ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2113

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση τον Γενικού Προϋπολογισμού τον Κράτους και των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1993.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1993 ορίζονται σύμφωνα με τους συναπτόμενους πίνακες και είναι συνολικά κατά Ταμείο και Υπηρεσία όπως ακολουθούν:. Έσοδα Εξοδα 1) Ταμείο Εθνικής Άμυνας................................................................... δρχ 2.430.000.000 2.430.000.000 2) Ταμείο Εθνικού Στόλου................................................................... 1.140.000.000 1.140.000.000 3) Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας..........................................................250.000.000 250.000.000 4) Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας.............................................................88.754.601.000 88.754.601.000 5) Εθνικά Κληροδοτήματα.................................................................2.007.550.000 2.007.550.000 6) Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων..........................................................84.314.000.000 84.314.000.000 7) Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας. Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.).................................................................... 13.785.520.000 13.785.520.000 8) Κεφάλαια Σποροπαραγωγής (Α Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.)......................................................................................... 677.050.000 677.050.000 9) Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (Β- Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.)........ 2.740.000.000 2.740.000 000 10) Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων......... 766.122.000.000 766.122.000 000 11) Λογαριασμός Πετρελαιοειδών................ ................................... 121.781 000.000 20.000.000.000 Σύνολο.............................................................................................1.084.001.721.000 982.220.721.000 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία