ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2063

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Πρωτοκόλλου τεχνικής συνεργασίας στον τομέα της υγείας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως των Σεϋχελλών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Τα δύο μέρη συμφώνησαν να καταρτίσουν ένα αμοιβαία αποδεκτό πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της Υγείας. Άρθρο 2 Η ελληνική πλευρά αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει ένα κρατικό νοσοκομείο της επιλογής του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για χειρουργικές επεμβάσες σε όχι περισσότερο από πέντε καρδιοπαθείς ασθενείς ετησίως, για τους οποίους τέτοιες επεμβάσεις δεν είναι δυνατές στις Σεϋχέλλες. Άρθρο 3 Η ελληνική πλευρά θα παρέχει δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και ειδικά διαγνωστικά τέστ και φάρμακα από εκείνα τα οποία χορηγούνται σε κρατικά νοσοκομεία κατά την παροχή των υπηρεσιών τους. Η πλευρά των Σεϋχελλών αναλαμβάνει να εξασφαλίσει μετ επιστροφής αεροπορικό εισιτήριο στον ασθενή και συνοδεία, καθώς και τα έξοδα τα οποία θεωρεί αναγκαία και τα οποία συνίστανται σε έξοδα ιατρικού εξοπλισμού που δεν αναλαμβάνει η ελληνική πλευρά. Άρθρο 4 Η ελληνική πλευρά δύναται, εφόσον το θεωρεί σκόπιμο, να χορηγεί ορισμένα φάρμακα τα οποία ζητεί η Κυβέρνηση των Σεϋχέλλων σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Άρθρο 5 Σε περίπτωση θανάτου ασθενών κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικής επέμβασης, η ελληνική πλευρά αναλαμβάνει την υποχρέωση ταφής της νεκρικής σορού, εκτός εάν η Κυβέρνηση των Σεϋχελλών ορίσει διαφορετικά, επωμιζόμενη τη σχετική δαπάνη. Άρθρο 6 Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του και θα ισχύσει για περίοδο δύο ετών. Θα ανανεωθεί σιωπηρά για δύο επιπλέον έτη, εκτός εάν, ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσει εγγράφως καταγγελία του Πρωτοκόλλου έξι μήνες πριν. Έγινε στη Βικτώρια, στις 10 Αυγούστου 1988, ημέρα Τετάρτη. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΫΧΕΛΛΩΝ (υπογραφή) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (υπογραφή) Άρθρο 2 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του δε κυρούμενου Πρωτοκόλλου από την ημερομηνία υπογραφής του ήτοι τη 10η Αυγούστου 1988, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία