ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2484

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την απαγόρευση ή περιορισμό χρήσης ορισμένων συμβατικών όπλων που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Απαγορεύεται η χρήση όπλων λέιζερ που έχουν σχεδιασθεί ειδικά, ώστε μοναδική λειτουργία τους κατά τη μάχη ή μία από τις λειτουργίες τους κατά τη μάχη είναι να προκαλούν μόνιμη τύφλωση στη μη βελτιούμενη όραση, δηλαδή στο γυμνό οφθαλμό ή στον οφθαλμό που φέρει διορθωτικούς φακούς όρασης. Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα προμηθεύουν με τέτοια όπλα οποιοδήποτε Κράτος ή μη κρατικό φορέα.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 3 και 4 του Άρθρου 5 της Σύμβασης. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 3
1.  
    Η τύφλωση, ως τυχαίο ή παρεπόμενο αποτέλεσμα της νόμιμης στρατιωτικής χρήσης συστημάτων λέιζερ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων λέιζερ που χρησιμοποιούνται κατά του οπτικού εξοπλισμού, δεν καλύπτεται από την απαγόρευση του παρόντος Πρωτοκόλλου
Άρθρο 4
1.  
    Για το σκοπό του παρόντος Πρωτοκόλλου, μόνιμη τύφλωση σημαίνει μη αναστρέψιμη και ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης η οποία προκαλεί σοβαρή αναπηρία, χωρίς προοπτική ίασης. Σοβαρή αναπηρία αντιστοιχεί με απώλεια της οπτικής οξύτητας μικρότερη από 20/200 Snellen, η οποία μετράται με τη χρήση και των δύο οφθαλμών. ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 5 της Σύμβασης.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία