ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2157

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέτρα για την τόνωση της Οικονομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης 1.Αναστέλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994 η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων β, γ, δ, καθώς και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5.του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α). 2.Η ισχύς αυτού του άρθρου αρχίζει από δ Ιουνίου 1993 για τα χρηματικά ποσά δαπανών, που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτήν και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994. Αρθρο 2 Κατάργηση ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών 1.Ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α του άρθρου 7 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α), όπως ισχύει, καταργείται 2.Η περίπτωση α του άρθρου 10 του ίδιου νόμου καταργείται. 3.Στις συμβάσεις της περίπτωσης α του άρθρου 7 του ν. 1676/1986 και στα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα, δεν επιβάλλεται ούτε τέλος χαρτοσήμου. 4.Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 8 Ιουνίου 1993 και καταλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νομού του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-28 Μέτρα για την τόνωση της Οικονομίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/109
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία