ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2498

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση των Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ ενός και 1. της Δημοκρατίας της Εσθονίας, 2. της Δημοκρατίας της Λεττονίας και 3. της Δημοκρατίας της Λιθουανίας αφ ετέρου μετά των Τελικών Πράξεων, Δηλώσεων και Επιστολών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ ενός και της Δημοκρατίας της Εσθονίας αφ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώσεων και των Επιστολών, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες στις 12 Ιουνίου 1995, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ. ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ., ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ και της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, που καλούνται εφεξής κράτη μέλη, και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ, που καλούνται εφεξής Κοινότητα, ενεργώντας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, που καλείται εφεξής Εσθονία, αφετέρου,ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των μερών και τις κοινές αξίες που συμμερίζονται, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Εσθονία επιθυμούν να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς και να καθιερώσουν στενές και διαρκείς σχέσεις, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, οι οποίες θα επιτρέψουν στην Εσθονία να συμμετάσχει στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενισχύοντας και διευρύνοντας περαιτέρω τις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί στο παρελθόν, ιδίως με τη συμφωνία για το εμπόριο και την εμπορική και οικονομική συνεργασία και τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών και εμπορικών θεμάτων, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση για την ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών που αποτελούν τη βάση της παρούσας συμφωνίας και για την περαιτέρω ανάπτυξη του νέου πολιτικού και οικονομικού συστήματος της Εσθονίας, το οποίο σέβεται το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα του Ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ) και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), πολυκομματικού συστήματος με ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές και ελευθέρωση με στόχο την καθιέρωση οικονομίας αγοράς, ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΙ τη γνώμη ότι η Εσθονία έχει καταβάλει σημαντικές και επιτυχείς μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στον πολιτικό και οικονομικό τομέα και ότι αυτές οι προσπάθειες θα συνεχισθούν, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση για την εφαρμογή των ανειλημμένων στα πλαίσια της ΔΑΣΕ υποχρεώσεων, ιδίως εκείνων που καθορίζονται στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι, στα τελικά έγγραφα των συνόδων της Μαδρίτης, της Βιέννης και της Κοπεγχάγης, στο Χάρτη των Παρισίων για μια Νέα Ευρώπη, στα συμπεράσματα της Διάσκεψης της ΔΑΣΕ στη Βόννη, στο έγγραφο της ΔΑΣΕ του Ελσίνκι του έτους 1992, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, στη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, καθώς και στην Υπουργική Δήλωση της Διάσκεψης της Λουκέρνης στις 30 Απριλίου 1993, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τη Βελτίωση των επαφών μεταξύ των πολιτών τους, καθώς και την ελεύθερη ροή πληροφοριών και ιδεών, όπως συμφωνήθηκε από τα μέρη στα πλαίσια της ΔΑΣΕ και του ΟΑΣΕ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σπουδαιότητας της παρούσας συμφωνίας για την οικοδόμηση και την ενδυνάμωση ενός συστήματος σταθερότητας στην Ευρώπη που θα βασίζεται στη συνεργασία, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι είναι απαραίτητο να συνεχισθεί η πολιτική και οικονομική μεταρρύθμιση της Εσθονίας με τη Βοήθεια της Κοινότητας, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυμία της Κοινότητας να συμβάλλει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και να βοηθήσει την Εσθονία να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της διαρθρωτικής προσαρμογής, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας συνδέεται με την εφαρμογή από την Εσθονία ενός συνεπούς προγράμματος οικονομικής και πολιτικής μεταρρύθμισης. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη συνεχούς περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Βαλτικής, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η στενότερη ολοκλήρωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Βαλτικής, και των κρατών της Βαλτικής μεταξύ τους, θα πρέπει να προχωρήσει εκ παραλλήλου, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση για την ελευθέρωση των συναλλαγών που βασίζεται στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει νέο κλίμα στις μεταξύ τους οικονομικές σχέσεις, κυρίως δε για την ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων, που είναι ουσιώδους σημασίας για την οικονομική αναδιάρθρωση και την ανανέωση της τεχνολογίας, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι έχει καθιερωθεί ο πολιτικός διάλογος για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με την κοινή δήλωση του Μαΐου 1992, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την ανάπτυξη και εντατικοποίηση τακτικού πολιτικού διαλόγου εντός του πολυμερούς πλαισίου που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993 και προωθήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Μαρτίου 1994 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Έσσεν τον Δεκέμβριο του 1994, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Εσθονία αποτελεί συνδεδεμένο εταίρο της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) από τον Μάιο του 1994 και ότι συμμετέχει στο πρόγραμμα της Οργάνωσης της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ) Σύμπραξη για την Ειρήνη, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη συμβολή που μπορεί να έχει το Σύμφωνο για τη· Σταθερότητα στην Ευρώπη στην προώθηση της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στην περιοχή της Βαλτικής, και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να εργαστούν από κοινού για την επιτυχία της εν λόγω πρωτοβουλίας,ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη βούληση της Κοινότητας να χρησιμοποιήσει μέσα συνεργασίας και οικονομικής, τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας σε σφαιρική και πολυετή βάση, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις οικονομικές και κοινωνικές ανομοιότητες μεταξύ της Κοινότητας και της Εσθονίας και αναγνωρίζοντας ότι, ως εκ τούτου, οι στόχοι αυτής της σύνδεσης θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω κατάλληλων διατάξεων της συμφωνίας, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την καθιέρωση πολιτιστικής συνεργασίας και την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να θεσπίσουν πλαίσιο συνεργασίας με στόχο την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το γεγονός ότι απώτερος στόχος της Εσθονίας είναι να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η μέσω της παρούσας συμφωνίας σύνδεση θα βοηθήσει, κατά την άποψη των μερών, την Εσθονία να επιτύχει αυτόν τον στόχο, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη στρατηγική προετοιμασίας για την προσχώρηση, η οποία υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν τον Δεκέμβριο του 1994, και εφαρμόζεται σε πολιτικό επίπεδο με τη δημιουργία, μεταξύ των συνδεδεμένων κρατών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαρθρωμένων σχέσεων οι οποίες ενθαρρύνουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και παρέχουν το πλαίσιο για την εξέταση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ : Άρθρο 11.Εγκαθιδρύεται σύνδεση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Εσθονίας, αφετέρου. 2.Οι στόχοι αυτής της σύνδεσης είναι: να εξασφαλισθεί κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο μεταξύ των μερών που θα επιτρέπει την ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων, να αναπτυχθεί περαιτέρω μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Κοινότητας και της Εσθονίας που θα καλύπτει ουσιαστικά όλες τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, να προωθηθούν η επέκταση του εμπορίου και οι αρμονικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών και με τον τρόπο αυτό να ευνοηθεί η δυναμική οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία της Κοινότητας και της Εσθονίας, να τεθεί η βάση για την οικονομική, χρηματοδοτική, πολιτιστική και κοινωνική συνεργασία και για τη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης των παράνομων δραστηριοτήτων, καθώς και για τη Βοήθεια της Κοινότητας προς τη Εσθονία, να ενισχυθούν οι προσπάθειες της Εσθονίας για την ανάπτυξη της οικονομίας της, να παρασχεθεί κατάλληλο πλαίσιο για τη σταδιακή ένταξη της Εσθονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εσθονία θα εργαστεί για την εκπλήρωση των αναγκαίων προς αυτό τον σκοπό προϋποθέσεων, να δημιουργηθούν τα κατάλληλα όργανα ώστε να υλοποιηθεί η σύνδεση. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 21.Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που καθιερώθηκε με την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και τον Χάρτη των Παρισίων για μία Νέα Ευρώπη, καθώς και οι αρχές της οικονομίας αγοράς, διέπουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των μερών και αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της παρούσας συμφωνίας. 2.Τα μέρη θεωρούν ότι είναι σημαντικό, για τη μελλοντική ευημερία και σταθερότητα της περιοχής, τα κράτη της Βαλτικής να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τη μεταξύ τους συνεργασία, και θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση αυτής της διαδικασίας. Άρθρο 3 Το Συμβούλιο Σύνδεσης, που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 109, έχοντας υπόψη ότι οι αρχές της οικονομίας αγοράς είναι ουσιώδεις για την παρούσα σύνδεση, εξετάζει τακτικά την εφαρμογή της συμφωνίας και την υλοποίηση από την Εσθονία των οικονομικών μεταρρυθμίσεων με βάση τις αρχές που αναφέρονται στο προοίμιο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 4 Αναπτύσσεται και ενισχύεται ο πολιτικός διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εσθονίας. Ο διάλογος αυτός πρέπει να συνοδεύει και να παγιώνει την προσέγγιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εσθονίας, να στηρίζει τις πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται ή έχουν ήδη συντελεστεί στη χώρα αυτή και να συμβάλει στη δημιουργία στενών δεσμών αλληλεγγύης και νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ των μερών. Ο πολιτικός διάλογος θα προωθήσει ιδίως : την προοδευτική προσέγγιση της Εσθονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αυξημένη σύγκλιση των θέσεων των μερών για διεθνή θέματα, και, ιδίως, για θέματα που θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις σε κάποιο από τα μέρη, τη βελτίωση της συνεργασίας σε τομείς που καλύπτονται από την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Άρθρο 5 Ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στο πολυμερές πλαίσιο και σύμφωνα με τους τύπους και τις πρακτικές που έχουν καθιερωθεί με τις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Άρθρο 61.Πραγματοποιείται πολιτικός διάλογος, σε υπουργικό επίπεδο, στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης, το οποίο έχει τη γενική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που τυχόν επιθυμούν να του υποβάλουν τα μέρη. 2.Κατόπιν συμφωνίας των μερών, θεσπίζονται άλλες διαδικασίες για τον πολιτικό διάλογο, και ιδίως : συνεδριάσεις, όπου απαιτείται, μεταξύ ανωτάτων κρατικών λειτουργών της Εσθονίας (σε επίπεδο πολιτικών διευθυντών), αφενός, και της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής, αφετέρου, πλήρης αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων επαφών σε τρίτες χώρες και στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, της ΟΑΣΕ και άλλων διεθνών fοra, συμμετοχή της Εσθονίας στην ομάδα των χωρών που λαμβάνουν τακτικές πληροφορίες για θέματα που εξετάζονται στα πλαίσια της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, οποιοδήποτε άλλο μέσο που θα συνέβαλε επωφελώς στην παγίωση, την ανάπτυξη και την επιτάχυνση του διαλόγου αυτού. Άρθρο 7 Ο πολιτικός διάλογος, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, πραγματοποιείται στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης, Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους και της Δημοκρατίας της Εσθονίας (που καλείται εφεξής κοινοβουλευτική επιτροπή). ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 81.Η Κοινότητα και η Εσθονία καθιερώνουν μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών και εμπορικών θεμάτων, την 1η Ιανουαρίου 1995, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, καθώς και με εκείνες της ΓΣΔΕ και του ΠΟΕ. 2.Για την κατάταξη των εμπορευμάτων κατά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο μερών χρησιμοποιείται η Συνδυασμένη Ονοματολογία Εμπορευμάτων. 3.Για κάθε προϊόν, που καλύπτεται από την παρούσα συμφωνία, ο βασικός δασμός είναι αυτός που πράγματι εφαρμόζεται erga οmnes την 1η Ιανουαρίου 1995. Οι διαδοχικές μειώσεις που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία εφαρμόζονται σε αυτούς τους βασικούς δασμούς. 4.Αν, μετά την 1η Ιανουαρίου 1995, εφαρμοστεί οποιαδήποτε μείωση των δασμών erga οmnes, και ιδίως, μειώσεις που προκύπτουν από τη δασμολογική συμφωνία που συνήφθη μετά την ολοκλήρωση του Γύρου της Ουρουγουάης της ΓΣΔΕ, οι ούτως μειωμένοι δασμοί αντικαθιστούν τους βασικούς δασμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζονται οι μειώσεις. 5.Η Κοινότητα και η Εσθονία ανακοινώνουν αμοιβαία τους αντίστοιχους βασικούς δασμούς τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο Άρθρο ΑΡΘΡΟ 91.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας και Εσθονίας, που απαριθμούνται στα κεφάλαια 25 έως 97 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι. 2.Οι συναλλαγές μεταξύ των μερών για τις κλάσεις που καλύπτονται από τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, διέπονται από τις διατάξεις της εν λόγω συνθήκης. Άρθρο 10 Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί και οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές στην Κοινότητα και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος καταργούνται, όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Εσθονίας, την 1η Ιανουαρίου 1995. Άρθρο 11 Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί και οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές στην Εσθονία και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος καταργούνται την 1η Ιανουαρίου 1995, όσον αφορά τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής. Άρθρο 12 Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών ισχύουν επίσης και για τους τελωνειακούς δασμούς φορολογικής φύσεως. Άρθρο 13 Όλες οι επιβαρύνσεις αποτελέσματος ισοδύναμου προς τους εισαγωγικούς τελωνειακούς δασμούς καταργούνται, κατά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας, και της Εσθονίας, την 1η Ιανουαρίου 1995. Άρθρο 141.Οι εξαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, μεταξύ της Κοινότητας και της Εσθονίας, καταργούνται την 1η Ιανουαρίου 1995. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί όσον αφορά τις εξαγωγές καθώς και κάθε μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος, μεταξύ της Κοινότητας και της Εσθονίας, καταργούνται την 1η Ιανουαρίου 1995. Άρθρο 15 Το Πρωτόκολλο αριθ. 1 θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες εφαρμόζονται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης, καταγωγής Εσθονίας. Άρθρο 16 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν τη διατήρηση ενός γεωργικού στοιχείου στους δασμούς, οι οποίοι επιβάλλονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 11. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας και Εσθονίας. 2.Με τον όρο γεωργικά προϊόντα- νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, αλλά αποκλείονται τα προϊόντα αλιείας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92. Άρθρο 18 Το Πρωτόκολλο αριθ. 2 θεσπίζει τις εμπορικές ρυθμίσεις για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται σε αυτό. Άρθρο 191.Από την 1η Ιανουαρίου 1995, δεν εφαρμόζονται ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων, καταγωγής Εσθονίας, ούτε στις εισαγωγές στην Εσθονία γεωργικών προϊόντων, κοινοτικής καταγωγής. 2.Οι παραχωρήσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙΙ, ΙV και V. 3.Οι παραχωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν κατόπιν συμφωνίας των μερών, εντός περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1997 και με βάση τις αρχές και τις διαδικασίες που ορίζονται στην παράγραφο 4. 4.Λαμβανομένων υπόψη του όγκου των μεταξύ τους συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, της ιδιαίτερης ευαισθησίας των προϊόντων αυτών, των κανόνων της κοινής γεωργικής πολιτικής της Κοινότητας, των κανόνων της γεωργικής πολιτικής της Εσθονίας, του ρόλου που διαδραματίζει η γεωργία στην οικονομία της Εσθονίας, η Κοινότητα και η Εσθονία εξετάζουν, στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, με μεθοδικότητα και αμοιβαιότητα, τις δυνατότητες αμοιβαίας χορήγησης περαιτέρω παραχωρήσεων. Άρθρο 20 Παρά τις τυχόν άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως του άρθρου 29, εάν λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των γεωργικών αγορών, οι εισαγωγές προϊόντων καταγωγής ενός από τα μέρη, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο παραχωρήσεων που χορηγούνται βάσει του άρθρου 19, προκαλούν σημαντική διαταραχή στις αγορές του άλλου μέρους, τα δύο μέρη αρχίζουν αμέσως διαβουλεύσεις για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Εν αναμονή αυτής της λύσης, το ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΑΛΙΕΙΑΆρθρο 21 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα αλιείας, καταγωγής Κοινότητας και Εσθονίας, που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92. Άρθρο 221.Οι παραχωρήσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ. 2.Οι διατάξεις του άρθρου 19, παράγραφος 4, του άρθρου 20 και του άρθρου 24 παράγραφοι 2 και 3, ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών, για τα προϊόντα αλιείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 23 Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται στο εμπόριο όλων των προϊόντων μεταξύ των μερών, εκτός αν άλλως προβλέπεται στον παρόντα τίτλο ή στα Πρωτόκολλα αριθ. 1 και αριθ. 2 Άρθρο 241.Από την 1η Ιανουαρίου 1995, στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Εσθονίας : δεν θεσπίζονται νέοι εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος ούτε αυξάνονται οι ήδη εφαρμοζόμενοι, δεν θεσπίζονται νέοι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές ή εξαγωγές ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος ούτε καθίστανται πιο περιοριστικοί οι ήδη ισχύοντες. 2.Με την επιφύλαξη των παραχωρήσεων που χορηγούνται βάσει του άρθρου 19, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τη συνέχιση της πολιτικής της Εσθονίας και της Κοινότητας αντιστοίχως στον τομέα της γεωργίας ή τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων στα πλαίσια αυτής της πολιτικής. 3.Λαμβανομένης υπόψη της δομής των δασμών της Εσθονίας την 1η Ιανουαρίου 1995, στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται δασμοί για γεωργικά προϊόντα, σε περίπτωση καθιέρωσης νέου δασμολογικού καθεστώτος κατά την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων, η Εσθονία μπορεί, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και στα πλαίσια της εφαρμογής της γεωργικής της πολιτικής για την εγχώρια παραγωγή, να θεσπίσει δασμούς για περιορισμένο αριθμό γεωργικών προϊόντων, κοινοτικής καταγωγής. Οι δασμοί αυτοί μπορούν να θεσπιστούν μόνον έως τις 31 Δεκεμβρίου 1996, και μετά από διαβουλεύσεις στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, η Εσθονία εξασφαλίζει σημαντικό περιθώριο προτιμήσεων για προϊόντα, κοινοτικής καταγωγής. Εάν είναι αναγκαίο, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος με απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης. Άρθρο 251.Τα δύο μέρη δεν επιβάλλουν κανένα μέτρο ούτε καμία πρακτική εσωτερικής φορολογίας που εισάγει, άμεσα ή έμμεσα, διάκριση μεταξύ προϊόντων ενός από τα μέρη και ομοειδών προϊόντων, καταγωγής του εδάφους του άλλου μέρους. 2.Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός από τα δύο μέρη δεν μπορούν να τύχουν επιστροφής του εσωτερικού έμμεσου φόρου πέραν του ποσού του έμμεσου ή άμεσου φόρου που τους έχει επιβληθεί Άρθρο 261.Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στη διατήρηση ή τη σύσταση τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή ρυθμίσεων για μεθοριακές εμπορικές συναλλαγές, εκτός εάν με αυτές αλλοιώνονται οι εμπορικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία 2.Στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης, διενεργούνται διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών σχετικά με τις συμφωνίες για τη δημιουργία αυτών των τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, κατόπιν αιτήματος, σχετικά με άλλα μείζονος σημασίας θέματα που συνδέονται με τις αντίστοιχες εμπορικές πολιτικές τους έναντι τρίτων χωρών. Στην περίπτωση ιδίως που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Κοινότητα, πραγματοποιούνται τοιούτες διαβουλεύσεις, ώστε να εξασφαλισθεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Εσθονίας που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία Άρθρο 27 Η Εσθονία μπορεί να λαμβάνει έκτακτα μέτρα περιορισμένης διάρκειας, υπό τη μορφή αυξημένων τελωνειακών δασμών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11 και του άρθρου 24 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση. Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν μόνο νεοσύστατες βιομηχανίες ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, ιδίως στην περίπτωση που αυτές οι δυσκολίες προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλει η Εσθονία στα προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας, με τα μέτρα αυτά, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 25% κατ αξίαν και πρέπει να διατηρούν ένα στοιχείο προτιμησιακού χαρακτήρα για προϊόντα, καταγωγής της Κοινότητας. Η συνολική αξία των εισαγωγών των προϊόντων που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 15% των συνολικών εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από την Κοινότητα, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Ι, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, εκτός εάν το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Παύουν να ισχύουν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1997. Τοιαύτα μέτρα δεν μπορούν να ληφθούν για ένα προϊόν, εάν έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη της τριετίας από την κατάργηση όλων των δασμών και των ποσοτικών περιορισμών ή επιβαρύνσεων ή των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν. Η Εσθονία ενημερώνει το Συμβούλιο Σύνδεσης για οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο προτίθεται να λάβει και, κατόπιν αιτήματος της Κοινότητας, διεξάγονται διαβουλεύσεις στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης σχετικά με τα εν λόγω μέτρα και τους τομείς στους οποίους εφαρμόζονται, πριν τα μέτρα αυτά τεθούν σε εφαρμογή. Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, η Εσθονία υποβάλλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που έχουν θεσπιστεί στα πλαίσια του παρόντος άρθρου. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα Άρθρο 28 Εάν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ότι εφαρμόζεται πρακτική ντάμπινγκ στις εμπορικές - συναλλαγές με το άλλο μέρος, κατά την έννοια του άρθρου VΙ της ΓΣΔΕ, δύναται να λάβει κατάλληλα μέτρα κατά της πρακτικής αυτής, βάσει της συμφωνίας για την εφαρμογή του άρθρου VΙ της ΓΣΔΕ, της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας και υπό τους όρους και με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 32. Άρθρο 29 Εάν ένα προϊόν εισάγεται σε τόσο αυξημένες ποσότητες και υπό τέτοιους όρους που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν : σοβαρή ζημία στους εγχώριους παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος ενός από τα μέρη, ή σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας ή δυσκολίες οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής. η Κοινότητα ή η Εσθονία, κατά περίπτωση, δύναται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 32. Άρθρο 30 Σε περίπτωση που η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 14 και 24 οδηγεί: (i) σε επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα έναντι της οποίας το εξάγον μέρος διατηρεί, για το συγκεκριμένο προϊόν, ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εξαγωγή, εξαγωγικούς δασμούς ή μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος, ή (ii) σε σοβαρή έλλειψη ή απειλή έλλειψης προϊόντος ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος, και σε περίπτωση που η προαναφερθείσα κατάσταση προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει μείζονες δυσκολίες για το εξάγον μέρος, το μέρος αυτό μπορεί να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 32. Τα μέτρα δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις και καταργούνται όταν οι περιστάσεις δεν αιτιολογούν πλέον τη διατήρησή τους. Άρθρο 31 Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Εσθονία διαρυθμίζουν προοδευτικά τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε, στο τέλος του 1999, να αποκλείεται ως προς τους όρους εφοδιασμού και διαθέσεως των αγαθών οιαδήποτε διάκριση μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και της Εσθονίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Άρθρο 321.Σε περίπτωση που η Κοινότητα ή η Εσθονία επιβάλλουν, όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τις δυσκολίες που αναφέρονται στο άρθρο 29, την τήρηση διοικητικής διαδικασίας με στόχο την ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις των εμπορικών ροών, ενημερώνουν σχετικά το άλλο μέρος. 2.Στις περιπτώσεις που ορίζουν τα άρθρα 28, 29 και 30 και πριν ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτά ή στις περιπτώσεις που ισχύει η παράγραφος 3, στοιχείο δ), η Κοινότητα και η Εσθονία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχουν στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το συντομότερο δυνατόν, κάθε σχετική πληροφορία που είναι δυνατόν να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα δύο μέρη. ¦ Κατά την επιλογή των μέτρων, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε εκείνα τα μέτρα που διαταράσσουν το ολιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρο διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στα πλαίσια αυτού του οργάνου, με σκοπό ιδίως να καταρτισθεί χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή τους, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. 3.Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις : 1)όσον αφορά το άρθρο 29, οι δυσκολίες που προκύπτουν από την κατάσταση στην οποία αναφέρεται το εν λόγω άρθρο, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο μπορεί να λάβει τη δέουσα απόφαση, ώστε να τερματίσει αυτές τις δυσκολίες. Αν το Συμβούλιο Σύνδεσης ή το εξάγον μέρος δεν έχει λάβει απόφαση με την οποία να τερματίζονται αυτές οι δυσκολίες ή δεν έχει εξευρεθεί καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την παραπομπή .του ζητήματος, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν την έκταση που είναι αναγκαία για την εξάλειψη των δυσκολιών οι οποίες έχουν ανακύψει. 2)όσον αφορά το άρθρο 28, το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με την εφαρμογή πρακτικής ντάμπινγκ μόλις αρχίσουν έρευνα οι αρχές του εισάγοντος μέρους. Εάν δεν έχει περατωθεί η πρακτική ντάμπινγκ ή δεν έχει εξευρεθεί καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την παραπομπή του ζητήματος στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, 3)όσον αφορά το άρθρο 30, οι δυσκολίες που ανακύπτουν από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να λάβει οποιαδήποτε απόφαση απαιτείται για να τερματίσει αυτές τις δυσκολίες. Αν δεν έχει λάβει τέτοια απόφαση εντός τριάντα ημερών από την παραπομπή του ζητήματος, το εξάγον μέρος μπορεί να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για την εξαγωγή του εν λόγω προϊόντος, 4)εάν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, απαιτείται άμεση δράση και καθίσταται αδύνατη η εκ των προτέρων πληροφόρηση ή εξέταση, αναλόγως των περιστάσεων, η Κοινότητα ή η Εσθονία, κατά περίπτωση, μπορούν να εφαρμόζουν αμέσως, στις περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 28, 29 και 30, τα προληπτικά μέτρα που είναι απολύτως απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Άρθρο 33 Το Πρωτόκολλο αριθ. 3 θεσπίζει τους κανόνες καταγωγής για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, καθώς και τις σχετικές μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. Άρθρο 34 Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων αγαθών, που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφυλάξεως των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας ή λόγω ειδικών κανόνων σχετικών με τον χρυσό και τον άργυρο. Αυτές οι απαγορεύσεις ή περιορισμοί δεν πρέπει πάντως να αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών. Άρθρο 35 Το Πρωτόκολλο αριθ. 4 θεσπίζει τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν κατά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Εσθονίας, αφενός, και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αφετέρου, και ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 361.Υπό την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος: δεν γίνεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των εργαζομένων εσθονικής ιθαγένειας, οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αμοιβές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους αυτού του κράτους μέλους, οι νομίμως διαμένοντες σύζυγοι και τα τέκνα εργαζομένων που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους, με εξαίρεση τους εποχιακά εργαζόμενους και τους εργαζόμενους που απασχολούνται βάσει διμερών συμφωνιών κατά την έννοια του άρθρου 40, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από τις εν λόγω συμφωνίες, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους κατά την περίοδο εγκεκριμένης απασχόλησης του εργαζομένου. 2.Η Εσθονία, με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που ισχύουν σ αυτήν, παρέχει την μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι ενός κράτους μέλους και απασχολούνται νομίμως στο έδαφός της, καθώς και στους συζύγους και τα τέκνα τους που διαμένουν νομίμως στο εν λόγω έδαφος. Άρθρο 371.Με σκοπό τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους εσθονικής ιθαγένειας, που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους, και για τα μέλη της οικογένειάς τους, που διαμένουν νομίμως σε αυτό το έδαφος, και με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, όλες οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώνουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα διάφορα κράτη μέλη προστίθενται για λόγους συνταξιοδότησης και παροχής επιδομάτων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και για την ιατρική περίθαλψη που προβλέπεται για τους εν λόγω εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους, οι συντάξεις ή τα επιδόματα γήρατος, θανάτου, εργατικού ατυχήματος ή ασθενείας που συνδέεται με την εργασία, ή συνδεόμενης με την εργασία αναπηρίας, εξαιρουμένων των μη ανταποδοτικών παροχών, μεταφέρονται ελεύθερα με τους συντελεστές που ισχύουν δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους ή των κρατών που τα οφείλουν, οι εν λόγω εργαζόμενοι λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα για τα μέλη της οικογενείας τους όπως ορίζεται ανωτέρω. 2.Η Εσθονία παρέχει στους .εργαζομένους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και που απασχολούνται νομίμως στο έδαφός της, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν νομίμως εκεί, παρόμοια μεταχείριση με αυτήν που προσδιορίζεται στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση της παραγράφου 1. Άρθρο 381.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφασή του τις κατάλληλες διατάξεις για την υλοποίηση του στόχου που περιγράφεται στο άρθρο 37. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφασή του λεπτομερείς κανόνες διοικητικής συνεργασίας, οι οποίοι παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις, όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο, για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 39 Οι διατάξεις που εγκρίνει το Συμβούλιο Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 38 δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες οι οποίες ισχύουν μεταξύ της Εσθονίας και των κρατών μελών, στην περίπτωση που οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν ευνοϊκότερη μεταχείριση υπηκόων της Εσθονίας ή των κρατών μελών. Άρθρο 401.Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην αγορά εργασίας του κράτους μέλους, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας και τηρουμένων των κανόνων που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος στον τομέα της κυκλοφορίας των εργαζομένων, οι υπάρχουσες διευκολύνσεις για την πρόσβαση εργαζομένων εσθονικής ιθαγένειας στην απασχόληση, τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη στα πλαίσια διμερών συμφωνιών, είναι σκόπιμο να διατηρηθούν και, ει δυνατό, να βελτιωθούν, τα άλλα κράτη μέλη εξετάζουν ευνοϊκά τη δυνατότητα σύναψης παρόμοιων συμφωνιών. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει την καθιέρωση άλλων βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διευκολύνσεων για την πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας των κρατών μελών και της Κοινότητας: Άρθρο 41 Από το τέλος του 1993 ή ενωρίτερα, εφόσον οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στην Εσθονία έχουν επαρκώς ευθυγραμμιστεί με εκείνες των κρατών μελών και εφόσον η κατάσταση της απασχόλησης στην Κοινότητα το επιτρέπει, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τρόπους για την περαιτέρω βελτίωση της κυκλοφορίας των εργαζομένων. Το Συμβούλιο Σύνδεσης προβαίνει σε συστάσεις για το σκοπό αυτό. Άρθρο 42 Προκειμένου να διευκολυνθεί η αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού που προκύπτει από την οικονομική αναδιάρθρωση στην Εσθονία, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια για την καθιέρωση κατάλληλου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Εσθονία, όπως περιγράφεται στο άρθρο 92 της παρούσας συμφωνίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άρθρο 431.Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, με εξαίρεση τους τομείς που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙ: (i)από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, παρέχουν, για την εγκατάσταση εσθονικής εταιρείας, μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν στις δικές τους εταιρείες, ή σε οποιαδήποτε εταιρεία τρίτης χώρας, οποιαδήποτε είναι καλλίτερη, (ii)από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, παρέχουν, για τις δραστηριότητες θυγατρικών και υποκαταστημάτων εσθονικών εταιρειών, εγκατεστημένων στο έδαφός τους, μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται από τα κράτη μέλη στις δικές τους εταιρείες και υποκαταστήματα ή σε θυγατρικές και υποκαταστήματα εταιρείας οποιασδήποτε τρίτης χώρας εγκατεστημένης στο έδαφός τους, οποιαδήποτε είναι καλλίτερη, (iii) από την 31η Δεκεμβρίου 1999, παρέχουν, για την εγκατάσταση εσθονών υπηκόων και τις δραστηριότητές τους, μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται στους υπηκόους της Κοινότητας ή σε υπηκόους οποιασδήποτε τρίτης χώρας, οποιαδήποτε είναι καλλίτερη. 2.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Εσθονία : (i)παρέχει, για την εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών, μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στις δικές της εταιρείες ή σε εταιρείες οποιασδήποτε τρίτης χώρας, οποιαδήποτε είναι καλλίτερη, (ii)παρέχει, για τις δραστηριότητες θυγατρικών και υποκαταστημάτων κοινοτικών εταιρειών, εγκατεστημένων στο έδαφός της, μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχει στις εσθονικές εταιρείες και υποκαταστήματα ή σε θυγατρικές και υποκαταστήματα εταιρείας οποιασδήποτε τρίτης χώρας εγκατεστημένης στο έδαφός της, οποιαδήποτε είναι καλλίτερη. (iii) παρέχει, για την εγκατάσταση υπηκόων της Κοινότητας και τις δραστηριότητές τους, μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται στους εσθονούς υπηκόους ή σε υπηκόους οποιασδήποτε τρίτης χώρας, οποιαδήποτε είναι καλλίτερη. Άρθρο 441.Οι διατάξεις του άρθρου 43 δεν εφαρμόζονται στις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών, εσωτερικών πλωτών μεταφορών και θαλάσσιων ενδομεταφορών. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις για τη βελτίωση της εγκατάστασης και άσκησης δραστηριοτήτων στους τομείς που καλύπτονται από την παράγραφο 1. Άρθρο 45 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας : α)Ως κοινοτική εταιρεία ή εσθονική εταιρεία, αντίστοιχα, νοείται εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή της Εσθονίας, αντίστοιχα, και η οποία έχει την καταστατική της έδρα ή την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Εσθονίας, αντίστοιχα. Ωστόσο, εάν η εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή της Εσθονίας, αντίστοιχα, έχει μόνο την καταστατική έδρα της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Εσθονίας, αντίστοιχα, η εταιρεία θεωρείται ως κοινοτική ή εσθονική, αντιστοίχως, εάν οι δραστηριότητές της έχουν πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη ή της Εσθονίας, αντίστοιχα. β)Ως θυγατρική εταιρεία νοείται εταιρεία επί της οποίας η πρώτη εταιρεία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο. γ)Ως υποκατάστημα εταιρείας νοείται ένας φορέας άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, με χαρακτήρα μονιμότητας, όπως η επέκταση μιας μητρικής επιχείρησης που διαθέτει διευθυντικό προσωπικό και τον υλικό εξοπλισμό που απαιτούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τρίτους οι οποίοι, αν και γνωρίζουν ότι, εάν χρειασθεί, υφίσταται νομικός δεσμός με τη μητρική επιχείρηση, της οποίας η έδρα ευρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν είναι υποχρεωμένοι να διαπραγματεύονται άμεσα με την εν λόγω μητρική επιχείρηση αλλά μπορούν να συναλλάσσονται στον τόπο του φορέα άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνιστά την επέκταση. δ)Ως εγκατάσταση νοείται: (i)όσον αφορά τους υπηκόους, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες ως αυτοαπασχολούμενα πρόσωπα και να δημιουργούν επιχειρήσεις, ιδίως εταιρείες, επί των οποίων ασκούν ουσιαστικό έλεγχο. Η αυτοαπασχόληση και οι επιχειρήσεις εκ μέρους υπηκόων δεν περιλαμβάνουν την αναζήτηση ή την ανάληψη απασχόλησης στην αγορά εργασίας, ούτε παρέχουν το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας του άλλου μέρους. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνον για τα πρόσωπα που είναι αποκλειστικά αυτοαπασχολούμενα, (ii)όσον αφορά τις κοινοτικές και εσθονικές εταιρείες, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες μέσω της σύστασης θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων στην Εσθονία ή στην Κοινότητα, αντίστοιχα ε)Ως δραστηριότητες, νοείται η επιδίωξη οικονομικών δραστηριοτήτων. στ) Ο όρος οικονομικές δραστηριότητες* περιλαμβάνει κατ αρχήν βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες ελευθέρων επαγγελμάτων. ζ)Ως υπήκοος της Κοινότητας και υπήκοος της Εσθονίας, αντιστοίχως, νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους ή της Εσθονίας. η)Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια μεταφορά, οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ και του κεφαλαίου ΙΙΙ καλύπτουν επίσης υπηκόους των κρατών μελών ή της Εσθονίας, που είναι αντίστοιχα εγκατεστημένοι εκτός Κοινότητας ή Εσθονίας, και ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκτός Κοινότητας ή Εσθονίας και που ελέγχονται από υπηκόους ενός κράτους μέλους ή της Εσθονίας αντίστοιχα, εφόσον τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σε αυτό το κράτος μέλος ή στην Εσθονία, αντίστοιχα, και σύμφωνα με τη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. Άρθρο 461.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 43, και με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που περιγράφονται στο Παράρτημα VΙΙΙ, κάθε μέρος μπορεί να ρυθμίζει την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες εταιρειών και υπηκόων στο έδαφός του, στο βαθμό που οι ρυθμίσεις αυτές δεν εισάγουν διακρίσεις έναντι εταιρειών και υπηκόων του άλλου μέρους σε σύγκριση με τις δικές του εταιρείες και υπηκόους. 2.Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, παρά τις τυχόν άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη δεν παρεμποδίζονται από το να λαμβάνουν μέτρα για προληπτικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας επενδυτών, καταθετών, κατόχων ασφαλιστικών συμβολαίων ή ατόμων έναντι των οποίων υφίσταται οφειλή από καταπίστευση, ή για να κατοχυρωθεί η ακεραιότητα και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσον αποφυγής εκ μέρους ενός μέρους των υποχρεώσεών του στα πλαίσια της συμφωνίας. 3.Η παρούσα συμφωνία κάτ ουδένα τρόπο υποχρεώνει ένα συμβαλλόμενο μέρος να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις και λογαριασμούς πελατών ή οποιεσδήποτε εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες που ευρίσκονται στην κατοχή δημοσίων φορέων. Άρθρο 471.Οι διατάξεις των άρθρων 43 και 46 δεν αποκλείουν την εφαρμογή εκ μέρους ενός εκ των μερών ειδικών κανόνων όσον αφορά την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες στο έδαφός του υποκαταστημάτων εταιρειών του άλλου μέρους, οι οποίες δεν έχουν συσταθεί στο έδαφος του πρώτου μέρους, οι οποίοι δικαιολογούνται βάσει νομικών ή τεχνικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των εν λόγω υποκαταστημάτων σε σχέση με τα υποκαταστήματα των εταιρειών που έχουν συσταθεί στο έδαφός του, ή, όσον αφορά χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για λόγους προνοίας. 2.Η διαφορά μεταχείρισης δεν υπερβαίνει το βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος λόγω των προαναφερθεισών νομικών ή τεχνικών διαφορών, ενώ, όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το βαθμό που επιβάλλεται για λόγους προνοίας. Άρθρο 481.Οι κοινοτικές εταιρείες ή οι εσθονικές εταιρείες* που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος της Εσθονίας ή της Κοινότητας, αντιστοίχως, δικαιούνται να απασχολούν ή να επιτρέπουν σε μια από τις θυγατρικές εταιρείες ή σε ένα από τα υποκαταστήματά τους, να απασχολεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα υποδοχής της εγκατάστασης, στο έδαφος της Εσθονίας και της Κοινότητας, αντίστοιχα, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι κρατών μελών της Κοινότητας και της Εσθονίας, αντίστοιχα, υπό τον όρο ότι οι υπάλληλοι αυτοί αποτελούν το βασικό προσωπικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος όρθρου, και ότι απασχολούνται αποκλειστικά από εταιρείες, θυγατρικές ή υποκαταστήματα Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνον την περίοδο της απασχόλησης. 2.Το βασικό προσωπικό των προαναφερθεισών εταιρειών που στο εξής αποκαλούνται οργανισμοί, είναι οι μετατιθέμενοι ενδοϋπηρεσιακά, όπως ορίζονται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου στις ακόλουθες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο και ότι τα σχετικά άτομα είναι υπάλληλοι σε αυτόν ή έχουν υπάρξει εταίροι αυτού (εκτός από πλειοψηφούντες μέτοχοι), τουλάχιστον κατά το έτος που προηγείται της μετάθεσης : 1)Ανώτεροι υπάλληλοι οργανισμού, οι οποίοι κατά κύριο λόγο διευθύνουν την εγκατάσταση, εποπτεύονται ή κατευθύνονται κυρίως από το διοικητικό συμβούλιο ή τους μετόχους της επιχείρησης ή τους ομολόγους τους, και οι οποίοι, μεταξύ άλλων: διευθύνουν την εγκατάσταση ή τμήμα ή υπηρεσία της εγκατάστασης, εποπτεύουν και επιβλέπουν την εργασία άλλων υπαλλήλων με εποπτικά, επαγγελματικά ή διευθυντικά καθήκοντα, έχουν προσωπική αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να προτείνουν προσλήψεις, απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό. 2)Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό και που διαθέτουν ασυνήθεις γνώσεις ουσιαστικής σημασίας για την προσφερόμενη υπηρεσία, στην εγκατάσταση, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διοίκηση της εγκατάστασης. Η εκτίμηση των εν λόγω γνώσεων δύναται να αντικατοπτρίζει, εκτός από τις ειδικές γνώσεις που αφορούν την εγκατάσταση, υψηλού επιπέδου προσόντα, για τον συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή εμπορίου που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, καθώς και την ιδιότητα μέλους αναγνωρισμένων επαγγελμάτων. 3)Ως μετατιθέμενοι ενδοϋπηρεσιακά ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στα πλαίσια ενός οργανισμού στο έδαφος ενός μέρους, και τα οποία μετατίθενται προσωρινά για την επιδίωξη οικονομικών δραστηριοτήτων στο έδαφος του άλλου μέρους· ο σχετικός οργανισμός πρέπει να έχει την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος ενός μέρους και η μετάθεση να πραγματοποιείται προς εγκατάσταση (υποκατάστημα, θυγατρική εταιρεία) αυτού του οργανισμού, η οποία όντως επιδιώκει ομοειδείς οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος του άλλου μέρους. 3.Η είσοδος και η προσωρινή παραμονή στο έδαφος της Κοινότητας ή της Εσθονίας υπηκόων της Κοινότητας ή της Εσθονίας, αντιστοίχως, επιτρέπεται στην περίπτωση που οι εν λόγω αντιπρόσωποι εταιρειών είναι ανώτεροι υπάλληλοι εταιρείας, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και φέρουν την ευθύνη για την ίδρυση κοινοτικής θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος εσθονικής εταιρείας ή εσθονικής θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος κοινοτικής εταιρείας σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στη Εσθονία, αντιστοίχως, όταν : οι εν λόγω αντιπρόσωποι δεν προβαίνουν σε απευθείας πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών, και η εταιρεία διατηρεί την κύρια εγκατάστασή της εκτός της Κοινότητας ή της Εσθονίας, αντιστοίχως, και δεν διαθέτει άλλο αντιπρόσωπο, γραφείο, υποκατάστημα ή θυγατρική εταιρεία στο συγκεκριμένο κράτος μέλος της Κοινότητας ή στη Εσθονία, αντιστοίχως. Άρθρο 49 Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάληψη και άσκηση νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων από κοινοτικούς και εσθονούς υπηκόους στη Εσθονία και την Κοινότητα αντιστοίχως, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει ποια μέτρα είναι ανάγκη να ληφθούν για την κατοχύρωση της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα Άρθρο 50 Μέχρι το τέλος του 1999, η Εσθονία μπορεί να λαμβάνει μέτρα που παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά την εγκατάσταση εταιρειών και υπηκόων της Κοινότητας, εάν ορισμένες βιομηχανίες : ευρίσκονται υπό ανασυγκρότηση, ή αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, ιδίως εάν αυτές οι δυσχέρειες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στην Εσθονία, ή αντιμετωπίζουν την απώλεια ή τη δραστική μείωση του συνολικού μεριδίου της αγοράς που κατέχουν εταιρείες ή υπήκοοι της Εσθονίας σε συγκεκριμένο τομέα ή βιομηχανικό κλάδο στη Εσθονία, ή είναι νεοσύστατες στη Εσθονία. Αυτά τα μέτρα : παύουν να ισχύουν το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 1999, και είναι εύλογα και αναγκαία για την εξυγίανση της κατάστασης, και αφορούν μόνο εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν στη Εσθονία μετά την έναρξη ισχύος των εν λόγω μέτρων και δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες κοινοτικών εταιρειών ή υπηκόων που είναι ήδη εγκατεστημένοι στη Εσθονία κατά το χρόνο λήψης ενός συγκεκριμένου μέτρου, σε σύγκριση με τις εταιρείες ή τους υπηκόους της Εσθονίας. Κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, η Εσθονία παρέχει, στο μέτρο του δυνατού, προτιμησιακή μεταχείριση στις κοινοτικές εταιρείες και τους υπηκόους της Κοινότητας σε καμιά περίπτωση δεν παρέχει ολιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που παρέχεται σε εταιρείες ή υπηκόους οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Πριν από την λήψη αυτών των μέτρων, η Εσθονία προβαίνει σε διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Σύνδεσης και δεν εφαρμόζει τα μέτρα πριν παρέλθει διάστημα ενός μηνός από την κοινοποίηση στο Συμβούλιο Σύνδεσης των συγκεκριμένων μέτρων που προτίθεται να λάβει, εκτός εάν απαιτείται να ληφθούν επειγόντως μέτρα, για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο ανεπανόρθωτης ζημίας· στην περίπτωση αυτή, η Εσθονία προβαίνει σε διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Σύνδεσης αμέσως μετά τη λήψη τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 511.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, να θεσπίζουν όλα τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέψουν σταδιακά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους εταιρειών ή υπηκόων της Κοινότητας ή της Εσθονίας που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος μέρους άλλου από εκείνο του αποδέκτη της παροχής. 2.Στα πλαίσια της διαδικασίας ελευθέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 55, τα μέρη επιτρέπουν την προσωρινή κυκλοφορία φυσικών προσώπων που παρέχουν την υπηρεσία ή τα οποία απασχολούνται από τον παρέχοντα την υπηρεσία, ως βασικό προσωπικό κατά την έννοια του άρθρου 48, παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που είναι αντιπρόσωποι κοινοτικής ή εσθονικής εταιρείας ή υπηκόου, τα οποία ζητούν προσωρινή είσοδο με σκοπό τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την πώληση υπηρεσιών ή τη σύναψη συμφωνιών για την πώληση υπηρεσιών εξ ονόματος του παρέχοντος την υπηρεσία, εφόσον οι αντιπρόσωποι αυτοί δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν απευθείας πωλήσεις στο κοινό, ούτε να παράσχουν οι ίδιοι υπηρεσίες. 3.Οκτώ έτη το αργότερο μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1. Λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από τα μέρη όσον αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών τους. Άρθρο 521.Τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε αναλαμβάνουν δράσεις που καθιστούν τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών εκ μέρους υπηκόων ή εταιρειών της Κοινότητας και της Εσθονίας που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος μέρους άλλου από εκείνου του αποδέκτη της παροχής, σημαντικά πιο περιοριστικές σε σύγκριση με την κατάσταση που ισχύει την προηγουμένη της ημέρας ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας. 2.Εάν ένα μέρος θεωρεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από το άλλο μέρος μετά την υπογραφή της συμφωνίας οδηγούν σε κατάσταση σημαντικά πιο περιοριστική όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε σύγκριση με την κατάσταση που ίσχυε την ημερομηνία της υπογραφής της συμφωνίας, το εν λόγω μέρος δύναται να ζητάει από το άλλο μέρος τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων. Άρθρο 531.Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης στην αγορά και την κυκλοφορία επί εμπορικής βάσης. 1)Η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τον Κώδικα Συμπεριφοράς των Διασκέψεων Τακτικών Γραμμών (Liner Cοnferences), όπως εφαρμόζεται από καθένα από τα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών εκτός διασκέψεων (nοn-Cοnference Liners) είναι ελεύθερες να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς μία διάσκεψη, εφόσον σέβονται την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού σε εμπορική βάση. 2)Τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους σε ένα ελεύθερα ανταγωνιστικό περιβάλλον ως ουσιαστικό στοιχείο του εμπορίου ξηρού και υγρού χύδην φορτίου. 2.Κατ εφαρμογή των αρχών της παραγράφου 1, τα μέρη : 1)δεν εφαρμόζουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, διατάξεις κατανομής φορτίου διμερών συμφωνιών μεταξύ κράτους μέλους της Κοινότητας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 2)δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, εκτός εάν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών από κάποιο από τα μέρη της παρούσας συμφωνίας, δεν έχουν άλλως την ευκαιρία να εκτελούν εμπορευματικές μεταφορές από και προς την εκάστοτε τρίτη χώρα, 3)απαγορεύουν τις ρυθμίσεις κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο υγρού και ξηρού χύδην φορτίου, 4)καταργούν, με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα, τα διοικητικά τεχνικά και άλλα εμπόδια που θα μπορούσαν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις ή να εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Κάθε μέρος παραχωρεί, μεταξύ άλλων, στα πλοία υπηκόων ή εταιρειών του άλλου μέρους μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παραχωρεί στα δικά του πλοία όσον αφορά την πρόσβαση, σε λιμένες διεθνούς εμπορίου, τη χρήση της υποδομής και των βοηθητικών υπηρεσιών των λιμένων, καθώς και τα σχετικά τέλη και τις επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές υπηρεσίες και την εκχώρηση αγκυροβολίων και διευκολύνσεων για τη φόρτωση και την εκφόρτωση. 3.Οι υπήκοοι και οι εταιρείες της Κοινότητας που παρέχουν υπηρεσίες στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές είναι ελεύθερες να παρέχουν διεθνείς θαλασσοποτάμιες υπηρεσίες στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Εσθονίας και αντιθέτως. 4.Προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαμετακόμιση των εμπορευμάτων μέσω του εδάφους κάθε μέρους, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνάψουν συμφωνία, το συντομότερο δυνατόν, και πριν από το τέλος του 1999, σχετικά με τη διαμετακόμιση στα πλαίσια των πολλαπλών μεταφορών μέσω του εδάφους κάθε μέρους. 5.Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συντονισμένη ανάπτυξη και η σταδιακή ελευθέρωση των μεταφορών μεταξύ των μερών, ανάλογα με τις αμοιβαίες εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των οδικών μεταφορών, των σιδηροδρομικών και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών και, ενδεχομένως, των αεροπορικών μεταφορών, καθορίζονται με ειδικές συμφωνίες για τις μεταφορές, όπως ενδείκνυται, τις οποίες θα διαπραγματευθούν τα μέρη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, 6.Πριν από τη σύναψη των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 5, τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε αναλαμβάνουν δράσεις που εισάγουν περισσότερους περιορισμούς ή διακρίσεις σε σύγκριση με την κατάσταση που Ίσχυε την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος της συμφωνίας. 7.Μέχρι το τέλος του 1998, η Εσθονία προσαρμόζει σταδιακά τη νομοθεσία της, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, τεχνικών και άλλων κανόνων, προς τη νομοθεσία που ισχύει ανά πάσα στιγμή στην Κοινότητα στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών και αεροπορικών μεταφορών, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι σκοποί της ελευθέρωσης και της αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές των μερών και διευκολύνεται η κυκλοφορία επιβατών και αγαθών. Η πρόοδος στον τομέα αυτό αξιολογείται από κοινού από τα μέρη στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης τουλάχιστον κάθε δύο έτη. 8.Ανάλογα με την κοινή πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του παρόντος κεφαλαίου, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τρόπους δημιουργίας των αναγκαίων συνθηκών για τη βελτίωση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών και αεροπορικών μεταφορών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 541.Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών που αιτιολογούνται από λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφαλείας ή δημόσιας υγείας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου δεν εφαρμόζονται όσον αφορά δραστηριότητες οι οποίες, στο έδαφος του άλλου μέρους, συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση επίσημης εξουσίας. Άρθρο 55 Για τους σκοπούς του παρόντος Τίτλου, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν παρεμποδίζει τα μέρη στην εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών τους όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή, την εργασία, τις συνθήκες εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, κατά την εφαρμογή των εν λόγω νόμων ή κανονισμών, δεν εξουδετερώνονται ούτε περιορίζονται τα οφέλη που απορρέουν για οποιοδήποτε μέρος σύμφωνα με ειδική διάταξη της συμφωνίας. Άρθρο 56 Εταιρείες που ελέγχονται και ανήκουν αποκλειστικά σε εταιρείες ή υπηκόους της Εσθονίας και σε εταιρείες ή υπηκόους της Κοινότητας από κοινού, υπάγονται επίσης στις διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του παρόντος Τίτλου. Άρθρο 571.Η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Τίτλου και δεν εφαρμόζεται στα φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχουν ή πρόκειται να παράσχουν στο μέλλον τα μέρη, βάσει συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ή άλλων φορολογικών ρυθμίσεων. 2.Καμία διάταξη του παρόντος Τίτλου δεν πρέπει να θεωρείται ότι παρεμποδίζει τα μέρη να λάβουν ή να επιβάλλουν οποιοδήποτε μέτρο που αποσκοπεί στην πρόληψη της φοροαποφυγής ή της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις των συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης και άλλων φορολογικών ρυθμίσεων ή της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας. 3.Καμία διάταξη του παρόντος Τίτλου δεν πρέπει να θεωρείται ότι παρεμποδίζει τα κράτη μέλη ή την Εσθονία να προβαίνουν, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας τους, σε διάκριση μεταξύ των φορολογουμένων που δεν ευρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ιδίως σε σχέση με τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 58 Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου προσαρμόζονται σταδιακά από τα μέρη. Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει υπόψη του, κατά τη διατύπωση συστάσεων, για τον σκοπό αυτό, τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των μερών στα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου των Υπηρεσιών (GΑΤS), και ιδίως του άρθρου V. Άρθρο 59 Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν την εφαρμογή από κάθε μέρος οιουδήποτε μέτρου το οποίο απαιτείται προκειμένου να προληφθεί η καταστρατήγηση, μέσω των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, των μέτρων του που διέπουν την πρόσβαση των τρίτων χωρών στην αγορά του. ΤΙΤΛΟΣ V ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Άρθρο 60 Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιτρέπουν, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα και σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου VΙΙΙ των άρθρων της συμφωνίας για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλες τις πληρωμές και μεταφορές του τρέχοντος λογαριασμού του ισοζυγίου πληρωμών μεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και της Εσθονίας. Άρθρο 611.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Εσθονία αντιστοίχως, εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, οι οποίες συστήνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του Τίτλου ΙV, και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτές. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43, παράγραφος 1, σημείο (ΠΙ), από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εξασφαλίζεται η πλήρως ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που συνδέονται με την εγκατάσταση και τις εργασίες αυτοαπασχολούμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της ρευστοποίησης και του επαναπατρισμού αυτών των επενδύσεων. 2.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Εσθονία, αντιστοίχως, εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Τούτο ισχύει επίσης για την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν πιστώσεις για εμπορικές πράξεις ή για την παροχή υπηρεσιών στις οποίες συμμετέχει κάτοικος ενός από τα μέρη και για χρηματοδοτήσεις δανείων. 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη και η Εσθονία δεν εισάγουν νέους περιορισμούς στην κυκλοφορία των κεφαλαίων και τις συνδεόμενες με αυτή τρέχουσες πληρωμές μεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και της Εσθονίας και δεν καθιστούν πιο περιοριστικές τις υφιστάμενες ρυθμίσεις. 4.Τα μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους, προκειμένου να διευκολύνουν την κυκλοφορία των κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Εσθονίας, με σκοπό την προώθηση του στόχου της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 621.Τα μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να δημιουργήσουν τις αναγκαίες συνθήκες που θα επιτρέψουν την περαιτέρω σταδιακή εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τρόπους πλήρους εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων για την κυκλοφορία των κεφαλαίων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 631.Τα ακόλουθα είναι ασυμβίβαστα με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που μπορεί να επηρεάσουν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Κοινότητας και Εσθονίας : (i)όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι ενώσεις επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, (ii)η κατάχρηση, εκ μέρους μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στο έδαφος της Κοινότητας ή της Εσθονίας, συνολικά ή σε σημαντικό τμήμα του, ·(iii) οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση, που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό, ευνοώντας ορισμένες επιχειρήσεις ή την παραγωγή ορισμένων αγαθών. 2.Οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς το παρόν άρθρο αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 85, 86 και 92 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή, για τα προϊόντα που καλύπτει η συνθήκη ΕΚΑΧ, με βάση τους αντίστοιχους κανόνες της συνθήκης ΕΚΑΧ και το παράγωγο δίκαιο. 3.Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1997, το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει με απόφασή του, τους απαραίτητους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. Μέχρι να θεσπιστούν οι ανωτέρω κανόνες, εφαρμόζονται ως κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 1 σημείο (iii) και των σχετικών τμημάτων της παραγράφου 2, οι διατάξεις της συμφωνίας για την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων VΙ, ΧVΙ και ΧΧΙΙΙ της ΓΣΔΕ. 4.1)Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 σημείο (iii), τα μέρη αναγνωρίζουν ότι, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999, οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση χορηγεί η Εσθονία αξιολογείται λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η Εσθονία εξομοιώνεται με τις περιοχές της Κοινότητας που περιγράφονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει, αφού λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση της Εσθονίας, κατά πόσον ενδείκνυται παράταση αυτής της περιόδου κατά περαιτέρω πενταετείς περιόδους. 2)Κάθε μέρος εξασφαλίζει τη διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, με την υποβολή, μεταξύ άλλων, ετησίων εκθέσεων στο άλλο μέρος σχετικά με το συνολικό ποσό και την κατανομή των χορηγούμενων ενισχύσεων και με την παροχή, κατόπιν αιτήματος, πληροφοριών όσον αφορά τα προγράμματα ενισχύσεων. Κατόπιν αιτήματος ενός από τα μέρη, το άλλο μέρος παρέχει πληροφορίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. 5.Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ: δεν εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 1, σημείο (iii). κάθε πρακτική αντίθετη προς την παράγραφο 1, σημείο (i). θα πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπίζει η Κοινότητα με βάση τα άρθρα 42 και 43 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και συγκεκριμένα τα κριτήρια που θεσπίζονται στον κανονισμό αριθ. 26/1962 του Συμβουλίου. 6.Αν η Κοινότητα ή η Εσθονία θεωρήσει ότι κάποια συγκεκριμένη πρακτική δεν συμβιβάζεται με τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και ότι: δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά με τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ή ελλείψει τέτοιων κανόνων και εφόσον η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στα συμφέροντα του άλλου μέρους ή να προκαλέσει σημαντική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υπηρεσιών, μπορεί να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, μετά από διαβουλεύσεις στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης ή τριάντα εργάσιμες ημέρες μετά την προσφυγή στις διαβουλεύσεις. Στην περίπτωση πρακτικής που δεν συμβιβάζεται με την παράγραφο 1 σημείο (iii) του παρόντος άρθρου, τέτοια κατάλληλα μέτρα μπορούν να ληφθούν, όπου εφαρμόζεται σχετικά η ΓΣΔΕ, μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες και υπό τους όρους που καθορίζει η ΓΣΔΕ και οποιαδήποτε άλλη σχετική πράξη, η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της και εφαρμόζεται μεταξύ των μερών. 7.Παρά τις τυχόν αντίθετες διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες, αφού λάβουν υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλει η υποχρέωση τηρήσεως του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου. Άρθρο 641.Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποφεύγουν την επιβολή περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικά με τις εισαγωγές, για σκοπούς που συνδέονται με το ισοζύγιο πληρωμών. Εάν θεσπιστούν τοιαύτα μέτρα, το μέρος που τα θεσπίζει υποβάλλει στο άλλο μέρος, το συντομότερο δυνατόν, χρονοδιάγραμμα για την άρση τους. 2.Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή η Εσθονία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών ή υπάρχει άμεσος κίνδυνος να αντιμετωπίσουν τέτοιες δυσχέρειες, η Κοινότητα ή η Εσθονία, κατά περίπτωση, μπορεί, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η ΓΣΔΕ, να λαμβάνει περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αφορούν τις εισαγωγές· τα εν λόγω μέτρα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις ενέργειες που είναι αναγκαίες για την επανόρθωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών. Η Κοινότητα ή η Εσθονία, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος. 3.Δεν εφαρμόζεται κανένα περιοριστικό μέτρα σε μεταφορές κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις, και, ιδίως, με τον επαναπατρισμό κεφαλαίων που επενδύθηκαν ή επανεπενδύθηκαν και με κάθε είδους εισοδήματα που προέρχονται από αυτές. Άρθρο 65 Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξασφαλίζει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 1998, τηρούνται οι αρχές της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και κυρίως το άρθρο 90, καθώς και οι αρχές του τελικού εγγράφου της διάσκεψης της Βόννης τον Απρίλιο του 1990 της ΔΑΣΕ, και κυρίως το δικαίωμα ελεύθερης λήψης αποφάσεων εκ μέρους των επιχειρηματιών. Άρθρο 661.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του Παραρτήματος ΙΧ, τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στη διασφάλιση της κατάλληλης και αποτελεσματικής προστασίας και ενίσχυσης των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Η Εσθονία εξακολουθεί να βελτιώνει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999, να παρέχει επίπεδο προστασίας παρόμοιο με εκείνο που ισχύει στην Κοινότητα, καθώς και αποτελεσματικά μέσα επιβολής αυτών των δικαιωμάτων. 3.Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999, η Εσθονία πρέπει να προσχωρήσει στις πολυμερείς συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ και στις οποίες συμμετέχουν κράτη μέλη της Κοινότητας, ή που εφαρμόζονται de factο από κράτη μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που περιέχονται οχ αυτές τις συμβάσεις. 4.Σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα στο» τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, που επηρεάζουν τους όρους των συναλλαγών, διενεργούνται επειγόντως διαβουλεύσεις, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μέρους, με σκοπό την επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων. Άρθρο 671.Τα μέρη εξετάζουν το άνοιγμα της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων με βάση την αρχή περί μη διακρίσεων και την αρχή της αμοιβαιότητας, ιδίως στα πλαίσια της ΓΣΔΕ και του ΠΟΕ. 2.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, παρέχεται στις εσθονικές εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 45 της παρούσας συμφωνίας, πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων εντός της Κοινότητας, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες για τις προμήθειες και με μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται σε κοινοτικές εταιρείες. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, παρέχεται στις κοινοτικές εταιρείες και στα υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 45 και στις θυγατρικές κοινοτικών εταιρειών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 45 και υπό τις μορφές του άρθρου 56, πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Εσθονία με μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις εσθονικές εταιρείες. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται, επίσης, στις δημόσιες συμβάσεις που καλύπτει η οδηγία 93/38/ΕΟΚ της 14ης Ιουνίου 1993, μόλις η Εσθονία θεσπίσει την κατάλληλη νομοθεσία. 3.Όσον αφορά την εγκατάσταση, τις δραστηριότητες και την παροχή υπηρεσιών μεταξύ Κοινότητας και Εσθονίας, καθώς και την απασχόληση και την κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού που συνδέεται με την εκπλήρωση δημοσίων συμβάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36 έως 59 της παρούσας συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ Άρθρο 68 Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι σημαντική προϋπόθεση για την οικονομική ένταξη της Εσθονίας στην Κοινότητα αποτελεί η προσέγγιση της υφιστάμενης και της μελλοντικής νομοθεσίας της Εσθονίας προς την κοινοτική. Η Εσθονία καταβάλλει προσπάθειες, για να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία της θα καταστεί σταδιακά συμβατή προς την κοινοτική νομοθεσία. Άρθρο 69 Η προσέγγιση των νομοθεσιών εκτείνεται, ιδίως, στους ακόλουθους τομείς : τελωνειακή νομοθεσία, εταιρικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, λογιστική και φορολογία εταιρειών, πνευματική ιδιοκτησία, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κανόνες ανταγωνισμού, προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων και προφύλαξη των φυτών, προστασία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, προστασία των καταναλωτών, έμμεση φορολογία, τεχνικοί κανόνες και πρότυπα, νομοθεσία και κανονισμοί που διέπουν την πυρηνική ενέργεια, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, περιβάλλον, δημόσιες συμβάσεις, στατιστική, και ευθύνη εκ προϊόντων. Μεταξύ αυτών των τομέων ταχεία πρόοδος κατά την προσέγγιση των νομοθεσιών επιτυγχάνεται, ιδίως όσον αφορά την εσωτερική αγορά, τον ανταγωνισμό και την προστασία των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τους τεχνικούς κανόνες και πρότυπα Άρθρο 70 Η Κοινότητα παρέχει στη Εσθονία τεχνική συνδρομή για την εφαρμογή αυτών των μέτρων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, την παροχή έγκαιρης πληροφόρησης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σχετική νομοθεσία, τη διοργάνωση σεμιναρίων, δραστηριότητες κατάρτισης, συνδρομή για τη μετάφραση της κοινοτικής νομοθεσίας στους σχετικούς τομείς. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 711.Η Κοινότητα και η Εσθονία αναπτύσσουν περαιτέρω οικονομική συνεργασία με στόχο να συμβάλουν στην ανάπτυξη και στο αναπτυξιακό δυναμικό της Εσθονίας. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τους σημερινούς οικονομικούς δεσμούς, σε όσον το δυνατόν ευρύτερη βάση, προς όφελος και των δύο μερών. 2.Διαμορφώνονται οι πολιτικές και τα άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Εσθονίας, με βάση την αρχή της σταθερής και διαρκούς ανάπτυξης. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές πλευρές εντάσσονται πλήρως και εξ αρχής σε αυτές και ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας αρμονικής κοινωνικής ανάπτυξης. 3.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία θα πρέπει να επικεντρώνεται ιδίως σε πολιτικές και μέτρα για τη βιομηχανία, τις επενδύσεις, τη γεωργία και τη βιομηχανία ειδών διατροφής, την ενέργεια, τις μεταφορές, την περιφερειακή ανάπτυξη και τον τουρισμό. 4.Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στα μέτρα που ευνοούν τη συνεργασία μεταξύ των τριών κρατών της Βαλτικής και των άλλων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και των άλλων χωρών που βρέχονται από τη Βαλτική Θάλασσα, με σκοπό την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής. Άρθρο 72 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1.Η συνεργασία επιδιώκει να προωθήσει ιδίως τα εξής : τη βιομηχανική συνεργασία μεταξύ οικονομικών φορέων των δύο μερών, με ιδιαίτερο στόχο την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα στη Εσθονία, τη συμμετοχή της Κοινότητας στις προσπάθειες της Εσθονίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να εκσυγχρονίσει και να αναδιαρθρώσει τη βιομηχανία της, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας αγοράς, υπό συνθήκες που να εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, την αναδιάρθρωση επιμέρους τομέων, τη σύσταση νέων επιχειρήσεων σε τομείς που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά την υψηλή τεχνολογία, τις καθαρές τεχνολογίες, τα καταναλωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες αγοράς, τους κλάδους της ελαφράς βιομηχανίας και τη βιομηχανία ξύλου. 2.Οι πρωτοβουλίες σε θέματα βιομηχανικής συνεργασίας λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζει η Εσθονία. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει ιδίως να στοχεύουν στη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου για τις επιχειρήσεις, στη βελτίωση της τεχνογνωσίας σε θέματα διοίκησης και στην προώθηση της διαφάνειας όσον αφορά τις αγορές και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια στην Εσθονία, όπου κρίνεται σκόπιμο. Άρθρο 73 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ1.Η συνεργασία στοχεύει στη διατήρηση και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, στη βελτίωση νομικού πλαισίου και ευνοϊκού κλίματος για τις ιδιωτικές επενδύσεις και την προστασία τους, τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική και βιομηχανική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Εσθονίας. Η συνεργασία επιδιώκει επίσης να ενθαρρύνει και να προωθήσει τις ξένες επενδύσεις και την ιδιωτικοποίηση στη Εσθονία. 2.Οι ιδιαίτεροι στόχοι της συνεργασίας είναι: να αναπτυχθεί περαιτέρω εκ μέρους της Εσθονίας και να διατηρηθεί νομικό πλαίσιο που θα ευνοεί και θα προστατεύει τις επενδύσεις, να συναφθούν, κατά περίπτωση, διμερείς συμφωνίες με τα κράτη μέλη για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, να ολοκληρωθεί η κατάργηση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων και να βελτιωθεί η οικονομική υποδομή, να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές δυνατότητες στα πλαίσια εμποροπανηγύρεων, εκθέσεων, εβδομάδων συναντήσεων εμπορικού χαρακτήρα και άλλων εκδηλώσεων. Η Κοινότητα μπορεί να παράσχει τη συνδρομή της κατά τα αρχικά στάδια σε φορείς προώθησης των επενδύσεων από το εξωτερικό. 3.Η Εσθονία τηρεί τους κανόνες για τα Εμπορικά Θέματα των Επενδυτικών Μέτρων (ΤRΙΜs). Άρθρο 74 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ1.Τα μέρη αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και στη συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ στην Κοινότητα και στην Εσθονία 2.Ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας στους ακόλουθους τομείς : βελτίωση, όπου κρίνεται σκόπιμο, των νομικών, διοικητικών, τεχνικών, φορολογικών και . χρηματοοικονομικών συνθηκών που είναι απαραίτητες για τη σύσταση και επέκταση των ΜΜΕ και για τη διασυνοριακή συνεργασία παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τις ΜΜΕ (κατάρτιση στελεχών διοίκησης, λογιστική, εμπορία, ποιοτικό έλεγχο κλπ.) και ενίσχυση των φορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, θέσπιση κατάλληλων δεσμών με φορείς της Κοινότητας μέσω ευρωπαϊκών δικτύων επιχειρηματικής συνεργασίας, με στόχο να βελτιωθεί η ροή πληροφοριών προς τις ΜΜΕ και να προωθηθεί η διασυνοριακή συνεργασία 3.Η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας, ιδίως για τη θέσπιση κατάλληλης οργανωτικής υποστήριξης των ΜΜΕ. σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, σχετικά με τις χρηματοοικονομικές, εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές, τεχνολογικές και εμπορικές υπηρεσίες. Άρθρο 75 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 1.Τα μέρη συνεργάζονται με στόχο να μειώσουν τις διαφορές στους τομείς της τυποποίησης των τεχνικών κανονισμών και των διαδικασιών εκτίμησης συμμορφώσεως, με τεχνική βοήθεια από την Κοινότητα όπου κρίνεται αναγκαίο. 2.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία επιδιώκει: να προωθεί τη χρήση κοινοτικών τεχνικών κανονισμών και ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών για την εκτίμηση συμμορφώσεως, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η Εσθονία, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει ως προς την ποιότητα του περιβάλλοντος, είναι ελεύθερη να αναπτύξει και να εφαρμόσει, εφόσον απαιτείται, ειδικά (υψηλότερα) πρότυπα να συνάπτει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνίες σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση στους τομείς αυτούς, να ενθαρρύνει την ενεργή και τακτική συμμετοχή της Εσθονίας στις εργασίες ειδικών οργανισμών (CΕΝ, CΕΝΕLΕC, ΕΤSΙ, ΕΟΤC, ΕURΟΜΕΤ). την παροχή τεχνικής βοήθειας, όπου κρίνεται σκόπιμο, για προγράμματα κατάρτισης εσθονών εμπειρογνωμόνων στους τομείς της τυποποίησης, της μετρολογίας, της πιστοποίησης και των συστημάτων ποιότητας στην Κοινότητα. να προωθεί την ανταλλαγή τεχνικών και μεθοδολογικών πληροφοριών στους τομείς του ποιοτικού ελέγχου και των παραγωγικών διαδικασιών. 3.Η Κοινότητα παρέχει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στην Εσθονία τεχνική βοήθεια Άρθρο 76 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1.Τα μέρη προωθούν τη συνεργασία στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία: στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές που εφαρμόζουν στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας, στη διοργάνωση κοινών συναντήσεων επιστημονικού περιεχομένου (σεμινάρια και εργαστήρια), στις κοινές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με στόχο να ενθαρρυνθεί η επιστημονική πρόοδος και η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, στις δραστηριότητες που συνδέονται με την κατάρτιση και προγράμματα κινητικότητας ερευνητών και ειδικών και των δύο πλευρών, στην ανάπτυξη περιβάλλοντος που να ευνοεί την έρευνα και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καθώς και την επαρκή προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέει από την έρευνα, στη συμμετοχή της Εσθονίας στα κοινοτικά προγράμματα έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 3. Παρέχεται τεχνική βοήθεια, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες για την ανάπτυξη της συνεργασίας. 3.Η συνεργασία εντός του προγράμματος πλαισίου της Κοινότητας στους τομείς της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης υλοποιείται σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συνάπτονται σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες κάθε μέρους. Άρθρο 77 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ1.Στόχος της συνεργασίας είναι η αρμονική ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και η βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξειδίκευσης στην Εσθονία, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων της Εσθονίας. Θα καταρτισθούν θεσμικά πλαίσια και σχέδια συνεργασίας υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης και στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΤΕΜΡUS και Εurοfaculty. Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται και η συμμετοχή της Εσθονίας σε άλλα κοινοτικά προγράμματα. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως στους ακόλουθους τομείς: μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης της Εσθονίας, αρχική κατάρτιση, ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και επανεκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων, ιδίως σε τομείς προτεραιότητας οι οποίοι θα καθοριστούν, ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για εκπαιδευτικούς, συνεργασία μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, και κινητικότητα εκπαιδευτικών, σπουδαστών, διοικητικών υπαλλήλων και νέων, προώθηση της διδασκαλίας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών στα ανάλογα ιδρύματα, αμοιβαία αναγνώριση σπουδαστικών περιόδων και διπλωμάτων, προώθηση της γλωσσικής εκπαίδευσης στην Εσθονία, ιδίως σε σχέση με κατοίκους της χώρας που ανήκουν σε μειονότητες, διδασκαλία κοινοτικών γλωσσών, κατάρτιση μεταφραστών και διερμηνέων και προώθηση της χρήσης ευρωπαϊκών γλωσσικών προτύπων και ορολογίας, ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και νέων τεχνολογιών στον τομέα της κατάρτισης, χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού, συνεργασία με το ευρωπαϊκό κέντρο ανάπτυξης επαγγελματικής εκπαίδευσης (CΕDΕFΟΡ). Άρθρο 78 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.Η συνεργασία σ αυτόν τον τομέα έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό, την αναδιάρθρωση και την ιδιωτικοποίηση της γεωργίας, της αλιείας γλυκών υδάτων, της βιομηχανίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της δασοκομίας. Η εν λόγω συνεργασία θα προωθεί την προστασία και την αειφόρο χρήση των φυσικών τοπίων και των μη μολυσμένων εδαφών. Προς αυτόν τον σκοπό, θα καταβληθεί προσπάθεια συνεργασίας προκειμένου κυρίως : να αναπτυχθούν ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις και δίκτυα διανομής, μέθοδοι αποθήκευσης, εμπορίας, κ.λπ, να εκσυγχρονισθεί η αγροτική υποδομή (μεταφορές, υδροδότηση, τηλεπικοινωνίες), να βελτιωθεί ο σχεδιασμός των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, να αναπτυχθούν κριτήρια για περιοχές εκτεταμένης και εντατικής χρήσης στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας γλυκών υδάτων, σύμφωνα με σχέδια και προγράμματα εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης, να καθιερωθεί και να προωθηθεί αποτελεσματικά η συνεργασία όσον αφορά τα συστήματα γεωργικών πληροφοριών, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και προϊόντων να παρασχεθεί κατάρτιση και παρακολούθηση όσον αφορά τη χρήση μεθόδων για την καταπολέμηση της ρύπανσης που συνδέεται με τους συντελεστές παραγωγής. να ενισχυθεί η ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών, η μεταποίηση και η εμπορική προώθηση της παραγωγής, να προωθηθεί η εφαρμογή των κοινοτικών προτύπων για τα είδη διατροφής, να αναδιαρθρωθούν, να αναπτυχθούν, να εκσυγχρονισθούν και να αποκεντρωθούν οι εταιρίες μεταποίησης τροφίμων και οι τεχνικές εμπορίας που εφαρμόζουν αυτές, να προωθηθεί η συμπληρωματικότητα στη γεωργία να προωθηθεί η βιομηχανική συνεργασία στη γεωργία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας! ιδίως μεταξύ του ιδιωτικού τομέα της Κοινότητας και της Εσθονίας, να αναπτυχθεί η συνεργασία όσον αφορά την υγεία ζώων και φυτών, με στόχο να επιτευχθεί σταδιακά η εναρμόνιση με κοινοτικά πρότυπα μέσω της παροχής βοήθειας για την κατάρτιση και τη διοργάνωση ελέγχων, να προωθηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την γεωργική πολιτική και νομοθεσία. να προωθηθεί η σύσταση κοινών επιχειρήσεων, ιδίως με στόχο τη συνεργασία στις αγορές τρίτων χωρών. 2.Για τους σκοπούς αυτούς, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια, όπου κρίνεται σκόπιμο. Άρθρο 79 ΑΛΙΕΙΑ1.Τα μέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της αλιείας, βάσει της συμφωνίας για τις σχέσεις στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Εσθονίας. 2.Κατά τη συνεργασία λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα εξής: η εξασφάλιση αειφόρου διεξαγωγής της αλιευτικής δραστηριότητας στους παγκόσμιους ωκεανούς και τη Βαλτική Θάλασσα, -.η παραδοσιακή συνεργασία στον τομέα της αλιείας, η ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων ελέγχου στον τομέα της αλιείας, στατιστικών σχετικά με τα αλιεύματα και συστημάτων πληροφοριών, η ανάπτυξη επιστημονικού δυναμικού για τη μελέτη των αλιευτικών πόρων της Βαλτικής Θάλασσας και αμοιβαίας δράσης για τη συντήρηση και την ανανέωση των αλιευτικών αποθεμάτων (ειδικά σολωμού και βακαλάου) και η καθιέρωση σύγχρονων τεχνολογιών στον εν λόγω τομέα, ο σταδιακός εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου και της βιομηχανίας μεταποίησης ψαριών της Εσθονίας, με τη σύσταση κοινών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη ιδιωτικών επιχειρήσεων στον εν λόγω τομέα και η ανάγκη μεταβίβασης της κοινοτικής εμπειρίας όσον αφορά τις τεχνικές εμπορίας, η ανάπτυξη της βιομηχανικής συνεργασίας στον τομέα της αλιείας και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η καθιέρωση στην Εσθονία των κοινοτικών προτύπων ποιότητας παραγωγής και υγειονομικών προτύπων όσον αφορά την ιχθυοκαλλιέργεια (συμπεριλαμβανομένης της εκτροφής), η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πολιτική και τη νομοθεσία στον τομέα της αλιείας και με την καθιέρωση αγοράς των προϊόντων αλιείας, • συνεργασία στα πλαίσια διεθνών οργανισμών του τομέα της αλιείας. Άρθρο 80 ΕΝΕΡΓΕΙΑ1.Τα μέρη συνεργάζονται, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την οικονομία αγοράς και τη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, για την προώθηση της σταδιακής ενοποίησης των αγορών ενεργείας της Ευρώπης. 2.Η συνεργασία εστιάζεται ιδίως στα εξής : διαμόρφωση και σχεδιασμός της ενεργειακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων θεμάτων, διαχείριση και κατάρτιση στον τομέα της ενέργειας, προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων, βελτίωση της διανομής καθώς και βελτίωση και διαφοροποίηση του εφοδιασμού, επιπτώσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας, στο περιβάλλον, πυρηνική ενέργεια και ιδίως πυρηνική ασφάλεια, περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της διέλευσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της δυνατότητας διασύνδεσης των ευρωπαϊκών δικτύων εφοδιασμού, εκσυγχρονισμός της ενεργειακής υποδομής, διαμόρφωση βασικών όρων για τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων σε αστό τον τομέα, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, συνεργασία όσον αφορά την πολιτική τιμολόγησης και φορολόγησης στον ενεργειακό τομέα, περιφερειακή συνεργασία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ των κρατών της Βαλτικής ως σημαντική συμβολή, ιδίως στην ασφαλή προμήθεια ενεργείας στην περιοχή. 3.Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, παρέχεται τεχνική συνδρομή. Άρθρο 81 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1.Στόχος της συνεργασίας είναι η ασφαλής χρήση της πυρηνικής ενέργειας. 2.Η συνεργασία στον πυρηνικό τομέα καλύπτει κυρίως τα εξής θέματα : έρευνα και μέτρα προστασίας για τη βελτίωση της ασφάλειας ιδίως όσον αφορά τα απόβλητα στη μονάδα επεξεργασίας μεταλλεύματος ουρανίου του Sillamae, και στο πρώην σοβιετικό κέντρο κατάρτισης πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στο Ρaldiski, κατάρτιση του προσωπικού, βελτίωση της νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν την πυρηνική ασφάλεια στη Εσθονία και ενίσχυση των εποπτικών αρχών και των πόρων που διαθέτουν, πυρηνική ασφάλεια, ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και διαχείριση ατυχημάτων, προστασία από την ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της ακτινοβολίας του περιβάλλοντος χώρου, προβλήματα που συνδέονται με τον κύκλο του καυσίμου, πυρηνικές διασφαλίσεις και προστασία του πυρηνικού υλικού, διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, παροπλισμός και αποξήλωση πυρηνικών εγκαταστάσεων, αποκάθαρση,καθιέρωση ομοιόμορφων προτύπων ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, του ευρέως κοινού και του περιβάλλοντος και εξασφάλιση της εφαρμογής αυτών. 3.Η συνεργασία περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας καθώς και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις για την επιστήμη και την τεχνολογία 4.Τα μέρη συμφωνούν ότι απαιτείται να καταβληθούν προσπάθειες για συνεργασία, εντός των αντίστοιχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, με στόχο την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας πυρηνικών υλικών. Η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών, την τεχνική υποστήριξη για την ανάλυση και τον προσδιορισμό του υλικού και την παροχή διοικητικής και τεχνικής συνδρομής για την καθιέρωση αποτελεσματικών τελωνειακών ελέγχων. Είναι δυνατόν να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω συνεργασίας στον εν λόγω τομέα, σε περίπτωση που αυξηθούν οι ανάγκες. Άρθρο 82 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ1.Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στους τομείς του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 2.Η συνεργασία αφορά ιδίως τα εξής : αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης, καταπολέμηση της τοπικής, περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων, βιώσιμη, αποτελεσματική και περιβαλλοντικά αποδεκτή παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται και οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενεργείας), ταξινόμηση και ασφαλής χρήση των χημικών προϊόντων, διαχείριση των υδάτινων πόρων, ιδίως στις μεθοριακές πλωτές οδούς (προστασία της Βαλτικής Θάλασσας έναντι της ρύπανσης από πλοία, τεχνητές νήσους, εξέδρες και άλλες αιτίες), μείωση, ανακύκλωση και ασφαλής διάθεση των αποβλήτων καθώς και εφαρμογή της Σύμβασης της Βασιλείας, αειφόρος χρήση των μη ανανεώσιμων φυσικών πηγών ενεργείας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας, διάβρωση του εδάφους, ρύπανση από χημικά γεωργικής χρήσης, ευτροφισμός, -.προστασία των δασών και της χλωρίδας και πανίδας, διατήρηση της βιοποικιλότητας, προστατευόμενες περιοχές, σχεδιασμός των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, ιδίως στις πόλεις, χρήση οικονομικών και φορολογικών μέσων, διαχείριση παρακτίων περιοχών και πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, πλανητική μεταβολή του κλίματος. αποκατάσταση μολυσμένων περιοχών, προστασία της ανθρώπινης υγείας από περιβαλλοντικές καταστροφές. 3.Η συνεργασία πραγματοποιείται κυρίως με τα εξής μέσα : ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών και την ασφαλή χρήση φιλικών προς το περιβάλλον βιοτεχνολογιών, σύσταση οργάνων και προγράμματα κατάρτισης, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, προσέγγιση της νομοθεσίας (κοινοτικά πρότυπα), συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας των τριών κρατών της Βαλτικής και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος) και σε διεθνές επίπεδο, ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά πλανητικά και κλιματολογικά θέματα, εκπαίδευση και ενημέρωση σε περιβαλλοντικά θέματα, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άρθρο 83 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ1.Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα των μεταφορών ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη Εσθονία : να αναδιαρθρώσει και να εκσυγχρονίσει τον τομέα των μεταφορών, να άρει τους διοικητικούς, τεχνικούς και άλλους φραγμούς και με τον τρόπο αυτό να βελτιώσει τη μεταφορά επιβατών και αγαθών καθώς και την πρόσβαση στην αγορά μεταφορών, να διευκολύνει την κοινοτική διαμετακόμιση μέσω της Εσθονίας οδικώς, σιδηροδρομικώς, μέσω εσωτερικών πλωτών οδών και με συνδυασμένες μεταφορές, να επιτύχει πρότυπα λειτουργίας συγκρίσιμα με τα κοινοτικά, να βελτιώσει την ασφάλεια της κυκλοφορίας και των μεταφορών, να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής : προγράμματα οικονομικής, νομικής και τεχνικής κατάρτισης και προετοιμασία του νομοθετικού και του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικοποίησης του τομέα των μεταφορών, παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλών, και ανταλλαγή πληροφοριών (συνέδρια και σεμινάρια), υποστήριξη κατά την ανάπτυξη υποδομής στην Εσθονία 3.Η συνεργασία καλύπτει τους εξής τομείς προτεραιότητας : κατασκευή και εκσυγχρονισμό, στα πλαίσια αναγνωρισμένων διευρωπαϊκών διαδρόμων και σημαντικών αξόνων κοινού ενδιαφέροντος, της υποδομής στους τομείς των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών, των λιμένων και των αερολιμένων, βελτίωση των συνθηκών, μείωση του χρόνου αναμονής και διευκόλυνση της διαμετακόμισης στους μεθοριακούς σταθμούς διέλευσης της εσθονικής επέκτασης του άξονα πολλαπλών μεταφορών Crete αριθ. 1, με βάση τους κανόνες που θεσπίζουν οι διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, διαχείριση σιδηροδρόμων, λιμένων και αερολιμένων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών, σχεδιασμό των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού, ώστε να ανταποκρίνεται στο πρότυπο της Κοινότητας, ιδίως στους τομείς των σιδηροδρομικών - οδικών μεταφορών, της χρήσης εμπορευματοκιβωτίων και της μεταφόρτωσης, συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικής γιο τις μεταφορές που να συμβιβάζεται με τις αντίστοιχες πολιτικές της Κοινότητας, προώθηση του ακτοπλοϊκού εμπορίου, ως εναλλακτικής λύσης αντί των χερσαίων μεταφορών και ως τρόπου μεταφοράς ιδιαίτερα κατάλληλου για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, προώθηση κοινών προγραμμάτων για την έρευνα και την ανάπτυξη, συγκεκριμένα σχέδια περιφερειακής συνεργασίας σε τριμερές ή πολυμερές επίπεδο (Συμβούλιο Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας - CΒSS), όπως η Via Βaltica, αμοιβαία ανταλλαγή δεδομένων για τις μεταφορές. Άρθρο 84 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1.Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες να επεκτείνουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Τούτο συνεπάγεται: ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθιέρωση σταθερού και συνεπούς ρυθμιστικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, ανταλλαγή τεχνικών και άλλων πληροφοριών και διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και συνεδρίων για εμπειρογνώμονες και των δύο πλευρών, ανάληψη ενεργειών που συνδέονται με την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών, μεταφορά τεχνολογίας, ανάθεση από κοινού έργων στους αρμόδιους οργανισμούς και των δύο πλευρών, προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων και συστημάτων πιστοποίησης, προώθηση νέων μεθόδων επικοινωνίας, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, ιδίως όσων έχουν εμπορικές εφαρμογές. 2.Οι δραστηριότητες αυτές επικεντρώνονται στους εξής τομείς προτεραιότητας: - διαμόρφωση και εφαρμογή τομεακής πολιτικής αγοράς, νομοθετικών πράξεων και διαδικασιών για τις τηλεπικοινωνίες, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος στην Εσθονία, εκσυγχρονισμό του δικτύου τηλεπικοινωνιών της Εσθονίας και την ενσωμάτωσή του στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο, συνεργασία στα πλαίσια των ευρωπαϊκών διαρθρώσεων τυποποίησης, ενοποίηση των διευρωπαϊκών συστημάτων, νομικές πλευρές των τηλεπικοινωνιών, διαχείριση των τηλεπικοινωνιών στο νέο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, οργανωτικές δομές, στρατηγικές και σχεδιασμός, αρχές που διέπουν τις προμήθειες, τιμολόγηση της φωνητικής τηλεφωνίας, σχεδιασμό των χρήσεων γης, των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, αναβάθμιση του δικτύου δεδομένων και ανάπτυξη των υπηρεσιών ενημέρωσης βάσει δεδομένων. Άρθρο 85 ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για την επέκταση και την ενίσχυση της συνεργασίας τους, με σκοπό την καθιέρωση γενικής υποδομής πληροφοριών. Τούτο συνεπάγεται: ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πολιτικές και με προγράμματα που αποβλέπουν στην καθιέρωση της υποδομής πληροφοριών και των αντίστοιχων υπηρεσιών, στενή συνεργασία μεταξύ των οργάνων που διαχειρίζονται τα υφιστάμενα δίκτυα πληροφοριών (πανεπιστημιακοί ή/και κρατικοί φορείς), ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τεχνολογίες, τις ανάγκες της αγοράς κ. ά., διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και συνεδρίων για εμπειρογνώμονες και στελέχη της βιομηχανίας από τις δύο πλευρές, ενέργειες κατάρτισης και παροχής συμβουλών, από κοινού εκτέλεση έργων, προώθηση και συμφωνία σχετικά με τα πρότυπα, την πιστοποίηση και τις δοκιμές, προώθηση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου, ανάληψη δράσης για την επέκταση των υπηρεσιών και της υποδομής πληροφοριών, Άρθρο 86 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό τη θέσπιση και ανάπτυξη κατάλληλου πλαισίου για την ενθάρρυνση του τομέα των τραπεζικών, ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη Εσθονία 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται στα εξής: βελτίωση αποτελεσματικών συστημάτων λογιστικής και λογιστικού ελέγχου στην Εσθονία, βάσει των διεθνών κανόνων και των προτύπων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενίσχυση και αναδιάρθρωση των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών συστημάτων, βελτίωση και εναρμόνιση του συστήματος εποπτείας και κανονιστικής ρύθμισης των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, εκπόνηση γλωσσαρίων ορολογίας, ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως σχετικά με την ισχύουσα ή προτεινόμενη νομοθεσία προετοιμασία και μετάφραση της κοινοτικής και εσθονικής νομοθεσίας. 3.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία περιλαμβάνει παροχή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης. Άρθρο 87 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος δημοσιονομικού και λογιστικού ελέγχου στη δημόσια διοίκηση της Εσθονίας σύμφωνα με τα πρότυπα των κοινοτικών μεθόδων και διαδικασιών. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται στα εξής: ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών για τα συστήματα λογιστικού ελέγχου, ενοποίηση της τεκμηρίωσης που αφορά τον λογιστικό έλεγχο, δραστηριότητες κατάρτισης και παροχής συμβουλών. 3. Για το σκοπό αυτό, παρέχεται τεχνική βοήθεια από την Κοινότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο. Άρθρο 88 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μετά από αίτημα των εσθονικών αρχών, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια με σκοπό να στηριχθούν οι προσπάθειες της Εσθονίας για τη σταδιακή ευθυγράμμιση των πολιτικών της με τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Το ανωτέρω περιλαμβάνει άτυπη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αρχές, τις πολιτικές και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Άρθρο 89 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ1.Τα μέρη συμφωνούν για την αναγκαιότητα να καταβάλλουν έντονες προσπάθειες και να συνεργαστούν με στόχο την πρόληψη της χρησιμοποίησης των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων για νομιμοποίηση προσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εν γένει και ιδίως τις σχετικές με τα ναρκωτικά. 2.Η συνεργασία στον τομέα αυτόν περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια με στόχο να καθοριστούν κατάλληλα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ισοδύναμα με εκείνα τα οποία έχει υιοθετήσει η Κοινότητα και άλλοι διεθνείς φορείς στον τομέα αυτόν, ιδίως η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF). Άρθρο 90 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και του σχεδιασμού χρήσεων γης. 2.Για το σκοπό αυτό, μπορούν να ληφθούν τα ακόλουθο μέτρο : ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική σχεδιασμού χρήσεων γης, και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, παροχή βοήθειας στην Εσθονία για τη διαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής, . κοινή δράση περιφερειακών και τοπικών αρχών στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, μελέτη κοινής προσέγγισης για την ανάπτυξη διαπεριφερειακής συνεργασίας με τις περιοχές της Βαλτικής Θάλασσας στην Κοινότητα, ανταλλαγή επισκέψεων για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας και συνδρομής, ανταλλαγή δημοσίων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων, παροχή τεχνικής βοήθειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των παραμεθόριων περιοχών, κατάρτιση προγραμμάτων για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, μεταξύ άλλων με τη διοργάνωση σεμιναρίων. Άρθρο 91 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1.Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και τη δημόσια υγεία, τα μέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία μεταξύ τους με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς το επίπεδο προστασίας που υφίσταται στην Κοινότητα. Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα: παροχή τεχνικής βοήθειας, ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, συνεργασία μεταξύ εταιρειών, πληροφόρηση και ενέργειες κατάρτισης, συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας. 2.Όσον αφορά την απασχόληση, η συνεργασία μεταξύ των μερών επικεντρώνεται ιδίως: στην οργάνωση της αγοράς εργασίας, στον εκσυγχρονισμό του τρόπου εξεύρεσης εργασίας και την παροχή συμβουλών επαγγελματικού προσανατολισμού, στο σχεδιασμό και την εκτέλεση περιφερειακών προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης. Η συνεργασία στους τομείς αυτούς πραγματοποιείται με την κατάρτιση μελετών, την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους εμπειρογνωμόνων και με δραστηριότητες πληροφόρησης και κατάρτισης. 3.Όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, η συνεργασία μεταξύ των μερών επιδιώκει να προσαρμόσει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Εσθονίας στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, κυρίως με την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και με την παροχή πληροφοριών και κατάρτισης. Άρθρο 92 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤα μέρη αναπτύσσουν και επεκτείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα του τουρισμού, η οποία στοχεύει ιδίως στα εξής: διευκόλυνση του τουρισμού, αύξηση της ροής πληροφοριών μέσω διεθνών δικτύων, βάσεων δεδομένων κλπ., μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω κατάρτισης, ανταλλαγών και σεμιναρίων, ενίσχυση σχεδίων περιφερειακής συνεργασίας, μελέτη των δυνατοτήτων σύστασης κοινών επιχειρήσεων (διασυνοριακά έργα, αδελφοποίηση πόλεων κλπ.). καθιέρωση μηχανογραφημένων συστημάτων κρατήσεων και πληροφοριών (κατά προτίμηση κοινών για τα τρία κράτη της Βαλτικής) και προδιαγραφών προστασίας του καταναλωτή για τους τουρίστες. Άρθρο 93 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ1.Όσον αφορά τον τομέα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης, η Κοινότητα και η Εσθονία λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να τονώσουν την αποτελεσματική αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Δίνεται προτεραιότητα στα προγράμματα που στοχεύουν στην παροχή βασικών πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το ευρύ κοινό, και ειδικότερων πληροφοριών προς τους επαγγελματικούς κύκλους στην Εσθονία, συμπεριλαμβανομένης, όποτε είναι δυνατόν, της πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων της Κοινότητας. 2.Τα μέρη συντονίζουν και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, εναρμονίζουν τις πολιτικές τους όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση των διασυνοριακών εκπομπών, τα τεχνικά πρότυπα στον οπτικοακουστικό τομέα, και την προώθηση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας οπτικοακουστικών μέσων. 3.Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, την ανταλλαγή προγραμμάτων, υποτροφιών και διευκολύνσεων για την κατάρτιση δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών του τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρθρο 94 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. 1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την επίτευξη πλήρους συμβατότητας μεταξύ των συστημάτων για την προστασία των καταναλωτών στην Εσθονία και την Κοινότητα Η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών χρειάζεται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας αγοράς. 2.Για το σκοπό αυτό και εκτιμώντας τα κοινά συμφέροντά τους, τα μέρη ενθαρρύνουν και εγγυώνται: πολιτική ενεργού προστασίας των καταναλωτών, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές κατευθύνσεις των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των καταναλωτών, προσέγγιση της νομοθεσίας και ευθυγράμμιση της προστασίας των καταναλωτών στην Εσθονία με τις συνθήκες που επικρατούν στην Κοινότητα, αποτελεσματική νομική προστασία των καταναλωτών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των καταναλωτικών αγαθών και τη διατήρηση των κατάλληλων προδιαγραφών ασφαλείας. 3.Η συνεργασία είναι δυνατόν να περιλαμβάνει: ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα, κατάρτιση εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης και των ΜΚΟ στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, συνδρομή για την ανάπτυξη ανεξάρτητων οργανισμών, με σκοπό την εντονότερη συνειδητοποίηση των καταναλωτών, ιδίως μέσω της ενημέρωσής τους, σύσταση κέντρων ενημέρωσης και συμβουλών για τη ρύθμιση διενέξεων και την παροχή νομικών και άλλων συμβουλών στους καταναλωτές· θα υπάρξει πρόβλεψη για συνεργασία μεταξύ των εσθονικών κέντρων και των αντίστοιχων κοινοτικών, πρόσβαση στις κοινοτικές τράπεζες δεδομένων, ανάπτυξη ανταλλαγών μεταξύ εκπροσώπων των καταναλωτών. 4.Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, παρέχεται τεχνική βοήθεια από την Κοινότητα Άρθρο 95 ΤΕΛΩΝΕΙΑ1.Τα μέρη δεσμεύονται να αναπτύξουν συνεργασία στον τομέα των τελωνείων για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς το σύνολο των διατάξεων που πρόκειται να υιοθετηθούν στον τομέα του εμπορίου και να επιτευχθεί η προσέγγιση του τελωνειακού συστήματος της Εσθονίας προς εκείνο της Κοινότητας, προκειμένου να διανοιχθεί ο δρόμος για τη λήψη των μέτρων ελευθέρωσης που προβλέπει η παρούσα συμφωνία. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα εξής : ανταλλαγή πληροφοριών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μέθοδοι διερεύνησης, ανάπτυξη διασυνοριακής υποδομής, καθιέρωση του ενιαίου διοικητικού εγγράφου και διασύνδεση των συστημάτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και της Εσθονίας, απλούστευση των επιθεωρήσεων και των διατυπώσεων κατά τις εμπορευματικές μεταφορές, διοργάνωση σεμιναρίων και τοποθέτηση προσωπικού, υποστήριξη της εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων τελωνειακών πληροφοριών, προσέγγιση της εσθονικής ονοματολογίας εμπορευμάτων με τη συνδυασμένη ονοματολογία της Κοινότητας, προσέγγιση της δομής του δασμολογικού συστήματος της Εσθονίας προς το σύστημα της Κοινότητας. Όπου κρίνεται σκόπιμο, παρέχεται τεχνική συνδρομή. 3.Με την επιφύλαξη περαιτέρω συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, και, ιδίως, του άρθρου 99 και του Τίτλου VΙΙ, η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των μερών σε τελωνειακά θέματα παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου αριθ. 5. Άρθρο 96 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ1.Η συνεργασία στον τομέα αυτό έχει στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής που να παρέχει, σύντομα και σε εύθετο χρόνο, αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία που είναι αναγκαία για τη στήριξη και την παρακολούθηση της διαδικασίας οικονομικής μεταρρύθμισης και τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Εσθονία 2.Τα μέρη συνεργάζονται ιδίως για τα εξής : ενίσχυση του στατιστικού συστήματος της Εσθονίας, εναρμόνιση με διεθνείς (και ιδίως κοινοτικές) μεθόδους, πρότυπα και κατηγορίες, παροχή των κατάλληλων δεδομένων για τη στήριξη και την παρακολούθηση της οικονομικής μεταρρύθμισης, παροχή κατάλληλων μακροοικονομικών και μικροοικονομικών δεδομένων προς τον ιδιωτικό τομέα, τον τύπο και τους άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων, ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών. 3.Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια Άρθρο 97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1.Η Κοινότητα και η Εσθονία διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικών μεταρρυθμίσεων και ολοκλήρωσης με τη συνεργασία τους για τη βελτίωση της κατανόησης των βασικότερων χαρακτηριστικών των οικονομιών τους και της διαμόρφωσης και εφαρμογής οικονομικής πολιτικής στις οικονομίες αγοράς. 2.Για τους σκοπούς αυτούς, η Κοινότητα και η Εσθονία : ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις μακροοικονομικές επιδόσεις και προοπτικές και με τις αναπτυξιακές στρατηγικές, πραγματοποιούν από κοινού ανάλυση οικονομικών θεμάτων με αμοιβαίο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων της διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής και των μέσων εφαρμογής της. ειδικότερα μέσω του προγράμματος δράσης γιο τη συνεργασία στα οικονομικά θέματα (ΑCΕ), ενθαρρύνουν την εκτενή συνεργασία μεταξύ οικονομολόγων και διοικητικών στελεχών στην Κοινότητα και την Εσθονία, ώστε να επιταχυνθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών και μεριμνούν για την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων ερευνών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση πολιτικής. Άρθρο 98 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τα μέρη προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των αρχών της δημόσιας διοίκησής τους, μεταξύ άλλων με τη σύσταση προγραμμάτων ανταλλαγών, ούτως ώστε να βελτιώσουν την αμοιβαία γνώση της διάρθρωσης και της λειτουργίας των αντίστοιχων συστημάτων τους. Άρθρο 99 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ1.Τα μέρη συνεργάζονται, στα πλαίσια των αντίστοιχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, με στόχο να καταστήσουν αποτελεσματικότερη και δραστικότερη την πολιτική που ασκούν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της παράνομης παραγωγής, προμήθειας και διακίνησης των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών, μεταξύ άλλων με την αποτροπή της διάδοσης των πρόδρομων χημικών ουσιών, και να προωθήσουν την πρόληψη και τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών. 2.Τα μέρη συμφωνούν όσον αφορά τις αναγκαίες μεθόδους συνεργασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων εφαρμογής των κοινών δράσεων. 3.Η συνεργασία στον εν λόγω τομέα βασίζεται στη διενέργεια διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών και στη στενή συνεργασία τους όσον αφορά τους στόχους και τα μέτρα στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τεχνική βοήθεια εκ μέρους της Κοινότητας, όπου είναι εφικτό. Η συνεργασία που στοχεύει στην πρόληψη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, 6α περιλαμβάνει τεχνική και διοικητική συνδρομή που καλύπτει μεταξύ άλλων τα εξής : διαμόρφωση και εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας, δημιουργία και ενίσχυση ιδρυμάτων και κέντρων πληροφόρησης και κοινωνικών και υγειονομικών κέντρων, αύξηση της αποτελεσματικότητας των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, κατάρτιση προσωπικού και έρευνα. πρόληψη της εκτροπής στη χρήση των πρόδρομων και άλλων βασικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για παράνομη παραγωγή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, με την καθιέρωση των κατάλληλων προτύπων, ισοδυνάμων με τα εγκεκριμένα από την Κοινότητα και τους σχετικούς διεθνείς φορείς, ιδίως από την Ειδική Ομάδα της Δράσης για τα Χημικά Προϊόντα (CΑΤF). Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να συμπεριλάβουν και άλλους τομείς. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1001.Τα μέρη συνεργάζονται, στα πλαίσια των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων τους, με σκοπό την πρόληψη, ιδίως, των εξής παράνομων δραστηριοτήτων : παράνομη μετανάστευση και παράνομη παρουσία των υπηκόων τους στο έδαφος του άλλου μέρους, λαμβανομένων υπόψη των αρχών και της πρακτικής της επανεισόδου, διαφθορά,παράνομες συναλλαγές σε σχέση με τα βιομηχανικά απόβλητα και τα προϊόντα παραποίησης / απομίμησης, παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, οργανωμένο έγκλημα, παράνομη μεταφορά προσώπων και εγκλήματα σχετικά με την δράση δικτύων παράνομης μετανάστευσης, κλοπή και παράνομο εμπόριο ραδιενεργών και πυρηνικών υλικών, παράνομη διακίνηση οχημάτων με κινητήρα. 2.Η συνεργασία στα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βασίζεται στη διενέργεια διαβουλεύσεων και στον στενό συντονισμό μεταξύ των μερών, περιλαμβάνει δε τεχνική και διοικητική συνδρομή για τα εξής : διαμόρφωση εθνικής νομοθεσίας, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης και βάσεων δεδομένων, αύξηση της αποτελεσματικότητας των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων, κατάρτιση προσωπικού και ανάπτυξη μέσων διερεύνησης, διαμόρφωση αμοιβαία αποδεκτών μέτρων για την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να συμπεριλάβουν και άλλους τομείς. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 1011.Τα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν, να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την πολιτιστική συνεργασία Εφόσον είναι δυνατό, τα υπάρχοντα κοινοτικά προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας ή τα προγράμματα ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών μπορούν να επεκταθούν, ώστε να καλύψουν την Εσθονία αλλά και περαιτέρω δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η συνεργασία αυτή καλύπτει ιδίως : τη μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων, την ανταλλαγή μη εμπορικών έργων τέχνης και καλλιτεχνών, τη διατήρηση και αναστήλωση μνημείων και χώρων (αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά), την κατάρτιση, ιδίως στη διαχείριση έργων τέχνης, τα πολιτιστικά γεγονότα (π.χ. διαγωνισμοί τραγουδιού), την προβολή σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων. 2.Τα μέρη μπορούν να συνεργάζονται για την προώθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων. Ιδίως, ο τομέας οπτικοακουστικών μέσων της Εσθονίας δύναται να ζητεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες που θεσπίζει η Κοινότητα στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕDΙΑ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν τα όργανα που είναι υπεύθυνα για τις διάφορες δραστηριότητες και η απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1990, με την οποία συστήθηκε το εν λόγω πρόγραμμα Τα μέρη συντονίζουν και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, εναρμονίζουν τις πολιτικές τους όσον αφορά τη ρύθμιση των διασυνοριακών εκπομπών ραδιοτηλεοπτικού σήματος, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα σχετικά με την απόκτηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα προγράμματα που εκπέμπονται από δορυφόρο ή μέσω καλωδιακής σύνδεσης, με τις τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και με την προώθηση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας οπτικοακουστικών μέσων. Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή προγραμμάτων, υποτροφιών και διευκολύνσεων για την κατάρτιση δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών του τομέα των μέσων ενημέρωσης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 102 Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με τα άρθρα 103, 104, 105, και 106, με την επιφύλαξη του άρθρου 105, η Εσθονία επωφελείται της προσωρινής χρηματοδοτικής βοήθειας της Κοινότητας, με τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων και δανείων, συμπεριλαμβανομένων δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του καταστατικού της Τραπέζης, προκειμένου να επιταχυνθεί η οικονομική μεταρρύθμιση της Εσθονίας. Άρθρο 103 Η εν λόγω χρηματοδοτική βοήθεια καλύπτεται: είτε στο πλαίσιο ενδεικτικού πολυετούς προγράμματος από το πρόγραμμα ΡΗΑRΕ, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, είτε σε νέο πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο που θεσπίζει η Κοινότητα κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Εσθονία και αφού λάβει υπόψη το περιεχόμενο των άρθρων 104 και 105, από το (τα) δάνειο(α) που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εντός κάποιου ορίου και. μέχρι τη λήξη της προθεσμίας διαθεσιμότητας αυτών, που πρόκειται να καθοριστούν κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Εσθονία και κατ εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρο 104 Οι στόχοι και οι τομείς παροχής της χρηματοδοτικής βοήθειας της Κοινότητας περιέχονται σε ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών. Τα μέρη ενημερώνουν σχετικά το Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 1051.Η Κοινότητα, στην περίπτωση ειδικής ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα όλων των χρηματοδοτικών πόρων, κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας και σε συντονισμό με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο της Ομάδας των 24, εξετάζει τη δυνατότητα παροχής προσωρινής χρηματοδοτικής βοήθειας : για τη στήριξη μέτρων που αποβλέπουν στη διατήρηση της μετατρεψιμότητας του νομίσματος της Εσθονίας. για τη στήριξη της μεσοπρόθεσμης σταθεροποίησης και των προσπαθειών διαρθρωτικής προσαρμογής, μεταξύ άλλων, για την ενίσχυση του ισοζυγίου πληρωμών. 2.Αυτή η χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται, εφόσον η Εσθονία υποβάλει προγράμματα, τα οποία έχει εγκρίνει το ΔΝΤ στο πλαίσιο της Ομάδας των 24, κατά περίπτωση, για τη μετατρεψιμότητα ή/και την αναδιάρθρωση της οικονομίας της, ώστε να αποδεχθεί η Κοινότητα τη συνέχιση της συμμετοχής της Εσθονίας στα προγράμματα αυτά, με απώτερο στόχο την ταχεία μετάβαση σε αξιόπιστη χρηματοδότηση από ιδιωτικές πηγές. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται η βοήθεια αυτή και σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Εσθονία όσον αφορά τη βοήθεια αυτή. Άρθρο 106 Η κοινοτική χρηματοδοτική βοήθεια εκτιμάται με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν και το επίπεδο ανάπτυξης της Εσθονίας, καθώς και τις αποδεδειγμένες προτεραιότητες και την ικανότητα απορρόφησης πόρων της εσθονικής οικονομίας, την ικανότητα αποπληρωμής των δανείων και την πρόοδο προς τη δημιουργία συστήματος οικονομίας της αγοράς και την αναδιάρθρωση στην Εσθονία. Άρθρο 107 Προκειμένου να είναι δυνατή η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι κοινοτικές συνεισφορές πραγματοποιούνται σε άμεσο συντονισμό με τις συνεισφορές άλλων πηγών, όπως των κρατών μελών, άλλων χωρών, μεταξύ άλλων της Ομάδας των 24, και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Άρθρο 108 Η Εσθονία συμμετέχει σε προγράμματα πλαίσια, ειδικά προγράμματα, σχέδια ή άλλες δράσεις της Κοινότητας στους τομείς που προβλέπονται στο Παράρτημα Χ. Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες η Εσθονία ήδη συμμετέχει σε δραστηριότητες του Παραρτήματος Χ, το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Εσθονίας στις εν λόγω δραστηριότητες. Η χρηματοδοτική συμβολή της Εσθονίας στις δραστηριότητες του Παραρτήματος Χ βασίζεται στην αρχή ότι η Εσθονία καλύπτει η ίδια τις δαπάνες που προκύπτουν από τη συμμετοχή της. Εφόσον απαιτείται, η Κοινότητα μπορεί να αποφασίσει, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται στον Γενικό Προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να συμπληρώσει η ίδια τη συμβολή της Εσθονίας. ΤΙΤΛΟΣ Χ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 109 Ιδρύεται Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο μία φορά το έτος και εφόσον απαιτείται από τις περιστάσεις. Εξετάζει θέματα μείζονος σημασίας που ανακύπτουν στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας, καθώς και κάθε άλλο διμερές ή διεθνές ζήτημα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Άρθρο 1101.Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποτελείται από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από μέλη που ορίζει η Κυβέρνηση της Εσθονίας, αφετέρου. 2.Τα μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης μπορούν να προβλέπουν την εκπροσώπησή τους, σύμφωνα με τους όρους που πρόκειται να καθοριστούν στον κανονισμό λειτουργίας του. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 4.Η Προεδρία του Συμβουλίου Σύνδεσης ασκείται εναλλάξ από ένα μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ένα μέλος της Κυβερνήσεως της Εσθονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που θα καθοριστούν στον κανονισμό λειτουργίας του. 5.Όποτε κρίνεται σκόπιμο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) λαμβάνει μέρος, υπό την ιδιότητα του παρατηρητή, στις εργασίες του Συμβουλίου Σύνδεσης. Άρθρο 111 Το Συμβούλιο Σύνδεσης έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται επίσης να διατυπώνει τις δέουσες συστάσεις. Το Συμβούλιο Σύνδεσης διατυπώνει τις αποφάσεις και τις συστάσεις του κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών. Άρθρο 1121.Έκαστο των δύο μερών δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης τις τυχόν διαφορές σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να διευθετήσει τη διαφορά λαμβάνοντας απόφαση. 3.Κάθε μέρος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να συμμορφωθεί προς την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος τον διορισμό ενός διαιτητή. Το άλλο μέρος πρέπει, στη συνέχεια, να διορίσει ένα δεύτερο διαιτητή εντός διμήνου. Κατά την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, η Κοινότητα και το κράτη μέλη εκλαμβάνονται ως το ένα μέρος της διαφοράς. Το Συμβούλιο Σύνδεσης διορίζει ένα τρίτο διαιτητή. Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία. Κάθε ενεχόμενο στη διαφορά μέρος πρέπει να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες γιο την εκτέλεση της απόφασης των διαιτητών. Άρθρο 1131.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Συμβούλιο Σύνδεσης επικουρείται από Επιτροπή Σύνδεσης, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της Κυβέρνησης της Εσθονίας, αφετέρου, συνήθως σε επίπεδο ανώτερων κρατικών υπαλλήλων. Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει, στον κανονισμό λειτουργίας του, τα καθήκοντα της Επιτροπής Σύνδεσης, στα οποία περιλαμβάνεται η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Σύνδεσης. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις εξουσίες του στην Επιτροπή Σύνδεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή Σύνδεσης λαμβάνει τις αποφάσεις της σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 111. Άρθρο 114 Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να αποφασίσει τη σύσταση κάθε άλλης ειδικής επιτροπής ή οργάνου, τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει, στον κανονισμό λειτουργίας του, τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή οργάνων, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 115 Ιδρύεται Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελεί ένα fοrum συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων για τα μέλη του Κοινοβουλίου της Εσθονίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει κατά διαστήματα το οποία καθορίζει η ίδια. Άρθρο 1161.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και από μέλη του Κοινοβουλίου της Εσθονίας, αφετέρου. 2.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 3.Την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ασκούν εναλλάξ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο της Εσθονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της. Άρθρο 117 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή δύναται να ζητάει τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας από το Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο της παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ενημερώνεται για τις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή μπορεί να απευθύνει συστάσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 118 Εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του άλλου μέρους έχουν πρόσβαση, άνευ διακρίσεων έναντι των δικών του υπηκόων, στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των μερών για την υπεράσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εκείνων που αφορούν την πνευματική, τη βιομηχανική και την εμπορική ιδιοκτησία. Άρθρο 119 Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα μέρος να λαμβάνει μέτρα, τα οποία : α)θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της αποκάλυψης πληροφοριών, που αντιβαίνει στα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας του, β)αφορούν την παραγωγή ή την εμπορία όπλων, πυρομαχικών ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν στρεβλώνουν τους όρους ανταγωνισμού, όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς, γ)θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του, στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής που επηρεάζει την τήρηση του νόμου και της τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρής διεθνούς έντασης που αποτελεί απειλή πολέμου, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας, δ)θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων τις οποίες έχει αναλάβει σε σχέση με τον έλεγχο βιομηχανικών αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης. Άρθρο 1201.Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν : οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Εσθονία έναντι της Κοινότητας δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους, των εταιρειών ή των υποκαταστημάτων τους, οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Εσθονίας δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων, των εταιρειών ή των υποκαταστημάτων της Εσθονίας. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν το δικαίωμα των μερών να εφαρμόζουν τις οικείες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας τους στους φορολογουμένους που δεν ευρίσκονται στην ίδια κατάσταση όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 121 Προϊόντα, καταγωγής Εσθονίας, δεν τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης, όταν εισάγονται στην Κοινότητα, έναντι αυτής που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Η μεταχείριση που χορηγείται στην Εσθονία βάσει του Τίτλου ΙV και του κεφαλαίου Ι του Τίτλου V δεν είναι ευνοϊκότερη από εκείνη που παρέχουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Άρθρο 1221.Τα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία 2.Αν ένα μέρος θεωρήσει ότι το άλλο μέρος δεν εξεπλήρωσε μία υποχρέωσή του που απορρέει από την παρούσα συμφωνία, δύναται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα Πριν να πράξει τούτο, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, παρέχει στο Συμβούλιο Σύνδεσης όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ενδελεχή εξέταση της κατάστασης, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. Κατά την επιλογή των μέτρων, πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα που διαταράσσουν, στον ελάχιστο βαθμό, τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο διαβουλεύσεων στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης, εφόσον το ζητήσει το άλλο μέρος. Άρθρο 123 Μέχρις ότου επιτευχθούν ισοδύναμα δικαιώματα για τα άτομα και τους οικονομικούς φορείς βάσει της παρούσας συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνονται βάσει συμφωνιών που ισχύουν και δεσμεύουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, αφενός, και την Εσθονία, αφετέρου, εκτός από τους τομείς που υπάγονται στην κοινοτική αρμοδιότητα και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία σε τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Άρθρο 124 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως μέρη νοούνται η Κοινότητα ή τα κράτη μέλη της ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους, αφενός, και η Εσθονία, αφετέρου. Άρθρο 125 Τα Πρωτόκολλα αριθ. 1 έως 5 και τα Παραρτήματα αριθ. Ι έως Χ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 126 Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα Κάθε μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με κοινοποίηση προς το άλλο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής. Άρθρο 127 Θεματοφύλακας της συμφωνίας είναι η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 128 Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος υπό τους όρους που προβλέπονται στις συνθήκες αυτές και, αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας της Εσθονίας. Άρθρο 129 Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, πολική, ισπανική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και εσθονική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 130 Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. ιΜε την έναρξη ισχύος της, η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Εσθονίας για το εμπόριο και την εμπορική και οικονομική συνεργασία, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 11 Μαΐου 1992. Η παρούσα συμφωνία βασίζεται εν μέρει στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και της Δημοκρατίας της Εσθονίας, για τις ελεύθερες συναλλαγές και εμπορικά θέματα, που υπεγράφη στις 18 Ιουλίου 1994, αλλά αναπτύσσει περαιτέρω και ενσωματώνει τις κυριότερες διατάξεις. Με την έναρξη ισχύος της, η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και εμπορικών θεμάτων. Οι αποφάσεις της Μικτής Επιτροπής, η οποία ιδρύθηκε με τη συμφωνία για το εμπόριο και την εμπορική και οικονομική συνεργασία και η οποία επίσης ασκεί τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και εμπορικών θεμάτων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι να ανακληθούν με αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης. Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει, κατά την πρώτη συνεδρίασή του, όλες τις τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας - ιδίως των Πρωτοκόλλων και των Παραρτημάτων - που απαιτούνται ώστε αυτή να ευθυγραμμιστεί με τις αλλαγές που θα επιφέρει η Μικτή Επιτροπή στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και εμπορικών θεμάτων μεταξύ της υπογραφής και της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, . ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της συνθήκης για την Ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ και της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τα οποία εφεξής καλούνται κράτη μέλη, και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ οι οποίες εφεξής αποκαλούνται Κοινότητα·, ενεργώντας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αφενός, και οι πληρεξούσιοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ που εφεξής καλείται Εσθονία, αφετέρου,συνελθόντες στις Βρυξέλλες στις 12 Ιουν. χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Εσθονίας, αφετέρου, η οποία εφεξής καλείται Ευρωπαϊκή Συμφωνία, ενέκριναν τα ακόλουθα κείμενα : την Ευρωπαϊκή Συμφωνία και τα ακόλουθο πρωτόκολλα : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 1 σχετικά με το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων ένδυσηςΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 2 σχετικό με το εμπόριο των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Εσθονίας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 3 για τον ορισμό της εννοίας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 4 σχετικό με ειδικές διατάξεις σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της Εσθονίας και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 5 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών σε τελωνειακά θέματαΟι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Εσθονίας ενέκριναν τις κοινές δηλώσεις που απαριθμούνται κατωτέρω και προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 36(1) της συμφωνίας ·Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 36 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 37 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το κεφάλαιο ΙΙ του Τίτλου ΙV της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 45(δ)(i) της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 65 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 66 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με τα άρθρο 114 της συμφωνίας Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Εσθονίας έλαβαν υπόψη τις ακόλουθες ανταλλαγές επιστολών που προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Εσθονίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Εσθονίας σχετικά με την αναγνώριση του γεωγραφικού εντοπισμού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στο Βασίλειο της Ισπανίας. Οι πληρεξούσιοι της Εσθονίας έλαβαν υπόψη τη μονομερή δήλωση που αναφέρεται κατωτέρω και προσαρτάται στην παρούσα Τελική Πράξη : Δήλωση της Γαλλικής Κυβερνήσεως. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας έλαβαν υπόψη τη μονομερή δήλωση, που αναφέρεται κατωτέρω και προσαρτάται στην παρούσα Τελική Πράξη : Δήλωση της Δημοκρατίας της Εσθονίας Έγινε στις Βρυξέλλες στις 12 Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε. ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1.Άρθρο 36(1)Εξυπακούεται ότι η έννοια όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, τους κοινοτικούς κανόνες. 2.Άρθρο 36 Εξυπακούεται ότι ο όρος τέκνα ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της ενδιαφερόμενης χώρας υποδοχής. 3.Άρθρο 37 Εξυπακούεται ότι ο όρος μέλη της οικογενείας τους ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της ενδιαφερόμενης χώρας υποδοχής. 4.Κεφάλαιο ΙΙ του Τίτλου ΙV Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΙ του Τίτλου ΙV, τα μέρη συμφωνούν ότι η μεταχείριση των υπηκόων ή των εταιρειών ενός μέρους θεωρείται ολιγότερο ευνοϊκή από τη μεταχείριση που παρέχεται σε υπηκόους ή εταιρείες του άλλου μέρους, όταν η μεταχείριση αυτή είναι τυπικά ή de factο ολιγότερο ευνοϊκή από τη μεταχείριση που παρέχεται στους υπηκόους ή τις εταιρείες του άλλου μέρους. 5.Άρθρο 45(δ)(i)Με την επιφύλαξη του άρθρου 45, τα μέρη συμφωνούν ότι καμία διάταξη της συμφωνίας δεν θεωρείται ότι θίγει το δικαίωμα των μερών να προβαίνουν σε ελέγχους και ρυθμίσεις, προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα που επωφελούνται του δικαιώματος εγκατάστασης όντως εξακολουθούν να ασκούν κάποια δραστηριότητα ως αυτοαπασχολούμενοι 6.Άρθρο 65 Η συμφωνία παραχώρησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας και της εσθονικής τηλεφωνικής εταιρείας (Αktsiaselts Εesti Τelefοn) της 16ης Δεκεμβρίου 1992 θεωρείται συμβατή με το άρθρο 65 της παρούσας συμφωνίας, υπό τον όρο ότι: οι χρηματοδοτικά μισθωμένες γραμμές διατίθενται όταν ζητηθούν και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σε επιχειρηματικά δίκτυα και κλειστές ομάδες χρηστών για δική τους χρήση, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και δεδομένων, από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 65, οι ρυθμιστικές λειτουργίες ανατίθενται σε όργανο ανεξάρτητο από τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών, από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 65. 7.Άρθρο 66 Τα μέρη συμφωνούν ότι, για τους σκοπούς της συμφωνίας, ο όρος πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία περιλαμβάνει, ιδίως, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των προγραμμάτων υπολογιστών και τα συγγενή δικαιώματα τα δικαιώματα που αφορούν ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά σχέδια, γεωγραφικές ενδείξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ονομασίες προέλευσης εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών, τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, καθώς και την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10α της σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και την προστασία των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα στον τομέα της τεχνογνωσίας. 8.Άρθρο 114 Τα μέρη συμφωνούν ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 114 της συμφωνίας, εξετάζει τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού οργάνου που θα αποτελείται από μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Κοινότητας και από τους ομολόγους τους της Εσθονίας ΣΥΜΦΩΝΙΑΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Επιστολή της Κοινότητας Κύριε,θα σας παρακαλούσα να επιβεβαιώσετε ότι η Κυβέρνησή σας συμφωνεί με τα ακόλουθα : Όταν υπεγράφη η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Εσθονίας, τα μέρη ανέλαβαν την υποχρέωση να αντιμετωπίζουν με τον δέοντα τρόπο τα θέματα που αφορούν τον τομέα της ναυτιλίας, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θα ήταν δυνατή η παρακώλυση της ανάπτυξης του εμπορίου. Θα αναζητείται η εξεύρεση ικανοποιητικών λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας και θα τηρείται η αρχή του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού σε εμπορική βάση. Συμφωνήθηκε, ομοίως, ότι τα θέματα αυτά θα αποτελούν το αντικείμενο συζητήσεων στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης. Εξ ονόματος του Με βαθύτατη εκτίμηση, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Β. Επιστολή της Δημοκρατίας της Εσθονίας Κύριε,Έχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη της επιστολής σας και να σας επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνησή μου συμφωνεί με τα ακόλουθα : Όταν υπεγράφη η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Εσθονίας, τα μέρη ανέλαβαν την υποχρέωση να αντιμετωπίζουν με τον δέοντα τρόπο τα θέματα που αφορούν τον τομέα της ναυτιλίας, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θα ήταν δυνατή η παρακώλυση της ανάπτυξης του εμπορίου. Θα αναζητείται η εξεύρεση ικανοποιητικών λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας και θα τηρείται η αρχή του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού σε εμπορική βάση. Συμφωνήθηκε, ομοίως, ότι τα θέματα αυτά θα αποτελούν το αντικείμενο συζητήσεων στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης. Για την Κυβέρνηση Με βαθύτατη εκτίμηση, της Δημοκρατίας της Εσθονίας ΣΥΜΦΩΝΙΑΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ . ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Α.Επιστολή της Δημοκρατίας της Εσθονίας Κύριε,Έχω την τιμή να αναφερθώ στις συζητήσεις σχετικά με τις εμπορικές ρυθμίσεις όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, που διεξήχθησαν στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και της Εσθονίας. Με την παρούσα επιστολή επιβεβαιώνω ότι η Εσθονία δέχεται να αναγνωρίσει ότι στο Βασίλειο της Ισπανίας, με εξαίρεση τις επαρχίες Βadajοz, Ηuelνa, Seνilla και Cοrdοba, δεν υφίσταται αφρικανική πανώλης των χοίρων, υπό τις αυτές προϋποθέσεις που προβλέπει η απόφαση 89/21/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1988 και οι επόμενες αποφάσεις της Επιτροπής. Η Εσθονία δέχεται αυτήν την παρέκκλιση, με την επιφύλαξη όλων των λοιπών απαιτήσεων που προβλέπει η εσθονική νομοθεσία για κτηνιατρικά θέματα. θα σας παρακαλούσα να επιβεβαιώσετε ότι η Κοινότητα συμφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Με βαθύτατη εκτίμηση. Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Εσθονίας Β.Επιστολή της Κοινότητας Κύριε,Έχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη της σημερινής επιστολής σας, η οποία έχει ως εξής : Έχω την τιμή να αναφερθώ στις συζητήσεις σχετικά με τις εμπορικές ρυθμίσεις όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, που διεξήχθησαν στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και της Εσθονίας. Με την παρούσα επιστολή επιβεβαιώνω ότι η Εσθονία δέχεται να αναγνωρίσει ότι στο Βασίλειο της Ισπανίας, με εξαίρεση τις επαρχίες Βadajοz, Ηuelνa, Seνilla και Cοrdοba, δεν υφίσταται αφρικανική πανώλης των χοίρων, υπό τις αυτές προϋποθέσεις που προβλέπει η απόφαση 89/21 /ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1988 και οι επόμενες αποφάσεις της Επιτροπής. Η Εσθονία δέχεται αυτήν την παρέκκλιση, με την επιφύλαξη όλων των λοιπών απαιτήσεων που προβλέπει η εσθονική νομοθεσία για κτηνιατρικά θέματα. Θα σας παρακαλούσα να επιβεβαιώσετε ότι η Κοινότητα συμφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι η Κοινότητα συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής σας. Με βαθύτατη εκτίμηση. Εξ ονόματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΜΟΝΟΜΕΡΕ1Σ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Η Γαλλία σημειώνει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Συμφωνία με τη Δημοκρατία της Εσθονίας δεν εφαρμόζεται στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι συνδεδεμένα με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ Σε περίπτωση που εισαχθούν δασμοί για γεωργικά προϊόντα στην Εσθονία, μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1994 και της έναρξης ισχύος της συμφωνίας, η Εσθονία θα εφαρμόσει mutatis mutandis τη διαδικασία και τους ουσιαστικούς κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι Άρθρα 9 και 17 • Ορισμός Βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων ΙΙ Άρθρο 16 Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα ΙΙΙ Άρθρο 19(2) Κοινοτικές γεωργικές παραχωρήσεις - δασμολογικές παραχωρήσεις ΙV Άρθρο 19(2) Κοινοτικές δασμολογικές παραχωρήσεις - ρυθμίσεις για τις εισαγωγές ζώων και κρέατος V Άρθρο 19(2) Κοινοτικές γεωργικές παραχωρήσεις - δασμολογικές ποσοστώσεις VΙΆρθρο 22(1) Κοινοτικές παραχωρήσεις στον τομέα της αλιείαςVΙΙ Άρθρο 43(1) Κοινοτικές εξαιρέσεις όσον αφορά την εγκατάσταση VΙΙΙ Άρθρο 46 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ΙΧ Άρθρο 66 Προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας Χ Άρθρο 108 Συμμετοχή της Εσθονίας σε κοινοτικά προγράμματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 17 της συμφωνίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 Εμπορεύματα για τα οποία η Κοινότητα διατηρεί γεωργικό στοιχείο στους δασμούς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 19(2) Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Εσθονίας υπόκεινται στους δασμούς που ορίζονται κατωτέρω (1) Παρά τους κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι ενέχει μόνον ενδεικτική αξία, το δε προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος με την κάλυψη των κωδικών της ΣΟ: Όπου αναφέρονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή των κωδικών ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού. (2)Υπόκειται σε ρυθμίσεις ελάχιστης τιμής, που περιέχονται στο παράρτημα Παράρτημα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Ρυθμίσεις ελάχιστης τιμής εισαγωγής για ορισμένους μαλακούς καρπούς που προορίζονται για μεταποίηση 1.Ελάχιστες τιμές εισαγωγής καθορίζονται για κάθε έτος εμπορίας για τα ακόλουθα προϊόντα : 0810 30 10 Φραγκοστάφυλα μαύρα 0810 40 30 Καρποί των φυτών myrtilles 0810 40 50 Καρποί του Vaccinium macrοcarpοn και του Vaccinium cοrymbοsum Οι ελάχιστες τιμές εισαγωγής καθορίζονται από την Κοινότητα μετά από διαβουλεύσεις με την Εσθονία και αφού ληφθούν υπόψη η εξέλιξη των τιμών, οι εισαγόμενες ποσότητες και η εξέλιξη της κοινοτικής αγοράς. 2.Οι ελάχιστες τιμές εισαγωγής τηρούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια : για κάθε τρίμηνη περίοδο του έτους εμπορίας, ο μέσος όρος της μοναδιαίας αξίας κάθε προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και εισάγεται στην Κοινότητα, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από την ελάχιστη τιμή εισαγωγής για το συγκεκριμένο προϊόν, κατά τη διάρκεια κάθε δεκαπενθημέρου, ο μέσος όρος της μοναδιαίας αξίας κάθε προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και εισάγεται στην Κοινότητα, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 90 % της ελάχιστης τιμής εισαγωγής για το συγκεκριμένο προϊόν, στο βαθμό που οι εισαγόμενες ποσότητες για την εν λόγω περίοδο δεν είναι μικρότερες από το 4 % των συνηθισμένων ετήσιων εισαγωγών. 3.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς ένα από αυτά τα κριτήρια, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα που θα διασφαλίζουν την τήρηση της ελάχιστης τιμής εισαγωγής για κάθε αποστολή του εν λόγω προϊόντος που εισάγεται από την Εσθονία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 19(2) Ρυθμίσεις για τις εισαγωγές ζωντανών βοοειδών, βοείου κρέατος και κρέατος προβατοειδών και αιγοειδών στην Κοινότητα 1.Ανεξαρτήτως των ρυθμίσεων του ισοζυγίου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, ανοίγεται συνολική δασμολογική ποσόστωση γιο 3.500 ζωντανά βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση ή για σφαγή, βάρους όχι κατώτερου των 160 kg και όχι ανώτερου των 300 kg, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 01 02, όσον αφορά εισαγωγές από την Εσθονία, τη Λεττονία και τη Λιθουανία Η μειωμένη εισφορά ή ο ειδικός δασμολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στα ζώα, στο πλαίσιο της εν λόγω ποσόστωσης, ορίζεται σε 25 % του πλήρους ποσού της εισφοράς ή του ειδικού δασμολογικού συντελεστή. 2.Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι εισαγωγές στην Κοινότητα είναι δυνατό να υπερβούν τα 425 000 ζώα για οποιοδήποτε έτος, η Κοινότητα δύναται να λάβει μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, με την επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωμάτων που της παρέχονται στο πλαίσιο της συμφωνίας. 3.Ανοίγεται συνολική δασμολογική ποσόστωση για 1 500 τόνους κρέατος βοοειδών, νωπών, διατηρημένων με απλή ψύξη ή κατεψυγμένων, που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 02 01 και 02 02, όσον αφορά εισαγωγές από την Εσθονία, τη Λεττονία και τη Λιθουανία Ο μειωμένος δασμολογικός συντελεστής και η μειωμένη εισφορά ή ο ειδικός δασμολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της εν λόγω ποσόστωσης ορίζεται σε 40 % του πλήρους ποσού. 4.Στο πλαίσιο των αυτόνομων ρυθμίσεων εισαγωγών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85, προβλέπεται συνολική ποσόστωση 100 τόνων κρέατος προβατοειδών ή αιγοειδών νωπού, διατηρημένου με απλή ψύξη ή κατεψυγμένου, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 02 04, όσον αφορά τις εισαγωγές από την Εσθονία τη Λεττονία και τη Λιθουανία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 19(2) Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Εσθονίας θα υπόκεινται σε μείωση κατά 60 % της μεταβλητής εισφοράς, του δασμού κατ αξίαν ή/και των ειδικών δασμολογικών συντελεστών, εντός των ορίων των αναφερομένων ποσοτήτων (δασμολογικές ποσοστώσεις) (1) Παρά τους κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι ενέχει μόνον ενδεικτική αξία το δε προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος με την κάλυψη των κωδικών της ΣΟ. Όπου αναφέρονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή των κωδικών ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού. (2)Εκτος από τα φιλέτα που παρουσιάζονται μόνα τους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 22(1) Προϊόντα καταγωγής Εσθονίας, για τα οποία η Κοινότητα παραχωρεί δασμολογικές ποσοστώσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Σχετικά με το άρθρο 43 (1) Νομικές πράξεις σχετικά με την ακίνητη περιουσία σε παραμεθόριες περιοχές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε ορισμένα κράτη μέλη της Κοινότητας. Η παρούσα επιφύλαξη δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τη ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ Σχετικά με το άρθρο 47 Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες :ορισμοί Χρηματοπιστωτική υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία χρηματοπιστωτικής φύσεως που προσφέρεται από παρέχοντα χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε ένα εκ των μερών. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες : ΑΌλες τις υπηρεσίες ασφάλισης και τις συναφείς με την ασφάλιση υπηρεσίες. 1.Άμεση ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης) (i) . ζωής, (ii)κλάδων εκτός ζωής. 2.Αντασφάλιση και επανεκχώρηση. 3.Αντασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως μεσιτεία και πρακτόρευση. 4.Βοηθητικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλών, πραγματογνωμοσύνη, εκτίμηση κινδύνων και διευθέτηση αποζημιώσεων. Β.Τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός ασφαλίσεων). 1.Αποδοχή καταθέσεων και άλλων ανταποδόσιμων ποσών από το κοινό. 2.Δανειοδοτήσεις παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, καταναλωτικών πιστώσεων, ενυπόθηκων πιστώσεων, πρακτόρευσης και χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών. 3.Χρηματοδοτική μίσθωση. 1)μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, στα οποία περιλαμβάνονται προϊόντα όπως τα swaps, οι συμφωνίες προθεσμιακών τιμών, κ.λπ., 2)μεταβιβάσιμων αξιών, 3)άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων και χρηματοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού, στα οποία περιλαμβάνονται τα αποθέματα χρυσού και αργύρου. 7.Συμμετοχή στην έκδοση κάθε είδους χρεογράφων, στην οποία περιλαμβάνεται η ανάληψη της εκδόσεως και της πρακτορεύσεως (είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό επίπεδο) και η παροχή υπηρεσιών που αφορά τέτοιου είδους εκδόσεις. 8.Χρηματομεσιτεία.9.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών ή χαρτοφυλακίου, διαχείριση συλλογικών επενδύσεων κάθε είδους, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες παρακαταθηκών και καταθέσεων υπό εποπτεία. 10.Υπηρεσίες διακανονισμού και εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των χρεογράφων, των παράγωγων προϊόντων και άλλων διαπραγματεύσεων τίτλων. 11.Συμβουλευτική διαμεσολάβηση και άλλες βοηθητικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία 1 έως 10, συμπεριλαμβανομένης της ¦ μελέτης και της ανάλυσης των πιστώσεων, της έρευνας και της παροχής συμβουλών για τις επενδύσεις και το χαρτοφυλάκιο, της παροχής συμβουλών για τις αγορές και για την αναδιάρθρωση και τη στρατηγική των εταιριών. 12.Παροχή και μεταφορά χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων και σχετικού λογισμικού που προέρχεται από άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι ακόλουθες δραστηριότητες εξαιρούνται από τον ορισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών : 1)δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες ή από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό με σκοπό την άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής, 2)δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες, κυβερνητικούς φορείς ή υπηρεσίες, ή από δημόσιους οργανισμούς για λογαριασμό ή με την εγγύηση της κυβέρνησης, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι δυνατόν να ασκηθούν από τους παρέχοντες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς τέτοιου είδους δημόσιους φορείς, 3)δραστηριότητες που αποτελούν μέρος ενός θεσμικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή σχεδίου συνταξιοδοτήσεως του δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι δυνατόν να ασκηθούν από τους παρέχοντες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς φορείς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Σχετικά με το άρθρο 66 Προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας 1.Η παράγραφος 3 του άρθρου 67 αφορά τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις : Διεθνής Σύμβαση γιο την προστασία των εκτελεστών, παραγωγών φωνογραφικών δίσκων και ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (Ρώμη, 1961), Συμφωνία της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την κατάθεση των σημάτων (Γενεύη, 1977, τροποποιημένη το 1979), Πρωτόκολλο σχετικά με τη Συμφωνία της Μαδρίτης για τη διεθνή κατάθεση των σημάτων (Μαδρίτη, 1989), Συνθήκη της Βουδαπέστης για τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης μικροοργανισμών με στόχο τις διαδικασίες ευρεσιτεχνίας (1977, τροποποιημένη το 1980), Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UΡΟV) (Πράξη της Γενεύης, 1991). Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να αποφασίσει ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 67 εφαρμόζεται και σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις. Ως προς τούτο, η Εσθονία θα εξετάσει ευνοϊκά την προσχώρηση στη Συμφωνία της Μαδρίτης, σχετικά με τη Διεθνή Καταχώρηση Σημάτων (Πράξη της Στοκχόλμης, 1967, που τροποποιήθηκε το 1979), 2.Τα Μέρη επιβεβαιώνουν ότι αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις : Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Πράξη της Στοκχόλμης, 1967, τροποποιημένη το 1979), Συνθήκη Συνεργασίας όσον αφορά τις ευρεσιτεχνίες (Ουάσιγκτον, 1970, τροποποιημένη το 1979 και το 1984). Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη των Παρισίων, 1971), 3.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Εσθονία παραχωρεί όσον αφορά την αναγνώριση και την προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, στις κοινοτικές εταιρίες και υπηκόους μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που επιφυλάσσει σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών. 4.Οι διατάξεις της παραγράφου 3 δεν εφαρμόζονται σε σχέση με πλεονεκτήματα που παραχωρεί η Εσθονία σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα στη βάση της αμοιβαιότητας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ Συμμετοχή της Εσθονίας στα κοινοτικά προγράμματα Η Εσθονία δύναται να συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα πλαίσια, ειδικά προγράμματα, σχέδια ή άλλες δράσεις στους ακόλουθους τομείς : έρευναυπηρεσίες πληροφοριών περιβάλλονεκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία κοινωνική πολιτική και υγεία προστασία του καταναλωτή μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τουρισμόςπολιτισμός τομέας οπτικοακουστικών μέσων προστασία του πολίτη διευκόλυνση του εμπορίου ενέργεια μεταφορές, και καταπολέμηση των ναρκωτικών και της εξάρτησης από αυτά. Το Συμβούλιο Σύνδεσης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει στους προαναφερθέντες τομείς και άλλους τομείς κοινοτικής δραστηριότητας, εφόσον κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί το αμοιβαίο συμφέρον και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής συμφωνίας. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝΓια το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσηςΓια το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της ΕσθονίαςΓια τον ορισμό της εννοίας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίαςΓια ειδικές διατάξεις σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της Εσθονίας και της Ισπανίας και της ΠορτογαλίαςΓια την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών σε τελωνειακά θέματα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ Άρθρο 1 Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι καταγωγής Εσθονίας δεν υπόκεινται, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, σε ποσοτικούς περιορισμούς ή σε μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στο παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 21.Σε περίπτωση επιβολής ποσοτικών ορίων, οι εξαγωγές στην Κοινότητα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Εσθονίας που υπόκεινται σε ποσοτικά όρια θα υπόκεινται σε σύστημα διπλού ελέγχου όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα Α. 2.Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι εξαγωγές στην Κοινότητα των προϊόντων καταγωγής Εσθονίας που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ και που δεν υπόκεινται σε ποσοτικά όρια, θα υπόκεινται στο σύστημα διπλού ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 3.Μετά από διαβουλεύσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 15, οι εξαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων, καταγωγής Εσθονίας, που καλύπτονται από το Παράρτημα Ι, εκτός αυτών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, είναι δυνατόν να υπαχθούν, στο σύστημα διπλού ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή σε προηγούμενο σύστημα επιτήρησης που έχει καθιερώσει η Κοινότητα Άρθρο 31.Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν Πρωτόκολλο δεν υπόκεινται στα ποσοτικά όρια που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δηλώνονται ως προοριζόμενα για επανεξαγωγή εκτός της Κοινότητας στην Ίδια κατάσταση ή μετά από μεταποίηση, στα πλαίσια του διοικητικού συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην Κοινότητα Ωστόσο, η διάθεση στην κατανάλωση προϊόντων που έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα με τους προαναφερόμενους όρους εξαρτάται από την προσκόμιση άδειας εξαγωγής που εκδίδουν οι αρχές της Εσθονίας, καθώς και βεβαιώσεων για την καταγωγή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προσαρτήματος Α. 2.Όταν οι αρχές της Κοινότητας έχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταλογίστηκαν σε κάποιο από τα ποσοτικά όρια που έχουν καθορισθεί βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου, αλλά ότι τα προϊόντα αυτά στη συνέχεια επανεξήχθησαν εκτός Κοινότητας, ενημερώνουν εντός τεσσάρων εβδομάδων τις αρχές της Εσθονίας για τις σχετικές ποσότητες προϊόντων και παρέχουν την άδεια για την εισαγωγή όμοιων ποσοτήτων των ιδίων προϊόντων, που δεν καταλογίζονται στο ποσοτικό όριο που έχει καθορισθεί βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου για το τρέχον ή, ανάλογα με την περίπτωση, για το επόμενο έτος. 3.Η Κοινότητα και η Εσθονία αναγνωρίζουν τον ιδιάζοντα και διαφορετικό χαρακτήρα των επανεισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Κοινότητα έπειτα από τελειοποίηση στην Εσθονία, ως ιδιαίτερη μορφή βιομηχανικής και εμπορικής συνεργασίας. Σε περίπτωση που θεσπισθούν ποσοτικά όρια δυνάμει του άρθρου 5, οι επανεισαγωγές αυτές δεν υπόκεινται στα εν λόγω ποσοτικά όρια εφόσον υπάγονται στις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο Προσάρτημα Γ και υπό τον όρο ότι πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς για το οικονομικό καθεστώς της παθητικής τελειοποίησης που ισχύουν στην Κοινότητα. Άρθρο 4 Σε περίπτωση που θεσπισθούν ποσοτικά όρια δυνάμει του άρθρου 5, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις : 1.Σε οποιοδήποτε έτος εφαρμογής του Πρωτοκόλλου επιτρέπεται, για κάθε κατηγορία προϊόντων, η προχρησιμοποίηση μέρους του ποσοτικού ορίου που έχει ορισθεί για το επόμενο έτος, μέχρι ποσοστού 5 % του ποσοτικού ορίου που έχει ορισθεί για το τρέχον έτος του Πρωτοκόλλου. Οι ποσότητες που παρέχονται εκ των προτέρων αφαιρούνται από τα αντίστοιχα ποσοτικά όρια που έχουν ορισθεί για το επόμενο έτος του Πρωτοκόλλου. 2.Επιτρέπεται για κάθε κατηγορία προϊόντων η μεταφορά ποσοτήτων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός έτους εφαρμογής του Πρωτοκόλλου στο αντίστοιχο ποσοτικό όριο του επόμενου έτους, μέχρι ποσοστού 7 % του ποσοτικού ορίου που ισχύει για το τρέχον έτος. 3.Οι μεταφορές προϊόντων προς τις κατηγορίες της ομάδας Ι δεν επιτρέπονται από καμία κατηγορία εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις : επιτρέπονται οι μεταφορές μεταξύ των κατηγοριών 2 και 3 και από την κατηγορία 1 προς τις κατηγορίες 2 και 3 μέχρι ποσοστού 4 % των ποσοτικών ορίων που ισχύουν για την κατηγορία προς την οποία πραγματοποιείται η μεταφορά, επιτρέπονται οι μεταφορές μεταξύ των κατηγοριών 4, 5, 6, 7 και 8 μέχρι ποσοστού 4 % του ποσοτικού ορίου που ισχύει για την κατηγορία προς την οποία πραγματοποιείται η μεταφορά. Επιτρέπονται οι μεταφορές προς οποιαδήποτε κατηγορία των ομάδων ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V από μία ή περισσότερες κατηγορίες των ομάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V μέχρι ποσοστού 5 % του ποσοτικού ορίου που ισχύει για την κατηγορία προς την οποία πραγματοποιείται η μεταφορά. 4.Στο Παράρτημα Ι του παρόντος Πρωτοκόλλου παρατίθεται ο πίνακας ισοδυναμίας που εφαρμόζεται για τις μεταφορές που αναφέρονται ανωτέρω. 5.Η αύξηση σε οποιαδήποτε κατηγορία προϊόντων, που οφείλεται στη σωρευτική εφαρμογή των διατάξεων των ως άνω παραγράφων 1, 2 και 3 κατά τη διάρκεια ενός έτους εφαρμογής του Πρωτοκόλλου, δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα εξής όρια : 13 % για τις κατηγορίες προϊόντων της ομάδας Ι, 13,5 % για τις κατηγορίες προϊόντων των ομάδων ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V. 6.Η προσφυγή στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 πρέπει να κοινοποιείται από τις αρχές της Εσθονίας 15 τουλάχιστον ημέρες ενωρίτερα. Άρθρο 51.Οι εξαγωγές των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι δυνατό να υποβληθούν σε ποσοτικά όρια βάσει των όρων που καθορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους. 2.Εάν οι εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Εσθονίας τα οποία καλύπτονται από το παρόν Πρωτόκολλο πραγματοποιούνται σε ποσότητες ή σε συνθήκες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημίες ή πραγματικό κίνδυνο σοβαρών ζημιών στην κοινοτική παραγωγή παρομοίων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, η Κοινότητα δύναται να ζητάει την έναρξη διαβουλεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Πρωτοκόλλου, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά το κατάλληλο ποσοτικό όριο για την εν λόγω κατηγορία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 3.Μέχρι να εξευρεθεί αμοιβαία ικανοποιητική λύση, η Εσθονία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναστείλει ή να περιορίσει, από την ημερομηνία κοινοποίησης του αιτήματος διαβουλεύσεων και σε επίπεδο που ορίζει η Κοινότητα, τις εξαγωγές προϊόντων της εν λόγω κατηγορίας προς την Κοινότητα ή προς μία ή περισσότερες περιοχές της κοινοτικής αγοράς που καθορίζει η Κοινότητα. Η Κοινότητα επιτρέπει την εισαγωγή προϊόντων της εν λόγω κατηγορίας τα οποία απεστάλησαν από την Εσθονία πριν από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος διαβουλεύσεων. 4.Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν καταλήξουν, κατά την πορεία των διαβουλεύσεων, σε ικανοποιητική λύση εντός της προθεσμίας που τάσσει το άρθρο 15, η Κοινότητα έχει το δικαίωμα να επιβάλει οριστικό ποσοτικό όριο σε ετήσιο επίπεδο όχι κατώτερο από το 106 % του ύψους των εισαγωγών που πραγματοποιήθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται εκείνου κατά τη διάρκεια του οποίου οι εισαγωγές οδήγησαν στη διατύπωση αιτήματος για τη διενέργεια διαβουλεύσεων. Το ετήσιο ύψος που καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο αναθεωρείται προς τα πάνω μετά από διαβουλεύσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15, εφόσον κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την εξέλιξη των συνολικών εισαγωγών στην Κοινότητα του υπό εξέταση προϊόντος. 5.Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των ποσοτικών ορίων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου καθορίζεται μετά από συμφωνία μεταξύ των μερών σύμφωνα με τη διαδικασία διαβουλεύσεων που ορίζεται στο όρθρο 15. 6.Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, ή 4, η Εσθονία υποχρεούται να χορηγεί άδειες εξαγωγής για τα προϊόντα που καλύπτουν συμβάσεις συναφθείσες πριν από την επιβολή του ποσοτικού ορίου, μέχρι του ύψους του ποσοτικού ορίου που έχει ορισθεί 7.Μέχρι την ημερομηνία γνωστοποίησης των στατιστικών δεδομένων που προβλέπει το άρθρο 12 παράγραφος 6, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με βάση τα ετήσια στατιστικά δεδομένα που έχει γνωστοποιήσει η Κοινότητα κατά το παρελθόν. Άρθρο 61.Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, η Κοινότητα και η Εσθονία συμφωνούν να συνεργάζονται πλήρως, ώστε να αποτρέπουν, να διερευνούν και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα νομικά ή/και διοικητικά μέτρα κατά της καταστρατήγησης του παρόντος Πρωτοκόλλου μέσω της μεταφόρτωσης, εκτροπής δρομολογίου, ψευδούς δήλωσης περί της χώρας ή του τόπου καταγωγής, πλαστογράφησης εγγράφων, ψευδούς δήλωσης περί της περιεκτικότητας σε ίνες, εσφαλμένης περιγραφής των ποσοτήτων ή της κατάταξης των εμπορευμάτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Αντίστοιχα, η Κοινότητα και η Εσθονία συμφωνούν να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομικές διατάξεις και διοικητικές διαδικασίες που θα επιτρέπουν την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης για την καταπολέμηση των καταστρατηγήσεων αυτής της μορφής, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης νομικά δεσμευτικών κατασταλτικών μέτρων κατά των ενεχομένων εξαγωγέων ή/και εισαγωγέων. 2 Εάν η Κοινότητα θεωρήσει, βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, ότι το παρόν Πρωτόκολλο καταστρατηγείται, διενεργεί διαβουλεύσεις με την Εσθονία, προκειμένου να εξευρεθεί αμοιβαία ικανοποιητική λύση. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις διενεργούνται το συντομότερο δυνατόν και, το αργότερο, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του αιτήματος. 3.Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Εσθονία λαμβάνει, προληπτικά, εφόσον το ζητήσει η Κοινότητα, όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι, όταν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για την καταστρατήγηση, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται προσαρμογές των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 5, δυνάμενες να συμφωνηθούν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για το έτος ποσοστώσεων κατά το οποίο διατυπώθηκε το αίτημα διαβουλεύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή, για το επόμενο έτος, σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί η ποσόστωση για το τρέχον έτος. 4.Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη αδυνατούν, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, να καταλήξουν σε αμοιβαία ικανοποιητική λύση, η Κοινότητα έχει το δικαίωμα : 1)όταν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι προϊόντα καταγωγής Εσθονίας εισήχθησαν κατά καταστρατήγηση του παρόντος Πρωτοκόλλου, να καταλογίζει τις σχετικές ποσότητες στα ποσοτικά όρια που καθορίζονται βάσει του άρθρου 5, 2)όταν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι υπήρξε ψευδής δήλωση για την περιεκτικότητα σε ίνες, τις ποσότητες, την περιγραφή ή την κατάταξη των προϊόντων καταγωγής Εσθονίας, να αρνηθεί να επιτρέψει την εισαγωγή των υπό εξέταση προϊόντων, 3)όταν προκύπτει ότι προϊόντα μη καταγόμενα από την Εσθονία διέρχονται από το έδαφος της χώρας αυτής σε περίπτωση μεταφόρτωσης ή εκτροπής δρομολογίου, να επιβάλει ποσοτικά όρια στις ίδιες κατηγορίες προϊόντων καταγωγής Εσθονίας, εφόσον δεν υπόκεινται ήδη σε ποσοτικά όρια ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέτρο. 5.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να καθιερώσουν σύστημα διοικητικής συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που προκύπτουν από την καταστρατήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προσαρτήματος Α του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 71.Τα ποσοτικά όρια που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου στις εισαγωγές στην Κοινότητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καταγωγής Εσθονίας, δεν κατανέμονται από την Κοινότητα σε περιφερειακά μερίδια 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για την αποτροπή της εμφάνισης ξαφνικών και ζημιογόνων αλλαγών στις παραδοσιακές εμπορικές ροές, που θα είχαν ως αποτέλεσμα την περιφερειακή συγκέντρωση των άμεσων εισαγωγών στην Κοινότητα. 3.Η Εσθονία υποχρεούται να ελέγχει τις εξαγωγές προϊόντων της που υπόκεινται σε περιορισμούς ή επιτήρηση στην Κοινότητα Σε περίπτωση ξαφνικής και ζημιογόνου αλλαγής στις παραδοσιακές εμπορικές ροές, η Κοινότητα έχει το δικαίωμα να ζητάει τη διενέργεια διαβουλεύσεων για την εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης σ αυτά τα προβλήματα. Οι διαβουλεύσεις διενεργούνται εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διατύπωσης του σχετικού κοινοτικού αιτήματος. 4.Η Εσθονία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι οι εξαγωγές προς την Κοινότητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπόκεινται σε ποσοτικά όρια πραγματοποιούνται με όσο το δυνατόν πιο ισόρροπο τρόπο καθ όλη τη διάρκεια του έτους, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των εποχιακών παραγόντων. Άρθρο 8 Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος Πρωτοκόλλου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, τα ποσοτικά όρια που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας ελαττώνονται prο rata tempοris, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν διαφορετικά με κοινή συμφωνία. Άρθρο 9 Οι εξαγωγές της Εσθονίας υφασμάτων που παράγονται σε οικοτεχνίες με χειροκίνητους ή ποδοκίνητους αργαλειούς, ενδυμάτων και άλλων ειδών που έχουν προέλθει από τη δια χειρός ραφή τέτοιων υφασμάτων, καθώς και χειροποίητων ειδών παραδοσιακής λαϊκής τέχνης δεν υπόκεινται σε ποσοτικά όρια, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα αυτά είναι καταγωγής Εσθονίας και ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Προσάρτημα Β. Άρθρο 101.Εάν η Κοινότητα θεωρήσει άτι κάποιο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν που καλύπτεται από το παρόν Πρωτόκολλο εισάγεται από την Εσθονία στην Κοινότητα σε τιμές ασυνήθιστα χαμηλότερες από τις τιμές που ισχύουν υπό ομαλές συνθήκες ανταγωνισμού και για το λόγο αυτό προκαλείται ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σημαντική ζημία στους κοινοτικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, μπορεί να ζητάει τη διενέργεια διαβουλεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις. 2.Εφόσον, μετά τις ανωτέρω διαβουλεύσεις, αναγνωρίζεται με κοινή συμφωνία ότι υφίσταται η κατάσταση που περιγράφεται στην παράγραφο 1, η Εσθονία λαμβάνει, στα πλαίσια των εξουσιών της, όλα τα αναγκαία μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης, και ιδίως όσον αφορά την τιμή στην οποίο θα πωληθεί το υπό εξέταση προϊόν. 3.Προκειμένου να καθορισθεί εάν η τιμή ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος είναι ασυνήθιστα χαμηλότερη από τις τιμές που ισχύουν υπό ομαλές συνθήκες ανταγωνισμού, η τιμή αυτή είναι δυνατό να συγκριθεί: με τις τιμές που ισχύουν συνήθως για τις πωλήσεις ομοειδών προϊόντων από άλλες εξαγωγικές χώρες στην αγορά της χώρας εισαγωγής υπό ομαλές συνθήκες εμπορίου, με τις τιμές των ομοειδών εγχώριων προϊόντων που ισχύουν για ανάλογο στάδιο εμπορίας στην αγορά της χώρας εισαγωγής, με τις κατώτερες τιμές στις οποίες σημειώθηκαν πωλήσεις των ίδιων προϊόντων υπό ομαλές συνθήκες εμπορίου από οποιαδήποτε τρίτη χώρα κατά τους τρεις μήνες που προηγήθηκαν της αίτησης διαβουλεύσεων και οι οποίες δεν έχουν οδηγήσει στη λήψη οιουδήποτε μέτρου εκ μέρους της Κοινότητας. 4.Εφόσον κατά τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής του κοινοτικού αιτήματος διαβουλεύσεων, η Κοινότητα δύναται, μέχρις ότου οι διαβουλεύσεις οδηγήσουν σε αμοιβαία ικανοποιητική λύση, να απαγορεύει προσωρινά την εισαγωγή των υπό εξέταση προϊόντων σε τιμές υπό τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 5.Σε όλως εξαιρετικές και οριακές περιπτώσεις, όταν συγκεκριμένα προϊόντα εισάγονται στην Κοινότητα από τη Εσθονία σε τιμές ασυνήθιστα χαμηλότερες από τις τιμές που ισχύουν υπό ομαλές συνθήκες ανταγωνισμού, ικανές να προκαλέσουν ζημία που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί, η Κοινότητα δύναται να απαγορεύει προσωρινά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων, μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία για λύση κατόπιν διαβουλεύσεων, οι οποίες αρχίζουν αμέσως. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσεως εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την έναρξη των διαβουλεύσεων. 6.Εάν η Κοινότητα λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 4 και 5, η Εσθονία δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την έναρξη διαβουλεύσεων, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα άρσης ή τροποποίησης των μέτρων αυτών, εφόσον δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι που τα κατέστησαν αναγκαία Άρθρο 11Η κατάταξη των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν Πρωτόκολλο βασίζεται στη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία της Κοινότητας (καλούμενη στο εξής Συνδυασμένη Ονοματολογία ή σε συντομογραφία ΣΟ) και στις τυχόν τροποποιήσεις της. Κάθε φορά που κάποια απόφαση για την κατάταξη ενός προϊόντος που υπόκειται στο παρόν Πρωτόκολλο έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της πρακτικής κατάταξης ή τη μεταβολή της κατηγορίας του προϊόντος αυτού, το εν λόγω προϊόν υπάγεται στο εμπορικό καθεστώς που εφαρμόζεται για την πρακτική ή την κατηγορία πού αντιστοιχούν στο προϊόν αυτό μετά τις ανωτέρω μεταβολές. Οποιαδήποτε τροποποίηση της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ), η οποία επέρχεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στην Κοινότητα, όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων δεν έχουν ως συνέπεια τη μείωση των ποσοτικών ορίων που θεσπίζονται βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Η καταγωγή των προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία καθορίζεται σύμφωνο με τους κανόνες που ισχύουν στην Κοινότητα. Οποιαδήποτε τροποποίηση των εν λόγω κανόνων καταγωγής ανακοινώνεται στη Εσθονία και δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια τη μείωση κάποιου από τα ποσοτικά όρια που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οι διαδικασίες ελέγχου της καταγωγής των προϊόντων που αναφέρονται ανωτέρω καθορίζονται στο Προσάρτημα Α. Άρθρο 121.Η Εσθονία παρέχει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακριβή στατιστικά στοιχεία σχετικά με όλες τις άδειες εξαγωγής που εκδίδονται για τις κατηγορίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπόκεινται στα ποσοτικά όρια που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή σε σύστημα διπλού ελέγχου. τα στοιχεία αυτά αφορούν τις ποσότητες και την αξία και είναι ταξινομημένα ανά κράτος μέλος της Κοινότητας. επίσης παρέχει στοιχεία σχετικά με όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές της Εσθονίας για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 9 και υπόκεινται στις διατάξεις του Προσαρτήματος Β. 2.Η Κοινότητα αναλαμβάνει ομοίως την υποχρέωση να διαβιβάζει στις αρχές της Εσθονίας ακριβή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις άδειες εισαγωγής που χορηγούν οι κοινοτικές αρχές, καθώς και στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές των προϊόντων που καλύπτονται από το σύστημα του άρθρου 5 παράγραφος 2. 3.Τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω διαβιβάζονται, για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, πριν από το τέλος του μήνα που ακολουθεί το μήνα στον οποίον αναφέρονται τα στατιστικά στοιχεία. 4.Μετά από αίτηση της Κοινότητας, η Εσθονία παρέχει στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές όλων των προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι. 5.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, έπειτα από ανάλυση των στοιχείων που έχουν ανταλλαγεί, ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των καταστάσεων εξαγωγών και των αντίστοιχων καταστάσεων εισαγωγών, είναι δυνατό να αρχίσουν διαβουλεύσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 6.Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στις αρχές της Εσθονίας, πριν από τις 15 Απριλίου κάθε έτους, τα στατιστικά στοιχεία για την προηγούμενη χρονιά που αφορούν τις εισαγωγές όλων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν Πρωτόκολλο, ταξινομημένα ανά προμηθεύτρια χώρα και ανά κράτος μέλος της Κοινότητας. Άρθρο 131.Η Εσθονία αποφεύγει τη διακριτική μεταχείριση κατά τη χορήγηση αδειών εξαγωγής ή την έκδοση των εγγράφων που αναφέρονται στα Προσαρτήματα Α και Β. Άρθρο 141.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εξετάζουν κάθε χρόνο την εξέλιξη του εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων, στα πλαίσια των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 και με βάση τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 12. Άρθρο 151.Εκτός αν άλλως προβλέπεται στο παρόν Πρωτόκολλο, οι διαδικασίες διαβουλεύσεων που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία διέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις : οι διαβουλεύσεις διενεργούνται στο μέτρο του δυνατού ανά τακτά χρονικά διαστήματα Επίσης είναι δυνατή η διενέργεια πρόσθετων διαβουλεύσεων για συγκεκριμένα θέματα, οποιαδήποτε αίτηση για τη διενέργεια διαβουλεύσεων κοινοποιείται γραπτώς στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, όταν χρειάζεται, μετά την αίτηση για τη διενέργεια διαβουλεύσεων ακολουθεί, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την κοινοποίηση της αίτησης, έκθεση στην οποία αναφέρονται οι περιστάσεις που, κατά την άποψη του αιτούντος συμβαλλόμενου μέρους, δικαιολογούν την υποβολή μιας τέτοιας αίτησης, τα συμβαλλόμενα μέρη αρχίζουν διαβουλεύσεις το αργότερο εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της αίτησης, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας ή αμοιβαία αποδεκτής λύσης, το αργότερο εντός ενός επιπλέον μηνός, η προθεσμία ενός μηνός που τάσσεται ανωτέρω για την επίτευξη συμφωνίας ή αμοιβαία αποδεκτής λύσης είναι δυνατό να παραταθεί με κοινή συμφωνία 2.Η Κοινότητα δύναται να ζητάει τη διενέργεια διαβουλεύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου έτους εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου, ανακύπτουν δυσχέρειες για την Κοινότητα ή κάποια από τις περιφέρειές της λόγω απότομης και σημαντικής αύξησης, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, των εισαγωγών συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων της ομάδας Ι που υπόκειται στα ποσοτικά όρια, τα οποία θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου. 3.Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, διενεργούνται διαβουλεύσεις σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οι διαβουλεύσεις που διενεργούνται κατ εφαρμογήν του παρόντος άρθρου, αντιμετωπίζονται με πνεύμα συνεργασίας και με την επιθυμία διευθέτησης των διαφορών που υφίστανται ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο 16 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθούν την ανταλλαγή επισκέψεων εκ μέρους προσώπων, ομάδων και αντιπροσωπειών από τον επιχειρηματικό, εμπορικό και βιομηχανικό χώρο, να διευκολύνουν τις επαφές στο βιομηχανικό, εμπορικό και τεχνικό τομέα που συνδέονται με το εμπόριο και τη συνεργασία σε θέματα κλωστοϋφαντουργίας, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων και να στηρίζουν στη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων και εμποροπανηγύρεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Άρθρο 17 Όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, με αίτηση οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, διενεργούνται διαβουλεύσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 με σκοπό την εξεύρεση δίκαιης λύσης σε προβλήματα που άπτονται της προστασίας των σημάτων, σχεδίων και προτύπων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης. Άρθρο 181.Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου ή να το καταγγείλει, υπό τον όρο ότι θα απευθύνει σχετική προειδοποίηση τουλάχιστον έξι μήνες πριν. Στην περίπτωση αυτή, το Πρωτόκολλο παύει να ισχύει με τη λήξη της προειδοποιητικής προθεσμίας. 2.Τα παραρτήματα, προσαρτήματα και εγκεκριμένα πρακτικά που επισυνάπτονται στο παρόν Πρωτόκολλο, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Παράρτημα Ι ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 Υπό την επιφύλαξη των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, η περιγραφή των εμπορευμάτων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική σημασία, επειδή τα προϊόντα που καλύπτει κάθε κατηγορία προσδιορίζονται, στα πλαίσια του παρόντος παραρτήματος, από τους κωδικούς ΣΟ. Όπου υπάρχει ex μπροστά από τον κωδικό ΣΟ, τα προϊόντα που καλύπτει κάθε κατηγορία καθορίζονται από το πεδίο του κωδικού ΣΟ και από το πεδίο της αντίστοιχης περιγραφής. Τα ενδύματα που δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ενδυμάτων αντρών ή αγοριών ή ενδυμάτων γυναικών ή κοριτσιών κατατάσσονται στα τελευταία. J.Η διατύπωση ενδύματα για βρέφη περιλαμβάνει τα ενδύματα μέχρι και το εμπορικό μέγεθος 86. 41 (συνέχεια) 5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 58 10 5402 58 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 30 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00 42 5401 20 10 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 54033200 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00 Νήματα από συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ίνες συνεχείς μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση Νήματα από τεχνητές υφαντικές ίνες: νήματα από τεχνητές υφαντικές ίνες, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, εκτός από τα απλό νήματα από βισκόζη μη στριμμένα ή στριμμένα μέχρι και 250 φορές σε κάθε μέτρο και απλά νήματα μη ελαστικοποιημένα από οξική κυτταρίνη 43 5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 80 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00 5506 20 90 5511 30 00 Λεπτά συνθετικά ή τεχνητά νήματα, νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς, νήματα από βαμβάκι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 46 5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 30 10 5105 30 90 Μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα 47 5106 10 10 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99 5106 10 10 5106 10 90 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα, μη συσκευασμένα γιο τη λιανική πώληση 48 5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 10 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 48 5107 20 51 (συνέχεια) 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90 49 5109 10 10 5109 10.90 5109 90 10 5109 90 90 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 50 5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99 Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 51 5203 00 00 Βαμβάκι λαναρισμένο ή χτενισμένο 53 5803 10 00 Υφάσματα από βαμβάκι με ύφανση γάζας 54 5507 00 00 Τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα απορρίμματα, λαναρισμένα, χτενισμένα, ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα για νηματοποίηση 55 5506 1000 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99 ίνες συνθετικές μη συνεχείς, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα απορρίμματα, λαναρισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα για νηματοποίηση 56 5508 10 90 5511 1000 5511 20 00 Νήματα από μη συνεχείς συνθετικές ίνες (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα απορρίμματα) συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 58 5701 10 10 5701 10 91 Τάπητες με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμα 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90 Παράρτημα ΙΙ Προϊόντα χωρίς ποσοτικά όρια που υπόκεινται στο σύστημα διπλού ελέγχου που αναφέρεται στο όρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου. (Οι πλήρεις περιγραφές των κατηγορών που απαριθμούνται στο παρόν Παράρτημα ευρίσκονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Πρωτοκόλλου) Κατηγορίες1 24681339118 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ Ι ΚΑΤΑΤΑΞΗΆρθρο 11.Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την Εσθονία για οποιαδήποτε μεταβολή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ), πριν οπό την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταβολής στην Κοινότητα. 2.Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές της Εσθονίας για οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την κατάταξη των προϊόντων που υπάγονται στο παρόν Πρωτόκολλο, το αργότερο εντός ενός μηνός από τη λήψη της. Η σχετική γνωστοποίηση περιλαμβάνει : 1)περιγραφή των σχετικών προϊόντων, 2)την αντίστοιχη κατηγορία, καθώς και τους σχετικούς κωδικούς ΣΟ, 3)τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση. 3.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόφαση κατάταξης συνεπάγεται τη μεταβολή της πρακτικής κατάταξης ή την αλλαγή κατηγορίας οποιουδήποτε από τα προϊόντα που υπάγονται στο Πρωτόκολλο, οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας τάσσουν προθεσμία προειδοποίησης 30 ημερών από την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης εκ μέρους της Κοινότητας πριν τεθεί σε ισχύ η απόφαση. Τα προϊόντα που έχουν αποσταλεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης εξακολουθούν να υπάγονται στην προγενέστερη πρακτική κατάταξης, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω προϊόντα προσκομίζονται για εισαγωγή στην Κοινότητα εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία αυτή. ·4.Όταν η λήψη κοινοτικής απόφασης σχετικά με κατάταξη, που συνεπάγεται μεταβολή της πρακτικής που ακολουθείται κατά την κατάταξη ή μεταβολή της κατάταξης σε αντίστοιχη κατηγορία οποιουδήποτε προϊόντος που υπόκειται στο Πρωτόκολλο, επηρεάζει κατηγορία η οποία υπόκειται σε ποσοτικά όρια, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου, με σκοπό την εκπλήρωση της υποχρέωσης που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Πρωτοκόλλου. 5.Σε περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ των αρχών της Κοινότητας και της Εσθονίας, στο σημείο εισόδου στην Κοινότητα, όσον αφορά την κατάταξη προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν Πρωτόκολλο, η κατάταξη βασίζεται, προσωρινά, στις ενδείξεις που παρέχει η Κοινότητα, έως ότου διεξαχθούν διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την οριστική κατάταξη του συγκεκριμένου προϊόντος. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΚΑΤΑΓΩΓΉΆρθρο 21.Τα προϊόντα καταγωγής Εσθονίας που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής Εσθονίας, σύμφωνο με το υπόδειγμα που προσαρτάται στο παρόν Προσάρτημα 2.Το εν λόγω πιστοποιητικό καταγωγής θεωρείται από τις αρμόδιες οργανώσεις της Εσθονίας, που έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό βάσει της νομοθεσίας της Εσθονίας, εφόσον τα υπό εξέταση προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα από τη χώρα αυτή κατά την έννοια των σχετικών κανόνων που ισχύουν στην Κοινότητα. 3.Εντούτοις, τα προϊόντα των ομάδων ΙΙΙ, ΙV και V είναι δυνατό να εισάγονται στην Κοινότητα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται με το παρόν Πρωτόκολλο, εφόσον προσκομίζεται δήλωση του εξαγωγέα επί του τιμολογίου ή άλλου σχετικού εμπορικού εγγράφου, με την οποία βεβαιώνεται ότι τα υπό εξέταση προϊόντα είναι καταγωγής Εσθονίας κατά την έννοια των σχετικών κανόνων που ισχύουν στην Κοινότητα 4.Το πιστοποιητικό καταγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν απαιτείται για την εισαγωγή εμπορευμάτων που συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR1 ή έντυπο ΕUR2, συμπληρωμένο σύμφωνα με τους σχετικούς κοινοτικούς κανόνες. Άρθρο 3 Το πιστοποιητικό καταγωγής εκδίδεται μόνον κατόπιν γραπτής αιτήσεως εκ μέρους του εξαγωγέα ή, με ευθύνη του εξαγωγέα, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Οι αρμόδιες οργανώσεις της Εσθονίας, που είναι εξουσιοδοτημένες βάσει της εσθονικής νομοθεσίας, εξασφαλίζουν την ορθή συμπλήρωση των πιστοποιητικών καταγωγής, και, προς το σκοπό αυτό, ζητούν την προσκόμιση οποιουδήποτε απαραίτητου δικαιολογητικού ή διενεργούν οποιονδήποτε έλεγχο θεωρούν σκόπιμο. Άρθρο 4 Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν θεσπισθεί διαφορετικά κριτήρια για τον προσδιορισμό τηςκαταγωγής προϊόντων που υπάγονται στην ίδια κατηγορία, τα πιστοποιητικά ή οι δηλώσεις καταγωγής πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκώς ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων, ώστε να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός του κριτηρίου που εφαρμόσθηκε για την έκδοση του πιστοποιητικού ή τη σύνταξη της δήλωσης. Άρθρο 5 Η διαπίστωση ασήμαντων ανακολουθιών μεταξύ των στοιχείων που αναγράφει το πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που αναφέρονται στα έγγραφα που προσκομίζονται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων, δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως τη θέση υπό αμφισβήτηση των στοιχείων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΙΕξαγωγή Άρθρο 6 Οι αρμόδιες αρχές της Εσθονίας εκδίδουν άδεια εξαγωγής για κάθε αποστολή από την Εσθονία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπόκεινται σε οριστικά ή προσωρινά ποσοτικά όρια τα οποία θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου, μέχρι συμπληρώσεως των αντιστοίχων ποσοτικών ορίων, όπως έχουν ενδεχομένως τροποποιηθεί βάσει των άρθρων 4, 6 και Β του Πρωτοκόλλου, καθώς και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπόκεινται σε σύστημα διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 του Πρωτοκόλλου. Άρθρο 71.Η άδεια εξαγωγής για προϊόντα που υπόκεινται σε ποσοτικά άρια δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου, πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα 1 που προσαρτάται στο παρόν Προσάρτημα και ισχύει για εξαγωγές στο σύνολο του τελωνειακού εδάφους, στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εντούτοις, στις περιπτώσεις που η Κοινότητα έχει προσφύγει στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 και 7 του Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου πρακτικού αριθ. 1, ή τις διατάξεις του εγκεκριμένου πρακτικού αριθ. 2, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που καλύπτονται από τις άδειες εξαγωγής είναι δυνατό να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνο στην περιοχή ή στις περιοχές της Κοινότητας που αναφέρονται στις εν λόγω άδειες. 2.Στην περίπτωση που έχουν επιβληθεί ποσοτικά όρια δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου, σε κάθε άδεια εξαγωγής πρέπει να πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, ότι η ποσότητα του εν λόγω προϊόντος καταλογίσθηκε στο ποσοτικό όριο που προβλέπεται για την κατηγορία των συγκεκριμένων προϊόντων και ότι η άδεια αυτή καλύπτει μόνο μία από τις κατηγορίες προϊόντων που υπόκεινται σε ποσοτικά όρια. Η άδεια επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για μία ή για περισσότερες αποστολές των συγκεκριμένων προϊόντων. 3.Για προϊόντα που υπόκεινται σε σύστημα διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια, η άδεια εξαγωγής πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα 2 που προσαρτάται στο παρόν Προσάρτημα. Η άδεια καλύπτει μόνο μία κατηγορία προϊόντων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία ή περισσότερες αποστολές των εν λόγω προϊόντων. Άρθρο 8 Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας πρέπει να ενημερώνονται αμέσως για την ανάκληση ή την τροποποίηση οποιασδήποτε αδείας εξαγωγής που έχει ήδη εκδοθεί. Άρθρο 91.Οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπόκεινται σε ποσοτικά όρια δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου, καταλογίζονται στα ποσοτικά όρια που έχουν καθορισθεί για το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η αποστολή των εμπορευμάτων, ακόμη και εάν η άδεια εξαγωγής εκδόθηκε μετά την αποστολή. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, η αποστολή των εμπορευμάτων θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε κατά την ημερομηνία φόρτωσής τους στο αεροσκάφος, όχημα ή πλοίο με το οποίο εξάγονται. Άρθρο 1.0Η προσκόμιση αδείας εξαγωγής, κατ εφαρμογή του άρθρου 12, πραγματοποιείται το αργότερο την 31η Μαρτίου του έτους που έπεται του έτους αποστολής των εμπορευμάτων, το οποία καλύπτει η άδεια. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΕισαγωγήΆρθρο 11 Η εισαγωγή στην Κοινότητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπόκεινται σε ποσοτικά όριο ή σύστημα διπλού ελέγχου δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου, εξαρτάται από την προσκόμιση άδειας εισαγωγής. Άρθρο 121.Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας εκδίδουν την άδεια εισαγωγής, που αναφέρεται στο άρθρο 11 ανωτέρω, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση από τον εισαγωγέα του πρωτοτύπου της αντίστοιχης άδειας εξαγωγής. 2.Οι άδειες εισαγωγής σχετικά με προϊόντα που υπόκεινται σε ποσοτικά όρια δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου ισχύουν επί εξάμηνο από την ημερομηνία έκδοσής τους, για εισαγωγές στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εντούτοις, στις περιπτώσεις που η Κοινότητα έχει προσφύγει στις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου πρακτικού αριθ. 1, ή στις διατάξεις του εγκεκριμένου πρακτικού αριθ. 2. τα προϊόντα που καλύπτονται από τις άδειες εισαγωγής είναι δυνατό να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνο στην περιοχή ή στις περιοχές της Κοινότητας που αναφέρονται στις εν λόγω άδειες. 3.Οι άδειες εισαγωγής για προϊόντα που υπόκεινται σε σύστημα διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια ισχύουν για έξι μήνες από την ημερομηνία της έκδοσής των για εισαγωγές στο σύνολο του τελωνειακού εδάφους στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 4.Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας ακυρώνουν άδεια εισαγωγής που έχει· ήδη εκδοθεί, εάν ανακληθεί η αντίστοιχη άδεια εξαγωγής. Εντούτοις, εάν οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας δεν ενημερώθηκαν σχετικά με την ανάκληση ή ακύρωση της αδείας εξαγωγής παρά μόνο μετά την εισαγωγή των προϊόντων στην Κοινότητα οι αντίστοιχες ποσότητες καταλογίζονται στο ποσοτικά όρια που έχουν θεσπισθεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία και έτος ποσόστωσης. Άρθρο 131.Εάν οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας διαπιστώσουν ότι οι συνολικές ποσότητες που καλύπτονται από άδειες εξαγωγής εκδοθείσες από τις αρμόδιες αρχές της Εσθονίας για μια συγκεκριμένη κατηγορία κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους υπερβαίνουν το ποσοτικό όριο που θεσπίζεται σύμφωνα με το όρθρο 5 του Πρωτοκόλλου για τη συγκεκριμένη κατηγορία όπως ενδεχομένως τροποποιείται από τα άρθρα 4, 6 και 8 του Πρωτοκόλλου, οι εν λόγω αρχές δύνανται να αναστείλουν την περαιτέρω έκδοση αδειών εισαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας ενημερώνουν αμέσως τις αρχές της Εσθονίας, και κινείται αμέσως η ειδική διαδικασία διαβουλεύσεων που ορίζεται στο άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου. 2.Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την έκδοση αδειών εισαγωγής για εξαγόμενα προϊόντα καταγωγής Εσθονίας που υπόκεινται σε ποσοτικά όρια ή σε σύστημα διπλού ελέγχου και τα οποία δεν καλύπτονται από άδειες εξαγωγής εκδοθείσες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προσαρτήματος. Ωστόσο, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου, εάν οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας επιτρέψουν την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων στην Κοινότητα οι σχετικές ποσότητες δεν καταλογίζονται στα αντίστοιχα ποσοτικά όρια που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου, χωρίς τη ρητή συμφωνία των αρμόδιων αρχών της Εσθονίας. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Άρθρο 141.Η άδεια εξαγωγής και το πιστοποιητικό καταγωγής είναι δυνατό να περιλαμβάνουν πρόσθετα αντίγραφα που επισημαίνονται δεόντως ως τέτοια. Συντάσσονται στα αγγλικά ή τα γαλλικά. Σε περίπτωση που συμπληρώνονται ιδιοχείρως, οι καταχωρήσεις πρέπει να γίνονται με μελάνη και με κεφαλαία γράμματα Τα εν λόγω έντυπα έχουν διαστάσεις 210 χ 297 χιλιοστόμετρα. Το χαρτί που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι λευκό χαρτί γραφής, διαβρεγμένο με κόλλα, χωρίς μηχανικούς πολτούς, βάρους τουλάχιστον 25 gr/m2. Εάν τα έντυπα περιλαμβάνουν περισσότερα αντίγραφα, μόνον το πρώτο, που αποτελεί και το πρωτότυπο, τυπώνεται με κυματοειδή διάταξη γραμμών. Αυτό το αντίγραφο φέρει την ευκρινή ένδειξη πρωτότυπο και τα άλλα αντίγραφα τη ένδειξη αντίγραφο. Μόνον το πρωτότυπο γίνεται δεκτό από τις αρμόδιες αρχές της Κοινότητας για τον έλεγχο των εξαγωγών προς αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου. 2.Κάθε έγγραφο φέρει τυποποιημένο αύξοντα αριθμό, έντυπο ή όχι. με τον οποίο είναι δυνατή η εξατομίκευσή του. Ο αριθμός αυτός αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία : δύο γράμματα που προσδιορίζουν τη χώρα εξαγωγής, ως εξής : ΕΕ, δύο γράμματα που προσδιορίζουν το κράτος μέλος που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ο εκτελωνισμός, ως εξής : ΑΤ = ΑυστρίαΒL = ΜπενελούξDΕ = Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας DΚ = ΔανίαΕL = Ελλάς ΕS = ΙσπανίαFΙ = Φινλανδία= ΓαλλίαGΒ = Ηνωμένο Βασίλειο ΙΕ= ΙρλανδίαΙΤ =Ιταλία ΡΤ=ΠορτογαλίαSΕ =Σουηδία, ένα μονοψήφιο αριθμό, που αναφέρεται στο έτος ποσόστωσης, ο οποίος αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του έτους, π.χ. : 4 για το 1994, ένα διψήφιο αριθμό από το 01 έως το 99, που αντιστοιχεί στην υπηρεσία έκδοσης της αδείας στη χώρα εξαγωγής, έναν πενταψήφιο αριθμό από το 00001 έως το 99999, που έχει δοθεί στο κράτος μέλος όπου προβλέπεται να γίνει ο εκτελωνισμός. Άρθρο 15 Η άδεια εξαγωγής και το πιστοποιητικό καταγωγής είναι δυνατό να εκδοθούν μετά την αποστολή των προϊόντων που αφορούν. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να φέρουν την ένδειξη deliνre a pοsteriοri ή την ένδειξη issued retrοspectiνely. Άρθρο 161.Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής μιας αδείας εξαγωγής ή ενός πιστοποιητικού καταγωγής, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητάει από τις αρμόδιες αρχές της Εσθονίας που τα εξέδωσαν την έκδοση αντιγράφου βάσει των εγγράφων εξαγωγής που βρίσκονται στην κατοχή του. Το αντίγραφο κάθε τέτοιου πιστοποιητικού ή αδείας που εκδίδεται κατ αυτόν τον τρόπο φέρει την ένδειξη duplicata ή duplicate. 2.Το αντίγραφο φέρει την ημερομηνία της πρωτότυπης αδείας εξαγωγής ή του πρωτότυπου πιστοποιητικού καταγωγής. ΤΙΤΛΟΣ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 17 Η Κοινότητα και η Εσθονία συνεργάζονται στενά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προσαρτήματος. Προς το σκοπό αυτό, αμφότερα τα μέρη διευκολύνουν κάθε επαφή και ανταλλαγή απόψεων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ζητημάτων. Άρθρο 18 Για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος Προσαρτήματος, η Κοινότητα και η Εσθονία παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για τον έλεγχο της γνησιότητας και της ακρίβειας των αδειών εξαγωγής και των πιστοποιητικών καταγωγής που εκδίδονται και των δηλώσεων που συντάσσονται σύμφωνα με το παρόν Προσάρτημα. Άρθρο 19 Η Εσθονία διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση και τον έλεγχο των αδειών εξαγωγής και των πιστοποιητικών καταγωγής, καθώς και δείγματα αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται από τις εν λόγω αρχές και υποδείγματα των υπογραφών των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με την υπογραφή των αδειών εξαγωγής και των πιστοποιητικών καταγωγής. Η Εσθονία ενημερώνει επίσης την Κοινότητα για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα ανωτέρω στοιχεία. Άρθρο 201.Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής και των αδειών εξαγωγής διενεργείται δειγματοληπτικά ή όποτε οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας έχουν εύλογες αμφιβολίες όσον αφορά τη γνησιότητα του πιστοποιητικού ή της άδειας ή όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην πραγματική καταγωγή των υπό εξέταση προϊόντων. 2.Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας επιστρέφουν το πιστοποιητικό καταγωγής, την άδεια εξαγωγής ή αντίγραφο αυτών στην αρμόδια αρχή της Εσθονίας παραθέτοντας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τους τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους δικαιολογείται η διεξαγωγή έρευνας. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί τιμολόγιο, αυτό ή αντίγραφό του επισυνάπτεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό, στην άδεια ή στο αντίγραφο αυτών. Οι αρχές διαβιβάζουν, επίσης, κάθε πληροφορία που διαθέτουν και η οποία παρέχει ενδείξεις ότι τα στοιχεία που αναγράφει το εν λόγω πιστοποιητικό ή η άδεια είναι ανακριβή. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται επίσης σε εκ των υστέρων ελέγχους των δηλώσεων καταγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Προσαρτήματος. 4.Τα πορίσματα των εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές της Κοινότητας το αργότερο εντός τριμήνου. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται αναφέρουν αν το επίδικο πιστοποιητικό, άδεια ή δήλωση αφορά τα εμπορεύματα που όντως εξήχθησαν και κατά πόσον τα εμπορεύματα αυτά είναι δυνατό να εξαχθούν υπό το καθεστώς που θεσπίζεται με το Πρωτόκολλο. Οι πληροφορίες πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν, εφόσον ζητηθεί από την Κοινότητα, αντίγραφο όλων των δικαιολογητικών που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών, και, ιδίως, για τον προσδιορισμό της πραγματικής καταγωγής των εμπορευμάτων. Εφόσον με τις επαληθεύσεις που έχουν διενεργηθεί προκύπτει ότι έχουν σημειωθεί συστηματικές παρατυπίες κατά τη χρήση των δηλώσεων καταγωγής, η Κοινότητα δύναται να υπαγάγει τις εισαγωγές των υπό εξέταση προϊόντων στις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος Προσαρτήματος. 5.Αντίγραφα των πιστοποιητικών καταγωγής, καθώς και κάθε σχετικό εξαγωγικό έγγραφο, φυλάσσονται από τις αρμόδιες αρχές της Εσθονίας, για τον εκ των υστέρων έλεγχο των πιστοποιητικών καταγωγής, τουλάχιστον επί διετία. 6.Η προσφυγή στη διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου που προβλέπεται στο παρόν άρθρο δεν πρέπει να συνιστά κώλυμα για τη διάθεση στην κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων. Άρθρο 211.Σε περίπτωση που η διαδικασία επαλήθευσης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 20, ή τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας ή της Εσθονίας υποδεικνύουν ή αφήνουν να διαφανεί ότι καταστρατηγούνται ή παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται στενά και με την προσήκουσα ταχύτητα, ώστε να προληφθεί κάθε_ τέτοια καταστρατήγηση ή παράβαση. 2.Προς το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές της Εσθονίας διενεργούν, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας, τις δέουσες έρευνες σχετικά με τις εργασίες που συνιστούν, ή η Κοινότητα θεωρεί ότι συνιστούν, καταστρατήγηση ή παράβαση του παρόντος Προσαρτήματος. Η Εσθονία γνωστοποιεί στην Κοινότητα τα πορίσματα των ανωτέρω ερευνών, μαζί με κάθε άλλη σχετική πληροφορία που καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της αιτίας της καταστρατήγησης ή παράβασης, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής καταγωγής των εμπορευμάτων που πρέπει να προσδιοριστεί 3.Με συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της Εσθονίας, οι υπάλληλοι που έχουν ορισθεί από την Κοινότητα δύνανται να είναι παρόντες κατά τη διενέργεια των ερευνών που προβλέπονται στην παράγραφο 2. 4.Στα πλαίσια της συνεργασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας και της Εσθονίας ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία που, κατά τη άποψη ενός από τα μέρη, είναι χρήσιμη για την αποτροπή της καταστρατήγησης ή της παράβασης των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οι εν λόγω ανταλλαγές είναι δυνατό να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Εσθονία και με το εμπόριο μεταξύ Εσθονίας και τρίτων χωρών του είδους των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν Πρωτόκολλο, ιδίως όταν η Κοινότητα έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι τα εν λόγω προϊόντα ευρίσκονταν, ενδεχομένως, στο έδαφος της Εσθονίας υπό καθεστώς διαμετακόμισης πριν εισαχθούν στην Κοινότητα Τα ανωτέρω στοιχεία είναι δυνατό να συμπεριλαμβάνουν, εφόσον ζητηθεί από την Κοινότητα, αντίγραφα όλης της διαθέσιμης σχετικής τεκμηρίωσης. 5.Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν καταστρατηγηθεί ή παραβιασθεί οι διατάξεις του παρόντος Προσαρτήματος, οι αρμόδιες αρχές της Εσθονίας και της Κοινότητας δύνανται να συμφωνούν για τη λήψη των μέτρων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του Πρωτοκόλλου ή άλλων μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την πρόληψη κάθε τέτοιας καταστρατήγησης ή παράβασης. Προσάρτημα Β Αναφέρεται στο άρθρο 9 Προϊόντα οικοτεχνίας και λαϊκής τέχνης καταγωγής Εσθονίας 1.Η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 9 για τα προϊόντα οικοτεχνίας ισχύει μόνο για το εξής είδη προϊόντων. 1)υφάσματα που κατασκευάζονται σε χειροκίνητους ή ποδοκίνητους αργαλειούς και τα οποία είναι του είδους που παραδοσιακά κατασκευάζεται σε οικοτεχνικές μονάδες της Εσθονίας, 2)χειροποίητα ενδύματα ή άλλα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, που παραδοσιακά παράγονται σε οικοτεχνικές μονάδες της Εσθονίας από τα υφάσματα που περιγράφονται ανωτέρω και τα οποία ράβονται αποκλειστικά με το χέρι, χωρίς τη χρήση οιασδήποτε μηχανής, 3)χειροποίητα παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης της Εσθονίας, τα οποία περιλαμβάνονται σε κατάλογο που θα συμφωνήσουν η Κοινότητα και η Εσθονία. Εξαίρεση γίνεται δεκτή μόνο για προϊόντα για τα οποία οι αρμόδιες αρχές της Εσθονίας έχουν εκδόσει πιστοποιητικό σύμφωνο με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παρόν Προσάρτημα. Τα πιστοποιητικά αυτού του είδους πρέπει να αναφέρουν τους λόγους που δικαιολογούν την έκδοσή τους. Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας τα κάνουν δεκτά, αφού ελέγξουν ότι τα υπό εξέταση προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν Προσάρτημα Πιστοποιητικά που αφορούν προϊόντα υπαγόμενα στην περίπτωση γ) ανωτέρω, πρέπει να φέρουν ευκρινώς την ένδειξη FΟLΚLΟRΕ. Σε περίπτωση διαφοράς απόψεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τη φύση των εν λόγω προϊόντων, διενεργούνται διαβουλεύσεις εντός ενός μηνός με σκοπό τη διευθέτηση της διαφοράς. Σε περίπτωση που οι εισαγωγές οποιουδήποτε από τα προϊόντα που υπάγονται στο παρόν Προσάρτημα λάβουν έκταση ικανή να δημιουργήσει προβλήματα στην Κοινότητα, διενεργούνται το συντομότερο δυνατό διαβουλεύσεις με την Εσθονία, προκειμένου να διευθετηθεί η κατάσταση με την επιβολή, αν είναι αναγκαίο, ποσοτικού ορίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Οι διατάξεις των τίτλων ΙV και V του Προσαρτήματος Α εφαρμόζονται mutatis mutandis για τα προϊόντα της παραγράφου 1 του παρόντος Προσαρτήματος. Προσάρτημα Γ Οι επανεισαγωγές στην Κοινότητα, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου, προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα του παρόντος Προσαρτήματος, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός εάν, κατ εξαίρεση, υπάγονται στις παρακάτω ειδικές διατάξεις : 1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, θεωρούνται επανεισαγωγές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου μόνον οι επανεισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που υπόκεινται στα ειδικά ποσοτικά όρια, τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος Προσαρτήματος. 2.Οι επανεισαγωγές που δεν καλύπτονται από το παράρτημα του παρόντος Προσαρτήματος είναι δυνατόν να αποτελέσουν το αντικείμενο ειδικών ποσοτικών ορίων κατόπιν διαβουλεύσεων που διεξάγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου, υπό τον όρο ότι τα σχετικά προϊόντα υπόκεινται σε ποσοτικά όρια δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου, σε σύστημα διπλού ελέγχου ή σε μέτρα επιτήρησης. 3.Η Κοινότητα δύναται με δική της πρωτοβουλία και προς το συμφέρον και των δύο πλευρών ή κατόπιν αιτήματος που διατυπώνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου: 1)να εξετάσει τη δυνατότητα μεταφοράς από μία κατηγορία σε άλλη και προχρησιμοποίησης ή μεταβίβασης, από το ένα έτος στο επόμενο, μεριδίων ειδικών ποσοτικών ορίων, 2)να εξετάσει τη δυνατότητα αύξησης των ειδικών ποσοτικών ορίων. 4.Ωστόσο, η Κοινότητα δύναται να εφαρμόζει αυτομάτως τους κανόνες ευελιξίας που προβλέπονται στην παράγραφο 3 εντός των παρακάτω ορίων: 1)οι μεταφορές μεταξύ κατηγοριών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 20% της ποσότητας που έχει ορισθεί για την κατηγορία προς την οποία πραγματοποιείται η μεταφορά, 2)η μεταβίβαση ειδικών ποσοτικών ορίων από ένα έτος στο επόμενο δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 10,5% της ποσότητας που έχει ορισθεί για το έτος της πραγματικής χρησιμοποίησης, υπερβαίνει το 7,5% της ποσότητας που έχει ορισθεί για το έτος της πραγματικής χρησιμοποίησης. 5.Η Κοινότητα ενημερώνει την Εσθονία για οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνει δυνάμει των προηγούμενων παραγράφων. 6.Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας ενεργούν τον καταλογισμό στα ειδικά ποσοτικά όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά την έκδοση της εκ των προτέρων έγκρισης που απαιτείται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 636/82 του Συμβουλίου σχετικά με το οικονομικό καθεστώς παθητικής τελειοποίησης. Ο καταλογισμός σε ειδικό ποσοτικό όριο γίνεται για το έτος κατά το οποίο χορηγήθηκε η εκ των προτέρων έγκριση. 7.Οι οργανισμοί που έχουν εξουσιοδοτηθεί βάσει της νομοθεσίας της Εσθονίας εκδίδουν πιστοποιητικό καταγωγής για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από το παρόν Προσάρτημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Προσαρτήματος Α του Πρωτοκόλλου. Το πιστοποιητικό μνημονεύει την εκ των προτέρων έγκριση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 6, ως απόδειξη ότι η εργασία τελειοποίησης που περιγράφεται εκτελέστηκε πράγματι στην Εσθονία. 8.Η Κοινότητα γνωστοποιεί στην Εσθονία τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των αρμοδίων αρχών της Κοινότητας που είναι επιφορτισμένες με την έκδοση των εκ των προτέρων εγκρίσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6. καθώς και δείγματα αποτυπωμάτων των σφραγίδων που οι αρχές αυτές χρησιμοποιούν. 9.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 8 ανωτέρω, η Κοινότητα και η Εσθονία συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις, με σκοπό την αναζήτηση κοινά αποδεκτών λύσεων οι οποίες θα επιτρέπουν και στα δύο συμβαλλόμενα μέρη να απολαύουν των διατάξεων σχετικά με το καθεστώς παθητικής τελειοποίησης που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο και θα εξασφαλίζουν έτσι την πραγματική ανάπτυξη του εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μεταξύ της Εσθονίας και της Κοινότητας. Παράρτημα του Προσαρτήματος Γ (Οι περιγραφές των προϊόντων των κατηγοριών που απαριθμούνται στο παρόν Παράρτημα ευρίσκονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Πρωτοκόλλου) ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚατηγορίαΜονάδα Έτος (έτη) (π.υ.) (π.υ.)(π.υ.)ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 1 Στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων ένδυσης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου δεν εμποδίζει την Κοινότητα, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, να εφαρμόζει μέτρα διασφάλισης για μια ή περισσότερες από τις περιφέρειές της, σύμφωνα με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να ενημερώνεται με τον κατάλληλο τρόπο η Εσθονία, πριν εφαρμοσθούν οι σχετικές διατάξεις του Προσαρτήματος Α του Πρωτοκόλλου. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 2 Παρά το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων ένδυσης, για επιτακτικούς τεχνικούς και διοικητικούς λόγους ή για την εξεύρεση λύσης στα οικονομικά προβλήματα που οφείλονται στην περιφερειακή συγκέντρωση των εισαγωγών ή για την καταπολέμηση της απάτης και της καταστρατήγησης των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου, η Κοινότητα καθιερώνει για περιορισμένο χρονικό διάστημα ειδικό σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν κατορθώσουν να καταλήξουν σε ικανοποιητική λύση κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, η Εσθονία αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον το ζητήσει η Κοινότητα, να τηρήσει τα προσωρινά όρια που ισχύουν για τις εξαγωγές σε μια ή περισσότερες περιφέρειες της Κοινότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα εν λόγω όρια δεν πρέπει να εμποδίζουν την εισαγωγή στις σχετικές περιφέρειες προϊόντων που απεστάλησαν από την Εσθονία βάσει αδειών εξαγωγής οι οποίες είχαν εκδοθεί πριν από την επίσημη κοινοποίηση της Κοινότητας προς την Εσθονία σχετικά με τη θέσπιση των προαναφερθέντων ορίων. Η Κοινότητα υποχρεούται να ενημερώνει την Εσθονία σχετικά με τα τεχνικά και διοικητικά μέτρα που είναι ανάγκη να επιβληθούν από αμφότερα τα μέρη για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων, σύμφωνα με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 3 Στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων ένδυσης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η Εσθονία οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να μη στερήσει ορισμένες περιφέρειες της Κοινότητας, στις οποίες αντιστοιχούν κατά παράδοση σχετικά μικρά μερίδια των κοινοτικών ποσοστώσεων, από τις εισαγωγές προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως συντελεστές παραγωγής στη μεταποιητική τους βιομηχανία. Η Κοινότητα και η Εσθονία συμφωνούν επίσης να διενεργούν διαβουλεύσεις, όποτε παρουσιάζεται σχετική ανάγκη, για να προλαμβάνουν τυχόν προβλήματα που θα ήταν δυνατό να ανακύψουν σχετικά. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4 Στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων ένδυσης, η Εσθονία συμφωνεί ότι, από την ημερομηνία του αιτήματος και κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, θα συνεργάζεται μη εκδίδοντας νέες άδειες εξαγωγής, οι οποίες θα ήταν δυνατόν να επιδεινώσουν περαιτέρω τα προβλήματα που προκαλεί η περιφερειακή συγκέντρωση των άμεσων εισαγωγών στην Κοινότητα. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 5 Στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων ένδυσης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, το αργότερο στις αρχές του τρίτου έτους εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα διενεργηθούν διαβουλεύσεις για συγκεκριμένα θέματα με σκοπό την αναθεώρηση της εφαρμογής του συστήματος διπλού ελέγχου συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της εξέτασης του καταλόγου των προϊόντων που υπόκεινται σε διπλό έλεγχο. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 2 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ Άρθρο 11.Η Κοινότητα προβαίνει στις δασμολογικές παραχωρήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Εσθονίας. Ωστόσο, στην περίπτωση των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, προβλέπονται μειώσεις του γεωργικού στοιχείου, εντός των ποσοτικών ορίων που παρατίθενται στο εν λόγω Παράρτημα 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης έχει τη δυνατότητα : να πραγματοποιεί προσθήκες στον κατάλογο των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν Πρωτόκολλο, να αυξάνει τις ποσότητες των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που είναι επιλέξιμα για τις δασμολογικές παραχωρήσεις, τις οποίες θεσπίζει το παρόν Πρωτόκολλο. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να αντικαθιστά τις παραχωρήσεις με σύστημα εξισωτικών ποσών χωρίς ποσοτικά όρια, το οποίο θεσπίζεται με βάση τις διαφορές τιμών που διαπιστώνονται στις αγορές της Κοινότητας και της Εσθονίας όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που όντως χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, τα οποία καλύπτει το παρόν Πρωτόκολλο. Το Συμβούλιο Σύνδεσης συντάσσει κατάλογο των προϊόντων, για τα οποία εφαρμόζονται τα εξισωτικά ποσά και κατάλογο βασικών προϊόντων. Προς αυτόν τον σκοπό, εγκρίνει γενικούς κανόνες εφαρμογής. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου, νοούνται ως :εμπορεύματα τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν Πρωτόκολλο, γεωργικό στοιχείο το μέρος της επιβάρυνσης που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των τιμών στην εσωτερική αγορά των συμβαλλόμενων μερών των γεωργικών προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή των εμπορευμάτων, και των τιμών των γεωργικών προϊόντων τα οποία ενσωματώθηκαν στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, μη γεωργικό στοιχείο το μέρος της επιβάρυνσης που απομένει μετά την αφαίρεση του γεωργικού στοιχείου από τη συνολική επιβάρυνση, βασικά προϊόντα τα γεωργικά προϊόντα που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των εμπορευμάτων, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/S3, •βασική ποσότητα· η ποσότητα βασικού προϊόντος, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 και η οποία χρησιμεύει για τον καθορισμό του γεωργικού στοιχείου που εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό. Άρθρο 31.Η Κοινότητα προβαίνει έναντι της Εσθονίας στις ακόλουθες παραχωρήσεις : το μη γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης μειώνεται, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι, για τα εμπορεύματα, για τα οποία το Παράρτημα Ι προβλέπει μειωμένο γεωργικό στοιχείο (ΜΟΒR), αυτό υπολογίζεται με μείωση κατά 20% το 1995, 40% το 1996 και 60% από το 1997 των βασικών ποσοτήτων των βασικών προϊόντων, για τα οποία παρέχεται μείωση της εισφοράς. Για τα λοιπά βασικά προϊόντα των εν λόγω εμπορευμάτων, οι αντίστοιχες μειώσεις κατά τα ίδια έτη θα ανέλθουν σε 10%, 20% και 30% αντιστοίχως. Αυτές οι μειώσεις παραχωρούνται εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ. Στις ποσότητες που υπερβαίνουν τις προαναφερθείσες ποσοστώσεις, εφαρμόζεται το γεωργικό στοιχείο που ισχύει για τις τρίτες χώρες. 2.Στην περίπτωση εμπορευμάτων που προστίθενται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, τα γεωργικά στοιχεία αντικαθίστανται από μειωμένα γεωργικά στοιχεία Άρθρο 4 Η Εσθονία επιβάλλει τον δασμό που ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1995 στις εισαγωγές μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3448/93. Ωστόσο, εάν η Εσθονία επιθυμεί να επιβάλλει δασμούς σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3 της παρούσας συμφωνίας, παραπέμπει το θέμα στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Η Εσθονία θα διαχωρίσει το γεωργικό και το μη γεωργικό στοιχείο των δασμών έως την 31η Δεκεμβρίου 1996. Η Εσθονία καταργεί το ούτως διαχωρισμένο μη γεωργικό στοιχείο των δασμών εντός τριών ετών από την ημερομηνία του διαχωρισμού των στοιχείων των δασμών, σε τρία ίσα ετήσια στάδια. Το γεωργικό στοιχείο του δασμού μειώνεται από το Συμβούλιο Σύνδεσης βάσει των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση του παρόντος πρωτοκόλλου. Δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα εμπορευμάτων καταγωγής Εσθονίας Παράρτημα ΙΙ Ποσοστώσεις που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα εμπορευμάτων καταγωγής Εσθονίας, για τα για τα οποία παραχωρείται μείωση του γεωργικού στοιχείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΑΡΙΘ. 3 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ· Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ. 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου : α)ως κατασκευή ή παρασκευή, νοείται κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών, β)ως ύλη νοούνται όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κλπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος, γ)ως προϊόν νοείται το προϊόν που έχει κατασκευαστεί ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία, δ)ως εμπορεύματα νοούνται τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα, ε)ως ·δασμολογητέα αξία νοείται η αξία που προσδιορίζεται με βάση τη συμφωνία περί της εφαρμογής του άρθρου VΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, που συνήφθη στη Γενεύη στις 12 Απριλίου 1979, ζ)ως τιμή εκ του εργοστασίου νοείται η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία κατεργασία ή μεταποίηση υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος, η) ως αξία υλών νοείται η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές εντός του σχετικού εδάφους, θ)ως αξία καταγόμενων υλών νοείται η δασμολογητέα αξία αυτών των υλών όπως περιγράφεται στο σημείο (η), mutatis mutandis, ι) ως προστιθέμενη αξία νοείται η τιμή εκ του εργοστασίου μείον τη δασμολογητέα αξία καθενός από τα χρησιμοποιηθέντα προϊόντα που δεν κατάγονται από τη χώρα στην οποία παράγονται τα εν λόγω προϊόντα, κ)ως κεφάλαια και κλάσεις νοούνται τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία, η οποία αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, που αναφέρεται στο παρόν Πρωτόκολλο ως εναρμονισμένο σύστημα ή ΕΣ, λ)ο όρος υπαγόμενος αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση, μ)ως αποστολή εμπορευμάτων νοούνται τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 2 Κριτήρια καταγωγής Για την εφαρμογή της συμφωνίας και με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως : α)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα, κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου, β) τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα στην παραγωγή των οποίων έχουν υπεισέλθει ύλες οι οποίες δεν έχουν εξ ολοκλήρου ληφθεί εκεί, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος Πρωτοκόλλου, 2.Προϊόντα καταγωγής Εσθονίας : 1)τα προϊόντα που έχουν εξ ολοκλήρου παραχθεί στην Εσθονία, κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου, 2)τα προϊόντα που παράγονται στην Εσθονία στην παραγωγή των οποίων έχουν υπεισέλθει ύλες οι οποίες δεν έχουν εξ ολοκλήρου ληφθεί εκεί, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις στην Εσθονία κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 3 Διμερής σώρευση 1.Παρά το άρθρο 2, σημείο 1, στοιχείο β), οι ύλες καταγωγής Εσθονίας κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, θεωρούνται ως ύλες κοινοτικής καταγωγής και δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις εκεί, υπό τον όρο όμως ότι έχουν υποστεί κατεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Παρά το άρθρο 2, σημείο 2, στοιχείο β), οι ύλες καταγωγής Κοινότητας κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Εσθονίας και δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις εκεί, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 4ν Σώρευση με ύλες καταγωγής Λετονίας ή Λιθουανίας 1.1)Παρά το άρθρο 2, σημείο 1, στοιχείο β) και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, οι ύλες καταγωγής Λετονίας ή Λιθουανίας κατά την έννοια του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 που προσαρτάται στις συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και των εν λόγω χωρών, θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Κοινότητας και δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2)Παρά το άρθρο 2, σημείο 2. στοιχείο β), και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, οι ύλες καταγωγής Λετονίας ή Λιθουανίας κατά την έννοια του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 που προσαρτάται στις συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και των εν λόγω χωρών, θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Εσθονίας και δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Τα προϊόντα που έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων δυνάμει της παραγράφου 1 εξακολουθούν να θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Εσθονίας μόνον όταν η εκεί προστιθέμενη αξία υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής Λετονίας ή Λιθουανίας. Στην αντίθετη περίπτωση, τα εν λόγω προϊόντα θεωρούνται, για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ή των συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και της Λετονίας και Λιθουανίας ως προϊόντα καταγωγής Λετονίας ή Λιθουανίας ανάλογα με τη χώρα από την οποία κατάγονται οι χρησιμοποιηθείσες ύλες με την μεγαλύτερη αξία 3.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες καταγωγής με τους κανόνες του παρόντος Πρωτοκόλλου στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Λετονίας και της Λιθουανίας. και μεταξύ της Εσθονίας και των δύο αυτών χωρών, καθώς και μεταξύ των τριών αυτών χωρών. Άρθρο 5 Προϊόντα παραγόμενα εξ ολοκλήρου 1.Κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 1, στοιχείο α) και σημείο 2, στοιχείο α), θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου είτε στην Κοινότητα είτε στη Εσθονία: 1)τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφος τους ή από το βυθό των θαλασσών ή των ωκεανών, 2)τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα στις χώρες αυτές, 3)τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα στις χώρες αυτές, 4)τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές, 5)τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές, 6)τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα θαλάσσια προϊόντα, τα εξαγόμενα εκ της θαλάσσης από σκάφη τους, 7)τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων - εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ), 8)τα άχρηστα είδη που έχουν συλλέγει στις χώρες αυτές και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνο για αναγόμωση ή ως απορρίμματα, 9)τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιοτεχνικές ή βιομηχανικές εργασίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές, 10)τα προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος εκτός των χωρικών τους υδάτων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους, 11)τα εμπορεύματα τα παραγόμενα στις χώρες αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (ι). 2.Οι όροι σκάφη τους και των πλοίων - εργοστασίων τους στην παράγραφο 1 στοιχεία (στ) και (ζ) ισχύουν μόνο για τα σκάφη και τα πλοία - εργοτάξια: τα οποία είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στην Εσθονία ή σε κράτος μέλος της Κοινότητας, τα οποία έχουν σημαία της Εσθονίας ή κράτους μέλους της Κοινότητας, τα οποία ανήκουν, κατά το ήμισυ τουλάχιστον, σε υπηκόους της Εσθονίας ή των κρατών μελών της Κοινότητας σε εταιρεία της οποίας η έδρα ευρίσκεται σε ένα από τα κράτη αυτά ή στην Εσθονία, της οποίας ο ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των συμβουλίων τούτων είναι υπήκοοι της Εσθονίας ή των κρατών μελών της Κοινότητας και της οποίας, επιπλέον, όσον αφορά τις προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει στα κράτη αυτά, στην Εσθονία σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους των εν λόγω κρατών, των οποίων ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί είναι υπήκοοι της Εσθονίας ή των κρατών μελών της Κοινότητας, των οποίων το πλήρωμα αποτελείται, σε ποσοστό 75% τουλάχιστον, από υπηκόους της Εσθονίας ή των κρατών μελών της Κοινότητας. 3.Οι όροι η Εσθονία και η Κοινότητα καλύπτουν επίσης τα χωρικά ύδατα της Εσθονίας και των κρατών μελών της Κοινότητας αντιστοίχως. Τα σκάφη ανοικτής θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων - εργοστασίων, επί των οποίων πραγματοποιείται η μεταποίηση ή η επεξεργασία των προϊόντων της αλιείας τους, θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εδάφους της Κοινότητας ή της Εσθονίας, με την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Άρθρο 6 Επαρκώς επεξεργασμένα προϊόντα 1.Για τους σκοπούς του άρθρου 2, οι μη καταγόμενες ύλες θεωρούνται επαρκώς επεξεργασμένες ή μεταποιημένες, όταν το παραχθέν προϊόν κατατάσσεται σε διαφορετική δασμολογική κλάση από εκείνη στην οποίο υπάγονται όλες οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του. υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3. 2.Όταν πρόκειται για προϊόν που αναφέρεται στις στήλες 1 και 2 του πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, πρέπει να πληρούνται οι όροι της στήλης 3 αντί του κανόνα της παραγράφου 1. Σε περίπτωση εφαρμογής στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ ποσοστιαίου κανόνα για τον προσδιορισμό της καταγωγής ενός προϊόντος που έχει παραχθεί στην Κοινότητα ή την Εσθονία, η προστιθέμενη αξία από την επεξεργασία ή τη μεταποίηση ισούται με την τιμή εκ του εργοστασίου του παραχθέντος προϊόντος, μείον την αξία των υλών που εισάγονται από τρίτες χώρες στην Κοινότητα ή την Εσθονία. 3.Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του. Άρθρο 7 Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση Για την εφαρμογή του άρθρου 6, οι ακόλουθες κατεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται πάντοτε ως ανεπαρκείς για να προσδώσουν την ιδιότητα καταγόμενου προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αλλαγή κλάσης: α)οι εργασίες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της διατήρησης των εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους (αερισμός, άπλωμα, ξήρανση, απλή ψύξη, τοποθέτηση σε άλμη ή σε θειωμένο ύδωρ, ή άλλα υδατικά διαλύματα, αφαίρεση φθαρμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες), β)οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, συνδυασμού (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσης, βαφής, κοπής, γ)(i)οι αλλαγές συσκευασίας και οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων, (ii)η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων κλπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας. δ)η επίθεση σημάτων, ετικετών ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων σε προϊόν, ε)η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους, κατά την οποία ένα ή περισσότερα συστατικά του μείγματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν Πρωτόκολλο, ώστε να δύνανται να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Εσθονίας, στ)η απλή συνένωση μερών για τη σύσταση ενός πλήρους προϊόντος, ζ)η σώρευση δύο ή περισσοτέρων εργασιών που προβλέπονται στα στοιχεία (α) έως (ζ), η)η σφαγή ζώων. ΑΡΘΡΟ Β Μονάδα χαρακτηρισμού 1.Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου συνίσταται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο θεωρείται ως η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος. Σύμφωνα με αυτά: 1)όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα, σε μια μόνο κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού, 2)όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Όταν. κατ εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται με τα εμπορεύματα που περιέχουν, τότε πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής. Άρθρο 9 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία που παραδίδονται μαζί με ένα είδος εξοπλισμού, μηχανή, συσκευή ή όχημα, αποτελούν μέρος του κανονικού τους εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου ή δεν τιμολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω υλικό, τη μηχανή, τη συσκευή ή το όχημα. Άρθρο 10 Συνδυασμοί εμπορευμάτων Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συνδυασμοί θεωρούνται καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα προϊόντα. Εντούτοις, συνδυασμός εμπορευμάτων αποτελούμενος από καταγόμενα και μη είδη θεωρείται στο σύνολό του καταγόμενος, υπό τον όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. Άρθρο 11 Ουδέτερα στοιχεία Για να καθορισθεί αν ένα προϊόν είναι καταγωγής Κοινότητας ή Εσθονίας, δεν είναι αναγκαίο να ερευνάται εάν η ηλεκτρική ενέργεια, τα καύσιμα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, καθώς και οι μηχανές και τα εργαλεία, που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του προϊόντος ή εάν άλλα εμπορεύματα, που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγική διαδικασία και τα οποία δεν υπεισήλθαν ούτε προορίζονταν να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος, είναι καταγωγής ή όχι. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Άρθρο 12 Αρχή της εδαφικότητας Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Τίτλο ΙΙ σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγομένου προϊόντος πρέπει να πληρούνται ανά πάσα στιγμή εντός της Κοινότητας ή της Εσθονίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3 ή 4. Άρθρο 13 Επανεισαγωγή εμπορευμάτων Αν καταγόμενα προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή την Εσθονία προς μία άλλη χώρα, επιστραφούν, με την επιφύλαξη των άρθρων 3 ή 4 πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι: α)τα εμπορεύματα που επιστρέφονται είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν, και β)δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους. Άρθρο 14 Άμεσες μεταφορές 1.Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπει η συμφωνία εφαρμόζεται μόνο για προϊόντα και υλικά που μεταφέρονται μεταξύ του εδάφους της Κοινότητας και του εδάφους της Εσθονίας ή, όταν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4, της Λετονίας και της Λιθουανίας χωρίς να εισέλθουν στο έδαφος άλλης χώρας. Ωστόσο, η μεταφορά προϊόντων που κατάγονται από την Εσθονία ή από την Κοινότητα και συνιστούν μία και μόνον αποστολή, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω εδαφών άλλων από το έδαφος της Κοινότητας ή της Εσθονίας ή όταν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4. της Λετονίας ή της Λιθουανίας, ενδεχομένως, με μεταφόρτωση ή με προσωρινή αποθήκευση στα εδάφη αυτά, εφόσον τα προϊόντα παραμένουν υπό την επίβλεψη των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και δεν υφίστανται τυχόν άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση και την επαναφόρτωση ή κάθε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. Τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Εσθονίας μπορούν να μεταφερθούν με αγωγούς διαμέσου εδάφους άλλου από αυτού της Κοινότητας ή της Εσθονίας. 2.Για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσκομίζεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής : 1)ενιαία φορτωτική που έχει εκδοθεί στη χώρα εξαγωγής και καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα διαμετακόμισης, ή 2)βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία (i)παρέχει ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων, . (ii)αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των εμπορευμάτων και, ενδεχομένως, τα ονόματα των πλοίων που χρησιμοποιήθηκαν (iii)πιστοποιεί τις συνθήκες, υπό τις οποίες τα εμπορεύματα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης, ή 3)ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο. Άρθρο 15 Εκθέσεις1.Προϊόντα που αποστέλλονται από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη για να συμμετάσχουν σε έκθεση τρίτης χώρας και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος, επωφελούνται κατά την εισαγωγή από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, που τους επιτρέπουν να αναγνωρισθούν ως καταγόμενα από την Κοινότητα ή την Εσθονία και ότι παρέχεται στις τελωνειακές αρχές ικανοποιητική απόδειξη ότι: 1)κάποιος εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη στη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκθεση και τα εξέθεσε εκεί, 2)ο ίδιος εξαγωγέας επώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα μεταβίβασε με άλλον τρόπο σε πρόσωπο σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος, 3)τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στο δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος στην κατάσταση που είχαν αποσταλεί στην έκθεση, και 4)τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη συγκεκριμένη έκθεση. 2.Πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου ΙV και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής με τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τη φύση των προϊόντων και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθησαν. 3.Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση, εμποροπανήγυρη, δημόσια εκδήλωση, εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 16 Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 Ως απόδειξη της καταγωγής των προϊόντων, κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, προσκομίζεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, υπόδειγμα του οποίου υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 17 Κανονική διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μετά από γραπτή αίτηση, που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, με ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 2.Για το σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συμπληρώνουν το έντυπο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 καθώς και το έντυπο της αίτησης, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρώνονται σε μια από τις γλώσσες, στις οποίες έχει εκδοθεί η συμφωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας του κράτους εξαγωγής. Αν αυτά είναι χειρόγραφα, πρέπει να συμπληρώνονται με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται στο πλαίσιο που προορίζεται γι αυτό το σκοπό χωρίς να παρεμβάλλονται κενά διάστιχα Όταν στο πλαίσιο υπάρχουν κενές γραμμές πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο κενός χώρος. 3.Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR. 1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών όρων του παρόντος Πρωτοκόλλου. Ο εξαγωγέας οφείλει να φυλάττει τα έγγραφα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για τρία τουλάχιστον έτη. Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1 πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον επί τρία έτη από τις τελωνειακές αρχές, της χώρας εξαγωγής. 4.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 2(1) του παρόντος Πρωτοκόλλου. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της Εσθονίας εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Εσθονία κατά την έννοια του άρθρου 2 (2) του παρόντος Πρωτοκόλλου. 5.Όπου ισχύουν οι διατάξεις σώρευσης των άρθρων 2 έως 4, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Εσθονίας μπορούν να εκδίδουν τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόν Πρωτόκολλο εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου και υπό την επιφύλαξη ότι τα εμπορεύματα που καλύπτονται από τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 ευρίσκονται στην Κοινότητα ή στην Εσθονία. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδονται μετά από προσκόμιση του αποδεικτικού εγγράφου καταγωγής το οποίο εξεδόθη ή συνετάγη προηγουμένως. Το εν λόγω αποδεικτικό έγγραφο καταγωγής πρέπει να φυλάσσεται τουλάχιστον τρία έτη από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής. 6.Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της εκπλήρωσης των λοιπών όρων του παρόντος Πρωτοκόλλου. Για το σκοπό αυτό, έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών καταχωρίσεων του εξαγωγέα ή οποιονδήποτε άλλο έλεγχο θεωρούν πρόσφορο. Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών. 7.Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 αναγράφεται στο τμήμα του πιστοποιητικού που προορίζεται για τις τελωνειακές υπηρεσίες. 8.Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά. Τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγματική εξαγωγή. Άρθρο 18 Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 1.Παρά το άρθρο 17 παράγραφος 8. το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί και μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν: 1)δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων, ή 2)αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στην αίτησή του πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων, τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση. 3.Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, μόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου. Α.Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες φράσεις: ΝΑCΗΤRΑGLΙCΗ ΑUSGΕSΤΕLLΤ, DΕLΙVRΕ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, RΙLΑSCΙΑΤΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΑFGΕGΕVΕΝ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΙSSUΕD RΕΤRΟSΡΕCΤΙVΕLΥ, UDSΤΕDΤ ΕFΤΕRFΟLGΕΝDΕ, ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, ΕΧΡΕDΙDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΕΜΙΤΑDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΤΑGΑΝΤJΑRΕLΕ VΑLJΑΑΝΤUD, ΑΝΝΕΤΤU JΑLΚΙΚΑΤΕΕΝ,UΤFΑRDΑΤ Ι ΕFΤΕRΗΑΝD. 5.Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στο πλαίσιο Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1. Άρθρο 19 Έκδοση αντιγράφου πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.11.Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν. 2.Το αντίγραφο που εκδίδεται, κατ αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: DUΡLΙΚΑΤ, DUΡLΙCΑΤΑ, DUΡLΙCΑΤΟ, DUΡLΙCΑΑΤ, DUΡLΙCΑΤΕ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, DUΡLΙCΑDΟ. SΕGUΝDΑ VΙΑ, DUΒLΙΚΑΑΤ, ΚΑΚSΟΙSΚΑΡΡΑLΕ, DUΡLΙΚΑΤ·. 3.Οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2, η ημερομηνία έκδοσης και ο αύξων αριθμός του πρωτότυπου τίθενται στη θέση Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1. 4.Το αντίγραφο επί του οποίου πρέπει να επαναγραφεί η ημερομηνία του αρχικού πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1. αρχίζει να ισχύει από αυτή την ημερομηνία Άρθρο 20 Αντικατάσταση πιστοποιητικών1.Η αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1 από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 είναι πάντοτε δυνατή, υπό τον όρο ότι πραγματοποιείται από το τελωνείο που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των προϊόντων. 2.Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να θεωρείται ως τελικό πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 για τους στόχους της εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 3.Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να εκδίδεται με βάση γραπτή αίτηση του επανεξαγωγέα, αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενες αρχές ελέγξουν τις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση. Η ημερομηνία και ο αύξων αριθμός του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 πρέπει να συμπληρώνονται στη θέση 7. Άρθρο 21 Απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών1.Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 17, 18 και 19 του παρόντος Πρωτοκόλλου, εφαρμόζεται μια απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1, σύμφωνα με τις διατάξεις που ακολουθούν. 2.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, ο οποίος στο εξής ονομάζεται εγκεκριμένος εξαγωγέας και ο οποίος πραγματοποιεί συχνά εξαγωγές αποστολές για τις οποίες είναι δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 και παρέχει εγγυήσεις, ικανοποιητικές για τις αρμόδιες αρχές, για τον έλεγχο της καταγωγής των προϊόντων, να μην προσκομίζει στο τελωνείο την αίτηση πιστοποιητικού ΕUR.1 του οποίου αποτελούν αντικείμενο τα εμπορεύματα αυτά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού ΕUR.1 υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 17 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 3.Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 άδεια ορίζει, κατ επιλογήν των αρμοδίων αρχών, ότι η θέση 11 •Θεώρηση του τελωνείου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 πρέπει: 1)είτε να έχει εκ των προτέρων το αποτύπωμα της σφραγίδας του αρμόδιου τελωνείου του κράτους εξαγωγής καθώς και την υπογραφή, χειρόγραφη ή όχι, ενός υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου, 2)είτε να φέρει, από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα, το αποτύπωμα ειδικής σφραγίδας εγκεκριμένης από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής το οποίο να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V του παρόντος Πρωτοκόλλου και να μπορεί να τυπώνεται πάνω στα έντυπα. 4.Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στοιχείο α), η θέση 7 Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού ΕUR.1 φέρει μία από τις ακόλουθες μνείες : RΟCΕDΙΜΙΕΝΤΟ SΙΜΡLΙFΙCΑDΟ, FΟRΕΝΚLΕΤ ΡRΟCΕDURΕ, VΕRΕΙΝFΑCΗΤΕS VΕRFΑΗRΕΝ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, SΙΜΡLΙFΙΕD ΡRΟCΕDURΕ, ΡRΟCΕDURΕ SΙΜΡLΙFΙΕΕ, ΡRΟCΕDURΑ SΕΜΡLΙFΙCΑΤΑ,VΕRΕΕΝVΟUDΙGDΕ ΡRΟCΕDURΕ, ΡRΟCΕDΙΜΕΝΤΟ SΙΜΡLΙFΙCΑDΟ LΙΗΤSUSΤΑΤUD ΡRΟΤSΕDUUR, ΥΚSΙΝΚΕRΤΑΙSΤΕΤΤU ΜΕΝΕΤΤΕLΥ FΟRΕΝΚLΑD ΡRΟCΕDUR. 5.Η θέση 11 Θεώρηση του τελωνείου του πιστοποιητικού ΕUR.1 συμπληρώνεται, ενδεχομένως, από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα 6.Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας αναφέρει, ενδεχομένως, στη θέση 13 Αίτηση ελέγχου του πιστοποιητικού ΕUR.1 το όνομα και τη διεύθυνση της αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του πιστοποιητικού. 7.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν, στην περίπτωση της απλουστευμένης διαδικασίας, να επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση πιστοποιητικών ΕUR.1 τα οποία να φέρουν χαρακτηριστικό διακριτικό σήμα. 8.Στις άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές αναγράφουν, ιδίως : α) τους όρους υπό τους οποίους συντάσσονται οι αιτήσεις πιστοποιητικών ΕUR.1, 1)τους όρους υπό τους οποίους οι αιτήσεις αυτές πρέπει να φυλάσσονται επί τρία τουλάχιστον έτη, 2)στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο (β), την αρχή που είναι αρμόδια να διενεργήσει τον εκ των υστέρων έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 30 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 9.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να εξαιρούν ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων από την εφαρμογή της ειδικής μεταχείρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 2. 10.Οι τελωνειακές αρχές αρνούνται τη χορήγηση των αδειών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. στους εξαγωγείς οι οποίοι δεν παρέχουν όλα τα εχέγγυα που οι αρχές αυτές κρίνουν χρήσιμα. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Οφείλουν να το πράττουν όταν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της έγκρισης η όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν παρέχει πλέον τα σχετικά εχέγγυα. 11.Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας είναι δυνατόν να είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τη διαδικασία που οι αρχές αυτές καθορίζουν, σχετικά με τις αποστολές που προτίθεται να πραγματοποιήσει, προκειμένου να μπορέσει το αρμόδιο τελωνείο να διενεργήσει ενδεχομένως έλεγχο πριν από την αποστολή του εμπορεύματος. 12.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να υποβάλλουν τους εγκεκριμένους εξαγωγείς σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνουν απαραίτητο. Οι εν λόγω εξαγωγείς πρέπει να επιτρέπουν τη διενέργεια αυτών των ελέγχων. 13.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την εφαρμογή των ρυθμίσεων της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Εσθονίας σχετικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις και με τη χρησιμοποίηση των τελωνειακών εγγράφων. Άρθρο 22 Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής 1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 ισχύει για τέσσερεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στο κράτος εξαγωγής, και πρέπει να κατατίθεται εντός της προθεσμίας αυτής στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής. 2.Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUΡ..1 που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1. δύνανται να γίνονται αποδεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος, στην περίπτωση που η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις. 3.Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν την ευχέρεια αποδοχής των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1, όταν τα προϊόντα έχουν προσκομισθεί σε αυτές πριν από την εν λόγω τελική ημερομηνία. Άρθρο 23 Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο εν λόγω κράτος. Οι εν λόγω αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μετάφραση του πιστοποιητικού ΕUR. 1 η της δήλωσης του τιμολογίου. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του εισαγωγέα, με την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας. Άρθρο 24 Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές Όταν, μετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής, ασυναρμολόγητα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2(α) του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγονται στα κεφάλαια 84 και 85 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται ένα και μόνο πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής. Άρθρο 25 Έντυπο ΕUR.2Παρά το άρθρο 16. ο χαρακτήρας καταγωγής, κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, για αποστολές που αποτελούνται αποκλειστικά από καταγόμενα προϊόντα και των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 3.000 ΕCU ανά αποστολή, αποδεικνύεται με έντυπο ΕUR.2, υπόδειγμα του οποίου υπάρχει στο παράρτημα ΙV του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Το έντυπο ΕUΗ.2 συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εξαγωγέα ή υπ ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο. 3.Για κάθε αποστολή συμπληρώνεται ένα έντυπο ΕUR.2. 4.Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση εντύπου ΕUR.2 υποβάλλει στις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, μετά από αίτημά τους. όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη χρήση του εν λόγω εντύπου. 5.Τα άρθρα 22 και 23 ισχύουν, mutatis mutandis, για τα έντυπα ΕUR.2. Άρθρο 26 Απαλλαγή από την υποχρέωση απόδειξης καταγωγής1.Γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού καταγωγής, τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών, ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα και εφόσον αυτές έχουν δηλωθεί ως ανταποκρινόμενες στους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου και δεν υφίσταται καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις δηλώσεις C2/CΡ3 ή σε φύλλο χαρτιού που προσαρτάται στο εν λόγω έγγραφο. 2.Θεωρούνται ως στερούμενες εμπορικού χαρακτήρα οι εισαγωγές που παρουσιάζουν ευκαιριακό χαρακτήρα ή αφορούν μόνο προϊόντα προσωπικής χρήσης των παραληπτών, των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους. εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν έχουν εμπορικό σκοπό. 3.Εξάλλου, η συνολική αξία των προαναφερθέντων προϊόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 ΕCU στις περιπτώσεις μικροδεμάτων. ή τα 800 ΕCU για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών. Άρθρο 27 Διαφορές και λάθη εκτύπωσης1.Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 ή στο έντυπο ΕUR.2 και εκείνων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που κατατίθενται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των εμπορευμάτων, δεν συνεπάγεται αφ εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 ή του εντύπου ΕUR.2 εάν αποδειχθεί δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα. 2.Εμφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 ή στο έντυπο ΕUR.2 δεν συνεπάγονται τη μη αποδοχή του εν λόγω εγγράφου, αν τα σφάλματα αυτά δεν είναι τέτοια που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων του σχετικού εγγράφου. Άρθρο 28 Ποσά εκφρασμένα σε ΕCU1.Από τη χώρα εξαγωγής καθορίζονται και ανακοινώνονται στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη τα ποσά, στο εθνικό νόμισμα της χώρας εξαγωγής, που αντιστοιχούν στα εκφρασμένα σε ΕCU ποσά. Σε περίπτωση που τα ποσά υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσά που έχει καθορίσει το κράτος εισαγωγής, το τελευταίο οφείλει να τα αποδεχθεί, εάν τα εμπορεύματα τιμολογούνται στο νόμισμα του κράτους εξαγωγής ή άλλου κράτους εξ αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Εάν το εμπόρευμα τιμολογείται στο νόμισμα ενός άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας, το κράτος εισαγωγής αναγνωρίζει το ποσό που κοινοποίησε η ενδιαφερόμενη χώρα. 2.Μέχρι και τις 30 Απριλίου 2000. τα ποσά που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα, θα είναι ίσα με το ισόποσο του ΕCU. σε αυτό το εθνικό νόμισμα κατά την 1η Οκτωβρίου 1994. Για κάθε διαδοχική χρονική περίοδο πέντε ετών. τα ποσά που εκφράζονται σε ΕCU και το ισόποσό τους στα εθνικά νομίσματα των κρατών επανεξετάζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης βάσει των τιμών συναλλάγματος του ΕCU την πρώτη εργάσιμη ήμερα του Οκτωβρίου του αμέσως προηγουμένου της πενταετούς περιόδου έτους. Κατά την εν λόγω επανεξέταση, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει μείωση των ποσών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα και εξετάζει τη σκοπιμότητα διατήρησης των συνεπειών των σχετικών ορίων σε πραγματικές τιμές. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των ποσών που εκφράζονται σε ΕCU. ΤΙΤΛΟΣ V ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 29 Κοινοποίηση αποτυπωμάτων σφραγίδων και διευθύνσεων Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και οι τελωνειακές αρχές της Εσθονίας κοινοποιούν αμοιβαία, μέσω της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία τους για την έκδοση των πιστοποιητικών ΕUR.1 και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση και έλεγχο των πιστοποιητικών ΕUΡ..1 καθώς και των εντύπων ΕUR.2. Άρθρο 30 Έλεγχος των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR. 1 και των εντύπων ΕUR.21.Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1 και των εντύπων ΕUR.2 πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες, ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, το χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την εκπλήρωση των άλλων όρων του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής οφείλουν να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR. 1, το έντυπο ΕUR.2 η το αντίστοιχο αντίγραφο, στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους. τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους διενεργείται η έρευνα. 3.Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό. αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. 4.Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, οφείλουν να επιτρέψουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα υπό τον όρο επιβολής των προληπτικών μέτρων που κρίνονται απαραίτητα. 5.Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου το αργότερο σε δέκα μήνες. Τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να καθιστούν δυνατή τη διαπίστωση ότι τα έγγραφα είναι γνήσια και ότι τα σχετικά προϊόντα μπορεί πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής και ότι πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου. 6.Εάν, σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών, δεν υπάρχει απάντηση εντός δέκα μηνών ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν λόγω εντύπου ή την πραγματική καταγωγή των προϊόντων, οι τελωνειακές αρχές που έχουν ζητήσει πληροφορίες αρνούνται, εκτός ανωτέρας βίας ή εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των προτιμήσεων. Άρθρο 31 Διακανονισμός διαφορών Όταν προκύπτουν διαφορές σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 30, οι οποίες δεν μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια του ή όταν δημιουργούνται προβλήματα ως προς την ερμηνεία του παρόντος Πρωτοκόλλου, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών του κράτους εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας του εν λόγω κράτους. Άρθρο 32 ΚυρώσειςΕπιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει ή προκαλεί τη σύνταξη εγγράφου το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την επίτευξη προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα. Άρθρο 33 Ελεύθερες ζώνες 1.Τα κράτη μέλη και η Εσθονία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάσσουν τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής υπό την κάλυψη πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη που βρίσκεται στο έδαφός τους, από το να αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα ή να υποβάλλονται σε εργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στην πρόληψη της φθοράς τους. 2.Κατ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1, όταν προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Εσθονίας εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη που καλύπτονται από πιστοποιητικό ΕUR.1 και υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταποίηση, οι σχετικές αρχές πρέπει να εκδώσουν νέο πιστοποιητικό ΕUR.1, μετά από αίτηση του εξαγωγέα, αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Άρθρο 34 Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου1.Ο όρος Κοινότητα που χρησιμοποιείται στο παρόν Πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια. Οι όροι προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, δεν καλύπτουν τα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρμόζεται, mutatis mutandis, στα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 35. Άρθρο 35 Ειδικοί όροι 1.Εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις αντί του άρθρου 2 και οι αναφορές στο άρθρο αυτό ισχύουν, mutatis mutandis, για το παρόν άρθρο. 2.Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως: (1) προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας :α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια 1)τα προϊόντα που παράγονται στη Θέουτα και στη Μελίλια, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά του σημείου α), υπό την προϋπόθεση ότι: (!)τα εν λόγω προϊόντα αποτέλεσαν αντικείμενο επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή (ii)τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται από την Εσθονία ή την Κοινότητα κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7, (2)προϊόντα καταγωγής Εσθονίας : 2)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Εσθονία, 1)τα προϊόντα που παράγονται στην Εσθονία στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα εκτός αυτών του σημείου α), υπό την προϋπόθεση ότι: (i)τα εν λόγω προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή (ii)τα εν λόγω προϊόντα οι ύλες κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7. 3.Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ένα μόνον έδαφος. 4.Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποχρεούνται να αναγράψουν τις ενδείξεις Εσθονία και Θέουτα ή Μελίλια στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1. Επιπλέον, στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, ο χαρακτήρας καταγωγής πρέπει να αναγράφεται στη θέση 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1. 5.Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου στη Θέουτα και Μελίλια. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 36 Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει, ανά διετία, ή όταν το ζητήσει η Εσθονία ή η Κοινότητα, την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου, προκειμένου να επιφέρει, ενδεχομένως, τροποποιήσεις ή προσαρμογές. Κατά την εξέταση αυτή, λαμβάνεται ιδίως υπόψη η συμμετοχή των μερών σε ζώνες ελεύθερου εμπορίου ή σε τελωνειακές ενώσεις με τρίτες χώρες. Άρθρο 37 Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας1.Συγκροτείται Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας η οποία αναλαμβάνει, αφενός, να εξασφαλίζει τη διοικητική συνεργασία που στοχεύει στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου και, αφετέρου, να φέρει εις πέρας κάθε άλλη αποστολή στον τελωνειακό τομέα που ενδέχεται να της ανατεθεί. 2.Η επιτροπή απαρτίζεται, αφενός, από τελωνειακούς εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και υπαλλήλους των υπηρεσιών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι υπεύθυνες για τελωνειακά θέματα και αφετέρου, από τελωνειακούς εμπειρογνώμονες της Εσθονίας. Άρθρο 38 Παραρτήματα Τα Παραρτήματα του παρόντος Πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Άρθρο 39 Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Η Κοινότητα και η Εσθονία λαμβάνουν, στο βαθμό που τις αφορά, τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 40 Διακανονισμοί με τη Λετονία και τη Λιθουανία Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη σύναψη διακανονισμών με τη Λετονία και τη Λιθουανία που να εξασφαλίζουν την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν μεταξύ τους τα λαμβανόμενα γιο το σκοπό αυτό μέτρα. Άρθρο 41 Διαμετακόμιση ή αποθήκευση εμπορευμάτων Οι διατάξεις της συμφωνίας μπορούν να εφαρμοστούν σε εμπορεύματα τα οποία τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών και εμπορικών θεμάτων, ευρίσκονται ή σε διαμετακόμιση ή στην Κοινότητα ή την Εσθονία ή, στο βαθμό που ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2, στη Λετονία ή τη Λιθουανία, αποθηκευμένα προσωρινά σε τελωνειακές αποθήκες ή ελεύθερες ζώνες. Για τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να κατατεθούν στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής, σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την προαναφερθείσα ημερομηνία, το πιστοποιητικό ΕUR.1 επικυρωμένο εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους εξαγωγής, και έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν απευθείας. Παράρτημα Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΠρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις εφαρμόζονται επίσης, όπου χρειάζεται, σε όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μη καταγόμενες ύλες, ακόμα και σε εκείνα που δεν αποτελούν αντικείμενο των ειδικών όρων που μνημονεύονται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ και τα οποία υπόκεινται απλώς στον κανόνα αλλαγής κλάσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος, 1. Σημείωση 1 : 1.1.Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραχθέν προϊόν. Στην πρώτη στήλη δίνεται ο αριθμός της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και στη δεύτερη η περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σ αυτή την κλάση ή κεφάλαιο στο εναρμονισμένο σύστημα. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, δίνεται ένας κανόνας στη στήλη 3. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός της πρώτης στήλης φέρει ένα ex, αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας στη στήλη 3 εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 1.2.Όταν περισσότερες κλάσεις συγκεντρώνονται στη στήλη 1 ή αναφέρεται στη στήλη αυτή ένας αριθμός κεφαλαίου και. κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, ο σχετικός κανόνας που αναφέρεται στη στήλη 3 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή στις κλάσεις που είναι συγκεντρωμένες στη στήλη 1. 1.3.Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τον κανόνα που δίνεται παραπλεύρως στη στήλη 3. Σημείωση 2 : 2.1.Σε περίπτωση που κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, εφαρμόζεται ο κανόνας της αλλαγής κλάσης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Αν ο όρος της αλλαγής κλάσης εφαρμόζεται στις κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα, τότε αυτός ο όρος αναφέρεται στον κανόνα στη στήλη 3. 2.2.Η κατεργασία ή η μεταποίηση που απαιτείται από έναν κανόνα της στήλης 3 αφορά μόνο τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. Κατ αναλογία οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται σε έναν κανόνα στη στήλη 3 εφαρμόζονται μόνο για τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. 2.3.Όταν ένας κανόνας ορίζει ότι ύλες κάθε κλάσης μπορούν να χρησιμοποιούνται, οι ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης, με την επιφύλαξη πάντως ειδικών περιορισμών που μπορεί να αναφέρονται στον κανόνα. Εντούτοις, η έκφραση κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης ... σημαίνει ότι μόνον ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση με εκείνη του προϊόντος και των οποίων η περιγραφή είναι διαφορετική από εκείνη του προϊόντος όπως αναγράφεται στη στήλη 2 του πίνακα μπορούν να χρησιμοποιούνται. 2.4.Αν ένα προϊόν που κατασκευάζεται από μη καταγόμενες ύλες και το οποίο απέκτησε το χαρακτήρα καταγωγής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταποίησης με εφαρμογή του κανόνα της αλλαγής κλάσης ή του κανόνα που καθορίζεται επί του προκειμένου στον πίνακα, χρησιμοποιείται ως ύλη στη διαδικασία κατασκευής ενός άλλου προϊόντος, τότε δεν υπόκειται στον κανόνα του πίνακα ο οποίος εφαρμόζεται στο προϊόν στο οποίο είναι ενσωματωμένο. Π.χ. : Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας προβλέπει ότι η αξία των μη καταγομένων υλών που μπορούν να ενσωματωθούν δεν πρέπει να υπερβεί το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από ημιτελή προϊόντα σφυρηλατήσεως από χαλυβοκράματα της κλάσης 7224. Αν το ημικατεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε στην εν λόγω χώρα με σφυρηλάτηση ενός μη καταγόμενου μύδρου, το ημικατεργασμένο προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο απέκτησε ήδη την ιδιότητα του καταγόμενου προϊόντος, με εφαρμογή του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης 7224. Το ημικατεργασμένο αυτό προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν στον υπολογισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κινητήρα χωρίς να χρειάζεται να ληφθεί υπόψη αν αυτό το ημικατεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε ή όχι στο ίδιο εργοστάσιο που κατασκευάστηκε ο κινητήρας. Η αξία του μη καταγόμενου μύδρου δεν πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Ζ5.Ακόμη και αν τηρούνται ο κανόνας της αλλαγής κλάσης ή οι άλλοι κανόνες που αναφέρονται στον πίνακα, το τελικό προϊόν δεν αποκτά την καταγωγή αν η εργασία που υπέστη είναι ανεπαρκής κατά την έννοια του άρθρου 7. Σημείωση 3 : 3.1. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα κατεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται, και από αυτό συνάγεται ότι οι περαιτέρω κατεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα της καταγωγής, και ότι. αντίθετα, οι κατεργασίες ή μεταποιήσεις που παραμένουν κάτω από αυτό το κατώφλι δεν προσδίδουν την ιδιότητα της καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται, η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο λιγότερο προχωρημένο επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο περισσότερο προχωρημένο δεν επιτρέπεται. 3.2.Όταν ένας κανόνας, στον πίνακα καθορίζει ότι ένα προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται προφανώς να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι ύλες. Π.χ. : Ο κανόνας για τα υφάσματα προβλέπει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και. μεταξύ άλλων, χημικές ουσίες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα οι φυσικές ίνες και οι χημικές ουσίες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη ή ακόμη και οι δύο μαζί. Κατά συνέπεια, αν στον ίδιο κανόνα ένας περιορισμός αναφέρεται για μια ύλη και άλλοι περιορισμοί για άλλες ύλες, οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται μόνο για τις ύλες που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί Π.χ. : Ο κανόνας για τις ραπτομηχανές προβλέπει, κυρίως, ότι ο μηχανισμός τάσης της κλωστής, όπως και ο μηχανισμός του ζικ-ζακ, πρέπει να είναι καταγόμενοι. Αυτοί οι δύο περιορισμοί εφαρμόζονται μόνον αν οι μηχανισμοί στους οποίους αναφέρεται καθένας απ αυτούς έχουν πράγματι ενσωματωθεί στη ραπτομηχανή. Ι 3.3. Όταν ένας κανόνας προβλέπει στον πίνακα ότι ένα προϊόν πρέπει να κατασκευασθεί από μια καθορισμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρήση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να πληρούν τον κανόνα Π.χ.:Ο κανόνας για την κλάση 1904, ο οποίος εξαιρεί ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ορυκτών αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων προσθετικών, κατά το μέτρο που δεν λαμβάνονται από δημητριακά. Π.χ.:Στην περίπτωση ενός είδους που κατασκευάζεται από υφάσματα μη υφασμένα, αν προβλέπεται ότι είδος αυτού του τύπου μπορεί να κατασκευάζεται μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν μπορούν κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται σε κατάσταση κατεργασίας η οποία είναι προγενέστερη του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. Βλέπε επίσης τη σημείωση 6.3 όσον αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά. 3.4.Αν προβλέπονται σ έναν κανόνα του πίνακα δύο ή περισσότερα ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να προστεθούν. Επομένως η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία εφαρμόζονται σε ειδικά προϊόντα ύστερα από αυτές τις διατάξεις.. Σημείωση 4 : 4.1.Ο όρος φυσικές ίνες όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές και πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια που μπορούν να βρεθούν πριν τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος φυσικές ίνες καλύπτει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί. 4.2.Ο όρος φυσικές ίνες καλύπτει τις χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών της κλάσης 0503. το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003. καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής καταγωγής των κλάσεων 5301 έως 5305. 4.3.Οι όροι κλωστοϋφαντουργικοί πολτοί, χημικές ουσίες και ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού που χρησιμοποιούνται στον πίνακα προσδιορίζουν τις μη υφαντικές ύλες (οι οποίες δηλαδή δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63) που μπορούν να χρησιμοποιούντα: για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νήματα ή ίνες από χαρτί. 4.4.Ο όρος τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507. Σημείωση 5 : 5.1.Για τα προϊόντα τα οποία κατατάσσονται στις κλάσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο στον πίνακα μιας παραπομπής στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες κλωστοϋφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους όταν, στο σύνολό τους, αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4). 5.2.Εντούτοις, η ανοχή αυτή εφαρμόζεται μόνο στα ανάμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες βάσεις. Οι υφαντικές βασικές ύλες είναι οι ακόλουθες : - μετάξι, - μαλλί - χοντροειδείς ζωικές τρίχες. - λεπτές ζωικές τρίχες, - τρίχες χαίτης και ουράς ίππων, - βαμβάκι, ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί, - λινάρι, κάνναβι,- γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου, - σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Αgaνe, • κοκοφοίνικας, άβακας, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες, - συνθετικές ίνες συνεχείς, - τεχνητές ίνες συνεχείς, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς, - τεχνητές ίνες μη συνεχείς. Π.χ. : Ένα νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από ίνες από βαμβάκι της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό), μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι 10 % του βάρους του νήματος. Π.χ.:Ένα ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509. είναι ένα ύφασμα σύμμεικτο. Επομένως, συνθετικά νήματα που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (κατασκευή από χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό) ή νήματα από μαλλί ή συνδυασμών των δύο τύπων, που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από φυσικές ίνες που δεν έχουν χτενιστεί ή λαναριστεί ή έχουν προετοιμαστεί με άλλο τρόπο για νηματοποίηση), μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι 10 % του βάρους του νήματος. Π.χ:Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα ύφασμα από βαμβάκι της κλάσης 5210, θεωρείται ότι είναι ένα σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ύφασμα από βαμβάκι είναι αυτό το ίδιο ένα σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο ξεχωριστές κλάσεις ή αν τα νήματα από βαμβάκι που χρησιμοποιήθηκαν είναι και αυτά σύμμεικτα Π.χ:Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, είναι τότε προφανές ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο διαφορετικές υφαντικές ύλες βάσης και η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι συνεπώς σύμμεικτο ύφασμα. Π.χ. : Ένας τάπητας φουντωτός, κατασκευασμένος από τεχνητά νήματα και νήματα από βαμβάκι, με ένα υπόθεμα από γιούτα, είναι ένα σύμμεικτο προϊόν γιατί χρησιμοποιούνται τρεις βασικές υφαντικές ύλες. Οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα στάδιο της κατασκευής πιο προχωρημένο από εκείνο που προβλέπεται από τον κανόνα, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι το ολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10 % του βάρους των υφαντικών υλών του τάπητα. Έτσι, τα τεχνητά νήματα το υπόθεμα από γιούτα ή/και τα νήματα από βαμβάκι μπορούν να εισάγονται κατά το στάδιο της κατασκευής στο μέτρο που πληρούνται οι όροι βάρους. 5.3.Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα, αυτή η ανοχή είναι 20 % γιο τα νήματα αυτά. 5.4.Στην περίπτωση προϊόντων που σχηματίζονται από μία ψυχή που αποτελείται είτε από μια λεπτή λουρίδα αλουμινίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αλουμινίου, φάρδους που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά και η ψυχή αυτή έχει ενσωματωθεί με κόλλημα μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την ψυχή αυτή. Σημείωση 6 : 6.1.Τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχει υποσημείωση στον πίνακα που , παραπέμπει στην παρούσα ερμηνευτική σημείωση, υφαντικές ύλες με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται από τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 6.2.Ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορεί να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες. Π.Χ·:Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν υφαντικές ύλες. 6.3.Όταν εφαρμόζεται ένας κανόνας ποσοστού, η αξία των ειδών στολισμού και των συμπληρωματικών ειδών ένδυσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται. Σημείωση 7 : 7.1.Οι καθορισμένες κατεργασίες, σύμφωνα με την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, είναι οι ακόλουθες : (α)η υπό κενώ απόσταξη, (β)η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίηοης (1), (γ)η πυρόλυση, (δ)ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση, (ε)η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες, (στ)η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις : κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη. (1)Βλέπε συμπληρωματική επεξηγηματική σημείωση 4(β) του κεφαλαίου 27 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. (ζ)ο πολυμερισμός, (η)η αλκυλίωση, (θ)ο ισομερισμός. 7.2.Οι καθορισμένες κατεργασίες σύμφωνα με την έννοια των κωδικών ΣΟ 2710 έως 2712 είναι οι ακόλουθες: (α)η υπό κενώ απόσταξη. (β)η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης, (γ)η πυρόλυση, (δ)ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση, (ε)η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες, (στ)η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις : κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα. αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη, (ζ)ο πολυμερισμός, (η)η αλκυλίωση, (θ)ο ισομερισμός, (ι) η αποθείωση. με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά τα του κωδικού ΣΟ ex 2710. με την οποία πετυχαίνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 % της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται κατεργασία (μέθοδος ΑSΤΜ D 1266-59 Τ), (ια) η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθιση, αποκλειστικά για προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2710. (ιβ) η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για προϊόντα του κωδικού ΣΟ ex 2710, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιού του κωδικού ΣΟ ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός). δεν θεωρούνται, αντίθετα ως καθορισμένες κατεργασίες, (ιγ) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2710) εφόσον αυτά αποστάζουν κατ όγκο. με τις απώλειες, λιγότερο από 30 % στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 86, (ιδ) η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας (αποκλειστικά για λιπαντικά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως του κωδικού ΣΟ ex 2710). Κατά την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707. 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403. οι απλές εργασίες όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του ύδατος, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, όλοι οι συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν την ιδιότητα καταγωγής. Παράρτημα ΙΙ Πίνακας κατεργασιών ή μεταποιήσεων στις οποίες υποβάλλονται οι μη καταγόμενες ύλες για να αποκτήσει το μεταποιημένο προϊόν την ιδιότητα καταγωγής Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 0201 0202 0206 0210 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κατεψυγμένο κρέας βοοειδών της κλάσης 0201 Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας βοειδών, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο της κλάσης 0201 Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το ολόκληρο σφάγιο των κλάσεων 0201 έως 0205 Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας και τα παραπροϊόντα σφαγίων των κλάσεων 0201 έως 0206 και 0208, και τα συκώτια πουλερικών της κλάσης 0207 0302 έως 0305 Ψάρια, άλλα από τα ζωντανά Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 0402. 0404 έως 0406 Γαλακτοκομικά προϊόντα Κατασκευή από ύλες οποιωνδήποτε κλάσεων, με εξαίρεση το γάλα και την κρέμα γάλακτος των κλάσεων 0401 ή 0402 0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάο Κατασκευή στην οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει ήδη να είναι καταγόμενες, όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και Grapefruit) της κλάσης 2009 πρέπει να είναι καταγόμενοι, και η αξία οποιασδήποτε ύλης του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 0 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 0408 Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα αυγά πτηνών της κλάσης 0407 ex 0502 Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξεργασμένες Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και τέντωμα τριχών ex 0506 Ακατέργαστα κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων Κατασκευή κατά την οποίο όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 0710 έως 0713 Βρώσιμα λαχανικά, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα. προσωρινά διατηρημένα, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 0710, ex 0711 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 0710 Καλαμπόκι γλυκό (παρασκευασμένο ή μη στον ατμό ή βρασμένο στο νερό), κατεψυγμένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι ex 0711 Καλαμπόκι γλυκό, προσωρινά διατηρημένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι 0811 Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών : - Με προσθήκη ζάχαρης Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος -Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 0812 Καρποί και φρούτα, προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για τη διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 0813 Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι 0806. Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος, του κεφαλαίου αυτού Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 0814 Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές καταψυγμένες σε άλμη ή σε θειωμένο νερό ή σε άλλα συντηρητικά διαλύματα Κατασκευή κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενοι καρποί και φρούτα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι ex κεφάλαιο 11 Προϊόντα αλευροποιίας βύνη, άμυλα κάθε είδους, ινουλίνη, γλουτένη, εκτός εκείνων της κλάσης ex 1106 Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ρίζες και βολβοί της κλάσης 0714 ή τα φρούτα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα ex 1106 Άλευρα και σιμιγδάλια από αποξηραμένα και αποφλοιωμένα όσπρια της κλάσης 0713 Ξήρανση και άλεση οσπρίων της κλάσης 0708 1301 Γομαλάκα, φυσικές γόμες, ρητίνες, γόμες - ρητίνες και βάλσαμα Κατασκευή κατά οποία η αξία όλων των υλών της κλάσης 1301 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 1302 Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, τροποποιημένα Παραγωγή από μη τροποποιημένα βλεννώδη και φυτικά παράγωγα 1501 Λίπος χοιρινό με την ονομασία Saindοux. Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση, η που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών - Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0203, 0206 ή 0207 ή τα κόκαλα της κλάσης 0506 -Άλλα Κατασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0207 1502 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα (ξίγκια) ή λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών - Λίπη από κόκαλα η απορρίμματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνων της κλάσης 0201, 0202. 0204 ή 0206 ή από κόκαλα της κλάσης 0506 -Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 1504 Λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλάσσιων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα :Στερεά κλάσματα ιχθυελαίων και λίπη και έλαια θαλάσσιων θηλαστικών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1504 Άλλα. Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1505 Διυλισμένη λανολίνη Κατασκευή από ακατέργαστο εριολίπος της κλάσης 1505 1506 Άλλα λίπη και έλαια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα Στερεά κλάσματα Κατασκευή από ύλες οποιαδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1506 Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex1507 έως 1515 Πηγμένα φυτικά έλαια και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, άλλα όχι χημικώς μετασχηματισμένα Στερεά κλάσματα, εκτός εκείνων του λαδιού Jοjοba Κατασκευή από άλλες ύλες των κλάσεων 1507 έως 1515 Άλλα εκτός : του λαδιού Τung, του κεριού Μyrica και του κεριού Ιαπωνίας Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες εκείνων για τεχνική ή βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων ανθρώπινης διατροφής ex1516 Ζωικά και φυτικά έλαια και λίπη και τα κλάσματά τους, επανεστεροποιημένα, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές και ζωικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex1517 Βρώσιμα υγρά μείγματα από Φυτικά έλαια των κλάσεων 1507 έως 1515 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex1519 Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες χαρακτηριζόμενες ως τεχνητοί κηροί Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών οξέων της κλάσης 1519 1601 Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 1602 Άλλα παρασκευάσματα ή διατηρημένα κρέατα, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 1603 Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή καρκινοειδών (μαλακοστράκων), μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 πάντως όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα πρέπει να είναι καταγόμενα 1604 Παρασκευασμένα ή διατηρημένα ψάρια. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια και αυγοτάραχα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1605 Καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μαλακόστρακα, μαλάκια και λοιπά ασπόνδυλα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα ex1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από ζαχαρότευτλα και χημικά αγνή σακχαρόζη, σε στερεά κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1702 Άλλα σάκχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόξη), χημικώς καθαρά, σε στερεά κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1702 Άλλα αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex1703 Μελάσες που προκύπτουν κατά την εξαγωγή ή τη διύλιση της ζάχαρης, αρωματισμένες ή με χρωστικές ουσίες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1901 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Εκχύλισμα βύνης Άλλα Κατασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, Gnοcchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά (εκτός του σκληρού σίτου), το κρέας, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα ή μαλάκια πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το άμυλο πατάτας, της κλάσης 1108 1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορνφλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα : Χωρίς προσθήκη κακάου : Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα Κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης. Ωστόσο, οι κόκκοι και οι σπάδικες γλυκού καλαμποκιού παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι, των κλάσεων 2001, 2004 και 2005 και το γλυκό καλαμπόκι άβραστο ή βρασμένο στο νερό ή στον ατμό. κατεψυγμένο της κλάσης 0710, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται Άλλα Παρασκευή κατά την οποία : τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και τα παράγωγά τους (με εξαίρεση το καλαμπόκι του είδους Ζea Ιndurata και τον σκληρό σίτο και τα παράγωγά τους) πρέπει να λαμβάνονται εξ ολοκλήρου, και η αξία των χρησιμοποιηθέντων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 1904 (συνέχ.) Με προσθήκη κακάου Παρασκευή από ύλες κάθε κλάσης, με εξαίρεση ύλες της κλάσης 1806, κατά την οποία η αξία των υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες του κεφαλαίου 11 2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά, φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ντομάτες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 2003 Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μανιτάρια και τρούφες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2004 και 2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα και διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα ή μη Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2006 Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισμένα, με στιλπνή η κρυσταλλική εμφάνιση Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Φρούτα και ξηροί καρποί, παρασκευασμένα όχι με ατμό ούτε βρασμένα στο νερό, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, κατεψυγμένα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και ξηροί καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Ξηροί καρποί, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη ούτε οινόπνευμα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται υπερβαίνει το 60% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2009 Χυμοί φρούτων (συμπεριλαμβανομένου και του μούστου σταφυλιών) χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2101 Φρυγμένο κιχώριο και τα εκχυλίσματα αυτού, συμπυκνώματα και αποστάγματα αυτού Κατασκευή κατά την οποία το χρησιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο ex 2103 Σάλτσες και παρασκευάσματα αυτών ανάμεικτα αρτύματα και καρυκεύματα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και αλεύρια σιναπιού ή παρασκευασμένη μουστάρδα Παρασκευασμένη μουστάρδα Κατασκευή από αλεύρι σιναπιού ή από άλφιτο ex 2104 Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματα αυτών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005 Σύνθετα ομοιογενοποιημένα είδη διατροφής Θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας της κλάσης στην οποία θα κατατασσόταν το προϊόν με τη μη συσκευασμένη μορφή του ex 2106 Γλυκά σιρόπια, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2201 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά και τα αεριούχα νερά. χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα νερά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2202 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά. με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και ότι όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και grapefruit) πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι ex 2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια, περιλαμβανομένων και των ενισχυμένων κρασιών, και μούστος από σταφύλια με προσθήκη αλκοόλης Κατασκευή από άλλους μούστους 2205 ex 2207 ex 2208 και ex 2209 Τα ακόλουθα προϊόντα που περιέχουν ουσίες από σταφύλια: βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια αρωματισμένα με φυτά ή αρωματικές ουσίες· αιθυλική . αλκοόλη και άλλα οινοπνεύματα, μετουσιωμένα ή όχι οινοπνεύματα, λικέρ και άλλα αλκοολούχα ποτά σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα για την παρασκευή ποτών ξύδι Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα σταφύλια και κάθε παράγωγό τους ex 2208 Ουίσκι με αλκοολικό τίτλο κάτω του 50% κατ όγκο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων οινοπνευμάτων δημητριακών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% της τιμής του εργοστασίου του προϊόντος ex 2303 ex 2306 2309 Κατάλοιπα της παραγωγής αμύλου από καλαμπόκι (εκτός των συμπυκνωμένων νερών μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες ανώτερης του 40% κατά βάρος ξηρού προϊόντος Πλακούντες ελαιοπυρήνων και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής ελαιόλαδου, που περιέχουν ελαιόλαδο άνω του 3% Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων Κατασκευή κατά την οποία όλο το χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ελιές πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, σάκχαρα ή μελάσες, κρέας ή γάλα, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2402 ex 2403 Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού Καπνός για κάπνισμα Κατασκευή κατά την οποία το 70% του βάρους καπνού ή των απορριμμάτων καπνού της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγωγής Κατασκευή κατά την οποία το 70% του βάρους του ακατέργαστου καπνού ή των απορριμμάτων καπνού της κλάσης 2401, πρέπει να είναι ήδη καταγωγής ex 2504 ex 2515 Γραφίτης φυσικός, κρυσταλλικός, εμπλουτισμένος με άνθρακα, κεκαθαρισμένος, θρυμματισμένος Μάρμαρα τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα κομμένα με πριόνι η άλλο τρόπο, πάχους όχι μεγαλύτερου των 25 cm Εμπλουτισμός της περιεκτικότητας σε άνθρακα, καθαρισμός και θρυμματισμός του ακατέργαστου κρυσταλλικού γραφίτου Κοπή, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, μάρμαρου (ακόμη και ήδη κομμένου) πάχους μεγαλύτερου των 25 cm ex 2516 Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, τετραγωνισμένα ή κομμένα σε παραλληλόγραμμα, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, πάχους όχι μεγαλύτερου των 25 cm Κοπή, με πριονισμό ή άλλο τρόπο. πέτρας (ακόμη και να έχει ήδη κοπεί) πάχους μεγαλύτερου των 25 cm ex 2518 Πυρωμένος δολομίτης Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη ex 2519 Αλεσμένο ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης) σε κιβώτια ερμητικά κλειστά και οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη ή πυρωμένη αδρανής μαγνησία (φρυγμένη) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, μπορεί να χρησιμοποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης) ex 2520 Γύψοι παρασκευασμένοι ειδικά για την οδοντοτεχνική Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2524 Φυσικές ίνες αμιάντου Παρασκευάζεται από συμπυκνώματα αμιάντου ex 2525 Μαρμαρυγίες σε σκόνη Κονιοποίηση μαρμαρυγία ή απορριμμάτων μαρμαρυγίας ex 2530 Χρωστικές γαίες εψημμένες ή αλεσμένες Πύρωση και κονιοποίηση χρωστικών γαιών ex 2707 Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά, παρόμοια με ορυκτέλαια που παίρνονται με απόσταξη από πίσσες από λιθάνθρακα σε υψηλή θερμοκρασία, που αποστάζουν 65% του όγκου τους μέχρι 250°C (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα αποσταγμάτων του πετρελαίου και της βενζόλης) που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης(ων) κατεργασίας(ιών) (1) Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7 - Παράρτημα Ι. ex 2709 Λάδια ακατέργαστα από ασφαλτούχα ορυκτά Πυρόλυση ασφαλτούχων ορυκτών 2710 έως 2712 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερα λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης(ων) κατεργασίας(ιών) (1) Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Αέριο πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες Βαζελίνη, παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή με άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα 2713 έως 2715 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης(ων) κατεργασίας(ιών) (1) Άσφαλτοι εν γένει φυσικές σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική Μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο, εν γένει την πίσσα του πετρελαίου την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (.1)Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7 - Παράρτημα Ι. ex κεφάλαιο 28 Ανόργανα χημικά, οργανικές και ανόργανες ενώσεις πολύτιμων μετάλλων, σπάνιων γαιών, ραδιενεργών στοιχείων ή ισοτόπων με εξαίρεση τις κλάσεις ex 2811 και ex 2833 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2811 Τριοξείδιο Θείου Παρασκευή από διοξείδιο θείου ex 2833 Θειικό αργίλιο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 29 Οργανικά χημικά, εξαιρουμένων των προϊόντων των κλάσεων ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915. ex 2932, 2933 και 2934. για τα οποίο οι κανόνες εκτίθενται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2901 Υδρογονάνθρακες άκυκλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης(ων) κατεργασίας(ιών) (1) Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην Ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7 - Παράρτημα Ι, ex2902 Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες (με εξαίρεση τα ζουλένια), βενζόλιο, τουλουόλιο, ξυλόλιο, προορισμένοι για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Πράξεις διύλισης ή και μιας ή παραπάνω καθορισμένης(ων) κατεργασίας (ιών) (1) Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex2905 Αλκοξείδια των αλκοολών αυτής της κλάσης και αιθανόλης ή γλυκερόλης Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905. Ωστόσο, αλκοξείδια της κλάσης αυτής μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2915 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα, κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, , σουλφονωμένα, νιτρομένα και νιτροδωμένα παράγωγά τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2915 και 2916 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex2932 Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονίδια, σουλφονωμένα, νιτρομένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών της κλάσης 2909 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7 - Παράρτημα Ι. ex2932 (συν.) Κυκλικές ακετάλες και εσωτερικές ημιακετάλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα. νιτρομένα και νιτροδωμένα παράγωγά τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 2933 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(α) αζώτου. Οξέα νουκλεϊνικά και τα άλατά τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2932 και 2933 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2934 Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι. χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex Κεφάλαιο 30 Φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός των προϊόντων των κλάσεων 3002, 3003 και 3004, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ενοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών, με εξαίρεση τις ζύμες και παρόμοια προϊόντα: 3002 (συν.) Προϊόντα αποτελούμενα από ένα ή περισσότερα συστατικά που έχουν αναμειχθεί για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις ή μη αναμειγμένα προϊόντα, κατάλληλα για τις Ίδιες χρήσεις, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Αίμα ανθρώπων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος. Συστατικά αίματος εκτός από ειδικούς ορούς από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί, της γλοβουλίνης του αίματος και των ορών γλοβουλίνης Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 3002 (συν.) Γλοβουλίνη αίματος και Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε ορός γλοβουλίνης κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 3003 και 3004 Φάρμακα (εξαιρουμένων των εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 3002, 3005 ή 3006) Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στις κλάσεις 3003 ή 3004 μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής αξίας, του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex Κεφάλαιο 31 Λιπάσματα με εξαίρεση εκείνα της κλάσης ex 3105 για τα οποία ο κανόνας αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση άτι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex3105 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία, άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg από τα οποία εξαιρούνται τα: Νιτρικό νάτριο Κυαναμίδη του ασβεστίου Θειικό κάλιο Θειικό καλιομαγνήσιο Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται οχ κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες της ίδιας κλάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, ex Κεφάλαιο 32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, ταννίνες και τα παράγωγά τους, χρωστικές ύλες, χρωστικά οργανικά και άλλα χρώματα, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, στόκοι, μελάνια, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3201 και 3205 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην Ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex3201 Ταννίνες και τα άλατα, αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης 3205 Χρωστικές ουσίες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού με βάση τις χρωστικές ουσίες (1) Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες των κλάσεων 3203 και 3204 και 3205 πάντως, οι ύλες της κλάσης 3205 μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex Κεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα με εξαίρεση τα υπαγόμενα στην κλάση 3301 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 3301 Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία Τηγμένα ή απόλυτα. Ρητινοειδή συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που λαμβάνονται με απορρόφηση ή εμπότιση, τερπενικά υποπροϊόντα κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και νεοτικά διαλείματα αιθερίων ελαίων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των υλών διαφορετικής ομάδας (2) της εν λόγω κλάσης. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της αυτής ομάδας υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)Η σημείωση 3 του κεφαλαίου 32 αναφέρει ότι τα παρασκευάσματα αυτά είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται ουσιαστικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 32. (2)Ομάδα θεωρείται κάθε τμήμα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της με άνω τελεία. ex Κεφάλαιο 34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κερί τεχνητό, κερί παρασκευασμένο, προϊόντα συντήρησης / κεριά και παρόμοια είδη, πολτοί για προελάσματα, κερί για την οδοντοτεχνική και , συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3403 και 3404, για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex3403 Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70% η περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαια ή λάδια από ασφαλτούχο ορυκτό Πράξεις διύλισης ή και μιας ή παραπάνω καθορισμένης(ων) κατεργασίας(ιών) (1) Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex3404 Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένο : Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα με βάση την παραφίνη κεριά πετρελαίου, κεριά που παίρνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, από υπολείμματα παραφινών Κατασκευή στην οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιοδήποτε κλάσης, με εξαίρεση : υδρογονομένα έλαια που έχουν χαρακτήρα κεριών της κλάσης 1516, λιπαρά οξέα. μη χημικώς ορισμένα, ή βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες της κλάσης 1519, ύλες της κλάσης 3404. Εντούτοις, οι ύλες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 35 Λευκωματώδεις ύλες, μεταποιημένα άμυλα, ένζυμα, με εξαίρεση τις κλάσεις 3505 και ex 3507 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδιο κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 3505 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (Π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάβε είδους Αιθέρες και εστέρες αμύλου Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των άλλων υλών της κλάσης 3505 Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 1108 ex3507 Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος κεφάλαιο 36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. είδη πυροτεχνίας, σπίρτα πυροφανικά κράματα, εύφλεκτες ύλες Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 37 3701 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 3701, 3702 και 3704 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι, ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και σε γεμιστήρες Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη το προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία του δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής το προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη της κλάσης 3702 3702 Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική των κλάσεων 3701 και 3702 3704 Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από τις κλάσεις 3701 έως 3704 ex κεφάλαιο 36 Ανάμεικτα χημικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα που κατατάσσονται στις κλάσεις ex 3801. ex 3803, ex 3805. ex 3806. ex 3807. 3808 μέχρι 3814, 3818 έως 3820. 3822 και 3823 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω : Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις οι ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex3801 Γραφίτης κολλοειδής αιωρούμενος σε λάδι και ημικολλοειδής γραφίτης. Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια Γραφίτης με μορφή παλτού, που είναι μείγμα με αναλογία πάνω από 30 % κατά βάρος σε γραφίτη με ορυκτέλαια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών της κλάσης 3403 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex3803 Ταλλέλαιον ανακαθαρισμένο Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλελαίου ex3805 Αιθέριον έλαιον που προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων με διθειώδη άλατα προς παρασκευή χαρτομάζας. καθαρισμένο Καθαρισμός ο οποίος περιλαμβάνει την απόσταξη και τον εξευγενισμό ακατέργαστου αιθέριου ελαίου το οποίο προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων με διθειώδη άλατα προς παρασκευή χαρτομάζας ex3806 Γόμες εστέρες Παρασκευή από ρητινικά οξέα ex3807 Πίσσα σκληρή μαύρη (μαύρη πισσάσφαλτος) Απόσταξη ξυλοπίσσας 3808 έως ex 3811 3812 έως 3814 3818 έως 3820 3822 και 3823 Ανάμεικτα χημικά προϊόντα ; Τα ακόλουθα της κλάσης 3823 Συνθετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου με βάση προϊόντα φυσικών ρητινών Ναφθενικά οξέα. τα αδιάλυτα στο νερό άλατα και οι εστέρες τους Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905 Σουλφονικά παράγωγα του πετρελαίου, εξαιρέσει των σουλφονικών παραγώγων του πετρελαίου των μετάλλων των αλκαλίων, του αμμωνίου ή των αιθανολαμινών - σουλφονικά οξέα ελαίων ασφαλτούχων ορυκτών, των θειοφανικών και των αλάτων τους Κατασκευή κατα την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, οι ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος συνέχεια Ιοντοανταλλακτικά Απορροφητικά συνθέσεων για τη γεφύρωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες Οξείδια του σιδήρου μετ αλκαλίων προς καθαρισμό των αερίων Αμμωνιακά ύδατα και ακάθαρτα αμμωνιακά άλατα, όλα προερχόμενα από τον καθαρισμό το φωταερίου Σουλφονικοαναφθενικά οξέα και άλατα αδιάλυτα στο νερό και εστέρες τους Ζυμέλαια και ορυκτέλαια Μείγματα αλάτων που έχουν διαφορετικά ανιόντα Πολτοί αντιγραφής με βάση ζελατίνη, έστω και με υπόστρωμα από χαρτί ή ύφασμα Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 3811 Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια που περιλαμβάνουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχα Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 3811 δεν υπερβαίνει το 50 % του προϊόντος ex3901 έως 3915 Πλαστικό σε αρχικές μορφές, απορρίμματα ξέσματα και θραύσματα από πλαστικές ύλες. Εξαιρούνται εκείνα της κλάσης ex 3907 για τα οποία ο κανόνας καθορίζεται κατωτέρω Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης Παραγωγή κατά την οποία : η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου και η τιμή των υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου (1) Άλλα Παραγωγή κατά την οποία η αξία των υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής του Προϊόντος εκ του εργοστασίου (1) ex3907 Συμπολυμερές, από πολυανθρακικά άλατα και συμπολυμερές του ακρυλονιτρυλίου -βουταδιενίου στυρολίου Παραγωγή κατά την οποία όλα το υλικά που χρησιμοποιούνται, ταξινομούνται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται υλικά που ταξινομούνται στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου (1) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που κατατάσσονται τόσο στις κλάσεις 3901 έως 3906, αφενός, όσο και στις κλάσεις 3907 έως 3911, αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. ex3916 έως 3921 Ημικατεργασμένα προϊόντα και τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3916, ex 3917 και ex 3920, για τα οποία οι κανόνες ορίζονται κατωτέρω : Επίπεδα προϊόντα κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ορθογώνιο. Άλλα προϊόντα, κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια Κατεργασία κατά την οποία η αξία υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου Άλλα:Προϊόντα ομοπολυμερισμού προθήκης Παραγωγή κατά την οποία ¦: η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου και η αξία του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου (1) Άλλα Παραγωγή κατά την οποία η αξία υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου (1) (1)Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που κατατάσσονται τόσο στις κλάσεις 3901 έως 3906, αφενός, όσο και στις κλάσεις 3907 έως 3911, αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. ex3916 έως ex 3917 Είδη με καθορισμένη μορφή και σωλήνες Παραγωγή κατά την οποία : η αξία των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου και η αξία των υλικών που ταξινομούνται στην ίδια κλάση με το προϊόν δεν υπερβαίνει το 20 % της αξίας του προϊόντος εκ του εργοστασίου ex3920 Ιοντομερές σε φύλλα ή μεμβράνες Παραγωγή από θερμοπλαστικό πολυμερές που έχει υποστεί μερική εξαλάτωση και το οποίο είναι ανυπολυμερές αιθυλενίου και μετακρυλικού οξέος με μερική εξουδετέρωση από ιόντα μετάλλων, κυρίως ψευδαργύρου και νατρίου 3922 έως 3926 Τεχνουργήματα από πλαστικό Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex4001 Πλάκες ερρυτιδωμένων φύλλων καουτσούκ για σόλες υποδημάτων Έλαση ερρυτιδωμένων φύλλων φυσικού καουτσούκ 4005 Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 4012 ex 4017 Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες) από καουτσούκ Τεχνουργήματα από σκληρυμένο καουτσούκ Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες των κλάσεων 4011 ή 4012 Κατασκευή από σκληρυμένο καουτσούκ ex4102 4104 έως 4107 Πρόβεια δέρματα αποψιλωμένα Δέρματα, αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί, άλλα από τα δέρματα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 4108 και 4109 Αποψίλωση προβείων δερμάτων Ξαναδέψασμα δεψασμένων δερμάτων ή Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 4109 Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα Κατασκευή από δέρματα των κλάσεων 4104 έως 4107. υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex4302 Δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα που έχουν συναρμολογηθεί : Φύλλα, σάκοι, τετράγωνα, σταυροί και παρόμοιες μορφές Λεύκανση και βαφή εκτός από την κοπή και συναρμολόγηση των μη συναρμολογημένων, ψεκασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων Άλλα Κατασκευή από μη συναρμολογημένα ψεκασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα 4303 Ενδύματα, εξαρτήματα ενδυμάτων και άλλα είδη από γουνοδέρματα Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, ψεκασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα της κλάσης 4302 ex4403 Ξυλεία ελαφρά τετραγωνισμένη Κατασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, ξεφλουδισμένη ή απλώς χοντροπελεκημένη ή ελαφρά στρογγυλεμένη ex4407 Ξυλεία πριονισμένη η πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλλημα με δακτυλικό αρμό ξυλείας ex4408 Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) πάχους όχι μεγαλύτερου των 6 mm (έστω και συγκολλημένα) και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας ex4409 Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές - γλωσσίδια, αυλάκια εντομές, πλαγιστομές, _ αρμούς σε V γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ όλο το μήκος μίας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με οδοντωτό αρμό : Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια ex4410 έως ex 4413 Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα πλαίσια εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια ex4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια κύλινδρο και παρόμοια είδη συσκευασίας πλήρη από ξύλο Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις ex4416 Βαρέλια κάδοι, μαστέλα. κουβάδες και έτερα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη αυτών Κατασκευή από δούγες από ξύλο, που δεν έχουν δουλευτεί παρά μόνο πριονισθεί στις δύο κύριες επιφάνειες ex4418 Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές και κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε άλλη κλάση από αυτή του προϊόντος. Ωστόσο, κυψελώδεις πλάκες -διαφράγματα, πέταυρα (shingles και shakes) μπορούν να χρησιμοποιούνται Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Πήχες από απλό ξύλο ή γλυφές για πλαίσια και καλούπια ex4421 Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλάσης εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 4409 4503 Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό Κατασκευή από φελλό που κατατάσσεται στην κλάση 4501 ex4811 Χάρτης και χαρτόνια απλώς γραμμογραφημένα, με γραμμές ή με τετραγωνίδια, σε κυλίνδρους ή φύλλο Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 4816 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία αυτοαντιγραφής και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά Κατασκευή από ύλες που χρησιμεύουν στην παραγωγή χαρτιού του κεφαλαίου 47 4817 Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή από χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex4818 Χαρτί υγείας Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 ex4819 Χαρτόνι, κουτιά, κιβώτια, σάκοι και άλλα κιβώτια συσκευασίας από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης Κατασκευή κατά την οποίο : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος ex4820 Χαρτί γραμμάτων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex4823 Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη και σχήματα Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 4909 Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις Κατασκευή από ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 4909 ή 4911 4910 Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων Ημερολόγια τύπου διαρκές ή με μπλοκ που μπορούν να αντικατασταθούν τοποθετημένα σε βάσεις που δεν είναι από χαρτί ή χαρτόνι Άλλα Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στις κλάσεις 4909 ή 4911 ex5003 Απορρίμματα από μετάξι, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για εκτύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια, λαναρισμένα ή κτενισμένα Χτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού 5501 έως 5507 Μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς exκεφάλαιο 50 έως κεφάλαιο 55 Νήμα, μονόκλωστα νήματα και κλωστή Παραγωγή από (1) : μετάξι ακατέργαστο, απορρίμματα από μετάξι λαναρισμένο ή χτενισμένο ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένο για κλώση άλλες φυσικές ίνες όχι λαναρισμένες ή κτενισμένες ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένες για κλώση χημικές ουσίες ή πολτός κλωστοϋφαντουργίας, ή υλικά χαρτοποιίας (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 5. συνεχ. Υφάσματα Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Παραγωγή από απλά νήματα (1) - Άλλα Κατασκευή από (1) : νήματα κοκοφοίνικα, φυσικές ίνες, από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, από χημικές ύλες, υφαντικούς πολτούς, ή ύλες για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία προς ξήρανση, ύγρανση με ατμό, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία για τη μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, μερσερισμός υφασμάτων των οποίων ή αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 5. ex κεφάλαιο 56 Βάτες, πιλήματα, μη υφασμένα, ειδικά νήματα σχοινιά και είδη σχοινοποιΐας και άλλα παρόμοια είδη, με εξαίρεση τις κλάσεις 5602, 5604, 5605 και 5606, για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα, φυσικές ίνες, χημικές ύλες, ή υφαντικούς πολτούς, ή υλικά χαρτοποιίας 5602 / Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις : Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες, χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Όμως : συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506 ή συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος (1) Για ειδικές συνθήκες σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 5. 5602 (συνεχ.) Άλλα Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες, μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες από καζεΐνη, ή χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 5604 Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη : Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ βουλκανισμένο επικεκαλυμμένα με υφαντικές ίνες Άλλα Κατασκευή εκ γυμνών νημάτων και σχοινιών εκ καουτσούκ βουλκανισμένου Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού (1) Για ειδικές συνθήκες σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 5. 5605 Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλα με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλα Κατασκευή από (1) : φυσικές Ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5606 Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία αλυσιδίτσα Κατασκευή από (1) : φυσικές Ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού (1) Για ειδικές συνθήκες σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 5. Κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες, χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό. Όμως : συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, Ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506, Π συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος Από πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Από άλλα πιλήματα Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς (1) Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 5. Κεφάλαιο 57 (συνέχ.) Άλλα Κατασκευή από (1) : νήματα από ίνες καρυδιών κοκοφοίνικα, συνθετικές ή τεχνητές δέσμες νημάτων, φυσικές ίνες, ή μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση ex κεφάλαιο 58 Ειδικά υφάσματα, υφάσματα θυσσανωτά ή φλακωτά, δαντέλες, είδη επίστρωσης, κορδελοποιΐας και ταινιοπλεκτικής, κεντήματα, με εξαίρεση τις κλάσεις 5805 και 5810 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω : Υφάσματα συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Αλλα Παραγωγή από απλά νήματα (1) Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες, από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 5. ex κεφάλαιο 58 (συνεχ.) Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία ξήρανση, ύγρανση με ατμό, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία για τη μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, μερσερισμός υφασμάτων των οποίων η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 5810 Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγομένων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 5901 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία. κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάριαμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιΐα Κατασκευή από νήματα 5902 Επίπεδες επιφάνειες υφασμένες για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που παίρνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης: Που περιέχουν όχι περισσότερο από 90% κατά βάρος υφαντικές ύλες Άλλα Κατασκευή από νήματα Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 5903 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902 Κατασκευή από νήματα 5904 Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες Κατασκευή από νήματα (1) 5905 Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες: Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμμένες ή με επάλληλες στρώσεις από καουτσούκ, πλαστικές ή άλλες ύλες Κατασκευή από νήματα (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 5. 5905 Άλλοι Κατασκευή από (1): (συν.) -φυσικές ίνες, νήματα κοκοφοίνικα, χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό, μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές Ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση ή Τύπωση συνοδευόμενη από εργασίες αποπεράτωσης ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία, ξήρανση, ύγρανση δι ατμού αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία δια την μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, (μερσερισμός) υφασμάτων των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει κατά ποσοστόν το 47,5% της αξίας του προϊόντος (1) Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 5. 5906 Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902 : Υφάσματα πλεκτά Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες, από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 90% των υφασμάτων Κατασκευή από χημικές ύλες Άλλα Κατασκευή από νήματα 5907 Άλλα υφάσματα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα Οθόνες ζωγραφικής για σκηνικά θεάτρων, παρασκευάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις Κατασκευή από νήματα ex 5908 Αμίαντα φωτισμού, έστω και διαποτισμένα Κατασκευή από σωληνωτά υφάσματα πλεκτά (1) Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ 5. 5909 έως 5911 Υφάσματα και είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχανική χρήση : Δίσκοι και κορώνες στίλβωσης εκτός των εκ πιλήματος της κλάσης 5911 Άλλα Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα υφασμάτων ή ράκη της κλάσεως 6310 Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα, φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση ή χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Κεφάλαιο 60 Υφάσματα πλεκτά Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες, χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό (1) Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 5. Κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης από ύφασμα πλεκτό ; Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων που έχουν κοπεί σε τεμάχια που παράγονται ευθέως σε σχήματα Κατασκευή από νήματα (1) Άλλα Κατασκευή από (2): φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση ή χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό κεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, μη πλεγμένα, με εξαίρεση τις κλάσεις ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 και ex 6217 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή από νήματα (1) ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 ex 6211 και ex 6217 Ενδύματα και άλλα συμπληρώματα της ένδυσης για γυναίκες και μικρά παιδιά Κατασκευή από νήματα (1) ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (2) ex 6210 ex 6216 και ex 6217 Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικεκαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου Κατασκευή από νήματα (1) ή Κατασκευή από μη επικεχρισμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (2) (1) Βλέπε σημείωση αριθ. 6. (2) Για ειδικές συνθήκες σχετιζόμενες με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από υφαντικές ύλες. βλέπε σημείωση αριθ. 5, 6213 και 6214 Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη : Κεντήματα Άλλα Κατασκευή από μονόκλωνα νήματα φυσικού χρώματος (1) (2) ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα (άλλα από πλεκτά) των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1) Κατασκευή από μονόκλωνα νήματα φυσικού χρώματος (1) (2) ex 6217 Εσωτερικά συμπληρώματα γιακάδων και μανικετιών, κομμένα Κατασκευή στην οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)Βλέπε σημείωση 6. (2)Για ειδικές συνθήκες σχετιζόμενες με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από υφαντικές ύλες, βλέπε σημείωση αριθ. 5. 6301 έως 6304 Κλινοσκεπάσματα. πανικά κρεβατιού κ.λπ. Αλλα είδη επίπλωσης Από πίλημα ή μη υφασμένα υφάσματα Παραγωγή από (1) : φυσικές Ίνες, ή Άλλα Κεντητά χημικά υλικά ή πολτό κλωστοϋφαντουργίας Παραγωγή από αλεύκαστες απλές ίνες (1) (2) ή Παραγωγή από μη κεντητό ύφασμα (όχι πλεκτό με οποιονδήποτε τρόπο), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου υφάσματος που δεν είναι κεντητό δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου Άλλα Παραγωγή από αλεύκαστες απλές ίνες (1) (2) 6305 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες, από μη συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς (1)Για ειδικές συνθήκες σχετιζόμενες με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από υφαντικές ύλες, βλέπε σημείωση αριθ. 5. (2)Για πλεκτά προϊόντα όχι ελαστικά ή επενδυμένα ή επικαλυμμένα ή εμποτισμένα με καουτσούκ, που προκύπτουν με ραφή ή συναρμολόγηση τεμαχίων πλεκτού υφάσματος (κομμένου ή πλεγμένου κατευθείαν στο απαιτούμενο σχήμα), βλέπε εισαγωγική σημείωση αριθ. 6. 6306 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ, ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές και είδη για κατασκήνωση : Μη υφασμένα υφάσματα Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς Άλλα Κατασκευή από μονόκλωνα νήματα φυσικού χρώματος ex 6307 Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 6308 Συνδυασμοί που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάνδιλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση Κάθε τεμάχιο του σετ πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν συμπεριλαμβανόταν στο σετ. Εντούτοις, μη καταγόμενα είδη μπορούν να ενσωματώνονται με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15% της εργοστασιακής τιμής του σετ 6401 έως 6405 Υποδήματα Κατασκευή από ύλες οιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τα συναρμολογημένα τμήματα που αποτελούνται από τα πάνω μέρη (φόντα) των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα της κλάσης 6406 (1) Για ειδικές περιπτώσεις σχετιζόμενες με τα προϊόντα κατασκευασμένα από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 5. 6503 6505 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της κλάσης 6501, έστω και στολισμένα Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα Δίχτυα και φιλίδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (1) Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (1) 6601 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες - ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 6803 Τεχνουργήματα από φυσικό σχιστόλιθο ή από συσσωματωμένο σχιστόλιθο Κατασκευή από κατεργασμένο σχιστόλιθο ex 6812 Τεχνουργήματα από αμίαντο. Τεχνουργήματα από μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και τον μαγνησίτη Παραγωγή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης ex 6814 Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη ύλη Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυγία (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία) (1) Βλέπε σημείωση αριθ. 6. 7006 Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005. κυρτωμένο, με λοξοκομμένο άκρα χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7007 Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με αφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7008 Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7009 Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7010 Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια πλατύστομες φιάλες, δοχείο, σωληνάρια για δοχεία και παρόμοια δοχείο για τη μεταφορά ή τη συσκευασία από γυαλί Πώματα και λοιπά είδη από γυαλί Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος ή Λάξευση από φιάλες και φιαλίδια με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν ξεπερνά το 50% της εργοστασιακής τιμής 7013 Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος και Λάξευση υάλινων αντικειμένων με την προϋπόθεση ότι η αξία των μη λαξευμένων αντικειμένων δεν ξεπερνά το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ή Διακόσμηση με το χέρι (με εξαίρεση τη μεταξογραφική τύπωση αντικειμένων) από γυαλί φυσούμενο με το χέρι του οποίου η αξία δεν ξεπερνά το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 7019 Τεχνουργήματα από ίνες υάλου (άλλα από νήματα) Κατασκευή από : φυτίλια νήματα με απανωτές στρώσεις (Rονings) τεμαχισμένα κλώσματα μη χρωματιστά γυάλινο μαλλί ex 7102 ex 7103 και ex 7104 Πέτρες, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, κατεργασμένες Κατασκευή από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες, άξεστες 7106 7108 και 7110 Πολύτιμα μέταλλα : Ακατέργαστα Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης Κατασκευή από ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 7106, 7108 ή 7110 ή Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρισμός των πολυτίμων μετάλλων της κλάσης 7106, 7108 ή 7110 ή Κράματα πολυτίμων μετάλλων των κλάσεων 7106, 7108 ή 7110 μεταξύ. τους ή με βασικά μέταλλα Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιμα μέταλλα ex 7107 ex 7109 και ex 7111 Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ημικατεργασμένα Έλαση, εφελκυσμός, συρματοποίηση ή σφυροκόπηση ή θρυμματισμός ακατέργαστων πολυτίμων μετάλλων 7116 Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργειες, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες Κατασκευή από μη επικεχρισμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 7117 Απομιμήσεις κοσμημάτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ή Κατασκευή από τμήματα από βασικά μέταλλα, μη επιστρωμένων ή καλυμμένων με πολύτιμα μέταλλα, με τον όρο ότι η αξία όλων των υλών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος 7207 Ημιτελή - προϊόντα από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 7204 ή 7205 7208 έως 7216 Πλατέα αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206 7217 Σύρματα από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα Κατασκευή από ημιτελείς ύλες της κλάσης 7207 ex 7218 7219 έως 7222 Ημιτελή προϊόντα, πλατειά αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7218 7223 Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα της κλάσης , 7218 ex 7224 7225 έως 7227 Ημιτελή προϊόντα, πλατέα αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα κράματα χάλυβα Κατασκευή από πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7224 7228 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κράμα χάλυβα Κατασκευή από πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206, 7218 ή 7224 7229 Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα χαλυβοκραμάτων της κλάσης 7224 ex 7301 Πάσσαλοι πλατυσμένοι Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 7302 Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντώματα, ελάνες, ράβδοι χειρισμού των ελανών κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη η τη στερέωση των σιδηροτροχιών Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 7304 7305 και 7306 Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από σίδηρο (άλλο από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7206, 7207, 7218 ή 7224 7308 Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα προετοιμασμένα για να χρησιμοποιούνται σε κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, συγκολλημένα είδη με καθορισμένη μορφή της κλάσης 7301 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ex 7315 Αντιολισθητικές αλυσίδες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7315 δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 7322 Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, μη θερμαινόμενα δι ηλεκτρισμού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7322 δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος ex κεφάλαιο 74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, με εξαίρεση τις κλάσεις7401 μέχρι 7405· ο κανόνας για την κλάση ex 7403 αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 7403 Κράματα χαλκού, σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή από καθαρισμένο χαλκό, ακατέργαστο, απορρίμματα και θραύσματα ex κεφάλαιο 75 Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο, με εξαίρεση τις κλάσεις 7501 μέχρι 7503 Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από εκείνου των κλάσεων 7601, 7602 και ex 7616. Οι κανόνες για τις κλάσεις 7601 και ex 7616 καθορίζονται κατωτέρω Παραγωγή κατά την οποία : όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται ταξινομούνται σε κλάση διαφορετική από την κλάση του προϊόντος, και η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίουΑργίλιο σε ακατέργαστη μορφή Παραγωγή με θερμική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία από αργίλιο όχι σε κράμα ή απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου ex 7616 Τεχνουργήματα από αργίλιο εκτός από μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες μπορούν να χρησιμοποιούνται, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα μολύβδου, με εξαίρεση τις κλάσεις 7801 και 7802· ο κανόνας για τα προϊόντα της κλάσης 7801 αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή : Μόλυβδος καθαρός Άλλος Κατασκευή από χελώνες μολύβδου ή μεταχειρισμένο μόλυβδο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7802 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ex κεφάλαιο 79 Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα ψευδαργύρου με εξαίρεση τις κλάσεις 7901 και 7902 ο κανόνας για την κλάση 7901 αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 7901 Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7902 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ex κεφάλαιο 80 Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο με εξαίρεση τις κλάσεις 8001, 8002 και 8007 ο κανόνας για την κλάση 8001 αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8001 Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 8002 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ex κεφάλαιο 81 Άλλα κοινά μέταλλα, κατεργασμένα, τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών [ που υπάγονται στην ίδια κλάση με το χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος 8206 Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 μέχρι 8205, συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8202 μέχρι 8205. Τα εργαλεία όμως των κλάσεων 8202 μέχρι 8205 μπορούν να ενσωματώνονται στο σύνολο, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 15% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8207 Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, διεύρυνση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλευση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και - · η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8208 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex8211 Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια και οι λεπίδες τους Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λεπίδες μαχαιριών και λαβίδες από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται 8214 Άλλα είδη μαχαιροποιΐας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και σύνολα εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λεπίδες μαχαιριών και λαβίδες από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται 8215 Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια. σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λαβές από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται ex8306 Αγαλματίδια και άλλα είδη για τον εσωτερικό στολισμό και διακόσμηση από κοινά μέταλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, οι άλλες ύλες της κλάσης 8306 μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών και συσκευών. Εξαιρούνται τα είδη που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια : Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και 8403, ex 8404, 8406 έως 8409. 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425 έως 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 έως 8447, ex 8448, 8452, 8456 έως 8466, 8469 έως 8472, 8480, 8484 και 8485 εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ιδίας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8403 και ex 8404 Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402, και βοηθητικές εγκαταστάσεις για τους λέβητες κεντρικής θέρμανσης Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8403 και 8404. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες των κλάσεων 8403 και 8404, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους, αθροιστικά, δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8406 Ατμοστρόβιλοι Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8407 Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία 8408 Κινητήρες με έμβολο, που η ανάφλεξή τους γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντήζελ ή ημιντήζελ) όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών 8409 Μέρη προοριζόμενα αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408 δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της 8412 Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8415 Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά 8418 Ψυγεία, καταψύκτες και άλλες μηχανές ή συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415 Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται ex 8419 Μηχανήματα για βιομηχανίες ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτονιού Κατασκευή κατά την οποία: η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8420 Καλάνδρες και έλαστρα. άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8425 έως 8428 Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη διακίνηση φορτίων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του . προϊόντος και ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8429 Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (Αngledοzers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές - φτυάρια, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα Οδοστρωτήρες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8430 Άλλα μηχανήματα για μετακίνηση γαιών, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτό ή μεταλλεύματα. Μηχανήματα για την έμπηξη ή αφαίρεση πασσάλων, εκχιονιστήρες Κατασκευή κατά την οποία: η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, η τιμή των υλών της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 8431 Εξαρτήματα οδοστρωτήρων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8439 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία χαρτιού ή χαρτονιού Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8441 Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία χαρτόμαζας χαρτιού ή χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8444 έως 8447 Μηχανήματα των κλάσεων αυτών χρησιμοποιούμενα στην υφαντουργία Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει Ι να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής Ι τιμής του προϊόντος ex 8448 Βοηθητικές μηχανές και συσκευές χρησιμοποιούμενες μαζί με τα μηχανήματα των κλάσεων 8444 και 8445 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής προϊόντος 8452 Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων βιβλίου της κλάσης 8440. Έπιπλα βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές: Ραπτομηχανές (γιο απλό γαζί μόνο) με κεφαλή βάρους το πολύ 16 kg χωρίς κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα Κατασκευή κατά την οποία: η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος η αξία των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση της κεφαλής (χωρίς κινητήρα) δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των αντίστοιχων καταγόμενων υλών, και οι μηχανισμοί τάνυσης του νήματος, αγκιστροβελόνας και ζιγκ-ζαγκ είναι ήδη καταγόμενα προϊόντα 8452 (συνέχεια) Άλλες. Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει i να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής [ τιμής του προϊόντος 8456 έως 8466 Εργαλειομηχανές και μηχανήματα, καθώς και τα εξαρτήματα τους των κλάσεων 8456 έως 8466 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8469 έως 8472 Μηχανές γραφείου (π.χ. γραφομηχανές, υπολογιστικές μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων, φωτοαντιγραφικές μηχανές, συρραπτικές μηχανές) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8480 Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), μεταλλικά καρβίδια γυαλί, ορυκτές ύλες, καουτσούκ ή πλαστικές ύλες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8484 Μεταλλοπλαστικά ή παρεμβύσματα (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί παρεμβυσμάτων διαφόρων συνθέσεων, που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει α να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8485 Μέρη μηχανών συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 0 να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 85 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών. Εξαιρούνται όσα είδη υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή μέρη κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8501, 8502. ex 8518, 8519 έως 8529, 8535 έως 8537, 8542, 8544 έως 8546 και 8548 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούντα μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8501 Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της κλάσης 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8502 Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και περιστροφικοί μετατροπείς Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8501 και 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 8518 Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματα τους. Μεγάφωνα, έστω και μη προσαρμοσμένα στις θήκες τους. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4014 της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγομένων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιούμενων καταγομένων υλών 8519 Συσκευές περιστροφής των δίσκων (πικ απ), ηλεκτρόφωνα, κασετόφωνα και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται 8520 Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8521 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων (βίντεο) Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται 8522 Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των κλάσεων 8519 μέχρι 8521 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8523 Αχρησιμοποίητα υποθέματα έτοιμα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8524 Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, είδη με εγγραφή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37 : Μήτρες και γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8523 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8525 Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8527 Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη . ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8528 Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές προβολής ταινιών βίντεο με ή χωρίς οθόνη), έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνων Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8529 Μέρη που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528 Που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων και ήχου Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία : -. η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8535 και 8536 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, προστασία συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8537 Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια ερμάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι αριθμητικοί πίνακες ελέγχου) και άλλα υποθέματα που φέρουν δύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90. άλλα από τις συσκευές διανομής της κλάσης 8517 Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8542 Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροδιατάξεις Κατασκευή κατά την οποίο : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8541 ή 8542 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού αθροιστικά 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8544 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και επισμαλτωμένα ή ανοδιωμένα) εφοδιασμένα ή όχι με συνδετικά τεμάχια Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με συνδετικά τεμάχια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8545 Ηλεκτρόδια από άνθρακα ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8546 Μονωτήρες από κάθε ύλη, για ηλεκτρική χρήση Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8548 Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8601 έως 8607 Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8608 Εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές σηματοδότησης, ασφάλειας και ελέγχου για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές το οδικά ή ποτάμιο δίκτυο, χώρους στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας δασμολογικής κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8609 Εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια - δεξαμενές) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 87 Οχήματα άλλα από εκείνα των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, μέρη και εξαρτήματά τους. Εξαιρούνται εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια : 8709 έως 8711. ex 8712. 8715 και 8716 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8709 Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα - ελκυστήρες, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών. Τα μέρη των παραπάνω οχημάτων Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της Ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να . χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8710 Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της Ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8711 Μοτοσυκλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο (καλάθι). Πλάγια κιβώτια : Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται ex8712 Δίτροχα οχήματα χωρίς ρουλεμάν Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στην κλάση 8714 8715 Παιδικά αμαξάκια και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της Ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8716 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα. Άλλα οχήματα χωρίς μηχανική προώθηση. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της Ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8803 Μέρη των συσκευών των κλάσεων 8801 ή 8802 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8803 δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8804 Αλεξίπτωτα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πηδαλιοχούμενα) και τα στροφόπτωτα (rοtοchutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους Στροφόπτωτα αλεξίπτωτα Άλλα Κατασκευή με ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λοστών υλών της κλάσης 8804 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8804 δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8805 Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση αεροσκαφών. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση αεροσκαφών και τα παρόμοια. Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους. Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8805 δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος κεφάλαιο 89 Πλοία, λέμβοι και πλωτές κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κύτη της κλάσης 8906 οχ κεφάλαιο 90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας, κινηματογραφίας, μέτρησης ελέγχου, ακρίβειας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών. Εξαιρούνται τα είδη που εμπίπτουν στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνεχεία: 9001, 9902, 9004 οχ 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, έως 9014, 9015 έως 9017. ex 9018 και 9024 έως 9033 Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και εντός το παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9001 Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες, άλλες από εκείνες της κλάσης 8544. Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένη, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9002 Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι κατεργασμένο οπτικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9004 Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 9006 Διόπτρες δύο οπτικών πεδίων και ενός οπτικού πεδίου, τηλεσκόπια και οι βάσεις τους. Εξαιρούνται τα αστρονομικά τηλεσκόπια διάθλασης και οι βάσεις τους Κατασκευή κατά την οποία : η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος. εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται ex 9006 Φωτογραφικές μηχανές (άλλες από τις κινηματογραφικές). Φωτογραφικές συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) και λαμπτήρες φλας, άλλοι από τους λειτουργούντες με ηλεκτρική ανάφλεξη Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος εντός του παραπάνω ορίου ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9007 Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία : η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος εντός του παραπάνω ορίου ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9011 Σύνθετα οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη μικροφωτογραφία, τη μικροκινηματογραφία ή τη μικροπροβολή Κατασκευή κατά την οποία : η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος εντός του παραπάνω ορίου ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται «9014 Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9015 Όργανα και συσκευές γεωδαισίας τοπογραφίας καθώς και φωτογραμμετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας και γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9016 Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 εκατοστογράμμων ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9017 Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι. μοιρογνωμόνια σύνολα σχεδιαστικών οργάνων, λογαριθμικοί κανόνες και δίσκοι. Όργανα μέτρησης του μήκους για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα μετροταινίες, μικρόμετρα παχύμετρα) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 9018 Οδοντιατρικά καθίσματα με ενσωματωμένες οδοντιατρικές συσκευές ή οδοντιατρικό πτυελοδοχείο Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των λοστών υλών της κλάσης 9018 9024 Μηχανές και συσκευές για δοκιμές της σκληρότητας της αντοχής σε θλίψη ή εφελκυσμό της ελαστικότητας και των άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών) Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9025 Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρο, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9026 Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης και των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών και των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, σταθμοδείκτες, μανόμετρο, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9026 και 9032 Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9027 Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα διαθλασίμετρα φασματόμετρα αναλυτές αερίων και καπνού). Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής της επιφανειακής τάσης και τα παρόμοια, για μέτρηση της θερμότητας, του ήχου και του φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και το φωτόμετρα φωτογράφησης). Μικρόστομοι Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8028 Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πρότυποι μετρητές (διακριβωτήρες) Μέρη και εξαρτήματα Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9028 (συνέχεια) Άλλα Κατασκευή : κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9029 Μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές διανυόμενων αποστάσεων, βηματόμετρα. Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα άλλα από κείνα της κλάσης 9014 ή 9015. στροβοσκόπια Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9030 Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών, εξαιρουμένων των μετρητών της κλάσης 9028. Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα βήτα γάμμα Χ και των κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9031 Όργανα συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9032 Όργανα και συσκευές, για αυτόματη ρύθμιση ή αυτόματο έλεγχο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9033 Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 91 Ωρολόγια, εκτός από εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια : 9105. 9109 έως 9113 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9105 Ωρολόγια, μεγάλα, εκκρεμή, εγερτήρια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό διαφορετικό του μηχανισμού των ωρολογίων θυλακίου Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9109 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι. Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9110 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών}. Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 9114 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9111 Κάσες (κελύφη) ωρολογίων και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιος κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9112 Πλαίσιο για συσκευές ωρολογοποιίας και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, μ ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9113 Λουριά και μπρασελέ για ωρολόγια χεριού. Τα μέρη τους : από κοινά μέταλλα, έστω και με επίστρωση, ή από πολύτιμα μέταλλα Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα, μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κεφάλαιο 93 Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 9401 και ex 9403 Έπιπλα από κοινά μέταλλα, με ενσωματωμένα τμήματα όχι παραγεμισμένα από βαμβακερό ύφασμα βάρους το πολύ 300 g/m2 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος ή Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα ήδη σχηματοποιημένο και έτοιμο για χρήση σε έπιπλα των κλάσεων 9401 ή 9403, με την προϋπόθεση ότι: η αξία του υφάσματος δεν υπερβαίνει το 25% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγωγής και υπάγονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 9401 ή 9403 9405 Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε -περιλαμβάνονται αλλού. Φωτεινά σήματα, φωτεινές επιγραφές καθώς και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους, και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9406 Προκατασκευασμένα κτίρια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το [ 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9503 Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικρού μεγέθους υπό κλίμακα μοντέλα και παρόμοια είδη, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια - αινίγματα (Ρuzzles) κάθε είδους Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 9506 9507 Πέδιλα για μπαστούνια γκολφ Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμίδι. Απόχες για κάθε χρήση. Απομιμήσεις πτηνών (είδη άλλα από εκείνα των κλάσεων 9208 ή 9705) και παρόμοιο είδη κυνηγιού Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες της ίδιας κλάσης, με την προϋπόθεση ότι η αξίας τους δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 9601 και ex 9602 ex 9603 Γλυπτά είδη από ζωικές, φυτικές, ή ορυκτές ύλες Σκούπες και βούρτσες (με εξαίρεση τις τσαλόσκουπες και τα παρόμοια, καθώς και τις βούρτσες από τρίχωμα κουναβιού, σκίουρου), χειροκίνητες μηχανικές σκούπες δαπέδου, χωρίς κινητήρα. Πινέλα και ρόλοι γιο χρωματισμούς, ελαστικές βούρτσες, σφουγγαρόπανα Κατασκευή από κατεργασμένες ύλες των ιδίων κλάσεων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9605 Σύνολα ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτων Κάθε τεμάχιο ενός συνόλου (σετ) πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες που θα Ίσχυαν εάν δεν περιλαμβάνονταν στο σύνολο αυτό. Ωστόσο, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και είδη μη καταγωγής, με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15% της εργοστασιακής τιμής του συνόλου 9606 Κουμπιά και κουμπιά - σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά - σούστες. Ημιτελή κουμπιά Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες • κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και υπό τον όρο ότι η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9608 Στυλογράφοι με σφαιρίδιο (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για πολυγραφικές μεμβράνες. Μηχανικά μολύβια Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες, και τα άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9609 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται πένες ή μύτες καθώς και άλλα είδη υπαγόμενα στην ίδια κλάση με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9612 Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή καρέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα με ή χωρίς κουτί Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος και υπό τον όρο ότι η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 9614 Πίπες (τσιμπούκια) και οι κεφαλές τους Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια Παράρτημα 1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕUR.1 1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 συντάσσεται επί του εντύπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνία Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του κράτους εξαγωγής αν συντάσσεται με το χέρι, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα 2.Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού ΕUR.1 είναι 210 χ 297 χιλιοστά γίνεται δε δεκτό, όσον αφορά το μήκος, ένα ανώτατο περιθώριο μεταξύ μικρότερου των 5 χιλιοστών και μεγαλύτερου των 8 χιλιοστών. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγίζει τουλάχιστον 25 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Φέρει έντυπη πράσινη κυματοειδή διάταξη γραμμών, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα 3.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και της Εσθονίας μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτύπωση των πιστοποιητικών ΕUR.1 ή να εμπιστευθούν τη φροντίδα αυτών σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε πιστοποιητικό. Κάθε πιστοποιητικό φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει, επιπλέον, αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευσή του. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράρτημα ΙV ΕΝΤΥΠΑ ΕUR.2 1.Το έντυπο ΕUR.2 συντάσσεται επί του εντύπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μια ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνία Το έντυπο εκδίδεται σε μια από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του κράτους εξαγωγής· αν συντάσσεται με το χέρι, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα. 2.Οι διαστάσεις του εντύπου ΕUR.2 είναι 210 χ 148 χιλιοστά γίνεται δε δεκτό, όσον αφορά το μήκος, ένα ανώτατο περιθώριο μεταξύ μικρότερου των 5 χιλιοστών και μεγαλύτερου των 8 χιλιοστών. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγίζει τουλάχιστον 64 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. 3.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και της Εσθονίας μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτύπωση των εντύπων ΕUR.2 ή να εμπιστευθούν τη φροντίδα αυτών σε τυπογραφείο που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε έντυπο. Κάθε έντυπο φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του Φέρει, επιπλέον, αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευσή του. Οδηγίες περί συντάξεως του εντύπου ΕUR.2Έντυπο ΕUR.2 δύναται μόνον να συνταχθεί για εμπορεύματα τα οποία, στη χώρα εξαγωγής, πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις συναλλαγές που αναφέρονται στο χώρα αριθ. 1 του εντύπου. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να μελετώνται προσεκτικά προ της συμπληρώσεως του εντύπου. 2.Ο εξαγωγέας προσαρτά το έντυπο στο δελτίο αποστολής, όταν πρόκειται για αποστολή με ταχυδρομικό δέμα. ή το εισάγει στο δέμα όταν πρόκειται για αποστολή με το ταχυδρομείο επιστολών, Επιπλέον αναγράφει, είτε στην πράσινη ετικέτα Γ1 είτε στη διασάφηση Γ2/ΓΠ3 τη μνεία ΕUR.2 συνοδευομένη από τον αριθμό σειράς του έντυπου 3.Οι οδηγίες αυτές δεν απαλλάσσουν τον εξαγωγέα από την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων που προβλέπονται στους τελωνειακούς ή ταχυδρομικούς κανονισμούς. 4.Η χρησιμοποίηση του εντύπου συνιστά για τον εξαγωγέα την ανάληψη της υποχρεώσεως να προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από αυτές και να δεχτεί οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών του στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εμπορευμάτων που περιγράφονται στον χώρο 11 του εντύπου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα του αποτυπώματος σφραγίδας που αναφέρεται στο όρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 4 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕιδικές διατάξεις σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της Ισπανίας και της Εσθονίας Άρθρο 1 Οι διατάξεις της συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο στον τίτλο ΙΙ, τροποποιούνται ως ακολούθως, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα μέτρα και οι υποχρεώσεις που απαριθμούνται στην πράξη προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (καλούμενη εφεξής πράξη προσχώρησης). Άρθρο 2 Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης, η Ισπανία δεν παρέχει στα προϊόντα, καταγωγής Εσθονίας ευνοϊκότερη μεταχείριση από αυτή που παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων, τα οποία είτε είναι καταγωγής άλλων κρατών μελών είτε τελούν σε ελεύθερη κυκλοφορία σε αυτά. Άρθρο 3 Η εκπλήρωση από την Ισπανία των υποχρεώσεων που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας πραγματοποιείται τη στιγμή που ορίζεται για τα λοιπά κράτη μέλη, υπό τον όρο πάντοτε ότι η Εσθονία δεν περιλαμβάνεται πλέον στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 519/94 για τους κοινούς κανόνες εισαγωγής από ορισμένες τρίτες χώρες. Άρθρο 4 Ποσοτικοί περιορισμοί είναι δυνατόν να εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές προϊόντων, καταγωγής Εσθονίας, στην Ισπανία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Α. Άρθρο 5 Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1991, για την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους και της απόφασης 91/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων (ΡΟSΕΙCΑΝ).ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΕιδικές διατάξεις για το εμπόριο μεταξύ της Πορτογαλίας και της Εσθονίας Άρθρο 6 Οι διατάξεις της συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο στον τίτλο ΙΙ, τροποποιούνται ως ακολούθως, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα μέτρα και οι υποχρεώσεις που απαριθμούνται στην πράξη προσχώρησης της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (καλούμενη εφεξής πράξη προσχώρησης). Άρθρο 7 Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης, η Πορτογαλία δεν παρέχει στα προϊόντα, καταγωγής Εσθονίας, ευνοϊκότερη μεταχείριση από αυτή που παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων, τα οποία είτε είναι καταγωγής άλλων κρατών μελών είτε τελούν σε ελεύθερη κυκλοφορία σε αυτά. Άρθρο 8 Η εκπλήρωση από την Πορτογαλία των υποχρεώσεων που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας πραγματοποιείται τη στιγμή που ορίζεται για τα λοιπά κράτη μέλη, υπό τον όρο πάντοτε ότι η Εσθονία δεν περιλαμβάνεται πλέον στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 519/94 για τους κοινούς κανόνες εισαγωγής από ορισμένες τρίτες χώρες. Άρθρο 9 Ποσοτικοί περιορισμοί είναι δυνατόν να εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές προϊόντων, καταγωγής Εσθονίας, στην Πορτογαλία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Β. Παράρτημα Α Παράρτημα Β (1)Μόνον αυτά που περιέχουν κρέας ή βρώσιμα εντόσθια κατοικίδιων χοιροειδών. (2)Μόνον αυτά που περιέχουν αίμα χοιροειδών. (3)Μόνον. αλλαντικά παρασκευασμένα από κρέας, βρώσιμα εντόσθια ή αίμα κατοικίδιων χοιροειδών οποιοδήποτε παρασκεύασμα ή διατηρημένο προϊόν που περιέχει κρέας ή βρώσιμα εντόσθια κατοικίδιων χοιροειδών. ΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου : α)ως τελωνειακή νομοθεσία νοούνται οι διατάξεις που θεσπίζουν η Κοινότητα και η Εσθονία και οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, β)ως Τελωνειακοί δασμοί νοούνται όλοι οι δασμοί, φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται και εισπράττονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, κατ εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται, όμως, τέλη και επιβαρύνσεις που περιορίζονται σε ποσό το οποίο προσεγγίζει τα έξοδα των προσφερθεισών υπηρεσιών, γ)ως αιτούσα αρχή νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά θέματα, δ)ως αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα, ε)ως παράβαση νοείται οποιαδήποτε παραβίαση της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και κάθε απόπειρα παραβίασης αυτής της νομοθεσίας. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής1.Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, κατά τον τρόπο και από τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν Πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως μέσω της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης των παραβάσεων της εν λόγω νομοθεσίας. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν Πρωτόκολλο, αφορά οποιαδήποτε διοικητική αρχή των συμβαλλομένων μερών, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις. Επίσης, δεν καλύπτει τις πληροφορίες που λαμβάνονται στα πλαίσια εξουσίας που ασκείται μετά από αίτηση των δικαστικών αρχών, εκτός αν οι αρχές αυτές παρέχουν τη συγκατάθεσή τους. Άρθρο 3 Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως1.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία, ώστε να επιτρέπει στην πρώτη αρχή να εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πράξεις που σημειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες αποτελούν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράβαση αυτής της νομοθεσίας. 2.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενημερώνει, σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου μέρους με τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόσθηκε στα εν λόγω εμπορεύματα. 3.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζει την επιτήρηση : 1)των φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι παραβαίνουν ή παρέβησαν την τελωνειακή νομοθεσία, 2)των χώρων στους οποίους συναρμολογήθηκαν αποθέματα εμπορευμάτων, εις τρόπον ώστε να υφίστανται βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι αυτά τα εμπορεύματα πρόκειται να διατεθούν σε εργασίες που αντίκεινται στη νομοθεσία του άλλου μέρους, 3)των πράξεων διακίνησης εμπορευμάτων, για τις οποίες πιστεύεται ότι είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικές παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας. 4)των μέσων μεταφοράς, για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. ΑΡΘΡ04Αυτεπάγγελτη συνδρομή Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να παρέχουν, χωρίς προηγούμενη αίτηση, και σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες και τα άλλα νομικά μέσα που διαθέτουν, αμοιβαία συνδρομή, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως, όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν: πράξεις με τις οποίες σημειώθηκε, σημειώνεται ή πρόκειται να σημειωθεί παράβαση αυτής της νομοθεσίας και οι οποίες είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίηση τέτοιων πράξεων, εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο σημαντικής παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 5 Παράδοση/κοινοποίησηΚατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε : να παραδίδονται όλα τα έγγραφα, και να κοινοποιούνται όλες οι αποφάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου σε παραλήπτη που έχει την κατοικία του ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφός της. Σε αυτήν την περίπτωση, εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 3. Άρθρο 6 Μορφή και περιεχόμενο των αιτήσεων συνδρομής 1.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου πρέπει να είναι γραπτές. Τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση παρόμοιων αιτήσεων πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτές, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία : 1)την αιτούσα αρχή, 2)το αιτούμενο μέτρο, 3)το αντικείμενο και τον λόγο της αίτησης, 4)τους νόμους, τους κανονισμούς και τα άλλα σχετικά νομικά στοιχεία, 5)στοιχεία, όσο το δυνατόν ακριβή και κατανοητά, σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το στόχο των ερευνών, 6)περίληψη των σχετικών πραγματικών γεγονότων και των ήδη διενεργηθεισών ερευνών εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5. 3.Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή, ·4.Εάν κάποια αίτηση δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις είναι δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωσή της· είναι δυνατόν, ωστόσο να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων. Άρθρο 7 Εκτέλεση αιτήσεων 1.Προκειμένου να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή, σε περίπτωση που η τελευταία αδυνατεί να ενεργήσει αφ εαυτής, η διοικητική υπηρεσία στην οποία διαβιβάσθηκε η αίτηση από την εν λόγω αρχή, οφείλει να ενεργήσει, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και των διαθέσιμων πόρων, ως εάν ενεργούσε για ίδιο λογαριασμό ή, κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του αυτού συμβαλλόμενου μέρους, με την παροχή των στοιχείων που ήδη διαθέτει, με τη διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών ή με την ανάθεση της διεξαγωγής τους. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής ικανοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες και τα άλλα νομικά μέσα του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη συμφωνία του άλλου ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λαμβάνουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη αρχή την ευθύνη της οποίας έχει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία σχετικά με την παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, τα οποία η αιτούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου. 4.Υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη συμφωνία του άλλου ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τους όρους που καθορίζονται από αυτό, να παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. ΑΡΘΡΟ Β Μορφή υπό την οποία πρέπει να ανακοινώνονται τα στοιχεία 1.Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή, υπό τη μορφή εγγράφων, επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων, εκθέσεων κλπ. 2.Τα έγγραφα που προβλέπει η παράγραφος 1 είναι δυνατόν να αντικαθίστανται από μηχανογραφημένα στοιχεία που παράγονται υπό οποιαδήποτε μορφή για τον ίδιο σκοπό. Άρθρο 9 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής, όπως αυτή προβλέπεται στο παρών Πρωτόκολλο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάτι τέτοιο: 1)θα ήταν ενδεχόμενο να παραβλάψει την κυριαρχία τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή άλλα σημαντικά συμφέροντα, ή 2)θα αφορούσε συναλλαγματικές ή φορολογικές ρυθμίσεις άλλες από εκείνες που σχετίζονται με τους δασμούς, ή 3)θα παραβίαζε το βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. 2.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αιτούσα αρχή ζητάει συνδρομή, την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει, εάν της ζητείτο κάτι τέτοιο, οφείλει στην αίτησή της να επιστήσει την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση. 3.Αν η συνδρομή διακοπεί ή αν υπάρξει άρνηση παροχής συνδρομής, η σχετική απόφαση και τα αίτια αυτής πρέπει να κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην αιτούσα αρχή. Άρθρο 10 Υποχρέωση τήρησης του απορρήτου1.Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο, είναι εμπιστευτική. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της προστασίας που προσφέρει σε παρόμοιες πληροφορίες η σχετική νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους που την έλαβε και οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται από τις κοινοτικές αρχές. 2.Όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι η μετάδοση των στοιχείων ή η χρησιμοποίηση αυτών είναι αντίθετη προς τις βασικές νομικές αρχές ενός από τα μέρη, και, ιδίως αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενδέχεται να υποστεί αδίκως τις σχετικές συνέπειες, δεν παρέχονται ονομαστικά στοιχεία. Μετά από σχετική αίτηση, το μέρος που λαμβάνει την πληροφορία ενημερώνει το μέρος που την παρέχει για τον τρόπο που χρησιμοποιείται η παρεχόμενη πληροφορία και για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. 3.Ονομαστικά στοιχεία παρέχονται μόνο στις τελωνειακές αρχές και, στην περίπτωση που απαιτείται η άσκηση δίωξης, στις εισαγγελικές και τις δικαστικές αρχές. Άλλα πρόσωπα ή αρχές είναι δυνατό να λαμβάνουν τέτοιες πληροφορίες μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση της αρχής που τις παρέχει 4.Το μέρος που παρέχει την πληροφορία υποχρεούται να ελέγχει την ακρίβεια αυτής. Όταν αποκαλύπτεται ότι η παρασχεθείσα πληροφορία ήταν ανακριβής ή ότι πρέπει να αγνοηθεί, το μέρος που τη λαμβάνει πρέπει να ειδοποιείται χωρίς καθυστέρηση. Αυτό υποχρεούται να επιφέρει τη σχετική διόρθωση ή διαγραφή. 5.Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει, μετά από σχετική αίτηση, πληροφορίες για τη συγκέντρωση στοιχείων και για το σκοπό της εν λόγω συγκέντρωσης. Άρθρο 11 Χρήση των στοιχείων1.Τα στοιχεία που λαμβάνονται πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος για άλλους σκοπούς, μόνον εφόσον ληφθεί προηγουμένως η γραπτή συγκατάθεση της διοικητικής αρχής, η οποία τα παρέσχε, και υπόκεινται σε όλους τους περιορισμούς που θέτει η εν λόγω αρχή. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται όταν τα στοιχεία που λαμβάνονται για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να ανακοινώνονται σε άλλες αρχές άμεσα συνδεόμενες με την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, εντός των ορίων του άρθρου 2. 2.Η παράγραφος 1 δεν παρακωλύει τη χρησιμοποίηση στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που κινείται επακολούθως, λόγω παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ευχέρεια στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες και σε διαδικασίες και διώξεις ενώπιον των δικαστηρίων, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία τις πληροφορίες που έχουν λάβει και τα έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 12 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της παραχωρηθείσας άδειας, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν θέματα που καλύπτει το παρόν Πρωτόκολλο υπό τη δικαιοδοσία άλλου συμβαλλόμενου μέρους, και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποιο θέμα και υπό ποίαν ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξετασθεί ο υπάλληλος. Άρθρο 13 Δαπάνες της συνδρομής Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες επισύρει η εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιμο, από δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από δημόσιες υπηρεσίες. Άρθρο 14 Εφαρμογή1.Η διαχείριση της εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου ανατίθεται στις κεντρικές τελωνειακές αρχές της Εσθονίας, αφενός, και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, όταν κρίνεται σκόπιμο, στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες για την προστασία δεδομένων. Μπορούν να εισηγούνται στο Συμβούλιο Σύνδεσης τροποποιήσεις που κρίνουν ότι πρέπει να επέλθουν στο παρόν Πρωτόκολλο. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και, ακολούθως, αλληλοενημερώνονται σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που θεσπίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτόκολλου. Άρθρο 15 Συμπληρωματικότητα1.Το παρόν Πρωτόκολλο συμπληρώνει και δεν εμποδίζει την εφαρμογή συμφωνιών περί αμοιβαίας συνδρομής που έχουν συναφθεί ή είναι δυνατόν να συναφθούν μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εσθονίας. Δεν αποκλείει επίσης την παροχή εκτενέστερης αμοιβαίας συνδρομής βάσει των συμφωνιών αυτών. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 11. οι ανωτέρω συμφωνίες δεν θίγουν κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών οποιουδήποτε στοιχείου σχετικά με τελωνειακά θέματα που μπορεί να έχει κοινοτικό ενδιαφέρον.
Άρθρο 2
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ ενός και της Δημοκρατίας της Λετονίας αφ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώσεων και των Επιστολών, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες στις 12 Ιουνίου 1995, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΟΥ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ. Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ. ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της συνθήκης για την Ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑ/ΥΒΟΣ ΚΑΙ της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. που καλούνται εφεξής κράτη μέλη, και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ. που καλούνται εφεξής Κοινότητα, ενεργώντας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ. που καλείται εφεξής Λετονία αφετέρου,ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των μερών και τις κοινές αξίες που συμμερίζονται ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Λετονία επιθυμούν να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς και να καθιερώσουν στενές και διαρκείς σχέσεις, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, οι οποίες θα επιτρέψουν στη Λετονία να συμμετάσχει στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενισχύοντας και διευρύνοντας περαιτέρω τις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί στο παρελθόν, ιδίως με τη συμφωνία για το εμπόριο και την εμπορική και οικονομική συνεργασία και τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών και εμπορικών θεμάτων, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση για την ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών που αποτελούν τη βάση της παρούσας συμφωνίας και για την περαιτέρω ανάπτυξη του νέου πολιτικού και οικονομικού συστήματος της Λετονίας, το οποίο σέβεται το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα του Ανθρώπου. συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, σύμφωνα μεταξύ άλλων, με τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια της Διάσκεψης για την Ασφάλεια. και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ και του Οργανισμού γιο την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), πολυκομματικού συστήματος με ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές και ελευθέρωση με στόχο την ολοκλήρωση της σταθερής μετάβασης προς την οικονομία αγοράς, ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΙ τη γνώμη ότι η Λετονία έχει καταβάλει σημαντικές και επιτυχείς μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στον πολιτικό και οικονομικό τομέα και ότι αυτές οι προσπάθειες θα συνεχισθούν, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση για την εφαρμογή των ανειλημμένων στα πλαίσια της ΔΑΣΕ υποχρεώσεων, ιδίως δε εκείνων που καθορίζονται στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι. στα τελικά έγγραφα των συνόδων της Μαδρίτης, της Βιέννης και της Κοπεγχάγης, στο Χάρτη των Παρισίων γιο μια Νέα Ευρώπη, στα συμπεράσματα της Διάσκεψης της ΔΑΣΕ στη Βόννη, στο έγγραφο της ΔΑΣΕ του Ελσίνκι του έτους 1992. στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, στη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας καθώς και στην Υπουργική Δήλωση της Διάσκεψης της Λουκέρνης στις 30 Απριλίου 1993, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προάγουν τη βελτίωση των επαφών μεταξύ των πολιτών τους. καθώς και την ελεύθερη ροή πληροφοριών και ιδεών, όπως συμφωνήθηκε από τα μέρη στα πλαίσια της ΔΑΣΕ και του ΟΑΣΕ. ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σπουδαιότητας της παρούσας συμφωνίας για την οικοδόμηση και την ενδυνάμωση ενός συστήματος σταθερότητας στην Ευρώπη που θα βασίζεται στη συνεργασία, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι είναι απαραίτητο να συνεχισθεί η πολιτική και οικονομική μεταρρύθμιση της Λετονίας με τη βοήθεια της Κοινότητος, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυμία της Κοινότητας να συμβάλλει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και να βοηθήσει τη Λετονία να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές, επιπτώσεις της διαρθρωτικής προσαρμογής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας συνδέεται με την εφαρμογή από τη Λετονία ενός συνεπούς προγράμματος οικονομικής και πολιτικής μεταρρύθμισης. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη συνεχούς περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Βαλτικής, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η στενότερη ολοκλήρωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Βαλτικής, και των κρατών της Βαλτικής μεταξύ τους, καθώς και σε ένα ευρύτερα περιφερειακό πλαίσιο, θα πρέπει να προχωρήσει εκ παραλλήλου, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση για την ελευθέρωση των συναλλαγών που βασίζεται στις αρχές της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει νέο κλίμα στις μεταξύ τους οικονομικές σχέσεις, κυρίως δε για την ανάπτυξη του εμπορίου, των συναφών εμπορικών θεμάτων και των επενδύσεων, που είναι ουσιώδους σημασίας για την οικονομική αναδιάρθρωση και την ανανέωση της τεχνολογίας, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι έχει καθιερωθεί ο πολιτικός διάλογος για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με την κοινή δήλωση του Μαΐου 1992. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την ανάπτυξη και εντατικοποίηση τακτικού πολιτικού διαλόγου εντός του πολυμερούς πλαισίου που θεσπίστηκε οπό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993 και προωθήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Μαρτίου 1994 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Έσσεν τον Δεκέμβριο του 1994, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Λετονία αποτελεί συνδεδεμένο εταίρο της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΞ) από τον Μάιο του 1994 και ότι συμμετέχει στο πρόγραμμα της Οργάνωσης της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ) Σύμπραξη για την Ειρήνη, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη συμβολή που μπορεί να έχει το Σύμφωνο για τη Σταθερότητα στην Ευρώπη στην προώθηση της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στην περιοχή της Βαλτικής, και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να εργαστούν από κοινού για την επιτυχία της εν λόγω πρωτοβουλίας. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ τη βούληση της Κοινότητας να χρησιμοποιήσει μέσα συνεργασίας και οικονομικής, τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας σε σφαιρική και πολυετή βάση, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις οικονομικές και κοινωνικές ανομοιότητες μεταξύ της Κοινότητας και της Λετονίας και αναγνωρίζοντας, ως εκ τούτου, ότι οι στόχοι αυτής της σύνδεσης θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω κατάλληλων διατάξεων της συμφωνίας, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την καθιέρωση πολιτιστικής συνεργασίας και την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να θεσπίσουν πλαίσιο συνεργασίας με στόχο την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το γεγονός ότι απώτερος στόχος της Λετονίας είναι να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η μέσω της παρούσας συμφωνίας σύνδεση θα βοηθήσει κατά την άποψη των μερών, τη Λετονία να επιτύχει αυτόν τον στόχο. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη στρατηγική προετοιμασίας για την προσχώρηση, η οποία υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν τον Δεκέμβριο του 1994, και εφαρμόζεται σε πολιτικό επίπεδο με τη δημιουργία, μεταξύ των συνδεδεμένων κρατών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαρθρωμένων σχέσεων οι οποίες ενθαρρύνουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και παρέχουν το πλαίσιο για την εξέταση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ : Άρθρο 11.Εγκαθιδρύεται σύνδεση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λετονίας, αφετέρου. 2.Οι στόχοι αυτής της σύνδεσης είναι: ·- . να εξασφαλισθεί κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο μεταξύ των μερών που θα επιτρέπει την ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων, να εγκαθιδρυθεί σταδιακά μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Κοινότητας και της Λετονίας που θα καλύπτει ουσιαστικά όλες τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους. να προωθηθούν η επέκταση του εμπορίου και οι ορμονικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών, και με τον τρόπο αυτό να ευνοηθεί η δυναμική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στη Λετονία να τεθεί η βάση για την οικονομική, χρηματοδοτική, πολιτιστική και κοινωνική συνεργασία, και για τη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης των παράνομων δραστηριοτήτων, καθώς και για τη βοήθεια της Κοινότητας προς τη Λετονία να ενισχυθούν οι προσπάθειες της Λετονίας για την ανάπτυξη της οικονομίας της και να ολοκληρωθεί η σταθερή μετάβαση προς την οικονομία αγοράς, να παρασχεθεί κατάλληλο πλαίσιο για τη σταδιακή ένταξη της Λετονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λετονία θα εργαστεί για την εκπλήρωση των αναγκαίων προς αυτά τον σκοπό προϋποθέσεων, να δημιουργηθούν τα κατάλληλα όργανα ώστε να υλοποιηθεί η σύνδεση. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 21.Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που καθιερώθηκε με την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και τον Χάρτη των Παρισίων γιο μία Νέα Ευρώπη, καθώς και οι αρχές της οικονομίας αγοράς, διέπουν τις εξωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των μερών και αποτελούν θεμελιώδη στοιχείο της παρούσας συμφωνίας. ΖΤα μέρη θεωρούν ότι είναι σημαντικό, για τη μελλοντική ευημερία και σταθερότητα της περιοχής, τα κράτη της Βαλτικής να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τη μεταξύ τους συνεργασία, και θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση αυτής της διαδικασίας. Άρθρο 31.Η σύνδεση περιλαμβάνει μεταβατική περίοδο η οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένα άρθρα και λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1999. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης, που αναφέρεται στο άρθρο 110, έχοντας υπόψη ότι οι αρχές της οικονομίας αγοράς είναι ουσιώδεις για την παρούσα σύνδεση, εξετάζει τακτικά την εφαρμογή της συμφωνίας και την υλοποίηση από τη Λετονία οικονομικών μεταρρυθμίσεων με βάση τις αρχές που αναφέρονται στο προοίμιο.Η μεταβατική περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει για τους Τίτλους ΙΙ και ΙΙΙ. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 4 Αναπτύσσεται και ενισχύεται ο πολιτικός διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λετονίας. Ο διάλογος αυτός πρέπει να συνοδεύει και να παγιώνει την προσέγγιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λετονίας, να στηρίζει τις πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται ή έχουν ήδη συντελεστεί στη χώρα αυτή και να συμβάλει στη δημιουργία στενών δεσμών αλληλεγγύης και νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ των μερών. Ο πολιτικός διάλογος θα προωθήσει ιδίως : την προοδευτική προσέγγιση της Λετονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αυξημένη σύγκλιση των θέσεων των μερών για διεθνή θέματα και, ιδίως, για θέματα που θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις σε κάποιο από τα μέρη τη βελτίωση της συνεργασίας σε τομείς που καλύπτονται από την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Άρθρο 5 Ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στο πολυμερές πλαίσιο και σύμφωνα με τους τύπους και τις πρακτικές που έχουν καθιερωθεί με τις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Άρθρο 61.Πραγματοποιείται διμερής πολιτικός διάλογος, σε υπουργικό επίπεδο, στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης, το οποίο έχει τη γενική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που τυχόν επιθυμούν να του υποβάλουν τα μέρη. 2.Κατόπιν συμφωνίας των μερών, θεσπίζονται άλλες διαδικασίες για τον πολιτικό διάλογο, και ιδίως : συνεδριάσεις, όπου απαιτείται μεταξύ ανωτάτων κρατικών λειτουργών της Λετονίας (σε επίπεδο πολιτικών διευθυντών), αφενός, και της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής, αφετέρου. πλήρης αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων επαφών σε τρίτες χώρες και στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ και άλλων διεθνών fοra. - συμμετοχή της Λετονίας στην ομάδα των χωρών που λαμβάνουν τακτικές πληροφορίες για θέματα που εξετάζονται στα πλαίσια της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, οποιοδήποτε άλλο μέσο που θα συνέβαλε επωφελώς στην παγίωση, την ανάπτυξη και την επιτάχυνση του διαλόγου αυτού. Άρθρο 7 Ο πολιτικός διάλογος, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, πραγματοποιείται στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους και της Δημοκρατίας της Λετονίας (που εφεξής αποκαλείται κοινοβουλευτική επιτροπή). ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Β 1. Η Κοινότητα και η Λετονία καθιερώνουν σταδιακά μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών για μεταδοτική περίοδο μέγιστης διάρκειας τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών και εμπορικών θεμάτων, την 1η Ιανουαρίου 1995. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας καθώς και με εκείνες της ΓΣΔΕ και του ΠΟΕ. 2.Για την κατάταξη των εμπορευμάτων κατά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο μερών χρησιμοποιείται η Συνδυασμένη Ονοματολογία Εμπορευμάτων, που βασίζεται στο Εναρμονισμένο Σύστημα. 3.Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός στον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι διαδοχικές μειώσεις που θεσπίζονται στην παρούσα συμφωνία είναι αυτός που ορίζεται στα Παραρτήματα Π έως ΙV και Χ ή αυτός που πράγματι εφαρμόζεται erga οmnes την 1η Ιανουαρίου 1995. όποιος από τους δύο είναι ο χαμηλότερος. 4.Αν, μετά την 1η Ιανουαρίου 1995, εφαρμοστεί οποιαδήποτε μείωση των δασμών erga οmnes. και. ιδίως, μειώσεις που προκύπτουν από τη δασμολογική συμφωνία που συνήφθη μετά την ολοκλήρωση του Γύρου της Ουρουγουάης της ΓΣΔΕ, οι όντως μειωμένοι δασμοί αντικαθιστούν τους βασικούς δασμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 οπό την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζονται οι μειώσεις. 5.Η Κοινότητα και η Λετονία ανακοινώνουν αμοιβαία τους αντίστοιχους βασικούς δασμούς τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 91.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και Λετονίας, που απαριθμούνται στα κεφάλαια 25 έως 97 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι 2.Οι διατάξεις των άρθρων 10 έως και 14 δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 16. 3.Οι συναλλαγές μεταξύ των μερών για τις κλάσεις που καλύπτονται από τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας, διέπονται από τις διατάξεις της εν λόγω συνθήκης. Άρθρο 101.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα όσον αφορά τα προϊόντα, καταγωγής Λετονίας, καταργούνται την 1η Ιανουαρίου 1995. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές στην Κοινότητα και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος καταργούνται, όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Λετονίας, την 1η Ιανουαρίου 1995. Άρθρο 111.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στη Λετονία όσον αφορά τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής, εκτός οπό εκείνα που απαριθμούνται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, καταργούνται την 1η Ιανουαρίου 1995. 2.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στη Λετονία όσον αφορά τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής. που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, μειώνονται προοδευτικό, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: τη 1η Ιανουαρίου 1996. κάθε δασμός μειώνεται στο 50% του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 1997. καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί. 3.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στη Λετονία όσον αφορά τα προϊόντα, κοινοτικής καταγωγής, που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ, μειώνονται προοδευτικά, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα την 1η Ιανουαρίου 1997, κάθε δασμός μειώνεται στο 50% του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 1999. καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί 4.Οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές στη Λετονία προϊόντων, κοινοτικής καταγωγής, και τα μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος, καταργούνται την 1η Ιανουαρίου 1995. Άρθρο 12 Οι διστάζεις σχετικά με την κατάργηση των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών ισχύουν επίσης και για τους τελωνειακούς δασμούς φορολογικής ρύσεως. Άρθρο 13 Όλες οι επιβαρύνσεις αποτελέσματος ισοδύναμου προς τους εισαγωγικούς τελωνειακούς δασμούς καταργούνται, κατά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Λετονίας, την 1η Ιανουαρίου 1995. Άρθρο 141.Οι εξαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος καταργούνται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1995 μεταξύ της Κοινότητος και της Λετονίας, με εξαίρεση εκείνους που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙV, οι οποίοι καταργούνται από τη Λετονία το αργότερο στο τέλος του 1998. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί όσον αφορά τις εξαγωγές στη Λετονία καθώς και κάθε μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος, καταργούνται από την Κοινότητα την 1η Ιανουαρίου 1995. 3.Οι ποσοτικοί περιορισμοί όσον αφορά τις εξαγωγές στην Κοινότητα καθώς και κάθε μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος, καταργούνται από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 1995. Άρθρο 15 Κάθε μέρος δηλώνει ότι είναι πρόθυμο να μειώσει τους τελωνειακούς δασμούς του κατά τις εμπορικές συναλλαγές με το άλλο μέρος ταχύτερα απ ό,τι προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11, εφόσον το επιτρέψει η γενική οικονομική του κατάσταση και η κατάσταση στον αντίστοιχο οικονομικό τομέα Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις για τον σκοπό αυτό. Άρθρο 161.Κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καταγωγής Λετονίας που απαριθμούνται στο Παράρτημα V της παρούσας συμφωνίας, παραχωρείται δασμολογική αναστολή. υπό τους όρους που θεσπίζονται στο εν λόγω Παράρτημα Το Παράρτημα είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί με απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης, σύμφωνο με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 112. 2.Το Πρωτόκολλο αριθ. 1 θεσπίζει τις λοιπές ρυθμίσεις, οι οποίες εφαρμόζονται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό. Άρθρο 171.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν τη διατήρηση εκ μέρους της Κοινότητας ενός γεωργικού στοιχείου στους δασμούς, οι οποίοι επιβάλλονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙ. όσον αφορά προϊόντα καταγωγής Λετονίας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν την καθιέρωση ενός γεωργικού στοιχείου εκ μέρους της Λετονίας στους δασμούς, οι οποίοι επιβάλλονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙ, όσον αφορά τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 18 1.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και Λετονίας. 2.Με τον όρο γεωργικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, αλλά αποκλείονται τα προϊόντα αλιείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2. Άρθρο 19 Το Πρωτόκολλο αριθ. 2 θεσπίζει τις εμπορικές ρυθμίσεις για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται σε αυτό. Άρθρο 201.Από την 1η Ιανουαρίου 1995. δεν/ εφαρμόζονται ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων, καταγωγής Λετονίας, ούτε στις εισαγωγές στη Λετονία γεωργικών προϊόντων, κοινοτικής καταγωγής. 2.Η Κοινότητα και η Λετονία χορηγούν αμοιβαία τις παραχωρήσεις που αναφέρονται στα Παραρτήματα VΙΙ έως ΧΙ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε αυτά. 3.Οι παραχωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν κατόπιν συμφωνίας των μερών, εντός περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1997 και με βάση τις αρχές και τις διαδικασίες που ορίζοντα στην παράγραφο 4. 4.Λαμβανομένων υπόψη του όγκου των μεταξύ τους συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, της ιδιαίτερης ευαισθησίας των προϊόντων αυτών, των κανόνων της κοινής γεωργικής πολιτικής της Κοινότητας, των κανόνων της γεωργικής πολιτικής της Λετονίας, του ρόλου που διαδραματίζει η γεωργία στην οικονομία της Λετονίας, και του παραγωγικού και εξαγωγικού δυναμικού των παραδοσιακών κλάδων και αγορών της, η Κοινότητα και η Λετονία εξετάζουν, στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, με μεθοδικότητα και αμοιβαιότητα, τις δυνατότητες αμοιβαίας χορήγησης περαιτέρω παραχωρήσεων. Άρθρο 21 Παρά τις τυχόν άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως του άρθρου 30, εάν. λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των γεωργικών αγορών, οι εισαγωγές προϊόντων, καταγωγής ενός από τα μέρη, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο παραχωρήσεων που χορηγούνται βάσει του άρθρου 20 προκαλούν σημαντική διαταραχή στις αγορές του άλλου μέρους, τα δύο μέρη αρχίζουν αμέσως διαβουλεύσεις για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Εν αναμονή αυτής της λύσης, το ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΑΛΙΕΙΑΆρθρο 221.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα αλιείας, καταγωγής Κοινότητας και Λετονίας. 2.Με τον όρο προϊόντα αλιείας νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στο κεφάλαιο 3 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και οι ομάδες προϊόντων που καλύπτουν οι κωδικοί 0511 91 10. 0511 91 90. 1604. 1605, 1902 20 10. 2301 20 00 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. Άρθρο 23 ·. 1.Η Κοινότητα και η Λετονία χορηγούν αμοιβαίο τις παραχωρήσεις που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΧΙΙ και ΧΙΙΙ. σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε αυτά 2.Οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 4 και του άρθρου 21 ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για τα προϊόντα αλιείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 24 Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται στο εμπόριο όλων των προϊόντων, καταγωγής αμφοτέρων των μερών, εκτός αν άλλως προβλέπεται στον παρόντα Τίτλο ή στα Πρωτόκολλο αριθ. 1 και αριθ. 2 Άρθρο 251.Από την 1η Ιανουαρίου 1995. στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Λετονίας : δεν θεσπίζονται νέοι εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος ούτε αυξάνονται οι ήδη εφαρμοζόμενοι. δεν θεσπίζονται νέοι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές ή εξαγωγές ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος ούτε καθίστανται πιο περιοριστικοί οι ήδη ισχύοντες. 2.Με την επιφύλαξη των παραχωρήσεων που χορηγούνται βάσει του άρθρου 20. οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τη συνέχιση της πολιτικής της Λετονίας και της Κοινότητας, στον τομέα της γεωργίας ή της αλιείας, αντιστοίχως, ή τη λήψη οιωνδήποτε μέτρων στα πλαίσια αυτών των πολιτικών. Άρθρο 26 1.Τα δύο μέρη δεν επιβάλλουν κανένα μέτρο ούτε καμία πρακτική εσωτερικής φορολογίας που εισάγει, άμεσα ή έμμεσα διάκριση μεταξύ προϊόντων ενός οπό τα μέρη και ομοειδών προϊόντων, καταγωγής του εδάφους του άλλου μέρους. 2.Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός από τα δύο μέρη δεν μπορούν να τύχουν επιστροφής του εσωτερικού έμμεσου φόρου πέραν του ποσού του έμμεσου ή άμεσου Φόρου που τους έχει επιβληθεί Άρθρο 27 ·. 1.Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στη διατήρηση ή τη σύσταση τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή ρυθμίσεων για μεθοριακές εμπορικές συναλλαγές, εκτός εάν με αυτές αλλοιώνονται οι εμπορικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία 2.Στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης, διενεργούνται διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών σχετικά με τις συμφωνίες για τη δημιουργία αυτών των τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και κατόπιν αιτήματος. σχετικά με άλλο μείζονος σημασίας θέματα που συνδέονται με τις αντίστοιχες εμπορικές πολιτικές τους έναντι τρίτων χωρών. Στην περίπτωση ιδίως που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Κοινότητα πραγματοποιούνται τοιαύτες διαβουλεύσεις, ώστε να εξασφαλισθεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Λετονίας που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία Άρθρο 28 Η Λετονία μπορεί να λαμβάνει έκτακτα μέτρα περιορισμένης διάρκειας υπό τη μορφή αυξημένων τελωνειακών δασμών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11 και του άρθρου 25 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση. Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν μόνο νεοσύστατες βιομηχανίες ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, ιδίως στην περίπτωση που αυτές οι δυσκολίες προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλει η Λετονία στα προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας με τα μέτρο αυτά. δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 25% κατ αξίαν και πρέπει να διατηρούν ένα στοιχείο προτιμησιακού χαρακτήρα για προϊόντα, καταγωγής της Κοινότητας. Η συνολική αξία των εισαγωγών των προϊόντων που υπόκεινται σε αυτό τα μέτρα, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 15% των συνολικών εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από την Κοινότητα, όπως ορίζοντα στο κεφάλαιο Ι. κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά, στοιχεία Τα μέτρο αυτά εφαρμόζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρίο έτη, εκτός αν το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Παύουν να ισχύουν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1998. Τοιαύτα μέτρα δεν μπορούν να ληφθούν για ένα προϊόν, εάν έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη της τριετίας από την κατάργηση όλων των δασμών και των ποσοτικών περιορισμών ή επιβαρύνσεων ή των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν. Η Λετονία ενημερώνει το Συμβούλιο Σύνδεσης για οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο προτίθεται να λάβει και κατόπιν αιτήματος της Κοινότητας, διεξάγονται διαβουλεύσεις στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης σχετικό με το εν λόγω μέτρο και τους τομείς στους οποίους εφαρμόζονται, πριν τα μέτρα αυτά τεθούν σε εφαρμογή. Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, η Λετονία υποβάλλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που έχουν θεσπιστεί στα πλαίσια του παρόντος άρθρου. 7ο χρονοδιάγραμμα αυτό πρέπει να προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των εν λόγω δασμών δύο έτη το αργότερο μετά τη θέσπισή τους, κατά ίσα ποσοστά ετησίως. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Άρθρο 29 Εάν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ότι εφαρμόζεται πρακτική ντάμπιγκ στις εμπορικές συναλλαγές με το άλλο μέρος, κατά την έννοια του άρθρου VΙ της ΓΣΔΕ. δύναται να λάβει κατάλληλα μέτρα κατά της πρακτικής αυτής, βάσει της συμφωνίας για την εφαρμογή του άρθρου VΙ της ΓΣΔΕ της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας και υπό τους όρους και με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 33. Άρθρο 30 Εάν ένα προϊόν εισάγεται σε τόσο αυξημένες ποσότητες και υπό τέτοιους όρους που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν : σοβαρή ζημία στους εγχώριους παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος ενός από τα μέρη. ή σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας ή δυσκολίες οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής. η Κοινότητα ή η Λετονία, κατά περίπτωση, δύναται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 33. Άρθρο 31 Σε περίπτωση που η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 14 και 25 οδηγεί : (ϊ) σε επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα έναντι της οποίας το εξάγον μέρος διατηρεί για το συγκεκριμένο προϊόν, ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εξαγωγή, εξαγωγικούς δασμούς ή μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος, ή (ii)σε σοβαρή έλλειψη ή απειλή έλλειψης προϊόντος ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος, και σε περίπτωση που η προαναφερθείσα κατάσταση προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει μείζονες δυσκολίες για το εξάγον μέρος, τότε το μέρος αυτό μπορεί να λαμβάνει κατάλληλο μέτρα, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζοντα στο άρθρο 33. Τα μέτρα δεν πρέπει να εισάγουν — διακρίσεις και καταργούνται όταν οι περιστάσεις δεν αιτιολογούν πλέον τη διατήρηση τους. Άρθρο 32 Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αποκαλούμενα εφεξής κράτη μέλη και η Λετονία διαρρυθμίζουν προοδευτικά τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε, στο τέλος του 1998. να αποκλείεται ως προς τους όρους εφοδιασμού και διαθέσεως των αγαθών οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και της Λετονίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρο που λαμβάνονται γιο την υλοποίηση αυτού του στόχου. Άρθρο 331.Σε περίπτωση που η Κοινότητα ή η Λετονία επιβάλλουν, όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τις δυσκολίες που αναφέρονται στο άρθρο 20, την τήρηση διοικητικής διαδικασίας με στόχο την ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις των εμπορικών ροών, ενημερώνουν σχετικά το άλλο μέρος. 2.Στις περιπτώσεις που ορίζουν τα άρθρα 29. 30 και 31 και πριν ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτά ή στις περιπτώσεις που ισχύει η παράγραφος 3. στοιχείο δ),.η Κοινότητα και η Λετονία, ανάλογο με την περίπτωση, παρέχουν στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το συντομότερο δυνατόν, κάθε σχετική πληροφορία που είναι δυνατόν να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης αποδεκτής από το δύο μέρη. Κατά την επιλογή των μέτρων, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε εκείνα το μέτρο που διαταράσσουν το ολιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στα πλαίσια αυτού του οργάνου, με σκοπό ιδίως να καταρτισθεί χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή τους, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. 3.Γιο την εφαρμογή της παραγράφου 2. ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις : 1)όσον αφορά το άρθρο 20. οι δυσκολίες που προκύπτουν από την κατάσταση στην οποία αναφέρεται το εν λόγω άρθρο, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο μπορεί να λάβει τη δέουσα απόφαση, ώστε να τερματίσει αυτές τις δυσκολίες. Αν το Συμβούλιο Σύνδεσης ή το εξάγον μέρος δεν έχει λάβει απόφαση με την οποία να τερματίζοντα αυτές οι δυσκολίες ή δεν έχει εξευρεθεί καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την παραπομπή του ζητήματος. το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν την έκταση που είναι αναγκαία για την εξάλειψη των δυσκολιών οι οποίες έχουν ανακύψει. 2)όσον αφορά το άρθρο 29. το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με την εφαρμογή —πρακτικής ντάμπινγκ μόλις αρχίσουν έρευνα οι αρχές του εισάγοντας μέρους. Εάν δεν έχει περατωθεί η πρακτική ντάμπινγκ ή δεν έχει εξευρεθεί καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την παραπομπή του ζητήματος στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 3)όσον αφορά το άρθρο 31. οι δυσκολίες που ανακύπτουν από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να λάβει οποιαδήποτε απόφαση απαιτείται για να τερματίσει αυτές τις δυσκολίες. Αν δεν έχει λάβει τέτοια απόφαση εντός τριάντα ημερών από την παραπομπή του ζητήματος, το εξάγον μέρος μπορεί να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για την εξαγωγή του εν λόγω προϊόντος, 4)εάν. λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. απαιτείται άμεση δράση και καθίσταται αδύνατη η εκ των προτέρων πληροφόρηση ή εξέταση. αναλόγως των περιστάσεων. η Κοινότητα ή η Λετονία, κατά περίπτωση, μπορούν να εφαρμόσουν αμέσως, στις περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 29. 30 και 31. τα προληπτικά μέτρα που είναι απολύτως απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Άρθρο 34 Το Πρωτόκολλο αριθ. 3 θεσπίζει τους κανόνες καταγωγής για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία καθώς και τις σχετικές μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. Άρθρο 35 Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς εισαγωγών. εξαγωγών ή διαμετακομίσεων αγαθών. που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιος η6·.κής. δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή προφυλάξεως των φυτών προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας ή λόγω ειδικών κανόνων σχετικών με το χρυσό και τον άργυρο. Αυτές οι απαγορεύσεις ή περιορισμοί δεν πρέπει πάντως να αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών. Άρθρο 36 Το Πρωτόκολλο αριθ. 4 θεσπίζει τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν κατά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Λετονίας, αφενός. και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αφετέρου, και ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 371.Υπό την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος: δεν γίνεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των εργαζομένων λετονικής ιθαγένειας. οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αμοιβές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους αυτού του κράτους μέλους. οι νομίμως διαμένοντες σύζυγοι και τα τέκνα εργαζομένων που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους, με εξαίρεση τους εποχιακά εργαζόμενους και τους εργαζόμενους που απασχολούνται βάσει διμερών συμφωνιών κατά την έννοια του άρθρου 41, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από τις εν λόγω συμφωνίες. έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους μένους κατά την περίοδο εγκεκριμένης απασχόλησης του εργαζομένου. 2.Η Λετονία, με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που ισχύουν σ αυτήν παρέχει την μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι ενός κράτους μέλους και απασχολούνται νομίμως στο έδαφός της. καθώς και στους συζύγους και τα τέκνα τους που διαμένουν νομίμως στο εν λόγω έδαφος. Άρθρο 381.Με σκοπό το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους λετονικής ιθαγένειας. που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους, και για τα μέλη της οικογένειάς τους. που διαμένουν νομίμως σε αυτό το έδαφος. και με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος. όλες οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώνουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στο διάφορα κράτη μέλη προστίθενται γιο λόγους συνταξιοδότησης και παροχής επιδομάτων γήρατος. αναπηρίας και θανάτου και για την ιατρική περίθαλψη που προβλέπεται γιο τους εν λόγω εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους. οι συντάξεις ή τα επιδόματα γήρατος, θανάτου, εργατικού ατυχήματος ή ασθενείας που συνδέεται με την εργασία, ή συνδεόμενης με την εργασία αναπηρίας, εξαιρουμένων των μη ανταποδοτικών παροχών, μεταφέρονται ελεύθερα με τους συντελεστές που ισχύουν δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους ή των κρατών που τα οφείλουν. οι εν λόγω εργαζόμενοι λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα για τα μέλη της οικογενείας τους όπως ορίζεται ανωτέρω. 2.Η Λετονία παρέχει στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και που απασχολούνται νομίμως στο έδαφός της. καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν νομίμως εκεί. παρόμοια μεταχείριση με αυτήν που προσδιορίζεται στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση της παραγράφου 1. Άρθρο 391.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφασή του τις κατάλληλες διατάξεις για την υλοποίηση του στόχου που περιγράφεται στο άρθρο 38. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφασή του λεπτομερείς κανόνες διοικητικής συνεργασίας, οι οποίοι παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις, όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο, για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 40 Οι διατάξεις που εγκρίνει το Συμβούλιο Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 39 δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες οι οποίες ισχύουν μεταξύ της Λετονίας και των κρατών μενών, στην περίπτωση που οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν ευνοϊκότερη μεταχείριση υπηκόων της Λετονίας ή των κρατών μελών. Άρθρο 411.Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην αγορά εργασίας του κράτους μέλους, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας και τηρουμένων των κανόνων που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος στον τομές της κυκλοφορίας των εργαζομένων. οι υπάρχουσες διευκολύνσεις για την πρόσβαση εργαζομένων λετονικής ιθαγένειας στην απασχόληση, τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη στα πλαίσια διμερών συμφωνιών, είναι σκόπιμο να διατηρηθούν και ει δυνατό, να βελτιωθούν. τα άλλα κράτη μέλη εξετάζουν ευνοϊκά τη δυνατότητα σύνοψης παρόμοιων συμφωνιών. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει την καθιέρωση άλλων βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διευκολύνσεων για την πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικροτεί στην αγορά εργασίας των κρατών μελών και της Κοινότητας. Άρθρο 42 Από το τέλος της μεταβατικής περιόδου ή ενωρίτερα εφόσον οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στη Λετονία έχουν επαρκώς ευθυγραμμιστεί με εκείνες των κρατών μελών και εφόσον η κατάσταση της απασχόλησης στην Κοινότητα το επιτρέπει, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τρόπους για την περαιτέρω βελτίωση της κυκλοφορίας των εργαζομένων. Το Συμβούλιο Σύνδεσης προβαίνει σε συστάσεις για το σκοπό αυτό. Άρθρο 43 Προκειμένου να διευκολυνθεί η αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού που προκύπτει από την οικονομική αναδιάρθρωση στη Λετονία, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια για την καθιέρωση κατάλληλου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη Λετονία, όπως περιγράφεται στο άρθρο S2 της παρούσας συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙ0 ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΆρθρο 441.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, με εξαίρεση τους τομείς που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΧVΙ : (i)παρέχουν, για την εγκατάσταση λετονικών εταιρειών, μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν τα κράτη μέλη στις δικές τους εταιρείες, ή σε οποιαδήποτε εταιρεία τρίτης χώρος, οποιαδήποτε είναι καλλίτερη, (ii)παρέχουν, για τις δραστηριότητες θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων λετονικών εταιρειών, εγκατεστημένων στο έδαφός τους, μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται από τα κράτη μέλη στις δικές τους εταιρείες και υποκαταστήματα ή σε θυγατρικές και υποκαταστήματα εταιρείας οποιασδήποτε τρίτης χώρας εγκατεστημένης στο έδαφός τους, οποιοδήποτε είναι καλλίτερη. 2.Η Λετονία διευκολύνει την άσκηση δραστηριοτήτων εκ μέρους κοινοτικών εταιρειών και υπηκόων στο έδαφός της. Για το σκοπό αυτό : (ϊ)παρέχει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, για την εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών, μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή οπό αυτήν που παρέχει στις δικές της εταιρείες ή σε εταιρείες οποιασδήποτε τρίτης χώρας, οποιαδήποτε είναι καλλίτερη, με εξαίρεση τους τομείς που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧV. ως προς τους οποίους εθνική μεταχείριση παρέχεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3. (ιι)παρέχει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, για τις δραστηριότητεςυποκαταστημάτων και θυγατρικών κοινοτικών εταιρειών, εγκατεστημένων στη Λετονία, μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή οπό αυτή που παρέχει στις δικές της εταιρείες ή σε θυγατρικές και υποκαταστήματα εταιρείας οποιοσδήποτε τρίτης χώρος εγκατεστημένης στο έδαφός της, οποιαδήποτε είναι καλλίτερη. 3.Κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2(i), η Λετονία δεν υιοθετεί νέο μέτρο ή δράσεις που εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες κοινοτικών εταιρειών και υπηκόων στο έδαφός της, σε σύγκριση με τις δικές της εταιρείες και υπηκόους. 4.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τακτικά, κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2(ι), τη δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας παροχής εθνικής μεταχείρισης στους τομείς που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧV. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί με απόδοσή του να επιφέρει τροποποιήσεις στο Παράρτημα αυτό. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 2. το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί κατ εξαίρεση, κατόπιν αιτήματος της Λετονίας, και αν παρουσιαστεί ανάγκη, να αποφασίσει την παράταση της περιόδου εξαίρεσης ορισμένων τομέων ή θεμάτων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧV για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 5.Η μεταχείριση που περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζεται για την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες υπηκόων από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3. Άρθρο 451.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών. εσωτερικών πλωτών μεταφορών και θαλάσσιων ενδομεταφορών. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις για τη βελτίωση της εγκατάστασης και άσκησης δραστηριοτήτων στους τομείς που καλύπτονται από την παράγραφο 1. Άρθρο 46 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας : α)Ως κοινοτική εταιρεία ή λετονική εταιρεία, αντιστοίχως, νοείται εταιρεία που έχε: συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή της Λετονίας, αντιστοίχως, και η οποία έχει την καταστατική της έδρα ή την κεντρική της διοίκηση ή την κύριο εγκατάστασή της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Λετονίας, αντιστοίχως. Ωστόσο, εάν η εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή της Λετονίας, αντιστοίχως, έχει μόνο την καταστατική έδρα της εντός της Κοινότητας ή στο έδαφος της Λετονίας, αντιστοίχως, η εταιρεία θεωρείται ως κοινοτική ή λετονική, αντιστοίχως, εάν οι δραστηριότητές της έχουν πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη ή της Λετονίας, αντιστοίχως. β)Ως θυγατρική εταιρείας νοείται εταιρεία επί της οποίας η πρώτη εταιρεία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο. γ)Ως υποκατάστημα εταιρείας νοείται ένας φορέας άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, με χαρακτήρα μονιμότητας, όπως η επέκταση μιας μητρικής επιχείρησης, που διαθέτει διευθυντικό προσωπικό και τον υλικό εξοπλισμό που απαιτούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τρίτους οι οποίοι, αν και γνωρίζουν ότι εάν χρειασθεί, υφίσταται νομικός δεσμός με τη μητρική επιχείρηση, η έδρα της οποίας ευρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν είναι υποχρεωμένοι να διαπραγματεύονται άμεσα με τη μητρική αυτή επιχείρηση αλλά μπορούν να συναλλάσσονται στον τόπο του φορέα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνιστά την επέκταση. δ)Ως εγκατάσταση νοείται: (i)όσον αφορά τους υπηκόους, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες ως αυτοαπασχολούμενα πρόσωπα και να δημιουργούν επιχειρήσεις, ιδίως εταιρείες, επί των οποίων ασκούν ουσιαστικό έλεγχο. Η αυτοαπασχόληση και οι επιχειρήσεις εκ μέρους υπηκόων δεν περιλαμβάνουν την αναζήτηση ή την ανάληψη απασχόλησης στην αγορά εργασίας ούτε παρέχουν το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας του άλλου μέρους. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται για τα πρόσωπα που δεν είναι αποκλειστικά (ii)όσον αφορά τις κοινοτικές και λετονικές εταιρείες, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες μέσω της σύστασης θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων στη Λετονία ή στην Κοινότητα αντιστοίχως. ε)Ως δραστηριότητες·, νοείται η επιδίωξη οικονομικών δραστηριοτήτων. στ) ο όρος οικονομικές δραστηριότητες περιλαμβάνει κατ αρχήν τις βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες ελευθέρων επαγγελμάτων. ζ)Ως υπήκοος της Κοινότητας* και υπήκοος της Λετονίας, αντιστοίχως, νοείτε κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους ή της Λετονίας. η)Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια μεταφορά. οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ και του κεφαλαίου ΙΙΙ καλύπτουν επίσης υπηκόους, των κρατών μελών ή της Λετονίας, που είναι αντιστοίχως εγκατεστημένοι εκτός Κοινότητος ή Λετονίας και ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκτός της Κοινότητας ή της Λετονίας, και που ελέγχονται από υπηκόους ενός κρότους μέλους ή της Λετονίας αντιστοίχως, εφόσον τα σκάφη τους είναι νηολογημένο σε αυτό το κράτος μέλος ή στη Λετονία, αντιστοίχως, και σύμφωνα με τη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. ΑΡ6Ρ0 47 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 43, και με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧVΙ, κάθε μέρος μπορεί να ρυθμίζει την εγκατάσταση, και τις δραστηριότητες εταιρειών και υπηκόων στο έδαφός του, στο βαθμό που οι ρυθμίσεις αυτές δεν εισάγουν διακρίσεις έναντι εταιρειών και υπηκόων του άλλου μέρους σε σύγκριση με τις δικές του εταιρείες και υπηκόους. 2.Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, παρά τις τυχόν άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη δεν παρεμποδίζονται από το να λαμβάνουν μέτρο για προληπτικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας επενδυτών, καταθετών, κατόχων ασφαλιστικών συμβολαίων ή ατόμων έναντι των οποίων υφίσταται οφειλή από καταπίστευση, ή για να κατοχυρωθεί η ακεραιότητα και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσον αποφυγής εκ μέρους ενός μέρους των υποχρεώσεων του στα πλαίσια της συμφωνίας. 3.Η παρούσα συμφωνία κατ ουδένα τρόπο υποχρεώνει ένα συμβαλλόμενο μέρος να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις, και λογαριασμούς πελατών ή οποιεσδήποτε εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες που ευρίσκονται στην κατοχή δημοσίων φορέων. Άρθρο 481.Οι διατάξεις των άρθρων 44 και 47 δεν αποκλείουν την εφαρμογή εκ μέρους ενός εκ των μερών ειδικών κανόνων όσον αφορά την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες στο έδαφός του υποκαταστημάτων εταιρειών του άλλου μέρους, οι οποίες δεν έχουν συσταθεί στο έδαφος του πρώτου μέρους, οι οποίοι δικαιολογούνται βάσει νομικών ή τεχνικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των εν λόγω υποκαταστημάτων σε σχέση με τα υποκαταστήματα των εταιρειών που έχουν συσταθεί στο έδαφός του, ή, όσον αφορά χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για λόγους προνοίας. 2.Η διαφορά μεταχείρισης δε υπερβαίνει το βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος λόγω των προαναφερθέντων νομικών ή τεχνικών διαφορών, ενώ, όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το βαθμό που επιβάλλεται για λόγους προνοίας. Άρθρο 491.Οι κοινοτικές εταιρείες ή οι λετονικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος της Λετονίας ή της Κοινότητας, αντιστοίχως, δικαιούνται να απασχολούν ή να επιτρέπουν σε μια από τις θυγατρικές τους εταιρείες ή σε ένα από τα υποκαταστήματά τους. να απασχολεί. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα υποδοχής της εγκατάστασης, στο έδαφος της Λετονίας και της Κοινότητας, αντιστοίχως, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι κρατών μελών της Κοινότητας και της Λετονίας. αντιστοίχως, υπό τον όρο ότι οι υπάλληλοι αυτοί αποτελούν το βασικό προσωπικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και ότι απασχολούνται αποκλειστικά από εταιρείες, θυγατρικές ή υποκαταστήματα. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνον την περίοδο της απασχόλησης. 2.Το βασικό προσωπικό των προαναφερθεισών εταιρειών που στο εξής αποκαλούνται οργανισμοί·, είναι οι μετατιθέμενοι ενδοϋπηρεσιακά, όπως ορίζονται στο στοιχείο (γ) της παρούσας παραγράφου στις ακόλουθες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω ορφανισμός είναι νομικό πρόσωπο και ότι τα σχετικά άτομα είναι υπάλληλοι σε αυτόν ή έχουν υπάρξει εταίροι αυτού (εκτός από πλειοψηφούντες μέτοχοι), τουλάχιστον κατά το έτος που προηγείται της μετάθεσης : 1)Ανώτεροι υπάλληλοι οργανισμού, οι οποίοι κατά κύριο λόγο διευθύνουν την εγκατάσταση, εποπτεύονται ή κατευθύνονται κυρίως οπό το διοικητικό συμβούλιο ή τους μετόχους της επιχείρησης ή τους ομολόγους τους, και οι οποίοι μεταξύ άλλων : διευθύνουν την εγκατάσταση ή τμήμα ή υπηρεσία της εγκατάστασης, εποπτεύουν και επιβλέπουν την εργασία άλλων υπαλλήλων με εποπτικά. επαγγελματικά ή διευθυντικά καθήκοντα. έχουν προσωπική αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να προτείνουν, προσλήψεις, απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό. 2)Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό και που διαθέτουν ασυνήθεις γνώσεις ουσιαστικής σημασίας για την προσφερόμενη υπηρεσία στην εγκατάσταση, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διοίκηση της εγκατάστασης. Η εκτίμηση των εν λόγω γνώσεων δύναται να αντικατοπτρίζει, εκτός από τις ειδικές γνώσεις που αφορούν την εγκατάσταση, υψηλού επιπέδου • προσόντα για τον συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή εμπορίου που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, καθώς και την ιδιότητα μέλους αναγνωρισμένων επαγγελμάτων. 3)Ως μετατιθέμενα ενδοϋπηρεσιακά ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στα πλαίσια ενός οργανισμού στο έδαφος ενός μέρους, και τα οποία μετατίθενται προσωρινά για την επιδίωξη οικονομικών δραστηριοτήτων στο έδαφος του άλλου μέρους· ο σχετικός οργανισμός πρέπει να έχει την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος ενός μέρους και η μετάθεση να πραγματοποιείται προς εγκατάσταση (υποκατάστημα θυγατρική εταιρεία) του οργανισμού αυτού, η οποία όντως επιδιώκει ομοειδείς οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος του άλλου μέρους. 3.Η είσοδος και η προσωρινή παραμονή στο έδαφος της Κοινότητας ή της Λετονίας υπηκόων της Κοινότητος ή της Λετονίας, αντιστοίχως, επιτρέπεται, στην περίπτωση που οι εν λόγω αντιπρόσωποι εταιρειών είναι ανώτεροι υπάλληλοι εταιρείας, όπως ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 2 στοιχείο (α) και φέρουν την ευθύνη για τη σύσταση κοινοτικής θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος λετονικής εταιρείας ή λετονικής θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος κοινοτικής εταιρείας σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στη Λετονία αντιστοίχως, όταν : οι εν λόγω αντιπρόσωποι δεν προβαίνουν σε απευθείας πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών, και η εταιρεία διατηρεί την κύρια εγκατάστασή της εκτός της Κοινότητας ή της Λετονίας, αντιστοίχως, και δεν διαθέτει άλλο αντιπρόσωπο, γραφείο, υποκατάστημα ή θυγατρική εταιρεία στο συγκεκριμένο κρότος μέλος της Κοινότητας ή στη Λετονία αντιστοίχως. Άρθρο 50 Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάληψη και άσκηση νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων από κοινοτικούς και λετονούς υπηκόους στη Λετονία και την Κοινότητα αντιστοίχως, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει ποια μέτρα είναι ανάγκη να ληφθούν για την κατοχύρωση της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να λαμβάνει όλο τα αναγκαία μέτρα Άρθρο 51 Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3. η Λετονία μπορεί να λαμβάνει μέτρα που παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά την εγκατάσταση εταιρειών και υπηκόων της Κοινότητας, εάν ορισμένες βιομηχανίες : ευρίσκονται υπό ανασυγκρότηση, ή αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, ιδίως, εάν αυτές οι δυσχέρειες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στη Λετονία ή αντιμετωπίζουν την απώλεια ή τη δραστική μείωση του συνολικού μεριδίου της αγοράς που κατέχουν εταιρείες ή υπήκοοι της Λετονίας σε συγκεκριμένο τομέα ή βιομηχανικό κλάδο στη Λετονία, ή είναι νεοσύστατες στη Λετονία Αυτά τα μέτρα : παύουν μα ισχύουν το αργότερο κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3. και είναι εύλογα και αναγκαία για την εξυγίανση της κατάστασης, και αφορούν μόνο εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν στη Λετονία μετά την έναρξη ισχύος των εν λόγω μέτρων και δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες κοινοτικών εταιρειών ή υπηκόων που είναι ήδη εγκατεστημένοι στη Λετονία κατά το χρόνο λήψης ενός συγκεκριμένου μέτρου, σε σύγκριση με τις εταιρείες ή τους υπηκόους της Λετονίας. Κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, η Λετονία παρέχει στο μέτρο του δυνατού, προτιμησιακή μεταχείριση στις κοινοτικές εταιρείες και τους υπηκόους της Κοινότητας· σε καμιά περίπτωση δεν παρέχει ολιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που παρέχεται σε εταιρείες ή υπηκόους οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Πριν από την λήψη αυτών των μέτρων, η Λετονία πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Σύνδεσης και δεν εφαρμόζει τα μέτρα πριν παρέλθει διάστημα ενός μηνός από την κοινοποίηση στο Συμβούλιο Σύνδεσης των συγκεκριμένων μέτρων που προτίθεται να λάβει, εκτός εάν απαιτείται να ληφθούν επειγόντως μέτρα για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο ανεπανόρθωτης ζημίας· στην περίπτωση αυτή, η Λετονία προβαίνει σε διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Σύνδεσης αμέσως μετά τη λήψη τους. Μετά την παρέλευση της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3, η Λετονία μπορεί να λαμβάνει τα αυτό μέτρα μόνο με την έγκριση του Συμβουλίου Σύνδεσης και υπό τους όρους που αυτό καθορίζει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 521.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, να θεσπίζουν όλα τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέψουν σταδιακά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους εταιρειών ή υπηκόων της Κοινότητας ή της Λετονίας που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος μέρους άλλου από εκείνο του αποδέκτη της παροχής. 2.Στα πλαίσια της διαδικασίας ελευθέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 56. τα μέρη επιτρέπουν την προσωρινή κυκλοφορία φυσικών προσώπων που παρέχουν την υπηρεσία ή τα οποία απασχολούνται από τον παρέχοντα την υπηρεσία ως βασικό προσωπικό κατά την έννοια του άρθρου 49. παράγραφος 2 συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που είναι αντιπρόσωποι κοινοτικής ή λετονικής εταιρείας ή υπηκόου, και τα οποία ζητούν προσωρινή είσοδο με σκοπό τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την πώληση υπηρεσιών ή τη σύνοψη συμφωνιών για την πώληση υπηρεσιών εξ ονόματος του παρέχοντος την υπηρεσία εφόσον οι αντιπρόσωποι αυτοί δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν απευθείας πωλήσεις στο κοινό, ούτε να παράσχουν οι ίδιοι υπηρεσίες. 3 Οκτώ έτη το αργότερο μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1. Λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από τα μέρη όσον αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών τους. Άρθρο 531.Τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε αναλαμβάνουν δράσεις που καθιστούν τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών εκ μέρους υπηκόων ή εταιρειών της Κοινότητας και της Λετονίας που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος μέρους άλλου από εκείνο του αποδέκτη της παροχής, σημαντικά πιο περιοριστικές σε σύγκριση με την κατάσταση που ισχύει την προηγουμένη της ημέρας ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας. 2.Εάν ένα μέρος θεωρεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από το άλλο μέρος από την υπογραφή της συμφωνίας οδηγούν σε κατάσταση σημαντικά πιο περιοριστική όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε σύγκριση με την κατάσταση που Ίσχυε την ημερομηνία της υπογραφής της συμφωνίας, το εν λόγω μέρος δύναται να ζητήσει από το άλλο μέρος τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων. Άρθρο 541.Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης στην αγορά και την κυκλοφορία . επί εμπορικής βάσης. 1)Η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τον Κώδικα Συμπεριφοράς των Διασκέψεων Τακτικών Γραμμών (Liner Cοnferences), όπως εφαρμόζεται από καθένα οπό τα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών εκτός διασκέψεων (nοn-Cοnference Liners) είναι ελεύθερες να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς μία διάσκεψη, εφόσον σέβονται την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού σε εμπορική βάση. 2)Τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους σε ένα ελεύθερα ανταγωνιστικό περιβάλλον ως ουσιαστικό στοιχείο του εμπορίου ξηρού και υγρού χύδην φορτίου. ΖΚατ’ εφαρμογή των αρχών της παραγράφου 1. τα μέρη : 1)δεν εφαρμόζουν. από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας διατάξεις κατανομής φορτίου διμερών συμφωνιών μεταξύ κράτους μέλους της Κοινότητος και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 2)δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες. εκτός εάν. λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών από κάποιο από το μέρη της παρούσας συμφωνίας. δεν έχουν άλλως την ευκαιρία να εκτελούν εμπορευματικές ? μεταφορές από ή προς την εκάστοτε τρίτη χώρα 5)απαγορεύουν τις ρυθμίσεις κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο υγρού «α ξηρού χύδην φορτίου, 6)καταργούν, με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. όλο τα μονομερή μέτρα, τα διοικητικά, τεχνικά και άλλο εμπόδιο που θα μπορούσαν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις ή να εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Έκαστο μέρος παραχωρεί. μεταξύ άλλων, στα πλοίο υπηκόων ή εταιρειών του άλλου μέρους μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παραχωρεί στα δικά του πλοίο όσον αφορά την πρόσβαση σε λιμένες διεθνούς εμπορίου, τη χρήση της υποδομής και των βοηθητικών υπηρεσιών των λιμένων, καθώς και τα σχετικά τέλη και τις επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές υπηρεσίες και την εκχώρηση αγκυροβολίων και διευκολύνσεων για τη φόρτωση και την εκφόρτωση. 3.Οι υπήκοοι και οι εταιρείες της Κοινότητος που παρέχουν υπηρεσίες στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές είναι ελεύθερες να παρέχουν διεθνείς θαλασσοποτάμιες υπηρεσίες στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Λετονίας και αντιθέτως. 4.Προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαμετακόμιση των εμπορευμάτων μέσω του εδάφους κάθε μέρους, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνάψουν συμφωνία το συντομότερο δυνατόν, και πριν από _το τέλος του 1999 σχετικά με τη διαμετακόμιση στα πλαίσια των πολλαπλών μεταφορών μέσω του εδάφους κάθε μέρους. 5.Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συντονισμένη ανάπτυξη και η σταδιακή ελευθέρωση των μεταφορών μεταξύ των μερών, ανάλογα με τις αμοιβαίες εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των οδικών, των σιδηροδρομικών και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών και ενδεχομένως, των αεροπορικών μεταφορών, καθορίζονται με ειδικές συμφωνίες για τις μεταφορές, όπως ενδείκνυται, τις οποίες θα διαπραγματευθούν τα μέρη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 6.Πριν από τη σύνοψη των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 5, τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε αναλαμβάνουν δράσεις που εισάγουν περισσότερους περιορισμούς ή διακρίσεις σε σύγκριση με την κατάσταση που ίσχυε την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος της συμφωνίας. 7.Κατά τη μεταβατική περίοδο, η Λετονία προσαρμόζει σταδιακά τη νομοθεσία της, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, τελικών και άλλων κανόνων, προς τη νομοθεσία που ισχύει ανά πάσα στιγμή στην Κοινότητα στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών και αεροπορικών μεταφορών, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι σκοποί της ελευθέρωσης και της αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές των μερών και διευκολύνεται η κυκλοφορία επιβατών και αγαθών. 8.Ανάλογα με την κοινή πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του παρόντος κεφαλαίου το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τρόπους δημιουργίας των αναγκαίων συνθηκών για τη βελτίωση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών και αεροπορικών μεταφορών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 551.Ο διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών που αιτιολογούνται οπό λόγους δημόσιος τάξης, δημόσιας ασφαλείας και δημόσιας υγείας 2.Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου δεν εφαρμόζονται όσον αφορά δραστηριότητες οι οποίες, στο έδαφος του άλλου μέρους, συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση επίσημης εξουσίας. Άρθρο 56 Για τους σκοπούς του παρόντος Τίτλου, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν παρεμποδίζει τα μέρη στην εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών τους όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή, την. εργασία τις συνθήκες εργασίας. την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι. κατά την εφαρμογή των εν λόγω νόμων ή κανονισμών, δεν εξουδετερώνονται ούτε περιορίζονται τα οφέλη που απορρέουν γιο οποιοδήποτε μέρος σύμφωνο με ειδική διάταξη της συμφωνίας. Άρθρο 57 Εταιρείες που ελέγχονται και ανήκουν αποκλειστικά σε εταιρείες η υπηκόους της Λετονίας και σε εταιρείες ή υπηκόους της Κοινότητας από κοινού, υπάγονται επίσης στις διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ. ΙΙΙ και ΙV του παρόντος Τίτλου. Άρθρο 581.Η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Τίτλου και δεν εφαρμόζεται στα φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχουν ή πρόκειται να παράσχουν στο μέλλον τα μέρη, βάσει συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ή άλλων φορολογικών ρυθμίσεων. 2.Καμία διάταξη του παρόντος Τίτλου δεν πρέπει να θεωρείται ότι παρεμποδίζει το μέρη να λάβουν ή να επιβάλλουν οποιοδήποτε μέτρο που αποσκοπεί στην πρόληψη της φοροαποφυγής ή της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις των συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης και άλλων φορολογικών ρυθμίσεων ή της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας. 3.Καμία διάταξη του παρόντος Τίτλου δεν πρέπει να θεωρείται ότι παρεμποδίζει τα κράτη μέλη ή τη Λετονία να προβαίνουν, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας τους. σε διάκριση μεταξύ των φορολογουμένων που δεν ευρίσκονται στην ίδιο κατάσταση, ιδίως σε σχέση με τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 59 Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου προσαρμόζονται προοδευτικά από τα μέρη. Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει υπόψη του. κατά τη διατύπωση συστάσεων για το σκοπό αυτό. τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των μερών στα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου των Υπηρεσιών (GΑΤS), και ιδίως του άρθρου V. Άρθρο 60 Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν την εφαρμογή από κάθε μέρος οιουδήποτε μέτρου το. οποίο απαιτείται προκειμένου να προληφθεί η καταστρατήγηση, μέσω των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, των μέτρων του που διέπουν την πρόσβαση των τρίτων χωρών στην αγορά του. ΤΙΤΛΟΣ V ΠΛΗΡΩΜΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Άρθρο 61 Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιτρέπουν, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα και σύμφωνα με τις διστάζεις ταυ άρθρου VΙΙΙ των άρθρων της συμφωνίας για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλες τις πληρωμές και μεταφορές του τρέχοντος λογαριασμού του ισοζυγίου πληρωμών μεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και της Λετονίας. Άρθρο 621.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Λετονία, αντιστοίχως, εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, οι οποίες συστήνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 11 του Τίτλου ΙV. και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτές. Με την επιφύλαξη της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 44, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας εξασφαλίζεται η πλήρως ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που συνδέονται με την εγκατάσταση και τις εργασίες αυτοαπασχολούμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης και του επαναπατρισμού αυτών των επενδύσεων. 2.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Λετονία, αντιστοίχως, εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Τούτο ισχύει επίσης γιο την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν πιστώσεις για εμπορικές πράξεις ή για την παροχή υπηρεσιών στις οποίες συμμετέχει κάτοικος ενός από τα μέρη και για χρηματοδοτήσεις δανείων 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη και η Λετονία δεν εισάγουν νέους περιορισμούς στην κυκλοφορία των κεφαλαίων και τις συνδεόμενες με αυτή τρέχουσες πληρωμές μεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και της Λετονίας και δεν καθιστούν πιο περιοριστικές τις υφιστάμενες ρυθμίσεις. 4.Τα μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους, προκειμένου να διευκολύνουν την κυκλοφορία των κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Λετονίας, με σκοπό την προώθηση του στόχου της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 631.Τα μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρο για να δημιουργήσουν τις αναγκαίες συνθήκες που 9α επιτρέψουν την περαιτέρω σταδιακή εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων γιο την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τρόπους πλήρους εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων για την κυκλοφορία των κεφαλαίων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 641.Τα ακόλουθα είναι ασυμβίβαστα με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που μπορεί να επηρεάσουν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Κοινότητας και Λετονίας : (i)όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις που λαμβάνουν ενώσεις επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού. (ii)η κατάχρηση, εκ μέρους μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στο έδαφος της Κοινότητας ή της Λετονίας, συνολικά ή σε σημαντικό τμήμα του. (iii) οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση, που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό, ευνοώντας ορισμένες επιχειρήσεις ή την παραγωγή ορισμένων αγαθών. 2.Οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς το παρόν άρθρο αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 85, 86 και 92 της συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή, για τα προϊόντα που καλύπτει η συνθήκη ΕΚΑΧ, με βάση τους αντίστοιχους κανόνες της συνθήκης ΕΚΑΧ και το παράγωγο δίκαιο. 3.Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1997, το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει με απόφασή του τους απαραίτητους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 Μέχρι να θεσπιστούν οι ανωτέρω κανόνες, εφαρμόζονται ως κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 1 σημείο (iii) και των σχετικών τμημάτων της παραγράφου 2. οι διατάξεις της συμφωνίας γιο την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων VΙ. ΧVΙ και ΧΧΙΙΙ της ΓΣΔΕ. 4.1)Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 σημείο (iii), τα μέρη αναγνωρίζουν ότι. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999, οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση χορηγεί η Λετονία αξιολογείται λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η Λετονία εξομοιώνεται με τις περιοχές της Κοινότητας που περιγράφονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο (α) της συνθήκης γιο την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει, αφού λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση της Λετονίας, κατά πόσον ενδείκνυται παράταση αυτής της περιόδου κατά περαιτέρω πενταετείς περιόδους. 2)Κάθε μέρος εξασφαλίζει τη διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, με την υποβολή, μεταξύ άλλων, ετησίων εκθέσεων στο άλλο μέρος σχετικά με το συνολικό ποσό και την κατανομή των χορηγούμενων ενισχύσεων και με την παροχή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, πληροφοριών όσον αφορά τα προγράμματα ενισχύσεων. Κατόπιν αιτήματος ενός από τα μέρη. το άλλο μέρος παρέχει πληροφορίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. 5.Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ : δεν εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου ι σημείο (iii). κάθε πρακτική αντίθετη προς την παράγραφο 1 σημείο (ί), θα πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπίζει η Κοινότητα με βάση τα άρθρα 42 και 43 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και συγκεκριμένα τα κριτήρια που θεσπίζονται στον κανονισμό αριθ. 2671962 του Συμβουλίου. 6.Αν η Κοινότητα ή η Λετονία θεωρήσει ότι κάποια συγκεκριμένη πρακτική δεν συμβιβάζεται με τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και ότι: δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά με τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3. .ή ελλείψει τέτοιων κανόνων και εφόσον η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στα συμφέροντα του άλλου μέρους ή να προκαλέσει σημαντική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του. συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υπηρεσιών. μπορεί να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, μετά από διαβουλεύσεις στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης ή τριάντα εργάσιμες ημέρες μετά την προσφυγή στις διαβουλεύσεις. Στην περίπτωση πρακτικής που δεν συμβιβάζεται με την παράγραφο 1 σημείο (iii) του παρόντος άρθρου. τέτοια κατάλληλα μέτρα μπορούν να ληφθούν, όπου εφαρμόζεται η ΓΣΔΕ. μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες και υπό τους όρους που καθορίζει η ΓΣΔΕ και οποιαδήποτε άλλη σχετική πράξη, η οποία έχει αποτέλεσε: αντικείμενο διαπραγματεύσεων από την αιγίδα της και εφαρμόζεται μεταξύ των μερών. 7.Παρά τις τυχόν αντίθετες διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3. τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες, αφού λάβουν υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλει η υποχρέωση τηρήσεως του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου. Άρθρο 651.Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποφεύγουν την επιβολή περιοριστικών μέτρων. συμπεριλαμβανομένων των μέτρων σχετικά με τις εισαγωγές, γιο σκοπούς που συνδέονται με το ισοζύγιο πληρωμών. Εάν θεσπιστούν τοιαύτα μέτρα, το μέρος που τα θεσπίζει υποβάλλει στο άλλο μέρος, το συντομότερο δυνατόν χρονοδιάγραμμα για την άρση τους. 2.Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή η Λετονία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών ή υπάρχει άμεσος κίνδυνος να αντιμετωπίσουν τέτοιες δυσχέρειες. η Κοινότητα ή η Λετονία κατά περίπτωση, μπορεί, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η ΓΣΔΕ. να λαμβάνει περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αφορούν τις εισαγωγές· τα εν λόγω μέτρα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις ενέργειες που είναι αναγκαίες για την επανόρθωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών. Η Κοινότητα ή η Λετονία, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος. 3.Δεν εφαρμόζεται κανένα περιοριστικό μέτρο σε μεταφορές που συνδέονται με επενδύσεις και. ιδίως, με τον επαναπατρισμό κεφαλαίων που επενδύθηκαν ή επανεπενδύθηκαν και με κάθε είδους εισοδήματα που προέρχονται από αυτές. Άρθρο 66 Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα το Συμβούλιο Σύνδεσης εξασφαλίζει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 1998. τηρούνται οι αρχές της συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και κυρίως το άρθρο 90, καθώς και οι σχετικές αρχές της ΔΑΣΕ, και ιδίως το δικαίωμα ελεύθερης λήψης αποφάσεων εκ μέρους των επιχειρηματιών. Άρθρο 671.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του Παραρτήματος ΧVΙΙ, τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στη διασφάλιση της κατάλληλης και αποτελεσματικής προστασίας και ενίσχυσης των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. ΖΗ Λετονία εξακολουθεί να βελτιώνει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε, μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3. να παρέχει επίπεδο προστασίας παρόμοιο με εκείνο που ισχύει στην Κοινότητα, καθώς και αποτελεσματικά μέσα επιβολής αυτών των δικαιωμάτων. 3.Μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3. η Λετονία πρέπει να προσχωρήσει στις πολυμερείς συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος ΧVΙΙ και στις οποίες συμμετέχουν κράτη μέλη της Κοινότητες, ή που εφαρμόζονται de factο από κράτη μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που περιέχονται σε αυτές τις συμβάσεις. 4.Σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, που επηρεάζουν τους όρους των συναλλαγών, διενεργούνται επειγόντως διαβουλεύσεις, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μέρους, με σκοπό την επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων. Άρθρο 681.Τα μέρη εξετάζουν το άνοιγμα της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων με βάση την αρχή περί μη διακρίσεων και την αρχή της αμοιβαιότητας, ιδίως στα πλαίσια της ΓΣΔΕ και του ΠΟΕ. ΖΑπό την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, παρέχεται στις λετονικές εταιρείες. όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 46 της παρούσας συμφωνίας, πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων εντός της Κοινότητας, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες για τις προμήθειες και με μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται σε κοινοτικές εταιρείες. Το αργότερο στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3, παρέχεται στις κοινοτικές εταιρείες, κατά την έγνοια του άρθρου 46 της παρούσας συμφωνίας, πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στη Λετονία με μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις λετονικές εταιρείες. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι κοινοτικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη Λετονία σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ, του Τίτλου ΙV, υπό τη μορφή θυγατρικών εταιρειών. όπως περιγράφονται στο άρθρο 46 και υπό τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 57, έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με μεταχείριση όχι ολιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις λετονικές εταιρείες. Κοινοτικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη Λετονία υπό τη μορφή υποκαταστημάτων και πρακτορείων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 46, τυγχάνουν παρόμοιας μεταχείρισης το αργότερο μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται, επίσης, στις δημόσιες συμβάσεις που καλύπτει η οδηγία 93/38/ΕΟΚ της 14ης Ιουνίου 1993, μόλις η Λετονία θεσπίσει την κατάλληλη νομοθεσία Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει σε τακτά διαστήματα τη δυνατότητα της Λετονίας να επιτρέψει την πρόσβαση σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στη Λετονία σε όλες τις κοινοτικές εταιρείες πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. 3.Όσον αφορά την εγκατάσταση, τις δραστηριότητες και την παροχή υπηρεσιών μεταξύ Κοινότητας και Λετονίας, καθώς και την απασχόληση και την κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού που συνδέεται με την εκπλήρωση δημοσίων συμβάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 37 έως 60 της παρούσας συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ Άρθρο 69 Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι σημαντική προϋπόθεση για την οικονομική ένταξη της Λετονίας στην Κοινότητα αποτελεί η προσέγγιση της υφιστάμενης κει της μελλοντικής νομοθεσίας της Λετονίας προς την κοινοτική. Η Λετονία καταβάλλει προσπάθειες, για να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία της θα καταστεί σταδιακά συμβατή προς την κοινοτική νομοθεσία. Άρθρο 70 Η προσέγγιση των νομοθεσιών εκτείνεται, ιδίως, στους ακόλουθους τομείς: τελωνειακή νομοθεσία εταιρικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, λογιστική και φορολογία εταιρειών, πνευματική ιδιοκτησία, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κανόνες ανταγωνισμού, προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων και προφύλαξη των θυτών, προστασία των εργαζομένων. συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, προστασία των καταναλωτών, έμμεση φορολογία, τεχνικοί κανόνες και πρότυπα, νομοθεσία και κανονισμοί που διέπουν την πυρηνική ενέργεια μεταφορές. τηλεπικοινωνίες, περιβάλλον, δημόσιες συμβάσεις, στατιστική, ευθύνη εκ προϊόντων, εργατικό δίκαιο και δίκαιο επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών των τομέων ταχεία πρόοδος κατά την προσέγγιση των νομοθεσιών επιτυγχάνεται, ιδίως όσον αφορά την εσωτερική αγορά, τον ανταγωνισμό και την προστασία των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Άρθρο 71 ·, Η Κοινότητα παρέχει στη Λετονία τεχνική συνδρομή για την εφαρμογή αυτών των μέτρων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων : την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, την παροχή έγκαιρης πληροφόρησης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σχετική νομοθεσία τη διοργάνωση σεμιναρίων, δραστηριότητες κατάρτισης. συνδρομή για τη μετάφραση της νομοθεσίας στους σχετικούς τομείς, συνδρομή για τη βελτίωση των τελωνειακών διαδικασιών και των στατιστικών, συνδρομή για τη νομοθεσία στα πλαίσια της προσέγγισης της νομοθεσίας της Λετονίας προς εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΤΙΤΛΟΣ VΙ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 721.Η Κοινότητα και η Λετονία αναπτύσσουν περαιτέρω οικονομική συνεργασία με στόχο να συμβάλουν στην ανάπτυξη και στο αναπτυξιακό δυναμικό της Λετονίας. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τους σημερινούς οικονομικούς δεσμούς, σε όσον το δυνατόν ευρύτερη βάση, προς όφελος και των δύο μερών. 2.Διαμορφώνονται οι πολιτικές και τα άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Λετονίας. με βάση την αρχή της σταθερής και διαρκούς ανάπτυξης. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές πλευρές εντάσσονται πλήρως και εξ αρχής σε αυτές και ότι ανταποκρίνονται στις απορήσεις μιας αρμονικής κοινωνικής ανάπτυξης. 3.Γιο το σκοπό αυτό. η συνεργασία θα πρέπει να επικεντρώνεται ιδίως σε πολιτικές και μέτρα για τη βιομηχανία τις επενδύσεις, τη γεωργία και τη βιομηχανία ειδών διατροφής. την ενέργεια, τις μεταφορές. την περιφερειακή ανάπτυξη και τον τουρισμό. 4.Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στα μέτρα που ευνοούν τη συνεργασία μεταξύ των τριών κρατών της Βαλτικής και των άλλων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και των άλλων χωρών που βρέχονται από τη Βαλτική Θάλασσα, με σκοπό την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής. Άρθρο 73 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1.Η συνεργασία επιδιώκει να προωθήσει ιδίως τα εξής: τη βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των οικονομικών φορέων και των δύο μερών, με ιδιαίτερο στόχο την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα στη Λετονία, τη συμμετοχή της Κοινότητας στις προσπάθειες της Λιθουανίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να εκσυγχρονίσει και να αναδιαρθρώσει τη βιομηχανία της, με στόχο τη μετάβαση σε οικονομία αγοράς, από συνθήκες που να εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. την αναδιάρθρωση επιμέρους τομέων. τη σύσταση νέων επιχειρήσεων σε τομείς που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης, ιδίως σε κλάδους της ελαφράς βιομηχανίας, των καταναλωτικών αγαθών και των υπηρεσιών αγοράς. 2.Οι πρωτοβουλίες σε θέματα βιομηχανικής συνεργασίας λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζει η Λετονία. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει ιδίως να στοχεύουν στη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου για τις επιχειρήσεις, στη βελτίωση της τεχνογνωσίας σε θέματα διοίκησης και στην προώθηση της διαφάνειας όσον αφορά τις αγορές και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Όπου κρίνεται σκόπιμο, περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνικής βοήθειας. Άρθρο 74 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.Η συνεργασία στοχεύει στη διατήρηση και. εφόσον κριθεί αναγκαίο, στη βελτίωση νομικού πλαισίου και ευνοϊκού κλίματος για τις ιδιωτικές επενδύσεις και την προστασία τους. τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική και βιομηχανική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Λετονίας. Η συνεργασία επιδιώκει επίσης να ενθαρρύνει και να προωθήσει τις ξένες επενδύσεις και την ιδιωτικοποίηση στη Λετονία 2.Οι ιδιαίτεροι στόχοι της συνεργασίας είναι: να θεσπιστεί εκ μέρους της Λετονίας νομικό πλαίσιο που θα ευνοεί και θα προστατεύει τις επενδύσεις, να συναφθούν. κατά περίπτωση, διμερείς συμφωνίες με τα κράτη μέλη για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, να ολοκληρωθεί η κατάργηση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων και να βελτιωθεί η οικονομική υποδομή, να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές δυνατότητες στα πλαίσια εμποροπανηγύρεων, εκθέσεων, εβδομάδων συναντήσεων εμπορικού χαρακτήρα και άλλων εκδηλώσεων. Η Κοινότητα θα μπορεί να παράσχει τη συνδρομή της κατά τα αρχικά στάδια σε φορείς προώθησης των επενδύσεων από το εξωτερικό. 3.Η, Λετονία τηρεί τους κανόνες για τα Εμπορικά Θέματα των Επενδυτικών Μέτρων (ΤRΙΜS). Άρθρο 75 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.Τα μέρη αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και στη συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ στην Κοινότητα και στη Λετονία. 2.Ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας στους ακόλουθους τομείς: βελτίωση, όπου κρίνεται σκόπιμο, των νομικών, διοικητικών, τεχνικών, φορολογικών και χρηματοοικονομικών συνθηκών που είναι απαραίτητες για τη σύσταση και επέκταση των ΜΜΕ και γιο τη διασυνοριακή συνεργασία. παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τις ΜΜΕ (κατάρτιση στελεχών διοίκησης, λογιστική, εμπορία, ποιοτικό έλεγχο κλπ.) και ενίσχυση των φορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, θέσπιση κατάλληλων δεσμών με φορείς της Κοινότητας μέσω ευρωπαϊκών δικτύων επιχειρηματικής συνεργασίας, με στόχο να βελτιωθεί η ροή πληροφοριών προς τις ΜΜΕ και να προωθηθεί η διασυνοριακή συνεργασία. 3.Η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας, ιδίως για τη θέσπιση κατάλληλης οργανωτικής υποστήριξης των ΜΜΕ, οχ εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, σχετικά με τις χρηματοοικονομικές, εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές, τεχνολογικές και εμπορικές υπηρεσίες. Άρθρο 76 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ1, Τα μέρη συνεργάζονται με στόχο να μειώσουν τις διαφορές στους τομείς της τυποποίησης, των τεχνικών κανονισμών και των διαδικασιών εκτίμησης συμμορφώσεως, με την παροχή κοινοτικής τεχνικής βοήθειας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 2.Για το σκοπό αυτό. η συνεργασία επιδιώκει: να προωθεί τη χρήση κοινοτικών τεχνικών κανονισμών και ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών για την εκτίμηση συμμορφώσεως, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η Λετονία προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει ως προς την ποιότητα του περιβάλλοντος, είναι ελεύθερη να αναπτύξει και να εφαρμόσει. εφόσον απαιτείται, ειδικά (υψηλότερα) πρότυπα. να συνάπτει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνίες σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση στους τομείς αυτούς, να ενθαρρύνει την ενεργή και τακτική συμμετοχή της Λετονίας στις εργασίες ειδικών οργανισμών (CΕΝ, CΕΝΕLΕC. ΕΤSi. ΕΟΤC, ΕURΟΜΕΤ). 3.Η Κοινότητα παρέχει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στη Λετονία τεχνική βοήθεια με τη μορφή, ιδίως, προγραμμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες γιο την κατάρτιση Λετονών εμπειρογνωμόνων στους τομείς της τυποποίησης, της μετρολογίας, της πιστοποίησης και των συστημάτων ποιότητας. Άρθρο 77 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1.Τα μέρη προωθούν τη συνεργασία στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία: στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αντίστοιχες πολιτικές τους στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας. στη διοργάνωση κοινών συναντήσεων επιστημονικού περιεχομένου (σεμινάριο και εργαστήρια), στις κοινές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με στόχο να ενθαρρυνθεί η επιστημονική πρόοδος και η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, στις δραστηριότητες που συνδέονται με την κατάρτιση και προγράμματα κινητικότητας ερευνητών και ειδικών και των δύο πλευρών. στην ανάπτυξη περιβάλλοντος που να ευνοεί την έρευνα και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καθώς και την επαρκή προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέει από την έρευνα. στη συμμετοχή της Λετονίας στα κοινοτικά προγράμματα έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 3. Παρέχεται τεχνική βοήθεια, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. 2.Το Συμβούλιο - Σύνδεσης καθορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες για την ανάπτυξη της συνεργασίας 3.Η συνεργασία εντός του προγράμματος πλαισίου της Κοινότητας στους τομείς της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης υλοποιείται σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συνάπτονται σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες κάθε μέρους. Άρθρο 78 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1.Στόχος της συνεργασίας είναι η αρμονική ανάπτυξη των ανθρωπίνων πάόρων και η βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξειδίκευσης στη Λετονία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων της Λετονίας. Θα καταρτισθούν θεσμικά πλαίσια και σχέδια συνεργασίας υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης και στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΤΕΜΡUS και Εurοfaculty. Στο ίδιο πλαίσιο. εξετάζεται και η συμμετοχή της Λετονίας σε άλλα κοινοτικά προγράμματα 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως στους ακόλουθους τομείς: ·μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης της Λετονίας. αρχική κατάρτιση, ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και επανεκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων, ιδίως σε τομείς προτεραιότητας οι οποίοι θα καθοριστούν, ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για εκπαιδευτικούς, συνεργασία μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, και κινητικότητα εκπαιδευτικών, σπουδαστών, διοικητικών υπαλλήλων και νέων. προώθηση της διδασκαλίας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών στα ανάλογο ιδρύματα, αμοιβαίο αναγνώριση σπουδαστικών περιόδων και διπλωμάτων. προώθηση της γλωσσικής εκπαίδευσης στη Λετονία ιδίως σε σχέση με κατοίκους της χώρας που ανήκουν σε μειονότητες. διδασκαλία κοινοτικών γλωσσών, κατάρτιση μεταφραστών και διερμηνέων και προώθηση της χρήσης ευρωπαϊκών γλωσσικών / προτύπων και ορολογίας, ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και νέων τεχνολογιών στον τομέα της κατάρτισης, χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού. Άρθρο 79 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.Η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό, την αναδιάρθρωση και την ιδιωτικοποίηση της γεωργίας, της αλιείας γλυκών υδάτων, της βιομηχανίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της δασοκομίας. Η εν λόγω συνεργασία θα προωθεί την προστασία και την αειφόρο χρήση των φυσικών τοπίων και των μη μολυσμένων εδαφών. Προς αυτόν τον σκοπό, θα καταβληθεί προσπάθεια συνεργασίας προκειμένου κυρίως : να αναπτυχθούν ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις και δίκτυα διανομής. μέθοδοι αποθήκευσης, εμπορίες. κ.λπ.. να εκσυγχρονιστεί ή αγροτική υποδομή (μεταφορές. υδροδότηση, τηλεπικοινωνίες). να βελτιωθεί ο σχεδιασμός των χρήσεων γης. συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού. να αναπτυχθούν κριτήριο γιο περιοχές εκτεταμένης και εντατικής χρήσης στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίες και της αλιείας γλυκών υδάτων, σύμφωνα με σχέδια και προγράμματα εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης, να καθιερωθεί και να προωθηθεί αποτελεσματικό η συνεργασία όσον αφορά τα συστήματα γεωργικής ενημέρωσης, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και προϊόντων να παρασχεθεί κατάρτιση και παρακολούθηση όσον αφορά τη χρήση μεθόδων για την καταπολέμηση της ρύπανσης που συνδέεται με τους συντελεστές παραγωγής, να ενισχυθεί η ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών, η μεταποίηση και η εμπορική προώθηση της παραγωγής, να προωθηθεί η εφαρμογή των κοινοτικών προτύπων για τα είδη διατροφής, να αναδιαρθρωθούν, να αναπτυχθούν, να εκσυγχρονισθούν και να αποκεντρωθούν οι εταιρείες μεταποίησης τροφίμων και οι τεχνικές εμπορίας που εφαρμόζουν αυτές. να προωθηθεί η συμπληρωματικότητα στη γεωργία. να προωθηθεί η βιομηχανική συνεργασία στη γεωργία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ιδίως μεταξύ του ιδιωτικού τομέα της Κοινότητας και της Λετονίας, να αναπτυχθεί η συνεργασία όσον αφορά την υγεία ζώων και φυτών, με στόχο να επιτευχθεί σταδιακά η εναρμόνιση με κοινοτικά πρότυπα μέσω της παροχής βοήθειας για την κατάρτιση και τη διοργάνωση ελέγχων, ·να προωθηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη γεωργική πολιτική και νομοθεσία να προωθηθεί η σύσταση κοινών επιχειρήσεων, ιδίως με στόχο τη συνεργασία στις αγορές τρίτων χωρών. ΖΓια τους σκοπούς αυτούς, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια όπου κρίνεται σκόπιμο. Άρθρο 80 ΑΛΙΕΑ1.Τα μέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της αλιείας, βάσει της συμφωνίας για τις σχέσεις στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λετονίας. 2.Κατά τη συνεργασία, λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα εξής: η εξασφάλιση αειφόρου διεξαγωγής της αλιευτικής δραστηριότητας στους παγκόσμιους ωκεανούς και τη Βαλτική Θάλασσα η παραδοσιακή συνεργασία στον τομέα της αλιείας, η ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων ελέγχου στον τομέα της αλιείας, στατιστικών σχετικά με τα αλιεύματα και συστημάτων πληροφοριών, η ανάπτυξη επιστημονικού δυναμικού για τη μελέτη των αλιευτικών πόρων της Βαλτικής Θάλασσας και αμοιβαίας δράσης για τη συντήρηση και την ανανέωση των αλιευτικών αποθεμάτων (ειδικά σολωμού και βακαλάου) και η καθιέρωση σύγχρονων τεχνολογιών στον εν λόγω τομέα, 0 σταδιακός εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου και της βιομηχανίας μεταποίησης ψαριών της Λετονίας, με τη σύσταση κοινών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη ιδιωτικών επιχειρήσεων στον εν λόγω τομέα και η ανάγκη μεταβίβασης της κοινοτικής εμπειρίας όσον αφορά τις τεχνικές εμπορίας, η ανάπτυξη της βιομηχανικής συνεργασίας στον τομέα της αλιείας και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας. η καθιέρωση στη Λετονία των κοινοτικών προτύπων ποιότητας παραγωγής και υγειονομικών προτύπων όσον αφορά την ιχθυοκαλλιέργεια (συμπεριλαμβανομένης της εκτροφής}, η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πολιτική και τη νομοθεσία στον τομέα της αλιείας και με την καθιέρωση αγοράς των προϊόντων αλιείας, συνεργασία στα πλαίσια διεθνών οργανισμών του τομέα της αλιείας. Άρθρο 81 ΕΝΕΡΓΕΊΑ1.Τα μέρη συνεργάζονται, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την οικονομία αγοράς και τη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, για την προώθηση της σταδιακής ενοποίησης των αγορών ενεργείας της Ευρώπης. διαμόρφωση και σχεδιασμός της ενεργειακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων θεμάτων. διαχείριση και κατάρτιση στον τομέα της ενέργειας. προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων. βελτίωση της διανομής καθώς και βελτίωση και διαφοροποίηση του εφοδιασμού. επιπτώσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας, στο περιβάλλον, πυρηνική ενέργεια, και ιδίως πυρηνική ασφάλεια. περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της διέλευσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της δυνατότητας διασύνδεσης των ευρωπαϊκών δικτύων εφοδιασμού, εκσυγχρονισμός της ενεργειακής υποδομής, διαμόρφωση βασικών όρων για τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων σε αυτό τον τομέα, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, συνεργασία όσον αφορά την πολιτική τιμολόγησης και φορολόγησης στον ενεργειακό τομέα. περιφερειακή συνεργασία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ των κρατών της Βαλτικής ως σημαντική συμβολή, ιδίως στην ασφαλή προμήθεια ενεργείας στην περιοχή. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, παρέχεται τεχνική συνδρομή. Άρθρο 82 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ1.Στόχος της συνεργασίας είναι η ασφαλής χρήση της πυρηνικής ενέργειας. 2.Η συνεργασία στον πυρηνικό τομέα καλύπτει κυρίως τα εξής θέματα : αναβάθμιση της κατάστασης του προσωπικού, βελτίωση της νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν την πυρηνική ασφάλεια στη Λετονία και ενίσχυση των εποπτικών αρχών και των πόρων που διαθέτουν. πυρηνική ασφάλεια ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και διαχείριση ατυχημάτων. προστασία από την ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της ακτινοβολίας του περιβάλλοντος χώρου. προβλήματα που συνδέονται με τον κύκλο του καυσίμου, πυρηνικές διασφαλίσεις και προστασία του πυρηνικού υλικού. διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, παροπλισμός και αποξήλωση πυρηνικών εγκαταστάσεων. αποκάθαρση.καθιέρωση ομοιόμορφων προτύπων ασφαλείας γιο την προστασία της υγείας των εργαζομένων, του ευρέως κοινού και του περιβάλλοντος και εξασφάλιση της εφαρμογής αυτών. 3.Η συνεργασία περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας καθώς και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις για την επιστήμη και την τεχνολογία 4.Τα μέρη συμφωνούν ότι απαιτείται να καταβληθούν προσπάθειες για συνεργασία εντός των αντίστοιχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους. με στόχο την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας πυρηνικών υλικών. Η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών, την τεχνική υποστήριξη για την ανάλυση και τον προσδιορισμό του υλικού και την παροχή διοικητικής και τεχνικής συνδρομής για την καθιέρωση αποτελεσματικών τελωνειακών ελέγχων. Είναι δυνατόν να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω συνεργασίας στον εν λόγω τομέα σε περίπτωση που αυξηθούν οι ανάγκες. Άρθρο 83 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ1..Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στους τομείς του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 2.Η συνεργασία αφορά ιδίως τα εξής : αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης, καταπολέμηση της τοπικής, περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων, βιώσιμη, αποτελεσματική και περιβαλλοντικά αποδεκτή παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας· ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται και οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενεργείας). ταξινόμηση και ασφαλής χρήση των χημικών προϊόντων, διαχείριση των υδάτινων πόρων, ιδίως στις μεθοριακές πλωτές οδούς (προστασία της Βαλτικής Θάλασσας έναντι της ρύπανσης από πλοία, τεχνητές νήσους, εξέδρες και άλλες αιτίες;. μείωση, ανακύκλωση και ασφαλής διάθεση των αποβλήτων καθώς και εφαρμογή της Σύμβασης της Βασιλείας. αειφόρος χρήση των μη ανανεώσιμων Φυσικών πηγών ενεργείας. περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας. διάβρωση του εδάφους, ρύπανση από χημικά γεωργικής χρήσης, ευτροφισμός. προστασία των δασών και της χλωρίδας και πανίδας. διατήρηση της βιοποικιλότητας. προστατευόμενες περιοχές. σχεδιασμός των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, ιδίως στις πόλεις, χρήση οικονομικών και φορολογικών μέσων. διαχείριση παρακτίων περιοχών και πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, πλανητική μεταβολή του κλίματος, αποκατάσταση μολυσμένων περιοχών. προστασία της ανθρώπινης υγείας από περιβαλλοντικές καταστροφές. 3.Η συνεργασία πραγματοποιείται κυρίως με τα εξής μέσα . ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, ιδιαίτερο όσον αφορά τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών και την ασφαλή χρήση φιλικών προς το περιβάλλον βιοτεχνολογιών, σύσταση οργάνων και προγράμματα κατάρτισης, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, προσέγγιση της νομοθεσίας (κοινοτικά πρότυπο). συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των τριών κρατών της Βαλτικής και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος) και σε διεθνές επίπεδο. ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά πλανητικά και κλιματολογικά θέματα, εκπαίδευση και ενημέρωση σε περιβαλλοντικά θέματα. μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άρθρο 84 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ1.Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα των μεταφορών ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη Λετονία : να αναδιαρθρώσει και να εκσυγχρονίσει τον τομέα των μεταφορών, να άρει τους διοικητικούς, τεχνικούς και άλλους φραγμούς και με τον τρόπο αυτό να βελτιώσει τη μεταφορά επιβατών και αγαθών καθώς και την πρόσβαση στην αγορά μεταφορών, να διευκολύνει την κοινοτική διαμετακόμιση μέσω της Λετονίας οδικώς, σιδηροδρομικώς, μέσω εσωτερικών πλωτών οδών και με συνδυασμένες μεταφορές, να επιτύχει πρότυπα λειτουργίας συγκρίσιμα με τα κοινοτικά. 2.Η συνεργασία καλύπτει μεταξύ άλλων τα εξής : προγράμματα οικονομικής, νομικής και τεχνικής κατάρτισης και προετοιμασία του νομοθετικού και του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής. συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικοποίησης του τομέα των μεταφορών, παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλών, και ανταλλαγή πληροφοριών (συνέδρια και σεμινάρια). υποστήριξη κατά την ανάπτυξη υποδομής στη Λετονία. 3.Η συνεργασία καλύπτει τους εξής τομείς προτεραιότητας : κατασκευή και εκσυγχρονισμό, στα πλαίσια αναγνωρισμένων διευρωπαϊκών διαδρόμων και σημαντικών αξόνων κοινού ενδιαφέροντος, της υποδομής στους τομείς των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών, των λιμένων και των αερολιμένων, βελτίωση των συνθηκών, μείωση του χρόνου αναμονής και διευκόλυνση της διαμετακόμισης στους μεθοριακούς σταθμούς διέλευσης της λετονικής επέκτασης του άξονα πολλαπλών μεταφορών Crete αριθ. 1, με βάση τους κανόνες που θεσπίζουν οι διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιο τη εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας. διαχείριση σιδηροδρόμων, λιμένων και αερολιμένων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών. σχεδιασμό των χρήσεων γης. συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού, ώστε να ανταποκρίνεται στα πρότυπο της Κοινότητας, ιδίως στους τομείς των σιδηροδρομικών - οδικών μεταφορών, της χρήσης εμπορευματοκιβωτίων και της μεταφόρτωσης. συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικής για τις μεταφορές που να συμβιβάζεται με τις αντίστοιχες πολιτικές της Κοινότητας. προώθηση του ακτοπλοϊκού εμπορίου, ως εναλλακτικής λύσης αντί των χερσαίων μεταφορών και ως τρόπου μεταφοράς ιδιαίτερα κατάλληλου για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, προώθηση κοινών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, συγκεκριμένα σχέδια περιφερειακής συνεργασίας σε τριμερές ή πολυμερές επίπεδο (Συμβούλιο Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας - CΒSS), όπως η Via Βaltica Άρθρο 85 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1.Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες να επεκτείνουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα αυτό τούτο συνεπάγεται : ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθιέρωση σταθερού και συνεπούς ρυθμιστικού πλαισίου γιο τις τηλεπικοινωνίες, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος. ανταλλαγή τεχνικών και άλλων πληροφοριών και διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και συνεδρίων για εμπειρογνώμονες και των δύο πλευρών. ανάληψη ενεργειών που συνδέονται με την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών, μεταφορά τεχνολογίας, ανάθεση από κοινού έργων στους αρμόδιους οργανισμούς και των δύο πλευρών, προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων και συστημάτων πιστοποίησης, προώθηση νέων μεθόδων επικοινωνίας, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, ιδίως όσων έχουν εμπορικές εφαρμογές. Οι δραστηριότητες αυτές επικεντρώνονται στους εξής τομείς προτεραιότητας: διαμόρφωση και εφαρμογή τομεακής πολιτικής αγοράς, νομοθετικών πράξεων και διαδικασιών για τις τηλεπικοινωνίες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος στη Λετονία. εκσυγχρονισμό του δικτύου τηλεπικοινωνιών της Λετονίας και την ενσωμάτωση του στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο. συνεργασία στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρώσεων τυποποίησης, ενοποίηση των διευρωπαϊκών συστημάτων. νομικές πλευρές των τηλεπικοινωνιών, διαχείριση των τηλεπικοινωνιών στο νέο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον: οργανωτικές δομές. στρατηγικές και σχεδιασμός, αρχές που διέπουν τις προμήθειες, τιμολόγηση της φωνητικής τηλεφωνίας.σχεδιασμό των χρήσεων γης. των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, αναβάθμιση του δικτύου δεδομένων και ανάπτυξη των υπηρεσιών ενημέρωσης βάσει δεδομένων, εκσυγχρονισμό των ταχυδρομικών υπηρεσιών και της εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος στη Λετονία. Άρθρο 86 ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για την επέκταση και την ενίσχυση της συνεργασίας τους, με σκοπό την καθιέρωση γενικής υποδομής πληροφοριών. Τούτο συνεπάγεται: ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πολιτικές και με προγράμματα που αποβλέπουν στην καθιέρωση της υποδομής πληροφοριών και των αντίστοιχων υπηρεσιών. στενή συνεργασία μεταξύ των οργάνων που διαχειρίζονται τα υφιστάμενο δίκτυα πληροφοριών (πανεπιστημιακοί ή/και κρατικοί φορείς), ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τεχνολογίες, τις ανάγκες της αγοράς κ.ά.. διοργάνωση — σεμιναρίων. εργαστηρίων και συνεδρίων για εμπειρογνώμονες και στελέχη της βιομηχανίας από τις δύο πλευρές. ενέργειες κατάρτισης και παροχής συμβουλών, από κοινού εκτέλεση έργων, προώθηση και συμφωνία σχετικά με τα πρότυπα, την πιστοποίηση και τις δοκιμές, προώθηση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου. ανάληψη δράσης για την επέκταση των υπηρεσιών και της υποδομής πληροφοριών, Άρθρο 37. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό τη θέσπιση και ανάπτυξη κατάλληλου πλαισίου για την ενθάρρυνση του τομέα των τραπεζικών ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη Λετονία. ΖΗ συνεργασία επικεντρώνεται στα εξής: βελτίωση αποτελεσματικών συστημάτων λογιστικής και λογιστικού ελέγχου στη Λετονία, βάσει των διεθνών κανόνων και των προτύπων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ενίσχυση και αναδιάρθρωση των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών συστημάτων, βελτίωση και εναρμόνιση του συστήματος εποπτείας και κανονιστικής ρύθμισης των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. εκπόνηση γλωσσαρίων ορολογίας. ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως σχετικά με την ισχύουσα ή προτεινόμενη νομοθεσία προετοιμασία και μετάφραση της κοινοτικής και λετονικής νομοθεσίας. 3.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία περιλαμβάνει παροχή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης. Άρθρο 88 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος δημοσιονομικού και λογιστικού ελέγχου στη δημόσια διοίκηση της Λετονίας σύμφωνα με τα πρότυπο των κοινοτικών μεθόδων και διαδικασιών. ΖΗ συνεργασία επικεντρώνεται στα εξής: ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών για τα συστήματα λογιστικού ελέγχου, ενοποίηση της τεκμηρίωσης που αφορά τον λογιστικό έλεγχο, δραστηριότητες κατάρτισης και παροχής συμβουλών. 3. Για το σκοπό αυτό. παρέχεται τεχνική (Βοήθεια οπό την Κοινότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο Άρθρο 89 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΜετά από αίτημα των λετονικών αρχών, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια με σκοπό να στηριχθούν οι προσπάθειες της Λετονίας για τη σταδιακή ευθυγράμμιση των πολιτικών της με τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Κατόπιν αιτήματος της Λετονίας, η Κοινότητα θα οργανώσει άτυπη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αρχές και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Άρθρο 90 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ1.Τα μέρη συμφωνούν για την αναγκαιότητα να καταβάλλουν έντονες προσπάθειες και να συνεργαστούν με στόχο την πρόληψη της χρησιμοποίησης των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων για νομιμοποίηση προσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εν γένει και ιδίως τις σχετικές με τα ναρκωτικά. 2.Η συνεργασία στον τομέα αυτόν περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια με στόχο να καθοριστούν κατάλληλα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ισοδύναμα με εκείνα τα οποία έχει υιοθετήσει η Κοινότητα και άλλοι διεθνείς φορείς στον τομέα αυτόν, ιδίως η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF). Άρθρο 91 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και του σχεδιασμού χρήσεων γης. 2.Για το σκοπό αυτό. μπορούν να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα : ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική σχεδιασμού χρήσεων γης, και. εφόσον κρίνεται σκόπιμο, παροχή βοήθειας στη Λετονία για τη διαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής. κοινή δράση περιφερειακών και τοπικών αρχών στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, μελέτη κοινής προσέγγισης για την ανάπτυξη της διαπεριφερειακής συνεργασίας με τις περιοχές της Βαλτικής Θάλασσας στην Κοινότητα, ανταλλαγή επισκέψεων για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας και συνδρομής, ανταλλαγή δημοσίων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων, παροχή τεχνικής βοήθειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ολιγότερο ευνοημένων περιοχών, κατάρτιση προγραμμάτων για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, μεταξύ άλλων με τη διοργάνωση σεμιναρίων. Άρθρο 92 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ1.Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και τη δημόσια υγεία, τα μέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία μεταξύ τους με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς το επίπεδο προστασίας που υφίσταται στην Κοινότητα. Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα: παροχή τεχνικής βοήθειας. ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, συνεργασία μεταξύ εταιρειών. πληροφόρηση και ενέργειες κατάρτισης. συνεργασία στον τομέα της δημόσιος υγείας. 2.Όσον αφορά την απασχόληση, η συνεργασία μεταξύ των μερών επικεντρώνεται ιδίως: στην οργάνωση της αγοράς εργασίας, στον εκσυγχρονισμό του τρόπου εξεύρεσης εργασίας και την παροχή συμβουλών επαγγελματικού προσανατολισμού. στο σχεδιασμό και την εκτέλεση περιφερειακών προγραμμάτων αναδιάρθρωσης. στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης. Η συνεργασία στους τομείς αυτούς πραγματοποιείται με την κατάρτιση μελετών, την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους εμπειρογνωμόνων και με δραστηριότητες πληροφόρησης και κατάρτισης. 3.Όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, η συνεργασία μεταξύ των μερών επιδιώκει να προσαρμόσει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Λετονίας στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, κυρίως με την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και με την παροχή πληροφοριών και κατάρτισης. Άρθρο 93 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤα μέρη αναπτύσσουν και επεκτείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα του τουρισμού, η οποία στοχεύει ιδίως στο εξής: διευκόλυνση του τουρισμού. αύξηση της ροής πληροφοριών μέσω διεθνών δικτύων, βάσεων δεδομένων κ.λπ., μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω κατάρτισης, ανταλλαγών και σεμιναρίων, ενίσχυση σχεδίων περιφερειακής συνεργασίας, μελέτη των δυνατοτήτων σύστασης κοινών επιχειρήσεων (διασυνοριακά έργα. αδελφοποίηση πόλεων κλπ.;. καθιέρωση μηχανογραφημένων συστημάτων κρατήσεων και πληροφοριών (κατά προτίμηση κοινών για τα τρία κράτη της Βαλτικής) και προδιαγραφών προστασίας του καταναλωτή για τους τουρίστες. Άρθρο 94 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ1.Όσον αφορά τον τομέα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης, η Κοινότητα και η Λετονία λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να τονώσουν την αποτελεσματική αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Δίνεται προτεραιότητα στα προγράμματα, που στοχεύουν στην παροχή βασικών πληροφοριών γιο την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το ευρύ κοινό, και ειδικότερων πληροφοριών προς τους επαγγελματικούς κύκλους στη Λετονία συμπεριλαμβανομένης, όποτε είναι δυνατόν. της πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων της Κοινότητας. 2.Τα μέρη συντονίζουν και. εφόσον κρίνεται σκόπιμο, εναρμονίζουν τις πολιτικές τους όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση των διασυνοριακών εκπομπών, τα τεχνικά πρότυπα στον οπτικοακουστικό τομέα, και την προώθηση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας οπτικοακουστικών μέσων. 3.Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει, όπως ενδείκνυται, την ανταλλαγή προγραμμάτων, υποτροφιών και διευκολύνσεων για την κατάρτιση δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών του τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρθρο 95 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την επίτευξη πλήρους συμβατότητας μεταξύ των συστημάτων για, την προστασία των καταναλωτών στη Λετονία και την Κοινότητα. Η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας αγοράς. 2.Για το σκοπό αυτό και εκτιμώντας τα κοινά συμφέροντά τους, τα μέρη ενθαρρύνουν και εγγυώνται: πολιτική ενεργού προστασίας των καταναλωτών. σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές κατευθύνσεις των Ηνωμένων Εθνών γιο την προστασία των καταναλωτών, προσέγγιση της νομοθεσίας και ευθυγράμμιση της προστασίας των καταναλωτών στη Λετονία με τις συνθήκες που επικρατούν στην Κοινότητα. αποτελεσματική νομική προστασία των καταναλωτών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των καταναλωτικών αγαθών και τη διατήρηση των κατάλληλων προδιαγραφών ασφαλείας. 3.Η συνεργασία είναι δυνατόν να περιλαμβάνει: ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα. κατάρτιση εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης και των ΜΚΟ στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, συνδρομή για την ανάπτυξη ανεξάρτητων οργανισμών με σκοπό την εντονότερη συνειδητοποίηση των καταναλωτών ιδίως μέσω της ενημέρωσής τους. σύσταση κέντρων ενημέρωσης και συμβουλών για τη ρύθμιση διενέξεων και την παροχή νομικών και άλλων συμβουλών στους καταναλωτές. θα υπάρξει πρόβλεψη για συνεργασία μεταξύ των λετονικών κέντρων και των αντίστοιχων κοινοτικών. - πρόσβαση στις κοινοτικές τράπεζες δεδομένων ανάπτυξη ανταλλαγών μεταξύ εκπροσώπων και καταναλωτών Εφόσον κρίνεται σκόπιμο παρέχεται τεχνική βοήθεια από την Κοινότητα. Άρθρο 96 ΤΕΛΩΝΕΙΑ1.Στόχος της συνεργασίας στον τομέα των τελωνείων είναι να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς το σύνολο των διατάξεων που πρόκειται να υιοθετηθούν στον τομέα του εμπορίου και να επιτευχθεί η προσέγγιση του τελωνειακού συστήματος της Λετονίας προς εκείνο της Κοινότητας. προκειμένου να διανοιχθεί ο δρόμος για τη λήψη των μέτρων ελευθέρωσης που προβλέπει η παρούσα συμφωνία 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα εξής : ανταλλαγή πληροφοριών. στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μέθοδοι διερεύνησης. ανάπτυξη διασυνοριακής υποδομής. καθιέρωση του ενιαίου διοικητικού εγγράφου και διασύνδεση των συστημάτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και της Λετονίας. απλούστευση των επιθεωρήσεων και των διατυπώσεων κατά τις εμπορευματικές μεταφορές, διοργάνωση σεμιναρίων και ανταλλαγών προσωπικού. υποστήριξη της εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων τελωνειακών πληροφοριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, παρέχεται τεχνική συνδρομή. 3.Με την επιφύλαξη περαιτέρω συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία και. ιδίως. του άρθρου 100 και του Τίτλου VΙΙ, η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των συμβαλλομένων μερών σε τελωνειακά θέματα παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου αριθ. 5. Άρθρο 97 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1.Ησυνεργασία στον τομέα αυτό έχει στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής που να παρέχει, σύντομα και σε εύθετο χρόνο, αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία που είναι αναγκαία για τη στήριξη και την παρακολούθηση της διαδικασίας οικονομικής μεταρρύθμισης και τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στη Λετονία 2.Τα μέρη συνεργάζονται ιδίως για τα εξής : ενίσχυση των στατιστικών μέσων της Λετονίας, εναρμόνιση με διεθνείς (και ιδίως κοινοτικές) μεθόδους, πρότυπο και κατηγορίες. παροχή των κατάλληλων δεδομένων για τη στήριξη και την παρακολούθηση της οικονομικής μεταρρύθμισης. παροχή κατάλληλων μακροοικονομικών και μικροοικονομικών δεδομένων προς τους οικονομικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα, διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων, ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών. 3.Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια. Άρθρο 98 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1,Η Κοινότητα και η Λετονία διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικών μεταρρυθμίσεων και ολοκλήρωσης με τη συνεργασία τους για τη βελτίωση της κατανόησης των βασικότερων χαρακτηριστικών των οικονομιών τους και της διαμόρφωσης και εφαρμογής οικονομικής πολιτικής στις οικονομίες αγοράς. 2.Για τους σκοπούς αυτούς, η Κοινότητα και η Λετονία : ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις μακροοικονομικές επιδόσεις και προοπτικές και με τις αναπτυξιακές στρατηγικές, πραγματοποιούν από κοινού ανάλυση οικονομικών θεμάτων με αμοιβαίο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων. της διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής και των μέσων εφαρμογής της. ειδικότερα μέσω του προγράμματος δράσης γιο τη συνεργασία στα οικονομικά θέματα (ΑCΕ), ενθαρρύνουν την εκτενή συνεργασία μεταξύ οικονομολόγων και διοικητικών στελεχών στην Κοινότητα και τη Λετονία, ώστε να επιταχυνθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών και μεριμνούν για τη ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων ερευνών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση πολιτικής. Άρθρο 99 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τα μέρη προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των αρχών της δημόσιας διοίκησής τους. μεταξύ άλλων με τη σύσταση προγραμμάτων ανταλλαγών, ούτως ώστε να βελτιώσουν την αμοιβαία γνώση της διάρθρωσης και της λειτουργίας των αντίστοιχων συστημάτων τους. Άρθρο 100 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑνα καταστήσουν αποτελεσματικότερη και δραστικότερη την πολιτική που ασκούν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της παράνομης παραγωγής, προμήθειας και διακίνησης των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών. μεταξύ άλλων με την αποτροπή της διάδοσης των πρόδρομων χημικών ουσιών, και να προωθήσουν την πρόληψη και τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών. 2.Τα μέρη συμφωνούν όσον αφορά τις αναγκαίες μεθόδους συνεργασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων εφαρμογής των κοινών δράσεων. 3.Η συνεργασία στον εν λόγω τομέα βασίζεται στη διενέργεια διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών και στη στενή συνεργασία τους όσον αφορά τους στόχους και τα μέτρα στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τεχνική βοήθεια εκ μέρους της Κοινότητας, όπου είναι εφικτό. Η συνεργασία που στοχεύει στην πρόληψη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, θα περιλαμβάνει τεχνική και διοικητική συνδρομή που καλύπτει μεταξύ άλλων τα εξής : διαμόρφωση και εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας, δημιουργία και ενίσχυση ιδρυμάτων και κέντρων πληροφόρησης και κοινωνικών και υγειονομικών κέντρων, αύξηση της αποτελεσματικότητας των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. κατάρτιση προσωπικού και έρευνα, πρόληψη της εκτροπής στη χρήση των πρόδρομων και άλλων βασικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για παράνομη παραγωγή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, με την καθιέρωση των κατάλληλων προτύπων, ισοδυνάμων με τα εγκεκριμένα από την Κοινότητα και τους σχετικούς διεθνείς φορείς, ιδίως από την Ειδική Ομάδα της Δράσης για τα Χημικά Προϊόντα (CΑΤF). Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να συμπεριλάβουν και άλλους τομείς. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1011.Τα μέρη συνεργάζονται, στο πλαίσιο των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων τους. με σκοπό την πρόληψη, ιδίως, των εξής παράνομων δραστηριοτήτων : παράνομη μετανάστευση και παράνομη παρουσία των υπηκόων τους στο έδαφος του άλλου μέρους, λαμβανομένων υπόψη των αρχών και της πρακτικής της επανεισόδου. διαφθορά.παράνομες συναλλαγές σε σχέση με τα βιομηχανικά απόβλητα και τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης. παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, παράνομο εμπόριο ραδιενεργών και πυρηνικών υλικών, παράνομη διακίνηση οχημάτων με κινητήρα οργανωμένο έγκλημα.Η συνεργασία στα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βασίζεται στη διενέργεια διαβουλεύσεων και στον στενό συντονισμό μεταξύ των μερών, περιλαμβάνει δε τεχνική και διοικητική συνδρομή για τα εξής : διαμόρφωση εθνικής νομοθεσίας, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης, αύξηση της αποτελεσματικότητος των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων, κατάρτιση προσωπικού και ανάπτυξη μέσων διερεύνησης. διαμόρφωση αμοιβαία αποδεκτών μέτρων για την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να συμπεριλάβουν και άλλους τομείς.ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 1021.Τα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν, να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την πολιτιστική συνεργασία Εφόσον είναι δυνατό, τα υπάρχοντα κοινοτικά προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας ή τα προγράμματα ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών μπορούν να επεκταθούν, ώστε να καλύψουν τη Λετονία αλλά και περαιτέρω δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η συνεργασία αυτή μπορεί να καλύπτει ιδίως : τη μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων, την ανταλλαγή μη εμπορικών έργων τέχνης και καλλιτεχνών. τη διατήρηση και αναστήλωση μνημείων και χώρων (αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά), την κατάρτιση, το πολιτιστικά γεγονότα (π.χ. διαγωνισμούς τραγουδιού), την προβολή σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων, τη συνεργασία μεταξύ βιβλιοθηκών. 2.Τα μέρη μπορούν να συνεργάζονται για την προώθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων. Ιδίως, ο τομέας οπτικοακουστικών μέσων της Λετονίας δύναται να ζητεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες που θεσπίζει η Κοινότητα στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕDΙΑ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν τα όργανα που είναι υπεύθυνα για τις διάφορες δραστηριότητες και η απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1990, με την οποία συστήθηκε το εν λόγω πρόγραμμα Τα μέρη συντονίζουν και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, εναρμονίζουν τις πολιτικές τους όσον αφορά τη ρύθμιση των διασυνοριακών εκπομπών ραδιοτηλεοπτικού σήματος, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα σχετικά με την απόκτηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα προγράμματα που εκπέμπονται από δορυφόρο ή μέσω καλωδιακής σύνδεσης, με τις τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και με την προώθηση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας οπτικοακουστικών μέσων. Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή προγραμμάτων, υποτροφιών και διευκολύνσεων για την κατάρτιση δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών του τομέα των μέσων ενημέρωσης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 103 Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με τα άρθρα 104, 105, 106 και 107, με την επιφύλαξη του άρθρου 107, η Λετονία επωφελείται της προσωρινής χρηματοδοτικής βοήθειας της Κοινότητας, με τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων και δανείων, συμπεριλαμβανομένων δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του καταστατικού της Τραπέζης, προκειμένου να επιταχυνθεί η οικονομική μεταρρύθμιση της Λετονίας. Άρθρο 104 Η εν λόγω χρηματοδοτική βοήθεια καλύπτεται: είτε στο πλαίσιο ενδεικτικού πολυετούς προγράμματος από το πρόγραμμα ΡΗΑRΕ. που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, είτε σε νέο πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο που θεσπίζει η Κοινότητα κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Λετονία και αφού λάβει υπόψη το περιεχόμενο των άρθρων 105 και 106. από το (τα) δάνειο(α) που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εντός κάποιου ορίου και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας διαθεσιμότητας αυτών, που πρόκειται να καθοριστούν κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Λετονία και κατ εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρο 105 Οι στόχοι και οι τομείς παροχής της χρηματοδοτικής βοήθειας της Κοινότητας περιέχονται σε ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών. Τα μέρη ενημερώνουν σχετικά το Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 1061.Η Κοινότητα, στην περίπτωση ειδικής ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα όλων των χρηματοδοτικών πόρων, κατόπιν αιτήματος της Λετονίας και σε συντονισμό με το διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της Ομάδας των 24, εξετάζει τη δυνατότητα παροχής προσωρινής χρηματοδοτικής βοήθειας : για τη στήριξη μέτρων που αποβλέπουν στη διατήρηση της μετατρεψιμότητας του νομίσματος της Λετονίας, γιο τη στήριξη της μεσοπρόθεσμης σταθεροποίησης και των προσπαθειών διαρθρωτικής προσαρμογής, μεταξύ άλλων, για την ενίσχυση του ισοζυγίου πληρωμών. 2.Αυτή η χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται, εφόσον η Λετονία υποβάλει προγράμματα. τα οποία έχει εγκρίνει το ΔΝΤ, στο πλαίσιο της Ομάδας των 24. κατά περίπτωση, για τη μετατρεψιμότητα ή/και την αναδιάρθρωση της οικονομίας της. ώστε να αποδεχθεί η Κοινότητα τη συνέχιση της συμμετοχής της Λετονίας στα προγράμματα αυτά. με απώτερο στόχο την ταχεία μετάβαση σε αξιόπιστη χρηματοδότηση από ιδιωτικές πηγές. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται η βοήθεια αυτή και σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Λετονία όσον αφορά τη βοήθεια αυτή. Άρθρο 107 Η κοινοτική χρηματοδοτική βοήθεια εκτιμάται με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν και το επίπεδο ανάπτυξης της Λετονίας, καθώς και τις αποδεδειγμένες προτεραιότητες και την ικανότητα απορρόφησης πόρων της λετονικής οικονομίας, την ικανότητα αποπληρωμής των δανείων και την πρόοδο προς τη δημιουργία συστήματος οικονομίας της αγοράς και την αναδιάρθρωση στη Λετονία. Άρθρο 108 Προκειμένου να είναι δυνατή η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι κοινοτικές συνεισφορές πραγματοποιούνται σε άμεσο συντονισμό με τις συνεισφορές άλλων πηγών, όπως των κρατών μελών, άλλων χωρών, μεταξύ άλλων της Ομάδας των 24, και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Άρθρο 109 Κ Λετονία συμμετέχει σε προγράμματα πλαίσια, ειδικά προγράμματα, σχέδια ή άλλες δράσεις της Κοινότητας στους τομείς που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧVΙΙΙ. Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες η Λετονία ήδη συμμετέχει σε δραστηριότητες του Παραρτήματος ΧVΙΙΙ, το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Λετονίας στις εν λόγω δραστηριότητες. Η χρηματοδοτική συμβολή της Λετονίας στις δραστηριότητες του Παραρτήματος ΧVΙΙΙ βασίζεται στην αρχή ότι η Λετονία καλύπτει η ίδια τις δαπάνες που προκύπτουν από τη συμμετοχή της. Εφόσον απαιτείται, η Κοινότητα μπορεί να αποφασίσει. ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται στον Γενικό Προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να συμπληρώσει η ίδιο τη συμβολή της Λετονίας. ΤΙΤΛΟΣ Χ ΘΕΣΜΙΚΕΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 110 Ιδρύεται Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο μία φορά το έτος και εφόσον απαιτείται από τις περιστάσεις. Εξετάζει θέματα μείζονος σημασίας που ανακύπτουν στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας, καθώς και κάθε άλλο διμερές ή διεθνές ζήτημα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Άρθρο 1111.Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποτελείται από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από μέλη που ορίζει η Κυβέρνηση της Λετονίας, αφετέρου. ΖΤα μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης μπορούν να προβλέπουν την εκπροσώπησή τους, σύμφωνα με τους όρους που πρόκειται να καθοριστούν στον κανονισμό λειτουργίας του. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 4.Η Προεδρία του Συμβουλίου Σύνδεσης ασκείται εναλλάξ από ένα μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ένα μέλος της Κυβερνήσεως της Λετονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που θα καθοριστούν στον κανονισμό λειτουργίας του. 5.Όπου κρίνεται σκόπιμο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) λαμβάνει μέρος, υπό την ιδιότητα του παρατηρητή, στις εργασίες του Συμβουλίου Σύνδεσης. Άρθρο 112 Το Συμβούλιο Σύνδεσης έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται επίσης να διατυπώνει τις δέουσες συστάσεις. Το Συμβούλιο Σύνδεσης διατυπώνει τις αποφάσεις και τις συστάσεις του κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών. Άρθρο 1131.Έκαστο των δύο μερών δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης τις τυχόν διαφορές σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να διευθετήσει τη διαφορά λαμβάνοντας απόφαση. 3.Κάθε μέρος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα γιο να συμμορφωθεί προς την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διευθέτηση της διαφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος τον διορισμό ενός διαιτητή το άλλο μέρος πρέπει, στη συνέχεια, να διορίσει ένα δεύτερο διαιτητή εντός διμήνου. Κατά την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη εκλαμβάνονται ως το ένα μέρος της διαφοράς. Το Συμβούλιο Σύνδεσης διορίζει ένα τρίτο διαιτητή. Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία Κάθε ενεχόμενο στη διαφορά μέρος πρέπει να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της απόβασης των διαιτητών. Άρθρο 1141.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. το Συμβούλιο Σύνδεσης επικουρείται από μία Επιτροπή Σύνδεσης, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός. και από εκπροσώπους της κυβέρνησης της Λετονίας, αφετέρου, συνήθως σε επίπεδο ανώτερων κρατικών υπαλλήλων. Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει, στον κανονισμό λειτουργίας του, τα καθήκοντα της Επιτροπής Σύνδεσης, στα οποία περιλαμβάνεται η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Σύνδεσης.Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις εξουσίες του στην Επιτροπή Σύνδεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή Σύνδεσης λαμβάνει τις αποφάσεις της σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 112. Άρθρο 115 Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να αποφασίσει τη σύσταση κάθε άλλης ειδικής επιτροπής ή οργάνου, τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει, στον κανονισμό Λειτουργίας του, τη σύνθεση και τα καθήκοντα θυτών των επιτροπών ή οργάνων, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 116 Ιδρύεται Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελεί ένα χώρο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων για τα μέλη του Κοινοβουλίου της Λετονίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει κατά διαστήματα τα οποία καθορίζει η ίδια. Άρθρο 1171.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και από μέλη του Κοινοβουλίου της Λετονίας, αφετέρου. ΖΗ Κοινοβουλευτική Επιτροπή θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 3.Την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ασκούν εναλλάξ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο της Λετονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της. Άρθρο 118 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή δύναται να ζητάει τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας από το Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο της παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ενημερώνεται για τις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή μπορεί να απευθύνει συστάσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 119 Εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του άλλου μέρους έχουν πρόσβαση, άνευ διακρίσεων έναντι των δικών του υπηκόων, στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των μερών για την υπεράσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εκείνων που αφορούν την πνευματική, τη βιομηχανική και την εμπορική ιδιοκτησία Άρθρο 120 Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα μέρος να λαμβάνει μέτρο, τα οποία : α)θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της αποκάλυψης πληροφοριών, που αντιβαίνει στα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας του. β)αφορούν την παραγωγή ή την εμπορία όπλων, πυρομαχικών ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν στρεβλώνουν τους όρους ανταγωνισμού, όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς γιο στρατιωτικούς σκοπούς, γ)θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του, στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής που επηρεάζει την τήρηση του νόμου και της τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρής διεθνούς έντασης που αποτελεί απειλή πολέμου, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας, δ)θεωρεί απαραίτητα γιο την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων τις οποίες έχει αναλάβει σε σχέση με τον έλεγχο βιομηχανικών αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης. Άρθρο 1211.Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν : οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Λετονία έναντι της Κοινότητος δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους. των εταιρειών ή των υποκαταστημάτων τους, οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Λετονίας δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων, των εταιρειών ή των υποκαταστημάτων της Λετονίας. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν το δικαίωμα των μερών να εφαρμόζουν τις οικείες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας τους στους φορολογουμένους που δεν ευρίσκονται στην ίδιο κατάσταση όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 122 Προϊόντα καταγωγής Λετονίας, δεν τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης, όταν εισάγονται στην Κοινότητα, έναντι αυτής που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Η μεταχείριση που χορηγείται στη Λετονία βάσει του Τίτλου ΙV και του κεφαλαίου Ι του Τίτλου V δεν είναι ευνοϊκότερη από εκείνη που παρέχουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Άρθρο 1231.Τα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία. Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία 2.Εάν ένα μέρος θεωρήσει ότι το άλλο μέρος δεν εξεπλήρωσε μία υποχρέωσή του που απορρέει από την παρούσα συμφωνία μπορεί να λάβει κατάλληλα μέτρα Πριν να πράξει, τούτο, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, παρέχει στο Συμβούλιο Σύνδεσης όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ενδελεχή εξέταση της κατάστασης, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. Κατά την επιλογή των μέτρων, πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα τα οποία διαταράσσουν, στον ελάχιστο βαθμό, τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρο αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο διαβουλεύσεων στα πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης, εφόσον το ζητήσει το άλλο μέρος. Άρθρο 124 Μέχρις ότου επιτευχθούν ισοδύναμα δικαιώματα για τα άτομα και τους οικονομικούς φορείς βάσει της παρούσας συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα το οποία κατοχυρώνονται βάσει συμφωνιών που ισχύουν και δεσμεύουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, αφενός, και τη Λετονία αφετέρου, εκτός από τους τομείς που υπάγονται στην κοινοτική αρμοδιότητα και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία σε τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Άρθρο 125 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως μέρη νοούνται η Κοινότητα ή τα κράτη μέλη της ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της. σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους. αφενός, και η Λετονία, αφετέρου. Άρθρο 126 Τα Πρωτόκολλα αριθ. 1 έως 5 και τα Παραρτήματα αριθ. Ι έως ΧVΙΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 127 Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με κοινοποίηση προς το άλλο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής. Άρθρο 128 Θεματοφύλακας της παρούσας συμφωνίας είναι η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 129 Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος υπό τους όρους που προβλέπονται στις συνθήκες αυτές και. αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας της Λετονίας. Άρθρο 130 Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική,ιταλική, ισπανική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και λετονική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 131 Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Με την έναρξη ισχύος της. η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λετονίας για το εμπόριο και την εμπορική και οικονομική συνεργασία, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 11 Μαΐου 1992. Η παρούσα συμφωνία βασίζεται εν μέρει στη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και της Δημοκρατίας της Λετονίας, για τις ελεύθερες συναλλαγές και εμπορικό θέματα που υπεγράφη στις 18 Ιουλίου 1994, αλλά αναπτύσσει περαιτέρω και ενσωματώνει τις κυριότερες διατάξεις της. Με την έναρξη ισχύος της. η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και εμπορικών θεμάτων. Οι αποφάσεις της Μικτής Επιτροπής, η οποία ιδρύθηκε με τη συμφωνία γιο το εμπόριο και την εμπορική και οικονομική συνεργασία και η οποία επίσης ασκεί τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και εμπορικών θεμάτων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι να ανακληθούν με αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης. Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει, κατά την πρώτη συνεδρίασή του, όλες τις τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας - ιδίως των Πρωτοκόλλων και των Παραρτημάτων της - που απαιτούνται ώστε αυτή να ευθυγραμμιστεί με τις αλλαγές που θα αποφασίσει να επιφέρει η Μικτή Επιτροπή στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και εμπορικών θεμάτων μεταξύ της υπογραφής και της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ. ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ. ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ. και της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τα οποία εφεξής αποκαλούνται κράτη μέλη, και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ οι οποίες εφεξής αποκαλούνται Κοινότητα·. ενεργώντας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. αφενός, και οι πληρεξούσιοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ που εφεξής αποκαλείται Λετονία, αφετέρου.συνελθόντες στις Βρυξέλλες στις 12 Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός. και της Λετονίας αφετέρου, η οποία εφεξής αποκαλείται ευρωπαϊκή Συμφωνία, ενέκριναν τα ακόλουθα κείμενα : την Ευρωπαϊκή Συμφωνία και τα ακόλουθα πρωτόκολλα : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 1 που αναφέρεται στο άρθρο 16(2) για τη θέσπιση άλλων ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 2 για το εμπόριο των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Λετονίας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 3 για τον ορισμό της εννοίας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 4 γιο ειδικές διατάξεις σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της Λετονίας και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 5 για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών σε τελωνειακά θέματα. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Λετονίας ενέκριναν τις κοινές δηλώσεις που απαριθμούνται κατωτέρω και προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 37(1) της συμφωνίας Καινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 37 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 38 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το κεφάλαιο ΙΙ του Τίτλου ΙV της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 46(δ)(ι) της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 56 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 62 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με τα άρθρο 66 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με τα άρθρο 67 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 115 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το Πρωτόκολλο 3 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το Πρωτόκολλο 5 της συμφωνίας. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Λετονίας έλαβαν επίσης υπόψη τις ακόλουθες ανταλλαγές επιστολών που προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λετονίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λετονίας σχετικά με την αναγνώριση του γεωγραφικού εντοπισμού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στο Βασίλειο της Ισπανίας. Οι πληρεξούσιοι της Λετονίας έλαβαν υπόψη τη μονομερή δήλωση που αναφέρεται κατωτέρω και προσαρτάται στην παρούσα Τελική Πράξη : Δήλωση της Γαλλικής Κυβερνήσεως. Οι πληρεξούσιοι των καστών μελών και της Κοινότητας έλαβαν υπόψη τις μονομερείς δηλώσεις, που απαριθμούνται κατωτέρω και προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Δήλωση της Λετονίας σχετικά με το άρθρο 34 της συμφωνίας Δήλωση της Λετονίας σχετικά με το κεφάλαιο Ι της συμφωνίας Δήλωση της Λετονίας σχετικά με το άρθρο 79 της συμφωνίας Δήλωση της Λετονίας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Έγινε στις Βρυξέλλες στις 12 Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1.Άρθρο 37 (1)Εξυπακούεται ότι η έννοια όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος συμπεριλαμβάνει, όπου απαιτείται τους κοινοτικούς κανόνες. 2.Άρθρο 37 Εξυπακούεται ότι ο όρος τέκνα ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της ενδιαφερόμενης χώρας υποδοχής. 3.Άρθρο 38 Εξυπακούεται ότι ο όρος μέλη της οικογενείας τους ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της ενδιαφερόμενης χώρος υποδοχής. 4.Κεφάλαιο ΙΙ του Τίτλου ΙV Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΙ του Τίτλου ΙV, τα μέρη συμφωνούν ότι η μεταχείριση των υπηκόων ή των εταιρειών ενός μέρους θεωρείται ολιγότερο ευνοϊκή από τη μεταχείριση που χορηγείται στους υπηκόους ή τις εταιρείες στο άλλο μέρος, όταν η μεταχείριση αυτή είναι τυπικά ή de factο λιγότερο