ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2614

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συνθήκης Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Μέρη θεωρούνται μεταξύ τους φιλικά Κράτη και αναπτύσσουν τις σχέσεις τους με βάση το Διεθνές Δίκαιο, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την κατανόηση, τη συνεργασία και την καλή γειτονία
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συνθήκης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 21 αυτής. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 3
1.  
  Τα Μέρη επιβεβαιώνουν το απαράδεκτον της απειλής χρήσεως ή της χρήσεως βίας στις διεθνείς σχέσεις και την ανάγκη να επιλύονται όλα τα διεθνή προβλήματα μόνο με ειρηνικά μέσα. Σε περίπτωση που ανακύψει κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει απειλή ή να θέσει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη και τάξη, τα Μέρη προβαίνουν σε άμεσες διαβουλεύσεις για να εκτιμήσουν την κατάσταση και να λάβουν επαρκή μέτρα όπου ενδείκνυνται.
Άρθρο 4
1.  
  Τα Μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις στο υψηλότερο, καθώς και σε άλλα επίπεδα επί τακτικής βάσεως για να προωθήσουν τις διμερείς σχέσεις και να επεκτείνουν τους τομείς συνεργασίας, καθώς και για να ανταλλάσσουν απόψεις επί διεθνών θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος
Άρθρο 5
1.  
  Τα Μέρη προωθούν την καθιέρωση απευθείας διμερών επαφών σε όλα τα επίπεδα, δίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη διακοινοβουλευτικών δεσμών, και καταβάλλουν προσπάθειες για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ δημοσίων φορέων
Άρθρο 6
1.  
  Τα Μέρη διευκολύνουν έκαστο στο έδαφος του, με βάση την αμοιβαιότητα, τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν επίσημοι εκπρόσωποι της κάθε πλευράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Τα Μέρη προτίθενται να απλοποιήσουν τις διαδικασίες θεωρήσεων για τους πολίτες τους και να συνεργαστούν για τη ρύθμιση των θεμάτων μετανάστευσης στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεών τους. Τα Μέρη συνεργάζονται, επίσης, επί νομικών θεμάτων και θα προσπαθήσουν να συνάψουν συμφωνία για αμοιβαία δικαστική αρωγή και συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.
Άρθρο 7
1.  
  Τα Μέρη αναπτύσσουν αμοιβαίως ωφέλιμη και εμπεριστατωμένη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου και των μεταφορών. Για το σκοπό αυτόν, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τις δραστηριότητες των φυσικών και νομικών προσώπων τους, για τις εκατέρωθεν επενδύσεις, θα προωθήσουν τις απευθείας επαφές μεταξύ των αντίστοιχων θεσμικών οργάνων και τη δημιουργία μικτών επιχειρήσεων. Για την εφαρμογή της αμοιβαίως επωφελούς εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας, τα Μέρη θα συνάψουν συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας. Τα Μέρη συνεργάζονται, επίσης, στον τομέα ανάπτυξης της εμπορικής ναυτιλίας των δύο χωρών.
Άρθρο 8
1.  
  Τα Μέρη προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών και ιδεών της Διακήρυξης Κορυφής του 1992 της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.). Συμφώνησαν να διατηρήσουν στενές επαφές σε όλα τα όργανα του Ο.Σ.Ε.Π. και να βοηθούν το ένα το άλλο σε όλα τα θέματα που συνδέονται με τη λειτουργία του Ο.Σ.Ε.Π., του οποίου ο σκοπός είναι να διαμορφώσει την περιοχή του Ευξείνου Πόντου σε μια ζώνη ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας για όλους τους λαούς της περιοχής.
Άρθρο 9
1.  
  Τα Μέρη επεκτείνουν τη διμερή συνεργασία στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, προσδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ατυχήματος του Τσορνόμπιλ με σκοπό την ελαχιστοποίησή τους και προωθούν το συντονισμό των ενεργειών σε αυτόν τον τομέα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα Μέρη συνεργάζονται ενεργά στη διατήρηση του περιβάλλοντος στον Εύξεινο Πόντο και στη Μεσόγειο Θάλασσα. Τα Μέρη υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ εθνικών και διεθνών, κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών οργανισμών που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος.
Άρθρο 10
1.  
  Τα Μέρη αναπτύσσουν συνεργασία στον τομέα επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και ενθαρρύνουν τη δημιουργία απευθείας επαφών μεταξύ επιστημόνων και ερευνητικών ιδρυμάτων και των δύο χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων αυτής της συνεργασίας
Άρθρο 11
1.  
  Τα Μέρη διευκολύνουν τη συνεργασία στο μορφωτικό καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό τομέα και στους τομείς της πληροφόρησης και των επικοινωνιών. Προς το σκοπό αυτόν τα Μέρη ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη δημιουργία και ανάπτυξη απευθείας επαφών μεταξύ μορφωτικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών οργανισμών και ιδρυμάτων και διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης των δύο χωρών.
Άρθρο 12
1.  
  Επιθυμώντας να ενδυναμώσουν την αμοιβαία κατανόηση και να αναπτύξουν περαιτέρω φιλικές σχέσεις μεταξύ των λαών των δύο χωρών, τα Μέρη προωθούν επαφές μεταξύ των πολιτών τους. Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του τουρισμού, της υποδομής στον τομέα της ψυχαγωγίας και διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών νεολαίας και αθλητισμού των δύο χωρών.
Άρθρο 13
1.  
  Τα Μέρη προωθούν συνεργασία στον αγώνα κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, καθώς και του οργανωμένου εγκλήματος, του διεθνούς τυχοδιωκτισμού, των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του πλυσίματος χρημάτων, της πλαστογραφίας, της κυκλοφορίας παράνομων φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών και του λαθρεμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου πολιτιστικών αντικειμένων που ανήκουν στην εθνική κληρονομιά εκάστης χώρας. Τα Μέρη βοηθούν τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους στη διμερή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποσοστόεγκληματικότητας στιςδύο χώρες,τις μεθόδους πρόληψης αδικημάτων κατά του νόμου και άλλες πληροφορίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Άρθρο 14
1.  
  Τα Μέρη αναπτύσσουν επαφές σε διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των Υπουργείων Αμύνης με σκοπό να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη και της εμπιστοσύνης στις διακρατικές σχέσεις
Άρθρο 15
1.  
  Τα Μέρη συνεργάζονται εντός του πλαισίου του Ο.Α.Σ.Ε. για την ενίσχυση της σταθερότητας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ηπείρου στο σύνολό της, καθώς επίσης και σε περιφερειακό επίπεδο.
Άρθρο 16
1.  
  Τα Μέρη αναλαμβάνουν κοινές προσπάθειες για να ενισχύσουν το ρόλο και την αποτελεσματικότητα των Ηνωμένων Εθνών. Για αυτόν το σκοπό, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, έχουν διαβουλεύσεις για θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών. Τα Μέρη συνεργάζονται, επίσης, μέσα στο πλαίσιο άλλων διεθνών οργανισμών, διασκέψεων και συναντήσεων στα οποία συμμετέχουν.
Άρθρο 17
1.  
  Τα Μέρη επιβεβαιώνουν την υποστήριξή τους στους σκοπούς του διεθνούς αφοπλισμού, όπως καθορίζεται στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και προβαίνουν σε περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξή τους. Τα Μέρη προωθούν ενεργά τη διαδικασία της ισόρροπης μείωσης των συμβατικών όπλων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Για το σκοπό αυτόν, τα Μέρη διαβουλεύονται και συνεργάζονται για την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για την ευρωπαϊκή ασφάλεια σε όλες τις διαστάσεις της.
Άρθρο 18
1.  
  Οι διατάξεις της παρούσας Συνθήκης δεν παραβιάζουν τις υποχρεώσεις κάθε Μέρους ως προς τρίτα κράτη και δεν στρέφονται εναντίον κανενός από αυτά
Άρθρο 19
1.  
  Τα Μέρη. εάν παραστεί ανάγκη, συνάπτουν συνθήκες και συμφωνίες συνεργασίας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Άρθρο 20
1.  
  Τα Μέρη επιλύουν πιθανές διαφορές που αναφύονται σε σχέση με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Συνθήκης, μέσω διαδικασιών ειρηνικής επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
Άρθρο 21
1.  
  Η παρούσα Συνθήκη υπόκειται σε επικύρωση σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε Μέρους και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που τα Μέρη γνωστοποιήσουν το ένα στο άλλο, μέσω της διπλωματικής οδού, ότι όλες οι τυπικές διαδικασίες που απαιτούνται από τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους για τη θέση της σε ισχύ. έχουν ολοκληρωθεί.
Άρθρο 22
1.  
  Η παρούσα Συνθήκη συνάπτεται για περίοδο δέκα ετών. Η ισχύς της παρατείνεται αυτόματα για δεκαετείς περιόδους, εκτός εάν ένα από τα Μέρη γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του να καταγγείλει τη Συνθήκη ένα χρόνο νωρίτερα από την ημερομηνία λήξεως της αντίστοιχης περιόδου.
Άρθρο 23
1.  
  Η παρούσα Συνθήκη θα πρωτοκολληθεί στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Έγινε στην Αθήνα, στις 11 Νοεμβρίου 1996, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, στην ελληνική και ουκρανική γλώσσα, των δύο κειμένων όντων εξίσου αυθεντικών ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (υπογραφή) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ (υπογραφή).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία