ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2587

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαίσιο Συνεργασίας με τελικό στόχο την προετοιμασία σύνδεσης πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Χιλής αφ ετέρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία - Πλαίσιο Συνεργασίας με τελικό στόχο την προετοιμασία σύνδεσης πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της αφ ενός και της Δημοκρατίας της Χιλής αφ ετέρου, που υπογράφηκε στις 21 Ιουνίου 1996 στη Φλωρεντία, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ αφετέρουΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ. Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ. Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση εφεξής καλούμενα ΄΄Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας΄΄ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. η δημοκρατία της Χιλής εφεξής καλούμενη η ¨Χιλή¨ ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την κοινή πολιτιστική κληρονομιά και τους στενούς ιστορικούς, πολιτικούς και οικονομικούς αγώνες που τις συνδέουν ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣτην ουσιαστική συμβολή της συμφωνίας-πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Χιλής που υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου1990,στην ενίσχυση των εν λόγω δεσμών ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την πλήρη και ολοκληρωμένη προσήλωση τους στην τήρηση των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιέχονται στην παγκόσμια διακύρηξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣτην προσήλωση των δύο συμβαλλομένων μερών στις αξίες και τις αρχές που περιέχονται στην τελική δήλωση παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για την κοινωνική ανάπτυξη, που έλαβε χώρα στην Κοπεγχάγη το Μάρτιο του 1995 ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη μέριμνα των δύο συμβαλλόμενων μερών να εγγυηθούν διαρκή και σταθερήανάπτυξη και εκτιμώντας ταυτόχρονα ότι είναι αναγκαίο να διατηρείται. και να προστατεύεται το περιβάλλον ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την ένταξή τους στην οικονομία της αγοράς και επιβεβαιώνοντας τη θέληση τους να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τους κανόνες για ελεύθερο διεθνές εμπόριο. σύμφωνα με τους κανόνες του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου(ΠΟΕ),και τονίζοντας ειδικότερα τη σημασία μιας ανοιχτής περιφερειακής προσέγγισηςΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ το αμοιβαίο συμφέρον των δύο συμβαλλομένων μερών για τη δημιουργία νέων συμβατικών δεσμών , με σκοπό την ενισχυμένη και διευρυμένη συνεργασία, την εντατικοποίηση και διαφοροποίηση των συναλλαγών και την αύξηση των ροών επενδύσεων ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την πολιτική βούληση των δύο συμβαλλομένων μερών του έχει τελικό στόχο τη δημιουργία σύνδεσης πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητος και των κρατών μελών της και της Χιλής, η οποία να βασίζεται αφενός στην ουσιαστική πολιτική συνεργασία, την προοδευτική και αμοιβαία ελευθέρωση όλων των συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ευαισθησίας ορισμένων προϊόντων και τη συμφωνία με τους κανόνες του παγκόσμιου οργανισμού Εμπορίου, αφετέρου δε στην προώθηση των επενδύσεων και στην ουσιαστικότερη συνεργασία ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τους όρους της κοινής δήλωσης σχετικά με τον πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο της οποίας τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να αρχίσουν ενισχυμένο πολιτικό διάλογο, για να εξασφαλισθεί στενότερη συνεννόηση σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με σκοπό να εξελιχθούν οι σχέσεις τους μακροπρόθεσμα σε αυτή τη βάση ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την παρούσα συμφωνία: ΤΙΤΛΟΣ Ι ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο Ι Βάση της συμφωνίας Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. που περιέχονται στην παγκόσμια διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπνέει την εσωτερική και διεθνή πολιτική των συμβαλλομένων μερών και συνιστά ουσιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας.Άρθρο 2 Στόχοι και πεδίο εφαρμογής 1.Στόχοι της παρούσας συμφωνίας είναι η προώθηση των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, βάσει των αρχών της αμοιβαιότητας και των κοινών συμφερόντων, ιδίως με την προετοιμασία της προοδευτικής και αμοιβαίας ελευθέρωσης όλων των συναλλαγών, με σκοπό να τεθούν οι βάσεις μεθόδου για τη δημιουργία, στο μέλλον, σύνδεσης πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Χιλής, σύμφωνα με τους κανόνες του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου (ΠΟΕ) και λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία καθορισμένων προϊόντων. 2.Προς επίτευξη των εν λόγω στόχων, η παρούσα συμφωνία περιλαμβάνει τον πολιτικό διάλογο, το εμπόριο, την οικονομία και τη συνεργασία, καθώς και άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μέσων και των σχετικών οργάνων τους. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 31.Τα μέρη συμφωνούν να αρχίσουν τακτικό πολιτικό διάλογο επί διμερών και διεθνών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. 0 διάλογος αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους .του περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. 1 Ο υπουργικός διάλογος .του προβλέπεται στην κοινή δήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Κοινοί· Συμβουλίου, το οποίο συνιστάται βάσει του άρθρου 33 της παρούσας συμφωνίας, ή στο πλαίσιο άλλων οργάνων του ιδίου επιπέδου, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν κοινής συμφωνίας. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ; ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Άρθρο Άρθρο 4ΣτόχοιΤα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να συσφίξουν τις σχέσεις τους για να ενθαρρύνουν την αύξηση και τη διαφοροποίηση των εμπορικών τους συναλλαγών, να προετοιμάσουν την προοδευτική και αμοιβαία ελευθέρωση των εν λόγω συναλλαγών και να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την εγκαθίδρυση, στο μέλλον, πολιτικής και οικονομικής σύνδεσης, σε συμφωνία με τους κανόνες του ΠΟΕ και λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία ορισμένων προϊόντων. Άρθρο 5 Οικονομικός και εμπορικός διάλογος 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να πραγματοποιούν περιοδικά οικονομικό και εμπορικό διάλογο στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται στον τίτλο VΙΙ, προς επίτευξη των εμπορικών στόχων αυτής, προετοιμάζουν δε τις εργασίες για τη μελλοντική ελευθέρωση των συναλλαγών. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη προσδιορίζουν κατόπιν κοινής συμφωνίας τα πεδία εμπορικής συνεργασίας, χωρίς να αποκλείουν κανένα τομέα. 3.Η εν λόγω συνεργασία περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα 1)πρόσβαση στην αγορά και ελευθέρωση του εμπορίου, μελέτη και πρόβλεψη των προοπτικών εφαρμογής της αμοιβαίας ελευθέρωσης του εμπορίου, ειδικότερα, το χρονοδιάγραμμα και τη δομή των διαπραγματεύσεων και τις μεταβατικές περιόδους·2)δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια, ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές και εξαγωγές και μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος: αναλύσεις, μελέτες και διαχείριση, μεταξύ άλλων ποσοστώσεις, διοικητικές ρυθμίσεις που διέπουν το εξωτερικό εμπόριο, δικαιώματα αντιντάμπινγκ. ρήτρες διασφάλισης, τεχνικά πρότυπα, πρότυπα υγιεινής και φυτοϋγείας, αμοιβαία αναγνώριση των συστημάτων πιστοποίησης 3)δασμολογική δομή των συμβαλλομένων μερών 4)συμβατότητα τη; ελευθέρωση; των συναλλαγών με τους κανόνες του ΠΟΕ 5)προσδιορισμό; των πιθανών δασμολογικών μειώσεων και κατάργηση των παραδασμολογικών μέτρων 6)προσδιορισμό; των ευαίσθητων προϊόντων και των προϊόντων που παρουσιάζουν προτεραιότητα για τα συμβαλλόμενα μέρηζ) συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις υπηρεσίες. εντός των ορίων των κατ ιδίαν αρμοδιοτήτων των συμβαλλομένων μερών, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, των ασφαλίσεων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών . η) έλεγχο; των πρακτικών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό· 7)κανόνες καταγωγής. που ενθαρρύνουν τη χρησιμοποίηση περιφερειακών εισροών για την προώθηση της ολοκλήρωσης.Άρθρο Άρθρο 5Συνεργασία σε θέματα τυποποίησης, διαπίστευσης, πιστοποίηση:, μετρολογία: και αξιολόγησης πιστότητας Τα συμβαλλόμενα :μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν σε θέματα τυποποίησης, διαπίστευσης, πιστοποίησης, μετρολογίας και αξιολόγησης πιστότητας. Η εν λόγω συνεργασία υλοποιείται κυρίως με τα ακόλουθα; α) προσφέρονται στη Χιλή προγράμματα τεχνικής βοήθεια; σε θέματα τυποποίησης, διαπίστευσης, πιστοποίησης και μετρολογίας, για την ανάπτυξη, στους τομείς αυτούς, συστήματος και δομών που συμφωνούν: — με τα διεθνή πρότυπα, —με τις βασικές απαιτήσεις για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των προσώπων, για τη διατήρηση των φυτών και των ζώων, την προστασία των καταναλωτών καθώς και τη διατήρηση .του περιβάλλοντος β) η εν λόγω συνεργασία έχει στόχο, εφόσον το επιτρέπει το τεχνικό επίπεδο των σχετικών τομέων, να διευκολύνει τη διαπραγμάτευση συμφωνίας-πλαίσιο περί αμοιβαίας αναγνώρισης γ) συνεργασία όσον αφορά τα τεχνικά πρότυπα για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις αγορές. Άρθρο 7 Τελωνειακή συνεργασία 1.Τα μέρη, σύμφωνα με τις κατ ιδίαν αρμοδιότητες τους. διευκολύνουν την τελωνειακή συνεργασία με σκοπό τη βελτίωση και παγιοποίηση του νομικού πλαισίου των εμπορικών του; σχέσεων. Η τελωνειακή συνεργασία αποβλέπει επίσης στην ενίσχυση των τελωνειακών δομών των συμβαλλομένων μερών και στη βελτιωμένη λειτουργία τους στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας.2.Η τελωνειακή συνεργασία υλοποιείται ειδικότερα με τα ακόλουθα:1)ανταλλαγές πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων 2)προσδιορισμό νέων τεχνικών κατάρτισης και συντονισμό των δράσεων στους αρμόδιους με τα εν λόγω θέματα διεθνείς οργανισμούς· 3)ανταλλαγές υπαλλήλων και ανωτέρων στελεχών της τελωνειακής και φορολογικής διοίκησης· 4)απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών 5)τεχνική βοήθεια 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι ενδιαφέρονται να υπογράψουν στο μέλλον, εντός του θεσμικού πλαισίου που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία πρωτόκολλο αμοιβαίας τελωνειακής συνδρομής. Άρθρο 3 Προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να λάβουν υπόψη την απαλλαγή από δασμούς και φόρους κατά την προσωρινή εισαγωγή στο έδαφος τους των εμπορευμάτων τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεθνών συμφωνιών στον εν λόγω τομέα. Άρθρο 9 Στατιστική συνεργασία Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την προσέγγιση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της στατιστικής, για τη χρησιμοποίηση, σε αμοιβαία αναγνωρισμένη βάση, των στατιστικών δεδομένων που αφορούν συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών και. εν γένει, σε όλους τους τομείς .του μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας. Άρθρο 10 Συνεργασία στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας με σκοπό την προώθηση των εμπορικών συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών, των επενδύσεων, της μεταφοράς τεχνολογίας, της διάδοσης πληροφοριών, των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων καθώς και των σχετικών με αυτές οικονομικών δραστηριοτήτων.2.Για το σκοπό του παρόντος άρθρου, η πνευματική ιδιοκτησία αφορά ειδικότερα τα συγγραφικά δικαιώματα, περιλαμβανομένων των συγγραφικών δικαιωμάτων νια προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις τράπεζες δεδομένων —και τα συγγενή δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών, τις γεωγραφικές ενδείξεις— μεταξύ άλλων ονομασίες προέλευσης— τα βιομηχανικά σχόλια και πρότυπα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, την προστασία στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα και την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 1)της σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εξασφαλίσουν, στο πλαίσιο των κατ ιδίαν νομοθεσιών, κανονισμών και πολιτικών, την κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς απαιτήσεις, που προβλέπονται στη συμφωνία για τα θέματα που αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (ΤRΙΡS). που περιέχεται στον ΠΟΕ και. εφόσον χρειάζεται, να εξετάσουν την ενίσχυση της, για παράδειγμα, με την υπογραφή συμφωνίας για την αμοιβαία προστασία και αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης. 4.Η συνεργασία στον εν λόγω τομέα μπορεί να περιλαμβάνει τεχνική βοήθεια, μέσω της υλοποίησης κοινών προγραμμάτων και έργων. 5.Στην περίπτωση εμπορικών διαφορών που αφορούν την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις, με στόχο να άρουν κάθε αμφισβήτηση ή να επιλύουν κάθε δυσχέρεια σχετικά με την εφαρμογή των ιδίων κανόνων περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 6.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για τα κριτήρια κατοχύρωσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που εφαρμόζονται στα αποτελέσματα των ερευνών και των λοιπών επιστημονικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Άρθρο 11 Συνεργασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν, με βάση την αμοιβαιότητα, ανοικτές, χωρίς διακρίσεις και διαφανείς διαδικασίες όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις φορέων του τομέα των δημοσίων υπηρεσιών, σε κεντρικό, ομοσπονδιακό, περιφερειακό, επαρχιακό και τοπικό επίπεδο. 2.Προς επίτευξη του εν λόγω στόχου, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να διερευνήσουν την πιθανότητα συναφής συμφωνίας όσον αφορά την προσχώρηση σε συμβάσεις στους εν λόγω τομείς, με την πρόβλεψη σαφών και δίκαιων προϋποθέσεων οι οποίες υπόκεινται σε μη επιδεχόμενους αμφισβητήσεις μηχανισμούς. 3.Η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών στον εν λόγω τομέα έχει επιπλέον στόχο την τεχνική βοήθεια, σε θέματα συναφή με τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ)4.Τα συμβαλλόμενα μέρη διερευνούν τη δυνατότητα πραγματοποίησης ετήσιων διαβουλεύσεων στον εν λόγω τομέα.ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο Άρθρο 12Στόχοι1.Λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά αποτελέσματα της συμφωνίας-πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητα: και της Χιλής του Δεκεμβρίου 1990, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίαςνα ενισχύσουν και να διευρύνουν το πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας, προωθώντας τις παραγωγικές συνέργειες δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και ενισχύοντας την οικονομική ανταγωνιστικότητα. 2.Η οικονομική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών στηρίζεται στην ευρύτερη δυνατή βάση. χωρίς να αποκλείεται εκ των προτέρων κανένας τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις ίδιες προτεραιότητες των συμβαλλομένων μερών, το αμοιβαίο συμφέρον και τις ίδιες αρμοδιότητες.3.Τα συμβαλλόμενα μέρη δίδουν προτεραιότητα στη συνεργασία η οποία ευνοεί τη δημιουργία δεσμών και οικονομικών και κοινωνικών δικτύων μεταξύ των επιχειρήσεων, σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η τεχνολογία, τα πληροφοριακά συστήματα ή η επικοινωνία. 4.Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη ενισχύουν την ανταλλαγή πληροφοριών για να εξασφαλισθεί η τακτική, παρακολούθηση της εξέλιξης των ιδίων πολιτικών και μακροοικονομικών ισορροπιών και η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. 5.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν ειδικότερα, και λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ελευθέρωσης το οποίο έχει επιτύχει η Χιλή στον τομέα των υπηρεσιών, των επενδύσεων και της επιστημονικής, τεχνολογικής, βιομηχανικής και γεωργικής συνεργασίας, να καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες για τη διεύρυνση και την ενίσχυση της συνεργασίας τους στα εν λόγω πεδία. 6.Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη τη διατήρηση του περιβάλλοντος και των οικολογικών ισορροπιών κατά τη λήψη μέτρων οικονομικής συνεργασίας. 7.Η κοινωνική ανάπτυξη, και ειδικότερα η προώθηση των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, διαπνέουν τις δράσεις και τα μέτρα που υποστηρίζουν τα συμβαλλόμενα μέρη στον εν λόγω χώρο. Άρθρο Άρθρο 13Βιομηχανική και επιχειρηματική συνεργασία 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη ενισχύουν τη βιομηχανική και επιχειρηματική συνεργασία με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκού πλαισίου για την οικονομική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα 2.Η εν λόγω συνεργασία αφορά ειδικότερα τα ακόλουθα: 1)αύξηση των ροών εμπορικών συναλλαγών, επενδύσεων, έργων βιομηχανικής συνεργασίας; και μεταφοράς τεχνολογίας2)στήριξη στον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση της βιομηχανίας· 3)προσδιορισμό και άρση των εμποδίων στη βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, με την εφαρμογή μέτρων που ενισχύουν την τήρηση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και προωθούν την προσαρμογή της στις ανάγκες της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή και συνεννόηση μεταξύ των φορέων4)ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ οικονομικών φορέων αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών, ιδίως μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 5)προώθηση της βιομηχανικής καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένου και αποκεντρωμένου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των φορέων των δυο συμβαλλομένων μερών 6)διατήρηση της συνοχής του συνόλου των δράσεων που ενδέχεται να έχουν ευνοϊκή επίδραση στη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων των δυο συμβαλλομένων μερών. 3.Σε ένα δυναμικό, ολοκληρωμένο και αποκεντρωμένο πλαίσιο, η εν λόγω συνεργασία υλοποιείται βασικά με τις ακόλουθες δράσεις: 1)περισσότερες και οργανωμένε: επαφές μεταξύ επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ των ΜΜΕ και παραγόντων των δυο συμβαλλομένων μερών. ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμόςκαι ηαξιολόγηση των αμοιβαίων συμφερόντων των επιχειρηματιών, με σκοπό την αύξηση των ροών συναλλαγών, επενδύσεων και των έργων βιομηχανικής και επιχειρηματικής συνεργασίας εν γένει, ιδίως με την προώθηση της σύστασης κοινών επιχειρήσεων (jοint νentures)· 2)ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών και έργων συνεργασίας, που προσδιορίζονται στο πλαίσιο ενισχυμένου διαλόγου μεταξύ των δικτύων των διαφόρων παραγόντων της Χιλής και της Ευρώπης 3)ανάπτυξη πρωτοβουλιών που συμπληρώνουν τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, ιδίως αυτών που αφορούν την πολιτική των επιχειρήσεων για τη βιομηχανική ποιότητα και τη βιομηχανική καινοτομία, την κατάρτιση και την εφαρμοσμένη έρευνα και την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας. Άρθρο 14 Συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών για την ανάπτυξη των οικονομιών τους. Προς το σκοπό αυτό. ενισχύουν και επεκτείνουν τη συνεργασία στον εν λόγω τομέα. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τους κανόνες της γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GΑΤS).2.Για την υλοποίηση της εν λόγω συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη προσδιορίζουν τομείς προτεραιότητας στο χώρο αυτό. ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων μέσων. Οι προς εκτέλεση δράσεις επικεντρώνονται ιδίως στα ακόλουθα: 1)απλούστευση της πρόσβασης των ΜΜΕ στα κεφάλαια και στις τεχνολογίες της αγοράςβ) ενίσχυση των συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών καθώς και με τις αγορές των τρίτων χωρών 2)τόνωση της ανάπτυξης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας καθώς και της διαφοροποίησης στον τομέα αυτόδ) ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τους κανόνες, νομοθεσίες και ρυθμίσεις που διέπουν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών 3)ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης:—αδειών και πιστοποιητικών στους φορείς παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών και —αναγνώρισης επαγγελματικών τίτλων 4)ανάπτυξη του τουριστικού τομέα για την καλύτερη πληροφόρηση και την ανταλλαγή εμπειριών, που συμβάλλουν στη διαρκή, σταθερή και οργανωμένη ανάπτυξη του τουρισμού. Επιδιώκεται επίσης η ενθάρρυνση της κατάρτισης τον ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα αυτό καθώς και οι κοινές ενέργειεςστους τομείς προώθησης και εμπορίας. Άρθρο 15 Ενίσχυση των επενδύσεων Τα συμβαλλόμενα μέρη, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, συμβάλλουν στη διατήρηση ελκυστικού και σταθερού πλαισίου για την πραγματοποίηση αμοιβαίων επενδύσεων.Η εν λόγω συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:α) μηχανισμούς πληροφόρησης, προσδιορισμού και δημοσίευσης των νομοθεσιών και των ευκαιριών επένδυσης·β) στήριξη για την ανάπτυξη νομικού πλαισίου, που ευνοεί τις επενδύσεις μεταξύ των μερών, και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη σύναψη, μεταξύ της Χιλής και των ενδιαφερομένων κρατών μελών της Κοινότητας, διμερών συμφωνιών για την προώθηση και προστασία των επενδύσεων και διμερών συμφωνιών προς αποφυγή της διπλής φορολογίας· γ) ανάπτυξη εναρμονισμένων και απλουστευμένων διοικητικών διαδικασιών δ) ανάπτυξη μηχανισμών για την πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων, ιδίως μεταξύ των ΜΜΕ των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 16 Συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος της επιστήμης και τεχνολογίας στο πλαίσιο εφαρμογής των πολιτικών τους. 2.Στόχοι της εν λόγω συνεργασίας είναι οι ακόλουθοι: 1)ανταλλαγή πληροφοριών και επιστημονικών και τεχνολογικών εμπειριών, ειδικότερα κατά την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων 2)ενθάρρυνση σταθερής σχέσης μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων των συμβαλλομένων μερών 3)εντατικοποίηση των καινοτόμων δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις της Χιλής και της Ευρώπηςδ) προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας. 3.Η εν λόγω συνεργασία υλοποιείται βασικά μέσω των ακόλουθων:1)κοινά έργα έρευνας σε κοινούς τομείς. και συγκεκριμένα (με τη δραστήρια συμμετοχή των επιχειρήσεων 2)ανταλλαγές επιστημόνων για την προώθηση της έρευνας, της προετοιμασίας έργων και της κατάρτισης υψηλού επιπέδουγ) κοινές επιστημονικές συναντήσεις για να ευνοηθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών, να ενθαρρυνθούν οι αλληλεπιδράσεις και ο προσδιορισμός των κοινών πεδίων έρευνας3)διάδοση, εφόσον χρειάζεται, των αποτελεσμάτων και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέαε) ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την τυποποίησηστ) αξιολόγηση των δραστηριοτήτων. 4.Τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την υλοποίηση της συνεργασία: αυτής προωθούν τη συμμετοχή των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των κέντρων έρευνας και των παραγωγικών τομέων, ιδίως των ΜΜΕ. 5.Τα συμβαλλόμενα μέρη προσδιορίζουν κατόπιν κοινή; συμφωνίας και χωρίς εκ των προτέρων εξαιρέσεις, τα πεδία, την έναρξη, τον χαρακτήρα και τις προτεραιότητες της εν λόγω συνεργασίας, στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος, το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τις περιστάσεις. Άρθρο Άρθρο 17Συνεργασία στον τομέα της ενέργειας Η συνεργασία μεταξύ :ων συμβαλλομένων μερών αποβλέπει στην περαιτέρω προσέγγιση των οικονομιών τους στους τομείς των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, συμβατικών ή μη. καθώς και των τεχνολογιών για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση της ενέργειας. Η συνεργασία στον τομέα αυτό υλοποιείται βασικά με τα ακόλουθα:α) ανταλλαγέςπληροφοριών μετην δέουσαμορφή. μεταξύ άλλων, δημιουργία τράπεζα δεδομένων μεταξύ των οικονομικών παραγόντων - . ;συμβαλλομένων μερών, επιμόρφωση και κοινές διασκέψεις β)δράσεις για τη μεταφορά τεχνολογίαςγ) προηγούμενες μελέτες και εκτέλεση έργων από τα αρμόδια όργανα και επιχειρήσεις των συμβαλλομένων μερώνδ) συμμέτοχη των οικονομικών παραγόντων των συμβαλλομένων μερών σε κοινά έργα τεχνολογική: ανάπτυξης και υποδομώνε) σύναψη, εφόσον χρειάζεται, ειδικών συμφωνιών σε τομείς κλειδιά αμοιβαίου ενδιαφέροντος στ)στήριξη στα όργανα της Χιλής που είναι επιφορτισμένα με ζητήματα αφορώντα την ενέργεια και τη χάραξη της σχετικής πολιτικήςζ) προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης. Άρθρο 18 Συνεργασία στον τομέα των μεταφορών 1.Με τη συνεργασία στον εν λόγω τομέα επιδιώκονται βασικά τα ακόλουθα: 1)υποστήριξητου εκσυγχρονισμούτωνσυστημάτωνμεταφοράς 2)βελτίωση της κυκλοφορίας προσώπων και εμπορευμάτων και της πρόσβασης στην αγορά των μεταφορών 3)προώθηση των κανόνων εκμετάλλευσης. 2.Η συνεργασία υλοποιείται κυρίως με τα ακόλουθα: 1)ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές μεταφορών και άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος· 2)προγράμματα επιμόρφωσης για τους οικονομικούς παράγοντες και τους αρμοδίους των δημοσίων διοικήσεων 3)ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την εγκατάσταση σταθμών επιτήρησης (mοnitοring statiοns) που αποτελούν στοιχεία της υποδομής του παγκόσμιου συστήματος ναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου (GΝSS). 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, των νομοθεσιών και διεθνών δεσμεύσεων, εξετάζουν προσεχτικά όλα τα θέματα τα αφορώντα τις διεθνείς υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών για να μην αποτελέσουν εμπόδιο στην επέκταση του εμπορίου, μεριμνώντας ειδικότερα για την απεριόριστη πρόσβαση στις αγορές, σε εμπορική βάση και χωρίς διακρίσεις. Άρθρο 19 Συνεργασία στον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών 1.Τα αναβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των προηγμένων επικοινωνιών αποτελούν τομέα κλειδί της σύγχρονης κοινωνίας και έχουν κεφαλαιώδη σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και για την αρμονική εγκαθίδρυση της κοινωνίας της πληροφορίας. 2.Τα μέτρα συνεργασία; στον εν λόγω τομέα προσανατολίζονται ειδικότερα στα ακόλουθα: 1)διάλογος επί διαφόρων πτυχών της κοινωνίας της πληροφορίας, μεταξύ άλλων η πολιτική που ακολουθείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 2)ανταλλαγές πληροφοριών και πιθανόν τεχνική βοήθεια για τους κανόνες και την τυποποίηση, τις δοκιμές συμμόρφωσης και την πιστοποίηση όσον αφορά τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών 3)διάδοση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών και πρόβλεψη νέων μέσων στο χώρο των προηγμένων επικοινωνιών, υπηρεσιών και τεχνολογιών της πληροφορίας· 4)προώθηση και εφαρμογή κοινών έργων έρευνα;, τεχνολογικής και βιομηχανική: ανάπτυξης στο χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας, των επικοινωνιών, της τηλεματικής και της κοινωνίας της πληροφορίας· 5)δυνατότητα συμμετοχής των οργανισμών της Χιλής σε πιλοτικά έργα και κοινοτικά προγράμματα. ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις κατ ιδίαν ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν στους αντίστοιχους τομείς6)διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ δικτύων και υπηρεσιών τηλεματικής της Κοινότητας και της Χιλής.Άρθρο 20 Συνεργασία στον τομέα της προστασίας τον περιβάλλοντος 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να αναπτύξουν συνεργασία για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, την πρόληψη της υποβάθμισης του. τον έλεγχο της ρύπανσης και την προώθηση της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων, για μια διαρκή και σταθερή ανάπτυξη.Στο πλαίσιο αυτό, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση των οικοσυστημάτων, στην ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων, στην περιβαλλοντική επίπτωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, στο αστικό περιβάλλον και στα προγράμματα απορρύπανσης. 2.Η εν λόγω συνεργασία επικεντρώνεται στα ακόλουθα: 1)έργα που αποβλέπουν στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών δομών και πολιτικών της Χιλής 2)ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, μεταξύ άλλων των κατ ιδίαν κανόνων και προτύπων 3)κατάρτιση, επιμόρφωση και εκπαίδευση όσον αφορά το περιβάλλον 4)τεχνική βοήθεια και εφαρμογή κοινών προγραμμάτων έρευνας.Άρθρο 21 Συνεργασία στο γεωργικό και αγροτικό τομέαΙ. Τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν την αμοιβαία συνεργασία στο γεωργικό και αγροτικό τομέα. Προς το σκοπό αυτό, εξετάζουν: α) τα μέτρα που τείνουν να ενισχύουν τις αμοιβαίες συναλλαγές γεωργικών προϊόντων β) τα περιβαλλοντικά υγειονομικά και φυτουγειονομικά μέτρα, καθώς και άλλα συναφή μέτρα, λαμβάνοντα; υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία σε αμφότερα τα μέρη σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ. 2.Η εν λόγω συνεργασία υλοποιείται με την εφαρμογή μέτρων, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνική βοήθεια, επιστημονικές και τεχνολογικές εμπειρίες. ΤΙΤΛΟΣ V ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 22 Στόχοι και πεδίο εφαρμογής Τα μέρη αποφασίζουν να συνεχίσουν να συνεργάζονται στον χώρο της κοινωνικής ανάπτυξης, της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, της επιμόρφωσης και της περιφερειακής ολοκλήρωσης, δίδοντας προτεραιότητα στους τομείς που ενδέχεται να προωθήσουν τη διαδικασία προσέγγισης, για τη μεταξύ τους δημιουργία πολιτικής και οικονομικής σύνδεσης. Άρθρο 23 Χρηματοδοτική και τεχνική συνεργασία και συνεργασία για την κοινωνική ανάπτυξη 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία της χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας, η οποία θα προσανατολίζεται στην καταπολέμηση της εξαιρετικής ένδειας και εν γένει, στην ανακούφιση των κατ εξοχήν μειονεκτικών κοινωνικών στρωμάτων. 2.Για την εν λόγω συνεργασία πιθανόν να εφαρμοστούν πιλοτικά προγράμματα όπως: 1)προγράμματα για τη δημιουργία απασχόλησης και την επαγγελματική επιμόρφωση 2)έργα για τη διαχείριση και διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών3)έργα για την ανάπτυξη και την αγροτική κατοικία ή τη χωροταξία 4)προγράμματα στον τομέα της υγείας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης· 5)στήριξη στις δραστηριότητες των βασικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 6)προγράμματα και έργα που ενθαρρύνουν την καταπολέμηση της ένδειας, με τη δημιουργία ευκαιριών στον τομέα της παραγωγής και της απασχόλησης· 7)προγράμματα για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, κυρίως των πλέον μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων. Άρθρο 24 Συνεργασία στη δημόσια διοίκηση και την περιφερειακή ολοκλήρωση1.Τα αναβαλλόμενα μέρη υποστηρίζουν τη συνεργασία στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, για την καλύτερη προσαρμογή των διοικητικών συστημάτων στο άνοιγμα των μεταξύ τους συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο αυτό για την προώθηση των διοικητικών μετασχηματισμών που οφείλονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Λατινικής Αμερικής. 3.Προς το σκοπό αυτό και για την υποστήριξη των στόχων τη: Χιλής όσον αφορά το διοικητικό εκσυγχρονισμό, την αποκέντρωση και την περιφερειοποίηση, τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν τη συνεργασία ώστε να καλύπτει όλες τις θεσμικές λειτουργίες, βασιζόμενοι στη πείρα από τους μηχανισμούς και τις πολιτικές της Κοινότητας. 4.Η συνεργασία αυτή υλοποιείται ειδικότερα με τα ακόλουθα: 1)βοήθεια στους οργανισμούς της Χιλής που είναι επιφορτισμένοι με τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών, ιδίως μέσω επαφών μεταξύ του προσωπικού, των οργάνων της Ευρώπης και της Χιλήςβ) συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών με κάθε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πληροφορικής. Εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλους τους τομείς όπου προβλέπεται η ανταλλαγή τους· 2)μεταφορά εμπειριών 3)προηγούμενες μελέτες και εκτέλεση κοινών έργων 4)επιμόρφωση και θεσμική στήριξη. Άρθρο 25 Διοργανική συνεργασία 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η στενότερη διοικητική συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων οργάνων.Η συνεργασία αυτή υλοποιείται στην ευρύτερη δυνατή βάση, ιδίως με τα ακόλουθα: 1)όλα τα μέσα που ευνοούν την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων, κοινή ανάπτυξη πληροφοριακών δικτύων επικοινωνίας· 2)γραφεία μελετών και επιμόρφωση 3)μεταφορά εμπειριών. Άρθρο 26 Συνεργασία όσον αφορά την πληροφόρηση, επικοινωνία και τα πολιτιστικά 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερα στενούς πολιτιστικούς δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ της Χιλής και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έχουν αποφασίσει να ενισχύσουν τη συνεργασία στο χώρο αυτό μεταξύ άλλων, στο χώρο της πληροφόρησης και της επικοινωνίας. 2.Η εν λόγω συνεργασία, εντός των ορίων των κατ ιδίαν αρμοδιοτήτων των συμβαλλομένων μερών, έχει στόχο την προώθηση:1)συναντήσεων μεταξύ αρμοδίων σε θέματα επικοινωνίας και πληροφόρησης των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένη; μεταξύ άλλων της τεχνικής βοήθειαςβ) της ενίσχυσης των ανταλλαγών πληροφοριών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος . 2)της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεωνδ) δραστηριοτήτων —μελέτες και δράσεις κατάρτισης— που αφορούν την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ενθαρρύνουν την ευρύτερη δυνατή συνεργασία, μεταξύ άλλων, στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και του τύπου. Άρθρο Άρθρο 27Συνεργασία στην εκπαίδευση και επιμόρφωση 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, τα μέσα βελτίωσης της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης, όσον αφορά τη νεολαία και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την επαγγελματική κατάρτιση και τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των κατ εξοχήν μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις δράσεις που διευκολύνουν τη δημιουργία σταθερών δεσμών μεταξύ των ειδικευμένων φορέων τους και που ευνοούν την κοινή χρήση τεχνικών πόρων και ανταλλαγές πληροφοριών.3.Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται κυρίως με: 1)συμφωνίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κέντρων επιμόρφωσης 2)συναντήσεις μεταξύ οργανισμών αρμοδίων σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 4.Στόχος της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών είναι επίσης η σύναψη τομεακών συμφωνιών στο χώρο της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της νεολαίας. Άρθρο 28 Συνεργασία για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους. συντονίζουν τις δράσεις τους και εντείνουν τη συνεργασία τους για την πρόληψη της κατάχρησης ναρκωτικών, την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών και την κατάχρηση πρόδρομων ουσιών, για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών. Προς το σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη συντονίζουν τις προσπάθειές τους και τους τομείς συνεργασίας σε διμερές επίπεδο και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και φόρα. 2.Η εν λόγω συνεργασία, που αναλαμβάνεται από τα αρμόδια σχετικά όργανα, επικεντρώνεται στα ακόλουθα: 1)έργα επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και θεραπείας και αποκατάστασης των τοξικομανών και προγράμματα για την πρόληψη της παράνομης κατανάλωσης ναρκωτικών 2)κοινά προγράμματα έρευνας 3)προγράμματα επιμόρφωσης για δημοσίους υπαλλήλους σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο του παράνομου εμπορίου, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του ελέγχου του εμπορίου πρόδρομων και βασικών χημικών ουσιών 4)ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και λήψη κατάλληλων μέτρων για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στο πλαίσιο πολυμερών συμβάσεων που ισχύουν και των συστάσεων της ομάδας διεθνούς χρηματοπιστωτικής δράσης (GΑFΙ) 5)πρόληψη της εκτροπής πρόδομων χημικών ουσιών και άλλων βασικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Η εν λόγω πρόληψη βασίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1983, κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, στις αρχές που έχει υιοθετήσει η Κοινότητα, στους αρμόδιους διεθνείς φορείς και στις συστάσεις της Chemical Αctiοn Τask Fοrce (CΑΤF). 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται, κατόπιν κοινής συμφωνίας, να διευρύνουν την εν λόγω συνεργασία και σε άλλα πεδία δράσης. Άρθρο 29 Συνεργασία για την προστασία του καταναλωτή 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η συνεργασία στο χώρο αυτό έχει στόχο την τελειοποίηση των συστημάτων προστασίας του καταναλωτή, επιδιώκουν δε, στο πλαίσιο των κατ ιδίαν-νομοθεσιών, να είναι περισσότερο συμβατά.2.Η εν λόγω συνεργασία επικεντρώνεται κυρίως στα ακόλουθα: 1)ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων 2)διοργάνωση δράσεων επιμόρφωσης και παροχή τεχνικής βοήθειας. Άρθρο 30 Συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η συνεργασία στο χώρο αυτό αναπτύσσεται, τηρουμένων των διεθνών εμπορικών και περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, με την έναρξη περιοδικού διαλόγου, στο πλαίσιο του οποίου διευρενάται η δυνατότητα ανάπτυξης στενότερης συνεργασίας στον τομέα της αλιείας, που μπορεί να οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας αλιείας. Άρθρο 31 Τριγωνική συνεργασία Τα συμβαλλόμενα μέρη, αποδεχόμενα την αξία της διεθνούς συνεργασίας για την προώθηση δίκαιων, διαρκών και σταθερών αναπτυξιακών διαδικασιών, συμφωνούν να προωθήσουν προγράμματα τριγωνικής συνεργασίας, με τρίτες χώρες, σε πεδία και τομείς κοινού ενδιαφέροντος. ΤΙΤΛΟΙ VΙ ΜΕΣΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο Άρθρο 321.Προς διευκόλυνση της υλοποίησης των στόχων συνεργασίας που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να διαθέσουν τα κατάλληλα μέσα για την εκτέλεση της, μεταξύ άλλων τα χρηματοδοτικά μέσα, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τους κατ ιδίαν μηχανισμούς. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη καλούν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων να εντείνει τη δράση της στη Χιλή, σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες και κριτήρια χρηματοδότησης. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΘΕΣΜΙΚ0 ΠΛΑΙΣΙΟ Άρθρο 331.Συστήνεται Κοινό Συμβούλιο της συμφωνίας-πλαίσιο για την συνεργασία, εφεξής καλούμενο Κοινό Συμβούλιο, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την επίβλεψη της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο. σε τακτικά διαστήματα και εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις.1 Το Κοινό Συμβούλιο εξετάζει σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, καθώς και λοιπά διμερή ή διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με σκοπό την υλοποίηση των στόχων αυτής της συμφωνίας.3.Επίσης το Κοινό Συμβούλιο δύναται να διατυπώνει τις κατάλληλες προτάσεις κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. Κατά την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων του. το Κοινό Συμβούλιο αναλαμβάνει συγκεκριμένα να υποβάλει συστάσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση :ου απώτερου στόχου της οικονομικής και πολιτικής σύνδεσης. Άρθρο 341.Το Κοινό Συμβούλιο αποτελείται, αφενός, από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και. αφετέρου, από αντιπροσώπους της Χιλής. 1 Το Κοινό Συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό. 3.Η προεδρία του Κοινού Συμβουλίου ασκείται εναλλακτικά από αντιπρόσωπο εκάστου συμβαλλόμενου μέρους. Άρθρο 351.Το Κοινό Συμβούλιο επικουρείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, από μεικτή επιτροπή αποτελούμενη, αφενός, από αντιπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφετέρου, απο αντιπροσώπους της Χιλής. 2.Κατά γενικό κανόνα, η μεικτή επιτροπή συνέρχεται μία φορά το χρόνο εναλλακτικά στις Βρυξέλλες και στη Χιλή, η δε ημερομηνία και η ημερήσια διάταξη ορίζονται κατόπιν κοινής συμφωνίας. Είναι δυνατόν να συγκληθούν έκτακτες συνεδριάσεις κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Η προεδρία στη μεικτή επιτροπή ασκείται εναλλακτικά από αντιπρόσωπο εκάστου συμβαλλομένου μέρους. 3.Το Κοινό Συμβούλιο αποφασίζει, στο πλαίσιο του εσωτερικού του κανονισμού, τον τρόπο λειτουργίας τη; μεικτής επιτροπής. 4.Το Κοινό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει το σύνολο >|μέρος των αρμοδιοτήτων του στη μεικτή επιτροπή, η οποία εξασφαλίζει τη συνέχεια των συνεδριάσεων. 5.Η μεικτή επιτροπή επικουρεί το Κοινό Συμβούλιο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατά την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων, η μεικτή επιτροπή επιφορτίζεται ειδικότερα με τα ακόλουθα; 1)ενθάρρυνση των εμπορικών σχέσεων σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙΙαυτής 2)ανταλλαγή γνωμών σχετικά (με τα μελλοντικά προγράμματα συνεργασίας και τα διαθέσιμα για την εκτέλεσή τους μέσα καθώς και σχετικά με κάθε θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορά την προοδευτική και αμοιβαία ελευθέρωση του εμπορίου· 3)υποβολή στο Κοινό Συμβούλιο προτάσεων της μεικτήςεμπορικής υποεπιτροπής, για την προώθηση της προετοιμασίας της προοδευτικής και αμοιβαίας ελευθέρωσης των συναλλαγών και προτάσεων που αφορούν την παγιοποίηση της συνεργασία; στο εν λόγω πεδίο και4)εν γένει, υποβολή στα Κοινό Συμβούλιο προτάσεων για την υλοποίηση του τελικού στόχοι της πολιτικής και οικονομικής σύνδεσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 36 Το Κοινό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη σύσταση οργάνου για να το επικουρεί στην εκτέλεση των καθηκόντων του και καθορίζει επίσης τη σύσταση, την αποστολή και τη λειτουργία του. Άρθρο 37 Ι. Τα συμβαλλόμεναμέρη συμφωνούν να συστήσουν μεικτή εμπορική υποεπιτροπή στην οποία ανατίθεται να εξασφαλίσει την υλοποίηση των εμπορικών στόχων που ,προβλέπονται στο άρθρο 5, και να προετοιμάσει τις εργασίες για την προοδευτική και αμοιβαία ελευθέρωση των συναλλαγών. 1 Η μεικτή εμπορική υποεπιτροπή αποτελείται, αφενός, από αντιπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφετέρου, από αντιπροσώπους της Χιλής. 3.Η μεικτή εμπορική υποεπιτροπή δύναται να αναλάβει όλες τις μελέτες και τεχνικές αξιολογήσεις που θεωρεί αναγκαίες.4.Η μεικτή εμπορική υποεπιτροπή υποβάλλει στη μεικτή επιτροπή του άρθρου 35. τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών της, καθώς και προτάσεις για την μεταγενέστερη ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών. 5.Η μεικτή εμπορική υποεπιτροπή υποβάλλει τον εσωτερικό της κανονισμό στη μεικτή επιτροπή προς έγκριση. Άρθρο 38 Ρήτρα διαβούλευσης Εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να διεξάγουν διαβουλευθείς σχετικά με κάθε θέμα που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. Η διαδικασία που ακολουθείται κατά τις διαβουλεύσεις στιςοποίες αναφέρεται η προηγουμένη παράγραφος ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό της μεικτής επιτροπής. ΤΤΤΛΟΣ, VΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Άρθρο 39Ορισμός των μερών Για το σκοπό της παρούσας συμφωνίας, ως συμβαλλόμενα μέρη» νοούνται αφενός, η Κοινότητα ή τα κράτη μέλη της. ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της. σύμφωνα με τις κατ ιδίαν αρμοδιότητες, όπως προβλέπονται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και. αφετέρου. η Δημοκρατία της Χιλής. Άρθρο 40 Εξελικτική ρήτρα Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να διευρύνουν την παρούσα συμφωνία κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης. με στόχο να εμβαθύνουν και να συμπληρώσουν το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο συνεργασίας, σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες, με τη σύναψη συμφωνιών σε ειδικούς τομείς ήδραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτάται κατά την εκτέλεσή της. Άρθρο 41 Εδαφική εφαρμογή Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στο έδαφος στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και. αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας της Χιλής. Άρθρο 42 Διάρκεια και έναρξη ισχύος 1.Η παρούσα συμφωνία είναι αορίστου χρόνου. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν, σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες και σε συνάρτηση με τις εργασίες και τις προτάσεις που υποβάλλονται στο θεσμικό πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, σχετικά με τη σκοπιμότητα και το χρόνο πραγματοποίησης της σύνδεσης πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα, σε συνάρτηση με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσια της παρούσας συμφωνίας. 3.Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί εκείνον κατά τη διάρκεια του οποίου τα μέρη κοινοποιούν το ένα στο άλλο την ολοκλήρωση των αναγκαίων προς το σκοπό αυτό διαδικασιών. 4.Οι κοινοποιήσεις αυτές απευθύνονται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας συμφωνίας. 5.Από την έναρξη ισχύος της. η συμφωνία αντικαθιστά τη συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Χιλής. που υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου 1990 Άρθρο 43 Εκπλήρωση των υποχρεώσεων 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν όλα τα γενικά η ειδικά μέτρα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, και μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται σε αυτήν. Εφόσον ένα συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει εκπληρώσει κάποια από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την παρούσα συμφωνία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Προηγουμένως καιεκτός από τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οφείλει να παρέχει στη μεικτή επιτροπή όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που θεωρεί αναγκαίες για τη λεπτομερή εξέταση της κατάστασης, για να εξευρεθεί λύση αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα μέρη. Πρέπει να λαμβάνονται κατά προτεραιότητα τα μέτρα τα οποία διαταράσσουν στο ελάχιστο τη λειτουργία της παρούσαςσυμφωνίας. Κοινοποιούνται αμέσως στη μεικτή επιτροπή και αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτής. κατόπιν αιτήσεως του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ως «περιπτώσεις ειδικής έκτακτης ανάγκης», που αναφέρονται στην παράγραφο 1, θεωρούνται οι περιπτώσεις ουσιώδους παράβαση της συμφωνίας από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Ως ουσιώδης παράβασης της συμφωνίας νοούνται τα ακόλουθα:1)καταγγελία της συμφωνίας μηπροβλεπόμενη απότους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου ή 2)παράβαση βασικών στοιχείων της συμφωνίας, πουαναφέρονται στο άρθρο 1. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι «τα κατάλληλα μέτρα» που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, είναι μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Εφόσον ένα συμβαλλόμενο μέρος λάβα μέτρο σε περίπτωση ειδικής έκτακτης ανάγκης, κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δύναται να ζητήσει να πραγματοποιηθεί έκτακτη συνάντηση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών εντός 15 ημερών. Άρθρο 44 Αυθεντικά κείμενα Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δυο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Έγινε στην Φλωρεντία στις είκοσι μια Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚοινή δήλωση σχετικά με τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΧιλήςΙ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΗ Ευρωπαϊκή Ένωση και η Χιλή, —Λαμβάνοντας υπόψη την κοινή πολιτιστική κληρονομιά και τους μεταξύ τους στενούς ιστορικούς. πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς, —Προσηλωμένοι στις δημοκρατικές αξίες και επαναλαμβάνονταςότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών ελευθεριών και των αρχών του κράτους δικαίου, που αποτελούν το θεμέλιο των δημοκρατικών κοινωνών, κατευθύνει την εσωτερική και εξωτερική πολιτική των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής και αποτελεί τη βάση της κοινής τους δράσης, —Επιθυμώντας να παγιοποιήσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αποφασισμένοι να εφαρμόσουν τις αρχές για την πρόληψη και την ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών, —Εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για την περιφερειακή ολοκλήρωση, ως μέσου προώθησης της διαρκούς και σταθερής και αρμονικής ανάπτυξης των λαών τους, με βάση τις αρχές της κοινωνικής προόδου και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, —Βασιζόμενοι στις προνομιούχους σχέσεις που εγκαθιδρύονται με τη συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Χιλής, Αποφασίζουν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες αμοιβαίες σχέσεις. • 1 ΣΤΟΧΟΙΛαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 17ης Ιουλίου 1995, μετά την ανακοίνωση με τίτλο «Για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής», τα συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν την πρόθεση τους να καταλήξουν σε συμφωνία, με την οποία εκφράζουν την πολιτική τους βούληση, με τελικό στόχο τη δημιουργία σύνδεσης πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα. Προς το σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν για την έναρξη ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου, για να εξασφαλιστεί στενότερη συνεννόηση σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ιδίως με το συντονισμό των θέσεών τους στα αρμόδια πολυμερή φόρα. Ο εν λόγω διάλογος δύναται να πραγματοποιείται από κοινού με άλλους φορείς της περιφέρειας ή εφόσον είναι δυνατόν, στο πλαίσιο άλλων πολιτικών διαλόγων που ήδη προβλέπονται. 3.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Για την έναρξη και εξέλιξη του εν λόγω πολιτικού διαλόγου επί διμερών και διεθνών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στα ακόλουθα: 1)πραγματοποίηση περιοδικών συναντήσεων μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας της Χιλής και των υψηλότερων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λεπτομέρειες των οποίων καθορίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη 2)πραγματοποίηση περιοδικών συναντήσεων, οι λεπτομέρειες των οποίων καθορίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών 3)πραγματοποίηση περιοδικών συνεδριάσεων μεταξύ άλλων υπουργών, όσον αφορά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι οι εν λόγω συνεδριάσεις είναι αναγκαίες για τη σύσφιξη των σχέσεων τους· 4)πραγματοποίηση περιοδικών συνεδριάσεων μεταξύ ανωτέρων υπαλλήλων αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών. 4.Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Χιλή συμφωνούν ότι η παρούσα κοινή δήλωση αποτελεί την απαρχή για μια στενότερη και ουσιαστικότερη σχέση.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 42 παρ. 3 αυτής. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία