Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ιεραρχία
Άρθρο 1 "Προέλευση"
1.  
  Οι μόνιμοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων προέρχονται από τους απόφοιτους των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τους κατατασσόμενους απευθείας ή με διαγωνισμό, και από τους μόνιμους υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές που προάγονται σε αξιωματικούς. Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς.
2.  
  Οι αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.) διακρίνονται σε:.
 1. Αξιωματικούς Όπλων:
 2. (1) Μάχης (Πεζικού, Ιππικού-Τεθωρακισμένων και Πυροβολικού). (2)Υποστήριξης Μάχης (Μηχανικού, Διαβιβάσεων και Αεροπορίας Στρατού).
 3. Αξιωματικούς Σωμάτων:
 4. (1)Υποστήριξης Μάχης (Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου και Υγειονομικού, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Ιατρών, Κτηνιάτρων, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής). (2)Λοιπών Σωμάτων:.
 5. Γεωγραφικού, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Γεωγραφικού και Αρχιτεχνιτών Τυπογράφων
 6. Έρευνας και Πληροφορικής
 7. Ελεγκτικού
 8. Στρατιωτικών Γραμματέων, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Στρατιωτικών Γραμματέων και Διερμηνέων, που υπάγονται στο Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας του Γενικού Επιτελείου Στρατού
 9. Ταχυδρομικού
 10. Μουσικού
 11. Φροντιστών, που περιλαμβάνει τις ειδικότητες των Φροντιστών Πεζικού, Ιππικού -Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού, Μηχανικού, Διαβιβάσεων και Τεχνικού, που υπάγονται στα αντίστοιχα Όπλα ή Σώματα
 12. Αρχιτεχνιτών Όπλων, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Αρχιτεχνιτών Πεζικού, Ιππικού-Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού, Μηχανικού και Διαβιβάσεων, που υπάγονται στα αντίστοιχα Όπλα
 13. Αρχιτεχνιτών Σωμάτων, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Αρχιτεχνιτών Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, Πυροτεχνουργών Υλικού Πολέμου, Υγειονομικού και Κτηνιατρικού Υλικού, που υπάγονται στα αντίστοιχα Σώματα Υποστήριξης Μάχης.
 14. Αξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού.
3.  
  Οι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) διακρίνονται σε:.
 1. Μάχιμους β. Μηχανικούς γ. Σωμάτων:
 2. (1)Οικονομικού (2)Υγειονομικού, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής.
 3. Πληρωμάτων Στόλου, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Υπηρεσιών και Τεχνών, που προέρχονται από τις αντίστοιχες ειδικότητες Ανθυπασπιστών
4.  
  Μάχιμοι αξιωματικοί του Π.Ν. είναι αυτοί που αποφοίτησαν από το τμήμα Μαχίμων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και εκπαιδεύτηκαν για κυβερνήτες πολεμικών πλοίων. Μηχανικοί αξιωματικοί του Π.Ν. είναι αυτοί που αποφοίτησαν από το τμήμα Μηχανικών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και εκπαιδεύτηκαν για Διευθυντές Μηχανών Πολεμικών Πλοίων. Οι παραπάνω υπηρετούν κυρίως σε πλοία και διατηρούν την ιδιότητα του Μάχιμου αξιωματικού και Μηχανικού, στην οποία βασικά εκπαιδεύτηκαν, εφόσον δεν την έχουν απωλέσει για λόγους υγείας ή από άλλη αιτία.
5.  
  Οι αξιωματικοί της παραγράφου 3γ του παρόντος άρθρου προέρχονται από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, μετά από διαγωνισμό κατάταξης, από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και από τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Αξιωματικοί Πολεμικής Αεροπορίας.
6.  
  Οι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) διακρίνονται σε αξιωματικούς των παρακάτω ειδικοτήτων: α Ιπτάμενων.
 1. Μηχανικών (Αεροσκαφών, Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτρονικών και Αεροπορικών Εγκαταστάσεων) γ. Ελεγκτών Αεράμυνας.
 2. Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών, Μετεωρολόγων
 3. Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων,Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής στ.
 4. Ραδιοναυτίλων.
 5. Τεχνικής Υποστήριξης (Μηχανικών, Οπλουργών, Αεράμυνας, Ηλεκτρολόγων, Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Εφοδιαστών)
 6. Υπηρεσιών Υποστήριξης (Διοικητικών, Πληροφοριών, Μετεωρολόγων, Οικονομικών, Άμυνας Αεροδρομίων) θ. Μουσικών.
7.  
  Ιπτάμενοι είναι οι απόφοιτοι του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που εκπαιδεύτηκαν ως χειριστές αεροσκαφών, εφόσον δεν απώλεσαν την ικανότητά τους αυτή για λόγους υγείας ή από άλλη αιτία
8.  
  Οι αξιωματικοί των παραγράφων 6α έως και 6ε του παρόντος άρθρου προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή από κατάταξή τους, ύστερα από διαγωνισμό ή μετάταξή τους, ενώ των παραγράφων 6στ έως και 6θ προέρχονται από Ανθυπασπιστές. Αξιωματικοί Κοινών Σωμάτων.
9.  
  Αξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων είναι οι ανήκοντες στα Σώματα Στρατολογικό, Θρησκευτικό και Δικαστικών Γραμματέων
10.  
  Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο όρος Αξιωματικοί Σωμάτων, χωρίς ιδιαίτερο προσδιορισμό, νοούνται και οι αξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων
Άρθρο 2
1.  
  Για τους αξιωματικούς Όπλων του Σ. Ξ. τηρείται γενική επετηρίδα. Για τους αξιωματικούς Σωμάτων και Γενικών Ειδικοτήτων Σωμάτων τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες.
2.  
  Για τους αξιωματικούς του Π.Ν. τηρούνται οι επετηρίδες Μάχιμων, Μηχανικών, Οικονομικού, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής, Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Πληρωμάτων Στόλου Τεχνών.
3.  
  Για κάθε ειδικότητα αξιωματικών της Π.Α. της παραγράφου 6 του άρθρου 1 τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα.
4.  
  Για τους αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων Στρατολογικού, Θρησκευτικού και Δικαστικών Γραμματέων τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες
Άρθρο 3 "Γενικά"
1.  
  Οι βαθμοί των αξιωματικών και η αντιστοιχία τους μεταξύ των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων είναι οι εξής: ΣτρατόςΠολεμικό ΠολεμικήΞηράς ΝαυτικόΑεροπορία
 1. Ανώτατοι αξιωματικοί ΣτρατηγόςΝαύαρχος ΠτέραρχοςΑντιστράτηγος ΑντιναύαρχοςΑντιπτέραρχος ΥποστράτηγοςΥποναύαρχος ΥποπτέραρχοςΤαξίαρχος ΑρχιπλοίαρχοςΤαξίαρχος
 2. Ανώτεροι αξιωματικοί ΣυνταγματάρχηςΠλοίαρχος ΣμήναρχοςΑντισυνταγματάρχης ΑντιπλοίαρχοςΑντισμήναρχος ΤαγματάρχηςΠλωτάρχης Επισμηναγός
 3. Κατώτεροι αξιωματικοί ΛοχαγόςΥποπλοίαρχος ΣμηναγόςΥπολοχαγός ΑνθυποπλοίαρχοςΥποσμηναγός ΑνθυπολοχαγόςΣημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
2.  
  Οι αξιωματικοί Νοσηλευτικής, άνδρες και γυναίκες, προσαγορεύονται με το βαθμό που φέρουν
3.  
  Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου αναφέρονται βαθμοί αξιωματικών του Σ.Ξ. και ακολουθεί η φράση και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων, οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για τους αξιωματικούς των αντίστοιχων βαθμών των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.). Εξέλιξη Αξιωματικών.
4.  
  Οι αξιωματικοί Όπλων, Μάχιμοι και Ιπτάμενοι, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι του βαθμού Στρατηγού, Ναυάρχου ή Πτεράρχου, αντίστοιχα
5.  
  Οι αξιωματικοί Σωμάτων του Σ.Ξ., οι λοιποί αξιωματικοί του Π.Ν. και της Π.Α., οι αξιωματικοί Κοινών Σωμάτων και οι αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων εξελίσσονται μέχρι του βαθμού που ορίζεται στις παραγράφους 6 έως 13 του παρόντος άρθρου. Στρατός Ξηράς.
6.  
  Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι αξιωματικοί Σωμάτων, είναι:
 1. Υποστρατήγου Οι αξιωματικοί Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, από το Υγειονομικό οι Ιατροί, Οικονομικού και Γεωγραφικού
 2. Ταξιάρχου Οι αξιωματικοί Ελεγκτικού, Έρευνας και Πληροφορικής και Υγειονομικού των γενικών ειδικοτήτων Κτηνιάτρων, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής. γ. Συνταγματάρχη Οι αξιωματικοί που κατατάσσονται με διαγωνισμό ή προέρχονται από υπαξιωματικούς, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
 3. Αντισυνταγματάρχη Οι αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων Υποστήριξης Μάχης που προέρχονται απόυπαξιωματικούς, Στρατιωτικοί Γραμματείς και Διερμηνείς, Ταχυδρομικού και Διαχειριστές Υγειονομικού. ε. Ταγματάρχη Οι αξιωματικοί Μουσικού, Φροντιστές, Αρχιτεχνίτες Όπλων και Σωμάτων και Διοικητικοί Υγειονομικού.
 4. Πολεμικό Ναυτικό.
7.  
  Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν οι Αξιωματικοί Μηχανικοί, Οικονομικού, Υγειονομικού, Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών του Π.Ν., είναι.
 1. Αντιναυάρχου Οι αξιωματικοί Μηχανικοί προελεύσεως Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), τοποθετούμενοι μόνο ως Γενικοί Επιθεωρητές Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ).
 2. Υποναυάρχου Οι αξιωματικοί Οικονομικού και αξιωματικοί Υγειονομικού (Ιατροί).
 3. Αρχιπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Υγειονομικού των Γενικών Ειδικοτήτων Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων.
 4. Πλοιάρχου Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών, που είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
 5. Αντιπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Οικονομικού, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
 6. Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών για τους οποίους προβλέπεται ως προσόν προαγωγής η θαλάσσια υπηρεσία ή Συνεργείου Ναυστάθμου και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
 7. Υποπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών, για τους οποίους δεν προβλέπεται ως προσόν προαγωγής η θαλάσσια υπηρεσία ή Συνεργείου Ναυστάθμου και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι λοιποί αξιωματικοί του Π.Ν., είναι:.
Υποναυάρχου Οι αξιωματικοί Μηχανικοί, Οικονομικού και από το Υγειονομικό οι Ιατροί β. Αρχιπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Υγειονομικού των Γενικών Ειδικοτήτων Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής.
Πλοιάρχου Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών, που είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. δ. Αντιπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Οικονομικού, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών για τους οποίους προβλέπεται, ως προσόν προαγωγής, η θαλάσσια υπηρεσία ή Συνεργείου Ναυστάθμου και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. ε. Υποπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών, για τους οποίους δεν προβλέπεται, ως προσόν προαγωγής, η θαλάσσια υπηρεσία ή Συνεργείου Ναυστάθμου και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Πολεμική Αεροπορία.
8.  
  Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί της Π.Α. πλην των Ιπταμένων, είναι.
 1. Αντιπτεράρχου Οι αξιωματικοί της ειδικότητας Μηχανικών.
 2. Υποπτεράρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Ιατρών, Ελεγκτών Αεράμυνας και Οικονομικών.
 3. Ταξιάρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Εφοδιαστών, Διοικητικών, Μετεωρολόγων, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων.
 4. Σμηνάρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών Υποστήριξης και Μονιμοποιημένων εθελοντριών του ν. 705/1977.
 5. Αντισμηνάρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Οικονομικών και Εφοδιαστών, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
 6. Επισμηναγού Οι αξιωματικοί της ειδικότητας των μουσικών.
Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι αξιωματικοί της Π.Α. πλην των Ιπταμένων, είναι:.
Υποπτεράρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Μηχανικών και Ιατρών
Ταξιάρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Ελεγκτών Αεράμυνας, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών, Μετεωρολόγων, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής. γ. Σμηνάρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης. δ. Αντισμηνάρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Οικονομικών και Εφοδιαστών, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. ε. Επισμηναγού Οι αξιωματικοί της ειδικότητας Μουσικών. Κοινά Σώματα.
9.  
  Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι αξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων, είναι:
 1. Υποστρατήγου Οι αξιωματικοί του Στρατολογικού. β. Συνταγματάρχη Οι αξιωματικοί του Θρησκευτικού και οι Δικαστικοί Γραμματείς, εφόσον είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
 2. Αντισυνταγματάρχη Οι αξιωματικοί του Θρησκευτικού και οι Δικαστικοί Γραμματείς, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
 3. Ειδικών Καταστάσεων.
10.  
  Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι αξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι:
 1. Ταξιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου Οι αξιωματικοί:
 2. (1)Υπηρεσίας Γραφείου. (2)Ελαφρός Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους.
 3. Υποπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου Πληρωμάτων Στόλου
 4. Ανθυποπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Υπηρεσίας Ξηράς Πληρωμάτων Στόλου
11.  
  Οι αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφρός Υπηρεσίας του Σ.Ξ. και των Κοινών Σωμάτων και Υπηρεσίας Ξηράς του Π.Ν. παραμένουν εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους χωρίς να χάνουν την αρχαιότητά τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις. Κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται με την προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου τους.
12.  
  Οι αξιωματικοί Υπηρεσίας Εδάφους της Π.Α. παραμένουν εντεταγμένοι στην επετηρίδα Ιπταμένων ή της ειδικότητας από την οποία προέρχονται, δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, πλην όμως χάνουν τη σειρά αρχαιότητάς τους και εντάσσονται στο αριστερό των αξιωματικών που ονομάστηκαν μόνιμοι αξιωματικοί κατά την ίδια ημερομηνία με αυτούς. Αυτοί κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται με την προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου τους.
13.  
  Οι αξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων μπορούν να εξελιχθούν μέχρι του βαθμού που ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ποτέ όμως πέρα από το βαθμό που προβλέπεται ως ανώτερος εξελικτικός βαθμός για το Όπλο, το Σώμα ή την ειδικότητα από την οποία προέρχονται. Οι αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, εφόσον φέρουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, μπορούν να προαχθούν πέραν του βαθμού που προβλέπεται από την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4γ (2) και 4γ (3) του άρθρου 21 και της παραγράφου 6γ του άρθρου 23.
Άρθρο 4 "Γενικά"
1.  
  Η στρατιωτική ιεραρχία περιλαμβάνει την ιεραρχία των βαθμών και την ιεραρχία των καθηκόντων
2.  
  Οι αξιωματικοί, ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των βαθμών, έχουν μεταξύ τους την ιδιότητα του ανώτερου ή του κατώτερου
3.  
  Οι ομοιόβαθμοι αξιωματικοί, ανάλογα με την αρχαιότητά τους, έχουν μεταξύ τους την ιδιότητα του αρχαιότερου ή του νεότερου
4.  
  Μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών, που συνδέονται με σχέση διοικητικής υπαγωγής ή εξάρτησης, η αρχαιότητα έχει την ίδια ισχύ που έχει και η διαφορά του βαθμού
5.  
  Η ιεραρχία των καθηκόντων είναι η κλίμακα της διοίκησης. Ανάλογα με τη θέση που έχουν οι αξιωματικοί στην ιεραρχία των καθηκόντων, έχουν οι μεν προς τους δε την ιδιότητα του προϊστάμενου ή του υφιστάμενου.
6.  
  Η ιεραρχία των καθηκόντων βρίσκεται σε αρμονία με την ιεραρχία των βαθμών ή την αρχαιότητα
7.  
  Η αρχαιότητα των αξιωματικών σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από τη χρονολογία κτήσης του βαθμού αυτού, πλην των ειδικών περιπτώσεων που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ως χρονολογία κτήσης του βαθμού λογίζεται η χρονολογία υπογραφής του προεδρικού διατάγματος με το οποίο απονεμήθηκε ο βαθμός ή, γι αυτούς που προάγονται αναδρομικά, η αναδρομική χρονολογία κτήσης του βαθμού, που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα. Αρχαιότητα μεταξύ αξιωματικών διαφόρων Κλάδων.
8.  
  Μεταξύ των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ο Σ.Ξ. προβαδίζει των άλλων, το δε Π.Ν. προβαδίζει της Π.Α.
9.  
  Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων αξιωματικών Όπλων του Σ.Ξ., Μάχιμων και Μηχανικών του Π.Ν. και Ιπταμένων της Π.Α, καθώς και μεταξύ αξιωματικών Σωμάτων του Σ.Ξ., του Π.Ν., ειδικοτήτων της Π.Α. και Κοινών Σωμάτων, ρυθμίζεται από τη χρονολογία κτήσεως του βαθμού.
10.  
  Η αρχαιότητα ρυθμίζεται με βάση το προβάδισμα των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όταν οι χρονολογίες κτήσεως του βαθμού συμπίπτουν
11.  
  Οι Ιπτάμενοι αξιωματικοί της Π.Α. είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Μηχανικών του Π.Ν. που ονομάστηκαν αξιωματικοί το ίδιο ημερολογιακό έτος.
12.  
  Οι αξιωματικοί Όπλων του Σ.Ξ., οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του Π.Ν. και οι Ιπτάμενοι της Π.Α. που προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι αρχαιότεροι όλων των λοιπών ομοιοβάθμων τους των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Κοινών Σωμάτων.
13.  
  Ο Διοικητής Στρατιάς, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, ο Αρχηγός Στόλου και ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας θεωρούνται αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους και των τριών Κλάδων. Αρχαιότητα μεταξύ αξιωματικών εντός του Κλάδου.
14.  
  Ανεξάρτητα από τη χρονολογία κτήσης του βαθμού:
 1. Οι αξιωματικοί Οπλων του Σ.Ξ., οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του Π.Ν. και οι Ιπτάμενοι της Π.Α. είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους αξιωματικών του Κλάδου τους.
 2. Οι αξιωματικοί που χάνουν αρχαιότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 18, είναι νεότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους που προήχθησαν κατ εκλογή από τους αυτούς πίνακες των τακτικών ετήσιων κρίσεων
 3. Οι αξιωματικοί Μηχανικοί του Π.Ν. θεωρούνται νεότεροι των Μάχιμων αξιωματικών, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος αξιωματικοί.
 4. Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου του Π.Ν. είναι νεότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους.
 5. Οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους, που ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία από την εφεδρεία
15.  
  Ειδικότερα, η αρχαιότητα μεταξύ των αξιωματικών που αποφοιτούν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας τους μετά την αποφοίτησή τους από αυτά, χωριστά για τους αξιωματικούς Όπλων του Σ.Ξ., τους Μάχιμους και Μηχανικούς του Π.Ν. και τους Ιπτάμενους της Π.Α. και χωριστά για τους αξιωματικούς Σωμάτων και λοιπών ειδικοτήτων της Π.Α.
16.  
  Η οριστική σειρά αρχαιότητας των Μάχιμων, Μηχανικών και Οικονομικών αξιωματικών του Π.Ν. καθορίζεται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας τους κατά την έξοδο από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, υπολογιζομένης στο τριπλάσιο, και της βαθμολογίας αθροιστικά των υποχρεωτικών Σχολείων που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.
17.  
  Επίσης, κατ εξαίρεση για τους από τη Σχολή Ικάρων προερχόμενους Ιπτάμενους αξιωματικούς της ίδιας τάξης, η οριστική σειρά αρχαιότητάς τους καθορίζεται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας τους, κατά την έξοδό τους από τη Σχολή, υπολογιζομένης στο διπλάσιο και του μέσου όρου της βαθμολογίας τους, στα στάδια προκεχωρημένης και επιχειρησιακής πτητικής εκπαίδευσης, που τους παρασχέθηκε μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή. Στην περίπτωση κατά την οποία αξιωματικός κρίνεται ακατάλληλος για ιπτάμενος και μετατάσσεται σε ειδικότητα εδάφους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.δ/τος 1400/1973, εντάσσεται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητας που πήρε μεταξύ των ομοιοβάθμων του, ανάλογα με την ημερομηνία κτήσεως του βαθμού του Ανθυποσμηναγού και εάν η ημερομηνία αυτή συμπίπτει, ανάλογα με τη βαθμολογία αποφοιτήσεώς του από τη Σχολή.
18.  
  Αξιωματικοί Σωμάτων του Π.Ν., που προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους που δεν προέρχονται από αυτά, ανεξάρτητα από το χρόνο ονομασίας τους ως αξιωματικών. Οι αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του Σ.Ξ., ειδικοτήτων της Π.Α., πλην Ιπταμένων, που προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους που δεν προέρχονται από αυτά, εφόσον ονομάστηκαν αξιωματικοί το ίδιο ημερολογιακό έτος.
19.  
  Οι αξιωματικοί Σωμάτων ή ειδικοτήτων που αποφοιτούν από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα οποία, σύμφωνα με το νόμο, τα έτη φοίτησης είναι περισσότερα από τα έτη φοίτησης των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τα οποία αποφοιτούν αξιωματικοί Όπλων, Μάχιμοι ή Ιπτάμενοι, για τον προσδιορισμό της αρχαιότητας θεωρείται ότι αποφοίτησαν νωρίτερα κατά τα επιπλέον έτη
20.  
  Η αρχαιότητα μεταξύ των αξιωματικών, που κατατάσσονται μετά από διαγωνισμό, ρυθμίζεται με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση υποχρεωτικής φοίτησης σε Στρατιωτικές Σχολές ή Κέντρα Εφαρμογής, η αρχαιότητα ρυθμίζεται από το μέσο όρο της βαθμολογίας του διαγωνισμού και της τελικής επίδοσης στη Σχολή ή στο Κέντρο Εφαρμογής.
21.  
  Όσοι κατατάσσονται απευθείας με βαθμό ανώτερο του Ανθυπολοχαγού, Σημαιοφόρου ή Ανθυποσμηναγού, όπως επίσης και όσοι μονιμοποιούνται σε καιρό πολέμου, τάσσονται μετά από τους ομοιοβάθμους τους, που υπηρετούν κατά τη χρονολογία υπογραφής του σχετικού προεδρικού διατάγματος
22.  
  Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων Σωμάτων του Σ.Ξ., των Σωμάτων και Πληρωμάτων Στόλου του Π.Ν., των ειδικοτήτων της Π.Α. πλην Ιπταμένων και αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, καθορίζεται από τη χρονολογία ονομασίας τους ως αξιωματικών. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους ως αξιωματικών, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στο άρθρο 1.
23.  
  Κάθε Όπλο και Σώμα του Σ.Ξ., με εξαίρεση τα Σώματα Γεωγραφικού, Στρατιωτικών Γραμματέων, Φροντιστών και Αρχιτεχνιτών για το Σ.Ξ. και Πληρωμάτων Στόλου για το Π.Ν., έχει τη δική του ιεραρχία και αντιπροσωπεύεται στο οικείο Γενικό Επιτελείο από ένα Διευθυντή Όπλου ή Σώματος αντίστοιχα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ι Τυπικά - Ουσιαστικά προσόντα
Άρθρο 5 "Ελάχιστος χρόνος"
1.  
  Για την απόκτηση της απαραίτητης σε κάθε βαθμό εμπειρίας, οι αξιωματικοί δεν μπορούν να προαχθούν εάν δεν συμπληρώσουν στο βαθμό που φέρουν τον παρακάτω οριζόμενο ελάχιστο χρόνο παραμονής:
 1. Ανθυπολοχαγός, Σημαιοφόρος, Ανθυποσμηναγός:
 2. Τρία (3) έτη.
 3. Εξαιρούνται οι αξιωματικοί Σωμάτων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
 4. Υπολοχαγός, Ανθυποπλοίαρχος, Υποσμηναγός:
 5. Τέσσερα (4) έτη
 6. Λοχαγός, Υποπλοίαρχος, Σμηναγός:
 7. Πέντε (5) έτη ή δώδεκα (12) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού από τα οποία τα δύο (2) στον κατεχόμενο βαθμό
 8. Ταγματάρχης, Πλωτάρχης, Επισμηναγός:
 9. Τέσσερα (4) έτη ή δεκαέξι (16) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού από τα οποία τα δύο (2) στον κατεχόμενο βαθμό
 10. Αντισυνταγματάρχης, Αντιπλοίαρχος, Αντισμήναρχος:
 11. Πέντε (5) έτη ή είκοσι ένα (21) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού από τα οποία τα δύο (2) στον κατεχόμενο βαθμό
 12. Συνταγματάρχης, Πλοίαρχος, Σμήναρχος:
 13. Τρία (3) έτη
 14. Ταξίαρχος, Αρχιπλοίαρχος:
 15. Δύο (2) έτη
 16. Υποστράτηγος, Υποναύαρχος, Υποπτέραρχος:
 17. Δύο (2) έτη ή τέσσερα (4) έτη σαν ανώτατος αξιωματικός, από τα οποία ένα (1) στον κατεχόμενο βαθμό
2.  
  Για τους Υποναυάρχους και Υποπτεράρχους δεν ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις επιλογής Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, όπως προβλέπεται στη παράγραφο 6 του άρθρου 15
3.  
  Κατά τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό ο αξιωματικός πρέπει να ασκεί πράγματι τα καθήκοντα του βαθμού του
4.  
  Για τους Ανθυπολοχαγούς, Σημαιοφόρους ή Ανθυποσμηναγούς Σωμάτων ή ειδικοτήτων, που προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα οποία τα έτη φοίτησης είναι περισσότερα των ετών φοίτησης των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από τα οποία αποφοιτούν αξιωματικοί Όπλων, Μάχιμοι ή Ιπτάμενοι, ο ελάχιστος χρόνος παραμονής της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου μειώνεται κατά τόσα έτη, όσα τα κατά το νόμο επιπλέον έτη φοίτησης. Σε καμία περίπτωση όμως ο χρόνος παραμονής στο βαθμό αυτόν δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) έτος.
5.  
  Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και γι αυτούς που εισέρχονται στο Σώμα των μόνιμων αξιωματικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού, Σημαιοφόρου ή Ανθυποσμηναγού, πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στα οποία τα έτη φοίτησης είναι περισσότερα των ετών φοίτησης των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από τα οποία αποφοιτούν αξιωματικοί Όπλων, Μάχιμοι ή Ιπτάμενοι, εφόσον το πτυχίο αποτελεί απαραίτητο προσόν για την κατάταξή τους
6.  
  Γι αυτούς που εισέρχονται στο Σώμα των μόνιμων αξιωματικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με βαθμό ανώτερο του Ανθυπολοχαγού, Σημαιοφόρου ή Ανθυποσμηναγού, στη συνολική υπηρεσία τους ως αξιωματικών προσμετράται και ο ελάχιστος χρόνος παραμονής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που απαιτείται στους βαθμούς τους κατώτερους εκείνου με τον οποίο εισήλθαν στο Σώμα των μόνιμων αξιωματικών. Μέγιστος χρόνος.
7.  
  Εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής, οι παρακάτω αξιωματικοί, που έχουν συμπληρώσει τον αντίστοιχο μέγιστο χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμό, προάγονται, ανεξάρτητα ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων:
 1. Υπολοχαγοί, Ανθυποπλοίαρχοι, Υποσμηναγοί :
 2. έξι (6) έτη
 3. Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι, Σμηναγοί :
 4. οκτώ (8) έτη
 5. Ταγματάρχες, Πλωτάρχες, Επισμηναγοί :
 6. οκτώ (8) έτη
 7. Αντισυνταγματάρχες, Αντιπλοίαρχοι, Αντισμήναρχοι :
 8. οκτώ (8) έτη
8.  
  Υπολοχαγοί, Λοχαγοί, Ταγματάρχες, Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων προάγονται στον ανώτερο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής και συμπληρώνουν τον ακόλουθο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας, ως μόνιμοι αξιωματικοί:
 1. Υπολοχαγοί :
 2. έντεκα (11) έτη
 3. Λοχαγοί :
 4. δεκαεπτά (17) έτη
 5. Ταγματάρχες :
 6. είκοσι ένα (21) έτη
 7. Αντισυνταγματάρχες :
 8. είκοσι οκτώ (28) έτη
9.  
  Για τους αξιωματικούς που προέρχονται από Ανθυπασπιστές ως χρόνος συνολικής υπηρεσίας των παραγράφων 1 και 8 του παρόντος άρθρου θεωρείται και υπολογίζεται ο χρόνος μόνιμου υπαξιωματικού και Ανθυπασπιστή πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από της ονομασίας τους
10.  
  Για όσους προέρχονται από τις Σχολές Μόνιμων Υπαξιωματικών και για όσους μονιμοποιήθηκαν ή μονιμοποιούνται ή κατατάσσονται με βαθμό ανώτερο του Λοχία - Κελευστή - Σμηνία, στο χρόνο της συνολικής υπηρεσίας της παραπάνω παραγράφου προστίθεται και ο χρόνος των βαθμών, στους οποίους δεν υπηρέτησαν
11.  
  Γι αυτούς που κατατάσσονται απευθείας με το βαθμό του Λοχία, Κελευστή ή Δίοπου ή Σμηνία, ως χρόνος συνολικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος μόνιμου υπαξιωματικού και Ανθυπασπιστή που καθορίζεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου
12.  
