ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2421

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-06-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ ενός και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αφ ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ ενός και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αφ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης αυτής που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 6 Μαρτίου 1995, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΑCUΕRDΟ DΕ CΟLΑΒΟRΑCΙΟΝ Υ CΟΟΡΕRΑCΙΟΝ ΕΝΤRΕ LΑS CΟΜUΝΙDΑDΕS ΕURΟΡΕΑS Υ SUS ΕSΤΑDΟS ΜΙΕΜΒRΟS, ΡRΟ UΝΑ ΡΑRΤΕ, Υ LΑ RΕΡUΒLΙCΑ DΕ ΒΕLΑRUS, ΡΟR ΟΤRΑ ΡΑRΤΝΕRSΚΑΒS- ΟG SΑΜΑRΒΕJDSΑFΤΑLΕ ΜΕLLΕΜ DΕ ΕURΟΡΑΕΙSΚΕ FΑΕLLΕSSΚΑΒΕR ΟG DΕRΕS ΜΕDLΕΜSSΤΑΤΕR ΡΑ DΕΝ ΕΝΕ SΙDΕ ΟG RΕΡUΒLΙΚΚΕΝ ΗVΙDΕRUSLΑΝD ΡΑDΕΝΑΝDΕΝSΙDΕΑΒΚΟΜΜΕΝ UΒΕR ΡΑRΤΝΕRSCΗΑFΤ UΝD ΖUSΑΜΜΕΝΑRΒΕΙΤΖWΙSCΗΕΝ DΕΝ ΕURΟΡΑΙSCΗΕΝ GΕΜΕΙΝSCΗΑFΤΕΝ UΝD ΙΗRΕΝ ΜΙΤGLΙΕDSΤΑΑΤΕΝ ΕΙΝΕRSΕΙΤS UΝD DΕR RΕΡUΒLΙΚ ΒΕLΑRUS ΑΝDΕRΕRSΕΙΤS ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΡΑRΤΝΕRSΗΙΡ ΑΝD CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΑGRΕΕΜΕΝΤ ΒΕΤWΕΕΝ ΤΗΕ ΕURΟΡΕΑΝ CΟΜΜUΝΙΤΙΕS ΑΝD ΤΗΕΙR ΜΕΜΒΕR SΤΑΤΕS, ΟF ΤΗΕ ΟΝΕ ΡΑRΤ, ΑΝD ΤΗΕ RΕΡUΒLΙC ΟF ΒΕLΑRUS, ΟF ΤΗΕ ΟΤΗΕR ΡΑRΤ ΑCCΟRD DΕ ΡΑRΤΕΝΑRΙΑΤ ΕΤ DΕ CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΕΝΤRΕ LΕS CΟΜΜUΝΑUΤΕS ΕURΟΡΕΕΝΝΕS ΕΤ LΕURS ΕΤΑΤS ΜΕΜΒRΕS, D UΝΕ ΡΑRΤ, ΕΤ LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ DU ΒΕLΑRUS, D ΑUΤRΕ ΡΑRΤ ΑCCΟRDΟ Dl ΡΑRΤΕΝΑRΙΑΤΟ Ε Dl CΟΟΡΕRΑΖΙΟΝΕ ΤRΑ LΕ CΟΜUΝΙΤΑ ΕURΟΡΕΕ Ε Ι LΟRΟ SΤΑΤΙ ΜΕΜΒRΙ, DΑ UΝΑ ΡΑRΤΕ, Ε LΑ RΕΡUΒΒLΙCΑ Dl ΒΙΟLΟRUSSΙΑ, DΑLL ΑLΤRΑ ΡΑRΤΝΕRSCΗΑΡS- ΕΝ SΑΜΕΝWΕRΚΙΝGΟVΕRΕΕΝΚΟΜSΤ ΤUSSΕΝ DΕ ΕURΟΡΕSΕ GΕΜΕΕΝSCΗΑΡΡΕΝ ΕΝ ΗUΝ LΙD-SΤΑΤΕΝ, ΕΝΕRΖΙJDS, ΕΝ DΕ RΕΡUΒLΙΕΚ WΙΤ-RUSLΑΝD, ΑΝDΕRΖΙJDS ΑCΟRDΟ DΕ ΡΑRCΕRΙΑ Ε CΟΟΡΕRΑCΑΟ ΕΝΤRΕ ΑS CΟΜUΝΙDΑDΕS ΕURΟΡΕΙΑS Ε ΟS SΕUS ΕSΤΑDΟS - ΜΕΜΒRΟS, ΡΟR UΜ LΑDΟ, Ε Α RΕΡUΒLΙCΑ DΑ ΒΙΕLΟRRUSSΙΑ, ΡΟR ΟUΤRΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, αφετέρου ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, εφεξής καλούμενα κράτη μέλη, και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εφεξής καλούμενες η Κοινότητα, αφενός,και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ, αφετέρου,ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τους δεσμούς που υφίστανται μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, καθώς και τις κοινές αξίες τις οποίες μοιράζονται τα συμβαλλόμενα μέρη, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Δημοκρατία της Λευκορωσίας επιθυμούν να ενισχύσουν τους δεσμούς αυτούς και να συνάψουν εταιρική σχέση και συνεργασία που θα εμβαθύνουν και θα διευρύνουν τις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί στο παρελθόν, ιδίως με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για το εμπόριο και την εμπορική και οικονομική συνεργασία, που υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 1989, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στην ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών που αποτελούν τη βάση της εταιρικής σχέσης, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση των μερών στην προώθηση της διεθνούς, ειρήνης και ασφάλειας καθώς και στην ειρηνική διευθέτηση των διενέξεων και τη συνεργασία για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας να προσχωρήσει στη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τη συνθήκη για τη μείωση των στρατηγικών όπλων και το πρωτόκολλο της Λισαβόνας, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερή προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στην πλήρη εφαρμογή όλων των αρχών και των διατάξεων που περιέχουν η τελική πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), τα τελικά έγγραφα των διασκέψεων της Μαδρίτης και της Βιέννης που επακολούθησαν, το έγγραφο της Διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης για την οικονομική συνεργασία, ο Χάρτης των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη και το έγγραφο ΔΑΣΕ του Ελσίνκι 1992 με τίτλο Οι προκλήσεις της αλλαγής, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ στο πλαίσιο αυτό ότι η υποστήριξη της ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας θα συμβάλει στη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στο σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια και στη διακήρυξη της Διάσκεψης της Λουκέρνης του Απριλίου 1993, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των μειονοτήτων, έχουν θεμελιώδη σημασία για την εγκαθίδρυση πολυκομματικού συστήματος με ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές και την οικονομική ελευθέρωση που αποβλέπει στη δημιουργία οικονομίας αγοράς, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι η πλήρης εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας είναι αλληλένδετη με τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των πολιτικών, οικονομικών και νομικών μεταρρυθμίσεων της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, καθώς και με τη δημιουργία των παραγόντων που . είναι απαραίτητοι για τη συνεργασία, ιδίως με βάση τα συμπεράσματα της διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενθαρρύνουν τη διαδικασία της περιφερειακής συνεργασίας με τις όμορες χώρες στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία, ώστε να ευνοηθούν η ευημερία και η σταθερότητα στην περιοχή, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν και να αναπτύξουν τακτικό πολιτικό διάλογο για διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προθυμία της Κοινότητας να αναπτύξει οικονομική συνεργασία και να παράσχει τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η συμφωνία θα ευνοήσει την περαιτέρω συμμετοχή της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στη διαδικασία διεύρυνσης της συνεργασίας στις γειτονικές περιοχές και στην Ευρώπη καθώς και την ένταξη της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στην παγκόσμια οικονομία, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και τις προσπάθειές της για μετάβαση σε οικονομία της αγοράς, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προσήλωση των μερών στην ελευθέρωση του εμπορίου, με βάση τις αρχές της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, και του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, • ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης να βελτιωθούν σταδιακά οι συνθήκες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις επενδύσεις, καθώς και οι συνθήκες για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών, το εργατικό δυναμικό, την παροχή υπηρεσιών και τις κινήσεις κεφαλαίων, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει νέο κλίμα στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών, και ιδίως στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων, στοιχεία απαραίτητα για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν στενή συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβανομένης υπόψη της αλληλεξάρτησης των μερών στον τομέα αυτό, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν και να αναπτύξουν πολιτιστική συνεργασία και να βελτιώσουν τη ροή των πληροφοριών, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : Άρθρο 1 Συνάπτεται εταιρική σχέση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, αφετέρου. Οι στόχοι της εταιρικής σχέσης είναι οι εξής : να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των μερών, οποίος θα επιτρέψει την ανάπτυξη πολιτικών σχέσεων μεταξύ τους, να προωθήσει το αμοιβαίως επωφελές εμπόριο, τις επενδύσεις και τις αρμονικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών και να ευνοήσει έτσι την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη,να δημιουργήσει σταθερή βάση για τη νομοθετική, οικονομική, κοινωνική, χρηματοδοτική, επιστημονική και τεχνική, και πολιτιστική συνεργασία, να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την εδραίωση της δημοκρατίας, την ανάπτυξη της οικονομίας της και την ολοκλήρωση της μετάβασης σε οικονομία αγοράς. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 2 Ο σεβασμός της δημοκρατίας, των αρχών του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζεται, ιδίως, στην τελική πράξη του Ελσίνκι και στο Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, καθώς και οι αρχές της οικονομίας της αγοράς, που περιέχουν τα έγγραφα της Διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης, διαπνέουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των μερών και αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της εταιρικής σχέσης και της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 3 Τα μέρη θεωρούν ότι είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μελλοντική ευημερία και σταθερότητα της περιοχής της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, να διατηρήσουν τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη που προήλθαν από τη διάλυση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (εφεξής καλούμενα Ανεξάρτητα Κράτη) και να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ τους σύμφωνα με τις αρχές της τελικής πράξης του Ελσίνκι και το διεθνές δίκαιο, με πνεύμα καλής γειτονίας, καθώς και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να ενθαρρύνουν τη διαδικασία αυτή. Άρθρο 4 Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, ιδίως όταν θα έχει προωθηθεί περαιτέρω η διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, να εξετάσουν τη δυνατότητα διεύρυνσης των σχετικών τίτλων της συμφωνίας, ιδίως τον τίτλο ΙΙΙ και το άρθρο 50, με σκοπό να εγκαθιδρυθεί μεταξύ τους ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Το Συμβούλιο Συνεργασίας του άρθρου 85 μπορεί να διατυπώσει σχετικά συστάσεις στα μέρη. Η διεύρυνση αυτή μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών σύμφωνα με τις καθεκαστον διαδικασίες. Τα μέρη θα προβούν σε διαβουλεύσεις το 1998 για να αποφασίσουν αν οι συνθήκες, και ιδίως η πρόοδος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας όσον αφορά τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις με προσανατολισμό την αγορά καθώς και οι οικονομικές συνθήκες που θα επικρατούν τη στιγμή εκείνη, επιτρέπουν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. Άρθρο 5 Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συναποφασίσουν τις τυχόν τροποποιήσεις που πρέπει να επιφέρουν σε οποιοδήποτε μέρος της συμφωνίας, λαμβανομένης υπόψη της αλλαγής των συνθηκών, ιδίως μετά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GΑΤΤ/ΠΟΕ). Η πρώτη εξέταση θα πραγματοποιηθεί τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ή, αν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη, όταν η Δημοκρατία της Λευκορωσίας γίνει συμβαλλόμενο μέρος της GΑΤΤ/ΠΟΕ. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 6 Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών, τον οποίο τα μέρη προτίθενται να αναπτύξουν και να ενισχύσουν. Ο διάλογος αυτός συνοδεύει και παγιώνει την προσέγγιση της Κοινότητας με τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, ενισχύει τις δημοκρατικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην πολιτική ζωή της χώρας, καθώς και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, και συμβάλλει στη δημιουργία νέων μορφών συνεργασίας. Ο πολιτικός διάλογος : θα ενισχύσει τους δεσμούς της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας με την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, και με τον τρόπο αυτό, με την κοινότητα των δημοκρατικών εθνών, στο σύνολο τους. Η οικονομική σύγκλιση που θα επιτευχθεί με την παρούσα συμφωνία θα οδηγήσει σε εντατικότερες πολιτικές σχέσεις, θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη σύγκλιση των θέσεων για διεθνή θέματα, και ειδικότερα για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και, με τον τρόπο αυτό, θα αυξήσει την ασφάλεια και σταθερότητα, θα υποχρεώσει τα μέρη να συνεργάζονται για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη, την τήρηση των αρχών της δημοκρατίας, το σεβασμό και την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και ιδίως των δικαιωμάτων των μειονοτήτων ενδεχομένως, θα διενεργούνται διαβουλεύσεις για τα σχετικά θέματα. Άρθρο 7 Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας και σε άλλες περιστάσεις, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. Άρθρο 8 Τα μέρη θεσπίζουν περαιτέρω διαδικασίες και μηχανισμούς για πολιτικό διάλογο, ιδίως υπό τις ακόλουθες μορφές : τακτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων μεταξύ αντιπροσώπων, αφενός, της Κοινότητας και των κρατών μελών της και, αφετέρου, της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, πλήρης αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων διμερών και πολυμερών επαφών, όπως των Ηνωμένων Εθνών, των συνόδων της ΔΑΣΕ, κ.α. ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος σχετικά με την πολιτική συνεργασία στην Ευρώπη, οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο μπορεί να συμβάλει στην παγίωση και την ανάπτυξη του διαλόγου αυτού. Άρθρο 9 Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 90 της συμφωνίας. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 101.Τα μέρη παρέχουν αμοιβαία μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους σύμφωνα με το άρθρο Ι παράγραφος 1 της GΑΤΤ. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται όσον αφορά : 1)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται με σκοπό να δημιουργηθεί τελωνειακή ένωση ή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ή δυνάμει τέτοιας ένωσης ή ζώνης, 2)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται σε συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με τη GΑΤΤ και άλλες διεθνείς συμφωνίες υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών, 3)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται στις όμορες χώρες με σκοπό τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και του άρθρου 11 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζονται, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου η οποία λήγει την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στη GΑΤΤ, ή εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη, την 31 Δεκεμβρίου 1998, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που ορίζονται στο παράρτημα Ι και που παρέχονται από τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας σε άλλα ανεξάρτητα κράτη από την προηγούμενη της ημέρας έναρξης ισχύος της Συμφωνίας. Άρθρο 111.Τα μέρη συμφωνούν ότι η αρχή της ελευθερίας διαμετακόμισης των εμπορευμάτων είναι θεμελιώδης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας. Όσον αφορά το θέμα αυτό, κάθε μέρος διασφαλίζει την ελεύθερη διαμετακόμιση μέσω του εδάφους του για τα εμπορεύματα που κατάγονται από το τελωνειακό έδαφος ή προορίζονται για το τελωνειακό έδαφος του άλλου μέρους. 2.Οι κανόνες που περιγράφονται στο άρθρο V, παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 της GΑΤΤ εφαρμόζονται μεταξύ των μερών. 3.Οι κανόνες του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τους τυχόν ειδικούς κανόνες που αφορούν ειδικούς τομείς, ιδίως τον τομέα των μεταφορών, ή συγκεκριμένα προϊόντα που συμφωνούνται μεταξύ των μερών. Άρθρο 12 Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων, και οι οποίες είναι δεσμευτικές και για τα δύο μέρη, τα συμβαλλόμενα μέρη χορηγούν αμοιβαία απαλλαγή από επιβαρύνσεις και δασμούς εισαγωγής επί προϊόντων που εισέρχονται προσωρινά, στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει οποιαδήποτε άλλη σχετική διεθνής σύμβαση στην οποία έχουν προσχωρήσει σύμφωνα με τις κατιδίαν νομοθεσίες. Λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες υπό τις οποίες το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος ανέλαβε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από μια τέτοια σύμβαση. Άρθρο 13 Τα εμπορεύματα καταγωγής Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και Κοινότητας εισάγονται αντίστοιχα στην Κοινότητα και τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας με απαλλαγή από τους ποσοτικούς περιορισμούς, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 17, 20 και 21, των διατάξεων του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας συμφωνίας καθώς και των διατάξεων των άρθρων 77, 81, 244, 249 και 280 της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Άρθρο 141.Τα προϊόντα του ενός μέρους που εισάγονται στο έδαφος του άλλου μέρους δεν υπόκεινται, άμεσα ή έμμεσα, σε εσωτερικούς φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις κάθε είδους, που υπερβαίνουν τους φόρους ή τις εσωτερικές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται, άμεσα ή έμμεσα, στα ομοειδή εγχώρια προϊόντα. 2.Εξάλλου, στα προϊόντα αυτά χορηγείται καθεστώς όχι λιγότερο ευνοϊκό από εκείνο που χορηγείται στα ομοειδή προϊόντα εθνικής καταγωγής, σύμφωνα με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις για την εγχώρια πώληση, την προσφορά προς πώληση, την αγορά, τη μεταφορά, τη διανομή ή τη χρησιμοποίηση. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν την επιβολή διαφόρων επιβαρύνσεων σχετικά με την εγχώρια μεταφορά που βασίζονται αποκλειστικά στην οικονομική δραστηριότητα του μέσου μεταφοράς και όχι στην εθνικότητα του προϊόντος. 3.Το άρθρο ΙΙΙ παράγραφοι 8, 9 και 10 της GΑΤΤ εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών μεταξύ των μερών. Άρθρο 15 Τα ακόλουθα άρθρα της GΑΤΤ εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών μεταξύ των δύο μερών : (i)άρθρο VΙΙ, παράγραφοι 1, 2, 3, 4α, 4β, 4δ, 5, (ii) άρθρο VΙΙΙ, (iii) άρθρο ΙΧ, (iν) άρθρο Χ. Άρθρο 16 Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μερών γίνονται στις τιμές της αγοράς. Άρθρο 171.Σε περίπτωση που ένα προϊόν εισάγεται στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών σε αυξημένες ποσότητες και με όρους που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στους εθνικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, η Κοινότητα ή η Δημοκρατία της Λευκορωσίας, ανάλογα με το ποια είναι η ενδιαφερόμενη, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες και προϋποθέσεις. 2.Πριν ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο, ή αμέσως μετά την περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4. η Κοινότητα ή η Δημοκρατία της Λευκορωσίας, ανάλογα με το ποια είναι η ενδιαφερόμενη, παρέχει στην Επιτροπή Συνεργασίας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης αμοιβαίως αποδεκτής. 3.Αν, στο τέλος των διαβουλεύσεων, τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε το ζήτημα στην Επιτροπή Συνεργασίας, όσον αφορά τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το μέρος που ζήτησε να γίνουν διαβουλεύσεις είναι ελεύθερο να περιορίσει τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων στο βαθμό, και για το χρονικό διάστημα, που είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή την εξάλειψη της ζημίας, ή να λάβει άλλα κατάλληλα μέτρα. 4.Σε κρίσιμες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οποιαδήποτε καθυστέρηση προκαλεί ζημίες που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθούν, τα μέρη μπορούν να λάβουν μέτρα πριν από την έναρξη των διαβουλεύσεων, υπό την προϋπόθεση να διεξαχθούν διαβουλεύσεις αμέσως μετά την λήψη αυτών των μέτρων. 5.Κατά την επιλογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη δίνουν προτεραιότητα σε εκείνα τα μέτρα που προκαλούν την ελάχιστη δυνατή διαταραχή στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 18 Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου, και ειδικότερα του άρθρου 17, δεν θίγει ούτε επηρεάζει τη λήψη, από ένα μέρος, μέτρων αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο VΙ της GΑΤΤ, τη συμφωνία για την ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων VΙ, ΧVΙ και ΧΧΙΙΙ της GΑΤΤ ή τη σχετική εθνική νομοθεσία. Όσον αφορά τις έρευνες αντιντάμπινγκ ή τις έρευνες για τις επιδοτήσεις, κάθε μέρος συμφωνεί να εξετάσει τα αιτήματα του άλλου μέρους ή να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα πραγματικά περιστατικά και εκτιμήσεις βάσει των οποίων πρέπει να ληφθεί η οριστική απόφαση. Πριν επιβληθούν οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικοί δασμοί, κάθε μέρος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος με εποικοδομητικό τρόπο. Άρθρο 19 Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που επιβάλλουν τα χρηστά ήθη ή λόγοι δημόσιας τάξεως ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, προστασίας των φυσικών πόρων, των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ούτε στους κανονισμούς που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Εντούτοις, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν πρέπει να αποτελούν ούτε μέσο αυθαίρετων διακρίσεων, ούτε συγκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών. Άρθρο 20 Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 της συνδυασμένης ονοματολογίας, τα οποία διέπονται από χωριστή συμφωνία που μονογραφήθηκε στις 1 Απριλίου 1993 και εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 1993. Άρθρο 211.Το εμπόριο των προϊόντων που καλύπτει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου, εκτός του άρθρου 13. 2.Ιδρύεται ομάδα επαφών για θέματα άνθρακα και χάλυβα, που αποτελείται, αφενός, από αντιπροσώπους της Κοινότητας και, αφετέρου, από αντιπροσώπους της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Στο πλαίσιο της ομάδας επαφών διενεργούνται τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών για όλα τα θέματα σιδήρου και χάλυβα που ενδιαφέρουν τα μέρη. Άρθρο 22 Οι συναλλαγές πυρηνικών υλικών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Αν χρειασθεί, οι συναλλαγές αυτές θα ρυθμιστούν με ειδική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 231.Με την επιφύλαξη των νόμων, των όρων και διαδικασιών που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των εργαζομένων που έχουν λευκορωσική υπηκοότητα και απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους ημεδαπούς. 2.Με την επιφύλαξη των νόμων, των όρων και διαδικασιών της η Δημοκρατία της Λευκορωσίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των εργαζομένων που είναι υπήκοοι ενός κράτους μέλους και απασχολούνται νομίμως στο έδαφος της, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους ημεδαπούς. Άρθρο 24 Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης Τα μέρη συνάπτουν συμφωνίες με σκοπό : (ι)να υιοθετήσουν, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, τις διατάξεις που απαιτούνται για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους που έχουν λευκορωσική υπηκοότητα και απασχολούνται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους. Οι διατάξεις αυτές διασφαλίζουν ιδίως ότι: όλες οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώνουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα διάφορα κράτη μέλη προστίθενται για λόγους συνταξιοδότησης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και για την ιατρική περίθαλψη που προβλέπεται για τους εργαζόμενους, οι συντάξεις γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, με εξαίρεση των μη ανταποδοτικών εισφορών, μεταφέρονται ελεύθερα με τους συντελεστές που ισχύουν δυνάμει της νομοθεσίας του ενός ή πλειόνων υποχρέων εις καταβολή κρατών μελών, (ii)να υιοθετήσουν, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν στη Δημοκρατία της Λευκορωσία, τις διατάξεις που απαιτούνται για να παρασχεθεί στους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και απασχολούνται νομίμως στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, μεταχείριση παρόμοια με αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο (i) δεύτερη περίπτωση. Άρθρο 25 Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 24 δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και των κρατών μελών, εάν οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν ευνοϊκότερη μεταχείριση των υπηκόων της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας ή των κρατών μελών. Άρθρο 26 Το Συμβούλιο Συνεργασίας θα εξετάσει τον τρόπο από κοινού διενέργειας ελέγχου της παράνομης μετανάστευσης, λαμβανομένης υπόψη της αρχής και της πρακτικής της επανεισδοχής. Άρθρο 27 Το Συμβούλιο Συνεργασίας εξετάζει τις βελτιώσεις που μπορούν να επέλθουν στους όρους εργασίας για τους επιχειρηματίες σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις των μερών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχει το έγγραφο της Διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης. Άρθρο 28 Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις για την εφαρμογή των άρθρων 23, 26 και 27.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΟΙΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 291.1)Σύμφωνα με τις κατιδίαν νομοθεσίες και κανονισμούς, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη χορηγούν για την εγκατάσταση λευκορωσικών εταιρειών στο έδαφός τους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν στις εταιρείες των τρίτων χωρών. 2)Χωρίς να θίγονται οι επιφυλάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ, σύμφωνα με τις κατιδίαν νομοθεσίες και κανονισμούς, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της παρέχουν για την εγκατάσταση των θυγατρικών των λευκορωσικών εταιρειών στα εδάφη τους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή για τις δραστηριότητές τους, από αυτήν που χορηγούν στις κοινοτικές εταιρείες. 3)Σύμφωνα με τις κατιδίαν νομοθεσίες και κανονισμούς, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της χορηγούν για την εγκατάσταση των υποκαταστημάτων των λευκορωσικών εταιρειών στο έδαφός μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή για τις δραστηριότητές τους από αυτήν που παρέχουν στα υποκαταστήματα των εταιρειών των τρίτων χωρών. 2.1)Σύμφωνα με τις κατιδίαν νομοθεσίες και κανονισμούς και χωρίς να θίγονται οι επιφυλάξεις του παραρτήματος ΙV, η Δημοκρατία της Λευκορωσίας χορηγεί για την εγκατάσταση των κοινοτικών εταιρειών στο έδαφός της μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγείται στις εταιρείες της ή τις εταιρείες των τρίτων χωρών, ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη. 2)Σύμφωνα με τις κατιδίαν νομοθεσίες και κανονισμούς, η Δημοκρατία της Λευκορωσία χορηγεί στις θυγατρικές και τα υποκαταστήματα των κοινοτικών εταιρειών, που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός της μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή για τις δραστηριότητές τους από αυτήν που χορηγείται στις εταιρείες ή τα υποκαταστήματά της αντίστοιχα, ή στις εταιρείες ή τα υποκαταστήματα των τρίτων χωρών, ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη. 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 β) και 2 β) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταστρατηγηθούν η νομοθεσία και οι κανονισμοί ενός μέρους που ισχύουν για την πρόσβαση σε ειδικούς τομείς ή δραστηριότητες από τις θυγατρικές εταιρείες ή τα παραρτήματα των εταιρειών του άλλου μέρους που έχουν εγκατασταθεί στο έδαφος του πρώτου. Τυγχάνουν της μεταχείρισης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 β), 1 γ) και 2 β) και 2 γ) οι εταιρείες που εγκαθίστανται στην Κοινότητα και τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, αντίστοιχα, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, και οι εταιρείες που εγκαθίστανται μετά την ημερομηνία αυτή, αμέσως μετά την εγκατάσταση τους. Άρθρο 301.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 104, οι διατάξεις του άρθρου 29 δεν ισχύουν για τις αεροπορικές μεταφορές, τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές. 2.Ωστόσο, για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τις ναυτιλιακές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια διαδρομή, κάθε μέρος επιτρέπει στις εταιρείες του άλλου μέρους να αναπτύσσει εμπορικές δραστηριότητες στο έδαφός του υπό μορφή θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων εφαρμόζοντας, για την εγκατάσταση και τη λειτουργία, προϋποθέσεις όχι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που χορηγούνται στις εταιρείες του ή στις θυγατρικές ή τα υποκαταστήματα των εταιρειών των τρίτων χωρών, εάν αυτές είναι ευνοϊκότερες. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων : 1)την εμπορία και τις πωλήσεις υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και συναφών υπηρεσιών με την άμεση επαφή με τους πελάτες, από την προσφορά της τιμής μέχρι την κατάρτιση του τιμολογίου, όταν τις υπηρεσίες αυτές διαχειρίζονται ή προσφέρουν ο ίδιος ο φορέας παροχής υπηρεσιών ή οι φορείς παροχής υπηρεσιών με τους οποίους ο πωλητής υπηρεσιών έχει συνάψει μόνιμες εμπορικές συμφωνίες, 2)την αγορά και χρησιμοποίηση για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών τους (και τη μεταπώληση στους τελευταίους) κάθε υπηρεσίας μεταφορών ή συναφούς υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εσωτερικών μεταφορών με οποιοδήποτε μέσο, ιδίως των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας, 3)την προετοιμασία των εγγράφων μεταφορών, των τελωνειακών εγγράφων ή άλλων εγγράφων σχετικών με την καταγωγή και το χαρακτήρα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, 4)την παροχή εμπορικών πληροφοριών που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα μηχανογραφικά συστήματα πληροφοριών και την ηλεκτρονική μεταβίβαση δεδομένων (με την επιφύλαξη των άνευ διακρίσεων περιορισμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών), 5)τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και του διορισμού του τοπικού προσωπικού (ή, στην περίπτωση αλλοδαπού προσωπικού, με την επιφύλαξη των κατάλληλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας) με οποιαδήποτε ναυτιλιακή εταιρεία εγκατεστημένη επί τόπου, 6)τις πράξεις που πραγματοποιούνται για λογαριασμό των εταιρειών, την οργάνωση του ελλιμενισμού του πλοίου ή, ενδεχομένως, την ανάληψη του φορτίου. Άρθρο 31 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας : (α)ως κοινοτική εταιρεία ή λευκορωσική εταιρεία, νοείται μια εταιρεία που συστήνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αντίστοιχα, και έχει την έδρα της ή την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, αντίστοιχα. Ωστόσο, αν η εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, έχει μόνο την καταστατική της έδρα στο έδαφος της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αντίστοιχα, θεωρείται κοινοτική ή λευκορωσική εταιρεία, αν οι δραστηριότητές της διατηρούν συνεχείς και πραγματικούς δεσμούς με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη ή της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, αντίστοιχα, (β)ως θυγατρική εταιρεία νοείται μια εταιρεία επί της οποίας η πρώτη ασκεί ουσιαστικό έλεγχο. (γ)ως υποκατάστημα εταιρείας νοείται επιχειρηματική έδρα χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, με εξωτερικά στοιχεία μονιμότητας, όπως η επέκταση μητρικής εταιρείας, που διαθέτει διευθύνον προσωπικό και τον υλικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη διαπραγμάτευση με τρίτους έτσι ώστε, αν και αυτοί γνωρίζουν ότι θα υπάρχει, αν χρειαστεί, νομική σύνδεση με τη μητρική εταιρεία που εδρεύει σε άλλη χώρα, δεν οφείλουν να συναλλάσσονται απευθείας με την εν λόγω μητρική εταιρεία, αλλά μπορούν να συναλλάσσονται με την επιχειρηματική έδρα που αποτελεί την επέκταση της μητρικής εταιρείας, (δ)ως εγκατάσταση νοείται το δικαίωμα των κοινοτικών ή λευκορωσικών εταιρειών, κατά την έννοια του στοιχείου α) να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες με τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας ή την Κοινότητα, (ε)ως δραστηριότητες νοούνται οι οικονομικές δραστηριότητες. (στ) ως οικονομικές δραστηριότητες νοούνται οι δραστηριότητες βιομηχανικού, εμπορικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα. Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων συνδυασμένων μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια διαδρομή, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ καλύπτουν επίσης τους υπηκόους των κρατών μελών ή της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, αντίστοιχα, και τις ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκτός της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και που ελέγχονται από υπηκόους κράτους μέλους ή της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, αντίστοιχα, αν τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σε αυτό το κράτος μέλος ή στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κατιδίαν νομοθεσίες. Άρθρο 321.Κατά παρέκκλιση τυχόν άλλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος μπορεί να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ιδίως την προστασία των επενδυτών, των καταθετών, των ασφαλισμένων ή των προσώπων στα οποία ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει καταπιστευματικό δικαίωμα, ή για να εξασφαλίσει την ακεραιότητα και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας, δεν χρησιμοποιούνται από τα μέρη για να αποφευχθούν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από αυτή. 2.Καμία διάταξη της συμφωνίας δεν χρησιμοποιείται για να ζητηθεί από ένα μέρος να κοινολογήσει πληροφορίες που αφορούν τις υποθέσεις και τη λογιστική των επιμέρους πελατών ή πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή αποκλειστικής εκμετάλλευσης που βρίσκονται στην κατοχή των δημόσιων οργανισμών. 3.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες νοούνται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο παράρτημα V. Άρθρο 33 Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν την, εκ μέρους ενός από τα μέρη εφαρμογή οιουδήποτε μέτρου το οποίο είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση μέτρων που εφαρμόζει όσον αφορά την πρόσβαση τρίτης χώρας στην αγορά του, διά μέσου των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 341.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κεφαλαίου Ι, μια κοινοτική ή λευκορωσική εταιρεία που είναι εγκατεστημένη στο έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας ή της Κοινότητας, αντίστοιχα, έχει δικαίωμα να απασχολεί ή να επιτρέπει σε μια από τις θυγατρικές της εταιρείες ή τα υποκαταστήματά της να απασχολούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που φιλοξενεί την εγκατάσταση, στο έδαφος της Δημοκρατίας Λευκορωσίας και της Κοινότητας αντίστοιχα, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι αυτοί αποτελούν βασικό προσωπικό, κατά την έννοια της παραγράφου 2, και ότι απασχολούνται αποκλειστικά από εταιρείες, θυγατρικές εταιρείες ή υποκαταστήματα. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνο την περίοδο της απασχόλησης. 2.Το βασικό προσωπικό των προαναφερόμενων εταιρειών, εφεξής καλουμένων οργανισμών. αποτελείται από άτομα που έχουν αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς κατά την έννοια του στοιχείου γ) και στις ακόλουθες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο και ότι τα εν λόγω άτομα έχουν απασχοληθεί από αυτόν ή είχαν συμπράξει με αυτόν (όχι ως μέτοχοι με πλειοψηφία) για ένα τουλάχιστον έτος πριν από τη μεταφορά αυτή : 1)ανώτεροι υπάλληλοι οργανισμού, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον οργανισμό και εποπτεύονται ή λαμβάνουν οδηγίες κυρίως από το διοικητικό συμβούλιο ή από τους μετόχους της επιχείρησης ή τους ομολόγους τους στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται: η διεύθυνση της εγκατάστασης ή τμήματος ή υπηρεσίας της εγκατάστασης, η επίβλεψη και ο έλεγχος της εργασίας άλλων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν εποπτικές, διοικητικές ή τεχνικές αρμοδιότητες, η αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να προτείνουν την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού, ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό, 2)Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό και που διαθέτουν σπάνιες γνώσεις που είναι ουσιαστικής σημασίας για τις υπηρεσίες της εγκατάστασης, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διαχείριση της εγκατάστασης. Από την αξιολόγηση των γνώσεων αυτών μπορούν να προκύπτουν, πέρα από τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για την εγκατάσταση, υψηλά προσόντα που αφορούν τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να είναι μέλη αναγνωρισμένων επαγγελμάτων, 3)Ως άτομο που έχει αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς νοείται φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε οργανισμό στο έδαφος ενός από τα μέρη και έχει μεταφερθεί προσωρινά στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων στο έδαφος του άλλου μέρους· ο εν λόγω οργανισμός πρέπει να έχει την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος ενός μέρους και η μεταφορά πρέπει να γίνεται σε εγκατάσταση (υποκατάστημα, θυγατρική εταιρεία) του οργανισμού αυτού και να δικαιολογείται στην πράξη από παρόμοιες οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος του άλλου μέρους. Άρθρο 351.Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να αποφύγουν μέτρα ή δράσεις που καθιστούν τις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας των εταιρειών του άλλου μέρους πιο περιοριστικές από τις υφιστάμενες την ημέρα που προηγείται της υπογραφής της συμφωνίας.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 45 : οι καταστάσεις που καλύπτονται από το εν λόγω άρθρο 45 διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του. 3.Με πνεύμα εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52. η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας πληροφορεί την Κοινότητα για την πρόθεσή της να καταθέσει νέους νόμους ή να θεσπίσει νέους κανονισμούς που μπορούν να καταστήσουν τις συνθήκες για την εγκατάσταση ή λειτουργία στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας των θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων των κοινοτικών εταιρειών πιο περιοριστικές σε σχέση με τις υφιστάμενες την ημέρα που προηγείται της υπογραφής της συμφωνίας. Η Κοινότητα μπορεί να ζητήσει από τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας να της διαβιβάσει τα σχέδια των εν λόγω νόμων ή κανονισμών και να αρχίσει διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια αυτά. 4.Όταν η θέσπιση στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας νέων νόμων ή κανονισμών καθιστά τις συνθήκες για την εγκατάσταση των κοινοτικών εταιρειών στο έδαφός της και για τις δραστηριότητες των υποκαταστημάτων και των θυγατρικών εταιρειών των κοινοτικών εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας πιο περιοριστικές σε σχέση με τις υφιστάμενες την ημέρα που προηγείται της υπογραφής της συμφωνίας, οι εν λόγω νόμοι και κανονισμοί δεν εφαρμόζονται, κατά τα τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης πράξης, στις θυγατρικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα που ήταν ήδη εγκατεστημένα στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας τη στιγμή της έναρξης ισχύος της εν λόγω πράξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣ1ΑΣ Άρθρο 361.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επιτρέψουν σταδιακά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των κοινοτικών ή λευκορωσικών εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος μέρους άλλου από αυτό του αποδέκτη των υπηρεσιών, λαμβανομένης υπόψη της ανάπτυξης του τομέα υπηρεσιών στα δύο μέρη. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 1. 3.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να αναπτύξουν τομέα παροχής υπηρεσιών με προσανατολισμό στην αγορά, στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας. Άρθρο 37 Για τους τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ, τα μέρη χορηγούν αμοιβαία μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που χορηγείται σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα όσον αφορά τους όρους που διέπουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, εκ μέρους κοινοτικών ή λευκορωσικών εταιρειών προς το έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας ή της Κοινότητας αντίστοιχα, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε μέρος. Άρθρο 38 Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη επιτρέπουν, στους τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ της παρούσας συμφωνίας, την προσωρινή μετακίνηση φυσικών προσώπων που είναι εκπρόσωποι κοινοτικής ή λευκορωσικής εταιρείας και ζητούν προσωρινή είσοδο με σκοπό να διαπραγματευθούν την πώληση διασυνοριακών υπηρεσιών ή να προβούν σε συμφωνίες . σχετικά με την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών για λογαριασμό της εταιρείας αυτής, εφόσον οι εκπρόσωποι δεν προβαίνουν στην άμεση πώληση προς το κοινό και δεν παρέχουν οι ίδιοι τέτοιες υπηρεσίες. Άρθρο 391.Για τους τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ, κάθε μέρος ρυθμίζει τους όρους της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών προς το έδαφός του. Στο βαθμό που οι ρυθμίσεις αυτές έχουν γενική ισχύ εφαρμόζονται με τρόπο λογικό, αμερόληπτο και αντικειμενικό. 2.Η παράγραφος 1 δεν θίγει τις διατάξεις των άρθρων 37 και 48. 3.Το αργότερο έως το τέλος του τρίτου έτους μετά την υπογραφή της συμφωνίας τα μέρη εξετάζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας : μέτρα που εισήγαγαν τα μέρη μετά την υπογραφή της συμφωνίας τα οποία επηρεάζουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών που καλύπτει το άρθρο 37, και κατά πόσο τα μέρη είναι δυνατό να αναλάβουν : =την υποχρέωση να μην εφαρμόζουν μέτρα ή δράσεις που να καθιστούν τους όρους για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτονται από το άρθρο 37, πιο περιοριστικούς από τους όρους που ισχύουν κατά την εποχή της εν λόγω εξέτασης, ή =άλλες υποχρεώσεις που επηρεάζουν την ελευθερία δράσης τους σε τομείς που έχουν συμφωνήσει τα μέρη όσον αφορά τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 37. Εάν μετά από τέτοια εξέταση ένα από τα μέρη εκφράσει την άποψη ότι τα μέτρα που εισήγαγε το άλλο μέρος μετά την υπογραφή της συμφωνίας οδηγούν σε κατάσταση σαφώς πιο περιοριστική, όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών που καλύπτονται από το άρθρο 37, από εκείνη που επικρατούσε κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας, το πρώτο μέρος μπορεί να ζητήσει από το δεύτερο να προβούν σε διαβουλεύσεις. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του μέρους Α του παραρτήματος VΙΙ. 4.Για την προώθηση των στόχων του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται μέτρα όπως εξαγγέλλεται στο μέρος Β του παραρτήματος VΙΙ. 5.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 45. Οι καταστάσεις που καλύπτει το άρθρο 45 διέπονται αποκλειστικά και μόνο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Άρθρο 401.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υλοποιούν την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης στην αγορά και τις μεταφορές των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών με εμπορικούς όρους. 1)Κ ανωτέρω διάταξη δεν θίγει το δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τον κώδικα συμπεριφοράς των ομίλων τακτικών γραμμών (Liner Cοnferences), όπως εφαρμόζονται από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών εκτός ομίλων είναι ελεύθερες να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς ένα όμιλο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού. 2)Τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωση τους στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού ως ουσιαστικού στοιχείου του εμπορίου ξηρού και υγρού χύδην φορτίου. 2.Κατεφαρμογή των αρχών της παραγράφου 1 τα μέρη : 1)δεν εφαρμόζουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τις διατάξεις για την κατανομή του φορτίου που προβλέπουν οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 2)δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, εκτός εάν, κατ εξαίρεση, οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας δεν θα είχαν άλλως την ευκαιρία να εμπορεύονται με την εν λόγω τρίτη χώρα, 3)απαγορεύουν τις ρυθμίσεις κατανομής φορτίου, σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες, όσον αφορά το εμπόριο υγρού και ξηρού χύδην φορτίου, 4)καταργούν, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα, τα διοικητικά, τεχνικά και άλλα εμπόδια που μπορούν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις ή να εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Κάθε μέρος χορηγεί, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στα ημεδαπά σκάφη για τα σκάφη ιδιοκτησίας υπηκόων ή εταιρειών του άλλου μέρους όσον αφορά την πρόσβαση σε λιμένες ανοικτούς στο διεθνές εμπόριο, τη χρησιμοποίηση της υποδομής και των βοηθητικών θαλάσσιων υπηρεσιών των λιμένων, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές διευκολύνσεις και την παραχώρηση αγκυροβολίων και διευκολύνσεων για τη φόρτωση και εκφόρτωση. 3.Οι υπήκοοι και οι εταιρείες της Κοινότητας που παρέχουν υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών είναι ελεύθεροι να παρέχουν θαλάσσιες - ποτάμιες υπηρεσίες στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και αντίστροφα. Άρθρο 41 Για να εξασφαλισθεί η συντονισμένη ανάπτυξη των μεταφορών μεταξύ των μερών ανάλογα, με τις εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά και παροχή υπηρεσιών στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών και, ενδεχομένως, αεροπορικών μεταφορών καθορίζονται με ειδικές συμφωνίες, κατά περίπτωση, τις οποίες διαπραγματεύονται τα μέρη, όπως ορίζεται στο άρθρο 99, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 421.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 2 Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται με την έστω και ασυνεχή άσκηση επίσημης εξουσίας στο έδαφος κάθε μέρους. Άρθρο 43 Για τους σκοπούς του Τίτλου ΙV της παρούσας συμφωνίας, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν παρεμποδίζει τα μέρη να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις τους όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή, την εργασία, τους όρους εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, κατά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και ρυθμίσεων, δεν εξουδετερώνονται ούτε περιορίζονται τα οφέλη που απορρέουν για κάθε μέρος από τους όρους συγκεκριμένης διάταξης της παρούσας συμφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 42. Άρθρο 44 Οι εταιρείες που ελέγχονται από και ανήκουν αποκλειστικά σε λευκορωσικές και κοινοτικές εταιρείες από κοινού καλύπτονται επίσης από τις διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. Άρθρο 45 Αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του μήνα πριν από την έναρξη ισχύος των σχετικών υποχρεώσεων της Γενικής Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (GΑΤS), η μεταχείριση που χορηγείται από κάθε μέρος στο άλλο δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για τους τομείς ή τα μέτρα που καλύπτονται από την GΑΤS, δεν είναι σε καμία περίπτωση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται από το εν λόγω μέρος δυνάμει της GΑΤS για κάθε τομέα, υποτομέα και τρόπο παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 46 Για τους σκοπούς των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του παρόντος τίτλου, δεν λαμβάνεται υπόψη η μεταχείριση που παρέχει η Κοινότητα, ή τα κράτη μέλη της βάσει των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής ολοκλήρωσης σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου V της GΑΤS. Άρθρο 471.Η μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν ισχύει για τα φορολογικά οφέλη που παρέχουν ή θα παράσχουν τα μέρη βάσει συμφωνιών για Την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ή άλλων φορολογικών συμφωνιών. 2.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν απαγορεύει στα μέρη να υιοθετήσουν ή να εφαρμόσουν μέτρα που σκοπό έχουν να αποτρέψουν τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή με βάση τις φορολογικές διατάξεις των συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και άλλες φορολογικές συμφωνίες ή την εθνική φορολογική νομοθεσία. 3.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη ή στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας να προβούν σε διακρίσεις, κατά την εφαρμογή της οικείας φορολογικής νομοθεσίας, μεταξύ φορολογουμένων των οποίων η κατάσταση δεν είναι πανομοιότυπη, ιδίως όσον αφορά το τόπο κατοικίας. Άρθρο 48 Με την επιφύλαξη του άρθρου 34, καμία διάταξη των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV δεν επιτρέπει : στους υπηκόους των κρατών μελών ή της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας να εισέρχονται ή να παραμένουν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας ή της Κοινότητας αντίστοιχα με οποιαδήποτε ιδιότητα, και ιδίως ως μέτοχοι ή εταίροι, ως διευθυντές ή υπάλληλοι εταιρείας ή ως προμηθευτές ή αποδέκτες υπηρεσιών, στις κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα λευκορωσικών εταιρειών να απασχολούν ή να επιτρέπουν να απασχολούνται λευκορώσοι υπήκοοι στο έδαφος της Κοινότητας, στις λευκορωσικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών να απασχολούν ή να επιτρέπουν να απασχολούνται υπήκοοι των κρατών μελών στο έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, στις λευκορωσικές εταιρείες ή τις κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα λευκορωσικών εταιρειών να αποσπούν, με βάση προσωρινές συμβάσεις, λευκορώσους υπηκόους που εργάζονται για λογαριασμό και υπό τον έλεγχο άλλων προσώπων, στις κοινοτικές εταιρείες ή τις λευκορωσικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών να αποσπούν, με προσωρινές συμβάσεις εργασίας, εργαζομένους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών και εργάζονται για λογαριασμό και υπό των έλεγχο άλλων προσώπων. ΤΙΤΛΟΣ V ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Άρθρο 491.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκρίνουν, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, όλες τις πληρωμές του τρέχοντος λογαριασμού του ισοζυγίου πληρωμών, μεταξύ μονίμων κατοίκων της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, που αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας υποδοχής και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό του προϊόντος των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτές. 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 5, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν εισάγονται νέοι συναλλαγματικοί περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και στις σχετικές τρέχουσες πληρωμές μεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, και δεν καθίστανται πιο περιοριστικές οι υφιστάμενες ρυθμίσεις. 4.Τα μέρη πραγματοποιούν μεταξύ τους διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κίνηση κεφαλαίων άλλων από εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας. 5.Όσον αφορά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έως ότου επιτευχθεί πλήρης μετατρεψιμότητα του λευκορωσικού νομίσματος κατά την έννοια του άρθρου VΙΙΙ της συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Δημοκρατία της Λευκορωσίας έχει τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να επιβάλλει συναλλαγματικούς περιορισμούς συνδεόμενους με τη χορήγηση ή ανάληψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων πιστώσεων, στο βαθμό που οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας για τη χορήγηση τέτοιων πιστώσεων και επιτρέπονται από τη θέση της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Δημοκρατία της Λευκορωσίας εφαρμόζει τους περιορισμούς αυτούς κατά τρόπον, ώστε να μην επιβάλλονται διακρίσεις και να διαταράσσεται όσο το δυνατό λιγότερο η παρούσα συμφωνία. Η Δημοκρατία της Λευκορωσίας ενημερώνει ταχέως το Συμβούλιο Συνεργασίας σχετικά με την εισαγωγή των μέτρων αυτών και τις τυχόν τροποποιήσεις τους. 6.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η κίνηση κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας προκαλεί, ή απειλεί να προκαλέσει, σοβαρές δυσχέρειες για τη διαχείριση της συναλλαγματικής πολιτικής ή της νομισματικής πολιτικής στην Κοινότητα ή τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η Κοινότητα και η Δημοκρατία της Λευκορωσίας, αντίστοιχα, μπορούν να λάβουν μέτρα διασφάλισης όσον αφορά την κίνηση κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, εφόσον τα μέτρα αυτά είναι απολύτως αναγκαία. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 501.Τα μέρη συμφωνούν να αντιμετωπίσουν ή να άρουν με την εφαρμογή των κατιδίαν νομοθεσιών περί ανταγωνισμού ή με άλλους τρόπους, τους περιορισμούς στον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων ή τους περιορισμούς που οφείλονται σε κρατική παρέμβαση, εφόσον θίγεται το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 2.1. Τα μέρη εισάγουν και θέτουν σε εφαρμογή νομοθεσία για τους περιορισμούς του ανταγωνισμού από επιχειρήσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. 2.2.Τα μέρη αποφεύγουν να χορηγήσουν κρατικές ενισχύσεις που ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή την παραγωγή προϊόντων άλλων από τα βασικά προϊόντα, όπως ορίζονται στη GΑΤΤ, ή την παροχή υπηρεσιών που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό, στο βαθμό που θίγουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. 2.3.Μετά από αίτημα ενός μέρους, το άλλο μέρος παρέχει πληροφορίες για τα εγχώρια προγράμματα ενισχύσεων ή για ιδιαίτερες περιπτώσεις, κρατικών ενισχύσεων. Δεν παρέχονται πληροφορίες που καλύπτονται από τις νομοθετικές διατάξεις των μερών για την τήρηση του επαγγελματικού ή εμπορικού απορρήτου. 2.4.Στην περίπτωση κρατικών μονοπωλίων εμπορικού χαρακτήρα, τα μέρη δηλώνουν πρόθυμα να διασφαλίσουν, από το τέταρτο έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας τους, ότι δεν θα υφίστανται διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων των μερών όσον αφορά τους όρους αγοράς ή εμπορίας των προϊόντων. 2.5.Στην περίπτωση δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων στις οποίες τα κράτη μέλη ή Λευκορωσία χορηγούν αποκλειστικά δικαιώματα, τα μέρη δηλώνουν πρόθυμα να διασφαλίσουν, από το τέταρτο έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ότι δεν εισάγονται ούτε διατηρούνται μέτρα που νοθεύουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, σε βαθμό που αντίκειται προς τα συμφέροντα των μερών. Η παρούσα διάταξη δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση, νόμω ή έργω, των επιμέρους καθηκόντων που ανατίθενται στις επιχειρήσεις αυτές. 2.6.Η περίοδος που ορίζεται στις παραγράφους 2.4 και 2.5 μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των μερών. 3.Κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, μπορεί να διεξαχθούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνεργασίας για τους περιορισμούς ή τη νόθευση του ανταγωνισμού που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, και για την εφαρμογή των σχετικών κανόνων, με την επιφύλαξη των περιορισμών που επιβάλλουν οι νομοθεσίες οι σχετικές με την κοινολόγηση των πληροφοριών, την εμπιστευτικότητα και το επιχειρηματικό απόρρητο. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις μπορούν να αφορούν και προβλήματα ερμηνείας των παραγράφων 1 και 2. 4.Τα μέρη που διαθέτουν πείρα όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, είναι διατεθειμένα να παράσχουν στα άλλα μέρη, μετά από αίτημα και σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους, την τεχνική βοήθεια που είναι απαραίτητη για την εκπόνηση και εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. 5.Οι παραπάνω διατάξεις δεν θίγουν σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα των μερών να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα, ιδίως εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 18, για να αντιμετωπίσουν τη στρέβλωση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών. Άρθρο 511.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος VΙΙΙ, η Δημοκρατία της Λευκορωσίας εξακολουθεί να βελτιώνει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας ώστε, μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, να παρέχει επίπεδο προστασίας παρόμοιο με το κοινοτικό, καθώς και ανάλογα μέσα πραγμάτωσης των δικαιωμάτων αυτών. 2.Μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Δημοκρατία της Λευκορωσίας θα προσχωρήσει στις πολυμερείς συμβάσεις δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙΙ παράγραφος .1, στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη, ή που εφαρμόζονται de factο από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των εν λόγω συμβάσεων. Άρθρο 521.Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι σημαντική προϋπόθεση για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και της Κοινότητας είναι η προσέγγιση της ισχύουσας και μελλοντικής νομοθεσίας της χώρας αυτής με τη νομοθεσία της Κοινότητας. Η Δημοκρατία της Λευκορωσίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της θα εναρμονιστεί σταδιακά με την κοινοτική. 2.Η προσέγγιση των νομοθεσιών αφορά ειδικότερα τους ακόλουθους τομείς : τελωνειακό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, λογιστική και φορολογία εταιρειών, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κανόνες ανταγωνισμού, δημόσιες συμβάσεις, προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των καταναλωτών, έμμεση φορολογία, τεχνικούς κανόνες και πρότυπα, νομοθεσία και κανονισμούς για την πυρηνική ενέργεια, νομοθεσία περί κυκλοφορίας και χρήσης χρυσού και αργύρου, και μεταφορές. 3.Η Κοινότητα παρέχει στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας την τεχνική βοήθεια που απαιτείται για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων : . την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, την έγκαιρη παροχή πληροφοριών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ισχύουσα για κάθε τομέα νομοθεσία, · τη διοργάνωση σεμιναρίων. εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συνδρομή για τη μετάφραση της κοινοτικής νομοθεσίας στους σχετικούς τομείς. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 531.Η Κοινότητα και η Δημοκρατία της Λευκορωσίας θεσπίζουν οικονομική συνεργασία με στόχο να συμβάλουν στη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και ανάκαμψης, καθώς και στη σταθερή ανάπτυξη της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Η συνεργασία αυτή ενισχύει και αναπτύσσει τους σημερινούς οικονομικούς δεσμούς, προς αμοιβαίον όφελος. 2.Διαμορφώνονται οι πολιτικές και τα άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση του οικονομικού συστήματος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας με γνώμονα τις απαιτήσεις της σταθερής και αρμονικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και λαμβανομένου πλήρως υπόψιν του περιβάλλοντος.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία θα εστιάζεται στη βιομηχανική συνεργασία, την προώθηση και προστασία των επενδύσεων, τις δημόσιες συμβάσεις, τα πρότυπα και την εξακρίβωση της συμμόρφωσης, τα μεταλλευτικά προϊόντα και τις πρώτες ύλες, την επιστήμη και την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη γεωργία και τη βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη νομισματική πολιτική, την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνεργασία, τον τουρισμό, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την πληροφόρηση και τις επικοινωνίες, την προστασία των καταναλωτών, τα τελωνειακά θέματα, τη στατιστική συνεργασία, τα οικονομικά θέματα, τα ναρκωτικά και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πυρηνικών υλικών. 4.Ενδεχομένως, η Κοινότητα μπορεί να παράσχει τεχνική βοήθεια για να πλαισιώσει την οικονομική συνεργασία και άλλες μορφές συνεργασίας που προβλέπει η παρούσα συμφωνία, λαμβανομένου υπόψη του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τεχνική βοήθεια προς τα Ανεξάρτητα Κράτη, τις προτεραιότητες που παρέχονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σχετικά με την τεχνική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας και τις κοινοτικές διαδικασίες συντονισμού και εφαρμογής. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στα μέτρα που ευνοούν τη συνεργασία μεταξύ των Ανεξάρτητων Κρατών με σκοπό την αρμονική ανάπτυξη της περιοχής. 5.Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις σχετικά με την ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3. Άρθρο 54 Βιομηχανική συνεργασία 1. Η συνεργασία επιδιώκει να προωθήσει ιδίως τα εξής: την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των οικονομικώνφορέων αμφοτέρων των μερών, για παράδειγμα τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, τη συμμετοχή της Κοινότητας στις προσπάθειες της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας να αναδιαρθρώσει τη βιομηχανία της, τη βελτίωση της διαχείρισης, την ανάπτυξη κατάλληλων εμπορικών κανόνων και πρακτικών, την προστασία του περιβάλλοντος, την προσαρμογή της δομής της βιομηχανικής παραγωγής στα πρότυπα προηγμένης οικονομίας αγοράς, τη μετατροπή του στρατιωτικού - βιομηχανικού συμπλέγματος. 2.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις. Άρθρο 55 Προώθηση και προστασία των επενδύσεων1.Σύμφωνα με τις κατιδίαν εξουσίες και αρμοδιότητες της Κοινότητας και των κρατών μελών, η συνεργασία αποβλέπει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για να προσελκυσθούν οι επενδύσεις ιδιωτών, εγχώριες και αλλοδαπές, με τη βελτιωμένη προστασία των επενδύσεων, τη μεταφορά κεφαλαίων και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις επενδυτικές δυνατότητες. 2.Οι ειδικοί στόχοι της συνεργασίας αυτής είναι οι ακόλουθοι: να θεσπιστούν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, να συναφθούν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για να προσελκυσθούν ξένες επενδύσεις στην οικονομία της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, να θεσπιστούν σταθεροί και κατάλληλοι νόμοι και όροι για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, και να ανταλλάσσονται πληροφορίες για τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις διοικητικές πρακτικές στον τομέα των επενδύσεων, να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές δυνατότητες υπό μορφή εμπορικών εκθέσεων, εμπορικών εβδομάδων και άλλων εκδηλώσεων. Άρθρο 56 Δημόσιες συμβάσεις Τα μέρη συνεργάζονται για να αναπτύξουν συνθήκες ανοικτές και ανταγωνιστικές για την ανάθεση συμβάσεων για εμπορεύματα και υπηρεσίες, ιδίως μέσω διαγωνισμών. Άρθρο 57 Συνεργασία στον τομέα των προτύπων και της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης1.Τα μέρη συνεργάζονται για να ευνοήσουν την ευθυγράμμιση με τα κριτήρια, τις αρχές και τις κατευθύνσεις που ακολουθούνται στον τομέα της ποιότητας. Οι απαιτούμενες δράσεις θα διευκολύνουν την πρόοδο προς την αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των λευκορωσικών προϊόντων. 2.Για το σκοπό αυτό τα μέρη επιδιώκουν : να προωθήσουν την κατάλληλη συνεργασία μεταξύ των οικείων οργανισμών και ιδρυμάτων, να προωθήσουν τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών τεχνικών κανονισμών και την εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών εξακρίβωσης της συμμόρφωσης, να καταστήσουν κοινή την πείρα και τις τεχνικές πληροφορίες στον τομέα της διαχείρισης της ποιότητας. Άρθρο 58 Μεταλλευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες1.Τα μέρη ευνοούν την αύξηση των επενδύσεων και του εμπορίου στους τομείς των μεταλλευτικών προϊόντων και των πρώτων υλών. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως στους ακόλουθους τομείς : ανταλλαγή πληροφοριών για τις προοπτικές του μεταλλευτικού τομέα και του τομέα των μη σιδηρούχων μετάλλων, καθιέρωση νομικού πλαισίου για τη συνεργασία, εμπορικά θέματα, έγκριση, εισαγωγή και εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας. κατάρτιση, ανάπτυξη νομοθετικών και άλλων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλεια στη μεταλλευτική βιομηχανία. Άρθρο 59 Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία1.Τα μέρη προωθούν τη συνεργασία στην επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ) για μη στρατιωτικούς σκοπούς με βάση το κριτήριο του αμοιβαίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, την κατάλληλη πρόσβαση στα κατιδίαν προγράμματά τους και με την επιφύλαξη των κατάλληλων επιπέδων προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Η συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας καλύπτει : την ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών, τις κοινές δραστηριότητες ΕΤΑ, τις δραστηριότητες που συνδέονται με την κατάρτιση και τα προγράμματα κινητικότητας επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών των δύο πλευρών που ασχολούνται με την ΕΤΑ, Οι δραστηριότητες εκπαίδευσης / κατάρτισης που προβλέπονται από την εν λόγω συνεργασία διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60. Τα μέρη μπορούν να ξεκινήσουν με κοινή συμφωνία άλλες μορφές συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας. Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων συνεργασίας, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό των επιστημόνων, των μηχανικών, των ερευνητών και των τεχνικών που συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει στην έρευνα ή/και στην παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής. 3.Η συνεργασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ειδικές συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συνάπτονται σύμφωνα με τις κατιδίαν διαδικασίες κάθε μέρους καθορίζοντας, μεταξύ άλλων, κατάλληλες διατάξεις πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας Άρθρο 60 Εκπαίδευση και κατάρτιση1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξειδίκευσης στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 2.Η συνεργασία εστιάζεται ιδίως στους ακόλουθους τομείς : τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανωτάτης εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, την κατάρτιση των στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των δημοσίων υπαλλήλων, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μεταξύ αυτών και των εταιρειών, την κινητικότητα εκπαιδευτικών, σπουδαστών, διοικητικών στελεχών, νέων επιστημόνων και ερευνητών, και νέων εν γένει, την προώθηση της διδασκαλίας των ευρωπαϊκών θεμάτων στα κατάλληλα ιδρύματα, τη διδασκαλία κοινοτικών γλωσσών, την εκπαίδευση δημοσιογράφων, τις μεταπτυχιακές σπουδές στη διερμηνεία συνεδρίων, την κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού. 3.Κάθε μέρος μπορεί, ενδεχομένως, να συμμετάσχει, σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες, στα προγράμματα του άλλου μέρους στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης- ενδεχομένως, θα καθοριστούν θεσμικά πλαίσια και προγράμματα συνεργασίας με βάση τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στο πρόγραμμα ΤΕΜΡUS της Κοινότητας. Άρθρο 61 Γεωργία και βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων Ο σκοπός της συνεργασίας στον τομέα αυτό είναι να συνεχισθεί η αγροτική μεταρρύθμιση, ο εκσυγχρονισμός, η ιδιωτικοποίηση και ή αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, της βιομηχανίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και του τομέα υπηρεσιών στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η ανάπτυξη της εγχώριας και ξένης αγοράς για τα λευκορωσικά προϊόντα, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητας βελτίωσης της επισιτιστικής ασφάλειας. Τα μέρη επιδιώκουν επίσης τη σταδιακή προσέγγιση των λευκορωσικών προτύπων με τους κοινοτικούς τεχνικούς κανονισμούς σχετικά με τα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων. Άρθρο 62 Ενέργεια1.Τα μέρη συνεργάζονται, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την οικονομία αγοράς και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας στα πλαίσια της σταδιακής ολοκλήρωσης των αγορών ενέργειας της Ευρώπης. 2.Η συνεργασία καλύπτει μεταξύ άλλων τους ακόλουθους τομείς : τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή, παροχή και κατανάλωση ενέργειας προκειμένου να αποτραπούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες που προκαλούν οι δραστηριότητες αυτές στο περιβάλλον, τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού σε ενέργεια, καθώς και διαφοροποίηση των προμηθευτών, με ορθολογικό από οικονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς τρόπο, τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής, τη βελτίωση της διαχείρισης και των κανονισμών του τομέα της ενέργειας σύμφωνα με μια οικονομία αγοράς, τη θέσπιση σειράς θεσμικών, νομικών, φορολογικών και άλλων προϋποθέσεων που απαιτούνται για την τόνωση του εμπορίου και των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητος. τον εκσυγχρονισμό, ανάπτυξη και διαφοροποίηση της ενεργειακής υποδομής, τη βελτίωση των ενεργειακών τεχνολογιών για την παροχή και την τελική χρησιμοποίηση όλων των μορφών ενέργειας, τη διαχείριση και τεχνική κατάρτιση στον ενεργειακό τομέα. Άρθρο 63 Περιβάλλον1.Με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας και τη διακήρυξη της διάσκεψης της Λουκέρνης του 1993, τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον ευρύτερο τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού για την αντιμετώπιση καταστροφών και άλλων καταστάσεων επείγουσας ανάγκης, καθώς και για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την καταστροφή του Τσέρνομπυλ. 2.Η συνεργασία έχει στόχο την καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ιδίως: την αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης και την αξιολόγηση του περιβάλλοντος· συστήματα πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της τοπικής, περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων, την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, τη βιώσιμη, αποτελεσματική και περιβαλλοντικά αποδεκτή παραγωγή και χρησιμοποίηση ενέργειας, την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, την ταξινόμηση και ασφαλή χρησιμοποίηση των χημικών προϊόντων, την ποιότητα των υδάτων, τη μείωση, ανακύκλωση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων, την εφαρμογή της σύμβασης της Βασιλείας, τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας, της διάβρωσης των εδαφών και της χημικής ρύπανσης, την προστασία των δασών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των προστατευόμενων περιοχών και τη βιώσιμη χρησιμοποίηση και διαχείριση των βιολογικών πόρων, τη χωροταξία, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, τη χρήση οικονομικών και φορολογικών κινήτρων, την παρακολούθηση των πλανητικών κλιματικών μεταβολών, την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, την εφαρμογή της σύμβασης Εspοο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διεθνές πλαίσιο. 3.Η συνεργασία πραγματοποιείται ιδίως με τα εξής μέσα: προγραμματισμός για την αντιμετώπιση των καταστροφών και διαφόρων άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών και την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή χρήση της βιοτεχνολογίας, κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, σύγκλιση των νομοθεσιών με τα κοινοτικά πρότυπα, συνεργασία σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά πλανητικά και κλιματολογικό θέματα, καθώς και για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άρθρο 47 Μεταφορές 1. Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα των μεταφορών. 2.Η συνεργασία αυτή αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και δικτύων μεταφορών στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, καθώς και στην ανάπτυξη και εξασφάλιση, ενδεχομένως, της συμβατότητας των συστημάτων μεταφορών για την επίτευξη ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών. Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων : τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης και της λειτουργίας των οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αερολιμενικών εγκαταστάσεων, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών, οδικών, λιμενικών, αερολιμενικών και αεροπλοϊκών υποδομών, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των κυριότερων αξόνων κοινού ενδιαφέροντος και των διευρωπαϊκών συνδέσεων για τους προαναφερόμενους τρόπους μεταφοράς, την προώθηση και ανάπτυξη των πολλαπλών συνδυασμένων μεταφορών, την προώθηση των κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, την προετοιμασία του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής, καθώς και την ιδιωτικοποίηση των μεταφορών. 3.Τα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν, μέσω της τεχνικής βοήθειας, τη βελτίωση των συνθηκών, τη μείωση του χρόνου αναμονής και τη διευκόλυνση της διαμετακόμισης στις συνοριακές διαβάσεις στα λευκορωσικά τμήματα των διαδρόμων συνδυασμένων μεταφορών Κρήτη αριθ. 2 και 9. Η τεχνική αυτή βοήθεια μπορεί να αποτελείται από κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης καθώς και μελέτες για τις ανάγκες υποδομής, διοίκησης, οργάνωσης και προσωπικού. Τα μέρη συμφωνούν να προσχωρήσουν στα πρότυπα που θεσπίζονται από διεθνείς συμφωνίες της Κοινότητας προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα. 4.Προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τις σιδηροδρομικές μεταφορές μεταξύ των μερών, τα δύο μέρη συμφωνούν ότι, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και μέσω των καταλλήλων διμερών και πολυμερών μηχανισμών, αμφότερα θα προωθούν : τη διευκόλυνση των τελωνειακών και λοιπών διαδικασιών συνοριακής διεκπεραίωσης για τα φορτία και το τροχαίο υλικό, τη συνεργασία για τη δημιουργία τροχαίου υλικού που πληροί τις απαιτήσεις της διεθνούς κυκλοφορίας, την προσέγγιση των κανονισμών και των διαδικασιών που διέπουν τις διεθνείς μεταφορές, την ανάπτυξη διεθνούς κυκλοφορίας επιβατών μεταξύ των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 65Ταχυδρομικές υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες Σύμφωνα με τις κατιδίαν εξουσίες και αρμοδιότητες, τα μέρη επεκτείνουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στους ακόλουθους τομείς : τον καθορισμό πολιτικών και κατευθύνσεων για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των αρχών τιμολόγησης και εμπορίας στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, την ενθάρρυνση έργων και την προσέλκυση επενδύσεων στους εν λόγω τομείς, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με την ελευθέρωση, μεταξύ άλλων, των δραστηριοτήτων των υποτομέων, την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ιδίως όσον αφορά την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων, τη διαχείριση και την βελτιστοποίηση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τον καθορισμό κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για την παροχή ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και για τη χρησιμοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, την κατάρτιση για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό συνθήκες οικονομίας αγοράς. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 66Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Η συνεργασία θα πρέπει να διευκολύνει την ένταξη της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στα διεθνώς αποδεκτά συστήματα αμοιβαίων διακανονισμών. Παρέχεται τεχνική βοήθεια για : την ανάπτυξη των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών καθώς και της κοινής αγοράς πιστωτικών πόρων, την ένταξη της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στα διεθνώς αποδεκτά συστήματα αμοιβαίων διακανονισμών, την ανάπτυξη του φορολογικού συστήματος και των θεσμών της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, τις ανταλλαγές εμπειριών και την κατάρτιση του προσωπικού, την ανάπτυξη των ασφαλιστικών υπηρεσιών, που θα δημιουργήσουν, μεταξύ άλλο, ευνοϊκό πλαίσιο για τη συμμετοχή των κοινοτικών εταιρειών στη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων στον ασφαλιστικό τομέα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, καθώς και την ανάπτυξη της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. Η συνεργασία αυτή θα συμβάλει ιδίως στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και των κρατών μελών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Άρθρο 67 Νομισματική πολιτική Κατόπιν αιτήσεως των λευκορωσικών αρχών, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια με σκοπό να στηρίξει τις προσπάθειες της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την ενίσχυση του νομισματικού συστήματός της και την ενδεχόμενη μετατρεψιμότητα του νομίσματός της, καθώς και τη σταδιακή προσαρμογή των πολιτικών της στις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Στη βοήθεια αυτή συμπεριλαμβάνεται η ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις αρχές και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Άρθρο 68 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες1.Τα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και να συνεργάζονται, ώστε να αποφεύγεται η χρήση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους για τη νομιμοποίηση εσόδων που προκύπτουν από παράνομες δραστηριότητες εν γένει, και, ειδικότερα, από τη διακίνηση ναρκωτικών. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια με στόχο να καθοριστούν κατάλληλα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αντίστοιχα με τα κοινοτικά και διεθνή στον τομέα αυτόν περιλαμβανομένων και εκείνων που θεσπίζει η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FΑΤF). .Άρθρο 69 Περιφερειακή ανάπτυξη1.Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και του χωροταξικού σχεδιασμού. 2.Για το σκοπό αυτό, ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον αφορά την περιφερειακή και την χωροταξική πολιτική, και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, για τις μεθόδους διαμόρφωσης περιφερειακών πολιτικών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των μειονεκτουσών περιοχών. Επίσης, ενθαρρύνουν τις άμεσες επαφές μεταξύ των περιφερειακών και δημόσιων οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό της περιφερειακής ανάπτυξης με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή μεθόδων και τρόπων για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Άρθρο 70 Κοινωνική συνεργασία 1.Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, τα μέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία μεταξύ τους με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα : την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, με ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου, την ανάπτυξη και προώθηση προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση των επαγγελματικών ασθενειών και άλλες παρόμοιες διαταραχές, την πρόληψη των κυριότερων κινδύνων ατυχημάτων και τη διαχείριση των τοξικών χημικών ουσιών, την έρευνα για τη διεύρυνση των γνώσεων όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας, καθώς και την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.Όσον αφορά την απασχόληση, η συνεργασία μεταξύ των μερών περιλαμβάνει κυρίως : τη βελτιστοποίηση της αγοράς εργασίας, τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών για την εξεύρεση θέσεων εργασίας και παροχής συμβουλών, το σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης, την ανταλλαγή πληροφοριών για τα προγράμματα ευέλικτης απασχόλησης, καθώς και για τα προγράμματα που σκοπό έχουν να ευνοήσουν την αυτοαπασχόληση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 3.Τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία για την κοινωνική προστασία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές σκοπό έχουν να αναπτύξουν στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας μεθόδους προστασίας εγγενείς στις οικονομίες αγοράς, και καλύπτουν όλες τις μορφές κοινωνικής προστασίας. Άρθρο 71 Τουρισμός Τα μέρη εντείνουν και αναπτύσσουν τη συνεργασία τους, η οποία περιλαμβάνει τα εξής : τη διευκόλυνση του τουρισμού, την αύξηση της ροής πληροφοριών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη μελέτη των δυνατοτήτων ανάληψης κοινών ενεργειών. τη συνεργασία των επίσημων οργανισμών τουρισμού, Άρθρο 72 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 1.Τα μέρη δημιουργούν τις συνθήκες για την ανάπτυξη, την ενίσχυση και τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας, στους ακόλουθους κυρίως τομείς : την ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου για τις ΜΜΕ, την ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής (υπηρεσίας για τη στήριξη των ΜΜΕ, των επικοινωνιών, της βοήθειας για τη δημιουργία ταμείου για τις ΜΜΕ), την ανάπτυξη τεχνολογικών πάρκων. Άρθρο 73 Πληροφόρηση και επικοινωνία Τα μέρη υποστηρίζουν την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων για τη διαχείριση των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και ενθαρρύνουν την αποτελεσματική αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Αποδίδεται προτεραιότητα στα προγράμματα που παρέχουν βασικές πληροφορίες για την Κοινότητα στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης, όποτε είναι δυνατόν, της πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων της Κοινότητας με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 74 Προστασία των καταναλωτών Τα μέρη συνεργάζονται στενά για να επιτύχουν τη συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων τους για την προστασία των καταναλωτών. Η συνεργασία δυνατόν να καλύπτει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη νομοθετική και θεσμική μεταρρύθμιση, τη δημιουργία μόνιμων συστημάτων αμοιβαίας πληροφόρησης για τα επικίνδυνα προϊόντα, τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά τις τιμές, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ανάπτυξη επαφών μεταξύ εκπροσώπων των συμφερόντων των καταναλωτών, τη μεγαλύτερη συμβατότητα των πολιτικών για την προστασία των καταναλωτών και τη διοργάνωση σεμιναρίων και περιόδων κατάρτισης. Άρθρο 75 Τελωνειακά θέματα 1.Στόχος της συνεργασίας είναι η τήρηση όλων των διατάξεων που πρόκειται να εγκριθούν όσον αφορά το εμπόριο και να επιτευχθεί η προσέγγιση του τελωνειακού συστήματος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας με το κοινοτικό. 2.Ειδικότερα η συνεργασία περιλαμβάνει τα εξής : την ανταλλαγή πληροφοριών, τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας, την εισαγωγή της συνδυασμένης ονοματολογίας και του ενιαίου διοικητικού εγγράφου, τη διασύνδεση των καθεστώτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, την απλούστευση των ελέγχων και των διατυπώσεων όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων, την υποστήριξη για την καθιέρωση σύγχρονων τελωνειακών πληροφορικών συστημάτων τη διοργάνωση σεμιναρίων και περιόδων κατάρτισης. Παρέχεται τεχνική βοήθεια όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 3.Με την επιφύλαξη της περαιτέρω συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, και ιδίως στο άρθρο 78, η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών των μερών σε τελωνειακά θέματα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου που επισυνάπτεται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 76 Συνεργασία στον τομέα της στατιστικήςΗ συνεργασία στον τομέα αυτό έχει στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής που να παρέχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για τη στήριξη και την παρακολούθηση της διαδικασίας οικονομικής μεταρρύθμισης, και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας. Ειδικότερα, τα μέρη συνεργάζονται για τα εξής : την προσαρμογή του συστήματος στατιστικής της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στις διεθνείς μεθόδους, πρότυπα και ταξινομήσεις, την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών, την παροχή των απαραίτητων στατιστικών μακροοικονομικών και μικροοικονομικών πληροφοριών για την εφαρμογή και διαχείριση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα παρέχει στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας την απαραίτητη τεχνική βοήθεια. Άρθρο 77 Οικονομικά θέματα Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, συνεργαζόμενα για να βελτιώσουν την κατανόηση των βασικών μηχανισμών των οικονομιών τους και τη διαμόρφωση και εφαρμογή οικονομικής πολιτικής στις οικονομίες αγοράς. Προς το σκοπό αυτό τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τις μακροοικονομικές επιδόσεις και προοπτικές. Η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια με σκοπό : να βοηθήσει τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας κατά τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης, παρέχοντας συμβουλές εμπειρογνωμόνων και τεχνική βοήθεια, να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ οικονομολόγων για την επίσπευση της μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών, και να προβλέψει την ευρεία διάδοση της έρευνας όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής. Άρθρο 78 ΝαρκωτικάΣτο πλαίσιο των αντιστοίχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους τα μέρη συνεργάζονται για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και μέτρων αντιμετώπισης της παράνομης παραγωγής, προσφοράς και διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, μεταξύ άλλων για την πρόληψη της εκτροπής των πρόδρομων χημικών ουσιών, καθώς και για να συμβάλουν στην πρόληψη και στη μείωση της κατάχρησης αυτών. Η συνεργασία στον χώρο αυτό βασίζεται στις διαβουλεύσεις και τη στενή συνεργασία μεταξύ των μερών σχετικά με τους στόχους και τα μέτρα στους διάφορους τομείς που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Άρθρο 79 Παράνομη διακίνηση πυρηνικού υλικού Τα μέρη συμφωνούν για την αναγκαιότητα συνεργασίας, στο πλαίσιο των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη διακίνηση πυρηνικού υλικού. Η συνεργασία θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών, την τεχνική υποστήριξη για την ανάλυση και τον προσδιορισμό του υλικού, τη διοικητική και τεχνική βοήθεια για την καθιέρωση αποτελεσματικών τελωνειακών ελέγχων. Ανάλογα με τις ανάγκες μπορεί να καθορισθούν επιπλέον μορφές συνεργασίας. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 80 Τα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν, να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την πολιτιστική συνεργασία. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τα προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας της Κοινότητας ή τα προγράμματα ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας και είναι δυνατόν να αναπτυχθούν περαιτέρω δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 81 Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με τα άρθρα 82, 83 και 84 η Δημοκρατία της Λευκορωσίας επωφελείται της προσωρινής χρηματοδοτικής βοήθειας της Κοινότητας. με την παροχή δωρεάν τεχνικής βοήθειας, για την επιτάχυνση του οικονομικού μετασχηματισμού της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Άρθρο 82 Αυτή η χρηματοδοτική βοήθεια καλύπτεται από το πρόγραμμα ΤΑCΙS, όπως προβλέπεται στον σχετικό κοινοτικό κανονισμό του Συμβουλίου. Άρθρο 83 Οι στόχοι και οι τομείς για τους οποίους παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια η Κοινότητα, καθορίζονται σε ενδεικτικό πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται σε προτεραιότητες που διαπιστώνονται και συμφωνούνται μεταξύ των δύο μερών, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, οι τομεακές ικανότητες απορρόφησης και η πρόοδος της μεταρρύθμισης. Τα μέρη ενημερώνουν το Συμβούλιο Συνεργασίας. Άρθρο 84 Για να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι συνεισφορές τεχνικής βοήθειας της Κοινότητας πραγματοποιούνται σε στενό συντονισμό με τις συνεισφορές από άλλες πηγές, όπως τα κράτη μέλη, άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης καθώς και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UΝDΡ) και το ΔΝΤ. ΤΙΤΛΟΣ Χ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 85 Ιδρύεται Συμβούλιο Συνεργασίας το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Συγκαλείται σε υπουργικό επίπεδο μία φορά το έτος. Εξετάζει θέματα μείζονος σημασίας τα οποία προκύπτουν στα πλαίσια της συμφωνίας και κάθε διμερές ή διεθνές θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για το σκοπό της επίτευξης των στόχων της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Συνεργασίας δύναται επίσης να υποβάλλει τις πρέπουσες συστάσεις, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Άρθρο 861.Το Συμβούλιο Συνεργασίας αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και μέλη της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, αφετέρου. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 3.Την προεδρία του Συμβουλίου Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ ένας εκπρόσωπος της Κοινότητας και ένα μέλος της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Άρθρο 871.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Συμβούλιο Συνεργασίας επικουρείται από μία Επιτροπή Συνεργασίας συγκροτούμενη από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, αφετέρου, συνήθως σε επίπεδο ανώτερων διοικητικών στελεχών, την προεδρία της Επιτροπής Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ η Κοινότητα και η Δημοκρατία της Λευκορωσίας. Το Συμβούλιο Συνεργασίας καθορίζει στον κανονισμό λειτουργίας του τα καθήκοντα της Επιτροπής Συνεργασίας, στα οποία περιλαμβάνεται η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνεργασίας και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Συνεργασίας. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στην Επιτροπή Συνεργασίας, η οποία εξασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνεργασίας. Άρθρο 88 Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση κάθε ειδικής επιτροπής ή οργάνου τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και προσδιορίζει τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή οργάνων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 89 Το Συμβούλιο Συνεργασίας, κατά την εξέταση θέματος που προκύπτει στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας σχετικά με διάταξη που αφορά άρθρο της GΑΤΤ, λαμβάνει κατά το δυνατόν περισσότερο υπόψη την ερμηνεία την οποία εν γένει δίδουν τα συμβαλλόμενα μέρη της GΑΤΤ στο εν λόγω άρθρο. Άρθρο 90 Ιδρύεται Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας. Αποτελεί για τα μέλη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα fοrum συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων. Συνεδριάζει κατά διαστήματα τα οποία καθορίζει η ίδια. Άρθρο 911.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και από μέλη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, αφετέρου. 2.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 3.Την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της. Άρθρο 92 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας μπορεί να ζητά τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας από το Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο της παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας ενημερώνεται σχετικά με τις συστάσεις του Συμβουλίου Συνεργασίας. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας μπορεί να απευθύνει συστάσεις στο Συμβούλιο Συνεργασίας. Άρθρο 931.Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι τα νομικά και φυσικά πρόσωπα του άλλου μέρους δύνανται άνευ διακρίσεων έναντι των ημεδαπών, να έχουν πρόσβαση στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των μερών, για την προάσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Στα πλαίσια των αντιστοίχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων, τα μέρη : ενθαρρύνουν τη διαιτησία για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά τις εμπορικές συναλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ των οικονομικών παραγόντων της Κοινότητας και αυτών της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, συμφωνούν ότι εφόσον μία διαφορά υποβάλλεται σε διαιτησία, κάθε μέρος στη διαφορά επιλέγει τον δικό του διαιτητή, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται διαφορετικά βάσει των κανόνων του οργάνου διαιτησίας που έχουν επιλέξει τα μέρη, και ότι ο προεδρεύων επιδιαιτητής ή ο μοναδικός διαιτητής, μπορεί να είναι υπήκοος τρίτου κράτους, συνιστούν στους οικονομικούς τους παράγοντες να συμφωνούν με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στις συμβάσεις τους, ενθαρρύνουν την προσφυγή στους κανόνες της διαιτησίας τους οποίους έχει συντάξει η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών (Uncitral) και στη διαιτησία την οποία αναλαμβάνει κάθε κέντρο κράτους που έχει υπογράψει τη σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 10 Ιουνίου 1958. Άρθρο 94 Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα μέρος να λάβει μέτρα τα οποία : (α)θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της κοινολόγησης πληροφοριών που αντιβαίνει σε ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας, (β)αφορούν την παραγωγή ή εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού η την έρευνα. ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού, όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς, (γ)θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής διατάραξης του νόμου και της δημόσιας τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών αναταραχών που αποτελούν απειλή πολέμου ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, (δ)θεωρεί αναγκαία για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων όσον αφορά τον έλεγχο της διπλής χρήσης των βιομηχανικών αγαθών και τεχνολογιών. Άρθρο 951.Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν : οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Δημοκρατία της Λευκορωσίας έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους ή των επιχειρήσεων ή εταιρειών τους, οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας δεν επιβάλλουν διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων ή των εταιρειών ή επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του δικαιώματος των μερών να εφαρμόσουν τις αντίστοιχες διατάξεις της φορολογικής τους νομοθεσίας στους φορολογούμενους, η κατάσταση των οποίων δεν είναι πανομοιότυπη όσον αφορά τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Άρθρο 961.Κάθε μέρος μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο Συνεργασίας διαφορά σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να επιλύσει τη διαφορά με σύσταση. 3.Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το ένα μέρος κοινοποιεί στο άλλο το διορισμό διαιτητού, το άλλο δε μέρος οφείλει να ορίσει έναν δεύτερο διαιτητή εντός δύο μηνών. Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη εκλαμβάνονται ως ένα μέρος στη διαφορά. Το Συμβούλιο Συνεργασίας ορίζει επιδιαιτητή. Οι συστάσεις των διαιτητών εγκρίνονται με πλειοψηφία. Οι συστάσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές για τα μέρη. Άρθρο 97 Εφόσον το ζητήσει ένα μέρος, τα μέρη συμφωνούν να προβούν αμέσως στις κατάλληλες διαβουλεύσεις για να συζητήσουν κάθε θέμα που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και κάθε θέμα που αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μερών. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν και εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των άρθρων 17, 18, 96 και 102. Άρθρο 98 Η μεταχείριση που παρέχεται στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας σε καμία περίπτωση δεν είναι ευνοϊκότερη από τη μεταχείριση που παρέχουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Άρθρο 99 Για το σκοπό της παρούσας συμφωνίας, ως μέρη νοούνται η Δημοκρατία της Λευκορωσίας, αφενός και η Κοινότητα ή τα κράτη μέλη ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους, αφετέρου. Άρθρο 100 Εφόσον τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία καλύπτονται και από τη συνθήκη για την Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας και τα πρωτόκολλα, η συνθήκη αυτή και τα πρωτόκολλα, μόλις τεθούν σε ισχύ, εφαρμόζονται στα θέματα αυτά, μόνον εφόσον προβλέπεται η εφαρμογή αυτή. Άρθρο 101 Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο δέκα ετών. Η παρούσα Συμφωνία ανανεώνεται αυτόματα ανά έτος εφόσον κανένα μέρος δεν την καταγγέλλει γραπτώς έξι μήνες πριν από την λήξη της.Άρθρο 1021.Τα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συμφωνίας. Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων της. 2.Εάν ένα μέρος κρίνει ότι το άλλο μέρος δεν εκπλήρωσε μία υποχρέωσή του βάσει της συμφωνίας, μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Προηγουμένως, εκτός από εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, παρέχει στο Συμβούλιο Συνεργασίας όλες τις αιτούμενες αναγκαίες πληροφορίες για μία λεπτομερή εξέταση της κατάστασης, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αμοιβαίως αποδεκτής. Κατά την επιλογή των μέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα τα οποία διαταράσσουν στο ελάχιστο δυνατό βαθμό τη λειτουργία της Συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Συνεργασίας, εφόσον το ζητήσει το άλλο μέρος. Άρθρο 103 Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ, VΙΙ και VΙΙΙ μαζί με το Πρωτόκολλο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 104 Μέχρις ότου επιτευχθούν ισοδύναμα δικαιώματα για τα πρόσωπα και τους οικονομικούς φορείς βάσει της παρούσας συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα τα οποία εξασφαλίζονται βάσει συμφωνιών που ισχύουν και δεσμεύουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, αφενός, και τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, αφετέρου, εκτός από τους τομείς που υπάγονται στην κοινοτική αρμοδιότητα και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία σε τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Άρθρο 105 Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη όπου εφαρμόζονται οι συνθήκες για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και υπό τους όρους που προβλέπονται στις συνθήκες αυτές και, αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Άρθρο 106 Η παρούσα συμφωνία κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Άρθρο 107 Το πρωτότυπο της συμφωνίας συντάσσεται στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και λευκορωσική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 108 Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα μέρη σύμφωνα με τις κατιδίαν διαδικασίες τους.Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη γνωστοποιούν μεταξύ τους την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο. Η παρούσα συμφωνία, μόλις αρχίσει να ισχύει και όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και της Κοινότητας, αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ενωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών περί εμπορίου και οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου 1989. Άρθρο 109 Εάν, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις ορισμένων μερών της παρούσας συμφωνίας αρχίσουν να εφαρμόζονται δυνάμει ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, υπό τις περιστάσεις αυτές, οι όροι ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας σημαίνουν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της ενδιάμεσης συμφωνίας.Ηechο en Βruselas, el seis de marzο de mil nονecientοs nονenta y cincο. Udfasrdiget i Βruxelles den sjette marts nitten hundrede οg fern οg halνfems. Geschehen zu Βrussel am sechsten Μarz neunzehnhundertfunfundneunzig. Εγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε. Dοne at Βrussels οn the sixth day οf Μarch in the year οne thοusand nine hundred and ninety-fiνe. Fait a Βruxelles, le six mars mil neuf cent quatre-νingt-quinze. Fattο a Βruxelles, addi sei marzο millenονecentοnονantacinque. Gedaan te Βrussel, de zesde maart negentienhοnderd νijfennegentig. Feitο em Βruxelas, em seis de Μarcο de mil nονecentοs e nονenta e cincο. ΤehtyΒrysselissa kuudentenapaiνana maaliskuutaνuοnna tuhatyhdeksansataayhdeksankymmentaνiisi. Sοm skedde i Βryssel den sjatte mars nittοnhundranittiοfem. Ροur le Rοyaume de Βelgique Vοοr het Κοninkrijk Βelgie Fur das Κοnigreich Βelgien Ρa Κοngeriget Danmarks νegne Fur die Βundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική Δημοκρατία Ροr el Reinο de Εspana Ροur la Republique francaise Τhar ceann na hΕireann Fοr Ιreland Ρer la Repubblica italiana Ροur le Grand-Duche de Luxembοurg Vοοr het Κοninkrijk der Νederlanden Fur die Republik Οsterre Ρela Republica Ροrtuguesa Suοmen tasaνallan puοlesta Fοr Κοnungariket Sνerige Fοr the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Ροr las Cοmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpasiske Faellesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities Ροur les Cοmmunautes eurοpeennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias Εurοοpan yhteisοjen puοlesta Ρa Εurοpeiska gemenskapeijnas νagnar Κατάλογος συνημμένων εγγράφων Παράρτημα Ι Ενδεικτικός κατάλογος των πλεονεκτημάτων που παρέχει η Δημοκρατία της Λευκορωσίας στα Ανεξάρτητα Κράτη σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 Παράρτημα ΙΙ Εκτακτα μέτρα που παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του άρθρου 13 Παράρτημα ΙΙΙ Επιφυλάξεις της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β Παράρτημα ΙV Επιφυλάξεις της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχείο α Παράρτημα V Ορισμοί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 Παράρτημα VΙ Κατάλογος υπηρεσιών για τις οποίες τα μέρη χορηγούν μεταχείριση ΜΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 37 Παράρτημα VΙΙ Διατάξεις σε σχέση με το άρθρο 39 Παράρτημα VΙΙΙΣυμβάσεις περί πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 Πρωτόκολλο περί αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών σε τελωνειακά ζητήματα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενδεικτικός κατάλογος των πλεονεκτημάτων που παρέχει η Δημοκρατία της Λευκορωσίας στα Ανεξάρτητα Κράτη σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3. 1.Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν. Δεν επιβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί. Δεν επιβάλλονται εξαγωγικοί δασμοί στα αγαθά που παραδίδονται βάσει συμφωνιών clearing και διακρατικών συμφωνιών, στο πλαίσιο των ποσοτήτων που αναφέρονται στις συμφωνίες αυτές. Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στις εξαγωγές και εισαγωγές. Δεν επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στις εξαγωγές. Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν : εξαγωγικές ποσοστώσεις για παραδόσεις προϊόντων στο πλαίσιο ετήσιων διακρατικών συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας ανοίγονται όπως και για τις παραδόσεις για κρατικές ανάγκες. 2..Αρμενία. Αζερμπαϊτζάν. Γεωργία. Καζακστάν. Κιργιζιστάν. Μολδαβία. Ρωσία Τατζικιστάν. Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν. Οι πληρωμές γίνονται στα εθνικά νομίσματα των χωρών αυτών ή σε οποιοδήποτε νόμισμα που είναι αποδεκτό από τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας ή τις χώρες αυτές. Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Εσθονία, Γεωργία, Καζακστάν, Λιθουανία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν : ειδικό σύστημα για τις μη εμπορικές πράξεις, περιλαμβανομένων των πληρωμών που γίνονται για τις πράξεις αυτές. 3.Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν : ειδικό σύστημα τρεχουσών πληρωμών. 4.Αρμενία. Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία. Καζακστάν, Κιργιζιστάν. Μολδαβία, Ρωσία. Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία. Ουζμπεκιστάν : σύστημα ειδικών τιμών κατά τις συναλλαγές ορισμένων πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων. 5.Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία. Καζακστάν, Κιργιζιστάν. Μολδαβία. Ρωσία. Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία. Ουζμπεκιστάν : ειδικοί όροι διαμετακόμισης. 6.Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Μολδαβία. Ρωσία. Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν : ειδικοί όροι για τις τελωνειακές διαδικασίες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Εκτακτα μέτρα που παρεκκλίνουν των διατάξεων του άρθρου 13 1.Η Δημοκρατία της Λευκορωσίας δύναται να λάβει έκτακτα μέτρα τα οποία παρεκκλίνουν των διατάξεων του άρθρου 13, με τη μορφή ποσοτικών περιορισμών και που δεν συνεπάγονται διακρίσεις. 2.Τα μέτρα αυτά αφορούν μόνο νεοσύστατες βιομηχανίες, ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσχέρειες, ειδικότερα εφόσον οι δυσχέρειες αυτές προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. 3.Η συνολική αξία των εισαγόμενων προϊόντων τα οποία αφορούν τα εν λόγω μέτρα δεν υπερβαίνει το 15% του συνόλου των εισαγωγών από την Κοινότητα κατά το έτος που προηγείται της επιβολής ποσοτικών περιορισμών για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Οι διατάξεις αυτές δεν πρέπει να καταστρατηγούνται από την υψηλή δασμολογική προστασία των σχετικών εισαγόμενων εμπορευμάτων. Α.Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται μόνον για μία μεταβατική περίοδο, η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, ή όταν η Δημοκρατία της Λευκορωσίας καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της GΑΤΤ, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. 5.Η Δημοκρατία της Λευκορωσίας ενημερώνει το Συμβούλιο Συνεργασίας σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει σύμφωνα με το παρόν παράρτημα και, εφόσον το ζητήσει η Κοινότητα, διεξάγονται διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Συνεργασίας σχετικά με τα μέτρα αυτά και τους τομείς στους οποίους εφαρμόζονται, πριν τεθούν σε ισχύ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Επιφυλάξεις της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β Μεταλλευτικός τομέας Σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να απαιτείται παραχώρηση όσον αφορά τα δικαιώματα μεταλλείων και ορυκτών για τις εταιρείες οι οποίες δεν ελέγχονται από την ΕΚ. ΑλιείαΗ πρόσβαση και η χρησιμοποίηση των βιολογικών πόρων και των αλιπέδων σε θαλάσσια ύδατα υπό την κυριαρχία ή την δικαιοδοσία των κρατών μελών της Κοινότητας, περιορίζονται στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας και είναι νηολογημένα στο κοινοτικό έδαφος, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη. Αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας Σε ορισμένα κράτη μέλη, η αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από μη κοινοτικές εταιρείες υπόκειται σε περιορισμούς. Οπτικοακουστικές υπηρεσίες περιλαμβανομένης της ραδιοφωνίας Μπορεί να επιβάλλεται εθνική μεταχείριση όσον αφορά την παραγωγή και διανομή, περιλαμβανομένης της ραδιοτηλεοπτικής και άλλης μορφής μετάδοσης, στα οπτικοακουστικά έργα τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια καταγωγής. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες περιλαμβανομένων των υπηρεσιών κινητής και δορυφορικής τηλεφωνίας Υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο περιορισμών Σε ορισμένα κράτη μέλη η πρόσβαση στην αγορά όσον αφορά τις συμπληρωματικές υπηρεσίες και υποδομές υπόκειται σε περιορισμούς. Υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελματιών Υπηρεσίες περιοριζόμενες στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των κρατών μελών. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ιδρύουν εταιρείες. ΓεωργίαΣε ορισμένα κράτη μέλη η εθνική μεταχείριση δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες μη ελεγχόμενες από την ΕΚ, οι οποίες επιθυμούν να αναλάβουν γεωργική δραστηριότητα. Η αγορά αμπελώνων από εταιρείες μη ελεγχόμενες από την ΕΚ υπόκειται σε κοινοποίηση ή, εφόσον χρειάζεται, έγκριση. Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων Σε ορισμένα κράτη μέλη περιορίζεται η συμμετοχή αλλοδαπών σε εταιρείες εκδόσεων και ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Επιφυλάξεις της Λευκορωσίας σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχείο α Η Δημοκρατία της Λευκορωσίας επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διατηρήσει ορισμένες εξαιρέσεις στην εθνική μεταχείριση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο α, στους κατωτέρω τομείς : Το ελάχιστο κεφάλαιο τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με αλλοδαπές επενδύσεις ανέρχεται στο ισοδύναμο 5 εκατομμ. ΕCU Η ιδιοκτησία, από αλλοδαπούς, ασφαλιστικών εταιρειών επιτρέπεται μέχρι το 49% του μετοχικού κεφαλαίου Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι συνδεδεμένοι με το Ενιαίο Ενεργειακό Σύστημα Ιδιοκτησία γης, έρευνα και εκμετάλλευση φυσικών πόρων, ακίνητη περιουσία : Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι κοινοτικές εταιρείες που έχουν συσταθεί στο έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας έχουν το δικαίωμα της χρήσης, της μίσθωσης και της αγοράς ακίνητης ιδιοκτησίας, και όσον αφορά τους φυσικούς πόρους, τη γεωργική γη και τα δάση, της μίσθωσης, όπου αυτό είναι άμεσα απαραίτητο στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν συσταθεί. Το δικαίωμα αυτό δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα εγκατάστασης για σκοπούς αγοραπωλησίας και μεσιτείας στον τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας και των φυσικών πόρων. Αγορά κρατικής και δημοτικής ιδιοκτησίας που υπόκειται σε διαδικασία αποκρατικοποίησης και ιδιωτικοποίησης Ειδική άδεια για την αγοραπωλησία κρατικών τίτλων αξιών της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.; Ειδική άδεια για την παροχή κοινών υπηρεσιών δικτύου φάσματος συχνοτήτων, τηλεφωνικών συνδέσεων και τηλεγραφικών συνδέσεων Ιδιοκτησία και ειδική άδεια για τη λειτουργία σταθμών εκπομπής ή κοινού φάσματος συχνοτήτων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ΤελωνειακοίΥπηρεσίες ιδιωτικού αστυνομικού και ιδιωτικής ασφαλείας Οι επιφυλάξεις αυτές ισχύουν κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζονται δε σε μη διακριτική βάση. *ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες : Ορισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 Ως χρηματοπιστωτική υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία χρηματοπιστωτικής φύσεως που προσφέρεται από φορέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ενός συμβαλλόμενου μέρους. Στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες : Α.Ολες οι ασφαλιστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες οι σχετικές με ασφάλειες. 1.Πρωτασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης). (i)ζωής 1)ζημιών2.Αντασφάλιση και επανεκχώρηση. 3.Διαμεσολάβηση στον ασφαλιστικό τομέα, όπως μεσιτεία και πρακτορεία. 4.Επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. αναλογιστικές μελέτες, εκτίμηση του κινδύνου και υπηρεσίες διακανονισμού αποζημιώσεων. Β.Τραπεζικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός των ασφαλιστικών) 1.Αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό. 2.Κάθε μορφής δανειοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της καταναλωτικής πίστης, των ενυπόθηκων πιστώσεων, της διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων και της χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών. 3.Χρηματοδοτική μίσθωση. 4.Ολες οι υπηρεσίες πληρωμής και μεταφοράς χρηματικών ποσών, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, των ταξιδιωτικών επιταγών και των τραπεζικών επιταγών. 5.Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 6.Συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών, είτε στο χρηματιστήριο είτε σε εξωχρηματιστηριακές αγορές είτε με άλλο τρόπο, επί: 1)μέσων χρηματαγοράς (συμπεριλαμβανομένων επιταγών, συναλλαγματικών. πιστοποιητικών καταθέσεων, κ.λ.π.) 2)συναλλάγματος3)παράγωγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, προθεσμιακών συμβολαίων και συμβολαίων με δικαίωμα προαίρεσης 4)μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίου, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής και οι προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου, κ.λ.π. 5)μεταβιβάσιμων κινητών αξιών 6)άλλων διαπραγματεύσιμων μέσων και χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων. συμπεριλαμβανομένων των ράβδων χρυσού ή αργύρου. 7.Συμμετοχή σε εκδόσεις κάθε μορφής χρεωγράφων, συμπεριλαμβανομένης της αναδοχής και της διάθεσης (στο κοινό ή σε ιδιώτες) και παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τις σχετικές εκδόσεις. 8.Υπηρεσίες χρηματιστού. 9.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών διαθεσίμων ή χαρτοφυλακίου, κάθε μορφής διαχείριση συλλογικών επενδύσεων, διαχείριση κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες φύλαξης, θεματοφύλακα και καταπιστευματοδόχου. 10.Υπηρεσίες εκκαθάρισης και συμψηφισμού για χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κινητών αξιών, των παράγωγων προϊόντων και άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων. 11.Παροχή και μεταβίβαση πληροφοριών χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα, και επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων και σχετικού λογισμικού από παρέχοντες άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 12.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, διαμεσολάβησης και άλλες επικουρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται ανωτέρω στα σημεία 1 έως 11. συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης και ανάλυσης της πιστοληπτικής ικανότητας, έρευνας και συμβουλών για επενδύσεις και συγκρότηση χαρτοφυλακίων, παροχής συμβουλών για εξαγορές καθώς και για αναδιάρθρωση και στρατηγική επιχειρήσεων. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 102 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, για τον σκοπό της ορθής ερμηνείας και πρακτικής εφαρμογής, ότι ο όρος εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που περιέχεται στο άρθρο 102 της συμφωνίας σημαίνει περιπτώσεις σημαντικής παράβασης της συμφωνίας από ένα από τα μέρη. Σημαντική παράβαση της συμφωνίας συνίσταται σε 1)καταγγελία της συμφωνίας μη κατοχυρωμένη ΕΚ των γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου ή2)παραβίαση των ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας που εκτίθενται στο άρθρο 2. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η Γαλλική Δημοκρατία σημειώνει ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας δεν εφαρμόζεται στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι συνδεδεμένα με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα δυνάμει της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α. Επιστολή της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας Κύριε.Αναφέρομαι στη συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που μονογραφήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1994. Όπως ετόνισα κατά τις διαπραγματεύσεις, η Δημοκρατία της Λευκορωσίας παραχωρεί στις κοινοτικές εταιρείες που εγκαθίστανται και λειτουργούν στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας προνομιακή μεταχείριση όσον αφορά ορισμένες πλευρές. Εξήγησα ότι αυτό είναι σύμφωνο με την πολιτική της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την προώθηση, με κάθε τρόπο, της εγκατάστασης κοινοτικών εταιρειών στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας. Τούτου δοθέντος, αντιλαμβάνομαι ότι κατά την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας και της έναρξης ισχύος των άρθρων που αφορούν την εγκατάσταση των εταιρειών, η Δημοκρατία της Λευκορωσίας δεν θα θεσπίσει μέτρα ή ρυθμίσεις που εισάγουν ή οξύνουν τη διάκριση μεταξύ των κοινοτικών και των λευκορωσικών εταιρειών ή εταιρειών κάθε άλλης τρίτης χώρας, σε σχέση με την κατάσταση που ισχύει κατά την ημερομηνία μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας. Θα σας ήμουν υπόχρεως αν θέλατε να μου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής. Με τιμή. Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας Β.Επιστολή της Κοινότητας Κύριε. Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας με σημερινή ημερομηνία η οποία έχει ως εξής : Αναφέρομαι στη συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που μονογραφήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1994. Όπως ετόνισα κατά τις διαπραγματεύσεις, η Δημοκρατία της Λευκορωσίας παραχωρεί στις κοινοτικές εταιρείες που εγκαθίστανται και λειτουργούν στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας προνομιακή μεταχείριση όσον αφορά ορισμένες πλευρές. Εξήγησα ότι αυτό είναι σύμφωνο με την πολιτική της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την προώθηση, με κάθε τρόπο, της εγκατάστασης κοινοτικών εταιρειών στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας. Τούτου δοθέντος, αντιλαμβάνομαι ότι κατά την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας και της έναρξης ισχύος των άρθρων που αφορούν την εγκατάσταση των εταιρειών, η Δημοκρατία της Λευκορωσίας δεν θα θεσπίσει μέτρα ή ρυθμίσεις που εισάγουν ή οξύνουν τη διάκριση μεταξύ των κοινοτικών και των λευκορωσικών εταιρειών ή εταιρειών κάθε άλλης τρίτης χώρας, σε σχέση με την κατάσταση που ισχύει κατά την ημερομηνία μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας. Θα σας ήμουν υπόχρεως αν θέλατε να μου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής. Έχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη της παρούσας επιστολής. Με τιμή. Εξ ονόματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ηechο en Βruselas, el seis de marzο de mil nονecientοs nονenta y cincο. Udfaerdiget i Βruxelles den sjette marts nitten hundrede οg fern οg halνfems. Geschehen zu Βrussel am sechsten Μarz neunzehnhundertfunfundneunzig. Εγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε. Dοne at Βrussels οn the sixth day οf Μarch in the year οne thοusand nine hundred and ninety-fiνe. Fait a Βruxelles, le six mars mil neuf cent quatre-νingt-quinze. Fattο a Βruxelles, addi sei marzο millenονecentοnονantacinque. Gedaan te Βrussel, de zesde maart negentienhοnderd νijfennegentig. Feitο em Βruxelas, em seis de Μargο de mil nονecentοs e nονenta e cincο. ΤehtyΒrysselissa kuudentenapaiνana maaliskuutaνuοnna tuhatyhdeksansataayhdeksankymmentaνiisi. Sοm skedde i Βryssel den sjatte mars nittοnhundranittiοfem. Εξαιρούνται από τον ορισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών οι ακόλουθες δραστηριότητες 1)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό με σκοπό την άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. 2)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες, κρατικούς φορείς ή υπηρεσίες, ή δημόσιους οργανισμούς, για λογαριασμό ή με την εγγύηση του δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αναληφθούν από φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ανταγωνισμό με τους δημόσιους φορείς. 5)Δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν μέρος θεσμικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή προγραμμάτων συνταξιοδότησης του δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αναληφθούν από φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ανταγωνισμό με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Διασυνοριακή προσφορά στον τομέα των υπηρεσιών Κατάλογος των υπηρεσιών για τις οποίες τα μέρη παρέχουν μεταχείριση ΜΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 37 Τομείς που καλύπτονται σύμφωνα με την προσωρινή κεντρική ταξινόμηση προϊόντος (ΚΤΠ) του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών που αφορούν υπηρεσίες επανεξέτασης της λογιστικής : μέρος της ΚΤΠ 86212 εκτός από τις ελεγκτικές υπηρεσίες Υπηρεσίες παροχής συμβουλών όσον αφορά τις υπηρεσίες τήρησης βιβλίων ΚΤΠ 86220 Υπηρεσίες μηχανικής ΚΤΠ 8672 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής ΚΤΠ 8673 Γνωμοδοτικές υπηρεσίες σε θέματα αρχιτεκτονικής και προσχεδίου ΚΤΠ 86711 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδίου ΚΤΠ 86712 Υπηρεσίες πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου ΚΤΠ 8674 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού υπολογιστή και συναφείς υπηρεσίες : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών όσον αφορά την εγκατάσταση υλικού ηλεκτρονικού υπολογιστή ΚΤΠ 841 Υπηρεσίες εφαρμογής λογισμικού ΚΤΠ 842 Υπηρεσίες βάσης δεδομένων ΚΤΠ 844 Διαφήμιση ΚΤΠ 871 Έρευνα αγοράς και σφυγμομέτρηση γνώμης ΚΤΠ 864 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων ΚΤΠ 866 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων ΚΤΠ 8676 Γνωμοδοτικές και υπηρεσίες παροχής συμβουλών όσον αφορά τη γεωργία, τη θήρα και τη δασοκομία Γνωμοδοτικές και υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την αλιεία Γνωμοδοτικές και υπηρεσίες παροχής συμβουλών για το μεταλλευτικό τομέα Τυπογραφεία και δημοσίευση ΚΤΠ 88442 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων Μεταφραστικές υπηρεσίες ΚΤΠ 87905 Υπηρεσίες εσωτερικού σχεδίου ΚΤΠ 87907 Τηλεπικοινωνίες : Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας περιλαμβανομένου (αλλά που δεν περιορίζεται σε αυτά) του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του φωνητικού ταχυδρομείου, της αναζήτησης πληροφοριών Οn-line και της αναζήτησης πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων, της επεξεργασίας δεδομένων, ΕDΙ, της μετατροπής κωδικών και πρωτοκόλλων Υπηρεσίες μεταγωγής κυκλωμάτων και πακέτων Υπηρεσίες κατασκευών και της σχετικής μηχανικής : εργασίες διερεύνησης χώρων ΚΤΠ 5111 Franchising ΚΤΠ 8929 Υπηρεσίες για τη διαλληλογραφίας εκπαίδευση ενηλίκων, μέρος ΚΤΠ 924 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων και πρακτορείων τύπου ΚΤΠ 962 Υπηρεσίες μίσθωσης χωρίς φορείς συνδεόμενους με άλλον εξοπλισμό μεταφοράς (ΚΤΠ 83101 επιβατηγά οχήματα. 83102 φορτηγά οχήματα, 83105) και που αφορούν άλλα μηχανήματα και εξοπλισμό (ΚΤΠ 83106, 83107, 83108, 83109) Υπηρεσίες παραγγελιοδόχου και υπηρεσίες χονδρεμπορίου που αφορούν το εισαγωγικό - εξαγωγικό εμπόριο (μέρος ΚΤΠ 621 και 622) Έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού Αντασφάλιση και επανεκχώρηση και επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναλογιστικές μελέτες, εκτίμηση του κινδύνου και υπηρεσίες διακανονισμού αποζημιώσεων. Ασφάλιση κινδύνων όσον αφορά τα εξής : (i)θαλάσσια ναυσιπλοΐα και εμπορική αεροπορία και εκτόξευση στο διάστημα και ναύλους (περιλαμβανομένων των δορυφόρων), με ασφάλιση που καλύπτει μέρος ή το σύνολο των εξής : μεταφερόμενα πρόσωπα, εμπορεύματα που εξάγονται από ή εισάγονται στο ίδιο όχημα μεταφοράς των εμπορευμάτων και κάθε σχετική ευθύνη. (ii)εμπορεύματα υπό διεθνή διαμετακόμιση, και Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων ΚΤΠ 843 Παροχή και μεταφορά χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων (βλέπε παραγράφους Β.11 και Β.12 του παραρτήματος V). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Διατάξεις όσον αφορά το άρθρο 39 Μέρος Α Οι διαβουλεύσεις αρχίζουν εντός 30 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης από το πρώτο μέρος. Πραγματοποιούνται με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά : την κατάργηση, από το άλλο μέρος των μέτρων τα οποία οδήγησαν σε μία σημαντικά περιοριστικότερη κατάσταση, ή προσαρμογές των υποχρεώσεων αμφοτέρων των μερών, ή προσαρμογές στις οποίες προβαίνει το πρώτο μέρος προς αντιστάθμιση της περιοριστικότερης κατάστασης την οποία προκάλεσε το άλλο μέρος. Εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός εξήντα ημερών από την ημέρα που το πρώτο μέρος υπέβαλε την αίτηση για διαβουλεύσεις, αυτό το πρώτο μέρος μπορεί να προβεί στις κατάλληλες αντισταθμιστικές προσαρμογές έναντι των υποχρεώσεών του. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται στο βαθμό και εφόσον χρόνο είναι αναγκαίες για να ληφθεί υπόψη η σημαντικά περιοριστικότερη κατάσταση την οποία προκάλεσε το άλλο μέρος. Δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα τα οποία διαταράσσουν στο ελάχιστο τη λειτουργία της συμφωνίας. Δεν επηρεάζονται από τις εν λόγω προσαρμογές τα δικαιώματα τα οποία απέκτησαν οι οικονομικοί παράγοντες βάσει της συμφωνίας κατά τη στιγμή που πραγματοποιήθηκαν οι προσαρμογές αυτές. Μέρος 8 1.Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, ενεργώντας υπό το πνεύμα εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, ενημερώνει την Κοινότητα κατά την τριετή μεταβατική περίοδο μετά την υπογραφή της συμφωνίας, σχετικά με την πρόθεσή της να υποβάλει νέα νομοθεσία ή να εκδώσει νέες ρυθμίσεις οι οποίες ενδέχεται να καταστήσουν τις προϋποθέσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας των ρωσικών θυγατρικών και υποκαταστημάτων κοινοτικών εταιρειών, περιοριστικότερες σε σχέση με την κατάσταση που ισχύει κατά την ημερομηνία που προηγείται της υπογραφής της συμφωνίας. Η Κοινότητα μπορεί να ζητήσει από τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας να της ανακοινώσει τα σχέδια της εν λόγω νομοθεσίας ή ρυθμίσεων και να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια αυτά. 2.Εφόσον η νέα νομοθεσία ή ρυθμίσεις που εισάγονται στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθιστούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας ρωσικών θυγατρικών και υποκαταστημάτων των κοινοτικών επιχειρήσεων, περιοριστικότερες σε σχέση με την κατάσταση που ίσχυε κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας, η εν λόγω νομοθεσία ή ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στις θυγατρικές και υποκαταστήματα που έχουν ήδη εγκατασταθεί στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας κατά την έναρξη ισχύος της εν λόγω πράξης, μέχρι τη λήξη περιόδου τριών ετών από την εν λόγω έναρξη ισχύος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΜ Συμβάσεις περί πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 51 (2) 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 αφορά τις εξής πολυμερείς συμβάσεις : Σύμβαση της Βέρνης περί της προστασίας των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (πράξη του Παρισιού, 1971), Διεθνής σύμβαση για την προστασία των ερμηνευτών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (Ρώμη, 1961), Πρωτόκολλο σχετικά με τη συμφωνία της Μαδρίτης όσον αφορά τη διεθνή καταχώρηση σημάτων (Μαδρίτη, 1989), Συμφωνία της Νίκαιας όσον αφορά την διεθνή ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών για την καταχώρηση των σημάτων (Γενεύη 1977, όπως τροποποιήθηκε το 1979), Συνθήκη της Βουδαπέστης όσον αφορά τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης μικροοργανισμών για τις διαδικασίες των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (1977, όπως τροποποιήθηκε το 1980), Διεθνής σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UΡΟV) (Πράξη Γενεύης, 1991). 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να συστήσει την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 51 σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις. Στην περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που θίγουν τους όρους συναλλαγών, αναλαμβάνονται επειγόντως διαβουλεύσεις, εφόσον το ζητήσει ένα μέρος, για την αναζήτηση αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων. 3.Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τις εξής πολυμερείς συμβάσεις : Σύμβαση του Παρισιού για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (Πράξη Στοκχόλμης, 1967, και όπως τροποποιήθηκε το 1979), Συμφωνία της Μαδρίτης όσον αφορά τη διεθνή καταχώρηση σημάτων (Πράξη Στοκχόλμης, 1967, και όπως τροποποιήθηκε το 1979), Συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970. όπως τροποποιήθηκε το 1979 και το 1984) 4.Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Δημοκρατία της Λευκορωσίας παρέχει στις κοινοτικές εταιρείες και υπηκόους, όσον άφορα την αναγνώριση και προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που παρέχει σε τρίτη χώρα στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών. 5.Οι διατάξεις της παραγράφου 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που παραχωρεί η Δημοκρατία της Λευκορωσίας σε τρίτη χώρα σε πραγματικά αμοιβαία βάση ή τα πλεονεκτήματα που παραχωρεί η Δημοκρατία της Λευκορωσίας σε άλλη χώρα της πρώην ΕΣΣΔ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου : (α) ως Τελωνειακή νομοθεσία νοούνται οι διατάξεις που εφαρμόζονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε οποιαδήποτε τελωνειακή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, που θεσπίζουν τα εν λόγω μέρη, (β)ως δασμοί νοούνται όλοι οι δασμοί, φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται και εισπράττονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, κατεφαρμογή τελωνειακής νομοθεσίας, δεν συμπεριλαμβάνονται, όμως, σαυτούς τέλη και επιβαρύνσεις που περιορίζονται σε ποσό, το οποίο προσεγγίζει τα έξοδα των προσφερθεισών υπηρεσιών. (γ)ως αιτούσα αρχή νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για τον συγκεκριμένο σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα. (δ) ως αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για τον συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα, (ε)ως παράβαση νοείται οποιαδήποτε καταπάτηση της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και κάθε προσπάθεια καταπάτησης αυτής της νομοθεσίας. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής1.Εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν παράρτημα, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως μέσω της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης των παραβάσεων της εν λόγω νομοθεσίας. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά οποιαδήποτε διοικητική αρχή των συμβαλλομένων μερών, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ζητήματα ποινικού δικαίου. Δεν αφορά πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων κατόπιν αιτήσεως της δικαστικής αρχής, εκτός αν συμφωνήσουν οι αρχές αυτές. Άρθρο 3 Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως1.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία, ώστε να καταστήσει την πρώτη ικανή να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πράξεις που σημειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες παραβαίνουν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν παράβαση αυτής της νομοθεσίας. 2.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενημερώσει, σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου μέρους κατά τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, την τελωνειακή διαδικασία που εφαρμόσθηκε στα εν λόγω εμπορεύματα. 3.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει την επιτήρηση : 1)των φυσικών ή νομικών προσώπων για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να πιστεύεται ότι παραβαίνουν ή παρέβησαν την τελωνειακή νομοθεσία, 2)των διακινήσεων εμπορευμάτων για τα οποία πιστεύεται ότι είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικές παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας. 3)των μέσων μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται η πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, 4)των χώρων στους οποίους έχουν συγκεντρωθεί τα εμπορεύματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν εύλογοι λόγοι να θεωρηθεί ότι προορίζονται ως προμήθειες για δραστηριότητες που αντίκεινται στην τελωνειακή νομοθεσία του άλλου μέρους. Άρθρο 4 Αυθόρμητη συνδρομή Εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους. τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν, σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες και κάθε νόμιμο μέσο. αμοιβαία συνδρομή άνευ προηγουμένης αιτήσεως, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως, όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν : πράξεις με τις οποίες σημειώθηκε, σημειώνεται ή πρόκειται να σημειωθεί παράβαση τέτοιας νομοθεσίας και οι οποίες δυνατόν να ενδιαφέρουν άλλα συμβαλλόμενα μέρη. νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίηση τέτοιων πράξεων, εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο σημαντικής παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 5 Παράδοση/γνωστοποίησηΚατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε να παραδίδονται όλα τα έγγραφα, να γνωστοποιούνται όλες οι αποφάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου σε παραλήπτη που έχει τη μόνιμη κατοικία του ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφός της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 6. σημείο 3. Άρθρο 6 Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδρομήςΟι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς. Τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση παρόμοιων αιτήσεων πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, εφόσον απαιτείται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία : 1)την αιτούσα αρχή, που υποβάλλει την αίτηση, 2)το αιτούμενο μέτρο, 3)το θέμα και τον λόγο της αίτησης, 4)νόμους, κανόνες και άλλα σχετικά νόμιμα μέσα, 5)ενδείξεις όσο το δυνατόν ακριβείς και κατανοητές, σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν τον στόχο των ερευνών. 6)περίληψη των σχετικών πραγματικών γεγονότων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 5. 3.Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. 4.Εάν κάποια αίτηση δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις, δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωσή της ενδεχομένως, επίσης, να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων. ΑΡΘΡΟ Εκτέλεση αιτήσεων 1.Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή, σε περίπτωση που η τελευταία αδυνατεί να ενεργήσει αφεαυτής, το διοικητικό τμήμα στο οποίο διαβιβάσθηκε η αίτηση από την εν λόγω αρχή, οφείλει να ενεργήσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των διαθέσιμων πόρων, ως εάν ενεργούσε για ίδιο λογαριασμό ή, κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του αυτού συμβαλλόμενου μέρους, με την διοχέτευση των στοιχείων που ήδη διαθέτει, με την διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών ή με την ρύθμιση της διεξαγωγής τους. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής θα ικανοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες, και τα άλλα νομικά στοιχεία του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λάβουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη αρχή την ευθύνη της οποίας έχει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία σχετικά με την παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, τα οποία η αιτούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου.Υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, να παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. Άρθρο 8 Μορφή υπό την οποία πρέπει να ανακοινώνονται τα στοιχεία1.Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή, υπό τη μορφή εγγράφων, κυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων, εκθέσεων κ.τ.τ. 2.Τα έγγραφα που προβλέπει η παράγραφος 1 δυνατόν να αντικατασταθούν από μηχανογραφημένα στοιχεία, που παράγονται υπό οποιαδήποτε μορφή για τον Ίδιο σκοπό. Άρθρο 9 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής, όπως αυτή προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάτι τέτοιο : 1)θα ήταν ενδεχόμενο να παραβλάψει την κυριαρχία, την δημοσία τάξη, την ασφάλεια ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα, ή 2)θα αφορούσε, συναλλαγματικές ή φορολογικές ρυθμίσεις άλλες από εκείνες που σχετίζονται με τους δασμούς, ή 3)θα παραβίαζε βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. 2.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αιτούσα αρχή ζητεί συνδρομή, την οποία η Ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει, εάν της ζητείτο κάτι τέτοιο, οφείλει στην αίτηση της να επιστήσει την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Σε αυτή την περίπτωση εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση. 3.Εάν υπάρχει άρνηση παροχής συνδρομής, η σχετική απόφαση και τα αίτια αυτής πρέπει να γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην αιτούσα αρχή. Άρθρο 10 Υποχρέωση τήρησης του απορρήτουτης πρόσθετης προστασίας που προσφέρουν οι σχετικοί νόμοι που εφαρμόζονται στο συμβαλλόμενο μέρος που την έλαβε και οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται από τις κοινοτικές αρχές. 2.Δεν διαβιβάζονται τα ονομαστικά στοιχεία εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ώστε να πιστεύεται ότι η μεταβίβαση ή χρήση των μεταβιβαζόμενων στοιχείων αντίκειται στις βασικές νομικές αρχές ενός από τα μέρη και ειδικότερα, εφόσον το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα υφίστατο αδικαιολόγητα μειονεκτήματα. Κατόπιν αιτήσεως, το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενημερώνει το μέρος που παρέχει την αίτηση σχετικά με τη χρήση της παρεχόμενης πληροφορίας και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. 3.Τα ονομαστικά στοιχεία διαβιβάζονται μόνο στις τελωνειακές αρχές και, στην περίπτωση που χρειάζεται για λόγους διώξεως, στο δημόσιο κατήγορο και στις δικαστικές αρχές. Τις πληροφορίες αυτές δύνανται να λάβουν άλλα πρόσωπα ή αρχές μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της αρχής, η οποία παρέχει τα στοιχεία. 4.Το συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει τα στοιχεία, εξακριβώνει την ακρίβεια των πληροφοριών που πρόκειται να διαβιβάσει. Εφόσον διαπιστώνεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται ήσαν ανακριβείς ή πρόκειται να διαγραφούν, το συμβαλλόμενο μέρος που τις παραλαμβάνει ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση. Το μέρος αυτό υποχρεούται να προβεί στη διόρθωση ή διαγραφή. 5.Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες υπερισχύει το δημόσιο συμφέρον, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να λάβει, κατόπιν αιτήσεως, πληροφορίες για τις μνήμες δεδομένων και τον σκοπό της μνήμης αυτής. Άρθρο 11 Χρήση των στοιχείων1.Τα στοιχεία που λαμβάνονται πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος για άλλους σκοπούς, μόνον εφόσον ληφθεί προηγουμένως η γραπτή συγκατάθεση της διοικητικής αρχής, η οποία τα παρέσχε, και αποτελούν αντικείμενο όλων των περιορισμών που θέτει η εν λόγω αρχή. 2.Η παράγραφος 1 δεν παρακωλύει τη χρησιμοποίηση στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή. διοικητική διαδικασία που κινείται επακολούθως, λόγω παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ευχέρεια, στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες και σε διαδικασίες και καταγγελίες που παραπέμπονται στα δικαστήρια, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 12 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της παραχωρηθείσας άδειας, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο υπό τη δικαιοδοσία άλλου συμβαλλόμενου μέρους, και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή κυρωμένα αντίγραφα αυτών τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποιο ζήτημα και υπό ποίαν ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξετασθεί ο υπάλληλος. Άρθρο 13 Δαπάνες της συνδρομής Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες επισύρει η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιμο, από δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από δημόσιες υπηρεσίες. Άρθρο 14 Εφαρμογή1.Η διαχείριση του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται στις κεντρικές τελωνειακές αρχές της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, αφενός, και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, εφόσον χρειάζεται, των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε συστάσεις προς τα αρμόδια σώματα σχετικά με τροποποιήσεις, που θεωρούν ότι πρέπει να επέλθουν στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη έρχονται σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και. ακολούθως, τηρούνται ενήμερα σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που υιοθετούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 15 Συμπληρωματικότητα1.Το παρόν πρωτόκολλο οφείλει να συμπληρώνει και όχι να παρακωλύει την εφαρμογή κάθε συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής που έχει συναφθεί ή δυνατόν να συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Δεν πρέπει, επίσης, να αποκλείει περισσότερο εκτεταμένη αμοιβαία συνδρομή, που παρέχεται με βάση παρόμοιες συμφωνίες. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι ανωτέρω συμφωνίες δεν θίγουν κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών οποιουδήποτε στοιχείου σχετικά με τελωνειακά ζητήματα κοινοτικού ενδιαφέροντος. ΑCΤΑ FΙΝΑL ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι : SLUΤΑΚΤΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, SCΗLUSSΑΚΤΕΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, FΙΝΑL ΑCΤ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΑCΤΕ FΙΝΑL ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΑΤΤΟ FΙΝΑLΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, SLΟΤΑΚΤΕΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΑCΤΑ FΙΝΑL ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής καλούμενα κράτη μέλη, και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής καλούμενες η Κοινότητα, αφενός,και οι πληρεξούσιοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ, αφετέρου,συνελθόντες στις Βρυξέλλες την έκτη ημέρα του Μαρτίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε για την υπογραφή της συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αφετέρου, εφεξής καλούμενη συμφωνία, ενέκριναν τα εξής κείμενα : τη Συμφωνία, τα Παραρτήματά της και το ακόλουθο Πρωτόκολλο : Πρωτόκολλο για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών σε τελωνειακά ζητήματα Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας ενέκριναν τα κείμενα των κοινών δηλώσεων που αναφέρονται παρακάτω και επισυνάπτονται στην παρούσα Τελική Πράξη : Κοινή Δήλωση για το άρθρο 17 της συμφωνίας Κοινή Δήλωση για το άρθρο 18 της συμφωνίας Κοινή Δήλωση για το άρθρο 29 της συμφωνίας Κοινή Δήλωση για το άρθρο 36 και 37 της συμφωνίας Κοινή Δήλωση για το άρθρο 37 της συμφωνίας Κοινή Δήλωση για το άρθρο 43 της συμφωνίας Κοινή Δήλωση για την έννοια του ελέγχου στο άρθρο 31 στοιχείο (β) και στο άρθρο 44 της συμφωνίας Κοινή Δήλωση για το άρθρο 51 της συμφωνίας Κοινή Δήλωση για το άρθρο 102 της συμφωνίας Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας, και οι πληρεξούσιοι της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σημείωσαν επίσης την εξής μονομερή δήλωση της Γαλλικής Κυβέρνησης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα Τελική Πράξη : Μονομερής Δήλωση της Γαλλικής Κυβέρνησης για τις υπερόντιες χώρες και εδάφη. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας, και οι πληρεξούσιοι της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σημείωσαν επίσης την εξής ανταλλαγή επιστολών που επισυνάπτεται στην παρούσα Τελική Πράξη : Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σε σχέση με την εγκατάσταση των εταιριών. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 Η Κοινότητα και η Δημοκρατία της Λευκορωσίας δηλώνουν ότι το κείμενο της ρήτρας διασφάλισης δεν παραχωρεί μεταχείριση διασφάλισης της GΑΤΤ. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 Νοείται ότι οι διατάξεις του άρθρου 18 δεν προορίζονται, ούτε πρόκειται, να επιβραδύνουν, να παρακωλύσουν ή να εμποδίσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στις αντίστοιχες νομοθεσίες των μερών σχετικά με τις έρευνες αντιντάμπινγκ και επιδοτήσεων. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 Χωρίς να θίγονται οι επιφυλάξεις που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV και οι διατάξεις των άρθρων 45 και 48 τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι λέξεις σύμφωνα με τις κατιδίαν νομοθεσίες και κανονισμούς που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 σημαίνουν ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ρυθμίζει την εγκατάσταση και λειτουργία εταιρειών στο έδαφός του. με την προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν συνεπάγονται, όσον αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία των εταιρειών του άλλου μέρους, νέες επιφυλάξεις όσον αφορά τη μεταχείριση, όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παραχωρεί στις δικές του εταιρείες ή σε εταιρείες ή υποκαταστήματα ή θυγατρικές εταιρείες τρίτης χώρας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 36 ΚΑΙ 37 Η Κοινότητα δηλώνει ότι η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στα άρθρα 36 και 37, δεν σημαίνει την κυκλοφορία του φορέα παροχής υπηρεσίας στο έδαφος της χώρας στην οποία προορίζεται η υπηρεσία, ούτε την κυκλοφορία του αποδέκτη της υπηρεσίας στο έδαφος της χώρας από την οποία προέρχεται η υπηρεσία. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι με τη φράση σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε μέρος νοείται ότι κάθε μέρος δύναται να ρυθμίσει τις συνθήκες της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών στο έδαφος του υπό την προϋπόθεση ότι το ανωτέρω δεν θα επιφέρει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση για τις εταιρείες του άλλου μέρους από αυτή που χορηγείται στις εταιρείες οποιασδήποτε τρίτης χώρας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 Το απλό γεγονός ότι απαιτείται θεώρηση διαβατηρίου για τα φυσικά πρόσωπα ορισμένων μόνον συμβαλλομένων μερών δεν σημαίνει ότι τα οφέλη βάσει συγκεκριμένης δέσμευσης εξουδετερώνονται ή περιορίζονται. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 παρ. β) ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 44 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι κατανοούν αμοιβαία ότι το θέμα του ελέγχου εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα της συγκεκριμένης περίπτωσης 2.Για παράδειγμα, μία επιχείρηση θεωρείται ότι ελέγχεται από άλλη επιχείρηση και συνεπώς είναι θυγατρική αυτής εφόσον : η άλλη επιχείρηση κατέχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή η άλλη επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίσει ή να παύσει την πλειοψηφία του διοικητικού οργάνου, του οργάνου διαχείρισης ή του εποπτικού οργάνου και είναι συγχρόνως μέτοχος ή μέλος της θυγατρικής 3.Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι η απαρίθμηση των κριτηρίων της παραγράφου 2 δεν είναι περιοριστική. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, για τους σκοπούς της συμφωνίας, η πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία περιλαμβάνει ειδικότερα τα δικαιώματα δημιουργού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος δημιουργού για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα συγγενικά δικαιώματα. τα δικαιώματα που αφορούν την ευρεσιτεχνία, τα βιομηχανικά σχέδια, τις γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης, των εμπορικών σημάτων και των σημάτων υπηρεσιών, τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων καθώς και την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 α της σύμβασης του Παρισιού για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την προστασία πληροφοριών για την τεχνογνωσία που δεν έχουν κοινολογηθεί. Ροur le Rοyaume de Βelgique Vοοr het Κοninkrijk Βelgie Fur das Κοnigreich Βelgien Ρa Κοngeriget Danmarks νegne Fur die Βundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική Δημοκρατία Ροr el Reinο de Εspana Ροur la Republique francaise Τhar ceann na hΕireann Fοr Ιreland Ρer la Repubblica italiana Ροur le Grand-Duche de Luxembοurg Vοοr het Κοninkrijk der Νederlanden Fur die Republik Οsterreich Ρela Republica Ροrtuguesa Suοmen tasaνallan puοlesta Fοr Κοnungariket Sνerige Fοr the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Ροr las Cοmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpaeiske Faellesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities Ροur les Cοmmunautes eurοpeennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias Εurοοpan yhteisοjen puοlesta Ρa Εurοpeiska gemenskapernas νagnar
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας μετά της Τελικής Πράξης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 108 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία