Εθνικό Θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Μορφή"
1.  
  Ιδρύεται ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα το Δήμο Αθηναίων και την επωνυμία ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο Οργανισμός απολαμβάνει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας, λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπόκειται σε κρατικό έλεγχο σκοπιμότητας, αλλά μόνο σε έλεγχο νομιμότητας της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η επωνυμία του Εθνικού Θεάτρου μπορεί, όπου είναι αναγκαίο, να μεταφράζεται πιστά σε ξένη γλώσσα και να προστίθεται σε αυτήν ,ο προσδιορισμός Ελληνικό. 2. Σκοπός του Εθνικού Θεάτρου είναι η μέσω της θεατρικής τέχνης προαγωγή της πνευματικής καλλιέργειας του λαού και η διαφύλαξη της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Για το σκοπό αυτόν αναπτύσσει, προάγει και διαδίδει τη θεατρική τέχνη ως πολιτιστικό, παιδαγωγικό, μορφωτικό και ψυχαγωγικό παράγοντα της κοινωνικής ζωής της χώρας. Στο σκοπό αυτόν περιλαμβάνονται ιδίως:.
 1. Η μελέτη, η έρευνα, η σκηνική διδασκαλία και η διάδοση στην Ελλάδα και το εξωτερικό του αρχαίου δράματος
 2. Η σκηνική διδασκαλία, προώθηση και ανάπτυξη της ελληνικής και κυρίως νεοελληνικής δραματουργίας
 3. Η σκηνική παρουσίαση και ερμηνεία κλασικών έργων, καθώς και η παρακολούθηση και σκηνική διδασκαλία σύγχρονων έργων του παγκόσμιου δραματολογίου
 4. Η έρευνα, η αναζήτηση και ο πειραματισμός σε νέες μορφές θεάτρου και σκηνικής έκφρασης
 5. Η πραγματοποίηση παραστάσεων για παιδιά και για νέους
 6. Η παροχή θεατρικής εκπαίδευσης με τη δημιουργία δραματικής σχολής
 7. Η προώθηση των διεθνών θεατρικών ανταλλαγών και της παγκόσμιας θεατρικής συνεργασίας, κυρίως στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο απόδημος ελληνισμός
 8. Η δημιουργία προϋποθέσεων και κινήτρων για την ανάδειξη και ενθάρρυνση του θεατρικού δυναμικού της Χώρας
3.  
  Στο πλαίσιο του σκοπού του το Εθνικό Θέατρο αναπτύσσει κάθε είδους καλλιτεχνικές και πνευματικές δραστηριότητες σχετικές με τη θεατρική τέχνη, διατηρεί θίασο εκατό τουλάχιστον ηθοποιών, συνεργάζεται με καλλιτεχνικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού με όρους και συμφωνίες που καταρτίζονται κατά περίπτωση, διοργανώνει περιοδείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδρύει μη κερδοσκοπικούς φορείς κάθε μορφής που έχουν ως σκοπό τη μελέτη, έρευνα, τεκμηρίωση, εργαστηριακή πρακτική, εξάσκηση και σκηνική διδασκαλία του αρχαίου δράματος, διοργανώνει και συμμετέχει στη διοργάνωση κάθε είδους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, συζητήσεων, αναγνώσεων έργων, προβολών και γενικά πνευματικών εκδηλώσεων, προβαίνει στην εγγραφή και αναπαραγωγή σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας των παραστάσεων και των κάθε είδους εκδηλώσεών του, προβαίνει στην έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εντύπων γενικά και αναθέτει τις σχετικές εργασίες και έργα σε τρίτους
4.  
  Η περιουσία του Εθνικού Θεάτρου αποτελείται από την περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Εθνικό Θέατρο που καταργείται με την παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 2
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επωνυμία Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος εξαιρείται από τις διατάξεις για το δημόσιο λογιστικό, τις διατάξεις για τιςδημόσιες προμήθειεςκαι ταδημόσια έργα, λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και ειδικότερα από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η επωνυμία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος μπορεί, όπου είναι αναγκαίο, να μεταφράζεται πιστά σε ξένη γλώσσα.
2.  
  Σκοπός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος είναι η μέσω της θεατρικής τέχνης προαγωγή της πνευματικής καλλιέργειας του λαού και η διαφύλαξη της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Για το σκοπό αυτόν αναπτύσσει, προάγει και διαδίδει τη θεατρική τέχνη ως πολιτιστικό, παιδαγωγικό, μορφωτικό και ψυχαγωγικό παράγοντα της κοινωνικής ζωής της Μακεδονίας και της Θράκης αλλά και ολόκληρης της χώρας. Στο σκοπό αυτόν περιλαμβάνεται ιδίως:.
 1. Η μελέτη, η έρευνα, η σκηνική διδασκαλία και η διάδοση στη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, του αρχαίου δράματος
 2. Η σκηνική διδασκαλία, προώθηση και ανάπτυξη της ελληνικής και κυρίως νεοελληνικής δραματουργίας της Μακεδονίας και της Θράκης αλλά και ολόκληρης της χώρας και του ελληνισμού σε ολόκληρο τον κόσμο
 3. Η σκηνική παρουσίαση και ερμηνεία κλασικών έργων και η παρακολούθηση και σκηνική διδασκαλία σύγχρονων έργων του παγκόσμιου δραματολογίου
 4. Η έρευνα, η αναζήτηση και ο πειραματισμός σε νέες μορφές θεάτρου και σκηνικής έκφρασης
 5. Η πραγματοποίηση παραστάσεων για παιδιά και για νέους
 6. Η παροχή θεατρικής εκπαίδευσης με τη δημιουργία δραματικής σχολής
 7. Η προώθηση των διεθνών θεατρικών ανταλλαγών παγκόσμιας θεατρικής συνεργασίας κυρίως στο χώρο των Βαλκανίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο απόδημος ελληνισμός
 8. Η δημιουργία προϋποθέσεων και κινήτρων για την ανάδειξη και ενθάρρυνση του θεατρικού δυναμικού της Μακεδονίας και της Θράκης αλλά και ολόκληρης της Χώρας
 9. Η πραγματοποίηση παραστάσεων όπερας σε συνεργασία με τα μουσικά σύνολα της Θεσσαλονίκης με το Δήμο και τους άλλους φορείς της πόλης
3.  
  Στο πλαίσιο του σκοπού του το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αναπτύσσει κάθε είδους καλλιτεχνικές και πνευματικές δραστηριότητες σχετικές με τη θεατρική τέχνη, στη Μακεδονία και τη Θράκη αλλά και ολόκληρο το εξωτερικό, διατηρεί θίασο εκατό τουλάχιστον ηθοποιών, συνεργάζεται με καλλιτεχνικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού με όρους και συμφωνίες που καταρτίζονται κατά περίπτωση, διοργανώνει περιοδείες στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα και το εξωτερικό, ιδρύει μη κερδοσκοπικούς φορείς κάθε μορφής, που έχουν ως σκοπό τη μελέτη, έρευνα, τεκμηρίωση, εργαστηριακή πρακτική, εξάσκηση και σκηνική διδασκαλία του αρχαίου δράματος, διοργανώνει και συμμετέχει στη διοργάνωση κάθε είδους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, συζητήσεων, αναγνώσεων έργων, προβολών και γενικά πνευματικών εκδηλώσεων, προβαίνει στην εγγραφή και αναπαραγωγή σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας των παραστάσεων και των κάθε είδους εκδηλώσεών του, προβαίνει στην έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εντύπων γενικά και αναθέτει τις σχετικές εργασίες και έργα σε τρίτους
4.  
  Η περιουσία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος αποτελείται από την περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που καταργείται με την παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 3 "Σκοποί"
1.  
  Όργανα διοίκησης του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που στο εξής θα αποκαλούνται Θέατρα και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και των επόμενων άρθρων είναι το διοικητικό συμβούλιο και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Ο προγραμματισμός και η οργάνωση καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ορχήστρας Η ΚΑΜΕΡΑΤΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η πραγματοποίηση ηχογραφήσεων και μαγνητοσκοπήσεων μουσικών έργων. Η αναπαραγωγή με την παραχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων του, των ερμηνειών της ορχήστρας ή συνόλων της σε ηχογραφήματα και η διάθεσή τους στο κοινό. Η οργάνωση και εκτέλεση μουσικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η συνεργασία για την επίτευξη των άνω σκοπών με αντίστοιχους ελληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς.
2.  
  Η διοίκηση και η διαχείριση του Θεάτρου ασκείται από το Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και πέντε συμβούλους. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ένα μέλος του προέρχεται και προτείνεται από το Δ.Σ. του σωματείου με την επωνυμία Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Δύο μέλη προτείνονται επίσης από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και την Εταιρία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Καθένα από τα σωματεία αυτά υποδεικνύει τρία πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και εξαιρετικώς προβεβλημένα στον επαγγελματικό τους χώρο για τις θέσεις αυτές και ο Υπουργός επιλέγει ένα από τους προτεινόμενους από το κάθε σωματείο. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη είναι προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό χώρο ή νομικοί ή οικονομολόγοι. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συμπληρώνεται η σύνθεση του Δ.Σ., όταν μέλος εκπέσει ή αποχωρήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο χάσει την ιδιότητα πριν από τη λήξη της θητείας του. Αν το μέλος του Δ.Σ. που έχασε πρόωρα την ιδιότητα αυτή είχε υποδειχθεί από ένα από τα πιο πάνω σωματεία, για τη συμπλήρωση της σύνθεσης ακολουθείται η ίδια διαδικασία υπόδειξης από το οικείο σωματείο. Σε περίπτωσή που οι πιο πάνω φορείς αρνούνται ή παραλείπουν παρά την πάροδο εύλογου χρόνου να υποδείξουν πρόσωπα για διορισμό, ο Υπουργός Πολιτισμού προχωρεί στη συμπλήρωση της σύνθεσης του Δ.Σ. κατά την κρίση του.
3.  
  Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Ειδικά η θητεία του πρώτου Δ.Σ. είναι τετραετής. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
4.  
  Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με την απόφαση διορισμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 1256/1982 και 1505/1984.
5.  
  Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Θέατρο δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει των συνεδριάσεων του, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματά της μόνος ή με τη σύμπραξη αρμόδιων μελών του Συμβουλίου ή ορίζει εισηγητή το σύμβουλο ο οποίος έχει την ευθύνη του σχετικού με το θέμα τομέα. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό στο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.
6.  
  Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε κάθε περίπτωση ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
7.  
  Το Δ.Σ. λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση του Θεάτρου με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι άλλα όργανα που αναφέρονται στον παρόντα νόμο και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Θεάτρου. Και ενδεικτικά: α. Χαράσσει μετά από εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της πολιτιστικής πολιτικής του Θεάτρου μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, του κανονισμού και των οικονομικών δυνατοτήτων του Θεάτρου.
 1. Εισηγείται προς τον Υπουργό Πολιτισμού τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Θεάτρου
 2. Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο κάθε σύμβαση απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών του Θεάτρου, εισπράττει απαιτήσεις και έσοδα από όπου και αν προέρχονται, αποδέχεται δωρεές, εισφορές, χορηγίες, συνάπτει δάνεια και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση εσόδων στα πλαίσια των σκοπών των Θεάτρων
 3. Έχει πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθμού για όλο το προσωπικό του Θεάτρου
 4. Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της δραματικής σχολής του Θεάτρου
 5. Διορίζει το διευθυντή της Δραματικής Σχολής μετά από εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή
 6. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και συντάσσει την ετήσια έκθεση και τον ισολογισμό και στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης διενεργεί έλεγχο νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης των Θεάτρων
8.  
  Το Δ.Σ. με απόφασή του, που λαμβάνεται σε ειδική συνεδρίαση μετά από εισήγηση του προέδρου, μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή από τις αρμοδιότητες που κατά τον παρόντα νόμο ανήκουν στον πρόεδρο του Δ.Σ. σε οποιοδήποτε από τα μέλη του. Με όμοια απόφαση το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα, σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα γραμματέα. Το μέλος του Δ.Σ. στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες του Δ.Σ. ή ειδικά καθήκοντα κατά την παράγραφο αυτή αναπληρώνεται, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται για το σκοπό αυτόν με την απόφαση της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων ή των ειδικών καθηκόντων.
9.  
  Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα στα γραφεία του Θεάτρου και είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα μέλη, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος. Η αντιπροσώπευση μέλους του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις του από άλλο μέλος ή τρίτο πρόσωπο δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει ψήφος του προέδρου. Τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση ο πρόεδρος του Δ.Σ. απευθύνει στα μέλη πρόσκληση στην οποία αναγράφεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που υπογράφονται από τους παρόντες στη συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση από τον πρόεδρο.
10.  
  Αν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα πέραν των οκτώ (8) μηνών ή απουσιάζει χωρίς σοβαρό λόγο για διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών, εκπίπτει και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 11. Δεν μπορούν να διορισθούν μέλη του Δ.Σ. όσοι συνδέονται με το Θέατρο με σχέση εξηρτημένης εργασίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σχέση αυτή. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να συνάψουν με το Θέατρο κατά τη διάρκεια της θητείας τους περισσότερες από δύο συμβάσεις έργου κάθε έτος. Από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. εκπίπτει όποιος κατά τη διάρκεια της θητείας του συνδεθεί με το Θέατρο με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή συνάψει με αυτό τρεις τουλάχιστο συμβάσεις έργου κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους.
12.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να εκλέγονται ή να διορίζονται ως μέλη του Δ.Σ. εταιριών στις οποίες συμμετέχει το Θέατρο ή που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτό.
21.  
  Η διαχειριστική χρήση των Θεάτρων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού. Ειδικά, η διαχειριστική χρήση που άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2012 λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013, δηλαδή έχει υπερδωδεκάμηνη διάρκεια.
Η διαχειριστική χρήση των Θεάτρων αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Ειδικά η πρώτη χρήση λήγει την 31η Αυγούστου του έτους 1996.
13.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής κάθε Θεάτρου (Εθνικό Θέατρο και Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος) για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ο διορισμός του καλλιτεχνικού διευθυντή μπορεί να ανακαλείται αζημίως και πριν τη λήξη της θητείας του, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του καλλιτεχνικού διευθυντή απορριφθεί από το διοικητικό συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, πλήρως αιτιολογημένα, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνόλου των μελών του ή για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες.
 1. Καταρτίζει το δραματολόγιο κάθε περιόδου.
 2. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε έργου και κάθε θεατρικής παράστασης ή εκδήλωσης γενικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των παραστάσεων ή εκδηλώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο προϋπολογισμό.
 3. Είναι υπεύθυνος για την όλη και εντός του προϋπολογισμού του Θεάτρου προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του Θεάτρου, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών και παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει την εργασία των καλλιτεχνικών συντελεστών, καθώς και του απαραίτητου για την εκτέλεση της παραγωγής τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.
 4. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεμιά από τις οποίες εγκρίνει τις επιμέρους δαπάνες για το ανέβασμα στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισμού τους.
 5. Προσλαμβάνει στο πλαίσιο του προϋπολογισμού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συνάπτει συμβάσεις έργου με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό ή ειδικούς συνεργάτες, μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης και μετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και μη όρους της απασχόλησής τους, συμφωνεί τους όρους και τις αμοιβές της σύμβασης εργασίας και έργου κάθε μέλους του καλλιτεχνικού προσωπικού, καθώς και τις αμοιβές του τεχνικού προσωπικού που απασχολεί με σύμβαση έργου.
 6. Έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό.
 7. Προΐσταται των καλλιτεχνικών και τεχνικών μονάδων, καθώς και των μονάδων Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων του Θεάτρου, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό του Θεάτρου ως προς τη δομή των υπηρεσιών του.
 8. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των μονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των παραπάνω μονάδων του Θεάτρου.
 9. Εποπτεύει τη δραματική σχολή του Θεάτρου, έχει την ευθύνη για τα θέματα λειτουργίας της, καθορίζει τους καλλιτεχνικούς στόχους της και δύναται να διδάσκει σε αυτήν, προτείνει τον διευθυντή της προς το διοικητικό συμβούλιο, προσλαμβάνει, μετά από εισήγηση του διευθυντή, τους καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό της και καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.
 10. Με τον κανονισμό λειτουργίας της σχολής ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διεύθυνση και τη διαχείριση της σχολής, τις προϋποθέσεις και τους όρους φοίτησης σε αυτή και γενικά κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της στα πλαίσια του σκοπού του Θεάτρου.
 11. Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ή εκλείπει ο διευθυντής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής ασκεί καθήκοντα και διευθυντή της σχολής.
 12. Αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει τις διανομές μετά από έγγραφη εισήγηση των σκηνοθετών.
 13. Προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο το σχέδιο κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Θεάτρου και την αναθεώρησή του σε συνεργασία με τον διοικητικό-οικονομικό διευθυντή.
 14. Υποβάλλει κατ’ έτος προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο αναλυτικό απολογισμό του καλλιτεχνικού έργου του με κατάσταση εσόδων και εξόδων
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής κάθε Θεάτρου για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ο διορισμός του καλλιτεχνικού διευθυντή μπορεί να ανακαλείται και πριν τη λήξη της θητείας του, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του καλλιτεχνικού διευθυντή απορριφθεί από το Δ.Σ. πλήρως αιτιολογημένα με πλειοψηφία 2/3 επί του συνόλου των μελών του. Ειδικά η θητεία του πρώτου καλλιτεχνικού διευθυντή που διορίζεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου είναι τετραετής. Για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του Θεάτρου. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Καταρτίζει το δραματολόγιο κάθε περιόδου. β. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε έργου και κάθε θεατρικής παραστάσεως ή εκδήλωσης γενικά.
Είναι υπεύθυνος για την όλη και εντός του προϋπολογισμού του Θεάτρου προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του Θεάτρου, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών και παρακολουθεί και ελέγχει την εργασία του κάθε κατηγορίας προσωπικού που ασχολείται με το ανέβασμα των έργων και με κάθε γενικά παραγωγή του Θεάτρου
Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεμία από τις οποίες εγκρίνει τις επί μέρους δαπάνες για το ανέβασμα στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισμού τους
Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού προσλαμβάνει με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή συνάπτει συμβάσεις έργου με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό, ειδικούς συνεργάτες, μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης και μετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και μη όρους της απασχόλησης τους και τις αμοιβές τους, συμφωνεί τους όρους και τις αμοιβές της σύμβασης εργασίας κάθε μέλους του καλλιτεχνικού προσωπικού και έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό
Αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει τις διανομές μετά από έγγραφη εισήγηση των σκηνοθετών
Προτείνει στο Δ.Σ σχέδια εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Θεάτρου.
Προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του Θεάτρου, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, ασκεί επιπλέον αρμοδιότητες που του παραχωρεί το Δ.Σ., έχει δικαίωμα έγκρισης λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού, εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόσληψη διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του ¦Θεάτρου.
Εισηγείται προς το Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το διοικητικό προσωπικό, όπως ενδεικτικά το είδος των συμβάσεων με τις οποίες το προσωπικό αυτό θα απασχολείται και τους όρους τους, τη διάρκειά τους και την καταγγελία τους.
Εποπτεύει τη δραματική σχολή του Θεάτρου, έχει την ευθύνη για τα θέματα λειτουργίας και τα θέματα των επί μέρους καλλιτεχνικών στόχων της, προτείνει το διευθυντή της προς το Δ.Σ. και μετά από εισήγηση του διευθυντή προσλαμβάνει τους καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό της και καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται από το Δ.Σ. Με τον κανονισμό λειτουργίας της σχολής ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διεύθυνση και τη διαχείριση της σχολής, τις προϋποθέσεις και τους όρους φοίτησης σε αυτήν και γενικά κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της στα πλαίσια του σκοπού του Θεάτρου.
Υποβάλλει προς έγκριση κατ έτος απολογισμό του έργου του στο Δ.Σ. του Θεάτρου.
14.  
  Ο καλλιτεχνικός διευθυντής ή ο κατά την παρ. 15 του παρόντος άρθρου αναπληρωτής του μετέχει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. χωρίς ψήφο.
15.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζονται στο Θέατρο δύο αναπληρωτές διευθυντές με θητεία που διαρκεί όσο η θητεία του καλλιτεχνικού διευθυντή. Με την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή λήγει αυτοδικαίως και η θητεία των αναπληρωτών χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης απαίτησης από οποιαδήποτε αιτία. Ο ένας αναπληρωτής έχει τα προσόντα της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου και προτείνεται από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον οποίο επικουρεί και αναπληρώνει στα καθήκοντά του των εδαφίων α έως ζ της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου. Ο άλλος αναπληρωτής είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αποδεδειγμένες διοικητικές ικανότητες, προτείνεται για διορισμό από το Δ.Σ. του Θεάτρου και επικουρεί και αναπληρώνει τον καλλιτεχνικό διευθυντή στα υπόλοιπα πλην των αναφερόμενων στα εδάφια α έως ζ καθήκοντά του.
16.  
  Οι αποφάσεις στα θέματα για τα οποία αρμόδιος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου ή οι αναπληρωτές του βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και των κατευθυντήριων γραμμών και της πολιτικής που έχει χαράξει το Δ.Σ. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής κατά τη διάρκεια της θητείας του μπορεί να συνάψει με το Θέατρο δύο συμβάσεις έργου κατ ανώτατο όριο ετησίως. Στην υπογραφή των συμβάσεων αυτών το Θέατρο εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ.
17.  
  Οι αποδοχές του καλλιτεχνικού διευθυντή κάθε Θεάτρου και των αναπληρωτών του, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που χορηγούνται σε αυτούς, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των νόμων 1256/1982, 1505/1984, καθώς και από κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη
18.  
  Οι πόροι των Θεάτρων είναι η ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού, με σχετική πρόβλεψη στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, με την οποία θα εξασφαλίζεται διαρκώς ο ανά τριετία (3ετία) τουλάχιστον προγραμματισμός των δραστηριοτήτων των Θεάτρων, ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, επιχορηγήσεις δημόσιων ή μη φορέων και οργανισμών, έσοδα από τις καλλιτεχνικές τους δραστηριότητες, χορηγίες, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα, καθώς και κάθε είδους κοινωνικοί πόροι. Τα Θέατρα έχουν όλα τα δικονομικά και ουσιαστικά προνόμια του Δημοσίου, που προβλέπονται από το από 26.7/10.8.1944 κ.δ. ή από άλλες διατάξεις και απαλλάσσονται γενικά από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, δασμό, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Οι δωρεές προς τα Θέατρα απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς.
19.  
  Τα Θέατρα υποβάλλουν στον Υπουργό Πολιτισμού, οποτεδήποτε τους ζητηθεί, κάθε στοιχείο προς ενημέρωση για την πορεία των εργασιών και την πραγματοποίηση των σκοπών τους
20.  
  Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού των Θεάτρων, καθώς και τα λοιπά καθήκοντα ελεγκτών ασκούνται από δύο ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές από το Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών μέχρι της ενάρξεως της διαχειριστικής χρήσεως των Θεάτρων. Ο Υπουργός Πολιτισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, ανώτερος δημόσιος υπάλληλος ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός.
22.  
  Στο τέλος κάθε χρήσης, το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται και υποβάλλεται για έγκριση, θεωρημένος στον Υπουργό Πολιτισμού, συνοδευόμενος από έκθεση του Δ.Σ. και από πιστοποιητικό των ελεγκτών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/1920.
23.  
  Τα νομικά πρόσωπα των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου λύονται πάντοτε με νόμο. Σε περίπτωση λύσης ρυθμίζεται με τον ίδιο νόμο και το θέμα της τύχης της περιουσίας τους.
24.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των νομικών προσώπων που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο, θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις, όσον αφορά τα τηρούμενα από αυτά βιβλία και στοιχεία και τις διαδικασίες ελέγχων και λοιπών υποχρεώσεων
Άρθρο 4 "Διοίκηση του Οργανισμού"
1.  
  (α) Ο Οργανισμός διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έξι (6) μέλη. Το αξίωμα του Συμβούλου είναι τιμητικό και άμισθο. (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διορίζεται και, σε περίπτωση κενώσεως θέσεως συμβούλου, συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. (γ) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) ετών από του διορισμού του, παρατείνεται δε μέχρι του διορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα. Η θητεία μέλους Διοικητικού Συμβουλίου που διορίσθηκε σε αντικατάσταση κενωθείσης θέσεως, λήγει το χρόνο που θα έληγε η θητεία εκείνου που αντικαταστάθηκε. (δ) Τρεις (3) Σύμβουλοι διορίζονται υποχρεωτικά κατόπιν προηγούμενης εγγράφου υποδείξεως του Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ προς τον Υπουργό Πολιτισμού. Ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου το Σωματείο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ πρέπει να υποδείξει τα πρόσωπα προς κάλυψη των άνω θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ παραλείψει την υπόδειξη αυτή, θεωρείται ότι προτείνει τα ήδη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου από εκείνους που υπέδειξε ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ο Υπουργός Πολιτισμού υποχρεούται να ζητήσει από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ την υπόδειξη του αντικαταστάτη του. Εάν ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ αρνηθεί την υπόδειξη, ο Υπουργός συμπληρώνει το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πίνακα των μελών του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
2.  
  Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία καθενός από τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των ομολόγων, μετοχών ή μεριδίων μετοχών εταιριών και γενικά αξιογράφων που τυχόν αυτά κατέχουν, περιέρχονται στο αντίστοιχο νομικό πρόσωπο που συνιστάται με τον παρόντα νόμο ως καθολικός διάδοχος, χωρίς καμία ειδικότερη διαδικασία ή διατύπωση και φορολογική ή άλλη επιβάρυνση. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ανατίθεται σε ορκωτούς εκτιμητές η απογραφή και η εκτίμηση των περιουσιών των καταργούμενων νομικών προσώπων. Οι ορκωτοί εκτιμητές υποβάλλουν την έκθεσή τους στον Υπουργό Πολιτισμού. Όσον αφορά εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, που περιλαμβάνονται στην περιουσία των καταργούμενων νομικών προσώπων, ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας καταχωρεί σημείωση της παρούσας διάταξης στα οικεία βιβλία μεταγραφών. Το περιεχόμενο διαθηκών ή δωρεών από τις οποίες αντλούν δικαιώματα τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα διατηρείται όπως έχει. Οι εκκρεμείς δίκες των καταργούμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από το αντίστοιχο νομικό πρόσωπο που συνιστάται με τον παρόντα νόμο.
3.  
 1. Το μόνιμο προσωπικό των καταργούμενων νομικών προσώπων και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης ή μεταφοράς, μεταφέρεται προσωρινά με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Υπουργείο Πολιτισμού σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας που συνιστώνται με τη μεταφορά.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, το προσωπικό αυτό διατίθεται στο οικείο Θέατρο από το οποίο προέρχεται προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του.
 3. Όσοι κατέχουν θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων που καταργούνται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, που προβλέπεται από την επόμενη παράγραφο, αν επιθυμούν τη μεταφορά τους στο Θέατρο που συνιστάται με τον παρόντα νόμο και αντιστοιχεί στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο από το οποίο προέρχεται η θέση που κατείχαν.
 4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Θεάτρου.
 5. Με τον εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου για κάθε Θέατρο προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Θεάτρου, όπως η διάρθρωση των υπηρεσιών, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων και η λειτουργία της υπηρεσίας γενικά, οι διακρίσεις του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, η διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισής τους.
 6. δ) Με απόφαση των Δ.Σ. των συνιστωμένων με τον παρόντα νόμο προσώπων, ορίζεται το προσωπικό του στοιχείου α της παρούσας παραγράφου που μετατάσσεται σε θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας στο Θέατρο που συνιστάται με τον παρόντα νόμο και αντιστοιχεί στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο από το οποίο προέρχεται η θέση του και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 7. ε) Το προσωπικό του στοιχείου ά τηςπαρούσας παραγράφου, που πλεονάζει και δεν μετατάσσεται στα συνιστώμενα με τον παρόντα νόμο Θέατρα, μετατάσσεται ή μεταφέρεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από αίτηση τους, σε θέση μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχου κλάδου, βαθμού και ειδικότητας κατά προτεραιότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα που έχουν την ίδια έδρα με αυτή των νομικών προσώπων που καταργούνται και από τα οποία προέρχεται η θέση.
 8. Αν δεν υφίσταται θέση ίδιου ή συναφούς κλάδου ή ειδικότητας, η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε άλλο υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ.ή, εφόσον οι εργαζόμενοι το επιθυμούν, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα που έχει την ίδια έδρα με αυτή των νομικών προσώπων που καταργούνται και από τα οποία προέρχεται η θέση, εκτός αν με δήλωσή τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώσουν ότι επιθυμούν μετάταξη ή μεταφορά σε υπηρεσία ή οργανισμό που εδρεύει αλλού.
 9. Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε κενές θέσεις του ίδιου κλάδου και ειδικότητας.
 10. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στον ίδιο κλάδο και ειδικότητα, η μετάταξη γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης και καταργούνται αυτοδίκαιαμε τηνμε οποιονδήπτοε τρόπο αποχώρηση του μετατασσόμενου προσωπικού.
 11. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει στο Υπουργείο ή στο νομικό πρόσωπο, στο οποίο γίνεται η μετάταξη ο κλάδος και η ειδικότητα του μεταφερόμενου προσωπικού, τότε με τη μετάταξη γίνεται ένταξη σε συγγενή, κατά το δυνατόν, κλάδο και ειδικότητα σε κενές θέσεις και αν δεν υπάρχουν τέτοιες σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης και καταργούνται αυτοδίκαια με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μετατασσόμενου προσωπικού.
 12. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξης ή μεταφοράς σε άλλη υπηρεσία ή οργανισμό, η υπηρεσιακή και μισθολογική θέση και εξέλιξη του μετατασσόμενου προσωπικού, καθώς και τα λοιπά εκκρεμή υπηρεσιακά του θέματα ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις που ίσχυαν για το προσωπικό αυτό, πριν την κατάργηση των νομικών προσώπων από τα οποία προέρχεται.
 13. Κατά το διάστημα αυτό οι κάθε είδους αποδοχές του μετατασσόμενου προσωπικού και οι συναφείς ασφαλιστικές υποχρεώσεις βαρύνουν το Υπουργείο Πολιτισμού.
 14. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την μετάταξη, καθώς και μετά από αυτήν, το προσωπικό των καταργούμενων νομικών προσώπων δεν χάνει κανένα μισθολογικό, ασφαλιστικό ή άλλο δικαίωμα, συνεχίζει εφόσον επιθυμεί με την ίδια σχέση και τους ίδιους όρους την ασφάλιση στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους ίδιους κλάδους σύνταξης, νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και πρόνοιας.
 15. Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν στην υπηρεσία ή οργανισμό στα οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη ή μεταφορά τους, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν τον επιθυμητό κλάδο ασφάλισης.
 16. Ειδικά, όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενων Θεάτρων, εξακολουθούν και μετά την προσωρινή και οριστική μεταφορά τους στις νέες υπηρεσίες να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 966/1979, όπως κάθε φορά ισχύει.
 17. Στο παραπάνω προσωπικό, εφόσον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του ν. 966/1979, καταβάλλεται κατά την αποχώρησή του από τα Θέατρα, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο ή τις άλλες υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσεται, αποζημίωση που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που έχει διανυθεί στα καταργούμενα με τον παρόντα νόμο νομικά πρόσωπα, την προσωρινή υπηρεσία στο Υπουργείο Πολιτισμού ή άλλο υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και την υπηρεσία στη θέση που οριστικά μετατάσσεται μέχρι την αποχώρηση του.
 18. Οι επαναπροσλαμβανόμενοι, σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), στα Θέατρα που καταργούνται με το νόμο αυτόν, των οποίων η επαναπρόσληψη ή επαναφορά γίνεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, επανέρχονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου αυτής.
 19. Μετά από εισήγηση των αρμόδιων οργάνων των συνιστώμενων με τον παρόντα νόμο προσώπων, είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η απόσπαση σε αυτά υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, εφόσον το επιθυμούν, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών.
 20. Η απόσπαση μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση.
 21. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες.
 22. Το επίδομα, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α), καταβάλλεται και στους αποσπασμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, εφόσον καταλαμβάνουν ανάλογη θέση.
 23. Η μισθοδοσία και οι λοιπές υποχρεώσεις συνεχίζουν να βαρύνουν την υπηρεσία από την οποία γίνεται η απόσπαση.
 24. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία των συνιστώμενων με τα άρθρα 1 και 2 νομικών προσώπων ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
4.  
  Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου του προσωπικού των νομικών προσώπων, που καταργούνται με την παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, παύουν να ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 1995. Στο προσωπικό του οποίου οι συμβάσεις δεν ανανεώνονται καταβάλλεται αποζημίωση υπολογιζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 966/1979 (ΦΕΚ 210 Α), όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 5
1.  
  Οι μετοχές της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΡΕΞ Α.Ε.- Θεατρικοί Κινηματογραφικοί Εμπορικοί Επιχειρήσεις, της οποίας αποκλειστικός μέτοχος είναι το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Εθνικό Θέατρο, που καταργείται με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, περιέρχονται στο νομικό πρόσωπο που συνιστάται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου. Η περιέλευση αυτή συντελείται αυτοδίκαια και χωρίς καμία διαδικασία ή διατύπωση και φορολογική ή άλλη επιβάρυνση. Το Δ.Σ. του νομικού προσώπου, που συνιστάται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, σε ειδική συνεδρίαση αποφασίζει για την περαιτέρω πορεία της εκκαθάρισης, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε απολύτως αναγκαίο χρόνο. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, η περιουσία της εταιρίας που απομένει περιέρχεται στο νομικό πρόσωπο, που συνιστάται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, χωρίς καμία διαδικασία ή διατύπωση και φορολογική ή άλλη επιβάρυνση. Όσον αφορά εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που περιλαμβάνονται στην περιουσία της παραπάνω εταιρίας, ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας καταχωρεί σημείωση της παρούσας διάταξης στα οικεία βιβλία μεταγραφών.
Άρθρο 6
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και στη συνέχεια αναφέρεται ως Ορχήστρα. Η Ορχήστρα δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα, ούτε στις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού, ούτε στις διατάξεις για τις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και ειδικότερα από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2.  
  Η Ορχήστρα αποτελεί κοινωφελές νομικό πρόσωπο και έχει ως σκοπό τη διάδοση, προβολή, ανάπτυξη και καλλιέργεια κάθε μορφής ελληνικής μουσικής. Στο σκοπό περιλαμβάνονται ιδίως:.
 1. η μελέτη, έρευνα και διάδοση της λαϊκής, δημοτικής, βυζαντινής και σύγχρονης ελληνικής μουσικής,
 2. η διοργάνωση μουσικών, μουσικοχορευτικών και μουσικοθεατρικών παραστάσεων,
 3. η ίδρυση και λειτουργία μουσικών συνόλων,
 4. η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ελληνικής μουσικής, καθώς και η διοργάνωση σεμιναρίων,
 5. η ίδρυση και λειτουργία αρχείου ελληνικής μουσικής, στ. η εγγραφή έργων ελληνικής μουσικής σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας,.
 6. η συνεργασία και σύμπραξη με άλλους καλλιτεχνικούς φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και καλλιτεχνικών φορέων του εξωτερικού, στην παραγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 7. Στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών η Ορχήστρα μπορεί να διοργανώνει και κάθε είδους εκδηλώσεις σχετικές με την εθνική μουσική άλλων χωρών.
3.  
  Πόροι της Ορχήστρας είναι:
 1. ετήσια επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού,
 2. έσοδα προερχόμενα από μουσικές εκδηλώσεις και παραγωγές,
 3. εισφορές, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή, ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς,
 4. έσοδα από επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων,
 5. έσοδα από εκμετάλλευση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων
4.  
  Η Ορχήστρα απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου, που προβλέπονται στο κ.δ. 26.7/10.8.1944 και απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος και κάθε φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εισφορά υπέρ τρίτου, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Οι συμβάσεις δωρεών, οι προς την Ορχήστρα επιχορηγήσεις, χορηγίες, επιδοτήσεις, χρηματικές παροχές, κληρονομιές, κληροδοσίες οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού ή του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του οργάνου, που εκπροσωπεί το οικείο Ν.Π.Δ.Δ., επιτρέπεται η παραχώρηση υπέρ της Ορχήστρας δωρεάν ή με αντάλλαγμα της χρήσεως κτιρίου του Δημοσίου ή δήμου ή κοινότητας ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. για τη στέγαση της.
5.  
  Τα όργανα διοίκησης της Ορχήστρας είναι το διοικητικό συμβούλιο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής και ο διοικητικός διευθυντής
6.  
  Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου και μπορεί να ανανεώνεται. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης από μέλος της θητείας του ο Υπουργός Πολιτισμού διορίζει αντικαταστάτη, ο οποίος διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί την Ορχήστρα δικαστικά και εξώδικα. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) συνεχών μηνών εκπίπτει και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνουν μέρος χωρίς δικαίωμα ψήφου ο καλλιτεχνικός διευθυντής και ο διοικητικός διευθυντής της Ορχήστρας. Η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα παρέκκλισης από κάθε σχετική, γενική ή ειδική διάταξη. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ορχήστρας.
7.  
  Ο καλλιτεχνικός διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου διευθυντή και μπορεί να ανανεώνεται. Στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή διορίζεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει σημαντική καλλιτεχνική παρουσία στο χώρο της ελληνικής μουσικής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αποδοχές του καλλιτεχνικού διευθυντή, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική, γενική ή ειδική, διάταξη. Οι αρμοδιότητες του καλλιτεχνικού διευθυντή καθορίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας της Ορχήστρας που καταρτίζεται κατά τις διατάξεις της παρ. 11 του παρόντος άρθρου.
8.  
  Ο διοικητικός διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Ορχήστρας για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι αποδοχές του και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν. Στη θέση του διοικητικού διευθυντή ορίζεται πρόσωπο με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οργάνωσης συναυλιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
9.  
  Το προσωπικό της Ορχήστρας διακρίνεται σε καλλιτεχνικό και διοικητικό οικονομικό. Το καλλιτεχνικό προσωπικό της Ορχήστρας προσλαμβάνεται με απόφαση του καλλιτεχνικού διευθυντή και απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου αποκλειστικής απασχόλησης ή σύμβαση έργου. Για τις ανάγκες κάθε καλλιτεχνικής εκδήλωσης της Ορχήστρας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μπορεί να αναθέτει τις σχετικές εργασίες σε φυσικό πρόσωπο ή φορέα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Για την αντιμετώπιση έκτακτων ή περιστασιακών αναγκών συγκεκριμένης μουσικής εκδηλώσεως επιτρέπεται η επιπλέον πρόσληψη. καλλιτεχνών με συμβάσεις έργου που λήγουν αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης για την οποία έγινε η πρόσληψη. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να αποσπώνται στην Ορχήστρα, εφόσον το επιθυμούν, υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών. Η απόσπαση μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες. Το επίδομα, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α). καταβάλλεται και στους αποσπασμένους στην Ορχήστρα υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, εφόσον καταλαμβάνουν ανάλογη θέση. Για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου και του διοικητικού διευθυντή συνιστώνται τρεις (3) θέσεις διοικητικού οικονομικού προσωπικού, οι οποίες πληρούνται με επιλογή και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις για τις προσλήψεις προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
10.  
  Με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία γίνεται ο διορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ορχήστρας, ορίζεται τριμελής εξελεγκτική επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ο πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής. Η εξελεγκτική επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ορχήστρας. Η θητεία των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Η ενημέρωση της επιτροπής γίνεται από μέλος του διοικητικού συμβουλίου το οποίο ορίζεται από αυτό σε ειδική συνεδρίαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η αμοιβή των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτά με δυνατότητα παρέκκλισης από κάθε σχετική, γενική ή ειδική, διάταξη.
11.  
  Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μετά από σύμφωνη γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή καταρτίζεται ο κανονισμός λειτουργίας της Ορχήστρας, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τις θέσεις του προσωπικού, την οργάνωση και τη λειτουργία της Ορχήστρας, τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, τη διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων και τους τρόπους διαχείρισης τους. Με την κοινή απόφαση που εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της Ορχήστρας καθορίζεται και ο ανώτατος αριθμός των προσώπων που μπορούν να προσλαμβάνονται. Μέχρι την έκδοση του κανονισμού λειτουργίας και για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων οι κανόνες λειτουργίας της Ορχήστρας καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.
12.  
  Η Ορχήστρα διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών της με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται και τα θέματα της εκκαθαρίσεως της Ορχήστρας, η περιουσία της οποίας περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Άρθρο 7 "1 Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία Ορχήστρα των Χρωμάτων, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Η Ορχήστρα των Χρωμάτων δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα ούτε στις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού ούτε στις [...]"
1.  
  Πόροι του Οργανισμού είναι: (α) Τα έσοδα από τις μουσικές εκδηλώσεις της Ορχήστρας. (β) Τα έσοδα από τις ηχογραφήσεις ή την παραχώρηση δικαιωμάτων αναπαραγωγής ερμηνειών της Ορχήστρας. (γ) Οι χορηγίες προς τον Οργανισμό. (δ) Τυχόν κληρονομίες, κληροδοσίες ή δωρεές στον Οργανισμό και (ε) Επιχορηγήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, με σχετική πρόβλεψη στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού με τις οποίες θα εξασφαλίζεται διαρκώς ο ανά τριετία (3ετία) τουλάχιστον προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της Ορχήστρας.
2.  
  Η Ορχήστρα των Χρωμάτων αποτελεί κοινωφελές νομικό πρόσωπο και έχει ως σκοπό τη σύμφωνα με το πνεύμα του ιδρυτή της ομώνυμης ορχήστρας Μάνου Χατζιδάκι καλλιέργεια και προβολή της μουσικής, πέρα από τα συμβατικά όρια της συμφωνικής μουσικής. Στο σκοπό αυτόν περιλαμβάνονται ιδίως:.
 1. η διάδοση έργων ελληνικής μουσικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
 2. η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων ξένων συνθετών του εικοστού αιώνα,
 3. η πραγματοποίηση ηχογραφήσεων και μαγνητοσκοπήσεων εκτέλεσης μουσικών έργων, καθώς και των μουσικών εκδηλώσεων της,
 4. η πιστή ερμηνεία και εκτέλεση των έργων του ιδρυτή της Ορχήστρας των Χρωμάτων Μάνου Χατζιδάκι,
 5. η διάσωση και η αξιοποίηση του μουσικού έργου του Μάνου Χατζιδάκι
3.  
  Πόροι της Ορχήστρας των Χρωμάτων είναι: α. τα έσοδα από τις μουσικές εκδηλώσεις της,.
 1. οι χορηγίες, εισφορές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή δωρεές,
 2. τα έσοδα από επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων,
 3. τα έσοδα από τις ηχογραφήσεις, παραχωρήσεις τηλεοπτικών δικαιωμάτων και γενικά δικαιωμάτων αναπαραγωγής ερμηνειών της,
 4. επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών καθώς και για τον ετήσιο προϋπολογισμό των δραστηριοτήτων της
4.  
  Η Ορχήστρα των Χρωμάτων απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου, που προβλέπονται στο κ.δ. 26.7./10.8.1944 και απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος και κάθε φόρο, άμεσο ή έμμεσο εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εισφορά υπέρ τρίτου, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Οι συμβάσεις δωρεών, οι προς την Ορχήστρα των Χρωμάτων επιχορηγήσεις, χορηγίες, επιδοτήσεις, χρηματικές παροχές, κληρονομιές, κληροδοσίες οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού ή του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του οργάνου, που εκπροσωπεί το οικείο Ν.Π.Δ.Δ., επιτρέπεται η παραχώρηση υπέρ της Ορχήστρας των Χρωμάτων δωρεάν ή με αντάλλαγμα της χρήσεως κτιρίου του Δημοσίου ή δήμου ή κοινότητας ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. για τη στέγαση της.
5.  
  Τα όργανα διοίκησης της Ορχήστρας των Χρωμάτων είναι το διοικητικό συμβούλιο και ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μετά από εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή προσλαμβάνεται στην ορχήστρα αρχιμουσικός με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αποδοχές του, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν.
6.  
  Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι το διορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου και μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπεί την Ορχήστρα των Χρωμάτων δικαστικά και εξώδικα. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης από μέλος της θητείας του, ο Υπουργός Πολιτισμού διορίζει αντικαταστάτη, ο οποίος διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον αντιπρόεδρο, που αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, το γραμματέα και τον ταμία. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τέσσερα μέλη του. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνοντα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) συνεχών μηνών εκπίπτει και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα παρέκκλισης από κάθε σχετική, γενική ή ειδική διάταξη. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνει μέρος χωρίς δικαίωμα ψήφου ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ορχήστρας των Χρωμάτων.
7.  
  Ο καλλιτεχνικός διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου και μπορεί να ανανεώνεται. Στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή ορίζεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει σημαντική καλλιτεχνική παρουσία στο χώρο της μουσικής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αποδοχές του καλλιτεχνικού διευθυντή, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική, γενική ή ειδική, διάταξη. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη κατάρτιση του ρεπερτορίου και την επιλογή των μουσικών παραστάσεων και εμφανίσεων της Ορχήστρας των Χρωμάτων, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού κάθε μουσικής παράστασης ή εκδήλωσης, καθώς και για την πρόσληψη με οποιαδήποτε νομική μορφή του καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας των Χρωμάτων στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της, όπως ειδικότερα καθορίζεται με τον κανονισμό λειτουργίας που εκδίδεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.
8.  
  Το προσωπικό της Ορχήστρας των Χρωμάτων διακρίνεται σε διοικητικό και καλλιτεχνικό
 1. το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από επτά (7) κατά ανώτατο όριο πρόσωπα που προσλαμβάνονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ορχήστρας των Χρωμάτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου
 2. Το καλλιτεχνικό προσωπικό της Ορχήστρας των Χρωμάτων αποτελείται από σαράντα (40) κατά ανώτατο όριο μουσικούς που προσλαμβάνονται με απόφαση του καλλιτεχνικού διευθυντή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου.
 3. Για την αντιμετώπιση έκτακτων ή περιστασιακών αναγκών συγκεκριμένης μουσικής εκδήλωσης επιτρέπεται η πρόσληψη καθ υπέρβαση του πιο πάνω ανώτατου ορίου καλλιτεχνών με συμβάσεις έργου που λήγουν αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης για την οποία έγινε η πρόσληψη.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να αποσπώνται στην Ορχήστρα των Χρωμάτων υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, εφόσον το επιθυμούν, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών.
 5. Η απόσπαση μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση.
 6. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες.
 7. Το επίδομα, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του ν. 2021/1992, καταβάλλεται και στους αποσπασμένους στην Ορχήστρα των Χρωμάτων υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, εφόσον καταλαμβάνουν ανάλογη θέση.
9.  
  Τα έσοδα από τις δραστηριότητες της Ορχήστρας των Χρωμάτων διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών της. Η διαχείριση της περιουσίας της Ορχήστρας των Χρωμάτων γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό, απολογισμό εσόδων και εξόδων και ισολογισμό που καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της Ορχήστρας των Χρωμάτων και υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού.
10.  
  Με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία γίνεται ο διορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ορχήστρας των Χρωμάτων, ορίζεται τριμελής εξελεγκτική επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ο πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής. Η εξελεγκτική επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Η θητεία των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Η ενημέρωση της εξελεγκτικής επιτροπής γίνεται από μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από αυτό σε ειδική συνεδρίαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η αμοιβή των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής με δυνατότητα παρέκκλισης από κάθε σχετική, γενική ή ειδική, διάταξη.
11.  
  Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο κανονισμός λειτουργίας της Ορχήστρας των Χρωμάτων, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τις θέσεις του προσωπικού, την οργάνωση και τη λειτουργία της Ορχήστρας των Χρωμάτων, τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, τη διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων και τους τρόπους διαχείρισης τους. Μέχρι την έκδοση του κανονισμού λειτουργίας και για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων οι κανόνες λειτουργίας της Ορχήστρας των Χρωμάτων ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.
12.  
  Η Ορχήστρα των Χρωμάτων διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών της με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα θέματα της εκκαθαρίσεως, καθώς και της τύχης της περιουσίας της.
Άρθρο 8 "Κύρωση Σύμβασης"
1.  
  Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 29.7.1994 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του σωματείου με την επωνυμία Σύλλογος οι φίλοι της Μουσικής, η οποία έχει ως ακολούθως: ΑΡΙΘΜΟΣ 25736 ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Στην Αθήνα σήμερα, την εικοστή ενάτη (29η) του μηνός Ιουλίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα (1994), ημέρα Παρασκευή και στα Γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Βασιλίσσης Σοφίας και Π. Κόκαλη 1), όπου ήρθα, μετά από σχετική πρόσκληση, για την υπογραφή του συμβολαίου μου τούτου, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΠΑ-ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, που εδρεύω στην Αθήνα και στην οδό Ηρακλείτου αριθμός 5, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: (Α) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ή ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ, γιος του Στέργιου και της Κωνσταντίνος, Μουσικοσυνθέτης - Υπουργός Πολιτισμού, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαίας, το έτος 1947 κατοικεί στην Αθήνα (οδός Μητσαίων, αριθμός 18) και είναι κάτοικος του με αριθμό Ι 030.873/1992 Ελληνικού Διαβατηρίου, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση ενεργεί ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, με την ιδιότητα του ως Υπουργού Πολιτισμού και (Β) ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, γιος του Δημητρίου και της Έλσας, εκδότης εφημερίδων, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1934, κατοικεί στην Αθήνα (οδός Χρήστου Λαδά αριθμός 3) κάτοχος του με τον αριθμό Μ 154.944/1984 Δελτίου Ταυτότητας του Γ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών ελληνικής ιθαγενείας, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και νομίμου εκπροσώπου του Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Βασιλίσσης Σοφίας και Π. Κόκκαλη αριθμός 1) και έχει εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του συμβολαίου τούτου, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, η οποία έχει ληφθεί κατά τη συνεδρίαση του της 12ης Ιουλίου 1994, όπως προκύπτει από το εδώ προσαρτώμενο πρακτικό, με τον αριθμό 199. Το διοικητικό συμβούλιο που διοικεί σήμερα το σωματείο αυτό έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του τη 10η Νοεμβρίου 1993 και έχει συγκροτηθεί σε σώμα την ίδια ημερομηνία (10 Νοεμβρίου 1993). Τα σχετικά πρακτικά (Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου) προσαρτώνται εδώ νόμιμα υπογεγραμμένα. Οι εμφανιζόμενοι με την ιδιότητα με την οποία παρίστανται καθένας δηλώνουν τα εξής: Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ιδρύθηκε το έτος 1953. Το καταστατικό του (το οποίο προσαρτάται εδώ σε επικυρωμένο αντίγραφο), εγκρίθηκε με την με αριθμό 12.668/ 27ης Νοεμβρίου 1953 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο νέο Μητρώο Σωματείων του Δικαστηρίου αυτού την 30ή Ιουνίου 1972, με αύξοντα αριθμό 2.051. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ είναι εκ των ιδρυτών του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, που συστήθηκε με την με αριθμό 7.431/27ης Ιουλίου 1981 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κίμωνα Χλαμπανίδη, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981. Στα πλαίσια εκτέλεσης των σκοπών του, ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ υπέγραψε με την ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑΤΑ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης σύμβαση για τη δημιουργία και οργάνωση ορχήστρας δωματίου με την επωνυμία Η ΚΑΜΕΡΑΤΑ -ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ και για τις διεθνείς εκδηλώσεις LΑ CΑΜΕRΑΤΑ - FRΙΕΝDS ΟF ΜUSΙC ΟRCΗΕSΤRΑ. Τον τίτλο αυτό ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ κατοχύρωσε στην επωνυμία του ως σήμα, με την με αριθμό 114.169/22ας Ιανουαρίου 1992 δήλωση του στο Υπουργείο Εμπορίου (Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας). Η ως άνω σύμβαση διαρκείας τριών (3) ετών λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 1994. Με δεδομένη την επιτυχή πορεία και δραστηριότητα της ορχήστρας αυτής, αλλά και μετά τη διαπίστωση ότι η παραπέρα ανάπτυξη της με στόχο την ουσιαστικότερη προσφορά της στην πολιτιστική ανάπτυξη, εκπαίδευση και καλλιέργεια των πολιτών αλλά και την προβολή της μουσικής δραστηριότητας της χώρας διεθνώς, τα μέρη συμφώνησαν να συνεργασθούν για την παραπέρα οργάνωση και ανάπτυξη της ορχήστρας αυτής και την υπαγωγή της σε νέο φορέα αυξημένου κύρους, με τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου. Έτσι οι συμβαλλόμενοι, με την ιδιότητα, με την οποία παρίσταται καθένας, αποβλέποντας στη συνέχιση και επέκταση των δραστηριοτήτων της ορχήστρας, αλλά και στη βελτίωση του σχήματος και των υπηρεσιών της, συμφωνούν τα εξής:.
Άρθρο 9 "Βιβλία και στοιχεία"
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. (α) Βιβλίο Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. (β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου. (γ) Βιβλίο Λογιστικής παρακολούθησης στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη όλα τα έσοδα και έξοδα του Οργανισμού που πραγματοποιούνται σε κάθε χρήση. (δ) Βιβλίο χορηγιών και οικονομικών. (ε) Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από τον Πρόεδρο. (στ) Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που ορίζει ο νόμος ή που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του Οργανισμού και της εκτέλεσης των σκοπών του.
2.  
  Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου αποτελεί κοινωφελές νομικό πρόσωπο και έχει ως σκοπό τον καθορισμό, το σχεδιασμό και την εφαρμογή εθνικής πολιτικής για την προώθηση του βιβλίου ως μορφωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού μέσου. Στο σκοπό αυτόν περιλαμβάνονται ιδίως:.
 1. η διεξαγωγή ερευνών και στατιστικών μελετών αναφορικά με τις συνθήκες παραγωγής του βιβλίου και διάθεσης του στο κοινό, καθώς και την αναγνωστική συμπεριφορά του κοινού,
 2. η έκδοση έντυπων και μη στατιστικών δεδομένων βιβλιολογικού ενδιαφέροντος,
 3. η μελέτη της ελληνικής εκδοτικής ιστορίας και η ίδρυση μουσείου τυπογραφίας,
 4. η δημιουργία και οργάνωση βιβλιοθήκης βιβλιολογικού χαρακτήρα και η δημιουργία ηλεκτρονικού δικτύου σύνδεσης με την Εθνική Βιβλιοθήκη, τις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, πληροφοριακά δίκτυα με αντίστοιχο υλικό, εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία,
 5. η δημιουργία οπτικοακουστικού αρχείου λογοτεχνών, για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση του έντυπου και ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού υλικού που υπάρχει ήδη και είναι διάσπαρτο, καθώς και νέου υλικού, με σκοπό τη δημιουργία τράπεζας οπτικοακουστικού υλικού Ελλήνων λογοτεχνών,
 6. η δημιουργία εργαστηρίου και η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα επαγγέλματα του βιβλίου, η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων μετάφρασης, καθώς και η δημιουργία κέντρου μετάφρασης για την υποστήριξη του έργου Ελλήνων και ξένων μεταφραστών σε συνεργασία με μεταφραστικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων,
 7. η ανάπτυξη σχέσεων με χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τρίτες χώρες για τη συνεργασία σε θέματα βιβλίου και την ενεργό συμμετοχή της χώρας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών,
 8. η προώθηση διαρθρωτικών μέτρων υποστήριξης της πρωτογενούς ελληνικής παραγωγής βιβλίων, καθώς και η υποστήριξη των συντελεστών της,
 9. η προβολή του ελληνικού βιβλίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και
 10. η παροχή πληροφόρησης, συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης προς το κοινό, καθώς και η ενίσχυση κάθε πολιτιστικής δραστηριότητας που συμβάλλει στη διάδοση του βιβλίου
3.  
  Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου επιχορηγείται με ποσοστό είκοσι τοις εκατό 20% που υπολογίζεται επί της αμοιβής που εισπράττεται από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για λογαριασμό των πνευματικών δημιουργών και των εκδοτών από την παραγωγή, εισαγωγή ή πώληση φωτοτυπικών μηχανημάτων, χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες και ηλεκτρονικών υπολογιστών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α). Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου επιχορηγείται επίσης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Κατά τα άλλα οι πόροι του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου συνίστανται σε έσοδα προερχόμενα από εκδηλώσεις και παραγωγές, από επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων, από εκμετάλλευση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σε εισφορές, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή, ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς.
4.  
  Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου που προβλέπονται στο κ.δ. 26.7./10.8.1944 και απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος και κάθε φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Οι συμβάσεις δωρεών, οι προς το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου επιχορηγήσεις, χορηγίες, επιδοτήσεις, χρηματικές παροχές, κληρονομιές και κληροδοσίες οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού ή του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του οργάνου που εκπροσωπεί το οικείο Ν.Π.Δ.Δ., επιτρέπεται η παραχώρηση στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου δωρεάν ή με αντάλλαγμα της χρήσεως κτιρίου του Δημοσίου ή δήμου ή κοινότητας ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. για τη στέγαση του.
5.  
  Όργανα διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου είναι το διοικητικό συμβούλιο, που παρακάτω αναφέρεται ως Δ.Σ. και ο διευθυντής.
6.  
  Το Δ. Σ. του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου αποτελείται από εννέα μέλη και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου και μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος που εκπροσωπεί το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου δικαστικά και εξώδικα, ο αντιπρόεδρος που αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται και ο γραμματέας του Δ.Σ. Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται:.
 1. ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού,
 2. από ένας εκπρόσωπος των πιο αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων των συγγραφέων, μεταφραστών, βιβλιοθηκάριων, βιβλιοπωλών και εκδοτών που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές.
 3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι πιο πάνω φορείς αρνούνται ή παρά την πάροδο εύλογου χρόνου παραλείπουν να υποδείξουν εκπροσώπους τους για διορισμό, ο Υπουργός Πολιτισμού προβαίνει στη συμπλήρωση της σύνθεσης του Δ.Σ. κατά την κρίση του.
 4. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης από μέλος της θητείας του ο Υπουργός Πολιτισμού διορίζει αντικαταστάτη, ο οποίος διανύει το υπόλοιπο της θητείας.
 5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα μέλη.
 6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 7. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 8. Η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μέλων του Δ.Σ. ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική, γενική ή ειδική διάταξη.
 9. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.
7.  
 1. Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου και μπορεί να ανανεώνεται.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ορίζονται και οι αποδοχές του, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν.
 3. Ο διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι, ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με επαρκή ενασχόληση και εμπειρία σε θέματα βιβλίου.
 4. Ο διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τέσσερις ειδικούς συμβούλους πτυχιούχους τμήματος Νομικής ή Οικονομικών Επιστημών ή Κοινωνιολογίας ή Πληροφορικής, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή εμπειρία και ενασχόληση σε θέματα βιβλίου.
 5. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται και προσλαμβάνονται από το διεθυντή, ο οποίος επιλέγει και τη νομική μορφή απασχόλησης τους ανάλογα με τις ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.
 6. Το ύψος των αμοιβών τους, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτούς, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.
 7. Ο διευθυντής συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
8.  
  Με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία γίνεται ο διορισμός των μελών του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, ορίζεται τριμελής εξελεγκτική επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέας και μπορεί να ανανεώνεται. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ορκωτός ελεγκτής. Η εξελεγκτική επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Η ενημέρωση της επιτροπής γίνεται από μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται από αυτό σε ειδική συνεδρίαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η αμοιβή των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτά με δυνατότητα παρέκκλισης από κάθε σχετική, γενική ή ειδική, διάταξη.
9.  
  Το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου προσλαμβάνεται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και εισήγηση του διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου μπορεί να αποσπώνται στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, εφόσον το επιθυμούν, υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών. Η απόσπαση μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση και ο χρόνος της θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες. Το επίδομα, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του ν. 2021/1992, καταβάλλεται και στους αποσπασμένους στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, εφόσον καταλαμβάνουν ανάλογη θέση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, επιτρέπεται η καταβολή στους αποσπασμένους στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού πρόσθετων αμοιβών, το ύψος των οποίων είναι ανάλογο με τις ειδικές γνώσεις, εμπειρία και το αντικείμενο του έργου που τους ανατίθεται, με δυνατότητα παρέκκλισης από κάθε σχετική, γενική ή ειδική, διάταξη. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.
10.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Με τον κανονισμό λειτουργίας καθορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισης τους και ρυθμίζεται γενικά κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Έως την έκδοση του κανονισμού λειτουργίας και για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου λειτουργεί με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.
11.  
  Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών του με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα θέματα της εκκαθαρίσεως του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, η περιουσία του οποίου περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Άρθρο 11 "Οικονομική διαχείριση"
1.  
  (α) Η οικονομική διαχείριση του Οργανισμού είναι ενιαία και περιλαμβάνει ετήσια περίοδο η οποία αρχίζει την 1η Ιουλίου του κάθε χρόνου και λήγει την 30ή Ιουνίου του επομένου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κυρωτικού της συμβάσεως αυτής νόμου και μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. (β) Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό εσόδων και εξόδων και τον ισολογισμό, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή.
2.  
  Η διοίκηση και η διαχείριση της Ε.Λ.Σ. ασκείται από το Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τρεις συμβούλους. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ένα μέλος του Δ.Σ. προτείνεται από τους μουσικούς της ορχήστρας της Ε.Λ.Σ. Το σωματείο με την επωνυμία Ένωση Ελλήνων Μουσουργών υποδεικνύει τρία πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και εξαιρετικώς προβεβλημένα στον επαγγελματικό τους χώρο για τη θέση ενός μέλους και ο Υπουργός επιλέγει ένα από τους προτεινόμενους. Τα υπόλοιπα τρία μέλη είναι προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό και πνευματικό χώρο ή νομικοί ή οικονομολόγοι. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συμπληρώνεται η σύνθεση του Δ.Σ. όταν μέλος εκπέσει ή αποχωρήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο χάσει την ιδιότητα πριν από τη λήξη της θητείας του. Αν το μέλος του Δ.Σ. που έχασε πρόωρα την ιδιότητα αυτή είχε υποδειχθεί από τους μουσικούς της ορχήστρας ή την Ενωση Ελλήνων Μουσουργών, για τη συμπλήρωση της σύνθεσης ακολουθείται η ίδια διαδικασία υπόδειξης από τον οικείο φορέα. Σε περίπτωση που οι πιο πάνω φορείς αρνούνται ή παραλείπουν παρά την πάροδο εύλογου χρόνου να υποδείξουν πρόσωπα για διορισμό, ο Υπουργός Πολιτισμού προχωρεί στη συμπλήρωση της σύνθεσης του Δ.Σ. κατά την κρίση του.
3.  
  Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Ειδικά η θητεία του πρώτου Δ.Σ. είναι τετραετής. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
4.  
  Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 1256/1982 και 1505/1984.
5.  
  Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τη Ε.Λ.Σ. δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει των συνεδριάσεων του, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματα της μόνος ή με τη σύμπραξη αρμόδιων μελών του Δ.Σ. ή ορίζει εισηγητή το σύμβουλο ο οποίος έχει την ευθύνη του σχετικού με το θέμα τομέα. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό στο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.
6.  
  Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε κάθε περίπτωση ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
7.  
  Το Δ.Σ. λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση της Ε.Λ.Σ. με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι άλλα όργανα που αναφέρονται στον παρόντα νόμο και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της και ενδεικτικά:.
 1. Χαράσσει μετά από εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της πολιτιστικής πολιτικής της Ε.Λ.Σ. μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, του κανονισμού και των οικονομικών δυνατοτήτων της Ε.Λ.Σ.
 2. Εισηγείται προς τον Υπουργό Πολιτισμού τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ε.Λ.Σ.
 3. Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο κάθε σύμβαση απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Λ.Σ., εισπράττει απαιτήσεις και έσοδα από όπου και αν προέρχονται, αποδέχεται δωρεές, εισφορές, χορηγίες, συνάπτει δάνεια και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση εσόδων στα πλαίσια των σκοπών της.
 4. Έχει πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για όλο το προσωπικό της Ε.Λ.Σ.
 5. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και συντάσσει την ετήσια έκθεση και τον ισολογισμό και στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης διενεργεί έλεγχο νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης της Ε.Λ.Σ.
8.  
  Το Δ.Σ. με απόφαση του, που λαμβάνεται σε ειδική συνεδρίαση μετά από εισήγηση του προέδρου, μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή από τις αρμοδιότητες που κατά τον παρόντα νόμο ανήκουν στον πρόεδρο του Δ.Σ. σε οποιοδήποτε από τα μέλη του. Με όμοια απόφαση το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα, σχετικά με τις αρμοδιότητες του, καθώς και καθήκοντα γραμματέα. Το μέλος του Δ.Σ., στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες του Δ.Σ. ή ειδικά καθήκοντα κατά την παράγραφο αυτή, αναπληρώνεται όταν απουσιάζει ή κωλύεται, από άλλο μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν με την απόφαση της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων ή των ειδικών καθηκόντων.
9.  
  Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά το μήνα στα γραφεία της Ε.Λ.Σ. και είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα μέλη, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος. Η αντιπροσώπευση μέλους του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις του από άλλο μέλος ή τρίτο πρόσωπο δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση ο πρόεδρος του Δ.Σ. απευθύνει στα μέλη πρόσκληση, στην οποία αναγράφεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που υπογράφονται από τους παρόντες στη συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση από τον πρόεδρο.
10.  
  Αν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα πέραν των πέντε (5) μηνών ή απουσιάζει χωρίς σοβαρό λόγο για διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών, εκπίπτει και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11.  
  Δεν μπορούν να διορισθούν μέλη του Δ.Σ. όσοι συνδέονται με την Ε.Λ.Σ. με σχέση εξηρτημένης εργασίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σχέση αυτή. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να συνάψουν με την Ε.Λ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας τους περισσότερες από δύο συμβάσεις έργου κάθε έτος. Από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. εκπίπτει όποιος κατά τη διάρκεια της θητείας του συνδεθεί με την Ε.Λ.Σ. με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή συνάψει με αυτή τρεις τουλάχιστο συμβάσεις έργου κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους.
12.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να εκλέγονται ή να διορίζονται ως μέλη του Δ.Σ. εταιριών στις οποίες συμμετέχει η Ε.Λ.Σ. ή που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτή.
13.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ε.Λ.Σ. για τριέτή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ο διορισμός του καλλιτεχνικού διευθυντή μπορεί να ανακαλείται αζημίως και πριν τη λήξη της θητείας του, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του καλλιτεχνικού διευθυντή απορριφθεί από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με αιτιολογημένη γνώμη σε ειδική συνεδρίαση με πλειοψηφία δύο τρίτα (2/3) επί του συνόλου των μελών του ή για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει την ιδιότητα του αρχιμουσικού ή του σκηνοθέτη που έχει διακριθεί στη σκηνοθεσία μελοδραματικών έργων ή τραγουδιστή όπερας που έχει διακριθεί στο διεθνή χώρο ή συνθέτη που έχει διακριθεί στη σύνθεση μελοδραματικών έργων. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες.
 1. Καταρτίζει τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό κάθε περιόδου.
 2. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε έργου και κάθε παράστασης ή εκδήλωσης γενικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των παραστάσεων ή εκδηλώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο προϋπολογισμό.
 3. Είναι υπεύθυνος για την όλη και εντός του προϋπολογισμού της Ε.Λ.Σ. προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών, διευθύνει, συντονίζει, παρακολουθεί και ελέγχει την εργασία όλων των καλλιτεχνικών σωμάτων (μονωδών, χορωδών, χορευτών, καλλιτεχνικών συντελεστών), καθώς και την εργασία του τεχνικού, βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, όταν η απασχόλησή τους έχει ως σκοπό την εκτέλεση και διοικητική - οικονομική υποστήριξη των παραστάσεων.
 4. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεμιά από τις οποίες έχει την ευθύνη, εγκρίνει τις επιμέρους δαπάνες για την εκτέλεσή της στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισμού της.
 5. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού προσλαμβάνει με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή καταρτίζει συμβάσεις έργου με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό, προσλαμβάνει ειδικούς συνεργάτες, μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης και μετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και μη όρους της απασχόλησής τους, συμφωνεί τους όρους και τις αμοιβές των συμβάσεων εργασίας και έργου του καλλιτεχνικού προσωπικού, καθώς και τις αμοιβές του τεχνικού προσωπικού που απασχολεί με σύμβαση έργου.
 6. Έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό.
 7. Προΐσταται των καλλιτεχνικών και τεχνικών μονάδων, καθώς και των μονάδων ανάπτυξης, προβολής και επικοινωνίας, χορηγιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ιστορικού και μουσικού αρχείου, δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας, εκδόσεων και δραματολογίας της Ε.Λ.Σ., κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Λ.Σ. ως προς τη δομή των υπηρεσιών της.
 8. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των μονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των παραπάνω μονάδων της Ε.Λ.Σ.
 9. Αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει για τις διανομές των ρόλων μεταξύ των καλλιτεχνικών συντελεστών.
 10. Προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο σχέδιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ε.Λ.Σ. ή την αναθεώρησή του σε συνεργασία με τον διοικητικόοικονομικό διευθυντή.
 11. Υποβάλλει κατ’ έτος προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο αναλυτικό απολογισμό του καλλιτεχνικού έργου του με κατάσταση εσόδων και εξόδων
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ε.Λ.Σ. για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ο διορισμός του καλλιτεχνικού διευθυντή μπορεί να ανακαλείται και πριν τη λήξη της θητείας του, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του καλλιτεχνικού διευθυντή καταψηφισθεί από το Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει με αιτιολογημένη γνώμη σε ειδική συνεδρίαση με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 επί του συνόλου των μελών του. Ειδικά η θητεία του πρώτου καλλιτεχνικού διευθυντή που διορίζεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου είναι τετραετής. Για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει την ιδιότητα του αρχιμουσικού ή του σκηνοθέτη που έχει διακριθεί στη σκηνοθεσία μελοδραματικών έργων ή τραγουδιστή όπερας που έχει διακριθεί στο διεθνή χώρο ή συνθέτη που έχει διακριθεί στη σύνθεση των μελοδραματικών έργων. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
Καταρτίζει τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό κάθε περιόδου
Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε έργου και κάθε παράστασης ή εκδήλωσης γενικά
Είναι υπεύθυνος για την όλη και εντός του προϋπολογισμού της Ε.Λ.Σ. προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών και παρακολουθεί και ελέγχει την εργασία του κάθε κατηγορίας προσωπικού που ασχολείται με το ανέβασμα των έργων και με κάθε γενικά παραγωγή. δ. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεμία από τις οποίες εγκρίνει τις επιμέρους δαπάνες για το ανέβασμα στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισμού τους.
Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού προσλαμβάνει με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή καταρτίζει συμβάσεις έργου με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό, προσλαμβάνει συνεργάτες, μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης και μετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και μη όρους της απασχόλησης τους και τις αμοιβές τους, συμφωνεί τους όρους και τις αμοιβές των συμβάσεων εργασίας και έργου του καλλιτεχνικού προσωπικού και έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό
Αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει για τις διανομές των ρόλων μεταξύ των καλλιτεχνικών συντελεστών
Προτείνει στο Δ.Σ. σχέδιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ε.Λ.Σ η. Προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών της Ε.Λ.Σ., εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., ασκεί επιπλέον αρμοδιότητες που του παραχωρεί το Δ.Σ., έχει δικαίωμα έγκρισης λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού, εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόσληψη διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών της Ε.Λ.Σ. θ. Εισηγείται προς το Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το διοικητικό προσωπικό, όπως ενδεικτικά το είδος των συμβάσεων με τις οποίες το προσωπικό αυτό θα απασχολείται και τους όρους τους, τη διάρκεια τους και την καταγγελία τους.
14.  
  Ο καλλιτεχνικός διευθυντής ή ο κατά την παρ. 15 του παρόντος άρθρου αναπληρωτής του μετέχει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. χωρίς ψήφο.
15.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζονται στην Ε.Λ.Σ. δύο αναπληρωτές διευθυντές με θητεία που διαρκεί όσο η θητεία του καλλιτεχνικού διευθυντή. Με την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή λήγει αυτοδικαίως και η θητεία των αναπληρωτών χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης απαίτησης από οποιαδήποτε αιτία. Ο ένας αναπληρωτής έχει τα προσόντα της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου και προτείνεται από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον οποίο επικουρεί και αναπληρώνει στα καθήκοντα του των εδαφίων α έως ζ της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου. Ο άλλος αναπληρωτής είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αποδεδειγμένες διοικητικές ικανότητες, προτείνεται για διορισμό από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Σ. και επικουρεί και αναπληρώνει τον καλλιτεχνικό διευθυντή στα υπόλοιπα πλην των αναφερόμενων στα εδάφια α έως ζ καθήκοντά του.
16.  
  Οι αποφάσεις στα θέματα για τα οποία αρμόδιος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ε.Λ.Σ. ή οι αναπληρωτές του βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και των κατευθυντήριων γραμμών και της πολιτικής που έχει χαράξει το Δ.Σ. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής κατά τη διάρκεια της θητείας του μπορεί να συνάψει με την Ε.Λ.Σ. δύο συμβάσεις έργου κατ ανώτατο όριο ετησίως. Στην υπογραφή των συμβάσεων αυτών η Ε.Λ.Σ. εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ.
17.  
  Οι αποδοχές του καλλιτεχνικού διευθυντή της Ε.Λ.Σ. και των αναπληρωτών του, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που χορηγούνται σε αυτούς, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των νόμων 1256/1982 και 1505/1984, καθώς και από κάθε άλλη σχετική, γενική ή ειδική, διάταξη.
18.  
  Οι πόροι της Ε.Λ.Σ. είναι η ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού με σχετική πρόβλεψη στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, με την οποία θα εξασφαλίζεται διαρκώς ο ανά τριετία τουλάχιστον προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, επιχορηγήσεις δημόσιων ή μη φορέων και οργανισμών, έσοδα από τις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες, χορηγίες, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα, καθώς και κάθε είδους κοινωνικοί πόροι. Η Ε.Λ.Σ. έχει όλα τα δικονομικά και ουσιαστικά προνόμια του Δημοσίου που προβλέπονται από το από 26.7/10.8.1944 κ.δ. ή από άλλες διατάξεις και απαλλάσσεται γενικά από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, δασμό, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Οι δωρεές προς την Ε.Λ.Σ. απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς.
19.  
  Η Ε.Λ.Σ. υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού, οποτεδήποτε ζητηθεί, κάθε στοιχείο προς ενημέρωση για την πορεία των εργασιών και την πραγματοποίηση των σκοπών της.
20.  
  Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Ε.Λ.Σ., καθώς και τα λοιπά καθήκοντα ελεγκτών ασκούνται από δύο ορκωτούς ελεγκτές ή άλλα κατάλληλα προς τούτο όργανα που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές από τον Υπουργό Πολιτισμού από κατάλογο πέντε τουλάχιστον ορκωτών ελεγκτών που καταρτίζει το Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών ή αντίστοιχο όργανο. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διενεργεί ανώτερος δημόσιος υπάλληλος ή δικαστικός λειτουργός.
21.  
  Η διαχειριστική χρήση της Ε.Λ.Σ. αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Ειδικά η πρώτη χρήση λήγει την 31η Αυγούστου του έτους 1996.
22.  
  Στο τέλος κάθε χρήσης, το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται και υποβάλλεται για έγκριση θεωρημένος στον Υπουργό Πολιτισμού, συνοδευόμενος από έκθεση του Δ.Σ. και από πιστοποιητικό των ελεγκτών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/1920.
23.  
  Το νομικό πρόσωπο που συνιστάται με τον παρόντα νόμο λύεται πάντοτε με νόμο που ρυθμίζει και την τύχη της περιουσίας του
24.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της Ε.Λ.Σ. θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις, όσον αφορά τα τηρούμενα από την Ε.Λ.Σ. βιβλία και στοιχεία και τις διαδικασίες ελέγχων και λοιπών υποχρεώσεων.
Άρθρο 12 "Διάλυση Οργανισμού - Τύχη περιουσίας"
1.  
  (α) Ο Οργανισμός διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών του, μετά από νεώτερη συμφωνία των μερών. (β) Σε περίπτωση διαλύσεως η κινητή και ακίνητη περιουσία του Οργανισμού θα περιέρχεται στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ).
Άρθρο 13
1.  
  Η διάταξη της περίπτ. δδ της παρ.α του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316 Α), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31.5.1989 (ΦΕΚ 436 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Πολιτισμού και Οικονομικών και κυρώθηκε με τη διάταξη της παρ.59 του άρθρου 11 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α), αντικαθίσταται ως εξής: δ.δ. Την καταβολή στο μόνιμο προσωπικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης με εξαίρεση το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των λοιπών εποπτευομένων από το ΥΠ.ΠΟ. Δ.Υ. και Ν.Π.Δ.Δ., ποσοστού:.
 1. Από τα έσοδα των υπό του φυλακτικού προσωπικού και του προσωπικού του Τ.Α.Π. πωλουμένων επί παρακαταθήκη ειδών.
 2. Από τα έσοδα που περιγράφονται στο άρθρο 8 του ν. 736/1977 εκτός εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους α, β και η του ανωτέρω άρθρου.
 3. Από τις χρηματοοικονομικές αποδόσεις των καταθέσεων του Τ.Α.Π.
 4. Από κάθε άλλο έσοδο που μπορεί να ορίζεται υπέρ του Τ.Α.Π. με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
 5. Η καταβολή των ποσοστών θα γίνεται μετά από την είσπραξη τους υπό τη μορφή επιχορήγησης στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, που θα συσταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών.
 6. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό και ο τρόπος διανομής.
2.  
  Προσωπικό που έχει προσληφθεί στους δήμους ή κοινότητες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων του ΥΠ.ΠΟ. και του Τ.Α.Π., καλύπτει πάγιες ανάγκες του ΥΠ.ΠΟ. και του Τ.Α.Π. και έχει συμπληρώσει κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού συνεχόμενη ή με διακοπές το πολύ ενός (1) μήνα κάθε φορά παροχή υπηρεσίας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, δύναται να κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΥΠ.ΠΟ. ή στο Τ.Α.Π. που συνιστώνται με την απόφαση κατάταξης.
Άρθρο 14
1.  
  Νόμιμες πράξεις των νομαρχών και των νομαρχιακών υπηρεσιών του νομού Αττικής που εκδόθηκαν εκτός της κατά τόπο αρμοδιότητας τους, από 16 Σεπτεμβρίου 1994 μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εξαιτίας της άμεσης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του ν. 2240/1994, είναι ισχυρές και θεωρούνται ότι εκδόθηκαν από αρμόδια όργανα.
2.  
  Μέχρι τον καθορισμό των οριστικών εδρών των Νομαρχιών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 2240/1994, οι Νομάρχες και οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες του νομού Αττικής διατηρούν την κατά τόπο αρμοδιότητα που είχαν μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 1994 και εξακολουθούν μέχρι τη μετεγκατάσταση τους να λειτουργούν στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3.  
  Για τις σχέσεις που προκύπτουν από συμβάσεις μελετών, έργων, προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών των Ο.Τ.Α. των νομαρχιών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και των συνδέσμων, των ιδρυμάτων τους και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, εάν δεν έχουν εκκαθαρισθεί πλήρως, μέχρι και την προθεσμία της παραγράφου 2, οι αντίστοιχες νομαρχιακές τεχνικές υπηρεσίες δήμων και κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.), εφόσον είχαν την αρμοδιότητα επίβλεψης των ανωτέρω συμβάσεων, συνεχίζουν να ασκούν τη συγκεκριμένη αυτή αρμοδιότητα μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις αυτές. Εάν για αυτές τις συμβάσεις απαιτηθεί γνωμοδότηση συμβουλίου δημοσίων έργων την νομαρχίας, αυτή παρέχεται από το συμβούλιο δημοσίων έργων της νομαρχίας στην αντίστοιχη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει πλέον ο Ο.Τ.Α.
4.  
  Η αληθής έννοια της παραγράφου 15 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994 και της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 είναι ότι:.
 1. Ο Περιφερειακός Διευθυντής μέχρι τη δημοσίευση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των νομαρχών και των νομαρχιακών υπηρεσιών που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εκτός από τις αρμοδιότητες των διατάξεων για το δημοκρατικό προγραμματισμό και
 2. Η κατάργηση των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών και η περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συντελείται επίσης από τη δημοσίευση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
5.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως κατωτέρω και αριθμείται ως παράγραφος 3, το δε δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αριθμείται ως παράγραφος 3α: 3. Όλες οι πολιτικές διοικητικές υπηρεσίες της νομαρχίας, που δεν καταργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, υπάγονται στον περιφερειακό διευθυντή, με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6.  
  Με απόφαση του νομάρχη που εκδίδεται μέχρι 31.12.1994 καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που θα αποσπαστούν από δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. του νομού ή της νομαρχίας στο γραφείο του προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του αιρετού νομάρχη από 1.1.1995 μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις (4) για γραμματειακή υποστήριξη και δύο (2) για λοιπές υπηρεσίες. Η απόσπαση ενεργείται με απόφαση του νομάρχη που εκδίδεται την επομένη της ορκωμοσίας των ως άνω αιρετών και μετά από σύμφωνη γνώμη αυτών ως προς τα πρόσωπα που θα αποσπαστούν.
7.  
  Ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί με απόφαση του να επιχορηγεί τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την κάλυψη δαπανών μίσθωσης μηχανημάτων οχημάτων, καθώς και αποκατάστασης ζημιών, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (πλημμυρών, θεομηνιών κ.λπ.) σε βάρος του λογαριασμού του άρθρου 68 του ν. 3033/1954 και σε ποσοστό, που ετησίως δεν μπορεί να υπερβεί το 20% των προϋπολογιζομένων εσόδων του λογαριασμού αυτού. Μέχρι τη δημοσίευση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων η επιχορήγηση γίνεται προς τα Νομαρχιακά Ταμεία και η πληρωμή των δαπανών με απόφαση του μετακλητού Νομάρχη ή του Περιφερειακού Διευθυντή. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για την πληρωμή των πραγματοποιηθεισών κατά το έτος 1994 δαπανών της ανωτέρω κατηγορίας.
8.  
  Λεπτομέρειες, τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ ύλην αρμόδιου υπουργού. Με όμοια απόφαση μπορούν να καθοριστούν, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, εξαιρετικές και σύντομες διαδικασίες μίσθωσης κτιρίων για την εγκατάσταση και στέγαση των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των υπηρεσιών Περιφερειακής Διοίκησης, για την προμήθεια του εξοπλισμού τους και γενικά για την εξασφάλιση της άμεσης λειτουργίας τους. Οι σχετικές δαπάνες μπορούν να πληρωθούν και εις βάρος του λογαριασμού του άρθρου 68 του ν. 3033/1954.
Άρθρο 15
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 2ο
1.  
  Ο οργανισμός είναι κοινωφελής και όχι κερδοσκοπικός, τυχόν δε κέρδη από τις δραστηριότητες του διατίθενται για την εκτέλεση των σκοπών του
Άρθρο 5ο
1.  
  (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος εκλέγεται από τα πρόσωπα που έχουν διορισθεί ως Σύμβουλοι από τον Υπουργό Πολιτισμού, ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τους Συμβούλους που έχουν υποδειχθεί από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ενώ σε περίπτωση που ο Πρόεδρος εκλέγεται από τους Συμβούλους που έχουν υποδειχθεί από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τους Συμβούλους που έχουν διορισθεί από τον Υπουργό Πολιτισμού. (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο Σύμβουλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου προς τα μέλη, στην οποία περιέχονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. (γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα τρεις (3) σύμβουλοι. Κάθε σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να Αντιπροσωπευθεί από άλλον, με εξουσιοδότηση που δίδεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. (δ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή νόμιμα αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο προεδρεύων στη συνεδρίαση. (ε) Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει τακτικά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση συνεχούς επί έξι (6) μήνες απουσίας Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αφού θεωρήσει αδικαιολόγητη την απουσία, να θεωρήσει ότι ο Σύμβουλος που απουσιάζει παραιτήθηκε και να ζητήσει από τον Υπουργό Πολιτισμού τη συμπλήρωση της κενής αυτής θέσεως. (στ) Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που παίρνονται, καθώς και οι γνώμες των συμβούλων, εφόσον τούτο ζητηθεί. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, η άρνηση του αναφέρεται μαζί με την τυχόν αιτιολόγησή της.
Άρθρο 6ο
1.  
  (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Οργανισμό, διαχειρίζεται ελεύθερα την περιουσία του και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση των σκοπών του και γενικά ασκεί κάθε εξουσία που απορρέει από τον Οργανισμό του και τους Νόμους. (β) Ειδικότερα και ενδεικτικά: Το Διοικητικό Συμβούλιο: (αα) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή ειδικά εξουσιοδοτημένους συμβούλους ή τρίτους πληρεξουσίους, ενώπιον όλων των ελληνικών ή αλλοδαπών αρχών, των Δικαστηρίων, Τραπεζών και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. (ββ) Συνάπτει συμβάσεις που αφορούν στη διοίκηση του Οργανισμού, στην εκτέλεση των σκοπών του ή στη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του. (γγ) Καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών του. (δδ) Προσλαμβάνει κάθε είδους προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου και με όρους κατά περίπτωση και (εε) Καταγγέλλει συμβάσεις κ.λπ. (γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να παραχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο ή σε μερικά από τα μέλη του, αλλά και σε ανώτατα διοικητικά στελέχη του. (δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί τριμελή Καλλιτεχνική Επιτροπή. (ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας. (στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του να καταρτίζει εσωτερικούς Κανονισμούς λειτουργίας των υπηρεσιών του και της Ορχήστρας. Σε περίπτωση που οι Κανονισμοί αυτοί εγκριθούν από τον Υπουργό Πολιτισμού, έχουν την ισχύ της συμβάσεως αυτής.
Άρθρο 8ο
1.  
  Ο εκπρόσωπος του Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ δηλώνει ότι υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί, μετά τη δημοσίευση του κυρωτικού της συμβάσεως αυτής νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για όλο το χρόνο συνεργασίας του με τον Οργανισμό, στις εξής παραχωρήσεις, ήτοι: (α) Του δικαιώματος χρήσεως της επωνυμίας της Ορχήστρας. (β) Των δικαιωμάτων του πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλων των ηχογραφήσεων και όλων γενικά των παραγωγών που έχει πραγματοποιήσει ως τώρα η Ορχήστρα. (γ) Της χρήσεως του Αρχείου της Ορχήστρας.
Άρθρο 10ο
1.  
  (α) Ο Οργανισμός απολαμβάνει όλων γενικά των δικαστικών και ουσιαστικών προνομίων και ατελειών οι οποίες προβλέπονται για το Ελληνικό Δημόσιο στο Κ.Δ. 26.7/ 10.8.1944. (β) Ο Οργανισμός αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που επιδιώκει πολιτιστικούς σκοπούς κατά την έννοια του άρθρου 35, παράγραφοι 4 και 5 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α 1990), χωρίς να χρειάζεται γι αυτό άλλη διαπιστωτική πράξη. (γ) Οι συμβάσεις δωρεών, οι προς τον Οργανισμό χρηματικές παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, κληροδοσίες και δωρεές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, απαλλάσσονται κάθε φόρου, τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων ή εισφοράς υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Νομικών.
Άρθρο 13ο
1.  
  (α) Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου που θα την κυρώσει. (β) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί και με Προεδρικά Διατάγματα, μόνο όμως με νεώτερη σύμβαση μεταξύ των μερών. Καθένας από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω. Σε πίστωση όλων αυτών συντάχθηκε η πράξη αυτή σε οκτώ (8) φύλλα με περιθώρια, η οποία αφού αναγνώστηκε καθαρά και έντονα και σε επήκοο των εμφανιζομένων υπογράφεται νόμιμα: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Αθανάσιος (Θάνος) Μικρούτσικος Χρήστος Λαμπράκης Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Τ.Σ. Διονυσία Παπά-Κοσμοπούλου Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν Η Συμβολαιογράφος Αθηνών.
Άρθρο Άρθρο10
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και παρακάτω αναφέρεται ως Ε.Λ.Σ. Η Ε.Λ.Σ. δεν υπάγεται στις διατάξεις για το δημόσιο λογιστικό, τις διατάξεις για τις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και ειδικότερα από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η επωνυμία της μπορεί, όπου είναι αναγκαίο, να μεταφράζεται πιστά σε ξένη γλώσσα και να προστίθεται σε αυτήν ο προσδιορισμός Ελληνική.
2.  
  Σκοπός της Ε.Λ.Σ. είναι η ανάπτυξη, προαγωγή, προβολή και διάδοση της μελοδραματικής τέχνης και της τέχνης του χορού. Στο σκοπό αυτόν περιλαμβάνεται ιδίως:.
 1. Η σκηνική διδασκαλία και παρουσίαση έργων όπερας, οπερέτας, μουσικού θεάτρου, μπαλέτου, χορωδιακών έργων, συμφωνικών έργων και κλασικού τραγουδιού (Lied)
 2. Η μελέτη, έρευνα, σκηνική διδασκαλία και παρουσίαση μελοδραματικών και χορευτικών έργων Ελλήνων δημιουργών
 3. Η παρακολούθηση, σκηνική διδασκαλία και παρουσίαση σύγχρονων μελοδραματικών και χορευτικών έργων
 4. Η σύσταση και λειτουργία εθνικών σχολών λυρικού τραγουδιού και μπαλέτου
 5. Η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία εθνικού μουσικού αρχείου και μουσικής βιβλιοθήκης
 6. Η εξασφάλιση προϋποθέσεων για τη δημιουργία και ανάδειξη νέων μελοδραματικών ή χορευτικών έργων
3.  
  Στο πλαίσιο του σκοπού της η Ε.Λ.Σ. αναπτύσσει κάθε είδους καλλιτεχνικές και πνευματικές δραστηριότητες σχετικές με τη μελοδραματική τέχνη και την τέχνη του χορού, ιδίως συνιστά, οργανώνει και λειτουργεί μουσικά και χορευτικά σύνολα, όπως ορχήστρα, χορωδία, μπαλέτο, διατηρεί σύνολα είκοσι τουλάχιστον μονωδών, σαράντα τουλάχιστο χορωδών, τριάντα τουλάχιστο χορευτών και δεκαέξι συντελεστών σκηνής, συνεργάζεται με κάθε καλλιτεχνικό φορέα της Ελλάδας και του εξωτερικού με όρους και συμφωνίες που καταρτίζονται κατά περίπτωση, διοργανώνει περιοδείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδρύει μη κερδοσκοπικούς φορείς κάθε μορφής που έχουν ως σκοπό τη μελέτη, έρευνα, τεκμηρίωση, εξάσκηση και σκηνική διδασκαλία έργων της μελοδραματικής τέχνης και της τέχνης του χορού, διοργανώνει και συμμετέχει στη διοργάνωση κάθε είδους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, συζητήσεων, προβολών και γενικά πνευματικών εκδηλώσεων, προβαίνει στην εγγραφή και αναπαραγωγή σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας των παραστάσεων και των κάθε είδους εκδηλώσεών της, προβαίνει στην έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εντύπων γενικά και αναθέτει τις σχετικές εργασίες και έργα σε τρίτους. 4. Η περιουσία της Ε.Λ.Σ. αποτελείται από την περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή, που καταργείται με την παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
Άρθρο Άρθρο12
1.  
  Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή καταργείται
2.  
  Όλα a δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του καταργούμενου νομικού προσώπου, περιέρχονται στο νομικό πρόσωπο που συνιστάται με τον παρόντα νόμο ως καθολικό διάδοχο χωρίς καμιά ειδικότερη διαδικασία ή διατύπωση και φορολογική ή άλλη επιβάρυνση. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ανατίθεται σε ορκωτούς εκτιμητές η απογραφή και η εκτίμηση της περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου. Οι ορκωτοί εκτιμητές υποβάλλουν την έκθεσή τους στον Υπουργό Πολιτισμού. Όσον αφορά εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που περιλαμβάνονται στην περιουσία του καταργούμενου νομικού προσώπου, ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας καταχωρεί σημείωση της παρούσας διάταξης στα οικεία βιβλία μεταγραφών. Το περιεχόμενο διαθηκών ή δωρεών από τις οποίες αντλεί δικαιώματα το καταργούμενο νομικό πρόσωπο διατηρείται όπως έχει. Οι εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου νομικού προσώπου συνεχίζονται από το νομικό πρόσωπο που συνιστάται με τον παρόντα νόμο.
3.  
 1. Συνιστάται αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με την ονομασία Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής και παρακάτω αναφέρεται Ορχήστρα.
 2. Η Ορχήστρα υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και έχει ως αποστολή τη συμμετοχή στις παραστάσεις, παραγωγές και κάθε είδους εκδηλώσεις του συνιστώμενου με τον παρόντα νόμο νομικού προσώπου.
 3. Το προσωπικό της Ορχήστρας αποτελείται από ογδόντα μουσικούς και έναν αρχιμουσικό που υπηρετούν στο καταργούμενο με τον παρόντα νόμο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή και κατέχουν μόνιμες οργανικές θέσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με το π.δ. 76/1993 (ΦΕΚ 33 Α).
 4. Η διοικητική υποστήριξη και η μισθοδοσία του προσωπικού της Ορχήστρας γίνονται από τις αρμόδιες, υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
 5. Το προσωπικό της Ορχήστρας στεγάζεται και παρέχει τις υπηρεσίες του στις εγκαταστάσεις του συνιστώμενου με τον παρόντα νόμο προσώπου ή όπου αλλού αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα διοίκησης αυτού.
 6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνιστώνται στην Ορχήστρα οι προβλεπόμενες από το π.δ. 76/1993 θέσεις μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού και ρυθμίζονται τα θέματα κατάταξης του προσωπικού στις θέσεις αυτές σύμφωνα με τη διάρθρωση του π.δ/τος 76/1993, καθώς και ζητήματα που αφορούν τα όργανα και τη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού αυτού.
 7. Αναφορικά με τη λειτουργία της Ορχήστρας, τις υποχρεώσεις, την παροχή των υπηρεσιών και τις αμοιβές του προσωπικού της, ισχύουν οι διατάξεις του π.δ/τος 76/1993.
 8. Μέχρι την έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος, το προσωπικό καταλαμβάνει προσωρινές θέσεις που συστήνονται με τον παρόντα νόμο, αντίστοιχες αυτών που κατέχουν, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την κατάταξη στις προβλεπόμενες από το διάταγμα θέσεις.
 9. Για την προσωρινή κατάταξη εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 10. οι διατάξεις της πρώτης περιόδου του εδαφίου ζ· της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως για το προσωπικό της Ορχήστρας
 11. Η υπηρεσιακή, μισθολογική θέση και εξέλιξη του μεταφερόμενου προσωπικού της Ορχήστρας, καθώς και τα λοιπά εκκρεμή ζητήματα ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις που ίσχυαν για το προσωπικό αυτό πριν την κατάργηση του νομικού προσώπου.
 12. Οι κάθε είδους αποδοχές και συναφείς ασφαλιστικές υποχρεώσεις βαρύνουν το Υπουργείο Πολιτισμού.
4.  
 1. Το μόνιμο προσωπικό του καταργούμενου νομικού προσώπου πλην των μουσικών της Ορχήστρας, καθώς και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης ή μεταφοράς, μεταφέρεται προσωρινά με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Υπουργείο Πολιτισμού σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας που συνιστώνται με τη μεταφορά.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, το προσωπικό αυτό διατίθεται στην Ε.Λ.Σ. προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της.
 3. Όσοι κατέχουν θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του νομικού προσώπου, που καταργείται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από την επόμενη παράγραφο, αν επιθυμούν τη μεταφορά τους στο νομικό πρόσωπο που συνιστάται με τον παρόντα νόμο.
 4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Ε.Λ.Σ.
 5. Με τον εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Ε.Λ.Σ., όπως η διάρθρωση των υπηρεσιών, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων και η λειτουργία της υπηρεσίας γενικά, οι διακρίσεις του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, η διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισης τους.
 6. Με απόφαση του Δ.Σ. του συνιστώμενου με τον παρόντα νόμο προσώπου, ορίζεται το προσωπικό του στοιχείου α της παρούσας παραγράφου που μετατάσσεται σε θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας στην Ε.Λ.Σ. και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 7. Το προσωπικό του στοιχείου α της παρούσας παραγράφου που πλεονάζει και δεν μετατάσσεται στο συνιστώμενο με τον παρόντα νόμο νομικό πρόσωπο, μετατάσσεται ή μεταφέρεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από αίτηση τους, σε θέση μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχου κλάδου, βαθμού και ειδικότητας κατά προτεραιότητα στο Υπουργείου Πολιτισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα που έχουν την ίδια έδρα με το καταργούμενο με τον παρόντα νόμο νομικό πρόσωπο.
 8. Αν δεν υφίσταται θέση ίδιου ή συναφούς κλάδου ή ειδικότητας, η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε άλλο υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή, εφόσον οι εργαζόμενοι το επιθυμούν σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα που έχει την ίδια έδρα με αυτή του νομικού προσώπου που καταργείται και από το οποίο προέρχεται η θέση, εκτός αν με δήλωση τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώσουν ότι επιθυμούν μετάταξη ή μεταφορά σε υπηρεσία ή οργανισμό που εδρεύει αλλού.
 9. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει στο υπουργείο ή στο νομικό πρόσωπο, στο οποίο γίνεται η μετάταξη, ο κλάδος και η ειδικότητα του μεταφερόμενου προσωπικού, τότε με τη μετάταξη γίνεται ένταξη σε συγγενή κατά το δυνατόν κλάδο και ειδικότητα σε κενές θέσεις και αν δεν υπάρχουν τέτοιες, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης και καταργούνται αυτοδίκαια με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μετατασσόμενου προσωπικού.
 10. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξης ή μεταφοράς σε άλλη υπηρεσία ή οργανισμό, η υπηρεσιακή και μισθολογική θέση και εξέλιξη του μετατασσόμενου προσωπικού, καθώς και τα λοιπά εκκρεμή υπηρεσιακά του θέματα ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις που ίσχυαν για το προσωπικό αυτό, πριν την κατάργηση του νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται.
 11. Κατά το διάστημα αυτό οι κάθε είδους αποδοχές του μετατασσόμενου προσωπικού και οι συναφείς ασφαλιστικές υποχρεώσεις βαρύνουν το Υπουργείο Πολιτισμού.
 12. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη μετάταξη, καθώς και μετά από αυτήν, το προσωπικό του καταργούμενου νομικού προσώπου δεν χάνει κανένα μισθολογικό, ασφαλιστικό ή άλλο δικαίωμα, συνεχίζει εφόσον επιθυμεί με την ίδια σχέση και τους ίδιους όρους την ασφάλιση στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους ίδιους κλάδους σύνταξης, νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και πρόνοιας.
 13. Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν στην υπηρεσία ή οργανισμό στα οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη ή μεταφορά τους, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν τον επιθυμητό κλάδο ασφάλισης.
 14. Ειδικά όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του καταργούμενου νομικού προσώπου, εξακολουθεί και μετά την προσωρινή και οριστική μεταφορά του στις νέες υπηρεσίες να υπάγεται στις διατάξεις του ν. 966/1979, όπως κάθε φορά ισχύει.
 15. Στο παραπάνω προσωπικό, εφόσον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του ν. 966/1979 καταβάλλεται, κατά την αποχώρηση του από το νομικό πρόσωπο που συνιστάται με τον παρόντα νόμο ή τις άλλες υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσεται, αποζημίωση που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που έχει διανυθεί στο καταργούμενο με τον παρόντα νόμο νομικό πρόσωπο, την προσωρινή υπηρεσία στο Υπουργείο Πολιτισμού ή άλλο υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και την υπηρεσία στη θέση που οριστικά μετατάσσεται μέχρι την αποχώρηση του.
 16. Οι επαναπροσλαμβανόμενοι σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) στο νομικό πρόσωπο που καταργείται με το νόμο αυτόν, των οποίων η επαναπρόσληψη ή επαναφορά γίνεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, επανέρχονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου αυτής.
 17. Μετά από εισήγηση των αρμόδιων οργάνων της Ε.Λ.Σ. είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, εφόσον το επιθυμούν, στο νομικό πρόσωπο που συνιστάται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών.
 18. Η απόσπαση μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση.
 19. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες.
 20. Το επίδομα που προβλέπεται από το άρθρο 11 του ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α) καταβάλλεται και στους αποσπασμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, εφόσον καταλαμβάνουν ανάλογη θέση.
 21. Η μισθοδοσία και οι λοιπές υποχρεώσεις συνεχίζουν να βαρύνουν την υπηρεσία από την οποία γίνεται η απόσπαση.
 22. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του συνιστώμενου με το άρθρο 1 νομικού προσώπου, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
5.  
  Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου του προσωπικού του νομικού προσώπου που καταργείται με την παρ.1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, παύουν να ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 1995. Συμβάσεις οι οποίες λήγουν πριν από την ημερομηνία αυτή δεν ανανεώνονται. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Σ. είναι δυνατόν να διατηρηθούν μέχρι τη λήξη τους οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού του νομικού προσώπου που καταργείται με την παρ.1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, εφόσον κριθεί αναγκαίο για τη λειτουργία της Ε.Λ.Σ. Στους εργαζομένους, των οποίων οι συμβάσεις δεν θα διατηρηθούν μετά την 1η Σεπτεμβρίου 1995, καταβάλλονται οι αποδοχές που θα λάμβαναν μέχρι τη λήξη της σύμβασης τους, καθώς και αποζημίωση υπολογιζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 966/1979 (ΦΕΚ 210 Α), όπως κάθε φορά ισχύει.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-12-27 Εθνικό Θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/233
2013-05-29 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Η διαχειριστική χρήση των Θεάτρων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.
Ειδικά, η διαχειριστική χρήση που άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2012 λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013, δηλαδή έχει υπερδωδεκάμηνη διάρκεια.
Αντικατάσταση
A/2013/120
2016-09-06 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ε.Λ.Σ. για τριέτή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ο διορισμός του καλλιτεχνικού διευθυντή μπορεί να ανακαλείται αζημίως και πριν τη λήξη της θητείας του, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του καλλιτεχνικού διευθυντή απορριφθεί από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με αιτιολογημένη γνώμη σε ειδική συνεδρίαση με πλειοψηφία δύο τρίτα (2/3) επί του συνόλου των μελών του ή για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει την ιδιότητα του αρχιμουσικού ή του σκηνοθέτη που έχει διακριθεί στη σκηνοθεσία μελοδραματικών έργων ή τραγουδιστή όπερας που έχει διακριθεί στο διεθνή χώρο ή συνθέτη που έχει διακριθεί στη σύνθεση μελοδραματικών έργων.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες.
 • Καταρτίζει τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό κάθε περιόδου.
 • Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε έργου και κάθε παράστασης ή εκδήλωσης γενικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των παραστάσεων ή εκδηλώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο προϋπολογισμό.
 • Είναι υπεύθυνος για την όλη και εντός του προϋπολογισμού της Ε.Λ.Σ. προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών, διευθύνει, συντονίζει, παρακολουθεί και ελέγχει την εργασία όλων των καλλιτεχνικών σωμάτων (μονωδών, χορωδών, χορευτών, καλλιτεχνικών συντελεστών), καθώς και την εργασία του τεχνικού, βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, όταν η απασχόλησή τους έχει ως σκοπό την εκτέλεση και διοικητική - οικονομική υποστήριξη των παραστάσεων.
 • Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεμιά από τις οποίες έχει την ευθύνη, εγκρίνει τις επιμέρους δαπάνες για την εκτέλεσή της στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισμού της.
 • Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού προσλαμβάνει με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή καταρτίζει συμβάσεις έργου με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό, προσλαμβάνει ειδικούς συνεργάτες, μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης και μετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και μη όρους της απασχόλησής τους, συμφωνεί τους όρους και τις αμοιβές των συμβάσεων εργασίας και έργου του καλλιτεχνικού προσωπικού, καθώς και τις αμοιβές του τεχνικού προσωπικού που απασχολεί με σύμβαση έργου.
 • Έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό.
 • Προΐσταται των καλλιτεχνικών και τεχνικών μονάδων, καθώς και των μονάδων ανάπτυξης, προβολής και επικοινωνίας, χορηγιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ιστορικού και μουσικού αρχείου, δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας, εκδόσεων και δραματολογίας της Ε.Λ.Σ., κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Λ.Σ. ως προς τη δομή των υπηρεσιών της.
 • Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των μονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των παραπάνω μονάδων της Ε.Λ.Σ.
 • Αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει για τις διανομές των ρόλων μεταξύ των καλλιτεχνικών συντελεστών.
 • Προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο σχέδιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ε.Λ.Σ. ή την αναθεώρησή του σε συνεργασία με τον διοικητικόοικονομικό διευθυντή.
 • Υποβάλλει κατ’ έτος προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο αναλυτικό απολογισμό του καλλιτεχνικού έργου του με κατάσταση εσόδων και εξόδων
 • Αντικατάσταση
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής κάθε Θεάτρου (Εθνικό Θέατρο και Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος) για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ο διορισμός του καλλιτεχνικού διευθυντή μπορεί να ανακαλείται αζημίως και πριν τη λήξη της θητείας του, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του καλλιτεχνικού διευθυντή απορριφθεί από το διοικητικό συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, πλήρως αιτιολογημένα, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνόλου των μελών του ή για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του.
  Για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου.
  Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες.
 • Καταρτίζει το δραματολόγιο κάθε περιόδου.
 • Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε έργου και κάθε θεατρικής παράστασης ή εκδήλωσης γενικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των παραστάσεων ή εκδηλώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο προϋπολογισμό.
 • Είναι υπεύθυνος για την όλη και εντός του προϋπολογισμού του Θεάτρου προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του Θεάτρου, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών και παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει την εργασία των καλλιτεχνικών συντελεστών, καθώς και του απαραίτητου για την εκτέλεση της παραγωγής τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.
 • Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεμιά από τις οποίες εγκρίνει τις επιμέρους δαπάνες για το ανέβασμα στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισμού τους.
 • Προσλαμβάνει στο πλαίσιο του προϋπολογισμού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συνάπτει συμβάσεις έργου με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό ή ειδικούς συνεργάτες, μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης και μετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και μη όρους της απασχόλησής τους, συμφωνεί τους όρους και τις αμοιβές της σύμβασης εργασίας και έργου κάθε μέλους του καλλιτεχνικού προσωπικού, καθώς και τις αμοιβές του τεχνικού προσωπικού που απασχολεί με σύμβαση έργου.
 • Έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό.
 • Προΐσταται των καλλιτεχνικών και τεχνικών μονάδων, καθώς και των μονάδων Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων του Θεάτρου, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό του Θεάτρου ως προς τη δομή των υπηρεσιών του.
 • Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των μονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των παραπάνω μονάδων του Θεάτρου.
 • Εποπτεύει τη δραματική σχολή του Θεάτρου, έχει την ευθύνη για τα θέματα λειτουργίας της, καθορίζει τους καλλιτεχνικούς στόχους της και δύναται να διδάσκει σε αυτήν, προτείνει τον διευθυντή της προς το διοικητικό συμβούλιο, προσλαμβάνει, μετά από εισήγηση του διευθυντή, τους καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό της και καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.
 • Με τον κανονισμό λειτουργίας της σχολής ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διεύθυνση και τη διαχείριση της σχολής, τις προϋποθέσεις και τους όρους φοίτησης σε αυτή και γενικά κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της στα πλαίσια του σκοπού του Θεάτρου.
 • Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ή εκλείπει ο διευθυντής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής ασκεί καθήκοντα και διευθυντή της σχολής.
 • Αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει τις διανομές μετά από έγγραφη εισήγηση των σκηνοθετών.
 • Προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο το σχέδιο κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Θεάτρου και την αναθεώρησή του σε συνεργασία με τον διοικητικό-οικονομικό διευθυντή.
 • Υποβάλλει κατ’ έτος προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο αναλυτικό απολογισμό του καλλιτεχνικού έργου του με κατάσταση εσόδων και εξόδων
 • Αντικατάσταση
  A/2016/159
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/ΥΠΠΟ_ΓΝΟΣ_24581 1989
  ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
  ΝΟΜΟΣ 1954/3033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3033 1954
  ΝΟΜΟΣ 1977/736 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/736 1977
  ΝΟΜΟΣ 1979/966 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/966 1979
  ΝΟΜΟΣ 1981/1198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1198 1981
  ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
  ΝΟΜΟΣ 1984/1256/19821505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1256_19821505 1984
  ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  Κύρωση απόφασης για κλιµάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. στις συντάξεις και τα βοηθήµατα του Δηµοσίου από 1 Ιανουαρίου 1990 και άλλες διατάξεις. Εκδίδοµε τον σκόλουθο νόµο που ιψήφισε η Βουλή: ΆΑρθρο 1 1. Κυρώνεται και έχειισχύ νόµου η κοινή απόφαση των[...]" 1990/1881 1990
  ΝΟΜΟΣ 1990/1884 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1884 1990
  Ταμείο διαχείρισης πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και άλλες διατάξεις. 1992/2021 1992
  Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα. 1993/2121 1993
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
  Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
  Ρύθμιση θεμάτων της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.). 1993/76 1993
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995. ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. 1995/2320 1995
  Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις 1995/2349 1995
  Για την επέκταση των τιμητικών συντάξεων και άλλες διατάξεις. 1996/2435 1996
  Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
  Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
  Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
  Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
  Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα. 2002/3065 2002
  Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
  Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4155 2013
  Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 2014/4250 2014
  Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις. 2014/4274 2014
  Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 1997/118 1997
  Ρύθμιση θεμάτων της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής. 1997/29 1997
  Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και στους εποπτευόμενους φορείς. 2003/7 2003
  Τροποποίηση του π.δ. 118/1997 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 106). 2009/90 2009