ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2111

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Για την κύρωση τον Απολογισμού τον Κράτους οικονομικού έτους 1991.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο Άρθρο 1 Κυρώνεται ό Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 1991 που είναι ο παρακάτω: Έσοδα: Φορολογικά................................................................................................. δρχ. 3.353.490.847.071 Μη Φορολογικά............................................................................................ 194.898.206.838 Μεταβιβάσεις από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και από Κράτη - μέλη, καθώς και έσοδα που εισπράττονται γι αυτές............................................ 113.067:509.178 Σύνολο Τακτικών.................................................................................... 3 661.456.563.087 Πιστωτικά................................................................................................... 5.521.268.337.804 Σύνολο Τακτικών και Πιστωτικών......................................................9.182.724.900.891 Από Δημόσιες Επενδύσεις.............................................................................18.289.474.229 Από Δάνεια................................................................................................474.185.709.532 Λοιπά:............................................................................................................137.265.138.459 Σύνολο εσόδων....................................................................................9.812.465.223.111 Έξοδα: Τακτικός Προϋπολογισμός α) Υπουργεία Προεδρία της Δημοκρατίας............................................................................. 396.755.959 Βουλή των Ελλήνων.:...................................................................................... 7.584.678.287 Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης....................................................... 14.076.859.531 Εσωτέρων................................................................................... 123.625.100.642 • Εξωτερ,κών..................................................... ..................... 44.303.923.665 Υπουργείο Εθνικής Αμυνας......................................................................... δρχ. 487.598.647.700 Εθνικής Οικονομίας..................................................................... 13.935.576.952 Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων................................... 538.669.196.607 Δικαιοσύνης................................................................................... 36.023.598.333 Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων........................................... 394-288.952.517 Πολιτισμού................................................................................... 34,227.413.483 Οικονομικών................................................................................. 6.482.063.660.970 Μακεδονίας-Θράκης................................................................... 2.463.479.111 Αιγαίου....................................................................................... 1.031.015.180 Γεωργίας....................................................................................... 202.187.416.694 Περιβάλλοντος. Χωροταξίας & Δημ. Έργων............................ 39.992.827.440 Εργασίας......................................................................................14.285.661.768 Βιομηχανίας. Ενέργειας & Τεχνολογίας.................................... 9.629.169.324 Εμπορίου................................................................................. 28.195.037.373 Μεταφορών και Επικοινωνιών.................................................... 45.445.233.759 Εμπορικής Ναυτιλίας................................................................... 46.808.300.600 Δημόσιας Τάξης.......................................................................... 147.259.520.248 Τουρισμού................................................................................ 2.976.662.753 Σύνολο.......................................................................................................... 8.717.068.688.896 β) Νομαρχίες Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας..........................................................................6.990.147.368 Αργολίδας.:.................................................................................. 3.296.661.456 Αρκαδίας.......................................................................................4.649.818.215 Αρτας.............................................................................................2.774.398.785 Αθηνών..........................................................................................108.827.089.159 Πειραιά...........................................................................................46.904.624.769 Ανατολικής Αττικής..................................................................... 33.564.400.819 Δυτικής Αττικής............................................................................16.113.059.265 Αχαΐας.............................................................................................18.590.460.128 Βοιωτίας..................................................................................... 3.427.660.958 Γρεβενών........................................................,............................... 1.267.016.224 Δράμας........................................................................................... 4.048.538.675 Δωδεκαννήσου........................................................................ 10.986.968.457 Έβρου......................................................................................... 6.546.960.017 Εύβοιας......................................................................................... 6.638.345.792 Ευρυτανίας............................................ .................................... 935.912.562 Ζακύνθου.............................................. ........................................1.572.196.853 Ηλείας............................................................................................ 4.676.474.837 Ημαθίας......................................................................................... 5.022.302.201 Ηρακλείου......................................................................................14.607.711.199 Θεσπρωτίας...................................................................................1.713.123.138 θεσσαλονίκης................................................................................64.059.146.258 Ιωαννίνων......................................................................................11.129.367.642 Νομαρχία Καβάλας.......................................................................................6.250.106.368 Καρδίτσας....................................................................................... 4.097.606.342 Καστοριάς....................................................................................... 2.301.806.491 Κέρκυρας........................................................................................ 4.555.349.649 Κεφαλληνίας................................................................................... 1.478.658.974 Κιλκίς.............................................................................................. δρχ. 4.135.509.130 Κοζάνης........................................................................................... 5.107.029.043 Κορινθίας.................................................................................... 4.343.446.942 Κυκλάδων.............................................................,........................ 2.364.150.602 Λακωνίας...................................................................................... 2.896.834.330 Λάρισας......................................................................................... 9.466.498.806 Λασιθίου........................................................................................... 3-694.827.629 Λέσβου.......................................................................................... 4.306.603.736 Λευκάδας........................................................................................ 1.239.184.763 Μαγνησίας....................................................................................... 7.878.291.666 Μεσσηνίας....................................................................................... 5.701.447.360 Ξάνθης.............................................,..................................... 3.164.998.126 Πέλλας.......................................................................................... 5.527.763.651 ^Πιερίας......................................................................................... 3.923.921.955 Πρέβεζας................................................,........................................ 2.071.133.795 Ρεθύμνου..................................................................................... 4.512.160.342 Ροδόπης..........................................................................................3.593.597.004 Σάμου............................................................................................. 2.093.538.581 Σερρών........................................................................................... 6.489.104.706 Τρικάλων........................................................................................ 4.443.042.702 Φθιώτιδας........................................................................................ 4.514.246.918 Φλώρινας........................................................................................ 2.622.321.156 Φωκίδας.......................................................................................... 1.728.444.064 Χαλκιδικής.......................................................................................2.748.873.847 Χανίων............................................................................................. 7.127.609.183 Χίου:................................................................................................. 1.792.195.767 Σύνολο........................................:...................................................................... 504.512.628.403 Σύνολο Εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού................................................. 9.221.581.317.299 Δημόσιες Επενδύσεις Υπουργεία Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης........................................................ 281.384.784 Εσωτερικών..................................................................................... 18.384.811.363 Εθνικής Αμυνας............................................................................ 49.895.960 Εθνικής Οικονομίας....................................................................... 228.138.979.942 Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων...................................... 17.134.866.931 Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων............................................ 42.771.898.596 Πολιτισμού..,.................................................................................. 19.718.072.041 Οικονομικών.............................................................................. 497.115.890 Μακεδονίας-Θράκης...................................................................... 2.271.232.581 Αιγαίου........................................................................................... 1.025.452.269 Γεωργίας....................................................................................... 35.651.423.886 Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημ. Έργων.............................. 145.441.393.892 Εργασίας........................................................................................12.689.600.000. Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας................................... 34.895.091.135 Εμπορίου......................................................................................... 1.715.767.728 Μεταφορών και Επικοινωνιών...................................................... 16.755.302.654 Εμπορικής Ναυτιλίας...................................................................... 512.185.155 Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.......................................................................... δΡΧ· 313.259.636 Τουρισμού...................................................................................... 11.543.155.894 Σύνολο:.......................................................................................................... 589.790.890.337 Γενικό Σύνολο Εξόδων................................. ............................................... 9.811.372:207.636 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-12-29 Για την κύρωση τον Απολογισμού τον Κράτους οικονομικού έτους 1991.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/207
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία