ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2047

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα αφ ενός και του Βασιλείου της Σουηδίας αφ ετέρου, ως και του δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου μεταξύ των ιδίων Μερών, συνεπεία της προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος το Πρόσθετο Πρωτόκολλο που προσαρτάται στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αφενός και του Βασιλείου της Σουηδίας αφετέρου, που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 14.7.1986, ως και το δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλο μεταξύ των ιδίων Μερών, που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 19.7.1989, συνεπεία της προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΑΦ ΈΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, αφενός, και ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, αφετέρου, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: τη Συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα, αφενός, και του Βασιλείου της Σουηδίας, αφετέρου, που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες σης 22 Ιουλίου 1972, που στη συνέχεια ονομάζεται Συμφωνία, την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας σης Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 1η Ιανουαρίου 1986, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ οn σης 19 Δεκεμβρίου 1985, τα κράτη μέλη της Κοινότητας και η Κοινότητα, αφενός, και το Βασίλειο της Σουηδίας, αφ ετέρου, υπέγραψαν Συμφωνία για το καθεστώς που εφαρμόζεται σης συναλλαγές μεταξύ της Σουηδίας αφενός, και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αφετέρου, από 1ης Ιανουαρίου έως ης 28 Φεβρουαρίου 1986, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να καθορίσουν με κοινή Συμφωνία ης προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα της Συμφωνίας λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ανθρακα και Χάλυβα και ΝΑ, ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Άρθρο 1 Με το παρόν πρωτόκολλο, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία προσχωρούν στη συμφωνία. ΤΙΤΛΟΣ Ι Προσαρμογές Άρθρο 21.Η συμφωνία, το παράρτημα και τα πρωτόκολλα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος, καθώς και η τελική πράξη και οι προσαρτημένες δηλώσεις συντάσσονται στην ισπανική και πορτογαλική γλώσσα. Τα κείμενα αυτά είνα εξίσου αυθεντικά με τα πρωτότυπα. Η μικτή επιτροπή εγκρίνει το ισπανικό και πορτογαλικό κείμενο. 2.Τα προϊόντα που αφορά η συμφωνία καταγωγής Σουηδίας, απολαύουν κατά την εισαγωγή τους σης Καναρίους Νήσους ή στη Σέουτα και Μελίλλια, ένανη παντός είδους φορολογικής επιβάρυνσης συμπεριλαμβανομένου και του φόρου arbitriο insular που εφαρμόζεται σης Καναρίους Νήσους, του ίδιου τελωνειακού καθεστώτος με εκείνο που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. 3.Το Βασίλειο της Σουηδίας παρέχει σης εισαγωγές των προϊόντων που αφορά η συμφωνία, καταγωγής Καναρίων Νήσων ή της Σέουτα και Μελίλλια, το ίδιο τελωνειακό καθεστώς με εκείνο που παρέχεται στα εισαγόμενα προϊόντα καταγωγής Ισπανίας. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Μεταβατικά μέτρα Άρθρο 31.Για τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία, οι εισαγωγικοί δασμοί μεταξύ της Σουηδίας, και της Ισπανίας που επιβάλλονται στα προϊόντα καταγωγής των χωρών αυτών, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με τον εξής ρυθμό: - την 1η Μαρτίου 1986, κάθε δασμός μειώνεται στο 90,0% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1987. κάθε δασμός μειώνεται στο 77,5% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1988, κάθε δασμός μειώνεται στο 62,5% του δασμού βάσης. *. - την 1η Ιανουαρίου 1989, κάθε δασμός μειώνεται στο 47,5% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1990, κάθε δασμός μειώνεται στο 35,0% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1991, κάθε δασμός μειώνεται στο •22,5% του δασμού βάσης, -, την 1η Ιανουαρίου 1992, κάθε δασμός μειώνεται στο 10,0% του δασμού βάσης, - η τελευταία μείωση, κατά 10%, πραγματοποιείται την 1η Ιανουαρίου 1993. 2.Για τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία, η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί προοδευτικά τους δασμούς που επιβάλλονται στα προϊόντα καταγωγής Σουηδίας, σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα: - την 1η Μαρτίου 1986, κάθε δασμός μειώνεται στο 90% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1987, κάθε δασμός μειώνεται στο 80% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1988, κάθε δασμός μειώνεται στο 65% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1989, κάθε δασμός μειώνεται στο 50% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1990, κάθε δασμός μειώνεται στο 40% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1991, κάθε δασμός μειώνεται στο 30% του δασμού βάσης, - οι δύο άλλες μειώσεις, κατά 15% πραγματοποιούνται, την 1η Ιανουαρίου 1992 και την 1η Ιανουαρίου 1993, αντίστοιχα. 3.Οι δασμοί που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2, εφαρμόζονται στρογγυλευμένοι στην πρώτη δεκαδική μονάδα, με την απάλειψη της δεύτερης δεκαδικής μονάδας. Άρθρο 41.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, ο δασμός βάσης στον οποίο πρέπει να γίνουν για κάθε προϊόν οι διαδοχικές μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3, είναι ο δασμός που πράγματι εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 1985 στις συναλλαγές μεταξύ της Σουηδίας, οφ ενός, και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αφετέρου. 2.Ωστόσο, αν μετά την ημερομηνία αυτήν και πριν από την ένταξη, εφαρμοσθεί δασμολογική μείωση, ως δασμός βάσης θεωρείται αυτός ο μειωμένος δασμός. 3.Για το κατωτέρω Προϊόν, ο δασμός βάσης που εφαρμόζεται από την Πορτογαλική Δημοκρατία είναι 20 %: Κλάση του Κοινού Δασμολογίου Περιγραφή εμπορευμάτων 73.13 Λαμαρίνες από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν ελαστικοποιηθεί σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση: Β. άλλα φύλλα (λαμαρίνες): ΙV. Επιστρωμένα με άλλο, επενδυμένα ή με άλλο τρόπο ,. κατεργασμένα στην επιφάνεια: ex δ) άλλα (επιχολκωμένα, τεχνητά οξειδωμένα, βερνυχωμένα, επινικελωμένα, επιχρισμένα με βερνίκι, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο που έχουν υποστεί επιφανειακή επεξεργασία φωσφορίωσης, τυπωτά, κλπ.) (Ε.Κ.Α.Χ.): - επενδυμένα με πολυβινυλοχλωρίδιο Άρθρο 5 Οι ακόλουθοι φόροι, που επιβάλλονται από την Πορτογαλία στις συναλλαγές με τη Σουηδία, καταργούνται προοδευτικά με τον εξής ρυθμό: α) ο φόρος του 0,4% κατ΄ αξίαν που επιβάλλεται στα εμπορεύματα που εισάγονται προσωρινά, στα επανεισάγαμε να εμπορεύματα (εκτός των εμπορευματοκιβωτίων) και στα εμπορεύματα που εισάγονται υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, το οποίο χαρακτηρίζεται από την επιστροφή των δασμών που έχουν εισπραχθεί στην εισαγωγή των εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται μετά την εξαγωγή των παραγωγών προϊόντων (draw-back), μειώνεται σε 0,2% την 1η Ιανουαρίου 1987 και καταργείται την 1η Ιανουαρίου 1988, β) ο φόρος του 0,9% κατ αξίαν που επιβάλλεται στα προϊόντα που εισάγονται για κατανάλωση μειώνεται σε 0,6% την 1η Ιανουαρίου 1989, σε 0,3% την. 1η Ιανουαρίου 1990 και καταργείται την 1η Ιανουαρίου 1991. Άρθρο 6 Αν το Βασίλειο της Ισπανίας και/ή η Πορτογαλική Δημοκρατία αναστείλει εν όλω ή μέρει την είσπραξη των δασμών και/ή των φόρων του άρθρου 5, που επιβάλλονται στα προϊόντα που εισάγονται από την Κοινότητα, στη σύνθεση της της 31ης Δεκεμβρίου 1985, αναστέλλει ή μειώνει επίσης, κατά το ίδιο ποσοστό τους εισαγωγικούς δασμούς που επιβάλλονται στα προϊόντα καταγωγής Σουηδίας. Άρθρο 71.Αν το Βασίλειο της Ισπανίας ανοίξει έναντι των τρίτων χωρών τις δασμολογικές ποσοστώσεις που εφαρμόζονται πραγματικά την 1η Ιανουαρίου 1985, τα προϊόντα που εισάγονται από τη Σουηδία θα έχουν την ίδια μεταχείριση με τα προϊόντα που εισάγονται από την Κοινότητα στη σύνθεση της της 31ης Δεκεμβρίου 1985, κατά την περίοδο κατά την οποία παραμένουν ανοικτές οι ποσοστώσεις αυτές. 2.Αν δεν ανοιχθούν αυτές οι ποσοστώσεις, το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει στα προϊόντα που εισάγονται από τη Σουηδία τους δασμούς που επιβάλλονται στην περίπτωση που έχουν ανοιχθεί αυτές οι ποσοστώσεις. Οι ποσότητες ή οι αξίες που γίνονται δεκτές με τους δασμούς αυτούς, περιορίζονται στα ποσά των πραγματικών εισαγωγών από τη Σουηδία στο πλαίσιο των ίδιων ποσοστώσεων που έχουν ανοιχθεί την 1η Ιανουαρίου 1985. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Γενικές και τελικές διατάξεις Άρθρο 8 Η μικτή επιτροπή επιφέρει στους κανόνες καταγωγής τις τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες λόγω της προσχώρησης του Βσιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Άρθρο 9 Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Άρθρο 10 Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Το παρόν πρωτόκολλο, αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου 1986, υπό τον όρο ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα έχουν ανακοινώσει αμοιβαία πριν από την ημερομηνία αυτήν την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών για το σκοπό αυτόν. Μετά την ημερομηνία αυτήν, το πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ανακοίνωση αυτή. Άρθρο 11 Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται εις διπλούν, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και σουηδική γλώσσα. Καθένα από τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικό. Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατέσσερις Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι. Για την Ελληνική Δημοκρατία (υπογραφή) Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρόσθετου πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα, αφενός, και του Βασιλείου της Σουηδίας αφ ετέρου, λόγω της ένταξης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες τη δεκάτη τετάρτη Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι και κατετέθη στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου ατις Βρυξέλλες. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων U. WΕΙΝSΤΟCΚ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, ΑΦ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ·,* ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, αφενός, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, αφετέρου, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα· και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα, αφ ενός, και του Βασιλείου της Σουηδίας αφ ετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου 1972 και που στο εξής αποκαλείται συμφωνία, και το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία αυτή, συνεπεία της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουλίου 1986. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ: ότι μια ολική αναστολή, εκ μέρους του Βασιλείου της Σουηδίας, των δασμών επί των εισαγωγών, προελεύσεως Ισπανίας προϊόντων, που καλύπτονται από τη συμφωνία, θα διευκόλυνε το εμπόριο μεταξύ αυτών των δύο χωρών, ότι το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία δεν προβλέπει την αναστολή, για τη Σουηδία, των δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισάγονται από την Ισπανία, ότι δεν είναι αναγκαίο να ληφθούν νέα μέτρα όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Σουηδίας και της Πορτογαλίας, δεδομένου ότι οι δασμοί που επιβάλλονται στα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία και εισάγονται στη Σουηδία από την Πορτογαλία, είχαν ήδη καταργηθεί πριν προσχωρήσει η χώρα αυτή στην Κοινότητα ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ, με κοινή συμφωνία, να προβλέψουν την ολική αναστολή των δασμών που επιβάλλονται στα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία και εισάγονται στη - Σουηδία από την Ισπανία, και ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΑΡΘΡΟ 1 Η είσπραξη των δασμών που επιβάλλονται στη Σουηδία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία, επί των προϊόντων που εισάγονται από την Ισπανία, αναστέλλεται πλήρως. Άρθρο 2 Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Άρθρο 3 Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων προς το σκοπό αυτόν διαδικασιών. Άρθρο 4 Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και σουηδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα. Για την Ελληνική Δημοκρατία (υπογραφή), Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 1989 Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Α. DUΒΟΙS Directeur General Άρθρο 2 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των δε κυρούμενων Πρωτοκόλλων από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 3 αυτών, αντίστοιχα. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία