ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2488

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ ενός και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν αφ ετέρου, της Τελικής Πράξης και των επισυναπτόμενων σε αυτή κοινών δηλώσεων και επιστολών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ ενός και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν αφ ετέρου, η Τελική Πράξη και οι επισυναπτόμενες σε αυτή κοινές δηλώσεις και επιστολές, που υπογράφηκαν στη Φλωρεντία στις 21 Ιουνίου 1996, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: 16 Μαΐου 1997 ΣΥΜΦΩΝΙΑΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΑCUΕRDΟ DΕ CΟLΑΒΟRΑCΙΟΝ Υ CΟΟΡΕRΑCΙΟΝ ΡΟR ΕL QUΕ SΕ ΕSΤΑΒLΕCΕ UΝΑ CΟLΑΒΟRΑCΙΟΝ ΕΝΤRΕ LΑS CΟΜUΝΙDΑDΕS ΕURΟΡΕΑS Υ SUS ΕSΤΑDΟS ΜΙΕΜΒRΟS, ΡΟR UΝΑ ΡΑRΤΕ, Υ LΑ RΕΡUΒLΙCΑ DΕ UΖΒΕΚΙSΤΑΝ, ΡΟR ΟΤRΑ ΡΑRΤΝΕRSΚΑΒS- ΟG SΑΜΑRΒΕJDSΑFΤΑLΕ ΟΜ ΟΡRΕΤΤΕLSΕ ΑF ΕΤ ΡΑRΤΝΕRSΚΑΒ ΜΕLLΕΜ DΕ ΕURΟΡΑΕSΚΕ FΑLLΕSSΚΑΒΕR ΟC DΕRΕS ΜΕDLΕΜSSΤΑΤΕR ΡΑ DΕΝ ΕΝΕ SΙDΕ ΟG RΕΡUΒLΙΚΚΕΝ USΒΕΚΙSΤΑΝ ΡΑ DΕΝ ΑΝDΕΝ SΙDΕ ΑΒΚΟΜΜΕΝ UΒΕR ΡΑRΤΝΕRSCΗΑFΤ UΝD ΖUSΑΜΜΕΝΑRΒΕΙΤ ΖUR GRUΝDUΝG ΕΙΝΕR ΡΑRΤΝΕRSCΗΑFΤ ΖWΙSCΗΕΝ DΕΝ ΕURΟΡΑΙSCΗΕΝ GΕΜΕΙΝSCΗΑFΤΕΝ UΝD ΙΗRΕΝ ΜΙΤGLΙΕDSΤΑΑΤΕΝ ΕΙΝΕRSΕΙΤS UΝD DΕR RΕΡUΒLΙΚ USΒΕΚΙSΤΑΝ ΑΝDΕRΕRSΕΙΤS ΣΥΜΦΩΝ1ΑΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΡΑRΤΝΕRSΗΙΡ ΑΝD CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΑGRΕΕΜΕΝΤ ΕSΤΑΒLΙSΗΙΝG Α ΡΑRΤΝΕRSΗΙΡ ΒΕΤWΕΕΝ ΤΗΕ ΕURΟΡΕΑΝ CΟΜΜUΝΙΤΙΕS ΑΝD ΤΗΕΙR ΜΕΜΒΕR SΤΑΤΕS, ΟF ΤΗΕ ΟΝΕ ΡΑRΤ, ΑΝD ΤΗΕ RΕΡUΒLΙC ΟF UΖΒΕΚΙSΤΑΝ, ΟF ΤΗΕ ΟΤΗΕR ΡΑRΤ ΑCCΟRD DΕ ΡΑRΤΕΝΑRΙΑΤ ΕΤ DΕ CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΕΤΑΒLΙSSΑΝΤ UΝ ΡΑRΤΕΝΑRΙΑΤ ΕΝΤRΕ LΕS CΟΜΜUΝΑUΤΕS ΕURΟΡΕΕΝΝΕS ΕΤ LΕURS ΕΤΑΤS ΜΕΜΒRΕS, DUΝΕ ΡΑRΤ, ΕΤ LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ DΟUΖΒΕΚΙSΤΑΝ, DΑUΤRΕ ΡΑRΤ ΑCCΟRDΟ DΙ ΡΑRΤΕΝΑRΙΑΤΟ Ε DΙ CΟΟΡΕRΑΖΙΟΝΕ CΗΕ DΕFΝΙSCΕ UΝ ΡΑRΤΕΝΑRΙΑΤΟ ΤRΑ LΕ CΟΜUΝΙΤΑ ΕURΟΡΕΕ Ε Ι LΟRΟ SΤΑΤΙ ΜΕΜΒRΙ, DΑ UΝΑ ΡΑRΤΕ, Ε LΑ ΡΕΡUΒLΙCΑ DΙ UΖΒΕΚΙSΤΑΝ, DΑLLΑLΤRΑ ΡΑRΤΝΕRSCΗΑΡS- ΕΝ SΑΜΕΝWΕRΚΙΝGΟVΕRΕΕΝΚΟΜSΤ WΑΑRΒLΙ ΕΕΝ ΡΑRΤΝΕRSCΗΑΡ ΤΟΤ SΤΑΝD WΟRDΤ GΕΒRΑCΗΤ ΤUSSΕΝ DΕ ΕURΟΡΕSΕ GΕΜΕΕΝSCΗΑΡΡΕΝ ΕΝ ΗUΝ LΙD-SΤΑΤΕΝ, ΕΝΕRΖΙJDS, ΕΝ DΕ RΕΡUΒLΙΕΚ ΟΕΖΒΕΚΙSΤΑΝ, ΑΝDΕRΖΙJDS ΑCΟRDΟ DΕ ΡΑRCΕRΙΑ Ε CΟΟΡΕRΑCΑΟ QUΕ ΕSΤΑΒΕLΕCΕ UΜΑ ΡΑRCΕRΙΑ ΕΝΤRΕ ΑS CΟΜUΝΙDΑDΕS ΕURΟΡΕΙΑS Ε ΟS SΕUS ΕSΤΑDΟS-ΜΕΜΒΟS, ΡΟR UΜ LΑDΟ, Ε Α RΕΡUΒLΙCΑ DΟ USΒΕQUΙSΤΑΟ, ΡΟR ΟUΤRΟ ΕURΟΟΡΑΝ ΥΗΤΕΙSΟJΕΝ JΑ ΝΙΙDΕΝ JΑSΕΝVΑLΤΙΟΙDΕΝ SΕΚΑ UΖΒΕΚΙSΤΑΝΙΝ ΤΑSΑVΑLLΑΝ ΚUΜΡΡΑΝUUS- JΑ ΥΗΤΕΙSΤΥΟSΟΡΙΜUS ΚUΜΡΡΑΝUUDΕΝ ΡΕRUSΤΑΜΙSΕSΤΑ ΑVΤΑL ΟΜ ΡΑRΤΝΕRSΚΑΡ ΟCΗ SΑΜΑRΒΕΤΕ SΟΜ UΡΡRΑΤΤΑR ΕΤΤ ΡΑRΤΝΕRSΚΑΡ ΜΕLLΑΝ ΕURΟΡΕΙSΚΑ GΕΜΕΝSΚΑΡΕRΝΑ ΟCΗ DΕRΑS ΜΕDLΕΜSSΤΑΤΕR, Α ΕΝΑ SΙDΑΝ, ΟCΗ RΕΡUΒLΙΚΕΝ UΖΒΕΚΙSΤΑΝ, Α ΑΝDRΑ SΙDΑΝ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. η ελληνική δημοκρατια, το βασίλειο της Ισπανίας. η γαλλική δημοκρατία. η Ιρλανδία. η ιταλική δημοκρατία το μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. εφεξής καλούμενα κράτη μέλη, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ. ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. εφεξής καλούμενες η Κοινότητα, αφενός,και Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, αφετέρου,ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τους δεσμούς μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας Ουζμπεκιστάν, και τις κοινές αξίες που συνδέουν τα μέρη,ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν επιθυμούν να ενισχύσουν τους δεσμούς αυτούς και να συνάψουν εταιρική σχέση και συνεργασία που καθιστούν στενότερες και ευρύτερεςτις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί στο παρελθόν, ιδίως με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός. και τηςΈνωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, αφετέρου, για το εμπόριο και την εμπορική και οικονομικήσυνεργασία, που υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 1989, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση, αφενός, της Κοινότητας και των κρατών μελών της, και αφετέρου της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, στην ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών που αποτελούν τη βάση της εταιρικής σχέσης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ, στο ίδιο πλαίσιο, ότι η υποστήριξη της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Κεντρική Ασία, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση των μερών στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας καθώς και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, και— συνεργασία για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερή προσήλωση της Κοινότητας. των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν στην πλήρη εφαρμογή όλων των αρχών και των διατάξεων που περιέχουν η τελική πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ). τα τελικά έγγραφα των διασκέψεων της Μαδρίτης και της Βιέννης που επακολούθησαν, το έγγραφο της Διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης για την οικονομική συνεργασία, ο Χάρτης των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη και το έγγραφο ΔΑΣΕ του Ελσίνκι 1992 με τίτλο Οι προκλήσεις της αλλαγής και τα άλλα θεμελιώδη έγγραφα του ΟΑΣΕ. ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, η εγκαθίδρυση πολυκομματικού συστήματος με ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές και η οικονομική ελευθέρωση που αποβλέπει στη δημιουργία οικονομίας αγοράς, έχουν θεμελιώδη σημασία. ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι η πλήρης εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας εξαρτάται από και συμβάλλει συγχρόνως στη συνέχιση και επίτευξη των πολιτικών, οικονομικών και νομικών μεταρρυθμίσεων της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν. καθώς και στη δημιουργία των παραγόντων που είναι απαραίτητοι για τη συνεργασία, ιδίως με Βάση τα συμπεράσματα της διάσκεψης ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενθαρρύνουν τη διαδικασία περιφερειακής συνεργασίας με τις όμορες χώρες στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία ώστε να προαχθεί η ευημερία και η σταθερότητα στην περιοχή, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν και να αναπτύξουν τακτικέ πολιτικό διάλογο για τα διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυμία της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν να καθιερώσει στενή συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανάγκη να προωθηθούν οι επενδύσεις στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ενεργείας, και τη συνακόλουθη σημασία που αποδίδουν η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στην καθιέρωση δίκαιων συνθηκών πρόσβασης και διέλευσης με σκοπό την εξαγωγή προϊόντων ενεργείας επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια και στην πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης του Χάρτη για την Ενέργεια και του Πρωτοκόλλου του Χάρτη γιο την Ενέργεια που αφορά την ενεργειακή επάρκεια και σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προθυμία της Κοινότητας να αναπτύξει οικονομική συνεργασία και να παράσχει τεχνική βοήθεια εφόσον χρειάζεται. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η συμφωνία θα ευνοήσει τη σταδιακή προσέγγιση μεταξύ της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν και μιας ευρύτερης ζώνης συνεργασίας στην Ευρώπη και τις γειτονικές περιοχές, καθώς και τη σταδιακή ένταξη της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν στο ανοικτό διεθνές σύστημα, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση των μερών στην ελευθέρωση του εμπορίου, με βάση τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), και πεπεισμένοι άτι η ένταξη της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν στον ΠΟΕ θα επιτρέψει την περαιτέρω σύσφιγξη των μεταξύ τους εμπορικών σχέσεων, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις εμπορικές δραστηριότητες, τις επενδύσεις, την εγκατάσταση εταιριών, το εργατικό δυναμικό, την παροχή υπηρεσιών και την κίνηση κεφαλαίων ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει νέο κλίμα στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών, και ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη των συναλλαγών και των επενδύσεων, απαραίτητων για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν στενή συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβανομένης υπόψη της αλληλεξάρτησής τους στον τομέα αυτό, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η συνεργασία για την πρόληψη και τον έλεγχο της λαθρομετανάστευσης αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της συμφωνίας, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν πολιτιστική συνεργασία και να βελτιώσουν την ανταλλαγή των πληροφοριών, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : Άρθρο 1 Συνάπτεται εταιρική σχέση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν αφετέρου. Οι στόχοι της εταιρικής σχέσης είναι οι εξής : να υποστηρίξει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, να αποτελέσει το κατάλληλο πλαίσιο γιο τον πολιτικό διάλογο των μερών, με σκοπό την ανάπτυξη πολιτικών σχέσεων μεταξύ τους, να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για την εδραίωση της δημοκρατίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την ολοκλήρωση της μετάβασης σε οικονομία αγοράς, να προωθήσει το εμπόριο, τις επενδύσεις και τις αρμονικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών. και να ευνοήσει έτσι τη σταθερή και διαρκή οικονομική ανάπτυξή τους. να δημιουργήσει τις βάσεις για τη νομοθετική, οικονομική, κοινωνική, χρηματοδοτική και πολιτιστική συνεργασία, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της τεχνολογίας και της επιστήμης για μη . στρατιωτικούς σκοπούς. να συμβάλει ώστε στο Ουζμπεκιστάν να οικοδομηθεί κοινωνία των πολιτών βασισμένη στο κράτος δικαίου. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 2 Ο σεβασμός της δημοκρατίας, των αρχών του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται, ιδίως, στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην τελική πράξη του Ελσίνκι και στο Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, καθώς και οι αρχές της οικονομίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που διακηρύσσονται στα έγγραφο της διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης, διαπνέουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των μερών και αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της εταιρικής σχέσης και της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 3 Τα μέρη θεωρούν ουσιαστικής σημασίας για τη μελλοντική τους ευημερία και σταθερότητα, τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη που προήλθαν από τη διάλυση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, εφεξής καλούμενο Ανεξάρτητα Κράτη, να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ τους σύμφωνα με τις αρχές της τελικής πράξης του Ελσίνκι και το διεθνές δίκαιο, με πνεύμα καλής γειτονίας, και θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να ενθαρρύνουν τη διαδικασία αυτή. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 4 Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών, τον οποίο τα μέρη προτίθενται να αναπτύξουν και να ενισχύσουν. C διάλογος αυτός συνοδεύει και παγιώνει την προσέγγιση μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν ενισχύει τις πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην εν λόγω χώρα και συμβάλλει στη δημιουργία νέων μορφών συνεργασίας. 0 πολιτικός διάλογος : Θα ενισχύσει τους δεσμούς της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν με την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της και. με τον τρόπο αυτό. με την κοινότητα των δημοκρατικών εθνών στο σύνολό της. Η οικονομική σύγκλιση που επιτυγχάνεται με την παρούσα συμφωνία οδηγεί σε εντατικότερες πολιτικές σχέσεις, θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη σύγκλιση των θέσεων για διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και συνεπώς αύξηση της ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, θα προβλέπει ότι τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν την τήρηση των αρχών της δημοκρατίας και το σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των μειονοτήτων, και ότι διενεργούν διαβουλεύσεις για τα σχετικά ζητήματα. εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. 0 διάλογος μπορεί να πραγματοποιείται σε περιφερειακή βάση. Άρθρο 5 Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στα πλαίσια του Συμβουλίου Συνεργασίας που θεσπίζεται στο άρθρο 73, και σε άλλες περιστάσεις κατόπιν συμφωνίας. Άρθρο 5 Το μέρη θεσπίζουν περαιτέρω διαδικασίες και μηχανισμούς για πολιτικό διάλογο, ιδίως υπό τις ακόλουθες μορφές : τακτικές συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των αντιπροσώπων της Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός. και των αντιπροσώπων της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου. πλήρη αξιοποίηση όλων των διπλωματικώνοδών μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων διμερών και πολυμερών επαφών, όπως των Ηνωμένων Εθνών, των συνόδων του ΟΑΣΕ. κ.α. οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο μπορεί να συμβάλει στην παγίωση και την ανάπτυξη ταυ διαλόγου αυτού, περιλαμβανομένων των συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων. Άρθρο 7 C πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 83. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 31.Τα μέρη παρέχουν αμοιβαία τη μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους όσον αφορά .τους τελωνειακούς δασμούς και επιβαρύνσεις στις εισαγωγές και εξαγωγές, καθώς και τη μέθοδο είσπραξής τους, .τις διατάξεις σχετικά με τον εκτελωνισμό, τη διαμετακόμιση τις αποθήκες και τη μεταφόρτωση, τους φόρους και άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις κάθε τύπου που επιβάλλονται άμεσα ή έμμεσα στα εισαγόμενα εμπορεύματα, τις μεθόδους πληρωμής και τη μεταβίβαση των πληρωμών αυτών τους κανονισμούς σχετικά με την πώληση, την αγορά, τις μεταφορές, τη διανομή και χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων στην εγχώρια αγορά. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά : (ο) τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται με σκοπό να δημιουργηθεί τελωνειακή ένωση ή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ή δυνάμει της δημιουργίας τέτοιος ένωσης ή ζώνης, 1)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται σε συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ και άλλες διεθνείς συμφωνίες υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών, 2)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται στις όμορες χώρες με σκοπό τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου l δεν εφαρμόζονται, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που θα λήξει τη στιγμή της προσχώρησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν στον ΠΟΕ ή στις 31 Δεκεμβρίου 1998 ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που καθορίζονται στο παράρτημα Ι τα οποία χορηγούνται από τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν στα άλλα κράτη, τα οποία προήλθαν οπό τη διάλυση της ΕΣΣΔ Άρθρο 91.Τα μέρη συμφωνούν ότι η αρχή της ελεύθερης διαμετακόμισης είναι θεμελιώδης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας. Όσον αφορά το θέμα αυτό κάθε μέρος επιτρέπει τη χωρίς περιορισμούς. διαμετακόμιση μέσω του εδάφους του, των εμπορευμάτων που κατάγονται από ή προορίζονται για το τελωνειακό έδαφος του άλλου μέρους. 2.Οι διατάξεις το άρθρου V, παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 της GΑΤΤ εφαρμόζονται μεταξύ των δύο μερών. 2.Οι διατάξεις του παθόντος άρθρου δεν θίγουν τις τυχόν διατάξεις που αφορούν ειδικούς τομείς, ιδίως τον τομέα των μεταφορών. ή συγκεκριμένα προϊόντα που συμφωνούνται μεταξύ των μερών. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων, και οι οποίες είναι δεσμευτικές και; για τα δύο μέρη, τα μέρη χορηγούν επιπλέον απαλλαγή οπό επιβαρύνσεις και δασμούς εισαγωγής επί προϊόντων που εισέρχονται προσωρινά, στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει οποιοδήποτε άλλη σχετική διεθνής σύμβαση στην οποία έχουν προσχωρήσει σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες. Λαμβάνονται υπόψη οι όροι υπό τους οποίους το εν λόγω μέρος ανέλαβε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από μια τέτοια σύμβαση. Άρθρο 11 Τα εμπορεύματα καταγωγής της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν απαλλάσσονται των ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, με την επιφύλαξη των άρθρων 13, 16 και 17 της παρούσας συμφωνίας, 2.Τα εμπορεύματα καταγωγής Κοινότητας απαλλάσσονται των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά την εισαγωγή τους στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν με την επιφύλαξη των άρθρων 13, 15 και 17 της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 12 Η εμπορία προϊόντων μεταξύ των μερών γίνεται στις τιμές της αγοράς.CΕ/UΖ/gr 14 Άρθρο 13 ι.Οταν ένα προϊόν εισάγεται στο έδαφος ενός των μερών σε αυξημένες ποσότητες ή με όρους που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημία στους εθνικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσο ανταγωνιστικών προϊόντων, η Κοινότητα ή η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, ανάλογα με το ποια είναι η ενδιαφερόμενη, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρο σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες και προϋποθέσεις. 2.Πριν ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο ή, για τις περιπτώσεις που καλύπτει η παράγραφος 4, αμέσως μετά τη λήψη των μέτρων, η Κοινότητα ή η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, ανάλογα με το ποια είναι η ενδιαφερόμενη, παρέχει στο Συμβούλιο Συνεργασίας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης αμοιβαίως αποδεκτής, όπως προβλέπεται στον τίτλο ΧΙ. 2.Αν στο τέλος των διαβουλεύσεων, τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε το ζήτημα στο Συμβούλιο Συνεργασίας, όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το μέρος που ζήτησε να γίνουν διαβουλεύσεις είναι ελεύθερο να περιορίσει τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων στο βαθμό, και για το χρονικό διάστημα, που είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή την εξάλειψη της ζημίας, ή να λάβει άλλα κατάλληλα μέτρα. 4.Σε κρίσιμες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οποιαδήποτε καθυστέρηση ενδέχεται να προκαλέσει ζημίες που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθούν, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα πριν την έναρξη των διαβουλεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι προτείνονται διαβουλεύσεις αμέσως μετά την λήψη των μέτρων. 5.Κατά την επιλογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, τα μέρη δίνουν προτεραιότητα σε εκείνα τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. 6.Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν θίγει ούτε επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την εφαρμογή από ένα μέρος, μέτρων αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών σύμφωνα με το άρθρο VΙ της GΑΤΤ, τη συμφωνία γιο την εφαρμογή του άρθρου VΙ της GΑΤΤ, τη συμφωνία για την ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων VΙ, ΧVΙ και ΧΧΙΙΙ της GΑΤΤ ή τη σχετική εθνική νομοθεσία. Άρθρο 14 Τα μέρη αναλαμβάνουν να εξετάσουν τη δυνατότητα εξέλιξης της παρούσας συμφωνίας για τις μεταξύ τους εμπορευματικές συναλλαγές, εφόσον το επιτρέπουν οι περιστάσεις, καθώς και την κατάσταση που θα δημιουργηθεί με την προσχώρηση της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν στον ΠΟΕ. Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να διατυπώσει συστάσεις στα μέρη σχετικά με τις εξελίξεις αυτές, οι οποίες 5α μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή, εφόσον γίνουν δεκτές, δυνάμει συμφωνίας μεταξύ των μερών σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες. Άρθρο 1 Η παρούσα συμφωνία δεν ανατίθεται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς των εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που επιβάλλουν λόγοι δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, προστασίας των φυσικών πόρων, των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ούτε στους κανονισμούς που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Εντούτοις, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν πρέπει να αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκαλυμμένα περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών. Άρθρο 16 Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, πουυπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 της συνδυασμένης ονοματολογίας. Το εμπόριο των εν λόγω προϊόντων διέπεται από χωριστή συμφωνία που μονογραφήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1995 και εφαρμόζεται προσωρινό από την 1η Ιανουαρίου 1995. Άρθρο 171.Το εμπόριο των προϊόντων που καλύπτει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου, εξαιρουμένου του άρθρου 11. 2.Δημιουργείται ομάδα επαφών για θέματα άνθρακα και χάλυβα, που αποτελείται, αφενός, από αντιπροσώπους της Κοινότητας και αφετέρου, οπό αντιπροσώπους της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν Στο πλαίσιο της ομάδας επαφών διενεργούνται τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών για όλα τα θέματα σιδήρου και χάλυβα που ενδιαφέρουν τα μέρη. Άρθρο 18 Το εμπόριο πυρηνικών υλικών θα διέπεται από τις διατάξεις ειδικής συμφωνίας, που θα συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 19Με την επιφύλαξη των νόμων, όρων και διαδικασιών που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των υπηκόων της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους αστού του κράτους μέλους. 2.Με την επιφύλαξη των νόμων, όρων και διαδικασιών της. η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των υπηκόων ενός κράτους μέλους, που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους της. ΑΡΘΡΟ 2C 7c Συμβούλιο Συνεργασίας εξετάζει πιθανές βελτιώσεις των όρων εργασίας για τους επιχειρηματίες σύμφωνο με τις διεθνείς υποχρεώσεις των μερών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχει το έγγραφο της διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης. Άρθρο 21 Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις για την εφαρμογή των άρθρων 19 και 20.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Άρθρο 221.Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της παρέχουν για την εγκατάσταση, ουζμπεκικών εταιριών στο έδαφός τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 24, στοιχείο δ) μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν σε εταιρίες τρίτων χωρών. 2.Χωρίς να θίγονται οι επιφυλάξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της παρέχουν στις θυγατρικές εταιρίες των ουζμπεκικών εταιριών που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος τους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν σε οποιοδήποτε κοινοτική εταιρία γιο τις δραστηριότητες της. 3.Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της παρέχουν στα υποκαταστήματα των ουζμπεκικών εταιριών που εγκαθίστανται στο έδαφός τους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή οπό αυτήν που παρέχουν στα υποκαταστήματα των εταιριών οποιασδήποτε τρίτης χώρας για τις δραστηριότητές τους. 4.Χωρίς να θίγονται οι επιφυλάξεις που παρατίθενται στο παράρτημα 111, η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν χορηγεί γιο την εγκατάσταση κοινοτικών εταιριών στο έδαφός της, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 στοιχείο (δ), μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στις ουζμπεκικές εταιρίες ή στις εταιρίες οποιασδήποτε τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη. 5.Η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν παρέχει στις θυγατρικές και τα υποκαταστήματα κοινοτικών εταιριών που εγκαθίστανται στο έδαφός της μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στις ουζμπεκικές εταιρίες και υποκαταστήματα ή σε εταιρία και υποκατάστημα οποιοσδήποτε τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη, όσον αφορά τις δραστηριότητές τους. Άρθρο 231.Οι διατάξεις του άρθρου 22 δεν ισχύουν για τις αεροπορικές, τις εσωτερικές πλωτές και τις θαλάσσιες μεταφορές. 2.Ωστόσο. όπως αναφέρεται παρακάτω, προκειμένου για δραστηριότητες, οι οποίες αναλαμβάνονται οπό ναυτιλιακές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια διαδρομή, κάθε μέρος επιτρέπει στις εταιρίες του άλλου μέρους να έχουν εμπορική παρουσία στο έδαφός του με τη μορφή θυγατρικών ή υποκαταστημάτων, υπό όρους εγκατάστασης και λειτουργίας όχι λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που παρέχονται στις δικές του εταιρίες ή σε θυγατρικές και υποκαταστήματα εταιριών οποιαδήποτε τρίτης χώρας, όποιοι όροι είναι οι ευνοϊκότεροι 2.Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά : 1)την προώθηση αγοράς και τις πωλήσεις υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και συναφών υπηρεσιών με άμεση επαφή με τους πελάτες, οπό την προσφορά τιμής μέχρι την τιμολόγηση, είτε αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται ή προσφέρονται από τον ίδιο τον φορέα παροχής υπηρεσιών είτε από φορείς παροχής υπηρεσιών, με τους οποίους ο πωλητής υπηρεσιών έχει συνάψει μόνιμες επιχειρηματικές συμφωνίες, 2)την αγορά και τη χρησιμοποίηση για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό των πελατών τους (και τη μεταπώληση στους τελευταίους) κάθε υπηρεσίας μεταφορών ή συναφούς υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εσωτερικών μεταφορών με οποιοδήποτε μέσο, ιδίως των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας, (ν)την κατάρτιση τεκμηρίωσης όσον αφορά παραστατικά μεταφοράς, τελωνειακά ή άλλα έγγραφα σχετικά με την καταγωγή και τον χαρακτήρα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, 3)την παροχή επιχειρηματικών πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων με μηχανογραφημένα συστήματα πληροφοριών και ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων (με την επιφύλαξη οποιουδήποτε περιορισμού που δεν εισάγει διακρίσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών), 4)τη σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και του διορισμού του τοπικού προσωπικού (ή, στην περίπτωση αλλοδαπού προσωπικού, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας). με οποιαδήποτε επιτόπου εγκατεστημένη ναυτιλιακή εταιρία. 5)τις πράξεις που διενεργούνται γιο λογαριασμό των εταιριών, όπως την οργάνωση του ελλιμενισμού του σκάφους ή, εφόσον απαιτείται, την ανάληψη του φορτίου. Άρθρο 24 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας : (αως κοινοτική εταιρία ή ουζμπεκική εταιρία, αντίστοιχα, νοείται εταιρία που έχε; συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αντίστοιχα, και έχει την έδρα της ή την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια επιχειρηματική της έδρα στο έδαφος της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αντίστοιχα. ωστόσο, αν εταιρία συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν έχει μόνο την έδρα της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν. θεωρείται κοινοτική ή αρμενική εταιρία, αντίστοιχα, αν οι δραστηριότητές της διατηρούν συνεχείς και πραγματικούς δεσμούς με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη ή της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αντίστοιχα, (β)ως θυγατρική εταιρία νοείται μια εταιρία επί της οποίας η πρώτη ασκεί ουσιαστικό έλεγχο. (γ;ως υποκατάστημα εταιρίας νοείται επιχειρηματική έδρα χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα. με εξωτερικά στοιχεία μονιμότητας, όπως η επέκταση μητρικής εταιρίας, που διαθέτει διευθύνον προσωπικό και υλικό εξοπλισμό απαραίτητα για τη διαπραγμάτευση με τρίτους έτσι ώστε. αν και αυτοί γνωρίζουν ότι 5α υπάρχει, αν χρειαστεί, νομική σύνδεση με τη μητρική εταιρία που εδρεύει σε άλλη χώρα. δεν είναι υποχρεωμένοι να έρχονται σε άμεση επαφή με τη μητρική εταιρία, αλλά μπορούν να συναλλάσσονται με την επιχειρηματική έδρα που αποτελεί επέκτασή της, (δ)ως εγκατάσταση νοείται τα δικαίωμα των κοινοτικών ή ουζμπεκικών εταιριών, κατά την έννοια του σημείου (α), να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες με τη σύσταση θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν ή την Κοινότητα, αντίστοιχα. (ε)ως δραστηριότητες νοούνται οι οικονομικές. (στ)ως οικονομικές δραστηριότητες νοούνται οι δραστηριότητες βιομηχανικού, εμπορικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα. Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια διαδρομή, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου Ηi καλύπτουν επίσης τους υπηκόους των κρατών μελών ή της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αντίστοιχα, και τις ναυτιλιακές εταιρίες που είναι εγκατεστημένες εκτός Κοινότητας ή Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν και ελέγχονται οπό υπηκόους κράτους μέλους ή της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αντίστοιχα, αν το σκάφη τους είναι νηολογημένα σε αυτό το κράτος μέλος ή στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν. αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες. Άρθρο 251.Παρά τις άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος μπορεί να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ιδίως την προστασία των επενδυτών, των καταθετών, των ασφαλισμένων ή των προσώπων στο οποία ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει καταπιστευματικό δικαίωμα, ή για να εξασφαλίσει την ακεραιότητα και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, δεν χρησιμοποιούνται από τα μέρη για να αποφευχθούν οι υποχρεώσεις . που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία. 2.Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν χρησιμοποιείται για να ζητηθεί από ένα μέρος να κοινολογήσει πληροφορίες που αφορούν τις υποθέσεις και τη λογιστική των επιμέρους πελατών ή πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή αποκλειστικής εκμετάλλευσης που βρίσκονται στην κατοχή των δημόσιων οργανισμών. 3.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες νοούνται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο παράρτημα ΙV. Άρθρο 25 Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν την εφαρμογή, εκ μέρους ενός από τα μέρη, οιουδήποτε μέτρου το οποίο είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφεύγεται η βάσει της παρούσας συμφωνίας καταστρατήγηση μέτρων που εφαρμόζει όσον αφορά την πρόσβαση τρίτης χώρας στην αγορά του. Άρθρο 271.Παρά τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος τίτλου, μια κοινοτική ή ουζμπεκική εταιρία εγκατεστημένη στο έδαφος της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν ή της Κοινότητας. αντίστοιχα. έχει δικαίωμα να απασχολεί ή να επιτρέπει σε μια από τις θυγατρικές της εταιρίες ή τα υποκαταστήματά της να απασχολούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης στο έδαφος της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν και της Κοινότητας, αντίστοιχα. υπαλλήλους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν. αντίστοιχα υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι αποτελούν βασικό προσωπικό, κατά την έννοια της παραγράφου 2. και απασχολούνται αποκλειστικά από εταιρίες ή υποκαταστήματα. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνο την περίοδο απασχόλησης.. 2.Το βασικό προσωπικό των προαναφερόμενων εταιριών, εφεξής καλουμένων οργανισμών αποτελείται από άτομα που έχουν αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς κατά την έννοια του στοιχείου (γ) στις ακόλουθες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο και ότι τα εν λόγω άτομα έχουν απασχοληθεί από αυτόν ή είχαν συμπράξει με αυτόν (όχι ως μέτοχοι με πλειοψηφία) για ένα τουλάχιστον έτος πριν από τη μεταφορά αυτή : 1)ανώτεροι υπάλληλοι οργανισμού, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εγκατάσταση και εποπτεύονται ή λαμβάνουν οδηγίες κυρίως από το διοικητικό συμβούλιο ή από τους μετόχους της επιχείρησης ή τους ομολόγους τους στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται : η διεύθυνση της εγκατάστασης ή τμήματος ή υπηρεσίας της εγκατάστασης, η επίβλεψη και έλεγχος της εργασίας άλλων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές αρμοδιότητες, - η αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να προτείνουν την πρόσληψη η την απόλυση προσωπικού, ή να προβαίνουν σε άλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό. 2)Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό και διαθέτουν σπάνιες γνώσεις ουσιαστικής σημασίας για τις υπηρεσίες, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διαχείριση της εγκατάστασης του. Από την αξιολόγηση των γνώσεων αυτών μπορούν να προκύπτουν, πέρα από τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για την εγκατάσταση, υψηλά προσόντα που αφορούν τύπο εργασίας η δραστηριότητα που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις.. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να είναι μέλη αναγνωρισμένων επαγγελμάτων. 3)Ως άτομο που έχει αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς νοείται φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε οργανισμό στο έδαφος ενός από τα μέρη και έχε: μετατεθεί προσωρινά στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων στο έδαφος του άλλου μέρους ο εν λόγω οργανισμός πρέπει να έχει την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος ενός μέρους, και η μετάθεση πρέπει να γίνεται σε εγκατάσταση του οργανισμού αυτού (υποκατάστημα, θυγατρική εταιρία) που ασκεί παρόμοιες οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος του άλλου μέρους. Άρθρο 281.Τα μέρη αποφεύγουν κατά το δυνατό να εφαρμόζουν μέτρα ή δράσεις που καθιστούν τις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας των εταιριών του άλλου μέρους πιο περιοριστικές από την κατάσταση που επικρατεί την ημέρα που προηγείται της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 36 : οι καταστάσεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 36 διέπονται αποκλειστικά και μόνο από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου. 2.Με πνεύμα εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν πληροφορεί την Κοινότητα για την πρόθεσή της να καταθέσει νέους νόμους ή να θεσπίσει νέους κανονισμούς που μπορούν να καταστήσουν τις συνθήκες να την εγκατάσταση ή λειτουργία στη δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν των θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων των κοινοτικών εταιριών πιο περιοριστικές σε σχέση με την κατάστασηπου επικρατεί την ημέρα που προηγείται της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας. Η Κοινότητα μπορεί να ζητήσει από τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν να της διαβιβάσει τα σχέδιο των εν λόγω νόμων ή κανονισμών και να αρχίσει διαβουλεύσεις σχετικά με αυτά. 4.Όταν η θέσπιση στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν νέων νόμων ή κανονισμών καθιστά τις συνθήκες για τις δραστηριότητες των θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων των κοινοτικών εταιριών που εγκαθίστανται στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν πιο περιοριστικές σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση την ημέρα που προηγείται της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας. οι εν λόγω νόμοι - κανονισμοί δεν εφαρμόζονται κατά τα τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης πράξης στις θυγατρικές εταιρίες και τα υποκαταστήματα που ήταν ήδη εγκατεστημένα στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν τη στιγμή της έναρξης ισχύος της σχετικής πράξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ Άρθρο 291.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. τα μέρη αναλαμβάνουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επιτρέψουν σταδιακά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των κοινοτικών ή αρμενικών εταιριών που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος μέρους άλλου από αυτό του αποδέκτη των υπηρεσιών, λαμβανομένης υπόψη της ανάπτυξης του τομέα υπηρεσιών στα δύο μέρη. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 1. CΕ/UΖ/gr 28 Άρθρο 30 Ταμέρη συνεργάζονται με σκοπό να αναπτύξουν στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν τομέα υπηρεσιών προσανατολισμένο προς την αγορά. Άρθρο 311.Σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πραγματώνουν την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά και στις μεταφορές με εμπορικούς όρους : των Ηνωμένων Εθνών για τον κώδικα συμπεριφοράς των ομίλων τακτικών γραμμών (Liner Cοnferences), όπως εφαρμόζονται από καθένα από τα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών εκτός ομίλων είναι ελεύθερες να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς έναν όμιλο. υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού στις εμπορικές συναλλαγές. (6) τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού ως ουσιαστικού στοιχείου του εμπορίου ξηρού και υγρού χύδην φορτίου. 2.Κατ εφαρμογήν των αρχών της παραγράφου 1, τα μέρη : 1)δεν εφαρμόζουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τις διατάξεις για την κατανομή του φορτίου που προβλέπουν οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητος και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 2)δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, εκτός εάν, κατ εξαίρεση, οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών ενός οπό τα μέρη της παρούσας συμφωνίας δεν θα είχαν με άλλα τρόπο την ευκαιρία να εμπορεύονται με την εν λόγω τρίτη χώρα. 3)απαγορεύουν τις συμφωνίες κατανομής φορτίου. σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες, όσον αφορά το εμπόριο υγρού και ξηρού χύδην φορτίου, 4)καταργούν, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα, τα διοικητικά, τεχνικά και άλλα εμπόδια που μπορούν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις ή να εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Άρθρο 22 Για να εξασφαλισθεί η συντονισμένη ανάπτυξη των μεταφορών μεταξύ των μερών ανάλογα με τις εμπορικές τους ανάγκες. οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά και παροχής υπηρεσιών στον τομέα/ των αδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών και. ενδεχομένως, αεροπορικών μεταφορών καθορίζονται με ειδικές συμφωνίες, κατά περίπτωση, τις οποίες διαπραγματεύονται τα μέρη, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 231.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών που οφείλονται σε λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται έστω και περιστασιακά με την άσκηση επίσημης εξουσίας στο έδαφος κάθε μέρους. Άρθρο 34 Για τους σκοπούς του παρόντος Τίτλου. καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει τα μέρη να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις τους όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή, την εργασία. τους όρους εργασίας. την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, κατά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και ρυθμίσεων, δεν εξουδετερώνονται ούτε περιορίζονται τα οφέλη που απορρέουν για κάθε μέρος από τους όρους συγκεκριμένης διάταξης της παρούσας συμφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 34. Άρθρο 35 Οι εταιρίες ελέγχονται από και ανήκουν αποκλειστικά σε ουζμπεκικές και κοινοτικές εταιρίες από κοινού καλύπτονται επίσης από τις διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. Άρθρο 36 Αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του μήνα πριν από την έναρξη ισχύος των σχετικών υποχρεώσεων της Γενικής Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (GΑΤS), η μεταχείριση που χορηγείται από κάβε μέρος στο άλλο για τους τομείς ή τα μέτρα που καλύπτονται από την GΑ7S, δεν είναι σε καμία περίπτωση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται από το εν λόγω πρώτο μέρος δυνάμει των διατάξεων της GΑΤS για κάθε τομέα, υποτομέα και τρόπο παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 37 Για τους σκοπούς των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, δεν λαμβάνεται υπόψη η μεταχείριση που παρέχουν η Κοινότητα, τα κράτη μέλη της ή η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν βάσει των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής ολοκλήρωσης σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου V της GΑΤS. ΑΡ6Ρ0 38 1.Η μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν ισχύει για τα φορολογικά οφέλη που παρέχουν ή θα παράσχουν στο μέλλον τα μέρη βάσει συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ή άλλων φορολογικών συμφωνιών.2.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν απαγορεύει στα μέρη να υιοθετήσουν ή να εφαρμόσουν μέτρα που σκοπό έχουν να αποτρέψουν τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή με βάση τις φορολογικές διατάξεις των συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και άλλων φορολογικών συμφωνιών ή την εθνική φορολογική νομοθεσία. 2.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη ή στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν να διακρίνει, κατά την εφαρμογή των κατάλληλων διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας τους, μεταξύ φορολογουμένων μη ευρισκομένων σε πανομοιότυπη κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Άρθρο 39 Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, καμία διάταξη των κεφαλαίων !!, Ιll και ΙV δεν ερμηνεύεται ως επιτρέπουσα : στους υπηκόους των κρατών μελών ή της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αντίστοιχα, να εισέρχονται ή να παραμένουν στο έδαφος της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν ή της Κοινότητας, αντίστοιχα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και ιδίως ως μέτοχοι ή εταίροι, ως διευθυντές ή υπάλληλοι εταιρίας ή ως προμηθευτές ή αποδέκτες υπηρεσιών, στις κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα ουζμπεκικών εταιριών να απασχολούν ή να επιτρέπουν να απασχολούνται υπήκοοι της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν στο έδαφος της Κοινότητας. στις ουζμπεκικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα κοινοτικών εταιριών να απασχολούν ή να επιτρέπουν να απασχολούνται υπήκοοι των κρατών μελών στο έδαφος της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, στις ουζμπεκικές εταιρίες ή τις κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα ουζμπεκικών εταιριών να αποσπούν, με βάση προσωρινές συμβάσεις εργασίας, ουζμπέκους υπηκόους για να εργαστούν για λογαριασμό και υπό τον έλεγχο άλλων προσώπων, στις κοινοτικές εταιρίες ή τις ουζμπεκικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα κοινοτικών εταιριών να αποσπούν, με βάση προσωρινές συμβάσεις εργασίας, εργαζομένους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Άρθρο 401.7α μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκρίνουν, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, όλες τις τρέχουσες πληρωμές, μεταξύ των μονίμων κατοίκων της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, που αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. 2.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρίες, οι οποίες συνιστώνται σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας υποδοχής και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ. και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό του προϊόντος των επενδύσεων αυτών και όλων των κερδών που απορρέουν από αυτές. 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 5, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν εισάγονται νέοι συναλλαγματικοί περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και τις σχετικές τρέχουσες πληρωμές μεταξύ των μονίμων κατοίκων της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, ούτε καθίστανται πιο περιοριστικοί οι υφιστάμενοι διακανονισμοί. 4.7c μέρη πραγματοποιούν μεταξύ τους διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κυκλοφορία κεφαλαίων άλλων από εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας. £.Όσον αφορά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έως ότου επιτευχθεί πλήρης μετατρεψιμότητα του ουζμπεκικού νομίσματος κατά την έννοια του άρθρου VΙΙΙ της συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝ7). η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν έχει τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να εφαρμόζει συναλλαγματικούς περιορισμούς γιο τη χορήγηση ή ανάληψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων πιστώσεων, στο βαθμό που οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν για τη χορήγηση τέτοιων πιστώσεων και επιτρέπονται από τη θέση της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν στο ΔΝΤ. Η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν εφαρμόζει τους περιορισμούς αυτούς έτσι ώστε να μην επιβάλλονται διακρίσεις και να διαταράσσεται όσο το δυνατό λιγότερο η παρούσα συμφωνία. Η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν ενημερώνει ταχέως το Συμβούλιο Συνεργασίας σχετικά με την εισαγωγή των μέτρων αυτών και τις τυχόν τροποποιήσεις που επιφέρονται σ αυτά. 5.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η κίνηση κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν προκαλεί, ή απειλεί να προκαλέσει, σοβαρές δυσχέρειες για τη διαχείριση της συναλλαγματικής πολιτικής ή της νομισματικής πολιτικής στην Κοινότητα ή τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, η Κοινότητα και η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, αντίστοιχα, μπορούν να λάβουν μέτρα διασφάλισης όσον αφορά την μεταξύ τους κίνηση κεφαλαίων για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, εφόσον αυτά είναι απολύτως αναγκαία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑ! ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Άρθρο 411.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος V, η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν εξακολουθεί να βελτιώνει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας ώστε, μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, να παρέχει επίπεδο προστασίας παρόμοιο με εκείνο που ισχύει στην Κοινότητα, καθώς και ανάλογα μέσα πραγμάτωσης των δικαιωμάτων αυτών. 2.Μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν 5α προσχωρήσει στις πολυμερείς συμβάσεις δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο παράρτημα V παράγραφος 1, στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη, ή που εφαρμόζονται de factο από τα κράτη μέλη. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των εν λόγω συμβάσεων. ΤΙΤΛΟΣ V ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 421.Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι σημαντική προϋπόθεση για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν και της Κοινότητας είναι η προσέγγιση της ισχύουσας και μελλοντικής νομοθεσίας της χώρος αυτής με τη νομοθεσία της Κοινότητας. Η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της θα εναρμονισθεί σταδιακά με τη νομοθεσία της Κοινότητας. 2.Η προσέγγιση των νομοθεσιών αφορά ειδικότερα και τους ακόλουθους τομείς : τελωνειακό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, δίκαιο τραπεζών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, λογιστική και φορολογία εταιριών, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. κανόνες ανταγωνισμού και τυχόν συναφών θεμάτων και πρακτικών που επηρεάζουν το εμπόριο, δημόσιες συμβάσεις, προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των καταναλωτών, έμμεση Φορολογία, τεχνικούς κανόνες και πρότυπα, νομοθεσία και κανονισμούς για την πυρηνική ενέργεια μεταφορές και τηλεπικοινωνίες. 3.Η Κοινότητα παρέχει στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν την τεχνική βοήθεια που απαιτείται για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων : την ανταλλαγή εμπειρογνομώνων. την έγκαιρη παροχή πληροφοριών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ισχύουσα για κάθε τομέα νομοθεσία, τη διοργάνωση σεμιναρίων. εκπαίδευση του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και την εφαρμογή της νομοθεσίας, ενίσχυση για τη μετάφραση της κοινοτικής νομοθεσίας στους σχετικούς τομείς, 4.Τα μέρη συμφωνούν να εξετάσουν τους τρόπους εφαρμογής των κατ ιδίαν νόμων περί ανταγωνισμού σε συντονισμένη βάση, στις περιπτώσεις που θίγεται το μεταξύ τους εμπόριο. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 431.Η Κοινότητα και η Δημοκρατία ταυ Ουζμπεκιστάν θεσπίζουν οικονομική συνεργασία με στόχο να συμβάλουν στη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και ανάκαμψης, καθώς και στη σταθερή ανάπτυξη της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν. Η συνεργασία αυτή ενισχύει και αναπτύσσει τους σημερινούς οικονομικούς δεσμούς. προς όφελος και των δύο μερών. 2.Διαμορφώνονται πολιτικές και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση και στην αναδιάρθρωση του οικονομικού και εμπορικού συστήματος της Δημοκρατίας ταυ Ουζμπεκιστάν με γνώμονα τις απαιτήσεις της σταθερής και αρμονικής κοινωνικής ανάπτυξης οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα θέματα περιβάλλοντος. 3.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία 6α εστιάζεται, ιδίως, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη ταυ ανθρώπινου δυναμικού, στην υποστήριξη των επιχειρήσεων (η οποία περιλαμβάνει ιδιωτικοποιήσεις, επενδύσεις και ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών), στη γεωργία και τα είδη διατροφής, στην ενέργεια και στην ασφάλεια κατά τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στα ταχυδρομεία και τις τηλεπικοινωνίες, στην προστασία του περιβάλλοντος και την περιφερειακή συνεργασία. 4.Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε μέτρα που ευνοούν τη συνεργασία. 5.Ενδεχομένως, η Κοινότητα μπορεί να παράσχει τεχνική βοήθεια γιο την οικονομική συνεργασία και άλλες μορφές συνεργασίας που προβλέπει η παρούσα συμφωνία, λαμβανομένου υπόψη του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τεχνική βοήθεια προς τα Ανεξάρτητα Κράτη, των προτεραιοτήτων που συμφωνούνται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σχετικά με την τεχνική βοήθεια της Κοινότητας για τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν και των διαδικασιών συντονισμού και εφαρμογής. Άρθρο 44 Συνεργασία στον τομέα των εμπορευματικών συναλλαγών και των υπηρεσιών 7α μέρη 5α συνεργάζονται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το διεθνές εμπόριο της δημοκρατίας της Αρμενίας διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει ειδικά θέματα που συνδέονται άμεσα με τη διευκόλυνση των συναλλαγών, με σκοπό ιδίως να ενισχυθεί η προσπάθεια της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν να εναρμονίσει τις νομοθετικές και λοιπές ρυθμίσεις της με τους κανόνες του ΠΟΕ και έτσι να πληρώσει το συντομότερο δυνατόν τις προϋποθέσεις προσχώρησής της στον Οργανισμό αυτό. Τέτοια θέματα είναι : χάραξη πολιτικής για το εμπόριο και τα συναφή ζητήματα. ιδίως τις πληρωμές και τους μηχανισμούς συμψηφισμού. - διαμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας. Άρθρο 45 Βιομηχανική συνεργασία1.Η συνεργασία επιδιώκει να προωθήσει ιδίως τα εξής : » την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των οικονομικών φορέων αμφοτέρων των μερών. τη συμμετοχή της Κοινότητας στις προσπάθειες της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν να αναδιαρθρώσει τη βιομηχανία της. CΕ/UΖ/gr 40 τη βελτίωση της διαχείρισης. τη βελτίωση της ποιότητας των βιομηχανικών προϊόντων, την ανάπτυξη αποτελεσματικού δυναμικού παραγωγής και επεξεργασίας πρώτων υλών. την ανάπτυξη κατάλληλων εμπορικών κανόνων και πρακτικών, στις οποίες περιλαμβάνεται η εμπορική διάθεση των προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις Προώθηση και προστασία των επενδύσεων 2.Ειδικότερα, η συνεργασία αυτή επιδιώκει: να θεσπιστούν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων. να συναφθούν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για να προσελκυσθούν ξένες επενδύσεις στην ουζμπεκική οικονομία, να θεσπιστούν σταθεροί και κατάλληλοι νόμοι και όροι για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, και να ανταλλάσσονται πληροφορίες για τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις διοικητικές πρακτικές στον τομέα των επενδύσεων, να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές δυνατότητες υπό μορφή, μεταξύ άλλων, εμπορικών εκθέσεων, εβδομάδων εμπορικού χαρακτήρα και άλλων εκδηλώσεων. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 47Δημόσιες συμβάσεις 7 α μέρη συνεργάζονται για να αναπτύξουν συνθήκες ανοικτές κει ανταγωνιστικές για την ανάθεση συμβάσεων για εμπορεύματα και υπηρεσίες, ιδίως μέσω της προκηρύξεως διαγωνισμών. Συνεργασία στον τομέα των προτύπων και της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης 1.7 α μέρη συνεργάζονται για να ευνοήσουν την ευθυγράμμιση με τα κριτήρια τις αρχές και τις κατευθύνσεις που ακολουθούνται διεθνώς στο επίπεδα της ποιότητας. Οι απαιτούμενες δράσεις θα διευκολύνουν την πρόοδο προς την αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης, καθώς και τη βελτίωση των ουζμπεκικών προϊόντων. 2.Για το σκοπό αυτά. τα μέρη επιδιώκουν να συνεργαστούν σε έργα τεχνικής βοήθειας για : να προωθήσουν την κατάλληλη συνεργασία με τους οργανισμούς και τα ιδρύματα που ειδικεύονται στους τομείς αυτούς. να προωθήσουν τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών τεχνικών κανονισμών και την εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών εξακρίβωσης της συμμόρφωσης, να καταστήσουν κοινή την πείρο και τις τεχνικές πληροφορίες στον τομέα της διαχείρισης της ποιότητας. Άρθρο 49 Μεταλλευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες 1.Τα μέρη ευνοούν την αύξηση των επενδύσεων και του εμπορίου στους τομείς των μεταλλευτικών προϊόντων και των πρώτων υλών. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως στους ακόλουθους τομείς : ανταλλαγή πληροφοριών γιο τις εξελίξεις του μεταλλευτικού τομέα και του τομέα των μη σιδηρούχων μετάλλων. καθιέρωση νομικού πλαισίου γιο τη συνεργασία, εμπορικά θέματα. θέσπιση και εφαρμογή νομοθεσίας περιβάλλοντος, κατάρτιση.ασφάλεια στη μεταλλευτική βιομηχανία. Άρθρο 50 Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία 1.Τα μέρη προωθούν τη συνεργασία στην επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ) για μη στρατιωτικούς σκοπούς με βάση το κριτήριο του αμοιβαίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, την κατάλληλη πρόσβαση στα κατ ιδίαν προγράμματά τους και με την επιφύλαξη δέουσα; προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Η συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας καλύπτει : την ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών, τις καινές δραστηριότητες ΕΤΑ. τις δραστηριότητες που συνδέονται με την κατάρτιση και τα προγράμματα κινητικότητας επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών των δύο πλευρών που ασχολούνται με την ΕΤΑ. Οι δραστηριότητες εκπαίδευσης και/ή κατάρτισης που προβλέπονται από την εν λόγω συνεργασία διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51. Τα μέρη μπορούν να ξεκινήσουν με κοινή συμφωνία άλλες μορφές συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας. Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων συνεργασίας, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό των επιστημόνων, των μηχανικών, των ερευνητών και των τεχνικών που συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει στην έρευνα ή/και την παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής. 3.Η συνεργασία που προβλέπεται στο παρόν άρ5ρο αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ειδικές συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συνάπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες κάθε μέρους και περιέχουν, μεταξύ άλλων, κατάλληλες διατάξεις όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 51Εκπαίδευση και κατάρτιση 1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξειδίκευσης στη Δημοκρατία του Ουζμπεκισταν, τόσο στο δημόσιο όσα και στον ιδιωτικό τομέα. 2.Η συνεργασία εστιάζεται ιδίως στους ακόλουθους τομείς : τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανωτάτης εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν. συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αναγνώρισης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των διπλωμάτων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. · την κατάρτιση των στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των δημοσίων υπαλλήλων, ιδιαίτερο σε τομείς προτεραιότητας οι οποίοι πρέπει να καθοριστούν, τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. την κινητικότητα εκπαιδευτικών, σπουδαστών, διοικητικών στελεχών, νέων επιστημόνων και ερευνητών, και νέων εν γένει. την προώθηση των ευρωπαϊκών σπουδών στα κατάλληλα ιδρύματα. τη διδασκαλία κοινοτικών γλωσσών, τη μεταπτυχιακή κατάρτιση διερμηνέων συνεδρίων, την κατάρτιση δημοσιογράφων, την κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού. 3.Κάθε μέρος μπορεί, ενδεχομένως, να συμμετάσχει, σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες, στα αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του άλλου μέρους· ενδεχομένως, θα καθοριστούν θεσμικά πλαίσια και προγράμματα συνεργασίας με βάση τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν στο πρόγραμμα ΤΕΜΡUS της Κοινότητας. Άρθρο 52 Γεωργία και βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων Ο σκοπός της συνεργασίας στον τομέα αυτό είναι να συνεχισθεί η αγροτική μεταρρύθμιση, ο εκσυγχρονισμός, η ιδιωτικοποίηση και η αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, της βιομηχανίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και του τομέα υπηρεσιών στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, η ανάπτυξη της εγχώριας και ξένης αγοράς για τα ουζμπεκικά προϊόντα υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητας βελτίωσης της επισιτιστικής ασφάλειας και ανάπτυξης των γεωργοβιομηχανιών, της μεταποίησης και της διανομής των γεωργικών προϊόντων. Τα μέρη επιδιώκουν επίσης τη σταδιακή προσέγγιση των ουζμπεκικών προτύπων με τους κοινοτικούς τεχνικούς κανονισμούς σχετικά με τα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων. Άρθρο 52 Ενέργεια1.Τα μέρη συνεργάζονται, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την οικονομία αγοράς κ» τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, στα πλαίσια της σταδιακής ολοκλήρωσης των αγορών ενέργειας της Ευρώπης. 2.Η συνεργασία εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στη χάραξη και ανάπτυξη ενεργειακής πολιτικής. Καλύπτει. μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους τομείς : τη βελτίωση της διαχείρισης και των κανονισμών του τομέα της ενέργειας σύμφωνα με τις αρχές οικονομίας αγοράς, τη βελτίωση του εφοδιασμού σε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας κατά τον εφοδιασμό, κατά τρόπο οικονομικά και περιβαλλοντικά ορθολογικό, την προώθηση τη; εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης και την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Χάρτη Ενέργειας που αφορά την ενεργειακή επάρκεια και σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα. τον εκσυγχρονισμό της ενεργειακής υποδομής, τη βελτίωση των ενεργειακών τεχνολογιών για την παροχή και την τελική χρησιμοποίηση όλων των μορφών ενέργειας. τη διαχείριση και τεχνική κατάρτιση στον ενεργειακό τομέα. τη μεταφορά και διαμετακόμιση ενεργειακών υλικών και προϊόντων, τη θέσπιση σειράς θεσμικών, νομικών, φορολογικών και άλλων προϋποθέσεων που απαιτούνται για να ενθαρρυνθεί η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας. την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 3.Τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά σχέδια στον τομέα της ενέργειας που αφορούν, ειδικότερα, την παραγωγή ενεργειακών πόρων και την κατασκευή και ανακαίνιση πετρελαιαγωγών και αγωγών φυσικού αερίου ή άλλων μέσων μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων. Τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και στις σχετικές ρυθμίσεις. Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του Τίτλου ΙV και του άρθρου -Τ, όσον αφορά επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Άρθρο 54 Περιβάλλον και υγεία του ανθρώπου 1.Με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας και τις Δηλώσεις της Διάσκεψης της Λουκέρνης του 1993 και της Διάσκεψης της Σόφιας, τον Οκτώβριο του 1995, και λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση του Χάρτη Ενέργειας, ιδίως το άρθρο 19, καθώς και το Πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειας που αφορά την ενεργειακή επάρκεια και σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα, τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στα θέματα περιβάλλοντος και υγείας. 2.η συνεργασία έχει στόχο την καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ιδίως : την αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης και την αξιολόγηση του περιβάλλοντος συστήματα πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της τοπικής, περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων, την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, τη βιώσιμη αποτελεσματική και περιβαλλοντικά αποδεκτή παραγωγή και χρησιμοποίηση ενέργειας. την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. την ταξινόμηση και ασφαλή χρησιμοποίηση των χημικών προϊόντων. την ποιότητα των υδάτων. τη μείωση, ανακύκλωση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων, την εφαρμογή της σύμβασης της Βασιλείας, τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας, της διάβρωσης των εδαφών και της χημικής ρύπανσης. την προστασία των δασών. τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των προστατευόμενων περιοχών κ.α. τη βιώσιμη χρησιμοποίηση και διαχείριση των βιολογικών πόρων, το χωροταξικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, τη χρήση οικονομικών και φορολογικών μέσων, την παρακολούθηση των πλανητικών κλιματικών μεταβολών, την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, την εφαρμογή της σύμβασης Εspοο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων : τον προγραμματισμό για τη διαχείριση των καταστροφών και διαφόρων άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τις ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών και την ασφαλή και περιβαλλοντικώς ορθή χρήση της βιοτεχνολογίας, τις κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, τη βελτίωση των νόμων προς τα κοινοτικά πρότυπα, τη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβανομένης της συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, και σε διεθνές επίπεδο. την ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά πλανητικά και κλιματολογικά θέματα, και την αειφόρο ανάπτυξη, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 4.Τα μέρη επιδιώκουν την ανάπτυξη της συνεργασίας τους σχετικά με την υγεία του ανθρώπου ιδίως μέσω τεχνικής βοήθειας για την πρόληψη και την καταπολέμηση μεταδοτικών ασθενειών και την προστασία της μητέρας και του παιδιού. Άρθρο 55 ΜεταφορέςΤα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα των μεταφορών. Η συνεργασία αυτή αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και δικτύων μεταφορών στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, στην ανάπτυξη και εξασφάλιση, ενδεχομένως, της συμβατότητας των συστημάτων μεταφορών για την επίτευξη περισσότερο ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών στον καθορισμό και την επεξεργασία σχεδίων προτεραιότητας και στην επιδίωξη της προσέλκυσης επενδύσεων για την υλοποίησή τους. Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων : τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης και της λειτουργίας των οδικών μεταφορών, των σιδηροδρόμων. των λιμένων, των αερολιμένων και των αστικών συγκοινωνιών. τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών, οδικών, λιμενικών, αερολιμενικών και αεροπλοϊκών υποδομών, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των κυριότερων αξόνων κοινού ενδιαφέροντος και των διευρωπαϊκών συνδέσεων για τους προαναφερόμενους τρόπους μεταφοράς, ιδίως δε για εκείνους που σχετίζονται με το σχέδιο ΤRΑCΕCΑ, την προώθηση και ανάπτυξη των μικτών μεταφορών, την προώθηση κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, την προετοιμασία του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής, καθώς και την ιδιωτικοποίηση των μεταφορών. Άρθρο 55 Ταχυδρομικές υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες Σύμφωνα με τις κατ ιδίαν εξουσίες και αρμοδιότητες, τα μέρη επεκτείνουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στους ακόλουθους τομείς : τον καθορισμό πολιτικών και κατευθύνσεων για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των αρχών πολιτικής τιμολόγησης και εμπορίας στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. όσον αφορά. μεταξύ άλλων, και τα ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα και συστήματα πιστοποίησης, την ενθάρρυνση έργων στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και την προσέλκυση επενδύσεων στους εν λόγω τομείς. τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με την ελευθέρωση, μεταξύ άλλων, των δραστηριοτήτων των υποτομέων, την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ιδίως όσον αφορά την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων, τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και την βελτιστοποίησή τους, τον καθορισμό κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για την παροχή ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και για τη χρησιμοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, την κατάρτιση για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό συνθήκες οικονομίας αγοράς. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 57Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 1.Η συνεργασία θα πρέπει να διευκολύνει την ένταξη της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν στα διεθνώς αποδεκτά συστήματα αμοιβαίων διακανονισμών. Παρέχεται τεχνική βοήθεια για : την ανάπτυξη χρηματιστηριακών αξιών, την ανάπτυξη των τραπεζικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη κοινής αγοράς πιστωτικών πόρων, και την ένταξη της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν στο διεθνώς αποδεχτά σύστημα αμοιβαίων διακανονισμών, την ανάπτυξη των ασφαλιστικών υπηρεσιών, που θα δημιουργήσουν, μεταξύ άλλων, ευνοϊκό πλαίσιο για τη συμμετοχή των κοινοτικών εταιριών στη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων στον ασφαλιστικό τομέα της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, καθώς και την ανάπτυξη των ασφαλίσεων για τις εξαγωγικές πιστώσεις. Η συνεργασία αυτή θα συμβάλει ιδίως στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μερών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 2.Τα μέρη θα συνεργασθούν για την ανάπτυξη δημοσιονομικού συστήματος και δημοσιονομικών θεσμών στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν. Η συνεργασία αυτή θα περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε δημοσιονομικά ζητήματα και την εκπαίδευση του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την κατάστρωση και την υλοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Άρθρο 58 Αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων Αναγνωρίζοντας ότι η ιδιωτικοποίηση έχει θεμελιώδη σημασία για τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, τα μέρη συμφωνούν να συνεργασθούν για την ανάπτυξη του αναγκαίου θεσμικού, νομικού και μεθοδολογικού πλαισίου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ομαλότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων. Η τεχνική βοήθεια θα εστιάζεται μεταξύ άλλων, στα εξής : ανάπτυξη ειδικού φορέα στους κόλπους της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, ικανού να καθορίσει και να διαχειρισθεί τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής ιδιωτικοποιήσεων της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, στην οποία περιλαμβάνεται νομοθετικό πλαίσιο και μηχανισμοί υλοποίησης, προώθηση του πνεύματος της οικονομίας της αγοράς σε ό,τι αφορά τη χρήση και την ιδιοκτησία της γης και την ιδιωτικοποίησή της. αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που δεν είναι ακόμη έτοιμες για ιδιωτικοποίηση, ανάπτυξη ιδιωτικών επιχειρήσεων, ιδίως στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανάπτυξη συστημάτων χρηματοδότησης της ιδιωτικοποίησης των επενδύσεων. Στόχος της ως άνω συνεργασίας είναι επίσης να συμβάλει στην προώθηση των κοινοτικών επενδύσεων στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν. Άρθρο 59 Περιφερειακή ανάπτυξη1.Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και του χωροταξικού σχεδιασμού. 2.Για το σκοπό αυτό, τα μέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον αφορά την περιφερειακή και τη χωροταξική πολιτική, καθώς και τις μεθόδους διαμόρφωσης περιφερειακών πολιτικών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των μειονεκτουσών περιοχών. Επίσης, ενθαρρύνουν τις άμεσες επαφές μεταξύ των περιφερειακών και δημόσιων οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό της περιφερειακής ανάπτυξης με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή μεθόδων και τρόπων για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Άρθρο 50 Κοινωνική συνεργασία 1.Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, τα μέρη αναπτύσσουν συνεργασία με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα : την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, με ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου, την ανάπτυξη και προώθηση προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση των επαγγελματικών ασθενειών και άλλων συναφών παθήσεων. την πρόληψη των κυριότερων κινδύνων ατυχημάτων και τη διαχείριση των τοξικών χημικών ουσιών τη διεύρυνση των γνώσεων όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.2.Όσον αφορά την απασχόληση, η συνεργασία μεταξύ των μερών περιλαμβάνει κυρίως τεχνική βοήθεια για : τη βελτιστοποίηση της αγοράς εργασία::. τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών για την εξεύρεση εργασίας και την παροχή συμβουλών. το σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης, την ανταλλαγή πληροφοριών για τα προγράμματα ευέλικτης απασχόλησης, καθώς και για τα προγράμματα που σκοπό έχουν να ευνοήσουν την αυτοαπασχόληση και τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 2.Τα μέση αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία για την κοινωνική προστασία που περιλαμβάνει. μεταξύ άλλων. τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές σκοπό έχουν να αναπτύξουν στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν μεθόδους προστασίας εγγενείς στις οικονομίες αγοράς και καλύπτουν όλες τις μορφές κοινωνικής προστασίας. Άρθρο 61 ΤουρισμόςΤα μέρη εντείνουν και αναπτύσσουν τη συνεργασία τους. η οποία περιλαμβάνει τα εξής : τη διευκόλυνση του τουρισμού, την αύξηση της ροής πληροφοριών. τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη μελέτη των δυνατοτήτων ανάληψης κοινών ενεργειών. τη συνεργασία μεταξύ των επίσημων οργανισμών τουρισμού, περιλαμβανομένης της προετοιμασίας διαφημιστικού υλικού. την κατάρτιση για την ανάπτυξη του τουρισμού. Άρθρο 62 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 1.Τα μέρη αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των ενώσεών τους, και στη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας, στους ακόλουθους κυρίως τομείς : την ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου για τις ΜΜΕ, την ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής γιο τη στήριξη των ΜΜΕ. την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ ΜΜΕ τόσο εντός όσο και πέραν του Ουζμπεκιστάν και την ανάπτυξη της ικανότητος των ΜΜΕ να επιτυγχάνουν τη χρηματοδότησή τους, την κατάρτιση στους τομείς της εμπορικής διάθεσης, της Λογιστικής και του ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων. CΕ/UΖ/gr 60 Πληροφόρηση και επικοινωνία Τα μέρη υποστηρίζουν την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και παροτρύνουν την αποτελεσματική αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Αποδίδεται προτεραιότητα στα προγράμματα που παρέχουν βασικές πληροφορίες για την Κοινότητα καθώς και για τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι δυνατόν, της πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων της Κοινότητας με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 64 Προστασία των καταναλωτών Τα μέρη συνεργάζονται στενά για να επιτύχουν τη συμβατότητα των συστημάτων τους για την προστασία των καταναλωτών. Η συνεργασία αυτή καλύπτει ιδίως την ανταλλαγή πληροφοριών για τη νομοθετική και θεσμική μεταρρύθμιση, τη δημιουργία μόνιμων συστημάτων αμοιβαίας πληροφόρησης για τα επικίνδυνα προϊόντα, τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά τις τιμές, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ανάπτυξη των ανταλλαγών μεταξύ εκπροσώπων των καταναλωτών, τη μεγαλύτερη συμβατότητα των πολιτικών για την προστασία των καταναλωτών, και τη διοργάνωση σεμιναρίων και περιόδων κατάρτισης. Άρθρο 65 Τελωνειακά θέματα 1.Στίχος της συνεργασίας είναι να εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των διατάξεων που πρόκειται να εγκριθούν όσον αφορά το εμπόριο και τις θεμιτές εμπορικές πρακτικές και να επιτευχθεί η προσέγγιση του τελωνειακού συστήματος της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν με το κοινοτικό. 2.Ειδικότερο η συνεργασία περιλαμβάνει τα εξής : την ανταλλαγή πληροφοριών, τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας, την καθιέρωση της συνδυασμένης ονοματολογίας και του ενιαίου διοικητικού εγγράφου, τη διασύνδεση των καθεστώτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν. την απλούστευση των ελέγχων και των διατυπώσεων όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων. την υποστήριξη για την καθιέρωση σύγχρονων τελωνειακών συστημάτων πληροφοριών, τη διοργάνωση σεμιναρίων και περιόδων κατάρτισης. Κατά περίπτωση, προβλέπεται παροχή τεχνικής βοήθειας. 2.Με την επιφύλαξη της περαιτέρω συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία και ιδίως στον τίτλο VΙΙΙ, η αμοιβαία συνδρομή των μερών σε τελωνειακά θέματα μεταξύ διοικητικών αρχών διέπεται από τις διατάξεις του επισυναπτόμενου στην παρούσα συμφωνία πρωτοκόλλου. Άρθρο 66 Συνεργασία στον τομέα της στατιστικής Η συνεργασία έχει στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής που να παρέχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για τη στήριξη και την παρακολούθηση της οικονομικής μεταρρύθμισης, και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στη δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν. Ειδικότερα τα μέρη συνεργάζονται στους ακόλουθους τομείς : την προσαρμογή του ουζμπεκικού συστήματος στατιστικής στις διεθνείς μεθόδους, πρότυπα και ταξινομήσεις, την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών, την παροχή των απαραίτητων στατιστικών μακροοικονομικών και μικροοικονομικών πληροφοριών για την εφαρμογή και διαχείριση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα παρέχει στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν την απαραίτητη τεχνική βοήθεια. Άρθρο 67 Οικονομικά θέματα Τα μέρη διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, συνεργαζόμενα για να βελτιώσουν την κατανόηση των βασικών μηχανισμών των οικονομιών τους και τη διαμόρφωση και εφαρμογή οικονομικής πολιτικής στις οικονομίες αγοράς. Προς το σκοπό αυτό, ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τις μακροοικονομικές επιδόσεις και προοπτικές. Η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια με σκοπό : να βοηθήσει τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν κατά τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης, παρέχοντας συμβουλές εμπειρογνωμόνων και τεχνική αρωγή, να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ οικονομολόγων για την επίσπευση της μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών, και την ευρεία διάδοση της έρευνας όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής. να καταστήσει την Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν ικανότερη να επεξεργάζεται οικονομικά πρότυπα. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Άρθρο 68 Τα μέρη συνεργάζονται σε κάθε ζήτημα σχετικό με τη εγκαθίδρυση και την ενίσχυση δημοκρατικών οργάνων, περιλαμβανομένων και εκείνων που απαιτούνται για την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, και με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με τις αρχές του ΟΑΣΕ. Η εν λόγω συνεργασία λαμβάνει τη μορφή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας που αποσκοπούν στην παροχή συνδρομής, μεταξύ άλλων, για την κατάρτιση του σχετικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τον ρόλο του κράτους σε ζητήματα δικαιοσύνης και τη λειτουργία του εκλογικού συστήματος· όπου κρίνεται σκόπιμο, τα προγράμματα είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνουν σχετική κατάρτιση. Τα μέρη ενθαρρύνουν τις επαφές και τις ανταλλαγές μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και δικαστικών αρχών τους. των μελών των κοινοβουλίων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Άρθρο 69 Τα μέρη καθιερώνουν συνεργασία με στόχο την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων, όπως: παράνομες δραστηριότητες στον τομέα της οικονομίας, μεταξύ άλλων της δωροδοκίας, παράνομες συναλλαγές διαφόρων εμπορευμάτων, μεταξύ άλλων βιομηχανικών αποβλήτων και παράνομης διακίνησης όπλων, πλαστογράφηση.Η συνεργασία στους προαναφερθέντες τομείς θα βασίζεται στην αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και τη στενή επαφή. Τεχνική βοήθεια και διοικητική συνδρομή θα παρέχεται, μεταξύ άλλων στους ακόλουθους τομείς: χάραξη εθνικής νομοθεσίας για την καταστολή παράνομων δραστηριοτήτων, δημιουργία κέντρων ενημέρωσης. βελτίωση της αποτελεσματικότητας των οργάνων, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων, κατάρτιση του προσωπικού και ανάπτυξη των υποδομών έρευνας, εκπόνηση αμοιβαία αποδεκτών μέτρων για την παρεμπόδιση των παράνομων δραστηριοτήτων. Άρθρο 70 Νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες 1.Τα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και συνεργάζονται, ώστε να αποφεύγεται η χρήση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους για τη νομιμοποίηση προσόδων που προκύπτουν από παράνομες δραστηριότητες εν γένει, και, ειδικότερα, από τη διακίνηση ναρκωτικών. 2.Η συνεργασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια με στόχο να καθοριστούν κατάλληλα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων οπό παράνομες δραστηριότητες, αντίστοιχα με εκείνα τα οποία έχει εγκρίνει η Κοινότητα και τα διεθνή φόρα στον τομέα αυτόν, και ιδίως η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FΑΤF). Άρθρο 71 ΝαρκωτικάΣτο πλαίσιο των αντιστοίχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους τα μέρη συνεργάζονται για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και μέτρων αντιμετώπισης της παράνομης παραγωγής, προσφοράς και διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, μεταξύ άλλων για την πρόληψη της εκτροπής των πρόδρομων χημικών ουσιών, καθώς και για να συμβάλουν στην πρόληψη και στη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών. Η συνεργασία στον χώρο αυτό βασίζεται στις διαβουλεύσεις και το στενό συντονισμό μεταξύ των μερών σχετικά με τους στόχους και τα μέτρα στους διάφορους τομείς που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Άρθρο 72 Παράνομη μετανάστευση 1.Τα κράτη μέλη και η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν συμφωνούν να συνεργάζονται, με σκοπό την αποτροπή και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης. Προς αυτόν τον σκοπό: η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν συμφωνεί να δέχεται εκ νέου κά5ε υπήκοό της, ο οποίος ευρίσκεται παράνομα στην επικράτεια κράτους μέλους, εφόσον αυτό ζητηθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και άνευ περαιτέρω διατυπώσεων και κάθε κράτος μέλος συμφωνεί να δέχεται εκ νέου κάθε υπήκοό του, όπως αυτός ορίζεται για τους σκοπούς της Κοινότητας, ο οποίος ευρίσκεται παράνομα στην επικράτεια της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν εφόσον αυτά ζητηθεί από την τελευταία και άνευ περαιτέρω διατυπώσεων. Τα κράτη μέλη και η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν θα χορηγούν επίσης στους υπηκόους τους τα κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας για τους ανωτέρω σκοπούς. 2.Η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν συμφωνεί να συνάψει διμερείς συμφωνίες με το κράτη μέλη που 6α το ζητήσουν, με τις οποίες θα ρυθμίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις για τον επαναπατρισμό, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση επαναπατρισμού υπηκόων άλλων χωρών και ανιθαγενών προσώπων, οι οποίοι φθάνουν στην επικράτεια οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω κρατών μελών οπό τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν ή φθάνουν στην επικράτεια της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν οπό οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω κρατών μελών. 3.Τα Συμβούλιο Συνεργασίας εξετάζει τη δυνατότητα περαιτέρω κοινών προσπαθειών για την αποτροπή και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ Άρθρο 72 Τα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν, να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την πολιτιστική συνεργασία, Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τα προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας της Κοινότητας ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας και είναι δυνατόν να αναπτυχθούν περαιτέρω δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος. ΤΙΤΛΟΣ Χ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Άρθρο 74 Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν επωφελείται της προσωρινής χρηματοδοτικής αρωγής της Κοινότητος, με την παροχή τεχνικής βοήθειας υπό μορφή εποχορηγήσεων. Σκοπός της εν λόγω βοήθειας είναι η επίσπευση του οικονομικού μετασχηματισμού της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν. Άρθρο 75 Η χρηματοδοτική βοήθεια καλύπτεται από το πρόγραμμα Τacis, που προβλέπεται στο σχετικό κοινοτικό κανονισμό του Συμβουλίου. Άρθρο 76 Οι στόχοι και οι τομείς για τους οποίους παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια η Κοινότητα καθορίζονται σε ενδεικτικά πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στις προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μέσων, σε συνάρτηση με τις ανάγκες της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, τις τομεακές ικανότητες απορρόφησης και την πρόοδο της μεταρρύθμισης. Τα μέρη ενημερώνουν το Συμβούλιο Συνεργασίας. Άρθρο 77 Για να επιτυγχάνεται Π καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα μέρη εξασφαλίζουν ότι η τεχνική βοήθεια της Κοινότητας συντονίζεται στενά με τις συνεισφορές από άλλες πηγές, όπως τα κράτη μέλη, άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. ΤΙΤΛΟΣ Χ! ΘΕΣΜΙΚΕΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 78 Συνιστάται Συμβούλιο Συνεργασίας το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Συγκαλείται σε υπουργικό επίπεδο μία φορά το έτος. Εξετάζει θέματα μείζονος σημασίας τα οποία προκύπτουν στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας και κάθε διμερές ή διεθνές θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για το σκοπό της επίτευξης των στόχων της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Συνεργασίας δύναται επίσης να υποβάλλει τις πρέπουσες συστάσεις, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Άρθρο 791.Το Συμβούλιο Συνεργασίας αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και μέλη της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 2.Την προεδρία του Συμβουλίου Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ ένας εκπρόσωπος της Κοινότητας και ένα μέλος της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν. Άρθρο 801.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Συμβούλιο Συνεργασίας επικουρείται από την Επιτροπή Συνεργασίας συγκροτούμενη από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, συνήθως σε επίπεδο ανώτερων διοικητικών στελεχών. Την προεδρία της Επιτροπής Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ η Κοινότητα και η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν. Τα Συμβούλιο Συνεργασίας καθορίζει στον κανονισμό λειτουργίας του τα καθήκοντα της Επιτροπής Συνεργασίας, στα οποία περιλαμβάνεται η προετοιμασία των συνεδριάσεων ταυ Συμβουλίου Συνεργασίας και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Συνεργασίας. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να μεταβιβάζει μέρας των αρμοδιοτήτων του στην Επιτροπή Συνεργασίας, η οποία εξασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνεργασίας. Άρθρο 81 Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση κάθε ειδικής επιτροπής ή οργάνου τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και προσδιορίζει τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή οργάνων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 82 Το Συμβούλιο Συνεργασίας κατά την εξέταση θέματος που προκύπτει στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας σχετικά με διάταξη που αφορά άρθρο της GΑΤΤ ή του ΠΟΕ. λαμβάνει υπόψη κατά το δυνατόν περισσότερο την ερμηνεία την οποία εν γένει δίδουν στο εν λόγω άρθρο της GΑΤΤ ή του ΠΟΕ τα μέλη του ΠΟΕ Άρθρο 83 .Συνιστάται Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας. Αποτελεί, για τα μέλη της Εθνικής Συνέλευσης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα fοrum συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων. Συνεδριάζει κατά διαστήματα τα οποία καθορίζει η ίδια. Άρθρο 841.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός. και από μέλη του Ουζμπεκικού Κοινοβουλίου, αφετέρου. 2.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 3.Την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Ουζμπεκικό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της. Άρθρο 85 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας μπορεί να ζητά τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας από το Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο της παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας ενημερώνεται σχετικά με τις συστάσεις του Συμβουλίου Συνεργασίας. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας μπορεί να απευθύνει συστάσεις στο Συμβούλιο Συνεργασίας. Άρθρο 861.Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει άτι τα νομικά και φυσικά πρόσωπα του άλλου μέρους δύνανται άνευ διακρίσεων έναντι των ημεδαπών, να έχουν πρόσβαση στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των μερών, για την προάσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Στα πλαίσια των αντιστοίχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, τα μέρη : ενθαρρύνουν τη διαιτησία για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά τις εμπορικές συναλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ των οικονομικών παραγόντων της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, συμφωνούν ότι εφόσον μία διαφορά υποβάλλεται σε διαιτησία, κάθε μέρος επιλέγει το δικό του διαιτητή, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται διαφορετικά βάσει των κανόνων του οργάνου διαιτησίας που έχουν επιλέξει τα μέρη, και ότι ο προεδρεύων επιδιαιτητής ή ο μοναδικός διαιτητής μπορεί να είναι υπήκοος τρίτου κράτους, συνιστούν στους οικονομικούς τους παράγοντες να συμφωνούν το εφαρμοστέο στις συμβάσεις τους δίκαιο, ενθαρρύνουν την προσφυγή στους κανόνες διαιτησίας τους οποίους έχει συντάξει η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών (Uncitral) και στη διαιτησία την οποία αναλαμβάνει κάθε οργανισμός κράτους που έχει υπογράψει τη σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 10 Ιουνίου 1953. Άρθρο 87 Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα μέρος να λάβει μέτρα τα οποία : (α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της κοινολόγησης πληροφοριών που αντιβαίνει σε ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας, (β)αφορούν την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού, όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς,(γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής του νόμου και της δημόσιας τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών εντάσεων που αποτελούν απειλή πολέμου ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, (δ)θεωρεί αναγκαία για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων όσον αφορά τον έλεγχο της διπλής χρήσης των βιομηχανικών αγαθών και τεχνολογιών. Άρθρο 881.Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν : οι διακανονισμοί που εφαρμόζει η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους ή των επιχειρήσεων ή εταιριών τους, οι διακανονισμοί που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις μεταξύ των ουζμπέκων υπηκόων ή των ουζμπεκικών εταιριών ή επιχειρήσεων. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του δικαιώματος των μερών να εφαρμόσουν τις αντίστοιχες διατάξεις της φορολογικής τους νομοθεσίας στους φορολογούμενους, των οποίων η κατάσταση δεν είναι πανομοιότυπη όσον αφορά τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Άρθρο 891.Κάθε μέρος μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο Συνεργασίας διαφορά σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να επιλύσει τη διαφορά με σύσταση. 3.Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2, το ένα μέρος κοινοποιεί στο άλλο το διορισμό διαιτητού, το άλλο δε μέρος οφείλει να ορίσει ένα δεύτερο διαιτητή εντός δύο μηνών. Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη εκλαμβάνονται ως ένα μέρος στη διαφορά. Το Συμβούλιο Συνεργασίας ορίζει επιδιαιτητή. Οι συστάσεις του διαιτητή εγκρίνονται με πλειοψηφία Οι συστάσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές γιο τα μέρη. 4.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να θεσπίζει διαδικαστικούς κανόνες για την επίλυση της διαφοράς. Άρθρο 90 Εφόσον το ζητήσει ένα μέρος, τα μέρη συμφωνούν αμέσως τις κατάλληλες διαβουλεύσεις για να συζητήσουν κάθε θέμα που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και κάθε θέμα που αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μερών. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν και εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των άρθρων 13. 89 και 95. Άρθρο 91 Η μεταχείριση που παρέχεται στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν σε καμία περίπτωση δεν είναι ευνοϊκότερη από τη μεταχείριση που παρέχουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Άρθρο 92 Για το σκοπό της παρούσας συμφωνίας, ως μέρη νοούνται η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, αφενός, και η Κοινότητα, ή τα κράτη μέλη, ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους, αφετέρου. Άρθρο 93 Εφόσον τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία καλύπτονται και από τη συνθήκη και τα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας, η συνθήκη αυτή και τα πρωτόκολλα, μόλις τεθούν σε ισχύ, εφαρμόζονται στα θέματα αυτά, μόνον εφόσον προβλέπεται η εφαρμογή αυτή. Άρθρο 94 Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο δέκα ετών και στη συνέχεια ανανεώνεται αυτομάτως ανά έτος εφόσον κανένα μέρος δεν την καταγγέλλει γραπτώς έξι μήνες πριν τη λήξη της. ΑΡΘΡΟ S5 1.Τα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συμφωνίας. Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων της. 2.Εάν ένα μέρος κρίνει ότι το άλλο μέρος δεν εκπλήρωσε μία υποχρέωσή του βάσει της συμφωνίας, μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Προηγουμένως, εκτός από εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, παρέχει στο Συμβούλιο Συνεργασίας όλες τις αιτούμενες αναγκαίες πληροφορίες για μία λεπτομερή εξέταση της κατάστασης, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. Κατά την επιλογή των μέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα τα οποία διαταράσσουν στο ελάχιστο δυνατό βαθμό τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Συνεργασίας, εφόσον το ζητήσει το άλλο μέρος. Άρθρο 96 Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V καθώς και το Πρωτόκολλο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 97 Μέχρις ότου επιτευχθούν ισοδύναμα δικαιώματα για τα πρόσωπα και τους οικονομικούς φορείς βάσει της παρούσας συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα τα οποία εξασφαλίζονται βάσει συμφωνιών που ισχύουν και δεσμεύουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, αφενός, και τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, εκτός από τους τομείς που υπάγονται στην κοινοτική αρμοδιότητα κα με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία σε τομείς αρμοδιότητάς τους. Άρθρο 98 Κ παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη όπου εφαρμόζονται οι συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και υπό τους όρους που προβλέπονται στις συνθήκες αυτές και, αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν. Άρθρο 99 Κ παρούσα συμφωνία κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 100 Το πρωτότυπο της παρούσας συμφωνίας, τα κείμενα της οποίας στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και ουζμπεκική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 101 Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη γνωστοποιούν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο. Η παρούσα συμφωνία, μόλις αρχίσει να ισχύει και όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν και της Κοινότητας, αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών περί εμπορίου και οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου 1989. Άρθρο 102 Εάν, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι διστάζεις ορισμένων μερών της παρούσας συμφωνίας αρχίσουν να εφαρμόζονται δυνάμει Ενδιάμεσης Συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, τα μέρη συμφωνούν ότι. υπό τις περιστάσεις αυτές, οι όροι ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας σημαίνουν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας. Ηechο en Flοrencia, el νeintiunο de juniο de mil nονecientοs nονenta y seis. Udfaerdiget i Firenze den enοgtyνende juni nitten hundrede οg seks eg haiνfems. GeschehenzuFlοranzam einundzwanzigstenJunineunzehnhundertsechsundneunzig. Έγινε στη Φλωρεντία, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα, έξι. Dοne at Fiοrence οn the twenty-first day οf June in the year οne thοusand nine hundred and ninety-six Fait a Flοrence, le νingt-et-un juin mil neuf cent quatre-νingt-seize. Fatiο a Firenze, addi νentunο giugnο miilenονecentοnονantasei. Gedaan te Flοrence, de eenentwintigste juni negentienhοnderd zesennegentig. Feitο em Fiοrenca, em νinte e um de Junhο de mil nονecentοs e nονenta e seis. Τehty Firenzessa kahdentenakymmenentenaensimmaisena paiνana kesakuuta νuοnna tuhatyhdeksansataayhdeksankymmentakuusi. Sοm skedde i Flοrens den tjugοfοrsta juni nittοnhundranittriοsex. φΛΟρβΗΙξΗϋ ΙΠ2^ςρΗΑ2. ΜΗΗΓ ΤyΚΚΗ3 Κ)3 iyi/CΟΗ ΟΛΤΗΙ-Γ-ΙΗ ΗΗΛΗΗΗΓ ΗΗΓΗρΜδ 6ΗΌΗΗΏΙ ΕΟΟΗΗΑa ΤyΤuiWΙ. Ροur le Rοyaume de Βelgique Vοοr het Κοninkrijk Βelgie Fur das Κοnigreich Βelgien Fοr Κοngeriget Danmark Fur die Βundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική Δημοκρατία Fοr el Reinο de Εspana Fοur la Republique francaise Τhar ceann na hΕireann Fοr Ιreland Ρer la Repubblica italiana Ροur le Grand-Duche de Luxembοurg Vοοr het Κοninkrijk der Νederlanden Fur die Recublik Οsterreich Ρela Republica Ροrtuguesa Suοmen tasaνallan puοlesta Fοr Republiken Finland Fοr Κοnungariket Sνerige Fοr the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Ροr las Cοmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpaeiske FasΙΙesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities Ροur les Cοmmunautes eurοpeennes Ρer !e Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias Εurοοpan yhteisοjen puοlesta Fοr Εurοpeiska gemenskaperna Υ36e:Εi textο que precece es cοpia certificada cοnfοrme del οriginal depοsitadο en lοs archiνοs de la Secretaria General del Cοnsejο en Βruselas. Fοranstaende tekst er en bekraeftet genpart af οriginaldοkumentet depοneret i Radets Generalsekretariats arkiνer i Βruxelles. Der νοrstehende Τext ist eine beglaubigte Αbschrift des Οriginals, das im Αrchiν des Generalsekretariats des Rates in Βrussel hinterlegt ist. Το ανωτέρω κείμενα είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένα στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Τhe preceding text is a certified true cοpy οf the οriginal depοsited in the archiνes οf the General Secretariat οf the Cοuncil in Βrussels. Le texte qui precede est une cοpie certifiee cοnfοrme a lοriginal depοse dans les archiνes du Secretariat General du Cοnseil a Βruxelles. ΙΙ testο che precede e cοpia certificata cοnfοrme all οriginale depοsitatο negli archiνi del Segretariatο generate del Cοnsigiiο a Βruxelles. De νοοrgaande tekst is net νοοr eensluidend gewaarmerkt afschrift νan het οrigineel, nedergelegd in de archieνen νan het Secretariaat - Generaal νan de Raad te Βrussel. Ο textο que precece e uma cοpia autenticada dο οriginal depοsitadο nοs arquiνοs dο Secretariadο-Geral dο Cοnselhο em Βruxelas. Εdella οleνa teksti οn οikeaksi tοdistenu jaljennοs Βrysseiissa οieνan neuνοstοn paasihteeristοn arkistοοn talletetusta alkuperaisesta tekstista. Ονanstaende text ar en bestyrkt aνskrift aν det οriginal sοm depοnerats i radets generalsekretariats arkiν i Βryssei. Βruselas,Βruxelles. den Βrussel, den Βρυξέλλες, Βrussels, Βruxelles, le Βruxelles, addi Βrussel, Βruxelas, em Βryssel, Βryssel den Ροr el Secretariο General del Cοnsejο de la Uniοn Εurοpea Fοr Generalsekretaeren fοr Radet fοr Οen Εurοpaeiske Uniοn Fur den Generalsekrstar des Rates der Εurοpaischen Uniοn Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Fοr the Secretary-General οf the Cοuncil οf the Εurοpean Uniοn Ροur le Secretaire general du Cοnseil de ΙUniοn eurοpeenne Ρer il Segretariο Generate del Cοnsigliο dellUniοne eurοpea Vοοr de Secretaris-Generaal νan de Raad νan de Εurοpese Unie Ρelο Secretariο-Geral dο Cοnselhο da Uniaο Εurοpeia Εurοοpan uniοnin neuνοstοn paalsihteerin puοlesta Ρi generalsekreterarens fοr Εurοpeiska uniοnens rad νagnar C. SΤΕΚΕLΕΝΒURG Directeur General ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Παράρτημα Ι Ενδεικτικός κατάλογος των πλεονεκτημάτων που παρέχει η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν στα Ανεξάρτητο Κράτη σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3. Παράρτημα ΙΙ Επιφυλάξεις της Κοινότητας όσον αφορά το άρθρο 22 παράγραφος 2. Παράρτημα ΙΙΙ Επιφυλάξεις του Ουζμπεκιστάν σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 4. Παράρτημα ΙV Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 3. Παράρτημα V Συμβάσεις περί πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 41. Πρωτόκολλο για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών σε τελωνειακά ζητήματα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ι Ενδεικτικός κατάλογος των πλεονεκτημάτων που παρέχει η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν στα Ανεξάρτητα Κράτη σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 3 Στα ανεξάρτητα κράτη που είναι μέρη της συμφωνίας για την καθιέρωση ζώνης ελεύθερου εμπορίου και με τα οποία έχουν υπογραφεί συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με το Ουζμπεκιστάν παρέχονται πλεονεκτήματα. Όσον αφορά την Λευκορωσία, τη Γεωργία, το Καζακστάν, το Κιργιζιστάν, τη Μολδαβία τη Ρωσική Ομοσπονδία, το Τουρκμενιστάν και την Ουκρανία : 1.Φορολόγηση εισαγωγών/εξαγωγών Δεν εισπράττονται δασμοί εισαγωγής. Δεν εισπράττονται δασμοί εξαγωγής για εμπορεύματα που παρέχονται βάσει διακυβερνητικών ή πιστωτικών συμφωνιών, εντός ποσοτικών ορίων που ορίζει η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις. Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ ή ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας. 2.Κατανομή ποσοστώσεων και διαδικασίες χορήγησης αδειών Οι ποσοστώσεις κατά την εξαγωγή, όσον αφορά παραδόσεις ουζμπεκικών προϊόντων, βάσει ετήσιων διμερών διακρατικών συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας ανοίγονται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και οι παραδόσεις για κρατικές ανάγκες*. 3.Προϋποθέσεις μεταφοράς και διέλευσης Όσον αφορά τα συμβαλλόμενα μέρη στην πολυμερή συμφωνία περί των αρχών και όρων των σχέσεων στο χώρο των μεταφορών και/ή βάσει διμερών διακανονισμών για τη μεταφορά και διαμετακόμιση, δεν επιβάλλονται αμοιβαία Φόροι ή τέλη για τη μεταφορά και των εκτελωνισμό εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των υπό διαμετακόμιση εμπορευμάτων) και τη διέλευση οχημάτων. 4.Υπηρεσίες επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών, τηλεπικοινωνιακών. οπτικοακουστικών και λοιπών υπηρεσιών. 5.Πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών και στις βάσεις δεδομένων Όσον αφορά τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Ουκρανία τη Λευκορωσία, το Καζακστάν : Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται στα εθνικά νομίσματα των χωρών αυτών. Όσον αφορά το Καζακστάν και το Κιργιζιστάν : Απλουστευμένο σύστημα τελωνειακής διαδικασίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Επιφυλάξεις της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 Μεταλλευτικός τομέας Σε ορισμένα κράτη μέλη είναι δυνατόν να απαιτείται παραχώρηση, όσον αφορά τα δικαιώματα εξόρυξης μεταλλευμάτων και ορυκτών, για ορισμένες εταιρείες που δεν ελέγχονται οπό την Κοινότητα. ΑλιείαΗ πρόσβαση σε βιολογικούς πόρους και σε πεδία αλιείας ευρισκόμενα στα θαλάσσια ύδατα που . υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία κρατών μελών της Κοινότητας και η χρησιμοποίηση αυτών περιορίζονται στα αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας και είναι νηολογημένα σε κοινοτικό έδαφος, εκτός αν προβλέπεται άλλως. Αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας Σε ορισμένα κράτη μέλη η αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από μη κοινοτικές εταιρείες υπόκεινται σε περιορισμούς. Υπηρεσίες οπτικοακουστικού τομέα συμπεριλαμβανομένης της ραδιοφωνίας Δυνατόν να επιφυλάσσεται εθνική μεταχείριση όσον αφορά την παραγωγή και τη διανομή, μεταξύ των οποίων και της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής και άλλων μορφών μετάδοσης σε κοινά, οπτικοακουστικών έργων, τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια καταγωγής. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κινητής και δορυφορικής τηλεφωνίας Υπηρεσίες περιορισμένης πρόσβασης Σε ορισμένο κράτη μέλη η πρόσβαση στην αγορά όσον αφορά τις συμπληρωματικές υπηρεσίες και υποδομή υπόκειται σε περιορισμούς. Υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελματιών Υπηρεσίες περιοριζόμενες στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των κρατών μελών. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις αυτά τα πρόσωπα είναι δυνατόν να συγκροτούν εταιρείες. ΓεωργίαΣε ορισμένα κράτη μέλη η εθνική μεταχείριση δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες που δεν ελέγχονται από την Κοινότητα οι οποίες επιθυμούν να αναλάβουν γεωργική δραστηριότητα Η αγορά αμπελώνων από εταιρείες που δεν ελέγχονται από την Κοινότητα υπόκειται σε γνωστοποίηση και, εφόσον απαιτείται έγκριση. Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων Σε ορισμένα κράτη μέλη ισχύουν περιορισμοί στη συμμετοχή αλλοδαπών σε εταιρείες εκδόσεων και ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Επιφυλάξεις του Ουζμπεκιστάν σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 4 Υπό την ισχύουσα στο Ουζμπεκιστάν νομοθεσία περί επενδύσεων, αλλοδαπές εταιρίες που επιθυμούν να εγκατασταθούν στο Ουζμπεκιστάν οφείλουν να εγγραφούν στα μητρώα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και να υποβάλουν δικαιολογητικά για τη δέουσα εγγραφή τους στη χώρα προέλευσης και για τη χρηματοδοτική τους φερεγγυότητα Αυτή η διαδικασία εγγραφής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την ακύρωση των πλεονεκτημάτων που παρέχονται στις κοινοτικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας συμφωνίας ούτε για την καταστρατήγηση άλλης διάταξης της παρούσας συμφωνίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 Χρηματοπιστωτική υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία χρηματοπιστωτικής φύσεως που προσφέρεται από παρέχοντα χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε ένα εκ των μερών. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: Α.Όλες τις υπηρεσίες ασφάλισης και τις συναφείς με την ασφάλιση υπηρεσίες, 1.Άμεση ασφάλιση συμπεριλαμβανομένης και της συνασφάλισης). (i) ζωής (ii) κλάδων εκτός ζωής 2.Αντασφάλιση και επανεκχώρηση. 2.Ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως μεσιτεία και πρακτόρευση. 4.Βοηθητικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλών, πραγματογνωμοσύνη, εκτίμηση κινδύνων και διευθέτηση αποζημιώσεων. Β.Τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός ασφαλίσεων). 1.Αποδοχή καταθέσεων και άλλων ανταποδόσιμων ποσών από το κοινό. 2.Δανειοδοτήσεις παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, καταναλωτικών πιστώσεων, ενυπόθηκων πιστώσεων, πρακτόρευσης και χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών. 3.Χρηματοδοτική μίσθωση. 4.Όλες τις υπηρεσίες πληρωμής και μεταβίβασης χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, των ταξιδιωτικών επιταγών και των τραπεζικών επιταγών. £.Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 6.Εμπορία για Ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών, είτε στο χρηματιστήριο είτε στην εξωχρηματιστηριακή αγορά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, των κάτωθι: 1)μέσων της χρηματαγοράς (επιταγές, γραμμάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λπ.) 2)συναλλάγματος3)παράγωγων προϊόντων, τα οποία περιλαμβάνουν προθεσμιακές πράξεις (futures) και πράξεις με δικαίωμα επιλογής (οptiοns), αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές 4)μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, στα οποία περιλαμβάνονται προϊόντα όπως τα swaps, οι συμφωνίες προθεσμιακών τιμών κ.λπ. 5)μεταβιβάσιμων αξιών 6)άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων και χρηματοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού, στα οποία περιλαμβάνονται τα αποθέματα χρυσού και αργύρου. 7.Συμμετοχή στην έκδοση κάθε είδους χρεογράφων, στην οποία περιλαμβάνεται η ανάληψη της εκδόσεως και της πρακτορεύσεως (είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό επίπεδο) και η παροχή υπηρεσιών που αφορά τέτοιου είδους εκδόσεις. 3.Χρηματομεσιτεία.9.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών ή χαρτοφυλακίου, διαχείριση συλλογικών επενδύσεων κάθε είδους, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες παρακαταθηκών και καταθέσεων υπό εποπτεία. 10.Υπηρεσίες διακανονισμού και εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των χρεογράφων, των παράγωγων προϊόντων και άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων. 11.Συμβουλευτική διαμεσολάβηση και άλλες βοηθητικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία 1 έως 10, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης και της ανάλυσης των πιστώσεων, της έρευνας και της παροχής συμβουλών για τις επενδύσεις και το χαρτοφυλάκιο, της παροχής συμβουλών για τις αγορές και για την αναδιάρθρωση και τη στρατηγική των εταιρειών. 12.Παροχή και μεταφορά χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων και σχετικού λογισμικού που προέρχεται από άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι ακόλουθες δραστηριότητες εξαιρούνται από τον ορισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: 1)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες ή από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό με σκοπό την άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. 2)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες, κυβερνητικούς φορείς ή υπηρεσίες, ή από δημόσιους οργανισμούς για λογαριασμό ή με την εγγύηση της κυβέρνησης, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι δυνατόν να ασκηθούν από τους παρέχοντες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς τέτοιου είδους δημόσιους φορείς. (Υ)Δραστηριότητες που αποτελούν μέρος ενός θεσμικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή σχεδίου συνταξιοδοτήσεως του δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι δυνατόν να ασκηθούν από τους παρέχοντες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς φορείς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Συμβάσεις περί πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 41 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 41 αφορά τις εξής πολυμερείς συμβάσεις : Σύμβαση της Βέρνης περί της προστασίας των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη του Παρισιού, 1971), Διεθνής σύμβαση για την προστασία των ερμηνευτών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (Ρώμη 1961), Πρωτόκολλο σχετικά με τη συμφωνία της Μαδρίτης όσον αφορά τη διεθνή καταχώρηση σημάτων (Μαδρίτη 1989), Συμφωνία της Νίκαιας όσον αφορά τη διεθνή ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών για την καταχώρηση των σημάτων (Γενεύη 1977, όπως τροποποιήθηκε το 1979), Συνθήκη της Βουδαπέστης όσον αφορά τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης μικροοργανισμών για τις διαδικασίες των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (1977, όπως τροποποιήθηκε το 1980). Διεθνής σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UΡΟV) (Πράξη Γενεύης, 1991). 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να συστήσει την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 41 σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις. Στην περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που θίγουν τους όρους συναλλαγών. αναλαμβάνονται επειγόντως διαβουλεύσεις, εφόσον το ζητήσει ένα μέρος, για την αναζήτηση αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων. 3.Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τις εξής πολυμερείς συμβάσεις : Σύμβαση του Παρισιού για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (Πράξη Στοκχόλμης, 1S67, όπως τροποποιήθηκε το 1979), Συμφωνία της Μαδρίτης όσον αφορά τη διεθνή καταχώρηση σημάτων (Πράξη Στοκχόλμης, 1967. όπως τροποποιήθηκε το 1979), Συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970. όπως τροποποιήθηκε το 1979 και το 1984). Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν παρέχει στις κοινοτικές εταιρίες και υπηκόους, όσον αφορά την αναγνώριση και προστασία της πνευματικής. βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που παρέχει σε τρίτη χώρα στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που παραχωρεί η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν σε τρίτη χώρα σε πραγματικά αμοιβαία βάση ή τα πλεονεκτήματα που παραχωρεί η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν σε άλλη χώρα της πρώην ΕΣΣΔ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου : (α) ως Τελωνειακή νομοθεσία νοούνται οι νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα εδάφη των μερών, οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε οποιαδήποτε τελωνειακή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, (β)ως απούσα αρχή νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από ένα μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα, (γ)ως αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή. η οποία ορίζεται από ένα μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα. (δ)ως προσωπικά δεδομένα νοείται οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο ή εντοπίσιμο ιδιώτη. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής1.Τα μέρη οφείλουν να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, στους τομείς της δικαιοδοσίας τους, κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν πρωτόκολλο, με σκοπό την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διερεύνηση των παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά οποιοδήποτε διοικητική αρχή των μερών, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ζητήματα ποινικού δικαίου. Δεν αφορά πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων κατόπιν αιτήσεως της δικαστικής αρχής, εκτός αν οι αρχές αυτές συμφωνήσουν. Άρθρο 3 Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως 1.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία, ώστε να καταστήσει την πρώτη ικανή να εξασφαλίσει την ορδή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικό με πράξεις που σημειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες παραβαίνουν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν παράβαση αυτής της νομοθεσίας. 2.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενημερώσει σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου μέρους κατά το δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, την εφαρμοσθείσα τελωνειακή διαδικασία. 3.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, εντός του νομοθετικού πλαισίου της, να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει την επιτήρηση : 1)των φυσικών ή νομικών προσώπων για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να πιστεύεται ότι παραβαίνουν ή παρέβησαν την τελωνειακή νομοθεσία, 2)των χώρων στους οποίους αποθηκεύονται τα εμπορεύματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε ευλόγως να υπάρχουν υποψίες ότι προορίζονται για δραστηριότητες που αντίκεινται στην τελωνειακή νομοθεσία, 3)των διακινήσεων εμπορευμάτων γιο τα οποία πιστεύεται άτι είναι πιθανόν να προκαλέσουν παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, (ο) των μέσων μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ώστε να πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες που αντίκεινται στην τελωνειακή νομοθεσία Αυθόρμητη συνδρομή Τα μέρη παρέχουν, στο μέτρο που επιτρέπεται από τους εθνικούς τους νόμους, κανόνες και άλλα νομικά μέσα, αμοιβαία συνδρομή, χωρίς να προηγηθεί σχετικό αίτημα, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως, όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν : πράξεις οι οποίες αντίκεινται ή φαίνεται άτι αντίκεινται σε αυτή τη νομοθεσία και οι οποίες δυνατόν να ενδιαφέρουν άλλο μέρος, νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίηση τέτοιων πράξεων, εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο σημαντικών παραβιάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποίο υφίστανται βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι παραβιάζουν ή ότι παραβίασαν την τελωνειακή νομοθεσία, μέσο μεταφοράς, για τα οποία υφίστανται βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση πράξεων που αντίκεινται στην τελωνειακή νομοθεσία. Άρθρο 5 Παράδοση/κοινοποίησηΚατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε : να παραδίδονται όλα τα έγγραφα, να κοινοποιούνται όλες οι αποφάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, σε παραλήπτη που έχει τη μόνιμη κατοικία του ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφός της. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 6. παράγραφος 3 όσον αφορά την ίδια την αίτηση. Άρθρο 5 Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδρομής 1.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς. Συνοδεύονται από τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές, λόγω επείγοντος, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία : 1)την αιτούσα αρχή που υποβάλλει την αίτηση, (β) το αιτούμενο μέτρο, 2)το θέμα και το λόγο της αίτησης, 3)νόμους, κανόνες και άλλα σχετικά νόμιμα μέσα, 4)ενδείξεις όσο το δυνατόν ακριβείς και πλήρεις σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το στόχο των ερευνών, 5)περίληψη των σχετικών πραγματικών γεγονότων και των ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί, εκτός οπό τις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 5. 3.Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποίο υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. 4.Εάν αίτηση δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις, είναι δυνατό να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωσή της· ωστόσο μπορεί, επίσης, να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων. Άρθρο 7 Εκτέλεση αιτήσεων1.Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενεργεί, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της και των διαθέσιμων πόρων, ως εάν ενεργούσε-για ίδιο λογαριασμό ή κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του αυτού μέρους, με την παροχή των στοιχείων που ήδη διαθέτει, με τη διεξαγωγή των κατάλληλων ερευνών ή με τη ρύθμιση της διεξαγωγής τους. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται επίσης στο διοικητικό τμήμα, στο οποίο διαβιβάστηκε η αίτηση από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, σε περίπτωση που η τελευταία αδυνατεί να ενεργήσει αφ εαυτής. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής θα ικανοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες, και τα άλλα νομικά κείμενα του μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ενός μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου ενδιαφερόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λάβουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη αρχή, την ευθύνη της οποίας έχει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία σχετικά με πράξεις που παραβιάζουν ή είναι δυνατόν να παραβιάσουν την τελωνειακή νομοθεσία, τα οποία η αιτούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Υπάλληλοι ενός μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλου μέρους και στο πλαίσιο των όρων που θέτει το δεύτερο μέρος, να παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. Δεν θα φορούν στολή ούτε θα οπλοφορούν. Άρθρο 8 Μορφή υπό την οποία πρέπει να ανακοινώνονται τα στοιχεία1.Η αρχή στην οποίο υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών στην απούσα αρχή, υπό μορφήν εγγράφων, κυρωμένων αντιγράφων, εκθέσεων, κλπ.. 2.Τα έγγραφα που προβλέπει η παράγραφος 1 δυνατό να αντικατασταθούν από μηχανογραφημένα στοιχεία, που παράγονται υπό οποιαδήποτε μορφή για τον ίδιο σκοπό. Άρθρο 9 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής 1.Ταμέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής, όπως αυτή προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο, αν κάτι τέτοιο : 1)5α ήταν ενδεχόμενο να παραβλάψει την κυριαρχία της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν ή του κράτους μέλους από το οποίο ζητήθηκε συνδρομή δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, ή 2)θα ήταν ενδεχόμενο να παραβλάψει τη δημόσια τάξη. την ασφάλεια ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα, ιδίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, ή 3)θα αφορούσε συναλλαγματικές ή φορολογικές ρυθμίσεις άλλες από την τελωνειακή νομοθεσία, ή 4)θα παραβίαζε βιομηχανικό. εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. ΖΣτις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απούσα αρχή ζητεί συνδρομή, την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει εάν της ζητείτο, οφείλει στην αίτησή της να επιστήσει την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Σε αυτή την περίπτωση εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στην αίτηση. 3.Εάν υπάρχει άρνηση παροχής συνδρομής, η σχετική απόφαση και τα αίτια αυτής γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην απούσα αρχή. Άρθρο 10 Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπιστευτικότητα 1.Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλα. είναι εμπιστευτική ή περιορισμένης διάδοσης, αναλόγως των κανόνων που εφαρμόζει κάθε μέρος. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της πρόσθετης προστασίας που προσφέρουν η σχετική νομοθεσία του μέρους που την έλαβε και οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται από τα κοινοτικά όργανα. 2.Προσωπικά στοιχεία ανταλλάσσονται μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το μέρος στο οποίο διαβιβάζονται αναλαμβάνει συγχρόνως την υποχρέωση να προστατεύσει αυτά τα στοιχεία κατά τρόπο τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτόν που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση από το μέρος που τα παρέχει 3.Οι πληροφορίες που λαμβάνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο από τα μέρη επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για άλλους σκοπούς, ζητεί εκ των προτέρων τη γραπτή συγκατάθεση της αρχής που παρέχει τα στοιχεία. Επιπλέον, η χρήση των στοιχείων υπόκειται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς επιβάλει η εν λόγω αρχή. 4.Η παράγραφος 3 δεν εμποδίζει τη χρησιμοποίηση των παρεχόμενων στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία κινείται ως συνέπεια της μη συμμόρφωσης προς την τελωνειακή νομοθεσία. Αυτή η χρησιμοποίηση γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή που παρείχε τα στοιχεία. 5.Τα μέρη έχουν την ευχέρεια, στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες και σε διαδικασίες και καταγγελίες που παραπέμπονται στα δικαστήρια, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διστάζεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 11 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες1.Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της άδειας, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε διχαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο υπό τη δικαιοδοσία άλλου μέρους, και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή κυρωμένα αντίγραφα αυτών τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποιο ζήτημα και υπό ποίαν ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξετασθεί ο υπάλληλος. 2.Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος χαίρει της προστασίας την οποία εξασφαλίζει η ισχύουσα νομοθεσία στους υπαλλήλους της απούσας αρχής στο έδαφός της. Άρθρο 12 Δαπάνες της συνδρομής Τα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες επισύρει η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιμο, από δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρθρο 13 Εφαρμογή· 1.Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται στις κεντρικές τελωνειακές αρχές της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφενός, και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, εφόσον χρειάζεται των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, αφετέρου. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε συστάσεις προς τα αρμόδια σώματα σχετικά με τροποποιήσεις, που θεωρούν ότι πρέπει να επέλθουν στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Τα μέρη έρχονται σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και. ακολούθως, αλληλοενημερώνονται σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που υιοθετούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. ΣυμπληρωματικότηταΜε την επιφύλαξη του άρθρου 10, οι συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής που έχουν συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν δεν θίγουν τις κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών οποιουδήποτε στοιχείου σχετικά με τελωνειακά ζητήματα κοινοτικού ενδιαφέροντος. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑCΤΑ FΙΝΑL SLUΤΑΚΤ SCΗLUSSΑΚΤΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ FΙΝΑL ΑCΤ .ΑCΤΕ FΙΝΑL ΑΤΤΟ FΙΝΑLΕ SLΟΤΑΚΤΕΑCΤΑ FΙΝΑL ΡΑΑΤΟSΑSΙΑΚΙRJΑSLUΤΑΚΤϋΚΥΗΛΟΒΗΗΑΚΤ Οι πληρεξούσιοι : του βασιλείου του Βελγίου. του βασιλείου της Δανίας της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας. του βασιλείου της Ισπανίας. ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. της ιταλικής δημοκρατίας. του μεγάλου δουκάτου του Λουξεμβούργου, του βασιλείου των Κάτω χωρών. της δημοκρατίας της Αυστρίας. της πορτογαλικής δημοκρατίας. της δημοκρατίας της Φινλανδίας. του βασιλείου της Σουηδίας. του ηνωμένου βασιλείου της μεγάλης Βρετανίας και της βόρειας Ιρλανδίας συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. εφεξής καλούμενα κράτη μέλη*, και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής καλούμενες η Κοινότητα, αφενός,και οι Πληρεξούσιοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, αφετέρου.συνελθόντες στη Φλωρεντία, στις 21.06.1998, για την υπογραφή της συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν αφετέρου, εφεξής καλούμενη συμφωνία, ενέκριναν τα εξής κείμενα : τη Συμφωνία, τα Παραρτήματά της και το ακόλουθο Πρωτόκολλο : Πρωτόκολλο γιο την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών σε τελωνειακά ζητήματα. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν ενέκριναν τα κείμενα των κοινών δηλώσεων που αναφέρονται παρακάτω και επισυνάπτονται στην παρούσα Τελική Πράξη : Κοινή δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα Κοινή δήλωση για το άρθρο 5 της συμφωνίας Κοινή δήλωση για τον Τίτλο ΙΙΙ Κοινή δήλωση για το άρθρο 14 της συμφωνίας Κοινή Δήλωση για το άρθρο 34 της συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 41 της συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 95 της συμφωνίας ΑF/CΕ/UΖ/gr 4 Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν σημείωσαν επίσης την ακόλουθη ανταλλαγή επιστολών που προσαρτάται στην παρούσα Τελική Πράξη. Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν σχετικά με την εγκατάσταση εταιρειών. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας, και οι πληρεξούσιοι της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν σημείωσαν επίσης την δήλωση που προσαρτάται στην παρούσα Τελική Πράξη : Δήλωση της Γαλλικής Κυβέρνησης ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Κατά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη τελούν εν γνώσει της ανάγκης επαρκούς προστασίας του ατόμου όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν ότι οι περιστάσεις δικαιολογούν συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο, αυτές οι συναντήσεις μπορεί να ρυθμίζονται ad hοc. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΙΙΙ Όλες οι αναφορές στην GΑΤΤ γίνονται, στο κείμενο της GΑΤΤ όπως τροποποιήθηκε το 1994. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Μέχρις ότου το Ουζμπεκιστάν πρσχωρήσει στον ΠΟΕ, τα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνεργασίας σχετικά με τις πολιτικές τους στον τομέα των εισαγωγικών δασμών, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στη δασμολογική προστασία. Ειδικότερα, τέτοιες διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται πριν από την αύξηση της δασμολογικής προστασίας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 24 ΣΤΟΙΧΕΙΟ (β) ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 1.Τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι κατανοούν αμοιβαία ότι το θέμα του ελέγχου εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα της συγκεκριμένης περίπτωσης. 2.Για παράδειγμα, μία επιχείρηση θεωρείται ότι ελέγχεται από άλλη επιχείρηση και συνεπώς είναι θυγατρική αυτής εφόσον : η άλλη επιχείρηση κατέχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, ή η άλλη επιχείρηση έχει τα δικαίωμα να διορίσει ή να παύσει την πλειοψηφία του διοικητικού οργάνου, του οργάνου διαχειριστής ή του εποπτικού οργάνου και είναι συγχρόνως μέτοχος ή μέλος της θυγατρικής, 3.Αμφότερα τα μέρη θεωρούν ότι η απαρίθμηση των κριτηρίων της παραγράφου 2 δεν είναι περιοριστική. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34 Το γεγονός ότι απαιτείται ταξιδιωτική θεώρηση για τα φυσικά πρόσωπα ορισμένων μόνα μεσών και όχι άλλων δεν πρέπει να θεωρείται ότι ακυρώνει ή εξασθενεί τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από συγκεκριμένη δέσμευση. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 41 Τα μέρη συμφωνούν ότι για τους σκοπούς της συμφωνίας, η πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία περιλαμβάνει ειδικότερα τα δικαιώματα δημιουργού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος δημιουργού για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα συγγενικά δικαιώματα, τα δικαιώματα που αφορούν την ευρεσιτεχνία. τα βιομηχανικά σχέδια, τις γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης, των εμπορικών σημάτων και των σημάτων υπηρεσιών, τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων καθώς και την προστασία οπό τον αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 α της σύμβασης του Παρισιού για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την προστασία πληροφοριών για την τεχνογνωσία του δεν έχουν κοινολογηθεί. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 95 1.Τα μέρη συμφωνούν, για τον σκοπό της ορδής ερμηνείας και πρακτικής εφαρμογής, ότι ο όρος εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που περιέχεται στο άρθρο 95 της συμφωνίας σημαίνει περιπτώσεις σημαντικής παραβίασης της συμφωνίας από ένα από τα μέρη. Σημαντική παραβίαση της παρούσας συμφωνίας συνίσταται σε : 1)αποκήρυξη της παρούσας συμφωνίας για την οποία δεν προβλέπεται κύρωση βάσει των γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου ή2)παραβίαση των ουσιωδών στοιχείων της παρούσας συμφωνίας που εκτίθενται στο άρθρο 2. 2.Τα μέρη συμφωνούν ότι α όρος κατάλληλα μέτρα που αναφέρεται στο άρθρο S3 είναι μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αν κάποιο από τα μέρη λάβει μέτρα σε ιδιαίτερα επείγουσα περίπτωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 95, τα άλλο μέρας δύναται να προσφύγει στη διαδικασία επίλυσης διαφορών. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α.Επιστολή της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν Κύριε.Έχω την τιμή να αναφερθώ στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία μονογραφήθηκε στις 29 Απριλίου 1996. Όπως υπογράμμισα κατά τις διαπραγματεύσεις, η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν παραχωρεί στις κοινοτικές εταιρείες που εγκαθίστανται και ασκούν δραστηριότητα στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν προνομιακή μεταχείριση σε ορισμένα θέματα. Εξήγησα ότι η στάση αυτή αντικατοπτρίζει την πολιτική του Ουζμπεκιστάν, στόχος της οποίας είναι να προωθήσει με κάθε τρόπο την εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών στη Δημοκρατία ταυ Ουζμπεκιστάν. Έχοντας κατά νου τα ανωτέρω, εννοείται ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της ημερομηνίας μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας και της ενάρξεως ισχύος των σχετικών άρθρων για την εγκατάσταση εταιρειών, η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν δεν θα εγκρίνει μέτρο ή κανονισμούς, με τα οποία θα εισάγονταν ή θα επιδεινώνονταν διακρίσεις εις βάρος των κοινοτικών εταιρειών έναντι των ουζμπεκικών εταιρειών ή εταιρειών από οποιοδήποτε τρίτη χώρα σε σχέση με την κατάσταση που ίσχυε κατά την ημερομηνία μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας. Παρακαλώ γνωστοποιήστε μου την παραλαβή της παρούσας επιστολής. Με βαθύτατη εκτίμηση Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν Β.Επιστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Κύριε.Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, η οποία έχει ως ακολούθως: Έχω την τιμή να αναφερθώ στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία μονογραφήθηκε στις 29 Απριλίου 1996. Όπως υπογράμμισα κατά τις διαπραγματεύσεις, η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν παραχωρεί στις κοινοτικές εταιρείες που εγκαθίστανται και ασκούν δραστηριότητα στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν προνομιακή μεταχείριση σε ορισμένα θέματα Εξήγησα ότι η στάση αυτή αντικατοπτρίζει την πολιτική του Ουζμπεκιστάν, στόχος της οποίος είναι να προωθήσει με κάθε τρόπο την εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν. Έχοντας κατά νου τα ανωτέρω, εννοείται ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της ημερομηνίας μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας και της ενάρξεως ισχύος των σχετικών άρθρων για την εγκατάσταση εταιρειών, η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν δεν θα εγκρίνει μέτρα ή κανονισμούς, με τα οποία θα εισάγονταν ή θα επιδεινώνονταν διακρίσεις εις βάρος των κοινοτικών εταιρειών έναντι των ουζμπεκικών εταιρειών ή εταιρειών από οποιαδήποτε τρίτη χώρα σε σχέση με την κατάσταση που ίσχυε κατά την ημερομηνία μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας. Παρακαλώ γνωστοποιήστε μου την παραλαβή της παρούσας επιστολής. Σας γνωστοποιώ την παραλαβή της ανωτέρω επιστολής. Με βαθύτατη εκτίμηση Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΑF/CΕ/UΖ/gr 12 ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Γαλλική Δημοκρατία σημειώνει ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που συνήφθη με τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν δεν εφαρμόζεται στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι συνδεδεμένα με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ηechο en Fiοrencia, el νeintiunο de juniο de mil nονscientοs nονenta y seis. Udfaerdiget i Firenze den enοgtyνende juni nitien hundrede οg seks οg halνfems. Geschenen zu Fiοranz am einundzwanzigsten Junineunzehnnundertsechsur.cneunzig. Έγινε στη Φλωρεντία, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι. Dοne at Flοrence οn the twenty-first day οf June in the year οne thοusand nine hundred and ninety-six. Fait a Fiοrence, le νingt-et-un juin mil neuf cent quatrs-νingt-seize. Fattο a Firenze, addi νeniunο giugnο millenονecentοnονantasei. Gedaan te Fiοrence, de eenetwintigste juni negentienhοnderd zesennegentig. Feitο em Fiοrenca, em νinte e um de Junhο de mil nονecentοs e nονenta s seis. Τehty Firenzessa kahdentenakymmenentenaensimmaisena paiνana kesakuuta νuοnna tuhatyhdeksansataayhdeksankymmentakuusi. Sοm skedde i Fiοrens den tjugοfοrsta juni nittοnhundranittiοsex. φΛΟΌβκπτΛζ ma^pΗΑa. ΜΚΚΓ τγιςΐζΚ3 :ό3 Τyisce:-: ολτηη*-^ δΗΛΗΗΗΓ fcilupΜa ΟΗρΚΙ-Γ-ΙΗ ΗrΟΗΚΑd ΤyGΗΑiΗ. Ροur le Rοyaume de Βelgique Vοοr het Κοninkrijk Βelgie Fur das Κοnigreich Βelgien Fur die Βundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική Δημοκρατία Ροr el Reinο de Εspana Ροur la Republique francaise Τhar caann na hΕireanr. Fοr Ιreland Ρer la Repubblica italiana Ροur le Grand-Duche de Luxembοurg Vοοr net Κοninkrijk der Νederlanden Fur die Recublik Οsterreich Fe!a Republica Ροrtuguesa Suοrnen tasaνallan puοlesta Fοr Republiken Finland Fοr Κοnungariket Sνerige Fοr the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Fοr las Cοmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpseiske Faellesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities Fοur les Ccmmunautes eurοpeennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias Εurοοpan yhteisοjen puοlesta Fοr Εurοpeiska gemenskaperna ΥjοeΚΚCΤΟΗ Fecxr/DΑΗΚacΗ kοmhash ΕΙ textο que precede es cοpia certificada cοnfοrme del οriginal depοsitadο en lοs archiνοs de la Secretaria General del Cοnsejο en Βruselas. Fοranstaende tekst er en bekraeftet genpat af οriginaldοkumente; depοneret i Radets Generalsekretariats arkiνer i Βruxelles. Der νοrstehende Τext ist eine beglaubigte Αbschrift des Οriginals, das im Αrchiν des Generalsekretariats des Rates in Βrussel hinterlegt ist. Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Τhe preceding text is a certified true cοpy οf the οriginal depοsited in the archiνes οf the General Secretariat οf the Cοuncil in Βrussels. Le texte qui precede est une cοpie certfiee ccnfοrme a l οriginal depοse dans les archiνes du Secretariat General du Cοnseii a Βruxelles. ΙΙ testο che precede e cοpia certificata cοnfοrme all οriginale dapοsitatο negli archiνi del Segretariatο generale del Censrgliο a Βruxelles. De νοοrgaande tekst is het νοοr eensluidend gewaarmerkt afschrift νan het οrigineel, nedergelegd in de archieνen νan het Secretariaat-Generaal νan de Raad te Βrussel. Ο textο que precede e uma cοpia autenticada dο οriginal depοsitadο nοs arquiνοs dο Secretariadο-Geral dο Cοnseihο em, Βruxelas. Εdeiia οleνa teksti οn οikeaksi tοdistettu jaljenοs Βrysselissa οleνan neuνοstοn paasihteeristοn arkistοοn talletetusta aikuperaisesta tekstista. Ονanstaende text ar er bestyrkt aνskrift aν det οriginal sen depοnerats i radets generalsekretariats arkiν i Βryssel. 24.VΙ. 1996 Ροr el Secretariο General del Cοnsejο de la Uniοn Εurοpea Fοr Generalsekretaeren fοr Radet fοr Den Εurοpaaiske Uniοn Fur den Generaisekretar des Rates der Εurοpaischen Uniοn Για tο Γενικό Γραμματέα ταυ Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Fοr the Secretary-General οf the Cοuncil οf the Εurοpean Uniοn Ροur te Secretaire general du Cοnseii de ΙUniοn eurοpeenne Ρer il Segretariο Generale del Cοnsigliο dellUniοne eurοpea Vοοr de Secretaris-Generaal νan de Raad νan de Εurοpese Unie Ρelο Secretariο-Geral dο Cοnselhο da Uniaο Εurοpeia Εurοοpan uniοnin neuνοstοn paasihteerin puοlesta Ρa gerteralsekreterarens fοr Εurοpeiska uniοnens rad νagnar C. SΤΕΚΕLΕΝ8URG Directeur General Βruselas. Βruxelles, den Βrussel, den Βρυξέλλες, Βrussels. Βruxelles. le Βruxelles, addi Βrussel. Βruxelas, em. Βryssel, Βryssel den
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 101 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία