ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2453

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-01-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-01-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-01-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Ρύθμιση των συνεπειών από την Κήρυξη της 26ης Ιουνίου 1996 ως ημέρας αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 133 Α΄/25.6.1996), η οποία έχει ως εξής: ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρύθμιση των Συνεπειών από την Κήρυξη της 26ης Ιουνίου 1996 ως ημέρας αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2.Την εξαιρετικά επείγουσα, έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη για τη ρύθμιση των συνεπειών από την κήρυξη με το π.δ. 189/1996 (ΦΕΚ 130 Α) της Τετάρτης 26ης Ιουνίου 1996, ημέρας της κηδείας του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ανδρέα Γ. Παπανδρέου ως αργίας. 3.Τη δυσκολία έκδοσης νόμου σε σύντομο χρονικό διάστημα, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1) Η 26η Ιουνίου 1996, ημέρα Τετάρτη, λογίζεται ως ημέρα αργίας και των υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και όλων των λειτουργουσών στην Ελλάδα Τραπεζών και των άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενων από αυτές θυγατρικών εταιρειών τους. 2) Η άνω ημέρα είναι εξαιρετέα για όλες τις έννομες συνέπειες που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις περί λήξεως προθεσμιών και συμπληρώσεως παραγραφής. 3) Η ισχύς αυτής της Πράξης, που πρέπει να κυρωθεί νομοθετικά σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-01-23 Κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/4