ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2567

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-01-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-01-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ ενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το όρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ ενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 23 Ιανουαρίου 1995, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ. ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, εφεξής καλούμενα “κράτη μέλη” και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής καλούμενες “η Κοινότητα”, αφενός, ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, αφετέρου. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τους δεσμούς μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας του Καζακστάν και των κοινών αξιών που τους συνδέουν. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Δημοκρατία του Καζακστάν επιθυμούν να ενισχύσουν τους δεσμούς αυτούς και να συνάψουν εταιρική σχέση και συνεργασία που Θα εμβαθύνουν και θα διευρύνουν τις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί στο παρελθόν, ιδίως με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, αφετέρου, για το εμπόριο και την εμπορική και οικονομική συνεργασία, που υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 1989, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση της Κοινότητος, των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας του Καζακστάν στην ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών που αποτελούν τη βάση της εταιρικής σχέσης. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση των μερών στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας καθώς και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών και τη συνεργασία για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερή προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας του Καζακστάν στην πλήρη εφαρμογή όλων των αρχών και των διατάξεων που περιέχουν η τελική πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη {ΔΑΣΕ), τα τελικά έγγραφα των διασκέψεων της Μαδρίτης και της Βιέννης που επακολούθησαν το έγγραφο της Διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης για την οικονομική συνεργασία. ο Χάρτης των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη και το έγγραφο ΔΑΣ του Ελσίνκι 1992 με τίτλο “Οι προκλήσεις της αλλαγής”. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωση της Κοινότητας, των κρατάν μελών της και της Δημοκρατίας του Καζακστάν στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια. ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των μειονοτήτων, έχουν θεμελιώδη σημασία για την εγκαθίδρυση πολυκομματικού συστήματος με ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές και την οικονομική ελευθέρωση που αποβλέπει στη δημιουργία οικονομίας αγοράς. ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι η πλήρης εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας εξαρτάται από και συμβάλλει συγχρόνως στη συνέχιση και επίτευξη των πολιτικών, οικονομικών και νομικών μεταρρυθμίσεων της Δημοκρατίας του Καζακστάν, καθώς και στη δημιουργία των παραγόντων που είναι απαραίτητοι για τη συνεργασία, ιδίως με βάση τα συμπεράσματα της διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης.ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενθαρρύνουν τη διαδικασία περιφερειακής συνεργασίας με τις όμορες χώρες στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία, ώστε να ευνοηθεί η ευημερία και η σταθερότητα στην περιοχή.ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν και να αναπτύξουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προθυμία της Κοινότητας να αναπτύξει οικονομική συνεργασία και να παράσχει τεχνική βοήθεια εφόσον χρειάζεται. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν. ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ότι ένας από τους κύριους στόχους της παρούσας συμφωνίας είναι να διευκολύνει την κατάργηση των διαφορών αυτών με τη χορήγηση κοινοτικής βοήθειας για την ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση της οικονομίας του Καζακστάν, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η συμφωνία θα ευνοήσει τη σταδιακή προσέγγιση μεταξύ της Δημοκρατίας του Καζακστάν και μιας ευρύτερης ζώνης συνεργασίας στην Ευρώπη και των γειτονικών περιοχών καθώς και τη σταδιακή ένταξη της στο ανοικτό διεθνές εμπορικό σύστημα. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προσήλωση των μερών στην ελευθέρωση του εμπορίου, με βάση τις αρχές της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GΑΤΤ), ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις εμπορικές δραστηριότητες και τις επενδύσεις, όπως και οι συνθήκες για την εγκατάσταση εταιριών, το εργατικό δυναμικό, την παροχή υπηρεσιών και τις κινήσεις κεφαλαίων και την επιθυμία να επιδιωχθεί εθνική μεταχείριση στις εταιρείες των συμβαλλομένων μερών. ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει νέο κλίμα, στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών, και ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων, που είναι απαραίτητα για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν στενή συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβανομένης υπόψη της αλληλεξάρτησης που υπάρχει μεταξύ των μερών στον τομέα αυτό, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν στενή συνεργασία, ιδίως στα θέματα ενέργειας και πυρηνικής ασφάλειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα μέρη σκοπεύουν να αναπτύξουν τη συνεργασία στον τομέα της διαστημικής έρευνας, λαμβανομένης υπόψη της συμπληρωματικότητας των δραστηριοτήτων τους στον τομέα αυτό. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν πολιτιστική συνεργασία και να βελτιώσουν την ανταλλαγή των πληροφοριών. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : Άρθρο 1 Συνάπτεται εταιρική σχέση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν,αφετέρου. Οι στόχοι της εταιρικής σχέσης είναι οι εξής : να αποτελέσει τα κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των μερών, με σκοπό την ανάπτυξη πολιτικών σχέσεων μεταξύ τους, να προωθήσει το εμπόριο, τις επενδύσεις και τις αρμονικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών και να ευνοήσει έτσι τη σταθερή και διαρκή ανάπτυξη, να αποτελέσει βάση για την οικονομική, κοινωνική, χρηματοδοτική και πολιτιστική συνεργασία, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας για μη στρατιωτικούς σκοπούς. να υποστηρίξει τις προσπάθειες του Καζακστάν γιο την εδραίωση της δημοκρατίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την ολοκλήρωση της μετάβασης σε οικονομία της αγοράς. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 2 Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των αρχών του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται, ιδίως στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην τελική πράξη του Ελσίνκι και στο Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, καθώς και οι αρχές της οικονομίας της αγοράς, που περιέχουν τα έγγραφα της Διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης, διαπνέουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των μερών και αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της εταιρικής σχέσης και της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 3 Τα μέρη θεωρούν ουσιαστικής σημασίας για τη μελλοντική ευημερία και σταθερότητα της περιοχής της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη που προήλθαν από τη διάλυση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (εφεξής καλούμενα “Ανεξάρτητα Κράτη”) να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ τους σύμφωνα με τις αρχές της τελικής πράξης του Ελσίνκι και το διεθνές δίκαιο. με πνεύμα καλής γειτονίας. και θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να ενθαρρύνουν τη διαδικασία αυτή. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 4 Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών, τον οποίο τα μέρη προτίθενται να αναπτύξουν και να ενισχύσουν. Ο διάλογος αυτός συνοδεύει και παγιώνει την προσέγγιση της Κοινότητας με τη Δημοκρατία του Καζακστάν, ενισχύει τις πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην εν λόγω χώρα και συμβάλλει στη δημιουργία νέων δεσμών αλληλεγγύης και νέων μορφών συνεργασίας Ο πολιτικός διάλογος ενισχύει τους δεσμούς της Δημοκρατίας του Καζακστάν με την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της. και με τον τρόπο αυτό, με την κοινότητα των δημοκρατικών εθνών. Η οικονομική σύγκλιση που επιτυγχάνεται με την παρούσα συμφωνία οδηγεί σε εντατικότερες πολιτικές σχέσεις, έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη σύγκλιση των θέσεων για διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και συνεπώς, αυξάνει την ασφάλεια και σταθερότητα. Άρθρο 5 Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 78. και σε άλλες περιστάσεις εφόσον συμφωνηθεί. Άρθρο 6 Τα μέρη θεσπίζουν περαιτέρω διαδικασίες και μηχανισμούς για πολιτικό διάλογο, ιδίως υπό τις ακόλουθες μορφές : τακτικές συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ, αφενός, ανωτέρων υπαλλήλων της Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου, πλήρης αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων διμερών και πολυμερών επαφών, όπως των Ηνωμένων Εθνών, των συνόδων της ΔΑΣΕ. κ.α.οποιοδήποτε άλλο μέσο μπορεί να συμβάλει στην παγίωση και την ανάπτυξη του διαλόγου, μεταξύ άλλων, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων. Άρθρο 7 Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 81. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 81.Τα μέρη παρέχουν αμοιβαία μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους σε θέματα όπως τελωνειακοί δασμοί και επιβαρύνσεις στις εισαγωγές και εξαγωγές, μεταξύ άλλων η μέθοδος είσπραξής τους, διατάξεις για τον εκτελωνισμό, τη διαμετακόμιση, τις αποθήκες και τη μεταφόρτωση Φόροι και άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις κάθε είδους, που επιβάλλονται άμεσα ή έμμεσα στα εισαγόμενα εμπορεύματα, μέθοδοι πληρωμής και μεταβίβαση των πληρωμών αυτών, κανόνες που αφορούν την πώληση, αγορά, μεταφορά, διανομή και χρήση των εμπορευμάτων στην εγχώρια αγορά, 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά 1)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται με σκοπό να δημιουργηθεί τελωνειακή ένωση ή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ή δυνάμει της δημιουργίας τέτοιας ένωσης ή ζώνης, 2)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται σε συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με τη GΑΤΤ και άλλες διεθνείς συμφωνίες υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών 3)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται στις όμορες χώρες με σκοπό τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται κατά τη μεταβατική περίοδο που λήγει την ημερομηνία κατά την οποία η Δημοκρατία του Καζακστάν προσχωρεί στη ΓΣΔΕ ή στις 31 Δεκεμβρίου 1998. ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται στα πλεονεκτήματα που ορίζονται στο παράρτημα Ι τα οποία παραχωρεί η Δημοκρατία του Καζακστάν σε άλλα κράτη, τα οποία προήλθαν από τη διάλυση της ΕΣΣΔ. Άρθρο 91.Τα μέρη συμφωνούν ότι η αρχή της ελεύθερης διαμετακόμισης των εμπορευμάτων είναι θεμελιώδης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας Όσον αφορά το θέμα αυτό. κάθε μέρος επιτρέπει τη χωρίς περιορισμούς διαμετακόμιση μέσω του εδάφους του των εμπορευμάτων που κατάγονται από ή προορίζονται για το τελωνειακό έδαφος του άλλου μέρους. 2.Οι κανόνες που τίθενται στα άρθρο V. παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 της ΓΣΔΕ εφαρμόζονται μεταξύ των δύο μερών. 3.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις τυχόν διατάξεις που αφορούν ειδικούς τομείς. όπως τον τομέα των μεταφορών ή συγκεκριμένα προϊόντα, που συμφωνούνται μεταξύ των μερών Άρθρο 10 Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων, και οι οποίες είναι δεσμευτικές και για τα δύο μέρη. τα συμβαλλόμενα μέρη χορηγούν επιπλέον αμοιβαία απαλλαγή από επιβαρύνσεις και δασμούς εισαγωγής επί προϊόντων που εισέρχονται προσωρινά, στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει οποιαδήποτε άλλη σχετική διεθνής σύμβαση στην οποία έχουν προσχωρήσει σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες. Λαμβάνονται υπόψη οι όροι υπό τους οποίους το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος ανέλαβε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από μια τέτοια σύμβαση. Άρθρο 111.Τα εμπορεύματα καταγωγής Δημοκρατίας του Καζακστάν απαλλάσσονται των ποσοτικών περιορισμών κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, με την επιφύλαξη των άρθρων 13, 16 και 17 της παρούσας Συμφωνίας και των άρθρων 77, 81. 244, 249 και 280 της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 2.Τα εμπορεύματα καταγωγής της Κοινότητας εισάγονται στη Δημοκρατία του Καζακστάν με απαλλαγή από κάθε ποσοτικό περιορισμό και μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος υπό την επιφύλαξη των άρθρων 13, 16 και 17 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 12 Εμπορία προϊόντων μεταξύ των μερών γίνεται στις τιμές αγοράς, Άρθρο 131.Όταν ένα προϊόν εισάγεται στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών σε αυξημένες ποσότητες και με όρους που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημία στους εθνικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, η Κοινότητα ή η Δημοκρατία του Καζακστάν. ανάλογα με το ποια είναι η ενδιαφερόμενη, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες και προϋποθέσεις. 2.Πριν ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο για τις περιπτώσεις που καλύπτει η παράγραφος 4 αμέσως μετά τη λήψη των μέτρων, η Κοινότητα ή η Δημοκρατία του Καζακστάν ανάλογα με το ποια είναι η ενδιαφερόμενη, παρέχει στο Συμβούλιο Συνεργασίας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης αμοιβαίως αποδεκτής όπως προβλέπεται στον Τίτλο ΙΧ. 3.Αν, στο τέλος των διαβουλεύσεων, τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε το ζήτημα στο Συμβούλιο Συνεργασίας, όσον αφορά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το μέρος που ζήτησε να γίνουν διαβουλεύσεις είναι ελεύθερο να περιορίσει τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων στο βαθμό και για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή την εξάλειψη της ζημίας, ή να λάβει άλλα κατάλληλα μέτρα 4.Σε κρίσιμες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οποιαδήποτε καθυστέρηση ενδέχεται να προκαλέσει ζημίες που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθούν, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα πριν την έναρξη των διαβουλεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι προτείνονται διαβουλεύσεις αμέσως μετά την εφαρμογή των μέτρων. 5.Κατά την επιλογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη δίνουν προτεραιότητα σε εκείνα τα μέτρα που διαταράσσουν στο ελάχιστο την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. 6.Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου, δεν θίγει ούτε επηρεάζει τη λήψη, από ένα μέρος, μέτρωναντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών σύμφωνα με το άρθρο VΙ της ΓΣΔΕ, τη συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VΙ της GΑΤΤ, τη συμφωνία για την ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων VΙ, ΧVΙ και ΧΧΙΙΙ της ΓΣΔΕ ή τη σχετική εθνική νομοθεσία Άρθρο 14 Τα μέρη αναλαμβάνουν να εξετάσουν τη δυνατότητα εξέλιξης της παρούσας συμφωνίας για τις μεταξύ τους εμπορευματικές συναλλαγές, εφόσον το επιτρέπουν οι περιστάσεις, καθώς και την κατάσταση που δημιουργείται με την προσχώρηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν στη GΑΤΤ. Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να υποβάλει συστάσεις σχετικά με τις εξελίξεις αυτές στα μέρη που μπορεί να εφαρμοσθούν, εφόσον γίνουν δεκτές, βάσει συμφωνίας μεταξύ των μερών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους. Άρθρο 15 Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που επιβάλλουν λόγοι δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως ή δημόσιας ασφαλείας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, προστασίας των φυσικών πόρων, των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ήπροστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. ούτε στους κανονισμούς που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Εντούτοις, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν πρέπει να αποτελούν ούτε μέσο αυθαίρετων διακρίσεων, ούτε συγκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών. Άρθρο 16 Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50-63 της συνδυασμένης ονοματολογίας, τα οποία διέπονται από χωριστή συμφωνία που μονογραφήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1993 και εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 1993. Άρθρο 171.Το εμπόριο των προϊόντων που καλύπτει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου, με εξαίρεση το άρθρο 11 και, τη στιγμή έναρξης ισχύος, από τις διατάξεις της συμφωνίας για τις ποσοτικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στο εμπόριο προϊόντων χάλυβα ΕΚΑΧ. 2.Δημιουργείται ομάδα επαφών για θέματα άνθρακα και χάλυβα, που αποτελείται, αφενός, απόαντιπροσώπους της Κοινότητας και αφετέρου, από αντιπροσώπους της Δημοκρατίας του Καζακστάν. Στα πλαίσιο της ομάδας επαφών διενεργούνται τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών για όλα τα θέματα σιδήρου και χάλυβα που ενδιαφέρουν τα μέρη Άρθρο 18 Για το εμπόριο πυρηνικών υλικών εφαρμόζονται οι διατάξεις ειδικής συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν ΤΙΤΛΟΣΙV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΌροι εργασίας Άρθρο 19Με την επιφύλαξη των νόμων, των όρων και διαδικασιών που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των εργαζομένων, που έχουν καζακική υπηκοότητα και απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους αυτού του κράτους μέλους 2.Με την επιφύλαξη των νόμων, όρων και διαδικασιών της. η Δημοκρατία του Καζακστάν καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των εργαζομένων, που είναι υπήκοοι ενός κράτους μέλους και απασχολούνται νομίμως στο έδαφος της. όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους της. Άρθρο 20 Τα Συμβούλιο Συνεργασίας εξετάζει τρόπους κοινού ελέγχου της παράνομης μετανάστευσης, λαμβανομένης υπόψη της αρχής και της πρακτικής της επανεισδοχής. Άρθρο 21 Το Συμβούλιο Συνεργασίας εξετάζει πιθανές βελτιώσεις των όρων εργασίας για τους επιχειρηματίες σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις των μερών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχει το έγγραφο της Διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης. Άρθρο 22 Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις για την εφαρμογή των άρθρων 19, 20 και 21ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΌροι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των εταιρειών Άρθρο 231.1)Σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες και κανονισμούς, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη χορηγούν για την εγκατάσταση καζακικών εταιρειών στο έδαφος τους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν στις εταιρείες των τρίτων χωρών. 2)Χωρίς να θίγονται οι επιφυλάξεις του παραρτήματος ΙΙ σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν νομοθεσίες και κανονισμούς, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της παρέχουν για την εγκατάσταση των θυγατρικών των καζακικών εταιρειών στα εδάφη τους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή, για τις δραστηριότητες τους, από αυτήν που χορηγούν στις κοινοτικές εταιρείες. 3)Σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες και κανονισμούς, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της χορηγούν για την εγκατάσταση και λειτουργία υποκαταστημάτων των εταιρειών του Καζακστάν στο έδαφός τους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν στα υποκαταστήματα των εταιρειών των τρίτων χωρών. 2.Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 85. η Δημοκρατία του Καζακστάν, σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες και κανονισμούς, χορηγεί στις κοινοτικές εταιρείες και στα υποκαταστήματα τους που βρίσκονται στο έδαφος της, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγείται στις εταιρείες της και στα υποκαταστήματά τους ή στις εταιρείες και στα υποκαταστήματα των τρίτων χωρών, ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη, όσον αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 Άρθρο 241.Οι διατάξεις του άρθρου 23 δεν ισχύουν για τις αεροπορικές μεταφορές, τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές. 2.Ωστόσο για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τις ναυτιλιακές εταιρείες, γιατην παροχή υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών συμπεριλαμβανομένων των συνδυαστικών μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια διαδρομή, κάθε μέρος επιτρέπει στις εταιρείες του άλλου μέρους να αναπτύσσει εμπορικές δραστηριότητες στο έδαφός του υπό μορφή θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων εφαρμόζοντας, για την εγκατάσταση και τη λειτουργία. Προϋποθέσεις όχι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που χορηγούνται στις εταιρείες του ή στις θυγατρικές ή τα υποκαταστήματα τωνεταιρειών των τρίτων χωρών, εάν αυτές είναι ευνοϊκότερες. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων ; 1)το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και συναφών υπηρεσιών με την άμεση επαφή με τους πελάτες, από την προσφορά της τιμής μέχρι την κατάρτιση του τιμολογίου, όταν τις υπηρεσίες αυτές διαχειρίζονται ή προσφέρουν ο ίδιος ο φορέας παροχής υπηρεσιών ή οι φορείς παροχής υπηρεσιών με τους οποίους ο πωλητής υπηρεσιών έχει συνάψει μόνιμες εμπορικές συμφωνίες. 2)την αγορά και χρησιμοποίηση για λογαριασμό τους ή για. λογαριασμό των πελατών τους (και τη μεταπώληση στους τελευταίους) κάθε υπηρεσίας μεταφορών ή συναφούς υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εσωτερικών μεταφορών με οποιαδήποτε μέσο, ιδίως των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας, 3)την προετοιμασία των εγγράφων μεταφορών, των τελωνειακών εγγράφων ή άλλων εγγράφων σχετικών με την καταγωγή και το χαρακτήρα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, 4)την παροχή εμπορικών πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο μεταξύ άλλων, με μηχανογραφικά συστήματα πληροφοριών και ηλεκτρονική μεταβίβαση δεδομένων (με την επιφύλαξη των περιορισμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, που δεν εισάγουν διακρίσεις). 5)τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και του διορισμού του τοπικού προσωπικού (ή, στην περίπτωση αλλοδαπού προσωπικού, με την επιφύλαξη των κατάλληλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας) με οποιαδήποτε ναυτιλιακή εταιρία εγκατεστημένη επί τόπου. 6)τις πράξεις που πραγματοποιούνται για λογαριασμό των εταιρειών, την οργάνωση της στάθμευσης του πλοίου ή, ενδεχομένως, την ανάληψη του φορτίου. Άρθρο 25 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας (α)Ως κοινοτική εταιρία ή καζακική εταιρία, νοείται μια εταιρεία ιδρυθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Δημοκρατίας του Καζακστάν. αντίστοιχα, η οποία έχει την έδρα της ή την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας του Καζακστάν. αντίστοιχα. Ωστόσο, αν η εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Δημοκρατίας του Καζακστάν. έχει μόνο την καταστατική της έδρα στο έδαφος της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας του Καζακστάν. αντίστοιχα, θεωρείται κοινοτική ή καζακική. αν οι δραστηριότητές της διατηρούν συνεχείς και πραγματικούς δεσμούς με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη ή της Δημοκρατίας του Καζακστάν. αντίστοιχα. β) Ως θυγατρική εταιρεία νοείται μια εταιρεία επί της οποίας η πρώτη ασκεί ουσιαστικό έλεγχο (γ)Ως υποκατάστημα εταιρείας νοείται επιχειρηματική έδρα χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, με εξωτερικά στοιχεία μονιμότητας, όπως η επέκταση μητρικής εταιρείας, που διαθέτει διευθύνον προσωπικό και υλικό εξοπλισμό απαραίτητο για τη διαπραγμάτευση με τρίτους έτσι ώστε, αν και αυτοί γνωρίζουν ότι θα υπάρχει, αν χρειαστεί. νομική σύνδεση με τη μητρική εταιρεία που εδρεύει σε άλλη χώρα. δεν οφείλουν να συναλλάσσονται απευθείας με την εν λόγω μητρική εταιρεία, αλλά μπορούν να συναλλάσσονται με την επιχειρηματική έδρα που αποτελεί επέκτασή της(δ) Ως εγκατάσταση νοείται το δικαίωμα των κοινοτικών ή καζακικών εταιρειών, κατά την έννοια του στοιχείου (α) να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες με τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων στη Δημοκρατία του Καζακστάν ή την Κοινότητα (ε)Ως δραστηριότητες νοούνται οι οικονομικές. (στ)Ως οικονομικές δραστηριότητες νοούνται οι δραστηριότητες βιομηχανικού, εμπορικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα. (ζ)Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια διαδρομή, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ καλύπτουν επίσης τους υπηκόους των κρατών μελών ή της Δημοκρατίας του Καζακστάν, που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας του Καζακστάν. αντίστοιχα, και τις ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκτός Κοινότητας ή Δημοκρατίας του Καζακστάν και ελέγχονται από υπηκόους κράτους μέλους ή της Δημοκρατίας του Καζακστάν. αντίστοιχα, αν τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σε αυτό το κράτος μέλος ή στη Δημοκρατία του Καζακστάν. αντίστοιχα σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες Άρθρο 261.Κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος μπορεί να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ιδίως την προστασία των επενδυτών, των καταθετών, των ασφαλισμένων ή των προσώπων στα οποία ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει καταπιστευματικό δικαίωμα, ή για να εξασφαλίσει την ακεραιότητα και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας, δεν χρησιμοποιούνται από τα μέρη για να αποφευχθούν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη συμφωνία αυτή. 2.Καμία διάταξη της συμφωνίας δεν χρησιμοποιείται για να ζητηθεί από ένα μέρος να κοινολογήσει πληροφορίες που αφορούν τις υποθέσεις και τη λογιστική των επιμέρους πελατών ή πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή αποκλειστικής εκμετάλλευσης που βρίσκονται στην κατοχή των δημόσιων οργανισμών.Άρθρο 27 Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν την εφαρμογή εκ μέρους ενός οπό τα μέρη οιουδήποτε μέτρου το οποίο είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφεύγεται η βάσει των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας καταστρατήγηση μέτρων που εφαρμόζει όσον αφορά την πρόσβαση τρίτης χώρας στην αγορά του. Άρθρο 281.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κεφαλαίου Ι του παρόντος τίτλου, μια κοινοτική ή καζακική εταιρεία εγκατεστημένη στο έδαφος της Δημοκρατίας του Καζακστάν ή της Κοινότητας, αντίστοιχα, έχει δικαίωμα να απασχολεί ή να επιτρέπει σε μια από τις θυγατρικές της εταιρείες ή τα υποκαταστήματά της να απασχολούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που φιλοξενεί την εγκατάσταση, στο έδαφος της Δημοκρατίας του Καζακστάν και της Κοινότητας αντίστοιχα, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν. αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι αποτελούν βασικό προσωπικό, κατά την έννοια της παραγράφου 2 και απασχολούνται αποκλειστικά από εταιρείες, ή υποκαταστήματα. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνο την περίοδο της απασχόλησης. 2.Το βασικό προσωπικό των προαναφερόμενων εταιρειών, εφεξής καλουμένων οργανισμών , αποτελείται από άτομα που έχουν αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς κατά την έννοια ταυ στοιχείου γ) στις ακόλουθες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο και ότι τα εν λόγω άτομα έχουν απασχοληθεί από αυτόν ή είχαν συμπράξει με αυτόν (όχι ως μέτοχοι με πλειοψηφία) για ένα τουλάχιστον έτος πριν από τη μεταφορά αυτή : 1)ανώτεροι υπάλληλοι οργανισμού, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον οργανισμό και εποπτεύονται ή λαμβάνουν οδηγίες κυρίως από το διοικητικό συμβούλιο ή από τους μετόχους της επιχείρησης ή τους ομολόγους τους στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται: η διεύθυνση της εγκατάστασης ή τμήματος ή υπηρεσίας της εγκατάστασης η επίβλεψη και ο έλεγχος της εργασίας άλλων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν εποπτικές, διοικητικές ή τεχνικές αρμοδιότητες, η αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να προτείνουν την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού, ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό, 2)πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό και διαθέτουν σπάνιες γνώσεις ουσιαστικής σημασίας για τις υπηρεσίες, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διαχείριση της εγκατάστασης. Από την αξιολόγηση των γνώσεων αυτών μπορούν να προκύπτουν, πέρα από τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για την εγκατάσταση, υψηλά προσόντα που αφορούν τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να είναι μέλη αναγνωρισμένων επαγγελμάτων. 3)ως άτομο που έχει αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς νοείται φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε οργανισμό στο έδαφος ενός από τα μέρη και έχει μετατεθεί προσωρινά στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων στο έδαφος του άλλου μέρους ο εν λόγω οργανισμός πρέπει να έχει την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος ενός μέρους και η μετάθεση πρέπει να γίνεται σε εγκατάσταση (υποκατάστημα, θυγατρική εταιρεία) του οργανισμού αυτού που ασκεί παρόμοιες οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος του άλλου μέρους. Άρθρο 291.Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να αποφύγουν να λάβουν μέτρα ή δράσεις που καθιστούν τις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας των εταιρειών του άλλου μέρους πιο περιοριστικές από την κατάσταση που επικρατεί την ημέρα που προηγείται της υπογραφής της συμφωνίας2.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 37 : οι καταστάσεις που καλύπτονται από το άρθρο 37 διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του. 3.Με πνεύμα εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν πληροφορεί την Κοινότητα για την πρόθεσή της να καταθέσει νέους νόμους ή να θεσπίσει νέους κανονισμούς που μπορούν να καταστήσουν τις συνθήκες για την εγκατάσταση ή λειτουργία στη Δημοκρατία του Καζακστάν των θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων των κοινοτικών εταιρειών πιο περιοριστικές σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί την ημέρα που προηγείται της υπογραφής της συμφωνίας. Η Κοινότητα μπορεί να ζητήσει από τη δημοκρατία του Καζακστάν να της διαβιβάσει τα σχέδια των εν λόγω νόμων ή κανονισμών και να αρχίσει διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια αυτά. 4.Όταν η θέσπιση στη Δημοκρατία του Καζακστάν νέων νόμων ή κανονισμών καθιστά τις συνθήκες για την εγκατάσταση των κοινοτικών εταιρειών στο έδαφός της και για τις δραστηριότητες των υποκαταστημάτων και των θυγατρικών εταιρειών των κοινοτικών εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία του Καζακστάν. πιο περιοριστικές σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί την ημέρα που προηγείται της υπογραφής της συμφωνίας, οι εν λόγω νόμοι και κανονισμοί δεν εφαρμόζονται, κατά τα τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης πράξης, στις θυγατρικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα που ήταν ήδη εγκατεστημένα στη Δημοκρατία του Καζακστάν τη στιγμή της έναρξης ισχύος της εν λόγω πράξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν Άρθρο 301.Βάσει του παρόντος κεφαλαίου, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επιτρέψουν σταδιακά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των κοινοτικών ή καζακικών εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος μέρους άλλου από αυτά που αποδέχεται τις υπηρεσίες. λαμβανομένης υπόψη της ανάπτυξης του τομέα υπηρεσιών στα δύο μέρη 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 1. Άρθρο 31 Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να αναπτύξουν στη Δημοκρατία του Καζακστάν τομέα υπηρεσιών προσανατολισμένο προς την αγορά. Άρθρο 321.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πραγματώνουν την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά και στις μεταφορές με εμπορικούς όρους 1)η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τον κώδικα συμπεριφοράς των ομίλων τακτικών γραμμών (Liner Cοnferences), όπως εφαρμόζονται από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών εκτός ομίλων είναι ελεύθερες να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς ένα όμιλο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού στις συναλλαγές. 2)τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού ως ουσιαστικού στοιχείου του εμπορίου ξηρού και υγρού χύδην φορτίου. 2.Κατ εφαρμογή των αρχών της παραγράφου 1, τα μέρη : 1)Δεν εφαρμόζουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας τις διατάξεις για την κατανομή του φορτίου που προβλέπουν οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 2)δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, εκτός εάν κατ εξαίρεση, οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας δεν θα είχαν με άλλο τρόπο την ευκαιρία να εμπορεύονται με την εν λόγω τρίτη χώρο. 3)απαγορεύουν τις συμφωνίες κατανομής φορτίου, σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες. όσον αφορά το εμπόριο υγρού και ξηρού χύδην φορτίου. 4)καταργούνκατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα. τα διοικητικά, τεχνικά και άλλα εμπόδια που μπορούν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις ή να εισάγουν. διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Κάθε μέρος χορηγεί μεταξύ άλλων, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στα δικά του σκάφη, στα σκάφη τα οποία εκμεταλλεύονται υπήκοοι ή εταιρείες του άλλου μέρους όσον αφορά την πρόσβαση σε λιμένες ανοικτούς στο διεθνές εμπόρια, τη χρησιμοποίηση της υποδομής και των βοηθητικών ναυτικών υπηρεσιών των λιμένων, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές διευκολύνσεις και την παραχώρηση αγκυροβολιών και εγκαταστάσεων για τη φόρτωση και εκφόρτωση3.Οι υπήκοοι και οι εταιρείες της Κοινότητας που παρέχουν υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών είναι ελεύθεροι να παρέχουν θαλάσσιες ποτάμιες υπηρεσίες στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Δημοκρατίας του Καζακστάν και αντίστροφα. Άρθρο 33 Για να εξασφαλισθεί η συντονισμένη ανάπτυξη των μεταφορών μεταξύ των μερών ανάλογα με τις εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά και παροχή υπηρεσιών στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών και ενδεχομένως, αεροπορικών μεταφορών καθορίζονται με ειδικές συμφωνίες τις οποίες διαπραγματεύονται ενδεχομένως τα μέρη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Γενικές διατάξεις Άρθρο 341.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών που οφείλονται σε λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας 2.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται έστω και περιστασιακά με την άσκηση επίσημης εξουσίας στο έδαφος κάθε μέρους. Άρθρο 35 Για τους σκοπούς του Τίτλου αυτού, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει τα μέρη να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις τους όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή, την εργασία, τους όρους εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, με την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και ρυθμίσεων, δεν εξουδετερώνονται ούτε περιορίζονται τα οφέλη που απορρέουν για κάθε μέρος σύμφωνα με τους όρους συγκεκριμένης διάταξης της παρούσας συμφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 34 Άρθρο 36 Οι εταιρείες που ελέγχονται από και ανήκουν αποκλειστικά σε καζακικές και κοινοτικές εταιρείες από κοινού καλύπτονται επίσης από τις διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. Άρθρο 37 Αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του μηνός πριν από την έναρξη, ισχύος των σχετικών υποχρεώσεων της Γενικής Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (GΑΤS) ημεταχείριση που χορηγείται από κάθε μέρος στο άλλο δυνάμει της παρούσης συμφωνίας για τους τομείς ή τα μέτρα που καλύπτονται από τη GΑΤS δεν είναι σε καμία περίπτωση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται από το εν λόγω μέρος δυνάμει της GΑΤS για κάθε τομέα. υποτομέα και τρόπο παροχής υπηρεσιών Άρθρο 38 Για τους σκοπούς των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV δεν λαμβάνεται υπόψη η μεταχείριση που παρέχει η Κοινότητα, τα κράτη μέλη της ή η Δημοκρατία του Καζακστάν βάσει των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής ολοκλήρωσης σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου V της GΑΤS. Άρθρο 391.Η μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν ισχύει για τα φορολογικά οφέλη που παρέχουν ή θα παράσχουν στο μέλλον τα μέρη βάσει συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ή άλλων φορολογικών συμφωνιών. 2.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν απαγορεύει στα μέρη να υιοθετήσουν ή να εφαρμόσουν μέτρα που σκοπό έχουν να αποτρέψουν τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή με βάση τις φορολογικές διατάξεις των συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και άλλων φορολογικών συμφωνιών ή την εθνική φορολογική νομοθεσία. 3.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη ή στη Δημοκρατία του Καζακστάν να προβεί σε διακρίσεις, κατά την εφαρμογή των κατάλληλων διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας τους. μεταξύ φορολογουμένων μη ευρισκομένων σε κατάσταση πανομοιότυπη. ιδίως όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασής τους. Άρθρο 40 Με την επιφύλαξη του άρθρου 28. καμία διάταξη των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV δεν ερμηνεύεται ως επιτρέπουσα : στους υπηκόους των κρατών μελών ή της Δημοκρατίας του Καζακστάν να εισέρχονται ή να παραμένουν στο έδαφος της δημοκρατίας του Καζακστάν ή της Κοινότητος, αντίστοιχα, μεοποιαδήποτε ιδιότητα, και ιδίως ως μέτοχοι ή εταίροι. ως διευθυντές ή υπάλληλοι εταιρείας ή ως προμηθευτές ή αποδέκτες υπηρεσιών. στις κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα καζακικών εταιρειών να απασχολούν ή να επιτρέπουν να απασχολούνται καζάκοι υπήκοοι στο έδαφος της Κοινότητας, στις καζακικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών να απασχολούν ή να επιτρέπουν να απασχολούνται υπήκοοι των κρατών μελών στο έδαφος της Δημοκρατίας του Καζακστάν. στις καζακικές εταιρείες ή τις κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα καζακικών εταιρειών να αποσπούν, με βάση προσωρινές συμβάσεις, καζάκους υπηκόους που εργάζονται υπό τον έλεγχο άλλων προσώπων. στις κοινοτικές εταιρείες ή τις καζακικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών να αποσπούν, με βάση προσωρινές συμβάσεις, εργαζομένους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών. ΤΙΤΛΟΣ V ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Άρθρο 411.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκρίνουν, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, όλες τις πληρωμές για τρέχουσες συναλλαγές του ισοζυγίου πληρωμών, μεταξύ των μονίμων κατοίκων της Κοινότητας και της δημοκρατίας του Καζακστάν. που αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. 2.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρος υποδοχής και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ. και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό του προϊόντος των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν οπό αυτές. 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 5, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν εισάγονται νέοι συναλλαγματικοί περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και στις σχετικές τρέχουσες πληρωμές μεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν. και δενκαθίστανται πιο περιοριστικές οι υφιστάμενες ρυθμίσεις. 4.Τα μέρη πραγματοποιούν διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κίνηση κεφαλαίων άλλων από εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μεταξύ της Κοινότητος και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας 5.Όσον αφορά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έως ότου επιτευχθεί πλήρης μετατρεψιμότητα του καζακικού νομίσματος κατά την έννοια του άρθρου VΙΙΙ της συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). η Δημοκρατία του Καζακστάν έχει τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιστάσεις να εφαρμόζει συναλλαγματικούς περιορισμούς συνδεόμενους με τη χορήγηση ή ανάληψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων πιστώσεων, στο βαθμό που οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται στη Δημοκρατία του Καζακστάν για τη χορήγηση τέτοιων πιστώσεων και επιτρέπονται από τη θέση της Δημοκρατίας του Καζακστάν στο ΔΝΤ. Η Δημοκρατία του Καζακστάν εφαρμόζει τους περιορισμούς αυτούς έτσι. ώστε να μην επιβάλλονται διακρίσεις και να διαταράσσεται στο ελάχιστο η παρούσα συμφωνία. Η Δημοκρατία ταυ Καζακστάν ενημερώνει ταχέως το Συμβούλιο Συνεργασίας σχετικά με την εισαγωγή των μέτρων αυτών και τις τυχόν τροποποιήσεις που επιφέρονται σ αυτά 6.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2. όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η κίνηση κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν προκαλεί, ή απειλεί να προκαλέσει. σοβαρές δυσχέρειες για τη διαχείριση της συναλλαγματικής πολιτικής ή της νομισματικής πολιτικής στην Κοινότητα ή τη Δημοκρατία του Καζακστάν. η Κοινότητα και η Δημοκρατία του Καζακστάν. αντίστοιχα, μπορούν να λάβουν μέτρα διασφάλισης όσον αφορά τη μεταξύ τους κίνηση κεφαλαίων για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, εφόσον αυτά είναι απολύτως αναγκαία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ Προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας Άρθρο 421.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος ΙΙΙ, η Δημοκρατία του Καζακστάν επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας ώστε. μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, να παρέχει επίπεδο προστασίας παρόμοιο με εκείνο που ισχύει στην Κοινότητα, καθώς και ανάλογα μέσα για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων αυτών, 2.Μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Δημοκρατία του Καζακστάν θα προσχωρήσει στις πολυμερείς συμβάσεις δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ παράγραφος 1. στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη. ή που εφαρμόζονται de factο από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των εν λόγω συμβάσεων. ΤΙΤΛΟΣ V ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 43 Ι.Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι σημαντική προϋπόθεση για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της Δημοκρατίας του Καζακστάν και της Κοινότητας είναι η προσέγγιση της ισχύουσας και μελλοντικής νομοθεσίας της χώρος αυτής με τη νομοθεσία της Κοινότητας. Η Δημοκρατία του Καζακστάν καταβάλλει κάθει δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της θα εναρμονισθεί σταδιακά με την κοινοτική. 2.Η προσέγγιση των νομοθεσιών αφορά ειδικότερα και τους ακόλουθους τομείς τελωνειακό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, λογιστική και φορολογία εταιρειών, πνευματική ιδιοκτησία προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κανόνες ανταγωνισμού μεταξύ άλλων κάθε συναφές θέμα και πρακτική που θίγει τις συναλλαγές, δημόσιες συμβάσεις. προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των καταναλωτών, έμμεση φορολογία. τεχνικούς κανόνες και πρότυπο, νομοθεσία και κανονισμούς για την πυρηνική ενέργεια, μεταφορές. 3.Η Κοινότητα παρέχει στη Δημοκρατία του Καζακστάν την τεχνική βοήθεια που απαιτείται για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, την έγκαιρη παροχή πληροφοριών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ισχύουσα σε κάθε τομέα νομοθεσία. Τη διοργάνωση σεμιναρίων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες. ενίσχυση για τη μετάφραση της κοινοτικής νομοθεσίας στους σχετικούς τομείς 4.Τα μέρη συμφωνούν να εξετάσουν τρόπους εφαρμογής της αντίστοιχης νομοθεσίας τους περί ανταγωνισμού, στις περιπτώσεις που θίγονται οι μεταξύ τους συναλλαγές. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 441.Η Κοινότητα και η Δημοκρατία του Καζακστάν καθιερώνουν οικονομική συνεργασία με στόχο να συμβάλουν στη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και ανάκαμψης, καθώς και στη σταθερή ανάπτυξη της Δημοκρατίας του Καζακστάν Η συνεργασία ενισχύει και αναπτύσσει τους σημερινούς οικονομικούς δεσμούς προς αμοιβαίο όφελος 2.Διαμορφώνονται πολιτικές και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση και στον οικονομικό μετασχηματισμό της Δημοκρατίας του Καζακστάν με γνώμονα τις απαιτήσεις της σταθερής και αρμονικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα θέματα περιβάλλοντος 3.Για τα σκοπό αυτό. η συνεργασία θα εστιάζεται ειδικότερα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, τη στήριξη των εταιρειών (μεταξύ άλλων την ιδιωτικοποίηση, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών), τη γεωργία και τα είδη διατροφής, την ενέργεια και την πυρηνική ασφάλεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς, τις μεταφορές, τον τουρισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και την περιφερειακή συνεργασία 4.Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στα μέτρα που ευνοούν τη συνεργασία μεταξύ των Ανεξάρτητων Κρατών με σκοπό την αρμονική ανάπτυξη της περιοχής αυτής. 5.Η Κοινότητα μπορεί ενδεχομένως να παράσχει τεχνική βοήθεια για την οικονομική συνεργασία και άλλες μορφές συνεργασίας που προβλέπει η παρούσα συμφωνία, λαμβανομένου υπόψη του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τεχνική βοήθεια προς τα Ανεξάρτητα Κράτη, των προτεραιοτήτων που συμφωνούνται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σχετικά με την τεχνική βοήθεια της Κοινότητας για τη Δημοκρατία του Καζακστάν και των διαδικασιών συντονισμού και εφαρμογής Άρθρο 45 Βιομηχανική συνεργασία 1.Η συνεργασία επιδιώκει να προωθήσει ιδίως τα εξής : την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των οικονομικών φορέων αμφοτέρων των μερών. τη συμμετοχή της Κοινότητας στις προσπάθειες της Δημοκρατίας του Καζακστάν να αναδιαρθρώσει τη βιομηχανία της. τη βελτίωση της διαχείρισης. τη βελτίωση της ποιότητας των βιομηχανικών προϊόντων. την ανάπτυξη ικανοποιητικού δυναμικού παραγωγής και μεταποίησης πρώτων υλών. την ανάπτυξη κατάλληλων εμπορικών κανόνων και πρακτικών, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ.την προστασία του περιβάλλοντος, τον αναπροσανατολισμό του αμυντικού τομέα. 2.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις. Άρθρο 46 Προώθηση και προστασία των επενδύσεων Ι.Σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν εξουσίες και αρμοδιότητες της Κοινότητας και των κρατών μελών, η συνεργασία αποβλέπει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για να προσελκυσθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις, εθνικές και ξένες, με τη διευκόλυνση ιδίως της προστασίας των επενδύσεων, τη μεταφορά κεφαλαίων και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις επενδυτικές δυνατότητες. 2.Ειδικότεραη συνεργασία αυτή επιδιώκει : να θεσπιστούν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, να συναφθούν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Καζακστάν για την αποφυγή διπλής φορολόγησης. να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για να προσελκυσθούν ξένες επενδύσεις στην οικονομία του Καζακστάν,να θεσπιστούν σταθεροί και κατάλληλοι νόμοι και όροι για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, και να ανταλλάσσονται πληροφορίες για τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις διοικητικές πρακτικές στον τομέα των επενδύσεων. να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές δυνατότητες υπό μορφή εμπορικών εκθέσεων, εβδομάδων εμπορικού χαρακτήρα και άλλων εκδηλώσεων. Άρθρο 47 Δημόσιες συμβάσεις Τα μέρη συνεργάζονται για να αναπτύξουν ανοικτές και ανταγωνιστικές συνθήκες όσον αφορά την ανάθεση συμβάσεων για εμπορεύματα και υπηρεσίες, ιδίως μέσω της προκηρύξεως διαγωνισμών Άρθρο 48 Συνεργασία στον τομέα των προτύπων και της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης 1.Τα μέρη συνεργάζονται για να προωθήσουν την ευθυγράμμιση με τα διεθνώς συμφωνηθέντα κριτήρια, αρχές και κατευθύνσεις όσον αφορά την ποιότητα. Οι απαιτούμενες δράσεις θα διευκολύνουν την πρόοδο για την αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των καζακικών προϊόντων. 2.Για το σκοπό αυτό τα μέρη επιδιώκουν να συνεργασθούν σε έργα τεχνικής βοήθεια τα οποία : θα προωθήσουν την κατάλληλη συνεργασία με τους οργανισμούς και τα ιδρύματα που ειδικεύονται στους τομείς αυτούς. θα προωθήσουν τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών τεχνικών κανονισμών και την εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών εξακρίβωσης της συμμόρφωσης. θα καταστήσουν κοινή την πείρα και τις τεχνικές πληροφορίες στον τομέα της διαχείρισης της ποιότηταςΆρθρο 49 Μεταλλευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες 1.Τα μέρη αποβλέπουν στην αύξηση των επενδύσεων και του εμπορίου στους τομείς των μεταλλευτικών προϊόντων και των πρώτων υλών. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως στους ακολούθους τομείς ανταλλαγή πληροφοριών για τις προοπτικές στο μεταλλευτικό τομέα και στον τομέα των μη σιδηρούχων μετάλλων. καθιέρωση νομικού πλαισίου για τη συνεργασία, εμπορικά θέματα. θέσπιση και εφαρμογή νομοθεσίας περιβάλλοντας. κατάρτιση.ασφάλεια στη μεταλλευτική βιομηχανία. Άρθρο 50 Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία 1 Τα μέρη προωθούν τη συνεργασία στην επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ) για μη στρατιωτικούς σκοπούς με βάση το κριτήριο του αμοιβαίου συμφέροντος. λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, την κατάλληλη πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν προγράμματα και με την επιφύλαξη δέουσας προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας 2.Η συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας καλύπτει : την ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών τις κοινές δραστηριότητες ΕΤΑ, τις δραστηριότητες που συνδέονται με την κατάρτιση και το προγράμματα κινητικότητας επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών των δύο πλευρών που ασχολούνται με την ΕΤΑ. Οι δραστηριότητες εκπαίδευσης/κατάρτισης που προβλέπονται από την εν λόγω συνεργασία διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51. Τα μέρη μπορούν να ξεκινήσουν με κοινή συμφωνία άλλες μορφές συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας. Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων συνεργασίας ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό των επιστημόνων, των μηχανικών, των ερευνητών και των τεχνικών που συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει στην έρευνα ή/και στην παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφήςΗ συνεργασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ειδικές συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συνάπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες κάθε μέρους και περιέχουν, μεταξύ άλλων, κατάλληλες διατάξεις όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 51 Εκπαίδευση και κατάρτιση 1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξειδίκευσης στη Δημοκρατία του Καζακστάν. τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέαΖ. Η συνεργασία εστιάζεται ιδίως στους ακόλουθους τομείς : τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανωτάτης εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δημοκρατίας του Καζακστάν. συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αναγνώρισης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των διπλωμάτων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. την κατάρτιση των στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των δημοσίων υπαλλήλων, ιδιαίτερα σε τομείς προτεραιότητας οι οποίοι πρέπει να καθοριστούν, τη συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και τη συνεργασία των ιδρυμάτων αυτών με τις επιχειρήσεις.την κινητικότητα εκπαιδευτικών, σπουδαστών. διοικητικών στελεχών, νέων επιστημόνων και ερευνητών, και νέων εν γένει, την προώθηση της διδασκαλίας των ευρωπαϊκών θεμάτων στα κατάλληλα ιδρύματα τη διδασκαλία κοινοτικών γλωσσών τη μεταπτυχιακή κατάρτιση διερμηνέων συνεδρίων. την κατάρτιση δημοσιογράφων. την κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού 3.Κάθε μέρος μπορεί, ενδεχομένως, να συμμετάσχει, σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες, στα αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του άλλου μέρους ενδεχομένως, θα καθοριστούν θεσμικά πλαίσια και προγράμματα συνεργασίας με βάση τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Καζακστάν στο πρόγραμμα ΤΕΜΡUS της Κοινότητος. Άρθρο 52 Γεωργία και βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων Ο σκοπός της συνεργασίας στον τομέα αυτό είναι να συνεχισθεί η αγροτική μεταρρύθμιση, ο εκσυγχρονισμός, η ιδιωτικοποίηση και η αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, της βιομηχανίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και του τομέα υπηρεσιών στη δημοκρατία του Καζακστάν. η ανάπτυξη της εγχώριας και ξένης αγοράς για τα καζακικά προϊόντα, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητας βελτίωσης της επισιτιστικής ασφάλειας και ανάπτυξης των γεωργοβιομηχανιών. της μεταποίησης και διανομής των γεωργικών προϊόντων. Τα μέρη επιδιώκουν επίσης τη σταδιακή προσέγγιση των καζακικών προτύπων τους κοινοτικούς τεχνικούς κανονισμούς σχετικά με τα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων Άρθρο 53 ΕνέργειαΤα μέρη συνεργάζονται, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την οικονομία αγοράς και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας στα πλαίσια της σταδιακής ολοκλήρωσης των αγορών ενέργειας της Ευρώπης2.Η συνεργασία καλύπτει μεταξύ άλλων τους ακόλουθους τομείς : τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής, παροχής και κατανάλωσης ενέργειας προκειμένου να αποτραπούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες στο περιβάλλον. τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού ενέργειας, καθώς και διαφοροποίηση των προμηθευτών, με ορθολογικό από οικονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς τρόπο.τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής, τη βελτίωση της διαχείρισης και των κανονισμών του τομέα της ενέργειας σύμφωνα με μια οικονομία αγοράς. τη θέσπιση σειράς θεσμικών, νομικών, φορολογικών και άλλων προϋποθέσεων που απαιτούνται για να ενθαρρυνθεί η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας τον εκσυγχρονισμό της ενεργειακής υποδομής, τη βελτίωση των ενεργειακών τεχνολογιών για την παροχή και την τελική χρησιμοποίηση όλων των μορφών ενέργειας. τη διαχείριση και τεχνική κατάρτιση στον ενεργειακό τομέα την ασφάλεια κατά την προσφορά ενέργειας, κατά τη μεταφορά και διαμετακόμιση της ενέργειας και των ενεργειακών υλικών. Άρθρο 54 Περιβάλλον1.Με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στα θέματα περιβάλλοντος και υγείας. 2.Η συνεργασία έχει στόχο την καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ιδίως : την αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης και την αξιολόγηση του περιβάλλοντος, συστήματα πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος. την καταπολέμηση της τοπικής, περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων.την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. τη βιώσιμη, αποτελεσματική και περιβαλλοντικά αποδεκτή παραγωγή και χρησιμοποίηση ενέργειας την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. την ταξινόμηση και ασφαλή χρησιμοποίηση των χημικών προϊόντων, την ποιότητα των υδάτων. τη μείωση, ανακύκλωση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων, την εφαρμογή της σύμβασης της Βασιλείας,τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας, της διάβρωσης των εδαφών και της χημικής ρύπανσης, την προστασία των δασών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών και τη βιώσιμη χρησιμοποίηση και διαχείριση των βιολογικών πόρων, τη χωροταξία συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού. τη χρήση οικονομικών και φορολογικών μέσων. την παρακολούθηση των πλανητικών κλιματικών μεταβολών. την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος. την εφαρμογή της σύμβασης Εspοο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διεθνές πλαίσιο.3.Η συνεργασία πραγματοποιείται ιδίως με τα εξής μέσα : προγραμματισμός για τις καταστροφές και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών και την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή χρήση της βιοτεχνολογίας. κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. βελτίωση των νομοθεσιών προς τα κοινοτικά πρότυπα. συνεργασία σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά πλανητικά και κλιματολογικά θέματα, και την αειφόρο ανάπτυξη.μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άρθρο 55 ΜεταφορέςΤα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα των μεταφορών. Η συνεργασία αυτή αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και δικτύων μεταφορών στη Δημοκρατία του Καζακστάν. καθώς και στην ανάπτυξη και εξασφάλιση, ενδεχομένως, της συμβατότητας των συστημάτων μεταφορών για την επίτευξη ενοποιημένου συστήματος μεταφορών. Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ; τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης και της λειτουργίας των οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αερολιμενικών εγκαταστάσεων. τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, των οδών, των λιμένων, των αερολιμένων και των αεροπλοϊκών υποδομών, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των κυριότερων αξόνων κοινού ενδιαφέροντος και των διευρωπαϊκών συνδέσεων για τους προαναφερόμενους τρόπους μεταφοράς την προώθηση και ανάπτυξη των πολλαπλών συνδυασμένων μεταφορών, την προώθηση κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. την προετοιμασία του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής καθώς και την ιδιωτικοποίηση των μεταφορών Άρθρο 56 ΔιάστημαΜε βάση τις κατ’ ιδίαν αρμοδιότητες της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, τα μέρη προωθούν, όπου δει, τη μακροπρόθεσμη συνεργασία για την έρευνα. την ανάπτυξη και τις εμπορικές εφαρμογές της διαστημικής έρευνας για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Τα μέρη δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις πρωτοβουλίες που αξιοποιούν πλήρως τη συμπληρωματικότητα των σχετικών δραστηριοτήτων τους στον τομέα του διαστήματος. Άρθρο 57 Ταχυδρομικές υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες Σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν εξουσίες και αρμοδιότητες, τα μέρη επεκτείνουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στους ακόλουθους τομείς : τον καθορισμό πολιτικών και κατευθύνσεων για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. την ανάπτυξη μιας βασικής πολιτικής όσον αφορά την τιμολόγηση και εμπορία στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, την ενθάρρυνση έργων και την προσέλκυση επενδύσεων στους εν λόγω τομείς, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με την ελευθέρωση, μεταξύ άλλων, των δραστηριοτήτων των υποτομέων. την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ιδίως όσον αφορά την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων. τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τη βελτιστοποίησή τους, τον καθορισμό κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για την παροχή ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και για τη χρησιμοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. την κατάρτιση για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό συνθήκες οικονομίας αγοράς. Άρθρο 58 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Η συνεργασία θα πρέπει να διευκολύνει την ένταξη της Δημοκρατίας του Καζακστάν στα διεθνώς αποδεκτά συστήματα αμοιβαίων διακανονισμών. Παρέχεται τεχνική βοήθεια για : την ανάπτυξη των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών καθώς και της κοινής αγοράς πιστωτικών πόρων, την ένταξη της Δημοκρατίας του Καζακστάν στο διεθνώς αποδεκτό σύστημα αμοιβαίων διακανονισμών, την ανάπτυξη του φορολογικού συστήματος και των οικείων φορέων της Δημοκρατίας του Καζακστάν και τις ανταλλαγές εμπειριών και την κατάρτιση του προσωπικού σε φορολογικά θέματα την ανάπτυξη των ασφαλιστικών υπηρεσιών, που θα δημιουργήσουν, μεταξύ άλλων, ευνοϊκό πλαίσιο για τη συμμετοχή των κοινοτικών εταιρειών στη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων στον ασφαλιστικό τομέα της Δημοκρατίας του Καζακστάν. καθώς και την ανάπτυξη των ασφαλίσεων για τις εξαγωγικές πιστώσεις, Η συνεργασία αυτή θα συμβάλει ιδίως στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της Δημοκρατίας ταυ Καζακστάν και των κρατών μελών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Άρθρο 59 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 1.Τα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και να συνεργάζονται. ώστε να αποφεύγεται η χρήση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και. ειδικότερα από διακίνηση ναρκωτικών. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια με στόχο να καθοριστούν κατάλληλα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αντίστοιχα με εκείνα τα οποία έχει εγκρίνει η Κοινότητα και τα διεθνή fοra στον τομέα αυτό, και ιδίως η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FΑΤF). Άρθρο 60 Περιφερειακή ανάπτυξη 1.Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωροταξίας.2.Για το σκοπό αυτό. ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον αφορά την περιφερειακή κα τη χωροταξική πολιτική, και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τις μεθόδους διαμόρφωσης περιφερειακών πολιτικών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των μειονεκτουσών περιοχών. Επίσης, ενθαρρύνουν τις άμεσες ασαφές μεταξύ των περιφερειακών και δημόσιων οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό της περιφερειακής ανάπτυξης με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή μεθόδων κα τρόπων περιφερειακής ανάπτυξης. Άρθρο 61 Κοινωνική συνεργασία 1.Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, τα μέρη αναπτύσσουν συνεργασία με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα: την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, με ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς δραστηριοτήτων υψηλού κίνδυνου, - την ανάπτυξη και προώθηση προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση των επαγγελματικών ασθενειών και άλλων συναφών παθήσεων. την πρόληψη των κυριότερων κινδύνων ατυχημάτων και το χειρισμό των τοξικών χημικών ουσιών Τη διεύρυνση των γνώσεων όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.2.Όσον αφορά την απασχόληση, η συνεργασία μεταξύ των μερών περιλαμβάνει κυρίως : τη βελτιστοποίηση της αγοράς εργασίας, τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών για την εξεύρεση εργασίας και παροχής συμβουλών το σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης. την ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης, την ανταλλαγή πληροφοριών για τα προγράμματα ελαστικής απασχόλησης, καθώς και για τα προγράμματα που σκοπό έχουν να ευνοήσουν την αυτοαπασχόληση και τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.3.Τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία για την κοινωνική προστασία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στη Δημοκρατία του Καζακστάν. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν σκοπό να αναπτύξουν στη Δημοκρατία του Καζακστάν μεθόδους προστασίας εγγενείς στις οικονομίες της αγοράς, και καλύπτουν όλες τις μορφές κοινωνικής προστασίας.Άρθρο 62 ΤουρισμόςΤα μέρη εντείνουν και αναπτύσσουν τη συνεργασία τους. η οποία περιλαμβάνει τα εξής : τη διευκόλυνση του τουρισμού, την αύξηση της ροής πληροφοριών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας. τη μελέτη των δυνατοτήτων ανάληψης κοινών ενεργειών, τη συνεργασία των επίσημων οργανισμών τουρισμού. την κατάρτιση για την ανάπτυξη του τουρισμού. Άρθρο 63 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 1.Τα μέρη αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας, ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς : την ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου για τις ΜΜΕ. την ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής (φορέας για τη στήριξη των επικοινωνιών των ΜΜΕ. βοήθεια για τη δημιουργία ταμείου ΜΜΕ). την ανάπτυξη τεχνολογικών πάρκων. Άρθρο 64 Πληροφόρηση και επικοινωνία Τα μέρη υποστηρίζουν την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων για τη διαχείριση των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και παροτρύνουν την αποτελεσματική αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Αποδίδεται προτεραιότητα στα προγράμματα που παρέχουν βασικές πληροφορίες για την Κοινότητα καθώς και για τη Δημοκρατία του Καζακστάν στο ευρύ κοινό, μεταξύ άλλων και εφόσον είναι δυνατόν, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 65 Προστασία των καταναλωτών Τα μέρη συνεργάζονται στενά για να επιτύχουν τη συμβατότητα των συστημάτων τους για την προστασία των καταναλωτών. Η συνεργασία αυτή αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για το νομοθετικό έργο και τη θεσμική μεταρρύθμιση, τη δημιουργία μόνιμων συστημάτων αμοιβαίας πληροφόρησης για τα επικίνδυνα προϊόντα, τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά τις τιμές. τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ανάπτυξη των ανταλλαγών μεταξύ εκπροσώπων των καταναλωτών, τη μεγαλύτερη συμβατότητα των πολιτικών για την προστασία των καταναλωτών και τη διοργάνωση σεμιναρίων και περιόδων κατάρτισης. Άρθρο 66 Τελωνειακά θέματα 1.Στόχος της συνεργασίας είναι να εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των διατάξεων που πρόκειται να εγκριθούν όσον αφορά το εμπόριο και τις θεμιτές συναλλαγές και να επιτευχθεί η προσέγγιση του τελωνειακού συστήματος της Δημοκρατίας του Καζακστάν με το κοινοτικό. 2.Ειδικότερα η συνεργασία περιλαμβάνει τα εξής : την ανταλλαγή πληροφοριών. τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας, την καθιέρωση της συνδυασμένης ονοματολογίας και του ενιαίου διοικητικού εγγράφου. τη διασύνδεση των καθεστώτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν,την απλούστευση των ελέγχων και των διατυπώσεων όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων, την υποστήριξη για την καθιέρωση σύγχρονων τελωνειακών πληροφορικών συστημάτων, τη διοργάνωση σεμιναρίων και περιόδων κατάρτισης. Κατά περίπτωση, προβλέπεται παροχή τεχνικής βοήθειας. 3.Με την επιφύλαξη της περαιτέρω συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, και ιδίως στο άρθρο 69, η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών των μερών σε τελωνειακά ζητήματα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του επισυναπτομένου στην παρούσα Συμφωνία πρωτοκόλλουΆρθρο 67 Συνεργασία στον τομέα της στατιστικής Η συνεργασία έχει στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής που να παρέχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για τη στήριξη και την παρακολούθηση της οικονομικής μεταρρύθμισης, και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στη Δημοκρατία του Καζακστάν. Ειδικότερα, τα μέρη συνεργάζονται για : την προσαρμογή του συστήματος στατιστικής της Δημοκρατίας του Καζακστάν στις διεθνείς μεθόδους. πρότυπα και ταξινομήσεις, την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών. την παροχή των απαραίτητων στατιστικών μακροοικονομικών και μικροοικονομικών πληροφοριών για την εφαρμογή και διαχείριση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα παρέχει στη Δημοκρατία του Καζακστάν την απαραίτητη τεχνική βοήθειαΆρθρο 68 Οικονομικά θέματα Τη συμβαλλόμενα μέρη διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, συνεργαζόμενα για να βελτιώσουν την κατανόηση των βασικών μηχανισμών των οικονομιών τους και τη διαμόρφωση και εφαρμογή οικονομικής πολιτικής στις οικονομίες αγοράς. Προς το σκοπό αυτό. ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τις μακροοικονομικές επιδόσεις και προοπτικές.Η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια με σκοπό : να βοηθήσει τη Δημοκρατία του Καζακστάν κατά τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης, παρέχοντας συμβουλές εμπειρογνωμόνων και τεχνική βοήθεια, να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ οικονομολόγων για την επίσπευση της μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών, και την ευρεία διάδοση της έρευνας όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής. Άρθρο 69 ΝαρκωτικάΣτο πλαίσιο των αντιστοίχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους τα μέρη συνεργάζονται για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και μέτρων αντιμετώπισης της παράνομης παραγωγής, προσφοράς και διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, μεταξύ άλλων για την πρόληψη της εκτροπής των πρόδρομων χημικών ουσιών, καθώς και για να συμβάλλουν στην πρόληψη και στη μείωση της κατάχρησης αυτών Η συνεργασία βασίζεται στις διαβουλεύσεις και το στενό συντονισμό των μερών σχετικά με τους στόχους και τα μέτρα στους διάφορους τομείς που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά Άρθρο 70 Συνεργασία για την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων Τα μέρη συνεργάζονται για την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων όπως: παράνομη μετανάστευση και παράνομη παρουσία υπηκόων τους στο αντίστοιχο έδαφος, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή και την πρακτική της επανεισδοχής, παράνομες δραστηριότητες στη σφαίρα των οικονομικών θεμάτων, μεταξύ άλλων δωροδοκίες. παράνομες συναλλαγές ποικίλων αγαθών, μεταξύ άλλων βιομηχανικών αποβλήτων, πλαστογράφηση.παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, ψυχοτρόπων ουσιών και όπλων. Η συνεργασία στους προαναφερόμενους τομείς βασίζεται σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και στενές επαφές και προβλέπει τεχνική και διοικητική βοήθεια, μεταξύ άλλων : χάραξη εθνικής νομοθεσίας για την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων. δημιουργία κέντρων πληροφοριών, βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διωκτικών αρχών, κατάρτιση του προσωπικού και ανάπτυξη των υποδομών έρευνας. εκπόνηση αμοιβαία αποδεκτών μέτρων για την παρεμπόδιση παρανόμων δραστηριοτήτων. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 71 Τα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν, να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την πολιτιστική συνεργασία. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τα προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας της Κοινότητας ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας και είναι δυνατό να αναπτυχθούν περαιτέρω δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 72 Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με τα άρθρα 73, 74 και 75. η Δημοκρατία του Καζακστάν επωφελείται της προσωρινής χρηματοδοτικής αρωγής της Κοινότητας, με την παροχή τεχνικής βοήθειας υπό μορφή επιχορηγήσεων, για την επιτάχυνση του οικονομικού μετασχηματισμού της Δημοκρατίας του Καζακστάν Άρθρο 73 Η χρηματοδοτική βοήθεια καλύπτεται από το πρόγραμμα ΤΑCΙS που προβλέπεται στο σχετικό κοινοτικό κανονισμό του Συμβουλίου Άρθρο 74 Οι στόχοι και οι τομείς για τους οποίους παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια η Κοινότητα, καθορίζονται σε ενδεικτικό πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται σε προτεραιότητες που συμφωνούνται μεταξύ των δύο μερών αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της Δημοκρατίας του Καζακστάν οι ταμειακές ικανότητες απορρόφησης και η πρόοδος της μεταρρύθμισης. Τα μέρη ενημερώνουν το Συμβούλιο Συνεργασίας Άρθρο 75 Για να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα μέρη εξασφαλίζουν ότι η τεχνική βοήθεια της Κοινότητας συντονίζεται στενά με τις συνεισφορές από άλλες πήγες, όπως τα κράτη μέλη, άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΘΕΣΜΙΚΕΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 76 Συνιστάται Συμβούλιο Συνεργασίας το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Συγκαλείται σε υπουργικό επίπεδο μία φορά το έτος. Εξετάζει θέματα μείζονος σημασίας τα οποία προκύπτουν στα πλαίσια της συμφωνίας και κάθε διμερές ή διεθνές θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για το σκοπό της επίτευξης των στόχων της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Συνεργασίας δύναται επίσης να υποβάλλει τις πρέπουσες συστάσεις, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Άρθρο 771.Το Συμβούλιο Συνεργασίας αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και μέλη της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν αφετέρου 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του 3.Την προεδρία του Συμβουλίου Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ ένας Εκπρόσωπος της Κοινότητας και ένα μέλος της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν. Άρθρο 781.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. το Συμβούλιο Συνεργασίας επικουρείται από την Επιτροπή Συνεργασίας συγκροτούμενη από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσηςκαι των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν αφετέρου, συνήθως σε επίπεδο ανώτερων διοικητικών στελεχών. Την προεδρία της Επιτροπής Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ η Κοινότητα και η Δημοκρατία του Καζακστάν. Το Συμβούλιο Συνεργασίας καθορίζει στον κανονισμό λειτουργίας του τα καθήκοντα της Επιτροπής Συνεργασίας, στα οποία περιλαμβάνεται η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνεργασίας και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Συνεργασίας. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στην Επιτροπή Συνεργασίας, η οποία εξασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνεργασίας. Άρθρο 79 Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση κάθε ειδικής επιτροπής ή οργάνου τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και προσδιορίζει τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή οργάνων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 80 Το Συμβούλιο Συνεργασίας κατά την εξέταση θέματος που προκύπτει στα πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας σχετικά με διάταξη που αφορά άρθρο της GΑΤΤ, λαμβάνει υπόψη κατά το δυνατόν περισσότερο την ερμηνεία την οποία εν γένει δίδουν τα συμβαλλόμενα στη Γενική Συμφωνία μέρη όσον αφορά το εν λόγω άρθρο της. Άρθρο 81 Συνιστάται Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας. Αποτελεί για τα μέλη του Κοινοβουλίου του Καζακστάν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα fοrum συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων. Συνεδριάζει κατά διαστήματα τα οποία καθορίζει η ίδια Άρθρο 82 t.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και από μέλη του Κοινοβουλίου της δημοκρατίας του Καζακστάν. αφετέρου. 2.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 3.Την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Καζακστάν. σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της. Άρθρο 83 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας μπορεί να ζητά τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας από το Συμβούλιο Συνεργασίας, τα οποίο της παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας ενημερώνεται σχετικά με τις συστάσεις του Συμβουλίου Συνεργασίας.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας μπορεί να απευθύνει συστάσεις στο Συμβούλιο Συνεργασίας. Άρθρο 841.Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι τα νομικά και φυσικά πρόσωπα του άλλου μέρους δύνανται, άνευ διακρίσεων έναντι των ημεδαπών, να έχουν πρόσβαση στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των μερών για την υπεράσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας 2.Στα πλαίσια των αντιστοίχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους. τα μέρη : ενθαρρύνουν τη διαιτησία για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά τις εμπορικές συναλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ των οικονομικών παραγόντων της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, συμφωνούν ότι εφόσον μια διαφορά υποβάλλεται σε διαιτησία, κάθε μέρος επιλέγει το δικό του διαιτητή. ανεξαρτήτως υπηκοότητας. εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται διαφορετικά βάσει των κανόνων του οργάνου διαιτησίας που έχουν επιλέξει τα μέρη, και ότι ο προεδρεύων επιδιαιτητής ή ο μοναδικός διαιτητής μπορεί να είναι υπήκοος τρίτου κράτους. συνιστούν στους οικονομικούς τους παράγοντες να συμφωνούν το εφαρμοστέο στις συμβάσεις τους δίκαιο. ενθαρρύνουν την προσφυγή στους κανόνες διαιτησίας τους οποίους έχει συντάξει η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών (Uncitral) και στη διαιτησία την οποία αναλαμβάνει κάθε όργανο κράτους που έχει υπογράψει τη σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 10 Ιουνίου 1958.Άρθρο 85 Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα μέρος να λάβει μέτρα τα οποία . (α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της κοινολόγησης πληροφοριών που αντιβαίνει ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας, (β)αφορούν την παραγωγή ή εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού. όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς. (γ)θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλεια του στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής του νόμου Και της δημόσιας τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών αναταραχών που αποτελούν απειλή πολέμου ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, (δ)θεωρεί αναγκαία για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων όσον αφορά τον έλεγχο της διπλής χρήσης των βιομηχανικών αγαθών και τεχνολογιών Άρθρο 861.Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν : οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Δημοκρατία του Καζακστάν έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους ή των επιχειρήσεων ή εταιρειών τους, οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Δημοκρατίας του Καζακστάν δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων ή των εταιρειών ή επιχειρήσεων της Δημοκρατίας του Καζακστάν.2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του δικαιώματος των μερών να εφαρμόσουν τις αντίστοιχες διατάξεις της φορολογικής τους νομοθεσίας στους Φορολογούμενους η κατάσταση των οποίων δεν είναι πανομοιότυπη όσον αφορά τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους Άρθρο 871.Κάθε μέρος μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο Συνεργασίας διαφορά σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να επιλύσει τη διαφορά με σύσταση. 3.Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2. το ένα μέρος κοινοποιεί στο άλλο το διορισμό διαιτητού, το άλλο δε μέρος οφείλει να ορίσει ένα δεύτερο διαιτητή εντός δύο μηνών. Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη εκλαμβάνονται ως ένα μέρος στη διαφορά. Το Συμβούλιο Συνεργασίας ορίζει επιδιαιτητή. Οι συστάσεις του διαιτητή εγκρίνονται με πλειοψηφία. Οι συστάσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές για τα μέρη.Εφόσον το ζητήσει ένα μέρος, τα μέρη συμφωνούν αμέσως τις κατάλληλες διαβουλεύσεις για να συζητήσουν κάθε θέμα που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και κάθε θέμα που αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μερών. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν και εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των άρθρων 13, 87 και 93. Άρθρο 89 Η μεταχείριση που παρέχεται στη Δημοκρατία του Καζακστάν σε καμία περίπτωση δεν είναι ευνοϊκότερη από τη μεταχείριση που παρέχουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Άρθρο 90 Για το σκοπό της παρούσας συμφωνίας, ως μέρη νοούνται η Δημοκρατία του Καζακστάν, αφενός, και η Κοινότητα ή τα κράτη μέλη ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους, αφετέρου. Άρθρο 91 Εφόσον τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία καλύπτονται και από τη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας και τα πρωτόκολλα, η συνθήκη αυτή και τα πρωτόκολλα μόλις τεθούν σε ισχύ. εφαρμόζονται στα θέματα αυτά μόνον εφόσον προβλέπεται η εφαρμογή αυτή. Άρθρο 92 Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο δέκα ετών και στη συνέχεια ανανεώνεται αυτομάτως ανά έτος εφόσον κανένα μέρος δεν την καταγγέλλει γραπτώς έξι μήνες πριν τη λήξη της 1.Τα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συμφωνίας. Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων της. 2.Εάν ένα μέρος κρίνει ότι το άλλο μέρος- δεν εκπλήρωσε μία υποχρέωση του βάσει της συμφωνίας, μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Προηγουμένως, εκτός από εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, παρέχει στο Συμβούλιο Συνεργασίας όλες τις αιτούμενες αναγκαίες πληροφορίες για μία λεπτομερή εξέταση της κατάστασης, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. Κατά την επιλογή των μέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα τα οποία διαταράσσουν στο ελάχιστο τη λειτουργία της Συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Συνεργασίας, εφόσον το ζητήσει τα άλλο μέρος. Άρθρο 94 Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και το Πρωτόκολλο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 95 Μέχρις ότου επιτευχθούν ισοδύναμα δικαιώματα για τα πρόσωπα και τους οικονομικούς φορείς βάσει της παρούσας συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα τα οποία εξασφαλίζονται βάσει συμφωνιών που ισχύουν και δεσμεύουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, αφενός και τη Δημοκρατία του Καζακστάν. αφετέρου, εκτός από τους τομείς που υπάγονται στην κοινοτική αρμοδιότητα και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία σε τομείς αρμοδιότητάς τους. Άρθρο 96 Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη όπου εφαρμόζονται οι συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και υπό τους όρους που προβλέπονται στις συνθήκες αυτές και. αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας του Καζακστάν Άρθρο 97 Η παρούσα συμφωνία κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Άρθρο 98 Το πρωτότυπο της συμφωνίας, τα αντίτυπα της οποίας στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, πολική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και καζακική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 99 Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη γνωστοποιούν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο. Η παρούσα συμφωνία μόλις αρχίσει να ισχύει και όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας του Καζακστάν και της Κοινότητας, αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών περί εμπορίου και οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου 1989. Άρθρο 100 Εάν μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις ορισμένων μερών της παρούσας συμφωνίας αρχίσουν να εφαρμόζονται κατά το 1994 δυνάμει Ενδιάμεσης Συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, υπό τις περιστάσεις αυτές, οι όροι ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας σημαίνουν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας. Ηechο en Βruselas, el νeintitres de enerο de mil nονecientοs nονenta y cincο. Udfaerdiget i Βruxelles den treοgtyνende januar nitten hundrede οg fem οg halνfems. Geschehenzu Βrusselam dreiundzwanzigstenJanuar neunzehnhundertfunfundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε. Γιατην ΕλληνικήΔημοκρατία Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Κατάλογος επισυναπτόμενων εγγράφων Παράρτημα Ι Ενδεικτικός κατάλογος των πλεονεκτημάτων που παρέχει η Δημοκρατία του Καζακστάν στα Ανεξάρτητα Κράτη κατά το άρθρο 8 παράγραφος 3. Παράρτημα ΙΙ Επιφυλάξεις της Κοινότητος σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο (β). Παράρτημα ΙΙΙ Συμβάσεις περί πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 42. Πρωτόκολλο για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενδεικτικός κατάλογος των πλεονεκτημάτων που παρέχει η Δημοκρατία του Καζακστάν στα Ανεξάρτητα Κράτη σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 Ι.Αρμενία, Λευκορωσία. Εσθονία. Γεωργία, Λιθουανία, Μολδαβία, Ουκρανία. Τουρκμενιστάν, Ρωσία . Δεν επιβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί. Δεν επιβάλλονται εξαγωγικοί δασμοί στα αγαθά που παραδίδονται βάσει συμφωνιών clearing και διακρατικών συμφωνιών, στο πλαίσιο των ποσοτήτων που αναφέρονται στις συμφωνίες αυτές. Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στις εξαγωγές και εισαγωγές. Δεν επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στις εξαγωγές. Όλα τα Ανεξάρτητα Κράτη Εξαγωγικές ποσοστώσεις για παραδόσεις προϊόντων στο πλαίσιο ετήσιων διακρατικών συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας ανοίγονται όπως και για τις παραδόσεις για κρατικές ανάγκες.Αρμενία. Λευκορωσία. Εσθονία. Γεωργία. Λιθουανία. Μολδαβία. Ουκρανία, Τουρκμενιστάν Οι πληρωμές γίνονται σε ρούβλια ΡωσίαΟι πληρωμές γίνονται σε ρούβλια ή τέγκε. 0λα τα Ανεξάρτητα Κράτη . Ειδικό σύστημα για τις μη εμπορικές πράξεις, περιλαμβανομένων των πληρωμών που γίνονται για τις πράξεις αυτές 3.Όλα τα Ανεξάρτητα Κράτη : Ειδικό σύστημα τρεχουσών πληρωμών.Όλα τα Ανεξάρτητα Κράτη : Ειδικό σύστημα τιμών κατά τις συναλλαγές ορισμένων πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων. 5.Όλα τα Ανεξάρτητα Κράτη : Ειδικοί όροι διαμετακόμισης. 6.Όλο τα Ανεξάρτητα Κράτη : Ειδικοί όροι για τις τελωνειακές διαδικασίες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ Επιφυλάξεις της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο (β) Μεταλλευτικός τομέας Σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να απαιτείται παραχώρηση όσον αφορά τα δικαιώματα μεταλλείων και ορυκτών για τις εταιρείες οι οποίες δεν ελέγχονται από την ΕΚ. ΑλιείαΗ πρόσβαση και η χρησιμοποίηση των βιολογικών πόρων και των πεδίων αλιείας σε θαλάσσια ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών της Κοινότητας, περιορίζονται στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας και είναι νηολογημένα στο κοινοτικό έδαφος, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη. Αγορά ακίνητης περιουσίας Σε ορισμένα κράτη μέλη, η αγορά ακίνητης περιουσίας από μη κοινοτικές εταιρείες υπόκειται σε περιορισμούς. Οπτικοακουστικές υπηρεσίες περιλαμβανομένης της ραδιοφωνίας Μπορεί να επιβάλλεται εθνική μεταχείριση όσον αφορά την παραγωγή και διανομή, περιλαμβανομένης της ραδιοτηλεοπτικής και άλλης μορφής μετάδοσης, στα οπτικοακουστικά έργα τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια καταγωγής. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες περιλαμβανομένων των υπηρεσιών κινητής και δορυφορικής τηλεφωνίας Υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο περιορισμών Σε ορισμένα κράτη μέλη η πρόσβαση στην αγορά όσον αφορά τις συμπληρωματικές υπηρεσίες και υποδομές υπόκειται σε περιορισμούς Υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελματιών Υπηρεσίες περιοριζόμενες στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των κρατών μελών. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ιδρύουν εταιρείες ΓεωργίαΣε ορισμένα κράτη μέλη η εθνική μεταχείριση δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες μη ελεγχόμενες από την ΕΚ, οι οποίες επιθυμούν να αναλάβουν γεωργική δραστηριότητα. Η αγορά αμπελώνων από εταιρείες μη ελεγχόμενες από την ΕΚ υπόκειται σε κοινοποίηση ή, εφόσον χρειάζεται, έγκριση. Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων Σε ορισμένα κράτη μέλη περιορίζεται η συμμετοχή αλλοδαπών σε εταιρείες εκδόσεων και ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης Συμβάσεις περί πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 42 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 αφορά τις εξής πολυμερείς συμβάσεις : Σύμβαση της Βέρνης περί της προστασίας των λογοτεχνιών και καλλιτεχνικών έργων (πράξη του Παρισιού, 1971), Διεθνής σύμβαση για την προστασία των ερμηνευτών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών {Ρώμη 1961). Πρωτόκολλα σχετικά με τη συμφωνία της Μαδρίτης όσον αφορά τη διεθνή καταχώρηση σημάτων (Μαδρίτη 1989). Συμφωνία της Νίκαιας όσον αφορά τη διεθνή ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών για την καταχώρηση των σημάτων (Γενεύη 1977, όπως τροποποιήθηκε το 1979), Συνθήκη της Βουδαπέστης όσον αφορά τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης μικροοργανισμών για τις διαδικασίες καταχώρησης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (1977. όπως τροποποιήθηκε το 1980). Διεθνής σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UΡΟV) (Πράξη Γενεύης. 1991). 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να συστήσει την Εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 42 σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις Στην περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που θίγουν τους όρους συναλλαγών. αναλαμβάνονται επειγόντως διαβουλεύσεις, εφόσον το ζητήσει ένα μέρος, για την αναζήτηση αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων. 3.Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τις εξής πολυμερείς συμβάσεις : Σύμβαση του Παρισιού για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (Πράξη Στοκχόλμης 1967, και όπως τροποποιήθηκε το 1979), Συμφωνία της Μαδρίτης όσον αφορά τη διεθνή καταχώρηση σημάτων (Πράξη Στοκχόλμης, 1967, και όπως τροποποιήθηκε το 1979). Συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970. όπως τροποποιήθηκε το 1979 και 1984)Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Δημοκρατία του Καζακστάν παρέχει στις κοινοτικές εταιρείες και υπηκόους, όσον αφορά την αναγνώριση και προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που παρέχει σε Τρίτη χώρα στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών. 5.Οι διατάξεις της παραγράφου 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που παραχωρεί η Δημοκρατία του Καζακστάν σε τρίτη χώρα σε πραγματική αμοιβαία βάση ή τα πλεονεκτήματα που παραχωρεί η Δημοκρατία του Καζακστάν σε άλλη χώρα της πρώην ΕΣΣΔ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου : (α) ως “τελωνειακή νομοθεσία” νοούνται οι διατάξεις που εφαρμόζονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε οποιαδήποτε τελωνειακή διαδικασία συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, που θεσπίζουν τα εν λόγω μέρη. (β)ως δασμοί νοούνται όλοι οι δασμοί, φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται και εισπράττονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, κατ’ εφαρμογή τελωνειακής νομοθεσίας, δεν συμπεριλαμβάνονται όμως σ αυτούς τέλη και επιβαρύνσεις που περιορίζονται σε ποσό το οποίο προσεγγίζει τα έξοδα των προσφερθεισών υπηρεσιών. (γ)ως αιτούσα αρχή νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα. (δ) ως αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή. η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα. (ε)ως παράβαση νοείται οποιαδήποτε καταπάτηση της τελωνειακής νομοθεσίας, ή απόπειρα καταπάτησης. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1.Εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν παράρτημα, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως μέσω της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης των παραβάσεων της εν λόγω νομοθεσίας. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά οποιαδήποτε διοικητική αρχή των συμβαλλομένων μερών, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ζητήματα ποινικού δικαίου. Δεν αφορά πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων κατόπιν αιτήσεως της δικαστικής αρχής, εκτός αν συμφωνήσουν οι αρχές αυτές Άρθρο 3 Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως 1.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία, ώστε να καταστήσει την πρώτη ικανή να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πράξεις που σημειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες παραβαίνουν ή είναι δυνατό να αποτελέσουν παράβαση αυτής της νομοθεσίας. 2.Κατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενημερώσει σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου μέρους κατά το δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, την εφαρμοσθείσα τελωνειακή διαδικασία. 3.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να λάβει το αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει την επιτήρηση : 1)των φυσικών ή νομικών προσώπων για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να πιστεύεται ότι παραβαίνουν ή παρέβησαν την τελωνειακή νομοθεσία, 2)του χώρου όπου συγκεντρώθηκαν τα αποθέματα των αγαθών έτσι ώστε υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να υπονοείται ότι προορίζονται να διατεθούν για πράξεις αντίθετες προς τη νομοθεσία του άλλου μέρους, 3)των διακινήσεων εμπορευμάτων για τα οποία πιστεύεται ότι είναι πιθανό να προκαλέσουν σημαντικές παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας. 4)των μέσων μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να πιστεύεται ότι Χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας Άρθρο 4 Αυθόρμητη συνδρομή Τα συμβαλλόμενα μέρη θα παρέχουν, σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες και κάθε νόμιμο μέσο. αμοιβαία συνδρομή χωρίς προηγούμενη αίτηση, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως, όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν : πράξεις με τις οποίες σημειώθηκε, σημειώνεται ή πρόκειται να σημειωθεί παράβαση τέτοιας νομοθεσίας και οι οποίες δυνατό να ενδιαφέρουν άλλα συμβαλλόμενα μέρη. Νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίηση τέτοιων πράξεων εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενα σημαντικής παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 5 Παράδοση/ γνωστοποίηση Κατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε να παραδίδονται όλα τα έγγραφα, να επιδίδονται όλες οι αποφάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου σε παραλήπτη που έχει τη μόνιμη κατοικία του ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφός της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το όρθρο 6, σημείο 3. Άρθρο 6 Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδρομής 1.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου υποβάλλονται γραπτώς. Τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την εξέταση παρόμοιων αιτήσεων πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές λόγω επείγοντος, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία 1)την αιτούσα αρχή που υποβάλλει την αίτηση, 2)το αιτούμενο μέτρο. 3)το θέμα και το λόγο της αίτησης. 4)νόμους, κανόνες και άλλα σχετικά νόμιμα μέσα 5)ενδείξεις όσο το δυνατόν ακριβείς και κατανοητές, σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το στόχο των ερευνών. 6)περίληψη των σχετικών πραγματικών γεγονότων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 5. 3.Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. 4.Εάν αίτηση δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις, δυνατό να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωσή της- ενδεχομένως, επίσης, να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων. Άρθρο 7 Εκτέλεση αιτήσεων 1.Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή, σε περίπτωση που η τελευταία αδυνατεί να ενεργήσει αφ εαυτής, το διοικητικό τμήμα στα οποίο διαβιβάσθηκε η αίτηση από την εν λόγω αρχή, οφείλει να ενεργήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της, ως εάν ενεργούσε για ίδιο λογαριασμό ή, κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του αυτού συμβαλλόμενου μέρους, με τη παροχή των στοιχείων που ήδη διαθέτει, με τη διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών ή με την ανάθεση της διεξαγωγής τους. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής θα ικανοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες, και τα άλλα νομικά κείμενα του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου ενδιαφερόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο να λάβουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη αρχή, υφιστάμενη της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία σχετικά με την παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, τα οποία η αιτούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς ταυ παρόντος πρωτοκόλλου 4.Υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου μέρους, να παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. Άρθρο 8 Μορφή υπό την οποία πρέπει να ανακοινώνονται τα στοιχεία 1.Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή, υπό τη μορφή έγγραφων, κυρωμένων αντιγράφων, εκθέσεων, κλπ.. 2.Τα έγγραφα που προβλέπει η παράγραφος 1 δυνατό να αντικατασταθούν από μηχανογραφημένα στοιχεία, που παράγονται υπό οποιαδήποτε μορφή για τον ίδιο σκοπό. Άρθρο 9 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής, όπως αυτή προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο, αν κάτι τέτοιο 1)θα ήταν ενδεχόμενο να παραβλάψει την κυριαρχία, τη δημόσια τάξη. την ασφάλεια ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα, ή 2)θα αφορούσε συναλλαγματικές ή φορολογικές ρυθμίσεις άλλες από εκείνες που σχετίζονται με τους δασμούς, ή 3)θα παραβίαζε βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. 2.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αιτούσα αρχή ζητεί συνδρομή. την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει εάν της ζητείτο, οφείλει στην αίτησή της να επιστήσει την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Σε αυτή την περίπτωση εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στην αίτηση. 3.Εάν υπάρχει άρνηση παροχής συνδρομής, η σχετική απόφαση και τα αίτια αυτής γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην αιτούσα αρχή. Άρθρο 10 Υποχρέωση απορρήτου 1.Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οποιαδήποτε μορφή, συμφωνά με το παρόν πρωτόκολλο, είναι εμπιστευτική. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της πρόσθετης προστασίας που προσφέρουν οι σχετικοί νόμοι που εφαρμόζονται στο συμβαλλόμενο μέρος που την έλαβε και οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται από τις κοινοτικές αρχές 2.Δεν διαβιβάζονται ονομαστικά στοιχεία εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ώστε να πιστεύεται ότι η μεταβίβαση ή χρήση των μεταβιβαζόμενων στοιχείων αντίκειται στις βασικές νομικές αρχές ενός από τα μέρη και ειδικότερα, εφόσον το ενδιαφερόμενο πρόσωπο Θα υφίστατο αδικαιολόγητα μειονεκτήματα. Κατόπιν αιτήσεως, το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενημερώνει το μέρος που παρέχει την αίτηση σχετικά με τη χρήση της παρεχόμενης πληροφορίας και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. 3.Τα ονομαστικά στοιχεία διαβιβάζονται μόνο στις τελωνειακές αρχές και. στην περίπτωση που χρειάζεται για λόγους διώξεως, στην εισαγγελία και στις δικαστικές αρχές. Τις πληροφορίες αυτές δύνανται να λάβουν άλλα πρόσωπα ή αρχές μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της αρχής η οποία παρέχει τα στοιχεία.Το συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει τα στοιχεία, εξακριβώνει την ακρίβεια των πληροφοριών που πρόκειται να διαβιβάσει. Εφόσον διαπιστώνεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται ήσαν ανακριβείς ή πρέπει να διαγράφουν, το συμβαλλόμενο μέρος που τις παραλαμβάνει ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση και υποχρεούται να προβεί στη διόρθωση ή διαγραφή. 5.Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες υπερισχύει το δημόσιο συμφέρον, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να λάβει, κατόπιν αιτήσεως πληροφορίες για τις καταχωρημένες σε βάσεις δεδομένων πληροφορίες και το σκοπό των καταχωρήσεων αυτών. Άρθρο 11 Χρήση των στοιχείων 1.Τα στοιχεία που λαμβάνονται πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος για άλλους σκοπούς, μόνον εφόσον ληφθεί προηγουμένως η γραπτή συγκατάθεση της διοικητικής αρχής, η οποία τα παρέσχε, και αποτελούν αντικείμενα όλων των πριορισμών που θέτει η εν λόγω αρχή 2.Η παράγραφος 1 δεν παρακωλύει τη χρησιμοποίηση στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που κινείται επακολούθως, λόγω παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίαςΤα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ευχέρεια, στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες και σε διαδικασίες και καταγγελίες που παραπέμπονται στα δικαστήρια, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 12 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατό να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί εντός των ορίων της άδειας, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο υπό τη δικαιοδοσία άλλου συμβαλλόμενου μέρους, και να προσκομίσει αντικείμενα έγγραφα ή κυρωμένα αντίγραφα αυτών τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποιο ζήτημα και υπό ποίαν ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξετασθεί ο υπάλληλος. Άρθρο 13 Δαπάνες της συνδρομής Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες επισύρει η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός όπου κρίνεται σκόπιμο, από δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από δημόσιες υπηρεσίες. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 14Εφαρμογή1.Η διαχείριση του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται στις κεντρικές τελωνειακές αρχές της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφενός, και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, εφόσον χρειάζεται, των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του. λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε συστάσεις προς τα αρμόδια σώματα σχετικά με τροποποιήσεις, που θεωρούν ότι πρέπει να επέλθουν στο παρόν πρωτόκολλο 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη έρχονται σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και. ακολούθως, αλληλοενημερώνονται σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που υιοθετούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου Άρθρο 15 Συμπληρωματικότητα1.Το παρόν πρωτόκολλο οφείλει να συμπληρώνει και όχι να παρακωλύει την εφαρμογή κάθε συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής που έχει συναφθεί ή δυνατό να συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καζακστάν. Δεν πρέπει, επίσης, να αποκλείει περισσότερο εκτεταμένη αμοιβαία συνδρομή, που παρέχεται με βάση παρόμοιες συμφωνίες. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 11. οι ανωτέρω συμφωνίες δεν θίγουν κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών οποιουδήποτε στοιχείου σχετικά με τελωνειακά ζητήματα κοινοτικού ενδιαφέροντος. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ. ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ. ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. εφεξής καλούμενα “κράτη μέλη”, και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής καλούμενες “η Κοινότητα”. αφενός,και ο πληρεξούσιος της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ. αφετέρου,συνελθόντες στις Βρυξέλλες στις 23 Ιανουαρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε για την υπογραφή της συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν αφετέρου, εφεξής καλούμενη “συμφωνία”, ενέκριναν τα εξής κείμενα : τη Συμφωνία, τα Παραρτήματά της και το ακόλουθο Πρωτόκολλο : Πρωτόκολλο για την αμοιβαία συνδρομή των διοικητικών αρχών σε τελωνειακά ζητήματα --Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Δημοκρατίας του Καζακστάν ενέκριναν τα κείμενα των κοινών δηλώσεων που αναφέρονται παρακάτω και επισυνάπτονται στην παρούσα Τελική Πράξη : Κοινή Δήλωση για το άρθρο 13 της συμφωνίας Κοινή Δήλωση για το άρθρο 23 της συμφωνίας Κοινή Δήλωση για την έννοια του “ελέγχου” στο άρθρο 25 στοιχείο (β) και στο άρθρο 36 της συμφωνίας Κοινή Δήλωση για το άρθρο 42 της συμφωνίας Κοινή Δήλωση για το άρθρο 93 της συμφωνίας. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας, και οι πληρεξούσιοι της Δημοκρατίας του Καζακστάν σημείωσαν επίσης την εξής δήλωση της Γαλλικής Κυβέρνησης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα Τελική Πράξη Δήλωση της Γαλλικής Κυβέρνησης για τις υπερόντιες χώρες και εδάφη. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 13 Η Κοινότητα και η Δημοκρατία του Καζακστάν δηλώνουν άτι το κείμενο της ρήτρας διασφάλισης δεν παραχωρεί μεταχείριση διασφάλισης της GΑΤΤ. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 37 και 40. τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι λέξεις “σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες και κανονισμούς“ που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23 σημαίνουν ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ρυθμίζει την εγκατάσταση και λειτουργία εταιρειών στο έδαφός του με την προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν συνεπάγονται, όσον αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία των εταιρειών του άλλου μέρους, νέες επιφυλάξεις που καταλήγουν σε μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παραχωρεί στις δικές του εταιρείες ή σε εταιρείες ή υποκαταστήματα ή θυγατρικές εταιρείες τρίτης χώρας ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ “ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 25 ΣΤΟΙΧΕΙΟ (β) ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 36 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι κατανοούν αμοιβαία ότι το θέμα του ελέγχου εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα της συγκεκριμένης περίπτωσης. 2.Για παράδειγμα. μία επιχείρηση θεωρείται ότι “ελέγχεται“ από άλλη επιχείρηση και συνεπώς είναι θυγατρική αυτής εφόσον : η άλλη επιχείρηση κατέχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή η άλλη επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίσει ή να παύσει την πλειοψηφία του διοικητικού οργάνου, του οργάνου διαχείρισης ή του εποπτικού οργάνου και είναι συγχρόνως μέτοχος ή μέλος της θυγατρικής. 3.Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι η απαρίθμηση των κριτηρίων της παραγράφου 2 δεν. είναι περιοριστική. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 42 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι για τους σκοπούς της συμφωνίας, η πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία περιλαμβάνει ειδικότερα τα δικαιώματα δημιουργού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος δημιουργού για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα συγγενικά δικαιώματα τα δικαιώματα που αφορούν την ευρεσιτεχνία τα βιομηχανικά σχέδια, τις γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης, των εμπορικών σημάτων και των σημάτων υπηρεσιών, τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων καθώς και την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 α της σύμβασης του Παρισιού για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την προστασία πληροφοριών για την τεχνογνωσία που δεν έχουν κοινολογηθείΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 93 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, για τον σκοπό της ορθής ερμηνείας και πρακτικής εφαρμογής, ο όρος “εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που περιέχεται στο άρθρο 93 της συμφωνίας σημαίνει περιπτώσεις σημαντικής παράβασης της συμφωνίας από ένα από τα μέρη Σημαντική παράβαση της συμφωνίας συνίσταται σε α)αποκήρυξη της συμφωνίας μη προβλεπόμενη εκ των γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου ήβ)παραβίαση των ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας που εκτίθενται στο άρθρο 2. ΔΗΛΩΣΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Γαλλική Δημοκρατία σημειώνει ότι η Συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Δημοκρατία του Καζακστάν δεν εφαρμόζεται στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι συνδεδεμένα με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα δυνάμει της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ηechο en Βruselas, el νeintitres de enerο de mil nονecientοs nονenta y cincο. Udfaerdiget i Βruxelles den treοgtyνende januar nitten hundrede οg lem οg halνfems. Geschehenzu Βrusselam dreiundzwanzigstenJanuar neunzehnhundertfunlundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε. Dοne at Βrussels οn the twenty-third day οf January in the year οne thοusand nine hundred and ninety-fiνe. Fait a Βruxelles. le νingt-trοis Janνier mil neuf cent qualre-νingt-quinze. Fattο a Βruxelles. addi νentitre gennaiο millenονecentοnονantacinque. .Gedaan te Βrussel. de drieentwintigste januari negentienhοnderd νijennegentig. Feitο em Βruxelas. em νinte e tres de Janeirο de mil nονecentοs e nονenta e cincο. Τechty Βryssοlissο kahdοntenakymmenenlenakοlmantuna paiνanS lammikuutn νuοnna tuhatΥhdcksansatnaΥhdeksοnkymmnntSνiisi.Sοm skedde iΒryssel dentjugοtredje januariar ΕttusenniοhundranittiοfemΒip m*/ tοfm? rya τοκρηιι (fctzhuii «ugu.iit. Κ,7l(mp aiΜWt, *m,if>Μa γιπίι«ιι1 ityiiL Βpοccοju, nοnncnnna .ΚacaJifan Ροur Le Rοyaumede ΒelgiqueVοοr hetΚlοninkrijk ΒelqieFur dasΚοnigreich ΒelgienΡa Κοngeriget Danmarks νegne Fur die Βundesrepublik Deutschland Γιατην ΕλληνικήΔημοκρατία Ροr el Reinο de ΕspanaΡοur LaRepublique francaiseΤhar cheann Νa hΕireannFοr ΙrelandΡer laRepubblica italiana_.Ροurle Grand-Duche deLuxembοurg Ρela Republica Ροrtuguese Suοmentasaνallan puοlestaFοr Κοnungariket Sνerige Fοrthe UnitedΚingdοm οf Great Βritain and Νοrthern ΙrelandVοοr het Κοninkrijk der Νederlanden Ροrlas CοmunidadesΕurοpeas FurDe ΕurοpeiskeFellesskaber Furdie Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις ΕυρωπαϊκέςΚοινότητες Fοrthe Εurοpean Cοmmunities Ροurles Cοmmunautes eurοpeennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpeae Gemeenschappen ΡelasCοmunidades Εurοpeias Εurοοpan yhteisοjen puοlesta ΡaΕurοpeiska gemenskapernas νagnar V,aiar,zrziΗ Ρecnyοnincacmiun οtuiiοii
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 99 της Συμφωνίας. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία