ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2559

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 1996

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται ο Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 1996, που είναι ο παρακάτω: Αρ. Φύλλου 274 30 Δεκεμβρίου 1997 Έσοδα:Φορολογικά δρχ.6-565.565.640.107 Μη Φορολογικά . . 679.383.301.452Μεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα Κράτη-μέλη, καθώς και έσοδα που εισπράττονται γι αυτή 138.561.226.131Σύνολο Τακτικών 7.384.110.167.690Πιστωτικά 12.388.645.726.472Σύνολο Τακτικών και Πιστωτικών 19.772.755.894.162Από Δημόσιες Επενδύσεις 15.471.273.605Από Δάνεια 527.738.935.700Λοιπά 570.497.648.658Σύνολο εσόδων 20.886.463.753.123Έξοδα: Τακτικός Προϋπολογισμός. α) Υπουργείο Προεδρία της Δημοκρατίας 548.436.047Βουλή των Ελλήνων 19.545.151.417Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης 280.280.556.284Εξωτερικών 67.363.240.162Εθνικής Άμυνας 858.262.752.765Εθνικής Οικονομίας 26.573.394.713Υγείας και Πρόνοιας 328.494.816.199Δικαιοσύνης 89.141.266.357Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων 776.118.361.550Πολιτισμού 36.970.366.473Οικονομικών 14.639.242.662.852Μακεδονίας - Θράκης 6.168.685.209Αιγαίου 1.970.207.321Γεωργίας 268.006.361.486Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Δημ. Έργων 111.488.623.454Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 909.431.880.193Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας 26.092.825.183Εμπορίου 13.144.024.854Μεταφορών και Επικοινωνιών 102.599.670.711Εμπορικής Ναυτιλίας 123.025.351.593Δημόσιας Τάξης 255.552.081.231Τουρισμού 16.280.559.036Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 21.553.379.450Σύνολο 18.977.854.654.540β) Περιφερειακές Διοικήσεις Περιφ. Διοικ. Αιτωλοακαρνανίας δρχ. 13.248.334.139Αργολίδας 5.679.891.535Αρκαδίας 6.281.332.167Άρτας 5.522.873.336Αθηνών 266.995.240.848Πειραιά 43.455.958.150Ανατολικής Αττικής 16.755.322.435Δυτικής Αττικής 5.879.284.817Αχαΐας» 25.394.260.584Βοιωτίας 6.701.256.861Γρεβενών 2.450.122.327Δράμας 7.710.146.544Δωδεκαννήσου 14.640.538.305Έβρου 10.774.619.070Εύβοιας 10.059.385.616Ευρυτανίας 1.889.786.627Ζακύνθου 3.080.659.109Ηλείας 7.687.929.150Ημαθίας 8.404.171.615Ηρακλείου 24.155.518.905Θεσπρωτίας 3.258.649.039Θεσσαλονίκης 85.454.939.990Ιωαννίνων 17.191.986.561Καβάλας 11.238.385.311Καρδίτσας 9.929.856.520Καστοριάς 3.201.932.184Κέρκυρας 6.610.509.645Κεφαλληνίας 2.802.010.099Κιλκίς 5.499.319.098Κοζάνης 8.808.154.922Κορινθίας 7.146.847.568Κυκλάδων 4.782.005.538Λακωνίας 4.687.066.092Λάρισας» 18.521.872.768Λασιθίου 6.510.849.191Λέσβου 7.829.597.393Λευκάδας 1.971.680.143Μαγνησίας 12.245.613.504Μεσσηνίας 10.473.688.696Ξάνθης 6.236.831.242Πέλλας 9.242.363.516Πιερίας 6.181.656.513Πρέβεζας 4.158.525.694Ρεθύμνου 6.218.280.135Ροδόπης 7.300.437.302 Σάμου»3.054.305.059 Σερρών11.736.692.154 Τρικάλων8.534.909.158 Φθιώτιδας 10.576.391.547 Φλώρινας4.218.860.336 Φωκίδας2.343.017.136 Χαλκιδικής5.426.829.549 Χανίων10.500.433.078» Χίου3.120.895.564 Νομαρχιακού Τομέα Ανατ. Αθήνας 13.500.531Δυτ. Αθήνας 1.221.421Νοτ. Αθήνας 2.187.680Σύνολο 813.798.934.017Σύνολο Εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού 19.791.653.588.557γ) Δημόσιες Επενδύσεις ΥπουργείαΥπουργείο Εσωτερικών. Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης δρχ.149.100.475.131 Εξωτερικών » 300.000.000Εθνικής Οικονομίας 239.033.073.445Υγείας και Πρόνοιας» 26.035.171.549Δικαιοσύνης 4.965.000.000 Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων 93.007.300.529Πολιτισμού 27.041.773.072Οικονομικών 2.804.610.290Μακεδονίας - Θράκης 5.430.692.168Αιγαίου 3.071.248.092Γεωργίας 43.087.556.205Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Δημ. Έργων 383.799.219.780Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 2.041.235.097Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας 63.602.794.661Μεταφορών και Επικοινωνιών 38.133.681.263Εμπορικής Ναυπλίας 2.715.124.374Δημόσιας Τάξης 2.881.460.809Τουρισμού 7.750.000.000Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 9.652.400Σύνολο 1.094.810.068.865Γενικό Σύνολο Εξόδων 20.886.463.657.422Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμοι του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-12-30 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 1996
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/274
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία