ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2310

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφ ενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφ ενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής, που υπογράφηκαν στην Κέρκυρα την 24η Ιουνίου 1994, των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής: ΑCUΕRDΟ DΕ CΟLΑΒΟRΑCΙΟΝ Υ CΟΟΡΕRΑCΙΟΝ. ΡΟR ΕL QUΕ SΕ ΕSΤΑΒLΕCΕ UΝΑ CΟLΑΒΟRΑCΙΟΝ ΕΝΤRΕ LΑS CΟΜUΝΙDΑDΕS ΕURΟΡΕΑS Υ SUS ΕSΤΑDΟS ΜΙΕΜΒRΟS, ΡΟR UΝΑ ΡΑRΤΕ, Υ LΑ FΕDΕRΑCΙΟΝ DΕ RUSΙΑ. ΡΟR ΟΤRΑ ΡΑRΤΝΕRSΚΑΒS- ΟG SΑΜΑRΒΕJDSΑFΤΑLΕ ΟΜ ΟΡRΕΤΤΕLSΕ ΑF ΕΤ ΡΑRΤΝΕRSΚΑΒ ΜΕLLΕΜ DΕ ΕURΟΡΑΕΙSΚΕ FΑΕLLΕSSΚΑΒΕR ΟG DΕRΕS ΜΕDLΕΜSSΤΑΤΕR ΡΑ DΕΝ ΕΝΕ SΙDΕ ΟG DΕΝ RUSSΙSΚΕ FΟDΕRΑΤΙΟΝ ΡΑ DΕΝ ΑΝDΕΝ SΙDΕ ΑΒΚΟΜΜΕΝ UΒΕR ΡΑRΤΝΕRSCΗΑFΤ UΝD ΖUSΑΜΜΕΝΑRΒΕΙΤ ΖUR GRUΝDUΝG ΕΙΝΕR ΡΑRΤΝΕRSCΗΑFΤ ΖWΙSCΗΕΝ DΕΝ ΕURΟΡΑΙSCΗΕΝ GΕΜΕΙΝSCΗΑFΤΕΝ UΝD ΙΗRΕΝ ΜΙΤGUΕDSΤΑΑΤΕΝ ΕΙΝΕRSΕΤΤS UΝD DΕR RUSSΙSCΗΕΝ FΟDΕRΑΤΙΟΝ ΑΝDΕRΕRSΕΙΤS ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΑGRΕΕΜΕΝΤ ΟΝ ΡΑRΤΝΕRSΗΙΡ ΑΝD CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΕSΤΑΒLΙSΗΙΝG Α ΡΑRΤΝΕRSΗΙΡ ΒΕΤWΕΕΝ ΤΗΕ ΕURΟΡΕΑΝ CΟΜΜUΝΙΤΙΕS ΑΝD ΤΗΕΙR ΜΕΜΒΕR SΤΑΤΕS, ΟF ΤΗΕ ΟΝΕ ΡΑRΤ, ΑΝD ΤΗΕ RUSSΙΑΝ FΕDΕRΑΤΙΟΝ, ΟF ΤΗΕ ΟΤΗΕR ΡΑRΤ ΑCCΟRD DΕ ΡΑRΤΕΝΑRΙΑΤ ΕΤ DΕ CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΕΤΑΒUSSΑΝΤ UΝ ΡΑRΤΕΝΑRΙΑΤ ΕΝΤRΕ LΕS CΟΜΜUΝΑUΤΕS ΕURΟΡΕΕΝΝΕS ΕΤ LΕURS ΕΤΑΤS ΜΕΜΒRΕS, DUΝΕ ΡΑRΤ, ΕΤ LΑ FΕDΕRΑΤΙΟΝ DΕ RUSSΙΕ, DΑUΤRΕ ΡΑRΤ ΑCCΟRDΟ Dl ΡΑRΤΕΝΑRΙΑΤΟ Ε Dl CΟΟΡΕRΑΖΙΟΝΕ CΗΕ ΙSΤΙΤUΙSCΕ UΝ ΡΑRΤΕΝΑRΙΑΤΟ ΤRΑ LΕ CΟΜUΝΙΤΑ ΕURΟΡΕΕ Ε Ι LΟRΟ SΤΑΤΙ ΜΕΜΒRΙ, DΑ UΝΑ ΡΑRΤΕ, Ε LΑ FΕDΕRΑΖΙΟΝΕ RUSSΑ, DΑLLΑLΤRΑ ΟVΕRΕΕΝΚΟΜSΤ ΙΝΖΑΚΕ ΡΑRΤΝΕRSCΗΑΡ ΕΝ SΑΜΕΝWΕRΚΙΝG WΑΑRΒΙJ ΕΕΝ ΡΑRΤΝΕRSCΗΑΡ ΤΟΤ SΤΑΝD WΟRDΤ GΕΒRΑCΗΤ ΤUSSΕΝ DΕ ΕURΟΡΕSΕ GΕΜΕΕΝSCΗΑΡΡΕΝ ΕΝ ΗUΝ UD-SΤΑΤΕΝ, ΕΝΕRΖΙJDS, ΕΝ DΕ RUSSΙSCΗΕ FΕDΕRΑΤΕ, ΑΝDΕRΖΙJDS ΑCΟRDΟ DΕ ΡΑRCΕRΙΑ Ε CΟΟΡΕRΑCΑΟ QUΕ ΕSΤΑΒΕLΕCΕ UΜΑ ΡΑRCΕRΙΑ ΕΝΤRΕ ΑS CΟΜUΝΙDΑDΕS ΕURΟΡΕΙΑS Ε ΟS SΕUS ΕSΤΑDΟS-ΜΕΜΒRΟS, ΡΟR UΜ LΑDΟ, Ε Α FΕDΕRΑCΑΟ RUSSΑ, ΡΟR ΟUΤRΟ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, εφεξής καλούμενα κράτη μέλη, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής καλούμενες η Κοινότητα, αφενός, και Η ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, εφεξής καλούμενη Ρωσία, αφετέρου, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα των ιστορικών δεσμών μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της, και της Ρωσίας, καθώς και τις κοινές αξίες τις οποίες μοιράζονται τα συμβαλλόμενα μέρη, για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Ρωσία επιθυμούν να ενισχύσουν τους δεσμούς αυτούς και να συνάψουν εταιρική σχέση και σχέση συνεργασίας που θα εμβαθύνουν και θα διευρύνουν τις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί μεταξύ τους στο παρελθόν, ιδίως με τη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για το εμπόριο και την εμπορική και οικονομική συνεργασία, που υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 1989, εφεξής καλούμενη Συμφωνία του 1989, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την δέσμευση της Κοινότητας, και των κρατών μελών της, ενεργούσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ιδρύθηκε με την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση της 7ης Φεβρουαρίου 1992, και της Ρωσίας για την ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών που αποτελούν τη βάση της εταιρικής σχέσης, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την δέσμευση των συμβαλλομένων μερών για την προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας καθώς και για την ειρηνική διευθέτηση των διενέξεων και τη συνεργασία για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και άλλων fοrum, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερή δέσμευση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Ρωσίας για την πλήρη εφαρμογή όλων των αρχών και των διατάξεων που περιέχουν η τελική πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), τα τελικά έγγραφα των διασκέψεων της Μαδρίτης και της Βιέννης που ακολούθησαν, το έγγραφο της Διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης για την οικονομική συνεργασία, ο Χάρτης των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη και το έγγραφο ΔΑΣΕ του Ελσίνκι 1992 με τίτλο Οι προκλήσεις της αλλαγής, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Ρωσίας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια της 17ης Δεκεμβρίου 1991 και στους σκοπούς και τις αρχές που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη της Διάσκεψης της Λουκέρνης του Απριλίου 1993, ΕΧΟΝΤΑΣ ΈΠΙΓΝΩΣΗ της σπουδαιότητας του κράτους δικαίου και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των μειονοτήτων, και της εγκαθίδρυσης πολυκομματικού συστήματος με ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές και της οικονομικής ελευθέρωσης που αποβλέπει στη δημιουργία οικονομίας αγοράς, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι η πλήρης εφαρμογή της εταιρικής συνεργασίας προϋποθέτει την συνέχιση και ολοκλήρωση των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων στη Ρωσία, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενθαρρύνουν τη διαδικασία της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ στους τομείς που καλύπτει η Συμφωνία, ώστε να ευνοηθούν η ευημερία και η σταθερότητα στην περιοχή, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν και να αναπτύξουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προθυμία της Κοινότητας να παράσχει την τεχνική βοήθεια που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της οικονομικής μεταρρύθμισης στην Ρωσία και για την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Συμφωνία θα ευνοήσει τη σταδιακή προσέγγιση μεταξύ της Ρωσίας και ευρύτερης ζώνης συνεργασίας στην Ευρώπη και τις γειτονικές περιοχές καθώς και τη σταδιακή ένταξη της Ρωσίας στο ανοικτό διεθνές εμπορικό σύστημα, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την δέσμευση των συμβαλλομένων μερών για την ελευθέρωση του εμπορίου, βάσει των αρχών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, εφεξής καλούμενης ΓΣΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, εφεξής καλουμένου ΠΟΕ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Ρωσία δεν είναι πια χώρα κρατικού εμπορίου, ότι σήμερα η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και ότι η συνέχιση της πορείας προς την οικονομία της αγοράς ευνοείται από τη συνεργασία μεταξύ των μερών με τις μορφές που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις επενδύσεις, καθώς και οι συνθήκες για τη σύσταση εταιρειών, το εργατικό δυναμικό, την παροχή υπηρεσιών και τις κινήσεις κεφαλαίων, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει νέο κλίμα στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, και ιδίως στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων, μέσων που είναι απαραίτητα για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερωθεί στενή συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβανομένης υπόψη της υφιστάμενης αλληλεξάρτησης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σ αυτόν τον τομέα, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα συμβαλλόμενα μέρη σκοπεύουν να αναπτύξουν τη συνεργασία στον τομέα της διαστημικής έρευνας, λαμβανομένης υπόψη της συμπληρωματικότητας των δραστηριοτήτων τους στον τομέα αυτό, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία και να βελτιώσουν την ανταλλαγή των πληροφοριών,· ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : Άρθρο 1 Συνάπτεται εταιρική σχέση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ρωσίας, αφετέρου. Οι στόχοι της εταιρικής σχέσης είναι οι εξής : να παράσχει το κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των συμβαλλομένων μερών, ο οποίος θα επιτρέψει την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων μεταξύ τους, σ αυτόν τον τομέα, να προωθήσει το εμπόριο, τις επενδύσεις και τις αρμονικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών με βάση τις αρχές της οικονομίας της αγοράς, και να ευνοήσει έτσι τη σταθερή και διαρκή ανάπτυξη των μερών, να ενισχύσει τις πολιτικές και οικονομικές ελευθερίες, να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Ρωσίας για την εδραίωση της δημοκρατίας, την ανάπτυξη της οικονομίας της και την ολοκλήρωση της μετάβασης στην οικονομία της αγοράς, να αποτελέσει την βάση για την οικονομική, κοινωνική, χρηματοδοτική και πολιτιστική συνεργασία, βάσει των αρχών του αμοιβαίου συμφέροντος, της αμοιβαίας ευθύνης και της αμοιβαίας υποστήριξης, να προωθήσει τις δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος, να παράσχει το κατάλληλο πλαίσιο για τη σταδιακή προσέγγιση μεταξύ της Ρωσίας και ενός ευρύτερου χώρου συνεργασίας στην Ευρώπη, να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για τη μελλοντική θέσπιση ζώνης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και της Ρωσίας που να καλύπτει ουσιαστικά το σύνολο του μεταξύ τους εμπορίου, καθώς και τους όρους που θα επιτρέψουν να ελευθερωθεί η εγκατάσταση εταιρειών, οι διαμεθοριακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και η διακίνηση κεφαλαίων. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 2 Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζεται, ιδίως, στην τελική πράξη του Ελσίνκι και στο Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, διαπνέει τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των συμβαλλομένων μερών και αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της εταιρικής σχέσης και της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 3 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, να εξετάσουν τη δυνατότητα διεύρυνσης των σχετικών τίτλων της παρούσας συμφωνίας, ιδίως τον τίτλο ΙΙΙ και το άρθρο 53, ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες με σκοπό να εγκαθιδρυθεί μεταξύ τους ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να διατυπώσει συστάσεις στα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με τις διευρύνσεις αυτές, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες. Το έτος 1998, τα συμβαλλόμενα μέρη θα εξετάσουν από κοινού κατά πόσον οι συνθήκες, επιτρέπουν την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. Άρθρο 4 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξετάσουν από κοινού, με αμοιβαία συναίνεση, τις τυχόν τροποποιήσεις που πρέπει να επιφέρουν σε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας, λαμβανομένης υπόψη της αλλαγής των συνθηκών, και ιδίως μετά την προσχώρηση της Ρωσίας στη ΓΣΔΕ/στον ΠΟΕ. Η πρώτη εξέταση θα πραγματοποιηθεί τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας ή όταν η Ρωσία προσχωρήσει στην ΓΣΔΕ/στον ΠΟΕ, αν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη. Άρθρο 51.Η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους που παραχωρεί η Ρωσία, δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, δεν ισχύει κατά τη μεταβατική περίοδο, που λήγει 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που ορίζονται στο παράρτημα 1 και που χορηγεί η Ρωσία σε άλλα κράτη της πρώην ΕΣΣΔ. Η περίοδος αυτή ενδέχεται, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο, να παραταθεί όσον αφορά ορισμένους τομείς, με κοινή συναίνεση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 2.Όσον αφορά τη μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους, που παραχωρείται δυνάμει του Τίτλου ΙΙΙ, η μεταβατική περίοδος που προβλέπει η παράγραφος 1, λήγει τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, ή, αν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη, όταν η Ρωσία προσχωρήσει στην ΓΣΔΕ/στον ΠΟΕ. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 6 Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τον οποίο τα μέρη προτίθενται να αναπτύξουν και να ενισχύσουν. Ο διάλογος αυτός συνοδεύει και παγιώνει την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρωσία, ενισχύει τις πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που ευρίσκονται σε εξέλιξη στην εν λόγω χώρα και συμβάλλει στη δημιουργία νέων μορφών συνεργασίας. Ο πολιττκός διάλογος : θα ενισχύσει τους δεσμούς της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική σύγκλιση που θα επιτευχθεί με την παρούσα Συμφωνία θα οδηγήσει σε εντατικότερες πολιτικές σχέσεις, θα έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη σύγκλιση των θέσεων για διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και, με τον τρόπο αυτό, θα αυξήσει την ασφάλεια και την σταθερότητα, προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα επιδιώξουν την συνεργασία επί θεμάτων που αφορούν την τήρηση των αρχών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα διενεργούν διαβουλεύσεις σε θέματα ορθής εφαρμογής τους, εάν τούτο κριθεί σκόπιμο. Άρθρο 71.Μεταξύ του Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Προέδρου της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφενός, και του Προέδρου της Ρωσίας αφετέρου, πραγματοποιούνται συνεδριάσεις, καταρχήν, δις του έτους. 2.Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας, που συστήνεται με το άρθρο 90 και σε άλλες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Τρόικας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αμοιβαία συμφωνία Άρθρο 8 Τα συμβαλλόμενα μέρη θεσπίζουν περαιτέρω διαδικασίες και μηχανισμούς για πολιτικό διάλογο, ιδίως υπό τις ακόλουθες μορφές : συνεδριάσεις δις του έτους μεταξύ, αφενός, ανωτέρων υπαλλήλων της Ρωσίας και, αφετέρου, της Τρόικας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήρη αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών, οποιοδήποτε άλλο μέσο, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως και συνεδριάσεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην παγίωση και την ανάπτυξη αυτού του διαλόγου. Άρθρο 9 Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής επιτροπής συνεργασίας, που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 95. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 101.Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαία την γενική μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους που προβλέπει το άρθρο Ι παράγραφος 1 της ΓΣΔΕ. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά : 1)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται στις όμορες χώρες με σκοπό τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου, 2)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται με σκοπό να δημιουργηθεί τελωνειακή ένωση ή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ή δυνάμει της δημιουργίας τέτοιας ένωσης ή ζώνης. Οι όροι Τελωνειακή ένωση και ζώνη ελευθέρων συναλλαγών είναι ταυτόσημοι με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 8 του όρθρου ΧΧΙV της ΓΣΔΕ, ή με τους προκύπτοντες δυνάμει της διαδικασίας που προβλέπει η παράγραφος 10 του ιδίου άρθρου, 3)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται σε συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με τη ΓΣΔΕ και άλλες διεθνείς συμφωνίες υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών. Άρθρο 111.Τα προϊόντα του εδάφους του ενός μέρους που εισάγονται στο έδαφος του άλλου μέρους δεν υπόκεινται, άμεσα ή έμμεσα, σε εσωτερικούς φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις κάθε είδους, που υπερβαίνουν τους φόρους ή τις εσωτερικές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται, άμεσοι ή έμμεσα, στα ομοειδή εγχώρια προϊόντα 2.Εξάλλου, στα προϊόντα αυτά χορηγείται όχι λιγότερο ευνοϊκό καθεστώς από εκείνο που χορηγείται στα ομοειδή προϊόντα εθνικής καταγωγής, σύμφωνα με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις για την πώληση τους στην εσωτερική αγορά, την προσφορά προς πώληση, την αγορά, τη μεταφορά, τη διανομή ή τη χρησιμοποίηση. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν την επιβολή διαφόρων επιβαρύνσεων εσωτερικών μεταφορών, που βασίζονται αποκλειστικά στην οικονομική δραστηριότητα των μέσων μεταφοράς και όχι στην εθνικότητα του προϊόντος. 3.Το άρθρο ΙΙΙ, παράγραφοι 8, 9 και 10 της ΓΣΔΕ εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 121.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η αρχή της ελευθερίας διαμετακόμισης είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. Όσον αφορά το θέμα αυτό, κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπει την ελεύθερη διαμετακόμιση μέσω του εδάφους του, εμπορευμάτων τα οποία κατάγονται από το τελωνειακό έδαφος ή προορίζονται για το τελωνειακό έδαφος του αντισυμβαλλομένου μέρους. 2.Οι κανόνες που περιγράφονται στο άρθρο V παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 της ΓΣΔΕ εφαρμόζονται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 13 Τα ακόλουθα άρθρα της ΓΣΔΕ εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών: 1)άρθρο VΙΙ, παράγραφοι 1,2,3, 4α), β) και δ), 5, 2)άρθρο VΙΙΙ, 3)άρθρο ΙΧ, 4)άρθρο Χ. Άρθρο 14 Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων, οι οποίες είναι δεσμευτικές για τα δύο μέρη, τα συμβαλλόμενα μέρη χορηγούν αμοιβαία απαλλαγή από επιβαρύνσεις και εισαγωγικούς δασμούς επί προϊόντων που εισέρχονται προσωρινά, στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει οποιαδήποτε άλλη σχετική διεθνής σύμβαση, στην οποία έχουν προσχωρήσει σύμφωνα με την εκατέρωθεν νομοθεσία. Η νομοθεσία αυτή θα εφαρμόζεται βάσει της μεταχείρισης του μάλλον ευνοουμένου κράτους και συνεπώς υπόκειται στις εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 10, παράγραφος 2 της Συμφωνίας. Λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες, υπό τις οποίες το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος ανέλαβε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από μία τέτοια σύμβαση. Άρθρο 151.Τα εμπορεύματα καταγωγής Ρωσίας, εισάγονται, στην Κοινότητα άνευ ποσοτικών περιορισμών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 17, 20 και 21 και του παραρτήματος ΙΙ της Συμφωνίας καθώς και των διατάξεων των άρθρων 77, 81, 244, 249 και 280 της Πράξης Προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Κοινότητα. 2.Τα εμπορεύματα κοινοτικής καταγωγής εισάγονται στη Ρωσία άνευ ποσοτικών περιορισμών, με επιφύλαξη των άρθρων 17, 20 και 21 και του παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. Άρθρο 16 Έως ότου η Ρωσία προσχωρήσει στη ΓΣΔΕ/στον ΠΟΕ, τα συμβαλλόμενα μέρη πραγματοποιούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνεργασίας όσον αφορά τις δασμολογικές τους πολιτικές, εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένων και των μεταρρυθμίσεων δασμολογικής προστασίας. Ειδικότερα, οι διαβουλεύσεις αυτές θα πραγματοποιούνται πριν αυξηθεί η δασμολογική προστασία. Άρθρο 171.Σε περίπτωση που ένα προϊόν εισάγεται στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών, σε αυξημένες ποσότητες και με όρους που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στους εθνικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, η Κοινότητα ή η Ρωσία, ανάλογα με το ποια είναι η ενδιαφερόμενη, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες και προϋποθέσεις. 2.Πριν ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο, ή μόλις αυτό είναι δυνατό, στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4, η Κοινότητα ή η Ρωσία, ανάλογα με το ποια είναι η ενδιαφερόμενη, παρέχει στην Επιτροπή Συνεργασίας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Οι διαβουλεύσεις των συμβαλλομένων μερών στα πλαίσια της Επιτροπής Συνεργασίας αρχίζουν αμέσως. 3.Αν, στο τέλος των διαβουλεύσεων, για τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε το ζήτημα στην Επιτροπή Συνεργασίας, το προσφυγόν στις διαβουλεύσεις συμβαλλόμενο μέρος είναι ελεύθερο να περιορίσει τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων ή να λάβει άλλα κατάλληλα μέτρα στο βαθμό και για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητα για την πρόληψη ή την εξάλειψη της ζημίας. 4.Σε κρίσιμες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οποιαδήποτε καθυστέρηση θα προκαλούσε ζημίες που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθούν, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να λάβουν μέτρα πριν από την έναρξη των διαβουλεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα διεξαχθούν διαβουλεύσεις αμέσως μετά τη λήψη των μέτρων αυτών. 5.Κατά την επιλογή των μέτρων που προβλέπει το παρόν άρθρο, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν κατά προτεραιότητα εκείνα τα μέτρα, τα οποία διαταράσσουν, το λιγότερο δυνατόν, την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας. 6.Στις περιπτώσεις που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνει μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το αντισυμβαλλόμενο μέρος αποδεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα Τίτλο έναντι του αντισυμβαλλομένου του, όσον αφορά τις ουσιαστικά ισότιμες συναλλαγές. Αυτή η δράση δεν αναλαμβάνεται, πριν το εν λόγω αντισυμβαλλόμενο μέρος προτείνει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, ούτε εφόσον επετεύχθη συμφωνία εντός 45 ημερών από την πρόταση για διεξαγωγή διαβουλεύσεων. 7.Το δικαίωμα παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις που προβλέπει η παράγραφος 6 δεν ασκείται κατά τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής μέτρου διασφάλισης, εφόσον το εν λόγω μέτρο ελήφθη εν συνεχεία της απόλυτης αύξησης των εισαγωγών για ανώτατο όριο τεσσάρων ετών και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 18 Καμία διάταξη του παρόντος Τίτλου, και ειδικότερα του άρθρου 7, δεν θίγει ούτε επηρεάζει τη λήψη, από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, μέτρων αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο VΙ της ΓΣΔΕ, τη Συμφωνία για την ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων VΙ, ΧVΙ και ΧΧΙΙΙ της ΓΣΔΕ ή τη συναφή εσωτερική νομοθεσία Όσον αφορά τις έρευνες αντιντάμπινγκ ή τις έρευνες για τις επιδοτήσεις, κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να εξετάσει τα αιτήματα του αντισυμβαλλομένου μέρους και να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα πραγματικά περιστατικά και τις εκτιμήσεις βάσει των οποίων πρέπει να ληφθεί η οριστική απόφαση. Πριν επιβληθούν οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικοί δασμοί, τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εποικοδομητική επίλυση του προβλήματος. Άρθρο 19 Η παρούσα Συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που επιβάλλουν λόγοι δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφυλάξεως των φυτών, προστασίας των φυσικών πόρων, των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ούτε στους κανόνες που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται ωστόσο να αποτελούν μέσο για την πρόκληση αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 20 Ο παρών Τίτλος δεν επηρεάζει τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, που μονογραφήθηκε στις 12 Ιουνίου 1993 και εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 1993. Επιπλέον, το άρθρο 15 της παρούσας Συμφωνίας δεν ισχύει όσον αφορά το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50-63 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. Άρθρο 211.Το εμπόριο των προϊόντων που καλύπτει η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα διέπεται από : τις διατάξεις του παρόντος Τίτλου, εξαιρουμένου του άρθρου 15, και από τη στιγμή έναρξης ισχύος της, από τις διατάξεις της συμφωνίας για τους ποσοτικούς διακανονισμούς, σχετικά με το εμπόριο προϊόντων χάλυβα ΕΚΑΧ. 2.Η σύσταση Ομάδας Επαφών για θέματα άνθρακα και χάλυβα, διέπεται από το Πρωτόκολλο 1 που επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 22 Εμπόριο Πυρηνικών Υλικών1.Το εμπόριο πυρηνικών υλικών διέπεται από : τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας με εξαίρεση των άρθρων 15 και 17, παραγράφους 1 έως 5 και 7, τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 14 και 15, παραγράφους 1, 2, 3, πρώτη φράση, και παραγράφους 4 και 5 της Συμφωνίας του 1989, τις επισυναπτόμενες επιστολές που αντηλλάγησαν. 2.Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1997, διακανονισμού που θα καλύπτει το εμπόριο πυρηνικών υλικών. 3.Έως ότου επιτευχθεί αυτός το διακανονισμός, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. 4.θα γίνουν ενέργειες για τη σύναψη συμφωνίας όσον αφορά τη διασφάλιση, υλική προστασία και διοικητική συνεργασία κατά τη διακίνηση πυρηνικών υλικών. Μέχρι τη θέση σε ισχύ μιας τέτοιας συμφωνίας, η διακίνηση των πυρηνικών υλικών θα διέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες περί μη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων. 5.Για τους σκοπούς της εφαρμογής του καθεστώτος που προβλέπει η παράγραφος 1: ως παρούσα συμφωνία που αναφέρεται στα άρθρα 6 και 15 παράγραφος 5, της Συμφωνίας του 1989, νοείται το καθεστώς που καθορίζει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, ως παρόν άρθρο που αναφέρεται στο άρθρο 17, παράγραφος 6 της παρούσας Συμφωνίας, νοείται το άρθρο 15 της Συμφωνίας του 1989, ως Συμβαλλόμενα Μέρη που αναφέρονται στα άρθρα 6, 7, 14 και 15 της Συμφωνίας του 1989 νοούνται τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Συμφωνίας, ως Μεικτή Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 15 της Συμφωνίας του 1989 νοείται το Συμβούλιο Συνεργασίας που προβλέπει το άρθρο 92 της παρούσας Συμφωνίας. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΌροι εργασίας Άρθρο 231.Με την επιφύλαξη των νόμων, των όρων και των διαδικασιών που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι, σε σύγκριση με τους υπηκόους κράτους μέλους, δεν επιβάλλεται διακριτική μεταχείριση, λόγω ιθαγένειας, των νομίμως απασχολουμένων Ρώσων υπηκόων, στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές τους ή την απόλυση τους. 2.Με την επιφύλαξη των όρων και διαδικασιών που ισχύουν στη Ρωσία, η χώρα αυτή χορηγεί τη μεταχείριση που ορίζεται στην παράγραφο 1, στους υπηκόους των κρατών μελών που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος της. Άρθρο 24 Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης Τα συμβαλλόμενα μέρη συνάπτουν συμφωνίες με σκοπό : 1)να θεσπίσουν, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, τις διατάξεις που απαιτούνται για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους Ρώσους υπηκόους οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους και ενδεχομένως για τα νομίμως διαμένοντα στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους, μέλη της οικογενείας τους. Δυνάμει των διατάξεων αυτών διασφαλίζεται κυρίως ότι: όλες οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώνουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα διάφορα κράτη μέλη, προστίθενται για την συνταξιοδότηση γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και για την ιατρική περίθαλψη που προβλέπεται για τους εργαζομένους αυτούς, και ενδεχομένως και για τα μέλη της οικογενείας τους, οι συντάξεις γήρατος, θανάτου, εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, ή αναπηρίας που προκλήθηκε κατά την εργασία, με εξαίρεση των ειδικών μη ανταποδοτικών εισφορών, μεταφέρονται ελεύθερα, βάσει των συντελεστών που εφαρμόζονται, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που τις οφείλουν, οι εν λόγω εργαζόμενοι λαμβάνουν ενδεχομένως οικογενειακά επιδόματα για τα προαναφερόμενα μέλη των οικογενειών τους. 2)να θεσπίσουν, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν στη Ρωσία, τις διατάξεις που απαιτούνται για να παρασχεθεί στους εργαζομένους υπηκόους κράτους μέλους, οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στη Ρωσία, καθώς και στα νομίμως διαμένοντα εκεί μέλη της οικογενείας τους, παρόμοια μεταχείριση με αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερη και τρίτη περίπτωση. Άρθρο 25 Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 24 της παρούσας Συμφωνίας, δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και της Ρωσίας, όπου οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν ευνοϊκότερη μεταχείριση των υπηκόων των κρατών μελών ή της Ρωσίας. Άρθρο 26 Το Συμβούλιο Συνεργασίας εξετάζει τις βελτιώσεις που μπορούν να επέλθουν στους όρους εργασίας των επιχειρηματιών, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχει το έγγραφο της Διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης. Άρθρο 27 Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις για την εφαρμογή των άρθρων 23 και 26 της παρούσας Συμφωνίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΌροι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των εταιρειών Άρθρο 281.Όσον αφορά την εγκατάσταση εταιρειών του αντισυμβαλλόμενου μέρους στο έδαφος τους, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, αφενός, και η Ρωσία αφετέρου, χορηγούν αμοιβαία, για τις δραστηριότητες τους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν στις εταιρείες των τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις εκατέρωθεν νομοθεσίες και κανονισμούς. 2.Τηρουμένων των επιφυλάξεων του Παραρτήματος 3, και σύμφωνα με τις εκατέρωθεν νομοθεσίες και κανονισμούς, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, χορηγούν στις κοινοτικές θυγατρικές ρωσικών εταιρειών, όσον αφορά τις δραστηριότητες τους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγείται σε άλλες κοινοτικές εταιρείες ή σε κοινοτικές εταιρείες που είναι θυγατρικές τρίτων χωρών, ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη. 3.Τηρουμένων των επιφυλάξεων του παραρτήματος 4, και σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της, η Ρωσία χορηγεί στις ρωσικές θυγατρικές κοινοτικών εταιρειών, όσον αφορά τις δραστηριότητες τους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή, από αυτήν που χορηγείται σε άλλες ρωσικές εταιρείες ή σε ρωσικές εταιρείες που είναι θυγατρικές εταιρειών άλλων τρίτων χωρών, ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη. 4.Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, αφενός, και η Ρωσία αφετέρου, χορηγούν, όσον αφορά τις δραστηριότητες τους και σύμφωνα με τις εκατέρωθεν νομοθεσίες και ρυθμίσεις, στα υποκαταστήματα των ρωσικών και κοινοτικών εταιρειών αντιστοίχως, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγείται σε υποκαταστήματα εταιρειών τρίτων χωρών. 5.Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για να περιγραφεί η νομοθεσία και οι κανονισμοί ενός συμβαλλομένου μέρους, σχετικά με την πρόσβαση σε ειδικούς τομείς ή δραστηριότητες θυγατρικών εταιρειών του αντισυμβαλλομένου μέρους, που έχουν εγκατασταθεί στο έδαφος του πρώτου συμβαλλόμενου μέρους. Οι εταιρείες που εγκαθίστανται στην Κοινότητα και τη Ρωσία αντιστοίχως, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καθώς και οι εταιρείες που εγκαθίστανται μετά την ημερομηνία αυτή, αμέσως μετά την εγκατάσταση τους, επωφελούνται της μεταχείρισης που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3. Άρθρο 29 Οι διατάξεις του άρθρου 28 της παρούσας Συμφωνίας, σε συνδυασμό με τις ακόλουθες διατάξεις, διέπουν τις τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα 6. 1.Όσον αφορά τις τραπεζικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα 6, μέρος Β, ο χαρακτήρας της μεταχείρισης που χορηγεί η Ρωσία, σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 1, για την εγκατάσταση μέσω της σύστασης θυγατρικών και μόνο εταιρειών, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3, καθορίζεται στο Παράρτημα 7, μέρος Α. Όσον αφορά τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα 6, μέρος Α, παράγραφοι 1 και 2, ο χαρακτήρας της μεταχείρισης που χορηγεί η Ρωσία σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 1, καθορίζεται στο Παράρτημα 7, μέρος Β. 2.Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να λαμβάνουν μέτρα για προληπτικούς λόγους, μεταξύ άλλων για την προστασία επενδυτών, καταθετών, ασφαλισμένων ή των προσώπων στα οποία φορέας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών οφείλει καταπιστευματικό δικαίωμα ή για να διασφαλισθεί η αξιοπιστία και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα μέτρα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για να αποφύγει το συμβαλλόμενο μέρος τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία. Καμία διάταξη της συμφωνίας δεν επιβάλλει υποχρέωση σε ένα συμβαλλόμενο μέρος να αποκαλύψει στοιχεία σχετικά με τις υποθέσεις και τους λογαριασμούς μεμονωμένων πελατών ή οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία ή πληροφορία αποκλειστικής εκμετάλλευσης που διαθέτουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Α παράγραφος 1, μέρους (δ) και (ε) του Παραρτήματος 7, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, αφενός, και η Ρωσία αφετέρου, δεν εκδίδουν νέους κανονισμούς ή δεν λαμβάνουν μέτρα που εισάγουν ή επιδεινώνουν διακρίσεις, σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας, όσον αφορά τους όρους που διέπουν την εγκατάσταση των εταιρειών που αντισυμβαλλομένου μέρους στα εδάφη τους αντιστοίχως, σε σύγκριση με τις δικές τους εταιρείες. Τα μέρη συμφωνούν ότι ως επιδείνωση της διάκρισης νοείται η επιδείνωση των όρων που εισάγουν διακρίσεις ή η παράταση τους ή η επανεισαγωγή τους μετά την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής. 4.Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας και όσον αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές, μια εταιρεία θεωρείται ότι είναι ρωσική θυγατρική κοινοτικής εταιρείας, όταν η κοινοτική εταιρεία κατέχει άνω του 50% του μετοχικού της κεφαλαίου. Άρθρο 30 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας : (α) ως εγκατάσταση νοείται το δικαίωμα των κοινοτικών ή ρωσικών εταιρειών, κατά την έννοια της παραγράφου (η) του παρόντος άρθρου, να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες με τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων στη Ρωσία ή την Κοινότητα αντιστοίχως. Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 29, ως εγκατάσταση νοείται το δικαίωμα των κοινοτικών ή ρωσικών εταιρειών, κατά την έννοια της παραγράφου (η) του παρόντος άρθρου, να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες με τη σύσταση θυγατρικών και υποκαταστημάτων στη Ρωσία ή την Κοινότητα, αντιστοίχως, αφού λάβουν άδεια των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις κάθε συμβαλλομένου μέρους. (β) ως θυγατρική μιας εταιρείας νοείται μια εταιρεία επί της οποίας η πρώτη ασκεί έλεγχο. (γ) ως οικονομικές δραστηριότητες νοούνται οι δραστηριότητες βιομηχανικού, εμπορικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. (δ) ως υποκατάστημα εταιρείας νοείται η επιχειρηματική έδρα, χωρίς ιδία νομική προσωπικότητα, με εξωτερικά στοιχεία μονιμότητας, όπως η επέκταση μητρικής εταιρείας, που διαθέτει διευθύνον προσωπικό και τον υλικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη διαπραγμάτευση με τρίτους, έτσι ώστε, αν και αυτοί γνωρίζουν ότι υπάρχει, αν χρειαστεί, νομικός δεσμός με τη μητρική εταιρεία που εδρεύει σε άλλη χώρα, δεν είναι υποχρεωμένοι να έρχονται σε άμεση επαφή με την εν λόγω μητρική εταιρεία, αλλά μπορούν να συναλλάσσονται με την επιχειρηματική έδρα που αποτελεί την επέκταση της μητρικής εταιρείας. (ε)ως κοινοτική θυγατρική ή ρωσική θυγατρική αντιστοίχως, νοείται η κοινοτική εταιρεία ή •ρωσική εταιρεία αντιστοίχως, όπως ορίζεται κατωτέρω, που είναι και θυγατρική μιας ρωσικής εταιρείας ή κοινοτικής εταιρείας αντιστοίχως. (στ)ως υπήκοος κράτους μέλους ή της Ρωσίας, αντιστοίχως, νοείται το φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος ενός από τα κράτη μέλη ή της Ρωσίας σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία. (ζ)ως δραστηριότητες· νοούνται οι οικονομικές δραστηριότητες. Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 29, ως δραστηριότητες νοείται η ανάληψη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που επιτρέπει η άδεια που παραχώρησαν στην εταιρεία οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τους νόμους και τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος. (η)ως κοινοτική εταιρεία ή ρωσική εταιρεία, αντιστοίχως, νοείται μια εταιρεία που συστήνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Ρωσίας αντιστοίχως, και έχει την έδρα της ή την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Ρωσίας αντιστοίχως. Ωστόσο, αν η εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Ρωσίας αντιστοίχως έχει μόνο την καταστατική της έδρα στο έδαφος της Κοινότητας ή της Ρωσίας αντιστοίχως, η εταιρεία αυτή θεωρείται ως κοινοτική ή ρωσική εταιρεία, αντιστοίχως, αν οι δραστηριότητες της διατηρούν συνεχείς και πραγματικούς δεσμούς με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη ή της Ρωσίας αντιστοίχως. Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ, υπάγονται επίσης οι ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκτός της Κοινότητας ή της Ρωσίας και οι οποίες ελέγχονται από υπηκόους κράτους μέλους ή της Ρωσίας, αντιστοίχως, αν τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σε αυτό το κράτος μέλος ή στη Ρωσία αντιστοίχως, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και δραστηριότητες συνδυασμένων μεταφορών με θαλάσσια διαδρομή, με την επιφύλαξη των εθνικών περιορισμών όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών με άλλες μορφές μεταφορών. (θ) Για τους σκοπούς του άρθρου 29 και του Παραρτήματος 7, όσον αφορά τις τραπεζικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα 6, μέρος Β, ο όρος κοινοτική θυγατρική ή ρωσική θυγατρική, όπως ορίζεται στην παράγραφο (ε), αναφέρεται σεκείνες τις θυγατρικές που αποτελούν τράπεζες σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος μέλος ή τη Ρωσία αντιστοίχως. Για τους σκοπούς του άρθρου 29 και του Παραρτήματος 7, όσον αφορά τις τραπεζικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα 6, μέρος Β, ο όρος κοινοτική εταιρεία ή ρωσική εταιρεία, όπως ορίζεται στην παράγραφο (η), αναφέρεται στις εταιρείες αυτές που αποτελούν τράπεζες, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος μέλος ή τη Ρωσία αντιστοίχως. Άρθρο 31 Με την επιφύλαξη του άρθρου 100, οι διατάξεις του τίτλου αυτού δεν θίγουν την εφαρμογή, εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών, οποιουδήποτε μέτρου που είναι αναγκαίο, προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση δυνάμει των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, μέτρων που εφαρμόζει κάθε συμβαλλόμενο μέρος για την πρόσβαση τρίτης χώρας στην αγορά του. Άρθρο 321.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου Ι του παρόντος τίτλου, μία κοινοτική ή ρωσική εταιρεία που είναι εγκατεστημένη στο έδαφος της Ρωσίας ή της Κοινότητας, αντιστοίχως, έχει δικαίωμα να απασχολεί ή να επιτρέπει σε μία από τις θυγατρικές της εταιρείες ή τα υποκαταστήματα ή τις κοινοπραξίες της να απασχολούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που φιλοξενεί την εγκατάσταση, στο έδαφος της Ρωσίας και της Κοινότητας αντιστοίχως, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας και της Ρωσίας αντιστοίχως, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι αυτοί αποτελούν βασικό προσωπικό, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και ότι απασχολούνται αποκλειστικά από εταιρείες, θυγατρικές εταιρείες ή υποκαταστήματα κοινοπραξίας. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνο την περίοδο της απασχόλησης αυτής. ΖΤο βασικό προσωπικό των προαναφερόμενων εταιρειών, εφεξής καλουμένων οργανισμών, αποτελείται από άτομα που έχουν αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς κατά την έννοια του σημείου γ) στις ακόλουθες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο και ότι τα εν λόγω άτομα έχουν απασχοληθεί από αυτόν ή υπήρξαν εταίροι αυτού του οργανισμού (όχι ως μέτοχοι με πλειοψηφία) για ένα τουλάχιστον έτος πριν από την απόσπαση αυτή : 1)Ανώτεροι υπάλληλοι οργανισμού, οι οποίοι κατά κύριο λόγο, ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εγκατάσταση (το υποκατάστημα, την θυγατρική εταιρεία ή την κοινοπραξία) και εποπτεύονται ή λαμβάνουν οδηγίες κυρίως από το διοικητικό συμβούλιο ή από τους μετόχους της επιχείρησης ή τους ομολόγους τους στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται: η διεύθυνση της εγκατάστασης ή τμήματος ή υπηρεσίας της εγκατάστασης, η επίβλεψη και ο έλεγχος της εργασίας άλλων υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν εποπτικά, τεχνικά ή διοικητικά καθήκοντα, η αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να προτείνουν την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού, ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό. 2)Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό και που διαθέτουν σπάνιες γνώσεις που είναι ουσιαστικής σημασίας για τις υπηρεσίες της εγκατάστασης, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διαχείριση της εγκατάστασης. Από την αξιολόγηση των γνώσεων αυτών μπορούν να προκύπτουν, πέρα από τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για την εγκατάσταση, υψηλά προσόντα που αφορούν τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να είναι μέλη αναγνωρισμένων επαγγελμάτων. 3)Ως άτομο που έχει αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς νοείται το φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε οργανισμό στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη και έχει αποσπασθεί προσωρινά, στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων, στο έδαφος του αντισυμβαλλομένου μέρους· ο εν λόγω οργανισμός πρέπει να έχει την κύρια εγκατάσταση του στο έδαφος ενός συμβαλλομένου μέρους, ενώ η απόσπαση πρέπει να γίνεται σε εγκατάσταση του οργανισμού αυτού για την άσκηση παρόμοιων οικονομικών δραστηριοτήτων στο έδαφος του αντισυμβαλλομένου μέρους. Άρθρο 33 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της αμοιβαίας χορήγησης εθνικής μεταχείρισης, όσον αφορά την εγκατάσταση και, εφόσον δεν προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, για την ανάληψη δραστηριοτήτων των εταιρειών του αντισυμβαλλομένου μέρους στα εδάφη τους, και συμφωνούν να μελετήσουν το ενδεχόμενο επιδίωξης αυτών των στόχων σε αμοιβαίως ικανοποιητική βάση, και υπό το φως των τυχόν συστάσεων του Συμβουλίου Συνεργασίας. Άρθρο 341.Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να αποφύγουν να λάβουν μέτρα ή να αναλάβουν δράσεις, που καθιστούν τις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας των εταιρειών του αντισυμβαλλομένου μέρους, περιοριστικότερες από την ισχύουσα κατάσταση κατά την προηγούμενη της υπογραφής της Συμφωνίας. ΖΤο αργότερο στο τέλος του τρίτου έτους από την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, και στη συνέχεια ετησίως, τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας : τα μέτρα που εισήγαγαν τα συμβαλλόμενα μέρη μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, τα οποία επηρεάζουν την εγκατάσταση ή λειτουργία εταιρειών του ενός συμβαλλομένου μέρους στο έδαφος του αντισυμβαλλομένου, και τα οποία υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 28, και κατά πόσον είναι δυνατόν να αναλάβουν τα συμβαλλόμενα μέρη: =την υποχρέωση να μην λαμβάνουν μέτρα ή να αναλαμβάνουν δράσεις που ενδέχεται να καταστήσουν περιοριστικότερους τους όρους για την εγκατάσταση και λειτουργία των εταιρειών του αντισυμβαλλομένου μέρους, από τους όρους που ισχύουν κατά την εποχή της εν λόγω εξέτασης, εάν δεν έχουν ήδη προβλεφθεί στην παρούσα συμφωνία, ή =άλλες υποχρεώσεις που επηρεάζουν την ελευθερία δράσης σε θέματα τα οποία είναι αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν δυνάμει του άρθρου 28. Εάν μετά από την εν λόγω εξέταση, ένα συμβαλλόμενο μέρος έχει την άποψη ότι τα μέτρα που εισήγαγε το αντισυμβαλλόμενο μέρος, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οδηγούν, όσον αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εταιρειών του πρώτου συμβαλλομένου μέρους στο έδαφος του αντισυμβαλλομένου, σε σαφώς πιο περιοριστική κατάσταση, συγκρτικά με εκείνη που επικρατούσε κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας, το συμβαλλόμενο αυτό μέρος μπορεί να ζητήσει από το αντισυμβαλλόμενο τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του μέρους Α του Παραρτήματος 8. 3.Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, λαμβάνονται μέτρα όπως εξαγγέλεται στο μέρος Β του. Παραρτήματος 8. 4.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 51. Τα θέματα που καλύπτονται από το εν λόγω άρθρο 51, διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του, αποκλειομένης κάθε άλλης διάταξης. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 351.Οι διατάξεις του άρθρου 28 δεν εφαρμόζονται στις αεροπορικές μεταφορές, στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και στις θαλάσσιες μεταφορές. 2.Ωστόσο, για τις κατωτέρω δραστηριότητες, που αναλαμβάνονται από τις ναυτιλιακές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών διεθνών θαλασσίων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων συνδυασμένων μεταφορών με θαλάσσια διαδρομή, κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπει στις εταιρείες του αντισυμβαλλομένου μέρους, να αναπτύσσει εμπορικές δραστηριότητες στο έδαφος του, υπό την μορφή θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων, εφαρμόζοντας, για την εγκατάσταση και τη λειτουργία, προϋποθέσεις όχι λιγότερο ευνοϊκές, από εκείνες που χορηγούνται στις εταιρείες του ή στις θυγατρικές ή τα υποκαταστήματα των εταιρειών των τρίτων χωρών, εάν αυτές είναι ευνοϊκότερες, και δη σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις διατάξεις των συμβαλλομένων μερών. 3.Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν : 1)το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και συναφών υπηρεσιών, με άμεση επαφή προς τους πελάτες, από την προσφορά της τιμής μέχρι την κατάρτιση του τιμολογίου, 2)την αγορά και μεταπώληση κάθε υπηρεσίας μεταφορών ή συναφούς υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών με οποιοδήποτε μέσο των εσωτερικών μεταφορών, που απαιτείται για την παροχή υπηρεσίας συνδιασμένων μεταφορών, 3)την προετοιμασία των εγγράφων μεταφορών, των τελωνειακών εγγράφων ή άλλων εγγράφων σχετικών με την καταγωγή και το χαρακτήρα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, 4)την παροχή εμπορικών πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων, με μηχανογραφημένα συστήματα πληροφοριών και ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών, περί απαγόρευσης των διακρίσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, 5)τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, 6)τις πράξεις που πραγματοποιούνται για λογαριασμό των εταιρειών, μεταξύ άλλων την οργάνωση της προσόρμηοης του πλοίου ή, ενδεχομένως, την ανάληψη του φορτίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών Άρθρο 36 Για τους τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα 5 της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη χορηγούν αμοιβαία μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που χορηγείται σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα, όσον αφορά τους όρους που διέπουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, εκ μέρους κοινοτικών ή ρωσικών εταιρειών στο έδαφος της Ρωσίας ή της Κοινότητας αντιστοίχως, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Άρθρο 37 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 της Συμφωνίας τα συμβαλλόμενα μέρη επιτρέπουν, όσον αφορά τους τομείς που απαριθμούνται στο Παράρτημα 5 της παρούσας Συμφωνίας, την προσωρινή μετακίνηση φυσικών προσώπων, που είναι αντιπρόσωποι κοινοτικής ή ρωσικής εταιρείας και ζητούν προσωρινή είσοδο με σκοπό να διαπραγματευθούν την πώληση διασυνοριακών υπηρεσιών ή να προβούν σε συμφωνίες για την πώληση διασυνοριακών υπηρεσιών για λογαριασμό της εταιρείας αυτής, εφόσον οι αντιπρόσωποι αυτοί δεν προβαίνουν σε άμεση πώληση προς το κοινό και δεν παρέχουν οι ίδιοι τέτοιες υπηρεσίες. Άρθρο 381.Για τους τομείς που απαριθμούνται στο Παράρτημα 5, κάθε συμβαλλόμενο μέρος ρυθμίζει τους όρους της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών στο έδαφος του. Στο βαθμό που οι ρυθμίσεις αυτές έχουν γενική ισχύ, εφαρμόζονται με τρόπο εύλογο, αμερόληπτο και αντικειμενικό. 2.Η παράγραφος 1 δεν θίγει τις διατάξεις των άρθρων 36 και 50. 3.Το αργότερο έως το πέρας του τρίτου έτους από την υπογραφή της Συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας : τα μέτρα που εισήγαγαν τα συμβαλλόμενα μέρη από την υπογραφή της συμφωνίας, τα οποία επηρεάζουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών που διέπει το άρθρο 36, και το κατά πόσον είναι δυνατό να αναλάβουν τα συμβαλλόμενα μέρη : =την υποχρέωση να μην εφαρμόζουν μέτρα ή να αναλαμβάνουν δράσεις που καθιστούν ενδεχομένως, τους όρους για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, οι οποίες διέπονται από το άρθρο 36, περιοριστικότερους από τους όρους που ισχύουν κατά την εποχή της εν λόγω εξέτασης, ή =άλλες υποχρεώσεις που επηρεάζουν την ελευθερία δράσης τους σε τομείς που αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 36. Εάν μετά από αυτήν την εξέταση ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, εκφράσει την άποψη ότι τα μέτρα που εισήγαγε το αντισυμβαλλόμενο μέρος μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, οδηγούν σε σαφώς πιο περιοριστική κατάσταση από εκείνη που επικρατούσε κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, που διέπεται από το άρθρο 36, το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει από το αντισυμβαλλόμενο μέρος τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του μέρους Α του Παραρτήματος 8. 4.Για την προώθηση των στόχων του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται μέτρα όπως εξαγγέλλεται στο μέρος Β του Παραρτήματος 8. 5.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 51. Τα θέματα που καλύπτει το άρθρο 51 διέπονται αποκλειστικά και μόνο από τις διατάξεις του, αποκλεισμένης κάθε άλλης διάταξης. Άρθρο 391.Σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης στη διεθνή αγορά και τις μεταφορές με εμπορικούς όρους. 1)Η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τον κώδικα συμπεριφοράς των ομίλων τακτικών γραμμών (Liner Cοnference), όπως εφαρμόζεται στα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Συμφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών εκτός ομίλων, είναι ελεύθερες να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς ένα όμιλο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού στις συναλλαγές. 2)Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωση τους στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού, ως ουσιαστικού στοιχείου του εμπορίου ξηρού και υγρού χύδην φορτίου. 2,Κατά την εφαρμογή των αρχών της Παραγράφου 1, τα συμβαλλόμενα μέρη : 1)δεν εφαρμόζουν στις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές και από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, τις διατάξεις για την κατανομή του φορτίου που προβλέπουν οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 2)δεν εισάγουν διακανονισμούς κατανομής του φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, σχετικά με το εμπόριο ξηρού και υγρού χύδην φορτίου και το εμπόριο των τακτικών γραμμών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν αποκλείει την δυνατότητα εισαγωγής τέτοιων διακανονισμών, όσον αφορά το φορτίο τακτικών γραμμών, στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Συμφωνίας, δεν θα είχαν με άλλο τρόπο την ευκαιρία να συναλλάσσονται με την εν λόγω τρίτη χώρα, 5)καταργούν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα, τα διοικητικά, τεχνικά και άλλα εμπόδια που συνιστούν έμμεσο περιορισμό ή εισάγουν διακρίσεις ως προς την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, Κάθε συμβαλλόμενο μέρος χορηγεί, μεταξύ άλλων, στα σκάφη με σημαία του αντισυμβαλλόμενου μέρους που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, επιβατών ή και για τα δύο, όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από αυτήν που παρέχει στα δικά του σκάφη, όσον αφορά την πρόσβαση σε λιμένες ανοικτούς σε αλλοδαπά πλοία, τη χρησιμοποίηση της υποδομής και των βοηθητικών θαλάσσιων υπηρεσιών των λιμένων αυτών, καθώς και τα συναφή δικαιώματα και επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές διευκολύνσεις και την παραχώρηση αγκυροβολίων και διευκολύνσεων για τη φόρτωση και εκφόρτωση. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, και το αργότερο έως την 31 Δεκεμβρίου 1996, διεξάγουν διαπραγματεύσεις σχετικά με το σταδιακό άνοιγμα των εσωτερικών πλωτών οδών, του κάθε συμβαλλόμενου μέρους, στους υπηκόους και τις εταιρείες του αντισυμβαλλόμενου μέρους όσον αφορά την ελευθερία παροχής διεθνών θαλασσίων και ποταμίων υπηρεσιών. Άρθρο 40 Για να θεσπιστούν ευνοϊκοί όροι για τις σιδηροδρομικές μεταφορές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, συμφωνείται ότι και τα δύο μέρη προωθούν, στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας; και μέσω των κατάλληλων διμερών και πολυμερών μηχανισμών : τη διευκόλυνση των τελωνειακών και άλλων συνοριακών διαδικασιών διόδου για φορτία και τροχαίο υλικό, τη συνεργασία για τη δημιουργία του κατάλληλου τροχαίου υλικού που να πληρεί τις απαιτήσεις των διεθνών μεταφορών, την προσέγγιση των κανονισμών και διαδικασιών που διέπουν τις διεθνείς μεταφορές, τη διασφάλιση και ανάπτυξη της διεθνούς επιβατικής κίνησης μεταξύ των κρατών μελών και της Ρωσίας. Άρθρο 41 Η συνεργασία εξασφαλίζει δίκαιες, ισόρροπες και ανταγωνιστικές συνθήκες για την αγορά εκτοξεύσεων και μεταφορών στο διάστημα, με βάση αξιόπιστους οικονομικούς παράγοντες. Ειδικότερα, λαμβάνονται μέτρα για την προώθηση της διαπραγμάτευσης και εφαρμογής πολυμερών κανόνων σχετικά με το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών διαστημικών εκτοξεύσεων και μεταφορών. Κατά τη μεταβατική περίοδο, έως το έτος 2000, συμφωνούνται όροι για την παροχή υπηρεσιών διαστημικών εκτοξεύσεων. Άρθρο 42 Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να παρέχουν αμοιβαία κάθε δυνατή βοήθεια όσον αφορά τα μέτρα προωθήσεως του διασυνοριακού εμπορίου κινητών δορυφορικών μέσων επικοινωνίας στο έδαφος τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθεσίες, τις συνήθειες και τις συνθήκες. Το 1996, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συναντηθούν για να μελετήσουν το ενδεχόμενο αμοιβαίας χορήγησης της μεταχείρισης του μάλλον ευνοουμένου κράτους όσον αφορά τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες. Άρθρο 43 Για να εξασφαλισθεί η συντονισμένη ανάπτυξη των μεταφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, ανάλογα με τις εμπορικές τους ανάγκες, τα συμβαλλόμενα μέρη ενδέχεται, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, να συνάψουν ειδικές συμφωνίες σχετικά με τους όρους της αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά και της παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών, στο βαθμό που οι όροι αυτοί δεν καλύπτονται ήδη από την παρούσα Συμφωνία. Οι συμφωνίες αυτές μπορούν να καλύπτουν έναν ή περισσότερους τρόπους μεταφορών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Γενικές διατάξεις Άρθρο 44 Για τους σκοπούς των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και του τίτλου V, δεν λαμβάνεται υπόψη η μεταχείριση που παρέχει η Κοινότητα, τα κράτη μέλη της ή η Ρωσία βάσει των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής ολοκλήρωσης. Άρθρο 45 Οι εταιρείες που ελέγχονται από και ανήκουν αποκλειστικά σε κοινοτικές και ρωσικές εταιρείες απολαύουν επίσης από κοινού των διατάξεων των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος τίτλου και εκείνων του τίτλου V. Άρθρο 461.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 2.Δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται, έστω και περιστασιακά με την άσκηση επίσημης εξουσίας στο έδαφος του ενός ή του άλλου μέρους. Άρθρο 47 Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις σχετικά με την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των σχετικών τομέων στα συμβαλλόμενα μέρη και τις άλλες διεθνείς υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, ιδίως μετά τα τελικά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για την Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών, εφεξής καλούμενο GΑΤS. Άρθρο 48 Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν παρεμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις τους, όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή, την εργασία, τους όρους εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, κατά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και ρυθμίσεων, δεν εξουδετερώνονται, ούτε περιορίζονται, τα οφέλη που απορρέουν για κάθε μέρος από ειδική διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 46. Άρθρο 491.Η μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου ή του τίτλου V δεν ισχύει για τα φορολογικά οφέλη που παρέχουν ή θα παράσχουν στο μέλλον τα συμβαλλόμενα μέρη, βάσει συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ή άλλων φορολογικών ρυθμίσεων. 2.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου ή του τίτλου V δεν απαγορεύει στα συμβαλλόμενα μέρη να υιοθετήσουν ή να εφαρμόσουν μέτρα που έχουν σκοπό να αποτρέψουν την φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή, δυνάμει φορολογικών διατάξεων των συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, άλλων φορολογικών ρυθμίσεων ή της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας. 3.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου ή του τίτλου V δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη ή στη Ρωσία να κάνουν διάκριση, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας τους, μεταξύ των φορολογουμένων, των οποίων η κατάσταση δεν είναι πανομοιότυπη, ιδίως όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 50 Με την επιφύλαξη των άρθρων 32 και 37, οι διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV δεν μπορούν να ερμηνευθούν έτσι ώστε να επιτρέπουν : στους υπηκόους των κρατών μελών ή της Ρωσίας να εισέρχονται ή να παραμένουν στο έδαφος της Ρωσίας ή της Κοινότητας, αντίστοιχα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και ιδίως ως μέτοχοι ή εταίροι μιας εταιρείας, ως διευθυντές ή υπάλληλοι της εταιρείας αυτής ή ως προμηθευτές ή αποδέκτες υπηρεσιών, στις κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα ρωσικών εταιρειών να απασχολούν ή να επιτρέπουν την απασχόληση Ρώσων υπηκόων στο έδαφος της Κοινότητας, στις ρωσικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών να απασχολούν ή να επιτρέπουν την απασχόληση υπηκόων των κρατών μελών στο έδαφος της Ρωσίας, στις ρωσικές εταιρείες ή τις κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα ρωσικών εταιρειών να αποσπούν εργαζόμενους Ρώσους υπηκόους, για να εργασθούν για λογαριασμό και υπό τον έλεγχο άλλων προσώπων, με προσωρινές συμβάσεις εργασίας, στις κοινοτικές εταιρείες ή τις ρωσικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών να αποσπούν εργαζομένους, υπηκόους των κρατών μελών, για να εργασθούν για λογαριασμό και υπό τον έλεγχο άλλων, με προσωρινές συμβάσεις εργασίας. Άρθρο 511.Αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του μήνα πριν από την έναρξη ισχύος των σχετικών υποχρεώσεων της (GΑΤS), η μεταχείριση που παρέχεται από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο, δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, για τους τομείς ή τα μέτρα που καλύπτονται από την GΑΤS, δεν είναι σε καμία περίπτωση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται από το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρας, δυνάμει της GΑΤS, για κάθε τομέα, υποτομέα και μορφή παροχής υπηρεσιών. 2.Χωρίς να θίγεται ο αυτόματος χαρακτήρας των διατάξεων της παραγράφου 1, το συμβαλλόμενο μέρος που έχει αναλάβει υποχρεώσεις δυνάμει της GΑΤS, ενημερώνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, όσον αφορά τις σχετικές διατάξεις και τις συνεπακόλουθες προσαρμογές της παρούσας Συμφωνίας. 3.Εντός ενός μηνός από της παραλαβής, εκ μέρους του συμβαλλομένου μέρους, που έχει αναλάβει υποχρεώσεις δυνάμει της GΑΤS, των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το αντισυμβαλλόμενο μέρος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος σχετικά με την πρόθεση του να επιφέρει προσαρμογές στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον παρόντα τίτλο, και δη ως εξής : στην περίπτωση που ένας τομέας, υποτομέας ή μορφή παροχής υπηρεσιών εξαιρείται από τη συμφωνία, ή έχει περιορισθεί η εμβέλεια του ή έχει εξαρτηθεί από την πλήρωση προϋποθέσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να εξαιρεθεί ο ίδιος τομέας, υποτομέας ή μορφή παροχής υπηρεσιών ή να περιορισθεί η εμβέλεια του, κατά τον ίδιο τρόπο, ή να εξαρτηθεί από την τήρηση των ίδιων ή όμοιων προϋποθέσεων. 4.Οι προσαρμογές αυτές, που επιφέρει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, θα πρέπει να οδηγούν στην αποκατάσταση της ισορροπίας των υποχρεώσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 5.Στην περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος θεωρήσει ότι οι προσαρμογές βάσει της παραγράφου 3, δεν οδήγησαν στην αποκατάσταση της ισορροπίας των υποχρεώσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, το μέρος αυτό μπορεί να ζητήσει από το αντισυμβαλλόμενο μέρος την διεξαγωγή διαβουλεύσεων εντός 30 ημερών, προκειμένου να βρεθεί ικανοποιητική λύση με την κατάλληλη προσαρμογή των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τον παρόντα τίτλο. 6.Εάν εντός 30 ημερών από την έναρξη των διαβουλεύσεων αυτών δεν βρεθεί ικανοποιητική λύση, εφαρμόζονται κατόπιν αιτήσεως, οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών, οι διαδικασίες του άρθρου 101. ΤΙΤΛΟΣ V ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Άρθρο 521.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκρίνουν, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, όλες τις τρέχουσες πληρωμές μεταξύ των μονίμων κατοίκων της Κοινότητας και της Ρωσίας που αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. 2.Εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ των μονίμων κατοίκων της Κοινότητας και της Ρωσίας υπό μορφή άμεσων επενδύσεων, που πραγματοποιούνται για εταιρείες, οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής, και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, καθώς και η μεταφορά στο εξωτερικό των εν λόγω επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των αντισταθμιστικών πληρωμών, που προέρχονται από απαλλοτριώσεις, εθνικοποιήσεις ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, και όλων των κερδών που απορρέουν από αυτές. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εμποδίζουν τη Ρωσία να εφαρμόζει περιορισμούς στις άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό που πραγματοποιούνται από μόνιμους κατοίκους της Ρωσίας. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, τα μέρη διαβουλεύονται σχετικά με τη διατήρηση των περιορισμών αυτών, με βάση όλες τις κατάλληλες εκτιμήσεις νομισματικού, φορολογικού και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα 4.Στις μεταφορές σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εφαρμόζεται η ίδια τιμή συναλλάγματος με εκείνη που εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές. 5.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 7, μετά από μεταβατική περίοδο 5 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, τα μέρη δεν εισάγουν νέους περιορισμούς στην κυκλοφορία των κεφαλαίων και τις σχετικές τρέχουσες πληρωμές μεταξύ των μονίμων κατοίκων της Κοινότητας και της Ρωσίας, ούτε καθιστούν πιο περιοριστικούς τους υφιστάμενους διακανονισμούς. Ωστόσο, η εισαγωγή περιορισμών κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στην πρώτη πρόταση της παρούσας παραγράφου δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 9 του παρόντος άρθρου. 6.Μόλις αρχίσει να ισχύει η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η κίνηση κεφαλαίων μεταξύ Κοινότητας και Ρωσίας προκαλεί, ή απειλεί να προκαλέσει, σοβαρές δυσχέρειες για την εφαρμογή της συναλλαγματικής ή νομισματικής πολιτικής της Κοινότητας ή της Ρωσίας, η Κοινότητα και η Ρωσία, αντίστοιχα, μπορούν να λάβουν μέτρα διασφάλισης, όσον αφορά την κίνηση κεφαλαίων μεταξύ τους, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, εφόσον τα μέτρα αυτά είναι απολύτως αναγκαία. 7.Όσον αφορά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έως ότου επιτευχθεί πλήρης μετατρεψιμότητα του ρωσικού νομίσματος, κατά την έννοια του άρθρου VΙΙΙ του καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η Ρωσία έχει τη δυνατότητα, να εφαρμόζει συναλλαγματικούς περιορισμούς, συνδεόμενους με τη χορήγηση ή ανάληψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων πιστώσεων, στο βαθμό που οι περιορισμοί αυτοί επιβάλλονται στη Ρωσία για τη χορήγηση τέτοιων πιστώσεων και επιτρέπονται από το καθεστώς της Ρωσίας στα πλαίσια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Ρωσία εφαρμόζει τους περιορισμούς αυτούς έτσι ώστε να μην εισάγονται διακρίσεις και να διαταράσσεται όσο το δυνατό λιγότερο η παρούσα Συμφωνία. Η Ρωσία ενημερώνει ταχέως το Συμβούλιο Συνεργασίας, σχετικά με την θέσπιση των μέτρων αυτών και τις τυχόν τροποποιήσεις που επιφέρονται σαυτά. 8.Τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται με σκοπό να διευκολύνουν την κυκλοφορία των κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Ρωσίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας Συμφωνίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν ιδίως να ελευθερώσουν περαιτέρω τις κινήσεις κεφαλαίου, που αφορούν τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και τις εμπορικές πιστώσεις καθώς και τις κινήσεις κεφαλαίου που αφορούν χρηματοπιστωτικά δάνεια και πιστώσεις, που χορηγούνται από μόνιμους κατοίκους της Κοινότητας σε μόνιμους κατοίκους της Ρωσίας. Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις, εντός των πέντε πρώτων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. 9.Τα συμβαλλόμενα μέρη χορηγούν αμοιβαία τη μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους, όσον αφορά την ελευθερία των τρεχουσών πληρωμών και των κινήσεων κεφαλαίου καθώς και τις μεθόδους πληρωμής. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 53 Ανταγωνισμός1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να καταργήσουν ή να άρουν, με την εφαρμογή των νομοθεσιών τους στον τομέα του ανταγωνισμού ή άλλως, τους περιορισμούς του ανταγωνισμού που προκαλούνται από τις επιχειρήσεις ή από κρατική παρέμβαση, εφόσον θίγουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Ρωσίας. 2.Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 : 2.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν για τη θέσπιση και την εφαρμογή νομοθεσίας σχετικά με τους περιορισμούς του ανταγωνισμού από επιχειρήσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. 2.2.Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφεύγουν να χορηγήσουν εξαγωγικές ενισχύσεις που ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή την παραγωγή προϊόντων άλλων από τα βασικά προϊόντα. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν επίσης ότι είναι πρόθυμα να θεσπίσουν, από το τρίτο έτος μετά της έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, αυστηρούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της ρητής απαγόρευσης ορισμένων τύπων ενισχύσεων, όσον αφορά τις διάφορες άλλες ενισχύσεις που στρεβλώνουν ή απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό, εφόσον θίγουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Ρωσίας. Οι εν λόγω κατηγορίες ενισχύσεων και οι κανόνες που εφαρμόζονται σε καθεμία από αυτές καθορίζονται από κοινού, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Κατόπιν αιτήσεως ενός συμβαλλομένου μέρους, το αντισυμβαλλόμενο μέρος παρέχει πληροφορίες για το δικό του καθεστώς ενισχύσεων ή για ειδικές περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων. 2.3.Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που λήγει πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, η Ρωσία μπορεί να λάβει μέτρα αντίθετα προς την παράγραφο 2.2, δεύτερη πρόταση, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά θεσπίζονται και εφαρμόζονται στις περιστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 9. 2.4.Στην περίπτωση κρατικών μονοπωλίων εμπορικού χαρακτήρα, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι είναι πρόθυμα να διασφαλίσουν, από το τρίτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας αυτής, ότι δεν θα υφίστανται διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων και εταιρειών των συμβαλλομένων μερών, όσον αφορά τους όρους προμήθειας ή εμπορίας των προϊόντων. Στην περίπτωση δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, στις οποίες τα κράτη μέλη ή η Ρωσία χορηγούν αποκλειστικά δικαιώματα, τα μέρη δηλώνουν ότι είναι πρόθυμα να διασφαλίσουν, από το τρίτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, ότι δεν εισάγονται ούτε διατηρούνται μέτρα που στρεβλώνουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Ρωσίας σε βαθμό που αντίκειται προς τα αντίστοιχα συμφέροντα των συμβαλλομένων μερών. Η παρούσα διάταξη δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση, νομικά ή πραγματικά, των επιμέρους καθηκόντων που ανατίθενται στις επιχειρήσεις αστές. 2.5.Η περίοδος που ορίζεται στις παραγράφους 2.2 και 2.4 μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 3.Κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας ή της Ρωσίας, διεξάγονται ενδεχομένως διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνεργασίας για τους περιορισμούς ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, και για την εφαρμογή των σχετικών κανόνων τους, με την επιφύλαξη των περιορισμών που επιβάλλουν οι νομοθεσίες, οι σχετικές με την κοινολόγηση των πληροφοριών, την εμπιστευτικότητα και το επιχειρηματικό απόρρητο. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις μπορούν να αφορούν και προβλήματα ερμηνείας των παραγράφων 1 και 2. 4.Το συμβαλλόμενο μέρος που διαθέτει πείρα όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, είναι διατεθειμένο να παράσχει στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος και σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους, την τεχνική βοήθεια που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. 5.Οι παραπάνω διατάξεις δεν θίγουν σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα, ιδίως εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 18, για να αντιμετωπίσουν τη στρέβλωση του εμπορίου. Άρθρο 54 Προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του Παραρτήματος 10, τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στην εξασφάλιση ουσιαστικής και κατάλληλης προστασίας και τήρησης των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις : τη σύμβαση του Παρισιού για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Πράξη της Στοκχόλμης, 1967, όπως τροποποιήθηκε το 1979), τη συμφωνία της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώρηση σημάτων (Πράξη της Στοκχόλμης, 1967, όπως τροποποιήθηκε το 1979), τη συμφωνία της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών για τη καταχώρηση σημάτων (Γενεύη 1977, όπως τροποποιήθηκε το 1979), τη συνθήκη της Βουδαπέστης σχετικά με τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης μικροοργανισμών για τις διαδικασίες καταχώρησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (1977, όπως τροποποιήθηκε το 1980), τη συνθήκη συνεργασίας σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970, όπως τροποποιήθηκε το 1979 και το 1984),. το πρωτόκολλο σχετικά με τη συμφωνία της Μαδρίτης όσον αφορά τη διεθνή καταχώρηση σημάτων (Μαδρίτη 1989). 3.Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του Παραρτήματος 10 επανεξετάζεται τακτικά από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 90. Σε περίπτωση προβλημάτων σε θέματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που μπορούν να στρεβλώσουν τους όρους του εμπορίου, διεξάγονται επειγόντως διαβουλεύσεις, κατ αίτηση ενός των συμβαλλομένων μερών, για να εξευρεθούν αμοιβαία ικανοποιητικές λύσεις. Άρθρο 55 Νομοθετική συνεργασία1.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι σημαντική προϋπόθεση για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της Ρωσίας και της Κοινότητας είναι η προσέγγιση της νομοθεσίας. Η Ρωσία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της θα συμβιβαστεί σταδιακά με τη νομοθεσία της Κοινότητας. 2.Η προσέγγιση των νομοθεσιών αφορά ειδικότερα και τους ακόλουθους τομείς : εταιρικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, λογιστική και φορολογία εταιρειών, προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κανόνες ανταγωνισμού, δημόσιες συμβάσεις, προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των καταναλωτών, έμμεση φορολογία, τελωνειακό δίκαιο, τεχνικούς κανόνες και πρότυπα, νομοθεσία και κανονισμούς για την πυρηνική ενέργεια, μεταφορές. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 561.Η Κοινότητα και η Ρωσία προωθούν ευρεία οικονομική συνεργασία προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη των οικονομιών τους, στη δημιουργία ευνοϊκού διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και στην ολοκλήρωση μεταξύ της Ρωσίας και της ευρύτερης περιοχής συνεργασίας στην Ευρώπη. Η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει και θα αναπτύξει τους οικονομικούς δεσμούς, προς όφελος και των δύο μερών. 2.Οι πολιτικές και τα άλλα μέτρα των συμβαλλομένων μερών που αφορούν τον παρόντα τίτλο, θα πρέπει ιδίως να συμβάλουν στην πραγματοποίηση οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και στην αναδιάρθρωση της Ρωσίας, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις της διαρκούς και σταθερής ανάπτυξης και της αρμονικής κοινωνικής ανάπτυξης στις πολιτικές αυτές θα εντάσσεται πλήρως και η περιβαλλοντική διάσταση. 3.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους τομείς : την ανάπτυξη των αντίστοιχων τομέων βιομηχανίας και μεταφορών, τη διερεύνηση νέων πηγών εφοδιασμού και νέων αγορών, την προώθηση της τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου, την προώθηση σταθερής ανάπτυξης των κοινωνικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και της τοπικής απασχόλησης, την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας με σκοπό την αρμονική, διαρκή και σταθερή της ανάπτυξη. 4.Πέρα από τη θέσπιση εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ αυτών, τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν απαραίτητο να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τη συνεργασία με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και τις άλλες χώρες της πρώην ΕΣΣΔ με σκοπό την αρμονική ανάπτυξη της περιοχής ενώ θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να ευνοήσουν τη διαδικασία αυτή. 5.Ενδεχομένως, η Κοινότητα μπορεί να υποστηρίζει την οικονομική και τις άλλες μορφές συνεργασίας που προβλέπει η παρούσα Συμφωνία, βάσει των σχετικών κανονισμών του Συμβουλίου για την τεχνική συνδρομή προς τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, και λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων που συμφωνούνται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, θα μπορούσε επίσης ενδεχομένως να παρασχεθεί στήριξη μέσω των λοιπών διαθέσιμων κοινοτικών μέσων. Τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις άλλες χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. 6.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν θίγουν την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού των συμβαλλομένων μερών και τις ειδικές διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας περί ανταγωνισμού που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις. Άρθρο 57 Βιομηχανική συνεργασία 1.Η συνεργασία επιδιώκει να προωθήσει ιδίως τα εξής : την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη βελτίωση της διαχείρισης των επιχειρήσεων, τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης στο πλαίσιο της οικονομικής αναδιάρθρωσης, και της ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα, - τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας, κατά την περίοδο μετάβασης προς την οικονομία αγοράς και υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και τη σταθερή και διαρκή ανάπτυξη, τη μετατροπή των πολεμικών βιομηχανιών, τον καθορισμό κατάλληλων εμπορικών κανόνων και πρακτικών καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. 2.Οι πρωτοβουλίες στον τομέα της βιομηχανικής συνεργασίας λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζουν η Κοινότητα και η Ρωσία και αποβλέπουν κυρίως στο να δημιουργήσουν ευνοϊκό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, να βελτιώσουν την τεχνογνωσία στον τομέα της διαχείρισης και να ευνοήσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τις αγορές και τις συνθήκες των επιχειρήσεων. Άρθρο 58 Προώθηση και προστασία των επενδύσεων 1.Σύμφωνα με τις εκάστοτε εξουσίες και αρμοδιότητες της Κοινότητας και των κρατών μελών, η συνεργασία αποβλέπει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για να προσελκυσθούν οι εθνικές και ξένες επενδύσεις, μέσω ιδίως καλύτερων συνθηκών για την προστασία των επενδύσεων, τη μεταφορά κεφαλαίων και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις επενδυτικές δυνατότητες. 2.Ειδικότερα, η συνεργασία αυτή επιδιώκει: τη σύναψη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και της Ρωσίας για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, τη σύναψη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και της Ρωσίας για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις επενδυτικές δυνατότητες, υπό μορφή, μεταξύ άλλων, εμπορικών εκθέσεων και πανηγύρεων, εβδομάδων συναντήσεων εμπορικού χαρακτήρα και άλλων εκδηλώσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών για τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις διοικητικές πρακτικές στον τομέα των επενδύσεων. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 59Δημόσιες συμβάσεις Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για να αναπτύξουν συνθήκες ανοικτού ανταγωνισμού για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, ιδίως μέσω πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών. Άρθρο 60 ιΠρότυπα και εκτίμηση της πιστότητας· προστασία των καταναλωτών 1.Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τη νομοθεσία τους, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν μέτρα με σκοπό να μειώσουν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους στον τομέα της μετρολογίας, της τυποποίησης και της πιστοποίησης, ευνοώντας την εφαρμογή πράξεων που έχουν συμφωνηθεί διεθνώς στους τομείς αυτούς. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται στενά στους προαναφερόμενους τομείς με τους οικείους ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ειδικότερα, τα μέρη ευνοούν την πρακτική συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων οργανισμών, με σκοπό την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα της αξιολόγησης της πιστότητας. 2.Τα μέρη συνεργάζονται στενά στους προαναφερόμενους τομείς με σκοπό να εξασφαλισθεί η συμβατότητα των συστημάτων τους για την προστασία των καταναλωτών. Η συνεργασία αυτή θα αποβλέπει ιδίως στη δημιουργία μόνιμων συστημάτων αμοιβαίας πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα προϊόντα, τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά τις τιμές, τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάπτυξη των επαφών μεταξύ των αντιπροσώπων των συμφερόντων των καταναλωτών, και την αύξηση της συμβατότητας των πολιτικών για την προστασία των καταναλωτών. Άρθρο 61 Μεταλλευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για να αναπτύξουν τους τομείς των μεταλλευτικών-προϊόντων και των πρώτων υλών. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη συνεργασία στον τομέα των μη σιδηρούχων μετάλλων. 2.Η συνεργασία αφορά ιδίως : την ανταλλαγή πληροφοριών για όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν τα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με τους τομείς των μεταλλευτικών προϊόντων και των μη σιδηρούχων μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών θεμάτων, τη θέσπιση και εφαρμογή νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος, την κατάρτιση. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν τακτικά τη συνεργασία αυτή στο πλαίσιο ειδικής επιτροπής ή οργανισμού που δημιουργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93. 4.Το παρόν άρθρο δεν θίγει τα άρθρα που αφορούν ειδικότερα τις πρώτες ύλες, ιδίως τα άρθρα 21, 65 και 66. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 62 Επιστήμη και Τεχνολογία 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν τη διμερή συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ), για μη στρατιωτικούς σκοπούς, με βάση το κριτήριο του αμοιβαίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, την κατάλληλη πρόσβαση στα εκάστοτε προγράμματα τους, και υπό την προϋπόθεση τήρησης των κατάλληλων επιπέδων προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Η συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας καλύπτει: την ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών, τις κοινές δραστηριότητες ΕΤΑ, τις δραστηριότητες που συνδέονται με την κατάρτιση και τα προγράμματα κινητικότητας επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών των δύο πλευρών που ασχολούνται με την ΕΤΑ. Όταν αυτή η συνεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εκπαίδευση και/ή κατάρτιση, πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63. Κατά τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων συνεργασίας, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό των επιστημόνων, των μηχανικών, των ερευνητών και των τεχνικών που συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει στην έρευνα ή/και στην παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής. 3.Η εν λόγω συνεργασία εφαρμόζεται σύμφωνα με τους ειδικούς διακανονισμούς που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και θα συναφθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που θεσπίζει κάθε συμβαλλόμενο μέρος, οι οποίοι καθορίζουν, μεταξύ άλλων, κατάλληλες διατάξεις όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 63 Εκπαίδευση και κατάρτιση1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξειδίκευσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 2.Η συνεργασία εστιάζεται ιδίως στους ακόλουθους τομείς : τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανωτάτης εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ρωσίας, την κατάρτιση των στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων ιδιαίτερα σε τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι πρέπει να καθορισθούν, την συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, την κινητικότητα εκπαιδευτικών, πτυχιούχων, διοικητικών στελεχών, νέων επιστημόνων και ερευνητών, καθώς και των νέων εν γένει, την προώθηση των ευρωπαϊκών σπουδών στα κατάλληλα ιδρύματα, τη διδασκαλία των κοινοτικών καθώς και των ρωσικών γλωσσών, τη μεταπτυχιακή κατάρτιση διερμηνέων συνεδρίων, την κατάρτιση των δημοσιογράφων, την ανταλλαγή μεθόδων κατάρτισης και την προώθηση της χρησιμοποίησης σύγχρονων προγραμμάτων κατάρτισης και τεχνικού εξοπλισμού, την ανάπτυξη της τηλεμάθησης και των νέων τεχνολογιών κατάρτισης, την κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού. 3.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, να συμμετάσχει στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του αντισυμβαλλόμενου μέρους, σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες, ενώ στη συνέχεια θα μπορούσαν ενδεχομένως, να καθορισθούν θεσμικά πλαίσια και προγράμματα συνεργασίας με βάση τη συμμετοχή της Ρωσίας στο πρόγραμμα ΤΕΜΡUS της Κοινότητας. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 64Γεωργία και βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων Ο στόχος της συνεργασίας στον τομέα αυτό είναι να εκσυγχρονισθεί, να αναδιαρθρωθεί και να ιδιωτικοποιηθεί ο τομέας της γεωργίας και της βιομηχανίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στη Ρωσία, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. Η συνεργασία αυτή θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη των ιδιωτικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ιδιωτικών δικτύων διανομής, των μεθόδων αποθήκευσης, του μάρκετινγκ και της διαχείρισης, τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής υποδομής και τη βελτίωση του γαιοχρηστικού σχεδιασμού, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας, και τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Τα μέρη επιδιώκουν επίσης τη συμβατότητα μεταξύ των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων. Άρθρο 65 Ενέργεια1.Τα μέρη συνεργάζονται, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την οικονομία αγοράς και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, στα πλαίσια της σταδιακής ολοκλήρωσης των ενεργειακών αγορών στην Ευρώπη. 2.Η συνεργασία καλύπτει μεταξύ άλλων τους ακόλουθους τομείς : τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού σε ενέργεια, με ορθολογικό, από οικονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς, τρόπο, τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής, τη βελτίωση της διαχείρισης και των κανονισμών του τομέα της ενέργειας σύμφωνα με μια οικονομία αγοράς, τη θέσπιση σειράς θεσμικών, νομικών, φορολογικών και άλλων προϋποθέσεων που απαιτούνται για να ενθαρρυνθεί η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, τον εκσυγχρονισμό της ενεργειακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης του εφοδιασμού σε αέριο και των ηλεκτρικών δικτύων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή, παροχή και κατανάλωση ενέργειας προκειμένου να αποτραπούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες που προκαλούν οι δραστηριότητες αυτές στο περιβάλλον, τη βελτίωση των ενεργειακών τεχνολογιών για την παροχή και την τελική χρησιμοποίηση όλων των μορφών ενέργειας, τη διαχείριση και τεχνική κατάρτιση στον ενεργειακό τομέα. Άρθρο 66 Τομέας της πυρηνικής ενέργειας Σύμφωνα με τις κατ ιδίαν εξουσίες και αρμοδιότητες της Κοινότητας και των κρατών μελών της, η συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, θα πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή δύο συμφωνιών, για την θερμοπυρηνική σύντηξη, και την πυρηνική ασφάλεια που θα συνάψουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 67ΔιάστημαΜε την επιφύλαξη του άρθρου 41, τα μέρη προωθούν, όπου δει, τη μακροπρόθεσμη συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη και τις εμπορικές εφαρμογές της διαστημικής έρευνας για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Τα μέρη δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις πρωτοβουλίες που αξιοποιούν πλήρως, με βάση το κριτήριο του αμοιβαίου συμφέροντος, τη συμπληρωματικότητα των ιδιαίτερων δραστηριοτήτων τους. Άρθρο 68 Κατασκευαστικός κλάδος Τα μέρη συνεργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο, ιδίως στους τομείς που αναφέρονται στα άρθρα 55, 57, 60, 62, 63 και 77 της παρούσας Συμφωνίας. Η συνεργασία αυτή αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στον εκσυγχρονισμό και στην αναδιάρθρωση του κατασκευαστικού κλάδου στη Ρωσία σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας αγοράς και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των πτυχών του τομέα της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Άρθρο 69 Περιβάλλον1.Με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας και τη διακήρυξη της διάσκεψης της Λουκέρνης του 1993, τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στα θέματα περιβάλλοντος και υγείας. 2.Η συνεργασία έχει στόχο την καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ιδίως : την αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης και την αξιολόγηση του περιβάλλοντοςσυστήματα πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της τοπικής, περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων, την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, την σταθερή και διαρκή, αποτελεσματική και περιβαλλοντικά αποδεκτή παραγωγή και χρησιμοποίηση ενέργειας· την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, την ταξινόμηση και ασφαλή χρησιμοποίηση των χημικών προϊόντων, την ποιότητα των νερών, τη μείωση, ανακύκλωση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων, την εφαρμογή της Σύμβασης της Βασιλείας, τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας, της διάβρωσης των εδαφών και της χημικής ρύπανσης, την προστασία των δασών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των προστατευόμενων περιοχών και τη σταθερή και διαρκή χρησιμοποίηση και διαχείριση των βιολογικών πόρων, το σχεδιασμό των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών κατ του πολεοδομικού σχεδιασμού, τη χρήση οικονομικών και φορολογικών μέσων, την παρακολούθηση των πλανητικών κλιματικών μεταβολών, την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, την εφαρμογή της Σύμβασης Εspοο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο. 3.Η συνεργασία πραγματοποιείται ιδίως με τα εξής μέσα : προγραμματισμός αντιμετώπισης των καταστροφών και διαφόρων άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μεταφορά φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή χρήση της βιοτεχνολογίας, κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, σύγκλιση των νομοθεσιών με τα κοινοτικά πρότυπα, συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που Ίδρυσε η Κοινότητα, και σε διεθνές επίπεδο, ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά σφαιρικά και κλιματολογικά θέματα, καθώς και την επίτευξη σταθερής και διαρκούς ανάπτυξης, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άρθρο 70 ΜεταφορέςΤα συμβαλλόμενα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα των μεταφορών. Η συνεργασία αυτή αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και δικτύων μεταφορών στη Ρωσία, καθώς και στην ανάπτυξη και εξασφάλιση, ενδεχομένως, της συμβατότητας των συστημάτων μεταφορών για την επίτευξη ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών. Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων : τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης και της λειτουργίας των οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αερολιμενικών εγκαταστάσεων, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών, οδικών, λιμενικών, αερολιμενικών και αεροπλοϊκών υποδομών, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των κυριότερων αξόνων κοινού ενδιαφέροντος και των διευρωπαϊκών συνδέσεων για τους προαναφερόμενους τρόπους μεταφοράς,την προώθηση και ανάπτυξη των πολλαπλών συνδυασμένων μεταφορών, την προώθηση των κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, την προετοιμασία του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής, καθώς και την ιδιωτικοποίηση του τομέα των. μεταφορών. Άρθρο 71 Ταχυδρομικές υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη επεκτείνουν και ενισχύουν τη συνεργασία στον τομέα αυτό με σκοπό τη σταδιακή ολοκλήρωση, στο τεχνικό επίπεδο, των κατιδίαν τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών δικτύων τους. Για το σκοπό αυτό, θα αναλάβουν ιδίως τις ακόλουθες δράσεις : την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες καθώς και τις πολιτικές στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, την ανταλλαγή τεχνικών και άλλων πληροφοριών, την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών, τη μεταφορά τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, την επεξεργασία και διεξαγωγή κοινών έργων από τους κατάλληλους φορείς αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών, την προώθηση νέων υποδομών επικοινωνιών, κυρίως για να καλυφθούν οι ανάγκες των εμπορικών και δημόσιων οργανισμών, την προώθηση ευρωπαϊκών τεχνικών προτύπων, συστημάτων πιστοποίησης και κανονιστικών προσεγγίσεων, τη συνεργασία για τη διασφάλιση των επικοινωνιών σε κρίσιμες περιστάσεις και την ανταλλαγή απόψεων με σκοπό την επεξεργασία κατευθυντήριων γραμμών με βάση τις οποίες, οι φορείς μπορούν να συνεργάζονται σε περίπτωση καταστροφών, κλπ. 2.Οι δραστηριότητες αυτές εστιάζονται, μεταξύ άλλων, στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας : την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό ενός τομέα ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία, στο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων της αγοράς και δημιουργία της κατάλληλης κανονιστικής βάσης, τον εκσυγχρονισμό του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Ρωσίας και την ένταξη του, από τεχνικής πλευράς, στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο, τη συνεργασία για την ανάπτυξη συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών και διαβίβασης δεδομένων μεταξύ των οργανισμών της Κοινότητας και της Ρωσίας, την ολοκλήρωση, από τεχνικής πλευράς, των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τον εκσυγχρονισμό των ταχυδρομικών και ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και κανονιστικών πτυχών, τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών και ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, στο μεταβαλλόμενο οικονομικό πλαίσιο των δύο συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των οργανωτικών δομών, της στρατηγικής και του προγραμματισμού, των πολιτικών τιμολόγησης και των αρχών στον τομέα των προμηθειών. Άρθρο 72 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν κατάλληλο πλαίσιο στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών, της ασφάλισης και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη Ρωσία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οικονομίας αγοράς. Η συνεργασία εστιάζεται: στην ανάπτυξη λογιστικών προτύπων που είναι κατάλληλα για την οικονομία ελεύθερης αγοράς και τα οποία συμβιβάζονται με τα πρότυπα που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, την αναδιάρθρωση του τραπεζικού, ασφαλιστικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, τη βελτίωση της παρακολούθησης και των κανονιστικών ρυθμίσεων των τραπεζικών, ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη συμβατών λογιστικών συστημάτων, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις κατ ιδίαν ισχύουσες ή υπό επεξεργασία νομοθεσίες, τον εκσυγχρονισμό της υποδομής των εμπορικών και ιδιωτικών τραπεζών. Άρθρο 73 Περιφερειακή ανάπτυξη Τα συμβαλλόμενα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και του σχεδιασμού χρήσεων γης. Ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική σχεδιασμού χρήσεων γης, τις μεθόδους διαμόρφωσης περιφερειακών πολιτικών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των μειονεκτικών περιοχών. Επίσης, ενθαρρύνουν τις άμεσες επαφές μεταξύ των αντίστοιχων περιφερειών και των δημόσιων οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό της περιφερειακής ανάπτυξης με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή μεθόδων και μορφών προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης. Άρθρο 74 Κοινωνική συνεργασία 1.Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, τα συμβαλλόμενα μέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία μεταξύ τους με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα: την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, με ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου, την ανάπτυξη και προώθηση προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση των επαγγελματικών ασθενειών και άλλων παρόμοιων διαταραχών, την πρόληψη των κυριότερων κινδύνων ατυχημάτων και τη διαχείριση των τοξικών χημικών ουσιών, την έρευνα για τη διεύρυνση των γνώσεων όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας, καθώς και την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 2.Όσον αφορά την απασχόληση, η συνεργασία μεταξύ των μερών περιλαμβάνει κυρίως τεχνική βοήθεια για : τη βελτιστοποίηση της αγοράς εργασίας, τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών για την εξεύρεση θέσεων εργασίας και παροχής συμβουλών, το σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης, την ανταλλαγή πληροφοριών για τα προγράμματα ελαστικής απασχόλησης, περιλαμβανομένων εκείνων που ευνοούν την αυτοαπασχόληση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία για την κοινωνική προστασία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στη Ρωσία. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές σκοπό έχουν να αναπτύξουν στη Ρωσία μεθόδους προστασίας, εγγενείς στις οικονομίες αγοράς, ενώ θα καλύπτουν όλες τις μορφές κοινωνικής δραστηριότητας. Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης την τεχνική βοήθεια για τη δημιουργία ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό να διευκολυνθεί η σταδιακή μετάβαση σε σύστημα που συνδυάζει τις μορφές προστασίας βάσει ατομικών και κοινωνικών εισφορών, καθώς και να αναπτυχθούν οι κατιδίαν μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Άρθρο 75 ΤουρισμόςΤα συμβαλλόμενα μέρη εντείνουν και αναπτύσσουν τη συνεργασία τους, η οποία περιλαμβάνει τα εξής : τη διευκόλυνση του τουρισμού. τη συνεργασία μεταξύ των επίσημων οργανισμών τουρισμού, την αύξηση της ροής πληροφοριών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη μελέτη των δυνατοτήτων ανάληψης κοινών ενεργειών. Άρθρο 76 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις1.Τα συμβαλλόμενα μέρη αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων-επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ της Κοινότητας και της Ρωσίας. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, όσον αφορά, μεταξύ άλλων : τις νομικές, διοικητικές, τεχνικές, φορολογικές, χρηματοπιστωτικές και άλλες συνθήκες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και επέκταση των ΜΜΕ, καθώς και τη διασυνοριακή συνεργασία, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που απαιτούνται από τις ΜΜΕ, όπως η κατάρτιση στον τομέα της διαχείρισης και του μάρκετινγκ, η λογιστική, ο έλεγχος της ποιότητας και η δημιουργία και ενίσχυση των φορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, τη δημιουργία συνεχών και σταθερών επαφών μεταξύ των κοινοτικών και Ρώσων επιχειρηματιών ώστε να βελτιωθεί η ροή των πληροφοριών προς τις ΜΜΕ και να προωθηθεί η διασυνοριακή συνεργασία, μεταξύ άλλων, με την πρόσβαση προς και τη λειτουργία του Δικτύου Συνεργασίας των Επιχειρήσεων και των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης, υπό την προϋπόθεση ωστόσο, ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται στενά με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις πρόσβασης στα δίκτυα. Άρθρο 77 Επικοινωνία, πληροφορική και υποδομή πληροφοριών 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη υποστηρίζουν την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων για τη διαχείριση των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για να παροτρύνουν την αποτελεσματική αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Αποδίδεται προτεραιότητα στα προγράμματα που παρέχουν βασικές πληροφορίες στο ευρύ κοινό για την Κοινότητα, και ειδικότερες πληροφορίες στους επαγγελματικούς επιχειρηματικούς κύκλους μεταξύ άλλων. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για να διευρύνουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία για τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής πληροφοριών. Προς το σκοπό αυτό θα αναλάβουν κυρίως τις εξής ενέργειες: την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά πολιτικές για τη δημιουργία υποδομής πληροφοριών, μεταξύ άλλων ρυθμιστικές πολιτικές, διερεύνηση της δυνατότητας της από κοινού ανάληψης έργων όσον αφορά την έρευνα και ανάπτυξη, στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, και τη δημιουργία υποδομής πληροφοριών που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της οικονομίας αγοράς. λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες μετατροπής των ρωσικών επιχειρήσεων και τα ρωσικά συμφέροντα για τη μηχανοργάνωση και παρέχοντας τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας με τις κοινοτικές υποδομές πληροφοριών, την από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων, όσον αφορά την επιμόρφωση ατόμων, εξειδικευμένων στις τεχνολογίες και υπηρεσίες πληροφόρησης, προώθηση των ευρωπαϊκών τεχνικών προτύπων, των συστημάτων πιστοποίησης και των ρυθμιστικών προσεγγίσεων. Άρθρο 78 Τελωνειακά θέματα 1.Στόχος της συνεργασίας είναι η επίτευξη της συμβατότητας των τελωνειακών συστημάτων των συμβαλλομένων μερών. 2.Ειδικότερα η συνεργασία περιλαμβάνει τα εξής : την ανταλλαγή πληροφοριών, τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας, την εναρμόνιση και απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών, όσον αφορά τα εμπορεύματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τη διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και της Ρωσίας, την υποστήριξη για την καθιέρωση και τη διαχείριση σύγχρονων τελωνειακών πληροφορικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασιζόμενων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στους τελωνειακούς σταθμούς ελέγχου, την αμοιβαία συνδρομή και τις κοινές δράσεις για τα εμπορεύματα διπλής χρήσης και τα εμπορεύματα που δεν υπόκεινται σε δασμολογικούς περιορισμούς, τη διοργάνωση σεμιναρίων και περιόδων κατάρτισης. Εφόσον είναι αναγκαίο παρέχεται τεχνική βοήθεια. 3.Με την επιφύλαξη της περαιτέρω συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, και ιδίως στο άρθρα 82 και 84, η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών των συμβαλλομένων μερών σε τελωνειακά θέματα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου 2. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 79Συνεργασία στον τομέα της στατιστικής 1.Ησυνεργασία στον τομέα αυτό έχει στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής, την τεχνολογική συμβατότητα των στατιστικών δεδομένων όσον αφορά τις πληροφορίες και τα προγράμματα, την έγκαιρη παροχή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων τα οποία είναι αναγκαία για τη στήριξη και την παρακολούθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, και της διαδικασίας οικονομικής μεταρρύθμισης στη Ρωσία και επίσης να συμβάλλει στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στη χώρα αυτή. 2.Ειδικότερα, τα μέρη συνεργάζονται για τα εξής : την ενθάρρυνση της ανάπτυξης αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής στη Ρωσία, ειδικότερα για την εκπόνηση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, τη βελτίωση του επιπέδου κατάρτισης και του επαγγελματικού επιπέδου του προσωπικού που απασχολείται στον τομέα της στατιστικής, την εναρμόνιση με τις διεθνείς, και ειδικότερα, τις κοινοτικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις ταξινομήσεις, την παροχή των απαραίτητων μακροοικονομικών και μικροοικονομικών δεδομένων στους οικονομικούς παράγοντες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, την εξασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων, την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών και για το σκοπό αυτό, τη δημιουργία και/ή την κατάλληλη χρήση των βάσεων δεδομένων. Άρθρο 80 Οικονομικά θέματα Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, συνεργαζόμενα για να βελτιώσουν την κατανόηση των βασικών μηχανισμών των οικονομιών τους και τη διαμόρφωση και εφαρμογή οικονομικής πολιτικής στις οικονομίες αγοράς. Τα συμβαλλόμενα μέρη : ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την μακροοικονομική απόδοση και τις προοπτικές όσον αφορά τις αναπτυξιακές στρατηγικές, αναλύουν οικονομικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης οικονομικών πολιτικών και μέσων εφαρμογής, ενθαρρύνουν την ευρεία συνεργασία μεταξύ οικονομολόγων και ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων για την επίσπευση της μεταφοράς πληροφοριών τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών, και εξασφαλίζουν την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων της σχετικής έρευνας. Άρθρο 81 Νομιμοποίηση εσόδων1.Τα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και να συνεργάζονται, ώστε να αποφεύγεται η χρήση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εν γένει, και, ειδικότερα, από εγκλήματα περί τα ναρκωτικά. 2.Η συνεργασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια με στόχο να καθορισθούν κατάλληλα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αντίστοιχα με εκείνα τα οποία έχει εγκρίνει η Κοινότητα και τα διεθνή fοra στον τομέα αυτόν, και ιδίως η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FΑΤF). Άρθρο 82 ΝαρκωτικάΤα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των μέτρων αντιμετώπισης της παράνομης παραγωγής, προσφοράς και διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, μεταξύ άλλων για την πρόληψη της παρεκτροπής των πρόδρομων χημικών ουσιών, καθώς και για να συμβάλουν στην πρόληψη και στη μείωση της κατάχρησης αυτών. Η συνεργασία στον χώρο αυτό θα βασίζεται στις διαβουλεύσεις και τη στενή συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τους στόχους και τα μέτρα στους διάφορους τομείς που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά και θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή προγραμμάτων κατάρτισης και θα περιλαμβάνει, εφόσον είναι διαθέσιμη, τεχνική βοήθεια από την Κοινότητα. Άρθρο 83 Συνεργασία όσον αφορά τη ρύθμιση των κινήσεων κεφαλαίων και των πληρωμών στη Ρωσία Με την επιφύλαξη του άρθρου 52, τα συμβαλλόμενα μέρη, αποδεχόμενα την ανάγκη σταθερής λειτουργίας και ανάπτυξης της ρωσικής αγοράς συναλλάγματος, συνεργάζονται για τη λειτουργία αποτελεσματικού συστήματος ρύθμισης των κινήσεων κεφαλαίου και των πληρωμών στη Ρωσία. Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα, την αρμοδιότητα και τις αντίστοιχες δυνατότητες των κρατών μελών και της Κοινότητας, η συνεργασία στο χώρο αυτό με την υποστήριξη της τεχνικής βοήθειας της Κοινότητας αφορά μεταξύ άλλων : την καθιέρωση σχέσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Ρωσίας, την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, τη συμβολή για την ανάπτυξη των κατάλληλων ρυθμίσεων. Για να διευκολυνθεί η βέλτιστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων, τα μέρη εξασφαλίζουν στενό συντονισμό με τα μέτρα που λαμβάνουν άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμοί ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 84 Τα συμβαλλόμενα μέρη καθιερώνουν συνεργασία, η οποία αποβλέπει στην πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων όπως : η παράνομη μετανάστευση και παράνομη παρουσία φυσικών προσώπων της υπηκοότητας αυτών στα αντίστοιχα εδάφη, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή και την πρακτική της επανεισδοχής, οι παράνομες δραστηριότητες στον χώρο της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας, οι παράνομες συναλλαγές διαφόρων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών αποβλήτων,η παντός είδους παραποίηση, η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Η συνεργασία στους προαναφερόμενους τομείς βασίζεται σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και στενές συνεννοήσεις και προβλέπει τεχνική και διοικητική βοήθεια συμπεριλαμβανομένων των εξής : πρόβλεψη εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης, αύξηση της αποτελεσματικότητας των οργάνων που εργάζονται για την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων, κατάρτιση προσωπικού και ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών, σχεδιασμός αμοιβαία αποδεκτών μέτρων για την παρεμπόδιση παράνομων δραστηριοτήτων. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 851.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία για την ενίσχυση των υφιστάμενων δεσμών μεταξύ των λαών τους και την ενθάρρυνση της αμοιβαίας γνώσης των αντιστοίχων γλωσσών και πολιτιστικών θεμάτων, σεβόμενα παράλληλα την ελευθερία της δημιουργίας και την αμοιβαία πρόσβαση στις πολιτιστικές αξίες. 2.Ειδικότερα η συνεργασία θα αφορά τους εξής τομείς : ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών όσον αφορά τη διατήρηση και προστασία μνημείων και τόπων (αρχιτεκτονική κληρονομιά), πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και άλλων προσώπων που εργάζονται στον πολιτιστικό χώρο, μετάφραση λογοτεχνικών έργων. 3.Το Συμβούλιο Συνεργασίας προβαίνει σε συστάσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. ΤΙΤΛΟΣ Χ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 86 Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας και δη των τίτλων VΙ και VΙΙ και σύμφωνα με τα άρθρα 87, 88 και 89, η Ρωσία λαμβάνει προσωρινή χρηματοδοτική βοήθεια της Κοινότητας, μέσω •τεχνικής βοήθειας υπό μορφή επιχορηγήσεων, για την επιτάχυνση της οικονομικής μεταρρύθμισης στην Ρωσία. Άρθρο 87 Αυτή η χρηματοδοτική βοήθεια καλύπτεται στα πλαίσια του προγράμματος Τacis που προβλέπεται στον σχετικό κοινοτικό κανονισμό του Συμβουλίου. Άρθρο 88 Οι στόχοι και οι τομείς για τους οποίους παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια η Κοινότητα, καθορίζονται σε ενδεικτικό πρόγραμμα, που αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες που συμφωνούνται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της Ρωσίας, οι τομεακές ικανότητες απορρόφησης και η πρόοδος της μεταρρύθμισης. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνουν το Συμβούλιο Συνεργασίας. Άρθρο 89 Για να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα μέρη εξασφαλίζουν το στενό συντονισμό των συνεισφορών τεχνικής βοήθειας της Κοινότητας, με τις συνεισφορές από άλλες πηγές, όπως τα κράτη μέλη, άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 90 Συνιστάται Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Το Συμβούλιο Συνεργασίας συγκαλείται σε υπουργικό επίπεδο άπαξ κατ έτος και εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις. Το Συμβούλιο αυτό εξετάζει θέματα μείζονος σημασίας, τα οποία προκύπτουν στα πλαίσια της Συμφωνίας και κάθε διμερές ή διεθνές θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, για το σκοπό της επίτευξης των στόχων της παρούσας Συμφωνίας. Το Συμβούλιο Συνεργασίας δύναται επίσης να προβαίνει στις κατάλληλες συστάσεις, κατόπιν συμφωνίας των αντιπροσώπων των συμβαλλομένων μερών, στα πλαίσια του Συμβουλίου Συνεργασίας. Άρθρο 911.Το Συμβούλιο Συνεργασίας αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και μέλη της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 3.Την προεδρία του Συμβουλίου Συνεργασίας ασκεί εναλλακτικά ένας εκπρόσωπος της Κοινότητας και ένα μέλος της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Άρθρο 921.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Συμβούλιο Συνεργασίας επικουρείται από Επιτροπή Συνεργασίας, συγκροτούμενη από αντιπροσώπους των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπροσώπους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από αντιπροσώπους της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, συνήθως σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων. Την προεδρία της Επιτροπής Συνεργασίας ασκεί εναλλακτικά αντιπρόσωπος της Κοινότητας και αντιπρόσωπος της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το Συμβούλιο Συνεργασίας καθορίζει στον κανονισμό λείτουργίας του τα καθήκοντα της Επιτροπής Συνεργασίας, στα οποία περιλαμβάνεται η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνεργασίας και τα προβλεπόμενα στα άρθρα 16, 17 και 53 και στο Παράρτημα 2 καθήκοντα καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Συνεργασίας. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στην Επιτροπή Συνεργασίας, η οποία εξασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνεργασίας. Άρθρο 93 Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση κάθε άλλης ειδικής επιτροπής ή οργάνου τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και προσδιορίζει τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή οργάνων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 94 Κατά την εξέταση θέματος που προκύπτει στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας σχετικά με διάταξη που αφορά άρθρο της ΓΣΔΕ, το Συμβούλιο Συνεργασίας, λαμβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, την ερμηνεία, την οποία εν γένει δίδουν στο σχετικό άρθρο τα συμβαλλόμενα στη ΓΣΔΕ μέρη. Άρθρο 95 Συνιστάται Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας. Η Επιτροπή αυτή συνεδριάζει κατά διαστήματα, τα οποία καθορίζει η ίδια. Άρθρο 961.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και από μέλη της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου. 2.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 3.Την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας ασκεί εναλλακτικά μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της Ομοσπονδιακής συνέλευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της. Άρθρο 97 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας μπορεί να ζητά τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας από το Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο και της τις παρέχει. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας ενημερώνεται σχετικά με τις συστάσεις του Συμβουλίου Συνεργασίας. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας μπορεί να απευθύνει συστάσεις στο Συμβούλιο Συνεργασίας. Άρθρο 981.Στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι τα νομικά και φυσικά πρόσωπα του αντισυμβαλλομένου μέρους δύνανται, άνευ διακρίσεων έναντι των δικών τους υπηκόων, να έχουν πρόσβαση στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των συμβαλλομένων μερών για την υπεράσπιση των ατομικών και περιουσιακών τους δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Στα πλαίσια των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, τα συμβαλλόμενα μέρη : ενθαρρύνουν την προσφυγή σε διαιτησία για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά τις εμπορικές συναλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ των οικονομικών παραγόντων της Κοινότητας και αυτών της Ρωσίας, συμφωνούν ότι, εφόσον μία διαφορά υποβάλλεται σε διαιτησία, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, εκτός αν οι κανόνες του οργάνου διαιτησίας που έχουν επιλέξει τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν άλλως, να επιλέγει τον δικό του διαιτητή, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, και ότι ο τρίτος διαιτητής ή ο μοναδικός διαιτητής, μπορεί να είναι υπήκοος τρίτου κράτους, συνιστούν στους οικονομικούς τους παράγοντες να επιλέγουν με αμοιβαία συναίνεση τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στις συμβάσεις τους, ενθαρρύνουν την προσφυγή στους κανόνες διαιτησίας, τους οποίους έχει συντάξει η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών (Uncitral) και στη διαιτησία την οποία αναλαμβάνει κάθε κέντρο κράτους που έχει υπογράψει τη σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 10 Ιουνίου 1958. Άρθρο 99 ιΗ παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα μέρος να λάβει μέτρα τα οποία : 1)θεωρεί αναγκαία για την προστασία των ζωτικών του συμφερόντων ασφαλείας : (α) για την πρόληψη της κοινολόγησης πληροφοριών που αντιβαίνει σε ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας, (β) τα οποία αφορούν σχάσιμα υλικά ή υλικά από τα οποία παρήχθησαν, (γ) αφορούν την παραγωγή ή εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού, όσον αφορά τα προϊόντα, τα οποία δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς, (δ) στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής, η οποία διαταράσσει τη τήρηση του νόμου και της δημόσιας τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών αναταραχών που συνιστούν απειλή πολέμου ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, ή 2)θεωρεί αναγκαία για την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων ή των αυτόνομων μέτρων, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις αυτού του είδους, γενικά αποδεκτές, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, όσον αφορά τον έλεγχο της διπλής χρήσης των βιομηχανικών αγαθών και τεχνολογιών. Άρθρο 1001.Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν : οι διακανονισμοί που εφαρμόζει η Ρωσία έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους ή των επιχειρήσεων ή εταιρειών τους, οι διακανονισμοί που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Ρωσίας δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων ή των εταιρειών ή επιχειρήσεων της Ρωσίας. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν το δικαίωμα των συμβαλλομένων μερών να εφαρμόσουν τις αντίστοιχες διατάξεις της φορολογικής τους νομοθεσίας στους φορολογούμενους, η κατάσταση των οποίων δεν είναι όμοια, κυρίως όσον αφορά τον τόπο διαμονής τους. Άρθρο 1011.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο Συνεργασίας κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να επιλύσει τη διαφορά με σύσταση. 3.Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να κοινοποιήσει στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, τον διορισμό ενός μεσολαβητή· το αντισυμβαλλόμενο μέρος οφείλει να διορίσει τότε έναν δεύτερο μεσολαβητή εντός δύο μηνών. Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της θεωρούνται ως ένας διάδικος. Το Συμβούλιο Συνεργασίας διορίζει τρίτο μεσολαβητή. Οι συστάσεις του μεσολαβητή εγκρίνονται με πλειοψηφία. Οι συστάσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη. 4.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να θεσπίσει διαδικαστικούς κανόνες για τη ρύθμιση των διαφορών. Άρθρο 102 Εφόσον το ζητήσει ένα συμβαλλόμενο μέρος, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προβούν αμέσως στις κατάλληλες διαβουλεύσεις για να συζητήσουν κάθε θέμα που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και κάθε θέμα που αφορά τις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν και εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των άρθρων 17, 18, 101 και 107. Άρθρο 103 Η μεταχείριση που παρέχεται στη Ρωσία σε καμία περίπτωση δεν είναι ευνοϊκότερη από τη μεταχείριση που παρέχουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Άρθρο 104 Για το σκοπό της παρούσας Συμφωνίας, ως συμβαλλόμενα μέρη νοούνται η Κοινότητα ή τα κράτη μέλη της ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, αφενός και η Ρωσία, αφετέρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους. Άρθρο 105 Εφόσον τα θέματα της παρούσας Συμφωνίας καλύπτονται και από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας και τα πρωτόκολλά του, τότε στα θέματα αυτά εφαρμόζεται η Συνθήκη αυτή και τα πρωτόκολλά της μόλις τεθούν σε ισχύ, και εφόσον η εφαρμογή αυτή προβλέπεται στη Συνθήκη και τα πρωτόκολλά της. Άρθρο 106 Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο δέκα ετών. Ανανεώνεται αυτόματα ανά έτος υπό την προϋπόθεση ότι κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν την έχει καταγγείλει γραπτώς τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της. Άρθρο 1071.Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. 2.Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος κρίνει ότι το αντισυμβαλλόμενο μέρος δεν εκπλήρωσε υποχρέωση του, βάσει της Συμφωνίας, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Προηγουμένως, εκτός από εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, παρέχει στο Συμβούλιο Συνεργασίας, όλες τις αιτούμενες αναγκαίες πληροφορίες για την λεπτομερή εξέταση της κατάστασης, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα συμβαλλόμενα μέρη. Κατά την επιλογή των μέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα, τα οποία διαταράσσουν το ολιγώτερο τη λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Συνεργασίας, εφόσον το ζητήσει το αντισυμβαλλόμενο μέρος. Άρθρο 108 Τα παραρτήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 μαζί με τα Πρωτόκολλα 1 και 2 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 109 Μέχρις ότου επιτευχθούν ισοδύναμα δικαιώματα για τα πρόσωπα και τους οικονομικούς φορείς, βάσει της παρούσας Συμφωνίας, η παρούσα Συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα τα οποία τους εξασφαλίζονται βάσει ισχυουσών συμφωνιών που δεσμεύουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, αφενός, και τη Ρωσία, αφετέρου, εκτός από τους τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Κοινότητας και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών, που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία σε τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους. Άρθρο 110 Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη όπου εφαρμόζονται οι συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, υπό τους όρους που προβλέπονται στις εν λόγω Συνθήκες, και, αφετέρου, στο έδαφος της Ρωσίας. Άρθρο 111 Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο τα αντίτυπα στη δανική, ολλανδική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ιταλική, πορτογαλική, ισπανική και ρωσική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 112 Η παρούσα Συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός, μετά την ημερομηνία, κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αλλήλοις την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Μόλις η παρούσα Συμφωνία αρχίσει να ισχύει και στο μέτρο που αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Κοινότητας και της Ρωσίας, αντικαθιστά, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 παράγραφοι 1, 3 και 5, την συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών περί εμπορίου και οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου 1989. Ηechο en Cοrfu, el νeinticuatrο de juniο de mil nονecientοs nονenta y cuatrο. Udfaesrdiget i Cοrfu den fireοgtyνende juni nitten hundrede οg fire οg halνfems. Geschehen zu Κοrfu am νierundzwanzigsten Juni neunzehnhundertνierundneunzig. Έγινε στην Κέρκυρα, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα. Dοne at Cοrfu οn the twenty-fοurth day οf June in the year οne thοusand nine hundred and ninety-fοur. Fait a Cοrfοu, le νingt-quatre juin mil neuf cent quatre-νingt-quatοrze. Fattο a Cοrfu, addi νentiquattrο giugnο millenονecentοnονantaquattrο. Gedaan te Κοrfοe, de νierentwintigste juni negentienhοnderd νierennegentig. Feitο em Cοrfu, em νinte e quatrο de Junhο de mil nονecentοs e nονenta e quatrο. Ροur le Rοyaume de Βelgique Vοοr het Κοnihkrijk Βelgie Fur das Κοnigreich Βelgien Ρa Κοngeriget Danmarks νegne Fur die Βundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική Δημοκρατία Ροr el Reinο de Εspana Ροur la Republique francaise Τhar cheann Νa hΕireann Fοr Ιreland Ρer la Repubblica italiana Ροur le Grand-Duche de Luxembοurg Vοοr het Κοninkrijk der Νederlanden Ρela Republica Ροrtuguesa Fοr the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Ροr las Cοmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpaaiske Faellesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities Ροur les Cοmmunautes eurοpeennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias ΕΙ textο que precede es cοpia certificada cοnfοrme del οriginal depοsitadο en lοs archiνοs de la Secretaria General del Cοnsejο en Βruselas. Fοranstaende tekst er en bekraeftet genpart af οriginaldοkumentet depοneret i Radets Generalsekretariats arkiνer i Βruxelles. Der νοrstehende Τext ist eine beglaubigte Αbschrift des Οriginals, das im Αrchiν des Generalsekretariats des Rates in Βrussel hinterlegt ist. Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύτου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Τhe preceding text is a certified true cοpy οf the οriginal depοsited in the archiνes οf the General Secretariat οf the Cοuncil in Βrussels. Le texte qui precede est une cοpie certifiee cοnfοrme a lοriginal depοse dans les archiνes du Secretariat General du Cοnseil a Βruxelles. Ιl testο che precede e cοpia certificata cοnfοrme allοriginale depοsitatο negli archiνi del Segretariatο generale del Cοnsigliο a Βruxelles. De νοοrgaande tekst is het νοοr eensluidend gewaarmerkt afschrift νan het οrigineel, nedergelegd in de archieνen νan het Secretariaat-Generaal νan de Raad te Βrussel. Ο textο que precede e uma cοpia autenticada dο οriginal depοsitadο nοs arquiνοs dο Secretariadο-Geral dο Cοnselhο em Βruxelas. Βruselas,Βruxelles, den Βrussel, den Βρυξέλλες,Βrussels, Βruxelles, Ιe 2 7. VΙ.Βruxelles, addi Βrussel,Βruxefas, em Ροr el Secretariο General del Cοnsejο de la Uniοn Εurοpea Fοr Generalsekretaeren fοr Radet fοr Den Εurοpaeiske Uniοn Fur den Generalsekretar des Rates der Εurοpaischen Uniοn Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Fοr the Secretary-General οf the Cοuncil οf the Εurοpean Uniοn Ροur le Secretaire general du Cοnseil de lUniοn eurοpeenne Ρer il Segretariο Generale del Cοnsigliο dellUniοne eurοpea Vοοr de Secretaris-Generaal νan de Raad νan de Εurοpese Unie Ρelο Secretariο-Geral dο Cοnselhο da Uniaο Εurοpeia Β.L. CRΟWΕ Directeur General ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Παράρτημα 1 Ενδεικτικός κατάλογος των πλεονεκτημάτων που παρέχει η Ρωσία στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ σε τομείς που καλύπτει η παρούσα Συμφωνία (από τον Ιανουάριο 1994) Παράρτημα 2 Παρεκκλίσεις από το άρθρο 15 (ποσοτικοί περιορισμοί) Παράρτημα 3 Επιφυλάξεις της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 2 Παράρτημα 4 Επιφυλάξεις της Ρωσίας σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 3 Παράρτημα 5 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών Κατάλογος των υπηρεσιών για τις οποίες τα μέρη παρέχουν τη μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους Παράρτημα 6 Ορισμοί που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Παράρτημα 7 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Παράρτημα 8 Διατάξεις που αφορούν τα άρθρα 34 και 38 Παράρτημα 9 Μεταβατική περίοδος για τις διατάξεις περί ανταγωνισμού και για την εισαγωγή ποσοτικών περιορισμών Παράρτημα 10 Προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρεται στο άρθρο 54 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Πρωτόκολλο 1 όσον αφορά τη σύσταση Ομάδας Επαφών για τον άνθρακα και χάλυβα Πρωτόκολλο 2 όσον αφορά την αμοιβαία διοικητική συνδρομή για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενδεικτικός κατάλογος των πλεονεκτημάτων που παρέχει η Ρωσία στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, σε τομείς που καλύπτει η Συμφωνία (από τον Ιανουάριο 1994) Παρέχονται πλεονεκτήματα διμερώς, βάσει σχετικών συμφωνιών ή καθιερωμένης πρακτικής, τα οποία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής : 1.Φορολόγηση εισαγωγών/εξαγωγών Δεν επιβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί Δεν επιβάλλονται εξαγωγικοί δασμοί, όσον αφορά εμπορεύματα που παραδίδονται στο πλαίσιο ετήσιων διμερών διακρατικών διακανονισμών εμπορίου και συνεργασίας, στο πλαίσιο της ονοματολογίας και του όγκου των ποσοτήτων που αναφέρονται σε αυτήν, θεωρούνται δε ως εξαγωγές για ανάγκες του ομοσπονδιακού κράτους, όπως ορίζεται στην σχετική ρωσική νομοθεσία.Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στις εισαγωγές. Δεν επιβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης στις εισαγωγές. 2.Κατανομή ποσοστώσεων και διαδικασίες χορήγησης αδειών Οι ποσοστώσεις κατά την εξαγωγή, όσον αφορά παραδόσεις ρωσικών προϊόντων, βάσει ετήσιων διμερών διακρατικών συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας ανοίγονται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και οι παραδόσεις για κρατικές ανάγκες. 3.Ειδικοί όροι για κάθε είδους δραστηριότητες στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, λειτουργίας) τις κινήσεις κεφαλαίων και τις τρέχουσες πληρωμές, την πρόσβαση σε κινητές αξίες κ.λπ.. 4.Σύστημα καθορισμού τιμών, όσον αφορά τις ρωσικές εξαγωγές ορισμένων ειδών ακατέργαστων υλικών και ημικατεργασμένων προϊόντων (άνθρακας, αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, προϊόντα διϋλίσεως πετρελαίου) Οι τιμές καθορίζονται βάσει του μέσου όρου των αντίστοιχων διεθνών τιμών, μετατρεπόμενες σε ρούβλια ή στο αντίστοιχο εθνικό νόμισμα, σε τιμή που αποφασίζει η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας κατά την 15η ημέρα του μηνός που προηγείται του μηνός εξαγωγής. 5.Όροι μεταφοράς και διαμετακόμισης Όσον αφορά τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην πολυμερή συμφωνία περί των αρχών και όρων των σχέσεων στο χώρο των μεταφορών και/ή βάσει διμερών διακανονισμών για τη μεταφορά και διαμετακόμιση, δεν επιβάλλονται αμοιβαία φόροι ή τέλη για τη μεταφορά και τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των υπό διαμετακόμιση εμπορευμάτων) και τη διέλευση οχημάτων. 6.Υπηρεσίες επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών, τηλεπικοινωνιακών, οπτικοακουστικών και λοιπών υπηρεσιών. 7.Πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών και στις βάσεις δεδομένων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Παρεκκλίσεις από το άρθρο 15 (ποσοτικοί περιορισμοί) 1.Η Ρωσία δύναται να λάβει έκτακτα μέτρα, τα οποία παρεκκλίνουν των διατάξεων του άρθρου 15, με τη μορφή ποσοτικών περιορισμών χωρίς να εισάγονται διακρίσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο ΧΙΙΙ της ΓΣΔΕ. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται μόνο μετά τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την υπογραφή της Συμφωνίας. ΖΤα μέτρα αυτά λαμβάνονται μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 9. 3.Η συνολική αξία των εισαγόμενων προϊόντων, τα οποία υπάγονται στα εν λόγω μέτρα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εξής ποσοστά του συνόλου των εισαγόμενων εμπορευμάτων, καταγωγής Κοινότητας : 10% κατά το δεύτερο και τρίτο ημερολογιακό έτος, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, 5% κατά το τέταρτο και πέμπτο ημερολογιακό έτος, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, 3% στη συνέχεια, μέχρι την προσχώρηση της Ρωσίας στην ΓΣΔΕ/στον ΠΟΕ. Τα προαναφερόμενα ποσοστά καθορίζονται σε σχέση με την αξία των ρωσικών εισαγωγών εμπορευμάτων καταγωγής Κοινότητας, κατά το τελευταίο έτος που προηγείται της επιβολής ποσοτικών περιορισμών, σχετικά με τους οποίους υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Οι διατάξεις αυτές δεν δύνανται να περιγραφούν με την αυξημένη δασμολογική προστασία των εν λόγω εισαγόμενων εμπορευμάτων. 4.Τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόζονται μετά την προσχώρηση της Ρωσίας στη ΓΣΔΕ/στον ΠΟΕ εκτός αν προβλέπεται άλλως στο πρωτόκολλο προσχώρησης της Ρωσίας στη ΓΣΔΕ/στον ΠΟΕ. 5.Η Ρωσία ενημερώνει την Επιτροπή Συνεργασίας σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, σύμφωνα με τους όρους αυτού του Παραρτήματος και, εφόσον το ζητήσει η Κοινότητα, διεξάγονται διαβουλεύσεις στα πλαίσια της Επιτροπής Συνεργασίας σχετικά με τα μέτρα αυτά και τους τομείς στους οποίους εφαρμόζονται, πριν τεθούν σε ισχύ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Επιφυλάξεις της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 28(2) Μεταλλευτικός τομέας Σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να απαιτείται παραχώρηση, όσον αφορά τα δικαιώματα μεταλλείων και ορυκτών, για τις εταιρείες, οι οποίες δεν υπόκεινται σε κοινοτικό έλεγχο. ΑλιείαΗ πρόσβαση και η χρησιμοποίηση των βιολογικών πόρων και των πεδίων αλιείας σε θαλάσσια ύδατα υπό την κυριαρχία ή την δικαιοδοσία των κρατών μελών, περιορίζονται στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους και είναι νηολογημένα στο κοινοτικό έδαφος, εκτός αντιθέτων διατάξεων. Αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας Σε ορισμένα κράτη μέλη, η αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας υπόκειται σε περιορισμούς. Οπτικοακουστικές υπηρεσίες περιλαμβανομένης της ραδιοφωνίας Μπορεί να επιβάλλεται εθνική μεταχείριση όσον αφορά την παραγωγή και διανομή, συμπεριλαμβανομένης της ραδιοτηλεοπτικής και άλλης μορφής μετάδοσης, στο κοινό οπτικοακουστικών έργων, τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια καταγωγής. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες περιλαμβανομένων των υπηρεσιών κινητής και δορυφορικής τηλεφωνίας Υπηρεσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη η πρόσβαση στην αγορά όσον αφορά τις συμπληρωματικές υπηρεσίες και υποδομές υπόκειται σε περιορισμούς. Υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελματιών Υπηρεσίες περιοριζόμενες στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των κρατών μελών. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ιδρύουν εταιρείες. ΓεωργίαΣε ορισμένα κράτη μέλη η εθνική μεταχείριση δεν εφαρμόζεται σε μη υποκείμενες σε κοινοτικό έλεγχο εταιρείες, οι οποίες επιθυμούν να αναλάβουν γεωργική δραστηριότητα Για την αγορά αμπελώνων από μη υποκείμενες σε κοινοτικό έλεγχο εταιρείες απαιτείται κοινοποίηση ή, εφόσον χρειάζεται, έγκριση. Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων Σε ορισμένα κράτη μέλη περιορίζεται η συμμετοχή αλλοδαπών σε εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Επιφυλάξεις της Ρωσίας σύμφωνα με το άρθρο 28(3) Χρήση του υπεδάφους και των φυσικών πόρων συμπεριλαμβανομένων και των μεταλλείων 1.Για τις μη ελεγχόμενες από την Ρωσία εταιρείες, ενδεχομένως να απαιτείται παραχώρηση όσον αφορά την εξόρυξη ορισμένων μεταλλευμάτων και μετάλλων. 2.Μπορεί να απαγορεύεται η συμμετοχή μη ελεγχόμενων από την Ρωσία εταιρειών, σε ειδικές δημοπρασίες για τη χρήση του υπεδάφους και των φυσικών πόρων για μικρές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα που υπόκεινται σε στρατιωτική μετατροπή. ΑλιείαΓια την αλιεία χρειάζεται έγκριση από τον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα. Αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας και μεσιτεία 1)Απαγορεύεται στις μη ελεγχόμενες από την Ρωσία εταιρείες να αγοράζουν οικόπεδα Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές μπορούν να νοικιάζουν οικόπεδα για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 49 έτη. 2)Κατεξαίρεση της παραγράφου (α), οι μη ελεγχόμενες από την Ρωσία εταιρείες μπορούν να αγοράζουν οικόπεδα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, αναγνωρίζονται ως αγοραστές, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για την ιδιωτικοποίηση των κρατικών και δημοτικών επιχειρήσεων στη Ρωσική Ομοσπονδία και άλλη σχετική νομοθεσία και ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων των προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης : στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης των κρατικών και δημοτικών επιχειρήσεων με τη μορφή εμπορικού επενδυτικού διαγωνισμού και δημοπρασίας, στα πλαίσια της επέκτασης και συμπληρωματικής κατασκευής επιχειρήσεων με τη μορφή εμπορικού επενδυτικού διαγωνισμού και δημοπρασίας, ΤηλεπικοινωνίεςΟι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κινητής και δορυφορικής τηλεφωνίας, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των συσκευών επικοινωνίας υπόκεινται σε περιορισμούς. Υπηρεσίες μέσων μαζικής ενημέρωσης Επιβάλλονται ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά την ξένη συμμετοχή σε εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επαγγελματικές δραστηριότητες Ορισμένες δραστηριότητες δεν επιτρέπεται να ασκηθούν από φυσικά πρόσωπα που δεν είναι Ρώσοι υπήκοοι, ή υπόκεινται σε περιορισμούς ή σε ειδικές απαιτήσεις. Μίσθωση ομοσπονδιακής ιδιοκτησίας Η μίσθωση ομοσπονδιακής ιδιοκτησίας, η αξία της οποίας υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ρούβλια, σε εταιρείες με ξένη συμμετοχή, πραγματοποιείται κατόπιν αδείας της κρατικής αρχής που εξουσιοδοτείται για τη διαχείριση της ιδιοκτησίας αυτής. Αυτό το ανώτατο όριο θα αυξηθεί και θα ορισθεί σε μετατρέψιμο νόμισμα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών Κατάλογος των υπηρεσιών για τις οποίες τα μέρη παρέχουν μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους (ΜΕΚ) 1)Τομείς που καλύπτονται σύμφωνα με την προσωρινή κεντρική ταξινόμηση προϊόντος (ΚΤΠ) του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών που αφορούν υπηρεσίες επανεξέτασης της λογιστικής : μέρος της ΚΤΠ 86212 εκτός από τις ελεγκτικές υπηρεσίες Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τις υπηρεσίες τήρησης βιβλίων ΚΤΠ 86220 Υπηρεσίες μηχανικής ΚΤΠ 8672 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής ΚΤΠ 8673 Γνωμοδοτικές υπηρεσίες σε θέματα αρχιτεκτονικής και προσχεδίου ΚΤΠ 86711 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδίου ΚΤΠ 86712 Υπηρεσίες πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου ΚΤΠ 8674 Υπηρεσίες μηχανογράφησης και συναφείς υπηρεσίες : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών όσον αφορά την εγκατάσταση υλικού ηλεκτρονικού υπολογιστή ΚΤΠ 841 Υπηρεσίες εφαρμογής λογισμικού ΚΤΠ 842 Υπηρεσίες βάσης δεδομένων ΚΤΠ 844 Διαφήμιση ΚΤΠ 871 Έρευνα αγοράς και σφυγμομέτρηση γνώμης ΚΤΠ 864 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης επιχειρήσεων ΚΤΠ 866 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων ΚΤΠ 8676 Γνωμοδοτικές και υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την γεωργία, την θήρα και την δασοκομία Γνωμοδοτικές και υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την αλιεία Γνωμοδοτικές και υπηρεσίες παροχής συμβουλών για το μεταλλευτικό τομέα Εκτύπωση και έκδοση ΚΤΠ 88442 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων Μεταφραστικές υπηρεσίες ΚΤΠ 87905 Υπηρεσίες εσωτερικού σχεδίου ΚΤΠ 87907 Τηλεπικοινωνίες : Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας περιλαμβανομένου (η απαρίθμηση δεν είναι περιοριστική) του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του φωνητικού ταχυδρομείου, της αναζήτησης πληροφοριών οn-line και της αναζήτησης πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων, της επεξεργασίας δεδομένων, ΕDΙ, της μετατροπής κωδικών και πρωτοκόλλων Υπηρεσίες μεταγωγής κυκλωμάτων και πακέτων Υπηρεσίες κατασκευών και της σχετικής μηχανικής : εργασίες διερεύνησης χώρων ΚΤΠ 5111 Franchising ΚΤΠ 8929 Υπηρεσίες για τη διαλληλογραφίας εκπαίδευση ενηλίκων, μέρος ΚΤΠ 924 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων και πρακτορείων τύπου ΚΤΠ 962 Υπηρεσίες μίσθωσης χωρίς φορείς, συνδεόμενους με άλλον εξοπλισμό μεταφοράς (ΚΤΠ 83101 επιβατηγά οχήματα, 83102 φορτηγά οχήματα 83105) και που αφορούν άλλα μηχανήματα και εξοπλισμό.(ΚΤΠ 83106, 83107, 83108, 83109) Υπηρεσίες παραγγελιοδόχου και υπηρεσίες χονδρεμπορίου που αφορούν το εισαγωγικόεξαγωγικό εμπόριο (μέρος ΚΤΠ 621 και 622) Έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού Αντασφάλιση και επανεκχώρηση και επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναλογιστικές μελέτες, εκτίμηση του κινδύνου και υπηρεσίες διακανονισμού αποζημιώσεων Ασφάλιση κινδύνων όσον αφορά τα εξής : (i)θαλάσσια ναυσιπλοΐα και εμπορική αεροπορία και εκτόξευση στο διάστημα και τους ναύλους (περιλαμβανομένων των δορυφόρων), με ασφάλιση που καλύπτει μέρος ή το σύνολο των εξής : μεταφερόμενα πρόσωπα, εμπορεύματα που εξάγονται ή εισάγονται με το ίδιο όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων και κάθε σχετική ευθύνη. (ii) εμπορεύματα υπό διεθνή διαμετακόμιση, και (iii)ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενείας· ασφάλιση αυτοκινήτου για προσωπική ευθύνη στην περίπτωση διασυνοριακής κυκλοφορίας. 2)Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων ΚΤΠ 843 Παροχή και μεταφορά χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων (βλέπε παραγράφους Β. 11 και Β. 12 του Παραρτήματος 6) : Για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο σημείο (β) εφαρμόζεται ΜΕΚ βάσει του άρθρου 38, χωρίς την παράγραφο Α του Παραρτήματος 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 Ορισμοί περί των Χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Ως χρηματοπιστωτική υπηρεσία, νοείται κάθε υπηρεσία χρηματοπιστωτικής φύσεως παρεχόμενη από φορέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ενός των συμβαλλομένων μερών. Στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες : Α.Όλες οι ασφαλιστικές και οι συναφείς προς αυτές υπηρεσίες 1.Πρωτασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης) (0 ζωής(ii)ζημιών.2.Αντασφάλιση και επανεκχώρηση. 3.Διαμεσολάβηση στον ασφαλιστικό τομέα, όπως μεσιτεία και πρακτόρευση. 4.Επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναλογιστικές μελέτες, εκτίμηση του κινδύνου και υπηρεσίες διακανονισμού αποζημιώσεων. Β.Τραπεζικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός των ασφαλιστικών) 1.Αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό. 2.Κάθε μορφής δανειοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της καταναλωτικής πίστης, των ενυπόθηκων δανείων, της διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων και της χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών. 3.Χρηματοδοτική μίσθωση. 4.Όλες οι υπηρεσίες πληρωμής και μεταφοράς χρηματικών ποσών, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, των ταξιδιωτικών επιταγών και των τραπεζικών επιταγών. 5.Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 6.Συναλλαγές για Ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών, είτε στο χρηματιστήριο είτε σε εξωχρηματιστηριακές αγορές είτε με άλλο τρόπο, επί: 1)μέσων χρηματαγοράς (συμπεριλαμβανομένων επιταγών, συναλλαγματικών, πιστοποιητικών καταθέσεων, κ.λπ.) 2)συναλλάγματος3)παράγωγων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, των προθεσμιακών συμβολαίων και συμβολαίων με δικαίωμα προαίρεσης 4)μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίου, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής και οι προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου, κ.λπ. 5)μεταβιβάσιμων κινητών αξιών 6)άλλων διαπραγματεύσιμων μέσων και χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ράβδων χρυσού ή αργύρου. 7.Συμμετοχή σε εκδόσεις κάθε μορφής χρεωγράφων, συμπεριλαμβανομένης της αναδοχής και της διάθεσης (στο κοινό ή σε ιδιώτες) και παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τις σχετικές εκδόσεις. 8.Υπηρεσίες χρηματιστού. 9.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών διαθεσίμων ή χαρτοφυλακίου, κάθε μορφής διαχείριση συλλογικών επενδύσεων, διαχείριση κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες φύλαξης, θεματοφύλακα και καταπιστευματοδόχου. 10.Υπηρεσίες εκκαθάρισης και συμψηφισμού για χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κινητών αξιών, των παράγωγων προϊόντων και άλλων διαπραγματεύσιμων μέσων. 11.Παροχή και μεταβίβαση πληροφοριών χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα, και επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων και σχετικού λογισμικού από παρέχοντες άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 12.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαμεσολάβησης και άλλες επικουρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται ανωτέρω στα σημεία 1 έως 11, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης και ανάλυσης της πιστοληπτικής ικανότητας, έρευνας και συμβουλών για επενδύσεις και συγκρότηση χαρτοφυλακίων, παροχής συμβουλών για εξαγορές καθώς και για αναδιάρθρωση και στρατηγική επιχειρήσεων. Εξαιρούνται από τον ορισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών οι ακόλουθες δραστηριότητες : 1)δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό με σκοπό την άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής, 2)δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες, κρατικούς φορείς ή υπηρεσίες, ή δημόσιους οργανισμούς, για λογαριασμό ή με την εγγύηση του δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αναληφθούν από φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ανταγωνισμό με τους δημόσιους φορείς, 3)δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν μέρος θεσμικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή προγραμμάτων συνταξιοδότησης του δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αναληφθούν από φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ανταγωνισμό με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Α.Όσον αφορά τις τραπεζικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα 6, Μέρος Β, η μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους που παραχωρείται βάσει του άρθρου 28, παράγραφος (1) για την εγκατάσταση με σύσταση μόνον θυγατρικής μόνο εταιρείας (αποκλεισμένης συνεπώς της εγκατάστασης με σύσταση υποκαταστήματος), και η εθνική μεταχείριση που παρέχεται βάσει του άρθρου 28, παράγραφος (3) από τη Ρωσία, σημαίνει μεταχείριση που δεν είναι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει η Ρωσία στις δικές της εταιρείες με τις εξής εξαιρέσεις : 1.Η Ρωσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος 1)να εξακολουθήσει να εφαρμόζει στις ρωσικές θυγατρικές και υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών, το ανώτατο όριο περιορισμού της συνολικής συμμετοχής ξένου κεφαλαίου στο ρωσικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας, 2)να επιβάλει στις ρωσικές θυγατρικές κοινοτικών εταιρειών ελάχιστο υποχρεωτικό κεφάλαιο υψηλότερο από αυτό που επιβάλλει στις δικές της εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το ελάχιστο υποχρεωτικό κεφάλαιο δεν αυξάνεται σε σύγκριση με αυτό που ισχύει την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας πριν την εφαρμογή της εθνικής μεταχείρισης, όσον αφορά το ελάχιστο υποχρεωτικό κεφάλαιο, 3)να περιορίσει τον αριθμό υποκαταστημάτων ρωσικών θυγατρικών κοινοτικών εταιρειών, 4)να ορίσει ελάχιστο επίπεδο μέχρι 55 000 ΕCU για τα υπόλοιπα των λογαριασμών κάθε φυσικού προσώπου με ρωσικές θυγατρικές κοινοτικών επιχειρήσεων, 5)να απαγορεύσει στις ρωσικές θυγατρικές κοινοτικών εταιρειών να πραγματοποιούν συναλλαγές μετοχών και μέσων μετατρέψιμων σε μετοχές ρωσικών εταιρειών κοινού μετοχικού κεφαλαίου, 6)να απαγορεύσει στις ρωσικές θυγατρικές κοινοτικών εταιρειών τις συναλλαγές με Ρώσους κατοίκους. 2.Οι εξαιρέσεις της παραγράφου 1, εφαρμόζονται μόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις : (ί)υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται σε θυγατρικές εταιρειών κάθε χώρας, και (ii)όσον αφορά τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υποπαράγραφοι (γ), (δ) και (ε), 1)μέχρι τη λήξη των πέντε ετών από την υπογραφή της Συμφωνίας το αργότερο, όσον αφορά τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (γ) και (δ), και τριών ετών όσον αφορά την εξαίρεση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ε) και 2)εφόσον το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της ρωσικής θυγατρικής της κοινοτικής εταιρείας που ανήκει σε Ρώσους υπηκόους ή εταιρείες, δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%), και 3)σε ρωσικές θυγατρικές κοινοτικών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί μετά την έναρξη ισχύος των εξαιρέσεων αυτών, (iii) όσον αφορά την εξαίρεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υποπαράγραφος (στ), μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1996 και μόνο στις ρωσικές θυγατρικές κοινοτικών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί μετά τη 15η Νοεμβρίου 1993, ή οι οποίες δεν έχουν ακόμη αρχίσει τις συναλλαγές με Ρώσους κατοίκους πριν τη 15η Νοεμβρίου 1993. 3.1)Μετά τη λήξη των πέντε ετών από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας, η Ρωσία θα εξετάσει τη δυνατότητα : (0αύξησης του ανωτάτου ορίου που περιορίζει τη συνολική συμμετοχή ξένου κεφαλαίου στο ρωσικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας που αναφέρεται την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές νομισματικές, φορολογικές, χρηματοπιστωτικές εκτιμήσεις καθώς και αυτές που αφορούν το ισοζύγιο πληρωμών και την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος της Ρωσίας, (ii)μείωσης του ελάχιστου υποχρεωτικού κεφαλαίου, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές νομισματικές, φορολογικές, χρηματοπιστωτικές εκτιμήσεις καθώς και τις εκτιμήσεις που αφορούν το ισοζύγιο πληρωμών και την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος της Ρωσίας. 2)Μετά τη λήξη των τριών ετών από την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, η Ρωσία θα εξετάσει τη χαλάρωση των περιορισμών που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (γ) και (δ) της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές νομισματικές, φορολογικές, χρηματοπιστωτικές εκτιμήσεις και τις εκτιμήσεις για το ισοζύγιο πληρωμών καθώς και την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος της Ρωσίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Διατάξεις για τα άρθρα 34 και 38 Μέρος Α Εντός 30 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης από το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος αρχίζουν οι διαβουλεύσεις. Πραγματοποιούνται με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά : την κατάργηση, από το αντισυμβαλλόμενο μέρος των μέτρων, τα οποία οδήγησαν σε σημαντικά πιο περιοριστική κατάσταση, ή τις προσαρμογές των υποχρεώσεων αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών, ή τις προσαρμογές στις οποίες προβαίνει το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος προς αντιστάθμιση της περιοριστικότερης κατάστασης την οποία προκάλεσε το αντισυμβαλλόμενο μέρος. Εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός εξήντα ημερών, από την ημέρα που το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος υπέβαλε την αίτηση για διαβουλεύσεις, αυτό το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να προβεί στις κατάλληλες αντισταθμιστικές προσαρμογές έναντι των υποχρεώσεων του. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται στο βαθμό και για όσο χρόνο είναι αναγκαίες προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημαντικά πιο περιοριστική κατάσταση την οποία προκάλεσε το αντισυμβαλλόμενο μέρος. Δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα, τα οποία διαταράσσουν στο ελάχιστο τη λειτουργία της Συμφωνίας. Οι εν λόγω προσαρμογές δεν θίγουν τα δικαιώματα, τα οποία απέκτησαν οι οικονομικοί παράγοντες βάσει της Συμφωνίας κατά τη στιγμή που πραγματοποιήθηκαν οι προσαρμογές αυτές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Μεταβατική περίοδος όσον αφορά τις διατάξεις για τον ανταγωνισμό και για την εισαγωγή ποσοτικών περιορισμών Οι περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος (Ζ3) και στο Παράρτημα 2 παράγραφος (2) αναφέρονται στους τομείς της ρωσικής οικονομίας οι οποίοι: υπόκεινται σε αναδιάρθρωση, ή αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσχέρειες, ιδίως εφόσον συνεπάγονται σημαντικά κοινωνικά προβλήματα στη Ρωσία, ή απειλούνται με εξαφάνιση ή δραστική μείωση του συνολικού μεριδίου της αγοράς που καταλαμβάνουν οι ρωσικές εταιρείες ή οι υπήκοοι σε δεδομένο τομέα ή βιομηχανία στη Ρωσία, ή είναι βιομηχανίες νεοϊδρυόμενες στη Ρωσία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που προβλέπει το άρθρο 54 1.Η Ρωσία θα εξακολουθήσει τη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας ώστε το παρεχόμενο επίπεδο προστασίας, μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, να είναι ισοδύναμο με αυτό που ισχύει στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσματικών μέσων για την εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών. 2.Κατά τη λήξη του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, η Ρωσία προσχωρεί στις πολυμερείς Συμβάσεις περί των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, στις οποίες τα κράτη μέλη αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη ή οι οποίες εφαρμόζονται de factο από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που περιέχονται στις εν λόγω Συμβάσεις : Σύμβαση της Βέρνης περί της προστασίας των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη Παρισιού, 1971), Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των ερμηνευτών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (Ρώμη, 1961), Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UΡΟV) (Πράξη Γενεύης, 1978). 3.Το Συμβούλιο Συνεργασίας δύναται να συστήσει την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος παραρτήματος σε άλλες πολυμερείς Συμβάσεις. 4.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, η Ρωσία παρέχει στις εταιρείες και τους υπηκόους της Κοινότητας, όσον αφορά την αναγνώριση και προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει σε κάθε τρίτη χώρα στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών. 5.Οι διατάξεις της παραγράφου 4 δεν εφαρμόζονται στα πλεονεκτήματα που παρέχει η Ρωσία σε κάθε τρίτη χώρα, σε πραγματικά αμοιβαία βάση και στα πλεονεκτήματα που παρέχει η Ρωσία σε άλλη χώρα της πρώην ΕΣΣΔ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ 1.Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συνιστάται Ομάδα Επαφών. Η Ομάδα αυτή αποτελείται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και της Ρωσίας. 2.Η Ομάδα Επαφών ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των βιομηχανιών άνθρακα και χάλυβα και στις δύο χώρες και σχετικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές, κυρίως προς το σκοπό εντόπισης προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. 3.Η Ομάδα Επαφών εξετάζει επίσης την κατάσταση των βιομηχανιών άνθρακα και χάλυβα σε παγκόσμιο επίπεδο, περιλαμβανομένων των εξελίξεων του διεθνούς εμπορίου. 4.Η Ομάδα Επαφών ανταλλάσσει κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τη δομή των εν λόγω βιομηχανιών, την εξέλιξη του παραγωγικού δυναμικού τους, την πρόοδο της επιστήμης και τεχνολογίας στους εν λόγω τομείς και την εξέλιξη της απασχόλησης. Η εν λόγω Ομάδα εξετάζει επίσης τα προβλήματα ρύπανσης και περιβάλλοντος. 5.Η Ομάδα Επαφών εξετάζει επίσης την πρόοδο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για τη διαχείριση χρηματοπιστωτικών, εμπορικών και τεχνικών θεμάτων. 6.Η Ομάδα Επαφών ανταλλάσσει όλες τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τη στάση που υιοθετείται ή πρέπει να υιοθετείται στους κατάλληλους διεθνείς οργανισμούς ή fοra. 7.Εφόσον και αν, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν ότι είναι σκόπιμη η παρουσία και/ή συμμετοχή αντιπροσώπων των βιομηχανιών, η Ομάδα Επαφών διευρύνεται για να τους συμπεριλάβει. 8.Η Ομάδα Επαφών συνεδριάζει δύο φορές το έτος, εναλλάξ, στο έδαφος κάθε συμβαλλόμενου μέρους. 9.Η προεδρία της Ομάδας Επαφών ασκείται εναλλακτικά από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον αντιπρόσωπο της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου : α)ως τελωνειακή νομοθεσία, νοούνται οι διατάξεις που εφαρμόζονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, που θεσπίζουν τα εν λόγω μέρη, 4)ως δασμοί, νοούνται όλοι οι δασμοί, φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται και εισπράττονται στα εδάφη των μερών, κατεφαρμογή τελωνειακής νομοθεσίας, στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται, όμως, τέλη και επιβαρύνσεις που περιορίζονται σε ποσό, το οποίο προσεγγίζει τα έξοδα των προσφερθεισών υπηρεσιών, γ) ως απούσα αρχή, νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από ένα συμβαλλόμενο μέρος για τον συγκεκριμένο σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά θέματα, δ) ως αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από ένα συμβαλλόμενο μέρος για τον συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά θέματα, ε)ως παράβαση νοείται οποιαδήποτε παραβίαση της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και κάθε απόπειρα παραβίασης αυτής της νομοθεσίας. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1.Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως μέσω της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης των παραβάσεων της εν λόγω νομοθεσίας. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά θέματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά οποιαδήποτε διοικητική αρχή των συμβαλλομένων μερών, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε θέματα ποινικού δικαίου. Δεν καλύπτει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων, οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο εξουσίας που ασκείται κατόπιν αιτήσεως των δικαστικών αρχών, εκτός αν οι αρχές αυτές παρέχουν την συγκατάθεση τους. Άρθρο 3 Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως1.Κατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία, ώστε να καταστήσει την πρώτη ικανή να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών, σχετικά με πράξεις που ανιχνεύθηκαν ή σχεδιάζονται και οι οποίες παραβαίνουν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν παράβαση αυτής της νομοθεσίας. 2.Κατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, οφείλει να την ενημερώσει, σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου μέρους κατά τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόσθηκε στα εν λόγω εμπορεύματα. 3.Κατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει την επιτήρηση : 1)των φυσικών ή νομικών προσώπων για τα οποία υπάρχουν βάσιμες υποψίες, ότι παραβαίνουν ή παρέβησαν την τελωνειακή νομοθεσία, 2)των χώρων όπου συγκεντρώθηκαν αποθέματα εμπορευμάτων, με τρόπο ώστε, να υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι ενδέχεται να προορίζονται για προμήθειες, στο πλαίσιο συναλλαγών που είναι αντίθετες προς την τελωνειακή νομοθεσία του αντισυμβαλλομένου μέρους, 3)των διακινήσεων εμπορευμάτων για τα οποία πιστεύεται ότι είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικές παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, 4)των μέσων μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν βάσιμες υποψίες, ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 4 Αυθόρμητη συνδρομή Τα συμβαλλόμενα μέρη θα παρέχουν, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους αμοιβαία συνδρομή, χωρίς προηγούμενη αίτηση, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως, όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν : πράξεις που ανιχνεύονται ή σχεδιάζονται οι οποίες παραβαίνουν, φαίνεται ότι παραβαίνουν, ή πιθανόν να παραβούν τέτοια νομοθεσία, νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά τη διάπραξη τέτοιων πράξεων, εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο σημαντικής παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας κατά την εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση ή κάθε άλλη τελωνειακή διαδικασία. Άρθρο 5 Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδρομής1.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς. Τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση παρόμοιων αιτήσεων πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, εφόσον κάτι τέτοιο δικαιολογείται από τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία : 1)την απούσα αρχή, που υποβάλλει την αίτηση, 2)το θέμα και τον λόγο της αίτησης, 3)το αιτούμενο μέτρο, 4)τους νόμους, τους κανόνες και τα άλλα σχετικά στοιχεία νομικού χαρακτήρα, 5)όσο το δυνατόν πιο σαφείς και κατανοητές ενδείξεις, σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν τον στόχο των ερευνών, 6)περίληψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών. 3.Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλονται, ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. 4.Εάν κάποια αίτηση δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις είναι δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωση της είναι ενδεχομένως, επίσης δυνατόν να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων. Άρθρο 6 Εκτέλεση αιτήσεων1.Οι αιτήσεις συνδρομής ικανοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες, και τα άλλα νομικά μέσα του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 2.Προκειμένου, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, να ικανοποιήσει μια αίτηση συνδρομής, οφείλει να ενεργήσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των διαθέσιμων πόρων, ως εάν ενεργούσε για ίδιο λογαριασμό ή, κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του αυτού συμβαλλόμενου μέρους, παρέχοντας τα στοιχεία που ήδη διαθέτει, με τη διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών ή με τη ρύθμιση της διεξαγωγής τους. 3.Κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του ενεχόμενου αντισυμβαλλομένου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λάβουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη αρχή, για την οποία υπεύθυνη είναι η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία σχετικά με την παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, τα οποία η απούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. . 4.Υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, σε ειδικές περιπτώσεις, και με τη σύμφωνη γνώμη του ενεχόμενου αντισυμβαλλόμενου μέρους, και υπό προϋποθέσεις που επιβάλλει αυτό, να παρίστανται κατά τις ανακρίσεις που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. 5.Όταν, υπό τις περιστάσεις που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο, οι υπάλληλοι του ενός συμβαλλόμενου μέρους παρίστανται κατά τις ανακρίσεις που διεξάγονται στο έδαφος του αντισυμβαλλόμενου μέρους, πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να είναι σε θέση να αποδείξουν την επίσημη ιδιότητα τους. Δεν πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με στολή, ούτε να φέρουν όπλα. Άρθρο 7 Μορφή υπό την οποία πρέπει να ανακοινώνονται τα στοιχεία1.Τα συμβαλλόμενα μέρη ανακοινώνουν αμοιβαία τις πληροφορίες υπό τη μορφή εγγράφων, επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων, εκθέσεων κ.τ.λ., υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που προβλέπονται στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Τα πρωτότυπα φακέλων και εγγράφων διαβιβάζονται κατόπιν αιτήσεως, μόνον, εφόσον δεν επαρκούν τα επικυρωμένα αντίγραφα. Αυτοί οι φάκελοι καθώς και τα έγγραφα επιστρέφονται με την πρώτη ευκαιρία. 3.Τα έγγραφα που προβλέπει η παράγραφος 1 είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από μηχανογραφημένες πληροφορίες που παράγονται υπό οιαδήποτε μορφή για τον Ίδιο σκοπό. Κάθε σχετική πληροφορία για τη χρήση του υλικού παρέχεται κατόπιν αιτήσεως. Άρθρο 8 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής1.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής, όπως αυτή προβλέπεται στο παρόν Πρωτόκολλο ή να την παράσχουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάτι τέτοιο : 1)θα ήταν ενδεχόμενο να παραβλάψει την κυριαρχία, τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα, ή (β) θα παραβίαζε το βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. 2.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απούσα αρχή ζητεί συνδρομή, την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει, εάν της ζητείτο, τότε οφείλει στην αίτηση της να εφιστήσει την προσοχή επαυτού. Σ αυτή την περίπτωση εναπόκειται στην αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση. 3.Εάν υπάρχει άρνηση παροχής συνδρομής, η σχετική απόφαση και τα αίτια της πρέπει να γνωστοποιούνται, γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση στην απούσα αρχή. Άρθρο 9 Υποχρέωση τήρησης του απορρήτου1.Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οιανδήποτε μορφή, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, είναι εμπιστευτική. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της πρόσθετης προστασίας που προσφέρουν οι σχετικοί νόμοι που εφαρμόζονται στο συμβαλλόμενο μέρος που την έλαβε και οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται από τις κοινοτικές αρχές. 2.Δεν διαβιβάζονται τα ονομαστικά στοιχεία, εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η μεταβίβαση ή χρήση των μεταβιβαζομένων στοιχείων αντίκειται στις βασικές αρχές δικαίου ενός των συμβαλλομένων μερών και ειδικότερα, εφόσον το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα υφίστατο προσβολή όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Μετά από σχετική αίτηση, το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει την πληροφορία ενημερώνει το συμβαλλόμενο μέρος που την παρέχει, σχετικά με τη χρήση της παρεχόμενης πληροφορίας και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. 3.Τα ονομαστικά στοιχεία διαβιβάζονται μόνο στις τελωνειακές αρχές και, στην περίπτωση που απαιτείται η άσκηση δίωξης, μόνον στο δημόσιο κατήγορο και στις δικαστικές αρχές. Τις πληροφορίες αυτές δύνανται να λάβουν άλλα πρόσωπα ή αρχές, μόνο μετά από προηγούμενη συγκατάθεση της αρχής, η οποία παρέχει τα στοιχεία. 4.Το συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει την πληροφορία υποχρεούται να ελέγξει την ακρίβεια της. Εφόσον διαπιστώνεται ότι η παρασχεθείσα πληροφορία είναι ανακριβής ή ότι πρέπει να αγνοηθεί, το συμβαλλόμενο μέρος που τις λαμβάνει ενημερώνεται αμελλητί Αυτό το συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να προβεί στη διόρθωση ή την διαγραφή. 5.Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει, κατόπιν αιτήσεως, πληροφορίες για τη συγκέντρωση των στοιχείων και για τον σκοπό της εν λόγω συγκέντρωσης. Άρθρο 10 Χρήση των στοιχείων 1.Τα στοιχεία που λαμβάνονται πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου- είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από κάθε συμβαλλόμενο μέρος για άλλους σκοπούς, μόνον εφόσον ληφθεί προηγουμένως η γραπτή συγκατάθεση της διοικητικής αρχής, η οποία τα παρέσχε, και υπό τους περιορισμούς που θέτει η εν λόγω αρχή. ΖΗ παράγραφος 1 δεν παρακωλύει τη χρησιμοποίηση στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που κινείται, εν συνεχεία παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ευχέρεια, να χρησιμοποιούν στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες και σε διαδικασίες και καταγγελίες ενώπιον των δικαστηρίων και δη ως αποδεικτικά στοιχεία, τις πληροφορίες που έχουν λάβει και τα έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 11 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της παραχωρηθείσας άδειας και υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο υπό την δικαιοδοσία του αντισυμβαλλομένου μέρους και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή κεκυρωμένα αντίγραφα όσον, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποιο ζήτημα και υπό ποίαν ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξετασθεί ο υπάλληλος. Άρθρο 12 Δαπάνες της συνδρομής Τα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιμο, για δαπάνες εμπειρογνωμόνων και μαρτύρων καθώς και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από δημόσιες υπηρεσίες. Άρθρο 13 Εφαρμογή1.Η διαχείριση του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, εφόσον χρειάζεται, των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, αφενός και στις κεντρικές τελωνειακές αρχές της Ρωσίας αφετέρου. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε συστάσεις προς το Συμβούλιο Συνεργασίας σχετικά με τροποποιήσεις, που θεωρούν ότι πρέπει να επέλθουν στο παρόν Πρωτόκολλο. 2.Τα μέρη διεξάγουν αμοιβαίες διαβουλεύσεις και, συνεπώς, τηρούνται ενήμερα σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που θεσπίζονται, σύμφωνα, με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 14 Συμπληρωματικότητα1.Το παρόν πρωτόκολλο οφείλει να συμπληρώνει και όχι να παρακωλύει την εφαρμογή κάθε συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής που έχει συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και της Ρωσίας. Δεν πρέπει, επίσης, να αποκλείει την ευρύτερη αμοιβαία συνδρομή, παρεχόμενη με βάση τις ήδη συναφθείσες συμφωνίες ή όσες πρόκειται να συναφθούν. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, οι συμφωνίες αυτές δεν θίγουν κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών οιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τελωνειακά θέματα που θα μπορούσαν να έχουν κοινοτικό ενδιαφέρον. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι : ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής καλούμενα κράτη μέλη, και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής καλούμενη η Κοινότητα, αφενός, και οι πληρεξούσιοι της ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, εφεξής καλούμενη Ρωσία, αφετέρου, συνελθόντες στην Κέρκυρα, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα για την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που συνάπτει εταιρική σχέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, εφεξής καλούμενη Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, υιοθέτησαν τα ακόλουθα κείμενα : Τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων, της και των ακόλουθων πρωτοκόλλων : Πρωτόκολλο 1 σχετικά με την σύσταση ομάδας επαφών για τον άνθρακα και χάλυβα, Πρωτόκολλο 2 σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Ρωσίας, υιοθέτησαν τα ακόλουθα κείμενα των κοινών δηλώσεων που επισυνάπτονται στην τελική πράξη : Κοινή δήλωση σχετικά με τον τίτλο ΙΙΙ και το άρθρο 94 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 10 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 12 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 17 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 18 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 22 (1) δεύτερο εδάφιο της Συμφωνίας, Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 24 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με τα άρθρα 26, 32 και 37 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 28 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 29 (3) της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 30 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 30 στοιχεία α και ζ της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με την έννοια του ελέγχου, στο άρθρο 30 στοιχείο β και άρθρο 45 της ΣυμφωνίαςΚοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 30 στοιχείο η, 3η υποπαράγραφος της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 31 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 34 (1) της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με τα άρθρα 34 και 38 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 35 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο γ, 2η υποπαράγραφος της Συμφωνίας για το άνοιγμα των λιμένων Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο γ, 2η υποπαράγραφος της Συμφωνίας για τα πλοία που φέρουν σημαία τρίτου κράτους Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 44 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 46 παράγραφος 2 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 48 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 52 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 53 παράγραφος 2.2 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 54 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 99 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 101 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 107 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 107, παράγραφος 2 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με τα άρθρα 2 και 107 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 112 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου 2 της Συμφωνίας. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και ο πληρεξούσιος της Ρωσίας σημείωσαν επίσης τις ακόλουθες ανταλλαγές επιστολών που επισυνάπτονται στην παρούσα τελική πράξη : Ανταλλαγή επιστολών σχετικά με το άρθρο 22 της Συμφωνίας Ανταλλαγή επιστολών σχετικά με το άρθρο 52 της Συμφωνίας. Ο πληρεξούσιος της Ρωσίας σημείωσε τις ακόλουθες δηλώσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα τελική πράξη : Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το άρθρο 36 της Συμφωνίας -Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το άρθρο 54 της Συμφωνίας. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας σημείωσαν τη δήλωση που αναφέρεται κατωτέρω και επισυνάπτεται στην παρούσα τελική πράξη : Δήλωση της Ρωσίας σχετικά με το άρθρο 36 της Συμφωνίας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΙΙΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 94 Για τους σκοπούς του τίτλου ΙΙΙ και του άρθρου 94 ως ΓΣΔΕ νοείται η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου που υπεγράφη στη Γενεύη το 1947, όπως τροποποιήθηκε, και όπως εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας, εφόσον τα μέρη δεν συμφωνήσουν αλλιώς, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο συνιστάται βάσει του άρθρου 90. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 δεν εφαρμόζονται στις προϋποθέσεις εισαγωγής προϊόντων στο έδαφος της Ρωσίας, που έχουν γίνει βάσει δανείων και πιστώσεων που χορηγήθηκαν για αναπτυξιακούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς, τεχνική και ανθρωπιστική βοήθεια και άλλων παρόμοιων ρυθμίσεων, που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ρωσίας και τρίτων κρατών ή διεθνών οργανισμών, εφόσον αυτά τα κράτη ή διεθνείς οργανισμοί απαιτούν ειδική μεταχείριση όσον αφορά τις εισαγωγές αυτές. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 Το άρθρο 12, στον τίτλο ΙΙΙ, σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές, αφορά το θέμα της διαμετακόμισης. Τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι το άρθρο 12, αφορά αποκλειστικά την ελευθερία διαμετακόμισης των εμπορευμάτων. Αυτό είναι σύμφωνο με τη συνήθη πρακτική της ΓΣΔΕ. Το θέμα της διαμετακόμισης είναι δυνατόν να περιληφθεί στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες μεταφορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 Η Κοινότητα και η Ρωσία δηλώνουν ότι το κείμενο της ρήτρας διασφάλισης (άρθρο 17) δεν παραχωρεί μεταχείριση διασφάλισης της ΓΣΔΕ. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 Εξυπακούεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 18 και της κατωτέρω αναφερομένης παραγράφου, δεν αποβλέπουν στο να επιβραδύνουν, ούτε θα επιβραδύνουν, παρεμποδίσουν ή παρακωλύσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές νομοθεσίες των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τις έρευνες αντιντάμπινγκ και επιδοτήσεων. Τα μέρη συμφωνούν ότι, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας και της ακολουθούμενης πρακτικής τους, για τον καθορισμό της κανονικής αξίας, πρέπει γενικά να λαμβάνεται δεόντως υπόψη, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, κατά πόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί από τους εμπλεκόμενους κατασκευαστές, ότι υπάρχουν φυσικά συγκρτικά πλεονεκτήματα που ισχύουν, όσον αφορά παράγοντες όπως την πρόσβαση στις πρώτες ύλες, τη διαδικασία παραγωγής, τη μικρή απόσταση που υπάρχει μεταξύ παραγωγής και πελατών και τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ Όσον αφορά την Κοινότητα, η νομοθεσία και οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Συμφωνίας 1989, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και τους σχετικούς εκτελεστικούς κανονισμούς, και δη τις διατάξεις των κειμένων που αναφέρουν τα δικαιώματα, τις εξουσίες και τα καθήκοντα του οργανισμού εφοδιασμού Εuratοm και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 Η έννοια της φράσης μέλη των οικογενειών τους ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της σχετικής χώρας υποδοχής. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 26, 32 ΚΑΙ 37 Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι, η έκδοση θεωρήσεων και αδειών διαμονής σύμφωνα με τους νόμους και τις ρυθμίσεις των κρατών μελών και της Ρωσίας αντιστοίχως, γίνεται σύμφωνα με τις αρχές του τελικού εγγράφου της διάσκεψης της ΔΑΣΕ της Βόννης, ειδικότερα για να διευκολυνθεί η άμεση είσοδος, διαμονή και κυκλοφορία των επιχειρηματιών στα κράτη μέλη και στη Ρωσία Οι προσπάθειες αυτές ισχύουν ειδικότερα για το βασικό προσωπικό, που αναφέρεται στο άρθρο 32 και για τους πωλητές διασυνοριακών υπηρεσιών, που αναφέρονται στο άρθρο 37, ενώ εξασφαλίζεται ότι οι διοικητικές διαδικασίες δεν αναιρούν ούτε παρεμποδίζουν τα οφέλη που προκύπτουν για κάθε μέρος, βάσει των εν λόγω άρθρων της παρούσας Συμφωνίας. Τα μέρη συμφωνούν ότι σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί η έγκαιρη σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής μεταξύ των κρατών μελών και της Ρωσίας. Το Συμβούλιο Συνεργασίας επανεξετάζει τακτικά την εξέλιξη της κατάστασης στους τομείς αυτούς, ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 28 Επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 50 και 51, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η φράση σύμφωνα με......την νομοθεσία και τους κανονισμούς που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 28 σημαίνει ότι, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ρυθμίζει την εγκατάσταση των εταιρειών, με σύσταση θυγατρικών και υποκαταστημάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 30 και λειτουργία υποκαταστημάτων, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω νομοθεσία και κανονισμοί δεν συνεπάγονται επιφυλάξεις που καταλήγουν σε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από την παραχωρούμενη στις εταιρείες και τα υποκαταστήματα τρίτης χώρας αντιστοίχως. Τηρουμένων των επιφυλάξεων που απαριθμούνται στα Παραρτήματα 3 και 4 και επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 50 και 51, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η φράση σύμφωνα με.....τις νομοθεσίες και τους κανονισμούς που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 28, σημαίνει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ρυθμίζει τη λειτουργία των εταιρειών στο έδαφος του, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι νομοθεσίες και οι κανονισμοί δεν συνεπάγονται, όσον αφορά τη λειτουργία των εταιρειών του αντισυμβαλλομένου μέρους, νέες επιφυλάξεις που καταλήγουν σε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από την παραχωρούμενη στις εταιρείες τους ή στις θυγατρικές εταιρείες τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι το άρθρο 29 (3) ουδόλως εμποδίζει τη Ρωσία να θεσπίσει νέες ρυθμίσεις ή μέτρα τα οποία εισάγουν ή οξύνουν τις διακρίσεις σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας, όσον αφορά τους όρους εγκατάστασης των μη κοινοτικών εταιρειών στο έδαφος της, σε σχέση με τις δικές της εταιρείες. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 30 Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι η χορήγηση των αδειών που αναφέρεται στο άρθρο 30, παράγραφοι (α) και (ζ) : βασίζεται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, όπως η αρμοδιότητα και η ικανότητα παροχής της υπηρεσίας, δεν είναι επαχθέστερη του αναγκαίου για να εξασφαλισθεί η ποιότητα της υπηρεσίας, δεν αποτελεί αυτή καθ εαυτή περιορισμό της παροχής της υπηρεσίας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30(a) ΚΑΙ (ζ) Το άρθρο 30 στοιχείο (α), δεύτερη υποπαράγραφος και στοιχείο (ζ), δεύτερη υποπαράγραφος, λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και δεν θίγει τους ορισμούς της εγκατάστασης και λειτουργίας, όπως εφαρμόζονται στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για άλλους σκοπούς εκτός από τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 περιπτ. (β) ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 45 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι κατανοούν αμοιβαία ότι το θέμα του ελέγχου εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα της συγκεκριμένης περίπτωσης. 2.Για παράδειγμα, μία εταιρεία θεωρείται ότι ελέγχεται από άλλη εταιρεία και συνεπώς είναι θυγατρική αυτής εφόσον : η άλλη εταιρεία κατέχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, ή η άλλη εταιρεία έχει το δικαίωμα να διορίσει ή να παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού οργάνου, του οργάνου διαχείρισης ή του εποπτικού οργάνου και είναι συγχρόνως μέτοχος ή μέλος της θυγατρικής. 3.Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι η απαρίθμηση των κριτηρίων της παραγράφου 2 δεν είναι περιοριστική. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 περιπτ. (η), ΤΡΙΤΗ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς οι οποίοι ισχύουν σήμερα, όσον αφορά την μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών με μέσα εσωτερικής μεταφοράς, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, μέχρι να αρθούν οι περιορισμοί αυτοί, η έκφραση ενέργειες συνδυασμένων μεταφορών με θαλάσσια διαδρομή νοείται ότι σημαίνει την διοργάνωση των ενεργειών αυτών. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 Βάσει των διατάξεων του άρθρου 31, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να εφαρμόζουν κάθε μέτρο, ώστε να εμποδίσουν μία εταιρεία τρίτης χώρας να καταστρατηγήσει τα μέτρα των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά την εγκατάσταση εταιρειών αυτής της τρίτης χώρας στο έδαφος τους, αντιστοίχως, με κάθε δυνατότητα που τους παρέχεται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 34(1) Λαμβάνοντας υπόψη τις εξηγήσεις που παρέσχε η Ρωσία στην Κοινότητα, σύμφωνα με τις οποίες, η μεταχείριση που παρέχεται στις ρωσικές θυγατρικές και υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών είναι, ως προς ορισμένα σημεία και για ορισμένους τομείς, καλύτερη από τη μεταχείριση που παρέχεται στις ρωσικές εταιρείες εν γένει, και δη εθνική μεταχείριση, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, εφόσον η Ρωσία θεσπίσει μέτρα για να εξομοιώσει την μεταχείριση των ρωσικών θυγατρικών και υποκαταστημάτων ξένων εταιρειών με την εθνική μεταχείριση, τούτο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβαίνει την υποχρέωση της Ρωσίας να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, που προβλέπει το άρθρο 34(1). ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34 ΚΑΙ 38 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, ότι εάν ένα μέρος είναι της γνώμης ότι το αντισυμβαλλόμενο μέρος δεν έχει ερμηνεύσει σωστά τις λέξεις σαφώς πιο περιοριστική στα άρθρα 34 παράγραφος (2) ή 38 παράγραφος (3), αυτό το συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να προσφύγει στις διαδικασίες που εκτίθενται στο άρθρο 101. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 35, παράγραφος 3, υποπαράγραφοι (α) και (β), δεν συμπεριλαμβάνουν τις δραστηριότητες του μεταφορέα ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (2), ΣΤΟΙΧΕΙΟ (γ), ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε η Ρωσία για τους λιμένες της που είναι ανοικτοί στα αλλοδαπά πλοία, η Κοινότητα σημειώνει ότι η Ρωσία προτίθεται να συνεχίσει τις προσπάθειες της, για την αύξηση των λιμένων αυτών. Η Ρωσία επίσης σημειώνει την πολιτική της Κοινότητας, να διατηρούνται ανοικτοί στα αλλοδαπά πλοία όλοι οι λιμένες που είναι ανοικτοί στο διεθνές εμπόριο. Τα συμβαλλόμενα μέρη, θεωρούν ότι, ο βαθμός στον οποίο είναι ανοικτοί οι λιμένες στα αλλοδαπά πλοία, αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό για την εκτίμηση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στο χώρο των διεθνών θαλασσίων μεταφορών. Συνεπώς, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να επανεξετάζουν τη κατάσταση, όσον αφορά το άνοιγμα των λιμένων στα αλλοδαπά πλοία, τουλάχιστον ανά διετία, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Συμβούλιο Συνεργασίας. Αν ανακύψουν σημαντικά προβλήματα, για να παραμείνει ανοικτός ένας λιμένας στα αλλοδαπά πλοία, το συμβαλλόμενο μέρος, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο λιμένας, ενημερώνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος· κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις για να εξασφαλισθεί ότι κάθε ενέργεια που αναλαμβάνεται θίγει στο ελάχιστο την ελεύθερη παροχή διεθνών ναυτιλιακών υπηρεσιών. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ), ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ, ΠΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μετά τη λήξη πενταετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, θα εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 παράγραφος (2) στοιχείο (γ), δεύτερη υποπαράγραφος, στα πλοία που φέρουν σημαία τρίτου κράτους τα οποία εκμεταλλεύονται ναυτιλιακές εταιρείες ή υπήκοοι κράτους μέλους ή της Ρωσίας αντιστοίχως. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 44 Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ως συμφωνία οικονομικής ολοκλήρωσης θεωρείται εκείνη που βασίζεται στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο V της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Όσον αφορά τις άλλες πτυχές της παρούσας Συμφωνίας, που καλύπτουν τομείς εκτός των δραστηριοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών, η συμφωνία οικονομικής ολοκλήρωσης είναι μία συμφωνία που βασίζεται στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο ΧΧΙV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου σχετικά με τη δημιουργία χώρων ελεύθερων συναλλαγών ή τελωνειακών ενώσεων. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 46(2) Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι, κατανοούν αμοιβαία ότι, το κατά πόσον οι δραστηριότητες συνδέονται, ακόμη και περιστασιακά, με την άσκηση επίσημης εξουσίας στο έδαφος τους, εξαρτάται από τις περιστάσεις κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Εξετάζοντας, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, εξετάζοντας κατά πόσο οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται με το δικαίωμα χρήσης φυσικού περιορισμού, ή την άσκηση δικαστικών λειτουργιών, ή το δικαίωμα μονομερούς εφαρμογής δεσμευτικών ρυθμίσεων θα διευκολύνει την εύρεση απάντησης στα ερωτήματα αυτά. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 48 Το γεγονός και μόνον ότι απαιτείται θεώρηση για τα φυσικά πρόσωπα ορισμένων συμβαλλομένων μερών και όχι για τα φυσικά πρόσωπα άλλων μερών, δεν σημαίνει ότι εξουδετερώνονται ή περιορίζονται τα οφέλη δυνάμει συγκεκριμένης δέσμευσης. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 52 (ΟΡΙΣΜΟΙ) Τρέχουσες πληρωμές Τρέχουσες πληρωμές είναι πληρωμές, οι οποίες αφορούν την κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών ή προσώπων, που γίνονται σύμφωνα με τη συνήθη διεθνή επιχειρηματική πρακτική και δεν αφορούν διακανονισμούς, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν συνδυασμό τρέχουσας πληρωμής και κεφαλαιακής συναλλαγής, όπως πληρωμές και προκαταβολές για μελλοντικές υποχρεώσεις, προκειμένου να περιγραφεί η αντίστοιχη νομοθεσία των μερών στο χώρο αυτό. Με τον ορισμό αυτό δεν απαγορεύεται στη Ρωσία να εφαρμόζει ή να θεσπίζει νομοθεσία, κατά την οποία οι πληρωμές αυτές πρέπει να διεκπεραιώνονται μέσω ρωσικών τραπεζών, οι οποίες έχουν λάβει τις σχετικές άδειες από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για να διεκπεραιώνουν παρόμοιες συναλλαγές σε ελεύθερα μετατρέψιμα νομίσματα. Άμεσες επενδύσεις Αμεσες επενδύσεις είναι οι επενδύσεις για την καθιέρωση διαρκών οικονομικών σχέσεων με μία επιχείρηση, όπως επενδύσεις, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα άσκησης πραγματικής επιρροής στη διαχείριση αυτής, στην εν λόγω χώρα από μη κατοίκους ή στην αλλοδαπή από κατοίκους αυτής, μέσω : 1.Της σύστασης ή επέκτασης πλήρως ιδιόκτητης επιχείρησης, θυγατρικής ή υποκαταστήματος, της εξαγοράς στο ακέραιο, υφιστάμενης επιχείρησης, 2.Συμμετοχής σε νέα ή υπάρχουσα επιχείρηση, 3.Δανείου πέντε ετών ή περισσότερο. Ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα Ένα ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα είναι ένα νόμισμα το οποίο εκλαμβάνεται ως τοιούτο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 53(2.2) Βασικά προϊόντα είναι αυτά που ορίζονται ως τοιαύτα στην ΓΣΔΕ. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 54 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι για τους σκοπούς της Συμφωνίας, η πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία περιλαμβάνει ειδικότερα τα συγγραφικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των συγγραφικών δικαιωμάτων για τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, και τα συγγενή δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα βιομηχανικά σχέδια, τις γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης, των εμπορικών σημάτων και των σημάτων υπηρεσιών, των τοπογραφιών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων καθώς και της προστασίας κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 10α της σύμβασης του Παρισιού για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την προστασία των πληροφοριών για την τεχνογνωσία που δεν έχουν κοινολογηθεί ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 99 δεν πρέπει να λαμβάνονται με στόχο τη στρέβλωση των συνθηκών ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές και συνεπώς να παρέχουν την προστασία στην εγχώρια αγορά. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 101 Τα συμβαλλόμενα μέρη καλούν το Συμβούλιο Συνεργασίας να εξετάσει αμέσως τους διαδικαστικούς κανόνες που μπορεί να χρησιμεύσουν για την επίλυση των διαφορών βάσει της παρούσας Συμφωνίας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 107 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, με κοινή συναίνεση, και με στόχο την ορθή ερμηνεία και την πρακτική εφαρμογή του, ότι ο όρος εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που περιέχεται στο άρθρο 107 της Συμφωνίας σημαίνει περιπτώσεις σημαντικής παραβίασης της Συμφωνίας από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σημαντική παραβίαση της Συμφωνίας συνίσταται σε (α)αποκήρυξη της Συμφωνίας για την οποία δεν προβλέπεται κύρωση, βάσει των γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου ή(β) παραβίαση των ουσιωδών στοιχείων της Συμφωνίας που εκτίθενται στο άρθρο 2. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 107 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι τα κατάλληλα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 107 παράγραφος 2 είναι μέτρα, τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Εφόσον ένα συμβαλλόμενο μέρος λάβει μέτρο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 107(2), το αντισυμβαλλόμενο μέρος κάνει χρήση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 101. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 107 Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι, η μνεία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Συμφωνία, που αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της, και των εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων, απορρέει από την πολιτική της Κοινότητας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τη δήλωση του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 1992, η οποία προβλέπει την μνεία αυτή στις συμφωνίες συνεργασίας ή σύνδεσης μεταξύ της Κοινότητας και των εταίρων της στα πλαίσια της ΔΑΣΕ καθώς και, την πολιτική της Ρωσίας στο χώρο αυτό και την προσήλωση αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών στις σχετικές υποχρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν ειδικότερα από την τελική πράξη του Ελσίνκι και το Χάρτη του Παρισιού για μια νέα Ευρώπη. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι, ενώ η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά τη Συμφωνία της 18ης Δεκεμβρίου 1989 όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η Συμφωνία δεν θίγει ούτε κατάλλο τρόπο επηρεάζει μέτρα που λαμβάνονται πριν από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας ή συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ τους πριν από την ημερομηνία αυτή βάσει της συμφωνίας του 1989, και υπό τις προϋποθέσεις και για την περίοδο εφαρμογής που προβλέπουν αυτά τα μέτρα ή Συμφωνίες. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα αμοιβαίας συνδρομής, όπως προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο και αμελλητί, όσον αφορά τις εξής περιπτώσεις διακίνησης αγαθών : α)διακίνηση όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών συσκευών, β)διακίνηση έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, που έχουν σημαντική ιστορική, πολιτιστική ή αρχαιολογική αξία για ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, *γ)διακίνηση δηλητηριωδών αγαθών καθώς και ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, δ)διακίνηση ευαίσθητων και στρατηγικής σημασίας αγαθών που υπόκεινται σε μη δασμολογικούς περιορισμούς, σύμφωνα με τους καταλόγους που συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, εφόσον το επιτρέπουν οι βασικές αρχές των αντιστοίχων νομικών συστημάτων τους, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι δυνατή η ορθή χρήση της τεχνικής της ελεγχόμενης παράδοσης, βάσει εκτελεστικών διατάξεων τις οποίες έχουν συμφωνήσει αμοιβαία και έχουν εγκρίνει βάσει των διαδικασιών του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους, ώστε : να εκδώσουν όλα τα έγγραφα, να κοινοποιήσουν όλες τις αποφάσεις, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, σε αποδέκτη, ο οποίος διαμένει ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφος τους, βάσει διατάξεων εφαρμογής τις οποίες έχουν αμοιβαία συμφωνήσει και έχουν εγκρίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 3. 4.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, όταν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, δεν μπορεί να ενεργήσει αφεαυτής, το τμήμα της διοίκησης, στο οποίο η αρχή αυτή απευθύνει την αίτηση, ενεργεί υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 Α.Επιστολή της Ρωσίας Κύριε,Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να επιβεβαιώσω, ότι όσον αφορά τις συναλλαγές-πυρηνικών υλικών, όπως καλύπτονται από το άρθρο 22 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που υπογράφεται σήμερα, συμφωνούμε τα εξής : Η Ρωσία θα είναι ένας σταθερός, αξιόπιστος σε μακροπρόθεσμη βάση προμηθευτής πυρηνικών υλικών της Κοινότητας και η Κοινότητα αποδέχεται την πρόθεση αυτή. Η ρωσική κυβέρνηση σημειώνει ότι, η Κοινότητα θεωρεί τη Ρωσία, ειδικότερα όσον αφορά την πολιτική ανεφοδιασμού στον πυρηνικό χώρο, ως χωριστή και διαφορετική από τους άλλους προμηθευτές πηγή ανεφοδιασμού. Για να αποφευχθούν οιεσδήποτε δυσχέρειες κατά τις συναλλαγές, θα διεξάγονται διαβουλεύσεις τακτικά ή κατόπιν αιτήσεως, σχετικά με τις εξελίξεις των συναλλαγών πυρηνικών υλικών μεταξύ Ρωσίας και Κοινότητας. Κατά τις διαβουλεύσεις αυτές θα διεξάγεται συνεχής και τακτικός διάλογος σχετικά με τις εξελίξεις και προβλέψεις. Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 92. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Συμφωνίας του 1989 εφαρμόζονται με ενιαίο, αμερόληπτο και δίκαιο τρόπο. Αναφέρομαι στην κοινή μας επιθυμία να διευκολύνουμε με κάθε πρακτικό μέσο την υπό εξέλιξη διαδικασία πυρηνικού αφοπλισμού. Συμφωνήσαμε ότι θα προβούμε σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να διεξάγουμε διαβουλεύσεις με όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες, εφόσον διαπιστωθεί ότι, η εφαρμογή των σχετικών διμερών και πολυμερών συμφωνιών, προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στις διευκολύνσεις των συμβαλλομένων μερών. Προτείνω η παρούσα επιστολή και η απάντηση σας να ληφθούν ως τυπική συμφωνία μεταξύ μας. Τύπος ευγένειας. Για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας Β.Επιστολή της Κοινότητας Κύριε, Σας ευχαριστώ για την σημερινή σας επιστολή, η οποία έχει ως εξής : •Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να επιβεβαιώσω ότι όσον αφορά τις συναλλαγές πυρηνικών υλικών, όπως καλύπτονται από το άρθρο 22 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που υπογράφεται σήμερα, συμφωνούμε τα εξής : Η Ρωσία θα είναι ένας σταθερός, αξιόπιστος και σε μακροπρόθεσμη βάση προμηθευτής πυρηνικών υλικών της Κοινότητας και η Κοινότητα αποδέχεται την πρόθεση αυτή. Η ρωσική κυβέρνηση σημειώνει ότι η Κοινότητα θεωρεί τη Ρωσία, ειδικότερα όσον αφορά την πολιτική ανεφοδιασμού στον πυρηνικό χώρο, ως χωριστή και διαφορετική από τους άλλους προμηθευτές πηγή ανεφοδιασμού. Για να αποφευχθούν οιεσδήποτε δυσχέρειες κατά τις συναλλαγές, θα διεξάγονται διαβουλεύσεις τακτικά ή κατόπιν αιτήσεως, σχετικά με τις εξελίξεις των συναλλαγών πυρηνικών υλικών μεταξύ Ρωσίας και Κοινότητας. Κατά τις διαβουλεύσεις αυτές θα διεξάγεται συνεχής και τακτικός διάλογος σχετικά με τις εξελίξεις και προβλέψεις. Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 92. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Συμφωνίας του 1989 εφαρμόζονται με ενιαίο, αμερόληπτο και δίκαιο τρόπο. Αναφέρομαι στην κοινή μας επιθυμία να διευκολύνουμε με κάθε πρακτικό μέσο την υπό εξέλιξη διαδικασία πυρηνικού αφοπλισμού. Συμφωνήσαμε ότι θα προβούμε σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να διεξάγουμε διαβουλεύσεις με όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες, εφόσον διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή των σχετικών διμερών και πολυμερών συμφωνιών, προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στις διευκολύνσεις των συμβαλλομένων μερών. Προτείνω η παρούσα επιστολή και η απάντηση σας να ληφθούν ως τυπική συμφωνία μεταξύ μας. Επιβεβαιώνω ότι η επιστολή σας και η απάντηση μου συνιστούν τυπική συμφωνία μεταξύ μας. Τύπος ευγένειας. Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 52 Α.Επιστολή της Ρωσίας Κύριε,Αναφερόμενος στο Άρθρο 52 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, επιβεβαιώνω ότι το Άρθρο αυτό δεν ερμηνεύεται ως περιορίζον τη μεταφορά στην αλλοδαπή, εκ μέρους κατοίκων της Κοινότητας, επενδύσεων που πραγματοποιούνται στη Ρωσία από κατοίκους της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των αντισταθμιστικών πληρωμών που οφείλονται για τη λήψη μέτρων, όπως η απαλλοτρίωση, η εθνικοποίηση ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος ή σχετικών κερδών. Προτείνω η παρούσα επιστολή και η απάντηση σας να ληφθούν ως τυπική συμφωνία μεταξύ μας. Τύπος ευγένειας. Για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας Β.Επιστολή της Κοινότητας Κύριε, Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας επιστολή, η οποία έχει ως εξής : Αναφερόμενος στο Άρθρο 52 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, επιβεβαιώνω ότι το Άρθρο αυτό δεν ερμηνεύεται ως περιορίζον τη μεταφορά στην αλλοδαπή, εκ μέρους κατοίκων της Κοινότητας, επενδύσεων που πραγματοποιούνται στη Ρωσία από κατοίκους της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των αντισταθμιστικών πληρωμών που οφείλονται για τη λήψη μέτρων, όπως η απαλλοτρίωση, η εθνικοποίηση ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος ή σχετικών κερδών. Προτείνω η παρούσα επιστολή και η απάντηση σας να ληφθούν ως τυπική συμφωνία μεταξύ μας. Επιβεβαιώνω ότι η επιστολή σας και η απάντησή μου συνιστούν τυπική συμφωνία μεταξύ μας. Τύπος ευγένειας. Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36 Η Κοινότητα δηλώνει ότι η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 36, δεν συνεπάγεται την κυκλοφορία του φορέα παροχής υπηρεσίας στο έδαφος της χώρας για την οποία προορίζεται η υπηρεσία, ούτε την κυκλοφορία του αποδέκτη της υπηρεσίας στο έδαφος της χώρας από την οποία προέρχεται η υπηρεσία. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 54 Οι διατάξεις της Συμφωνίας δεν θίγουν της αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της σε θέμα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36 Η Ρωσία δηλώνει ότι οι παρέχοντες την υπηρεσία στη δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το Άρθρο 36, δεν μπορούν να θεωρηθούν τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αντιπροσωπεύουν κοινοτική ή ρωσική εταιρεία και επιζητούν προσωρινή είσοδο με σκοπό να διαπραγματευθούν τις πωλήσεις διασυνοριακών υπηρεσιών ή τη σύναψη συμφωνιών για την πώληση διασυνοριακών υπηρεσιών για την εταιρία αυτή. Ηechο en Cοrfu, el νeinticuatrο de juniο de mil nονecientοs nονenta y cuatrο. Udfaerdiget i Cοrfu den fireοgtyνende juni nitten hundrede οg fire οg halνfems. Geschehen zu Κοrfu am νierundzwanzigsten Juni neunzehnhundertνierundneunzig. Εγινεστην Κέρκυρα,στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου χίλια εννιακόσιαενενήντα τέσσερα. Dοne at Cοrfu οn the twenty-fοurth day οf June in the year οne thοusand nine hundred and ninety-fοur. Fait a Cοrfοu, le νingt-quatre juin mil neuf cent quatre-νingt-quatοrze. Fattο a Cοrfu, addi νentiquattrο giugnο millenονeceniοnονantaquattrο. Gedaan te Κοrfοe, de νierentwintigste juni negentienhοnderd νierennegentig. Feitο em Cοrfu, em νinte e quatrο de Junhο de mil nονecentοs e nονenta e quatrο. Ροur le Rοyaume de Βelgique Vοοr het Κοninkrijk Βelgie Fur das Κοnigreich Βelgien Ρa Κοngeriget Danmarks νegne Fur die Βundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική Δημοκρατία Ροr el Reinο de Εspana Ροur la Republique francaise Τhar cheann Νa hΕireann Fοr Ιreland Ρer la Repubblica italiana Ροur le Grand-Duche de Luxembοurg Vοοr het Κοninkrijk der Νederlanden Ρela Republica Ροrtuguese Fοr the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Fοr las Cοmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpaeiske Faellesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities Ροur les Cοmmunautes eurοpοennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias Εl textο que precede es cοpia certificada cοnfοrme del οriginal depοsitadο en lοs archiνοs de la Secretaria General del Cοnsejο en Βruselas. Fοranstaende tekst er en bekxaeftet genpart af οriginaldοkumentet depοneret i Radets Generalsekxetariats arkiνer i Βruxelles. Der νοrstehende Τext ist eine beglaubigte Αbschrift des Οriginals, das im Αrchiν des Generalsekretariats des Rates in Βrussel hinterlegt ist. Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Τhe preceding text is a certified true cοpy οf the οriginal depοsited in the archiνes οf the General Secretariat οf the Cοuncil in Βrussels. Le texte qui precede est une cοpie certifiee cοnfοrme a lοriginal depοse dans les archiνes du Secretariat General du Cοnseil a Βruxelles. ΙΙ testο che precede e cοpia certificata cοnfοrme allοriginale depοsitatο negli archiνi del Segretariatο generale del Cοnsigliο a Βruxelles. De νοοrgaande tekst is het νοοr eensluidend gewaarmerkt afschrift νan het οrigineel, nedergelegd in de archieνen νan het Secretariaat-Generaal νan de Raad te Βrussel. Ο textο que precede e uma cοpia autenticada dο οriginal depοsitadο nοs arquiνοs dο Secretariadο-Geral dο Cοnselhο em Βruxelas. Βruselas,Βruxelles, den Βrussel, den Βρυξέλλες,Βrussels, Βruxelles, le 2 7. VΙ.Βruxelles, addi Βrussel,Βruxelas, em Ροr el Secretariο General del Cοnsejο de la Uniοn Εurοpea Fοr Generalsekretasren fοr Radet fοr Den Εurοpaeiske Uniοn Fur den Generalsekretar des Rates der Εurοpaischen Uniοn Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Fοr the Secretary-General οf the Cοuncil οf the Εurοpean Uniοn Ροur le Secretaire general du Cοnseil de lUniοn eurοpeenne Ρer il Segretariο Generale del Cοnsigliο dellUniοne eurοpea Vοοr de Secretaris-Generaal νan de Raad νan de Εurοpese Unie Ρelο Secretariο-Geral dο Cοnselhο da Uniaο Εurοpeia Β.L. CRΟWΕ Directeur General
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και της Συμφωνίας μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τε-λικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής που κυρώνονται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 112 της Συμφωνίας. Στέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία