ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2557

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Εικαστική πολιτική - Μουσεία και Κέντρα Σύγχρονης Τέχνης"
1.  
  Στην Ε.Π.Μ.Α.Σ. συνιστάται πενταμελής καλλιτεχνική επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από το διευθυντή της Ε.Π.Μ.Α.Σ. και από μέλη του Δ.Σ. που έχουν εγνωσμένη καλλιτεχνική πείρα ή είναι καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. σχετικού γνωστικού αντικειμένου. Αν τέτοια μέλη του Δ.Σ. δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν. ως μέλη της καλλιτεχνικής επιτροπής διορίζονται άλλα πρόσωπα που διαθέτουν τα προσόντα αυτά. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της καλλιτεχνικής επιτροπής..
 1. Ιδρύονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Ε.Μ.Σ.Τ.), με έδρα την Αθήνα και Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Κ.Μ.Σ.Τ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
 2. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που στο εξής θα αποκαλούνται Μουσεία, λειτουργούν χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του παρόντος.
 3. Οι επωνυμίες των Μουσείων μπορεί, οπού είναι αναγκαίο, να μεταφράζονται πιστά σε ξένη γλώσσα και να προστίθενται σε αυτές ο προσδιορισμός Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.
 4. Στους σκοπούς των ιδρυόμενων Μουσείων περιλαμβάνονται:
 5. αα) η διάσωση και ανάδειξη έργων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, τα οποία ανήκουν στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης και έργων διαφόρων τάσεων της σύγχρονης καλλιτεχνικής παράγωγης, ελληνικής και ξένης με πρωτοποριακό και πειραματικό χαρακτήρα. ββ) η προαγωγή της αισθητικής καλλιέργειας και της καλλιτεχνικής παιδείας του κοινού, γγ) η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της σύγχρονης τέχνης και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, δδ) η εξυπηρέτηση της εξειδίκευσης στη μουσειολογία ιστορικών και θεωρητικών της τέχνης.
 6. Οι σκοποί των Μουσείων εκπληρώνονται ιδίως με:
 7. Ι. Τη συγκρότηση συλλογών ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευών και εγκαταστάσεων με πολυμέσα, σχεδίων και χαρακτικών, φωτογραφίας, βίντεο τέχνης και έργων τέχνης με σύγχρονα οπτικοακουστικά και άλλα τεχνολογικά μέσα σπάνιων εκδόσεων τέχνης, αντικειμένων βιομηχανικού σχεδιασμού και άλλων συναφών αντικειμένων.
 8. ΙΙ.Τη φύλαξη και συντήρηση των συλλογών, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές.
 9. ΙΙΙ.Την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση των συλλογών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων.
 10. ΙV.Την έκθεση σε μόνιμη βάση των συλλογών, σύμφωνα με επιστημονικές μεθοδολογίες. V.Την έρευνα και δημοσίευση μελετών, βιβλίων και καταλόγων σχετικών με τις συλλογές η τις εκθέσεις. VΙ.Τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με έγκυρα Μουσεία και Κέντρα Σύγχρονης Τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. VΙΙ.Τη δημιουργία νέων έργων μετά από παραγγελία. VΙΙΙ.Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές και άλλες ομάδες, όπως καλλιτεχνικά εργαστήρια για μαθητές, ξεναγήσεις, σεμινάρια εκπαιδευτικών, έκδοση εντύπων και CD. - RΟΜ για το κοινό, για την υποστήριξη, την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, συνεδρίων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων διακαλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με έγκυρους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 11. ΙΧ.Τη συγκέντρωση καλλιτεχνικών αρχείων και πάσης φύσεως τεκμηρίων που αφορούν την ιστορία της μοντέρνας τέχνης του 20ου αιώνα και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
 12. Χ. Την ίδρυση βιβλιοθήκης ιστορίας και θεωρίας της τέχνης και μουσειολογίας και το συνεχή εμπλουτισμό της, καθώς και τη διασύνδεσή της με διεθνή ηλεκτρονικά δίκτυα.
 13. ΧΙ.Την οργάνωση εργαστηρίου συντήρησης.
 14. ΧΙΙ.Την οργάνωση εργαστηρίων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων τέχνης (ιδίως βίντεο, ψηφιακές εικόνες) με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.
 15. ΧΙΙΙ.Την οργάνωση ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης των επιμελητών μουσείων σύγχρονης τέχνης.
 16. ΧΙV.Κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα.
 17. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από πρόταση του Δ.Σ., καθορίζεται η ιδιαίτερη κατεύθυνση των δύο μουσείων σε σχέση με τις συλλογές τους και το πρόγραμμα απόκτησης νέων έργων που καταρτίζουν.
 18. Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του πρώην εργοστασίου ΥΦΑΝΕΤ, ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που παραχωρήθηκε στον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997. για να εξυπηρετήσει ειδικά τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Μουσείου.
 19. Στο Μουσείο μεταβιβάζονται εκ του νόμου και χωρίς άλλη διατύπωση τα σχετικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997.
 20. Τα καλλιτεχνικά έργα και ο κάθε είδους τεχνολογικός εξοπλισμός, που αποκτήθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 για λογαριασμό του Μουσείου, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αυτού.
 21. Με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Κ.Μ.Σ.Τ., του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και του Υπουργείου Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με τη συνεργασία των δύο Μουσείων και τους ειδικότερους καλλιτεχνικούς και μουσειολογικούς προσανατολισμούς τους.
 22. Στο πλαίσιο του Κ.Μ.Σ.Τ. λειτουργεί και τμήμα βιομηχανικού σχεδίου.
 23. Η σχέση μεταξύ του Κ.Μ.Σ.Τ και του Ο.Π.Π.Ε.Θ. 97, όπως ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο, αφορά και ζητήματα μουσειακής προβολής βιομηχανικού σχεδίου.
 24. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Μουσείων είναι εννεαμελές, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από προσωπικότητες των Τεχνών, των Γραμμάτων και των Επιστημών, αναγνωρισμένου κύρους και από έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.
 25. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης διορίζεται ως μέλος και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.
 26. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 27. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Μουσείου ή του Υπουργείου Πολιτισμού, οριζόμενος με απόφαση του Προέδρου.
 28. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
 29. Μέλος διοριζόμενο σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
 30. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Μουσείο δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.
 31. Ο Πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Μουσείου κατά περίπτωση στον Αντιπρόεδρο ή σε μέλος του Δ.Σ.
 32. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε κάθε περίπτωση ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
 33. Χρέη εισηγητή στο Δ.Σ. εκτελεί ο Διευθυντής του Μουσείου που μετέχει στις συνεδριάσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 34. Σε ειδικές περιπτώσεις εισηγείται ο Πρόεδοος μόνος του ή με τη σύμπραξη μέλους ή μελών του Δ.Σ. ή ορίζει εισηγητή μέλος του Δ.Σ.
 35. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου.
 36. Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.
 37. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση των Μουσείων, με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι άλλα όργανα που αναφέρονται στον παρόντα νόμο και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Μουσείου.
 38. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει ιδίως η αρμοδιότητα για τη χάραξη της πολιτιστικής πολιτικής του Μουσείου, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού και της εικαστικής πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού. η συνομολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του Μουσείου, η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για το προσωπικό του Μουσείου, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ελέγχου νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης του Μουσείου και του απολογισμού του έργου του Διευθυντή.
  • Ο Υπουργός Πολιτισμού με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει το Διευθυντή του Μουσείου με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.
  • Ο Διευθυντής του Μουσείου πρέπει να διαθέτει:
  • Πτυχίο Α.Ε.Ι., Διδακτορικό δίπλωμα ιστορίας ή θεωρίας της Τέχνης ή Αισθητικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εικαστικής και μουσειακής πολιτικής, δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της τέχνης και γνώση δύο γλωσσών από τις ακόλουθες:
  • αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική και ρωσική.
  • Οι αποδοχές του Διευθυντή του Μουσείου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.
  • Στη θέση του Διευθυντή του Μουσείου μπορεί να διορίζεται και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα προβλεπόμενα από την παραπάνω παράγραφο προσόντα.
  • Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση.
  • Ο διοριζόμενος, μετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, η οποία παραμένει κενή.
  • Ο Διευθυντής του Μουσείου έχει τις εξής αποκλειστικές αρμοδιότητες:
  • Ι. Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Μουσείου, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού, ασκεί δε επιπλέον αρμοδιότητες που του παραχωρεί το Δ.Σ. και έχει κάθε αρμοδιότητα που σχετίζεται με τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Μουσείου.
  • ΙΙ.Σχεδιάζει το σύνολο του επιστημονικού και καλλιτεχνικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τους σκοπούς και την πολιτιστική πολιτική του Μουσείου και μεριμνά για την πραγματοποίηση του.
  • ΙΙΙ.Εισηγείται στο Δ.Σ. τον εμπλουτισμό των συλλογών του Μουσείου με αγορές, καθώς και την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών, παραχωρήσεων και άλλους νόμιμους τρόπους.
  • ΙV.Εισηγείται στο Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το επιστημονικό, διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό του Μουσείου. V.Προτείνει στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό του Μουσείου και υποβάλλει προς έγκριση κάθε έτος απολογισμό του έργου του στο Δ.Σ. του Μουσείου. VΙ.Ασκεί πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό στο προσωπικό του Μουσείου.
 39. Οι πόροι των Μουσείων είναι:
 40. Ι. Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.
 41. ΙΙ.Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
 42. ΙΙΙ.Επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς.
 43. ΙV.Έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα. V.Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους. VΙ.Έσοδα από τα εισιτήρια και τις εκδόσεις του Μουσείου και λοιπών εκδοτικών οίκων, αφισών, αναμνηστικών αντικειμένων, πωλήσεων κυλικείου. VΙΙ.
 44. Έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων. VΙΙΙ.Έσοδα από διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 45. ΙΧ.Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
 46. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία γίνεται ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, ορίζεται τριμελής εξελεγκτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
 47. Ο Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής.
 48. Ορκωτός ελεγκτής μπορεί να είναι και άλλο ή άλλα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής.
 49. Η εξελεγκτική επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Μουσείου.
 50. Η θητεία των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται.
 51. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ορίζεται η αμοιβή των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής.
 52. Ο Υπουργός Πολιτισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.
 53. Η διαχειριστική χρήση των Μουσείων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
 54. Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας.
 55. Τα Μουσεία απολαμβάνουν όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου
 56. Επιτρέπεται η αγορά έργων τέχνης, από το εσωτερικό η το εξωτερικό, χωρίς περιορισμούς ως προς το ύψος της δαπάνης ή τήρησης άλλων διατυπώσεων.
 57. Η αγορά έργων τέχνης γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Διευθυντή.
 58. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Διευθυντή μπορεί να ορίζει ειδικούς Έλληνες η ξένους επιστήμονες πραγματογνώμονες για την εξέταση της γνησιότητας ή την αποτίμηση προσφερόμενων ή αγοραζόμενων έργων.
 59. Η αμοιβή των πραγματογνωμόνων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 60. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Μουσείων, Με τον εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου για κάθε Μουσείο προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου. όπως η διάρθρωση των Υπηρεσιών, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, οι αποσπάσεις υπαλλήλων, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, η διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισης τους.
 61. Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού ή εποπτευόμενους από αυτό Οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου υπουργού.
 62. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ωρομισθίων κατά το ν.2190/1994, όπως αυτός ισχύει, για τις ανάγκες λειτουργίας των Μουσείων.
 63. Σε κάθε Μουσείο συνιστώνται αυτοτελή τμήματα με την ονομασία Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, που ανήκουν οργανικά και λειτουργούν στο πλαίσιο των Μουσείων.
 64. Με τον εσωτερικό κανονισμό του προηγουμένου εδαφίου ια ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των τμημάτων αυτών, καθώς και οι αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του τμήματος (που φέρει τον τίτλο Διευθυντής του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης) και του Διευθυντή του Μουσείου, σε σχέση με αυτά.
 65. Στους σκοπούς των Κέντρων Σύγχρονης Τέχνης περιλαμβάνεται η παρουσίαση, τεκμηρίωση και ενίσχυση της εργασίας του σύγχρονου ελληνικού και ξένου καλλιτεχνικού δυναμικού, καθώς και η ενημέρωση του ελληνικού κοινού για την πολλαπλότητα των σύγχρονων πνευματικών αναζητήσεων, γλωσσών και μορφών έκφρασης παγκοσμίως.
 66. Οι σκοποί αυτοί εκπληρώνονται μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας των Μουσείων και ιδίως με:
 67. αα) την παραγωγή και διοργάνωση θεματικών εκθέσεων, που έχουν αντικείμενο την παρουσίαση θεωρητικών ερμηνειών και προτάσεων του κόσμου της σύγχρονης τέχνης από Έλληνες και ξένους θεωρητικούς, ββ) τη διοργάνωση ατομικών εκθέσεων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, είτε αναδρομικού χαρακτήρα είτε με την παραγωγή και παρουσίαση ανέκδοτων και πρωτότυπων έργων, γγ) την πλαισίωση των εκθέσεων με διαλέξεις, συζητήσεις, προβολές διαφανειών, βίντεο και άλλων μέσων με αντικείμενο τη διερεύνηση της ιστορίας της σύγχρονης τέχνης, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ειδικών κ.λπ.
 68. Ο προϊστάμενος του τμήματος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Διευθυντή του Μουσείου, με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.
 69. Ο προϊστάμενος του τμήματος πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για το Διευθυντή του Μουσείου.
 70. Οι αποδοχές του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.
 71. Στη θέση αυτή μπορεί να διορίζεται και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα προβλεπόμενα από την παραπάνω παράγραφο προσόντα.
 72. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση.
 73. Ο διοριζόμενος μετά τη λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, η οποία παραμένει κενή.
2.  
  Στο πλαίσιο του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης οργανώνεται και λειτουργεί ως ιδιαίτερο τμήμα του το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Μ.Φ.Θ.).
 1. Σκοποί του Μ.Φ.Θ. είναι ιδίως:
 2. Ι. Η συλλογή και μελέτη φωτογραφιών με καλλιτεχνική αξία επωνύμων ή ανωνύμων δημιουργών του παρελθόντος, καθώς και η συλλογή φωτογραφιών σύγχρονων δημιουργών.
 3. ΙΙ.Η δημιουργία οργανωμένου αρχείου.
 4. ΙΙΙ.Ο σχεδιασμός ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αποβλέπουν την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στην τέχνη και την ιστορία της φωτογραφίας, αλλά και την επιμόρφωση του κοινού.
 5. ΙV.Η διοργάνωση εκθέσεων Ελλήνων και ξένων δημιουργών. V.Η παραγωγή εκθέσεων. VΙ.Η πραγματοποίηση εκδόσεων που προωθούν την τέχνη της φωτογραφίας.
 6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (Ε.Π.Μ.Α.Σ.) ορίζεται, κάθε δυο έτη πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή που διαχειρίζεται τον παραπάνω λογαριασμό και λαμβάνει τις αποφάσεις για τις αγορές.
 7. Με την απόφαση διορισμού ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Η θητεία των μελών της επιτροπής μπορεί να ανανεώνεται.
 8. Στην επιτροπή αυτή μετέχουν υποχρεωτικά ο Διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης και ένα ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της με ειδίκευση στην ιστορία της τέχνης ή με ειδικές γνώσεις επί του αντικειμένου, ο προϊστάμενος μουσειολογικού και καλλιτεχνικού προγραμματισμού της Ε.Π.Μ.Α.Σ., ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης των ελληνικών Α.Ε.Ι. και ένα ακόμη μέλος με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία.
 9. Για τις υπηρεσίες τους αυτές τα μέλη της επιτροπής δεν λαμβάνουν αμοιβή.
 10. Από της ισχύος του παρόντος νόμου μεταφέρονται αυτοδικαίως από τους λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου στο λογαριασμό του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών από δωρεές ή και χορηγίες που έγιναν για το σκοπό που αναφέρεται στο ίδιο εδάφιο και θα υπάρχουν αδιάθετα κατά την ημέρα δημοσίευσης του νόμου αυτού.
 11. Η διαχείριση του παραπάνω λογαριασμού θα γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού, προμηθειών του Δημοσίου και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.
 12. Ι. Σχεδιάζει τον καλλιτεχνικό, επιστημονικό και ερευνητικό προγραμματισμό του Μ.Φ.Θ., σύμφωνα με τους σκοπούς του.
 13. ΙΙ.Εισηγείται θέματα κάθε είδους στην Εφορεία του Μ.Φ.Θ. και το Δ.Σ. του Κ.Μ.Σ.Τ. προς λήψη απόφασης.
 14. ΙΙΙ.Μεριμνά για την υλοποίηση των στόχων του Μ.Φ.Θ.
 15. ΙV.Εισηγείται για τον εμπλουτισμό της συλλογής, του αρχειακού υλικού, του εξοπλισμού, της βιβλιοθήκης του Μ.Φ.Θ. V.Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Μ.Φ.Θ. VΙ.Παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία των τμημάτων του Μ.Φ.Θ. VΙΙ.Επιβλέπει τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Μ.Φ.Θ. VΙΙΙ.Ελέγχει την απόδοση του προσωπικού.
 16. ΙΧ.Συνεργάζεται με άλλα ομοειδή ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  • Ο Διευθυντής πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:
  • Ι. Πτυχίο τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  • ΙΙ.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο (ιδίως στην Ιστορία της φωτογραφίας ή της τέχνης, στη μουσειολογία, στη διαχείριση πολιτιστικών υποθέσεων) ή σημαντικό συγγραφικό, επιστημονικό έργο αναγνωρισμένο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • ΙΙΙ.Πενταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ή εμπειρία σε συντήρηση, ταξινόμηση, τεκμηρίωση μελέτη, έρευνα, προώθηση της Φωτογραφίας, σε Μουσείο Φωτογραφίας, σε πανεπιστημιακό Ίδρυμα, σε άλλο επιστημονικό ή ερευνητικό κέντρο και σε άλλους συναφείς φορείς με αντικείμενο τη φωτογραφία.
  • ΙV.
  • Δημοσιεύσεις σε ζητήματα φωτογραφίας και τέχνης σε βιβλία και έγκυρα περιοδικά ελληνικά και ξένα. V.Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας και επαρκώς μιας δεύτερης (μεταξύ της αγγλικής, ισπανικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, και ρωσικής).
 17. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1079/1980 (ΦΕΚ 239 Α), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:.
 18. Στην Εφορεία συμμετέχει ένα μέλος ως εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 19. Το μέλος αυτό υποδεικνύεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο της καλλιτεχνικής φωτογραφίας.
 20. Στην περίπτωση που ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας της Εφορείας δεν έχει υποδειχθεί εκπρόσωπος, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
 21. Στην Εφορεία μετέχει και ο Διευθυντής χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 22. Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.
 23. Ο κανονισμός του Μ.Φ.Θ. εγκρίνεται και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνώμη της Εφορείας που τίθεται υπόψη του Δ.Σ. του Κ.Μ.Σ.Τ.
 24. Με τον κανονισμό καθορίζεται ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας του Μ.Φ.Θ., η οικονομική του διαχείριση, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Κ.Μ.Σ.Τ. που περιέχει ειδικό κεφάλαιο για το Μ.Φ.Θ., οι θέσεις του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, τα καθήκοντα του. τα σχετικά με τις πειθαρχικές διώξεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 25. Με τον κανονισμό ορίζονται επίσης τα τμήματα, από τα οποία απαρτίζεται το Μ.Φ.Θ., ο τρόπος οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας, καθώς και τα σχετικά θέματα με την προβολή του Μ.Φ.Θ. και το είδος των δημοσιευμάτων.
 26. Μέχρι την έγκριση του κανονισμού τα της διοίκησης και λειτουργίας του Μ.Φ.Θ. ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.
 27. Συλλογές φωτογραφίας, άλλα αντικείμενα ή έργα τέχνης που σχετίζονται με τους σκοπούς του Μ.Φ.Θ. και εισάγονται από το εξωτερικό, απαλλάσσονται από φόρους, τέλη και δασμούς υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. ζ. Οι μεγάλης αξίας συλλογές, οι σημαντικής αξίας φωτογραφίες ή έργα τέχνης, που δωρίζονται ή παραχωρούνται στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Κ.Μ.Σ.Τ.) για τις ανάγκες του Μ.Φ.Θ. είναι δυνατόν με απόφαση του Δ.Σ. να φέρουν σε εμφανές σημείο το όνομα του δωρητή ή του φορέα καθ όλη τη διάρκεια της δημοσίας έκθεσης τους.
 28. Με προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Τμήμα Μ.Φ.Θ.) του Υπουργείου Πολιτισμού, Ο.Τ.Α. ή επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. και κατόχων ιδιωτικών συλλογών φωτογραφίας μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με την ένταξη των συλλογών στο Μ.Φ.Θ., την επέκταση των δραστηριοτήτων του και άλλα συναφή θέματα.
 29. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και στο πλαίσιο των προγραμματικών αυτών συμβάσεων μπορεί να αυξάνονται μέχρι τον αριθμό επτά (7) τα μέλη της Εφορείας του Μ.Φ.Θ.
 30. Τα πρόσθετα μέλη μπορεί να προβλέπεται ότι είναι εκπρόσωποι Ο.Τ.Α. ή επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ή συλλέκτες που παραχωρούν τις συλλογές τους ή συνεργάζονται προγραμματικά με το Μ.Φ.Θ. S.
 31. Στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Κ.Μ.Σ.Τ.) μεταβιβάζονται ατελώς και χωρίς άλλη διατύπωση για τις ανάγκες του Μ.Φ.Θ. τα δικαιώματα του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ως προς τη χρήση του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Αναγεννήσεως, ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που παραχωρήθηκε στον Ο.Π.Π.Ε. για τη στέγαση του Μ.Φ.Θ. 3.α. Επιτρέπεται στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνική Πινακοθήκη -Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου να τηρεί έντοκο λογαριασμό με τίτλο Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Αγορών Έργων Τέχνης σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με επιτόκιο ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, στον οποίο θα κατατίθενται αποκλειστικά χρηματικές δωρεές ή και χορηγίες για την αγορά από αυτή σημαντικών έργων τέχνης για τον εμπλουτισμό των συλλογών της, με ιδιαίτερη έμφαση στα παλαιά.
 32. Αιρέσεις, όροι ή τρόποι που τίθενται από τους δωρητές ή χορηγούς θα γίνονται σεβαστοί, εφόσον αυτοί γίνονται δεκτοί από τη Διοικούσα Επιτροπή που θα διαχειρίζεται το λογαριασμό.
 33. Η μη αποδοχή γνωστοποιείται στο δωρητή ή χορηγό, προκειμένου να ανακαλέσει ή αναζητήσει τη δωρεά ή χορηγία, εφόσον το επιθυμεί.
4.  
  Στην περίπτωση επιβολής φόρου κληρονομιάς. κληροδοσίας και δωρεάς με αντικείμενο εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης, ο φόρος που αναλογεί μπορεί να καταβάλλεται σε είδος με παραχώρηση εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης ίσης αξίας που περιέρχονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από πρόταση ειδικής εκτιμητικής επιτροπής που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας εφαρμογής των παραπάνω εδαφίων.
5.  
 1. Το ένα τοις εκατό (1%) της συμβατικής δαπάνης κατασκευής δημόσιων κτιρίων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών διατίθεται για τη δημιουργία ή αγορά και τοποθέτηση εικαστικών έργων σε αυτό.
 2. Ως εικαστικό έργο, για την εφαρμογή του παρόντος. νοείται κάθε έργο εικαστικής τέχνης η περισσότερα έργα της ίδιας ή διαφορετικών εικαστικών τεχνών τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο και τοποθετούνται στον ίδιο χώρο.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμοί, και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται οι κατηγορίες των δημόσιων κτηρίων, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία δημιουργίας ή αγοράς και τοποθέτησης εικαστικών έργων στα δημόσια κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και η συγκρότηση και η λειτουργία των κατά περίπτωση αναγκαίων επιτροπών, στις οποίες μετέχει και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 4. Από της ημερομηνίας ισχύος του παρόντος νόμου παύουν οι ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 1,2,3 και 4 του ν. 1854/1989.
Άρθρο 3 "1.α Συνιστάται στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) μία θέση Αναπληρωτή Διευθυντή για θέματα διοίκησης με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται και με αποδοχές που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Η [...]"
1.  
  Στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις Υπουργείο Πολιτισμού αντικαθίστανται από τη λέξη Δημόσιο
2.  
  Στο τέταρτο εδάφιο οι λέξεις με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού αντικαθίστανται από τις λέξεις με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ύστερα από πρόταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων..
 1. Η περ.
 2. Β του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2435/1996 (ΦΕΚ 189 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
 3. Έ. Εικαστικούς καλλιτέχνες, σκηνογράφους, φωτογράφους και σκιτσογράφους - γελοιογράφους.
 4. Οι προβλεπόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2435/1996 πενταμελείς επιτροπές συγκροτούνται ως εξής:.
  • Επιτροπή Συγγραφέων, αποτελούμενη από μία προσωπικότητα των Γραμμάτων και από έναν εκπρόσωπο της Εταιρείας Συγγραφέων, της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.
  • Έργο της Επιτροπής είναι η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 2 για τους λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, δοκιμιογράφους, ιστορικούς συγγραφείς και ιστοριογράφους.
  • Επιτροπή Εικαστικών, αποτελούμενη από μία προσωπικότητα των Εικαστικών Τεχνών και της Φωτογραφίας και από έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, της Πυραμίδας Ελλήνων Φωτογράφων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών και του Τμήματος των Εικαστικών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Έργο της Επιτροπής είναι η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 2 για τους εικαστικούς καλλιτέχνες, τους φωτογράφους, τους σκιτσογράφους - γελοιογράφους και τους λαϊκούς καλλιτέχνες του χώρου αυτού.
  • Επιτροπή Μουσικής, αποτελούμενη από δύο προσωπικότητες της Μουσικής και από έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, της Ένωσης Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος και της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος, αντίστοιχα.
  • Έργο της Επιτροπής είναι η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 2 για τους μουσουργούς, αρχιμουσικούς και ερμηνευτές, συνθέτες στιχουργούς, ερμηνευτές ελληνικής μουσικής, λυρικούς καλλιτέχνες και λαϊκούς καλλιτέχνες του χώρου αυτού. αδ Επιτροπή Θεάτρου, Κινηματογράφου και Χορού. αποτελούμενη από δύο προσωπικότητες των παραπάνω κατηγοριών και από έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος και Ακροάματος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, αντίστοιχα.
  • Έργο της Επιτροπής είναι η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 2 για τους σκηνοθέτες, ηθοποιούς, σκηνογράφους, ενδυματολόγους, θεατρικούς συγγραφείς, μεταφραστές θεατρικών έργων, σεναριογράφους, χορογράφους, χορευτές και λαϊκούς καλλιτέχνες του χώρου αυτού.
  • Οι ειδικές Επιτροπές διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, έχουν τριετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεώνεται.
  • Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας καθεμιάς από αυτές.
  • Χρέη εισηγητή ασκεί ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος.
  • Οι Επιτροπές αυτές συνέρχονται το πρώτο τετράμηνο κάθε έτους, προκειμένου να εξετάσουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το προηγούμενο έτος και περατώνουν το έργο τους μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους.
 5. Η αναγραφόμενη παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2435/1996 (ΦΕΚ 189 Α, σ.3350) που από παραδρομή ακολουθεί την παρ. 4, αναριθμείται σε 5, η δε παρ.3 σε 6 και αντικαθίσταται ως εξής:.
3.  
  Στο τέλος του άρθρου προστίθενται τα ακόλουθα: Με την ίδια κοινή απόφαση διορίζεται επταμελής Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από: Η διακοπή και η επαναχορήγηση της τιμητικής αυτής σύνταξης συντελείται με την κατάθεση από τους ενδιαφερόμενους βεβαίωσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έναρξης η διακοπής της εργασιακής τους σχέσης προς την αρμόδια υπηρεσία συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Αιτήσεις για τη χορήγηση τιμητικών συντάξεων, που έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, ισχύουν, κρίνονται δε σύμφωνα και με τις παραπάνω διατάξεις.. ΙΙΙ.Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδος. ΙV.Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος. V.Έναν εκπρόσωπο του Σωματείου Χορού και Ρυθμικής. VΙ.Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. VΙΙ.Έναν ειδικό επιστήμονα με πτυχίο νομικής ή οικονομικών ή πολιτικής επιστήμης ή έναν υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω φορείς αρνούνται ή παρά την πάροδο εύλογου χρόνου παραλείπουν να υποδείξουν εκπροσώπους τους για διορισμό. ο Υπουργός Πολιτισμού προβαίνει σε συμπλήρωση της σύνθεσης της Διοικούσας Επιτροπής κατά την κρίση του. Η Διοικούσα Επιτροπή ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης. Επίσης, αποφασίζει για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο δικαιούχων, καθώς και για το ύψος της χορηγίας τακτικής και έκτακτης Τα της λειτουργίας της Ένωσης και διαχείρισης των πόρων αυτής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας που εκδίδεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αμοιβή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, ειδική αποζημίωση του Προϊσταμένου της Ένωσης, καθώς και αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού αυτής, καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού μετά από σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, βαρύνουν δε τις πιστώσεις της Ένωσης..
4.  
 1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2435/1996 (ΦΕΚ 189 Α) αντικαθίσταται ως έξης:
 2. Η απονομή των Βραβείων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Χορού, διευρυμένης με έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, έναν εκπρόσωπο του Σωματείου Χορού και Ρυθμικής, έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος - Ακροάματος, έναν εκπρόσωπο του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και με ένα μουσικό, ένα σκηνογράφο - ενδυματολόγο και μέχρι τρεις κριτικούς χορού με στήλη σε ημερήσια εφημερίδα ή περιοδικό έντυπο.
 3. Ι. Έναν εκπρόσωπο του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Τ.Α.Σ.Ε.Η.), ως Πρόεδρο.
 4. ΙΙ.Έναν εκπρόσωπο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.).
 5. ΙΙΙ.Έναν εκπρόσωπο του Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών.
 6. ΙV.Τρεις προσωπικότητες του Θεάτρου, που επιλέγονται από τον Υπουργό Πολιτισμού. V.Έναν ειδικό επιστήμονα με πτυχίο νομικής ή οικονομικών ή πολιτικής επιστήμης ή έναν υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού.
 7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω φορείς αρνούνται ή παρά την πάροδο εύλογου χρόνου παραλείπουν να υποδείξουν εκπροσώπους τους για διορισμό, ο Υπουργός Πολιτισμού προβαίνει σε συμπλήρωση της σύνθεσης της Διοικούσας Επιτροπής κατά την κρίση του.
 8. Η Διοικούσα Επιτροπή ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης.
 9. Επίσης, αποφασίζει για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο δικαιούχων, καθώς και για το ύψος της χορηγίας τακτικής και έκτακτης.
 10. Τα της λειτουργίας της Ένωσης και διαχείρισης των πόρων αυτής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας που εκδίδεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 11. Ο κανονισμός λειτουργίας εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της κοινής απόφασης σύστασης του Ταμείου.
 12. Αμοιβή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, ειδική αποζημίωση του Προϊσταμένου της Ένωσης, καθώς και αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού αυτής, καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού μετά από σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, βαρύνουν δε τις πιστώσεις της Ένωσης. β Τα έβδομο και όγδοο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2435/1996 (ΦΕΚ 189 Α) καταργούνται. 5.α Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Παιδικού Θεατρικού Έργου.
 13. Για την ενίσχυση και προαγωγή του παιδικού θεατρικού έργου, καθιερώνεται ετήσιος διαγωνισμός απονομής Κρατικού Βραβείου Συγγραφής Παιδικού Θεατρικού Έργου, που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, το πρώτο δίμηνο κάθε έτους.
 14. Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, ο καθορισμός των βραβείωντα χρηματικάέπαθλα καικάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
 15. Τα υποβαλλόμενα στο διαγωνισμό έργα πρέπει να μην έχουν εκδοθεί, ανεβασθεί στο θέατρο ή την τηλεόραση και να μην έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο.
 16. Έργο το οποίο έχει κριθεί μία φορά από την Επιτροπή ή άλλη Κρατική Επιτροπή θεατρικού βραβείου, δεν μπορεί να υποβληθεί προς κρίση.
 17. Η κρίση γίνεται από πενταμελή Επιτροπή που αποτελείται από:
 18. Ι) ένα θεατρικό συγγραφέα, ΙΙ) ένα σκηνοθέτη, ΙΙΙ) έναν κριτικό θεάτρου, ΙV) έναν ηθοποιό, V) ένα πρόσωπο με γνώση των θεατρικών θεμάτων.
 19. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για δύο (2) χρόνια και είναι δυνατόν να επαναδιορίζονται.
 20. Με την πράξη διορισμού των μελών της Επιτροπής διορίζεται και ο Πρόεδρος της.
 21. Εισηγητής, χωρίς ψήφο, είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του οικείου τμήματος.
 22. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης.
 23. Κρατικό Βραβείο Μελίνα Μερκούρη.
 24. Για την ενίσχυση των προσπαθειών των νέων δημιουργών του Πνεύματος και των Τεχνών καθιερώνεται ετήσιο Κρατικό Βραβείο με την επωνυμία ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ.
 25. Το Κρατικό Βραβείο Μελίνα Μερκούρη απονέμεται σε νέο Έλληνα δημιουργό ή σύνολο Ελλήνων δημιουργών, ηλικίας μέχρι τριάντα ετών και αφορά στο σημαντικότερο πολιτιστικό έργο νέου δημιουργού του προηγούμενου της απονομής έτους.
 26. Η επιλογή του έργου γίνεται από όλες τις τέχνες, αυτό δε πρέπει να είναι δημοσιοποιημένο.
 27. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζεται το χρηματικό έπαθλο του Βραβείου και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
 28. Η αξιολόγηση του έργου και η απονομή του Βραβείου γίνεται από επταμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους των τεχνών και των γραμμάτων.
 29. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ως Γραμματέας υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού.
 30. Κρατικά Βραβεία Χορού.
 31. Για την ενίσχυση, προαγωγή και διάδοση της Τέχνης του Χορού, καθιερώνονται τα ακόλουθα ετήσια Κρατικά Βραβεία Χορού, στον τομέα του Κλασσικού Μπαλέτου, του Μοντέρνου και Σύγχρονου Χορού που αφορούν στην καλύτερη:.
 32. Η αποζημίωση των Επιτροπών των παραπάνω Βραβείων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2470/1997, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.
 33. Αναθέσεις συγγραφής νεοελληνικών θεατρικών έργων.
 34. Για την ενίσχυση της νεοελληνικής θεατρικής δημιουργίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου, ανατίθεται, κάθε έτος, σε πέντε (5) αναγνωρισμένους θεατρικούς συγγραφείς η συγγραφή θεατρικών έργων.
 35. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται το ύψος της αμοιβής του συγγραφέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανάθεσης.
 36. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 και της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127 Α) καταργούνται.
6.  
  Για τους ήδη συνταξιούχους της κατηγορίας αυτής, καθώς και για τους κριθέντες από τις Επιτροπές του ν.δ/τος 214/1973 (ΦΕΚ 270 Α), στους οποίους αναγνωρίσθηκε μεν το δικαίωμα σύνταξης, αλλά δεν εισπράττουν ή εισπράττουν μέρος της, ισχύει το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς υπό το οποίο κρίθηκαν. Όσοι έχουν κριθεί και δεν τους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα σύνταξης, σύμφωνα είτε με τις διατάξεις του προηγούμενου νομικού πλαισίου είτε με τις ισχύουσες διατάξεις, μπορούν να επανέλθουν για να επανακριθούν από τις Επιτροπές του παρόντος νόμου, εφόσον έχουν να παρουσιάσουν νέο έργο.
 1. Ιδρύεται ως αυτοτελές τμήμα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) η Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης (Ο.Δ.Θ.).
 2. Στους σκοπούς της Όπερας περιλαμβάνονται ιδίως:
 3. Ι. Η ανάπτυξη, προαγωγή, προβολή και διάδοση της μελοδραματικής τέχνης στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης.
 4. ΙΙ.Η σκηνική διδασκαλία και παρουσίαση έργων όπερας, οπερέτας, μουσικού θεάτρου, χορωδιακών έργων, συμφωνικών έργων και κλασικού τραγουδιού.
 5. ΙΙΙ.Η μελέτη, έρευνα και παρουσίαση έργων Ελλήνων δημιουργών.
 6. ΙV.Η εξοικείωση του κοινού με το ρεπερτόριο όπερας. V.Η αξιοποίηση του τοπικού καλλιτεχνικού δυναμικού και η εξυπηρέτηση της περιφερειακής πολιτιστικής ανάπτυξης. VΙ.Η σύσταση και λειτουργία εργαστηρίων λυρικού τραγουδιού για την εκπαίδευση, εξειδίκευση νέων μουσικών στον τομέα της όπερας. VΙΙ.Η εξασφάλιση προϋποθέσεων για τη δημιουργία και ανάδειξη νέων μελοδραματικών έργων. VΙΙΙ.Η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία μουσικού αρχείου και μουσικής βιβλιοθήκης.
 7. Στο πλαίσιο των σκοπών της, η Όπερα αναπτύσσει καλλιτεχνικές δραστηριότητες σχετικές με τη μελοδραματική τέχνη, διατηρεί μικρό σύνολο μονωδών, χορωδών, μουσικών και συντελεστών σκηνής, συνεργάζεται με καλλιτεχνικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, για την οργάνωση παραστάσεων ή και άλλων καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διοργανώνει ή συμμετέχει σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, προβαίνει στην εγγραφή και αναπαραγωγή των κάθε είδους εκδηλώσεών της, εκδίδει βιβλία, περιοδικά, έντυπα και μπορεί να αναθέτει εργασίες συναφείς με τα παραπάνω σε τρίτους με αποφάσεις της πενταμελούς εποπτεύουσας Εφορείας του επόμενου εδαφίου.
 8. Η Όπερα εποπτεύεται από πενταμελή Εφορεία με τετραετή θητεία, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού από εκπροσώπους του καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου με ιδιαίτερη εμπειρία ως προς τα ζητήματα του λυρικού θεάτρου.
 9. Με την απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Εφορείας, στις συνεδριάσεις της οποίας μετέχει και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 10. Ως προς την Όπερα οι αρμοδιότητες του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Κ.Θ.Β.Ε. ασκούνται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Όπερας.
 11. Ο Υπουργός Πολιτισμού με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Όπερας με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.
 12. Στη θέση του Διευθυντή της Όπερας διορίζεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει την ιδιότητα του Αρχιμουσικού ή του σκηνοθέτη Όπερας ή τραγουδιστή Όπερας ή συνθέτη που έχει διακριθεί στη σύνθεση έργων λυρικού ρεπερτορίου.
 13. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Όπερας.
 14. Με τον εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού και τα προσόντα του και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Όπερας, στη συγκρότηση, στη λειτουργία και στις αρμοδιότητες της Εφορείας, στις σχέσεις της Εφορείας με το Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε. και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 15. Μεταβιβάζονται στο Κ.Θ.Β.Ε. (Ο.Δ.Θ.) κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, όπως εξοπλισμός, σκηνικά, κοστούμια και άλλα συναφή, που αποκτήθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 για λογαριασμό της Όπερας Δωματίου Θεσσαλονίκης.
 16. Η Όπερα μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ή άλλες συμφωνικές ορχήστρες για τη διοργάνωση κοινών παραγωγών και άλλων δράσεων
7.  
 1. Η περίπτωση 6 του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1156/1981 (ΦΕΚ 127 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που παρέχει δικαίωμα διορισμού σε θέση καθηγητή κύριου μαθήματος της σχολής για την οποία ζητούν την ίδρυση..
 3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων σπουδαστών των εισαγωγικών εξετάσεων των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
8.  
  Απόφοιτοι Ανώτατων Πανεπιστημιακών Σχολών χορευτικής τέχνης ή μουσικής και γενικά καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του εξωτερικού, τετραετούς φοίτησης οι οποίες σχολές αναγνωρίζονται στην Ελλάδα ως Πανεπιστημιακές Σχολές από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., έχουν τουλάχιστον τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους των αναγνωρισμένων ιδιωτικών σχολών χορευτικής τέχνης ή μουσικής και γενικά καλλιτεχνικής εκπαίδευσης τηςημεδαπής τριετούςφοίτησης, πουυπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού σύμφωνα με το ν. 1158/1981. Για την αναγνώριση των ως άνω επαγγελματικών δικαιωμάτων αρκεί η γνωμάτευση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ότι ο αλλοδαπός εκπαιδευτικός φορέας, που τους παρείχε το πτυχίο, θεωρείται Πανεπιστήμιο τετραετούς φοίτησης. Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής δεν θίγει τα κριτήρια αναγνώρισης των πτυχίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) εξωτερικού ως ισοτίμων προς αυτών των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).
9.  
  Το άρθρο 8 του ν. 2435/1996 (ΦΕΚ 189 Α) τροποποιείται ως εξής:.
Άρθρο 4
1.  
 1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δίκαιου, κοινωφελές μη κερδοσκοπικό με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επωνυμία ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και στη συνέχεια του παρόντος νόμου αναφέρεται ως ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 2. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο, εφόσον δεν ρυθμίζεται κάτι ειδικότερα από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 3. Η επωνυμία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στην ελληνική είναι ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η δε διεθνής ΤΗΕSSΑLΟΝΙΚΙ FΙLΜ FΕSΤΙVΑL.
 4. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ στεγάζεται στους χώρους του παλιού κινηματογράφου Ολύμπιον ιδιοκτησίας του Ο.Π.Π.Ε. -Θεσσαλονίκη 1997.
 5. Η κυριότητα του Ολύμπιον περιέρχεται στο Φεστιβάλ, εκ του νόμου και χωρίς άλλη διατύπωση.
 6. Το Ολύμπιον, όταν δεν χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και του Μουσείου Κινηματογράφου. μπορεί να χρησιμοποιείται και για την εμπορική εκμετάλλευση του ως κινηματογράφου απευθείας ή μέσω αναδόχου.
 7. Σκοπός του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι η διάδοση του κινηματογράφου και η διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια του ελληνικού κοινού με την προβολή ελληνικών και ξένων ταινιών ποιότητας.
 8. Στο σκοπό αυτόν περιλαμβάνονται, ιδίως, η προώθηση και η προβολή των ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών και γενικά η ενίσχυση των δυνατοτήτων και η ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφίας, η προώθηση, διάδοση και προβολή ξένων ταινιών του νέου κινηματογράφου από όλον τον κόσμο, καθώς και η ανάδειξη της πόλης της Θεσσαλονίκης ως τόπου συνάντησης των Ελλήνων και ξένων δημιουργών με το ελληνικό κοινό και συγχρόνως η ανάδειξη της ως τόπου αγοράς και διάθεσης των ταινιών.
 9. Στα πλαίσια του σκοπού του το ΦΕΣΤΙΒΑΛ αναπτύσσει κάθε είδους καλλιτεχνικές και πνευματικές δραστηριότητες, σχετικά με την κινηματογραφική τέχνη, σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργαζόμενο με καλλιτεχνικούς και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με όρους και συμφωνίες που καταρτίζονται κατά περίπτωση, διοργανώνει και συμμετέχει στη διοργάνωση κάθε είδους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, εκθέσεων, σεμιναρίων και συζητήσεων και γενικά πνευματικών εκδηλώσεων, προβαίνει, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με τρίτους, στην εγγραφή και αναπαραγωγή κάθε είδους εκδηλώσεών του σε ήχο ή ήχο και εικόνα, καθώς και στην έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εντύπων.
 10. Ειδικότερα το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, στα πλαίσια του σκοπού του και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. αναλαμβάνει ιδίως:
 11. Ι. Τη διοργάνωση ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ στη Θεσσαλονίκη με ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους.
 12. ΙΙ.Τη διοργάνωση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ στη Θεσσαλονίκη με κινηματογραφικές ταινίες Ελλήνων και ξένων δημιουργών από όλον τον κόσμο.
 13. ΙΙΙ.Τη διοργάνωση εκδηλώσεων παράλληλα με τα δύο ΦΕΣΤΙΒΑΛ με αξιόλογες ελληνικές και ξένες κινηματογραφικές ταινίες, μικρού και μεγάλου μήκους, ανεξάρτητα από προηγούμενη βράβευσή τους.
 14. ΙV.Τη διοργάνωση αγοράς (market) κινηματογραφικών ταινιών και οπτικοακουστικών προϊόντων. V.Την προώθηση των προγραμμάτων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και των παράλληλων εκδηλώσεών του και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. VΙ.Την πραγματοποίηση αφιερωμάτων (εκδόσεις, προβολές, διαλέξεις) σε σκηνοθέτες, ηθοποιούς, τεχνικούς, κινηματογραφικά κινήματα, εθνικές κινηματογραφίες. VΙΙ.Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του, μπορεί να συμμετέχει σε εταιρίες και άλλους φορείς (στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή) και να διατηρεί γραφείο σε άλλες πόλεις.
 15. Όργανα Διοίκησης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος νόμου, είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής. αα.
 16. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από:
 17. Ι. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού.
 18. ΙΙ.Έναν εκπρόσωπο της Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών.
 19. ΙΙΙ.Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος.
 20. ΙV.Ένα εκπρόσωπο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. V.Έναν εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου Σωματείου Παραγωγών Κινηματογράφου - Τηλεόρασης VΙ.Εναν εκπρόσωπο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου -Τ/Ο. VΙΙ.Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αιθουσαρχών VΙΙΙ.Έναν εκπρόσωπο των Διανομέων Κινηματογραφικών Ταινιών.
 21. ΙΧ.Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος.
 22. Χ. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου.
 23. ΧΙ.Έναν εκπρόσωπο του Σωματείου Ελλήνων Σκηνοθετών - Παραγωγών Κινηματογράφου.
 24. ΧΙΙ.Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 25. ΧΙΙΙ.Έναν εκπρόσωπο της ΗΕLLΕΧΡΟ -Δ.Ε.Θ. ΧΙV.Έναν εκπρόσωπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΧV.Έναν εκπρόσωπο των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας που ορίζεται από αυτούς ή που σε αντίθετη περίπτωση κληρώνεται με ευθύνη του Υπουργού Πολιτισμού μεταξύ των σταθμών που έχουν επενδύσει το 1,5% του άρθρου 6 του ν. 1866/1989. όπως αυτός ισχύει.
 26. ΧVΙ.Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μακεδονίας -Θράκης.
 27. ΧVΙΙ.Έναν εκπρόσωπο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος ΧVΙΙΙ.Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
 28. Η θητεία της Γενικής Συνέλευσης είναι τετραετής.
 29. Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση πριν από το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους για να εγκρίνει τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό και το πρόγραμμα δράσης του προηγούμενου έτους και να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
 30. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έκτακτα όταν το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών της και κάθε φορά που θεωρεί αναγκαία τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Η Διοίκηση και διαχείριση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:
  • Ι. Τον Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.
  • ΙΙ.Το Διευθυντή, που ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και είναι πρόσωπο με ειδική εμπειρία και ενασχόληση με τον κινηματογράφο.
  • Ο Διευθυντής ασκεί και καθήκοντα Αντιπροέδρου.
  • ΙΙΙ.Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τον αναπληρωτή του.
  • ΙV.Έναν εκπρόσωπο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (ΗΕLLΕΧΡΟ - Δ.Ε.Θ. Α.Ε.), με τον αναπληρωτή του. V.Τον Ειδικό Σύμβουλο για θέματα Κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού.
  • Ο Πρόεδρος, ο Διευθυντής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Εάν μέλος του Δ.Σ. εκπέσει ή αποχωρήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο απωλέσει την ιδιότητά του, πριν από τη λήξη της θητείας του, ορίζεται αντικαταστάτης του με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Στις υπό στοιχεία ΙΙΙ και ΙV περιπτώσεις του παρόντος εδαφίου. ως αντικαταστάτης ορίζεται ο αναπληρωτής του μέλους που απώλεσε την ιδιότητά του Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
  • Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται.
  • Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με την απόφαση διορισμού.
  • Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει των συνεδριάσεών του, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματα ή ορίζει εισηγητή μέλος του Δ.Σ.
  • Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό στο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.
  • Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Διευθυντής που ασκεί καθήκοντα Αντιπροέδρου.
  • Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιος, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, είναι ο Διευθυντής.
  • Ειδικότερα το Δ.Σ.:
  • Ι. Εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τους κανονισμούς διεξαγωγής των ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
  • ΙΙ.Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, κάθε σύμβαση απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, εισπράττει απαιτήσεις και έσοδα από όπου και αν προέρχονται, αποδέχεται δωρεές, εισφορές. χορηγήσεις, συνάπτει δάνεια και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
  • ΙΙΙ.Έχει πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθμού για όλο το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
  • ΙV.Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση και τον ισολογισμό και στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσεως διενεργεί έλεγχο νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοικήσεως του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
  • Ο Διευθυντής έχει τις εξής αποκλειστικές αρμοδιότητες:
  • Ι. Επιλέγει, με τη συνδρομή τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από ένα σκηνοθέτη, έναν κριτικό και έναν τεχνικό και ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, τις ταινίες του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ μεταξύ των ταινιών για τις οποίες, έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους το αργότερο, έχει υποβληθεί στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ σχετική αίτηση συμμετοχής και έχει παραδοθεί αντίτυπό τους.
  • Για τον αποκλεισμό υποψήφιων ταινιών από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ που κατά την κρίση του Διευθυντή και των μελών της παραπάνω Επιτροπής δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις καλλιτεχνικής επάρκειας απαιτείται ομόφωνη απόφαση τους.
  • Από τις ταινίες που έχουν εγκριθεί και συμμετέχουν στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ο Διευθυντής επιλέγει δύο (2) ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο Διεθνές Φεστιβάλ.
  • Επιλέγει, επίσης, και τις ταινίες του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και καθορίζει την ημέρα και τη σειρά προβολής τους.
  • Στο έργο της επιλογής αυτών των ταινιών μπορεί να ζητά τη συνδρομή ειδικών συνεργατών που ορίζει ο ίδιος.
  • ΙΙ.
  • Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, για τις οποίες εγκρίνει τις επί μέρους δαπάνες, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του.
  • Ιll Επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, ασκεί δε επιπλέον όσες άλλες αρμοδιότητες του παραχωρεί το Δ.Σ. και έχει δικαίωμα έγκρισης λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού.
  • ΙV.Προσκαλεί σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, συντελεστές ταινιών και γενικότερα άτομα που έχουν σχέση με τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ορίζει τους όρους πρόσκλησής τους, καθώς και τυχόν αποζημιώσεις η αμοιβές τους. V.Υποβάλλει προς έγκριση κάθε έτος απολογισμό των έργων του προς το Δ.Σ., το οποίο κρίνει τη νομιμότητα τους. VΙ.Συντάσσει και εισηγείται στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. VΙΙ.Καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. VΙΙΙ.Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό και τους ειδικούς συνεργάτες και καθορίζει τους όρους των παραπάνω συμβάσεων.
  • ΙΧ.Εισηγείται προς το Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το διοικητικό προσωπικό, όπως ενδεικτικά τις προσλήψεις, το είδος των συμβάσεων με τις οποίες το προσωπικό αυτό θα απασχολείται και τους όρους τους.
  • Χ. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του τεχνικού προσωπικού και των ειδικών συνεργατών και γενικά ασκεί κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
  • Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ο διορισμός του Διευθυντή μπορεί να ανακληθεί και πριν τη λήξη της θητείας του, αν το Δ.Σ. με πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών του κρίνει ως μη επιτυχές το έργο του και ζητήσει για το λόγο αυτόν την ανάκληση του διορισμού του από τον Υπουργό.
  • Η παραπάνω ανάκληση δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής στο Διευθυντή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής.
  • Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται Αναπληρωτής Διευθυντής του ΦΕΣΤΙΒΑΛ με διάρκεια θητείας ίση με τη διάρκεια θητείας του Διευθυντή.
  • Ο Αναπληρωτής Διευθυντής είναι πρόσωπο με ειδική ενασχόληση με τον κινηματογράφο.
  • Με την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Διευθυντή λήγει αυτοδικαίως και η θητεία του Αναπληρωτή, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης απαίτησης από οποιαδήποτε αιτία.
  • Ο Αναπληρωτής προτείνεται στον Υπουργό από το Διευθυντή και τον αναπληρώνει στα διοικητικά και διαχειριστικά καθήκοντά του, ιδίως των περιπτώσεων VΙ. VΙΙ. VΙΙΙ, ΙΧ και Χ της περίπτωσης δδ) του παρόντος εδαφίου και όπου αλλού ο Διευθυντής κρίνει σκόπιμο.
  • Οι αποδοχές του Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και του Αναπληρωτή Διευθυντή, καθώς και κάθε είδους σχετικά επιδόματα και προσαυξήσεις, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.
 31. Η περιουσία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ αποτελείται από την περιουσία που έχει αποκτηθεί από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, κατά τη διοργάνωση του τα προηγούμενα έτη στο πλαίσιο του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου και από όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους που αποκτά κατά τη λειτουργία του
 32. Οι πόροι του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι:
 33. Ι. Η ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού, για την οποία θα υπάρχει σχετική ειδική πρόβλεψη στον ετήσιο προϋπολογισμό του.
 34. ΙΙ.Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, επιχορηγήσεις δημόσιων ή μη φορέων και οργανισμών έσοδα από τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες, χορηγίες, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα, καθώς και κάθε είδους κοινωνικοί πόροι.
 35. ΙΙΙ.
 36. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει όλα τα δικονομικά και ουσιαστικά προνόμια του Δημοσίου, που προβλέπονται από το από 26.7/10.8.1994 κ.δ. ή από άλλες διατάξεις.
 37. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού, οποτεδήποτε ο τελευταίος το ζητήσει, κάθε στοιχείο σχετικό με την πορεία των εργασιών και την πραγματοποίηση του σκοπού του
 38. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ασκείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, από το Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών μέχρι την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού.
 39. Η διαχειριστική χρήση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
 40. Ειδικά η πρώτη χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1997.
 41. Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό κατά τις κείμενες διατάξεις, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
 42. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού, συνοδευόμενος από έκθεση του Δ.Σ. και από πιστοποιητικό των ελεγκτών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του κ.ν. 2190-1920.
 43. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την οργάνωση και λειτουργία του.
 44. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του νομικού προσώπου που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο, θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις, όσον αφορά τα τηρούμενο από αυτό βιβλία και στοιχεία, τις διαδικασίες ελέγχων και τις άλλες σχετικές υποχρεώσεις.
 45. Ι. Τα θέματα διοργάνωσης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ καθορίζονται από τους κανονισμούς διεξαγωγής τους που καταρτίζονται από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ και εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού.
 46. ΙΙ.Τα βραβεία του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ο ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
 47. ΙΙΙ.Ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, που συγκροτείται κάθε φορά διορίζεται υποχρεωτικά από το Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και ένας Έλληνας υπήκοος που ασχολείται επαγγελματικά με τον κινηματογράφο.
 48. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και όλη η περιουσία, που έχουν αποκτηθεί στο παρελθόν κατά τη διοργάνωση και λειτουργία του Φεστιβάλ, περιέρχονται στο νομικό πρόσωπο που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο, χωρίς καμιά ειδικότερη διαδικασία ή διατύπωση και φορολογική ή άλλη επιβάρυνση.
 49. Οι εκκρεμείς δίκες, αν υπάρχουν, συνεχίζονται από το νομικό πρόσωπο που ιδρύεται με το παρόν άρθρο Το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ διατηρεί τα μισθολογικά, ασφαλιστικά ή άλλα δικαιώματά του και εντάσσεται σε προβλεπόμενες από τον εσωτερικό κανονισμό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ θέσεις με απόφαση του Δ.Σ. του νομικού προσώπου που συνιστάται με το παρόν και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού Με την κοινή αυτή υπουργική απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. ι α. Τα άρθρα 30 ως και 33 του ν. 1597/1986 καταργούνται.
2.  
 1. Ιδρύεται ως αυτοτελές τμήμα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Μ.Κ.Θ.).
 2. Σκοπός του Μ.Κ.Θ. είναι η συγκέντρωση, διάσωση και μουσειολογική προβολή των στοιχείων της κινηματογραφικής ζωής της χώρας.
 3. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Μ.Κ.Θ. οργανώνει ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους συναφείς φορείς και μεριμνά για τη μελέτη και τεκμηρίωση κάθε είδους υλικού σχετικού με την κινηματογραφική τέχνη.
 4. Με προγραμματική σύμβαση, που καταρτίζεται μεταξύ του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης) και της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζονται οι όροι της μεταξύ τους συνεργασίας, ιδίως στον τομέα της συντήρησης και αποκατάστασης του κινηματογραφικού υλικού, με στόχο την καλύτερη δυνατή συντήρηση και προβολή των συλλογών τους.
 5. Η κυριότητα ή άλλα δικαιώματα επί διαφόρων συλλογών κινηματογραφικών ειδών, κινηματογραφικών μηχανών και κινηματογραφικών εξαρτημάτων, προθηκών βιτρινών, εντύπων, βιβλίων, αφισών, γιγαντοαφισών. κινηματογραφικού διαφημιστικού υλικού, φωτογραφιών, κινηματογραφικών ταινιών, κινηματογραφικών ντοκυμαντέρ, βιντεοκασετών, δίσκων και CDs μουσικής κινηματογράφου, μαγνητοταινιών, ιδιωτικών δημοσιευμάτων του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 (Ο.Π.Π.Ε.Θ. 97). που τα απέκτησε για τη δημιουργία, συγκρότηση και λειτουργία του Μουσείου, περιέρχεται στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εκ του νομού και χωρίς άλλη διατύπωση.
 6. Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εποπτεύεται από επταμελή Διοικούσα Επιτροπή με τετραετή θητεία και διευθύνεται από το Διευθυντή
  • Η Διοικούσα Επιτροπή διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
  • Ένα μέλος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης.
  • Με την πράξη διορισμού ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Μουσείου.
  • Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής παρατείνεται μέχρι διορισμού νέας.
  • Η Διοικούσα Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Ι. Παρακολουθεί την επιστημονική και διοικητική λειτουργία του Μουσείου.
  • ΙΙΕγκρίνει το πρόγραμμα δράσης του Μουσείου.
  • ΙΙΙ.Εισηγείται τον εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος ορίζει τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Μουσείου και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.
  • ΙV.Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Μουσείου, σύμφωνα με τον κανονισμό και τους στόχους του. V.Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς το Μουσείο. VΙ.Αποφασίζει για αγορές, που γίνονται για τον εμπλουτισμό των συλλογών του Μουσείου, για ανταλλαγές ή παραχωρήσεις των συλλεκτικής αξίας αντικειμένων του και για δανεισμό ή πωλήσεις αντικειμένων των συλλογών του. VΙΙ.Συντάσσει τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ο οποίος περιέχει ιδιαίτερο κεφάλαιο για τον προϋπολογισμό του Μ.Κ.Θ. VΙΙΙ.Συγκροτεί καλλιτεχνικές, τεχνικές ή άλλες συμβουλευτικές επιτροπές για ειδικά θέματα από μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ή και άλλα πρόσωπα που έχουν σχετική εμπειρία και γνώσεις.
  • Ο Διευθυντής διορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού για τέσσερα (4) χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Ι. Σχεδιάζει τον επιστημονικό, ερευνητικό προγραμματισμό του Μ.Κ.Θ., σύμφωνα με τους σκοπούς του.
  • ΙΙ.Μεριμνά για την υλοποίηση των στόχων του Μ.Κ.Θ. και εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή για κάθε σχετικό θέμα.
  • ΙΙΙ.Εισηγείται για τον εμπλουτισμό των συλλογών από αγορές, δωρεές, κληρονομιές, δάνεια.
  • ΙV.Εισηγείται τον προϋπολογισμό του Μ.Κ.Θ. ως ιδιαίτερο κεφάλαιο του προϋπολογισμού του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. V.Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής. VΙ. Παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία των Τμημάτων του Μ.Κ.Θ. VΙΙ.Μεριμνά για το έργο και ελέγχει την απόδοση του προσωπικού. VΙΙΙ.Συνεργάζεται με άλλα ομοειδή ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  • Ο Διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. και να έχει ειδική γνώση και εμπειρία στον τομέα του κινηματογράφου ή μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές αντικείμενο.
 7. Πόροι του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τους οποίους καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας, επέκτασης και συντήρησης αυτού αλλά και οι δαπάνες για προγράμματα είναι οι εξής:
 8. Ι, Οι πόροι και τα έσοδα από εισιτήρια επισκεπτών, εισφορές φορέων, τόκους καταθέσεων, πώληση εντύπων και βιβλίων επιχορηγήσεις και ειδικές χρηματοδοτήσεις, ειδικά κονδύλια οργανισμών και φορέων.
 9. ΙΙ.Το τέλος χρήσης ή ενοικίασης προς χρήση κινηματογραφικών μηχανών, αποσπασμάτων ταινιών, μουσειακού υλικού και τα έσοδα από προβολές κινηματογραφικών ταινιών, ενοικίαση αιθουσών.
 10. ΙΙΙ.Ειδικές συνεισφορές, μετά από έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής, χορηγών και διαφημιζομένων.
 11. ΙV.Επιχορήγηση του Δημοσίου. V Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. στ Μέχρι τη θέσπιση των διαφόρων Κανονισμών το Μ Κ.Θ λειτουργεί σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού. ζ Κάθε είδους δικαιώματα του Ο Π.Π.Ε. - Θεσσαλονίκη 1997 ως προς την κυριότητα η τη χρήση κτηρίων για τη στέγαση των λειτουργιών του Μ.Κ.Θ. μεταβιβάζονται στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για το Μ.Κ.Θ.
3.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται το Νοέμβριο κάθε έτους, υπό τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που ορίζεται στα επόμενα εδάφια, απονέμονται χρηματικά βραβεία ποιότητας σε ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες που έχουν εγκριθεί για προβολή στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ή προβλήθηκαν στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ του ίδιου έτους.
 2. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιότητας ταινίας για τα Κρατικά Βραβεία Ποιότητας με την κατάθεση της σχετικής αίτησης και ενός αντίτυπου της ταινίας λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να μεταβάλλεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται οι κατηγορίες των βραβείων που απονέμονται σε ταινίες μεγάλου και σε ταινίες μικρού μήκους
 5. Με την υπουργική απόφαση του προηγουμένου εδαφίου καθορίζεται το χρηματικό ποσό του πρώτου βραβείου ταινίας μεγάλου μήκους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, καθώς και τα χρηματικά ποσά των υπόλοιπων βραβείων ως ποσοστά του πρώτου βραβείου ταινίας μεγάλου μήκους.
 6. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος κατανομής των ποσών των βραβείων στους συντελεστές κάθε βραβευόμενης ταινίας
 7. Η απονομή των βραβείων που προβλέπονται από το εδάφιο β της παρούσας παραγράφου γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις επιτροπής που συγκροτείται με πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων εδαφίων.
 8. Η επιτροπή αυτή ονομάζεται Κριτική Επιτροπή Κρατικών Κινηματογραφικών Βραβείων Ποιότητας και αποτελείτο από τα εξής πενήντα (50) μέλη:
 9. Ι. από το Διευθυντή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το Σύμβουλο Κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού. τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ίδιου Φεστιβάλ ΙΙ.από δέκα (10) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, τα οποία επιλέγει και διορίζει κατά την κρίση του ο Υπουργός Πολιτισμού ΙΙΙ.από τριάντα πέντε (35) εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων.
 10. Η υπόδειξη και ο διορισμός των εκπροσώπων των επαγγελματικών οργανώσεων ως μελών της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Κινηματογραφικών Βραβείων Ποιότητας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις και κατά τη διαδικασία του επόμενου εδαφίου ΙV.από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.
 11. Κατά το μήνα Ιούνιο κάθε έτους οι επαγγελματικές οργανώσεις καθενός από τους παρακάτω αναφερόμενους κλάδους, με έγγραφό τους που υποβάλλεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, υποδεικνύουν τα προτεινόμενα απ αυτές μέλη της παραπάνω επιτροπής.
 12. Αν σε κάποιο κλάδο υπάρχουν περισσότερες από μία οργανώσεις, τα μέλη της επιτροπής υποδεικνύει η πιο αντιπροσωπευτική από αυτές.
 13. Συγκεκριμένα υποδεικνύονται από τις αντίστοιχες πιο αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τα εξής τριάντα πέντε (35) πρόσωπα:
 14. Τέσσερις (4) σκηνοθέτες, τέσσερις (4) κριτικοί κινηματογράφου, τέσσερις (4) ηθοποιοί, τρεις (3) παραγωγοί, δύο (2) διευθυντές φωτογραφίας, τρεις (3) σεναριογράφοι, δύο (2) μουσικοί, δύο (2) σκηνογράφοι - ενδυματολόγοι, δύο (2) διευθυντές παραγωγής, δύο (2) αιθουσάρχες, δύο (2) διανομείς κινηματογραφικών ταινιών, δύο (2) εκπρόσωποι κινηματογραφικών λεσχών και της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, ένας (1) καλλιτεχνικός διευθυντής δημοτικών κινηματογράφων, ένας (1) μοντέρ και ένας (1) ηχολήπτης.
 15. Αν μέχρι το τέλος Αυγούστου κάθε έτους δεν έχουν υποδειχθεί τα μέλη επιτροπής από τις αντίστοιχες πιο αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ή τέτοιες οργανώσεις δεν υπάρχουν, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
 16. Τα παραπάνω πρόσωπα διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ως μέλη της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Κινηματογραφικών Βραβείων Ποιότητας, ενώ ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος διορίζονται ο Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και ο Σύμβουλος Κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού, αντίστοιχα.
 17. Αν παραστεί ανάγκη αναπλήρωσης του Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, του Συμβούλου Κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού, του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ίδιου Φεστιβάλ ή κάποιου από τα πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που επέλεξε ο Υπουργός Πολιτισμού, η αναπλήρωσή τους γίνεται από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, τα οποία κατά την κρίση του επιλέγει και διορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού.
 18. Δεν μπορούν να μετάσχουν στην προβλεπόμενη από το επόμενο εδάφιο θ ψηφοφορία, μέλη της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Κινηματογραφικών Βραβείων Ποιότητας τα οποία μετείχαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στην παραγωγή ταινίας που είναι υποψήφια για βραβείο ταινίας μεγάλου ή μικρού μήκους, ταινίας τεκμηρίωσης μεγάλου ή μικρού μήκους και ταινίας κινουμένων σχεδίων, προκειμένου δε περί επί μέρους δημιουργιών οι υποψήφιοι, καθώς και οι παραγωγοί και σκηνοθέτες των αντίστοιχων ταινιών.
 19. Θεωρούνται καταλαμβανόμενα από την παραπάνω απαγόρευση αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα των οποίων το όνομα αναφέρεται στους τίτλους της αντίστοιχης ταινίας.
 20. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου είναι η εκ μέρους οποιουδήποτε ενδιαφερομένου υποβολή σχετικής έγγραφης ένστασης πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
 21. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζεται η διαδικασία λήψης των αποφάσεων της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Κινηματογραφικών Βραβείων Ποιότητας που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες
 22. Η ισχύς των διατάξεων που διέπουν τα κρατικά βραβεία κινηματογράφου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1998 και δεν καταλαμβάνει τα βραβεία του έτους 1997
4.  
  Ο εκμισθωτής υποχρεούται να καταβάλει την αποζημίωση πριν από την απόδοση του μισθίου, αλλιώς ο μισθωτής δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση. 6 Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, μετά από γνώμη των αρμόδιων πανεπιστημιακών οργάνων, όπου αυτή προβλέπεται, είναι δυνατό να ιδρύονται τμήματα κινηματογραφικής θεωρίας στα Α.Ε.Ι. και να ιδρυθεί αυτοτελής ανώτατη πρακτική σχολή κινηματογραφίας. Με τα προεδρικά αυτά διατάγματα ορίζονται τα σχετικά με τη μορφή, τη διοίκηση, την οργάνωση, τη λειτουργία, την εκλογή και το διορισμό του ακαδημαϊκού και λοιπού προσωπικού, το πρόγραμμα και τους τίτλους σπουδών. κάθε άλλο συναφές ζήτημα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
5.  
  Στο άρθρο 60 του κωδικοποιημένου κειμένου του π.δ. 34/1995 μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 3 και αναριθμείται η παράγραφος 3 σε 4 ως εξής: 3.Τα ποσά των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 διπλασιάζονται αν το μίσθιο είναι κινηματογράφος.
7.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καταρτίζεται το καταστατικό του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου που λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου κεφαλαίου (άρθρα 16 - 26) του ν. 1597/1986, όπως αυτός ισχύει. Με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται τα σχετικά με τη νομική μορφή, τους σκοπούς, τους πόρους, τα όργανα διοίκησης και ελέγχου, την εποπτεία, την εσωτερική διάρθρωση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι με τον εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα.
8.  
  Τα εδάφια α και β της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 1597/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1876/1990, αντικαθίστανται ως εξής:.
 1. Κάθε χρόνο καταβάλλεται στους επιχειρηματίες αιθουσών προβολής ταινιών ποσό ίσο με ποσοστό 10% του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από τα εισιτήρια που πραγματοποίησε η αίθουσα στη διάρκεια του χρόνου
 2. Αν η αίθουσα έχει προβάλει ταινίες που οι διάλογοι της πρωτότυπης τελικής μορφής τους είναι στην ελληνική γλώσσα, ασχέτως μέρους των διαλόγων που έχουν γυριστεί σε άλλη γλώσσα, όπως ενδεχομένως επιβάλλει το σενάριο, το ποσοστό καταβολής του παραπάνω εδαφίου α διαμορφώνεται ως εξής:
 3. α.α. Για αίθουσες χειμερινής προβολής σε 30% για μια εβδομάδα προβολής, σε 40% για δύο εβδομάδες προβολής, σε 48% για τρεις εβδομάδες προβολής και σε 55% για τέσσερις εβδομάδες προβολής, κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο εκάστης περιόδου.
 4. Κατά την προβολή ελληνικών ταινιών στη χειμερινή περίοδο, η αίθουσα πρέπει να έχει συμπληρώσει πλήρες δίωρο πρόγραμμα με ταινία μικρού μήκους. β.β. Για υπαίθριους κινηματογράφους σε 30% για μια εβδομάδα προβολής, σε 45% για δυο εβδομάδες προβολής και σε 55% για τρεις εβδομάδες προβολής κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.
 5. Θεωρείται ως εβδομάδα προβολής ελληνικής ταινίας όταν, κατά τα χρονικά διαστήματα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου και κατά την εβδομάδα που προηγείται και έπεται της Κυριακής του Πάσχα, προβάλλονται σε δύο κύριες βραδινές προβολές ελληνικές ταινίες και έχει προηγηθεί μέχρι 20ής ώρας προβολή ελληνικής ή ξένης παιδικής ταινίας..
9.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν, 1597/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν.1876/1990 και ισχύει, προστίθεται εδάφιο δ ως εξής:.
 1. Ενισχύονται ειδικά τα γραφεία διανομής, τα οποία κάθε κινηματογραφική περίοδο και ειδικότερα από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 30ής Απριλίου διανέμουν τρεις τουλάχιστον ταινίες ελληνικής παραγωγής, η καθεμία από τις οποίες προβάλλεται σε κινηματογράφους α προβολής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον για πέντε κινηματογραφικές εβδομάδες.
 2. Στα γραφεία διανομής που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο αποδίδεται το 50% του ειδικού φόρου από τα εισιτήρια που πραγματοποιούν οι ταινίες αυτές στην Ελλάδα και μέχρι του ποσοστού που αντιστοιχεί σε εκατό χιλιάδες (100.000) εισιτήρια ανά ταινία κατά μέγιστο..
Άρθρο 5
1.  
  Στις θέσεις των διευθυντών με τριετή θητεία των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης μπορούν να διορίζονται και μόνιμοι αρχιμουσικοί ή μουσικοί εκτελεστές των Ορχηστρών αυτών ή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ή ιδιώτες η δημόσιοι υπάλληλοι που είναι μουσικοί εκτελεστές αναγνωρισμένου κύρους, εφόσον έχουν τα προβλεπόμενα από το π.δ. 253/1983 (ΦΕΚ 95 Α) προσόντα..
 1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και με επωνυμία Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με επωνυμία Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, που εποπτεύονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και στη συνέχεια αναφέρονται ως Ταμεία.
 2. Τα Ταμεία δεν υπάγονται στο δημόσιο τομέα ούτε στις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού ούτε στις διατάξεις για τις δημόσιες προμήθειες και τα δημοσία έργα και λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο και τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 3. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής και της Ορχήστρας των Χρωμάτων, πέραν των αρμοδιοτήτων που ασκούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α), έχουν και τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 4. Ι. προΐστανται των υπηρεσιών των ορχηστρών, εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία τους και επιβλέπουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. ΙΙ.ασκούν πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό στο προσωπικό της ορχήστρας ΙΙΙ.εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προσλήψεις του κάθε είδους προσωπικού των ορχηστρών εκτός από το καλλιτεχνικό, το οποίο προσλαμβάνεται με απόφασή τους.
 5. Πόροι των Ταμείων είναι:
 6. Ι. Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.
 7. ΙΙ.Έσοδα προερχόμενα από μουσικές εκδηλώσεις και παραγωγές.
 8. ΙΙΙ.Εισφορές, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα και κάθε άλλα έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή.
 9. ΙV.Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς. V.Έσοδα από επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων. VΙ.Έσοδα από εκμετάλλευση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων. VΙΙ.Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
 10. Τα Ταμεία απολαμβάνουν όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου
 11. Τα Ταμεία διοικούνται το καθένα από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που διορίζεται για τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 12. Η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου Δ.Σ. και μπορεί να ανανεώνεται.
 13. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη.
 14. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 15. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
 16. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ορίζονται με την απόφαση διορισμού από τον Υπουργό Πολιτισμού.
 17. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Ταμείο δικαστικό και εξώδικα.
 18. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
 19. Μέλος του Δ. Σ. που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) συνεχών μηνών εκπίπτει και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 20. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής, ο Διευθυντής της Ορχήστρας Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.
 21. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό των Ταμείων.
 22. Το Δ.Σ. επικουρείται από προσωπικό απασχολούμενο στη γραμματεία και το λογιστήριο.
 23. Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους των Κρατικών Ορχηστρών με παράλληλη ανάθεση καθηκόντων ή του Υπουργείου Πολιτισμού, ειδικά αποσπασμένους, και ενισχύεται ανάλογο με τις ανάγκες από ιδιώτες με σύμβαση έργου ή εργασίας, που δεν είναι δυνατό να υπερβούν τους πέντε (5), ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για ορισμένο χρόνο και μπορεί να ανανεώνεται με όμοιο απόφαση, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, ο χρόνος δε αυτής θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες.
 24. Ο Προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούν με παράλληλη άσκηση καθηκόντων ή είναι αποσπασμένοι.
 25. Με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία γίνεται ο διορισμός των μελών του Δ.Σ. του Ταμείου, ορίζεται τριμελής εξελεγκτική επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
 26. Ο Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής.
 27. Η εξελεγκτική επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του ταμείου.
 28. Η θητεία των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται.
 29. Η ενημέρωση της επιτροπής γίνεται από μέλος του Δ.Σ. το οποίο ορίζεται από αυτό σε ειδική συνεδρίαση.
 30. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η αμοιβή των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής.
 31. Η νομική εξυπηρέτηση και δικαστική εκπροσώπηση του Ταμείου διεξάγεται από δικηγόρο, που προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ. Σ. είτε με πάγια αντιμισθία είτε για ορισμένη υπόθεση.
 32. Τα σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου και τη διαχείριση των πιστώσεων, των πόρων, εσόδων και της περιουσίας του και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας που εκδίδεται με απόφαση του Δ.Σ., εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 33. Μέχρι την έκδοση του παραπάνω κανονισμού το ειδικό Ταμείο λειτουργεί σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.
 34. Το Ταμείο διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών του με απόφαση του Δ.Σ. του, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 35. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα θέματα της εκκαθάρισης του Ταμείου, η περιουσία του οποίου περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.
 36. Τα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος λειτουργούντα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών καταργούνται.
 37. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργούμενων νομικών προσώπων περιέρχονται στα νομικά πρόσωπα που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο ως καθολικοί διάδοχοι, χωρίς καμιά ειδικότερη διαδικασία ή διατύπωση και φορολογική ή άλλη επιβάρυνση.
 38. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζεται τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία θα διενεργήσει την απογραφή και την εκτίμηση της περιουσίας των καταργουμένων νομικών προσώπων.
 39. Η επιτροπή υποβάλλει την έκθεση της στον Υπουργό Πολιτισμού.
 40. Όσον αφορά εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που περιλαμβάνονται στην περιουσία των καταργούμενων νομικών, προσώπων, ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας καταχωρεί σημείωση της παρούσας διάταξης στα οικεία βιβλία μεταγραφών.
2.  
 1. Συνιστώνται στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, ανά μία θέση Αναπληρωτή Διευθυντή για θέματα Διοίκησης με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται και με αποδοχές που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.
 2. Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
 3. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:
 4. Ι. Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής η ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
 5. ΙΙ.Δεκαετής τουλάχιστον διοικητική εμπειρία.
 6. ΙΙΙ.Άρτια γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.
 7. Στη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή για θέματα Διοίκησης μπορεί να διορίζεται και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα προβλεπόμενα από την παρούσα παράγραφο προσόντα.
 8. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση.
 9. Ο διοριζόμενος μετά τη λήξη της θητείας επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του η οποία παραμένει κενή.
 10. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των επί θητεία Διοικητικών Διευθυντών.
 11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α) αντικαθίσταται ως εξής:.
3.  
 1. Συνιστάται στο Ωδείο Θεσσαλονίκης μια θέση διευθυντή με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, με αποδοχές που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.
 2. Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης αυτής.
 4. Τα προσόντα ορίζονται κατά κατηγορία και για τις ακόλουθες κατηγορίες:
 5. αρχιμουσικοί, μουσικοσυνθέτες, μουσικολόγοι, καθηγητές μουσικής.
 6. Σε όλες τις περιπτώσεις ο διοριζόμενος πρέπει να έχει ανάλογο κύρος και διοικητική ικανότητα.
 7. Εάν ο διοριζόμενος προέρχεται από τους κλάδους καθηγητών του ωδείου, μετά τη λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, η οποία παραμένει κενή και η θητεία του ως διευθυντή θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
 8. Ο διευθυντής του ωδείου προΐσταται των υπηρεσιών του. προσυπογράφει τα εντάλματα και τις εντολές πληρωμών, εκτελεί χρέη εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο. προεδρεύει των εξεταστικών επίτροπων εισαγωγικών, προαγωγικών και απολυτήριωνεξετάσεων, επιβλέπει και επιβάλλει, όταν πρέπει, την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας και γενικά ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζουν ο πρόεδρος και το Δ.Σ. και μεριμνά για την καλλιτεχνική και ομαλή λειτουργία του ωδείου.
 9. Ο διευθυντής, όταν απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνεται από υπάλληλο του κλάδου Π Ε Μουσικής ή ΤΕ3 Καθηγητών Α Τάξεως η ΤΕ4 Καθηγητών 8 Τάξεως, που ορίζεται από το Δ.Σ.
 10. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού
4.  
 1. Η μουσική εκπαίδευση διακρίνεται σε βασική και ανώτερη και παρέχεται από δημόσιες και ιδιωτικές σχολές.
 2. Οι σχολές βασικής και ανώτερης μουσικής εκπαίδευσης εποπτεύονται από τον Υπουργό Πολιτισμού.
 3. Η βασική μουσική εκπαίδευση έχει ως σκοπό την παροχή 3ααικών μουσικών γνώσεων και την προετοιμασία για την εισαγωγή στις ανώτερες σχολές μουσικής εκπαίδευσης.
 4. Η ανώτερη μουσική εκπαίδευση έχει ως σκοπό την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, μπορεί δε να οδηγεί και στην επαγγελματική μουσική σταδιοδρομία.
 5. Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολών μουσικής εκπαίδευσης υπόκεινται σε προηγούμενη άδεια που εκδίδεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.
 6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών σχολών ανώτερης μουσικής εκπαίδευσης.
 7. Ειδικότερα ορίζονται τα σχετικά με τη σχέση του πτυχίου τους με πτυχία άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης, τους τομείς, το γενικό πλαίσιο και το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα που διδάσκονται, τις εισαγωγικές, τις κατατακτήριες και τις διπλωματικές εξετάσεις, τις εξεταστικές επιτροπές και τους τίτλους σπουδών, τον εξοπλισμό και τα αρχεία των σχολών, τα προσόντα και τα καθήκοντα του διευθυντή, του αναπληρωτή διευθυντή και του διδακτικού τους προσωπικού, τη διάρκεια της φοίτησης και τις προϋποθέσεις εγγραφής και μετεγγραφής σπουδαστών, τη σύνθεση της επιστημονικής γνωμοδοτικής επιτροπής και τις αρμοδιότητές της.
 8. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολών ανώτερης μουσικής εκπαίδευσης, τα σχετικά με τη μεταβίβαση, την ανάκληση των αδειών αυτών και την αναστολή λειτουργίας των σχολών, τα προσόντα και τα ασυμβίβαστα των ιδρυτών ιδιωτικών σχολών, τις κτηριολογικές προϋποθέσεις στέγασής τους, τη διαδικασία πρόσληψης του διευθυντή, του αναπληρωτή διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού τους, τις οικονομικές υποχρεώσεις των ιδρυτών και των σπουδαστών και την επωνυμία τους, καθώς και τις αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις.
 9. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεών του.
 10. Οι διοικητικές κυρώσεις που συνεπάγονται οι παραβάσεις αυτές μπορεί να είναι για τους ιδιοκτήτες έγγραφη επίπληξη, πρόστιμο μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και προσωρινή ή οριστική άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής.
 11. Οι διοικητικές κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν στους Διευθυντές και το προσωπικό των σχολών είναι η έγγραφη επίπληξη, πρόστιμο μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δρχ. και προσωρινή ήοριστική στέρησητου δικαιώματοςνα διευθύνουν ή να διδάσκουν.
 12. Οι παρακάτω συμπεριφορές αποτελούν ποινικά αδικήματα, διώκονται αυτεπάγγελτα και τιμωρούνται με τις ακόλουθες ποινές, εάν δεν τιμωρούνται βαρύτερα με άλλες διατάξεις νόμου:
 13. Ι. Οποιος ιδρύει και λειτουργεί σχολή μουσικής εκπαίδευσης χωρίς τη νόμιμη άδεια, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος και χρηματική ποινή.
 14. ΙΙ.
 15. Ο ιδιοκτήτης η ο Διευθυντής της σχολής μουσικής εκπαίδευσης, που δεν παραδίδει το αρχείο της στο Υπουργείο Πολιτισμού μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή.
 16. ΙΙΙ.
 17. Ο ιδιοκτήτης σχολής μουσικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί τη διαφορετική από την εγκεκριμένη επωνυμία τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες και χρηματική ποινή.
 18. ΙV.Ο ιδιοκτήτης ή ο Διευθυντής σχολής μουσικής εκπαίδευσης που απασχολεί διδακτικό προσωπικό χωρίς νόμιμη έγκριση και πρόσληψη τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους. V.Όποιος παρά το νόμο χορηγεί η αρνείται τη χορήγηση διπλώματος σχολής μουσικής εκπαίδευσης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. VΙ.Όποιος διαφημίζει σχολή μουσικής εκπαίδευσης η εγγράφει σπουδαστές πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης της τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.
 19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού εκδίδεται ο γενικός κανονισμός λειτουργίας των Α.Σ.Μ.Ε., καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας στις σχολές αυτές και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
 20. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης και καθορίζονται τα σχετικά με τους τομείς, το γενικό πλαίσιο, τους κύκλους και τις κατευθύνσεις σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα, τις απολυτήριες εξετάσεις, τους τίτλους σπουδών, τις κτηριολογικές και λοιπές προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τους, τα σχετικά με τη μεταβίβαση και ανάκληση των άδειων, τα σχετικά με τα προσόντα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών. των Διευθυντών, των Αναπληρωτών Διευθυντών και του προσωπικού των σχολών, τον εξοπλισμό τους, την επωνυμία τους, τις οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και των σπουδαστών, τις αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
 21. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού εκδίδεται ο γενικός κανονισμός λειτουργίας των σχολών αυτών, καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
5.  
 1. Στο Ωδείο Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί σύμφωνα με το ν.δ. 1445/1942 και ονομάζεται στο εξής Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Κ.Ω.Θ.) λειτουργούν ανώτερη σχολή μουσικής εκπαίδευσης και σχολή βασικής μουσικής εκπαίδευσης.
 2. Ο αριθμός μαθητών της σχολής βασικής μουσικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο των σπουδαστών της σχολής Α.Σ.Μ.Ε.
 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, ορίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και των γενικών κανονισμών και ρυθμίζονται θέματα διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας. διάρθρωσης των υπηρεσιών και προσωπικού αυτού.
 4. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οργανικές θέσεις του Ωδείου Θεσσαλονίκης αυξάνονται και αναδιαρθρώνονται κατά κλάδους σε θέσεις διδακτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.
 5. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζεται ειδική διαδικασία πρόσληψης τακτικού διδακτικού προσωπικού, καθώς και διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μετακαλουμένων, καθώς και ωρομίσθιων καθηγητών για διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων και ρυθμίζονται θέματα ωραρίου εργασίας, διδακτικού προσωπικού και κατάταξης του ήδη υπηρετούντος προσωπικού.
 6. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορούν να ιδρύονται δημόσιες ανώτερες σχολές μουσικής εκπαίδευσης και σχολές βασικής μουσικής εκπαίδευσης με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και να ρυθμίζονται θέματα διοίκησης, πόρων, οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 6 "Προβολή και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς Μουσειακή πολιτική - Ερευνητικοί φορείς"
1.  
  Η Μουσειακή πολιτική σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Συγκροτείται Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Μουσειακής Πολιτικής το οποίο απαρτίζεται από δεκαπέντε 115) μέλη. Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού για τριετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Με την απόφαση διορισμού των μελών ορίζεται και ο Πρόεδρος και c Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου. Στο Συμβούλιο μετέχουν στελέχη της αρχαιολογικής υπηρεσίας με ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των μουσείων, διευθύνοντες μη κρατικών μουσείων. εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, ειδικοί επιστήμονες και προσωπικότητες του πνευματικού κόσμου της χώρας. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα μουσειακής πολιτικής ύστερα από ερωτήματα του Υπουργού Πολιτισμού και εισηγείται μέτρα υποστήριξης και εξειδίκευσης της μουσειακής πολιτικής. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται οι κατηγορίες μη κρατικών μουσείων και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το μουσείο για να χαρακτηρισθεί ως τέτοιο με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
2.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επωνυμία Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και στη συνέχεια αναφέρεται ως Ε.Κ.Β.Μ.Μ. Το Ε.Κ.Ε.Μ.Μ. μπορεί να στεγάζεται και στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με τη στέγαση και τη συνεργασία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. και της οικείας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
 1. Σκοπός του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους τομείς της μουσειολογίας και μουσειογραφίας, της αποκατάστασης, συντήρησης, ανάδειξης και μελέτης των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χώρων, μνημείων και έργων, κινητών και ακίνητων.
 2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην οικεία ξένη γλώσσα.
 3. Ι. Η διοργάνωση σεμιναρίων και κύκλων μαθημάτων ΙΙ.Η χορήγηση υποτροφιών για την εκπόνηση επιστημονικών μελετών η τη συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες του Ε.Κ.Β.Μ.Μ.
 4. ΙΙΙ.Η συμμετοχή σε εθνικά η διεθνή προγράμματα επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ΙV.Η συμμετοχή σε επιστημονικές εν γένει δραστηριότητες και αποστολές διεθνών οργανισμών. V.Η εκπόνηση και δημοσίευση επιστημονικών μελετών, καθώς και κάθε άλλη πρόσφορη επιστημονική διαδικασία,.
 5. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
 6. Ι. Η κρατική επιχορήγηση.
 7. ΙΙ.Ετήσια επιχορήγηση από τις πιστώσεις του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του τελευταίου.
 8. Η Εταιρεία δικαιούται να κάνει χρήση των εργαστηρίων και των χώρων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, καθώς και των χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.
 9. ΙV.Εισφορές, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή, ενισχύσεις και επιχορηγήσεις από την ΟΥΝΕΣΚΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και άλλους διεθνείς οργανισμούς. V.Έσοδα από επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων. VΙ.Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
 10. Η Εταιρεία λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δίκαιου, εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του παρόντος νόμου
 11. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να διατάσσει έλεγχο της διαχείρισης του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. με ορκωτούς ελεγκτές και με κάθε πρόσφορο μέσο.
 12. Αντίγραφο της έκθεσης υποβάλλεται στον ίδιο και τον Υπουργό Οικονομικών.
 13. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής που καθορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
 14. Ι. Έναν καθηγητή η αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι. με ειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία, ως Πρόεδρο. αναπληρούμενο από καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή η επίκουρο καθηγητή της ίδιας ειδικότητας.
 15. ΙΙ.Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Αρχιτεκτονικής Α.Ε.Ι. αναπληρούμενο από καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή η επίκουρο καθηγητή του ίδιου αντικείμενου.
 16. Ι. Η παραγωγή, έκδοση και διάθεση βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων, οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, παιχνιδιών ή άλλων συναφών αντικείμενων που συνδέονται με την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, καθώς και η οργάνωση συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 17. ΙV.Τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του. V.
 18. Η διαχείριση των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο μέτρο που αυτή της ανατίθεται κατά περίπτωση ή για κατηγορίες θεμάτων με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
 19. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης από μέλος της θητείας του ο Υπουργός Πολιτισμού διορίζει αντικαταστάτη, ο οποίος διανύει το υπόλοιπο της θητείας.
 20. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, απουσιάζοντα η κωλυόμενο, αναπληρώνει ένα από τα ανωτέρω κατά σειρά αναφερόμενα μέλη.
 21. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και να ορισθούν έως πέντε (5) νέα μέλη ως εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Συμβουλίου της Ευρώπης η άλλων διεθνών οργανισμών. εφόσον οι διεθνείς αυτοί οργανισμοί μετέχουν στη χρηματοδότηση του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. και προτείνουν εκπροσώπους τους στο Δ.Σ.
 22. Τα πρόσθετα αυτά μέλη του Δ.Σ. δεν υπολογίζονται στην απαρτία και πρέπει να έχουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς και τις δράσεις του Ε.Κ.Β.Μ.Μ.
 23. Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών.
 24. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. καταρτίζεται το καταστατικό του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
 25. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε μια μετοχή και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων το οποίο αναλαμβάνει τη μια μετοχή χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης της.
 26. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, για ορισμένο χρόνο και μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση, μετά από εισήγηση του Διευθυντή, ο χρόνος δε αυτής θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες.
 27. Το Τ.Α.Π. μπορεί να χορηγεί χωρίς περιορισμό δάνεια στην Εταιρεία για τις ανάγκες λειτουργίας και για την προώθηση των σκοπών της.
 28. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα αυξήσεως του κεφαλαίου με αντικατάσταση της αξίας της μιας αμεταβίβαστης μετοχής του Τ.Α.Π.
 29. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε ένα δίμηνο από τη σύσταση ή μετά την αύξηση του κεφαλαίου, σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί με πρακτικό του την καταβολή του κεφαλαίου από το μέτοχο της Εταιρείας.
 30. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού, το οποίο δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του ν. 2339/1995.
 31. Η μετοχή είναι αναπαλλοτρίωτη, ονομαστική, έχει χρονολογία εκδόσεως, είναι σφραγισμένη με τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ Σ. και ένα σύμβουλο, που ορίζεται από Δ.Σ.
 32. Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι το διορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου.
 33. Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται άτομα με ιδιαίτερη επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό και τις δράσεις της εταιρείας.
 34. Με την πράξη διορισμού καθορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.
 35. Η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και η αμοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.
 36. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό του Συμβούλιο.
 37. Οι τρόποι επιλογής των ανωτέρω και οι όροι αμοιβής τους ορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. που εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού.
 38. Το διοικητικό συμβούλιο του Τ.Α.Π. ασκεί στη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα ψήφου και τα λοιπά δικαιώματα του Ταμείου, ως αποκλειστικού μετόχου της Εταιρείας.
 39. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.
 40. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.
 41. Η εποπτεία της Εταιρείας για θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισμού, ενώ αυτή που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις περί Α.Ε. ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
 42. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το καταστατικό. ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 43. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα της εκκαθαρίσεως του Ε.Κ.Ε.Μ.Μ., η περιουσία του οποίου περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.
 44. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρείας και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, μετά από γνώμη της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθορίζονται όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ίδρυση και λειτουργία, το σκοπό και τα μέσα εκπληρώσεως του, τη διοίκηση και τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των χριστιανικών και εκκλησιαστικών μουσείων, που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 45 του ν. 590/1977 Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας.
5.  
  Το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του για την ανάπτυξη και διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού και την ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων της Ελλάδας με άλλες χώρες, προωθεί με κάθε τρόπο κάθε μορφής συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικά ινστιτούτα και άλλους συναφείς φορείς του εξωτερικού. Στο πλαίσιο των σκοπών αυτών μεριμνά για την ίδρυση στο εξωτερικό Αρχαιολογικών Σχολών και Ελληνικών Ινστιτούτων έρευνας και μελέτης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού, με τη σύναψη συμφωνιών και κάθε άλλον τρόπο Οι Σχολές και τα Ινστιτούτα του προηγούμενου εδαφίου ιδρύονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Πολιτισμού. Με τα προεδρικά αυτά διατάγματα ορίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και το προσωπικό των Σχολών ή των Ινστιτούτων αυτών και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Τα προεδρικά αυτά διατάγματα μπορεί να προβλέπουν την ειδικότερη ρύθμιση των σχετικών θεμάτων με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.
Άρθρο 7 "Θέματα οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού"
1.  
  Συνιστάται στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (Ε.Π.Μ.Α.Σ.) μία (1) θέση Διευθυντή με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 1. Για την απογραφή και εκτίμηση των περιουσίων των νομικών προσώπων που καταργήθηκαν με το ν 2273/1994 και σε σχέση με την αμοιβή των ορκωτών εκτιμητών, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν το Δημόσιο
 2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν 2273/1994 (ΦΕΚ 223 Α), μετά το εδάφιο ζ προστίθεται εδάφιο η. που έχει ως εξής:
 3. η. Στο προσωπικό της ορχήστρας που θα επιλέξει ως ασφαλιστικό φορέα του το Ι.Κ.Α. καταβάλλεται κατά την αποχώρηση του από την υπηρεσία (ορχήστρα της Λυρικής Σκηνής) του Υπουργείου Πολιτισμού, για οποιονδήποτε λόγο, η αποζημίωση του ν. 966-1979 (ΦΕΚ 210 Α), που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που έχει διανυθεί στο καταργούμενο με τον παρόντα νομικό πρόσωπο, την προσωρινή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και την υπηρεσία στη θέση που οριστικά εντάσσεται μέχρι την αποχώρηση του. γ Στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ν 2273/1994 προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
 4. Η αποζημίωση του καλλιτεχνικού και του τεχνικού προσωπικού στις περιπτώσεις καταγγελίας της ατομικής τους σύμβασης εργασίας η μη ανανέωσης η συνταξιοδότησης καταβάλλεται από το Ν.Π.Ι.Δ. υπό την επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) με τις προϋποθέσεις του ν. 966/1979. όπως κάθε φορά ισχύει.
 5. Κατά την εφαρμογή του ν 956/1979 θα υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή, που καταργείται με τον παρόντα νόμο.
 6. Στις περιπτώσεις διακεκομμένης υπηρεσίας η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του συνόλου του χρόνου υπηρεσίας.
 7. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος έτυχε σχετικής αποζημίωσης σε προηγούμενη αποχώρηση στην καταβαλλόμενη σε αυτόν αποζημίωση δεν προσμετράται ο χρόνος νια τον οποίο ήδη έχει αποζημιωθεί.
 8. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναλογικώς και για το Εθνικό Θέατρο και για το Κ.Θ.Β.Ε.
 9. Εφ όσον η διακοπή της σύμβασης δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες, θεωρείται συνεχής για τον υπολογισμό. δ.αα) Στην παράγραφο 9 του άρθρου 11 του ν. 2273/1994, τρίτη σειρά, η λέξη τέσσερα αντικαθίσταται με τη λέξη τρία.
  • Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν 2273 1994, καθώς και στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου η φράση του άρθρου 3 αντικαθίσταται με τη φράση του άρθρου 12
 10. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 16 και 17 της παραγράφου Γ του άρθρου 69 του ν 2065.1992 (ΦΕΚ 113 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και για τους μουσικούς της Ε.Λ Σ.
 11. Στη θέση Αρχιμουσικού που προβλέπεται στην 1η Κατηγορία του άρθρου 1 του π.δ. 76/1993 και π.δ. 29/1997 προστίθεται μία θέση Αρχιμουσικού, την οποία καταλαμβάνει Αρχιμουσικός που κατείχε θέση Διευθυντή Ορχήστρας κατά την έναρξη της ισχύος του ν. 2065/1992. εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του.
 12. Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού.
 13. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για το προσωπικό που κατέχει μόνιμες οργανικές θέσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με το π.δ. 76/19S3.
 14. Οι προβλεπόμενες υπό στοιχεία Γ του άρθρου 5 του π.δ. 76/1993 κανονικές και εκπαιδευτικές άδειες των μουσικών της Ο.Λ.Σ. παρέχονται από τον αρχαιότερο Αρχιμουσικό της Ο.Λ.Σ.
 15. Η πλήρωση των κάθε φορά κενών οργανικών θέσεων της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής γίνεται με διαγωνισμό.
 16. Για όλα τα σχετικά θέματα με τον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού, τις εξεταστικές επιτροπές, τη δοκιμαστική υπηρεσία των επεχόντων διοριζόμενων μουσικών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τις Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
 17. Για τα ειδικά προσόντα ισχύουν τα οριζόμενα στο π.δ. 76/1993 και για την εξεταστέα ύλη τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του ίδιου προεδρικού διατάγματος.
 18. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζεται κάθε αναγκαία με τα παραπάνω θέματα και τον εσωτερικό κανονισμό της Ο.Λ.Σ. λεπτομέρεια.
2.  
  Τα έργα συντήρησης και αναστήλωσης που εκτελούνται στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και τελούν υπό την επιστημονική ευθύνη της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, καθώς και τα έργα συντήρησης που εκτελούνται στο Αγιο Όρος από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού χαρακτηρίζονται ως πρότυπα. Ο τρόπος οργάνωσής τους, οι εργασιακές σχέσεις, ο τρόπος πρόσληψης, οι ειδικότητες, οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας και οι πάσης φύσεως πρόσθετες παροχές του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή που απασχολείται με συμβάσεις έργου, η προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, καθώς και οτιδήποτε αφορά στη διοίκηση και διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 με τίτλο περιουσία και πόροι του ν. 645/1977 προστίθεται διάταξη ως εδάφιο γ με το ακόλουθο περιεχόμενο:
 2. Οι πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Π.Κε.Δ. και ιδίως το αντάλλαγμα από την πώληση λευκωμάτων και βιβλίων, την παραχώρηση των χώρων και των υπηρεσιών του για την οργάνωση, συνεδρίων, σεμιναρίων, θεατρικών παραστάσεων. συναυλιών, εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ. και γενικά πάσης φύσεως εκδηλώσεων πολιτιστικού η επιστημονικού περιεχομένου, τις οποίες οργανώνουν συλλογικοί φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινούς η παρεμφερείς με το Ε.Π.Κε.Δ. σκοπούς, τα έσοδα από τη φιλοξενία των συμμετεχόντων στις ως άνω εκδηλώσεις και τα εισιτήρια εισόδου του Μουσείου Σικελιανού..
 3. Προστίθεται διάταξη, ως εδάφιο δ , στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, με το εξής περιεχόμενο:
 4. την παρακολούθηση, την οργάνωση και το συντονισμό των υπηρεσιών του Κέντρου, σε συνεργασία με το Διευθυντή, για την πραγματοποίηση των σημαντικών πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
3.  
  Στον Πρόεδρο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων χορηγείται μηνιαία αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών. γ.αα) Η παράγραφος 1 στ του άρθρου 5 του ν. 736. 1977 Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων αντικαθίσταται ως ακολούθως: Εγκρίνει δαπάνες του Τ.Α.Π. μέχρι ποσού που αντιστοιχεί συνολικά σε ένα τοις χιλίοις (1%0) του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού. Έκαστη επιμέρους δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των παραπάνω διαθέσιμων πόρων. Οι παραπάνω δαπάνες πραγματοποιούνται μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ταμείου και χωρίς άλλη διαδικασία. ββ) Στο άρθρο 8, στην παράγραφο α του ν.736/1977 Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων προστίθενται περιπτώσεις, που έχουν ως έξης: ββ) Επιχορηγήσεις από τη συμμετοχή του Ταμείου σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλος πόρος προερχόμενος από διεθνείς οργανισμούς και ταμεία αναπτυξιακής πολιτιστικής ενίσχυσης. γγ) Τα έσοδα από την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων, αξιοποίησηπροϊόντων καιδυνατοτήτων σύγχρονης τεχνολογίας, εκμετάλλευση διαφόρων μορφών και δυνατοτήτων σύγχρονης τεχνολογίας, εκμετάλλευση διαφόρων μορφών προϊόντων πληροφορικής, συμμετοχή σε εκθέσεις με είδη που διαχειρίζεται το Τ.Α.Π. δδ) Ποσοστό από τα κέρδη Ν.Π.Ι.Δ. με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας που δύναται να συστήσει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων..
 1. Η παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α), με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ.
 2. Ια/αα του άρθρου 10 του ν. 736/1977 Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΦΕΚ 316 Α), αντικαθίσταται ως εξής:
 3. Ια/αα.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού το Τ.Α.Π. μπορεί να επιχορηγεί τις Υπηρεσίες του Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς για έργα και εργασίες, δραστηριότητες, προμήθειες, λειτουργικές ανάγκες, αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές τόσο του προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, που κατά νόμο βαρύνουν το Τ.Α.Π., όσο και προσωπικού του Τ.Α.Π. που υπηρετεί σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
 5. Η διαχείριση των παραπάνω επιχορηγήσεων πραγματοποιείται από τις επιχορηγούμενες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες περί λογιστικής διαχείρισης που διέπουν τη λειτουργία τους, η δε εκκαθάριση τους διενεργείται από τις Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού.
 6. Οι επιχορηγούμενες Υπηρεσίες υποχρεούνται να τηρούν τα ποσά των επιχορηγήσεων σε ειδικούς έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς, να επιστρέφουν τα αδιάθετα υπόλοιπα και τραπεζικούς τόκους στο Τ.Α.Π. με τη λήξη του οικονομικού έτους και να διαβιβάζουν τα απολογιστικά στοιχεία των απορροφήσεων των επιχορηγούμενων ποσών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Τ.Α.Π..
 7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α) καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ η διάταξη της περίπτωσης δδ της παραγράφου α του άρθρου 10 του ν. 736/1977, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ.
 8. ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/24581/31.5.1989 (ΦΕΚ 436 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Πολιτισμού και Οικονομικών και κυρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 59 του άρθρου 11 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α).
 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με την εκκαθάριση, την περιουσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργούμενου Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού.
 10. Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών ρυθμίζονται τα σχετικά με τις υποπεριπτώσεις αα και ββ της περίπτωσης γ και την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/39840/1995 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού (ΦΕΚ 763 Β).
 11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 1854/1989 (ΦΕΚ 140 Α) τροποποιείται ως εξής:.
4.  
  Καθήκοντα εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο ανατίθενται, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ., σε μονίμους υπαλλήλους του Τ.Α.Π., που είναι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα της αναπλήρωσης του εισηγητή.
5.  
  Καθήκοντα γραμματέα του Δ.Σ. ανατίθενται, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ., σε μόνιμους υπαλλήλους του Τ.Α.Π. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα της αναπλήρωσης του γραμματέα.
 1. Στο άρθρο 5 του π.δ. 183/1995 (ΦΕΚ 96 Α/30.5.1995) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
 2. β. Πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων ΠΕ Επιστημονικού -Ερευνητικού προσωπικού, κάτοχοι διπλώματος Α.Ε.Ι. με ειδικότητα γεωλόγου η δασολόγου ή βιολόγου.
6.  
  Ο αριθμός των κάθε έτος επιτρεπομένων εκτός έδρας ημερών, για τους μονίμους και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου υπάλληλους του Υπουργείου Πολιτισμού, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και τις περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, δύναται να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α/30.10.1995), με την προβλεπομένη από τις διατάξεις αυτές κοινή υπουργική απόφαση, σε διακόσιες είκοσι (220) ήμερες.
7.  
  Το Τ.Α.Π. εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώπιον κάθε αρχής και των δικαστηρίων, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, από ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. μέλος του.
 1. Ο υφιστάμενος κλάδος ΠΕ9 Αρχαιολογικών Γραμματέων του Υπουργείου Πολιτισμού καταργείται.
 2. Οι υπηρετούντες στον κλάδο αυτόν υπάλληλοι εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ2 Αρχαιολόγων σε ισάριθμες θέσεις.
 3. Οι εντασσόμενοι κατά το εδάφιο αυτό μπορούν να καταλάβουν θέση προϊσταμένου τμήματος, διεύθυνσης η περιφερειακής υπηρεσίας μετά από διετή υπηρεσία εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.
 4. Οι υφιστάμενοι κλάδοι ΠΕ3 Επιμελητών Δημοσιευμάτων, ΠΕ4 Αρχαιολογικών Γραμματέων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων καταργούνται.
 5. Οι υπηρετούντες στους κλάδους αυτούς υπάλληλοι εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ7 Αρχαιολόγων του Τ.Α.Π.Α. σε ισάριθμες θέσεις.
 6. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Αρχαιολόγους του κλάδου ΠΕ2 του Υπουργείου Πολιτισμού εφαρμόζονται αναλόγως και αντιστοίχως και στους Αρχαιολόγους του Τ.Α.Π., οι οποίοι μπορούν να μετατάσσονται χωρίς αριθμητικό περιορισμό στο Υπουργείο Πολιτισμού σε ισάριθμες συνιστώμενες θέσεις.
 7. Ο υφιστάμενος κλάδος ΑΤ2 Τεχνικών του Τ.Α.Π. που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316 Α) καταργείται.
 8. Από τους υπηρετούντες στον κλάδο αυτόν υπαλλήλους, δύο (2) εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ8 Αρχιτεκτόνων, δύο (2) στον κλάδο ΠΕ9 Πολιτικών Μηχανικών και πέντε (5) στον κλάδο ΠΕ11 Τοπογράφων Μηχανικών σε ισάριθμες θέσεις.
 9. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους υπηρετούντες σε κλάδους Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού εφαρμόζονται αναλόγως και στους μόνιμους και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπηρετούντες υπαλλήλους σε κλάδους Μηχανικών αντίστοιχων ειδικοτήτων του Τ.Α.Π.
 10. Οι υπάλληλοι των κλάδων Μηχανικών του Τ.Α.Π. μετατάσσονται χωρίς περιορισμούς στο Υπουργείο Πολιτισμού σε ισάριθμες συνιστώμενες θέσεις.
 11. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού Κλάδος Π.Ε. Αρχειονόμων που περιλαμβάνει μία (1) θέση.
 12. Προσόντα διορισμού στον κλάδο Π.Ε. Αρχειονόμων είναι:
 13. Ι. πτυχίο Αρχειονομίας ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή ΙΙ. πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Α.Ε.Ι. και πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε δημόσια ελληνικά αρχεία ή μεταπτυχιακός τίτλος στην αρχειονομία.
 14. Κατά τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας ως προσόντος διορισμού Αρχαιολόγων στο Δημόσιο, λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων. εφόσον αυτά συνίστανται στη διενέργεια ανασκαφών ή άλλων συναφών εργασιών υπό την εποπτεία της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία και χορηγεί τη σχετική βεβαίωση.
 15. Ως καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού χαρακτηρίζεται εκείνο το οποίο προσφέρει καταδυτικό έργο στις Εφορείες Ενάλιων Αρχαιοτήτων και Παλαιοανθρωπολογίας -Σπηλαιολογίας, ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας ή σχέσης εργασίας.
 16. Στο προσωπικό αυτό προστίθεται στην ειδικότητα του ο χαρακτηρισμός Καταδυόμενος.
 17. Για το χαρακτηρισμό ως καταδυομένου ο εργαζόμενος πρέπει νc διαθέτει πτυχίο Σχολής ημεδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής του εξωτερικού τουλάχιστον δυο αστέρων η ενός αστέρος και πιστοποιητικό της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει εκπαιδευτεί σε καταδύσεις σε βάθος ίσο ή μεγαλύτερο των 36 μέτρων. και να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός Καταδυομένου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
 18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού εκδίδεται ο Κανονισμός Καταδυομένου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
 19. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις και τους κανόνες που διέπουν τις καταδύσεις, στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το καταδυόμενο προσωπικό, καθώς και στις υποχρεώσεις του, στα θέματα ασφάλειας και ασφάλισης, στα θέματα ειδικών πρόσθετων αμοιβών, στις συνέπειες από τη μη τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού, καθώς και σε κάθε άλλο συναφές θέμα.
8.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., των εισηγητών και των γραμματέων.
 1. Στο άρθρο 5 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316 Α) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:.
9.  
 1. Η παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης κινητών ή ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση στο Υπουργείο Πολιτισμού ή σε φορείς που εποπτεύονται από αυτό γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ή του Δ.Σ. του φορέα που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.
 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες της παραχώρησης.
 3. Η εκμίσθωση ακινήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και κινητών ή ακινήτων αναψυκτηρίων μέσα στα όρια κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου γίνεται από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και δεν υπάγεται στις διατάξεις της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζονται οι ανώτατες τιμές διάθεσης των ειδών που πωλούνται στα αναψυκτήρια εντός των αρχαιολογικών χώρων.
 5. Μετά τη λήξη της παραχώρησης ή της μίσθωσης το ακίνητο ελευθερώνεται αμέσως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση η όχληση.
 6. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης απόδοσης του ακινήτου που εκμισθώθηκε ή παραχωρήθηκε ή σε περίπτωση αυθαίρετης κατοχής ή χρήσης ακινήτου, εκδίδεται πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής ή και πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαιρέτου χρήσης, από τον Πρόεδρο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, το οποίο εκτελείται πέντε (5) ημέρες μετά την επίδοση.
 7. Κατά του πρωτοκόλλου επιτρέπεται ανακοπή, η οποία ασκείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της επιδόσεως αυτού.
 8. Η προθεσμία ανακοπής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του πρωτοκόλλου.
 9. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός αρχαιολογικών χώρων και μουσείων χορηγείται αποκλειστικά από τον Υπουργό Πολιτισμού
10.  
  Το Κινηματοθέατρο ΠΑΛΛΑΣ της οδού Βουκουρεστίου, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. που έχει εκμισθωθεί στο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού νομικό πρόσωπο Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Ε.Τ.Ο.Σ είναι πολυδύναμος χώρος πολιτιστικής δράσης. Στα πλαίσιο του Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Α. συγκροτείται πενταμελής επιτροπή διαχείρισης του ΠΑΛΛΑΣ. Ο Πρόεδρος. ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής αυτής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Προς το σκοπό αυτόν τηρείται στο Ε.Τ.Ο.Σ. ειδικός λογαριασμός εξόδων και εσόδων. Η καλλιτεχνική και οικονομική διαχείριση του ΠΑΛΛΑΣ γίνεται με βάση κανονισμό, που καταρτίζεται από την επιτροπή και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική η ειδική διάταξη νομού.
11.  
 1. Η αποζημίωση των μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2470/1997.
 2. Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών μπορεί να ορίζεται ο συνολικός αριθμός των συνεδριάσεων των παραπάνω Συμβουλίων, χωρίς περιορισμό
12.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1955.1991 (ΦΕΚ 122 Α) και του κατά εξουσιοδότηση τους π.δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α), οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με αυτές του άρθρου 24 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), επεκτείνονται και εφαρμόζονται ανάλογα στα έργο που εκτελούνται από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων, καθώς και στο έργα που εκτελούνται σε μνημεία υπαγόμενα στις διατάξεις του ν. 1469/1950 (ΦΕΚ 169 Α) Περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενέστερων του 1830. Όπου, σύμφωνα με τα παραπάνω απαιτείται γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.) γνωμοδοτεί το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ).
13.  
 1. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
 2. Το Ταμείο μπορεί να διαχειρίζεται πιστώσεις και κονδύλια που διατίθενται από οποιαδήποτε πηγή για τη διεξαγωγή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εξειδίκευσης, εκπαίδευσης και απασχόλησης ανέργων, στους τομείς έργων αρμοδιότητάς του ή του Υπουργείου Πολιτισμού.
 3. Στα πλαίσια αυτά, το Ταμείο συνεργάζεται με τον Οργανισμό Αποκατάστασης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στα προγράμματα του οποίου μπορεί να υπάγεται, καθώς και με κάθε άλλο αρμόδιο φορέα..
 4. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α) προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:
 5. Συνιστάται στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων θέση Διευθυντή, την οποία καταλαμβάνει αποσπασμένος υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού κλάδου ΠΕ με εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία.
 6. Ο Διευθυντής προΐσταται των τμημάτων της Γραμματείας και του Λογιστηρίου.
 7. Παρακολουθεί την κίνηση, υπογράφει τα έγγραφα που απαιτούνται για την παρακολούθηση και εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., την κίνηση των λογαριασμών που αφορούν στη διαχείριση των πιστώσεων των έργων, εποπτεύει και ελέγχει οποτεδήποτε τους υπολόγους -διαχειριστές των έργων του Ταμείου και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. τακτικά κάθε εξάμηνο και έκτακτα, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ή του ζητηθεί από το Δ.Σ. .
 8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α) τροποποιείται ως εξής:
 9. Το Ταμείο διοικείται από 7μελές Συμβούλιο με τριετή θητεία, που διορίζεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 10. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου..
 11. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 12. Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού ειδικά αποσπασμένους και ενισχύεται ανάλογα από ιδιώτες που προσλαμβάνονται με σύμβαση έργου, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των έργων, των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στο ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 2021/1992.
 13. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Δ. Σ. του Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994, το άρθρο 81 του ν. 1958/ 1991 και το π.δ. 99/1992..
 14. Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
 15. Το Ταμείο για τη νομική του εξυπηρέτηση μπορεί να προσλαμβάνει με απόφαση του Δ.Σ. δικηγόρο είτε με πάγια αντιμισθία είτε για ορισμένη υπόθεση..
 16. Μετά το εδάφιο α της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 2021/1992 Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων και άλλες διατάξεις προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 17. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των επιστημονικών επιτροπών η ομάδων εργασίας, τις σχέσεις των επιστημονικών επίτροπων η ομάδων εργασίας με τις υπηρεσιακές μονάδες και τα συλλογικά όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των αρχαιολογικών έργων που εμπίπτουν στα άρθρα 1 και 7 του νόμου αυτού, τον τρόπο διαχείρισης των πιστώσεων που διατίθενται για το καθένα από αυτά σε ετήσια βάση μέσω του ταμείου, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια..
 18. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2021/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 19. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου..
 20. Το άρθρο 7 του ν. 2021/1992 Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων και άλλες διατάξεις αριθμείται ως άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:.
14.  
 1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου δευτέρου του ν. 2260/1994 (ΦΕΚ 204 Α) η περίπτωση β τροποποιείται ως εξής:
 2. β) Του Υπουργείου Πολιτισμού και προστίθεται περίπτωση δ ως εξής:
 3. δ) της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.
 4. Από το επόμενο υποεδάφιο του ίδιου εδαφίου της τροποποιούμενης διάταξης του ν. 2260/1994 διαγράφεται η λέξη και ο αριθμός 3 και αντικαθίσταται με τη λέξη και τον αριθμό 2.
 5. Η παράγραφος 5 της υπ’ αριθμ. 2390 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 207 Β/29.3.1996) αντικαθίσταται ως εξής:.
15.  
  Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης συγκροτείται ως περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού θεσπίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση, λειτουργία και διοίκησητου, οισχέσεις τουμε τιςΕφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ε.Β.Α.) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
16.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καταρτίζεται ο Οργανισμός του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Με τον Οργανισμό καθορίζονται οι σκοποί και οι τρόποι εκπλήρωσης τους και θέματα σχετικά με την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία τους. με τη διοίκησή τους, με τους κλάδους, τις θέσεις και τα προσόντα του προσωπικού του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ι7.α. Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Κέντρο Εθνομουσικολογίας (Μ.Ε.Λ.Μ.Ο.Κ.Ε.), που συστήθηκε με τις διατάξεις του ν. 1948/1991 {ΦΕΚ 83 Α) μετονομάζεται σε Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη - Κέντρο Εθνομουσικολογίας..
 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διοίκηση του, τη διάρθρωση των υπηρεσιών του και τις αρμοδιότητες τους, τους πόρους, την οικονομική διαχείριση και κάθε άλλο σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του θέμα.
 2. Με το ίδιο διάταγμα μπορεί να προβλέπεται η μετατροπή του σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
18.  
 1. Ιδρύεται ως υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού Κέντρο Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων
 2. Σκοπός του Κέντρου είναι η εξειδίκευση σε θέματα συντήρησης, στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης και εν γένει προστασίας ακινήτων μνημείων, καθώς και η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους παραπάνω τομείς
 3. Η οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου, τα μέσα επίτευξης του σκοπού, η έδρα και τα παραρτήματά του, τα προσόντα, ο αριθμός, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μετεκπαιδευομένων, η διάρκεια και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
19.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού αυτοτελές γραφείο με σκοπό το συντονισμό του Ενιαίου Εθνικού Δικτύου Πολιτισμού, της Επικράτειας Πολιτισμού. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού το γραφείο μεριμνά ιδίως:.
 1. για την παροχή, διακίνηση και ανταλλαγή πληροφοριών πολιτιστικού χαρακτήρα σε όλη την Επικράτεια
 2. για το συντονισμό της δραστηριότητας των υφιστάμενων δικτύων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Εθνικού Πολιτιστικού Δικτύου Πόλεων, την αξιοποίηση της δραστηριότητας άλλων συναφών πολιτιστικών δικτύων που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό και γενικά την ενίσχυση και το συντονισμό της διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στην περιφέρεια
20.  
 1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δίκαιου με την επωνυμία Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων. που συστήθηκε με τον α.ν 1215/1938, όπως αυτός συμπληρώθηκε με το ν. 261/1943. διαλύεται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
 2. Όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις και όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, ως καθολικού διαδόχου, χωρίς καμία ειδικότερη διαδικασία ή διατύπωση και φορολογική ή άλλη επιβάρυνση β Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ανατίθεται σε ορκωτούς εκτιμητές η απογραφή και η εκτίμηση της περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου.
 3. Οι ορκωτοί εκτιμητές υποβάλλουν την έκθεση τους στον Υπουργό Πολιτισμού.
 4. Όσον αφορά τα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που περιλαμβάνονται στην περιουσία του καταργούμενου νομικού προσώπου, ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας καταχωρεί σημείωση της παρούσας διάταξης στα οικεία βιβλία μεταγραφών.
 5. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες με τη Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων συνεχίζονται με το Ελληνικό Δημόσιο.
 6. Το μόνιμο προσωπικό του καταργούμενου νομικού προσώπου, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μετατάσσεται αυτοδικαίως σε συνιστώμενες με το νόμο αυτόν προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού αντιστοίχων κλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού.
 7. Για την κατά τα παραπάνω αυτοδίκαιη μετάταξη και σύσταση θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 8. Το προσωπικό του καταργούμενου νομικού προσώπου δεν χάνει κανένα βαθμολογικό, μισθολογικό, ασφαλιστικό ή άλλο δικαίωμα, συνεχίζει, εφόσον επιθυμεί, με την ίδια σχέση και τους ίδιους όρους την ασφάλιση στους ίδιους κλάδους σύνταξης, νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και πρόνοιας.
 9. Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν στην Υπηρεσία που μετατάσσονται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ήμερων από τη μετάταξή τους, υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν τον επιθυμητό κλάδο ασφάλισης και την παραμονή τους στα ταμεία αρωγής και επικουρικής ασφάλισης, στα οποία υπάγονταν μέχρι την ημερομηνία της μετάταξης τους ή την υπαγωγή τους στα αντίστοιχα της υπηρεσίας στην οποία μετατάσσονται.
 10. Τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα του καταργούμενου νομικού προσώπου μετά την εξόφληση των ανειλημμένων υποχρεώσεών του κατατίθενται στο Δημόσιο Ταμείο και εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού για δραστηριότητες του τομέα των Καλών Τεχνών.
 11. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του μετατασσομένου προσωπικού βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού.
21.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 2. καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2273 1994 (ΦΕΚ 233 Α) μετά τη λέξη λειτουργεί και πριν από τις λέξεις χάριν του δημοσίου συμφέροντος προστίθενται οι λέξεις σε δωδεκάωρη βάση.
22.  
 1. Υπηρετούντες υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και του Τ.Α.Π. που έχουν προσληφθεί πριν το 1986. του κλάδου ΔΕ5 Εργοδηγών Σχεδιαστών, κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνάσιου ή Λυκείου και Πτυχίου Σχολής Εργοδηγών Σχεδιαστών των σχολών ΑΤΟ Δοξιάδη. τριετούς (3) φοίτησης, που καταργήθηκαν με το ν. 576-1977 (ΦΕΚ 102 Α), και έχουν ήδη ενταχθεί μισθολογικά σύμφωνα με το ν. 2470-1997 Αναμόρφωση μισθολογίου της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις στην κατηγορία ΤΕ χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι., εντάσσονται βαθμολογικά σε προσωρινό κλάδο του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΓΑ.Π κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών Σχεδιαστών χωρίς πτυχίο η δίπλωμα Τ.Ε.Ι. και εξομοιούνται με τους υπάλληλους αυτής της κατηγορίας.
 2. Οι παραπάνω θέσεις είναι προσωποπαγείς και καταργούνται με την αποχώρηση από την υπηρεσία των υπηρετούντων υπάλληλων
 3. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι κατέχοντες τις τυπικές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εντάσσονται αυτοδίκαια στον αντίστοιχο κλάδο
 4. Οι υπάλληλοι που υπάγονται στην ως άνω ρύθμιση δεν εξομοιώνονται με τους πτυχιούχους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και δεν υπάρχει καμία τυπική ή ουσιαστική εξομοίωση των πτυχίων τους.
23.  
  Το άρθρο 10 του π.δ. 941/1977 τροποποιείται ως εξής:.
 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 προστίθεται περίπτωση δ ως εξής:
 2. Τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το οποίο αποτελείται από το Κέντρο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο οποίο και υπάγονται:
  • Ο σχεδιασμός, οργάνωση και παρουσίαση αρχαιολογικών εκπαιδευτικών εκθέσεων, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στους χώρους του, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, σε σχολεία με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού, εκπαιδευτικού ρόλου των μουσείων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Οι συνεργασίες, ανταλλαγές και εντάξεις στα διεθνή δίκτυα με εκπαιδευτικούς και άλλους εθνικούς φορείς, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο Ευρώπης, η UΝΕSCΟ, το ΙCΟΜ. η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με σκοπό τη μελέτη και την οργάνωση προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σχετικών με τον εκπαιδευτικό ρόλο του μουσείου και την προώθηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Η οργάνωση της επιμόρφωσης των αρχαιολόγων της αρχαιολογικής υπηρεσίας σε θέματα εκπαίδευσης στα μουσεία, παροχή τεχνογνωσίας και εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την οργάνωση εκπαιδευτικών τμημάτων οργανικά ενταγμένων στο σώμα των εφορειών και μουσείων
  • Η εκπαίδευση αρχαιολόγων και μουσειολόγων ως επιμορφωτών - μουσειοπαιδαγωγών, αρμοδίων για τη διεκπεραίωση και παρουσίαση επιστημονικά τεκμηριωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
  • Η εκπόνηση ερευνητικού πρωτότυπου έργου σε θέματα της αρμοδιότητας του (αρχαιολογία, αρχαιογνωστικές επιστήμες, εκπαίδευση, κοινωνικές επιστήμες, μουσειολογία - μουσειογραφία)
  • Η σύνταξη και δημοσίευση μελετών, εργασιών και προγραμμάτων σχετικών με το αντικείμενο του, καθώς και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
 3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται εδάφιο δ ως εξής:
24.  
 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμοδίου για θέματα αθλητισμού. επιτρέπεται η έκδοση του αριθμολαχείου ΚΙΝΟ του οποίου αποκλειστικός διαχειριστής ορίζεται ο Ο.Π.Α.Π. και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 2. Με το προεδρικό αυτό διάταγμα, ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του λαχείου, τον τρόπο διάθεσης των εσόδων του και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα αθλητισμού, να ρυθμίζει με απόφαση του ειδικότερα θέματα τεχνικά λεπτομερειακού χαρακτήρα σε σχέση με την οργάνωση και λειτουργία του λαχείου.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμοδίου για θέματα αθλητισμού, κατανέμονται οι εισπράξεις του αριθμό λαχείου ΤΖΟΚΕΡ
 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμοδίου για θέματα αθλητισμού, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης άδειας σε πράκτορες των παιχνιδιών του Ο.Π.Α.Π., τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τους όρους λειτουργίας των παιχνιδιών και των επιχειρήσεων των πρακτόρων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
25.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α) μετά την περίπτωση θ, προστίθενται περιπτώσεις ι και ια ως εξής:.
 1. Η πραγματοποίηση εκθέσεων, συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων λόγου και τέχνης και η συνεργασία του με συναφείς φορείς. ία.
 2. Η εκμετάλλευση ακίνητων ιδιοκτησίας η κατοχής του θεάτρου με κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως με την ίδρυση εταιρειών ή τη συμμέτοχη του σ αυτές..
26.  
  Στο άρθρο 3 του π.δ. 311/1994 Καταστατικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως έξης: 9. Για το προσωπικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας που έχει την ιδιότητα δικηγόρου μπορούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά περί πάγιας αντιμισθίας δικηγόρων.
27.  
 1. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών η διδακτορικό δίπλωμα, εφ όσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν με απόσπαση στο Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.) ή έχουν υπηρετήσει σ αυτό με απόσπαση που έληξε στις 31 Αυγούστου 1997 επιτρέπεται να μετατάσσονται σε θέσεις κλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού, για τις οποίες έχουν το απαιτούμενα προσόντα.
 2. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση. ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, συνίσταται προσωρινή θέση με την απόφαση της μετάταξης.
 4. Η μετάταξη γίνεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους υπαλλήλους του κλάδου του Υπουργείου Πολιτισμού στον οποίο μετατάσσονται.
 5. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία στη νέα θέση για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του μετατασσομένου.
 6. Ο μετατασσόμενος υπάγεται στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης που υπάγονται οι υπάλληλοι του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.
28.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται τα μουσεία που συγκροτούνται ως περιφερειακές υπηρεσίες, άλλες από τις κατά τόπον αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων. Με το ίδιο διάταγμα, ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των περιφερειακών αυτών υπηρεσιών και τις σχέσεις των μουσείων με τις αντίστοιχες εφορίες αρχαιοτήτων. Τη θέση του προϊσταμένου της εφορίας και του διευθυντή του μουσείου δεν μπορεί να κατέχει το ίδιο πρόσωπο.
29.  
  Ο Υπουργός Πολιτισμού αποστέλλει στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής την αιτιολογία του διορισμού των διοικήσεων των νομικών προσώπων επί των οποίων εποπτεύει και σύντομα βιογραφικά σημειώματα των προσώπων που διορίζονται. Η θητεία συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται κατά διαφορετικό τρόπο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού λήγει με το διορισμό των νέων οργάνων.
Άρθρο 8 "Ρύθμιση θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων σε εναρμόνιση με την Οδηγία 93/83/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1993 για τις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση, καθώς και με την Οδηγί [...]"
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 35 του ν.2121/1993 αντικαθίσταται ως έξης:.
2.  
  Όταν ένα έργο δημοσιεύεται σε τόμους, τμήματα. τεύχη, αριθμούς η επεισόδια και η διάρκεια προστασίας αρχίζει από τη στιγμή που το έργο κατέστη νομίμως προσιτό στο κοινό, η διάρκεια προστασίας υπολογίζεται για κάθε μέρος χωριστά.
3.  
  Η διάρκεια προστασίας ενός οπτικοακουστικού έργου λήγει εβδομήντα (70) έτη μετά το θάνατο του τελευταίου επιζώντος μεταξύ των ακόλουθων προσώπων: Εάν τα σήματα που περιέχουν προγράμματα έχουν κωδικοποιημένη μορφή, τότε υπάρχει παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου, εφ όσον τίθενται στη διάθεση του κοινού από το ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή με τη συγκατάθεση του τα μέσα για την αποκωδικοποίηση του προγράμματος. Σε περίπτωση που η παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου τελείται σε μη κοινοτικό κράτος, το οποίο δεν παρέχει επίπεδο προστασίας που προβλέπεται δυνάμει του νομού αυτού, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, ισχύουν τα έξης: ι) εάν τα σήματα που περιέχουν προγράμματα εκπέμπονται στο δορυφόρο από σταθμό μετάδοσης προς δορυφόρο που ευρίσκεται σε ένα Κράτος -Μέλος, η πράξη παρουσίασης στο κοινό μέσω δορυφόρου θεωρείται ότι έχει τελεστεί στο εν λόγω Κράτος- Μέλος και τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν κατά του προσώπου που θέτει σε λειτουργία το σταθμό μετάδοσης προς δορυφόρο, ιι) εάν δεν χρησιμοποιείται σταθμός μετάδοσης προς δορυφόρο που ευρίσκεται σε Κράτος -Μέλος, αλλά την πράξη παρουσίασης στο κοινό μέσω δορυφόρου την έχει αναθέσει ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος, η πράξη αυτή θεωρείται ότι έχει τελεστεί στο Κράτος Μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του στην Κοινότητα και τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν κατά του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Ως παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου θεωρείται η πράξη της εισαγωγής, κάτω από τον έλεγχο και με ευθύνη του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, των σημάτων που περιέχουν προγράμματα τα οποία προορίζονται για λήψη από το κοινό σε μια αδιάκοπη αλυσίδα μετάδοσης προς το δορυφόρο και από εκεί προς το έδαφος. Η άδεια για την παρουσίαση έργου στο κοινό μέσω δορυφόρου αποκτάται μόνο με συμφωνία.
4.  
  Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2121/1993 καταργείται. Όταν δεν έχει συναφθεί συμφωνία σχετικά με την έγκριση της καλωδιακής αναμετάδοσης μιας εκπομπής, οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει τη δυνατότητα να ζητεί τη συνδρομή ενός ή περισσοτέρων μεσολαβητών που επιλέγει από πίνακα μεσολαβητών τον οποίο καταρτίζει ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας κάθε δύο χρόνια. 2. Οι μεσολαβητές μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις προς τα μέρη. Θεωρείται ότι όλα τα μέρη αποδέχονται την πρόταση αυτή, εάν κανένα από αυτά δεν προβάλει αντιρρήσεις μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πρότασης. Ως καλωδιακή αναμετάδοση θεωρείται η χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές ταυτόχρονη αναμετάδοση, μέσω συστημάτων καλωδίων ή μικροκυμάτων και με σκοπό τη λήψη τους από το κοινό, αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης, έστω και δορυφορικής μετάδοσης, από Κράτος-Μέλος. τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό..
5.  
  Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής: Η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και εβδομήντα (70) χρόνια μετά το θάνατό του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του θανάτου του δημιουργού..
6.  
  Το άρθρο 30 του ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής: Για τα έργα συνεργασίας η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του τελευταίου επιζώντος δημιουργού και εβδομήντα (70) χρονιά μετά το θάνατο του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του θανάτου του τελευταίου επιζώντος δημιουργού..
7.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Για τα ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργα η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί εβδομήντα (70) χρόνια από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου κατά το οποίο το έργο κατέστη νομίμως προσιτό στο κοινό, εκτός εάν, πριν από την πάροδο αυτής της χρονικής περιόδου. ο δημιουργός αποκαλύψει την ταυτότητα του ή το υιοθετηθέν από το δημιουργό ψευδώνυμο δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την ταυτότητα του, οπότε εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες.
8.  
  Το άρθρο 44 του ν, 2121/1993 καταργείται Όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης για τα δικαιώματα της αυτής κατηγορίας, ο δημιουργός είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ τους τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης τον οποίο εξουσιοδοτεί να διαχειρίζεται το δικαίωμα καλωδιακής αναμετάδοσης. Ο δημιουργός που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους δικαιούχους που έχουν αναθέσει τη διαχείριση στον οργανισμό και μπορεί να αξιώσει τα δικαιώματα αυτά μέσα σε διάστημα τριών (3* ετών οπό την ημερομηνία της καλωδιακής αναμετάδοσης του έργου. 9. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται στα δικαιώματα που ασκούνται από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, όσον αφορά τις δικές του μεταδόσεις, ανεξάρτητα από το αν τα σχετικά δικαιώματα είναι δικά του ή του έχουν μεταβιβαστεί από άλλους δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους 3 Η διάταξη του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής: Λογίζεται έναντι των τρίτων ως αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος όποιος καθιστά νομίμως προσιτό στο κοινό έργο ανώνυμο ή με ψευδώνυμο..
9.  
  Μετά το άρθρο 51 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέο άρθρο που παίρνει τον αριθμό 51Α ως εξής:.
Άρθρο 9
1.  
  Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να απονέμει διακρίσεις σε ανθρώπους του πολιτισμού, με σημαντική προσφορά στα γράμματα, στις τέχνες σε όλα τα πεδία της πολιτιστικής δημιουργίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδίως όταν με το έργο τους έχουν συμβάλει στην ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται οι κατηγορίες και οι τύποι των διακρίσεων.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 37/1973 τροποποιείται ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από πρόταση των αρμόδιων υπουργείων, οργανισμών, πολιτιστικών ή επιστημονικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών φορέων ορίζονται τα διεθνή και πανελλήνια συνέδρια και άλλες συναφείς εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και τα σχετικά με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την πραγματοποίησή τους..
3.  
  Το προϊόν της φορολογίας των χορηγιών που παρέχονται σε νομικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς αποδίδεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και διατίθεται για την εφαρμογή της πολιτιστικής του πολιτικής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται τα νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο.
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με τις οποίες μπορεί να παρέχονται επιχορηγήσεις ή άλλα οικονομικά κίνητρα σε κυρίους ή νομείς κτηρίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1469/1950 και του άρθρου 52 του κν. 5351/1932 και της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 ή ευρίσκονται σε οικισμούς που έχουν μνημειακό ή ιστορικό χαρακτήρα η εν γένει παραδοσιακά χαρακτήρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 για την ανακατασκευή τους και τη διατήρηση των αρχιτεκτονικών, ιστορικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων τους σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ακόμα και όταν η καταστροφή οφείλεται σε ανώτερη βία. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται το ύψος της χορηγούμενης επιχορηγήσεως σε ποσοστό της απαιτούμενης για τους ανωτέρω σκοπούς δαπάνης των εκτελεστέων έργων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να κυμαίνεται κατά οικισμούς επί τη βάσει κριτηρίων αναγομένων στην πυκνότητα (μεγάλο αριθμό ή σπάνια) των κτηρίων του πρώτου εδαφίου σε αυτούς, τη σπανιότητα και το είδος του χαρακτήρα του οικισμού, καθώς και στον κίνδυνο και το ρυθμό αλλοιώσεως του χαρακτήρα του. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται για πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες προς τις ρυθμίσεις του.
5.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού, καθορίζονται τα κριτήρια (κατά κατηγορία έργου) και η διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας μητρώων μελετητών και κατασκευαστών αναστηλωτικών έργων για αρχαία μνημεία (προϊστορικά, κλασικά, βυζαντινά ή μεταβυζαντινά), που αποτελούν κατηγορίες του Μητρώου Μελετητών και Γραφείων Μελετών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, καθώς και του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών και του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής εξειδικευμένων επιχειρήσεων για τα έργα αυτά και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Αντίγραφα των μητρώων αυτών τηρούνται και στο Υπουργείο Πολιτισμού.
6.  
 1. Γιο τη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακίνητων απαιτείται άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό Πολιτισμού μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από:
 2. το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Πολιτισμού ή τον αναπληρωτή του, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού ή τον αναπληρωτή του και έναν καθηγητή Α Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ή τον αναπληρωτή του.
 3. Η άδεια χορηγείται σε κάθε περίπτωση εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις· Ι. σε όσους διαθέτουν πτυχίο Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής η ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν συμπληρώσει διετή αποδεδειγμένη πρακτική εμπειρία.
 4. ΙΙ.σε όσους διαθέτουν πτυχίο Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής η ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν συμπληρώσει τριετή αποδεδειγμένη πρακτική εμπειρία, ΙΙΙ.σε όσους διαθέτουν πτυχίο Δευτεροβάθμιας Σχολής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης τριετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και περισσότερα από δώδεκα (12) έτη, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, αποδεδειγμένης επαγγελματικής δραστηριότητας και έργο στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία φακέλου που τίθεται στην κρίση της επιτροπής (αναλυτικός φάκελος εργασιών, μελέτες, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις) που έχουν συντελεσθεί σύμφωνα με τις αρχές συντήρησης και προστασίας των αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι όπως περιγράφονται στις Διεθνείς Συμβάσεις (Χάρτης Βενετίας, Σύμβαση Γρανάδας, Ορισμός του Επαγγέλματος του Συντηρητή), ΙV. σε όσους υπαλλήλους υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή υπηρέτησαν στο Υπουργείο Πολιτισμού, στους κλάδους ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ10, ΠΕ17, ΤΕΟ, ΔΕ6, ΥΕ5 και στις εποπτευόμενες από αυτό υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον διαθέτουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δώδεκα (12) έτη αποδεδειγμένη δραστηριότητα και έργο στη συντήρηση αρχαιοτήτων, όπως αυτή βεβαιώνεται από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. γ.αα) Οι ειδικότητες για τις οποίες χορηγείται η άδεια προσδιορίζονται από τον τίτλο σπουδών ή τη βεβαίωση που τον συνοδεύει και χορηγείται από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή Δευτεροβάθμιας Σχολής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης τριετούς φοίτησης) ή για την περίπτωση ΙV του προηγούμενου εδαφίου β από τη βεβαίωση που χορηγείται από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
 5. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής ειδικότητες:
 6. Συντήρηση τοιχογραφιών, εικόνων, μουσαμά, χαρτιού, ξυλόγλυπτου, ξύλου, υφάσματος, δέρματος, φωτογραφικού υλικού, πορσελάνης, γυαλιού, κεραμικού, πέτρας, μετάλλου, ψηφιδωτού, οργανικών ανασκαφικών ευρημάτων.
  • Οι έχοντες τους τίτλους σπουδών των περιπτώσεων Ι και ΙΙ του εδαφίου β αποκτούν την προβλεπόμενη πρακτική εμπειρία τους σε εργαστήρια ή συνεργεία συντήρησης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
  • Στις περιπτώσεις ΙΙΙ και ΙV του εδαφίου β η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην επιτροπή σε διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. δ.αα) Ιδρύεται Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης που θα περιλαμβάνει όσους κατέχουν την παραπάνω άδεια.
7.  
  Προκειμένου περί φωτογραφιών αθλητών εκτός από τη δημοσίευση αυτών στο γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των φωτογραφιών τους, για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση (συναίνεση) των εικονιζόμενων αθλητών ή της συνδικαλιστικής ή επαγγελματικής οργανώσεως αυτών προς την οποία οι αθλητές μπορούν να μεταβιβάζουν το δικαίωμα της εμπορικής ή διαφημιστικής εκμεταλλεύσεως της φωτογραφίας τους
8.  
  Η χρήση ανιχνευτών μετάλλου ή άλλων οργάνων διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας
9.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού μπορεί να τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο πόλεων ή οικισμών και να θεσπίζονται ειδικοί όροι δόμησης για μουσεία, αρχαιολογικές αποθήκες ή εργαστήρια του Υπουργείου Πολιτισμού. Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών, μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, μπορεί να επιτρέπεται η κατασκευή μικρών κτισμάτων ή προσθηκών σε υπάρχοντα κτίρια, αναγκαίων για την προστασία ή προβολή των αρχαιολογικών χωρών μέσα στους χώρους αυτούς ή σε ζώνες προστασίας τους και θεσπίζονται οι ειδικοί όροι δόμησης και άλλοι αναγκαίοι περιορισμοί. Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και τη διαδοχή του Οργανισμού επί των κάθε είδους δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, η υποκατάσταση του σε κάθε είδους σύμβαση που έχει συνάψει και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
10.  
  Σε κηρυγμένα μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, αρχαιολογικές συλλογές, αρχαιολογικές αποθήκες και γενικότερα όπου φυλάσσονται η εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα μεγάλης αξίας και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις που αφορούν την ασφάλεια και προστασία τους, που διαπιστώνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η Δ.Ε.Η. χορηγεί ηλεκτρικό ρεύμα κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης νόμου.
11.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 75 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο δ του άρθρου εικοστού του ν. 2196/1994 (ΦΕΚ 41 Α) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:.
12.  
  Η παράβαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας κατά την εκτέλεση δομικών η άλλων συναφών εργασιών και ιδίως η εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια ή παρά την ανάκληση της άδειας ή παρά το αντίθετο σήμα των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης της πολεοδομικής και οικοδομικής νομοθεσίας. Οι αστυνομικές κρατικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν την αναγκαία συνδρομή ή προστασία στην Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.
13.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού αποδίδονται στο Υπουργείο Πολιτισμού χώροι που εκμεταλλεύεται ο Ε.Ο.Τ. οι οποίοι έχουν αρχαιολογικό η σπηλαιολογικό ενδιαφέρον, για τη διασφάλιση της αρχαιολογικής ή κάθε άλλης συναφούς επιστημονικής έρευνας. Με βάση την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση ο Υπουργός Πολιτισμού εκδίδει πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής οποιουδήποτε νέμεται, κατέχει ή χρησιμοποιεί τους χώρους στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος αυτή. Τρίτοι που τυχόν έχουν συμβατικά δικαιώματα χρήσης των παραπάνω χώρων μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση με δικαιοπάροχο τον Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Κάθε διάταξη νόμου αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 51 "Κάθε πρόσωπο το οποίο, μετά τη λήξη της προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, για πρώτη φορά δημοσιεύει νομίμως ή παρουσιάζει νομίμως στο κοινό έργο προηγουμένως αδημοσίευτο, δικαιούται προστασίας ανάλογης με το περιουσιακό δικαίωμα του [...]"
10.  
 1. Στο τέλος του τίτλου του άρθρου 52 του ν. 2121/1993 προστίθενται οι λέξεις καθώς και ρύθμιση άλλων θεμάτων.
 2. Τα στοιχεία γ και δ του άρθρου 52 του ν. 2121/1993 αντικαθίστανται με στοιχεία γ, δ, ε, στ, ζ και η ως εξής:
 3. γ) η διάρκεια των δικαιωμάτων των ερμηνευτών η εκτελεστών καλλιτεχνών που προβλέπονται στα άρθρα 46 και 49 του νόμου αυτού ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια μετά την ημερομηνία της ερμηνείας ή εκτέλεσης, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τη διάρκεια της ζωής του καλλιτέχνη.
 4. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης, τα δικαιώματα αυτά διαρκούν πενήντα (50) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη.
 5. η διάρκεια των δικαιωμάτων των παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας που προβλέπονται στα άρθρα 47 και 49 του νόμου αυτού ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια μετά την υλική ενσωμάτωση.
 6. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση του υλικού φορέα στο κοινό, τα δικαιώματα αυτά διαρκούν πενήντα (50) χρόνιο από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης η της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη.
 7. η διάρκεια των δικαιωμάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του νόμου αυτού ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια μετά την πρώτη μετάδοση μιας εκπομπής, είτε αυτή μεταδίδεται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής η δορυφορικής μετάδοσης η οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης
 8. η διάρκεια του δικαιώματος των εκδοτών που προβλέπεται στο άρθρο 51 του νόμου αυτού ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια μετά την τελευταία έκδοση του έργου
 9. η διάρκεια που καθορίζεται στις περιπτώσεις ν δ. ε και στ του παρόντος άρθρου υπολογίζεται από την 1ηΙανουαρίου τουέτους τοοποίο έπεταιτου γενεσιουργού γεγονότος.
 10. Για τους σκοπούς της παρουσίασης στο κοινό μέσω δορυφόρου και της καλωδιακής αναμετάδοσης τα δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, καθώς και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του όγδοου κεφαλαίου του νόμου αυτού, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 35 του παρόντος νόμου
11.  
  Μετά το άρθρο 68 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέο άρθρο που παίρνει τον αριθμό 68Α ως έξης:.
Άρθρο 68
1.  
  Η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στα άρθρα 29. 30, 31 και 52 του νόμου αυτού εφαρμόζεται σε όλα τα έργα και αντικείμενα προστασίας με συγγενικά δικαιώματα, τα οποία προστατεύονταν σε ένα τουλάχιστον Κράτος - Μέλος την 1.7.1995 και εφαρμογή εθνικών νομοθεσιών για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα. Οι τρίτοι οι οποίοι ανέλαβαν την εκμετάλλευση έργων ή αντικειμένων συγγενικών δικαιωμάτων, που είχαν γίνει κοινό κτήμα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μπορούν να συνεχίσουν την εκμετάλλευση αυτή με τους ίδιους τρόπους, με τα ίδια μέσα και στην ίδια έκταση μέχρι 1.1.1999.
2.  
  Οι συμφωνίες που αφορούν την εκμετάλλευση έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας, οι οποίες ίσχυαν πριν από την 1.1.1995, υπάγονται από 1.1.2000 στις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του νόμου αυτού, εφόσον λήγουν μετά την ημερομηνία αυτή. Εφόσον μια διεθνής συμφωνία συμπαραγωγής που είχε συναφθεί πριν από την 1.1.1995 μεταξύ συμπαραγωγού από ένα Κράτος - Μέλος και ενός ή περισσοτέρων συμπαραγωγών από άλλα Κράτη - Μέλη ή τρίτες χώρες, προβλέπει ρητά σύστημα κατανομής σε γεωγραφικές περιοχές των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης μεταξύ των συμπαραγωγών για όλους τους τρόπους παρουσίασης στο κοινό, χωρίς διάκριση της ρύθμισης που ισχύει για την παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου από τις διατάξεις που εφαρμόζονται στους άλλους τρόπους παρουσίασης, και εφόσον η παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου θα έθιγε την αποκλειστικότητα, και ιδίως τη γλωσσική αποκλειστικότητα, ενός των συμπαραγωγών ή των εκδοχέων του σε συγκεκριμένο έδαφος, για την παροχή άδειας παρουσίασης στο κοινό μέσω δορυφόρου από έναν συμπαραγωγό ή τους εκδοχείς του απαιτείται η συναίνεση του δικαιούχου της εν λόγω αποκλειστικότητας είτε πρόκειται για συμπαραγωγό είτε για εκδοχέα.
3.  
  Τα άρθρο 35 παρ. 3 και 4, 57 παρ. 8 και 9. 52 η και 66Α παρ. 2 του νόμου αυτού, αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 93/83/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1993 περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση.
4.  
  Τα άρθρα 11. 29 παρ. 1, 30. 31. 51Α, 52 γ δ ε. στ και ζ, καθώς και 6SΑ παρ. 1 του νόμου αυτού αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 93/98/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 περί εναρμονίσεως της διαρκείας προστασίας του δικαιώματος, καθώς και πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων.
5.  
  Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.. Οι διαιτητές ορίζονται από πίνακα που καταρτίζει κάθε δύο χρόνια ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατά την κατάρτιση του πίνακα αυτού λαμβάνεται υποχρεωτικά υπ όψιν η γνώμη των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 867 επ. του Κ.Πολ.Δ..
9.  
  Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρής παράβασης η επανειλημμένων παραβάσεων του νόμου ή του κανονισμού και ειδικότερα εφ όσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 54 παράγραφος 4 με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η έγκριση λειτουργίας ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί με εισήγηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας να άρει προσωρινά ή οριστικά την έγκριση λειτουργίας του συγκεκριμένου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης..
12.  
  Στο άρθρο 71 του ν 2121/1993 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4, που έχουν ως εξής:
13.  
  Στο τέλος του άρθρου 69 του ν.2121/1993 προστίθενται δύο νέες παράγραφοι με αριθμό 4 και 5 ως εξής: 4. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας αποτελεί κοινωφελές νομικό πρόσωπο. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα ούτε στις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού ούτε στις διατάξεις για τις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα και σε άλλες συναφείς διατάξεις. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο.
14.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του ν. 2121/1993 και στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 311/1994 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής: Ό Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας μπορεί επίσης να επιχορηγείται από τις πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού ή από τα έσοδα των αριθμολαχείων ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ.
15.  
  Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 56 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 5 ως εξής:.
16.  
  Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 54 του ν. 2121/ 1993 προστίθενται παράγραφοι 8 και 9, ως έξης: 8. Η προϋπόθεση του άρθρου 54 παρ. 4 στοιχείο η του νόμου αυτού δεν απαιτείται όταν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης πληροί τρεις προϋποθέσεις:.
 1. επιδιώκει τους σκοπούς του χωρίς κέρδος για τον ίδιο,
 2. αποτελείται, διοικείται και ελέγχεται αποκλειστικά από τους ίδιους τους δημιουργούς, με δυνατότητα εκλογής ή διορισμού στο διοικητικό και τυχόν εποπτικό συμβούλιο προσωπικοτήτων που λόγω της θέσης ή της ειδικότητας τους μπορούν να προσφέρουν αξιόλογες υπηρεσίες στον εν λόγω οργανισμό εφόσον η συμμετοχή των τελευταίων δεν αναιρεί τη διοίκηση και τον έλεγχο του οργανισμού από τα μέλη του και
 3. τα μέλη του οργανισμού αυτού θα ήταν εξαναγκασμένα εκ των πραγμάτων να αναθέσουν τη διαχείριση και την προστασία των δικαιωμάτων τους σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που δεν συγκεντρώνουν τις δύο παραπάνω υπό α και β προϋποθέσεις
17.  
  Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Το περιουσιακό δικαίωμα επί των έργων που δημιουργήθηκαν από τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση, εργασίας στο Δημόσιο π Ν.Π.Δ.Δ. σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, έκτος αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία..
18.  
  Ο διεθνής όρος prοpriete intellectuelle (intellectual prοperty) αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα με τον όρο διανοητική ιδιοκτησία και περιλαμβάνει, τόσο την πνευματική ιδιοκτησία (prοpriete litteraire et artistique ή drοit d auteur, cοpyright) και τα συγγενικά δικαιώματα, όσο και τη βιομηχανική ιδιοκτησία (prοpriete industrielle, industrial prοperty), όπως εφευρέσεις και σήματα. 19 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να κωδικοποιείται διοικητικά στο σύνολό της η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, να αλλάζει |η σειρά και η αρίθμηση των διατάξεων και να συνενώνονται ομοειδείς διατάξεις και γενικά να επέρχεται κάθε τροποποίηση αναγκαία για τη διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας αυτής.
20.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Ως δημιουργοί των επί μέρους συμβολών θεωρούνται ιδίως ο σεναριογράφος, ο συγγραφέας διαλόγων, ο συνθέτης μουσικής, ο διευθυντής φωτογραφίας, ο σκηνογράφος, ο ενδυματολόγος, ο ηχολήπτης και ο επεξεργαστής τελικής σύνθεσης (Μοντέρ)..
21.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και οργανώσεις αντιπροσωπευτικές των χρηστών μπορούν να καταρτίζουν συμφωνίες που ρυθμίζουν την αμοιβή την οποία καταβάλλει ο χρήστης σε κάθε κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις σχέσεις των δύο μερών στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου αυτού, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί..
Άρθρο Άρθρο1 "Εθνική πολιτική βιβλίου - Λογοτεχνικά βραβεία και συναφή ζητήματα"
1.  
  Το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την ανάπτυξη και προβολή των Ελληνικών Γραμμάτων μεριμνά σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλο συναρμόδιο κρατικό ή άλλο φορέα για την προώθηση και διάδοση του βιβλίου και την ενίσχυση της δραστηριότητας βιβλιοθηκών και άλλων φορέων που προάγουν τους σκοπούς αυτούς. Το Υπουργείο Πολιτισμού διατυπώνει και εφαρμόζει τη γενική πολιτική βιβλίου σε συνεργασία με τους συναρμόδιους για τα θέματα αυτά φορείς και συντονίζει την πολιτική των συναρμόδιων φορέων. 2 α. Το Υπουργείο Πολιτισμού μεριμνά για την προβολή και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας και την ενίσχυση των Ελλήνων πνευματικών δημιουργών με τη βράβευση έργων ελληνικής λογοτεχνίας και μεταφράσεων έργων τόσο ξένης λογοτεχνίας στην ελληνική γλώσσα, όσο και έργων ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα, καθώς και με τη βράβευση συγγραφέων για το σύνολο του έργου τους.
 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού απονέμονται τα ακόλουθα ετήσια βραβεία:
 2. Λογοτεχνίας:
 3. 1)Βραβείο Μυθιστορήματος 2)Βραβείο Διηγήματος 3)Βραβείο Ποίησης β Λογοτεχνικής Μετάφρασης:
 4. 1)Βραβείο Μετάφρασης έργου ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα 2)Βραβείο Μετάφρασης έργου ξένης λογοτεχνίας σε ελληνική γλώσσα
 5. Δοκιμίου - Μαρτυρίας:
 6. 1)Βραβείο Δοκιμίου - Κριτικής 2)Βραβείο Μαρτυρίας - Βιογραφίας - Χρονικού -Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας
 7. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα χρηματικά ποσά των βραβείων.
 8. 1)Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 2)Βραβείο Εικονογράφησης Παιδικού Βιβλίου 3)Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για τα παιδιά Τα παραπάνω βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο σε συγγραφείς που τα βιβλία τους έχουν εκδοθεί κατά το προηγούμενο έτος (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου) και έχουν κατατεθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου του χρόνου κατά τον οποίο πραγματοποιείται η κρίση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.
 9. Τα βραβεία απονέμονται ανεξάρτητα από προηγούμενη βράβευση του συγγραφέα των βιβλίων.
 10. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει για κάποιο κατηγορία βραβείων βιβλίο που, κατά την κρίση της επιτροπής, να μπορεί να προταθεί για βράβευση. το βραβείο της κατηγορίας αυτής μπορεί να μην απονέμεται.
 11. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτούνται κάθε δύο χρόνια Επιτροπές για την επιλογή των προς βράβευση έργων που αποτελούνται από αναγνωρισμένου κύρους συγγραφείς, κριτικούς λογοτεχνίας και ειδικούς επιστήμονες.
 12. Προς το σκοπό αυτόν ο Υπουργός ζητεί από τα Α.Ε.Ι. και τις πιο αντιπροσωπευτικές ενώσεις λογοτεχνών και κριτικών της λογοτεχνίας καταλόγους κατάλληλων προσώπων, από τους οποίους και επιλέγει τα μέλη των Επιτροπών.
 13. Ειδικότερα, για τα ετήσια και τα μεγάλα βραβεία λογοτεχνίας, καθώς και για τα βραβεία Δοκιμίου - Μαρτυρίας συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή που αποτελείται από τρεις κριτικούς, τρία μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου και τρεις συγγραφείς.
 14. Η Επιτροπή αυτή επιλέγει επίσης και τα έργα που προτείνονται για το Ευρωπαϊκό Λογοτεχνικό Βραβείο (Εurοpean Literary Ρrize) που απονέμεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 15. Για τα βραβεία Παιδικού Βιβλίου συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή που αποτελείται από δύο κριτικούς, τρία μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, δύο συγγραφείς και δύο εικονογράφους.
 16. Για τα βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης, συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή που αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. γνωστικού αντικειμένου σχετικού με την ελληνική ιστορία, κοινωνία ή πολιτική, δύο κριτικούς, δύο νεοελληνιστές και τρεις μεταφραστές.
 17. Από την Επιτροπή αυτή επιλέγονται και τα έργα που προτείνονται για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μετάφρασης (Εurοpean Τranslatiοn Ρrize) που απονέμεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 18. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της κάθε Επιτροπής ορίζονται με την πράξη συγκρότησής της.
 19. Στις Επιτροπές μετέχει με γνώμη αλλά χωρίς ψήφο ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Προϊστάμενος του αρμοδίου τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.
 20. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Γραμμάτων.
 21. Κάθε Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας του από τον Αντιπρόεδρό της, βρίσκεται δε σε απαρτία, όταν ο αριθμός των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου είναι τουλάχιστον πέντε (5).
 22. Οι αποφάσεις της παίρνονται με πλειοψηφία ύστερα από φανερή και αιτιολογημένη ψηφοφορία.
 23. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 24. Σε όλα τα μέλη των παραπάνω Επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2470/1997, καθώς και έξοδα μετάβασης, παραμονής και επιστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2346/1995 που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού ή τις εισπράξεις του από τα αριθμολαχεία ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ.
 25. Οι Επιτροπές επιλέγουν τα προς βράβευση έργα από τον κατάλογο που καταρτίζει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και διατυπώνουν τις αποφάσεις τους σε ιδιαίτερα Πρακτικά που εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού
 26. Οι διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ/τος 26/1989 (ΦΕΚ 15 Α), όπως ισχύουν, καταργούνται με τη δημοσίευση του παρόντος.
 27. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού είναι δυνατό να απονέμονται κάθε χρόνο βραβεία σε λογοτεχνικά περιοδικά που συμβάλλουν στην προβολή και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας.
 28. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται και το χρηματικό ποσό των βραβείων αυτών.
 29. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού είναι δυνατό να απονέμονται κάθε χρόνο διακρίσεις σε έκδοτες και βιβλιοπώλες για την προσφορά τους στην προώθηση και διάδοση του βιβλίου και στη δημιουργία νέων αναγνωστών