ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2613

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση των Πρωτοκόλλων στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας και της Δημοκρατίας της Τσεχίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, τα Πρωτόκολλα στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας και της Δημοκρατίας της Τσεχίας, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες στις 16 Δεκεμβρίου 1997, των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ Οι Συμβαλλόμενοι στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού η οποία υπογράφηκε στις 4 Απριλίου 1949 στην βεβαιωμένοι ότι η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού θα επιτρέψει την αύξηση της ασφάλειας της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού, συνεφώνησαν αυτό που ακολουθεί: Άρθρο Ι Από την έναρξη της ισχύος αυτού του Πρωτοκόλλου, ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού θα στείλει, στο όνομα όλων των Συμβαλλομένων, στην Κυβέρνηση της Ουγγαρίας μία πρόσκληση ένταξης στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συνθήκης η Ουγγαρία θα γίνει Μέρος αυτής της Συνθήκης την ημερομηνία κατάθεσης του τίτλου της προσχώρησης στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άρθρο ΙΙ Το παρόν Πρωτόκολλο θα ισχύσει όταν όλοι οι Συμβαλλόμενοι της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού θα έχουν κοινοποιήσει την έγκρισή τους στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα ενημερώσει όλους τους Συμβαλλομένους της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού για την ημερομηνία παραλαβής καθεμίας από αυτές τις κοινοποιήσεις και για την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο ΙΙΙ Το παρόν Πρωτόκολλο, του οποίου τα κείμενα στη γαλλική και αγγλική το αποδεικνύουν εξίσου, θα κατατεθεί στα αρχεία της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αντίγραφα επικυρωμένα ακριβή θα μεταβιβασθούν από αυτήν εδώ στις κυβερνήσεις όλων των άλλων Συμβαλλομένων της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού. Κατόπιν τούτου Υπεγράφη οι κατωτέρω πληρεξούσιοι στις Βρυξέλλες στις υπέγραψαν το παρόν 16 Δεκεμβρίου 1997 ΠρωτόκολλοΓια το Βασίλειο του Βελγίου: Υπογραφή Για τον Καναδά: Υπογραφή Για το Βασίλειο της Δανίας: Υπογραφή Για τη Γαλλία: Υπογραφή Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: Υπογραφή Για την Ελλάδα: Υπογραφή Για την Ισλανδία: Υπογραφή Για την Ιταλία: Υπογραφή Για το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου: Υπογραφή Για το Βασίλειο των Κάτω Χωρών: Υπογραφή Για το Βασίλειο της Νορβηγίας: Υπογραφή Για την Πορτογαλία: Υπογραφή Για την Ισπανία: Υπογραφή Για την Τουρκία: Υπογραφή Για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας: Υπογραφή Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: Υπογραφή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ Οι Συμβαλλόμενοι στην Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού, η οποία υπογράφηκε στις 4 Απριλίου 1949 στην Ουάσιγκτον, βεβαιωμένοι ότι η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού θα επιτρέψει την αύξηση της ασφάλειας της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού, συνεφώνησαν αυτό που ακολουθεί: Άρθρο Ι Από την έναρξη ισχύος αυτού του Πρωτοκόλλου ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού θα στείλει, στο όνομα όλων των Συμβαλλομένων, στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας μία πρόσκληση ένταξης στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συνθήκης, η Δημοκρατία της Πολωνίας θα γίνει Μέρος αυτής της Συνθήκης την ημερομηνία κατάθεσης του τίτλου της προσχώρησης στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άρθρο ΙΙ Το παρόν Πρωτόκολλο θα ισχύσει όταν όλοι οι Συμβαλλόμενοι της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού θα έχουν κοινοποιήσει την έγκρισή τους στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα ενημερώσει όλους τους Συμβαλλομένους της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού για την ημερομηνία παραλαβής καθεμίας από αυτές τις κοινοποιήσεις και για την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο ΙΙΙ Το παρόν Πρωτόκολλο, του οποίου τα κείμενα στην γαλλική και αγλλική το αποδεικνύουν εξίσου, θα κατατεθεί στα αρχεία της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αντίγραφα επικυρωμένα ακριβή θα μεταβιβασθούν από αυτήν εδώ στις κυβερνήσειςΚατόπιν τούτου Οι κατωτέρω πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν ΠρωτόκολλοΥπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 16 Δεκεμβρίου 1997 Για το Βασίλειο του Βελγίου: Υπογραφή Για τον Καναδά: Υπογραφή Για το Βασίλειο της Δανίας: Υπογραφή Για τη Γαλλία: Υπογραφή Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: Υπογραφή Για την Ελλάδα: Υπογραφή Για την Ισλανδία: Υπογραφή Για την Ιταλία: Υπογραφή Για το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου: Υπογραφή Για το Βασίλειο των Κάτω Χωρών: Υπογραφή Για το Βασίλειο της Νορβηγίας: Υπογραφή Για την Πορτογαλία: Υπογραφή Για την Ισπανία: Υπογραφή Για την Τουρκία: Υπογραφή Για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας: Υπογραφή Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: Υπογραφή. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ Οι Συμβαλλόμενοι στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού, η οποία υπογράφηκε στις 4 Απριλίου 1949 στην Ουάσιγκτον, βεβαιωμένοι ότι η προσχώρηση της Τσέχικης Δημοκρατίας στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού θα επιτρέψει την αύξηση της ασφάλειας της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού, συνεφώνησαν αυτό που ακολουθεί: Άρθρο Ι Από την έναρξη ισχύος αυτού του Πρωτοκόλλου, ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού θα στείλει, στο όνομα όλων των Συμβαλλομένων, στην Κυβέρνηση της Τσέχικης Δημοκρατίας μία πρόσκληση ένταξης στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συνθήκης, η Τσέχικη Δημοκρατία θα γίνει Μέρος αυτής της Συνθήκης την ημερομηνία κατάθεσης του τίτλου προσχώρησης της στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άρθρο ΙΙ Το παρόν Πρωτόκολλο θα ισχύσει όταν όλοι οι Συμβαλλόμενοι της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού θα έχουν κοινοποιήσει την έγκρισή τους στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα ενημερώσει όλους τους Συμβαλλομένους της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού για την ημερομηνία παραλαβής καθεμίας από αυτές τις κοινοποιήσεις και για την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο ΙΙΙ Το παρόν Πρωτόκολλο, του οποίου τα κείμενα στην γαλλική και αγγλική το αποδεικνύουν εξίσου, θα κατατεθεί στα αρχεία της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αντίγραφα επικυρωμένα ακριβή θα μεταβιβασθούν από αυτήν εδώ στις κυβερνήσεις όλων των άλλων Συμβαλλομένων της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού. Κατόπιν τούτου οι κατωτέρω πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλοΥπεγράφηστις Βρυξέλλες στις 16 Δεκεμβρίου 1997 Για το Βασίλειο του Βελγίου: Υπογραφή Για τον Καναδά: Υπογραφή Για το Βασίλειο της Δανίας: Υπογραφή Για τη Γαλλία: Υπογραφή Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: Υπογραφή Για την Ελλάδα: Υπογραφή Για την Ισλανδία: Υπογραφή Για την Ιταλία: Υπογραφή Για το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου: Υπογραφή Για το Βασίλειο των Κάτω Χωρών: Υπογραφή Για το Βασίλειο της Νορβηγίας: Υπογραφή Για την Πορτογαλία: Υπογραφή Για την Ισπανία: Υπογραφή Για την Τουρκία: Υπογραφή Για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας: Υπογραφή Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπογραφή όλων των άλλων Συμβαλλομένων της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των Πρωτοκόλλων που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου ΙΙ αυτών. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία