ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2153

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ ενός και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφ ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ ενός και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφ ετέρου, μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες την 16.12.1991 των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 1992 6075/92 RΕSΤRΕΙΝΤ ΕSΤ 92 Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες το κείμενο της ανωτέρω συμφωνίας, όπως οριοτικοποιήθηκε από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 1 ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και ΧάλυΒος και της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, τα οποία στο εξής αποκαλούνται κράτη μέλη, και CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 2 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι οποίες εφεξής αποκαλούνται Κοινότητα, αφενός, και Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, η οποία εφεξής αποκαλείται Πολωνία, αφετέρου,ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα των υπαρχόντων παραδοσιακών δεσμών μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Πολωνίας και των κοινών αξιών τις οποίες μοιράζονται τα συμβαλλόμενα μέρη, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Πολωνία επιθυμούν να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς και να δημιουργήσουν στενές και διαρκείς σχέσεις, Βασιζόμενες στην αμοιβαιότητα, οι οποίες θα επιτρέψουν στην Πολωνία να συμμετάσχει στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενισχύοντας και διευρύνοντας μ αυτόν τον τρόπο τις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί στο παρελθόν, ιδίως με τη Συμφωνία για το Εμπόριο και την Εμπορική και Οικονομική Συνεργασία, που υπεγράφη στις 19 Σεπτεμβρίου 1989, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Πολωνίας στην ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών που αποτελούν τη βάση της σύνδεσης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τα σημαντικά επιτεύγματα του πολωνικού λαού στη διαδικασία ταχείας μετάβασης σε μια νέα πολιτική και οικονομική τάξη, που βασίζεται στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα, και συμπεριλαμβάνει το νομικό και οικονομικό πλαίσιο για μια οικονομία αγοράς και ένα πολυκομματικό σύστημα με ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 3. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερή προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Πολωνίας στη διαδικασία της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), που συμπεριλαμβάνει την πλήρη εφαρμογή όλων των σχετικών διατάξεων και αρχών, και ιδίως της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, των τελικών εγγράφων των Διασκέψεων της Μαδρίτης και της Βιέννης που επακολούθησαν και του Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σπουδαιότητας της παρούσας συμφωνίας για τη δημιουργία στην Ευρώπη ενός συστήματος σταθερότητας, βασισμένου στη συνεργασία, με την Κοινότητα ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι πρέπει να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ, αφενός, της πλήρους υλοποίησης της σύνδεσης και, αφετέρου, της πραγματικής ολοκλήρωσης των πολιτικών, οικονομικών και νομικών μεταρρυθμίσεων στην Πολωνία, καθώς και της εισαγωγής των απαραίτητων παραγόντων για τη συνεργασία και την προσέγγιση των συστημάτων των δύο μερών, ιδίως υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων της Διάσκεψης της ΔΑΣΕ στη Βόννη, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν και να αναπτύξουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυμία της Κοινότητας να παράσχει αποφασιστική στήριξη στην Πολωνία για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης και να την βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της διαρθρωτικής προσαρμογής, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ, περαιτέρω, την επιθυμία της Κοινότητας να θεσπίσει μέσα συνεργασίας και οικονομικής, τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας σε σφαιρική και πολυετή βάση. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προσήλωση της Κοινότητας και της Πολωνίας στο ελεύθερο εμπόριο και ιδίως στην τήρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις οικονομικές και κοινωνικές ανομοιότητες μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας και αναγνωρίζοντας συνεπώς ότι οι στόχοι της παρούσας σύνδεσης πρέπει να επιτευχθούν με κατάλληλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργηήσει νέο κλίμα στις οικονομικές σχέσεις τους, και ιδίως στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων, μέσα που είναι απαραίτητα για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν πολιτιστική συνεργασία και να αναπτύξουν την ανταλλαγή πληροφοριών, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το γεγονός ότι ο τελικός στόχος της Πολωνίας είναι να γίνει μέλος της Κοινότητας και ότι η παρούσα σύνδεση, κατά την άποψη των μερών, θα συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρο 11.Συνιστάται σύνδεση, μεταξύ, αφενός, της Κοινότητας και των κρατών μελών της και, αφετέρου της Πολωνίας. 2.Οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας είναι οι εξής: - να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των μερών, ο οποίος θα επιτρέψει την ανάπτυξη στενότερων πολιτικών σχέσεων μεταξύ τους, - να προωθήσει την επέκταση του εμπορίου και των αρμονικών οικονομικών σχέσεων μεταξύ των μερών και να ευνοήσει έτσι τη δυναμική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στην Πολωνία, - να δημιουργήσει Βάση για τη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια της Κοινότητας στην Πολωνία, - να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τη βαθμιαία ενσωμάτωση της Πολωνίας στην Κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, η Πολωνία προσπαθεί να εκπληρώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, - να προωθήσει τη συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 2 Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών. 0 διάλογος αυτός συνοδεύει και παγιώνει την προσέγγιση της Κοινότητας με την Πολωνία, ενισχίει τις πολιτικές και οικονομικές μεταβολές που πραγματοποιούνται στην εν λόγω χώρα και συμβάλλει στη δημιουργία νέων δεσμών αλληλεγγύης. 0 πολιτικός διάλογος και η συνεργασία : - θα διευκολύνουν την πλήρη ενσωμάτωση της Πολωνίας στην κοινότητα των δημοκρατικών εθνών και την προοδευτική προσέγγιση με την Κοινότητα. Η οικονομική προσέγγιση που προβλέπει n παρούσα συμφωνία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη πολιτική σύγκλιση· CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 6 - θα έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερη αλληλοκατανόηση και μεγαλύτερη σύγκλιση των θέσεων σε διεθνή θέματα, και ιδίως θέματα που είναι ενδεχόμενο να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε ένα από τα δυο μέρη, - θα επιτρέψουν σε κάθε μέρος να λαμβάνει υπόψη τη θέση και τα συμφέροντα του άλλου μέρους κατά την αντίστοιχη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, - θα προωθήσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρθρο 31.Πραγματοποιούνται οι κατάλληλες διαβουλεύσεις μεταξύ, αφενός, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, αφετέρου, του Προέδρου της Πολωνίας. 2.Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης, το οποίο έχει τη γενική αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα του υποβάλουν τα μέρη. Άρθρο 4 θεσπίζονται-από τα μέρη περαιτέρω διαδικασίες και μηχανισμοί για πολιτικό διάλογο, ιδίως υπό τις ακόλουθες μορφές : - συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου (Πολιτικοί διευθυντές) μεταξύ ανωτέρων υπαλλήλων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την Πολωνία, αφενός, και, αφετέρου, της Προεδρίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 7 - πλήρης αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής ενημέρωσης από πολωνούς υπαλλήλους στη Βαρσοβία διαβουλεύσεις επ ευκαιρία διεθνών συνεδριάσεων και επαφές μεταξύ διπλωματικών αντιπροσώπων σε τρίτες χώρες. - τακτική πληροφόρηση της Πολωνίας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία, η οποία είναι αμοιβαία εφόσον χρειάζεται, - οιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην παγίωση, ανάπτυξη και διεύρυνση αυτού του διαλόγου. Άρθρο 5 Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματοποιείται στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 6 1.Η Σύνδεση περιλαμβάνει μεταβατική περίοδο μεγίστης διαρκείας δέκα ετών, που υποδιαιρείται σε δύο διαδοχικά στάδια, το καθένα από τα οποία διαρκεί καταρχήν πέντε έτη. Το πρώτο στάδιο αρχίζει με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης προβαίνει τακτικά στην εξέταση της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και της προόδου που σημειώνει η Πολωνία στη διαδικασία για τη δημιουργία ενός συστήματος οικονομίας αγοράς. 3.Κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που προηγούνται της λήξεως του πρώτου σταδίου, το Συμβούλιο Σύνδεσης συνέρχεται για να αποφασίσει τη μετάβαση στο δεύτερο στάδιο, καθώς και τις πιθανές τροποποιήσεις όσον αφορά τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το δεύτερο στάδιο. Για το σκοπό αυτό, θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4.Τα δύο στάδια που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν ισχύουν για τον τίτλο ΙΙΙ. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 7 1.Η Κοινότητα και η Πολωνία δημιουργούν προοδευτικά μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών για μια μεταβατική περίοδο που διαρκεί, κατ ανώτατο όριο, δέκα έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ). 2.Η Συνδυασμένη Ονοματολογία εμπορευμάτων εφαρμόζεται στην κατάταξη των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των δύο μερών. 3.Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός στον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι διαδοχικές μειώσεις που θεσπίζονται στην παρούσα συμφωνία είναι αυτός που επιβάλλεται πράγματι erga οmnes την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 4.Εάν, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εφαρμοσθεί δασμολογική μείωση erga οmnes, και ιδίως μείωση που προκύπτει από τη δασμολογική συμφωνία που συνήφθη συνεπεία του Γύρου της Ουρουγουάης της GΑΤΤ, αυτός ο μειωμένος δασμός αντικαθιστά τον βασικό δασμό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 από την ημερομηνία που εφαρμόζεται η μείωση αυτή. 5.Η Κοινότητα και η Πολωνία ανακοινώνουν αμοιβαία τους αντίστοιχους βασικούς δασμούς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 81.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας και Πολωνίας, που απαριθμούνται στα κεφάλαια 25 έως 97 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. 2.Τα άρθρα 9 έως και 13, δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16. Άρθρο 91.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα στα Προϊόντα, καταγωγής Πολωνίας, τα οποία είναι διαφορετικά από εκείνα που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ α), ΙΙ β) και ΙΙΙ, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 10 2.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα στα προϊόντα, καταγωγής Πολωνίας, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ α), καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : - κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 % του βασικού δασμού, - ένα έτος μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι εναπομείναντες δασμοί καταργούνται. Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα στα προϊόντα καταγωγής Πολωνίας, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ β), μειώνονται προοδευτικά, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, με ετήσιες μειώσεις 20 % του Βασικού δασμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί ολική κατάργηση των δασμών μέχρι το τέλος του τέταρτου έτους μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 3.Τα προϊόντα, καταγωγής Πολωνίας, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, τυγχάνουν αναστολής των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών εντός των ορίων των ετησίων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων ή οροφών που αυξάνονται προοδευτικά, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης κατάργηση των τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων πριν το τέλος του πέμπτου έτους το αργότερο. Συγχρόνως, οι τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στις ποσότητες των εισαγωγών που υπερβαίνουν τις ποσοστώσεις ή τις οροφές που προβλέπονται ανωτέρω, μειώνονται προοδευτικά από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, με ετήσιες μειώσεις 15 %. Μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους, οι εναπομείναντες δασμοί καταργούνται. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 11 4.Οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές στην Κοινότητα και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος καταργούνται την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Πολωνίας. Άρθρο 101.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Πολωνία για τα προϊόντα, καταγωγής της Κοινότητας, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV, α) καταργούνται την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Πολωνία για τα προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας, που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV β) μειώνονται προοδευτικά όπως προβλέπεται στο παράρτημα αυτό. Η Πολωνία ανοίγει δασμολογικές ποσοστώσεις ατελώς, για τα προϊόντα, καταγωγής της Κοινότητας, που απαριθμούνται στο παράρτημα αυτό, σύμφωνα με τους όρους που το παράρτημα αυτό περιέχει. 3.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί, που επιβάλλονται στην Πολωνία, για τα προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας, που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙV α) και ΙV β) μειώνονται προοδευτικά, και καταργούνται το αργότερο μέχρι το τέλος του έβδομου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: - τρία έτη από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 80% του βασικού δασμού, - τέσσερα έτη από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 60% του βασικού δασμού, - πέντε έτη από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 40% του βασικού δασμού, - έξι έτη από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 20% του βασικού δασμού, - επτά έτη από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι εναπομείναντες δασμοί καταργούνται. 4.Οι ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή στην Πολωνία, προϊόντων καταγωγής της Κοινότητας και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, καταργούνται κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, με εξαίρεση όσων απαριθμούνται στο παράρτημα V, που καταργούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο εν λόγω παράρτημα. Άρθρο 11 Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών κατά την εισαγωγή, ισχύουν επίσης για τους τελωνειακούς δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα. Άρθρο 12 Η Κοινότητα και η Πολωνία καταργούν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, στις μεταξύ τους συναλλαγές όλες τις επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς κατά την εισαγωγή. Άρθρο 131.Η Κοινότητα και η Πολωνία καταργούν προοδευτικά μεταξύ τους, πριν από το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το αργότερο, όλους τους εξαγωγικούς τελωνειακούς δασμούς και τις επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος. 2.Η Κοινότητα και η Πολωνία καταργούν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας τους ποσοτικούς περιορισμούς και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, εξαιρέσει εκείνων που επιβάλλονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ, οι οποίοι καταργούνται όπως προβλέπεται στο παράρτημα αυτό. Άρθρο 14 Κάθε μέρος δηλώνει ότι προτίθεται να μειώσει τους τελωνειακούς δασμούς στις συναλλαγές με το άλλο μέρος ταχύτερα απ ό,τι προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10, εάν το επιτρέψει η γενική οικονομική του κατάσταση και η κατάσταση του σχετικού οικονομικού τομέα. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να απευθύνει συστάσεις για το σκοπό αυτό. Άρθρο 15 Το πρωτόκολλο 1 καθορίζει τους διακανονισμούς που εφαρμόζονται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό. Άρθρο 16 Το πρωτόκολλο 2 καθορίζει τους διακανονισμούς που εφαρμόζονται στα προϊόντα που υπάγονται στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 14 Άρθρο 17 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν τη διατήρηση ενός γεωργικού στοιχείου στους δασμούς που επιβάλλονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Άρθρο 181.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας και Πολωνίας. 2.Ως γεωργικά προϊόντα, νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και χα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εξαιρουμένων όμως των προϊόντων αλιείας που περιγράφει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3687/91. Άρθρο 19 Το πρωτόκολλο 3 καθορίζει χους εμπορικούς διακανονισμούς που εφαρμόζονται στα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο εν λόγω πρωτόκολλο. Άρθρο 201.Η Κοινότητα καταργεί, κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, χους ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων, καταγωγής Πολωνίας, που διατηρούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 του Συμβουλίου, υπό τη μορφή που έχουν κατά την ημερομηνία της υπογραφής της. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 15 2.Τα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Πολωνίας, που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙΙ α) ή στο παράρτημα VΙΙΙ θ), τυγχάνουν, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, μείωσης των εισφορών εντός των ορίων των κοινοτικών ποσοστώσεων ή μείωσης των δασμών, υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω παράρτημα. 3.Η Πολωνία καταργεί προοδευτικά τους ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. 4.Η Κοινότητα και η Πολωνία χορηγούν αμοιβαία τις παραχωρήσεις που αναφέρονται στα παραρτήματα Χα, Χβ και Χγ και ΧΙ, σε αρμονική και αμοιβαία βάση, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα εν λόγω παραρτήματα. 5.Λαμβανομένου υπόψη του όγκου των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας, της ιδιαίτερης ευαισθησίας του τομέα, των κανόνων της κοινής γεωργικής πολιτικής της Κοινότητας, του ρόλου της γεωργίας στην πολωνική οικονομία και των συνεπειών των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), η Κοινότητα και η Πολωνία εξετάζουν τακτικά στο Συμβούλιο Σύνδεσης, με μεθοδικότητα και αμοιβαιότητα, και για κάθε προϊόν ξεχωριστά, τις δυνατότητες αμοιβαίας χορήγησης περαιτέρω παραχωρήσεων. Στα πλαίσια αυτά, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη γεωργική παραγωγή που βασίζεται σε φυσικές μεθόδους. 6.Η Κοινότητα και η Πολωνία, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για μεγαλύτερη εναρμόνιση των γεωργικών πολιτικών τους, καθώς και το στόχο της Πολωνίας να γίνει μέλος της Κοινότητας, διαβουλεύονται τακτικά, στο Συμβούλιο Σύνδεσης, σχετικά με τη στρατηγική και τις πρακτικές λεπτομέρειες των αντίστοιχων πολιτικών τους. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 16 Άρθρο 21 Παρά τις άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως το άρθρο 30, εάν, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των γεωργικών αγορών, οι εισαγωγές προϊόντων, καταγωγής ενός από τα μέρη, που αποτελούν αντικείμενο παραχωρήσεων που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 20, προκαλούν σημαντικές διαταραχές στις αγορές του άλλου μέρους, τα δύο μέρη διαβουλεύονται αμέσως για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Εν αναμονή αυτή της λύσης, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να λάβει τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΑΛΙΕΙΑ Άρθρο 22 Οι διατάζεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα αλιείας, καταγωγής Κοινότητας και Πολωνίας, που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3687/91 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας. Άρθρο 23 Τα μέρη ολοκληρώνουν, το συντομότερο δυνατόν, τις διαπραγματεύσεις για μια αλιευτική συμφωνία. Μετά ταύτα, το άρθρο 20 παράγραφος 5 εφαρμόζεται mutatis mutandis στα προϊόντα αλιείας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 24 Οι διατάζεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στο εμπόριο όλων των προϊόντων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν κεφάλαιο ή στα πρωτόκολλα 1, 2 και 3. Άρθρο 251.Δεν εισάγονται νέοι εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, ούτε αυξάνονται οι ήδη επιβαλλόμενοι, στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Δεν εισάγονται νέοι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές ή τις εξαγωγές ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, ούτε καθίστανται περιοριστικότεροι οι ήδη επιβαλλόμενοι, στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητα και της Πολωνίας, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 3.Με την επιφύλαξη των παραχωρήσεων που χορηγούνται βάσει του άρθρου 20, οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τη συνέχιση των αντιστοίχων γεωργικών πολιτικών της Πολωνίας και της Κοινότητας ή τη λήψη ορισμένων μέτρων στα πλαίσια αυτών των πολιτικών. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 18 Άρθρο 261.Τα δύο μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα και δεν προβαίνουν σε πρακτικές εσωτερικής φορολογικής φύσεως με τις οποίες επιβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις μεταξύ των προϊόντων ενός εκ των μερών και των ομοειδών προϊόντων, καταγωγής του εδάφους του άλλου μέρους. 2.Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών δεν τυγχάνουν επιστροφής των εσωτερικών επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις επιβαρύνσεις που πλήττουν άμεσα ή έμμεσα τα εξαγόμενα προϊόντα. Άρθρο 271.Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή διακανονισμών για διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές, στο βαθμό που δεν μεταβάλλεται το καθεστώς των συναλλαγών που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. 2.Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης όσον αφορά τις συμφωνίες για τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων η ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για άλλα σημαντικά θέματα που συνδέονται με την αντίστοιχη εμπορική πολιτική τους με τρίτες χώρες. Σε περίπτωση ιδίως που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Κοινότητα, αυτές οι διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Πολωνίας που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 28 Η Πολωνία μπορεί να λαμβάνει, υπό τη μορφή αυξημένων τελωνειακών δασμών, έκτακτα μέτρα περιορισμένης διάρκειας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 και του άρθρου 25 παράγραφος 1. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 19 Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν μόνο νεοσύστατες βιομηχανίες, ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή τομείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, ιδίως στην περίπτωση που αυτές οι δυσχέρειες προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Πολωνία για τα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, βάσει αυτών των μέτρων, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25 % κατ αξίαν και διατηρούν ένα στοιχείο προτιμησιακού χαρακτήρα για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας. Η συνολική αξία των εισαγωγών προϊόντων που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % των συνολικών εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από την Κοινότητα, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Ι, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός εάν το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Παύουν να ισχύουν - το αργότερο κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να εισάγονται για ένα προϊόν, μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου της τριετίας από την κατάργηση όλων των δασμών και ποσοτικών περιορισμών ή επιβαρύνσεων ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Η Πολωνία ενημερώνει το Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο προτίθεται να λάβει και, κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας, διεξάγονται διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με τα μέτρα αυτά και τους τομείς στους οποίους θα εφαρμόζονται, πριν από την έναρξη εφαρμογής τους. Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, η Πολωνία υποβάλλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης χρονοδιάγραμμα σχετικά με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Αυτό το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση αυτών των δασμών, αρχής γενομένης το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή τους και σε ισόποσους ετήσιους ρυθμούς. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 20 Άρθρο 29 Αν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ότι ασκούνται πρακτικές ντάμπινγκ στις συναλλαγές με το άλλο μέρος κατά την έννοια του άρθρου VΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά των πρακτικών αυτών, σύμφωνα με τη συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, τη σχετική εσωτερική του νομοθεσία και με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 33. Άρθρο 30 Σε περίπτωση που ένα προϊόν εισάγεται σε αυξημένες ποσότητες και με όρους που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν : - σοβαρή ζημία στους εθνικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών, ή - σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας ή δυσχέρειες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής, η Κοινότητα ή η Πολωνία, ανάλογα με το ποιά είναι η ενδιαφερόμενη, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 33. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 21 Άρθρο 31 Σε περίπτωση που η τήρηση των άρθρων 13 και 25 οδηγεί σε : 1) επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα έναντι της οποίας το εξάγον μέρος διατηρεί, για το εν λόγω προϊόν, ποσοτικούς εξαγωγικούς περιορισμούς, εξαγωγικούς δασμούς ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, ή11) σοβαρή έλλειψη ή απειλή έλλειψης προϊόντος που είναι ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος, και, εφόσον η προαναφερθείσα κατάσταση προκαλεί, ή ενδέχεται να προκαλέσει, μείζονες δυσχέρειες για το εξάγον μέρος, το μέρος αυτό μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 33. Τα μέτρα δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις και καταργούνται όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρηση τους. Άρθρο 32 Τα κράτη μέλη και η Πολωνία προσαρμόζουν προοδευτικά όλα τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά τους όρους εφοδιασμού και διαθέσεως στην εμπορία των εμπορευμάτων, μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και των υπηκόων της Πολωνίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που υιοθετούνται για την υλοποίηση του στόχου αυτού. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 22 Άρθρο 331.Η Κοινότητα ή η Πολωνία ενημερώνονται αμοιβαία σε περίπτωση που υποβάλουν τις εισαγωγές προϊόντων που ενδέχεται να δημιουργήσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 30, σε διοικητική διαδικασία που αποβλέπει στην ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των εμπορικών ροών. 2.Στις περιπτώσεις των άρθρων 29, 30 και 31, πριν λάβουν τα μέτρα που αναφέρονται σ αυτά ή, το ταχύτερο δυνατόν, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παράγραφος 3, στοιχείο δ), η Κοινότητα ή η Πολωνία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχουν στο Συμβούλιο Σύνδεσης, όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη. Τα μέτρα που διαταράσσουν το λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα. Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στα πλαίσια του, με σκοπό ιδίως την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την κατάργηση τους, μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις. 3.Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις : 1)Όσον αφορά το άρθρο 30, οι δυσχέρειες που απορρέουν από την κατάσταση η οποία αναφέρεται στο άρθρο αυτό, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο μπορεί να λάβει οιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 23 Αν το Συμβούλιο Σύνδεσης ή το εξάγον μέρος, δεν έχει λάβει απόφαση για να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες ή δεν έχει εξεύρει καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που του υποβλήθηκε το ζήτημα, το εισάγον μέρος μπορεί να υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που είναι αναγκαία για να εξαλειφθούν οι δυσχέρειες οι οποίες προέκυψαν, 2)Όσον αφορά το άρθρο 29, το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με την άσκηση πρακτικής ντάμπινγκ μόλις οι αρχές του εισάγοντος μέρους αρχίσουν την έρευνα. Στην περίπτωση που δεν έχει τεθεί τέρμα στην πρακτική ντάμπινγκ ή δεν έχει εξευρεθεί καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε το ζήτημα στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το εξάγον μέρος μπορεί να υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα, 3)Όσον αφορά το άρθρο 31, οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες. Εάν δεν έχει λάβει τέτοια απόφασης εντός τριάντα ημερών αφότου του υποβλήθηκε το ζήτημα, το εξάγον μέρος μπορεί να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για την εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, 4)Σε περίπτωση που εξαιρετικές συνθήκες απαιτούν άμεση δράση και αποκλείουν την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, ανάλογα με την περίπτωση, η Κοινότητα ή η Πολωνία, ανάλογα με το ποιά είναι η ενδιαφερόμενη, μπορούν να εφαρμόζουν αμέσως, στις καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 29, 30 και 31, τα μέτρα διασφάλισης που είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 24 Άρθρο 34 Το πρωτόκολλο 4 καθορίζει τους κανόνες καταγωγής για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 35 Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφυλάξεως των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ή στους κανόνες που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Ωστόσο, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται να αποτελούν ούτε μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Άρθρο 36 Το πρωτόκολλο 5 καθορίζει ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ της Πολωνίας, αφενός, και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αφετέρου. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 25 ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 371.Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος : - δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των εργαζομένων, που έχουν πολωνική υπηκοότητα, οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους αυτού του κράτους μέλους, - οι νομίμως κατοικούντες σύζυγοι και τα τέκνα εργαζομένων, που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους, με εξαίρεση τους εποχιακά εργαζόμενους ή τους εργαζόμενους που απασχολούνται Βάσει διμερών συμφωνιών κατά την έννοια του άρθρου 41, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις συμφωνίες αυτές, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους, κατά την περίοδο εγκεκριμένης επαγγελματικής απασχόλησης του εργαζομένου. 2.Η Πολωνία, με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που ισχύουν σ αυτήν, παρέχει τη μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι ενός κράτους μέλους και απασχολούνται νομίμως στο έδαφος της, καθώς και στους συζύγους και τα τέκνα τους που κατοικούν νομίμως στο εν λόγω έδαφος. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 26 Άρθρο 381.Για να συντονιστούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους που έχουν πολωνική υπηκοότητα, που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους, και για τα μέλη της οικογένειας τους, που κατοικούν νομίμως σ αυτό το έδαφος, και με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος : - όλες οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώνουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα διάφορα κράτη μέλη προστίθενται για λόγους συνταξιοδότησης και παροχής επιδομάτων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και για την ιατρική περίθαλψη που προβλέπεται για τους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους, - οι συντάξεις ή τα επιδόματα γήρατος, θανάτου, βιομηχανικού ατυχήματος ή ασθενείας που οφείλεται στην εργασία, ή αναπηρίας, με εξαίρεση των μη ανταποδοτικών εισφορών, μεταφέρονται ελεύθερα με τους συντελεστές που ισχύουν δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που τα οφείλουν, - οι εν λόγω εργαζόμενοι λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα για τα μέλη της οικογένειας τους όπως ορίζεται ανωτέρω. 2.Η Πολωνία παρέχει στους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και που απασχολούνται νομίμως στο έδαφός της, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους που κατοικούν νομίμως εκεί, παρόμοια μεταχείριση με αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1, δεύτερη και τρίτη περίπτωση. Άρθρο 391.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφαση τις κατάλληλες διατάξεις για την εφαρμογή του στόχου που περιγράφεται στο άρθρο 38. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 27 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφαση λεπτομερείς κανόνες για τη διοικητική συνεργασία που παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις, όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο, για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 40 Οι διατάξεις που εγκρίνει το Συμβούλιο Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 39, δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διμερείς συμφωνίες οι οποίες συνδέουν την Πολωνία και τα κράτη μέλη, εάν οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν ευνοϊκότερη μεταχείριση των υπηκόων της Πολωνίας ή των υπηκόων των κρατών μελών. Άρθρο 411.Ανάλογα με την κατάσταση στην αγορά εργασίας των κρατών μελών, και υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της νομοθεσίας και της τήρησης των κανόνων που ισχύουν στα εν λόγω κράτη μέλη στον τομέα της κινητικότητας των εργαζομένων : - οι δυνατότητες πρόσβασης στην απασχόληση που χορηγούν τα κράτη μέλη στους πολωνούς εργαζομένους στα πλαίσια διμερών συμφωνιών πρέπει να διατηρούνται και, ει δυνατόν, να βελτιώνονται, - τα άλλα κράτη μέλη εξετάζουν τη δυνατότητα σύναψης παρόμοιων συμφωνιών. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τη χορήγηση άλλων βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας των κρατών μελών και της Κοινότητας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 28 3.Τα κράτη μέλη εξετάζουν τη δυνατότητα χορήγησης αδειών εργασίας σε πολωνούς υπηκόους που έχουν ήδη άδεια παραμονής σε ένα κράτος μέλος, με εξαίρεση τους πολωνούς υπηκόους που γίνονται δεκτοί ως τουρίστες ή επισκέπτες. Άρθρο 42 Κατά τη διάρκεια του δευτέρου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6, ή νωρίτερα, αν αποφασιστεί, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει νέους τρόπους για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Πολωνίας και την κατάσταση της απασχόλησης στην Κοινότητα. Το Συμβούλιο Σύνδεσης απευθύνει συστάσεις για το σκοπό αυτό. Άρθρο 43 Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή του εργατικού δυναμικού που προκύπτει από την οικονομική αναδιάρθρωση στην Πολωνία, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια για την καθιέρωση κατάλληλου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Πολωνία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 87. CΕΕ/CΕCVΡL/gr 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άρθρο 441.Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6, η Πολωνία διευκολύνει τη δημιουργία επιχειρήσεων στο έδαφος της εκ μέρους εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας. Για το σκοπό αυτό : 1) παρέχει για την εγκατάσταση εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 48, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στους δικούς της υπηκόους και εταιρίες, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : - από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, για τους τομείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙΙ α) και για όλους τους τομείς που δεν αναφέρονται στα παραρτήματα ΧΙΙ α), ΧΙΙ β), ΧΙΙ γ), ΧΙΙ δ) και ΧΙΙ ε), - σταδιακά, και το αργότερο στο τέλος του πρώτου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6, για τους τομείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙΙ β), - σταδιακά, και το αργότερο στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6, για τους τομείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΧΙΙ γ) και ΧΙΙ δ), και11) χορηγεί, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, για τις δραστηριότητες εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας που είναι εγκατεστημένοι στην Πολωνία, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στις δικές της εταιρίες και στους υπηκόους της. Εάν η CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 30 ισχύουσα νομοθεσία και ρυθμίσεις δεν προβλέπουν αυτήν τη μεταχείριση για τις εταιρίες και τους υπηκόους της Κοινότητας, όσον αφορά ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες στην Πολωνία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Πολωνία τις τροποποιεί έτσι ώστε να εξασφαλίσει αυτή τη μεταχείριση το αργότερο στο τέλος του πρώτου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6. 2.Κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Πολωνία δεν υιοθετεί νέες ρυθμίσεις ή μέτρα που εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας στο έδαφος της σε σύγκριση με τις δικές της εταιρίες και υπηκόους. 3.Κάθε κράτος μέλος παρέχει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στις δικές του εταιρίες και υπηκόους για την εγκατάσταση πολωνικών εταιριών και υπηκόων, κατά την έννοια του άρθρου 48, και παρέχει, για τις δραστηριότητες των πολωνικών εταιριών και των πολωνών υπηκόων που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος του, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στις δικές του εταιρίες και υπηκόους. 4.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως : 1)Εγκατάσταση : 1)Όσον αφορά τους υπηκόους, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν και να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες ως μη μισθωτοί και να συστήνουν και να διοικούν επιχειρήσεις, και ιδίως εταιρίες, επί των οποίων ασκούν ουσιαστικό έλεγχο. Η άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων και η διοίκηση επιχειρήσεων, δεν συμπεριλαμβάνουν την επιδίωξη ή την ανάληψη απασχόλησης από την αγορά εργασίας, ούτε αποδίδουν δικαίωμα πρόσβασης CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 31 στην αγορά εργασίας άλλου μέρους. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα που δεν είναι αποκλειστικά μη μισθωτοί, ii)Όσον αφορά τις εταιρίες, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν και να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες μέσω της σύστασης και της διαχείρισης θυγατρικών εταιριών, υποκαταστημάτων και πρακτορείων, 2)θυγατρική εταιρία : εταιρία επί της οποίας η πρώτη εταιρία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, 3)Οικονομικές δραστηριότητες : περιλαμβάνονται ιδίως βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, καθώς και δραστηριότητες ελεύθερων επαγγελματιών. 5.Κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σημείο ί), το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τακτικά τη δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας παροχής εθνικής μεταχείρισης στους τομείς που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧΙΙ β), ΧΙΙ γ) και ΧΙΙ δ) και την ένταξη τομέων ή θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙΙ ε) στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίζει τροποποιήσεις στα παραρτήματα αυτά. Μετά τη λήξη των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σημείο i), το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί, κατ εξαίρεση, κατόπιν αιτήσεως της Πολωνίας,, και αν χρειάζεται, να αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια αποκλεισμού ορισμένων τομέων ή θεμάτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΧΙΙ β), ΧΙΙ γ) και ΧΙΙ δ), για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 6.Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 που αφορούν την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες εταιρειών και υπηκόων της Κοινότητας και της Πολωνίας, δεν ισχύουν για τομείς ή θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙΙ ε). CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 32 7.Παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι εταιρίες της Κοινότητας που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος της Πολωνίας έχουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το δικαίωμα να αποκτούν, να χρησιμοποιούν, να ενοικιάζουν και να πωλούν ακίνητη ιδιοκτησία, και όσον αφορά τους φυσικούς πόρους, τις γεωργικές εκτάσεις και τα δάση, το δικαίωμα μίσθωσης, στην περίπτωση που αυτό αποδεικνύεται αναγκαίο για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι εγκατεστημένες. Η Πολωνία παραχωρεί αυτά τα δικαιώματα σε υποκαταστήματα και πρακτορεία κοινοτικών εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην Πολωνία το αργότερο στο τέλος του πρώτου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6. Η Πολωνία παραχωρεί αυτά τα δικαιώματα σε υπηκόους της Κοινότητας που είναι εγκατεστημένοι ως μη μισθωτοί στην Πολωνία το αργότερο κατά το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6. Άρθρο 451.Με την επιφύλαξη του άρθρου 44, και με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που περιγράφονται στο παράρτημα ΧΙΙ γ), κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ρυθμίζει την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες εταιριών και υπηκόων στο έδαφος του, στο βαθμό που οι ρυθμίσεις αυτές δεν εισάγουν διακρίσεις έναντι εταιριών και υπηκόων του άλλου μέρους σε σύγκριση με τις δικές του εταιρίες και υπηκόους. 2.Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που περιγράφονται στο παράρτημα ΧΙΙ γ), η παρούσα συμφωνία δεν θίγει το δικαίωμα των μερών να υιοθετούν τα αναγκαία μέτρα για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής τους, ή για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία επενδυτών, καταθετών, αντισυμβαλλομένων ή καταπιστευματοδόχων, ή για να κατοχυρώσουν την ακεραιότητα και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα μέτρα αυτά CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 33 δεν εισάγουν διακρίσεις έναντι εταιριών και υπηκόων του άλλου μέρους σε σύγκριση με τις εταιρίες και τους υπηκόους του μέρους που εισάγει τα μέτρα. Άρθρο 46 Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπήκοοι της Κοινότητας και της Πολωνίας να αναλαμβάνουν και να ασκούν ελεγχόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες στην Πολωνία και στην Κοινότητα, αντιστοίχως, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει ποιες ενέργειες απαιτούνται για την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Άρθρο 47 Οι διατάξεις του άρθρου 45 δεν αποκλείουν την εφαρμογή, εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων μερών, ιδιαίτερων κανόνων όσον αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργία στο έδαφος του υποκαταστημάτων και πρακτορείων εταιριών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, οι οποίες δεν έχουν συσταθεί στο έδαφος του πρώτου μέρους, λόγω των νομικών ή τεχνικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των υποκαταστημάτων και πρακτορείων αυτών και των υποκαταστημάτων και πρακτορείων των εταιριών που έχουν συσταθεί στο έδαφος του ή, όσον αφορά χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για προληπτικούς λόγους. Η διαφορά μεταχείρισης δεν υπερβαίνει τα απολύτως αναγκαία όρια λόγω αυτών των νομικών ή τεχνικών διαφορών ή, όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα όρια που περιγράφονται στο παράρτημα ΧΙΙ γ), για προληπτικούς λόγους. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 34 Άρθρο 481.Για χους σκοπούς χης παρούσας συμφωνίας ως κοινοτική εταιρία και πολωνική εταιρία νοούνται, αντίστοιχα, εταιρία ή επιχείρηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Πολωνίας, και η οποία έχει την έδρα της, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Πολωνίας. Ωστόσο, εάν η εταιρία ή η επιχείρηση, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Πολωνίας, έχει μόνο την καταστατική έδρα της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Πολωνίας, οι δραστηριότητες της πρέπει να διατηρούν συνεχείς και πραγματικούς δεσμούς με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη ή της Πολωνίας, αντίστοιχα. 2.Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος τίτλου καλύπτουν επίσης τους υπηκόους ή τις ναυτιλιακές εταιρίες των κρατών μελών ή της Πολωνίας, αντίστοιχα, που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας ή της Πολωνίας, και που ελέγχονται από υπηκόους ενός κράτους μέλους ή της Πολωνίας, ή αν τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σε αυτό το κράτος μέλος ή στην Πολωνία, σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες. 3.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως υπήκοος της Κοινότητας και υπήκοος της Πολωνίας, αντίστοιχα, νοείται φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους ή της Πολωνίας. 4.Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν την εφαρμογή, εκ μέρους ενός από τα μέρη, οιουδήποτε μέτρου το οποίο είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση μέτρων που εφαρμόζει όσον αφορά την πρόσβαση τρίτης χώρας στην αγορά του, βάσει των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 35 Άρθρο 49 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες νοούνται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο παράρτημα ΧΙΙ γ). Το Συμβούλιο Σύνδεσης έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει ή να τροποποιεί το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω παραρτήματος. Άρθρο 50 Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6 για τους τομείς που περιλαμβάνονται στο παραρτήματα ΧΙΙ α) και ΧΙΙ β), ή, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6 για τους τομείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΧΙΙ γ) και ΧΙΙ δ), η Πολωνία μπορεί να εισάγει μέτρα που παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, όσον αφορά την εγκατάσταση εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας, εάν ορισμένες βιομηχανίες : - βρίσκονται υπό ανασυγκρότηση, ή - αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, ιδίως εάν αυτές οι δυσχέρειες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στην Πολωνία, ή - αντιμετωπίζουν την εξάλειψη ή τη δραστική μείωση του συνολικού τμήματος της αγοράς που κατέχουν πολωνικές εταιρίες ή υπήκοοι της Πολωνίας σε συγκεκριμένο τομέα ή βιομηχανικό κλάδο στην Πολωνία, ή - είναι νεοσύστατες στην Πολωνία. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 36 Αυτά τα μέτρα : - παύουν να εφαρμόζονται, το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη του πρώτου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6 για τους τομείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΧΙΙ α) και ΧΙΙ Β), ή, κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο αυτό για τους τομείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΧΙΙ γ) και ΧΙΙ δ), και - είναι εύλογα και αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση, και - αφορούν μόνο τις εγκαταστάσεις που δημιουργούνται στην Πολωνία μετά την έναρξη ισχύος των μέτρων αυτών και δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες εταιριών ή υπηκόων της Κοινότητας που είναι ήδη εγκατεστημένοι στην Πολωνία κατά το χρόνο εισαγωγής συγκεκριμένου μέτρου, σε σύγκριση με πολωνικές εταιρίες ή υπηκόους της Πολωνίας. Κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, η Πολωνία παρέχει, ει δυνατόν, προτιμησιακή μεταχείριση στις εταιρίες και τους υπηκόους της Κοινότητας σε καμμιά περίπτωση δεν παρέχει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που παρέχεται σε εταιρίες ή υπηκόους οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Πριν από την εισαγωγή αυτών των μέτρων, η Πολωνία πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Σύνδεσης και δεν εφαρμόζει τα μέτρα πριν παρέλθει προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση στο Συμβούλιο Σύνδεσης των συγκεκριμένων μέτρων που προτίθεται να εισάγει, εκτός εάν απαιτείται να ληφθούν επειγόντως μέτρα για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο ανεπανόρθωτης ζημίας· στην περίπτωση αυτή, η Πολωνία διαξάγει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Σύνδεσης αμέσως μετά την εισαγωγή τους. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 37 Κατά τη λήξη του πρώτου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6 για τους τομείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙΙ β), ή, για τους τομείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΧΙΙ γ) και ΧΙΙ δ) κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο αυτό, η Πολωνία μπορεί να εισάγει αυτά τα μέτρα μόνο με την έγκριση και υπό τους όρους του Συμβουλίου Σύνδεσης. Άρθρο 511.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται για τις αεροπορικές μεταφορές, τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και τις θαλάσσιες ενδομεταφορές (cabοtage). 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να απευθύνει συστάσεις για τη βελτίωση της εγκατάστασης και της άσκησης δραστηριοτήτων στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 521.Παρά τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος τίτλου, οι δικαιούχοι του δικαιώματος εγκατάστασης που παραχωρεί η Πολωνία και η Κοινότητα, αντίστοιχα, έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν ή να επιτρέπουν σε μια από τις θυγατρικές τους εταιρίες να απασχολεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που φιλοξενεί την εγκατάσταση, στο έδαφος της Πολωνίας και της Κοινότητας, αντίστοιχα, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας και της Πολωνίας, υπό τον όρο ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι, βασικό προσωπικό, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2, και ότι απασχολούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους ή τις θυγατρικές τους εταιρίες. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνον την περίοδο της απασχόλησης. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 38 2.Το Βασικό προσωπικό των δικαιούχων του δικαιώματος εγκατάστασης, που στο εξής αποκαλούνται οργανισμοί, είναι : 1)Ανώτεροι υπάλληλοι οργανισμού, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον οργανισμό, και εποπτεύονται ή λαμβάνουν οδηγίες κυρίως από το διοικητικό συμβούλιο ή από τους μετόχους της επιχείρησης* στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται : - η διεύθυνση του οργανισμού ή τμήματος ή υπηρεσίας του οργανισμού, - ο έλεγχος και η επίβλεψη της εργασίας άλλων υπαλλήλων με διοικητικές ή τεχικές αρμοδιότητες, - η αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να προτείνουν την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό, δυνάμει των αρμοδιοτήτων που διαθέτουν. 2)Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό, και που διαθέτουν : - υψηλά ή σπάνια προσόντα που αφορούν τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, - υψηλές ή σπάνιες γνώσεις που είναι ουσιαστικής σημασίας για τις υπηρεσίες του οργανισμού, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διαχείριση του οργανισμού. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να είναι μέλη αναγνωρισμένων επαγγελμάτων χωρίς ωστόσο να περιορίζονται στις κατηγορίες αυτές. Κάθε υπάλληλος πρέπει να έχει απασχοληθεί στον εν λόγω οργανισμό τουλάχιστον ένα έτος πριν από την απόσπαση του από τον οργανισμό. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 39 Άρθρο 531.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών που οφείλονται σε λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται με την έστω και ασυνεχή άσκηση επίσημης εξουσίας στο έδαφος κάθε μέρους. Άρθρο 54 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος τίτλου καλύπτουν επίσης τις εταιρίες που ελέγχονται και ανήκουν αποκλειστικά σε εταιρίες και υπηκόους της Πολωνίας ή σε εταιρίες και υπηκόους της Κοινότητας από κοινού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ Άρθρο 551.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επιτρέψουν σταδιακά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους εταιριών ή υπηκόων της Κοινότητας ή της Πολωνίας που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος μέρους άλλου από αυτό του αποδέκτη των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών στα δύο μέρη. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 40 2.Στα πλαίσια της διαδικασίας ελευθέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και με την επιφύλαξη του άρθρου 58 παράγραφος 1, τα μέρη επιτρέπουν την προσωρινή κυκλοφορία φυσικών προσώπων που παρέχουν την υπηρεσία ή τα οποία απασχολούνται από τον παρέχοντα την υπηρεσία, ως Βασικό προσωπικό όπως ορίζεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που είναι αντιπρόσωποι εταιρίας ή υπηκόου της Κοινότητας ή της Πολωνίας και τα οποία ζητούν προσωρινή είσοδο με σκοπό τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την προσφορά υπηρεσιών ή τη σύναψη συμφωνίας για την προσφορά υπηρεσιών υπέρ του παρέχοντος την υπηρεσία, εάν οι αντιπρόσωποι αυτοί αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μην απευθύνουν απευθείας προσφορές στο κοινό ή να παρέχουν οι ίδιοι υπηρεσίες. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη σταδιακή εφαρμογή της παραγράφου 1. Άρθρο 56 Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας, οι ακόλουθες διατάξεις αντικαθιστούν τις διατάξεις του άρθρου 55 : 1)Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης στην αγορά και στις μεταφορές για εμπορικούς λόγους. α) Η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τον Κώδικα Συμπεριφοράς των Ομίλων Τακτικών Γραμμών (Liner Cοnferences), όπως εφαρμόζεται από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών εκτός ομίλων είναι ελεύθερες να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς ένα όμιλο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού στις συναλλαγές. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 41 β) Τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωση τους στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού στο εμπόριο ξηρού και υγρού χύδην φορτίου. 2) Κατ εφαρμογή των αρχών του σημείου 1), τα μέρη : α) δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, εκτός εάν, κατ εξαίρεση, οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας δεν θα είχαν με άλλο τρόπο την ευκαιρία να εμπορεύονται με την εν λόγω τρίτη χώρα, β) απαγορεύουν τις ρυθμίσεις κατανομής φορτίου, σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες, όσον αφορά το .εμπόριο υγρού και ξηρού χύδην φορτίου, γ) καταργούν, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα, τα διοικητικά, τεχνικά και άλλα εμπόδια που μπορούν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις ή να εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. 3) Για να εξασφαλιστεί η συντονισμένη ανάπτυξη και η σταδιακή ελευθέρωση των μεταφορών μεταξύ των μερών, ανάλογα με τις αμοιβαίες εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά στον τομέα των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών καθορίζονται με ειδικές συμφωνίες μεταφορών τις οποίες διαπραγματεύονται τα μέρη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 4) Πριν από τη σύναψη των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα» ούτε προβαίνουν σε ενέργειες που εισάγουν περισσότερους περιορισμούς ή διακρίσεις σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 42 5) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η Πολωνία προσαρμόζει σταδιακά τη νομοθεσία της, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, τεχνικών και άλλων κανόνων, προς τη νομοθεσία που ισχύει στην Κοινότητα στον τομέα των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι σκοποί της ελευθέρωσης και της αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές των μερών και διευκολύνεται η κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων. 6) Ανάλογα με την κοινή πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά τους στόχους του παρόντος κεφαλαίου, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τους τρόπους δημιουργίας των αναγκαίων συνθηκών για τη βελτίωση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών. Άρθρο 57 Οι διατάξεις του άρθρου 53 ισχύουν για τα θέματα που καλύπτει το παρόν κεφάλαιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 581.Για τους σκοπούς του τίτλου ΙV της παρούσας συμφωνίας, καμμία διάταξη της συμφωνίας δεν παρεμποδίζει τα μέρη να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις τους όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή, την εργασία, τους όρους εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, κατά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και ρυθμίσεων δεν εξουδετερώνονται ούτε περιορίζονται τα οφέλη που απορρέουν για κάθε μέρος από τους όρους ειδικής διάταξης της παρούσας συμφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 53. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 43 2.Οι διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του τίτλου ΙV προσαρμόζονται με απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ανάλογα με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης σχετικά με τις υπηρεσίες, και ιδίως για να εξασφαλιστεί ότι κανένα μέρος δεν παρέχει στο άλλο μέρος βάσει οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται δυνάμει διατάξεων μελλοντικής συμφωνίας της GΑΤS. 3.Κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 6, ο αποκλεισμός εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας που είναι εγκατεστημένοι στην Πολωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, από δημόσιες ενισχύσεις που χορηγεί η Πολωνία στους τομείς της δημόσιας εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών και πολιτιστικών υπηρεσιών, θεωρείται ότι συμβιβάζεται με τις διατάξεις του τίτλου ΙV και με τους κανόνες ανταγωνισμού που αναφέρονται στον τίτλο V. ΤΙΤΛΟΣ V ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Άρθρο 59 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκρίνουν, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, όλες τις πληρωμές του τρέχοντος λογαριασμού του ισοζυγίου πληρωμών, στο βαθμό που οι συναλλαγές που υπαγορεύουν τις πληρωμές αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή προσώπων μεταξύ των μερών, η οποία έχει ελευθερωθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 44 Άρθρο 601.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Πολωνία εξασφαλίζουν αμοιβαία την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρίες οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της φιλοξενούσας χώρας και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό του προϊόντος των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτές. Παρά την προαναφερόμενη διάταξη, εξασφαλίζεται μέχρι το τέλος του πρώτου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6, αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία, εκκαθάριση και επαναπατρισμός για όλες τις επενδύσεις που συνδέονται με την εγκατάσταση υπηκόων της Κοινότητας που εγκαθίστανται στην Πολωνία ως μη μισθωτοί, βάσει του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV. 2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, και η Πολωνία, από την έναρξη του δεύτερου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6, δεν εισάγουν νέους συναλλαγματικούς περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων και στις σχετικές τρέχουσες πληρωμές μεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και Πολωνίας και δεν καθιστούν πιο περιοριστικές τις υφιστάμενες ρυθμίσεις. 3.Τα μέρη πραγματοποιούν μεταξύ τους διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κυκλοφορία των κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 45 Άρθρο 611.Κατά το πρώτο στάδιο που αναφέρεται στο άρθρο 6, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα μέτρα για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών που θα επιτρέψουν την περαιτέρω σταδιακή εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. 2.Κατά το δεύτερο στάδιο που αναφέρεται στο άρθρο 6, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τα μέσα που θα επιτρέψουν την πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για την κυκλοφορία των κεφαλαίων. Άρθρο 62 Όσον αφορά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, και παρά το άρθρο 64, έως ότου επιτευχθεί πλήρης μετατρεψιμότητα του πολωνικού νομίσματος κατά την έννοια του άρθρου VΙΙΙ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Πολωνία έχει τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να εφαρμόζει συναλλαγματικούς περιορισμούς συνδεομένους με τη χορήγηση ή ανάληψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων πιστώσεων στο βαθμό που οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται στην Πολωνία για τη χορήγηση τέτοιων πιστώσεων και που επιτρέπονται από τη θέση της Πολωνίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Πολωνία εφαρμόζει τους περιορισμούς αυτούς έτσι ώστε να μην επιβάλλονται διακρίσεις και να διαταράσσεται όσο το δυνατόν λιγότερο η παρούσα συμφωνία. Η Πολωνία ενημερώνει ταχέως το Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με την εισαγωγή αυτών των μέτρων και με τυχόν τροποποιήσεις που επιφέρονται σ αυτά. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 46ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 631.Τα ακόλουθα είναι ασυμβίβαστα με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας : i) όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεως επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, ii) η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας ή της Πολωνίας, ή σε σημαντικό τμήμα του, iii) οποιαδήποτε δημόσια ενίσχυση που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής. 2.Οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς το παρόν άρθρο αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 85, 86 και 92 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφαση, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τους απαραίτητους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 47 Έως ότου εγκριθούν οι κανόνες αυτοί, ισχύουν οι διατάζεις της συμφωνίας σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων VΙ, ΧVΙ και ΧΧΙΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου ως κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 1 σημείο 111) και σχετικών εδαφίων της παραγράφου 2. 4.1)Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 1 σημείο 111), τα μέρη αναγνωρίζουν ότι, κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δημόσια ενίσχυση που χορηγεί π Πολωνία αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία εξομοιώνεται με τις περιοχές της Κοινότητας που περιγράφονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει, αφού λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση της Πολωνίας, κατά πόσο η περίοδος αυτή θα πρέπει να παραταθεί για περαιτέρω πενταετείς περιόδους. 2)Κάθε μέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των δημόσιων ενισχύσεων, μεταξύ άλλων, με την υποβολή ετησίων εκθέσεων στο άλλο μέρος σχετικά με το συνολικό ποσό και την κατανομή των χορηγούμενων ενισχύσεων και με την παροχή, κατόπιν αιτήσεως πληροφοριών, όσον αφορά τα προγράμματα ενισχύσεων. Κατόπιν, αιτήσεως ενός από τα μέρη, το άλλο μέρος παρέχει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις χορήγησης δημοσίων ενισχύσεων. 5)Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ : - δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 σημείο 111), - οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς την παράγραφο 1 σημείο 1) πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με το κριτήρια που εφαρμόζει η Κοινότητα με βάση τι άρθρα 42 και 43 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό αριθ. 26/1962 του Συμβουλίου. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 48 6.Εάν η Κοινότητα ή n Πολωνία κρίνουν ότι μια συγκεκριμένη πρακτική είναι ασυμβίβαστη με τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και ότι : - δεν καλύπτεται ικανοποιητικά από τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ή - ελλείψει τέτοιων κανόνων, ότι π πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στα συμφέροντα του άλλου μέρους ή σημαντική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υπηρεσιών, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης ή μετά από τριάντα εργάσιμες ημέρες μετά την προσφυγή στη διαδικασία διαβούλευσης. Στην περίπτωση πρακτικών ασυμβίβαστων με την παράγραφο 1, σημείο iii) του παρόντος άρθρου, μπορούν να εγκρίνονται τα κατάλληλα μέτρα, στις περιπτώσεις που ισχύει η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες και υπό τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω συμφωνία και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πράξη που έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων στα πλαίσιά της και που εφαρμόζεται μεταξύ των μερών. 7.Παρά τις τυχόν αντίθετες διατάξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την ανάγκη τήρησης του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου. 8.Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για προϊόντα που καλύπτονται από τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος, τα οποία υπάγονται στο πρωτόκολλο 2. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 49 Άρθρο 641.Τα μέρη προσπαθούν, ει δυνατόν, να αποφεύγουν την επιβολή περιοριστικών μέτρων, περιλαμβανομένων και μέτρων σχετικών με τις εισαγωγές, για σκοπούς που συνδέονται με το ισοζύγιο πληρωμών. Σε περίπτωση εισαγωγής τέτοιων μέτρων, το μέρος που εισάγει τα μέτρα υποβάλλει όσο το δυνατόν συντομότερα στο άλλο μέρος χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση τους. 2.Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας ή η Πολωνία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τέτοιες δυσκολίες, η Κοινότητα ή η Πολωνία, κατά περίπτωση, έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, να εγκρίνει περιοριστικά μέτρα, περιλαμβανομένων και μέτρων σχετικά με τις εισαγωγές, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την επανόρθωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών. Η Κοινότητα ή η Πολωνία, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως tο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. 3.Τα τυχόν περιοριστικά μέτρα δεν εφαρμόζονται επί των μεταφορών κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις, και ιδίως επί επαναπατρισμού ποσών που έχουν επενδυθεί ή επανεπενδυθεί, ή επί επαναπατρισμού εισοδημάτων οποιουδήποτε, είδους που απορρέουν από τις επενδύσεις αυτές. Άρθρο 65 Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις, και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξασφαλίζει ότι, από το τρίτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζονται οι αρχές της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 90, καθώς και οι αρχές του Τελικού Εγγράφου της Συνδιάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε το Απρίλιο του 1990 στη Βόννη, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα λήψης αποφάσεως των επιχειρηματιών. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 50 Άρθρο 661.Η Πολωνία εξακολουθεί να Βελτιώνει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής. Βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε, στο τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, να παρέχει επίπεδο προστασίας παρόμοιο με εκείνο που ισχύει στην Κοινότητα, καθώς και ανάλογα μέσα επιβολής των δικαιωμάτων αυτών. 2.Μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Πολωνία πρέπει να υποβάλει αίτηση προσχωρήσεως στη σύμβαση του Μονάχου της 5ης Οκτωβρίου 1973 για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να προσχωρήσει στις άλλες πολυμερείς συμβάσεις δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ παράγραφος 1 στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη, ή που εφαρμόζονται de factο από τα κράτη μέλη. Άρθρο 671.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να διευρύνουν την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με βάση τις αρχές της μη επιβολής διακρίσεων και της αμοιβαιότητας, ιδίως στα πλαίσια της ΓΣΔΕ. 2.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, χορηγείται πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων εντός της Κοινότητας στις πολωνικές εταιρίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 48, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις εταιρίες της Κοινότητας. Χορηγείται πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Πολωνία στις εταιρίες της Κοινότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 48, με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από με εκείνη που παρέχεται στις πολωνικές εταιρίες, το αργότερο στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 51 Οι εταιρίες της Κοινότητας που είναι εγκατεστημένες στην Πολωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που παρέχεται στις πολωνικές εταιρίες από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει σε τακτά διαστήματα τη δυνατότητα της Πολωνίας να επιτρέψει την πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Πολωνία σε όλες τις εταιρίες της Κοινότητας πριν από την λήξη της μεταβατικής περιόδου. 3.Όσον αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία και παροχή υπηρεσιών μεταξύ Κοινότητας και Πολωνίας, καθώς και την απασχόληση και τη διακίνηση του εργατικού δυναμικού που συνδέεται με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εφαρμόζονται τα άρθρα 37 έως 58. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ Άρθρο 68 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η κυριότερη προϋπόθεση* για την οικονομική ένταξη της Πολωνίας στην Κοινότητα είναι η προσέγγιση της ισχύουσας και μελλοντικής νομοθεσίας της χώρας αυτής με τη νομοθεσία της Κοινότητας. Η Πολωνία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η μελλοντική νομοθεσία της θα συμβιβάζεται με τη νομοθεσία της Κοινότητας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 52 Άρθρο 69 Η προσέγγιση των νομοθεσιών αφορά ειδικότερα του ακόλουθους τομείς : τελωνειακό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, λογιστική και φορολογία εταιριών, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κανόνες ανταγωνισμού, προστασία της υγείας και ζωής των ανθρώπων και των ζώων, διαφύλαξη των φυτών, προστασία των καταναλωτών, έμμεση φορολογία, τεχνικούς κανόνες και πρότυπα, μεταφορές και περιβάλλον. Άρθρο 70 Η Κοινότητα παρέχει στην Πολωνία τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των μέτρων αυτών που μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων : - την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, - την παροχή πληροφοριών, - τη διοργάνωση σεμιναρίων, - εκπαιδευτικές δραστηριότητες, - ενίσχυση για τη μετάφραση της κοινοτικής νομοθεσίας στους σχετικούς τομείς. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 53 ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 711.Η Κοινότητα και η Πολωνία συνεργάζονται με στόχο να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Πολωνίας. Η συνεργασία αυτή στηρίζει τα επιτεύγματα της Πολωνίας και ενισχύει τους υπάρχοντες οικονομικούς δεσμούς όσον το δυνατόν ευρύτερα, προς όφελος και των δύο μερών. 2.Οι πολιτικές που αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Πολωνίας, και ιδίως οι πολιτικές που συνδέονται με τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του εξορυκτικού τομέα, με τις επενδύσεις, τη γεωργία, την ενέργεια, τις μεταφορές, την περιφερειακή ανάπτυξη και τον τουρισμό, πρέπει να διέπονται από την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, τα θέματα του περιβάλλοντος εντάσσονται εξ ολοκλήρου στις πολιτικές αυτές. Οι εν λόγω πολιτικές λαμβάνουν επίσης υπόψη τις προϋποθέσεις για μια σταθερή κοινωνική ανάπτυξη. 3.Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται στα μέτρα που ευνοούν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με σκοπό την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής αυτής. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 54 Άρθρο 72 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ1.Η συνεργασία επιδιώκει να προωθήσει, μεταξύ άλλων, τα εξής : - τη Βιομηχανική συνεργασία μεταξύ οικονομικών φορέων της Κοινότητας και της Πολωνίας, με στόχο την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, - τη συμμετοχή της Κοινότητας στις προσπάθειες της Πολωνίας να εκσυγχρονίσει και να αναδιαρθρώσει τη Βιομηχανία της τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, η οποία πραγματοποιεί τη μετάβαση από σύστημα κεντρικού σχεδιασμού σε οικονομία αγοράς υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, - την αναδιάρθρωση συγκεκριμένων τομέων, - τη σύσταση νέων επιχειρήσεων σε τομείς που παρουσιάζουν δυνατότητες για ανάπτυξη. 2.Οι πρωτοβουλίες σε θέματα βιομηχανικής συνεργασίας λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζει η Πολωνία. Πρέπει ιδίως να επιδιώκουν τη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου για τις επιχειρήσεις, για τη βελτίωση της τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και την προώθηση της διαφάνειας όσον αφορά τις αγορές και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Άρθρο 73 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.Η συνεργασία επιδιώκει να δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα για τις ιδιωτικές επενδύσεις, τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες, που είναι ουσιώδεις για την οικονομική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της Πολωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 55 2.Οι ιδιαίτεροι στόχοι της συνεργασίας είναι : - να θεσπίσει η Πολωνία νομικό πλαίσιο που να ευνοεί τις επενδύσεις* αυτό μπορεί να επιτευχθεί, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, με την παράταση συμφωνιών από τα κράτη μέλη και την Πολωνία για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, - να εφαρμοστούν κατάλληλες ρυθμίσεις για τη μεταφορά κεφαλαίων, - να βελτιωθεί η προστασία των επενδύσεων, - να ολοκληρωθεί η κατάργηση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων και να βελτιωθεί η οικονομική υποδομή, - να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές δυνατότητες υπό μορφή εμπορικών εκθέσεων και πανηγύρεων, εβδομάδων συναντήσεων εμπορικού χαρακτήρα και άλλων εκδηλώσεων. Άρθρο 74 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 1.Η συνεργασία αποβλέπει ιδίως να μειώσει τις διαφορές στους τομείς της τυποποίησης και της εκτίμησης πιστότητας. 2.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία επιδιώκει : - συμμόρφωση προς κοινοτικούς τεχνικούς κανόνες και ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα των βιομηχανικών προϊόντων και των γεωργικών προϊόντων διατροφής, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 56 - προώθηση της χρήσης κοινοτικών τεχνικών κανόνων και ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών για την εκτίμηση πιστότητας, - σύναψη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνιών σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση στους τομείς αυτούς, - ενθάρρυνση της συμμετοχής της Πολωνίας στις εργασίες ειδικευμένων οργανισμών (CΕΝ, CΕΝΕLΕC, ΕΤSΙ, ΕΟΤC). 3.Η Κοινότητα παρέχει στην Πολωνία τεχνική βοήθεια, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Άρθρο 75 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα : - ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και τις δραστηριότητες τους στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, - διοργάνωση κοινών συναντήσεων επιστημονικού περιεχομένου (σεμινάρια και ημερίδες), - κοινές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την ενθάρρυνση της επιστημονικής προόδου και της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 57 - εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα κινητικότητας για ερευνητές και εμπειρογνώμονες των δύο πλευρών, - ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την έρευνα και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, και επαρκής προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την έρευνα, - συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα σύμφωνα με την παράγραφο 3. Παρέχεται τεχνική βοήθεια, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες για την ανάπτυξη της συνεργασίας. 3.Η συνεργασία στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης δυνάμει του προγράμματος πλαισίου της Κοινότητας, εφαρμόζεται σύμφωνα με ειδικούς διακανονισμούς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συνάπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που εγκρίνει κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Άρθρο 76 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1.Στόχος της συνεργασίας είναι η βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ειδίκευσης στην Πολωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της Πολωνίας. 2.Η συνεργασία αφορά τους ακόλουθους τομείς : - αναμόρφωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, - κατάρτιση στο χώρο εργασίας και συνεχής εκπαίδευση - επανεκπαίδευση και προσαρμογή στην αγορά εργασίας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 58 - κατάρτιση σε θέματα διοίκησης, - διδασκαλία κοινοτικών γλωσσών, - μετάφραση, - προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, - προώθηση της διδασκαλίας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών στα κατάλληλα ιδρύματα. 3.θεσπίζονται θεσμικά πλαίσια και καταρτίζονται σχέδια συνεργασίας (αρχής γενομένης με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης, όταν συσταθεί, και τη συμμετοχή της Πολωνίας στο πρόγραμμα ΤΕΜΡUS). Είναι δυνατόν επίσης να μελετηθεί η συμμετοχή της Πολωνίας σε άλλα κοινοτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κοινοτικές διαδικασίες. 4.Ευνοείται η άμεση συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, καθώς επίσης και η κινητικότητα και οι ανταλλαγές εκπαιδευτικών, σπουδαστών και διοικητικών στελεχών, παρέχεται η δυνατότητα επαγγελματικής άσκησης και περιόδων εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ενισχύεται η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού και ο εξοπλισμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η συνεργασία αποσκοπεί επίσης στην αμοιβαία αναγνώριση περιόδων σπουδών και διπλωμάτων. Για να ενταχθεί η Πολωνία στο κοινοτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 75, η Κοινότητα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διευκολύνει τη συνεργασία της Πολωνίας με τα σχετικά ευρωπαϊκά ιδρύματα. Στα μέτρα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνεται η συμμετοχή της Πολωνίας στις δραστηριότητες των εν λόγω ιδρυμάτων καθώς και η εγκατάσταση CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 59 παραρτημάτων τους στην Πολωνία. Τα ανωτέρω ιδρύματα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειες τους στο να ενθαρρύνουν τους επιστήμονες, επαγγελματίες και δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και στη συνεργασία με τα κοινοτικά ιδρύματα. 5.Οι κύριοι στόχοι της συνεργασίας όσον αφορά τη μετάφραση είναι : - η κατάρτιση μεταφραστών και η ανάπτυξη των Βάσεων ορολογίας (γλωσσάρια, Εurοdtcautοm), - η προώθηση της χρήσης ευρωπαϊκών προτύπων και ορολογίας, - η ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής για τις μεταφράσεις μεταξύ της πολωνικής και των κοινοτικών γλωσσών. Άρθρο 77 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα αποβλέπει στο να καταστεί αποτελεσματικότερη η γεωργία και η βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Καταβάλλονται ιδίως προσπάθειες προκειμένου : - να αναπτυχθούν ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις και δίκτυα διανομής, μέθοδοι αποθηκεύσεως, εμπορίας, κλπ., - να εκσυγχρονιστεί η υποδομή της υπαίθρου (μεταφορές, υδροδότηση, τηλεπικοινωνίες), - να βελτιωθεί ο σχεδιασμός των χρήσεων γης στην ύπαιθρο, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 60 - να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μεθόδων και προϊόντων και να παρέχεται κατάρτιση και παρακολούθηση όσον αφορά τη χρήση μεθόδων για την καταπολέμηση της ρύπανσης που συνδέεται με τις γεωργικές εισροές, - να αναπτυχθούν και να εκσυγχρονιστούν οι επιχειρήσεις μεταποίησης και οι τεχνικές εμπορίας που εφαρμόζουν, - να προωθηθεί η συμπληρωματικότητα στη γεωργία, - να προωθηθεί η βιομηχανική συνεργασία στη γεωργία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ιδίως μεταξύ ιδιωτικών φορέων στην Κοινότητα και στην Πολωνία, - να αναπτυχθεί η συνεργασία όσον αφορά την υγεία του Ανθρώπου, την υγεία των ζώων και τη διαφύλαξη των φυτών, συμπεριλαμβανομένης της κτηνιατρικής νομοθεσίας και ελέγχου, καθώς και της φυτικής και φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας, με στόχο να επιτευχθεί σταδιακά η εναρμόνιση με τα κοινοτικά πρότυπα, με την ενίσχυση της κατάρτισης και τη διοργάνωση ελέγχων. 2.Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Κοινότητα παρέχει την κατάλληλη τεχνική βοήθεια. Άρθρο 78 ΕΝΕΡΓΕΙΑ1.Η συνεργασία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την οικονομία αγοράς και αναπτύσσεται στα πλαίσια της σταδιακής ολοκλήρωσης της αγοράς της Πολωνίας και της αγοράς της Κοινότητας. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως στα εξής θέματα : - εκσυγχρονισμός των υποδομών, - βελτίωση και διαφοροποίηση του εφοδιασμού, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 61 - διαμόρφωση και σχεδιασμός της ενεργειακής πολιτικής, - διαχείριση και κατάρτιση στον τομέα της ενέργειας, - ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων, - προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας, - περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας, - πυρηνική ενέργεια, - ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της δυνατότητας διασύνδεσης των δικτύων εφοδιασμού, - διαμόρφωση βασικών όρων για τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων στον τομέα αυτό, - μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, - περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς ενέργειας· διευκόλυνση της διαμετακόμισης φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Άρθρο 79. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.Η συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας καλύπτει κυρίως τους εξής τομείς : - βελτίωση της νομοθεσίας και των ρυθμίσεων της Πολωνίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 62 - πυρηνική ασφάλεια, ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπιση ατυχημάτων, - προστασία κατά της ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της περιβαλλοντικής ακτινοβολίας, - προβλήματα που συνδέονται με τον κύκλο του καυσίμου, διασφάλιση και φυσική προστασία πυρηνικών υλικών, - διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, - παροπλισμός και αποξήλωση πυρηνικών εγκαταστάσεων, - απολύμανση από ραδιενέργεια. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει τις ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειριών, καθώς και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 75. Άρθρο 80 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ1.Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους έχοντας βασικό στόχο την καταπολέμηση της χειροτέρευσης του περιβάλλοντος, τομέα στον οποίο αποδίδουν προτεραιότητα. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται στα εξής θέματα : - αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων μόλυνσης, - καταπολέμηση της περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 63 - αποτελεσματική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και ασφάλεια των Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, - ταξινόμηση και ασφαλής χρήση των χημικών ουσιών, - ποιότητα των υδάτων, ιδίως των διασυνοριακών πλωτών οδών, - μείωση, ανακύκλωση και ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων· εφαρμογή της σύμβασης της Βασιλείας, - περιβαλλοντικός αντίκτυπος της γεωργίας· διάβρωση των εδαφών- προστασία των δασών και της χλωρίδας και πανίδας, - σχεδιασμός των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, - χρήση οικονομικών και φορολογικών μέσων, - κλιματολογικές μεταβολές σε παγκόσμια κλίμακα. 3.Για τους σκοπούς αυτούς, τα μέρη συνεργάζονται ιδίως στους ακόλουθους τομείς : - ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, όσον αφορά ιδίως τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών, - εκπαιδευτικά προγράμματα, - προσέγγιση νομοθεσιών (κοινοτικά πρότυπα), - συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, όταν εγκαθιδρυθεί από την Κοινότητα) και σε διεθνές επίπεδο. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 64 - ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά διεθνή και κλιματολογικά θέματα. Άρθρο 81 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ1.Τα μέρη αναπτύσσουν και εντείνουν τη συνεργασία τους προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην Πολωνία : - να αναδιαρθρώσει και να εκσυγχρονίσει τον τομέα των μεταφορών, - να διευκολύνει τη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων, καθώς και την πρόσβαση στην αγορά μεταφορών, με την κατάργηση διοικητικών, τεχνικών και άλλου είδους φραγμών, - να επιτύχει πρότυπα λειτουργίας συγκρίσιμα με τα κοινοτικά. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα εξής : - προγράμματα οικονομικής, νομικής και τεχνικής κατάρτισης, - παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλών, και ανταλλαγή πληροφοριών (συνέδρια και σεμινάρια). 3.Τομείς με προτεραιότητα είναι οι εξής : - οι οδικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής ελάφρυνσης των όρων διαμετακόμισης, - η διαχείριση σιδηροδρόμων και αερολιμένων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 65 - ο εκσυγχρονισμός της οδικής, σιδηροδρομικής, ποτάμιας, λιμενικής και αερολιμενικής υποδομής στους κυριότερους άξονες κοινού ενδιαφέροντος και τις διευρωπαϊκές συνδέσεις, - ο σχεδιασμός των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, - η βελτίωση του τεχνικού εξοπλισμού ώστε να ανταποκρίνεται στα πρότυπα της Κοινότητας, ιδίως στους τομείς των σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών, των πολλαπλών μεταφορών και της μεταφόρτωσης, - η διαμόρφωση σταθερών πολιτικών για τις μεταφορές που να συμβιβάζονται με τις πολιτικές μεταφορών που εφαρμόζονται στην Κοινότητα. Άρθρο 82 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ1.Τα μέρη επεκτείνουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα αυτόν, και, για το σκοπό αυτό, αναλαμβάνουν ιδίως τις ακόλουθες δράσεις : - ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές τηλεπικοινωνιών, - ανταλλάσσουν τεχνικές και άλλου είδους πληροφορίες και διοργανώνουν σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια για εμπειρογνώμονες και των δύο πλευρών, - ασκούν δραστηριότητες όσον αφορά την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών, - πραγματοποιούν μεταφορές τεχνολογίας, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 66 - αναθέτουν στους αρμόδιους οργανισμούς και των δύο πλευρών να πραγματοποιούν κοινά έργα, - προωθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συστήματα πιστοποίησης και μεθόδους διακανονισμού, - προωθούν νέες επικοινωνίες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, ιδίως όσες έχουν εμπορικές εφαρμογές. 2.Οι δραστηριότητες αυτές επικεντρώνονται στους εξής τομείς με προτεραιότητα : - τον εκσυγχρονισμό του δικτύου τηλεπικοινωνιών της Πολωνίας και την ένταξη του στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο, - τη συνεργασία στα πλαίσια των ευρωπαϊκών διαρθρώσεων τυποποίησης, - την ενοποίηση των διευρωπαϊκών συστημάτων τις νομοθετικές και ρυθμιστικές πτυχές των τηλεπικοινωνιών, - τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιών στο νέο οικονομικό περιβάλλον : οργανωτικές διαρθρώσεις, στρατηγικές και σχεδιασμός, αρχές που διέπουν τις αγορές, - το σχεδιασμό χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Άρθρο 83 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.Τα μέρη συνεργάζονται για τη θέσπιση κοινής δέσμης κανόνων και προτύπων, μεταξύ άλλων για τα λογιστικά, εποπτικά και ρυθμιστικά συστήματα του τραπεζικού, ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 67 2.Και χα δύο μέρη θεσπίζουν ακριβείς μεθόδους για τη διευκόλυνση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, ιδίως με : - τη συμβολή στην εκπόνηση γλωσσαρίων και τη μετάφραση της κοινοτικής και πολωνικής νομοθεσίας, - την πραγματοποίηση συζητήσεων και ενημερωτικών συνεδριάσεων όσον αφορά τους νόμους που ισχύουν ή που σχεδιάζονται στην Πολωνία και την Κοινότητα, - την παροχή κατάρτισης. Άρθρο 84 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κατόπιν αιτήσεως των πολωνικών αρχών, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια με σκοπό να στηρίξει τις προσπάθειες της Πολωνίας για την εισαγωγή πλήρους μετατρεψιμότητας του ζλότυ και τη σταδιακή προσέγγιση των πολιτικών της με τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Στη βοήθεια αυτή συμπεριλαμβάνεται η ανεπίσημη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αρχές και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Άρθρο 85 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ1.Τα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και να συνεργάζονται ώστε να αποφεύγεται η χρήση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους για τη νομιμοποίηση εσόδων που προκύπτουν από εγκληματικές δραστηριότητες εν γένει, και ειδικότερα από την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 68 2.Η συνεργασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια με στόχο να καθοριστούν κατάλληλα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων, αντίστοιχα με εκείνα τα οποία έχει εγκρίνει η Κοινότητα και τα διεθνή fοrum στον τομέα αυτόν, και ιδίως η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF). Άρθρο 86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ1.Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και του σχεδιασμού χρήσεων γης. 2.Για το σκοπό αυτό, σχεδιάζονται τα ακόλουθα μέτρα : - παροχή πληροφοριών προς εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική σχεδιασμού χρήσεων γης, και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, παροχή ενίσχυσης για τη διαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής, - κοινή δράση περιφερειακών και τοπικών αρχών στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, - μελέτη συντονισμένων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών μεταξύ Κοινότητας και Πολωνίας, - ανταλλαγή επισκέψεων για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας και ενίσχυσης, - ανταλλαγή δημοσίων υπαλλήλων, - παροχή τεχνικής βοήθειας, με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 69 - κατάρτιση προγραμμάτων για τις ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειριών με τη διοργάνωση, μεταξύ άλλων, σεμιναρίων. Άρθρο 87 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ1.Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, η συνεργασία μεταξύ των μερών αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς το επίπεδο προστασίας που παρέχεται στους εργαζόμενους της Κοινότητας, ιδίως με : - την παροχή τεχνικής βοήθειας, - την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, - τη συνεργασία μεταξύ εταιριών, - δραστηριότητες όσον αφορά την πληροφόρηση και την κατάρτιση. 2.Όσον αφορά την απασχόληση, η συνεργασία μεταξύ των μερών επικεντρώνεται κυρίως : - στην οργάνωση της αγοράς εργασίας, - στην εξεύρεση θέσεων εργασίας και παροχή συμβουλών επαγγελματικού προσανατολισμού, - στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων ανασυγκρότησης, - στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης· CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 70 Η συνεργασία στους τομείς αυτούς πραγματοποιείται μεταξύ άλλων με την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους εμπειρογνωμόνων και δραστηριότητες πληροφόρησης και κατάρτισης. 3.Όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, η συνεργασία μεταξύ των μερών επιδιώκει να προσαρμόσει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Πολωνίας στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, κυρίως με την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και με την ενημέρωση και κατάρτιση. Άρθρο 88 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤα μέρη αναπτύσσουν και επεκτείνουν τη συνεργασία τους, ιδίως με : - τη διευκόλυνση του τουρισμού, - την αύξηση της ροής πληροφοριών μέσω διεθνών δικτύων, τραπεζών δεδομένων, κλπ., - τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω κατάρτισης, ανταλλαγών, σεμιναρίων, - τη μελέτη των δυνατοτήτων για κοινά εγχειρήματα, όπως διασυνοριακά έργα, αδελφοποίηση πόλεων, κλπ. ΑRΘΡΟ 89 ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.Τα μέρη αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τη συνεργασία μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κοινότητας και της Πολωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 71 2.Ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας στους ακόλουθους τομείς : - την επίτευξη των νομικών, διοικητικών, τεχνικών, φορολογικών και χρηματοοικονομικών συνθηκών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και επέκταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και για τη διασυνοριακή συνεργασία, - την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (κατάρτιση στελεχών διοίκησης, λογιστική, εμπορία, ποιοτικός έλεγχος, κλπ.) και την ενίσχυση των οργανώσεων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, - τη θέσπιση κατάλληλων δεσμών με φορείς της Κοινότητας με στόχο να Βελτιωθεί Π ροή πληροφοριών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να προωθείται η διασυνοριακή συνεργασία (Ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας και προσέγγισης επιχειρήσεων (ΒC.ΝΕΤ), Κέντρα Εurο-Ιnfο, διασκέψεις, κλπ.). Άρθρο 90 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1.Τα μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προωθήσουν την αποτελεσματική αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Κατ αρχάς αποδίδεται προτεραιότητα στα προγράμματα που παρέχουν βασικές πληροφορίες για την Κοινότητα στο ευρύ κοινό και ειδικότερες πληροφορίες σε συγκεκριμένους κύκλους στην Πολωνία· στη δεύτερη περίπτωση, συμπεριλαμβάνεται, όποτε είναι δυνατόν, η πρόσβαση στις τράπεζες δεδομένων της Κοινότητας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 72 2.Τα μέρη συνεργάζονται για την προώθηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Ιδίως, ο οπτικοακουστικός τομέας στην Πολωνία μπορεί να συμμετέχει στις δράσεις που αναλαμβάνει η Κοινότητα στα πλαίσια του προγράμματος ΜΕDΙΑ 1991-1995, σύμφωνα με διαδικασίες που θα συμφωνηθούν με τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση κάθε δράσης, και σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης Δεκεμβρίου 1990, η οποία θεσπίζει το πρόγραμμα. Τα μέρη συντονίζουν, και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, εναρμονίζουν, τις πολιτικές τους όσον αφορά τη ρύθμιση των διασυνοριακών εκπομπών, τα τεχνικά πρότυπα και την προώθηση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας στον οπτικοακουστικό τομέα. Άρθρο 91 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1.Στόχος της συνεργασίας είναι να εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των διατάξεων που πρόκειται να εγκριθούν όσον αφορά το εμπόριο και να επιτευχθεί η προσέγγιση του τελωνειακού συστήματος της Πολωνίας με το σύστημα της Κοινότητας, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία ελευθέρωσης που προγραμματίζεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα εξής : - ανταλλαγή πληροφοριών, - διοργάνωση σεμιναρίων και περιόδων πρακτικής άσκησης, - ανάπτυξη διασυνοριακής υποδομής μεταξύ των μερών, - εισαγωγή ενιαίου διοικητικού εγγράφου και διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και της Πολωνίας, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 73 - απλούστευση των ελέγχων και των διατυπώσεων όσον αφορά τη μεταφορά αγαθών. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, παρέχεται τεχνική βοήθεια. 3.Με την επιφύλαξη της περαιτέρω συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, και ιδίως στο άρθρο 94, η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών των συμβαλλόμενων μερών σε τελωνειακά θέματα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου 6. Άρθρο 92 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1.Η συνεργασία στον τομέα αυτόν έχει στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής που να παρέχει, σύντομα και εγκαίρως, αξιόπιστα στατιστικό στοιχεία για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και να συμβάλει στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Πολωνία. 2.Για τους σκοπούς αυτούς, επιδιώκει ιδίως : - να θεσπίσει αξιόπιστο και ανεξάρτητο σύστημα στατιστικής, να επιτύχει την εναρμόνιση με διεθνείς (και ιδίως κοινοτικές) μεθόδους, πρότυπα και κατηγορίες, να παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα για τη διατήρηση και την παρακολούθηση της οικονομικής μεταρρύθμισης, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 74 - να παρέχει κατάλληλα μακροοικονομικά και μικροοικονομικά δεδομένα προς τους οικονομικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα, - να εγγυάται το απόρρητο των δεδομένων. 3.Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια. Άρθρο 93 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1.Η Κοινότητα και η Πολωνία διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και ολοκλήρωσης, συνεργαζόμενες για να βελτιώσουν την κατανόηση των αντίστοιχων μηχανισμών των οικονομιών τους, και τη διαδικασία διαμόρφωσης και εφαρμογής οικονομικής πολιτικής στις οικονομίες αγοράς. 2.Για τους σκοπούς αυτούς, η Κοινότητα και η Πολωνία : - ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τις μακροοικονομικές επιδόσεις και προοπτικές και τις αναπτυξιακές στρατηγικές, - αναλύουν από κοινού οικονομικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής και των μέσων εφαρμογής της, - ενθαρρύνουν την εκτενή συνεργασία μεταξύ οικονομολόγων και διοικητικών στελεχών στην Κοινότητα και την Πολωνία, ιδίως μέσω του προγράμματος Δράση για Συνεργασία στα Οικονομικά, ώστε να επιταχύνεται η μεταφορά τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών, και να εξασφαλίζεται η διάδοση των αποτελεσμάτων της σχετικής έρευνας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 75 Άρθρο 94 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ1.Η συνεργασία αποσκοπεί ιδίως στο να καταστούν αποτελεσματικότερες οι πολιτικές και τα μέτρα για την καταπολέμηση της προμήθειας και παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και στο να μειωθεί η κατάχρηση των προϊόντων αυτών. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όσον αφορά τις απαραίτητες μεθόδους συνεργασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων εφαρμογής των κοινών δράσεων. Οι δράσεις τους βασίζονται στις διαβουλεύσεις και τη στενή συνεργασία όσον αφορά τους στόχους και τις στρατηγικές που υιοθετούν στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 3.Η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συμπεριλαμβάνει τεχνική και διοικητική βοήθεια, η οποία μπορεί ιδίως να αφορά τους εξής τομείς : διαμόρφωση και εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας, δημιουργία ιδρυμάτων, κέντρων πληροφοριών και κοινωνικών και υγειονομικών κέντρων, κατάρτιση προσωπικού και έρευνα, πρόληψη της καταστρατήγησης της χρήσης ουσιών για σκοπούς παράνομης παραγωγής ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να συμπεριλάβουν και άλλους τομείς. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 76 ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 951.Τα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία. Εφόσον είναι δυνατόν, τα υπάρχοντα κοινοτικά προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας ή τα προγράμματα ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, μπορούν να επεκταθούν ώστε να καλύψουν την Πολωνία και είναι δυνατόν να αναληφθούν περαιτέρω δράσεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 2.Οι τομείς της συνεργασίας μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως : - τις λογοτεχνικές μεταφράσεις, - τη διατήρηση και αναστήλωση ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων και χώρων, - την κατάρτιση προσώπων που ασχολούνται με πολιτιστικά θέματα, - τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ευρωπαϊκού χαρακτήρα. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 77 ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 96 Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με τα άρθρα 97, 98, 100 και 101, η Πολωνία επωφελείται της προσωρινής χρηματοδοτικής Βοήθειας της Κοινότητας, υπό μορφή επιχορηγήσεων και δανείων, για να επιταχυνθεί η οικονομική μεταρρύθμιση της Πολωνίας και για να μπορέσει η Πολωνία να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της διαρθρωτικής προσαρμογής. Άρθρο 97 Η χρηματοδοτική βοήθεια καλύπτεται από : - τα μέτρα της ενέργειας ΡΗΑRΕ, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, μέχρι το τέλος του 1992· στη συνέχεια, η Κοινότητα χορηγεί βοήθεια υπό μορφή επιχορηγήσεων, είτε στα πλαίσια της ενέργειας ΡΗΑRΕ σε πολυετή βάση, είτε στα πλαίσια νέου πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου, που θεσπίζει η Κοινότητα κατόπιν διαβουλεύσεων με την Πολωνία και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 100 και 101, - το(τα) δάνειο(δάνεια) που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας διαθεσιμότητας αυτών. Η Πολωνία έχει πρόσβαση στα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του καταστατικού της Τράπεζας για τα επόμενα έτη· κατόπιν διαβουλεύσεων με την Πολωνία, η Κοινότητα καθορίζει το ανώτατο ύψος και την περίοδο διαθεσιμότητας των δανείων που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Πολωνία. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 78 Άρθρο 98 Οι στόχοι και οι τομείς για τους οποίους παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια η Κοινότητα, καθορίζονται σε ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο συμφωνούν τα δύο μέρη. Τα μέρη ενημερώνουν το Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 991.Σε περίπτωση ειδικής ανάγκης» Π Κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, κατόπιν αιτήσεως της Πολωνίας και σε συντονισμό με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στα πλαίσια της Ομάδας των 24, εξετάζει τη δυνατότητα παροχής προσωρινής χρηματοδοτικής βοήθειας : - για τη στήριξη μέτρων που αποβλέπουν στη σταθεροποίηση και τη διατήρηση της μετατρεψιμότητας του ζλότυ, - για τη στήριξη της μεσοπρόθεσμης σταθεροποίησης και των προσπαθειών διαρθρωτικής προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του ισοζυγίου πληρωμών. 2.Αυτή η χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται, αφού η Πολωνία υποβάλει προγράμματα, τα οποία έχει εγκρίνει το ΔΝΤ, στα πλαίσια της Ομάδας των 24, για τη μετατρεψιμότητα και/ή την αναδιάρθρωση της οικονομίας της προκειμένου να τα αποδεχθεί η Κοινότητα, να συνεχίσει να συμμετάσχει η Πολωνία στα προγράμματα αυτά, και με έσχατο στόχο, την ταχεία μετάβαση σε σύστημα χρηματοδότησης από ιδιωτικές πηγές. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται η βοήθεια αυτή και σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Πολωνία όσον αφορά τη βοήθεια αυτή. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 79 Άρθρο 100 Η κοινοτική χρηματοδοτική βοήθεια εκτιμάται, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν και το επίπεδο ανάπτυξης της Πολωνίας, καθώς και τις αποδεδειγμένες προτεραιότητες και την ικανότητα απορρόφησης της πολωνικής οικονομίας, την ικανότητα αποπλήρωσης των δανείων, την πρόοδο προς τη δημιουργία συστήματος οικονομίας της αγοράς και την αναδιάρθρωση στην Πολωνία. Άρθρο 101 Για να επιτρέπεται η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι κοινοτικές συνεισφορές πραγματοποιούνται σε στενό συντονισμό με τις συνεισφορές από άλλες πηγές, όπως τα κράτη μέλη, άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας των 24, και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 102 Συνιστάται Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης συγκαλείται σε υπουργικό επίπεδο μία φορά το έτος και εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις. Εξετάζει θέματα μείζονος σημασίας τα οποία προκύπτουν στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας και κάθε διμερές ή διεθνές θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 80 Άρθρο 1031.Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από μέλη της κυβέρνησης της Πολωνίας, αφετέρου. 2.Τα μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης δύνανται να προβλέπουν την εκπροσώπηση τους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 4.Το αξίωμα του Προέδρου του Συμβουλίου Σύνδεσης ασκεί εναλλακτικά ένα μέλος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ένα μέλος της κυβέρνησης της Πολωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας του. Άρθρο 104 Το Συμβούλιο Σύνδεσης, για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις στις προβλεπόμενες περιπτώσεις. Οι λαμβανόμενες αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση τους. Επίσης, το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να απευθύνει τις κατάλληλες συστάσεις. Εκδίδει τις αποφάσεις και τις συστάσεις του κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Άρθρο 1051.Κάθε μέρος δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης κάθε διαφορά όσον αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 81 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να διευθετήσει τη διαφορά με απόφαση. 3.Κάθε μέρος δεσμεύεται να λαμβάνει τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4.Σε περίπτωση που δεν δύναται να διευθετήσει τη διαφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2, κάθε μέρος μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος το διορισμό ενός διαιτητή. Το άλλο μέρος πρέπει εν συνεχεία να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός διμήνου. Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θεωρούνται ως ένα μέρος της διαφοράς. Το Συμβούλιο Σύνδεσης διορίζει τρίτο διαιτητή. Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία. Κάθε μέρος που ενέχεται στη διαφορά προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης. Άρθρο 1061.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Συμβούλιο Σύνδεσης επικουρείται από μία Επιτροπή Σύνδεσης, συγκροτούμενη από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της κυβέρνησης της Πολωνίας, αφετέρου, συνήθως σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων. Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει στον κανονισμό λειτουργίας του τα καθήκοντα της Επιτροπής Σύνδεσης, στα οποία περιλαμβάνεται η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Σύνδεσης. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 82 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του στην Επιτροπή Σύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Σύνδεσης λαμβάνει τις αποφάσεις της, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 104. Άρθρο 107 Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση κάθε άλλης ειδικής επιτροπής ή οργάνου, τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει στον κανονισμό λειτουργίας του τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή οργάνων και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 108 Συνιστάται Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης. Αποτελεί, για τα μέλη του Πολωνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα fοrum συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων. Συνεδριάζει κατά διαστήματα, τα οποία καθορίζει η ιδία. Άρθρο 1091.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και από μέλη του Πολωνικού Κοινοβουλίου, αφετέρου. 2.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 3.Την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ασκεί, εναλλακτικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Πολωνικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις διατάζεις του κανονισμού λειτουργίας της. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 83 Άρθρο 110 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να ζητάει τις σχετικές πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, από το Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο της παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να απευθύνει συστάσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 111 Στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του άλλου μέρους, δύνανται, άνευ διακρίσεων έναντι των δικών τους υπηκόων, να έχουν πρόσβαση στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα της Κοινότητας και της Πολωνίας, για την προάσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 112 Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο μέρος να λάβει μέτρα τα οποία : α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της κοινολόγησης πληροφοριών, που αντιβαίνει σε ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 84 Άρθρο 116 Μέχρις ότου επιτευχθούν ισοδύναμα δικαιώματα για τα πρόσωπα και τους οικονομικούς φορείς Βάσει της παρούσας συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα τα οποία εξασφαλίζονται βάσει ισχυουσών συμφωνιών που δεσμεύουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, αφενός, και την Πολωνία, αφετέρου. Άρθρο 117 Τα πρωτόκολλα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 και τα παραρτήματα Ι μέχρι ΧΙΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 118 Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με κοινοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής. Άρθρο 119 Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζονται οι συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος υπό τους όρους που προβλέπονται στις συνθήκες αυτές και, αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 87 Άρθρο 120 Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και πολωνική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 121 Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Η παρούσα συμφωνία, μόλις αρχίσει να ισχύει, αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας περί εμπορίου και οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 19 Σεπτεμβρίου 1989, και το πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 16 Οκτωβρίου 1991. Άρθρο 122 Εάν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις ορισμένων μερών της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως εκείνων που αφορούν την κυκλοφορία εμπρευμάτων, τεθούν σε ισχύ το 1992 δυνάμει ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, υπό τις συνθήκες αυτές και για CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 88 τους σκοπούς του τίτλου ΙΙΙ, άρθρα 63, 65 και 66 της παρούσας συμφωνίας και των πρωτοκόλλων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7, οι όροι ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας σημαίνουν : - την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της ενδιάμεσης συμφωνίας, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που τίθενται σε ισχύ την ημερομηνία αυτή, και - την 1η Ιανουαρίου 1992, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που τίθενται σε ισχύ μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος με αναφορά στην ημερομηνία ενάρξεως ισχύος. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/gr 89 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες,Ιουνίου 1992 6075/92 ΑDD 1 RΕSΤRΕΙΝΤ ΕSΤ 92 ΣΗΜΕΙΩΜΑΘέμα : Ευρωπαϊκή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες το κείμενο των πρωτοκόλλων της ανωτέρω συμφωνίας, όπως οριστικοποιήθηκε από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς. 6075/92 ΑDD 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος των προϊόντων που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 18 της συμφωνίας Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων ex 3502 Αλβουμίνες, αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών: ex 3502 10 - Αυγοαλβουμίνη: Άλλη:3502 1091 ----Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.) 3502 1099 ---Άλλη ex 3502 90 - Άλλα: -- Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη: ---Γαλακτοαλβουμίνη: 3502 90 51 ----Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.) 3502 90 59 ----Άλλη 4501 Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη 5201 00 Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 5301 Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) 5302 Καννάδι (Cannabis saliνa L.), ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από καννάδι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα Ι/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα Κατάλογος των προϊόντων βάσεως για τα οποία οι δασμοί θα μειωθούν κατά 50%ο κατά την έναρξη της ισχύς της συμφωνίας και θα καταργηθούν από την 1η Ιανουαρίου 1993 Κωδικός ΣΟ 1991 2501 00 31 2501 00 51 2501 00 91 2501 0099 2503 90 00 2511 20 00 2513 19 00 2513 29 00 2SΙ6 12 10 251622 10 2516 90 10 2518 20 00 2518 30 00 2526 20 00 253040 00 2804 61 00 2804 69 00 2805 11 00 2805 19 00 280S 21 00 2805 22 00 2805 30 10 2805 3090 2805 40 10 2818 2000 2818 3000 ex 2844 30 11 Κεραμομεταλλουργικές συνδέσεις ακατέργαστες, απορρίμματα και θραύσματα 2844 30 19 ex 2844 30 51 Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις ακατέργαστες, απορρίμματα και θραύσματα 3201 20 00 3201 3000 3201 90 10 ex 3201 90 90 Άλλα εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης 4104 1091 4105 1191 4105 1199 4105 12 10 4105 12 90 4105 1910 4105 1990 4106 11 90 4106 1200 4106 1900 4107 10 10 4107 29 10 4107 90 10 4403 10 10 7202 19 00 720230 00 7202 41 10 720241 90 7202 4910 720249 S0 7202 49 90 7202 5000 7202 7000 7202 80 00 720291 00 720292 00 7202 93 00 720299 30 720299 80 760200 19 7903 8101 1000 810191 10 8101 91 90 8102 10 00 8102 91 10 8102 91 90 8103 10 10 8103 10 90 81041100 8104 19 00 8107 10 00 8108 10 10 8108 10 90 81091010 8109 10 90 811000 11 811000 19 811100)1 81110019 8112 2031 8112 20 39 811230 10 8112 40 11 811240 19 811291 10 81129131 81129139 81129190 8113 00 10 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα Ιla/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1/6 Πίνακας προϊόντων βάσεως των οποίων οι δασμοί υπόκεινται σε μείωση 20% ανά έτος αχό την έναρξη της ισχύος της συμφωνίας και θα καταργηθούν στις 31 Δεκεμβρίου 1995 Κωδικός ΣΟ 1991 7202 21 10 7202 21 90 7202 29 007801CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΙΙβ/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κωδικός ΣΟ 1991 Δασμολογική ποσόστωση βάσεως (1) (2) (σε χιλιάδες Εcu) Ανώτατο δασμολογικό όριο βάσεως (2) (3) (σε χιλιάδες Εcu) (1) (2) (3) 2523 7 464 2813 10 00 431 2814 7166 28151100 938 2815 1200 2817 00 00 636 2818 10 00 2 863 2819 882 2823 00 00 2 521 2833 25 00 578 28362000 3 780 28363000 283919 00 458 2903 21 00 2 205 2903 22 00 188 2903 61 00 417 29051100 8 820 290514 90 772 2905 16 10 538 290531 00 3 969 2907 15 00 661 291β 11 00*10 (4) ----- 331 (1) Για τις εισαγωγές που υπερβαίνουν τις ποσοστώσεις αυτές, η Κοινότητα εφαρμόζει τους δασμούς που προκύπτουν από τη συμφωνία. (2) Για τις εισαγωγές που υπερβαίνουν τα ανώτατα αυτά όρια, η Κοινότητα μπορεί να επανακαθορίσει τους δασμούς που προκύπτουν από τη συμφωνία. (3) Τα ποσά οντά αυξάνονται ετησίας κατά 20% από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας. (4) Βλέπε στο παράρτημα την περιγραφή του προβλεπόμενου προϊόντος (1) (2) (3) 29181400 368 29182200 188 29214100 2225 292143 90 242 292429 30 383 29261000 2994 2933 61 00 938 2933 71 00 3 041 2933 90 10 201 29350000 4 72S 3102 10 10 399 31021091 2763102 21 00 3102 29 103102509031027000310230 10 1071 31023090 31024010 2420 31024090 3102 80 00 1 352 31031000 2730 3105 4130 3501 5653 3602 290 38021000 882 3901 1090 6 249 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΙΙΙ/gr 1 (1) (2) (3) 3901 20 00 13 125 3903 4 5203920 30 00 3920 99 50 39041000 5 250 390421 00 390422 00 39122019 525 39122090 39169090*10(4)----- 1155 391729 19*10(4)----392071 11 392071 19 39207190 40114000 407940115090 4013 2000 4013 9010 40111000 6300 401120 00 4011 30 90 40119100 401199 00 4012 1090 40122090 40129010 40129090 4013 10 10 40131090 40139090 4104 1095 8 269 4104 1099 410431 11 410431 19 410431 30 41043190 410439 10 41043990 4105 20 00 2 646 410620 00 2 756 (1)(2) (3)4202 12 11 4 200 4202 12 19 4202 2210 4202 32 10 4202 9211 4202 9215 4202 92 19 4202 11 10 6 300 4202 1190 4202 12 91 4202 1299 4202 19 914202 21 00 4202 2290 4202 29 00 4202 3100 4202 3290 4202 39 00 4202 91 10 420291 50 4202 91 90 4202 92 91 4202 92 95 4202 92 99 4202 99 10 420299 90 4203 10 00 6 615 4203 21 00 4203 29 91 4203 29 99 4203 3000 4203 40 00 4203 29 10 3 308 4302 3010 24154411 4000 6401 5466403 2 875 6404 1 103 6405 9010 6405 1090 3 570 6405 2091 6405 20 99 640590 90 6908 3 833 6911 578 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΙΙΙ/gr 2 (1) (2) (3) 6913 5 513 7004 1420 7005 882 70109021 4S74701090 4170109045701090 51 701090 53701090 5770109067 7010 90 71 7010 90 77 7010 9081 7010 90 87 701090 99 7012 00 595 7013 3150 7014 00 00 551 7207 19 39 453 7207 20 79 7216 60 ΙΙ 721660 19 72166090 7216 90 50 72169060 72169091 72169093 7216909572169098 7217 11 10 1913 72171191 72171199 7217 12 10 7217 1290 7217 1311 7217 13 19 72171391 7217 1399 7217 19 10 7217 1990 7217 21 00 7217 22 00 7217 23 00 7217 29 00 7207 2039 3 859 7207 20 90* 10 (4)------(1) (2) (3) 721130 90 72114999 7215 1000 72154000 72189030 72189091 72189099 72199091 72199099 72202031 72202039 72202051 72202059 72202091 72202099 72209019 72209090 72222011 72222019 72222091 72222099 722230 51 72223059 72223091 72223099 72224091 72224093 7222409972249019 72249091 72249099 72252090 72259090 72261091 72261099 72262039 7226 20 59 72262079 72262090 72269291 72269299 72269919 722699 39 722699907228 1090 72282050 72282010 72284000 72285010 72285090 72286090 7228 70 91 72287099CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα Ιll/gr 3 (1) (2) (3) 7304 10 10 8 269 730410 30 7304 10 9073042099730431 99 730439 10 730439 51 730439 59 730439 91 7304 39 9373044190 730449 10730449 99 7304 51 11 7304 51 19 7304 5191 7304 5199 7304 59 10 7304 59 31 7304 5939 7304 5991 7304 5993 7304 5999 7304 9090 7305 11 00 7305 12 00 73051900 7305 20 10 7305 2090 7305 3100 7305 39 00 73059000 7306 10 11 7306 10 19 7306 1090 7306 20 00 7306 3021 73063029 7306 30 51 73063059 73063071 73063078 7306 3090 7306 4091 7306 40 99 7306 5091 7306 50 99 7306 6031 73066039 730660 90 73069000 7310 29 90*10(4)----- 389 7317 1 465 7407 1000 11707 7407 21 10 7407 21 90*90 (4)----(1) (2) (3) 7407 22 10*90 (4)-----7407 22 90*90 (4)----7407 29 00*90 (4)----7408 11 00 7408 19 10 7408 19 90 7408 21 00 7408 22 10 7408 22 90 7408 29 10 7408 29 90 7407 21 90*10 (4)----- 3 308 740722 10*10 (4)----7407 22 90*10 (4)----7407 29 00* 10 (4)-----7409 2 823 8201 1000 148 8482 10 10 2 205 8516 50 00 2 819 8528 1040 4 410 8528 10 50 8528 10 71 8528 1073 8528 1075 8528 1078 8527 11 10 4 410 8527 11 90 8527 21 10 8527 21 90 8527 29 00 8527 31 10 8527 3191 8527 31 99 8527 3290 8527 39 10 8527 39918527 9091 85279099 8528 1061 8528 1069 8528 10 80 8528 1091 8528 1098 8528 20 20 8528 2071 8528 2073 8528 2079 8528 2091 8528 2099 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΙΙΙ/gr 4 (1)(2) (3)8529 10 20 8529 1031 8529 10 39 8529 1040 8529 10 50 8529 1070 8529 1090 8529 90 70 8529 9099 (α) 8539 10 90 1 874 8539 21 308539 21 99 8539 22 10 8539 2290 8539 29 31 8539 29 39 8539 29 91 8539 2999 8540 11 10 2 646 8540 11 30 8540 11 50 8540 11 80 854091 00 5 513 8540 99 00 8541 10 10 8541 1091 8541 1099 8541 21 10 8541 21 90 8541 29 10 8541 29 90 8541 30)0 8541 3090 8541 40 10 8541 50 10 8541 5090 854190008545 11 00 4 297 8545 2000 5545 19 90 8545 9090 8545 19 10 318 8701 20 3 638 8702 1011 1103 8702 10 19 (α) Από την 1η Αυγούστου 1991 η διάκριση αντικαθίσταται από τις 8529 90 70 και 8529 90 98. (1)(2) (3)8703 2110 125000 8703 22 11 8703 22 19 8703 23 11 8703 23 19 8703 31 10 8703 32 11 8703 32 19 8703 33 11*10(4)-------8703 33 19*10 (4)-------8703 90 90*11 (*)-------8704 21 91 4410 870431 91 8704 22 91 8 820 8704 22 99 8704 23 91 8704 23 99 9003 4 410 9105 5 182 9401 20 00 14681 9401 30 10 9401 30 90 9401 40 00 9401 5000 9401 61 00 9401 69 00 9401 71 00 9401 79 00 9401 80 00 9401 90 90 9403 10 10 69 126 9403 10 51 9403 10 59 9403 1091 9403 1093 9403 10 99 9403 20 91 9403 20 99 9403 30 11 9403 30 19 9403 30 91 9403 30 99 9403 40 00 9403 50 00 9403 60 10 9403 60 30 9403 60 90 9403 70 90 9403 90 10 9403 90 30 9403 90 90 9405 91 19 1 050 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΙΙΙ/gr 5 (1)(2) (3)9603 29 10 2 100 9603 29 30 9603 29 90 9603 30 10 9603 3 0 90 9603 40 10 9603 90 91 (1)(2) (3)9503 11 025 9405 30 00 4 200CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΙΙΙ/gr 6 Παράρτημα στο παράρτημα ΙΙΙ Περιγραφή αποσπασμάτων των δασμολογικών διακρίσεων 2918 11 00*10 Γαλακτικό οξύ 3916 9090*10 Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές όλες 3917 29 19* 10 Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματα τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες 7207 20 90* 10 Χάλυ6ας που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα 7310 29 90*10 «Jerrν cans» με χωρητικότητα ονομαστική 20 λίτρων, με πάχος τοιχώματος ίσο ή μεγαλύτερο από 0,5 mm και με χωρητικότητα κατώτερη των 50 λίτρων 7407 21 90*10 Είδη με καθορισμένη μορφή με βάση το χαλκο-ψευδάργυρο 7407 22 10*10 Είδη με καθορισμένη μορφή με βάση το χαλκο-νικέλιο 7407 22 90*10 Είδη με καθορισμένη μορφή με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο 7407 21 90*90 Είδη με βάση το χαλκο-ψευδάργυρο άλλα από αυτά με ορισμένη μορφή 7407 22 10*90 Είδη με βάση το χαλκο-νικέλιο άλλα από αυτά με ορισμένη μορφή 7407 22 90*90 Είδη με βάση το χαλκο-νικέλιο-ψευδάργυρο άλλα από αυτά με ορισμένη μορφή 7407 29 00* 10 Είδη με ορισμένη μορφή με βάση το χαλκό, ψευδάργυρο, χαλκο-ψευδάργυρο άλλα από αυτά με ορισμένη μορφή 7407 29 00*90 Άλλα είδη εκτός από αυτά με καθορισμένη μορφή 8703 33 11*10 Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, καινούρια, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm2 8703 33 19*10 Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη σε συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm3 8703 90 90*11 Άλλα οχήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες, καινούρια, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm3 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα στο παράρτημα ΙΙΙ/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙVa Βιομηχανικά προϊόντα (ΣΟ 25-97) 2501 00 10 2501 00 31 2502 00 00 2503 10 00 2503 90 00 2504 1000 25049000 2505 10 00 25059000 2506 1000 2506 21 00 250629 00 2507 00 10 2507 00 90 2508 1000 2508 20 00 2508 30 00 2508 40 00 2508 50 00 2508 60 00 2508 70 00 25090000 2510 1000 25102000 2511 1000 2511 2000 2512 0000 2513 1100 2513 1900 2513 21 00 2513 2900 25140000 25151100 2515 1200 2515 20 00 25161100 25161210 2516 12 90 25162100 251622 10 251622 90 251690 10 25169091 25169099 2517 10 10 25171090 2517 2000 2517 3000 251741 00 2517 49 00 25181000 2518 2000 2518 3000 251910 00 2519 90 10 25199030 25199090 2520 10 00 252020 10 2520 20 90 2521 0000 2523 10 00 2523 21 00 2523 29 00 2523 3000 2523 9010 2523 9030 25239090 25240010 25240030 2524 0090 2525 1000 252520 00 25253000 2526 10 00 2526 20 00 2527 00 00 2528 10 00 2528 90 00 2529 10 00 2529 21 00 252922 00 2529 30 00 253010 00 25302000 2530 30 00 253040 00 2530 90 00 2601 1100 2601 1200 26012000 26020000 26030000 26040000 2605 0000 26060000 2607 0000 26080000 260900 00 26100000 26110000 26121010 2612 1090 2612 2010 2612 2090 2613 1000 261390 00 26140010 26140090 2615 1000 26159010 2615 90 90 2616 10 00 26169000 2617 10 00 26179000 2702 1000 2702 2000 2703 00 00 2704 00 11 2704 00 19 2704 00 30 2704 00 90 2705 00 00 2706 00 00 2708 10 00 2708 20 00 2709 00 10 2709 00 90 2711 11 00 2711 12 19 2711 12 91 2711 12 93 2711 12 99 2711 13 10 2711 13 30 2711 13 90 2711 14 00 2711 19 00 2711 21 00 2711 29 00 2714 10 00 2714 90 00 2716 00 00 2801 20 00 2801 30 10 2802 00 00 2803 00 10 2803 00 30 2803 00 90 2804 10 00 2804 21 00 2804 29 00 2804 40 00 2804 50 90 2804 80 00 2804 90 00 2805 11 00 2805 19 00 2805 30 90 2805 40 10 2805 40 90 2844 10 00 2844 20 11 2844 20 19 2844 20 91 2844 20 99 2844 30 19 2844 30 59 2844 30 90 2844 40 00 2844 50 00 2901 10 90 2901 21 00 2901 22 00 2901 23 00 2901 24 00 2901 29 10 2901 29 90 2903 40 10 2903 40 20 2903 40 30 2903 40 40 2903 40 50 2903 40 61 2903 40 69 2903 40 70 2903 40 80 2903 40 91 2903 40 92 2903 40 98 2907 11 00 2907 12 00 2907 14 00 2907 19 10 2907 19 90 2936 10 00 2936 21 00 2936 22 00 2936 23 00 2936 24 00 2936 25 00 2936 26 00 2936 27 00 2936 28 00 2936 29 10 2936 29 30 2936 29 90 2936 90 11 2936 90 19 2936 90 90 2941 10 00 2941 20 10 2941 20 90 2941 30 00 2941 40 00 2941 50 00 2941 90 00 3001 10 10 3001 10 90 3001 20 10 3001 20 90 3001 90 10 3001 90 91 3001 90 99 3002 10 10 3002 10 91 3002 10 95 3002 10 99 3002 20 00 3002 31 00 3002 39 00 3002 90 10 3002 90 30 3002 90 50 3002 90 90 3003 10 00 3003 20 00 3003 31 00 3003 39 00 3003 40 00 3003 90 10 3003 90 90 3004 10 10 3004 10 90 3004 20 10 3004 20 90 3004 31 10 3004 31 90 3004 32 10 3004 32 90 3004 39 10 3004 39 90 3004 40 10 3004 40 90 3004 50 10 3004 50 90 3004 90 11 3004 90 19 3004 90 91 3004 90 99 3006 10 10 3006 10 90 3006 20 00 3006 30 00 3006 40 00 3006 50 00 3006 60 11 3006 60 19 3006 60 90 3807 00 10 3807 00 90 4001 10 00 4001 21 00 4001 22 00 4001 29 10 4001 29 90 4001 30 00 4401 10 00 4401 21 00 4401 22 00 4401 30 10 4401 30 90 4402 00 00 4403 10 10 4403 10 91 4403 10 99 4403 20 00 4403 31 00 4403 32 00 4403 33 00 4403 34 10 4403 34 30 4403 34 50 4403 34 70 4403 34 90 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΙVa/gr 1 4403 35 10 4403 35 90 4403 91 00 4403 92 00 4403 99 10 4403 99 90 4407 10 79 4501 10 00 4501 90 00 4502 00 00 4503 10 00 4504 10 00 4504 90 10 4504 90 90 4701 00 10 4701 00 90 4702 00 00 4703 11 00 4703 19 00 4703 21 00 4703 29 00 4704 11 00 4704 19 00 4704 21 00 4704 29 00 4705 00 00 4706 10 00 4706 91 00 4706 92 10 4706 92 90 4707 10 00 4707 20 00 4707 30 10 4707 30 90 4707 90 10 4707 90 90 4802 10 00 4802 20 00 4802 30 00 4802 40 10 4802 40 90 4802 51 10 4802 51 90 4802 52 00 4802 53 11 4802 53 19 4802 53 90 4802 60 10 4802 60 90 4901 10 00 4901 91 00 4901 99 00 4902 90 00 5001 00 00 5002 00 00 5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00 5102 10 10 5102 10 30 5102 10 50 5102 1090 5102 20 00 5103 10 10 5103 1090 5103 20 10 5103 2091 5103 20 99 5103 30 00 5104 00 00 5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 30 10 5105 30 90 5105 40 00 5201 00 10 5201 00 90 5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00 5203 00 00 5302 10 00 5302 90 00 5303 10 00 5303 90 00 5304 10 00 5304 90 00 5305 11 00 5305 19 00 5305 21 00 5305 29 00 5305 91 00 5305 99 00 6802 21 00 6811 10 00 6811 20 11 6811 20 19 6811 20 90 6811 30 00 6811 90 00 6812 10 00 6812 90 10 6813 10 10 6813 90 10 7101 10 00 7101 21 00 7101 22 00 7102 10 00 7102 21 00 7102 29 00 7102 31 00 7102 39 00 7103 10 00 7103 91 00 7103 99 00 7104 10 00 7104 20 00 7104 90 00 7105 10 00 7105 90 00 7106 10 00 7106 91 10 7106 91 90 7106 92 10 7106 92 91 7106 92 99 7107 00 00 7201 10 11 7201 10 19 7201 10 30 7201 10 90 7201 20 00 7201 30 10 7201 30 90 7201 40 00 7401 10 00 7401 20 00 7402 00 00 7410 21 00 7501 10 00 7501 20 00 7502 10 00 7502 20 00 7801 10 00 7801 91 00 7801 99 10 7801 99 91 7801 99 99 7802 00 10 7802 00 90 7901 11 00 7901 12 10 7901 12 30 7901 12 90 7901 20 00 7902 00 00 7903 10 00 7903 90 00 8001 10 00 8001 20 00 8002 00 00 8102 91 10 8102 91 90 8103 10 10 8103 10 90 8103 90 10 8104 20 00 8105 10 10 8105 10 90 8105 90 00 8106 00 10 8106 00 90 8107 10 00 8108 10 10 8108 10 90 8108 90 10 8109 10 10 8109 10 90 8111 00 11 8111 00 19 8112 1100 8112 19 00 8112 20 10 8112 20 31 8112 20 39 8112 30 10 8112 40 11 8112 40 19 8112 91 10 8112 91 31 8112 91 39 8112 91 90 8112 99 90 8401 10 00 8401 20 00 8401 30 00 8401 40 10 8401 40 90 8402 11 00 8402 12 00 8402 19 10 8402 19 90 8402 20 00 8403 10 10 8403 10 90 8403 90 10 8403 90 90 8404 10 00 8404 20 00 8405 10 00 8406 11 00 8406 19 11 8406 19 13 8406 19 15 8406 19 19 8406 19 90 8407 33 10 8407 34 10 8408 20 10 8410 11 00 8410 12 00 8410 13 00 8411 11 10 8411 11 90 8411 12 11 8411 12 13 8411 12 19 8411 12 90 8411 21 10 8411 21 90 8411 22 11 841 1 22 19 8411 22 90 8411 81 10 8411 81 90 8411 82 10 8411 82 91 8411 82 93 8411 82 99 8412 10 10 8412 10 90 8412 21 10 8412 21 91 8412 21 99 8412 29 10 8412 29 50 8412 29 91 8412 29 99 8412 31 10 8412 31 90 8412 39 10 8412 39 90 8412 80 10 8412 80 91 8412 80 99 8416 10 10 8416 10 90 8416 20 00 8416 30 00 8416 90 00 8417 10 00 8417 20 10 8417 20 90 8417 80 10 8417 80 90 8417 90 0030 10 8418 30 91 8418 30 99 8418 40 10 8418 40 91 8418 40 99 8418 50 11 8418 50 19 8418 50 91 8418 50 99 8418 61 10 8418 61 90 8418 69 10 8418 69 91 8418 69 99 8419 11 00 8419 19 00 8419 20 00 8419 31 00 8419 32 00 8419 39 00 8419 40 00 8419 50 10 8419 50 90 8419 60 00 8419 81 10 8419 81 91 8419 81 99 8419 89 10 8419 89 30 8419 89 80 8420 10 00 8420 91 10 8420 91 30 8420 91 90 8420 99 00 8421 11 00 8421 19 10 8421 19 91 8421 19 99 8421 21 10 8421 21 90 8421 22 00 8421 29 10 8421 29 90 8421 39 10 8421 39 30 8421 39 51 8421 39 55 8421 39 71 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΙVa/gr 2 8421 39 75 8421 39 99 8422 19 00 8422 20 00 8422 30 00 8422 40 00 8423 20 00 8423 81 10 8423 81 30 8423 81 50 8423 81 90 8423 89 10 8423 89 90 8424 20 90 8424 30 10 8424 30 90 8424 81 10 8424 81 31 8424 81 39 8424 81 91 8424 81 99 8425 49 10 8425 49 90 8426 99 10 8426 99 90 8428 20 10 8428 20 30 8428 20 91 8428 20 99 8428 33 10 8428 33 90 8428 39 10 8428 39 91 8428 39 99 8428 90 10 8428 90 30 8428 90 50 8428 90 71 8428 90 79 8428 90 91 8428 90 99 8429 51 10 8429 51 90 8429 59 00 8432 10 10 8432 10 90 8432 21 00 8432 29 10 8432 29 30 8432 29 50 8432 29 90 8432 30 11 8432 30 19 8432 30 90 8432 40 10 8432 40 90 8432 80 00 8433 11 10 8433 11 51 8433 11 59 8433 11 90 8433 19 10 8433 19 51 8433 19 59 8433 19 70 8433 19 90 8433 20 10 8433 20 51 8433 20 59 8433 20 90 8433 30 10 8433 30 90 8433 40 10 8433 40 90 8433 51 00 8433 52 00 8433 53 10 8433 53 30 8433 53 90 8433 59 10 8433 59 90 8433 60 10 8433 60 90 8434 10 00 8434 20 00 8435 10 10 8435 10 90 8436 10 10 8436 10 90 8436 21 00 8436 29 00 8436 80 00 8437 1000 8437 80 00 8438 10 10 8438 10 90 8438 20 00 8438 30 00 8438 40 00 8438 50 00 8438 60 00 8438 80 10 8438 80 91 8438 80 99 8439 10 00 8439 20 00 8439 30 00 8440 10 10 8440 10 20 8440 10 30 8440 10 40 8440 10 90 8441 10 10 8441 10 20 8441 10 30 8441 10 90 8441 20 00 8441 30 00 8441 40 00 8441 80 00 8442 10 00 8442 20 10 8442 20 90 8442 30 00 8442 40 00 8442 50 10 8442 50 30 8442 5091 8442 50 99 8443 11 00 8443 12 00 8443 19 11 8443 19 19 8443 19 90 8443 21 00 8443 29 00 8443 30 00 8443 40 00 8443 50 11 8443 50 19 8443 50 90 8443 60 00 8444 00 10 8444 00 90 8445 11 00 8445 12 00 8445 13 00 8445 19 00 8445 20 00 8445 30 10 8445 30 90 8445 40 00 8445 90 00 8446 10 00 8446 21 00 8446 29 00 8446 30 00 8447 11 00 8447 12 00 8447 20 10 8447 20 91 8447 20 93 8447 20 99 8447 90 00 8448 11 00 8448 19 00 8449 00 00 8450 20 00 8450 90 00 8451 10 00 8451 29 00 8451 30 10 8451 30 90 8451 40 00 8451 50 00 8451 80 10 8451 80 90 8452 29 00 8453 10 00 8453 20 00 8453 80 00 8454 10 00 8454 20 11 8454 20 19 8454 20 90 8454 30 10 8454 30 90 8455 10 00 8455 21 00 8455 22 00 8455 30 10 8455 30 31 8455 30 39 8455 30 90 8456 10 00 8456 20 00 8456 30 00 8456 90 00 8457 10 00 8457 20 00 8457 30 00 8458 11 10 8458 11 91 8458 11 99 8458 19 10 8458 19 91 8458 19 99 8458 91 10 8458 91 90 8458 99 10 8458 99 90 8459 10 00 8459 21 10 8459 21 91 8459 21 99 8459 29 10 8459 29 91 8459 29 99 8459 31 00 8459 39 00 8459 40 10 8459 40 90 8459 51 00 8459 59 00 8459 61 10 8459 61 91 8459 61 99 8459 69 10 8459 69 91 8459 69 99 8459 70 00 8460 11 00 8460 19 00 8460 21 10 8460 21 90 8460 29 10 8460 29 90 8460 31 00 8460 39 00 8460 40 00 8460 90 10 8460 90 90 8461 10 00 8461 20 00 8461 30 00 8461 40 11 8461 40 19 8461 4031 8461 40 39 8461 40 71 8461 40 79 8461 40 90 8461 50 11 8461 50 19 8461 50 90 8461 90 00 8462 10 10 8462 10 90 8462 21 10 8462 21 90 8462 29 10 8462 29 91 8462 29 99 8462 31 10 8462 31 90 8462 39 10 8462 39 91 8462 39 99 8462 41 10 8462 41 90 8462 49 10 8462 49 90 8462 91 10 8462 91 50 8462 91 91 8462 91 99 8462 99 10 8462 99 50 8462 99 91 8462 99 99 8463 10 10 8463 10 90 8463 20 00 8463 30 00 8463 90 10 8463 90 90 8464 10 00 8464 20 19 8464 20 11 8464 20 90 8464 90 00 8470 50 00 8471 10 10 8471 10 90 8471 20 10 8471 20 40 8471 20 50 8471 20 60 8471 20 90 8471 91 10 8471 91 40 8471 91 50 8471 91 60 8471 91 90 8471 92 10 8471 92 90 8471 93 10 8471 93 40 8471 93 50 8471 93 60 8471 93 90 8471 99 10 8471 99 30 8471 99 90 8473 30 00 8474 20 00 8474 80 00 8475 10 00 8475 20 00 8477 90 10 8477 90 90 8478 10 00 8479 20 10 8479 20 90 8479 30 10 8479 30 90 8479 40 00 8479 89 10 8479 89 30 8479 89 50 8479 89 60 8479 89 80 8480 10 00 8480 20 10 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΙVn/gr 3 8480 20 90 8480 30 10 8480 30 90 8480 41 00 8480 49 00 8480 50 00 8480 60 00 8480 71 00 8480 79 10 8480 79 90 8501 10 10 8501 10 91 8501 10 93 8501 10 99 8501 20 10 8501 20 90 8501 31 10 8501 31 90 8501 32 10 8501 32 91 8501 32 99 8501 33 10 8501 33 91 8501 33 99 8501 34 10 8501 34 50 8501 34 91 8501 34 99 8501 40 10 8501 40 90 8501 51 10 8501 51 90 8501 52 10 8501 52 91 8501 52 93 8501 52 99 8501 53 10 8501 53 50 8501 53 91 8501 53 99 8501 61 10 8501 61 94 8501 61 99 8501 62 10 8501 62 90 8501 63 10 8501 63 90 8501 64 00 8502 11 90 8502 12 90 8502 13 91 8502 40 10 8502 40 90 8510 10 00 8510 20 00 8510 90 00 8514 10 10 8514 10 91 8514 10 99 8514 20 10 8514 20 90 8514 30 10 8514 30 90 8514 40 00 8515 21 00 8515 29 10 8515 29 90 8515 31 00 8515 39 11 8515 39 13 8515 39 19 8515 39 90 8515 80 10 8515 80 90 8516 50 00 8517 20 00 8517 30 00 8517 40 00 8517 81 10 8517 81 90 8517 82 00 8525 10 10 8525 10 90 8525 20 10 8525 20 90 8525 30 10 8525 30 91 8525 30 99 8530 10 00 8532 10 00 8532 21 00 8532 22 00 8532 23 00 8532 24 10 8532 24 90 8532 25 00 8532 29 00 8532 30 10 8532 30 90 8532 90 00 8533 1000 8533 21 00 8533 29 00 8533 31 00 8533 39 00 8533 40 10 8533 40 90 8533 90 00 8534 00 11 8534 00 19 8534 00 90 8535 10 00 8535 21 00 8535 29 00 8535 30 1 0 8535 30 90 8535 40 00 8535 90 00 8536 10 10 8536 10 50 8536 10 90 8536 20 10 8536 20 90 8536 30 10 8536 30 90 8536 41 10 8536 4190 8536 49 00 8536 50 00 8536 61 10 8536 61 90 8536 69 00 8536 90 01 8536 90 11 8536 90 19 8536 90 80 8537 10 10 8537 1091 8537 10 99 8537 20 91 8537 20 99 8538 10 00 8538 90 10 8538 90 90 8539 10 10 8539 10 90 8539 21 10 8539 21 30 8539 2191 8539 21 99 8539 22 10 8539 22 90 8539 29 10 8539 29 31 8539 29 39 8539 29 91 8539 29 99 8539 31 10 8539 31 90 8539 39 10 8539 39 30 8539 39 51 8539 39 59 8539 39 90 8539 40 10 8539 40 30 8539 40 90 8539 90 10 8539 90 90 8540 11 10 8540 11 30 8540 11 50 8540 11 80 8540 12 10 8540 12 30 8540 12 90 8540 20 10 8540 20 30 8540 20 90 8540 30 10 8540 30 90 8540 41 00 8540 42 00 8540 49 00 8540 81 00 8540 89 11 8540 89 19 8540 89 90 8540 91 00 8540 99 00 8541 10 10 8541 10 91 8541 10 99 8541 21 10 8541 21 90 8541 29 10 8541 29 90 8541 30 10 8541 30 90 8541 40 10 8541 40 91 8541 40 93 8541 40 99 8541 50 10 8541 50 90 8541 60 00 8541 90 00 8542 11 10 8542 11 30 8542 11 41 8542 11 43 8542 11 45 8542 11 51 8542 11 52 8542 11 53 8542 11 55 8542 11 61 8542 11 63 8542 11 65 8542 11 66 8542 11 72 8542 11 76 8542 11 81 8542 11 83 8542 11 85 8542 11 87 8542 11 92 8542 11 93 8542 11 94 8542 11 99 8542 19 10 8542 19 20 8542 19 30 8542 19 50 8542 19 70 8542 19 90 8542 20 10 8542 20 50 8S42 20 90 8542 80 00 8542 90 00 8543 10 00 8543 20 00 8543 30 00 8543 80 10 8543 80 20 8543 80 80 8543 90 10 8543 90 90 8544 11 10 8544 11 90 8544 19 10 8544 19 90 8544 20 10 8544 20 91 8544 20 99 8544 30 10 8544 30 90 8544 41 10 8544 41 90 8544 49 11 8544 49 19 8544 49 91 8544 49 99 8544 51 00 8544 59 10 8544 59 91 8544 59 93 8544 59 99 8544 60 11 8544 60 13 8544 60 19 8544 60 91 8544 60 93 8544 60 99 8544 70 00 8545 11 00 8545 19 10 8545 19 90 8545 20 00 8545 90 10 8545 90 90 8546 10 00 8546 20 10 8546 20 91 8546 20 99 8546 90 10 8546 90 90 8547 10 10 8547 10 90 8547 20 00 8547 90 00 8548 00 00 8604 00 00 8607 11 00 8607 12 00 8607 19 01 8607 19 11 8607 19 18 8607 19 91 8607 19 99 8607 21 10 8607 21 90 8607 29 10 8607 29 90 8607 30 01 8607 30 10 8607 30 80 8607 91 11 8607 91 19 8607 91 91 8607 91 99 8607 99 11 8607 99 19 8607 99 30 8607 99 51 8607 99 59 8607 99 90 8608 00 10 8608 00 30 8608 00 91 8608 00 99 8705 20 00 8705 30 00 8705 90 10 8705 90 30 8705 90 90 8707 10 10 8707 90 10 8708 10 10 8708 21 10 8708 29 10 8708 31 10 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρχημα ΙVa/gr 4 8708 39 10 8708 40 10 8708 50 10 8708 60 10 8708 70 10 8708 80 10 8708 91 10 8708 92 10 8708 93 10 8708 94 10 8708 99 10 8708 99 30 8708 99 50 8708 99 92 8708 99 98 8713 1000 8713 90 00 8714 20 00 8802 40 10 8803 10 10 8803 20 10 8803 30 10 8803 90 91 9018 11 00 9018 19 00 9018 20 00 9018 31 10 9018 31 90 9018 32 10 9018 32 90 9018 39 00 9018 41 00 9018 49 00 9018 50 10 9018 50 90 9018 90 10 9018 90 20 9018 90 30 9018 9041 9018 90 49 9018 90 50 9018 90 60 9018 90 90 9019 10 10 9019 10 90 9019 20 00 9020 00 10 9020 00 90 9021 11 00 9021 19 10 9021 19 90 9021 21 10 9021 21 90 9021 29 10 9021 29 90 9021 30 10 9021 30 90 9021 40 00 9021 50 00 9021 90 10 9021 90 90 9022 11 00 9022 19 00 9022 21 00 9022 29 00 9022 30 00 9022 90 10 9022 90 90 9024 10 10 9024 10 91 9024 10 93 9024 10 99 9024 80 10 9024 80 91 9024 80 99 9027 20 10 9701 10 00 9701 90 00 9702 00 00 9703 00 00 9704 00 00 9705 00 00 9706 00 00 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΙVa/gr 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV6 1.Οι τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές που επιβάλλονται στα κάτωθι αναγραφόμενα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής 9α καταργηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: — την 1η ίανουαρίου 1994 9α μειωθούν στα έξι έβδομα του βασικού δασμού. — την 1η Ιανουαρίου 1996 θα μειωθούν στα πέντε έβδομα του βασικού δασμού, — την 1η Ιανουαρίου 1998 θα μειωθούν στα τέσσερα έβδομα του βασικού δασμού. — την 1η Ιανουαρίου 1999 θα μειωθούν στα τρία έβδομα του βασικού δασμού, — την 1η Ιανουαρίου 2000 θα μειωθούν στα δύο έβδομα του βασικού δασμού, — την 1η Ιανουαρίου 2001 θα μειωθούν στο ένα έβδομο του βασικού δασμού. — την 1η Ιανουαρίου 2002 θα μειωθούν στο 0: 8703 21 10 8704 22 10 8703 21 90 8704 22 91 8703 22 19 8704 22 99 8703 22 90 8704 23 10 8703 23 19 8704 23 91 8703 23 90 8704 23 99 8703 24 10 8704 31 10 8703 24 90 8704 31 31 8703 31 10 8704 31 39 8703 31 90 8704 31 91 8703 32 19 8704 31 99 8703 32 90 8704 32 10 8703 33 19 8704 32 91 8703 33 90 8704 32 99 8703 90 90 8704 90 00 8704 10 11 8704 10 19 8706 00 11 8704 10 90 8706 00 19 8704 21 10 8706 00 91 8704 21 31 8706 00 99 8704 21 39 8704 21 91 8707 10 90 8704 21 99 8707 9090 2.Τα κάτωθι αναγραφόμενα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής απολαμβάνουν αναστολής των τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές εντός του ορίου μιας ετήσιας προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης για 25 000 αυτοκίνητα, η οποία άνοιξε με τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας και αυξάνεται με συντελεστή 5 % της βασικής ποσότητας ανά έτος, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 1993: 8703 21 10 8703 22 19 8703 23 19 8703 24 10 8703 31 10 8703 32 19 8703 33 19 8703 90 90 3.Τα κάτωθι αναγραφόμενα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής απολαμβάνουν αναστολής των τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές εντός του ορίου μιας ετήσιας προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης για 5 000 αυτοκίνητα, η οποία άνοιξε με τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας και αυξάνεται σε συντελεστή 10 % της βασικής ποσότητας ανά έτος, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 1993: ex 8703 21 10(*) ex 8703 22 19 (*) ex 8703 23 19 (*) ex 8703 24 10(*) ex 8703 31 10 (*) ex 8703 32 19 (*) ex 8703 33 19 (*) ex 8703 90 90(*) (*) Με καταλύτη. 4.Τα κάτωθι αναγραφόμενα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής απολαμβάνουν αναστολής των τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές εντός τον ορίου μιας ετήσιας προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης για 100 μονάδες, η οποία άνοιξε με τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας και αυξάνεται με συντελεστή 10 % της βασικής ποσότητας ανά έτος, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 1993: 8704 21 31 8704 21 91 8704 22 91 8704 23 91 8704 31 31 8704 31 91 8704 32 91 5.Το πρόγραμμα ελευθέρωσης που παρουσιάζεται στο παρόν παράρτημα θα υπόκειται σε τακτικές αναθεωρήσεις στο συμβούλιο σύνδεσης, ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους του άρ8ρου 14 της συμφωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΙVβ/gr 2 1.Μέχρι το χέρας του δέκατου έτους αχό τη 3έση σε ισχύ της συμφωνίας, η Πολωνία θα καταργήσει την απαγόρευση εισαγωγής αυτοκινήτων, βάσεων αυτοκίνητων και αμαξωμάτων ηλικίας δέκα ετών ή μεγαλύτερης (που υπολογίζεται από το έτος που ακολουθεί το έτος κατασκευής) ή των οποίων η χρονολογία κατασκευής δεν είναι δυνατό να καθοριστεί Κωδικός ΣΟ του πολωνικού βαθμολογίου 8703 21 90 8703 22 90 8703 23 90 8703 24 90 8703 31 90 8703 32 90 8703 33 90 ex 8706 00 11 (αφορά βάσεις αυτοκινήτων που υπάγονται στη διάκριση 8704) ex 8706 00 19 (αφορά βάσεις αυτοκινήτων που υπάγονται στη διάκριση 1703) 8706 00 91 ex 8706 00 99 (αφορά βάσεις αυτοκινήτων που υπάγονται στη διάκριση 1704) 8707 1090 2.Μέχρι το χέρας του δέκατου έτους αχό τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, η Πολωνία θα καταργήσει την απαγόρευση εισαγωγής αυτοκινήτων οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων των βάσεων τους και των αμαξωμάτων τους ηλικίας έξι ετών ή μεταλύτερης (που υπολογίζεται αχό το έτος που ακολουθεί το έτος κατασκευής) ή των οποίων η χρονολογία κατασκευής δεν είναι δυνατό να καθοριστεί Κωδικός ΣΟ του πολωνικού δασμολογίου 8704 1011 8704 10 19 8704 10 90 8704 21 10 8704 21 39 8704 21 99 8704 22 10 8704 22 99 8704 23 10 8704 23 99 8704 31 10 8704 31 39 8704 31 99 8704 32 10 8704 32 99 8704 90 00 ex 8706 00 11 (αφορά μόνο βάσεις αυτοκινήτων οχημάτων που υπάγονται στη διάκριση 8704) ex 8707 90 90 (αφορά μόνο βάσεις — συμπεριλαμβανομένων και των θαλάμων οδήγησης — αυτοκινήτων οχημάτων που υπάγονται στη διάκριση 8704) 3.Μέχρι το πέρας του δέκατου έτους αχό τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, η Πολωνία θα καταργήσει την απαγόρευση εισαγωγής δίχρονων κινητήρων για αυτοκίνητα και αυτοκινήτων με τέτοιους κινητήρες. Κωδικός ΣΟ ex 8407 33 10 ex 8407 33 90 ex 8407 34 10 ex 8407 34 30 ex 8703 21 10 ex 8703 21 90 ex 8703 22 11 ex 8703 22 19 ex 8703 22 90 ex 8703 23 11 ex 8703 23 19 ex 8703 23 90 ex 8703 24 10 ex 8703 24 90 ex 8706 00 11 ex 8706 00 19 ex 8706 00 91 ex 8706 00 99 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα V/gr 1 4.Μέχρι το πέρας του πέμπτου έτους από τη 9εση σε ισχύ της συμφωνίας, η Πολωνία θα καταργήσει τις άδειες εισαγωγής για: — λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστα, — λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, — αέρια πετρελαίου και άλλους αέριους υδρογονάνθρακες. Κωδικός ΣΟ του πολωνικού δασμολογίου 2709 00 10 2709 00 90 2710 00 31 2710 0033 2710 00 35 2710 00 37 2710 00 39 2710 00 51 2710 00 55 2710 00 59 2700 10 69 2711 11 00 2711 12 11 2711 12 19 2711 12 91 2711 12 93 2711 12 99 2711 13 10 2711 13 30 2711 13 90 2711 14 00 2711 19 00 2711 21 00 2711 29 00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Μέχρι το πέρας του πέμπτου έτους από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, η Πολωνία θα καταργήσει τις άδειες εξαγωγής των ακόλουθων προϊόντων: Κωδικός ΣΟ του πολωνικού δασμολογίου 2701 2704 00 2710 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα VΙ/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 17 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 2905 43 Μαννιτόλη 2905 44 D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη) ex 3505 10 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κά9ε είδους, με εξαίρεση τα άμυλα κά9ε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα της διάκρισης 3505 10 50 3505 20 Κόλλες με βάση τα άμυλα κάδε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους 3509 10 Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα με βάση αμυλώδεις ύλες 3823 60 Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα VΙΙ/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Villα Πίνακας προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 (1) Τα προϊόντα που αναγράφονται στο παράρτημα αυτό υπόκεινται σε μείωση δασμού κατά 50 %. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Ποσότητα (σε τόνους) 0207 1051 0207 1055 0207 23 11 0207 10 59 0207 23 19 Πάπιες 950 1000 1 100 1200 1300 ex 0207 39 55 ex 0207 43 15 Τεμάχια χωρίς κόκαλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα ex 0207 39 73 ex 0207 43 53 Στήθια και τεμάχια από στήθια, από πάπιες, με κόκαλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα ex 0207 3977 ex 0207 43 63 Μηροί και τεμάχια μηρών από πάπιες, με κόκαλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 0105 9920 0207 1071 0207 1079 0207 23 51 0207 23 5? Χήνες 12 600 13 800 14 900 16 100 17 200 0207 39 53 0207 43 11 0207 3961 0207 43 23 ex 0207 3965 ex 0207 4331 Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα, από χήνες, νωπές διατηρημένες με απλή ψύξη ή κατεψυγμένες ex 0207 3967 ex 0207 4341 Ράχες λαιμοί, ράχες με λαιμούς ουρές άκρα από φτερούγες από χήνες νωπές διατηρημένες με απλή ψύξη ή κατεψυγμένες 0207 3971 0207 43 51 0207 3975 0207 43 61 ex 0207 39 81 ex 0207 43 71 Μέρη με την ονομασία «patelοts χήνας», νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα ex 0207 39 85 ex 0207 4390 Παραπροϊόντα, άλλα από συκώτια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα VΙΙΙa/gr 1 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Έτος Ι Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Ποσότητα (σε τόνους) 021011 11 021011 19 0210 11 31 0210 11 39 0210 11 90 0210 12 11 0210 12 19 0210 12 90 0210 19 10 0210 19 20 0210 19 30 0210 19 40 0210 19 51 0210 19 59 0210 19 60 0210 19 70 0210 19 81 0210 19 89 0210 19 90 Κρέατα χοίρων κατοικίδιων, αλατισμένα ή σε άρμη 2 200 2 400 2 600 2 800 3000 1108 13 00 Άμυλο πατάτας 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 1601 00 91 1601 00 99 Λουκάνικα ξερά ή για επάλειψη Άλλα λουκάνικα 1 650 1 800 1 950 2 100 2 250 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50 Κονσέρβες κρεάτων κατοικίδιων χοιροειδών 7 000 7 700 8 300 9 000 9 600 (1) Με επιφύλαξη των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, και το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στα πλαίσια αυτού του παραρτήματος από την κάλυψη των κωδικών ΣΟ. Όπου αναφέρονται κωδικοί α ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα VΙΙΙa/gr 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ6 Πίνακας προϊόντων «ου αναφέρονται «το άρθρο 20 παράγραφος 2(1) Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμός % 0101 19 10 Άλογα που προορίζονται για σφαγή (1) ατελώς 0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, άλλα εκτός των κατοικιδίων χοιροειδών ατελώς 0206 80 91 0206 90 91 Παραπροϊόντα σφαγείων αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών 5 0207 31 00 0207 50 10 Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας ατελώς (3) 0208 10 10 Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα κουνελιών κατοικιδίων 7 0208 10 90 0208 20 00 Άλλα εκτός από κουνελιών κατοικιδίων Από πόδια βατράχων ατελώς 0208 90 10 Περιστεριών κατοικιδίων 5 0208 90 30 Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών ατελώς 0409 00 00 Φυσικό μέλι 25 0602 40 90 Τριανταφυλλιές μπολιασμένες 6 0603 90 00 Άνθη κομμένα 7 ex 0604 10 90 060491 10 0604 91 90 Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες η διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα Νωπά 7 0604 99 10 Απλώς αποξεραμένα 2 0604 99 90 Άλλα 14 0706 90 30 Κοχλιάρια αρμοράκια 7 0707 00 19 Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (από 15 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) 16 ex 0709 20 00 Άλλα λαχανικά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: Σπαράγγια, από 1η Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου 12 0709 51 30 Μανιτάρια είδους chanterelles ατελώς 0710 80 59 Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές 5 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα VllΙβ/gr 1 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμός % 0711 40 00 Αγγούρια και αγγουράκια 12 0711 90 10 Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Ρimenta, με εξαίρεση τις 5 γλυκοπιπεριές0712 2000 Κρεμμύδια 8 ex 0712 90 90 Κοχλιάρια αρμοράκια ατελώς ex 0809 20 10 Ξινά κεράσια (prunus cerasus), νωπά, από 1ης Μαΐου έως 15 Ιουλίου 11 (4) ex 0809 20 90 Ξινά κεράσια (prunus cerasus), νωπά, από 16 Ιουλίου έως 30 Απριλίου 11 0809 40 90 Αγριοδαμάσκηνα 7 0810 2010 Σμέουρα (3) 9 0810 20 90 Άλλα (3) 5 081030 10 Φραγκοστάφυλα μαύρα, νωπά (5) 9 0810 30 30 Φραγκοστάφυλα κόκκινα, νωπά (5) 9 081030 90 Αλλα(5) 5 081040 30 Καρποί των φυτών Vaccinium mynillus(5) ατελώς 081040 50 Καρποί του Vaccinium macrοcarpοn και Vaccinium carymbοsum (5) 3 0810 4090 Αλλα(5) 5 081110 90 Φράουλες (5) 13 ex 0811 20 19 Σμέουρα περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά 18 βάρος (5) 0811 2031 Σμέουρα (5) 14 081120 39 Φραγκοστάφυλα μαύρα (5) 10 081120 51 Φραγκοστάφυλα κόκκινα (5) 10 0904 20 90 Καρποί του είδους Capsicum θρυμματισμένοι ή σε σκόνη 4 1602 20 10 Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας 11 ex 1602 90 31 Κυνηγιού 8 ex 1602 90 31 Κουνελιού 14 1 2001 90 20 Καρποί του γένους Capsicum, εκτός των γλυκοπιπεριών 5 2005 90 10 Καρπός Capsicum 5 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα VΙΙΙβ/gr 2 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμός % ex 2007 99 39 Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % 8 κατά βάρος. Φρούτα που υπόκεινται στις διακρίσεις 0801, 0803, 0804 (εκτός από σύκα και ανανάδες) 0807 2000, 0810 2090, 0810 30 90, 0810 40 10,0810 40 50, 0810 40 90,0810 90 10,0810 90 30 και 0810 90 80 ex 2008 99 99 Φρούτα που υπόκεινται στις διακρίσεις 0803,0804 (εκτός από σύκα), 6 0807 2000, 08102090, 0810 30 90, 0810 4010, 081040 50, 081040 90, 08109010, 08109030 και 081090 80 Χυμοί μήλων πυκνότητας που υπερβαίνει το 1,33 g/cm1 σε 20 C 2009 70 30 Αξίας που υπερβαίνει τα 30 Εcu στα 100 kg καθαρού βάρους, που 2 περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 2009 70 93 Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 8 Εcu στα 100 kg καθαρού βάρους, περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 2009 70 99 Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα (1) Με επιφύλαξη των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι εχα μόνο ενδεικτική αξία, και το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στα πλαίσια αυτού του παραρτήματος από την κάλυψη των κωδικών ΣΟ. Όπου αναφέρονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού. Ο Η υπαγωγή σε αυτόν τον κωδικό ΣΟ υπόκειται στους όρους που θεσπίζουν οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Ο Δεν επιβάλλεται (ΑGR). Ο Ελάχιστος επιβαλλόμενος δασμός: 2,2 Εcu ανά 100 kg καθαρό βάρος. Ο Υπόκεινται στις ρυθμίσεις ελάχιστης τιμής εισαγωγής που περιέχονται στο παράρτημα. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα VΙΙΙβ/gr 3 Παράρτημα στα παραρτήματα VΙΙΙ6 και Χγ Ρυθμίσεις ελάχιστης τιμής εισαγωγής για ορισμένους μαλακούς καρπούς που προορίζονται για μεταποίηση Ι. Ελάχιστες τιμές εισαγωγής καθορίζονται για κάθε περίοδο εμπορίας για τα ακόλουθα προϊόντα: 0810 20 10 Σμέουρα 0810 20 90 Άλλα 0810 30 10 Φραγκοστάφυλα μαύρα 0810 30 30 Φραγκοστάφυλα κόκκινα 0810 30 90 Άλλα 0810 40 30 Καρποί των φυτών myrtilles 0810 40 50 Καρποί του Vaccinium macrοcarpοn και Vaccinium cοrymbοsum 0810 40 90 Άλλα 0811 10 11 Φράουλες 0811 10 19 Φράουλες 0811 10 90 Φράουλες ex 0811 20 19 Σμέουρα 0811 20 31 Σμέουρα 0811 2039 Φραγκοστάφυλα μαύρα 0811 20 51 Φραγκοστάφυλα κόκκινα Οι ελάχιστες τιμές εισαγωγής καθορίζονται από την Κοινότητα μετά από διαβουλεύσεις με την Πολωνία, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη τιμών, τις εισαγόμενες ποσότητες και την εξέλιξη της αγοράς στην Κοινότητα. 2.Οι ελάχιστες τιμές εισαγωγής τηρούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: — για κάθε τρίμηνη περίοδο του έτους εμπορίας, ο μέσος όρος της αξίας μονάδας για κάθε προϊόν που αναγράφεται στν παράγραφο Ι και εισάγεται στην Κοινότητα δεν θα είναι μικρότερος από την ελάχιστη τιμή εισαγωγής για το προϊόν αυτό, — κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε δεκαπενθημέρου, ο μέσος όρος αξίας μονάδος για κάθε προϊόν που αναγράφεται στην παράγραφο 1 και εισάγεται στην Κοινότητα δεν θα είναι μικρότερος από το 90 % της ελάχιστης τιμής εισαγωγής για το προϊόν αυτό, στο βαθμό που οι εισαγόμενες ποσότητες για αυτήν την περίοδο δεν είναι μικρότερες από το 4 % των συνηθισμένων ετήσιων εισαγωγών. 3.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς ένα από αυτά τα κριτήρια, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα που 9α διασφαλίζουν την τήρηση της ελάχιστης τιμής εισαγωγής για κάθε αποστολή του εν λόγω προϊόντος που εισάγεται από την Πολωνία. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα στα παραρτήματα VΙΙΙβ και Χγ/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Το αργότερο μέχρι το πέρας του πέμπτου έτους από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, η Πολωνία 3α καταργήσει όλους τους ποσοτικούς περιορισμούς σε εισαγωγές κοινοτικής καταγωγής των ακόλουθων προϊόντων, καταργώντας ειδικότερα: 1)απαγόρευση εισαγωγής μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με κατ όγκο αλκοολικό τίτλο 80% νοl ή περισσότερο (διάκριση 2207 10) και μη αρωματισμένης βότκας (διάκριση 2208 90) 6) ποσοστώσεις εισαγωγής για: ΕΣ 2207 20 2208 10 2208 20 2208 30 2208 40 2208 50 ex 2208 90 (λικέρ και απεριτίφ). 2)Άδειες εισαγωγής για: ΕΣ 2203 00 2204 10 2204 21 2204 29 2204 30 2205 10 2205 90 2206 00. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΙΧ/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χα Ρυθμίσεις για τις εισαγωγές ζώντων βοοειδών στην Κοινότητα 1.Σε περίπτωση που ο αριθμός των ζώων που καθορίζεται στα πλαίσια των ρυθμίσεων ισολογισμού που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 είναι μικρότερος από μια ποσότητα αναφοράς, μια σφαιρική δασμολογική ποσόστωση ίση με τη διαφορά μεταξύ της ποσότητας αναφοράς και του αριθμού των ζώων που καθορίζονται από τις ρυθμίσεις ισολογισμού θα ανοίξει για τις εισαγωγές από Ουγγαρία, Πολωνία και Τσεχοσλοβακία. Η ποσότητα αναφοράς θα είναι: — 217 800 το 1992, — 237 600 το 1993, — 257 400 το 1994, — 277 200 το 1995, — 297 000 το 1996. Ο μειωμένος δασμός που επιβάλλεται στα ζώα μέσα στα πλαίσια αυτής της ποσόστωσης καθορίζεται στο 25 ο/ο του πλήρους ποσού του δασμού. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται σε ζώντα βοοειδή για πάχυνση ή για σφαγή με ζωντανό βάρος όχι μικρότερο των 160 κιλών και όχι μεγαλύτερο των 300 κιλών. 2.Σε περίπτωση που οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι εισαγωγές εντός της Κοινότητας μπορεί να ξεπεράσουν τις 425 000 κεφαλές για οποιοδήποτε δεδομένο έτος, η Κοινότητα δύναται να λάβει διασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος που παρέχεται από τη συμφωνία. Μέσα σ αυτό το πλαίσιο, οι εισαγωγές ζώντων βοοειδών που δεν καλύπτονται από τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα περιορίζονται σε νεαρούς μόσχους με ζωντανό βάρος όχι μεγαλύτερο των 80 κιλών. Αυτές οι εισαγωγές θα υπόκεινται σε καθεστώς διαχείρισης ώστε να διασφαλιστεί ο τακτικός εφοδιασμός κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα Χα/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ6 Κατάλογος των προϊόντων «ου αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 (1) Οι ποσότητες οι εισαγόμενες υπό τους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στο παράρτημα αυτό, εκτός των κωδικών 0104 και 0204, υπόκεινται σε μείωση των εισαγωγικών εισφορών και δασμών κατά 20 % το πρώτο έτος 40 % το δεύτερο και 60 % τα επόμενα έτη. Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα (σε τόνους) 0201 Κρέατα βοοειδών νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (5) 4000 4 400 4 800 3 200 3 60001041090 Προβατοειδή ή αιγοειδή (2) (4) .6600 7 200 7 800 8 400 9 000 0104 20 10 0104 20 90 0204 Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών (4) 0103 92 19 Ζώντα χοιροειδή κατοικίδια 1000 1 100 1 200 1 300 1 400 0203 11 10 Κρέατα κατοικίδιων χοιροειδών 7000 7 700 8 400 9100 9100 0203 21 10 0203 12 0203 22 0203 19 55 (5) 0203 29 55 (5) 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 59 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 59 0105 9100 Κοτόπουλα 2500 2 750 3 000 3 250 3 500 0207 10 11 0207 10 15 0207 10 19 0207 21 10 0207 21 90 0207 3911Σφάγια κοτόπουλων 3 500 3 850 4 200 4 550 4 900 0207 3913 0207 3915 0207 3917 0207 3921 0207 39 23 0207 3927 0207 41 10 0207 41 11 0207 4121 0207 4131 0207 4141 0207 41 51 0207 41 71 0207 41 90 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα Χβ/gr 1 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Ποσότητα (σε τόνους) 0105 99 30 0207 10 31 0207 10 39 0207 22 10 0207 22 90 0207 39 31 0207 39 33 0207 39 35 0207 39 37 0207 39 41 0207 39 43 0207 39 45 0207 39 47 0207 39 51 0207 42 10 0207 42 11 0207 42 21 0207 42 31 0207 42 41 0207 42 51 0207 42 59 0207 42 71 Γάλοι 1000 1 100 1200 1 300 1400 0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99 Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη Πλήρες γάλα σε σκόνη Πλήρες γάλα σε σκόνη 3000 3 250 3 550 3 800 4100 0405 00 10 Βούτυρο 1000 1 100 1 200 1 300 1400 0406 Τυριά νωπά 2 000 2 200 2400 2 600 2 800 ex 0407 00 Αυγά πουλερικών με το τσόφλι τους 1 100 1 200 1 300 1400 1 500 ex 0408 91 10 0408 99 10 Ολόκληρα αυγά πουλερικών αποξηραμένα (7) Άλλα ολόκληρα αυγά 160 180 190 200 220 1008 10 00 Φαγόπυρο το εδώδιμο 3 200 3 500 3 800 4100 4 350 (1) Με επιφύλαξη των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, και το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στα πλαίσια αυτού του παραρτήματος από την κάλυψη των κωδικών ΣΟ. Όπου αναφέρονται κωδικοί « ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού. (2την παράγραφο 1 και τις ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της συμφωνίας του 1981, που θα αντικατασταθούν από τα προϊόντα και τις ποσότητες αυτού του παραρτήματος. (3) Εκτός από το φιλέτο που αναφέρεται μόνο του. (4) Δυνατότητα αλλαγής της περιορισμένης ποσότητας. (5) Σε περίπτωση που η Πολωνία κατά τη διάρκεια ενός έτους λάβει κοινοτική οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια τριγωνικών συναλλαγών για εξαγωγή του προϊόντος αυτού προς την ΕΣΣΔ ή άλλες χώρες, εκτός της Τσεχοσλοβακίας και της Ουγγαρίας, οι οποίες λαμβάνουν ενίσχυση από την Ομάδα των 24, η ποσόστωση αυτού του προϊόντος μειώνεται κατά την ποσότητα αυτών των ενισχυόμενων εξαγωγών για το εν λόγω έτος. Εντούτοις, η ποσόστωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 650 τόνους. (6) Σε περίπτωση που η Πολωνία, κατά τη διάρκεια ενός έτους, λάβει κοινοτική οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια τριγωνικών συναλλαγών για εξαγωγή του προϊόντος αυτού προς την ΕΣΣΔ ή άλλες χώρες εκτός της Τσεχοσλοβακίας και της Ουγγαρίας οι οποίες λαμβάνουν ενίσχυση από την Ομάδα των 24, η ποσόστωση αυτού του προϊόντος μειώνεται κατά την ποσότητα αυτών των ενισχυόμενων εξαγωγών για το εν λόγω έτος. Εντούτοις, η ποσόστωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 6 000 τόνους. (7) Ισοδύναμο αποξηραμένου αυγού: 1 κιλό υγρού αυγού - 0,26 kg αποξηραμένου αυγού. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα Χβ/gr 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χγ Πίνακας προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 (1) Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 _Έτος 4 Έτος 5_ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα (τόνοι) (%) (τόνοι) (%) (τόνοι) (%) (τόνοι) (%) (τόνοι) (%) 0701 1000 Πατάτες για σπορά 290 5,6 320 4,2 340 2,8 370 2,8 400 2,8 07019090 Πατάτες 2900 14,4 3 200 10,8 3 400 7,2 3 700 7,2 4 000 7,2 0703 10 11 Κρεμμύδια για σπορά 210 9,6 230 7,2 250 4,8 270 4,8 290 4,8 0703 10 19 Κρεμμύδια 107 000 9,6 116 500 7,2 126 000 4,8 136 000 4,8 145 500 4,8 0703 1090 Ασκαλόνια 1 100 9,6 1 200 7,2 1 300 4,8 1 400 4,8 1 500 4,8 0703 2000 Σκόρδα 450 9,6 490 7,2 530 4,8 570 4,8 610 4,8 0703 9000 Πράσα 140 10,4 150 7,8 170 5,2 180 5,2 190 5,2 0704 1010 Κράμβες 13,6 10,2 6,8 6,8 6.8 07041090 Κουνουπίδια/μπρόκολα 9,6 7,2 4,8 4,8 4.8 0704 2000 Λαχανάκια Βρυξελλών 550 12 600 9 650 6 700 6 750 6 0704 9010 Κράμδες λευκές και κόκκινες 12 9 6 6 6 07049090 Αλλα 12 9 6 6 6 0705 11 10 Μαρούλια στρογγυλά 10,4 7,8 5,2 5,2 5,2 0705 11 90 Μαρούλια στρογγυλά 100 10,4 ... 7,8 5,2 130 5,2 140 5,2 0705 1900 Άλλα μαρούλια στρογγυλά 100 10,4 110 7,8 120 5,2 5,2 5,2 0705 21 00 Ραδίκι Witlοοf 10,4 7,8 5,2 5,2 5.2 ex 0706 1000 Καρότα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 550 13,6 600 10,2 650 6,8 700 6,8 750 6,8 0706 9011 Ραπανοσέλινα νωπά ή διατηρημένα με απλή 550 10,4 7,8 650 5,2 700 5,2 750 5,2 07069019 ψύξη 550 13,6 600 10,2 650 6,8 700 6,8 750 6,8 07069090 Άλλα 180 13,6 200 10,2 210 6,8 230 6,8 250 6.8 0707 00 11 Αγγούρια 1 100 12,8 1 200 9,6 1 300 6,4 1 400 6,4 1 500 6,4 07081010 Μπιζέλια νωπά 8 6 4 4 4 07082010 Φασόλια νωπά 10,4 7,8 5,2 5,25,20708 2090 Φασόλια νωπά 300 13,6 330 10,2 360 6,8 390 6,8 420 6,8 07089000 Άλλα λαχανικά λοφοβόρα 13,6 10,2 6,8 6,8 6,8 Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος * Έτος 5 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα (τόνοι) (%) (τόνοι) (%) (τόνοι) (%) (τόνοι) (%) (τόνοι) (%) 0708 2090 Φασόλια (2) 350 13,6 380 10,2 410 6,8 450 6,8 480 6,8 0709 51 50 Μανιτάρια είδους cepes 270 5,6 290 4,2 320 2,8 340 2,8 370 2,8 0709 60 10 Γλυκοπιπεριές 120 7,2 130 5,4 140 3,6 150 3,6 160 3,6 071021 00 Μπιζέλια κατεψυγμένα 1 600 14,4 1 750 10,8 1 900 7,2 2 050 7,2 2 200 7,2 0710 22 00 Φασόλια κατεψυγμένα 9 500 14,4 10 500 10,8 11500 7,2 12 500 7,2 13 000 7,2 0710 29 00 Άλλα, κατεψυγμένα 1 300 14,4 1 400 10,8 1 500 7,2 1 650 7,2 1 750 7,2 0710 30 00 Σπανάκια κατεψυγμένα 1 300 14,4 1 400 10,8 1 500 7,2 1 650 7,2 1 750 7,2 0710 80 90 Άλλα λαχανικά κατεψυγμένα 26 500 14,4 29000 10,8 31 500 7,2 34 500 7,2 36 500 7,2 0710 90 00 Μείγμα λαχανικών κατεψυγμένων 1 350 14,4 1 500 10,8 1 600 7,2 1 750 7,2 1 850 7,2 0712 10 00 Πατάτες ξερές σε φέτες 130 12,8 140 9,6 150 6,4 170 6,4 180 6,4 0712 90 50 Καρότα ξερά 1 400 12,8 1 500 9,6 1 650 6,4 1 800 6,4 1 900 6,4 0713 10 11 Μπιζέλια ξερά για σπορά 2 2 2 2 2 0713 10 19 Μπιζέλια ξερά, άλλα 2 2 2 2 2 0713 20 10 Ρεβίθια για σπορά 2 2 2 2 2 0713 31 10 Φασόλια για σπορά 2 2 2 2 2 0713 32 10 Φασόλια «μικρά κόκκινα» για σπορά 2 2 2 2 2 0713 33 10 Φασόλια κοινά για σπορά 2 2 2 2 2 0713 39 10 Όσπρια άλλα για σπορά 2 2 2 2 2 0808 10 91 Άλλα μήλα εκτός από μήλα για μηλίτη (3) 11,2 8,4 5,6 5,6 5,6 0808 10 93 (4) 1 100 6,4 1 200 4,8 1 300 3,2 1 400 3,2 1 500 3,2 0808 10 99 (5) 4,8 3,6 2,4 2,4 2,4 0811 10 11 Φράουλες (8) (10) 850 20,8 950 15,6 1000 10,4 1100 10,4 1150 10,40811 10 19 Φράουλες (10) 20,815,6 10,410,410,40811 20 59 Βατόμουρα/μούρα σμέουρα 12 9 6 6 6 0811 20 90 Άλλα 14,4 10,8 7,2 7,2 7,2 0811 90 50 Καρποί myrtilles 10500 12 11.500 9 12 500 6 14 000 6 14 500 6 0811 90 70 Καρποί Vaccinium 3,2 2,4 1,6 1,6 1,6 0811 90 90 Άλλοι 14,4 10,8 7,2 7,2 7,2 Έτος1Έτος 2 Έτος 3 _Έτος 4 Έτος 5_ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα(τόνοι) (%) (τόνοι) (%) (τόνοι) (%) (τόνοι) (%) (τόνοι) (%)0813 2000 Δαμάσκηνα αποξεραμένα 1 9,6 7,2 4,8 4,8 4,8 0813 5019 Μείγμα με δαμάσκηνα 9,6 7,2 4,8 4,8 4,8 0813 5091 Μείγμα χωρίς δαμάσκηνα και σύκα 8 6 4 4 4 0813 50 99 Άλλα 9,6 7,2 4,8 4,8 4.8 0813 30 00 Αποξεραμένα μήλα 6,4 4,8 3,2 3,2 3,2 0813 4030 Αποξεραμένα αχλάδια 6,4 4,8 3,2 3,2 3,2 0813 50 11 Μείγμα αποξεραμένων καρπών χωρίς δαμάσκηνα 1100 1165 1262 1359 1456 6,44,8 3,2 3,2 3,2 0813 5030 Μείγμα αποκλειστικά από καρπούςμε κέλυφος 6,4 4,83,23,23,20813 10 00 Βερίκοκα αποξεραμένα 5,6 4,2 2,8 2,8 2,8j 0813 40 10 Ροδάκινα αποξεραμένα 5,6 4,2 2,8 2,8 2,8 0813 4080 Άλλα4,8 3,6 2,4 2,4 2,4 ex 2001 10 00 Αγγούρια διατηρημένα 1400 17,6 1500 13,2 1 650 8,8 1 800 8,8 1 900 8.80711 90 50 Μανιτάρια καλλιέργειας (7) 28 840 10,8 29 680 9,6 31080 84 32480 84 33880 8,42003 10 10 Μανιτάρια διατηρημένα (7) 2005 40 00 Μπιζέλια 270 19.2 300 14,4 320 9,6 340 9,6 370 9,6 2005 59 00 Φασόλια σε σπόρους 1100 19,2 1 200 14,4 1 300 9,6 1 418 9,6 1 500 9,6 ex 2007 99 31 Μαρμελάδες από πετροκέρασα (8) 2007 99 33 Μαρμελάδες από φράουλες (8) 1 100 24 1 200 18 1 300 12 1 400 12 1 500 12 2007 99 35 Μαρμελάδες από σμέουρα (·) 2008 80 50 Φράουλες (9)16 300 12 330 8 360 8 380 8 2008 8070 Φράουλες (9) 2 700 19,2 2 900 14,4 3 200 9,6 3 400 9,6 3 700 9,6 2008 8099 Φράουλες 150 18.4 160 13,8 180 9,2 190 9,2 200 9,2 2009 7019 Χυμοί μήλων, άλλοι 6 000 33,6 6 500 25,2 7 000 16,8 7 600 16,8 8 200 16,8 (1) Με επιφύλαξη ίων κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, και το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στα πλαίσια αυτού του παραρτήματος από την κάλυψη των κωδικών ΣΟ. Όπου ανεφέρονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού. (2) Ελάχιστος εφαρμοζόμενος δασμός: 2 Εcu/100 kg καθαρού βάρους. (3) Ελάχιστος εφαρμοζόμενος δασμός: 2,4 Εcu/100 kg καθαρού βάρους. (4) Ελάχιστος εφαρμοζόμενος δασμός: 2,3 Εcu/100 kg καθαρού βάρους. (5) Ελάχιστος εφαρμοζόμενος δασμός: 1,4 Εcu/100 kg καθαρού βάρους. (6) Ελάχιστος εφαρμοζόμενος δασμός: 3 Εcu/100 kg καθαρού βάρους. (7) Οι διακρίσεις αυτές υπόκεινται στο καθεστώς εισαγωγής που επιβάλλεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1796/81 του Συμβουλίου. (8) Πρόσθετος δασμός ζαχάρων (ΑD S/2). (9) Πρόσθετος δασμός ζαχάρων (2ΑD S/Ζ). (10) Υπόκειται στη ρύθμιση ελάχιστης τιμής εισαγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα του παραρτήματος VΙΙ6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ Γεωργικά προϊόντα (ΣΟ 1-24) Οι τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές που εφαρμόζονται στην Πολωνία για τα. προϊόντα κοινοτικής καταγωγής που αναγράφονται στο παράρτημα αυτό θα μειωθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες με τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας. 0101 11 00 0102 10 00 0102 90 31 0103 10 00 0104 10 10 0104 20 10 0403 10 02 0403 10 04 0403 10 06 0403 10 12 0403 10 14 0403 10 16 0403 10 22 0403 10 24 0403 10 26 0403 10 32 0403 10 34 0403 10 36 0403 90 11 0403 90 13 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 33 0403 90 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 9061 0403 90 63 0403 90 69 0406 30 39 0406 40 00 0406 90 13 0406 90 15 0406 90 17 0406 90 19 040690 23 0406 90 27 0406 90 31 0406 90 33 0406 90 35 0406 90 37 0406 90 39 0406 90 50 0406 90 61 0406 90 63 0406 90 69 0406 90 71 0406 90 73 0406 90 75 0406 90 77 0406 90 79 0406 90 81 0406 90 83 0406 90 85 0406 90 89 0406 90 91 0406 90 93 0406 90 97 0406 90 99 0602 20 10 0602 99 10 0701 10 00 0709 10 00 0709 60 10 0801 10 10 0801 10 90 0801 20 00 0801 30 00 0802 11 10 0802 11 90 0802 12 90 0802 21 00 0802 22 00 0802 40 00 0802 90 10 0802 90 30 0802 90 90 0803 00 10 0803 00 90 0804 10 00 0804 20 10 0804 20 90 0804 30 00 0804 40 10 0804 40 90 0804 50 00 0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19 0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39 0805 10 41 0805 10 45 0805 10 49 0805 10 70 0805 10 90 0805 20 10 0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 0805 30 10 0805 30 90 0805 40 00 0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19 0806 10 91 0806 10 99 0806 20 11 0806 20 12 0806 20 18 0806 20 91 0806 20 92 0806 20 98 0807 10 10 0807 10 90 0807 20 00 0809 10 00 0809 30 00 0810 90 10 0813 40 10 0813 40 30 0813 40 50 0813 40 60 0813 40 80 1001 10 10 1001 10 90 1006 30 21 1006 30 23 1006 30 25 1006 30 27 1006 30 42 1006 30 44 1006 30 46 1006 30 48 1006 30 61 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98 1202 20 00 1209 21 00 1209 91 10 1209 91 90 1211 90 30 1211 90 50 1212 10 99 1509 10 90 1509 90 00 1515 11 00 1801 00 00 1902 20 10 1902 20 30 2005 70 00 2005 90 30 2005 90 50 2008 11 99 2008 70 61 2008 70 69 2008 70 71 2008 70 79 2008 70 91 2008 70 99 2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99 2009 20 11 2009 20 19 2009 20 91 2009 20 99 2009 30 11 2009 30 19 2009 30 31 2009 30 39 2009 30 51 2009 30 55 2009 30 59 2009 30 91 2009 30 95 2009 30 99 2009 40 11 2009 40 19 2009 40 30 2009 40 91 2009 40 93 2009 40 99 2009 6011 2009 60 19 2009 60 51 2009 60 59 2009 60 71 2009 60 79 2009 60 90 2009 80 34 2009 80 39 2009 80 80 2009 80 83 2009 80 85 2009 80 93 2009 80 95 2009 80 99 2009 90 41 2009 90 49 2009 90 51 2009 90 59 2009 90 71 2009 90 73 2009 90 79 2009 90 91 2009 90 93 2009 90 99 2204 10 11 2204 10 19 2204 10 90 2204 21 10 2204 21 21 2204 21 23 2204 21 25 2204 21 29 2204 21 31 2204 21 33 2204 21 35 2204 21 39 2204 21 41 2204 21 49 2204 21 51 2204 21 59 2204 21 90 2204 30 10 2204 30 91 2204 30 99 2301 10 00 2304 00 00 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΧΙ/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙα Σχετικά με το Άρθρο 44 1.Κατασκευαστική βιομηχανία συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας καυσίμων και παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, της μεταλλουργικής βιομηχανίας, της ηλεκτρομηχανικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας εξοπλισμού μεταφορών, της χημικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας δομικών υλικών, της βιομηχανίας ξύλου και χάρτου της κλωστοϋφαντουργίας, της βιομηχανίας δέρματος και ενδύσεως, της βιομηχανίας μεταποίησης τροφίμων· εξαιρουμένων της βιομηχανίας εξορύξεως, της επεξεργασίας πολυτίμων λίθων και μετάλλων, παραγωγής εκρηκτικών υλών, πυρομαχικών και οπλισμού, της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της παρασκευής δηλητηριωδών ουσιών, της παραγωγής αποσταγμένων αλκοολών, των καλωδιακών αγωγών υψηλής τάσης και των μεταφορών με αγωγούς πετρελαίου. 2.Δομικές κατασκευές CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΧΙΙα/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙβ Σχετικά με το Άρθρο 44 1.Βιομηχανία εξορύξεως, επεξεργασία πολυτίμων μετάλλων και λίθων, παραγωγή εκρηκτικών υλών, πυρομαχικών και οπλισμού, φαρμακευτική βιομηχανία, παραγωγή δηλητηριωδών ουσιών, παραγωγή αποσταγμένων αλκοολών. 2.Υπηρεσίες εξαιρούνται: χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙγ. υπηρεσίες εμπορίας και πρακτόρευσης ακινήτου περιουσίας και εθνικών πόρων νομικές υπηρεσίες που δεν συμπεριλαμβάνουν την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα σχετικά με τις επιχειρήσεις και το διεθνές δίκαιο. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΧΙΙβ/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙγ Αναφέρεται στα άρθρα 44 και 49 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: Ορισμοί : Χρηματοοικονομική υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία χρηματοοικονομικής φύσεως που προσφέρε αι από παρέχοντα χρηματοοικονομική υπηρεσία ενός συμβαλλόμενου μέρους. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις κάτωθι δραστηριότητες: Όλεςτις υπηρεσίες ασφάλισης και τις συναφείς με αυτές. 1.Άμεση ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης) - ζωής - εκτός ζωής 2.Αντασφάλιση και επανεκχώρηση 3.Ασφαλιστική διαμεσολάβηση όπως μεσιτεία και πρακτόρευση 4.Υπηρεσίες βοηθητικές για την ασφάλιση, όπως υπηρεσίες παροχής συμβουλών, εμπειρογνωμοσύνης, εκτίμησης κινδύνου και διευθέτησης αποζημιώσεων. Τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (εκτός των ασφαλίσεων) 1.Αποδοχή καταθέσεων και άλλων ανταποδόσιμων ποσών από το κοινό. 2.Δανειοδοτήσεις παντός τύπου που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων καταναλωτικές πιστώσεις, ενυπόθηκες πιστώσεις, πρακτόρευση και χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών. 3.Χρηματοδοτική μίσθωση 4.Όλες τις υπηρεσίες πληρωμής και μεταβίβασης χρημάτων που συμπεριλαμβάνουν μεξύ άλλων πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, ταξιδιωτικές επιταγές, τραπεζικές επιταγές. 5.Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 6.Εμπορία για λογαριασμό πελατών είτε στο χρηματιστήριο είτε στην εξωχρηματιστηριακή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο των παρακάτω: 1)μέσα της χρηματαγοράς (επιταγές, γραμμάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων, κλπ. (β) ξένο συνάλλαγμα 2)παράγωγα προϊόντα που συμπεριλαμβάνουν προθεσμιακές πράξεις και πράξεις με δικαίωμα επιλογής, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτές 3)μέσα συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων που συμπεριλαμβάνουν προϊόντα όπως swaps, συμφωνίες προθεσμιακών τιμών κλπ. 4)κινητές αξίες 5)άλλα εμπορεύσιμα μέσα και χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων χρυσού ή αργύρου. 7.Συμμετοχή στην έκδοση κάθε είδους χρεογράφων συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης της έκδοσης και της πρακτόρευσης (είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό επίπεδο) και παροχή υπηρεσιών με τέτοιου είδους εκδόσεις. 8.Χρηματομεσιτεία9.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση άμεσης ρευστότητας ή χαρτοφυλακίου, διαχείριση συλλογικών επενδύσεων κάθε είδους, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες παρακαταθηκών και καταθέσεων υπό εποπτεία. 10.Υπηρεσίες διακανονισμού και εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων, Παράγωγων προϊόντων και άλλων εμπορεύσιμων μέσων. 11.Συμβουλευτική διαμεσολάβηση και άλλες βοηθητικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για ό; τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεία 1 ως 10 ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων της μελέτης και της ανάλυσης των πιστώσεων, της έρευνας και παροχής συμβουλών για τις επενδύσεις και το χαρτοφυλάκιο, της παροχής συμβουλών για τις αγορές και για την αναδιάρθρωση και τη στρατηγική των εταιρειών. 12.Παροχή και μεταφορά χρηματοοικονομικών πληροφοριών και επεξεργασία χρηματοοικονομι δεδομένων και σχετικού λογισμικού που προέρχεται από άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Εξαιρούνται από τον ορισμό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι ακόλουθες δραστηριότητες: 1)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό με σκοπό την άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. (3)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες, κυβερνητικούς φορείς ή υπηρεσίες, ή δημόσιους οργανισμούς για λογαριασμό ή με την εγγύηση της κυβέρνησης, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους παρέχοντες χρηματοοι νομικές υπηρεσίες σε ανταγωνισμό με τέτοιου είδους δημόσιους φορείς. 2)Δραστηριότητες που αποτελούν μέρος ενός θεσμικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή σχεδίου συνταξιοδοτήσεως του δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους παρέχοντες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ανταγωνισμό με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙδ Σχετικά με το Άρθρο 44 1.απόκτηση μέσω της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης στοιχείων του κρατικού ενεργητικού2.κτήση, χρήση, πώληση και μίσθωση ακινήτου περιουσίας 3.δραστηριότητες εμπορίας και πρακτόρευσης ακινήτου περιουσίας και εθνικών πόρων 4.νομικές υπηρεσίες οι οποίες εξαιρούνται στο παράρτημα ΧΙΙβ 5.καλωδιακοί αγωγοί υψηλής τάσης 6.μεταφορά μέσω αγωγών πετρελαίου. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα. ΧΙΙδ/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙε Σχετικά με το Άρθρο 44 1.απόκτηση και πώληση φυσικών πόρων 2.απόκτηση και πώληση γεωργικών γαιών και δασών CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Παράρτημα ΧΙΙε/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 αφορά τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις: - σύμβαση της Βέρνης για την προστασία λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων στην Πράξη των Παρισίων της 24ης Ιουλίου 1971· - διεθνής σύμβαση για την προστασία των μουσικών η τραγουδιστών, των παραγωγών φωνογραφικών δίσκων και ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 26 Οκτωβρίου 1961· - συνθήκη της Βουδαπέστης για τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης μικρο-οργανισμών με στόχο τις διαδικασίες ευρεσιτεχνίας, που υπογράφηκε στη Βουδαπέστη το 1977 και τροποποιήθηκε το 1980· - το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή κατάθεση των Σημάτων (Μαδρίτη 19 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να αποφασίσει ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 66 να εφαρμόζεται και σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία την οποία αποδίδουν στις υποχρέωσεις του προκύπτουν από τις παρακάτω πολυμερείς συμβάσεις: Σύμβαση Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Πράξη της Στοκχόλμης το 1967 (Ένωση Παρισίων) Συμφωνία της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή κατάθεση των σημάτων στην Πράξη της Στοκχόλμης το 1967 (Ένωση Μαδρίτης) Συνθήκη συνεργασίας ευρεσιτεχνίας που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον το 1970 (Ένωση της Συνθήκης συνεργασίας Ευρεσιτεχνίας). Πριν από το πέρας του πρώτου σταδίου, η Πολωνία θα συμμορφώσει την εσωτερική της νομοθεσία προς τις επί της ουσίας διατάξεις της Συμφωνίας της Νίκαιας σχετικά με τη Διεθνή Ταξινόμηση των Αγαθών και των Υπηρεσιών για το σκοπό της κατάθεσης των σημάτων (Γενεύη 1977, τροπολογία 1979). Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος παραρτήματος και των διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 1 σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, Συμβαλλόμενα Μέρη είναι η Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και τα Κράτη μέλη το καθένα στο βαθμό που είναι αντιστοίχως αρμόδιο για θέματα βιομηχανικής, πνευματικής και εμπορικής ιδιόκτητος, που καλύπτονται από τις αυτές συμβάσεις ή από το άρθρο 74, παράγραφος 1. Οι διατάξεις του παρόντος παραρτήματος και οι διατάξεις του άρθρου 74, παράγραφος 1 σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία δεν προδικάζουν την δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Κρατών μελών της σε θέματα βιομηχανικής, πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες,19 Ιουνίου 1992 6075/92 ΑDD 2 RΕSΤRΕΙΝΤΕSΤ 92 Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θέμα : Ευρωπαϊκή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τι κρατών μελών τους. αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες το κείμενο των πρωτοκόλλων της ανωτέρω συμφωνίας, όπως οριστικοποιήθηκε από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς. 6075/92ΖΑC/χκ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 1 για τα υφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης της Ευρωπαϊκής συμφωνίας (η συμφωνία) Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται στα υφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης (εφεξής «υφαντουργικά προϊόντα») που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας για το εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων, που μονογραφήθηκε στις 19 Ιουνίου 1986 και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1987, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο, που μονογραφήθηκε Βρυξέλλες στις 15 Οκτωβρίου 1991, όσον αφορά τις ποσοτικές ρυθμίσεις, καθώς και στο τμήμα ΧΙ (κεφάλαια 50 ως 63) της συνδυασμένης ονοματολογίας της Κοινότητας και, αντίστοιχα, του πολωνικού δασμολογίου, όσον αφορά -τα δασμολογικά θέματα. Άρθρο 21.Οι δασμολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Κοινότητα υφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται στο τμήμα ΧΙ (κεφάλαια 50 έως 63) της συνδυασμένης ονοματολογίας, καταγωγής Πολωνίας, μειώνονται, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 4 της συμφωνίας, ώστε να οδηγηθούν στην κατάργησή τους έξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, ως εξής: — κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, στα πέντε έβδομα του δασικού δασμού, — κατά την έναρξη του τρίτου έτους, στα τέσσερα έβδομα του βασικού δασμού, — κατά την έναρξη του τέταρτου έτους, στα τρία έβδομα του βασικού δασμού, — κατά την έναρξη του πέμπτου έτους, στα δύο έβδομα του βασικού δασμού, — κατά την έναρξη του έκτου έτους, στο ένα έβδομο του βασικού δασμού, — κατά την έναρξη του έβδομου έτους, οι εναπομένοντες δασμοί καταργούνται. 2.Οι δασμοί που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Πολωνία υφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται στο τμήμα ΧΙ (κεφάλαια 50 έως 63) του πολωνικού δασμολογίου, καταγωγής Κοινότητας, καταργούνται, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 4 της συμφωνίας, προοδευτικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της συμφωνίας αυτής. 3.Οι δασμολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις επανεισαγωγές στην Κοινότητα υφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται στις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 636/82 του Συμβουλίου και έχουν κατασκευαστεί ή υποστεί μεταποίηση ή επεξεργασία στην Πολωνία, καταργούνται την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. 4.Οι διατάξεις του άρθρου 11 και του άρθρου 12 της συμφωνίας εφαρμόζονται στο εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων μεταξύ των μερών. Άρθρο 31.Από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας και έως ότου περατωθούν οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης, μέχρι το τέλος του 1992, οι ποσοτικές ρυθμίσεις και άλλα σχετικά θέματα που αφορούν τις εξαγωγές υφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Πολωνίας στην Κοινότητα διέπονται από τη συμφωνία μεταξύ της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοιλότητας για το εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων, που μονογραφήθηκε στις 19 Ιουνίου 1986 και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1987, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο που μονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Οκτωβρίου 1991. Τα μέρη συμφωνούν ότι, όσον αφορά τις εξαγωγές στην Κοινότητα υφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Πολωνίας, το άρθρο 25 παράγραφος 2 και το άρθρο 30 της συμφωνίας δεν ισχύουν κατά την εφαρμογή της προαναφερθείσας συμφωνίας για τα υφαντουργικά προϊόντα μεταξύ της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο που μονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Οκτωβρίου 1991. 2.Η Πολωνία και η Κοινότητα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαπραγματευτούν ένα νέο πρωτόκολλο για τις ποσοτικές ρυθμίσεις και άλλα θέματα που αφορούν το μεταξύ τους εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων μόλις αποφασιστεί, στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, το καθεστώς που θα διέπει στο μέλλον το διεθνές εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων. Οι λεπτομέρειες, καθώς και η περίοδος κατάργησης των μη δασμολογικών φραγμών, θα καθοριστούν στο νέο πρωτόκολλο. Το χρονικό διάστημα θα είναι ίσο με το μισό εκείνου που θα αποφασιστεί κατά τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης και δεν θα είναι μικρότερο από πέντε έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Το νέο πρωτόκολλο θα ακολουθήσει κατά τη λήξη της ισχύος της συμφωνίας για τα υφαντουργικά προϊόντα, που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 3.Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του εμπορίου υφαντουργικών προϊόντων μεταξύ των μερών, το βαθμό πρόσβασης των εξαγωγών υφαντουργικών προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας, στην Πολωνία και τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης, θα προβλεφθεί στο νέο πρωτόκολλο σημαντική βελτίωση του καθεστώτος που εφαρμόζεται στις εισαγωγές στην Κοινότητα όσον αφορά τα επίπεδα εισαγωγών, τους συντελεστές αύξησης, την ευελιξία για ποσοτικούς περιορισμούς και την κατάργηση ορισμένων ποσοτικών περιορισμών, μετά από εξέταση καθεμιάς περίπτωσης χωριστά. Παρά το άρθρο 25 παράγραφος 2 και το άρθρο 30 της συμφωνίας, στο νέο πρωτόκολλο θα CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρl/gr 1 προβλεφθεί, επίσης, ένας ειδικός μηχανισμός διασφάλισης για τα υφαντουργικά προϊόντα. 4.Οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Πολωνία υφαντουργικών προϊόντων, και που ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, θα καταργηθούν την ίδια περίοδο με αυτήν που προβλέπεται στην παράγραφο 2 για την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών επί των εισαγωγών υφαντουργικών προϊόντων στην Κοινότητα. Από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η Πολωνία δεν θα επιβάλλει κανέναν ποσοτικό περιορισμό ή μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος, εκτός από ό,τι προβλέπεται στο πλαίσιο του ειδικού προστατευτικού μηχανισμού. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρl/gr 2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 2 για τα προϊόντα που καλύπτονται, από τη συνθήκη ΕΚΑΧ της Ευρωπαϊκής συμφωνίας (η συμφωνία) Άρθρο 1 Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΠροϊόντα χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ Άρθρο 2 Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα στα προϊόντα χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Πολωνίας, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 1.κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας· 2.περαιτέρω μειώσεις στο 60 %, 40 %, 20 %, 10 % και 0 % του βασικού δασμού πραγματοποιούνται κατά την έναρξη του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου και έκτου έτους αντίστοιχα μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Άρθρο 3 Οι δασμοί που εφαρμόζονται στην Πολωνία επί των εισαγωγών προϊόντων χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Κοινότητας, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 της συμφωνίας, με την εξαίρεση των δασμών επί των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, που καταργούνται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας. Άρθρο 41.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Κοινότητα προϊόντων χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Πολωνίας, καθώς και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, καταργούνται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Πολωνία προϊόντων χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Κοινότητας, καθώς και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, καταργούνται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΠροϊόντα άνθρακα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧΆρθρο Άρθρο 5Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα στα προϊόντα άνθρακα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Πολωνίας, καταργούνται προοδευτικά το αργότερο ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, με εξαίρεση εκείνους που αφορούν τα προϊόντα και τις περιοχές που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ, οι οποίοι καταργούνται το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Άρθρο Άρθρο 6Οι δασμοί που εφαρμόζονται στην Πολωνία επί των εισαγωγών προϊόντων άνθρακα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Κοινότητας, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το άρθρο 10 της συμφωνίας. Άρθρο Άρθρο 71.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Κοινότητα προϊόντων άνθρακα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Πολωνίας, καταργούνται το αργότερο ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, με εξαίρεση εκείνους που αφορούν τα προϊόντα και τις περιοχές που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ, οι οποίοι καταργούνται το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. 2.Τα προϊόντα άνθρακα καταγωγής Κοινότητας εισάγονται στην Πολωνία χωρίς την επιβολή ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος, από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Κοινές διατάξειςΆρθρο Άρθρο 81.Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της συμφωνίας, εφόσον ενδέχεται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας, τα ακόλουθα: ί) όλες οι ρυθμίσεις συνεργασίας ή συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές επιχειρήσεων, που έχουν ως στόχο ή αποτέλεσμα την πρόληψη, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, ii) η κατάχρηση εκ μέρους μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων δεσπόζουσας θέσης στα εδάφη της Κοινότητας ή της Πολωνίας, στο σύνολο της ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, iii) οι κρατικές ενισχύσεις με οποιαδήποτε μορφή, με εξαίρεση τις παρεκκλίσεις που επιτρέπονται κατ* εφαρμογή της συνθήκης ΕΚΑΧ. 2.Κάθε πρακτική αντίθετη προς το παρόν άρθρο εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 65 και 66 της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΚΑΧ, του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΟΚ και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, περιλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου. 3.Το συμβούλιο σύνθεσης οφείλει να θεσπίσει, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, τους αναγκαίους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. 4.Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 σημείο iii) , η Πολωνία μπορεί, κατ εξαίρεση, να χορηγεί, όσου αφορά χα προϊόντα χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, κρατικές ενισχύσεις για αναδιάρθρωση, υπό τον όρο όχι : — το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης συνδέεται με τη συνολική ορθολογική διαχείριση και μείωση της παραγωγής στην Πολωνία, — οδηγεί στη βιωσιμότητα των αποδοτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο κανονικών συνθηκών της αγοράς στο τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης και — το ποσό και η ένταση τέτοιας βοήθειας περιορίζονται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο για την επίτευξη αυτών των στόχων και ότι η μείωση είναι προοδευτική. Το συμβούλιο σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της Πολωνίας, θα αποφασίσει αν μπορεί να παραταθεί αυτή η πενταετής περίοδος. 5.Κάθε μέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων με συνεχή και πλήρη παροχή πληροφοριών προς το άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για το ύψος, την ένταση και το σκοπό της ενίσχυσης, καθώς και λεπτομερούς σχεδίου της αναδιάρθρωσης. 6.Σε περίπτωση που η Κοινότητα ή η Πολωνία πιστεύουν ότι κάποια συγκεκριμένη πρακτική δεν συμβιβάζεται με τους όρους της παραγράφου 1, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 4, και — δεν υπάρχει κατάλληλη αντιμετώπιση αυτής σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ή — εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες και αν η πρακτική αυτή θίγει ή απειλεί να θίξει τα συμφέροντα του άλλου μέρους ή να προκαλέσει υλική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία αυτού, το θιγόμενο μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αν. δεν βρεθεί λύση εντός 30 ημερών μέσω διαβουλεύσεων. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται σε τριάντα ημέρες. Σε περίπτωση πρακτικών ασυμβίβαστων με την παράγραφο 1 σημείο iii) , αυτά τα κατάλληλα μέτρα μπορεί να καλύπτουν μόνο μέτρα που Θεσπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου και σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο αυτής και εφαρμόζονται από τα μέρη. Άρθρο 9 Οι διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 της συμφωνίας εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ των εταίρων όσον αφορά χα προϊόντα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ. Άρθρο 10 Τα μέρη συμφωνούν ότι μεταξύ των ειδικών οργάνων που θα συσταθούν από το συμβούλιο σύνδεσης θα πρέπει να βρίσκεται μια ομάδα επαφών, η οποία θα συζητά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL,/Ρ2/gr 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας των προϊόντων άνθρακα, σιδήρου και χάλυβα ΕΚΑΧ 2601 11 00 7207 20 57 7209 14 10 721221 11 7219 14 1U 2601 1200 7207 20 71 7209 14 90 721229 11 7219 14 90 7209 21 00 721230 11 721921 11 2602 0000 7208 1100 7209 2210 72124010 7219 21 19 26190010 7208 12 10 7209 22 90 7212 4091 7219 2190 7208 12 91 7209 23 10 7212 5031 7219 22 10 2701 11 10 7208 12 95 7209 23 90 7212 50 51 7219 2290 2701 11 90 7208 12 98 7209 24 10 7212 6011 7219 23 10 2701 12 10 7208 13 10 7209 2491 7212 6091 7219 23 90 2701 12 90 7208 13 91 7209 24 99 7219 24 10 2701 1900 7208 13 95 7209 31 00 7213 1000 7219 2490 270120 00 7208 13 98 7209 32 10 72132000 7219 31 10 7208 14 10 7209 3290 721331 00 7219 3190 2702 10 00 7208 1491 7209 33 10 7213 39 00 7219 32 10 27022000 7208 1499 7209 3390 7213 4100 7219 32 90 2704 00 19 27040030 7208 21 10 7209 34 10 7213 49 00 7219 33 10 7208 21 90 7208 22 10 7209 3490 7209 41 00 7213 50 10 7213 5090 7219 33 90 7219 34 10 7201 1011 7208 2291 720942 10 7219 3490 7201 10 19 7208 2295 7209 4290 72142000 7219 35 10 7201 1030 7208 2298 7209 43 10 72143000 72193590 7201 1090 7208 23 10 7209 43 90 72144010 7219 9011 72012000 7208 23 91 7209 44 10 7209 44 90 7209 90 10 72144091 7219 9019 7201 30 10 7208 23 95 7214 4099 72013090 7208 23 98 7214 50 10 7220 11 00 72014000 7208 24 10 721011 10 7214 5091 7220 12 00 7202 11 20 7208 2491 72101211 7214 50 99 722020 10 7208 2499 7210 12 19 72146000 7220 9011 7202 11 80 7208 31 00 7210 20 10 7220 9031 7202 99 11 7208 32 10 7210 31 10 7215 90 10 7203 10 00 7208 32 30 7210 39 10 7216 10 00 7221 0Ό·10 7203 90 00 7208 32 51 721041 10 7221 00 90 7208 32 59 721049 10 7216 21 00 72041000 7208 3291 7210 50 10 7216 22 00 7222 1011 7204 21 00 7208 3299 7210 60 11 721631 11 7222 10 19 7204 29 00 7208 33 10 72106019 7216 31 19 7222 10 51 7204 30 00 7208 3391 7210 70 31 721631 91 7222 1059 720441 10 7208 33 99 721070 39 72163199 7222 10 99 7204 41 91 7208 34 10 7210 9031 7216 32 11 7222 30 10 7204 41 99 7208 34 90 72109033 721632 19 722240 11 7204 49 10 7208 35 10 721090 35 721632 91 7222 4019 7204 49 30 7208 35 90 7210 90 39 7216 32 99 7222 4030 7204 49 91 7208 41 00 7210 9090 7216 33 10 7204 49 99 7208 42 10 7211 1100 7216 33 90 7224 1000 7204 50 10 7208 42 30 7216 40 10 7224 90 01 7204 50 90 7208 42 51 7211 1210 72164090 722490 09 7206 10 00 7206 90 00 7207 11 11 720711 19 7207 12 11 7207 12 19 7207 19 11 7207 19 15 7208 42 59 7211 12 90 7216 50 10 7224 90 15 72084291 7208 42 99 7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99 7208 44 10 7208 44 90 7208 45 10 7211 19 10 7211 1991 7211 19 99 72112100 7211 22 10 7211 2290 7211 29 10 7211 29 91 7211 2999 72113010 72165090 72169010 7218 1000 7218 9011 7218 90 13 7218 9015 721890 19 72249030 7225 10 10 7225 1091 7225 1099 7225 20 10 7225 20 30 7225 3000 7207 19 31 7208 45 90 72189050 7225 40 10 7225 4030 7207 20 11 7208 90 10 721141 10 72114191 72114910 72119011 7207 20 15 721911 10 7225 40 50 7207 2017 7209 11 00 72191190 7225 4070 7207 20 31 7209 12 10 7219 12 10 7225 4090 7207 2033 7209 12 90 7219 12 90 7225 50 10 7207 20 51 7209 13 10 7212 10 10 7219 13 10 7225 50 90 7207 20 55 7209 13 90 7212 1091 7219 13 90 7225 90 10 7226 10 10 7226 1030 722620 10 7226 20 31 7226 20 51 7226 20 71 722691 10 72269190 7226 92 10 72269911 722699 31 7227 10 00 7227 2000 7227 90 10 7227 90 30 722790 80 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 10 7228 30 30 7228 3080 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00 7302 10 31 7302 10 39 7302 10 90 7302 20 00 7302 40 10 7302 90 10 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ2/Παράρτημα Ι/gr 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 7201 1011 7201 1019 7201 1030 72011090 72012000 720130 10 72013090 72014000 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/p2/Παράρτημα ΙΙ/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Προϊόντα και περιοχές αναφερόμενα ως εξαιρέσεις στο άρθρο 7 του πρωτοκόλλου ΕΚΑΧ Προϊόντα2601 11 00 2601 12 00 2602 00 00 2619 00 10 2701 1100 2701 1190 2701 12 10 2701 1290 2701 1900 2701 20 00 2702 1000 2702 20 00 27040019 2704 00 30 ΠεριοχέςΌλες οι περιοχές — της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, — του Βασιλείου της Ισπανίας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ2/Παράρtημα ΙΙΙ/gr 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3 για το εμπόριο μεταξύ της Πολωνίας και της Κοινότητας μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης ΕΟΚ Άρθρο 11.Η Κοινότητα χορηγεί τις δασμολογικές παραχωρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Πολωνίας. Ωστόσο, για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, οι μειώσεις των μεταβλητών στοιχείων χορηγούνται εντός των ορίων των ποσοτήτων που καθορίζει η Κοινότητα. Η Πολωνία θα χορηγήσει, από το 1995, όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τις δασμολογικές παραχωρήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο. 2.Το συμβούλιο σύνδεσης μπορεί : — να επεκτείνει την κατάσταση των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο, — να αυξήσει τις ποσότητες των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που ευνοούνται από τις δασμολογικές παραχωρήσεις που καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο. 3.Το συμβούλιο σύνδεσης μπορεί να αντικαταστήσει το καθεστώς δασμολογικών παραχωρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 1 με καθεστώς εξισωτικών ποσών, χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς, βάσει των διαφορών τιμών των γεωργικών προϊόντων που υπεισέρχονται πράγματι στη σύνθεση των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που διέπονται από το παρόν πρωτόκολλο, οι οποίες διαπιστώθηκαν στις σχετικές αγορές της Κοινότητας και της Πολωνίας. Το συμβούλιο σύνδεσης καταρτίζει την κατάσταση των εμπορευμάτων που υποβάλλονται σ αυτά τα ποσά, καθώς και την κατάσταση των βασικών προϊόντων για το σκοπό αυτό, θεσπίζει τις γενικές λεπτομέρειες εφαρμογής. Άρθρο 2 Κατά την έννοια των ακόλουθων άρθρων, νοούνται ως: — «εμπορεύματα» : τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα τα οποία αφορά το παρόν πρωτόκολλο, — «γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης»: το μέρος της επιβάρυνσης που αντιστοιχεί στις ποσότητες των ενσωματωμένων γεωργικών προϊόντων και το οποίο αφαιρείται από την επιβάρυνση που επιβάλλεται στα εν λόγω προϊόντα σε περίπτωση εισαγωγής στην αρχική του κατάσταση, — «μη γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης»: το μέρος της επιβάρυνσης που λαμβάνεται μετά την αφαίρεση του γεωργικού στοιχείου της επιβάρυνσης από το σύνολο αυτής, — «βασικά προϊόντα»: τα γεωργικά προϊόντα που θεωρείται ότι υπεισήλθαν στη σύνθεση των εμπορευμάτων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80, — «βασικό ποσό»: το ποσό που υπολογίζεται για ένα βασικό προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80, το οποίο χρησιμεύει για τον καθορισμό του μεταβλητού στοιχείου που εφαρμόζεται σε κάποιο συγκεκριμένο εμπόρευμα σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό. Άρθρο Άρθρο 31.Από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας, η Κοινότητα καταργεί προοδευτικά το μη γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης σύμφωνα με το ρυθμό που καθορίζεται στο παράρτημα Ι. 2.Για τα εμπορεύματα για τα οποία το παράρτημα Ι προβλέπει μεταβλητό στοιχείο (ΜΟΒ), αυτό είναι το ίδιο με εκείνο που εφαρμόζεται για τρίτες χώρες. 3.Για τα εμπορεύματα για τα οποία το παράρτημα Ι προβλέπει μειωμένο μεταβλητό στοιχείο (ΜΟΒR), αυτό υπολογίζεται με μείωση 20 % το 1992, 40 % το 1993 και 60% από το 1994 των βασικών ποσών για τα βασικά προϊόντα, για τα οποία παρέχεται μείωση της εισφοράς, και με μείωση ύψους 10%, 20 % και 30 % αντίστοιχα του βασικού ποσού για τα άλλα βασικά προϊόντα. Η μείωση αυτή του μεταβλητού στοιχείου παρέχεται μόνον εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ- για τις ποσότητες που υπερβαίνουν τις εν λόγω δασμολογικές ποσοστώσεις, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το μεταβλητό στοιχείο που ισχύει για κάθε τρίτη χώρα. 4.Τα μεταβλητά στοιχεία αντικαθίστανται από μειωμένα μεταβλητά στοιχεία για τα εμπορεύματα που προστίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου Ι παράγραφος 2. Άρθρο 41.Η Πολωνία καθορίζει, πριν από την 1η Ιουλίου 1994, το γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης στα εμπορεύματα που αφορά το παράρτημα ΙΙΙ βάσει των δασμών που θα εφαρμόζονται το 1994 στην εισαγωγή βασικών γεωργικών προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας τα οποία θεωρούνται ότι έχουν υπεισέλθει στη σύνθεση των εμπορευμάτων αυτών. Ανακοινώνει αυτές τις πληροφορίες στη μεικτή επιτροπή. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ3/gr 1 2.Οι δασμοί που επιβάλλει η Πολωνία στα εμπορεύματα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 1994, είναι οι δασμοί που ισχύουν στις 29 Φεβρουαρίου 1992 αν, ωστόσο, αυξηθεί το γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης που ορίζεται στο άρθρο 2, λόγω των μεταρρυθμίσεων της γεωργικής πολιτικής της Πολωνίας, η Πολωνία ενημερώνει σχετικά το συμβούλιο σύνδεσης, το οποίο μπορεί να αποδεχτεί την αύξηση του εν λόγω δασμού μέχρι το ύψος αυτού του γεωργικού στοιχείου. 3.Η Πολωνία μειώνει προοδευτικά την επιβάρυνση που εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που αφορά το παράρτημα ΙΙΙ, σύμφωνα με το ρυθμό που καθορίζει το συμβούλιο σύνδεσης. Η εξάλειψη του μη γεωργικού στοιχείου της επιβάρυνσης πρέπει να περατωθεί το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1999. Η μείωση του γεωργικού στοιχείου της επιβάρυνσης καθορίζεται από το συμβούλιο σύνδεσης, βάσει των παραχωρήσεων που αφορούν τα βασικά προϊόντα. Αρθρο 5 Οι μειώσεις των μεταβλητών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 εφαρμόζονται από την 1η Μαΐου 1992. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ3/gr 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα εμπορευμάτων καταγωγής Πολωνίας Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμολογικός συντελεστής Βασικός Θέση σε ισχύ Μετά ένα έτος Τελικός Εφαρμοστέος τα επόμενα έτη (*) (1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) 0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου: 0403 10 - Γιαούρτια: από 0403 1051 έως 99 — Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου 13 + ΜΟΒ 6,5 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 1 0403 90 -Άλλα από 0403 90 71 έως 99 — Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου t3 + ΜΟΒ 6,5 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 1 1517 Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματα τους της κλάσης 1516: 1517 10 - Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης: 1517 1010 — Περιεκτικότητας κατά 6άρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 %) αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 % 13 + ΜΟΒ 6,5 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 1 1517 90 -Άλλα: 1517 90 10 — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10%αλλά που δεν υπερβαίνει το 15% 13 + ΜΟΒ 6,5 +ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 1 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα): 1704 10 - Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη: 1704 10 11 19 — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60 % (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) 2 +ΜΟΒ ΜΑΧ 23 0+ΜΟΒR ΜΑΧ 23 0+ΜΟΒR ΜΑΧ 23 0 + ΜΟΒR ΜΑΧ 23 0 1704 1091 99 — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) 2+ΜΟΒ ΜΑΧ 18 0+ΜΟΒR ΜΑΧ 18 0 + ΜΟΒR ΜΑΧ 18 0 + ΜΟΒR ΜΑΧ 18 0 (*) Αυτή η στήλη αναφέρεται στον αριθμό των ετών μετά το πέρας των οποίων θα εφαρμόζεται ο τελικός δασμολογικός συντελεστής. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ3/Παράρτημα Ι/gr 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1704 90 10 -- Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά δάρος περισσότερο του10 % ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών 9 9 9 9 0 1704 90 30 --Παρασκεύασμα με την ονομασία «λευκή σοκολάτα» 4+ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 2+ΜΟΒR ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒR ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 0+ΜΟΒR ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 1 από 170490 51 έως 99 -- Άλλα: 6 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 3 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0+ΜΟΒ ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 1 εκτός 1704 90 55 6+ΜΟΒ ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 3+ΜΟΒR ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 0+ΜΟΒR ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒR ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 1 1803 Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη: 11 8,8 6,6 0 4 1804 00 00 Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου 8 4,8 0 4 1805 00 00 Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 9 7.2 5,4 0 4 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο: 1806 10 - Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: 18061010 — Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 65 % ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη: ----Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει λιγότερο του 5 %» κατά βάρος (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη: -----Απλώς ζαχαρωμένο με προσθήκη ζαχαρόλης 3 0 0 0 0 -----Άλλα 10 8 6 0 4 ----Άλλα:-----Απλώς ζαχαρωμένο με προσθήκη ζαχαρόλης 3+ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 -----Άλλα 10+ΜΟΒ 5+ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 1 1806 1030 -- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένοζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65 % και κατώτερης του 80%: ----Απλώς ζαχαρωμένο με προσθήκη ζαχαρόζης 3 +ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 -----Άλλα 10 +ΜΟΒ 5+ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 1 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ3/Παράρτημα Ι/gr2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 18061090 -- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένοζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισσγλυκόζης που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 8 %: ---Απλώςζαχαρωμένο με προσθήκη ζαχαρόζης 3 +ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 ----Άλλα 10 +ΜΟΒ 5+ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 1 1806 20 - Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg: 1806 20 10 -- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31% ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31 % 9 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 4,5 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0+ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 1 1806 20 30 -- Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25 % και κατώτερης του 31 % -- Άλλα: 9 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 4,5 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 1806 20 50 ----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18 % 9 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 4,5 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 1 1806 20 70 ----Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σεκόκκους (chοcοlate milk crumb) 19 + ΜΟΒ 12,7 +ΜΟΒ 6,3 +ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 2 1806 20 90 ----Άλλα - Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους: 9+ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 4,5 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 1 180631 -- Παραγεμισμένα 9 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 4,5 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 1 1806 32 -- Μη παραγεμισμένα 9+ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 4,5+ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 1 1806 90 -Άλλα: από 1806 90 11 έως 39 -- Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα 9 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 4,5 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1806 90 50 -- Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο 9 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 4,5 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 1 1806 90 60 -- Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο: ---Σεάμεσες συσκευασίες κα3αρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1kg 12 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 6+ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0+ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 1 ----Άλλοι 12 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 6 +ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 1 1806 90 70 -- Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο 12 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 6+ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 1 1806 90 90 -- Άλλα: 12 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 6+ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 1 1901 Εκχυλίσματα δύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κά9ε είδους ή εκχυλίσματα δύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 ο/ο κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 1901 10 00 - Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 1901 20 - Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής και μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905 0 + ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 1901 90 -Άλλα: — Εκχυλίσματα δύνης: 1901 90 11 ---Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90 % κατά βάρος 8 + ΜΟΒ 4 +ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 1 190Ί 90 19 ----Άλλα 8 +ΜΟΒ 4 +ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 1 1901 9090 --Άλλα: ---Παρασκευάσματα με δάση τα άλευρα οσπρίων που παρουσιάζονται με μορφή δίσκων αποξεραμένης στον ήλιο ζύμης, γνωστά ως «Ρapad» 0 0 0 0 ----Άλλα 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnοcchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο: CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ3/Παράρτημα Ι/gr4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) - Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα: 1902 11 — Που περιέχουν αυγά 12 +ΜΟΒ 6 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 1 1902 19 — Άλλα 12 +ΜΟΒ 6 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 1 1902 20 - Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα): από 1902 2091 έως 99 — Άλλα 13 + ΜΟΒ 7,5 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 1 1902 30 - Άλλα ζυμαρικά εν γένει 10 + ΜΟΒ 5 + ΜΟΒR 0+ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 1 1902 40 - Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους): 1902 40 10 — Μη παρασκευασμένο 12 +ΜΟΒ 6 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 1 1902 4090 — Άλλο 10 + ΜΟΒ 5 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές: - Ταπιόκα και υποκατάστατα σάγου από πατάτα ή άλλου είδους άμυλα 10 + ΜΟΒ 5 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 1 -Άλλα 2 +ΜΟΒ 0 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 0 1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)] Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προ ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα: 1904 10 - Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 1904 90 -Άλλα: — Ρύζι 3 +ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 — Άλλα 2 +ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ C + ΜΟΒ 0 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα: 1905 10 - Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία «Κnackcbrοd» 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 24 + ΑD D/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 24 + ΑD S/Ζ 0+ΜΟΒ ΜΑΧ 24 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 24 + ΑD S/Ζ 0 1905 20 - Ψωμί με καρυκεύματα 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 η1905 30 - Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες: από 1905 3011 έως 59 και 99 — Άλλα: ---Γκόφρες και γκοφρέτες: 13 + ΜΟΒ ΜΑΧ 35 + ΑD S/Ζ 6,5 +ΜΟΒ ΜΑΧ 35 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 35 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 35 + ΑD S/Ζ 1 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ3/Παράρτημα Ι/gr5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1905 30 91 ----Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι 13 + ΜΟΒ ΜΑΧ 30 + ΑD F/Μ 6,5 +ΜΟΒ ΜΑΧ 30 + ΑD F/Μ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 30 + ΑD F/Μ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 30 + ΑD F/Μ 1 1905 40 - Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα 4 +ΜΟΒ 2 +ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 1 1905 90 -Άλλα: 1905 90 10 -- Ψωμί άζυμο (mizοch) 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 20 + ΑD F/Μ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 20 + ΑD F/Μ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 20+ ΑD F/Μ 0+ΜΟΒ ΜΑΧ 20+ ΑD F/Μ 0 1905 90 20 - - Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμο-σφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάuε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα — Άλλα: 0+ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 0 1905 90 30 ---Ψωμί χωρίς προσuήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρη και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 5 % για το καθένα 4 +ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 1905 90 40 ---Γκόφρες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10 % 13 + ΜΟΒ ΜΑΧ 30 + ΑD F/Μ 6,5 +ΜΟΒ ΜΑΧ 30 + ΑD F/Μ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 30+ ΑD F/Μ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 30 + ΑD F/Μ 1 1905 90 45 και 55 ---Μπισκότα και προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αλατισμένα, ή αρωματισμένα ---Άλλα: 13 + ΜΟΒ ΜΑΧ 30 + ΑD F/Μ 6,5 + ΜΟΒ ΜΑΧ 30+ ΑD F/Μ 0+ΜΟΒ ΜΑΧ 30+ ΑD F/Μ 0+ΜΟΒ ΜΑΧ 30+ ΑD F/Μ 1 1905 90 60 ----Με προσθήκη γλυκαντικών 13 + ΜΟΒ ΜΑΧ 35 + ΑD S/Ζ 6,5 +ΜΟΒ ΜΑΧ 35 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 35 + ΑD S/Ζ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 35 + ΑD S/Ζ 1 1905 9090 ----Άλλα 13 + ΜΟΒ ΜΑΧ 30 + ΑD F/Μ 6,5+ΜΟΒ ΜΑΧ 30 + ΑD F/Μ 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 30 + ΑD F/Μ 0+ΜΟΒ ΜΑΧ 30 + ΑD F/Μ 1 2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ: 2001 90 -Άλλα: 2001 90 40 — Ίγναμα (κόνδυλοι της διασκουρέας) γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτώνπεριεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 13 + ΜΟΒ 6,5 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 0+ΜΟΒR 1 2004 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα: 2004 10 - Πατάτες: — Άλλες: 2004 10 91 ---Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων 11 + ΜΟΒ 5,5 + ΜΟΒR 0+ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 1 CΕΕ/CΕCΑ/ΡΕ/Ρ3/Παράρτημα Ι/gr6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα: 2005 20 - Πατάτες: 2005 20 10 — Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων 11+ΜΟΒ 5,5 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 1 2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη Φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: - Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους: 2008 11 — Αράπικα φιστίκια: 2008 11 10 ---Βούτυρο αράπικων φιστικιών - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται, και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της διάκρισης 2008 19: 20 14,1 8.2 8,2 1 2008 91 00 — Καρδιές φοινίκων 7 7 7 7 — 2008 99 — Άλλα: ---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ----Χωρίς προσθήκη ζάχαρης: 2008 99 91 -----Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % 13 + ΜΟΒ 6,5 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 1 2101 Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών: 2101 10 - Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ: — Παρασκευάσματα: 2101 1099 ---Άλλα 13 + ΜΟΒ 6,5 + ΜΟΒR 0+ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 1 2101 20 - Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ: 2101 2010 — Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5 % πρωτεΐνες γάλακτος λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους: CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ3/Παράρτημα Ι/gr7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ---Παρασκευάσματα με δάση το τσάι ή το ματέ 0 0 0 0 0 ---Άλλα 6 4,4 4,4 4,4 0 2101 2090 -- Άλλα 13 + ΜΟΒ 6,5 + ΜΟΒR 0+ΜΟΒR 0+ΜΟΒR 1 210130 - Κιχώριο φρυγμενο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών: -- Κιχώριο φρυγμενο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ: 21013011 ---Κιχώριο φρυγμενο 18 12,9 7,7 7,7 1 210130 19 ---Άλλα -- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένουκιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ: 2 +ΜΟΒ 0 + ΜΟΒR 0 + ΜΟΒR 0+ΜΟΒR 0 2101 3091 ---Φρυγμένου κιχωρίου 22 15,3 8,6 8,6 1 21013099 ---Άλλα 2 +ΜΟΒ 0+ΜΟΒR 0+ΜΟΒR 0+ΜΟΒR 0 2102 Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες: 2102 10 - Ζύμες ενεργές: 2102 1010 -- Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας) 8 7,4 7,4 7,4 0 2102 1090 --Άλλες 10 8,8 8,8 8,8 0 2102 20 - Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί: -- Ζύμες αδρανείς: 2102 2011 ---Σε δισκία,κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 6 3 3 3 0. 2102 30 00 - Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες 3 3 3 3 0 2103 Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη: 2103 10 - Σάλτσα σόγιας: — Με βάση φυτικό έλαιο 12 8,2 4,4 4,4 1 — Άλλα 5 4,4 4,4 4,4 0 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ3/Παράρτημα Ι/gr8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2103 20 - Τοmatο ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες τομάτας: — Σάλτσες με βάση πουρέ τομάτας 6 6 6 6 0 — Αλλες 16 11,5 7 7 1 2103 30 - Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη: 2103 3090 — Μουστάρδα παρασκευασμένη 7 6,5 6,5 0 2103 90 -Άλλα: 2103 9090 — Άλλα: ---- Που περιέχει τομάτα: ----Με βάση φυτικά έλαιο 7 5,9 5,9 5,9 0 ----Άλλα 12 9 5,9 5,9 t ---Άλλα:----Με βάση φυτικό έλαιο 12 9 5,9 5,9 1 ----Άλλα 5 5 5 5 0 210S Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο: 12+ΜΟΒ ΜΑΧ 27 + ΑD S/Ζ 6+ΜΟΒ ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 0+ΜΟΒ ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 0+ΜΟΒ ΜΑΧ 27+ ΑD S/Ζ 1 2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 210610 - Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης: 2106 10 10 — Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κά9ε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5 % πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους 20 14,1 8.2 8,2 1 2106 10 90 -- Άλλα 13+ΜΟΒ 6,5+ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 1 2106 90 -Άλλα: 2106 90 10 -- Παρασκευάσματα με την ονομασία «λιωμένα τυριά» («fοndues») 13+ΜΟΒ ΜΑΧ 35 Εcu/ 100 kg/ καθαρό 6,5 + ΜΟΒR ΜΑΧ 30 Εcu/ 100 kg/ καθαρό 0+ΜΟΒR ΜΑΧ 25 Εcu/ 100 kg/ καθαρό 0+ΜΟΒR ΜΑΧ 25 Εcu/ 100 kg/ καθαρό 1 2106 90 91 — Άλλα: ---Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάβε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ3/Παράρτημα Ι/gr9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ex2106 90 91 ----Υδρολύτες πρωτεϊνών, αυτολύτες ζύμης 20 14,8 9,6 4,4 2 ex210690 91 ----Άλλα 20 14,8 9,6 4,4 2 21069099 -----Άλλα 13 + ΜΟΒ 6,5 + ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 1 2203 Μπίρα από βύνη 14 10 7 7 1 2205 Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών: 2205 10 - Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 21: 2205 10 10 — Που έχουναποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % νοl 17 Εcu/hi 13,4 Εcu/hi 10,2 Εcu/hi 0 4 — Που έχουναποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % νοl 1,4 Εcu/% νοl/hl+ 10 Εcu/hi 1,1 Εcu/% νοl/hl+ 8 Εcu/hi 0,8 Εcu/% νοΙ/hl+ 6 Εcu/hi 0 4 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ3/Παράρτημα Ι/gr10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Δασμολογικές ποσοστώσεις που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα εμπορευμάτων καταγωγής Πολωνίας για τα οποία χορηγείται μείωση του μεταβλητού στοιχείου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα (χ 1000 kg) 1992 1993 1994 1995 1996 (1990 χ 1,1) (1990 χ 1,2) (1990 χ 1,3) (1990 χ 1,4) (1990 χ 1,5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 0403 0403 10 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου: - Γιαούρτια: 11 12 13 14 15 από 0403 10 51 έως 99 — Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου 0403 90 -Άλλα: από 0403 90 71 έως 99 — Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου 1517 Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματα τους της κλάσης 1516: 151710 - Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης: 1517 1010 — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 % 11 12 13 14 15 151790 -Άλλα: 15179010 — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15% 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) 3030 3300 3570 3850 4120 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 1530 1670 1810 1950 2 090 1901 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, συμιγδάλια άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 1901 1000 - Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 11 12 13 14 15 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ3/Παράρτημα ΙΙ/grl (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1901 20 - Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905 180 190 210 230 240 190190 -Αλλα 1 170 1280 1390 1490 1600 1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnοcchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο 260 280 310 330 350 1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές 29 32 34 37 39 1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα 95 105 110 120 130 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα 1 120 1220 1330 1430 1 530 2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ: 200190 -Άλλα: 200190 40 — Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτώνπεριεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % 2004 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα: 200410 - Πατάτες: — Άλλες: 20041091 ---Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων 2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα: 2005 20 - Πατάτες: 2005 20 10 2008 — Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: - Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους: 18 19 21 22 24 CΕΕCΕCΑΡLΡ3Παράρτημα ΙΙ/gr2 (1) (3) (4) (5) (6) (7) 2008 11 -- Αράπικα φιστίκια: 2008 11 10 ---Βούτυρο αράπικων φιστικιών - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της διάκρισης 2008 19: 2008 91 00 — Καρδιές φοινίκων 2008 99 — Άλλα: ---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ----Χωρίς προσθήκη ζάχαρης: 2008 99 91 -----Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %: 2101 Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών: 2101 10 - Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ: -- Παρασκευάσματα: 2101 1099 ---Άλλα 2101 20 - Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ 11 12 13 14 15 2101 30 - Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών 220 240 260 280 300 2105 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 46 50 55 59 63 2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 2106 10 - Συμπυκνώματα πρωτεϊνώνκαι ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης 130 140 160 170 180 ex 2106 90 -Άλλα 400 430 470 500 540 2202 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009: από 2202 91 έως 99 -Άλλα 11 12 13 14 15 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ3/Παράρτημα ΙΙ/gr3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 0710 4000 0711 90 30 1302 31 00 1704 1011 1704 10 19 1704 10 91 1704 10 99 1704 90 30 1704 90 55 1803 10 00 1803 20 00 1804 00 00 1805 00 00 1902 11 10 1902 11 90 1902 19 11 1902 19 19 1902 19 90 1902 20 91 1902 20 99 1902 30 10 1902 30 90 1902 40 10 1902 40 90 1903 00 00 200190 30 2001 90 40 2004 90 10 2008 11 10 2008 9100 2008 99 85 2008 99 91 2101 1011 2101 1019 2101 1091 2101 1099 2101 20 10 2101 20 90 2101 30 11 2101 30 19 2101 3091 2101 3099 2102 1010 2102 1031 2102 10 39 2102 10 90 210220 11 2102 20 19 2102 20 90 2102 30 00 2103 1000 2106 90 10 2203 00 10 2203 00 90 2205 10 10 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ3/Παράρτημα ΙΙΙ/gr1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 4 για τον καθορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 1 Κριτήρια καταγωγής Γιο την εφαρμογή της συμφωνίας και με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως: 1.προϊόντα καταγωγής Κοινότητας: 1)τα προϊόντα που παράγονται ες ολοκλήρου στην Κοινότητα· 6) τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν υποστεί επαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις υπό την έννοια του άρθρου 4. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει, ωστόσο, για τα προϊόντα που κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, από την Πολωνία· 2.προϊόντα καταγωγής Πολωνίας: 1)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Πολώνια· 6) τα προϊόντα που παράγονται στην Πολωνία, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν υποστεί επαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις υπό την έννοια του άρθρου 4. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει, ωστόσο, για τα προϊόντα που κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, από την Κοινότητα. Άρθρο 2 Σώρευση και προσδιορισμός καταγωγής 1.Εφόσον το εμπόριο ανάμεσα στην Κοινότητα, την Ουγγαρία και την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία και ανάμεσα στην Πολωνία και αυτές τις δύο χώρες, καθώς επίσης και ανάμεσα σε καθεμία από τις Ιδιες αυτές χώρες, διέπεται από συμφωνίες που περιέχουν πανομοιότυπους κανόνες με αυτούς του παρόντος πρωτοκόλλου, τα ακόλουθα προϊόντα πρέπει επίσης να θεωρούνται ως: Α. προϊόντα καταγωγής Κοινότητας: τα προϊόντα εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 τα οποία, αφού έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα, δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση στην Ουγγαρία ή στην Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία ή δεν έχουν υποστεί επαρκή κατεργασία ή μεταποίηση εκεί για να αποκτήσουν την ιδιότητα των προϊόντων καταγωγής οιασδήποτε από αυτές τις χώρες σύμφωνα με τις διατάξεις που αντιστοιχούν με εκείνες του άρθρου 1 παράγραφος Ι στοιχείο 6) ή παράγραφος 2 στοιχείο 6) του παρόντος πρωτοκόλλου που περιέχονται στις προαναφερθείσες συμφωνίες· Β. προϊόντα καταγωγής Πολωνίας: τα προϊόντα εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 τα οποία, αφού έχουν εξαχθεί από την Πολωνία, δεν έχουν υποστεί κατεργασία ή μεταποίηση στην Ουγγαρία ή στην Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, ή έχουν υποστεί κατεργασία ή μεταποίηση ανεπαρκείς για να τους αποδοθεί η ιδιότητα προϊόντων καταγωγής μιας από τις χώρες αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις που αντιστοιχούν με εκείνες του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο 6) ή παράγραφος 2 στοιχείο 6) του παρόντος πρωτοκόλλου που περιέχονται στις προαναφερθείσες συμφωνίες. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο 6) και παράγραφος 2 στοιχείο 6) και εκείνων της ανωτέρω παραγράφου 1 και, με την επιφύλαξη ότι πληρούνται, ωστόσο, όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, τα παραγόμενα προϊόντα εξακολουθούν να θεωρούνται σαν προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Πολωνίας αντίστοιχα, μόνον εάν η αξία των χρησιμοποιηθέντων κατά την επεξεργασία προϊόντων καταγωγής Κοινότητας ή Πολωνίας αντιπροσωπεύει το ανώτατο ποσοστό της αξίας των παραγόμενων προϊόντων. Στην αντίθετη περίπτωση, τα τελευταία προϊόντα θεωρούνται καταγωγής της χώρας όπου η κτηθείσα προστιθέμενη αξία αντιπροσωπεύει το ανώτατο ποσοστό της αξίας τους. «Προστιθέμενη αξία» είναι η τιμή εκ του εργοστασίου, μείον τη δασμολογητέα αξία καθενός από τα ενσωματωμένα προϊόντα με καταγωγή μία από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 3 Προϊόντα παραγόμενα εξ ολοκλήρου 1.Θεωρούνται, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 στοιχείο α), ώς «παραγόμενα εξ ολοκλήρου» είτε στην Κοινότητα είτε στην Πολωνία: 1)τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφος τους ή από το θαλάσσιο ή ωκεάνειο πυθμένα τους· CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/gr 1 6) τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα στις χώρες αυτές· 2)τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα στις χώρες αυτές· 3)τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές· 4)τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές· 5)τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα θαλάσσια προϊόντα, τα εξαγόμενα εκ της θαλάσσης από τα πλοία τους· 6)τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ)· 7)τα άχρηστα είδη που έχουν συλλέγει στις χώρες αυτές και δεν μπορούν να χρησιμεύσουν παρά μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών 8)τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιομηχανικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές· 1) τα εμπορεύματα τα παραγόμενα στις χώρες αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) μέχρι θ). 2.Η έκφραση «τα πλοία τους» στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) εφαρμόζεται μόνο στα πλοία: — τα οποία είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στην Πολωνία, — τα οποία έχουν σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Πολωνίας, — τα οποία ανήκουν, κατά το ήμισυ τουλάχιστον, σε υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Πολωνίας ή σε εταιρεία της οποίας η κύρια έδρα ευρίσκεται σε ένα από τα κράτη αυτά, της οποίας ο ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των συμβουλίων τούτων είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας και της Πολωνίας και της οποίας, επιπλέον, όσον αφορά τις προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει στα κράτη αυτά, στην Πολωνία, σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους των εν λόγω κρατών, — των οποίων οι αξιωματικοί είναι στο σύνολό τους υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Πολωνίας, — και των οποίων το πλήρωμα αποτελείται, σε αναλογία 75 % τουλάχιστον, από υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Πολωνίας. 3.Οι όροι «η Κοινότητα» ή «η Πολωνία» καλύπτουν επίσης τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Πολωνίας αντιστοίχως. Τα πλοία ανοικτής θαλάσσης, περιλαμβανομένων των πλοίων-εργοστασίων, επί των οποίων πραγματοποιείται η μεταποίηση ή η επεξεργασία των προϊόντων της αλιείας τους, θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εδάφους της Κοινότητας ή της Πολωνίας, με την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Αρθρο 4 Επαρκώς επεξεργασμένα προϊόντα 1.Για τους σκοπούς του άρθρου 1, οι μη καταγόμενες ύλες θεωρούνται επαρκώς επεξεργασμένες ή μεταποιημένες, όταν το παραχθέν προϊόν κατατάσσεται σε διαφορετική δασμολογική κλάση από εκείνη στην οποία υπάγονται όλες οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Οι εκφράσεις «κεφάλαια» και «κλάσεις» που χρησιμοποιούνται στο παρόν πρωτόκολλο σημαίνουν τα κεφάλαια και τις κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία που συνοδεύει το «εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων» (στο εξής αναφερόμενο ως «εναρμονισμένο σύστημα» ή ΕΣ). Η έκφραση «υπαγόμενο» αναφέρεται στην κατάταξη ενός προϊόντος ή μιας ύλης σε μια ιδιαίτερη δασμολογική κλάση. 2.Όταν πρόκειται για προϊόν που αναφέρεται στις στήλες 1και 2 του πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, πρέπει να πληρούνται οι όροι της στήλης 3 αντί του κανόνα της παραγράφου 1)Σε περίπτωση εφαρμογής, στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, ποσοστιαίου κανόνα για τον προσδιορισμό της καταγωγής ενός προϊόντος, που έχει παραχθεί στην Κοινότητα ή την Πολωνία, η προστιθέμενη αξία από την κατεργασία ή τη μεταποίηση ισούται με την τιμή «εκ του εργοστασίου» του παραχθέντος προϊόντος, μείον την αξία των υλών που εισάγονται από τρίτες χώρες στην Κοινότητα ή την Πολωνία. 6) Ο όρος «αξία» του πίνακα του παραρτήματος ΙΙ σημαίνει τη δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή της εισαγωγής των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβάλλεται για τις ύλες στο συγκεκριμένο τελωνειακό έδαφος. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/gr 2 Όταν πρέπει να καθοριστεί η αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται, εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος κατ αναλογία. 2)Η έκφραση «τιμή εκ του εργοστασίου» στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ σημαίνει την τιμή εκ του εργοστασίου του παραγόμενου προϊόντος, που καταβλήθηκε στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου εκπονήθηκε η τελευταία μεταποίηση ή επεξεργασία, με την επιφύλαξη ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των χρησιμοποιηθεισών, κατά την κατασκευή, υλών, αφαιρουμένων όλων των εσωτερικών φόρων οι οποίοι επιστράφηκαν ή μπορεί να επιστραφούν, όταν εξαχθεί το παραχθέν προϊόν. 3)Ως «δασμολογητέα αξία» νοείται εκείνη η οποία καθορίζεται κατά τη συμφωνία περί της εφαρμογής του άρθρου VΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, που συνήφθη στη Γενεύη στις 12 Απριλίου 1979. 3.Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, οι ακόλουθες κατεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται πάντοτε ως ανεπαρκείς για να προσδώσουν την ιδιότητα καταγόμενου προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αλλαγή κλάσης: 1)οι εργασίες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της διατήρησης των εμπορευμάτων στην ίδια κατάσταση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και αποθήκευσης τους (αερισμός, άπλωμα, ξήρανση, απλή ψύξη, τοποθέτηση σε άλμη ή σε θειωμένο ύδωρ, ή σε ύδωρ στο οποίο προστέθηκαν άλλες ουσίες, αφαίρεση βεβλαμμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες)· 2)οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, δημιουργίας συνόλων (περιλαμβανομένης και της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσης, βαφής, κοπής· 3)i) οι αλλαγές συσκευασίας και οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων, ii) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, θήκες, κυτία, η στερέωση επί λεπτοσανίδων κ.λπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας· 4)η επίθεση επί αυτών των ίδιων των προϊόντων, ή επί των συσκευασιών τους, σημάτων, ετικετών ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων 5)η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφόρων ειδών, εφόσον ένα ή περισσότερα συστατικά του μείγματος δεν ανταποκρίνονται προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγόμενα είτε από την Κοινότητα είτε από την Πολωνία· 6)η απλή συνένωση μερών ειδών με σκοπό τη σύσταση ενός πλήρους είδους· 7)η σώρευση δύο ή περισσότερων από τις εργασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) μέχρι στ)· 8)η σφαγή ζώων. Άρθρο 5 Ουδέτερα στοιχεία Για να προσδιοριστεί εάν ένα εμπόρευμα κατάγεται από την Κοινότητα ή από την Πολωνία, δεν ερευνάται εάν τα ενεργειακά προϊόντα, οι εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του εμπορεύματος τούτου ή εάν οι ύλες ή τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής που δεν υπεισέρχονται ή δεν επρόκειτο να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος, κατάγονται ή όχι από τρίτες χώρες. Άρθρο 6 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία τα οποία παραδίδονται με ένα υλικό, μια μηχανή, μια συσκευή ή ένα όχημα, αποτελούν μέρος του συνήθους εξοπλισμού τους και των οποίων η τιμή περιλαμβάνεται στην τιμή των τελευταίων αυτών ή δεν τιμολογείται μεμονωμένα, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω υλικό, μηχανή, συσκευή ή όχημα. Άρθρο 7 ΣυνδυασμοίΟι συνδυασμοί κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα είδη τα οποία υπεισέρχονται στη σύνθεση αυτών είναι καταγόμενα. Ωστόσο, ένας συνδυασμός που αποτελείται από καταγόμενα και μη καταγόμενα είδη θεωρείται ως καταγόμενος στο σύνολο του, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων ειδών δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του συνδυασμού. Άρθρο 8 Άμεσες μεταφορές 1.Το προτιμησιακό καθεστώς που προβλέπει η συμφωνία εφαρμόζεται μόνο για προϊόντα ή υλικά που μεταφέρονται από το έδαφος της Κοινότητας στο έδαφος της Πολωνίας ή, όταν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2, της Ουγγαρίας ή της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, χωρίς να εισέλθουν στο έδαφος άλλης χώρας. Ωστόσο, η μεταφορά προϊόντων που κατάγονται από την Πολωνία ή από την Κοινότητα και συνιστούν μία μόνον αποστολή, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω εδαφών άλλων από το έδαφος της Κοινότητας ή της Πολωνίας ή, όταν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2, της Ουγγαρίας ή της Τσεχικής και CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/gr 3 Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, ενδεχομένως, με μεταφόρτωση ή με προσωρινή αποθήκευση στα εδάφη αυτά, εφόσον τα προϊόντα παραμένουν υπό την επίβλεψη των τελωνειακών αρχών της χώρας διέλευσης ή αποθήκευσης, και δεν υφίστανται τυχόν άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση και την επαναφόρτωση ή κάθε άλλη εργασία που αποβλέπει στην εξασφάλιση της διατήρησής τους στην ίδια κατάσταση. 2.Η απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο Ι παρέχεται με την προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής: 1)είτε ενός αποδεικτικού τίτλου ενιαίας μεταφοράς που εκδίδεται στο κράτος εξαγωγής και υπό την κάλυψη του οποίου πραγματοποιείται η διέλευση από τη χώρα διαμετακόμισης· 6) είτε πιστοποιητικού που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και που περιλαμβάνει: — ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων, — την ημερομηνία εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων ή, ενδεχομένως, της φόρτωσης ή εκφόρτωσης αυτών επί του πλοίου, με τις ονομασίες των χρησιμοποιηθέντων πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων, — την πιστοποίηση των προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται η παραμονή των εμπορευμάτων στη χώρα διαμετακόμισης· 2)είτε, ελλείψει αυτών, με κάθε αποδεικτικό έγγραφο. Άρθρο 9 Εδαφική ρήτρα Οι όροι του παρόντος τίτλου σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται χωρίς διακοπή στην Κοινότητα ή την Πολωνία με την επιφύλαξη του άρθρου 2. Αν καταγόμενα προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή την Πολωνία προς μία άλλη χώρα, επιστραφούν, με την επιφύλαξη του άρθρου 2, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι: — τα εμπορεύματα που επιστρέφονται είναι τα ίδια με εκείνα που είχαν εξαχθεί και — τα εμπορεύματα δεν έχουν υποστεί επεξεργασίες πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση τη διατήρησής τους στην κατάσταση που βρίσκονται κατά το διάστημα που βρίσκονται σ αυτή τη χώρα. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο Άρθρο 1Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 Ως απόδειξη της καταγωγής των προϊόντων, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, προσκομίζεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1, υπόδειγμα του οποίου υπάρχει στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 11 Κανονική διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικών 1.Το πιστοποιητικό ΕUR. Ι εκδίδεται μόνο μετά από γραπτή αίτηση του εξαγωγέα ή υπ ευθύνη του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, επί του εντύπου του οποίου το υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου και το οποίο συμπληρούται σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό. Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών ΕUR. 1 πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον επί δύο έτη από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. 2.Ο εξαγωγέας, ή ο αντιπρόσωπος του, προσκομίζει, μαζί με την αίτησή του για πιστοποιητικό ΕUR. 1, κάθε χρήσιμο δικαιολογητικό έγγραφο το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως απόδειξη ότι για τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορεί να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό ΕUR. 1. Υποχρεούται, κατ αίτηση των αρμοδίων αρχών, να προσκομίσει όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που αυτές θα κρίνουν αναγκαία, προκειμένου να καθοριστεί η ακρίβεια του χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων που μπορούν να επιλεγούν για το προτιμησιακό καθεστώς, καθώς και να δεχθεί οποιονδήποτε έλεγχο των λογιστικών του καταχωρήσεων και των συνθηκών παραγωγής των εμπορευμάτων αυτών από τις εν λόγω αρχές. Ο εξαγωγέας υποχρεούται να φυλάττει για δύο τουλάχιστον έτη τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 3.Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 μπορεί να εκδίδεται μόνον εάν μπορεί να αποτελέσει το αποδεικτικό έγγραφο για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος που προβλέπεται στη συμφωνία. 4.Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου Ι παράγραφος Ι του παρόντος πρωτοκόλλου. Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της Πολωνίας εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Πολωνία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/gr 4 5.Όπου ισχύουν οι διατάξεις σώρευσης του άρθρου 1 ή του άρθρου 2, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Πολωνίας εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν τα πιστοποιητικά ΕUR. 1 σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου και υπό την επιφύλαξη ότι τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται τα πιστοποιητικά ΕUR. 1 ευρίσκονται στην Κοινότητα ή την Πολωνία. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά ΕUR. 1 εκδίδονται μετά από προσκόμιση του αποδεικτικού εγγράφου καταγωγής το οποίο εξεδόθη ή συνετάγη προηγουμένως. Το εν λόγω αποδεικτικό έγγραφο καταγωγής πρέπει να φυλάσσεται τουλάχιστον δύο έτη από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής. 6.Επειδή το πιστοποιητικό ΕUR. 1 συνιστά το αποδεικτικό έγγραφο για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος δασμών και ποσοστώσεων που προβλέπεται από τη συμφωνία, εναπόκειται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξακρίβωση της καταγωγής των εμπορευμάτων και για τον έλεγχο των άλλων ενδείξεων του πιστοποιητικού ΕUR. 1. 7.Οι τελωνειακές αρχές, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση του πιστοποιητικού ΕUR. 1, έχουν το δικαίωμα να ζητούν κάθε αποδεικτικό στοιχείο και να προβαίνουν σε οποιονδήποτε έλεγχο κρίνουν χρήσιμο. 8.Εναπόκειται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής να φροντίζουν για τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εξακριβώνουν, κυρίως, εάν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων συμπληρώθηκε κατά τρόπο που να αποκλείει κάθε δυνατότητα δόλιας προσθήκης. Γι αυτό το λόγο, η περιγραφή των εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται χωρίς κενό διάστιχο. Όταν ο χώρος δεν έχει συμπληρωθεί ες ολοκλήρου, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή, διαγράφοντας το μη συμπληρωθέν τμήμα. 9.Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού ΕUR. 1 πρέπει να αναγράφεται στο χώρο των πιστοποιητικών ΕUR. 1 που προορίζεται για το τελωνείο. 10.Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 εκδίδεται κατά την εξαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής. Τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλιστεί η πραγματική εξαγωγή. Άρθρο 12 Πιστοποιητικά ΕUR. 1 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 10, ένα πιστοποιητικό ΕUR. 1 μπορεί να εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής όταν εξάγεται μόνο μέρος των προϊόντων στα οποία αναφέρεται· στην περίπτωση πιστοποιητικού που καλύπτει σειρές εξαγωγών των ίδιων προϊόντων από τον ίδιο εξαγωγέα προς τον ίδιο εισαγωγέα, για ανώτατο διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης του, το οποίο κατωτέρω αναφέρεται ως «πιστοποιητικό LΤ». 2.Τα πιστοποιητικά LΤ εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, κατά την κρίση των τελωνειακών αρχών του κράτους εξαγωγής και σύμφωνα με την απόφασή τους για την ανάγκη της διαδικασίας αυτής, μόνο όταν η ιδιότητα καταγωγής των εμπορευμάτων προς εξαγωγή πρόκειται να παραμείνει αμετάβλητη για την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού LΤ. Εάν οποιαδήποτε εμπορεύματα δεν καλύπτονται πλέον από το πιστοποιητικό LΤ, ο εξαγωγέας πρέπει να ενημερώσει αμέσως τις τελωνειακές αρχές που έχουν εκδόσει το πιστοποιητικό. 3.Στην περίπτωση που ισχύει η διαδικασία του πιστοποιητικού LΤ, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση πιστοποιητικών ΕUR. 1, τα οποία να φέρουν χαρακτηριστικό διακριτικό σήμα. 4.Η θέση 11 «Θεώρηση του τελωνείου» του πιστοποιητικού ΕUR. 1 πρέπει να θεωρείται, ως συνήθως, από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής. 5.Μία από τις ακόλουθες μνείες πρέπει να σημειώνεται στη θέση 7 του πιστοποιητικού ΕUR. 1: «CΕRΤ1FΙCΑDΟ LΤ VΑLΙDΟ ΗΑSΤΑ ΕL ...» «LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΤ GΥLDΙGΤ ΙΝDΤΙL .. .» «LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΤ GULΤΙG ΒΙS ...» «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ LΤ ΙΣΧΥΟΝ ΜΕΧΡΙ ...» «LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΤΕ VΑLΙD UΝΤΙL .. .» «CΕRΤΙFΙCΑΤ LΤ VΑLΑΒLΕ JUSQUΑU ...» «CΕRΤΙFΙCΑΤΟ LΤ VΑLΙDΟ FΙΝΟ ΑL ...» «LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΑΤ GΕLDΙG ΤΟΤ ΕΝ ΜΕΤ ...» «LΤ-CΕRΤΙFΙCΑDΟ VΑLΙDΟ ΑΤΕ ...» «LΤ-SWLΑDΕCΤWΟ WΑΖΝΕ DΟ ...» «LΤ-ΒΙΖΟΝΥΙΤVΑΝΥ ΕRVΕΝΥΕS .. .-ΙG» «LΤ-ΟSVΕDCΕΝΙ ΡLΑΤΝΕ DΟ .. .»>(ημερομηνία με αραβικούς αριθμούς) 6.Δεν είναι υποχρεωτικό να σημειώνονται στις θέσεις 8 και 9 του πιστοποιητικού LΤ τα σημεία και οι αριθμοί, ο αριθμός και η φύση των δεμάτων και το μεικτό βάρος (kg) ή άλλη μονάδα μετρήσεως (λίτρα, κυβικά μέτρα κ.λπ.). Η θέση 8 πρέπει, πάντως, να περιέχει περιγραφή και ορισμό των εμπορευμάτων που να είναι αρκετά σαφείς, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός τους. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/gr 5 7.Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, το πιστοποιητικό LΤ πρέπει να προσκομίζεται στο τελωνείο εισαγωγής το αργότερο κατά την πρώτη εισαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται. Στην περίπτωση που ο εισαγωγέας πραγματοποιεί πράξεις εκτελωνισμού σε διάφορα τελωνεία του κράτους εισαγωγής, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να του ζητήσουν να προσκομίσει αντίγραφο του πιστοποιητικού LΤ σε κάθε σχετικό τελωνείο. 8.Εφόσον προσκομίστηκε στις τελωνειακές αρχές πιστοποιητικό LΤ, η απόδειξη της καταγωγής των εισαγόμενων εμπορευμάτων παρέχεται, κατά την περίοδο ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού, μέσω των τιμολογίων που πληρούν τους ακόλουθους όρους: 1)στην περίπτωση κατά την οποία σε ένα τιμολόγιο αναγράφονται προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας ή μιας από τις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος πρωτοκόλλου και προϊόντα μη καταγόμενα, ο εξαγωγέας υποχρεούται να κάνει σαφή διάκριση αυτών των δύο κατηγοριών 6) ο εξαγωγέας υποχρεούται να αναγράφει σε κάθε τιμολόγιο τον αριθμό του πιστοποιητικού LΤ με το οποίο συνοδεύονται τα εμπορεύματα, καθώς και την ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύει το εν λόγω πιστοποιητικό, και να αναφέρει την ή τις χώρες από όπου κατάγονται τα εμπορεύματα αυτά. Η αναφορά εκ μέρους του εξαγωγέα επί του τιμολογίου του αριθμού του πιστοποιητικού LΤ μαζί με την ένδειξη της χώρας καταγωγής έχει την έννοια δήλωσης ότι τα εμπορεύματα πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο για να τύχουν προτιμησιακής καταγωγής κατά τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να απαιτούν να συνοδεύονται οι μνείες, των οποίων η αναφορά επί του τιμολογίου προβλέπεται ανωτέρω, από την ιδιόχειρη υπογραφή και την αναγραφή, ολογράφως, του ονοματεπωνύμου του υπογράφοντος· 2)η περιγραφή και ο ορισμός των εμπορευμάτων στα τιμολόγια πρέπει να γίνεται με τρόπο αρκετά ακριβή, ώστε να φαίνεται σαφώς ότι τα εμπορεύματα αναγράφονται και στο πιστοποιητικό LΤ στο οποίο τα τιμολόγια αναφέρονται· 3)τα τιμολόγια μπορούν να συντάσσονται μόνο για εμπορεύματα τα οποία εξάγονται κατά την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού LΤ στο οποίο αναφέρονται. Μπορούν, εντούτοις, να προσκομίζονται στο τελωνείο του τόπου εισαγωγής εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της σύνταξης τους από τον εξαγωγέα. 9.Στο πλαίσιο της διαδικασίας του πιστοποιητικού LΤ, τα τιμολόγια που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορούν να συντάσσονται ή/και να διαβιβάζονται με τηλεπικοινωνιακά μέσα ή με μέσα πληροφορικής. Τα τιμολόγια αυτά γίνονται δεκτά από τα τελωνεία της χώρας εισαγωγής ως απόδειξη της καταγωγής των εισαγόμενων εμπορευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας αυτής. 10.Όταν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής διαπιστώσουν ότι ένα πιστοποιητικό ή/και τιμολόγιο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τα παραδιδόμενα εμπορεύματα, ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. 11.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την εφαρμογή των ρυθμίσεων της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Πολωνίας σχετικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις και με τη χρησιμοποίηση των τελωνειακών εγγράφων. Άρθρο 13 Εκ των υστέρων έκδοση του πιστοποιητικού ΕUR. 1 1.Κατ εξαίρεση, το πιστοποιητικό ΕUR. 1 μπορεί επίσης να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται, όταν δεν έχει εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, αθέλητων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας οφείλει στην αίτηση: — να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία αποστολής των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό ΕUR. 1, — να βεβαιώσει ότι δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό ΕUR. 1 κατά την εξαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων, αναφέροντας τους λόγους. 3.Οι τελωνειακές αρχές δεν μπορούν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό ΕUR. 1, παρά μόνον εάν εξακριβώσουν ότι οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στην αίτηση του εξαγωγέα είναι σύμφωνες με εκείνες του αντίστοιχου φακέλου. Τα εκδιδόμενα εκ των υστέρων πιστοποιητικά ΕUR. 1 πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: « ΝΑCΗΤRΑGLΙCΗ ΑUSGΕSΤΕLLΤ», «DΕLΙVRΕ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ», «RΙLΑSCΙΑΤΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ», «ΑFGΕGΕVΕΝ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ», « ΙSSUΕD RΕΤRΟSΡΕCΤΙVΕLΥ», «UDSΤΕDΤ ΕFΤΕRF0LGΕΝDΕ», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «ΕΧΡΕDΙDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ», «ΕΜΙΤΑDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ», «WΥSΤΑWΙΟΝΕ RΕΤRΟSΡΕΚΤWΝΙΕ». «ΚΙΑDVΑ VΙSSΖΑΜΕΝΟLΕGΕS ΗΑΤΑLLΥΑL», «VΥSΤΑVΕΝΟ DΟDΑΤΕCΝΕ». CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/gr 6 4.Οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 τίθενται στη θέση «Παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού ΕUR. 1. Άρθρο 14 Έκδοση αντιγράφου ΕUR. 1 1.Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού ΕUR. 1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν. 2.Το αντίγραφο που εκδίδεται κατ αυτόν τον τρόπο πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: «DUΡLΙΚΑΤ», «DUΡLΙCΑΤΑ», «DUΡLΙCΑΤΟ», «DUΡLΙCΑΑΤ», «DUΡLΙCΑΤΕ», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUΡLΙCΑDΟ», «SΕGUΝDΑ VΙΑ», «DUΡLΙΚΑΤ», «ΜΑSΟLΑΤ». 3.Οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 τίθενται στη θέση «Παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού ΕUR. 1. 4.Το αντίγραφο επί του οποίου πρέπει να επαναγραφεί η ημερομηνία του αρχικού πιστοποιητικού ΕUR. 1, αρχίζει να ισχύει από αυτή την ημερομηνία. Άρθρο 15 Απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών 1.Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 11, 13 και 14 του παρόντος πρωτοκόλλου, εφαρμόζεται μια απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης των εγγράφων με βάση τα οποία αποδεικνύεται η καταγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ακολουθούν. 2.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, ο οποίος στο εξής ονομάζεται «εγκεκριμένος εξαγωγέας» και ο οποίος πραγματοποιεί συχνά εξαγωγές εμπορευμάτων για τις οποίες είναι δυνατό να εκδοθούν πιστοποιητικά ΕUR. 1 και παρέχει εγγυήσεις ικανοποιητικές για τις τελωνειακές αρχές, για τον έλεγχο της καταγωγής των προϊόντων, να μην προσκομίζει κατά την εξαγωγή στο τελωνείο του κράτους εξαγωγής ούτε το εμπόρευμα ούτε την αίτηση πιστοποιητικού ΕUR. 1 του οποίου αποτελούν αντικείμενο τα εμπορεύματα αυτά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού ΕUR. 1 υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 άδεια ορίζει, κατ επιλογή των τελωνειακών αρχών, ότι η θέση 11 «Θεώρηση του τελωνείου» του πιστοποιητικού ΕUR. 1 πρέπει: 1)είτε να έχει εκ των προτέρων το αποτύπωμα της σφραγίδας του αρμόδιου τελωνείου του κράτους εξαγωγής, καθώς και την υπογραφή, χειρόγραφη ή όχι, ενός υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου 2)είτε να φέρει, από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα, το αποτύπωμα ειδικής σφραγίδας εγκεκριμένης από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, το οποίο να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που υπάρχει στο παράρτημα V του παρόντος πρωτοκόλλου και να μπορεί να τυπώνεται πάνω στα έντυπα. 4.Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), η θέση 7 «Παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού ΕUR. 1 φέρει μία από τις ακόλουθες μνείες: «ΡRΟCΕDΙΜJΕΝΤΟ S1ΜΡLΙFΙCΑDΟ», «FΟRΕΝΚLΕΤ ΡRΟCΕDURΕ», «VΕRΕΙΝFΑCΗΤΕS VΕRFΑΗRΕΝ», «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SΙΜΡLΙFΙΕD ΡRΟCΕDURΕ», «ΡRΟCΕDURΕ SΙΜΡLΙFΙΕΕ», «ΡRΟCΕDURΑ SΕΜΡLΙFΙCΑΤΑ», «VΕRΕΕΝVΟUDΙGDΕ ΡRΟCΕDURΕ», «ΡRΟCΕDΙΜΕΝΤΟ SΙΜΡLΙFΙCΑDΟ», «UΡRΟSΖCΖΟΝΑ ΡRΟCΕDURΑ», «ΕGΥSΖΕRUSΙΤΕΤΤ ΕLJΑRΑS», «ΖJΕDΝΟDUSΕΝΕ RΙΖΕΝΙ». 5.Η θέση 11 «Θεώρηση του τελωνείου» του πιστοποιητικού ΕUR. 1 συμπληρώνεται, ενδεχομένως, από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα. 6.Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας αναφέρει, ενδεχομένως, στη θέση 13 «Αίτηση ελέγχου» του πιστοποιητικού ΕUR. 1 το όνομα και τη διεύθυνση της αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του πιστοποιητικού. 7.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν, στην περίπτωση της απλουστευμένης διαδικασίας, να επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση πιστοποιητικών ΕUR. 1, τα οποία να φέρουν χαρακτηριστικό διακριτικό σήμα. 8.Στις άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 οι αρμόδιες αρχές αναγράφουν, ιδίως: 1)τους όρους υπό τους οποίους συντάσσονται οι αιτήσεις πιστοποιητικών ΕUR. 1 · 2)τους όρους υπό τους οποίους οι αιτήσεις αυτές πρέπει να φυλάσσονται επί δύο τουλάχιστον έτη· 3)στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο 6), την αρχή που είναι αρμόδια να διενεργήσει τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27 του παρόντος πρωτοκόλλου. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/gr 7 9.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων που προβλέπονται στη παράγραφο 27 ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων.10.Οι τελωνειακές αρχές αρνούνται τη χορήγηση των αδειών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στους εξαγωγείς οι οποίοι δεν παρέχουν όλα τα εχέγγυα που οι αρχές αυτές κρίνουν χρήσιμα. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Οφείλουν να το πράττουν όταν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της έγκρισης ή όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν παρέχει πλέον τα σχετικά εχέγγυα. 11.Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας είναι δυνατό να είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τη διαδικασία που οι αρχές αυτές καθορίζουν, σχετικά με τις αποστολές που προτίθεται να πραγματοποιήσει, προκειμένου να μπορέσει το αρμόδιο τελωνείο να διενεργήσει, ενδεχομένως, έλεγχο πριν από την αποστολή του εμπορεύματος. 12.Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να υποβάλλουν τους εγκεκριμένους εξαγωγείς σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνουν απαραίτητο. Οι εν λόγω εξαγωγείς πρέπει να επιτρέπουν τη διενέργεια αυτών των ελέγχων. 13.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την εφαρμογή των ρυθμίσεων της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Πολωνίας σχετικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις και με τη χρησιμοποίηση των τελωνειακών εγγράφων. Αρθρο 16 Αντικατάσταση πιστοποιητικών 1.Η αντικατάσταση ενός ή περισσότερων πιστοποιητικών ΕUR. 1 από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά ΕUR! 1 είναι πάντοτε δυνατή, υπό τον όρο ότι πραγματοποιείται από το τελωνείο ή άλλες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των προϊόντων. 2.Όταν εμπορεύματα καταγωγής Κοινότητας ή Πολωνίας, που εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη με την κάλυψη του πιστοποιητικού ΕUR. 1, υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι ενδιαφερόμενες αρχές πρέπει να εκδίδουν ένα νέο πιστοποιητικό ΕUR. 1, μετά από αίτηση του εξαγωγέα, εφόσον η επεξεργασία ή μεταποίηση που επήλθε είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να θεωρείται ως τελικό πιστοποιητικό ΕUR. 1 για τους στόχους της εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 4.Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να εκδίδεται με βάση γραπτή αίτηση του επανεξαγωγέα, αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενες αρχές ελέγξουν τις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση. Η ημερομηνία και ο αύξων αριθμός του πρωτοτύπου πιστοποιητικού ΕUR. 1 πρέπει να συμπληρώνεται στη θέση 7. Άρθρο 17 Ισχύς των πιστοποιητικών 1.Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 πρέπει να προσκομίζεται, σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης, από το τελωνείο του κράτους εξαγωγής στο τελωνείο του κράτους εισαγωγής, όπου προσκομίζονται τα εμπορεύματα. 2.Τα πιστοποιητικά ΕUR. 1 που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος, όταν η παραβίαση της προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις. 3.Πέραν των περιπτώσεων αυτών, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά ΕUR. 1, όταν τα εμπορεύματα έχουν προσκομισθεί σε αυτές πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Άρθρο 18 Εκθέσεις1.Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται από την Κοινότητα ή από την Πολωνία για έκθεση σε χώρα άλλη από την Πολωνία ή κράτος μέλος της Κοινότητας και που πωλούνται, μετά την έκθεση, για να εισαχθούν στην Πολωνία ή στην Κοινότητα, απολαύουν, κατά την εισαγωγή, των διατάξεων της συμφωνίας, υπό την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο προκειμένου να αναγνωρίζονται ως καταγόμενα από την Κοινότητα ή την Πολωνία και εφόσον αποδεικνύεται με ικανοποιητικό τρόπο για τις τελωνειακές αρχές: 1)ότι ένας εξαγωγέας απέστειλε τα εμπορεύματα αυτά .από την Κοινότητα ή την Πολωνία στη χώρα της έκθεσης και τα εξέθεσε εκεί· 6) ότι ο εξαγωγέας αυτός επώλησε τα εμπορεύματα ή τα παραχώρησε σε παραλήπτη στην Πολωνία ή στην Κοινότητα· 2)ότι τα εμπορεύματα απεστάλησαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά στην Πολωνία ή την Κοινότητα στην κατάσταση που απεστάλησαν στην έκθεση· 3)ότι, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, τα εμπορεύματα δεν χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς, εκτός από την επίδειξη στην έκθεση αυτή. 2.Το πιστοποιητικό εμπορευμάτων ΕUR. 1 πρέπει να προσκομίζεται υπό κανονικές συνθήκες στις τελωνειακές αρχές. Το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης πρέπει να αναγράφονται σε αυτό. Εν ανάγκη, μπορεί να ζητούνται CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/gr 8 συμπληρωματικά αποδεικτικά έγγραφα περί της φύσεως των εμπορευμάτων και των συνθηκών υπό τις οποίες εξετέθησαν. 3.Η παράγραφος 1 είναι εφαρμοστέα για όλες τις εκθέσεις, εμποροπανηγύρεις ή ανάλογες δημόσιες εκδηλώσεις εμπορικού, βιομηχανικού, αγροτικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια των οποίων τα εμπορεύματα παραμένουν υπό τον έλεγχο του τελωνείου, πλην εκείνων που οργανώνονται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικές τοποθεσίες και που έχουν σκοπό να πωλήσουν αλλοδαπά εμπορεύματα. Άρθρο 19 Υποβολή πιστοποιητικών Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος. Οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού. Μπορούν, επιπλέον, να απαιτούν να συμπληρώνεται η διασάφηση εισαγωγής με δήλωση του εισαγωγέα που να βεβαιώνει ότι τα εμπορεύματα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας. Άρθρο 20 Εισαγωγή με χρηματικές αποστολές Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 του παρόντος πρωτοκόλλου, όταν, με την αίτηση του καταθέτοντος τη διασάφηση στο τελωνείο, ένα είδος αποσυναρμολογημένο ή μη συναρμολογημένο, που υπάγεται στα κεφάλαια 84 και 85 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγεται με τμηματικές αποστολές, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, θεωρείται ότι συνιστά ένα μόνο είδος και μπορεί να προσκομισθεί πιστοποιητικό ΕUR. 1 για το πλήρες είδος κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής. Αρθρο 2l Φύλαξη πιστοποιητικών Το πιστοποιητικά ΕUR. 1 φυλάσσονται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος αυτό. Άρθρο 22 Έντυπο ΕUR. 21.Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, ο χαρακτήρας καταγωγής υπό την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, για αποστολές που αποτελούνται αποκλειστικά από καταγόμενα προϊόντα και των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 5 110 Εcu ανά αποστολή, αποδεικνύεται με έντυπο ΕUR. 2, υπόδειγμα του οποίου υπάρχει στο παράρτημα ΙV του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Το έντυπο ΕUR. 2 συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εξαγωγέα ή, υπ ευθύνη των εξαγωγέων, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο.3.Για κάθε αποστολή συμπληρώνεται ένα έντυπο ΕUR. 2. 4.Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση εντύπου ΕUR. 2 υποβάλλει στις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, μετά από αίτημα τους, όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη χρήση του εν λόγω εντύπου. 5.Τα άρθρα 17, 19 και 21 ισχύουν κατ αναλογία για τα έντυπα ΕUR. 2. Άρθρο 23 ΔιαφορέςΗ διαπίστωση μικρών διαφορών μεταξύ των ενδείξεων που περιέχονται στο πιστοποιητικό ΕUR. 1, του εντύπου ΕUR. 2 και εκείνων που περιέχονται στα κατατιθέμενα στο τελωνείο έγγραφα για τη διεξαγωγή των διατυπώσεων εισαγωγής των εμπορευμάτων δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη μη ισχύ του πιστοποιητικού ΕUR. 1, εάν τούτο έχει δεόντως συμπληρωθεί και εάν ανταποκρίνεται προς τα προσκομισθέντα εμπορεύματα. Άρθρο 24 Απαλλαγές από την υποχρέωση απόδειξης καταγωγής 1.Προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο μικροαποστολών από ιδιώτες σε ιδιώτες, ή περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕUR. 1 ή η συμπλήρωση εντύπου ΕUR. 2, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα στερούνται εμπορικού χαρακτήρα και έχει γίνει δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας, δεν υπάρχει δε αμφιβολία περί του αληθούς της εν λόγω δήλωσης. 2.Θεωρούνται ως στερούμενες εμπορικού χαρακτήρα οι εισαγωγές που παρουσιάζουν ευκαιριακό χαρακτήρα ή αφορούν μόνο προϊόντα ατομικής χρήσης των παραληπτών, των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να παρουσιάζουν, από τη φύση τους ή την ποσότητά τους, οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, η συνολική αξία των εν λόγω προϊόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 365 Εcu στην περίπτωση CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/gr 9 μικροαποστολών ή τα 1 025 Εcu στην περίπτωση προϊόντων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών. Αρθρο 25 Ποσά εκφρασμένα σε Εcu 1.Τα ποσά σε εθνικό νόμισμα του κράτους εξαγωγής που ισοδυναμούν με τα ποσά που εκφράζονται σε Εcu καθορίζονται από το κράτος εξαγωγής και ανακοινώνονται στα άλλα μέρη της συμφωνίας. Όταν αυτά τα ποσά είναι ανώτερα από τα ποσά που καθορίζονται από το κράτος εισαγωγής, τότε το κράτος εισαγωγής τα δέχεται εάν tο εμπόρευμα τιμολογείται στο νόμισμα του κράτους εξαγωγής ή κάποιας άλλης χώρας από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος πρωτοκόλλου. Εάν το εμπόρευμα τιμολογείται στο νόμισμα ενός άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας, το κράτος εισαγωγής αναγνωρίζει το ποσό που γνωστοποίησε η ενδιαφερόμενη χώρα. 2.Μέχρι και τις 30 Απριλίου 1993, το Εcu που χρησιμοποιείται σε εθνικό νόμισμα μιας συγκεκριμένης χώρας, είναι η αντίστοιχη αξία, σε εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, του Εcu κατά την ημερομηνία της 3ης Οκτωβρίου 1990. Για κάθε περίοδο διάρκειας δύο ετών, είναι η αντίστοιχη αξία, σε εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, του Εcu κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα ίου μηνός Οκτωβρίου τον έτους που προηγείται αυτής της περιόδου τον δύο ετών. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο Άρθρο 26 Ανακοίνωση αποτυπωμάτων σφραγίδων και διευθύνσεων Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και οι τελωνειακές αρχές της Πολωνίας ανακοινώνουν αμοιβαία, μέσω της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία τους για την έκδοση των πιστοποιητικών ΕUR. 1 και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση των πιστοποιητικών ΕUR. 1 και τον έλεγχό τους, καθώς και των εντύπων ΕUR. 2. Άρθρο 27 Έλεγχος των πιστοποιητικών ΕUR. 1 και των εντύπων ΕUR. 2 1.Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών ΕUR. 1 και των εντύπων ΕUR. 2 πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή του εν λόγω εμπορεύματος. 2.Για τον εκ των υστέρων έλεγχο των πιστοποιητικών ΕUR. 1, τα έγγραφα εξαγωγής, ή τα επέχοντα θέση αυτών αντίγραφα των πιστοποιητικών ΕUR. 1, πρέπει να φυλάσσονται για δύο τουλάχιστον έτη από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. 3.Για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, τα κράτη μέλη της Κοινότητας και η Πολωνία παρέχουν αμοιβαία συνδρομή μέσω των αντίστοιχων διοικήσεων των τελωνείων τους, για τον έλεγχο της γνησιότητας και της ακρίβειας των πιστοποιητικών ΕUR. 1, περιλαμβανομένων και εκείνων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5, καθώς και των εντύπων ΕUR. 2, και της ορθότητας των πληροφοριών σχετικά με την καταγωγή των εν λόγω προϊόντων. 4.Οσάκις πιστοποιητικό ΕUR. 1 εκδόθηκε υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 και αφορά εμπορεύματα επανεξαχθέντα στην κατάσταση που ευρίσκοντο, οι τελωνειακές αρχές της χώρας προορισμού πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν, στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας, τα ακριβή αντίγραφα του ή των πιστοποιητικών ΕUR. 1 τα οποία έχουν εκδοθεί προηγουμένως και αφορούν τα εμπορεύματα αυτά. 5.Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής επιστρέφουν το πιστοποιητικό ΕUR. 1 ή το έντυπο ΕUR. 2 ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, σημειώνοντας, ενεδεχομένως, τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους που δικαιολογούν έρευνα. Τα σχετικά εμπορικά έγγραφα ή αντίγραφο τους επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό ΕUR. 1 ή το έντυπο ΕUR. 2 και οι τελωνειακές αρχές παρέχουν όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν και από τις οποίες συνάγεται ότι οι μνείες του πιστοποιητικού ΕUR. 1 ή του εντύπου ΕUR. 2 είναι ανακριβείς. 6.Εάν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, παρέχουν στον εισαγωγέα το δικαίωμα παραλαβής των εμπορευμάτων με την επιφύλαξη των συντηρητικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία. 7.Τα αποτελέσματα του εκ των υστέρων ελέγχου γνωστοποιούνται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής το συντομότερο δυνατό. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να επιτρέπουν τη διαπίστωση του κατά πόσον το πιστοποιητικό ΕUR. 1 ή το έντυπο ΕUR. 2 εφαρμόζονται επί των εν λόγω εμπορευμάτων και του εάν τα εμπορεύματα αυτά μπορούν, πράγματι, να τύχουν της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος. Εάν, σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών, δεν υπάρχει απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία της αίτησης ελέγχου, ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της αυθεντικότητας του εν λόγω εντύπου ή την πραγματική καταγωγή των προϊόντων, οι αρχές που έχουν ζητήσει πληροφορίες αρνούνται, εκτός CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/gr 10 ανωτέρας βίας ή εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των γενικών προτιμήσεων, που προβλέπει η συμφωνία. 8.Όταν οι αμφισβητήσεις αυτές δεν μπορούν να διασαφηνιστούν ανάμεσα στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής και εκείνες του κράτους εξαγωγής, ή δημιουργούν πρόβλημα ερμηνείας του παρόντος πρωτοκόλλου, τότε υποβάλλονται στην επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας. 9.Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών του κράτους εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας του συγκεκριμένου κράτους. 10.Όταν η διαδικασία ελέγχου ή άλλη διαθέσιμη πληροφορία δείχνει ότι έχει γίνει παράβαση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα ή η Πολωνία, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως του άλλου μέρους, διεξάγουν τις κατάλληλες έρευνες ή κανονίζουν τη διεξαγωγή ερευνών, επειγόντως, για να προσδιοριστούν και να σταματήσουν παρόμοιες παραβάσεις· για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα ή η Πολωνία μπορεί να ζητήσει τη συμμετοχή του άλλου μέρους στις έρευνες αυτές. 11.Όταν η διαδικασία ελέγχου ή άλλη διαθέσιμη πληροφορία δείχνει ότι έχει γίνει παράβαση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου, τα προϊόντα μπορεί να γίνουν αποδεκτά ως καταγόμενα προϊόντα σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, μόνο μετά από τη συμπλήρωση των πλευρών της διοικητικής συνεργασίας, που περιλαμβάνονται στο παρόν πρωτόκολλο, που έχουν αρχίσει, συμπεριλαμβανομένης ιδιαίτερα της διαδικασίας ελέγχου. Παρομοίως, τα προϊόντα δεν έχουν τη μεταχείριση των καταγόμενων σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο προϊόντων, μόνο μετά τη συμπλήρωση της διαδικασίας ελέγχου. Άρθρο 28 ΚυρώσειςΕπιβάλλονται κυρώσεις κατά παντός ο οποίος συμπληρώνει ή μεριμνά για τη συμπλήρωση εγγράφου που περιέχει ανακριβή στοιχεία, για να γίνει δεκτό εμπόρευμα με το ευεργέτημα του προτιμησιακού καθεστώτος. Άρθρο 29 Ελεύθερες ζώνες Τα κράτη μέλη και η Πολωνία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάσσουν τα εμπορεύματα που ανταλλάσσονται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού ΕUR. 1 και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη που βρίσκεται στο έδαφος τους, από το να αντικαθίστανται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στη διατήρηση τους στην αρχική τους κατάσταση. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Αρθρο 30 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου 1.Ο όρος «Κοινότητα» που χρησιμοποιείται στο παρόν πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια. Ο όρος «προϊόντα καταγωγής Κοινότητας» δεν καλύπτει τα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας. 2.Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 31. Αρθρο 31 Ειδικοί όροι 1.Εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις αντί του άρθρου 1 και οι αναφορές στο άρθρο αυτό ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για το παρόν άρθρο. 2.Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως: 1.προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας: 1)τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια 6) τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Θέουτα και στη Μελίλια, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι: i) τα εν λόγω προϊόντα αποτέλεσαν αντικείμενο επαρκών κατεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος πρωτοκόλλου, ή ii) τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται από την Πολωνία ή την Κοινότητα, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, εφόσον τα προϊόντα αυτά υποβλήθηκαν σε εργασίες ή μεταποιήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/gr 11 2.προϊόντα καταγωγής Πολωνίας: 1)προϊόντα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στην Πολωνία. 6) τα προϊόντα τα παραγόμενα στην Πολωνία, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι: i) τα εν λόγω προϊόντα αποτέλεσαν το αντικείμενο επαρκών κατεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος πρωτοκόλλου, ή ii) τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, εφόσον τα προϊόντα αυτά έχουν υποβληθεί σε κατεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις που. αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3. 3.Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ένα μόνον έδαφος. 4.Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποχρεούται να αναγράψει τις ενδείξεις «Πολωνία» και «Θέουτα» ή «Μελίλια» στη θέση 2 του πιστοποιητικού ΕUR.1. Επιπλέον, στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, ο χαρακτήρας καταγωγής πρέπει να αναγράφεται στη θέση 4 του πιστοποιητικού ΕUR. 1. 5.Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου στη Θέουτα και στη Μελίλια. ΤΙΤΛΟΙ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 32 Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου Το συμβούλιο σύνδεσης εξετάζει, ανά διετή διαστήματα, ή όταν το ζητήσει η Πολωνία ή η Κοινότητα, την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου αυτού, για την ενδεχόμενη επιβολή τροποποιήσεων ή προσαρμογών. Η εξέταση αυτή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη της τη συμμετοχή των συμβαλλόμενων μερών στις ζώνες ελεύθερου εμπορίου ή σε τελωνειακές ενώσεις με τρίτες χώρες. Άρθρο 33 Επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας 1.Συγκροτείται επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τη διοικητική συνεργασία, αποσκοπώντας στην ορθή και ενιαία εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, και θα αναλάβει να φέρει εις πέρας κάθε άλλη αποστολή στον τελωνειακό τομέα που ενδέχεται να της ανατεθεί. 2.Η επιτροπή απαρτίζεται, αφενός, από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και υπαλλήλους των γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι αρμόδιες για τελωνειακά δέματα και, αφετέρου, από εμπειρογνώμονες που ορίζει η Πολωνία. Άρθρο 34 Προϊόντα πετρελαίου Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ εξαιρούνται προσωρινά από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου. Εντούτοις, οι διατάξεις σχετικά με τη διοικητική συνεργασία ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για τα προϊόντα αυτά. Άρθρο 35 ΠαραρτήματαΤα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Άρθρο 36 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου Η Κοινότητα και η Πολωνία λαμβάνουν τα αναγκαία για την εκτέλεση του παρόντος πρωτοκόλλου μέτρα. Άρθρο 37 Διακανονισμοί με την Ουγγαρία και την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη σύναψη διακανονισμών με την Ουγγαρία και την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, που να εξασφαλίζουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν μεταξύ τους τα λαμβανόμενα για το σκοπό αυτό μέτρα. Άρθρο 38 Διαμετακόμιση ή αποθήκευση εμπορευμάτων Οι διατάξεις της συμφωνίας ενδέχεται να εφαρμοστούν σε εμπορεύματα τα οποία τηρούν τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της συμφωνίας, ευρίσκονται ή υπό καθεστώς διαμετακόμισης ή στην Κοινότητα ή την Πολωνία ή, στο βαθμό που ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2, στην Ουγγαρία ή την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, αποθηκευμένα προσωρινά σε τελωνειακές αποθήκες ή ελεύθερες ζώνες. Για τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να κατατεθούν στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής, σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την προαναφερθείσα ημερομηνία, το πιστοποιητικό ΕUR. 1 επικυρωμένο εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους εξαγωγής και έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν απευθείας. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/gr 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σημειώσεις ΠρόλογοςΟι παρούσες σημειώσεις εφαρμόζονται επίσης, όπου χρειάζεται, σε όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μη καταγόμενες ύλες, ακόμα και σε εκείνα που δεν αποτελούν αντικείμενο των ειδικών όρων που μνημονεύονται στον πίνακα του παραρτήματος 11 και τα οποία υπόκεινται απλώς στον κανόνα αλλαγής κλάσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Σημείωση 1 1.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραχ9έν προϊόν. Στην πρώτη στήλη δίνεται ο αριθμός της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και στη δεύτερη η περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σ αυτή την κλάση ή κεφάλαιο στο εναρμονισμένο σύστημα. Για κά9ε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες δίνεται ένας κανόνας στη στήλη 3. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αρι9μός της πρώτης στήλης φέρει ένα «ex», αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας στη στήλη 3 εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 1.2. Όταν περισσότερες κλάσεις συγκεντρώνονται στη στήλη 1 ή αναφέρεται στη στήλη αυτή ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, ο σχετικός κανόνας που αναφέρεται στη στήλη 3 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή στις κλάσεις που είναι συγκεντρωμένες στη στήλη 1. 1.3. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κά9ε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τον κανόνα που δίνεται παραπλεύρως στη στήλη 3. Σημείωση 2 2.1. Ο όρος «κατασκευή» καλύπτει κά9ε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της «συναρμολόγησης», ή ακόμη ειδικές εργασίες. Βλέπε όμως και σημείωση 3.5 στη συνέχεια. 2.2. Ο όρος «ύλη» καλύπτει όλες τις μορφές συστατικών υλικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. 2.3. Ο όρος «προϊόν» αναφέρεται στο προϊόν που έχει κατασκευασθεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη διαδικασία κατασκευής. 2.4. Ο όρος «εμπορεύματα» καλύπτει τόσο τις ύλες όσο και τα προϊόντα. Σημείωση 3 3.1. Σε περίπτωση που κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, εφαρμόζεται ο κανόνας «της αλλαγής κλάσης», όπως αυτός ορίζεται στο άρθο 4 παράγραφος 1. Αν ο όρος της «αλλαγής κλάσης» εφαρμόζεται στις κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα, τότε αυτός ο όρος αναφέρεται στον κανόνα στη στήλη 3. 3.2. Η κατεργασία ή η μεταποίηση που απαιτείται από έναν κανόνα της στήλης 3 αφορά μόνο τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. Κατ αναλογία, οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται σε έναν κανόνα στη στήλη 3 εφαρμόζονται μόνο για τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. 3.3. Όταν ένας κανόνας ορίζει ότι «ύλες κάθε κλάσης» μπορούν να χρησιμοποιούνται, οι ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης, με την επιφύλαξη, πάντως, ειδικών περιορισμών που μπορεί να αναφέρονται στον κανόνα. Εντούτοις, η έκφραση «κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης ...» σημαίνει ότι μόνον ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση με εκείνη του προϊόντος και των οποίων η περιγραφή είναι διαφορετική από εκείνη του προϊόντος όπως αναγράφεται στη στήλη 2 του πίνακα μπορούν να χρησιμοποιούνται 3.4. Αν ένα προϊόν που κατασκευάζεται από μη καταγόμενες ύλες και το οποίο απέκτησε το χαρακτήρα καταγωγής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταποίησης με εφαρμογή του κανόνα της αλλαγής κλάσης ή του κανόνα που καθορίζεται επί του προκειμένου στον πίνακα, χρησιμοποιείται ως ύλη στη διαδικασία κατασκευής ενός άλλου προϊόντος, τότε δεν υπόκειται στον κανόνα του πίνακα ο οποίος εφαρμόζεται στο προϊόν στο οποίο είναι ενσωματωμένο. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα Ι/gr 1 Παραδείγματος χάρη: Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας προβλέπει ότι η αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να ενσωματωθούν δεν πρέπει να υπερβεί το 40 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από «ημιτελή προϊόντα σφυρηλατήσεων από χαλυβοκράματα» της κλάσης 7224. Αν το ημικατεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε στην εν λόγω χώρα με σφυρηλάτηση ενός μη καταγόμενου μύδρου, το ημικατεργασμένο προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο απόκτησε ήδη την ιδιότητα του καταγόμενου προϊόντος, με εφαρμογή του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης 7224. Το ημικατεργασμένο αυτό προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν στον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κινητήρα της κλάσης 8407, χωρίς να χρειάζεται να ληφθεί υπόψη αν αυτό το ημικατεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε ή όχι στο ίδιο εργοστάσιο που κατασκευάστηκε ο κινητήρας. Η αξία του μη καταγόμενου μύδρου δεν πρέπει, λοιπόν, να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της οξιάς των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται. 3.5. Ακόμη και αν τηρούνται ο κανόνας της αλλαγής κλάσης ή οι άλλοι κανόνες που αναφέρονται στον πίνακα, το τελικό προϊόν δεν αποκτά την καταγωγή αν ή εργασία που υπέστη είναι ανεπαρκής κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 3. 3.6. Η μονάδα που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής είναι το προϊόν που θεωρείται σα βασική μονάδα για τον προσδιορισμό της κατάταξης που βασίζεται στην ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος. Όσον αφορά τους συνδυασμούς προϊόντων (sets), οι οποίοι κατατάσσονται με εφαρμογή του γενικού κανόνα 3, η μονάδα που λαμβάνεται υπόψη πρέπει να προσδιορίζεται για καθένα από τα είδη που αποτελούν το συνδυασμό. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης στους συνδυασμούς των κλάσεων 6308, 8206 και 9605. Επομένως:— όταν ένα προϊόν, που αποτελείται από μία ομάδα ή από ένα σύνολο συναρμολβγηθέντων ειδών, κατατάσσεται σύμφωνα με τους όρους του εναρμονισμένου συστήματος σε μία και μόνο κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα προσδιορισμού του, — όταν μία αποστολή αποτελείται από έναν αριθμό ταυτόσημων προϊόντων κατατασσόμενων στην (δια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής, — όταν, σύμφωνα με το γενικό κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται και με τα εμπορεύματα που περιέχουν, πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής. Σημείωση4.1. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα κατεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται, και από αυτό συνάγεται ότι οι περαιτέρω κατεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα της καταγωγής, και ότι, αντίθετα, οι κατεργασίες ή μεταποιήσεις που παραμένουν κάτω από αυτό το κατώφλι δεν προσδίδουν την ιδιότητα της καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται, η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο λιγότερο προχωρημένο επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο περισσότερο προχωρημένο δεν επιτρέπεται 4.2. Όταν ένας κανόνας στον πίνακα καθορίζει ότι ένα προϊόν μπορεί να κατασκευαστεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται, προφανώς, να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι ύλες. Παραδείγματος χάρη: Ο κανόνας για τα υφάσματα προβλέπει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ουσίες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα οι φυσικές ίνες και οι χημικές ουσίες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ή μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί. Κατά συνέπεια, αν στον ίδιο κανόνα ένας περιορισμός αναφέρεται για μία όλη και άλλοι περιορισμοί για άλλες ύλες, οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται μόνο για τις ύλες που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί Παραδείγματος χάρη: Ο κανόνας για τις ραπτομηχανές προβλέπει, κυρίως, ότι ο μηχανισμός τάσης της κλωστής, όπως και ο μηχανισμός του ζικ-ζακ, πρέπει να είναι καταγόμενοι. Αυτοί οι δύο περιορισμοί εφαρμόζονται μόνον αν οι μηχανισμοί στους οποίους αναφέρεται καθένας απ αυτούς έχουν πράγματι ενσωματωθεί στη ραπτομηχανή. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα Ι/gr 2 4.3. Όταν ένας κανόνας προβλέπει στον πίνακα ότι ένα προϊόν πρέπει να κατασκευαστεί από μία καθορισμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει, προφανώς, τη χρήση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να πληρούν τον κανόνα. Παραδείγματος χάρη: Ο κανόνας για την κλάση 1904, ο οποίος εξαιρεί ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ορυκτών αλάτων, χημικών θυσιών ή άλλων προσθετικών, κατά το μέτρο που δεν παίρνονται από δημητριακά. Παραδείγματος χάρη: Στην περίπτωση ενός είδους που κατασκευάζεται από υφάσματα μη υφασμένα, αν προβλέπεται ότι είδος αυτού του τύπου μπορεί να κατασκευάζεται μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν μπορούν κανονικά να κατασκευαστούν από νήματα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται σε κατάσταση κατεργασίας η οποία είναι προγενέστερη του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. Βλέπε επίσης τη σημείωση 7.3 όσον αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά, 4.4. Αν προβλέπονται σ έναν κανόνα του πίνακα δύο ή περισσότερα ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να προστεθούν. Επομένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία εφαρμόζονται σε ειδικά προϊόντα ύστερα από αυτές τις διατάξεις. Σημείωση 5 5.1. Ο όρος «φυσικές ίνες» όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές και πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια που μπορούν να βρεθούν πριν τη νηματοποίηση, περιλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει βριστεί αλλιώς, ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί. 5.2. Ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονάπλων ή βοοειδών) της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής καταγωγής των κλάσεων 5301 έως 5305. 5.3. Οι όροι «κλωστοϋφαντουργικοί πολτοί», «χημικές ουσίες» και «ύλες που προορίζονται γ« την κατασκευή χαρτιού» που χρησιμοποιούνται στον πίνακα, προσδιορίζουν τις μη υφαντικές ύλες (οι οποίες δηλαδή δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63) που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νήματα ή ίνες από χαρτί 5.4. Ο όρος «τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς» που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507. Σημείωση 6 6.1. Για τα ανάμεικτα προϊόντα τα οποία κατατάσσονται στις κλάνεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο στον πίνακα μιας παραπομπής στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες κλωστοϋφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους όταν, στο σύνολό τους, αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης παρακάτω της σημειώσεις 6.3 και 6.4). 6.2. Εντούτοις, η ανοχή αυτή εφαρμόζεται μόνο στα ανάμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες βάσης. Οι υφαντικές βασικές ύλες είναι οι ακόλουθες: — μετάξι, — μαλλί, — χοντροειδείς ζωικές τρίχες, — λεπτές ζωικές τρίχες. — τρίχες χαίτης και ουράς ίππων, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα Ι/gr 3 — βαμβάκι, — ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί, — λινάρι, — κάνναβι, — γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου, — σισάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Αgaνe, — κοκοφοίνικας, άβακας, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες, — συνθετικές ίνες συνεχείς, — τεχνητές ίνες συνεχείς, — συνθετικές ίνες μη συνεχείς, — τεχνητές ίνες μη συνεχείς. Παραδείγματος χάρη: Ένα νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από ίνες από βαμβάκι της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό), μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10 % κατά αξία νήματος. Παραδείγματος χάρη: Ένα ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα σύμμεικτο. Επομένως, συνθετικά νήματα που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (κατασκευή από χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό) ή νήματα από μαλλί ή συνδυασμών των δύο τύπων, που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από φυσικές ίνες που δεν έχουν χτενιστεί ή λαναριστεί ή έχουν προετοιμαστεί με άλλο τρόπο για νηματοποίηση), μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10% κατά αξία νήματος. Παραδείγματος χάρη: Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα ύφασμα από βαμβάκι της κλάσης 5210, θεωρείται ότι είναι ένα σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ύφασμα από βαμβάκι είναι αυτό το ίδιο ένα σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από υφαντικές ύλες βάσης που κατατάσσονται σε δύο ξεχωριστές κλάσεις ή αν τα νήματα από βαμβάκι που χρησιμοποιή9ηκαν είναι και αυτά σύμμεικτα. Παραδείγματος χάρη: Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα συν9ετικό ύφασμα της κλάσης 5407, είναι τότε προφανές ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο διαφορετικές υφαντικές ύλες βάσης και η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι συνεπώς σύμμεικτο ύφασμα. Παραδείγματος χάρη: Ένας τάπητας φουντωτός, κατασκευασμένος με τεχνητά νήματα και νήματα από βαμβάκι, με ένα υπόθεμα από γιούτα, είναι ένα σύμμεικτο προϊόν γιατί χρησιμποποιούνται τρεις βασικές υφαντικές ύλες. Οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα στάδιο της κατασκευής πιο προχωρημένο από εκείνο που προβλέπεται από τον κανόνα, μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό τον όρο ότι το ολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10 % του βάρους των υφαντικών υλών του τάπητα. Έτσι, τα τεχνητά νήματα, το υπόθεμα από γιούτα ή/και τα νήματα από βαμβάκι μπορούν να εισαχθούν κατά το στάδιο της κατασκευής στο μέτρο που πληρούνται οι όροι βάρους. 6.3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν «νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα», αυτή η εξαίρεση είναι 20 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όσον αφορά τα νήματα. 6.4. Στην περίπτωση προϊόντων που σχηματίζονται από μία ψυχή που αποτελείται είτε από μια λεπτή λουρίδα αργιλίου, είτε από μια ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, φάρδους που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά, η ψυχή αυτή έχει ενσωματωθεί με κόλλημα μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η εξαίρεση αυτή είναι 30 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όσον αφορά την ψυχή αυτή. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα Ι/gr 4 Σημείωση 7 7.1. Για τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο, στον πίνακα, μιας υποσημείωσης που παραπέμπει στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, είδη στολισμού και συμπληρωματικά είδη ένδυσης από υφαντικές ύλες, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το σχετικό έτοιμο προϊόν, μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε άλλη κλάση από εκείνη του προϊόντος και ότι το βάρος τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής εκ του εργοστασίου των υφαντικών υλών που ενσωματώθηκαν. 7.2. Τα είδη στολισμού, τα συμπληρωματικά είδη ένδυσης και τα άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, τα οποία περιέχουν υφαντουργικές ύλες, δεν είναι υποχρεωτικό να πληρούν τους όρους της στήλης 3, ακόμη και αν δεν καλύπτονται από τη σημείωση 4.3. 7.3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της σημείωσης 4.3, μη καταγόμενα είδη στολισμού ή συμπληρωματικά είδη ένδυσης ή άλλα μη καταγόμενα προϊόντα τα οποία δεν περιέχουν υφαντικές ύλες, μπορούν, σε όλες τις περιπτώσεις, να χρησιμοποιούνται ελεύθερα όταν δεν μπορούν να κατασκευαστούν από ύλες οι οποίες αναφέρονται στη στήλη 3 του πίνακα. Παραδείγματος χάρη: Αν ένας κανόνας στον πίνακα προβλέπει για ένα ειδικό είδος από υφαντική ύλη, όπως μια μπλούζα, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή αυτά δεν μπρουν να κατασκευαστούν από υφαντικές ύλες. 7.4. Όταν εφαρμόζεται ένας κανόνας ποσοστού, η αξία των ειδών στολισμού και των συμπληρωματικών ειδών ένδυσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα Ι/gr 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Δασμολογική κλάση Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κατεψυγμένο κρέας βοοειδών της κλάσης 0202 0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας βοοειδών, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο της κλάσης 0201 0206 Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση το ολόκληρο σφάγιο των κλάσεων 0201 έως 0205 0210 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας και τα παραπροϊόντα σφαγίων των κλάσεων 0201 έως 0206 και 0208, και τα συκώτια πουλερικών της κλάσης 0207 0302 έως 0305 Ψάρια, άλλα από τα ζωντανά Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 0402, 0404 έως 0406 Γαλακτοκομικά προϊόντα Κατασκευή από ύλες οποιανδήποτε κλάσεων, με εξαίρεση τα γάλα και την κρέμα γάλακτος των κλάσεων 0401 ή 0402 0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάο Κατασκευή στην οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει ήδη να είναι καταγόμενες, — όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και Grapefruit) της κλάσης 2009 πρέπει να είναι καταγόμενοι, και — η αξία οποιασδήποτε ύλης του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 0% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 0408 Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα αυγά πτηνών της κλάσης 0407 ex «502 Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξεργασμένες Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και τέντωμα τριχών ex 0506 Ακατέργαστα κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/ Παράρτημα ΙΙ/gr 1 (1) (2) (3) 0710 έως 0713 Βρώσιμα λαχανικά, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, προσωρινά διατηρημένα, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 0710, ex 0711 για τα οποία οι ισχύοντες κανόνες εκτίθενται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 0710 Καλαμπόκι γλυκό (παρασκευασμένο ή μη στον ατμό ή βρασμένο στο νερό), κατεψυγμένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι ex 0711 Καλαμπόκι γλυκό, προσωρινά διατηρημένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι 0811 Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: — Με προσθήκη ζάχαρης Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 0812 Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρηση τους), αλλά ακατάλληλα για τη διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 0813 Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι 0806. Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος, του κεφαλαίου αυτού Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 0814 Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές κατεψυγμένες σε άλμη ή σε θειωμένο νερό ή σε άλλα συντηρητικά διαλύματα. Κατασκευή κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενοι καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι ex κεφάλαιο 11 Προϊόντα αλευροποιίας- βύνη, άμυλα κάθε είδους, ινουλίνη, γλουτένη, εκτός εκείνων της κλάσης ex 1106 Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ρίζες και βολβοί της κλάσης 0714 ή τα φρούτα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα ex 1106 Άλευρα και σιμιγδάλια από αποξηραμένα και αποφλοιωμένα όσπρια της κλάσης 0713 Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης 0708 1301 Γομαλάκα, φυσικές γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και βάλσαμα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της κλάσης 1301 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 Vο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 2 (1) (2) (3) « 1302 Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, τροποποιημένα Παραγωγή από μη τροποποιημένα βλεννώδη και φυτικά παράγωγα 1S0Ι Λίπος χοιρινό με την ονομασία «Saindοux». Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών — Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0203, 0206 ή 0207 ή τα κόκαλα της κλάσης 0506 — Άλλα Κατασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0207 . 1502 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα (ξίγκια) ή λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών — Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός εκείνων της κλάσης 0201, 0202, 0204 ή 0206 ή από κόκαλα της κλάσης 0506 — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 1504 Λίπη και έλαια και τα κλάσματα τους, ψαριών ή θαλάσσιων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα: — Στερεά κλάσματα ιχθυελαίων και λίπη και έλαια θαλάσσιων θηλαστικών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπερυλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1504 — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1505 Διυλισμένη λανολίνη Κατασκευή από ακατέργαστο εριολίπος της κλάσης 1505 1506 Άλλα λίπη και έλαια ζωικά και τα κλάσματα τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα — Στερεά κλάσματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπερυλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1506 - Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1507 έως 1515 Πηγμένα φυτικά έλαια και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα — Στερεά κλάσματα, εκτός εκείνων του λαδιού Jοjοba Κατασκευή από άλλες ύλες των κλάσεων 1707 έως 1515 — Άλλα εκτός: — του λαδιού Τung, του κεριού Μyrica και του κεριού Ιαπωνίας — εκείνων για τεχνική ή βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων ανθρώπινης διατροφής Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 3 (1) (2) (3) ex Ι516 Ζωικά και φυτικά έλαια και λίπη και τα κλάσματα τους, επανεστεροποιημένα, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές και ζωικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1517 Βρώσιμα υγρά μείγματα από φυτικά έλαια των κλήσεων 1707 έως 1515 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1519 Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες χαρακτηριζόμενες ως τεχνητοί κηροί Κατασκευή από ύλες οποιανδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών οξέων της κλάσης 1519 1601 Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με δάση τα προϊόντα αυτά Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 1602 Άλλα παρασκευάσματα ή διατηρημένα κρέατα, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 1603 Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή καρκινοειδών (μαλακοστράκων), μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 πάντως όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα πρέπει να είναι καταγόμενα 1604 Παρασκευασμένα ή διατηρημένα ψάρια. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια και αυγοτάραχα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1605 Καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μαλακόστρακα, μαλάκια και λοιπά ασπόνδυλα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα ex 1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από ζαχαρότευτλα και χημικά αγνή σακχαρόζη, σε στερεά κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 Vο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1702 Άλλα σάκχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόςη), χημικώς καθαρά, σε στερεά κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα — Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη — Άλλα αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1702 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1703 Μελάσες που προκύπτουν κατά την εξαγωγή ή τη διύλιση της ζάχαρης, αρωματισμένες ή με χρωστικές ουσίες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα Ιl/gr 4 (1) (2) (3) 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1901 Εκχυλίσματα δύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κά8ε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού — Εκχύλισμα βύνης Κατασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10 — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, Gnοcchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά (εκτός του σκληρού σίτου), το κρέας, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα ή μαλάκια πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το άμυλο πατάτας, της κλάσης 1108 1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα: — Χωρίς προσθήκη κακάου: — Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα Κατασκευή από ύλες κά8ε κλάσης. Ωστόσο, οι κόκκοι και οι σπάδικες γλυκού καλαμποκιού παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι, των κλάσεων 2001, 2004 και 2005 και το γλυκό καλαμπόκι άβραστο ή βρασμένο στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένο της κλάσης 0710, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται — Άλλα Παρασκευή κατά την οποία: — τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και τα παράγωγά τους (με εξαίρεση το καλαμπόκι του είδους «Ζea Ιndurau» και τον σκληρό σίτο και τα παράγωγα τους) πρέπει να λαμβάνονται ες ολοκλήρου, και — η αξία των χρησιμοποιηθέντων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος — Με προσθήκη κακάου Παρασκευή από ύλες κάθε κλάσης, με εξαίρεση ύλες της κλάσης 1806, κατά την οποία η αξία των υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες του κεφαλαίου 11 CΕΕ/CΕCΑ(1) (2) (3) 2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά, φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ντομάτες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 2003 Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ: Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μανιτάρια και τρούφες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2004 και 2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα και διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα ή μη Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2006 Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2008 Καρποί και φρούτα και άλλα 6ρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δενκατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: — Φρούτα και ξηροί καρποί, παρασκευασμένα όχι με ατμό ούτε βρασμένα στο νερό, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, κατεψυγμένα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και ξηροί καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα — Ξηροί καρποί, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη ούτε οινόπνευμα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται υπερβαίνει το 60 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2009 Χυμοί φρούτων (συμπεριλαμβανομένου και του μούστου σταφυλιών) χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 (που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2101 Φρυγμένο κιχώριο και τα εκχυλίσματα αυτού, συμπυκνώματα και αποστάγματα αυτού Κατασκευή κατά την οποία το χρησιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο ex 2103 — Σάλτσες και παρασκευάσματα αυτών ανάμεικτα αρτύματα και καρυκεύματα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και αλεύρια σιναπιού ή παρασκευασμένη μουστάρδα — Παρασκευασμένη μουστάρδα Κατασκευή από αλεύρι σιναπιού ή από άλφιτο CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 6 (1) (2) (3) ex 2104 — Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματα αυτών — Σύνθετα ομοιογενοποιημένα είδη διατροφής Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005 Θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας της κλάσης στην οποία θα κατατασσόταν το προϊόν με τη μη συσκευασμένη μορφή του ex 2106 Γλυκά σιρόπια, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2201 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα νερά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2202 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και ότι όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και grapefruit) πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι ex 2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια, περιλαμβανομένων και των ενισχυμένων κρασιών, και μούστος από σταφύλια με προσθήκη αλκοόλης Κατασκευή από άλλους μούστους 2205, ex 2207, ex 220g και ex 2209 Τα ακόλουθα προϊόντα που περιέχουν ουσίες από σταφύλια: βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια αρωματισμένα με φυτά ή αρωματικές ουσίες αιθυλική αλκοόλη και άλλα οινοπνεύματα, μετουσιωμένα ή όχι- οινοπνεύματα, λικέρ και άλλα αλκοολούχα ποτά- σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα για την παρασκευή ποτών ξίδι Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα σταφύλια και κάθε παράγωγό τους ex 2208 Ουίσκι με αλκοολικό τίτλο κάτω του 50% κατ όγκο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων οινοπνευμάτων δημητριακών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15 της τιμής εργοστασίου του προϊόντος ex 2303 Κατάλοιπα της παραγωγής αμύλου από καλαμπόκι (εκτός των συμπυκνωμένων νερών μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες ανώτερης του 40% κατά βάρος ξηρού προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία όλο το χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο ex 2306 Πλακούντες ελαιοπυρήνων και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής ελαιόλαδου, που περιέχουν ελαιόλαδο άνω του 3 % Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ελιές πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 2309 Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, σάκχαρα ή μελάσες, κρέας ή γάλα, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2402 Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού Κατασκευή κατά την οποία το 70 % του βάρους καπνού ή των απορριμμάτων καπνού, της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγωγής CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα Ιl/gr 7 (1) (2) (3) ex 2403 Καπνός για κάπνισμα Κατασκευή κατά την οποία το 70 % του βάρους του ακατέργαστου καπνού ή των απορριμμάτων καπνού, της κλάσης 2401, πρέπει να είναι ήδη καταγωγής ex 2504 Γραφίτης φυσικός, κρυσταλλικός, εμπλουτισμένος με άνθρακα, «καθαρισμένος, θρυμματισμένος Εμπλουτισμός της περιεκτικότητας σε άνθρακα, καθαρισμός και θρυμματισμός του ακατέργαστου κρυσταλλικού γραφίτου ex 2515 Μάρμαρα τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα κομμένα με πριόνι ή άλλο τρόπο, πάχους όχι μεγαλύτερου των 25 cm Κοπή, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, μάρμαρου (ακόμη και ήδη κομμένου) πάχους μεγαλύτερου των 25 cm ex 2516 Γρανίτης πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, τετραγωνισμένα ή κομμένα σε παραλληλόγραμμα, με πριόνισμα ή άλλο τρόπο, πάχους όχι μεγαλύτερου των 25 cm Κοπή, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, πέτρας (ακόμη και να έχει ήδη κοπεί) πάχους μεγαλύτερου των 25 cm ex 2518 Πυρωμένος δολομίτης Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη ex 2519 Αλεσμένο ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης) σε κιβώτια ερμητικά κλειστά και οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη ή πυρωμένη αδρανής μαγνησία (φρυγμένη) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, μπορεί να χρησιμοποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης) ex 2520 Γύψοι παρασκευασμένοι ειδικά για την οδοντοτεχνική Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2524 Φυσικές ίνες αμιάντου Παρασκευάζεται από συμπυκνώματα αμιάντου ex 2525 Μαρμαρυγίες σε σκόνη Κονιοποίηση μαρμαρυγία ή απορριμμάτων μαρμαρυγία ex 2530 Χρωστικές γαίες εψημμένες ή αλεσμένες Πύρωση και κονιοποίηση χρωστικών γαιών ex 2707 Προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά, προϊόντα που είναι ανάλογα των ορυκτελαίων και άλλων προϊόντων που προέρχονται από την απόσταξη, σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα, που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους στους 250 C (περιλαμβανομένων μειγμάτων αποσταγμάτων πετρελαίου και βενζόλης), για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ 2709 έως 2715 Ορυκτά έλαια και προϊόντα της αποστάξεως αυτών. Ασφαλτώδεις ύλαι Κηροί ορυκτοί Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ ex κεφάλαιο 28 Ανόργανα χημικά, οργανικές και ανόργανες ενώσεις πολύτιμων μετάλλων, σπάνιων γαιών, ραδιενεργών στοιχείων ή ισοτόπων με εξαίρεση τις κλάσεις ex 2811 και ex 2833 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2811 Τριοξείδιο θείου Παρασκευή από διοξείδιο θείου ex 2833 θειικό αργίλιο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 8 (1) (2) (3) ex κεφάλαιο 29 Οργανικά χημικά, εξαιρουμένων των προϊόντων των κλάσεων ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915 ex 2932, 2933 και 2934, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %της εργοστασιακής τιμής που προϊόντος ex 2901 Υδρογονάνθρακες άκυκλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ ex 2902 Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες (με εξαίρεση τα αζουλένια), βενζόλιο, τουλουόλιο, ξυλόλιο, προορισμένοι για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ ex 2905 Αλκοξείδια των αλκοολών αυτής της κλάσης και αιθανόλης ή γλυκερόλης Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης (συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905). Ωστόσο, αλκοξείδια της κλάσης αυτής μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2915 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα, κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομένα και νιτροδωμένα παράγωγα τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2915 και 2916 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2932 — Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονίδια, σουλφονωμένα, νιτρομένα ή νιτροδωμένα παράγωγα τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών της κλάσης 2909 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Κυκλικές ακετάλες και εσωτερικές ημιακετάλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομένα και νιτροδωμένα παράγωγά τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 2933 Ενώσεις ετεροκυκλικέςμόνο με ετεροάτομο(α) αζώτου. Οξέα νουκλεΐνικά και τα άλατα τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2932 και 2933 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2934 Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 30 Φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός των προϊόντων των κλάσεων 3002, 3003 και 3004, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ενοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών, με εξαίρεση τις ζύμες και παρόμοια προϊόντα: — Προϊόντα αποτελούμενα από ένα ή περισσότερα συστατικά που έχουν αναμειχθεί για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις ή μη αναμειγμένα προϊόντα, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι όλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 9 (1) (2) (3) 3002 (συνέχεια) — Άλλα: — Αίμα ανθρώπων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Συστατικά αίματος εκτός από ορούς· αιγλοβίνη και ορός γλοβουλίνης Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Γλοβουλίνη αίματος και ορός γλοβουλίνης Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 3003 και 3004 Φάρμακα (εξαιρουμένων των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 3002, 3005 ή 3006) Κατασκευή κατά την οποία: — Η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στις κλάσεις 3003 ή 3004 μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος ex κεφάλαιο 31 Λιπάσματα με εξαίρεση εκείνα της κλάσης ex 3105 για τα οποία ο κανόνας αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 3105 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία, άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg από τα οποία εξαιρούνται τα: — Νιτρικό νάτριο — Κυαναμίδη του ασβεστίου — Θειικό κάλιο — Θειικό καλιομαγνήσιο Κατασκευή κατά την οποία: — Η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες της ίδιας κλάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 10 (1) (2) (3) ex κεφάλαιο 32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, ταννίνες και τα παράγωγα τους, χρωστικές ύλες, χρωστικά οργανικά και άλλα χρώματα, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, στόκοι, μελάνια, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3201 και 3205 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 3201 Ταννίνες και τα άλατα, αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγα τους Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης 3205 Χρωστικές ουσίες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού με βάση τις χρωστικές ουσίες (1) Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες των κλάσεων 3203 και 3204 και 3205 πάντως, οι ύλες της κλάσης 3205 μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα με εξαίρεση τα υπαγόμενα στην κλάση 3301 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες όλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 3301 Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «τηγμένα» ή «απόλυτα». Ρητινοειδή συμπυκνωμένα διαλύματα αιθέριων ελαίων σε λίπη σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που λαμβάνονται με απορρόφηση ή εμπότιση, τερπενικά υποπροϊόντα κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθέριων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και νεοτικά διαλείματα αιθέριων ελαίων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των υλών διαφορετικής ομάδας (2) της εν λόγω κλάσης. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της αυτής ομάδας υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής τον προϊόντος ex κεφάλαιο 34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κερί τεχνητό, κερί παρασκευασμένο, προϊόντα συντήρησης/κεριά και παρόμοια είδη, πολτοί νια προελάσματα, κερί για την οδοντοτεχνική και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3403 και 3404, για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 3403 Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70 % ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαια ή λάδια από ασφαλτουχο ορυκτό Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ ex 3404 Κερί τεχνητό και κερί παρασκευασμένο: — Με βάση την παραφίνη, τους κηρούς πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, μαλακός κηρός ή πλακώδης κηρός Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ (1) Η σημείωση 3 του κεφαλαίου 32 λέει ότι τα παρασκευάσματα αυτά είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται ουσιαστικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 31 (2) «Ομάδα» θεωρείται κάθε τμήμα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της με άνω τελεία. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 11 (1) (2) (3) 3404 (συνέχεια) — Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση: — υδρογυνομένα έλαια που έχουν χαρακτήρα κεριών της κλάσης 1516 — λιπαρά οξέα, μη χημικώς ορισμένα, ή βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες της κλάσης 1519 — ύλες της κλάσης 3404 Εντούτοις, οι ύλες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 35 Λευκωματώδεις ύλες, μεταποιημένα άμυλα, ένζυμα, με εξαίρεση τις κλώσεις 3505 και ex 3507 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 3505 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. ταπροζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με 6άση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κά9ε είδους — Αιθέρες και εστέρες αμύλου Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των άλλων υλών της κλάσης 3505 — Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 1108 ex 3507 Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος κεφάλαιο 36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες, είδη πυροτεχνίας, σπίρτα, πυροφονικά κράματα, εύφλεκτες ύλες Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 3)701. 3702 και 3704 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 3701 Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι, ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και σε γεμιστήρες Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη της κλάσης 3702 3702 Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένεςπουδεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική των κλάσεων 3701 και 3702 3704 Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από τις κλάσεις 3701, 3702, 3703 και 3704 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 12 (1) (2) (3) ex κεφάλαιο 38 Ανάμεικτα χημικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα που κατατάσσονται στις κλάσεις ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 μέχρι 3814, 3818 μέχρι 3820, 3822 και 3823 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω: Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις οι ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι ή αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 3801 — Γραφίτης κολλοειδής αιωρούμενος σε λάδι και ημικολλοειδής γραφίτης. Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Γραφίτης με μορφή πολτού, που είναι μείγμα με αναλογία πάνω από 30 % κατά βάρος σε γραφίτη με ορυκτέλαια Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις η αξία όλων των υλών της κλάσης 3403 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 4* της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 3803 Ταλλέλαιον ανακαθορισμένο Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλελαίου ex 3805 Αιθέριον έλαιον που προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων με διθειώδη άλατα προς παρασκευή χαρτομάζας, καθαρισμένο Καθαρισμός ο οποίος περιλαμβάνει την απόσταξη και τον εξευγενισμό ακατέργαστου αιθέριου ελαίου το οποίο προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων με διθειώδη άλατα προς παρασκευή χαρτομάζας ex 3806 Γόμες — εστέρες Παρασκευή από ρυτινικά οξέα ex 3807 Πίσσα σκληρή μαύρη (μαύρη πισσάσφαλτος) Απόσταξη ξυλοπίσσας 3808 έως 3814, 3818 έως 3820, 3822 και 3823 Ανάμεικτα χημικά προϊόντα: — Παρασκευασμένα προσθετικάγια λιπαντικά λάδια, που περιλαμβάνουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών της κλάσης 3811 Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ — Τα ακόλουθα της κλάσης 3823: — Συνθετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου με βάση προϊόντα φυσικών ρυτινών — Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατα και οι εστέρες τους — Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905 — Σουλφονικά παράγωγα του πετρελαίου, εξαιρέσει των σουλφονικών παραγώγων του πετρελαίου των μετάλλων των αλκαλίων, του αμμωνίου ή των αιθανολαμινών σουλφονικά οξέα ελαίων ασφαλτούχων ορυκτών, των θειοφανικών και των αλάτων τους — Ιοντοανταλλακτικά — Απορροφητικά συνθέσεων για τη γεφύρωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες — Οξείδια του σιδήρου μετ αλκαλίων προς καθορισμό των αερίων — Αμμωνιακά ύδατα και ακάθαρτα αμμωνιακά άλατα, όλα προερχόμενα από τον καθαρισμό του φωταερίου — Σουλφονικοναφθενικά οξέα και άλατα αδιάλυτα στο νερό και εστέρες τους — Ζυμέλαια και ορυκτέλαια — Μείγματα αλάτων που έχουν διαφορετικά ανιόντα — Πολτοί αντιγραφής με βάση ζελατίνη, έστω και με υπόστρωμα από χαρτί ή ύφασμα Κατασκευή κατά την οποία όλες ο χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε, κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος • -Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 13 ex 3901 έως 3915 (1)ex 3907 ex 3916 έως 3921 ex 3916 και ex 3917 ex 3920 (2)Πλαστικά σε αρχικές μορφές, απορρίματα, ξέσματα και θραύσματα από πλαστικές ύλες. Εξαιρούνται εκείνα της κλάσης ex 3907 νια τα οποία ο κανόνας καθορίζεται κατωτέρω — Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης — Άλλα Συμπολυμερές, από πολυανθρακικά άλατα και συμπολυμερές του ακρυλονιτρυλίου — βουταδιενίου — στυρολίου Ημικατεργασμένα προϊόντα και τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3916, ex 3917 και ex 3920, για τα οποία οι κανόνες ορίζονται κατωτέρω — Επίπεδα προϊόντα, κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ορθογώνιο. Άλλα προϊόντα, κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια — Άλλα — Προϊόντα ομοπολυμερισμού προθήκης — Άλλα Είδη με καθορισμένη μορφή και σωλήνες Ιοντομερές σε φύλλα ή μεμβράνες (3)Παραγωγή κατά την οποία: — η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» και— η τιμή των υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» (1) Παραγωγή κατά την οποία η αξία των υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» (1) Παραγωγή κατά την οποία όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται, ταξινομούνται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται υλικά που ταξινομούνται στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» (1) Κατεργασία κατά την οποία η αξία υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» Παραγωγή κατά την οποία: — η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» και— η αξία του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» (1) Παραγωγή κατά την οποία η αξία υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» (1) Παραγωγή κατά την οποία: — η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 Vο της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» και— η αξία των υλικών που ταξινομούνται στην ίδια κλάση με το προϊόν δεν υπερβαίνει το 20 % της αξίας του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» Παραγωγή από θερμοπλαστικό πολυμερές που έχει υποστεί μερική εξαλάτωση και το οποίο είναι ανυπολυμερές αιθυλενίου και μετακρυλικού οξέος με μερική εξουδετέρωση από ιόντα μετάλλων, κυρίως ψευδαργύρου και νατρίου (1) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που κατατάσσονται τόσο στις κλάσεις 3901 έως 3906, αφενός, όσο και στις κλάσεις 3907 έως 3911, αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 14 (1) (2) (3) 3922 έως 3926 Τεχνουργήματα από πλαστικό Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 4001 Πλάκες ερρυτιδωμένων φύλλων καουτσούκ για σόλες υποδημάτων Έλαση ερρυτιδωμένων φύλλων φυσικού καουτσούκ 4005 Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 4012 Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοπο&τούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες) από καουτσούκ Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες των κλάσεων 4011 ή 4012 ex 4017 Τεχνουργήματα από σκληρυμένο καουτσούκ Κατασκευή από σκληρυμένο καουτσούκ ex 4102 Πρόβεια δέρματα αποψιλωμένα Αποψίλωση πρόβειων δερμάτων 4104 έως 4107 Δέρματα, αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί, άλλα από τα δέρματα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 4108 και 4109 Ξαναδέψασμα δεψασμένων δερμάτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 4109 Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα Κατασκευή από δέρματα των κλάσεων 4104 έως 4107, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 4302 Δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα που έχουν συναρμολογηθεί: - Φύλλα, σάκοι, τετράγωνα, σταυροί και παρόμοιες μορφές Λεύκανση και βαφή εκτός από την κοπή και συναρμολόγηση των μη συναρμολογημένων, ψεκασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων — Άλλα Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, ψεκασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα 4303 Ενδύματα, εξαρτήματα ενδυμάτων και άλλα είδη από γουνοδέρματα Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, ψεκασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα της κλάσης 4302 ex 4403 Ξυλεία ελαφρά τετραγωνισμένη Κατασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, ξεφλουδισμένη ή απλώς χοντροπελεκημένη ή ελαφρά στρογγυλεμένη ex 4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλλημα με δακτυλικό αρμό ξυλείας ex 4408 Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) πάχους όχι μεγαλύτερου των β mm (έστω και συγκολλημένα) και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα β mm Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας ex 4409 Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε «V» γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ όλο το μήκος μίας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με οδοντωτό αρμό: Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας — Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια ex 4410 έως ex 4413 Πήχες από απλό ξύλο. ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 15 (1) (2) (3) ex 4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια κύλινδρα και παρόμοια είδη συσκευασίας πλήρη από ξύλο Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις ex 4416 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλλα, κουβάδες και έτερα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη αυτών Κατασκευή από δούγες από ξύλο, που δεν έχουν δουλευτεί παρά μόνο πριονισθεί στις δύο κύριες επιφάνειες ex 4418 — Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές και κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε άλλη κλάση από αυτή του προϊόντος. Ωστόσο, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, πέταυρα (shingles και shakes) μπορούν να χρησιμοποιούνται — Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Πήχες από απλό ξύλο ή γλυφές για πλαίσια και καλούπια ex 4421 Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλάσης εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 4409 4503 Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό Κατασκευή από φελλό που κατατάσσεται στην κλάση 4501 ex 4811 Χάρτης και χαρτόνια απλώς γραμμογραφημένα, με γραμμές ή με τετραγωνίδια, σε κυλίνδρους ή φύλλα Κατασκευή από όλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 4816 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά Κατασκευή από ύλες που χρησιμεύουν στην παραγωγή χαρτιού του κεφαλαίου 47 4817 Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή από χαρτόνι Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 4818 Χαρτί υγείας Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 ex 4819 Χαρτόνια, κουτιά, κιβώτια, σάκοι και άλλα κιβώτια συσκευασίας από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος ex 4820 Χαρτί γραμμάτων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 4823 Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη και σχήματα Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 4909 Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις Κατασκευή από ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 4909 ή 4911 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 16 (1) (2) (3) 4910 Ημερολόγια κά3ε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων — Ημερολόγια τύπου «διαρκές» ή με μπλοκ που μπορούν να αντικατασταθούν τοποθετημένα σε βάσεις που δεν είναι από χαρτί ή χαρτόνι Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στις κλάσεις 4909 ή 4911 ex 5003 Απορρίμματα από μετάξι, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για εκτύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξυφτίδια, λαναρισμένα ή χτενισμένα Κτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού 5501 έως 5507 Μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ex κεφάλαιο 50 έως κεφάλαιο 55 Νήμα, μονόκλωστα νήματα και κλωστή Παραγωγή από (1): Υφάσματα: — μετάξι ακατέργαστο, απορρίμματα από μετάξι λαναρισμένο ή χτενισμένο ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένο για κλώση — άλλες φυσικές .ίνες όχι λαναρισμένες ή κτενισμένες ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένες για κλώση — χημικές ουσίες ή πολτός κλωστοϋφαντουργίας, ή — υλικά χαρτοποιίας — Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Παραγωγή από απλά νήματα (1) — Άλλα Κατασκευή από(1): — νήματα κοκοφοίνικα, — φυσικές ίνες, — από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, — από χημικές ύλες υφαντικούς πολτούς ή — ύλες για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία, προς ξήρανση, ύγρανση με ατμό, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία για τη μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, μερσερισμός υφασμάτων των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 56 Βάτες πιλήματα, «μη υφασμένα», ειδικά νήματα, σχοινιά και είδη σχοινοποιίας και άλλα παρόμοια είδη, με εξαίρεση τις κλάσεις 5602, 5604, 5605 και 5606, για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή από (1): — νήματα κοκοφοίνικα, — φυσικές ίνες — χημικές ύλες, ή υφαντικούς πολτούς (1) Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται αχό ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 6. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 17 (1) (2) (3) 5602 Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις: — Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Όμως: — συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, — ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506, ή — συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή από (): — φυσικές ίνες, — μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες από καζεΐνη, — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 5604 Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη — Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ βουλκανισμένο επικεκαλυμμένα με υφαντικές ίνες Κατασκευή εκ γυμνών νημάτων και σχοινιών εκ καουτσούκ βουλκανισμένου — Άλλα Κατασκευή από(1): — φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, — από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή — από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5605 Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλα με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλα Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή — ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5606 Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα» Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή — από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού (1) Για ειδικές συνθήκες σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 6. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 18 (1) (2) (3) κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες — Από πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Όμως:— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, — ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506, ή — συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decicex, μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος — Από άλλα πιλήματα Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς — Άλλα Κατασκευή από (1): — νήματα από ίνες καρυδιών κοκοφοίνικα, — συνθετικές ή τεχνητές δέσμες νημάτων, — φυσικές ίνες, ή — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση ex κεφάλαιο 58 Ειδικά υφάσματα, υφάσματα θυσσανωτά ή φλοκωτά, δαντέλες, είδη επίστρωσης, κορδελοποιίας και ταινιοπλεκτικής, κεντήματα, με εξαίρεση τις κλάσεις 5805 και 5810 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω: — Υφάσματα συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Παραγωγή από απλά νήματα (1) — Άλλα Κατασκευή από(1): — φυσικές ίνες, — από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία, ξήρανση, ύγρανση δι ατμού, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία για τη μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, μερσερισμός υφασμάτων των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 5810 Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1) Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αρι9. 6. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 19 (1) (2) (3) 5901 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία Κατασκευή από νήματα 5902 Επίπεδες επιφάνειες υφασμένες για επίσυτρα με πεπιεσμένο αέρα, που παίρνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης: — Που περιέχουν όχι περισσότερο από 90 % κατά βάρος υφαντικές όλες Κατασκευή από νήματα — Άλλα Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 5903 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική όλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902 Κατασκευή από νήματα 5904 Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες Κατασκευή από νήματα (1) 5905 Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες — Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμμένες ή με επάλληλες στρώσεις από καουτσούκ, πλαστικές ή άλλες ύλες Κατασκευή από νήματα — Άλλοι Κατασκευή από (): — φυσικές ίνες, — νήματα κοκοφοίνικα — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό, — μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση ή Τύπωση συνοδευόμενη από εργασίες αποπεράτωσης ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία, ξήρανση, ύγρανση δι ατμού, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία δια την μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, (μερσερισμός) υφασμάτων των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει κατά ποσοστόν το 47,5 % της αξίας του προϊόντος 5906 Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902 — Υφάσματα πλεκτά Κατασκευή από(1): — φυσικές ίνες — από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς (1) Γιο ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών όλων, βλέπε σημείωση αρι9. 6. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα Ιl/gr. 20 (1) (2) (3) 5906 (συνέχεια) — Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 90 % των υφασμάτων Κατασκευή από χημικές ύλες — Άλλα Κατασκευή από νήματα 5907 Άλλα υφάσματα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα. Οθόνες ζωγραφικής για σκηνικά θεάτρων, παρασκευάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις Κατασκευή από νήματα ex 5908 Αμίαντα φωτισμού, έστω και διαποτισμένα Κατασκευή από σωληνωτά υφάσματα πλεκτά 5909 έως 5911 Υφάσματα και είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχανική χρήση: — Δίσκοι και κορώνες στίλβωσης εκτός των εκ πιλήματος της κλάσης 5911 Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα υφασμάτων ή ράκη της κλάσεως 6310 — Άλλα Κατασκευή από (1): — νήματα κοκοφοίνικα — φυσικές ίνες — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό κεφάλαιο 60 Υφάσματα πλεκτά Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες —· μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης από ύφασμα πλεκτό: — Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων που έχουν κοπεί σε τεμάχια που παράγονται ευθέως σε σχήματα Κατασκευή από νήματα (2) — Άλλα Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό κεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, μη πλεγμένα, με εξαίρεση τις κλάσεις ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6211, 6213, 6214, ex 6216 και ex 6217 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή από νήματα (2) ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 και ex 6217 Ενδύματα και άλλα συμπληρώματα της ένδυσης για γυναίκες και μικρά παιδιά Κατασκευή από νήματα (2) ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (2) (1) Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 6. (2) Βλέπε σημείωση αριθ. 7 για την επεξεργασία υφαντικών ειδών κορδελοποιίας και ταινιοπλεκτικής. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 21 (1) (2) (3) ex 6210, ex 6216 Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικεκαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου Κατασκευή από νήματα (1) ή και ex 6217 Κατασκευή από μη επικεχρισμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1) 6213 και 6214 Μαντήλια και μαντηλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες, μαντήλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη: — Κεντήματα Κατασκευή από μονόκλωνα νήματα φυσικού χρώματος (1)(2) ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα (άλλα από πλεκτά) των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1) — Άλλα Κατασκευή από μονόκλωνα νήματα φυσικού χρώματος (1)(2) ex 6217 Εσωτερικά συμπληρώματα γιακάδων και μανικετιών, κομμένα Κατασκευή στην οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 6301 έως 6304 Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού, κλπ. Άλλα είδη επίπλωσης — Από πίλημα ή μη υφασμένα υφάσματα Παραγωγή από (2): — φυσικές ίνες, ή — χημικά υλικά ή πολτό κλωστοϋφαντουργίας — Άλλα — Κεντητά Παραγωγή από αλεύκαστες απλές ίνες (2) (3) ή Παραγωγή από μη κεντητό ύφασμα (όχι πλεκτό με οποιονδήποτε τρόπο), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου υφάσματος που δεν είναι κεντητό δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» — Άλλα Παραγωγή από αλεύκαστες απλές ίνες (2) (3) 6305 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας Κατασκευή από (2): — φυσικές ίνες, — από μη συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, η — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς (1) Βλέπε σημείωση αρι9. 7 για την επεξεργασία υφαντικών ειδών κορδελοποιίας και ταινιοπλεκτικής. (2) Για ειδικές συνθήκες σχετιζόμενες με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από υφαντικές ύλες βλέπε σημείωση αρι9. 4. (3) Για πλεκτά προϊόντα όχι ελαστικά ή επενδυμένα ή επικαλυμμένα ή εμποτισμένα με καουτσούκ, που προκύπτουν με ραφή ή συναρμολόγηση τεμαχίων πλεκτού υφάσματος (κομμένου ή πλεγμένου κατευθείαν στο απαιτούμενο σχήμα), βλέπε εισαγωγική σημείωση αρι9.7. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 22 (1) (2) (3) 6306 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ., ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές και είδη για κατασκήνωση — Μη υφασμένα υφάσματα Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες ή — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς — Άλλα Κατασκευή από μονόκλωνα νήματα φυσικού χρώματος (1) ex 6307 Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 6308 Συνδυασμοί που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάνδηλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση Κάδε τεμάχιο του σετ πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν συμπεριλαμβανόταν στο σετ. Εντούτοις μη καταγόμενα είδη μπορούν να ενσωματώνονται με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15 %της εργοστασιακής τιμής του σετ 6401 έως 6405 Υποδήματα Κατασκευή από ύλες οιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τα συναρμολογημένα τμήματα που αποτελούνται από τα πάνω μέρη (φόντα) των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα της κλάσης 6406 6503 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της κλάσης 6501, έστω και στολισμένα Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (2) 6505 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλίδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάδε ύλη, έστω και στολισμένα Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (2) 6601 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρελες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 6803 Τεχνουργήματα από φυσικό σχιστόλιδο ή από συσσωματωμένο σχιστόλιδο Κατασκευή από κατεργασμένο σχιστόλιθο ex 6812 Τεχνουργήματα από αμίαντο. Τεχνουργήματα από μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και τον μαγνησίτη Παραγωγή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης ex 6814 Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη ύλη Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυγία (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία) 7006 Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7007 Γυαλί ασφαλείας που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με αφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7008 Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 (1) Για ειδικές περιπτώσεις σχετιζόμενες με τα προϊόντα κατασκευασμένα από μείγμα υφαντικές όλες, βλέπε σημείωση αρι9. 6. (2)ω Βλέπε σημείωση αριθ. 7. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 23 (1)7010ex 7019 ex 7102, ex 7103 και ex 7104 7106. 7108 και 7110 7107, ex 7109 και ex 71117117 _(2)_Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνάρια για δοχεία και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία από γυαλί Πώματα και λοιπά είδη από γυαλί Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018 Τεχνουργήματα από ίνες ύαλου (άλλα από νήματα) Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές η ανασχτιματισμένες, κατεργασμένες Πολύτιμα μέταλλα: — Ακατέργαστα — Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ημικατεργασμένα Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια,· από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες Απομιμήσεις κοσμημάτων _(3)_Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος ήΛάξευση από φιάλες και φιαλίδια με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν ξεπερνά το 50 % της εργοστασιακής τιμής Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος καιΛάξευση υάλινων αντικειμένων με την προϋπόθεση ότι η αξία των μη λαξευμένων αντικειμένων δεν ξεπερνά το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ήΔιακόσμηση με το χέρι (με εξαίρεση τη μεταξογραφική τύπωση αντικειμένων) από γυαλί φυσούμενο με το χέρι του οποίου η αξία δεν ξεπερνά το 50% της εργοστασιακής, τιμής του προϊόντος Κατασκευή από: — φυτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (Raνings), τεμαχισμένα κλάσματα, μη χρωματιστά — γυάλινο μαλλί Κατασκευή από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες, άξεστες Κατασκευή από ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 7106, 7108 ή 7110 ήΗλεκτρολυτικός, θερμικής ή χημικός διαχωρισμός των πολυτίμων μετάλλων της κλάσης 7106, 7108 ή 7110 ήΚράματα πολυτίμων μετάλλων των κλάσεων 7106, 7108 ή 7110 μεταξύ τους ή με βασικά μέταλλα Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιμα μέταλλα Έλαση, εφελκυσμός, συρματοποίηση ή σφυροκόπηση ή θρυμματισμός ακατέργαστων πολυτίμων μετάλλων Κατασκευή από μη επικεχρισμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ήΚατασκευή από τμήματα από βασικά μέταλλα, μη επιστρωμένων ή καλυμμένων με πολύτιμα μέταλλα της κλάσης 7117, με τον όρο ότι η αξία όλων των μετάλλων που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 24 (1) (2) (3) 7207 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 7204 ή 7205 7208 έως 7216 Πλατέα αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206 7217 Σύρματα από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα Κατασκευή από ημιτελείς ύλες της κλάσης 7207 ex 7218, 7219 έως 7222 Ημιτελή προϊόντα,πλατειά αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7218 7223 Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα της κλάσης 7218 ex 7224, 7225 έως 7227 Ημιτελή προϊόντα,πλατέα αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα κράματα χάλυβα Κατασκευή από πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7224 7228 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κράμα χάλυβα Κατασκευή από πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206, 7218 ή 7224 7229 Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα χαλυβοκραμάτων της κλάσης 7224 ex 7301 Πάσσαλοι πλατυσμένοι Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 7302 Στοιχεία σιδηροδομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντώματα, ελάνες..... ράβδοι χειρισμού των ελανών κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιξης πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 7304, 7305 και 7306 Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από σίδηρο (άλλο από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7206,7207,7218 ή 7224 7308 Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες πύργοι, πυλώνες στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσια τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Λαμαρίνες ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιούνται σε κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις συγκολλημένα είδη με καθορισμένη μορφή της κλάσης 7301 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ex 7315 Αντιολισθητικές αλυσίδες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7315 δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 7322 Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, μη θερμαινόμενα δι ηλεκτρισμού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7322 δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 25 (1) (2) 0) ex κεφάλαιο 74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, με εξαίρεση τις κλάσεις 7401 μέχρι 7405 ο κανόνας για την κλάση ex 7403 αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 7403 Κράματα χαλκού, σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή από καθαρισμένο χαλκό, ακατέργαστο, απορρίμματα και θραύσματα ex κεφάλαια 73 Νικέλιο και τεχνουργήματα αχό νικέλιο, με εξαίρεση τις κλάσεις 7501 μέχρι 7503 Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από εκείνου των κλάσεων 7601, 7602 και ex 7616. Οι κανόνες για τις κλάσεις 7601 και ex 7616 καθορίζονται κατωτέρω Παραγωγή κατά την οποία: — όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται ταξινομούνται σε κλάση διαφορετική από την κλάση του προϊόντος και — η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 %της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» ex 7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή Παραγωγή με θερμική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία από αργίλιο όχι σε κράμα ή απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου ex 7616 Τεχνουργήματα από αργίλιο εκτός από μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετικήαπό εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μεταλλικά υφάσματα (περυλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες μπορούν να χρησιμοποιούνται, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα μολύβδου, με εξαίρεση τις κλάσεις 7801 και 7802 ο κανόνας για τα προϊόντα της κλάσης 7801 αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαιρορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή: — Μόλυβδος καθαρός Κατασκευή από «χελώνες» μολύβδου ή «μεταχειρισμένο» μόλυβδο - Αλλος Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7802 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 26 (1) (2) (3) ex κεφάλαιο 79 7901 Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα ψευδαργύρου με εξαίρεση τις κλάσεις 7901 και 7902 ο κανόνας για την κλάση 7901 αναφέρεται παρακάτω Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Εντούτοις απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7902 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ex κεφάλαιο 80 8001 Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο με εξαίρεση τις κλάσεις 8001, 8002 και 8007 ο κανόνας για την κλάση 8001 αναφέρεται παρακάτω Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος και — ή αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από (κείνη του προϊόντος. Εντούτοις απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 8002 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ex κεφάλαιο 81 Άλλα κοινά μέταλλα, κατεργασμένα, τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων τον χρησιμοποιούμενων υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση με το χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος 8206 8207 8208 Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 μέχρι 8205, συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, διεύρυνση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλευση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης η βυθομέτρησης Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8202 μέχρι 8205. Τα εργαλεία όμως των κλάσεων 8202 μέχρι. 8205 μπορούν να ενσωματώνονται στο σύνολο, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 15% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 27 (1) (2) (3) ex 8211 Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια και οι λεπίδες τους Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λεπίδες μαχαιριών και λαβίδες από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται 8214 Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και σύνολα εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες όλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λεπίδες μαχαιριών και λαβίδες από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται 8215 Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λαβές από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται ex 8306 Αγαλματίδια και άλλα είδη για τον εσωτερικό στολισμό και διακόσμηση από κοινά μέταλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, οι άλλες ύλες της κλάσης 8306 μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών και συσκευών. Εξαιρούνται τα είδη που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8403, ex 8404, 8406 έως 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425 έως 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 έως 8447, ex 8448, 8452, 8456 έως 8466, 8469 έως 8472, 8480, 8484 και 8485 Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8403 και ex 8404 Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402, και βοηθητικές εγκαταστάσεις για τους λέβητες κεντρικής θέρμανσης Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8403 και 8404. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες των κλάσεων 8403 και 8404, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους, αθροιστικά, δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8406 Ατμοστρόβιλοι Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8407 Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο που η ανάφλεξη τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8408 Κινητήρες με έμβολο, που η ανάφλεξη τους γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντήζελ ή ημιντήζελ) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8409 Μέρη προοριζόμενα αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήριες των κλάσεων 8407 ή 8408 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8412 Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8415 Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 28 (1) (2) (3) 8418 Ψυγεία, καταψύκτες και άλλες μηχανές ή συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415 Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται ex 8419 Μηχανήματα για βιομηχανίες ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτονιού Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8420 Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8425 έως 8428 Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη διακίνηση φορτίων Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8429 Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (Αngledοzers), ισοπεδωτήρες αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυάρια, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα: — Οδοστρωτήρες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 29 (1) (2) (3) 8430 Άλλα μηχανήματα για μετακίνηση γαιών, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μεταλλεύματα. Μηχανήματα για την έμπηξη ή αφαίρεση πασσάλων, εκχιονιστήρες Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — εντός του παραπάνω ορίου, η τιμή των υλών της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 8431 Εξαρτήματα οδοστρωτήρων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής του προϊόντος 8439 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία χαρτιού ή χαρτονιού. Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8441 Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία χαρτομάζας χαρτιού ή χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8444 έως 8447 Μηχανήματα των κλάσεων αυτών χρησιμοποιούμενα στην υφαντουργία Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 8448 Βοηθητικές μηχανές και συσκευές χρησιμοποιούμενες μαζί με τα μηχανήματα των κλάσεων 8444 και 8445 Κατασκευή κατά την οποία ή αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8452 Ραπτομηχανές, άλλες αχό εκείνες για το ράψιμο των φύλλων βιβλίου της κλάσης 8440. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές — Ραπτομηχανές (για απλό γαζί μόνο) με κεφαλή βάρους το πολύ 16 kg χωρίς κινητήρα, ή 17 kg με κινητήρα Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση της κεφαλής (χωρίς κινητήρα) δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των αντίστοιχων καταγόμενων υλών, και — οι μηχανισμοί τάνυσης του νήματος αγκιστροβελόνας και ζιγκ-ζαγκ είναι ήδη καταγόμενα προϊόντα — Άλλες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8456 έως 8466 Εργαλειομηχανές και μηχανήματα, καθώς και τα εξαρτήματα τους των κλάσεων 8456 έως 8466 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα Ιl/gr 30 (1) (2) (3) 8469 έως 8472 Μηχανές γραφείου (π.χ. γραφομηχανές, υπολογιστικές μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων, φωτοαντιγραφικές μηχανές, συρραπτικές μηχανές) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8480 Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλίες από τις μήτρες χελωνών), μεταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες, καουτσούκ ή πλαστικές ύλες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8484 Μεταλλοπλαστικά ή παρεμβύσματα (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί παρεμβυσμάτων διαφόρων συνθέσεων, που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 848S Μέρη μηχανών συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 85 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών. Εξαιρούνται όσα είδη υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή μέρη κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8501, 8502, ex 8518, 8519 έως 8529, 8535 έως 8537, 8542, 8544 έως 8546 και 8548 Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8501 Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της κλάσης 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8502 Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και περιστροφικοί μετατροπείς Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8501 και 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού, αθροιστικά, 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 8518 Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματα τους. Μεγάφωνα, έστω και μη προσαρμοσμένα στις θήκες τους. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη καταγομένων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιουμένων καταγομένων υλών CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα Ιl/gr 31 (1) (2) (3) 85Ι9 Συσκευές περιστροφής των δίσκων (πικάπ), ηλεκτρόφωνα, κασετόφωνα και άλλες συσκευές αναπαραγωγής τουήχου χωρίςενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου: — Ηλεκτρικά γραμμόφωνα Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται 8520 Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 40 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8521 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων (βίντεο) Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται 8522 Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των κλάσεων 8519 μέχρι 8521 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8523 Αχρησιμοποίητα υποθέματα έτοιμα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8524 Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, είδη με εγγραφή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37: — Μήτρες και γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8523 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 32 (1) (2) (3) 8525 Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8527 Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8528 Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές προβολής ταινιών βίντεο με ή χωρίς οθόνη), έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνων Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει fο 40 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8529 Μέρη που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528: — Που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων και ήχου Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8535 και 8536 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, προστασία, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 33 (1) (2) (3) 8537 Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι αριθμητικοί πίνακες ελέγχου) και άλλα υποθέματα που φέρουν δύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, άλλα από τις συσκευές διανομής της κλάσης 8517 Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω, ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8542 Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροδιατάξεις Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8541 ή 8542 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού αθροιστικά 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8544 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και επισμαλτωμένα ή ανοδιωμένα) εφοδιασμένα ή όχι με συνδετικά τεμάχια. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με συνδετικά τεμάχια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8545 Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ιή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8546 Μονωτήρες από κάθε ύλη, για ηλεκτρική χρήση Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8548 Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8601 έως 8607 Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8608 Εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφάλειας και ελέγχου για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές το οδικό ή ποτάμιο δίκτυο, χώρους στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και, — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας δασμολογικής κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 33 (1) (2) (3) 8609 Εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 87 Οχήματα άλλα από εκείνα των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, μέρη και εξαρτήματά τους. Εξαιρούνται εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8709 έως 8711, ex 8712, 8715 και 8716 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8709 Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα-ελκυστήρες, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών. Τα μέρη των παραπάνω οχημάτων Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8710 Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8711 Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο (καλάθι). Πλάγια κιβώτια: — Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, κυλινδρισμού: — Που δεν υπερβαίνει τα 50 cm3 Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται ex 8712 Δίτροχα οχήματα χωρίς ρουλεμάν Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στην κλάση 8714 8715 Παιδικά αμαξάκια και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8716 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα. Άλλα οχήματα χωρίς μηχανική προώθηση. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και, — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1) (2) (3) 8803 Μέρη των συσκευών τον κλάσεων 8801 ή 8802 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8803 δεν υπερβαίνει το 5 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8804 Αλεξίπτωτα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πηδαλιοχούμενα) και τα στροφόπτωτα (rοtοchutes). Τα μέρη και εξαρτήματα τους — Στροφόπτωτα αλεξίπτωτα Κατασκευή με ύλες οποιασδήποτε κλώσης, συμπεριλαμβανόμενων των λοιπών υλών της κλάσης 8804 — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8804 δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 880S Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση αεροσκαφών. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση αεροσκαφών και τα παρόμοια. Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8805 δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος κεφάλαιο 89 Πλοία, λέμβοι και πλωτές κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κύτη της κλάσης 8906 ex κεφάλαιο 90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας, κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών. Εξαιρούνται τα είδη που εμπίπτουν στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 έως 9017, ex 9018 και 9024 έως 9033 Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9001 Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες, άλλες από εκείνες της κλάσης 8544. Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένη, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο Κατασκευή κατά την οποία ή αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9002 Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι κατεργασμένο οπτικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9004 Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 9005 Διόπτρες δύο οπτικών πεδίων και ενός οπτικού πεδίου, τηλεσκόπια και οι βάσεις τους Εξαιρούνται τα αστρονομικά τηλεσκόπια διάθλασης και οι βάσεις τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμεμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται . CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 36 (1) (2) (3) ex 9006 Φωτογραφικές μηχανές (άλλες από τις κινηματογραφικές). Φωτογραφικές συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) και λαμπτήρες φλας, άλλοι από τους λειτουργούντες με ηλεκτρική ανάφλεξη Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9007 Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9011 Σύνθετα οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη μικροφωτογραφία, τη μικροκινηματογραφία ή τη μικροπροβολή Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται ex 9014 Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9015 Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας καθώς και φωτογραμμετρίας, υδρογραφίας ωκεανογραφίας υδρολογίας, μετεωρολογίας και γεωφυσικής με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9016 Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 εκατοστογράμμων ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9017 Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, σύνολα σχεδιαστικών οργάνων, λογαριθμικοί κανόνες και δίσκοι). Όργανα μέτρησης του μήκους για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα, μετροταινίες μικρόμετρα, παχύμετρα) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 37 (1) (2) (3) ex 9018 Οδοντιατρικά καθίσματα με ενσωματωμένες οδοντιατρικές συσκευές ή οδοντιατρικό πτυελοδοχείο Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών υλών της κλάσης 9018 9024 Μηχανές και συσκευές για δοκιμές της σκληρότητας της αντοχής σε θλίψη ή εφελκυσμό της ελαστικότητας και των άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9025 Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9026 Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης και των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών και των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, σταθμοδείκτες, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9028 και 9032 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9027 Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων και καπνού). Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης και τα παρόμοια, για μέτρηση της θερμότητας, του ήχου και του φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φωτόμετρα φωτογράφησης). Μικροτόμοι Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9028 Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πρότυποι μετρητές (διακριβωτήρες) — Μέρη και εξαρτήματα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9029 Μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές διανυόμενων αποστάσεων, βηματόμετρα. Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα της κλάσης 9014 ή 9015, στροβοσκόπια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9030 Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών, εξαιρουμένων των μετρητών της κλάσης 9028. Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμμα, Χ και των κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9031 Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9032 Όργανα και συσκευές για αυτόματη ρύθμιση ή αυτόματο έλεγχο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 38 (1) (2) (3) 9033 Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 91 Ωρολόγια, εκτός από εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9105, 9109 έως 9113 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9105 Ωρολόγια μεγάλα, εκκρεμή, εγερτήρια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό διαφορετικό του μηχανισμού των ωρολογίων θυλακίου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9109 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, εκτός από τους μηχανισμούς των ωρολογίων θυλακίου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9110 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 9114 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9111 Κάσες (κελύφη) ωρολογίων και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9112 Πλαίσια για συσκευές ωρολογοποιίας και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9113 Λουριά και μπρασελέ για ωρολόγια χεριού. Τα μέρη τους: — Από κοινά μέταλλα, έστω και με επίστρωση, ή από πολύτιμα μέταλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα Ιl/gr 39 (1) (2) (3) κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα, μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος κεφάλαιο 93 Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματα τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 9401 και ex 9403 Έπιπλα από κοινά μέταλλα, με ενσωματωμένα τμήματα όχι παραγεμισμένα, από βαμβακερό ύφασμα βάρους το πολύ 300 g/m3 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος ή Κατασκευή αχό βαμβακερό ύφασμα ήδη σχηματοποιημένο και έτοιμο για χρήση σε έπιπλα των κλάσεων 9401 ή 9403, με την προϋπόθεση ότι: — η αξία του υφάσματος δεν υπερβαίνει το 25 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγωγής και υπάγονται σε κλάση άλλη από την 9401 ή την 9403 9405 Συσκευές φωτισμού (στις οποίες χεριλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους χου δεν κατονομάζονται ούτε χεριλαμβάνονται αλλού. Φωτεινά σήματα, φωτεινές επιγραφές καθώς και παρόμοια είδη, χου διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων ύλων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9406 Προκατασκευασμένα κτίρια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9503 Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικρού μεγέθους «υπό κλίμακα» μοντέλα και παρόμοια είδη, με κίνηση ή όχι Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε είδους Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 9506 Πέδιλα για μπαστούνια γκολφ Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια 9507 Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμίδι. Απόχες για κάθε χρήση. Απομιμήσεις πτηνών (είδη άλλα από εκείνα των κλάσεων 9208 ή 9705) και παρόμοια είδη κυνηγιού Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες της ίδιας κλάσης με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 5 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 9601 και ex 9602 Γλυπτά είδη αχό ζωικές φυτικές ή ορυκτές όλες Κατασκευή από «κατεργασμένες» ύλες των ιδίων κλάσεων ex 9603 Σκούπες και βούρτσες (με εξαίρεση τις τσαλόσκουπες και τα παρόμοια, καθώς και τις βούρτσες από τρίχωμα κουναβιού, σκίουρου),χειροκίνητες μηχανικές σκούπες δαπέδου, χωρίς κινητήρα. Πινέλα και ρόλοι για χρωματισμούς ελαστικές βούρτσες σφουγγαρόπανα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9605 Σύνολα ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτων Κάθε τεμάχιο ενός συνόλου (σετ) πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες που θα ίσχυαν εάν δεν περιλαμβάνονταν στο σύνολο αυτό. Ωστόσο, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και είδη μη καταγωγής με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15% της εργοστασιακής τιμής του συνόλου CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα Ιl/gr(1) (2) (3) 9606 Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες. Ημιτελή κουμπιά Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και — υπό τον όρο ότι η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9608 Στυλογράφοι με σφαιρίδιο (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι Μεταλλικές αιχμές για πολυγραφικές μεμβράνες. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες, και τα άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9609 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται πένες ή μύτες καθώς και άλλα είδη υπαγόμενα στην (δια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 5 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9612 Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή καρέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα με ή χώρις κουτί Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και — υπό τον όρο ότι η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 9614 Πίπες (τσιμπούκια) και οι κεφαλές τους Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα Ιl/gr 41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕUR. 1 1.Το πιστοποιητικό ΕUR. 1, συντάσσεται επί του εντύπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνία. Το πιστοποιητικό ΕUR. Ι εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις τον εσωτερικού δικαίου του κράτους εξαγωγής* αν συντάσσεται με το χέρι, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνη και με κεφαλαία γράμματα. 2.Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού ΕUR. Ι είναι 210 χ 297 χιλιοστά, γίνεται δε δεκτό όσον αφορά το μήκος ένα ανώτατο περιθώριο μεταξύ μικρότερου των 5 χιλιοστών και μεγαλύτερου των 8 χιλιοστών. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είνια λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγίζει τουλάχιστον 25 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Φέρει έντυπη πράσινη κυματοειδή διάταξη γραμμών, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα. 3.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και η Πολωνία μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτύπωση των πιστοποιητικών ΕUR. 1 ή να εμπιστευθούν τη φροντίδα αυτών σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε πιστοποιητικό ΕUR. 1. Κάθε πιστοποιητικό ΕUR. 1 φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέχει την εξακρίβωση της ταυτότητας του. Φέρει, επιπλέον, αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευση του. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙΙ/gr 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΤο πιστοποιητικό δεν πρέπει να περιέχει ξέσματα ούτε προσθήκες. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που επιφέρονται σ αυτό πρέπει να γίνονται με διαγραφή των εσφαλμένων ενδείξεων και με προσθήκη ενδεχομένως των επιθυμητών ενδείξεων. Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να εγκρίνεται από τον συντάξαντα το πιστοποιητικό και να θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή του εδάφους εκδόσεως. Τα είδη που αναγράφονται επί του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφονται στο ένα μετά το άλλο χωρίς κενό διάστιχο και κάθε είδος πρέπει να έχει προ αυτού αύξοντα αριθμό. Αμέσως κάτω από το τελευταίο είδος πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή. Οι χώροι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πρέπει να διαγράφονται κατά τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη κάθε μεταγενέστερη προσθήκη. Τα εμπορεύματα περιγράφονται κατά τις εμπορικές συνήθειες με στοιχεία επαρκή για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙl/gr 3 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ Ο υπογεγραμμένος εξαγωγέας των εμπορευμάτων που περιγράφονται στην εμπρόσθια όψη. ΔΗΛΩΝΩ ότι τα εμπορεύματα αυτά πληρούν τους απαιτούμενους όρους για την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού. ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ. τις περιστάσεις που επέτρεψαν σ αυτά τα εμπορεύματα να πληρούν τους όρους αυτούς: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ τα παρακάτω δικαιολογητικά (1): ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την υποχρέωση να προσκομίσω, αν οι αρμόδιες αρχές το ζητήσουν, οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο που θα εκρίνετο αναγκαίο από αυτές για την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να δεχθώ, εφόσον συντρέχει λόγος, οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών μου στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εμπορευμάτων που αναφέρονται ανωτέρω. ΖΗΤΩ την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού για τα εμπορεύματα αυτά. (Τόπος και ημερομηνία) (Υπογραφή)(1) Παραδείγματος χάροι: έγγραφα εισαγωγής, πιστοποιητικά κυκλοφορίας, τιμολόγια, δηλώσεις του κατασκευαστή κλπ., που αναφέρονται στα χρησιμοποιηθέντα εμπορεύματα ή στα εμπορεύματα που επανεξήχθησαν στην ίδια κατάσταση. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙΙΙ /gr 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΝΤΥΠΑ ΕUR. 2 1.Το έντυπο ΕUR. 2, συντάσσεται επί του έντυπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνία. Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του κράτους εξαγωγής · αν συντάσσεται με το χέρι, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνη και με κεφαλαία γράμματα. 2.Οι διαστάσεις του εντύπου ΕUR. 2 είναι 210 χ 297 χιλιοστά, γίνεται δε δεκτό όσον αφορά το μήκος ένα ανώτατο περιθώριο μεταξύ μικρότερου των S χιλιοστών και μεγαλύτερου των 8 χιλιοστών. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είνια λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγίζει τουλάχιστον 64 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. 3.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και η Πολωνία μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτύπωση των εντύπων ΕUR. 2 ή να εμπιστευθούν τη φροντίδα αυτών σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε έντυπο ΕUR. 2. Κάθε έντυπο φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει, επιπλέον, αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευση του. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙV/gr 1 ΕΝΤΥΠΟΕUR.2 Αριθ. Έντυπο χρησιμοποιούμενο στις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ (1)...................και.........................................................................Εξαγωγέας (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)Δήλωση του εξαγωγέα Ο υπογεγραμμένος, εξαγωγέας των εμπορευμάτων που περιγράφονται ανωτέρω, δηλώνω ότι τα εμπορεύματα αυτά πληρούν τους απαιτούμενους όρους για π) σύνταξη του παρόντος εντύπου και ότι προσέλαβαν την ιδιότητα καταγόμενων προϊόντων κατά τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αναφερόμενες στο χώρο αριθ. 1 συναλλαγές.Παραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)Τόπος και ημερομηνίαΥπογραφή του εξαγωγέαΧώρα καταγωγής (3)Χώρα προορισμού (4)Παρατηρήσεις (2) 10 Μεικτή μάζα (kg)Σημεία, αριθμοί της αποστολής και περιγραφή εμπορευμάτων 12 Διοίκηση ή υπηρεσία της χώρας εξαγωγής (4) εττιφορτισμένη με τον έλεγχο «εκ των υστέρων» της δηλώσεως του εξαγωγέα (1) Να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες, ομάδες χωρών ή εδάφη. (2) Να αναφερθούν τα στοιχεία του Ελέγχου που ενδεχομένως έχει ήδη διενεργηθεί από την αρμόδια διοίκηση ή υπηρεσία. (3) Ως χώρα καταγωγής νοείται η χώρα, η ομάδα χωρών ή το έδαφος των οποίων τα προϊόντα αιωρούνται ως καταγόμενα. (4) Ως χώρα νοείται μία χώρα, μία ομάδα χωρών ή ένα έδαφος. CΕΕ/CΕCΑ-/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙV/gr 2Αίτηση ελέγχου Ζητείται ο έλεγχος της δηλώσεως του εξαγωγέα που αναφέρεται στην εμπρόσθια όψη του παρόντος (*) ....................................................................................................19....... 14| Αποτέλεσμα του ελέγχου 0 έλεγχος που διενεργήθη επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι () οι ενδείξεις και μνείες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο είναι ακριβείς το παρόν έντυπο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις γνησιότητας και κανονικότητας (βλέπε τις προσαρτημένες παρατηρήσεις) ......................................................................................................19....... (Τόπος και ημερομηνία) Σφραγίδα (Τόπος και ημερομηνία) Σφραγίδα (Υπογραφή) (Υπογραφή) (1) Να σημειωθεί με Χ η μνεία που ισχύει. (*) 0 έλεγχος εκ των υστέρων των εντύπων ΕUR. 2 διενεργείται δειγματοληπτικώς ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές του κρότους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες σε ό,τι άφορα τη γνησιότητα του εντύπου και την ακρίβεια των πληροφοριών περί της πραγματικής καταγωγής των σχετικών εμπορευμάτων. Οδηγίες περί συντάξεως του εντύπου ΕUR.2 1.Έντυπο ΕUR.1 δύναται μόνον να συνταχθεί για εμπορεύματα τα οποία, στη χώρα εξαγωγής, πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις συναλλαγές που αναφέρονται στο χώρο αριθ. 1 του εντύπου. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να μελετώνται προσεκτικά προ της συμπληρώσεως του εντύπου. 2.Ο εξαγωγέας προσαρτά το έντυπο στο δελτίο αποστολής, όταν πρόκειται για αποστολή με ταχυδρομικό δέμα. ή το εισάγει στο δέμα, όταν πρόκειται για αποστολή με το ταχυδρομείο επιστολών. Επιπλέον αναγράφει, είτε στην πράσινη ετικέτα Π είτε στη διασάφηση Γ2/ΓΠ3 τη μνεία ΕUR.2 συνοδευομένη από τον αριθμό σειράς του εντύπου. 3.Οι οδηγίες αυτές δεν απαλλάσσουν τον εξαγωγέα από την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων που προβλέπονται στους τελωνειακούς ή ταχυδρομικούς κανονισμούς. 4.Η χρησιμοποίηση του εντύπου συνιστά για τον εξαγωγέα την ανάληψη της υποχρεώσεως να προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από αυτές και να δεχθεί οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών του στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εμπορευμάτων που περιγράφονται στον χώρο 11 του εντύπου. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα ΙV/gr 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα του αποτυπώματος σφραγίδας που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο 6) (1) Σήμα ή εθνόσημο του κράτους εξαγωγής. (2) Ενδείξεις που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του εγκεκριμένου εξαγωγέα. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα V/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 34 ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος ex 2707 Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά, ανάλογα προς τα ορυκτά λάδια που λαμβάνονται με αποστάξεις σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα που αποστάζουν 65 % ή περισσότερο του όγκου τους στους 250 C (που περιλαμβάνουν και τα μείγματα βενζίνης και βενζόλης), και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα 2709 έως 2715 Ορυκτά λάδια και το προϊόν της απόσταξης τους. Ασφαλτούχες ύλες. Ορυκτά κεριά ex 2901 Ά κύκλοι υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα ex 2902 Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες, με εξαίρεση τα αζουλένια, βενζόλιο, τουλουόλιο, ξυλόλιο, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ex 3403 Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 70 % λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά ex 3404 Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα, με βάση την παραφίνη, τα κεριά από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, τα κατάλοιπα παραφίνης ex 3811 Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια, που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ4/Παράρτημα VΙ/gr 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 5 τηςΕυρωπαϊκής συμφωνίας (Η συμφωνία) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕιδικές διατάξεις σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της Ισπανίας και της Πολωνίας Άρθρο 1 Οι διατάζεις της συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο στον τίτλο Ι τροποποιούνται ως εξής, για να ληφθούν υπόψη τα μέτρα και οι υποχρεώσεις που απαριθμούνται στην πράξη προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (εφεξής «πράξη προσχώρησης»). Αρθρο 2 Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης, η Ισπανία δεν παρέχει στα προϊόντα καταγωγής Πολωνίας ευνοϊκότερη μεταχείριση από αυτή που παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής άλλων κρατών μελών ή που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία σ αυτά. Αρθρο 3 1.Οι εισαγωγικοί δασμοί, τους οποίους εφαρμόζει το Βασίλειο της Ισπανίας σε βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής Πολωνίας, που αναφέρονται στο άρθρο 9 της συμφωνίας και στα πρωτόκολλα αριθ. 1 και αριθ. 2, καθώς και στα μη γεωργικά στοιχεία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3, καταργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 2.Η κατάργηση των δασμών αρχίζει από τους δασμούς που εφάρμοζε το Βασίλειο της Ισπανίας στις συναλλαγές του με τρίτες χώρες, την 1η Ιανουαρίου 1985, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: — από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η διαφορά μεταξύ των δασμών αυτών και των δασμών που εφαρμόζονταν από την Κοινότητα των Δέκα την ημερομηνία αυτή, μειώνεται στο 10%, — την 1η Ιανουαρίου 1993, οι δασμοί ευθυγραμμίζονται με αυτούς τους οποίους εφαρμόζει η Κοινότητα των Δέκα. Αρθρο 4 1.Οι δασμοί, τους οποίους εφαρμόζει το Βασίλειο της Ισπανίας στα γεωργικά προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 της συμφωνίας, καταγωγής Πολωνίας, τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα VΙΙΙ και Χ της συμφωνίας, ευθυγραμμίζονται προοδευτικά με εκείνους που εφαρμόζει η Κοινότητα των Δέκα σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που εκτίθενται στο άρθρο 73 παράγραφος 2 και στο άρθρο 75 παράγραφος 3 της πράξης προσχώρησης. 2.Οι εισφορές, τις οποίες επιβάλλει το Βασίλειο της Ισπανίας στα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 της συμφωνίας, καταγωγής Πολωνίας, που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙΙ, καθώς και στο γεωργικό στοιχείο των προϊόντων σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 3, καταγωγής Πολωνίας, είναι ίσες με τις εισφορές που εφαρμόζει κατ* έτος η Κοινότητα των Δέκα, αναπροσαρμοσμένες κατά τα εξισωτικά ποσά προσχώρησης, όπως καθορίζεται στην πράξη προσχώρησης. Αρθρο 5 Η τήρηση εκ μέρους της Ισπανίας των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 της συμφωνίας πραγματοποιείται την ημερομηνία που ορίζεται για τα λοιπά κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι η Πολωνία εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1765/82 και (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 για τα καθεστώτα εισαγωγής προϊόντων καταγωγής χωρών κρατικού εμπορίου. Άρθρο 6 Ποσοτικοί περιορισμοί μπορεί να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ισπανία προϊόντων καταγωγής Πολωνίας: α) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Α 6) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Β. Άρθρο Αρθρο 7 Οι διατάξεις του πρωτοκόλλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη εκείνων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους και στην απόφαση 91/314/ΕΟΚ της 26ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων (ΡΟSΕΙCΑΝ).ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΕιδικές διατάξεις σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της Πορτογαλίας και της Πολωνίας Αρθρο 8 Οι διατάξεις της συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο στον τίτλο Ι τροποποιούνται ως εξής για να ληφθούν υπόψη τα μέτρα και οι υποχρεώσεις που απαριθμούνται στην πράξη προσχώρησης. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ5/gr 1 Άρθρο 9 Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης, η Πορτογαλία δεν παρέχει στην Πολωνία ευνοϊκότερη μεταχείριση από αυτή που παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής άλλων κρατών μελών. Άρθρο 101.Οι εισαγωγικοί δασμοί τους οποίους εφαρμόζει η Πορτογαλική Δημοκρατία στα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής Πολωνίας, που αναφέρονται στο άρθρο 9 της συμφωνίας και στα πρωτόκολλα αριθ.1 και αριθ.2, καθώς και στα μη γεωργικά στοιχεία προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3, καταργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 2.Όσον αφορά τα βιομηχανικά προϊόντα, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της συμφωνίας, η κατάργηση των δασμών βασίζεται στους δασμούς που εφάρμοζε πράγματι η Πορτογαλική Δημοκρατία στο εμπόριο της με την Κοινότητα των Δέκα, την 1η Ιανουαρίου 1985: — από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα συμβεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992, οι δασμοί μειώνονται στο 15 % του βασικού δασμού, — την 1η Ιανουαρίου 1993, οι δασμοί ευθυγραμμίζονται με αυτούς που εφαρ)ΐόζει η Κοινότητα των Δέκα. Ωστόσο, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΧΧΙ της πράξης προσχώρησης, η κατάργηση των δασμών πραγματοποιείται σύμφωνα με το ίδιο χρονοδιάγραμμα και αρχίζει αχό τους δασμούς που εφάρμοζε η Πορτογαλική Δημοκρατία στις συναλλαγές της με τρίτες χώρες, την 1η Ιανουαρίου 1985. 3.Για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας, η κατάργηση των δασμών αρχίζει από τους δασμούς που εφάρμοζε πράγματι η Πορτογαλική Δημοκρατία στις συναλλαγές της με τρίτες χώρες, την 1η Ιανουαρίου 1985, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: — αχό την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η διαφορά μεταξύ των δασμών αυτών και των δασμών που εφαρμόζονταν από την Κοινότητα των Δέκα τη ημερομηνία αυτή, μειώνεται στο 15 %, — την 1η Ιανουαρίου 1993, οι δασμοί ευθυγραμμίζονται με αυτούς τους οποίους εφαρμόζει η Κοινότητα των Δέκα. 4.Για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ της συμφωνίας και εντός των ορίων που θέτουν οι δασμολογικές ποσοστώσεις της Κοινότητας που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 της συμφωνίας, οι μειώσεις των δασμών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Πέραν των ορίων που θέτουν οι δασμολογικές ποσοστώσεις της Κοινότητας, εφαρμόζονται οι κανόνες της παραγράφου 3. Άρθρο ΙΙ 1.Οι δασμοί τους οποίους εφαρμόζει η Πορτογαλική Δημοκρατία στα γεωργικά προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 της συμφωνίας, καταγωγής Πολωνίας, τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα VΙΙΙ και Χ της συμφωνίας, ευθυγραμμίζονται προοδευτικά με εκείνους που εφαρμόζει η Κοινότητα των Δέκα, σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που εκτίθενται στο παρόν άρθρο. 2.Για γεωργικά προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, n Πορτογαλική Δημοκρατία μειώνει τους δασμούς της σε σχέση με αυτούς που η ίδια εφάρμοζε πράγματι στις συναλλαγές της με τρίτες χώρες την 1η Ιανουαρίου 1985. Κάθε έτος, η διαφορά μεταξύ αυτών και εκείνων που εφαρμόζονται από την Κοινότητα των Δέκα, μειώνεται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: — κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η διαφορά μειώνεται στο 36,3 %της αρχικής διαφοράς, — την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 27,2 %της αρχικής διαφοράς, — την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 18,1 % της αρχικής διαφοράς, — την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 9 % της αρχικής διαφοράς, — από την 1η Ιανουαρίου 1996, η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει τους ίδιους δασμούς με εκείνους της Κοινότητας των Δέκα. 3.Η Πορτογαλική Δημοκρατία επιβάλλει δασμούς στα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 136/66, (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75, (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 και (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του δασμού που πράγματι εφαρμόζεται και του προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: — την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 66,6 % της αρχικής διαφοράς, — την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 49,9 % της αρχικής διαφοράς, — την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 33,2 της αρχικής διαφοράς, — την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 16,5 %της αρχικής διαφοράς. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ5/gr 2 Η Πορτογαλία εφαρμόζει πλήρως προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. Αρθρο 12 Η τήρηση εκ μέρους της Πορτογαλίας των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 της ευρωπαϊκής συμφωνίας πραγματοποιείται την ίδια στιγμή που ορίζεται για τα λοιπά κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι η Πολωνία εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1765/82 και (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 για τις ρυθμίσεις εισαγωγής προϊόντων, καταγωγής χωρών κρατικού εμπορίου. Άρθρο 13 Οι ποσοτικοί περιορισμοί μπορούν να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Πορτογαλία προϊόντων καταγωγής Πολωνίας: α) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Γ β) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Δ. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ2/gr 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κωδικός ΣΟ Σημειώσεις Ημερομηνία ελευθέρωσης 0302 50 10 ex 0302 50 90 0302 69 35 0302 69 55 0302 69 65 0302 69 85 ex 0302 69 98 (3) (4) 31. 12. 1992 31. 12. 1992 31. 12. 1992 31. 12. 1992 31. 12. 1992 31. 12. 1992 31. 12. 1992 0303 78 10 0303 79 83 31. 12. 1992 31. 12. 1992 ex 0304 10 31 ex 0304 10 98 0304 20 57 0304 90 47 (5) (6) 31. 12 1992 31. 11 1992 31. 11 1992 31. 12 1992 ex 0305 62 00 ex 0305 69 10 (3) (3) 31. 12 1992 31. 12 1992 ex 0306 24 90 (7) 31. 11 1992 ex 0307 91 00 (8) 31. 12 1992 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ5/Παράρτημα Α/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Κωδικός ΣΟ Σημειώσεις Ημερομηνία ελευθέρωσης 0208 10 10 31. 12. 1995 Κωδικός 10 Σημειώσεις Ημερομηνία ελευθέρωσης ex 0102 9010 (1) 31. 12. 1995 0209 00 11 31. 12. 1995 ex 0102 90 31 (1) 31. 12. 1995 0209 00 19 31. 12. 1995 ex 0102 90 33 (1)) 31. 12. 1995 0209 00 30 31. 12. 1995 ex 0102 90 35 (1) 31. 12. 1995 ex 0102 90 37 (1) 31. 12. 1995 0210 11 11 31. 12. 1995 0210 11 19 31. 12. 1995 0103 91 10 31. 12. 1995 0210 11 31 31. 12. 1995 0103 92 11 31. 12. 1995 0210 11 39 31. 12. 1995 0103 92 19 31. 12. 1995 0210 12 11 31. 12. 1995 0210 12 19 31. 12. 1995 0201 31. 12. 1995 0210 19 10 31. 12. 1995 0210 19 20 31. 12. 1995 0203 11 10 31. 12. 1995 0210 19 30 31. 12. 1995 0203 12 11 31. 12. 1995 0210 19 40 31. 12. 1995 0203 12 19 31. 12. 1995 0210 19 51 31. 12. 1995 0203 19 11 31. 12. 1995 0210 19 59 31. 12. 1995 0203 19 13 31. 12. 1995 0210 19 60 31. 12. 1995 0203 19 15 31. 12. 1995 0210 19 70 31. 12. 1995 0203 19 55 31. 12. 1995 0210 19 81 31. 12. 1995 0203 19 59 31. 12. 1995 0210 19 89 31. 12. 1995 0203 21 10 31. 12. 1995 0210 90 31 31. 12. 1995 0203 22 11 31. 12. 1995 0210 90 39 31. 12. 1995 0203 22 19 31. 12. 1995 ex 0210 90 90 (2) 31. 12. 1995 0203 29 11 31. 12. 1995 0203 29 13 31. 12. Ι99S 0401 31. 12. 1995 0203 29 15 31. 12. 1995 0203 29 55 31. 12. 1995 0203 29 59 31. 12. 1995 0403 10 22 31. 12. 1995 0403 10 24 31. 12. 1995 0206 30 21 31. 12. 1995 0403 10 26 31. 12. 1995 0206 30 31 31. 12. 1995 ex 0403 90 51 (9) 31. 12. 1995 0206 41 91 31. 12. 1995 ex 0403 90 53 (9) 31. 12. 1995 0206 49 91 31. 12. 1995 ex 0403 90 59 (9) 31. 12. 1995 0404 10 91 31. 12. 1995 0404 90 11 31. 12. 1995 0404 90 13 31. 12. 1995 0404 90 19 31. 12. 1995 0404 90 31 31. 12. 1995 0404 90 33 31. 12. 1995 0404 90 39 31. 12. 1995 0405 31. 12. 1995 ex 0406 (10) 31. 12. 1995 ex 1001 90 99 (11) 31. 12. 1995 ex 1004 00 90 (12) 31. 12. 1995 1101 31. 12. 1995 1103 11 10 31. 12. 1995 1103 11 90 31. 12. 1995 1103 12 00 31. 12. 1995 1103 13 10 31. 12. 1995 1103 13 90 31. 12. 1995 1103 14 00 31. 12. 1995 1103 19 10 31. 12. 1995 1103 19 30 31. 12. 1995 1103 19 90 31. 12. 1995 ΟΕΕ/ΟΕΟΑ/ΡΐνΡ5/Παράρτημα Β/gr 1 Κωδικός ΣΟ Σημειώσεις Ημερομηνία ελευθέρωσης 1104 11 10 31. 12. 1995 1104 12 10 31. 12. 1995 ex 1104 19 10 (13) 31. 12. 1995 ex 1104 19 30 (13) 31. 12. 1995 ex 1104 19 50 (13) 31. 12. 1995 ex 1104 19 99 (13) 31. 12. 1995 1104 21 10 31. 12. 1995 1104 21 30 31. 12. 1995 1104 21 50 31. 12. 1995 1104 21 90 31. 12. 1995 1104 22 10 31. 12. 1995 1104 22 30 31. 12. 1995 1104 22 50 31. 12. 1995 1104 22 90 31. 12. 1995 1104 23 10 31. 12. 1995 1104 23 30 31. 12. 1995 1104 23 90 31. 12. 1995 1104 29 11 31. 12. 1995 1104 29 15 31. 12. 1995 1104 29 19 31. 12. 1995 1104 29 31 31. 12. 1995 1104 29 35 31. 12. 1995 1104 29 39 31. 12. 1995 1104 29 91 31. 12. 1995 1104 29 95 31. 12. 1995 1104 29 99 31. 12. 1995 1104 30 10 31. 12. 1995 1104 30 90 31. 12. 1995 1108 11 00 31. 12. 1995 1109 31. 12. 1995 1501 00 11 31. 12. 1995 1501 00 19 31. 12. 1995 ex 1501 00 90 (14) 31. 12. 1995 ex 1601 (15) 31. 12. 1995 ex 1602 10 00 (15) 31. 12. 199S ex 1602 20 90 (15) 31. 12. 1995 Κωδικός ΣΟ Σημειώσεις Ημερομηνία ελευθέρωσης 1602 41 10 31. 12. 1995 1602 42 10 31. 12. 1995 1602 49 11 31. 12. 1995 1602 49 13 31. 12. 1995 1602 49 15 31. 12. 1995 1602 49 19 31. 12. 1995 1602 49 30 31. 12. 1995 1602 49 50 31. 12. 1995 ex 1602 90 10 (16) 31. 12. 1995 1602 90 51 31. 12. 1995 ex 1902 20 30 (17) 31. 12. 1995 2009 60 11 31. 12. 1995 2009 60 19 31. 12. 1995 2009 60 51 31. 12. 1995 2009 60 59 31. 12. 1995 2009 60 71 31. 12. 1995 2009 60 79 31. 12. 1995 2009 60 90 31. 12. 1995 ex 2204 10 11 (18) 31. 12. 1995 ex 2204 10 19 (18) 31. 12. 1995 ex 2204 10 90 (18) 31. 12. 1995 ex 2204 21 10 (18) 31. 12. 1995 2204 21 25 31. 12. 1995 2204 21 29 31. 12. 1995 2204 21 35 31. 12. 1995 2204 21 39 31. 12. 1995 ex 2204 21 49 (18) 31. 12. 1995 ex 2204 21 59 (18) 31. 12. 1995 ex 2204 21 90 (18) 31. 12. 1995 ex 2204 29 10 (18) 31. 12. 1995 2204 29 25 31. 12. 1995 2204 29 29 31. 12. 1995 2204 29 35 31. 12. 1995 2204 29 39 31. 12. 1995 ex 2204 29 49 (18) 31. 12. 1995 ex 2204 29 59 (18) 31. 12. 1995 ex 2204 29 90 (18) 31. 12. 1995 2204 30 10 31. 12. 1995 2204 30 91 31. 12. 1995 2204 30 99 31. 12. 1995 Σημείωση: Η δασμολογική κλάση 0803 υπόκειται σε περιορισμούς μεταβατικού χαρακτήρα ως προς τα κράτη μέλη της Οικονομικής Κοινότητας και των προτιμησιακών χωρών έως ότου συσταθεί μια κοινή οργάνωση αγοράς για τις μπανάνες. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στο παρόν πρωτόκολλο. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ5/Παράρτημα Β/gr 2 Επεξηγηματικές σημειώσεις για τους μερικούς περιορισμούς που θα διατηρήσει η Ισπανία ως το κέρας της μεταβατικής περιόδου (1) Εξαιρούνται τα βοοειδή που προορίζονται για ταυρομαχίες. (2) Μόνο του είδους κατοικίδιων χοιροειδών. (3) Εξαιρείται το Gadus macrοcephalus. (4) Μόνο σαφρίδια (Τrachurus traduiras). (5) Μόνο μπακαλιάροι Gadus mοrhua και Gadus οgac, νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη. (6) Μόνο μπακαλιάροι (Gadus mοrhua, Βοreagadus saida, Gadus οgac), μερλούκιοι (Μerluccius Spp.), σαφρίδια (Τrachurus irachurus) και αντσούγιες (Εngraulis Spp.), φρέσκοι ή διατηρημένοι με απλή ψύξη. (7) Μόνο καβούρια ζωντανά. (8) Μόνο δίθυρα μαλάκια του είδους νenus gallina, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη. (9) Μόνο μη συμπυκνωμένα και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. (10) Εξαιρείται το λευκό (frοmage blanc) και τα τυριά Εmmenthal, Gruyere, Βleus, Ρarmigianο Reggianο και Grana Ρadanο. (11) Μόνο σιτάρι μαλακό που προορίζεται για την αρτοποιία. (12) Μόνο βρώμη με στρογγυλεμένα τα δύο άκρα της. (13) Μόνο σπόροι πλατυσμένοι. (14) Εξαιρείται το λίπος των οστών και των υπολειμμάτων σφαγίων από πουλερικά. (15) Μόνο αυτά που περεχούν κρέας ή βρώσιμα εντόσθια ή αίμα κατοικίδιων χοιροειδών. (16) Μόνο αυτά που περιέχουν χοιρινό. (17) Μόνο: — παραγεμισμένα με κρέας, βρώσιμα εντόσθια ή αίμα του είδους κατοικίδιων χοιροειδών, — οποιοδήποτε παρασκεύασμα ή κονσέρβα που περιέχει κρέας ή βρώσιμα εντόσθια του είδους κατοικίδιων χοιροειδών. (18) Εξαιρούνται τα κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ5/Παράρτημα Β/gr 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ex 8536 50 000 — Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος από υλικά άλλα εκτός από κεραμικά και γυαλί βάρους έως 2 kg ex 8536 20100 — Αυτόματοι διακόπτες ρεύματος βάρους έως 3 kg ex 853620900 ex 853650000 ex 8536 10100 — Διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες ex 8536 10 500 ex 853610900 ex 8533 21000 — Αντιστάσεις κεραμικές ή από γυαλί βάρους έως 2 kg ex 8533 29 000 ex 8536 61 100 — Άλλες συσκευές αχό κεραμικά ή γυαλί βάρους έως 2 kg ex 853661900 ex 853669000 ex 8536 90010 ex 853690800 ex 8533 10 000 — Αντιστάσεις μεταβλητές από υλικά άλλα εκτός αχό κεραμικά και γυαλί βάρους έως 2 kg ex 853321000 ex 8533 29 000 ex 8533 31000 ex 853339000 ex 8533 40 100 ex 8533 40900 ex 8534 00110 — Τυπωμένα κυκλώματα έως 2 kg ex 8534 00190 ex 853400900 ex 8536 50 000 — Διακόπτες για την αναστροφή του ρεύματος από υλικά άλλα εκτός από κεραμικά και γυαλί βάρους έως 3 kg -ex 8536 61 100 — Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) και ρευματολήπτες από υλικά άλλα εκτός από ex 8536 61900 κεραμικά και γυαλί βάρους έως 2 kg ex 8536 69 000 ex 853690190 — Συνδέσεις και στοιχεία επαφής για σύρματα και καλώδια μη ομοαξονικά από υλικά άλλα εκτός από κεραμικά και γυαλί βάρους έως 2 kg ex 853690010 — Άλλες συσκευές από υλικά άλλα εκτός από κεραμικά και γυαλί βάρους έως 2 kg, με ex 8536 90 800 εξαίρεση τους διακόπτες κατανομής και διακοπής του ρεύματος, τους αυτόματους διακόπτες ρεύματος, τα στοιχεία επαφής και τις διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ5/Παράρτημα Γ/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 0103 10 00 2204 21 10 0103 91 10 2204 21 21 01039211 22042123 0103 92 19 2204 21 25 22042129 22042131 0701 1000 22042133 07019010 22042135 22042919 22042921 07019059 22042923 22042925 08030010 22042929 0803 0090 22042931 22042933 2204 29 35 08043000 22042939 CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ5/Παράρτημα Δ/gr 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 6 της ενδιάμεσης συμφωνίας («συμφωνία») για την αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου: α) ως «τελωνειακή νομοθεσία» νοούνται οι διατάξεις που εφαρμόζονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, που θεσπίζουν τα εν λόγω μέρη· 6) ως «δασμοί» νοούνται όλοι οι δασμοί, φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται και εισπράττονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, κατ εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται, όμως, τέλη και επιβαρύνσεις που περιορίζονται σε ποσό το οποίο προσεγγίζει τα έξοδα των προσφερθεισών υπηρεσιών γ) ως «αιτούσα αρχή» νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά θέματα· δ) ως «αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση» νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα· ε) ως «παράβαση» νοείται οποιαδήποτε καταπάτηση της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και κάθε προσπάθεια καταπάτησης αυτής της νομοθεσίας. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής1.Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως μέσω της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης των παραβάσεων της εν λόγω νομοθεσίας. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά οποιαδήποτε διοικητική αρχή των συμβαλλόμενων μερών που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ζητήματα ποινικού δικαίου. Αυτή δεν καλύπτει τις πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο εξουσίας που ασκείται μετά από αίτηση των δικαστικών αρχών, εκτός αν οι αρχές αυτές παρέχουν τη συγκατάθεσή τους. Άρθρο 3 Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως1.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία, ώστε να καταστήσει την πρώτη ικανή να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πράξεις που σημειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες παραβαίνουν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν παράβαση αυτής της νομοθεσίας. 2.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενημερώσει, σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου μέρους κατά το δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόστηκε στα εν λόγω εμπορεύματα. 3.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει την επιτήρηση: 1)των φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι παραβαίνουν ή παρέβησαν την τελωνειακή νομοθεσία· 2)των διακινήσεων εμπορευμάτων, για τα οποία πιστεύεται ότι είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικές παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας· 3)των μέσων μεταφοράς, για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 4 Αυθόρμητη συνδρομήΤα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να παρέχουν, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους, αμοιβαία συνδρομή, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν: — πράξεις με τις οποίες σημειώθηκε, σημειώνεται ή πρόκειται να σημειωθεί παράβαση τέτοιας νομοθεσίας και οι οποίες δυνατόν να ενδιαφέρουν άλλα συμβαλλόμενα μέρη,— νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίηση τέτοιων πράξεων, CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ6/gr 1 — εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο σημαντικής παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση ή οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς. Αρθρο 5 Παράδοση/γνωστοποίησηΚατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε: — να παραδίδονται όλα τα έγγραφα και — να γνωστοποιούνται όλες οι αποφάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου σε παραλήπτη που έχει την κανονική του κατοικία ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της. Σ αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 3. Άρθρο 6 Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδρομής 1.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς. Τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση παρόμοιων αιτήσεων πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία : 1)την αιτούσα αρχή, που υποβάλλει την αίτησηβ) το αιτούμενο μέτρο· 2)το θέμα και το λόγο της αίτησης· 3)τους νομούς κανόνες και άλλα σχετικά νόμιμα μέσα· 4)στοιχεία, όσο το δυνατόν ακριβή και κατανοητά, σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το στόχο των ερευνών 5)περίληψη τον σχετικών πραγματικών γεγονότων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 5. 3.Οι αιτήσεις κρέπα να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. 4.Εάν κάποια αίτηση δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις, δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωσή της· ενδεχομένως επίσης, να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων. Αρθρο 7 Εκτέλεση αιτήσεων 1.Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή, σε περίπτωση που η τελευταία αδυνατεί να ενεργήσει αφεαυτής το διοικητικό τμήμα στο οποίο διαβιβάστηκε η αίτηση από την εν λόγω αρχή, οφείλει να ενεργήσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των διαθέσιμων πόρων, ως εάν ενεργούσε για ίδιο λογαριασμό ή, κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του αυτού συμβαλλόμενου μέρου, με τη διοχέτευση των στοιχείων που ήδη διαθέτει, με τη διαξαγωγή κατάλληλων ερευνών ή με τη ρύθμιση της διεξαγωγής τους. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής θα ικανοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες τους κανονισμούς και τα άλλα νομικά στοιχεία του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λάβουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη αρχή την ευθύνη της οποίας έχει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία σχετικά με την παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας τα οποία η αιτούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, να παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. Άρθρο 8 Μορφή υπό την οποία πρέπει να ανακοινώνονται τα στοιχεία 1.Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή, υπό τη μορφή εγγράφων, κυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων, εκθέσεων και τα παρόμοια. 2.Τα έγγραφα που προβλέπει η παράγραφος 1 είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από μηχανογραφημένα στοιχεία, που παράγονται υπό οποιαδήποτε μορφή για τον ίδιο σκοπό. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής Ι. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής όπως αυτή προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάτι τέτοιο: CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ6/gr 2 ο) θα ήταν ενδεχόμενο να παραβλάψει την κυριαρχία, τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή αλλα σημαντικά συμφέροντα, ή 1)θα αφορούσε συναλλαγματικές ή φορολογικές ρυθμίσεις άλλες από εκείνες που σχετίζονται με τους δασμούς, ή 2)θα παραβίαζε βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. 2.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αιτούσα αρχή ζητεί συνδρομή, την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε 9έση να παράσχει, εάν της ζητείτο κάτι τέτοιο, οφείλει στην αίτησή της να επιστήσει την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο 9α ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση. 3.Εάν υπάρχει άρνηση παροχής συνδρομής, η σχετική απόφαση και τα αίτια αυτής πρέπει να γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην αιτούσα αρχή. Άρθρο 10 Υποχρέωση τήρησης του απορρήτου1.Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, είναι εμπιστευτική. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της πρόσθετης προστασίας που προσφέρουν οι σχετικοί νόμοι που εφαρμόζονται στο συμβαλλόμενο μέρος που την έλαβε και οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται από τις κοινοτικές αρχές. 2.Όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι η μετάδοση των στοιχείων ή η χρησιμοποίηση αυτών είναι αντίθετη προς τις βασικές νομικές αρχές ενός από τα μέρη, και, ιδίως, αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενδέχεται να υποστεί αδίκως τις σχετικές συνεπείς, δεν παρέχονται ονομαστικά στοιχεία. Μετά από σχετική αίτηση, το μέρος που λαμβάνει την πληροφορία ενημερώνει το μέρος που την παρέχει για τον τρόπο που χρησιμοποιείται η παρεχόμενη πληροφορία και για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 3.Ονομαστικά στοιχεία παρέχονται μόνο στις τελωνειακές αρχές και, στην περίπτωση που απαιτείται η άσκηση δίωξης, στις αρχές δίωξης και τις δικαστικές αρχές. Άλλα πρόσωπα ή αρχές είναι δυνατό να λάβουν τέτοιες πληροφορίες μόνο με προηγουμένη συγκατάθεση της αρχής που τις παρέχει. 4.Το μέρος που παρέχει την πληροφορία υποχρεούται να ελέγχει την ακρίβεια αυτής. Όταν αποκαλύπτεται ότι η παρασχεθείσα πληροφορία ήταν ανακριβής ή ότι πρέπει να αγνοηθεί, το μέρος που τη λαμβάνει πρέπει να ειδοποιείται το ταχύτερο δυνατό. Αυτό υποχρεούται να επιφέρει τη σχετική διόρθωση ή διαγραφή. 5.Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει, μετά από σχετική αίτηση, πληροφορίες για τη συγκέντρωση στοιχείων και για το σκοπό της εν λόγω συγκέντρωσης. Αρθρο 11 Χρήση των στοιχείων 1.Τα στοιχεία που λαμβάνονται πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου* είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος για άλλους σκοπούς, μόνον εφόσον ληφθεί προηγουμένως η γραπτή συγκατάθεση της διοικητικής αρχής, η οποία τα παρέσχε, και αποτελούν αντικείμενο όλων των περιορισμών που θέτει η εν λόγω αρχή. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε στοιχεία σχετικά με αδικήματα που αφορούν ναρκωτικές και ψυχότροπες ουσίες. Τέτοια στοιχεία είναι δυνατόν να ανακοινώνονται σε άλλες αρχές άμεσα συνδεόμενες με την καταπολέμηση .της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, εντός των ορίων του άρθρου 2. 2.Η παράγραφος Ι δεν παρακωλύει τη χρησιμοποίηση στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που κινείται επακολούθως, λόγω παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ευχέρεια, στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες και σε διαδικασίες και καταγγελίες ενώπιον των δικαστηρίων, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 12 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της παραχωρηθείσας άδειας, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο υπό τη δικαιοδοσία άλλου συμβαλλόμενου μέρους, και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή κυρωμένα αντίγραφα αυτών τα οποία, ενδεχομένως είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποιο ζήτημα και υπό ποίαν ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξεταστεί ο υπάλληλος. Άρθρο 13 Δαπάνες της συνδρομής Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες επισύρει η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός όπου κρίνεται σκόπιμο, από δαπάνες για εμπειγογνώμενες και μάρτυρες και για διερμηνείς και μεταφραστές οι οποίοι δεν εξαρτώνται αχό δημόσιες υπηρεσίες. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ6/gr 3 Άρθρο 14 Εφαρμογή1.Η διαχείριση του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται, στις κεντρικές τελωνειακές αρχές της Πολωνίας, αφενός, και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και, ενδεχομένως, στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, αφετέρου. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες για την προστασία δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε συστάσεις προς τα αρμόδια σώματα σχετικά με τροποποιήσεις που θεωρούν άτι πρέπει να επέλθουν στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη έρχονται σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και, ακολούθως, τηρούνται ενήμερα σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που υιοθετούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 15 Συμπληρωματικότητα1.Το παρόν πρωτόκολλο οφείλει να συμπληρώνει και όχι να παρακωλύει την εφαρμογή κάθε συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής που έχει συναφθεί ή δυνατόν να συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πολωνίας. Δεν πρέπει, επίσης, να αποκλείει περισσότερο εκτεταμένη αμοιβαία συνδρομή, που παρέχεται με βάση παρόμοιες συμφωνίες. 3.Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι ανωτέρω συμφωνίες δεν θίγουν κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών οποιουδήποτε στοιχείου σχετικά με τελωνειακά θέματα κοινοτικοί ενδιαφέροντος. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ6/gr 4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 7 της Ευρωπαϊκής συμφωνίας (συμφωνία) Παραχωρήσεις με ετήσια όρια Τα μέρη συμφωνούν ότι, σε περίπτωση που η συμφωνία αρχίσει να ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου οποιουδήποτε έτους, κάθε παραχώρηση που 5α έχει δοθεί εντός των ορίων ετήσιων ποσοτήτων 9α προσαρμόζεται κατ αναλογία, με εξαίρεση τις παραχωρήσεις της Κοινότητας που περιέχονται στα παραρτήματα ΙΙΙ και VΙΙΙ. Σύμφωνα με τα παραρτήματα ΙΙΙ και VΙΙΙ, τα προϊόντα για τα οποία έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά εισαγωγής σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που θεσπίζουν γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της έναρξης ισχύος της συμφωνίας, θα καταλογίζονται στη δασμολογική ποσόστωση ή στις ποσότητες της δασμολογικής οροφής που περιέχονται στα εν λόγω παραρτήματα. CΕΕ/CΕCΑ/ΡL/Ρ7/gr 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες,14 Ιουλίου 1992 6075/92 ΑDD 3 RΕSΤRΕΙΝΤ ΕSΤ 92 Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θέμα : Ευρωπαϊκή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφετέρου Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες το κείμενο της Τελικής Πράξης και τα Συμφωνηθέντα Πρακτικά όπως οριστικοποιήθηκαν από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς. 6075/92 ΑDD 3 LΑΜ/χκΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑF/CΕ/ΡL/grσυνελθόντες στις Βρυξέλλες, στις δεκαέξι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους. αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου (η Ευρωπαϊκή Συμφωνία), ενέκριναν τα ακόλουθα κείμενα : την Ευρωπαϊκή Συμφωνία και τα ακόλουθα Πρωτόκολλα : Πρωτόκολλο αριθ.1 για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης. Πρωτόκολλο αριθ. 2 για τα προϊόντα που καλύπτονται από τη Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα, Πρωτόκολλο αριθ. 3 για τους εμπορικούς διακανονισμούς για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, Πρωτόκολλο αριθ. 4 για τους κανόνες καταγωγής. Πρωτόκολλο αριθ. 5 για τις ειδικές διατάζεις σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της Πολωνίας και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, Πρωτόκολλο αριθ. 6 , για την αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα. Πρωτόκολλο αριθ. 7 για τις παραχωρήσεις με ετήσια όρια. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Πολωνίας ενέκριναν τα κείμενα των ακόλουθων κοινών δηλώσεων που προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Κοινή δήλωση για το άρθρο 7 παράγραφος 4 της συμφωνίας. ΑF/CΕ/ΡL/grΚοινή δήλωση για το άρθρο 37 παράγραφος 1 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 37 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 38 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙV της συμφωνίας. Κοινή δήλωση για το άρθρο 47 της συμφωνίας. Κοινή δήλωση για το κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου ΙV της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 56 παράγραφος 3 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 58 της συμφωνίας. Κοινή δήλωση για το άρθρο 59 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 63 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 63 παράγραφος 2 της συμφωνίας. Κοινή δήλωση για το άρθρο 66 της συμφωνίας. Κοινή δήλωση σχετικά με ορισμένους μηχανισμούς επίβλεψης στους τομείς των φρούτων και Λαχανικών σε σχέση με τα Παραρτήματα VΙΙΙ β) και Χ γ) της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου αριθ. 6 της συμφωνίας. ΑF/CΚ/ΗL/gr 4 Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Πολωνίας έλαβαν επίσης υπό σημείωση τις ακόλουθες ανταλλαγές επιστολών που προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με ορισμένες ρυθμίσεις για τους τομείς των χοιροειδών και των πουλερικών. Ανταλλαγή επιστολών σχετικά με το άρθρο 67 της συμφωνίας. Οι πληρεξούσιοι της Πολωνίας έλαβαν υπό σημείωση τις ακόλουθες δηλώσεις που προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Δήλωση της Κοινότητας για το κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙV της συμφωνίας. Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 8 παράγραφος 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα προϊόντα ΕΚΑΧ. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας έλαβαν υπό σημείωση τις ακόλουθες δηλώσεις που προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Δήλωση της Πολωνίας σχετικά με το άρθρο 63 της συμφωνίας. Δήλωση της Πολωνίας σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα. Επιστολή της κυβέρνησης της Πολωνίας σχετικά με το Πρωτόκολλο αριθ. 1 της συμφωνίας. Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαέξι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα. ΑF/CΕ/ΡL/gr 5 ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1.Αρθρο 7 παράγραφος 4 Η Κοινότητα και η Πολωνία επιβεβαιώνουν ότι στην περίπτωση που η μείωση των δασμών επιτυγχάνεται με την αναστολή δασμών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αυτοί οι μειωμένοι δασμοί αντικαθιστούν τους βασικούς δασμούς μόνο για την περίοδο της αναστολής αυτής, και ότι εφόσον προβλέπεται μερική αναστολή των δασμών, διατηρείται το προτιμησιακό περιθώριο μεταξύ των μερών. 2.Άρθρο Αρθρο 37 παράγραφος1 Νοείται ότι η έννοια όρων και προϋποθέσεων που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος, περιλαμβάνει κοινοτικούς κανόνες εφόσον χρειάζεται. 3.Αρθρο 37 Νοείται ότι η έννοια τέκνα καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της εν λόγω χώρας υποδοχής. 4.Άρθρο 38 Νοείται ότι n έννοια μέλη της οικογένειας τους καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της εν λόγω χώρας υποδοχής. 5.Κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙV Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου ΙV του τίτλου ΙV. τα μέρη συμφωνούν άτι n μεταχείριση υπηκόων η επιχειρήσεων ενός μέρους θεωρείται λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται στους υπηκόους η τις επιχειρήσεις του άλλου μέρους, εφόσον η μεταχείριση αυτή είναι τυπικά ή de factο, λιγότερο ευνοϊκή από τη μεταχείριση που παρέχεται σε υπηκόους ή επιχειρηθείς του άλλου μέρους. ΑF/CΕ/ΡL/gr 6 6.Άρθρο 47 Τα μέρη συμφωνούν ότι οι συγκεκριμένοι κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 47 δύνανται, μεταξύ άλλων, να αποβλέπουν στην προστασία των πιστωτών και των επιχειρηματικών εταίρων. 7.Κεφάλαιο 111 του τίτλου ΙV Τα μέρη προσπαθούν να επιτύχουν αμοιβαίως ικανοποιητικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων σχετικά με τις υπηρεσίες, που πραγματοποιούνται στο Γύρο της Ουρουγουάης. 8.Άρθρο 56 παράγραφος 3Τα μέρη δηλώνουν ότι οι συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο- 56 παράγραφος 3 αποβλέπουν στην ευρύτερη δυνατή επέκταση των κανονισμών και πολιτικών σχετικά με τις μεταφορές που εφαρμόζονται στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη, ώστε να καλύψουν τη σχέση μεταξύ Κοινότητας και Πολωνίας στον τομέα των μεταφορών. 9.Άρθρο 58 Η απαίτηση θεώρησης και μόνο, από τα φυσικά πρόσωπα ορισμένων μερών και όχι από τα φυσικά πρόσωπα άλλων μερών, δεν θεωρείται ότι ακυρώνει ή παρεμποδίζει τα ευεργετήματα στο πλαίσιο συγκεκριμένων ανειλημμένων υποχρεώσεων. 10.Άρθρο 59 Εφόσον το Συμβούλιο Σύνδεσης καλείται να λάβει μέτρα γιο την περαιτέρω ελευθέρωση στους τομείς των υπηρεσιών ή των προσώπων, πρέπει επιπλέον να καθορίζει τις συναλλαγές τις σχετιζόμενες με τα μέτρα αυτά, για τις οποίες επιτρέπονται οι πλημωμές σε ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. ΑΚ/CΕ/ΡL/gr 7 11.Άρθρο Αρθρο 6 3 1.Το Συμβούλιο Σύνδεσης Λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότιόλες οι συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος Ι σημείο (i) της Συμφωνίας οι οποίες επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και οι οποίες συνήψθηοαν πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας θα τύχουν παρόμοιας μεταχείρησης με εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 17/62 του Συμβουλίου. 2.Τα Μέρη δεν κάνουν ακατάλληλη χρήση των διατάξεων περί επαγγελματικού απορρήτου για να παρεποδίσουν την κοινολόγηση πληροφοριών στον τομέα του ανταγωνισμού. 3.Τα Μέρη μπορούν να ζητήσουν από το Συμβούλιο Σύνδεσης αργότερα και μετά την έκδοση των εκτελεστικών κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 3, να εξετάσει, σε ποιό βαθμό και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να εφαρμοσθούν άμεσα ορισμένοι κανόνες ανταγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη διαδικασία ολοκλήρωσης μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας. 12.Άρθρο Αρθρο 63 παράγραφος 2 Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 8b, 86 και 92 της συνθήκης, η έννοια του επηρεασμού του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών που ορίζεται σε αυτά τα άρθρα αντικαθίσταται από την έννοια του επηρεασμού του εμπορίου μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας. 13.Άρθρο Αρθρο 66 Τα μέρη συμφωνούν ότι για το σκοπό της παρούσας συμφωνίας σύνδεσης, η έννοια της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας είναι η ίδια με αυτήν του άρθρου 36 της συνθήκης ΕΟΚ και περιλαμβάνει ειδικότερα την προστασία των συγγραφικών δικαιωμάτων και των συναφών με αυτά δικαιωμάτων, των προνομίων ευρεσιτεχνίας, των βιομηχανικών σχεδίων, των εμπορικών σημάτων και των σημάτων υπηρεσίας, του λογισμικού, των ΑF/CΚ/ΡL/gr 8 τοπογραφιών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, των γεωγραφικών ενδείξεων καθώς και την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την προστασία των πληροφοριών σχετικά με την τεχνογνωσία, που είναι ακόμη μυστικές. 14.Παραρτήματα VΙΙΙ β και Χ γ Η Πολωνία εισάγει μηχανισμούς εποπτείας υπό μορφή πιστοποιητικών εξαγωγής για τα οπωροκηπευτικά που απαριθμούνται στα παραρτήματα VΙΙΙ β και Χ γ της παρούσας συμφωνίας προκειμένου να ελέγχονται οι εξαγωγές αυτών των προϊόντων στην Κοινότητα και να αποφευχθεί κάθε μη αναγκαία στρέβλωση της αγοράς της Κοινότητας. Αυτοί οι μηχανισμοί εποπτείας θα θεσπισθούν το αργότερο την 1η Ιουνίου 1992. Οι λεπτομέρειες για τον έλεγχο του εμπορίου αυτών των προϊόντων, περιλαμβανομένων των λεπτομερειών ανταλλαγής των πληροφοριών καθορίζονται από την Πολωνία σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κοινότητας. 15.Αρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 Τα συμβαλλόμενα μέρη τονίζουν ότι η αναφορά στη νομοθεσία τους που περιέχεται στο παρόν άρθρο μπορεί να καλύπτει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οποιαδήποτε διεθνή υποχρέωση που μπορεί να έχουν αναλάβει, όπως η Σύμβαση για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων εγγράφων για αστικά και εμπορικά θέματα, που συνάφθηκε στη Χάγη στις 15 Νοέμβριου 1965. ΑF/CΕ/ΡL/grΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΙΡΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΑF/CΕ/ΡL/gr 10 ΕΠΙΣΤΟΛΗ αριθ. 1 Βρυξέλλες.Κύριε. Εχω την τιμή να αναφερθώ στις συζητήσεις σχετικά με τους εμπορικούς διακανονισμούς για ορισμένα γεωργικά προϊόντα μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Με την παρούσα σας επιβεβαιώνω ότι σε περίπτωση που η Κοινότητα σκοπεύει να επιβάλει συμπληρωματικές εισφορές στα προϊόντα χοιροειδών και πουλερικών που απαριθμούνται στα παραρτήματα VΙΙΙ α και Χ β της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, καταγωγής Πολωνίας, θα ενημέρωσει τις πολωνικές αρχές. Τα μέρη οφείλουν να διενεργήσουν διαβουλεύσεις εντός τριών εργασίμων ημερών για να ανταλλάξουν όλες τις σχετικές πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν, ενδεχομένως, στην Κοινότητα να εξετάσει την ανάγκη επιβολής τέτοιων μέτρων. Θα σας παρακαλούσα να μου επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας συμφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση. Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΑΕ/CΕ/ΡL/grΕΠΙΣΤΟΛΗ αριθ. 2 Βρυξέλλες.Κύριε. Έχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη σημερινής επιστολής σας η οποία έχει ως εξής : Έχω την τιμή να αναφερθώ στις συζητήσεις σχετικά με τους εμπορικούς διακανονισμούς για ορισμένα γεωργικά προϊόντα μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κολωνίας που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων νια την Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Με την παρούσα σας επιβεβαιώνω ότι σε περίπτωση που η Κοινότητα σκοπεύει να επιβάλει συμπληρωματικές εισφορές στα προϊόντα χοιροειδών και πουλερικών που απαριθμούνται στα παραρτήματα VΙΙΙ α και Χ β της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, καταγωγής Πολωνίας, θα ενημερώσει τις πολωνικές αρχές. Τα μέρη οφείλουν να διενεργήσουν διαβουλεύσεις εντός τριών εργασίμων ημερών για να ανταλλάξουν όλες τις σχετικές πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν, ενδεχομένως, στην Κοινότητα να εξετάσει την ανάγκη επιβολής τέτοιων μέτρων. Θα σας παρακαλούσα να μου επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας συμφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής.. Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση μου συμφωνεί με το περιεχόμενο της ανωτέρω επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση. Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας ΑF/CΕ/ΡL/gr 12 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 67 ΑF/CΕ/ΡL/gr 13 Α.Επιστολή της Κοινότητας Κύριε. Εχω την τιμή να αναφερθώ στις συζητήσεις σχετικά με το άρθρο 67 της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας. Σας επιβεβαιώνω ότι, όσον αφορά τις διατάζεις του άρθρου 67 της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, η πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Πολωνία που παρέχεται στις κοινοτικές επιχειρήσεις με την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, βάσει του άρθρου 67. εφαρμόζεται στις κοινοτικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Πολωνία ως θυγατρικές, όπως περιγράφεται στο άρθρο 44 και με τις μορφές που περιγράφονται στο άρθρο 54. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 67, οι κοινοτικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Πολωνία με τη μορφή υποκαταστημάτων και πρακτορείων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 44. έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Πολωνία, το αργότερο μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6. Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση. Εξ ονόματος της Κοινότητας ΑF/CΕ/ΡL/gr 14 Β.Επιστολή της Πολωνία ς Κύριε.Εχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη της σημερινής σας επιστολής, που έχει ως εξής : Εχω την τιμή να αναφερθώ στις συζητήσεις σχετικά με το άρθρο 67 της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας. Σας επιβεβαιώνω ότι, όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 67 της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, η πρόσβαση, στ ι ς διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Κολωνία που παρέχεται στις κοινοτικές επιχειρήσεις με την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, βάσει του άρθρου 67, εφαρμόζεται στις κοινοτικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Πολωνία ως θυγατρικές, όπως περιγράφεται στο άρθρο 44 και με τις μορφές που περιγράφονται στο άρθρο 54. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 67. οι κοινοτικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Πολωνία με τη μορφή υποκαταστημάτων και πρακτορείων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 44, έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Πολωνία το αργότερο μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο ο. Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής.. Εχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση μου συμφωνεί με το περιεχόμενο της ανωτέρω επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση, Για την κυβέρνηση της Πολωνίας ΑF/CΕ/Ρl./gr 15 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1.. Κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙV Η Κοινότητα δηλώνει ότι κατ ουδένα τρόπο οι διατάξεις του κεφαλαίου 1 : Κυκλοφορία των εργαζομένων σημαίνουν ότι περιορίζεται η αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή στο έδαφος τους εργαζομένων και των μελών της οικογενείας τους. 2.Άρθρο 8. παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 όσον αφορά τα προϊόντα ΕΚΑΧΝοείται ότι η δυνατότητα κατ εξαίρεση παράτασης της πενταετούς περιόδου περιορίζεται αυστηρά και μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση της Πολωνίας και δεν εμποδίζει τη θέση της Κοινότητας σε άλλες περιπτώσεις ούτε προδικάζει τις διεθνείς ανειλημμένες υποχρεώσεις. Η δυνατή παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 4, λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες δυσκολίες της Πολωνίας για την αναδιάρθρωση του τομέα του χάλυβα και το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή αναλήφθηκε λίαν προσφάτως. ΑF/CΕ/ΡL/gr 16 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1.Αρθρο 63 Παρά τις διατάξεις του άρθρου 63, τα δικαιώματα των μερών βάσει της συμφωνίας για την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων VΙ. ΧVΙ και ΧΧΙΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, δε θίγονται. 2.Γεωργικά προϊόντα Η Πολωνία εκφράζει τη βαθιά πεποίθηση της ότι η Κοινότητα θα λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι, με τις επιδοτήσεις των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, δεν θα εκτρέπεται η μεταφόρτωση εμπορευμάτων από την Πολωνία προς τρίτες χώρες. Τα μέτρα αυτά αναθεωρούνται από τη μεικτή επιτροπή. Επιστολή της Κυβέρνησης της Πολωνία στην Κοινότητα σχετικά με το πρωτόκολλο άριθ. 2 Η Κυβέρνηση της Πολωνίας δηλώνει ότι δεν θα επικαλεσθεί τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ. ιδίως το άρθρο 8, για να αμφισβητήσει τη συμφωνία του Πρωτοκόλλου αυτού με τις συμφωνίες τις οποίες έχει συνάψει η βιομηχανία άνθρακα της Κοινότητας με τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέγργειας και τη βιομηχανία χάλυβα για να εξασφαλίσει την πώληση του κοινοτικού άνθρακα. ΑΚ/CΕ/ΡL/gr 17 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Κατά τη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, στις......του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα..... για την υπογραφή της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, (η Ευρωπαϊκή Συμφωνία), Οι πληρεξούσιοι : ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. ΤΗΣΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ. ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. ΑF/CΕ/ΡL/gr 18 που εφεξής καλούνται κράτη μέλη, και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, που εφεξής καλούνται η Κοινότητα, αφενός, και οι πληρεξούσιοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, που εφεξής καλείται Πολωνία, αφετέρου. ενέκριναν τα κείμενα των εμπιστευτικών κοινών δηλώσεων που αναφέρονται παρακάτω και επισυνάπτονται στα παρόντα συμφωνηθέντα πρακτικά : Εμπιστευτική Κοινή Δήλωση σχετικά με το Πρωτόκολλο αριθ. Ι της συμφωνίας. Εμπιστευτική Κοινή Δήλωση σχετικά με το άρθρο 8, παράγραφος 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας. Εγινε στις Βρυξέλλς, στις δεκαέξι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ Σε περίπτωση που οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης δεν ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του 1992, οι μη δασμολογικοί φραγμοί που εφαρμόζονται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης θα καταργηθούν εντός πενταετούς περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 1993. ΑF/CΕ/ΡL/gr 19 ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Συνοδευτική επιστολή για το άρθρο 8 παράγραφος 4 τελευταίο εδάφιο του πρωτοκόλλου σχετικά με τα προϊόντα ΕΚΑΧ Οσον αφορά την πιθανή παράταση της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 8. παράγραφος 4, και τα δύο μέρη συμφωνούν ότι η συμπληρωματική περίοδος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη. Τα μέρη συμφωνούν επίσης ότι η πιθανή παράταση της πενταετούς περιόδου θα εξεταστεί μόνον εάν εκτιμήσουν ότι η Πολωνία κατέβαλε τις απαιτούμενες προσπάθειες για αναδιάρθρωση, ορθολογική διαχείριση και μείωση της παραγωγής εντός της πρώτης πενταετούς περιόδου και ότι, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, δεν μπόρεσε να επιτύχει τους στόχους αυτούς. Μια τέτοια εξέταση θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνη με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας. Εξυπακούεται επίσης ότι η ιδιαίτερη προσοχή που αποδίδεται στην Πολωνία δεν προδικάζει τη θέση της Κοινότητας κατά τις διαπραγματεύσεις για την πολυμερή συναίνεση για το χάλυβα στα πλαίσια της GΑΤΤ. ΑF/CΕ/ΡL/gr 20 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 1992 6075/92 CΟR 5 RΕSΤRΕΙΝΤ ΕSΤ 92 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΘέμα : Ευρωπαϊκή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου Σελ. 9, άρθρο 6. παράγραφος 4 Η παράγραφος 4 Διατυπώνεται ως έξης : 4. Τα δύο στάδια που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 δεν ισχύουν για τον ΤΙΤΛΟ ΙΙΙ. Σελ. 84, άρθρο 111 τέταρτη γραμμή Αντί : ... διοικητικά όργανα της Κοινότητας και της Πολωνίας, ... Διάβαζε : ... διοικητικά όργανα στην Κοινότητα και στην Πολωνία. ...**. 6075/92 CΟR 5 ΖΑΟ/χκ+νσΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 1992 6075/92 ΑDD 1 CΟR 3 RΕSΤRΕΙΝΤΕSΤ 92 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΘέμα : Ευρωπαϊκή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου ΠαράρτημαΧΙΙγ. σελ, 1, επικεφαλίδα Αντί: Αναφέρεται στα άρθρα 44 και 49 Διάβαζε : Αναφέρεται στα άρθρα 44, 45, 49 και 50. 6075/92 ΑDD 1 CΟR 5 ΖΑC/μχ GR ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 1992 6075/92RΕSΤRΕΙΝΤ ΑDD 2 CΟR 1 ΕSΤ 92 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΘέμα : Πρωτόκολλα της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου. Πρωτόκολλο αριθ.2. Παράρτημα Ι Ο κωδικός ΣΟ 7210 90 90 διαγράφεται Πρωτόκολλο αριθ.4. Παράρτημα ΙΙ, ex κεφάλαιο 62 - πρώτη στήλη αντί: ex 4209 καιex 6217 διάβαζε : ex 6209, ex 6211 και 6217 - δεύτερη στήλη αντί: ... ex 6210. 6211, 6213 ... διάβαζε : ... ex 6210, ex 6211, 6213 ... Πρωτόκολλο αριθ.4. Παράρτημα ΙV, παράγραφος 2 αντί: ... 210 χ 297 ... διάβαζε : .. .210 χ 148 ....... 6075/92 ΑDD 2 CΟR 1 - 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 1992 6075/92 Α00 2 CΟR 2 RΕSΤRΕΙΝΤ ΕSΤ 92 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΘέμα : Ευρωπαϊκή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους. αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφετέρου Πρωτόκολλο αριθ. 3. άρθρο 4. παράγραφος 1. τελευταία γραμμή Αντί : ........στη μεικτή επιτροπή Διάβαζε : στο Συμβούλιο Συνδέσεως. 6075/92 Α00 2 CΟR 2 ΖΑC/νο
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουμένης συμφωνίας μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 121 παρ. 2 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία