ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2440

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-11-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-11-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-11-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση προθεσμίας ισχύος μειωμένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) σε ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Η προθεσμία εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2399/1996 (ΦΕΚ 90 Α), όπως αυτή έχει παραταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α) και του άρθρου 2 του Ν. 2437/1996 (ΦΕΚ 210 Α), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της (17.8.1996) μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1996. Άρθρο 2 1.Ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) θέρμανσης, που προβλέπεται από τη δεύτερη περίπτωση του εδαφίου στ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί και ισχύει με τη παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α), ορίζεται, για το χρονικό διάστημα από 21.10.1996 μέχρι και 31.12.1996 σε 33.500 δραχμές το χιλιόλιτρο. 2.Η ισχύς 21.10.1996 του παρόντος άρθρου αρχίζει από Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997