ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2654

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, που ενεργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ ενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Δηλώσεων αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, που ενεργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ ενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Δηλώσεων αυτής, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 10 Ιουνίου 1996, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εφεξής καλούνται τα κράτη μέλη, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, που καλούνται εφεξής η Κοινότητα, ενεργώντας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ. που καλείται εφεξής Σλοβενία, αφετέρου,ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα των εδραιωμένων δεσμών που υπάρχουν μεταξύ των μερών και τις κοινές αξίες που συμμερίζονται, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Σλοβενία επιθυμούν να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς και να δημιουργήσουν στενές και διαρκείς σχέσεις, βασιζόμενες στην αμοιβαιότητα και το αμοιβαίο συμφέρον, γεγονός που θα επιτρέψει στη Σλοβενία να συμμετάσχει στη διαδικασία της ευρωπαϊκής, ολοκλήρωσης, ενισχύοντας και διευρύνοντας κατ αυτόν τον τρόπο τις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί στο παρελθόν κυρίως με τη συμφωνία συνεργασίας και το πρωτόκολλο σχετικά με τη χρηματοδοτική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας που υπεγράφησαν στις 5 Απριλίου 1993, και άρχισαν να ισχύουν την 1η Σεπτεμβρίου 1993, καθώς και τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου, που υπεγράφη στις 5 Απριλίου 1993, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η σχέση μεταξύ των μερών στον τομέα των χερσαίων μεταφορών θα πρέπει να εξακολουθήσει να διέπεται από τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στον τομέα των μεταφορών, που υπεγράφη στις 5 Απριλίου 1993 και άρχισε να ισχύει στις 29 Ιουλίου 1993, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την ευκαιρία που παρουσιάζεται για να δοθεί μια νέα ποιότητα στις σχέσεις τους χάρις στην εμφάνιση μιας νέας δημοκρατίας στη Σλοβενία, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση των μερών να ενισχύσουν τις πολιτικές και οικονομικές ελευθερίες που αποτελούν ακριβώς τη βάση της σύνδεσης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την εδραίωση στη Σλοβενία μιας νέας πολιτικής τάξης που σέβεται το Κράτος δικαίου και τα δικαιώματα του Ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, και εφαρμόζει πολυκομματικό σύστημα με ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την προθυμία της Κοινότητας να συμβάλει στην ενίσχυση αυτής της νέας δημοκρατικής τάξης και να υποστηρίξει τη δημιουργία στη Σλοβενία μιας νέας οικονομικής τάξης που θα βασίζεται στις αρχές της οικονομίας ελεύθερης αγοράς, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερή προσήλωση των μερών στην πλήρη εφαρμογή όλων των αρχών και των διατάξεων της διαδικασίας ΔΑΣΕ που περιλαμβάνονται ιδίως στην Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), το κείμενο του Ελσίνκι του 1992 και τη Διάσκεψη κορυφής της Βουδαπέστης του 1994, και τον Χάρτη των Παρισίων για μία νέα Ευρώπη, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σπουδαιότητας της παρούσας ευρωπαϊκής συμφωνίας, που καλείται εφεξής *η συμφωνία, για την οικοδόμηση στην Ευρώπη ενός συστήματος σταθερότητας που θα βασίζεται στη συνεργασία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι θα πρέπει να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ, αφενός, της πλήρους εφαρμογής της σύνδεσης και, αφετέρου, της πραγματικής ολοκλήρωσης των πολιτικών, οικονομικών και νομικών μεταρρυθμίσεων στη Σλοβενία, καθώς και της εισαγωγής των απαραίτητων παραγόντων για τη συνεργασία και την προσέγγιση μεταξύ των συστημάτων των μερών, κυρίως υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων της Διάσκεψης του ΔΑΣΕ της Βόννης, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο για διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το βαθμό στον οποίο μπορεί να συμβάλει το Σύμφωνο για τη Σταθερότητα στην Ευρώπη στην προώθηση της σταθερότητας και των καλών γειτονικών σχέσεων στην περιοχή και επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά τους να εργαστούν μαζί για την επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προθυμία της Κοινότητας να παράσχει αποφασιστική στήριξη για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης και να βοηθήσει τη Σλοβενία να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της διαρθρωτικής αναπροσαρμογής, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ περαιτέρω την προθυμία της Κοινότητας να θεσπίσει μέσα συνεργασίας και οικονομικής, τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας σε σφαιρική και πολυετή βάση, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση των μερών για το ελεύθερο εμπόριο, βάσει των αρχών που περιέχονται στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου 1994, εφεξής καλούμενη ΓΣΔΕ 1994, όπως τροποποιήθηκε από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης, και λαμβάνοντας υπόψη τη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, εφεξής καλούμενου ΠΟΕ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση της Κοινότητας και της Σλοβενίας για τις αρχές που περιέχονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας της 17ης Σεπτεμβρίου 1991 και στη Διακήρυξη της Συνδιάσκεψης της Λουκέρνης τον Απρίλιο του 1993, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις οικονομικές και κοινωνικές ανομοιότητες μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας και αναγνωρίζοντας συνεπώς ότι οι στόχοι αυτής της σύνδεσης θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω κατάλληλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τους στόχους των συμφωνιών που υπεγράφησαν στο Οσιμο τον Νοέμβριο 1975 μεταξύ της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, την οποία διαδέχθηκε η Δημοκρατία της Σλοβενίας, και ειδικότερα της συμφωνίας για την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει ένα νέο κλίμα στις οικονομικές σχέσεις τους, και ιδίως στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων, μέσα που είναι απαραίτητα για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό στη Σλοβενία, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την καθιέρωση πολιτιστικής συνεργασίας και την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το γεγονός ότι απώτερος στόχος της Σλοβενίας είναι να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι αυτή η σύνδεση, κατά την άποψη των μερών, θα βοηθήσει τη Σλοβενία στην επίτευξη αυτού του στόχου, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη στρατηγική προετοιμασίας για την προσχώρηση η οποία υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν το Δεκέμβριο του 1994, και εφαρμόζεται πολιτικά με τη δημιουργία, μεταξύ των συνδεδεμένων κρατών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαρθρωμένων σχέσεων οι οποίες ενθαρρύνουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και παρέχουν το πλαίσιο για την εξέταση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : Άρθρο 11.Εγκαθιδρύεται σύνδεση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σλοβενίας, αφετέρου. ΖΟι στόχοι της σύνδεσης αυτής είναι: να παρασχεθεί κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο, που θα επιτρέπει την ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων μεταξύ των μερών, να προωθηθούν η επέκταση του εμπορίου και οι αρμονικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών και με τον τρόπο αυτό να ευνοηθεί η δυναμική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στη Σλοβενία, να αναπτυχθεί σταδιακά μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών η οποία θα καλύπτει ουσιαστικά το σύνολο του εμπορίου μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες της Σλοβενίας για την ανάπτυξη της οικονομίας της και να ολοκληρωθεί η μετάβαση προς μία οικονομία αγοράς, να παρασχεθεί κατάλληλο πλαίσιο για τη σταδιακή ένταξη της Σλοβενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκοπό αυτό, η Σλοβενία θα εργαστεί για την εκπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 2 Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως διακηρύσσονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ορίζονται στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι και στον Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, καθώς και οι αρχές της οικονομίας της αγοράς, όπως περιέχονται στο κείμενο της Διάσκεψης της ΔΑΣΕ της Βόνης για την Οικονομική Συνεργασία, αποτελούν τη βάση της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής των μερών και συνιστούν θεμελιώδη στοιχεία της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 31.Η σύνδεση περιλαμβάνει μεταβατική περίοδο μεγίστης διάρκειας έξι ετών που υποδιαιρείται σε δύο διαδοχικά στάδια, εκ των οποίων το πρώτο διαρκεί τέσσερα έτη και το δεύτερο δύο έτη. Το πρώτο στάδιο αρχίζει με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης το οποίο ιδρύεται βάσει του άρθρου 110, εξετάζει σε τακτικά διαστήματα την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και την πρόοδο που σημειώνει η Σλοβενία ως προς τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις βάσει των αρχών του προοιμίου. 3.Κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που προηγούνται της λήξης του πρώτου σταδίου, το Συμβούλιο Σύνδεσης συνέρχεται για να αποφασίσει τη μετάβαση στο δεύτερο στάδιο καθώς και τις πιθανές μεταβολές όσον αφορά το περιεχόμενο των διατάξεων που διέπουν το δεύτερο στάδιο. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4.Τα δύο στάδια που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν ισχύουν για τον Τίτλο ΙΙΙ. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 4 Ο πολιτικός διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σλοβενίας αναπτύσσεται περαιτέρω και ενισχύεται. Συνοδεύει και παγιώνει την προσέγγιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σλοβενίας, στηρίζει τις πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται ή έχουν ήδη συντελεστεί στη χώρα αυτή και συμβάλλει στη δημιουργία στενών δεσμών αλληλεγγύης και νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ των μερών. Ο πολιτικός διάλογος θα προωθήσει ιδίως : • την πλήρη ένταξη της Σλοβενίας στην κοινότητα των δημοκρατικών εθνών και την προοδευτική προσέγγισή της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, • την αυξημένη σύγκλιση των θέσεων των μερών για διεθνή θέματα, και, ιδίως, για θέματα που θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις στα μέρη, •τη βελτίωση της συνεργασίας σε τομείς που καλύπτει η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, •κοινές απόψεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Άρθρο 5 Ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στο πολυμερές πλαίσιο και σύμφωνα με τους τύπους και τις πρακτικές που έχουν καθιερωθεί με τις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Άρθρο 6 1.Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που έχει τη γενική αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν επιθυμούν να του υποβάλλουν τα μέρη. 2.Κατόπιν συμφωνίας των μερών, θεσπίζονται και άλλες διαδικασίες για τον πολιτικό διάλογο, και ιδίως : συνεδριάσεις, όπου απαιτείται, μεταξύ ανωτάτων αξιωματούχων (σε επίπεδο πολιτικών διευθυντών) οι οποίοι θα εκπροσωπούν, τη Σλοβενία, αφενός, και την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή, αφετέρου, πλήρης αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων επαφών σε τρίτες χώρες και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών fοra, συμμετοχή της Σλοβενίας στην ομάδα των χωρών οι οποίες ενημερώνονται τακτικά για τις δραστηριότητες στα πλαίσια της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και οι οποίες ανταλλάσσουν πληροφορίες με σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, κάθε άλλο μέσο το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει επωφελώς στην παγίωση, την ανάπτυξη και την επιτάχυνση του διαλόγου αυτού. Άρθρο 7 Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματοποιείται στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης που ιδρύεται βάσει του άρθρου 116. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 81.Η Κοινότητα και η Σλοβενία δημιουργούν προοδευτικά μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών εντός μεταβατικής περιόδου μέγιστης διάρκειας έξι ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας καθώς και με εκείνες της ΓΣΔΕ 1994 και του ΠΟΕ. 2.Η Συνδυασμένη Ονοματολογία Εμπορευμάτων εφαρμόζεται για την κατάταξη των εμπορευμάτων κατά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο μερών. 3.Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός στον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι διαδοχικές μειώσεις που θεσπίζονται στην παρούσα συμφωνία, είναι αυτός που εφαρμοζόταν πράγματι erga οmnes την προηγουμένη ημέρα της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας. 4.Εάν, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οποιαδήποτε μείωση των δασμών εφαρμόζεται erga οmnes, και ιδίως οι μειώσεις που προκύπτουν από τη δασμολογική συμφωνία που συνήφθη συνεπεία του Γύρου της Ουρουγουάης της ΓΣΔΕ, αυτοί οι μειωμένοι δασμοί αντικαθιστούν το βασικό δασμό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζονται οι μειώσεις αυτές. 5.Η Κοινότητα και η Σλοβενία ανακοινώνουν η μία στην άλλη τους αντίστοιχους βασικούς δασμούς τους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 91.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Σλοβενίας που απαριθμούνται στα κεφάλαια 25 έως 97 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. 2.Οι διατάξεις των άρθρων 10 έως και 14 δεν εφαρμόζονται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή στα προϊόντα που υπάγονται στη συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος· και Χάλυβος, όπως αναφέρεται στα άρθρα 16 και 17. 3.Οι συναλλαγές μεταξύ των μερών προϊόντων που καλύπτονται από τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συνθήκης. Άρθρο 101.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα στα προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας, εκτός από αυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, καταργούνται με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα στα προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας, τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, αναστέλλονται εντός των ορίων των ετήσιων κοινοτικών δασμολογικών οροφών που αυξάνονται προοδευτικά σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό, με σκοπό την πλήρη κατάργηση των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών για τα εν λόγω προϊόντα την 1η Ιανουαρίου 2000. 3.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Κοινότητα και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος καταργούνται από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας. Άρθρο 111.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στη Σλοβενία για τα εμπορεύματα κοινοτικής καταγωγής εκτός από αυτά που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV, καταργούνται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στη Σλοβενία για τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, μειώνονται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : την 1η Ιανουαρίου 1996, κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 1997, κάθε δασμός μειώνεται στο 55 % του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 1998, κάθε δασμός μειώνεται στο 30 % του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 1999, κάθε δασμός μειώνεται στο 15 % του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 2000, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί 3.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στη Σλοβενία για τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV, μειώνονται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : την 1η Ιανουαρίου 1996, κάθε δασμός μειώνεται στο 90 % του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 1997, κάθε δασμός μειώνεται στο 70 % του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 1998, κάθε δασμός μειώνεται στο 45 % του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 1999, κάθε δασμός μειώνεται στο 35 % του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 2000, κάθε δασμός μειώνεται στο 20 % του βασικού δασμού, την 1η Ιανουαρίου 2001, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί. 4.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στη Σλοβενία για τα εμπορεύματα κοινοτικής καταγωγής και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, καταργούνται με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 12 Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών ισχύουν επίσης και για τους τελωνειακούς δασμούς φορολογικής φύσεως. Άρθρο 13 Η Κοινότητα και η Σλοβενία καταργούν, με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κατά τις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές, κάθε επιβάρυνση ισοδύναμου αποτελέσματος με εισαγωγικούς τελωνειακούς δασμούς. Άρθρο 141.Η Κοινότητα καταργεί, με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τους εξαγωγικούς τελωνειακούς δασμούς και τις επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος. Η Σλοβενία καταργεί, με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τους εξαγωγικούς τελωνειακούς δασμούς και τις επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, εκτός καθόσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙΙ για τα οποία η κατάργηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του εν λόγω παραρτήματος. 2.Η Κοινότητα και η Σλοβενία καταργούν μεταξύ τους, με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τους ποσοτικούς περιορισμούς κατά τις εξαγωγές και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος. Άρθρο 15 Η Σλοβενία δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να μειώσει τους τελωνειακούς δασμούς της στις εμπορικές συναλλαγές με την Κοινότητα ταχύτερα απ ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 11, εάν το επιτρέψει η γενική οικονομική της κατάσταση και η κατάσταση του σχετικού οικονομικού τομέα. Η Κοινότητα δηλώνει ότι είναι πρόθυμη υπό παρόμοιες συνθήκες να αυξήσει περαιτέρω ή να καταργήσει σε μικρότερο χρονικό διάστημα τις δασμολογικές οροφές που αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 2. Το Συμβούλιο Σύνδεσης προβαίνει σε συστάσεις για το σκοπό αυτό. Άρθρο 16 Το πρωτόκολλο αριθ. 1 θεσπίζει τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό. Άρθρο 17 Το πρωτόκολλο αριθ. 2 θεσπίζει τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα προϊόντα που καλύπτει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος. Άρθρο 181.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν τηδιατήρηση εκ μέρους της Κοινότητας ενός στοιχείου γεωργικού χαρακτήρα στους δασμούς που επιβάλλονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα V όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν την εισαγωγή ενός στοιχείου γεωργικού χαρακτήρα εκ μέρους της Σλοβενίας στους δασμούς που επιβάλλονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα V όσον αφορά τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Άρθρο 191.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας ή Σλοβενίας. 2.Ο όρος γεωργικά προϊόντα σημαίνει τα προϊόντα που απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, αλλά αποκλείει τα προϊόντα αλιείας που περιγράφει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92. Άρθρο 20 Το πρωτόκολλο αριθ.3 θεσπίζει τους εμπορικούς διακανονισμούς για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται σ αυτό. Άρθρο 211.Η Κοινότητα καταργεί, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τους ποσοτικούς περιορισμούς, και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων καταγωγής Σλοβενίας. 2.Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα εφαρμόζει στις εισαγωγές, στις αγορές της, γεωργικών προϊόντων καταγωγής Σλοβενίας, τις παραχωρήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ. 3.Η Σλοβενία, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταργεί τους ποσοτικούς περιορισμούς, και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, στις εισαγωγές των γεωργικών προϊόντων κοινοτικής καταγωγής. 4.Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Σλοβενία εφαρμόζει στις εισαγωγές, στη Σλοβενία, προϊόντων κοινοτικής καταγωγής, τις παραχωρήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ. 5.Λαμβανομένου υπόψη του όγκου του μεταξύ τους εμπορίου γεωργικών προϊόντων, της ιδιαίτερης ευαισθησίας του των κανόνων της κοινής γεωργικής πολιτικής της Κοινότητας, των κανόνων της γεωργικής πολιτικής της Σλοβενίας και των συνεπειών των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της ΓΣΔΕ 1994 και του ΠΟΥ, η Κοινότητα και η Σλοβενία εξετάζουν στο Συμβούλιο Σύνδεσης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, με μεθοδικότητα και αμοιβαιότητα, τις ευκαιρίες αμοιβαίας χορήγησης περαιτέρω παραχωρήσεων. Άρθρο 22 Παρά τις άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως του άρθρου 31, εάν, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των γεωργικών αγορών, οι εισαγωγές προϊόντων καταγωγής ενός από τα δύο μέρη, που αποτελούν αντικείμενο των παραχωρήσεων που χορηγούνται βάσει του άρθρου 21, προκαλούν σημαντική διαταραχή στις αγορές του άλλου μέρους, τα δύο μέρη προβαίνουν αμέσως σε διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Εν αναμονή αυτής της λύσης, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΑΛΙΕΙΑ Άρθρο 23 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα αλιείας καταγωγής Κοινότητας και Σλοβενίας, που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Άρθρο 241.Τα προϊόντα αλιείας, καταγωγής Σλοβενίας, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Villa υπόκεινται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, στους μειωμένους τελωνειακούς δασμούς που προβλέπονται στο εν λόγω παράρτημα. Οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22 εφαρμόζονται, mutatis mutandis, στα προϊόντα αλιείας. 2.Τα προϊόντα αλιείας καταγωγής Κοινότητας, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙΙβ υπόκεινται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, στους μειωμένους τελωνειακούς δασμούς που προβλέπονται στο εν λόγω παράρτημα. Οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22 εφαρμόζονται, mutatis mutandis, στα προϊόντα αλιείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 25 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στο εμπόριο όλων των προϊόντων μεταξύ των δύο μερών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία ή στα πρωτόκολλα αριθ. 1, 2 και 3. Άρθρο 26 Παγιοποίηση (Standstill) 1.Κανένας νέος εισαγωγικός ή εξαγωγικός τελωνειακός δασμός ή επιβάρυνση ισοδύναμου αποτελέσματος δεν εισάγεται, ούτε αυξάνονται αυτοί που ήδη εφαρμόζονται, στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Κανένας νέος ποσοτικός περιορισμός στις εισαγωγές ή εξαγωγές ή μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος δεν εισάγεται, ούτε καθίστανται αυστηρότεροι οι ήδη ισχύοντες, στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 3.Με την επιφύλαξη των παραχωρήσεων που χορηγούνται βάσει του άρθρου 21, οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν περιορίζουν κατά κανένα τρόπο την εφαρμογή των αντιστοίχων γεωργικών πολιτικών της Σλοβενίας και της Κοινότητας ή τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών, εφόσον δεν επηρεάζεται το καθεστώς εισαγωγών που ορίζεται στα παραρτήματα VΙ και VΙΙ. Άρθρο 27 Απαγόρευση φορολογικών διακρίσεων1.Τα μέρη δεν επιβάλλουν κανένα μέτρο ούτε καμία πρακτική εσωτερικής φορολογίας που εισάγει, άμεσα ή έμμεσα, διάκριση μεταξύ προϊόντων ενός από τα μέρη και ομοειδών προϊόντων, καταγωγής του εδάφους του άλλου μέρους. 2.Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός από τα δύο μέρη δεν μπορούν να τύχουν επιστροφής του εσωτερικού έμμεσου φόρου πέραν του ποσού του έμμεσου φόρου που τους έχει επιβληθεί. Άρθρο 28 Τελωνειακές ενώσεις, ζώνες ελευθέρων συναλλαγών, διασυνοριακές ρυθμίσεις1.Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στη διατήρηση ή τη σύσταση τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελεύθερου εμπορίου ή ρυθμίσεων για διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές, εκτός εάν με αυτές αλλοιώνονται οι εμπορικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία. Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει ειδικότερα την εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων που διέπουν την κυκλοφορία εμπορευμάτων σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διασυνοριακές συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, την οποία διαδέχθηκε η Δημοκρατία της Σλοβενίας. 2.Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης όσον αφορά τις συμφωνίες για τη δημιουργία αυτών των τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελεύθερου εμπορίου και, όπου αυτό απαιτείται, όσον αφορά άλλα μείζονος σημασίας θέματα που συνδέονται με τις αντίστοιχες εμπορικές πολιτικές τους έναντι τρίτων χωρών. Ειδικότερα, στην περίπτωση που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Κοινότητα, πραγματοποιούνται τέτοιες διαβουλεύσεις ώστε να εξασφαλισθεί ότι ελήφθησαν υπόψη αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Σλοβενίας που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 29 Έκτακτα δασμολογικά μέτρα Η Σλοβενία μπορεί να λάβει, υπό μορφή αυξημένων τελωνειακών δασμών, έκτακτα μέτρα περιορισμένης διάρκειας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11 και του άρθρου 26 παράγραφος 1. Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν μόνο νεοσύστατες βιομηχανίες, ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, ειδικότερα στην περίπτωση που αυτές οι δυσχέρειες προκαλούν μείζονος σημασίας κοινωνικά προβλήματα. Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στη Σλοβενία για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας βάσει αυτών των μέτρων, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25 % κατ αξίαν και διατηρούν, ένα στοιχείο προτιμησιακού χαρακτήρα για προϊόντα καταγωγής Κοινότητας. Η συνολική αξία των εισαγωγών προϊόντων που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % των συνολικών εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από την Κοινότητα, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Ι, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός εάν το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Παύουν να ισχύουν το αργότερο με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Τοιαύτα μέτρα δεν μπορούν να ληφθούν για ένα προϊόν, εάν έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη της τριετίας από την κατάργηση όλων των δασμών, των ποσοτικών περιορισμών ή επιβαρύνσεων ή των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν. Η Σλοβενία ενημερώνει το Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο προτίθεται να λάβει και, μετά από αίτηση της Κοινότητας, διεξάγονται διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με τα εν λόγω μέτρα και τους τομείς στους οποίους εφαρμόζονται, πριν τα μέτρα αυτά τεθούν σε εφαρμογή. Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, η Σλοβενία υποβάλλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης χρονοδιάγραμμα σχετικά με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Το χρονοδιάγραμμα αυτό πρέπει να προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των εν λόγω δασμών, αρχής γενομένης το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή τους, κατά ίσα ποσοστά ετησίως. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Άρθρο 30 ΝτάμπινγκΕάν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ότι εφαρμόζεται πρακτική ντάμπινγκ στο εμπόριο με το άλλο μέρος κατά την έννοια του άρθρου VΙ της ΓΣΔΕ 1994, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά της πρακτικής αυτής, βάσει της συμφωνίας για την εφαρμογή του άρθρου VΙ της ΓΣΔΕ 1994, μέσω της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας του και με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 34. Άρθρο 31 Γενική ρήτρα διασφάλισης Στην περίπτωση που ένα προϊόν εισάγεται σε τόσο αυξημένες ποσότητες και υπό τέτοιους όρους που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν : •σοβαρή ζημία στους εγχώριους παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος ενός από τα μέρη, ή •σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας ή δυσχέρειες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής, η Κοινότητα ή η Σλοβενία, κατά περίπτωση, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 34. Άρθρο 32 Ρήτρα σπάνεως Στην περίπτωση που η τήρηση των άρθρων 14 και 26 οδηγεί σε :ι •επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα έναντι της οποίας το εξάγον μέρος διατηρεί, για το συγκεκριμένο προϊόν, εξαγωγικούς ποσοτικούς περιορισμούς, εξαγωγικούς δασμούς ή μέτρα ή επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, ή•σοβαρή έλλειψη ή απειλή έλλειψης προϊόντος που είναι ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος, και στην περίπτωση που η προαναφερθείσα κατάσταση προκαλεί, ή ενδέχεται να προκαλέσει μείζονες δυσχέρειες για το εξάγον μέρος, το μέρος αυτό μπορεί να λάβει κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 34. Τα μέτρα δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις και καταργούνται όταν οι περιστάσεις δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρησή τους. Άρθρο 33 Κρατικά μονοπώλια Τα κράτη μέλη και η Σλοβενία διαρρυθμίζουν προοδευτικώς τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε, στο τέλος του τέταρτου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, να αποκλείεται, ως προς τους όρους εφοδιασμού και διαθέσεως, οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και της Σλοβενίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Άρθρο 34 Διαδικασίες1.Στην περίπτωση που η Κοινότητα ή η Σλοβενία επιβάλλει, για τις εισαγωγές προϊόντων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 31, την τήρηση διοικητικής διαδικασίας που έχει ως στόχο την ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις των εμπορικών ροών, ενημερώνει σχετικά το άλλο μέρος. 2.Στις περιπτώσεις που ορίζουν τα άρθρα 30, 31 και 32, και πριν ληφθούν τα μέτρο που προβλέπονται σαυτά, ή, στις περιπτώσεις που ισχύει η παράγραφος 3 στοιχείο δ), το ταχύτερο δυνατό, η Κοινότητα ή η Σλοβενία, όποια ενδιαφέρεται, παρέχει στο Συμβούλιο Σύνδεσης όλες τις σχετικές πληροφορίες, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη. Κατά την επιλογή των μέτρων, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα μέτρα που διαταράσσουν το λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτού του οργάνου, κυρίως με σκοπό να καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση τους μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. 3.Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις : 1)Όσον αφορά το άρθρο 31, οι δυσχέρειες που προκύπτουν από την κατάσταση στην οποία αναφέρεται το εν λόγω άρθρο, εξετάζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης το οποίο μπορεί να λάβει την απαιτούμενη απόφαση ώστε να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες. Αν το Συμβούλιο Σύνδεσης ή το εξάγον μέρος, δεν έχει λάβει απόφαση για να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες ή δεν έχει εξευρεθεί καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την παραπομπή του ζητήματος, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το πεδίο που είναι αναγκαίο για να εξαλειφθούν οι δυσχέρειες οι οποίες έχουν προκύψει. 2)Όσον αφορά το άρθρο 30, το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με την εφαρμογή πρακτικής ντάμπινγκ μόλις αρχίσουν έρευνα οι αρχές του εισάγοντος μέρους. Στην περίπτωση που δεν έχει τεθεί τέρμα στην πρακτική ντάμπινγκ κατά την έννοια του άρθρου VΙ της ΓΣΔΕ 1994 ή δεν έχει ανευρεθεί άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από τότε που παραπέμφθηκε το ζήτημα στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 3)Όσον αφορά το άρθρο 32, οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από τις καταστάσεις που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα στις δυσχέρειες αυτές. Εάν δεν έχει λάβει τέτοια απόφαση εντός τριάντα ημερών από τότε που παραπέμφθηκε το ζήτημα αυτό, το εξάγον μέρος μπορεί να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για την εξαγωγή του εν λόγω προϊόντος. 4)Εάν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, απαιτείται άμεση δράση και καθίσταται αδύνατη η εκ των προτέρων πληροφόρηση ή εξέταση, ανάλογα με την περίπτωση, η Κοινότητα ή η Σλοβενία, όποια ενδιαφέρεται, μπορούν να εφαρμόσουν αμέσως, για τις καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 30, 31 και 32. τα μέτρα διασφάλισης που είναι απολύτως απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ενημερώνουν αμέσως το Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 35 Το πρωτόκολλο αριθ. 4 καθορίζει κανόνες καταγωγής για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 36 Επιτρεπόμενοι περιορισμοί Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και ζώων ή προφυλάξεως των φυτών, και προστασίας των εξαντλήσιμων φυσικών πόρων προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της βιομηχανικής, πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας ή για λόγους που αφορούν τον χρυσό και τον άργυρο. Αυτές οι απαγορεύσεις, ή οι περιορισμοί δεν δύνανται πάντως να αποτελούν ούτε μέσον αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών. Άρθρο 37 Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας δεν θίγεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1991, για την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους.ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 381.Υπό την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος : δεν γίνεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των εργαζομένων σλοβενικής ιθαγένειας, οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αμοιβές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους αυτού του κράτους μέλους, ο/η νομίμως διαμένοντες σύζυγος και τα τέκνα εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους, με εξαίρεση τους εποχιακά εργαζόμενους και τους εργαζόμενους που απασχολούνται βάσει διμερών συμφωνιών κατά την έννοια του άρθρου 42, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τις εν λόγω συμφωνίες, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους, κατά την περίοδο της εγκεκριμένης απασχόλησης του εργαζόμενου. 2. Η Σλοβενία, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σ αυτή, παρέχει τη μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε εργαζομένους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και απασχολούνται νομίμως στο έδαφός της, καθώς και στο/η σύζυγό τους και στα τέκνα τους που διαμένουν νομίμως στο εν λόγω έδαφος. Άρθρο 391.Με σκοπό το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους σλοβενικής υπηκοότητας, οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους και για τα μέλη της οικογενείας τους, που διαμένουν νομίμως σε αυτό το έδαφος, και με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος : όλες οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώνουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα διάφορα κράτη μέλη, προστίθενται για λόγους συνταξιοδότησης και παροχής επιδομάτων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και για την ιατρική περίθαλψη που προβλέπεται γιαυτούς τους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους, οι συντάξεις ή τα επιδόματα γήρατος, θανάτου, εργασιακού ατυχήματος ή ασθενείας που συνδέεται με την εργασία, ή συνδεομένης με την εργασία αναπηρίας, με εξαίρεση τις μη ανταποδοτικές παροχές, μεταφέρονται ελεύθερα με τους συντελεστές που ισχύουν δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους ή των κρατών που τα οφείλουν, οι εν λόγω εργαζόμενοι λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα για τα μέλη της οικογενείας τους όπως ορίζεται ανωτέρω. 2.Η Σλοβενία παρέχει στους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και που απασχολούνται νομίμως στο έδαφός της, και στα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν νομίμως εκεί, παρόμοια μεταχείριση με αυτήν που προσδιορίζεται στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση της παραγράφου 1. Άρθρο 401.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφαση τις κατάλληλες διατάξεις για την υλοποίηση των στόχων που περιγράφονται στο άρθρο 39. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφαση λεπτομερείς κανόνες για τη διοικητική συνεργασία, οι οποίοι παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις διαχείρισης και ελέγχου όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1. Άρθρο 41 Οι διατάξεις που εγκρίνει το Συμβούλιο Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 40, δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες που συνδέουν τη Σλοβενία και τα κράτη μέλη, στην περίπτωση που αυτές οι συμφωνίες προβλέπουν ευνοϊκότερη μεταχείριση υπηκόων της Σλοβενίας ή των κρατών μελών. Άρθρο 421.Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας του κράτους μέλους, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας του και τηρουμένων των κανόνων που ισχύουν σε αυτό το κράτος μέλος στον τομέα της κινητικότητας των εργαζομένων : οι υπάρχουσες διευκολύνσεις για την πρόσβαση στην απασχόληση Σλοβένων εργαζομένων, τις οποίες χορηγούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών, θα πρέπει να διατηρηθούν και, ει δυνατόν, να βελτιωθούν, τα άλλα κράτη μέλη εξετάζουν τη δυνατότητα σύναψης παρόμοιων συμφωνιών. 2,Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει την εισαγωγή άλλων βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διευκολύνσεων πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας των κρατών μελών και στην Κοινότητα. Άρθρο 43 Κατά το δεύτερο στάδιο που αναφέρεται στο άρθρο 3, ή ενωρίτερα αν αποφασισθεί, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει νέους τρόπους για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Σλοβενίας και την κατάσταση της απασχόλησης στην Κοινότητα. Το Συμβούλιο Σύνδεσης διατυπώνει δέουσες συστάσεις. Άρθρο 44 Προκειμένου να διευκολυνθεί η αναδιάταξη του εργατικού δυναμικού που απορρέει από την οικονομική αναδιάρθρωση στη Σλοβενία, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια για την καθιέρωση κατάλληλου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη Σλοβενία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 89. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άρθρο 451.Κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 3, η Σλοβενία διευκολύνει την εγκατάσταση στο έδαφός της κοινοτικών εταιρειών και υπηκόων. Για το σκοπό αυτό, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, παρέχει : (ϊ)όσον αφορά την εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στις δικές της εταιρείες ή σε εταιρεία οποιασδήποτε τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι καλύτερη, εκτός από τους τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΧα, όπου η μεταχείριση αυτή παρέχεται το αργότερο στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3, και (ii) όσον αφορά τη λειτουργία θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων κοινοτικών εταιρειών στη Σλοβενία, αφότου εγκατασταθούν, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στις δικές της εταιρείες και υποκαταστήματα ή σε οποιεσδήποτε σλοβενικές θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα εταιρειών οποιαδήποτε τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποιά είναι καλύτερη. 2.Κατά τις μεταβατικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Σλοβενία δεν υιοθετεί νέους κανονισμούς ή μέτρα που εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά την εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών ή υπηκόων στο έδαφός της, ή όσον αφορά τη λειτουργία τους, αφότου εγκατασταθούν, σε σύγκριση με τις δικές της εταιρείες και τους υπηκόους της. 3.Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, παρέχουν : όσον αφορά την εγκατάσταση σλοβενικών εταιρειών, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγούν τα κράτη μέλη στις δικές τους εταιρείες ή σε οποιαδήποτε εταιρεία οιασδήποτε τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποιά είναι καλύτερη, όσον αφορά τη λειτουργία θυγατρικών και υποκαταστημάτων σλοβενικών εταιρειών εγκατεστημένων στο έδαφός τους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγούν τα κράτη μέλη στις δικές τους εταιρείες και υποκαταστήματα ή σε οιεσδήποτε θυγατρικές και υποκαταστήματα εταιρειών οποιασδήποτε τρίτης χώρας, εγκατεστημένων στο έδαφός της, ανάλογα με το ποια είναι καλύτερη. 4.Η μεταχείριση που περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 3 ισχύει γαι την εγκατάσταση και τη λειτουργία υπηκόων από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3. 5.Οι διατάξεις σχετικά με την εθνική μεταχείριση για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κοινοτικών εταιρειών και υπηκόων, που περιέχονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν ισχύουν σε τομείς ή θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧβ. 6.Κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σημείο (ϊ), το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τακτικά τη δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας παροχής εθνικής μεταχείρισης στους τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΧα και την ένταξη τομέων ή θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧβ στο πεδίο των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος· άρθρου. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί με απόφαση του να επιφέρει τροποποιήσεις σε αυτά τα παραρτήματα. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σημείο (ϊ), το Συμβούλιο Σύνδεσης, μπορεί, κατ εξαίρεση, μετά από αίτηση της Σλοβενίας και αν υπάρξει ανάγκη, να αποφασίσει την παράταση της διάρκειας εξαίρεσης ορισμένων τομέων ή θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧα για περιορισμένη χρονική περίοδο. 7.Παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου : 1)οι υπήκοοι της Κοινότητας και οι θυγατρικές και τα υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών έχουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και να μισθώνουν ακίνητη περιουσία στη Σλοβενία. 2)Οι θυγατρικές κοινοτικών εταιρειών έχουν επίσης το δικαίωμα να αποκτούν και να πωλούν ακίνητη περιουσία και. όσον αφορά τους φυσικούς πόρους, την αγροτική γη και τις δασικές εκτάσεις, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Σλοβενούς υπηκόους και τις σλοβενικές εταιρείες, εφόσον τα δικαιώματα αυτά είναι απαραίτητα για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν εγκατασταθεί 3)Η Σλοβενία παρέχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στο σημείο β) σε υπηκόους της Κοινότητας και υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών μέχρι τη λήξη της πρώτης φάσης της μεταβατικής περιόδου. · Άρθρο 461.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν ισχύουν για τις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών, χερσαίων μεταφορών και θαλάσσιων ενδομεταφορών (καμποτάζ). 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις για τη βελτίωση της εγκατάστασης και της λειτουργίας στους τομείς που καλύπτει η παράγραφος 1. Άρθρο 47 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας : α) Ως κοινοτική εταιρεία ή σλοβένικη εταιρεία αντιστοίχως νοείται εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή της Σλοβενίας, αντιστοίχως, και η οποία έχει καταστατική έδρα ή κεντρική διοίκηση ή κύρια εγκατάσταση στο έδαφος της Κοινότητας ή της Σλοβενίας αντιστοίχως. Ωστόσο, εάν η εταιρεία ή επιχείρηση, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή της Σλοβενίας αντιστοίχως, έχει μόνο την καταστατική έδρα της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Σλοβενίας, αντιστοίχως, η εταιρεία θεωρείται ως κοινοτική ή σλοβενική, αντιστοίχως, εάν η λειτουργία της έχει πραγματική και συνεχή σχέση με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη ή της Σλοβενίας, αντιστοίχως. β)Ως θυγατρική εταιρεία νοείται εταιρεία επί της οποίας η πρώτη εταιρεία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο. γ)Ως υποκατάστημα εταιρείας νοείται ένας φορέας άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, με χαρακτήρα μονιμότητας, όπως η επέκταση μιας μητρικής επιχείρησης, που διαθέτει διευθυντικό προσωπικό και τον υλικό εξοπλισμό που απαιτούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τρίτους οι οποίοι, αν και γνωρίζουν ότι, εάν χρειασθεί, υφίσταται νομικός δεσμός με τη μητρική επιχείρηση, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν είναι υποχρεωμένοι να διαπραγματεύονται άμεσα με τη μητρική αυτή επιχείρηση αλλά μπορούν να συναλλάσσονται στον τόπο του φορέα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνιστά την επέκταση. δ)Ως εγκατάσταση νοείται: (ί)όσον αφορά τους υπηκόους, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες ως αυτοαπασχολούμενα πρόσωπα και να δημιουργούν επιχειρήσεις, ιδίως εταιρείες, επί των οποίων ασκούν ουσιαστικό έλεγχο. Η αυτοαπασχόληση και οι επιχειρήσεις εκ μέρους υπηκόων δεν περιλαμβάνουν την αναζήτηση ή την ανάληψη απασχόλησης στην αγορά εργασίας του άλλου μέρους, ούτε παρέχουν το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας του άλλου μέρους. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται για τα άτομα που δεν είναι αποκλειστικά αυτοαπασχολούμενα, (ii)όσον αφορά τις κοινοτικές και σλοβενικές εταιρείες, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες μέσω της δημιουργίας θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων στη Σλοβενία ή στην Κοινότητα αντιστοίχως. .ε) Ως λειτουργία νοείται η άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων. στ)Ως οικονομικές δραστηριότητες νοούνται ειδικότερα οι βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες ελευθέρων επαγγελμάτων. ζ)Ως κοινοτικός υπήκοος και Σλοβενός υπήκοος, αντιστοίχως, νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους ή της Σλοβενίας. η)Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια μεταφορά, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ καλύπτουν επίσης υπηκόους των κρατών μελών ή της Σλοβενίας, οι οποίοι είναι, αντιστοίχως, εγκατεστημένοι εκτός Κοινότητας ή Σλοβενίας και ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκτός Κοινότητας ή Σλοβενίας και οι οποίες ελέγχονται από υπηκόους ενός κράτους μέλους ή της Σλοβενίας αντιστοίχως, εφόσον τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σε αυτό το κράτος μέλος ή στη Σλοβενία, αντιστοίχως, σύμφωνα με τη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. θ)Ως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες νοούνται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΧγ. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να επεκτείνει ή να τροποποιεί το πεδίο του παραρτήματος αυτού. Άρθρο 481.Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 45, και με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΧγ, κάθε μέρος μπορεί να ρυθμίζει τα θέματα εγκατάστασης, καθώς και λειτουργίας εταιρειών και υπηκόων στο έδαφός του, στο βαθμό που οι ρυθμίσεις αυτές δεν εισάγουν διακρίσεις έναντι εταιρειών και υπηκόων του άλλου μέρους σε σύγκριση με τις δικές του εταιρείες και υπηκόους. ι 2.Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, παρά τις τυχόν άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη δεν παρεμποδίζονται από το να λαμβάνουν μέτρα για προληπτικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας επενδυτών, καταθετών, κατόχων ασφαλιστικών συμβολαίων ή ατόμων έναντι των οποίων υφίσταται οφειλή από καταπίστευση εκ μέρους παρέχοντος χρηματοπιστωτική υπηρεσία ή για να κατοχυρωθεί η ακεραιότητα και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσον αποφυγής εκ μέρους ενός μέρους των υποχρεώσεών του στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας. 3.Η παρούσα συμφωνία κατουδένα τρόπο δεν υποχρεώνει ένα μέρος να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις και λογαριασμούς πελατών ή οποιεσδήποτε εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες που ευρίσκονται στην κατοχή δημοσίων φορέων. Άρθρο 491.Οι διατάξεις των άρθρων 45 και 48 δεν αποκλείουν την εφαρμογή, εκ μέρους ενός εκ των μερών, ειδικών κανόνων όσον αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία στο έδαφός του υποκαταστημάτων εταιρειών του άλλου μέρους, οι οποίες δεν έχουν συσταθεί στο έδαφος του πρώτου μέρους, οι οποίοι δικαιολογούνται βάσει νομικών ή τεχνικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των εν λόγω , υποκαταστημάτων σε σχέση με τα υποκαταστήματα των εταιρειών που έχουν συσταθεί στο έδαφός του, ή, όσον αφορά χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για προληπτικούς λόγους. 2.Η διαφορά μεταχείρισης δεν πρέπει να υπερβαίνει το βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος εξαιτίας των εν λόγω νομικών ή τεχνικών διαφορών, ενώ, όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το βαθμό που επιβάλλεται για προληπτικούς λόγους. Άρθρο 501.Οι κοινοτικές εταιρείες ή οι σλοβενικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος της Σλοβενίας ή της Κοινότητας, αντιστοίχως, δικαιούνται να απασχολούν ή να επιτρέπουν σε μια από τις θυγατρικές τους εταιρείες ή υποκαταστήματα να απασχολεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα υποδοχής της εγκατάστασης, στο έδαφος της Σλοβενίας και της Κοινότητας, αντιστοίχως, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι κρατών μελών της Κοινότητας και της Σλοβενίας αντιστοίχως, υπό τον όρο ότι οι υπάλληλοι αυτοί αποτελούν το βασικό προσωπικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2. και ότι απασχολούνται αποκλειστικά από εταιρείες, θυγατρικές ή υποκαταστήματα. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνον την περίοδο της απασχόλησης. 2.Το βασικό προσωπικό των προαναφερθεισών εταιρειών που στο εξής καλούνται οργανισμοί, αποτελείται από πρόσωπα μετατιθέμενα ενδοϋπηρεσιακά όπως ορίζονται στο σημείο γ) της παρούσας παραγράφου στις ακόλουθες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο και ότι τα σχετικά άτομα είναι υπάλληλοι σε αυτόν ή έχουν υπάρξει εταίροι αυτού (εκτός από τους πλειοψηφούντες μετόχους), τουλάχιστον κατά το έτος που προηγείται της μετάθεσης : 1)Ανώτεροι υπάλληλοι οργανισμού, οι οποίοι κατά κύριο λόγο διευθύνουν τον οργανισμό, εποπτεύονται ή κατευθύνονται κυρίως από το διοικητικό συμβούλιο ή τους μετόχους της επιχείρησης ή τους ομολόγους τους, και οι οποίοι μεταξύ άλλων διευθύνουν την εγκατάσταση ή τμήμα ή υπηρεσία της εγκατάστασης, εποπτεύουν και επιβλέπουν την εργασία άλλων υπαλλήλων με εποπτικά, επαγγελματικά ή διευθυντικά καθήκοντα, έχουν προσωπική αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να προτείνουν προσλήψεις, απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό. 2)Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό και που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ουσιαστικής σημασίας για την προσφερόμενη υπηρεσία, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διοίκηση της εγκατάστασης. Η εκτίμηση των εν λόγω γνώσεων δύναται να αντικατοπτρίζει, εκτός από τις ειδικές γνώσεις που αφορούν την εγκατάσταση, υψηλού επιπέδου προσόντα για το συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή εμπορίου που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, καθώς και την ιδιότητα μέλους αναγνωρισμένων επαγγελμάτων. 3)Ως μετατιθέμενα ενδοϋπηρεσιακά ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στο πλαίσιο ενός οργανισμού στο έδαφος ενός μέρους, και τα οποία μετατίθενται προσωρινά για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στο έδαφος του άλλου μέρους· ο σχετικός οργανισμός πρέπει να έχει την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος ενός μέρους και η μετάθεση να πραγματοποιηθεί προς εγκατάσταση (υποκατάστημα, θυγατρική εταιρεία) του οργανισμού αυτού, η οποία , εγκατάσταση όντως ασκεί ομοειδείς οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος του άλλου μέρους. 3.Η είσοδος και η προσωρινή παραμονή στο έδαφος της Κοινότητας ή της Σλοβενίας υπηκόων της Κοινότητας ή της Σλοβενίας αντιστοίχως, επιτρέπεται, στην περίπτωση που οι εν λόγω αντιπρόσωποι εταιρειών είναι ανώτεροι υπάλληλοι εταιρείας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 σημείο α), και φέρουν την ευθύνη για τη σύσταση κοινοτικής θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος σλοβενικής εταιρείας ή σλοβενικής θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος κοινοτικής εταιρείας σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στη Σλοβενία, αντιστοίχως, όταν : οι εν λόγω αντιπρόσωποι δεν προβαίνουν σε απευθείας πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών, και η εταιρεία διατηρεί την κύρια εγκατάστασή της εκτός της Κοινότητας ή της Σλοβενίας, αντιστοίχως, και δεν διαθέτει άλλο αντιπρόσωπο, γραφείο, υποκατάστημα ή θυγατρική εταιρεία στο συγκεκριμένο κράτος μέλος της Κοινότητας ή στη Σλοβενία, αντιστοίχως. Άρθρο 51 Για να διευκολυνθούν οι κοινοτικοί και Σλοβένοι υπήκοοι να αναλαμβάνουν και να ασκούν νομοθετικώς κατοχυρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες στη Σλοβενία και την Κοινότητα, αντιστοίχως, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τα μέτρα που είναι αναγκαία να ληφθούν για την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα Άρθρο 52 Κατά τα τέσσερα πρώτα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ή για τους τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΧα, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3, η Σλοβενία μπορεί να εισάγει μέτρα κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά την εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών και υπηκόων, στην περίπτωση που ορισμένες βιομηχανίες : •ευρίσκονται υπό αναδιάρθρωση, ή •αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, ειδικότερα αν αυτές οι δυσχέρειες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στη Σλοβενία, ή •αντιμετωπίζουν την απώλεια ή τη δραστική μείωση του συνολικού τμήματος της αγοράς που κατέχουν εταιρείες ή υπήκοοι της Σλοβενίας σε συγκεκριμένο τομέα ή βιομηχανικό κλάδο στη Σλοβενία, ή •είναι νεοσύστατες βιομηχανίες στη Σλοβενία. Αυτά τα μέτρα : (ϊ)παύουν να εφαρμόζονται το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη του τέταρτου έτους από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ή, για τους τομείς που συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΧα, με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3, και (ii)είναι εύλογα και αναγκαία για την εξυγίανση της κατάστασης, και (iii)αφορούν μόνο τις εγκαταστάσεις που δημιουργούνται στη Σλοβενία μετά την έναρξη ισχύος αυτών των μέτρων και δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες κοινοτικών εταιρειών ή υπηκόων που έχουν ήδη εγκατασταθεί στη Σλοβενία κατά τη λήψη του συγκεκριμένου μέτρου, σε σύγκριση με τις εταιρείες ή τους υπηκόους της Σλοβενίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί κατ εξαίρεση, κατόπιν αιτήματος της Σλοβενίας και εφόσον χρειαστεί, να αποφασίσει την παράταση των περιόδων που αναφέρονται στο σημείο (ϊ) για ένα συγκεκριμένο τομέα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή αυτών των μέτρων, η Σλοβενία παρέχει, στο μέτρο του δυνατού, προτιμησιακή μεταχείριση στις κοινοτικές εταιρείες και υπηκόους, και σε καμία περίπτωση λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από αυτήν που παρέχεται σε εταιρείες ή υπηκόους οιασδήποτε τρίτης χώρας. Πριν από τη λήψη αυτών των μέτρων, η Σλοβενία συμβουλεύεται το Συμβούλιο Σύνδεσης και δεν τα εφαρμόζει προτού παρέλθει περίοδος ενός μηνός από την κοινοποίηση στο Συμβούλιο Σύνδεσης των συγκεκριμένων μέτρων που προτίθεται να λάβει η Σλοβενία, εκτός από την περίπτωση που η απειλή ανεπανόρθωτης ζημίας απαιτεί τη λήψη επειγόντων μέτρων, οπότε η Σλοβενία συμβουλεύεται το Συμβούλιο Σύνδεσης αμέσως μετά τη λήψη τους. Κατά τη λήξη του τέταρτου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ή, για τους τομείς ι που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΧα, με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3, η Σλοβενία μπορεί να λάβει τέτοια μέτρα μόνο με την έγκριση του Συμβουλίου Σύνδεσης και υπό τους όρους που καθορίζει το τελευταίο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ Άρθρο 531.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτρέψουν, προοδευτικά, την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους εταιρειών ή υπηκόων της Κοινότητας ή της Σλοβενίας, εγκατεστημένων στο έδαφος μέρους άλλου από αυτό του αποδέκτη των υπηρεσιών. 2.Παράλληλα με τη διαδικασία ελευθέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη του άρθρου 57 παράγραφος 1, τα μέρη επιτρέπουν την προσωρινή κυκλοφορία φυσικών προσώπων που παρέχουν την υπηρεσία ή τα οποία απασχολούνται από τον παρέχοντα την υπηρεσία, ως βασικό προσωπικό, όπως ορίζεται στο άρθρο 50, παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που είναι αντιπρόσωποι μιας εταιρείας ή ενός υπηκόου της Κοινότητας ή της Σλοβενίας και τα οποία ζητούν προσωρινή είσοδο με σκοπό τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την πώληση υπηρεσιών ή τη σύναψη συμφωνιών για την πώληση υπηρεσιών υπέρ του παρέχοντος την υπηρεσία, αν αυτοί οι αντιπρόσωποι δεσμευθούν να μην κάνουν απευθείας πωλήσεις στο κοινό ή να παρέχουν υπηρεσίες οι ίδιοι 3.Το αργότερο οκτώ έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προοδευτική εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1. Λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από τα μέρη στην προσέγγιση των νομοθεσιών τους. Άρθρο 541.Τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε αναλαμβάνουν δράσεις που καθιστούν τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών εκ μέρους υπηκόων ή εταιρειών της Κοινότητας και της Σλοβενίας που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος μέρους άλλου από εκείνο του προσώπου για το οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες, σημαντικά πιο περιοριστικές σε σύγκριση με την κατάσταση που ίσχυε την προηγουμένη της ημέρας ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Σε περίπτωση που ένα μέρος θεωρεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από το άλλο μέρος από την υπογραφή της συμφωνίας οδηγούν σε κατάσταση πολύ πιο περιοριστική όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε σύγκριση με την κατάσταση που Ίσχυε την ημερομηνία της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, το εν λόγω μέρος δύναται να ζητήσει από το άλλο μέρος τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων. Άρθρο 55 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 53, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις : 1)Όσον αφορά τις χερσαίες μεταφορές, οι σχέσεις των μερών διέπονται από τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στον τομέα των μεταφορών, η οποία υπεγράφη στις 5 Απριλίου 1993. Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στην ορθή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και τονίζουν την ιδιαίτερη σημασία της ελευθερίας της οδικής διαμετακομιστικής κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στη συμφωνία, με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τη διαμετακόμιση μέσω Αυστρίας μετά την προσχώρηση της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη μη διακριτική μεταχείριση και στην εναρμόνιση της σλοβένικης νομοθεσίας μεταφορών με την αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία. 2)Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν πραγματικά την αρχή της ανεμπόδιστης πρόσβασης στην αγορά και στις μεταφορές σε εμπορική βάση. α) Η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τον Κώδικα Συμπεριφοράς των Διασκέψεων Τακτικών Γραμμών (Liner Cοnferences), όπως εφαρμόζεται από καθένα από τα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών εκτός Διασκέψεων (Νοn-Cοnferences Liner) είναι ελεύθερες να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς μια Διάσκεψη στο βαθμό που εφαρμόζουν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού σε εμπορική βάση. β)Τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους σε ένα ελεύθερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ως ουσιαστικό στοιχείο του εμπορίου υγρού και ξηρού φορτίου χύδην. 3)Εφαρμόζοντας τις αρχές της παραγράφου 2, τα μέρη : α) δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις κατά τις οποίες ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν θα είχαν άλλως την ευκαιρία να προβαίνουν στη διεξαγωγή εμπορίου από ή προς την εκάστοτε τρίτη χώρα, β)απαγορεύουν τις ρυθμίσεις κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες όσον αφορά το εμπόριο υγρού και ξηρού φορτίου χύδην, γ)καταργούν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα, τα διοικητικά, τεχνικά και άλλα εμπόδια τα οποία μπορούν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις ή να εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. 4)Για να εξασφαλιστούν η συντονισμένη ανάπτυξη και η προοδευτική ελευθέρωση των μεταφορών μεταξύ των μερών ανάλογα με τις αμοιβαίες εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών καθορίζονται με ειδική συμφωνία την οποία πρόκειται να διαπραγματευτούν τα μέρη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 5)Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας που αναφέρεται στο σημείο 4, τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε προβαίνουν σε ενέργειες που είναι περισσότερο περιοριστικά ή εισάγουν μεγαλύτερες διακρίσεις σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 6)Κατά τη μεταβατική περίοδο, η Σλοβενία προσαρμόζει προοδευτικά τη νομοθεσία της, καθώς και τους διοικητικούς, τους τεχνικούς και άλλους κανόνες, προς την ανά πάσα στιγμή ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στον τομέα των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι σκοποί της ελευθέρωσης και της αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές των μερών και διευκολύνεται η κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων. 7)Παράλληλα με την κοινή πρόοδο που επιτυγχάνεται κατά την επίτευξη των στόχων του παρόντος κεφαλαίου, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τρόπους για τη δημιουργία των συνθηκών που είναι απαραίτητες ώστε να βελτιωθεί η ελευθερία παροχής υπηρεσιών στον τομέα των εναέριων και των χερσαίων μεταφορών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 561.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν ισχύουν για τις δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας στο έδαφος κάθε μέρους. Άρθρο 571.Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν παρεμποδίζει τα μέρη να εφαρμόζουν τους νόμους και τους κανονισμούς τους όσον αφορά την είσοδο και τη διαμονή, την εργασία, τις συνθήκες εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι δια της εφαρμογής τους, δεν εξουδετερώνουν ή δεν περιορίζουν τα οφέλη που απορρέουν για οποιοδήποτε μέρος από όρους ή ειδική διάταξη της παρούσας συμφωνίας. Η διάταξη αυτή δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 56. 2.Η εξαίρεση κοινοτικών εταιρειών και υπηκόων που έχουν εγκατασταθεί στη Σλοβενία σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ, από τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης από τη Σλοβενία στους τομείς της δημόσιας εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών και πολιτιστικών υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3, θεωρείται συμβατή με τις διατάξεις του τίτλου αυτού, και με τους κανόνες ανταγωνισμού που αναφέρονται στον τίτλο V. ιΆρθρο 58 Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου καλύπτουν επίσης τις εταιρείες οι οποίες ελέγχονται και ανήκουν από κοινού αποκλειστικά σε εταιρείες ή υπηκόους της Σλοβενίας και σε εταιρείες ή υπηκόους της Κοινότητας. Άρθρο 591.Η παροχή της μεταχείρισης του πλέον ευνοούμενου κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου, δεν εφαρμόζεται στα φορολογικά πλεονεκτήματα τα οποία παραχωρούν ή πρόκειται να παραχωρήσουν τα μέρη βάσει συμφωνιών που αποσκοπούν στην αποφυγή της διπλής φορολόγησης, ή άλλων φορολογικών ρυθμίσεων. 2.Ουδεμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν ερμηνεύεται κατά τρόπον ώστε να εμποδίζει τη λήψη ή την εφαρμογή από τα μέρη ενός μέτρου που αποσκοπεί να αποτρέψει τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις των συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, άλλων φορολογικών ρυθμίσεων ή της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας. 3.Ουδεμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν ερμηνεύεται κατά τρόπον ώστε να εμποδίζει τα κράτη μέλη ή τη Σλοβενία, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της φορολογικής τους νομοθεσίας, να διαχωρίσουν τους φορολογούμενους που δεν βρίσκονται σε πανομοιότυπες καταστάσεις, ιδίως όσον αφορά τον τόπο διαμονής τους. Άρθρο 60 Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου προσαρμόζονται σταδιακά, κυρίως υπό το πρίσμα των απαιτήσεων που ορίζει το άρθρο V της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου των Υπηρεσιών (GΑΤS). Άρθρο 61 Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζουν τα μέρη να εφαρμόζουν οποιοδήποτε μέτρο κρίνουν αναγκαίο, προκειμένου να αποτρέψουν την καταστρατήγηση, μέσω των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, των μέτρων τους που διέπουν την πρόσβαση τρίτων χωρών στις αγορές τους. ΤΙΤΛΟΣ V ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Άρθρο 62 Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιτρέπουν, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, όλες τις πληρωμές του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στο βαθμό που οι συναλλαγές επί των πληρωμών αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή προσώπων μεταξύ των μερών, η οποία έχει ελευθερωθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 631.Οσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κίνησης κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Σλοβενία, αντίστοιχα, εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, που συστήνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό του προϊόντος αυτών των επενδύσεων και οποιουδήποτε κέρδους απορρέει από αυτές. Παρά την ανωτέρω διάταξη, αυτή η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, η εκκαθάριση και ο επαναπατρισμός εξασφαλίζονται στο τέλος του τέταρτου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας για όλες τις επενδύσεις οι οποίες συνδέονται με την εγκατάσταση κοινοτικών υπηκόων στη Σλοβενία ως αυτοαπασχολούμενων σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙV. Όσον αφορά την απόκτηση ποσοστού άνω του 25 % των μετοχών με δικαίωμα ψήφου οι οποίες εκδόθηκαν βάσει του Νόμου για την Αλλαγή Ιδιοκτησίας των Επιχειρήσεων σε εταιρεία με ονομαστική αξία μετοχικού κεφαλαίου άνω των 5 εκατ. ΕCU, απαιτείται η έγκριση της σλοβένικης κυβέρνησης για περίοδο τριών ετών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Στη συνέχεια, ο περιορισμός αυτός αίρεται 2.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κινήσεως κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Σλοβενία, αντιστοίχως, εξασφαλίζουν την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων που αφορούν πιστώσεις για εμπορικές συναλλαγές ή για την παροχή υπηρεσιών στις οποίες συμμετέχει κάτοικος ενός από τα μέρη, και για χρηματοδοτήσεις δανείων. Εξασφαλίζουν επίσης, από το τέταρτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων που αφορούν επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 62 και 63, όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και της Σλοβενίας προκαλούν, ή απειλούν να προκαλέσουν, σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία της πολιτικής συναλλάγματος ή της νομισματικής πολιτικής στην Κοινότητα ή τη Σλοβενία, η Κοινότητα και η Σλοβενία, αντίστοιχα, μπορούν να λαμβάνουν μέτρα διασφάλισης όσον αφορά τις κινήσεις κεφαλαίου μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες εάν τα μέτρα αυτά είναι απολύτως αναγκαία. 3.Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη και η Σλοβενία, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν εισάγουν νέους περιορισμούς ξένου συναλλάγματος στην κίνηση κεφαλαίων και στις τρέχουσες πληρωμές που συνδέονται με αυτή μεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και της Σλοβενίας και δεν καθιστούν πιο περιοριστικές τις υπάρχουσες ρυθμίσεις. 4.Τα μέρη συνεννοούνται μεταξύ τους για να διευκολύνουν την κίνηση κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας με σκοπό την προώθηση των στόχων της παρούσας συμφωνίας. ιΆρθρο 641.Κατά το τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη λαμβάνουν μέτρα για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την περαιτέρω σταδιακή εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων. 2.Μέχρι το τέλος του τέταρτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τρόπους για την πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για την κίνηση κεφαλαίων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 65 1.Τα ακόλουθα δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της συμφωνίας, στο βαθμό που μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας : (ί)όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, (ϋ)η κατάχρηση, από μια ή περισσότερες επιχειρήσεις, δεσπόζουσας θέσης στο έδαφος της Κοινότητας ή της Σλοβενίας, συνολικά ή σε σημαντικό τμήμα της, (iii)οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό, δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων προϊόντων. 2.Οι πρακτικές που αντίκεινται στο παρόν άρθρο αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 85. 86 και 92 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εγκρίνει τους αναγκαίους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. Μέχρι την έγκριση των κανόνων εφαρμογής, οι πρακτικές που δεν συμβιβάζονται με την παράγραφο 1 αντιμετωπίζονται από τα μέρη στα αντίστοιχα εδάφη τους σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες τους. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της παραγράφου 6. 4.α)Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1, σημείο iii), τα μέρη αναγνωρίζουν ότι, κατά τα πρώτα τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγεί η Σλοβενία αξιολογούνται αφού ληφθεί υπόψη ότι η Σλοβενία θεωρείται περιοχή όμοια με τις περιοχές της Κοινότητας που περιγράφονται στο άρθρο 92, παράγραφος 3, στοιχείο α) της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει, αφού λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση της Σλοβενίας, κατά πόσο η περίοδος αυτή θα πρέπει να παραταθεί για περαιτέρω τετραετείς περιόδους. β)Κάθε μέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, μεταξύ άλλων με την υποβολή ετησίων εκθέσεων στο άλλο μέρος, σχετικά με το συνολικό ποσό και την κατανομή των χορηγούμενων ενισχύσεων και με την παροχή, κατόπιν αιτήσεως, πληροφοριών για τα προγράμματα ενισχύσεων. Μετά από αίτηση ενός από τα μέρη, το άλλο μέρος παρέχει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. 5.Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ: δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 σημείο iii), τυχόν πρακτικές αντίθετες με την παράγραφο 1 σημείο i), πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζει η Κοινότητα βάσει των άρθρων 42 και 43 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα κριτήρια που θεσπίζονται με τον κανονισμό αριθ. 26/1962 του Συμβουλίου. 6.Σε περίπτωση που η Κοινότητα ή η Σλοβενία θεωρήσει ότι κάποια συγκεκριμένη πρακτική είναι ασυμβίβαστη με τους όρους της παραγράφου 1 και ότι : δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς στο πλαίσιο των κανόνων εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3. ή ελλείψει τέτοιων κανόνων, και αν η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στα συμφέροντα του άλλου μέρους ή σημαντική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υπηρεσιών, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης, ή μετά από τριάντα εργάσιμες ημέρες από την παραπομπή για τις διαβουλεύσεις αυτές. Στην περίπτωση πρακτικών ασυμβίβαστων με την παράγραφο 1 σημείο iii), τέτοια κατάλληλα μέτρα μπορούν να εγκριθούν, στις περιπτώσεις που ισχύει η Συμφωνία ΠΟΕ, μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σαυτήν ή σε άλλη σχετική πράξη που απετέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της, και που εφαρμόζεται μεταξύ των μερών. 7.Παρά τις τυχόν αντίθετες διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες αφού λάβουν υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις απαιτήσεις του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου. 8.Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τα προϊόντα που καλύπτει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος, και τα οποία αποτελούν το αντικείμενο του πρωτοκόλλου αριθ. 2. ιΆρθρο 661.Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες στο μέτρο του δυνατού, ώστε να αποφεύγουν την επιβολή περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικά με εισαγωγές, για σκοπούς του ισοζυγίου πληρωμών. Σε περίπτωση που ένα μέρος λάβει τοιαύτα μέτρα, υποβάλλει στο άλλο μέρος, το συντομότερο δυνατόν, χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή τους. 2.Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας ή η Σλοβενία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών, ή απειλούνται άμεσα με τέτοιες δυσχέρειες, η Κοινότητα ή η Σλοβενία, κατά περίπτωση, έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η Συμφωνία ΠΟΕ, να εγκρίνει περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικά με εισαγωγές, τα οποία είναι περιορισμένης διάρκειας και δεν μπορούν να υπερβαίνουν αυτό που είναι απολύτως αναγκαίο για τη διόρθωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών. Η Κοινότητα ή η Σλοβενία, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως σχετικά το άλλο μέρος. 3.Περιοριστικά μέτρα δεν ισχύουν για τις μεταβιβάσεις που συνδέονται με επενδύσεις, και ιδίως για τον επαναπατρισμό ποσών που έχουν επενδυθεί ή επανεπενδυθεί, ή για οποιουδήποτε είδους έσοδα που προκύπτουν από αυτές. Άρθρο 67 Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις, και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξασφαλίζει ότι, από το τρίτο έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζονται οι αρχές της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 90. Άρθρο 681.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος Χ, τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στην εξασφάλιση της κατάλληλης και αποτελεσματικής προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Σλοβενία προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, σε επίπεδο προστασίας παρόμοιο με εκείνο που ισχύει στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσματικών μέσων επιβολής των δικαιωμάτων αυτών. 3.Πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Σλοβενία θα προσχωρήσει στις πολυμερείς συμβάσεις στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος Χ. 4.Στην περίπτωση που προκύψουν προβλήματα όσον αφορά τον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, τα οποία επηρεάζουν τους όρους του εμπορίου, αναφέρονται επειγόντως στο Συμβούλιο Σύνδεσης, κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των μερών, με στόχο την επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων. Άρθρο 691.Τα μέρη θεωρούν το άνοιγμα της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων με βάση τις αρχές των μη διακρίσεων και της αμοιβαιότητας, ιδίως στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ως επιθυμητό. 2.Παρέχεται πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων εντός της Κοινότητας, σε εταιρείες της Σλοβενίας, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες για τις προμήθειες, με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται σε κοινοτικές εταιρείες, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εκτός των συμβάσεων που καλύπτονται από την οδηγία 93/38/ΕΟΚ. Οι προαναφερθείσες διατάξεις εφαρμόζονται επίσης στις συμβάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 93/38/ΕΟΚ αμέσως μετά την εισαγωγή της κατάλληλης νομοθεσίας από την κυβέρνηση της Σλοβενίας. Η Κοινότητα εξετάζει περιοδικά εάν η Σλοβενία έχει πράγματι εισάγει την εν λόγω νομοθεσία. Χορηγείται πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στη Σλοβενία στις κοινοτικές εταιρείες, με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται σε εταιρείες της Σλοβενίας, το αργότερο μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3. Οι κοινοτικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη Σλοβενία σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV έχουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις εταιρείες της Σλοβενίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει περιοδικά τη δυνατότητα να επιτρέψει η Σλοβενία την πρόσβαση σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων της Σλοβενίας σε όλες τις κοινοτικές εταιρείες πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. 3.Όσον αφορά την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την παροχή υπηρεσιών μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας, καθώς και την απασχόληση και την κυκλοφορία των εργαζομένων που συνδέεται με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 38 έως 61. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ Άρθρο 70 Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι βασική προϋπόθεση για την οικονομική ένταξη της Σλοβενίας στην Κοινότητα είναι η προσέγγιση της υφιστάμενης και της μελλοντικής νομοθεσίας της Σλοβενίας με τη νομοθεσία της Κοινότητας. Η Σλοβενία προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της θα καταστεί σταδιακά συμβατή προς τη νομοθεσία της Κοινότητας. Άρθρο 711.Η προσέγγιση των νομοθεσιών αφορά ειδικότερα τους ακόλουθους τομείς : τελωνειακή νομοθεσία, εταιρικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, ασφαλιστικό δίκαιο, λογιστική και φορολόγηση των επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κανόνες ανταγωνισμού, κανόνες των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων προμηθειών, προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, έμμεση φορολογία, τεχνικοί κανόνες και πρότυπα, πυρηνική νομοθεσία και ρυθμίσεις, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες. 2.Τα μέρη θεωρούν επίσης ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να σημειωθεί ταχεία πρόοδος στην προσέγγιση των νομοθεσιών στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, του ανταγωνισμού, της προστασίας των εργαζομένων, των δικαιωμάτων των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Άρθρο 72 Η Κοινότητα παρέχει στη Σλοβενία τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, τα οποία μπορούν, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν : •, την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, ,•την έγκαιρη παροχή πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά τη σχετική νομοθεσία, • τη διοργάνωση σεμιναρίων, •δραστηριότητες κατάρτισης, •ενίσχυση για τη μετάφραση της κοινοτικής και σλοβενικής νομοθεσίας στους σχετικούς τομείς. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 731.Η Κοινότητα και η Σλοβενία καθιερώνουν οικονομική συνεργασία με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη της Σλοβενίας και στην οικονομική μεγέθυνσή της. Με τη συνεργασία αυτή ενισχύονται οι υπάρχοντες οικονομικοί δεσμοί, σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, προς όφελος και των δύο μερών. 2.θεσπίζονται πολιτικές και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Σλοβενίας, τα οποία διέπονται από την αρχή της σταθερής και διαρκούς ανάπτυξης. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές πλευρές εντάσσονται πλήρως εξ αρχής στις εν λόγω πολιτικές και ότι συνδέονται με τις απαιτήσεις μιας αρμονικής κοινωνικής ανάπτυξης. 3.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία θα πρέπει να επικεντρωθεί ιδίως σε πολιτικές και μέτρα του βιομηχανικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων του εξορυκτικού κλάδου, των επενδύσεων, της γεωργίας, της ενέργειας, των μεταφορών, της περιφερειακής ανάπτυξης και του τουρισμού. 4.Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε μέτρα που μπορούν να προαγάγουν τη συνεργασία μεταξύ της Σλοβενίας και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Άρθρο 74 Βιομηχανική συνεργασία1.Η συνεργασία στοχεύει στην προώθηση του εκσυγχρονισμού και της αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας της Σλοβενίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα καθώς και στην προώθηση της βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ οικονομικών φορέων και των δύο πλευρών, με στόχο ειδικότερα την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, υπό όρους που σέβονται το περιβάλλον. 2.Ειδικότερα, η συνεργασία ευνοεί: την αναδιάρθρωση μεμονωμένων τομέων στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει ειδικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τομείς του άνθρακα και του χάλυβα, τη σύσταση νέων επιχειρήσεων σε περιοχές που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης. 3.Οι πρωτοβουλίες βιομηχανικής συνεργασίας λαμβάνουν υπόψη προτεραιότητες που καθορίζει η Σλοβενία. Οι πρωτοβουλίες στοχεύουν ειδικότερα στη θέσπιση ενός κατάλληλου πλαισίου για επιχειρήσεις, στη βελτίωση της τεχνογνωσίας όσον αφορά τη διαχείριση στην προώθηση των αγορών, στη διαφάνεια της αγοράς και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν την παροχή τεχνικής βοήθειας, όπου κρίνεται σκόπιμο. Άρθρο 75 Προώθηση και προστασία των επενδύσεων1.Η συνεργασία μεταξύ των μερών στοχεύει στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις ιδιωτικές επενδύσεις, τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες, που είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικονομική και βιομηχανική ανασυγκρότηση στη Σλοβενία. 2.Οι ιδιαίτεροι στόχοι της συνεργασίας είναι : να θεσπιστεί από τη Σλοβενία νομικό πλαίσιο που θα ευνοεί και θα προστατεύει τις επενδύσεις, να συναφθούν, όπου κρίνεται σκόπιμο, διμερείς συμφωνίες με τα κράτη μέλη για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, να συναφθούν, όπου κρίνεται σκόπιμο, συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, να εφαρμοστούν κατάλληλες ρυθμίσεις για τη μεταφορά κεφαλαίων, να γίνει απορρύθμιση, να βελτιωθεί η οικονομική υποδομή, να ανταλλάσσονται πληροφορίες για τις δυνατότητες πραγματοποίησης επενδύσεων, μέσω της διοργάνωσης εμποροπανηγύρεων, εκθέσεων, εβδομάδων συναντήσεων εμπορικού χαρακτήρα και άλλων εκδηλώσεων. Άρθρο 76 Πρότυπα και εκτίμηση της συμμόρφωσης 1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωση της Σλοβενίας με τους τεχνικούς κανονισμούς της Κοινότητας και τις ευρωπαϊκές διαδικασίες τυποποίησης και εκτίμησης της συμμόρφωσης. 2.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία επιδιώκει: να προωθήσει τη χρήση κοινοτικών τεχνικών κανονισμών και ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών για την εκτίμηση της συμμόρφωσης, όταν κρίνεται σκόπιμο, να διαπραγματεύεται συμφωνίες για την αμοιβαία αναγνώριση στους τομείς αυτούς, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή αρμόδιων σλοβενικών φορέων στις εργασίες ειδικευμένων ευρωπαϊκών οργανισμών (CΕΝ, CΕΝΕLΕC, ΕΤSΙ, ΕΟΤC). 3.Όπου κρίνεται σκόπιμο, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια στη Σλοβενία. Άρθρο 77 Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία 1.Τα μέρη προωθούν τη συνεργασία στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής : ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις επιστημονικές και τεχνολογικές πολιτικές τους, διοργάνωση κοινών συναντήσεων επιστημονικού περιεχομένου (σεμινάρια και εργαστήρια), κοινές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την ενθάρρυνση της επιστημονικής προόδου και της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, δραστηριότητες κατάρτισης και προγράμματα κινητικότητας για ερευνητές και εμπειρογνώμονες και των δύο πλευρών, ανάπτυξη περιβάλλοντος που να ευνοεί την έρευνα και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και επαρκής προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα αποτελέσματα της έρευνας, συμμετοχή της Σλοβενίας σε κοινοτικά προγράμματα σύμφωνα με την παράγραφο 3. Όπου κρίνεται σκόπιμο, παρέχεται τεχνική βοήθεια. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες για την ανάπτυξη της συνεργασίας. 3.Η συνεργασία στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου της Κοινότητας στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης εφαρμόζεται σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και θα συναφθούν σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες κάθε μέρους. Άρθρο 78 Εκπαίδευση και κατάρτιση1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των γενικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων στη Σλοβενία, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της Σλοβενίας. Τα θεσμικά πλαίσια και τα προγράμματα συνεργασίας καθορίζονται βάσει του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης και του προγράμματος ΤΕΜΡUS. Η συμμετοχή της Σλοβενίας σε κοινοτικά προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεότητας, εξετάζεται στο πλαίσιο του άρθρου 106. 2.Η συνεργασία εστιάζεται ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς και διέπεται από λεπτομέρειες εφαρμογής που θα καθοριστούν από κοινού από τα μέρη : ανάπτυξη συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Σλοβενία, αρχική κατάρτιση, ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και επανεκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των στελεχών διαχείρισης επιχειρήσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων, ιδίως σε τομείς προτεραιότητας που θα καθοριστούν, συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων ή άλλων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων ή άλλων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, ικινητικότητα των εκπαιδευτικών, των νέων επιστημόνων, των σπουδαστών και των διοικητικών υπαλλήλων (ΤΕΜΡUS), προώθηση της εκπαίδευσης στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών στα ανάλογα ιδρύματα, προώθηση πρωτοβουλιών για την προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης των σπουδαστικών περιόδων και των διπλωμάτων, προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτών. 3.Στον τομέα της μετάφρασης, η συνεργασία θα επικεντρωθεί στην κατάρτιση μεταφραστών και διερμηνέων και στην προώθηση των γλωσσικών προτύπων και της ορολογίας της Κοινότητας. Άρθρο 79 Γεωργία και τομέας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων 1.Η συνεργασία στο πεδίο αυτό έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Ειδικότερα, καταβάλλεται προσπάθεια : να αναπτυχθούν και να εκσυγχρονιστούν ιδιωτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μέθοδοι αποθήκευσης, εμπορίας, κ.λπ., να εκσυγχρονιστεί η υποδομή στην ύπαιθρο (μεταφορές, υδροδότηση, τηλεπικοινωνίες), , να βελτιωθεί ο σχεδιασμός των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων του οικοδομικού σχεδιασμού ικαι της πολεοδομίας, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και προϊόντων, και να παρέχεται κατάρτιση και παρακολούθηση όσον αφορά τη χρήση μεθόδων για την καταπολέμηση της ρύπανσης που συνδέονται με τις γεωργικές εισροές, να προωθηθεί η συμπληρωματικότητα στη γεωργία, να προωθηθεί η τεχνολογική συνεργασία στη γεωργία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ιδίως μεταξύ των ιδιωτικών φορέων στην Κοινότητα και τη Σλοβενία, να αναπτυχθεί συνεργασία όσον αφορά την υγεία των ζώων και των φυτών με στόχο να επιτευχθεί σταδιακά εναρμόνιση με τα κοινοτικά πρότυπα, μέσω της ενίσχυσης της κατάρτισης και της διοργάνωσης ελέγχων. 2.Προς το σκοπό αυτό. παρέχεται τεχνική βοήθεια από την Κοινότητα, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Άρθρο 80 Ενέργεια1.Σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την οικονομία αγοράς και τη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, τα μέρη συνεργάζονται για την ανάπτυξη της σταδιακής ολοκλήρωσης των ενεργειακών αγορών στην Ευρώπη. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει τεχνική βοήθεια, όπου κρίνεται σκόπιμο, στους ακόλουθους τομείς : διαμόρφωση και σχεδιασμός της ενεργειακής πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων πτυχών της, άνοιγμα σε μεγαλύτερο βαθμό της ενεργειακής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, μελέτη για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών, βελτίωση της διανομής καθώς και βελτίωση και διαφοροποίηση της προσφοράς, διαχείριση και κατάρτιση για τον τομέα της ενέργειας, ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων, προώθηση της εξοικονόμησης και αποτελεσματικότητας της ενέργειας, περιβαλλοντικός αντίκτυπος της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, τομέας της πυρηνικής ενέργειας, τομείς του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της δυνατότητας διασύνδεσης των δικτύων προμήθειας, διαμόρφωση όρων πλαισίων για τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων στον τομέα αυτό, που θα μπορεί να περιλάβει την ενθάρρυνση των μεικτών επιχειρήσεων, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, που θα μπορεί να περιλάβει, εάν χρειαστεί, την προώθηση και την εμπορία των αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών, χρήση και υποστήριξη των νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άρθρο 81 Πυρηνική ασφάλεια1.Η συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας. 2.Η συνεργασία, ανάλογα με την συγκεκριμένη κατάσταση της Σλοβενίας, καλύπτει τα ακόλουθα : πυρηνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών και λειτουργικών θεμάτων και διαχείριση σοβαρών ατυχημάτων, προστασία από την ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της ακτινοβολίας του περιβάλλοντος χώρου, προβλήματα που συνδέονται με τον κύκλο του καυσίμου και διασφάλιση πυρηνικού υλικού, περιλαμβανομένων και μέτρων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πυρηνικού υλικού, διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω ακτινοβολιών, παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων, ευθύνη έναντι τρίτου στον πυρηνικό τομέα. 3. Η συνεργασία περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας και δραστηριότητες Ε&Α σύμφωνα με το άρθρο 77. Άρθρο 82 Περιβάλλον και προστασία από φυσικές καταστροφές1.Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της καταπολέμησης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 2.Η συνεργασία αφορά τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας : την αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης· συστήματα πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της τοπικής, περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης (ατμόσφαιρας, υδάτων, περιλαμβανομένων και των πόσιμων υδάτων), την αποτελεσματική, βιώσιμη και μη ρυπογόνο παραγωγή και χρήση ενέργειας· την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων, την ταξινόμηση και τον ασφαλή χειρισμό των χημικών προϊόντων, την αποτελεσματική πρόληψη και μείωση της ρύπανσης των υδάτων, ειδικότερα των διασυνοριακών πλωτών οδών, τη μείωση, ανακύκλωση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων (περιλαμβανομένων και των ραδιενεργών αποβλήτων) και την εφαρμογή της Σύμβασης της Βασιλείας, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωργίας· τη διάβρωση των εδαφών και τη ρύπανση που προκαλείται από τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, την προστασία των δασών, της χλωρίδας και της πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας στην ύπαιθρο, το σχεδιασμό των χρήσεων γης, περιλαμβανομένων και των δομικών κατασκευών και του χωροταξικού σχεδιασμού, τη χρήση οικονομικών και φορολογικών μέσων, τις κλιματολογικές μεταβολές σε παγκόσμια κλίμακα και την πρόληψη τους, τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, τις διεθνείς συμβάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων για τα αυτοκίνητα, την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχεδίων και έργων υποδομής σχετικά με την κυκλοφορία/μεταφορά, την ορθή αξιολόγηση του κόστους και τη διεθνοποίηση του εξωτερικού κόστους. 3.Η συνεργασία περιλαμβάνει : την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και των εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών και την ασφαλή χρήση βιοτεχνολογιών που σέβονται το περιβάλλον, προγράμματα κατάρτισης και σεμινάρια. κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, προσέγγιση των νομοθεσιών (κοινοτικά πρότυπα), ισυνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος) και σε διεθνές επίπεδο, την ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά παγκόσμια και κλιματολογικά θέματα, την εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση στα περιβαλλοντικά προβλήματα,την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 4.Στον τομέα της προστασίας από φυσικές καταστροφές, ο στόχος της συνεργασίας είναι να εξασφαλιστεί η προστασία των ανθρώπων, των ζώων, των ιδιοκτησιών και του περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές και από καταστροφές που προκαλεί ο άνθρωπος. Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς : ανταλλαγή των αποτελεσμάτων των σχεδίων ανάπτυξης της επιστήμης και της έρευνας, αμοιβαία και έγκαιρη κοινοποίηση των κινδύνων καταστροφών και των συνεπειών τους, συστήματα διάσωσης και υποστήριξης σε περίπτωση καταστροφών, ανταλλαγή εμπειρίας για την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση μετά από καταστροφή, εκπαίδευση και κατάρτιση για την προστασία από φυσικές καταστροφές και από καταστροφές που προκαλεί ο άνθρωπος, ασκήσεις διάσωσης και υποστήριξης. Άρθρο 831.Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη Σλοβενία : να αναδιαρθρώσει και να εκσυγχρονίσει τις μεταφορές, να βελτιώσει την κυκλοφορία ταξιδιωτών και εμπορευμάτων καθώς και την πρόσβαση στην αγορά μεταφορών, με την κατάργηση των διοικητικών, τεχνικών και άλλων εμποδίων, να επιτύχει πρότυπα λειτουργίας συγκρίσιμα με τα κοινοτικά, να αναπτύξει ένα σύστημα μεταφορών που να συμφωνεί και να συμβαδίζει με το κοινοτικό σύστημα. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα εξής : προγράμματα οικονομικής, νομικής και τεχνικής κατάρτισης, παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλών, και την ανταλλαγή πληροφοριών. 3.Η συνεργασία περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας : τις οδικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών, τις συνδυασμένες οδικές-σιδηροδρομικές μεταφορές, τη διαχείριση των σιδηροδρόμων και των αεροδρομίων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αερολιμενικών έργων υποδομής, σε συνάρτηση με τις κυριότερες διαδρομές κοινού ενδιαφέροντος και τις διευρωπαϊκές συνδέσεις, την εναρμόνιση των στατιστικών σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές, την ανανέωση του τεχνικού εξοπλισμού στις μεταφορές ώστε να συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Κοινότητας, ειδικότερα όσον αφορά τις οδικές-σιδηροδρομικές μεταφορές, τις πολλαπλές μεταφορές και τη μεταφόρτωση, την προώθηση κοινών τεχνολογικών και ερευνητικών προγραμμάτων σύμφωνα με καθορισμένες διαδικασίες, τη θέσπιση συντονισμένων πολιτικών στον τομέα των μεταφορών, που να είναι συμβατές με την πολιτική μεταφορών που εφαρμόζεται στην Κοινότητα. Άρθρο 84 Ταχυδρομεία και Τηλεπικοινωνίες 1.Τα μέρη επεκτείνουν και ενισχύουν τη συνεργασία στον τομέα των ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών, και, για το σκοπό αυτό, ιδίως : ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις πολιτικές που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ανταλλάσσουν τεχνικές και άλλες πληροφορίες και οργανώνουν σεμινάρια, εργαστήρια και διασκέψεις για εμπειρογνώμονες και των δύο πλευρών, διεξάγουν ενέργειες που συνδέονται με την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών, πραγματοποιούν μεταφορά τεχνολογίας, αναθέτουν στους κατάλληλους οργανισμούς και των δύο πλευρών να πραγματοποιούν κοινά έργα, προωθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συστήματα πιστοποίησης και μεθόδους διακανονισμού, προωθούν νέες δυνατότητες επικοινωνιών, ιδίως όσες έχουν εμπορικές εφαρμογές. 2.Οι δραστηριότητες αυτές επικεντρώνονται στους εξής τομείς προτεραιότητας : τον εκσυγχρονισμό του δικτύου τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών της Σλοβενίας και την ενσωμάτωσή τους στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο, τη συνεργασία στις δομές της ευρωπαϊκής τυποποίησης, την ενοποίηση των διευρωπαϊκών συστημάτων τις νομοθετικές και κανονιστικές πτυχές των τηλεπικοινωνιών, τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιών στο νέο οικονομικό περιβάλλον : οργανωτικές διαρθρώσεις, στρατηγική και σχεδιασμός, αρχές που διέπουν τις αγορές, το σχεδιασμό χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων του οικοδομικού σχεδιασμού και της πολεοδομίας. Άρθρο 85 Τραπεζικές, ασφαλιστικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν κατάλληλο πλαίσιο για την ενθάρρυνση του τομέα των τραπεζικών, ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη Σλοβενία. 1)Η συνεργασία επικεντρώνεται : στην υιοθέτηση κοινού λογιστικού συστήματος που να συμβιβάζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, στην ενίσχυση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού, ασφαλιστικού και λοιπών χρηματοοικονομικών τομέων, στη βελτίωση της επίβλεψης και ρύθμισης των τραπεζικών και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και στην παροχή τεχνικής βοήθειας για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός εποπτικού φορέα στον ασφαλιστικό τομέα στη Σλοβενία, στην εκπόνηση μεταφράσεων της κοινοτικής και σλοβενικής νομοθεσίας, στην εκπόνηση γλωσσαρίων ορολογίας, στην ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά την προτεινόμενη νομοθεσία. 2)Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης. 2.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να αναπτύξουν αποτελεσματικά συστήματα λογιστικού ελέγχου στη Σλοβενία, σύμφωνα με εναρμονισμένες κοινοτικές μεθόδους και διαδικασίες. 1)Η συνεργασία επικεντρώνεται: στη δημιουργία ανεξάρτητου Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Σλοβενία, στη δημιουργία εσωτερικών μονάδων λογιστικού ελέγχου στις δημόσιες υπηρεσίες, στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με συστήματα λογιστικού ελέγχου, στη διαμόρφωση ομοιόμορφων εγγράφων λογιστικού ελέγχου, στην κατάρτιση και την παροχή συμβουλών. 2)Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα παρέχει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τεχνική βοήθεια. Άρθρο 86 Νομισματική πολιτική Κατόπιν αιτήσεως των αρχών της Σλοβενίας, η Κοινότητα παρέχει βοήθεια με σκοπό να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της Σλοβενίας για την επίτευξη πλήρους μετατρεψιμότητας του tοlar και τη σταδιακή προσέγγιση των πολιτικών της με τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Η συνεργασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει την ανεπίσημη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αρχές και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Άρθρο 87 Πρόληψη της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες 1.Τα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και να συνεργάζονται ώστε να αποτρέπουν τη χρήση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους για τη νομιμοποίηση των κερδών που προκύπτουν από παράνομες δραστηριότητες εν γένει, και συγκεκριμένα από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. 2.Η συνεργασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια με σκοπό να αναπτυχθεί η εφαρμογή κανονισμών και η αποτελεσματική λειτουργία των κατάλληλων προτύπων και μηχανισμών με σκοπό την καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ισοδύναμα με εκείνα τα οποία έχουν εγκρίνει η Κοινότητα και τα διεθνή fοra στον τομέα αυτό. ειδικότερα η Financial Αctiοn Τask Fοrce (FΑΤF). Άρθρο 88 Περιφερειακή ανάπτυξη1.Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ τους στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και των χρήσεων γης. ιΙ 2.Για το σκοπό αυτό, μπορούν να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα : ανταλλαγή πληροφοριών από τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική σχεδιασμού χρήσεων γης, την παροχή βοήθειας στη Σλοβενία για τη διαμόρφωση τέτοιων πολιτικών, κοινή δράση των περιφερειακών και τοπικών αρχών στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, μελέτη συντονισμένων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας και άλλων περιοχών της Σλοβενίας με σοβαρές περιφερειακές ανισότητες, ανταλλαγές επισκέψεων για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας και ενίσχυσης, ανταλλαγή δημοσίων υπαλλήλων ή εμπειρογνωμόνων, παροχή τεχνικής βοήθειας. Άρθρο 89 Κοινωνική συνεργασία1.Όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, τα μέρη αναπτύσσουν συνεργασία μεταξύ τους με σκοπό, να βελτιώσουν το επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συνάρτηση με το επίπεδο προστασίας που υπάρχει στην Κοινότητα. Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα εξής : παροχή τεχνικής βοήθειας, ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και παροχή διοικητικής και άλλης σχετικής βοήθειας στις επιχειρήσεις, καθώς και ενέργειες κατάρτισης. 2.Όσον αφορά την απασχόληση, η συνεργασία μεταξύ των μερών θα επικεντρωθεί κυρίως στη βελτίωση των υπηρεσιών εξεύρευσης θέσεων απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και στην εφαρμογή συνοδευτικών μέτρων και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης για την ενίσχυση της βιομηχανικής ανασυγκρότησης. Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης μέτρα, όπως μελέτες, την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων, την παροχή πληροφοριών και τις ενέργειες κατάρτισης. 3.Όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, η συνεργασία μεταξύ των μερών αποβλέπει στην προσαρμογή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της Σλοβενίας στις νέες οικονομικές και κοινωνικές απαιτήσεις, κυρίως με την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων καθώς και τη διοργάνωση ενεργειών ενημέρωσης και κατάρτισης. Άρθρο 90 ΤουρισμόςΤα μέρη ενισχύουν και αναπτύσσουν τη συνεργασία μεταξύ τους, με στόχους : *τη διευκόλυνση του τουρισμού, την αύξηση της ροής πληροφοριών μέσω διεθνών δικτύων, τραπεζών δεδομένων, κλπ., τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω της διοργάνωσης κατάρτισης, ανταλλαγών, σεμιναρίων, την εκτέλεση περιφερειακών τουριστικών προγραμμάτων, όπως διασυνοριακά προγράμματα, αδελφοποίηση πόλεων, κλπ., την ανταλλαγή απόψεων και την πραγματοποίηση των κατάλληλων ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά με τα κυριότερα προβλήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που επηρεάζουν τον τομέα του τουρισμού, ιτην ενθάρρυνση της ανάπτυξης της υποδομής που μπορεί να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, την εισαγωγή, στη Σλοβενία, ενός ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεων και πληροφοριών, καθώς και κανόνες προστασίας των τουριστών ως καταναλωτών. Άρθρο 91 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις1.Τα μέρη αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (Μ Μ Ε) και στη συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ της Κοινότητας και της Σλοβενίας. 2.Ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας στους εξής τομείς : τη βελτίωση των νομικών, διοικητικών, τεχνικών, φορολογικών και χρηματοοικονομικών συνθηκών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την επέκταση των ΜΜΕ και τη διασυνοριακή συνεργασία, την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών που ζητούν οι ΜΜΕ (κατάρτιση στελεχών διαχείρισης, λογιστική, μάρκετινγκ, ποιοτικός έλεγχος κ.λπ.) και την ενίσχυση των οργανώσεων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, τη θέσπιση των κατάλληλων δεσμών με κοινοτικούς φορείς με στόχο να βελτιωθεί η ροή πληροφοριών προς τις ΜΜΕ και να προωθηθεί η διασυνοριακή συνεργασία, π.χ. το Δίκτυο Συνεργασίας Επιχειρήσεων (ΒC-ΝΕΤ), Ευρωπαϊκά Κέντρα Παροχής Πληροφοριών (Εurο-Ιnfο Centres), συνδιασκέψεις κλπ. 3.Η συνεργασία περιλαμβάνει: την παροχή τεχνικής βοήθειας, ιδίως για την καθιέρωση κατάλληλης θεσμικής υποστήριξης για τις ΜΜΕ. σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στον τομέα των χρηματοοικονομικών, τεχνολογικών και εμπορικών υπηρεσιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κατάρτισης. Άρθρο 92 Ανακοίνωση πληροφοριών1.Η Κοινότητα και η Σλοβενία λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνουν την αποτελεσματική αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Δίδεται προτεραιότητα σε προγράμματα τα οποία σκοπό έχουν να παράσχουν βασική ενημέρωση στο ευρύ κοινό σχετικά με την Κοινότητα και τη Σλοβενία και σε επαγγελματικούς κύκλους της Σλοβενίας περισσότερο εξειδικευμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης, ει δυνατόν, της πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων της Κοινότητας. 2.Τα μέρη συντονίζουν και, όπου κρίνεται αναγκαίο, εναρμονίζουν τις πολιτικές τους σχετικά με τη ρύθμιση των διασυνοριακών εκπομπών, τα τεχνικά πρότυπα και την προώθηση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας οπτικοακουστικών μέσων. 3.Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει την ανταλλαγή προγραμμάτων, υποτροφιών και υλικού για την κατάρτιση δημοσιογράφων και εμπειρογνωμόνων του τομέα των μέσων ενημέρωσης, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Άρθρο 93 Προστασία των καταναλωτών1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να επιτύχουν συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων προστασίας καταναλωτών της Σλοβενίας και της Κοινότητας. Θα πρέπει να επιτευχθεί αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών προκειμένου να εξασφαλισθεί αποτελεσματική οικονομία αγοράς. 2.Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια των κοινών τους συμφερόντων, τα μέρη ενθαρρύνουν και παρέχουν: ενεργό πολιτική για την προστασία των καταναλωτών, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και, όπου κρίνεται σκόπιμο, με τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών, ιιεναρμόνιση των νομοθεσιών και ευθυγράμμιση της πολιτικής προστασίας των καταναλωτών στη Σλοβενία με εκείνη της Κοινότητας, αποτελεσματική νομική προστασία των καταναλωτών για τη βελτίωση του ποιοτικού επιπέδου και την εξασφάλιση κατάλληλων προτύπων ασφαλείας των καταναλωτικών αγαθών. 3.Η συνεργασία στον τομέα αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα επικίνδυνα προϊόντα, την κατάρτιση εμπειρογνωμόνων στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μη κυβερνητικών οργανώσεων, την ενίσχυση της ανάπτυξης ανεξάρτητων οργανώσεων με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών, ιδίως μέσω ενημερωτικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία ενημερωτικών και συμβουλευτικών κέντρων για τη διευθέτηση των διαφορών και την παροχή νομικών και άλλων συμβουλών στους καταναλωτές· συνεργασία μεταξύ των κέντρων της Σλοβενίας και της Κοινότητας, την πρόσβαση στις κοινοτικές βάσεις δεδομένων, την ανάπτυξη ανταλλαγών μεταξύ των εκπροσώπων των συμφερόντων των καταναλωτών. Άρθρο 94 Τελωνεία1.Ο σκοπός της συνεργασίας είναι να εξασφαλισθεί η τήρηση όλων των διατάξεων που σχεδιάζεται να θεσπισθούν στον εμπορικό τομέα και να επιτευχθεί προσέγγιση του τελωνειακού συστήματος της Σλοβενίας με εκείνο της Κοινότητας, πράγμα που θα διευκολύνει την εφαρμογή των μέτρων ελευθέρωσης που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει ειδικότερα τα εξής : την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων έρευνας, την ανάπτυξη διασυνοριακής υποδομής μεταξύ των μερών, τη διασύνδεση των συστημάτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και της Σλοβενίας, την απλούστευση των επιθεωρήσεων και διατυπώσεων όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων, τη διοργάνωση σεμιναρίων και πρακτικής εξάσκησης. Όπου κρίνεται σκόπιμο, παρέχεται τεχνική βοήθεια. 3.Με την επιφύλαξη περαιτέρω συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, και ιδίως στο άρθρο 97, η αμοιβαία παροχή βοήθειας μεταξύ των διοικητικών αρχών των μερών σε τελωνειακά θέματα, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 5. Άρθρο 95 Συνεργασία στον τομέα της στατιστικής1.Ο σκοπός της συνεργασίας στον τομέα της στατιστικής είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικού στατιστικού συστήματος για την ταχεία και έγκαιρη παροχή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό και τον έλεγχο της διαδικασίας μεταρρύθμισης και για τη συμβολή στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στη Σλοβενία. 2.Για το σκοπό αυτό. τα μέρη συνεργάζονται ιδίως για : την ενίσχυση της ανάπτυξης αποτελεσματικής στατιστικής υπηρεσίας στη Σλοβενία, με κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, την εναρμόνιση με τις διεθνείς (και ιδίως κοινοτικές) μεθόδους, προδιαγραφές και κατατάξεις, την παροχή των αναγκαίων στοιχείων για τη διατήρηση και τον έλεγχο της οικονομικής μεταρρύθμισης, την παροχή, στους οικονομικούς παράγοντες του ιδιωτικού τομέα, των κατάλληλων μακροοικονομικών και μικροοικονομικών δεδομένων, την εξασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ατομικών δεδομένων, την υιοθέτηση από τη Σλοβενία των αρχών και των προτύπων του κοινοτικού στατιστικού συστήματος. 3.Η συνεργασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει : τη διάθεση πληροφοριών όσον αφορά τη μεθοδολογία, την εκπόνηση προγράμματος τεχνικής βοήθειας, το οποίο θα περιλαμβάνει: •σεμινάρια, πρακτική εξάσκηση και παροχή τεχνικών συμβουλών, •ενέργειες κατάρτισης, •πειραματικές έρευνες, •συμμετοχή σε επιλεγμένες ομάδες εργασίας της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,την ανταλλαγή στατιστικών δεδομένων. Άρθρο 96 Οικονομική πολιτική1.Η Κοινότητα και η Σλοβενία διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικών μεταρρυθμίσεων και ολοκλήρωσης, συνεργαζόμενες για τη βελτίωση της κατανόησης των μηχανισμών των αντιστοίχων οικονομιών τους και για την εφαρμογή οικονομικής πολιτικής σε μια οικονομία αγοράς. 2.Για τους σκοπούς αυτούς, η Κοινότητα και η Σλοβενία συνεργάζονται για : την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την μακροοικονομική απόδοση, τις προοπτικές και τις στρατηγικές για την ανάπτυξη, .την ανάλυση από κοινού οικονομικών θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της χάραξης οικονομικής πολιτικής και των μέσων εφαρμογής της, την ενθάρρυνση, μέσω του προγράμματος Δράση για Συνεργασία στην Οικονομία, της εντατικής συνεργασίας μεταξύ οικονομολόγων και στελεχών της Κοινότητας και της Σλοβενίας, για να επισπευσθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας για τη χάραξη οικονομικών πολιτικών, και για να εξασφαλισθεί η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων της σχετικής πολικής έρευνας. Άρθρο 97 Καταπολέμηση των ναρκωτικών 1.Εντός των ορίων των αντίστοιχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, τα μέρη συνεργάζονται για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των μέτρων καταπολέμησης της παράνομης προμήθειας και κυκλοφορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και τον περιορισμό της κατάχρησης των προϊόντων αυτών. 2.Τα μέρη συμφωνούν για τις αναγκαίες μεθόδους συνεργασίας προς επίτευξη των στόχων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών για την εφαρμογή κοινών δράσεων. Οι δράσεις τους βασίζονται στη διαβούλευση και στο στενό συντονισμό όσον αφορά τους στόχους και τα μέτρα πολιτικής, στους τομείς στους οποίους στοχεύει η παράγραφος 1, 3.Η συνεργασία μεταξύ των μερών περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής και διοικητικής βοήθειας, η οποία αφορά ειδικότερα τους εξής τομείς : την εκπόνηση και εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας- τη δημιουργία ιδρυμάτων και κέντρων ενημέρωσης καθώς και κοινωνικών και υγειονομικών κέντρων την επιμόρφωση του προσωπικού και την έρευνα την πρόληψη της παρέκκλισης προδρόμων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να συμπεριλάβουν και άλλους τομείς. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 981.Τα μέρη, εντός των ορίων των αντίστοιχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, δημιουργούν ένα πλαίσιο συνεργασίας με στόχο την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων, όπως : την παράνομη μετανάστευση και την παράνομη παρουσία υπηκόων οποιουδήποτε μέρους στο έδαφος του άλλου μέρους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές και την πρακτική της επανεισδοχής, τις παράνομες δραστηριότητες στον οικονομικό τομέα, κυρίως τη διαφθορά, τις παράνομες συναλλαγές εμπορευμάτων όπως τα βιομηχανικά απόβλητα και τα προϊόντα παραποίησης/ απομίμηοης, την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, την παράνομη διακίνηση οχημάτων με κινητήρα, το οργανωμένο έγκλημα, την κλοπή ή το παράνομο εμπόριο ραδιοενεργού και πυρηνικού υλικού. 2.Η συνεργασία στους τομείς της παραγράφου 1, αποτελεί αντικείμενο αμοιβαίων διαβουλεύσεων και στενού συντονισμού. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τεχνική και διοικητική βοήθεια για : την ανάπτυξη των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα της πρόληψης των παράνομων δραστηριοτήτων, τη δημιουργία κέντρων ενημέρωσης, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων, την κατάρτιση προσωπικού και την ανάπτυξη διευκολύνσεων διεξαγωγής ερευνών, την εκπόνηση αμοιβαία αποδεκτών μέτρων για την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 991.Τα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία. Οπου κρίνεται σκόπιμο, τα κοινοτικά προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας ή τα προγράμματα ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, μπορούν να επεκτείνονται ώστε να καλύψουν τη Σλοβενία και είναι δυνατόν να αναλαμβάνονται περαιτέρω δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η συνεργασία αυτή μπορεί να καλύπτει ιδίως : τις λογοτεχνικές μεταφράσεις, τις ανταλλαγές μη εμπορικού χαρακτήρα έργων τέχνης και καλλιτεχνών, τη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων και χώρων (αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά), την επιμόρφωση των ατόμων που ασχολούνται με πολιτιστικά θέματα, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ευρωπαϊκού χαρακτήρα, τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα σημαντικά πολιτιστικά επιτεύγματα. 2.Τα μέρη μπορούν να συνεργάζονται για την προώθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων. Ειδικότερα, ο τομέας οπτικοακουστικών μέσων της Σλοβενίας δύναται να ζητεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες που διεξάγει η Κοινότητα στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕDΙΑ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τις διάφορες δραστηριότητες και με τις διατάξεις της απόφασης 90/685/ΕΟΚ του Συμβουλίου, με την οποία συστήθηκε το πρόγραμμα. ,Τα μέρη συντονίζουν και, όπου κρίνεται σκόπιμο, εναρμονίζουν τις πολιτικές τους που διέπουν τις διασυνοριακές εκπομπές ραδιοτηλεοπτικού σήματος, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία σε ζητήματα σχετικά με την απόκτηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα προγράμματα που εκπέμπονται από δορυφόρο ή μέσω καλωδιακής σύνδεσης, με τις τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και με την προώθηση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας οπτικοακουστικών μέσων. Η συνεργασία στον τομέα αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την ανταλλαγή προγραμμάτων, υποτροφιών και εξοπλισμού για την κατάρτιση δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών του τομέα των μέσων ενημέρωσης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 100 Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με τα άρθρα 101, 102 και 104, η Σλοβενία, με την επιφύλαξη του άρθρου 103, λαμβάνει προσωρινή χρηματοδοτική βοήθεια από την Κοινότητα, υπό μορφή επιχορηγήσεων και δανείων, συμπεριλαμβανομένων των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του καταστατικού της Τράπεζας. Άρθρο 101 Αυτή η χρηματοδοτική βοήθεια καλύπτεται από :τα μέτρα της ενέργειας ΡΗΑRΕ, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, σε πολυετή βάση, ή στο πλαίσιο ενός νέου πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου, που θέσπισε η Κοινότητα κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Σλοβενία και λαμβανομένων υπόψη των εκτιμήσεων των άρθρων 104 και 105 της παρούσας συμφωνίας, τα δάνεια που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας διαθεσιμότητας αυτών κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Σλοβενία, η Κοινότητα καθορίζει το ανώτατο ύψος και την περίοδο διαθεσιμότητας των δανείων που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη Σλοβενία για τα επόμενα έτη. Άρθρο 102 Οι στόχοι και οι τομείς της χρηματοδοτικής βοήθειας της Κοινότητας, καθορίζονται σε ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών. Τα μέρη ενημερώνουν το Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 1031.Η Κοινότητα, στην περίπτωση ειδικής ανάγκης, λαμβανομένης υπόψη της διαθεσιμότητας όλων των χρηματοδοτικών πόρων, κατόπιν αιτήσεως της Σλοβενίας και σε συντονισμό με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο της Ομάδας των 24, εξετάζει τη δυνατότητα παροχής προσωρινής χρηματοδοτικής βοήθειας προκειμένου : να στηρίξει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της σταθερότητας των εξωτερικών λογαριασμών της Σλοβενίας και στη διατήρηση της μετατρεψιμότητας του εθνικού της νομίσματος, να στηρίξει τις μεσοπρόθεσμες προσπάθειες διαρθρωτικής προσαρμογής της οικονομίας της Σλοβενίας, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής για το ισοζύγιο πληρωμών. 2.Αυτή η χρηματοδοτική βοήθεια υπόκειται στην υποβολή από τη Σλοβενία προγραμμάτων σταθεροποίησης της οικονομίας της, τα οποία έχει εγκρίνει το ΔΝΤ, στην αποδοχή τους από την Κοινότητα, στη συνεχή συμμετοχή της Σλοβενίας στα προγράμματα αυτά και, ως τελικός στόχος, στην ταχεία μετάβαση προς ένα σύστημα χρηματοδότησης από ιδιωτικές πηγές. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται η ιβοήθεια αυτή και σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σλοβενία όσον αφορά τη βοήθεια αυτή. Άρθρο 104 Η κοινοτική χρηματοδοτική βοήθεια εκτιμάται με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν και το επίπεδο ανάπτυξης της Σλοβενίας, και λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που έχουν καθορισθεί και την ικανότητα απορρόφησης από την οικονομία της Σλοβενίας, την ικανότητα εξόφλησης των δανείων και την πρόοδο προς τη δημιουργία συστήματος οικονομίας αγοράς και την αναδιάρθρωση στη Σλοβενία. Άρθρο 105 Για να είναι δυνατή η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα μέρη εξασφαλίζουν ότι η κοινοτική συνδρομή πραγματοποιείται σε στενό συντονισμό με τη συνδρομή που προέρχεται από άλλες πηγές, όπως τα κράτη μέλη, άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας των 24, και από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Άρθρο 106 Η Σλοβενία συμμετέχει σε προγράμματα πλαίσια, ειδικά προγράμματα, σχέδια ή άλλες δράσεις της Κοινότητας στους τομείς που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΙ. Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες η Σλοβενία ήδη συμμετέχει στις δραστηριότητες του παραρτήματος ΧΙ, το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Σλοβενίας στις εν λόγω δραστηριότητες. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Σλοβενίας στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙ βασίζεται στην αρχή ότι η Σλοβενία καλύπτει η ίδια τις δαπάνες που προκύπτουν από Ιτη συμμετοχή της. Εφόσον απαιτείται, η Κοινότητα δύναται να αποφασίσει, κρίνοντας κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται στο Γενικό Προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να συμπληρώσει η Ίδια τη συνεισφορά της Σλοβενίας. ΤΙΤΛΟΣ Χ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΟΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Άρθρο 107 Για να προωθηθεί η περιφερειακή συνεργασία, η Κοινότητα και η Σλοβενία δίδουν ιδιαίτερη προσοχή, στο πλαίσιο εφαρμογής της συνεργασίας τους, σε δραστηριότητες που εντάσσονται στο πεδίο των συμφωνιών που υπεγράφησαν στο Όσιμο στις 10 Νοεμβρίου 1975 μεταξύ της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, και σε πρωτοβουλίες διασυνοριακής συνεργασίας που αποτελούν μέρος του γενικότερου πλαισίου οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ιταλίας και της Σλοβενίας. Ειδικότερα, κατά την επιλογή σχεδίων που πρόκειται να τύχουν χρηματοδοτικής βοήθειας στο πλαίσιο της συνεργασίας, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντά τους για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Άρθρο 108 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 31, η Κοινότητα, στο πλαίσιο των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν τις ελεύθερες ζώνες, και η Σλοβενία, παραχωρούν ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές τους σε προϊόντα που έχουν λάβει τον χαρακτήρα της καταγωγής, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου αριθ. 4 για τα προϊόντα καταγωγής, στις ελεύθερες μεθοριακές ζώνες που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν βάσει συμφωνίας μεταξύ της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, κατά την έννοια της συμφωνίας για την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας, που υπεγράφη στο Όσιμο το 1975. Άρθρο 109 Για τους σκοπούς της εφαρμογής των άρθρων 107 και 108, η Κοινότητα και η Σλοβενία συνεργάζονται σύμφωνα με τους στόχους συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 107. ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 110 Ιδρύεται Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο επιβλέπει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Συνεδριάζει σε υπουργικό επίπεδο μία φορά το έτος και εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις. Εξετάζει θέματα μείζονος σημασίας τα οποία προκύπτουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και κάθε άλλο διμερές ή διεθνές θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Άρθρο 1111.Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από μέλη της κυβέρνησης της Σλοβενίας, αφετέρου. 2.Τα μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης μπορούν να φροντίσουν να εκπροσωπούνται, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. Η Προεδρία του Συμβουλίου Σύνδεσης ασκείται εκ περιτροπής από ένα μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μέλος της κυβέρνησης της Σλοβενίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας του. 5.Στις εργασίες του Συμβουλίου Σύνδεσης και για θέματα της αρμοδιότητάς της, συμμετέχει, με την ιδιότητα του παρατηρητή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άρθρο 112 Το Συμβούλιο Σύνδεσης, για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις στις προβλεπόμενες περιπτώσεις. Οι λαμβανόμενες αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί επίσης να διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις. Εκδίδει αποφάσεις και συστάσεις κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Άρθρο 1131.Κάθε μέρος μπορεί να υποβάλλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης κάθε διαφορά όσον αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να επιλύσει τη διαφορά λαμβάνοντας απόφαση. 3.Κάθε μέρος έχει την υποχρέωση να λάβει τα μέτρα που συνεπάγεται η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4.Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιλυθεί η διαφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 2, κάθε μέρος μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος το διορισμό ενός διαιτητή. Το άλλο μέρος πρέπει τότε να διορίσει ένα δεύτερο διαιτητή εντός διμήνου. Για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θεωρούνται ως ένα μέρος στη διαφορά. Το Συμβούλιο Σύνδεσης διορίζει τρίτο διαιτητή. Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία. Κάθε μέρος της διαφοράς πρέπει να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης των διαιτητών. Άρθρο 1141.Το Συμβούλιο Σύνδεσης επικουρείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, από Επιτροπή Σύνδεσης, αποτελούμενη από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της κυβέρνησης της Σλοβενίας, αφετέρου, συνήθως σε επίπεδο ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων. Στον κανονισμό λειτουργίας του, το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει τα καθήκοντα της Επιτροπής Σύνδεσης, στα οποία περιλαμβάνεται η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Σύνδεσης. 2,Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στην Επιτροπή Σύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Σύνδεσης λαμβάνει τις αποφάσεις της σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 112. Άρθρο 115 Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση κάθε άλλης ειδικής επιτροπής ή οργάνου, τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Συμβούλιο Σύνδεσης, στον κανονισμό λειτουργίας του, καθορίζει τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή οργάνων και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 116 Ιδρύεται Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης. Αποτελεί, για τα μέλη του Κοινοβουλίου της Σλοβενίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα fοrum συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων. Συνεδριάζει κατά διαστήματα, τα οποία καθορίζει η ιδία. Άρθρο 1171.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης συγκροτείται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και από μέλη του Κοινοβουλίου της Σλοβενίας, αφετέρου. 2.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 3.Η προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ασκείται, εκ περιτροπής, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο της Σλοβενίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας της. Άρθρο 118 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να ζητεί τις σχετικές πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, από το Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο οφείλει να παρέχει στην επιτροπή τις αιτούμενες πληροφορίες. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης απευθύνει συστάσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 119 Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος αναλαμβάνει να εξασφαλίσει ότι τα φυσικό και νομικά πρόσωπα του άλλου μέρους, μπορούν, άνευ διακρίσεων έναντι των δικών του υπηκόων, να έχουν πρόσβαση στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των μερών για την υπεράσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που αφορούν την πνευματική, τη βιομηχανική και την εμπορική ιδιοκτησία. Άρθρο 120 Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει ένα μέρος να λάβει μέτρα τα οποία : α)θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της αποκάλυψης πληροφοριών που αντιβαίνουν στα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειάς του, β)αφορούν την παραγωγή, το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν εμποδίζουν τις συνθήκες ανταγωνισμού, όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς, γ)θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του, στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής, που • επηρεάζει τη διατήρηση του δικαίου και της τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρής διεθνούς αναταραχής που αποτελεί απειλή πολέμου, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για τους σκοπούς της διατήρησης της ειρήνης και τη διεθνούς ασφάλειας. Άρθρο 1211.Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν : οι διακανονισμοί που εφαρμόζει η Σλοβενία έναντι της Κοινότητας δεν συνεπάγονται διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους, ή των επιχειρήσεων ή εταιρειών τους, οι διακανονισμοί που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Σλοβενίας δεν συνεπάγονται διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων της Σλοβενίας ή των εταιρειών ή επιχειρήσεών της. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν το δικαίωμα των μερών να εφαρμόζουν τις ανάλογες διατάξεις της φορολογικής τους νομοθεσίας στους φορολογούμενους, η κατάσταση των οποίων δεν είναι πανομοιότυπη, όσον αφορά τον τόπο διαμονής τους. Άρθρο 122 Τα προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας δεν τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης, όταν εισάγονται στην Κοινότητα, έναντι αυτής που εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Η μεταχείριση που παρέχεται στη Σλοβενία βάσει του τίτλου ΙV και του κεφαλαίου Ι του τίτλου V δεν είναι ευνοϊκότερη από αυτήν που παρέχουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Άρθρο 1231.Τα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συμφωνίας. Φροντίζουν για την επίτευξη των στόχων που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία. 2.Εάν ένα μέρος θεωρήσει ότι το άλλο μέρος δεν εκπλήρωσε μια υποχρέωσή του βάσει της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Προηγουμένως, παρέχει στο Συμβούλιο Σύνδεσης όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ενδελεχή εξέταση της κατάστασης, με σκοπό την εξεύρεση λύσης, αποδεκτής από τα μέρη, εκτός αν συντρέχει ιδιαίτερα επείγουσα περίπτωση. Κατά την επιλογή των μέτρων, δίδεται προτεραιότητα σε εκείνα τα οποία διαταράσσουν το ολιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης, εφόσον το ζητήσει το άλλο μέρος. Άρθρο 124 Μέχρις ότου επιτευχθούν ίσα δικαιώματα για τα άτομα και τους οικονομικούς παράγοντες βάσει της παρούσας συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα τα οποία εξασφαλίζονται γι αυτούς βάσει υφιστάμενων συμφωνιών που δεσμεύουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, αφενός, και τη Σλοβενία, αφετέρου. Άρθρο 125 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ο όρος μέρη σημαίνει την Κοινότητα, ή τα κράτη μέλη της, ή την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους, αφενός, και, τη Σλοβενία, αφετέρου. Άρθρο 126 Τα πρωτόκολλα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 και τα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 127 Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία, με κοινοποίηση προς το άλλο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να εφαρμόζεται έξι μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής. Άρθρο 128 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 129 Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζονται η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος υπό τους όρους που προβλέπουν οι συνθήκες αυτές και αφετέρου, στο έδαφος της Σλοβενίας. Άρθρο 130 Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και σλοβενική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 131 Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν το ένα στο άλλο την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο. Από την έναρξη της ισχύος της, η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 5 Απριλίου 1993, καθώς και τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 5 Απριλίου 1993. Άρθρο 132 Σε περίπτωση που, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τεθούν σε ισχύ το 1996 οι διατάξεις ορισμένων μερών της παρούσας συμφωνίας, ιδίως οι διατάξεις που αφορούν τα εμπορεύματα, μέσω ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας, τα μέρη συμφωνούν ότι, υπό αυτές τις συνθήκες για τους σκοπούς του Τίτλου ΙΙΙ των άρθρων 65, 67 και 68 της παρούσας συμφωνίας και των πρωτοκόλλων αριθ. 1 έως 6, ως •ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας λαμβάνεται: η ημερομηνία έναρξης ισχύος της ενδιάμεσης συμφωνίας όσον αφορά τις υποχρεώσεις που τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία αυτή, και •η 1η Ιανουαρίου 1996, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που τίθενται σε ισχύ μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος με αναφορά στην ημερομηνία ενάρξεως ισχύος. Ηechο en Luxemburgο, el diez de juniο de mil nονecientοs nονenta y seis. Udfaerdiget i Luxembοurg den tiende juni nitten hundrede οg seks οg halνfems. Geschehen zu Luxemburg am zehnten Juni neunzehnhundertsechsundneunzig. Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι τέσσερα. Dοne at Luxembοurg οn the tenth day οf June in the year οne thοusand nine hundred and ninety-six. Fait ? Luxembοurg, le dix juin mil neuf cent quatre-νingt-seize. Fattο a Lussemburgο, addi dieci giugnο millenονecentοnονantasei. Gedaan te Luxemburg, de tiende juni negentienhοnderd zesennegentig. Feitο em Luxemburgο, em dez de Junhο de mil nονecentοs e nονenta e seis. Τehty Luxemburgissa kymmenentena paiνana kesakuuta νuοnna tuhatyhdeksansataayhdeksankymmentakuusi. Sοm skedde i Luxemburg den tiοnde juni nittοnhundranrttiοsex. V Luksemburgu, desetega junija tisοCdeνetstοSestindeνetdeset. Ροur le Rοyaume de Βelgique Vοοr het Κοninkrijk Βelgie Fur das Κοnigreich Βelgien Fοr Κοngeriget Danmark Fur die Βundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική Δημοκρατία Ροr el Reinο de Εspana Ροur la Republique fran?aise Τhar ceann na hΕireann Fοr Ιreland Ρer la Repubblica italiana Ροur le Grand-duch? de Luxembοurg Vοοr het Κοninkrijk der Νederlanden Fur die Republik Οsterreich Ρela Republica Ροrtuguesa Suοmen tasaνallan puοlesta Fοr Republiken Finland Fοr Κοnungariket Sνerige Fοr the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Ροr las Cοmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpaeiske Faellesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities Ροur les Cοmmunaut?s eurοp?ennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias Εurοοpan yhteisοjen puοlesta Fοr Εurοpeiska gemenskaperna 2a Republikο Slονenijο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Παράρτημα Ι Άρθρο 9(1) καιΟρισμός βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων Άρθρο 19(2) Παράρτημα ΙΙ Άρθρο 10(2)Κοινοτικές δασμολογικές παραχωρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 19 της συμφωνίας Παράρτημα ΙΙΙ Άρθρο Άρθρο 11 (2) Δασμολογικές παραχωρήσεις της Σλοβενίας Παράρτημα ΙV Άρθρο 11 (3) Δασμολογικές παραχωρήσεις της Σλοβενίας Παράρτημα V. Άρθρο 18(1) Άρθρο 18(2) Εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 18 Παράρτημα VΙ Άρθρο Άρθρο 21(2) Κοινοτικές γεωργικές παραχωρήσεις Παράρτημα VΙΙ Άρθρο 21 (4) Γεωργικές παραχωρήσεις της Σλοβενίας Παράρτημα Villa Αρθρο 24 Κοινοτικές παραχωρήσεις στον τομέα της αλιείας Παράρτημα Vlllb Άρθρο 24 Παραχωρήσεις της Σλοβενίας στον τομέα της αλιείας Παράρτημα ΙΧa Άρθρο 45 Αρθρο 52 Εγκατάσταση : Τομείς που συνδέονται με τη μεταβατική περίοδο Παράρτημα ΙΧb Άρθρο 45 Εγκατάσταση : Εξαιρούμενοι τομείς Παράρτημα ΙΧc Τίτλος ΙV. Κεφάλαιο ΙΙ Εγκατάσταση : Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Παράρτημα Χ Άρθρο Άρθρο 68 Προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας Παράρτημα ΧΙ Άρθρο 106 Συμμετοχή της Σλοβενίας σε κοινοτικά προγράμματα Παράρτημα ΧΙΙ Άρθρο 14 Εξαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος Παράρτημα ΧΙΙΙ Άρθρο 126 Ανταλλαγή επιστολών σχετικά με το άρθρο 64. παράγραφος 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης Δικαίωμα κτήσης περιουσιακών στοιχείων Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων ex 3502 Αλβουμίνες, αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών. ex 3502 10 Αυγοαλβουμίνη : 3502 10 91 Αποξηραμένη (σε φύλλα λέπια κρυστάλλους, σκόνες κλπ.) 3502 10 99 ex 3502 90 Γαλακτοαλβουμίνη: 3502 90 51 Αποξηραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.) 3502 90 59 Άλλη 4501 Φελλός φυσικός, ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος· απορρίμματα από φελλό· φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη 5201 00 Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 5301 Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο· στουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) 5302 Καννάβι (Cannabis satiνa L), ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρρίμματα από κάνναβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 2 Κωδικός ΣΟ Ανώτατο δασμολογικό Κωδικός ΣΟ Ανώτατο δασμολογικό 1995 όριο βάσης (1) (2) όριο βάσης (1) (2) (σε τόνους) (2) (σε τόνους) (2) 4011 1000 4410 28 340 4011 20 1.0 4011 20 90 4011 30 90 6401 4011 91 10 4011 91 30 6402 430 4011 91 90 6403 3 120 4011 99 10 4011 99 30 70004011 99 90 6405 90 10 470 4012 10 30 ex 401210 80 (3) 9405 91 19 4. 670 ex 4012 20 90 (3) 4013 10 10 4013 10 90 4013 90 90 7305 7306 10 11 7306 10 19 7306 10 90 7306 20 00 17 350 4203 10 00 7306 30 21 4203 21 00 7306 30 29 4203 29 91 160 7306 30 51 4203 29 99 7306 30 59 4203 30 00 7306 30 71 4203 40 00 7306 30 78 7306 30 90 7305 40 91 7306 40 99 4412 7306 50 91 4420 90 7306 50 99 4420 90 11 40 490 m3 4420 90 19 (1) Για τις εισαγωγές που υπερβαίνουν αυτά τα ανώτατα όρια, η Κοινότητα μπορεί να αποκαθιστά τους τελωνειακούς δασμούς. (2) Τα ποσά αυτά αυξάνονται κατά 20% την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους μετά το έτος έναρξης ισχύος της συμφωνίας. (3)Βλέπε στη σημείωση την περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος. Κωδικός ΣΟ Ανώτατο δασμολογικό όριο βάσης (1) (2) (1) (σε τόνους) 7306 60 31 17 350 7306 60 39 (συνέχεια) 7306 6090 7306 90 007408 3 9007604 10. 7604 29 7605 82007903 7905 4260 8501 10 10 8501 10 91 8501 10 93 8501 10 99 8501 20 90 8501 31 90 8501 32 91 8501 32 99 6501 33 90 6 544 8501 34 50 8501 34 91 8501 34 99 8501 40 91 8501 40 99 8501 51 90 8501 52 91 8501 52 93 8501 52 99 8501 53 50 8501 53 92 8501 53 94 8501 53 99 8501 61 91 8501 61 99 8501 62 90 8501 63 90 8501 64 00 8502 11 91 8502 11 99 8502 12 90 Κωδικός ΣΟ Ανώτατο δασμολογικό όριο βάσης (1) (2) (σε τόνους) 8502 13 91 8502 13 99 8502 20 91 8502 20 99 8502 30 91 8502 30 99 8502 40 90 6 544 (συνέχεια)00 8504 90 6 440 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 90 8544 41 8544 49 8544 51 8544 59 8544 60 1 170 8716 10 10 8716 10 91 8716 10 94 8716 10 96 8716 10 99 8716 20 10 8716 20 90 8716 31 00 8716 39 30 8716 39 51 8716 39 59 8716 39 80 8716 40 00 6 500 9401 30 10 9401 30 90 9401 40 00 9401 50 00 9401 61 00 9401 69 00 9401 71 00 9401 79 00 9401 80 00 9401 90 30 9401 90 80 ι 19 610 (1)Για τις εισαγωγές που υπερβαίνουν αυτά τα ανώτατα όρια, η Κοινότητα μπορεί να αποκαθιστά τους τελωνειακούς δασμούς. (2) Τα ποσά αυτά αυξάνονται κατά 20% την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους μετά το έτος έναρξης ισχύος της συμφωνίας. ΣημείωσηΚωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Κωδικός ΤΑRΙC ex 4012 10 80 Επίσωτρα αναγομωμένα Άλλα από αυτά που χρησιμοποιούνται για τα δίτροχα ποδήλατα ή τα ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, τις μοτοσυκλέτες ή τα σκούτερ 40 12 10 80*90 ex 4012 20 90 Επίσωτρα μεταχειρισμένα Αλλα από αυτά που χρησιμοποιούνται για τα δίτροχα ποδήλατα ή τα ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, τις μοτοσυκλέτες ή τα σκούτερ 40 12 20 90*90 (1)Για τις εισαγωγές που υπερβαίνουν αυτά τα ανώτατα όρια, η Κοινότητα μπορεί να αποκαθιστά τους τελωνειακούς δασμούς. (2)Τα ποσά αυτά αυξάνονται κατά 20% την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους μετά το έτος έναρξης ισχύος της συμφωνίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 250100 282420 284020 290490 291300 250510 282490 284110 290511 291419 250590 282619 284150 290514 291421 250621 282620 284170 290515 291423 250629 282690 284180 290517 291429 250810 282720 284190 290519 291430 250830 282738 284210 290521 291441 250840 282739 284290 290522 291450 250860 282810 284329 290529 291470 250900 282990 284610 290539 291523 251710 283030 284690 290541 291540 251749 283090 284810 290543 291550 251810 283190 284890 290549 291560 251820 283210 284920 290550 291619 251830 283220 284990 290612 291620 252100 283319 285000 290613 •252210 283321 285100 290614 291633 252220 283326 290110 290619 291639 252230 283329 290121 290621 291713 252890 283340 290122 290629 291714 253090 283422 290123 , 290714 291720 27100027 283429 290124 290715 291734 27100029 283510 290129 290719 291736 27100032 283521 290211 290722 291817 27100034 283522 290219 290723 291819 27100036 283523 290242 290729 291823 27100069 283524 290243 290730 291829 27100074 283525 290260 290810 291830 27100076 283526 290270 290820 291890 27100077 283529 290290 290890 291900 27100078 283539 290312 290920 292112 271500 283610 290313 290930 292122 280410 283691 290314 290950 292130 280421 283692 290315 290960 292141 280540 283693 290316 291020 292142 281000 283699 290319 291090 292143 281119 283719 290329 291212 292144 281122 283720 290330 291213 292145 281123 283800 290340 291219 292149 281129 283911 290351 291221 292221 281530 283919 290359 291230 292222 281810 293920 290361 291242 292229 281820 283990 290362 291249 292230 282120 284011 290369 291250 292390 282410 284019 290410 291260 292421 292519 330300090 350710 391510 392310 292520 330410 360100 391520 392329 292620 330420 360410 391530 392330 292690. 330430 360490 391590 392340 292800 330491 360610 391610 392350 292990 330499 360690 391620 392390 293010 330510 370199 391690 392410 293212 330520 380190 391721 392490 233321 330530 380400 391722 392510 293379 330590 380510 391723 392520 294200 330610 380520 391729 392530 300410 330690 380590 391731 392590 30042090 330710 380810 391732 392610 30043190 330720 380820 391733 •392620 300432 330730 380830 391739 392630 300439 330741 380840 391740 392690 300440 330749 380890 391890 400300 300450 330790 380910 391910 400400 300490 340111 380991 391990 400510 300510 340119 380992 392010 400591 300590 340120 380999 392020 400599 300620 ¦ 340211 381010 392030 400610 300630 340212 381090 392041 •300640 340213 381400 392042 400811 300650 340219 381600 392051 400819 300660 340290 381720 392059 400821 310100 340311 381900 392061 400829 310510 340319 382000 392062 400910 320130 340391 382200 392063 400920 320190 340399 382310 392069 400930 320710 340410 382320 392072 400940 320720 340420 382330 392073 400950 320730 340490 382340 392079 401010 320740 340510 382350 392092 401091 320990 340520 390511 392093 401099 321000 340530 390519 392094 401110 321210 340540 390590 392099 401120 321290 340590 390610 392111 401150 321310 340700 390750 392112 401191 321390 350190 390791 392113 401210 321490 350510 390799 392114 401220 321511 350520 390910 392119 401290 321519 350610 390930 392190 401310 330210 350691 390940 392220 401320 330290 350699 390950 392290 401390 401519 480251 640391 700719 732219 401590 480253 640399 700729 732290 401610 480910 640691 700800 732429 401691 480920 660110 701090 761090 401693 480990 660191 701321 761210 401694 481021 660199 701329 820110 401695 481029 660310 701331 820120 401699 481129 660320 70133991 820130 41041095 481131 660390 70133999 820140 41041099 481139 680100 701391 820150 410429 481410 680210 701790 820160 41051191 481490 680221 701920 820190 41051199 481500 680222 701939 820210 41051290 481630 680223 701990 820220 41051990 481690 680229 702000 820231 410520 481710 680291 730719 820232 41061190 481720 680292 730721 820240 410612 481730 680293 730810 820291 410619 482010 680299 730820 820299 410620 482020 680300 730840 820730 41071090 482030 680421 730890 820810 410721 482040 680422 731100 820820 410729 482050 680423 731300 820830 410790 482090 680430 731420 820840 410800 482110 680510 731430 821300 410900 482190 680520 731441 830300 411000 482311 680530 731442 830400 411100 482319 680610 731449 830710 430211 482330 680690 731450 830790 430212 482351 680911 731511 830820 430213 482360 680919 731512 830910 430219 482390 680990 731519 831000 430220 490199 681270 731520 840390 43040010 490700 681591 731581 840410 470100 490810 690100 731582 840420 470200 490900 690310 731589 840490 470411 491000 690320 731590 840810 470419 491110 690390 732010 84082031 470429 491191 690600 732020 84082035 470710 491199 690790 732090 85082037 470720 64035119 690890 732181 84082051 470730 64035191 690911 732182 84082055 470790 64035195 691200 732183 84082057 480210 64035199 691410 732190 84082099 480240 640359 691490 732211 840890 841221 843110 845690 846490 851710 841231 843120 845710 846510 851740 841420 843131 845720 846591 851781 841430 843139 845730 846592 851810 841440 843141 845811 846593 852510 841480 843t42 845819 846594 852520 841610 843143 845891 846595 853221 841620 843149 845899 846596 853229 841630 843210 845910 846599 85369001 841690 843221 845921 846610 85369010 841911 843229 845929 846620 85369020 841919 843230 845931 846630 854130 841931 843280 845939 846691 854150 841932 843290 845940 846692 854610 841950 843311 845951 846693 854620 841960 843340 845959 846694 860110 842111 843352 845961 846781 860120 842112 843353 845969 847050 860210 842119 843360 845970 847410 860290 842121 843390 846011 847420 860310 842122 843410 846031 847431 860390 842123 843420 846039 847432 860400 842129 843490 846040 847439 860500 842131 843510 846090 847480 860610 84213930 843590 846110 847490 860620 84213951 843680 846120 847751 860630 84213955 844180 846130 847759 860691 84213971 845020 846140 847790 860692 84213975 845090 846150 847910 860699 842191 845110 646190 847920 860711 842230 845129 846210 847930 860712 842240 845130 846221 847940 860719 842420 845140 846229 847981 860721 842489 845150 846231 847982 860729 842490 845180 846239 847989 860730 842611 845190 846241 847990 860791 842612 845310 846249 848310 860799 842619 845320 846291 848320 870110 842620 845380 846299 848330 87033219 842630 845390 846310 848350 870850 642641 845410 846320 848360 870860 842649 845420 846330 848390 870670 842691 845610 846390 848410 871200 842699 845620 846410 848490 871310 843020 845630 846420 851650 871390900311900490901820901839901849902610902680902710902920903081903140903220910511940320940591960610960630960719961511961590 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 11, παράγραφος 3 252329 420211 481011 650400 72114999 252390 420212 481012 650510 72119019 280110 420219 481420 650590 72119090 280400 420221 481430 650610 721410 280440 420222 481610 650691 721510 280610 420229 481620 650692 721520 281121 420231 481810 650699 721530 281512 420232 481820 650700 721540 282300 420239 481830 680710 72159090 282890 420291 481840 680790 721660 283322 420292 481910 680800 72169050 283531 420299 481920 681011 72169060 284030 420310 481940 681019 72169091 284700 420321 481950 681020 72169093 284910 420329 481960 681091 72169095 291211 420330 482210 681099 72169097 291731 420340 482290 681110 72169098 291732 420400 482340 681120 721711 291733 420500 482359 681130 721712 291735 430310 482370 681190 721713 293100 430390 490300 690410 721719 320610 43040090 640110 690490 721721 320810 441010 640191 690510 721722 320820 441090 640192 690590 721723 320890 441111 640199 711311 721729 320910 441119 640211 711319 721731 321100 441121 640219 711320 721732 321410 441129 640220 711411 721733 340220 441131 640230 711419 721739 340600 441139 640291 711420 72189030 360200 441191 640299 720221 72189091 360300 441199 640311 720241 72189099 38239070 441212 640319 720249 72199091 38239081 441219 640320 72029919 72199099 38239083 441221 640330 72029930 72202031 38239085 441229 640340 72029980 72202039 38239087 441291 640411 72089090 72202051 38239091 441299 640419 72099090 72202059 38239093 480100 640420 72113031 72202091 38239095 480252 640510 72113039 72202099 480260 640520 72113050 72203051 391810 480300 640590 72113090 72209019 392210 480570 650100 72114195 72209039 392321 480580 650200 72114199 72209090 420100 480810 650300 72114991 722220 72223059 731811 760692 830130 841590 72223091 731812 760711 830140 841720 72223099 731813 760719 830150 841790 72252090 731814 760720 830160 841810 72259090 731815 760810 830170 841821 72261091 731816 760820 830210 841829 72261099. 731819 760900 830220 841830 72262080 731821 761010 830230 841840 72269291 731822 761290 830241 841850 72269299 731823 761690 830242 841861 72269980 731824 790120 830249 841869 72281050 731829 790400 830250 841891 72281090 732111 790500 830260 841899 72282060 732112 790600 830810 841920 722840 732113 790710 830890 841940 722850 732391 790790 830990 841981 72286081 732392 820310 840310 841989 72286089 732393 820320 840721 842199 72287091 732394 820330 840729 842211 72287099 732399 820340 840731 842219 722910 732510 ο 820411 840732 842220 722920 732599 820412 841011 842310 722990 732620 820420 641012 842320 730120 740710 820510 841013 842330 730630 740721 820520 841090 842381 730640 740722 820530 841311 842382 730650 740729 820540 841319 842389 730660 C 740811 820551 841320 842390. 730690 740819 820559 841330 842410 730711 740821 820560 841340 842430 730722 740822 820570 841350 842481 730723 740829 820580 841360 842710 730729 741991 820590 841370 842720 730791 741999 820600 841381 842790 730792 7601120 820711 841382 843240 730793 760410 820712 841391 843319 730799 760421 820720 841392 843320 730830 760429 820740 841410 ¦ 843330 730900 760511 820750 841451 843351 731010 760519 820760 841459 843359 731021 760521 820770 841460 843810 731029 760529 820780 841510 845011 731411 760611 820790 841581 845012 731419 760612 830110 841582 845019 731700 760691 830120 841583 845121 845430 850820 853010 ex 87021011 () 890391 845490 850880 853080 87021019 890392 845530 850910 853110 87021091 890399 847120 850920 853120 87021099 (1) 900810 84719280 850930 853180 ex 87029011 (1) 900830 848041 850940 853210 87029019 901320 848110 850980 853223 87029031 901600 848120 850990 853224 87029039 901910 848130 851010 853329 87029090 901920 848140 851110 853331 870322 902830 848180 851120 853339 870323 903031 848190 851130 853340 870324 903039 848210 851140 853390 87033190 903040 848340 851150 853400 87033290 903210 850110 851180 853510 870333 903289 850120 851190 853521 870390 910310 850131 851210 853529 870410 910390 850132 851220 853530 870421 910521 850140 851310 853540 870422 910529 850151 85141010 853590 870423 910591 850152 851511 853610 870431 910599 850211 851519 853620 870432 910610 850220 851521 853630 870490 910700 850300 851529 853641 870510 940410 850410 •851531 853649 870520 940421 850421 851539 853650 870530 940429 850422 851580 853661 870540 940430 850423 851590 853669 870590 940490 850433 851610 853710 870600 940510851621 853720 870911 940520 850440 851629 853810 870919 940530 850450 851631 853890 870990 940540 850490 ¦ 851632 854110 871110 940550 850511 • 851633. 854220 871120 940560 850519 851640 854280 871620 940600 850520 851660 854441 871631 960310 85061Ί 851671 854449 871639 960321 850612 851672 854470 871640 960329 850613 851679 854690 871680 960330 850620 851680 854710 880110 960340 850710 851730 854720 960350 850720 852810 854790 960390 850780 852820 87012090 960622 850790 852910 870190 850810 852990 (1) βλέπε στη σημείωση την περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος. ΣΗΜΕΙΩΣΗΚωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων ex 87021011 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού : Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη ή με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ) Με κυλινδρισμό που υπερβάνει τα 2500 cm3 : Καινούργια- - Άλλα από αυτά που κατασκευάζονται για χρήση στους αερολιμένες ex 87029011 Άλλα : Με εμβελοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες - Με κυλινδρισμό που υπερβάνει τα 2800 cm3 : · - Καινούργια .....Άλλα από αυτά που κατασκευάζονται για χρήση στους αερολιμένες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγραφοι 1 και 2 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων ex 87021011 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού : Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη ή με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ) Με κυλινδρισμό που υπερβάνει τα 2500 cms : Καινούργια- - - Άλλα από αυτά που κατασκευάζονται για χρήση στους αερολιμένες ex 87029011 Άλλα : Με εμβελοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες - - Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2800 cm3 : - · - Καινούργια .....Άλλα από αυτά που κατασκευάζονται για χρήση στους αερολιμένες Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 2905 43 00 Μαννπόλη 2905 44 D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη) ex 3505 10 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, με εξαίρεση τα άμυλα κάθε είδους, εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα της διάκρισης 3505 10 50 3505 20 Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, ή τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους3509 10 Προϊόντα για κολλάρισμα και τελείωμα με βάση αμυλώδεις ύλες 3823 60 Σορβιτόλη, άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Σλοβενίας υπόκεινται στις κατωτέρω παραχωρήσεις : έτος Ι έτος 2 έτος 3 Έτος 4 Έτος 3 επόμενα έτη ΣΟ Περιγραφή (1) ΡΙ δασμός (%) ποσότητα (1) δασμός ποσότητα (t) δασμός (%) ποσότητα δασμός ποσότητα Δασμός 02089040 Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα κυνηγιού απεριορ. ελεύθερο απεριορ. ελεύθερο απεριόρ. ελεύθερο απεριορ. ελεύθερο απεριορ. ελεύθερο απεριορ. ελεύθερο ex 021011 Χοιρομέρια και τεμάχια αυτών sο 20% του ΜΕΚ 55 20% του ΜΕΚ 60 20% του ΜΕΚ 65 20% του ΜΕΚ ΤΟ 20% του ΜΕΚ 75 20% του ΜΕΚ 0402 040210 040221 Γάλα σε σκόνη αποβουτυρωμένο Γάλα σε σκόνη πλήρες 1000 20% του ΜΕΚ 1100 20% του ΜΕΚ 1200 20% του ΜΕΚ 1300 20% του ΜΕΚ 1400 20% του ΜΕΚ 1500 20% του ΜΕΚ 040310 Γιαούρτια 300 20% του ΜΕΚ 550 20% του ΜΕΚ 600 20% του ΜΕΚ 650 20% του ΜΕΚ 700 20% του ΜΕΚ 750 20% του ΜΕΚ 040690 Τυριά. (Εmmentaler, Εdamer, Gοοda, Shrinz-type) 300 20% του ΜΕΚ 330 20% του ΜΕΚ 360 20% του ΜΕΚ 390 20% του ΜΕΚ 420 20% του ΜΕΚ 450 20% του ΜΕΚ 04090000 Μέλι φυσικό απεριορ. 93% του ΜΕΚ απεριορ. 91% του ΜΕΚ απεριορ. 93% του ΜΕΚ απεριορ. 93% του ΜΕΚ απεριορ. 93% του ΜΕΚ απεριορ. r 93% του ΜΕΚ 06049910 Βρύα και λειχήνες αποξηραμένα απεριορ. ελεύθερο απεριορ. ελεύθερο απεριορ. ελεύθερο απεριορ. ελεύθερο απεριορ. ελεύθερο απεριορ. ελεύθερο 070190 Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη εκτός από φυτά γεωμήλων προς φύτευση 150 20% του ΜΕΚ 165l 20% του ΜΕΚ 180 20% του ΜΕΚ 195 20% του ΜΕΚ 210 20% του ΜΕΚ 225 20% του ΜΕΚ 070490 Κουνουπίδια και μπρόκολα, άλλα 100 20% του ΜΕΚ 110 20% tοu ΜΕΚ 120 20% του ΜΕΚ 130 20% του ΜΕΚ 140 20% του ΜΕΚ 150 20% του ΜΕΚ 07061000 Μαρούλια 100 70% του ΜΕΚ nο 20% του ΜΕΚ 120 20% του ΜΕΚ 130 20% του ΜΕΚ 140 20% του ΜΕΚ ΙSΟ 20% του ΜΕΚ 07061000 Καρότα και γογγύλια 800 20% του ΜΕΚ 880 20% του ΜΕΚ 760 20% του ΜΕΚ 1040 20% του ΜΕΚ 1120 20% του ΜΕΚ 1200 20% του· ΜΕΚ 07070025 07070030 Αγγούρια νωπά 16/5-30/9 Αγγούρια νωπά 1/10- 31/10 απεριορ. απεριορ. 80% του ΜΕΚ (2) 80% του ΜΕΚ (2) απεριορ. απεριορ. 80% του ΜΕΚ(2) 80% του ΜΕΚ(2) απεριορ. απεριορ. 00% του ΜΕΚ (2) 80% του ΜΕΚ(2) απεριορ. απεριορ. 80% του ΜΕΚ (2) 80% του ΜΕΚ (2) απεριορ. απεριορ. 80% του ΜΕΚ(*) 80% του ΜΕΚ(2) απεριορ. απεριορ. 80% του ΜΕΚ (2) 80% του ΜΕΚ (2) 070911 07095130 0709150 07095190 07123000 Μανιτάρια Είδους chanterelle Είδους cepes Άγρια μανιτάρια, άλλα Μανιτάρια, εκτός καλλιέργειας (ξηρά) απεριορ. ελεύθερο ελεύθερο απεριορ. απεριορ. ελεύθερο ελεύθερο απεριορ. απεριορ. ελεύθερο ελεύθερο απεριορ. απεριορ. ελεύθερο ελεύθερο απεριορ. απεριορ. ελεύθερο ελεύθερο απεριορ. απεριορ. ελεύθερο ελεύθερο 080810 08081092 08081094 Μήλα από 1.6-31.12 της ποικιλίας gοlden deliciοus Της ποικιλίας granny smith Άλλα 1500 20% του ΜΕΚ (2) 1650 20% του ΜΕΚ(2) 1800 20% του ΜΕΚ (2) 1950 20% του ΜΕΚ (2) 2100 20% του ΜΕΚt2) 2250 20% του ΜΕΚ (2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 Οι εισαγωγές στη Σλοβενία των ακόλουθων προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας, υπόκεινται σε μείωση 50% του επιβαλλομένου δασμού Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα ΓΓΟΝΝΟΙ) 0202 0203 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα Κρέατα χοιροειδών, φρέσκα, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 2000 4000 0207 22 0207 23 Κρέατα και βρώσιμα εντόσθια πουλερικών της κλάσης 01.05, νωπά. διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα: πουλερικά μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα: γαλοπούλες Κρέατα και βρώσιμα εντόσθια πουλερικών της κλάσης 01.05, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα: πουλερικά μη τεμαχισμένα κατεψυγμένα: χήνες και φραγκόκοτες 300 1 000 0403 10 Βουτυρόγαλα πηγμένο γάλα και κρέμα γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα 600 0406 40 0406 90 Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα Τυριά: άλλα τυριά: εκτός πρόβειο τυρί. λευκό τυρί και παρμεζάνα 200 300 0504 Εντερα κύστες και στομάχια 400 0601 0602 91 0702 00 0703 10 0703 20 Βολβοί κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα κ.λπ. Αλλα φυτά ζωντανά, μοσχεύματα και μπόλια· φύτρα μανιταριών Ντομάτες φρέσκες ή διατηρημένες σε απλή ψύξη Κρεμμύδια, ασκαλώνια. σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά. διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα: κρεμμύδια και ασκαλώνια Κρεμμύδια, ασκαλώνια. σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά. διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα: σκόρδο 300 3 000 2000 300 200 080 21 0805 10 0805 20 0805 30 0807 10 0809 10 0810 90 Αλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή αποξηραμένοι: μύγδαλα Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξηρά : πορτοκάλια Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξηρά: μανταρίνια κλεμαντίνες. wilkings και παρόμοια Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξηρά: λεμόνια και γλυκολέμονα Πεπόνια και καρποί παπαίας: πεπόνια Βερύκοκα Αλλα φρούτα νωπά (ακτινίδια) 100 5 000 3000 2000 1 000 500 500 1201 00 1209 2002 90 2304 00 Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά Ντομάτες παρασκευασμένες Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα 200 300 100 5000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ α Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 24 Προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας για τα οποία η Κοινότητα χορηγεί δασμολογικές ποσοστώσεις ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ δασμολογικές ποσοστωσεις 0301 91 00 Ψάρια ζωντανά : Αλλα ψάρια ζωντανά Πέστροφες (Salmο trutta, Salmο gairdneri, Salmο clarki. Salmο aguabοnita, Salmο gialae) (1) 70 τόνοι προς 0% 1604 1604 15 1604 20 ex 1604 20 50 Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών : Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά : - Σκουμπριά Αλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών : Άλλα: - - Των ειδών Scοmber scοmbοrus και Scοmber japοnicus 500 τόνοι προς 4% (1) Αλλαγή επιστημονικών ονομασιών. Παλαιά επιστημονική ονομασία Αντικαθίσταται από Salmο gairdneri Salmο clarki Salmο aquabοnita Salmο gilae Οncοrhynchus mykiss Οncοrhynchus clarki Οncοrhynchus aguabοnita Οncοrhynchus gilae ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ρ Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 24 Προϊόντα καταγωγής Κοινότητας για τα οποία η Σλοβενίας χορηγεί δασμολογικές ποσοστώσεις ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ δασμολογικές , ποσοστώσεις 0303 0303 29 00 Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304: Άλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα: -- Άλλα 100 τόνοι προς 0% 1604 1604 14 Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών: Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά: - Τόνοι, παλαμίδες και παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.) 100 τόνοι προς 8% 1604 1604 15 Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών: Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά: Σκουμπριά 150 τόνοι προς 5% 1604 ex 1604 19 Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών: Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά: - Άλλα (εκτός σολομοειδών) 100 τόνοι προς 12,5% 1604 1604 20 50 1604 20 70 1604 20 90 Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών: Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών: — Άλλα: — Σαρδελών, παλαμίδων ρικίων, σκουμπριών των ειδών Scοmber scοmbrus και scοmber japοnicus και ψαριών των ειδών Οcrynοpsis unicοlοr — Τόνων, παλαμίδων και άλλων ψαριών του γένους Εuthynus — Άλλων ψαριών 120 τόνοι προς 12,5% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧα Εγκατάσταση : Τομείς που συνδέονται με τη μεταβατική περίοδο Επιφύλαξη της εθνικής μεταχείρισης ( Οι επιφυλάξεις αυτές δεν πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τη ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους). 1.Μέχρι δύο έτη από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας : •Άμεση ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης), εκτός της ασφάλειας ζωής •Αντασφάλιση και επανεκχώρηση 2.Μέχρι τρία έτη από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας : •χρηματιστηριακές υπηρεσίες χρηματιστών •εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων •ασφάλειες ζωής 3.Μέχρι τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας : •Εγκεκριμένες εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων (εγκατεστημένες βάσει του νόμου του Μαρτίου 1994 για τα επενδυτικά κεφάλαια και τις εταιρίες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων) (1) 4.Μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου : •υπηρεσίες ερευνών και ασφάλειας •εκμετάλλευση φυσικών πόρων (με την επιφύλαξη παραχώρησης) υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης •διαπραγμάτευση και μεσιτεία στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. (1) Περιορισμός για την αγορά ποσοστού άνω του 10% των μετοχών των εταιρειών αυτών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧβ Εγκατάσταση : Εξαιρούμενοι τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 45 Ι.Διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών, στοιχημάτων, λαχειοφόρων αγορών και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων. ΙΙ.Δραστηριότητες διαπραγμάτευσης και μεσιτείας πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων και κτιρίων καθώς και φυσικών πάρκων. Οι επιφυλάξεις αυτές δεν πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τη ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧγ Εγκατάσταση : Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που αναφέρεται στον Τίτλο ΙV, Κεφάλαιο ΙΙ Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες : Ορισμοί Χρηματοπιστωτική υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία χρηματοπιστωτικής φύσεως που προσφέρεται από παρέχοντα χρηματοπιστωτική υπηρεσία ενός συμβαλλόμενου μέρους. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες : Α. Όλες τις υπηρεσίες ασφάλισης και τις συναφείς με την ασφάλιση υπηρεσίες 1.Άμεση ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης) (i) ζωής,(ii) κλάδων εκτός ζωής. 2.Αντασφάλιση και επανεκχώρηση. 3.Ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως μεσιτεία και πρακτόρευση. 4.Βοηθητικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλών, εμπειρογνωμοσύνη, εκτίμηση κινδύνου και διευθέτηση αποζημιώσεων. Β. Τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός ασφαλίσεων) 1.Αποδοχή καταθέσεων και άλλων ανταποδόσιμων ποσών από το κοινό. 2.Δανειοδοτήσεις παντός τύπου, που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, καταναλωτικές πιστώσεις, ενυπόθηκες πιστώσεις, πρακτόρευση και χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών. 3.Χρηματοδοτική μίσθωση. 4.Όλες οι υπηρεσίες πληρωμής και μεταβίβασης χρημάτων, που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, ταξιδιωτικές επιταγές και τραπεζικές επιταγές. 5.Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 6.Εμπορία για λογαριασμό πελατών, είτε στο χρηματιστήριο είτε στην εξωχρηματιστηριακή αγορά, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, των εξής : 1)μέσα της χρηματαγοράς (επιταγές, γραμμάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων, κ.λπ.), 2)συνάλλαγμα,3)παράγωγα προϊόντα που συμπεριλαμβάνουν προθεσμιακές πράξεις (futures) και πράξεις με δικαίωμα επιλογής (οptiοns), αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, 4)μέσα συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, που συμπεριλαμβάνουν προϊόντα, όπως swaps, συμφωνίες προθεσμιακών τιμών, κ.λπ., 5)μεταβιβάσιμες αξίες, 6)άλλους διαπραγματεύσιμους τίτλους και χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων χρυσού ή αργύρου. 7.Συμμετοχή στην έκδοση κάθε είδους χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης, της έκδοσης και της πρακτόρευσης (είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό επίπεδο) και παροχή υπηρεσιών σχετικών με τέτοιου είδους εκδόσεις. 8.Χρηματομεσιτεία.9.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών ή χαρτοφυλακίου, διαχείριση συλλογικών επενδύσεων κάθε είδους, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες παρακαταθηκών και καταθέσεων υπό εποπτεία. 10.Υπηρεσίες διακανονισμού και εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων, παράγωγων προϊόντων και άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων. 11..Συμβουλευτική διαμεσολάβηση και άλλες βοηθητικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 10, συμπεριλαμβανομένων της μελέτης και της ανάλυσης των πιστώσεων, της έρευνας και παροχής συμβουλών για τις επενδύσεις και το χαρτοφυλάκιο, της παροχής συμβουλών για τις αγορές και για την αναδιάρθρωση και τη στρατηγική των εταιρειών. 12.Παροχή και μεταφορά χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων και σχετικού λογισμικού που προέρχονται από άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.Οι ακόλουθες δραστηριότητες εξαιρούνται από τον ορισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών : 1)δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό με σκοπό την άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής, 2)δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες, κυβερνητικούς φορείς ή υπηρεσίες, ή δημόσιους οργανισμούς, για λογαριασμό ή με την εγγύηση της κυβέρνησης, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ασκούνται από τους παρέχοντες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς τέτοιου είδους δημόσιους φορείς, 3)δραστηριότητες που αποτελούν μέρος ενός θεσμικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή σχεδίου συνταξιοδοτήσεως του δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ασκούνται από τους παρέχοντες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ Δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 68 1.Το άρθρο 68, παράγραφος 3, αφορά τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις: •Διεθνής σύμβαση για την προστασία των εκτελεστών, των παραγωγών φωνογραφικών δίσκων και ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (Ρώμη, 1961), •Πρωτόκολλο σχετικά με τη Συμφωνία της Μαδρίτης για τη διεθνή κατάθεση των σημάτων (Μαδρίτη, 1989), •Συνθήκη της Βουδαπέστης για τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης μικροοργανισμών με στόχο τις διαδικασίες ευρεσιτεχνίας (1977, τροποποιημένη 1980), •Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UΡΟV) (Πράξη της Γενεύης, 1991). Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να αποφασίσει ότι το άρθρο 68, παράγραφος 3 εφαρμόζεται και σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις. 2.Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις : •Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (Πράξη της Στοκχόλμης, 1967, τροποποιημένη 1979), •Συμφωνία της Μαδρίτης για τη διεθνή κατάθεση των σημάτων (Πράξη Στοκχόλμης, 1967, τροποποιημένη 1979), •Συμφωνίας της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την καταχώριση των σημάτων (Γενεύη, 1977, τροποποιημένη 1979), •Συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τις ευρεσιτεχνίες (Ουάσιγκτον, 1970, τροπολογία 1979 και τροποποίηση 1984), •Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη των Παρισίων, 1971). 3.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Σλοβενία θα παρέχει σε κοινοτικές εταιρείες και υπηκόους, όσον αφορά την αναγνώριση και την προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα βάσει διμερών συμφωνιών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣυμμετοχή της Σλοβενίας σε κοινοτικά προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 106 Η Σλοβενία μπορεί να συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα πλαίσια, ειδικά προγράμματα, σχέδια ή άλλες δράσεις στους ακόλουθους τομείς : έρευναυπηρεσίες πληροφοριών περιβάλλονεκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία κοινωνική πολιτική και υγεία προστασία του καταναλωτή •μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τουρισμόςπολιτισμός τομέας οπτικοακουστικών μέσων προστασία του πολίτη διευκόλυνση του εμπορίου ενέργεια μεταφορές, και καταπολέμηση των ναρκωτικών και της εξάρτησης από αυτά. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να συμφωνήσει να προσθέσει στους τομείς και άλλους τομείς κοινοτικής δραστηριότητας, εφόσον κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί το αμοιβαίο συμφέρον η συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής συμφωνίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Εξαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 Η Σλοβενία μειώνει σταδιακά τις επιβαρύνσεις, κατά τις εξαγωγές, ισοδύναμου αποτελέσματος με τελωνειακούς δασμούς, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : 01 01 1996 : 7%01 01 1997 : 4%01 01 1998 : 0%για τα ακόλουθα προϊόντα : Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Αρ. • 4401 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχιακών ή σε παρόμοιες μορφές: 4401.10 00 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: 4401 21 00 - Κωνοφόρων 4401 22 00 - Άλλη από κωνοφόρων 4401 30 Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές: 4401 30 90 --- Άλλα 4403 Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη : 4403 20 00 Άλλη, κωνοφόρων Άλλη: 4403 91 00 - Βελανιδιάς (Querqus spp.) 4403 92 00 - Οξιάς (Fagus spp.) 4403 99 00 - Άλλη: 4403 99 10 - - - Λεύκας 4403 99 20 - - - Καστανιάς 4403 99 80 Άλλων 44 07 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανιασμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm: Άλλη:· 4407 91 Βελανιδιάς (Querqus spp.): 4407 91 10 Ι Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα - Άλλη: - - Πλανισμένη: 4407 91 31 .....Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα 4407 91 39 :-------Άλλη 4407 91 50 - - - Λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 91 90 .... Άλλη4407 92 Οξιάς (Fagus spp.): 4407 92 10 Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα - - Άλλη 4407 92 30 - - - Πλανισμένη 4407 92 50 - - - Λειασμένη με ελαφρόπετρα 4407 92 90 ------Άλλη 4407 99 Άλλη: - - Άλλη: - - - Πλανισμένη 4407 99 39· .....Άλλη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ. ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Λ. Επιστολή της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας Κύριε,· σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 64, παράγραφος 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης που αφορούν τους κοινοτικούς κανόνες κίνησης κεφαλαίων, και εν όψει της προσχώρησης της Σλοβενίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, θα ήθελα να επιβεβαιώσω την ακόλουθη δέσμευση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας : Ι.να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να παρασχεθεί στους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αμοιβαία βάση, το δικαίωμα να αποκτούν περιουσιακά στοιχεία στη Σλοβενία, άνευ διακρίσεων, έως το τέλος του τέταρτου έτους από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σύνδεσης, ΙΙ.να παράσχει στους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίοι διαμένουν, μόνιμα στο σημερινό έδαφος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας επί τρία έτη, και σε αμοιβαία βάση, το δικαίωμα να αποκτούν περιουσιακά στοιχεία από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σύνδεσης. Θα σας παρακαλούσα να επιβεβαιώσετε τη συγκατάθεση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα ανωτέρω. Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας Β.Επιστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της Κύριε, Εχω την τιμή να σας πληροφορήσω ότι έλαβα την επιστολή σας σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 64, παράγραφος 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης που αφορούν τους κοινοτικούς κανόνες κίνησης κεφαλαίων, η οποία έχει ως εξής : Κύριε,σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 64, παράγραφος 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης που αφορούν τους κοινοτικούς κανόνες κίνησης κεφαλαίων, και εν όψει της προσχώρησης της Σλοβενίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, θα ήθελα να επιβεβαιώσω την ακόλουθη δέσμευση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας : Ι.να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να παρασχεθεί στους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε αμοιβαία βάση, το δικαίωμα να αποκτούν περιουσιακά στοιχεία στη Σλοβενία, άνευ διακρίσεων, έως το τέλος του τέταρτου έτους από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σύνδεσης, ΙΙ. να παράσχει στους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στο σημερινό έδαφος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας επί τρία έτη, και σε αμοιβαία βάση. το δικαίωμα να αποκτούν περιουσιακά στοιχεία από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σύνδεσης. Θα σας παρακαλούσα να επιβεβαιώσετε τη συγκατάθεση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα ανωτέρω. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν την τιμή να επιβεβαιώσουν τη συγκατάθεση τους για τη δέσμευση που αναλαμβάνει η κυβέρνησή σας, σε αμοιβαία βάση. με την επιστολή αυτή. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 1 ΠΑ ΤΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ Άρθρο 1 Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης (εις το εξής κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα) που απαριθμούνται στο τμήμα ΧΙ (Κεφάλαια 50 έως 63) της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Κοινότητας. Άρθρο 21.Καταργούνται, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, οι τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται κατά τις εισαγωγές, στην Κοινότητα, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που περιέχονται ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 1 ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 2 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ (ΕΚΑΧ)ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 4 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Ή •ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 5 ΠΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 6 ΠΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΡΙΩΝ. στο τμήμα ΧΙ (Κεφάλαια 50 έως 63) της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, καταγωγής Σλοβενίας, όπως ορίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 4 της συμφωνίας, εκτός από αυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου (τωρινό παράρτημα V της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Σλοβενίας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, που μονογραφήθηκε στις 23 Ιουλίου 1993). 2.Οι τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται κατά τις εισαγωγές, στην Κοινότητα προϊόντων, καταγωγής Σλοβενίας, που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου, αναστέλλονται, εντός των ορίων των ετήσιων κοινοτικών δασμολογικών ανώτατων ορίων τα οποία αυξάνονται σταδιακά με στόχο την πλήρη κατάργηση των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών για τα εν λόγω προϊόντα, μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. 3.Καταργούνται, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, οι δασμοί που επιβάλλονται κατά τις άμεσες εισαγωγές, στη Σλοβενία, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που περιέχονται στο τμήμα ΧΙ (Κεφάλαια 50 έως 63) της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, καταγωγής Κοινότητας, όπως ορίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 4 της συμφωνίας, εκτός από τα προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ(α) και ΙΙ(β) του παρόντος πρωτοκόλλου, για τα οποία οι συντελεστές των δασμών μειώνονται σταδιακά, όπως ορίζεται σε αυτά. 4.Οι τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στα παράγωγα προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα, καταγωγής Σλοβενίας, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της συμφωνίας, και τα οποία προκύπτουν από εργασίες στη Σλοβενία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3036/94 του Συμβουλίου, καταργούνται την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. Ωστόσο, τα προϊόντα αυτά δεν χρειάζεται να υπόκεινται στις ρυθμίσεις ή τα ειδικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 3 ή στα ετήσια όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 του προαναφερθέντος κανονισμού. 5.Με την επιφύλαξη του παρόντος πρωτοκόλλου, οι διατάξεις της συμφωνίας, και ειδικότερα τα άρθρα. 12 και 13 της συμφωνίας, εφαρμόζονται στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μεταξύ των μερών. Άρθρο 3 Οι ποσοτικές ρυθμίσεις και άλλα σχετικά θέματα που αφορούν τις εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καταγωγής Σλοβενίας, στην Κοινότητα και, καταγωγής Κοινότητας, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, ορίζονται σε συμπληρωματικό πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, το οποίο πρόκειται να συναφθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 1995. Ελλείψει του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, η οποία μονογραφήθηκε στις 23 Ιουλίου 1993, όπως τροποποιήθηκε από τη συμφωνία που επετεύχθη στις 15 Δεκεμβρίου 1994, ώστε να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, δεν επιβάλλονται νέοι ποσοτικοί περιορισμοί ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, με εξαίρεση των προβλεπομένων από την εν λόγω συμφωνία και τα πρωτόκολλά της. Παράρτημα Ι ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Τελωνειακοί δασμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 Οι τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται κατά τις εισαγωγές, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα, καταγωγής Κοινότητας, μειώνονται σταδιακά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : την 1η Ιανουαρίου 1996, κάθε δασμός μειώνεται στο 80% του βασικού δασμού την 1η Ιανουαρίου 1997, κάθε δασμός μειώνεται στο 55% του βασικού δασμού την 1η Ιανουαρίου 1998, κάθε δασμός μειώνεται στο 30% του βασικού δασμού ¦την 1η Ιανουαρίου 1999. κάθε δασμός μειώνεται στο 15% του βασικού δασμού την 1η Ιανουαρίου 2000 καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί Κατηγορία Μονάδα 1996 1997 5 000 τεμάχια 4216 5059 6 000 τεμάχια 4470 5364 7 000 τεμάχια 3098 3718 8 000 τεμάχια 4309 5171 9 τόνοι 2737 3285 511111 540241 551339 560741 630221 511119 540251 551341 580121 630231 511120 540252 551342 580122 630260 511130 5407.10 551343 580123 630720 511190 540720 551349 580124 630800 520511 540730 551411 580131 520512 540741 551412 580132 520513 540742 551413 580133 520514 540743 551419 580134 520515 540744 551422 580190 520521 540752 551423 580410 520522 540753 551431 580421 520523 540754 551432 580429 520524 540760 551433 580430 520525 540771 551439 580620 520531 540772 551441 580631 520532 540773 551442 580632 520533 540774 551443 580639 520534 540810 551449 580710 520535 540821 551512 580790 520541 540822 551513 590310 520542 540824 551519 590320 520543 550510 551522 590390 520544 550520 551529 591120 520545 550810 551591 591132 520611 550820 551592 591190 520612 550931 551599 600129 520613 550932 551611 600191 520614 550942 551612 600192 520615 550951 551613 600210 520621 550961 551614 600220 520622 550962 551621 600291 520623 550992 551622 600299 520624 551011 551623 611691 520625 551012 551624 611692 520631 551110 551631 611693 520632 551120 551632 611699 520633 551130 551633 620331 520634 551211 551634 62034110 520635 551219 551641 62034190 520641 551221 551642 62034211 520642 551229 551643 62034231 520643 551291 551644 62034235 520644 551299 551691 62046231 520645 551311 551692 62046233 520710 551312 551693 62046239 520790 551313 551694 62046251 530820 551319 560110 62046259 531010 551321 560121 62046290 540110 551323 560122 621010 540120 551329 560129 621030 540231 551331 560130 621040 540232 551332 560600 621050 540233 551333 560729 621600 Παράρτημα ΙΙ(β) Τελωνειακοί δασμού που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 3 Οι τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται κατά τις εισαγωγές, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα, καταγωγής Κοινότητας, μειώνονται σταδιακά, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: την 1η Ιανουαρίου 1996, κάθε δασμός μειώνεται στο 90% του βασικού δασμού την 1η Ιανουαρίου 1997, κάθε δασμός μειώνεται στο 70% του βασικού δασμού την 1η Ιανουαρίου 1998, κάθε δασμός μειώνεται στο 45% του βασικού δασμού την 1η Ιανουαρίου 1999. κάθε δασμός μειώνεται στο 35% του βασικού δασμού την 1η Ιανουαρίου 2000, κάθε δασμός μειώνεται στο 20% του βασικού δασμού ,την 1η Ιανουαρίου 2001 καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί 511211 521022 580110 610332 610811 511219 521029 580125 610333 610819 511220 521031 580126 610339 610821 511230 521032 580135 610341 610822 511290 521039 580136 610342 610829 520811 521041 580211 610343 610831 520812 521042 580219 610349 610832 520813 521049 580220 610411 610839 520819 521051 580230 610412 610891 520821 521052 580310 610413 610892 520822 521059 580390 610419 610899 520823 521111 580810 610421 610910 520829 521112 580890 610422 610990 520831 521119 581010 610423 611010 520832 521121 581091 610429 611020 520833 521122 581092 610431 611030 520839 521129 581099 610432 611090 520841 521131 581100 610433 611110 520842 521132 590491 610439 611120 520843 521139 590610 610441 611130 520849 521141 590691 610442 611190 520851 521142 590699 610443 611211 520852 521143 600121 610444 611212 520853 521149 600122 610449 611219 520859 521151 600199 610451 611220 520911 521152 600230 610452 611231 520912 521159 600241 610453 611239 520919 521211 600242 610459 611241 520921 521212 600243 610461 611249 520922 521213 600249 610462 611300 520929 521214 600292 610463 611410 520931 521215 600293 610469 611420 520932 521221 610110 610590 611430 520939 521222 610190 610610 611490 520941 521223 610210 610620 611511 520942 521224 610230 610690 611512 520943 521225 610290 610711 611519 520949 551421 610311 610712 611520 520951 560210 610312 610719 611591 520952 560221 610319 610721 611592 520959 560229 610321 610722 611593 521011 560290 610322 610729 611599 521012 560300 610323 610791 611610 521019 560749 610329 610792 611710 521021 560750 610331 610799 611720 611780 620451 621220 630531 611790 620452 621230 630539 620111 620453 621290 630590 620112 620459 621310 630611 620113 620461 621320 630612 620119 620469 621390 630619 620191 620510 621410 630621 620192 620590 621420 630622 620193 620610 621430 630629 620199 620620 621440 630631 620211 620630 621490 630639 620212 620640 621510 630641 620213 620690 621520 630649 620219 620711 621590 630691 620291 620719 621710 630699 620292 620721 621790 630710 620293 620722 630130 630790 620299 620729 630140 630900 620311 620791 630190 631010 620312 620792 630210 631090 620319 620799 630229 620321 620811 630239 620322 620819 630240 620323 620821 630251 620329 620822 630252 620332 620829 630253 620333 620891 630259 620339 620892 630291 620411 620899 630292 620412 620910 630293 620413 620920 630299 620419 620930 630311 620421 620990 630312 620422 621111 630319 620423 621112 630391 620429 621120 630392 620431 621131 630399 620432 621132 630411 620433 621133 630419 620439 621139 630491 620441 621141 630492 620442 621142 630493 620443 621143 630499 620444 621149 630510 620449 621210 630520 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 2 ΠΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ (ΕΚΑΧ) Άρθρο 1 Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης ΕΚΑΧ και ορίζονται στο Κοινό Δασμολόγιο (1). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΚΑΧ Άρθρο 21.Μόλις αρχίσει να ισχύει η συμφωνία, τα προϊόντα χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Σλοβενίας, εισάγονται στην Κοινότητα ατελώς. 2.Μόλις αρχίσει να ισχύει η συμφωνία, τα προϊόντα χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Κοινότητας, εισάγονται στη Σλοβενία ατελώς, με εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου, για τα οποία οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί μειώνονται σταδιακά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : την 1η Ιανουαρίου 1996, κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού την 1η Ιανουαρίου 1997, κάθε δασμός μειώνεται στο 55 % του βασικού δασμού την 1η Ιανουαρίου 1998, κάθε δασμός μειώνεται στο 30 % του βασικού δασμού την 1η Ιανουαρίου 1999, κάθε δασμός μειώνεται στο 15 % του βασικού δασμού την 1η Ιανουαρίου 2000 καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί Άρθρο 31.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Κοινότητα προϊόντων χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Σλοβενίας, καθώς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, καταργούνται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στη Σλοβενία προϊόντων χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Κοινότητας, καθώς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, καταργούνται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΚΑΧ Άρθρο 4 Αρχής γενομένης την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας, τα προϊόντα άνθρακα που Καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Σλοβενίας, εισάγονται στην Κοινότητα ατελώς. Άρθρο 5 Αρχής γενομένης την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας, τα προϊόντα άνθρακα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Κοινότητας, εισάγονται στη Σλοβενία ατελώς. Άρθρο 61.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Κοινότητα προϊόντων άνθρακα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Σλοβενίας, καθώς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, καταργούνται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας. Ωστόσο, η Δημοκρατία της Αυστρίας μπορεί, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996, να διατηρεί έναντι της Σλοβενίας, τους περιορισμούς κατά την εισαγωγή που εφάρμοζε την 1η Ιανουαρίου 1994 για τον λιγνίτη που υπάγεται στον κωδικό 27 02 10 00 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στη Σλοβενία προϊόντων άνθρακα, που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Κοινότητας, καθώς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, καταργούνται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 71.Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της συμφωνίας, εφόσον ενδέχεται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας, τα ακόλουθα : (i) όλες οι συμφωνίες συνεργασίας ή συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων, που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, (ii) η κατάχρηση από μια ή περισσότερες επιχειρήσεις δεσπόζουσας θέσης στο έδαφος της Κοινότητας ή της Σλοβενίας, συνολικά ή σε σημαντικό τμήμα της, (iii)η οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση, με εξαίρεση τις παρεκκλίσεις που επιτρέπονται σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης ΕΚΑΧ 2.Κάθε πρακτική αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων που περιέχοντα; στα άρθρα 65 και 66 της συνθήκης ΕΚΑΧ, στο άρθρο 85 της συνθήκης ΕΚ και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, τους αναγκαίους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. 4.Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 σημείο iii), η Σλοβενία μπορεί, κατ εξαίρεση, να χορηγεί, όσον αφορά τα προϊόντα χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, κρατικές ενισχύσεις για αναδιάρθρωση, υπό τον όρο ότι: η ενίσχυση οδηγεί στη βιωσιμότητα των αποδοτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο κανονικών συνθηκών της αγοράς στο τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης, το ποσό και η ένταση της ενίσχυσης περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο για την επίτευξη της βιωσιμότητας και η μείωση είναι προοδευτική. το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης συνδέεται με τη συνολική ορθολογική διαχείριση και μείωση της παραγωγής στη Σλοβενία, 5.Κάθε μέρος εξασφαλίζει διαφάνεια όσον αφορά την κρατική ενίσχυση με συνεχή και πλήρη ανταλλαγή πληροφοριών με το άλλο μέρος, ως προς το ύψος, την ένταση και το σκοπό της ενίσχυσης, συμπεριλαμβάνοντας στις πληροφορίες αυτές λεπτομερές σχέδιο της αναδιάρθρωσης. 6.Σε περίπτωση που η Κοινότητα ή η Σλοβενία πιστεύουν ότι κάποια συγκεκριμένη πρακτική δεν συμβιβάζεται με τους όρους της παραγράφου 1, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 4, και : .δεν υπάρχει κατάλληλη αντιμετώπιση αυτής σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ή, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες και αν η πρακτική αυτή θίγει ή απειλεί να θίξει τα συμφέροντα του άλλου μέρους ή να προκαλέσει σημαντική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του, το θιγόμενο μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αν, κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων που διαρκούν κατ ανώτατο όριο τριάντα εργάσιμες ημέρες, δεν εξευρεθεί λύση. Οι διαβουλεύσεις αυτές διεξάγονται εντός τριάντα ημερών αφότου ζητήθηκαν επισήμως. Σε περίπτωση πρακτικών ασυμβίβαστων με την παράγραφο 1 σημείο iii), αυτά τα κατάλληλα μέτρα μπορεί να εφαρμόζονται μόνο κατά τον τρόπο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) ή σε άλλες σχετικές πράξεις που εφαρμόζονται μεταξύ των μερών και έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της ΓΣΔΕ. Άρθρο 8 Οι διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 και 15 της συμφωνίας εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ των μερών όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από την συνθήκη ΕΚΑΧ. Άρθρο 9 Τα μέρη συμφωνούν ότι ένα από τα ειδικά όργανα που θα συσταθούν από το Συμβούλιο Σύνδεσης θα πρέπει να είναι μια ομάδα επαφών, η οποία θα συζητά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παράρτημα Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 72029911 72091310 72114910 72192210 72254050 72091390 72119011 72192290 72254070 72081310 72091410 72192310 72254090 72081391 72091490 72131000 72192390 72255010 72081395 72092100 72133120 72192410 72255090 72081398 72092210 72133181 72192490 72259010 72081410 72092290 72133189 72193110 72081491 72092310 72133910 72193190 72261010 72081499. 72092390 72133990 72193210 72261031 72082310 72092410 72134100 72193290 72261039 72082391 72092491 72134900 72193310 72262020 72082395 72092499 72135020 72193390 72269110 72082398 72093100 72135081 72193410 72269190 72082410 72093210 72135089 72193490 72269210 72082491 72093290 72193510 72269920 72082499 72093310 72142000 72193590 72083100 72093390 72144010 72271000 72083310 72093410 72144020 72201100 72272000 72083391 72093490 72144051 72201200 72279010 72083399 72094100 72144059 72202010 72279030 72083410 72094210 72144080 72209011 72279050 72083490 72094290 72145010 72209031 72279070 72083510 72094310 72145031 72083590 72094390 72145039 72210010 72281010 72084100 72094410 72145090 72210090 72281030 72084310 72094490 72146000 72282011 72084391 72221011 72282019 72084399 72111100 72191210 72221019 72282030 72084410 72111210 72191290 72221021 72283020 72084490 72111290 72191310 72221029 72283041 72084510 72111910 72191390 72221031 72283049 72084590 72111991 72191410 72221039 72283061 72089010 72111999 72191490 72221081 72283069 72112100 72192111 72221089 72283070 72091100 72112210 72192119 72283089 72091210 72112290 72192190 72251010 72286010 72091290 72112910 72251091 72287010 72112991 72251099 72287031 72112999 72252020 72113010 72253000 73011000 72114110 72254010 72114191 72254030 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Άρθρο 11.Η Κοινότητα και η Σλοβενία εφαρμόζουν, στα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τους δασμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ, αντίστοιχα, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σ αυτά. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει για : την επέκταση του πίνακα των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, την τροποποίηση των δασμών που αναφέρονται στα παραρτήματα, την αύξηση ή την κατάργηση των δασμολογικών ποσοστώσεων. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να αντικαθιστά τους δασμούς που ορίζει το παρόν πρωτόκολλο με καθεστώς το οποίο θεσπίζεται με βάση τις αντίστοιχες τιμές που διαπιστώνονται στις αγορές της Κοινότητας και της Σλοβενίας όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που όντως χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων τα οποία καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο. Το Συμβούλιο Σύνδεσης συντάσσει κατάλογο των εμπορευμάτων επί των οποίων εφαρμόζονται τα ποσά αυτά και, κατά συνέπεια, κατάλογο βασικών προϊόντων. Προς αυτόν τον σκοπό, αποφασίζει τους γενικούς κανόνες εφαρμογής. Άρθρο 2 Οι δασμοί που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 μπορούν να μειώνονται με απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης : όταν, κατά τις συναλλαγές μεταξύ Κοινότητας και Σλοβενίας, μειώνονται οι δασμοί που επιβάλλονται στα βασικά γεωργικά προϊόντα, ή μετά από μειώσεις που προκύπτουν από αμοιβαίες παραχωρήσεις που αφορούν τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Οι μειώσεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο θα υπολογίζονται επί του τμήματος του δασμού που έχει οριστεί ως το γεωργικό στοιχείο που θα αντιστοιχεί στα γεωργικά προϊόντα που όντως χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των εν λόγω μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και αφαιρούνται από τους δασμούς που επιβάλλονται σε αυτά τα βασικά γεωργικά προϊόντα. Άρθρο 3 Η Κοινότητα και η Σλοβενία πληροφορούν η μία την άλλη για το διοικητικό καθεστώς που θεσπίζουν για τα προϊόντα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο. Τα καθεστώτα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζουν Ίση μεταχείριση όλων των ενδιαφερομένων μερών και θα πρέπει να είναι, κατά το δυνατόν, απλά και ευέλικτα. Παράρτημα Ι Δασμοί που επιβάλλονται σε εμπορεύματα καταγωγής Σλοβενίας κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Συντελεστής δασμού (1) (2) (3) 0403 Βουτυρόγαλα. πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου : 0403 10 Γιαούρτια : 0403 10 51 έως 0403 10 99 Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου ΕΑ(1) 0403 90 Άλλα 0403 90 71 έως 0403 90 99 Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου ΕΑ 0710 Λαχανικά (άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό), κατεψυγμένα 0710 40 Γλυκό καλαμπόκι ΕΑ 0711 Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται : 0711 90 30 Γλυκό καλαμπόκι ΕΑ 1517 Μαργαρίνη Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλο από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516 : 1517 10 Μαργαρίνη. μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης : 1517 10 10 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 % ΕΑ (1)Γεωργικό στοιχείο δασμολογηθέν σύμφωνα με το Γύρο της Ουρουγουάης (1) (2) (3) 1517 90 ¦ Άλλο : 1517 90 10 -Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα. που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 % ΕΑ 1519 Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρά οξέα βιομηχανικά : Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά : 1519 11 Στεατικό οξύ 2 1519 12 Ελαϊκό οξύ 5 1519 20 Όξινα λάδια από εξευγενισμό 6 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) : 1704 10 Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη: 1704 10 11 έως 1704 10 19 -Περιεκτικότητα κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60 % (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαροζη) ΕΑ. max 23 1704 10 91 έως 1704 10 99 -Περιεκτικότητα κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60 % (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ΕΑ, max 18 1704 90 Αλλα : 1704 90 10 Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % ζαχαρόζης, χωρίς προσθήκη άλλων υλών 9 1704 90 30 Παρασκεύασμα με την ονομασία λευκή σοκολάτα ΕΑ, max 27+ΑD S/Ζ 1704 90 51 έως 1704 90 99 • Άλλα ΕΑ, max 27+ΑD S,7 1803 Πάστα κακάου. έστω και αποβουτυρωμένη 0 1804 00 00 Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου 0 1805 00 00 Σκόνη κακάου. χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 0 (1) (2) (3) 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 1806 10 Σκόνη κακάου. με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ΕΑ 1806 20 Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg. είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο • 1806 20 10 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου Ίσης ή ανώτερης του 31 % ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31 % ΕΑ. max27 + ΑD S/Ζ 1806 20 30 Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25 % και κατώτερης του 31 %¦ Άλλα : ΕΑ. max 27 +ΑD S/Ζ 1806 20 50 — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18 % ΕΑ, max 27+ ΑD S/Ζ 1806 20 70 — Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chοcοlate milk crumb) ΕΑ 1806 20 80 — Γλάσο κακάου ΕΑ 1806 20 95 — Άλλα ΕΑ. max 27 +ΑD S.7 1806 31 Παραγεμισμένα Ε Α, max 27 +ΑD S/Ζ Ι 1806 32 Μη παραγεμισμένα ΕΑ. max 27+ ΑD S/Ζ 1806 90 Άλλα : 1806 90 11 έως 1806 90 39 ·Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα ΕΑ. max 27+ΑD S/Ζ 1806 90 50 Ζαχαρώδη και υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο Ε Α, max 27 +ΑD S/Ζ 1806 90 60 -· Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο : —Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg Ε Α, max 27+ΑD S/Ζ —Άλλοι ΕΑ. max 27+ΑD S/Ζ 1806 90 70 Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο Ε Α, max 27 +ΑD S/Ζ 1806 90 90 Άλλα ΕΑ, max 27 +ΑD S/Ζ (1) (2) (3) 1901 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού ; 1901 10 Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ΕΑ 1901 20 Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστική ή μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905 ΕΑ 1901 90 Άλλα: 1901 90 11 — Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισμα Ίσης ή ανώτερης του 90 % κατά βάρος 1901 90 19 — Αλλα ΕΑ 1901 90 90 -Αλλα ΕΑ 1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα. μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια. gnοcchi. ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο : Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα : 1902 11 Που περιέχουν αυγά ΕΑ 1902 19 -· Αλλα ΕΑ 1902 20 Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα) : •1902 20 91 έως 1902 20 99 Αλλα Ε Α 1902 30 Αλλα ζυμαρικά εν γένει ΕΑ 1902 40 Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους) ΕΑ Τ903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές ΕΑ 1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [(π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)|. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα ΕΑ (1) (2) (3) 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας. έστω και με προσθήκη κακάου Οστιες. κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλο και παρόμοια προϊόντα 1905 10 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Κnackebrοt ΕΑ. max 24 + ΑD S/Ζ 1905 20 Ι Ψωμί με καρυκεύματα ΓΣ ex 1905 30 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών Γκόφρες κοι γκοφρέτες : 1905 30 11 έως 59 και 99 Άλλο — Γκόφρες και γκοφρέτες : ΕΑ. max 35 + ΑD F/Μ 1905 30 91 — Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι ΕΑ. max 30 + ΑD F/Μ 190540 Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα ΕΑ 1905 90 Άλλα 1905 90 10 Ψωμί άζυμο (mazοtn) ΕΑ. max 20 + ΑD S/Ζ 1905 90 20 Όστιες. κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα αζυμοσφραγίδες. ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλο και παρόμοια προϊόντα -· Άλλα ΕΑ 1905 90 30 ... Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας σε ζάχαρη και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνουν, κάθε μία. 5 % κατά βάρος υπολογιζόμενο σε ξερή κατάσταση ΕΑ 1905 90 40 — Γκόφρες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10 % ΕΑ max 30 - ΑD F/Μ 1905 90 15 και 55 — Μπισκότα Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αλατισμένο ή αρωματισμένα — Άλλα . ΕΑ. max 30 - ΑD F/Μ 1905 90 60 -— Με προσθήκη γλυκαντικών ΕΑ. max 35 - ΑD S/Ζ 1905 90 90 — Άλλο ΕΑ. max 30 + ΑD F/Μ Ρ) (2) (3)Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ : 2001 90 Αλλα : 2001 90 30 Γλυκό καλαμπόκι (Ζee mays νar saccharata) ΕΑ 2001 90 40 Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας). γλυκοπατάτες, και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλο κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % ΕΑ 2004 Αλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα : 2004 10 Πατάτες : 2004 10 91 -Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων ΕΑ 2004 90 Αλλα: 2004 90 10 -Γλυκό καλαμπόκι (Ζea mays νar saccharata) ΕΑ 2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ. όχι κατεψυγμένα : 2005 20 Πατάτες 2005 20 10 Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων ΕΑ 2005 80 Γλυκό καλαμπόκι (Ζea mays νar. saccharata) ΕΑ 2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 2008 91 Καρδιές φοινίκων 9 2008 99 85 2008 99 91 Καλαμπόκι εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Ζea mays νat. saccharata) Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας). γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5% ΕΑ ΕΑ (1) (2) (3) 2101 Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ. τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση το προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ. το τσάι ή το ματέ Κιχώριο φρυγμένο και άλλο φρυγμένο υποκατάστατο του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών : 2101 10 Ι Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ : Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ : ι 2101 10 99 — Αλλο ΕΑ 2101 20 Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ : 2101 20 10 Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη. ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα. λιγότερο του 2.5 % πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη. λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους : ... Παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή το ματέ —Αλλο 0 4.4 2101 20 90 -Αλλα ΕΑ 2101 30 Κιχώριο φρυγμένο και άλλο φρυγμένο υποκατάστατο του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών : · Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ : 2101 30 11 — Κιχώριο φρυγμένο 7.7 2101 30 19 — Αλλο Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ : ΕΑ 2101 30 91 Φρυγμένου κιχωρίου 8.6 2101 30 99 Αλλα ΕΑ (1) (2) (3) 2102 Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης. παρασκευασμένες : 2102 10 Ζύμες ενεργές : 2102 10 10 Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας) 7.4 2102 10 31 έως 2102 10 39 Ζύμες αρτοποίησης ΕΑ 2102 10 90 Άλλες 8,8 2102 20 Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί : 3 2102 20 11 Ζύμες αδρανείς σε δισκία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 2102 30 00 Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες 3 2103 Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη : 2103 10 Σάλτσα σόγιας 4,4 2103 20 Τοmatο ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας : Σάλτσες με βάση πολτό ντομάτας 6 Αλλες 7 2103 30 Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη : 2103 30 90 Μουστάρδα παρασκευασμένη 6.5 2103 90 Αλλα 6 2103 90 90 -Άλλα 5 2104 Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα Παρακευάσματα διατροφής σύνθετα ομογενοποιημένα : 2104 10 Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς, σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα 7 2104 20 Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα 8,6 Π) (2) (3) 2105 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο : ΕΑ, max 27 + ΑD S/Ζ 2106 - Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού : 2106 10 Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες προωτεϊνικής σύστασης : 2106 10 10 Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα. πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη. ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5 % πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους 8.2 2106 10 90 Άλλα ΕΑ 2106 90 Άλλα : 2106 90 10 Παρασκευάσματα με την ονομασία λιωμένα τυριά (fοndues) ~ Άλλα ΕΑ, Μax 25 ΕCU/100kg 2106 90 91 — Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα. πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη. ισογλυκόζη. γλυκόζη, άμυλο κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα λιγότερο του 2.5 % πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους ex 2106 90 91 — Υδρολύτες πρωτεϊνών, αυτολύτες ζύμης 4.4 ex 2106 90 91 -— Άλλα 4.4 2106 90 99 — Άλλα ΕΑ 2202 Νερά στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009 : 2202 10 Νερά στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα 5 2202 90 Άλλα 2202 90 10 Που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404 : Ι ex 2202 90 10 ~ Που περιέχουν ζάχαρη (ζαχαρόζη ή ζάχαρη ιμβερτοποιημένη) 5 2202 90 91 έως 2202 90 99 Άλλα ΕΑ 0) (2) (3) 2203 Μπίρα από βύνη 7 2205 Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών 5 2208 Ι Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % νοl Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ποτών : ι 2208 10 Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ποτών : 2208 1090 Αλλο 19 ΜΙΝ ΕCU 1.1% νοl/hl 2208 20 Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα : 2208 20 11 και 19 -· Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 Ι ΕCU 1 1 %νοl/hl + ΕCU 7/hl 2208 20 91 και 99 -· Που παρουσιάζονται σε δοχείο με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 21 ΕCU 1.1% νοl/hl 2208 30 Ουίσκι -Ουίσκι Βοurbοn. που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο 2208 30 11 — Που δεν υπερβαίνει τα 2 l (1) ΕCU 0.1 νοl/hl + ΕCU 1/hl 2208 30 19 — Που υπερβαίνει τα 2 Ι Αλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο : 2208 30 91 — Που δεν υπερβαίνει τα 2 l ΕCU 0 3 % νοΙ/hl + ΕCU 2.1/hl 2208 30 99 — Που υπερβαίνει τα 2 l ΕCU 0 3%νοl/hl - ΕCU 2 1/hl 2208 40 Ρούμι και ράφια 2208 40 10 -Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει: τα 2 Ι ΕCU 0.7,% νοl/hl + ΕCU 3. 5/hl 2208 40 90 Γιου παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l ΕCU 0.7/% νοl/hl (1) Η διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που καθορίζουν οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις (1) (2) (3) 2208 50 Τζιν και τζινέβρα Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο : 2208 50 11 — Που δεν υπερβαίνει τα 2 Ι ΕCU 0 7/% νοl/hl + ΕCU 3 5/hl 2208 50 19 — Που υπερβαίνει τα 2 Ι -Τζινέβρα που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο : ΕCU 0.7/% νοl/hl 2208 50 91 — Που δεν υπερβαίνει τα 2 Ι ΕCU 1.1/% νοl/hl + ΕCU 7/hl 2208 50 99 — Που υπερβαίνει τα 2 Ι ΕCU 1.1/% νοl/hl + ΕCU 7/hl 2208 90 Άλλα : Αράκ, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο : 2208 90 11 ~ Που δεν υπερβαίνει τα 2 Ι ΕCU 0.7/% νοl/hl + ΕCU 3 5/hl 2208 90 19 — Που υπερβαίνει τα 2 Ι -Βότκα με κατόγκο αλκοολικό τίτλο 45.4 % νοl ή λιγότερο. απαστάγματα δαμάσκηνων, αχλαδιών ή κερασιών (εκτός λικέρ), που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο : — Που δεν υπερβαίνει τα 2 Ι ΕCU 0 7/% νοl/hl 2208 90 31 —Βότκα ΕCU 0.9/% νοl/hl + ΕCU 3 5/hl 2208 90 33 —- Αποστάγματα δαμάσκηνων, αχλαδιών ή κερασιών (εκτός λικέρ) ΕCU 0.9/% νοl/hl + ΕCU 3 5/hl 2208 90 39 — Που υπερβαίνει τα 2 Ι Άλλα αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο ... Που δεν υπερβαίνει τα 2 Ι — Αποστάγματα (εκτός λικέρ) : ΕCU 0 9/% νοl/hl 2208 90 51 —Φρούτων ΕCU 1.1/% νοl/hl + ΕCU 7/hl 220Β 90 53 — Άλλα Αλλα. που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο : ΕCU 1.1/% νοl/hl + ΕCU 7/hl ~Που δεν υπερβαίνει τα 2 Ι : Ρ) (2) (3) ex 2208 90 55 —- Λικέρ : Που περιέχουν αυγά ή κρόκους αυγών ή/και ζάχαρα ΕCU 1.1/% νοl/hl + ΕCU 7/ hl (ζαχαρόζη ή ιμβερτοποιημένη ζάχαρη) ex 2208 90 59 — Άλλα οινοπνευματώδη ποτά : ι Που περιέχουν αυγά ή κρόκους αυγών ή/και ζάχαρα ΕCU 1.1/% νοl/hl + ΕCU 7/hl (ζαχαρόζη ή ιμβερτοποιημένη ζάχαρη) 2208 90 71 — Αποστάγματα φρούτων —Φρούτων ΕCU 1.1/% νοl/hl 2208 90 73 —Άλλα ΕCU 1.1/% νοl/hl ex 2208 90 79 — Λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά -Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατόγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80 % νοl. που παρουσιάζεται σε δοχείο με περιεχόμενο : ΕCU 1.1 /% νοl/hl 2208 90 91 — Που δεν υπερβαίνει τα 2 Ι ex 2208 90 91 —Άλλη ΕCU 1.1/% Vοl./hl + ΕCU 7/hl ex 2208 90 99 — Άλλαex 2208 90 99 — Άλλη ΕCU 1.1/% Vοl./hl Παράρτημα ΙΙ Δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στη Σλοβενία εμπορευμάτων καταγωγής Κοινότητας Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Συντελεστής δασμού 0) (2) (3) 0403 Βουτυρόγαλα. πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου: ι 0403 10 Γιαούρτια: 0403 10 51 έως 0403 10 99 Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου εισφορά 0403 90 Άλλα 0403 90 71 έως 0403 90 99 Αρωματισμένο ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου εισφορά 0710 Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα: • 0710 40 Γλυκό καλαμπόκι ΜΕΚ - 25% 0711 Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π χ με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη. θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται: 0711 90 30 Γλυκό καλαμπόκι ΜΕΚ - 25% 1517 Μαργαρίνη Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλασματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού άλλο από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516 : 1517 10 Μαργαρίνη. μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης : 1517 10 10 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 % ΜΕΚ - 25% (1) (2) (3) 1517 90 Άλλα 1517 90 10 ~ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 % ΜΕΚ - 25% 1704 1806 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) : ΜΕΚ - 25% ΜΕΚ - 25% Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο . 1901 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια. άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού ΜΕΚ - 25% 1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnοcchi. ραβιόλια, κανελόνια . Αράπικο σιμιγδάλι (κους κους). έστω και παρασκευασμένο : Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα : 1902 11 Που περιέχουν αυγά ΜΕΚ - 25% 1902 19 Άλλα ΜΕΚ - 25% 1902 20 Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα) : 1902 20 91 έως 1902 20 99 -· Άλλα ΜΕΚ- 25% 1902 30 Άλλα ζυμαρικά εν γένει ΜΕΚ · 25% 190240 Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους) ΜΕΚ·25% 1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένο από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές ΜΕΚ - 25% 0) (2) (3) 1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη Ι(π.χ καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)] Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα ΜΕΚ - 25% 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες. κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα αζυμοσφραγίδες. ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα : ΜΕΚ - 25% 2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένο ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ : 2001 90 Άλλα : 2001 9030 Γλυκό καλαμπόκι (Ζea mays νar. saccharata) ΜΕΚ - 25% 2001 90 40 Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες, και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % ΜΕΚ - 25% 2004 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ. κατεψυγμένα : 2004 10 Πατάτες • 2004 10 91 Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων ΜΕΚ - 25% 2004 90 Άλλα 2004 90 10 Γλυκό καλαμπόκι (Ζea mays νar. saccharata) ΜΕΚ- 25% 2005 Άλλο λαχανικό παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ. όχι κατεψυγμένα 2005 20 Πατάτες : 2005 20 10 Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων ΜΕΚ - 25% 2005 80 Γλυκό καλαμπόκι (Ζea mays νar. saccharata) ΜΕΚ - 25% 200Β Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού : 2008 99 85 Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Ζea mays νar. saccharata) ΜΕΚ - 25% 2008 99 91 Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλο κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % ΜΕΚ - 25% (1) (2) (3) 2101 Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών : 2101 10 Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα, ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ ΜΕΚ - 25% 2101 20 Εκχυλίσματα αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα, ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ ΜΕΚ - 25% 2101 30 Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών ΜΕΚ - 63.3% 2102 Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς) Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες : 2102 10 Ζύμες ενεργές ΜΕΚ - 25% 2102 20 Ζύμες αδρανείς. Αλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί 0% 2102 30 00 Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες ΜΕΚ - 68.4% 2103 Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα σύνθετα Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη : 2103 10 Σάλτσα σόγιας ΜΕΚ - 63. 3% 2103 20 Τοmatο ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας ΜΕΚ - 56 3% 2103 30 Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη ΜΕΚ - 53.6% 2103 90 Αλλα ΜΕΚ - 50% 2104 Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα . 2104 10 Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς, σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα ΜΕΚ - 61. 1% 2104 20 Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα ΜΕΚ - 60.9% Π) (2) (3) 2105 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο ΜΕΚ -25% 2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού ΜΕΚ -25% 2202 Νερό, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερό. με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτό. με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009 : 2202 10 Νερά. στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερό. με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα ΜΕΚ -66.7% 2202 90 Αλλα ΜΕΚ -40% 2203 Μπίρα από βύνη ΜΕΚ -40% 2205 Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπό σταφύλια παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών ΜΕΚ - 25.9% 2208 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % νοl. Αποστάγματα, λικέρ και άλλο οινοπνευματώδη ποτά. Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ποτών : 2208 10 Σύνθετα αλκοολούχο παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ποτών ΜΕΚ -30% 2208 20 Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα ΜΕΚ -37.5% 2208 30 Ουίσκι ΜΕΚ -30% 2208 40 Ρούμι και τάφια ΜΕΚ -37 5% 2208 50 Τζιν και τζινέβρα ΜΕΚ -37.5% 2208 90 Αλλα ΜΕΚ -37. 5% ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 4 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Ή ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου, νοούνται ως : π)κατασκευή ή παρασκευή: κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών, β)ύλη: όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κλπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος, γ)προϊόν: το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία. δ)εμπορεύματα: τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα, ε)δασμολογητέα αξία: η αξία που προσδιορίζεται με βάση τη συμφωνία περί της εφαρμογής του άρθρου VΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, που συνήφθη στη Γενεύη στις 12 Απριλίου 1979. στ) Τιμή εκ του εργοστασίου: η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση ή το πρόσωπο το οποίο φρόντισε ώστε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση να πραγματοποιηθεί εκτός του εδάφους των συμβαλλομένων μερών, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος, ιαξία υλών: η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στο συγκεκριμένο έδαφος, η)αξία καταγόμενων υλών: η δασμολογητέα αξία αυτών των υλών όπως ορίζεται στο εδάφιο (ζ), η οποία εφαρμόζεται, mutatis mutandis, θ)κεφάλαια και κλάσεις: τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία, η οποία αποτελεί το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης Εμπορευμάτων, που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο ως Εναρμονισμένο Σύστημα ή ΕΣ, ι)ο όρος υπαγόμενος αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση, κ)αποστολή: τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνο έγγραφο μεταφοράς το οποίο καλύπτει την μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΆΡΘΡΟ 2 Κριτήρια καταγωγής Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος πρωτοκόλλου, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως: 1·Προϊόντα καταγωγής Κοινότητας: ο)προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος πρωτοκόλλου, β)προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου εκεί, εφόσον αυτές οι ύλες έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας. 1)προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Σλοβενία, κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος πρωτοκόλλου, 2)προϊόντα που παράγονται στη Σλοβενία και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί, εξ ολοκλήρου εκεί, εφόσον αυτές οι ύλες έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στη Σλοβενία κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 3 Διμερής σώρευση1.Παρά το άρθρο 2. παράγραφος 1. στοιχείο β), οι ύλες καταγωγής Σλοβενίας, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Κοινότητας και δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί σε επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, εφόσον, ωστόσο, έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ή μεταποίηση πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Παρά το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β), οι ύλες καταγωγής Κοινότητας, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Σλοβενίας και δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί σε επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, εφόσον, ωστόσο, έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ή μεταποίηση πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 4Προϊόντα παραγόμενα εξ ολοκλήρου 1.Θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου είτε στην Κοινότητα είτε στη Σλοβενία : 1)τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφός τους ή από το θαλάσσιο ή ωκεάνειο πυθμένα τους. 2)τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα στις χώρες αυτές, 3)τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα στις χώρες αυτές, 4)τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές. 5)τα προϊόντα της θήρας ή αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές, 6)τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα θαλάσσια προϊόντα, τα εξαγόμενα εκ της θαλάσσης από τα πλοία τους, 7)τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ), 8)τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συλλεγεί στις χώρες αυτές και μπορούν να χρησιμεύσουν μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνο για αναγόμωση ή ως απορρίματα, 9)τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιομηχανικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές, 10)τα προϊόντα που εξάγονται από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος που βρίσκεται εκτός των χωρικών υδάτων, εφόσον η χώρα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους, 11)τα εμπορεύματα τα παραγόμενα στις χώρες αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ), 2.Η έκφραση Τα πλοία τους και πλοία-εργοστάσιά τους στην παράγραφο 1, στοιχεία στ) και ζ), αφορούν μόνο πλοία και πλοία-εργοστάσια : ¦τα οποία είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στη Σλοβενία ή σε κράτος μέλος της Κοινότητας, τα οποία έχουν σημαία της Σλοβενίας ή κράτους μέλους της Κοινότητας, τα οποία ανήκουν, κατά το ήμισυ τουλάχιστον, σε υπηκόους της Σλοβενίας ή κράτους μέλους της Κοινότητας ή σε εταιρεία της οποίας η έδρα ευρίσκεται σε ένα από τα κράτη αυτά ή τη Σλοβενία, της οποίας ο ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των συμβουλίων αυτών είναι υπήκοοι της Σλοβενίας ή κράτους μέλους της Κοινότητας και της οποίας, επιπλέον, όσον αφορά τις προσωπικές εταιρείες ή τις εταιρείες περιορισμένων υποχρεώσεων, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει στα κράτη αυτά. στη Σλοβενία, σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους των εν λόγω κρατών, ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί των οποίων είναι υπήκοοι της Σλοβενίας ή των κρατών μελών της Κοινότητας,. το πλήρωμα των οποίων αποτελείται, σε ποσοστό 75% τουλάχιστον, από υπηκόους της Σλοβενίας των κρατών μελών της Κοινότητας. 3.Οι όροι η Σλοβενία και η Κοινότητα καλύπτουν επίσης τα χωρικά ύδατα τα οποία περιβάλλουν τη Σλοβενία και τα κράτη μέλη της Κοινότητας, αντιστοίχως. Τα ποντοπόρα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων-εργοστασίων, επί των οποίων πραγματοποιείται η μεταποίηση ή η επεξεργασία των προϊόντων της αλιείας τους, θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εδάφους της Κοινότητας ή της Σλοβενίας, με την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Άρθρο 5 Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα1.Για την εφαρμογή του άρθρου 2, οι μη καταγόμενες ύλες θεωρούνται επαρκώς κατεργασμένες η μεταποιημένες, όταν το παραχθέν προϊόν κατατάσσεται σε διαφορετική δασμολογική κλάση από εκείνη στην οποία υπάγονται όλες οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του. σύμφωνα με την παράγραφο 2 και το άρθρο 6. 2.Οταν πρόκειται για προϊόν που αναφέρεται στις στήλες 1 και 2 του πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ. πρέπει να πληρούνται οι όροι της. στήλης 3 για το συγκεκριμμένο προϊόν αντί του κανόνα της παραγράφου 1, Σε περίπτωση εφαρμογής στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ ποσοστιαίου κανόνα για τον προσδιορισμό της καταγωγής ενός προϊόντος που έχει παραχθεί στην Κοινότητα ή τη Σλοβενία, η προστιθέμενη αξία από την επεξεργασία ή τη μεταποίηση ισούται με την τιμή εκ του εργοστασίου του παραχθέντος προϊόντος, μείον την αξία των υλών που εισάγονται από τρίτες χώρες στην Κοινότητα ή τη Σλοβενία. 3.Οι εν λόγω προϋποθέσεις αναφέρουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό. χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του. Άρθρο 6 Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση Οι εξής εργασίες θεωρούνται ως ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση για να αποδώσουν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος, είτε πληρούνται είτε όχι οι απαιτήσεις του άρθρου 5 : α)οι εργασίες που αποσκοπούν να εξασφαλίσουν τη διατήρηση των προϊόντων στην ίδια κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευση τους (αερισμός, άπλωμα, στέγνωμα, ψύξη, τοποθέτηση σε άλμη, σε θειωμένο ύδωρ ή σε άλλα υδατικά διαλύματα, αφαίρεση φθαρμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες). β)οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, συνδυασμού (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσεων, βαφής, κοπής, γ)(i) οι αλλαγές συσκευασίας, καθώς και οι διαιρέσεις και οι συνενώσεις δεμάτων, (ii)η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, θήκες κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων κ.λπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας, δ)η επίθεση σημάτων, ετικετών ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων επαυτών των ιδίων προϊόντων ή επί της συσκευασίας τους, ε)η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους, εφόσον ένα ή περισσότερα συστατικά του μείγματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να δύνανται να θεωρηθούν ως καταγωγής της Κοινότητας ή της Σλοβενίας, στ)η απλή συνένωση μερών ειδών, για τη σύσταση ενός πλήρους είδους. (ζ)η σώρευση δυο η περισσοτέρων από τις εργασίες, που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως στ), η)η σφαγή ζώων. Άρθρο 7 Μονάδα χαρακτηρισμού 1.Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου συνίσταται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο θεωρείται ως η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του Εναρμονισμένου Συστήματος. Κατά συνέπεια : 1)όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Σύστημα, σε μια μόνο κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού, 2)όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του Εναρμονισμένου Συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Όταν, κατ εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του Εναρμονισμένου Συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται με τα εμπορεύματα που περιέχουν, τότε πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής. Άρθρο 8 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία, που παραδίδονται μαζί με ένα υλικό, μηχανή, συσκευή ή όχημα, αποτελούν μέρος του κανονικού τους εξοπλισμού και η τιμή τους συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του τελευταίου ή δεν τιμολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω υλικό, τη μηχανή, τη συσκευή ή το όχημα. Άρθρο 9 ΣυνδυασμοίΚατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του Εναρμονισμένου Συστήματος, οι συνδυασμοί εμπορευμάτων θεωρούνται καταγωγής όταν όλα τα συστατικά τους είναι καταγόμενα προϊόντα. Εντούτοις, ένας συνδυασμός αποτελούμενος από είδη καταγόμενα και μή, θεωρείται στο σύνολό του καταγόμενος, υπό τον όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων ειδών δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. Άρθρο 10 Ουδέτερα στοιχεία Για να καθορισθεί αν ένα προϊόν είναι καταγωγής Κοινότητας ή Σλοβενίας, δεν είναι ανάγκη να καθοριστεί αν η ενέργεια, οι καύσιμες ύλες, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, καθώς και οι μηχανές και τα εργαλεία, που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του προϊόντος ή εάν άλλα εμπορεύματα, που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγική διαδικασία και τα οποία δεν υπεισήλθαν ούτε προορίζονταν να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος, είναι ή όχι καταγωγής. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Άρθρο 11 Αρχή της εδαφικότητας Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Τίτλο ΙΙ σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στην Κοινότητα ή στη Σλοβενία. Άρθρο 12 Επανεισαγωγή εμπορευμάτων Εάν καταγόμενα προϊόντα που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή τη Σλοβενία προς τρίτη χώρα, επιστραφούν, με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται στα άρθρα 3 ή 4, πρέπει να θεωρηθούν ότι δεν είναι καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι:α)τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν, και β)δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους. Άρθρο 13 Απευθείας μεταφορά 1.Η προτιμησιακή μεταχείριση, που προβλέπεται από τη συμφωνία, εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα ή τις ύλες που μεταφέρονται μεταξύ του εδάφους της Κοινότητας και του εδάφους της Σλοβενίας χωρίς να εισέλθουν στο έδαφος άλλης χώρας. Ωστόσο, εμπορεύματα που κατάγονται από τη Σλοβενία ή την Κοινότητα και αποτελούν μία και μόνη αποστολή η οποία δεν διαχωρίζεται, είναι δυνατόν να μεταφέρονται μέσω άλλου εδάφους εκτός από το έδαφος της Κοινότητας ή της Σλοβενίας με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση στο εδάφος αυτό, υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποσκοπεί στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. Η μεταφορά με πετρελαιαγωγό προϊόντων καταγωγής της Σλοβενίας ή της Κοινότητας μπορεί να πραγματοποιείται με διέλευση από εδάφη άλλα από εκείνα της Κοινότητας ή της Σλοβενίας. 2.Για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προσκομίζεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής : 1)ενιαία φορτωτική που έχει εκδοθεί στη χώρα εξαγωγής και καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα διαμετακόμισης, ή 2)βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία : (i)παρέχει ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων, (Η)αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και, όταν χρειάζεται, τα ονόματα των πλοίων που χρησιμοποιήθηκαν, και (iii) πιστοποιεί τις συνθήκες, υπό τις οποίες τα εμπορεύματα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης, ή 3)ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο. Άρθρο 14 Εκθέσεις1.Προϊόντα που αποστέλλονται από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη για να συμμετάσχουν σε έκθεση τρίτης χώρας και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, εμπίπτουν κατά την εισαγωγή στις διατάξεις της συμφωνίας, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, που τους επιτρέπουν να αναγνωρισθούν ως καταγόμενα από την Κοινότητα ή τη Σλοβενία και ότι παρέχεται στις τελωνειακές αρχές ικανοποιητική απόδειξη ότι 1)κάποιος εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη στη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκθεση και τα εξέθεσε εκεί, 2)ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα μεταβίβασε με άλλον τρόπο σε πρόσωπο στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, 3)τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στο δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην έκθεση, και 4)τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη συγκεκριμένη έκθεση. 2.Αποδεικτικό έγγραφο καταγωγής πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου ΙV και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής με τον συνήθη τρόπο. Στο αποδεικτικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τη φύση των προϊόντων και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθησαν. 3.Η παράγραφος 1 είναι εφαρμοστέα για κάθε έκθεση, εμποροπανήγυρη, ή ανάλογη δημόσια εκδήλωση, εμπορικού, βιομηχανικού, αγροτικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 15 Πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 Ως απόδειξη της καταγωγής των προϊόντων, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, προσκομίζεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, υπόδειγμα του οποίου περιέχεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 16 Κανονική διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μετά από γραπτή αίτηση, που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, με ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 2.Για το σκοπό αυτό. ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συμπληρώνουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1. καθώς και το έντυπο της αίτησης, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρώνονται σε μια από τις γλώσσες, στις οποίες έχει συνταχθεί η συμφωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν αυτά είναι χειρόγραφα πρέπει να συμπληρώνονται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται στο πλαίσιο που προορίζεται γι αυτό το σκοπό χωρίς να παρεμβάλλονται κενά διάστιχα. Όταν στο πλαίσιο υπάρχουν κενές γραμμές πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο κενός χώρος. 3.Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων που αφορά καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου. Ο εξαγωγέας υποχρεούται να φυλάσσει για τρία τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής οφείλουν να φυλάσσουν για τρία τουλάχιστον έτη τις αιτήσεις για τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1. 4.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της Σλοβενίας, εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από τη Σλοβενία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου. 5.Όπου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Σλοβενίας μπορούν να εκδίδουν τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου και υπό την επιφύλαξη ότι τα εμπορεύματα που καλύπτονται από τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 ευρίσκονται στην Κοινότητα ή τη Σλοβενία. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδονται μετά από προσκόμιση του αποδεικτικού εγγράφου καταγωγής το οποίο εξεδόθη ή συνετάγη προηγουμένως. Το εν λόγω αποδεικτικό έγγραφο καταγωγής πρέπει να φυλάσσεται επί τουλάχιστον τρία έτη από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής. 6.Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της εκπλήρωσης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου. Για το σκοπό αυτό. έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών καταχωρίσεων του εξαγωγέα ή οποιονδήποτε άλλο έλεγχο θεωρούν αναγκαίο. Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών. 7.Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR. 1 αναγράφεται στο τμήμα του πιστοποιητικού που προορίζεται για τις τελωνειακές αρχές. 8.Πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, κατά την εξαγωγή των προϊόντων, τα οποία αφορά. Τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί η πραγματική εξαγωγή. Άρθρο 17 Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.11.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16, παράγραφος 8, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί και μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν : 1)δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων, ή 2)αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στην αίτησή του πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων, τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση. 3.Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, μόνον αφού επαληθεύσουν, ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου. 4.Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες ενδείξεις : ΝΑCΗΤRΑGLΙCΗ ΑUSGΕSΤΕLLΤ. DΕLΙVRΕ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ. RΙLΑSCΙΑΤΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ. •ΑFGΕGΕVΕΝ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΙSSUΕD RΕΤRΟSΡΕCΤΙVΕLΥ, UDSΤΕDΤ ΕFΤΕRFΟLGΕΝDΕ, ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, ΕΧΡΕDΙDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΕΜΙΤΑDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΑΝΝΕΤΤU JΑLΚΙΚΑΤΕΕΝ-. UΤFΑRDΑΤ Ι ΕFΤΕRΗΑΝD ΙΖDΑΝΟ ΝΑΚΝΑDΝΟ 5.Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4. εγγράφεται στο πλαίσιο Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1. Άρθρο 18 Εκδοση αντιγράφου πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.11.Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1, ο εξαγωγέας δύναται να ζητήσει από την εκδούσα τελωνειακή αρχή αντίγραφο, το οποίο συντάσσεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που αυτή έχει στην κατοχή της. 2.Το αντίγραφο που εκδίδεται, καταυτό τον τρόπο, πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις : DUΡUΚΑΤ, DUΡLΙCΑΤΑ, DUΡLΙCΑΤΟ, DUΡUΚΑΑΤ*, DUΡLΙCΑΤΕ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, DUΡUCΑDΟ, SΕGUΝDΑ VΙΑ. ΚΑΚSΟΙSΚΑΡΡΑLΕ, DVΟJΝΙC 3.Η ένδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στο πλαίσιο Παρατηρήσεις του αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1. 4.Το αντίγραφο, που πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία. Άρθρο 19 Αντικατάσταση πιστοποιητικών 1.Η αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1 από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά ΕUR.1 είναι πάντοτε δυνατή, υπό τον όρο ότι πραγματοποιείται από το τελωνείο ή από άλλες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των εμπορευμάτων. 2.Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να θεωρείται ως τελικό πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 για τους στόχους της εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 3.Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να εκδίδεται με βάση γραπτή αίτηση του επανεξαγωγέα. αφού οι ενδιαφερόμενες αρχές ελέγξουν τις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση. Η ημερομηνία και ο αύξων αριθμός του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 πρέπει να συμπληρώνεται στη θέση 7. Άρθρο 20 Απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών1.Κατά παρέκκλιση των άρθρων 16. 17 και 18 του παρόντος πρωτοκόλλου, εφαρμόζεται απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1. σύμφωνα με τις διατάξεις που ακολουθούν. 2.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, ο οποίος στο εξής ονομάζεται εγκεκριμένος εξαγωγέας και ο οποίος πραγματοποιεί συχνά αποστολές για τις οποίες είναι δυνατό να εκδοθούν πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 και παρέχει εγγυήσεις, ικανοποιητικές για τις αρμόδιες αρχές, για τον έλεγχο της καταγωγής των προϊόντων, να μην προσκομίζει κατά την εξαγωγή στο τελωνείο του κράτους εξαγωγής ούτε το εμπόρευμα ούτε την αίτηση πιστοποιητικού ΕUR.1 του οποίου αποτελούν το αντικείμενο τα εμπορεύματα αυτά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού ΕUR.1 υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 άδεια ορίζει, κατ επιλογή των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, ότι η θέση 11 Θεώρηση του τελωνείου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1, πρέπει : 1)είτε να έχει εκ των προτέρων το αποτύπωμα της σφραγίδας του αρμόδιου τελωνείου του κράτους εξαγωγής καθώς και την υπογραφή, χειρόγραφη ή όχι, ενός υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου. 2)είτε να φέρει, από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα, το αποτύπωμα ειδικής σφραγίδας εγκεκριμένης από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, το οποίο να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που υπάρχει στο παράρτημα V του παρόντος πρωτοκόλλου. Το αποτύπωμα αυτό μπορεί να τυπώνεται εκ των προτέρων πάνω στα έντυπα. 4.Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), η θέση 7 Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 φέρει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις : ΡRΟCΕDΙΜΙΕΝΤΟ SΙΜΡLΙFΙCΑDΟ, FΟRΕΝΚLΕΤ ΡRΟCΕDURΕ. VΕRΕΙΝFΑCΗΤΕS VΕRFΑΗRΕΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. SΙΜΡLΙFΙΕD ΡRΟCΕDURΕ. ΡRΟCΕDURΕ SΙΜΡLΙFΙΕΕ. ΡRΟCΕDURΑ SΕΜΡLΙFΙCΑΤΑ. VΕRΕΕΝVΟUDΙGDΕ ΡRΟCΕDURΕ. ΡRΟCΕDΙΜΕΝΤΟ SΙΜΡLΙFΙCΑDΟ, ΥΚSΙΝΚΕRΤΑΙSΤΕΤΤU ΜΕΝΕΤΤΕLΥ. FΟRΕΝΚLΑD ΡRΟCΕDUR, ΡΟΕΝΟSΤΑVLJΕΝ ΡΟSΤΟΡΕΚ*. 5.Η θέση 11 Θεώρηση του τελωνείου του πιστοποιητικού ΕUR.1 συμπληρώνεται ενδεχομένως από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα. ι·6.Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας αναφέρει, ενδεχομένως, στη θέση 13 Αίτηση ελέγχου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 το όνομα και τη διεύθυνση της αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του πιστοποιητικού. 7.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν, στην περίπτωση της απλουστευμένης διαδικασίας, να επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση πιστοποιητικών ΕUR.1. τα οποία να φέρουν χαρακτηριστικό διακριτικό σήμα. 8.Στις άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2. οι αρμόδιες αρχές αναγράφουν, ιδίως : α) τους όρους υπό τους οποίους συντάσσονται οι αιτήσεις πιστοποιητικών ΕUR.1. 1)τους όρους υπό τους οποίους οι αιτήσεις αυτές πρέπει να φυλάσσονται επί τρία τουλάχιστον έτη, 2)στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στοιχείο β), την αρχή που είναι αρμόδια να διενεργήσει τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 29 του παρόντος πρωτοκόλλου. 9.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων που προβλέπονται στη παράγραφο 2 ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων. ι10.Οι τελωνειακές αρχές αρνούνται τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 , στους εξαγωγείς οι οποίοι δεν παρέχουν όλα τα εχέγγυα που οι αρχές αυτές κρίνουν απαραίτητα. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να το πράττουν όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν πληροί πλέον τους όρους ή όταν δεν παρέχει πλέον τα σχετικά εχέγγυα. 11.Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας είναι δυνατό να είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τους κανόνες που οι αρχές αυτές καθορίζουν, σχετικά με τα εμπορεύματα που προτίθεται να αποστείλει, προκειμένου να μπορέσουν οι αρχές αυτές να διενεργήσουν κάθε είδους έλεγχο που κρίνουν αναγκαίο πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων. 12.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να υποβάλλουν τους εγκεκριμένους εξαγωγείς σε κάθε είδους έλεγχο που κρίνουν απαραίτητο. Οι εν λόγω εξαγωγείς πρέπει να επιτρέπουν τη διενέργεια αυτών των ελέγχων. 13.Το παρόν άρθρο δεν θίγει την εφαρμογή των ρυθμίσεων της Κοινότητας, των κρατών μελών ή της Σλοβενίας σχετικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις και η χρησιμοποίηση των τελωνειακών εγγράφων. Άρθρο 21 Ισχύς των αποδεικτικών καταγωγής1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 ισχύει για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και πρέπει να κατατίθεται εντός της προθεσμίας αυτής στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. 2.Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1. δύνανται να γίνονται αποδεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος στην περίπτωση που η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις. 3.Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1, όταν τα προϊόντα έχουν προσκομιστεί σ αυτές πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Άρθρο 22 Υποβολή αποδεικτικού καταγωγής Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στη συγκεκριμένη χώρα. Οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1. Μπορούν επιπλέον να απαιτούν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής με δήλωση του εισαγωγέα που να βεβαιώνει ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας. Άρθρο 23 Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές Όταν. μετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, ασυναρμολόγητα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2α) του Εναρμονισμένου. Συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα ΧVΙ και ΧVΙΙ ή τις κλάσεις 7308 και 9406 του Εναρμονισμένου Συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται γι αυτά ενιαίο αποδεικτικό καταγωγής των εν λόγω προϊόντων στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής. Άρθρο 24 Έντυπο ΕUR.21.Παρά το άρθρο 15. ο χαρακτήρας καταγωγής υπό την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, για αποστολές που αποτελούνται μόνο από καταγόμενα προϊόντα και των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 5110 ΕCU ανά αποστολή, αποδεικνύεται με έντυπο ΕUR.2. υπόδειγμα του οποίου υπάρχει στο ιιπαράρτημα ΙV του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Το έντυπο ΕUR.2 συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εξαγωγέα ή, υπ ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο. 3.Για κάθε αποστολή συμπληρώνεται ένα έντυπο ΕUR.2. 4.Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση εντύπου ΕUR.2 υποβάλλει στις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, μετά από αίτημά τους, όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη χρήση του εν λόγω έντυπου. 5.Τα άρθρα 22. 23 και 27 εφαρμόζονται, mutatis mutandis, για τα έντυπα ΕUR.2. Άρθρο 25 Απαλλαγές από την υποχρέωση απόδειξης καταγωγής1.Προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο μικροαποστολών μεταξύ ιδιωτών ή περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση τυπικού αποδεικτικού καταγωγής, εφόσον η εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα και έχει γίνει δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και δεν υπάρχει δε αμφιβολία περί του αληθούς της εν λόγω δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις τελωνειακές δηλώσεις C2/CΡ3 ή σε φύλλο χαρτιού συνημμένου στο εν λόγω έγγραφο. 2.Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, δεν πρέπει να θεωρούνται ως εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός. 3.Εξάλλου, η συνολική αξία των προαναφερθέντων προϊόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 365 ΕCU, στην περίπτωση μικροαποστολών, ή τα 1025 ΕCU στην περίπτωση προϊόντων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών. Άρθρο 26 Διαφορές και λάθη εκτύπωσης1.Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των ενδείξεων που περιέχονται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 ή σε έντυπο ΕUR.2 και εκείνων που περιέχονται στα κατατιθέμενα στο τελωνείο έγγραφα για την διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων, δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την ακυρότητα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 ή του εντύπου ΕUR.2, εάν αποδεικνύεται δεόντως, ότι αυτό το έγγραφο πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα. 2.Εμφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 ή σε έντυπο ΕUR.2 δεν πρέπει να συνεπάγονται την μη αποδοχή του εν λόγω εγγράφου αν τα σφάλματα αυτά δεν είναι τέτοια, που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων του σχετικού εγγράφου. Άρθρο 27 Ποσά εκφρασμένα σε ΕCU 1.Τα ποσά σε εθνικό νόμισμα της χώρας εξαγωγής που ισοδυναμούν με τα ποσά που εκφράζονται σε ΕCU. καθορίζονται από τη χώρα εξαγωγής και ανακοινώνονται στο άλλα συμβαλλόμενα μέρη. Όταν αυτά τα ποσά υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσά που έχει καθορίσει η χώρα εισαγωγής, η τελευταία τα δέχεται εάν τα προϊόντα τιμολογούνται στο νόμισμα της χώρας εξαγωγής. Εάν τα εμπορεύματα τιμολογούνται στο νόμισμα άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας, το κράτος εισαγωγής αναγνωρίζει το ποσό που γνωστοποίησε η ενδιαφερόμενη χώρα. 2.Μέχρι και τις 30 Απριλίου 2000, τα ποσά που πρέπει να χρησιμοποιούνται, σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα, θα είναι ίσα με το ισόποσο του ecu σ αυτό το εθνικό νόμισμα την 1η Οκτωβρίου 1994. Για κάθε διαδοχική περίοδο πέντε ετών, τα ποσά που εκφράζονται σε ΕCU και το ισόποσό τους στα εθνικά νομίσματα των κρατών επανεξετάζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης βάσει των τιμών συναλλάγματος του ΕCU την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου του έτους που προηγείται αυτής της πενταετούς περιόδου. Κατά την εν λόγω επανεξέταση, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει μείωση των ποσών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα και εξετάζει περαιτέρω τη σκοπιμότητα διατήρησης των συνεπειών των σχετικών ορίων σε πραγματικές τιμές. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των ποσών που εκφράζονται σε ecu. ΤΙΤΛΟΣ V ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 28 Κοινοποίηση αποτυπωμάτων σφραγίδων και διευθύνσεων Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και της Σλοβενίας κοινοποιούν αμοιβαία, μέσω της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία τους για την έκδοση των πιστοποιητικών ΕUR.1 και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση και έλεγχο των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1 καθώς και των εντύπων ΕUR.2. Άρθρο 29 Έλεγχος των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1 και των εντύπων ΕUR.2 1.Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1 και των εντύπων ΕUR.2 διενεργείται δειγματοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς την γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, το χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων η την εκπλήρωση των άλλων όρων του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1. το έντυπο ΕUR.2, ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, σημειώνοντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους που δικαιολογούν την έρευνα. Πρέπει να διαβιβάζουν, προς υποστήριξη της αίτησης για μεταγενέστερο έλεγχο, όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει και οι οποίες δημιουργούν την υπόνοια, ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 ή στο έντυπο ΕUR.2 είναι ανακριβείς. 3.Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό, έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. 4.Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, πρέπει να επιτρέπουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα, υπό τον όρο επιβολής· των προληπτικών μέτρων που κρίνονται απαραίτητα. 5.Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου το αργότερο εντός δέκα μηνών. Από τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι τα έγγραφα είναι αυθεντικά και ότι τα σχετικά προϊόντα μπορεί πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής και ότι πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος πρωτοκόλλου. 6.Εάν σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών δεν υπάρχει απάντηση εντός δέκα μηνών ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της αυθεντικότητας του εν λόγω εγγράφου ή της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, οι αρχές που έχουν ζητήσει πληροφορίες αρνούνται, εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, την προτιμησιακή μεταχείριση. Άρθρο 30 Διακανονισμός διαφορών Οταν προκύπτουν διαφορές σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 29. οι οποίες δεν μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του ή όταν δημιουργούνται προβλήματα ως προς την ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών του κράτους εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας του εν λόγω κράτους. Άρθρο 31 ΚυρώσειςΕπιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει ή προκαλεί τη σύνταξη εγγράφου το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την επίτευξη προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα. Άρθρο 32 Ελεύθερες ζώνες1.Τα κράτη μέλη και η Σλοβενία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάσσουν τα εμπορεύματα που ανταλλάσσονται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη που βρίσκεται στο έδαφός τους, από το να αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα ή να υποβάλλονται σε εργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στην πρόληψη της φθοράς τους. 2.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν τα προϊόντα που κατάγονται από την Κοινότητα ή τη Σλοβενία εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη με πιστοποιητικό ΕUR.1 και υποβάλλονται σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, οι ενδιαφερόμενες αρχές πρέπει να εκδίδουν νέο πιστοποιητικό ΕUR.1 με αίτηση του εξαγωγέα, αν η επεξεργασία ή η μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Άρθρο 33 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου 1.Ο όρος Κοινότητα που χρησιμοποιείται στο παρόν πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια. Ο όρος προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, δεν καλύπτει τα προϊόντα καταγωγής της ζώνης αυτής. 2.Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας. με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 34. Άρθρο 34 Ειδικοί όροιΕφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις αντί των άρθρων 2 και 3 και οι αναφορές στα άρθρα αυτά ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για το παρόν άρθρο. 2.Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως : (1) Προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας : 1)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και τη Μελίλια. 2)τα προϊόντα που παράγονται στη Θέουτα και τη Μελίλια. στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο α), υπό την προϋπόθεση ότι : ¦(i)τα εν λόγω προϊόντα αποτέλεσαν αντικείμενο επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή ότι (ίί)τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται από τη Σλοβενία ή την Κοινότητα, κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6. (2) Προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας : 1)προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Σλοβενία. 2)τα προϊόντα που παράγονται στη Σλοβενία, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι : (i)τα εν λόγω προϊόντα αποτέλεσαν αντικείμενο επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήοων κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή ότι (ii) τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6. 3.Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ένα μόνον έδαφος. 4.Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του υποχρεούται να αναγράψει τις ενδείξεις Σλοβενία και Θέουτα ή Μελίλια στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1. Επιπλέον, στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, ο χαρακτήρας καταγωγής πρέπει να αναγράφεται στη θέση 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1, 5.Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου στη Θέουτα και τη Μελίλια. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 35 Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλουΤο Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίζει την τροποποίηση διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 36 Παραρτήματα Τα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Άρθρο 37 Εφαρμογή του πρωτοκόλλουΗ Κοινότητα και η Σλοβενία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παράρτημα Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις εφαρμόζονται επίσης, όπου χρειάζεται, σε όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μη καταγόμενες ύλες, ακόμα και σε εκείνα που δεν αποτελούν αντικείμενο των ειδικών όρων που μνημονεύονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ και τα οποία υπόκεινται απλώς στον κανόνα αλλαγής κλάσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Σημείωση 1 : 1.1.Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραχθέν προϊόν. Στην πρώτη στήλη δίνεται ο αριθμός της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του Εναρμονισμένου Συστήματος και στη δεύτερη η περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σαυτή την κλάση ή κεφάλαιο στο Εναρμονισμένο Σύστημα. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, δίνεται ένας κανόνας στη στήλη 3. Οταν. σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός της πρώτης στήλης φέρει ένα ex, αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας στη στήλη 3 εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 1.2.Οταν περισσότερες κλάσεις συγκεντρώνονται στη στήλη 1 ή αναφέρεται στη στήλη αυτή ένας αριθμός κεφαλαίου και. κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, ο σχετικός κανόνας που αναφέρεται στη στήλη 3 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή στις κλάσεις που είναι συγκεντρωμένες στη στήλη 1. 1.3.Οταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τον κανόνα που δίνεται παραπλεύρως στη στήλη 3. Σημείωση 2 : 2.1.Σε περίπτωση που κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, εφαρμόζεται ο κανόνας της αλλαγής κλάσης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος · 1. Αν ο όρος της αλλαγής κλάσης εφαρμόζεται στις κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα, τότε αυτός ο όρος αναφέρεται στον κανόνα στη στήλη 3. 2.2.Η επεξεργασία ή η μεταποίηση που απαιτείται από έναν κανόνα της στήλης 3 αφορά μόνο τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. Κατ αναλογία, οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται σε έναν κανόνα στη στήλη 3 εφαρμόζονται μόνο για τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. 2.3,Οταν ένας κανόνας ορίζει ότι ύλες κάθε κλάσης μπορούν να χρησιμοποιούνται, οι ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης, με την επιφύλαξη πάντως ειδικών περιορισμών που μπορεί να αναφέρονται στον κανόνα. Εντούτοις, η έκφραση κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης ... σημαίνει ότι μόνον ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση με εκείνη του προϊόντος και των οποίων η περιγραφή είναι διαφορετική από εκείνη του προϊόντος όπως αναγράφεται στη στήλη 2 του πίνακα μπορούν να χρησιμοποιούνται. 2,4.Αν ένα προϊόν που κατασκευάζεται από μη καταγόμενες ύλες και το οποίο απέκτησε το χαρακτήρα καταγωγής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταποίησης με εφαρμογή του κανόνα της αλλαγής κλάσης ή του κανόνα που καθορίζεται επί του προκειμένου στον πίνακα, χρησιμοποιείται ως ύλη στη διαδικασία κατασκευής ενός άλλου προϊόντος, τότε δεν υπόκειται στον κανόνα του πίνακα ο οποίος εφαρμόζεται στο προϊόν στο οποίο είναι ενσωματωμένο. π.χ : Ενας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας προβλέπει ότι η αξία των μη καταγομένων υλών που μπορούν να ενσωματωθούν δεν πρέπει να υπερβεί το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από ημιτελή προϊόντα σφυρηλατήσεως από χαλυβοκράματα της κλάσης 7224. Αν το ημικατεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε στην εν λόγω χώρα με σφυρηλάτηση ενός μη καταγόμενου μύδρου, το ημικατεργασμένο προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο απέκτησε ήδη την ιδιότητα του καταγόμενου προϊόντος, με εφαρμογή του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης 7224. Το ημικατεργασμένο αυτό προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν στον υπολογισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κινητήρα χωρίς να χρειάζεται να ληφθεί υπόψη αν αυτό το ημικατεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε ή όχι στο ίδιο εργοστάσιο που κατασκευάστηκε ο κινητήρας. Η αξία του μη καταγόμενου μύδρου δεν πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται. 2.5.Ακόμη και αν τηρούνται ο κανόνας της αλλαγής κλάσης ή οι άλλοι κανόνες που αναφέρονται στον πίνακα, το τελικό προϊόν δεν αποκτά την καταγωγή αν η εργασία που υπέστη είναι ανεπαρκής κατά την έννοια του άρθρου 6. Σημείωση 3 : 3.1.Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται, και από αυτό συνάγεται ότι οι περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα της καταγωγής, και ότι, αντίθετα, οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που παραμένουν κάτω από αυτό το κατώφλι δεν προσδίδουν την ιδιότητα της καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται, η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο λιγότερο προχωρημένο επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο περισσότερο προχωρημένο δεν επιτρέπεται 3.2.Όταν ένας κανόνας, στον πίνακα καθορίζει ότι ένα προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται προφανώς να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι ύλες. Π.χ. : Ο κανόνας για τα υφάσματα προβλέπει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές Ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ουσίες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα οι φυσικές ίνες και οι χημικές ουσίες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη ή ακόμη και οι δύο μαζί. Κατά συνέπεια, αν στον ίδιο κανόνα ένας περιορισμός αναφέρεται για μια ύλη και άλλοι περιορισμοί για άλλες ύλες. οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται μόνο για τις ύλες που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί. Π.χ : Ο κανόνας για τις ραπτομηχανές προβλέπει, κυρίως, ότι ο μηχανισμός τάσης της κλωστής, ¦ όπως και ο μηχανισμός του ζικ-ζακ, πρέπει να είναι καταγόμενοι. Αυτοί οι δύο περιορισμοί εφαρμόζονται μόνον αν οι μηχανισμοί στους οποίους αναφέρεται καθένας απ αυτούς έχουν πράγματι ενσωματωθεί στη ραπτομηχανή. 3.3.Οταν ένας κανόνας προβλέπει στον πίνακα ότι ένα προϊόν πρέπει να κατασκευασθεί από μια καθορισμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρήση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να πληρούν τον κανόνα. Π.χ. : Ο κανόνας για την κλάση 1904. ο οποίος εξαιρεί ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ορυκτών αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων προσθετικών, κατά το μέτρο που δεν λαμβάνονται από δημητριακά. Π.χ.:Στην περίπτωση ενός είδους που κατασκευάζεται από υφάσματα μη υφασμένα, αν προβλέπεται ότι είδος αυτού του τύπου μπορεί να κατασκευάζεται μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν μπορούν κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται σε κατάσταση κατεργασίας η οποία είναι προγενέστερη του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. Βλέπε επίσης τη σημείωση 6.3 όσον αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά. 3.4.Αν προβλέπονται σ έναν κανόνα του πίνακα δύο ή περισσότερα ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να προστεθούν. Επομένως η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία εφαρμόζονται σε ειδικά προϊόντα ύστερα από αυτές τις διατάξεις. ιΣημείωση 4 : 4.1.Ο όρος φυσικές ίνες όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε Ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές και πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια που μπορούν να βρεθούν πριν τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος φυσικές ίνες* καλύπτει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση. δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί. 4.2.Ο όρος φυσικές ίνες καλύπτει τις χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105. τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής καταγωγής των κλάσεων 5301 έως 5305. 4.3.Οι όροι κλωστοϋφαντουργικοί πολτοί, χημικές ουσίες και ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού που χρησιμοποιούνται στον πίνακα προσδιορίζουν τις μη υφαντικές ύλες (οι οποίες δηλαδή δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63) που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νήματα ή ίνες από χαρτί. 4.4.Ο όρος τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507. Σημείωση 5 : 5.1.Για τα προϊόντα τα οποία κατατάσσονται στις κλάσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο στον πίνακα μιας παραπομπής στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες κλωστοϋφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους όταν, στο σύνολο τους, αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης τις , σημειώσεις 5.3 και 5.4). 5.2.Εντούτοις, η ανοχή αυτή εφαρμόζεται μόνο στα ανάμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες. Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες : - μετάξι. - μαλλί. - χοντροειδείς ζωικές τρίχες. - λεπτές ζωικές τρίχες. - τρίχες χαίτης και ουράς ίππων, - βαμβάκι, - ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί, - λινάρι. κάνναβι.- γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικού του φλοιού βίβλου. - σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Αgaνe. κοκοφοίνικας. άβακας, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες, συνθετικές ίνες συνεχείς, - τεχνητές ίνες συνεχείς, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς, - τεχνητές Ίνες μη συνεχείς. Π.χ. : Ενα νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από ίνες από βαμβάκι της κλάσης 5203 και από συνθετικές Ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506. είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό), μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι 10 % του βάρους του νήματος. π.χ. : Ενα ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα σύμμεικτο. Επομένως, συνθετικά νήματα που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (κατασκευή από χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό) ή νήματα από μαλλί ή συνδυασμών των δύο τύπων, που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από φυσικές ίνες που δεν έχουν χτενιστεί ή λαναριστεί ή έχουν προετοιμαστεί με άλλο τρόπο για νηματοποίηση), μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι 10 % του βάρους του υφάσματος. Π.χ. : Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα ύφασμα από βαμβάκι της κλάσης 5210, θεωρείται ότι είναι ένα σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ύφασμα από βαμβάκι είναι αυτό το ίδιο ένα σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο ξεχωριστές κλάσεις ή αν τα νήματα από βαμβάκι που χρησιμοποιήθηκαν είναι και αυτά σύμμεικτα.Π.χ.: Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, είναι τότε προφανές ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο διαφορετικές υφαντικές ύλες βάσης και η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι συνεπώς σύμμεικτο ύφασμα. Π.χ. : Ενας τάπητας φουντωτός, κατασκευασμένος από τεχνητά νήματα και νήματα από βαμβάκι, με ένα υπόθεμα από γιούτα. είναι ένα σύμμεικτο προϊόν γιατί χρησιμοποιούνται τρεις βασικές υφαντικές ύλες. Οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα στάδιο της κατασκευής πιο προχωρημένο από εκείνο που προβλέπεται από τον κανόνα, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι το ολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10 % του βάρους των υφαντικών υλών του τάπητα. Ετσι. τα τεχνητά νήματα το υπόθεμα από γιούτα ή/και τα νήματα από βαμβάκι μπορούν να εισάγονται κατά το στάδιο της κατασκευής στο μέτρο που πληρούνται οι όροι βάρους. 5.3.Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν νήματα από πολοουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα. έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα, αυτή η ανοχή είναι 20 % για τα νήματα αυτά. 5.4.Στην περίπτωση προϊόντων που σχηματίζονται από μία ψυχή που αποτελείται είτε από μια λεπτή λουρίδα αλουμινίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αλουμινίου, φάρδους που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά και η ψυχή αυτή έχει ενσωματωθεί με κόλλημα μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την ψυχή αυτή. Σημείωση 6 : 6.1.Τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχει υποσημείωση στον πίνακα που ¦ παραπέμπει στην παρούσα ερμηνευτική σημείωση, υφαντικές ύλες με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 6.2.Υλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορεί να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες. Π.χ. : Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν υφαντικές ύλες.6.3. Οταν εφαρμόζεται ένας κανόνας ποσοστού, η αξία των ειδών στολισμού και των συμπληρωματικών ειδών ένδυσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται. Σημείωση 7 : 7.1,Για τους σκοπούς των κλάσεων 2710. 2711 και 2712, οι καθορισμένες κατεργασίες είναι οι ακόλουθες : α)η εν κενώ απόσταξη, β)η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης (1), γ)η πυρόλυση. δ)ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση. ε)η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες. (1) Βλέπε συμπληρωματική επεξηγηματική σημείωση 4(β) του κεφαλαίου 27 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις : κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη, ζ)ο πολυμερισμός, η)η αλκυλίωση, θ)ο ισομερισμός. 7.2.Για τους σκοπούς των κλάσεων 2710. 2711 και 2712, οι καθορισμένες κατεργασίες είναι οι ακόλουθες : Τα)η εν κενώ απόσταξη, β)η επαναποσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης. γ)η πυρόλυση. δ)ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση, ε)η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες, στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις : κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα. αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της. με ενεργοποιημένη γη. με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη. ζ)ο πολυμερισμός. η)η αλκυλίωση, θ)ο ισομερισμός, ι)η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου (αποκλειστικά για βαριά λάδια της κλάσης ex 2710). με την οποία πετυχαίνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 % της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται κατεργασία (μέθοδος ΑSΤΜ D 1266-59 Τ), ια)η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθιση (αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης ΣΟ 2710), ιβ)η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση (αποκλειστικά για βαριά λάδια της κλάσης ex 2710), κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιού της κλάσης ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα ως καθορισμένες κατεργασίες, ιγ)η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά λάδια από πετρέλαιο της κλάσης 2710) εφόσον αυτά αποστάζουν κατ όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο από 30 % στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 86. ιδ)η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας (αποκλειστικά για βαριά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και το πετρέλαιο εξωτερικής καύσεως της κλάσης ex 2710). 7 3. Για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707. 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, οι απλές εργασίες όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του ύδατος, η διήθηση ο χρωματισμός; η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, όλοι οι συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν την ιδιότητα καταγωγής. Παράρτημα ΙΙ Πίνακας κατεργασιών ή μεταποιήσεων στις οποίες απαιτείται να υποβάλλονται οι μη καταγόμενες ύλες για να αποκτήσει το μεταποιημένο προϊόν την ιδιότητα καταγωγής Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) 0201 0202 0206 0210 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών χοιροειδων προβατοειδων αιγοειδών. αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά. διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα η καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. με εξαίρεση το κατεψυγμένο κρέας βοοειδών της κλάσης 0202 Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. με εξαίρεση το κρέας βοοειδών, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο της κλάσης 0201 Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση το ολόκληρο σφάγιο των κλάσεων 0201 έως 0205 . Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας και τα παραπροϊόντα σφαγίων των κλάσεων 0201 έως 0206 και 0208. και τα συκώτια πουλερικών της κλάσης 0207 0302 έως 0305 Ψάρια άλλα από τα ζωντανά Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιουμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να είναι ήδη κατανουενες 0402 0404 εως 0406 Γαλακτοκομικά προϊόντα Παρασκευή απο ύλες οποιωνδήποτε κλάσεων, με εξαίρεση το γάλα και την κρέμα γάλακτος των κλάσεων 0401 ή 0402 Ο) (2) (3) 0403 Ι 0408 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, ή κακάο Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Παρασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες, όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, του κίτρου και του γκρέιπ-φρουτ) της κλάσης 2009 πρέπει να είναι καταγόμενοι και η αξία οποιασδήποτε ύλης του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Παρασκευή από ύλες οποιαδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα αυγά πτηνών της κλάσης 0407 ex 0502 ex 0506 Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. επεξεργασμένες Ακατέργαστα κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και τέντωμα τριχών Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 0710 έως • 0713 ex 0710 ex 0711ι ι L Βρώσιμα λαχανικά, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, προσωρινά διατηρημενα, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 710. ex 0711 Καλαμπόκι γλυκό (παρασκευασμένο ή μη στον ατμό ή βρασμένο στο νερό), κατεψυγμένο Καλαμπόκι γλυκό, προσωρινά διατηρημένο Παρασκευή κατά την οποίο όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι καταγόμενες Παρασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι Παρασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι (1) (2) (3) 0811 Καρποί και φρούτα, άψητα η ψημένα στον ατμό ή βρασμενα στο νερό. κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Με προσθήκη ζάχαρης Παρασκευή κατά την οποία η αξία οποιασδήποτε ύλης του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Ι Άλλο Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 0812 Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π χ με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλο για την διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 0813 Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι 0806 Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος, του κεφαλαίου αυτού Παρασκευή κατά την οποία ολα τα χοησιμοποιούμενα Φρούτα και καρπό, πρέπει να είναι ηδη καταγόμενοι 0814 Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών). νωπές κατεψυγμένες σε άλμη ή σε θειωμένο νερό η σε άλλα συντηρητικά διαλύματα Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι (1) (2) (3) ex κεφάλαιο 11 Προϊόντα αλευροποιίας βύνη. άμυλα κάθε είδους, ινουλινη, γλουτένη, εκτός εκείνων της κλάσης ex 1106 Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ρίζες και βολβοί της κλάσης 0714 ή τα φρούτα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα ex 1106 Αλευρα και σιμιγδάλια από αποξηραμένα και αποφλοιωμένα όσπρια της κλάσης 0713 Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης 0708 ι 1301 Γομαλάκα, φυσικές γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και βάλσαμα Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της κλάσης 1301 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50%· της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 1032 Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, τροποποιημένα Παραγωγή από μη τροποποιημένα βλεννώδη και Φυτικά παράγωγα 1501 Λίπος χοιρινο με την ονομασία Saindοux Άλλα χοίρινα λίπη και λίπη πουλερικών λιωμένα έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα Αλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0203 0206 ή 0207 ή τα κόκαλα της κλάσης 0506 Παρασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0302 ή 0206 από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγιων πουλερικών της κλάσης 0207 1502 Λίπη βοοειδών προβατοειδών ή αιγοειδών ακατέργαστα (ξίγκια: ή λιωμένα, έστω και με πίεση ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από εκείνων της κλάσης 0201. 0202. 0204 ή 0206 ή από κόκαλα της κλάσης 0506 Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες (1) (2) (3) 1504 Λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους. ψαριων η θαλάσσιων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα Στερεά κλάσματα ιχθυελαίων και λίπη και έλαια θαλάσσιων θηλαστικών Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1504 1 Άλλο Παρασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ι ex 1505 Διυλισμένη λανολίνη Παρασκευή από ακατέργαστο εριολίπος της κλάσης 1505 1506 Αλλα λίπη και έλαια ζωικά και τα κλάσματα τους. έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένο Στερεά κλάσματα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των άλλων υλών της κλάσης 1506 Ι Άλλα Παρασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες (1) (2) (3) ex 1507 έως 1515 Πηγμένα φυτικά έλαια και τα κλάσματά τους. έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (3) Παρασκευή από ύλες των κλάσεων 1707 έως 1515 Ι Στερεά κλάσματα, εκτός εκείνων του λαδιού Jοjοba Άλλα εκτός: Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες του λαδιού Τung, του κεριού Μyrica και του κεριού Ιαπωνίας εκείνων για τεχνική ή βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων ανθρώπινης διατροφής ex 1516 Ζωικά και φυτικά έλαια και λίπη και τα κλάσματά τους, επανεστεροποιημένα, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές και ζωικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1517 Βρώσιμα υγρά μείγματα από φυτικά έλαια των κλάσεων 1707 έως 1515 Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1519 Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες χαρακτηριζόμενες ως τεχνητοί κηροί Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών οξέων της κλάσης 1519 (1) (2) (3) 1601 Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά Παρασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 1602 Αλλα παρασκευάσματα ή διατηρημένα κρέατα, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα Παρασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 1603 Ι Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή καρκινοειδών (μαλακοστράκων), μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων Παρασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 πάντως όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1604 Παρασκευασμένα ή διατηρημένα ψάρια Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγό ψαριού Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια και αυγοτάραχα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1605 L. Καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μαλακόστρακα, μαλάκια και λοιπό ασπόνδυλα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Ο) (2) (3) ex 1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από ζαχαρότευτλα και χημικά αγνή σακχαρόζη. σε στερεά κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 1702 Άλλα σάκχαρα στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόξη), χημικώς καθαρά, σε στερεά κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των άλλων υλών της κλάσης 1702 Αλλα αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1703 Μελάσες που προκύπτουν κατά την εξαγωγή ή τη διύλιση της ζάχαρης, αρωματισμένες ή με χρωστικές ουσίες Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) (2) (3) 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος υπό την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των άλλων χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 1901 Εκχυλίσματα βύνης, παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη από 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404. που δεν περιέχουν σκόνη κακάου η περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: ι Εκχύλισμα βύνης Παρασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10 Άλλα Παρασκευή κατά την οποια όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. υπο την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 1902 Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα. μακαρόνια. νούγιες. λαζάνια, gnοcchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κουςκους). έστω και παρασκευασμένο Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά (εκτός από το σκληρό σιτάρι), το κρέας, τα παραπροϊοντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα ή μαλάκια πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα (1) (2) (3) 1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το άμυλο πατάτας, της κλάσης 1108 1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)]. Δημητριακά, άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα: Χωρίς προσθήκη κακάου: ι Δημητριακά άλλα από καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Ωστόσο, οι κόκκοι και οι σπάδικές γλυκού καλαμποκιού, παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι, των κλάσεων 2001. 2004 και 2005. και το γλυκό καλαμπόκι άβραστο ή βρασμένο στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένο, της κλάσης 0710. δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται Άλλα Παρασκευή κατά την οποία: τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και τα παράγωγά τους (εκτός από το καλαμπόκι του είδους «Ζea indurata» και το σκληρό σίτο και τα παράγωγά τους) πρέπει να λαμβάνονται εξ ολοκλήρου, και η αξία των χρησιμοποιηθέντων υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) (2) (3) 1904 (συνεχ) Με προσθήκη κακάου Παρασκευή από ύλες κάθε κλάσης, με εξαίρεση ύλες της κλάσης 1806. κατά την οποία η αξία των υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου» 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας. έστω και με προσθήκη κακάου Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες. ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες του κεφαλαίου 11 2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2002 Ντομάτες παρασκευασμένες η διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξυ Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ντομάτες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 2003 Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς πάρα με ξιδη ή οξικό οξύ Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μανιτάρια και τρούφες πρέπει να είναι ηδη καταγομενα 2004 και 2005 Αλλα λαχανικά πρασκευασμένα και διατηρημενα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ κατεψυγμένα ή μη Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιουμενα λαχανικά πρέπει να ειναι ήδη καταγόμενα 2006 L. Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαροπηκτα στραγγισμένα με στιλπνή η κρυσταλλική εμφάνιση Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Ο) (2) (3) 2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες. μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: Φρούτα και ξηροί καρποί, παρασκευασμένα όχι με ατμό ούτε βρασμένα στο νερό, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, κατεψυγμένα Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και ξηροί καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Ξηροί καρποί, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη ούτε οινόπνευμα Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801. 0802 και 1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται υπερβαίνει το 60% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) (2) (3) ex 2009 Χυμοί φρούτων (συμπεριλαμβανομένου και του μούστου σταφυλιών) χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 2101 Φρυγμένο κιχώριο και τα εκχυλίσματα αυτού, συμπυκνώματα και αποστάγματα αυτού Παρασκευή κατά την οποία το χρησιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο ex 2103 Σάλτσες και παρασκευάσματα αυτών ανάμεικτα αρτύματα και καρυκεύματα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και αλεύρια σιναπιού ή παρασκευασμένη μουστάρδα Παρασκευασμένη μουστάρδα Παρασκευή από αλεύρι σιναπιού ή από άλφιτο ex 2104 Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματα αυτών Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005 Σύνθετα ομογενοποιημένα είδη διατροφής Θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας της κλάσης στην οποία θα κατατασσόταν το προϊόν με τη μη συσκευασμένη μορφή του ex 2106 Γλυκά σιρόπια, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) (2) (3) 2201 Νερά. στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, .ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα νερά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2202 Νερά στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009 Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος και ότι όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και grapefruit) πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι ex 2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια, περιλαμβανομένων και των ενισχυμένων κρασιών, και μούστος από σταφύλια με προσθήκη αλκοόλης Παρασκευή από άλλους μούστους 2205 ex 2207. ex 2208 και Τα ακόλουθα προϊόντα που περιέχουν ουσίες από σταφύλια: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα σταφύλια και κάθε παράγωγο τους ex 2209 Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια αρωματισμένα με φυτά ή αρωματικές ουσίες αιθυλική αλκοόλη και άλλα οινοπνεύματα, μετουσιωμένα ή όχι οινοπνεύματα, λικέρ και άλλα αλκοολούχα ποτά· σύνθετο αλκοολούχα παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα για την παρασκευή ποτών ξίδι ex 2208 Ουίσκι με αλκοολικό τίτλο κάτω του 50% κατ όγκο Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων οινοπνευμάτων δημητριακών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% της τιμής εργοστασίου του προϊόντος Ο) (2) (3) ex 2303 Κατάλοιπα της παραγωγής αμύλου από καλαμπόκι (εκτός των συμπυκνωμένων νερών μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες ανώτερης του 40% κατά βάρος ξηρού προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία όλο το χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο ex 2306 Πλακούντες ελαιοπυρήνων και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής ελαιόλαδου, που περιέχουν ελαιόλαδο άνω του 3% Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ελιές πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 2309 Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, σάκχαρα ή μελάσες, κρέας ή γάλα, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2402 Πούρα στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού Παρασκευή κατά την οποία το 70% του βάρους καπνού ή των απορριμμάτων καπνού, της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγωγής ex 2403 Καπνός για κάπνισμα Παρασκευή κατά την οποία το 70% του βάρους του ακατέργαστου καπνού ή των απορριμμάτων καπνού, της κάσης 2401. πρέπει να είναι ήδη καταγωγής ex 2504 Γραφίτης φυσικός, κρυσταλλικός . εμπλουτισμένος με άνθρακα, κεκαθαρισμένος. θρυμματισμένος Εμπλουτισμός της περιεκτικότητας σε άνθρακα, καθαρισμός και θρυμματισμός του ακατέργαστου κρυσταλλικού γραφίτου ex 2515 Ι Μάρμαρα τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα κομμένα με πριόνι ή άλλο τρόπο πάχους όχι μεγαλύτερου των 25 cm Κοπή. με πριονισμό ή άλλο τρόπο, μάρμαρου (ακόμη και ήδη κομμένου) πάχους μεγαλύτερου των 25 cm 0) (2) (3) ex 2516 Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή κτίσιμο, τετραγωνισμένα ή κομμέα σε παραλληλόγραμμα, με πριονισμό ή άλλον τρόπο, πάχους όχι μεγαλύτερου των 25 cm Κοπή, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, πέτρας (ακόμη και να έχει ήδη κοπεί) πάχους μεγαλύτερου των 25 cm ex 2518 Πυρωμένος δολομίτης Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη ex 2519 Αλεσμένο ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης) σε κιβώτια ερμητικά κλειστά και οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη ή πυρωμένη αδρανής μαγνησία (φρυγμένη) Παρασκευή κατά την οποία όλες οι , χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, μπορεί να χρησιμοποιείται φυσικό ανθρακικό μανγήσιο (μαγνησίτης) ex 2520 Γύψοι παρασκευασμένοι ειδικά για την οδοντοτεχνική Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 2524 Φυσικές ίνες αμιάντου Παρασκευάζεται από συμπυκνώματα αμιάντου ex 2525 Μαρμαρυγίες σε σκόνη Κονιοποίηση μαρμαρυγία ή απορριμμάτων μαρμαρυγία ex 2530 Χρωστικές γαίες εψημμένες ή αλεσμένες Πύρωση και κονιοποίηση χρωστικών γαιών ex 2707 Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά, παρόμοια με ορυκτέλαια που παίρνονται με απόσταξη από πίσσες από λιθάνθρακα σε υψηλή θερμοκρασία, που αποστάζουν 65% του όγκου τους μέχρι 250°C (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα αποσταγμάτων του πετρελαίου και της βενζόλης) που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης(ων) κατ εργασίας (ιών) (1) Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1)Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7 - Παράρτημα Ι. (1) (2) (3) ex 2709 Λάδια ακατέργαστα από ασφαλτούχα ορυκτά Πυρόλυση ασφαλτούχων ορυκτών 2710 έως 2712 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε Περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερα λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό Αέριο πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες Βαζελίνη, παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή με άλλες μεθόδους έστω και χρωματισμένα Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης(ων) κατεργασίας(ιών) (1) Αλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 2713 έως 2715 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών Ασφαλτοι εν γένει φυσικές σχιστές και άμμος, ασφαλτούχα Μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο, εν γένει την πίσσα του πετρελαίου την ορυκτή πίσσα η το υπόλειμμα αυτής Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης(ων) κατεργασίας(ιών) (1) Αλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7 - Παράρτημα Ι. (1) (2) (3) ex κεφάλαιο 28 Ανόργανα χημικά, οργανικές και ανόργανες ενώσεις πολύτιμων μετάλλων, σπάνιων γαιών, ραδιενεργών στοιχείων ή ισοτόπων με εξαίρεση τις κλάσεις ex 2811 και ex 2833 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 2811 Τριοξείδιο θείου Παρασκευή από διοξείδιο θείου ex 2833 Θειικό αργίλιο Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex κεφάλαιο 29 Οργανικά χημικά, εξαιρουμένων των προϊόντων των κλάσεων ex 2901, ex 2902, ex 2905. 2915, ex 2932, 2933 και 2934. για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται παρακάτω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 2901 Υδρογονάνθρακες άκυκλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης(ων) κατεργασίας(ιών) (1) Αλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1)Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7 - Παράρτημα Ι. (1) (2) (3) ex 2902 Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες (με εξαίρεση τα αζουλένια). βενζόλιο. τουλουόλιο. ξυλόλιο. προορισμένοι για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης(ων) κατεργασίας(ιών) (1) Αλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση άτι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 2905 Αλκοξείδια των αλκοολών αυτής της κλάσης και αιθανόλης ή γλυκερόλης Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης (συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905). Ωστόσο, αλκοξείδια της κλάσης αυτής μπορούν να χρησιμοποιούνται. υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 2915 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα, κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια υπεροξείδια και υπεροξέα τους Τα αλογονωμένα. σουλφονωμένα νιτρομένα και νιτροδωμένα παράγωγά τους Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2915 και 2916 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστάσιου του προϊόντος ex 2932 Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονίδια, σουλφονωμένα. νιτρομένα ή νιτροδωμένα παράγωγα τους Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών της κλάσης 2909 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος -(1) (2) (3) ex 2932 (συνεχ.) Κυκλικές ακετάλες και εσωτερικές ημιακετάλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομένα και νιτροδωμένα παράγωγά τους Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 2933 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(α) αζώτου. Οξέα νουκλεϊνικά και τα άλατά τους Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2932 και 2933 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 2934 Αλλες ενώσεις ετεροκυκλικές Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex κεφάλαιο 30 Φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός των προϊόντων των κλάσεων 3002. 3003 και 3004. για τα οποίο οι κανόνες εκτίθενται παρακάτω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3002 Αίμα ανθρώπων Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ενοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών, με εξαίρεση τις ζύμες και παρόμοια προϊόντα . (1) (2) (3) 3002 (συνεχ.) Προϊόντα αποτελούμενα από ένα ή περισσότερα συστατικά που έχουν αναμειχθεί για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις ή μη αναμειγμένα προϊόντα, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Άλλα: Αίμα ανθρώπων Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευκές ή προφυλακτικές χρήσεις Συστατικά αίματος εκτός από ειδικούς ορούς από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί, της γλοβουλίνης του αίματος και των ορών γλοβουλινης Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002 Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) (2) (3) 3002 (συνεχ.) Γλοβουλίνη αίματος και ορός γλοβουλίνης Αλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3003 και 3004 Φάρμακα (εξαιρουμένων των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 3002, 3005 ή 3006) Παρασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες της ίδιας κλάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι η αξία τους, λαμβανόμενη συνολικά, δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) (2) (3) ex κεφάλαιο 31 ex 3105 Ι Λιπάσματα με εξαίρεση εκείνα της κλάσης ex 3105 για τα οποία ο κανόνας αναφέρεται παρακάτω Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία, άζωτο, φωσφόρο και κάλιο Αλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg από τα οποίο εξαιρούνται τα· Νιτρικό νάτριο Κυαναμίδη του ασβεστίου Θειικό κάλιο Θειικό καλιομαγνήσιο Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες της ίδιας κλάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι η αξία τους, λαμβανόμενη συνολικά, δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, ταννίνες και τα παράγωγά τους, χρωστικές ύλες. χρωστικά οργανικά και άλλα χρώματα, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, στόκοι, μελάνια με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3201 και 3205. για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1)Η σημείωση 3 του κεφαλαίου 32 αναφέρει ότι τα παρασκευάσματα αυτά είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που χρησιμοποιούνται ως συνθετικά στοιχεία στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 32. (2)Ομάδα θεωρείται κάθε τμήμα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της με άνω (1) (2) (3) ex 3201 Ταννίνες και τα άλατα, αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης 3205. ι Χρωστικές ουσίες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού με βάση τις χρωστικές ουσίες (1) Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από τις κλάσεις 3203, 3204 και 3205. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης 32.05, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα, εξαιρουμένων εκείνων της κλάσης 3301, για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Ι Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 3301 Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα». Ρητινοειδή συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες. που λαμβάνονται με απορρόφηση ή εμπότιση, τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των υλών διαφορετικής ομάδας (2) της εν λόγω κλάσης. Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της αυτής ομάδας υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη. πάστες για προπλάσματα, «κεριά για την οδοντοτεχνική» και συνθέσεις γιο την οδοντοτεχνική με βάση τον γύψο. εξαιρουμένων εκείνων των κλάσεων ex 3403 και 3404. για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 3403 Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70% ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαια ή λάδια από ασφαλτούχο ορυκτό Πράξεις διύλισης ή και μιας ή παραπάνω καθορισμένης(ων) κατεργασίας (ιών) (1) Αλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) (2) (3) θχ 3404 Ι Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα : Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα με βάση την παραφίνη κεριά πετρελαίου, κεριά που παίρνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, από υπολείμματα παραφινών Άλλα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. με εξαίρεση: Υδρογονωμένα έλαια που έχουν χαρακτήρα κεριών της κλάσης 1516 Λιπαρά οξέα. μη χημικώς ορισμένα, ή βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες της κλάσης 1519 Ύλες της κλάσης 3404 Εντούτοις, αυτές οι ύλες μπορούν να χρησιμοποιούνται, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 35 Λευκωματώδεις ύλες, μεταποιημένα άμυλα, ένζυμα, με εξαίρεση τις κλάσεις 3505 και ex 3507 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) (2) (3) 3505 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους Αιθέρες και εστέρες αμύλου Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των άλλων υλών της κλάσης 3505 Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 1108 ex 3507 Ενζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος κεφάλαιο 36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. είδη πυροτεχνίας σπίρτα, πυροφανικά κράματα εύφλεκτες ύλες Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου, του προϊόντος (1) (2) (3) ex κεφάλαιο 37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 3801, 3702 και 3704 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 3701 Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι, ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και σε γεμιστήρες Παρασκευή κατά την οποία όλες οι , χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη της κλάσης 3702 3702 Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη των κλάσεων 3701 και 3702 3704 Πλάκες ταινίες. χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη των κλάσεων 3701, 3702. 3703 και 3704 ex κεφάλαιο 38 Ανάμεικτα χημικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα που κατατάσσονται στις κλάσεις ex 3801. ex 3803 ex 3805. ex 3806 ex 3807. 3808 μέχρι 3814. 3818 μέχρι 3820 3822 και 3823 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) (2) (3) ex 3801 Γραφίτης κολλοειδής αιωρούμενος σε λάδι και ημικολλοειδής γραφίτης. Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια Γραφίτης με μορφή πολτού, που είναι μείγμα με αναλογία πάνω από 30% κατά βάρος σε γραφίτη με ορυκτέλαια Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της κλάσης 3403 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 3803 Ταλλέλαιον ανακαθορισμένο Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλελαίου ex 3805 Αιθέριον έλαιον που προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων με διθειώδη άλατα προς παρασκευή χαρτόμαζας, καθαρισμένο Καθαρισμός ο οποίος περιλαμβάνει την απόσταξη ή τον εξευγενισμό ακατέργαστου αιθέριου ελαίου το οποίο προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων με διθειώδη άλατα προς παρασκευή χαρτομάζας ex 3806 Γόμες εστέρες Παρασκευή από ρητινικά οξέα ex 3807 Πίσσα σκληρή μαύρη (μαύρη πισσάσφαλτος) Απόσταξη ξυλοπίσσας 3808 εως ex 3811 3812 3814 3818 έως 3820 3822 και Ανάμεικτα χημικά προϊόντα - Τα ακόλουθα της κλάσης 3823 Συνθετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου με βάση προϊόντα φυσικών ρητινών Ναφθενικά οξέα. τα αδιάλυτα στο νερό άλατα και οι εστέρες τους Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 3823 Σορβιτολη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905 Σουλφονικά παράγωγα του πετρελαίου εξαιρέσει των σουλφονικών παραγώγων του πετρελαίου των μετάλλων των αλκαλίων, του αμμωνίου η των αιθανολαμινών σουλφονικά οξέα ελαίων ασφαλτούχων ορυκτών, των θειοφανικών και των αλάτων τους (1) (2) (3) (συνεχ) Ιοντοανταλλακτικά Απορροφητικά συνθέσεων για τη γεφύρωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες Οξείδια του σιδήρου μεταλκαλίων προς καθορισμό των αερίων Αμμωνιακά ύδατα και ακάθαρτα αμμωνιακά άλατα, όλα προερχόμενα από τον καθαρισμό του φωταερίου Σουλφονικοναφθενικά οξέα και άλατα αδιάλυτα στο νερό και εστέρες τους Ζυμέλαια και ορυκτέλαια Μείγματα αλάτων που έχουν διαφορετικά ανιόντα Πολτοί αντιγραφής με βάση ζελατίνη, έστω και με υπόστρωμα από χαρτί ή ύφασμα Αλλα Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 3811 Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια που περιλαμβάνουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχα Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1)Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που κατατάσσονται τόσο στις κλάσεις 3901 έως 3906, αφενός, όσο και στις κλάσεις 3907 έως 3911 αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. (1) (2) (3) ex 3916 έως 3921 Ημικατεργασμένα προϊόντα και τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3916, ex 3917 και ex 3920, για τα οποία οι κανόνες ορίζονται κατωτέρω Επίπεδα προϊόντα, κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ορθογώνιο. Αλλα προϊόντα κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια Άλλα Κατεργασία κατά την οποία η αξία υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου Προϊόντα ομοπολυμερισμού προθήκης Παραγωγή κατά την οποία η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου και η τιμή των υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου (1) Άλλα Παραγωγή κατά την οποία η αξία των υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου(1) ex 3916 και ex 3917 Είδη με καθορισμένη μορφή και σωλήνες Παραγωγή κατά την οποία: η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος *εκ του εργοστασίου και η αξία των υλικών που ταξινομούνται στην Ίδια κλάση με το προϊόν δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου ex 3920 Ιοντομερές σε φύλλα ή μεμβράνες r Παραγωγή από θερμοπλαστικό πολυμερές που έχει υποστεί μερική εξαλάτωση και το οποίο είναι ανυπολυμερές αιθυλενίου και μετακρυλικού οξέος με μερική εξουδετέρωση από ιόντα μετάλλων, κυρίως ψευδαργύρου και νατρίου 3922 έως 3926 Τεχνουργήματα από πλαστικό Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου (1)Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που κατατάσσονται τόσο στις κλάσεις 3901 έως 3906, αφενός, όσο και στις κλάσεις 3907 έως 3911 αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. Ο) (2) (3) ex 4001 Πλάκες ερρυτιδωμένων φύλλων καουτσούκ για σόλες υποδημάτων Έλαση ερρυτιδωμενων φύλλων φυσικού καουτσούκ 4005 Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου 4012 Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες) από καουτσούκ Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες των κλάσεων 4011 ή 4012 ex 4017 Τεχνουργήματα από σκληρυμένο καουτσούκ Κατασκευή από σκληρυμένο καουτσούκ ex 4102 Πρόβεια δέρματα αποψιλωμένα Αποψίλωση πρόβειων δερμάτων 4104 έως 4107 Δέρματα, αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί, άλλα από τα δέρματα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 4108 και 4109 Ξαναδέψασμα δεψασμένων δερμάτων Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 4109 Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα- Δέρματα επιμεταλλωμένα Παρασκευή από δέρματα των κλάσεων 4104 έως 4107, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου Ο) (2) (3) ex 4302 Δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα που έχουν συναρμολογηθεί: Φύλλα, σάκοι, τετράγωνα, σταυροί και παρόμοιες μορφές Άλλα Λεύκανση ή βαφή, εκτός από την κοπή και συναρμολόγηση των μη συναρμολογημένων, δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων. Παρασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα 4303 Ενδύματα εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα Παρασκευή από μη συναρμολογημένα δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα της κλάσης 4302 ex 4403 Ξυλεία ελαφρά τετραγωνισμένη Παρασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, ξεφλουδισμένη ή απλώς χοντροπελεκημένη ή ελαφρά στρογγυλεμένη ex 4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6mm Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας ex 4408 Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά, (κόντρα πλακέ), πάχους όχι μεγαλύτερου των 6 mm, (έστω και συγκολλημένα) και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα, ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας (1) (2) (3) ex 4409 Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε «V», γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό: Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας ι Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια ex 4410 έως ex 4413 Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια ex 4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις ex 4416 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα, κουβάδες και έτερα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη αυτών Κατασκευή από δούγες από ξύλο, που δεν έχουν δουλευτεί παρά μόνο πριονισθεί στις δύο κύριες επιφάνειες ex 4418 Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, και κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, κυψελώδεις πλάκες- διαφράγματα πέταυρα (shingles και shakes) μπορούν να χρησιμοποιούνται Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Πήχες από απλό ξύλο ή γλυφές για πλαίσια και καλούπια ex 4421 Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλάσης εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 4409 4503 Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό Κατασκευή από φελλό που κατατάσσεται στην κλάση 4501 0) (2) (3) ex 4811 Χαρτί και χαρτόνια, απλώς γραμμογραφημένα, με γραμμές ή με τετραγωνίδια, σε κυλίνδρους ή φύλλα Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 4816 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά Κατασκευή από ύλες που χρησιμεύουν στην παραγωγή χαρτιού του κεφαλαίου 47 4817 Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή από χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 4818 Χαρτί υγείας Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 ex 4819 Χαρτόνια, κουτιά, κιβώτια, σάκοι και άλλα κιβώτια συσκευασίας από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της αξίας «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Ο) (2) (3) ex 4820 Χαρτί γραμμάτων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 4823 Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη και σχήματα Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 4909 Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις Κατασκευή από ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 4909 ή 4911 4910 Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων Ημερολόγια τύπου «διαρκές» ή με μπλοκ που μπορούν να αντικατασταθούν, τοποθετημένα σε βάσεις που δεν είναι από χαρτί ή χαρτόνι Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στις κλάσεις 4909 ή 4911 (1)(2) (3) ex 5003 Απορρίμματα από μετάξι, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για εκτύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια, λαναρισμένα ή χτενισμένα Κτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού 5501 έως 5507 ex κεφάλαιο 50 έως κεφάλαιο 55 Μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες Νήμα, μονόκλωστα νήματα και κλωστή Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς Κατασκευή από (1): μετάξι ακατέργαστο, απορρίμματα από μετάξι λαναρισμένο ή χτενισμένο ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένο για κλώση, άλλες φυσικές ίνες όχι λαναρισμένες ή κτενισμένες ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένες για κλώση, χημικές ουσίες ή πολτός, κλωστοϋφαντουργίας, ή υλικά χαρτοποιίας (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση 5. (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση 5. (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση 5. (1) (2) (3) -ex κεφάλαιο 56 Βάτες, πιλήματα μη υφασμένα, ειδικά νήματα, σχοινιά και είδη σχοινοποιίας και άλλα παρόμοια είδη, με εξαίρεση τις κλάσεις 5602, 5604, 5605 και 5606 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα, φυσικές ίνες, χημικές ύλες, ή υφαντικούς πολτούς 5602 Πιλήματα έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις: Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Κατασκευή από (1): φυσικές Ίνες, χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Όμως: συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506, ή συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση 5. Ο) (2) (3) 5602 (συνεχ) Άλλα Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες, μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες από καζεϊνη, χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 5604 Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά- Υφαντικά νήματα λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη: Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά Κατασκευή εκ γυμνών νημάτων και σχοινιών εκ καουτσούκ βουλκανισμένου Άλλα Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 0) (2) (3) 5605 , -ι Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές Ινες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5606 Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα» Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες. μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση 5. (1) (2) (3) κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες ι Από πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες, • χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Όμως: συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506, ή συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω 1 των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι J η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Από άλλα πιλήματα Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση 5. Ο) (2) (3) κεφάλαιο 57 (συνεχ.) Άλλα Κατασκευή από (1): νήματα από ίνες καρυδιών κοκοφοίνικα, συνθετικές ή τεχνητές δέσμες νημάτων, φυσικές ίνες ή μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση ,ex κεφάλαιο 58 Ειδικά υφάσματα, υφάσματα θυσσανωτά ή φλοκωτά, δαντέλες, είδη επίστρωσης, κορδελοποιίας και ταινιοπλεκτικής, κεντήματα, με εξαίρεση τις κλάσεις 5805 και 5810 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω: Υφάσματα συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Κατασκευή από (1): Άλλα Κατασκευή από (1) φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση 5. ¦Ο) (2) (3) 5902 Επίπεδες επιφάνειες υφασμένες για επίσωστρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης: Που περιέχουν όχι περισσότερο από 90 % κατά βάρος υφαντικές ύλες Κατασκευή από νήματα Ι Άλλα Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 5903 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902 Κατασκευή από νήματα 5904 Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες Κατασκευή από νήματα (1) 5905 Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες: Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμμένες ή με επάλληλες στρώσεις από καουτσούκ, Κατασκευή από νήματα (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση 5. (1)(2) (3) 0) (2) (3) 5905 (συνεχ.) Αλλα Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες, i νήματα κοκοφοίνικα χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό, ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία προς ξήρανση, ύγρανση δι ατμού, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία για τη μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, (μερσερισμός) υφασμάτων των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 47,5 % της αξίας του προϊόντος (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση 5. Ο) (2) (3) 5906 Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902: Υφάσματα πλεκτά Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες • από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς Αλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 90 % των υφασμάτων Άλλα Κατασκευή από χημικές ύλες Κατασκευή από νήματα 5907 Άλλα υφάσματα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα. Οθόνες ζωγραφικής για σκηνικά θεάτρων, παρασκευάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις Κατασκευή από νήματα ex 5908 Αμίαντα φωτισμού, έστω και διαποτισμένα Κατασκευή από σωληνωτά υφάσματα πλεκτά (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση 5. (1) (2) (3) 5909 έως 5911. Υφάσματα και είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχανική χρήση: -. Δίσκοι και κορώνες στίλβωσης εκτός των εκ πιλήματος της κλάσης 5911 Άλλα Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα υφασμάτων ή ράκη της κλάσεως 6310 Κατασκευή από (1) : νήματα κοκοφοίνικα, φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαγαρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση ή χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό κεφάλαιο 60 Υφάσματα πλεκτό Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση 5. Π) (2) (3) κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος πλεκτά: Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή • περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων που έχουν προηγουμένως κοπεί ή παράγονται απευθείας σε διάφορα σχήματα Αλλα Κατασκευή από νήματα (1) : Κατασκευή από (2) : φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό κεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, μη πλεγμένα, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 6202. ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216, και 6217 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται κατωτέρω Κατασκευή από νήματα (1) ex 6202 ex 6204, ex 6206, ex 6209 και ex 6217 Ενδύματα και άλλα συμπληρώματα του ενδύματος για γυναίκες και μικρά παιδιά Κατασκευή από νήματα (1) ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου (2) ex 6210, ex 6216 και ex 6217 Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικεκαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου Κατασκευή από (1) ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου (2) (1) (2) Βλέπε σημείωση 6. Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση 5. (1)Βλέπε σημείωση 6. (2)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών. βλέπε σημείωση 5. (1)Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση 5. (2)Για πλεκτά προϊόντα όχι ελαστικά ή επενδυμένα ή επικαλυμμένα ή εμποτισμένα με καουτσούκ, που προκύπτουν με ραφή ή συναρμολόγηση τεμαχίων πλεκτού υφάσματος (κομμένου ή πλεγμένου κατευθείαν στο απαιτούμενο σχήμα), βλέπε σημείωση 5. (1)(2) (3) 6301 έως 6304 Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού κ.λπ. Αλλα είδη επίπλωσης Από πίλημα ή μη υφασμένα υφάσματα Παραγωγή από (1) : φυσικές ίνες ή χημικά υλικά ή πολτό κλωστοϋφαντουργίας ι Άλλα •Κεντητά Παραγωγή από αλεύκαστες απλές ίνες (1) (2) ή Παραγωγή από μη κεντητό ύφασμα (όχι πλεκτό με οποιονδήποτε τρόπο), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου υφάσματος που δεν είναι κεντητό δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου Άλλα Παραγωγή από αλεύκαστες απλές ίνες (1) (2) 6305 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες, • από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 0)(2) (3) 6306 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων, κ.λπ., ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές και είδη για κατασκήνωση: Μη υφασμένα υφάσματα Άλλα Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες, ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς Κατασκευή από μονόκλωνα νήματα φυσικού χρώματος ex 6307 Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 6308 Συνδυασμοί που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση Κάθε τεμάχιο του σετ πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν συμπεριλαμβανόταν στο σετ. Εντούτοις, μη καταγόμενα είδη μπορούν να ενσωματώνονται με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του σετ 6401 έως 6405 Υποδήματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τα συναρμολογημένα τμήματα που αποτελούνται από τα πάνω μέρη (φόντα) των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα της κλάσης 6406 (1)Για τους ειδικούς όρους που σχετίζονται με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση 5. - (1) (2) (3) 6503 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της κλάσης 6501, έστω και στολισμένα Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (1) 6505 Ι Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (1) ι 6601 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου ex 6803 Τεχνουργήματα από φυσικό σχιστόλιθο ή από συσσωματωμένο σχιστόλιθο Κατασκευή από κατεργασμένο σχιστόλιθο ex 6812 Τεχνουργήματα από αμίαντο. Τεχνουργήματα από μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και τον μαγνησίτη Παραγωγή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης ex 6814 Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη ύλη Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυγία (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία) (1)Βλέπε σημείωση 6. Ο) (2) (3) 7006 Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε. συνδυασμένο με άλλες ύλες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7007 Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από συγκολημμένα φύλλα Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 ι 7008 Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7009 Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7010 Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνάρια για δοχεία και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη από γυαλί. Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ή Λάξευση από φιάλες και φιαλίδια με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 7013 Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια. μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος και Λάξευση υάλινων αντικειμένων με την προϋπόθεση ότι η αξία των μη λαξευμένων αντικειμένων δεν ξεπερνά το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ή Διακόσμηση με το χέρι (με εξαίρεση τη μεταξογραφική τύπωση αντικειμένων) από γυαλί φυσούμενο με το χέρι του οποίου η αξία δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 7019 Τεχνουργήματα από ίνες υάλου (άλλα από νήματα) Κατασκευή από: φυτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (Rονlngs), τεμαχισμένα κλώσματα, μη χρωματιστά γυάλινο μαλλί (1)(2)(3)ex 7102 ex 7103 και ex 7014 Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, κατεργασμένες Κατασκευή από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες, άξεστες 7106, 7108 και 7110 Πολύτιμα μέταλλα: Ακατέργαστα Κατασκευή από ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 7106, 7108 ή 7110 ή Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρισμός των πολυτίμων μετάλλων της κλάσης 7106, 7108 ή 7110 ή Κράματα πολυτίμων μετάλλων των κλάσεων 7106, 7108 ή 7110 μεταξύ τους ή με βασικά μέταλλα Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιμα μέταλλα 7107 ex 7109 και ex 7111 Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ημικατεργασμένα Έλαση, εφελκυσμός, συρματοποίηοη ή σφυροκόπηση ή θρυμμματισμός ακατέργαστων πολυτίμων μετάλλων 7116 Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες Κατασκευή από μη επικεχρισμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου 7117 Απομιμήσεις κοσμημάτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ή Κατασκευή από τμήματα από βασικά μέταλλα, μη επιστρωμένων ή καλυμμένων με πολύτιμα μέταλλα της κλάσης 7117, με τον όρο ότι η αξία όλων των μετάλλων που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος εκ του εργοστασίου 0)(2)7207 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 7204 ή 7205 7208 έως 7216 Πλατέα αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206 7217 Σύρματα από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα Κατασκευή από ημιτελείς ύλες της κλάσης 7207 ex 7218 7219 έως 7222 Ημιτελή προϊόντα, πλατέα αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7218 7223 Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες Κατασκευή από ημιτελεί προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα της κλάσης 7218 ex 7224 7225 έως 7227 Ημιτελή προϊόντα πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα κράματα χάλυβα Κατασκευή από πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7224 7228 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κράμα χάλυβες Κατασκευή από πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206, 7218 ή 7224 7229 Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα χαλυβοκραμάτων της κλάσης (1)(2) (3) ex 7301 Πάσσαλοι πλατυσμένοι Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 7302 ι Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντώματα, ελάνες, ... ράβδοι χειρισμού των ελανών κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 ι 7304 7305 και 7306 Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από σίδηρο (άλλο από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7206, 7207, 7218 ή 7224 | 7308 Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφρακτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα κιγκλιδώματα) από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, συγκολλημένα είδη με καθορισμένη μορφή της κλάσης 7301 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ex 7315 Αντιολισθητικές αλυσίδες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7315 δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 7322 Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, μη θερμαινόμενα διηλεκτρισμού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 73225 δεν υπερβαίνει το 5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος • Π) (2) (3) ex κεφάλαιο 74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, με εξαίρεση τις κλάσεις 7401 μέχρι 7405 ο κανόνας για την κλάση ex 7403 αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 7403 Κράματα χαλκού, σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή από καθαρισμένο χαλκό, ακατέργαστο, απορρίμματα και θραύσματα ex κεφάλαιο 75 Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο, με εξαίρεση τις κλάσεις 7501 μέχρι 7503 Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex κεφάλαιο 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από εκείνου των κλάσεων 7601, 7602 και ex 7616. Οι κανόνες για τις κλάσεις 7601 και 7616 καθορίζονται κατωτέρω Παραγωγή κατά την οποία: όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται ταξινομούνται σε κλάση διαφορετική από την κλάση του προϊόντος και η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή Παραγωγή με θερμική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία από αργίλιο όχι σε κράμα ή απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου 0) (2) (3) ex 7616 ¦ Τεχνουργήματα από αργίλιο εκτός από μεταλλικά υφάσματα (συμπεριλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτό από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμενες μπορούν να χρησιμοποιούνται, και ι η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα μολύβδου, με εξαίρεση τις κλάσεις 7801 και 7802 ο κανόνας για τα προϊόντα της κλάσης 7801 αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή: Μόλυβδος καθαρός Άλλος Κατασκευή από χελώνες μολύβδου ή μεταχειρισμένο μόλυβδο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7802 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται Ο) (2) (3) ex κεφάλαιο 79 Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα ψευδαργύρου με εξαίρεση τις κλάσεις 7901 και 7902· ο κανόνας για την κλάση 7901 αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ι 7901 Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποία όλες οι , χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7902 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ex κεφάλαιο 80 Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο με εξαίρεση τις κλάσεις 8001, 8002 και 8007 ο κανόνας για την κλάση 8001 αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8001 Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7902 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται (1) (2) (3) ex κεφάλαιο 81 Άλλα κοινά μέταλλα, κατεργασμένα, τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση με το χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8206 Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 μέχρι 8205, συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8202 μέχρι 8205. Τα εργαλεία όμως των κλάσεων 8202 μέχρι 8205 μπορούν να ενσωματώνονται στο σύνολο, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8207 Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη, ή για μηχανές εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, διεύρυνση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδωμα). στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλευση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου», του προϊόντος (1) (2) (3) 8208 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 8211 Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια και οι λεπίδες τους Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, λεπίδες μαχαιριών και λαβίδες από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται 8214 Αλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χορτοκόπτες). Εργαλεία και σύνολα εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λεπίδες μαχαιριών και λαβίδες από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται 8215 Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοιο είδη Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, λαβές από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται ex 8306 Αγαλματίδια και άλλα είδη για τον εσωτερικό στολισμό και διακόσμηση από κοινά μέταλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, οι άλλες ύλες της κλάσης 8306 μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) (2) (3) ex κεφάλαιο 84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών και συσκευών. Εξαιρούνται τα είδη που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8403, ex 8404, 8406 έως 8409, 8412. 8418, ex 8419, 8420, 8423, 8425 έως 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 έως 8447, ex 8448, 8452, 8456 έως 8466, 8469 έως 8472, 8480, 8484 και 8485 Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8403 και ex 8404 Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402, και βοηθητικές εγκαταστάσεις για τους λέβητες κεντρικής θέρμανσης Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8403 και 8404. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες των κλάσεων 8403 και 8404, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους, αθροιστικά, δεν υπερβαίνει το 5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8406 Ατμοστρόβιλοι Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Ο) (2) (3) 8407 Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8408 Κινητήρες με έμβολο, που η ανάφλεξή τους γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημιντίζελ) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής *εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8,409 Μέρη προοριζόμενα αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει, να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8412 Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8415 Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) (2) (3) 8418 Ψυγεία, καταψύκτες και άλλες μηχανές ή συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415 Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται ex 8419 Μηχανήματα για βιομηχανίες ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτονιού Κατασκευή κατά την οποία: • η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να .υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου», του προϊόντος 8420 Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά Κατασκευή κατά την οποία: • η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» , του προϊόντος 8425 έως 8428 Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη διακίνηση φορτίων Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 0) (2) (3) 8429 Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (Αngledοzers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυάρια, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα: Ι Οδοστρωτήρες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8430 Άλλα μηχανήματα για μετακίνηση γαιών, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μεταλλεύματα Μηχανήματα για την έμπηξη ή αφαίρεση πασσάλων, εκχιονιστήρες Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Ο) (2) (3) ex 8431 Εξαρτήματα οδοστρωτήρων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Β439 • Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία χαρτιού ή χαρτονιού Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8441 Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία χαρτόμαζας χαρτιού ή χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) (2) (3) 8444 έως 8447 Μηχανήματα των κλάσεων αυτών χρησιμοποιούμενα στην υφαντουργία Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 8448 Βοηθητικές μηχανές και συσκευές χρησιμοποιούμενες μαζί με τα μηχανήματα των κλάσεων 8444 και 8445 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8452 Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων βιβλίου της κλάσης 8440. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές Ραπτομηχανές (για απλό γαζί μόνο) με κεφαλή βάρους το πολύ 16 kg χωρίς κινητήρα, ή 17 kg με κινητήρα Κατασκευή κατά την οποία: η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση της κεφαλής (χωρίς κινητήρα) δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των αντίστοιχων καταγόμενων υλών και οι μηχανισμοί τάνυσης του νήματος. αγκιστροβελόνας και ζιγκ-ζαγκ είναι ήδη κατανόμενα προϊόντα (1) (2) (3) 8452 (συνεχ.) Άλλες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8456 έως 8466 Εργαλειομηχανές και μηχανήματα, καθώς και τα εξαρτήματά τους, των κλάσεων 8456 έως 8466 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8469 έως 8472 Μηχανές γραφείου (π.χ. γραφομηχανές, υπολογιστικές μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων, φωτοαντιγραφικές μηχανές, συρραπτικές μηχανές) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να · υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8480 Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), μεταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες, καουτσούκ ή πλαστικές ύλες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1)(2) (3) 8484 Μεταλλοπλαστικά ή παρεμβύσματα (φλάντζες)· Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων, που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8485 ι Μέρη μηχανών συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ! ex κεφάλαιο 85 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών. Εξαιρούνται όσα είδη υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή μέρη κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8501, 8502, ex 8518, 8519, έως 8529, 8535 έως 8537, 8542, 8544 έως 8548 Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της Ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού, 5 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8501 Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της κλάσης 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού, 5 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) (2) (3) 8502 Ι Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και περιστροφικοί μετατροπείς Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8501 και 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού, αθροιστικά, 5 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 8518 Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματα τους. Μεγάφωνα, έστω και μη προσαρμοσμένα στις θήκες τους. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8519 Συσκευές περιστροφής των δίσκων (πικάπ), ηλεκτρόφωνα, κασετόφωνα και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Ο) (2) (3) 8520 Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: • η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται 8521 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων (βίντεο) Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Β522 Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των κλάσεων 8519 μέχρι 8521 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 0) (2) (3) 8523 Αχρησιμοποίητα υποθέματα έτοιμα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντοςΔίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, είδη με εγγραφή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37: Μήτρες και γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων Άλλα ι Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8523 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού, 5 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) (2) (3) 8525 Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και • η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται ι 8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοϊας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και, η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 0) (2) (3) 8527 Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8528 Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές προβολής ταινιών βίντεο με ή χωρίς οθόνη), έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνων Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται (1) (2) (3) 8529 Μέρη που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528: -. Που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων και ήχου Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Ο) (2) (3) 8535 και 8536 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, προστασία, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8537 Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια ερμάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι αριθμητικοί πίνακες ελέγχου) και άλλα υποθέματα που φέρουν δύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, άλλα από τις συσκευές διανομής της κλάσης 8517 Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) (2) (3) 8542 Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροδιατάξεις Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες των κλάσεων 8541 και 8542 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού αθροιστικά 5% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8544 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και επισμαλτωμένα ή ανοδιωμένα) εφοδιασμένα ή όχι με συνδετικά τεμάχια. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με συνδετικά τεμάχια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8545 Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 0) (2) (3) 8546 Μονωτήρες από κάθε ύλη, για ηλεκτρική χρήση Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8548 Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8601 έως 8607 Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8608 Εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφάλειας και ελέγχου για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές το οδικό ή ποτάμιο δίκτυο, χώρους στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8609 Εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια- δεξαμενές) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex κεφάλαιο 87 Οχήματα άλλα από επί σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, κινούμενα μέρη και εξαρτήματά τους. Εξαιρούνται εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις γιο τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8709 έως 8711, ex 8712, 8715 και 8716 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) (2) (3) ex 8712 Δίτροχα οχήματα χωρίς ρουλεμάν Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στην κλάση 8714 8715 Παιδικά αμαξάκια και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία. η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου», του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής «εκ του εργοστασίου», του προϊόντος 8716 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα, άλλα μη αυτοκίνητα οχήματα, τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου», του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) (2) (3) 8803 Μέρη των συσκευών των κλάσεων 8801 ή 8802 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8803 δεν υπερβαίνει το 5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8804 Αλεξίπτωτα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πηδαλιοχούμενα) και τα στροφόπτωτα (rοtοchutes). Τα μέρη και τα εξαρτήματά τους Στροφόπτωτα αλεξίπτωτα Άλλα Κατασκευή με ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών υλών της κλάσης 8804 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8804 δεν υπερβαίνει το 5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8805 Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση αεροσκαφών. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση αεροσκαφών και τα παρόμοια. Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8805 δεν υπερβαίνει το 5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος κεφάλαιο 89 Πλοία, λέμβοι και πλωτές κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κύτη της κλάσης 8906 0) (2) (3) ex κεφάλαιο 90 ι Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας, κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών. Εξαιρούνται τα είδη που εμπίπτουν στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 έως 9017, ex 9018 και 9024 έως 9033 Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9001 Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών· καλώδια από οπτικές Ίνες, άλλες από εκείνες της κλάσης 8544. Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένη, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9002 Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι κατεργασμένο οπτικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9004 Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1)(2) (3) ex 9005 Ι Διόπτρες δύο οπτικών πεδίων και ενός οπτικού πεδίου, τηλεσκόπια και οι βάσεις τους. Εξαιρούνται τα αστρονομικά τηλεσκόπια διάθλασης και οι βάσεις τους Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Ο) (2) (3) ex 9006 Φωτογραφικές μηχανές (άλλες από τις κινηματογραφικές). Φωτογραφικές συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) και λαμπτήρες φλας, άλλοι από τους λειτουργούντες με ηλεκτρική ανάφλεξη Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται. 9007 Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9011 Σύνθετα οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη μικροφωτογραφία, τη μικροκινηματσγραφία ή τη μικροπροβολή Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται ex 9014 Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9015 Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας καθώς και φωτογραμμετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας και γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) (2) (3) 9016 Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 εκατοστογράμμων ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9017 Οργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια σύνολα σχεδιαστικών οργάνων, λογαριθμικοί κανόνες και δίσκοι). Όργανα μέτρησης του μήκους για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα μετροταινίες, μικρόμετρα, παχύμετρα) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 9018 Οδοντιατρικά καθίσματα με ενσωματωμένες οδοντιατρικές συσκευές ή οδοντιατρικό πτυελοδοχείο Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών υλών της κλάσης 9018 |9024 Μηχανές και συσκευές για δοκιμές της σκληρότητας της αντοχής σε θλίψη ή εφελκυσμό της ελαστικότητας και των άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9025 Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 0) (2) (3) 9026 Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης και των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών και των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9028 και 9032 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9027 Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων και καπνού). Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης και τα παρόμοια, για μέτρηση της θερμότητας, του ήχου και του φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φωτόμετρα φωτογράφησης). Μικροτόμοι Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9028 Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πρότυποι μετρητές (διακριβωτήρες): Μέρη και εξαρτήματα Κατασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) (2) (3) 9028 Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: (συνεχ.) η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9029 Μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές διανυόμενων αποστάσεων, βηματόμετρα, συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα της κλάσης 9014 ή 9015, στροβοσκόπια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9030 Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών, εξαιρουμένων των μετρητών της κλάσης 9028. Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμμα, Χ και των κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9031 Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Ο) (2) (3) 9032 Όργανα και συσκευές για αυτόματη ρύθμιση ή αυτόματο έλεγχο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9033 Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτά, για μηχανές συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφαλαίο 91 Ωρολόγια και μέρη αυτών, εκτός από εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9105, 9109 έως 9113 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9105 Αλλα ωρολόγια Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Ο) (2) (3) 9109 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και - η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9110 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 9114 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9111 Κάσες (κελύφη) ωρολογίων και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και • εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 0) (2) (3) 9112 ι Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 9113 Λουριά και μπρασελέ για ωρολόγια χεριού. Τα μέρη τους: Από κοινά μέταλλα, έστω και με επίστρωση, ή από πολύτιμα μέταλλα Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα, μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος κεφάλαιο 93 Οπλα. πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους Κατασκευή κατά την οποία π αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) (2) (3) ex 9401 και ex 9403 Έπιπλα από κοινά μέταλλα, με ενσωματωμένα τμήματα όχι παραγεμισμένα, από βαμβακερό ύφασμα βάρους το πολύ 300 g/m2 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, ή Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα ήδη σχηματοποιημένο και έτοιμο για χρήση σε έπιπλα των κλάσεων 9401 ή 9403, με την προϋπόθεση ότι: ι η αξία του υφάσματος δεν υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος και • όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγωγής και υπάγονται σε κλάση άλλη από την 9401 ή την 9403 9405 Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Φωτεινά σήματα, φωτεινές επιγραφές καθώς και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους, και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9406 Προκατασκευασμένα κτίρια Κατασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 0) (2) (3) 9503 Αλλα παιχνίδια για παιδιά, μικρού μεγέθους «υπό κλίμακα» μοντέλα και παρόμοια είδη, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια~αινίγματα (puzzles) κάθε είδους Κατασκευή κατά την οποία: • όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος και • η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 9506 9507 Πέδιλα για μπαστούνια γκολφ Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμίδι. Απόχες για κάθε χρήση. Απομιμήσεις πτηνών (είδη άλλα από εκείνα των κλάσεων 9208 ή 9705) και παρόμοια είδη κυνηγιού Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες της ίδιας κλάσης, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 9601 και ex 9602 Γλυπτά είδη από ζωικές, φυτικές, ή ορυκτές ύλες Κατασκευή από κατεργασμένες ύλες των ιδίων κλάσεων ex 9603 Σκούπες και βούρτσες (με εξαίρεση τις τσαλόσκουπες και τα παρόμοια, καθώς και τις βούρτσες από τρίχωμα κουναβιού, σκίουρου), χειροκίνητες μηχανικές σκούπες δαπέδου, χωρίς κινητήρα. Πινέλα και κύλινδροι για χρωματισμούς, ελαστικές βούρτσες, σφουγγαρόπανα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) (2) (3) 9605 Σύνολα ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτων Κάθε τεμάχιο ενός συνόλου (σετ) πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες που θα ίσχυαν εάν δεν περιλαμβάνονταν στο σύνολο αυτό. Ωστόσο, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και είδη μη καταγωγής, με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής εκ του εργοστασίου του συνόλου 9606 Κουμπιά και κουμπιά σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά· σούστες. Ημιτελή κουμπιά Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9608 Στυλογράφοι με σφαιρίδιο (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για πολυγραφικές μεμβράνες. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες, και τα άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9609 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται πένες ή μύτες καθώς και άλλα είδη υπαγόμενα στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 5% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Π) (2) (3) 9612 Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κουτί Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 9614 Πίπες (τσιμπούκια) και οι κεφαλές τους Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια, Παράρτημα ΙΙΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕUR.1 1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 συντάσσεται επί του εντύπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνία. Το πιστοποιητικό ΕUR.1 εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του κράτους εξαγωγής· αν συντάσσεται με το χέρι, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα.Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού ΕUR.1 είναι 210 x 297 χιλιοστά όσον αφορά το μήκος, υπάρχει ανοχή, κατ ανώτατο όριο 5 χιλιοστά μικρότερο ή 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγίζει τουλάχιστον 25 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Φέρει έντυπη πράσινη κυματοειδή διάταξη γραμμών, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα. 3.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και η Σλοβενία μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτύπωση των πιστοποιητικών ΕUR.1 ή να εμπιστευθούν την εκτύπωση αυτών σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε πιστοποιητικό ΕUR 1 Κάθε πιστοποιητικό ΕUR.1 Φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας του. Φέρει, επιπλέον, αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι. για την εξατομίκευσή του. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (1 ) Για τα μη συσκευασμένα εμπορεύματα να αναφερθεί ο αριθμός των αντικειμένων ή να τεθεί η μνεία χύδην (2) Να συμπληρωθεί μόνον όταν το απαιτούν οι κανόνες της χώρας ή του εδάφους εξαγωγής. 1.Εξαγωγέας (όνομα, πλήρης διεύθυνση. χώρα) ΕUR.1 Αριθ. Α 000.000Συμβουλευθείτε τις σημειώσεις της οπίσθιας όψεως προ της συμπληρώσεως του εντύπου 2.Πιστοποιητικό χρησιμοποιούμενο στις προτιμησιακες συναλλαγές μεταξύ 3.Παραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση. χώρα) (προαιρετική μνεία) και [να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες, ομάδες χωρών ή εδάφη) 4.Χώρα. ομάδα χωρών ή έδαφος. των οποίων τα προϊόντα θεωρούνται ως καταγόμενα 5. Χώρα. ομάδα χωρών ή έδαφος προορισμού 6.Πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά (προαιρετική μνεία) 7. Παρατηρήσεις8.. Αύξων αριθμός. Σημεία. αριθμοί, αριθμός και είδος δεμάτων (1). Περιγραφή των εμπορευμάτων 9. Μεικτό βάρος (kg) ή άλλη μετρική μονάδα (hl, m3, κλπ.) 10. Τιμολόγια (προαιρετική μνεία) 11.ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Πιστοποίηση της ακριβείας της δηλώσεως Έγγραφο εξαγωγής (2) Σφραγίδα 12. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ 0 υπογεγραμμένος δηλώ ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα εμπορεύματα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την έκδοση του παρόντος πιστοποιητικού (Τόπος και ημερομηνία)(Τόπος και ημερομηνία) (Υπογραφή) (Υπογραφή) 13.Αίτηση ελέγχου, προς : ι 14. Αποτέλεσμα του ελέγχου 0 έλεγχος που διενεργήθη επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι το παρόν πιστοποιητικό () Ι___Ι εξεδόθη πράγματι από το αναφερόμενο τελωνείο και τα στοιχεία που περιλαμβάνει είναι ακριβή Ι Ιδεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις γνησιότητας και κανονικότητας (βλέπε τις προσηρτημένες στο παρόν παρατηρήσεις) (Τόπος και ημερομηνία) Σφραγίδα Ζητείται ο έλεγχος της γνησιότητας και της κανονικότητας του παρόντος πιστοποιητικού (Τόπος και ημερομηνία) Σφραγίδα [Υπογραφή)() Να σημειωθεί με Χ η μνεία που ισχύει. (Υπογραφή)ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.Το πιστοποιητικό δεν πρέπει να περιέχει ξέσματα ούτε προσθήκες. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που επιφέρονται σ αυτό πρέπει να γίνονται με διαγραφή των εσφαλμένων ενδείξεων και με προσθήκη ενδεχομένως των επιθυμητών ενδείξεων. Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να εγκρίνεται από τον συντάξαντα το πιστοποιητικό και να θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή του εδάφους εκδόσεως. 2.Τα είδη που αναγράφονται επί του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφονται το ένα μετά το άλλο χωρίς κενό διάστιχο και κάθε είδος πρέπει να έχει προ αυτού αύξοντα αριθμό. Αμέσως κάτω από το τελευταίο είδος πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή. Οι χώροι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πρέπει να διαγράφονται κατά τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη κάθε μεταγενέστερη προσθήκη. 3.Τα εμπορεύματα περιγράφονται κατά τις εμπορικές συνήθειες με στοιχεία επαρκή για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ(*) Για τα μη συσκευασμένα εμπορεύματα να αναφερθεί ο αριθμός των αντικειμένων ή να τεθεί η μνεία χύδην. 1.Εξαγωγέας (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) ΕUR.1 Αριθ. Α 000.000Συμβουλευθείτε τις σημειώσεις της οπίσθιας όψεως προ της συμπληρώσεως του εντύπου 2.Πιστοποιητικό χρησιμοποιούμενο στις προτιμησιακες συναλλαγές μεταξύ και 3.Παραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) (προαιρετική μνεία) (να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες, ομάδες χωρών ή εδάφη) 4-.Χώρα. ομάδα χωρών ή έδαφος των οποίων τα προϊόντα θεωρούνται ως καταγόμενα 5. Χώρα. ομάδα χωρών ή έδαφος προορισμού 6.Πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά (Προαιρετική μνεία) 7. Παρατηρήσεις8.Αύξων αριθμός. Σημεία. αριθμοί. αριθμός και είδος δεμάτων (*). Περιγραφή των εμπορευμάτων 9. Μεικτό βάρος (kg) ή άλλη μετρική μονάδα (hl, m3, κλπ.) 10. Τιμολόγια (προαιρετική μνεία) ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΈΑ 0 υπογεγραμμένος εξαγωγέας των εμπορευμάτων που περιγράφονται στην εμπρόσθια όψη, ΔΗΛΩΝΩ.ότι τα εμπορεύματα αυτά πληρούν τους απαιτούμενους όρους για την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού. ΠΕΡΙΓΡΑΦΩτις περιστάσεις που επέτρεψαν σ αυτά τα εμπορεύματα να πληρούν τους όρους αυτούς: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩτα παρακάτω δικαιολογητικά : ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩτην υποχρέωση να προσκομίσω, αν οι αρμόδιες αρχές το ζητήσουν, οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο που θα εκρίνετο αναγκαίο από αυτές για την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να δεχθώ, εφόσον συντρέχει λόγος, οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών μου στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εμπορευμάτων που αναφέρονται ανωτέρω. ΖΗΤΩτην έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού για τα εμπορεύματα αυτά. (Τόπος και ημερομηνία) (Υπογραφή)(1)Παραδείγματος χάριν: έγγραφα εισαγωγής, πιστοποιητικά κυκλοφορίας, τιμολόγια, δηλώσεις του κατασκευαστή κ.λπ. που αναφέρονται στα χρησιμοποιηθέντα εμπορεύματα ή στα εμπορεύματα που επανεξήχθησαν στην ίδια κατάσταση. Παράρτημα ΙV ΕΝΤΥΠΑ ΕUR.2 1.Το έντυπο ΕUR.2 συντάσσεται επί του εντύπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο , παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνία Το έντυπο ΕUR.2 εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του κράτους εξαγωγής- αν συντάσσεται με το χέρι, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα. 2.Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού ΕUR.2 είναι 210 χ 148 χιλιοστά· όσον αφορά το μήκος, υπάρχει ανοχή κατανώτατο όριο 5 χιλιοστά μικρότερο ή 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγίζει τουλάχιστον 64 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. 3.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και η Σλοβενία μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτύπωση των εντύπων ΕUR.2 ή να εμπιστευθούν την εκτύπωση αυτών σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε έντυπο ΕUR.2. Κάθε έντυπο ΕUR.2 φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει, επιπλέον, αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευση του.(1) Να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες, ομάδες χωρών ή εδάφη. (2) Να αναφερθούν τα στοιχεία του ελέγχου που ενδεχομένως έχει ήδη διενεργηθεί οπό την αρμόδια διοίκηση ή υπηρεσία. (3l Ως χώρα καταγωγής νοείται η χώρα. η ομάδα χωρών ή το έδαφος των οποίων τα προϊόντα θεωρούνται ως καταγόμενα. (4) Ως χώρα νοείται μία χώρα. μία ομάδα χωρών ή ένα έδαφος. εντυποΕUR.2 Αριθ. Έντυπο χρησιμοποιούμενο στις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ (1)........και ........................Εξαγωγέας [όνομα, πλήρης διεύθυνση. χώρα) 3 Δήλωση του εξαγωγέα Ο υπογεγραμμένος εξαγωγέας τωνεμπορευμάτων που περιγράφονται ανωτέρω, δηλώνω ότιτα εμπορεύματααυτά πληρούν τουςαπαιτούμενους όρουςγια τησύνταξη του παρόντος εντύπουκαιότιπροσέλαβαν τηνιδιότητα καταγομένων προϊόντων κατά τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αναφερόμενες στο χώρο αριθ. 1 συναλλαγές.4.Ι Παραλήπτης (όνομα. πλήρης διεύθυνση. χώρα)Τόπος και ημερομηνία 6 Υπογραφή του εξαγωγέα 7 Παρατηρήσεις (2) 8 Χώρα καταγωγής (3) 9 Χώρα προορισμού (4} 10 Μεικτή μάζα (kg) 1 1 Σημεία. αριθμοί της αποστολής και περιγραφή εμπορευμάτων 12 Διοίκηση ή υπηρεσία της χώρας εξαγωγής (4) επιφορτισμένη με τον έλεγχο εκ των υστέρων της δηλώσεως του εξαγωγέα Ο έλεγχος εκ των υστέρων των εντύπων ΕURΟ.2 διενεργείται δειγματοληπτικώς ως η κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες υποψίες σε ό,τι αφορά τη γνησιότητα του εντύπου και την ακρίβεια των πληροφοριών περί της πραγματικής καταγωγής των εμπορευμάτων Οδηγίες περί συντάξεως του Εντύπου ΕUR.2 1.Έντυπο ΕUR.2 δύναται μόνον να συνταχθεί για εμπορεύματα τα οποία, στη χώρα εξαγωγής. πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις συναλλαγές που αναφέρονται στο χώρο αριθ. 1 του εντύπου. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να μελετώνται προσεκτικά προ της συμπληρώσεως του εντύπου.Ο εξαγωγέας προσαρτά το έντυπο στο δελτίο αποστολής, όταν πρόκειται για αποστολή με ταχυδρομικό δέμα. ή το εισάγει στο δέμα όταν πρόκειται για αποστολή με το ταχυδρομείο επιστολών. Επιπλέον αναγράφει, είτε στην πράσινη ετικέτα Γ1 είτε στη διασάφηση Γ2 ΓΠ3 τη μνεία ΕUR.2 συνοδευομένη από τον αριθμό σειράς του εντύπουΟι οδηγίες αυτές δεν απαλλάσσουν τον εξαγωγέα από την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων που προβλέπονται στους τελωνειακούς ή ταχυδρομικούς κανονισμούς 4.Η χρησιμοποίηση του εντύπου συνιστά για τον εξαγωγέα την ανάληψη της υποχρεώσεως να προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από αυτές και να δεχθεί οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών του στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εμπορευμάτων που περιγράφονται στον χώρο 1 1 του εντύπου ___Ι Αίτηση ελέγχου 14 Αποτέλεσμα του ελέγχου Ζητείται ο έλεγχος της δηλώσεως του εξαγωγέα που αναφέρεται στην εμπρόσθια όψη του παρόντος εντύπου (*) ι Ο έλεγχος που διενεργήθη επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι (1) _ οι ενδείξεις και οι μνείες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο είναι ακριβείς _ τοπαρόν έντυπο δενανταποκρίνεται στιςαπαιτούμενες προϋποθέσεις γνησιότηταςκαι κανονικότητας (βλέπε τις προσαρτημένες παρατηρήσεις) Τόπος και ημερομηνία (Τόπος και ημερομηνία) Σφραγίδα Σφραγίδα (Υπογραφή) [Υπογραφή) ( 1) Να σημειωθεί με Χ η μνεία που ισχύει ¦is ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα του αποτυπώματος σφραγίδας που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο β) (1) Σήμα ή εθνόσημο του κράτους εξαγωγής. (2) Ενδείξεις που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του εγκεκριμένου εξαγωγέα. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 5 ΠΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου, νοούνται ως : α) Τελωνειακή νομοθεσία: οι διατάξεις που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τη Σλοβενία και οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου. β)Τελωνειακοί δασμοί: όλοι οι δασμοί, φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται και εισπράττονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, κατ εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται, .όμως, τέλη και επιβαρύνσεις που περιορίζονται σε ποσό το οποίο προσεγγίζει τα έξοδα των προσφερθεισών υπηρεσιών, γ)απούσα αρχή : η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για τον συγκεκριμένο σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά θέματα, δ)αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση : η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για τον συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά θέματα, ε)προσωπικά δεδομένα : όλες οι πληροφορίες που αφορούν άτομο είτε γνωστών στοιχείων ή που μπορεί να αναγνωριστεί. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής1.Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως μέσω της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης των παραβάσεων της εν λόγω νομοθεσίας. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, ισχύει για οποιαδήποτε διοικητική αρχή των συμβαλλομένων μερών, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις. Η συνδρομή αυτή δεν καλύπτει τις πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο εξουσίας που ασκείται μετά από αίτηση των δικαστικών αρχών, εκτός αν οι αρχές αυτές παρέχουν τη συγκατάθεσή τους. Άρθρο 3 Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως 1.Κατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία που μπορεί να καταστήσει την πρώτη αρχή ικανή να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πράξεις που σημειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες παραβαίνουν ή θα μπορούσαν να παραβούν αυτή τη νομοθεσία. 2.Κατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενημερώσει, σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου μέρους με τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόσθηκε στα εν λόγω εμπορεύματα 3.Κατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενημερώσει σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εισήχθησαν στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εξήχθησαν από το έδαφος του άλλου μέρους με τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόσθηκε στα εν λόγω εμπορεύματα. 4.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει ιδιαίτερη επιτήρηση : 1)των φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι παραβαίνουν ή παρέβησαν την τελωνειακή νομοθεσία, 2)των χώρων στους οποίους αποθηκεύονται τα εμπορεύματα με τρόπον ώστε να υφίστανται λόγοι να πιστεύεται ότι αυτά τα εμπορεύματα προορίζονται για εργασίες που αντίκεινται στην τελωνειακή νομοθεσία, 3)των πράξεων διακίνησης εμπορευμάτων για τις οποίες επισημαίνεται ότι είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, 4)των μέσων μεταφοράς, για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή μπορεί, να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 4 Αυτεπάγγελτη συνδρομή Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να παρέχουν, σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες και άλλα νομικά μέσα, αμοιβαία συνδρομή, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως, όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν : πράξεις που αποτελούν ή θεωρείται από αυτά ότι αποτελούν παράβαση τέτοιας νομοθεσίας και οι οποίες μπορεί να ενδιαφέρουν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίηση τέτοιων πράξεων, εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 5 Παράδοση/κοινοποίησηΚατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε: - να παραδίδονται όλα τα έγγραφα - να κοινοποιούνται όλες οι αποφάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, σε παραλήπτη που έχει την κατοικία του ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφός της. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 3. Άρθρο 6 Μορφή και περιεχόμενο των αιτήσεων συνδρομής 1.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να είναι γραπτές. Τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση παρόμοιων αιτήσεων πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτές, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες : 1)την απούσα αρχή που υποβάλει την αίτηση, 2)το αιτούμενο μέτρο, 3)το αντικείμενο και τον λόγο της αίτησης, 4)τους νόμους, τους κανονισμούς και τ άλλα σχετικά νομικά στοιχεία, 5)στοιχεία, όσο το δυνατόν ακριβή και κατανοητά, σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν τον στόχο των ερευνών, 6)περίληψη των σχετικών γεγονότων και των ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 5. 3.Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. 4.Εάν μια αίτηση δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις, είναι δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωσή της- μπορεί, επίσης, να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων. Άρθρο 7 Εκτέλεση αιτήσεων 1.Προκειμένου να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή, σε περίπτωση που η τελευταία δεν μπορεί να ενεργήσει αφεαυτής, η διοικητική υπηρεσία στην οποία διαβιβάσθηκε η αίτηση από την εν λόγω αρχή, οφείλει να ενεργήσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των διαθέσιμων πόρων, ως εάν ενεργούσε για Ίδιο λογαριασμό ή κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του αυτού συμβαλλόμενου μέρους, με την παροχή των στοιχείων που ήδη διαθέτει, με τη διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών ή με την ανάθεση της διεξαγωγής τους. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής ικανοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες, και τα άλλα νομικά μέσα του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη συμφωνία του άλλου ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λάβουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη αρχή την ευθύνη της οποίας έχει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, πληροφορίες σχετικά με τις παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, τις οποίες η αιτούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος , πρωτοκόλλου. 4.Υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου άλλου συμβαλλόμενου μέρους και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει το τελευταίο, να παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. Άρθρο 8 Μορφή υπό την οποία πρέπει να ανακοινώνονται οι πληροφορίες1.Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών στην απούσα αρχή, υπό τη μορφή εγγράφων, κυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων, εκθέσεων, και λοιπών. 2.Τα έγγραφα που προβλέπει η παράγραφος 1 είναι δυνατόν να αντικαθίστανται από μηχανογραφημένα στοιχεία, που παράγονται υπό οποιαδήποτε μορφή για τον ίδιο σκοπό. Άρθρο 9 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής, όπως αυτή προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό : ι1)θα μπορούσε να παραβλάψει την κυριαρχία της Σλοβενίας ή κράτους μέλους της Κοινότητας του οποίου έχει ζητηθεί η συνδρομή σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, ή 2)θα μπορούσε να παραβλάψει τη δημοσία τάξη, την ασφάλεια ή άλλα ζωτικά συμφέροντα, ή 3)θα αφορούσε συναλλαγματικές ή φορολογικές ρυθμίσεις εκτός από εκείνες που σχετίζονται με τους τελωνειακούς δασμούς, ή 4)θα παραβίαζε το βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. 2.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αιτούσα αρχή ζητεί συνδρομή, την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει, εάν αυτό της εζητείτο, οφείλει στην αίτησή της να επιστήσει την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση. 3.Αν η συνδρομή διακοπεί ή αν υπάρξει άρνηση παροχής συνδρομής, η απόφαση και τα αίτια αυτής πρέπει να κοινοποιούνται αμελλητί στην απούσα αρχή. Άρθρο 10 Υποχρέωση τήρησης του απορρήτου1.Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο, είναι εμπιστευτική. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της προστασίας που παρέχεται σε πληροφορίες του είδους αυτού από τη σχετική νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους που την έλαβε και από τις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζουν οι κοινοτικές αρχές. 2.Προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται μόνο στην περίπτωση που ο βαθμός της προσωπικής προστασίας που παρέχουν οι νομοθεσίες των συμβαλλόμενων μερών είναι ισοδύναμος. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν τουλάχιστον ένα βαθμό προστασίας που βασίζεται στις αρχές που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 11 Χρήση των πληροφοριών 1.Οι πληροφορίες που λαμβάνονται πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος για άλλους σκοπούς μόνον εφόσον ληφθεί προηγουμένως η γραπτή συγκατάθεση της διοικητικής αρχής η οποία τις παρέσχε, και υπόκεινται σε όλους τους περιορισμούς που θέτει η εν λόγω αρχή. 2.Η παράγραφος 1 δεν παρακωλύει τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που κινείται επακολούθως, λόγω μη συμμόρφωσης με την τελωνειακή νομοθεσία. Στην αρμόδια αρχή που παρέσχε τις πληροφορίες αυτές κοινοποιείται αμέσως η χρήση των πληροφοριών αυτών. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ευχέρεια, στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες και σε διαδικασίες και διώξεις ενώπιον των δικαστηρίων, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 12 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της παραχωρηθείσας εξουσιοδότησης, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο υπό τη δικαιοδοσία του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή κυρωμένα αντίγραφα αυτών τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποιο ζήτημα και υπό ποίαν ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξεταστεί ο υπάλληλος. Άρθρο 13 Δαπάνες της συνδρομής Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες επισύρει το παρόν πρωτόκολλο, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιμο, από δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες και για διερμηνείς και μεταφραστές οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. ΙΆρθρο 14 Εφαρμογή1.Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται στις Κεντρικές Τελωνειακές Αρχές της Σλοβενίας, αφενός, και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και. όταν κρίνεται σκόπιμο, στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου. Οι προαναφερθέντες αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους και, ακολούθως, τηρούνται ενήμερα σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 15 Συμπληρωματικότητα1.Το παρόν πρωτόκολλο συμπληρώνει και δεν παρακωλύει την εφαρμογή κάθε συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής που έχει συναφθεί ή μπορεί να συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σλοβενίας. Δεν πρέπει, επίσης, να αποκλείει εκτενέστερη αμοιβαία συνδρομή, που παρέχεται με βάση παρόμοιες συμφωνίες. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι συμφωνίες αυτές δεν θίγουν κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τελωνειακά θέματα κοινοτικού ενδιαφέροντος. ΠαράρτημαΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ . 1. Τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε αυτόματη επεξεργασία πρέπει: ι1)να αποκτώνται και να υπόκεινται σε επεξεργασία με θεμιτό και νόμιμο τρόπο, 2)να αποθηκεύονται για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς και να μην χρησιμοποιούνται με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς, 3)να είναι επαρκή, σχετικά, και όχι υπερβολικά ως προς τους σκοπούς για τους οποίους αποθηκεύονται, 4)να είναι ακριβή και, όπου κρίνεται σκόπιμο, να τηρούνται ενήμερα, 5)να διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την αναγνώριση του προσώπου το οποίο αφορούν και όχι για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους αποθηκεύονται τα συγκεκριμένα δεδομένα. 2.Τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν την φυλετική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις ή τις θρησκευτικές ή άλλου είδους πεποιθήσεις, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή, δεν μπορούν να υπόκεινται αυτόματα σε επεξεργασία εκτός εάν η εθνική νομοθεσία παρέχει κατάλληλες διασφαλίσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν καταδικαστικές αποφάσεις. 3.Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που φυλάσσονται σε αυτοματοποιημένα αρχεία δεδομένων, με σκοπό την αποφυγή της μη εγκεκριμένης καταστροφής τους ή της τυχαίας απώλειάς τους ή της μη εγκεκριμένης πρόσβασης, μετατροπής ή διάδοσής τους. 4.Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει τη δυνατότητα : ι1)να αποδεικνύει την ύπαρξη αυτοματοποιημένου αρχείου προσωπικών δεδομένων, το βασικό σκοπό του, καθώς και την ταυτότητα και τη συνήθη κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση του ελεγκτή του αρχείου, 2)να λαμβάνει, σε εύλογες προθεσμίες, χωρίς υπερβολικές καθυστερήσεις ή δαπάνες, την επιβεβαίωση κατά πόσο τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν αποθηκεύονται στο αυτοματοποιημένο αρχείο δεδομένων, καθώς και να του ανακοινώνονται τα δεδομένα αυτά με κατανοητό τρόπο. 3)να λαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, τις διορθώσεις ή τη διαγραφή των δεδομένων αυτών εάν αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία αντίθετη προς τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας η οποία διέπει τις βασικές αρχές που εκτίθενται στις αρχές 1 και 2, 4)να έχει μέσο θεραπείας, εάν μία αίτηση για ανακοίνωση, ή, κατά περίπτωση, για ανακοίνωση, διόρθωση ή διαγραφή, όπως αναφέρεται στα εδάφια β) και γ) της αρχής αυτής, δεν ικανοποιείται. 5.1.Καμία εξαίρεση από τις διατάξεις των αρχών 1, 2 και 4 δεν επιτρέπεται, εκτός από εξαιρέσεις εντός των ορίων που καθορίζονται στην παρούσα αρχή. 5.2.Παρέκκλιση από τις .διατάξεις βάσει των αρχών 1. 2 και 4 επιτρέπεται όταν η παρέκκλιση αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους και αποτελεί αναγκαίο μέτρο σε μία δημοκρατική κοινωνία, υπέρ : 1)της προστασίας της ασφάλειας του κράτους, της δημόσιας ασφάλειας, των νομισματικών συμφερόντων του Κράτους ή της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, 2)της προστασίας του προσώπου που αφορούν τα δεδομένα ή της προστασίας των δικαιωμάτων και της ελευθερίας άλλων προσώπων. 5.3.Η νομοθεσία μπορεί να προβλέπει περιορισμούς άσκησης των δικαιωμάτων που ορίζονται στην αρχή 4, εδάφια β), γ) και δ), όσον αφορά τα αυτοματοποιημένα αρχεία προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για στατιστικές ή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, εφόσον είναι προφανές ότιδεν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης της ιδιωτικής ζωής του προσώπου το οποίο αφορούν τα δεδομένα. Καμία από τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος δεν πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να περιορίζει ή να επηρεάζει καθοιονδήποτε τρόπο τη δυνατότητα ενός συμβαλλόμενου μέρους να παρέχει, στα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα δεδομένα, ευρύτερη προστασία από αυτήν που ορίζει το παρόν παράρτημα. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 6 ΠΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΡΙΩΝ Τα μέρη συμφωνούν ότι εάν η συμφωνία αρχίσει να ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου συγκεκριμένου έτους, οι τυχόν παραχωρήσεις που θα χορηγηθούν εντός των ορίων των ετήσιων ποσοτήτων θα προσαρμοστούν prο rata. ΑCΤΑ FΙΝΑL SLUΤΑΚΤSCΗLUSSΑΚΤΕ ΤΕΛΙΚΉ ΠΡΑΞΗ FΙΝΑL ΑCΤ ΑCΤΕ FΙΝΑL ΑΤΤΟ FΙΝΑLΕ SLΟΤΑΚΤΕΑCΤΑ FΙΝΑL ΡΑΑΤΟSΑSΙΑΚΙRJΑSLUΤΑΚΤ SΚLΕΡΝΑ LΙSΤΙΝΑ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενων μερών της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλούνται εφεξής κράτη μέλη, και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ, και της( ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, που καλούνται εφεξής Κοινότητα, αφενός, και οι πληρεξούσιοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,που καλείται εφεξής Σλοβενία, αφετέρου,συνελθόντες στο Λουξεμβούργο, στις 10.06.1996, για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, που ενεργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου, εφεξής καλούμενη Συμφωνία, ενέκριναν τα ακόλουθα κείμενα : Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 39 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 40 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 47 στοιχείο δ) σημείο i) της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με θέματα μεταφορών, άρθρο 55 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 55, παράγραφος 1 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 55 παράγραφος 3 σημείο γ) της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 57 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 57, παράγραφος 1 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 68 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 81 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 94 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 101 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 115 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 39 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 40 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 47 στοιχείο δ) σημείο i) της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με θέματα μεταφορών, άρθρο 55 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 55, παράγραφος 1 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 55 παράγραφος 3 σημείο γ) της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 57 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 57, παράγραφος 1 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 68 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 81 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 94 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 101 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 115 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 123 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 4 Κοινή δήλωση για μεταβατική περίοδο σχετικά με την αποδοχή των εγγράφων για την απόδειξη της καταγωγής ιΚοινή δήλωση σχετικά με τη συμφωνία οίνου Οι πληρεξούσιοι της Σλοβενίας έλαβαν υπόψη τη δήλωση που αναφέρεται κατωτέρω και προσαρτάται στην παρούσα τελική πράξη : Μονομερής δήλωση της Γαλλικής κυβέρνησης Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας έλαβαν υπόψη τη δήλωση που αναφέρεται κατωτέρω και προσαρτάται στην παρούσα τελική πράξη : Μονομερής δήλωση της Σλοβενίας ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11, ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 14 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ(α) ΚΑΙ ΙΙ(β) ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2 !» Η Συμφωνία καταρτίστηκε με την προοπτική ότι ορισμένες διατάξεις της, και δη οι έχουσες σχέση με εμπορεύματα, θα τεθούν σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1996, δυνάμει μιας ενδιάμεσης συμφωνίας. Οι συμβαλλόμενοι σημειώνουν ότι είναι πλέον αδύνατη η έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων από 1ης Ιανουαρίου 1996. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν τη μείωση δασμών και φόρων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11, στο άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΧΙΙ, το άρθρο 2 παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου 1 σε συνδυασμό με τα Παραρτήματα ΙΙ(α) και ΙΙ(β) του Πρωτοκόλλου αυτού, και το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου 2, θα τηρούνται σύμφωνα με τα αρχικώς ορισθέντα, αλλά δεν θα ερμηνεύονται ως επιβάλλοντα μείωση δασμών ή φόρων πριν από την ημερομηνία της ενάρξεως ισχύος της ενδιάμεσης συμφωνίας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Οι όροι για την εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 3 της συμφωνίας και οι αντίστοιχες διατάξεις των άλλων ευρωπαϊκών συμφωνιών θα συζητηθούν μεταξύ της Κοινότητας και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης οι οποίες έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες. Η Σλοβενία θα συμμετάσχει στις συζητήσεις αυτές. Οι όροι αυτοί, μόλις συμφωνηθούν, θα ενσωματωθούν στη συμφωνία καταλλήλως. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 35 Δήλωση προθέσεως των συμβαλλόμενων μερών για τις εμπορικές ρυθμίσεις μεταξύ των κρατών που προέκυψαν από την πρώην Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 1.Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Σλοβενία θεωρούν θεμελιώδους σημασίας να αποκατασταθεί η οικονομική και εμπορική συνεργασία μεταξύ των κρατών που προέκυψαν από την πρώην Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, το συντομότερο δυνατό, μόλις το επιτρέψουν οι πολιτικές και οικονομικές περιστάσεις. 2.Η Κοινότητα είναι προετοιμασμένη να χορηγήσει τη σώρευση καταγωγής στα κράτη που προέκυψαν από την πρώην Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και τα οποία έχουν αποκαταστήσει κανονική οικονομική και εμπορική συνεργασία, μόλις καθιερωθεί η διοικητική συνεργασία που απαιτείται για την ορθή λειτουργία της σώρευσης. 3.Βάσει των προαναφερθέντων, η Σλοβενία δηλώνει ότι είναι έτοιμη να αρχίσει διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό προκειμένου να καθιερώσει συνεργασία με άλλα κράτη που προέκυψαν από την πρώην Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 38 Εξυπακούεται ότι ο όρος τέκνα ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της ενδιαφερόμενης χώρας υποδοχής. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 Εξυπακούεται ότι ο όρος μέλη της οικογενείας τους ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της ενδιαφερόμενης χώρας υποδοχής. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 40 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τίτλου ΙV της συμφωνίας, τα κράτη μέλη της Κοινότητας και η Σλοβενία, ενεργώντας βάσει της ανταλλαγής επιστολών σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα του εργατικού δυναμικού, που προσαρτάται στη συμφωνία συνεργασίας του 1993, εκφράζουν τη δέσμευσή τους να αποφασίσουν, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των αρχών που αναφέρονται στην εν λόγω ανταλλαγή επιστολών. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 47 ΣΤΟΙΧΕΙΟ δ) ΣΗΜΕΙΟ i) Με την επιφύλαξη του άρθρου 47, τα μέρη συμφωνούν ότι καμία διάταξη της συμφωνίας δεν μπορεί να ερμηνευτεί έτσι ώστε να καταργεί το δικαίωμα των μερών να πραγματοποιούν ελέγχους και να θεσπίζουν ρυθμίσεις με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι τα φυσικά πρόσωπα που απολαύουν του δικαιώματος εγκατάστασης ασκούν πράγματι δραστηριότητα ως αυτοαπασχολούμενα πρόσωπα. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ( Άρθρο ΑΡΘΡΟ 55. Ι. Σχετικά με τη συμφωνία μεταφορών ΕΚ/Σλοβενιας Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που διατύπωσε η σλοβενική αντιπροσωπία σχετικά με τις επιπτώσεις της διεύρυνσης της Κοινότητας με την προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, τα μέρη συμφωνούν να αναζητήσουν τη ταχύτερη δυνατή εφαρμογή των άρθρων 13 και 14 της συμφωνίας μεταφορών ΕΚ/Σλοβενίας, μέσω της διαπραγμάτευσης συμπληρωματικής συμφωνίας για τη διμερή πρόσβαση στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και για τα οδικά τέλη και επιβαρύνσεις. Οι διαπραγματεύσεις για τα θέματα αυτά θα αρχίσουν, ει δυνατόν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996. ΙΙ.Σχετικά με τη συνεργασία για την ανάπτυξη των λιμένων Τα μέρη επιβεβαιώνουν την επιθυμία τους να ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία μέσω της ανάπτυξης των λιμένων Κόπερ και Τεργέστης, ως κοινής συνεταιριστικής επιχείρησης μεταξύ των αρμόδιων αρχών και οργανισμών των λιμένων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στις κοινές τελωνειακές διαδικασίες κατά τις διαμετακομιστικές μεταφορές μέσω όλων αυτών των λιμένων. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 55. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Τα μέρη δηλώνουν ότι, το συντομότερο δυνατό, θα γίνουν διαπραγματεύσεις ενός συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταφορών, με σκοπό την προσαρμογή της σλοβενικής διαμετακομιστικής κυκλοφορίας μέσω του αυστριακού εδάφους στους όρους που καθορίζονται στην Πράξη Προσχώρησης της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 55, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΗΜΕΙΟ γ) Τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι εξυπακούεται ότι το άρθρο 55, παράγραφος 3, σημείο γ) προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ότι κάθε μέρος παραχωρεί, στα πλοία τα οποία εκμεταλλεύονται υπήκοοι ή εταιρείες του άλλου μέρους ή τα οποία φέρουν τη σημαία του άλλου μέρους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που επιφυλάσσει στα δικά του πλοία, όσον αφορά την πρόσβαση στους λιμένες, τη χρήση της υποδομής και των βοηθητικών ναυτιλιακών υπηρεσιών στους λιμένες, καθώς και όσον αφορά τα σχετικά τέλη και επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές διευκολύνσεις και τη διάθεση αγκυροβολίων και διευκολύνσεων για τη φόρτωση και εκφόρτωση. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 57 Το γεγονός και μόνο ότι η Σλοβενία απαιτεί θεώρηση για τα φυσικά πρόσωπα ορισμένων κρατών μελών και όχι για τα φυσικά πρόσωπα άλλων κρατών μελών ή ότι ορισμένα κράτη μέλη και όχι άλλα απαιτούν θεώρηση για τα φυσικά πρόσωπα της Σλοβενίας, δεν θεωρείται ότι εξουδετερώνει ή περιορίζει τα οφέλη που απορρέουν από κάποια ειδική δέσμευση. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 53, τα μέρη συμφωνούν ότι το άρθρο 50 είναι η μόνη διάταξη στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του τίτλου ΙV που πρέπει να ερμηνευθεί ως παρέχουσα δικαίωμα σε: κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα σλοβένικων εταιρειών να απασχολούν ή να επιτρέπουν την απασχόληση υπηκόων της Σλοβενίας στο έδαφος της Κοινότητας. σλοβενικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών να απασχολούν ή να επιτρέπουν την απασχόληση υπηκόων της Κοινότητας στο έδαφος της Σλοβενίας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 68 Τα μέρη συμφωνούν ότι, για τους σκοπούς της συμφωνίας, ο όρος πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία περιλαμβάνει, ειδικότερα, το δικαίωμα του δημιουργού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προγραμμάτων υπολογιστών, και τα συγγενή δικαιώματα, τα δικαιώματα που αφορούν ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά σχέδια, γεωγραφικές ενδείξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ονομασίες προέλευσης, εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών, τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, καθώς και την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10α της σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και την προστασία των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα στον τομέα της τεχνογνωσίας, ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 Η Κοινότητα και η Σλοβενία συμφωνούν μεταξύ τους να θεσπίσουν τις μεθόδους και τα μέσα που είναι αναγκαία για τη δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ακτινοβολιών. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 94 Σύμφωνα με διεθνείς δεσμεύσεις, τα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εφαρμόσουν, πριν από την 1η Ιουλίου 1998, τη σύσταση που ενέκρινε το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας στις 16 Ιουνίου 1960. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 101 Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σλοβενία συμφωνούν να εξετάσουν από κοινού τη δυνατότητα συνέχισης, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, της κοινοτικής υποστήριξης για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών μεταφορών κοινού ενδιαφέροντος στη Σλοβενία. Συμφωνούν να πραγματοποιήσουν την εξέταση αυτή τον Ιανουάριο του 1996, σύμφωνα με την κοινή δήλωση αριθ. 2 των συμβαλλόμενων μερών που περιλαμβάνεται στα πρακτικά των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία συνεργασίας ΕΟΚ-Σλοβενίας του 1993. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 115 Τα μέρη συμφωνούν ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 115 της συμφωνίας, θα εξετάσει τη δημιουργία συμβουλευτικού μηχανισμού που θα απαρτίζεται από μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους αντίστοιχους εταίρους από τη Σλοβενία. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 123 (α)Για τους σκοπούς της ερμηνείας και της πρακτικής εφαρμογής της συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν ότι οι ιδιαιτέρως επείγουσες περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 123 της συμφωνίας σημαίνουν περιπτώσεις ουσιαστικής παράβασης της συμφωνίας από ένα εκ των δύο μερών. Μία ουσιαστική παράβαση της συμφωνίας συνίσταται σε : •μη εκπλήρωση της συμφωνίας, η οποία δεν υπόκειται σε κυρώσεις βάσει των γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου •παραβίαση των θεμελιωδών στοιχείων της συμφωνίας όπως ορίζει το άρθρο 2. (β)Τα μέρη συμφωνούν ότι τα μέτρα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 123 είναι μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Εάν ένα μέρος λάβει μέτρο σε ιδιαιτέρως επείγουσα περίπτωση βάσει του άρθρου 123, το άλλο μέρος μπορεί να κάνει χρήση της διαδικασίας διευθέτησης της διαφοράς. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 4 Η Σλοβενία υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενοποίηση των κανόνων καταγωγής που ισχύουν στο προτιμησιακό εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας, των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των χωρών ΕΖΕΣ, όπως ορίζουν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Έσσεν τον Δεκέμβριο του 1994. Η Κοινότητα και η Σλοβενία έχουν τη γνώμη ότι η επιτυχής εφαρμογή ενός συστήματος διαγώνιας σώρευσης μεταξύ της Κοινότητας και όλων των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης εξαρτάται από το κατά πόσο όλες οι συνδεδεμένες χώρες θα συμφωνήσουν σε ένα σύστημα και θα συνάψουν συμφωνία μεταξύ τους. Τα μέρη θα επιδιώξουν να περιληφθεί και η Σλοβενία στο σύστημα μόλις πληρωθούν οι βασικοί όροι ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 1.Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές της Κοινότητας και της Σλοβενίας αποδέχονται ως έγκυρη απόδειξη της καταγωγής κατά την έννοια του πρωτοκόλλου αριθ. 4: 1)πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR1, σφραγισμένα εκ των προτέρων με τη σφραγίδα του αρμόδιου τελωνείου του κράτους εξαγωγής, εκδοθέντα στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για διάστημα μέχρι τέσσερις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. 2)πιστοποιητικά μακράς διάρκειας, σφραγισμένα εκ των προτέρων με τη σφραγίδα του αρμόδιου τελωνείου του κράτους εξαγωγής, εκδοθέντα στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995. 2.Οι αιτήσεις για επακόλουθη επαλήθευση των προαναφερθέντων εγγράφων γίνονται αποδεκτές από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της Κοινότητας και της Σλοβενίας για διάστημα δύο ετών μετά την έκδοση και τη συμπλήρωση του εκάστοτε αποδεικτικού της καταγωγής. Οι επαληθεύσεις αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τον τίτλο V του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της συμφωνίας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΝΟΥ Τα μέρη συμφωνούν ότι θα γίνουν διαπραγματεύσεις για μια ξεχωριστή αμοιβαία συμφωνία οίνου η οποία θα συναφθεί έγκαιρα ώστε να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα με τη συμφωνία (ενδιάμεση συμφωνία). Κατά τις διαπραγματεύσεις αυτές, τα μέρη θα λάβουν υπόψη τους προτιμησιακούς όρους που απορρέουν από τη συμφωνία συνεργασίας. ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Γαλλία σημειώνει ότι η συμφωνία με τη Δημοκρατία της Σλοβενίας δεν ισχύει στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύμφωνα με τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ Η Σλοβενία εκφράζει την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει κάθε κατάλληλο μέσο προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη του λιμένα του Κόπερ. Ηechο en Luxemburgο, el diez de juniο de mil nονecientοs nονenta y seis. Udfaerdiget i Luxembοurg den tiende juni nitten hundrede οg seks οg halνfems. Geschehen zu Luxemburg am zehnten Juni neunzehnhundertsechsundneunzig. Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι τέσσερα. Dοne at Luxembοurg οn the tenth day οf June in the year οne thοusand nine hundred and ninety-six. Fait a Luxembοurg, le dix juin mil neuf cent quatre-νingt-seize. Fattο a Lussemburgο, addi dieci giugnο millenονecentοnονantasei. Gedaan te Luxemburg, de tiende juni negentienhοnderd zesennegentig. Feitο em Luxemburgο, em dez de Junhο de mil nονecentοs e nονenta e seis. Τehty Luxemburgissa kymmenentena paiνana kesakuuta νuοnna tuhatyhdeksansataayhdeksankymmentakuusi. Sοm skedde ι Luxemburg den tiοnde juni nittοnhundranittiοsex. V Luksemburgu, desetega junija tisοideνetstοSestindeνetdeset. Ροur le Rοyaume de Βelgique Vοοr het Κοnlnkrijk Βelgie Fur das Κοnigreich Βelgien Cette signature engage egalement la Cοmmunaute francaise, la Cοmmunaute flamande, la Cοmmunaute germanοphοne, la regiοn flamande et la Regiοn de Βruxelles- Capitale! ·* hmt{ ΒrukΜlΜ Μο«>a»Η-«)eli,k· Gr-βΛ 0>··« Unl»r»chrrtΤν«rbirt0*t twgiaich #1· Ο«ui»eh»pf.*ehlοf Οtm«if»»eh*n, di* FUmiοcΗ· G«m*ift*eh*n. «it inmiiiΚhi 0*>m*iΗΚh«ft. di· Wellοrtiοcft· Regiοn, d·· FUmlech* R»^lοf* ynd (ΙΙ· Regiοn Βrti»»«UΗ«gptrUdl Fοr Κοngeriget Danmark Fur die Βundesrepublik Deutschland Για την Ελληνική Δημοκρατία Ροr el Reinο de Εspana Ροur la Republique francaise Τhar ceann na hΕireann Fοr Ιreland Ρer la Repubblica italiana Ροur Ιe Grand-Duche de Luxembοurg Vοοr het Κοninkrijk der Νederlanden Fur die Republik Οsterreich Fela Republica Ροrtuguesa Sucmen tasaνallan puciesta Fοr Republiken Finland Fur Κcnungariket Sνerice Fοr the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Ροr las Cοmunidades Εurοpeas Fοr De Εurοpaeiske Fasllesskaber Fur die Εurοpaischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Fοr the Εurοpean Cοmmunities Ροur les Cοmmunaut?s eurοp?ennes Ρer le Cοmunita eurοpee Vοοr de Εurοpese Gemeenschappen Ρelas Cοmunidades Εurοpeias Εurοοpan yhteisοjen puοlesta Fοr Εurοpeiska gemenskaperna Ζa Republikο Slονenijο
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 131 και 132 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία