ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2583

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας περί εμπορίου πολιτικών αερο¬σκαφών μετά του Πρωτοκόλλου που αφορά στην τροποποίηση του Παραρτήματος της Συμφωνίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία περί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών, που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 12 Απριλίου 1979 και το Πρωτόκολλο που αφορά στην τροποποίηση του Παραρτήματος της Συμφωνίας που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 2 Δεκεμβρίου 1986, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα (πλην των στοιχείων 518.52 έως 772.67 του Παραρτήματος διατυπωμένων στην αγγλική) και σε μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των κειμένων που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9.3 της Συμφωνίας και της παραγράφου 3 του Πρωτοκόλλου. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία