Μεταστέγαση τον Συμβουλίου της Επικρατείας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Στα καταστήματα του ισογείου των περιμετρικών κτιρίων του κτιριακού συγκροτήματος του Αρσακείου της στοάς του Ορφέα και της νέας υπό κατασκευή στοάς επιτρέπονται οι οριζόμενες στις επόμενες παραγράφους χρήσεις
2.  
  Στο ισόγειο των περιμετρικών κτιρίων με πρόσοψη στην οδό Πανεπιστημίου επιτρέπονται βιβλιοπωλεία, εκδοτικοί οίκοι, αίθουσες τέχνης, υποκαταστήματα και γραφεία τραπεζών, καταστήματα αγοράς και πωλήσεως γραμματοσήμων και νομισμάτων για συλλέκτες, γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, ταχυδρομεία και τηλεγραφεία
3.  
  Στο ισόγειο των περιμετρικών κτιρίων με πρόσοψη στις οδούς Αρσάκη και Πεσμαζόγλου εκτός από τις χρήσεις της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπονται και ανθοπωλεία, καταστήματα οπτικών ειδών και φωτογραφικών μηχανών, καθώς και φαρμακεία
4.  
  Ειδικώς στην οπίσθια όψη του κτιριακού συγκροτήματος στην οδό Σταδίου εκτός από τις χρήσεις των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται και η συνέχιση της λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων καταστημάτων πώλησης ενδυμάτων και μόνο στους ήδη καταλαμβανόμενους από αυτά χώρους, υπό τους εξής όρους: α) δεν επιτρέπεται η έκθεση ειδών περισσότερων των τριών σε κάθε προθήκη και β) οι προθήκες θα διακοσμούνται με γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής, φυσικά άνθη και καλλωπιστικά φυτά και θα διαμορφώνονται κατά τρόπον ώστε να μην είναι ορατό το εσωτερικό του καταστήματος
5.  
  Στη στοά του Ορφέα, εκτός από τις χρήσεις των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3, επιτρέπονται και κοσμηματοπωλεία, ωρολογοποιεία, φωτογραφεία, παλαιοπωλεία (στα οποία πάντως δεν επιτρέπεται η διενέργεια δημοπρασιών), γραφεία ταξειδίων, πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, καταστήματα δίσκων μουσικής, φωτογραφικών και κινηματογραφικών ειδών, καλλυντικών, μουσικών οργάνων, ειδών κεραμικής, αντικειμένων τέχνης, εκκλησιαστικών ειδών, σημαιών, λαβάρων και εμβλημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης και γραφεία αρχιτεκτόνων, καθώς και καταστήματα δερμάτινων ειδών εκτός υποδημάτων. Διατηρείται το υπάρχον καφενείο Ορφέας, με τη δυνατότητα τοποθέτησης τεσσάρων τραπεζιών, κατά ανώτατο όριο, των τεσσάρων καθισμάτων εντός της στοάς. Επίσης επιτρέπεται η λειτουργία του καφενείου, που εμφαίνεται στα διαγράμματα που έχουν εγκριθεί με την 59968/6260/1988 (ΦΕΚ 574 Δ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με δυνατότητα τοποθέτησης στο αίθριο τεσσάρων τραπεζιών, κατά ανώτατο όριο, των τεσσάρων καθισμάτων και ισάριθμων καλαίσθητων σκιάδων (ομπρελών με ξύλινο σκελετό και πανί σε απόχρωση του λευκού). Το καφενείο αυτό δεν επιτρέπεται να λειτουργεί μετά την 22.00 ώρα και έως την 7.00 πρωινή ώρα.
6.  
  Στην υπό κατασκευή νέα στοά, εκτός από τις προβλεπόμενες στις προηγούμενες παραγράφους 2, 3 και 5 χρήσεις, επιτρέπονται και χαρτοπωλεία, γραφεία δακτυλογραφήσεων, μεταφράσεων και φωτοτυπικών εργασιών, καταστήματα ιατρικών, οδοντιατρικών εργαλείων και επιστημονικών οργάνων εν γένει, μηχανών και ειδών γραφείου, ειδών ζωγραφικής και γραφικών τεχνών, ειδών καπνιστού, κρυστάλλινων ειδών και κορνιζοποιεία
7.  
  Στη νέα αυτή στοά θα μετεγκατασταθούν τα καταστήματα των οποίων οι προσόψεις, ευρίσκονται επί των οδών Πανεπιστημίου, Αρσάκη, Σταδίου, Πεσμαζόγλου και των οποίων οι χρήσεις απαγορεύονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, εφόσον το επιθυμούν οι μισθωτές και συμφωνεί σε αυτό και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Δεν επιτρέπεται όμως η μεταστέγαση καταστήματος παρασκευής φαγητών (σουβλατζίδικο), καταστήματος ξηρών καρπών, καταστήματος ειδών κυνηγίου και καταστήματος ηλεκτρικών και οικιακών συσκευών. Στην περίπτωση της παραπάνω μεταστέγασης δεν καταβάλλεται η προβλεπόμενη από την παράγραφο 13 του. άρθρου 15 του ν. 1649/1986 αποζημίωση.
8.  
  Οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός από τις προβλεπόμενες στις προηγούμενες παραγράφους, απαγορεύεται
Άρθρο 3
1.  
  Με απόφαση του προϊστάμενου της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, επιβάλλεται η άμεση διακοπή της λειτουργίας των καταστημάτων στα οποία διατηρούνται χρήσεις μη επιτρεπόμενες, σύμφωνα με το άρθρο 2 και διατάσσεται η σφράγιση τους. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον οιασδήποτε διοικητικής αρχής. Ταυτόχρονα κινείται η διαδικασία αποβολής των μισθωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 12 και 13 του άρθρου 15 του ν. 1649/1986.
2.  
  Αν ο μισθωτής αρνείται να παραδώσει ελεύθερο το μίσθιο, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποβολή του μισθωτή και την παράδοση της χρήσεως του μισθίου από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 648 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι υποχρεωτικά προσωρινώς εκτελεστή και δεν επιτρέπεται να ταχθεί προθεσμία για την απόδοση της χρήσης. Η προθεσμία και η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου, ακόμη και της ανακοπής ερημοδικίας, δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Δεν συγχωρείται για οποιονδήποτε λόγο αναστολή εκτέλεσης της απόφασης.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 15 του νόμου 1649/86 αντικαθίσταται ως εξής: Οι αποβαλλόμενοι κατά την παρ. 5 του παρόντος άρθρου δικαιούνται αποζημίωσης ίσης με είκοσι μισθώματα, εκτός από εκείνους, που παρακωλύουν το έργο της αποκατάστασης, που εξώνονται χωρίς αποζημίωση.
4.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του άρθρου αυτού αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Άρθρο 4
1.  
  Τα καταστήματα δεν επιτρέπεται να έχουν εμφάνιση και λειτουργία ασυμβίβαστη με τη λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας και την αισθητική του κτιρίου
2.  
  Απαγορεύεται η έκθεση κάθε είδους εμπορευμάτων εκτός του χώρου των καταστημάτων, καθώς και η χρήση μεγαφωνικών συσκευών ή άλλης πηγής πρόκλησης θορύβου ή εν γένει όχλησης
3.  
  Ως προς την τοποθέτηση επιγραφών ή άλλων πρόσθετων στοιχείων στην πρόσοψη των καταστημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 4.4/21.5.1984 (ΦΕΚ 314 Δ) π.δ/τος. Απαγορεύεται η αναγραφή στις προθήκες και γενικότερα στις προσόψεις των καταστημάτων επιγραφών δηλωτικών ομαδικής ή ευκαιριακής εκποίησης εμπορευμάτων (όπως ΔΙΑΛΥΣΗ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, κ.λπ.).
Άρθρο 5
1.  
  Εάν διαπιστωθεί μεταβολή της χρήσης καταστήματος σε μη επιτρεπόμενη χρήση ή εμφάνιση και λειτουργία του κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων, επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας η άμεση συμμόρφωση προς τις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση συμμόρφωσης μεν αλλά επανάληψης της παράβασης επιβάλλεται διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος επί μία εβδομάδα. Σε περίπτωση και τρίτης παράβασης έχει εφαρμογή ως προς τις κυρώσεις η παράγραφος 3 του άρθρου αυτού.
2.  
  Εάν η άμεση συμμόρφωση δεν είναι δυνατή, αλλά απαιτείται ορισμένος χρόνος, τάσσεται προθεσμία μιας εβδομάδας για την αποκατάσταση της επιτρεπόμενης χρήσης ή την άρση των οχλήσεων κ.λπ. και επιβάλλεται η ισόχρονη διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος.
3.  
  Εάν δεν υπάρξει η προβλεπόμενη στις προηγούμενες παραγράφους συμμόρφωση, επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος επί 30 ημέρες και διατάσσεται η σφράγιση του. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η οριστική διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος και διατάσσεται επίσης η σφράγιση του. Ταυτόχρονα κινείται η διαδικασία αποβολής του μισθωτή από το μίσθιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 12 και 13 του άρθρου 15 του ν. 1649/1986. Άρθρο β Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-07-28 Μεταστέγαση τον Συμβουλίου της Επικρατείας
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/126
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/59968/6260 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/59968_6260 1988
ΝΟΜΟΣ 1986/1649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1649 1986