  Για τους αξιωματικούς που προέρχονται από Ανθυπασπιστές και είχαν καταταγεί με το βαθμό του Λοχία, Κελευστή ή Σμηνία ή ανώτερο, ως χρόνος συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού των παραγράφων 1 και 8 του παρόντος άρθρου για τις προαγωγές θεωρείται και υπολογίζεται ο χρόνος του αμέσως νεοτέρου τους που προέρχεται από Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους αξιωματικούς που είχαν προϋπηρεσία μόνιμου υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή και έχουν μεταταγεί ή μετατάσσονται ή έχουν καταταγεί ή κατατάσσονται με διαγωνισμό στην ίδια ή σε άλλη επετηρίδα. Στην περίπτωση αυτή η αναγνώριση του παραπάνω χρόνου δεν μπορεί να ανατρέψει τη σειρά αρχαιότητας στη νέα επετηρίδα που έχουν ενταχθεί ή εντάσσονται και να δημιουργήσει δικαίωμα προαγωγής τους, πριν από την προαγωγή του αρχαιοτέρου τους, εκτός και αν η παράλειψη της προαγωγής τους οφείλεται σε λόγους δυσμενούς κρίσης ή σε εφαρμογή του νόμου Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών.
13.  
  Ο χρόνος που ο αξιωματικός σε κάποιο βαθμό δεν ασκεί καθήκοντα, δεν λογίζεται ως χρόνος παραμονής στο βαθμό και δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του απαιτούμενου, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για προαγωγή χρόνου παραμονής στο βαθμό, εφόσον η μη άσκηση των καθηκόντων οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Εάν δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, λογίζεται ως χρόνος παραμονής στο βαθμό, ολόκληρος ή μέρος αυτού, κατά τις διακρίσεις των παραγράφων 14 έως 17 του παρόντος άρθρου. Χρόνος λογιζόμενος ως χρόνος παραμονής στο βαθμό.
14.  
  Λογίζεται ως χρόνος παραμονής στο βαθμό ο χρόνος που ο αξιωματικός διετέλεσε στο βαθμό αυτό σε:
 1. Κανονική άδεια, μέχρι ένα (1) μήνα κάθε χρόνο
 2. Αιχμαλωσία, εάν, μετά την επάνοδό του από αυτή, έχει απαλλαγεί από κάθε κατηγορία
 3. Νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια, λόγω τραυματισμού κατά τις επιχειρήσεις ή σε διατεταγμένη υπηρεσία ή λόγω ασθένειας απότοκης κακουχίας πολέμου
 4. Αδεια λόγω κύησης - τοκετού γυναικών αξιωματικών
15.  
  Λογίζεται επίσης ως χρόνος παραμονής στο βαθμό, ο χρόνος που οι αξιωματικοί, από το βαθμό του Ανθυπολοχαγού μέχρι και του Αντισυνταγματάρχη και των αντίστοιχων των άλλων Κλάδων, διετέλεσαν στο βαθμό αυτό σε:
 1. Αναρρωτική άδεια μέχρι δώδεκα (12) μήνες. β. Νοσηλεία μέχρι δώδεκα (12) μήνες. γ. Εκπαιδευτική άδεια μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
16.  
  Σε περίπτωση που συντρέχουν περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο λογιζόμενος ως χρόνος παραμονής στο βαθμό δεν μπορεί να υπερβεί το 1/2 του απαιτούμενου ελάχιστου για προαγωγή χρόνου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
17.  
  Λογίζεται επίσης ως χρόνος παραμονής στο βαθμό, ο χρόνος κατά τον οποίο οι Συνταγματάρχες, Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων διετέλεσαν στο βαθμό αυτό σε:
 1. Αναρρωτική άδεια μέχρι δύο (2) μήνες. β. Νοσηλεία μέχρι δύο (2) μήνες.
 2. Χρόνος μη λογιζόμενος ως χρόνος παραμονής στο βαθμό.
18.  
  Δεν λογίζεται ως χρόνος παραμονής στο βαθμό, για δικαίωμα προαγωγής, ο χρόνος που ο αξιωματικός διετέλεσε στο βαθμό αυτό σε:
 1. Αργία με πρόσκαιρη παύση
 2. Αργία με προσωρινή απόλυση
 3. Διαθεσιμότητα με αίτησή του
 4. Ποινή στερητική της ελευθερίας του, που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο
 5. Προσωρινή κράτηση ή υποδικία, μετά από δικαστικό ένταλμα ή βούλευμα, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση
 6. Λιποταξία ή παράνομη απουσία, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση
Άρθρο 6 "Γενικά"
1.  
  Οι αξιωματικοί, μέχρι και το βαθμό του Συνταγματάρχη και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων, προκειμένου να εξασκούνται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στη μάχη, πρέπει, σε κάθε βαθμό και για ορισμένο χρόνο, να ασκούν διοίκηση σε επιχειρησιακές μονάδες. Επιχειρησιακές μονάδες είναι για το Σ.Ξ. οι μονάδες εκστρατείας, για το Π.Ν. οι μονάδες Στόλου και μονάδες Αεροπορίας Ναυτικής Συνεργασίας και για την Π.Α. οι μονάδες Τακτικής Αεροπορίας και οι λοιπές μονάδες αεροσκαφών της Διοίκησης Αεροπορικού Υλικού και Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης.
2.  
  Οι αξιωματικοί Σωμάτων ή ειδικοτήτων, για τους οποίους δεν προβλέπεται άσκηση διοίκησης, πρέπει να υπηρετούν σε ορισμένες μονάδες, για ορισμένο χρόνο σε κάθε βαθμό. Οι θέσεις αυτές καλούνται θέσεις ειδικής υπηρεσίας.
3.  
  Οι θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, που αναφέρονται στις παραγράφους 10 έως και 35 του παρόντος άρθρου, προσδιορίζονται από τα Ανώτατα κατά Κλάδο Συμβούλια. Αν αυτές δεν επαρκούν για τη δοκιμασία σ αυτές των αξιωματικών, το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.), μπορεί με πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου, να ορίσει και άλλες θέσεις σης οποίες ασκείται διοίκηση για απόκτηση, εν όλω ή εν μέρει, του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας. Οι αποφάσεις των Ανώτατων κατά Κλάδο Συμβουλίων και του Σ.Α.Γ.Ε., που προσδιορίζουν ή ορίζουν τις θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Τα προσόντα του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ή φοίτησης σε σχολεία του άρθρου 7 δεν είναι απαραίτητα για τους αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων, καθώς και γι αυτούς που έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18
5.  
  Ο χρόνος, κατά τον οποίο αξιωματικός ασκεί διοίκηση ή ειδική υπηρεσία βαθμού ανώτερου του βαθμού τον οποίο φέρει, θεωρείται ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του βαθμού τον οποίο κατέχει, με τον όρο ότι έχει κανονικά τοποθετηθεί στη θέση αυτή και δεν αναπληροί τον απουσιάζοντα προϊστάμενό του, η δε θέση αυτή έχει ορισθεί ως θέση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας για τον ανώτερο βαθμό
6.  
  Ο χρόνος νοσηλείας ή αναρρωτικής άδειας αξιωματικού, λόγω τραυματισμού του που συνέβη σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, θεωρείται ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, μέχρι του μισού απαιτούμενου χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας για το βαθμό που φέρει ο αξιωματικός
7.  
  Ο χρόνος φοίτησης αξιωματικού σε Σχολές ή Κέντρα Εκπαίδευσης, εσωτερικού και εξωτερικού, μέχρι σαράντα πέντε (45) ημέρες, θεωρείται ως χρόνος συνέχισης της υπηρεσίας στη θέση που κατείχε πριν τη φοίτησή του. Εάν η διάρκεια φοίτησης υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημέρες, ολόκληρος ο χρόνος της φοίτησης δεν θεωρείται ως χρόνος συνέχισης της υπηρεσίας.
8.  
  Ο χρόνος, που ο αξιωματικός διατελεί σε κανονική άδεια, μέχρι ένα (1) μήνα κάθε έτος, θεωρείται ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας
9.  
  Οι αξιωματικοί, που πρόκειται να κριθούν για προαγωγή και περιλαμβάνονται στον καθορισμένο αριθμό για κρίση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13, είναι δυνατόν να κριθούν εάν δεν έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, εφόσον το Ανώτατο Συμβούλιο του οικείου Κλάδου αποφανθεί, ύστερα από σχετική πρόταση της οικείας Διεύθυνσης, ότι αυτοί δεν μπορούν για οποιαδήποτε αιτία να τοποθετηθούν στην προβλεπόμενη για το βαθμό τους θέση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας. Στρατός Ξηράς Αξιωματικοί Όπλων.
10.  
  Οι αξιωματικοί Όπλων συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο για το βαθμό τους χρόνο διοίκησης σε Τμήματα, Υπομονάδες, Μονάδες, Συγκροτήματα και Σχηματισμούς εκστρατείας, όπως στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου καθορίζεται, σε θέσεις προβλεπόμενες από τους Πίνακες Οργάνωσης. 11.Ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό ελάχιστος χρόνος διοίκησης, ως προσόν για προαγωγή, είναι ο ακόλουθος:.
 1. Ανθυπολοχαγός:
 2. Ένα (1) έτος ως διοικητής Διμοιρίας ή Ουλαμού
 3. Υπολοχαγός:
 4. Δύο (2) έτη ως διοικητής Διμοιρίας ή Ουλαμού
 5. Λοχαγός:
 6. Δύο (2) έτη ως διοικητής Λόχου, Ίλης ή Πυροβολαρχίας
 7. Ταγματάρχης:
 8. Ένα (1) έτος ως υποδιοικητής Τάγματος, Επιλαρχίας ή Μοίρας ή ένα (1) έτος ως διοικητής ανεξάρτητου Λόχου, Ίλης ή Πυροβολαρχίας
 9. Αντισυνταγματάρχης:
 10. Ένα (1) έτος ως διοικητής Τάγματος, Επιλαρχίας ή Μοίρας. στ.
 11. Συνταγματάρχης:
 12. Ένα (1) έτος ως διοικητής Συγκροτήματος ή διοικητής Όπλου σε Στρατηγείο Σχηματισμού ή οκτώ (8) έτη συνολικού χρόνου διοίκησης ως μόνιμου αξιωματικού, καθοριζόμενου με βάση τις ισχύουσες κατά το χρόνο της κρίσης του διατάξεις, υπολογιζομένου και του χρόνου που αποκτήθηκε σε θέσεις συμπληρώσεως χρόνου διοίκησης που καταργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν, απαραίτητα δε οκτώ (8) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού σε Μονάδα ή Συγκρότημα του Όπλου του, σε όλες τις περιπτώσεις.
 13. Αξιωματικοί Σωμάτων Υποστήριξης Μάχης.
12.  
  Οι αξιωματικοί των Σωμάτων Υποστήριξης Μάχης Τεχνικού, Εφοδιασμού - Μεταφορών, Υλικού Πολέμου και από το Υγειονομικό οι Ιατροί συμπληρώνουν για το βαθμό τους τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, όπως στις επόμενες παραγράφους καθορίζεται Τεχνικού, Εφοδιασμού - Μεταφορών και Υλικού Πολέμου
13.  
  Οι αξιωματικοί των Σωμάτων αυτών συμπληρώνουν τον παρακάτω χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας:
 1. Ανθυπολοχαγός:
 2. Ένα (1) έτος ως διοικητής Διμοιρίας ή ισότιμου Κλιμακίου σε Μονάδα Εκστρατείας του Σώματός του
 3. Υπολοχαγός:
 4. Τρία (3) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού σε Μονάδα του Σώματός του, από τα οποία ένα (1) έτος ως διοικητής Διμοιρίας ή ισότιμου Κλιμακίου σε Μονάδα Εκστρατείας του Σώματός του στον κατεχόμενο βαθμό
 5. Λοχαγός:
 6. Τέσσερα (4) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού σε Μονάδα του Σώματός του, από τα οποία ένα (1) έτος ως διοικητής Μονάδας ή Υπομονάδας Εκστρατείας του Σώματός του στον κατεχόμενο βαθμό
 7. Ταγματάρχης:
 8. Πέντε (5) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού σε Μονάδα του Σώματός του, από τα οποία ένα (1) έτος ως διοικητής Μονάδας Εκστρατείας στον κατεχόμενο βαθμό
 9. Αντισυνταγματάρχης:
 10. Ένα (1) έτος ως διοικητής Μονάδας του Σώματός του ή ως διευθυντής του Σώματός του σε Στρατηγείο Σχηματισμού
 11. Συνταγματάρχης:
 12. Οκτώ (8) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού σε Μονάδα του Σώματός του, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Όπλου ή Σώματος, στο οποίο ανήκε πριν τη μετάταξή του.
 13. Υγειονομικού.
14.  
  Από τους αξιωματικούς του Υγειονομικού οι Ιατροί πρέπει να συμπληρώνουν τον παρακάτω χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμό πλην των Ανθυπολοχαγών, για τους οποίους δεν απαιτείται χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας:
 1. Υπολοχαγός:
 2. Ένα (1) έτος ως διοικητής Τμήματος σε Μονάδα Εκστρατείας του Υγειονομικού ή σε Μονάδα ή Συγκρότημα Εκστρατείας Όπλου
 3. Λοχαγός:
 4. Ένα (1) έτος ως διοικητής Τμήματος σε Μονάδα Εκστρατείας του Υγειονομικού ή σε Μονάδα ή Συγκρότημα Εκστρατείας Όπλου
 5. Ταγματάρχης:
 6. Ένα (1) έτος σε Μονάδα Εκστρατείας Υγειονομικού
 7. Αντισυνταγματάρχης:
 8. Ένα (1) έτος ως διοικητής Μονάδας Υγειονομικού ή ως διευθυντής Υγειονομικού σε Στρατηγείο Σχηματισμού
 9. Συνταγματάρχης:
 10. Ένα (1) έτος ως διοικητής Μονάδας Υγειονομικού ή ως διευθυντής Υγειονομικού σε Στρατηγείο Σχηματισμού ή ένα (1) έτος σε θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένων των θέσεων Διευθυντών Κλινικών, Τμημάτων ή Εργαστηρίων σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία ή έξι (6) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού σε Κέντρα Εκπαίδευσης, Συγκροτήματα και Σχηματισμούς Εκστρατείας
15.  
  Οι αξιωματικοί των λοιπών Σωμάτων, πλην Γεωγραφικού, καθώς και των λοιπών γενικών ειδικοτήτων Υγειονομικού βαθμών Ανθυπολοχαγού μέχρι και Αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό δύο (2) έτη χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε Μονάδες ή Συγκροτήματα ή Σχηματισμούς Εκστρατείας
16.  
  Οι θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας πρέπει να προβλέπονται από τους Πίνακες Οργάνωσης. Πολεμικό Ναυτικό.
17.  
  Οι αξιωματικοί Μάχιμοι, Μηχανικοί και Σωμάτων συμπληρώνουν τον καθοριζόμενο χρόνο διοίκησης ή θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία εν ενεργεία πολεμικά, βοηθητικά ή εκπαιδευτικά
18.  
  Η υπηρεσία σε Μονάδες Αεροπορίας Ναυτικής Συνεργασίας, Ελικοπτέρων και Υποβρυχίων Καταστροφέων, θεωρείται ως θαλάσσια υπηρεσία μόνο για ένα (1) έτος σε κάθε βαθμό. Μάχιμοι.
19.  
  Ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας για τους Μάχιμους αξιωματικούς είναι ο ακόλουθος:
 1. Σημαιοφόρος:
 2. Δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας
 3. Ανθυποπλοίαρχος:
 4. Δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας
 5. Υποπλοίαρχος:
 6. Δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας
 7. Πλωτάρχης:
 8. Ένα (1) έτος θαλάσσιας υπηρεσίας και ένα (1) έτος ως Κυβερνήτης
 9. Αντιπλοίαρχος:
 10. Ένα (1) έτος ως Κυβερνήτης και ένα (1) έτος θαλάσσιας υπηρεσίας ή ένα (1) έτος υπηρεσίας στο Επιτελείο Στόλου ή ανώτερου Κλιμακίου Διοικήσεως
 11. Πλοίαρχος:
 12. Δέκα (10) έτη συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, από τα οποία ένα (1) έτος σε θέση Διοικητή Ομάδας Πλοίων στο βαθμό του Πλοιάρχου.
 13. Μηχανικοί.
20.  
  Ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας για τους Μηχανικούς είναι ο ακόλουθος:
 1. Σημαιοφόρος:
 2. Δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας
 3. Ανθυποπλοίαρχος:
 4. Δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας
 5. Υποπλοίαρχος:
 6. Δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας, από τα οποία ένα (1) έτος ως Διευθυντής μηχανών πλοίου, πλην Ναυπηγού για τον οποίο απαιτείται ένα (1) έτος θαλάσσιας υπηρεσίας και ένα (1) έτος σε Συνεργείο Ναυστάθμου
 7. Πλωτάρχης:
 8. Δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας ως Διευθυντής μηχανών πλοίου ή υπηρεσίας Συνεργείου Ναυστάθμου
 9. Αντιπλοίαρχος:
 10. Ένα (1) έτος θαλάσσιας υπηρεσίας, ή ένα (1) έτος σε υπηρεσία Ναυστάθμου. στ.
 11. Πλοίαρχος:
 12. Ένα (1) έτος ως Τεχνικός Διευθυντής Ναυστάθμου ή Διευθυντής Διευθύνσεως Γενικού Επιτελείου ή Διευθυντής Κλάδου Μεγάλου Σχηματισμού.
 13. Αξιωματικοί Σωμάτων.
21.  
  Οι αξιωματικοί των Σωμάτων Οικονομικού και Υγειονομικού της γενικής ειδικότητας Ιατρών συμπληρώνουν για το βαθμό τους τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, όπως στις επόμενες παραγράφους καθορίζεται. Οικονομικού.
22.  
 1. Σημαιοφόρος:
 2. Δεκαοκτώ (18) μήνες θαλάσσιας υπηρεσίας
 3. Ανθυποπλοίαρχος:
 4. Δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας
 5. Υποπλοίαρχος:
 6. Ένα (1) έτος θαλάσσιας υπηρεσίας ή δύο (2) έτη Οικονομικής υπηρεσίας ή ένα (1) έτος Οικονομικής υπηρεσίας και ένα (1) έτος Εφοδιασμού
 7. Πλωτάρχης:
 8. Δύο (2) έτη Εφοδιασμού ή ένα (1) έτος Εφοδιασμού και ένα (1) έτος Οικονομικής υπηρεσίας
 9. Αντιπλοίαρχος:
 10. Ένα (1) έτος Οικονομικής υπηρεσίας ή Εφοδιασμού, σε Επιτελείο Στόλου ή ανώτερου Κλιμακίου ή σε Μονάδες Διοικηιτκής Μέριμνας.
 11. Υγειονομικού.
23.  
  Από τους αξιωματικούς Υγειονομικού οι Ιατροί πρέπει να συμπληρώνουν τον παρακάτω χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμό, πλην των Σημαιοφόρων για τους οποίους δεν απαιτείται χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας:
 1. Ανθυποπλοίαρχος:
 2. Ένα (1) έτος θαλάσσιας υπηρεσίας
 3. Υποπλοίαρχος:
 4. Δύο (2) έτη υπηρεσίας σε Νοσοκομείο
 5. Πλωτάρχης:
 6. Δύο (2) έτη ως Επιμελητής Κλινικής ή Εργαστηρίου ή Διευθυντής Κλινικής Νοσοκομείου ή Εργαστηρίου
 7. Αντιπλοίαρχος:
 8. Ένα (1) έτος ως Διευθυντής Κλινικής ή Εργαστηρίου ή Υποδιευθυντής Νοσοκομείου ή Διευθυντής Νοσοκομείου ή Αρχίατρος Αρχηγείου Στόλου ή Τμηματάρχης Διεύθυνσης Υγειονομικού Γ.Ε.Ν.
24.  
  Για τους αξιωματικούς των λοιπών γενικών ειδικοτήτων Υγειονομικού δεν απαιτείται χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας. Πληρωμάτων Στόλου.
25.  
  Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό ένα (1) έτος χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, σε θέσεις της ειδικότητάς τους που προβλέπονται από τους Πίνακες Οργάνωσης και προσδιορίζονται από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο. Πολεμική Αεροπορία Ιπτάμενοι.
26.  
  Οι Ιπτάμενοι αξιωματικοί συμπληρώνουν χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε θέσεις, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 27 του παρόντος άρθρου, και οι οποίες προβλέπονται από τους Πίνακες Οργάνωσης
27.  
  Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμό είναι ο ακόλουθος:
 1. Ανθυποσμηναγός:
 2. Ένα (1) έτος σε οποιαδήποτε Μοίρα αεροσκαφών. β. Υποσμηναγός:
 3. (1)Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή τέσσερα (4) έτη, από τότε που ονομάσθηκε αξιωματικός, σε Πολεμική Μοίρα αεριωθούμενων αεροσκαφών, ή (2)Τρία (3) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή πέντε (5) έτη, από τότε που ονομάσθηκε αξιωματικός, σε οποιαδήποτε άλλη Μοίρα αεροσκαφών.
 4. Σμηναγός:
 5. (1)Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή έξι (6) έτη, από τότε που ονομάσθηκε αξιωματικός, σε Πολεμική Μοίρα αεριωθούμενων αεροσκαφών, ή (2)Τρία (3) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή οκτώ (8) έτη, από τότε που ονομάσθηκε αξιωματικός, σε οποιαδήποτε άλλη Μοίρα αεροσκαφών
 6. Επισμηναγός:
 7. (1)Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό ή επτά (7) έτη, από τότε που ονομάσθηκε αξιωματικός, σε Πολεμική Μοίρα αεριωθούμενων αεροσκαφών, ή (2)Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή δέκα (10) έτη, από τότε που ονομάσθηκε αξιωματικός, σε οποιαδήποτε άλλη Μοίρα αεροσκαφών
 8. Αντισμήναρχος:
 9. Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό ως:
 10. (1)Υποδιοικητής Πτέρυγας Μάχης, ή (2)Διοικητής ή Υποδιοικητής Σμηναρχίας, ή (3)Διοικητής Μοίρας αεροσκαφών, ή (4)Διευθυντής Επιχειρήσεων ή Εκπαίδευσης Πτερύγων και Σμηναρχιών
 11. Σμήναρχος :
 12. Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό ως:
 13. (1)Διοικητής ή Υποδιοικητής Πτέρυγας Μάχης ή (2)Διοικητής Σμηναρχίας Μάχης ή (3)Διοικητής Πτέρυγας Εκπαίδευσης ή Υποστήριξης ή (4) Διευθυντής Διεύθυνσης Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης και Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης
28.  
  Χρόνος διοίκησης απαιτούμενος για τους βαθμούς του Αντισμήναρχου και Σμήναρχου, που αποκτήθηκε στον αμέσως προηγούμενο βαθμό, υπολογίζεται ως χρόνος διοίκησης στον κατεχόμενο βαθμό, όταν δεν χρησιμοποιήθηκε στον προηγούμενο βαθμό
29.  
  Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Μηχανικών, Ελεγκτών Αεράμυνας, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών, Μετεωρολόγων, Ιατρών και Ραδιοναυτίλων συμπληρώνουν για το βαθμό τους τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή εδικής υπηρεσίας, όπως στις επόμενες παραγράφους καθορίζεται. Μηχανικοί.
30.  
 1. Ανθυποσμηναγός:
 2. Ένα (1) έτος, σε οποιαδήποτε Μοίρα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του
 3. Υποσμηναγός:
 4. Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή τέσσερα (4) έτη, από τότε που ονομάσθηκε αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του
 5. Σμηναγός:
 6. Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή έξι (6) έτη, από τότε που ονομάσθηκε αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα Σμηναρχία ή Πτέρυγα σε θέσεις και καθήκοντα που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του
 7. Επισμηναγός:
 8. Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό ή οκτώ (8) έτη, από τότε που ονομάσθηκε αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του.
 9. Ελεγκτές Αεράμυνας, Οικονομικοί, Εφοδιαστές, Διοικητικοί, Μετεωρολόγοι.
31.  
 1. Ανθυποσμηναγός:
 2. Δυο (2) έτη, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του
 3. Υποσμηναγός:
 4. Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή τέσσερα (4) έτη, από τότε που ονομάσθηκε αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του
 5. Σμηναγός:
 6. Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή έξι (6) έτη, από τότε που ονομάσθηκε αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του
 7. Επισμηναγός:
 8. Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό ή οκτώ (8) έτη, από τότε που ονομάσθηκε αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του.
 9. Ιατροί.
32.  
 1. Υποσμηναγός:
 2. Δύο (2) έτη, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, και σε καθήκοντα της ειδικότητάς του
 3. Σμηναγός:
 4. Ένα (1) έτος, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, και σε καθήκοντα της ειδικότητάς του.
 5. Ραδιοναυτίλοι.
33.  
 1. Ανθυποσμηναγός:
 2. Ένα (1) έτος, σε οποιαδήποτε Μοίρα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του
 3. Υποσμηναγός:
 4. Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή τέσσερα (4) έτη, από τότε που ονομάσθηκε αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του
 5. Σμηναγός:
 6. Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή έξι (6) έτη, από τότε που ονομάσθηκε αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του
 7. Επισμηναγός:
 8. Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό ή οκτώ (8) έτη, από τότε που ονομάσθηκε αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του
34.  
  Οι αξιωματικοί ειδικότητας Τεχνικής Υποστήριξης (Μηχανικών, Οπλουργών, Ηλεκτρολόγων, Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών και Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων) συμπληρώνουν για το βαθμό τους τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, που προβλέπεται για την ειδικότητα των Μηχανικών
35.  
  Οι αξιωματικοί ειδικοτήτων Τεχνικής Υποστήριξης (Αεράμυνας και Εφοδιαστών) και Υπηρεσιών Υποστήριξης (Διοικητικών, Πληροφοριών, Μετεωρολόγων, Οικονομικών και Αμυνας Αεροδρομίων)-συμπληρώνουν για το βαθμό τους τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, που προβλέπεται για τις ειδικότητες Ελεγκτών Αεράμυνας, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων, αντίστοιχα
36.  
  Για τις υπόλοιπες ειδικότητες αξιωματικών δεν απαιτείται χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας
37.  
  Στους αναφερόμενους στο παρόν όρους Μοίρα, Σμηναρχία, Πτέρυγα, περιλαμβάνονται και οι Μονάδες της Π.Α., που εξομοιώνονται με αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Κλάδου.
Άρθρο 7
1.  
  Οι αξιωματικοί για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους, και για την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστημονικές αντιλήψεις, που σχετίζονται με τις Ένοπλες Δυνάμεις, φοιτούν σε ορισμένους βαθμούς υποχρεωτικά στα σχολεία που καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του Σ.Α.Γ.Ε. μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου. Η φοίτηση στα σχολεία αυτά αποτελεί τυπικό προσόν κρίσης για προαγωγή, ενώ η επιτυχής φοίτηση αποτελεί ουσιαστικό προσόν που εκτιμάται από τα συμβούλια κρίσεων.
2.  
  Η κλίμακα βαθμολογίας των υποχρεωτικών σχολείων είναι η εξής: ΕικοσάβαθμοςΕκατοστιαία Συνθηματική Άριστα 19-20 95-100 % Α Λίαν Καλώς 15-18,99 75- 94,99 % Β Καλώς 12-14,99 60- 74,99 % Γ Μετρίως 10-11,99 50- 59,99 % Δ Αποτυχών 0- 9.99 0- 49,99 % Ε.
3.  
  Οι αξιωματικοί, που αποφοιτούν από σχολές εξωτερικού ισότιμες με τα σχολεία που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αποκτούν τα ίδια προσόντα
Άρθρο 8 "Γενικά"
1.  
  Τα ουσιαστικά προσόντα προσδιορίζουν την ικανότητα και αξία των αξιωματικών και αποτελούν τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίζονται οι κρίσεις τους
2.  
  Συμπεριφορά αξιωματικού αντίθετη προς τα χρηστά ήθη ή που μαρτυρεί ελαττωμένη αντίληψη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το αξίωμά του συνιστά ελάττωμα. Ουσιαστικά Προσόντα.
3.  
  Τα ουσιαστικά προσόντα διακρίνονται σε σωματικά, διανοητικά, ηθικά, ψυχικά, διοικητικά, επαγγελματικά και ειδικά
4.  
  Τα σωματικά προσόντα αναφέρονται στην υγεία και στην εν γένει σωματική κατάσταση και εμφάνιση του αξιωματικού
5.  
  Τα διανοητικά προσόντα αναφέρονται στη νοημοσύνη και κρίση, αντίληψη της πραγματικότητας και δύναμη έκφρασης (γραπτά και προφορικά)
6.  
  Τα ηθικά προσόντα προσδιορίζουν το ήθος και το χαρακτήρα του αξιωματικού και αναφέρονται στην ειλικρίνεια - ευθύτητα και συνέπεια, αξιοπρέπεια - σεμνότητα - ευσυνειδησία - αίσθημα ευθύνης-ανάληψη ευθυνών, εχεμύθεια - αμεροληψία - δικαιοσύνη και στην πειθαρχικότητα
7.  
  Τα ψυχικά προσόντα αναφέρονται στην ψυχική δύναμη, στο θάρρος έναντι φυσικών κινδύνων, στο θάρρος της γνώμης, στο πνεύμα συνεργασίας και στην πρωτοβουλία
8.  
  Τα διοικητικά προσόντα προσδιορίζουν τη διοικητική και ηγετική ικανότητα και αναφέρονται στο κύρος, ενδιαφέρον για τις ανάγκες των υφισταμένων και ψυχική επαφή μαζί τους, ικανότητα κρίσης και αποδοτικής χρησιμοποίησης των υφισταμένων, μέριμνα για την ανύψωση του ηθικού και της πειθαρχίας και για την εν γένει στρατιωτική αγωγή των υφισταμένων, ενεργητικότητα και δραστηριότητα, προβλεπτικότητα, ικανότητα οργάνωσης, διεύθυνσης και συντονισμού και στην επίβλεψη και έλεγχο για την εκτέλεση των διατασσομένων
9.  
  Τα επαγγελματικά προσόντα προσδιορίζουν την επαγγελματική ικανότητα και αξία και αναφέρονται στην επαγγελματική κατάρτιση, μεθοδικότητα, αποδοτικότητα. εκπαιδευτική ικανότητα, επιτελική ικανότητα, στο ζήλο, ενδιαφέρον και πνεύμα ανησυχίας για την υπηρεσία, ενδιαφέρον για τη συντήρηση του υλικού και την προάσπιση και διαφύλαξη του δημόσιου πλούτου και στο στρατιωτικό πνεύμα.
10.  
  Ειδικά προσόντα είναι:
 1. Για όλους τους αξιωματικούς οι ιδιαίτερες τυχόν κλίσεις και επιδόσεις, που μπορούν επωφελώς να χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία
 2. Για τους αξιωματικούς του Π.Ν. τα ναυτικά προσόντα, δηλαδή:
 3. (1) Για τους Μάχιμους, η γνώση του θαλάσσιου στοιχείου, η εμπειρία στη ναυτική τέχνη και τους χειρισμούς πλοίων και η αντοχή στη ναυτία. (2)Για τους Μηχανικούς, η γνώση του θαλάσσιου στοιχείου και η αντοχή στη ναυτία. (3)Για τους λοιπούς αξιωματικούς, η αντοχή στη ναυτία.
 4. Για τους αξιωματικούς της Π.Α. τα πτητικά προσόντα, δηλαδή:
 5. (1)Για τους Ιπτάμενους, η πτητική έφεση, η πτητική ικανότητα και η πειθαρχικότητα κατά τις πτήσεις. (2)Για τους αξιωματικούς Εδάφους και Ραδιοναυτίλους, που έχουν οπωσδήποτε σχέση με τις ενεργούμενες πτήσεις, η συμβολή τους στην ασφάλειά τους.
 6. Για τους αξιωματικούς χειριστές αεροσκαφών και ελικοπτέρων του Σ.Ξ. και του Π.Ν., τα πτητικά προσόντα της παραγράφου 10γ (1) του παρόντος άρθρου.
 7. Ελαττώματα.
11.  
  Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα κυριότερα ελαττώματα για τον αξιωματικό είναι:
 1. Η προσφυγή σε πλάγια μέσα και γενικά η χρησιμοποίηση αθέμιτων μεθόδων για την εξέλιξή του, καθώς και ο φατριασμός
 2. Η καθ έξη μέθη, η χαρτοπαιξία και δημιουργία χρεών
 3. Ο εγωκεντρισμός, ο αρριβισμός, η κολακεία, η φιλοκατηγορία, η εριστικότητα, η μεμψιμοιρία, η αυτοπροβολή και η φιλαργυρία
12.  
  Τα παραπάνω ελαττώματα πρέπει να προκύπτουν από επίσημα έγγραφα στοιχεία, που πρέπει να υπάρχουν στον ατομικό φάκελο του αξιωματικού και αναφέρονται στο χρόνο που καλύπτει η Έκθεση Αξιολόγησης ή το Σημείωμα Αξιολόγησης ή περιέρχονται στον αξιολογούντα μέσα στο χρόνο αυτόν. Τα ελαττώματα αυτά δεν βαθμολογούνται αλλά, περιγράφονται στην Έκθεση ή Σημείωμα Αξιολόγησής του και ανάλογα με τη φύση τους, επηρεάζουν δυσμενώς την εκτίμηση των λοιπών ουσιαστικών προσόντων και ιδιαίτερα των ηθικών και ψυχικών, του κύρους και του στρατιωτικού πνεύματος. Βαθμολογία ουσιαστικών προσόντων.
13.  
  Η κλίμακα βαθμολογίας των ουσιαστικών προσόντων είναι η εξής: Εξαίρετος90-100 % Λίαν Καλός 80- 89 % Καλός60- 79 % Μέτριος40- 59 % Απαράδεκτος0- 39 %
14.  
  Τα σωματικά, διανοητικά και ψυχικά προσόντα βαθμολογούνται αριθμητικά. Τα ηθικά προσόντα δεν βαθμολογούνται, περιγράφεται όμως αιτιολογημένα δι αναφοράς σε συγκεκριμένα γεγονότα ή στοιχεία η κτήση ή έλλειψή τους. Τα διοικητικά και επαγγελματικά προσόντα βαθμολογούνται αριθμητικά, η δε βαθμολόγησή τους πρέπει να συνοδεύεται από εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
15.  
  Βαθμολογία κάτω του 60, καθώς και 90 και άνω σε οποιοδήποτε ουσιαστικό προσόν πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα ή στοιχεία, τα οποία συνέβησαν στο χρόνο που αναφέρεται η Έκθεση Αξιολόγησης ή το Σημείωμα Αξιολόγησης. Τα γεγονότα ή στοιχεία αυτά πρέπει να περιγράφονται στην Έκθεση Αξιολόγησης ή το Σημείωμα Αξιολόγησης.
16.  
  Δυσμενής εγγραφή στα ηθικά προσόντα, καθώς και βαθμολογία κάτω του 80 στην κατάσταση υγείας του αξιωματικού πρέπει να στηρίζεται σε έγγραφα στοιχεία
17.  
  Η τελική εικόνα για τον αξιολογούμενο θα πρέπει υποχρεωτικά να περιγράφεται από τον αξιολογούντα, με βάση τα ουσιαστικά του προσόντα και την αποδόσή του κατά το χρόνο της αξιολόγησης
Άρθρο 9 "Ατομικά έγγραφα Εκθέσεις Αξιολόγησης, Σημειώματα Αξιολόγησης, Εκθέσεις Πολεμικής Δράσης"
1.  
  Τα ουσιαστικά προσόντα συνάγονται:
 1. Από τις Εκθέσεις Αξιολόγησης και Σημειώματα Αξιολόγησης
 2. Από τα λοιπά στοιχεία που περιέχονται στον ατομικό φάκελο του αξιωματικού
 3. Από την προσωπική αντίληψη των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων για τον αξιωματικό, εφόσον βασίσθηκε σε έγγραφα στοιχεία
2.  
  Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης και Σημειώματα Αξιολόγησης είναι έντυπα, στα οποία εμφαίνονται και βαθμολογούνται τα ουσιαστικά προσόντα των αξιωματικών και επισημαίνονται τα προτερήματα, οι αδυναμίες και τα ελαττώματά τους. Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες και τίθενται στον ατομικό φάκελο κάθε αξιωματικού.
3.  
  Εκθέσεις Αξιολόγησης και Σημειώματα Αξιολόγησης συντάσσονται για όλους τους αξιωματικούς, με εξαίρεση τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων και τους αποστρατευομένους, από τους Διοικητές, Κυβερνήτες ή Διευθυντές, στους οποίους έχει δοθεί το δικαίωμα αυτό και οι οποίοι καλούνται αξιολογούντες. Επί των Εκθέσεων Αξιολόγησης και Σημειωμάτων Αξιολόγησης γνωματεύει ο προϊστάμενος του αξιολογούντος, ο οποίος καλείται γνωματεύων.
4.  
  Οι αποστρατευόμενοι αξιωματικοί, πλην των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, δεν συντάσσουν Εκθέσεις και Σημειώματα Αξιολόγησης, οι οποίες συντάσσονται από τον αξιολογούντα του αποστρατευόμενου αξιωματικού
5.  
  Στις περιόδους που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, συντάσσεται για κάθε αξιωματικό που μετέχει σε επιχειρήσεις Έκθεση Πολεμικής Δράσης
6.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του Σ.Α.Γ.Ε., μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου, καθορίζονται:.
 1. Το περιεχόμενο, ο χρόνος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις σύνταξης των Εκθέσεων Αξιολόγησης, των Σημειωμάτων Αξιολόγησης και των Εκθέσεων Πολεμικής Δράσης, καθώς και οι αρμόδιοι για την τήρησή τους
 2. Τα προσόντα στα οποία αξιολογείται ο αξιωματικός σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 8
 3. Τα προσόντα για τα οποία είναι υποχρεωτική η περιγραφική αξιολόγηση ή η βαθμολογία και από το γνωματεύοντα
 4. Τα πτητικά προσόντα των Ιπταμένων, που παρουσιάζουν απόκλιση από τα προβλεπόμενα από τις ειδικές γι αυτούς διατάξεις και βαθμολογούνται υποχρεωτικά με 79 και κάτω
 5. Τα έγγραφα στοιχεία, που περιέχονται στον ατομικό φάκελο του αξιωματικού
 6. Η διαδικασία με την οποία υποχρεωτικά θα ενημερώνεται ο αξιολογούμενος από τον αξιολογούντα
 7. Η διαδικασία προσφυγής του αξιολογουμένου εντός μικρού χρονικού διαστήματος, καθώς και το όργανο που θα αξιολογεί οριστικά τον προσφεύγοντα
 8. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τα θέματα αυτά. l Ο τύπος και το περιεχόμενο των Ειδικών Εκθέσεων Αποστρατείας.
7.  
  Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 6 δύναται να καθοριστεί το κλιμάκιο διοικήσεως το οποίο πέραν του αξιολογούντος και γνωματεύοντος θα αξιολογεί και θα κατατάσσει τον αξιολογούμενο στην αρμόζουσα θέση, κατά τη σειρά ικανότητας μεταξύ των ομοιοβάθμων του των αυτών καθηκόντων και ειδικότητας.
8.  
  Με αποφάσεις του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων, που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνωμάτευση του Σ.Α.Γ.Ε. και των Ανώτατων Συμβουλίων των Κλάδων αντίστοιχα, καθορίζονται οι αξιολογούντες και οι γνωματεύοντες, ως και κάθε λεπτομέρεια, σχετική με την υποβολή και τήρηση των ατομικών εγγράφων των αξιωματικών.
Άρθρο 10
1.  
  Οι αξιολογούντες μπορούν να υποβάλλουν για τους υπ αυτούς αξιωματικούς που αξιολογούν μέχρι και του βαθμού του Συνταγματάρχη, Πλοιάρχου ή Σμηνάρχου, εφόσον έχουν διατελέσει εκατό τουλάχιστον ημέρες υπό τις διαταγές τους, ειδική έκθεση αποστρατείας, εάν αυτοί παρουσιάζουν ουσιώδεις ελλείψεις ουσιαστικών προσόντων ή υποπίπτουν σε σοβαρά παραπτώματα, ένεκα των οποίων η περαιτέρω παραμονή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να τεθεί στην κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων
2.  
  Η διάταξη της παραπάνω παραγράφου ισχύει και για τους Αντιστράτηγους, Υποστρατήγους, Ταξιάρχους και τους αντίστοιχους των άλλων Κλάδων, ανεξάρτητα από το χρόνο που διετέλεσαν κάτω από τις διαταγές των αξιολογούντων
3.  
  Για τη σύνταξη των παραπάνω εκθέσεων δεν απαιτείται οι αξιωματικοί, στους οποίους αφορούν, να έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προσόντα, που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο
4.  
  Οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας, με τις παρατηρήσεις του γνωματεύοντα, υποβάλλονται ιεραρχικά στο οικείο Γενικό Επιτελείο και τίθενται στην κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων το συντομότερο δυνατόν
5.  
  Οι δυνατές κρίσεις για τους αξιωματικούς που υποβάλλονται ειδικές εκθέσεις αποστρατείας είναι:
 1. Διατηρητέοι
 2. Αποστρατευτέοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΙ Κρίσεις - επανακρίσεις
Άρθρο 11 "Γενικές Διατάξεις"
1.  
  Οι αξιωματικοί προάγονται μετά από κρίση τους από υπηρεσιακά συμβούλια, που συγκροτούνται και λειτουργούν, όπως ορίζεται από τον παρόντα νόμο
2.  
  Αξιωματικός δεν κρίνεται, εάν δεν έχει τα τυπικά προσόντα, που προβλέπονται για το βαθμό του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο
3.  
  Αξιωματικός, που κρίθηκε προακτέος, δεν μπορεί να προαχθεί, αν δεν υπάρχει κενή θέση για το βαθμό που προορίζεται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που καθορίζονται με τον παρόντα νόμο. Ειδικές Διατάξεις.
4.  
  Αξιωματικοί που διατελούν σε:
 1. Διαθεσιμότητα με αίτησή τους, κρίνονται και δεν προάγονται, κατά τη χρονική διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους.
 2. Αυτοί, μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας, προάγονται αναδρομικά, εφόσον έχουν κριθεί προακτέοι και ανακτούν τη θέση τους στην επετηρίδα.
 3. Για τις δυσμενείς τους κρίσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
 4. Συνήθη ή μακρά αναρρωτική άδεια, κρίνονται και προάγονται κατά τη διάρκεια της απουσίας τους αυτής από την ενεργό υπηρεσία, εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για κρίση και προαγωγή
 5. Προσωρινή κράτηση ή έχουν καταδικαστεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή ή διατελούν σε αιχμαλωσία, παράνομη απουσία, λιποταξία ή για οποιονδήποτε λόγο σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, δεν κρίνονται, κατά το χρόνο που διατελούν σε μία από τις καταστάσεις αυτές.
 6. Μετά την έκδοση αμετάκλητου δικαστικού βουλεύματος ή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή μετά από την έκτιση της ποινής ή το πέρας του διοικητικού ελέγχου, κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια, κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη σύνοδό τους, και, αν εγγραφούν σε πίνακες προακτέων, προάγονται αναδρομικά και ανακτούν την αρχαιότητά τους.
 7. Αργία με πρόσκαιρη παύση ή σε αργία με προσωρινή απόλυση, δεν κρίνονται, κατά το χρόνο που διατελούν σε μία από τις καταστάσεις αυτές.
 8. Μετά την έκτιση της ποινής τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό για προαγωγή, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των παραγράφων 13 μέχρι και 17 του άρθρου 5, κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη σύνοδό τους, και, εάν εγγραφούν σε πίνακα προακτέων, προάγονται αναδρομικά και ανακτούν την αρχαιότητά τους, εκτός των θέσεων αρχαιότητας που έχασαν, σύμφωνα με το νόμο Περί Καταστάσεως των Αξιωματικών, επειδή τιμωρήθηκαν με την ποινή της αργίας δια προσωρινής απόλυσης.
5.  
  Αξιωματικοί για τους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη κρίνονται όπως και οι λοιποί αξιωματικοί. Κατά την κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, μπορεί να ανασταλεί η κρίση τους μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή αμετάκλητου δικαστικού βουλεύματος ή συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων για την κρίση.
6.  
  Αξιωματικοί που παραπέμφθηκαν σε Ανακριτικά Συμβούλια δεν κρίνονται, εφόσον είναι εκκρεμής η υπόθεσή τους. Αυτοί, μετά την εκδίκαση της υπόθεσής τους και εφόσον η τυχόν αθωωτική απόφαση γίνει αμετάκλητη, κρίνονται κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη σύνοδο των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων και, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά και ανακτούν την αρχαιότητά τους. Αν τεθούν σε αργία με πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή απόλυση, εφαρμόζονται αυτά που καθορίζονται στην παράγραφο 4δ του παρόντος άρθρου.
7.  
  Οι αξιωματικοί που προάγονται επ ανδραγαθία: α. Εντάσσονται σε θέση μεταξύ ανώτερων ή ομοιοβάθμων τους και θεωρείται ότι απέκτησαν το βαθμό αυτόν από τότε που προήχθη ο αμέσως νεότερός τους. β. Θεωρείται ότι απέκτησαν το βαθμό του Ανθυπολοχαγού, Σημαιοφόρου ή Ανθυποσμηναγού από τότε που απέκτησε αυτόν ο μετά την επανδραγαθία προαγωγή αμέσως νεότερός τους.
8.  
  Αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προσόντα κρίνονται μετά τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών και, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά:
 1. Από τότε που συμπλήρωσαν αυτά, εάν η μη έγκαιρη συμπλήρωσή τους οφείλεται σε υπαιτιότητά τους ή σε υπέρβαση των χρονικών ορίων του χρόνου που λογίζεται ως χρόνος παραμονής στο βαθμό, που καθορίζεται στις παραγράφους 14, 15 και 16 του άρθρου 5, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της παραγράφου 17 του άρθρου 5
 2. Από τότε που θα έπρεπε κανονικά να προαχθούν ή από τότε που προήχθη ο αμέσως νεότερός τους, εφόσον η μη έγκαιρη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων οφείλεται σε ανυπέρβλητο κώλυμα ή υπηρεσιακή ανάγκη, που βεβαιούται με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου του αρμόδιου Κλάδου
9.  
  Αξιωματικοί των οποίων έχει αναβληθεί η κρίση, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 13, αν κριθούν προακτέοι, μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, προάγονται από τότε που έπρεπε κανονικά να προαχθούν
10.  
  Αξιωματικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες προακτέων και μεταπίπτουν, πριν από την προαγωγή τους, σε μια από τις καταστάσεις των παραγράφων 4γ, 4δ και 6 του παρόντος άρθρου, δεν προάγονται, αλλά κρίνονται πάλι από τα αρμόδια Συμβούλια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτές προϋποθέσεις
11.  
  Αξιωματικοί που προέρχονται από Ανθυπασπιστές, στους οποίους αναγνωρίζεται, για προαγωγή στη συνολική υπηρεσία αξιωματικού, ο χρόνος της παραγράφου 9 του άρθρου 5, δεν προάγονται στον επόμενο βαθμό, αν δεν έγινε έναρξη προαγωγής στο βαθμό αυτόν των αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών και Υλικού Πολέμου του Σ.Ξ., προέλευσης Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, των Μάχιμων του Π.Ν. και των Ιπτάμενων της Π.Α., οι οποίοι ονομάστηκαν μόνιμοι Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί, αντίστοιχα, μέσα στο ίδιο με τους αξιωματικούς αυτούς ημερολογιακό έτος.
12.  
  Αξιωματικοί Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, Σωμάτων και Πληρωμάτων Στόλου του Π.Ν., ειδικοτήτων της Π.Α. και Κοινών Σωμάτων δεν προάγονται σε ανώτερο βαθμό, αν δεν έχει γίνει έναρξη προαγωγής στο βαθμό αυτόν των αξιωματικών Όπλων του Σ.Ξ., Μάχιμων του Π.Ν. και Ιπτάμενων της Π.Α., που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος αξιωματικοί. Για τους αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων ισχύει το ίδιο με βάση τους αξιωματικούς Όπλων του Στρατού Ξηράς.
13.  
  Οι αξιωματικοί Μηχανικοί του Πολεμικού Ναυτικού προάγονται στον ανώτερο βαθμό όπως και οι αξιωματικοί Όπλων του Σ.Ξ., οι Μάχιμοι του Π.Ν. και οι Ιπτάμενοι της Π.Α.
14.  
  Αξιωματικοί βαθμού Λοχαγού, Υποπλοιάρχου και Σμηναγού, που προέρχονται από Ανθυπασπιστές, για να κριθούν για προαγωγή στον ανώτερο βαθμό θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει υποχρεωτικά από τα σχολεία που θα καθοριστούν με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται από το άρθρο 7
Άρθρο 12 "Γενικά"
1.  
  Με βάση τα ουσιαστικά τους προσόντα οι αξιωματικοί κρίνονται:
 1. Προακτέοι κατ εκλογή β. Διατηρητέοι.
 2. Προακτέοι κατ αρχαιότητα δ. Προακτέοι.
 3. Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό στ.
 4. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ζ. Μη διατηρητέοι η. Μη προακτέοι θ. Αποστρατευτέοι Προακτέοι κατ εκλογή.
2.  
  Αξιωματικοί βαθμού Υπολοχαγού μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων, για να κριθούν προακτέοι κατ εκλογή, πρέπει να έχουν:
 1. Τα ουσιαστικά τους προσόντα σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλό
 2. Αποφοιτήσει από τα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς
3.  
  Συνταγματάρχες, Πλοίαρχοι, Σμήναρχοι και ανώτατοι αξιωματικοί, για να κριθούν προακτέοι κατ εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν σε εξαίρετο βαθμό όλα τα ιδιάζοντα προσόντα για την κάλυψη ανώτερης θέσης. Οι παραπάνω αξιωματικοί πρέπει να έχουν ακόμη και τα παρακάτω προσόντα:.
 1. Ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική πείρα και ικανότητα που εγγυάται ότι θα ανταποκριθούν απόλυτα στα καθήκοντα οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που προβλέπεται για το βαθμό τους
 2. Γενικότερη στρατιωτική μόρφωση, που να συνάγεται από την όλη σταδιοδρομία τους ως αξιωματικών.
 3. Ειδικά οι αξιωματικοί Όπλων, οι Μάχιμοι και Ιπτάμενοι, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από την οικεία Σχολή Πολέμου, με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς.
 4. Για τους λοιπούς αξιωματικούς η επιτυχής αποφοίτηση από τη Σχολή Πολέμου αποτελεί ένα επιπλέον προσόν, το οποίο εκτιμάται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων.
 5. Η πανεπιστημιακή μόρφωση και η γνώση ξένων γλωσσών είναι ενισχυτικά προσόντα.
 6. Το πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος λαμβάνεται υπόψη εφόσον δεν απετέλεσε προϋπόθεση ονομασίας τους σε αξιωματικούς.
4.  
  Η λίαν καλή πολεμική δράση είναι απαραίτητη για τους αξιωματικούς Όπλων, Μάχιμους και Μηχανικούς ως και Ιπτάμενους, και ενισχυτική για τους αξιωματικούς Σωμάτων και ειδικοτήτων, εφόσον κατά τη σταδιοδρομία τους ως αξιωματικών η χώρα διετέλεσε σε κατάσταση πολέμου. Διατηρητέοι.
5.  
  Διατηρητέοι κρίνονται οι αξιωματικοί, οι οποίοι κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων, με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδρομία τους, θεωρούνται κατάλληλοι για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους. Προακτέοι κατ αρχαιότητα.
6.  
  Αξιωματικοί μέχρι και του βαθμού του Αντισυνταγματάρχη και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων, για να κριθούν προακτέοι κατ αρχαιότητα, πρέπει να έχουν:
 1. Βαθμό τουλάχιστον Καλό στα ουσιαστικά τους προσόντα
 2. Αποφοιτήσει από τα υποχρεωτικά για προαγωγή Σχολεία με βαθμό τουλάχιστον Καλώς.
 3. Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό.
7.  
  Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό κρίνονται:
 1. Οι αξιωματικοί μέχρι και του βαθμού του Αντισυνταγματάρχη και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων, που, κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων, δεν έχουν μεν σε βαθμό τουλάχιστον καλό τα απαιτούμενα για προαγωγή προσόντα, οι οποίοι όμως, με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδρομία τους, μπορούν να τα αποκτήσουν στο μέλλον και θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους
 2. Συνταγματάρχες και Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων, που, κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων, δεν συγκεντρώνουν μεν σε εξαίρετο βαθμό όλα τα ιδιάζοντα προσόντα για κάλυψη ανώτερης θέσης, οι οποίοι όμως, με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδρομία τους, μπορούν να τα αποκτήσουν στο μέλλον και θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους
8.  
  Προακτέοι κατ εκλογή ή κατά αρχαιότητα ή διατηρητέοι ή διατηρητέοι στον αυτό βαθμό κρίνονται όσοι δεν έχουν ελαττώματα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 8 και έχουν υγεία που να επιτρέπει την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων τους στην ειρήνη και στον πόλεμο. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
9.  
  Στις ειδικές περιπτώσεις κρίσεων των παραγράφων 6, 8 πλην Αντιστρατήγων και αντιστοίχων και 11 του άρθρου 16, οι αξιωματικοί κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, εφόσον κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων, δεν συγκεντρώνουν σε βαθμό εξαίρετο άπαντα τα ιδιάζοντα ουσιαστικά τους προσόντα για κάλυψη ανώτερης θέσης ή δεν αποδίδουν σε βαθμό εξαίρετο για να κριθούν διατηρητέοι. Οι Αντιστράτηγοι και οι αντίστοιχοι, στις ειδικές περιπτώσεις κρίσεων των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 16, κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, εφόσον δεν αποδίδουν σε βαθμό εξαίρετο για να κριθούν διατηρητέοι.
10.  
  Στην ειδική περίπτωση κρίσης της παραγράφου 23 του άρθρου 16, οι αξιωματικοί κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, εφόσον, κατά την κρίση των Συμβουλίων Κρίσεων με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδρομία τους, απέδωσαν ό,τι ήταν δυνατό να αποδώσουν και η περαιτέρω παραμονή τους στο στράτευμα δεν προάγει το συμφέρον της υπηρεσίας και παρακωλύει την ομαλή εξέλιξη αξιωματικών κατώτερων βαθμών της ειδικότητας τους. Αποστρατευτέοι.
11.  
  Αποστρατευτέοι κρίνονται οι αξιωματικοί, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα για προαγωγή ουσιαστικά προσόντα ούτε θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, λόγω ουσιώδους έλλειψης των προσόντων αυτών
Άρθρο 13 "Τακτικές κρίσεις"
1.  
  Οι αξιωματικοί κρίνονται στις τακτικές κρίσεις, κάθε χρόνο μία φορά και στις έκτακτες οποτεδήποτε
2.  
  Τακτικές κρίσεις γίνονται τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Σ αυτές κρίνονται:.
 1. Οι συμπληρούντες, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5:
 2. (1) Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι και Ανθυποσμηναγοί (2)Υπολοχαγοί μέχρι και Αντισυνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων, σε αριθμό μέχρι το τριπλάσιο των κατά βαθμό κενών ή προβλεπόμενων να κενωθούν θέσεων.
 3. Ο αριθμός των θέσεων ορίζεται με απόφαση των Ανώτατων κατά Κλάδο Συμβουλίων Βασικής Σύνθεσης και με απόφαση του Σ.Α.Γ.Ε. για τους αξιωματικούς Κοινών Σωμάτων.
 4. Υπολοχαγοί μέχρι και Αντισυνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που συμπληρώνουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις το μέγιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό ή τη συνολική υπηρεσία αξιωματικού που προβλέπεται στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 5
 5. Συνταγματάρχες, Πλοίαρχοι και Σμήναρχοι, όπως ορίζεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 16
 6. Ανώτατοι αξιωματικοί, εκτός από τους Αρχηγούς, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 16
 7. Όσοι συμπληρώνουν 35ετή υπηρεσία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 16. στ.
 8. Όσοι έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 20 του άρθρου 16.
 9. Αξιωματικοί Σωμάτων, Ειδικοτήτων και Ειδικών Καταστάσεων που διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 23 του άρθρου 16
 10. Αξιωματικοί που συμπληρώνουν, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, το όριο ηλικίας, που προβλέπεται για το βαθμό τους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 18 του άρθρου 16.
 11. Έκτακτες κρίσεις.
3.  
  Οι έκτακτες κρίσεις γίνονται οποτεδήποτε. Σ αυτές κρίνονται:.
 1. Αξιωματικοί για τους οποίους υποβάλλονται ειδικές εκθέσεις αποστρατείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 10
 2. Αξιωματικοί για τους οποίους παύει να υπάρχει ο λόγος που εμπόδιζε την κρίση ή την προαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου
 3. Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι και Συνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων, όταν κενούνται θέσεις ανώτερων βαθμών, όπως καθορίζεται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 16
 4. Όσοι ορίζονται να κριθούν συμπληρωματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου
 5. Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοικαι Αντιπτέραρχοι, όπως ορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16. στ.
 6. Όσοι προβλέπεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου.
 7. Διαδικασίες πριν από τις κρίσεις.
4.  
  Τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων εκδίδουν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους εγκύκλιο, στην οποία περιλαμβάνονται ονομαστικά οι αξιωματικοί της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Παρόμοια εγκύκλιο εκδίδει και το Γ.Ε.ΕΘ.Α. για τους αξιωματικούς Κοινών Σωμάτων.
5.  
  Εάν, κατά τη διάρκεια του έτους, εξαντληθούν οι πίνακες πρακτέων, που συντάχθηκαν στις ετήσιες κρίσεις για τους αξιωματικούς της παραπάνω παραγράφου 2, τα αρμόδια Συμβούλια μπορούν να ορίσουν συμπληρωματικό αριθμό αξιωματικών για κρίση και από αυτούς που δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, αλλά πρόκειται να συμπληρώσουν το χρόνο αυτόν μέχρι τις επόμενες τακτικές κρίσεις. Η προαγωγή αυτών θα γίνει μετά τη συμπλήρωση του ελάχιστου αυτού χρόνου.
6.  
  Πριν από τη σύνοδο των Συμβουλίων, οι Γραμματείς αυτών κοινοποιούν στους Προέδρους και τα μέλη ονομαστικούς πίνακες των αξιωματικών που πρόκειται να κριθούν, με περίληψη των στοιχείων που περιέχονται στους ατομικούς τους φακέλους. Διαδικασίες κατά τις κρίσεις.
7.  
  Κατά τη συνεδρίαση, οι εισηγητές θέτουν υπόψη των Συμβουλίων τα λεπτομερή στοιχεία που περιέχονται στον ατομικό φάκελο του αξιωματικού. Τα Συμβούλια, αφού λάβουν υπόψη και συνεκτιμήσουν τα στοιχεία αυτά, αποφασίζουν τελικά με βάση και την προσωπική αντίληψη των μελών τους, εφόσον αυτή βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία, με φανερή ψηφοφορία. Στην απόφαση είναι δυνατόν να αναφέρονται τα ονόματα των μελών που τυχόν διαφωνούν, εφόσον αυτά το επιθυμούν.
8.  
  Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται από τους Γραμματείς πρακτικά, στα οποία καταχωρίζεται η απόφαση του Συμβουλίου για κάθε αξιωματικό. Σε περίπτωση δυσμενούς κρίσης, πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά στα πρακτικά οι λόγοι της κρίσης αυτής, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία.
9.  
  Εάν, για κάποιον από τους κρινόμενους, δεν τέθηκαν υπόψη του Συμβουλίου τα απαιτούμενα από τον παρόντα νόμο ουσιώδη στοιχεία για τη μόρφωση γνώμης, το Συμβούλιο αφού βεβαιώσει στα πρακτικά την έλλειψη αυτή, αναβάλλει την κρίση για άλλη έκτακτη σύνοδό του, για να προσκομισθούν σ αυτή τα στοιχεία που λείπουν. Στη σύνοδο αυτή, που δεν μπορεί να απέχει από την πρώτη περισσότερο από τρεις (3) μήνες, το Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά και αν ακόμη δενπροσκομισθούν τα στοιχεία αυτά και εφόσον κρίνει αυτόν προακτέο, προάγεται αναδρομικά από τότε που έπρεπε να προαχθεί.
10.  
  Σε όλες τις περιπτώσεις κρίσεων των αξιωματικών συνεκτιμάται η αξιολόγηση των προσόντων τους σε όλους τους βαθμούς και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο και τον αμέσως προηγούμενο βαθμό
11.  
  Ελάττωμα, αδυναμία ή έλλειψη προσόντος, που δεν επηρέασε δυσμενώς την κρίση στους κατώτερους βαθμούς, μπορεί να επηρεάσει την κρίση στους ανώτερους βαθμούς, ιδιαίτερα εάν αφορά στα ηθικά και στα ψυχικά προσόντα, το κύρος, το στρατιωτικό πνεύμα και την πολεμική δράση
Άρθρο 14 "Γενικά"
1.  
  Αρμόδια Συμβούλια για τις κρίσεις των αξιωματικών είναι:
 1. Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων β. Τα Ανώτατα Συμβούλια Κρίσεων των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων γ. Τα Συμβούλια Προαγωγών.
2.  
  Τα παραπάνω Συμβούλια αποτελούνται από ανώτατους αξιωματικούς, που κατέχουν οργανικές θέσεις Εσωτερικού
3.  
  Η συμμετοχή του Προέδρου, των μελών και του Εισηγητή, εφόσον ο τελευταίος είναι αρχαιότερος του κρινόμενου, είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής κάποιου μέλους, ορίζεται να συμμετάσχει, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ένα από τα αναπληρωματικά μέλη, που καθορίζονται στη διαταγή συγκρότησης του Συμβουλίου.
4.  
  Οι αποφάσεις των Συμβουλίων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών τους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ο Εισηγητής συμμετέχει στο Συμβούλιο με ψήφο. Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
5.  
  Το Σ.Α.Γ.Ε. συγκαλείται για τη διενέργεια κρίσεων: α. Των Αντιστράτηγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων, Υποναυάρχων, Υποπτέραρχων και των ανώτατων αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων, για παραμονή ή αποστρατεία.
 1. Των Υποστρατήγων, Υποναυάρχων, Αρχιπλοιάρχων, Υποπτεράρχων και Ταξιάρχων Αεροπορίας, για πλήρωση κενών θέσεων στους βαθμούς Αντιστράτηγου, Αντιναυάρχου, Υποναυάρχου, Αντιπτεράρχου και Υποπτεράρχου, αντίστοιχα
 2. Των Ταξιάρχων Στρατολογικού, για πλήρωση κενής θέσης
6.  
  Το Σ.Α.Γ.Ε. συντίθεται από τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α., ως Πρόεδρο, και τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων, ως μέλη. Η παρουσία του Προέδρου και των μελών είναι υποχρεωτική. Αναπλήρωση Αρχηγού Κλάδου στο Σ.Α.Γ.Ε. επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση του Κ.Υ.Σ.Ε.Α.
7.  
  Το Σ.Α.Γ.Ε., χωρίς συμπλήρωση, κρίνει τους Αντιστράτηγους, Αντιναυάρχους, Αντιπτεράρχους, Υποναυάρχους, Υποπτεράρχους και τον Υποστράτηγο Στρατολογικού, για παραμονή ή αποστρατεία.
8.  
  Το Σ.Α.Γ.Ε. κρίνει τους Ταξιάρχους Στρατολογικού, για παραμονή ή αποστρατεία, αυμπληρούμενο από τον αρχαιότερο του οικείου Σώματος.
9.  
  Το Σ.Α.Γ.Ε., χωρίς συμπλήρωση, κρίνει τους Υποναυάρχους, Υποπτεράρχους και Ταξιάρχους Στρατολογικού, για πλήρωση κενών θέσεων.
10.  
  Το Σ.Α.Γ.Ε. κρίνει τους Υποστρατήγους, Αρχιπλοιάρχους και Ταξιάρχους της Π.Α., για πλήρωση κενών θέσεων, αυμπληρούμενο από έναν (1) Αντιστράτηγο, Αντιναύαρχο ή Υποναύαρχο, Αντιπτέραρχο ή Υποπτεραρχο, αντίστοιχα.
11.  
  Χρέη εισηγητή:
 1. Όταν το Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς συμπλήρωση, χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αρχηγός του οικείου Κλάδου
 2. Όταν συνεδριάζει με συμπλήρωση, το νεότερο μέλος
 3. Όταν συνεδριάζει για την κρίση αξιωματικών Κοινών Σωμάτων χωρίς συμπλήρωση, χρέη εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος
12.  
  Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Γραμματείας Σ.Α.Γ.Ε. Ανώτατα Συμβούλια Κρίσεων.
13.  
  Τα Ανώτατα Συμβούλια Κρίσεων είναι:
 1. Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο για τις κρίσεις των Συνταγματαρχών, Ταξιάρχων και Υποστρατήγων
 2. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο για τις κρίσεις των Αντιπλοιάρχων, Πλοιάρχων και Αρχιπλοιάρχων
 3. Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο για τις κρίσεις Αντισμηνάρχων, Σμηνάρχων και Ταξιάρχων
14.  
  Τα Ανώτατα Συμβούλια Κρίσεων συντίθενται όπως παρακάτω: α Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο Κρίσεων από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ως Πρόεδρο, και από όλους τους υπηρετούντες και κατέχοντες οργανικές θέσεις Αντιστράτηγους, ως μέλη, με εξαίρεση τους δύο (2) Υπαρχηγούς του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.). Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τα 3/4 των μελών του.
 1. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.), ως Πρόεδρο, τον Αρχηγό Στόλου και από τρεις (3) Υποναυάρχους, ως μέλη.
 2. Σε περίπτωση κρίσης αξιωματικών Μηχανικών, Σωμάτων Οικονομικού και Υγειονομικού, αντικαθίσταται το νεότερο μέλος του Συμβουλίου από τον Υποναύαρχο Μηχανικό ή Οικονομικό ή Ιατρό, αντίστοιχα.
 3. Κατά τις κρίσεις αξιωματικών της παραγράφου 19δ(2) του παρόντος άρθρου ισχύει, ό,τι και για το Συμβούλιο Προαγωγών του Π.Ν.
 4. Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων από τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), ως Πρόεδρο, τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, έναν (1) Αντιπτέραρχο και δύο (2) Υποπτεράρχους, ως μέλη, ή από τον Αρχηγό του Γ.Ε.Α., ως Πρόεδρο, τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας και τρεις (3) Υποπτεράρχους, ως μέλη.
 5. Όταν κρίνονται αξιωματικοί ειδικοτήτων Μηχανικών, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής, ο νεότερος Υποπτέραρχος αντικαθίσταται, κατά περίπτωση, από τον αρχαιότερο ανώτατο αξιωματικό, Μηχανικό ή Ιατρό.
15.  
  Χρέη εισηγητή εκτελούν οι ίδιοι αξιωματικοί, που εκτελούν και στα Συμβούλια Προαγωγών όπως ορίζεται στην παράγραφο 20 του παρόντος άρθρου. Εάν ο εισηγητής ή ο αντικαταστάτης του είναι νεότερος του κρινόμενου αξιωματικού ή κρίνεται ο ίδιος, αντικαθίσταται από το νεότερο μέλος του Συμβουλίου. Κατ εξαίρεση στο Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο χρέη εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου, όταν κρίνονται Υποστράτηγοι Όπλων και Σωμάτων και όταν κρίνονται Ταξίαρχοι Όπλων ή Σωμάτων και ο Διευθυντής του Όπλου ή Σώματος είναι Ταξίαρχος.
16.  
  Τα Ανώτατα Συμβούλια Κρίσεων των Κλάδων συγκροτούνται με διαταγή του Αρχηγού του Κλάδου, μετά από πρόταση των Ανώτατων Συμβουλίων Ολομελείας των Κλάδων τους
17.  
  Σε κάθε Συμβούλιο λειτουργεί Γραμματεία, στην οποία προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός του οικείου Κλάδου. Συμβούλια Προαγωγών.
18.  
  Τα Συμβούλια Προαγωγών είναι αρμόδια:
 1. Το Συμβούλιο Προαγωγών Σ.Ξ. αριθ. 1, για τις κρίσεις Αντισυνταγματαρχών και Ταγματαρχών Όπλων και Φροντιστών - Αρχιτεχνιτών, που υπάγονται στα Όπλα.
 2. Το Συμβούλιο Προαγωγών Σ.Ξ. αριθ. 2, για τις κρίσεις Αντισυνταγματαρχών και Ταγματαρχών Σωμάτων.
 3. Το Συμβούλιο Προαγωγών Σ.Ξ. αριθ. 3, για τις κρίσεις των κατώτερων αξιωματικών του Σ.Ξ.
 4. Το Συμβούλιο Προαγωγών Π.Ν., για τις κρίσεις των Πλωταρχών και κατώτερων αξιωματικών του Π.Ν.
 5. Το Συμβούλιο Προαγωγών Π.Α., για τις κρίσεις των Επισμηναγών και κατώτερων αξιωματικών της Π.Α.
 6. Το Συμβούλιο Προαγωγών Κοινών Σωμάτων, για τις κρίσεις των ανώτερων και κατώτερων αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων
19.  
  Τα Συμβούλια προαγωγών συντίθενται όπως παρακάτω:
 1. Συμβούλιο προαγωγών Σ.Ξ. αριθ. 1:
 2. Από τον Α Υπαρχηγό του Γ.Ε.Σ., ως Πρόεδρο, και πέντε (5) ανώτατους αξιωματικούς Όπλων, ως μέλη.
 3. Συμβούλιο προαγωγών Σ.Ξ. αριθ. 2:
 4. Από τον Β Υπαρχηγό του Γ.Ε.Σ., ως Πρόεδρο, και πέντε (5) ανώτατους αξιωματικούς, ως μέλη, από τους οποίους υποχρεωτικά δύο (2) Σωμάτων.
 5. Συμβούλιο προαγωγών Σ.Ξ. αριθ. 3:
 6. Από έναν (1) Υποστράτηγο Όπλου, ως Πρόεδρο, και πέντε (5) ανώτατους αξιωματικούς, ως μέλη.
 7. Συμβούλιο προαγωγών Π.Ν.:
 8. (1)Από έναν (1) Αντιναύαρχο ή Υποναύαρχο Μάχιμο, ως Πρόεδρο, και από τέσσερις (4) ανώτατους Μάχιμους αξιωματικούς, ως μέλη.
 9. Σε περίπτωση κρίσης αξιωματικών Μηχανικών, Σωμάτων Οικονομικού και Υγειονομικού, αντικαθίσταται το νεότερο μέλος του συμβουλίου από τον Υποναύαρχο Μηχανικό ή Οικονομικό ή Ιατρό, αντίστοιχα. (2)Αξιωματικοί Δάσκαλοι, Χημικοί, Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Φάρων, κρίνονται από το Συμβούλιο Προαγωγών, που κρίνει τους Μάχιμους αξιωματικούς.
 10. Τους αξιωματικούς Πληρωμάτων Στόλου Τεχνών κρίνει το Συμβούλιο Προαγωγών, που κρίνει και τους Μηχανικούς αξιωματικούς.
 11. Συμβούλιο προαγωγών Π.Α.:
 12. Από έναν (1) Αντιπτέραρχο ή Υποπτέραρχο, ως Πρόεδρο, και τέσσερις (4) ανώτατους αξιωματικούς Ιπτάμενους, ως μέλη.
 13. Όταν κρίνονται αξιωματικοί ειδικοτήτων Μηχανικών και Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής, το νεότερο μέλος αντικαθίσταται κατά περίπτωση από:
 14. (1)Ανώτατο Αξιωματικό Μηχανικό, για τις κρίσεις των Μηχανικών. (2)Ανώτατο αξιωματικό Ιατρό για τις κρίσεις των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής.
 15. Συμβούλιο προαγωγών Κοινών Σωμάτων:
 16. Από τον Υπαρχηγό του Γ.Ε.ΕΘ.Α., ως Πρόεδρο και από τέσσερις (4) ανώτατους αξιωματικούς, ως μέλη.
 17. Κάθε Γενικό Επιτελείο διαθέτει από έναν (1) ανώτατο αξιωματικό για τη συγκρότηση του Συμβουλίου αυτού.
20.  
  Εισηγητές: α Στρατός Ξηράς: Οι Διευθυντές Όπλων για τις κρίσεις αξιωματικών Όπλων και οι Διευθυντές Σωμάτων για τις κρίσεις των αξιωματικών Σωμάτων. Εφόσον στο Σώμα δεν προβλέπεται Διευθυντής ή ο προβλεπόμενος δεν είναι ανώτατος αξιωματικός, χρέη εισηγητή εκτελεί ο Διευθυντής Β Κλάδου του Γ.Ε.Σ.
 1. Πολεμικό Ναυτικό:
 2. (1)Ο Διευθυντής Β Κλάδου του Γ.Ε.Ν. για τις κρίσεις των Μάχιμων, Δασκάλων, Χημικών, Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Φάρων. (2)Ο Διευθυντής Δ Κλάδου του Γ.Ε.Ν. για τις κρίσεις των Μηχανικών και Πληρωμάτων Στόλου Τεχνών. (3)Ο Διευθυντής Ε Κλάδου του Γ.Ε.Ν. για τις κρίσεις των αξιωματικών Οικονομικού. (4)Ο Διευθυντής Διευθύνσεως Υγειονομικού για τις κρίσεις των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής.
 3. Πολεμική Αεροπορία:
 4. (1)Ο Διευθυντής Β Κλάδου Γ.Ε.Α. για τις κρίσεις των Ιπτάμενων. (2)Ένας ανώτατος αξιωματικός Μηχανικός, για τις κρίσεις των Μηχανικών, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Γ.Ε.Α. (3)Ένας ανώτατος αξιωματικός Ιατρός, για τις κρίσεις των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Γ.Ε.Α. (4)Ένας ανώτατος αξιωματικός από την αντίστοιχη ειδικότητα των κρινομένων, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Γ.Ε.Α. (5)Ένας ανώτατος αξιωματικός Ιπτάμενος ή Μηχανικός για τις κρίσεις των αξιωματικών ειδικότητας Τεχνικής Υποστήριξης.
 5. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ανώτατος αξιωματικός σε κάποια ειδικότητα, χρέη εισηγητή εκτελεί ο Διευθυντής Β Κλάδου Γ.Ε.Α.
 6. Κοινά Σώματα:
 7. Οι αρχαιότεροι των οικείων Κοινών Σωμάτων για τις κρίσεις των αξιωματικών των Σωμάτων αυτών, εφόσον, είναι ανώτατοι αξιωματικοί, διαφορετικά ο αρμόδιος Διευθυντής προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
21.  
  Για καθένα από τα παραπάνω Συμβούλια στη διαταγή συγκρότησής του, ορίζονται δύο (2) αναπληρωματικά μέλη από ανώτατους αξιωματικούς
22.  
  Τα Συμβούλια Προαγωγών των Κλάδων συγκροτούνται με διαταγή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου του αρμόδιου Κλάδου, μετά από πρόταση του ανώτατου Συμβουλίου Βασικής Σύνθεσης του Κλάδου του. Το Συμβούλιο Προαγωγών Κοινών Σωμάτων συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α.
23.  
  Καθήκοντα Γραμματέων εκτελούν ανώτεροι ή ανώτατοι αξιωματικοί, που ορίζονται:
 1. Από τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α., για το Συμβούλιο Προαγωγών αξιωματικών Κοινών Σωμάτων.
 2. Από τους Αρχηγούς των Κλάδων, για τα Συμβούλια Προαγωγών του Κλάδου τους.
 3. Σύγκληση Συμβουλίων.
24.  
  Τα Συμβούλια Κρίσεων συγκαλούνται για τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων κρίσεων, όπως παρακάτω:
 1. Το Σ.Α.Γ.Ε., με διαταγή του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α.
 2. Τα Συμβούλια Προαγωγών και τα Ανώτατα Συμβούλια Κρίσεων, με διαταγή του Αρχηγού του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου
25.  
  Τακτικές Σύνοδοι:
 1. Το Σ.Α.Γ.Ε. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο και τελειώνει τις εργασίες του το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου κάθε χρόνου.
 2. Τα Ανώτατα Συμβούλια Κρίσεων και τα Συμβούλια Προαγωγών συνέρχονται σε τακτική σύνοδο μετά το τέλος των εργασιών του Σ.Α.Γ.Ε. και τελειώνουν τις εργασίες τους μέχρι τη 10η Απριλίου.
26.  
  Έκτακτοι Σύνοδοι: Τα Συμβούλια Κρίσεων συνέρχονται σε έκτακτες συνόδους για την κρίση αξιωματικών στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο
Άρθρο 15 "Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας"
1.  
  Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μεταξύ των Αντιστρατήγων Όπλων, Μαχίμων Αντιναυάρχων, Ιπταμένων Αντιπτεράρχων εναλλασσομένων με αναλογία.δύο Αντιστράτηγοι, ένας Αντιναύαρχος, ένας Αντιπτέραρχος. Η σειρά με την οποία θα γίνεται η εναλλαγή καθορίζεται από το ΚΥΣΕΑ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ΚΥΣΕΑ μπορεί να αλλάξει την αναλογία, αφού την αιτιολογήσει.
Ο Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.) με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μεταξύ των Αντιστράτηγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων, εναλασσομένων με αναλογία: δύο Αντιστράτηγοι, ένας Αντιναύαρχος, ένας Αντιπτέραρχος. Η σειρά, με την οποία θα γίνεται η εναλλαγή καθορίζεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ΚΥ.Σ.Ε.Α. μπορεί να αλλάξει την αναλογία, αφού την αιτιολογήσει.
2.  
  Για την επιλογή Α/Γ.Ε.Ε.Θ.Α. απαιτείται κτήση των ουσιαστικών προσόντων σε βαθμό εξαίρετο, επιτελική πείρα ως Αρχηγός ή Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου ή διοίκηση μείζονος Σχηματισμού ή αντίστοιχης Διοίκησης των άλλων Κλάδων και ευρεία επιτελική κατάρτιση.
3.  
  Ο Α/Γ.Ε.Ε.Θ.Α. διορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με το οποίο προάγεται σε Στρατηγό, Ναύαρχο ή Πτέραρχο για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) έτος. Η επιλογή του Α/ Γ.Ε.ΕΘ.Α. πρέπει να πραγματοποιείται τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από το διορισμό του. Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας.
4.  
  Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας επιλέγονται από το ΚΥΣΕΑ με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μεταξύ των Αντιστρατήγων Όπλων, Μαχίμων Αντιναυάρχων ή Υποναυάρχων, Ιπταμένων Αντιπτεράρχων ή Υποπτεράρχων αντίστοιχα. Διορίζονται με προεδρικό διάταγμα που προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας επιλέγονται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α. με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μεταξύ των Αντιστράτηγων, Αντιναυάρχων ή Υποναυάρχων, Αντιπτεράρχων ή Υποπτεράρχων αντίστοιχα. Διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών που μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) έτος. Η μη συμπλήρωσητης διετούςθητείας δεναποτελεί κώλυμα για επιλογή τους ως Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.
5.  
  Για την επιλογή των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων απαιτείται κτήση των ουσιαστικών προσόντων σε βαθμό εξαίρετο, διοίκηση μείζονος Σχηματισμού ή αντίστοιχης των άλλων Κλάδων ή επιτελική πείρα ως Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου ή σε θέσεις Ανώτατων Αξιωματικών και ευρεία επιτελική κατάρτιση
6.  
  Ο Υποναύαρχος ή Υποπτέραρχος, που επιλέγεται ως Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ή Αεροπορίας, προάγεται στο βαθμό του Αντιναυάρχου ή Αντιπτεράρχου με το προεδρικό διάταγμα διορισμού του
7.  
  Η επιλογή των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας πρέπει να πραγματοποιείται ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από το διορισμό τους
8.  
  Μετά το διορισμό τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων καθίστανται αρχαιότεροι όλων των ομοιόβαθμών τους αξιωματικών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων
9.  
  Οι αρχαιότεροι από τους διορισθέντες σε κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρούνται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους
Άρθρο 16 "Έκτακτες κρίσεις προς πλήρωση κενών θέσεων ανώτατων αξιωματικών"
1.  
  ΄Οταν κενούνται θέσεις Αντιστράτηγων, Αντιναυάρχων και Αντιπτεράρχων, όπως επίσης και θέσεις Υποναυάρχων και Υποπτεράρχων, το ΣΑ.Γ.Ε. προβαίνει στην κρίση των Υποστρατήγων, Υποναυάρχων και Υποπτεράρχων, που έχουν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή και έχουν κριθεί δύο (2) φορές διατηρητέοι και των Αρχιπλοιάρχων ή Ταξιάρχων Αεροπορίας, που έχουν κριθεί δύο (2) φορές διατηρητέοι ή δύο (2) φορές διατηρητέοι και μια (1) φορά διατηρητέοι, στον αυτό βαθμό. Από αυτούς επιλέγει εκείνους που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για την προαγωγή κατ εκλογή για πλήρωση των κενών θέσεων, παραλείποντας τους αρχαιότερούς τους που δεν έχουν τα προσόντα αυτά.
2.  
  Όταν κενούνται θέσεις Υποστρατήγων, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ή, προκειμένου για Υποστρατήγους των Κοινών Σωμάτων, το Σ.Α.Γ.Ε. προβαίνει στη κρίση των Ταξιάρχων που έχουν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή και έχουν κριθεί δύο (2) φορές διατηρητέοι ή δύο (2) φορές διατηρητέοι και μια (1) φορά διατηρητέοι στον αυτό βαθμό. Από αυτούς επιλέγει εκείνους που έχουν τα ουσαστικά προσόντα, που απαιτούνται για την προαγωγή κατ εκλογή για πλήρωση των κενών θέσεων, παραλείποντας τους αρχαιότερούς τους που δεν έχουν τα προσόντα αυτά.
3.  
  Όταν κενούνται θέσεις Ταξιάρχων ή Αρχιπλοιάρχων, τα Ανώτατα Συμβούλια Κρίσεων των Κλάδων ή το Συμβούλιο Προαγωγών αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, για τα Κοινά Σώματα, προβαίνουν στην κρίση των Συνταγματαρχών, Πλοιάρχων και Σμηνάρχων, που έχουν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή και έχουν κριθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές διατηρητέοι ή δύο (2) φορές διατηρητέοι και μια (1) φορά διατηρητέοι στον αυτό βαθμό. Από αυτούς επιλέγει εκείνους που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για την προαγωγή κατ εκλογή για πλήρωση των κενών θέσεων, παραλείποντας τους αρχαιότερούς τους που δεν έχουν τα προσόντα αυτά.
4.  
  Όταν ο αριθμός αυτών, που κρίθηκαν, στην έκτακτη αυτή κρίση, προακτέοι κατ εκλογή, εξισωθεί με τον αριθμό των κενών θέσεων, δεν συνεχίζεται η κρίση των υπόλοιπων αξιωματικών
5.  
  Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η κρίση για προαγωγή αξιωματικού βαθμού Συνταγματάρχη, Ταξιάρχου, Υποστρατήγου και των αντίστοιχων των άλλων Κλάδων με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους υπηρεσίας στο βαθμό και μία κρίση διατηρητέου, εφόσον, μετά από προηγηθείσα κρίση ανώτατων αξιωματικών, δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Συμβουλίων Κρίσεων
6.  
  Οι δυνατές κρίσεις των κρινόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, είναι για τους:
 1. Υποστρατήγους- Υποναυάρχους- Υποπτεράρχους:
 2. (1)Προακτέοι κατ εκλογή (2)Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους β. Συνταγματάρχες, Ταξιάρχους και τους αντίστοιχους των άλλων Κλάδων:
 3. (1)Προακτέοι κατ εκλογή (2)Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό (3)Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
7.  
  Οι διατηρητέοι στον αυτό βαθμό δεν είναι δυνατόν να κριθούν έκτακτα προς πλήρωση κενών θέσεων, εάν δεν έχουν συμπληρώσει μετά την κρίση τους αυτή τουλάχιστον έξι (6) μήνες πραγματικής υπηρεσίας. Οι διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 5 δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα περίπτωση. Τακτικές κρίσεις ανώτατων αξιωματικών.
8.  
  Οι ανώτατοι αξιωματικοί, εκτός από τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, που συμπληρώνουν ένα (1) έτος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως:
 1. Διατηρητέοι
 2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους
 3. Αποστρατευτέοι
9.  
  Κατ εξαίρεση οι Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι και Αντιπτέραρχοι μπορούν να κριθούν οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στο βαθμό, αυτεπάγγελτα από το Σ.Α.Γ.Ε., με τα παραπάνω είδη κρίσεων.
10.  
  Οι Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι και Αντιπτέραρχοι που συμπληρώνουν τέσσερα (4) έτη παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, κρίνονται υποχρεωτικά στις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως:
 1. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους β. Αποστρατευτέοι.
 2. Τακτικές κρίσεις ανώτερων και κατώτερων αξιωματικών.
11.  
  Οι Συνταγματάρχες, Πλοίαρχοι και Σμήναρχοι, που συμπληρώνουν στον κατεχόμενο βαθμό ένα (1) έτος μέχρι την 30η Απριλίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των λοιπών τυπικών προσόντων, ως:
 1. Διατηρητέοι
 2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους
 3. Αποστρατευτέοι
12.  
  Αξιωματικοί βαθμού Υπολοχαγού μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που συμπληρώνουν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό και περιλαμβάνονται στον αριθμό αυτών που θα κριθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2α(2) του άρθρου 13, ή συμπληρώνουν το μέγιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό ή τη συνολική υπηρεσία αξιωματικού. κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως:.
 1. Προακτέοι κατ εκλογή β. Προακτέοι κατ αρχαιότητα γ. Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό δ. Αποστρατευτέοι.
13.  
  Οι Ανθυπολοχαγοί και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που συμπληρώνουν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως:
 1. Προακτέοι κατ αρχαιότητα β. Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό γ. Αποστρατευτέοι.
 2. Κρίσεις αξιωματικών που συμπληρώνουν 35ετία.
14.  
  Αξιωματικοί μέχρι και του βαθμού του Ταξιάρχου και των αντίστοιχων των άλλων Κλάδων, που συμπληρώνουν μέχριτην 31ηΔεκεμβρίου τουέτους πουγίνονται οι κρίσεις τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας και τουλάχιστον ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό, κρίνονται υποχρεωτικά στις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως:
 1. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους
 2. Αποστρατευτέοι
15.  
  Για τον υπολογισμό της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη και συνυπολογίζεται η παρακάτω υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στα μητρώα των αρμόδιων Γενικών Επιτελείων:
 1. Εκείνη που πραγματικά διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη
 2. Εκείνη που πραγματικά διανύθηκε στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη
 3. Ο χρόνος σπουδών, σύμφωνα με τον α.ν. 79/1967 Περί τροποποιήσεως του α.ν. 1854/1951 περί απονομής των Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων.
16.  
  Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας:
 1. Ο τυχόν χρόνος της στρατιωτικής θητείας, καθώς και ο χρόνος της εθελοντικής υπηρεσίας που αντιστοιχεί στο χρόνο της στρατιωτικής θητείας
 2. Τα επιπλέον έτη φοίτησης σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από τα οποία αποφοιτούν αξιωματικοί Σωμάτων ή ειδικοτήτων σε σχέση με τα έτη φοίτησης των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από τα οποία αποφοιτούν αξιωματικοί Όπλων, Μάχιμοι ή Ιπτάμενοι
17.  
  Από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι Συνταγματάρχες και Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους. Αυτοί κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους, που δεν συμπληρώνουν 35ετία. Κρίσεις αξιωματικών που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας.
18.  
  Αξιωματικοί μέχρι του βαθμού και του Ταξιάρχου και των αντίστοιχων των άλλων Κλάδων, που συμπληρώνουν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που διενεργούνται οι κρίσεις, τα όρια ηλικίας που καθορίζονται για το βαθμό τους από την παράγραφο 8 του άρθρου 21, κρίνονται υποχρεωτικά στις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως:
 1. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους β. Αποστρατευτέοι.
19.  
  Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν 35ετία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας και κρίνονται Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 18 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για το Όπλο, Σώμα ή την ειδικότητα στην οποία ανήκουν, και ακολούθως με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα ένα (1) μήνα από την προαγωγή τους, αποστρατεύονται, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 4γ(1) και 4ε του άρθρου 21, αντίστοιχα. Οι αξιωματικοί που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, εφόσον δεν δικαιούνται πλήρη σύνταξη, τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων εάν το επιθυμούν και εφαρμόζονται γι αυτούς οι διατάξεις των παραγράφων 8α, 9 και 10 του άρθρου 18 και της παραγράφου 4στ (4) του άρθρου 21. Κρίσεις αξιωματικών που έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.).
20.  
  Αξιωματικοί που έχουν τεθεί Ε.Ο.Θ., βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 18, κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως:.
 1. Διατηρητέοι β. Μη διατηρητέοι γ. Αποστρατευτέοι.
21.  
  Διατηρητέοι κρίνονται όσοι, κατά το χρόνο που τελούν Ε.Ο.Θ., συγκεντρώνουν άπαντα τα ουσιαστικά τους προσόντα σε βαθμό λίαν καλό και άνω.