ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2112

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί κυρώσεως του Ισολογισμού του Κράτους του οικονομικού έτους 1991.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται ο Ισολογισμός του Κράτους του οικονομικού έτους 1991, ο οποίος έχει ως εξής: Α ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Δημόσιο Ταμείο.......................................................................................................... δρχ. 140.538.822.056 Λογαριασμοί Ενεργητικού Δημόσιου Ταμείου............................................................545.003.370.138 Αποτελέσματα Λογαριασμού Κρατικής Περιουσίας................................................. 6.297.416.066.342 Λογαριασμοί Τάξεως Δάνεια τα οποία καλύπτονται με την εγγύηση του Δημοσίου........................... 2.332.583.558.585 Σύνολο Ενεργητικού................................................................. 13.315.541.817.121 Β ΠΑΘΗΤΙΚΟ Λογαριασμοί Παθητικού Δημόσιου Ταμείου................................................................ 1.342.743.101.954 Δημόσιο Χρέος*........................................................................................................ 9.640.215.156.582 Λογαριασμοί Τάξεως Εγγυήσεις του Δημοσίου για δάνεια τα οποία έχουν χορηγηθεί........................... 2.332.583.558.585 Σύνολο Παθητικού................................................................ 13.315.541.817.121 Δεν έχουν εμφανισθεί σης χρεώσεις της κίνησης των λογ/σμών έτους 1991 των ειδικών λογ/σμών Εντοκα γραμμάτια Ν.Δ. 374S/57 και Έντοκα γραμμάτια Ιδιωτικού Τομέα ποσά δρχ. 1.096.600.000 και 47.700.000 αντιστοίχως, στο λογ/σμό Δάνεια και οφειλές σε ξένο νόμισμα ποσά δρχ. 25.743.720,09 και 16.560 και στο λογ/σμό Δάνεια και οφειλές σε δραχμές- ποσό δρχ. 133.000.000, τα οποία αφορούν σε ισόποσες εξοφλήσεις έτους 1991, διότι προέκυψαν από αντιλογιομούς εγγραφών στο έτος 1992 και θα εμφανισθούν στον Ισολογισμό Δημοσίου Χρέους έτους 1992. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-12-29 Περί κυρώσεως του Ισολογισμού του Κράτους του οικονομικού έτους 1991.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/207
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία