Σύσταση και κατάργηση Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών. Ρύθμιση διοικητικών θεμάτων τον Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σύσταση Πρεσβειών της Ελλάδος στα Κράτη: Λιθουανία, Λεττονία, Εσθονία, Δημοκρατία της Αρμενίας, Ουκρανία, Δημοκρατία του Καζακστάν, Αζερμπαϊτζανή Δημοκρατία, Δημοκρατία της Γεωργίας, Μαλαισία, Φιλιππίνες και Σενεγάλη.
Άρθρο 1 "Σύσταση και σύνθεση σε προσωπικά της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Λιθουανία"
1.  
  Συνιστάται Πρεσβεία της Ελλάδος στη Λιθουανία με έδρα τη Βίλνα
2.  
  Στο άρθρο 154 του ν 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) και στο τέλος του πίνακα Α που αφορά σης Πρεσβείες προστίθεται η εξής διάταξη: Πρεσβεία Βίλνας: Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός. Α ή Β τάξεως Σύμβουλος Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Γραμματεύς Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Διοικητικός Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων Δύο (2) Διοικητικοί Γραμματείς Τεχνικός Επικοινωνιών Ιδιαιτέρα Γραμματεύς Πρέσβεως Δύο (2) θέσεις. Βοηθητικού Προσωπικού ΜεταφραστήςΟδηγός Φύλακας-θυρωρός.
3.  
  Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες: - Μία (1) θέση Πληρεξουσίου Υπουργού Β τάξεως - Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας Β τάξεως - Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Α τάξεως - Μία (1) θέση του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως - Δύο (2) θέσεις του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων - Μία (1) θέση του κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως - Μία (1) θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέως της Εξωτερικής Υπηρεσίας - Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας - Μία (1) θέση Μεταφραστού της Εξωτερικής Υπηρεσίας - Μία (1) θέση Οδηγού της Εξωτερικής Υπηρεσίας - Μία (1) θέση Φύλακα-Θυρωρού της Εξωτερικής Υπηρεσίας
Άρθρο 2 "Σύσταση και σύνθεση σε προσωπικό της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Λεττονία"
1.  
  Συνιστάται Πρεσβεία της Ελλάδος στη Λεττονία με έδρα τη Ρίγα
2.  
  Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 και στο τέλος του πίνακα Α που αφορά στις Πρεσβείες προστίθεται η εξής διάταξη: Πρεσβεία Ρίγας: Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α ή Β τάξεως Σύμβουλος Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Γραμματεύς Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Διοικητικός Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων Δύο (2) Διοικητικοί Γραμματείς Τεχνικός Επικοινωνιών Ιδιαιτέρα Γραμματεύς Πρέσβεως Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού ΜεταφραστήςΟδηγός Φύλακας-Θυρωρός.
3.  
  Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες: Μία (1) θέση Πληρεξουσίου Υπουργού Β τάξεως Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας Β τάξεως Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Α τάξεως Μία (1) θέση του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Δύο (2) θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων Μία (1) θέση του Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Μία (1) θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέως της Εξωτερικής ΥπηρεσίαςΔύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Μεταφραστού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Οδηγού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Φύλακα-Θυρωρού της Εξωτερικής Υπηρεσίας
Άρθρο 4 "Σύσταση και σύνθεση σε προσωπικά της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Δημοκρατία της Αρμενίας"
1.  
  Συνιστάται Πρεσβεία της Ελλάδος στη Δημοκρατία της Αρμενίας με έδρα το Ερεβαν
2.  
  Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 και στο τέλος του πίνακα Α που αφορά στις Πρεσβείες προστίθεται η εξής διάταξη: Πρεσβεία Ερεβάν: Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α ή Β τάξεως Σύμβουλος Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Γραμματεύς Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Διοικητικός Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων Δύο (2) Διοικητικοί Γραμματείς Τεχνικός Επικοινωνιών Μορφωτικός Σύμβουλος Ιδιαιτέρα Γραμματεύς Πρέσβεως Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού ΜεταφραστήςΟδηγός Φύλακας-Θυρωρός.
3.  
  Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες: Μία (1) θέση Πληρεξουσίου Υπουργού Β τάξεως Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας Β τάξεως Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Α τάξεως Μία (1) θέση του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Δύο (2) θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων Μία (1) θέση του Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Μία (1) θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέως της Εξωτερικής ΥπηρεσίαςΔύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Μεταφραστού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Οδηγού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Φύλακα-Θυρωρού της Εξωτερικής Υπηρεσίας
Άρθρο 5 "Σύσταση και σύνθεση σε προσωπικό της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ουκρανία"
1.  
  Συνιστάται Πρεσβεία της Ελλάδος στη Δημοκρατία του Καζακστάν με έδρα την Αλμα-Ατα
2.  
  Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 και στο τέλος του πίνακα Α που αφορά στις Πρεσβείες προστίθεται η εξής διάταξη: Πρεσβεία Αλμα-Ατα: Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α ή Β τάξεως Σύμβουλος Πρεσβείας /Α ή Β τάξεως Γραμματεύς Πρεσβείας1 Α ή Β τάξεως Διοικητικός Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων Δύο (2) Διοικητικοί Γραμματείς Τεχνικός Επικοινωνιών Μορφωτικός Σύμβουλος Ιδιαιτέρα Γραμματεύς Πρέσβεως Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού ΜεταφραστήςΟδηγός Φύλακας-Θυρωρός.
3.  
  Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες: Μία (1) θέση Πληρεξουσίου Υπουργού Β τάξεως Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας Β τάξεως Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Α τάξεως Μία (1) θέση του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Δύο (2) θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων Μία (1) θέση του Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Μία (1) θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέως της Εξωτερικής ΥπηρεσίαςΔύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Μεταφραστού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μίά (1) θέση Οδηγού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Φύλακα-Θυρωρού της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Άρθρο β Σύσταση και σύνθεση σε προσωπικό της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Δημοκρατία του Καζακστάν.
Άρθρο 7 "Σύσταση και σύνθεση σε προσωπικό της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Αζερμπαϊτζανή Δημοκρατία"
1.  
  Συνιστάται Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αζερμπαϊτζανή Δημοκρατία με έδρα το Μπακού
2.  
  Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 και στο τέλος του πίνακα Α που αφορά στις Πρεσβείες προστίθεται η εξής διάταξη: Πρεσβεία Μπακού: Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α ή Β τάξεως Σύμβουλος Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Γραμματεύς Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Διοικητικός Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων Δύο (2) Διοικητικοί Γραμματείς Τεχνικός Επικοινωνιών Ιδιαιτέρα Γραμματεύς Πρέσβεως Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού ΜεταφραστήςΟδηγός Φύλακας-Θυρωρός.
3.  
  Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται α ακόλουθες: Μία (1) θέση Πληρεξουσίου Υπουργού Β τάξεως Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας Β τάξεως Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Α τάξεως Μία (1) θέση Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Δύο (2) θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων Μία (1) θέση του Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Μία (1) θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέως της Εξωτερικής ΥπηρεσίαςΔύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Μεταφραστού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Οδηγού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Φύλακα-Θυρωρού της Εξωτερικής Υπηρεσίας
Άρθρο 8 "Σύσταση και σύνθεση σε προσωπικό της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Δημοκρατία της Γεωργίας"
1.  
  Συνιστάται Πρεσβεία της Ελλάδος στη Δημοκρατία της Γεωργίας με έδρα την Τυφλίδα
2.  
  Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 και στο τέλος του πίνακα Α προστίθεται η εξής διάταξη: Πρεσβεία Τυφλίδος: Πρέσβύς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α ή Β τάξεως Σύμβουλος Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Γραμματεύς Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Διοικητικός Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων Δύο (2) Διοικητικοί Γραμματείς Τεχνικός Επικοινωνιών Μορφωτικός Σύμβουλος Ιδιαιτέρα Γραμματεύς Πρέσβεως Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού ΜεταφραστήςΟδηγός Φύλακας-Θυρωρός.
3.  
  Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες: Μία (1) θέση Πληρεξουσίου Υπουργού Β τάξεως Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας Β τάξεως Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Α τάξεως Μία (1) θέση του Διοικητικού κλάδου Γενικών^Καθηκόντων με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Δύο (2) θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων Μία (1) θέση του Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Μία (1) θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέως της Εξωτερικής Υπηρεσίας Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού Μία (1) θέση Μεταφραστού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Οδηγού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Φύλακα - Θυρωρού της Εξωτερικής Υπηρεσίας
Άρθρο 9 "Σύσταση και σύνθεση σε προσωπικό της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μαλαισία"
1.  
  Συνιστάται Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαλαισία με έδρα την Κουάλα Λουμπούρ
2.  
  Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 και στο τέλος του πίνακα Α που αφορά στις Πρεσβείες προστίθεται η εξής διάταξη: Πρεσβεία Κουάλα Λουμπούρ: Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α ή Β τάξεως Σύμβουλος Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Γραμματεύς Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Διοικητικός Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων Δύο (2) Διοικητικοί Γραμματείς Τεχνικός Επικοινωνιών Ιδιαιτέρα Γραμματεύς Πρέσβεως Δυο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού Οδηγός Φύλακας-Θυρωρος.
3.  
  Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες: Μία (1) θέση Πληρεξουσίου Υπουργού Β τάξεως Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας Β τάξεως Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Α τάξεως Μία ( 1 ) θέση του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως. Δύο (2) θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων Μία (1) θέση του Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως. Μία (1) θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέως της Εξωτερικής ΥπηρεσίαςΔυο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού της Εξωτερικής ΥπηρεσίαςΜία (1) θέση Οδηγού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Φύλακα-Θυρωρού της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 10 "Σύσταση και σύνθεση σε προσωπικό της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Φιλιππίνες"
1.  
  Συνιστάται Πρεσβεία της Ελλάδος στις Φιλιππίνες με έδρα τη Μανίλα
2.  
  Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 και στο τέλος του πίνακα Α που αφορά σης Πρεσβείες προστίθεται η εξής διάταξη: Πρεσβεία Μανίλας: Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α ή Β τάξεως Σύμβουλος Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Γραμματέας Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Διοικητικός Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων Δύο (2) Διοικητικοί Γραμματείς Τεχνικός Επικοινωνιών Ιδιαίτερα Γραμματεύς Πρέσβεως Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού Οδηγός Φύλακας-Θυρωρός.
3.  
  Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες: Μία (1) θέση Πληρεξουσίου Υπουργού Β τάξεως Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας Β τάξεως Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Α τάξεως Μία (1) θέση του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Δύο (2) θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων Μία (1) θέση του Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Μία (1) θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέως της Εξωτερικής ΥπηρεσίαςΔύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Οδηγού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Φύλακα-Θυρωρού της Εξωτερικής Υπηρεσίας
Άρθρο 11 "Σύσταση και σύνθεση σε προσωπικό της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σενεγάλη"
1.  
  Συνιστάται Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σενεγάλη με έδρα την Ντακάρ
2.  
  Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 και στο τέλος του πίνακα Α που αφορά στις Πρεσβείες προστίθεται η εξής διάταξη: Πρεσβεία Ντακάρ: Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α ή Β τάξεως Σύμβουλος Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Γραμματεύς Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Διοικητικός Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων Δύο (2) Διοικητικοί Γραμματείς Τεχνικός Επικοινωνιών Ιδιαιτέρα Γραμματεύς Πρέσβεως Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού ΟδηγόςΦύλακας-Θυρωρός.
3.  
  Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες: Μία (1) θέση Πληρεξουσίου Υπουργού Β τάξεως Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας Β τάξεως Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Α τάξεως Μία (1) θέση του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Δυο (2) θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων Μία (1) θέση του Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών με Βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Μία (1) θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέως της Εξωτερικής ΥπηρεσίαςΔύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέρη Οδηγού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Φύλακα-Θυρωρού της Εξωτερικής Υπηρεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σύσταση Εμμίσθων Γενικών Προξενείων της Ελλάδος στη Βιέννη της Δημοκρατίας της Αυστρίας, στις Βρυξέλλες του Βασιλείου του Βελγίου, στο Αργυρόκαστρο της Δημοκρατίας της Αλβανίας και Εμμίσθου Προξενείου στο Durban της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής. Κατάργηση Προξενικών Γραφείων Πρεσβειών της Ελλάδος στη Βιέννη και στις Βρυξέλλες, και Υποπροξενείου Σαρλερουά
Άρθρο 12 "Σύσταση Εμμίσθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Βιέννη της Δημοκρατίας της Αυστρίας. Καθορισμός της έδρας και της περιφέρειας δικαιοδοσίας του"
1.  
  Συνιστάται Έμμισθο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βιέννη της Δημοκρατίας τη*ς Αυστρίας
2.  
  Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 και στο τέλος του πίνακα Β στοιχ. Α, που αφορά στα Γενικά Προξενεία, προστίθεται η εξής διάταξη: Γενικό Προξενείο Βιέννης: Γενικός Πρόξενος-Συμβουλος Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Πρόξενος-Γραμματέας Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Δύο (2) Διοικητικοί Υπάλληλοι Γ ενικών Καθηκόντων Τρεις (3) Διοικητικοί Γραμματείς Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού Φύλακας-Θυρωρός*.
3.  
  Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του ως άνω Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Βιέννη εκτείνεται επί των κρατιδίων Βιέννης, κάτω Αυστρίας, Στυρίας, Καρινθίας και Βurgenland
4.  
  Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προοτίθεντο: οι ακόλουθες: Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας Β τάξεως Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Α τάξεως Δύο (2) θέσεις του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Τρεις (3) θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων Δύο (2) θέσεις βοηθητικού Προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Φύλακα-Θυρωρού της Εξωτερικής Υπηρεσίας
Άρθρο 13 "Κατάργηση Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βιέννη"
1.  
  Από της λειτουργίας του δια του παρόντος νόμου ιδρυομένου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Βιέννη καταργείται το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βιέννη
Άρθρο 14 "Σύσταση Εμμίσθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στις Βρυξέλλες του Βασιλείου του Βελγίου. Καθορισμός της έδρας και της περιφέρειας δικαιοδοσίας του"
1.  
  Συνιστάται Έμμισθο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στις Βρυξέλλες του Βασιλείου του Βελγίου
2.  
  Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 και στο τέλος του πίνακα Β στοιχ. Α, που αφορά στα Γενικά Προξενεία, προστίθεται η εξής διάταξη: Γενικό Προξενείο Βρυξελλών: Γενικός Πρόξενος-Σύμβουλος Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Πρόξενος-Γραμματέας Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Δύο (2) Διοικητικοί Υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων Πέντε (5) Διοικητικοί Γραμματείς Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού Τέσσερις (4) Φύλακες-Θυρωροί.
3.  
  Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του ως άνω Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στις Βρυξέλλες εκτείνεται επί του νομού Βrabani και των επαρχιών Ηainaut και Νamur
4.  
  Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες: Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας Β τάξεως Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Α τάξεως Δύο (2) θέσεις του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Πέντε (5) θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Τέσσερις (4) θέσεις Φυλάκων-Θυρωρών της Εξωτερικής Υπηρεσίας
Άρθρο 15 "Κατάργηση Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες"
1.  
  Από της λειτουργίας του δια του παρόντος νόμου ιδρυομένου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στις Βρυξέλλες καταργείται το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Βρυξέλλες
Άρθρο 16 "Σύσταση Εμμίσθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Καθορισμός της έδρας και της περιφέρειας δικαιοδοσίας του"
1.  
  Συνιστάται Έμμισθο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο της Δημοκρατίας της Αλβανίας
2.  
  Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) και στο τέλος του πίνακα Β στοιχ. Α, προστίθεται η εξής διάταξη: Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου: Γενικός Πρόξενος - Σύμβουλος Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Πρόξενος - Γραμματέας Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Υποπρόξενος - Γραμματέας Πρεσβείας Γ τάξεως Δύο (2) Διοικητικοί Υπάλληλα Γενικών Καθηκόντων Τέσσερις (4) Διοικητικοί Γραμματείς Τεχνικός Επικοινωνιών Ιδιαιτέρα Γραμματεύς ΜεταφραστήςΟδηγόςΔύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού Δύο (2) Φύλακες-Θυρωροί.
3.  
  Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του ως άνω Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο εκτείνεται επί των Νομών Αργυροκάστρου, Αγίων Σαράντα, Πρεμετής, Τεπελενίου, Κολόνιας και Σκραπαρίου
4.  
  Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες: Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας Β τάξεως Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Α τάξεως Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Γ τάξεως Δύο (2) θέσεις του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως , Τέσσερις (4) θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων Μία (1) θέση του Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Μία (1) θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέως της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Μεταφραστού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Μία (1) θέση Οδηγού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας Δύο (2) θέσεις Φυλάκων - Θυρωρών της Εξωτερικής Υπηρεσίας
Άρθρο 17 "Σύσταση Εμμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στο Durban της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής. Καθορισμός της έδρας και της περιφέρειας δικαιοδοσίας του"
1.  
  Συνιστάται Έμμισθο Προξενείο της Ελλάδος στο Durban της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής
2.  
  Στο άρθρο 154 του ν.419/1976 και στο τέλος του πίνακα Β στοιχ. Β, που αφορά στα Προξενεία, προστίθεται η εξής διάταξη: Προξενείο DURΒΑΝ: Πρόξενος-Γραμματέας Πρεσβείας Α ή Β τάξεως , Διοικητικός Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων Δύο (2) Διοικητικοί Γραμματείς Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού Φύλακας-Θυρωρός.
3.  
  Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του ως άνω Προξενείου εκτείνεται στην περιοχή Νατάλ
4.  
  Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες: Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Α΄ τάξεως Μία (1) θέση του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως Δύο (2) θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού της Εξωτερικής ΥπηρεσίαςΜία (1) θέση Φύλακα-Θυρωρού της Εξωτερικής Υπηρεσίας
Άρθρο 18 "Κατάργηση Υποπροξενείου της Ελλάδος στο Σαρλερουά"
1.  
  Από της λειτουργίας του δια του παρόντος νόμου ιδρυομένου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στις Βρυξέλλες καταργείται το Υποπροξενείο της Ελλάδος στο Σαρλερουά
Άρθρο 19 "Κατάργηση θέσεων"
1.  
  Από της καταργήσεως του Υποπροξενείου της Ελλάδος στο Σαρλερουά καταργούνται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 154, Κεφάλαιο Β, παρ. 3 του ν. 419/1976 θέσεις του μόνιμου και επί συμβάσει προσωπικού της αρχής αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ρύθμιση διοικητικών θεμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 20
1.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 107 του ν. 419/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 6. Επιτρέπεται η απόσπαση, μέχρι τρία (3) έτη, υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε υφιστάμενες ή συνιστώμενες Γραμματείες Διεθνών Οργανισμών ή Διασκέψεων ή Διπλωματικών Διαπραγματεύσεων. Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις αποδοχές και το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή των ομοιοβάθμων τους, υπηρετούντων στις ελληνικές Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές της Χώρας, στην οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι προαναφερόμενες Γραμματείες. Όπου δεν υφίσταται Διπλωματική ή Προξενική Αρχή το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.
2.  
  Στο τέλος του άρθρου 107 του ν. 419/1976 προστίθενται παράγραφοι υπ αριθμ. 8 και 9, με το εξής περιεχόμενο: 8. Επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η απόσπαση μόνιμων και επί συμβάσει υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών από τις Περιφερειακές προς την Κεντρική Υπηρεσία και αντιστρόφως. Οσάκις υφίσταται ειδική υπηρεσιακή ανάγκη επιτρέπεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, και μετά προηγούμενη γνώμη της Διοικήσεως του οικείου φορέα, η απόσπαση στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών (Διοίκηση Αγίου Όρους, Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Βορ. Ελλάδας), μόνιμων ή επί συμβάσει υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου πραγματοποιούνται για ένα έτος και είναι δυνατό να ανανεώνονται. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση των αποσπώμενων για κάθε συνέπεια. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων βαρύνει τις υπηρεσίες και τους φορείς από τους οποίους αποσπώνται.
9.  
  Επιτρέπεται η απόσπαση από την Κεντρική Υπηρεσία και προς αυτήν των υπαλλήλων του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων των επί Πρεσβευτικώ βαθμώ προκειμένου ν αντιμετωπισθούν υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητος για διάστημα μέχρις εννέα μηνών συνολικά κατόπιν συμφώνου γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι κατά τα ως άνω αποσπώμενοι για τις ανάγκες της Προεδρίας από Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία συνεχίζουν να λαμβάνουν κανονικώς τας αποδοχάς των της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Οι αποσπασθέντες κατά τα ανωτέρω στην Κεντρική Υπηρεσία, επιστρέφουν μετά τη λήξη της απόσπασης τους στις θέσεις τους από τις οποίες δεν μπορούν να μετατεθούν πριν παρέλθει εξάμηνο. Ο χρόνος της ως άνω απόσπασης υπαλλήλου που υπηρετεί σε χώρα ειδικών συνθηκών δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στη χώρα αυτή.
Άρθρο 21
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 132 του ν. 419/1976 τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Τα έξοδα οικήσεως των προϊσταμένων των Διπλωματικών και των Εμμίσθων Προξενικών Αρχών, καθώς και των Πρεσβευτών - Συμβούλων βαρύνουν το Δημόσιο..
Άρθρο 22
1.  
  Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών υπηρετούντες στην αλλοδαπή σε οργανική θέση ορισμένου βαθμού, εάν μεσολαβήσει προαγωγή τους στον ανώτερο βαθμό για τον οποίο δεν υπάρχει οργανική θέση, λαμβάνουν, μέχρι να μετατεθούν, τις αποδοχές εσωτερικού και το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή του ανώτερου αυτού βαθμού, στον οποίο προήχθηκαν
Άρθρο 23
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1933/1991 (ΦΕΚ 20 Α) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Το ανωτέρω προσωπικό, πλήν των ανηκόντων στον Κλάδο Ιδιαιτέρων Γραμματέων, μπορεί να μετατίθεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ύστερα από γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και σε θέσεις ομοειδών Κλάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
Άρθρο 24 "Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 1893/1990 (ΦΕΚ 106 Α) αντικαθίστανται, αφ ης ίσχυσαν, ως εξής:"
1.  
  Δικαίωμα να ζητήσουν μετάταξη στο Διοικητικό Κλάδο Γενικών Καθηκόντων, έχουν μόνο υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, που ήταν κάτοχοι πτυχίου ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής πριν την ισχύ του ν. 419/1976 και υπηρετούσαν ως υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων (γραφείς-δακτυλογράφοι) κατά το χρόνο αυτόν, δηλαδή, πριν από. την έναρξη της ισχύος του ν. 419/1976.
2.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στη δοκιμασία για την ένταξη στον Κλάδο Γενικών Καθηκόντων έχουν τόσον εκείνοι που υπηρετούσαν ως υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων (γραφείς-δακτυλογράφοι) κατά το χρόνο ενάρξεως ισχύος του ν. 419/1976, όσο και εκείνοι που διορίσθηκαν στον Κλάδο μετά την έναρξη της ισχύος του ίδιου αυτού νόμου και μέχρι την 27 Νοεμβρίου 1985, ημερομηνία διεξαγωγής του τελευταίου σχετικού διαγωνισμού, εφόσον και στις δύο περιπτώσεις απέκτησαν το πτυχίο ανώτατης σχολής, μέχρι την 27 Νοεμβρίου 1985.
Άρθρο 25 "Η παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 419/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Οι προϊστάμενοι και οι υπ αυτούς υπάλληλοι των"
1.  
  Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών είναι δυνατό, σε περίπτωση ανάγκης, να κληθούν στο Κέντρο, για λόγους Υπηρεσίας, για χρονική περίοδο μέχρι ενός (1) μηνός! Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η χρονική περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν (1) ακόμη μήνα μετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών..
Άρθρο 26
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 153 του ν. 419/1976 αντικαθίσταται ως εξής: Η προϋπηρεσία σε υπηρεσίες ασφαλείας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και σε θέση κλητήρα του Υπουργείου Εξωτερικών αναγνωρίζεται από το χρόνο κτήσεως των σχετικών προσόντων, χωρίς χρονικό περιορισμό.
Άρθρο 27
1.  
  Το Υπουργείο Εξωτερικών εξαιρείται από τις ρυθμίσεις των άρθρων 56 (μετάταξη-μεταφορά προσωπικού) και 58 (αποσπάσεις) του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α).
Άρθρο 28
1.  
  Στη σύνθεση της Πρεσβείας Τιράνων, όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 154 αριθμ. 56 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) Περί οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται: - Σύμβουλος Πρεσβείας Α ή Β τάξεως - Γραμματεύς Πρεσβείας Α ή Β τάξεως - Διοικητικός Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων - Διοικητικός Γραμματέας.
2.  
  Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται: - Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας Β τάξεως - Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Α τάξεως - Μία (1) θέση του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων με βαθμό Γραμματέως Β τάξεως - Μία (1) θέση του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων
Άρθρο 29
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 419/1976 αντικαθίσταται ως εξής: Εις τον ΣΤ Γενικόν Διευθυντήν Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών ανατίθεται η αναγνώρισις απάντων των εξόδων του Υπουργείου των πραγματοποιηθέντων κατόπιν της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αναλήψεως σχετικής υποχρεώσεως εις βάρος του Δημοσίου ως και η εκκαθάρισις των υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένων ειδικών δαπανών. Δι αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών μέρος των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του ΣΤ Γενικού Διευθυντού Οικο^ νομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών δύναται να μεταβιβάζεται στους υπ αυτόν Διευθυντές των Διευθύνσεων της ΣΤ Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.
2.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 419/1976 αντικαθίσταται ως εξής: Των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, τόσον εν τω κέντρω, όσον και εν τω εξωτερικώ, προΐστανται υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, πλην της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και των Διευθύνσεων της ΣΤ Γενικής Διευθύνσεως Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών ή όπου άλλως, ορίζεται εις τον παρόντα νόμον.
Άρθρο 30
1.  
  Δεν επιτρέπεται διάθεση υπαλλήλων στα γραφεία των κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή, στα γραφεία των Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33 Α) και των άρθρων 2 και 3 του ν. 1895/1990(ΦΕΚ 116 Α), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 39 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α) από οργανισμούς, επιχειρήσεις ή άλλα ν.π.ι.δ., που εξέρχονται του δημόσιου τομέα, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 1914/ 1990 (ΦΕΚ 178 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α) ή ιδιωτικοποιούνται.
2.  
  Επίσης δεν επιτρέπεται διάθεση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, στρατιωτικών του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και των στρατιωτικώς οργανωμένων οργάνων των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας
3.  
  Υπάλληλα, που υπάγονται σης ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2, πλην των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, α οποία έχουν διατεθεί και η διαδικασία της διαθέσεως τους έχει ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στα γραφεία των κομμάτων και των Βουλευτών της παραγράφου 1, εξακολουθούν να παραμένουν σε διάθεση μέχρι της ορκομωσίας των Βουλευτών, που θα εκλεγούν κατά τις προσεχείς εκλογές, εκτός εάν ο Βουλευτής αποβάλλει τη βουλευτική ιδιότητα προηγουμένως
Άρθρο 31
1.  
  Η παρ. 2 εδ. α του άρθρου 83 του ν. 419/1976 Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ 221 Α), τροποποιείται ως εξής: Για τον προϊστάμενο της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας πτυχίο ή δίπλωμα επιστήμης των υπολογιστών (SΟFΤWΑRΕ) ή εφαρμοσμένης πληροφορικής ή πληροφορικής (SΟFΤWΑRΕ), Α.Ε.Ι, της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδοικότητα σχολών της αλλοδαπής, ετήσια τουλάχιστον πρακτική εμπειρία, καθώς και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
2.  
  Η παρ. 2 εδ. β του άρθρου 83 του ν. 419/1976 τροποποιείται ως εξής: Για τους αναλυτές συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών τα αυτά ως άνω προσόντα εκτός της προϋποθέσεως της πρακτικής εμπειρίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής και επιπλέον τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σε θέματα ειδικότητας SΟFΤWΑRΕ.
3.  
  Στο εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1893/1990, με το οποίο τροποποιείται η παρ. 2 εδάφ. γ του άρθρου 83 του ν. 419/1976 προστίθεται: και άρτια γνώση αγγλικής γλώσσας.
4.  
  Στο εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1893/1990, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 2 εδάφ. δ του άρθρου 83 του ν. 419/1976, προστίθεται: και άρτια γνώση αγγλικής γλώσσας.
Άρθρο 32 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του ν. 1947/199.1 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής: 1. α) Στο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, που έχει συσταθεί με το προεδρικό διάταγμα από 23.11.1990 (ΦΕΚ 782 Β) και [...]"
2.  
  Η παράγραφος 2 του παραπάνω άρθρου 51 του ν. 1947/ 1991 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Το Ίδρυμα διέπεται από τις διατάξεις της συστατικής του πράξεως και δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα, ούτε στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 και του άρθρου 89 του ν. 1943/1991.
3.  
  Μετά την παράγραφο 6 του παραπάνω άρθρου προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9, οι οποίες έχουν ως ακολούθως: 7. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται η απόσπαση ενός διπλωματικού και μέχρι δύο διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ίδρυμα για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων, που αναφύονται από τη μετακίνηση πληθυσμών γειτονικών περιοχών. Η απόσπαση είναι υποχρεωτική για τον αποσπώμενο υπάλληλο. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε ένα έτος με δυνατότητα παράτασης έως ένα έτος ακόμη. Η μισθοδοσία εν γένει των αποσπώμενων βαρύνει την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια.
8.  
  Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος, εγκρινόμενη από τον Υπουργό Εξωτερικών, είναι δυνατόν να δημιουργούνται, προς υποβοήθηση του έργου του, τρία (3) γραφεία του Ιδρύματος στην Αλβανία και στις πρώην χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού, στις οποίες διεξάγονται μέσω της Ελλάδος προγράμματα βοήθειας της Κοινότητας ή Εθνικά Προγράμματα βοήθειας στις χώρες αυτές
9.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος, μπορεί να τροποποιούνται διατάξεις του καταστατικού του Ιδρύματος
Άρθρο 33
1.  
  Στο άρθρο 2 του ν. 962/1979 Για την ίδρυση στο Υπουργείο Εξωτερικών Κέντρου Διπλωματικών Σπουδών και την τροποποίηση διατάξεων του ν. 419/1976 περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ 202 Α), προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: 4. Η αποζημίωση του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του εκπαιδευτικού συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από της πρώτης συνεδριάσεως του εκπαιδευτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την 29/11/1991, ύστερα από την, δυνάμει του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), επαναφορά σε ισχύ του ν. 962/1979.
Άρθρο 34 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις αυτού. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1979/962 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/962 1979
Τροποποΐηση των διατάξεων δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοί. κησης ν.1622 /] 986 χκαι άλλες διατάξεις 1990/1878 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1893 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1893 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1895 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1895 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1933 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1933 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1968 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1968 1991
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Ίδρυση Προξενικών Γραφείων στις Πρεσβείες της Ελλάδος στο Μινσκ της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και στην Άλμα-Ατα της Δημοκρατίας του Καζακστάν. 1997/268 1997
Προαγωγή του Έμμισθου Υποπροξενείου της Ελλάδος στην Κορυτσά σε Έμμισθο Γενικό Προξενείο, καθορισμός περιφέρειας δικαιοδοσίας του και οργανικής συνθέσεώς του. 1997/284 1997
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Τάλλιν. 2006/162 2006
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβείατης Ελλάδος στη Μανίλα. 2007/182 2007
Μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότητας Γενικού Προξενείου Αργυροκάστρου. 2015/61 2015