ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2154

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ ενός και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας αφ ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ ενός και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας αφ ετέρου, μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 16.12.1991 των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΟΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 1 ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, τα οποία στο εξής αποκαλούνται κράτη μέλη, και CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 2 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι οποίες εφεξής αποκαλούνται Κοινότητα, αφενός, και Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, π οποία εφεξής αποκαλείται Ουγγαρία, αφετέρου, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα των υπαρχόντων παραδοσιακών δεσμών μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Ουγγαρίας και των κοινών αξιών τις οποίες μοιράζονται, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Ουγγαρία επιθυμούν να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς και να δημιουργήσουν στενές και διαρκείς σχέσεις, βασιζόμενες σε κοινά συμφέροντα, οι οποίες θα διευκολύνουν τη συμμετοχή της Ουγγαρίας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενισχύοντας και διευρύνοντας κατ αυτόν τον τρόπο τις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί στο παρελθόν, ιδίως με τη Συμφωνία για το Εμπόριο και την Εμπορική και Οικονομική Συνεργασία, που υπεγράφη στις 26 Σεπτεμβρίου 1988, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ουγγαρία ανοίγει προοπτικές για τη δημιουργία σχέσεων νέας ποιότητος» ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωσή τους σε μια πλουραλιστική δημοκρατία που βασίζεται στο κράτος δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ελευθερίες, σε ένα πολυκομματικό σύστημα που συνεπάγεται ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας αγοράς και την κοινωνική δικαιοσύνη, που αποτελούν τη βάση της παρούσας σύνδεσης, CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 3 ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη σταθερή προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Ουγγαρίας στη διαδικασία της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), που συμπεριλαμβάνει την πλήρη εφαρμογή όλων των σχετικών διατάξεων και αρχών, και ιδίως της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, των τελικών εγγράφων των Διασκέψεων της Μαδρίτης και της Βιέννης που επακολούθησαν και του Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σπουδαιότητας της συμφωνίας συνδέσεως για την οικοδόμηση μιας ειρηνικής, ευημερούσας και σταθερής Ευρώπης, με την Κοινότητα ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της, πιστεύοντας ότι η πλήρης υλοποίηση της σύνδεσης θα διευκολυνθεί από την περαιτέρω ουσιαστική πρόοδο της Ουγγαρίας προς μια οικονομία αγοράς, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων της Διάσκεψης της ΔΑΣΕ στη Βόννη, και από την πραγματική προσέγγιση των οικονομικών συστημάτων των συμβαλλομένων μερών, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, για την προώθηση και την ολοκλήρωση της σύνδεσης,ΥΠΟΨΗ την επιθυμία της Κοινότητας να στηρίξει αποφασιστικά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που στοχεύει στη δημιουργία οικονομίας αγοράς στην Ουγγαρία, και να την βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της διαρθρωτικής προσαρμογής, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ, περαιτέρω, την επιθυμία της Κοινότητας να θεσπίσει μέσα συνεργασίας και οικονομικής, τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας σε σφαιρική και πολυετή βάση, CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 4 ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις οικονομικές και κοινωνικές ανομοιότητες μεταξύ της Κοινότητας και της Ουγγαρίας και αναγνωρίζοντας συνεπώς ότι οι στόχοι της παρούσας σύνδεσης πρέπει να επιτευχθούν με κατάλληλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας,ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι η συμφωνία συνδέσεως θα δημιουργήσει νέο κλίμα στις οικονομικές σχέσεις τους, και ιδίως στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων, μέσα που είναι απαραίτητα για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν πολιτιστική συνεργασία και να αναπτύξουν την ανταλλαγή πληροφοριών, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερή πρόθεση της Ουγγαρίας να επιδιώξει πλήρη ένταξη στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα καθώς και στο σύστημα ασφαλείας της νέας Ευρώπης.ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι ο τελικός στόχος της Ουγγαρίας είναι να γίνει μέλος της Κοινότητας και ότι η παρούσα σύνδεση θα συμβάλει, κατά την άποψη των Μερών, στη επίτευξη αυτού του στόχου, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ : Άρθρο 1 Συνιστάταισύνδεση μεταξύ, αφενός, της Κοινότητας και των κρατών μελών της και, αφετέρου, της Ουγγαρίας. Οι στόχοι της παρούσας σύνδεσης είναι οι εξής : - να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των Μερών, ο οποίος θα επιτρέψει την ανάπτυξη στενότερων πολιτικών σχέσεων μεταξύ τους. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 5 - να δημιουργήσει προοδευτικά μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και της Ουγγαρίας, που θα καλύπτει σχεδόν όλες τις μεταξύ τους εμπορικές σχέσεις, - να θεσπίσει, μεταξύ τους, τις άλλες οικονομικές ελευθερίες στις οποίες βασίζεται η Κοινότητα, - να καθορίσει νέους κανόνες, πολιτικές και πρακτικές που θα αποτελέσουν τη βάση για την ένταξη της Ουγγαρίας στην Κοινότητα, - να. προωθήσει την οικονομική, χρηματοδοτική και πολιτιστική συνεργασία στην ευρύτερη δυνατή 3άση. - να ενισχύσει τις προσπάθειες της Ουγγαρίας να αναπτύξει την οικονομία της και να ολοκληρώσει τη μετατροπή της οικονομίας της σε οικονομία αγοράς, να δημιουργήσει θεσμούς που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της σύνδεσης . ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 2 Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των Μερών. Ο διάλογος αυτός συνοδεύει και παγιώνει την προσέγγιση των Μερών, ενισχύει τη νέα πολιτική τάξη στην Ουγγαρία και συμβάλει στη δημιουργία μόνιμων δεσμών αλληλεγγύης και νέων μορφών συνεργασίας. Ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία, που βασίζονται σε κοινές αξίες και επιδιώξεις : - θα διευκολύνουν την πλήρη ενσωμάτωση της Ουγγαρίας στην κοινότητα των δημοκρατικών εθνών και την προοδευτική προσέγγιση με την Κοινότητα. Η πολιτική σύγκλιση και η οικονομική προσέγγιση που προβλέπει η παρούσα συμφωνία συνδέονται στενά μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνουν τη σύνδεση, CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 6 - θα έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερη αλληλοκατανόηση και μεγαλύτερη σύγκλιση των θέσεων σε διεθνή θέματα, και ιδίως θέματα που είναι ενδεχόμενο να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε ένα από τα δύο Μέρη, - θα επιτρέψουν σε κάθε Μέρος να λαμβάνει υπόψη τη θέση και τα συμφέροντα του άλλου Μέρους κατά την αντίστοιχη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, - θα συμβάλουν στην προσέγγιση των θέσεων των Μερών επί θεμάτων ασφαλείας και θα προωθήσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρθρο 31.Πραγματοποιούνται οι κατάλληλες διαβουλεύσεις μεταξύ των Μερών σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. 2.Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης, το οποίο έχει τη γενική αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα του υποβάλουν τα Μέρη. Άρθρο 4 Θεσπίζονται από τα Μέρη περαιτέρω διαδικασίες και μηχανισμοί για πολιτικό διάλογο με την πραγματοποίηση κατάλληλων επαφών, ανταλλαγών και διαβουλεύσεων, ιδίως υπό τις ακόλουθες μορφές : - συνεδριάσεις σε επίπεδο Πολιτικών διευθυντών, μεταξύ ανωτέρων υπαλλήλων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την Ουγγαρία, αφενός, και, αφετέρου, της Προεδρίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 7 - πλήρης αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών, μεταξύ των Μερών, συμπεριλαμβανομέων των κατάλληλων επαφών σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, ιδίως στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, της ΔΑΣΕ και αλλού, - τακτική πληροφόρηση της Ουγγαρίας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία, η οποία είναι αμοιβαία εφόσον χρειάζεται, - οιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην παγίωση, ανάπτυξη και διεύρυνση αυτού του πολιτικού διαλόγου. Άρθρο 5 Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματοποιείται στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 61.Η σύνδεση περιλαμβάνει μεταβατική περίοδο μεγίστης διαρκείας δέκα ετών, που υποδιαιρείται σε δύο διαδοχικά στάδια, το καθένα από τα οποία διαρκεί κατ αρχήν πέντε έτη. Το πρώτο στάδιο αρχίζει με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης προβαίνει τακτικά στην εξέταση της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και της προόδου που σημειώνει η Ουγγαρία στη διαδικασία για τη δημιουργία ενός συστήματος οικονομίας αγοράς. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 8 3.Κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που προηγούνται της λήξεως του πρώτου σταδίου, το Συμβούλιο Σύνδεσης συνέρχεται για να αποφασίσει τη μετάβαση στο δεύτερο στάδιο, καθώς και τις πιθανές τροποποιήσεις όσον αφορά τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το δεύτερο στάδιο. Για τον σκοπό αυτό, θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4.Τα δύο στάδια που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν ισχύουν για τον τίτλο ΙΙΙ. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 71.Η Κοινότητα και η Ουγγαρία δημιουργούν προοδευτικά μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών για μια μεταβατική περίοδο που διαρκεί, κατ ανώτατο όριο, δέκα έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνία και με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ). 2.Η Συνδυασμένη Ονοματολογία εμπορευμάτων εφαρμόζεται για την κατάταξη των εμπορευμάτων για εισαγωγή στην Κοινότητα. Το δασμολόγιο της Ουγγαρίας εφαρμόζεται για την κατάταξη των εμπορευμάτων για εισαγωγή στην Ουγγαρία. 3.Υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ, για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός στον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι διαδοχικές μειώσεις που θεσπίζονται στην παρούσα συμφωνία είναι αυτός που επιβάλλεται πράγματι erga οmnes την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 9 4.Εάν, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εφαρμοσθεί δασμολογική μείωση erga οmnes, και ιδίως μείωση που προκύπτει από τη δασμολογική συμφωνία που συνήφθη συνεπεία του Γύρου της Ουρουγουάης της GΑΤΤ, αυτός ο μειωμένος δασμός αντικαθιστά τον Βασικό δασμό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 από την ημερομηνία που εφαρμόζεται η μείωση αυτή. 5.Η Κοινότητα και η Ουγγαρία ανακοινώνουν αμοιβαία τους αντίστοιχους Βασικούς δασμούς.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 81.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας και Ουγγαρίας, που απαριθμούνται στα κεφάλαια 25 έως 97 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και του δασμολογίου της Ουγγαρίας, με εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. 2.Τα άρθρο 9 έως και 13, δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16. Άρθρο 91.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα στα προϊόντα, καταγωγής Ουγγαρίας, τα οποία είναι διαφορετικά από εκείνα που απαριθμούνται «τα παραρτήματα ΙΙα, ΙΙβ και ΙΙΙ, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 10 2.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα στα προϊόντα, καταγωγής. Ουγγαρίας, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ α), καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : - κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 % του βασικού δασμού, - ένα έτος μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι εναπομείναντες δασμοί καταργούνται. Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα στα προϊόντα καταγωγής Ουγγαρίας, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ β), μειώνονται προοδευτικά, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, με ετήσιες μειώσεις 20 % του βασικού δασμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί ολική κατάργηση των δασμών μέχρι το τέλος του τέταρτου έτους μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 3.Τα προϊόντα, καταγωγής Ουγγαρίας, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, τυγχάνουν αναστολής των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών εντός των ορίων των ετησίων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων ή οροφών που αυξάνονται προοδευτικά, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα. Συγχρόνως, οι τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στις ποσότητες των εισαγωγών που υπερβαίνουν τις ποσοστώσεις ή τις οροφές που προβλέπονται ανωτέρω, μειώνονται προοδευτικά σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης κατάργηση των τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων στο τέλος του πέμπτου έτους το αργότερο. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 11 4.Οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές στην Κοινότητα και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος καταργούνται την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Ουγγαρίας. Άρθρο 10Οι τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές που επιβάλλονται στην Ουγγαρία για τα προϊόντα, καταγωγής της Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV, μειώνονται προοδευτικά : Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας - στα δύο τρίτα του βασικού δασμού,Την 1η Ιανουαρίου 1993 - στο ένα τρίτο του βασικού δασμού,Την 3η Ιανουαρίου 1994 - σε ποσοστό μηδέν. 2.Οι τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές που επιβάλλονται στην Ουγγαρία στα προϊόντα, καταγωγής της Κοινότητας, που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙV και V μειώνονται προοδευτικά. : την Ιn Ιανουαρίου 1995 - στα δύο τρίτα του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 1996 - στο ένα τρίτο του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 1997 - σε ποσοστό μηδέν. 3.Οι τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές που επιβάλλονται στην Ουγγαρία στα προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας, που απαριθμούνται στο παράρτημα V, μειώνονται προοδευτικά : την 1η Ιανουαρίου 1995 - σε 90 % του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 1996 - σε 75 Χ του βασικού δασμού, την Ιανουαρίου 1997 - σε 60 % του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 1998 - σε 45 % του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 1999 - σε 30 % του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 2000 - σε 15 % του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 2001 - σε 0 % του Βασικού δασμού. 4.Οι ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή στην Ουγγαρία και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος για τα προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙα, καταργούνται προοδευτικά μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1995 και της 31ης Δεκεμβρίου 2000, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο εν λόγω παράρτημα. Όλοι οι άλλοι ποσοτικοί περιορισμοί και μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος καταργούνται κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει περιοδικά την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την προοδευτική κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών. Από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Ουγγαρία ανοίγει ανώτατα όρια εισαγωγών για προϊόντα, καταγωγής της Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙβ, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στο εν λόγω παράρτημα. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 12 Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών κατά την εισαγωγή, ισχύουν επίσης για τους τελωνειακούς δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα. Άρθρο 12 Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας η Κοινότητα καταργεί κατά τις εισαγωγές της από την Ουγγαρία, τις επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς κατά την εισαγωγή. Η Ουγγαρία καταργεί κατά τις εισαγωγές της από την Κοινότητα, τις επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα 1η Ιανουαρίου 1995 1η Ιανουαρίου 1996 1η Ιανουαρίου 1997 Τέλη άδειας 1 % 1 % Τέλη εκτελωνισμού 2 % -1 % 1 % Στατιστικά τέλη 3 % 1 % 1 % CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 13 Άρθρο 131.Η Κοινότητα και η Ουγγαρία καταργούν προοδευτικά μεταξύ τους το αργότερο στο τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλους τους εξαγωγικούς τελωνειακούς δασμούς και τις επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, καθώς και τους ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εξαγωγή και οποιαδήποτε μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, εκτός εκείνων που απαιτούνται λόγω των διεθνών υποχρεώσεων τους. Άρθρο 14 Κάθε Μέρος δηλώνει ότι προτίθεται να μειώσει τους τελωνειακούς δασμούς στις συναλλαγές με το άλλο Μέρος ταχύτερα απ ό,τι προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10, εάν το επιτρέψει η γενική οικονομική του κατάσταση και η κατάσταση του σχετικού οικονομικού τομέα. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να απευθύνει συστάσεις για το σκοπό αυτό. Άρθρο 15 Το πρωτόκολλο 1 καθορίζει τους διακανονισμούς που εφαρμόζονται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό. Άρθρο 16 Το πρωτόκολλο 2 καθορίζει τους διακανονισμούς που εφαρμόζονται στα προϊόντα που υπάγονται στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 14 Άρθρο 171.Οι διατάζεις του παρόντος κεφαλαίου δεν παρεμποδίζουν τη διατήρηση εκ μέρους της Κοινότητας ενός γεωργικού στοιχείου στους δασμούς που επιβάλλονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ όσον αφορά τα προϊόντα, καταγωγής Ουγγαρίας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν παρεμποδίζουν την εισαγωγή ενός γεωργικού στοιχείου εκ μέρους της Ουγγαρίας στους δασμούς που επιβάλλονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ, όσον αφορά τα προϊόντα, καταγωγής της Κοινότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Άρθρο 181.Οι διατάζεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας και Ουγγαρίας. 2.Ως γεωργικά προϊόντα, νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και στο δασμολόγιο της Ουγγαρίας, και τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εξαιρουμένων όμως των προϊόντων αλιείας που περιγράφει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3687/91. Άρθρο 19 Το πρωτόκολλο 3 καθορίζει τους εμπορικούς διακανονισμούς που εφαρμόζονται στα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο εν λόγω πρωτόκολλο. Άρθρο 201.Η Κοινότητα καταργεί, κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τους ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων, καταγωγής Ουγγαρίας, που διατηρούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 του Συμβουλίου, υπό τη μορφή που έχουν κατά την ημερομηνία της υπογραφής της. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 15 2.Τα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Ουγγαρίας, που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙΙ α) ή στο παράρτημα VΙΙΙ β)· τυγχάνουν, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, μείωσης των εισφορών εντός των ορίων των κοινοτικών ποσοστώσεων ή μείωσης των δασμών, υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω παράρτημα. 3.Τα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧα, καταγωγής Κοινότητας, εισάγονται στην Ουγγαρία χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς. Τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧβ, εισάγονται χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς μέχρι των ποσοτήτων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. 4.Η Κοινότητα και η Πολωνία χορηγούν αμοιβαία τις παραχωρήσεις που αναφέρονται στα παραρτήματα Χα, Χβ και Χγ και ΧΙ, σε αρμονική και αμοιβαία βάση, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα εν λόγω παραρτήματα. 5.Λαμβανομένου υπόψη του όγκου των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας, της ιδιαίτερης ευαισθησίας του τομέα, των κανόνων της κοινής γεωργικής πολιτικής της Κοινότητας, και των κανόνων της γεωργικής πολιτικής της Ουγγαρίας, και των συνεπειών των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), η Κοινότητα και η Ουγγαρία εξετάζουν στο Συμβούλιο Σύνδεσης, με μεθοδικότητα και αμοιβαιότητα, και για κάθε προϊόν ξεχωριστά, τις δυνατότητες αμοιβαίας χορήγησης περαιτέρω παραχωρήσεων. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 16 Άρθρο 21 Παρά τις άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως το άρθρο 30, εάν, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των γεωργικών αγορών, οι εισαγωγές προϊόντων, καταγωγής ενός από τα μέρη, που αποτελούν αντικείμενο παραχωρήσεων που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 20, προκαλούν σημαντικές διαταραχές στις αγορές του άλλου Μέρους, τα δύο Μέρη διαβουλεύονται αμέσως για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης· Εν αναμονή αυτή της λύσης, το ενδιαφερόμενο Μέρος μπορεί να λάβει τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΑΛΙΕΙΑ Άρθρο 22 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα αλιείας, καταγωγής Κοινότητας και Ουγγαρίας, που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3687/91 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας. Άρθρο 23 Το άρθρο 20 παράγραφος 5 εφαρμόζεται mutatis mutandis στα προϊόντα αλιείας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 24 Οι διατάζεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στο εμπόριο όλων των προϊόντων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν κεφάλαιο ή στα πρωτόκολλα 1, 2 και 3. Άρθρο 251.Δεν εισάγονται νέοι εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, ούτε αυξάνονται οι ήδη επιβαλλόμενοι, στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Ουγγαρίας, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Λεν εισάγονται νέοι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές ή τις εξαγωγές ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, ούτε καθίστανται περιοριστικότεροι οι ήδη επιβαλλόμενοι, στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Ουγγαρίας, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 3.Με την επιφύλαξη των παραχωρήσεων που χορηγούνται βάσει του άρθρου 20, οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τη συνέχιση των αντιστοίχων γεωργικών πολιτικών της Ουγγαρίας και της Κοινότητας ή τη λήψη ορισμένων μέτρων στα πλαίσια αυτών των πολιτικών. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 18 Άρθρο 261.Τα δύο Μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα και δεν προβαίνουν σε πρακτικές εσωτερικής φορολογικής φύσεως με τις οποίες επιβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις μεταξύ των προϊόντων ενός εκ των Μερών και των ομοειδών προϊόντων, καταγωγής του εδάφους του άλλου Μέρους. 2.Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός εκ των δύο Μερών δεν τυγχάνουν επιστροφής των εσωτερικών επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις επιβαρύνσεις που πλήττουν άμεσα ή έμμεσα τα εξαγόμενα προϊόντα. Άρθρο 271.Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή διακανονισμών για διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές, στο βαθμό που δεν μεταβάλλεται το καθεστώς των συναλλαγών που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. 2.Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των Μερών λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης όσον αφορά τις συμφωνίες για τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για άλλα σημαντικά θέματα που συνδέονται με την αντίστοιχη εμπορική πολιτική τους με τρίτες χώρες. Σε περίπτωση ιδίως που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Κοινότητα, αυτές οι διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Ουγγαρίας που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 28 Η Ουγγαρία μπορεί να λαμβάνει, υπό τη μορφή αυξημένων τελωνειακών δασμών, έκτακτα μέτρα περιορισμένης διάρκειας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 και του άρθρου 25 παράγραφος 1. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 19 Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν μόνο νεοσύστατες Βιομηχανίες, ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή τομείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, ιδίως στην περίπτωση που αυτές οι δυσχέρειες προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Ουγγαρία για τα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, Βάσει αυτών των μέτρων, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25 % κατ αξίαν και διατηρούν ένα στοιχείο προτιμησιακού χαρακτήρα για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας. Η συνολική αξία των εισαγωγών προϊόντων που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % των συνολικών εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από την Κοινότητα, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Ι, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός εάν το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Παύουν να ισχύουν το αργότερο κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να εισάγονται για ένα προϊόν, μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου της τριετίας από την κατάργηση όλων των δασμών και ποσοτικών περιορισμών ή επιβαρύνσεων ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Η Ουγγαρία ενημερώνει το Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο προτίθεται να λάβει και, κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας, διεξάγονται διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με τα μέτρα αυτά και τους τομείς στους οποίους θα εφαρμόζονται, πριν από την έναρξη εφαρμογής τους. Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, η Ουγγαρία υποβάλλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης χρονοδιάγραμμα σχετικά με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Αυτό το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση αυτών των δασμών, αρχής γενομένης το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή τους, και σε ισόποσους ετήσιους ρυθμούς. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 20 Άρθρο 29 Αν ένα από χα Μέρη διαπιστώσει ότι ασκούνται πρακτικές ντάμπινγκ στις συναλλαγές με το άλλο Μέρος κατά την έννοια του άρθρου VΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, μπορεί να λάβει χα κατάλληλα μέτρα κατά των πρακτικών αυτών, σύμφωνα με τη συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, τη σχετική εσωτερική του νομοθεσία και με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 33. Άρθρο 30 Σε περίπτωση που ένα προϊόν εισάγεται σε αυξημένες ποσότητες και με όρους που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν : - σοβαρή ζημία στους εθνικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών, ή - σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας ή δυσχέρειες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής, η Κοινότητα ή η Ουγγαρία, ανάλογα με το ποιά είναι η ενδιαφερόμενη, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 33. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 21 Άρθρο 31 Σε περίπτωση που η τήρηση των άρθρων 13 και 25 οδηγεί σε : i) επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα έναντι της οποίας το εξάγον Μέρος διατηρεί, για το εν λόγω προϊόν, ποσοτικούς εξαγωγικούς περιορισμούς, εξαγωγικούς δασμούς ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, ήii) σοβαρή έλλειψη ή απειλή έλλειψης προϊόντος που είναι ουσιώδους σημασίας για το εξάγον Μέρος, και, εφόσον η προαναφερθείσα κατάσταση προκαλεί, ή ενδέχεται να προκαλέσει, μείζονες δυσχέρειες για το εξάγον Μέρος, το μέρος αυτό μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 33. Τα μέτρα δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις και καταργούνται όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρησή τους. Άρθρο 32 Τα κράτη μέλη και η Ουγγαρία προσαρμόζουν προοδευτικά όλα τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά τους όρους εφοδιασμού και διαθέσεως στην εμπορία των εμπορευμάτων, μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και των υπηκόων της Ουγγαρίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που υιοθετούνται για την υλοποίηση του στόχου αυτού. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 22 Άρθρο 331.Η Κοινότητα ή η Ουγγαρία ενημερώνονται αμοιβαία σε περίπτωση που υποβάλουν τις εισαγωγές προϊόντων που ενδέχεται να δημιουργήσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 30, σε διοικητική διαδικασία που αποβλέπει στην ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των εμπορικών ροών. 2.Στις περιπτώσεις των άρθρων 29, 30 και 31, πριν λάβουν τα μέτρα που αναφέρονται σ αυτά ή, το ταχύτερο δυνατόν, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παράγραφος 3, στοιχείο δ), η Κοινότητα ή η Ουγγαρία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχουν στο Συμβούλιο Σύνδεσης, όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στηνεξεύρεση λύσης αποδέκτης και από τα δύο μέρη. Τα μέτρα που διαταράσσουν το λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, πρέπεινα επιλέγονται κατά προτεραιότητα. Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στα πλαίσια του, με σκοπό ιδίως την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την κατάργησή τους, μόλις το επιτρέψουνοι περιστάσεις. 3.Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις : 1)Οσον αφορά το άρθρο 30, οι δυσχέρειες που απορρέουν από την κατάσταση η οποία αναφέρεται στο άρθρο αυτό, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο μπορεί να λάβει οιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσειτέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 23 Αν το Συμβούλιο Σύνδεσης ή το εξάγον μέρος, δεν έχει λάβει απόφαση για να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες ή δεν έχει εξεύρει καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που του υποβλήθηκε το ζήτημα, το εισάγον μέρος μπορεί να υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που είναι αναγκαία για να εξαλειφθούν οι δυσχέρειες οι οποίες προέκυψαν, 2)Όσον αφορά το άρθρο 29, το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με την άσκηση πρακτικής ντάμπινγκ μόλις οι αρχές του εισάγοντος μέρους αρχίσουν την έρευνα. Στην περίπτωση που δεν έχει τεθεί τέρμα στην πρακτική ντάμπινγκ δεν έχει εξευρεθεί καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε το ζήτημα στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το εξάγον μέρος μπορεί να υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα, 3)Όσον αφορά το άρθρο 31, οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες. Εάν δεν έχει λάβει τέτοια απόφασης εντός τριάντα ημερών αφότου του υποβλήθηκε το ζήτημα, το εξάγον μέρος μπορεί να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για την εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, 4)Σε περίπτωση που εξαιρετικές συνθήκες απαιτούν άμεση δράση και αποκλείουν την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, ανάλογα με την περίπτωση, η Κοινότητα ή η Ουγγαρία, ανάλογα με το ποιά είναι η ενδιαφερόμενη, μπορούν να εφαρμόζουν αμέσως, στις καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 29, 30 και 31, τα μέτρα διασφάλισης που είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 24 Το πρωτόκολλο 4 καθορίζει τους κανόνες καταγωγής για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 35 Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφυλάξεως των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ή στους κανόνες που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Ωστόσο, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται να αποτελούν ούτε μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών. Άρθρο 36 Το πρωτόκολλο 5 καθορίζει ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ της Ουγγαρίας, αφενός, και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αφετέρου. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 25 ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 371.Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος : - δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των εργαζομένων, που έχουν ουγγρική υπηκοότητα, οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους αυτού του κράτους μέλους, οινομίμως κατοικούντες σύζυγοι και τα τέκνα εργαζομένων, που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους, με εξαίρεση τους εποχιακά εργαζόμενους ή τους εργαζόμενους που απασχολούνται βάσει διμερών συμφωνιών κατά την έννοια του άρθρου 41, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις συμφωνίες αυτές, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους, κατά την περίοδο εγκεκριμένης επαγγελματικής απασχόλησης του εργαζομένου. 2.Η Ουγγαρία, με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που ισχύουν σ αυτήν, παρέχει τη μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι ενός κράτους μέλους και απασχολούνται νομίμως στο έδαφος της, καθώς και στους συζύγους και τα τέκνα τους που κατοικούν νομίμως στο εν λόγω έδαφος. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 26 Άρθρο 381.Για να συντονιστούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους που έχουν ουγγρική υπηκοότητα, που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους, και για τα μέλη της οικογένειας τους, που κατοικούν νομίμως σ αυτό το έδαφος, και με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος : - όλες οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώνουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα διάφορα κράτη μέλη προστίθενται για λόγους συνταξιοδότησης και παροχής επιδομάτων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και για την ιατρική περίθαλψη που προβλέπεται για τους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους, - οι συντάξεις ή τα επιδόματα γήρατος, θανάτου, εργατικού ατυχήματος ή ασθενείας που οφείλεται στην εργασία, ή αναπηρίας, με εξαίρεση των μη ανταποδοτικών εισφορών, μεταφέρονται ελεύθερα με τους συντελεστές που ισχύουν δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που τα οφείλουν, - οι εν λόγω εργαζόμενοι λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα για τα μέλη της οικογένειας τους όπως ορίζεται ανωτέρω. 2.Η Ουγγαρία παρέχει στους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και που απασχολούνται νομίμως στο έδαφός της, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους που κατοικούν νομίμως εκεί, παρόμοια μεταχείριση με αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1, δεύτερη και τρίτη περίπτωση. Άρθρο 391.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφαση τις κατάλληλες διατάξεις για την εφαρμογή του στόχου που περιγράφεται στο άρθρο 38. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 27 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφαση λεπτομερείς κανόνες για τη διοικητική συνεργασία που παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις, όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο, για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 40 Οι διατάξεις που εγκρίνει το Συμβούλιο Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 39, δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διμερείς συμφωνίες όι οποίες συνδέουν την Ουγγαρία και τα κράτη μέλη, εάν οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν ευνοϊκότερη μεταχείριση των υπηκόων της Ουγγαρίας ή των υπηκόων των κρατών μελών. Άρθρο 411.Ανάλογα με την κατάσταση στην αγορά εργασίας των κρατών μελών, και υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της νομοθεσίας και της τήρησης των κανόνων που ισχύουν στα εν λόγω κράτη μέλη στον τομέα της κινητικότητας των εργαζομένων : - οι δυνατότητες πρόσβασης στην απασχόληση που χορηγούν τα κράτη μέλη στους ούγγρους εργαζόμενους στα πλαίσια διμερών συμφωνιών πρέπει να διατηρούνται και, ει δυνατόν, να βελτιώνονται, - τα άλλα κράτη μέλη εξετάζουν ευνοϊκά τη δυνατότητα σύναψης παρόμοιων συμφωνιών. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τη χορήγηση άλλων βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας των κρατών μελών και της Κοινότητας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 28 Άρθρο 42 Κατά τη διάρκεια του δευτέρου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6, ή νωρίτερα, αν αποφασιστεί, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει νέους τρόπους για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Ουγγαρίας και την κατάσταση της απασχόλησης στην Κοινότητα. Το Συμβούλιο Σύνδεσης απευθύνει συστάσεις για το σκοπό αυτό. Άρθρο 43 Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή του εργατικού δυναμικού που προκύπτει από την οικονομική αναδιάρθρωση στην Ουγγαρία, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια για την καθιέρωση κατάλληλου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και συστήματος παροχής υπηρεσιών στον τομέα της εργασίας στην Ουγγαρία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άρθρο 441.Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6, η Ουγγαρία διευκολύνει τη δημιουργία επιχειρήσεων στο έδαφος της εκ μέρους εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 48. Για το σκοπό αυτό : i) Παρέχει σταδιακά, και το αργότερο κατά το τέλος του πρώτου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6, για την εγκατάσταση κοινοτικών εταιριών και υπηκόων, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στους δικούς της υπηκόους και στις εταιρίες της, εκτός από τους τομείς που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧΙΙα και ΧΙΙβ, για τους οποίους η μεταχείριση παρέχεται το αργότερο στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6, και ii) Παρέχει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, για τις δραστηριότητες των κοινοτικών εταιριών και υπηκόων που είναι εγκατεστημένοι στην Ουγγαρία, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στις δικές της εταιρίες και στους υπηκόους της. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία και ρυθμίσεις δεν προβλέπουν αυτή τη μεταχείριση για τις κοινοτικές εταιρίες και υπηκόους όσον αφορά ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες στην Ουγγαρία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Ουγγαρία τροποποιεί αυτή τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις έτσι ώστε να εξασφαλίσει αυτή τη μεταχείριση το αργότερο στο τέλος του πρώτου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 30 2.Κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Ουγγαρία δεν υιοθετεί νέες ρυθμίσεις ή μέτρα που εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας στο έδαφος της σε σύγκριση με τις δικές της εταιρίες και υπηκόους. 3.Κάθε κράτος μέλος παρέχει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στις δικές του εταιρίες και υπηκόους για την εγκατάσταση ουγγρικών εταιριών και υπηκόων, όπως ορίζεται στο άρθρο 48, και παρέχει, για τις δραστηριότητες των ουγγρικών εταιριών και υπηκόων που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος του, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στις δικές του εταιρίες και υπηκόους. 4.Παρά τις παραγράφους 1, 2 και 3, η εθνική μεταχείριση που περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 3, ισχύει για τα υποκαταστήματα, πρακτορεία και υπηκόους που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα, από την έναρξη του δευτέρου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6. 5.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως α) Εγκατάσταση : i)Όσον αφορά τους υπηκόους, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν και να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες ως μη μισθωτοί και να συστήνουν και να διοικούν επιχειρήσεις, και ιδίως εταιρίες, επί των οποίων ασκούν ουσιαστικό έλεγχο. Η άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων και η διοίκηση επιχειρήσεων, δεν συμπεριλαμβάνουν την επιδίωξη ή την ανάληψη απασχόλησης από την αγορά εργασίας, ούτε αποδίδουν δικαίωμα πρόσβασης CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 31 στην αγορά εργασίας άλλου μέρους. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα που δεν είναι αποκλειστικά μη μισθωτοί, ii) Οσον αφορά τις εταιρίες, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν και να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες μέσω της σύστασης και της διαχείρισης θυγατρικών εταιριών, υποκαταστημάτων και πρακτορείων, 1)θυγατρική εταιρία : εταιρία επί της οποίας η πρώτη εταιρία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, 2)Οικονομικές δραστηριότητες : περιλαμβάνονται ιδίως βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, καθώς και δραστηριότητες ελεύθερων επαγγελματιών. 6.Κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σημείο 1), το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τακτικά τη δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας παροχής εθνικής μεταχείρισης στους τομείς που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧΙΙ α) και ΧΙΙ Β) και την ένταξη τομέων ή θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙΙ γ) στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίζει τροποποιήσεις στα παραρτήματα αυτά. Μετά τη λήξη των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σημείο 1), το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί, κατ εξαίρεση, κατόπιν αιτήσεως της Ουγγαρίας, και αν χρειάζεται, να αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια αποκλεισμού ορισμένων τομέων ή θεμάτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΧΙΙ α) και ΧΙΙ β) για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 7.Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 που αφορούν την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες εταιρειών και υπηκόων της Κοινότητας και της Ουγγαρίας, δεν ισχύουν για τομείς ή θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙΙ γ). CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 32 8.Παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι εταιρίες της Κοινότητας που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος της Ουγγαρίας έχουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το δικαίωμα να αποκτούν, να χρησιμοποιούν, να ενοικιάζουν και να πωλούν ακίνητη ιδιοκτησία, και όσον αφορά τους φυσικούς πόρους, τις γεωργικές εκτάσεις και τα δάση, το δικαίωμα μίσθωσης, στην περίπτωση που αυτό αποδεικνύεται αναγκαίο για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι εγκατεστημένες. Το εν λόγω δικαίωμα δεν περιλαμβάνει την εγκατάσταση με σκοπό τις κτηματικές συναλλαγές ή τις συναλλαγές φυσικών πόρων. Η Ουγγαρία παρέχει αυτά τα δικαιώματα σε υποκαταστήματα και πρακτορεία κοινοτικών εταιριών και υπηκόων που είναι εγκατεστημένοι ως μη μισθωτοί στην Ουγγαρία το αργότερο κατά το τέλος του πρώτου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6. Αυτό το δικαίωμα δεν συμπεριλαμβάνει την εγκατάσταση με σκοπό τις κτηματικές συναλλαγές ή τις συναλλαγές φυσικών πόρων. Άρθρο 451.Με την επιφύλαξη του άρθρου 44, και με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που περιγράφονται στο παράρτημα ΧΙΙ α), κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ρυθμίζει την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες εταιριών και υπηκόων στο έδαφος του, στο βαθμό που οι ρυθμίσεις αυτές δεν εισάγουν διακρίσεις έναντι εταιριών και υπηκόων του άλλου μέρους σε σύγκριση με τις δικές του εταιρίες και υπηκόους. 2.Οσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που περιγράφονται στο παράρτημα ΧΙΙ α), η παρούσα συμφωνία δεν θίγει το δικαίωμα των μερών να υιοθετούν τα αναγκαία μέτρα για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής τους, ή για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία επενδυτών, καταθετών, αντισυμβαλλομένων ή καταπιστευματοδόχων, ή για να κατοχυρώσουν την ακεραιότητα και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα μέτρα αυτά CΕΕ/CΕCΑ/Η/gγ 33 δεν εισάγουν διακρίσεις έναντι εταιριών και υπηκόων του άλλου μέρους σε σύγκριση με τις εταιρίες και τους υπηκόους του μέρους που εισάγει τα μέτρα. Άρθρο 46 Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπήκοοι της Κοινότητας και της Ουγγαρίας να αναλαμβάνουν και να ασκούν ελεγχόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες στην Ουγγαρία και στην Κοινότητα, αντιστοίχως, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει ποιες ενέργειες απαιτούνται για την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Άρθρο 47 Οι διατάξεις του άρθρου 45 δεν αποκλείουν την εφαρμογή, εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων μερών, ιδιαίτερων κανόνων όσον αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργία στο έδαφος του υποκαταστημάτων και πρακτορείων εταιριών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, οι οποίες δεν έχουν συσταθεί στο έδαφος του πρώτου μέρους, λογω των νομικών ή τεχνικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των υποκαταστημάτων και πρακτορείων αυτών και των υποκαταστημάτων και πρακτορείων των εταιριών που έχουν συσταθεί στο έδαφός του ή, όσον αφορά χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για προληπτικούς λόγους. Η διαφορά μεταχείρισης δεν υπερβαίνει τα απολύτως αναγκαία όρια λόγω αυτών των νομικών ή τεχνικών διαφορών ή, όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα όρια που περιγράφονται στο παράρτημα ΧΙΙ α), για προληπτικούς λόγους. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 34 Άρθρο 481.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας ως κοινοτική εταιρία και ουγγρική εταιρία νοούνται, αντίστοιχα, εταιρία ή επιχείρηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Ουγγαρίας, και η οποία έχει την έδρα της, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Ουγγαρίας. Ωστόσο, εάν η εταιρία ή η επιχείρηση, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Ουγγαρίας, έχει μόνο την καταστατική έδρα της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Ουγγαρίας, οι δραστηριότητες της πρέπει να διατηρούν συνεχείς και πραγματικούς δεσμούς με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη τ της Ουγγαρίας, αντίστοιχα. 2.Οσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος τίτλου καλύπτουν επίσης τους υπηκόους ή τις ναυτιλιακές εταιρίες των κρατών μελών ή της Ουγγαρίας, αντίστοιχα, που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας ή της Ουγγαρίας, και που ελέγχονται από υπηκόους ενός κράτους μέλους ή της Ουγγαρίας, ή αν τα σκάφη Τους είναι νηολογημένα σε αυτό το κράτος μέλος ή στην Ουγγαρία, σύμφωνα με τις κατ ιδία» νομοθεσίες. 3.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως υπήκοος της Κοινότητας και υπήκοος της Ουγγαρίας, αντίστοιχα, νοείται φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους ή της Ουγγαρίας. 4.Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν την εφαρμογή, εκ μέρους ενός από τα μέρη, οιουδήποτε μέτρου το οποίο είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση μέτρων που εφαρμόζει όσον αφορά την πρόσβαση τρίτης χώρας στην αγορά του, βάσει των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 35 Άρθρο 49 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες νοούνται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο παράρτημα ΧΙΙ α). Το Συμβούλιο Σύνδεσης έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει ή να τροποποιεί το πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος ΧΙΙα. Άρθρο 50 Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου που αναφέρεται -στο άρθρο β, ή, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6, για χους τομείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΧΙΙ α) και ΧΙΙ β), η Ουγγαρία μπορεί να εισάγει μέτρα που παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, όσον αφορά την εγκατάσταση εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας, εάν ορισμένες βιομηχανίες : - βρίσκονται υπό ανασυγκρότηση, ή αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, ιδίως εάν αυτές οι δυσχέρειες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στην Ουγγαρία, ή - αντιμετωπίζουν την εξάλειψη ή τη δραστική μείωση του συνολικού τμήματος της αγοράς που κατέχουν ουγγρικές εταιρίες ή Ούγγροι υπήκοοι σε συγκεκριμένο τομέα ή βιομηχανικό κλάδο στην Ουγγαρία, ή - είναι νεοσύστατες στην Ουγγαρία. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 36 Αυτά τα μέτρα : - παύουν να εφαρμόζονται, το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη του πρώτου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6, ή, κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο αυτό, για τους τομείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΧΙΙ α) και ΧΙΙ β), και - είναι εύλογα και αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση, και - αφορούν μόνο τις εγκατασταθείς που δημιουργούνται στην Ουγγαρία μετά την έναρξη ισχύος των μέτρων αυτών και δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες εταιριών ή υπηκόων της Κοινότητας που είναι ήδη εγκατεστημένοι στην Ουγγαρία κατά το χρόνο εισαγωγής συγκεκριμένου μέτρου, σε σύγκριση με ουγγρικές εταιρίες ή υπηκόους της Ουγγαρίας. Κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, η Ουγγαρία παρέχει, ει δυνατόν, προτιμησιακή μεταχείριση στις εταιρίες και τους υπηκόους της Κοινότητας σε καμμιά περίπτωση δεν παρέχει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που παρέχεται σε εταιρίες ή υπηκόους οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Πριν από την εισαγωγή αυτών των μέτρων, η Ουγγαρία πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Σύνδεσης και δεν εφαρμόζει τα μέτρα πριν παρέλθει προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση στο Συμβούλιο Σύνδεσης των συγκεκριμένων μέτρων που προτίθεται να εισάγει, εκτός εάν απαιτείται να ληφθούν επειγόντως μέτρα για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο ανεπανόρθωτης ζημίας- στην περίπτωση αυτή, η Ουγγαρία διαξάγει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Σύνδεσης αμέσως μετά την εισαγωγή τους. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 37 Κατά τη λήξη του πρώτου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6, ή, για τους τομείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΧΙΙ α) και ΧΙΙ β), κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο αυτό, η Ουγγαρία μπορεί να εισάγει αυτά τα μέτρα μόνο με την έγκριση και υπό τους όρους του Συμβουλίου Σύνδεσης. Άρθρο 511.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται για τις αεροπορικές μεταφορές, τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και τις θαλάσσιες ενδομεταφορές (cabοtage).2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να απευθύνει συστάσεις για τη βελτίωση της εγκατάστασης και της άσκησης δραστηριοτήτων στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 52 Παρά τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος τίτλου, οι δικαιούχοι του δικαιώματος εγκατάστασης που παραχωρεί η Ουγγαρία και η Κοινότητα, αντίστοιχα, έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν ή να επιτρέπουν σε μια από τις Θυγατρικές τους εταιρίες να απασχολεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που φιλοξενεί την εγκατάσταση, στο έδαφος της Ουγγαρίας και της Κοινότητας, αντίστοιχα, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας και της Ουγγαρίας, υπό τον όρο ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι βασικό προσωπικό, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2, και ότι απασχολούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους ή τις θυγατρικές τους εταιρίες. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνον την περίοδο της απασχόλησης. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 38 2.Το Βασικό προσωπικό των δικαιούχων του δικαιώματος εγκατάστασης, που στο εξής αποκαλούνται οργανισμοί, είναι : 1)Ανώτεροι υπάλληλοι οργανισμού, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον οργανισμό, και εποπτεύονται ή λαμβάνουν οδηγίες κυρίως από το διοικητικό συμβούλιο ή από τους μετόχους της επιχείρησης στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται : - ή διεύθυνση του οργανισμού ή τμήματος ή υπηρεσίας του οργανισμού, - ο έλεγχος και η επίβλεψη της εργασίας άλλων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν εποπτικές, διοικητικές ή τεχνικές αρμοδιότητες, - η αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να προτείνουν την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό. 2)Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό, και που διαθέτουν : - υψηλά ή σπάνια προσόντα που αφορούν τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, - υψηλές ή σπάνιες γνώσεις που είναι ουσιαστικής σημασίας για τις υπηρεσίες του οργανισμού, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διαχείριση του οργανισμού. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να είναι μέλη αναγνωρισμένων επαγγελμάτων χωρίς ωστόσο να περιορίζονται στις κατηγορίες αυτές. Κάθε υπάλληλος πρέπει να έχει απασχοληθεί στον εν λόγω οργανισμό τουλάχιστον ένα έτος πριν από την απόσπασή του από τον οργανισμό. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 39 Άρθρο 531.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών που οφείλονται σε λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται με την έστω και ασυνεχή άσκηση επίσημης εξουσίας στο έδαφος κάθε μέρους. Άρθρο 54 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος τίτλου καλύπτουν επίσης τις εταιρίες που ελέγχονται και ανήκουν αποκλειστικά σε εταιρίες και υπηκόους της Ουγγαρίας ή σε εταιρίες και υπηκόους της Κοινότητας από κοινού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ Άρθρο 551.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επιτρέψουν σταδιακά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους εταιριών ή υπηκόων της Κοινότητας ή της Ουγγαρίας που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος μέρους άλλου από αυτό του αποδέκτη των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών στα δύο μέρη. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 40 2.Στα πλαίσια της διαδικασίας ελευθέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και με την επιφύλαξη του άρθρου 58 παράγραφος 1, τα μέρη επιτρέπουν την προσωρινή κυκλοφορία φυσικών προσώπων που παρέχουν την υπηρεσία ή χα οποία απασχολούνται από τον παρέχοντα την υπηρεσία, ως Βασικό προσωπικό όπως ορίζεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που είναι αντιπρόσωποι εταιρίας ή υπηκόου της Κοινότητας ή της Ουγγαρίας και τα οποία ζητούν προσωρινή είσοδο με σκοπό τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την προσφορά υπηρεσιών ή τη σύναψη συμφωνίας για την προσφορά υπηρεσιών υπέρ του παρέχοντος την υπηρεσία, εάν οι αντιπρόσωποι αυτοί αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μην απευθύνουν απευθείας προσφορές στο κοινό ή να παρέχουν οι ίδιοι υπηρεσίες. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη σταδιακή εφαρμογή της παραγράφου Ι. Άρθρο 56 Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών μεταξύ της Κοινότητας και της Ουγγαρίας, οι ακόλουθες διατάξεις αντικαθιστούν τις διατάξεις του άρθρου 55 : 1.Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης στην αγορά και στις μεταφορές για εμπορικούς λόγους. 1)Η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τον. Κώδικα Συμπεριφοράς των Ομίλων Τακτικών Γραμμών (Liner Cοnferences), όπως εφαρμόζεται από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών εκτός ομίλων είναι ελεύθερες να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς ένα όμιλο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού στις συναλλαγές. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 41 Β) Τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού στο εμπόριο ξηρού και υγρού χύδην φορτίου. 2.Κατ εφαρμογή των αρχών του σημείου 1), τα μέρη : 1)δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, εκτός εάν, κατ εξαίρεση, οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας δεν θα είχαν με άλλο τρόπο την ευκαιρία να εμπορεύονται με την εν λόγω τρίτη χώρα, 2)απαγορεύουν τις ρυθμίσεις κατανομής φορτίου, σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες, όσον αφορά το εμπόριο υγρού και ξηρού χύδην φορτίου, 3)καταργούν, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα, τα διοικητικά, τεχνικά και άλλα εμπόδια που μπορούν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις ή να εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. 3.Για να εξασφαλιστεί η συντονισμένη ανάπτυξη και η σταδιακή ελευθέρωση των μεταφορών μεταξύ των μερών, ανάλογα με τις αμοιβαίες εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά στον τομέα των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών καθορίζονται με ειδικές συμφωνίες μεταφορών τις οποίες διαπραγματεύονται τα μέρη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 4.Πριν από τη σύναψη των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε προβαίνουν σε ενέργειες που εισάγουν περισσότερους περιορισμούς ή διακρίσεις σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 42 5.Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η Ουγγαρία προσαρμόζει σταδιακά τη νομοθεσία της, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, τεχνικών και άλλων κανόνων, προς τη νομοθεσία που ισχύει στην Κοινότητα στον τομέα των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι σκοποί της ελευθέρωσης και της αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές των μερών και διευκολύνεται η κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων. 6.Ανάλογα με την κοινή πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά τους στόχους του παρόντος κεφαλαίου, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τους τρόπους δημιουργίας ίων αναγκαίων συνθηκών για τη βελτίωση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών. Άρθρο 57 Οι διατάξεις του άρθρου 53 ισχύουν για χα θέματα που καλύπτει το παρόν κεφάλαιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 581.Για τους σκοπούς του τίτλου ΙV της παρούσας συμφωνίας, καμμία διάταξη της συμφωνίας δεν παρεμποδίζει τα μέρη να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις τους όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή, την απασχόληση, τους όρους εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, κατά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και ρυθμίσεων, δεν εξουδετερώνονται ούτε περιορίζονται τα οφέλη που απορρέουν για κάθε μέρος από τους όρους ειδικής διάταξης της παρούσας συμφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 53. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 43 2.Οι διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του τίτλου ΙV προσαρμόζονται με απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ανάλογα με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης σχετικά με τις υπηρεσίες, και ιδίως για να εξασφαλιστεί ότι κανένα μέρος δεν παρέχει στο άλλο μέρος Βάσει οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται δυνάμει διατάξεων μελλοντικής συμφωνίας της GΑΤS. ΤΙΤΛΟΣ V ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Άρθρο 59 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκρίνουν, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, όλες τις πληρωμές του τρέχοντος λογαριασμού του ισοζυγίου πληρωμών, στο βαθμό που οι συναλλαγές που υπαγορεύουν τις πληρωμές αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή προσώπων μεταξύ των μερών, η οποία έχει ελευθερωθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 44 Άρθρο 601.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί. του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Ουγγαρία εξασφαλίζουν αμοιβαία την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρίες οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της φιλοξενούσας χώρας και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό του προϊόντος των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτές. Παρά την προαναφερόμενη διάταξη, εξασφαλίζεται μέχρι το τέλος του πρώτου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6, αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία, εκκαθάριση και επαναπατρισμός για όλες τις επενδύσεις που συνδέονται με την εγκατάσταση υποκαταστημάτων και πρακτορείων εταιριών της Κοινότητας και υπηκόων της Κοινότητας οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ουγγαρία ως μη μισθωτοί σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙV. 2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, και η Ουγγαρία, από την έναρξη του δεύτερου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 6, δεν εισάγουν νέους συναλλαγματικούς περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων και στις σχετικές τρέχουσες πληρωμές μεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και της Ουγγαρίας και δεν καθιστούν πιο περιοριστικές τις υφιστάμενες ρυθμίσεις. 3.Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν παρεμποδίζουν την Ουγγαρία από το να εφαρμόζει περιορισμούς στις επενδύσεις που πραγματοποιούν στο εξωτερικό υπήκοοι και εταιρίες της Ουγγαρίας. 4.Τα μέρη πραγματοποιούν μεταξύ τους διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κυκλοφορία των κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Ουγγαρίας προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 45 Άρθρο 611.Κατά το πρώτο στάδιο που αναφέρεται στο άρθρο 6, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα μέτρα νια τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών που θα επιτρέψουν την περαιτέρω σταδιακή εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. 2.Κατά το δεύτερο στάδιο που αναφέρεται στο άρθρο 6, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τα μέσα που θα επιτρέψουν την πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για την κυκλοφορία των κεφαλαίων. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 46ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 62 1. Τα ακόλουθα είναι ασυμβίβαστα με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Ουγγαρίας : i) όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεως επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, ii) η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας ή της Ουγγαρίας, ή σε σημαντικό τμήμα του, iii) οποιαδήποτε δημόσια ενίσχυση που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής. 2. Οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς το παρόν άρθρο αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 85, 86 και 92 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 3. Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφαση, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τους απαραίτητους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 47 4. α) Για χους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 1 σημείο iii), χα μέρη αναγνωρίζουν όχι, κατά χα πρώτα πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δημόσια ενίσχυση που χορηγεί η Ουγγαρία αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη όχι η Ουγγαρία εξομοιώνεται με τις περιοχές της Κοινότητας που περιγράφονται στο άρθρο 92, παράγραφος 3, στοιχείο α) της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει, αφού λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση της Ουγγαρίας, κατά πόσο η περίοδος αυτή θα πρέπει να παραταθεί για περαιτέρω πενταετείς περιόδους. β) Κάθε μέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των δημόσιων ενισχύσεων, μεταξύ άλλων, με την υποβολή ετησίων εκθέσεων στο άλλο μέρος σχετικά με το συνολικό ποσό και την κατανομή των χορηγούμενων ενισχύσεων και με την παροχή, κατόπιν αιτήσεως πληροφοριών, όσον αφορά τα προγράμματα ενισχύσεων. Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, το άλλο μέρος παρέχει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις χορήγησης δημοσίων ενισχύσεων. 5. Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ : δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 σημείο 111), - οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς την παράγραφο 1 σημείο 1) πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με το κριτήρια που εφαρμόζει η Κοινότητα με βάση τα άρθρα 42 και 43 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό αριθ. 26/1962 του Συμβουλίου. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 48 6. Εάν η Κοινότητα ή η Ουγγαρία κρίνουν ότι μια συγκεκριμένη πρακτική είναι ασυμβίβαστη με τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και ότι : - δεν καλύπτεται ικανοποιητικά από τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ή - ελλείψει τέτοιων κανόνων, ότι η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στα συμφέροντα του άλλου μέρους ή σημαντική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υπηρεσιών, μπορεί να λαμβάνει χα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης ή μετά από τριάντα εργάσιμες ημέρες μετά την προσφυγή στη διαδικασία διαβούλευσης. Στην περίπτωση πρακτικών ασυμβίβαστων με την παράγραφο 1, σημείο 111) του παρόντος άρθρου, μπορούν να εγκρίνονται τα κατάλληλα μέτρα, στις περιπτώσεις που ισχύει η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες και υπό τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω συμφωνία και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πράξη που έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της και που εφαρμόζεται μεταξύ των μερών. 7. Παρά τις τυχόν αντίθετες διατάξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την ανάγκη τήρησης του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου. 8. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για προϊόντα που καλύπτονται από τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος, τα οποία υπάγονται στο πρωτόκολλο 2. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 49 Άρθρο 631.Τα μέρη προσπαθούν, ει δυνατόν, να αποφεύγουν την επιβολή περιοριστικών μέτρων, περιλαμβανομένων και μέτρων σχετικών με τις εισαγωγές, για σκοπούς που. συνδέονται με το ισοζύγιο πληρωμών. Σε περίπτωση εισαγωγής τέτοιων μέτρων, το μέρος που εισάγει τα μέτρα υποβάλλει όσο το δυνατόν συντομότερα στο άλλο μέρος χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση τους. 2.Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας ή η Ουγγαρία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν -τέτοιες δυσκολίες, η Κοινότητα ή η Ουγγαρία, κατά περίπτωση, έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, να εγκρίνει περιοριστικά μέτρα, περιλαμβανομένων και μέτρων σχετικά με τις εισαγωγές, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την επανόρθωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών. Η Κοινότητα ή η Ουγγαρία, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. 3.Τα τυχόν περιοριστικά μέτρα δεν εφαρμόζονται επί των μεταφορών κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις, και ιδίως επί επαναπατρισμού ποσών που έχουν επενδυθεί ή επανεπενδυθεί, ή επί επαναπατρισμού εισοδημάτων οποιουδήποτε είδους που απορρέουν από τις επενδύσεις αυτές. Άρθρο 64 Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις, και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξασφαλίζει ότι, από το τρίτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζονται οι αρχές της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 90, καθώς και οι αρχές του Τελικού Εγγράφου της Συνδιάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε το Απρίλιο του 1990 στη Βόννη, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα λήψης αποφάσεως των επιχειρηματιών. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 50 Άρθρο 651.Η Ουγγαρία εξακολουθεί να Βελτιώνει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε, στο τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, να παρέχει επίπεδο προστασίας παρόμοιο με εκείνο που ισχύει στην Κοινότητα, καθώς και ανάλογα μέσα επιβολής των δικαιωμάτων αυτών. 2.Μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Ουγγαρία πρέπει να υποβάλει αίτηση προσχωρήσεως στη σύμβαση του Μονάχου της 5ης Οκτωβρίου 1973 για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να προσχωρήσει στις άλλες πολυμερείς συμβάσεις δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ παράγραφος 1 στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη, ή που εφαρμόζονται de factο από τα κράτη μέλη. Άρθρο 661.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να διευρύνουν την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με βάση τις αρχές της μη επιβολής διακρίσεων και της αμοιβαιότητας, ιδίως στα. πλαίσια της ΓΣΔΕ. 2.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, χορηγείται πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων εντός της Κοινότητας στις ουγγρικές εταιρίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 48, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις εταιρίες της Κοινότητας. Χορηγείται πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Ουγγαρία στις εταιρίες της Κοινότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 48, με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από με εκείνη που παρέχεται στις ουγγρικές εταιρίες, το αργότερο στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 51 Οι εταιρίες της Κοινότητας που είναι εγκατεστημένες στην Ουγγαρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που παρέχεται στις ουγγρικές εταιρίες από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει σε τακτά διαστήματα τη δυνατότητα της Ουγγαρίας να επιτρέψει την πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Ουγγαρία σε όλες τις εταιρίες της Κοινότητας πριν από την λήξη της μεταβατικής περιόδου. 3.Οσον αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία και παροχή υπηρεσιών μεταξύ Κοινότητας και Ουγγαρίας, καθώς και την απασχόληση και τη διακίνηση του εργατικού δυναμικού που συνδέεται με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εφαρμόζονται τα άρθρα 37 έως 58. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ Άρθρο 67 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η κυριότερη προϋπόθεση για την οικονομική ένταξη της Ουγγαρίας στην Κοινότητα είναι η προσέγγιση της ισχύουσας και μελλοντικής νομοθεσίας της χώρας αυτής με τη νομοθεσία της Κοινότητας. Η Ουγγαρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η μελλοντική νομοθεσία της θα συμβιβάζεται κατά το δυνατόν με τη νομοθεσία της Κοινότητας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 52 Άρθρο 68 Η προσέγγιση των νομοθεσιών αφορά ειδικότερα τους ακόλουθους τομείς : τελωνειακό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, λογιστική και φορολογία εταιριών, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κανόνες ανταγωνισμού, προστασία της υγείας και ζωής των ανθρώπων και των ζώων, νομοθεσία τροφίμων, διαφύλαξη των φυτών, προστασία των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης εξ ελαττωματικών προϊόντων, έμμεση φορολογία, τεχνικούς κανόνες και πρότυπα, μεταφορές και περιβάλλον. Άρθρο 69 Η Κοινότητα παρέχει στην Ουγγαρία τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των μέτρων αυτών που μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων : - την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, - την παροχή πληροφοριών, - τη διοργάνωση σεμιναρίων, - εκπαιδευτικές δραστηριότητες, - ενίσχυση για τη μετάφραση της κοινοτικής νομοθεσίας στους σχετικούς τομείς. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 53 ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 701.Η Κοινότητα και π Ουγγαρία συνεργάζονται με στόχο να ενισχύουν τους οικονομικούς τους δεσμούς, σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, προς όφελος και των δύο μέρων και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ουγγαρίας. 2.Οι πολιτικές που αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ουγγαρίας, και ιδίως οι πολιτικές που συνδέονται με τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του εξορυκτικού τομέα, τις κατασκευές, τις επενδύσεις, τη γεωργία, την ενέργεια, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, την περιφερειακή ανάπτυξη και τον τουρισμό, πρέπει να διέπονται από την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, τα θέματα του περιβάλλοντος εντάσσονται εξ ολοκλήρου στις πολιτικές αυτές. Οι εν λόγω πολιτικές λαμβάνουν επίσης υπόψη τις προϋποθέσεις για μια διαρκή και αρμονική, κοινωνική ανάπτυξη. 3.Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να αποδίδεται στα μέτρα που ευνοούν την περιφερειακή συνεργασία. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 54 Άρθρο 71 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ1.Η συνεργασία επιδιώκει να προωθήσει, μεταξύ άλλων, τα εξής : - τη Βιομηχανική συνεργασία μεταξύ οικονομικών φορέων της Κοινότητας και της Ουγγαρίας, με στόχο την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, - την αναδιάρθρωση συγκεκριμένων τομέων, - τη σύσταση νέων επιχειρήσεων σε τομείς που παρουσιάζουν δυνατότητες για ανάπτυξη, - τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 2.Οι πρωτοβουλίες σε θέματα βιομηχανικής συνεργασίας λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζει n Ουγγαρία. Πρέπει ιδίως να επιδιώκουν τη θέσπιση κατάλληλου και διαφανούς πλαισίου για τις επιχειρήσεις, και για τη βελτίωση της τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης. Άρθρο 72 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.Η συνεργασία επιδιώκει να διατηρήσει, και εν ανάγκη, να βελτιώσει, ένα ευνοϊκό κλίμα και ένα νομικό πλαίσιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις, τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες, που είναι ουσιώδεις για την οικονομική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της Ουγγαρίας. Η συνεργασία επιδιώκει επίσης να ενθαρρύνει και να προωθήσει τις ξένες επενδύσεις και την ιδιωτικοποίηση στην Ουγγαρία. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 55 2.Η συνεργασία λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές : - τη σύναψη, όπου ενδείκνυται, συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και της Ουγγαρίας για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κερδών και του επαναπατρισμού των κεφαλαίων, - την περαιτέρω απονομικοποίηση στην Ουγγαρία και τη βελτίωση των οικονομικών δομών.την ανταλλαγή πληροφοριών γιο. τη νομοθεσία, τις ρυθμίσεις και τις διοικητικές πρακτικές στο πεδίο των επενδύσεων, - ην ανταλλαγή πληροφοριών για τις επενδυτικές δυνατότητες υπό μορφή εμπορικών εκθέσεων και πανηγύρεων εβδομάδων, συναντήσεων εμπορικού χαρακτήρα και άλλων εκδηλώσεων, - οργάνωση αποστολών νια επενδύσεις τόσο στην Ουγγαρία όσο και στην Κοινότητα. Άρθρο 73 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 1.Ο στόχος της συνεργασίας είναι να μειώσει τις διαφορές στους τομείς της τυποποίησης και της εκτίμησης πιστότητας. 2.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία επιδιώκει : CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 56 - προώθηση της χρήσης κοινοτικών τεχνικών κανόνων και ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών για την εκτίμηση πιστότητας, - σύναψη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνιών σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση στους τομείς αυτούς, - ενθάρρυνση της συμμετοχής της Ουγγαρίας στις εργασίες ειδικευμένων οργανισμών (CΕΝ, CΕΝΕLΕC, ΕΤSΙ, ΕΟΤC). - ενίσχυση της Ουγγαρίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα μετρήσεων και δοκιμών, - προώθηση της ανταλλαγής τεχνολογικών πληροφοριών και μεθοδολογίας στο πεδίο του ποιοτικού ελέγχου της παραγωγής και των διαδικασιών της παραγωγής μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. 3.Η Κοινότητα παρέχει στην Ουγγαρία τεχνική βοήθεια, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Άρθρο 74 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1.Τα μέρη προωθούνν τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα : -ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, - διοργάνωση κοινών συναντήσεων περί της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης (σεμινάρια και ημερίδες), - κοινές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την ενθάρρυνση της επιστημονικής προόδου και της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 57 ί- εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα κινητικότητας για ερευνητές και εμπειρογνώμονες των δύο πλευρών, - ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την έρευνα και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, και επαρκής προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την έρευνα, - συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα σύμφωνα με την παράγραφο 3, - υποστήριξη εκ μέρους της Κοινότητας της συμμετοχής της Ουγγαρίας σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Παρέχεται τεχνική βοήθεια, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες για την ανάπτυξη της συνεργασίας. 3.Η συνεργασία στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης δυνάμει του προγράμματος πλαισίου της Κοινότητας, εφαρμόζεται σύμφωνα με ειδικούς διακανονισμούς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συνάπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που εγκρίνει κάβε συμβαλλόμενο μέρος. Άρθρο 75 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ1.Η συνεργασία αποβλέπει στην αρμονική ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού και στη βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ειδίκευσης, λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων της Ουγγαρίας. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει τους εξής τομείς : - μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, - αρχική κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση, κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης και ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση, - κατάρτιση στο χώρο εργασίας και συνεχής εκπαίδευση, - ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 56 - επανεκπαίδευση και προσαρμογή στην αγορά εργασίας, - διδασκαλία των κοινοτικών γλωσσών και της ουγγρικής γλώσσας, - προώθηση της διδασκαλίας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών στα κατάλληλα ιδρύματα, - Βελτίωση των γενικών όρων εκμάθησης ξένων γλωσσών, - ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, - χορήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών, - προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού. 3.θεσπίζονται περαιτέρω θεσμικά πλαίσια και καταρτίζονται σχέδια συνεργασίας (αρχής γενομένης με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης, όταν συσταθεί, και τη συμμετοχή της Ουγγαρίας στο πρόγραμμα ΤΕΜΡUS). Είναι δυνατόν επίσης να μελετηθεί η συμμετοχή της Ουγγαρίας σε άλλα κοινοτικά προγράμματα, εντός του παρόντος πλαισίου και σύμφωνα με τις κοινοτικές διαδικασίες. 4.Ευνοείται η άμεση συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και μετοξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, καθώς επίσης και n κινητικότητα και οι ανταλλαγές εκπαιδευτικών, σπουδαστών και διοικητικών στελεχών, παρέχεται η δυνατότητα επαγγελματικής άσκησης και περιόδων εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ενισχύεται η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού και ο εξοπλισμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η συνεργασία αποσκοπεί επίσης στην αμοιβαία αναγνώριση περιόδων σπουδών και διπλωμάτων. 5.Στον τομέα της μετάφρασης, η συνεργασία επικεντρώνεται στην κατάρτιση μεταφραστών και διερμηνέων και στην προώθηση των γλωσσικών προτύπων και ορολογίας της Κοινότητας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 59 Άρθρο 76 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η συνεργασία στον τομέα αυτόν έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό, την αναδιάρθρωση και την ιδιωτικοποίηση της γεωργίας και της Βιομηχανίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στην Ουγγαρία. Ειδικότερα, καταβάλλεται προσπάθεια : - να αναπτυχθούν ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις και δίκτυα διανομής, μέθοδοι αποθηκεύσεως, εμπορίας, κλπ., - να εκσυγχρονιστεί η υποδομή της υπαίθρου (μεταφορές, υδροδότηση, τηλεπικοινωνίες), - να βελτιωθεί ο σχεδιασμός των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 60 - να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μεθόδων και προϊόντων και να παρέχεται κατάρτιση και παρακολούθηση όσον αφορά τη χρήση μεθόδων για την καταπολέμηση Τnc ρύπανσης που συνδέεται με τις γεωργικές εισροές, - να αναδιαρθρωθούν, να αναπτυχθούν και να εκσυγχρονισθούν οι επιχειρήσεις μεταποίησης και οι τεχνικές εμπορίας που εφαρμόζουν, - να προωθηθεί η βιομηχανική συνεργασία στη γεωργία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ιδίως μεταξύ ιδιωτικών φορέων στην Κοινότητα και στην Ουγγαρία, - να αναπτυχθεί η συνεργασία όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη διαφύλαξη των φυτών, με στόχο να επιτευχθεί σταδιακά η εναρμόνιση με τα κοινοτικά πρότυπα, με την ενίσχυση της κατάρτισης και τη διοργάνωση ελέγχων, - να θεσπιστεί και να προωθηθεί η αποτελεσματική συνεργασία όσον αφορά χα συστήματα ενημέρωσης σε γεωργικά θέματα, - να αναπτυχθεί και να προωθηθεί η αποτελεσματική συνεργασία όσον αφορά τα συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας που συμφωνούν με τα κοινοτικά πρότυπα, - να προωθείται η ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη στην Ουγγαρία, - να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τη γεωργική πολιτική και νομοθεσία, - να παρέχεται τεχνική βοήθεια και μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ουγγαρία όσον αφορά το σύστημα διανομής γάλακτος στα σχολεία. Άρθρο 77 ΕΝΕΡΓΕΙΑ1.Η συνεργασία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την οικονομία αγοράς και αναπτύσσεται στα πλαίσια της σταδιακής ολοκλήρωσης των αγορών ενέργειας στην Ευρώπη. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως στα εξής θέματα : - εκσυγχρονισμός των υποδομών, - βελτίωση και διαφοροποίηση του εφοδιασμού. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 61 - διαμόρφωση και σχεδιασμός της ενεργειακής πολιτικής, - διαχείριση και κατάρτιση στον τομέα της ενέργειας, - ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων, - προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας, - περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας., - πυρηνική ενέργεια, - ηλεκτρισμός, πετρέλαιο και αέριο, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της δυνατότητας διασύνδεσης των ευρωπαϊκών δικτύων εφοδιασμού, - διαμόρφωση Βασικών όρων για τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων στον τομέα αυτό,- μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, - περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς ενέργειας διευκόλυνση της διαμετακόμισης φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Άρθρο 78 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ1.Η συνεργασία αποσκοπεί κυρίως στην επίτευξη ασφαλέστερης χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. 2.Η συνεργασία καλύπτει κυρίως τα εξής θέματα : CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 62 - πυρηνική ασφάλεια, ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπιση ατυχημάτων, - προστασία κατά της ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της περιβαλλοντικής ακτινοβολίας, - προβλήματα που συνδέονται με τον κύκλο του καυσίμου και διασφάλιση πυρηνικών υλικών, - διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, - παροπλισμός και αποξήλωση πυρηνικών εγκαταστάσεων, - απολύμανση από ραδιενέργεια. 3.Η συνεργασία περιλαμβάνει τις ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειριών, καθώς και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 74. Άρθρο 79 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ1.Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους έχοντας Βασικό στόχο την καταπολέμηση της χειροτέρευσης του περιβάλλοντος, τομέα στον οποίο αποδίδουν προτεραιότητα. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται στα εξής θέματα : - αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων μόλυνσης, - καταπολέμηση της τοπικής περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 63 - αποτελεσματική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, - ταξινόμηση και ασφαλής χρήση των χημικών ουσιών, - ποιότητα των υδάτων, ιδίως των διασυνοριακών πλωτών οδών, - μείωση, ανακύκλωση και ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων εφαρμογή της σύμβασης της Βασιλείας, - περιβαλλοντικός αντίκτυπος της γεωργίας διάβρωση των εδαφών προστασία των δασών και της χλωρίδας και πανίδας, - σχεδιασμός των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, - χρήση οικονομικών και φορολογικών μέσων, - κλιματολογικές μεταβολές σε παγκόσμια κλίμακα, - αποκατάσταση βιομηχανικών περιοχών που αντιμετωπίζουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. - προστασία της ανθρώπινης υγείας κατά των κινδύνων που συνδέονται με το περιβάλλον. 3.Για τους σκοπούς αυτούς, τα μέρη συνεργάζονται ιδίως στους ακόλουθους τομείς : - μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, - ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, όσον αφορά ιδίως τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών, - εκπαιδευτικά προγράμματα, - προσέγγιση νομοθεσιών (κοινοτικά πρότυπα), - συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, όταν εγκαθιδρυθεί από την Κοινότητα) και σε διεθνές επίπεδο, CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 64 - ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά διεθνή και κλιματολογικά θέματα, - Βελτίωση της διαχείρισης του περιβάλλοντος, και μεταξύ άλλων, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων Άρθρο 80 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Τα μέρη αναπτύσσουν συνεργασία σε διάφορους τομείς της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ιδίως όσον αφορά : - τη φιλική προς το περιβάλλον χρήση των υδάτων των διαμεθοριακών υδρολογικών λεκανών και διασυνοριακών ποταμών και λιμνών, - την εναρμόνιση των ρυθμίσεων που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των σχετικών τεχνικών διακανονισμών που αφορούν χα ύδατα (οδηγίες, όρια, πρότυπα, τεχνικά μέσα, μέθοδοι τεχνικής και οργανωτικής στήριξης)» - τον εκσυγχρονισμό της έρευνας και ανάπτυξης (ΕΚΑ) καθώς και των επιστημονικών βάσεων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Άρθρο 81 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ1.Τα μέρη αναπτύσσουν και εντείνουν τη συνεργασία τους προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην Ουγγαρία : - να αναδιαρθρώσει και να εκσυγχρονίσει τον τομέα των μεταφορών, - α διευκολύνει τη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων, καθώς και την πρόσβαση στην αγορά μεταφορών, με την κατάργηση διοικητικών, τεχνικών και άλλου είδους φραγμών, - να διευκολύνει την κοινοτική διαμετακόμιση στην Ουγγαρία όσον αφορά τις οδικές, σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές και συνδυασμένες μεταφορές, - να επιτύχει πρότυπα λειτουργίας συγκρίσιμα με τα κοινοτικά. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα εξής : - προγράμματα οικονομικής, νομικής και τεχνικής κατάρτισης, - παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλών, και ανταλλαγή πληροφοριών (συνέδρια και σεμινάρια), - παροχή μέσων για την ανάπτυξη των υποδομών στην Ουγγαρία. 3.Τομείς με προτεραιότητα είναι οι εξής : - n κατασκευή και ο εκσυγχρονισμός των οδικών, εσωτερικών πλωτών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αερολιμενικών υποδομών στους κυριότερους άξονες κοινού ενδιαφέροντος και στις διευρωπαϊκές διασυνδέσεις, - η διαχείριση σιδηροδρομικών γραμμών και αερολιμένων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των κατάλληλων εθνικών αρχών, - ο σχεδιασμός των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, - η βελτίωση του τεχνικού εξοπλισμού ώστε να συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Κοινότητας, ιδίως στους τομείς των σιδηροδρομικών-οδικών μεταφορών, της συσκευασίας σε εμπορευματοκιβώτια και της μεταφόρτωσης, - τη συμβολή στην ανάπτυξη πολιτικών για τις μεταφορές που να συμφωνούν με τις αντίστοιχες πολιτικές μεταφορών που εφαρμόζονται στην Κοινότητα. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 65 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1.Τα μέρη επεκτείνουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα αυτόν, και, για το σκοπό αυτό, αναλαμβάνουν ιδίως τις ακόλουθες δράσεις : - ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές επικοινωνιών, - ανταλλάσσουν τεχνικές και άλλου είδους πληροφορίες και διοργανώνουν σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια για εμπειρογνώμονες και των δύο πλευρών, - ασκούν δραστηριότητες όσον αφορά την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών, - πραγματοποιούν μεταφορές τεχνολογίας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 66 - αναθέτουν στους αρμόδιους οργανισμούς και των δύο πλευρών να πραγματοποιούν κοινά έργα, - προωθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συστήματα πιστοποίησης και μεθόδους διακανονισμού, - προωθούν νέες επικοινωνίες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, ιδίως όσες έχουν εμπορικές εφαρμογές. 2.Οι δραστηριότητες αυτές επικεντρώνονται στους εξής τομείς με προτεραιότητα : - τον εκσυγχρονισμό του δικτύου τηλεπικοινωνιών της Ουγγαρίας και την ένταξη του στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο, - τη συνεργασία στα πλαίσια των ευρωπαϊκών διαρθρώσεων τυποποίησης, - την ενοποίηση των διευρωπαϊκών συστημάτων τις νομοθετικές και ρυθμιστικές πτυχές των τηλεπικοινωνιών, - τον εκσυγχρονισμό των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και ρυθμιστικών πτυχών, - τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιών των ταχυδρομικών υπηρεσιών, και των υπηρεσιών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στο νέο οικονομικό περιβάλλον : οργανωτικές διαρθρώσεις, στρατηγικές και σχεδιασμός, αρχές που διέπουν τις αγορές, - το σχεδιασμό χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Άρθρο 83 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την ανάπτυξη του τομέα των τραπεζικών, ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ουγγαρία. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται κυρίως : - στην εναρμόνιση του συστήματος λογιστικής στην Ουγγαρία με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, - στην εναρμόνιση του εποπτικού και ρυθμιστικού συστήματος των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, - στη μετάφραση της κοινοτικής και ουγγρικής νομοθεσίας, - στην εκπόνηση γλωσσάριων ορολογίας, - στην ανταλλαγή πληροφοριών, όσον αφορά ιδίως την προτεινόμενη νομοθεσία, - στην παροχή υλικού και ενίσχυσης για τη σύσταση κέντρου πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για τον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ουγγαρία. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 67 3.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης. Η Κοινότητα, μεταξύ άλλων, θέτει σε εφαρμογή βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα κατάρτισης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εποπτικές αρχές της Κοινότητας. Άρθρο 84 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κατόπιν αιτήσεως των ουγγρικών αρχών, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια με σκοπό να στηρίξει τις προσπάθειες της Ουγγαρίας για την εισαγωγή πλήρους μετατρεψιμότητας του Fοrint και τη σταδιακή προσέγγιση των πολιτικών της με τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Στη βοήθεια αυτή συμπεριλαμβάνεται η ανεπίσημη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αρχές και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Άρθρο 85 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.Τα μέρη συνεργάζονται με στόχο να αναπτύξουν αποτελεσματικά συστήματα λογιστικού και χρηματοοικονομικού ελέγχου στην ουγγρική δημόσια διοίκηση· σύμφωνα με τις εναρμονισμένες μεθόδους και διαδικασίες που ισχύουν στην Κοινότητα. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδιαιτέρως : - στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα λογιστικού ελέγχου, - στην εναρμόνιση εγγράφων λογιστικού ελέγχου, - στην κατάρτιση και την παροχή συμβουλών. 3.Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα παρέχει την κατάλληλη τεχνική βοήθεια. Άρθρο 86 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ1.Τα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και να συνεργάζονται ώστε να αποφεύγεται η χρήση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους για τη νομιμοποίηση εσόδων που προκύπτουν από εγκληματικές δραστηριότητες εν γένει, και ειδικότερα από τα ναρκωτικά. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 68 2.Η συνεργασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια με στόχο να καθοριστούν κατάλληλα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίηση εσόδων, αντίστοιχα με εκείνα τα οποία έχει εγκρίνει η Κοινότητα και τα διεθνή fοrum στον τομέα αυτόν, και ιδίως η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF). Άρθρο 87 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ1.Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και του σχεδιασμού χρήσεων γης. 2.Για το σκοπό αυτό, σχεδιάζονται τα ακόλουθα μέτρα : - ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών όσον αφορά την πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης και την πολιτική χρήσεων γης, και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, παροχή ενίσχυσης γιο. τη διαμόρφωση τέτοιων πολιτικών στην Ουγγαρία, - κοινή δράση περιφερειακών και τοπικών αρχών στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, - ανταλλαγή επισκέψεων για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας και ενίσχυσης, - ανταλλαγή δημοσίων υπαλλήλων, - παροχή τεχνικής βοήθειας, με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών, CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 69 - κατάρτιση προγραμμάτων για τις ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειριών με τη διοργάνωση» μεταξύ άλλων, σεμιναρίων. Άρθρο 88 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζοντας τους στενούς δεσμούς μεταξύ της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης, συνεργάζονται σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, ιδίως με τους εξής στόχους : - τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς το επίπεδο προστασίας που έχει επιτευχθεί στην Κοινότητα, - τη βελτίωση των υπηρεσιών εξεύρεσης θέσεων απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης και παροχής συμβουλών επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ουγγαρία, καθώς και την παροχή στήριξης και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης για την ενίσχυση της βιομηχανικής ανασυγκρότησης» - την προσαρμογή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ουγγαρία υπό τις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα εξής : - την παροχή τεχνικής βοήθειας, - την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, - τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, - δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 70 Άρθρο 89 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤα μέρη αναπτύσσουν και επεκτείνουν τη συνεργασία τους, ιδίως με : - τη διευκόλυνση του τουρισμού εν γένει και, ιδιαιτέρως, του τουρισμού των νέων, - την αύξηση της ροής πληροφοριών μέσω διεθνών δικτύων, τραπεζών δεδομένων, κλπ., - τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω δράσεων κατάρτισης, ανταλλαγών και σεμιναρίων, - τη συμμετοχή της Ουγγαρίας σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τουρισμού, - τη μελέτη των δυνατοτήτων για κοινά εγχειρήματα, όπως διασυνοριακά έργα, αδελφοποίηση πόλεων, κλπ. - την εναρμόνιση των στατιστικών συστημάτων και των κανόνων που αφορούν τον τουρισμό. Άρθρο 90 ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.Τα μέρη αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τη συνεργασία μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κοινότητας και της Ουγγαρίας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 71 2.Ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας στους ακόλουθους τομείς : - τη βελτίωση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, των νομικών, διοικητικών, τεχνικών, φορολογικών και χρηματοοικονομικών συνθηκών που είναι απαραίτητες για την ίδρυση και επέκταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και για τη διασυνοριακή συνεργασία, - την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (κατάρτιση στελεχών διοίκησης, λογιστική, εμπορία, ποιοτικός έλεγχος κλπ.) και την ενίσχυση των οργανώσεων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, - τη θέσπιση κατάλληλων δεσμών με φορείς της Κοινότητας με* στόχο να βελτιωθεί η ροή πληροφοριών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να προωθείται η διασυνοριακή συνεργασία (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας και Προσέγγισης Επιχειρήσεων (ΒC-ΝΕΤ), Κέντρα Εurο-Ιnfο, διασκέψεις, κλπ.). Άρθρο 91 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ1.Όταν αφορά την πληροφόρηση και τις επικοινωνίες* η Κοινότητα και η Ουγγαρία θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για να ενθαρρύνουν την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών. Δίνεται προτεραιότητα σε προγράμματα τα οποία απευθύνονται στο ευρύ κοινό, για τη βασική ενημέρωσή του σχετικά με την Κοινότητα και την Ουγγαρία, και σε συγκεκριμένους κύκλους στην Ουγγαρία, για περισσότερο εξειδικευμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης, ει δυνατόν, της πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων της Κοινότητας. 2.Τα μέρη συντονίζουν και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, εναρμονίζουν τις πολιτικές τους, όσον αφορά τη ρύθμιση των διασυνοριακών εκπομπών, των τεχνικών προτύπων και της προώθησης της ευρωπαϊκής τεχνολογίας στον οπτικοακουστικό τομέα. 3.Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει κατάλληλες προβλέψεις για ανταλλαγή προγραμμάτων, χορήγηση υποτροφιών, οργάνωση δράσεων για την κατάρτιση των δημοσιογράφων και των εμπειρογνωμόνων στους τομείς των μέσων ενημέρωσης. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 72 Άρθρο 92 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1.Στόχος της συνεργασίας είναι να εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των διατάξεων που πρόκειται να εγκριθούν όσον αφορά το εμπόριο και να επιτευχθεί η προσέγγιση του τελωνειακού συστήματος της Ουγγαρίας με το σύστημα της Κοινότητας, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία ελευθέρωσης που προγραμματίζεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα εξής : - ανταλλαγή πληροφοριών, - διοργάνωση σεμιναρίων και περιόδων πρακτικής άσκησης, - ανάπτυξη διασυνοριακής υποδομής μεταξύ των μερών, - εισαγωγή ενιαίου διοικητικού εγγράφου και διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και της Ουγγαρίας, CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 73 - απλούστευση των ελέγχων και των διατυπώσεων όσον αφορά τη μεταφορά αγαθών, - προετοιμασία για την έγκριση το ταχύτερο δυνατόν της Συνδυασμένης Ονοματολογίας εκ μέρους της Ουγγαρίας. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, παρέχεται τεχνική βοήθεια. - με την επιφύλαξη της περαιτέρω συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, και ιδίως στο άρθρο 96, η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών των συμβαλλόμενων μερών σε τελωνειακά θέματα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου 6. Άρθρο 93 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1.Η συνεργασία στον τομέα αυτόν έχει στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής που να παρέχει,·σύντομα και εγκαίρως, αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της διαδικασίας της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης και να συμβάλει στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ουγγαρία. 2.Για τον σκοπό αυτό, η συνεργασία επιδιώκει ιδίως : να ενταθεί η ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής και του θεσμικού του πλαισίου, - να επιτευχθεί η εναρμόνιση με τις διεθνείς μεθόδους, πρότυπα και κατατάξεις (και ιδιαιτέρως τις κοινοτικές), - να παρέχονται τα αναγκαία στοιχεία για τη διατήρηση και τον έλεγχο της οικονομικής αναδιάρθρωσης, - να παρέχονται, στους οικονομικούς παράγοντες του ιδιωτικού τομέα, κατάλληλα μακροοικονομικά και μικροοικονομικά δεδομένα, - να εξασφαλίζεται το απόρρητο των δεδομένων. - να παρέχεται τεχνική βοήθεια από την Κοινότητα, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 74 Άρθρο 94 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1.Η Κοινότητα και η Ουγγαρία διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και ολοκλήρωσης, συνεργαζόμενες για να βελτιώσουν την κατανόηση των αντίστοιχων μηχανισμών των οικονομιών τους, και τη διαδικασία διαμόρφωσης και εφαρμογής οικονομικής πολιτικής στις οικονομίες αγοράς. 2.Για τους σκοπούς αυτούς, η Κοινότητα και η Ουγγαρία : - ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τις μακροοικονομικές επιδόσεις και προοπτικές και τις αναπτυξιακές στρατηγικές, - αναλύουν από κοινού οικονομικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής και των μέσων εφαρμογής της, - ενθαρρύνουν την εκτενή συνεργασία μεταξύ οικονομολόγων και διοικητικών στελεχών στην Κοινότητα και την Ουγγαρία, ιδίως μέσω του προγράμματος Δράση για Συνεργασία στα Οικονομικά, ώστε να επιταχύνεται n μεταφορά τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών, και να εξασφαλίζεται n διάδοση των αποτελεσμάτων της σχετικής έρευνας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 75 Άρθρο 95 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΤα Μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών τους, ιδίως με τη δημιουργία προγραμμάτων ανταλλαγών, προκειμένου να βελτιωθεί η γνώση της δομής και της λειτουργίας των αντίστοιχων συστημάτων τους. Άρθρο 96 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ1.Η συνεργασία αποσκοπεί ιδίως στο να καταστούν αποτελεσματικότερες οι πολιτικές και τα μέτρα για την καταπολέμηση της προμήθειας και παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και στο να μειωθεί η κατάχρηση των προϊόντων αυτών. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όσον αφορά τις απαραίτητες μεθόδους συνεργασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων εφαρμογής των κοινών δράσεων. Οι δράσεις τους βασίζονται στις διαβουλεύσεις και τη στενή συνεργασία όσον αφορά τους στόχους και τις στρατηγικές που υιοθετούν στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 3.Η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συμπεριλαμβάνει τεχνική και διοικητική βοήθεια, η οποία μπορεί ιδίως να αφορά τους εξής τομείς : διαμόρφωση και εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας, δημιουργία ιδρυμάτων, κέντρων πληροφοριών και κοινωνικών και υγειονομικών κέντρων, κατάρτιση προσωπικού και έρευνα, πρόληψη της καταστρατήγησης της χρήσης ουσιών για σκοπούς παράνομης παραγωγής ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών. Τα Μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να συμπεριλάβουν και άλλους τομείς. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 76 ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 97 1.Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία. Η συνεργασία αυτή αφορά, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης μεταξύ ατόμων, κοινοτήτων και λαών. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τα ισχύοντα κοινοτικά προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας ή τα προγράμματα ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών μπορούν να επεκταθούν στην Ουγγαρία και είναι δυνατόν να αναπτυχθούν περαιτέρω δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η συνεργασία αυτή αφορά ιδίως τους ακόλουθους τομείς : - την ανταλλαγή έργων τέχνης και καλλιτεχνών, - τις λογοτεχνικές μεταφράσεις, - τη διατήρηση και αναστήλωση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων (αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά), - τη διαφύλαξη των περιφερειακών πολιτιστικών αξιών, - την κατάρτιση προσώπων που ασχολούνται με πολιτιστικά θέματα, - τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που αφορούν την Ευρώπη, - την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα μεγάλα πολιτιστικά επιτεύγματα και τις δράσεις για τη διάδοση των πολιτιστικών επιτευγμάτων. 2.Τα Μέρη συνεργάζονται για την προώθηση της βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων στην Ευρώπη. Η συνεργασία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την επιμόρφωση ειδικευμένων Ούγγρων στον τομέα αυτό. Τα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία μπορούν ιδίως να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, τις οποίες διοργανώνει η Κοινότητα στα πλαίσια του προγράμματος ΜΕDΙΑ για το 1991-1995, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση διαφόρων δραστηριοτήτων και σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 21ης Δεκεμβρίου 1990, για τη θέσπιση του προγράμματος αυτού. Η Κοινότητα υποστηρίζει τη συμμετοχή του ουγγρικού οπτικοακουστικού τομέα στα σχετικά προγράμματα ΕURΕΚΑ. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 77 ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 98 Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με τα άρθρα 99, 100, 101 και 103, η Ουγγαρία επωφελείται της προσωρινής χρηματοδοτικής βοήθειας της Κοινότητας, υπό μορφή επιχορηγήσεων και δανείων, συμπεριλαμβανομένων των δανείων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάζεις του άρθρου 18 του καταστατικού της. Άρθρο 99 Η χρηματοδοτική βοήθεια καλύπτεται από : Τα μέτρα της ενέργειας ΡΗΑRΕ, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, μέχρι το τέλος του 1992 Συνέχεια, η Κοινότητα χορηγεί βοήθεια υπό μορφή επιχορηγήσεων, είτε στα πλαίσια της ενέργειας ΡΗΑRΕ σε πολυετή βάση, είτε στα πλαίσια νέου πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου, που θεσπίζει η Κοινότητα κατόπιν διαβουλεύσεων με την Ουγγαρία και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 102 και 103, - το(ια) δάνειο(δάνεια) που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας διαθεσιμότητας αυτών. Κατόπιν, η Κοινότητα, μετά από διαβουλεύσεις με την Ουγγαρία, καθορίζει το ανώτατο ύψος και την περίοδο διαθεσιμότητας των δανείων που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Ουγγαρία. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 78 Άρθρο 100 Οι στόχοι και οι τομείς για τους οποίους παρέχει χρηματοδοτική Βοήθεια η Κοινότητα, καθορίζονται σε ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο συμφωνούν τα δύο μέρη. Τα μέρη ενημερώνουν το Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 1011.Σε περίπτωση ειδικής ανάγκης, η Κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, κατόπιν αιτήσεως της Ουγγαρίας και σε συντονισμό με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στα πλαίσια της Ομάδας των 24, εξετάζει τη δυνατότητα παροχής προσωρινής χρηματοδοτικής βοήθειας : - για τη στήριξη μέτρων που αποβλέπουν στη σταθεροποίηση και τη διατήρηση της μετατρεψιμότητας του ουγγρικού νομίσματος, - για τη στήριξη της μεσοπρόθεσμης σταθεροποίησης και των προσπαθειών διαρθρωτικής προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του ισοζυγίου πληρωμών. 2.Αυτή η χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται, αφού η Ουγγαρία εγκρίνει προγράμματα, τα οποία έχει εγκρίνει το ΔΝΤ, στα πλαίσια της Ομάδας των 24, για τη μετατρεψιμότητα και/ή την αναδιάρθρωση της οικονομίας της προκειμένου να τα αποδεχθεί η Κοινότητα, να συνεχίσει να συμμετάσχει η Ουγγαρία στα προγράμματα αυτά, και με έσχατο στόχο, την ταχεία μετάβαση σε σύστημα χρηματοδότησης από ιδιωτικές πηγές. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται η βοήθεια αυτή και σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Ουγγαρία όσον αφορά τη βοήθεια αυτή. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 79 Άρθρο 102 Η κοινοτική χρηματοδοτική Βοήθεια εκτιμάται, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν και το επίπεδο ανάπτυξης της Ουγγαρίας, καθώς και τις αποδεδειγμένες προτεραιότητες και την ικανότητα απορρόφησης της ουγγρικής οικονομίας, την ικανότητα αποπλήρωσης των δανείων, την πρόοδο προς τη δημιουργία συστήματος οικονομίας της αγοράς και την αναδιάρθρωση στην Ουγγαρία. Άρθρο 103 Για να επιτρέπεται η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι κοινοτικές συνεισφορές πραγματοποιούνται σε στενό συντονισμό με τις συνεισφορές από άλλες πηγές, όπως τα κράτη μέλη. άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας των 24, και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης» και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 104 Συνιστάται Συμβούλιο Σύνδεσης» το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης συγκαλείται σε υπουργικό επίπεδο μία φορά το έτος και εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις. Εξετάζει θέματα μείζονος σημασίας τα οποία προκύπτουν στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας και κάθε διμερές ή διεθνές θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 80 Άρθρο 1051.Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από μέλη της κυβέρνησης της Ουγγαρίας, αφετέρου. 2.Τα μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης δύνανται να προβλέπουν την εκπροσώπηση τους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 4.Το αξίωμα του Προέδρου του Συμβουλίου Σύνδεσης ασκεί εναλλακτικά ένα μέλος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ένα μέλος της κυβέρνησης της Ουγγαρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας του. Άρθρο 106 Το Συμβούλιο Σύνδεσης, για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις στις προβλεπόμενες περιπτώσεις. Οι λαμβανόμενες αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση τους. Επίσης, το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να απευθύνει τις κατάλληλες συστάσεις. Εκδίδει τις αποφάσεις και τις συστάσεις του κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Άρθρο 1071.Κάθε μέρος δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης κάθε διαφορά όσον αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 81 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να διευθετήσει τη διαφορά με απόφαση. 3.Κάθε μέρος δεσμεύεται να λαμβάνει τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4.Σε περίπτωση που δεν δύναται να διευθετήσει τη διαφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2, κάθε μέρος μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος το διορισμό ενός διαιτητή. Το άλλο μέρος πρέπει εν συνεχεία να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός διμήνου. Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, π Κοινότητα και τα κράτη μέλη θεωρούνται ως ένα μέρος της διαφοράς. Το Συμβούλιο Σύνδεσης διορίζει τρίτο διαιτητή. Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία. Κάθε μέρος που ενέχεται στη διαφορά προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης. Άρθρο 1081.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Συμβούλιο Σύνδεσης επικουρείται από μία Επιτροπή Σύνδεσης, συγκροτούμενη από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της κυβέρνησης της Ουγγαρίας, αφετέρου, συνήθως σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων. Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει στον κανονισμό λειτουργίας του τα καθήκοντα της Επιτροπής Σύνδεσης, στα οποία περιλαμβάνεται η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Σύνδεσης. CΕΕ/CΕΕΑ/Η/gr 82 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του στην Επιτροπή Σύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Σύνδεσης λαμβάνει τις αποφάσεις της, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 106. Άρθρο 109 Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση κάθε άλλης ειδικής επιτροπής ή οργάνου, τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει στον κανονισμό λειτουργίας του τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή οργάνων και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 110 Συνιστάται Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης. Αποτελεί, για τα μέλη του Ουγγρικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα fοrum συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων. Συνεδριάζει κατά διαστήματα, τα οποία καθορίζει η ιδία. Άρθρο 1111.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και από μέλη του Ουγρικού Κοινοβουλίου, αφετέρου. 2.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 3.Την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ασκεί, εναλλακτικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της. Άρθρο 112 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να ζητάει τις σχετικές πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, από το Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο της παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να απευθύνει συστάσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 113 Στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του άλλου μέρους, δύνανται, άνευ διακρίσεων έναντι των δικών τους υπηκόων, να έχουν πρόσβαση στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα της Κοινότητας και της Ουγγαρίας, για την προάσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 114 Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο μέρος να λάβει μέτρα τα οποία : α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της κοινολόγησης πληροφοριών, που αντιβαίνει σε ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 84 β) αφορούν την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού, όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς, γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλεια του, στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής, που διαταράσσει τη διατήρηση του νόμου και της δημόσιας τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών αναταραχών που αποτελούν απειλή πολέμου, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της -ειρήνης και τη διεθνή ασφάλεια. Άρθρο 1151.Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν : - οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Ουγγαρία έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να επιβάλουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας, των υπηκόων τους, ή των επιχειρήσεων ή εταιριών τους, - οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Ουγγαρίας δεν πρέπει να επιβάλουν διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων της Ουγγαρίας ή των εταιριών ή επιχειρήσεών της. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν παρεμποδίζουν το δικαίωμα των συμβαλλομένων μερών να εφαρμόζουν τις ανάλογες διατάξεις της φορολογικής τους νομοθεσίας, στους φορολογούμενους, η κατάσταση των οποίων δεν είναι η ίδια, όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. 3.Η παράγραφος 1 δεν παρεμποδίζει τα Μέρη από το να εφαρμόζουν νομοθεσία και ρυθμίσεις περί συναλλάγματος που προβλέπουν διαφορετική μεταχείριση κατοίκων και μη κατοίκων, κατά την έννοια της εν λόγω νομοθεσίας και ρυθμίσεων. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 85 Άρθρο 116 Τα προϊόντα καταγωγής Ουγγαρίας δεν τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης όταν εισάγονται στην Κοινότητα, έναντι αυτής που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Η μεταχείριση που παρέχεται στην Ουγγαρία Βάσει του τίτλου ΙV και του κεφαλαίου Ι του τίτλου V δεν είναι ευνοϊκότερη από αυτήν που παρέχουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. ΑΡΘΡΟ .117 1.Τα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους Βάσει της παρούσας συμφωνίας. Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία. 2.Εάν ένα μέρος κρίνει ότι το άλλο μέρος δεν εκπλήρωσε μία υποχρέωση του βάσει της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Προηγουμένως, παρέχει στο Συμβούλιο Σύνδεσης όλες τις αιτούμενες αναγκαίες πληροφορίες για μία ενδελεχή εξέταση της κατάστασης, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη· Κατά την επιλογή των μέτρων, αποδίδεται προτεραιότητα στα μέτρα τα οποία διαταράσσουν στον ελάχιστο δυνατό βαθμό τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης, εφόσον το ζητήσει το άλλο μέρος. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 86 Άρθρο 118 Μέχρις ότου επιτευχθούν ισοδύναμα δικαιώματα για τα πρόσωπα και τους οικονομικούς φορείς Βάσει της παρούσας συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα χα οποία εξασφαλίζονται βάσει ισχυουσών συμφωνιών που δεσμεύουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, αφενός, και την Ουγγαρία, αφετέρου. Άρθρο 119 Τα πρωτόκολλα 1, 2, 3, 4, 5, -8 και 7 και τα παραρτήματα Ι μέχρι ΧΙΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 120 Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με κοινοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής. Άρθρο 121 Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζονται οι συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος υπό τους όρους, που προβλέπονται στις συνθήκες αυτές και, αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 87 Άρθρο 122 Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και ουγγρική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 123 Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Η παρούσα συμφωνία, μόλις αρχίσει να ισχύει, αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας περί εμπορίου και οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 26 Σεπτεμβρίου 1988, και το πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 31 Οκτωβρίου 1991. Άρθρο 124 Εάν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις ορισμένων μερών της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως εκείνων που αφορούν την κυκλοφορία εμπρευμάτων, τεθούν σε ισχύ το 1992 δυνάμει ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ουγγαρίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, υπό τις συνθήκες αυτές και για CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 88 τους σκοπούς του τίτλου ΙΙΙ, άρθρα 62 και 65 της παρούσας συμφωνίας και των πρωτοκόλλων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7, οι όροι ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας σημαίνουν : - την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της ενδιάμεσης συμφωνίας, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που τίθενται σε ισχύ την ημερομηνία αυτή, και - την 1η Ιανουαρίου 1992, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που τίθενται σε ισχύ μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος με αναφορά στην ημερομηνία ενάρξεως ισχύος. CΕΕ/CΕCΑ/Η/gr 89 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 1992 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6076/92 ΑDD 1 RΕSΤRΕΙΝΤ ΕSΤ 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑθέμα: Ευρωπαϊκή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της. Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες το κείμενο των παραρτημάτων της ανωτέρω συμφωνίας, όπως οριστικοποιήθηκε από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς. 6076/92ΖΑC/kp ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος των προϊόντων που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 18 της συμφωνίας Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων ex 3502 Αλβουμίνες, αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών: ex 3502 10 Αυγοαλβουμίνη: — Άλλη: 3502 10 91 ---Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους σκόνες κ.λπ.) 3502 10 99 ---Άλλη ex 3502 90 -Άλλα: — Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη: ---Γαλακτοαλβουμίνη: ex 3502 90 51 ----Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.) 3502 90 59 ----Άλλη 4501 Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη 5201 00 Βαμβάκι, μη λαγαρισμένο ούτε χτενισμένο 5301 Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) 5302 Καννάβι (Cannabis satiνa L.), ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) Παράρτημα ΧΙΙα Αναφέρεται στα άρθρα 44 και 49 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: Ορισμοί : Χρηματοοικονομική υπηρεσία είναι κάδε υπηρεσία χρηματοοικονομικής φύσεως που προσφέρεται από τον παρέχοντα χρηματοοικονομική υπηρεσία συμβαλλόμενου μέρους. Οι χρηματοοικονομικές, υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις κάτωθι δραστηριότητες: Α.Όλες τις υπηρεσίες ασφάλισης και τις συναφείς με αυτές. 1.Άμεση ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης) - ζωής - εκτός ζωής 2.Αντασφάλιση και επανεκχώρηση 3.Ασφαλιστική διαμεσολάβηση όπως μεσιτεία και πρακτόρευση 4.Υπηρεσίες βοηθητικές για την ασφάλιση, όπως υπηρεσίες παροχής συμβουλών, εμπειρογνωμοσύνης,, εκτίμησης κινδύνου και διευθέτησης αποζημιώσεων. Β.Τραπεζικέςκαι άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (εκτός των ασφαλίσεων) 1.Αποδοχή καταθέσεων και άλλων ανταποδόσιμων ποσών από το κοινό. 2.Δανειοδοτήσεις παντός τύπου που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων καταναλωτικές πιστώσεις, ενυπόθηκες πιστώσεις, πρακτόρευση και χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών. 3.Χρηματοδοτική μίσθωση 4.Όλες τις υπηρεσίες πληρωμής και μεταβίβασης χρημάτων που συμπεριλαμβάνουν μεξύ άλλων πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, ταξιδιωτικές επιταγές, τραπεζικές επιταγές. 5.Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 6.Εμπορία για λογαριασμό πελατών είτε στο χρηματιστήριο είτε στην εξωχρηματιστηριακή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο των παρακάτω: 1)μέσα της χρηματαγοράς (επιταγές, γραμμάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων, κλπ. (β) ξένο συνάλλαγμα 2)παράγωγα προϊόντα που συμπεριλαμβάνουν προθεσμιακές πράξεις και πράξεις με δικαίωμα επιλογής, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτές 3)μέσα συναλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων που συμπεριλαμβάνουν προϊόντα όπως swaps , συμφωνίες προθεσμιακών τιμών κλπ. 4)κινητές αξίες 5)άλλα εμπορεύσιμα μέσα και χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων χρυσού ή αργύρου. 7.Συμμετοχή στην έκδοση κάθε είδους χρεογράφων συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης της έκδοσης και της πρακτόρευσης (είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό επίπεδο) και παροχή υπηρεσιών με τέτοιου είδους εκδόσεις. 8.Χρηματομεσιτεία9.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση άμεσης ρευστότητας ή χαρτοφυλακίου, διαχείριση συλλογικών επενδύσεων κάθε είδους, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες παρακαταθηκών και καταθέσεων υπό εποπτεία. 10.Υπηρεσίες διακανονισμού και εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων, παράγωγων προϊόντων και άλλων εμπορεύσιμων μέσων. 11.Συμβουλευτική διαμεσολάβηση και άλλες βοηθητικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για ο τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεία 1 ως 10 ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων της μελέτης και της ανάλυσης των πιστώσεων, της έρευνας και παροχής συμβουλών για τις επενδύσεις και το χαρτοφυλάκιο, της παροχής συμβουλών για τις αγορές και για την αναδιάρθρωση και τη στρατηγική των εταιρειών. 12.Παροχή και μεταφορά χρηματοοικονομικών πληροφοριών και επεξεργασία χρηματοοικονομι δεδομένων και σχετικού λογισμικού που προέρχεται από άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Εξαιρούνται από τον ορισμό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι ακόλουθες δραστηριότητες: 1)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό με σκοπό την άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. 2)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες, κυβερνητικούς φορείς ή υπηρεσίες, ή δημόσιους οργανισμούς για λογαριασμό ή με την εγγύηση της κυβέρνησης, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους παρέχοντες χρηματοοι νομικές υπηρεσίες σε ανταγωνισμό με τέτοιου είδους δημόσιους φορείς. 3)Δραστηριότητες που αποτελούν μέρος ενός θεσμικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή σχεδίου συνταξιοδοτήσεως του δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους παρέχοντες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ανταγωνισμό με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Παράρτημα ΧΙΙα/gr 2 Παράρτημα ΧΙΙβ Σχετικά με το άρθρο 44 απόκτηση, χρήση και ενοικίαση κρατικών περιουσιακών στοιχείων στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης δραστηριότητες εμπορίας και πρακτόρευσης στον τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας και των φυσικών πόρων CΕΕ/CΕCΑ/Η/Παράρτημα ΧΙΙβ/gr 1 Παράρτημα ΧΙΙγ Σχετικά με το άρθρο 44 γεωργία, δασοκομία και αλιεία, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται η μεταποίηση των γεωργικών, δασοκομικών και αλιευτικών προϊόντων και οι υπηρεσίες οι σχετικές με την γεωργία, δασοκομία, αλιεία και τα προϊόντα τους ιδιοκτησία, πώληση μακρόχρονη μίσθωση ή χρησικτησία ακίνητης περιουσίας, γης και εθνικών πόρων νομικές υπηρεσίες μη συμπεριλαμβάνουσες υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων που αφορούν σχετικά νομικά θέματα διοργάνωση τυχερών παιγνίων, στοιχημάτων, λαχειοφόρων αγορών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Παράρτημα ΧΙΙγ/gr 1 Παράρτημα ΧΙΙΙ 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 65 αφορά τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις: -Πρωτόκολλο σχετικό με τη Συμφωνία της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή κατάθεση των σημάτων (Μαδρίτη 1989)* - Διεθνής Σύμβαση για την προστασία Εκτελεστών, Παραγωγών φωνογραφικών δίσκων και Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών (Ρώμη 1961)· 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να αποφασίσει ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 65 θα εφαρμόζεται και σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία την οποία αποδίδουν στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις παρακάτω πολυμερείς συμβάσεις: - Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη Παρισίων 1971)· - Σύμβαση Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Πράξη Στοκχόλμης 1967, τροποποιημένη 1979)· Συμφωνία της Νίκαιας σχετικά με την Διεθνή Ταξινόμηση Αγαθών και Υπηρεσιών, με στόχο την κατάθεση των σημάτων (Γενεύη 1977, τροποποιημένη 1979)· - Συνθήκη της Βουδαπέστης για την. Διεθνή Αναγνώριση της Κατάθεσης Μικρο-οργανισμών με στόχο τις Διαδικασίες Ευρεσιτεχνίας (1977, τροποποιημένη το 1980) - Συνθήκη Συνεργασίας Ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970, τροπολογία 1979, και τροπρποίηση το 1984). 4.Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος παραρτήματος και των διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 1 σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, Συμβαλλόμενα Μέρη είναι η Ουγγαρία, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη, το καθένα στο βαθμό που είναι αντιστοίχως αρμόδιο για θέματα βιομηχανικής, πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, που καλύπτονται από τις αυτές συμβάσεις ή από το άρθρο 74, παράγραφο 1. 5.Οι διατάξεις του παρόντος παραρτήματος και οι διατάξεις του άρθρου 74, παράγραφος 1 σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία δεν προδικάζουν την δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της σε θέματα βιομηχανικής πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Παράρτημα ΧΙΙΙ/gr 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες,Ιουνίου 1992 6076/92ΑDD 2 RΕSΤRΕΙΝΤ ΕSΤ 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑΘέμα : Ευρωπαϊκή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες το κείμενο των πρωτοκόλλων της ανωτέρω συμφωνίας, όπως οριστικοποιήθηκε από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς.. 6076/92 ΑDD 2 ΖΑC/emΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 1 για τα υφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης της Ευρωπαϊκής συμφωνίας (η συμφωνία) Άρθρο 1 Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται στα υφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης (εφεξής «υφαντουργικά προϊόντα») που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουγγαρίας για το εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων που μονογραφήθηκε στις 11 Ιουλίου 1986 και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1987, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο που μονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες στις 24 Σεπτεμβρίου 1991, όσον αφορά τις ποσοτικές ρυθμίσεις, καθώς και στο τμήμα ΧΙ (κεφάλαια 50 έως 63) της συνδυασμένης ονοματολογίας της Κοινότητας και, αντίστοιχα, του ουγγρικού δασμολογίου, όσον αφορά τα δασμολογικά θέματα. Άρθρο 21.Οι δασμοί που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Κοινότητα υφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται στο τμήμα ΧΙ (κεφάλαια 50 έως 63) της συνδυασμένης ονοματολογίας, καταγωγής Ουγγαρίας, μειώνονται, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 4 της συμφωνίας, ώστε να οδηγηθούν στην κατάργηση τους έξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, ως εξής: — κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας στα πέντε έβδομα του βασικού δασμού, — κατά την έναρξη του τρίτου έτους στα τέσσερα έβδομα του βασικού δασμού, — κατά την έναρξη του τέταρτου έτους στα τρία έβδομα του βασικού δασμού, — κατά την έναρξη του πέμπτου έτους στα δύο έβδομα του βασικού δασμού, — κατά την έναρξη του έκτου έτους στο ένα έβδομο του βασικού δασμού, — κατά την έναρξη του έβδομου έτους οι εναπομένοντες δασμοί καταργούνται. 2.Οι δασμολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις άμεσες εισαγωγές στην Ουγγαρία υφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται στο τμήμα ΧΙ (κεφάλαια 50 έως 63) του ουγγρικού δασμολογίου, καταγωγής Κοινότητας, καταργούνται προοδευτικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της συμφωνίας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 4 της συμφωνίας. 3.Οι δασμολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις επανεισαγωγές στην Κοινότητα υφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται στις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 636/82 του Συμβουλίου και έχουν κατασκευαστεί ή υποστεί μεταποίηση ή επεξεργασία στην Ουγγαρία, καταργούνται την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. 4.Οι διατάξεις του άρθρου 11 και του άρθρου12 της συμφωνίας εφαρμόζονται στο εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων μεταξύ των μερών. Άρ$ρο 3 1.Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας και μέχρι το τέλος του 1992, οι ποσοτικές ρυθμίσεις και άλλα σχετικά θέματα που αφορούν τις εξαγωγές υφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Ουγγαρίας στην Κοινότητα, διέπονται από τη συμφωνία μεταξύ της Ουγγαρίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για το εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων που μονογραφήθηκε στις. 11 Ιουλίου 1986 και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1987, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο που μονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες στις 24 Σεπτεμβρίου 1991. Τα μέρη συμφωνούν ότι, όσον αφορά τις εξαγωγές στην Κοινότητα υφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Ουγγαρίας, το άρθρο 25 παράγραφος 2 και το άρθρο 30 της συμφωνίας δεν ισχύουν κατά την εφαρμογή της προαναφερθείσας συμφωνίας για τα υφαντουργικά προϊόντα μεταξύ της Ουγγαρίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο που μονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 24 Σεπτεμβρίου 1991. 2.Η Ουγγαρία και η Κοινότητα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαπραγματευτούν ένα νέο πρωτόκολλο για τις ποσοτικές ρυθμίσεις και άλλα θέματα που αφορούν το μεταξύ τους εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων μόλις αποφασιστεί, στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, το καθεστώς που θα διέπει στο μέλλον το διεθνές εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων. Οι λεπτομέρειες καθώς και η περίοδος κατάργησης των μη δασμολογικών φραγμών θα καθοριστούν στο νέο πρωτόκολλο. Το χρονικό διάστημα θα είναι ίσο με το μισό εκείνου που θα αποφασιστεί κατά τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης και δεν θα είναι μικρότερο από πέντε έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Ωστόσο, θα υπάρξει ασυμμετρία κατά τη διαδικασία ελευθέρωσης υπέρ της Ουγγαρίας. Το νέο πρωτόκολλο θα ακολουθήσει κατά τη λήξη της ισχύος της συμφωνίας για τα υφαντουργικά προϊόντα, που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 3.Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του εμπορίου υφαντουργικών προϊόντων μεταξύ των μερών, το βαθμό πρόσβασης των εξαγωγών υφαντουργικών προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας, στην Ουγγαρία και τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης, θα προβλεφθεί στο νέο πρωτόκολλο σημαντική βελτίωση του καθεστώτος που εφαρμόζεται στις εισαγωγές στην Κοινότητα όσον αφορά τα επίπεδα εισαγωγών, τους συντελεστές αύξησης, την ευελιξία για ποσοτικούς περιορισμούς και την κατάργηση ορισμένων ποσοτικών περιορισμών μετά από εξέταση καθεμίας CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρl/gr 1 περίπτωσης χωριστά. Παρά το άρθρο 2 5, παράγραφος 2 και το άρθρο 30 της συμφωνίας, στο νέο πρωτόκολλο θα προβλεφθεί επίσης ένας ειδικός μηχανισμός διασφάλισης για τα υφαντουργικά προϊόντα. 4.Σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλονται μη δασμολογικοί φραγμοί στο εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Ουγγαρίας μετά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας: CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρl/gr 2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 2 για τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ Άρθρο 1 Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης ΕΚΑΧ, όπως ορίζονται στο Κοινό Δασμολόγιο (1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΠροϊόντα «χάλυβα» που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ Άρθρο 2 Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα στα προϊόντα «χάλυβα» που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Ουγγαρίας, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 1.κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του δασικού δασμού κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας, 2.περαιτέρω μειώσεις στο 60 %, 40 %, 20 %, 10 % και 0 % του βασικού δασμού πραγματοποιούνται κατά την έναρξη του δευτέρου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου και έκτου έτους αντίστοιχα μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Άραρο 3 Οι δασμοί που εφαρμόζονται στην Ουγγαρία επί των εισαγωγών προϊόντων «χάλυβα» που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Κοινότητας, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 1.Για τα προϊόντα που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου, οι δασμοί καταργούνται όπως προβλέπεται στο άρθρο 10παράγραφος 3 της συμφωνίας. 2.Για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου, οι δασμοί καταργούνται όπως προβλέπεται στο άρθρο 10παράγραφος 1 της συμφωνίας. Άρθρο 41.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Κοινότητα προϊόντων «χάλυβα» που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Ουγγαρίας, καταργούνται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Ουγγαρία προϊόντων χάλυβα που καλύπτονται από τη (1) ΕΕ αριθ. L 247 της 10. 9. 1990. συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Κοινότητας, καθώς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, καταργούνται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΠροϊόντα άνθρακα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ Άρθρο 5 Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα στα προϊόντα άνθρακα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Ουγγαρίας, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 1.Την πρώτη Ιανουαρίου 1994, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 ο/ο του βασικού δασμού. 2.Στις 31 Δεκεμβρίου 1995, οι εναπομείναντες δασμοί καταργούνται. Άρθρο 6 Οι δασμοί που εφαρμόζονται στην Ουγγαρία επί των εισαγωγών προϊόντων άνθρακα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Κοινότητας, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το άρθρο10 παράγραφος 3 της συμφωνίας. Άρθρο 71.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Κοινότητα προϊόντων «άνθρακα» που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Ουγγαρίας, καταργούνται το αργότερο ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, με εξαίρεση εκείνους που αφορούν τα προϊόντα και τις περιοχές που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ, οι οποίοι καταργούνται το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Ουγγαρία, όσον αφορά τα προϊόντα άνθρακα, καταγωγής Κοινότητας, καθώς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο10 παράγραφος 4 της συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Κοινές διατάξεις Άρθρο 81.Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της συμφωνίας, εφόσον ενδέχεται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Ουγγαρίας, τα εξής: CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ2/gr 1 i) όλες οι ρυθμίσεις συνεργασίας ή συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές επιχειρήσεων, που έχουν ως στόχο ή αποτέλεσμα την πρόληψη, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, ii) η κατάχρηση εκ μέρους μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων δεσπόζουσας θέσης στα εδάφη της Κοινότητας ή της Ουγγαρίας, στο σύνολό της ή σε σημαντικό τμήμα αυτής,iii) οι κρατικές ενισχύσεις με οποιαδήποτε μορφή, με εξαίρεση τις παρεκκλίσεις που επιτρέπονται κατ εφαρμογή της συνθήκης ΕΚΑΧ. 2.Κάθε πρακτική αντίθετη προς το παρόν άρθρο εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 65 και 66 της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΚΑΧ, του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΟΚ και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, περιλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης οφείλει να Θεσπίσει., εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, χους αναγκαίους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. 4 Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, σημείο iii), η Ουγγαρία μπορεί, κατ εξαίρεση, να χορηγεί, όσον αφορά τα προϊόντα χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, κρατικές ενισχύσεις για αναδιάρθρωση. Γα προγράμματα αναδιάρθρωσης που θα οδηγήσουν στη βιωσιμότητα των σχετικών επιχειρήσεων και θα έχουν ως σκοπό τη συνολική μείωση της παραγωγής στην Ουγγαρία, υπό τον όρο ότι το ποσό και η ένταση τέτοιας βοήθειας περιορίζονται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και ότι η μείωση είναι προοδευτική. 5.Κάθε μέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων με συνεχή και πλήρη παροχή πληροφοριών προς το άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για το ύψος, την ένταση και το σκοπό της ενίσχυσης, καθώς και του λεπτομερούς σχεδίου της αναδιάρθρωσης. 6.Σε περίπτωση που η Κοινότητα ή η Ουγγαρία πιστεύουν ότι κάποια συγκεκριμένη πρακτική δεν συμβιβάζεται με τους όρους της πρώτης παραγράφου, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 4 και — δεν υπάρχει κατάλληλη αντιμετώπιση αυτής σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ή — εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες και αν, η πρακτική αυτή θίγει ή απειλεί να θίξει τα συμφέροντα του άλλου μέρους ή να προκαλέσει υλική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία αυτού, το θιγόμενο μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αν δεν βρεθεί λύση εντός 30 ημερών μέσω διαβουλεύσεων. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται σε τριάντα ημέρες. Σε περίπτωση πρακτικών ασυμβίβαστων με την παράγραφο 4 σημείο iii), αυτά τα κατάλληλα μέτρα μπορεί να καλύπτουν μόνο μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου και σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο αυτής και εφαρμόζονται από τα μέλη. Αρθρο 9 Οι διατάξεις των άρθρων 5, 11, 12 και 13 της συμφωνίας εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ των εταίρων όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ. Άρθρο 10 Τα μέρη συμφωνούν ότι μεταξύ των ειδικών οργάνων που Θα συσταθούν από το Συμβούλιο Σύνδεσης 9α πρέπει να βρίσκεται μια ομάδα επαφών, η οποία θα συζητά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου . CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ2/gr 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Προϊόντα και περιοχές που αναφέρονται ως εξαιρέσεις στο άρθρο 7 τον πρωτοκόλλου ΕΚΑΧ ΠροϊόνταΠροϊόντα που αναγράφονται υπό τον τίτλο «Προϊόντα άνθρακος» του παραρτήματος Ι της συνθήκης ΕΚΑΧ όπως προσδιορίζονται στο κοινό δασμολόγιο () ΠεριοχέςΌλες οι περιοχές: — της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, — του Βασιλείου της Ισπανίας. (1) ΕΕ αριθ. L.247 της 10. 9. 1990. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ2/Παράρτημα ΙΙ/gr 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3 για το εμπόριο μεταξύ της Ουγγαρίας και της Κοινότητας μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης ΕΟΚ Άρθρο Ι 1.Η Κοινότητα και η Ουγγαρία συμφωνούν, εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο παράρτημα 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, να προβούν αμοιβαία στις δασμολογικές παραχωρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα 2, όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής του άλλου μέρους της παρούσας συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης, μπορεί : — να επεκτείνει τον κατάλογο των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο, — «βασικό ποσό», το ποσό που υπολογίζεται για βασικό προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80, το οποίο χρησιμεύει για τον καθορισμό του μεταβλητού στοιχείου που εφαρμόζεται σε κάποιο συγκεκριμένο εμπόρευμα σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό. Άρθρο 3 Οι δασμολογικές ποσοστώσεις, που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα εμπορευμάτων καταγωγής Ουγγαρίας, καθορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος 1. Οι δασμολογικές ποσοστώσεις, που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στην Ουγγαρία εμπορευμάτων καταγωγής Κοινότητας, καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος 1. — να αυξήσει τις ποσότητες μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που ευνοούνται από τις δασμολογικές παραχωρήσεις που καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αντικαταστήσει το καθεστώς δασμολογικών παραχωρήσεων που έχει θεσπιστεί με το παρόν πρωτόκολλο με καθεστώς εξισωτικών ποσών, χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς, βάσει των διαφορών των τιμών των γεωργικών προϊόντων που υπεισέρχονται πράγματι στη σύνθεση των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που διέπονται από το παρόν πρωτόκολλο, οι οποίες διαπιστώνονται στις αντίστοιχες αγορές της Κοινότητας και της Ουγγαρίας. Καταρτίζει την κατάσταση των εμπορευμάτων που υποβάλλονται σ αυτά τα ποσά καθώς και την κατάσταση των βασικών προϊόντων για το σκοπό αυτό, θεσπίζει τις γενικές λεπτομέρειες εφαρμογής. Άρθρο 2 Κατά την έννοια των ακόλουθων άρθρων νοούνται ως: — «εμπορεύματα», τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα οποία αφορά το παρόν Πρωτόκολλο, — «γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης», το μέρος της επιβάρυνσης που αντιστοιχεί στις ποσότητες των ενσωματωμένων γεωργικών προϊόντων και το οποίο αφαιρείται από την επιβάρυνση που επιβάλλεται στα εν λόγω προϊόντα σε περίπτωση εισαγωγής στην αρχική τους κατάσταση, — «μη γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης», το μέρος της επιβάρυνσης που λαμβάνεται μετά την αφαίρεση -του γεωργικού στοιχείου της επιβάρυνσης από το σύνολο αυτής, — «βασικά προϊόντα», τα γεωργικά προϊόντα που θεωρείται ότι υπεισήλθαν στη σύνθεση των εμπορευμάτων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80. Άρθρο 41.Από την ημερομηνία ενάρξως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα καταργεί προοδευτικά το μη γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης σύμφωνα με το ρυθμό που καθορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος 2, χωρίς, ενδεχομένως, περιορισμό ποσοτήτων. 2.Για τα εμπορεύματα, για τα οποία ο πίνακας 1 του παραρτήματος 2 προβλέπει μεταβλητό στοιχείο (ΜΟΒ), αυτό είναι το ίδιο με εκείνο που εφαρμόζεται σε τρίτες χώρες. 3.Για τα εμπορεύματα, για τα οποία το παράρτημα 1 προβλέπει μειωμένο μεταβλητό στοιχείο (ΜΟΒR), αυτό υπολογίζεται με μείωση ύψους 20% το 1992. 40% το 1993 και 60 % από το 1994 των βασικών ποσών για τα βασικά προϊόντα, για τα οποία παρέχεται μείωση της εισφοράς, και με μείωση ύψους 10 %, 20 % και 30 % αντίστοιχα του βασικού ποσού για τα άλλα βασικά προϊόντα. Η μείωση αυτή του μεταβλητού στοιχείου παρέχεται μόνον εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων, που καθορίζονται στο παράρτημα V για τις ποσότητες που υπερβαίνουν τις εν λόγω δασμολογικές ποσοστώσεις, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το μεταβλητό στοιχείο που ισχύει για κάθε τρίτη χώρα. 4.Οι δασμοί που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος 2 για τις ποσότητες που υπερβαίνουν τις δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος 1, είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στη στήλη αριθ. 3. Οι δασμοί που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα προέλευσης Ουγγαρίας που δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής, είναι ίσοι με αυτούς που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι κάθε τρίτης χώρας, για την οποία δεν ισχύει προτιμησιακό καθεστώς. Άρθρο 51.Η Ουγγαρία μειώνει προοδευτικά τους εισαγωγικούς της δασμούς από το 1995 οι συντελεστές μείωσης καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος 2. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ 3/gr 1 2.Οι δασμοί που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα για τις ποσότητες που υπερβαίνουν τις δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος 1 καθώς και στα εμπορεύματα προέλευσης Κοινότητας που δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής, είναι ίσοι με με αυτούς που εφαρμόζει η Ουγγαρία έναντι κάθε τρίτης χώρας, για την οποία δεν ισχύει προτιμησιακό καθεστώς. Άρθρο 6 Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, τα οποία υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς στην Ουγγαρία, υποβάλλονται σε μεταχείριση η οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που ισχύει για την μάλλον ευνοούμενη τρίτη χώρα, όσον αφορά την απόκτηση αδειών εισαγωγής. Αρθρο 7 Οι άδειες εισαγωγής στην Ουγγαρία, για τις ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα 1, πίνακα 2, εκδίδονται αυτόματα μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Αρθρο 8 Οι μειώσεις των μεταβλητών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 εφαρμόζονται από την 1η Μαΐου 1992. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ 3 /gr 2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 4 γιο τον καθορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 1 Κριτήρια καταγωγής Για την εφαρμογή της συμφωνίας και με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως: 1.προϊόντα καταγωγής Κοινότητας: 1)τα προϊόντα που παράγομαι εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα 2)τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα, ο την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν υποστεί επαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις υπό την έννοια του άρθρου 4. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει, ωστόσο, για τα προϊόντα που κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, από την Ουγγαρία 2.προϊόντα καταγωγής Ουγγαρίας: 1)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου οστην Ουγγαρία 2)τα προϊόντα που παράγονται στην Ουγγαρία, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν υποστεί επαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις υπό την έννοια του άρθρου 4. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει, ωστόσο, για τα προϊόντα που κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, από την Κοινότητα. Άρθρο 2 Σώρευση και προσδιορισμός καταγωγής 1.Εφόσον το εμπόριο ανάμεσα στην Κοινότητα, την Πολωνία και την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία και ανάμεσα στην Ουγγαρία και αυτές τις δύο χώρες, καθώς επίσης και ανάμεσα σε καθεμία από τις ίδιες αυτές χώρες, διέπεται από συμφωνίες που περιέχουν πανομοιότυπους κανόνες με αυτούς του παρόντος πρωτοκόλλου, τα ακόλουθα προϊόντα πρέπει επίσης να θεωρούνται ως: Α. προϊόντα καταγωγής Κοινότητας: τα προϊόντα εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 τα οποία, αφού έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα, δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση στην Πολωνία ή στην Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία ή δεν έχουν υποστεί επαρκή κατεργασία ή μεταποίηση εκεί για να αποκτήσουν την ιδιότητα των προϊόντων καταγωγής οιασδήποτε από αυτές τις χώρες σύμφωνα με τις διατάξεις που αντιστοιχούν με εκείνες του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο 6) ή παράγραφος 2 στοιχείο 6) του παρόντος πρωτοκόλλου που περιέχονται στις προαναφερθείσες συμφωνίες· Β. προϊόντα καταγωγής Ουγγαρίας: τα προϊόντα εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 τα οποία, αφού έχουν εξαχθεί οπό την Ουγγαρία δεν έχουν υποστεί κατεργασία ή μεταποίηση στην Πολωνία ή στην Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, ή έχουν υποστεί κατεργασία ή μεταποίηση ανεπαρκείς για να τους αποδοθεί η ιδιότητα προϊόντων καταγωγής μιας από τις χώρες αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις που αντιστοιχούν με εκείνες του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο 6) ή παράγραφος 2 στοιχείο 6) του παρόντος πρωτοκόλλου που περιέχονται στις προαναφερθείσες συμφωνίες. 2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ9ρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο 6) και παράγραφος 2 στοιχείο 6) και εκείνων της ανωτέρω παραγράφου 1 και, με την επιφύλαξη ότι πληρούνται, ωστόσο, όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, τα παραγόμενα προϊόντα εξακολουθούν να θεωρούνται σαν προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Ουγγαρίας αντίστοιχα, μόνον εάν η αξία των χρησιμοποιηθέντων κατά την επεξεργασία προϊόντων καταγωγής Κοινότητας ή Ουγγαρίας αντιπροσωπεύει το ανώτατο ποσοστό της αξίας των παραγόμενων προϊόντων. Στην αντίθετη περίπτωση, τα τελευταία προϊόντα θεωρούνται καταγωγής της χώρας όπου η κτηθείσα προστιθέμενη αξία αντιπροσωπεύει το ανώτατο ποσοστό της αξίας τους. «Προστιθέμενη αξία» είναι η τιμή εκ του εργοστασίου, μείον τη δασμολογητέα αξία καθενός από τα ενσωματωμένα προϊόντα με καταγωγή μία από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο .1 Προϊόντα παραγόμενα εξ ολοκλήρου 1.Θεωρούνται, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 στοιχείο α), ώς «παραγόμενα εξ ολοκλήρου» είτε στην Κοινότητα είτε στην Ουγγαρία: 1)τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφός τους ή από το θαλάσσιο ή ωκεάνειο πυθμένα τους 2)τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα στις χώρες αυτές· 3)τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα στις χώρες αυτές· 4)τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές 5)τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές· 6)τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα θαλάσσια προϊόντα, τα εξαγόμενα εκ της θαλάσσης από τα πλοία τους· 7)τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ)· 8)τα άχρηστα είδη που έχουν συλλεγεί στις χώρες αυτές και δεν μπορούν να χρησιμεύσουν παρά μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών 9) τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιομηχανικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές 9)τα εμπορεύματα τα παραγόμενα στις χώρες αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) μέχρι θ). 2.Η έκφραση «τα πλοία τους» στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) εφαρμόζεται μόνο στα πλοία: — τα οποία είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στην Ουγγαρία, — τα οποία έχουν σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Ουγγαρίας, — τα οποία ανήκουν, κατά το ήμισυ τουλάχιστον, σε υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Ουγγαρίας ή σε εταιρεία της οποίας η κύρια έδρα ευρίσκεται σε ένα από τα κράτη αυτά, της οποίας ο ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των συμβουλίων τούτων είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας και της Ουγγαρίας και της οποίας, επιπλέον, όσον αφορά τις προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει στα κράτη αυτά, στην Ουγγαρία, σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους των εν λόγω κρατών, — των οποίων οι αξιωματικοί είναι στο σύνολο τους υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Ουγγαρίας, — και των οποίων το πλήρωμα αποτελείται, σε αναλογία 75 % τουλάχιστον, από υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Ουγγαρίας. 3.Οι όροι «η Κοινότητα» ή «η Ουγγαρία» καλύπτουν επίσης τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Ουγγαρίας αντιστοίχως. Τα πλοία ανοικτής θαλάσσης, περιλαμβανομένων των πλοίων-εργοστασίων, επί των οποίων πραγματοποιείται η μεταποίηση ή η επεξεργασία των προϊόντων της αλιείας τους, θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εδάφους της Κοινότητας ή της Ουγγαρίας, με την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Άρθρο 4 Επαρκώς επεξεργασμένα προϊόντα 1.Για τους σκοπούς του άρθρου 1, οι μη καταγόμενες ύλες θεωρούνται επαρκώς επεξεργασμένες ή μεταποιημένες, όταν το παραχθέν προϊόν κατατάσσεται σε διαφορετική δασμολογική κλάση από εκείνη στην οποία υπάγονται όλες οι μη καταγόμενες όλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Οι εκφράσεις «κεφάλαια» και «κλάσεις» που χρησιμοποιούνται στο παρόν πρωτόκολλο σημαίνουν τα κεφάλαια και τις κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία που συνοδεύει το «εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων» (στο εξής αναφερόμενο ως «εναρμονισμένο σύστημα» ή ΕΣ). Η έκφραση «υπαγόμενο» αναφέρεται στην κατάταξη ενός προϊόντος ή μιας όλης σε μια ιδιαίτερη δασμολογική κλάση. 2.Όταν πρόκειται για προϊόν που αναφέρεται στις στήλες 1 και 2 του πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, πρέπει να πληρούνται οι όροι της στήλης 3 αντί του κανόνα της παραγράφου 1. 1)Σε περίπτωση εφαρμογής, στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, ποσοστιαίου κανόνα για τον προσδιορισμό της καταγωγής ενός προϊόντος που έχει παραχθεί στην Κοινότητα ή την Ουγγαρία, η προστιθέμενη αξία από την κατεργασία ή τη μεταποίηση ισούται με την τιμή «εκ του εργοστασίου» του παραχθέντος προϊόντος, μείον την αξία των υλών που εισάγονται από τρίτες χώρες στην Κοινότητα ή την Ουγγαρία. 2)Ο όρος «αξία» του πίνακα του παραρτήματος ΙΙ σημαίνει τη δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή της εισαγωγής των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβάλλεται για τις ύλες στο συγκεκριμένο τελωνειακό έδαφος. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/gr 2 Όταν πρέπει να καθοριστεί η αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται, εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος κατ αναλογία. y) Η έκφραση «τιμή εκ του εργοστασίου» στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ σημαίνει την τιμή εκ του εργοστασίου του παραγόμενου προϊόντος, που καταβλήθηκε στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου εκπονήθηκε η τελευταία μεταποίηση ή επεξεργασία, με την επιφύλαξη ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των χρησιμοποιηθεισών, κατά την κατασκευή, υλών, αφαιρουμένων όλων των εσωτερικών φόρων οι οποίοι επιστράφηκαν ή μπορεί να επιστραφούν, όταν εξαχθεί το παραχθέν προϊόν. 3)Ως «δασμολογητέα αξία» νοείται εκείνη η οποία καθορίζεται κατά τη συμφωνία περί της εφαρμογής του άρθρου VΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, που συνήφθη στη Γενεύη στις 12 Απριλίου 1979. 3.Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, οι ακόλουθες κατεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται πάντοτε ως ανεπαρκείς για να προσδώσουν την ιδιότητα καταγόμενου προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αλλαγή κλάσης: 1)οι εργασίες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της διατήρησης των εμπορευμάτων στην ίδια κατάσταση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και αποθήκευσης τους (αερισμός, άπλωμα, ξήρανση, απλή ψύξη, τοποθέτηση σε άλμη ή σε θειωμένο ύδωρ, ή σε ύδωρ στο οποίο προστέθηκαν άλλες ουσίες, αφαίρεση βεβλαμμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες) 2)οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, δημιουργίας συνόλων (περιλαμβανομένης και της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσης, βαφής, κοπής 3)i) οι αλλαγές συσκευασίας και οr διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων, ii) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, θήκες, κυτία, η στερέωση επί λεπτοσανίδων κ.λπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας 4)η επίθεση επί αυτών των ίδιων των προϊόντων, ή επί των συσκευασιών τους, σημάτων, ετικετών ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων 5)η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφόρων ειδών, εφόσον ένα ή περισσότερα συστατικά του μείγματος δεν ανταποκρίνονται προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγόμενα είτε από την Κοινότητα είτε από την Ουγγαρία 6)η απλή συνένωση μερών ειδών με σκοπό τη σύσταση ενός πλήρους είδους 7)η σώρευση δύο ή περισσότερων από τις εργασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) μέχρι στ) 8)η σφαγή ζώων. Άρuρο 5 Ουδέτερα στοιχεία Για να προσδιοριστεί εάν ένα εμπόρευμα κατάγεται από την Κοινότητα ή από την Ουγγαρία, δεν ερευνάται εάν τα ενεργειακά προϊόντα, οι εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του εμπορεύματος τούτου ή εάν οι ύλες ή τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής που δεν υπεισέρχονται ή δεν επρόκειτο να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος, κατάγονται ή όχι από τρίτες χώρες. Άρθρο 6 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία τα οποία παραδίδονται με ένα υλικό, μια μηχανή, μια συσκευή ή ένα όχημα, αποτελούν μέρος του συνήθους εξοπλισμού τους και των οποίων η τιμή περιλαμβάνεται στην τιμή των τελευταίων αυτών ή δεν τιμολογείται μεμονωμένα, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω υλικό, μηχανή, συσκευή ή όχημα. Άρθρο 7 ΣυνδυασμοίΟι συνδυασμοί κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα είδη τα οποία υπεισέρχονται στη σύνθεση αυτών είναι καταγόμενα. Ωστόσο, ένας συνδυασμός που αποτελείται από καταγόμενα και μη καταγόμενα είδη θεωρείται ως καταγόμενος στο σύνολό του, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων ειδών δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του συνδυασμού. Άρθρο 8 Άμεσες μεταφορές 1.Το προτιμησιακό καθεστώς που προβλέπει η συμφωνία εφαρμόζεται μόνο για προϊόντα ή υλικά που μεταφέρονται από το έδαφος της Κοινότητας στο έδαφος της Ουγγαρίας ή, όταν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2, της Πολωνίας ή της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, χωρίς να εισέλθουν στο έδαφος άλλης χώρας. Ωστόσο, η μεταφορά προϊόντων που κατάγονται από την Ουγγαρία ή από την Κοινότητα και συνιστούν μία μόνον αποστολή, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω εδαφών άλλων από το έδαφος της Κοινότητας ή της Ουγγαρίας ή, όταν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2, της Πολωνίας ή της Τσεχικής και CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/gr 3 Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, ενδεχομένως, με μεταφόρτωση ή με προσωρινή αποθήκευση στα εδάφη αυτά, εφόσον τα προϊόντα παραμένουν υπό την επίβλεψη των τελωνειακών αρχών της χώρας διέλευσης ή αποθήκευσης, και δεν υφίστανται τυχόν άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση και την επαναφόρτωση ή κάθε άλλη εργασία που αποβλέπει στην εξασφάλιση της διατήρησης τους στην ίδια κατάσταση. 2.Η απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 παρέχεται με την προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής: 1)είτε ενός αποδεικτικού τίτλου ενιαίας μεταφοράς που εκδίδεται στο κράτος εξαγωγής και υπό την κάλυψη του οποίου πραγματοποιείται η διέλευση από τη χώρα διαμετακόμισης· 2)είτε πιστοποιητικού που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και που περιλαμβάνει: — ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων, — την ημερομηνία εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων ή, ενδεχομένως, της φόρτωσης ή εκφόρτωσης αυτών επί του πλοίου, με τις ονομασίες των χρησιμοποιηθέντων πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων, — την πιστοποίηση των προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται η παραμονή των εμπορευμάτων στη χώρα διαμετακόμισης 3)είτε, ελλείψει αυτών, με κάθε αποδεικτικό έγγραφο. Άρθρο 9 Εδαφική ρήτραΟι όροι του παρόντος τίτλου σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται χωρίς διακοπή στην Κοινότητα ή την Ουγγαρία με την επιφύλαξη του άρθρου 2. Αν καταγόμενα προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή την Ουγγαρία προς μία άλλη χώρα, επιστραφούν, με την επιφύλαξη του άρθρου 2, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι: — τα εμπορεύματα που επιστρέφονται είναι τα ίδια με εκείνα που είχαν εξαχθεί και — τα εμπορεύματα δεν έχουν υποστεί επεξεργασίες πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση τη διατήρησής τους στην κατάσταση που βρίσκονται κατά το διάστημα που βρίσκονται σ αυτή τη χώρα. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 10 Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 Ως απόδειξη της καταγωγής των προϊόντων, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, προσκομίζεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1, υπόδειγμα του οποίου υπάρχει στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 11 Κανονική διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικών 1.Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 εκδίδεται μόνο μετά από γραπτή αίτηση του εξαγωγέα ή υπ ευθύνη του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, επί του εντύπου του οποίου το υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΠΙ του παρόντος πρωτοκόλλου και το οποίο συμπληρούται σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό. Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών ΕUR. 1 πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον επί δύο έτη από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. 2.Ο εξαγωγέας, ή ο αντιπρόσωπος του, προσκομίζει, μαζί με την αίτηση του για πιστοποιητικό ΕUR. 1, κάθε χρήσιμο δικαιολογητικό έγγραφο το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως απόδειξη ότι για τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορεί να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό ΕUR. 1. Υποχρεούται, κατ αίτηση των αρμοδίων αρχών, να προσκομίσει όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που αυτές θα κρίνουν αναγκαία, προκειμένου να καθοριστεί η ακρίβεια του χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων που μπορούν να επιλεγούν για το προτιμησιακό καθεστώς, καθώς και να δεχθεί οποιονδήποτε έλεγχο των λογιστικών του καταχωρήσεων και των συνθηκών παραγωγής των εμπορευμάτων αυτών από τις εν λόγω αρχές. Ο εξαγωγέας υποχρεούται να φυλάττει για δύο τουλάχιστον έτη τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 3.Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 μπορεί να εκδίδεται μόνον εάν μπορεί να αποτελέσει το αποδεικτικό έγγραφο για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος που προβλέπεται στη συμφωνία. 4.Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου. Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της Ουγγαρίας εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Ουγγαρία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/gr 4 5.Όπου ισχύουν οι διατάξεις σώρευσης του άρθρου 1 ή του άρθρου 2, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Ουγγαρίας εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν τα πιστοποιητικά ΕUR. 1 σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου και υπό την επιφύλαξη ότι τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται τα πιστοποιητικά ΕUR. 1 ευρίσκονται στην Κοινότητα ή την Ουγγαρία. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά ΕUR. 1 εκδίδονται μετά από προσκόμιση του αποδεικτικού εγγράφου καταγωγής το οποίο εξεδόθη ή συνετάγη προηγουμένως. Το εν λόγω αποδεικτικό έγγραφο καταγωγής πρέπει να φυλάσσεται τουλάχιστον δύο έτη από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής. 6.Επειδή το πιστοποιητικό ΕUR. 1 συνιστά το αποδεικτικό έγγραφο για την εφαρμογή του προτιμησιακού Καθεστώτος δασμών και ποσοστώσεων που προβλέπεται από τη συμφωνία, εναπόκειται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξακρίβωση της καταγωγής των εμπορευμάτων και για τον έλεγχο των άλλων ενδείξεων του πιστοποιητικού ΕUR. 1. 7.Οι τελωνειακές αρχές, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση του πιστοποιητικού ΕUR. 1, έχουν το δικαίωμα να ζητούν κάθε αποδεικτικό στοιχείο και να προβαίνουν σε οποιονδήποτε έλεγχο κρίνουν χρήσιμο. 8.Εναπόκειται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής να φροντίζουν για τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εξακριβώνουν, κυρίως, εάν.ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων συμπληρώθηκε κατά τρόπο που να αποκλείει κάθε δυνατότητα δολίας προσθήκης. Γι αυτό το λόγο, η περιγραφή των εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται χωρίς κενό διάστιχο. Όταν ο χώρος δεν έχει συμπληρωθεί εξ ολοκλήρου, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή, διαγράφοντας το μη συμπληρωθέν τμήμα. 9.Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού ΕUR. 1 πρέπει να αναγράφεται στο χώρο των πιστοποιητικών ΕUR. 1 που προορίζεται για το τελωνείο. 10.Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 εκδίδεται κατά την εξαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής. Τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλιστεί η πραγματική εξαγωγή. Άρθρο 12 Πιστοποιητικά LΤ 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 10, ένα πιστοποιητικό ΕUR. 1 μπορεί να εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής όταν εξάγεται μόνο μέρος των προϊόντων στα οποία αναφέρεται στην περίπτωση πιστοποιητικού που καλύπτει σειρές εξαγωγών των ίδιων προϊόντων οπό τον ίδιο εξαγωγέα προς τον ίδιο εισαγωγέα, για ανώτατο διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης του, το οποίο κατωτέρω αναφέρεται ως «πιστοποιητικό LΤ». 2.Τα πιστοποιητικά LΤ εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, κατά την κρίση των τελωνειακών αρχών του κράτους εξαγωγής και σύμφωνα με την απόφαση τους για την ανάγκη της διαδικασίας αυτής, μόνο όταν η ιδιότητα καταγωγής των εμπορευμάτων προς εξαγωγή πρόκειται να παραμείνει αμετάβλητη για την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού LΤ. Εάν οποιαδήποτε εμπορεύματα δεν καλύπτονται πλέον από το πιστοποιητικό LΤ, ο εξαγωγέας πρέπει να ενημερώσει αμέσως τις τελωνειακές αρχές που έχουν εκδόσει το πιστοποιητικό. 3.Στην περίπτωση που ισχύει η διαδικασία του πιστοποιητικού LΤ, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση πιστοποιητικών ΕUR. 1, τα οποία να φέρουν χαρακτηριστικό διακριτικό σήμα. 4.Η θέση 11 «Θεώρηση του τελωνείου» του πιστοποιητικού ΕUR. 1 πρέπει να θεωρείται, ως συνήθως, από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής. 5.Μία από τις ακόλουθες μνείες πρέπει να σημειώνεται στη θέση 7 του πιστοποιητικού ΕUR. 1: «CΕRΤΙFΙCΑDΟ lt νalidο hasta el ...» «LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΤ GΥLDΙGΤ indtil ...» «LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΤ GULΤ1G ΒΙS ...» «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ LΤ ΙΣΧΥΟΝ ΜΕΧΡΙ ...» «LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΤΕ VΑLΙD UΝΤΙL ...» «CΕRΤΙFΙCΑΤ LΤ VΑLΑΒLΕ JUSQUΑU ...» «CΕRΤΙFΙCΑΤΟ LΤ VΑLΙDΟ FΙΝΟ ΑL ...» «LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΑΤ GΕLDΙG ΤΟΤ ΕΝ ΜΕΤ ...» «LΤ-CΕRΤΙFΙCΑDΟ VΑLΙDΟ ΑΤΕ ...» «LΤ-SWUDΕCΤWΟ WΑΖΝΕ DΟ ...» «LΤ-ΒΙΖΟΝΥΙΤVΑΝΥ ΕRVΕΝΥΕS .. .-ΙG» «LΤ-ΟSVΕDCΕΝΙ ΡLΑΤΝΕ DΟ ...» (ημερομηνία με αραβικούς αριθμούς) 6.Δεν είναι υποχρεωτικό να σημειώνονται στις θέσεις 8 και 9 του πιστοποιητικού LΤ τα σημεία και οι αριθμοί, ο αριθμός και η φύση των δεμάτων και το μεικτό βάρος (kg) ή άλλη μονάδα μετρήσεως (λίτρα, κυβικά μέτρα κ.λπ.). Η θέση 8 πρέπει, πάντως, να περιέχει περιγραφή και ορισμό των εμπορευμάτων που να είναι αρκετά σαφείς, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός τους. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/gr 5 7.Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, το πιστοποιητικό LΤ πρέπει να προσκομίζεται στο τελωνείο εισαγωγής το αργότερο κατά την πρώτη εισαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται. Στην περίπτωση που ο εισαγωγέας πραγματοποιεί πράξεις εκτελωνισμού σε διάφορα τελωνεία του κράτους εισαγωγής, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να του ζητήσουν να προσκομίσει αντίγραφο του πιστοποιητικού LΤ σε κάθε σχετικό τελωνείο. 8.Εφόσον προσκομίστηκε στις τελωνειακές αρχές πιστοποιητικό LΤ, η απόδειξη της καταγωγής των εισαγόμενων εμπορευμάτων παρέχεται, κατά την περίοδο ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού, μέσω των τιμολογίων που πληρούν τους ακόλουθους όρους: 1)στην περίπτωση κατά την οποία σε ένα τιμολόγιο αναγράφονται προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας ή μιας από τις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος πρωτοκόλλου και προϊόντα μη καταγόμενα, ο εξαγωγέας υποχρεούται να κάνει σαφή διάκριση αυτών των δύο κατηγοριών 6) ο εξαγωγέας υποχρεούται να αναγράφει σε κάθε τιμολόγιο τον αριθμό του πιστοποιητικού LΤ με το οποίο συνοδεύονται τα εμπορεύματα, καθώς και την ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύει το εν λόγω πιστοποιητικό, και να αναφέρει την ή τις χώρες από όπου κατάγονται τα εμπορεύματα αυτά. Η αναφορά εκ μέρους του εξαγωγέα επί του τιμολογίου του αριθμού του πιστοποιητικού LΤ μαζί με την ένδειξη της χώρας καταγωγής έχει την έννοια δήλωσης ότι τα εμπορεύματα πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο για να τύχουν προτιμησιακής καταγωγής κατά τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Ουγγαρίας. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να απαιτούν να συνοδεύονται οι μνείες, των οποίων η αναφορά επί του τιμολογίου προβλέπεται ανωτέρω, από την ιδιόχειρη υπογραφή και την αναγραφή, ολογράφως, του ονοματεπωνύμου του υπογράφοντος 2)η περιγραφή και ο ορισμός των εμπορευμάτων στα τιμολόγια πρέπει να γίνεται με τρόπο αρκετά ακριβή, ώστε να φαίνεται σαφώς ότι τα εμπορεύματα αναγράφονται και στο πιστοποιητικό LΤ στο οποίο τα τιμολόγια αναφέρονται 3)τα τιμολόγια μπορούν να συντάσσονται μόνο για εμπορεύματα τα οποία εξάγονται κατά την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού LΤ στο οποίο αναφέρονται. Μπορούν, εντούτοις, να προσκομίζονται στο τελωνείο του τόπου εισαγωγής εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της σύνταξης τους από τον εξαγωγέα. 9.Στο πλαίσιο της διαδικασίας του πιστοποιητικού LΤ, τα τιμολόγια που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορούν να συντάσσονται ή/και να διαβιβάζονται με τηλεπικοινωνιακά μέσα ή με μέσα πληροφορικής. Τα τιμολόγια αυτά γίνονται δεκτά από τα τελωνεία της χώρας εισαγωγής ως απόδειξη της καταγωγής των εισαγόμενων εμπορευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας αυτής. 10.Όταν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής διαπιστώσουν ότι ένα πιστοποιητικό ή/και τιμολόγιο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τα παραδιδόμενα εμπορεύματα, ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. 11.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την εφαρμογή των ρυθμίσεων της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Ουγγαρίας σχετικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις και με τη χρησιμοποίηση των τελωνειακών εγγράφων. Άρuρο 13 Εκ των υστέρων έκδοση του πιστοποιητικού ΕUR. 1 1.Κατ εξαίρεση, το πιστοποιητικό ΕUR. 1 μπορεί επίσης να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται, όταν δεν έχει εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, αθέλητων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας οφείλει στην αίτηση: — να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία αποστολής των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό ΕUR. 1, — να βεβαιώσει ότι δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό ΕUR. 1 κατά την εξαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων, αναφέροντας τους λόγους. 3.Οι τελωνειακές αρχές δεν μπορούν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό ΕUR. 1, παρά μόνον εάν εξακριβώσουν ότι οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στην αίτηση του εξαγωγέα είναι σύμφωνες με εκείνες του αντίστοιχου φακέλου. Τα εκδιδόμενα εκ των υστέρων πιστοποιητικά ΕUR. 1 πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: «ΝΑCΗΤRΑGLΙCΗ ΑUSGΕSΤΕLLΤ», «DΕLΙVRΕ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ», «RΙLΑSCΙΑΤΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ», «ΑFGΕGΕVΕΝ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ», «ΙSSUΕD RΕΤRΟSΡΕCΤΙVΕLΥ, «UDSΤΕDΤ ΕFΤΕRF0LGΕΝDΕ», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «ΕΧΡΕDΙDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ», «ΕΜΙΤΑDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ», «WΥSΤΑWΙΟΝΕ RΕΤRΟSΡΕΚΤΥWΝΙΕ», «ΚΙΑDVΑ VΙSSΖΑΜΕΝΟLΕGΕS ΗΑΤΑLLΥΑL», «VΥSΤΑVΕΝΟ DΟDΑΤΕCΝΕ». CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/gr 6 4.Οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 τίθενται στη θέση «Παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού ΕUR. 1. Άρ&ρο 14 Έκδοση αντιγράφου ΕUR. 1 1.Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού ΕUR. 1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των έγγραφων εξαγωγής που κατέχουν. 2.Το αντίγραφο που εκδίδεται κατ αυτόν τον τρόπο πρέπει να φέρει μια απο τις ακόλουθες ενδείξεις: «DUΡLΙΚΑΤ»«DUΡLΙCΑΤΑ» «DUΡLΙCΑΤΟ» «DUΡLΙCΑΑΤ» «DUΡLΙCΑΤΕ» «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» «DUΡLΙCΑDΟ» «SΕGUΝΤΑ VΙΑ» «DUΡLΙΚΑΤ» «ΜΑSΟLΑΤ». 3.Οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 τίθενται στη θέση «Παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού ΕUR.1. 4.Το αντίγραφο επί του οποίου πρέπει να επαναγραφεί η ημερομηνία του αρχικού πιστοποιητικού ΕUR. 1, αρχίζει να ισχύει από αυτή την ημερομηνία. Αρθρο 15 Απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών 1.Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 11, 13 και 14 του παρόντος πρωτοκόλλου, εφαρμόζεται μια απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης των εγγράφων με βάση τα οποία αποδεικνύεται η καταγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ακολουθούν. 2.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, ο οποίος στο εξής ονομάζεται «εγκεκριμένος εξαγωγέας» και ο οποίος πραγματοποιεί συχνά εξαγωγές εμπορευμάτων για τις οποίες είναι δυνατό να εκδοθούν πιστοποιητικά ΕUR. 1 και παρέχει εγγυήσεις ικανοποιητικές για τις τελωνειακές αρχές, για τον έλεγχο της καταγωγής των προϊόντων, να μην προσκομίζει κατά την εξαγωγή στο τελωνείο του κράτους εξαγωγής ούτε το εμπόρευμα ούτε την αίτηση πιστοποιητικού ΕUR. 1 του οποίου αποτελούν αντικείμενο τα εμπορεύματα αυτά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού ΕUR. 1 υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 άδεια ορίζει, κατ επιλογή των τελωνειακών αρχών, ότι η θέση 11 «Θεώρηση του τελωνείου» του πιστοποιητικού ΕUR. 1 πρέπει: 1)είτε να έχει εκ των προτέρων το αποτύπωμα της σφραγίδας του αρμόδιου τελωνείου του κράτους εξαγωγής, καθώς και την υπογραφή, χειρόγραφη ή όχι, ενός υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου 2)είτε να φέρει, από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα, το αποτύπωμα ειδικής σφραγίδας εγκεκριμένης από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, το οποίο να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που υπάρχει στο παράρτημα V του παρόντος πρωτοκόλλου και να μπορεί να τυπώνεται πάνω στα έντυπα. 4.Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), η θέση 7 «Παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού ΕUR. 1 φέρει μία από τις ακόλουθες μνείες: «ΡRΟCΕDΙΜΙΕΝΤΟ SΙΜΡLΙFΙCΑDΟ», «FΟRΕΝΚLΕΤ ΡRΟCΕDURΕ», «VΕRΕΙΝFΑCΗΤΕS VΕRFΑΗRΕΝ», «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SΙΜΡLΙFΙΕD ΡRΟCΕDURΕ», «ΡRΟCΕDURΕ SΙΜΡLΙFΙΕΕ», «ΡRΟCΕDURΑ SΕΜΡLΙFΙCΑΤΑ», «VΕRΕΕΝVΟUDΙGDΕ ΡRΟCΕDURΕ», «ΡRΟCΕDΙΜΕΝΤΟ SΙΜΡLΙFΙCΑDΟ», «UΡRΟSΖCΖΟΝΑ ΡRΟCΕDURΑ», «ΕGΥSΖΕRUSΙΤΕΤΤ ΕLJΑRΑS», «ΖJΕDΝΟDUSΕΝΕ RΙΖΕΝΙ». 5.Η θέση 11 «Θεώρηση του τελωνείου» του πιστοποιητικού ΕUR. 1 συμπληρώνεται, ενδεχομένως, από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα. 6.Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας αναφέρει, ενδεχομένως, στη θέση 13 «Αίτηση ελέγχου» του πιστοποιητικού ΕUR. 1 το όνομα και τη διεύθυνση της αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του πιστοποιητικού. 7.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν, στην περίπτωση της απλουστευμένης διαδικασίας, να επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση πιστοποιητικών ΕUR. 1, τα οποία να φέρουν χαρακτηριστικό διακριτικό σήμα. 8.Στις άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 οι αρμόδιες αρχές αναγράφουν, ιδίως: 1)τους όρους υπό τους οποίους συντάσσονται οι αιτήσεις πιστοποιητικών ΕUR. 1· 2)τους όρους υπό τους οποίους οι αιτήσεις αυτές πρέπει να φυλάσσονται επί δύο τουλάχιστον έτη · 3)στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), την αρχή που είναι αρμόδια να διενεργήσει τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27 του παρόντος πρωτοκόλλου. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/gr 7 9.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων που προβλέπονται στη παράγραφο 27 ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων. 10.Οι τελωνειακές αρχές αρνούνται τη χορήγηση των αδειών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στους εξαγωγείς οι οποίοι δεν παρέχουν όλα τα εχέγγυα που οι αρχές αυτές κρίνουν χρήσιμα. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Οφείλουν να το πράττουν όταν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της έγκρισης ή όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν παρέχει πλέον τα σχετικά εχέγγυα. 11.Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας είναι δυνατό να είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τη διαδικασία που οι αρχές αυτές καθορίζουν, σχετικά με τις αποστολές που προτίθεται να πραγματοποιήσει, προκειμένου να μπορέσει το αρμόδιο τελωνείο να διενεργήσει, ενδεχομένως, έλεγχο πριν από την αποστολή του εμπορεύματος. 12.Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να υποβάλλουν τους εγκεκριμένους εξαγωγείς σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνουν απαραίτητο. Οι εν λόγω εξαγωγείς πρέπει να επιτρέπουν τη διενέργεια αυτών των ελέγχων. 13.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την εφαρμογή των ρυθμίσεων της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Ουγγαρίας σχετικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις και με τη χρησιμοποίηση των τελωνειακών εγγράφων. Άρθρο 16 Αντικατάσταση πιστοποιητικών1.Η αντικατάσταση ενός ή περισσότερων πιστοποιητικών ΕUR. 1 από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά ΕUR. 1 είναι πάντοτε δυνατή, υπό τον όρο ότι πραγματοποιείται από το τελωνείο ή άλλες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των προϊόντων. 2.Όταν εμπορεύματα καταγωγής Κοινότητας ή Ουγγαρίας που εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη με την κάλυψη του πιστοποιητικού ΕUR. 1, υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι ενδιαφερόμενες αρχές πρέπει να εκδίδουν ένα νέο πιστοποιητικό ΕUR. 1, μετά από αίτηση του εξαγωγέα, εφόσον η επεξεργασία ή μεταποίηση που επήλθε είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να θεωρείται ως τελικό πιστοποιητικό ΕUR. 1 για τους στόχους της εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 4.Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να εκδίδεται με βάση γραπτή αίτηση του επανεξαγωγέα, αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενες αρχές ελέγξουν τις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση. Η ημερομηνία και ο αύξων αριθμός του πρωτοτύπου πιστοποιητικού ΕUR. 1 πρέπει να συμπληρώνεται στη θέση 7. Αρθρο 17 Ισχύς των πιστοποιητικών 1.Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 πρέπει να προσκομίζεται, σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης, από το τελωνείο του κράτους εξαγωγής στο τελωνείο του κράτους εισαγωγής, όπου προσκομίζονται τα εμπορεύματα. 2.Τα πιστοποιητικά ΕUR. 1 που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος, όταν η παραβίαση της προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις. 3.Πέραν των περιπτώσεων αυτών, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά ΕUR. 1, όταν τα εμπορεύματα έχουν προσκομισθεί σε αυτές πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Αρθρο 18 Εκθέσεις 1.Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται από την Κοινότητα ή από την Ουγγαρία για έκθεση σε χώρα άλλη από την Ουγγαρία ή κράτος μέλος της Κοινότητας και που πωλούνται, μετά την έκθεση, για να εισαχθούν στην Ουγγαρία ή στην Κοινότητα, απολαύουν, κατά την εισαγωγή, των διατάξεων της συμφωνίας, υπό την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο προκειμένου να αναγνωρίζονται ως καταγόμενα από την Κοινότητα ή την Ουγγαρία και εφόσον αποδεικνύεται με ικανοποιητικό τρόπο για τις τελωνειακές αρχές: 1)ότι ένας εξαγωγέας απέστειλε τα εμπορεύματα αυτά από την Κοινότητα ή την Ουγγαρία στη χώρα της έκθεσης και τα εξέθεσε εκεί 2)ότι ο εξαγωγέας αυτός επώλησε τα εμπορεύματα ή τα παραχώρησε σε παραλήπτη στην Ουγγαρία ή στην Κοινότητα 3)ότι τα εμπορεύματα απεστάλησαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά στην Ουγγαρία ή την Κοινότητα στην κατάσταση που απεστάλησαν στην έκθεση 4)ότι, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, τα εμπορεύματα δεν χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς, εκτός από την επίδειξη στην έκθεση αυτή. 2.Το πιστοποιητικό εμπορευμάτων ΕUR. 1 πρέπει να προσκομίζεται υπό κανονικές συνθήκες στις τελωνειακές αρχές. Το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης πρέπει να αναγράφονται σε αυτό. Εν ανάγκη, μπορεί να ζητούνται CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/gr 8 συμπληρωματικά αποδεικτικά έγγραφα περί της φύσεως των εμπορευμάτων και των συνθηκών υπό τις οποίες εξετέθησαν. 3.Η παράγραφος 1 είναι εφαρμοστέα για όλες τις εκθέσεις, εμποροπανηγύρεις ή ανάλογες δημόσιες εκδηλώσεις εμπορικού, βιομηχανικού, αγροτικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια των οποίων τα εμπορεύματα παραμένουν υπό τον έλεγχο του τελωνείου, πλην εκείνων που οργανώνονται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικές τοποθεσίες και που έχουν σκοπό να πωλήσουν αλλοδαπά εμπορεύματα. Άρθρο 19 Υποβολή πιστοποιητικών Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος. Οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού. Μπορούν, επιπλέον, να απαιτούν να συμπληρώνεται η διασάφηση εισαγωγής με δήλωση του εισαγωγέα που να βεβαιώνει ότι τα εμπορεύματα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας. Άρθρο 20 Εισαγωγή με χρηματικές αποστολές Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 του παρόντος πρωτοκόλλου, όταν, με την αίτηση του καταθέτοντος τη διασάφηση στο τελωνείο, ένα είδος αποσυναρμολογημένο ή μη συναρμολογημένο, που υπάγεται στα κεφάλαια 84 και 85 τον εναρμονισμένου συστήματος, εισάγεται με τμηματικές αποστολές, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, θεωρείται ότι συνιστά ένα μόνο είδος και μπορεί να προσκομισθεί πιστοποιητικό ΕUR. 1 για το πλήρες είδος κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής. Άρθρο 21 Φύλαξη πιστοποιητικώνΤα πιστοποιητικά ΕUR. 1 φυλάσσονται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος αυτό. Άρθρο 22 Έντυπο ΕUR. 2 1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, ο χαρακτήρας καταγωγής υπό την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, για αποστολές που αποτελούνται αποκλειστικά από καταγόμενα προϊόντα και των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 5 110 Εcu ανά αποστολή, αποδεικνύεται με έντυπο ΕUR. 2, υπόδειγμα του οποίου υπάρχει στο παράρτημα ΙV του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Το έντυπο ΕUR. 2 συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εξαγωγέα ή, υπ ευθύνη των εξαγωγέων, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο. 3.Για κάθε αποστολή συμπληρώνεται ένα έντυπο ΕUR. 2. 4.Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση εντύπου ΕUR. 2 υποβάλλει στις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, μετά από αίτημα τους, όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη χρήση του εν λόγω εντύπου. 5.Τα άρθρα 17, 19 και 21 ισχύουν κατ αναλογία για τα έντυπα ΕUR. 2. Άρθρο 23 ΔιαφορέςΗ διαπίστωση μικρών διαφορών μεταξύ των ενδείξεων που περιέχονται στο πιστοποιητικό ΕUR. 1, του εντύπου ΕUR. 2 και εκείνων που περιέχονται στα κατατιθέμενα στο τελωνείο έγγραφα για τη διεξαγωγή των διατυπώσεων εισαγωγής των εμπορευμάτων δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη μη ισχύ του πιστοποιητικού ΕUR. 1, εάν τούτο έχει δεόντως συμπληρωθεί και εάν ανταποκρίνεται προς τα προσκομισθέντα εμπορεύματα. Άρθρο 24 Απαλλαγές από την υποχρέωση απόδειξης καταγωγής 1.Προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο μικροαποστολών από ιδιώτες σε ιδιώτες, ή περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕUR. 1 ή η συμπλήρωση εντύπου ΕUR. 2, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα στερούνται εμπορικού χαρακτήρα και έχει γίνει δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας, δεν υπάρχει δε αμφιβολία περί του αληθούς της εν λόγω δήλωσης. 2.Θεωρούνται ως στερούμενες εμπορικού χαρακτήρα οι εισαγωγές που παρουσιάζουν ευκαιριακό χαρακτήρα ή αφορούν μόνο προϊόντα ατομικής χρήσης των παραληπτών, των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους · τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να παρουσιάζουν, από τη φύση τους ή την ποσότητά τους, οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, η συνολική αξία των εν λόγω προϊόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 365 Εcu στην περίπτωση CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/gr 9 μικροαποστολών ή τα 1 025 Εcu στην περίπτωση προϊόντων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών. Άρθρο 25 Ποσά εκφρασμένα σε Εcu 1.Τα ποσά σε εθνικό νόμισμα του κράτους εξαγωγής που ισοδυναμούν με τα ποσά που εκφράζονται σε Εcu καθορίζονται από το κράτος εξαγωγής και ανακοινώνονται στα άλλα μέρη της συμφωνίας. Όταν αυτά τα ποσά είναι ανώτερα από τα ποσά που καθορίζονται από το κράτος εισαγωγής, τότε το κράτος εισαγωγής τα δέχεται εάν το εμπόρευμα τιμολογείται στο νόμισμα του κράτους εξαγωγής ή κάποιας άλλης χώρας από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος πρωτοκόλλου. Εάν το εμπόρευμα τιμολογείται στο νόμισμα ενός άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας, το κράτος εισαγωγής αναγνωρίζει το ποσό που γνωστοποίησε η ενδιαφερόμενη χώρα. 2.Μέχρι και τις 30 Απριλίου 1993, το Εcu που χρησιμοποιείται σε εθνικό νόμισμα μιας συγκεκριμένης χώρας, είναι η αντίστοιχη αξία, σε εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, του Εcu κατά την ημερομηνία της 3ης Οκτωβρίου 1990. Για κάθε περίοδο διάρκειας δύο ετών, είναι η αντίστοιχη αξία, σε εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, του Εcu κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου του έτους που προηγείται αυτής της περιόδου των δύο ετών. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 26 Ανακοίνωση αποτυπωμάτων σφραγίδων και διευθύνσεων Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και οι τελωνειακές αρχές της Ουγγαρίας ανακοινώνουν αμοιβαία, μέσω της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία τους για την έκδοση των πιστοποιητικών ΕUR. 1 και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση των πιστοποιητικών ΕUR. 1 και τον έλεγχο τους, καθώς και των εντύπων ΕUR. 2. Άρθρο 27 Έλεγχος των πιστοποιητικών ΕUR. 1 και των εντύπων ΕUR.21.Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών ΕUR. 1 και των εντύπων ΕUR. 2 πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή του εν λόγω εμπορεύματος. 2.Για τον εκ των υστέρων έλεγχο των πιστοποιητικών ΕUR. 1, τα έγγραφα εξαγωγής, ή τα επέχοντα θέση αυτών αντίγραφα των πιστοποιητικών ΕUR. 1, πρέπει να φυλάσσονται για δύο τουλάχιστον έτη από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. 3.Για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, τα κράτη μέλη της Κοινότητας και η Ουγγαρία παρέχουν αμοιβαία συνδρομή μέσω των αντίστοιχων διοικήσεων των τελωνείων τους, για τον έλεγχο της γνησιότητας και της ακρίβειας των πιστοποιητικών ΕUR. 1, περιλαμβανομένων και εκείνων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5, καθώς και των εντύπων ΕUR. 2, και της ορθότητας των πληροφοριών σχετικά με την καταγωγή των εν λόγω προϊόντων. 4.Οσάκις πιστοποιητικό ΕUR. 1 εκδόθηκε υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 και αφορά εμπορεύματα επανεξαχθέντα στην κατάσταση που ευρίσκοντο, οι τελωνειακές αρχές της χώρας προορισμού πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν, στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας, τα ακριβή αντίγραφα του ή των πιστοποιητικών ΕUR. 1 τα οποία έχουν εκδοθεί προηγουμένως και αφορούν τα εμπορεύματα αυτά. 5.Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής επιστρέφουν το πιστοποιητικό ΕUR. 1 ή το έντυπο ΕUR. 2 ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, σημειώνοντας, ενεδεχομένως, τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους που δικαιολογούν έρευνα. Τα σχετικά εμπορικά έγγραφα ή αντίγραφό τους επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό ΕUR. 1 ή το έντυπο ΕUR. 2 και οι τελωνειακές αρχές παρέχουν όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν και από τις οποίες συνάγεται ότι οι μνείες του πιστοποιητικού ΕUR. 1 ή του εντύπου ΕUR. 2 είναι ανακριβείς. 6.Εάν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, παρέχουν στον εισαγωγέα το δικαίωμα παραλαβής των εμπορευμάτων με την επιφύλαξη των συντηρητικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία. 7.Τα αποτελέσματα του εκ των υστέρων ελέγχου γνωστοποιούνται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής το συντομότερο δυνατό. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να επιτρέπουν τη διαπίστωση του κατά πόσον το πιστοποιητικό ΕUR. 1 ή το έντυπο ΕUR. 2 εφαρμόζονται επί των εν λόγω εμπορευμάτων και του εάν τα εμπορεύματα αυτά μπορούν, πράγματι, να τύχουν της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος. Εάν, σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών, δεν υπάρχει απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία της αίτησης ελέγχου, ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της αυθεντικότητας του εν λόγω εντύπου ή την πραγματική καταγωγή των προϊόντων, οι αρχές που έχουν ζητήσει πληροφορίες αρνούνται, εκτός CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/gr 10 ανωτέρας βίας ή εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των γενικών προτιμήσεων, που προβλέπει η συμφωνία. 8.Όταν οι αμφισβητήσεις αυτές δεν μπορούν να διασαφηνιστούν ανάμεσα στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής και εκείνες του κράτους εξαγωγής, ή δημιουργούν πρόβλημα ερμηνείας του παρόντος πρωτοκόλλου, τότε υποβάλλονται στην επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας. 9.Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών του κράτους εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας του συγκεκριμένου κράτους. 10.Όταν η διαδικασία ελέγχου ή άλλη διαθέσιμη πληροφορία δείχνει ότι έχει γίνει παράβαση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα ή η Ουγγαρία, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως του άλλου μέρους, διεξάγουν τις κατάλληλες έρευνες ή κανονίζουν τη διεξαγωγή ερευνών, επειγόντως, για να προσδιοριστούν και να σταματήσουν παρόμοιες παραβάσεις για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα ή η Ουγγαρία μπορεί να ζητήσει τη συμμετοχή του άλλου μέρους στις έρευνες αυτές. 11.Όταν η διαδικασία ελέγχου ή άλλη διαθέσιμη πληροφορία δείχνει ότι έχει γίνει παράβαση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου, τα προϊόντα μπορεί να γίνουν αποδεκτά ως καταγόμενα προϊόντα σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, μόνο μετά από τη συμπλήρωση των πλευρών της διοικητικής συνεργασίας, που περιλαμβάνονται στο παρόν πρωτόκολλο, που έχουν αρχίσει, συμπεριλαμβανομένης ιδιαίτερα της διαδικασίας ελέγχου. Παρομοίως, τα προϊόντα δεν έχουν τη μεταχείριση των καταγόμενων σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο προϊόντων, μόνο μετά τη συμπλήρωση της διαδικασίας ελέγχου. Άρθρο 28 ΚυρώσειςΕπιβάλλονται κυρώσεις κατά παντός ο οποίος συμπληρώνει ή μεριμνά για τη συμπλήρωση εγγράφου που περιέχει ανακριβή στοιχεία, για να γίνει δεκτό εμπόρευμα με το ευεργέτημα του προτιμησιακού καθεστώτος. Άρθρο 29 Ελεύθερες ζώνες Τα κράτη μέλη και η Ουγγαρία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάσσουν τα εμπορεύματα που ανταλλάσσονται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού ΕUR. 1 και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη που βρίσκεται στο έδαφος τους από το να αντικαθίστανται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στη διατήρησή τους στην αρχική τους κατάσταση. ΤΙΤΛΟΙ ΙV ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Άρθρο 30 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου1.Ο όρος «Κοινότητα» που χρησιμοποιείται στο παρόν πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια. Ο όρος «προϊόντα καταγωγής Κοινότητας» δεν καλύπτει τα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας. 2.Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 31. Άρθρο 31 Ειδικοί όροι1.Εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις αντί του άρθρου 1 και οι αναφορές στο άρθρο αυτό ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για το παρόν άρθρο. 2.Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως: 1.προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας: 1)τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια. 2)τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Θέουτα και στη Μελίλια, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι: i) τα εν λόγω προϊόντα αποτέλεσαν αντικείμενο επαρκών κατεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος πρωτοκόλλου, ή ii) τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται από την Ουγγαρία ή την Κοινότητα, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, εφόσον τα προϊόντα αυτά υποβλήθηκαν σε εργασίες ή μεταποιήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/gr 11 1 προϊόντα καταγωγής Ουγγαρίας: 1)προϊόντα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στην Ουγγαρία 2)τα προϊόντα τα παραγόμενα στην Ουγγαρία, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι: i) τα εν λόγω προϊόντα αποτέλεσαν το αντικείμενο επαρκών κατεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος πρωτοκόλλου, ή ii) τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, εφόσον τα προϊόντα αυτά έχουν υποβληθεί σε κατεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3. 3.Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ένα μόνον έδαφος. 4.Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του υποχρεούται να αναγράψει τις ενδείξεις «Ουγγαρία» και «Θέουτα» ή «Μελίλια» στη θέση 2 του πιστοποιητικού ΕUR.1. Επιπλέον, στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, ο χαρακτήρας καταγωγής πρέπει να αναγράφεται στη θέση 4 του πιστοποιητικού ΕUR. 1. 5.Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου στη Θέουτα και στη Μελίλια. ΤΙΤΛΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 32 Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει, ανά διετή διαστήματα, ή όταν το ζητήσει η Ουγγαρία ή η Κοινότητα, την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου αυτού, για την ενδεχόμενη επιβολή τροποποιήσεων ή προσαρμογών. Η εξέταση αυτή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη της τη συμμετοχή των συμβαλλόμενων μερών στις ζώνες ελεύθερου εμπορίου ή σε τελωνειακές ενώσεις με τρίτες χώρες. Άρθρο 33 Επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας 1.Συγκροτείται επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τη διοικητική συνεργασία, αποσκοπώντας στην ορθή και ενιαία εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, και θα αναλάβει να φέρει εις πέρας κάθε άλλη αποστολή στον τελωνειακό τομέα που ενδέχεται να της ανατεθεί 2.Η επιτροπή απαρτίζεται, αφενός, από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και υπαλλήλους των γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι αρμόδιες για τελωνειακά θέματα και, αφετέρου, από εμπειρογνώμονες που ορίζει η Ουγγαρία. Άρθρο 34 Προϊόντα πετρελαίου Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ εξαιρούνται προσωρινά από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου. Εντούτοις, οι διατάξεις σχετικά με τη διοικητική συνεργασία ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για τα προϊόντα αυτά. Άρθρο 35 ΠαραρτήματαΤα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Άρθρο 36 Εφαρμογή τον πρωτοκόλλου Η Κοινότητα και η Πολωνία λαμβάνουν τα αναγκαία για την εκτέλεση του παρόντος πρωτοκόλλου μέτρα. Άρθρο 37 Διακανονισμοί με την Πολωνία και την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη σύναψη διακανονισμών με την Πολωνία και την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, που να εξασφαλίζουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν μεταξύ τους τα λαμβανόμενα, για το σκοπό αυτό μέτρα. Άρθρο 38 Διαμετακόμιση ή αποθήκευση εμπορευμάτων Οι διατάξεις της συμφωνίας ενδέχεται να εφαρμοστούν σε εμπορεύματα τα οποία τηρούν τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της συμφωνίας, ευρίσκονται ή υπό καθεστώς διαμετακόμισης ή στην Κοινότητα ή την Ουγγαρία ή, στο βαθμό που ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2, στην Πολωνία ή την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, αποθηκευμένα προσωρινά σε τελωνειακές αποθήκες ή ελεύθερες ζώνες. Για τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να κατατεθούν στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής, σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την προαναφερθείσα ημερομηνία, το πιστοποιητικό ΕUR. 1 επικυρωμένο εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους εξαγωγής και έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν απευθείας. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/gr 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σημειώσεις ΠρόλογοςΟι παρούσες σημειώσεις εφαρμόζονται επίσης, όπου χρειάζεται, σε όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μη καταγόμενες ύλες, ακόμα και σε εκείνα που δεν αποτελούν αντικείμενο των ειδικών όρων που μνημονεύονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ και τα οποία υπόκεινται απλώς στον κανόνα αλλαγής κλάσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Σημείωση 1 1.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραχθέν προϊόν. Στην πρώτη στήλη δίνεται ο αριθμός της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και στη δεύτερη η περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σ αυτή την κλάση ή κεφάλαιο στο εναρμονισμένο σύστημα. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες δίνεται ένας κανόνας στη στήλη 3. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός της πρώτης στήλης φέρει ένα «ex», αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας στη στήλη 3 εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 1.2. Όταν περισσότερες κλάσεις συγκεντρώνονται στη στήλη 1 ή αναφέρεται στη στήλη αυτή ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, ο σχετικός κανόνας που αναφέρεται στη στήλη 3 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή στις κλάσεις που είναι συγκεντρωμένες στη στήλη 1. 1.3. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τον κανόνα που δίνεται παραπλεύρως στη στήλη 3. Σημείωση 2 2.1. Ο όρος «κατασκευή» καλύπτει κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της «συναρμολόγησης», ή ακόμη ειδικές εργασίες. Βλέπε όμως και σημείωση 3.5 στη συνέχεια. 2.2. Ο όρος «ύλη» καλύπτει όλες τις μορφές συστατικών υλικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. 2.3. Ο όρος «προϊόν» αναφέρεται στο προϊόν που έχει κατασκευασθεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη διαδικασία κατασκευής. 2.4. Ο όρος «εμπορεύματα» καλύπτει τόσο τις ύλες όσο και τα προϊόντα. Σημείωση 3 3.1. Σε περίπτωση που κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, εφαρμόζεται ο κανόνας «της αλλαγής κλάσης», όπως αυτός ορίζεται στο άρθο 4 παράγραφος 1. Αν ο όρος της «αλλαγής κλάσης» εφαρμόζεται στις κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα, τότε αυτός ο όρος αναφέρεται στον κανόνα στη στήλη 3. 3.2. Η κατεργασία ή η μεταποίηση που απαιτείται από έναν κανόνα της στήλης 3 αφορά μόνο τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. Κατ αναλογία, οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται σε έναν κανόνα στη στήλη 3 εφαρμόζονται μόνο για τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. 3.3. Όταν ένας κανόνας ορίζει ότι «ύλες κάθε κλάσης» μπορούν να χρησιμοποιούνται, οι ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης, με την επιφύλαξη, πάντως, ειδικών περιορισμών που μπορεί να αναφέρονται στον κανόνα. Εντούτοις, η έκφραση «κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης ...» σημαίνει ότι μόνον ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση με εκείνη του προϊόντος και των οποίων η περιγραφή είναι διαφορετική από εκείνη του προϊόντος όπως αναγράφεται στη στήλη 2 του πίνακα μπορούν να χρησιμοποιούνται. 3.4. Αν ένα προϊόν που κατασκευάζεται από μη καταγόμενες ύλες και το οποίο απέκτησε το χαρακτήρα καταγωγής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταποίησης με εφαρμογή του κανόνα της αλλαγής κλάσης ή του κανόνα που καθορίζεται επί του προκειμένου στον πίνακα, χρησιμοποιείται ως ύλη στη διαδικασία κατασκευής ενός άλλου προϊόντος, τότε δεν υπόκειται στον κανόνα του πίνακα ο οποίος εφαρμόζεται στο προϊόν στο οποίο είναι ενσωματωμένο. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/Παράρτημα Ι/gr 1 Παραδείγματος χάρη: Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας προβλέπει ότι η αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να ενσωματωθούν δεν πρέπει να υπερβεί το 40 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από «ημιτελή προϊόντα σφυρηλατήσεων από χαλυδοκράματα» της κλάσης 7224. Αν το ημικατεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε στην εν λόγω χώρα με σφυρηλάτηση ενός μη καταγόμενου μύδρου, το ημικατεργασμένο προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο απόκτησε ήδη την ιδιότητα του καταγόμενου προϊόντος, με εφαρμογή του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης 7224. Το ημικατεργασμένο αυτό προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν στον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κινητήρα της κλάσης 8407, χωρίς να χρειάζεται να ληφθεί υπόψη αν αυτό το ημικατεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε ή όχι στο ίδιο εργοστάσιο που κατασκευάστηκε ο κινητήρας. Η αξία του μη καταγόμενου μύδρου δεν πρέπει, λοιπόν, να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 3.5. Ακόμη και αν τηρούνται ο κανόνας της αλλαγής κλάσης ή οι άλλοι κανόνες που αναφέρονται στον πίνακα, το τελικό προϊόν δεν αποκτά την καταγωγή αν η εργασία που υπέστη είναι ανεπαρκής κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 3. 3.6. Η μονάδα που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής είναι το προϊόν που θεωρείται σα βασική μονάδα για τον προσδιορισμό της κατάταξης που βασίζεται στην ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος. Όσον αφορά τους συνδυασμούς προϊόντων (sets), οι οποίοι κατατάσσονται με εφαρμογή του γενικού κανόνα 3, η μονάδα που λαμβάνεται υπόψη πρέπει να προσδιορίζεται για καθένα από τα είδη που αποτελούν το συνδυασμό. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης στους συνδυασμούς των κλάσεων 6308,8206 και 9605. Επομένως:— όταν ένα προϊόν, που αποτελείται από μία ομάδα ή από ένα σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών, κατατάσσεται σύμφωνα με τους όρους του εναρμονισμένου συστήματος σε μία και μόνο κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα προσδιορισμού του, — όταν μία αποστολή αποτελείται από έναν αριθμό ταυτόσημων προϊόντων κατατασσόμενων στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής, — όταν, σύμφωνα με το γενικό κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται και με τα εμπορεύματα που περιέχουν, πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής. Σημείωση 4 4.1. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα κατεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται, και από αυτό συνάγεται ότι οι περαιτέρω κατεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα της καταγωγής, και ότι, αντίθετα, οι κατεργασίες ή μεταποιήσεις που παραμένουν κάτω από αυτό το κατώφλι δεν προσδίδουν την ιδιότητα της καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται, η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο λιγότερο προχωρημένο επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο περισσότερο προχωρημένο δεν επιτρέπεται. 4.2. Όταν ένας κανόνας στον πίνακα καθορίζει ότι ένα προϊόν μπορεί να κατασκευαστεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται, προφανώς, να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι ύλες. Παραδείγματος χάρη: Ο κανόνας για τα υφάσματα προβλέπει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ουσίες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα οι φυσικές ίνες και οι χημικές ουσίες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί. Κατά συνέπεια, αν στον ίδιο κανόνα ένας περιορισμός αναφέρεται για μία ύλη και άλλοι περιορισμοί για άλλες ύλες, οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται μόνο για τις ύλες που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί. Παραδείγματος χάρη: Ο κανόνας για τις ραπτομηχανές προβλέπει, κυρίως, ότι ο μηχανισμός τάσης της κλωστής, όπως και ο μηχανισμός του ζικ-ζακ, πρέπει να είναι καταγόμενοι. Αυτοί οι δύο περιορισμοί εφαρμόζονται μόνον αν οι μηχανισμοί στους οποίους αναφέρεται καθένας απ αυτούς έχουν πράγματι ενσωματωθεί στη ραπτομηχανή. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/Παράρτημα Ι/gr 2 4.3. Όταν ένας κανόνας προβλέπει στον πίνακα ότι ένα προϊόν πρέπει να κατασκευαστεί από μία καθορισμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει, προφανώς, τη χρήση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να πληρούν τον κανόνα. Παραδείγματος χάρη: Ο κανόνας για την κλάση 1904, ο οποίος εξαιρεί ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ορυκτών αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων προσθετικών. Κατά το μέτρο που δεν παίρνονται από δημητριακά. Παραδείγματος χάρη: Στην περίπτωση ενός είδους που κατασκευάζεται από υφάσματα μη υφασμένος αν προβλέπεται ότι είδος αυτού του τύπου μπορεί να κατασκευάζεται μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν μπορούν κανονικά να κατασκευαστούν από νήματα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται σε κατάσταση κατεργασίας η οποία είναι προγενέστερη του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. Βλέπε επίσης τη σημείωση 7.3 όσον αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά. 4.4. Αν προβλέπονται σ έναν κανόνα του πίνακα δύο ή περισσότερα ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να προστεθούν. Επομένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία εφαρμόζονται σε ειδικά προϊόντα ύστερα από αυτές τις διατάξεις. Σημείωση 5 5.1. Ο όρος «φυσικές ίνες» όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές και πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια που μπορούν να βρεθούν πριν τη νηματοποίηση, περιλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί. 5.2. Ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής καταγωγής των κλάσεων 5301 έως 5305. 5.3. Οι όροι «κλωστοϋφαντουργικοί πολτοί», «χημικές ουσίες» και «ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού» που χρησιμοποιούνται στον πίνακα, προσδιορίζουν τις μη υφαντικές ύλες (οι οποίες δηλαδή δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63) που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νήματα ή ίνες από χαρτί. 5.4. Ο όρος «τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς» που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507. Σημείωση 6 6.1. Για τα ανάμεικτα προϊόντα τα οποία κατατάσσονται στις κλάσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο στον πίνακα μιας παραπομπής στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για ης διάφορες κλωστοϋφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους όταν, στο σύνολό τους, αντιπροσωπεύουν 10 ο/ο ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης παρακάτω της σημειώσεις 6.3 και 6.4). 6.2. Εντούτοις, η ανοχή αυτή εφαρμόζεται μόνο στα ανάμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες βάσης. Οι υφαντικές βασικές ύλες είναι οι ακόλουθες: — μετάξι, — μαλλί, — χοντροειδείς ζωικές τρίχες, — λεπτές ζωικές τρίχες, — τρίχες χαίτης και ουράς ίππων, CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/Παράρτημα Ι/gr 3 — βαμβάκι, — ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί, — λινάρι, — κάνναβι, — γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου, — σισάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Αgaνe, — κοκοφοίνικας, άβακας, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες, — συνθετικές ίνες συνεχείς, — τεχνητές ίνες συνεχείς, — συνθετικές ίνες μη συνεχείς, — τεχνητές ίνες μη συνεχείς. Παραδείγματος χάρη: Ένα νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από ίνες από βαμβάκι της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από χημικές όλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό), μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10 % κατά αξία νήματος. Παραδείγματος χάρη: Ένα ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα. σύμμεικτο. Επομένως, συνθετικά νήματα που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (κατασκευή από χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό) ή νήματα από μαλλί ή συνδυασμών των δύο τύπων, που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από φυσικές ίνες που δεν έχουν χτενιστεί ή λαναριστεί ή έχουν προετοιμαστεί με άλλο τρόπο για νηματοποίηση), μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10 % κατά αξία νήματος. Παραδείγματος χάρη: Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα ύφασμα από βαμβάκι της κλάσης 5210, θεωρείται ότι είναι ένα σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ύφασμα από βαμβάκι είναι αυτό το ίδιο ένα σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από υφαντικές ύλες βάσης που κατατάσσονται σε δύο ξεχωριστές κλάσεις ή αν τα νήματα από βαμβάκι που χρησιμοποιήθηκαν είναι και αυτά σύμμεικτα. Παραδείγματος χάρη: Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, είναι τότε προφανές ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο διαφορετικές υφαντικές ύλες βάσης και η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι συνεπώς σύμμεικτο ύφασμα. Παραδείγματος χάρη: Ένας τάπητας φουντωτός, κατασκευασμένος με τεχνητά νήματα και νήματα από βαμβάκι, με ένα υπόθεμα από γιούτα, είναι ένα σύμμεικτο προϊόν γιατί χρησιμποποιούνται τρεις βασικές υφαντικές ύλες. Οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα στάδιο της κατασκευής πιο προχωρημένο από εκείνο που προβλέπεται από τον κανόνα, μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό τον όρο ότι το ολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10 % του βάρους των υφαντικών υλών του τάπητα. Έτσι, τα τεχνητά νήματα, το υπόθεμα από γιούτα ή/και τα νήματα από βαμβάκι μπορούν να εισαχθούν κατά το στάδιο της κατασκευής στο μέτρο που πληρούνται οι όροι βάρους. 6.3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν «νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα», αυτή η εξαίρεση είναι 20 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όσον αφορά τα νήματα. 6.4. Στην περίπτωση προϊόντων που σχηματίζονται από μία ψυχή που αποτελείται είτε από μια λεπτή λουρίδα αργιλίου, είτε από μια ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, φάρδους που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά, η ψυχή αυτή έχει ενσωματωθεί με κόλλημα μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η εξαίρεση αυτή είναι 30 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όσον αφορά την ψυχή αυτή. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/Παράρτημα Ι/gr 4 Σημείωση 7 7.1. Για τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο, στον πίνακα, μιας υποσημείωσης που παραπέμπει στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, είδη στολισμού και συμπληρωματικά είδη ένδυσης από υφαντικές ύλες, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το σχετικό έτοιμο προϊόν, μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε άλλη κλάση από εκείνη του προϊόντος και ότι το βάρος τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής εκ του εργοστασίου των υφαντικών υλών που ενσωματώθηκαν. 7.2. Τα είδη στολισμού, τα συμπληρωματικά είδη ένδυσης και τα άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, τα οποία περιέχουν υφαντουργικές ύλες, δεν είναι υποχρεωτικό να πληρούν τους όρους της στήλης 3, ακόμη και αν δεν καλύπτονται από τη σημείωση 4.3. 7.3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της σημείωσης 4.3, μη καταγόμενα είδη στολισμού ή συμπληρωματικά είδη ένδυσης ή άλλα μη καταγόμενα προϊόντα τα οποία δεν περιέχουν υφαντικές ύλες, μπορούν, σε όλες τις περιπτώσεις, να χρησιμοποιούνται ελεύθερα όταν δεν μπορούν να κατασκευαστούν από ύλες οι οποίες αναφέρονται στη στήλη 3 του πίνακα. Παραδείγματος χάρη: Αν ένας κανόνας στον πίνακα προβλέπει για ένα ειδικό είδος από υφαντική ύλη, όπως μια μπλούζα, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή αυτά δεν μπρούν να κατασκευαστούν από υφαντικές ύλες. 7.4. Όταν εφαρμόζεται ένας κανόνας ποσοστού, η αξία των ειδών στολισμού και των συμπληρωματικών ειδών ένδυσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/Παράρτημα Ι/gr 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟ-ΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΝ ΙΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Δασμολογική κλάση Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μετάκληση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προδίδει το χαρακτήρα τον καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση το κατεψυγμένο κρέας βοοειδών της κλάσης 0202 0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση το κρέας βοοειδών, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο της κλάσης 0201 0206 Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, άλογων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση το ολόκληρο σφάγιο των κλάσεων 0201 έως 0205 0210 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας και τα παραπροϊόντα σφαγίων των κλάσεων 0201 έως 0206 και 0208, και τα συκώτια πουλερικών της κλάσης 0207 0302 έως 0305 Ψάρια, άλλα από τα ζωντανά Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 0402, 0404 έως 0406 Γαλακτοκομικά προϊόντα Κατασκευή από ύλες οποιανδήποτε κλάσεων, με εξαίρεση τα γάλα και την κρέμα γάλακτος των κλάσεων 0401 ή 0402 0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάο Κατασκευή στην οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει ήδη να είναι καταγόμενες, — όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και Grapefruit) της κλάσης 2009 πρέπει να είναι καταγόμενοι, και — η αξία οποιασδήποτε ύλης του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 0% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 040S Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα αυγά πτηνών της κλάσης 0407 ex 0502 Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξεργασμένες Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και τέντωμα τριχών ex 0506 Ακατέργαστα κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 1 (1) (2) (3) 0710 έως 0713 Βρώσιμα λαχανικά, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, προσωρινά διατηρημένα, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 0710, ex 0711 για τα οποία οι ισχύοντες κανόνες εκτίθενται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές όλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 0710 Καλαμπόκι γλυκό (παρασκευασμένο ή μη στον ατμό ή βρασμένο στο νερό), κατεψυγμένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι ex 0711 Καλαμπόκι γλυκό, προσωρινά διατηρημένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι 0811 Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: — Με προσθήκη ζάχαρης Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 0812 Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό η σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησ;h τους), αλλά ακατάλληλα για τη διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι Ό813 Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι 0806. Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος, του κεφαλαίου αυτού Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 0814 Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές κατεψυγμένες σε άλμη ή σε θειωμένο νερό ή σε αλλ* συντηρητικά διαλύματα. Κατασκευή κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενοι καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι ex κεφάλαιο 11 Προϊόντα αλευροποιίας· βύνη, άμυλα κάθε είδους ινουλίνη, γλουτένη, εκτός εκείνων της κλάσης ex 1106 Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ρίζες και βολβοί της κλάσης 0714 ή τα φρούτα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα ex 1106 Άλευρα και σιμιγδάλια από αποξηραμένα και αποφλοιωμένα όσπρια της κλάσης 0713 Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης 0708 1301 Γομαλάκα, φυσικές γόμες ρητίνες γόμες-ρητίνες και βάλσαμα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της κλάσης 1301 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ΟΕΕ/ΟΕΟΑ/Η/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 2 Ο) (2) (3) α 1302 Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, τροποποιημένα Παραγωγή από μη τροποποιημένα βλεννώδη και φυτικά παράγωγα 1501 Λίπος χοιρινό με την ονομασία «Saindοux». Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών — Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0203, 0206 ή 0207 ή τα κόκαλα της κλάσης 0506 — Άλλα Κατασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0207 1502 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα (ξίγκια) ή λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών — Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός εκείνων της κλάσης 0201, 0202, 0204 ή 0206 ή από κόκαλα της κλάσης 0506 — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 1504 Λίπη και έλαια και τα κλάσματα τους, ψαριών ή θαλάσσιων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα: — Στερεά κλάσματα ιχθυελαίων και λίπη και έλαια θαλάσσιων θηλαστικών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1504 — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ζωικές όλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1505 Διυλισμένη λανολίνη Κατασκευή από ακατέργαστο εριολίπος της κλάσης 1505 1506 Άλλα λίπη και έλαια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα — Σερεά κλάσματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1506 — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1507 έως 1515 Πηγμένα φυτικά έλαια και τα κλάσματα τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα — Στερεά κλάσματα, εκτός εκείνων του λαδιού Jοjοba Κατασκευή από άλλες ύλες των κλάσεων 1707 έως 1515 — Άλλα εκτός: — του λαδιού Τung, του κεριού Μyrica και του κεριού Ιαπωνίας — εκείνων για τεχνική ή βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων ανθρώπινης διατροφής Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/Παράρτημα ΙΙ/gr 3 (1) (2) (3) ex 1516 Ζωικά και φυτικά έλαια και λίπη και τα κλάσματα τους, επανεστεροποιημένα, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές και ζωικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1517 Βρώσιμα υγρά μείγματα από φυτικά έλαια των κλάσεων 1707 έως 1515 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1519 Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες χαρακτηριζόμενες ως τεχνητοί κηροί Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών οξέων της κλάσης 1519 1601 Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 1602 Άλλα παρασκευάσματα ή διατηρημένα κρέατα, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 1603 Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή καρκινοειδών (μαλακοστράκων), μαλακίων η άλλων ασπόνδυλων υδροβίων Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 πάντως όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα πρέπει να είναι καταγόμενα 1604 Παρασκευασμένα ή διατηρημένα ψάρια. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια και αυγοτάραχα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1605 Καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μαλακόστρακα, μαλάκια και λοιπά ασπόνδυλα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα ex 1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από ζαχαρότευτλα και χημικά αγνή σακχαρόζη, σε στερεά κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1702 Άλλα σάκχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόξη), χημικώς καθαρά, σε στερεά κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι Ζάχαρα και μελασες, καραμελωμένα — Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη — Άλλα αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1702 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1703 Μελάσες που προκύπτουν κατά την εξαγωγή ή τη διύλιση της ζάχαρης, αρωματισμένες η με χρωστικές ουσίες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ 4/Παράρτημα ΙΙ/gr 4 (1) (2) (3) 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1901 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής αχό προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλου — Εκχύλισμα βύνης Κατασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10 — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νοΰγιες, λαζάνια. Gnοcchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά (έκτος του σκληρού σίτου), το κρέας τα παραπροϊόντα σραγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα ή μαλάκια πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το άμυλο πατάτας, της κλάσης 1108 1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους προ ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα: — Χωρίς προσθήκη κακάου: — Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι σε κόκκους προ ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα Κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης. Ωστόσο, οι κόκκοι και οι σπάδικες γλυκού καλαμποκιού παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι, των κλάσεων 2001,2004 και 2005 και το γλυκό καλαμπόκι άβραστο ή βρασμένο στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένο της κλάσης 0710, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται — Άλλα Παρασκευή κατά την οποία: — τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και τα παράγωγα τους (με εξαίρεση το καλαμπόκι του είδους «Ζea Ιndurata» και τον σκληρό σίτο και τα παράγωγα τους) πρέπει να λαμβάνονται εξ ολοκλήρου, και — η αξία των χρησιμοποιηθέντων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος — Με προσθήκη κακάου Παρασκευή από ύλες κάθε κλάσης με εξαίρεση ύλες της κλάσης 1806, κατά την οποία η αξία των υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 Μ της τιμής «εκ του εργοστασίου» 1905 Προϊόντα αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξερομένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις όλες του κεφαλαίου 11 CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ 4/Παράρτημα ΙΙ/gr 5 (1) (2) (3) 2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά, φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ντομάτες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 2003 Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ: Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μανιτάρια και τρούφες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2004 και 2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα και διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα ή μη Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2006 Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες μαρμελάδες πολτοί και πάστες καρτών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης που δενκατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: — Φρούτα και ξηροί καρποί, παρασκευασμένα όχι με ατμό ούτε βρασμένα στο νερό, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, κατεψυγμένα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και ξηροί καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα — Ξηροί καρποί, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη ούτε οινόπνευμα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται υπερβαίνει το 60 Vο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2009 Χυμοί φρούτων (συμπεριλαμβανομένου και του μούστου σταφυλιών) χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με η χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 (που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2101 Φρυγμένο κιχώριο και τα εκχυλίσματα αυτού, συμπυκνώματα και αποστάγματα αυτού Κατασκευή κατά την οποία το χρησιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο ex 2103 — Σάλτσες και παρασκευάσματα αυτών ανάμεικτα αρτύματα και καρυκεύματα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και αλεύρια σιναπιού ή παρασκευασμένη μουστάρδα — Παρασκευασμένη μουστάρδα Κατασκευή από αλεύρι σιναπιού ή από άλφιτο (1) (2) (3) α 2104 — Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματα αυτών — Σύνθετα ομοιογενοποιημένα είδη διατροφής Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005 θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας της κλάσης στην οποία θα κατατασσόταν το προϊόν με τη μη συσκευασμένη μορφή του α 2106 Γλυκά σιρόπια, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2201 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα νερά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2202 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και ότι όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και grapefruit) πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι ex 2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια, περιλαμβανομένων και των ενισχυμένων κρασιών, και μούστος αχό σταφύλια με προσθήκη αλκοόλης Κατασκευή από άλλους μούστους 2205. ex 2207. ex 2201 και ex 2209 Τα ακόλουθα προϊόντα που περιέχουν ουσίες από σταφύλια: βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια αρωματισμένα με φυτά ή αρωματικές ουσίες· αιθυλική αλκοόλη και άλλα οινοπνεύματα, μετουσιωμένα-ή όχι οινοπνεύματα, λικέρ και άλλα αλκοολούχα ποτά* σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα για την παρασκευή ποτών ξίδι Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα σταφύλια και κάθε παράγωγο τους ex 2201 Ουίσκι με αλκοολικό τίτλο κάτω του 50% κατ όγκο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων οινοπνευμάτων δημητριακών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% της τιμής εργοστασίου του προϊόντος ex 2303 Κατάλοιπα της παραγωγής αμύλου από καλαμπόκι (εκτός των συμπυκνωμένων νερών μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες ανώτερης του 40% κατά βάρος ξηρού προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία όλο το χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο ex 2306 Πλακούντες ελαιοπυρήνων και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής ελαιόλαδου, που περιέχουν ελαιόλαδο άνω του 3% Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ελιές πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 2309 Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, σάκχαρα ή μελάσες, κρέας η γάλα, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2402 Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού Κατασκευή κατά την οποία το 70 % του βάρους καπνού ή των απορριμμάτων καπνού, της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγωγής CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ 4/Παράρτημα ΙΙ/gr 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕUR. 1 1.Το πιστοποιητικό ΕUR. 1, συντάσσεται επί του εντύπου του οποίον υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνία. Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 εκδίδεται σε μία αχό τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του κράτους εξαγωγής- αν συντάσσεται με το χέρι, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνη και με κεφαλαία γράμματα. 2.Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού ΕUR. 1 είναι 210 χ 297 χιλιοστά, γίνεται δε δεκτό όσον αφορά το μήκος ένα ανώτατο περιθώριο μεταξύ μικρότερου των 5 χιλιοστών και μεγαλύτερου των 8 χιλιοστών. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγίζει τουλάχιστον 25 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Φέρει έντυπη πράσινη κυματοειδή διάταξη γραμμών, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα. 3.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και η Ουγγαρία μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτύπωση των πιστοποιητικών ΕUR. 1 ή να εμπιστευθούν τη Φροντίδα αυτών σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε πιστοποιητικό ΕUR. 1. Κάθε πιστοποιητικό ΕUR. 1 φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει, επιπλέον, αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευσή του. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/Παράρτημα ΙΙΙ/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΝΤΥΠΑ ΕUR.2 1.Το έντυπο ΕUR. 2, συντάσσεται επί του εντύπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνία. Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του κράτους εξαγωγής· αν συντάσσεται με το χέρι, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνη και με κεφαλαία γράμματα. 2.Οι διαστάσεις του εντύπου ΕUR. 2 είναι 210 χ 297 χιλιοστά, γίνεται δε δεκτό όσον αφορά το μήκος ένα ανώτατο περιθώριο μεταξύ μικρότερου των 5 χιλιοστών και μεγαλύτερου των 8 χιλιοστών. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγίζει τουλάχιστον 64 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. 3.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και η Ουγγαρία μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτύπωση των εντύπων ΕUR. 2 ή να εμπιστευθούν τη φροντίδα αυτών σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε έντυπο ΕUR. 2. Κάθε έντυπο φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας του. Φέρει, επιπλέον, αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευση του. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/Παράρτημα ΙV/gr 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 34 ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος ex 2707 Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος αχό τα μη αρωματικά συστατικά, ανάλογα προς τα ορυκτά λάδια που λαμβάνονται με αποστάξεις σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα που αποστάζουν 65 % ή περισσότερο του όγκου τους στους 230 C (που περιλαμβάνουν και τα μείγματα βενζίνης και βενζόλης), και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα 2709 έως 2715 Ορυκτά λάδια και το προϊόν της απόσταξής τους. Ασφαλτούχες ύλες. Ορυκτά κεριά ex 2901 Ακυκλοι υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα ex 2902 Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες, με εξαίρεση τα αζουλένια, βενζόλιο, τουλουόλιο, ξυλόλιο, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ex 3403 Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 70% λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά ex 3404 Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα, με βάση την παραφίνη, τα κεριά από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, τα κατάλοιπα παραφίνης ex 3811 Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια, που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ4/ΠαράρτημαVΙ/gr 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 5 της Ευρωπαϊκής συμφωνίας («Η συμφωνία») για τις ειδικές διατάξεις σχετικά με το εμπόριο μεταξύ Ουγγαρίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕιδικές διατάξεις σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της Ισπανίας, και της Ουγγαρίας Άρθρο 1 Οι διατάξεις της συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο στον τίτλο Ι τροποποιούνται ως εξής, για να ληφθούν υπόψη τα μέτρα και οι υποχρεώσεις που απαριθμούνται στην πράξη προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (εφεξής «πράξη προσχώρησης»). Άρθρο 2 Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης, η Ισπανία δεν παρέχει στα προϊόντα καταγωγής Ουγγαρίας ευνοϊκότερη μεταχείριση από αυτή που παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής άλλων κρατών μελών ή που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία σ αυτά. Άρθρο 31.Οι εισαγωγικοί δασμοί, τους οποίους εφαρμόζει το Βασίλειο της Ισπανίας σε βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής Ουγγαρίας, που αναφέρονται στο άρθρο 9 της συμφωνίας και στα πρωτόκολλα αριθ. 1 και αριθ. 2, καθώς και στα μη γεωργικά στοιχεία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3, καταργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 2.Η κατάργηση των δασμών αρχίζει από τους δασμούς που εφάρμοζε το Βασίλειο της Ισπανίας στις συναλλαγές του με τρίτες χώρες, την 1η Ιανουαρίου 1985, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: — από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η διαφορά μεταξύ των δασμών αυτών και των δασμών που εφαρμόζονταν από την Κοινότητα των Δέκα την ημερομηνία αυτή, μειώνεται στο 10 %, — την 1η Ιανουαρίου 1993, οι δασμοί ευθυγραμμίζονται με αυτούς τους οποίους εφαρμόζει η Κοινότητα των Δέκα. Άρθρο 41.Οι δασμοί, τους οποίους εφαρμόζει το Βασίλειο της Ισπανίας στα γεωργικά προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 της συμφωνίας, καταγωγής Ουγγαρίας, τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα VΙΙΙ και Χ της συμφωνίας, ευθυγραμμίζονται προοδευτικά με εκείνους που εφαρμόζει η Κοινότητα των Δέκα σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που εκτίθενται στο άρθρο 75 παράγραφος 2 και στο άρθρο 75 παράγραφος 3 της πράξης προσχώρησης. 2.Οι εισφορές, τις οποίες επιβάλλει το Βασίλειο της Ισπανίας στα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 της συμφωνίας, καταγωγής Ουγγαρίας, που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙΙ, καθώς και στο γεωργικό στοιχείο των προϊόντων σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 3, καταγωγής Ουγγαρίας, είναι ίσες με τις εισφορές που εφαρμόζει κατ έτος η Κοινότητα των Δέκα, αναπροσαρμοσμένες κατά τα εξισωτικά ποσά προσχώρησης, όπως καθορίζεται στην πράξη προσχώρησης. Άρθρο 5 Η τήρηση εκ μέρους της Ισπανίας των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 της συμφωνίας πραγματοποιείται την ημερομηνία που ορίζεται για τα λοιπά κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι η Ουγγαρία εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1765/82 και (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 για τα καθεστώτα εισαγωγής προϊόντων καταγωγής χωρών κρατικού εμπορίου. Άρθρο 6 Ποσοτικοί περιορισμοί μπορεί να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ισπανία προϊόντων καταγωγής Ουγγαρίας: α) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Αβ) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Β. Άρθρο 7 Οι διατάξεις του πρωτοκόλλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη εκείνων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους και στην απόφαση 91/314/ΕΟΚ της 26ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων (ΡΟSΕΙCΑΝ).ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΕιδικές διατάξεις σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ουγγαρίας Άρθρο 8 Οι διατάξεις της συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο στον τίτλο Ι τροποποιούνται ως εξής, για να ληφθούν υπόψη τα μέτρα και οι υποχρεώσεις που απαριθμούνται στην πράξη προσχώρησης.. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ 5/gr 1 Άρθρο 9 Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης, η Πορτογαλία δεν παρέχει στην Ουγγαρία ευνοϊκότερη μεταχείριση από αυτή που παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής άλλων κρατών μελών. Άρθρο 101.Οι εισαγωγικοί δασμοί τους οποίους εφαρμόζει η Πορτογαλική Δημοκρατία στα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής Ουγγαρίας, που αναφέρονται στο άρθρο 9 της συμφωνίας και στα πρωτόκολλα αριά. 1 και αριθ. 2, καθώς και στα μη γεωργικά στοιχεία προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3, καταργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 2 Όσον αφορά τα βιομηχανικά προϊόντα, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της συμφωνίας, η κατάργηση των δασμών βασίζεται στους δασμούς που εφάρμοζε πράγματι η Πορτογαλική Δημοκρατία στο εμπόριο της με την Κοινότητα των Δέκα, την 1η Ιανουαρίου 198S: — από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα συμβεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992, οι δασμοί μειώνονται στο 15 % του βασικού δασμού, — την 1η Ιανουαρίου 1993, οι δασμοί ευθυγραμμίζονται με αυτούς που εφαρμόζει η Κοινότητα των Δέκα. Ωστόσο, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΧΧΙ της πράξης προσχώρησης, η κατάργηση των δασμών πραγματοποιείται σύμφωνα με το ίδιο χρονοδιάγραμμα και αρχίζει από τους δασμούς που εφάρμοζε η Πορτογαλική Δημοκρατία στις συναλλαγές της με τρίτες χώρες, την 1η Ιανουαρίου 1985. 3.Για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας, η κατάργηση των δασμών αρχίζει από τους δασμούς που εφάρμοζε πράγματι η Πορτογαλική Δημοκρατία στις συναλλαγές της με τρίτες χώρες, την 1η Ιανουαρίου 1985, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: — από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η διαφορά μεταξύ των δασμών αυτών και των δασμών που εφαρμόζονταν από την Κοινότητα των Δέκα τη ημερομηνία αυτή, μειώνεται στο 15 %, — την 1η Ιανουαρίου 1993, οι δασμοί ευθυγραμμίζονται με αυτούς τους οποίους εφαρμόζει η Κοινότητα των Δέκα. 4.Για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ της συμφωνίας και εντός των ορίων που θέτουν οι δασμολογικές ποσοστώσεις της Κοινότητας που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 της συμφωνίας, οι μειώσεις των δασμών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Πέραν των ορίων που θέτουν οι δασμολογικές ποσοστώσεις της Κοινότητας, εφαρμόζονται οι κανόνες της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 111.Οι δασμοί τους οποίους εφαρμόζει η Πορτογαλική Δημοκρατία στα γεωργικά προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 της συμφωνίας, καταγωγής Ουγγαρίας, τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα VΙΙΙ και Χ της συμφωνίας, ευθυγραμμίζονται προοδευτικά με εκείνους που εφαρμόζει η Κοινότητα των Δέκα, σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που εκτίθενται στο παρόν άρθρο. 2.Για γεωργικά προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η Πορτογαλική Δημοκρατία μειώνει τους δασμούς της σε σχέση με αυτούς που η ίδια εφάρμοζε πράγματι στις συναλλαγές της με τρίτες χώρες την 1η Ιανουαρίου 1985. Κάθε έτος, η διαφορά μεταξύ αυτών και εκείνων που εφαρμόζονται από την Κοινότητα των Δέκα, μειώνεται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: — κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η διαφορά μειώνεται στο 363 % της αρχικής διαφοράς, — την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 27,2 % της αρχικής διαφοράς, — την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 18,1 % της αρχικής διαφοράς, — την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 9% της αρχικής διαφοράς, — από την 1η Ιανουαρίου 1996, η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει τους ίδιους δασμούς με εκείνους της Κοινότητας των Δέκα. 3.Η Πορτογαλική Δημοκρατία επιβάλλει δασμούς στα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 136/66, (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75, (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 και (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του δασμού που πράγματι εφαρμόζεται και του προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: — την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 66,6 % της αρχικής διαφοράς, — την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 49,9 % της αρχικής διαφοράς, — την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 33,2 της αρχικής διαφοράς, — την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 16,5 % της αρχικής διαφοράς. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ 5/gr 2 Η Πορτογαλία εφαρμόζει πλήρως προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. Άρθρο 12 Η τήρηση εκ μέρους της Πορτογαλίας των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 της ευρωπαϊκής συμφωνίας πραγματοποιείται την Ιδια στιγμή που ορίζεται για τα λοιπά κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι η Ουγγαρία εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1765/82 και (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 για τις ρυθμίσεις εισαγωγής προϊόντων, καταγωγής χωρών κρατικού εμπορίου. Άρθρο 13 Οι ποσοτικοί περιορισμοί μπορούν να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Πορτογαλία προϊόντων καταγωγής Ουγγαρίας: α) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Γ. β) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Δ. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ 5/gr 3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 6 της ενδιάμεσης συμφωνίας («συμφωνία») για την αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου: α) ως «τελωνειακή νομοθεσία» νοούνται οι διατάξεις που εφαρμόζονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, που θεσπίζουν τα εν λόγω μέρη β) ως «δασμοί» νοούνται όλοι οι δασμοί, φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται και εισπράττονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, κατ εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται, όμως, τέλη και επιβαρύνσεις που περιορίζονται σε ποσό το οποίο προσεγγίζει τα έξοδα των προσφερθεισών υπηρεσιών γ) ως «αιτούσα αρχή» νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά θέματα δ) ως «αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση» νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα ε) ως «παράβαση» νοείται οποιαδήποτε καταπάτηση της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και κάθε προσπάθεια καταπάτησης αυτής της νομοθεσίας. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής1.Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως μέσω της πρόληψης της ανίχνευσης και της διερεύνησης των παραβάσεων της εν λόγω νομοθεσίας. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά οποιαδήποτε διοικητική αρχή των συμβαλλόμενων μερών που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ζητήματα ποινικού δικαίου. Αυτή δεν καλύπτει τις πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο εξουσίας που ασκείται μετά από αίτηση των δικαστικών αρχών, εκτός αν οι αρχές αυτές παρέχουν τη συγκατάθεση τους. Άρθρο 3 Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως1.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία, ώστε να καταστήσει την πρώτη ικανή να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πράξεις που σημειώθηκαν ή που σχεδιάζονται καίτοι οποίες παραβαίνουν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν παράβαση αυτής της νομοθεσίας. 2.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενημερώσει, σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου μέρους κατά το δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόστηκε στα εν λόγω εμπορεύματα. 3.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει την επιτήρηση: 1)των φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι παραβαίνουν ή παρέβησαν την τελωνειακή νομοθεσία 2)των διακινήσεων εμπορευμάτων, για τα οποία πιστεύεται ότι είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικές παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας 3)των μέσων μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 4 Αυθόρμητη συνδρομήΤα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να παρέχουν, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους αμοιβαία συνδρομή, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας ιδίως όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν: — πράξεις με τις οποίες σημειώθηκε, σημειώνεται ή πρόκειται να σημειωθεί παράβαση τέτοιας νομοθεσίας και οι οποίες δυνατόν να ενδιαφέρουν άλλα συμβαλλόμενο: μέρη,— νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται, κατά την πραγματοποίηση τέτοιων πράξεων, CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ6/gr 1 — εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο σημαντικής παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση ή οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς. Άρθρο 5 Παράδοση/γνωστοποίησηΚατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Οφείλει, σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία, να λάβα όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτος ώστε: — να παραδίδονται όλα τα έγγραφα και — να γνωστοποιούνται όλες οι αποφάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου σε παραλήπτη που έχει την κανονική του κατοικία ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της. Σ αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 3. Άρθρο 6 Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδρομής 1.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς. Τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση παρόμοιων αιτήσεων πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 1)την αιτούσα αρχή, που υποβάλλει την αίτηση 2)το αιτούμενο μέτρο 3)το θέμα και το λόγο της αίτησης · 4)τους νόμους, κανόνες και άλλα σχετικά νόμιμα μέσα 5)στοιχεία, όσο το δυνατόν ακριβή και κατανοητά, σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το στόχο των ερευνών 6)περίληψη των σχετικών πραγματικών γεγονότων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 5. 3.Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής, στιην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. 4.Εάν κάποια αίτηση δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις, δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωση της ενδεχομένως, επίσης, να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων. Άρθρο 7 Εκτέλεση αιτήσεων 1.Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή, σε περίπτωση που η τελευταία αδυνατεί να ενεργήσει αφεαυτής, το διοικητικό τμήμα στο οποίο διαβιβάστηκε η αίτηση από την εν λόγω αρχή, οφείλει να ενεργήσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των διαθέσιμων πόρων, ως εάν ενεργούσε για ίδιο λογαριασμό ή, κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του αυτού συμβαλλόμενου μέρου, με τη διοχέτευση τον στοιχείων που ήδη διαθέτει, με τη διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών ή με τη ρύθμιση της διεξαγωγής τους. 1 Οι αιτήσεις συνδρομής θα ικανοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες, τους κανονισμούς και τα άλλα νομικά στοιχεία του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λάβουν αχό τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή αχό άλλη αρχή την ευθύνη της οποίας έχει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία σχετικά με την παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, τα οποία η αιτούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, να παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. Άρθρο 8 Μορφή υπό την οποία πρέπει να ανακοινώνονται τα στοιχεία 1.Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή, υπό τη μορφή εγγράφων, κυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων, εκθέσεων και τα παρόμοια. 2.Τα έγγραφα που προβλέπει η παράγραφος 1 είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από μηχανογραφημένα στοιχεία, που παράγονται υπό οποιαδήποτε μορφή για τον ίδιο σκοπό. Άρθρο 9 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής, όπως αυτή προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάτι τέτοιο: CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ6/gr 2 1)θα ήταν ενδεχόμενο να παραβλάψει την κυριαρχία, τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή αλλα σημαντικά συμφέροντα, ή 2)θα αφορούσε συναλλαγματικές ή φορολογικές ρυθμίσεις άλλες από εκείνες που σχετίζονται με τους δασμούς ή 3)θα παραβίαζε βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. 2.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αιτούσα αρχή ζητεί συνδρομή, την οποία η ίδια δεν 8α ήταν σε θέση να παράσχει, εάν της ζητείτο κάτι τέτοιο, οφείλει στην αίτησή της να επιστήσει την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση. 3.Εάν υπάρχει άρνηση παροχής συνδρομής, η σχετική απόφαση και τα αίτια αυτής πρέπει να γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην αιτούσα αρχή. Άρθρο 10 Υποχρέωση τήρησης του απορρήτου 1.Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, είναι εμπιστευτική. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της πρόσθετης προστασίας που προσφέρουν οι σχετικοί νόμοι που εφαρμόζονται στο συμβαλλόμενο μέρος που την έλαβε και οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται από τις κοινοτικές αρχές. 2.Όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι η μετάδοση των στοιχείων ή η χρησιμοποίηση αυτών είναι αντίθετη προς τις βασικές νομικές αρχές ενός από τα μέρη, και, ιδίως, αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενδέχεται να υποστεί αδίκως τις σχετικές συνέπειες, δεν παρέχονται ονομαστικά στοιχεία. Μετά από σχετική αίτηση, το μέρος που λαμβάνει την πληροφορία ενημερώνει το μέρος που την παρέχει για τον τρόπο που χρησιμοποιείται η παρεχόμενη πληροφορία και για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. 3.Ονομαστικά στοιχεία παρέχονται μόνο στις τελωνειακές αρχές και, στην περίπτωση που απαιτείται η άσκηση δίωξης στις αρχές δίωξης και τις δικαστικές αρχές. Άλλα πρόσωπα ή αρχές είναι δυνατό να λάβουν τέτοιες πληροφορίες μόνο με προηγούμενη συγκατάθεση της αρχής που τις παρέχει. 4.Το μέρος που παρέχει την πληροφορία υποχρεούται να ελέγχει την ακρίβεια αυτής. Όταν αποκαλύπτεται ότι η παρασχεθείσα πληροφορία ήταν ανακριβής ή ότι πρέπει να αγνοηθεί, το μέρος που τη λαμβάνει πρέπει να ειδοποιείται το ταχύτερο δυνατό. Αυτό υποχρεούται να επιφέρει τη σχετική διόρθωση ή διαγραφή. 5.Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων προστασίας του δημόσιου συμφέροντος το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει, μετά από σχετική αίτηση, πληροφορίες για τη συγκέντρωση στοιχείων και για το σκοπό της εν λόγω συγκέντρωσης. Άρθρο 11 Χρήση των στοιχείων 1.Τα στοιχεία που λαμβάνονται πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς τον παρόντος πρωτοκόλλου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος για άλλους σκοπούς μόνον εφόσον ληφθεί προηγουμένως η γραπτή συγκατάθεση της διοικητικής αρχής η οποία τα παρέσχε, και αποτελούν αντικείμενο όλων των περιορισμών που θέτει η εν λόγω αρχή. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε στοιχεία σχετικά με αδικήματα που αφορούν ναρκωτικές και ψυχότροπες ουσίες. Τέτοια στοιχεία είναι δυνατόν να ανακοινώνονται σε άλλες αρχές άμεσα συνδεόμενες με την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, εντός των ορίων του άρθρου 2. 2.Η παράγραφος 1 δεν παρακωλύει τη χρησιμοποίηση στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που κινείται επακολούθως λόγω παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ευχέρεια, στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες και σε διαδικασίες και καταγγελίες ενώπιον των δικαστηρίων, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 12 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της καταχωρηθείσας άδειας υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο υπό τη δικαιοδοσία άλλου συμβαλλόμενου μέρους και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή κυρωμένα αντίγραφα αυτών τα οποία, ενδεχομένως είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποιο ζήτημα και υπό ποίον ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξετασθεί ο υπάλληλος. Άρθρο 13 Δαπάνες της συνδρομής Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες επισύρει η CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ6/gr3εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιμο, από δαπάνες για εμπειρογνώμενες και μάρτυρες και για διερμηνείς και μεταφραστές οι οποίοι δεν εξαρτώνται από δημόσιες υπηρεσίες Άρθρο 141.Η διαχείριση του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται στις κεντρικές τελωνειακές αργές της Ουγγαρίας, αφενός, και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και, ενδεχομένως στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, αφετέρου. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες για την προστασία δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε συστάσεις προς τα αρμόδια σώματα σχετικά με τροποποιήσεις που θεωρούν ότι πρέπει να επέλθουν στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη έρχονται σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και, ακολούθως, τηρούνται ενήμερα σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που υιοθετούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 15 Συμπληρωματικότητα1.Το παρόν πρωτόκολλο οφείλει να συμπληρώνει και όχι να παρακωλύει την εφαρμογή κάθε συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής που έχει συναφθεί ή δυνατόν να συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουγγαρίας. Δεν πρέπει, επίσης να αποκλείει περισσότερο εκτεταμένη αμοιβαία συνδρομή, που παρέχεται με βάση παρόμοιες συμφωνίες 3.Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι ανωτέρω συμφωνίες δεν θίγουν κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών οποιουδήποτε στοιχείου σχετικά με τελωνειακά θέματα κοινοτικού ενδιαφέροντος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 7 για τις παραχωρήσεις με ετήσια όρια Τα μέρη συμφωνούν ότι, σε περίπτωση που η συμφωνία αρχίσει να ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου οποιουδήποτε έτους κάθε παραχώρηση που θα έχει δοθεί εντός των ορίων ετήσιων ποσοτήτων θα προσαρμόζεται κατ αναλογία, με εξαίρεση τις παραχωρήσεις της Κοινότητας που περιέχονται στα παραρτήματα ΙΙΙ και VΙΙΙ. Σύμφωνα με τα παραρτήματα ΙΙΙ και VΙΙΙ, τα προϊόντα για τα οποία έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά εισαγωγής σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που θεσπίζουν γενικευμένες δασολογικές προτιμήσεις μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της έναρξης ισχύος της συμφωνίας, θα καταλογίζονται στη δασμολογική ποσόστωση ή στις ποσότητες της δασμολογικής οροφής που περιέχονται στα εν λόγω παραρτήματα. CΕΕ/CΕCΑ/Η/Ρ7/gr 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες,Ιουλίου 1992 6076/92ΑDD 3 RΕSΤRΕΙΝΤ ΕSΤ 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑθέμα : Ευρωπαϊκή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών χους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες το κείμενο της τελικής πράξης και τα Συμφωνηθέντα Πρακτικά, όπως οριστικοποιήθηκε από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς. 6076/92 ΑDD 3 LΑΜ/ακΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑF/CΕ/Η/gr 1 Οι πληρεξούσιοι : του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, της ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, της ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, της ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, του ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, του ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη στη συνθήκη για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, στη συνθήκη για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, και στη συνθήκη για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, που εφεξής καλούνται κράτη μέλη, και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, που εφεξής καλούνται η Κοινότητα,. αφενός, και ΑF/CΕ/Η/gr 2 οι πληρεξούσιοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, που εφεξής καλείται ΟΥΓΓΑΡΙΑ,αφετέρου,συνελθόντες στις Βρυξέλλες, στις δεκαέξι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου (η Ευρωπαϊκή Συμφωνία), ενέκριναν τα ακόλουθα κείμενα : την Ευρωπαϊκή Συμφωνία και τα ακόλουθα Πρωτόκολλα : Πρωτόκολλο αριθ. 1 για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα Πρωτόκολλο αριθ. 2 για τα προϊόντα που καλύπτονται από τη Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα, Πρωτόκολλο αριθ. 3 για τους εμπορικούς διακανονισμούς για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα Πρωτόκολλο αριθ. 4 για τους κανόνες καταγωγής. Πρωτόκολλο αριθ. 5 για τις ειδικές διατάξεις, σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της Ουγγαρίας και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Πρωτόκολλο αριθ. 6 για την αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα Πρωτόκολλο αριθ. .7 για τις παραχωρήσεις με ετήσια όρια ΑF/CΕ/Η/gr 3 Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Ουγγαρίας ενέκριναν τα κείμενα των ακόλουθων κοινών δηλώσεων που προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Κοινή δήλωση για το άρθρο 7 παράγραφος 4 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 37 παράγραφος 1 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 37 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 38 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙV της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 47 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου ΙV της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για τα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του τίτλου ΙV της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 56, παράγραφος 3 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 58 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο .59 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 62 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 65 της συμφωνίας, Κοινή δήλωση για το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου αριθ. 6 της συμφωνίας. ΑF/CΕ/Η/gr 4 Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και xnc Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Ουγγαρίας έλαβαν επίσης υπό σημείωση τις ακόλουθες δηλώσεις που προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με το άρθρο 66 της συμφωνίας, Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με ορισμένους διακανονισμούς για τα χοιροειδή και τα πουλερικά, Ανταλλαγή επιστολών σχετικά με τη διαμετακόμιση, Ανταλλαγή επιστολών σχετικά με την υποδομή χερσαίων μεταφορών. Οι πληρεξούσιοι της Ουγγαρίας έλαβαν υπό σημείωση τις ακόλουθες δηλώσεις που προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Δήλωση της Κοινότητας για το κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙV της συμφωνίας. Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 8 παράγραφος 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα προϊόντα ΕΚΑΧ. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας έλαβαν υπό σημείωση τις ακόλουθες δηλώσεις που προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Δήλωση της Ουγγαρίας σχετικά με το άρθρο 7 της συμφωνίας. Δήλωση της Ουγγαρίας σχετικά με το άρθρο 10 της συμφωνίας, ΑF/CΕ/Η/gr 5 Δήλωση της Ουγγαρίας σχετικά με το άρθρο 44 της συμφωνίας, Επιστολή της κυβέρνησης της Ουγγαρίας σχετικά με το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της συμφωνίας. Δήλωση της Ουγγαρίας σχετικά με τα παραρτήματα ΙΧα και ΧΙγ της συμφωνίας. Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαέξι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα. ΑF/CΕ/Η/gr 6 ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1.Αρθρο 7 παράγραφος 4 Η Κοινότητα και π Ουγγαρία επιβεβαιώνουν ότι στην περίπτωση που η μείωση των δασμών επιτυγχάνεται με την αναστολή δασμών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αυτοί οι μειωμένοι δασμοί αντικαθιστούν τους Βασικούς δασμούς μόνο για την περίοδο της αναστολής αυτής, και ότι εφόσον προβλέπεται μερική αναστολή των δασμών διατηρείται το προτιμησιακό περιθώριο μεταξύ των μερών. 2.Άρθρο Άρθρο 37. παράγραφος 1 Νοείται ότι η έννοια όρων και προϋποθέσεων που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος περιλαμβάνει κοινοτικούς κανόνες εφόσον χρειάζεται. 3.Άρθρο 37 Νοείται, ότι η έννοια τέκνα καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της εν λόγω χώρας υποδοχής. 4.Άρθρο 38 Νοείται ότι η έννοια μέλη της οικογένειας τους καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της εν λόγω χώρας υποδοχής. ΑF/CΕ/Η/gr 7
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουμένης συμφωνίας μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 123 παρ. 2 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης. 1994/322 1994