ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2413

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-06-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-06-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-06-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΚΟΠΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό είναι:
 1. η καλλιέργεια και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,
 2. η ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας,
 3. η διαμόρφωση της προσωπικότητας των ελληνοπαίδων, που θα ενισχύει την αυτογνωσία και αυτοπεποίθησή τους,
 4. η προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής και ορθόδοξης παράδοσης και του ελληνικού πολιτισμού στις άλλες χώρες,
 5. η ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων, των παραδόσεων και της ιστορίας του ελληνισμού που ζει σε διάφορες χώρες και περιοχές της γης, καθώς και ή προβολή και αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, και στο εξωτερικό,
 6. η αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας του ελληνισμού της διασποράς για την ανάπτυξη της επιστήμης, του πολιτισμού και της παιδείας στην Ελλάδα,
 7. η συμβολή στην αμοιβαία κατανόηση, την ειρηνική συμβίωση και συνεργασία ατόμων και ομάδων διαφορετικής προέλευσης και πολιτιστικής παράδοσης, που ζουν στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες
2.  
  Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό αποβλέπει στην ενίσχυση προγραμμάτων και μορφών της ελληνικής παιδείας, που θα ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στην κάθε χώρα, ενώ θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και πολιτιστικές ανάγκες των ελληνοπαίδων και του ελληνισμού της διασποράς γενικότερα. Με την ίδια αυτή προσέγγιση θα ενισχύονται προγράμματα και μορφές οργάνωσης της ελληνικής παιδείας που θα απευθύνονται και σε κατοίκους των άλλων χωρών.
Άρθρο 2 "—"
1.  
  Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό παρέχεται από εκπαιδευτικές μονάδες όπως:
 1. τμήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού ενταγμένα στα σχολεία των άλλων χωρών,
 2. ελληνόγλωσσης ή δίγλωσσης εκπαίδευσης οι οποίες παρέχουν κάθε είδους επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική και εξασφαλίζουν στους εκπαιδευόμενους αντίστοιχα προσόντα με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων.
 3. ελληνικά τμήματα των ευρωπαϊκών σχολείων και των σχολείων διεθνών οργανισμών
 4. δίγλωσσες τάξεις ενταγμένες στα σχολεία των άλλων χωρών,
 5. μονάδες δίγλωσσης εκπαίδευσης,
 6. τμήματα ελληνικών σπουδών ή άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των άλλων χωρών, καθώς και θεολογικές σχολές ή άλλες μονάδες ορθόδοξης εκπαίδευσης,
 7. τμήματα διδασκαλίας ενηλίκων και κέντρα διδασκαλίας από απόσταση με όλες τις δυνατές μορφές,
 8. εκπαιδευτικές μονάδες (ή σχολεία) ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. ·—.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, μπορεί να αναγνωρίζονται, να ενισχύονται ή να ιδρύονται και να λειτουργούν στις άλλες χώρες:
 1. εκπαιδευτικές μονάδες με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις συνθήκες εκπαίδευσης των άλλων χωρών και
 2. μη ενταγμένα τμήματα ελληνικής γλώσσας και τμήματα ενηλίκων
Άρθρο 3 "Φορείς της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό"
1.  
  Φορείς της ελληνικής παιδείας του εξωτερικού μπορεί να είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, οι ορθόδοξες εκκλησίες, οι εκπαιδευτικές ή άλλες αρχές των άλλων χωρών, οι ελληνικές κοινότητες, ελληνικά ιδρύματα, σύλλογοι γονέων και πολιτιστικοί ή μορφωτικοί σύλλογοι, σωματεία και άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα
Άρθρο 4 "Μέσα στήριξης της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό"
1.  
  Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό στηρίζεται με: α) τη διάθεση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και την πρόσληψη ομογενών εκπαιδευτικών στις άλλες χώρες, Ρ) τη σύνταξη προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις συνθήκες των άλλων χωρών από μεικτές επιτροπές και συνεργασία ειδικών επιστημόνων του εσωτερικού και εξωτερικού, γ) τη συγγραφή και διάθεση σχολικών βιβλίων, δ) τη μόρφωση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση ελλήνων εκπαιδευτικών για διάθεση στο εξωτερικό, καθώς και ομογενών και άλλων εκπαιδευτικών,
 1. την κατάρτιση προδιαγραφών και διάθεση, καθώς και αποστολή εκπαιδευτικού υλικού και άλλων μέσων διδασκαλίας,
 2. τη χρηματοδότηση φορέων και εκπαιδευτικών μονάδων για την παροχή ελληνικής* παιδείας,
 3. την ενίσχυση της λειτουργίας σχολών του εξωτερικού. που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για διδασκαλία σε σχολεία του εξωτερικού, με οικονομική επιχορήγηση αυτών, απόσπαση κατάλληλων εκπαιδευτικών από την Ελλάδα, χορήγηση υποτροφιών στους σπουδαστές τους για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευσή τους σε ελληνικά Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.,.
 4. την ενίσχυση της λειτουργίας των τμημάτων ελληνικών σπουδών και των κάθε είδους πρωτοβουλιών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ινστιτούτων του εξωτερικού για τη διδασκαλία και τη διάδοση της ελληνικής, γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, θ) την οικονομική και κάθε άλλου είδους ενίσχυση των πρωτοβουλιών ομογενών και αλλογενών για τη διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού,
 5. τη χορήγηση χρηματικών βραβείων και επαίνων σε αριστεύοντες μαθητές και φοιτητές στην ελληνική γλώσσα, καθώς και σε ομογενείς και αλλογενείς που επιδεικνύουν δραστηριότητα στη διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ια) τη βράβευση των εκπαιδευτικών που καταβάλλουν ιδιαίτερο ζήλο κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου
2.  
  Οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και οι υποχρεώσεις των υποτρόφων του εξωτερικού για προσφορά διδακτικού έργου στα σχολεία του εξωτερικού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων και επιχορηγήσεων σε κάθεπερίπτωση, καθώς και το ύψος των χορηγούμενων υποτροφιών, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και καταβάλλονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 5
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.), που έχει ως κύριο σκοπό τη μελέτη και έρευνα των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν στην ελληνική παιδεία στο εξωτερικό καθώς και την ευθύνη και το συντονισμό των προσπαθειών για την έγκυρη και έγκαιρη εκτέλεση των ποικίλων προγραμμάτων.
2.  
  Έργο του Ι.Π.Ο.ΔΕ. είναι: α) Η σύνταξη και η έγκριση προγραμμάτων, η έγκριση και συγγραφή διδακτικών βιβλίων, καθώς και η προετοιμασία διδακτικού υλικού για τις εκπαιδευτικές μονάδες στο εξωτερικό και τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
 1. Η κατάρτιση προδιαγραφών κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τα σχολεία του εξωτερικού, η προετοιμασία και ή παραγωγή θεμάτων τηλεπαιδείας, εκπαίδευσης με αλληλογραφία και τηλεματικής
 2. Η επιμόρφωση των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού
 3. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό, καθώς και των ξένων εκπαιδευτικών που εργάζονται στις εκπαιδευτικές μονάδες αυτές,
 4. Η μελέτη των θεμάτων των παλιννοστούντων ή επαναπατριζόμενων Ελλήνων και ειδικότερα της εκπαίδευσης των παλιννοστούντων μαθητών, ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν ευκολότερη και περισσότερο ευχερής η ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. στ) Η μελέτη και έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε άλλου σχετικού θέματος που αφορά την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την ελληνική παιδεία στο εξωτερικό.
 5. Η φροντίδα για την υλοποίηση των μέσων στήριξης της ελληνικής παιδείας σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου
 6. Η προσαρμογή των προγραμμάτων στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες αυτών
 7. Η γνωμοδότηση για την ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και η μελέτη και έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε άλλου σχετικού θέματος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
3.  
  Για την εκτέλεση του έργου του το Ι.Π.Ο.Δ.Ε. συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, άλλους φορείς και ομάδες ειδικών επιστημόνων και εκπαιδευτικών, που εργάζονται στην Ελλάδα ή στις άλλες χώρες, . τις εκπαιδευτικές αρχές των χωρών αυτών και άλλους φορείς. Το Ι.Π.Ο.Δ.Ε. πιστοποιεί τα προγράμματα φορέων που ενισχύονται κατά το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.
4.  
  Επίσης, το Ι.Π.Ο.Δ.Ε. συνεργάζεται με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, εκπρόσωπος του οποίου συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.
Άρθρο 6
1.  
  Το Ι.Π.Ο.Δ.Ε. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Ο εποπτεύων Υπουργός:
 1. Διορίζει τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα μέλη αυτού, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία καθορίζει και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό.
 2. Ο Πρόεδρος διορίζεται ___ύστερα από γνώμη της διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής.
 3. Εγκρίνει τους κανονισμούς που καθορίζουν τις διαδικασίες εκπόνησης των μελετών και παραγωγής διδακτικού υλικού, καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ι.Π.Ο.Δ.Ε.
 4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., καθώς και τον ισολογισμό κάθε χρήσης.
 5. Παρέχει γενικές κατευθύνσεις στα όργανα διοίκησης του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
 6. Αναθέτει στο Ι.Π.Ο.Δ.Ε. μελέτες και έρευνες σχετικές με τα θέματα της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό και της δια πολιτισμικής εκπαίδευσης.
3.  
  Το Ι.Π.Ο.Δ.Ε. επιχορηγείται από πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό εξόδων του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους και αναφέρεται στο επόμενο έτος.
4.  
  Άλλοι πόροι του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. είναι οι χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και φορείς και οι δωρεές και εισφορές δημόσιων, ομογενειακών και ιδιωτικών φορέων και φυσικών προσώπων της ημεδαπής και αλλοδαπής.
5.  
  Στο Ι.Π.Ο.Δ.Ε. λειτουργεί συμβούλιο για την επεξεργασία προτάσεωνσε θέματααρμοδιότητας του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. Μέλη του συμβουλίου είναι: α) ο πρόεδρος ~ του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. ως πρόεδρος, β) ένας εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, γ) ένας εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, δ) ένας εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ε) ένας εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Μεγάλης Βρετανίας, στ) ένας εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ζ) πέντε εκπρόσωποι που ορίζονται από το Σ.Α.Ε., η) ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Εξωτερικών, ι) ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Πολιτισμού, ια) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, ιβ) ένας εκπρόσωπος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού. Οι προτάσεις του συμβουλίου κοινοποιούνται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Το συμβούλιο συγκροτείταιμε απόφασητου Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 7
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
 1. η έδρα, η σύνθεση, ο τρόπος συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. η διάρκεια της θητείας των μελών του και ο τρόπος λειτουργίας του,.
 2. οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αυτού,
 3. η υποστήριξη του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. με τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υπηρετούν με απόσπαση,.
 4. οι πόροι του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., πέραν της κρατικής επιχορήγησης, οι πηγές προέλευσης και η διαδικασία διάθεσής τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτού.
 5. η διαδικασία σύστασης επιτροπών και ομάδων εργασίας για τη μελέτη και την αντιμετώπιση θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Ι.Π.Ο.Δ.Ε.,.
 6. κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση και τη λειτουργία του Ι.Π.Ο.Δ.Ε.
 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού στο Ι.Π.Ο.Δ.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης στις θέσεις αυτές.
 8. Στο διοικητικό συμβούλιο του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. μετέχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη απασχόληση και πρέπει να είναι επιστήμονες με αυξημένα προσόντα και υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία, όπως στη διοίκηση της εκπαίδευσης και στα θέματα της εκπαίδευσης στο εξωτερικό και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
3.  
  Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο καταβάλλονται μηνιαίες αποδοχές. Στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις ή για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, που τους αναθέτει το διοικητικό συμβούλιο. Στα μέλη των επιτροπών και ομάδων εργασίας, καθώς και σε μεμονωμένους επιστήμονες, ανατίθεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η εκτέλεσησυγκεκριμένου έργου για την οποία καταβάλλεται αποζημίωση, ανάλογη με το περιεχόμενο του έργου και τη διάρκεια αυτού.
4.  
  Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., καθώς και το ύψος των αποζημιώσεων των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας και των μεμονωμένων επιστημόνων, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
5.  
  Αν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κατέχουν έμμισθη θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι αποδοχές της προηγούμενης παραγράφου συμπληρώνουν τις αποδοχές της έμμισθης αυτής θέσης μέχρι του ορίου του άρθρου 4 του ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α).
6.  
  Εφόσον οι συμμετέχοντες στις επιτροπές και ομάδες εργασίας ή οι μεμονωμένοι επιστήμονες, που ασκούν συγκεκριμένο έργο, λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση, το ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο του άρθρου 4 του ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α).
7.  
  Η υπηρεσία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, καθώς και των υπηρετούντων με απόσπαση στο Ι.Π.Ο.Δ.Ε., θεωρείται συνεχής στην οργανική θέση αυτών για κάθε περίπτωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Άρθρο 8
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. και πρόταση των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, ιδρύονται στις άλλες χώρες εκπαιδευτικές μονάδες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου. Με ίδια απόφαση, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, αναγνωρίζονται εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, που ιδρύονται και λειτουργούν από τους λοιπούς φορείς του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναγνώρισή τους.
2.  
  Στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης παρέχεται και ξενόγλωσσο μέρος του προγράμματος, που διαμορφώνεται από το φορέα αυτών σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές των άλλων χωρών και εγκρίνεται από το Ι.Π.Ο.Δ.Ε.
3.  
  Στις εκπαιδευτικές μονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εφαρμόζονται κατ αρχήν τα ισχύοντα στα δημόσια σχολεία της ημεδαπής ως προς την έναρξη, διάρκεια και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, τις αργίες και διακοπές, τα προγράμματα διδασκαλίας, τις εγγραφές, μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Τα θέματα της παρούσας παραγράφου διαμορφώνονται από το Ι.Π.Ο.Δ.Ε., ύστερα από πρόταση του οικείου φορέα, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις άλλες χώρες και οι σχετικές ρυθμίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4.  
  Στους απόφοιτους των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης χορηγούνται απολυτήριοι τίτλοι, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνωμοδότηση του Ι.Π.Ο.Δ.Ε.
5.  
  Στις εκπαιδευτικές μονάδες δίγλωσσης εκπαίδευσης εφαρμόζεται το πρόγραμμα των αντίστοιχων σχολείων των ξένων χωρών και παράλληλα διδάσκεται σε αυτές η ελληνική γλώσσα, ο ελληνικός πολιτισμός και κατά περίπτωση και άλλα μαθήματα στην ελληνική γλώσσα
8.  
  Οι δίγλωσσες τάξεις είναι ενταγμένες στα σχολεία των άλλων χωρών και διακρίνονται σε: Τα τμήματά ελληνικής γλώσσας, τα ενταγμένα στα σχολεία ξένωνχωρών, ταοποία ιδρύονταιαπό τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών ή τους φορείς του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, επιδιώκουν την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσαςκαι του ελληνικού πολιτισμού στους μαθητές των σχολείων των ξένων χωρών. Η λειτουργία των τμημάτων αυτών κατά τάξεις ή κατά επίπεδα ελληνομάθειας, καθώς και η φοίτηση παιδιών με ειδικές ανάγκεςκαθορίζονται από το ΙΠ.Ο.Δ.Ε. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9.  
  Στους μαθητές των δίγλωσσων τάξεων χορηγείται μόνον ο τίτλος σπουδών του ξένου σχολείου, που περιλαμβάνει και τη βαθμολογία των μαθημάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., μπορεί να αναγνωρίζεται η ισοτιμία των τίτλων αυτών με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής.
10.  
  Ιδιαίτερο τύπο εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αποτελούν τα ελληνικά τμήματα των Ευρωπαϊκών σχολείων, που ακολουθούν τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων αυτών
11.  
  Τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής
12.  
  Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεργάζεται με τα συναρμόδια υπουργεία, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα ερευνών της Ελλάδας και τους ελληνικούς και ξένους φορείς του άρθρου 3 για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο εξωτερικό. Επίσης, συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή με ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού, τα οποία και ενισχύει για την ίδρυση τμημάτων ή άλλων μορφών ελληνικών σπουδών για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας -και πολιτισμού καθώς και για την εκπαίδευση διδακτικού προσωπικού. Για τη λειτουργία των τμημάτων της παρούσας παραγράφου εγγράφονται σχετικές δαπάνες στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. _____.
13.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του ΥπουργούΕθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τα προσόντα και τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στα τμήματα ελληνικών σπουδών η σε άλλες μορφές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού, τα απαιτούμενα προσόντα, την αποστολή βιβλίων, τις ανταλλαγές φοιτητών και διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ειδικών προγραμμάτων σπουδών, τη διάθεση υποτροφιών, την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε συναφή λεπτομέρεια
14.  
  Οι εκπαιδευτικές μονάδες (ή σχολεία) ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 1997 - 1998, από την έναρξη του οποίου παύουν να δέχονται μαθητές για αρχική, εγγραφή σε κάθε σχολική μονάδα. Κατ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί συνέχιση της λειτουργίας εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των οικείων διπλωματικών ή προξενικών αρχών και σύμφωνη γνώμη του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., όταν οι εκπαιδευτικές συνθήκες στις άλλες χώρες επιβάλλουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Άρθρο 10
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικών ελληνομάθειας σε ομογενείς και αλλογενείς και να καθορίζεται ο τύπος των πιστοποιητικών αυτών οι προϋποθέσεις για την απόκτησή τους, η διαδικασία και το περιεχόμενο των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές και κάθε σχετική λεπτομέρεια
2.  
  Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη πλαισίου προδιαγραφών και προσδιορισμού επιπέδων γλωσσομάθειας και επάρκειας της ελληνικής γλώσσας. 3 Η διαδικασία πιστοποίησης και οι φορείς που χορηγούν τα πιστοποιητικά ελληνομάθειας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 11 "Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα Ι.Ε.Κ. - Υποτροφίες - Πρόγραμμα Προσέλκυσης Αριστούχων Αποφοίτων του Εξωτερικού"
1.  
  Από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής μπορεί με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να ορίζονται, καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, ποσοστά θέσεων ή θέσεις εισακτέων σε απόλυτους αριθμούς για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που μπορεί να διαφοροποιούνται κατά ίδρυμα, σχολή ή τμήμα, ως εξής:
 1. Ελλήνων του εξωτερικού και ομογενών, αποφοίτων εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που μπορεί να κατανέμονται κατά γεωγραφικές περιοχές προέλευσης του εξωτερικού, ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων από κάθε γεωγραφική περιοχή
 2. Ελλήνων του εξωτερικού και ομογενών, αποφοίτων ξένων σχολείων, που λειτουργούν στο εξωτερικό, που μπορεί να κατανέμονται -κατά γεωγραφικές περιοχές προέλευσης του εξωτερικού, ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων από κάθε γεωγραφική περιοχή
 3. Τέκνων υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πολιτικών και στρατιωτικών, που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στο εξωτερικό
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των υποψηφίων στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής τους, η διαδικασία και ο τρόπος επιλογής των εισαγομένων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Οσοι ανήκουν στην κατηγορία γ της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορούν να μετάσχουν στη διαδικασία επιλογής με υποψηφίους των κατηγοριών α και β Με τις αποφάσεις της παρούσας παραγράφου δεν είναι δυνατή η μεταβολή των προϋποθέσεων και η μείωση ποσοστών που αναφέρονται στα τέκνα υπαλλήλων της κατηγορίας γ της παραγράφου 1, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και β του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α), που τοποθετήθηκαν ή αποσπάστηκαν στο εξωτερικό μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
3.  
  Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α) για το συνολικό ποσοστό θέσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλες τις κατηγορίες.Θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα Προσέλκυσης Αριστούχων Αποφοίτων Σχολείων του εξωτερικού. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5.  
  Το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών μπορεί να καταρτίζει ειδικά προγράμματα χορήγησης υποτροφιών για το κόστος διαβίωσης (σίτιση, στέγη, κ.λπ.) σε ομογενείς που φοιτούν σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Ο αριθμός των υποτροφιών καθορίζεται κατά σχολή ή τμήμα σχολής, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6.  
  Τα τμήματα και οι σχολές των ημεδαπών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής μπορεί να δέχονται, με διαδικασίες που καθορίζουν τα ίδια, για εγγραφή και φοίτηση σε αυτά ορισμένο αριθμό Ελλήνων του εξωτερικού, που έχουν φοιτήσει επί δέκα (10) έτη τουλάχιστον σε σχολεία του εξωτερικού, ομογενών και αλλογενών, οι οποίοι έχουν για όλες τις περιπτώσεις απολυτήριο ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου. Ο αριθμός των δυναμένων να εγγραφούν, ο τρόπος επιλογής τους και το ύψος της συμμετοχής τους στις δαπάνες σπουδών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των ιδρυμάτων των τμημάτων ή των σχολών.
7.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
8.  
  Οι εγγραφόμενοι στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ., ομογενείς και αλλογενείς, λαμβάνουν άδεια παραμονής στη χώρα μας, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τους εγγραφόμενους και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και στα Ι.Ε.Κ.
Άρθρο Άρθρο9 "Προγράμματα ανταλλαγών"
1.  
  Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, μπορεί να οργανώνει προγράμματα ανταλλαγών ελλήνων μαθητών και εκπαιδευτικών της ημεδαπής με μαθητές και εκπαιδευτικούς ελληνικής ή ξένης καταγωγής από άλλες χώρες
2.  
  Οι εκπαιδευτικοί που επισκέπτονται την Ελλάδα στο πλαίσια προγραμμάτων ανταλλαγών μπορεί να αναλαμβάνουν και διδακτικό έργο στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε προγράμματα επιμόρφωσης ή να συμμετέχουν στην κατάρτιση προγραμμάτων των σχολείων και προγραμμάτων επιμόρφωσης, καθώς και διδακτικού υλικού, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
3.  
  Οι δαπάνες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Άρθρο 12
1.  
  Η διοίκηση και εποπτεία της ελληνικής παιδείας των ομογενών του εξωτερικού ασκείται:
 1. Στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης.
 2. Όταν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης, η εποπτεία ασκείται από τις ελληνικές διπλωματικές ή. προξενικές αρχές.
 3. Στις εκπαιδευτικές μονάδες των ομογενενειακών φορέων:
 4. από τους φορείς, όταν αναλαμβάνουν το διορισμό του διδακτικού προσωπικού και τις δαπάνες λειτουργίας τους,
  • από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω των αρμόδιων οργάνων του, σε συνεργασία με τους φορείς των σχολείων, αν το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού διορίζεται ή αποσπάται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 5. Στις ενταγμένες ελληνικές τάξεις ή τμήματα στα σχολεία των χωρών υποδοχής, από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές των χωρών αυτών
2.  
  Οι αρμόδιες ελληνικέςαρχές επιδιώκουν,στα πλαίσια των διακρατικών συμφωνιών, τη συνεργασία των εκπαιδευτικών αρχών των χωρών υποδοχής για την καλύτερη λειτουργία των προγραμμάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
3.  
  Όργανα διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης με φορέα ελληνικές αρχές είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α).
Άρθρο 13
1.  
  Σε κάθε ελληνική πρεσβεία ή προξενείο των χωρών στις οποίες διαμένει ικανός αριθμός ομογενών, μπορεί να συνιστάται μια θέση μορφωτικού εκπαιδευτικού συμβούλου, έργο του οποίου είναι:
 1. Η Προώθηση της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού και της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς των χωρών υποδοχής και των ομογενών, με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα σχολεία.
 2. β) Η συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές και τους συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού για την εφαρμογή της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
 3. Η προώθηση και η ενίσχυση των διαπολιτισμικών σχέσεων της ξένης χώρας με την Ελλάδα
 4. Η ενίσχυση της συμβολής του ελληνικού πολιτισμού στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού γίγνεσθαι της ξένης χώρας
 5. Η συνεργασία με τις ελληνικές κοινότητες και τις ομοσπονδίες τους, με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες, τους συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού, τους συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών, τις εθνικές τοπικές και άλλες οργανώσεις για τη διαμόρφωση και την εισήγηση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τρόπων και διαδικασιών σχετικά -με- την ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Πολιτισμού και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη σύσταση των θέσεων των μορφωτικών εκπαιδευτικών συμβούλων, στα προσόντα, τα όργανα επιλογής και την έδρα μετά από τη διαδικασία επιλογής, τη διάρκεια της θητείας ή τη μορφή της σχέσης εργασίας αυτών, το επιμίσθιο αυτών, η αποζημίωσή τους όταν είναι ιδιώτες και τα ειδικότερα καθήκοντά τους
3.  
  Ως μορφωτικοί εκπαιδευτικοί σύμβουλοι μπορεί να επιλέγονται απόφοιτοι του προγράμματος μορφωτικών ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, εκπαιδευτικοί, άλλοι δημόσιοι και διπλωματικοί υπάλληλοι, καθώς και ιδιώτες και ομογενείς που διαθέτουν επιστημονική συγκρότηση και εμπειρία σε θέματα ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό και διεθνών εκπαιδευτικών σχέσεων
Άρθρο 14
1.  
  Η εποπτεία της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό ασκείται από συντονιστές εκπαίδευσης, οι οποίοι ασκούν συμβουλευτικά ή εποπτικά και διοικητικά καθήκοντα σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό προσωπικό στην περιοχή ευθύνης τους
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποσπώνται στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, μέχρι είκοσι έξι (26) εκπαιδευτικοί που ασκούν καθήκοντα συντονιστών εκπαίδευσης
3.  
  Το έργο των συντονιστών εκπαίδευσης αφορά τους ακόλουθους τομείς και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων:
 1. Συμβουλευτικός - επιστημονικός - διδακτικός τομέας Παιδευτική και συμβουλευτική εργασία για τους αποσπασμένους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς ή τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τις τοπικές αρχές ή φορείς και παρέχουν ελληνική παιδεία στο εξωτερικό. β. Διοικητικός - κοινωνικός - μορφωτικός τομέας ι) Διοίκηση των σχολικών μονάδων ή τομέων ποικίλων τύπων και μορφών εκπαίδευσης και παιδείας στο εξωτερικό, σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς των χωρών υποδοχής.
  • Συνεργασία με τις ελληνικές πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές και το μορφωτικό εκπαιδευτικό σύμβουλο για την εφαρμογή της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. ιιι) Συνεργασία με τις ελληνικές κοινότητες και τις ομοσπονδίες τους, με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες. με τους συλλόγους γονέων, με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, με τις εθνικοτοπικές και άλλες ενώσεις ελλήνων του εξωτερικού.
  • Για την ενίσχυση, το συντονισμό και τη στήριξη των ενεργειών που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.
  • Γόνιμη επικοινωνία και συνεργασία με τις ξένες διοικητικές - σχολικές, κυβερνητικές και κοινοτικές αρχές για την επίλυση προβλημάτων λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων
 2. Εποπτικός τομέας Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρμογή των διοικητικών, παιδαγωγικών και άλλων οδηγιών και αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ενημέρωση του Εθνικού Κέντρου με κατάλληλες εισηγήσεις για τη χάραξη εθνικής - εκπαιδευτικής πολιτιστικής πολιτικής στο εξωτερικό
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των συντονιστών εκπαίδευσης, η -έδρα, η περιοχή ευθύνης τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
5.  
  Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που αποσπώνται κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών και Οικονομικών. _ _.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Π.Ο.Δ.Ε.,μπορεί να ανατίθεταισε συντονιστή εκπαίδευσης ο συντονισμός του έργου των συντονιστών εκπαίδευσης μιας ή περισσότερων χωρών υποδοχής.
7.  
  Στους συντονιστές εκπαίδευσης απονέμεται με την απόφαση της παραγράφου 1 ο βαθμός του σχολικού συμβούλου του ν. 1304/1982 για το χρονικό διάστημα της θητείας τους.
8.  
  Οι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν πειθαρχικές αρμοδιότητες στους αποσπασμένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τις τοπικές αρχές ή φορείς και παρέχουν ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, καθώς και στους αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους, αντίστοιχες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες των προϊσταμένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του εσωτερικού
9.  
  Με διακρατική συμφωνία μπορεί να οριστεί θέση έλληνα Ειδικού Συμβούλου στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού ή άλλου αρμόδιου Υπουργείου ή Οργανισμού της χώρας υποδοχής για την εφαρμογή ελληνόγλωσσων προγραμμάτων. Ο Ειδικός Σύμβουλος επιλέγεται από το Συμβούλιο Επιλογής του άρθρου 16. Τα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10.  
  Οι υφιστάμενες θέσεις συμβούλων εκπαίδευσης του εξωτερικού μετονομάζονται σε θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού
Άρθρο 16
1.  
  Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής, η σύνθεση του οποίου ορίζεται ως εξής:
 1. Ο πρόεδρος ή ένας αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. ή καθηγητής παιδαγωγικού τμήματος ή παιδαγωγικού τομέα Α.Ε.Ι., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.
 2. Δύο καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι., που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τους έχοντες εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας σε ξένο περιβάλλον.
 3. Ένας σύμβουλος ή μόνιμος πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του
 4. Ο πρόεδρος ή άλλο μέλος του Δ.Σ. του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από άλλο μέλος του Δ.Σ.
 5. Μέχρι τη συγκρότηση του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. το Συμβούλιο Επιλογής θεωρείται ότι έχει νόμιμη σύνθεση χωρίς την παρουσία εκπροσώπου αυτού.
 6. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών
 7. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, αναπληρούμενος από προϊστάμενο τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης
 8. Οι τέσσερις (4) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οικεία κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια, αναπληρούμενοι από τους νόμιμους αναπληρωτές τους
2.  
  Τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής, εκτός από τα μέλη των στοιχείων ε και ζ, ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος συγκροτεί το Συμβούλιο Επιλογής με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών είναι διετής.
3.  
  Καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής ασκεί το υπό στοιχείο α μέλος αυτού, αναπληρούμενο από τον αναπληρωτή του
4.  
  Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικός αποσπασμένος στην υπηρεσία αυτή
5.  
  Το Συμβούλιο Επιλογής εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
6.  
  Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν:
 1. Δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 2. Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας
7.  
  Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η υπηρεσιακή κατάσταση, το διδακτορικό δίπλωμα, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων, η παιδαγωγική ικανότητα και η εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η πείρα στη διοίκηση σχολικών μονάδων, γραφείων και. διευθύνσεων εκπαίδευσης, η εμπειρία της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η ικανότητα συνεργασίας, έμπνευσης και ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών, η ικανότητα καθοδήγησης για την ανάληψη πολιτιστικών και μορφωτικών πρωτοβουλιών. η γνώση των εκπαιδευτικών πραγμάτων του εσωτερικού και εξωτερικού, η ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές, κυβερνητικές και κοινοτικές αρχές και με κοινωνικούς φορείς και η αξιόλογη συγγραφική εργασία.
8.  
  Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα, που είναι αποσπασμένοι σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, εφόσον έχουν:
 1. Πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, σε δημόσια σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας
 2. Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας
9.  
  Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η επιμόρφωση, η μετεκπαίδευση, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση τους για τα εκπαιδευτικά πράγματα του εσωτερικού και εξωτερικού η ικανότητα για την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων και μορφωτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και η αξιόλογη συγγραφική εργασία
10.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην έκδοση προκηρύξεων για πλήρωση των θέσεων του παρόντος άρθρου, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προθεσμίεςυποβολής αυτών, στη διαδικασία διαπίστωσης της γνώσης ξένων γλωσσών, την αποτίμηση των κριτηρίων σε αξιολογικές μονάδες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία περιλαμβάνεται και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων με τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής, στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος τους, στην τοποθέτηση, στην επανάκριση για παράταση της απόσπασης, στη μετακίνηση και σε κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. —11. Οιεπιλεγόμενοι συντονιστέςεκπαίδευσης και διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης κατα τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί να υπηρετούνσε αυτέςγια δύο(2) έτη,μετά τη συμπλήρωση των οποίων επανακρίνονται από τα αντίστοιχα όργανα και εφόσον η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική, παρατείνεται η απόσπαση τους για άλλα δύο (2) έτη.
12.  
  Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην εκπαίδευση της Ελλάδας και κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Για τους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ παράγραφος 9 του ν. 1566/1985.
13.  
  Κατ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, το Συμβούλιο Επιλογής του παρόντος άρθρου ασκεί αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για τους συντονιστές εκπαίδευσης και τους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού
14.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη και πλήρως αιτιολογημένη γνώμη του Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους συντονιστές εκπαίδευσης, καθώς και διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού για: α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους και β) για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους
15.  
  Προϋπηρεσία σε σχολεία του εξωτερικού εκπαιδευτικών, που επιλέγονται σε θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης, δεν παρακωλύει την τοποθέτησή τους στις θέσεις αυτές και την προσφορά των υπηρεσιών τους κατά την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου
16.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να αναπροσδιορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των συντονιστών εκπαίδευσης και των διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού και να τροποποιείται η διαδικασία επιλογής τους
17.  
  Η επιλογή των διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού γίνεται από το συλλογικό όργανο της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, στο οποίο μετέχουν και δύο εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των μαθητών της περιοχής του συντονιστή εκπαίδευσης, που υποδεικνύονται από τους οικείους φορείς αυτών, χωρίς δικαίωμα ψήφου
Άρθρο 18 "Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και. λειτουργίας των γραφείων συντονιστών εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα."
2.  
  Η στελέχωση των γραφείων των μορφωτικών εκπαιδευτικών συμβούλων και των συντονιστών εκπαίδευσης γίνεται με εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υπηρετούν στο εξωτερικό. Τα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτών καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να συγκροτούνται στα γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης ομάδες εργασίας για την υποβοήθηση του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. στη σύνταξη προγραμμάτων εκπαίδευσης, την παραγωγή διδακτικού υλικού και την οργάνωση σεμιναρίων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μελών των ομάδων αυτών.
4.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των συναρμόδιων υπουργών μπορεί να ανατίθενται νομικές υποθέσεις της εκπαίδευσης ελληνοπαίδων του εξωτερικού σε νομικό που διαμένει στην ξένη χώρα, με αμοιβή κατά περίπτωση, εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει νομικός σύμβουλος στην οικεία ελληνική διπλωματική ή προξενική αρχή ή αυτός που υπάρχει δεν επαρκεί
5.  
  Για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώνται στο εξωτερικό, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) για τις αναρρωτικές άδειες των υπαλλήλων των αρχών εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η αμοιβή των γιατρών, που γνωματεύουν, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. _.
6.  
  Στους αποσπώμενους, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, χορηγείται η προβλεπόμενη για τουςδημόσιους υπαλλήλους κανονική άδεια. Επίσης, χορηγείται σε αυτούς και ειδική άδεια μέχρι επτά (7) ημέρες κάθε έτος, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη μετάβαση τους στην Ελλάδα. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των αδειών της παρούσας παραγράφου είναι:.
 1. για τους συντονιστές εκπαίδευσης ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
 2. για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους ο συντονιστής εκπαίδευσης
Άρθρο Άρθρο15 "Διευθυντές, υποδιευθυντές και προϊστάμενοι"
1.  
  Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού του άρθρου 2 παράγραφος 1 περίπτωση ζ με φορέα ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές ή κοινότητες ή πολιτιστικούς και μορφωτικούς συλλόγους ή σωματεία, όπου το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών διορίζεται ή αποσπάται από τις ελληνικές αρχές, τοποθετούνται:
 1. στα τετραθέσια και πάνω δημοτικά σχολεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων με βαθμό Α,
 2. στα γυμνάσια και λύκεια εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α
2.  
  Προϊστάμενοι των μονοθέσιων μέχρι και τριθέσιων δημοτικών σχολείων τοποθετούνται αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί με βαθμό Α ή Β. Η τοποθέτησή τους γίνεται από το συντονιστή εκπαίδευσης. 3. Υποδιευθυντές τοποθετούνται, εφόσον τα τμήματα των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης υπερβαίνουν τα οκτώ (8) και κρίνεται τούτο αναγκαίο από το συντονιστή εκπαίδευσης. Αν δεν υπάρχει ούτε συντονιστής εκπαίδευσης, κρίνει την αναγκαιότητα ορισμού υποδιευθυντή ο προϊστάμενος της διπλωματικής ή προξενικής αρχής. 4: Τα καθήκοντα των διευθυντών και υποδιευθυντών είναι ανάλογα με αυτά που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις σχετικές διατάξεις της άλλης χώρας. Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών και υποδιευθυντών ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5.  
  Επιτρέπεται να υπάρχει ενιαία διεύθυνση γυμνασίων και λυκείων, εφόσον το επιβάλλουν οι τοπικές συνθήκες ή σε ολιγοδύναμα σχολεία
6.  
  Για τους συλλόγους των διδασκόντων εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων της ημεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις σχετικές διατάξεις της άλλης χώρας
7.  
  Στα τμήματα ελληνικής γλώσσας καθήκοντα υπευθύνου εκτελεί εκπαιδευτικός που ορίζεται από το συντονιστή εκπαίδευσης
8.  
  Παρέκκλιση από τις παραπάνω διατάξεις επιτρέπεται λόγω ειδικών συνθηκών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση του φορέα
9.  
  Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να επιλέγονται και ομογενείς εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν στα σχολεία αυτά με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
Άρθρο Άρθρο17 "Αναπλήρωση"
1.  
  Το συντονιστή εκπαίδευσης μιας περιοχής ευθύνης, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει συντονιστής άλλης περιοχής ευθύνης, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν η θέση συντόνιστή εκπαίδευσης μιας περιοχής είναι κενή, τα καθήκοντα αυτού ασκεί προσωρινά ο προϊστάμενος της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής.
2.  
  Οταν δεν υπάρχουν, λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, ορίζονται αναπληρωτές αυτών από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της ίδιας ή άλλης μονάδας, με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 19
1.  
  Οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού, μετά την επιλογή τους και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, παρακολουθούν ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, που οργανώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διάρκεια της επιμόρφωσης και τα θέματα αυτής.
2.  
  Στο ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης της προηγούμενης παραγράφου διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, υπηρετούντες συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού, εκπαιδευτικοί με εμπειρία ,σε θέματα εκπαίδευσης του εξωτερικού, καθώς και άλλοι ειδικοί επιστήμονες, υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες, με ωριαία αντιμισθία το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
Άρθρο 20 "εκπαιδευτικών"
1.  
  Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό υποχρεούνται:
 1. να υποστούν επιτυχή εξέταση για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας της χώρας στην οποία ζητούν απόσπαση και σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υποψήφιοι, σε μία από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική,
 2. να παρακολουθήσουν επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας, η μορφή, το περιεχόμενο και η διάρκεια της επιμόρφωσης, η οποία είναι τουλάχιστον τρίμηνη, και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου. Η παράγραφος 2 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται και στην προκείμενη περίπτωση.
Άρθρο 21 "Επιμόρφωση και μετεκπαίδευση ομογενών και αλλογενών εκπαιδευτικών"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να οργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια για ομογενείς εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα και στις χώρες του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διάρκεια και τα θέματα επιμόρφωσης.
2.  
  Στους επιμορφωτές της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται αποζημίωση και έξοδα μετάβασης, επιστροφής και παραμονής εκτός έδρας, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών
3.  
  Η μετεκπαίδευση ομογενών εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, στα οποία λειτουργούν ειδικά προγράμματα μετεκπαίδευσης, που οργανώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων των Α.Ε.Ι.
4.  
  Η μετεκπαίδευση αλλογενών εκπαιδευτικών μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 22
1.  
  Το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών μονάδων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αποτελούν:
 1. Έλληνες δημόσιοι εκπαιδευτικοί, που έχουν τις απαιτούμενες κατά κλάδο ειδικότητες, με απόσπαση
 2. Έλληνες εκπαιδευτικοί, που έχουν τις απαιτούμενες κατά κλάδο ειδικότητες, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία
 3. Ομογενείς εκπαιδευτικοί, πτυχιούχοι ελληνικών ή ξένων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που έχουν τις απαιτούμενες κατά κλάδο ειδικότητες.
 4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία, με την οποία οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής προσλαμβάνονται σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού.
 5. Αλλοδαποί εκπαιδευτικοί, κάτοχοι τίτλου ανώτατων σχολών, στις περιπτώσεις που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής και το ύφος των. αποδοχών τους.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών των περιπτώσεων β και γ της προηγούμενης παραγράφου, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης, η μορφή και η διάρκεια της σχέσης εργασίας και το ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών. Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.  
  Οι εκπαιδευτικοί των εδαφίων β και γ της παραγράφου 1 επιμορφώνονται πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ορίζεται το περιεχόμενο και η διάρκεια της επιμόρφωσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του επόμενου άρθρου 23.
4.  
  Για την εκπαίδευση στις εκπαιδευτικές μονάδες της παραγράφου 1 του άρθρου 8 εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 12 του ν. 1566/1985.
5.  
  Οιδιατάξειςτου άρθρου55 του ν. 1566/1985 εφαρμόζονται ανάλογα για τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπώνται στο εξωτερικό.
Άρθρο 24
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΕθνικήςΠαιδείας καιΘρησκευμάτων μπορείνα προσλαμβάνονται, ύστερα από αίτησή τους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα για τον οικείο κλάδο και ειδικότητα προσόντα σπουδών, εφόσον έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και να έχουν υποβάλει αίτηση διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής. Ο αριθμός των αναγκαίων για πρόσληψη εκπαιδευτικών προτείνεται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης ή από την οικεία διπλωματική ή προξενική αρχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αποδοχές των προσλαμβανομένων. _____Με την ίδια διαδικασία μπορεί να προσλαμβάνονται διοικητικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τη διοικητική στήριξη της λειτουργίας των γραφείων των συντονιστών συμβούλων και των εκπαιδευτικών μονάδων.
2.  
  Εκπαιδευτικοί, εκτός από τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα διορισμού στη χώρα υποδοχής, είναι δυνατόν να προσληφθούν για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης ο αριθμός των προσλαμβανομένων, οι όροι ανανέωσης της σύμβασης και απόλυσης των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων των προηγούμενων παραγράφων, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
Άρθρο 25
1.  
  Οι εκπαιδευτικοί των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 τίθενται στη διάθεση των συντονιστών εκπαίδευσης ή των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, όπου δεν υπάρχουν συντονιστές και τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους και στα γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης
2.  
  Εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και διορίζονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής, ορκίζονται ενώπιον του συντονιστή εκπαίδευσης ή των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, αν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης και αποσπώνται στη θέση που κατέχουν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους, μετά το πέρας του οποίου επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Επιτρέπεται, εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να παρατείνεται η απόσπαση, όταν γίνεται χωρίς υποχρέωση καταβολής των τακτικών αποδοχών του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα και του επιμισθίου του εξωτερικού, που διαρκεί για όσο διάστημα επιθυμεί ο εκπαιδευτικός, όταν υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και η υπηρεσία του κρίνεται ευδόκιμη. ___3. Ο χρόνος της απόσπασης στο εξωτερικό λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του αποσπασμένου εκπαιδευτικού.
Άρθρο Άρθρο23 "Αποσπάσεις εκπαιδευτικών"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στο εξωτερικό, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι:
 1. έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική,
 2. έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης.
 3. Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών, οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν υποχρεωτικά ταχύρρυθμα σεμινάρια, που οργανώνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 2 Η απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών,με αποδοχές στην Ελλάδα και επιμίσθιο στο εξωτερικό ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο, γίνεται για πέντε (5) συνεχή σχολικά έτη.
 4. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται από την ανάληψη υπηρεσίας.
 5. Απόσπαση που λήγει στη διάρκεια του σχολικού έτους παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη του.
 6. Παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών πέραν της πενταετίας επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις:
 7. _ α) εκπαιδευτικών που αποσπώνται χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον στους εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλεται η μισθοδοσία από τοπικούς φορείς, β) όταν η παράταση της απόσπασης επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες, ___.
 8. όταν είναι αδύνατη η αντικατάσταση των αποσπασμένων
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία για την απόσπαση, οι όροι, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο. Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 εξακολουθούν να ισχύουν. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής ομογενών εκπαιδευτικών.
4.  
  Ο αριθμός του εκπαιδευτικού προσωπικού που αποσπάται ή προσλαμβάνεται στα σχολεία και τα γραφεία του νόμου αυτού ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
5.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Κεφαλαίου Γ του άρθρου 15 του ν. 1566/1985 μπορεί να εφαρμόζονται και για το διορισμό εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα, προκειμένου να αποσπαστούν για μία πενταετία σε σχολεία του εξωτερικού. Η επιλογή αυτών γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής του άρθρου 16 του παρόντος νόμου. Οι διοριζόμενοι, εφόσον αποχωρήσουν, για οποιονδήποτε λόγο, πριν από τη συμπλήρωση πενταετούς., υπηρεσίας σε σχολεία του εξωτερικού, θεωρούνται ότι έχουν παραιτηθεί αυτοδικαίως από την οργανική θέση τους.
6.  
  Η απόσπαση εκπαιδευτικού μπορεί να διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση πενταετίας στις περιπτώσεις·
 1. πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά του. β) συχνής και μακράς απουσίας από τα καθήκοντά του,.
 2. υποβολής σχετικής αίτησης, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι και δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας.
 3. Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση για τις προηγούμενες περιπτώσεις α και β του κατά την παράγραφο 3 οργάνου επιλογής, το οποίο εκτιμά πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από ετήσιες εκθέσεις του συντονιστή εκπαίδευσης και των φορέων των εκπαιδευτικών μονάδων.Με φροντίδα των συντονιστών εκπαίδευσης οργανώνονται κάθε σχολικό έτος σεμινάρια επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους.
 4. Στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε αυτά καταβάλλονται οδοιπορικά και έξοδα διαμονής ή ημερομηνία εκτός έδρας αποζημίωση, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον δεν εξασφαλίζεται η οικονομική τους αποζημίωση από άλλη πηγή.
 5. Τα έξοδα αυτά δεν μπορεί να υπερβούν τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.Η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών γίνεται με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης.
 6. Για την έκδοση της απόφασης αυτής μπορεί να απαιτηθεί γνώμη συλλογικού οργάνου, που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 7. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση του συλλογικού οργάνου, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του, η αναπλήρωση των μέλων του, η γραμματειακή υποστήριξή του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 9 Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού καθορίζεται σύμφωνα με το ωράριο της χώρας υποδοχής.
 8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπονται παρεκκλίσεις, εφόσον τούτο επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 9. Με ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας και του ωραρίου ύποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο και με ανάθεση εργασιών διοικητικού, πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου, καθώς και οι προϋποθέσεις ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του προγράμματος.
10.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 1566/1985 και του άρθρου 33 του ν. 1824/1988 εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών μονάδων των νόμιμα συγκροτημένων ελληνικών κοινοτήτων και ενοριών του εξωτερικού. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρούνται εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των μονάδων αυτών, οι επιθεωρητές και οι σύμβουλοι εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές του Γραφείου Παιδείας και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
11.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται και πέρα από πέντε (5) έτη εκπαιδευτικοί ιερωμένοι (δάσκαλοι ή καθηγητές) στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ασκώντας παράλληλα και τα ιερατικά τους καθήκοντα. Για τις αποσπάσεις και την παράταση απόσπασης αυτών απαιτείται άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην Ελλάδα, του οικείου μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής, καθώς και η σύμφωνη γνώμη του οικείου συμβούλου εκπαίδευσης. Ιερωμένοι εκπαιδευτικοί, που ασκούν ιερατικά καθήκοντα στο εξωτερικό και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών της ημεδαπής, ορκίζονται ενώπιον του συντονιστή εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες. Μετά τη λήξη του διδακτικού έτους επανέρχονται στην οργανική τους θέση και μπορεί να αποσπώνται στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια.
12.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία. στα σχολεία διεθνών οργανισμών και στα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χωρας, στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους, αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και διετείς τουλάχιστον μεταπτυχιακές σπουδές.
13.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία απόσπασης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά σχολεία, τα σχολεία διεθνών οργανισμών και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, τα προσόντα, οι όροι, τα κριτήρια, τα όργανα και ο τρόπος επιλογής, η διάρκεια της απόσπασης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
14.  
  Κατ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατή η παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας, εφόσον μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου έχουν συνάψει γάμο με έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή ομογενείς ή αλλοδαπούς. Η παράταση της απόσπασης γίνεται με τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς επιμίσθιο, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατώτερου χρόνου υπηρεσίας για την καταβολή σύνταξης από το δημόσιο ταμείο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 26
1.  
  Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού συγκροτείται και λειτουργεί Σχολικό Συμβούλιο και Σχολική Επιτροπή
2.  
  Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η κατά τον προσφορότερο τρόπο στήριξη της λειτουργίας της μονάδας και η επικοινωνία του με την τοπική κοινωνία
3.  
  Έργο της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των λειτουργικών δαπανών της μονάδας και η φροντίδα για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων, η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων και γενικότερα ο εφοδιασμός αυτής με τα απαραίτητα μέσα για τη λειτουργία τους
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από προτάσεις των ενδιαφερομένων, ορίζονται ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε φορέα που συμμετέχουν στα όργανα της παραγράφου 1, η διαδικασία εκλογής ή επιλογής τους, η διάρκεια της θητείας, ο χρόνος συγκρότησής τους σε σώμα, ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων αυτών, οι ειδικότερες αρμοδιότητές τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
5.  
  Όργανα, που έχουν συγκροτηθεί με βάση διακρατικές συμφωνίες και ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού, εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού
Άρθρο 27
1.  
  Στις χώρες υποδοχής είναι δυνατόν να συγκροτούνται: • α) Τοπικό Συμβούλιο Παιδείας (ΤΟ.Σ.Π.) σε κάθε ελληνική κοινότητα.
 1. Περιφερειακό Συμβούλιο Παιδείας (ΠΕ.Σ.Π.) σε κάθε έδρα συντονιστή εκπαίδευσης ή ελληνικού προξενείου.
 2. Ομογενειακό Συμβούλιο Παιδείας (Ο.Σ.Π.) σε κάθε χώρα, με έδρα κατά προτίμηση την έδρα της ελληνικής πρεσβείας ή ελληνικού προξενείου, αν δεν υπάρχει πρεσβεία.
2.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και για τα συμμετοχικά όργανα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 28
1.  
  Στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις- του νόμου αυτού, μπορεί να καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο, επιπλέον των τακτικών αποδοχών τους, ειδικό επιμίσθιο σε τοπικό νόμισμα της χώρας απόσπασης ή σε δολάρια Η.Π.Α., εφόσον επιτρέπεται αυτό από το νομισματικό καθεστώς της χώρας απόσπασης. Αν ειδικές συνθήκες της χώρας απόσπασης δεν επιτρέπουν για ορισμένα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της απόσπασης εκπαιδευτικού την παραμονή του στη χώρα αυτή, χορηγείται σ αυτόν από το Ελληνικό Δημόσιο το 1/3 του ειδικοί) επιμισθίου για τα χρονικά διαστήματα που βρίσκεται στην Ελλάδα, εφόσον τα διαστήματα αυτά συμπίπτουν με το διδακτικό έτος της χώρας απόσπασης, και ολόκληρο το επιμίσθιο των Θερινών διακοπών.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων διπλωματικών ή προξενικών αρχών καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις καταβολής του ειδικού επιμισθίου, β) το ύψος αυτού σε κάθε περίπτωση, γ) ο τρόπος και η διάρκεια καταβολής του, δ) οι λόγοι διακοπής ή μείωσής του και ε) κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια με την καταβολή του ειδικού επιμισθίου
3.  
  Το ειδικό επιμίσθιο προκαταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μηνός, κατά τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 13 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).
4.  
  Στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα πρώτης μετάβασης στο εξωτερικό και οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των ίδιων και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους, καθώς επίσης και δαπάνες μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας εντός της ίδιας χώρας απόσπασης ή σε άλλη χώρα ή στην Ελλάδα και αποζημιώσεις για συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας που συγκροτούνται στη χώρα απόσπασης ή στην Ελλάδα
5.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις, το ύψος και η διαδικασία καταβολής των δαπανών και αποζημιώσεων της προηγούμενης παραγράφου, β) οι προϋποθέσεις και το ύψος των καταβαλλόμενων νοσηλίων στο εξωτερικό ή της χορήγησης δανείων για την αντιμετώπιση επείγουσας εισαγωγής σε νοσοκομεία της αλλοδαπής, γ) οι προϋποθέσεις και το ύψος των δαπανών για μεταφορά στην Ελλάδα της σορού αποθανόντων εκπαιδευτικών ή προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους και δ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την καταβολή δαπανών της προηγούμενης παραγράφου
Άρθρο 29
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα έξοδα κάθε είδους που απαιτούνται για την πραγματοποίηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό φιλοξενιών, συνεδρίων, διακρατικών συναντήσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, μετεκπαιδεύσεων, για την ανάπτυξη δημόσιων σχέσεων και για την εκμάθηση και εξέταση ξένης γλώσσας, σύμφωνα με το νόμο αυτόν και ο τρόπος καταβολής των εξόδων αυτών
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα έξοδα λειτουργίας των γραφείων των μορφωτικών εκπαιδευτικών συμβούλων και των συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και τις προμήθειες στο εξωτερικό επίπλων και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων αυτών
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να συνιστάται ειδικός λογαριασμός που λειτουργεί και διαχειρίζεται επιχορηγήσεις και δωρεές ξένων και ομογενειακών φορέων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι σκοποί του ειδικού λογαριασμού, τα όργανα και ο τρόπος διοίκησης και διαχείρισής τους.
Άρθρο 30 "Επιχορηγήσεις σχολείων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να επιχορηγούνται οι εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως εξόδων λειτουργίας τους
2.  
  Οι επιχορηγήσεις αυτές καταβάλλονται σε τοπικό νόμισμα ή σε δολάρια Η.Π.Α. στις Σχολικές Επιτροπές του άρθρου 26. Οι επιτροπές αυτές, στις οποίες απαραιτήτως συμμετέχουν ο διευθυντής της μονάδας, ένας εκπαιδευτικός της μονάδας και ένας κηδεμόνας, συγκροτούνται με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος διαχείρισης των επιχορηγήσεων των προηγούμενων παραγράφων, η διαδικασία απόδοσης των σχετικών λογαριασμών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
4.  
  Από την έναρξη της ισχύος της κοινής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.δ/τος 154/1973 και της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του ν. 1566/1985.
Άρθρο 31
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποσπώνται διοικητικοί υπάλληλοι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης και μορφωτικών εκπαιδευτικών - συμβούλων. Οι αποσπώμενοι πρέπει να έχουν ικανή διοικητική εμπειρία, επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή μιας των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής και επαρκείς γνώσεις πληροφορικής. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 23 εφαρμόζονται ανάλογα και για τις αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το νόμο αυτόν που αφορούν προσλήψεις εκπαιδευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή σύμβαση έργου
3.  
  Οι αποφάσεις των άρθρων 2 παρ. 2, 8 παρ. 1, 11 παρ. 1 και 2, 26 παρ, 4 του παρόντος νόμου εκδίδονται μετά από γνώμη του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού. Η γνώμη αυτή διατυπώνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου. Εάν παρέλθει άπρακτος η παραπάνω προθεσμία, η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη διατύπωση της γνώμης αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 32
1.  
  Ιδρύεται ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με σκοπό κυρίως τη φοίτηση και έρευνα σε θέματα της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού, της ιστορίας και της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, καθώς και σε άλλα επιστημονικά θέματα που αναπτύσσονται στην Ελλάδα
2.  
  Ως έδρα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελληνικών Σπουδών καθορίζεται η περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑ.Ε.), καθορίζεται η έδρα των παραρτημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελληνικών Σπουδών, που μπορεί να λειτουργούν σε πόλεις της ημεδαπής και αλλοδαπής, και ο τρόπος συνεργασίας του με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελληνικών Σπουδών εξαιρείται από τις διατάξεις που διέπουν το δημόσιο τομέα.
4.  
  Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελληνικών Σπουδών διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής
Άρθρο 33
1.  
  Δεκτοί για εγγραφή και φοίτηση στο Διεθνές Πανεπιστήμιο είναι έλληνες πολίτες της ημεδαπής, ομογενείς που είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή, καθώς και πολίτες άλλων χωρών, εφόσον έχουν απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή τίτλο απόλυσης αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής
2.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισηγήσεις του Ε.ΣΥ.Π. και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, ρυθμίζονται τα θέματα:.
 1. διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου, σύστασης, σύνθεσης και συγκρότησης των συλλογικών οργάνων αυτού, ορισμού των μονομελών οργάνων του και καθορισμού των αρμοδιοτήτων τους και του τρόπου άσκησης αυτών,
 2. ίδρυσης και λειτουργίας τμημάτων και παραρτημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου,
 3. ορισμού των προϋποθέσεων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής των επιθυμούντων να εγγραφούν και να φοιτήσουν, δ) διάρκεια της φοίτησης σε κάθε τμήμα και παράρτημα, ε) δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των φοιτώντων, στ) τύπου του χορηγούμενουτίτλου σπουδών και δυνατοτήτων κατάταξης σε τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. ζ) διαδικασία επιλογής των διδασκόντων και η) κάθε άλλης λεπτομέρειας που αναφέρεται στη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου.
3.  
  Με κοινές αποφάσεις των- Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι αποζημιώσεις των διδασκόντων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, καθώς και των μελών των συλλογικών οργάνων και των μονομελών οργάνων του
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών συνιστώνται θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη διοικητική στήριξη της λειτουργίας του ΔιεθνούςΠανεπιστημίου, καθορίζεταιο αριθμός των συνιστώμενων θέσεων, κατά κλάδους και ειδικότητες, ο τρόπος πλήρωσης αυτών, η καταβαλλόμενη αμοιβή; τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 5. Πόροι του Διεθνούς Πανεπιστημίου είναι: α) η κρατική επιχορήγηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, β) οι οικονομικές ενισχύσεις ομογενών και αλλογενών, γ) τα δίδακτρα των φοιτώντων, ομογενών και αλλοδαπών, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου πανεπιστημιακού οργάνου. 6. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο, για την επίτευξη των στόχων του, συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής, με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με ομογενειακούς και άλλους φορείς της αλλοδαπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 34
1.  
  Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες
2.  
  Στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα προγράμματα των αντίστοιχων δημόσιων σχολείων, τα οποία προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ανάγκες των μαθητών τους
Άρθρο 35
1.  
  Σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου και τεχνικές επαγγελματικές σχολές.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη, γνώμη του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., μπορεί να εφαρμόζονται στα σχολεία αυτά ειδικά αναλυτικά προγράμματα με δυνατότητα πρόσθετων ή εναλλακτικών μαθημάτων, μειωμένο ωράριο των εκπαιδευτικών και μειωμένο αριθμό μαθητών ανά τάξη. 3. Τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου και σύμφωνη γνωμοδότηση του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. Με την ίδια διαδικασία ή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να μετατρέπονται άλλα δημόσια σχολεία σε δημόσια σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή να ορίζονται ως πειραματικά και να υπάγονται σε Α.Ε.Ι. και να ιδρύονται τάξεις ή τμήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε δημόσια σχολεία.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου και σύμφωνη γνωμοδότηση του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., μπορεί να εγκρίνεται η ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, επ ονόματι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και άλλων φιλανθρωπικών σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα σχολεία αυτά μπορεί να επιχορηγούνται από το Λογαριασμό Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
Άρθρο 36
1.  
  Με την απόφαση της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά κλάδους και ειδικότητες, για τη λειτουργία των ιδρυόμενων δημόσιων σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μετατίθενται στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και η διαδικασία μετάθεσής τους
3.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα σχολεία δια πολιτισμικής εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Άρθρο 37
1.  
  Οι διατάξεις που ισχύουν για τη διοίκηση των δημόσιων σχολείων και τη στήριξη του έργου τους εφαρμόζονται και στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
2.  
  Οι διευθυντές των δημόσιων σχολείων επιλέγονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για την επιλογή των διευθυντών των άλλων δημόσιων σχολείων. Το οικείο συλλογικό όργανο επιλογής καταρτίζει ιδιαίτερο πίνακα διευθυντών των δημόσιων σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στον οποίο κατατάσσονται με αξιολογική σειρά εκπαιδευτικοί, που, πέρα από τα γενικά προσόντα, διαθέτουν και τα προσόντα που θα οριστούν με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 36. Επί_των αιτήσεων των υποψήφιων διευθυντών σχολείων εκφράζει την άποψή του το Σχολικό Συμβούλιο, εφόσον στις αιτήσεις περιλαμβάνεται προτίμηση για τοποθέτηση στο συγκεκριμένο σχολείο.
3.  
  Η διοίκηση των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ασκείται από τις οικείες διευθύνσεις ή γραφεία εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15 "Εκπαιδευτικό Προσωπικό Τ.Ε.Ι. 1 Το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο ασκείται από το εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) Τ.Ε.Ι., το οποίο ανήκει σε μία από τις βαθμίδες: Καθηγητών Τ ΕΙ.. Επίκουρων Καθηγητών Τ.Ε.Ι. και Καθηγητών Εφαρμογών Τ.ΕΙ.."
2.  
  Τα μέλη του Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ασκούν δημόσιο λειτούργημα. Η υπηρεσιακή κατάσταση των μελών Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του ν. 1404/1983 και του Εσωτερικού Κανονισμού.
 1. Στο τέλος του στοιχείου β της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983 προστίθεται η φράση:
 2. Στο Εκλεκτορικό Σώμα για τη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. συμμετέχουν και οι εκλέκτορες που απετέλεσαν το Εκλεκτορικό Σώμα για τη βαθμίδα Καθηγητή Τ.Ε.Ι..
 3. Στο άρθρο 16 του ν. 1404/1983 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
 4. 8.
 5. α) Τα μέλη των Εισηγητικών Επιτροπών πρέπει να ανήκουν στην αυτή ή ανώτερη βαθμίδα με εκείνη της κρινόμενης θέσης και να κατέχουν ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών αντίστοιχους ή ανώτερους από τους απαιτούμενους για την προκηρυχθείσα θέση στο ίδιο ή σε συγγενέστερο γνωστικό πεδίο.
 6. Μέλη Ε.Π. των Τ Ε.Ι. η Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. που το καλλιτεχνικό τους έργο έχει αντικατασταθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται και ισχύει με τον παρόντα νόμο ή του ν. 1268/1982 αντίστοιχα θεωρείται ότι κατέχουν τους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς τίτλους για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.
3.  
  Τα μέλη του Ε.Π. Τ.Ε.Ι., ανάλογο με τη βαθμίδα και το εκπαιδευτικό τους έργο, πρέπει να συνδυάζουν κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και βαθιά επαγγελματική εμπειρία στην παραγωγή και να έχουν δυνατότητα συνεχούς επαφής με την παραγωγική πραγματικότητα, στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.
4.  
  Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε κάθε βαθμίδα Ε.Π. Τ.Ε.Ι. είναι τα ακόλουθα: Α. Καθηγητών Τ.Ε.Ι. i)Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι.εσωτερικού ήισότιμο εξωτερικού. : ii) Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα διδακτορικό δίπλωμα. σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. iii) Επτά (7) έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου από τη λήψη του βασικού πτυχίου, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού διπλώματος, από τα οποία τουλάχιστον τρία (3) έτη πρέπει να έχουν διανυθεί μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος εκτός διδακτικού έργου. iν) Αξιόλογη επιστημονική επίδοση, συναφή προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, στη δημιουργία ή βελτίωση γνώσεων, προϊόντων, διεργασιών, μεθόδων ή συστημάτων, αποδεικνυόμενη από ανάλογες: 1) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή 2) μονογραφίες ή βιβλία που έτυχαν ευμενούς κριτικής ή δύο (2) τουλάχιστον αναφορών σε αναγνωρισμένου κύρους ειδικά επιστημονικά περιοδικά Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώνει ως μόνος ή κύριος ερευνητής συνολικό αριθμό τεσσάρων (4) τουλάχιστον πρωτότυπων, κατά τα ως άνω, δημοσιεύσεων. ν) Αναγνωρισμένη συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης ή στην ανάπτυξη της τεχνολογίας που διαπιστώνεται από δύο (2) τουλάχιστον ομότιμες αναφορές σε εργασίες του υποψήφιου από άλλους ερευνητές. Β. Επίκουρων Καθηγητών Τ.Ε.Ι.: ι) Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού. ii) Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. iii) Τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού διπλώματος, από τα οποία τουλάχιστον δύο (2) έτη πρέπει να έχουν διανυθεί μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος εκτός διδακτικού έργου. iν) Συναφή προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, αποδεικνυόμενη από ανάλογες: 1) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή 2) επιστημονικές μονογραφίες ή 3) πρωτότυπες ανακοινώσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον και μία (1) πρωτότυπη, κατά τα ως άνω, δημοσίευση ή ανακοίνωση ως μόνος ή κύριος ερευνητής. Γ. Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.: i) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού και αναγνωρισμένος στην Ελλάδα τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα. Εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος πτυχιούχος αντίστοιχης ειδικότητας Τ.Ε.Ι, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού και αναγνωρισμένος στην Ελλάδα τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα. ii) Έξι (6) έτη επιτυχούς επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα από τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστον τρία (3) έτη πρέπει να έχουν διανυθεί μετά τη λήψη του τίτλου σε χώρους εφαρμογής εκτός μεταπτυχιακού διδακτικού έργου. iii) Τεκμηριωμένη ικανότηταυπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματοςερευνητικού έργουκατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται που να αποδεικνύεται από προσκομιζόμενα στοιχεία. 5.
 1. Το διδακτορικό δίπλωμα ως προσόν μπορεί, στην περίπτωση της βαθμίδας Καθηγητή Τ.Ε.Ι. ή Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι., να αντικαθίσταται με υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό έργο, εφόσον για το προκηρυχθέν γνωστικό αντικείμενο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 2. Επίσης, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ως προσόν μπορεί, στην περίπτωση της βαθμίδας του Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., να αντικαθίσταται με ανάλογο καλλιτεχνικό έργο, αν το έργο αυτό είναι σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
 3. Για την αντικατάσταση αποφαίνεται η μονάδα αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλων και μεταφοράς διδακτικών πιστωτικών μονάδων του Ε.ΣΥ.Π.
 4. Ο προ της λήψεως του απαιτούμενου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας μειώνεται κατά ένα (1) έτος για τους κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών άλλου πλην του απαιτούμενου ως τυπικού προσόντος διορισμού, εφόσον σχετίζεται με το αντικείμενο ή την ειδικότητα της προκηρυσσόμενης θέσης
6.  
 1. Για την εκλογή σε θέση Ε.Π. Τ.Ε.Ι. απαιτείται, εκτός των άλλων προσόντων και:
 2. ι) για την περίπτωση της βαθμίδας του Καθηγητή Τ.Ε.Ι. άριστη γνώση και ιι) για τις περιπτώσεις των βαθμίδων του Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις ξένες γλώσσες:
 3. αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής και ρωσικής.
 4. Ο τρόπος πιστοποίησης της γνώσης της ξένης γλώσσας καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Υ.Π.
7.  
  Ως ανώτατο όριο διορισμού σε θέσεις Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ορίζεται το 45ο έτος, που μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 55ο, κατά ίσο αριθμό ετών προϋπηρεσίας του υποψηφίου, σχετικής με το αντικείμενο, από την κτήση του αντίστοιχου πτυχίου στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή σε μεγάλη δημόσια ή ιδιωτική παραγωγική μονάδα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
8.  
  Οι θέσεις των μελών του Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ανήκουν οργανικά στο Τμήμα και κατανέμονται στις Ο.Μ. με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος με την οποία καθορίζεται ταυτόχρονα και η βαθμίδα της θέσης. Κατά την κατανομή αυτή δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των βαθμίδων Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι.
9.  
  Οπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου απαιτείται επαγγελματική δραστηριότητα σε χώρους εφαρμογής εκτός διδακτικού έργου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να ορισθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται αποδεκτή ως επαγγελματική δραστηριότητα η άσκηση εκπαιδευτικού έργου..
Άρθρο 19
1.  
  Το περιεχόμενο σπουδών κάθε Τμήματος και η διάρκεια σπουδών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος ή του αρμόδιου προς τούτο οργάνου του οικείου Τ.Ε.Ι. όταν πρόκειται για ίδρυση νέου ή μετεξέλιξη υπάρχοντος Τμήματος και εισήγηση του τομέα Τ.Ε.Ι. του Ε.ΣΥ.Π. που παρέχεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη διατύπωση του σχετικού ερωτήματος. Άλλως, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς την προηγούμενη γνώμη του Ε.ΣΥ.Π. Το περιεχόμενο των σπουδών περιλαμβάνει τα στοιχεία που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αντίστοιχου προς το Τμήμα επαγγέλματος, όπως και της πιθανής εξέλιξης αυτού. Η διάρκεια σπουδών συντίθεται αθροιστικά από τη διάρκεια των εξαμηνιαίων προγραμμάτων διδασκαλίας και του χρόνου της εποπτευόμενης, καθοδηγούμενης και αξιολογούμενης άσκησης στο επάγγελμα. 6. Στο άρθρο 26 του ν. 1404/1983 το στοιχείο β της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:.
 1. Η πτυχιακή εργασία που εκπονούν οι σπουδαστές βαθμολογείται ιδιαίτερα.
 2. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τα πραγματικά _ προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών.
2.  
  Για το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος αποφασίζει η γενική συνέλευση του Τμήματος με βάση το αντίστοιχο περιεχόμενο σπουδών, μετά από εισήγηση της επιτροπής προγράμματος που, συγκροτείται με απόφαση του Προϊστάμενου του Τμήματος και αποτελείται: Η εκτέλεση διδακτικού έργου που απαιτεί κυρίως εμπειρία εφαρμογών, όπως διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων, ανατίθεται σε Εργαστηριακούς Συνεργάτες. Στην περίπτωση που στο Τμήμα δεν μπορούν να συσταθούν Ομάδες Μαθημάτων, η επιτροπή προγράμματος σπουδών συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος από μέλη της Γ.Σ. του οικείου Τμήματος ή μελών άλλων Γ.Σ., καθώς και από μέλη φορέων της παραγωγής που ορίζονται μετά από σχετικό αίτημα του Προϊσταμένου. Η εισήγηση της επιτροπής προγράμματος περιλαμβάνει και καταγραφή του Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και της εν γένει υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις για την υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών. Η εισήγηση αναφέρεται επίσης σε τυχόν υπάρχουσα έκθεση αξιολόγησης του Τμήματος από το Ε.ΣΥ.Π., καθώς και στις διδακτικές πιστωτικές μονάδες που αναγνωρίζονται στο Τμήμα από το Ε.ΣΥ.Π. Επίσης περιλαμβάνει αναφορά σε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος, καθώς και ειδικότερη αναφορά στο ποιοτικό επίπεδο αυτής της επαγγελματικής απασχόλησης. Επιπλέον, η εισήγηση - της επιτροπής προγράμματος θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από το Τμήμα εντός των επόμενων τριών (3) σπουδαστικών ετών. Μετά την απόφαση της Γ.Σ. το πρόγραμμα σπουδών με την εισήγηση της επιτροπής προγράμματος κοινοποιείται στο Συμβούλιο της Σχολής και υποβάλλεται -στον Τομέα Τ.Ε.Ι. του Τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ε.ΣΥ.Π. Ο Τομέας Τ.Ε.Ι. του Ε.ΣΥ.Π. ελέγχει το πρόγραμμα ως προς το χαρακτήρα των σπουδών, αξιολογεί αν ανταποκρίνεται στο επίπεδο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στα χαρακτηριστικά της τεχνολογικής εκπαίδευσης, εξετάζει τη δυνατότητα υλοποίησής του και κρίνει εάν εξασφαλίζεται η απόκτηση από τους σπουδαστές των επαγγελματικών δεξιοτήτων που προβλέπονται στο περιεχόμενο σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών μετά τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την κρίση του από το Ε.ΣΥ.Π. δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών του Τ.Ε.Ι.
 1. Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι.:
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται και τρία (3) έτη επιτυχούς επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα από τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος σε χώρους εφαρμογής, ή πτυχίο Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται και πέντε (5) έτη επιτυχούς επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα, από τη λήψη του πτυχίου σε χώρους εφαρμογής.
 3. Αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και ερευνητική δραστηριότητα συνεκτιμώνται, εφόσον σχετίζονται με την ειδικότητα.
 4. Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι.:.
 5. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.
 6. Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
 7. Το διδακτορικό δίπλωμα ως προσόν μπορεί να αντικαθίσταται με υψηλού επιπέδου σχετικό καλλιτεχνικό έργο κατά τις διατάξεις του ν. 1404/1983. iii) Τρία (3) έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου από τη λήψη του βασικού πτυχίου, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού διπλώματος. iν) Επιστημονική επίδοση αποδεικνυόμενη από συνολικό αριθμό τουλάχιστον τριών (3) πρωτότυπων δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων.
 8. Για τους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες εκτός των άλλων προσόντων, απαιτείται καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται και ισχύει με τον παρόντα νόμο.
 9. Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων Τ.Ε.Ι.:
 10. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ. εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού και τριετής διδακτική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου.
 11. Αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών συνεκτιμώνται, εφόσον σχετίζονται με την ειδικότητα. ε. Σε περίπτωση προκηρύξεων, που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με πλήρη τα ελάχιστα προσόντα των παραπάνω εδαφίων α, β, γ και δ, επιτρέπεται, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. η ανάθεση διδακτικού έργου σε υποψήφιουςμεελλιπήπροσόντα, πουκατέχουν όμως τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών.
3.  
  Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, το περίγραμμά τους, έναν ενδεικτικό αριθμό εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα στον οποίο περιλαμβάνεται κάθε μορφής διδακτικό Εργο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 1404/1983, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Σε κάθε εξάμηνο σπουδών επιτρέπονται μέχρι δύο (2) προαιρετικά μαθήματα. Το πρόγραμμα σπουδών όπως και το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος αναθεωρείται κάθε τρία (3) σπουδαστικά έτη, όπως επιβάλλεται από τις εξελίξεις του αντίστοιχου επιστημονικού και επαγγελματικού τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών αναθεωρείται επίσης εντός Ένος (1) σπουδαστικού έτους, εφόσον συνιστάται σε έκθεση αξιολόγησης του Τμήματος από το Ε.ΣΥ.Π. Για την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών ακολουθείται η διαδικασία της κατάρτισής του. Για τη διευκόλυνση της εκάστοτε επιτροπής προγράμματος και των μελών της Γ.Σ. του Τμήματος είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στη Σχολή Τράπεζα Πληροφοριών σχετικών με στοιχεία ή δεδομένα που αφορούν στην κατάσταση και την εξέλιξη των επιστημονικών και επαγγελματικών τομέων των Τμημάτων της Σχολής..
4.  
  Η περίπτωση α της παρ. 2 του κεφαλαίου Ε του άρθρου 20 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Ό) Τα μέλη Ε.Π. και Ε.Ε.Π των Τ.Ε.Ι. δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας για την απασχόλησή τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται με πλήρεις αποδοχές και μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρία (3) διδακτικά έτη.
5.  
  Στο άρθρο 25 του ν. 1404/1983 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Στους Επιστημονικούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορεί να ανατεθεί ως διδακτική απασχόληση η διδασκαλία της θεωρίας και η διεξαγωγή των αντίστοιχων εργαστηρίων ή φροντιστηρίων μέχρι δύο (2) μαθημάτων, εφόσον ανήκουν στο ίδιο Τμήμα και ο συνολικός αριθμός ωρών απασχόλησης δεν είναι μεγαλύτερος των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως.
 2. Υπέρβαση του αριθμού αυτού μέχρι τρεις (3) επιπλέον ώρες επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., μόνον εφόσον αφορά σε ολοκλήρωση διδακτικού έργου, για την ανάληψη του οποίου δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι με επαρκή προσόντα.
 3. Στους Εργαστηριακούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορεί να ανατεθεί ως διδακτική απασχόληση η διεξαγωγή των εργαστηριακών ή φροντιστηριακών ασκήσεων μέχρι δύο (2) μαθημάτων και η διεξαγωγή ενός (1) εισαγωγικού πρακτικού μαθήματος, εφόσον τα μαθήματα αυτά ανήκουν στο ίδιο τμήμα και ο συνολικός αριθμός εβδομαδιαίων ωρών διδακτικής απασχόλησης δεν είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ωρών.
 4. Ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας που ανατίθεται σε Ε.Ε.Μ. Τ.Ε.Ι. δεν είναι μεγαλύτερος των δέκα (ΊΟ) ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.
 5. Ο συνολικός αριθμός των ωρών των προηγούμενων περιπτώσεων β και γ μπορεί να αυξηθεί κατά 5Ό% με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. μετά από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος.
6.  
  Με τους όρους του παρόντος άρθρου που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. ή σε Ε.Ε.Μ. Τ.Ε.Ι. μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μέχρι πέντε (5) εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση: α) σε υπαλλήλους του Δημοσίου και β) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 6 εδάφιο α του ν. 2327/1995 στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. 7 Με αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. μπορούν να προσλαμβάνονται, μετά από πρόσκληση, με ετήσια σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης που μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία, Ειδικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι., που κατέχουν διευθυντική θέση σε σημαντική παραγωγική μονάδα ή οργανισμό. Οι Ειδικοί Συνεργάτες διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και προωθημένη γνώση εφαρμογών, όπως αυτή τεκμαίρεται από εξαετή τουλάχιστον από λήψεως πτυχίου επαγγελματική σταδιοδρομία σε χώρους παραγωγής. Στους Ειδικούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. ανατίθεται κατά κύριο λόγο η διδασκαλία ενός (1) ή δύο (2) μαθημάτων εξειδίκευσης σε συνολική απασχόληση μέχρι πέντε (5) ωρών εβδομαδιαίως.
7.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Ο Κανονισμός Σπουδών κάθε Τ.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσής του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της. Η πρώτη σχετική απόφαση εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής ισχύουν οι διατάξεις του π. δ/τος 498/1984 (ΦΕΚ 176 Α), όπως ισχύει..
8.  
  Για τους κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών άλλου πλην του απαιτούμενου στο άρθρο αυτό ως τυπικού προσόντος, ο απαιτούμενος χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας κατά το παρόν άρθρο μειώνεται κατά ένα (1) έτος, εφόσον οι σπουδές αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο ή την ειδικότητα της προκηρυχθείσας θέσης
9.  
  Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Ομάδας Μαθημάτων και πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος, μπορούν να μετακαλούνται, μετά από πρόσκληση, για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος ως Επισκέπτες Καθηγητές Τ.Ε.Ι., Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες, που έχουν προσόντα Καθηγητή Τ.Ε.Ι. ή κατέχουν αντίστοιχη θέση σε ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής για κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, παροχή ειδικών τεχνικών υπηρεσιών και συμβολή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Η πρόσκληση μπορεί να ανανεωθεί με την ίδια διαδιακασία για άλλα δύο (2) έτη. Προκειμένου ειδικά για Καθηγητές Α.Ε.Ι. και Καθηγητές Τ.Ε.Ι. η πρόσκλησή τους μπορεί να γίνει με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον υπάρχει έγκριση εκπαιδευτικής άδειας από το Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που ανήκουν και πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος και γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. υποδοχής.
10.  
 1. Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού του παρόντος άρθρου καλύπτονται από το οικείο Τ.Ε.Ι. με πιστώσεις προερχόμενες είτε από ειδική επιχορήγηση είτε από άλλους πόρους ειδικών λογαριασμών.
 2. Η ωριαίο αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Τ.Ε.Ι. και των Ε.Ε.Μ. Τ.Ε.Ι. εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση.
 3. Με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να κληθούν μετά τη λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε.
 4. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, υπολογιζομένης στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασης τους.
 5. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ήμισυ των αποδοχών του τελευταίου μήνα της σύμβασης τους.
 6. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Τ.Ε.Ι.
 7. Η αμοιβή του προσωπικού του παρόντος άρθρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών
11.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην προκήρυξη, στη διαδικασία επιλογής, στους όρους απασχόλησης, στη συμμετοχή στα συλλογικά όργανα, ως και τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού του παρόντος άρθρου
12.  
 1. Το προσωπικό του παρόντος άρθρου, πλην εκείνων που ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, εντάσσεται και προσφέρει υπηρεσίες αποκλειστικά σε ένα Τμήμα, μη επιτρεπομένης ανάληψης έργου σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι.
 2. Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού του παρόντος άρθρου για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο . ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα, μη προβλεπόμενα από το νόμο αυτόν, έναντι του Τ.Ε.Ι. ή του Δημοσίου.
Άρθρο 23
5.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992 καταργείται αναδρομικά από 1.1.1993. Το άρθρο 23 του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται, ως εξής: Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. χορηγούνται βραβεία και υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ., από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997, με τους εξής όρους:.
 1. Τα βραβεία, που συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή απονέμονται στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις, στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, εφόσον τις περάτωσε εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων, καθώς και σε κάθε αριστούχο απόφοιτο που περάτωσε τις πτυχιακές του εξετάσεις εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων
 2. Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του Ίδιου του φοιτητή και των γονέων του και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του, κατ απόλυτη σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε έτους σπουδών.
 3. Οι προπτυχιακοί φοιτητές ενδιάμεσων ετών, για να λάβουν υποτροφία, θα. πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον_ 6,51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10 τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου.
 4. Ο αριθμός των υποτροφιών, το ποσό που θα χορηγείται για την αγορά των βιβλίων ή για την υποτροφία και οι λοιπές λεπτομέρειες απονομής των βραβείων και υποτροφιών, καθώς και το πρόγραμμα και οι κανονιστικές διατάξεις που θα το διέπουν ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.
 5. Στον πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, μετά το τέλος κάθε έτους σπουδών, το Ι.Κ.Υ. χορηγεί, αν αυτός δεν είναι ήδη υπότροφός του, υποτροφία ποσού 650.000 δραχμών.
 6. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
 7. Στους προπτυχιακούς φοιτητές μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν, από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997, άτοκα δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους με κριτήριο την ατομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση και την επίδοσή τους στις σπουδές.
 8. Η έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων και ενισχύσεων αυτών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 10. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997..
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών είναι δυνατή η επιχορήγηση των αρχείων του άρθρου 4 του ν 1946/1991
7.  
  Με τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 7 του ν. 1268/1982 μπορούν να ιδρύονται ειδικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των Τ.Ε.Ι. Τα ειδικά νομικά πρόσωπα για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα των ειδικών νομικών προσώπων για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.: α) ορίζεται η νομική μορφή και ονομασία αυτών των νομικών προσώπων και δίνεται προθεσμία για την τροποποίηση των πράξεων σύστασης των νομικών προσώπων που ήδη λειτουργούν, β) ρυθμίζεται η δυνατότητα χορήγησης από τα νομικά αυτά πρόσωπα υποτροφιών και βραβείων, καθώς και αποδοχής δωρεών και κληροδοτημάτων, γ) ρυθμίζεται η δυνατότητα προσφοράς από αυτά τα νομικά πρόσωπα εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ερευνητικών υπηρεσιών και διοργάνωσης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και δ) ορίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης από αυτά τα νομικά πρόσωπα ινστιτούτων και κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή άλλων μορφών εκπαιδευτικών μονάδων, καθώς και η αξιολόγηση και πιστοποίηση των παρεχόμενων τίτλων σπουδών.
8.  
 1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που διδάσκουν με αμοιβή μαθήματα της δράσης Jean Μοnnet υποχρεούνται μετά από τη λήξη της τριετούς κοινοτικής συγχρηματοδότησης να διδάσκουν τα μαθήματα αυτά, χωρίς αμοιβή, για μία επιπλέον τετραετία.
 2. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν κάνει έναρξη της συγχρηματοδοτούμενης τριετίας ή την έχουν περατώσει.
16.  
  Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για χρονική διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών, υποχρεούνται να παραμείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους. Αίτηση ανάκλησης της απόσπασης επιτρέπεται να υποβληθεί μόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους που αιτιολογούνται ειδικώς. Η ανάκληση της απόσπασης στην περίπτωση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό. Σε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της απόσπασης του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα.
Άρθρο 38 "Μετονομασία της Διεύθυνσης Ε.Ε.Ε."
1.  
  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 39
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται εφόσον δεν αντίκεινται στη νομοθεσία των ξένων χωρών ή σε διατάξεις διακρατικών συμφωνιών που έχει υπογράψει η Ελλάδα, Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε διάταξη, που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό τα ίδια θέματα
2.  
  Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ισχύοντα
Άρθρο 40
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Διεθνές Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Δράματος. Το Κέντρο έχει έδρα τα Ιωάννινα και τελεί υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2.  
  Σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου είναι η μελέτη. προβολή και αναβίωση του αρχαίου δράματος, η σύνταξη σχετικών βιβλιογραφικών οδηγών, η παράσταση έργων και η έκδοση έντυπου υλικού για την προβολή του αρχαίου δράματος.
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καιΠολιτισμού, ύστερααπόγνώμητης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ρυθμίζονται -τα θέματα που αφορούν τους ειδικότερους σκοπούς, τη διοίκηση, την οργάνωση, τη σύσταση θέσεων, τους πόρους, την οικονομική διαχείριση, καθώς επίσης τις επί μέρους κατηγορίες και τα ειδικότερα τυπικά προσόντα του προσωπικού του Κέντρου, τη διαδικασία πρόσληψης του και τα θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης αυτού. -4. Μέσα σ ένα (1) έτος, αφότου οριστούν τα όργανα διοίκησης του Κέντρου, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα διοικητικής λειτουργίας του Κέντρου, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία αυτού.
Άρθρο 41 "Ιόνιος Ακαδημία και ρύθμιση άλλων ειδικών θεμάτων"
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ιόνιος Ακαδημία και με έδρα την Κέρκυρα, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπός της Ιονίου Ακαδημίας είναι η επιστημονική έρευνα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τις θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές όψεις της, τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δυναμική των σχέσεων Ανατολής - Δύσης και Βορρά - Νότου. Οργανα διοίκησης της Ιονίου Ακαδημίας είναι το Εποπτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, που είναι προσωπικότητες με εγνωσμένοκύρος καιπροσφορά στηνιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μεπρόταση τουΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: α) εξειδικεύεται ο σκοπόςτηςΙονίουΑκαδημίας,.
 1. καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων της, γ) ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και διορισμού του Εποπτικού και του Διοικητικού Συμβουλίου και ο αριθμός των μελών τους, δ) ορίζεται η διάρκεια της θητείας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, μέρος των οποίων μπορεί να είναι και ισόβια, καθώς και η διάρκειατηςθητείαςτων μελώντου Διοικητικού Συμβουλίου, ε) ορίζονται οι κατηγορίες και η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Ιονίου Ακαδημίας και συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις,
 2. ορίζονται οι πόροι της και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της.
 3. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να συσταθεί Επιστημονικό Συμβούλιο και να ρυθμισθεί η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας του.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται Επιτροπή Σύνδεσης της Εκπαίδευσης με την Απασχόληση και την Οικονομία. Σκοπός της Επιτροπής είναι η μελέτη θεμάτων που αφορούν την προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήματος με την εργασία και την οικονομία, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας των φορέων και στελεχών της εκπαίδευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής, τα θέματα που αφορούν τη σύσταση υπηρεσίας για την επιστημονική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής, τα θέματα απαρτίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με όμοια απόφαση.
3.  
  Στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. συνιστάται μία θέση νομικού συμβούλου, στην οποία προσλαμβάνεται δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω.
4.  
  Με απόφασητουΣυμβουλίουΤ.Ε.Ι., μετάαπό πρόταση του Συμβουλίου Σχολής, είναι δυνατή η οργάνωση διασχολικών ή διατμηματικώνπρογραμμάτων σπουδών που οδηγούν σε χωριστό διεπιστημονικό τίτλο σπουδών. Με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. και μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Σχολής ορίζεται πενταμελής ΔιοικούσαΕπιτροπή απόμέλη εκπαιδευτικού προσωπικού που συμμετέχουν στο διασχολικό ή διατμηματικό πρόγραμμα. Πρόεδρος της Διοικούσας ορίζεται από το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι. ο Διευθυντής Σχολής ή ο Προϊστάμενος του Τμήματος αντίστοιχα, το οποίο έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Τμήματος για όσα θέματα είναι αναγκαία για τη λειτουργία διασχολικού ή διατμηματικού προγράμματος σπουδών, καθώς και την αρμοδιότητα καθορισμού του περιεχομένου των σπουδών. Το διατμηματικό πρόγραμμα υποβάλλεται στο αρμόδιο τμήμα του Ε.ΣΥ.Π., προ της εφαρμογής του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1404/1983. Την ευθύνη αξιολόγησης και πιστοποίησης του διεπιστημονικού τίτλουσπουδών έχει ο αρμόδιος τομέας του Ε.ΣΥ.Π.
Άρθρο 42 "Διοικητικό προσωπικό των σχολείων μειονοτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"
1.  
  Για τη γραμματειακήυποστήριξη των σχολείων μειονοτικής εκπαίδευσης της Θράκης συνιστάται κλάδος γραμματέων που αποτελείται από σαράντα θέσεις υπαλλήλων ΠΕ κατηγορίας
2.  
  Ως ειδικό τυπικό προσόν διορισμού στον κλάδο της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται το πτυχίο της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης
3.  
  Η πλήρωση των θέσεων αυτού του άρθρου γίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις
4.  
  Η κατανομή και η ανακατανομή των θέσεων των γραμματέων κατά σχολεία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α).
5.  
  Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης ασκεί αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για το διοικητικό προσωπικό του παρόντος άρθρου. Όταν το συμβούλιο αυτό εξετάζει θέματα του διοικητικού προσωπικού, μετέχουν σ αυτό, αντί των αιρετών μελών των εκπαιδευτικών, αιρετοί εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού, οι οποίοι επιλέγονται κατά τις κείμενες διατάξεις. Μέχρι την επιλογή των αιρετών εκπροσώπων το συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα χωρίς τη συμμετοχή τους.Οι καθηγητές των κλάδων 22, 23, 24, 25, 26 και 26Α, του π.δτος 620/1978 (ΦΕΚ 133 Α), που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές, τις αποζημιώσεις τις χορηγίες, καθώς και κάθε μορφής και ονομασίας επιδόματα που καταβάλλονται στα μέλη των διαφόρων βαθμίδων Ε.Π. ή του Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. κατά την εξής αντιστοιχία:.
 1. Της βαθμίδας του καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή Τ.Ε.Ι.:
 2. Οι καθηγητές των κλάδων 22 και 23 με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης Α του άρθρου 38 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α).
 3. Της βαθμίδας του καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή ή καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι.:
 4. Οι καθηγητές των κλάδων 24 και 25 με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης Β του άρθρου 38 παρ. 2 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 παρ. 9 του ν. 1566/1985.
 5. Του Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ι.:
 6. Οι καθηγητές των κλάδων 26 και 26Α με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης Γ του άρθρου 38 παρ. 2 του ν. 1404/1983.
 7. Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία θεωρείται εκείνη που ορίζεται στο στοιχείο α του άρθρου 1 παρ. 7 του ν. 1517/1985-(ΦΕΚ 25 Α), για δε τη μισθολογική και μόνο εξέλιξη των ανωτέρω καθηγητών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 στοιχ. β του άρθρου 38 του ν. 1404/1983.
7.  
  Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις από το Δ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε. Τ.Ε.
8.  
  Πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 6 εκπαιδευτικών, οι διοριζόμενοι στο μέλλον σε θέσεις καθηγητών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. των παραπάνω κλάδων λαμβάνουν τις προαναφερόμενες στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου απολαβές τις οποίες λαμβάνουν οι καθηγητές, οι επίκουροι καθηγητές, οι καθηγητές εφαρμογών, ως και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα, εφόσον διαθέτουν τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα για την αντίστοιχη βαθμίδα εκπαιδευτικού προσωπικούτωνΤ.Ε.Ι.,μετησύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
9.  
  Ηπροβλεπόμενηστο άρθρο 2 παρ.τουν.2188/1994 αύξηση δεν καταβάλλεται στο παραπάνωπροσωπικό.
10.  
  Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΔΕ1, ΤΕ1, ΠΕ17 και ΠΕ18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν τα προσόντα διορισμού σε θέσεις άλλου κλάδου, μετατάσσονται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου αυτού, οι οποίες συνιστώνται με την πράξη μετάταξης.
11.  
  Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
12.  
  Οι μετατασσόμενοι στις προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις άλλου κλάδου μπορούν να εντάσσονται σε κενούμενες θέσεις της ίδιας ειδικότητας του κλάδου αυτού κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Από την ένταξή τους σε τακτικές θέσεις καταργούνται ισάριθμες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις.
13.  
  Για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθούν να υφίστανται προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις στον κλάδο μετάταξης δεν πληρούνται με διορισμό ισάριθμες τακτικές θέσεις της ίδιας ειδικότητας του κλάδου από τον οποίο έγινε η μετάταξη
14.  
  Οι μετατασσόμενοι κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου επανακατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α) σε μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί με τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας με αφετηρία το εισαγωγικό κλιμάκιο του νέου κλάδου, στον οποίο γίνεται η μετάταξη
15.  
  Οι υπηρετούντες σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να προσφέρουν το διδακτικό έργο που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου από τον οποίο έγινε η μετάταξη και με το εβδομαδιαίο ωράριο που ισχύει για τον κλάδο αυτόν
16.  
  Η προθεσμία του άρθρου 61 παρ. 6 του ν. 1566/1985 για την υποβολή αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών από και προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος νόμου. 17 Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχία ΑΕΙ του εξωτερικού. ισότιμα και αντίστοιχα με πτυχία της ημεδαπής, μπορεί να εγγράφονται στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και μετά τη συμπλήρωση του 40ού έτους της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρώση του 45ου έτους, εφόσον παρέμειναν στο εξωτερικό επί δέκα (10) έτη τουλάχιστον και να έχουν πενταετή τουλάχιστον εργασιακή απασχόληση στο εξωτερικό. Για το διορισμό τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 Κεφάλαιο Α παρ 5 του ν 1566/1985.
Άρθρο 43 "Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλα θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"
1.  
 1. Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου αναγνωρίζεται ως ανώτατο αυτοδιοικούμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ομοταγές με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και τα τμήματα αυτού ως ισότιμα με τα τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι.
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας μονάδας του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) ή, μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία της, του Δ.Σ. του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αντιστοιχία και την καθ όλα εξομοίωση των τίτλων σπουδών που χορηγούνται από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου με τα πτυχία που χορηγούνται από τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι.
2.  
  Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξομοίωσης των πτυχιούχων της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας προς τους πτυχιούχους των Τμημάτων του Χαροκοπείου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικιακής Οικονομίας καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού - Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος αυτού
3.  
 1. Το Παράρτημα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,πουλειτουργείστηνπόλητωνΣερρών, καθίσταται από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 ανεξάρτητο Τμήμα (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με έδρα τις Σέρρες
 2. Οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος και η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 3. Με την ίδια απόφαση οι μετεγγραφόμενοι υποχρεούνται να εξετασθούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος υποδοχής κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν επαρκώς στο τμήμα που είχαν ήδη μετεγγραφεί.
 4. Οι φοιτητές που είχαν μετεγγραφεί με το ποσοστό 7% το Μάρτιο του 1995 σε τμήμα της πρώτης προτίμησής τους παραμένουν στο τμήμα που μετεγγράφησαν, ενώ οι φοιτητές που είχαν μετεγγραφεί με το ίδιο ποσοστό σε τμήμα της δεύτερης ή επόμενης προτίμησής τους μπορούν, αν επιθυμούν, να παραμείνουν στο τμήμα που μετεγγράφησαν ή να ζητήσουν τη μετεγγραφή τους σε τμήμα προηγούμενης προτίμησης.
 5. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην ΚΕΕΜΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
  • Η ΚΕΕΜΕ εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού εκδίδει νέους πίνακες μετεγγραφών στους οποίους περιλαμβάνονται όλοι οι μετεγγραφέντες με το ποσοστό 3% και όσοι από τους μετεγγραφέντες με το ποσοστό 7%-ζητήσουν μετεγγραφή σε τμήμα προηγούμενης προτίμησης.
  • Οι πίνακες αυτοί εκδίδονται για την κάλυψη ποσοστού θέσεων 10% επί του αριθμού εισακτέων για κάθε τμήμα με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στις εξετάσεις το Δεκέμβριο του 1994 και τη σειρά προτίμησής τους κατά την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής το Νοέμβριο του 1994.
  • Οι θέσεις των φοιτητών του εδαφίου α που δεν επιθυμούν μετεγγραφή σε τμήματα προηγούμενης προτίμησής τους λογίζονται ως υπεράριθμες και δεν λαμβάνονται υπόψη από την ΚΕΕΜΕ κατά τον υπολογισμό των θέσεων με το ποσοστό 10%.
 6. Το άρθρο 19 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α) ισχύει και για τους φοιτητές που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις μετεγγραφών για το 5ο εξάμηνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994.
 7. Για το ανωτέρω ακαδημαϊκό έτος γίνεται συμπληρωματική έκδοση αποτελεσμάτων για ποσοστό θέσεων 3% επίτου προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων κατά τμήμα υποδοχής.
 8. Ο αριθμός μετεγγραπτέων που προκύπτει μετεγγράφεται στα αντίστοιχα τμήματα των Α.Ε.Ι.
 9. Οι πίνακες μετεγγραφέντων του ίδιου ακαδημαϊκού έτους που ήδη έχουν εκδοθεί δεν θίγονται. 5.
 10. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 1351/1983.(ΦΕΚ 6 Α) προστίθεται περίοδος:
 11. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται χωριστός αριθμός εισακτέων κατά δέσμη για τα τμήματα Α.Ε.Ι. -Τ.Ε.Ι. που εντάσσονται σε περισσότερες από μία δέσμες στο σύστημα των γενικών εξετάσεων.
 12. Τα τμήματα εκείνα _που μέχρι σήμερα είναι ενταγμένα σε περισσότερες από μία δέσμες στο σύστημα των γενικών εξετάσεων . και έχουν ζητήσει από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας __και Θρησκευμάτων την ένταξη τους μόνο σε μία συγκεκριμένη δέσμη, από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 εντάσσονται στη δέσμη που έχουν ζητήσει.
6.  
  Οι σπουδαστές του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας που διαγράφονται με απόφαση του τμήματος, μετά την εισαγωγή τους στο τμήμα αυτό, επειδή διαπιστώθηκε, ύστερα από σχετικές εξετάσεις στις οποίες παραπέμπονται με ευθύνη του τμήματος, ότι παρουσιάζουν κώφωση ή βαρηκοία ή δυσαρθρία ή τραύλισμα ή εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου άρθρωσης ή παθολογική φωνή, εισάγονται, καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, στο πρώτο έτος σπουδών σχολής ή τμήματος Ανώτατου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή της ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τη συνολική βαθμολογία τουλάχιστον του τελευταίου εισαγόμενου. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών σε σχολή ή τμήμα επόμενης προτίμησής τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης διαγραφής τους από το Τμήμα Λογοθεραπείας και συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής.
7.  
  Το άρθρο 8 του ν. 4149/1961 Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 41 Α) καταργείται και η διάταξη του άρθρου 21 παρ. 5 εδάφιο πρώτο του αυτού νόμου αντικαθίσταται ως εξής: Τα ψηφοδέλτια μονογράφονται υπό του Προέδρου.
8.  
 1. Στους φοιτητές ελληνικής υπηκοότητας που είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακά Τμήματα Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση (Μasters) ή διδακτορικού διπλώματος δύναται να χορηγούνται δάνεια από πιστωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
 2. Δύναται επίσης να χορηγούνται δάνεια στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης α από πιστωτικά ιδρύματα και πιστωτικούς οργανισμούς με επιδότηση του επιτοκίου από το Δημόσιο
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης του δανείου
9.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2174/1994 (ΦΕΚ 210 Α) εφαρμόζονται αναλόγως για το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996.
10.  
  Στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1404/1983 προστίθεται εδάφιο ια) ως εξής: Ία) Γραμματείες Τμημάτων.
11.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) και κατά περίπτωση των οργανισμών Ν.Α. ή των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μεταφέρονται αρμοδιότητες του Ε.Ι.Ν., που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των μαθητικών εστιών στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, καθώς και των φοιτητικών ή σπουδαστικών εστιών, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι φοιτητές των οποίων εξυπηρετούνται από τη συγκεκριμένη εστία. Σε περίπτωση που η εστία εξυπηρετεί φοιτητές περισσότερων του ενός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η μεταφορά της αρμοδιότητας γίνεται μετά από κοινή πρόταση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Με όμοιο, κατά περίπτωση, προεδρικό διάταγμα, μπορεί να περιέρχεται στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αντίστοιχα, η κυριότητα του εξοπλισμού της εστίας, καθώς και να μεταφέρεται χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, το προσωπικό του Ε.Ι.Ν., το οποίο καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις της Ν.Α. ή των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας ή προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται με το αυτό προεδρικό διάταγμα καταργούμενων ισάριθμων θέσεων του Ε.Ι.Ν.
Άρθρο 44 "Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού"
1.  
  Οι εγγεγραμμένες στον ετήσιο προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού πιστώσεις διατίθενται για τους σκοπούς και τα προγράμματά της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (όπως π.χ. Ο.Τ.Α., Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Πανεπιστήμια), σε Ν.Π.Ι.Δ. (όπως π.χ. Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Ε.Ι.Ν., Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ιδρύματα, σύλλογοι, σωματεία. επαγγελματικά επιμελητήρια), καθώς και σε επιχορηγούμενα από το Κράτος κοινωφελή ιδρύματα που υλοποιούν ή συμμετέχουν στην εκτέλεση προγραμμάτων της Γενικής Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, καθώς και προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. Το ύψος των επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων αυτών στους ανωτέρω φορείς καθορίζεται με την απόφαση επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που εκδίδεται για το σκοπό αυτόν, κάθε φορά από τον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό ή τα υπό τούτου εξουσιοδοτημένα όργανα, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης. Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η επιχορήγηση ή χρηματοδότηση και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση του σκοπού της, ο επιχορηγούμενος ή χρηματοδοτούμενος φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Διοικητικού -Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού απολογισμό με νομότυπα παραστατικά στοιχεία, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
2.  
  Οι δαπάνες σχετικά με τη σύγκληση και λειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και του εννεαμελούς προεδρείου του βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.). Η Γ.Γ.Α.Ε. ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Σ.Α.Ε. εγκρίνει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό λειτουργίας του και προβαίνει στην επιχορήγηση του Σ.Α.Ε. με απευθείας εκταμιεύσεις στο προεδρείο επ ονόματι του προέδρου και του ταμία. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. υποβάλλει, μετά το πέρας του έτους χρήσης, στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Γ.Γ.Α.Ε. απολογισμό συνοδευόμενο από τα νομότυπα παραστατικά στοιχεία κατ αναλογία προς τον ισχύοντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. —.
Άρθρο 45 "Η διάταξη του άρθρου 17 του ν. 2327/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως: _____1. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους, μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος, μέσα στο οποίο, συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους. [...]"
2.  
  Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. διακριβώνεται αποκλειστικά, βάσει των ακόλουθων στοιχείων που τελούν προς άλληλα σε ιεραρχική τάξη, ώστε η ύπαρξη του προηγουμένου να αποκλείει την εφαρμογή του επομένου:.
 1. Από ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, εφόσον αυτή έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών, από την εις αυτήν αναφερόμενη ημερομηνία γεννήσεως
 2. Από την πράξη εγγραφής, στα μητρώα δήμων και κοινοτήτων, εφόσον η πράξη αυτή εγγραφής έχει συνταχθεί μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, από την εις αυτήν αναφερόμενη ημερομηνία γεννήσεως. , γ. Από το απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου, εφόσον σε αυτό αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως.
 3. Από το μητρώο εγγραφής, ως φοιτητή, σε Α.Ε.Ι., εφόσον σε αυτό αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως. ε. Από το στρατολογικό μητρώο, εφόσον σε αυτό αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως. στ.
 4. Από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο.
 5. Από οποιαδήποτε υπεύθυνη δήλωση του μέλους Δ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένου υπομνήματος ή βιογραφικού σημειώματος που το μέλος Δ.Ε.Π. έχει καταθέσει για εκλογή ή εξέλιξη, από όπου προκύπτει η χρονολογία γέννησης του μέλους Δ.Ε.Π.
 6. Από βεβαιώσεις κάθε μορφής που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί από το μέλος Δ.Ε.Π.
 7. Δικαστικές αποφάσεις αναγνωρίζουσες διαφορετική ημερομηνία γεννήσεως ή διαφοροποιούσες την αναφερομένη σε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα, ιεραρχικά με τη σειρά που αναφέρονται, δεν λαμβάνονται υπόψη.
3.  
  Η διαπιστωτική πράξη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας εκδίδεται από τον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι, με αποκλειστική του ευθύνη, εντός του πρώτου τριμήνου του ακαδημαϊκού έτους που προηγείται του έτους συμπλήρωσης του ορίου αυτού, επιδίδεται στους ενδιαφερομένους και γνωστοποιείται στο τμήμα του αποχωρούντος μέλους Δ.Ε.Π. και στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
4.  
  Η παραβίαση της διάταξης της παραγράφου 2 συνιστά, πέραν των ποινικών συνεπειών της και πειθαρχικό παράπτωμα, που συνεπάγεται έκπτωση από το Πρυτανικό αξιώμα
5.  
  Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων, την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή και την ιδιότητα μέλους επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους. Διατηρούν επίσης τις θέσεις σε διοικητικά συμβούλια Ν.Π.Δ.Δ. ή σε κάθε είδους επιτροπές, στις οποίες είχαν διορισθεί ως μέλη Δ.Ε.Π. πριν την αποχώρησή τους, συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από αυτή και μπορούν να ορίζονται ως μέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση μελών Δ.Ε.Π. Τέλος μπορούν να παραδίδουν μεταπτυχιακά μαθήματα και να διδάσκουν σε ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης.
Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας διατηρούν την ιδιότητα του μέλους τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων και την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους. Διατηρούν επίσης τις θέσεις σε διοικητικά συμβούλια Ν.Π.Δ.Δ., στις οποίες είχαν διορισθεί ως μέλη Δ.Ε.Π. πριν την αποχώρησή τους, συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από αυτή και μπορούν να ορίζονται ως μέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση μελών Δ.Ε.Π..
Άρθρο 46
1.  
  Στους συμβούλους, παρέδρους μόνιμους ή με θητεία, ειδικούς παρέδρους και εισηγητές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στους σχολικούς συμβούλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς της τέως Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας του άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) καταβάλλεται από 1.1.1997 το ειδικό μηνιαίο επίδομα που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 8 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α).
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 14 του ν. 1674/1986 (ΦΕΚ 203 Α) εφαρμόζονται και για τα σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας.
3.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 1566/1985 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. —.
4.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 88 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1α) Μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διακόπτουν τη φοίτησή τους εξαιτίας ασθενειών που απαιτούν μακρά νοσοκομειακή ή κατ οίκον νοσηλεία, στράτευσης, προσωρινής φυλάκισης, παραμονής στο εξωτερικό, ανάληψης εργασίας στο εμπορικό ναυτικό ή για άλλους εξαιρετικούς αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι εμποδίζουν τη φοίτησή τους, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως κατ ιδίαν διδαχθέντες και να παραπέμπονται σε προαγωγικές η απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα της τάξης στην οποία έπρεπε να φοιτήσουν.
 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται οι λόγοι χαρακτηρισμού των μαθητών ως κατ ιδίαν διδαχθέντων και καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, η έκδοση των αποτελεσμάτων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
5.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παράγραφος 22 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α)·.
6.  
  Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διορίζονται, τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης και με απόφαση των προϊσταμένων των διευθύνσεων αυτών, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, τοποθετούνται προσωρινά σε κενές θέσεις σχολείων του νομού, μέχρι να λήξει το διδακτικό έτος για το οποίο διορίζονται και οριστικά σε θέσεις σχολείων του νομού που απομένουν κενές μετά τις γενικές μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διορίζονται τοποθετούνται στις περιοχές μετάθεσης κάθε νομού. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α) καταργείται.
7.  
  Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εκλέγονται νομάρχες, πρόεδροι κοινοτήτων, νομαρχιακοί, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, εφόσον υπηρετούν σε άλλο νομό, δήμο ή κοινότητα, αποσπώνται μετά από αίτησή τους σε αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση της έδρας, της περιοχής που έχουν εκλέγει και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε υπηρεσία ή θέση όμορης περιοχής. Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 57 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α), δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
8.  
  Η περίπτωση δ της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 2327/1995 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: του Κεφαλαίου Α του ν. 741/1977 (ΦΕΚ 223 Α).
Άρθρο 47
1.  
  Για την τοποθέτηση ενός επιπλέον δασκάλου στα ήδη λειτουργούντα 10/θέσια και πάνω δημοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συνιστώνται χίλιες τριακόσιες ογδόντα μία (1.381) θέσεις κλάδου δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται οργανικές θέσεις των κλάδων δασκάλων και νηπιαγωγών για την πληρέστερη λειτουργία των σχολείων, πέρα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 παράγραφος 8 του ν. 1566/1985.
Άρθρο 48
1.  
  Η αποζημίωση που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α) και του άρθρου 8 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α) ορίζεται από 1.12.1996 ως εξής:.
 1. για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ίση με την αντιστοιχούσα σε πενήντα οκτών (58) ώρες πρόσθετης απασχόλησης για κάθε διδακτικό τρίμηνο,
 2. για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ίση μετην αντιστοιχούσα σε εβδομήντα δύο (72) ώρες πρόσθετης απασχόλησης για κάθε διδακτικό τρίμηνο
2.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αντίστοιχα και για τους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τα ιδιωτικά σχολεία ή το λογαριασμό ιδιωτικής εκπαίδευσης για όσους μισθοδοτούνται από αυτόν.
3.  
  Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 14 παράγραφος 13 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων για το εκ