ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2594

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αποστολή Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 2 Αρμοδιότητες Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 3 Υπουργός, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί Εξωτερικών Άρθρο 4 Γενικοί Γραμματείς Άρθρο 5 Διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 6 Συνεργασία Υπουργείου Εξωτερικών με άλλα Υπουργεία και Κρατικές Υπηρεσίες Άρθρο 7 Γραφεία Συνδέσμου Άρθρο θ Αναλογική εφαρμογή διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα Άρθρο 9 Εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Τμήμα 1 Κεντρική Υπηρεσία Άρθρο 10 Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Άρθρο 11 Γενική Επιθεώρηση Άρθρο 12 Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Άρθρο 13 Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων Άρθρο 14 Διπλωματική Ακαδημία Άρθρο 15 Ειδική Νομική Υπηρεσία Άρθρο 16 Υπηρεσία Ενημέρωσης Άρθρο 17 Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου Άρθρο 18 Τεχνική Υπηρεσία Άρθρο 19 Μεταφραστική Υπηρεσία Άρθρο 20 Περιφερειακές Υπηρεσίες Άρθρο 21 Διοίκηση Αγίου Όρους Τμήμα 2 Συλλογικά Όργανα Άρθρο 22 Συμβούλια και Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας Άρθρο 23 Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων Άρθρο 24 Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Άρθρο 25 Υπηρεσιακό Συμβούλιο Άρθρο 26 Συμβούλιο Επιθεώρησης Άρθρο 27 Επιστημονικό Συμβούλιο Άρθρο 28 Τεχνικό Συμβούλιο Άρθρο 29 Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας Άρθρο 30 Επιτροπή Ειδικών Δαπανών Άρθρο 31 Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα 1 Διπλωματικές Αρχές Άρθρο 32 Σύσταση και κατάργηση διπλωματικών αρχών Άρθρο 33 Καθήκοντα πρεσβευτικών αρχών Άρθρο 34 Καθήκοντα μονίμων και διπλωματικών αντιπροσωπειών Άρθρο 35 Διαπίστευση και ανάκληση προϊσταμένων διπλωματικών αρχών Άρθρο 36 Αναπλήρωση προϊσταμένων διπλωματικών αρχών Άρθρο 37 Παραλαβή και παράδοση διπλωματικής αρχής Τμήμα 2 Προξενικές Αρχές Άρθρο 38 Σύσταση, διαβάθμιση και κατάργηση προξενικών αρχών Άρθρο 39 Εποπτεία προξενικών αρχών Άρθρο 40 Προξενικά γραφεία πρεσβειών Άρθρο 41 Καθήκοντα προξενικών αρχών Άρθρο 42 Προξενικά διπλώματα Άρθρο 43 Προξενική διατίμηση Άρθρο 44 Διεύθυνση και αναπλήρωση προϊσταμένων εμμίσθων προξενικών αρχών Άρθρο 45 Ειδικές ρυθμίσεις Άρθρο 46 Παράδοση και παραλαβή προξενικών αρχών Άρθρο 47 Διορισμός, αναπλήρωση και καθεστώς προϊσταμένων επίτιμων προξενικών αρχών Άρθρο 48 Προσωπικό και δαπάνες επίτιμων προξενικών αρχών Άρθρο 49 Καθήκοντα επίτιμων προξένων Τμήμα 3 Ιδρύματα Άρθρο 50 Εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εξωτερικών Ιδρύματα Άρθρο 51 Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Τμήμα 1 Γενικές διατάξεις Άρθρο 52 Κλάδοι προσωπικού Άρθρο 53 Γενικά προσόντα διορισμού Άρθρο 54 Ορκωμοσία Άρθρο 55 Διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια Άρθρο 56 Κανονικές άδειες Άρθρο 57 Αναρρωτικές άδειες και άδειες κύησης Άρθρο 58 Νοσηλεία· Άρθρο 59 Εκπαιδευτικές άδειες Τμήμα 2 Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης Άρθρο 60 Μητρώα υπαλλήλων, ατομικοί φάκελοι, φύλλα αξιολόγησης και εκθέσεις δραστηριότητας Άρθρο 61 Αποσπάσεις Άρθρο 62 Κλήση για λόγους υπηρεσίας Άρθρο 63 Ειδικές αποστολές Άρθρο 64 Προσωρινή απαλλαγή από καθήκοντα Άρθρο 65 Στέρηση προσωπικής ελευθερίας Άρθρο 66 Παθόντες κατά την υπηρεσία Τμήμα 3 Πειθαρχικά θέματα Άρθρο 67 Γενικές διατάξεις Άρθρο 68 Αργία Άρθρο 69 Πειθαρχική εξουσία Άρθρο 70 Κλήση σε απολογία Άρθρο 71 Επιβολή πειθαρχικής ποινής Άρθρο 72 Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών Άρθρο 73 Μη ανάκληση ή τροποποίηση πειθαρχικών ποινών Άρθρο 74 Παραγραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα 1 Διπλωματικός Κλάδος Άρθρο 75 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 76 θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό Άρθρο 77 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 78 Δοκιμαστική υπηρεσία και μονιμοποίηση ακολούθων πρεσβείας Άρθρο 79 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 80 Προαγωγές Άρθρο 81 Μεταθέσεις Άρθρο 82 Διπλωματικοί υπάλληλοι στη διάθεση Υπουργού Άρθρο 83 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 84 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετους υπηρεσίας Άρθρο 85 Απονομή βαθμών επί τιμή σε αποχωρούντες διπλωματικούς υπαλλήλους Άρθρο 86 Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων Τμήμα 2 Προσωπικό Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Άρθρο 87 Καθεστώς προσωπικού Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Τμήμα 3 Κλάδος Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις Άρθρο 88 Υπηρεσιακό καθεστώς και ένταξη Άρθρο 89 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 90 Καθήκοντα κατά βαθμό Άρθρο 91 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 92 Προαγωγές Άρθρο 93 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 94 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας Τμήμα 4 Κλάδος Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Άρθρο 95 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 96 θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό Άρθρο 97 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 98 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 99 Προαγωγές Άρθρο Άρθρο 100 Μεταθέσεις Άρθρο 101 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 102 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας Άρθρο Άρθρο 103 Ένταξη υπαλλήλων λοιπών κλάδων Τμήμα 5 Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις Άρθρο 104 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 105 Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό Άρθρο 106 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 107 Προαγωγές Άρθρο 108 Μεταθέσεις Άρθρο 109 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο Άρθρο 110 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας Άρθρο Άρθρο 111 Ένταξη υπαλλήλων λοιπών κλάδων Τμήμα 6 Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής Άρθρο Άρθρο 112 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο Άρθρο 113 Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό Άρθρο Άρθρο 114 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο Άρθρο 115 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο Άρθρο 116 Προαγωγές Άρθρο Άρθρο 117 Μεταθέσεις Άρθρο Άρθρο 118 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο Άρθρο 119 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας Άρθρο Άρθρο 120 Ένταξη υπαλλήλων λοιπών κλάδων Τμήμα 7 Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού Άρθρο 121 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 122 Θέσεις και καθήκοντα Άρθρο 123 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο Άρθρο 124 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 125 Προαγωγές Άρθρο 126 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 127 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας Άρθρο 128 Ένταξη υπαλλήλων λοιπών κλάδων Τμήμα 8 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Άρθρο 129 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Άρθρο 130 Ειδικοί επιστημονικοί και μορφωτικοί συνεργάτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τμήμα 1 Προϋπολογισμός Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 131 Εγγραφή πιστώσεων Άρθρο 132 Μεταβίβαση αρμοδιότητας Υπουργού Άρθρο 133 Πληρεξουσιότητα για είσπραξη χρηματικών ενταλμάτων Άρθρο 134 Πληρωμές σε ξένο νόμισμα Τμήμα 2 Μισθοδοσία Υπαλλήλων Άρθρο 135 Αποδοχές προσωπικού Άρθρο 136 Επίδομα ειδικών γλωσσών Τμήμα 3 Δαπάνες μετακίνησης και εγκατάστασης Άρθρο 137 Έξοδα μετακίνησης Άρθρο 138 Εισαγωγή οικοσκευής και αυτοκινήτου Άρθρο 139 Οίκηση προϊσταμένων και προσωπικού αρχών εξωτερικού Άρθρο 140 Δαπάνες για ειδικές αποστολές και κλήσεις για λόγους υπηρεσίας Τμήμα 4 Λοιπές Δαπάνες Άρθρο 141 Λειτουργικές δαπάνες Άρθρο 142 Ειδικές δαπάνες Άρθρο 143 Δαπάνες εθνικών αναγκών και διεθνών Υποχρεώσεων Άρθρο 144 Δαπάνες απορρήτων αναγκών Άρθρο 145 Πάγια προκαταβολή Άρθρο 146 Δαπάνες με συμψηφισμό προξενικών Εισπράξεων Άρθρο 147 Υπηρεσιακά αυτοκίνητα Άρθρο 148 Προμήθειες και ανάθεση εργασιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 149 Σύνθεση Εξωτερικής Υπηρεσίας Άρθρο 150 Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και των επί μέρους διατάξεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 1.Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Χώρας, που περιλαμβάνει: 1)όλα τα θέματα που αφορούν στις διεθνείς σχέσεις, τη διεθνή συνεργασία και τη διεθνή πολιτική της Χώρας, 2)τη διεθνή εκπροσώπηση της Χώρας, 3)την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό, 4)την ενίσχυση της διεθνούς νομιμότητας. 2.Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής περιλαμβάνει παρακολούθηση, σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση. Άρθρο 2 Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών ανήκουν ιδίως: 1.Η προστασία των δικαιωμάτων και η τήρηση των υποχρεώσεων του ελληνικού κράτους, καθώς και η υποστήριξη και προώθηση των εθνικών συμφερόντων στα ξένα κράτη, στους διεθνείς οργανισμούς, στα διεθνή όργανα και στις συνδιασκέψεις. 2.Η παρακολούθηση των διμερών και διεθνών πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων θεμάτων, καθώς και ζητημάτων διεθνούς ασφάλειας, η ενημέρωση της Κυβέρνησης και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων επ αυτών. 3.Η ενημέρωση των ξένων κρατών, των διεθνών οργανισμών και της διεθνούς κοινής γνώμης, καθώς και η παροχή πληροφοριών επί των ελληνικών θεμάτων. 4.Η συμμετοχή στη διεθνή συνεργασία, η διαπραγμάτευση και η μέριμνα για τη σύναψη, παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων, καθώς και ο χειρισμός διεθνών διαδικασιών συνδιαλλαγής, διαιτησίας και δικαστικού διακανονισμού. 5.Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στα ξένα κράτη, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλα διεθνή όργανα και συνδιασκέψεις. 6.Η εκπροσώπηση της Χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η επεξεργασία της πολιτικής για τη θεσμική εξέλιξη της Ένωσης και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και φορείς. 7.Ο συντονισμός των Υπουργείων και φορέων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής και της εν γένει εξωτερικής πολιτικής της Χώρας. 8.Η διπλωματική υποστήριξη των οργάνων του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς επίσης και των πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών κατά την πραγματοποίηση των διεθνών επαφών τους. 9.Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Ελλήνων στο εξωτερικό, ως και θέματα αναφερόμενα στον απόδημο ελληνισμό, στη μετανάστευση και την παλιννόστηση. 10.Η προώθηση και προστασία των οικονομικών, εμπορικών, ναυτιλιακών, τουριστικών και λοιπών ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό. 11.Η διπλωματική και προξενική συνδρομή Ελλήνων πολιτών, αναγνωρισμένων κοινωνικών ομάδων και ιδιωτικών οργανώσεων, κατά τις διεθνείς δραστηριότητές τους, εφόσον αυτές δεν είναι αντίθετες με εθνικά συμφέροντα. 12.Η ανάπτυξη των διεθνών πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων της Ελλάδας. 13.Η διεθνής προβολή της Ελλάδας, του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού. J4. Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την ανθρωπιστική δράση σε διεθνές επίπεδο. 15.Θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή διεθνών συνθηκών για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού της Χώρας, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία. 16.Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σωματείων στο εξωτερικό, όπως ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών. 17.Η παρακολούθηση των κοινοτικών, εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών υποθέσεων των Ελλήνων στο εξωτερικό. 18.Η διατήρηση και σύσφιξη των δεσμών της Ελλάδας με τους ανά τον κόσμο ομογενείς. 19.Τα θέματα που αφορούν σε εθνικά και άλλα κληροδοτήματα, δωρεές και εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών στο εξωτερικό. 20.Τα θέματα που αφορούν στην προσωπική εν γένει κατάσταση των Ελλήνων στο εξωτερικό, καθώς επίσης και αυτά που έχουν σχέση με την ελληνική ιθαγένεια και τα διαβατήριά τους. Ομοίως, η επιμέλεια των κληρονομιών Ελλήνων που απεβίωσαν στο εξωτερικό. 21.Θέματα συναφή προς τη δικαστική αρωγή, την επίδοση δικογράφων, την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και ανακριτικών παραγγελιών στο εξωτερικό, καθώς και την έκδοση εγκληματιών. 22.Η διπλωματική αλληλογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας. 23.Η Εθιμοτυπία και η Εθιμοταξία. Θέματα απονομής διασήμων Ελληνικών Ταγμάτων Αριστείας και άδειας αποδοχής ξένων διασήμων. 24.Η έκδοση διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων. 25.Οι σχέσεις του Κράτους προς τον Οικουμενικό Θρόνο, τα άλλα Πατριαρχεία, τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, καθώς και θέματα που αφορούν στα άλλα χριστιανικά δόγματα, θρησκεύματα και διεθνείς εκκλησιαστικές οργανώσεις στο εξωτερικό. 26.Η πολιτική διοίκηση του Αγίου Όρους. 27.Η επίσημη μετάφραση κειμένων διεθνών συμβάσεων, συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων, εγγράφων ελληνικών και ξένων δημοσίων υπηρεσιών, η μετάφραση και η επικύρωση εγγράφων των ελληνικών αρχών που προορίζονται για τις ελληνικές και ξένες αρχές στο εξωτερικό, η επικύρωση της υπογραφής των εντεταλμένων οργάνων των διπλωματικών και προξενικών αρχών στην Ελλάδα επί εγγράφων τους, που προορίζονται για τις ελληνικές υπηρεσίες. 28.θέματα που ανάγονται στα καθήκοντα των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία άρθρα του παρόντος νόμου. 29.Η ενημέρωση των μελών της Βουλής των Ελλήνων. 30.Κάθε άλλο θέμα, συναφές προς τη γενικότερη αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών, καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Άρθρο 3 Υπουργός, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί Εξωτερικών 1.Ο Υπουργός Εξωτερικών προΐσταται του Υπουργείου Εξωτερικών και διευθύνει τις Υπηρεσίες αυτού. 2.Οι διατάξεις του εκάστοτε νόμου περί Υπουργικού Συμβουλίου ισχύουν για τους Αναπληρωτές Υπουργούς και τους Υφυπουργούς. 3.Οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί Εξωτερικών ασκούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζονται κατά τις κείμενες διατάξεις. 4.Ο Υπουργός Εξωτερικών, οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί μπορούν να μεταβιβάζουν αρμοδιότητες τους σε άλλα όργανα του Υπουργείου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4 1. 1)Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών θέση Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, ο οποίος είναι επικεφαλής της υπηρεσιακής ιεραρχίας του Υπουργείου. Στη θέση του Γενικού Γραμματέα τοποθετείται, με κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου που φέρει το βαθμό του Πρέσβη. 0 Γενικός Γραμματέας συγκαλεί, υπό την προεδρία του, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τον αναπληρωτή του, τους Γενικούς Διευθυντές και όσους εκ των Διευθυντών του Υπουργείου κρίνει σκόπιμο, για συντονισμό των ενεργειών της διπλωματικής Υπηρεσίας. 2)Συνιστάται, επίσης, θέση Υπηρεσιακού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα την οποία καταλαμβάνει, με κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου φέρων το βαθμό του Πρέσβη. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα. 2.Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στην οποία προΐσταται μετακλητός Γενικός Γραμματέας με βαθμό α των ειδικών θέσεων, οριζόμενος με κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα, ενώ οι οργανικές θέσεις της εν λόγω Γραμματείας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. 3.Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, στην οποία προΐσταται μετακλητός Γενικός Γραμματέας με βαθμό α των ειδικών θέσεων, οριζόμενος με κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα, ενώ οι οργανικές θέσεις της εν λόγω Γραμματείας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού λειτουργεί ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, στα πλαίσια του Υπουργείου Εξωτερικών, με δικό της οργανισμό λειτουργίας, ο οποίος καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. 4.Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γενική Γραμματεία Διοίκησης και Οργάνωσης υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Επικεφαλής αυτής ορίζεται με κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών μετακλητός Γενικός Γραμματέας με βαθμό α των ειδικών θέσεων. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα, ενώ οι οργανικές θέσεις της εν λόγω Γραμματείας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. 5.Στις ανωτέρω θέσεις των μετακλητών Γενικών Γραμματέων μπορούν να διορίζονται και υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου με το βαθμό του πρέσβη. Άρθρο 5 1.Το Υπουργείο Εξωτερικών περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία, τις Περιφερειακές της Υπηρεσίες και την Εξωτερική Υπηρεσία. Η τελευταία αποτελείται από τις διπλωματικές και τις προξενικές αρχές. 2.Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει και εποπτεύει τα Κέντρα και Ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτούνται από αυτό. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι ιδιαίτερες μορφές του συντονισμού και της εποπτείας. Άρθρο 6 Συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με άλλα Υπουργεία και Κρατικές Υπηρεσίες 1.Για την εξασφάλιση της ενιαίας έκφρασης της εξωτερικής πολιτικής της Χώρας: 1)Τα Υπουργεία, οι Κρατικές Υπηρεσίες και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ενημερώνουν το Υπουργείο Εξωτερικών για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς τους, που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική της Χώρας και τις διεθνείς ή διμερείς σχέσεις της. 2)Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει τις ενέργειες όλων των Υπουργείων και Κρατικών Υπηρεσιών, που αναφέρονται στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις. 3)Το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει το έργο των διυπουργικών και κυβερνητικών επιτροπών, οι οποίες αποσκοπούν στον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό των υπουργείων σε θέματα, τα οποία αφορούν στις εξωτερικές σχέσεις της Χώρας, παρέχοντας κάθε αναγκαία διοικητική, γραμματειακή και επιστημονική συνδρομή. Στις ως άνω επιτροπές περιλαμβάνονται ενδεικτικώς η Διυπουργική Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισμού των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, η Διυπουργική Επιτροπή για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και η Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού των Σχέσεων Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2.Στις αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυνατή η τοποθέτηση, μετά από γνώμη του επικεφαλής της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής και με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, υπαλλήλων οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε άλλα Υπουργεία ή Κρατικές Υπηρεσίες. Οι τοποθετούμενοι υπάλληλοι ανακοινώνονται στις αρχές του κράτους διαπίστευσης από την οικεία διπλωματική ή προξενική αρχή, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα διεθνώς ισχύοντα. 3.Οι επικεφαλής των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας προΐστανται υπηρεσιακώς των υπαλλήλων άλλων Υπουργείων και Κρατικών Υπηρεσιών που υπηρετούν στη περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους και ασκούν υπηρεσιακό και πειθαρχικό έλεγχο επ αυτών. Προΐστανται των γραφείων και υπηρεσιών που λειτουργούν στο πλαίσιο των αρχών αυτών και ασκούν διοικητική εποπτεία και συντονισμό επί άλλων υπηρεσιών ή γραφείων που λειτουργούν εκτός πλαισίου τους στην περιφέρεια αρμοδιότητάς τους. Για τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.), καθώς και υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του κλάδου Ο.Ε.Υ. των υπηρεσιών εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2297/1995. 4.Για τον καθορισμό του προβαδίσματος στο εξωτερικό, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών προτάσσονται των ισοβάθμων υπαλλήλων των άλλων Υπουργείων που υπηρετούν στις αρχές εξωτερικού. Ο επιτετραμμένος και ο αναπληρωτής του πρέσβη έχουν πάντοτε το προβάδισμα. Άρθρο 7 Γραφεία Συνδέσμου Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου μπορούν να αποσπώνται, για ορισμένο χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 61, με καθήκοντα συνδέσμου στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας. Εθνικής Οικονομίας, Πολιτισμού και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε άλλα Υπουργεία και υπηρεσίες, με σκοπό τη συστηματική, συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής. Με τους ίδιους όρους και διαδικασία, υπάλληλοι των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Πολιτισμού και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και όσων άλλων Υπουργείων και υπηρεσιών κρίνεται σκόπιμο, μπορούν να αποσπώνται στο Υπουργείο Εξωτερικών με καθήκοντα συνδέσμου. Άρθρο 8 Αναλογική εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται, κατ αναλογία, οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Άρθρο 9 Εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων 1.Στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών υπάγεται η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον παντός διεθνούς δικαστηρίου, του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλου διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. 2.Ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, διοριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, δύνανται να παρίστανται μέλη της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.), του Επιστημονικού Συμβουλίου, του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τις διέπουσες αυτό διατάξεις, νομικοί σύμβουλοι και συνεργάτες των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, μέλη Δ.Ε.Π. των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δικηγόροι. 3.Κατ εξαίρεση μπορεί να διορίζονται ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας σε υποθέσεις που απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση και αλλοδαποί δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι με αντίστοιχη ειδίκευση. 4.Με την απόφαση διορισμού των μελών Δ.Ε.Π. ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δικηγόρων ή νομικών συμβούλων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου προσδιορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής τους. 5.Οι ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου, μεταξύ των οποίων και ο τρόπος παροχής πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον παντός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου, καταργούνται με τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Τμήμα 1: Κεντρική Υπηρεσία Άρθρο 10 1.Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία με κριτήρια ιδίως τις κατωτέρω θεματικές ενότητες: 1)διμερείς και πολυμερείς πολιτικές και οικονομικές σχέσεις, β) θέματα μεσογειακής και διαβαλκανικής συνεργασίας, γ) θέματα διεθνούς ασφάλειας, δ) ζητήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε) οικονομικές και διοικητικές υποθέσεις, στ) μορφωτικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές υποθέσεις, ζ) απόδημος ελληνισμός, η) θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μειονοτήτων, προσφύγων και μεταναστών, θ) προστασία του περιβάλλοντος, ι) θέματα διεθνούς συνεργασίας και αναπτυξιακής πολιτικής, ια) θέματα μηχανογράφησης. 2.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των θέσεων στις επί μέρους οργανικές μονάδες καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται ο επιτελικός προσανατολισμός, ο συντονισμός και η συνοχή της δράσης των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Εξωτερικών τόσο μεταξύ τους όσο και με το Κέντρο Σχεδιασμού και Ανάλυσης, καθώς και με τα λοιπά όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου που προβλέπονται αυτοτελώς στον παρόντα νόμο. Άρθρο 11 1.Η Γενική Επιθεώρηση εξασφαλίζει, υποστηρίζει και ελέγχει την άρτια, αποτελεσματική, απρόσκοπτη και συντονισμένη λειτουργία των ελληνικών αρχών στο εξωτερικό. 2.Η Γενική Επιθεώρηση υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Αποτελεί τη μόνιμη και τακτική ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και είναι αρμόδια για τον έλεγχο, επιθεώρηση και εποπτεία των πρεσβειών, μονίμων αντιπροσωπειών, καθώς και των εμμίσθων και αμίσθων προξενικών αρχών. Στη Γενική Επιθεώρηση προΐσταται ο Γενικός Επιθεωρητής, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και αναφέρεται απευθείας σ αυτόν, έχει βαθμό πρέσβη και έπεται στην ιεραρχία των Γενικών Γραμματέων. Ο Γενικός Επιθεωρητής επικουρείται στο έργο του από το Συμβούλιο Επιθεώρησης το οποίο απαρτίζουν δεκατέσσερις επιθεωρητές, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε διπλωματικοί υπάλληλοι με πρεσβευτικό βαθμό είτε πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων του όρθρου 86 του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω επιλέγονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, για τριετή θητεία, μη ανανεούμενη. 3.Η Γενική Επιθεώρηση είναι αρμόδια για την άπαξ του έτους τακτική επιθεώρηση όλων των αρχών, εμμίσθων και αμίσθων, του εξωτερικού, καθώς και για τις έκτακτες επιθεωρήσεις, τη διενέργεια των οποίων μπορεί ο Υπουργός Εξωτερικών να παραγγείλει, όποτε το κρίνει σκόπιμο, ή το Συμβούλιο Επιθεώρησης να αποφασίσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Για την κατάρτιση του προγράμματος επιθεωρήσεων από το Συμβούλιο Επιθεώρησης, οι αρχές του εξωτερικού κατανέμονται στις εξής γεωγραφικές ενότητες: Βορείου και Νοτίου Αμερικής Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης Ρωσίας και χωρών ΚΑΚ Βαλκανίων και Νότιο-ανατολικής Ευρώπης Μέσης Ανατολής Ασίας, Ωκεανίας Αφρικής. Το Συμβούλιο Επιθεώρησης, με απόφασή του, ορίζει, ανά τριετία, δύο Επιθεωρητές υπεύθυνους για το πρόγραμμα επιθεωρήσεων σε καθεμία από τις ανωτέρω περιφέρειες. 4.Κατά τις τακτικές επιθεωρήσεις των αρχών εξωτερικού διενεργούνται οι εξής έλεγχοι: ορθής εκτέλεσης καθηκόντων λογιστικός - οικονομικός διοικητικός - λειτουργικός απόδοσης των υπαλλήλων της αρχής. Ο εκάστοτε επιθεωρητής, με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων, προβαίνει στη σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης, την οποία απευθύνει στον Υπουργό Εξωτερικών. Με βάση την εν λόγω έκθεση, η οποία αξιολογεί την εν γένει λειτουργία της αρχής εξωτερικού, το Συμβούλιο Επιθεώρησης επισημαίνει στον Υπουργό Εξωτερικών τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα και εισηγείται λύσεις για την αρτιότερη οργάνωση και στελέχωση της ως άνω αρχής. Ειδικότερα, ως προς τον έλεγχο της απόδοσης των υπαλλήλων αρχών εξωτερικού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του παρόντος νόμου. 5.Η Γενική Επιθεώρηση υποστηρίζεται στο έργο της από υπαλλήλους των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών ή και από ειδικούς συνεργάτες του άρθρου 130 του παρόντος νόμου, καθώς και από υπαλλήλους άλλων Υπουργείων, με ειδικές γνώσεις για το συγκεκριμένο θέμα της επιθεώρησης, ύστερα από κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. 6.Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται τα λοιπά καθήκοντα των επιθεωρητών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια της λειτουργίας της Γενικής Επιθεώρησης. Άρθρο 12 1.Ιδρύεται Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, αποτελεί αυτοτελή ερευνητική μονάδα με αρμοδιότητα την επεξεργασία θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων σε όλους τους τομείς, με σκοπό τη διαμόρφωση προβλέψεων και την υποβολή προτάσεων πολιτικής και διπλωματικής τακτικής. 2.Στο Κέντρο ανατίθεται ως αποκλειστικό έργο: 1)η εκπόνηση αναλυτικών σχεδίων περί των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και η διατύπωση εισηγήσεων περί εναλλακτικών μεθόδων στήριξης και εφαρμογής της εν λόγω πολιτικής, β. η μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων, γ. η επεξεργασία σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων, δ. η παρακολούθηση και στήριξη των εργασιών της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, της Διαρκούς Ειδικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, καθώς και των διαφόρων συμβουλευτικών οργάνων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, που έχουν συσταθεί με νόμο ή άλλες κανονιστικές πράξεις, όπως η Εθνική Διακομματική Επιτροπή με αντικείμενο την εξωτερική πολιτική - ν. 2333/31.0.1995 (ΦΕΚ 182 Α) το Επιστημονικό Συμβούλιο του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, ως και κάθε άλλου συμβουλευτικού ή γνωμοδοτικού οργάνου που ασχολείται με θέματα εξωτερικής πολιτικής. 3.Ο προϊστάμενος του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού είναι μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος, με βαθμό πρέσβη ή πληρεξούσιου υπουργού Α, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και καθορίζει τη γενική κατεύθυνση των εργασιών του. Υποβάλλει στον Υπουργό Εξωτερικών μελέτες σχεδιασμού πολιτικής ή τα πορίσματα ερευνών του Κέντρου, που μπορεί να συνοδεύονται από προσωπικά εισηγητικά υπομνήματα. Ο προϊστάμενος συμμετέχει στη σύνθεση της Μόνιμης Μικτής Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων. Στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού τοποθετούνται μόνιμοι διπλωματικοί υπάλληλοι. Χρέη διοικητικού προσωπικού εκτελούν υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης και του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις. 4.Το Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού, αναλόγως του αντικειμένου των εργασιών του. συνεργάζεται κατά περίπτωση με την Εθνική Διακομματική Επιτροπή, τη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, τη Διαρκή Ειδική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και με τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, με υπαλλήλους του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και με άλλες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και με πανεπιστημιακά ή άλλα ερευνητικό κέντρα διεθνών μελετών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, ως επίσης και με υπηρεσίες σχεδιασμού υπουργείων εξωτερικών άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών. 5.Το Κέντρο συνεργάζεται, για συγκεκριμένα θέματα, με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή με φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία, επιλεγόμενα από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από γνώμη του προϊσταμένου του Κέντρου, με τα οποία συνάπτεται σύμβαση έργου. Τα πρόσωπα αυτά συμμετέχουν πλήρως και ισοτίμως στις εργασίες του Κέντρου για το συγκεκριμένο θέμα. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και για διευκόλυνση του έργου του Κέντρου παρέχεται δυνατότητα απόσπασης σε αυτό μέχρι δέκα επιστημόνων από διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μια φορά και για χρονικό διάστημα έως τρία έτη, δίχως ανανέωση. 6.Στο Κέντρο διατίθενται τα εκάστοτε αναγκαία μέσα προς εκτέλεση του έργου του και επαρκές προσωπικό από το ήδη υπηρετούν, υλικό που περιλαμβάνει υποδομή για τη δημιουργία και ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών, κατάλληλος χώρος εργασίας από την υφιστάμενη υποδομή και αποτελεσματική προστασία απορρήτων. 7.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του προϊσταμένου του Κέντρου, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας αυτού, καθώς και οι προϋποθέσεις απόσπασης των επιστημόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 13 1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Μόνιμη Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων που διευθύνεται από πρέσβη ή πληρεξούσιο υπουργό Α και στελεχώνεται από τον προϊστάμενο του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού, υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου και εκπροσώπους των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Δημόσιας Τάξης, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. 2.Έργο της Μονάδας είναι η διαμόρφωση διαδικασιών και η περιοδική διεξαγωγή ασκήσεων για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών κρίσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις αναλύσεις του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού. Σε περίπτωση κρίσης, η Μονάδα συγκαλεί, στο χώρο επιχειρήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, τους αρμόδιους χειριστές των εμπλεκόμενων Υπουργείων και υπηρεσιών, με σκοπό τη συνεκτίμηση των δεδομένων και την υποβολή απόψεων και προτάσεων στον Υπουργό Εξωτερικών. Παρακολουθεί, επίσης, την εκτέλεση των κυβερνητικών αποφάσεων, ενημερώνοντας, σχετικώς, τον Υπουργό Εξωτερικών και τίθεται στη διάθεση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.. 3.Στη Μονάδα διατίθενται τα εκάστοτε αναγκαία μέσα προς εκτέλεση του έργου της και επαρκές προσωπικό, από το ήδη υπηρετούν, υλικό που περιλαμβάνει υποδομή για τη δημιουργία και ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών, κατάλληλος χώρος από την υφιστάμενη υποδομή και αποτελεσματική προστασία απορρήτων. 4.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Μονάδας του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο 14 1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Διπλωματική Ακαδημία (Δ.Α), ως αυτοτελής οργανική μονάδα, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Η Δ.Α. διευθύνεται από υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου με βαθμό τουλάχιστον πληρεξούσιου υπουργού Β, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 2.Σκοπός της Δ.Α. είναι: 1)η αρχική εκπαίδευση των υποψήφιων ακολούθων πρεσβείας, η ενημέρωσή τους στα θέματα της διπλωματικής υπηρεσίας και συμπλήρωση των γνώσεών τους, ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίζουν τα εθνικά προβλήματα και να εκπροσωπούν τη Χώρα αποτελεσματικά στο εξωτερικό, 2)η επιμόρφωση των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, 3)η οργάνωση και η διενέργεια της δοκιμασίας, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 79 του παρόντος νόμου, για την προαγωγή υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου από το βαθμό του γραμματέως Α στο βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Β. 4)η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε Έλληνες και αλλοδαπούς για θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η Δ.Α. στο πλαίσιο των σκοπών της, όπως περιγράφονται στον παρόντα νόμο, χορηγεί στους φοιτούντες σε αυτήν βεβαιώσεις εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, καθώς και πιστοποιητικά παρακολούθησης. 3.Στη Δ.Α. λειτουργούν τα εξής τρία τμήματα: α) αρχικής εκπαίδευσης διπλωματικών υπαλλήλων, β) επιμόρφωσης διπλωματικών υπαλλήλων, και 1)επιμόρφωσης υπαλλήλων των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών. Στα ανωτέρω τμήματα προΐστανται ισάριθμοι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου με βαθμό συμβούλου πρεσβείας Α και άνω, οριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 4.Στη Δ.Α. συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επταμελές Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία το οποίο: 1)γνωμοδοτεί για την έκδοση των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο προεδρικών διαταγμάτων, 2)καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευόμενων διπλωματικών υπαλλήλων και παρακολουθεί την εφαρμογή του, 3)καταρτίζει τα προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, 4)επιλέγει τους διδάσκοντες της Δ.Α., 5)ορίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) συγκροτείται από: 1)έναν καθηγητή Α.Ε.Ι., ως πρόεδρό του, και δύο καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι., με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τις αρμοδιότητες της ΔΑ, 2)τρεις διπλωματικούς υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό, εκ των οποίων ο ένας είναι ο διευθυντής της Δ.Α., 3)έναν εκπρόσωπο από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, 4)έναν οικονομολόγο, 5)έναν έγκριτο δημοσιογράφο. Ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Ε.Σ. μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Χρέη εισηγητή του Ε.Σ. εκτελεί ο διευθυντής της Δ.Α.. 5.Διαγωνισμός εισαγωγής νέων ακολούθων πρεσβείας στη Δ.Α. διενεργείται μια φορά κατ έτος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται εκτός των γενικών προσόντων του άρθρου 53 του παρόντος νόμου και τα ακόλουθα ειδικά προσόντα: 1)πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, β) άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας. 6.Με προεδρικά διατάγματα εκδιδόμενα με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται: 1)η διαδικασία και ο τρόπος εισαγωγής και αποφοίτησης από τη ΔΑ, η διάρκεια φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων, καθώς και οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των υποχρεώσεων τους, 2)τα του τρόπου βαθμολογίας και καθορισμού της σειράς επιτυχίας των εκπαιδευομένων κατά την αποφοίτησή τους, 3)ο τρόπος και η διαδικασία επιμόρφωσης των υπηρετούντων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, 4)η οργάνωση και η διενέργεια της δοκιμασίας, η οποία απαιτείται για την προαγωγή υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου από το βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Α στο βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Β. 5)κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την οργάνωση και λειτουργία της ΔΑ.. 7.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καταρτίζεται ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της ΔΑ.. 8.Ο χρόνος φοίτησης στη Διπλωματική Ακαδημία υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος. 9.Οι σπουδαστές της Δ.Α. λαμβάνουν κατά το διάστημα της εκπαίδευσης τους αποζημίωση ίση με το σύνολο των αποδοχών του ακολούθου πρεσβείας, εκτός του επιδόματος ξενίας και παράστασης. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται και μετά την αποφοίτησή τους και έως το διορισμό τους ως ακολούθων πρεσβείας. 10.Όσοι σπουδαστές έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα ή δημόσιας επιχείρησης ή κρατικής τράπεζας ή μέλους διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ., τελούν, αυτοδικαίως, σε απόσπαση από την έναρξη του χρόνου φοίτησής τους στη Δ.Α. και συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης του φορέα στον οποίο ανήκουν. Άρθρο 15 1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Ειδική Νομική Υπηρεσία (Ε.Ν.Υ.), η οποία προέρχεται από την ενοποίηση της παλαιάς Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2.Σκοπός της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι η νομική στήριξη της δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών σε ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, η παροχή γνωμοδοτήσεων, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στο εξωτερικό επί νομικών και δικαστικών θεμάτων, καθώς και η διεκπεραίωση συμβατικών ζητημάτων. 3.Η Ειδική Νομική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής: α. Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 1)Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου γ. Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων. 4.Τα θέματα που αφορούν στο επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ρυθμίζονται στο άρθρο 87 του παρόντος νόμου. 5.Χρέη διοικητικού προσωπικού εκτελούν οι υπάλληλοι των αντίστοιχοι κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρθρο 16 1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Ενημέρωσης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, η οποία έχει ως σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφόρησης για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. 2.Η Υπηρεσία Ενημέρωσης συνεργάζεται κυρίως με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία. Μελετά, εισηγείται και λαμβάνει τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα για τον έλεγχο και την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, συμφώνως προς τις οδηγίες του Υπουργού Εξωτερικών. 3.Η Υπηρεσία Ενημέρωσης έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1)τη σύνταξη Δελτίων Τύπου για την Κεντρική Υπηρεσία και περιοδικών εκθέσεων για τις διαπιστευμένες στη Χώρα ξένες πρεσβείες, 2)τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, από δημοσιεύσεις του εξωτερικού τύπου και κάθε μέσου δημοσιότητας, τα οποία αναφέρονται στην Ελλάδα και τις διεθνείς εξελίξεις, την εκτίμηση και προώθησή τους στις Διευθύνσεις του Υπουργείου, καθώς και την έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων παραγόντων και φορέων, 3)την παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου της Χώρας, καθώς και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, εφόσον αναφέρονται σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, 4)τη σύνταξη των κάθε είδους ανακοινώσεων και απαντήσεων του Υπουργείου και τη διοχέτευσή τους μέσω του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στον Τύπο και τα άλλα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, 5)την καλλιέργεια και ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων για την επίτευξη των σκοπών του Υπουργείου Εξωτερικών. 4.Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ενημέρωσης - ο εκάστοτε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών -είναι μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και με το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ενημερώνει τους διπλωματικούς συντάκτες και τους ανταποκριτές ξένου τύπου για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας αυτής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Άρθρο 17 1.Συνιστάται, στο Υπουργείο Εξωτερικών, Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Σκοπός της ως άνω υπηρεσίας είναι η ταξινόμηση, συντήρηση, φύλαξη και αξιοποίηση των γραπτών, οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων των γραφείων των Υπουργών, η έκδοση μελετών, ο αποχαρακτηρισμός αρχείων, καθώς και η προαγωγή της έρευνας. Στην Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου υπάγονται τα κατά τόπους αρχεία των αρχών του εξωτερικού, οι οποίες ακολουθούν τις οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας σχετικά με την επιμέλεια των αρχείων αυτών, καθώς και η βιβλιοθήκη του Υπουργείου. 2.Στην Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου διατίθενται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και επαρκές προσωπικό, προερχόμενο από τους κλάδους των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, για τη μηχανοργάνωση των αρχείων της και την εν γένει λειτουργία της. Λαμβάνεται επίσης ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφάλεια των χώρων της υπηρεσίας με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου εξοπλισμού και προσωπικού. 3.Τα αρχεία, μετά την πάροδο τριακονταετίας, από την έκδοσή τους, θεωρούνται ιστορικά αρχεία και αποχαρακτηρίζονται, ενώ τα υπόλοιπα θεωρούνται υπηρεσιακά αρχεία και παραμένουν δεσμευμένα. Ως προς τα δεσμευμένα αρχεία, επιτρέπεται ο αποχαρακτηρισμός τους εφόσον συντρέχουν λόγοι υπέρτερου εθνικού συμφέροντος. Ο αποχαρακτηρισμός ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη της Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Τα αρχεία, όταν παρέλθει τριακονταετία από την έκδοσή τους, διατίθενται στην ιστορική έρευνα. Εξαιρούνται του αποχαρακτηρισμού, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη της Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού, εκείνα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της μηχανοργάνωσης, όσα έχουν φθαρεί και απαιτείται η συντήρησή τους, καθώς και εκείνα η δημοσιοποίηση των οποίων θα μπορούσε να επιφέρει βλάβη στα εθνικά συμφέροντα ή στην προσωπικότητα φυσικών προσώπων. 4.Στην Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου ανατίθεται η αξιοποίηση και εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο βρίσκεται στη διάθεσή της. 5.Στη Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, τοποθετούμενος με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Στην Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου ορίζονται δύο θέσεις βιβλιοθηκονόμων, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., δύο θέσεις συντηρητών χάρτου και δύο θέσεις αρχειονόμων, επίσης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.. Οι ως άνω υπάλληλοι προσλαμβάνονται ως μόνιμοι, μη μεταθετοί, βάσει των γενικών περί προσλήψεως δημοσίων υπαλλήλων διατάξεων. 6.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο 18 1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Τεχνική Υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. Εξωτερικών και στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν: 1)η ευθύνη μελέτης και σύνταξης ετήσιων προγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών των αρχών και υπηρεσιών της κεντρικής και εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, υλικά, μηχανήματα και επίπλωση, 2)η σύνταξη τεχνικών μελετών κατασκευών ή επισκευών και τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικού και μηχανημάτων, 3)η ευθύνη επίβλεψης της εκτέλεσης των εγκριθέντων ως άνω ετήσιων προγραμμάτων, 4)η μέριμνα για την ανακαίνιση και συντήρηση των κτιρίων και εγκαταστάσεων τόσο της εξωτερικής όσο και της κεντρικής υπηρεσίας. 2.Το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το Τεχνικό Συμβούλιο αποφασίζει περί του αναγκαίου αριθμού και της διάρκειας των συμβάσεων, καθώς και για τις ειδικότητες των συμβασιούχων. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση άλλων σχετικών κειμένων διατάξεων, η απόσπαση υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ειδικότητες που προσδιορίζει το Τεχνικό Συμβούλιο. Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας ορίζεται, με τριετή θητεία, από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 3.Τα θέματα τα σχετικά με τις θέσεις, τα προσόντα, τις ειδικότητες και τη σχέση εργασίας των ανωτέρω καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών. 4.Για την εκπλήρωση των σκοπών της Τεχνικής Υπηρεσίας συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος νόμου. 5.Η ανάθεση των μελετών, επιβλέψεων, έργων και προμηθειών για αρχές του εξωτερικού εξαιρείται των κειμένων διατάξεων και πραγματοποιείται μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 6.Χρέη διοικητικού προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία εκτελούν οι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης και του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις. 7.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας. 8.Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στην ΣΤ3 Τεχνική Διεύθυνση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 του υπ αριθ. 11 προεδρικού διατάγματος ΦΕΚ 3 Α από 27.1.1992, εντάσσονται, αυτοδικαίως, στη νέα Τεχνική Υπηρεσία, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών η οποία διαπιστώνει την ένταξη, σε προσωποπαγείς θέσεις, εκτός αν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 103 παρ. 6 και 111 παρ. 4 του παρόντος νόμου. Οι δε υπηρετούντες με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μονιμοποιούνται και εντάσσονται κατά τα ανωτέρω σε προσωποπαγείς ομοίως θέσεις, εκτός αν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 103 παρ. 6 και 111 παρ. 4 του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση τριακονταπενταετίας ή του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας. Άρθρο 19 1.Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Μεταφραστική Υπηρεσία, αποτελούμενη από γραφεία στην κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες και υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης. 2.Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων και άλλων κειμένων, η επικύρωση αυτών, καθώς και των εγγράφων που εκδίδονται στην Ελλάδα από τις ξένες διπλωματικές και προξενικές αρχές, η επικύρωση των υπογραφών των Ελλήνων υπηκόων επί παντός κειμένου, πλην των πληρεξουσίων, εφόσον αυτοί υπογράφουν ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου των γραφείων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως μεταφραστικών υπηρεσιών. 3.Τα Μεταφραστικά Γραφεία χρησιμοποιούν ιδιώτες ως μεταφραστές από πίνακα που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από τους επιτυχόντες σε ειδική γραπτή δοκιμασία ελέγχου της επάρκειας της δηλούμενης, εκ μέρους του υποψηφίου, ξένης γλώσσας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται επίσης κάθε θέμα που αφορά στον τρόπο διεξαγωγής της δοκιμασίας, την εξεταστέα ύλη, τον ορισμό της επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 4.Τα μεταφραστικά δικαιώματα καταβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες στην Υπηρεσία, η οποία τα κατανέμει στους μεταφραστές ανάλογα με την εργασία που παρέχουν. Οι μεταφραστές στην περίπτωση μεταφράσεων εγγράφων δημόσιων υπηρεσιών αμείβονται με βάση πίνακα μεταφραστικών τελών που καθορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, από τα ενδιαφερόμενα Υπουργεία ή υπηρεσίες. 5.Παρακρατείται ποσό 10% από τα εισπραττόμενα μεταφραστικά τέλη, το οποίο χρησιμεύει μεταξύ άλλων και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε τροποποίηση του ύψους της ως άνω κράτησης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Το ποσό της ανωτέρω κράτησης κατατίθεται, ανά επταήμερο, σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον οποίο διαχειρίζεται ο Γενικός Γραμματέας Διοίκησης και Οργάνωσης. 6.Προϊστάμενος της Μεταφραστικής Υπηρεσίας ορίζεται υπάλληλος του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης. 7.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Μεταφραστικής Υπηρεσίας. 1)Χρέη διοικητικού προσωπικού εκτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών των αντίστοιχων κλάδων. 9.Οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Μεταφραστικού Γραφείου της κεντρικής υπηρεσίας, μονιμοποιούνται σε αντίστοιχες θέσεις του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, καθώς και του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις, ανάλογα με τα προσόντα τους και στον εισαγωγικό βαθμό των ως άνω κλάδων. Η ένταξή τους στους αντίστοιχους κλάδους πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. Στη Μεταφραστική Υπηρεσία συνιστώνται είκοσι τρεις (23) θέσεις προς κάλυψη των αναγκών της. Οι θέσεις αυτές αφορούν συμβασιούχους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης, οι οποίοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία καθορίζονται και οι λοιπές λεπτομέρειες πρόσληψής τους. Οι υπηρετούντες μόνιμοι μεταφραστές, της κεντρικής και εξωτερικής υπηρεσίας, κατά τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, παραμένουν, βαθμολογικώς και μισθολογικούς, ως έχουν. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφραστές στην κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες διατηρούν το συμβατικό καθεστώς τους μέχρι την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη του, οπότε και οι οργανικές θέσεις τους μετατρέπονται σε θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και εξακολουθούν να αμείβονται όπως μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι λοιποί μεταφραστές που ήδη συνεργάζονται με τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να ενταχθούν στον πίνακα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην ειδική γραπτή δοκιμασία της ίδιας παραγράφου, εντός εξαμήνου από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών, εξαιρουμένων όσων έχουν ήδη υποστεί γραπτή δοκιμασία στο παρελθόν, αποδεικνυομένης από το σχετικό φάκελό τους. Άρθρο 20 1.Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, μπορούν να συσταθούν Περιφερειακές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών με κατά τόπους Γραφεία. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται η έδρα, οι αρμοδιότητες και οι θέσεις κατά κλάδο και βαθμό των υπηρεσιών αυτών και των γραφείων τους. 2.Οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούν ως σύμβουλοι αποκεντρωμένων διοικητικών μονάδων στο πλαίσιο της αποστολής και των γενικών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρθρο 21 1.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται το προσωπικό της διοίκησης του Αγίου Όρους, κατά κλάδο, βαθμό και ειδικότητα. Το προσωπικό αυτό υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών και απαρτίζεται από: 1)το Διοικητή του Αγίου Όρους, β) τον Αναπληρωτή Διοικητή, 2)το λοιπό προσωπικό της διοίκησης, μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Έδρα της Διοίκησης του Αγίου Όρους είναι οι Καρυές. 2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, διορίζονται: α) ως Διοικητής του Αγίου Όρους, με βαθμό και αποδοχές Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους με διοικητική πείρα και γνώση των θεμάτων του Αγίου Όρους, 1)ως Αναπληρωτής Διοικητής, μετακλητός υπάλληλος με βαθμό β, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., με γνώση θεμάτων του Αγίου Όρους. Τμήμα 2: Συλλογικά Όργανα Άρθρο 22 1.Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργούν τα εξής συμβούλια και επιτροπές: 1)Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων β. Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο γ. Συμβούλιο Επιθεώρησης δ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο ε. Επιστημονικό Συμβούλιο στ. Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ζ. Τεχνικό Συμβούλιο η. Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας θ. Επιτροπή Ειδικών Δαπανών. 2.Μπορεί να προβλέπεται αμοιβή των συμμετεχόντων στα ανωτέρω συμβούλια και επιτροπές, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Άρθρο 23 1.Συνιστάται Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων, το οποίο απαρτίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ως πρόεδρο, τους Αναπληρωτές Υπουργούς Εξωτερικών, τους Υφυπουργούς Εξωτερικών, τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα και τους λοιπούς Γενικούς Γραμματείς, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τους Γενικούς Διευθυντές, τον Ειδικό Νομικό Σύμβουλο, τον προϊστάμενο του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού και τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ενημέρωσης, ως μόνιμα μέλη. Εκτός των ανωτέρω, μπορούν να κληθούν από τον πρόεδρο, για να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο, διευθυντές και στελέχη άλλων διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων Υπουργείων και υπηρεσιών. Ως γραμματέας μετέχει υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου, οριζόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Απόντος του Υπουργού, στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υφυπουργός Εξωτερικών. 2.Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο, όποτε κρίνεται τούτο αναγκαίο. 3.Στο Συμβούλιο εισάγονται από τον πρόεδρο ή τα μέλη του Συμβουλίου γενικότερα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, για την παρακολούθηση και τον καθορισμό της πολιτικής. 4.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου Πολιτικών Υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Άρθρο 24 1.Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) αποτελείται από πέντε μέλη που έχουν ψήφο, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως εξής: - ένας αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρος, ένας σύμβουλος της Επικρατείας, τρεις πρέσβεις ή πληρεξούσιοι υπουργοί Α και Μέλος του Α.Υ.Σ., χωρίς ψήφο, είναι και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων (Ε.Δ.Υ.), υποδεικνυόμενος από το διοικητικό συμβούλιο και διοριζόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας πρέσβης ή πληρεξούσιος υπουργός Α ή Β, αναπληρούμενος από άλλον ομοιόβαθμό του διπλωματικό υπάλληλο, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία. Στην περίπτωση εξέτασης θεμάτων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας χρέη εισηγητή προς το Συμβούλιο εκτελεί ο ειδικός νομικός σύμβουλος. Στην περίπτωση του διορισμού ειδικού νομικού συμβούλου στο Συμβούλιο εισηγείται πρέσβης ή πληρεξούσιος υπουργός Α ή Β. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου. 2.Με την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται επίσης πέντε πρέσβεις επί τιμή, με διετή θητεία, οι οποίοι καλούνται, κατά τη σειρά του διορισμού τους, προς αναπλήρωση εκείνων των μελών του Α.Υ.Σ. που είναι κατώτεροι σε βαθμό ή νεότεροι στην επετηρίδα του κρινόμενου διπλωματικού υπαλλήλου. 3.Στην περίπτωση που το Α.Υ.Σ. επιλαμβάνεται υποθέσεων πειθαρχικής φύσης έχει την εξής σύνθεση: - ένας αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρος, ένας σύμβουλος της επικρατείας, δύο πρέσβεις ή πληρεξούσιοι υπουργοί Α και ένας διπλωματικός υπάλληλος με πρεσβευτικό βαθμό, αρχαιότερος του κρινόμενου, υποδεικνυόμενος από την Ε.Δ.Υ. και διοριζόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, με δικαίωμα ψήφου, ως μέλη. 4.Το Συμβούλιο συνέρχεται συγκαλούμενο από τον πρόεδρό του και επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς του μετά από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικοί. Η ημερήσια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από τον πρόεδρο. 5.Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο: 1)γνωμοδοτεί για τα θέματα προαγωγής συμβούλων Α στο βαθμό πληρεξουσίου υπουργού Β, 2)αποφασίζει για την οριστική παύση διπλωματικού υπαλλήλου που κρίνεται ανίκανος για την εκτέλεση των καθηκόντων του, 3)αποφασίζει για τις εφέσεις διπλωματικών υπαλλήλων με πρεσβευτικό βαθμό και των νομικών συμβούλων της Ε.Ν.Υ. στους οποίους επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή από πειθαρχικό προϊστάμενο, εκτός από τον Υπουργό, 4)επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφαση, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο στους διπλωματικούς υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό, στους νομικούς συμβούλους και στον ειδικό νομικό σύμβουλο της Ε.Ν.Υ., 5)γνωμοδοτεί για τις μεταθέσεις ή αποσπάσεις των διπλωματικών υπαλλήλων με πρεσβευτικό βαθμό, των νομικών συμβούλων της Ε.Ν.Υ. και για κάθε άλλο ερώτημα που του απευθύνει ο Υπουργός, 6)γνωμοδοτεί για το διορισμό του ειδικού νομικού συμβούλου και αποφασίζει για τον ορισμό προϊσταμένων των τμημάτων της Ε.Ν.Υ.. 7)αποφασίζει για την προαγωγή αναπληρωτή νομικού συμβούλου στο βαθμό του νομικού συμβούλου, 8)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στο προσωπικό των ανωτέρω περιπτώσεων και παραπέμπεται σ αυτό από τον Υπουργό, 9)επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 6.Το Α.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα από τα πέντε έχοντα ψήφο μέλη του. Για τη λήψη αποφάσεων ή την έκδοση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δυο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες. 7.Η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας πρέπει να καταγράφεται στο οικείο πρακτικό του Α.Υ.Σ.. 8.Το Συμβούλιο, όταν ενεργεί ως πειθαρχικό όργανο ή πρόκειται να αποφασίσει για την απόλυση για λόγους υγείας, οφείλει να καλέσει τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιόν του για να αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται στην απολογία του ή να προσκομίσει νέα προς υπεράσπισή του στοιχεία. Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να λάβει εγκαίρως γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου. 9.Οι αποφάσεις του Α.Υ.Σ. αιτιολογούνται πλήρως και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό. Όπου προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, ο Υπουργός οφείλει να προκαλέσει την έκδοσή του εντός δύο μηνών από τη λήψη της αποφάσεως του Α.Υ.Σ.. 10.Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 11.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Άρθρο 25 1.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως εξής: ένας σύμβουλος της επικρατείας, ως πρόεδρος, τρεις πρέσβεις ή πληρεξούσιοι υπουργοί Α ή Β και ένας υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου κλάδου, που υποδεικνύεται στον Υπουργό από το διοικητικό συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, αν υπάρχει, ως μέλη. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος από πληρεξούσιο υπουργό Α ή Β οριζόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου από τη Διεύθυνση Προσωπικού. 2.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνέρχεται, συγκαλούμενο από τον πρόεδρό του, ο οποίος ορίζει και τα θέματα προς συζήτηση. 3.Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα από τα πέντε μέλη του. Για τη λήψη αποφάσεων ή την έκδοση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες. 4.Στην περίπτωση που το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλαμβάνεται υποθέσεων πειθαρχικής φύσης έχει την εξής σύνθεση: δύο σύμβουλοι της επικρατείας, εκ των οποίων ο αρχαιότερος ως πρόεδρος, δύο πρέσβεις ή πληρεξούσιοι υπουργοί Α ή Β και - ένας υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου κλάδου, με δικαίωμα ψήφου, που υποδεικνύεται στον Υπουργό, από το διοικητικό συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, αν υπάρχει, ως μέλη. 5.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο: 1)γνωμοδοτεί για θέματα τοποθέτησης, μετάθεσης και απόσπασης όλων των υπαλλήλων, πλην των κατεχόντων πρεσβευτικό βαθμό διπλωματικών υπαλλήλων και των νομικών συμβούλων, 2)αποφασίζει για την οριστική παύση υπαλλήλου, πλην του διπλωματικού κλάδου, που κρίνεται ανίκανος για την εκτέλεση των καθηκόντων του, 3)γνωμοδοτεί για θέματα προαγωγής όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. Προκειμένου για υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου μέχρι και του βαθμού του συμβούλου πρεσβείας Β σε σύμβουλο πρεσβείας Α, προκειμένου δε για υπαλλήλους της Ε.Ν.Υ. μέχρι και του βαθμού του εισηγητή σε αναπληρωτή νομικό σύμβουλο, 4)επιβάλλει με αιτιολογημένη απόφαση, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον παρόντο νόμο σε όλους τους υπαλλήλους πλην των κατεχόντων πρεσβευτικό βαθμό διπλωματικών υπαλλήλων και των νομικών συμβούλων, 5)αποφασίζει για τις εφέσεις υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του παρόντος Συμβουλίου, στους οποίους επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή από πειθαρχικό προϊστάμενο, 6)αποφασίζει για την προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων υπαλλήλου που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, 7)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα. που αναφέρεται στο προσωπικό και παραπέμπεται σ αυτό από τον Υπουργό, 8)επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 6.Το Συμβούλιο, όταν ενεργεί ως πειθαρχικό όργανο, οφείλει να καλέσει τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιόν του για να αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται στην απολογία του ή να προσκομίσει νέα προς υπεράσπισή του στοιχεία. Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να λάβει εγκαίρως γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου. 7.Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 8.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Άρθρο 26 1.Το Συμβούλιο Επιθεώρησης συνέρχεται συγκαλούμενο από τον πρόεδρό του και επιλαμβάνεται επί των θεμάτων αρμοδιότητάς του κατά τις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου. Η ημερήσια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από τον πρόεδρο. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο επιλαμβάνεται προσφυγών κατά φύλλων αξιολόγησης και εκθέσεων δραστηριότητας, στο Συμβούλιο προεδρεύει αντί του Γενικού Επιθεωρητή, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή σύμβουλος επικρατείας, οριζόμενος με τριετή θητεία, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, ενώ δεν μετέχει ο προσυπογράφων το φύλλο αξιολόγησης επιθεωρητής. 2.Το Συμβούλιο Επιθεώρησης βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα οκτώ από τα δεκαπέντε μέλη του. Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες. 3.Η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας καταγράφεται στο οικείο πρακτικό. 4.Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επιθεώρησης αιτιολογούνται πλήρως και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό. 5.Κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι, που βεβαιώνονται με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 6.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Συμβουλίου Επιθεώρησης. Άρθρο 27 Επιστημονικό Συμβούλιο Συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από καθηγητές του διεθνούς δικαίου ή του ευρωπαϊκού δικαίου ή του δημοσίου δικαίου, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τον ειδικό νομικό σύμβουλο. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα πέντε. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου εκλέγεται μεταξύ των μελών του. Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για ερωτήματα νομικής φύσης μείζονος σημασίας, που του υποβάλλει η Ειδική Νομική Υπηρεσία, ο υπουργός, οι αναπληρωτές υπουργοί και οι υφυπουργοί. Η αμοιβή των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. Άρθρο 28 1.Για την εκπλήρωση των σκοπών της Τεχνικής Υπηρεσίας συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη, οριζόμενα, με διετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών: 1)το Γενικό Διευθυντή Διοικητικού, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο σε περίπτωση κωλύματος από το Διευθυντή Προσωπικού, 2)τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας ως εισηγητή με ψήφο, 3)το Διευθυντή Διεύθυνσης προμηθειών και λειτουργικών δαπανών αναπληρούμενο σε περίπτωση κωλύματος από τον προϊστάμενο τμήματος προμηθειών και λειτουργικών δαπανών εξωτερικού ως εισηγητή με ψήφο, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου, 4)το νομικό σύμβουλο του κράτους, αναπληρούμενο σε περίπτωση κωλύματος από έναν από τους αρχαιότερους παρέδρους, 5)έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη διοικούσα επιτροπή του Τ.Ε.Ε., με διετή θητεία, στ) ένα διπλωματούχο μηχανικό, υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο Υπουργό, με διετή θητεία, 6)ένα διπλωματούχο μηχανικό, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο Υπουργό, με διετή θητεία. 2.Στο Τεχνικό Συμβούλιο μετέχει ως γραμματέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου, οριζόμενος από τον πρόεδρο. Αυτός τηρεί με ίδια ευθύνη βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατ αύξοντα αριθμό, οι εισηγήσεις, ως και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται κατά συνεδρία οι γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου. 3.Ο πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή ιδιώτη, για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Τεχνικό Συμβούλιο. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Το Τεχνικό Συμβούλιο συνέρχεται, συγκαλούμενο από τον πρόεδρό του, που ορίζει και τα προς συζήτηση θέματα. 4.Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα που: Α. εισηγείται ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας και ανάγονται: 1)στη συντήρηση κτιρίων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και των κτιρίων που στεγάζονται οι αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας, 2)στην αγορά κατάλληλων ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα ή την εγκατάσταση των διπλωματικών και προξενικών αρχών ως και για την κατοικία των προϊσταμένων των αρχών αυτών, 3)στην ανέγερση, οικοδόμηση οικημάτων που εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς με το προηγούμενο εδάφιο (β), 4)στην επίπλωση - εξοπλισμό και διακόσμηση των ως άνω κτιρίων και οικημάτων Β. εισηγείται ο διευθυντής Διεύθυνσης προμηθειών και λειτουργικών δαπανών αναγομένων σε θέματα προμηθειών Γ. ορίζει ο ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 123 Α), όπως ισχύει, και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα Δ. παραπέμπει σ αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Γενικός Γραμματέας Διοίκησης και Οργάνωσης ή ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικού. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Τεχνικού Συμβουλίου. Άρθρο 29 1.Το Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας, του οποίου η συγκρότηση ανταποκρίνεται στο ρόλο και την αποστολή του, γνωμοδοτεί για προτάσεις για την απονομή τιμητικών διακρίσεων και διέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 2.Το Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας: 1)γνωμοδοτεί για προτάσεις του Υπουργού Εξωτερικών για την ένταξη Ελλήνων πολιτών στο Τάγμα Αριστείας και την απονομή των οικείων διασήμων, 2)αποφασίζει την έκπτωση και στέρηση του δικαιώματος του φέρειν απονεμηθέντα διάσημα στις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν, 106/1975 (ΦΕΚ 171 Α), 3)εποπτεύει την τήρηση των μητρώων των Ταγμάτων Αριστείας, επιθεωρώντας τα μια φορά κατ έτος. Άρθρο 30 Ι. Συνιστάται τριμελής Επιτροπή Ειδικών Δαπανών, αποτελούμενη: α) από το Γενικό Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης, ως πρόεδρο, τον οποίο αναπληροί, σε περίπτωση κωλύματος, ο Γενικός Διευθυντής Διοίκησης, β) από δύο υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό από τους αρχαιότερους που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία και ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών. 2.Στην επιτροπή μετέχει ως γραμματέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου, που ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτός τηρεί με δική του ευθύνη και απόλυτη εχεμύθεια βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατ αύξοντα αριθμό, οι προτάσεις δαπανών, καθώς και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά συνεδρίαση, οι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής, το περιεχόμενο των οποίων απαγορεύεται να ανακοινώνεται. 3.Οι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Η γνώμη της μειοψηφίας καταχωρίζεται, υποχρεωτικώς, στα πρακτικά. 4.Η επιτροπή μπορεί να προσκαλεί τους προϊστάμενους των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, για την παροχή από αυτούς των αναγκαίων διευκρινίσεων ή να ζητεί κάθε άλλο στοιχείο για την προτεινόμενη δαπάνη. 5.Η επιτροπή γνωμοδοτεί, με αιτιολογημένο πρακτικό, για προτάσεις που διαβιβάζονται σε αυτή από τον Υπουργό Εξωτερικών. Στη γνωμοδότηση η επιτροπή πρέπει να αποφαίνεται τόσο για το αν οι προτεινόμενες προς διάθεση δαπάνες από τις πιστώσεις απόρρητων εθνικών αναγκών πληρούν τους όρους του άρθρου 144 του παρόντος νόμου, όσο και για το ύψος αυτών. Απόσπασμα του πρακτικού, που αναγράφει τον αριθμό της γνωμοδότησης, τη χρονολογία της συνεδρίασης, το όνομα του δικαιούχου, το ύψος της δαπάνης και το χαρακτηρισμό της δαπάνης ως απορρήτου, διαβιβάζεται προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, η οποία προκαλεί σχετική απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία αποτελεί το μόνο δικαιολογητικό της δαπάνης. 6.Ο έλεγχος της πραγματοποίησης της δαπάνης για απόρρητη εθνική ανάγκη ενεργείται από την υπηρεσία που την προκάλεσε. 7.Όλα τα παραστατικά έγγραφα της δαπάνης και κάθε άλλο στοιχείο που κατέχει η επιτροπή, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου, που αναφέρονται στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης, καταστρέφονται από τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων ένα χρόνο το αργότερο μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων. 8.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών, τα της αναπλήρωσης των μελών της, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Άρθρο 31 Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας 1.Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να συγκροτεί, με απόφαση του, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές με σκοπό τη σύνταξη σχεδίων νόμων, κανονιστικών προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων. 2.Στις επιτροπές αυτές μπορούν να συμμετέχουν και δικαστικοί λειτουργοί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίας από δικαστικούς ή άλλους δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή και ιδιώτες, οι οποίοι μπορούν λόγω των ειδικών τους γνώσεων, της επιστημονικής τους κατάρτισης και πείρας να συμβάλλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Υπουργείου Εξωτερικών, με την κατάρτιση μελετών ή τη διεξαγωγή ερευνών. 4.Η αμοιβή των μελών των ανωτέρα) επιτροπών και ομάδων εργασίας ορίζεται, κατά περίπτωση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα 1: Διπλωματικές Αρχές Άρθρο 32 1.Οι πρεσβείες, οι μόνιμες αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς και οι διπλωματικές αντιπροσωπείες χαρακτηρίζονται όλες διπλωματικές αρχές* και συνιστώνται και καταργούνται με νόμο. 2.Μεταβολή της έδρας της διπλωματικής αρχής συντελείται με προεδρικά διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. 3.Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρείται αναγκαία η ίδρυση πρεσβείας, χωρίς όμως τη δημιουργία νέων θέσεων, η ίδρυση γίνεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Στην πρεσβεία αυτή διαπιστεύεται πρέσβης, ο οποίος υπηρετεί σε άλλη επικράτεια, με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εφόσον στη χώρα, στην οποία συνιστάται τέτοια πρεσβεία, υφίσταται έμμισθη προξενική αρχή, στον προϊστάμενό της μπορεί να ανατεθεί η άσκηση καθηκόντων επιτετραμμένου. 4.Οι υφιστάμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διπλωματικές αρχές και θέσεις προσωπικού τους διατηρούνται, όπως ορίζεται στο άρθρο 150 του παρόντος νόμου. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορούν να ανακατανέμονται οι θέσεις αυτές μεταξύ των διπλωματικών και προξενικών αρχών και των υπηρεσιών της κεντρικής υπηρεσίας. 5.Οι υφιστάμενες ή συνιστώμενες αντιπροσωπείες σε μακροχρόνιας διάρκειας διεθνείς διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις λειτουργούν στην ίδια βάση, όπως οι μόνιμες αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς, μέχρι πέρατος των εργασιών των διασκέψεων ή διαπραγματεύσεων. Άρθρο 33 1.Οι πρεσβευτικές αρχές εκπροσωπούν την Ελλάδα στα κράτη διαπίστευσής τους, ασκούν δε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, ιδίως τα εξής καθήκοντα, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα: 1)μεριμνούν για την ανάπτυξη των σχέσεων της Ελλάδας με τα άλλα κράτη στον πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό και άλλους τομείς, 2)προβαίνουν σε κάθε είδους συνεννόηση και διαπραγμάτευση σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβέρνησης, 3)παρακολουθούν και ενημερώνουν την Κυβέρνηση για την εσωτερική κατάσταση και τις εξωτερικές σχέσεις του κράτους διαπίστευσης, 4)ενημερώνουν τις κυβερνήσεις των ξένων κρατών και τους φορείς διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και αναλαμβάνουν όλες τις ενδεικνυόμενες πρωτοβουλίες για την προβολή και στήριξη θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος, 5)εφαρμόζουν τη χαραχθείσα εξωτερική πολιτική της Χώρας και διατυπώνουν απόψεις και εισηγήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, 6)ασκούν έλεγχο και εποπτεία των έμμισθων και άμισθων προξενικών αρχών, που λειτουργούν στα κράτη διαπίστευσής τους. Παράλληλα, ασκούν και προξενικά καθήκοντα, σε όσες αρχές έχουν συσταθεί προξενικά γραφεία στα πλαίσια της οικείας πρεσβείας. 2.Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, είναι δυνατή η τροποποίηση ή η εξειδίκευση των καθηκόντων αυτών. 3.Ο πρέσβης, ο οποίος διαπιστεύεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προΐσταται των κατά τόπους πρεσβευτικών αρχών και έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης του κράτους. Άρθρο 34 Καθήκοντα μόνιμων και διπλωματικών αντιπροσωπειών 1.Οι μόνιμες αντιπροσωπείες εκπροσωπούν την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους διεθνείς οργανισμούς και άλλα διεθνή όργανα και συνδιασκέψεις και έχουν ως κύρια αποστολή την υποστήριξη και προαγωγή των ελληνικών συμφερόντων στους οργανισμούς αυτούς. 2.Προς το σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο των γενικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, διεξάγουν κάθε είδους συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις, παρακολουθούν τα θέματα του διεθνούς οργανισμού, τον ενημερώνουν για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, εφαρμόζουν τη χαραχθείσα εξωτερική πολιτική και διατυπώνουν απόψεις και εισηγήσεις για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. 3.Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, είναι δυνατή η τροποποίηση ή η εξειδίκευση των καθηκόντων αυτών. 4.Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες συνιστώνται ως ad hοc διπλωματικές αρχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο. 5.Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες λειτουργούν, κατά περίπτωση, με βάση τα όσα προβλέπονται για τις πρεσβευτικές αρχές ή για τις μόνιμες αντιπροσωπείες. Άρθρο 35 Διαπίστευση και ανάκληση προϊσταμένων διπλωματικών αρχών 1.Οι πρέσβεις διαπιστεύονται στους αρχηγούς ξένων κρατών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα διεθνή νόμιμα, με διαπιστευτήρια τα οποία εκδίδει και ανακαλούνται από τον ίδιο με τα ανακλητήρια αυτών. 2.Ο προϊστάμενος πρεσβείας, εφόσον φέρει το βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού, μπορεί να διαπιστεύεται ως πρέσβης. Λαμβάνει τις παροχές του βαθμού του και της θέσης στην οποία διορίζεται, χωρίς όμως να μεταβάλλεται εκ τούτου ο βαθμός και η αρχαιότητα του στην υπαλληλική ιεραρχία. 3.Ο διορισμός επιτετραμμένου σε χηρεύουσα θέση πρέσβη, ως και διπλωματικού αντιπροσώπου γίνεται με επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών προς τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας στην οποία τοποθετείται. 4.Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων σε διεθνείς οργανισμούς ενεργούνται σύμφωνα με τα κρατούντα στους οργανισμούς αυτούς. Άρθρο 36 1.Τον προϊστάμενο πρεσβείας, μόνιμης αντιπροσωπείας ή διπλωματικής αντιπροσωπείας, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει, προσωρινώς, ως επιτετραμμένος ο αμέσως επόμενος κατά βαθμό ή αρχαιότητα υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου, του οποίου το όνομα έχει καταχωρισθεί στην ξένη διπλωματική επετηρίδα. Η σχετική αναγγελία γίνεται με επιστολή του υπό αναπλήρωση προϊσταμένου προς τον Υπουργό Εξωτερικών του κράτους διαπίστευσης ή το γενικό γραμματέα του διεθνούς οργανισμού ή, σε αδυναμία, με ρηματική διακοίνωση της αρχής. 2.Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει την προσωρινή διεύθυνση της πρεσβείας, μόνιμης αντιπροσωπείας ή της διπλωματικής αντιπροσωπείας σε υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου, ο οποίος δεν ανήκει σε αυτήν, αλλά έχει βαθμό ανώτερο του, κατά τα ανωτέρω, καλούμενου υπαλλήλου προς αναπλήρωση του προϊσταμένου της αρχής. 3.Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί ούτε αποστέλλεται για το σκοπό αυτόν άλλος υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου, τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας της πρεσβείας, της μόνιμης αντιπροσωπείας ή της διπλωματικής αντιπροσωπείας αναλαμβάνει, προσωρινώς, ο ανώτερος κατά βαθμό που υπηρετεί σε αυτή, μεταξύ δε ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος σε βαθμό υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης και ελλείψει τέτοιου, του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις, ο οποίος αναγγέλλεται με ρηματική διακοίνωση ως ο διεκπεραιώνων τις υποθέσεις της αρχής. Άρθρο 37 1.Σε κάθε αλλαγή προϊσταμένου διπλωματικής αρχής ή απουσία από την έδρα του, πέραν του διμήνου, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας, καταγραφής και απογραφής του υλικού της, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού. 2.Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταμένου πρεσβευτικής αρχής συντάσσεται από τον αντικαταστάτη ή αναπληρωτή του τακτική έκθεση απογραφής, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται ρητώς η γενόμενη πρόσκληση προς τους ευρισκομένους στην έδρα της διπλωματικής αρχής νόμιμους κληρονόμους του αποβιώσαντος, όπως παραστούν κατά την απογραφή. Το περιεχόμενο της έκθεσης απογραφής καθορίζεται από τη Διεύθυνση Προσωπικού. Τμήμα 2: Προξενικές Αρχές Άρθρο 38 1.Προξενικές αρχές συνιστώνται σε πόλεις του εξωτερικού στις οποίες υφίστανται σημαίνουσες ελληνικές παροικίες ή όπου εμπορικά, ναυτιλιακά ή άλλα συμφέροντα του κράτους απαιτούν τη σύστασή τους. 2.Οι προξενικές αρχές διαβαθμίζονται σε γενικά προξενεία, προξενεία και υποπροξενεία. 3.Οι προξενικές αρχές διακρίνονται σε έμμισθες, διευθυνόμενες από υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου και σε άμισθες, διευθυνόμενες από επίτιμους υπαλλήλους. 4.Οι έμμισθες προξενικές αρχές συνιστώνται με νόμο μετά από γνώμη της οικείας πρεσβείας ή, ελλείψει πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού. Οι έμμισθες προξενικές αρχές προάγονται, υποβιβάζονται, μεταφέρονται στην ίδια ή άλλες χώρες και καταργούνται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, μετά από γνώμη της οικείας πρεσβείας ή. ελλείψει πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού. 5.Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έμμισθες προξενικές αρχές και οι θέσεις του προσωπικού τους διατηρούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του παρόντος νόμου. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, οι θέσεις αυτές δύναται να ανακατανέμονται μεταξύ των διπλωματικών και των προξενικών αρχών και των υπηρεσιών της κεντρικής υπηρεσίας. 6.Οι επίτιμες προξενικές αρχές συνιστώνται, μεταβάλλονται και καταργούνται, με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, κατόπιν γνώμης της οικείας πρεσβείας ή, ελλείψει πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού. 7.Αποκλείεται η σύσταση άμισθης προξενικής αρχής βαθμού ανώτερου από την έμμισθη που λειτουργεί στο ίδιο κράτος. 8.Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να μεταβληθεί η περιφέρεια αρμοδιότητας έμμισθης ή άμισθης προξενικής αρχής ή η έδρα της στην ίδια χώρα. Άρθρο 39 1.Κάθε έμμισθη ή άμισθη προξενική αρχή υπάγεται στην άμεση εποπτεία και τον έλεγχο της πρεσβείας που λειτουργεί στο ίδιο κράτος. 2.Ελλείψει πρεσβείας στο ίδιο κράτος, η εποπτεία και ο έλεγχος των έμμισθων προξενικών αρχών ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών στην ανώτερη έμμισθη προξενική αρχή, στο ίδιο κράτος ή σε πρεσβεία, η οποία εδρεύει σε άλλο κράτος. 3.Ελλείψει πρεσβείας στο Ιδιο κράτος, οι άμισθες προξενικές αρχές μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, να υπαχθούν στην εποπτεία και επίβλεψη ισόβαθμης ή ανώτερης έμμισθης προξενικής αρχής. 4.Οι προξενικές αρχές ζητούν από την εποπτεύουσα πρεσβεία οδηγίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Προκειμένου για υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του κράτους ή η λύση των οποίων εξαρτάται από ενέργειες της οικείας πρεσβείας προς τις εγχώριες αρχές, υποχρεώνονται να εκτελούν τις εντολές αυτής, εφόσον δε έχουν διαφορετική γνώμη, μπορούν να αναφέρονται εκ των υστέρων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άρθρο 40 1.Εάν στην έδρα πρεσβείας δεν υφίσταται έμμισθη προξενική αρχή, συνιστάται σε αυτή προξενικό γραφείο με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και με το οποίο ορίζεται η περιφέρεια της αρμοδιότητας αυτού. 2.Η διεύθυνση του προξενικού γραφείου πρεσβείας ανατίθεται από τον πρέσβη σε έναν από τους υπηρετούντες στην πρεσβεία υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου με βαθμό γραμματέα πρεσβείας ή σε έναν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους από τον κλάδο Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης. 3.Τα προξενικά γραφεία υπέχουν όλες τις ευθύνες και ασκούν όλα τα καθήκοντα των προξενικών αρχών. 4.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου του προξενικού γραφείου, την άσκηση των προξενικών καθηκόντων ο πρέσβης μπορεί είτε να την αναθέσει προσωρινώς σε άλλον υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί στην πρεσβεία, είτε να την αναλάβει ο ίδιος. Άρθρο 41 1.Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, οι προξενικές αρχές ασκούν, στην περιφέρειά τους, και τα εξής ειδικότερα καθήκοντα, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα: 1)πληροφορούν την κυβέρνηση και προβαίνουν σε σχετικές παρατηρήσεις και εισηγήσεις για κάθε θέμα που έχει σχέση με τα συμφέροντα της Χώρας, ενημερώνοντας την οικεία πρεσβευτική αρχή 2)παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στους Έλληνες πολίτες και ομογενείς, προστατεύουν τα δικαιώματα και συμφέροντά τους και ενισχύουν τις δραστηριότητές τους στους τομείς εκκλησιαστικού, κοινοτικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος 3)ασκούν, κατά περίπτωση, καθήκοντα διπλωματικών αρχών 4)ασκούν καθήκοντα διοικητικής φύσης, δηλαδή τήρηση μητρώου μόνιμων κατοίκων, έκδοση και θεώρηση ελληνικών και θεώρηση αλλοδαπών διαβατηρίων, επικύρωση εγγράφων, μέριμνα κληρονομικών υποθέσεων, διεκπεραίωση στρατολογικών θεμάτων, αποδοχή παρακαταθηκών, διενέργεια μεταφράσεων, χορήγηση πιστοποιητικών και επίδοση δικογράφων 5)ασκούν καθήκοντα ληξιάρχου και συμβολαιογράφου κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τελούν πολιτικούς γάμους 6)ασκούν καθήκοντα δικαστικής φύσης, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικονομικού δικαίου. Τέτοια καθήκοντα είναι, μεταξύ άλλων, η προανάκριση, η εξέταση μαρτύρων σε αστικές δίκες ή όπου αλλού χρειάζεται, ο εξώδικος συμβιβασμός διαφορών, η διενέργεια διαιτησιών, η εκτέλεση δικαστικών παραγγελιών, η διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, η παραλαβή και δημοσίευση διαθηκών, η έκδοση και εκτέλεση προξενικών δικογράφων, καθώς και θέματα επιτροπείας, κηδεμονίας και δικαστικής αντίληψηςζ) μπορούν κατά την κρίση των προϊσταμένων τους και σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, όπως σε αδυναμία πρόσβασης τριών εγκρίτων Ελλήνων πολιτών στις προξενικές αρχές λόγω μεγάλων αποστάσεων, να βασίζονται κατά την έκδοση πιστοποιητικών βεβαιούντων την εξ αδιαθέτου κληρονομική ιδιότητα κληρονόμων αποθανόντος Έλληνα πολίτη, εγκατεστημένου από πενταετίας τουλάχιστον στην προξενική περιφέρειά τους, αντί σε ένορκες καταθέσεις τριών εγκρίτων Ελλήνων πολιτών εγκατεστημένων στην ίδια περιφέρεια ενώπιον του προξένου, σε αντίστοιχες ένορκες καταθέσεις των εν λόγω τριών εγκρίτων Ελλήνων πολιτών ενώπιον αλλοδαπών συμβολαιογράφων και αποστολής με αλληλογραφία στα προξενεία των καταθέσεων αυτών προς έκδοση του πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών από την προξενική αρχή 7)ασκούν τις αρμοδιότητες των λιμενικών αρχών, σε παράκτιες προξενικές αρχές όπου δεν υπάρχει προξενικός λιμενάρχης και εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία του κράτους υποδοχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. 2.Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, είναι δυνατή η τροποποίηση ή η εξειδίκευση των καθηκόντων αυτών. Άρθρο 42 1.Για την τοποθέτηση προϊσταμένου προξενικής αρχής, εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, προξενικό δίπλωμα, με το οποίο αναγγέλλεται ο διορισμός, προκειμένου ο διορισθείς να αναγνωρισθεί από την ξένη κυβέρνηση και να εκδοθεί επ ονόματι του το απαιτούμενο εκτελεστήριο. 2.Το προξενικό δίπλωμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να εκδοθεί και για τους προσωρινώς διευθύνοντες έμμισθη προξενική αρχή. 3.Η αναγνώριση των προϊσταμένων των ξένων προξενικών αρχών στην Ελλάδα γίνεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος χορηγεί και το σχετικό εκτελεστήριο έγγραφο. Άρθρο 43 Προξενική διατίμηση Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην προξενική διατίμηση. Μέχρις εκδόσεως του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, διατηρούνται σε ισχύ τα άρθρα 178-221 του π.δ. 18/21.7.1931 (ΦΕΚ 220 Λ), όπως αυτά ισχύουν σήμερα, εκτός εάν ο παρών νόμος ορίζει άλλως. Άρθρο 44 Διεύθυνση και αναπλήρωση προϊσταμένων έμμισθων προξενικών αρχών 1.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τοποθετείται ως προϊστάμενος έμμισθου γενικού προξενείου υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου, με βαθμό πληρεξουσίου υπουργού Β, συμβούλου πρεσβείας Α ή Β, έμμισθου προξενείου, με βαθμό συμβούλου πρεσβείας Β, γραμματέα πρεσβείας Α ή Β και έμμισθου υποπροξενείου, με βαθμό γραμματέα πρεσβείας Γ. 2.Εάν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει προσωρινώς, και κατ απόσπαση, τη διεύθυνση έμμισθης προξενικής αρχής σε υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου κατά ένα βαθμό κατώτερο από τον προβλεπόμενο για τον προϊστάμενο της αρχής. 3.Τον προϊστάμενο έμμισθης προξενικής αρχής, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο υπηρετών σε αυτήν ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότητα υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου. 4.Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει την προσωρινή διεύθυνση έμμισθης προξενικής αρχής σε υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου άλλης αρχής, ο οποίος πρέπει να φέρει βαθμό ανώτερο του τακτικού αναπληρωτή της προηγούμενης παραγράφου. 5.Ελλείψει αναπληρωτών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τον προϊστάμενο αναπληρώνει ο υπηρετών στην προξενική αρχή προηγούμενος κατ αρχαιότητα υπάλληλος του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης και ελλείψει τέτοιου, υπάλληλος του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις. Άρθρο 45 1.Οι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των προξενικών αρχών και, ελλείψει αυτών, οι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις, εκτελούν χρέη δικαστικού γραμματέα, χωρίς να δικαιούνται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για αυτή την απασχόλησή τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπάλληλος των ανωτέρω κλάδων, οι προξενικές αρχές μπορούν να αναθέσουν καθήκοντα δικαστικού γραμματέα σε όποιον Ελληνα πολίτη κρίνουν κατάλληλο, ο οποίος δίνει προηγουμένως τον εξής όρκο: Ορκίζομαι να εκτελώ πιστά και τίμια και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου ως δικαστικός γραμματέας. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των προαναφερομένων, οι προξενικές αρχές μπορούν να προσλάβουν δύο μάρτυρες και εν ελλείψει αυτών, συντάσσουν μόνες τη σχετική έκθεση ή πράξη, κάνοντας ειδική μνεία της αδυναμίας αυτής. 2.Τα έγγραφα που εκδίδονται και οι άλλες πράξεις που συντάσσονται από προξενικές αρχές είναι εκτελεστά και έχουν την ισχύ που τους αποδίδει η ελληνική νομοθεσία. Είναι επίσης εκτελεστά στην αλλοδαπή, εφόσον η τοπική νομοθεσία ή οι διεθνείς συνθήκες το προβλέπουν. 3.Όταν οι εκδιδόμενες πράξεις είναι αδύνατο να περιβληθούν τους τύπους που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι, πρέπει να γίνεται σ αυτές ρητή μνεία περί τούτου. Εάν ο επίτιμος πρόξενος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αγνοούν την ελληνική γλώσσα, οι καταρτιζόμενες από αυτούς πράξεις πρέπει να συντάσσονται στη γνωστή σ αυτούς γλώσσα και να γίνεται ειδική μνεία περί τούτου. Σε περίπτωση που συμπράττουν στην κατάρτιση πράξεως και άλλα πρόσωπα που αγνοούν τη γλώσσα του προϊσταμένου της προξενικής αρχής ή του νόμιμου αναπληρωτή του, προσλαμβάνεται διερμηνέας, ο οποίος, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, ορκίζεται ότι θα εκτελέσει αυτά πιστά και ευσυνείδητα. Άρθρο 46 1.Σε κάθε αλλαγή του προϊσταμένου έμμισθης ή άμισθης προξενικής αρχής και προξενικού γραφείου πρεσβείας, καθώς και σε περίπτωση άδειας ή απομάκρυνσης αυτού από την έδρα του πέραν του διμήνου, συντάσσεται εις πενταπλούν πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον παραδίδοντα και τον παραλαμβάνοντα. Όσον αφορά στη διαχείριση του ενσήμου και των αξιών, το πρωτόκολλο συντάσσεται σε κάθε περίπτωση απουσίας. Το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου καθορίζεται με πράξη της Υπηρεσίας Επιθεώρησης. Από τα πέντε πρωτότυπα, το ένα κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής και από ένα αποστέλλεται στην οικεία πρεσβεία, τη Γενική Επιθεώρηση, τη Διεύθυνση Προσωπικού και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. 2.Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταμένου έμμισθης ή άμισθης προξενικής αρχής, συντάσσεται από το διάδοχο ή τον αναπληρωτή του έκθεση απογραφής εις εξαπλούν. Στην έκθεση αυτή πρέπει να μνημονεύεται ρητώς η γενόμενη πρόσκληση προς τους νόμιμους κληρονόμους του αποβιώσαντος στην έδρα της προξενικής αρχής, όπως παραστούν κατά την απογραφή. Το περιεχόμενο της έκθεσης καθορίζεται με πράξη της Υπηρεσίας Επιθεώρησης. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής. Από τα πέντε επικυρωμένα αντίγραφα ένα λαμβάνει ο συντάκτης της απογραφής και από ένα αποστέλλεται στην οικεία πρεσβεία, τη Γενική Επιθεώρηση, τη Διεύθυνση Προσωπικού και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών προκειμένου για έμμισθη προξενική αρχή και από ένα αντίγραφο στην οικεία πρεσβεία, τη Γενική Επιθεώρηση και τη Διεύθυνση Προσωπικού προκειμένου για άμισθη προξενική αρχή. Άρθρο 47 Διορισμός, αναπλήρωση και καθεστώς προϊσταμένων επίτιμων προξενικών αρχών 1.Επίτιμος (άμισθος) γενικός πρόξενος, πρόξενος και υποπρόξενος διορίζεται έγκριτος πολίτης, ο οποίος διαμένει μονίμως, τουλάχιστον επί μια πενταετία, στον τόπο όπου συνιστάται ή εδρεύει η οικεία προξενική αρχή και μπορεί να ανταποκρίνεται στα οικονομικά βάρη άμισθης προξενικής αρχής, κατά προτίμηση ελληνικής ιθαγένειας ή ελληνικού γένους ή ελλείψει αυτών και αλλοδαπός. 2.Ως επίτιμος (άμισθος) γενικός πρόξενος, πρόξενος και υποπρόξενος μπορεί να διορισθεί ευδοκίμως προϋπηρετήσας υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλος διακεκριμένος Έλληνας, κάτοχος της τοπικής γλώσσας και της γαλλικής ή αγγλικής, ο οποίος διαμένει στον τόπο όπου συνιστάται ή εδρεύει η οικεία προξενική αρχή έστω και για χρόνο βραχύτερο της πενταετίας. 3.Ο διορισμός και η απόλυση των επίτιμων γενικών προξένων, προξένων και υποπροξένων ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη της οικείας πρεσβείας, ή ελλείψει αυτής, της ισόβαθμης ή ανώτερης έμμισθης προξενικής αρχής, στην εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή και κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 4.Οι προϊστάμενοι των επίτιμων προξενικών αρχών, με το διορισμό τους δίνουν, εάν μεν έχουν ελληνική ιθαγένεια, τον όρκο του άρθρου 54 του παρόντος νόμου, σε αντίθετη δε περίπτωση τον εξής: Όρκίζομαι να εκτελώ με πίστη και τιμιότητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου και να συντελώ με όλες μου τις δυνάμεις σε ό,τι δύναται να προάγει τα οικονομικά, εμπορικά, ναυτιλιακά και άλλα συμφέροντα της Ελλάδας. Ο όρκος αυτός δίνεται ενώπιον του προϊσταμένου της οικείας πρεσβείας, είτε ενώπιον του προϊσταμένου της έμμισθης προξενικής αρχής, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η επίτιμη προξενική αρχή. είτε ενώπιον προσώπου ο οποίος ορίζεται ειδικώς για το σκοπό αυτόν από τον Υπουργό Εξωτερικών, είτε κατόπιν αδείας του Υπουργού Εξωτερικών, από μόνο το διορισθέντα, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση χρονολογούμενη και υπογραφόμενη από αυτόν. 5.Ως όριο ηλικίας προϊσταμένων επίτιμων προξενικών αρχών ορίζεται το 70ό έτος της ηλικίας, εκτός αν επιβάλλουν διαφορετικά οι υπηρεσιακές ανάγκες. Η θητεία τους μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 6.Οι επίτιμοι προξενικοί υπάλληλοι έπονται των ισοβάθμων τους εμμίσθων. 7.Τον προϊστάμενο επίτιμης προξενικής αρχής, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο υποπρόξενος της προξενικής αρχής και ελλείψει τούτου ο γραμματέας. 8.Στους προϊστάμενους των επίτιμων προξενικών αρχών, με αίτηση τους, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας ενός μηνός από την αρμόδια πρεσβεία ή σε όσα κράτη δεν υπάρχει πρεσβεία, από την έμμισθη προξενική αρχή στην οποία υπάγονται, για μακρότερο δε χρόνο από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών. 9.Η προϊσταμένη πρεσβευτική ή προξενική αρχή οφείλει με τη χορήγηση της άδειας να ειδοποιήσει την κεντρική υπηρεσία. 10.Ο προϊστάμενος της επίτιμης προξενικής αρχής μπορεί να χορηγεί άδεια απουσίας ενός μηνός στους υπαλλήλους της και ειδοποιεί σχετικώς την κεντρική υπηρεσία και την πρεσβεία ή την ισόβαθμη ή ανώτερη έμμισθη προξενική αρχή, στην οποία υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή. Για μακρότερο χρόνο, την άδεια μπορεί να χορηγεί η προϊσταμένη αρχή αυτής, η οποία ειδοποιεί, σχετικώς, την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρθρο 48 Προσωπικό και δαπάνες επίτιμων προξενικών αρχών 1.Οι επίτιμοι γραμματείς σε επίτιμες προξενικές αρχές διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της επίτιμης προξενικής αρχής και έγκριση της οικείας πρεσβείας ή της έμμισθης προξενικής αρχής, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η επίτιμη προξενική αρχή. Οι διοριζόμενοι είναι Έλληνες ως προς την ιθαγένεια ή το γένος ή, ελλείψει αυτών, αλλοδαποί οι οποίοι διαμένουν τουλάχιστον επί μια διετία στον τόπο της προξενικής αρχής. 2.Στους γραμματείς μπορεί να απονεμηθεί με προεδρικό διάταγμα, μετά τη συμπλήρωση εξαετούς ευδόκιμης υπηρεσίας, ο βαθμός του υποπροξένου επί τιμή, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της επίτιμης προξενικής αρχής και έγκριση της προϊσταμένης πρεσβείας. 3.Οι προϊστάμενοι επίτιμων προξενικών αρχών μπορούν με πράξη τους και μετά από προηγούμενη έγκριση του διευθυντή Προσωπικού να προσλαμβάνουν, χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου και να απολύουν γραφείς ή κλητήρες. 4.Οι διοριζόμενοι επίτιμοι γραμματείς και οι προσλαμβανόμενοι από τις επίτιμες προξενικές αρχές γραφείς και κλητήρες δίνουν ενώπιον των προϊσταμένων αυτών, αν είναι ημεδαποί, τον όρκο του άρθρου 54 του παρόντος νόμου, αν δε είναι αλλοδαποί τον εξής: Ορκίζομαι να εκτελώ με πίστη και τιμιότητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου. 5.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αποσπά σε επίτιμη προξενική αρχή υπάλληλο από τον κλάδο Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αποσπώμενος μπορεί να φέρει τον τίτλο του υποπροξένου και να λαμβάνει, καθ όλο το διάστημα της απόσπασής του, τις εν γένει αποδοχές του ισοβάθμου του υπαλλήλου ο οποίος υπηρετεί σε διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η εν λόγω επίτιμη προξενική αρχή. 6.Η υπηρεσία σε επίτιμη προξενική αρχή επίτιμου υπαλλήλου ή κλητήρα θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως δημόσια και συνυπολογίζεται σε περίπτωση διορισμού του, σε έμμισθη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών, πλην του διπλωματικού κλάδου και του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης. 7.Οι επίτιμοι προξενικοί υπάλληλοι και κλητήρες δεν αποκτούν από την υπηρεσία τους προσόν ή δικαίωμα τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα νόμο υπέρ των μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. υποστήριξης, οι οποίες καταλαμβάνονται από υπαλλήλους της παρ. 1 περιπτώσεις (2) και (3), από τους κατέχοντες τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, κατόπιν γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μειουμένων αντιστοίχως, σε περίπτωση προαγωγής των ανωτέρω υπαλλήλων, των προβλεπόμενων στην παρ. 1α οργανικών θέσεων με βαθμό Γ ή Δ του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης μέχρι την έξοδό τους από την υπηρεσία, β) 1) Μία θέση από τον κλάδο Διοικητικής. Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης. 2) Τέσσερις θέσεις βοηθητικού προσωπικού εξωτερικής υπηρεσίας. 2.Οι ανωτέρω στο εδάφ. α και υπό στοιχ. (2), (3) και (4) και στο εδάφ. β και υπό στοιχ. (1) οργανικές θέσεις αποτελούν θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, κατανεμόμενες από τις αντίστοιχες θέσεις των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών. 3.Ο διευθυντής του Ινστιτούτου λαμβάνει από το Ινστιτούτο αποδοχές ημεδαπής και επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αντίστοιχα με αυτά του συμβούλου πρεσβείας στην Πρεσβεία της Ρώμης. Η μισθοδοσία διευθυντή του Ινστιτούτου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου. 4.Το προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών λαμβάνει σε δραχμές ή σε ξένο νόμισμα τις αποδοχές ημεδαπής, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό Γ, Δ, Ε ή ΣΤ με όλες τις προσαυξήσεις και επιδόματα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις για τους υπηρετούντες υπαλλήλους σε αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη συγκρότηση της Εποπτικής Επιτροπής και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. 6.Οι κείμενες διατάξεις περί του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών διατηρούνται σε ισχύ καθ ο μέρος δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Τμήμα 1: Γενικές διατάξεις Άρθρο 52 1.Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών κατατάσσονται στους εξής κλάδους: α. Διπλωματικός Κλάδος β. Κλάδος Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης γ. Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής δ. Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού ε. Κλάδος Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις και στ. Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις. 2.Στο Υπουργείο Εξωτερικών υπηρετούν και άλλοι μόνιμοι υπάλληλοι, μη υπαγόμενοι στους ανωτέρω κλάδους, οι οποίοι στελεχώνουν αυτοτελείς Υπηρεσίες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Άρθρο 53 1.Για το διορισμό υπαλλήλου στο Υπουργείο Εξωτερικών απαιτούνται τα εξής γενικά προσόντα: 1)Να έχει την ελληνική ιθαγένεια. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διορισθούν πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από την πολιτογράφησή τους. Όσοι προσλαμβάνονται από τους προϊσταμένους των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μπορεί να είναι και αλλοδαποί. 2)Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 35ο, εκτός αν υπάρχει άλλη αντίθετη διάταξη στο νόμο αυτόν. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου και κατώτατου ορίου ηλικίας διορισμού, ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη. 3)Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχει καταδικασθεί για λιποταξία. 4)Να μην έχει στερηθεί, λόγω καταδίκης, των πολιτικών του δικαιωμάτων. 5)Να μην έχει καταδικασθεί για κακούργημα. Επίσης, να μην έχει καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ακόμη, να μην υφίσταται εναντίον του εκκρεμής δίκη δυνάμει τελεσίδικου βουλεύματος για κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα. Η παραγραφή αδικήματος, για το οποίο εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το ανωτέρω κώλυμα. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό. στ) Να μην τελεί σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 6)Να μην έχει απολυθεί οριστικά για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας. 8.Οι δαπάνες των επίτιμων προξενικών αρχών βαρύνουν τους προϊσταμένους τους, πλην των δαπανών οι οποίες συντελούνται σε βάρος του Δημοσίου και των ειδικών δαπανών οι οποίες διατάσσονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου. 9.Οι προϊστάμενοι των επίτιμων προξενικών αρχών παρακρατούν ποσοστό 60% επί των συνολικών τους εισπράξεων από ένσημα και μόνο για τις δαπάνες λειτουργίας των αρχών τους. Το παρακρατούμενο αυτό ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισότιμο των 22.500 ecu ετησίως. Εξαιρούνται από την παρακράτηση αυτή οι φόροι και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλη αξία. 10.Το ποσό που προκύπτει υπέρ του Δημοσίου από τις εισπράξεις των επίτιμων προξενικών αρχών, για την οικονομική χρήση του προηγούμενου έτους, αποδίδεται, μέσω της Υπηρεσίας Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών, στη Δ.Ο.Υ. Πληρωμών Αθηνών, στην οποία πρέπει να περιέρχεται μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. Άρθρο 49 Καθήκοντα επίτιμων προξενικών αρχών Τα καθήκοντα προξενικών αρχών ασκούνται και από τους επίτιμους προξένους, πλην εκείνων της έκδοσης και θεώρησης ελληνικών και θεώρησης αλλοδαπών διαβατηρίων, τα οποία όμως είναι δυνατόν να τους ανατεθούν με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη της οικείας πρεσβευτικής αρχής. Τμήμα 3: Ιδρύματα Άρθρο 50 Εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εξωτερικών ιδρύματα 1.Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη σε ιδρύματα, ο σκοπός και η εν γένει λειτουργία των οποίων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και στα οποία το Υπουργείο Εξωτερικών ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που διέπει τα ιδρύματα αυτά. Στα ως άνω ιδρύματα περιλαμβάνονται, ενδεικτικώς, το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. 2.Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου με συντετμημένο τίτλο ΔΙΚΕΜΕΠ και αντίστοιχη επωνυμία στην αγγλική γλώσσα Ιnternatiοnal Centre fοr Βlack Sea Studies - ΙCΒSS, διεθνούς χαρακτήρα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που το διέπει. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας του κέντρου και καταρτίζεται ο οργανισμός του. Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος παραμένει σε ισχύ το π.δ. (ΦΕΚ 830 τ. Β 11.9.1996) με τίτλο: Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου . Το ΔΙΚΕΜΕΠ δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα ούτε στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, απαλλασσόμενο από κάθε δημόσιο και δημοτικό φόρο, εκτός του Φ.Π.Α.. 3.Το Υπουργείο Εξωτερικών μεριμνά για την ετήσια κρατική επιχορήγηση των εποπτευόμενων από αυτό ιδρυμάτων ανάλογα με το πραγματοποιούμενο έργο τους. Ειδικότερα, για το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών υφίσταται ειδική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. 4.Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να συνάπτει με τα ιδρύματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προγραμματικές συμβάσεις έργου για θέματα σχετικά με τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών. Στις εν λόγω προγραμματικές συμβάσεις πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια το συγκεκριμένο έργο, η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσής του και οι πόροι χρηματοδότησης. 5.Εφόσον ειδικός νόμος δεν ορίζει άλλως, ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εξωτερικών ιδρυμάτων διενεργείται από το Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου. Άρθρο 51 1.Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών με έδρα τη Βενετία ορίζονται ως εξής: α) 1) μία θέση διευθυντή του Ινστιτούτου, 2) μία θέση γραμματέα του Ινστιτούτου, με βαθμό Γ ή Δ. 3) μία θέση βιβλιοθηκονόμου, 4) μία θέση δια χειριστή-λογιστή, με βαθμό ΣΤ. Οι ανωτέρω θέσεις, εκτός από εκείνη με το στοιχείο (1), ανήκουν στον κλάδο Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Υπουργείου. Τα προσόντα του διευθυντή ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις περί του Ινστιτούτου. Η θέση του διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με τη θέση μέλους Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, το δε διοριζόμενο στη θέση αυτή, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εκλογή και πρόταση της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του στο Ινστιτούτο, τελεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ως μέλους Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α). Η θητεία του διευθυντή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο διευθυντής παραμένει στη θέση αυτή με πλήρη απασχόληση και μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου. Τα σχετικά με τη θέση του γραμματέα του Ινστιτούτου καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Στη θέση του βιβλιοθηκονόμου τοποθετείται υπάλληλος με βιβλιοθηκονομική ή αρχειακή πείρα και στη θέση του διαχειριστή-λογιστή υπάλληλος με πείρα στα λογιστικά. Συνιστώνται δύο ακόμη θέσεις με βαθμό Α και Β του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής 1)Να έχει την υγεία και αρτιμέλεια που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπό διορισμό υπάλληλος δεν πρέπει να πάσχει από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος. 2.Οι προσλήψεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών. Κανείς δεν μπορεί να αποκλεισθεί από τις σχετικές εξετάσεις, εφόσον εκπληρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής του σε αυτές. Διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού, οι οποίες θεσπίζουν ποσοστώσεις υπέρ ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν εφαρμόζονται στις ειδικές δοκιμασίες για την πρόσληψη υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, καθώς και του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών. 3.Οι προϋποθέσεις διορισμού των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού ή, προκειμένου για υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου, κατά το χρόνο εισαγωγής στη Διπλωματική Ακαδημία. Ειδικά, το ανώτατο όριο ηλικίας δεν πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής. Άρθρο 54 1.Οι διοριζόμενοι υπάλληλοι δίνουν, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, τον προβλεπόμενο για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους όρκο, που έχει ως εξής: Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. 2.Ο όρκος αυτός δίδεται ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Υπουργού Εξωτερικών, και σε περίπτωση κωλύμματος ή απουσίας τους, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης, από τους υπαλλήλους όλων των κλάδων. 3.Το προσωπικό των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που προσλαμβάνεται με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, ορκίζεται ενώπιον των προϊσταμένων των αρχών αυτών. 4.Οι Προϊστάμενοι των άμισθων προξενικών αρχών ορκίζονται ενώπιον του προϊσταμένου της διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στην οποία υπάγονται. 5.Οι αλλοδαποί υπάλληλοι δίνουν τον ακόλουθο όρκο: Ορκίζομαι να εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου. Άρθρο 55 1.Τα διπλωματικά και τα ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια χορηγούνται μόνο σε Έλληνες υπηκόους και εκδίδονται ατελώς. 2.Τα διπλωματικά διαβατήρια χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι πρόσωπα: 1)στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 2)στον Πρωθυπουργό, 3)στον Πρόεδρο της Βουλής, 4)στον Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 5)στα μέλη της Κυβέρνησης και τους υφυπουργούς, στ) στους διατελέσαντες Προέδρους της Δημοκρατίας, 6)στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς, 7)στους εν ενεργεία ανώτατους λειτουργούς της Προεδρίας της Δημοκρατίας, εφόσον συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 8)στους διατελέσαντες υπουργούς και υφυπουργούς των Εξωτερικών, 9)στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, 10)στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 11)στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 12)στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 13)στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εξωτερικών, 14)στους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου και του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, 15)στο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους του Υπουργείου Εξωτερικών, στον ειδικό νομικό σύμβουλο και τους υπαλλήλους της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τους επίτιμους ειδικούς νομικούς συμβούλους, 16)στους Έλληνες μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους Βουλευτές της Ελληνικής Βουλής τους επιφορτισμένους από τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τη Δικαστική Εξουσία, με επίσημη αντιπροσωπευτική αποστολή σε ξένη Κυβέρνηση ή σε διπλωματική διάσκεψη ή σε συνδιάσκεψη ή σε συνέδριο ή σε επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των ειδικευμένων οργανισμών του ή σε Διεθνές Δικαστήριο ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες περιφερειακές οργανώσεις ή γενικότερα με την εντολή εκτέλεσης υπηρεσίας στο εξωτερικό και στους ακολούθους άμυνας αξιωματικούς Στρατού. Ναυτικού και Αεροπορίας, 17)στους επί τιμή πρέσβεις, στους επί τιμή πληρεξούσιους υπουργούς και στους έχοντες διατελέσει πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων, 18)στον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και τους Αρχηγούς των Επιτελείων των τριών Όπλων, 19)στους δημοσίους υπαλλήλους, προϊσταμένους υπηρεσιών άλλων υπουργείων, που υπηρετούν σε γραφεία διπλωματικών και προξενικών αρχών, 20)σε κατέχοντες ανώτατες θέσεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή στους ειδικευμένους οργανισμούς ή σε άλλο διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 21)σε άλλα πρόσωπα, ανήκοντα στο προσωπικό των πρεσβειών, προερχόμενα από άλλα Υπουργεία ή δημόσιες υπηρεσίες, τα οποία κατά την απόλυτη κρίση του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνονται προς την ξένη Κυβέρνηση ως διπλωματικοί υπάλληλοι. 22)σε διπλωματικούς ταχυδρόμους, όταν ταξιδεύουν σε χώρες ειδικών συνθηκών διαβίωσης, εφόσον κατά την κρίση του Υπουργού Εξωτερικών αυτοί πρέπει να εφοδιασθούν με διπλωματικό διαβατήριο, 23)στους τοποθετούμενους σε γραφεία διπλωματικών και προξενικών αρχών συμβούλους και ακολούθους τύπου, 24)στις ανωτέρω α-κβ κατηγορίες διπλωματικών διαβατηρίων περιλαμβάνονται οι σύζυγοι, οι χήρες και τα ανήλικα τέκνα των εν λόγω προσώπων, κατ) σε εξαιρετικές περιστάσεις, μπορούν να χορηγούνται διπλωματικά διαβατήρια και σε υπαλλήλους των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, που δεν αναφέρονται στο εδάφιο ιε της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 3.Ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια, ατομικά ή ομαδικά, εκδίδονται από το Υπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι πρόσωπα: 1)στα εν ενεργεία μέλη της Βουλής των Ελλήνων, 2)στους γενικούς γραμματείς των άλλων υπουργείων, 3)στα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, 4)σε έμμισθους και άμισθους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, τους μη δικαιουμένους διπλωματικού διαβατηρίου είτε αυτοί υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία είτε στο εξωτερικό, 5)σε κατέχοντες ανώτερες θέσεις στον Ο.Η.Ε. ή στους ειδικευμένους οργανισμούς ή σε άλλο διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στ) στους διπλωματικούς ταχυδρόμους, στους οποίους δεν χορηγείται διπλωματικό διαβατήριο, σύμφωνα με την παράγραφο 2κβ, 6)στους υπαλλήλους της εξωτερικής υπηρεσίας, όλων των υπουργείων, για όσο χρόνο υπηρετούν στο εξωτερικό, 7)σε συζύγους και ανήλικα τέκνα των ανωτέρω με στοιχεία δ και ζ κατηγοριών, για δε τους με στοιχείο α, εφόσον συνταξιδεύουν ή ταξιδεύουν προς συνάντησή τους. 4. 1)Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση, την ισχύ και τη θεώρηση των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο διαβατηρίων. 2)Για τη χορήγηση ή θεώρηση εξόδου διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων στους δεσμευμένους στρατολογικώς, απαιτείται έγγραφο του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων ή του οικείου Στρατολογικού Γραφείου, που επιτρέπει την αποδημία. Το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να απαιτεί την προσκόμιση και άλλων πιστοποιητικών κρινομένων αναγκαίων κατά περίπτωση. 3)Τα διπλωματικά και ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια αφαιρούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εάν οι κάτοχοι τους τέλεσαν πράξεις που απάδουν στον τίτλο, στην ιδιότητα ή στην αποστολή τους. 4)Για τη χορήγηση των διαβατηρίων του παρόντος άρθρου σε ανήλικα τέκνα, απαιτείται η συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια. Άρθρο 56 1.Για τις κανονικές άδειες των υπαγόμενων στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εξωτερικών υπαλλήλων ισχύουν οι ρυθμίσεις περί κανονικής αδείας του Υπαλληλικού Κώδικα. 2.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια ενός μηνός κατ έτος, άνευ αποδοχών. 3.Ο τυχών κανονικής αδείας υποχρεούται να τη χρησιμοποιήσει εντός της χρονικής περιόδου για την οποία αυτή έχει χορηγηθεί, διαφορετικά, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται, εκτός εάν με την έγκριση της προϊστάμενης αρχής αναβληθεί η έναρξη της άδειας. Η κανονική άδεια χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρχής εξωτερικού ή το διευθυντή της κεντρικής ή περιφερειακής υπηρεσίας, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως τη Διεύθυνση Προσωπικού για τη διάρκειά της, καθώς και για οποιαδήποτε μεταβολή ως προς αυτή. 4.Εάν για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του ο υπάλληλος δεν μπορέσει να κάνει χρήση της εγκριθείσας άδειας εντός του έτους για το οποίο εγκρίθηκε, η άδεια μεταφέρεται και γίνεται χρήση της στο επόμενο έτος, η συνολική διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί το δίμηνο. 5.Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της χορηγηθείσας άδειας και ανεξαρτήτως των πειθαρχικών κυρώσεων, ο λαβών την άδεια στερείται των αντίστοιχων αποδοχών για τις ημέρες της υπέρβασης. 6.Στους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό καταβάλλεται κατ έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137, το αντίτιμο του εισιτηρίου μετ επιστροφής για τους ίδιους, τη σύζυγο και τα τέκνα τους, προκειμένου να διανύσουν την άδειά τους στην Ελλάδα. 7.Στους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν σε χώρες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης, οι οποίες καθορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, χορηγείται ετησίως δίμηνη κανονική άδεια με πλήρεις αποδοχές της θέσης τους. Σε αυτούς, τη σύζυγο και τα τέκνα τους καταβάλλεται το αντίτιμο εισιτηρίου μετ επιστροφής για την έλευσή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137. 8.Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε χώρες οι οποίες απέχουν από την Ελλάδα πλέον των 10.000 χλμ., χορηγείται πρόσθετος χρόνος, ο οποίος θα καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου. 9.Οι όροι της άδειας του προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου καθορίζονται με τη συναπτόμενη σύμβαση λαμβανομένης υπόψη και της επιχώριας εργατικής νομοθεσίας. Άρθρο 57 Αναρρωτικές άδειες και άδειες κύησης και λοχείας 1.Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών χορηγείται, μετά από αίτησή τους ή αυτεπαγγέλτως, αναρρωτική άδεια από τον Υπουργό: 1)Στους υπηρετούντες στην κεντρική υπηρεσία με την υποβολή πιστοποιητικού από ιατρό, που ορίζεται από τον Υπουργό, εφόσον ο υπάλληλος απουσιάσει άνω των πέντε ημερών. 2)Στους υπηρετούντες στις αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας με την υποβολή πιστοποιητικού από ιατρό, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρχής, εφόσον ο υπάλληλος απουσιάσει άνω των πέντε ημερών. Σε περίπτωση συχνά επαναλαμβανόμενων απουσιών, λόγω αναρρωτικής άδειας, διάρκειας άνω του διμήνου μέσα στο ίδιο έτος, που δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία της αρχής, ο προϊστάμενος μπορεί να εισηγηθεί την ανάκληση του υπαλλήλου στην κεντρική υπηρεσία. 3)Στους προϊσταμένους αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, με την υποβολή πιστοποιητικού δύο ιατρών στην αλλοδαπή. 2.Η χορήγηση αναρρωτικής άδειας μέχρι δύο μηνών δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε περικοπή αποδοχών. Ο τυχών αναρρωτικής αδείας, πέραν του διμήνου, δεν δύναται να λάβει κανονική άδεια με αποδοχές, παρά μόνο μετά τη συμπλήρωση έτους από τη ληφθείσα άδεια κατά το προηγούμενο έτος. 3.Η χορηγηθείσα δίμηνη, συνολικά, αναρρωτική άδεια μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο ακόμη μήνες, εάν η ανάγκη της παράτασης της άδειας βεβαιωθεί με νεότερη αιτιολογημένη ιατρική έκθεση και με γνωμάτευση υπέρ της παράτασης αυτής: 1)για μεν τους υπηρετούντες στην κεντρική υπηρεσία από έναν καθηγητή, αναπληρωτή ή επίκουρο καθηγητή του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2)για δε τους υπηρετούντες στην εξωτερική υπηρεσία από έναν ακόμη ιατρό. 4.Η χορηγούμενη δίμηνη παράταση αναρρωτικής άδειας της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται χωρίς περικοπή των αποδοχών, καθώς και του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής για τους υπηρετούντες σε αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας. 5. 1)Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος της τετράμηνης συνολικώς αναρρωτικής άδειας και ο υπάλληλος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Υπουργός Εξωτερικών προκαλεί αιτιολογημένη γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής για την ικανότητα του υπαλλήλου προς περαιτέρω εκτέλεση των καθηκόντων του. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρεις καθηγητές, αναπληρωτές ή επίκουρους καθηγητές του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό. Στην επιτροπή μετέχει ως εισηγητής, χωρίς ψήφο, ο Διευθυντής Προσωπικού. Υπάλληλοι αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, που αδυνατούν λόγω σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας τους να εμφανισθούν ενώπιον της πιο πάνω επιτροπής, υποβάλλουν σχετικές γνωματεύσεις δύο τουλάχιστον ιατρών, από τους οποίους ο ένας ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρχής. Η επιτροπή αποφαίνεται με βάση τις γνωματεύσεις αυτές και άλλα πιστοποιητικά ή στοιχεία που κρίνει αναγκαία για τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας του υπαλλήλου. 2)Η επιτροπή αποφαίνεται οριστικώς για την ανάγκη παράτασης της αναρρωτικής άδειας έως ακόμη τέσσερις μήνες. Για τον υπηρετούντα στην εξωτερική υπηρεσία υπάλληλο, σε περίπτωση της ως άνω παράτασης αναρρωτικής άδειάς του, ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κρίνει για τη διατήρηση ή μη του υπαλλήλου στη θέση στην αλλοδαπή. 3)Σε περίπτωση νοσημάτων, δυσιάτων σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, ο παρεχόμενος κατά τα ανωτέρω χρόνος αναρρωτικής άδειας διπλασιάζεται. 6.Ο Υπουργός μπορεί να παραπέμπει και αυτεπαγγέλτως στην ως άνω επιτροπή, με το ερώτημα της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους, υπαλλήλους, εφόσον θεωρεί ότι δεν μπορούν να τα εκτελούν λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας. 7. 1)Σε περίπτωση που η ασθένεια δεν μπορεί να ιαθεί, η τριμελής επιτροπή της παραγράφου 5α αποφαίνεται για την πλήρη ανικανότητα του πάσχοντος υπαλλήλου προς εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. 2)Ο κρινόμενος ως πλήρως ανίκανος υπάλληλος απαλλάσσεται της υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. 8.Οι κυοφορούσες υπάλληλοι απέχουν υποχρεωτικά της υπηρεσίας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, από τον έβδομο μήνα της κύησης, και θεωρείται ότι τελούν σε κανονική άδεια. Η άδεια αυτή παρατείνεται επί τρεις μήνες μετά τον τοκετό εφόσον το τεχθέν ζεί, ή, διαφορετικά, επί τριάντα ημέρες. Οι τυγχάνουσες της ανωτέρω αδείας λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές του βαθμού τους, εφόσον υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία, της θέσης τους δε εφόσον υπηρετούν στην εξωτερική υπηρεσία. Άρθρο 58 1.Οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις για την ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζονται και προκειμένου περί των εμμίσθων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. 2.Τα νοσήλια των υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στην εξωτερική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, καταβάλλονται σύμφωνα με τις οικείες γενικές διατάξεις. Οι διατάξεις περί νοσηλείας στο εξωτερικό εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι τελούν σε αποστολή, σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών. 3.Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης εισαγωγής σε νοσοκομείο υπαλλήλου που υπηρετεί στην εξωτερική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή μελών της οικογένειάς του, καταβάλλονται οι δαπάνες εισαγωγής από τις προξενικές εισπράξεις. Σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, ζητείται η αποστολή εμβάσματος από αρχή του εξωτερικού. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, από τον εκάστοτε γενικό πρόξενο ή πρόξενο και τα καταβληθέντα ποσά αποστέλλονται σε αυτόν επ ονομάτι του, προκειμένου να επαναφερθούν στις προξενικές εισπράξεις για την απαλλαγή του ως υπολόγου. 4.Σε υπαλλήλους της εξωτερικής υπηρεσίας, που υπηρετούν σε χώρες όπου δεν υπάρχει αξιόπιστη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παρέχεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η δυνατότητα νοσηλείας τους στην Ελλάδα ή σε τρίτη χώρα, όμορη ή πλησίον της χώρας όπου υπηρετούν, στην οποία υπάρχει ικανοποιητική νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επίσης, στους υπαλλήλους, που υπηρετούν σε χώρες όπου αποδεδειγμένα δεν υφίσταται η δυνατότητα προμήθειας φαρμάκων στην ίδια χώρα, παρέχεται, με απόφαση της υπηρεσίας, η δυνατότητα προμήθειάς τους από την Ελλάδα ή από χώρα εκτός εκείνης όπου υπηρετούν. Η κάλυψη της αντίστοιχης δαπάνης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 59 1.Στους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιδείξει εξαιρετική επίδοση, έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους μπορεί, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια συνολικής διάρκειας μέχρι δύο ετών για μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης ή για συμμετοχή σε σεμινάρια επί ειδικών θεμάτων σε αντικείμενα τα οποία ενδιαφέρουν το Υπουργείο, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2.Μπορεί επίσης να χορηγείται εκπαιδευτική άδεια ενός έτους για εντατική εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου έως και το βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Α, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3.Οι τυχόντες εκπαιδευτικής άδειας για σπουδές στο εξωτερικό, λαμβάνουν κατά τη διάρκεια αυτής επιπλέον των οδοιπορικών τους εξόδων μεταβάσεως και επανόδου τις αποδοχές εσωτερικού αυξημένες στο διπλάσιο, υποχρεούνται δε μετά τη λήξη της άδειας να παραμείνουν στην υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για χρόνο τριπλάσιο από το διανυθέντα για την εκπαιδευτική άδεια. Την ίδια αναλόγως υποχρέωση έχουν όσοι μετά το διορισμό τους μετεκπαιδεύτηκαν με δαπάνες του Δημοσίου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν καταβλήθηκαν οι δαπάνες αυτές. 4.Ο Υπουργός ασκεί την απαιτούμενη εποπτεία κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας και αναλόγως της επιδόσεως του μετεκπαιδευομένου δύναται να διακόψει την ήδη χορηγηθείσα άδεια, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο μετεκπαιδευόμενος υπάλληλος υποβάλλει ανά τετράμηνο, προς το Διπλωματικό Γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, έκθεση προόδου. Τμήμα 2: Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης Άρθρο 60 Μητρώο υπαλλήλων, ατομικοί φάκελοι, φύλλα αξιολόγησης και εκθέσεις δραστηριότητας 1.Στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών τηρείται μητρώο όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. Τηρούνται ακόμη ατομικοί φάκελοι των υπαλλήλων κάθε κλάδου και βαθμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 1)Φύλλα αξιολόγησης, εκθέσεις δραστηριότητας, προσφυγές κατ αυτών, μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης, μετεκπαιδεύσεις, τιμητικές διακρίσεις, πειθαρχικές ποινές, κλήσεις σε απολογία. 2)Αιτήσεις και δικαιολογητικά πρόσληψης, τίτλους σπουδών, συμμετοχή σε συλλογικά όργανα. 3)Άδειες πάσης φύσεως, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, διαβατήρια, μισθολογικά κλιμάκια και χρονοεπιδόματα. Όλα τα στοιχεία αριθμούνται και καταχωρίζονται στον πίνακα περιεχομένων των οικείων φακέλων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, οι ατομικοί φάκελοι μπορεί να περιλαμβάνουν πλην των ανωτέρω και άλλα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται μόνο στην υπηρεσιακή δραστηριότητα των υπαλλήλων. Κάθε υπάλληλος έχει δικαίωμα γνώσης των στοιχείων του ατομικού του φακέλου, τα οποία είναι απόρρητα έναντι τρίτων. 2.Οι προϊστάμενοι των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας και οι διευθυντές των διευθύνσεων της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε έτος για τους υπηρετούντες υπαλλήλους όλων των υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών φύλλα αξιολόγησης, τα οποία πρέπει να περιέχουν, μεταξύ άλλων, σαφείς και τεκμηριωμένες κρίσεις για το ήθος, την κατάρτιση, την ικανότητα και την απόδοση του κάθε υπαλλήλου, σε συνάρτηση με τα συγκεκριμένα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Οι γενικοί διευθυντές συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας των διευθυντών των υπ αυτών διευθύνσεων και ο υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας αντίστοιχες εκθέσεις δραστηριότητας των γενικών διευθυντών, του Γενικού Επιθεωρητή, καθώς και των προϊσταμένων των επί μέρους υπηρεσιών, που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό. Η παράλειψη σύνταξης φύλλων αξιολόγησης και εκθέσεων δραστηριότητας, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Οι Επιθεωρητές συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας των προϊσταμένων των αρχών του εξωτερικού κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές των αρμόδιων γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων. Τα φύλλα αξιολόγησης και οι εκθέσεις δραστηριότητας είναι απόρρητες έναντι παντός τρίτου. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζεται ο τύπος, το αναλυτικό περιεχόμενο και ο τρόπος σύνταξης των εν λόγω φύλλων και εκθέσεων. 3.Οι Επιθεωρητές αξιολογούν τους υπαλλήλους των υπ αυτών επιθεωρούμενων αρχών και διατυπώνουν τη γνώμη τους στα φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν προηγούμενης, ιδιαίτερης, ακρόασης του κρινόμενου, του προϊσταμένου και όποιων άλλων προσώπων οι Επιθεωρητές κρίνουν σκόπιμο. Σε περίπτωση κατά την οποία επίκεινται προαγωγές υπαλλήλων, υπηρετούντων σε αρχές του εξωτερικού και δεν καθίσταται δυνατή η προβλεπόμενη στο ανωτέρω εδάφιο επιθεώρηση, τα φύλλα αξιολόγησης ή οι εκθέσεις δραστηριότητας των εν λόγω υπαλλήλων υποβάλλονται για τυχόν παρατηρήσεις στο Γενικό Επιθεωρητή. Σε περίπτωση δυσμενούς φύλλου αξιολόγησης, μπορεί ο τελευταίος να καλεί σε ακρόαση τον κρινόμενο και τον προϊστάμενο της αρχής για να διαμορφώσει άποψη επί του φύλλου αξιολόγησης. 4.Τα φύλλα αξιολόγησης με τις τυχόν παρατηρήσεις του Επιθεωρητή ή του Γενικού Επιθεωρητή και οι εκθέσεις δραστηριότητας με τις τυχόν παρατηρήσεις του Γενικού Επιθεωρητή κοινοποιούνται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη σύνταξή τους στους ενδιαφερομένους από τη Διεύθυνση Προσωπικού. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο Επιθεώρησης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση του φύλλου αξιολόγησης όταν: α) επικαλούνται ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών, β) επικαλούνται αναιτιολόγητη αρνητική κρίση, γ) υπάρχει σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των κρίσεων του προϊσταμένου της αρχής και των παρατηρήσεων του Επιθεωρητή ή του Γενικού Επιθεωρητή. Κατά τη συζήτηση της προσφυγής, παρίσταται στο Συμβούλιο Επιθεώρησης, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο, ο Προσωπάρχης. Το Συμβούλιο Επιθεώρησης μπορεί να καλεί ενώπιόν του τον προσυπογράφοντα το φύλλο αξιολόγησης Επιθεωρητή, καθώς και τον επιθεωρούμενο υπάλληλο. Ο τελευταίος έχει δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του, εφόσον το έχει ζητήσει με την προσφυγή του. Το Συμβούλιο Επιθεώρησης επιλαμβάνεται επίσης των προσφυγών των κρινόμενων προϊσταμένων αρχών εξωτερικού, των διευθυντών και γενικών διευθυντών της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και του Γενικού Επιθεωρητή, όταν αναφέρονται στα προαναφερθέντα αρνητικά στοιχεία του κειμένου της έκθεσης δραστηριότητάς τους, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο αυτή. Εάν οι λόγοι της προσφυγής κριθούν βάσιμοι, το Συμβούλιο προβαίνει σε διόρθωση του φύλλου αξιολόγησης ή της έκθεσης δραστηριότητας. Το Συμβούλιο μπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο, να αποφασίσει τη διενέργεια έκτακτης επιθεώρησης. Άρθρο 61 1.Όταν υφίσταται ειδική υπηρεσιακή ανάγκη σε προσωπικό, επιτρέπεται η μέχρι ένα εξάμηνο απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου σε διπλωματικές και προξενικές αρχές, καθώς και περιφερειακές υπηρεσίες, η οποία ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η απόσπαση μπορεί να παραταθεί, για εξαιρετικούς λόγους, πέραν του εξαμήνου και μέχρις ενός έτους μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται δεύτερη απόσπαση του ίδιου υπαλλήλου πριν από την παρέλευση δύο ετών από τη λήξη της προηγούμενης. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται η απόσπαση στην κεντρική υπηρεσία ή σε αντίστοιχη προς το βαθμό τους θέση της εξωτερικής υπηρεσίας υπαλλήλων οι οποίοι για λόγους εκτάκτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας δεν δύνανται να μεταβούν ή να παραμείνουν ή να επανέλθουν στις θέσεις τους στην εξωτερική υπηρεσία. Οι ανωτέρω εξακολουθούν να λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους στο εξωτερικό. 3.Υπάλληλοι αποσπώμενοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας λαμβάνουν τις αποδοχές και το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή που λαμβάνουν οι ομοιόβαθμοί τους οι οποίοι υπηρετούν στη χώρα αυτή. Στους αποσπώμενους από αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας σε άλλη αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας καταβάλλεται επιπλέον, λόγω πρόσθετων εξόδων στέγασης, ποσοστό 15% επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του βαθμού τους στη χώρα απόσπασής τους. 4.Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στο Γραφείο Πρωθυπουργού, καθώς και η διάθεση υπαλλήλων στη Βουλή των Ελλήνων, κατά τις κείμενες διατάξεις. Επιτρέπεται, επίσης, η απόσπαση έως τριάντα συνολικώς υπαλλήλων όλων των κλάδων, εκ των οποίων έως πέντε από το διπλωματικό κλάδο, σε γραφεία βουλευτών του Κοινοβουλίου και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χωρίς τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται η απόσπαση, χωρίς τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνείς οργανισμούς ή διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις αποδοχές και το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή των ομοιοβάθμων τους, οι οποίοι υπηρετούν στις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές της χώρας στην οποία λειτουργούν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί, εκτός εάν αμείβονται από αυτούς. Εάν δεν υφίσταται διπλωματική ή προξενική αρχή στη χώρα έδρας του οργανισμού, το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. 6.Επιτρέπεται η απόσπαση από και προς την κεντρική υπηρεσία και προς αυτήν υπαλλήλων του Υπουργείου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό, λόγω της ανάληψης της προεδρίας εκ μέρους της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, κατόπιν γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι κατά τα ως άνω αποσπώμενοι για τις ανάγκες της προεδρίας από τις αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας στην κεντρική υπηρεσία συνεχίζουν να λαμβάνουν κανονικώς τις αποδοχές τους της εξωτερικής υπηρεσίας. Οι αποσπασθέντες, κατά τα ανωτέρω, στην κεντρική υπηρεσία επιστρέφουν μετά τη λήξη της απόσπασής τους στις θέσεις τους και δεν μπορούν να μετατεθούν πριν παρέλθει εξάμηνο. Ο χρόνος της ως άνω απόσπασης υπαλλήλου που υπηρετεί σε χώρα ειδικών συνθηκών δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στη χώρα αυτή. 7.Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται, σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 8.Αποσπάσεις υπαλλήλων οι οποίες πραγματοποιούνται προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1104/1980 (ΦΕΚ 298 Α) και 1640/1986 (ΦΕΚ 122 Α), προς το Γενικό Προξενείο Λονδίνου, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α), καθώς και αυτές προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ). σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1764/1988 (ΦΕΚ 56 Α), εξακολουθούν να ισχύουν, όπως ορίζεται στους ανωτέρω νόμους. Άρθρο 62 Κλήση για λόγους υπηρεσίας 1.Οι προϊστάμενοι και οι υπ αυτούς υπάλληλοι των διπλωματικών και προξενικών αρχών είναι δυνατόν, σε περίπτωση ανάγκης, να καλούνται στο Κέντρο, για λόγους υπηρεσίας, για χρονική περίοδο μέχρι ενός μηνός. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χρονική περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα. 2.Στους καλουμένους στο Κέντρο για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές της θέσης τους, καθώς και η οριζόμενη στο άρθρο 140 ημερήσια αποζημίωση. Άρθρο 63 Ειδικές αποστολές Οι ειδικές αποστολές, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, για υπηρεσιακούς λόγους, αποφασίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος εγκρίνει και τις σχετικές δαπάνες. Άρθρο 64 1.Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυνατόν να απαλλάσσονται προσωρινώς των καθηκόντων τους, κατ ανώτατο όριο ένα έτος, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από αίτησή τους, για απολύτως δικαιολογημένες ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 2.Οι υπάλληλοι είναι δυνατόν να ζητήσουν την ανάκληση της προσωρινής απαλλαγής και πριν την παρέλευση του έτους. Οι διατελούντες σε προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων διατηρούν τη σειρά αρχαιότητάς τους και τα προς προαγωγή δικαιώματά τους. Με το πέρας του χρόνου της προσωρινής απαλλαγής καθηκόντων οι υπάλληλοι επανέρχονται αυτοδικαίως στις οργανικές θέσεις τους. 3.Οι απαλλασσόμενοι προσωρινώς των καθηκόντων τους λαμβάνουν το ήμισυ συνόλου των πάσης φύσης αποδοχών, προσαυξήσεων του βαθμού τους και επιδομάτων, εκτός εκείνων, τα οποία συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων. Άρθρο 65 Στέρηση προσωπικής ελευθερίας υπαλλήλου στο εξωτερικό Υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος συνεπεία πολεμικών γεγονότων, ανώμαλης κατάστασης ή τρομοκρατικών ενεργειών στερείται την ελευθερία του ή παρακωλύεται να ασκήσει καθοιονδήποτε τρόπο τα καθήκοντά του στο εξωτερικό, διατηρείται στην ενεργό υπηρεσία, προάγεται κανονικώς και λαμβάνει πλήρεις τις αποδοχές της θέσης του για όλο το χρόνο κατά τον οποίο στερείται της προσωπικής του ελευθερίας ή παρακωλύεται καθοιονδήποτε τρόπο στην άσκηση των καθηκόντων του. Άρθρο 66 1.Σε περίπτωση που υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών υποστούν, ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, αναπηρία ολική ή μερική ή χρόνια νόσο, που καθιστά τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους δυσχερή ή και αδύνατη, παραμένουν στην υπηρεσία, εκτός οργανικών θέσεων, μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ανωτάτου χρόνου για τη συνταξιοδότησή τους, προαγόμενοι τιμητικά σε όλους τους βαθμούς του κλάδου στον οποίο ανήκουν. 2.Στην περίπτωση που θύματα των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο περιπτώσεων είναι μέλη της οικογένειας υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει όλα τα έξοδα νοσηλείας μέχρι την πλήρη αποθεραπεία των παθόντων ή κηδείας και ταφής των θανόντων. Τμήμα 3: Πειθαρχικά θέματα Άρθρο 67 1.Για όλα τα θέματα που αφορούν στην πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, τα πειθαρχικά παραπτώματα και την παραγραφή τους, τις πειθαρχικές ποινές, τη διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων οργάνων και τα ενδικοφανή και ένδικα μέσα κατά των πειθαρχικών αποφάσεων εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον παρόντα νόμο. 2.Ειδικώς για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, πλην των αναφερομένων στον Υπαλληλικό Κώδικα, πειθαρχικά παραπτώματα είναι και τα εξής: 1)αδικαιολόγητη άρνηση μετάβασης στη θέση τοποθέτησης, 2)κατάχρηση εξουσίας, 3)απιστία περί τη διαχείριση δημοσίων εσόδων και κρατικής περιουσίας, 4)έλλειψη του προς τους ανωτέρους προσήκοντος σεβασμού, 5)δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση της προϊστάμενης αρχής, στ) συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την αξιοπρεπή εκπροσώπηση της Χώρας, 6)η παράλειψη σύνταξης φύλλων αξιολόγησης και εκθέσεων δραστηριότητας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 60 του παρόντος νόμου. 3.Ειδικώς για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, ισχύει, πλην των αναφερομένων στον Υπαλληλικό Κώδικα και η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από τρεις έως έξι μήνες, με πλήρη στέρηση των αποδοχών. 4.Η οριστική παύση από την υπηρεσία των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών επιβάλλεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν αποφάσεως του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για τους σε πρεσβευτικό βαθμό υπαλλήλους και με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών κατόπιν αποφάσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για τους λοιπούς υπαλλήλους, στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις, επιπλέον αυτών που προβλέπονται περιοριστικώς στον Υπαλληλικό Κώδικα: 1)αδικαιολόγητη άρνηση μετάβασης στη θέση τοποθέτησης. 2)ποινική καταδίκη για αξιόποινη πράξη, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 53 εδάφιο (ε) ή στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, συνεπεία καταδίκης, 3)επιβολή πειθαρχικής ποινής προσωρινής παύσης άνω των τριών μηνών, δύο φορές τουλάχιστον. 5.Σε περιπτώσεις ανάκρισης, κατά τα προβλεπόμενα στον Υπαλληλικό Κώδικα, επί μονομελούς δικαιοδοσίας, την ένορκη διοικητική εξέταση ή την ανάκριση διεξάγει ο επιληφθείς πειθαρχικώς προϊστάμενος ή άλλος οριζόμενος από αυτόν υπάλληλος ή Σύμβουλος της Επικρατείας, οριζόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από υπόδειξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρθρο 68 1.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, τίθεται, αυτοδικαίως, σε αργία ο στερηθείς της προσωπικής του ελευθερίας, συνεπεία εντάλματος προσωρινής κράτησης ή βουλεύματος ή δικαστικής απόφασης, έστω και αν απελύθη με εγγύηση ή ανεστάλη η εκτέλεση της ποινής του ή επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι αντί προσωρινής κράτησης. Εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο τέθηκε σε αργία, ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία. 2.Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, τίθεται, αυτοδικαίως, σε αργία ο υπάλληλος εναντίον του οποίου εκδόθηκε πειθαρχική απόφαση για οριστική παύση, από την κοινοποίηση αυτής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί τυχόν προσφυγής που ασκήθηκε. Εάν εξαφανισθεί ή μεταρρυθμισθεί η απόφαση για την οριστική παύση, ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία. 3.Υπάλληλος μπορεί να τεθεί σε αργία, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή προκειμένου περί υπαλλήλου με πρεσβευτικό βαθμό, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και προηγούμενη ακρόαση του υπαλλήλου, εφόσον υφίσταται εναντίον του εκκρεμής ποινική ή πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα δυνάμενο να επιφέρει την οριστική του παύση. Εάν εκλείψει ο λόγος, για τον οποίο τέθηκε σε αργία, με έκδοση τελεσίδικης απαλλακτικής ποινικής ή πειθαρχικής απόφασης, ο τεθείς σε αργία επανέρχεται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία. 4.Οι αποδοχές του εν αργία υπαλλήλου παρακρατούνται κατά το ένα τέταρτο. Σε περίπτωση τελεσίδικης απαλλακτικής απόφασης, καθώς και μετά το πέρας πειθαρχικής διαδικασίας που δεν κατέληξε σε επιβολή πειθαρχικής ποινής, οι παρακρατηθείσες αποδοχές αποδίδονται αυτοδικαίως στον υπάλληλο. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της αργίας προσμετράται στο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε περίπτωση. •Αρθρο 69 Πειθαρχική εξουσία 1.Ο Υπουργός επιβάλλει σε όλους τους υπό τη δικαιοδοσία του υπαλλήλους απευθείας τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι του ημίσεως των συνολικών αποδοχών για ένα μήνα. 2.Οι γενικοί διευθυντές, οι προϊστάμενοι διευθύνσεων της κεντρικής υπηρεσίας και οι προϊστάμενοι των διπλωματικών και προξενικών αρχών επιβάλλουν στους υπ αυτούς υπηρετούντες και ιεραρχικώς υφισταμένους τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι του τετάρτου των μηνιαίων αποδοχών αυτών για ένα μήνα. 3.Οι προϊστάμενοι τμημάτων επιβάλλουν στους υπ αυτούς υπηρετούντες και ιεραρχικώς υφισταμένους την ποινή της έγγραφης επίπληξης. 4.Οι λοιπές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Άρθρο 70 1.Πριν από κάθε επιβολή πειθαρχικής ποινής ο υπάλληλος καλείται εγγράφως σε απολογία, την οποία οφείλει να υποβάλει εντός πέντε ημερών από τη λήψη της κλήσης. 2.Η προθεσμία για υποβολή έγγραφης απολογίας παρατείνεται από τον καλούντα για εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον παρίσταται ανάγκη συλλογής στοιχείων από τον καλούμενο για προπαρασκευή της απολογίας ή λόγω απόστασης. 3.Η κλήση σε απολογία επιδίδεται ή αποστέλλεται στον υπάλληλο με απόδειξη. 4.Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής της απολογίας, πειθαρχική ποινή μπορεί να επιβληθεί και χωρίς την απολογία. 5.Η εκπροθέσμως υποβληθείσα απολογία λαμβάνεται υπόψη εάν περιέλθει στον καλέσαντα πριν την επιβολή της ποινής. Άρθρο 71 1.Εάν μετά τη λήψη της απολογίας κριθεί από τον καλούντα, κατά το προηγούμενο άρθρο, ότι συντρέχει περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος, επιβάλλει αυτός κατά την κρίση του πειθαρχική ποινή εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του. 2.Εάν το παράπτωμα επισύρει ποινή ανώτερη της δικαιοδοσίας του επιληφθέντος πειθαρχικώς προϊσταμένου, οφείλει αυτός να παραπέμψει την υπόθεση στον ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο, ο δε Υπουργός στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Άρθρο 72 1.Το επιβληθέν πρόστιμο καταβάλλεται από τον τιμωρηθέντα στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, διαφορετικά παρακρατείται μηνιαίως από τις μισθοδοτικές καταστάσεις του υπαλλήλου, αποδίδεται δε κατά τις κείμενες διατάξεις ως έσοδο σ αυτό. 2.Η προσωρινή παύση, εφόσον διαρκεί, στερεί τον τιμωρηθέντα του μισθού και κάθε άλλης απολαβής από την υπηρεσία. Ο χρόνος της προσωρινής παύσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Όσο διαρκεί η προσωρινή παύση, ο τιμωρηθείς δεν προτείνεται για προαγωγή ακόμα και εάν έχει πλήρη τα προς τούτο τυπικά προσόντα. Κατά της απόφασης του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά περίπτωση, η οποία επιβάλλει την προσωρινή ή οριστική παύση, επιτρέπεται εντός εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης προς τον τιμωρηθέντα η άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρθρο 73 Μη ανάκληση ή τροποποίηση πειθαρχικών ποινών Πειθαρχικές ποινές, οι οποίες επιβάλλονται αρμοδίως, δεν μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν από αυτούς που τις επιβάλλουν. Άρθρο 74 1.Τα πειθαρχικά αδικήματα παραγράφονται μετά τρία έτη από την ημέρα κατά την οποία διαπράχθηκαν, εκτός αν πρόκειται για τα αδικήματα της παρ. 4 του άρθρου 67, τα οποία παραγράφονται μετά πενταετία. 2.Οι κατά του υπαλλήλου απευθυνόμενες πράξεις προς δίωξη του αδικήματος διακόπτουν την παραγραφή, ο χρόνος όμως αυτής δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία συνολικώς, μέχρι την έκδοση της καταγνωστικής απόφασης, για δε τα αδικήματα της παρ. 4 του άρθρου 67, την επταετία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα 1: Διπλωματικός Κλάδος Άρθρο 75 1.Οι βαθμοί των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου είναι οι εξής, από τους οποίους οι τρεις πρώτοι ονομάζονται πρεσβευτικοί: 1)Πρέσβης 2)Πληρεξούσιος Υπουργός Α γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β στ. Γραμματέας Πρεσβείας Α ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Β η. Γραμματέας Πρεσβείας Γ θ. Ακόλουθος Πρεσβείας 2.Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου είναι οκτακόσιες εβδομήντα πέντε και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής: 1)Πρέσβηςβ. Πληρεξούσιος Υπουργός Αγ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β} 2)Σύμβουλος Πρεσβείας Α ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Βστ. Γραμματέας Πρεσβείας Α ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Βη. Γραμματέας Πρεσβείας Γ θ. Ακόλουθος ΠρεσβείαςΟι θέσεις των Γραμματέων Πρεσβείας Α, Β και Γ καθώς και των Συμβούλων Πρεσβείας Α και Β είναι ενιαίες. 3.Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται κατά βαθμό με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται πάντοτε ισόρροπη κατανομή των θέσεων κατά την ιεραρχία. 4.Η ιδιότητα του διπλωματικού υπαλλήλου είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αρθρο 76 θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό 1.Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα και στις αρχές του εξωτερικού προΐστανται υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο και στο κατά το άρθρο 10 παρ. 2 προεδρικό διάταγμα. 2.Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, τοποθετούνται σε θέσεις αντίστοιχες του βαθμού τους, ως ακολούθως: Πρέσβης: προϊστάμενος πρεσβείας ή αντιπροσωπείας Πληρεξούσιος Υπουργός Α: προϊστάμενος πρεσβείας ή αντιπροσωπείας Πληρεξούσιος Υπουργός Β: προϊστάμενος πρεσβείας ή αντιπροσωπείας ή πρεσβευτής σύμβουλος σε πρεσβεία ή αντιπροσωπεία ή γενικός πρόξενος Σύμβουλος Πρεσβείας Α : σύμβουλος σε πρεσβεία ή αντιπροσωπεία ή γενικός πρόξενος Σύμβουλος Πρεσβείας Β : σύμβουλος σε πρεσβεία ή αντιπροσωπεία ή γενικός πρόξενος ή πρόξενος σε γενικό προξενείο ή επικεφαλής προξενείου Γραμματέας Πρεσβείας Α : Α γραμματέας σε πρεσβεία ή αντιπροσωπεία ή πρόξενος σε γενικό προξενείο ή επικεφαλής προξενείου ή επικεφαλής προξενικού γραφείου πρεσβείας. Γραμματέας Πρεσβείας Β : Β γραμματέας σε πρεσβεία ή αντιπροσωπεία ή πρόξενος σε γενικό προξενείο ή επικεφαλής προξενείου ή επικεφαλής προξενικού γραφείου πρεσβείας Γραμματέας Πρεσβείας Γ : Γ γραμματέας πρεσβείας σε πρεσβεία ή υποπρόξενος σε προξενική αρχή ή επικεφαλής προξενικού γραφείου πρεσβείας •Αρθρο 77 Ειδικά προσόντα διορισμού 1.Για το διορισμό σε θέση ακολούθου πρεσβείας απαιτείται, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 53, επιτυχής αποφοίτηση από τη Διπλωματική Ακαδημία. Άρθρο 78 Δοκιμαστική υπηρεσία και μονιμοποίηση ακολούθων πρεσβείας 1.Οι επιτυχώς αποφοιτούντες από τη Διπλωματική Ακαδημία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών σε οργανικές θέσεις Ακολούθων Πρεσβείας κατά τη σειρά της τελικής κατάταξής τους. 2.Οι διοριζόμενοι κατά την παράγραφο 1 ακόλουθοι πρεσβείας διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση. 3.Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και ταυτόχρονα προάγονται στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόμενος, ως μη μονιμοποιητέος, απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Άρθρο 79 1.Για την προαγωγή των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου απαιτείται: 1)από το βαθμό του ακολούθου πρεσβείας στο βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Γ, διετής υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, στην οποία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος φοιτήσεως στη Διπλωματική Ακαδημία, η οποία συνιστάται στο άρθρο 14 του παρόντος νόμου 2)από το βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Γ στο βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Β, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό 3)από το βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Β στο βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Α, διετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό 4)από το βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Α στο βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Β, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, καθώς και επιτυχία σε εσωτερική δοκιμασία, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος νόμου 5)από το βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Β στο βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Α, διετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό 6)από το βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Α στο βαθμό του πληρεξουσίου υπουργού Β, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό 7)από το βαθμό του πληρεξουσίου υπουργού Β στο βαθμό του πληρεξουσίου υπουργού Α, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό 8)από το βαθμό του πληρεξουσίου υπουργού Α στο βαθμό του πρέσβη, πενταετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. 2. 1)Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις, από το βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Γ έως το βαθμό του γραμματέως πρεσβείας Α, ενεργείται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η προαγωγή από το βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Α στο βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Β ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2)Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις μεταξύ των βαθμών των συμβούλων πρεσβείας Β και Α ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3)Η προαγωγή, από το βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Α στο βαθμό του πληρεξουσίου υπουργού Β, ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών κατά την εισήγησή του ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. 4)Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου δεν μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του πληρεξουσίου υπουργού Β, εάν δεν έχουν υπηρετήσει, τουλάχιστον μία φορά. σε χώρα της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, της Βαλκανικής Χερσονήσου, Τουρκίας και Κύπρου συμπεριλαμβανομένων, καθώς και τέσσερα τουλάχιστον έτη σε διπλωματική αρχή και άλλα δύο σε προξενική αρχή ή προξενικό γραφείο. Η διάταξη αυτή δεν αφορά στους έχοντες συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα της παραγράφου 2β του άρθρου 101 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α), κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 5)Η προαγωγή, από το βαθμό του πληρεξουσίου υπουργού Β στο βαθμό του πληρεξουσίου υπουργού Α και από το βαθμό του πληρεξουσίου υπουργού Α στο βαθμό του πρέσβη, ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Άρθρο 80 1.Οι προαγωγές από το βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Γ στο βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Β και από το βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Β στο βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Α, καθώς και από το βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Β στο βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Α, ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. 2.Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 3.Οι προαγωγές, από το βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Α στο βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Β, από το βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Α στο βαθμό του πληρεξουσίου υπουργού Β, από το βαθμό του πληρεξουσίου υπουργού Β στο βαθμό του πληρεξουσίου υπουργού Α και από το βαθμό του πληρεξουσίου υπουργού Α στο βαθμό του πρέσβη, ενεργούνται κατ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθόσον αφορά τους επιλεγέντες. Προκρίνονται δε, κατ αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 4.Για την προαγωγή, από το βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Α στο βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Β, συνεκτιμάται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο η επιτυχία του κρινομένου σε υποχρεωτική δοκιμασία, η οποία διενεργείται από τη Διπλωματική Ακαδημία, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος άρθρου. 5.Το κατά περίπτωση αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό του πληρεξουσίου υπουργού Β, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται παντελώς των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση όπου μία τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές, και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το υπηρεσιακό συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που εκρίθη την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπληρώσεως χρόνου που στοιχειοθετεί δικαίωμα για την κατώτατη σύνταξη, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία. 6.Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό όπου ισχύουν οι ενιαίες θέσεις. Άρθρο 81 1.Οι διπλωματικοί υπάλληλοι μετατίθενται σε θέσεις αντίστοιχες προς το βαθμό τους. 2.Οι μεταθέσεις των διπλωματικών υπαλλήλων ενεργούνται μέχρι το βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Α με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθμό υπαλλήλους, η μετάθεση ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3.Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου που υπηρετούν σε θέση της εξωτερικής υπηρεσίας παραμένουν στην ίδια θέση για δύο τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από τέσσερα. Επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 4.Η παραμονή του διπλωματικού υπαλλήλου στην ίδια θέση, σε χώρες ειδικών συνθηκών δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. 0 πίνακας των χωρών ειδικών συνθηκών ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 5. 1)Οι διπλωματικοί υπάλληλοι μετατίθενται υποχρεωτικώς στην κεντρική υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει σε δύο συνεχόμενες θέσεις της εξωτερικής υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. 2)Κατά τις μεταθέσεις στην εξωτερική υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε αυτές να εναλλάσσονται μεταξύ των χωρών ειδικών συνθηκών και μη. 6. 1)Οι μεταθέσεις των διπλωματικών υπαλλήλων πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων. 2)Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των διπλωματικών υπαλλήλων μέχρι το βαθμό του συμβούλου Α, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της εξωτερικής και της κεντρικής υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 3)Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του: 1) την αίτηση του υπαλλήλου, 2) τις υπηρεσιακές ανάγκες. ΦΕΚ3) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις χωρών ειδικών συνθηκών και μη, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, 4) την ιδιαιτερότητα της θέσης στην οποία καλείται να υπηρετήσει, 5) τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου. 7.Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, πλην των εχόντων πρεσβευτικό βαθμό, δεν μετατίθενται σε πόλη στην οποία έχουν ήδη υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρησή τους από αυτή. 8.Οι περιορισμοί των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθμό διπλωματικούς υπαλλήλους που υπηρετούν ως προϊστάμενοι διπλωματικών αρχών. Άρθρο 82 1.Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου είναι δυνατόν να τίθενται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες το πολύ, μετά την πάροδο του οποίου επανέρχονται στις θέσεις που κατέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ή τοποθετούνται υποχρεωτικώς σε άλλη θέση της κεντρικής ή της εξωτερικής υπηρεσίας. 2.Η θέση υπαλλήλου στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών και η ανάκληση από αυτή διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 3.Σε υπαλλήλους που τελούν στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα συμβούλου για θέματα εξωτερικής πολιτικής σε πολιτικά κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή και σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις οποίες συμμετέχουν ελληνικά κόμματα. Μπορεί, επίσης, να τους ανατίθενται καθήκοντα σε διεθνείς οργανισμούς, σε συνέδρια, σε επιτροπές ή σε άλλες υπηρεσίες εντός ή εκτός των ορίων του κράτους. Κατά το χρονικό διάστημα της διάθεσής τους στον Υπουργό Εξωτερικών, οι υπάλληλοι αυτοί διατηρούν τη σειρά αρχαιότητας και τα προς προαγωγή δικαιώματά τους, λαμβάνουν δε τις αποδοχές του βαθμού τους, καθώς επίσης και, σε περίπτωση υπηρεσίας στο εξωτερικό, επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής ή ημερήσια αποζημίωση. 4.Οι υπάλληλοι που τίθενται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών εξακολουθούν να κατέχουν τις οργανικές θέσεις τους. Άρθρο 83 1. 1)Ως όριο ηλικίας αποχώρησης των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου από την υπηρεσία, ορίζεται το 65ο για όσους έχουν πρεσβευτικό βαθμό και το 60ό για τους λοιπούς. 2)Το όριο ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο υπάλληλος συμπληρώνει, κατά περίπτωση, το παραπάνω έτος ηλικίας, 2.Η ηλικία αποδεικνύεται από τα κατατεθειμένα στη διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου επίσημα έγγραφα, τα οποία προσάγουν, υποχρεωτικώς, οι υπάλληλοι κατά το διορισμό τους. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν αναγνωρίζεται για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία. 3.Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. Άρθρο 84 1.Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου αποχωρούν από την υπηρεσία, με τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, όχι όμως πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία οι υπάλληλοι συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. 2.Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή λήφθηκε υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού, ή την καθοιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε, αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. 3.Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί, λόγω ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών, να παρατείνεται ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία, υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό, επί τρία έτη το πολύ μετά τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του 65ου έτους της ηλικίας τους. Άρθρο 85 Απονομή βαθμών επί τιμή σε αποχωρούντες διπλωματικούς υπαλλήλους Οι αποχωρούντες από την υπηρεσία πρέσβεις ή πληρεξούσιοι υπουργοί, μετά από τριακονταετή συνολικώς υπηρεσία ή δεκαετή σε πρεσβευτικούς βαθμούς, μπορούν, με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, να διατηρούν επί τιμή το βαθμό με τον οποίο αποχωρούν. Σε αυτούς μπορεί να απονέμεται λόγω εξαιρετικών υπηρεσιών και ο αμέσως ανώτερος βαθμός επί τιμή. Άρθρο 86 1.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορούν να διορίζονται έως δεκαπέντε Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων. 2.Σε πέντε από τις θέσεις της παραγράφου 1 διορίζονται αναγνωρισμένης αξίας προσωπικότητες της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής της Χώρας. 3.Σε δέκα από τις θέσεις της παραγράφου 1 διορίζονται αφυπηρετήσαντες πρέσβεις και πρέσβεις επί τιμή, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους. Ο τίτλος του Πρέσβη επί τιμή, για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, μπορεί να απονέμεται σε αφυπηρετήσαντες σε πρεσβευτικό βαθμό υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου, με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. 4.Οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων της παραγράφου 3 προορίζονται αποκλειστικώς για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Επιθεώρησης, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου και διατηρούν τον τίτλο αυτόν και μετά τη λήξη της θητείας τους. 5.Οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων εξαιρούνται της μονιμότητας και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις της επετηρίδας του διπλωματικού κλάδου. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών του βαθμού του εν ενεργεία πρέσβη και διακόπτεται η καταβολή της σύνταξής τους. Τμήμα 2: Προσωπικό Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Άρθρο 87 Καθεστώς προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας 1.Τις θέσεις του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του άρθρου 15 καταλαμβάνουν πτυχιούχοι Νομικής, κατόπιν ειδικού διαγωνισμού, που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος βαθμολόγησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια του ειδικού διαγωνισμού. 2.Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο δημόσιο διεθνές δίκαιο ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο και να γνωρίζουν δύο γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες η μία να είναι η αγγλική ή η γαλλική. Ως όριο ηλικίας για την εισαγωγή στην Ειδική Νομική Υπηρεσία ορίζεται το 35ο έτος της ηλικίας. 3.Στην Ειδική Νομική Υπηρεσία προΐσταται ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος. Στη θέση αυτή διορίζεται ή τοποθετείται, με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται: 1)καθηγητής ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού Α.Ε.Ι. του δημοσίου διεθνούς δικαίου ή του ευρωπαϊκού δικαίου με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ή 2)υπάλληλος οπό το επιστημονικό προσωπικό, με το βαθμό του νομικού συμβούλου, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή με εικοσαετή ευδόκιμη υπηρεσία στην παλαιά Ε.Ν.Υ. ή Ε.Ν.Υ.Ε.Κ., με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Στην περίπτωση κατά την οποία στην Ειδική Νομική Υπηρεσία προΐσταται καθηγητής Α.Ε.Ι., η θητεία του μπορεί μία μόνο φορά να ανανεωθεί, κατά δε τη διάρκειά της αναστέλλεται η άσκηση των εκπαιδευτικών και διοικητικών καθηκόντων του στο οικείο Α.Ε.Ι.. Σε κάθε τμήμα προΐσταται υπάλληλος από το επιστημονικό προσωπικό, με το βαθμό του νομικού συμβούλου, με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Στο Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων μπορεί να ορισθεί προϊστάμενος και υπάλληλος του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης με το βαθμό του διευθυντή Α ή Β. Στο Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων προβλέπεται επίσης και μία θέση ειδικού βιβλιοθηκονόμου. 4.Το επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας κατατάσσεται στους ακόλουθους βαθμούς: 1)νομικός σύμβουλος 2)αναπληρωτής νομικός σύμβουλος 3)εισηγητής 5.Οι οργανικές θέσεις του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι εξήντα τέσσερις και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής: 1)νομικός σύμβουλοςβ. αναπληρωτής νομικός σύμβουλος 20 γ. εισηγητήςΟ αριθμός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται και να ανακατανέμεται κατά βαθμό, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών. 6.Το επιστημονικό προσωπικό των καταργούμενων Ε.Ν.Υ. και Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. εντάσσεται, αυτοδικαίως, στους παραπάνω βαθμούς με την εξής βαθμολογική και μισθολογική αντιστοιχία: Οι γραμματείς και νομικοί συνεργάτες Β τάξεως εντάσσονται στο βαθμό του εισηγητή. Οι νομικοί συνεργάτες Α τάξεως και οι βοηθοί ειδικοί νομικοί σύμβουλοι εντάσσονται στο βαθμό του αναπληρωτή νομικού συμβούλου. Οι ειδικοί νομικοί σύμβουλοι Β τάξεως και οι ειδικοί νομικοί σύμβουλοι Α τάξεως εντάσσονται στο βαθμό του νομικού συμβούλου. Για τις ανωτέρω εντάξεις εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. Για την κρίση των υπαλλήλων αυτών προς προαγωγή στον επόμενο βαθμό, συνυπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στους αντίστοιχους βαθμούς των καταργούμενων Ε.Ν.Υ. και Ε.Ν.Υ.Ε.Κ.. 7.Η προαγωγή του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας στο ν αμέσως ανώτερο βαθμό ενεργείται από το βαθμό του εισηγητή στο βαθμό του αναπληρωτή νομικού συμβούλου με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και από το βαθμό του αναπληρωτή νομικού συμβούλου στο βαθμό του νομικού συμβούλου με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για την προαγωγή από το βαθμό του εισηγητή στο βαθμό του αναπληρωτή νομικού συμβούλου απαιτείται επταετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. Για την προαγωγή από το βαθμό του αναπληρωτή νομικού συμβούλου στο βαθμό του νομικού συμβούλου απαιτείται οκταετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. 8.Οι προαγωγές σε όλους τους βαθμούς ενεργούνται, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, κατ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθ όσον αφορά τους επιλεγέντες, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση, με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Σε κάθε περίπτωση προαγωγής, συνεκτιμάται η συμμετοχή και απόδοση των υπαλλήλων του επιστημονικού προσωπικού στους αναγκαίους επιμορφωτικούς κύκλους, καθώς και οι επιστημονικοί τους τίτλοι. 9.Τα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης και οι πειθαρχικές υποθέσεις, εφόσον μεν αφορούν σε εισηγητές ή αναπληρωτές νομικούς συμβούλους υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφόσον δε, αφορούν σε νομικούς συμβούλους υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών. 10.Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ έτος. ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας. 11.Το επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας συνταξιοδοτείται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας ή με τη συμπλήρωση τριακονταπενταετίας. εφόσον έχει συμπληρωθεί το 60ό έτος. 12.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Νομικού Συμβούλου σε όσους διετέλεσαν ειδικοί νομικοί σύμβουλοι ή αποχώρησαν με το βαθμό του νομικού συμβούλου της Ε.Ν.Υ.. Οι επίτιμοι νομικοί σύμβουλοι εξακολουθούν να λαμβάνουν την προβλεπόμενη από το π.δ. 423/1994 (ΦΕΚ 241 Α) ειδική αποζημίωση, εφόσον διατηρούνται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών για την παροχή νομικών υπηρεσιών. 13.Η ιδιότητα του μέλους του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 14.Οι ήδη υπηρετούντες συμβασιούχοι, σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Ε.Ν.Υ.Ε.Κ., δικηγόροι και λοιποί κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής, μονιμοποιούνται και εντάσσονται αυτοδικαίως, στην Ειδική Νομική Υπηρεσία σε βαθμό αναλόγως του χρόνου υπηρεσίας τους στην Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. και τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους ομοιοβάθμους τους μονίμους υπαλλήλους του επιστημονικού προσωπικού των καταργούμενων Ε.Ν.Υ. και Ε.Ν.Υ.Ε.Κ.. Για την ένταξη αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. Για την κρίση δε των υπαλλήλων αυτών προς προαγωγή, συνυπολογίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας τους στην καταργούμενη Ε.Ν.Υ.Ε.Κ.. 15.Οι ήδη υπηρετούντες ως νομικοί συνεργάτες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, των οποίων οι θέσεις διατηρήθηκαν και κατανεμηθήκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α), μονιμοποιούνται και εντάσσονται αυτοδικαίως, στην Ειδική Νομική Υπηρεσία στο βαθμό του αναπληρωτή νομικού συμβούλου και τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους ομοιοβάθμους τους που εντάσσονται με βάση την παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου. Για την ένταξη αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 16.Οι ήδη υπηρετούντες συμβασιούχοι, σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού σε υπηρεσίες και διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, δικηγόροι και λοιποί κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής, μονιμοποιούνται και εντάσσονται αυτοδικαίως, στο βαθμό του εισηγητή και η προϋπηρεσία τους στο Υπουργείο Εξωτερικών προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας προς προαγωγή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Οι ανωτέρω τίθενται στην επετηρίδα του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας μετά από τους ομοιοβάθμους τους των καταργούμενων Ε.Ν.Υ. και Ε.Ν.Υ.Ε.Κ.. Για την ένταξη αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 17.Οι υπάλληλοι του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. που εντάσσονται κατά τα ανωτέρω και έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου, τελούν σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος, αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Όσοι από αυτούς είχαν την ιδιότητα του δικηγόρου, κατά την είσοδό τους στην υπηρεσία, την οποία και άλεσαν λόγω του ασυμβίβαστου του άρθρου 53 παρ. 5 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α), ανακτούν, αυτοδικαίως, την ιδιότητα αυτή και λογίζονται ότι τελούν σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος από την ημερομηνία επανάκτησης της ιδιότητας αυτής. Τμήμα 3: Κλάδος Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις Άρθρο 88 1.Ο κλάδος Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών καταργείται. 2.Οι υπάλληλοι που υπηρετούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στον κλάδο Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών εντάσσονται, αυτοδικαίως, με τους βαθμούς τους οποίους κατέχουν, στον κλάδο Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις. Για την ένταξη αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 3.Οι Μορφωτικοί Ακόλουθοι και Σύμβουλοι, οι οποίοι υπηρετούν στο Υπουργείο Εξωτερικών και είναι απόφοιτοι του Προγράμματος Μορφωτικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, μονιμοποιούνται και εντάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις και η προϋπηρεσία τους στο Υπουργείο Εξωτερικών προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας προς προαγωγή. Οι ανωτέρω τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράφου και δεν κρίνονται προς προαγωγή πριν συμπληρώσουν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή οι προηγούμενοι στην επετηρίδα ομοιόβαθμοί τους. Για την ανωτέρω ένταξη εκδίδεται πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 4.Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι προσελήφθησαν σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού των διευθύνσεων του Υπουργείου και οι υπηρετούντες σε θέσεις ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών του άρθρου 1 παρ. 2δ του ν. 1507/1984 (ΦΕΚ 203 Α) και δεν είναι απόφοιτοι Νομικού Τμήματος μονιμοποιούνται και εντάσσονται, αυτοδικαίως, στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις και η προϋπηρεσία τους στο Υπουργείο Εξωτερικών προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας προς προαγωγή. Τίθενται δε στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράφου και δεν κρίνονται προς προαγωγή πριν συμπληρώσουν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή οι προηγούμενοι στην επετηρίδα ομοιόβαθμοί τους. Για την ανωτέρω ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 5.Η ιδιότητα του υπαλλήλου του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις είναι ασυμβίβαστη με τη διατήρηση θέσης διδακτικού προσωπικού σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 6.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απαγορεύεται κάθε διορισμός ή άλλη ένταξη στον κλάδο Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις. Άρθρο 89 1.Οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις κατατάσσονται στους ακόλουθους βαθμούς: 1)Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής - Σύμβουλος Α που αντιστοιχεί στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή Συμβούλου Α τάξεως του καταργούμενου κλάδου και στο βαθμό και τις αποδοχές του Πληρεξούσιου Υπουργού Α του διπλωματικού κλάδου. 2)Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής - Σύμβουλος Β που αντιστοιχεί στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή Συμβούλου Β τάξεως του καταργούμενου κλάδου και στο βαθμό και τις αποδοχές του Πληρεξούσιου Υπουργού Β του διπλωματικού κλάδου. 3)Εμπειρογνώμονας Α που αντιστοιχεί στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Α τάξεως του καταργούμενου κλάδου και στο βαθμό και και τις αποδοχές του Συμβούλου Πρεσβείας Α του διπλωματικού κλάδου. 4)Εμπειρογνώμονας Β που αντιστοιχεί στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Β τάξεως του καταργούμενου κλάδου και στο βαθμό και τις αποδοχές του Συμβούλου Πρεσβείας Β του διπλωματικού κλάδου. 2.Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις είναι εξήντα έξι και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής: 1)Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής - Σύμβουλος Α 2)Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής - Σύμβουλος Β 19 3)Εμπειρογνώμονας Α 4)Εμπειρογνώμονας ΒΟι θέσεις των βαθμών Εμπειρογνωμόνων Β και Α, καθώς και οι θέσεις των βαθμών Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών - Συμβούλων Β και Α είναι ενιαίες. 3.Με την προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 88 του παρόντος νόμου πράξη του Υπουργού Εξωτερικών, οι εντασσόμενοι στον κλάδο Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις, κατατάσσονται στους αντίστοιχους βαθμούς του νέου κλάδου. Άρθρο 90 1.Οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών μέχρι την οριστική αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε καταργούνται, αυτοδικαίως, αντίστοιχες οργανικές θέσεις του εισαγωγικού βαθμού. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις εξακολουθούν να παρακολουθούν τους τομείς ειδίκευσής τους και να παρέχουν μόνο γνωμοδοτήσεις, πληροφορίες και στοιχεία. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία προσδιορίζει τις εξειδικευμένες ανάγκες και τα αντίστοιχα προσόντα, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να μετατίθενται υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις στην εξωτερική υπηρεσία για τέσσερα έτη συνολικώς. Άρθρο 91 1.Για την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις απαιτείται: 1)από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Β στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Α, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό 2)από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Α στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Β, εξαετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό 3)από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή -Συμβούλου Β στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Ά, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. 2.Οι προαγωγές των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις, σε όλους τους βαθμούς, ενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3.Οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις μπορούν να τίθενται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του παρόντος νόμου. Άρθρο 92 1.Οι προαγωγές από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Β στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Α, καθώς και από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Β στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α, ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 2.Οι προαγωγές, από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Α στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Β, ενεργούνται κατ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθόσον αφορά τους επιλεγέντες, προκρίνονται δε, κατ αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος νόμου, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 3.Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό όπου ισχύουν οι ενιαίες θέσεις. Άρθρο 93 1. 1)Ως όριο ηλικίας αποχώρησης των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις από την υπηρεσία ορίζεται το 65ο. 2)Το όριο ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο υπάλληλος συμπληρώνει, κατά περίπτωση, το παραπάνω έτος ηλικίας. 2.Η ηλικία αποδεικνύεται από τα κατατεθειμένα στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου επίσημα έγγραφα, τα οποία προσάγουν, υποχρεωτικώς, οι υπάλληλοι κατά το διορισμό τους. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν αναγνωρίζεται για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία. 3.Οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. Άρθρο 94 1.Οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε προσωποπαγείς θέσεις αποχωρούν από την υπηρεσία, με τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, όχι όμως πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία οι υπάλληλοι συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. 2.Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή λήφθηκε υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού, ή την καθοιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε, αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Τμήμα 4: Κλάδος Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Άρθρο 95 1.Οι βαθμοί των υπαλλήλων του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης είναι οι εξής: 1)Βαθμός Α β. Βαθμός Β γ. Βαθμός Γ δ. Βαθμός Δ ε. Βαθμός Ε στ. Βαθμός ΣΤ 2.Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης είναι οκτακόσιες είκοσι και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής: 1)Βαθμός Αβ. Βαθμός Βγ. Βαθμός Γ δ. Βαθμός Δ ε. Βαθμός Εστ. Βαθμός ΣΤ Οι θέσεις των βαθμών ΣΤ, Ε, Δ και Γ είναι ενιαίες. 3.Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται κατά βαθμό, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Εξωτερικών και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται πάντοτε ισόρροπη κατανομή των θέσεων κατά την ιεραρχία. •Αρθρο 96 Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό 1.Οι υπάλληλοι του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές αρχές. 2.Οι υπάλληλοι του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης ασκούν, μετά από ανάθεση, μορφωτικά καθήκοντα, καθώς και όλα τα καθήκοντα διοικητικής, προξενικής και γραμματειακής φύσης που ανάγονται στη λειτουργία της αρχής όπου υπηρετούν, όπως, μεταξύ άλλων, χρήση και επεξεργασία κειμένου σε Η/Υ, αρχειοθέτηση, καθώς επίσης και τα κάθε είδους καθήκοντα που σχετίζονται με τη λειτουργία της αρχής και την εξυπηρέτηση του κοινού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους. Με απόφαση του προϊσταμένου, είναι δυνατόν να τους ανατίθενται καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης της αρχής στην οποία υπηρετούν, κατά τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) περί δημοσίου λογιστικού και ελέγχου, των δαπανών του κράτους. Στις πρεσβευτικές αρχές όπου λειτουργούν προξενικά γραφεία, είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της αρχής, να ανατίθενται σε υπάλληλο του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης καθήκοντα προϊσταμένου του προξενικού γραφείου. Στην περίπτωση αυτή, ο προϊστάμενος της αρχής αναθέτει τα καθήκοντα αυτά στον αρχαιότερο σε βαθμό υπάλληλο του κλάδου, εκτός εάν κρίνει διαφορετικά, με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στην κεντρική υπηρεσία. 3.Στους ανωτέρω υπαλλήλους ανατίθενται καθήκοντα ανάλογα με το βαθμό τους. Άρθρο 97 1.Οι υποψήφιοι για τον κλάδο διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 53, και τα εξής ειδικά προσόντα: 1)Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 2)Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του εισαγωγικού διαγωνισμού. 3)Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ, επεξεργασίας κειμένου και αρχειοθέτησης. Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις προσλήψεις υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών. 2.Οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εφόσον μεν είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. στο βαθμό ΣΤ, εφόσον δε, είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. στο βαθμό Ε, για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωσή της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση. 3.Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόμενος, ως μη μονιμοποιητέος, απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Άρθρο 98 1.Για την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης, σε όλους τους βαθμούς, απαιτείται πενταετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. 2.Η προαγωγή από το βαθμό ΣΤ έως το βαθμό Γ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η προαγωγή από το βαθμό Γ έως το βαθμό Α ενεργείται, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, με την ίδια διαδικασία. Άρθρο 99 1.Οι προαγωγές από το βαθμό ΣΤ έως και το βαθμό Γ ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. 2.Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 3.Οι προαγωγές από το βαθμό Γ στο βαθμό Β και από το βαθμό Β στο βαθμό Α ενεργούνται κατ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθ όσον αφορά τους επιλεγέντες. Προκρίνονται δε, κατ αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 4.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό Γ, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται παντελώς των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση όπου μία τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές, και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που κρίθηκε την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπληρώσεως χρόνου που στοιχειοθετεί δικαίωμα για την κατώτατη σύνταξη, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία. 5.Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό όπου ισχύουν οι ενιαίες θέσεις. Άρθρο 100 1.Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης ενεργούνται, για όλους τους βαθμούς, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2.Οι υπάλληλοι του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης που υπηρετούν σε θέση της εξωτερικής υπηρεσίας παραμένουν στην ίδια θέση για τρία τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από έξι. Επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3.Η παραμονή του υπαλλήλου του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης στην ίδια θέση, σε χώρες ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 81 του παρόντος νόμου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 4. 1)Οι υπάλληλοι του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης μετατίθενται υποχρεωτικώς στην κεντρική υπηρεσία όταν έχουν υπηρετήσει σε δύο συνεχόμενες θέσεις της εξωτερικής υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει δωδεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. 2)Κατά τις μεταθέσεις στην εξωτερική υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε αυτές να εναλλάσσονται μεταξύ των χωρών ειδικών συνθηκών και μη. 5. 1)Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων. 2)Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως, μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους, τις θέσεις της εξωτερικής και της κεντρικής υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 3)Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του: 1) την αίτηση του υπαλλήλου, 2) τις υπηρεσιακές ανάγκες, 3) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις χωρών ειδικών συνθηκών και μη, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, 4) την ιδιαιτερότητα της θέσης στην οποία καλείται να υπηρετήσει, 5) τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου. 6.Οι υπάλληλοι του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης δεν μπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ εξαίρεση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπάλληλοι του κλάδου μπορούν να υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 7.Οι υπάλληλοι του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης δεν μετατίθενται σε χώρα στην οποία έχουν ήδη υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρησή τους από αυτή. Άρθρο 101 1. 1)Ως όριο ηλικίας αποχώρησης των υπαλλήλων του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης από την υπηρεσία ορίζεται το 65ο. 2)Το όριο ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο υπάλληλος συμπληρώνει, κατά περίπτωση, το παραπάνω έτος ηλικίας. 2.Η ηλικία αποδεικνύεται από τα κατατεθειμένα στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών επίσημα έγγραφα, τα οποία προσάγουν, υποχρεωτικώς, οι υπάλληλοι κατά το διορισμό τους. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν αναγνωρίζεται για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία. 3.Οι υπάλληλοι του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. Άρθρο 102 1.Οι υπάλληλοι του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης αποχωρούν από την υπηρεσία, με τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, όχι όμως πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία ο» υπάλληλοι συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. 2.Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή λήφθηκε υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού ή την καθοιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Άρθρο 103 Ένταξη υπαλλήλων λοιπών κλάδων στον κλάδο διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης 1.Ο διοικητικός κλάδος γενικών καθηκόντων και ο κλάδος διοικητικών γραμματέων του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) καταργούνται. 2.Οι μόνιμοι υπάλληλοι του καταργούμενου διοικητικού κλάδου γενικών καθηκόντων εντάσσονται, αυτοδικαίως, στον κλάδο διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης με βάση τους βαθμούς τους οποίους κατέχουν και με την εξής βαθμολογική και μισθολογική αντιστοιχία: Οι γραμματείς Β εντάσσονται στο βαθμό ΣΤ. Οι γραμματείς Α εντάσσονται στο βαθμό Ε. Οι τμηματάρχες Β εντάσσονται στο βαθμό Δ. Οι τμηματάρχες Α εντάσσονται στο βαθμό Γ. Οι διευθυντές Β εντάσσονται στο βαθμό Β. Οι διευθυντές Α εντάσσονται στο βαθμό Α. Για τις εντάξεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 3.Οι μόνιμοι υπάλληλοι του καταργούμενου κλάδου διοικητικών γραμματέων, οι μόνιμοι ιδιαίτεροι γραμματείς και οι βιβλιοθηκονόμοι, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής εντάσσονται, αυτοδικαίως, στο νέο κλάδο διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης, με την εξής βαθμολογική και μισθολογική αντιστοιχία: Οι διοικητικοί γραμματείς ΣΤ, Ε και Δ, εάν μεν είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι., εντάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ, εάν δε, είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι., εντάσσονται στο βαθμό Ε. Οι διοικητικοί γραμματείς Γ εντάσσονται στο βαθμό Ε. Οι διοικητικοί γραμματείς Β και Α εντάσσονται στους βαθμούς Δ και Γ αντίστοιχα. Οι ανωτέρω τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους του διοικητικού κλάδου γενικών καθηκόντων. Για τις εντάξεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 4.Οι μόνιμοι υπάλληλοι του καταργούμενου κατά το άρθρο 128 παρ. 1 κλάδου βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, εντάσσονται, αυτοδικαίως, στο νέο κλάδο διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης ως εξής: αυτοί που είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ και αυτοί που είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. εντάσσονται στο βαθμό Ε του νέου κλάδου. Οι ανωτέρω τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων. Για τις εντάξεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 5.Οι μόνιμοι υπάλληλοι φύλακες - θυρωροί και οδηγοί του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και το μόνιμο τεχνικό προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, εντάσσονται, αυτοδικαίως, στο νέο κλάδο διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης ως εξής: αυτοί που είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ και αυτοί που είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. εντάσσονται στο βαθμό Ε του νέου κλάδου. Οι ανωτέρω τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους του κλάδου βοηθητικού προσωπικού. Για τις εντάξεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 6.Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούντες συμβασιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι, ιδιαίτεροι γραμματείς, τεχνικοί της μηχανογραφικής και της τεχνικής υπηρεσίας, καθώς και οι λοιποί υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κλάδων πληροφορικής της κεντρικής υπηρεσίας, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., με εξαίρεση τους κατόχους πτυχίου τμήματος ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων ή τμήματος πληροφορικής, της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, μονιμοποιούνται και εντάσσονται, αυτοδικαίως, στο νέο κλάδο διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης, ως εξής: αυτοί που είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ και αυτοί που είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. εντάσσονται στο βαθμό Ε του νέου κλάδου. Οι ανωτέρω τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Για τις εντάξεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 7.Οι με σύμβαση αορίστου χρόνου υπάλληλοι της Μεταφραστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, μονιμοποιούνται και εντάσσονται αυτοδικαίως στο νέο κλάδο διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης, ως εξής: αυτοί που είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ και αυτοί που είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. εντάσσονται στο βαθμό Ε του νέου κλάδου. Οι ανωτέρω τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Για τις εντάξεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 8.Για τους υπαλλήλους των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στους αντίστοιχους βαθμούς των καταργούμενων κλάδων, υπολογίζεται για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό. Η προαγωγή δεν μπορεί ωστόσο να πραγματοποιηθεί πριν συμπληρώσουν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή οι προηγούμενοι στην επετηρίδα ομοιόβαθμοί τους. Τμήμα 5: Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις Άρθρο 104 1.Οι βαθμοί των υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις είναι οι εξής: 1)Διοικητικός Γραμματέας Α 2)Διοικητικός Γραμματέας Β 3)Διοικητικός Γραμματέας Γ 4)Διοικητικός Γραμματέας Δ 5)Διοικητικός Γραμματέας Ε 6)Διοικητικός Γραμματέας ΣΤ 2.Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις είναι οκτακόσιες εβδομήντα μία. Οι θέσεις αυτές είναι ενιαίες. Άρθρο 105 1.Οι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές αρχές. 2.Οι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις ασκούν καθήκοντα τηλεφωνητών, γραφέων, δακτυλογράφων, χειριστών Η/Υ και αρχειοφυλάκων, καθώς επίσης και τα πάσης φύσεως καθήκοντα που σχετίζονται με τη λειτουργία της αρχής και την εξυπηρέτηση του κοινού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους. Με απόφαση του προϊσταμένου είναι δυνατόν να τους ανατίθενται καθήκοντα υπολόγου της οικονομικής διαχείρισης της αρχής στην οποία υπηρετούν, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού. 3.Οι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις εξακολουθούν να υπηρετούν στο Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι την οριστική αποχώρησή τους από την υπηρεσία. Η οργανική θέση κάθε αποχωρούντος υπαλλήλου μετατρέπεται σε οργανική θέση του εισαγωγικού βαθμού του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης. Άρθρο 106 1.Για την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις απαιτείται: 1)από το βαθμό του διοικητικού γραμματέα ΣΤ στο βαθμό του διοικητικού γραμματέα Ε τριετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 2)από το βαθμό του διοικητικού γραμματέα Ε στο βαθμό του διοικητικού γραμματέα Δ τετραετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. 3)από το βαθμό του διοικητικού γραμματέα Δ στο βαθμό του διοικητικού γραμματέα Γ τετραετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 4)από το βαθμό του διοικητικού γραμματέα Γ στο βαθμό του διοικητικού γραμματέα Β πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 5)από το βαθμό του διοικητικού γραμματέα Β στο βαθμό του διοικητικού γραμματέα Α πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. 2.Η προαγωγή στον αμέσως ανώτερο βαθμό ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Άρθρο 107 1.Οι προαγωγές των υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις σε όλους τους βαθμούς ενεργούνται μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. 2.Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Άρθρο 108 1.Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις ενεργούνται, για όλους τους βαθμούς, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2.Οι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις που υπηρετούν σε θέση της εξωτερικής υπηρεσίας παραμένουν στην ίδια θέση για τρία τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από έξι. Επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3.Η παραμονή του υπαλλήλου του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις στην ίδια θέση, σε χώρες ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 81 του παρόντος νόμου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 4. 1)Οι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις μετατίθενται υποχρεωτικώς στην κεντρική υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει σε δύο συνεχόμενες θέσεις της εξωτερικής υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει δωδεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. 2)Κατά τις μεταθέσεις στην εξωτερική υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε αυτές να εναλλάσσονται μεταξύ των χωρών ειδικών συνθηκών και μη. 5. 1)Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων. 2)Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της εξωτερικής και της κεντρικής υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 3)Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του: 1) την αίτηση του υπαλλήλου, 2) τις υπηρεσιακές ανάγκες, 3) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις χωρών ειδικών συνθηκών και μη, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, 4) την ιδιαιτερότητα της θέσης στην οποία καλείται να υπηρετήσει, 5) τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου. 6.Οι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις δεν μπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ εξαίρεση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπάλληλοι του κλάδου μπορούν να υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 7.Οι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις δεν μετατίθενται σε χώρα στην οποία έχουν ήδη υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρησή τους από αυτή. Άρθρο 109 1. 1)Ως όριο ηλικίας αποχώρησης των υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις, από την υπηρεσία ορίζεται το 65ο. 2)Το όριο ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο υπάλληλος συμπληρώνει, κατά περίπτωση, το παραπάνω έτος ηλικίας. 2.Η ηλικία αποδεικνύεται από τα κατατεθειμένα στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, επίσημα έγγραφα, τα οποία προσάγουν, υποχρεωτικώς, οι υπάλληλοι κατά το διορισμό τους. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν αναγνωρίζεται για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία. 3. Οι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. Άρθρο 110 1.Οι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις αποχωρούν από την υπηρεσία, με τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, όχι όμως πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία οι υπάλληλοι συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. 2.Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή λήφθηκε υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού ή την καθοιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε, αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Άρθρο 111 Ένταξη υπαλλήλων λοιπών κλάδων στον κλάδο Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις 1.Οι μόνιμοι υπάλληλοι του καταργούμενου κλάδου διοικητικών γραμματέων του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) εντάσσονται, αυτοδικαίως, στον κλάδο Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις, με τους βαθμούς τους οποίους κατέχουν. Για τις ανωτέρω εντάξεις εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 2.Οι μόνιμοι προγραμματιστές και χειριστές Η/Υ, καθώς και οι μόνιμοι ιδιαίτεροι γραμματείς, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, εντάσσονται, αυτοδικαίως, στον κλάδο Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις, με τους βαθμούς τους οποίους κατέχουν. Οι υπάλληλοι αυτοί τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για τις ανωτέρω εντάξεις εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 3.Οι μόνιμοι υπάλληλοι του καταργούμενου κλάδου βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, εντάσσονται αυτοδικαίως, στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις. Οι υπάλληλοι αυτοί τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Για τις ανωτέρω εντάξεις εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 4.Οι μόνιμοι υπάλληλοι φύλακες - θυρωροί, οδηγοί και καθαρίστριες του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και το μόνιμο τεχνικό προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, εντάσσονται, αυτοδικαίως, στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις. Οι υπάλληλοι αυτοί τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, με τη σειρά που αναφέρονται. Για τις ανωτέρω εντάξεις εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 5.Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούντες συμβασιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι, ιδιαίτεροι γραμματείς, τεχνικοί Μηχανογραφικής Υπηρεσίας, καθώς και οι λοιποί υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κλάδων πληροφορικής, της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών, προγραμματιστές, αναλυτές και χειριστές Η/Υ, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, μονιμοποιούνται και εντάσσονται, αυτοδικαίως, στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις. Οι υπάλληλοι αυτοί τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Για τις ανωτέρω εντάξεις εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 6.Οι με σύμβαση αορίστου χρόνου, υπάλληλοι της Μεταφραστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, μονιμοποιούνται και εντάσσονται αυτοδικαίως, στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις. Οι υπάλληλοι αυτοί τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Για τις ανωτέρω εντάξεις εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 7.Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούντες συμβασιούχοι αορίστου χρόνου βοηθητικού προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας και οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου φύλακες - θυρωροί, νυχτοφύλακες, οδηγοί, κηπουροί και καθαρίστριες της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, μονιμοποιούνται και εντάσσονται, αυτοδικαίως, στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις. Οι υπάλληλοι αυτοί τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, με τη σειρά που αναφέρονται. Για τις ανωτέρω εντάξεις εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. Τμήμα 6 : Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής Άρθρο 112 1.Οι βαθμοί των υπαλλήλων του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής είναι οι εξής: 1)Βαθμός Α 2)Βαθμός Β 3)Βαθμός Γ 4)Βαθμός Δ 5)Βαθμός Ε 6)Βαθμός ΣΤ 2.Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής είναι διακόσιες πενήντα και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής: 1)Βαθμός Αβ. Βαθμός Βγ. Βαθμός Γ 2)Βαθμός Δ 3)Βαθμός Εστ. Βαθμός ΣΤ Οι θέσεις των βαθμών ΣΤ, Ε, Δ και Γ είναι ενιαίες. 3.Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται κατά βαθμό, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται πάντοτε ισόρροπη κατανομή των θέσεων κατά την ιεραρχία. Άρθρο 113 1.Οι υπάλληλοι του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές αρχές. 2.Οι υπάλληλοι του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής ασκούν όλα τα καθήκοντα τα οποία απαιτούνται για την εξασφάλιση της ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στους τομείς επικοινωνιών, κρυπτογράφησης και πληροφορικής, τη μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση, καθώς και την υποστήριξη του ηλεκτρονικού και λογισμικού εξοπλισμού σε όλες τις διευθύνσεις, υπηρεσίας και γραφεία της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών στο εσωτερικό και των διπλωματικών και προξενικών αρχών στο εξωτερικό. 3.Με απόφαση του προϊσταμένου της αρχής εξωτερικής υπηρεσίας είναι δυνατόν να ανατίθενται σε υπαλλήλους του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και καθήκοντα αρχειοθέτησης και διεκπεραίωσης, εφόσον το επιβάλλουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Άρθρο 114 1.Οι υποψήφιοι για τον κλάδο Επικοινωνιών και Πληροφορικής πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 53. και τα εξής ειδικά προσόντα: 1)Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. τμήματος ηλεκτρονικής ή ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων ή τμήματος πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 2)Πολύ καλή γνώση επεξεργασίας κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, προγραμματισμού και υποστήριξης ηλεκτρονικού και λογισμικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 3)Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και προαιρετικά οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας. Η πρόσληψη διενεργείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν ειδικού διαγωνισμού. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού. 2.Οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εφόσον μεν είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. στο βαθμό ΣΤ, εφόσον δε, είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. στο βαθμό Ε, για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωσή της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση. 3.Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόμενος, ως μη μονιμοποιητέος, απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Άρθρο 115 1.Για την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής, σε όλους τους βαθμούς, απαιτείται πενταετής υπηρεσία στον κάθε βαθμό. 2.Η προαγωγή από το βαθμό ΣΤ έως το βαθμό Γ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η προαγωγή από το βαθμό Γ έως το βαθμό Α ενεργείται, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, με την ίδια διαδικασία. Άρθρο 116 1.Οι προαγωγές από το βαθμό ΣΤ έως και το βαθμό Γ ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. 2.Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 3.Οι προαγωγές από το βαθμό Γ στο βαθμό Β και από το βαθμό Β στο βαθμό Α ενεργούνται κατ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθ όσον αφορά τους επιλεγέντες. Προκρίνονται δε, κατ αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 4.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό Γ, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται παντελώς των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση όπου μία τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που κρίθηκε την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπληρώσεως χρόνου που στοιχειοθετεί δικαίωμα για την κατώτατη σύνταξη, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία. 5.Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κατ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό όπου ισχύουν οι ενιαίες θέσεις. Άρθρο 117 1.Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής ενεργούνται, για όλους τους βαθμούς, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2.Οι υπάλληλοι του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής που υπηρετούν σε θέση της εξωτερικής υπηρεσίας παραμένουν στην ίδια θέση για τρία τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από έξι. Επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3.Η παραμονή του υπαλλήλου του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής στην ίδια θέση, σε χώρες ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 81 του παρόντος νόμου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 4. 1)Οι υπάλληλοι του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής μετατίθενται υποχρεωτικώς στην κεντρική υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει σε δύο συνεχόμενες θέσεις της εξωτερικής υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει δωδεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. 2)Κατά τις μεταθέσεις στην εξωτερική υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτές να εναλλάσσονται μεταξύ των χωρών ειδικών συνθηκών και μη. 5. 1)Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων. 2)Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της εξωτερικής και της κεντρικής υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 3)Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του: 1) την αίτηση του υπαλλήλου, 2) τις υπηρεσιακές ανάγκες, 3) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις χωρών ειδικών συνθηκών και μη, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, 4) την ιδιαιτερότητα της θέσης στην οποία καλείται να υπηρετήσει, 5) τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου. 6.Οι υπάλληλοι του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής δεν μπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ εξαίρεση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπάλληλοι του κλάδου ειδικευμένοι και απασχολούμενοι σε θέματα μηχανογράφησης μπορούν να t υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 7.Οι υπάλληλοι του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής δεν μετατίθενται σε χώρα στην οποία έχουν ήδη υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρησή τους από αυτή. Άρθρο 118 1. 1)Ως όριο ηλικίας αποχώρησης των υπαλλήλων του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής από την υπηρεσία ορίζεται το 65ο. 2)Το όριο ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο υπάλληλος συμπληρώνει, κατά περίπτωση, το παραπάνω έτος ηλικίας. 2.Η ηλικία αποδεικνύεται από τα κατατεθειμένα στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών επίσημα έγγραφα, τα οποία προσάγουν, υποχρεωτικώς, οι υπάλληλοι κατά το διορισμό τους. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν αναγνωρίζεται για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία. 3. Οι υπάλληλοι του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. Άρθρο 119 1.Οι υπάλληλοι του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής αποχωρούν από την υπηρεσία, με τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, όχι όμως πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία οι υπάλληλοι συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. 2.Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή λήφθηκε υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού ή την καθ οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε, αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Άρθρο 120 Ένταξη υπαλλήλων λοιπών κλάδων στον κλάδο επικοινωνιών και πληροφορικής 1.Ο κλάδος τεχνικών επικοινωνιών, καθώς και οι θέσεις τεχνικών Μηχανογραφικής Υπηρεσίας του ν.419/1976 καταργούνται. 2.Οι μόνιμοι υπάλληλοι του καταργούμενου κλάδου τεχνικών επικοινωνιών και οι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου προγραμματιστών τεχνολογικής εκπαίδευσης της κεντρικής υπηρεσίας, εντάσσονται αυτοδικαίως στον κλάδο επικοινωνιών και πληροφορικής, με βάση τους βαθμούς τους οποίους κατέχουν και με την εξής βαθμολογική και μισθολογική αντιστοιχία: Οι γραμματείς Β εντάσσονται στο βαθμό ΣΤ. Οι γραμματείς Α εντάσσονται στο βαθμό Ε. Οι τμηματάρχες Β εντάσσονται στο βαθμό Δ. Οι τμηματάρχες Α εντάσσονται στο βαθμό Γ. Οι διευθυντές Β εντάσσονται στο βαθμό Β. Οι διευθυντές Α εντάσσονται στο βαθμό Α. Για τις εντάξεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 3.Οι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου διοικητικών γραμματέων, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. τμήματος πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. άλλης ειδικότητας και με εξειδίκευση σε θέματα κρυπτογράφησης, η οποία αποδεικνύεται από σχετικό έργο στον τομέα αυτόν, εντάσσονται αυτοδικαίως, στο νέο κλάδο επικοινωνιών και πληροφορικής με την εξής βαθμολογική και μισθολογική αντιστοιχία: Οι διοικητικοί γραμματείς ΣΤ, Δ και Ε εντάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ. Οι διοικητικοί γραμματείς Γ εντάσσονται στο βαθμό Ε. Οι διοικητικοί γραμματείς Β και Α εντάσσονται στους βαθμούς Δ και Γ, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους του καταργούμενου κλάδου τεχνικών επικοινωνιών. Για τις εντάξεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 4.Οι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. τμήματος πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. άλλης ειδικότητας και με εξειδίκευση σε θέματα κρυπτογράφησης, η οποία αποδεικνύεται από σχετικό έργο στον τομέα αυτόν, εντάσσονται, αυτοδικαίως, στον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ του νέου κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής. Οι υπάλληλοι αυτοί τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους του καταργούμενου κλάδου διοικητικών γραμματέων. Για τις εντάξεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 5.Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπηρετούντες συμβασιούχοι τεχνικοί Μηχανογραφικής Υπηρεσίας, καθώς και οι λοιποί υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κλάδων πληροφορικής της κεντρικής υπηρεσίας, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. τμήματος ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων ή τμήματος πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, μονιμοποιούνται και εντάσσονται, αυτοδικαίως, στο νέο κλάδο επικοινωνιών και πληροφορικής ως εξής: αυτοί που είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ και αυτοί που είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. εντάσσονται στο βαθμό Ε του νέου κλάδου. Οι ανωτέρω τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσόμενους στον Ιδιο βαθμό υπαλλήλους του καταργούμενου κλάδου βοηθητικού προσωπικού της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Για τις εντάξεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 6.Για τους υπαλλήλους των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στους αντίστοιχους βαθμούς των καταργούμενων κλάδων υπολογίζεται για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό. Η προαγωγή δεν μπορεί ωστόσο να πραγματοποιηθεί πριν συμπληρώσουν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή οι προηγούμενοι στην επετηρίδα ομοιόβαθμοί τους. Τμήμα 7: Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού Άρθρο 121 1.Οι βαθμοί των υπαλλήλων του κλάδου βοηθητικού προσωπικού είναι οι εξής: 1)Αρχιταξινόμος β. Ταξινόμος γ. Επιμελητής 2.Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου βοηθητικού προσωπικού είναι τριακόσιες είκοσι. Οι θέσεις αυτές είναι ενιαίες. 3.Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών. Άρθρο 122 1.Οι υπάλληλοι του κλάδου βοηθητικού προσωπικού υπηρετούν αποκλειστικώς στην κεντρική υπηρεσία και τις περιφερειακές αρχές, αποκλειομένης της δυνατότητας μετάθεσης ή απόσπασής τους στο εξωτερικό, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 2.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών της οικείας αρχής, είναι δυνατόν να αποσπώνται στην εξωτερική υπηρεσία υπάλληλοι του κλάδου αυτού, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και για διάστημα όχι μεγαλύτερο της τετραετίας, συνολικώς, για την άσκηση καθηκόντων των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 129 παρ. 2 του παρόντος νόμου. 3.Οι υπάλληλοι του κλάδου βοηθητικού προσωπικού ασκούν όλα τα καθήκοντα που ανάγονται στη φύση του κλάδου τους και ιδίως: 1)εξυπηρετούν τα γραφεία και διευθύνσεις εντός και εκτός Υπουργείου, μεριμνούν για την ορθή λειτουργία των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και εκτελούν κάθε είδους εξωτερική εργασία συναφή προς την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, 2)είναι αρμόδιοι για τη φύλαξη των κτιρίων της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών αρχών και ελέγχουν την είσοδο και έξοδο ατόμων, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους, 3)είναι αρμόδιοι για την κίνηση των αυτοκινήτων του Υπουργείου Εξωτερικών και για κάθε εργασία σχετιζόμενη με την άρτια λειτουργία τους, 4)μεριμνούν για τη μεταφορά αντικειμένων εντός και εκτός του Υπουργείου Εξωτερικών, 5)επιμελούνται της καθαριότητας της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρθρο 123 1.Οι υποψήφιοι για τον κλάδο βοηθητικού προσωπικού πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 53, απολυτήριο Γυμνασίου. Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις προσλήψεις υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών. 2.Οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, στο βαθμό του επιμελητή για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωσή της, κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση. 3.Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόμενος, ως μη μονιμοποιητέος, απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Άρθρο 124 1.Για την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου βοηθητικού προσωπικού απαιτείται: 1)από το βαθμό του επιμελητή στο βαθμό του ταξινόμου εννεαετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 2)από το βαθμό του ταξινόμου στο βαθμό του αρχιταξινόμου εξαετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. 2.Η προαγωγή στον αμέσως ανώτερο βαθμό ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Άρθρο 125 1.Οι προαγωγές από το βαθμό του επιμελητή έως και το βαθμό του αρχιταξινόμου ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. 2.Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 3.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό του ταξινόμου, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται παντελώς των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση όπου μία τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές, και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που κρίθηκε την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπληρώσεως χρόνου που στοιχειοθετεί δικαίωμα για την κατώτατη σύνταξη, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία. Άρθρο 126 1. 1)Ως όριο ηλικίας αποχώρησης των υπαλλήλων του κλάδου βοηθητικού προσωπικού από την υπηρεσία ορίζεται το 65ο. 2)Το όριο ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο υπάλληλος συμπληρώνει, κατά περίπτωση, το παραπάνω έτος ηλικίας. 2.Η ηλικία αποδεικνύεται από τα κατατεθειμένα στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών επίσημα έγγραφα, τα οποία προσάγουν, υποχρεωτικώς, οι υπάλληλοι κατά το διορισμό τους. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν αναγνωρίζεται για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία. 3.Οι υπάλληλοι του κλάδου βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. Άρθρο 127 1.Οι υπάλληλοι του κλάδου βοηθητικού προσωπικού αποχωρούν από την υπηρεσία, με τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, όχι όμως πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία οι υπάλληλοι συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Άρθρο 128 Ένταξη υπαλλήλων στον κλάδο βοηθητικού προσωπικού 1.Ο κλάδος βοηθητικού προσωπικού του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) καταργείται. 2.Οι μόνιμοι υπάλληλοι του καταργούμενου κλάδου βοηθητικού προσωπικού εντάσσονται, αυτοδικαίως, στον ομώνυμο κλάδο του παρόντος νόμου, με βάση τους βαθμούς τους οποίους κατέχουν με την εξής βαθμολογική και μισθολογική αντιστοιχία: Οι κλητήρες Β και Α, καθώς και οι αρχικλητήρες εντάσσονται στο βαθμό του επιμελητή, τιθέμενοι στην επετηρίδα αναλόγως των ετών υπηρεσίας τους. Οι ταξινόμοι Β και Α, εντάσσονται στο βαθμό του ταξινόμου, τιθέμενοι στην επετηρίδα αναλόγως των ετών υπηρεσίας τους. Οι αρχιταξινόμοι εντάσσονται στον ομώνυμο βαθμό του νέου κλάδου. Για τις ανωτέρω εντάξεις εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 3.Οι μόνιμοι υπάλληλοι φύλακες - θυρωροί, οι μόνιμοι οδηγοί, μεταφορείς και καθαρίστριες του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και το μόνιμο τεχνικό προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας εντάσσονται, αυτοδικαίως, στον κλάδο βοηθητικού προσωπικού του παρόντος νόμου, με βάση τους βαθμούς τους οποίους κατέχουν και με την εξής βαθμολογική και μισθολογική αντιστοιχία: Οι κλητήρες Β και Α, καθώς και οι αρχικλητήρες εντάσσονται στο βαθμό του επιμελητή κατά σειρά αρχαιότητας. Οι ταξινόμοι Β και Α εντάσσονται στο βαθμό του ταξινόμου κατά σειρά αρχαιότητας. Οι αρχιταξινόμοι εντάσσονται στον ομώνυμο βαθμό του νέου κλάδου. Οι οδηγοί Ε, Δ και Γ εντάσσονται στο βαθμό του επιμελητή κατά σειρά αρχαιότητας. Οι οδηγοί Β και Α εντάσσονται στο βαθμό του ταξινόμου κατά σειρά αρχαιότητας. Οι μεταφορείς Ε, Δ και Γ εντάσσονται στο βαθμό του επιμελητή κατά σειρά αρχαιότητας. Οι μεταφορείς Β και Α εντάσσονται στο βαθμό του ταξινόμου κατά σειρά αρχαιότητας. Οι καθαρίστριες Ε, Δ και Γ εντάσσονται στο βαθμό του επιμελητή κατά σειρά αρχαιότητας. Οι καθαρίστριες Β και Α εντάσσονται στο βαθμό του ταξινόμου κατά σειρά αρχαιότητας. Οι ανωτέρω τίθενται στην επετηρίδα, με τη σειρά που αναφέρονται, μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους του καταργούμενου κλάδου βοηθητικού προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου. Για τις εντάξεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 4.Οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου βοηθητικού προσωπικού, καθώς και οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου φύλακες - θυρωροί, νυχτοφύλακες, οδηγοί, κηπουροί και καθαρίστριες, οι οποίοι υπηρετούν στην κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες, μονιμοποιούνται και εντάσσονται, αυτοδικαίως, στον εισαγωγικό βαθμό του επιμελητή του νέου κλάδου βοηθητικού προσωπικού. Οι υπάλληλοι αυτοί τίθενται στην επετηρίδα με τη σειρά που αναφέρονται, μετά από τους εντασσόμενους στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράφου. 5.Για τους υπαλλήλους των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στους αντίστοιχους βαθμούς των καταργούμενων κλάδων, υπολογίζεται για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό. Η προαγωγή δεν μπορεί ωστόσο να πραγματοποιηθεί πριν συμπληρώσουν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή οι προηγούμενοι στην επετηρίδα ομοιόβαθμοί τους. 6.Όσοι από τους υπαλλήλους των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου υπηρετούν σε θέσεις της εξωτερικής υπηρεσίας, εξακολουθούν για έως τέσσερα χρόνια να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις αρχές εξωτερικού, όπου υπηρετούν, και να λαμβάνουν τις αποδοχές εξωτερικού, μέχρι την οριστική τοποθέτησή τους στην κεντρική υπηρεσία. Κατ εξαίρεση, οι Ομογενείς και Κύπριοι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας παραμένουν οριστικώς έως την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους, στις αρχές εξωτερικού όπου υπηρετούν. Τμήμα 8: Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Άρθρο 129 1.Στην κεντρική υπηρεσία συνιστώνται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών, θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε αυτές περιλαμβάνονται μία θέση ιατρού, θέσεις ιδιαίτερων γραμματέων, οικονόμων, προσωπικού καθαριότητας, συντηρητών, μεταφορέων, οδηγών, μαγείρων, σερβιτόρων, κηπουρών, καθώς και θέσεις προσωπικού παρεμφερών καθηκόντων. 2.Στις αρχές του εξωτερικού ορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών, θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε αυτές περιλαμβάνονται θέσεις ιδιαίτερων γραμματέων, διερμηνέων και μεταφραστών, οδηγών, κλητήρων, φυλάκων - θυρωρών, τηλεφωνητών, προσωπικού ασφαλείας, κηπουρών, συντηρητών και οικιακού προσωπικού εν γένει. Στις θέσεις αυτές προσλαμβάνονται, επιτοπίως, μόνιμοι κάτοικοι της χώρας όπου εδρεύει η συγκεκριμένη αρχή, οι οποίοι γνωρίζουν την τοπική γλώσσα. Για την πρόσληψη απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της εν λόγω αρχής. Με την κοινή αυτή απόφαση καθορίζεται και το ύψος της αντιμισθίας των ανωτέρω υπαλλήλων, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρχής, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες της αγοράς εργασίας. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση, η οποία καταρτίζεται από τον προϊστάμενο της αρχής. 3.Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον έχουν την ελληνική ιθαγένεια, μπορούν, με αίτησή τους, να υπαχθούν στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθούν σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότητα. Οι αλλοδαποί διέπονται από την επιτόπια ασφαλιστική νομοθεσία. Το ποσοστό του ασφαλίστρου που αναλογεί στον εργοδότη βαρύνει, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο. 4.Για τη ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης, συνταξιοδότησης, αποζημίωσης, καθώς και των λοιπών εργατικών ζητημάτων, για μεν τους αλλοδαπούς εφαρμόζεται το αλλοδαπό δίκαιο, για δε τους Έλληνες υπηκόους το δίκαιο το οποίο καθορίζεται από τη σύμβαση. 5.Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην εξωτερική υπηρεσία διατηρούν το συμβατικό καθεστώς τους μέχρι την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη του, οπότε οι οργανικές θέσεις τους μετατρέπονται σε θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και εξακολουθούν να αμείβονται όπως μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ειδικά, για όσους από αυτούς ελάμβαναν το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το ύψος αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρχής, στην οποία υπηρετούν. 6.Οι οργανικές θέσεις τυχόν μη εντασσομένων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μονίμων υπαλλήλων, των ειδικοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος όρθρου, της κεντρικής και της εξωτερικής υπηρεσίας μετατρέπονται σε προσωποπαγείς και καταργούνται με την αποχώρησή τους. Άρθρο 130 1.Για την πληρέστερη επιστημονική υποστήριξη του έργου των επί μέρους διευθύνσεων για ζητήματα με ειδικό επιστημονικό ενδιαφέρον και ορισμένη χρονική διάρκεια ή για την κάλυψη αναγκών που αφορούν στις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις της Χώρας, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, να προσλαμβάνονται μέχρι είκοσι ειδικοί επιστημονικοί ή μορφωτικοί συνεργάτες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να ανανεώνεται. 2.Με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου: 1)περιγράφονται με τρόπο ειδικό και εμπεριστατωμένο οι συγκεκριμένες ειδικές ανάγκες, οι οποίες επιβάλλουν την πρόσληψη, ο τρόπος πρόσληψης του κάθε ειδικού επιστημονικού ή μορφωτικού συνεργάτη, καθώς και τα ακριβή καθήκοντα τους, 2)ορίζεται επακριβώς η χρονική διάρκεια άσκησης των ως άνω καθηκόντων. 3.Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται τα τυπικά προσόντα των κατά την παράγραφο 1 ειδικών επιστημονικών και μορφωτικών συνεργατών, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης. 4.Με εξαίρεση τις διατάξεις για τη συγκρότηση των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, καθώς και των γραφείων των γενικών γραμματέων, δεν επιτρέπεται στο Υπουργείο Εξωτερικών η πρόσληψη, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ειδικών επιστημονικών και μορφωτικών συνεργατών πέραν αυτών που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου. 5.Οι ήδη υπηρετούντες στην εξωτερική υπηρεσία με σύμβαση μορφωτικοί ακόλουθοι και σύμβουλοι διατηρούν το υφιστάμενο συμβατικό καθεστώς τους μέχρι την καθ οιονδήποτε τρόπο νόμιμη λήξη του. 6.Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 62 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) οργανικές θέσεις του κλάδου μορφωτικών συμβούλων καταργούνται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τμήμα 1: Προϋπολογισμός Υπουργείου Εξωτερικών •Αρθρο 131 Εγγραφή πιστώσεων Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών εγγράφονται, ετησίως, πιστώσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών του, όπως αυτές ορίζονται στα επόμενα άρθρα. Άρθρο 132 1.Αρμοδιότητες του Υπουργού Εξωτερικών, που έχουν σχέση με τη διάθεση πιστώσεων, ανάληψη υποχρεώσεων και την έγκριση δαπανών, μπορεί να μεταβιβάζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, στους Αναπληρωτές Υπουργούς Εξωτερικών και τους Υφυπουργούς Εξωτερικών. Αρμοδιότητες σε σχέση με τα παραπάνω θέματα μπορούν, επίσης, να μεταβιβάζονται με όμοια απόφαση στους γενικούς γραμματείς, στον αναπληρωτή γενικό γραμματέα, στους γενικούς διευθυντές αρμόδιους για τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες ή στους νόμιμους αναπληρωτές τους. 2.Ο γενικός διευθυντής, στον οποίο υπάγονται οι οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες, είναι αρμόδιος για την αναγνώριση όλων των εξόδων του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατόπιν της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανάληψης σχετικής υποχρέωσης σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και για την εκκαθάριση των από τις κείμενες διατάξεις προβλεπόμενων ειδικών δαπανών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, οι αρμοδιότητες του γενικού διευθυντή, στον οποίο υπάγονται οι οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να μεταβιβάζονται στους υπ αυτόν διευθυντές των διευθύνσεων της γενικής διευθύνσης, καθώς και τους προϊσταμένους των τμημάτων. Άρθρο 133 Πληρεξουσιότητα για είσπραξη χρηματικών ενταλμάτων 1.Για την είσπραξη των επ ονόματι των υπαλλήλων των διπλωματικών και προξενικών αρχών εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων για τις αποδοχές τους ή άλλες απαιτήσεις, μπορεί κάθε δικαιούχος να διορίζει πληρεξούσιό του υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο πρόσωπο της επιλογής του, με απλή εξουσιοδότηση, η οποία προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ.. 2.Η πληρεξουσιότητα αυτή περιλαμβάνει την εξόφληση των επ ονόματι του υπαλλήλου της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου χρηματικών ενταλμάτων. καθώς και κάθε άλλη συναφή εντολή. Άρθρο 134 Πληρωμές σε ξένο νόμισμα Όλες οι πληρωμές στο εξωτερικό ενεργούνται σε ξένο συνάλλαγμα, σε ένα ή περισσότερα από τα εκάστοτε σταθερότερα νομίσματα ή σε συνδυασμό αυτών. Τμήμα 2: Μισθοδοσία υπαλλήλων Άρθρο 135 1.Ως αποδοχές των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών νοούνται ο βασικός μισθός τους και όλα τα, κατά τις κείμενες διατάξεις, χορηγούμενο επιδόματα και προσαυξηθείς. 2.Οι διπλωματικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελούν κλάδο με ειδικές αποδοχές, λόγω των ειδικών προσόντων τα οποία απαιτούνται κατά την εισαγωγή τους στην υπηρεσία, των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων και ευθυνών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και των ιδιαίτερων συνθηκών υπό τις οποίες εκτελούν τα καθήκοντά τους αυτά. Ο υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας λαμβάνουν, κατ επιλογή τους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στη θέση αυτή, είτε τις αποδοχές μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών είτε αυτές του βαθμού τους. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται με σχετική δήλωση που κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση, μέσα σε ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων τους. 3.Το πάσης κατηγορίας προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο υπηρετεί στην αλλοδαπή, λαμβάνει κατ επιλογήν του, σε δραχμές ή σε ξένο νόμισμα τις εκάστοτε αποδοχές ημεδαπής, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή το μισθολογικό κλιμάκιο το οποίο κατέχει. 4.Προς αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής στην αλλοδαπή και των ειδικών συνθηκών διαβίωσης σε κάθε χώρα, παρέχεται σε συνάλλαγμα, ανεξαρτήτως των αποδοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος όρθρου, και επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, αναλόγως του κλάδου και του βαθμού. Το επίδομα αυτό προσαυξάνεται αναλόγως των ποσοστών που ορίζονται για τα οικογενειακά βάρη και τη στέγαση. 5.Το κατά την προηγούμενη παράγραφο επίδομα καθορίζεται εκάστοτε για τους με πρεσβευτικό βαθμό υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών, λαμβανομένων υπόψη των πινάκων των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κόστος ζωής στις πρωτεύουσες όλου του κόσμου. Για τους λοιπούς υπαλλήλους καθορίζεται με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση σε ποσοστό επί αυτού το οποίο έχει καθορισθεί για τους υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό. Η ως άνω υπουργική απόφαση μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. 6.Το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή αναπροσαρμόζεται, σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής είτε της ισοτιμίας του συναλλάγματος προς το τοπικό νόμισμα ή το ευρώ είτε της αγοραστικής αξίας τούτων, με βάση επίσημα στοιχεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από το Γενικό Διευθυντή Διοικητικού ως πρόεδρο, ένα Διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων και το Διευθυντή στον οποίο υπάγεται η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, καθορίζεται το ποσοστά της αναφερόμενης στην προηγούμενη παράγραφο αναπροσαρμογής του επιδόματος. Η Επιτροπή συνέρχεται, υποχρεωτικώς ετησίως, για εξέταση των υποβαλλόμενων από τις Πρεσβείες αιτήσεων αναπροσαρμογής του επιδόματος για τη χώρα αρμοδιότητάς τους. Οι εντασσόμενοι στους νέους κλάδους υπάλληλοι λαμβάνουν τα ποσοστά του επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή με τη βαθμολογική αντιστοιχία της ένταξής τους. 7.Υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, στους οποίους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ανατίθενται στην αλλοδαπή καθήκοντα θέσης ανώτερης του βαθμού τους, λαμβάνουν από την τοποθέτησή τους ως επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στην αμέσως ανώτερη επιδοματική βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκουν. Υπάλληλοι του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης, οι οποίοι εκτελούν χρέη προϊσταμένου προξενικών γραφείων, λαμβάνουν από την τοποθέτησή τους στη θέση αυτή ως επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στην αμέσως ανώτερη επιδοματική βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκουν. 8.Υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης και του κλάδου διοικητικών γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίοι αναπληρώνουν τον προϊστάμενο αρχής της εξωτερικής υπηρεσίας ή τον προϊστάμενο προξενικού γραφείου πέραν των δέκα ημερών, λαμβάνουν ως επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στην αμέσως ανώτερη επιδοματική βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκουν. Ειδικώς, σε υπάλληλο επιφορτισμένο με τις υποθέσεις πρεσβευτικής αρχής, καταβάλλεται αποζημίωση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που δεν μπορεί να υπερβεί τη διαφορά μεταξύ της ανώτερης και της επιδοματικής βαθμίδας στην οποία ανήκει. 9.Η πληρωμή σε ξένο νόμισμα αρχίζει από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων, η οποία αποδεικνύεται με έγγραφη γνωστοποίηση της οικείας αρχής προς την κεντρική υπηρεσία και παύει μετά από δέκα ημέρες από την παράδοση υπηρεσίας από τον υπάλληλο σε περίπτωση μετάθεσης και αποχώρησης από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου, η πληρωμή παύει τη δέκατη ημέρα από το χρόνο του θανάτου και σε περίπτωση παραίτησης, από την ημέρα της παράδοσης. 10.Στην περίπτωση συνυπηρέτησης στην ίδια πόλη στο εξωτερικό υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών όλων των κλάδων, οι οποίοι είναι σύζυγοι, τους καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές που προβλέπονται για το βαθμό τους, εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου ποσοστά οικογενειακών βαρών και στέγασης, τα οποία καταβάλλονται μόνο στον ιεραρχικώς ανώτερο. 11.Για τους μόνιμους και επί συμβάσει υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας, που αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α), επιτρέπεται η απογευματινή, νυκτερινή και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου. 12.Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούντες σε αρχή του εξωτερικού και εντασσόμενοι σε κλάδο για τον οποίο δεν προβλέπεται οργανική θέση στην αρχή αυτή, παραμένουν στη θέση τους και μισθοδοτούνται με τις αποδοχές του βαθμού τους, έως ότου μετατεθούν. 13.Σε περίπτωση προαγωγής υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου, που υπηρετούν σε αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας και δεν υπάρχει κενή οργανική θέση του ανωτέρου βαθμού στην αρχή αυτή, οι υπάλληλοι εξακολουθούν να παραμένουν και να λαμβάνουν τις αποδοχές του βαθμού αυτού, έως ότου μετατεθούν. Άρθρο 136 1, Σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, γνώστες σλαβικών, βαλκανικών, αραβικών, αφρικανικών και ασιατικών γλωσσών χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα κατόπιν δοκιμασίας, με την οποία αποδεικνύεται η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας. Το ύψος του επιδόματος ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. 2.Οι ξένες γλώσσες, οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα για τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος, ο τρόπος και το περιεχόμενο της δοκιμασίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Τμήμα 3: Δαπάνες μετακίνησης και εγκατάστασης Άρθρο 137 1.Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που μετακινούνται λόγω μετάθεσης ή τοποθέτησης σε διπλωματικές και προξενικές αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας ή διεθνείς οργανισμούς και διασκέψεις από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα ή από μία πόλη χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης χώρας δικαιούνται: 1)τα οδοιπορικά έξοδα των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους, β) τις δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής τους, γ) τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης. 2. 1)Ως οδοιπορικά έξοδα νοούνται το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου πρώτης θέσης για τους υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό και τουριστικής θέσης για τους λοιπούς υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και το πρόσθετο επ αυτού ποσοστό, το οποίο ορίζεται στο 1/3. Ειδικότερα, για τις μετακινήσεις από το Κέντρο προς την Αμερικανική Ήπειρο, την Ωκεανία, την Άπω Ανατολή, τη Νοτιότερη Αφρική και αντιστρόφως, το ποσοστό επί του αντιτίμου ορίζεται στο 1/4. 2)Το ανωτέρω ποσοστό χορηγείται στο μετακινούμενο υπάλληλο και σε τέσσερα επιπλέον το πολύ μέλη της οικογένειάς του, εφόσον αυτά δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων. 3)Μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου, τα οποία δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων είναι ο/η σύζυγος, και τα παιδιά μέχρι και του 20ού έτους της ηλικίας τους ή του 25ου, εφόσον φοιτούν σε ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και τα παιδιά που είναι σωματικά ή πνευματικά ανίκανα για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος. 4)Οι μετακινούμενοι με μεταφορικό μέσο που ανήκει στους ίδιους ή σε φιλικό τους πρόσωπο, σε όλο το μήκος της διαδρομής ή σε τμήμα αυτής, δικαιούνται με υπεύθυνη δήλωσή τους να λάβουν το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου τουριστικής θέσης της αντίστοιχης διαδρομής με το ποσοστό που δικαιούνται αυτοί και τα μέλη της οικογένειάς τους που μετακινούνται μαζί τους. 5)Σε περίπτωση που μέλη της οικογένειας μετακινούμενου υπαλλήλου δεν συνταξιδέψουν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει επίσης το Δημόσιο, μόνο εφόσον αυτά μετακινηθούν πριν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως υπηρεσίας του υπαλλήλου. 6)Τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται και για την επιστροφή στην Ελλάδα των υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και παραιτούνται, συνταξιοδοτούνται ή απολύονται, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους. Ομοίως, καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα των μελών της οικογένειας του θανόντος στο εξωτερικό υπαλλήλου, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας του. 7)Σε περίπτωση που μέλος της οικογένειας υπαλλήλου που υπηρετεί στο εξωτερικό επανέλθει αιτιολογημένως στο Κέντρο εν όψει της μετάθεσης του υπαλλήλου και πριν την υλοποίησή της, ο υπάλληλος μπορεί να ζητήσει την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων του μέλους αυτού. 8)Οι κατά το άρθρο 56 παρ. 6 μετακινούμενοι υπάλληλοι και τα μετακινούμενα για το λόγο αυτόν μέλη της οικογένειάς τους δικαιούνται αεροπορικού εισιτηρίου τουριστικής θέσης χωρίς κανένα ποσοστό. 3. 1)Οι δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής καθορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α). Επιπλέον χορηγούνται ασφάλιστρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εξάλλου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εγκρίνεται δαπάνη αποθήκευσης της οικοσκευής, για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών. 2)Σε περίπτωση μετάθεσης υπαλλήλου από αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας σε άλλη αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας, είναι δυνατή η μεταφορά τμήματος της οικοσκευής στην Αθήνα και τμήματος αυτής στον τόπο όπου μετατίθεται ο υπάλληλος. 3)Σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, υπηρετούντος στην εξωτερική υπηρεσία, είναι δυνατή η έγκριση μεταφοράς της οικοσκευής του στην Ελλάδα. 4. 1)Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται ή μετατίθενται στο εξωτερικό, καθώς και στους απευθείας διοριζόμενους πρέσβεις χορηγείται αποζημίωση, που προκαταβάλλεται, για έξοδα πρώτης εγκατάστασης ανερχόμενη στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών εσωτερικού και του μηνιαίου επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, χωρίς ουδεμία υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων κράτηση. Εφόσον πρόκειται για επιτετραμμένο ή διευθύνοντα προξενική αρχή υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου ή του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης ή του κλάδου διοικητικών γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις, προστίθεται και η διαφορά του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, λόγω ανάθεσης καθηκόντων ανώτερου βαθμού. 2)Προκειμένου περί συζύγων, που και οι δύο είναι υπάλληλοι, και τοποθετούνται ή μετατίθενται στην ίδια αρχή ή πόλη, τα έξοδα που αναφέρονται στο εδάφιο α καταβάλλονται σε εκείνον που έχει μεγαλύτερο ύψος αποδοχών. 5.Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται ή αποσπώνται σε περιφερειακές υπηρεσίες του εσωτερικού και στους υπαλλήλους που ανακαλούνται από το εξωτερικό στην κεντρική υπηρεσία με τοποθέτηση ή μετάθεση χορηγείται αποζημίωση για έξοδα πρώτης εγκατάστασης, σύμφωνα με τις κείμενες γενικές διατάξεις, χωρίς καμία υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων κράτηση. Σε περίπτωση τοποθέτησης ή απόσπασης σε περιφερειακές υπηρεσίες του εσωτερικού, χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μεταφοράς οικοσκευής σύμφωνα με τις γενικές κείμενες διατάξεις. Επιπλέον, χορηγείται ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση, των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. 6.Τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται για τις ανωτέρω αναφερόμενες δαπάνες εξοφλούνται ατελώς, απαλλάσσονται δε κάθε φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. 7.Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που αποσπώνται σε διπλωματικές και προξενικές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς από το εσωτερικό και αντίστροφα, ή από μία πόλη χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης χώρας, δικαιούνται τα οδοιπορικά έξοδα των ιδίων και των μελών της οικογένειας τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Εφόσον οι ανωτέρω αποσπώνται για χρονικό διάστημα πέραν του έτους, λαμβάνουν και τις δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 138 1.Για τα είδη της οικοσκευής και το επιβατικό αυτοκίνητο που φέρουν οι υπηρετούντες στο εξωτερικό υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα, προσωρινά ή οριστικά ή με μετάθεση, παρέχονται οι δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται για καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, από τις εκάστοτε ισχύουσες για τα πρόσωπα αυτά τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις. 2.Οι ως άνω αναφερόμενες διατάξεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο υπάλληλος αποβιώσει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο εξωτερικό, για τα είδη της οικοσκευής και το επιβατικό αυτοκίνητό του, τα οποία περιέρχονται εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα. Άρθρο 139 1.Τα έξοδα οίκησης των προϊσταμένων των διπλωματικών και των έμμισθων προξενικών αρχών καθώς και των πρεσβευτών - συμβούλων βαρύνουν το Δημόσιο. Για τους τελευταίους, απαιτείται η γνώμη του προϊσταμένου της αρχής ως προς το ύψος του μισθώματος 2.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λόγω ειδικών οικιστικών συνθηκών, μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της αρχής ως προς τη σκοπιμότητα και το ύψος του μισθώματος, να μισθώνεται με δαπάνες του Δημοσίου, κατοικία για στέγαση καθενός από τους λοιπούς υπαλλήλους αρχής εξωτερικής υπηρεσίας. Το μίσθωμα καταβάλλεται από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου. Στην περίπτωση αυτή εκπίπτει το ένα τρίτο του καταβαλλόμενου σε αυτούς επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής. Η ίδια αυτή έκπτωση ισχύει και για τους λοιπούς υπαλλήλους όταν αυτοί κατοικούν σε οικήματα ιδιοκτησίας του Δημοσίου. 3.Όταν, κατά τα συναλλακτικά ήθη, τις τοπικές συνθήκες και έθιμα της χώρας όπου καλείται να υπηρετήσει υπάλληλος, για τη μίσθωση κατοικίας απαιτείται προκαταβολή μεγαλύτερη του μισθώματος τριών μηνών, η Υπηρεσία αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των απαιτούμενων μισθωμάτων έως δύο ετών, παρακρατώντας στη συνέχεια και μέχρις εξοφλήσεως, το μηνιαίο μίσθωμα από τις αποδοχές του υπαλλήλου. Η καταβολή γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) επ ονόματι του υπαλλήλου ο οποίος και απαλλάσσεται, με την υποβολή της απόδειξης καταβολής του μισθώματος και αντιγράφου μισθωτηρίου συμβολαίου. Άρθρο 140 1.Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που μεταβαίνουν με ειδική αποστολή στο εξωτερικό και μετακινούνται από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, λαμβάνουν, εκτός του συνόλου των αποδοχών της θέσης στην οποία υπηρετούν και τις εν γένει δαπάνες, που προβλέπονται από τις κείμενες γενικές διατάξεις. 2.Στις δαπάνες ειδικών αποστολών περιλαμβάνονται και αυτές των διπλωματικών ταχυδρόμων. 3.Οι κάθε είδους δαπάνες της ελληνικής αντιπροσωπείας στις εκάστοτε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Ο.Η.Ε., καθορίζονται και εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. 4.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις. 5.Οι καλούμενοι για λόγους υπηρεσίας από το εξωτερικό στο Κέντρο, σύμφωνα με το άρθρο 62 του παρόντος νόμου, λαμβάνουν και την οριζόμενη από τις κείμενες γενικές διατάξεις ημερήσια αποζημίωση. 6.Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής των μετακαλουμένων για εκτέλεση υπηρεσίας στο Κέντρο, της προηγούμενης παραγράφου, δεν περικόπτεται για όσο χρόνο παραμείνουν στο Κέντρο. Τμήμα 4: Λοιπές δαπάνες Άρθρο 141 1.Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών εγγράφεται ετησίως πίστωση για τις δαπάνες λειτουργίας εν γένει της κεντρικής υπηρεσίας, των περιφερειακών υπηρεσιών στο εσωτερικό, των διπλωματικών και προξενικών αρχών και κάθε άλλης υπηρεσίας υπαγόμενης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται κυρίως: 1)Οι δαπάνες αγοράς και ανέγερσης κτιρίων, που προορίζονται για στέγαση γραφείων και κατοικιών αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, οι οποίες εκτελούνται σε συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου και αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 2)Οι δαπάνες ασφάλισης, καταβολής παντοειδών φόρων και τελών επισκευών και συντήρησης των δημοσίων κτιρίων, εφοδιασμού αυτών με έπιπλα και σκεύη. καθώς και επισκευής και συντήρησης τούτων. 3)Τα μισθώματα, τα έξοδα συντήρησης και εφοδιασμού με έπιπλα και σκεύη, καθώς και οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης των μισθωμένων κτιρίων και προοριζομένων είτε για στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου και των αρχών εξωτερικού, είτε για κατοικία των προϊσταμένων των διπλωματικών και προξενικών αρχών, όταν τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα κτίρια, όπου ευρίσκονται εγκατεστημένα τα γραφεία των εν λόγω αρχών δεν είναι κατάλληλα για οίκηση. 4)Τα έξοδα μίσθωσης κατοικιών των πρεσβευτών - συμβούλων, καθώς και τα έξοδα επισκευής και συντήρησης αυτών. 5)1) Οι αποδοχές ή αντιμισθίες του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του διοριζόμενου από τον προϊστάμενο της οικείας αρχής. 2) Οι αποζημιώσεις, οι οποίες προβλέπονται από την επιτόπιο νομοθεσία, σε περίπτωση απόλυσης αλλοδαπών, οι ασφαλιστικές εισφορές γενικώς, οι προβλεπόμενες από την επιτόπιο νομοθεσία σε βάρος του εργοδότη, καθώς και κάθε άλλη οικονομική υποχρέωση προβλεπόμενη από την επιτόπιο νομοθεσία σε βάρος του εργοδότη. 6)Οι δαπάνες τηλεπικοινωνιών, οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών διαβιβάσεων, επικοινωνιών και κρυπτογράφησης. Τα τηλεγραφικά, τηλεφωνικά, τηλεομοιοτυπικά και λοιπά τέλη τηλεπικοινωνιών. 7)Τα γενικά έξοδα γραμματείας και κίνησης των διπλωματικών και προξενικών αρχών, στα οποία περιλαμβάνονται η γραφική ύλη, τα ταχυδρομικά τέλη, οι δαπάνες αποστολής διπλωματικών φακέλων, τα έξοδα λειτουργίας Η/Υ, φωτοτυπικών και υπολογιστικών μηχανών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, καθώς επίσης και οι απρόβλεπτες μικροδαπάνες, οι σχετικές με τη διεξαγωγή της υπηρεσίας. 8)Οι δαπάνες κατασκευής των σημαιών, θυρεών, εθνικών εμβλημάτων και σφραγίδων, στολών των κλητήρων, οδηγών και θυρωρών, καθώς και του προσωπικού των κατοικιών των προϊσταμένων αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας. 9)Οι δαπάνες αγοράς βιβλίων, συνδρομών, εφημερίδων και περιοδικών, στολών των κλητήρων, οδηγών, Θυρωρών και των με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικών της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι απρόβλεπτες μικροδαπάνες και τα έκτακτα ημερομίσθια, οι δαπάνες Χάρτου και ειδών γραφικής, τυπογραφικής και λιθογραφικής ύλης ως και οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας γενικώς, θέρμανσης, ύδρευσης και καθαρισμού των κτιρίων της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών. 10)Οι δαπάνες αγοράς και ασφάλισης αυτοκινήτων του Δημοσίου, καθώς και τα καύσιμα και λάδια κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, η δαπάνη συντήρησής τους, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την ευπρεπή εμφάνιση και λειτουργία τους. 11)Η μίσθωση αγοραίου οχήματος, σε περίπτωση αδυναμίας χρησιμοποίησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου. 12)Η δαπάνη που αφορά κατάθεση στεφάνων, αποστολή ανθέων σε εθνικές εορτές, άλλες επίσημες περιστάσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις, 13)Οι αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων. 14)Οι δαπάνες θέρμανσης, ηλεκτρικής ενέργειας γενικώς, αεριόφωτος, ύδρευσης και καθαρισμού των διπλωματικών και προξενικών αρχών, καθώς και των κατοικιών των προϊσταμένων και των πρεσβευτών - συμβούλων, οι οποίοι δικαιούνται, με τον παρόντα νόμο, δωρεάν οίκησης σε βάρος του Δημοσίου. 15)Οι δαπάνες μίσθωσης θερέτρων, όπου επιτόπιες συνθήκες το επιβάλλουν, λόγω μετακίνησης της Κυβέρνησης στην οποία έχει διαπιστευθεί ο αρχηγός της αποστολής. 16)Οι δαπάνες αγοράς ή μίσθωσης τηλεπικοινωνιακών μηχανημάτων και υλικού, καθώς και κάθε άλλου μηχανήματος γραφείου. 17)Κάθε άλλη δαπάνη, που εγκρίνεται ειδικώς από τον Υπουργό και η οποία έχει σχέση με τη λειτουργία των υπηρεσιών ή τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών. 2.Οι μισθώσεις ακινήτων στην αλλοδαπή εξαιρούνται των διαδικασιών των προβλεπομένων από τις γενικές διατάξεις. Οι μισθώσεις ενεργούνται με προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία μπορούν να καθορίζονται οι βασικοί όροι της μίσθωσης. 3.Όλες οι ανωτέρω δαπάνες εγκρίνονται εκ των προτέρων από τον Υπουργό Εξωτερικών, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, όπου η έγκριση μπορεί να δοθεί εκ των υστέρων. Οι δαπάνες θέρμανσης, ηλεκτρικής ενέργειας, αεριόφωτος και ύδρευσης, καυσίμων, λαδιών κίνησης και ευπρεπούς εμφάνισης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, καθώς και οι δαπάνες που προβλέπονται στα εδάφια στ και ια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εγκρίνονται εκ των υστέρων. 4.Οι δαπάνες φύλαξης των γραφείων των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας και των κατά τόπους πρεσβευτικών και προξενικών κατοικιών βαρύνουν το Δημόσιο, εφόσον, κατά την κρίση της υπηρεσίας, επιτόπιες συνθήκες ή λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν την ανάγκη φύλαξης από επιτόπιο προσωπικό ασφαλείας, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της αρχής και έγκριση της κεντρικής υπηρεσίας. 5.Οι κάθε είδους δαπάνες των αντιπροσωπειών, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ. 5, αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται όπως και αυτές των μόνιμων αντιπροσωπειών. Άρθρο 142 Ειδικές δαπάνες Εκτός των δαπανών του προηγούμενου άρθρου, βαρύνουν το Δημόσιο και οι παρακάτω: α) Δαπάνες οι οποίες γίνονται για εκτέλεση δικαστικών πράξεων και δικαστικών εν γένει παραγγελιών στην αλλοδαπή. β) Δαπάνες διατροφής στην αλλοδαπή και επιστροφής στην Ελλάδα, εγκαταλελειμμένων ναυτικών, ναυαγών και πασχόντων από ψυχική νόσο, καθώς και των συνοδών των τελευταίων τούτων, όταν παρίσταται ανάγκη. γ) Δαπάνες για τον επαναπατρισμό απόρων ή αδυνατούντων να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες επιστροφής τους Ελλήνων πολιτών, ευρισκόμενων στην αλλοδαπή, οι οποίες επιστρέφονται στο Δημόσιο από τον επαναπατριζόμενο, εφόσον αυτός έχει την προς τούτο δυνατότητα, οπότε η είσπραξη των εν λόγω δαπανών ενεργείται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. δ) Δαπάνες για τη σύλληψη και διατροφή υποδίκων και λιποτακτών στην αλλοδαπή και για την αποστολή αυτών, κληρωτών και φαυλοβίων στην Ελλάδα. Οι δαπάνες επαναπατρισμού όλων των ανωτέρω προσώπων καταβάλλονται από την ελληνική προξενική αρχή, μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, προτιμωμένου του φθηνότερου και καταλληλότερου μέσου. Εφόσον υπάρχουν ελληνικά πλοία κατευθυνόμενα στην Ελλάδα, οι πλοίαρχοι υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και αποβιβάζουν τα πρόσωπα αυτά, δωρεάν στην Ελλάδα. ε) Δαπάνες ταρίχευσης, μεταφοράς της σορού και κηδείας των αποβιούντων στην αλλοδαπή κατά την υπηρεσία υπαλλήλων και μελών της οικογένειάς τους, καθώς και οι δαπάνες κατάθεσης στεφάνων, στ) Δαπάνες εμβασμάτων των προξενικών και λοιπών υπολόγων. ζ) Κάθε άλλη δαπάνη, που εγκρίνεται ειδικώς από τον Υπουργό Εξωτερικών και έχει σχέση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας, ως κράτους έναντι των Ελλήνων πολιτών στην αλλοδαπή και των ομογενών. η) Κάθε είδους δαπάνη, η οποία γίνεται στην αλλοδαπή χάριν προστασίας, περίθαλψης και επαναπατρισμού Ελλήνων υπηκόων, λόγω πολιτικών, πολεμικών ή άλλων γεγονότων ως και θεομηνιών. Η δαπάνη αυτή εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. θ) Κάθε είδους ειδικές λειτουργικές δαπάνες των προξενικών γραφείων πρεσβειών κατά την κρίση του Υπουργού Εξωτερικών. ι) Τα δίδακτρα φοίτησης σε ξενόγλωσσα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, των τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που μετατίθενται από το εξωτερικό στην κεντρική υπηρεσία, όπως ορίζει το άρθρο 11 του ν. 2398/1996 (ΦΕΚ 89 Α). Άρθρο 143 1.Εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προς κάλυψη δαπανών εθνικών αναγκών, διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας, καθώς και εθιμοτυπικών δαπανών. Οι δαπάνες αυτές είναι: 1)Οι συνδρομές, εισφορές, επιχορηγήσεις και άλλες υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τη συμμετοχή της Χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις, επιτροπές και ινστιτούτα, καθώς και σε ελληνικές οργανώσεις, σχετιζόμενες με τέτοιους διεθνείς οργανισμούς ή τελούσες υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών. 2)Οι δαπάνες για την ανάπτυξη μορφωτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών, καθώς και οι δαπάνες καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων προς προβολής της Ελλάδας στην αλλοδαπή. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται υποτροφίες αλλοδαπών στην Ελλάδα. 3)Δαπάνες αρωγής του Κράτους προς τις ελληνικές κοινότητες, ναούς, ενορίες, ιδρύματα, σχολεία, συλλόγους και άλλους ομογενειακούς φορείς του εξωτερικού. 4)Δαπάνες βοήθειας προς ξένες χώρες λόγω θεομηνιών ή πολεμικών, πολιτικών και άλλων γεγονότων. 5)Οι, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, δαπάνες παράστασης του Κράτους και ξενίας στο εσωτερικό και την αλλοδαπή. 6)Οι δαπάνες δεξιώσεων κατά τις εθνικές εορτές στην αλλοδαπή. 7)Δαπάνες δεξιώσεων, γευμάτων και κάθε είδους φιλοφρονήσεων χάριν ξένων διπλωματικών αποστολών, επισήμων ή άλλων παραγόντων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. 8)Κάθε είδους δαπάνες δημόσιων σχέσεων και λειτουργίας των ειδικών αποστολών στο εξωτερικό. 9)Οι δαπάνες προμήθειας των διασήμων των Ταγμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας. 10)Κάθε άλλη μη απόρρητη δαπάνη, αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική του Κράτους, τις διεθνείς αυτού σχέσεις και την παράσταση των εκπροσώπων αυτού. 11)Κάθε δαπάνη για την κάλυψη των απαιτούμενων για την υπεράσπιση των ελληνικών συμφερόντων δαπανών έναντι των ασκούμενων κατά της Ελλάδας ατομικών προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 25 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 (ΦΕΚ 256 Α). 2.Προς υλοποίηση του υπό στ εδαφίου χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και με απόδοση λογαριασμού, στον προϊστάμενο κάθε αρχής, ειδικό κονδύλιο αναλόγως της χώρας διαπίστευσης. Το ύψος του ανωτέρω κονδυλίου καθορίζεται, κατ έτος, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εισήγηση τριμερούς επιτροπής, την οποία απαρτίζουν ένας γενικός διευθυντής και δύο διευθυντές διευθύνσεων της κεντρικής υπηρεσίας, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Προς υλοποίηση των υπό ε, ζ, και η εδαφίων χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και με απόδοση λογαριασμού, σε όλους τους υπηρετούντες στο εξωτερικό διπλωματικούς υπαλλήλους, ετησίως, κονδύλιο δημοσίων σχέσεων, αναλόγως του βαθμού και της χώρας διαπίστευσης, για να προβαίνουν στις δαπάνες δημοσίων σχέσεων που είναι απαραίτητες για την εκπροσώπηση της χώρας. Το ύψος του κονδυλίου αυτού καθορίζεται, κατ έτος, με τη διαδικασία που αναγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Για τη δικαιολόγηση των δαπανών αυτών απαιτείται αποστολή σχετικών παραστατικών και εφόσον η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στην κατοικία του υπαλλήλου, τα παραστατικά αυτά συνοδεύονται από φωτοτυπίες του βιβλίου το οποίο υποχρεούνται να τηρούν οι διπλωματικοί υπάλληλοι στις κατοικίες τους και στο οποίο υπογράφουν οι προσκεκλημένοι ή φιλοξενούμενοι. 3.Οι ανωτέρω δαπάνες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εκτός αυτών του εδαφίου β της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οι οποίες εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. 4.Απαγορεύεται η διάθεση από την πίστωση του παρόντος άρθρου οποιουδήποτε ποσού για σκοπούς άλλους από τον προορισμό της, ιδίως δε η παροχή επιμισθίων, αμοιβών ή αποζημιώσεων, και κάθε προσωπικής παροχής οποιασδήποτε προς υπαλλήλους όργανα του Κράτους ή πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιδιότητας, στα οποία ανατίθεται η υπηρεσία γραφείου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους υπηρετούντες στο εξωτερικό κληρικούς και εκπαιδευτικούς λειτουργούς καθώς και για τα χρησιμοποιούμενα από αυτούς προς υποβοήθηση του έργου τους πρόσωπα, εφόσον δεν κατέχουν οποιαδήποτε δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Οι λαμβάνοντες και οι εγκρίνοντες τη διάθεση αυτών των παροχών καθίστανται προσωπικώς και αλληλεγγύως υπόχρεοι στην επιστροφή τους, παρά την ανωτέρω απαγόρευση, πληρωθέντων οπό το Δημόσιο, διατηρουμένης πάντως της ευθύνης του Υπουργού Εξωτερικών ως κυρίου διατάκτου. 5.Ολες οι ανωτέρω δαπάνες διατίθενται και στο εσωτερικό και στην αλλοδαπή με απόδοση λογαριασμού, μη αποκλεισμένης και της προπληρωμής. 6.Οι πληρωμές του παρόντος άρθρου στο μεν εσωτερικό υπόκεινται σε όλες τις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις, καθώς και στο κατά την εξόφληση τέλος χαρτοσήμου, οι δε πληρωμές στο εξωτερικό απαλλάσσονται κάθε υπέρ του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου κράτησης ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης. Άρθρο 144 1.Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών εγγράφεται ειδική πίστωση απορρήτων εθνικών αναγκών. Ως τέτοιες ανάγκες θεωρούνται αυτές που αποβλέπουν σε εξυπηρέτηση, αμέσως ή εμμέσως της εξωτερικής πολιτικής του Κράτους, και που δεν μπορούν να γίνουν γνωστές χωρίς ζημία των συμφερόντων της Χώρας. Για τις δαπάνες αυτές δεν αποδίδεται λογαριασμός. 2.Απαγορεύεται η διάθεση από την παραπάνω πίστωση της σχετικής προς τις ανωτέρω δαπάνες οποιουδήποτε ποσού για άλλους σκοπούς, ιδίως για την παροχή επιμισθίων, αμοιβών ή αποζημιώσεων και κάθε προσωπικής παροχής προς υπάλληλους ή όργανα του Κράτους. Οι κατά παράβαση των ορισμών του παρόντος, εγκρίνοντες ή λαμβάνοντες τέτοιες παροχές, καθίστανται εις ολόκληρον υπόχρεοι έναντι του Δημοσίου σε απόδοση των παρά την απαγόρευση πληρωθέντων. 3 Η πίστωση των απορρήτων εθνικών αναγκών διατίθεται και στο εσωτερικό και την αλλοδαπή 4.Η διάθεση οποιουδήποτε ποσού από την πίστωση αυτή ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και μετά από γνώμη της Επιτροπής ειδικών δαπανών του άρθρου 30 του παρόντος νόμου. 5.Οι πληρωμές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται κάθε κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και κάθε τέλους χαρτοσήμου κατά την εξόφληση. Άρθρο 145 1.Για την αντιμετώπιση των επείγουσας φύσης τακτικών δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών και των Διπλωματικών Αρχών, συνιστάται σε αυτές πάγια προκαταβολή κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 2362/1995 περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247 Α). 2.Από την πάγια προκαταβολή δύναται να προκαταβάλλονται εν όλω ή εν μέρει τακτικές δαπάνες των ως άνω αρχών, οι οποίες καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, καθώς και κάθε άλλη τακτική δαπάνη, η οποία δατάσσεται ειδικώς από τον Υπουργό Εξωτερικών. 3.Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής της κεντρικής υπηρεσίας ανατίθεται σε υπάλληλο του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης που φέρει τουλάχιστον το βαθμό Γ ή ελλείψει αυτού σε υπάλληλο με βαθμό διοικητικού γραμματέα Γ του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις, των δε διπλωματικών αρχών στους προϊσταμένους αυτών. Οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα, με δική τους ευθύνη, να αναθέτουν τη διαχείριση σε έναν από τους υπηρετούντες σε αυτές υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου ή του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης ή του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις. 4.Η κίνηση της πάγιας προκαταβολής λαμβάνει χώρα, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών ή των εξουσιοδοτημένων για την έγκριση δαπανών οργάνων. 5.Οι διαχειριστές υπέχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις των δημοσίων υπολόγων κατά τις διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού. Άρθρο 146 Δαπάνες με συμψηφισμό προξενικών εισπράξεων Οι προξενικές αρχές μπορούν να προκαταβάλλουν εν όλω ή εν μέρει, με συμψηφισμό των προξενικών εισπράξεων και μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, τακτικές δαπάνες από τις προβλεπόμενες στα οικεία άρθρα του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, η οποία διατάσσεται ειδικώς από τον Υπουργό Εξωτερικών. Άρθρο 147 Υπηρεσιακά αυτοκίνητα Δικαιούνται χρήσης αυτοκινήτου με δαπάνες του Δημοσίου, με οδηγό, στη μεν κεντρική υπηρεσία οι γενικοί γραμματείς και ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας, στη δε εξωτερική υπηρεσία, οι προϊστάμενοι των διπλωματικών αρχών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να ορίζονται Γενικά Προξενεία, οι προϊστάμενοι των οποίων δικαιούνται χρήσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων. Άρθρο 148 1.Οι προμήθειες, μεταφορές και εργασίες για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ενεργούνται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για το Δημόσιο, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων. 2.Προμήθειες που γίνονται στην Ελλάδα για λογαριασμό των αρχών του εξωτερικού και μέχρι ποσού δέκα εκατομμυρίων δραχμών, κατά τα στην προξενική διατίμηση προβλεπόμενα, ενεργούνται, μετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με απευθείας ανάθεση. Προμήθειες πέραν του ανωτέρω ποσού και μέχρι του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων δραχμών ενεργούνται με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. Για προμήθειες πέραν του ανωτέρω ποσού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α). 3. 1)Στο εξωτερικό οι προμήθειες και εργασίες ενεργούνται μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, με απευθείας προμήθειες των ειδών ή ανάθεση της εργασίας ή της μεταφοράς, από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές. 2)Οι κατά τα ανωτέρω προμήθειες και εργασίες, εκτελούμενες στο εξωτερικό, απαλλάσσονται κάθε υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κράτησης. 4. 1)Προς απόκτηση κατάλληλων οικημάτων για την εγκατάσταση των διπλωματικών και προξενικών αρχών, καθώς και για κατοικία των προϊσταμένων ή των λοιπών υπαλλήλων των αρχών αυτών, εφόσον δεν υπάρχουν ιδιόκτητα κτίρια ή τα υπάρχοντα ιδιόκτητα κτίρια είναι ακατάλληλα, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών μπορούν, με κοινή τους απόφαση, είτε να συνάπτουν τοκοχρεωλυτικά δάνεια, για λογαριασμό του Κράτους με ελληνικές ή ξένες τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, παρέχοντας, εάν είναι ανάγκη, εμπράγματες ασφάλειες ή άλλες εγγυήσεις, είτε να εγκρίνουν, εάν τούτο κρίνεται συμφερότερο, την αγορά ή οικοδόμηση κτιρίων για τον παραπάνω σκοπό, με άμεση καταβολή από το Δημόσιο Ταμείο, της σχετικής δαπάνης, ολικώς ή μερικώς. Σε περίπτωση μερικής καταβολής, μπορεί να συναφθεί δάνειο, με τους ανωτέρω όρους, για την κάλυψη του υπόλοιπου μέρους της δαπάνης. 2)Οι διατάξεις του εδαφίου α εφαρμόζονται και για τις αναγκαίες επισκευές, διαρρυθμίσεις, ανακαινίσεις ή επεκτάσεις των κτιρίων αυτών, καθώς και για την επίπλωσή τους. Οι εργασίες αυτές αποφασίζονται από τον προϊστάμενο των οικείων ως άνω αρχών, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών. 5. 1)Σε κάθε διπλωματική και έμμισθη προξενική αρχή τηρείται, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, Βιβλίο Υλικού. 2)Η τήρηση του βιβλίου αυτού, καθώς και η συντήρηση του εν γένει υλικού, ανατίθεται στον προϊστάμενο, υπεύθυνο για τυχόν πλημμελή εγγραφή ή αδικαιολόγητη φθορά παντός αντικειμένου, καθώς και για κάθε απώλεια, είτε διευθύνει τακτικώς κάποια αρχή, είτε προσωρινώς εκλήθη στη διεύθυνσή της. Κατά πάσα οριστική ή προσωρινή παραλαβή της υπηρεσίας, το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να τηρείται απαραιτήτως ενήμερο για κάθε, κατά την παράδοση, εμφανιζόμενη ασυμφωνία μεταξύ των εγγράφων και του υπάρχοντος εν γένει υλικού, του παραλαμβάνοντος υπέχοντος την αποκλειστική ευθύνη για κάθε τέτοια παράλειψη. 3)Η κινητή περιουσία του Δημοσίου που υπάρχει στις αρχές του εξωτερικού εκποιείται, όταν υπόκειται σε φθορά ή πλεονάζει, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. Η εκποίηση γίνεται κατά τον τρόπο που κρίνει προσφορότερο και συμφερότερο ο προϊστάμενος της αρχής, το δε τίμημα, μετά την έκδοση σχετικού γραμματίου είσπραξης, κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό τραπέζης, με πίστωση του προβλεπόμενου ειδικού κωδικού αριθμού. 4)Της εκποίησης προηγείται, συντασσόμενο από τον προϊστάμενο και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εξωτερικών προς έγκριση, πρωτόκολλο εκτίμησης των αντικειμένων, ενώ περιγράφεται λεπτομερώς το είδος του εκποιητέου επίπλου ή αντικειμένου, η κατώτατη τιμή στην οποία τούτο μπορεί να εκποιηθεί και η συνολική αξία. Ο προϊστάμενος μπορεί, για σχηματισμό γνώμης, να ζητεί πληροφορίες από ειδήμονες, οι οποίοι προσλαμβάνονται ως εκτιμητές. 5)Η καταστροφή ή απόρριψη των άχρηστων εν γένει και μη εκποιήσιμων ειδών, από τα αναγραφόμενα στο Βιβλίο Υλικού, επιτρέπεται με έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών. 6)Της καταστροφής ή απόρριψης προηγείται και συντάσσεται από τον προϊστάμενο, πρωτόκολλο, στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς το έπιπλο ή αντικείμενο και βεβαιώνεται ότι ουδεμία μπορεί να έχει αγοραία αξία. Ο προϊστάμενος μπορεί και εν προκειμένω να ζητήσει τη γνώμη ειδικών. 7)Εγκρινομένου του πρωτοκόλλου, ο προϊστάμενος οφείλει να αναφέρει στο Υπουργείο Εξωτερικών τη σχετική ενέργεια, καθώς και τη διαγραφή από το Βιβλίο Υλικού, για να μεριμνήσει και η κεντρική υπηρεσία για την αντίστοιχη διαγραφή και να συντάξει ή αποστείλει πρωτόκολλο εκποίησης, καταστροφής ή απόρριψης των αντικειμένων. 6.Στους ιδιώτες μεταφραστές - διερμηνείς που συνοδεύουν σε υπηρεσιακά ταξίδια τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών και τους Υφυπουργούς Εξωτερικών καταβάλλονται τα ποσά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και πρόσθετη εφάπαξ αποζημίωση σε συνάλλαγμα, που θα ορίζεται κάθε φορά με τη σχετική υπουργική απόφαση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 149 Σύνθεση Εξωτερικής Υπηρεσίας Ο αριθμός και η κατανομή του προσωπικού των διπλωματικών και προξενικών αρχών καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών. Άρθρο 150 Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και των επί μέρους διατάξεων 1.Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων: 1)ο ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) και οι διατάξεις νόμων που τροποποίησαν, συμπλήρωσαν ή κατήργησαν διατάξεις του, 2)τα προεδρικά διατάγματα, οι κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση του και 3)κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. 3.Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο αυτό κανονιστικών πράξεων και διαπιστωτικών υπουργικών αποφάσεων περί της εντάξεως υπαλλήλων στο νέο υπηρεσιακό καθεστώς, εξακολουθούν να ισχύουν οι διέπουσες το εν γένει υπηρεσιακό καθεστώς τους διατάξεις του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α), καθώς και των οικείων διατάξεων των διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότησή του. 4.Παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, προεδρικών διαταγμάτων: 1)Το π.δ. 11/1992 περί αρμοδιοτήτων και διάρθρωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών* (ΦΕΚ 3 Α). 2)Το άρθρο 154 του ν. 419/1976 περί πινάκων συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών, όπως αυτό έχει στο μεταξύ τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα, με την επιφύλαξη της αντικατάστασης των παλαιών από τους νέους κλάδους. 3)Το άρθρο 148 του ν. 419/1976, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και το π.δ 132/1977 περί καθορισμού θέσεων Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων Β. Ελλάδος (ΦΕΚ 44 Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 197/1985. 4)Το άρθρο 147 του ν. 419/1976 περί διοικήσεως του Αγίου Όρους, καθώς και το π.δ. 27/1975 περί συστάσεως παρά τω Υπουργείω Εξωτερικών θέσεων τινών δια την Διοίκησιν του Αγίου Όρους (ΦΕΚ 10 Α). 5)Το π.δ. 477/1993 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Διοίκησης και Οργάνωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΦΕΚ 209 Α). 6)Το π.δ. 457/1993 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΦΕΚ 192 Α). 7)Τα π.δ. 104/1983 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΦΕΚ 49 Α), 131/1989 Οργάνωση Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και 155/1993 Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών. 8)Επίσης, οι υπ αριθμόν Α.Π. Π13-1199/ΑΣ 539/ 9.02.1996, Α.Π. Π.13-1785/ΑΑΣ 794/9.02.1996, Π.13-20406/ΑΣ 10697/31.10.1996 και Π13-23799/ΑΣ 12206/ 31.12.1996 Κοινές Αποφάσεις Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών περί διορισμού των Γενικών Γραμματέων Διοίκησης και Οργάνωσης, Κοινοτικών Υποθέσεων, Αποδήμου Ελληνισμού και Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, αντίστοιχα. 9)Οι υπ αριθμόν 010/48/ΑΣ 107/4.10.1996 (ΦΕΚ 924 Β), 010/53/ΑΣ 134/20.11.1996 (ΦΕΚ 1078 Β) και Φ.1/ 337/ΑΣ 905/30.11.1996 (ΦΕΚ 1095 Β) Υπουργικές Αποφάσεις περί της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς Διοίκησης και Οργάνωσης και Κοινοτικών Υποθέσεων αντίστοιχα. 10)Το π.δ. 101/1997 (ΦΕΚ 95 Α) περί τρόπου εισαγωγής των υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών και τρόπου λειτουργίας αυτού. 11)Τα υπ αριθμόν 998/1977 (ΦΕΚ 339 Α) και 141/1983 (ΦΕΚ 61 Α) προεδρικά διατάγματα περί τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού προς πλήρωση θέσεων του κλάδου των ειδικών τεχνικών επικοινωνιών και περί τροποποίησης του π.δ. 998/1977, αντίστοιχα. Άρθρο 2 Από τις διατάξεις του κυρωμένου Κώδικα προκαλείται επί του προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη δραχμών δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων από τη σύσταση νέων θέσεων διπλωματικών και διοικητικών υπαλλήλων κ.λπ., καθώς και ετήσια ακαθόριστη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση διοικητικών πράξεων με τις οποίες θα στελεχωθούν συνιστώμενες υπηρεσίες, η μεικτή μονάδα διαχείρισης κρίσεων, περιφερειακές υπηρεσίες κ.λπ.. Οι ανωτέρω δαπάνες για το τρέχον έτος θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Για την επόμενη πενταετία η δαπάνη θα αντιμετωπισθεί με την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-03-24 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών».
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/62
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. 2001/2949 2001
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και άλλες διατάξεις 2002/2993 2002
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα. 2002/3065 2002
Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2002/3072 2002
Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του. 2002/3086 2002
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης. 2003/3166 2003
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2003/3196 2003
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις. 2004/3259 2004
Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε με το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α’) σχετικά με την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις 2006/3514 2006
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου. 1998/151 1998
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ισλαμική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία των Κομορών νήσων χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων». 1998/183 1998
Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας πρόσληψης ειδικών επιστημονικών και μορφωτικών συνεργατών άρθρου 130 παρ. 1 του Ν. 2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του σχετικού νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών», καθώς και των τυπικών προσόντων αυτών. 1998/191 1998
Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1998/194 1998
Επέκταση της περιφερείας δικαιοδοσίας του Έμμισθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Χονγκ Κονγκ 1998/198 1998
Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών 1998/208 1998
Προαγωγή του Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στο Ντακάρ της Σενεγάλης σε Άμισθο Γενικό Προξενείο. 1998/217 1998
Ίδρυση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τζακάρτα της Ινδονησίας και κατάργηση του Αμίσθου Γενικού Προξενείου. 1998/218 1998
Περί συνθέσεως του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών 1998/226 1998
Περί του Οργανισμού της Διοικήσεως του Αγίου Όρους. 1998/227 1998
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/230 1998
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. 1998/306 1998
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες (Saint Vincent and the Grenadines) χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. 1998/307 1998
Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων (Υ.Π.Υ.) με έδρα την Ξάνθη, ως Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/334 1998
Περί του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στον βαθμό του Εισηγητή στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/335 1998
Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/336 1998
Περί του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/337 1998
Ίδρυση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Σεράγεβο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 1998/339 1998
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπρατισλάβα. 1998/352 1998
Οργάνωση και λειτουργία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ». 1998/362 1998
Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδας στο Βίλνιους της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. 1998/370 1998
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, Χαράλαμπο Παμπούκη. 1999/148 1999
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών 1999/17 1999
«Μεταβολή της έδρας της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Κατάργηση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βερολίνο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ίδρυση Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στην[...]" 1999/255 1999
Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδας στο Κισινάου της Δημοκρατίας του Μόλδοβα. 1999/287 1999
Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. 1999/291 1999
Ίδρυση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδος στη Ντάκα του Μπαγκλαντές και καθορισμός της περιφέρειας αρμοδιότητάς του ως και της περιφέρειας, αρμοδιότητας του Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στη Τσιταγκόνγκ του Μπαγκλαντές. 2001/100 2001
Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στη Μπολώνια της Ιταλίας και μεταβολή της περιφέρειας αρμοδιότητας του Προξενείου της Ελλάδας στη Βενετία. 2001/108 2001
Προαγωγική δοκιμασία Γραμματέων Πρεσβείας Α΄. 2001/132 2001
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Ηλία Πλασκοβίτη. 2001/141 2001
Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματέως Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών. 2001/189 2001
Μεταφορά μίας (1) θέσης υπαλλήλου του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Σαγκάη στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λουξεμβούργο. 2001/212 2001
Μεταφορά δύο (2) θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης από την Πρεσβεία της Ελλάδος στον Παναμά και την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μπογκοτά και κατανομή τους στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Στοκχόλμη. 2001/25 2001
Κατάργηση του Άμισθου Προξενείου της Ελλάδος στις Κάννες της Γαλλίας. 2001/268 2001
Ιδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στην πόλη Μανάους της Βραζιλίας, κατάργηση του Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στο Σαλβαντόρ, μεταβολή της περιφέρειας αρμοδιότητας εμμίσθων και αμίσθων προξενικών αρχών και επέκταση της περιφέρειας αρμοδιότητας τ[...]" 2001/272 2001
Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στην Πόλη Ηο Chi Μinh του Βιετνάμ. 2001/284 2001
Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στη Ρίγα της Λεττονίας. 2001/285 2001
Μεταφορά μίας (1) θέσης ιδιαίτερου γραμματέα από την Πρεσβεία Αμπιτζάν στη Πρεσβεία Ρώμης 2001/333 2001
Μεταφορά μίας (1) θέσης υπαλλήλου του Κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης από την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κισινάου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Στοκχόλμη. 2001/389 2001
Μεταφορά μίας (1) θέσης υπαλλήλου του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Μπάνια-Λούκα στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νεάπολη. 2001/390 2001
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων 2001/409 2001
Ίδρυση Αμίσθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. 2001/64 2001
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημητρίου Δόλλη. 2001/68 2001
Τροποποίηση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 17/1999 (ΦΕΚ Α΄ 10/1999) περί Οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών 2001/69 2001
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ουέλλιγκτων. 2002/104 2002
Μεταφορά τριών (3) θέσεων ιδιαίτερων γραμματέων από τις Πρεσβείες Ταλλίν, Τασκένδης και Μανίλα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2002/131 2002
Κατάργηση του Επιτίμου Προξενείου της Ελλάδος στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν. 2002/152 2002
Κατάργηση του Επιτίμου Προξενείου της Ελλάδος στη Βιτόρια της Βραζιλίας. 2002/153 2002
Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών. 2002/159 2002
Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο «Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων». - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ[...]" 2002/206 2002
Μεταβολή της περιφέρειας αρμοδιότητος εμμίσθων και αμίσθων προξενικών αρχών Ιταλίας. 2002/272 2002
Μεταβολή του Επίτιμου Προξενείου της Ελλάδος στη Ντάκα του Μπαγκλαντές σε Επίτιμο Γενικό Προξενείο. 2002/282 2002
Σύσταση Γραφείου Ασφαλείας στο Υπουργείο Εξωτερικών. 2002/310 2002
Ίδρυση Άμισθων Προξενείων της Ελλάδος στη Φινλανδία. 2002/357 2002
Μεταφορά μίας (1) θέσης υπαλλήλου του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης απ την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μίνσκ, στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη. 2002/49 2002
Ίδρυση Αμίσθων Προξενείων της Ελλάδος στην Ιαμαϊκή και το Μπελίζ. 2002/84 2002
Ίδρυση Αμίσθου Προξενίου της Ελλάδος στο Παραμαρίμπο του Σουρινάμ 2002/85 2002
Ανακατανομή θέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Νιγηρία και τροποποίηση του Π.Δ. 194/1998 Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών (Α΄ 144). 2003/102 2003
Τροποποίηση των διατάξεων περί Προαγωγικής Δοκιμασίας των Γραμματέων Πρεσβείας Α΄. 2003/121 2003
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.) Του Υπουργείου Εξωτερικών 2003/122 2003
Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδας στη Μerida του Μεξικού 2003/139 2003
Κατάργηση Άμισθου Προξενείου Ελλάδας στην πόλη Vaasa Φινλανδίας. 2003/204 2003
Κατάργηση Αμίσθων Προξενείων Ελλάδας στις πόλεις La Rοchelle και Reims και Αμίσθου Υποπροξενείου Ελλάδας στην πόλη Βοulοgne-sur-Μer της Γαλλίας. 2003/249 2003
Ίδρυση Άμισθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην πόλη Νοuakchοtt της Μαυριτανίας. 2003/26 2003
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών. 2003/310 2003
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. 2003/324 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 291/1999 «Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού» (ΦΕΚ 262/Α΄). 2003/328 2003
Μεταφορά μιας (1) θέσης υπαλλήλου του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Τασκένδη και μιας (1) θέσης υπαλλήλου του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης από το Γενικό [...]" 2003/76 2003
Κατάργηση και προαγωγή άμισθων προξενικών αρχών Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 2004/158 2004
Τροποποίηση Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α~ 177/1998) - Υπαγωγή Σλοβενίας στις χώρες αρμοδιότητας Α1 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Χωρών. 2004/166 2004
~Ιδρυση Πρεσβειών Ελλάδας στη Μικρονησία και το Ρalau χωρίς τη δημιουργία θέσεων. 2004/196 2004
Ορισμός οργανικών θέσεων κλάδου Εμπειρογνωμόνων Υπουργείου Εξωτερικών, που καταλαμβάνονται από Πολιτιστικούς Συμβούλους. 2004/24 2004
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2005/104 2005
Σύσταση Προξενικού Γραφείου σε Γραφείο Συνδέσμου Πρίστινας και μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότητας Προξενείου Νις. 2005/111 2005
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού διπλωματικών αρχών. 2005/169 2005
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού διπλωματικών αρχών. 2005/190 2005
Οργάνωση και διενέργεια δοκιμασίας, η οποία απαιτείται για προαγωγή υπαλλήλων κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών από βαθμό Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ σε βαθμό Συμβούλου Οικονομικών και [...]" 2005/197 2005
Σύσταση και ανακατανομή περιφέρειας αρμοδιότητας προξενικών αρχών Βραζιλίας. 2005/227 2005
Ίδρυση-κατάργηση προξενικών αρχών και ανακατανομή περιφέρειας αρμοδιότητας προξενικών αρχών και προξενικού γραφείου. 2005/27 2005
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Γραφείο Συνδέσμου Πρίστινας. 2005/42 2005
Διεύρυνση σύνθεσης προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών και σύσταση Προξενικών Γραφείων 2005/59 2005
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 10). 2005/60 2005
Σύσταση, κατάργηση, υπαγωγή σε αρχές εξωτερικής υπηρεσίας και καθορισμός περιφέρειας αρμοδιότητας και σύνθεσης Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.). 2006/102 2006
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 10). 2006/126 2006
Τροποποίηση του π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177)». 2006/160 2006
Σύσταση Άμισθου Γενικού Προξενείουστη Νότια Κορέα. 2006/161 2006
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Τάλλιν. 2006/162 2006
Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας σε Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών - Τροποποίηση και συμπλήρωση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177). 2006/203 2006
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργώνκατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2006/216 2006
Σύσταση Προξενικών Γραφείων σε Πρεσβείες 2006/254 2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177) - Σύσταση Γραφείου Προωθήσεως Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς. 2006/61 2006
Αναβάθμιση Άμισθου Προξενείου. 2006/93 2006
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών. 2007/29 2007
*Ανακατανομή θέσεων προσωπικού εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών. 2007/47 2007
Σύσταση, αναβάθμιση, κατάργηση και ανακαθορισμός περιφέρειας αρμοδιότητας άμισθων προξενικών αρχών. 2007/66 2007
Παράταση χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία, μετά τη συμπλήρωση 35ετούς δημοσίας υπηρεσίας υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό, λόγω ιδαιτέρων υπηρεσιακών αναγκών. 2007/94 2007
Τροποποίηση π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) - Μεταφορά οκτώ (8) θέσεων προσωπικού αρχών-εξωτερικής υπηρεσίας. 2017/89 2017