ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2284

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-01-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-01-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-10-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της από 17ης Οκτωβρίου 1994 πράξης νομοθετικού περιεχομένου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από τότε που Ίσχυσε η από 17ης Οκτωβρίου 1994 πράξη νομοθετικού περιεχομένου: «Ρύθμιση θεμάτων δημοτικών, κοινοτικών εκλογών και εκλογών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 170 Α) που έχει ως εξής:: Ό ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ [...]"
1.  
    Αν κατά την ημέρα της διενέργειας των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε ένα δήμο ή σε μία κοινότητα ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα τους, δεν διεξήχθη η ψηφοφορία, αυτή γίνεται την επόμενη Τετάρτη. Κάθε αντίθετη διάταξη νόμου καταργείται.
2.  
    Την έκτακτη περίπτωση που προκλήθηκε από τη ματαίωση της ψηφοφορίας σε ορισμένα εκλογικά τμήματα, ιδίως στην περιοχή Αθηνών, κατά τη διενέργεια των διπλών εκλογών (Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και δημοτικών και κοινοτικών) της 16ης Οκτωβρίου 1994
3.  
    Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την άμεση ρύθμιση ορισμένων θεμάτων της εκλογικής νομοθεσίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, καθώς και των αιρετών οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της 23ης Οκτωβρίου 1994
4.  
    Την αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης με την τακτική νομοθετική διαδικασία των συναφών θεμάτων, εξαιτίας του μικρού χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί ως την ημέρα των επαναληπτικών εκλογών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς της πράξης αυτής καταλαμβάνει και τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και τις εκλογές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της 16ης Οκτωβρίου 1994
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-01-26 Κύρωση της από 17ης Οκτωβρίου 1994 πράξης νομοθετικού περιεχομένου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/14
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία