Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ - ΕΚ του ΛΟΜΕ, του Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου, της Τελικής Πράξης και της Εσωτερικής Συμφωνίας εφαρμογής της Σύμβασης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για την τροποποίηση της Τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ του ΛΟΜΕ, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 1935/1991 (ΦΕΚ 34 Α), το Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο, η Τελική Πράξη και η Εσωτερική Συμφωνία εφαρμογής της Σύμβασης, που υπογράφηκαν στο Μαυρίκιο στις 4 Νοεμβρίου 1995, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΜΕ που υπεγράφη στον Μαυρίκιο στις 4 Νοεμβρίου 1995 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΝ ΒΕΛΓΩΝ. Η ΑΥΓΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ. μ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. Συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος, και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που καλούνται εφεξής Κοινότητα και της οποίας τα κράτη καλούνται εφεξής κράτη μέλη». καθώς και ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ αφενός, και Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΚΟΛΑ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΠΟΥΝΤΑ. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΜΑΣ. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ. Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΜΠΕΛΙΖ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΕΝΙΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΥΝ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΜΟΡΩΝ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΟ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ CΟΤΕ D ΙVΟΙRΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΝΤΖΙΜΠΟΥΤΙ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΝΙΚΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΝ ΦΙΤΖΙ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΟΝ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΙΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΝΑ. Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΓΡΕΝΑΔΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ-ΜΠΙΣΑΟΥ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΖΑΜΑΪΚΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΡΙΜΠΑΠ. Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΣΟΤΟ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΙΑΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΛΑΟΥΙ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΛΙ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΜΙΜΠΙΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΓΗΡΑ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑ. Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΑΝΤΑ. Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΙΝΤ-ΚΙΤΤΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ. Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑΣ. Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΩΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΫΧΕΛΛΩΝ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΗΣ ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ. Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΝ ΝΗΣΩΝ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΙΝΑΜ Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΓΚΟ. Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΑUFΑ ΑΗΑU ΤUΡΟU ΙV ΤΗΣ ΤΟΝΓΚΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΝΙΔΑΔ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ. Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΟΥΒΑΛΟΥ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΝΟΥΑΪΟΥ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΖΑΟΡ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΖΑΜΠΙΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ. τα κράτη των οποίων καλούνται εφεξής κράτη ΑΚΕ. αφετέρου.Συμβαλλόμενα μέρη της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ. που υπεγράφη στο Λομέ στις 15 Δεκεμβρίου 1989. η οποίο εφεξής καλείται η σύμβαση. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ανθρακος και Χάλυβος και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της συμφωνίας της Τζωρτζτάουν για την Ίδρυση της Ομάδας των Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφετέρου. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σύμβαση. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το όρθρο 366 παράγραφος 1 της σύμβασης προβλέπει ότι η σύμβαση συνήφθη για περίοδο δέκα ετών. που άρχισε την 1η Μαρτίου Ι990. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι. παρά τη διάταξη αυτή. το όρθρο 366 παράγραφος 2 της σύμβασης προβλέπει τη δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης μέσω ενδιάμεσης αναθεώρησης. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο 4 του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της σύμβασης προβλέπει τη σύναψη ενός νέου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου για τη δεύτερη πενταετία που καλύπτει η σύμβαση. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να επαναβεβαιώσουν την προσήλωση τους στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου. και επιθυμώντας να καταστήσουν τις ανωτέρω αρχές ουσιώδες στοιχείο της τροποποιηθείσας σύμβασης. ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ για τη σοβαρή επιδείνωση των εμπορικών επιδόσεων των κρατών ΑΚΕ κατά τα τελευταία έτη. ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ότι είναι συνεπώς απαραίτητο να αποδοθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ. όλως ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη του εμπορίου, που αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο κάθε αυτοσυντηρούμενης ανάπτυξης. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ επίσης ότι είναι σημαντικό, προς αυτόν τον σκοπό, να εξασφαλιστεί αποτελεσματική, συντονισμένη και συνεκτική χρησιμοποίηση του συνόλου των μέσων που προβλέπει η σύμβαση, ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ να ενισχύσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την παρούσα συμφωνία για την τροποποίηση της σύμβασης και όρισαν, προς τούτο, ως πληρεξουσίους τους Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ κ Riginald ΜΟRΕΕLS Αναπληρωτής Υπουργός Συνεργασίας και Ανάπτυξης Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ κ Οle LWΝSΜΑΝΝ-ΡΟULSΕΝ. Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ Γεώργιος ΡΩΜΑΙΟΣ. Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ κ Αpοlοniο RUΙΖ LΙGΕRΟ. Αναπληρωτής Υπουργός Εμπορίου Εντεταλμένος Υπουργός, αρμόδιος επί θεμάτων Συνεργασίας Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Geοrges WΟΗLFΑRΤ, Μόνιμος Υπηρεσιακός Υφυπουργός Εξωτερικών. Εξωτερικού Εμπορίου και Συνεργασίας Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ κ Sjοerd GΟSSΕS. Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ κα Βenita FΕRRΕRΟ WΑLDΝΕR. Μόνιμος Υπηρεσιακός Υφυπουργός. Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και Συνεργασίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ κ Ρekka ΗΑΑVΙSΤΟ. Υπουργός Περιβάλλοντος και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ κ Μats ΚΑRLSSΟΝ Αναπληρωτής Υπουργός Συνεργασίας και Διεθνούς Ανάπτυξης Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣLοrd CΗΕSΗΑΜ. Ειδικός αγορητής επί Εξωτερικών Υποθέσεων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. κ Jaνier SΟLΑΝΑ. Υπουργός Εξωτερικών του Βασιλείου της Ισπανίας. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Jοyο de Deus ΡΙΝΗΕΙRΟ Μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΚΟΛΑ κ. JΟΥΟ ΒΑΡΤΙSΤΑ ΚUSSUΜVΑ. Αντιπρόεδρος Προγραμματισμού και Οικονομικής Συνεργασίας Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΠΟΥΝΤΑ κ Starret D. GRΕΕΝΕ. Υπουργός Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΜΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΜΑΣ κ Αrthur Α FΟULΚΕS Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ Κα Βillie ΜΙLLΕR Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών. Τουρισμού και Διεθνών Μεταφορών Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΜΠΕΛΙΖ κ Russell GΑRCΙΑ Υπουργός Γεωργίας και Αλιείας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΕΝΙΝ κ Εdmοnd CΑΚΡΟ-ΤΟΖΟ. Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ Τhe Ηοnοurable Lieutenant General Μοmpati ΜΕRΑFΗΕ. Υπουργός Εξωτερικών Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ κ Girard ΝΙΥΒΙGΙRΑ. Υπουργός Προγραμματισμού Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΥΝ κ Justin ΝDΙΟRΟ Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ κ Jοsi Luis RΟCΗΑ. Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Προγραμματισμού και Διεθνούς Συνεργασίας Υπουργός Εξωτερικών και Συνεργασίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΟ κ Luc Daniel Αdamο ΜΑΤΕΤΑ. Εντεταλμένος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. αρμόδιος επί θεμάτων Προϋπολογισμού και Συντονισμού των Κοινωφελών Οργανισμών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ CΟΤΕ D ΙVΟΙRΕ κ Νgοran ΝΑΜΙΕΝ. Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ. αρμόδιος επί θεμάτων Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών και ΣχεδιασμούΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΝΤΖΙΜΠΟΥΤΙ κ Αli Αbdi FΑRΑΗ Υπουργός Βιομηχανίας. Ενεργείας και Ορυχείων Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΝΙΚΑ Κ ΝΜ CΗΑRLΕS Υπουργός Εμπορίου Υπουργός Εξωτερικών, Εθνικός Διατάκτης για τη Σύμβαση Λομέ ΙV κ Ratu Τimοci VΕSΙΚULΑ Αντιπρόεδρος και Υπουργός Γεωργίας. Αλιείας και Δασών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΟΝ κ. Jean ΡΙΝG. Εντεταλμένος Υπουργός, Υπουργείο Οικονομικών. Εθνικής Οικονομίας. Προϋπολογισμού και Συμμετοχών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΙΑ κ Βata Garda JΑΗUΜΡΑ. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΝΑ κ. Αlex Νtim ΑΒΑΝΚWΑ Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΓΡΕΝΑΔΑ κ Samuel ΟRGΙΑS. Επιτετραμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΥΪΝΕΑΣ κ Βοbο CΑΜΑRΑ. Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΥΪΝΕΑΣ-ΜΠΙΣΑΟΥ κ Αristides GΟΜΕS. Υπουργός Προγραμματισμού και Συνεργασίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΓΟΥΪΝΕΑΣ κ. Αuriliο ΜΒΑ ΟLΟ ΑΝDΕΜΕ Επικεφαλής της αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΪΤΗΣ κ Jean-Μarie CΗΕRΕSΤΑL. Υπουργός Προγραμματισμού και Εξωτερικής Συνεργασίας Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΖΑΜΑΪΚΑ κ Αnthοny ΗΥLΤΟΝ. Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΗΣ ΚΕΝΥΑ Dr Ρhilip Μaingi ΜWΑΝΖΙΑ Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ Κ Ρeter Sοbby ΤSΙΑΜΑLΙLΙ Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης. Αποστολή της Παπουασίας-Νέας Γουινέας στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΣΟΤΟ κ Μοeketsi SΕΝΑΟΑΝΑ. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικού Προγραμματισμού Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΙΑΣ και Υοungο ΤΕLΕWΟDΑ. Επιτετραμμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ κ Βertrand RΑΖΑFΙΝΤSΑLΑΜΑ. Πρέσβης της Μαδαγασκάρης στη Δημοκρατία του Μαυρικίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΛΑΟΥΙ κ F Ρeter ΚΑLΙLΟΜΒΕ Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΛΙ κ ΝΤii Laccο ΤRΑΟRΕ Εκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Προγραμματισμού Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΗΣ ΝΑΜΙΜΠΙΑ κ Stanley WΕΒSΤΕR. Υφυπουργός Γεωργίας. Υδατίνων Πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΓΗΡΑ κ. Αlmοustapha SΟUΜΑΙLΑ Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Προγραμματισμού Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ Chief Αyο ΟGUΝLΑDΕ. Υπουργός Εθνικού Προγραμματισμού Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑ κ. ΜΝ RUΚΙΚΑΙRΕ Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικού Σχεδιασμού Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ κ Μοi ΑVΕΙ Υπουργός Εθνικού Προγραμματισμού Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗ ΡΟΥΑΝΤΑ κ Jean-Βerchmans ΒΙRΑRΑ. Υπουργός Προγραμματισμού Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΙΝΤ-ΚΙΤΤΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ κ Εdwin LΑURΕΝΤ. Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης της Σάντα Λουτσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑΣ κ Εdwin LΑURΕΝΤ Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης της Σάντα Λουτσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΩΝ κ. Εdwin LΑURΕΝΤ. Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης της Σάντα Λουτσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ κ Τuilaepa S. ΜΑLΙΕLΕGΑΟΙ Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και Συνεργασίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ κ Falilοu ΚΑΝΕ. Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΫΧΕΛΛΩΝ κα Danielle de SΤ JΟRRΕ. Υπουργός Εξωτερικών. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ κ Victοr Ο ΒRΑΝDΟΝ. Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Οικονομικού Σχεδιασμού Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ κ Daνid SΙΤΑL. Υπουργός Εθνικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ κ Αbdalla Ηassan ΑΗΜΕD Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΙΝΑΜ κ Richard Β. ΚΑLLΟΕ Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗΣ κ James Μajahenkhaba DLΑΜΙΝΙ. Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Μariam Μahamat ΝΟUR. Υπουργός Προγραμματισμού και Συνεργασίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΓΚΟ : κ. Εlliοt Lateνi - Αtchο LΑWSΟΝ Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΑUFΑΑΗΑU ΤUΡΟU ΙV ΤΗΣ ΤΟΝΓΚΑ Κ. Siοne ΚΙΤΕ. Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΝΙΔΑΔ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ κ Lingstοn CUΜΒΕRΒΑΤCΗ Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΟΥΒΑΛΟΥ κ Κaliοpate Τaνοla. Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης των Νήσων Φίτζι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ κ. Serge VΟΗΟR. Υπουργός Εξωτερικών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΖΑΟΡ κ ΜΟΖΑGΒΑ Νgbuka. Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως. Υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΖΑΜΠΙΑ κ Dipak Κ Α ΡΑΤΕL Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ κ. Denis ΝΟRΜΑΝ Υπουργός Γεωργίας ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, αφού αντάλλαξαν τα πληρεξούσια τους τα οποία ευρέθηκαν εντάξει. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 366. η τέταρτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΚ τροποποιείται από τις ακόλουθες διατάξεις : Α. ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ : 1.Ο όρος Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα αντικαθίσταται από τον όρο Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η σύντμηση ΕΟΚ από τη σύντμηση ΕΚ και ο όρος Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τον όρο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2.Ο όρος αντιπρόσωπος αντικαθίσταται από τον όρο Προϊστάμενος της αντιπροσωπείας Β. ΠΡΟΟΙΜΙΟ : 3.Στο προοίμιο, το ακόλουθο κείμενο παρεμβάλλεται ως έβδομη αιτιολογία : ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν περαιτέρω τους θεσμούς τους με εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου και επέκταση του σε θέματα και προβλήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας καθώς και σε άλλα θέματα που άπτονται του γενικού ή/και κοινού για ομάδα χωρών ενδιαφέροντος. Γ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΕ-ΕΚ 4. Στο άρθρο 4, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : Προς υποστήριξη των στρατηγικών ανάπτυξης των κρατών ΑΚΕ. λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι στόχοι και οι προτεραιότητες της κοινοτικής πολιτικής συνεργασίας και οι πολιτικές και προτεραιότητες ανάπτυξης των κρατών ΑΚΕ.. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο Άρθρο 5 1.Η συνεργασία αποσκοπεί σε ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο το κύριο υποκείμενο και αποδέκτη των ωφελημάτων της και προϋποθέτει, επομένως, το σεβασμό και την προώθηση του συνόλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Οι δράσεις συνεργασίας εγγράφονται στο πλαίσιο αυτής της θετικής προοπτικής, όπου ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης παράγοντας της πραγματικής ανάπτυξης και η συνεργασία αυτή καθαυτή θεωρείται ως συμβολή στην προώθηση αυτών των δικαιωμάτων Με αυτήν την προοπτική, η πολιτική της ανάπτυξης και η συνεργασία είναι στενά συνδεδεμένες με το σεβασμό και την απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και με την αναγνώριση και την εφαρμογή των δημοκρατικών αρχών, την εδραίωση του κράτους δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση Αναγνωρίζονται ο ρόλος και οι δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών των προσώπων και των ομάδων, προκειμένου να εξασφαλιστεί κατά τρόπο συγκεκριμένο η πραγματική συμμετοχή των πληθυσμών στην αναπτυξιακή προσπάθεια, σύμφωνα με το άρθρο 13. Σ αυτό το πλαίσιο, η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί ιδιαίτερο σκοπό των δράσεων συνεργασίας. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, στον οποίο βασίζονται οι σχέσεις μεταξύ των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας και όλες οι διατάξεις της σύμβασης και ο οποίος διέπει τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές των συμβαλλομένων μερών, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας σύμβασης. 2.Κατά συνέπεια, τα συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη βαθιά προσήλωση τους στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα του ανθρώπου, που αποτελούν νόμιμες προσδοκίες των ατόμων και των λαών. Τα εν λόγω δικαιώματα περιλαμβάνουν το σύνολο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεδομένου ότι οι διάφορες κατηγορίες τους είναι αδιαχώριστες και αλληλεξαρτώμενες, καθεμιά με τη δική της δικαίωση : μη διακριτική μεταχείριση, θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, αστικά και πολιτικά δικαιώματα, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Κάθε άτομο δικαιούται, στη χώρα του ή στην όποια χώρα διαμονής του. το σεβασμό της αξιοπρέπειας του και την προστασία του νόμου. Η συνεργασία ΑΚΕ ΕΚ συμβάλλει στην άρση των εμποδίων που παρακωλύουν την πλήρη και πραγματική απόλαυση, από τα άτομα και τους λαούς, των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων τους. χάρη στην ανάπτυξη που είναι απαραίτητη για την αξιοπρέπεια τους, την ευημερία τους και την άνθηση τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους και τη δέσμευση τους στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, να καταπολεμήσουν, με στόχο την εξάλειψη τους. όλες τις μορφές Διακριτικής μεταχείρισης που βασίζονται στην εθνότητα, την καταγωγή, τη φυλή. την υπηκοότητα, το χρώμα, το φύλο. τη γλώσσα, το θρήσκευμα ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Η δέσμευση αυτή αφορά ειδικότερα κάθε κατάσταση. στα κράτη ΑΚΕ ή στην Κοινότητα, που ενδέχεται να θίξει την επίτευξη των στόχων της σύμβασης. Τα κράτη μέλη (ή/και. ενδεχομένως, η ίδια η Κοινότητα) και τα κράτη ΑΚΕ εξακολουθούν να φροντίζουν, στα πλαίσια των νομικών ή διοικητικών μέτρων που έχουν ή θα έχουν λάβει, ώστε οι μετανάστες εργαζόμενοι, οι φοιτητές και άλλοι αλλοδαποί που βρίσκονται νόμιμα στο έδαφος τους να μην υφίστανται καμία διακριτική μεταχείριση βάσει φυλετικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών ή κοινωνικών διαφορών, κυρίως όσον αφορά τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγεία, τις άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και την απασχόληση. 3.Με αίτηση των κρατών ΑΚΕ. μπορούν να διατεθούν χρηματικά μέσα. σύμφωνα με τους κανόνες της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, για την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στα κράτη ΑΚΕ και τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στον εκδημοκρατισμό, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Μπορεί να αναληφθούν πρακτικές ενέργειες, στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, για την προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας, ιδίως στο νομικό τομέα, σε συνεργασία με οργανισμούς που διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένη αρμοδιότητα σ αυτά τα θέματα. Επιπλέον, ενόψει της στήριξης της θεσμικής και διοικητικής μεταρρύθμισης, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι πόροι που προβλέπονται από το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο για το σκοπό αυτό. ώστε να συμπληρώσουν τα μέτρα που λαμβάνουν τα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ, εντός του πλαισίου των ενδεικτικών τους προγραμμάτων, ιδίως στο προπαρασκευαστικό και το αρχικό στάδιο των σχετικών σχεδίων και προγραμμάτων. 6 Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διαρκή και ισόρροπη ανάπτυξη τόσο σε οικονομικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο. Αναγνωρίζουν τη σημασία της προώθησης, στα κράτη ΑΚΕ, περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς και του ιδιωτικού τομέα.. 7.Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 6α : Άρθρο 6α Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη θεμελιώδη σημασία του εμπορίου για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης. Η Κοινότητα και τα κράτη ΑΚΕ συμφωνούν, συνεπώς, να δώσουν μεγάλη προτεραιότητα στην ανάπτυξη ταυ εμπορίου για να επιταχύνουν την ανάπτυξη των οικονομιών των κρατών ΑΚΕ και να τις εντάξουν στην παγκόσμια οικονομία κατά τρόπο αρμονικό και βαθμιαίο. Προς τούτο, θα πρέπει να διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι για την επέκταση του εμπορίου των κρατών ΑΚΕ.. 8. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Άρθρο 12 Με την επιφύλαξη του άρθρου 366α, η Κοινότητα ενημερώνει εγκαίρως τα κράτη ΑΚΕ για τις προθέσεις της, στην περίπτωση κατά την οποία εξετάζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τη λήψη μέτρων που ενδέχεται να θίγουν τα συμφέροντα των εν λόγω κρατών στα πλαίσια των στόχων της παρούσας σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή ανακοινώνει ταυτόχρονα στη Γραμματεία των κρατών ΑΚΕ τις προτάσεις μέτρων αυτού του είδους. Σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί επίσης να υποβληθεί αίτηση πληροφοριών με πρωτοβουλία των κρατών ΑΚΕ. Κατόπιν αιτήσεως, πραγματοποιούνται αμέσως διαβουλεύσεις ώστε, πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, να καταστεί δυνατό να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των εν λόγω κρατών σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων. Έπειτα από αυτές τις διαβουλεύσεις, τα κράτη ΑΚΕ έχουν, ακόμη, την ευχέρεια να γνωστοποιήσουν τις ανησυχίες τους γραπτώς στην Κοινότητα και να υποβάλουν προτάσεις για τροποποιήσεις υποδεικνύοντας τον τρόπο αντιμετώπισης των ανησυχιών τους. Αν η Κοινότητα δεν συμμεριστεί τις απόψεις των κρατών ΑΚΕ. τα ενημερώνει σχετικά το ταχύτερο δυνατό γνωστοποιώντας τους λόγους. Παρέχονται, επίσης, στα κράτη ΑΚΕ. ει δυνατόν εκ των προτέρων. κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της ισχύος αυτών των αποφάσεων.. 9.Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 12α : Άρθρο 12α Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες για θετική συνεισφορά από τους φορείς της αποκεντρωμένης συνεργασίας για την ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των φορέων των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας σε δραστηριότητες συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό, οι πόροι της παρούσας σύμβασης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των δράσεων αποκεντρωμένης συνεργασίας. Οι δράσεις αυτές πρέπει να συμβιβάζονται με τις προτεραιότητες, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις μεθόδους ανάπτυξης που καθορίζουν τα κράτη ΑΚΕ. 10.Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 15α : Άρθρο 15α Η ανάπτυξη του εμπορίου αποσκοπεί στην επέκταση, τη διαφοροποίηση και την αύξηση των συναλλαγών των κρατών ΑΚΕ καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στις εγχώριες και τις περιφερειακές αγορές τους, στις αγορές μέσα στα κράτη ΑΚΕ καθώς και στην κοινοτική και τη διεθνή αγορά. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που παρέχει η παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής αλλά και της χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας, για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Συμφωνούν επίσης να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης με συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο. 11.Τα άρθρα 20, 21 και 22 καταργούνται. 12.Στο άρθρο 30, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3 : 3. Επιπλέον, το Συμβούλιο των Υπουργών διεξάγει ευρύ πολιτικό διάλογο. Τα συμβαλλόμενα μέρη οργανώνονται, για το σκοπό αυτό, ώστε να εξασφαλίσουν έναν αποτελεσματικό διάλογο. Ο διάλογος αυτός είναι επίσης δυνατό να διενεργείται εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου, υπό γεωγραφική ή άλλη σύνθεση κατάλληλη για τα θέματα που συζητώνται. εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη το κρίνουν χρήσιμο. 13.Στο άρθρο 32, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 1. Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης αποτελείται από ίσο αριθμό μελών αφενός, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από πλευράς Κοινότητας, και, αφετέρου, βουλευτών ή, ελλείψει βουλευτών, αντιπροσώπων που ορίζει το Κοινοβούλιο του ενδιαφερομένου κράτους ΑΚΕ. Ελλείψει Κοινοβουλίου απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της συμμετοχής αντιπροσώπου από τη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης. Δ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΕ-ΕΚ 14.Στο άρθρα 50, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3 : 3. Οι ειδικές συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2. δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την παραγωγή και τα εμπορικά ρεύματα στις περιφέρειες ΑΚΕ.. 15.Στο άρθρο 51 δεύτερο εδάφιο, τα σημεία β), γ) και ε) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο : (β) όταν τα χορηγούμενα στα πλαίσια της επισιτιστικής βοήθειας προϊόντα πωλούνται, αυτό θα πρέπει να γίνεται σε τιμή που να μην επιφέρει αναστάτωση στην εθνική αγορά και να μην περιορίζει την ανάπτυξη και την προώθηση του περιφερειακού εμπορίου των σχετικών προϊόντων. Τα ανταλλαγματικά κεφάλαια που προκύπτουν χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης ή της λειτουργίας των σχεδίων ή προγραμμάτων που αφορούν κατά προτεραιότητα την αγροτική ανάπτυξη. Αυτά τα κεφάλαια είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιούνται για κάθε δικαιολογημένο σκοπό που έχει γίνει δεκτός με κοινή συμφωνία, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 226 στοιχείο δ). 1)όταν τα χορηγούμενα προϊόντα διανέμονται δωρεάν, πρέπει να αποτελούν μέρος προγραμμάτων βελτίωσης της διατροφής που προορίζονται κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ή να δίδονται ως αμοιβή εργασίας, απαιτείται δε να λαμβάνονται υπόψη τα εμπορικά ρεύματα των σχετικών κρατών ΑΚΕ και της περιφέρειας, 2)τα χορηγούμενα προϊόντα πρέπει, κατά προτεραιότητα, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δικαιούχων. Κατά την επιλογή των προϊόντων, πρέπει να λαμβάνεται ιδίως υπόψη η σχέση μεταξύ του κόστους τους και της ειδικής θρεπτικής τους αξίας όπως επίσης και οι επιπτώσεις της επιλογής αυτής στις καταναλωτικές συνήθειες καθώς και στην ανάπτυξη του εγχώριου και του περιφερειακού εμπορίου.. 16.Το άρθρο 87 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Άρθρο 87 1.Η Επιτροπή των Πρέσβεων διορίζει τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανικής Συνεργασίας, εποπτεύει τη λειτουργία της και καθορίζει τη σύνθεση της και τους κανόνες λειτουργίας της. 2.Η Επιτροπή Βιομηχανικής Συνεργασίας εξετάζει την πρόοδο που πραγματοποιείται κατά την εφαρμογή της πολιτικής βιομηχανικής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ. Όσον αφορά το Κέντρο Βιομηχανικής Ανάπτυξης, που αποκαλείται εφεξής ΚΒΑ. η Επιτροπή εξετάζει και εγκρίνει : 1)τη συνολική στρατηγική του ΚΒΑ, 2)την κατανομή σε ετήσια βάση της συνολικής οικονομικής χορηγίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, 3)τον ετήσιο προϋπολογισμό και τους ετήσιους λογαριασμούς του ΚΒΑ. 3.Η Επιτροπή Βιομηχανικής Συνεργασίας υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή των Πρέσβεων Εκτός από τα προαναφερθέντα καθήκοντα, είναι επιφορτισμένη με τα καθήκοντα που ορίζει ο εσωτερικός της κανονισμός καθώς και με καθήκοντα που της αναθέτει, ενδεχομένως, η Επιτροπή των Πρέσβεων.. Ι7. Το άρθρο 88 καταργείται. Ι8. Το άρθρο 89 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Άρθρο 89 1.Το ΚΒΑ συμβάλλει στη δημιουργία και την ενίσχυση βιομηχανικών επιχειρήσεων στα κράτη ΑΚΕ, ενθαρρύνοντας ιδιαιτέρως τις από κοινού πρωτοβουλίες των οικονομικών παραγόντων της Κοινότητας και των κρατών ΑΚΕ. Το ΚΒΑ ασκεί τις αρμοδιότητες του ενεργώντας επιλεκτικά και δίδοντας έμφαση στις ευκαιρίες για κοινές επιχειρήσεις και υπεργολαβίες. 2.Το ΚΒΑ : 1)Για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητά του. συγκεντρώνει τις προσπάθειές του στα κράτη ΑΚΕ, τα οποία : (i) περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 281. παράγραφος 2. στοιχεία β) και γ), τη στήριξη της βιομηχανικής ανάπτυξης ή του ιδιωτικού τομέα, γενικά, στα ενδεικτικά τους προγράμματα, ή/και (ii) λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις και βοήθεια από άλλα κοινοτικά όργανα για την προώθηση και την ανάπτυξη του ιδιωτικού ή/και του βιομηχανικού τομέα, 2)Ασκεί τις δραστηριότητες του στο πλαίσιο της εφαρμογής προγραμμάτων στήριξης της βιομηχανικής ανάπτυξης ή του ιδιωτικού τομέα που καταρτίζονται από τα κράτη ΑΚΕ που αναφέρονται στο σημείο α) για τα ενδεικτικά τους προγράμματα, 3)Αναβαθμίζει τη λειτουργία του στα κράτη ΑΚΕ που αναφέρονται στο σημείο α), ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό των σχεδίων και των εργοληπτών και την παροχή βοήθειας για την υποβολή τέτοιων σχεδίων στους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, 4)Δίδει προτεραιότητα στον εντοπισμό παραγόντων που υποβάλλουν βιώσιμα μικρά ή μεσαία βιομηχανικά σχέδια και. εφόσον αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σχετικών κρατών ΑΚΕ, παρέχει τη συνδρομή του κατά την προώθηση και την εκτέλεσή τους. 3 Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εφεξής αποκαλούμενη Τράπεζα, και το ΚΒΑ συνεργάζονται λειτουργικά στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Για το σκοπό αυτό καθώς και για να διασφαλιστεί η συνοχή των δράσεων της Κοινότητας για τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα, γενικά, και του βιομηχανικού τομέα, ειδικότερα, στα κράτη ΑΚΕ που αναφέρονται στην παράγραφο 2. στοιχείο α), η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με την Τράπεζα και σε συνεργασία με το ΚΒΑ. ετοιμάζει προγράμματα στήριξης για τους τομείς αυτούς, τα οποία περιλαμβάνουν οδηγίες για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί. 19.Το άρθρο 91 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Άρθρο 91 Το ΚΒΑ διευθύνεται από ένα διευθυντή, επικουρούμενο από έναν αναπληρωτή διευθυντή Τα άτομα αυτά επιλέγονται με κριτήριο τα επαγγελματικά τους προσόντα, τις τεχνικές τους ικανότητες και την πείρα τους σε θέματα διαχείρισης, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των διατάξεων του παραρτήματος ΧΙV. διορίζονται δε και οι δύο από την Επιτροπή Βιομηχανικής Συνεργασίας. Η διεύθυνση του ΚΒΑ, η οποία λογοδοτεί ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου, υλοποιεί τις κατευθύνσεις που χαράζει η Επιτροπή Βιομηχανικής Συνεργασίας.. 20.Το άρθρο 92 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Άρθρο 92 1.Η Επιτροπή Βιομηχανικής Συνεργασίας ορίζει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΚΒΑ, επιβλέπει τη λειτουργία του και προσδιορίζει τη σύνθεσή του και τους κανόνες λειτουργίας του. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έξι ανεξάρτητα πρόσωπα με σοβαρά προσόντα, που έχουν μεγάλη πείρα στη βιομηχανική συνεργασία διοριζόμενα σε ίση αναλογία από την Κοινότητα και τα κράτη ΑΚΕ. Η Επιτροπή, η Τράπεζα, η Γραμματεία των κρατών ΑΚΕ και η Γραμματεία του Συμβουλίου εκπροσωπούνται στις διαδικασίες από έναν εκπρόσωπο που συμμετέχει ως παρατηρητής. 2.Το διοικητικό Συμβούλιο : ι· Υποβάλλει στην Επιτροπή Βιομηχανικής Συνεργασίας, προς εξέταση και έγκριση, τις προτάσεις για τη συνολική στρατηγική του ΚΒΑ. τον ετήσιο προϋπολογισμό και τους ετήσιους λογαριασμούς του ΚΒΑ, που ενέκρινε βάσει των προτάσεων που του υπέβαλε η διοίκηση του ΚΒΑ, 1)εγκρίνει, βάσει πρότασης του διευθυντή του ΚΒΑ, τα πολυετή και ετήσια προγράμματα δράσης, την ετήσια έκθεση, τις οργανωτικές δομές, την πολιτική προσωπικού και το οργανόγραμμα, 2)διασφαλίζει ότι η συνολική στρατηγική και ο ετήσιος προϋπολογισμός που εγκρίνει η Επιτροπή Βιομηχανικής Συνεργασίας εφαρμόζονται αποτελεσματικά και σωστά από τη διοίκηση του ΚΒΑ. 3.Εκτός από τα καθήκοντα που προαναφέρθηκαν, το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντα που περιέχονται στον εσωτερικό κανονισμό του. καθώς και εκείνα που του αναθέτει η Επιτροπή Βιομηχανικής Συνεργασίας. Το διοικητικό συμβούλιο λογοδοτεί ενώπιον της Επιτροπής Βιομηχανικής Συνεργασίας σε τακτά διαστήματα επί θεμάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 21.Στο άρθρο 93. η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 3. Το νομικό καθεστώς του ΚΒΑ. ο δημοσιονομικός κανονισμός του. το καθεστώς στο οποίο υπάγεται το προσωπικό του καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός του θεσπίζονται από την Επιτροπή των Πρέσβεων μετά την υπογραφή του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου.. 22.Τα άρθρα 94. 95 και 96 καταργούνται 23.Στο όρθρο 129. αναγράφεται ο αριθμός 1 στην αρχή της μόνης παραγράφου και προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 2 και 3 2. Για τη συνεισφορά στην προώθηση και την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου των κρατών ΑΚΕ τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα, κατά την εφαρμογή της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή, στο πλαίσιο των υφισταμένων μέσων, στη διευκόλυνση και στην ενθάρρυνση της πρόσβασης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων των κρατών ΑΚΕ στους πόρους που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, ιδίως, όσον αφορά σχέδια και προγράμματα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ναυτιλιακών υπηρεσιών τους. 3.Η Κοινότητα έχει την ευχέρεια να παράσχει συνδρομή με τη μορφή επισφαλών κεφαλαίων ή/και δανείων της Τράπεζας για τη χρηματοδότηση σχεδίων και προγραμμάτων στους τομείς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.. 24.Το άρθρο 135 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Άρθρο 135 Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 15α. τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν δράσεις για την ανάπτυξη του εμπορίου σε όλα τα στάδια, μέχρι την τελική διανομή των προϊόντων. Σκοπός των δράσεων αυτών είναι να μπορέσουν τα κράτη ΑΚΕ να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης και να μπορέσουν να συμμετάσχουν υπό τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά της Κοινότητας και στις εγχώριες, υποπεριφερειακές. περιφερειακές και διεθνείς αγορές, χάρις στη διαφοροποίηση του φάσματος και την αύξηση του όγκου και την αξίας του εμπορίου των κρατών ΑΚΕ σε αγαθά και υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό. τα κράτη ΑΚΕ και η Κοινότητα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν μεγάλη προτεραιότητα στα προγράμματα για την ανάπτυξη του εμπορίου στο πλαίσιο της κατάρτισης εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 281 και άλλες σχετικές διατάξεις της παρούσας σύμβασης.. 25.Στο άρθρο 136. οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο : 1. Εκτός από την ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις δράσεις με τις οποίες επιδιώκεται η αύξηση της αυτονομίας των κρατών ΑΚΕ. η ανάπτυξη του διεθνούς και του εντός των κρατών ΑΚΕ εμπορίου και η ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας όσον αφορά το εμπόριο και τις υπηρεσίες. 2.Στα πλαίσια των μέσων που προβλέπει η παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις που εκδίδονται σε σχέση με αυτά. αναλαμβάνονται δράσεις μετά από αίτηση των κρατών ΑΚΕ και των περιφερειών ΑΚΕ, που αφορούν ιδίως τους ακόλουθους τομείς : τη στήριξη για τον καθορισμό κατάλληλων μακροοικονομικών πολιτικών αναγκαίων για την ανάπτυξη του εμπορίου. τη στήριξη για τη δημιουργία ή τη μεταρρύθμιση του κατάλληλου νομικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και για τη μεταρρύθμιση των διοικητικών διαδικασιών, τη χάραξη συνεπών εμπορικών στρατηγικών. τη στήριξη των κρατών ΑΚΕ προκειμένου να αναπτύξουν τις ενδογενείς ικανότητες τους στα δικά τους συστήματα πληροφόρησης και την κατανόηση του ρόλου και της σημασίας του εμπορίου για την οικονομική ανάπτυξη. τη στήριξη για την ενίσχυση των υποδομών που έχουν σχέση με το εμπόριο και. ιδίως, τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών ΑΚΕ να αναπτύξουν και να βελτιώσουν την υποδομή των βοηθητικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διευκολύνσεων μεταφοράς και αποθήκευσης ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική συμμετοχή τους στη διανομή των αγαθών και των υπηρεσιών και να αυξηθεί η ροή των εξαγωγών των κρατών ΑΚΕ την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη των Επαγγελματικών προσόντων στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών, ιδίως στους τομείς μεταποίησης, εμπορίας διανομής και μεταφορών. στην κοινοτική, την περιφερειακή και τη διεθνή αγορά. τη στήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και. ειδικότερα, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να εντοπίσουν και να αναπτύξουν προϊόντα, δυνατότητες διάθεσης και κοινές επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα τη στήριξη των δράσεων των κρατών ΑΚΕ που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και κοινών επιχειρήσεων, την ίδρυση, προσαρμογή και ενίσχυση, στα κράτη ΑΚΕ. οργανισμών επιφορτισμένων με την ανάπτυξη του εμπορίου και των υπηρεσιών, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των οργανισμών των λιγότερο ανεπτυγμένων, των μεσόγειων και των νησιωτικών κρατών ΑΚΕ, τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών ΑΚΕ να αναπτύξουν και να βελτιώσουν ποιοτικά τα προϊόντα τους. να τα προσαρμόσουν στις ανάγκες της αγοράς και να διευρύνουν το φάσμα των δυνατοτήτων διάθεσής τους, τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών ΑΚΕ να διεισδύσουν στις αγορές τρίτων χωρών με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο. μέτρα ανάπτυξης των αγορών, και ιδίως εντατικοποίηση των επαφών και των ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ των οικονομικών φορέων των κρατών ΑΚΕ, των κρατών μελών της Κοινότητας και των τρίτων χωρών, τη στήριξη των κρατών ΑΚΕ για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μάρκετινγκ σε τομείς και προγράμματα με αντικείμενο την παραγωγή, ιδίως σε τομείς όπως η ανάπτυξη της υπαίθρου και η γεωργία. 1)Στο άρθρο 136. παράγραφος 4, η λέξη shοuld αντικαθίσταται από τη λέξη may (αφορά μόνο το αγγλικό κείμενο). 7.Το άρθρο 141 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Άρθρο 141 1.Το Ίδρυμα Πολιτιστικής Συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ και άλλοι εξειδικευμένοι οργανισμοί είναι δυνατό να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του παρόντος τίτλου στον τομέα των δραστηριοτήτων τους. 2.Όσον αφορά την πολιτιστική συνεργασία, οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται για τον σκοπό αυτό. καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς : 1)μελέτες, έρευνες και δράσεις για πολιτιστικά ζητήματα σχετικά με τη συνεκτίμηση της πολιτιστικής διάστασης της συνεργασίας. 2)μελέτες, έρευνες και δράσεις για την προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας των διαφόρων λαών ΑΚΕ και οποιαδήποτε πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλει σε διαπολιτισμικό διάλογο. 28.Στο όρθρο 159. το σημείο (i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : (i) την υποστήριξη, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων κρατών ΑΚΕ. των δράσεων και δομών που ευνοούν τον συντονισμό των τομεακών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του εμπορίου και των προσπαθειών διαρθρωτικής προσαρμογής,. 29.Στο άρθρο 164. παράγραφος 1. το σημείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : (δ) αιτήσεις χρηματοδότησης για δράσεις περιφερειακής συνεργασίας μέσα στα κράτη ΑΚΕ μπορεί να υποβάλει το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ ή. με ειδική εξουσιοδότηση, η Επιτροπή των Πρέσβεων ΑΚΕ. Στα πλαίσια αυτά, η Κοινότητα ενημερώνει τα κράτη ΑΚΕ. στην αρχή της περιόδου που καλύπτει το δεύτερο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, σχετικά με το ποσό των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθεται για την περιφερειακή συνεργασία μέσα στα κράτη ΑΚΕ.. Ε. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΕ-ΕΟΚ 30.Στο άρθρο 167. η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 2. Κατά την επιδίωξη του στόχου αυτού, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην εξασφάλιση πρόσθετων πραγματικών πλεονεκτημάτων για τις εμπορικές συναλλαγές των κρατών ΑΚΕ με την Κοινότητα, καθώς και στη βελτίωση των όρων πρόσβασης των προϊόντων τους στην αγορά, προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός αύξησης του εμπορίου τους και. ιδίως, της ροής των εξαγωγών τους προς την Κοινότητα και να εξασφαλιστεί μια καλύτερη ισορροπία στις εμπορικές συναλλαγές των συμβαλλομένων μερών, ώστε να επιταχυνθούν οι εξαγωγές στις περιφερειακές και διεθνείς αγορές.. 31.Στο άρθρο 177. η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Ί. Αν η εφαρμογή το παρόντος κεφαλαίου προκαλέσει σοβαρές διαταραχές σε έναν τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Κοινότητας ή ενός ή περισσότερων κρατών μελών, ή θέσει σε κίνδυνο την εξωτερική τους οικονομική σταθερότητα, ή αν ανακύψουν δυσχέρειες που υπάρχει 32.Στο άρθρο 178, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 3. Πάντως, οι προηγούμενες διαβουλεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2. δεν Κωλύουν την τυχόν άμεση λήψη αποφάσεων από την Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 177 παράγραφος 1, εφόσον ειδικές περιστάσεις καθιστούν τις αποφάσεις αυτές αναγκαίες. 33.Στο άρθρο 181. παράγραφος 2. το σημείο 4) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : (4) Όταν η Κοινότητα λαμβάνει μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 177, είναι δυνατό να λάβουν χώρα διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών για τα μέτρα αυτά. κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων συμβαλλομένων μερών, προκειμένου, κυρίως, να εξασφαλιστεί η τήρηση του άρθρου 177 παράγραφος 3. 34.Στο άρθρο 187, παράγραφος 1, το προϊόν 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 24. Μπανάνες νωπές 0803 00 11 και 19. και προστίθεται το ακόλουθο προϊόν 50 : 50. Δέρματα προβάτων ex 4301 30 00 ex 4302 13 00 ex 4302 30 31.. 35) Στο άρθρο 193, προστίθεται το ακόλουθο σημείο 4) : 4. τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 366 α παράγραφος 3.. 36.Στο άρθρο 194. προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5 : 5. Εκτός από τη μείωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. δεν πραγματοποιείται άλλη μείωση των βάσεων μεταφοράς ως αποτέλεσμα ελλείμματος στους πόρους του συστήματος εάν. στην περίπτωση των λιγότερο ανεπτυγμένων ή μεσόγειων κρατών ΑΚΕ. οι βάσεις μεταφοράς που έχουν μειωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 είναι χαμηλότερες από 2 εκατομμ. ΕCU ή, στην περίπτωση των νησιωτικών κρατών, χαμηλότερες από 1 εκατομμ. ΕCU.. 37.Το άρθρο 203 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Άρθρο 203 1.Εάν από την εξέταση : 1)της παραγωγής που διατέθηκε στην αγορά κατά το έτος εφαρμογής σε σχέση με την περίοδο αναφοράς, ή 2)των συνολικών εξαγωγών στο πλαίσιο της παραγωγής που διατέθηκε στην. αγορά κατά την ίδια περίοδο, ή 3)του μέρους των συνολικών εξαγωγών με προορισμό την Κοινότητα κατά την ίδια περίοδο, ή 4)του ύψους των στοιχείων που αναφέρονται στα σημεία β) και γ) αποδειχθεί ότι υπάρχει μεγάλη πτώση, διεξάγονται διαβουλεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερομένου κράτους ΑΚΕ για να προσδιοριστεί αν πρέπει να διατηρηθεί ή να μειωθεί η βάση μεταφοράς και. αν πρέπει να μειωθεί, ποιας τάξεως πρέπει να είναι η μείωση αυτή. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, η πτώση θεωρείται μεγάλη, αν είναι της τάξεως του 20% τουλάχιστον.. 38.Στο άρθρο 209, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 4. Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη πρόγραμμα προσαρμογής, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ενέργειες με στόχο την αναδιάρθρωση των διαφόρων παραγωγικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων ή με στόχο τη διαφοροποίηση, η χρησιμοποίηση των πόρων γίνεται σύμφωνα με τις προσπάθειες αυτές και προκειμένου να υποστηριχθεί κάθε συνεπής πολιτική μεταρρύθμιση.. 39.Στο άρθρο 211. η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από ακόλουθο κείμενο : 1. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 205 παράγραφος 2, το ποσό της μεταφοράς καταβάλλεται σε ΕCU σε έντοκο λογαριασμό σε κράτος μέλος για τον οποίο απαιτείται η επίδειξη δύο υπογραφών, του κράτους ΑΚΕ και της Επιτροπής. Οι τόκοι πιστώνονται σ αυτόν τον λογαριασμό.. 40.Στο άρθρο 220, προστίθεται το ακόλουθο σημείο ιστ) : (ιστ) να παράσχει στήριξη για τον προσδιορισμό και την υλοποίηση εμπορικών πολιτικών και προγραμμάτων που θα προωθήσουν την αρμονική και σταδιακή ένταξη των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία.. 41.Στο άρθρο 224 το σημείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : (δ) τη δημοσιονομική ενίσχυση, που αποσκοπεί στην άμβλυνση των εσωτερικών οικονομικών περιορισμών : (i) είτε αμέσως, για τα κράτη ΑΚΕ των οποίων τα νομίσματα είναι μετατρέψιμα και ελευθέρως μεταφερόμενα. (ii) είτε εμμέσως, από ανταλλαγματικά κεφάλαια που προέρχονται από τα διάφορα κοινοτικά μέσα,, το σημείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 1)το συμπληρωματικό ανθρώπινο δυναμικό και υλικούς πόρους εκτός από αυτούς που επωμίζονται τα κράτη ΑΚΕ, οι οποίοι είναι απολύτως αναγκαίοι για την αποτελεσματική και ουσιαστική διοίκηση και παρακολούθηση των σχεδίων και προγραμμάτων που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, αποκαλούμενο εφεξής Ταμείο,, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο ιγ) : (ιγ) τη στήριξη μέτρων θεσμικής και διοικητικής μεταρρύθμισης, με σκοπό τον εκδημοκρατισμό και το κράτος δικαίου.. 42.Στο άρθρο 230. παράγραφος 2. το σημείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : (ζ) οι φορείς αποκεντρωμένης συνεργασίας των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας, για να τους δοθεί η δυνατότητα να αναλάβουν οικονομικά, πολιτιστικά. κοινωνικά και εκπαιδευτικά σχέδια και προγράμματα στα κράτη ΑΚΕ στα πλαίσια της αποκεντρωμένης συνεργασίας.. 43.Στο άρθρο 233. η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 4. Όταν η οικονομική βοήθεια χορηγείται από μεσάζοντα στον τελικό δικαιούχο ή απευθείας στον τελικό δικαιούχο του ιδιωτικού τομέα : 1)οι όροι της χορήγησης της βοήθειας αυτής από τον μεσάζοντα στον τελικό δικαιούχο ή απευθείας στον τελικό δικαιούχο του ιδιωτικού τομέα καθορίζονται στη σύμβαση χρηματοδότησης ή στη σύμβαση δανείου, και 2)κάθε οικονομικό όφελος που περιέρχεται στον μεσάζοντα κατόπιν της συναλλαγής αυτής ή προκύπτει από την άμεση δανειοδότηση προς τον τελικό δικαιούχο του ιδιωτικού τομέα, χρησιμοποιείται για αναπτυξιακούς σκοπούς, υπό τους όρους που προβλέπει η σύμβαση χρηματοδότησης ή η σύμβαση δανείου, αφού ληφθούν υπόψη οι διοικητικές δαπάνες, οι οικονομικοί και συναλλαγματικοί κίνδυνοι, καθώς και το κόστος της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στον τελικό δικαιούχο. 44.Στο άρθρο 234. η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 1. Τα επισφαλή κεφάλαια μπορούν να λάβουν τη μορφή δανείων ή συμμετοχών ή άλλης βοήθειας με τη μορφή οιονεί κεφαλαίων, στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο β) α: (β)α η βοήθεια με τη μορφή οιονεί κεφαλαίων μπορεί να συνίσταται σε προκαταβολές μετόχων, μετατρέψιμες ομολογίες, δάνεια με συμμετοχικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μορφή βοήθειας., στην παράγραφο 1, το σημείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : (γ) οι όροι που ισχύουν για τις πράξεις επί επισφαλών κεφαλαίων εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά κάθε χρηματοδοτουμένου σχεδίου ή προγράμματος και είναι, κατά γενικό κανόνα, ευνοϊκότεροι από τους όρους των επιδοτούμενων δανείων. Στην περίπτωση δανείων προς τα κράτη ΑΚΕ ή προς μεσάζοντες, το επιτόκιο δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 3%. στην παράγραφο 1, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία γ) α και γ) β : (γ)α οι πόροι από επισφαλή κεφάλαια είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση προεπενδυτικών μελετών και τεχνικής βοήθειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 288 παράγραφος 1. στοιχείο ζ). Στις περιπτώσεις αυτές, τα δάνεια εξοφλούνται μόνον αν πραγματοποιηθεί η επένδυση. (γ)β οι συμμετοχές ή άλλη συνδρομή με τη μορφή οιονεί κεφαλαίων αποφέρουν οφέλη με βάση την απόδοση του σχετικού σχεδίου ή προγράμματος, και τα προκύπτοντα κέρδη κατανέμονται μεταξύ της Κοινότητας και των μερών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο σχέδιο ή πρόγραμμα.. στην παράγραφο 2. το σημείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο (β) σε περίπτωση χρηματοδότησης με επισφαλή κεφάλαια των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καλουμένων εφεξής ΜΜΕ, ο συναλλαγματικός κίνδυνος κατανέμεται μεταξύ της Κοινότητος, αφενός, και των άλλων ενδιαφερομένων μερών, αφετέρου. Κατά μέσο όρο. ο εξωτερικός συναλλαγματικός κίνδυνος κατανέμεται ισομερώς. 45.Στο άρθρο 235. παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο β)α : (β)α σε περίπτωση άμεσης χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα για αυστηρώς εμπορικά σχέδια. το ποσοστό επιδότησης που αναφέρεται στο σημείο β) δεν ισχύει για δάνεια που χορηγούνται σε δανειστές που δεν υπάγονται στα κράτη ΑΚΕ ή σε εταιρίες των κρατών ΑΚΕ στις οποίες η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε πρόσωπα μη υπαγόμενα στα κράτη ΑΚΕ,. 48.Στο άρθρο 236. το σημείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : (α) συνεισφέρει, μέσω των πόρων που διαχειρίζεται, στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα παραγωγικά σχέδια και προγράμματα ή άλλες επενδύσεις με στόχο την προώθηση του ιδιωτικού τομέα, στη βιομηχανία, τη γεωργική βιομηχανία, τον τουρισμό, τα ορυχεία, την ενέργεια και τις μεταφορές και τηλεπικοινωνίες που έχουν σχέση με τους τομείς αυτούς. Αυτές οι τομεακές προτεραιότητες δεν αποκλείουν τη δυνατότητα της Τράπεζας να χρηματοδοτεί, με τους ιδίους της πόρους, παραγωγικά σχέδια και προγράμματα άλλων τομέων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των βιομηχανικών καλλιεργειών,. 47.Στο άρθρο 234. αναγράφεται ο αριθμός 1 στην αρχή της μόνης παραγράφου και προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2 : 2. Τα κράτη ΑΚΕ και η Κοινότητα αναγνωρίζουν επίσης την ανάγκη να ενθαρρύνουν μεταρρυθμιστικά προγράμματα σε περιφερειακό επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι, κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση εθνικών προγραμμάτων, λαμβάνονται καταλλήλως υπόψη οι περιφερειακές δραστηριότητες οι οποίες θα επηρεάσουν την εθνική ανάπτυξη Για το σκοπό αυτό. με τη στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής επιδιώκεται επίσης : 1)η στήριξη της εναρμόνισης και του συντονισμού μακροοικονομικών και τομεακών πολιτικών. συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού και του τελωνειακού τομέα, ώστε να επιτευχθεί ο διπλός σκοπός της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης σε εθνικό επίπεδο, 2)η ενθάρρυνση και η στήριξη της εφαρμογής πολιτικών τομεακής μεταρρύθμισης σε περιφερειακή επίπεδο. (6) η στήριξη της ελευθέρωσης του εμπορίου και των πληρωμών καθώς και των διασυνοριακών επενδύσεων.. 48.Στο άρθρο 244. το σημείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : (γ) η βοήθεια στηρίζει τους αναπτυξιακούς στόχους προτεραιότητας του κράτους ΑΚΕ, όπως η γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, η επισιτιστική ασφάλεια, η μεταποίηση, η ανάπτυξη του εμπορίου και η προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλλει στην ελάφρυνση των λόγω του χρέους επιβαρύνσεων,. 49.Στο άρθρο 246. παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 1. Όλα τα κράτη ΑΚΕ είναι καταρχήν επιλέξιμα για την υποστήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής, με την επιφύλαξη της έκτασης των μεταρρυθμίσεων που έχουν αναληφθεί ή σχεδιάζονται σε μακροοικονομικό ή τομεακό επίπεδο, λαμβανομένου υπόψη του περιφερειακού πλαισίου, της αποτελεσματικότητας τους και των ενδεχόμενων επιπτώσεων τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική διάσταση της ανάπτυξης, και ανάλογα με τις οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες τις οποίες αντιμετωπίζουν τα κράτη αυτά, όπως μπορούν να εκτιμηθούν με τη βοήθεια δεικτών, όπως :. 50.Στο άρθρο 247 : η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 2. Αυτή η υποστήριξη της προσπάθειας προσαρμογής λαμβάνει τη μορφή : 1)τομεακών ή γενικών προγραμμάτων εισαγωγών, σύμφωνα με το άρθρο 224 στοιχείο γ) και με το άρθρο 225, 2)δημοσιονομικής στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 224 στοιχείο δ), (Υ) τεχνικής συνδρομής, στα πλαίσια προγραμμάτων υποστήριξης της διαρθρωτικής προσαρμογής.. η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 4. Η υποστήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής εφαρμόζεται με ευέλικτο τρόπο και με την εφαρμογή των ακόλουθων μέσων κατά περίπτωση . 1)ενός γενικού προγράμματος εισαγωγών (ΙΤU) συνεπούς προς την έννοια της υποστήριξης της διαβρωτικής προσαρμογής που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, θα αποτελεί συνήθως το πλέον ενδεδειγμένο μέσο για χώρες που αναλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις μακροοικονομικού χαρακτήρα, 2)δημοσιονομικής στήριξης, ώστε να βοηθηθούν τα κράτη ΑΚΕ να βελτιώσουν την εφαρμογή των προϋπολογισμών τους με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη, 5)ενός τομεακού προγράμματος εισαγωγών (ΤΠΕ), το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη τομεακού προγράμματος προσαρμογής ή. στην περίπτωση μακροοικονομικών μεταρρυθμίσεων, για την επίτευξη καλύτερου τομεακού αντίκτυπου.. προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5 : 5. Τα μέσα που καθορίζονται στην παράγραφο 4 είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν επίσης κατά τον ίδιο τρόπο για την ενίσχυση των κρατών ΑΚΕ που είναι επιλέξιμα σύμφωνα με το άρθρο 246, κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην ενδοπεριφερειακή οικονομική ελευθέρωση που συνεπάγεται καθαρό μεταβατικό κόστος. 1.Στο άρθρο 248, το σημείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: (γ) εξασφαλίζει ότι η επιλογή των οικονομικών παραγόντων των κρατών ΑΚΕ όσον αφορά την πρόσβαση στους πόρους του προγράμματος είναι όσο το δυνατόν πιο ευρεία και διαφανής, και ότι οι διαδικασίες σχετικά με τις προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών συμφωνούν με τις διοικητικές και εμπορικές πρακτικές του ενδιαφερομένου κράτους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλύτερη δυνατή σχέση τιμής/ποιότητας για τα εισαγόμενα προϊόντα και την αναγκαία προσαρμογή στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε διεθνές επίπεδο για την εναρμόνιση των διαδικασιών για τη στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής. 2.Στον τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο 2. παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα 4α : ΤΜΗΜΑ 4α Αποκεντρωμένη συνεργασία Άρθρο 251α1.Για να ενισχυθεί και να διαφοροποιηθεί η βάση για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ. καθώς και για να ενθαρρυνθεί η ανάληψη και η ανάπτυξη εκατέρωθεν πρωτοβουλιών εκ μέρους όλων των φορέων από τα κράτη ΑΚΕ και την Κοινότητα που είναι δυνατόν να συμβάλουν στην αυτόνομη ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ. η συνεργασία ΑΚΕ-ΕΚ υποστηρίζει, εντός των ορίων που θέτουν τα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ. τέτοιες αναπτυξιακές δράσεις εντός του πλαισίου αποκεντρωμένης συνεργασίας, ιδίως υπό μορφή συνδυασμένων προσπαθειών και πόρων μεταξύ οργανισμών από τα κράτη ΑΚΕ και οργανισμών με αντίστοιχες αρμοδιότητες από την Κοινότητα. Σκοπός της συνεργασίας αυτού του είδους είναι, ιδίως, να τεθούν στην υπηρεσία της ανάπτυξης των κρατών ΑΚΕ οι ειδικότητες. οι πρωτότυποι τρόποι δράσης και οι πόροι των φορέων αποκεντρωμένης συνεργασίας. 2.Οι κατά το παρόν άρθρο φορείς είναι οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, οι αγροτικές και άλλες ενώσεις της υπαίθρου, οι συνεταιρισμοί, τα συνδικάτα, τα κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας, οι μη κυβερνητικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί, διάφορες ενώσεις, ομάδες και φορείς που έχουν τη δυνατότητα και επιθυμούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ με δική τους πρωτοβουλία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω φορείς ή/και δράσεις δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Άρθρο 251β1.Στο πλαίσιο της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ, καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για την ενθάρρυνση και τη στήριξη των πρωτοβουλιών των φορέων από τα κράτη ΑΚΕ, και ιδίως για την ενίσχυση των ειδικοτήτων των εν λόγω φορέων. Υπό τις συνθήκες αυτές, η συνεργασία υποστηρίζει είτε τις αυτοτελείς δράσεις των φορέων από τα κράτη ΑΚΕ είτε τις δράσεις τους που συνδυάζονται με εκείνες των αντίστοιχων φορέων από την Κοινότητα, οι οποίοι προσφέρουν τις ειδικότητες και την πείρα τους, τις τεχνικές και οργανωτικές τους ικανότητες ή τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους τους στους αντίστοιχους φορείς από κράτη ΑΚΕ. 2.Η αποκεντρωμένη συνεργασία ενθαρρύνει την εκ μέρους των φορέων από τα κράτη ΑΚΕ και την Κοινότητα προσφορά συμπληρωματικών οικονομικών και τεχνικών πόρων στην προσπάθεια για ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ των εν λόγω φορέων. Η συνεργασία μπορεί να υποστηρίζει τις επιμέρους αποκεντρωμένες δράσεις με οικονομική ή/και τεχνική ενίσχυση λαμβανομένη από τους πόρους που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 251Γ, 251Δ και 2S1Ε. 3.Αυτή η μορφή συνεργασίας οργανώνεται έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη ο ρόλος και τα προνόμια των δημοσίων αρχών των κρατών ΑΚΕ. Άρθρο 251γ1.Οι δράσεις αποκεντρωμένης συνεργασίας είναι δυνατό να ενισχύονται μέσω οικονομικών πόρων του ενδεικτικού προγράμματος ή των ανταλλαγματικών κεφαλαίων. Το μέγεθος της ενίσχυσης είναι αυτό που απαιτείται για την επιτυχή εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων υπό την προϋπόθεση ότι έχει αποδειχθεί η βιωσιμότητα των προτεινόμενων δράσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της οικονομικής συνεργασίας για την ανάπτυξη. 2.Τα σχέδια ή τα προγράμματα που εμπίπτουν σε αυτή τη μορφή συνεργασίας μπορούν να συνδέονται ή όχι με προγράμματα στους τομείς συγκέντρωσης των ενδεικτικών προγραμμάτων, μπορούν όμως να αποτελούν έναν τρόπο επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων του ενδεικτικού προγράμματος ή των αποτελεσμάτων των πρωτοβουλιών αποκεντρωμένων φορέων. Άρθρο 251δ1.Τα σχέδια και τα προγράμματα που αναλαμβάνονται στα πλαίσια αποκεντρωμένης συνεργασίας υπόκεινται στην έγκριση των κρατών ΑΚΕ. Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνται με συνεισφορές : 1)του Ταμείου, όπου η συνεισφορά δεν υπερβαίνει κανονικά τα τρία τέταρτα του συνολικού κόστους κάθε σχεδίου ή προγράμματος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300 000 ΕCU. Το ποσό που αντιστοιχεί στη συνεισφορά του Ταμείου λαμβάνεται από τη χορήγηση που αναλογεί στο εθνικό ή περιφερειακό ενδεικτικό πρόγραμμα, 2)των φορέων της αποκεντρωμένης συνεργασίας υπό την προϋπόθεση ότι οι οικονομικοί, τεχνικοί, υλικοί και άλλοι πόροι που προσφέρονται από τους φορείς αυτού του είδους, δεν θα είναι μικρότεροι κανονικά από το 25 % του εκτιμώμενου κόστους του σχεδίου/προγράμματος, και 3)κατ εξαίρεση, του σχετικού κράτους ΑΚΕ, είτε με τη μορφή οικονομικής συνεισφοράς ή μέσω της χρησιμοποίησης δημόσιου εξοπλισμού ή της παροχής υπηρεσιών. 2.Οι διαδικασίες που ισχύουν για σχέδια και προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης συνεργασίας είναι αυτές που εκτίθενται στο κεφάλαιο 5 του παρόντος τίτλου, και ιδίως στο άρθρο 290. Άρθρο 251ε Εκτός από τις δυνατότητες που προσφέρονται στους φορείς αποκεντρωμένης συνεργασίας στο παρόν τμήμα, τα κράτη ΑΚΕ έχουν τη δυνατότητα, βάσει των άρθρων 252 και 253 για τα σχέδια μικρών έργων, του άρθρου 278, παράγραφος 2. στοιχείο γ) για τις μεθόδους τεχνικής βοήθειας και του άρθρου 300 για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης, να ζητούν ή να συμφωνούν για τη συμμετοχή φορέων αποκεντρωμένης συνεργασίας στην εφαρμογή άλλων σχεδίων και προγραμμάτων του Ταμείου, ιδίως αυτών που εκτελούνται με αυτεπιστασία σύμφωνα με το άρθρο 299 και άλλες σχετικές διατάξεις της παρούσας σύμβασης. 53.Στο άρθρο 254. προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3 3. Όταν τα κεφάλαια που παρέχονται για δράση στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπουν την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης, μέρος των πόρων του εθνικού ενδεικτικού προγράμματος για τους οποίους δεν έχει αναληφθεί υποχρέωση, λόγω της ανικανότητας του ενδιαφερομένου κράτους ΑΚΕ να υπογράψει ή να εφαρμόσει το ενδεικτικό του πρόγραμμα, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί προς όφελος του πληθυσμού του για βοήθεια έκτακτης ανάγκης, ανθρωπιστική βοήθεια ή βοήθεια αποκατάστασης μετά την έκτακτη ανάγκη, κατ αίτηση του σχετικού κράτους ΑΚΕ ή των κρατών ΑΚΕ εξ ονόματος του ενδιαφερομένου κράτους ΑΚΕ ή της Κοινότητας μετά προηγούμενες διαβουλεύσεις με τα κράτη ΑΚΕ. 54 Στο άρθρο 274, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3 : 3. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου 5, τμήμα 5 του παρόντος τίτλου, στις επιχειρήσεις των κρατών μελών περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις των ΥΧΕ. 55.Το άρθρο 281 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Άρθρο 281 1.Στην αρχή της περιόδου εφαρμογής του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου : 1)η Κοινότητα παρέχει σε κάθε κράτος ΑΚΕ σαφή ένδειξη του ύψους της συνολικής ενδεικτικής προγραμματισθείσας οικονομικής συνδρομής που μπορεί να λάβει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία, 2)σε κάθε κράτος ΑΚΕ που δικαιούται να αντλήσει από τους ειδικούς πόρους που χορηγούνται για τη στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 246 κοινοποιείται το ύψος του υπολογιζόμενου ποσού της πρώτης δόσης που του αναλογεί, 3)η Τράπεζα παρέχει σε κάθε κράτος ΑΚΕ συνολική ένδειξη των δικών του πόρων και των πόρων από επισφαλή κεφάλαια που μπορεί να λάβει κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. 2.Μόλις λάβει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, κάθε κράτος ΑΚΕ καταρτίζει και υποβάλει στην Κοινότητα σχέδιο ενδεικτικού προγράμματος που βασίζεται στους αναπτυξιακούς στόχους και προτεραιότητες του και συμφωνεί με αυτούς. Το σχέδιο ενδεικτικού προγράμματος περιλαμβάνει: 1)τους αναπτυξιακούς στόχους του ενδιαφερόμενου κράτους ΑΚΕ που έχουν προτεραιότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 2)τον ή τους τομείς συγκέντρωσης που έχουν εντοπισθεί για τους οποίους θεωρείται ιδιαίτερα πρόσφορη η ενίσχυση, με έμφαση στη μείωση της φτώχειας και στην αειφόρο ανάπτυξη και τους πόρους που πρόκειται να χορηγηθούν για τον σκοπό αυτό. 3)προτάσεις για την ανάπτυξη του ιδιωτικού ή/και του βιομηχανικού τομέα για τον οποίο το κράτος ΑΚΕ θεωρεί ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επισφαλή κεφάλαια και άλλοι διαθέσιμοι πόροι. 4)τα πλέον κατάλληλα μέτρα και δράσεις για την πραγματοποίηση των στόχων του ή των τομέων που έχουν εντοπισθεί ή, στην περίπτωση που οι δράσεις αυτές δεν προσδιορίζονται επαρκώς, τις βασικές γραμμές των προγραμμάτων υποστήριξης των πολιτικών που έχει υιοθετήσει το κράτος ΑΚΕ στους επιλεγέντες τομείς. 5)ενδεχομένως, προτάσεις για τη διαχείριση του ενδεικτικού προγράμματος και τη στήριξη που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 224 σημείο ι), 6)τους πόρους που προορίζονται για σχέδια και προγράμματα εκτός του τομέα ή των τομέων που έχουν εντοπιστεί, τις γενικές γραμμές των στοιχείων για τα πολυετή προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 290. καθώς και αναφορά των πόρων που πρόκειται να χορηγηθούν για τα εν λόγω στοιχεία. 7)στο μέτρο του δυνατού, σαφώς προσδιορισμένα ειδικά εθνικά σχέδια και προγράμματα ιδίως δε όσα αποτελούν συνέχιση υπαρχόντων σχεδίων και προγραμμάτων. 8)ενδεχομένως, περιορισμένο μέρος των προγραμματισθέντων πόρων που δεν έχουν χορηγηθεί στον τομέα που έχει εντοπισθεί και το οποίο το κράτος ΑΚΕ προτείνει να χρησιμοποιηθεί προς ενίσχυση της διαρθρωτικής προσαρμογής, 9)όλες τις προτάσεις που αφορούν περιφερειακά σχέδια και προγράμματα, 10)χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του ενδεικτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων υποχρεώσεων και εκταμιεύσεων, 11)τις προβλέψεις για την αντιμετώπιση των ενδεχομένων ενστάσεων και για την κάλυψη αυξήσεων του κόστους και των απρόβλεπτων δαπανών.. 56.Το άρθρο 282 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Άρθρο 282 1.Το σχέδιο ενδεικτικού προγράμματος αποτελεί αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του ενδιαφερόμενου κράτους ΑΚΕ και της Κοινότητας, η οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη τις εθνικές ανάγκες του κράτους ΑΚΕ και το κυρίαρχο δικαίωμα του να ορίσει τις αναπτυξιακές του στρατηγικές, προτεραιότητες και πρότυπα, καθώς και τις μακροοικονομικές και τομεακές πολιτικές του. 2.Το ενδεικτικό πρόγραμμα εγκρίνεται με συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και του ενδιαφερόμενου κράτους ΑΚΕ βάσει του σχεδίου ενδεικτικού προγράμματος που προτείνει το κράτος αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4. δεσμεύει δε τόσο την Κοινότητα όσο και το κράτος αυτό, όταν θεσπιστεί. Στο ενδεικτικό πρόγραμμα πρέπει, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 281 παράγραφος 2 και ποσό ίσο προς το 70 % της ενδεικτικής χορήγησης, με εξαίρεση τα κράτη ΑΚΕ για τα οποία το μέγεθος του ενδεικτικού ποσού ή η συγκέντρωση του ενδεικτικού προγράμματος σε ένα και μόνο σχέδιο δεν δικαιολογεί χωριστές χορηγήσεις. 3.Τα ενδεικτικά προγράμματα είναι αρκετά ελαστικά ώστε να εξασφαλίζουν τη συνεχή προσαρμογή των δράσεων προς τους στόχους και να λαμβάνουν υπόψη τις μεταβολές που μπορούν να προκύψουν στην οικονομική κατάσταση, στις προτεραιότητες και τους στόχους του ενδιαφερόμενου κράτους ΑΚΕ. Το πρόγραμμα μπορεί να αναθεωρηθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου κράτους ΑΚΕ. Η αναθεώρηση πραγματοποιείται όταν το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ έχει επιτύχει υψηλό επίπεδο ανάληψης υποχρεώσεων κατά την εφαρμογή του προγράμματος και, οπωσδήποτε, όχι αργότερα από τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου. 4.Κατά τη λήξη της αναθεώρησης που αναφέρεται στη παράγραφο 3, οι πόροι που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του ενδεικτικού προγράμματος είναι δυνατό να χορηγηθούν αφού ληφθούν υπόψη : 1)η ενδεικτική επιχορήγηση, 2)η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή των στοιχείων του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 281 παράγραφος 2 και το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις εκταμιεύσεις, υπό το πρίσμα των ετήσιων εκθέσεων του Προϊσταμένου της αντιπροσωπείας και του εθνικού διατάκτη που αναφέρονται στο άρθρο 284 παράγραφος 3. 3)το στάδιο προετοιμασίας των δραστηριοτήτων που σκοπεύει να αναλάβει το κράτος ΑΚΕ στα πλαίσια του δευτέρου σταδίου του ενδεικτικού προγράμματος, και 4)η συγκεκριμένη κατάσταση του σχετικού κράτους ΑΚΕ. 5.Μετά την αναθεώρηση που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 και οπωσδήποτε, όχι αργότερα από τη λήξη της περιόδου του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, οι μη διατεθέντες πόροι που εναπομένουν από τους προγραμματισθέντες πόρους χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στο πεδίο της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, κυρίως εκείνων που έχουν σχέση με την προγραμματιζόμενη βοήθεια, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Συμβούλιο των Υπουργών 57.Το άρθρο 283 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Άρθρο 283 Η Κοινότητα και το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τη θέσπιση του ενδεικτικού προγράμματος το συντομότερο δυνατό και, μάλιστα, εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή του δευτέρου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, εκτός αν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις. 58.Το άρθρο 284 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Άρθρο 284 1.Εκτός από τα κεφάλαια για βοήθεια έκτακτης ανάγκης, επιδοτήσεις επιτοκίου και περιφερειακή συνεργασία, η προγραμματιζόμενη βοήθεια περιλαμβάνει επιχορηγήσεις. 2.Για να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές και δημοσιονομικές δυσκολίες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών που απαριθμούνται στο άρθρο 330, το 50 % των επισφαλών κεφαλαίων χορηγείται συνολικά στις εν λόγω χώρες. Επιπλέον, το 50 % τουλάχιστον των πόρων των επισφαλών κεφαλαίων χρησιμοποιείται για την παροχή συνδρομής στα κράτη ΑΚΕ. τα οποία υποστηρίζουν και εφαρμόζουν ενεργώς μέτρα για τη στήριξη των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα. 3.Ο εθνικός διατάκτης και ο Προϊστάμενος της αντιπροσωπείας καταρτίζουν και υποβάλλουν, εντός 90 ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, στην Επιτροπή Συνεργασίας για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, έκθεση για την εφαρμογή του ενδεικτικού προγράμματος. Λαμβάνουν, επίσης, τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των αναλήψεων υποχρεώσεων και των εκταμιεύσεων που συμφωνήθηκαν κατά τον προγραμματισμό, επισημαίνουν τα αίτια των καθυστερήσεων στην εκτέλεση τους και προτείνουν τα επιβαλλόμενα επανορθωτικά μέτρα. Η επιτροπή εξετάζει τις εκθέσεις σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες που της παρέχει η παρούσα σύμβαση. 59.Στο άρθρο 287. παράγραφος 2. προστίθεται το ακόλουθο σημείο θ) : (θ) η συμβατότητα με τις εμπορικές πολιτικές και τα προγράμματα ανάπτυξης του εμπορίου των κρατών ΑΚΕ και οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα τους στην εγχώρια. την περιφερειακή, τη διεθνή και την κοινοτική αγορά.. 60 Το άρθρο 290 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Άρθρο 290 1.Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 288 και 289, οι αποφάσεις χρηματοδότησης μπορούν να αφορούν και πολυετή προγράμματα, εφόσον πρόκειται για χρηματοδότηση : 1)κατάρτισης,2)αποκεντρωμένων δράσεων, 3)σχεδίων μικρών έργων, 4)προώθησης και ανάπτυξης του εμπορίου, 5)συνόλου δράσεων περιορισμένου μεγέθους σε συγκεκριμένο τομέα, 6)στήριξης της διαχείρισης προγράμματος/σχεδίου, 7)τεχνικής συνεργασίας. 2.Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ μπορεί να υποβάλει στον Προϊστάμενο της αντιπροσωπείας πολυετές πρόγραμμα όπου αναφέρονται οι γενικές γραμμές, οι προβλεπόμενοι τύποι ενεργειών και η προτεινόμενη χρηματοδοτική συνδρομή, 1)Η απόφαση χρηματοδότησης για κάθε πολυετές πρόγραμμα λαμβάνεται από τον κύριο διατάκτη. Η επιστολή του κύριου διατάκτη προς τον εθνικό διατάκτη με την οποία κοινοποιείται η απόφαση αυτή αποτελεί τη σύμβαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 291. (?) Στα πλαίσια των πολυετών προγραμμάτων που εγκρίνονται κατ αυτόν τον τρόπο, ο εθνικός διατάκτης ή, ενδεχομένως, ο φορέας αποκεντρωμένης συνεργασίας στον οποίον έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες για το σκοπό αυτό. ή, σε ειδικές περιπτώσεις, άλλοι επιλέξιμοι δικαιούχοι, θέτουν σε εφαρμογή κάθε επιμέρους δράση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας σύμβασης και τους όρους της προαναφερόμενης σύμβασης χρηματοδότησης. Όταν η εφαρμογή πρόκειται να διενεργηθεί από φορείς της αποκεντρωμένης συνεργασίας ή από άλλους επιλέξιμους δικαιούχους, ο εθνικός διατάκτης και ο Προϊστάμενος της αντιπροσωπείας διατηρούν την οικονομική ευθύνη και παρακολουθούν τακτικά τις δράσεις, ώστε να τους βοηθήσουν, μεταξύ άλλων, να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παράγραφο 3. 3.Στο τέλος κάθε έτους, ο εθνικός διατάκτης, σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της αντιπροσωπείας, διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση που αφορά την υλοποίηση των πολυετών προγραμμάτων.. 61.Στο άρθρο 294, παράγραφος 1, σημείο α), τα εδάφια i). ii) και iii) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο : (i) στα φυσικά πρόσωπα, τις εταιρείες, ή επιχειρήσεις, τους δημόσιους οργανισμούς και τους οργανισμούς όπου συμμετέχει το Δημόσιο των κρατών ΑΚΕ και των κρατών μελών, (ii) στους συνεταιρισμούς και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εκτός από αυτά που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό, των κρατών μελών ή/και των κρατών ΑΚΕ, (iii) σε κάθε κοινή επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων ή εταιρειών των κρατών ΑΚΕ ή/και των κρατών μελών. 62.Στο άρθρο 296. παράγραφος 1. το σημείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : (β) στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματιών, προμηθευτών και συμβούλων των κρατών μελών και των κρατών ΑΚΕ. 63.Στο άρθρο 316. η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 1 Η Επιτροπή αντιπροσωπεύεται σε κάθε κράτος ΑΚΕ ή περιφερειακή ομάδα που το ζητεί ρητά, από αντιπροσωπεία η οποία διευθύνεται από τον Προϊστάμενο της αντιπροσωπείας και εγκρίνεται από το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ. 64.Στο άρθρο 317: παρεμβάλλεται η ακόλουθη νέα πρώτη παράγραφος : Ό Προϊστάμενος της αντιπροσωπείας εκπροσωπεί την Επιτροπή σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της και σε όλες τις δραστηριότητές της. στη νέα δεύτερη παράγραφο, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Όσον αφορά ιδιαιτέρως τη συνεργασία, ο Προϊστάμενος της αντιπροσωπείας λαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες και εξουσίες για να διευκολύνει και να επιταχύνει την προετοιμασία, εξέταση και εκτέλεση των σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και την απαραίτητη υποστήριξη για το σκοπό αυτό, Σ αυτό το πλαίσιο, και σε στενή συνεργασία με τον εθνικό διατάκτη, ο Προϊστάμενος της αντιπροσωπείας :. 64α Στο άρθρο 331, σημείο 10, η ακόλουθη περίπτωση προστίθεται μετά την πρώτη περίπτωση : - Άρθρο Άρθρο 194(5) 64β.Στο άρθρο 331, σημείο 12. προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση : - Άρθρο 284(2) 64γ.Στο άρθρο 334, σημείο 9, η ακόλουθη περίπτωση προστίθεται πριν από την πρώτη περίπτωση : - Άρθρο 194(5) 64δ.Στο άρθρο 337. σημείο 9, η ακόλουθη περίπτωση προστίθεται πριν από την πρώτη περίπτωση : - Άρθρο 194 (5) Ε. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 65.Το άρθρο 364 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Άρθρο 364 Αν, πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων για την τροποποίηση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 366 παράγραφος 2, οι διαπραγματεύσεις με τη Νότιο Αφρική οδηγήσουν σε συμφωνία για την προσχώρηση της στην παρούσα σύμβαση, το Συμβούλιο των Υπουργών, παρά τους όρους προσχώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 363, οφείλει να ενεργήσει σύμφωνα με την έκβαση των σχετικών διαπραγματεύσεων και να λάβει απόφαση σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς όρους της προσχώρησης του εν λόγω κράτους, αφού λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Νοτίου Αφρικής. Οι συγκεκριμένοι γενικοί και ειδικοί όροι θα συμπεριληφθούν σε ειδικό πρωτόκολλο το οποίο θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, η Νότιος Αφρική θα προστεθεί στα κράτη που υπογράφουν την παρούσα σύμβαση χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωση από τους υπογράφοντες την παρούσα σύμβαση. Η απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών θα αναφέρει την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της εν λόγω προσχώρησης. 66.Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 364α : Άρθρο 364α 1.Σε περίπτωση που η Σομαλία ζητήσει να προσχωρήσει στην παρούσα σύμβαση, το Συμβούλιο των Υπουργών οφείλει να εξετάσει το αίτημα και να λάβει απόφαση σχετικά με την προσχώρηση του συγκεκριμένου κράτους. 2.Εάν το Συμβούλιο των Υπουργών καταλήξει σε ευνοϊκή απόφαση πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων για την τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, η Σομαλία θα προστεθεί στους υπογράφοντες και θα εξομοιωθεί προς αυτούς. 3.Εάν το Συμβούλιο των Υπουργών καταλήξει σε ευνοϊκή απόφαση μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων που τροποποιούν την παρούσα σύμβαση, η παρούσα σύμβαση, όπως θα έχει τροποποιηθεί, θα αρχίσει να ισχύει έναντι της Σομαλίας την πρώτη ημέρα μετά την κατάθεση, εκ μέρους της Σομαλίας, των εγγράφων επικύρωσης αυτής. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί, ωστόσο, να προβλέψει στην απόφαση του ότι ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση θα αρχίσουν να ισχύουν, έναντι της Σομαλίας, προς το συμφέρον της χώρας αυτής, σε διαφορετική ημερομηνία. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 366α : Άρθρο 366α 1 Κατά την έννοα του παρόντος άρθρου, ο όρος συμβαλλόμενο μέρος αφορά την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και κάθε κράτος ΑΚΕ, αφετέρου. 2.Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος θεωρήσει ένα άλλο συμβαλλόμενο μέρος αθέτησε υποχρέωση του όσον αφορά ένα από τα κύρια στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5, καλεί το σχετικό συμβαλλόμενο μέρος, αν το θέμα δεν είναι ιδιαίτερα επείγον, να διενεργήσει διαβουλεύσεις με σκοπό την εμπεριστατωμένη εκτίμηση ης κατάστασης, και, εφόσον υπάρχει ανάγκη, τη διόρθωση της. Για τη διενέργεια των εν λόγω διαβουλεύσεων και με σκοπό την εξεύρεση λύσης : η Κοινότητα εκπροσωπείται από την εκάστοτε Προεδρία της, επικουρούμενη από τα κράτη μέλη της προηγούμενης και επόμενης προεδρίας, μαζί με την Επιτροπή, τα κράτη ΑΚΕ εκπροσωπούνται από το κράτος ΑΚΕ που ασκεί την συμπροεδρία. επικουρούμενο από το κράτος ΑΚΕ της προηγούμενης και της επόμενης συμπροεδρίας. Στις διαβουλεύσεις συμμετέχουν επίσης δύο ακόμη μέλη του Συμβουλίου των Υπουργών των κρατών ΑΚΕ που επιλέγονται από το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος. ι διαβουλεύσεις αρχίζουν το αργότερο 15 ημέρες μετά την πρόσκληση και κατά κανόνα δεν διαρκούν περισσότερο από 30 ημέρες. 3.Κατά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2, και αν. παρά τις, καταβληθείσες προσπάθειες δεν βρεθεί λύση. ή αμέσως στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή απόρριψης του αιτήματος για τη διενέργεια διαβουλεύσεων, το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλέστηκε την αθέτηση υποχρέωσης μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα, στα οποία περιλαμβάνεται, ενδεχομένως, η μερική ή πλήρης αναστολή της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης έναντι του σχετικού συμβαλλόμενου μέρους. Εξυπακούεται ότι η αναστολή αυτή αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης Κάθε μέτρο κοινοποιείται, εκ των προτέρων, στο ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος_ αίρεται μόλις εκλείψουν οι λόγοι που δικαιολόγησαν τη λήψη του. Ζ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 68.Το ακόλουθο δεύτερο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο ισχύει κατά τη δεύτερη πενταετή περίοδο που καλύπτει η παρούσα σύμβαση : ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Άρθρο 11.Για τους σκοπούς που εκτίθενται στο τρίτο μέρος, τίτλος ΙΙ, κεφάλαια 1 και 3 και τίτλος ΙΙΙ της παρούσας σύμβασης και για πέντε έτη αρχής γενομένης την 1η Μαρτίου 1995, το διατιθέμενο συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας, είναι 14 625 εκατομμύρια ΕCU Αυτό το συνολικό ποσό περιλαμβάνει : 1)12 967 εκατομμύρια ΕCU από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, από τα οποία 292 εκατομμύρια ΕCU προέρχονται από μη διατεθέντες ή μη χρησιμοποιηθέντες πόρους, που μεταφέρθηκαν από τα προηγούμενα Ταμεία. Το ποσό αυτό κατανέμεται ως εξής: (Ι) για τους σκοπούς των άρθρων 220, 221 και 224, 9 592 εκατομμύρια ΕCU υπό μορφή επιχορηγήσεων, από τα οποία 1 400 εκατομμύρια ΕCU για τη στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής, που μπορούν να συμπληρωθούν, σύμφωνα με το άρθρο 281 παράγραφος 2. στοιχείο ε), στα πλαίσια της βοήθειας για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. (ii) για τους σκοπούς των άρθρων 220, 221 και 224. 1 000 εκατομμύριο ΕCU υπό μορφή επισφαλών κεφαλαίων. (iii) για τους σκοπούς των άρθρων 186 έως 212, 1 800 εκατομμύρια ΕCU υπό μορφή επιχορηγήσεων για τη σταθεροποίηση των εσόδων από τις εξαγωγές, (iν) για τους σκοπούς των άρθρων 214 έως 219. 575 εκατομμύρια ΕCU υπό μορφή επιχορηγήσεων στα πλαίσια του SΥSΜΙΝ, 2)για τους σκοπούς των άρθρων 220. 221 και 224. μέχρι 1 658 εκατομμύρια ΕCU υπό τη μορφή δανείων της Τράπεζας, τα οποία χορηγούνται από τους ιδίους πόρους της και υπό τους όρους που προβλέπονται από το καταστατικό της. Αυτά τα δάνεια υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 235 της παρούσας σύμβασης σχετικά με τις επιδοτήσεις επιτοκίου. 2.Η Τράπεζα διαχειρίζεται τα δάνεια που χορηγούνται από τους ιδίους πόρους της, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων επιτοκίου, καθώς και τα επισφαλή κεφάλαια. Όλους τους άλλους πόρους της σύμβασης τους διαχειρίζεται η Επιτροπή. Άρθρο 2 Για τη χρηματοδότηση της βοήθειας που προβλέπεται στα άρθρα 254 και 255 της παρούσας σύμβασης : (α) προβλέπεται ειδικό κονδύλιο 260 εκατομμυρίων ΕCU στα πλαίσια του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 1, στοιχείο α), σημείο i), εκ των οποίων 140 εκατομμύρια ΕCU για τη βοήθεια που αναφέρεται στο άρθρα 254, και 120 εκατομμύρια για τη βοήθεια που αναφέρεται στο άρθρο 255, (β) σε περίπτωση εξάντλησης του ειδικού κονδυλίου που προβλέπεται σε ένα από τα δύο προαναφερόμενα άρθρα πριν από τη λήξη ισχύος του παρόντος χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, μπορούν να γίνονται μεταφορές από τις πιστώσεις που προβλέπονται στο άλλο άρθρο, (γ) κατά τη λήξη ισχύος του παρόντος χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, οι πιστώσεις που δεν έχουν αναληφθεί για βοήθεια έκτακτης ανάγκης ή βοήθεια προς τους πρόσφυγες, τους επαναπατριζόμενους και τους εκτοπισμένους πληθυσμούς, επιστρέφονται στο ενεργητικά του Ταμείου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν άλλα σχέδια που εμπίπτουν στα πλαίσια της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, εκτός αντιθέτου αποφάσεως του Συμβουλίου των Υπουργών, (δ) σε περίπτωση εξάντλησης του ειδικού κονδυλίου πριν από τη λήξη ισχύος του παρόντος χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου και λαμβανομένων υπόψη των άλλων πόρων που είναι δυνατό να χορηγηθούν για τους ίδιους σκοπούς στα κράτη ΑΚΕ, τα κράτη ΑΚΕ και η Κοινότητα λαμβάνουν, στα πλαίσια των αρμόδιων κοινών οργάνων, τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των καταστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 254 και 255. Άρθρο 31.Από τις επιχορηγήσεις που διατίθενται δυνάμει του άρθρου 1. στοιχείο α), σημείο i), ποσό 1 300 εκατομμυρίων ΕCU διατίθεται για τη χρηματοδότηση περιφερειακών σχεδίων και προγραμμάτων των κρατών ΑΚΕ. 2.Από τα ποσά που διατίθενται δυνάμει του παρόντος άρθρου, η Κοινότητα χορηγεί : (i) στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Κέντρου βιομηχανικής Ανάπτυξης, με χωριστό κονδύλιο. ποσό 73 εκατομμυρίων ΕCU κατ ανώτατο όριο. (ii) ποσό μέχρι 4 εκατομμύρια ΕCU για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παράρτημα LΧVΙΙΙ. (iii) ενδεικτικό ποσό 85 εκατομμυρίων ΕCU για τη χρηματοδότηση περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης του εμπορίου που αναφέρονται στο άρθρο 138. (iν) ποσό 80 εκατομμυρίων ΕCU για τη χρηματοδότηση της θεσμικής στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 224 στοιχείο ιγ). 3.Η Τράπεζα μπορεί, από τους πόρους που διαχειρίζεται, να διαθέσει συμπληρωματικά ποσά συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση περιφερειακών σχεδίων και προγραμμάτων Άρθρο 4 Το υπόλοιπο που παραμένει στο ταμείο, για το οποίο δεν αναλήφθηκε υποχρέωση ή το οποίο δεν εκταμιεύτηκε κατά τη λήξη του τελευταίου έτους εφαρμογής του παρόντος χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, χρησιμοποιείται μέχρις ότου εξαντληθεί, σύμφωνα με τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που προβλέπει η παρούσα σύμβαση. Η. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ 1 - ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή •ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 69.Στο πρωτόκολλο αριθ. 1. τίτλος Ι, άρθρο 5, το 10% αντικαθίσταται από 15%. 70.Στο πρωτόκολλο αριθ. 1, τίτλος Ι, άρθρο 6, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5 : 5. Μετά από αίτηση κρατών ΑΚΕ, προϊόντα καταγωγής γειτονικής αναπτυσσόμενης χώρας, που δεν περιλαμβάνεται στα κράτη ΑΚΕ αλλά αποτελεί μέρος συνεκτικής γεωγραφικής οντότητας, θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής του κράτους ΑΚΕ, στο οποίο υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση, υπό τον όρο ότι : η επεξεργασία ή η μεταποίηση που διενεργείται σε κράτος ΑΚΕ υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3. Ωστόσο, προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος απαιτείται να υποβάλλονται επιπροσθέτως στο κρότος ΑΚΕ σε ελάχιστη επεξεργασία ή μεταποίηση λόγω της οποίας το λαμβανόμενο προϊόν κατατάσσεται σε κλάση του εναρμονισμένου συστήματος διαφορετική από αυτή που καλύπτει τα προϊόντα καταγωγής από αναπτυσσόμενη χώρα η οποία δεν περιλαμβάνεται στα κράτη ΑΚΕ. Όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του παθόντος πρωτοκόλλου, ισχύει μόνο η ειδική επεξεργασία που αναφέρεται στη στήλη 3, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αλλαγή της δασμολογικής κλάσης, τα κράτη ΑΚΕ. η Κοινότητα και οι άλλες ενδιαφερόμενες χώρες συνήψαν συμφωνία για τις κατάλληλες διοικητικές διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τα προϊόντα τόνου που κατατάσσονται στα κεφάλαια 3 ή 16 του εναρμονισμένου συστήματος, για τα προϊόντα ρυζιού του κωδικού ΕΣ 1006 ή για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙ του παρόντος πρωτοκόλλου. Για να καθοριστεί αν τα προϊόντα κατάγονται από αναπτυσσόμενη χώρα που δεν περιλαμβάνεται στα κράτη ΑΚΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ αποφασίζει επί των αιτημάτων των κρατών ΑΚΕ βάσει έκθεσης η οποία συντάσσεται από την Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ. σύμφωνα με το άρθρο 30. Στο πρωτόκολλο αριθ. 1, τίτλος ΙΙ, άρθρο 21 παράγραφος 1, η φράση 2 820 ΕCU αντικαθίσταται από την φράση 3 140 ΕCU και στην παράγραφο 2, η φράση 30 Απριλίου 1991 αντικαθίσταται από τη φράση 30 Απριλίου 1997 και η φράση 1η Οκτωβρίου 1988 από τη φράση 1η Οκτωβρίου 1994. Στο πρωτόκολλο αριθ. 1, τίτλος ΙΙ, άρθρο 22, παράγραφος 2. δεύτερο εδάφιο, οι φράσεις 200 ΕCU και 565 ΕCU αντικαθίστανται από τις φράσεις 230 ΕCU και 630 ΕCU αντίστοιχα Στο πρωτόκολλο αριθ. 1. τίτλος ΙΙΙ, άρθρο 31, παράγραφος 8. η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 8. Κατόπιν αιτήσεως, οι παρεκκλίσεις για τις κονσέρβες τόνου και τα φιλέτα τόνου, χορηγούνται αυτόματα στα πλαίσια ετήσιας ποσόστωσης 4.000 τόνων για τις κονσέρβες τόνου και στα πλαίσια ετήσιας ποσόστωσης 500 τόνων για τα φιλέτα τόνου. Στο πρωτόκολλο αριθ. 1, ο τίτλος ΙV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Άρθρο 32 Ειδικές συνθήκεςΟ όρος Κοινότητα που χρησιμοποιείται στο παρόν πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια. Η έκφραση προϊόντα καταγωγής Κοινότητας δεν καλύπτει τα προϊόντα που κατάγονται από Θέουτα και τη Μελίλια. Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου εφαρμόζονται, mutatis mutandis, προκειμένου να προσδιορισθεί εάν προϊόντα που εισάγονται στη Θέουτα και τη Μελίλια μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής κρατών ΑΚΕ. 3.Όταν προϊόντα εξ ολοκλήρου παραγόμενα στη Θέουτα και τη Μελίλια. στις ΥΧΕ ή στην Κοινότητα υφίστανται κατεργασίες και μεταποιήσεις στα κράτη ΑΚΕ, θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου παραχθέντα στα κράτη ΑΚΕ. 4.Οι κατεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται στη Θέουτα και τη Μελίλια. στις ΥΧΕ ή στην Κοινότητα, θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί στα κράτη ΑΚΕ. εάν οι ύλες υποστούν περαιτέρω κατεργασίες ή μεταποιήσεις στα κράτη ΑΚΕ. 5.Για την εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4, οι ανεπαρκείς εργασίες που απαριθμούνται στο άρθρο 3. παράγραφος 3 στοιχεία α), β), γ) και δ), δεν θεωρούνται ως κατεργασίες ή μεταποιήσεις. 6.Η Θέουτα και η Μελίλια Θεωρούνται ως ένα και μόνο έδαφος. 75.Στο πρωτόκολλο αριθ. i, προστίθενται στο τέλος τα ακόλουθα παραρτήματα Χ και ΧΙ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ Πίνακας επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που αποδίδουν τον χαρακτήρα καταγωγής ΑΚΕ σε προϊόν το οποίο λαμβάνεται όταν η επεξεργασία ή μεταποίηση διενεργείται σε κλωστοϋφαντουργικές ύλες καταγωγής των αναπτυσσομένων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 του παρόντος πρωτοκόλλου Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τεχνουργήματα που υπάγονται στο τμήμα ΧΙ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση η οποία προσδίδει σε μη καταγόμενες ύλες το χαρακτήρα προϊόντος καταγωγής 0) (2) (3) ex 5151 ex 5103 ex 5201 5501 έως 5507 Μαλλιά μη λαναρισμένα ή χτενισμένα - Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη απανθρακωμένα - Απανθρακωμένα Απορρίμματα οπό μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, απανθρακωμένα Βαμβάκι μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο, λευκασμένο Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς; • Που δεν είναι λευκασμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για νηματοποίηση - Λαναρισμένες ή χτενισμένες ή άλλες Κατασκευή από μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες μαλλιά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από μαλλί, των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος. Κατασκευή από μαλλί καθαρισμένο από λιπαρές ουσίες μη απανθρακωμένο του οποίου η αξία δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από μη απανθρακωμένα απορρίμματα από μαλλί των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος. Κατασκευή από ακατέργαστο βαμβάκι του οποίου η αξία δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς Κατασκευή από χημικές ύλες, υφαντικούς πολτούς ή απορρίμματα του κωδικού ΣΟ 5505 (1) (2) (3) ex κεφάλαια 50 έως 55 Νήματα και μονόινα νήματα, άλλα από τα νήματα από χαρτί: - Τυπωτά ή βαμμένα Κατασκευή από: • φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ή με άλλο τρόπο) παρασκευασμένες για νηματοποίηση. - ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, - χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή - μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες, ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση, ή. Τύπωση ή βαφή νημάτων ή μονόινων νημάτων, αλεύκαστων ή προλευκασμένων ( 1 ) που συνοδεύεται από προπαρασκευαστικές εργασίες τελειώματοςΧ τα στριμμένα ή ελαστικοποιημένα νήματα δεν θεωρούνται σαν τέτοια όταν η αξία των μη καταγόμενων υλικών (περιλαμβανομένου του νήματος) δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Κατασκευή από: - φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση - ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, - χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή - μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες, ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση; Υφάσματα υφασμένα άλλα από τα υφάσματα από νήματα από χαρτί: Τυπωτά ή βαμμένα Κατασκευή από νήματα ή Τύπωση ή βάψιμο αλεύκαστων ή προλευκασμένων υφασμάτων που συνοδεύεται από εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (1)(2) Άλλα Κατασκευή από νήματα 5001 Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από ης βάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5mm (χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων) κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες Κατασκευή από ίνες 5602 Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις: - Τυπωτά ή βαμμένα Κατασκευή από ίνες ή Τύπωση ή βάψιμο αλεύκαστων ή προλευκασμένων πιλημάτων που συνοδεύεται από εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (1)(2) Εμποτισμός, επίχριση. επικάλυψη ή απανωτές στρώσεις μη υφασμένων υφασμάτων αλεύκαστων (3) - Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις • Άλλα Κατασκευή από ίνες 5603 Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις Τυπωτά ή βαμμένα Κατασκευή από ίνες ή Τύπωση ή βάψιμο αλεύκαστων ή προλευκασμένων μη υφασμένων υφασμάτων που συνοδεύεται από εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (1)(2) - Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με απανωτές στρώσεις Εμποτισμός. επίχριση, επικάλυψη ή απανωτές στρώσεις μη υφασμένων υφασμάτων, αλεύκαστων (3) Άλλα Κατασκευή από ίνες 6004 Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικό Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κωδικών ΣΟ 5404 ή 5405 εμποτισμένα. επιχρισμένα, επικαλυμμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη: - Νήματα και σκοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά - Άλλα Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από καουτσούκ, μη επικαλυμμένα με υφαντικά Εμποτισμός. επίχριση, επικάλυψη ή επένδυση με υφαντικά νήματα. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές, αλεύκαστα 5607 Σπάγκοι σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεχτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη Κατασκευή από ίνες, νήματα από κοκοφοίνικα νήματα ή μονόινα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς 5609 Είδη από νήματα. λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κωδικών ΣΟ 5404 και 5405. σπάγκοι, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά που δεν κατονομάζονται ούτε και περιλαμβάνονται αλλού Κατασκευή από ίνες, νήματα από κοκοφοίνικα. νήματα ή μονόινα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς 5704 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά . έστω και έτοιμα Κατασκευή από ίνες Κεφάλαιο 58 Ειδικά υφασμένα υφάσματα, υφαντικές φουντωτές επιφάνειες, δαντέλες, είδη επίστρωσης. είδη ταινιοπλεκτικής κεντήματα: Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (κωδικός ΣΟ 5810) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Τυπωτά ή ραμμένα Κατασκευή από νήματα ή Τύπωση ή Βάψιμο αλεύκαστων ή προλευκασμένων υφασμάτων, πιλημάτων ή μη υφασμένων υφασμάτων, που συνοδεύεται από εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (1)(2) - Εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα - Άλλα Κατασκευή από αλεύκαστα υφάσματα, πιλήματα ή υφάσματα μη υφασμένα Κατασκευή από νήματα 5901 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία ή παρόμοιες χρήσης Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία Κατασκευή από αλεύκαστα υφάσματα 5902 Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα. που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης Κατασκευή από νήματα 5903 Υφάσματα εμποτισμένα επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα του κωδικού ΣΟ 5902 Κατασκευή από αλεύκαστα υφάσματα ή Τύπωση ή βάψιμο αλεύκαστων ή προλευκασμένων υφασμάτων, που συνοδεύεται από εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (1)(2) 5904 Λινοτάπητες. έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη. έστω και κομμένες Κατασκευή από υφάσματα, πιλήματα ή μη υφασμένα υφάσματα, αλεύκαστα Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες Κατασκευή από αλεύκαστα υφάσματα ή Τύπωση ή βάψιμο αλεύκαστων ή προλευκασμένων υφασμάτων, που συνοδεύεται από εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (1)(2) 5906 Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα του κωδικού ΣΟ 5902 Κατασκευή από αλεύκαστα πλεχτά υφάσματα ή από άλλα αλεύκαστα υφάσματα 5907 Άλλα υφάσματα εμποτισμένα επιχρισμένα ή επικαλυμμένα Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων. παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις Κατασκευή από αλεύκαστα υφάσματα. ή Τύπωση ή βάψιμο αλεύκαστων ή προλευκασμένων υφασμάτων, που συνοδεύεται από εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος(1)(2) 5908 Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεχτά που χρησιμεύουν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα Κατασκευή από νήματα 5909 Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες από υφαντικές ύλες. έστω και με εξοπλισμό ή εξαρτήματα από άλλες ύλες Κατασκευή από νήματα ή ίνες 5910 Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έστω και ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλες ύλες Κατασκευή από νήματα ή ίνες 5911 Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του κεφαλαίου 59 της ΣΟ: • Δίσκοι και κορώνες για στίλβωση, άλλα από εκείνα από πίλημα Κατασκευή από νήματα, απορρίμματα υφασμάτων ή από ράκη του κωδικού ΣΟ 6310 Άλλα Κατασκευή από νήματα ή ίνες Κεφάλαιο 60 Υφάσματα πλεκτά: Τυπωτά ή βαμμένα: Κατασκευή από νήματα ή Τύπωση ή ράψιμο αλεύκαστων ή προλευκασμένων πλεχτών υφασμάτων που συνοδεύεται από εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (1)(2) - Άλλα Κατασκευή από νήματα Κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεχτά: Που προέρχονται από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων που έχουν κοπεί σε τεμάχια που παράγονται ευθέως σε σχήματα Πλήρης κατασκευή (4) . Άλλα Κατασκευή από νήματα (1) (2) (3) ex Κεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά με εξαίρεση τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 6213 και 6214. για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω : Τελειωμένα ή πλήρη Ατελή ή ημιτελή Πλήρης κατασκευή (4) Κατασκευή από νήματα 6313 και 6214 Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, σάλια. σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και βελάκια : Κεντημένα Κατασκευή από νήματα ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Κατασκευή από νήματα 6301 έως ex 6306 Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας, παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιώνΧ άλλα είδη επίπλωσης, με εξαίρεση εκείνα του κωδικού ΣΟ 9494, σάκοι και σακίδια συσκευασίας, καλύμματα εμπορευμάτων οχημάτων κ.λ.π., εξωτερικά προπετάσματα και είδη για κατασκήνωση: - Από πίλημα ή μη υφασμένα υφάσματα : Μη εμποτισμένα επιχρισμένα επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις Κατασκευή από ίνες - Εμποτισμένα, επιχρισμένα. επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις Εμποτισμός επίχριση, επικάλυψη ή απανωτές στρώσεις πιλήματος ή μη υφασμένων υφασμάτων αλεύκαστων (3) Άλλα:- Πλεκτά • Μη κεντημένα - Κεντημένα Πλήρης κατασκευή (4) Πλήρης κατασκευή (4) ή Κατασκευή από πλεκτά υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος - Άλλα εκτός από πλεκτά: - Μη κεντημένα Κατασκευή από νήματα 6301 έως ex6306 (συν) • Κεντημένα Κατασκευή από νήματα ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 6307 Άλλα έτοιμα είδη από υφάσματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια από τις βεντάλιες και τα αλεξίπυρα χειρός των σκελετών αυτών και μερών των σκελετών τους: Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα ξεσκονηστήρια και παρόμοια είδη Κατασκευή από νήματα - Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 6308 Συνδυασμοί (σετ) από υφάσματα και νήματα, έστω και με εξαρτήματα για την κατασκευή ταπήτων ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες). κεντημένων τραπεζομάντηλων ή πετσετών παρομοίων υφαντουργικών ειδών σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση Ενσωμάτωση σε σύνολο στο οποίο η συνολική αξία των μη καταγόμενων, ενσωματωμένων ειδών δεν υπερβαίνει το 25% της εργοστασιακής τιμής του συνδυασμού. (1) Ο όρος προλευκασμένα που χρησιμοποιείται στον πίνακα του παραρτήματος Χ για να χαρακτηρίσει το στάδιο επεξεργασίας που απαιτείται όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες μη καταγόμενες ύλες. ισχύει για ορισμένα νήματα, υφαντά και πλεκτά υφάσματα που έχουν υποστεί απλώς ένα πλύσιμο μετά την ολοκλήρωση της νηματοποίησης ή της ύφανσης. Τα προλευκασμένα προϊόντα βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας από τα λευκασμένα προϊόντα τα οποία έχουν εμβαπτιστεί επανειλημμένα σε λευκαντικά μέσα (οξειδωτικά μέσα όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου και αναγωγικά μέσα). (2) Ωστόσο, για να θεωρηθεί ως επεξεργασία ή μεταποίηση που προσδίδει την καταγωγή, η τύπωση εν θερμώ πρέπει να συνοδεύεται από την τύπωση του χαρτιού μεταφοράς. (3) Οι όροι εμποτισμός, επίχριση, επικάλυψη ή απανωτές στρώσεις δεν καλύπτουν τις εργασίες που αποσκοπούν μόνο στην ένωση των υφασμάτων. (4) θ όρος πλήρης κατασκευή που χρησιμοποιείται στον πίνακα του παραρτήματος Χ σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν όλες οι εργασίες που ακολουθούν μετά την κοπή των υφασμάτων ή την απευθείας διαμόρφωση σε σχήματα των πλεκτών υφασμάτων. Εντούτοις, η μη εκτέλεση μιας ή περισσοτέρων εργασιών τελειώματος δεν έχει ως αποτέλεσμα απαραίτητα την απώλεια του συνολικού χαρακτήρα της κατασκευής. Ως παραδείγματα εργασιών τελειώματος αναφέρονται : - η τοποθέτηση κουμπιών ή/και άλλων συνδετικών μέσων, - η κατασκευή κουμπότρυπων, - το τελείωμα των άκρων παντελονιών και μανικιών ή στρίφωμα στις φούστες και στα φουστάνια.- η τοποθέτηση στολισμάτων και εξαρτημάτων όπως τσέπες, ετικέτες, σήματα κ.λ.π., - το σιδέρωμα και άλλη προετοιμασία ρούχων που πρόκειται να πωληθούν ως έτοιμα. Παρατηρήσεις σχετικά με τις εργασίες τελειώματος - Ειδικές περιπτώσεις Σε ορισμένες ειδικές διαδικασίες κατασκευής, η σημασία των εργασιών τελειώματος είναι δυνατόν να αποδειχθεί τόσο μεγάλη, ώστε οι εν λόγω εργασίες να πρέπει να θεωρηθούν ότι υπερβαίνουν το όριο του απλού τελειώματος. Στις ειδικές αυτές περιπτώσεις, η μη περάτωση των εργασιών τελειώματος έχει ως αποτέλεσμα να χάνει η κατασκευή το χαρακτήρα της πληρότητας. Παράρτημα ΧΙ Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξαιρούνται από τη διαδικασία σώρευσης με ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 του παρόντος πρωτοκόλλου 6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 Chandails, pullονers, (με ή χωρίς μανίκια). twinsets, γιλέκα και σακάκια (με εξαίρεση τα σακάκια κομμένα-ραμμένα) ανοράκ, μπλουζόν, και παρόμοια πλεκτά 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 611010 35 6110 10 38 6110 10 91 611010 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99 6203 41 10 Κιλότες, κοντά παντελόνια (άλλα από τα είδη μπάνιου) και παντελόνια υφασμένα αντρών και αγοριών, παντελόνια υφασμένα για γυναίκες και κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές Ινες_ κάτω μέρη από φόρμες σπορ (training) φοδραρισμένα, εκτός από εκείνα της κατηγορίας 16 ή 29 από βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6203 41 90 6203 42 31 8203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 8204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 8211 42 42 6211 43 42 Ι. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 7 για το βόειο κρέας 76.Στο πρωτόκολλο αριθ. 7. τα άρθρα 1. 2 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο : Άρθρο 1 Εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 2. οι πλην των τελωνειακών δασμών εισαγωγικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στο βόειο κρέας, καταγωγής κρατών ΑΚΕ, μειώνονται κατά 92%. Άρθρο 2 Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 μείωση των εισαγωγικών επιβαρύνσεων αφορά τις εξής ποσότητες, ανά χώρα και ημερολογιακό έτος, εκφρασμένες σε βόειο κρέας χωρίς κόκαλα : Μποτσουάνα 18 916 τόνοι Κένυα 142 τόνοι Μαδαγασκάρη 7 579 τόνοι Σουαζιλάνδη 3 363 τόνοι Ζιμπάμπουε θ 100 τόνοι Ναμίμπια 13000 τόνοι Άρθρο 4 Εάν, κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους, κάποιο από τα κράτη ΑΚΕ που αναφέρονται στο άρθρο 2 δεν είναι σε θέση να προμηθεύσει ολόκληρη την ορισθείσα ποσότητα και δεν επιθυμεί να ληφθούν υπέρ αυτού τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3. η Επιτροπή μπορεί να κατανείμει την υπολειπόμενη ποσότητα μεταξύ των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών ΑΚΕ. Σ αυτή την περίπτωση, τα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ προτείνουν στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του εν λόγω έτους, το κράτος ή τα κράτη ΑΚΕ που θα είναι σε θέση να προμηθεύσουν τη νέα επιπρόσθετη ποσότητα, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα το κράτος ΑΚΕ που δεν είναι σε θέση να προμηθεύσει ολόκληρη την ποσότητα που του αναλογεί. Εξυπακούεται ότι η προσωρινή αυτή ανακατανομή δεν μεταβάλλει τις ποσότητες που ορίστηκαν αρχικά. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι λαμβάνεται απόφαση μέχρι την 1η Δεκεμβρίου το αργότερο. Η. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 10 για την αειφόρο διαχείριση των δασικών πόρων 77.Προστίθεται το ακόλουθο πρωτόκολλο αριθ 10 : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 10 για την αειφόρο διαχείριση των δασικών πόρων 1.Η Κοινότητα και τα κράτη ΑΚΕ αναγνωρίζουν τη σημασία και την ανάγκη για την ορθολογική διαχείριση των δασικών πόρων με σκοπό την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης αειφόρου ανάπτυξης των δασών στα κράτη ΑΚΕ σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη που περιλαμβάνει τις μη δεσμευτικές αρχές περί δασών, τη συμφωνία πλαίσιο του ΟΗΕ για τις αλλαγές του κλίματος και τις συμβάσεις για τη βιολογική πολυποικιλία και την απερήμωση. 2.Επιβάλλεται να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα σε δράσεις που στηρίζουν και ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ και των οργανισμών τους να διατηρήσουν, να αποκαταστήσουν και να χρησιμοποιήσουν με διάρκεια και σταθερότητα τους δασικούς τους πόρους καθώς και να αγωνιστούν κατά της απερήμωσης. 3.Η Κοινότητα και τα κράτη ΑΚΕ συγκεντρώνουν τις προσπάθειες τους σε δράσεις που προωθούν :(α) τη διατήρηση των τροπικών δασών που αντιμετωπίζουν κινδύνους και της βιολογικής πολυποικιλίας τους, καθώς και την αναζωογόνηση των λειτουργιών των τροπικών δασών που έχουν υποστεί ζημίες, έχοντας υπόψη τις ανάγκες και το συμφέρον των τοπικών πληθυσμών για την αειφόρο χρησιμοποίηση των δασικών προϊόντων, τους διάφορους συντελεστές και παράγοντες που προκαλούν την αποψίλωση των δασών, την ανάγκη εξασφάλισης της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στον προσδιορισμό, το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, τις διαφορές μεταξύ χωρών και περιοχών και τα μέτρα για την αντιμετώπιση τους. 1)την ανάπτυξη ζωνών ασφαλείας, ώστε να διευκολυνθεί η διατήρηση, η αναζωογόνηση και η αειφόρος ανάπτυξη των τροπικών δασών, στο πλαίσιο γενικότερου σχεδίου για τη χρήση της γης. 2)την αειφόρο διαχείριση των δασών με σκοπό την παραγωγή ξυλείας και άλλων προϊόντων που προέρχονται από αυτά. διασφαλίζοντας ότι μέχρι το έτος 2000 και βάσει των κατάλληλων σχεδίων διαχείρισης, τα προϊόντα αυτά θα λαμβάνονται από ανανεώσιμες πηγές. Ειδική προτεραιότητα θα δοθεί σε μικρής κλίμακας δράσεις στον τομέα των δασών βασιζόμενες στις τοπικές κοινότητες. 3)τη στήριξη και την ανάπτυξη της αναδάσωσης και των δραστηριοτήτων διαχείρισης των δασών σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες καθώς και την αποκατάσταση της γονιμότητας υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων, στο πλαίσιο, ειδικότερα, εθνικών και περιφερειακών εκστρατειών κατά της απερήμωσης. 4)τη στήριξη της δημιουργίας θεσμών στον τομέα των δασών με έμφαση στην αντιμετώπιση της ανάγκης για προγράμματα κατάρτισης των τοπικών πληθυσμών, των διαχειριστών δασών και των ερευνητών, για νομοθεσία, για μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική στήριξη και για ενίσχυση των θεσμών καθώς και των οργανισμών και συλλόγων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τομέα των δασών, 5)την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για βελτίωση της διαχείρισης, της διατήρησης και της αειφόρου ανάπτυξης των δασών, λαμβάνοντας υπόψη τους, ενδογενείς ή όχι, λόγους αποψίλωσης των δασών, (0 την καθιέρωση στρατηγικής και προσαρμοστικής ερευνητικής πολιτικής που αποσκοπεί σε απόκτηση των γνώσεων και της ικανότητας σχεδιασμού που απαιτούνται για τη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των δασών καθώς και για την ανάληψη δραστηριοτήτων παρακολούθησης της έρευνας στο πλαίσιο σχεδίων και προγραμμάτων. 4.Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας για τις οικονομίες των κρατών ΑΚΕ, η Κοινότητα και τα κράτη ΑΚΕ θα προσπαθήσουν, εντός των ορίων που προκαθορίστηκαν, να επιτύχουν, τα ακόλουθα : 1)να βελτιώσουν το εμπόριο και την προώθηση του εμπορίου ξυλείας από δάση με αειφόρο ανάπτυξη, 2)να στηρίξουν τον καθορισμό και την ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης για την ξυλεία που παράγεται από τροπικά δάση. έχοντας υπόψη τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης των δασών στο πλαίσιο προβλεπόμενων εναρμονισμένων διεθνώς συστημάτων πιστοποίησης για όλα τα είδη ξυλείας και τα προϊόντα ξυλείας, 3)να στηρίξουν μέτρα για την αύξηση του μεριδίου τροπικής ξυλείας και προϊόντων αυτής από ανανεώσιμους πόρους στο πλαίσιο της συνολικής παραγωγής του εν λόγω τομέα στα κράτη ΑΚΕ, με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και εκβιομηχάνισης των κρατών αυτών, καθώς και την αύξηση των προοπτικών για θέσεις απασχόλησης και εξαγωγές, 4)να προωθήσουν και να διαφοροποιήσουν το διεθνές εμπόριο τροπικής ξυλείας από πόρους που έχουν καταστεί ανανεώσιμοι μέσω της βελτίωσης των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των διεθνών αγορών, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές που αντικατοπτρίζουν το κόστος της αειφόρου διαχείρισης των δασών και ταυτόχρονα είναι συμφέρουσες και δίκαιες και για τα δυο μέρη. 5)να στηρίξουν την ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών των κρατών ΑΚΕ που αποσκοπούν στην αειφόρο χρήση και στη διατήρηση των δασών που παράγουν τροπική ξυλεία και των γενετικών τους πόρων καθώς και στη διατήρηση οικολογικής ισορροπίας στις σχετικές περιοχές στο πλαίσιο του εμπορίου τροπικής ξυλείας, 6)να προωθήσουν την πρόσβαση στην τεχνολογία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και την τεχνική συνεργασία για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. 5.Αναγνωρίζοντας, περαιτέρω. τη σημασία της τροπικής ξυλείας για τις οικονομίες των κρατών ΑΚΕ με δάση παραγωγής ξυλείας και την επιτακτική ανάγκη να τεθεί τέλος στην απερήμωση σε πολλά κράτη ΑΚΕ και έχοντας υπόψη το οριακό κόστος που απαιτεί η επίτευξη των στόχων σχετικά με τη διατήρηση και την ανάπτυξη των δασών. η Κοινότητα θα ενισχύσει αυτές τις δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό. η Κοινότητα, εκτός από τους πόρους που προορίζονται για τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα, τα περιφερειακά ενδεικτικά προγράμματα ή όλες τις δραστηριότητες στα κράτη ΑΚΕ και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, θα χρησιμοποιήσει πόρους που διατίθενται από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας για το σκοπό αυτό. Κ. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 78.Στην Τελική Πράξη, παρεμβάλλεται το ακόλουθο παράρτημα ΙΙΙα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙα Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 4 Κατά τη στήριξη των στρατηγικών ανάπτυξης των κρατών ΑΚΕ. η Κοινότητα λαμβάνει υπόψη, στα πλαίσια του διαλόγου με τα κράτη ΑΚΕ, τους στόχους και τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη τους, και ειδικότερα : τη σταθερή και διαρκή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών, ιδίως των φτωχότερων μεταξύ αυτών. Σ αυτό το πλαίσιο, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού και στο περιβάλλον, την ομαλή και βαθμιαία ένταξη τους στην παγκόσμια οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναζωογόνηση των οικονομιών τους μέσω της προώθησης του ιδιωτικού τομέα. τη μείωση της φτώχειας, - - την ανάπτυξη και την εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και την προσήλωση στα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. 79.Στην Τελική Πράξη το παράρτημα ΧΙV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV Κοινή δήλωση για το άρθρο 91 σχετικά με το Κέντρο Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΚΒΑ) 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι. όσον αφορά το διορισμό του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή του ΚΒΑ, καθιερώνεται η αρχή της περιτροπής μεταξύ υπηκόων ΑΚΕ και ΕΚ. 2.Η περιτροπή πραγματοποιείται μετά την πάροδο πενταετούς περιόδου, η οποία αποτελεί τη μέγιστη περίοδο της θητείας του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή, τους οποίους διορίζει η Επιτροπή Βιομηχανικής Συνεργασίας. 3.Για τον διορισμό του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή, τα συμβαλλόμενα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις για τις προτάσεις που υποβάλλει κάθε ίνα από αυτά. λαμβάνοντας υπόψη τον μεικτό χαρακτήρα του ΚΒΑ. 4.Συγκροτείται συμβουλευτικό συμβούλιο του ΚΒΑ. Η σύνθεση του και οι κανόνες λειτουργίας του καθορίζονται στο καταστατικό του ΚΒΑ. 80.Στην Τελική Πράξη, το παράρτημα ΧΧΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙΙ · Κοινή δήλωση για το άρθρο 141 σχετικά με την πολιτιστική και κοινωνική συνεργασία 1.Σχέδια και προγράμματα συνεργασίας που υποβάλλονται από το Ίδρυμα Πολιτιστικής Συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ και άλλους εξειδικευμένους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 141 της παρούσας σύμβασης, είναι δυνατό να είναι επιλέξιμα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 140 παράγραφος 2 της παρούσας σύμβασης για χρηματοδοτική ενίσχυση από την Κοινότητα ενόψει της εφαρμογής τους. 2.Κάθε ενίσχυση που χορηγεί η Κοινότητα διατίθεται πλήρως για τη χρηματοδότηση σχεδίων και προγραμμάτων πολιτιστικής και κοινωνικής συνεργασίας. 81.Στην Τελική Πράξη, το παράρτημα ΧL αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧL Κοινή δήλωση σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 168. παράγραφος 2, στοιχείο α) σημείο ii) Τα συμβαλλόμενα μέρη σημειώνουν ότι η Κοινότητα προτίθεται να λάβει τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα και τα οποία υιοθετούνται κατά την ημερομηνία της υπογραφής της παρούσας σύμβασης, προκειμένου να χορηγήσει στα κράτη ΑΚΕ το προτιμησιακό καθεστώς που προβλέπεται στο όρθρο 168. παράγραφος 2, στοιχείο α), σημείο ii) όσον αφορά ορισμένα γεωργικά και μεταποιημένα προϊόντα. Σημειώνουν ότι η Κοινότητα δήλωσε ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα εκδοθούν έγκαιρα οι αντίστοιχοι γεωργικοί κανονισμοί και ότι. στο μέτρο του δυνατού. θα αρχίσουν να ισχύουν συγχρόνως με το ενδιάμεσο καθεστώς που θα ισχύσει μετά την υπογραφή της πράξης για την τροποποίηση της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ. Καθεστώς εισαγωγής που ισχύει για τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα διατροφής που κατάγονται από τα κράτη ΑΚΕ Κοινή οργάνωση Ειδικό καθεστώς για τα κράτη ΑΚΕ της αγοράς 1.ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Κωδικός ΣΟ: Απαλλαγή από δασμούς όλων των προϊόντων που καλύπτονται από την κοινή οργάνωση των αγορών 0102 10 00 Σε περίπτωση που οι εισαγωγές στην Κοινότητα βόειου κρέατος των κωδικών 0201, 0202. 0206 10 95, 0206 29 91. 1602 50 10 και 1602 90 61. καταγωγής κράτους ΑΚΕ, υπερβούν, κατά την διάρκεια ενός έτους, ποσότητα αντίστοιχη με αυτή των εισαγωγών που πραγματοποιήθηκαν στην Κοινότητα από το 1969 μέχρι και το 1974, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες κοινοτικές εισαγωγές της εν λόγω καταγωγής, με επιπλέον ποσοστό ετήσιας αύξησης 7%, το προνόμιο της απαλλαγής από δασμούς αναστέλλεται, μερικώς ή πλήρως, για τα προϊόντα της εν λόγω καταγωγής 0102 90 10 0102 90 31 0102 90 33 0102 90 35 0102 90 370202 0206 10 91 0206 10 95 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 90 0206 29 91 0206 29 99 Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποφασίζει, βάσει πρότασης της Επιτροπής και με ειδική πλειοψηφία, σχετικά με το καθεστώς που θα ισχύσει στις εν λόγω εισαγωγές 0210 20 0210 90 41 0210 90 49 0210 90 90 1502 00 91 1602 50 10 1602 50 90 1602 90 61 1602 90 69 2.ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΟΕΙΔΩΝΚωδικός ΣΟ: Απαλλαγή από δασμούς για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από την κοινή οργάνωση των αγορών Μη εφαρμογή της εισφοράς τρίτες χώρες για τους κωδικούς ΣΟ:0204 02Ο8 80 99 (α) 0104 10 90 0206 90 99 0104 20 90 0210 90 11 (εκτός των ζώων αναπαραγωγής καθαρής φυλής) 0210 90 19 0210 90 60 1502 00 99 1602 90 71 1602 90 79 (β) 0204 0210 90 11 0210 90 19 (εξαιρουμένου του κρέατος κατοικίδιων προβατοειδών). Για το είδος αυτό μείωση 65% της εισφοράς στα πλαίσια ετήσιας ποσόστωσης 500 τόνων 3.ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Κωδικός ΣΟ: Μείωση κατά 16% των δασμών για τα παρακάτω προϊόντα: 0105 11 11 0105 11 19 0105 11 91 0105 11 99 0105 91 00 Κόκορες και κότες 0105 19 10 0105 99 20 0105 99 30 Χήνες, γάλοι και γαλοπούλες 0105 19 90 0105 99 10 0105 99 50 Πάπιες και φραγκόκοτες 0209 00 90 Λίπος πουλερικών νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο 0210 90 71 0210 90 79 Συκώτια πουλερικών 1501 00 90 Λίπη πουλερικών λιωμένα Μείωση της εισφοράς τρίτες χώρες κατά 65% για: 0207 Κρέατα πουλερικών στο πλαίσιο ετήσιας ποσόστωσης 400 τόνων. 1602 31 1602 39 Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατος και τεμαχίων πουλερικών στο πλαίσιο ετήσιας ποσόστωσης 500 τόνων. 4.ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Κωδικός ΣΟ: Μείωση κατά 16% των δασμών για το παρακάτω προϊόντα: 0401 10 0401 20 0401 30 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 0403 10 02 μέχρι 0403 10 36 Γιαούρτια μη αρωματισμένα και χωρίς προθήκη φρούτων ή κακάου 0403 90 11 μέχρι 0403 90 69 Άλλα γάλατα και κρέμες, που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου 0404 10 Ορός γάλακτος τροποποιημένος ή μη 0404 90 Προϊόντα που συνίστανται σε φυσικά συστατικά του γάλακτος 405 00 Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος 2106 90 51 Σιρόπι λακτόζης αρωματισμένο 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59 2309 10 70 Τροφές για σκύλους και γάτες που περιέχουν άνω των 50% γαλακτοκομικά προϊόντα 2309 90 35 Άλλα παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων και περιέχουν άνω του 50% γαλακτοκομικά προϊόντα 2309 90 39 2309 90 49 2309 90 59 2309 90 70 Μείωση της εισφορά τρίτες χώρες κατά 65% για: 0402 Γάλα και κρίμα γάλακτος (ανθόγαλα) συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης, στο πλαίσιο ετήσιας ποσόστωσης 1 000 τόνων 0406 Τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί στο πλαίσιο ετήσιας ποσόστωσης 1 000 τόνων 5.ΑΥΓΑΚωδικός ΣΟ: Μείωση κατά 16% των δασμών για τα προϊόντα που προβλέπονται από την κοινή οργάνωση των αγορών: 0407 00 11 Αυγά πουλερικών ορνιθώνα 0407 00 19 0407 00 30 0408 11 80 Κρόκοι αυγών πουλιών (πτηνών) 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 Αυγά πτηνών 0408 99 80 1)ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ Κωδικός ΣΟ: Μείωση κατά 18% των δασμών για τα ακόλουθα προϊόντα: 0103 91 10 Χοιροειδή ζωντανά, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής 0103 92 11 0103 92 19 1501 00 11 Λίπος χοιρινό με την ονομασία Saindοux και άλλα χοιρινά λίπη 1501 00 19 1Θ02 10 00 Παρασκευάσματα και κονσέρβες χοιρινών κρεάτων 1602 20 90 1602 41 10 1602 41 90 1602 42 10 1602 49 1602 90 10 1602 90 51 1902 20 30 Ζυμαρικά παραγεμισμένα με λουκάνικα, σαλάμι και παρόμοια Μείωση κατά 50% των δασμών στο πλαίσιο ετήσιας ποσόστωσης 500 τόνων: 0203 11 10 Κρέατα χοιρινά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 μέχρι 0203 19 59 0203 21 10 Κρέατα χοιρινά κατεψυγμένα 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 μέχρι 0203 29 59 0206 30 21 0206 30 31 Τεμάχια από κατοικίδια χοιροειδή νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0206 41 91 0206 49 91 Τεμάχια από κατοικίδια χοιροειδή κατεψυγμένα 0209 00 11 0209 00 19 Λίπος (ξίγκι) χοιρινό 0209 00 30 Λίπος χοιρινό, εκτός από εκείνο των διακρίσεων 0209 00 11 ή 0209 00 19 0210 11 11 μέχρι 0210 11 39 Χοιρομέρια, ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών με κόκαλα. αλατισμένα (ή σε άλμη), αποξηραμένα ή καπνιστά 0210 12 11 Θώρακες χοιρινού κατοικίδιου αλατισμένοι (ή σε άλμη), αποξηραμένοι ή καπνιστοί 0210 19 10 μέχρι 0210 19 89 Άλλα μέρη χοιροειδούς κατοικίδιου, αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά 0210 90 31 0210 90 39 Φαγώσιμα αλεύρια και σκόνες τεμαχίων χοιροειδούς κατοικιδίου Μείωση της εισφοράς τρίτες χώρες κατά 65% στο πλαίσιο ετήσιας ποσόστωσης 500 τόνων για: 1601 00 Σαλάμια, λουκάνικα και παρόμοια προϊόντα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα 7.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Κωδικός ΣΟ: 03 0511 91 90 Απαλλαγή από δασμούς όλων των προϊόντων που καλύπτονται από την κοινή οργάνωση των αγορών1605 1902 20 10 2301 20 00 1)ΖΑΧΑΡΗΚωδικός ΣΟ: 1212 91 10 1212 91 90 1212 92 00 1702 20 10 1702 20 90 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 60 90 1702 90 30 1702 90 60 1702 90 71 1702 90 90 2106 90 30 2106 90 59 Μείωση κατά 16% των δασμών. Η μείωση αυτή δεν θα ισχύει σι περίπτωση που η Κοινότητα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης, επιβάλει πρόσθετους δασμούς Μείωση της εισφοράς τρίτες χώρες» κατά 0.5 ΕCU/100kg στο πλαίσιο ετήσιας ποσόστωσης 600 000 τόνων για: 1703 - Μελάσες 9 ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ Κωδικός ΣΟ: Απαλλαγή από δασμούς για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από την κοινή οργάνωση των αγορών 1201 00 90 1202 10 90 1202 20 00 1203 00 00 1204 00 90 1205 00 90 1206 00 90 1207 10 90 1207 20 90 1207 30 90 1207 40 90 1207 50 90 1207 60 90 1207 91 90 1207 92 90 1207 99 91 1207 99 99 1208 1504 1507 1508 1509 90 00 1510 00 90 1511 1512 1513 1514 1515 11 00 1515 19 1515 21 Απαλλαγή από τους δασμούς 1515 29 1515 50 151590 21 1515 90 29 151590 31 1515 90 39 1515 90 40 1515 90 51 1515 90 59 1515 90 60 1515 90 91 1515 90 99 1516 10 1516 20 91 1516 20 99 1517 10 90 151790 91 1517 90 99 1518 00 31 1518 00 39 1522 00 91 1522 00 99 2304 00 00 2305 00 00 2308 10 00 2306 20 00 2308 30 00 2306 40 00 2306 50 00 7306 60 00 2306 90 01 2306 90 93 2306 90 99 2308 90 93 2308 90 99 10.ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Κωδικός ΣΟ: Μείωση της εισφοράς τρίτες χώρες κατά 1,81 ΕCU/τόνο 0709 90 60 Καλαμπόκι 0712 90 19 1005 10 90 1005 90 00 1007 00 Σόργο Μείωση της εισφοράς τρίτες χώρες μέχρι 60% στο πλαίσιο ετήσιου ανώτατου ορίου. 100 000 τόνων Πέραν αυτού, μείωση κατά 50% σε περίπτωση αποκατάστασης του δασμού 1008 20 00 Κεχρί Μη εφαρμογή της εισφοράς τρίτες χώρες στο πλαίσιο ετήσιου ανωτάτου ορίου 80 000 τόνων. Πέραν αυτού, μείωση κατά 50% σε περίπτωση αποκατάστασης του δασμού 1101 00 00 1102 10 00 1103 11 10 1103 11 90 1103 21 00 Μείωση κατά 16% των δασμών 1001 1000 1001 90 91 1001 90 99 1002 00 00 1003 00 10 1003 00 90 Μείωση κατά 50% των δασμών στο πλαίσιο ποσόστωσης 15000 τόνων 1004 00 00 1008 10 00 1008 30 00 1008 90 10 1008 80 80 11.ΡΥΖΙ Κωδικός ΣΟ: Κατ εφαρμογή των κοινών ρυθμίσεων, μείωση της εισφοράς τρίτες χώρες ανά 100kg: 1006 10 21 μέχρι 1006 10 88 Ρύζι με με το φλοιό του για το ρύζι με το φλοιό του κατά 65% και 0,36 ΕCU 1006 20 1006 30 Ρύζι αποφλοιωμένο Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο για το αποφλοιωμένο ρύζι κατά 65% και 0.36 ΕCU για το λευκασμένο ρύζι κατά το στοιχείο προστασίας της βιομηχανίας, κατά 65% και 0.54 ΕCU για το μισολευκασμένο ρύζι. κατά το στοιχείο για το στοιχείο προστασίας της βιομηχανίας μετατροπέν βάσει του συντελεστή μετατροπής του λευκασμένου ρυζιού σε μισολευκασμένο, κατά 65% και 0.54 ΕCU 1006 40 00 Ρύζι σε θραύσματα για το ρύζι σε θραύσματα κατά 65% και 0.30 ΕCU Η παρέκκλιση αυτή ισχύει μόνον εφόσον παρακρατείται φορολογική επιβάρυνση κατά την εξαγωγή από τα σχετικά κράτη ΑΚΕ Σε περίπτωση υπέρβασης των 125 000 τόνων (ισοδύναμο αποφλοιωμένου ρυζιού) ρυζιού (από 1006 10 21 μέχρι 1006 10 98. 1008 20 και 1006 30) και των 20 000 τόνων ρυζιού σε θραύσματα (1008 40 00), ισχύει το γενικό καθεστώς τρίτες χώρες 12.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΥΖΙ Κωδικός ΣΟ: Μη εφαρμογή του σταθερού στοιχείου της εισφοράς τρίτες χώρες ή του δασμού για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από την κοινή οργάνωση της αγοράς 0714 1102 20 Επιπλέον, μείωση του μεταβλητού στοιχείου της εισφοράς ανά 100kg: 1102 30 00 κατά 0,181 ΕCU για τους κωδικούς ΣΟ 0714 10 99 και 0714 90 19 (ρίζες μανιόκας, σαλεπιού ή παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, εκτός από τις ρίζες αραρούτης) 1102 90 1103 12 00 1103 13 1103 14 1101 19 1103 291108 201108 (με την εξαίρεση 1108 20 00) 1109 00 00 κατά 0,363 ΕCU για τους κωδικούς ΣΟ 07141 0 10 και ex 1106 20 (αλεύρια και σιμιγδάλια σάγουτου μανιόκας, σαλεπιού και άλλων ριζών και κόνδυλων που περιλαμβάνονται στον κωδικό 0714, εκτός από τα αλεύρια και σιμιγδάλια της αραρούτης) 1702 30 91 1702 30 99 1702 40 90 1702 90 50 1702 90 75 1702 90 79 2106 90 55 κατά 50% για τους κωδικούς ΣΟ ex 1108 14 00 και ex 1108 19 90 (άμυλα κάθε είδους, άλλα. εκτός από τα άμυλα της αραρούτης) 2302 10 2302 20 2302 30 Μη εφαρμογή του μεταβλητού στοιχείου της εισφοράς τρίτες χώρες για τις ρίζες, αλεύρια, σιμιγδάλια και άμυλα της αραρούτης των κωδικών ΣΟ ex 0714 10. ex 0714 90 11. ex 1106 20 10, ex 1106 20 91 και ex 1106 20 99 2302 40 2302 50 00 2303 10 2303 30 00 2308 10 00 2308 90 30 Μη εφαρμογή του μεταβλητού στοιχείου για τους κωδικούς ΣΟ 0714 10 91 και 0714 90 11 (συμπεριλαμβανομένων και των ιγνάμων), εκτός από τις ρίζες της αραρούτης 2309 10 11 2309 10 13 2309 10 31 2309 10 33 2309 10 51 2309 10 53 2309 90 31 2309 90 33 2309 90 41 2309 90 43 2309 90 51 2309 90 53 13.ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ Ή ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ Κλάση ΣΟ: Απαλλαγή από τους δασμούς για τα παρακάτω προϊόντα. 0706 90 30 Αγριοράπανα ex 070β 90 90 Κοκκινογούλια για σαλάτα ex 070β 90 90 Ραπανάκια (raphanus satiνus) ex 0707 00 11 ex 0707 00 19 Μικρά αγγούρια χειμωνιάτικα 0708 Λαχανικά λωβοφόρα 0709 30 00 Μελιτζάνες 0709 40 00 Σέλινα, άλλα από ραπανοσέλινα 0709 51 90 Άλλα μανιτάρια 0709 60 10 Γλυκοπιπεριές 0709 90 70 Κολοκυθάκια 0709 90 90 Άλλα λαχανικά 0802 31 00 και 0802 32 00 Καρύδια κοινά με ή χωρίς κέλυφος 0802 50 00 Φυστίκια 0802 90 10 Καρύδια Ρican 0802 90 90 Άλλα φρούτα με κέλυφος 0804 30 00 Ανανάδες 0804 40 Αχλάδια της ποκιλίας aνοcats 0804 50 00 Αχλάδια της ποικιλίας gοyanes, μάγγες και μαγγούστες 0805 40 00 Φράπες και γκρέιπ-φρουτ 0805 30 90 Γλυκολέμονα 0805 90 00 Άλλα εσπεριδοειδή 0807 10 Πεπόνια (συμπεριλαμβανομένων και των καρπουζιών) 0807 20 00 Καρποί πατάτας 0809 40 90 Δαμάσκηνα 0810 40 30 Καρποί των φυτών mythilles (καρποί του νaccinium myrtillus) 0810 90 Άλλα νωπά φρούτα 0813 50 30 Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κωδικών ΣΟ 0801 και 0802 Μείωση των δασμών για τα παρακάτω προϊόντα: ex 0702 00 10 Ντομάτες (άλλες από τα ντοματάκια - νάνοι) από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου: μείωση του δασμού κατά 60% στο πλαίσιο ποσόστωσης 2 000 τόνων ex 0702 00 10 Ντοματάκια - νάνοι, από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου: απαλλαγή από τους δασμούς στο πλαίσιο ποσόστωσης 2 000 τόνων ex 0703 10 19 Κρεμμύδια από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι τις 15 Μαΐου: απαλλαγή από τον δασμό Μείωση κατά 15% του δασμού για το υπόλοιπο του έτους ex 0703 20 00 Σκόρδα, από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι τις 31 Μαΐου: απαλλαγή από τον δασμό Μείωση κατά 15% του δασμού για το υπόλοιπο τους έτους ex 0704 90 90 Κράμβες του είδους Κίνας: απαλλαγή από τον δασμό από 1ης Νοεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου Μείωση κατά 15% του δασμού για το υπόλοιπο του έτους ex 0705 11 10 Σαλάτα Ιceberg: απαλλαγή από τον δασμό από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου Μείωση κατά 15% από τον δασμό για το υπόλοιπο του έτους ex 0706 10 00 Καρότα: απαλλαγή από τον δασμό από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου Μείωση κατά 15% του δασμού για το υπόλοιπο του έτους ex 0709 10 00 Αγκινάρες- απαλλαγή από τον δασμό από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου Μείωση κατά 15% του δασμού για το υπόλοιπο του έτους ex 0709 20 00 Σπαράγγια-απαλλαγή από τον δασμό από τις 15 Αυγούστου μέχρι τις 15 Ιανουαρίου μείωση κατά 40% από τις 16 Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου μείωση κατά 15% για το υπόλοιπο του έτους ex 0804 20 10 Σύκα νωπά: απαλλαγή από τον δασμό από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου στο πλαίσιο ποσόστωσης 200 τόνων 0805 10 Πορτοκάλια: απαλλαγή από τον δασμό από τις 15 Μαΐου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μίας ποσότητας αναφοράς 25 000 τόνων πέραν αυτής της ποσότητας και καθόλο το έτος μείωση κατά 80% του δασμού 0805 20 Μανταρίνια (συμπεριλαμβανομένων και των tangerines και satsumas). κλεμαντίνες, wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών: απαλλαγή από τον δασμό από τις 15 Μαΐου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μίας ποσότητας αναφοράς 4 000 τόνων πέραν αυτής της ποσότητας και καθόλο το έτος, μείωση κατά 80% του δασμού ex 0806 10 21 ex 0806 10 29 ex 0800 10 50 Σταφύλια επιτραπέζια απαλλαγή από τους δασμούς από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο ποσόστωσης 400 τόνων και από την 1η Φεβρουάριου μέχρι τις 31 Μαρτίου, στο πλαίσιο μίας ποσότητας αναφοράς 100 τόνων 0808 10 Μήλα: Μείωση του δασμού κατά 50%, στο πλαίσιο ποσόστωσης 1 000 τόνων ex 0808 20 Αχλάδια: μείωση του δασμού κατά 85%, στο πλαίσιο ποσόστωσης 2 000 τόνων ex 0809 10 00 Βερύκοκκα: απαλλαγή από τον δασμό από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου. Μείωση κατά 15% του δασμού για το υπόλοιπο του έτους. ex 0809 20 90 Κεράσια: απαλλαγή από τον δασμό από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου ex 0809 30 00 Ροδάκινα, μπρουνιόν και νεκταρίνια: απαλλαγή από τον δασμό από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου. Μείωση κατά 15% του δασμού για το υπόλοιπο του έτους. ex 0809 40 19 Δαμάσκηνα: απαλλαγή από τον δασμό από τις 15 Δεκεμβρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου. Μείωση κατά 15% του δασμού για το υπόλοιπο του έτους. ex 0810 10 90 Φράουλες: απαλλαγή από τον δασμό από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο ποσόστωσης 1 600 τόνων. Μείωση των δασμών κατά τα παρακάτω ποσοστά: 0610 40 50 3% για τα φρούτα των ειδών νaccinium macrοcarpum και νaccinium cοrymbοsum 0610 40 90 5% για τα άλλα φρούτα του είδους νaccinium Μείωση κατά 16% των δασμών για τα παρακάτω προϊόντα: 0703 10 90 Ασκαλώνια 0703 90 00 Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά 0704 10 Κουνουπίδια και μπρόκολα 0704 20 00 Λαχανάκια Βρυξελλών 0704 90 10 Κράμβες λευκές και κόκκινες 0704 90 90 Άλλα λάχανα 0705 11 Μαρούλια στρογγυλά, με την εξαίρεση της σαλάτας Ιceberg 0705 19 00 Άλλα μαρούλια 0705 21 00 Ραδίκια 0705 2900 Άλλα ραδίκια ex 0706 10 00 Γογγύλια 0706 90 11 0706 90 19 Ραπανοσέλινα ex 0707 00 11 Αγγούρια χειμωνιάτικα, εκτός από τα μικρά ex 0707 00 19 0707 00 90 Αγγουράκια 0709 51 10 Μανιτάρια 0709 51 30 Μανιτάρια είδους chanterelles 0709 51 50 Μανιτάρια είδους cθpes 0700 52 00 Τρούφες 0709 70 00 Σπανάκια, τετραγόνες και χρυσολάχανα 0709 90 10 Σαλατικά άλλα από μαρούλια και ραδίκια 0709 90 20 Αγγιναροειδή και αγριοαγγινάρες 0709 90 40 Κάπαρη 0709 90 50 Μάραθο 0802 11 90 Άλλα αμύγδαλα 060212 90 0802 21 00 Φουντούκια 0802 22 00 0802 40 00 Κάστανα 0806 20 90 Κυδώνια 0810 20 10 Σμέουρα 0810 20 90 Μούρα ή βατόμουρα 0810 30 10 Φραγκοστάφυλα και μαύρα φραγκοστάφυλα 0810 30 30 0810 30 90 14 ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Κωδικός ΣΟ ex 0710 (εκτός των 0710 40 00, 0710 80 10 και 0710 80 59) Απαλλαγή από τους δασμούς για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από την κοινή οργάνωση των αγορών ex 0711 (εκτός των 0711 20. 0711 90 10 και 0711 90 30) ex 0712 (εκτός των 0712 10 00, 0712 90 11. 0712 90 19 και 0712 90 90) 0804 20 90 0806 200812 0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 0813 50 11 0813 50 19 0813 50 91 0813 50 99 0814 00 00 0904 20 10 ex 1302 20 2001 10 00 2001 20 00 2001 90 10 2001 90 50 2001 90 902003 2004 10 10 2004 10 99 2004 90 30 2004 90 50 2004 90 91 2004 90 95 2004 90 99 (εκτός από τις ελιές) ex 2005 (εκτός των 2005 70 00, 2005 80 00 και 2005 90 10) 2006 002008 (εκτός των 2008 11 10. 2008 91 00. 2008 99 85. 2008 99 91 και 2008 99 99) 2008 (εκτός του 2009 60) Επιπλέον. δεν ισχύει το μεταβλητό στοιχείο και δεν εισπράττεται ο πρόσθετος δασμός ζάχαρη για τα παρακάτω προϊόντα: Γλυκά κουταλιού, ζελέδες. μαρμελάδες, πολτοί και πάστες φρούτων που λαμβάνονται από βράσιμο Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα 2007 10 10 2007 99 10 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί 2007 99 20 και πάστες φρούτων (άλλων από τα 2007 99 31 εσπεριδοειδή) 2007 99 33 2007 99 35 2007 99 39 2007 99 51 2007 99 59 Φρούτα παρασκευασμένα ή διατηρημένα με προσθήκη ζάχαρης, με ή χωρίς προσθήκη αλκοόλης « 2008 20 Ανανάδες ex 2008 30 Τεμάχια (φέτες) φράπας και γκρέιπ-φρουτ ex 2008 40 Αχλάδια ex 2008 80 Φράουλες ex 2008 92 Μείγματα ανανά, πατάτας και καρπών ροιάς ex 2008 99 Σταφύλια ΔαμάσκηναΚαρποί της ροιάς. αχλάδια της ποικιλίας gοyaνes και καρποί οξυφοινικιάς 2009 20 11 Χυμός φράπας 2009 20 91 ex 2009 40 Χυμός ανανά ex 2009 80 Χυμός καρπών ροιάς και αχλαδιών της ποικιλίας gοyaνes ex 2009 90 Μείγματα χυμού ανανά, παπάϊας και καρπών ροιάς 15 ΟΙΝΟΣ Κωδικός ΣΟ: Απαλλαγή από τους δασμούς για 2009 60 Χυμούς σταφυλιών (συμπεριλαμβανομένων και των μούστων σταφυλιών) μη ενζυμωμένους 2204 30 91 2204 30 99 16 ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΚΑΠΝΑ Κωδικός ΣΟ Απαλλαγή από τους δασμούς 2401 Σε περίπτωση που δημιουργηθούν σοβαρές διαταραχές, εξαιτίας σημαντικής αύξησης των απαλλαγών από τους δασμούς για τα ακατέργαστα καπνά (2401 ) καταγωγής κρατών ΑΚΕ ή εάν αυτές οι εισαγωγές προκαλέσουν δυσχέρειες όπως η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μίας περιφέρειας της Κοινότητας. η Κοινότητα μπορεί να λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1 της σύμβασης τα απαιτούμενα μέτρα διασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προορίζονται για την αντιμετώπιση των εκτροπών του εμπορίου 17 ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κωδικός ΣΟ: Απαλλαγή από το σταθερό στοιχείο για το σύνολο του τομέα των μεταποιημένων προϊόντων που προήρχοντο από γεωργικά προϊόντα [Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80] 0403 10 51 μέχρι 0403 10 99 0403 90 71 μέχρι 0403 90 99 0710 40 00 0711 90 30 1517 10 10 151790 10 1702 50 00 1704 (εκτός του 1704 90 10)1901 1902 (εκτός από τους 1902 20 10 και 1902 20 30)19042001 90 30 2001 90 40 2004 90 10 2005 00 00 ex 2005 90 90 γλυκό καλαμπόκι (εκτός από το Ζea mays νar saccharata) 2008 99 85 2101 30 19 2101 30 99 2102 10 31 2102 10 392108 (εκτός από τους 2106 10 10 και 2108 10 91) 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 2905 43 00 2905 44 3501 (εκτός από τον 3501 90 10) 3505 10 (εκτός από τον 3505 10 50) 3505 20 3809 10 3823 60 Εξάλλου, απαλλαγή από την είσπραξη του μεταβλητού στοιχείου για τα παρακάτω προϊόντα 1702 50 00 Φρουκτόζη χημικώς καθαρή Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (συμπεριλαμβανομένης και της λευκής σοκολάτας) 1704 90 30 Παρασκευάσματα με την ονομασία λευκή σοκολάτα Σοκολάτες και άλλα φαγώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο 1806 20 Παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg 1806 31 00 Άλλα που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους, παραγεμισμένα ή όχι 1808 32 1806 90 11 Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα, ζαχαρώδη και υποκατάστατά τους, παρασκευασμένα με υποκατάστατα ζάχαρης και περιέχοντα κακάο 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1901 Εκχυλίσματα βύνηςΧ παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια. σιμιγδάλια, ένζυμα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ή περιλαμβάνονται αλλού παρασκευάσματα διατροφής των προϊόντων των κωδικών ΣΟ 0401 μέχρι 0404 που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ή περιλαμβάνονται αλλού (εκτός από τους κωδικούς ΣΟ 1901 90 11 και 1901 90 90) που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 1,5% λιπαρών ουσιών που προέρχονται από το γάλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75% 1903 00 00 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα της παρασκευασμένα από άμυλα με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας με προσθήκη κακάου όστιες. κενά δισκία που χρησιμοποιούντα για φάρμακα, ψωμιά για κάλυψη, ξηραμένες ζύμες αλευριού και αμύλων κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα ex 1905 30 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών γκόφρες και γκοφρέτες ex 1905 40 00 Μπισκότα Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα. με την εξαίρεση των μπισκότων θαλάσσης ex 1905 90 -Άλλα -Μπισκότα2006 99 85 Γλυκό καλαμπόκι, παρασκευασμένο και διατηρημένο διαφορετικά, χωρίς την προσθήκη ζάχαρης και αλκοόλης, με την Εξαίρεση του γλυκού καλαμποκιού (Ζea meys νar saccharata) Μείωση κατά 16% των δασμών για τα παρακάτω προϊόντα: 1702 10 10 1702 10 90 Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης 1702 30 51 1702 30 59 Άλλες ζάχαρες που περιέχουν κατά βάρος σε ξηρή κατάσταση 90% ή περισσότερο γλυκόζη 2005 20 20 2005 20 80 Πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες διαφορετικά από τη μορφή αλευριών, σιμιγδαλιών ή νιφάδων 2101 10 98 Άλλα παρασκευάσματα εκχυλισμάτων, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ 2101 20 96 Άλλα παρασκευάσματα εκχυλισμάτων, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ 18 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΤΩΝ ΑΚΕ Ή ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Κωδικός ΣΟ: 0102 90 10 0102 90 31 0102 90 33 0102 90 35 0102 90 37 Ζωντανά κατοικίδια βοοειδή, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής Μη εφαρμογή της εισφοράς τρίτες χώρες 0201 Βόειο κρέας νωπό. 0202 διατηρημένο σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Μη εφαρμογή της εισφοράς τρίτες χώρες 0206 10 95 0206 29 91 0709 90 60 0712 90 19 1005 10 90 1005 90 90 Καλαμπόκι Μη εφαρμογή της εισφοράς τρίτες χώρες Απαιτούμενα μέτρα κατά της διατάραξης της αγοράς της Κοινότητος σε περίπτωση που υπερβούν οι εισαγωγείς τους 25 000 τόνων ετησίως 0714 10 91 0714 90 11 (συμπεριλαμβανομένου του ιγνάμου) Μη Εφαρμογή της εισφοράς τρίτες χώρες στο πλαίσιο ετήσιας ποσόστωσης 2 0Ο0 τόνων 19 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΡΥΖΙΟΥ ΣΤΗ RΕUΝΙΟΝ Μη εφαρμογή της εισφοράς τρίτες χώρες 82.Στην Τελική Πράξη, το παράρτημα ΧLVΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧLVΙ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 210 και 211 Και εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ της 21ης Μαΐου 1992 στο Κίνγκστον της Ιαμαϊκής, και για να παρακαμφθούν οι δυσκολίες κατά την έναρξη και την εφαρμογή του Πλαισίου Αμοιβαίων Υποχρεώσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών σεμιναρίων, κατάλληλης τεχνικής βοήθειας κλπ. στα πλαίσια της χρηματοδοτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη. 83.Στην Τελική Πράξη, το παράρτημα LΙV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ LΙV Κοινή δήλωση για το άρθρο 294 Ο ορισμός της έννοιας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής εκτιμάται, για τους σκοπούς της Εφαρμογής του άρθρου 294. σε σχέση με τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 294, στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας περιλαμβάνονται τα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ. 84.Στην Τελική Πράξη, παράρτημα LΧVΙΙΙ, παράγραφος 1, η ακόλουθη φράση καταργείται : (εκτός από τις γενικές συνόδους της). 85.Στην Τελική Πράξη, προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήματα LΧΧΙΧ έως LΧΧΧΙΧ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ LΧΧΙΧ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 156, παράγραφος 4, 157 παράγραφος 1 και 158. παράγραφος 1 σημεία δ) και η), σχετικά με την περιφερειακή συνεργασία Οι αναφορές στα συγκεκριμένα άρθρα στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, περιλαμβάνουν τις Καναρίους Νήσους, τις Αζόρες και τη Μαδέρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ LΧΧΧ Κοινή δήλωση για τις διαβουλεύσεις με τους φορείς ανάπτυξης και για την ενημέρωση αυτών Ενόψει της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των φορέων αποκεντρωμένης συνεργασίας σε σχέδια και προγράμματα του Ταμείου και της διασφάλισης ότι οι πρωτοβουλίες τους λαμβάνονται υπόψη κατά τη διατύπωση και την υλοποίηση ενδεικτικών προγραμμάτων, τα κράτη ΑΚΕ προσπαθούν να οργανώσουν ανταλλαγές απόψεων με τους εν λόγω φορείς. Τα κράτη ΑΚΕ και η Επιτροπή καταβάλλουν επίσης κάθε προσπάθεια για να παράσχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή των προγραμμάτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ LΧΧΧΙ Δήλωση της Κοινότητας για το όρθρο 281 παράγραφος 1 Η κοινοποίηση του ενδεικτικού ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 281 παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα κράτη ΑΚΕ με τα οποία η Κοινότητα έχει αναστείλει τη συνεργασία της. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ LΧΧΧΙΙ Κοινή δήλωση για τις διαδικασίες εφαρμογής Όσον αφορά τις διαδικασίες εφαρμογής, ειδικότερα : τη σύναψη συμβάσεων, και το ρόλο των εκτελεστικών οργάνων, η Υπουργική Συνδιάσκεψη ζητεί από το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, μέσω της Επιτροπής Συνεργασίας για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, να εμβαθύνει την εξέταση αυτών των διαδικασιών και Ενδεχομένως να τις προσαρμόσει κατά την περίοδο ισχύος του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου Επιπλέον, η Υπουργική Συνδιάσκεψη αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η οριστικοποίηση των χρηματοδοτικών προτάσεων, είναι δυνατό να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες Η Υπουργική Συνδιάσκεψη ζητεί, για το σκοπό αυτό, από το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ να καθορίσει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την παροχή, εντός του πλαισίου της παρούσας σύμβασης, των αναγκαίων πόρων, στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι ίδιοι πόροι της Επιτροπής και οι τόκοι που προκύπτουν από τους πόρους του ΕΤΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ LΧΧΧΙΙΙ Κοινή δήλωση για το άρθρο 366α 1.Κατά την πρακτική εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν τη διάταξη για το ιδιαίτερα επείγον του άρθρου 366 στοιχείο α) σε εξαιρετικές μόνον περιπτώσεις, ιδιαίτερα σοβαρής και κατάφωρης παράβασης όπου, λόγω του απαιτούμενου χρόνου απάντησης, καθίσταται αδύνατη οποιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση. 2.Στην περίπτωση που οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη καταφύγει σ αυτό το μέτρο, το σχετικό συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διενεργήσει αμέσως διαβουλεύσεις με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, ώστε να εξεταστεί λεπτομερώς η κατάσταση και. εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να διορθωθεί. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ LΧΧΧΙV Δήλωση της Κοινότητας για το χρέος Η Επιτροπή εκφράζει εκ νέου την επιθυμία της να συμβάλει εποικοδομητικά και δραστήρια στην ανακούφιση των κρατών ΑΚΕ από το βάρος του χρέους. Σ αυτό το πλαίσιο, συμφωνεί να μετατρέψει σε επιχορηγήσεις όλο τα ειδικά δάνεια των προηγούμενων συμβάσεων για τα οποία δεν έχουν ακόμη αναληφθεί υποχρεώσεις Η Κοινότητα επιβεβαιώνει επίσης την πρόθεσή της να επιδιώξει τη συζήτηση των θεμάτων αυτών στα Κατάλληλα fοra, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη ΑΚΕ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ LΧΧΧV Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 2 σημείο δ) του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου ΟΙ ειδικοί πόροι που προβλέπονται στο δεύτερο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο για βοήθεια έκτακτης ανάγκης, είναι δυνατό να αυξηθούν, κατά την περίοδο ισχύος του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου. με πρόσθετο ποσό 160 εκατομμυρίων ΕCU από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ LΧΧΧVΙ Κοινή δήλωση για τη σώρευση Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι για την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 1. ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί : Αναπτυσσόμενη χώρα : οποιαδήποτε χώρα η οποία χαρακτηρίζεται ως τέτοια από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ και η Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής, εκτός από τις Χώρες Υψηλού εισοδήματος (ΗΙC) και τις χώρες με ΑΕΠ που υπερέβη το 1992 τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε τρέχουσες τιμές. 0 όρος γειτονική αναπτυσσόμενη χώρα που ανήκει σε συνεκτική γεωγραφική οντότητα αφορά τον ακόλουθο κατάλογο χωρών : Αφρική : Αλγερία. Αίγυπτος. Λιβύη. Μαρόκο. Τυνησία και Νότιος Αφρική σε ad hοc βάση. Καραϊβική : Κολομβία. Κόστα Ρίκα. Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ. Γουατεμάλα. Ονδούρα, Νικαράγουα, Παναμάς, Βενεζουέλα. Ειρηνικός : Ναούρου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ LΧΧΧVΙΙ Κοινή δήλωση για τα προϊόντα της αλιείας Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι. η Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας εξετάζει, το ταχύτερο δυνατό, με πνεύμα κατανόησης τις δυσκολίες που είναι δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 1. Η Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας υποβάλλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο των Υπουργών εντός ενός έτους από τη θέση σε ισχύ των εν λόγω διατάξεων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ LΧΧΧVΙΙΙ Κοινή δήλωση για τις μπανάνες Κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους της προγραμματιζόμενης βοήθειας, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους προμηθευτές μπανανών από τα κράτη ΑΚΕ στην Κοινότητα, όταν εξωτερικές συνθήκες τις οποίες αυτοί δεν είναι σε θέση να ελέγχουν, επιβάλλουν την αναδιάρθρωση και του τομέα της μπανάνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ LΧΧΧΙΧ Κοινή δήλωση για το Πρωτόκολλο αριθ 10 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την εφαρμογή των διατάξεων του Πρωτοκόλλου αριθ. 10 και να λάβουν υπόψη τα διεθνώς εναρμονισμένα κριτήρια και τους δείκτες για την αειφόρο διαχείριση των δασών. Ροur Sa Μajeste le Rοi des Βelges Vοοr Ζi|ne Μajesleit de Κοning der Βelgen Fur Seine Μajestat der Κοnig der Βelgier Fur den Ρrasidenten der Βundesrepublik Deutschland Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Ροr Su Μajestad el Rey de Εspana Ροur le Ρresident de la Republique francaise Τhar ceann Uachtaran na hΕireann Fοr the Ρresident οf Ιreland Ρer il Ρresidente della Repubblica italiana Ροur Sοn Αltesse Rοyale le Grand-Duc de Luxembοurg Vοοr Ηare Μajesteit de Κοningin der Νederlanden Fur den Βundesprasidenten der Republik Οsterreich Ρelο Ρresidente da Republica Ροrtuguesa Suοmen Τasaνallan Ρresidentin puοlesta Fοr Republiken Finlands Ρresident. Fοr the Κingdοm οf Sweden Fοr Ηer Μajesty the Queen οf the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Ροr las Cοmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpaeiske Faellesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities Ροur les Cοmmunautes eurοpeennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias Εurοοpan yhteisοjen puοlesta Fοr Εurοpeiska gemenskaperna Ροur le Ρresident de la Republique dΑngοla Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Αntigua and Βarbuda Fοr the Ηead οf State οf the Cοmmοnwealth οf the Βahamas Fοr the Ηead οf State οf Βarbadοs Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Βelize Ροur le Ρresident de la Republique du Βenin Fοr the Ρresident οf the Republic οf Βοtswana Ροur le Ρresident du Βurkina Fasο Ροur le Ρresident de la Republique du Βurundi Ροur le Ρresident de la Republique du Camerοun Ροur le Ρresident de la Republique du Cap-Vert Ροur le Ρresident de la Republique Centrafricaine Ροur le Ρresident de la Republique Federale Ιslamique des Cοmοres Ροur le Ρresident de la Republique du Cοngο Ροuf le Ρresident de la Republique de Cοte dΙνοire Ροur le Ρresident de la Republique de Djibοuti Fοr the Gονernment οf the Cοmmοnwealth οf Dοminica Fοr the Ρresident οf the Dοminican Republic Fοr the Ρresident οf the Slate οf Εritrea Fοr the Ρresident οf the Federal Demοcratic Republic οf Εthiοpia Fοr the Ρresident οf the Sονereign Demοcratic Republic οf Fiji Ροur le Ρresident de la Republique Gabοnaise Fοr the Chairman οf the Α.F.Ρ.R.C. and Ηead οf State οf the Republic οf Τhe Gambia Fοr the Ρresident οf the Republic οf Ghana Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Grenada Ροur le Ρresident de la Republique de Guinee Ροur le Ρresident de la Republique de Guinee-Βissau Ροur Ιe Ρresident de la Republique de Guinee equatοriale Fοr the Ρresident οf the Cοοperatiνe Republic οf Guyana Ροur le Ρresident de la Republique dΗaiti Fοr the Ηead οf Stale οf Jamaica Fοr the Ρresident οf the Republic οf Κenya Fοr the Ρresident οf the Republic οf Κiribati Fοr Ηis Μajesty the Κing οf the Κingdοm οf Lesοthο Fοr the Ρresident οf the Republic οf Liberia Ροur le Ρresident de la Republique de Μadagascar Fοr the Ρresident οf the Republic οf Μalawi Ροur le Ρresident de la Republique du Μali Ροur le Ρresident de la Republique Ιslamique de Μauritanie Fοr the Ρresident οf the Republic οf Μauritius Ροur Ιe Ρresident de la Republique du Μοzambique Fοr the Ρresident οf the Republic οf Νamibia Ροur le Ρresident de la Republique du Νiger Fοr the Ηead οf State οf the Federal Republic οf Νigeria Fοr Ηer Μajesty the Queen οf the Ιndependent State οf Ρapua Νew Guinea Ροur le Ρresident de la Republique Rwandaise Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Saint Κitts and Νeνis Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Saint Lucia Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Saint Vincent and the Grenadines Fοr the Ηead οf State οf the Ιndependent State οf Western Samοa Ροur le Ρresident de la Republique demοcratique de Saο Τοme et Ρrincipe Ροur le Ρresident de la Republique du Senegal Ροur le Ρresident de la Republique des Seychelles Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Sοlοmοn Ιslands Fοr the Ρresident οf the Republic οf the Sudan Fοr the Ρresident οf the Republic οf Suriname Fοr Ηis Μajesty the Κing οf the Κingdοm οf Swaziland Fοr the Ρresident οf the United Republic οf Τanzania Ροur le Ρresident de la Republique du Τchad Ροur le Ρresident de la Republique Τοgοlaise Fοr Ηis Μajesty Κing Τaufaahau Τupοu ΙV οf Τοnga Fοr the Ηead οf State οf the Republic οf Sierra Leοne Fοr the Ρresident οf the Republic οf Τrinidad and Τοbagο Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Τuνalu Fοr the Ρresident οf the Republic οf Uganda Fοr the Gονernment οf the Republic οf Vanuatu Fοr the Ρresident οf the Republic οf Ζambia Fοr the Ρresident οf the Republic οf Ζimbabwe ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΜΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ που υπεγράφη στο Μαυρίκιο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟτης τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ του Λομέ λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ. Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ. Ροur le Ρresident de la Repubique du Ζaire Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ. Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. τα κράτη των οποίων είναι συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. αφενός, και ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΚΕ. τα κράτη των οποίων καλούνται εφεξής κράτη ΑΚΕ, αφετέρου,ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την τέταρτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΚ. που υπεγράφη στο Λομέ στις 15 Δεκεμβρίου 1989, εφεξής αποκαλούμενη σύμβαση, και, ιδίως, το άρθρο 358, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας προσεχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1995, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επέλθουν οι απαιτούμενες προσαρμογές στη σύμβαση και να καθοριστούν τα μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμόζονται στις συναλλαγές μεταξύ των νέων προσχωρούντων κρατών και των κρατών ΑΚΕ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι συμφωνήθηκε ότι το πεδίο εφαρμογής αυτών των μέτρων θα περιοριστεί στην περίοδο ισχύος της σύμβασης, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν το παρόν πρωτόκολλο και. προς αυτόν τον σκοπό, όρισαν ως πληρεξουσίους τους : Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ : Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ : Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ : Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ : Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ : Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ : ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΚΕ : ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους που βρέθηκαν εντάξει, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ : Άρθρο 1 Άρθρο 1 Η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας καθίστανταισυμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης και των δηλώσεων που προσαρτώνται στην Τελική Πράξη, η οποία στις 15 Δεκεμβρίου 1989. Άρθρο 2 Τα κείμενα της σύμβασης, στα οποία περιλαμβάνονται τα πρωτόκολλα και τα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, καθώς και οι δηλώσεις που προσαρτώνται στην Τελική Πράξη και η συμφωνία για την τροποποίηση της σύμβασης, διατυπωμένα στη σουηδική και τη φινλανδική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά με τα αρχικά κείμενα. Άρθρο 3 Η Δημοκρατία της Αυστρίας διατηρεί, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1996. τους τελωνειακούς δασμούς και το σύστημα αδειών που εφάρμοζε κατά την ημερομηνία της προσχωρήσεως της όσον αφορά τα οινοπνευματώδη ποτά και τη μη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με κατ όγκον αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80% νοl., που υπάγεται στην κλάση 2208 του ΕΣ. Το σύστημα αδειών πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις. Άρθρο 4 Οι υπήκοοι και οι εταιρείες ή επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 274 παράγραφος 2 της σύμβασης, της Αυστρίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, καθώς και οι προμήθειες καταγωγής αυτών των κρατών, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών και στις συμβάσεις που προκηρύσσονται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), στο οποίο τα κράτη, των οποίων είναι υπήκοοι ή εταιρείες, δεν έχουν συνεισφέρει. Άρθρο 5 Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Άρθρο 6 Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Αρχίζει να ισχύει στην πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία όλες οι πράξεις κύρωσης ή ολοκλήρωσης έχουν κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο 7 Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Ροur Sa Μajeste le Rοi des Βelges Vοοr Ζijne Μajesteit de Κοning der Βelgen Fur Seine Μajestat der Κοnig der Βelgier Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Ροr Su Μajestad el Rey de Εspana Fur den Ρresidenten der Βundesrepublik Deutschland Fοr Ηendes Μajestaet Danmarks Drοnning Ροur le Ρresident de la Republique francaise Ροur Sοn Αltesse Rοyale le Grand-Duc de Luxembοurg Vοοr Ηart Μajesteit de Κοningin der Νederlanden Fur den Βundesprasidenten der Republik Οsterreich Ρresidente da Republica Ροrtuguesa Suοmen Τasaνallan Ρresidentin puοlesta Fοr Republiken Finlands Ρresident Fοr che Κingdοm οf Sweden Fοr Ηer Μajesty the Queen οf the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Ροr las Cοmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpaeiske Faellesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities Ροur les Cοmmunautes eurοpeennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias Εurοοpan yhleisοjen puοlesta Fοr Εurοpeiska gemenskaperna Ροur le Ρresident de la Republique dΑngοla Τhar ceann Uachlaran na hΕireann Fοr the Ρresident οf Ιreland Ρer il Ρresidente delta Repubblica Ιtaliana Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Αntigua and Βarbuda Fοr the Ηead οf State οf the Cοmmοnwealth οf the Βahamas Fοr the Ηead οf State οf Βarbadοs Ροur le Ρresident de la Republique du Βenin Fοr the Ρresident οf the Republic οf Βοtswana Ροur le Ρresident du Βurkina Fasο Ροur le Ρresident de la Republique du Camerοun Ροur le Ρresident de la Republique du Cap-Vert Ροur le Ρresident de la Republique Centrafricaine Ροur le Ρresident de la Republique Federale Ιslamique des Cοmοres Ροur le Ρresident de la Republique du Cοngο Ροur le Ρresident de la Republique du Βurundi Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Βelize Ροur le Ρresident de la Republique de Cοte d Ινοire le president de la Republique de Djibοuti Fοr the Gονernment οf the Cοmmοnwealth οf Dοminica Fοr the Ρresident οf the Dοminican Republic Fοr the Ρresident οf the State οf Εritrea Fοr the Ρresident οf the Federal Demοcratic Republic οf Εthiοpia Ροur le Ρresident de la Republique Gabοnaise Fοr the Chairman οf the Α.F.Ρ.R C. and Ηead οf State οf the Republic οf Τhe Gambia Fοr the Ρresident οf the Republic οf Ghana Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Grenada Ροur le Ρresident de la Republique de Guinee Ροur le Ρresident de la Republique de Guinee equatοriale Fοr the Ρresident οf the Sονereign Demοcratic Republic οf Fiji Fοr the Ρresident οf the Cοοperatiνe Republic οf Guyana Ροur le Ρresident de la Republique d Ηaiti Fοr the Ρresident οf the Republic οf Κenya Fοr the Ρresident οf the Republic οf Κiribati Fοr Ηis Μajesty the Κing οf the Κingdοm οf Lesοthο Ροur le Ρresident de la Republique de Μadagascar Fοr the Ρresident οf the Republic οf Μalawi Ροur le Ρresident de la Republique du Μali Ροur le Ρresident de la Republique Ιslamique de Μauritanie Fοr the Ρresident οf the Republic οf Μauritius Ροur le Ρresident de la Republique du Μοzambique Fοr the Ρresident οf the Republic οf Liberia Fοr the Ηead οf State οf Jamaica Fοr the Ρresident οf the Republic οf Νamibia Fοr the Ηead οf Stale οf the Federal Republic οf Νigeria Fοr Ηer Μajesty the Queen οf the Ιndependent State οf Ρapua Νew Guinea Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Saint Lucia Fοr the Ηead οf Slate οf the Ιndependent State οf Western Samοa Ροur le Ρresident de la Republique demοcratique de Saο Τοme et Ρrincipe Ροur le Ρresident de la Republique du Senegal Ροur le Ρresident de la Republique des Seychelles Ροur le Ρresident de la Republique du Νiger Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Saint Vincent and the Grenadines Ροur le Ρresident de la Republique Rwandaise Fοr Ηer Μajasty the Queen οf Saint Κitts and Νeνis Fοr the Ηead οf State οf the Republic οf Sierra Leοne Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Sοlοmοn Ιslands Fοr the Ρresident οf the Republic οf the Sudan Fοr the Ρresident οf the Republic Οf Suriname Fοr Ηis Μajesty the Κing οf the Κingdοm οf Swaziland rFοr the Ρresident οf the United Republic οf Τanzania Ροur le Ρresident de la Republique du Τchad Ροur le Ρresident de la Republique Τοgοlaise Fοr Ηis Μajesty Κing Τaufaahau Τupοu ΙV οf Τοnga Fοr the Ρresident οf the Republic οf Τrinidad and Τοbagο Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Τuνalu Fοr the Ρresident οf the Republic οf Uganda Fοr the Gονernment οf the Republic οf Vanuatu Ροur le Ρresident de la Republique du Ζaire Fοr the Ρresident οf the Republic οf Ζambia Fοr the Ρresident οf the Republic οf Ζimbabwe ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι : ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ. ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΥΨΗΛΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ. ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ. ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ. ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καλούμενες εφεξής Κοινότητα και της οποίας τα κράτη καλούνται εφεξής κράτη μέλη. και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. αφενός, και Οι πληρεξούσιοι : ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΚΟΛΑ, ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ. ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΜΑΣ, ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ. ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΜΠΕΛΙΖ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΕΝΙΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΥΝ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΜΟΡΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΟ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ CΟΤΕ D ΙVΟΙRΕ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΝΤΖΙΜΠΟΥΤΙ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΝΙΚΑ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΤΖΙ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΟΝ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΙΑ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΝΑ. ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΓΡΕΝΑΔΑ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΥΙΑΝΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΪΤΗΣ, ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΖΑΜΑΪΚΑ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ, ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΣΟΤΟ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΛΑΟΥΙ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΛΙ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΜΙΜΠΙΑ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΓΗΡΑ, ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑ, ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΑΝΤΑ, ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΣΑΙΝΤ-ΚΙΤΤΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ, ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑΣ. ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΤΣΙΠΕ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΫΧΕΛΛΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ, ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΙΝΑΜ. ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΑΝΤ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΓΚΟ, ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΑUFΑΑΗΑU ΤUΡΟU ΙV ΤΗΣ ΤΟΝΓΚΑ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΝΙΔΑΔ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ. ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΒΑΛΟΥ. ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΖΑΟΡ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΖΑΜΠΙΑ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ. ta κράτη των οποίων καλούνται εφεξής κράτη ΑΚΕ, αφετέρου.συνελθόντες στο Μαυρίκιο, την 4 ΧΙ 1995 για την υπογραφή της συμφωνίας για την τροποποίηση της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ του Λομέ, η οποία υπεγράφη στο Μαυρίκιο στις 4 Νοεμβρίου 1995, ενέκριναν τα ακόλουθα κείμενα : τη συμφωνία για την τροποποίηση της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ του Λομέ. η οποία υπεγράφη στο Μαυρίκιο στις 4 Νοεμβρίου 1995, καθώς και τα πρωτόκολλα και τα κείμενα των δηλώσεων που απαριθμούνται κατωτέρω, όπως παρατίθενται στην Τελική Πράξη της σύμβασης : Δεύτερο Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο Πρωτόκολλο αριθ. 1 για τον ορισμό της εννοίας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας Πρωτόκολλο αριθ. 7 για το βόειο κρέας Πρωτόκολλο αριθ. 10 για την αειφόρο διαχείριση των δασικών πόρων Παράρτημα ΧΙV Κοινή δήλωση για το άρθρο 91 σχετικά με το Κέντρο Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΚΒΑ) Παράρτημα ΧΧΙΙ Κοινή δήλωση για το άρθρο 141 σχετικά με την πολιτιστική και κοινωνική συνεργασία Παράρτημα ΧL Κοινή δήλωση σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 168 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) Παράρτημα ΧLVΙ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 210 και 211 Παράρτημα LΙV Κοινή δήλωση για 10 άρθρο 294 Παράρτημα LΧΧ1Χ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 156 παράγραφος 4, 157 παράγραφος 1 και 158 παράγραφος 1, στοιχεία δ) και η), για την περιφερειακή συνεργασία Παράρτημα LΧΧΧ Κοινή δήλωση για τις διαβουλεύσεις με τους φορείς ανάπτυξης και για την ενημέρωση αυτών Παράρτημα LΧΧΧΙΙ Κοινή δήλωση για τις διαδικασίες εφαρμογής Παράρτημα LΧΧΧΙΙΙ Κοινή δήλωση για το άρθρο 366α Παράρτημα LΧΧΧVΙ Κοινή δήλωση για τη σώρευση Παράρτημα LΧΧΧVΙΙ Κοινή δήλωση για τα προϊόντα αλιείας Παράρτημα LΧΧΧVΙΙΙ Κοινή δήλωση για τις μπανάνες Παράρτημα LΧΧΧΙΧ Κοινή δήλωση για το Πρωτόκολλο αριθ. 10 Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι των κρατών ΑΚΕ συμφώνησαν επίσης να προσαρτήσουν στην παρούσα Τελική Πράξη την κατωτέρω δήλωση : Κοινή δήλωση για την ανάπτυξη του εμπορίου Οι πληρεξούσιοι των κρατών ΑΚΕ έλαβαν υπό σημείωση τις κατωτέρω απαριθμούμενες δηλώσεις οι οποίες παρατίθενται στην Τελική Πράξη της σύμβασης : Παράρτημα ΙΙΙα Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 4 Παράρτημα LΧΧΧΙ Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 281 παράγραφος 1 Παράρτημα LΧΧΧΙV Δήλωση της Κοινότητας για το χρέος Παράρτημα LΧΧΧV Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 2 σημείο δ) του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου [Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας έλαβαν υπόψη τις δηλώσεις που απαριθμούνται κατωτέρω και προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη: Έγινε στον Μαυρίκιο, στις Κοινή δήλωση για την ανάπτυξη του εμπορίου ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΚΕ. ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ. συνελθόντες στο Μαυρίκιο για την υπογραφή της συμφωνίας για την τροποποίηση της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ του Λομέ, η οποία υπεγράφη στο Μαυρίκιο στις 4 Νοεμβρίου 1995. ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ για τη σοβαρή επιδείνωση των εμπορικών επιδόσεων των κρατών ΑΚΕ κατά τα τελευταία είκοσι έτη. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ, όμως. την καθοριστική σημασία του εμπορίου για την αυτόνομη ανάπτυξη. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρησιμοποίηση όλων των μέσων που παρέχει η σύμβαση για την ανάπτυξη του εμπορίου, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ περαιτέρω, ότι η βελτίωση, της ανταγωνιστικότητος των κρατών ΑΚΕ αποτελεί το βασικό στοιχείο για να επιτευχθεί μελλοντικά η ανάπτυξη του εμπορίου, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τέλος, ότι η ανάπτυξη του εμπορίου έχει καθοριστική σημασία για την ομαλή και βαθμιαία ένταξη των οικονομιών των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία και για την προώθηση της σταθερής και διαρκούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας στα κράτη αυτά. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ : να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη του εμπορίου στο πλαίσιο εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων συνεργασίας ΑΚΕ/ΕΚ στο πλαίσιο του νέου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου του 8ου ΕΤΑ. να καθορίσουν και να εφαρμόσουν συνεπείς εμπορικές πολιτικές και στρατηγικές σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις προτεραιότητες που έχει θέσει κάθε ένα κράτος ΑΚΕ χωριστά, να βελτιώσουν στα κράτη ΑΚΕ το μακροοικονομικό και κανονιστικό πλαίσιο που απαιτείται για την ανάπτυξη του εμπορίου, να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν την υλική και την οργανωτική υποδομή για το εμπόριο και τις ιδιωτικές επενδύσεις, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών των κρατών ΑΚΕ στις εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς αγορές. να συντονίσουν την εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων μέσων συνεργασίας προς στήριξη της παραγωγής, της διανομής και της εμπορίας των προϊόντων των κρατών ΑΚΕ, για την γενική αρχή ότι, όσον αφορά τα επιμέρους σχέδια, κάθε μέτρο αξιολογείται με βάση τη συμβολή του στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών των κρατών ΑΚΕ. Το Συμβούλιο των Υπουργών επανεξετάζει την πρόοδο, όσον αφορά την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, κάθε δύο έτη. Ροur Sa Μajeste le Rοi des Βelges Vοοr Ζijne Μajesteit de Κοrting der Βelgen Fur Seine Μajestat der Κοnig der Βelgier Fοr Ηendes Μajestaet Danmarks Drοnning Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Fur den Ρrasidenten der Βundesrepublik Deutschland Ροr Su Μajestad el Rey de Εspana Ροur le Ρresident de la Republique francaise Τhar ceann Uachtaran na hΕireann Fοr the Ρresident οf Ιreland Ρer il Ρresidente della Repubblica italiana Ροur Sοn Αltesse Rοyale le Grand-Duc de Luxembοurg Vοοr Ηare Μajesteit deΚοningin der Νederlanden Fur den Βundesprasidenten der Republik Οsterreich Ρelο Ρresidente da Republica Ροrtuguesa Suοmen Τasaνallan Ρresidentin puοlesta Fοr Republiken Finlands Ρresident. Fοr the Κingdοm οf Sweden Fοr Ηer Μajesty the Queen οf the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Ροr las Cοmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpaeiske Faellesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities Ροur les Cοmmunautes eurοpeennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias Εurοοpan yhteisοjen puοlesta Fοr Εurοpeiska gemenskaperna Ροur le Ρresident de la Republique d Αngοla Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Αntigua and Βarbuda Fοr the Ηead ο! State οf the Cοmmοnwealth at the Βahamas Fοr the Ηead οf Slate οf Βarbadοs Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Βelize Ροur le Ρresident de la Republique du Βenin Fοr the Ρresident οf the Republic οf Βοtswana Ροur le Ρresident du Βurkina Fasο Ροur le Ρresident de la Republique du Βurundi Ροur le Ρresident de la Republique du Camerοun Ροur le Ρresident de la Republique du Cap-Vert Ροur le Ρresident de la Republique Centrafricaine Ροur le Ρresident de la Republique Federale Ιslamique des Cοmοres Ροur le Ρresident de la Republique du Cοngο Ροur le Ρresident de la Republique de Cοte dΙνοire Ροur le Ρresident de la Republique de Djibοuti Fοr the Gονernment οf the Cοmmοnwealth οf Dοminica Fοr the Ρresident οf the Dοminican Republic Fοr the Ρresident οf the State ο( Εritrea Fοr the Ρresident οf the Federal Demοcratic Republic οf Εthiοpia Fοr the Ρresident οf the Sονereign Demοcratic Republic οf Fiji Ροur le Ρresident de la Republique Gabοnaise Fοr the Chairman οf the Α.F.Ρ.R.C. and Ηead οf State οf the Republic οf Τhe Gambia Fοr the Ρresident οf the Republic οf Ghana Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Grenada Ροur le Ρresident de la Republique de Guinee Ροur le Ρresident de la Republique de Guinee-Βissau Ροur le Ρresident de la Republique de Guinee equatοriale Fοr the Ρresident οf the Cοοperatiνe Republic οf Guyana Ροur le Ρresident de la Republique dΗaiti Fοr the Ηead οf State οf Jamaica Fοr the Ρresident οf the Republic οf Κenya Fοr the Ρresident οf the Republic οf Κiribati Fοr Ηis Μajesty the Κing οf the Κingdοm οf Lesοthο Fοr the Ρresident οf the Republic οf Μalawi Ροur le Ρresident de la Republique du Μali Ροur le Ρresident de la Republique Ιslamique de Μauritanie Fοr the Ρresident οf the Republic οf Μauritius Ροur le Ρresident de la Republique du Μοzambique Fοr the Ρresident οf the Republic οf Νamibia Ροur le Ρresident de la Republique du Νiger Fοr the Ηead οf State οf the Federal Republic οf Νigeria Fοr Ηer Μajesty the Queen οf the Ιndependent State οf Ρapua Νew Guinea Ροur le Ρresident de la Republique Rwandaise Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Saint Κitts and Νeνis Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Saint Lucia Fοr Ηer Μajesty οf Saint Vincent and the Grenadines Fοr the Ηead οf State οf the Ιndependent State οf Western Samοa Ροur le Ρresident de la Republique demοcratique de Saο Τοme et Ρrincipe Ροur le Ρresident de la Republique du Senegal Ροur le Ρresident de la Republique des Seychelles Fοr the Ηead οf State οf the Republic οf Sierra Leοne Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Sοlοmοn Ιslands Fοr the Ρresident οf the Republic οf the Sudan Fοr the Ρresident οf the Republic οf Suriname Fοr Ηis Μajesty the Κing οf the Κingdοm οf Swaziland Fοr the Ρresident οf the United Republic οf Τanzania Ροur le Ρresident de la Republique du Τchad Ροur le Ρresident de la Republique Τοgοlaise Fοr Ηis Μajesty Κing Τaulaahau Τupοu ΙV οf Τοnga Fοr the Ρresident οf the Republic οf Τrinidad and Τοbagο Fοr Ηer Μajesty the Queen οf Τuνalu Fοr the Ρresident οf the Republic οf Uganda Fοr the Gονernment οf the Republic οf Vanuatu Ροur le Ρresident de la Republique du Ζaire Fοr the Ρresident οf the Republic οf Ζambia Fοr the Ρresident οf the Republic οf Ζimbabwe ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 2ου ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΚΕ ΕΚ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Βρύση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ : ότι η τέταρτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΚ. που υπογράφηκε στο Λομέ στις 15 Δεκεμβρίου 1989, εφεξής καλούμενη σύμβαση, η οποία τροποποιήθηκε από τη συμφωνία για την τροποποίηση της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ - ΕΚ του Λομέ, που υπογράφηκε στο Μαυρίκιο την 4η Νοεμβρίου 1995, καθόρισε σε 14.625 εκατομμ. ΕCU το συνολικό ποσό των ενισχύσεων της Κοινότητας στα Κράτη ΑΚΕ για περίοδο πέντε ετών και από 1ης Μαρτίου 1995, εκ των οποίων τα 12.967 εκατομμ. ΕCU προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και έως 1.658 εκατομμ. ΕCU από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία καλείται στο εξής Τράπεζα, ότι οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντες στα πλαίσια του Συμβουλίου, συμφώνησαν να καθορίσουν σε 165 εκατομμ. ΕCU το ποσό των ενισχύσεων που θα καταβάλει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και οι οποίες προορίζονται για τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της συνθήκης, και οι οποίες καλούνται στο εξής ΥΧΕ· ότι προβλέπονται επίσης παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τις ΥΧΕ έως 35 εκατομμ, ΕCU από τους ίδιους πόρους της, ότι το ecu που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3180/78 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1978, περί τροποποιήσεως της αξίας της λογιστικής μονάδας που χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Συνεργασίας (1) ή, ενδεχομένως, από μεταγενέστερο κανονισμό του Συμβουλίου που ορίζει τη σύνθεση του ecu ότι για τη θέση σε εφαρμογή της σύμβασης και της απόφασης σύνδεσης των ΥΧΕ, η οποία καλείται στο εξής απόφαση, ενδείκνυται να συσταθεί ένα όγδοο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και να καθοριστεί ο τρόπος χρηματοδότησής του, καθώς και οι συνεισφορές των κρατών μελών, (1) ΕΕ αριθ. L 379 της 30.12.1978. σ. 1 Κανονισμός που τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1971/89 (ΕΕ αριθ. L 189 της 4.7.1989, σ. 1). ότι ενδείκνυται να καθοριστούν οι κανόνες διαχείρισης της χρηματοδοτικής συνεργασίας η διαδικασία προγραμματισμού, εξέτασης και έγκρισης των ενισχύσεων, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της χρησιμοποίησης των ενισχύσεων, ότι ενδείκνυται να συσταθεί μια επιτροπή αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών στην Επιτροπή και μια ανάλογη επιτροπή στην Τράπεζα ότι, για την εφαρμογή της σύμβασης και των αντίστοιχων διατάξεων της απόφασης, είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση των εργασιών της Επιτροπής και της Τράπεζας· ότι είναι συνεπώς επιθυμητό, οι επιτροπές που συνεδριάζουν στην Επιτροπή και στην Τράπεζα να έχουν, στο μέτρο του δυνατού, την ίδια σύνθεση ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 1993, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 1994 αφορούν τον συντονισμό των πολιτικών και των δράσεων συνεργασίας στο πλαίσιο της Κοινότητας ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου της 1ης Ιουνίου 1995 αφορά τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των πολιτικών και των αναπτυξιακών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, ύστερα από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:Άρθρο 11. Τα κράτη μέλη ιδρύουν το όγδοο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (1995), το οποίο καλείται στο εξής Ταμείο.2.1)Το Ταμείο διαθέτει ποσό το οποίο ανέρχεται σε 13.132 εκατομμ. ΕCU, εκ των οποίων: Ι) 12.840 εκατομμύρια ΕCU είναι η χρηματοδότηση την οποία συνεισφέρουν το κράτη μέλη ως εξής: εκατομμύρια ΕCU Βέλγιο 503 Δανία 275 Γερμανία 3.000 Ελλάδα 160 Ισπανία 750 Γαλλία 3120 Ιρλανδία 80 Ιταλία 1.610 Λουξεμβούργο 37 Κάτω Χώρες 670 Αυστρία 340 Πορτογαλία 125 Φινλανδία 190 Σουηδία 350 Ηνωμένο Βασίλειο 1.630 ii) 292 εκατομμύρια ΕCU προέρχονται από τη μεταφορά, από τα προηγούμενα Ταμεία, μη διατεθέντων ή μη χρησιμοποιήσιμων πόρων, που τα κράτη μέλη χρηματοδοτούν ως εξής: 111 εκατομμύρια ΕCU προέρχονται από την αναπροσαρμογή του συνολικού ποσού των επιχορηγήσεων του 7ου Ταμείου, που τα μέρη έχουν αποφασίσει βάσει του άρθρου 232 της σύμβασης, σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που καθορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 της εσωτερικής συμφωνίας για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση του 7ου Ταμείου, 142 εκατομμύρια ΕCU προέρχονται από την αναπροσαρμογή του συνολικού ποσού των επιχορηγήσεων του 7ου Ταμείου, οι οποίες πρέπει να θεωρούνται ως μη χρησιμοποιήσιμες για την προγραμματιστέα βοήθεια, σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που καθορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 της εσωτερικής συμφωνίας για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση του 7ου Ταμείου. 26 εκατομμύρια ΕCU προέρχονται οπό την αναπροσαρμογή των συνολικών ποσών των επιχορηγήσεων που δεν έχουν διατεθεί στο πλαίσιο του 6ου Ταμείου, σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που καθορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 της εσωτερικής συμφωνίας για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση του 6ου Ταμείου, 13 εκατομμύρια ΕCU προέρχονται από την αναπροσαρμογή των συνολικών ποσών των επιχορηγήσεων που δεν έχουν διατεθεί στο πλαίσιο του 4ου Ταμείου, σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που καθορίζεται στο άρθρο 1. παράγραφος 2 της εσωτερικής συμφωνίας για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση του 4ου Ταμείου. β). Η κατανομή που αναφέρεται στο σημείο α σημείο i) μπορεί να τροποποιηθεί με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, στην περίπτωση προσχωρήσεως νέου κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρο 2 Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1 κατανέμεται ως εξής: 12.967 εκατομμύρια ΕCU για τα κράτη ΑΚΕ. τα οποία κατανέμονται ως εξής : Ι) 11.967 εκατομμ. ΕCU υπό μορφή επιχορηγήσεων, εκ των οποίων : 1.400 εκατομμ. ΕCU θα δοθούν ειδικό για τη στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής, 1.800 εκατομμ. ΕCU υπό μορφή μεταφοράς κεφαλαίων, δυνάμει του τρίτου μέρους, τίτλος ΙΙ. κεφάλαιο 1 της σύμβασης, 575 εκατομμ. ΕCU υπό μορφή ειδικής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, δυνάμει του τρίτου μέρους, τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο 3 της σύμβασης, 260 εκατομμ. ΕCU για την επείγουσα βοήθεια και τη βοήθεια στους πρόσφυγες, 1.300 εκατομμ. ΕCU για την περιφερειακή συνεργασία, 370 εκατομμ. ΕCU για τη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων επιτοκίου που αναφέρονται στο όρθρο 235 της σύμβασης, 6.262 εκατομμ. ΕCU για τη χρηματοδότηση της προγραμματιζόμενης εθνικής βοήθειας, ΙΙ) 1.000 εκατομμ. ΕCU υπό μορφή επισφαλών κεφαλαίων, β) 165 εκατομμ. ΕCU για τις χώρες ΥΧΕ, τα οποία κατανέμονται ως εξής : i) 135 εκατομμ. ΕCU υπό μορφή επιχορηγήσεων, εκ των οποίων : 2.5 εκατομμ. ΕCU υπό μορφή ειδικής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, δυνάμει των διατάξεων της απόφασης για τα μεταλλευτικά προϊόντα, 5,5 εκατομμ. ΕCU υπό μορφή μεταφοράς κεφαλαίων για τις ΥΧΕ, δυνάμει των διατάξεων της απόφασης για το σύστημα σταθεροποίησης των εσόδων από εξαγωγές, 3.5 εκατομμ. ΕCU για την επείγουσα βοήθεια και τη βοήθεια στους πρόσφυγες. 10 εκατομμ. ΕCU για την περιφερειακή συνεργασία. 8.5 εκατομμ. ΕCU για τη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων επιτοκίου που αναφέρονται στο άρθρο 157 της απόφασης, - 105 εκατομμ. ΕCU για τη χρηματοδότηση της προγραμματιζόμενης εθνικής βοήθειας, ΙΙ) 30 εκατομμ. ΕCU υπό μορφή επισφαλών κεφαλαίων. 2.Αν στη σύμβαση προσχωρήσει μία ΥΧΕ που έγινε ανεξάρτητη, τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σημείο β), υπό i), πρώτη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και έκτη περίπτωση, και στην παράγραφο 1. σημείο β), υπό ii), μειώνονται, ενώ τα ποσά της παραγράφου 1 σημείο α), αυξάνονται αντίστοιχα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η ενδιαφερόμενη χώρα εξακολουθεί να λαμβάνει τη χρηματοδότηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, σημείο β), υπό i) δεύτερη περίπτωση, αλλά σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης του τρίτου μέρους, τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο 1 της σύμβασης. Άρθρο 3 Στο ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 1, προστίθενται δάνεια της Τράπεζας. από τους ίδιους πόρους της ύψους 1.693 εκατομμύρια ΕCU. χορηγητέα υπό τους όρους που η ίδια καθορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της. Τα δάνειο αυτά διατίθενται ως εξής: α) για πράξεις χρηματοδότησης που θα πραγματοποιηθούν στα κράτη ΑΚΕ, ποσό έως 1.658 εκατομμυρίων ΕCU. β) για πράξεις χρηματοδότησης που θα πραγματοποιηθούν στις ΥΧΕ, ποσό έως 35 εκατομμυρίων ΕCU Άρθρο 4 Το τμήμα των ποσών που προορίζεται για τη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων επιτοκίου που αναφέρονται στο άρθρο 2. παράγραφος 1, σημείο α), υπό i), έκτη περίπτωση, και παράγραφος 1. σημείο β), υπό i), πέμπτη περίπτωση, τα οποία, στο τέλος της περιόδου χορήγησης των δανείων της Τράπεζας, δεν έχουν δεσμευθεί, καθίστανται εκ νέου διαθέσιμα δυνάμει των επιχορηγήσεων από τις οποίες προέρχονται. Το Συμβούλιο μπορεί, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής που καταρτίζεται με τη συμφωνία της Τράπεζας. να αποφασίσει ομόφωνα την αύξηση του ανωφλίου αυτού. Άρθρο 5 Οι χρηματοδοτικές πράξεις υπέρ των κρατών ΑΚΕ και των ΥΧΕ. δυνάμει της σύμβασης και της απόφασης, διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας και καταλογίζονται στο Ταμείο, εκτός από τα δάνεια που χορηγεί η Τράπεζα από τους ίδιους πόρους της. Άρθρο 61.Πριν από την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή συντάσσει και διαβιβάζει στο Συμβούλιο την κατάσταση των προβλεπόμενων πληρωμών για το επόμενο οικονομικό έτος καθώς και το χρονοδιάγραμμα των προσκλήσεων για την καταβολή των συνεισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Τράπεζας για τις πράξεις των οποίων εξασφαλίζει τη διαχείριση. Το Συμβούλιο αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 21, παράγραφος 4. Οι λεπτομέρειες καταβολής των συνεισφορών από τα κράτη μέλη, καθορίζονται στο δημοσιονομικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 32. 2.Η Επιτροπή, στις ετήσιες προβλέψεις συνεισφορών που υποχρεούται να υποβάλλει στο Συμβούλιο, επισυνάπτει τις εκτιμήσεις δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν προηγούμενα Ταμεία, για κάθε ένα από τα τέσσερα έτη που έπονται του έτους το οποίο αντιστοιχεί στην πρόσκληση για την καταβολή συνεισφορών. 3.Εάν οι συνεισφορές δεν αρκούν για να αντιμετωπισθούν οι πραγματικές ανάγκες του Ταμείου κατά το συγκεκριμένο οικονομικό έτος. η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις συμπληρωματικών καταβολών στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει, το συντομότερο δυνατόν, με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 21. παράγραφος 4. Άρθρο 71.Το ενδεχόμενο υπόλοιπο το Ταμείου χρησιμοποιείται, μέχρις ότου εξαντληθεί, σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες με εκείνους που προβλέπονται στη σύμβαση, την απόφαση και την παρούσα συμφωνία 2.Κατά τη λήξη της ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 6 και στο δημοσιονομικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 32. το τμήμα της συνεισφοράς τους το οποίο δεν έχουν ακόμη κληθεί να καταβάλλουν. ΑΡΘΡΟ β 1.Ρrοrata της εγγραφής τους στο κεφάλαιο της Τράπεζας, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, παραιτούμενα του δικαιώματος διζήσεως. να εγγυηθούν απέναντι στην Τράπεζα για όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις των οφειλετών της, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις δανείων που έχει συνάψει η Τράπεζα από τους ίδιους πόρους της, κατ εφαρμογήν, τόσο του άρθρου 1 του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη σύμβαση και των αντίστοιχων διατάξεων της απόφασης, όσο και. ενδεχομένως, των άρθρων 104 και 109 της σύμβασης. 2.Η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 75% του συνολικού ποσού των πιστώσεων που χορηγεί η Τράπεζα για το σύνολο των συμβάσεων δανείων, ισχύει δε για την κάλυψη όλων των κινδύνων. 3.Για τις οικονομικές υποχρεώσεις δυνάμει των άρθρων 104 και 109 της σύμβασης, και με την επιφύλαξη της συνολικής εγγύησης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν, ύστερα από αίτηση της Τράπεζας και για συγκεκριμένες περιπτώσεις, να εγγυηθούν απέναντί της για ποσοστό μεγαλύτερο από 75%, που μπορεί να ανέλθει μέχρι του 100% των πιστώσεων που χορηγεί η Τράπεζα για τις αντίστοιχες συμβάσεις δανείων. 4.Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τις παραγράφους 1, 2 και 3 αποτελούν αντικείμενο εγγυητικών συμβάσεων μεταξύ κάθε κράτους μέλους και της Τράπεζας. Άρθρο 91.Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται προς την Τράπεζα στα πλαίσια των ειδικών δανείων που χορηγούνται στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ καθώς και στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα μετά την 1η Ιουνίου 1964. καθώς και το προϊόν και τα έσοδα από πράξεις επισφαλών κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1η Φεβρουαρίου 1971 υπέρ αυτών των κρατών χωρών, εδαφών και διαμερισμάτων, περιέρχονται στα κράτη μέλη prοrata των συνεισφορών τους στο Ταμείο από το οποίο προέρχονται τα ποσά αυτά, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει με ομοφωνία. και μετά από πρόταση της Επιτροπής. να τα αποθεματοποιήσει ή να τα χρησιμοποιήσει σε άλλες πράξεις. Οι προμήθειες που οφείλονται στην Τράπεζα για τη διαχείριση των δανείων και των πράξεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, αφαιρούνται εκ των προτέρων οπό τα ποσά αυτά. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 192 της σύμβασης, τα έσοδα από τόκους κεφαλαίων κατατεθειμένων στους εντεταλμένους πληρωτές στην Ευρώπη που αναφέρονται στο άρθρο 319, παράγραφος 4 της σύμβασης, πιστώνονται σε έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανοίγονται στο όνομα της Επιτροπής. Τα έσοδα αυτά χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της επιτροπής του ΕΤ Α που αναφέρεται στο άρθρο 21. που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία : για την κάλυψη των διοικητικών και χρηματοπιστωτικών εξόδων που προκύπτουν από τη διαχείριση του ταμείου του ΕΤΑ, για την προσφυγή σε μελέτες ή πραγματογνωμοσύνες περιορισμένης αξίας και σύντομης διάρκειας. ιδίως προκειμένου να ενισχυθούν οι δικές της δυνατότητες όσον αφορά την ανάλυση, την πρόβλεψη και τη χάραξη πολιτικών διαρθρωτικής προσαρμογής, για την προσφυγή σε ελέγχους και αξιολογήσεις περιορισμένης αξίας και σύντομης 3ιάρκειας. για την προσφυγή σε μελέτες ή πραγματογνωμοσύνες περιορισμένης αξίας και σύντομης διάρκειας στη φάση οριστικοποίησης των προτάσεων χρηματοδότησης. Ωστόσο, προτάσει της Επιτροπής, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 21, παράγραφος 4. να χρησιμοποιήσει τα έσοδα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για άλλους από τους προβλεπόμενους στην παράγραφο 2 σκοπούς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Άρθρο 101.Με την επιφύλαξη των άρθρων 22. 23 και 24, και χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της Τράπεζας για τη διαχείριση ορισμένων μορφών βοήθειας, η διαχείριση του Ταμείου πραγματοποιείται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο δημοσιονομικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 32. 2.Με την επιφύλαξη των όρθρων 28 και 29, η διαχείριση των επισφαλών κεφαλαίων και των επιδοτήσεων επιτοκίου που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ταμείου πραγματοποιείται από την Τράπεζα, για λογαριασμό της Κοινότητας, σύμφωνο με το καταστατικό της και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο δημοσιονομικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 32. Άρθρο 11 Η Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή της πολιτικής ενισχύσεων που καθορίζει το Συμβούλιο, καθώς και των γενικών κατευθύνσεων της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που καθορίζει το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ. κατ εφαρμογή του άρθρου 325 της σύμβασης. Άρθρο 121.Η Επιτροπή και η Τράπεζα αλληλοενημερώνονται περιοδικά για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που τους υποβάλλονται, καθώς και για τις προκαταρκτικές επαφές που είχαν, πριν από την υποβολή των αιτήσεων τους, με τις αρμόδιες αρχές των κρατών ΑΚΕ. των ΥΧΕ ή των άλλων δικαιούχων βοήθειας που προβλέπονται στο άρθρο 230 της σύμβασης και στις αντίστοιχες διατάξεις της απόφασης. 2.Η Επιτροπή και η Τράπεζα αλληλοενημερώνονται για την πρόοδο της εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης. Ανταλλάσσουν κάθε είδους γενική πληροφορία που προωθεί την εναρμόνιση των διαδικασιών διαχείρισης και της κατεύθυνσης που θα λάβουν οι εργασίες από άποψη αναπτυξιακής πολιτικής, καθώς και την αξιολόγηση των αιτήσεων. Άρθρο 131.Η Επιτροπή εξετάζει τα σχέδια και προγράμματα που, κατ εφαρμογή του άρθρου 233 της σύμβασης και των αντίστοιχων διατάξεων της απόφασης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν με επιχορηγήσεις από τους πόρους του Ταμείου. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τις αιτήσεις μεταφοράς που υποβάλλονται κατ εφαρμογή, του τρίτου μέρους, τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 1 της σύμβασης και των αντίστοιχων διατάξεων της απόφασης, καθώς και τα σχέδια και προγράμματα που μπορούν να τύχουν ειδικής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης κατ εφαρμογή του τρίτου μέρους, τίτλος ΙΙ. κεφάλαιο 3 της σύμβασης και των αντίστοιχων διατάξεων της απόφασης. 2 Η Τράπεζα εξετάζει τα σχέδια και προγράμματα που, κατ εφαρμογή του καταστατικού της και των άρθρων 233 και 236 της σύμβασης και των αντίστοιχων διατάξεων της απόφασης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν με επιδοτούμενα δάνεια από τους ιδίους πόρους της ή με επισφαλή κεφάλαια 3.Τα παραγωγικά σχέδια και προγράμματα του βιομηχανικού, γεωργοβιομηχανικού, τουριστικού, μεταλλευτικού και ενεργειακού τομέα, καθώς και τα σχέδια και προγράμματα τα σχετικά με τις μεταφορές και τηλεπικοινωνίες που συνδέονται με τους τομείς αυτούς, υποβάλλονται στην Τράπεζα, η οποία εξετάζει εάν μπορούν να τύχουν μιας από τις μορφές βοήθειας που διαχειρίζεται 4.Εάν, από την εξέταση του σχεδίου ή προγράμματος από την Επιτροπή ή την Τράπεζα, προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση του με μία από τις μορφές βοήθειας τη διαχείριση της οποίας εξασφαλίζουν αντίστοιχα, κάθε μια διαβιβάζει αυτές τις αιτήσεις στην άλλη, αφού ενημερώσει τον πιθανό δικαιούχο. Άρθρο 14 Χωρίς να θίγεται η γενική εντολή που έχει λάβει η Τράπεζα οπό την Κοινότητα για την είσπραξη του κεφαλαίου και των τόκων των ειδικών δανείων και των πράξεων που έχουν γίνει στα πλαίσια της ειδικής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης των προηγούμενων συμβάσεων, η Επιτροπή εξασφαλίζει. για λογαριασμό της Κοινότητος, τη χρηματοοικονομική εκτέλεση των πράξεων που πραγματοποιούνται με τους πόρους του Ταμείου με τη μορφή επιχορηγήσεων, μεταφορών ή ειδικής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. Η Επιτροπή πραγματοποιεί τις πληρωμές σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 32. Άρθρο 151.Η Τράπεζα εξασφαλίζει, για λογαριασμό της Κοινότητας, τη χρηματοοικονομική εκτέλεση των πράξεων που πραγματοποιούνται με τους πόρους του Ταμείου υπό μορφή επισφαλών κεφαλαίων. Σ αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα ενεργεί εξ ονόματος και με ευθύνη της Κοινότητας, στην οποία περιέρχονται όλα τα προκύπτοντα δικαιώματα, και ιδίως τα δικαιώματα του δανειστή ή του κυρίου. 2.Η Τράπεζα εξασφαλίζει τη χρηματοοικονομική εκτέλεση των πράξεων που πραγματοποιούνται με δάνειο από τους ιδίους πόρους της. και συνδυάζονται με επιδότηση επιτοκίου από τους πόρους του Ταμείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Άρθρο 161.Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η συνοχή των δράσεων συνεργασίας και να βελτιωθεί ο συμπληρωματικός τους χαρακτήρας σε σχέση με τις διμερείς ενισχύσεις των κρατών μελών, η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη και στους επιτόπου αντιπροσώπους των τα δελτία ταυτότητας των σχεδίων μόλις ληφθεί η απόφαση για την εξέταση τους. Αργότερα, η Επιτροπή προβαίνει στην ενημέρωση αυτών των δελτίων ταυτότητας και την ανακοινώνει στα κράτη μέλη 2.Με την ίδια μέριμνα διαφάνειας, συνοχής και συμπληρωματικότητας. τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διαβιβάζουν, περιοδικά, μεταξύ τους, την ενημερωμένη κατάσταση των αναπτυξιακών ενισχύσεων που έχουν χορηγήσει ή σκοπεύουν να χορηγήσουν. Εξάλλου, και δη στους τομείς προτεραιότητας για τους οποίους το Συμβούλιο έχει εκδώσει ειδικά ψηφίσματα σχετικά με τον συντονισμό των πολιτικών τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων σχετικά με τις πολιτικές και τις στρατηγικές που εφαρμόζουν για κάθε αποδέκτρια χώρα και συμφωνούν, όταν αυτά είναι επιθυμητά και δυνατό, για κοινούς τομεακούς προσανατολισμούς ανά χώρα, μέσω τακτικών συναντήσεων μεταξύ των επί τόπου αντιπροσωπειών της Επιτροπής και των κρατών μελών, διμερών επαφών ή συσκέψεων εμπειρογνωμόνων των διοικητικών υπηρεσιών των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και στα πλαίσια των εργασιών της επιτροπής του ΕΤΑ, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 21, το οποίο πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. 3.Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανακοινώνουν επίσης, αμοιβαία, στα πλαίσια τακτικών συναντήσεων μεταξύ των επί τόπου αντιπροσωπειών τους. διμερών επαφών ή συσκέψεων εμπειρογνωμόνων των διοικητικών υπηρεσιών των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και στα πλαίσια των εργασιών της επιτροπής του ΕΤΑ που αναφέρεται στο άρθρο 21, τα στοιχεία που διαθέτουν σχετικά με τις λοιπές διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς ενισχύσεις που χορηγούνται ή προβλέπεται να χορηγηθούν στα κράτη ΑΚΕ. 4.Η Τράπεζα ενημερώνει τακτικά. εμπιστευτικά και ονομαστικά τους αντιπροσώπους των κρατών για τα σχέδια υπέρ των κρατών ΑΚΕ τα οποία σκοπεύει να εξετάσει. Άρθρο 171.Ο προγραμματισμός που προβλέπεται στο άρθρο 281 της σύμβασης πραγματοποιείται σε κάθε κράτος ΑΚΕ υπό την ευθύνη της Επιτροπής και με τη συμμετοχή της Τράπεζας. 2.Για την προετοιμασία του προγραμματισμού αυτού, η Επιτροπή, στο πλαίσιο ενισχυμένου συντονισμού με τα κράτη μέλη. και ιδιαιτέρως όσα εκπροσωπούνται επί τόπου, και σε συνεργασία με την Τράπεζα, αναλύει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση κάθε κράτους ΑΚΕ προκειμένου να εντοπίσει τους παράγοντες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη, καθώς και τις βιώσιμες αναπτυξιακές προοπτικές και. υπό αυτό το πρίσμα. να αξιολογήσει τις γενικές κατευθύνσεις που θεωρούνται κατάλληλες. 3.Η ανάλυση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αφορά, εξάλλου, τους τομείς στους οποίους η Κοινότητα επεμβαίνει ιδιαίτερα και για τους οποίους είναι δυνατόν να ζητηθεί κοινοτική ενίσχυση, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της πολιτικής της Κοινότητας στον τομέα της συνεργασίας, τις εθνικές μακροοικονομικές και τομεακές πολιτικές, και την αποτελεσματικότητα τους τις παρεμβάσεις των υπολοίπων χορηγών κεφαλαίων, και ιδίως των κρατών μελών, καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις που υφίστανται μεταξύ των διαφόρων τομέων και τη διεξοδική αξιολόγηση των προηγούμενων κοινοτικών ενισχύσεων καθώς και των συμπερασμάτων που συνήχθησαν. 4.Βάσει της ανάλυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. η Επιτροπή καταρτίζει έγγραφο σύνθεσης στο οποίο καθορίζονται όλες οι πτυχές της στρατηγικής της συνεργασίας, ανά χώρα και σε επίπεδο περιφέρειας, και στο οποίο προτείνεται μια στρατηγική παρέμβασης της Κοινότητας. Άρθρο 181.Το έγγραφο αυτό εξετάζεται από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών, Της Επιτροπής και της Τράπεζας, στα πλαίσια της επιτροπής του ΕΤΑ που ορίζει το όρθρο 21, προκειμένου να αξιολογηθεί το γενικό πλαίσιο της συνεργασίας της Κοινότητας με κάθε κράτος ΑΚΕ και να εξασφαλισθεί στο μέτρο του δυνατού, η συνοχή και ο συμπληρωματικός χαρακτήρας της κοινοτικής βοήθειας σε σχέση με τη βοήθεια των κρατών μελών. Η Τράπεζα, από την πλευρά της, υποδεικνύει το πιθανό ύψος των πόρων που σχεδιάζει να διαθέσει στο εκάστοτε κράτος ΑΚΕ. 2.Βάσει της εξέτασης αυτής και των προτάσεων που διατυπώνει το οικείο κράτος ΑΚΕ. πραγματοποιούνται ανταλλαγές απόψεων μεταξύ αυτού του τελευταίου, της Επιτροπής και της Τράπεζας για το μέρος που την αφορά, κατ εφαρμογή του άρθρου 282 της σύμβασης, με σκοπό την κατάρτιση του ενδεικτικού προγράμματος της κοινοτικής βοήθειας. 3.Το ενδεικτικό πρόγραμμα κοινοτικής βοήθειας για κάθε κράτος ΑΚΕ διαβιβάζεται στα κράτη μέλη. με σκοπό να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αντιπροσώπων των κρατών μελών, και της Επιτροπής. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων πραγματοποιείται εάν ζητηθεί από την Επιτροπή ή ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. 4.Οι διατάξεις του όρθρου 17 και του παρόντος άρθρου σχετικά με τον εθνικά προγραμματισμό εφαρμόζονται, mutatis mutandis, στον περιφερειακό προγραμματισμό, βάσει του άρθρου 160 της σύμβασης Άρθρο 191.Χωρίς να θίγεται η δυνατότητα του εκάστοτε κράτους ΑΚΕ να ζητήσει την αναθεώρηση του ενδεικτικού προγράμματος, ή οποία προβλέπεται στο άρθρο 282 παράγραφος 3. το εν λόγω πρόγραμμα αναθεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 282, παράγραφος 3, το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, ή όταν το συνολικό ποσό των αποφάσεων χρηματοδότησης που λαμβάνονται στο πλαίσιο του ενδεικτικού προγράμματος του κράτους ΑΚΕ έχει φθάσει στο 80% της πρώτης δόσης της ενδεικτικής ορισθείσας χρηματοδότησης, εφόσον όμως το επίπεδο αυτό έχει επιτευχθεί πριν από τη λήξη της εν λόγω τριετούς περιόδου. 2.Κατά το τέλος της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ενδεικτικού προγράμματος ενός κράτους ΑΚΕ και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που μνημονεύονται στο άρθρο 282, παράγραφος 4 της σύμβασης, η Επιτροπή εκτιμά τις πραγματικές; ανάγκες του εκάστοτε κράτους ΑΚΕ σε ό,τι αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων χρηματοδότησης, μέχρι τη λήξη της περιόδου ισχύος του δεύτεροι, χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της σύμβασης. Η Επιτροπή αποφασίζει, για κάθε περίπτωση χωριστά. σχετικά με τη χορήγηση και το ποσό μιας δεύτερης δόσης εκ του ενδεικτικού προγράμματος, ύστερα από ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής του ΕΤΑ σύμφωνα με το όρθρο 23. βάσει σύντομου Εγγράφου των υπηρεσιών της Επιτροπής. Άρθρο 201.Οι διατάξεις της σύμβασης σχετικά με τη στήριξη της προσαρμογής υλοποιούνται βάσει των ακόλουθων αρχών: 1)Η Επιτροπή αναλύει την κατάσταση των συγκεκριμένων κρατών, στηριζόμενη σε διάγνωση που καταρτίζεται βάσει των αναφερόμενων στα άρθρο 246 της σύμβασης δεικτών, και αξιολογεί την έκταση και την αποτελεσματικότητα των επιτελούμενων ή προβλεπόμενων μεταρρυθμίσεων στους τομείς που καλύπτονται από το άρθρο αυτό, και ειδικότερα στη νομισματική τη δημοσιονομική και τη φορολογική πολιτική. 2)Η στήριξη που δίνεται δυνάμει της διαρθρωτικής προσαρμογής πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνει το συγκεκριμένο κράτος σε συνάρτηση με την προσαρμογή αυτή. 3)Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την ανάθεση των συμβάσεων πρέπει να είναι αρκετά ελαστικές, ώστε να προσαρμόζονται στις κανονικές διοικητικές και εμπορικές διαδικασίες των οικείων κρατών ΑΚΕ. 4)Με την επιφύλαξη του σημείου γ) και εφόσον πρόκειται για την εφαρμογή προγραμμάτων εισαγωγών, κάθε πρόγραμμα στήριξης της διαρθρωτικής προσαρμογής καθορίζει, για τις εισαγωγές, το σύστημα ανάθεσης των συμβάσεων και. εντός του πλαισίου αυτού, τις τιμές ανά παραγγελία που αντιστοιχούν στα δύο επίπεδα προσφυγής στον ανταγωνισμό : διεθνής διαγωνισμός, απευθείας ανάθεση της σύμβασης. Ωστόσο. προκειμένου για εισαγωγές του κράτους και του ημιδημόσιου τομέα ακολουθούνται οι συνήθεις διαδικασίες σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. 5)Με αίτηση του ενδιαφερόμενου κράτους ΑΚΕ και μετά από συνεννόηση μαζί του τίθεται τεχνική βοήθεια στη διάθεση του οργανισμού ΑΚΕ που είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προγράμματος. Κατά τις διαπραγματεύσεις για την τεχνική βοήθεια, η Επιτροπή θα μεριμνά ώστε έργο της Βοήθειας αυτής να είναι: ο έλεγχος της επιχειρησιακής εκτέλεσης του προγράμματος, η εξασφάλιση ότι οι εισαγωγές πραγματοποιούνται υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις ποιότητας / τιμής. μετά από την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση μεταξύ προμηθευτών ΑΚΕ και ΕΚ. η παροχή συμβουλών στους εισαγωγείς, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς δυνατό και δικαιολογείται οικονομικά, για τη διεύρυνση των αγορών τους. Αυτή η τεχνική βοήθεια θα μπορεί, ενδεχομένως, να διευκολύνει τους εισαγωγείς, εφόσον το επιθυμούν, να συνενώνουν τις παραγγελίες τους όταν πρόκειται για εισαγωγές ομοιογενών αγαθών και να επιτυγχάνουν, κατά τον τρόπο αυτό. ευνοϊκότερη σχέση ποιότητας/ τιμής. 6)Η άμεση στήριξη του προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει απόλυτη συνοχή προς το μακροοικονομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, ως στοιχείο του προγράμματος συνολικών μεταρρυθμίσεων, και θα πρέπει να υπόκειται στις συνήθεις εξαιρέσεις που εφαρμόζονται στα πλαίσια των γενικών και τομεακών προγραμμάτων εισαγωγής. Ειδικότερα, η βοήθεια δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στήριξη δαπανών για στρατιωτικούς σκοπούς. 2.Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη, όσο χρειάζεται και τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης της προσαρμογής και γ α κάθε πρόβλημα που αφορά τη διατήρηση της επιλεξιμότητας. Η ενημέρωση αυτή, που συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα ενημερωτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και στατιστικές, καλύπτει ιδίως την καλή εφαρμογή της συμφωνίας που συνάπτεται με τον οργανισμό ΑΚΕ ο οποίος είναι υπεύθυνος γ α την ι εκτέλεση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικό με τις διαβουλεύσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1. σημείο ε), δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση. Βάσει της ενημέρωσης αυτής, της εξέλιξης των προγραμμάτων εισαγωγών και του συντονισμού με τους άλλους χορηγούς, το Συμβούλιο μπορεί, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, και αποφασίζοντας με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 21, παράγραφος 4, να αναπροσαρμόζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Άρθρο 211.Συγκροτείται στην Επιτροπή, για τους πόρους του Ταμείου που αυτή διαχειρίζεται επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών, η οποία καλείται στο εξής επιτροπή του ΕΤΑ Η επιτροπή του ΕΤΑ προεδρεύεται από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής· η Επιτροπή εξασφαλίζει και τη γραμματεία της. Στις εργασίες της συμμετέχει ένας αντιπρόσωπος της Τράπεζας. 2.Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ομοφωνία εκδίδει τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής του ΕΤΑ. 3.Στα πλαίσια της επιτροπής του ΕΤΑ. οι ψήφοι των κρατών μελών σταθμίζονται ως εξής; Βέλγιο 9 Δανία 5 Γερμανία 50 Ελλάδα 4 Ισπανία 13 Γαλλία 52 Ιρλανδία 2 Ιταλία 27 Λουξεμβούργο 1 Κάτω Χώρες 12 Αυστρία 6 Πορτογαλία 3 Φινλανδία 4 Σουηδία 6 Ηνωμένο Βασίλειο 27. 4.Η επιτροπή του ΕΤΑ αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία 145 ψήφων, που αντιστοιχούν στην ευνοϊκή ψήφο 8 τουλάχιστον κρατών μελών. 5.Η στάθμιση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 και η ειδική πλειοψηφία που αναφέρεται στην παράγραφο 4, τροποποιούνται με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, σημείο β). Άρθρο 221.Η επιτροπή του ΕΤΑ επικεντρώνει τις εργασίες της στα προβλήματα ουσίας της συνεργασίας με κάθε χώρα ξεχωριστά και επιδιώκει τον κατάλληλο συντονισμό των μεθόδων και των δράσεων της Κοινότητας και των κρατών μελών, μεριμνώντας για τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα. 2.Τα καθήκοντα της επιτροπής του ΕΤΑ αφορούν τρία επίπεδα: τον προγραμματισμό της κοινοτικής ενίσχυσης, την παρακολούθηση της εφαρμογής της κοινοτικής ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Άρθρο 23 Όσον αφορά τον προγραμματισμό, η εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 18,. παράγραφος 1 και οι ανταλλαγές απόψεων που προβλέπονται στο άρθρο 18, παράγραφος 3 και στο άρθρο 19, παράγραφος 2, αποσκοπούν στην επίτευξη της επιθυμητής συναίνεσης της Επιτροπής και των κρατών μελών. Αυτή η εξέταση και οι ανταλλαγές απόψεων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιτροπής του ΕΤΑ και αφορούν : το γενικό πλαίσιο της κοινοτικής συνεργασίας με κάθε κράτος ΑΚΕ, και ιδιαιτέρως τον ή τους τομείς όπου προβλέπεται συγκέντρωση και τα προβλεπόμενα μέτρα για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για τους εν λόγω τομείς, καθώς και τις γενικές κατευθύνσεις που προβλέπονται για την εφαρμογή της περιφερειακής συνεργασίας, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της κοινοτικής ενίσχυσης και της ενίσχυσης των κρατών μελών. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συναίνεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και μετά από αίτηση κράτους μέλους ή της Επιτροπής. η επιτροπή του ΕΤΑ γνωμοδοτεί με ειδική πλειοψηφία, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21. Άρθρο 24 Όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής της συνεργασίας, πραγματοποιούνται συζητήσεις στο πλαίσιο της επιτροπής του ΕΤΑ σχετικά με: τα προβλήματα της αναπτυξιακής πολιτικής και κάθε πρόβλημα γενικού και/ή τομεακού χαρακτήρα που είναι δυνατό να προκύψει κατά την εφαρμογή των διαφόρων σχεδίων ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τους πόρους που διαχειρίζεται η Επιτροπή. λαμβάνοντας υπόψη την κτηθείσα εμπειρία και τις δράσεις των κρατών μελών, την προσέγγιση της Κοινότητας και των κρατών μελών όσον αφορά την παρεχόμενη στα ενδιαφερόμενα κράτη στήριξη της προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των ανταλλαγματικών κεφαλαίων, την εξέταση των τροποποιήσεων και των προσαρμογών που ενδέχεται να καταστούν αναγκαίες στα πλαίσια των ενδεικτικών προγραμμάτων και της στήριξης της προσαρμογής. τις ενδιάμεσες θεωρήσεις τις οποίες ζητά, ενδεχομένως, η επιτροπή του ΕΤΑ κατά την έγκριση των προτάσεων χρηματοδότησης που αφορούν ιδιαίτερα σχέδια ή προγράμματα, την αξιολόγηση της κοινοτικής ενίσχυσης όταν ανακύπτουν προβλήματα σχετικά με τις εργασίες της επιτροπής του ΕΤΑ. Άρθρο 25 Όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η επιτροπή του ΕΤΑ γνωμοδοτεί. με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 21. σχετικά με: α) την επιλεξιμότητα των κρατών ΑΚΕ όσον αφορά τη χορήγηση πόρων για τη στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία, κατ εφαρμογή του άρθρου 246 παράγραφος 2 της σύμβασης, η εν λόγω επιλεξιμότητα έχει αυτόματο χαρακτήρα, β) τις προτάσεις χρηματοδότησης που αφορούν τα σχέδια ή τα προγράμματα αξίας άνω των δυο εκατομμ ΕCU. με γραπτή ή συνήθη διαδικασία, οι όροι και οι λεπτομέρειες της οποίας καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2, γ) τις προτάσεις χρηματοδότησης που αφορούν τη στήριξη της προσαρμογής ή την ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση (SΥSΜΙΝ), ανεξάρτητα από το ύψος. δ) τις περιοδικές προτάσεις χρηματοδότησης που καταρτίζονται κατ εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2 (χρήση των τόκων). 2.Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εγκρίνει, χωρίς να προσφεύγει στη γνώμη ης επιτροπής του ΕΤΑ. τις δράσεις αξίας κάτω των δύο εκατομμ. ΕCU 3.1)Η Επιτροπή έχει επίσης την εξουσία, υπό τους όρους που προβλέπονται στο σημείο β), να εγκρίνει, χωρίς να έχει ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής του ΕΤΑ. τις επιπρόσθετες αναλήψεις υποχρεώσεων που απαιτούνται είτε για την κάλυψη των υπερβάσεων οι οποίες προβλέπονται ή διαπιστώνονται κατά την εφαρμογή ενός σχεδίου ή ενός προγράμματος από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σημείο β) και στην παράγραφο 2, είτε για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών χρηματοδότησης των τμημάτων διαρθρωτικής προσαρμογής που αποτελούν αντικείμενο των προτάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. σημείο γ), υπό την προϋπόθεση ότι η υπέρβαση ή η πρόσθετη ανάγκη δεν υπερβαίνει το 20 % της ανάληψης υποχρέωσης που είχε ορισθεί αρχικά με την απόφαση χρηματοδότησης. 2)Όταν η συμπληρωματική ανάληψη υποχρέωσης που αναφέρεται στο σημείο α) είναι κάτω των τεσσάρων εκατομμ. ΕCU, η επιτροπή του ΕΤΑ ενημερώνεται για την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή. Όταν η συμπληρωματική ανάληψη υποχρέωσης που αναφέρεται στο σημείο α) υπερβαίνει μεν τα τέσσερα εκατομμ. ΕCU αλλά δεν φθάνει το 20%, θα ζητείται η γνώμη της επιτροπής του ΕΤΑ σύμφωνα με τις απλουστευμένες και επισπευσμένες διαδικασίες που θα διευκρινισθούν, βάσει προτάσεων της Επιτροπής, κατά τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του ΕΤΑ 4.Στις προτάσεις χρηματοδότησης, εκτίθεται ιδίως η κατάσταση των σχεδίων ή των προγραμμάτων δράσης στο πλαίσιο των προοπτικών ανάπτυξης του ή των ενδιαφερομένων χωρών, καθώς και η καταλληλότητά τους σε σχέση με τις τομεακές ή μακροοικονομικές πολιτικές που υποστηρίζει η Κοινότητα. Αναφέρεται η χρησιμοποίηση που έγινε, στα εν λόγω κράτη, των προηγούμενων ενισχύσεων της Κοινότητας στον ίδιο τομέα και επισυνάπτονται, εφόσον υπάρχουν, οι αξιολογήσεις κάθε σχεδίου σχετικά με τον εν λόγω τομέα 5.Στις προτάσεις χρηματοδότησης που αφορούν τη διαρθρωτική προσαρμογή διευκρινίζεται, ιδίως, ο εκάστοτε προορισμός της βοήθειας εκ του προϋπολογισμού, είτε αυτή είναι άμεση, είτε είναι έμμεση. 6.Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, οι προτάσεις χρηματοδότησης είναι δυνατόν να αφορούν συνολικά ποσά εφόσον πρόκειται για τη χρηματοδότηση: 1)της κατάρτισης, Ρ) της αποκεντρωμένης συνεργασίας, ν) σχεδίων μικροέργων, 2)της προώθησης και της ανάπτυξης του εμπορίου, 3)συνόλου δράσεων περιορισμένου μεγέθους σε συγκεκριμένο τομέα 4)της τεχνικής συνεργασίας. Άρθρο 261.Εφόσον η επιτροπή του ΕΤΑ ζητήσει ουσιώδεις τροποποιήσεις μίας πρότασης από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2S, παράγραφος 1, ή εάν δεν υπάρξει ευνοϊκή γνωμοδότηση για την πρόταση αυτή, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους αντιπροσώπους του ή των ενδιαφερομένων κρατών ΑΚΕ. Μετά τη διαβούλευση, η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της στα κράτη μέλη κατά την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής του ΕΤΑ. 2.Μετά τη διαβούλευση της παραγράφου 1, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη ή συμπληρωμένη πρόταση στην επιτροπή του ΕΤΑ. σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις, της. 3.Εάν η επιτροπή του ΕΤΑ εμμένει στην άρνηση ευνοϊκής γνωμοδότησης, η Επιτροπή ενημερώνει το ή το ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ, που μπορούν να ζητήσουν: τη συζήτηση του προβλήματος στα πλαίσια της υπουργικής επιτροπής ΑΚΕ-ΕΚ που αναφέρεται στο άρθρο 325 της σύμβασης, η οποία στο εξής ονομάζεται επιτροπή συνεργασίας για τη σηματοδότηση της ανάπτυξης, ή ακρόαση από τα όργανα για τη λήψη αποφάσεων της Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται στο όρθρο 27, παράγραφος 2, Άρθρο 271.Οι προτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25, παράγραφος 1, συνοδευόμενες από τη γνωμοδότηση της επιτροπής του ΕΤΑ, υποβάλλονται στην Επιτροπή για τη λήψη απόφασης. 2.Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να παρεκκλίνει από τη γνώμη της επιτροπής του ΕΤΑ ή εν απουσία ευνοϊκής γνωμοδότησης της επιτροπής αυτής, η Επιτροπή οφείλει είτε να αποσύρει την πρόταση είτε να προσφύγει, το ταχύτερο δυνατό, στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει υπό τους ίδιους όρους ψηφοφορίας όπως και η Επιτροπή του ΕΤΑ, εντός προθεσμίας η οποία, κατά γενικό κανόνα, δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο μήνες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση και εφόσον πρόκειται για προτάσεις χρηματοδότησης, το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ μπορεί, εάν δεν έχει αποφασίσει να προσφύγει στην επιτροπή συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, να διαβιβάσει στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 289 παράγραφος 3 της σύμβασης, κάθε στοιχείο το οποίο κρίνει αναγκαίο για τη συμπλήρωση της ενημέρωσης του πριν από την τελική απόφαση και να ζητήσει ακρόαση από τον πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου. Άρθρο 281.Συγκροτείται στην Τράπεζα επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών, η οποία καλείται στο εξής ·επιτροπή του άρθρου 28. Η επιτροπή του άρθρου 28 προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου των Διοικητών της Τράπεζας· η Τράπεζα εξασφαλίζει και ·η γραμματεία της. Στις εργασίες της συμμετέχει ένας αντιπρόσωπος της Επιτροπής. 2.Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ομοφωνία, εκδίδει τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής του άρθρου 28. 3, Η στάθμιση των ψήφων των κρατών μελών και η ειδική πλειοψηφία που εφαρμόζονται στην επιτροπή του άρθρου 28 είναι αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 21, παράγραφοι 3, 4 και S. Άρθρο 291.Η επιτροπή του άρθρου 28 γνωμοδοτεί, με ειδική πλειοψηφία, για τις αιτήσεις δανείων με επιδότηση επιτοκίου. καθώς και για τις προτάσεις χρηματοδότησης με επισφαλή κεφάλαια, που της υποβάλλει η Τράπεζα. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί να παρουσιάσει σε συνεδρίαση την εκτίμηση της Επιτροπής για τις προτάσεις αυτές. Η εκτίμηση αυτή αφορά το αν τα σχέδια είναι σύμφωνα με την πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας της Κοινότητας, με τους στόχους της οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας που καθορίζονται στη σύμβαση και με τις γενικές κατευθύνσεις που θεσπίζει το Συμβούλιο υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ. Εκτός από τα καθήκοντα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, η επιτροπή του άρθρου 28 μπορεί, εάν το ζητήσει η Τράπεζα ή ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εφόσον συμφωνήσει και η Τράπεζα, να αναλάβει : την εξέταση θεμάτων που αφορούν την αναπτυξιακή πολιτική, στο μέτρο που αυτά έχουν άμεση σχέση με τις δραστηριότητες της Τράπεζας στο πλαίσιο του σχεδίου. ανταλλαγές απόψεων για τους πρακτικούς προσανατολισμούς της Τράπεζας και .ων κρατών μελών όσον αφορά τη χρηματοδότηση σχεδίων, με προοπτική συντονισμού. συζητήσεις για θέματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 6. 2.Στο έγγραφο που υποβάλλει η Τράπεζα στην επιτροπή του άρθρου 28, επίθεται ιδίως η κατάσταση του σχεδίου στα πλαίσια των προοπτικών ανάπτυξης της ή των ενδιαφερομένων χωρών και επισημαίνεται, ενδεχομένως, η κατάσταση των επιστρεπτέων ενισχύσεων που έχει χορηγήσει η Κοινότητα και των μεριδίων συμμετοχής που έχει αποκτήσει καθώς και η χρησιμοποίηση που έγινε των προηγουμένων ενισχύσεων στον ίδιο τομέα επισυνάπτονται, εφόσον υπάρχουν, οι αξιολογήσεις κάθε σχεδίου σχετικά με τον εν λόγω τομέα. 3.Εφόσον η επιτροπή του άρθρου 28 διατυπώσει ευνοϊκή γνώμη για αίτηση επιδοτουμένου δανείου, η αίτηση, συνοδευόμενη από την αιτιολογημένη γνώμη της επιτροπής και, ενδεχομένως. από την εκτίμηση του αντιπροσώπου της Επιτροπής. υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της. Εάν η επιτροπή του άρθρου 28 δεν γνωμοδοτήσει ευνοϊκά, η Τράπεζα είτε αποσύρει την αίτηση είτε αποφασίζει να τη διατηρήσει Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση, συνοδευόμενη από την αιτιολογημένη γνώμη της επιτροπής και, ενδεχομένως, την εκτίμηση του αντιπροσώπου της Επιτροπής, υποβάλλεται για τη λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Τράπεζας. 4.Όταν η επιτροπή του άρθρου 28 διατυπώνει ευνοϊκή γνώμη για πρόταση χρηματοδότησης με επισφαλή κεφάλαια η πρόταση αυτή υποβάλλεται για τη λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Τράπεζας. Εάν η επιτροπή δεν γνωμοδοτήσει ευνοϊκά, η Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 289. παράγραφοι 2 και 3 της σύμβασης, ενημερώνει τους αντιπροσώπους του ή των ενδιαφερομένων κρατών ΑΚΕ τα οποία μπορούν: να ζητήσουν να συζητηθεί το πρόβλημα στα πλαίσια της επιτροπής συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, ή να ζητήσουν ακρόαση από το αρμόδιο όργανο της Τράπεζας. Μετά την ακρόαση αυτή, η Τράπεζα μπορεί: είτε να αποφασίσει να μη δώσει συνεχεία στην πρόταση αυτή, είτε να ζητήσει από το κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία της επιτροπής του άρθρου 28 να προσφύγει το ταχύτερο στο Συμβούλιο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η πρόταση υποβάλλεται στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη από τη γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 28 και, ενδεχομένως, από την αξιολόγηση του αντιπροσώπου της Επιτροπής καθώς και από κάθε στοιχείο που το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ κρίνει ότι πρέπει να δοθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η ενημέρωση του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο αποφασίζει με τους ίδιους όρους ψηφοφορίας όπως και η επιτροπή του άρθρου 28. Αν τα Συμβούλιο επιβεβαιώσει τη θέση που έχει λάβει η επιτροπή του άρθρου 28, η Τράπεζα αποσύρει την πρότασή της. Αν, αντίθετα, το Συμβούλιο αποφανθεί υπέρ της πρότασης της Τράπεζας, αυτή θέτει σε εφαρμογή τις διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό της. Άρθρο 301.Η Επιτροπή και η Τράπεζα ελέγχουν, η κάθε μία σε ό,τι την αφορά, τους όσους με τους οποίους χρησιμοποιούνται οι ενισχύσεις της Κοινότητας, τη διαχείριση των οποίων εξασφαλίζουν, από τα κράτη ΑΚΕ. τις ΥΧΕ ή τους άλλους ενδεχόμενους δικαιούχους. 2.Η Επιτροπή και η Τράπεζα ελέγχουν επίσης, η κάθε μία σε ό,τι την αφορά και σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της ή των ενδιαφερόμενων χωρών, τους όρους με τους οποίους χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί με τις κοινοτικές ενισχύσεις. 3.Στα πλαίσια των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή και η Τράπεζα εξετάζουν σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που αναφέρονται στα άρθρα 220 και 221 της σύμβασης και στις αντίστοιχες διατάξεις της απόφασης. 4τ« Η Τράπεζα ανακοινώνει τακτικά στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ταμείου που διαχειρίζεται. 5.Η Επιτροπή και η Τράπεζα ενημερώνουν το Συμβούλιο, κατά τη λήξη της ισχύος του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη σύμβαση, για την τήρηση των όρων που προβλέπονται στις παραγράφους 1. 2 και 3. Η έκθεση της Επιτροπής και της Τράπεζας περιλαμβάνει, επίσης, αξιολόγηση των επιπτώσεων της κοινοτικής ενίσχυσης στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των δικαιούχων χωρών. 6.Το Συμβούλιο ενημερώνεται περιοδικά από την Επιτροπή και την Τράπεζα, για το αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση των έργων που διεξάγονται ή έχουν ολοκληρωθεί, ιδίως σε σχέση με τους επιδιωκόμενους αναπτυξιακούς στόχους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Άρθρο 311.Για τις μεταφορές SΤΑΒΕΧ που αναφέρονται αντιστοίχως στο τρίτο μέρος, τίτλος ΙΙ. κεφάλαιο 1 τη σύμβασης και στις αντίστοιχες διατάξεις της απόφασης, τα ποσά εκφράζονται σε ΕCU. 2.Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε ΕCU. 3.Η Επιτροπή συντάσσει κάθε χρόνο, προς ενημέρωση των κρατών μελών, ανακεφαλαιωτική έκθεση για τη λειτουργία του συστήματος σταθεροποίησης των εσόδων από εξαγωγές και τις χρησιμοποίησης από τα κράτη ΑΚΕ των μεταφερόμενων κεφαλαίων. Στην έκθεση αυτή αναλύονται ιδιαιτέρως οι επιπτώσεις των πραγματοποιούμενων μεταφορών στην ανάπτυξη των τομέων στους οποίους διατίθενται. 4.Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται επίσης και για τις ΥΧΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ Άρθρο 32 Οι διατάξεις εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας περιλαμβάνονται σε δημοσιονομικό κανονισμό που εκδίδεται μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για την τροποποίηση της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ, από το Συμβούλιο, με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 21, παράγραφος 4, με βάση σχέδιο της Επιτροπής και αφού ζητηθεί η γνώμη της Τράπεζας, για τις διατάξεις που την αφορούν, καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ιδρύθηκε με τα άρθρα 188 Α και επόμενα της συνθήκης. Άρθρο 331.Με το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους, η Επιτροπή εγκρίνει τον λογαριασμό διαχείρισης καθώς και τον ισολογισμό του Ταμείου. 2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί επίσης τις εξουσίες του όσον αφορά τις δραστηριότητες του Ταμείου. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τις εξουσίες του καθορίζονται στο δημοσιονομικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 32. 3 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από σύσταση του Συμβουλίου, που αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία του άρθρου 21. παράγραφος 4. απαλλάσσει την Επιτροπή για την οικονομική διαχείριση του Ταμείου 4.Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 4. προκειμένου αυτό να μπορέσει να προβεί στον βάσει εγγράφων έλεγχο της ενίσχυσης που χορηγήθηκε από τους πόρους του Ταμείου. 5.Οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ταμείου τη διαχείριση των οποίων εξασφαλίζει η Τράπεζα αποτελούν αντικείμενο των διαδικασιών ελέγχου και απαλλαγής που προβλέπονται από το καταστατικό της Τράπεζας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Η Τράπεζα υποβάλλει κάθε χρόνο στο Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση για την εκτέλεση, των πράξεων που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ταμείου τη διαχείριση των οποίων εξασφαλίζει. 1)Η Επιτροπή καταρτίζει, σε συμφωνία με την Τράπεζα, κατάλογο των πληροφοριών που λαμβάνει από την Τράπεζα, περιοδικά, προκείμενου να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση των συνθηκών υπό τις οποίες η Τράπεζα εκτελεί την εντολή της, και με σκοπό να προωθείται η στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της Τράπεζας. Άρθρο 341.Με την επιφύλαξη των μεταφορών που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο α), υπό ii) : Η διαχείριση του υπολοίπου του Ταμείου που ιδρύθηκε με την εσωτερική συμφωνία του 1975 για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας, εξακολουθεί να γίνεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία και στους κανόνες που ίσχυαν στις 28 Φεβρουαρίου 1980. Η διαχείριση του υπόλοιπου του Ταμείου που ιδρύθηκε με την εσωτερική συμφωνία του 1979 για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας, εξακολουθεί να γίνεται σύμφωνα - με τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία και στους κανόνες που ίσχυαν στις 28 Φεβρουαρίου 1985. Η διαχείριση του υπόλοιπου του Ταμείου που ιδρύθηκε με την εσωτερική συμφωνία του 1985 για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας, εξακολουθεί να γίνεται με τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία και στους κανόνες που ίσχυαν στις 28 Φεβρουαρίου 1990. Η διαχείριση του υπολοίπου του Ταμείου που ιδρύθηκε με την εσωτερική συμφωνία του 1990 για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας, εξακολουθεί να γίνεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία και στους κανόνες που ίσχυαν στις 28 Φεβρουαρίου 1995. 2.Σε περίπτωση που η έλλειψη πόρων εξαιτίας της εξάντλησης του υπολοίπου θα έθετε σε κίνδυνο την καλή ολοκλήρωση των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικές προτάσεις χρηματοδότησης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21. Άρθρο 35 Ι. Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τους οικείους συνταγματικούς του κανόνες. Η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους κοινοποιεί στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη της ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για την ίδια χρονική διάρκεια με το δεύτερο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο που προσαρτάται στη σύμβαση. Εξακολουθεί πάντως να ισχύει στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης όλων των πράξεων που χρηματοδοτούνται βάσει της σύμβασης και του εν λόγω πρωτοκόλλου. ΑΡΘΡΟ 3G Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε ένα και μόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική. γερμανική. δανική, ελληνική, ισπανική, πολική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και Φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά κατατίθεται στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε μία από τις κυβερνήσεις των κρατών που την υπογράφουν. ΕΝ FΕ DΕ LΟ CUΑL, lοs representantes de lοs Cοbiernοs de lοs Εstadοs mien brοs, reunidοs en el sen de Cοnsejο, abajο firmantes, suscriben el presente Αcuerdο. ΤΙL ΒΕΚRΑΕFΤΕLSΕ ΗΕRΑF har repraesentanterne fοr Det Εurοpaeiske Faellesskabs medlemsstaer, a.tar.et ί Radet, underskreνet denne aftale. ΖU URΚUΝD DΕSSΕΝ haben die unterzeihneten Βeνοlmachtigten der im Rat νereinigten Regierungen der Μitgliestaaten ihre Unterschriften unter dieses Αbkοmmen gesetzt. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΝ ΟΠΟΙΩΝ, οι υπογράφοντες αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνελθόντες στα πλαίσια του Συμβουλίου, έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία ΙΝ WΙΤΝΕSS WΗΕRΕΟF, the undersigned Representatiνes οf the Gονernments οf the Μember States, meeting within the Cοuncil, haνe hereuntο set their hands. ΕΝ FΟΙ DΕ QUΟΙ. les representants des gοuνernements des Εtas membres. reunis au sein du Cοnseil. sοussignes, οnt appοse leurs signatures au bas du present accοrd. ΙΝ FΕDΕ DΙ CΗΕ i sοnοscritti rappresentati dei gονerni degli Stati membri riuniti in sede di Cοnsigliο, hannο appοstο le lοrο firme in calce al presente accοrdο. ΤΕΝ ΒLΙJΚΕ WΑΑRVΑΝ de οndergetekende νertegenwοοnwοgers νan de Regeringen νan de οndenekenende Lid-Siaten, in het kader νan de Raad bijeen nun handtekening οnder dit Αkkοοrd hebben gesteld ΕΜ FΕ DΟ QUΕ, οs representantes dοs Gονernοs dοs Εstadοs-Μembrοs, reunidοs nο Cοnselhο, apuseram as suas assinaturas nο final dο presente Αcοrdο. ΤΑΜΑΝ VΑΚUUDΕΚSΙ ΑLLΑ ΜΑΙΝΙΤUΤ neuνοstοssa kοkοοntuneet jasenνaitiοiden hall tusten edustajar ονat allekirjοittaneet taman sοpimuksen ΤΙLL ΒΕVΙS ΗΑRΡΑ har tοretradarna lοr medlemsstaternas reger igar. fοrsamla de i radet . undertecknat detta aνtal Ηechο en Βruselas el νeinte de diciemοre de mil nονecientοs nονenta y cincο Udtaerdiget i Βruxelles den tyνende december nitten hundrede οg tem οg nalνtems Geschehen zu Βrussel am zwanzigsten Dezember neunzehundertfuntfundneuntig. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε Dοne at Βrussels οn the twentieth day οf December in the year οne thοusand nine hundred and ninety fiνe. Fait a Βruxelles: le νingt decembre mil neuf cent quatre-νingt-quinze Fattο a Βruxelles, addi νenti dicembre millenονecentοnονatacinque Gedaan te Βrussel, de twintigste december negentienhοrderd νijfennegentig, Feitο em Βruxelas. em νinte de Dezembrο de mil nονecentοs e nονenta a cincο Τehty Βrysselissa kandentenakymmenentena paiνana jοulukuuta νuοnna tuhatyhdeksansataayhdeksankymmerrtaνiisl. Sοm skedde i Βryssel den tjugοnde december nittοnhundranittiοfem. Ροur le Rοyaume de Βelgique Vοοr het Κοninkrijk Βelgie Fur das Κοnigreich Βelgien Ρa Κοngeriget Danmarks νegne Fur die Βundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική Δημοκρατία Ροr el Reinο de Εspana Ροur la Republique Francaise Fur die Republik Οsterreich Τhar caann na hΕireann Fοr Ιreland Ρela Republica Ροrtuguesa Ρer la Repubblica italiana Suοmen tasaνalian puοlesta Fοr Κοnunganket Sνerige Ροur le Grand-Duche de Luxembοurg Vοοr het Κοninkrijk der Νaderlanden Fοr the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση προϋποθέσεων των άρθρων 360 και 366 της Τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ - Ε.Κ. του ΛΟΜΕ. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία