ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2678

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-02-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Διαπεριφερειακής Συμφωνίας - Πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ’ ενός, και της Κοινής Αγοράς του Νότου και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ’ ετέρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Διαπεριφερειακή Συμφωνία - πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ’ ενός, και της Κοινής Αγοράς του Νότου και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ’ ετέρου, που υπογράφηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1995 στη Μαδρίτη, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφενός, και της Κοινή: Αγοράς του Νότου και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ. Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ. Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ. ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυοη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής καλούμενα «κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας». Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. εφεξής καλούμενη «η Κοινότητα». αφενός και Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΓΈΝΤΙΝΗΣ. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ. συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης της Αsunciοn για τη σύσταση της Κοινής Αγοράς του Νότου και του πρόσθετου πρωτοκόλλου του Οurο Ρretο, εφεξής καλούμενα -κράτη μέλη της Μercοsur, και Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ, εφεξής καλούμενη η Μercοsur αφετέρου.ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τους ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς που τους συνδέουν, και οι οποίοι διαπνέονται από τις κοινές αξίες των λαών τους. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την πλήρη προσήλωση τους στους στόχους και στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στις δημοκρατικές αξίες στο κράτος δικαίου, στο σεβασμό και στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την σημασία την οποία αποδίδουν αμφότερα τα μέρη σας αρχές και στις αξίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην τελική διακήρυξη της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, η οποία έλαβε χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο 1992 καθώς και στην τελική διακήρυξη της συνόδου κορυφής για κοινωνικά θέματα, η οποία έλαβε χώρα στην πόλη της Κοπεγχάγης, τον Μάρτιο 1995. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι αμφότερα τα μέρη θεωρούν τις διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης ως μέσα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, τα οποία διευκολύνουν τη διεθνή ένταξη των οικονομιών τους. και. εν τέλει, προωθούν την προσέγγιση των λαών και συμβάλλουν στη μεγαλύτερη διεθνή σταθερότητα. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη βούληση τους να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τους κανόνες για ένα ελεύθερο διεθνές εμπόριο σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία του ανοικτού περιφερειακού χαρακτήρα. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα καθώς και η Μercusur έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες δραστηριότητες στον τομέα της περιφερειακής ολοκλήρωσης, από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν αμοιβαία κατά τη διαδικασία ενίσχυσης των μεταξύ τους σχέσεων, σύμφωνα με τις ίδιες ανάγκες. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις σχέσεις συνεργασίας οι οποίες έχουν αναπτυχθεί βάσει διμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών των δύο περιφερειών, καθώς και βάσει των συμφωνιών-πλαίσιο συνεργασίας, ας οποίες έχουν υπογράφει διμερώς τα κράτη μέλη της Μercοsur με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα αποτελέσματα της συμφωνίας διοργανικής συνεργασίας της 29ης Μαΐου 1992 μεταξύ του Συμβουλίου της Κοινής Αγοράς του Νότου και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και τονίζοντας την ανάγκη να συνεχισθούν οι δράσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο αυτής. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την πολιτική βούληση αμφοτέρων των μερών, των οποίων τελικός στόχος είναι να εγκαθιδρύσουν διαπεριφερειακή ένωση πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα, βασιζόμενη σε ενισχυμένη πολιτική συνεργασία, στην προοδευτική και αμοιβαία ελευθέρωση του συνόλου των συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ευαισθησίας ορισμένων προϊόντων και σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και τελικά, στην προώθηση των επενδύσεων και την μεγαλύτερη ανάπτυξη της συνεργασίας. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την κοινή πανηγυρική διακήρυξη, στο πλαίσιο της οποίας αμφότερα τα μέρη αναλαμβάνουν να συνάψουν διαπεριφερειακή συμφωνία-πλαίσιο για την οικονομική και εμπορική συνεργασία. να προετοιμάσουν την προοδευτική και αμοιβαία ελευθέρωση των εκατέρωθεν εμπορικών συναλλαγών, ως προπαρασκευαστικό στάδιο για την διαπραγμάτευση συμφωνίας διαπεριφερειακής σύνδεσης μεταξύ αυτών. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την παρούσα συμφωνία και προς το σκοπό αυτό όρισαν πληρεξουσίους: ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ: Εrik DΕRΥCΚΕ. Υπουργός Εξωτερικών, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ. Νiels ΗΕLVΕG ΡΕΤΕRSΕΝ. Υπουργός Εξωτερικών, Η ΟΜΟΣΠΟΝΛΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Κlaus ΚΙΝΚΕL Ομοσπονδιακός Υπουργός Εξωτερικών και Αντικαγκελλάριος. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Κάρλος ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ. Υπουργός Εξωτερικών, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ: Jaνier SΟLΑΝΑ ΜΑDΑRΙΑGΑ. Υπουργός Εξωτερικών, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ηerνe de CΗΑRΕΤΤΕS Υπουργός Εξωτερικών, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Dick SΡRΙΝG. Υπουργός Εξωτερικών, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Susanna ΑGΝΕLLΙ, Υπουργός Εξωτερικών, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ: Jacques F. ΡΟΟS. Υπουργός Εξωτερικών, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ: Ηans νan ΜΙΕRLΟ. Υπουργός Εξωτερικών, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ: Wοlfgang SCΗUSSΕL. Ομοσπονδιακός Υπουργός Εξωτερικών και Αντικαγκελλάριος. Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Jaime GΑΜΑ, Υπουργός Εξωτερικών. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ: Τarja ΗΑLΟΝΕΝ. Υπουργός Εξωτερικών. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ: Μats ΗΕLLSΤRΟΜ. Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικού Εμπορίου. ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ: Μalcοlm RΙFΚΙΝD, Υπουργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Jaνier SΟLΑΝΑ ΜΑDΑRΙaGΑ Υπουργός Εξωτερικών. Εν ενεργεία Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μanuel ΜΑRΙΝ. Αντιπρόεδρος τη: Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ!: Cuidο di ΤΕLLΑ. Υπουργός Εξωτερικών. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ: Luiz Felipe Ρalmeira LΑΜΡRΕΙΑ. Υπουργός Εξωτερικών. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ: Luis Μaria Ramirez ΒΟΕΤΤΕΝΕR. Υπουργός Εξωτερικών. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ Αlνarο Ramοs ΤRΙGΟ. Υπουργός Εξωτερικών. Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ: Αlνarο Ramοs ΤRΙGΟ. Υπουργό: Εξωτερικών. Εν ενεργεία Πρόεδρος της Κοινής Αγοράς του Νότου. ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους που βρέθηκαν εντάξει. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΤΟΧΟΙ, ΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο Ι Βάση της συνεργασίας Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως εξαγγέλλονται στην παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, διαπνέει τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές των μερών και αποτελεί ουσιώδες στοιχείο τη: παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 2 Στόχοι και, τομείς εφαρμογής 1.Στόχος της παρούσας συμφωνίας είναι να ενισχύσει τις υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ των μερών και να προετοιμάσει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία διαπεριφερειακής ένωσης. 2.Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, η παρούσα συμφωνία ορίζει το εμπορικό και οικονομικό πλαίσιο καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας για την επίτευξη της ολοκλήρωσης, καθόσον και άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με σκοπό την εντατικοποίηση των σχέσεων μεταξύ των μερών και των οργάνων τους. Άρθρο 3 Πολιτικός διάλογος1.Τα μέρη καθιερώνουν τακτικό πολιτικό διάλογο, ο οποίος συνοδεύει και παγιοποιεί την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μercοsur. Ο διάλογος διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της κοινής δήλωσης η οποία προσαρτάται στη συμφωνία. 2.Όσον αφορά τον υπουργικό διάλογο ο οποίος προβλέπεται στην κοινή δήλωση, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας, το οποίο συνιστάται βάσει του άρθρου 25 της παρούσας συμφωνίας ή. στο πλαίσιο άλλων fοra του ιδίου επιπέδου, τα οποία αποφασίζονται βάσει κοινής συμφωνίας. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΤΟΜΕΑΣ Άρθρο 4 ΣτόχοιΤα μέρη αναλαμβάνουν να εντατικοποιήσουν τις σχέσεις τους. ώστε να ενισχύσουν την αύξηση και την διαφοροποίηση των εμπορικών συναλλαγών τους. να προετοιμάσουν τη μεταγενέστερη προοδευτική και αμοιβαία ελευθέρωση αυτών και να προωθήσουν τη δημιουργία των προϋποθέσεων οι οποίες εννοούν την εγκαθίδρυση διαπεριφερειακής ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία ορισμένων προϊόντων, σύμφωνα με τον ΠΟΕ. Άρθρο 5 Οικονομικός και εμπορικός διάλογος1.Τα μέρη προσδιορίζουν κατόπιν κοινής συμφωνίας τους τομείς εμπορικής συνεργασίας, χωρίς να αποκλείουν κανένα τομέα. 2.Προς το σκοπό αυτό. τα μέρη διατηρούν περιοδικό οικονομικό και εμπορικό διάλογο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται στον τίτλο VΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας. 3.Ειδικότερα, η εν λόγω συνεργασία περιλαμβάνει κυρίως τους ακόλουθους τομείς: 1)πρόσβαση στην αγορά, εμπορική ελευθέρωση (δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια) και εμπορικοί κανόνες, όπως περιοριστικές εμπορικές πρακτικές, κανόνες καταγωγής, ρήτρες διασφάλισης, ειδικά τελωνειακά καθεστώτα. κ.λπ. 2)εμπορικές σχέσης των μερών με τρίτες χώρες• 3)συμβατότητα της εμπορική: ελευθέρωσης με τους κανόνες GΑΤΤ/ΠΟΕ.. 4)αναγνώριση των προϊόντων τα οποία θεωρούνται από τα μέρη ευαίσθητα και έχοντα προτεραιότηταε) συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις υπηρεσίες. στο πλαίσιο των αμοιβαίων αρμοδιοτήτων τους. Άρθρο 6 Συνεργασία στον τομέα των αγροτοβιομηχανικών και βιομηχανικών προτύπων και αναγνώριση της πιστότητας 1.Τα μέρη συμφωνούν να συνεργασθούν για την μεταξύ τους προσέγγιση σε θέματα τα οποία αφορούν την πολιτική ποιότητας για τα αγροτοβιομηχανικά προϊόντα και τα βιομηχανικά προϊόντα και για την αναγνώριση της πιστότητας. σύμφωνα με διεθνή κριτήρια. 2.Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. τα μέρη μελετούν τη δυνατότητα έναρξης διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώριση:. 3.Η συνεργασία αφορά κυρίως την προώθηση παντός τύπου δράσης, που συμβάλλει στην άνοδο της ποιότητας των προϊόντων και των επιχειρήσεων των μερών. Άρθρο 7 Συνεργασία σε τελωνειακά θέματα1.Τα μέρη προωθούν την τελωνειακή συνεργασία με σκοπό τη βελτίωση και παγιοποίηση του νομικού πλαισίου. στο οποίο εντάσσονται οι εμπορικές τους σχέσεις. Η τελωνειακή συνεργασία μπορεί επίσης να αποβλέπει στην ενίσχυση των τελωνειακών υποδομών των μερών και στη βελτιωμένη λειτουργία τους στο πλαίσιο της διοργανικής συνεργασίας. 2.Η τελωνειακή συνεργασία μπορεί να υλοποιείται. μεταξύ άλλων, ως εξής: 1)ανταλλαγές πληροφοριών 2)ανάπτυξη νέων τεχνικών στον τομέα τη: επιμόρφωσης και του συντονισμού των δραστηριοτήτων των διεθνών οργανισμών με σχετικές αρμοδιότητες 3)ανταλλαγές ανωτέρων υπαλλήλων και στελεχών των τελωνειακών και φορολογικών διοικήσεων 4)απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών 5)τεχνική βοήθεια. 3.Τα μέρη εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να εξετάσουν στο μέλλον. και στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει η παρούσα συμφωνία, τη σύναψη πρωτοκόλλου τελωνειακής συνεργασίας. Άρθρο 8 Στατιστική συνεργασία Τα μέρη συμφωνούν να ενθαρρύνουν τη μεθοδολογική προσέγγιση στον τομέα της στατιστικής, με σκοπό να χρησιμοποιήσουν. σε αμοιβαία αναγνωρισμένες βάσεις, τα στατιστικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών και. κατά γενικό τρόπο όλους τους τομείς οι οποίοι είναι ικανοί να υποβληθούν σε στατιστική επεξεργασία. Άρθρο 9 Συνεργασία στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας 1.Τα μέρη συμφωνούν να συνεργασθούν στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, με σκοπό να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις, τη μεταφορά τεχνολογίας, τις εμπορικές συναλλαγές και κάθε τύπου συναφή οικονομική δραστηριότητα, καθώς και για την πρόληψη των εκτροπών. 2.Τα μέρη, στο πλαίσιο των ιδίων νομοθεσιών, κανονισμών και πολιτικών και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει βάσει της συμφωνίας ΤRΙΡS, εξασφαλίζουν επαρκή και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και. εφόσον είναι αναγκαίο, αποφασίζουν την ενίσχυση τους. 3.Για το σκοπό της προηγούμενης παραγράφου, η πνευματική ιδιοκτησία αφορά. μεταξύ άλλων, τα συγγραφικά και συναφή δικαιώματα, τα βιομηχανικά ή εμπορικά σήματα, τις γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης, τα βιομηχανικά σχέδια και μοντέλα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα τοπογραφικά σχέδια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 10 Στόχοι και αρχές1.Τα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη το αμοιβαίο ενδιαφέρον και τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους τους. προωθούν την οικονομική συνεργασία κατά τρόπο ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη των οικονομιών τους, στην αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας τους, στην προώθηση της τεχνολογικής και επιστημονικής ανάπτυξης, στη βελτίωση αντιστοίχως του βιοτικού επιπέδου τους, στην προώθηση προϋποθέσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και την ποιότητα της απασχόλησης και, τελικά, να διευκολύνει τη διαφοροποίηση και τη σύσφιξη των οικονομικών δεσμών τους. 2.Τα μέρη ενθαρρύνουν την περιφερειακή θεώρηση κάθε δράσης συνεργασίας η οποία, ως εκ του τομέα εφαρμογής καθώς και των αποτελεσμάτων των οικονομιών κλίμακας, συμβάλλει στην ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των διατιθέμενων μέσων, καθώς και στη βελτιστοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 3.Η οικονομική συνεργασία μεταξύ των μερών διευρύνεται κατά το δυνατόν περισσότερο, χωρίς να αποκλείεται εκ των προτέρων κανένας τομέας, λαμβάνοντας υπόψη τι: σχετικές προτεραιότητες των μερών, το κοινό συμφέρον και ης ίδιες αρμοδιότητες. 4.Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα, τα μέρη συνεργάζονται σε όλους τους τομείς, όπου ενθαρρύνεται η μεταξύ τους δημιουργία δεσμών και οικονομικών και κοινωνικών δικτύων και επέρχεται προσέγγιση των οικονομιών τους, καθώς και σε όλους τους τομείς όπου μεταφέρονται ειδικές γνώσεις σε θέματα περιφερειακής ολοκλήρωσης. 5.Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασία:, τα μέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με του: αντίστοιχους μακροοικονομικούς δείκτες τους. 6.Κατά την πραγματοποίηση δράσεων συνεργασίας, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη τη διατήρηση του περιβάλλοντος και τις οικολογικές ισορροπίες. 7.Η κοινωνική ανάπτυξη και ιδίως η προώθηση των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, διαπνέει τις δράσει: και τα μέτρα που λαμβάνουν τα μέρη στον εν λόγω τομέα. Άρθρο ΙΙ Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων 1.Τα μέρη προωθούν την συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων ώστε να δημιουργηθεί ευνοϊκό πλαίσιο οικονομικής ανάπτυξης που να λαμβάνει υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα. 2.Η εν λόγω συνεργασία αφορά, κυρίως, τα εξής: 1)αύξηση εμπορικών συναλλαγών, επενδύσεων, έργων βιομηχανικής συνεργασίας και μεταφορά τεχνολογίας 2)υποστήριξη στον εκσυγχρονισμό και στη βιομηχανική διαφοροποίηση. 3)προσδιορισμό και κατάργηση των εμποδίων στη βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των μερών, δυνάμει μέσων με τα οποία ενθαρρύνεται η τήρηση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και τα οποία συμβάλλουν στην προσαρμογή αυτής στις ανάγκες της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή και ας διαβουλευθείς μεταξύ των εμπορευόμενων 4)ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εκατέρωθεν οικονομικών παραγόντων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 5)διευκόλυνση της βιομηχανικής καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένης και αποκεντρωμένης επιχειρηματικής συνεργασίας. 6)διατήρηση συνοχής μεταξύ όλων των δράσεων που μπορεί να έχουν θετική επιρροή στη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο περιφερειών. 3.Η συνεργασία αναπτύσσεται, κυρίως, με τις ακόλουθες δράσεις: 1)εντατικοποίηση των επαφών που διοργανώνονται μεταξύ εμπορευόμενων και δικτύων των δύο μερών στο πλαίσιο συνδιασκέψεων, σεμιναρίων τεχνικού χαρακτήρα, αποστολών διερεύνησης, συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις γενικού και τομεακού χαρακτήρα και επιχειρηματικών συναντήσεων 2)κατάλληλες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως προώθηση μεικτών επιχειρήσεων, δημιουργία δικτύων πληροφοριών, ενθάρρυνση των εμπορικών υπηρεσιών, μετάδοση εμπειριών και τεχνογνωσίας, υπεργολαβία. εφαρμοσμένη έρευνα, άδειες εκμετάλλευσης και δικαιόχρησης 3)προώθηση πρωτοβουλιών για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ -των οικονομικών παραγόντων της Μercοsur και ευρωπαϊκών ενώσεων, με σκοπό τη καθιέρωση διαλόγου μεταξύ δικτύων 4)δράσεις επιμόρφωσης, προώθηση δικτύων και στήριξη της έρευνας. Άρθρο 13 Συνεργασία στον τομέα της ενέργειας Ι. Η συνεργασία μεταξύ των μερών έχει στόχο να ενθαρρύνει την προσέγγιση των οικονομιών τους στον τομέα της ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την ορθολογική της χρήση και το σεβασμό του περιβάλλοντος. 1 Η συνεργασία πραγματοποιείται, κυρίως με τις ακόλουθες δράσεις: α) ανταλλαγές πληροφοριών, με κάθε κατάλληλη μορφή. ιδίως με τη διοργάνωση κοινών συναντήσεων β) μεταφορά τεχνολογίας• γ) ενθάρρυνση της συμμετοχής των οικονομικών παραγόντων αμφοτέρων των μερών σε κοινά έργα τεχνολογικής ανάπτυξης ή υποδομής. δ) προγράμματα τεχνικής κατάρτισης. ε) διάλογος. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σχετικά με την ενεργειακή πολιτική. 3 Τα μέρη μπορούν να συνάπτουν ειδικές συμφωνίες Γενικού ενδιαφέροντος κατά περίπτωση. Άρθρο 12 Προώθηση των επενδύσεων 1.Τα μέρη ενθαρρύνουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τη δημιουργία ελκυστικού και σταθερού κλίματος που συμβάλλει στην αύξηση αμοιβαία επωφελών επενδύσεων. 2.Η εν λόγω συνεργασία πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, με τις ακόλουθες δράσεις: Άρθρο 14 Συνεργασία στον τομέα των μεταφορών 1.Σκοπός της συνεργασίας σε θέματα μεταφορών μεταξύ των μερών είναι να στηριχθεί η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων μεταφορών, καθώς και να εξευρεθούν λύσεις αμοιβαία ικανοποιητικές για την κυκλοφορία προσώπων και εμπορευμάτων, με κάθε μέσο μεταφοράς. 1)οργάνωση συστηματικού δικτύου πληροφοριών, προσδιορισμού και διάδοσης των νομοθεσιών και των δυνατοτήτων πραγματοποίηση: επενδύσεων 2)στήριξη για την ανάπτυξη νομικού πλαισίου, το οποίο ευνοεί τις επενδύσεις μεταξύ των μερών, ιδίως με τη σύναψη, εφόσον χρειάζεται, μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών της Κοινότητας και των κρατών μελών της Μercοsur, διμερών συμφωνιών για την προώθηση και προστασία των επενδύσεων και διμερών συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης. 3)προώθηση κοινών επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 1 Η συνεργασία περιλαμβάνει, κυρίως, τα εξής. 1)ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές μεταφορών, καθώς και άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος• 2)προγράμματα κατάρτισης για τους μεταφορείς. 3.Στο πλαίσιο του οικονομικού και εμπορικού διαλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 5 και με την προοπτική τη: διαπεριφερειακής ένωσης, αμφότερα τα μέρη εξετάζουν κάθε θέμα που αφορά τις διεθνείς υπηρεσίες μεταφορών, ώστε τούτο να μην παρεμποδίζει την αμοιβαία επέκταση του εμπορίου. Άρθρο 15 Συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας 1.Τα μέρη συμφωνούν να συνεργασθούν στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας για την ανάπτυξη μόνιμης συνεργασίας των επιστημονικών τους κοινοτήτων, και για την ανταλλαγή πληροφοριών και περιφερειακών εμπειριών στον τομέα των επιστημών και της τεχνολογίας. 1 Η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία αναπτύσσεται, κυρίως, με τους ακόλουθους τρόπους: 1)κοινά σχέδια έρευνας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 2)ανταλλαγή επιστημόνων για την προώθηση της κοινής έρευνας, εκπόνηση σχεδίων και επιμόρφωση υψηλού επιπέδου. 3)κοινές επιστημονικές συνεδριάσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών, την προώθηση των διαντιδράσεων και για να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός κοινών τομέων έρευνας• 4)διάδοση των αποτελεσμάτων και ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα .3.Στην εν λόγω συνεργασία εμπλέκονται τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αμφοτέρων των μερών, τα ερευνητικά κέντρα και οι τομείς παραγωγής, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 4.Τα μέρη προσδιορίζουν, κατόπιν κοινής συμφωνίας την έκταση, το χαρακτήρα και τις προτεραιότητες της εν λόγω συνεργασίας, στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος, το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες. Άρθρο 16 Συνεργασία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας πληροφοριών 1.Τα μέρη συμφωνούν να καθιερώσουν κοινή συνεργασία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας πληροφοριών, για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης, να ενθαρρύνουν την κοινωνία των πληροφοριών και να ανοίξουν το δρόμο για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. 2.Οι δράσεις συνεργασίας στο πλαίσιο αυτό αφορούν. κυρίως, τα εξής: 1)διευκόλυνση της καθιέρωσης διαλόγου επί των διαφόρων σημείων που χαρακτηρίζουν την κοινωνία πληροφοριών και προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν την τυποποίηση, τις δοκιμές πιστότητας και την πιστοποίηση σε θέματα τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών• 2)διάδοση των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, ιδίως αυτών οι οποίες αφορούν τα ψηφιακά δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών, διαβίβαση δεδομένων και δημιουργία νέων υπηρεσιών επικοινωνίας και τεχνολογιών πληροφοριών 3)ενθάρρυνση δρομολόγησης των κοινών σχεδίων έρευνας, τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, στον τομέα των νέων τεχνολογιών επικοινωνιών, τηλεματικής και κοινωνίας των πληροφοριών. Άρθρο 17 Συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος 1.Τα μέρη, σύμφωνα με το στόχο της αειφόρου ανάπτυξης, φροντίζουν ώστε να ληφθεί υπόψη η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων στους διάφορους τομείς διαπεριφερειακής συνεργασίας. 2.Τα μέρη συμφωνούν να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα τα οποία αφορούν την παγκόσμια διάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 3.Η συνεργασία δύναται να συμπεριλάβει, ειδικότερα. τις ακόλουθες δράσεις: 1)ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, μεταξύ άλλων. ρυθμίσεων και προτύπων 2)επιμόρφωση και εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος• 3)τεχνική βοήθεια, εκτέλεση κοινών σχεδίων έρευνας και εφόσον χρειάζεται, θεσμική συνδρομή. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Άρθρο 18 Στόχοι και τομείς εφαρμογής Ι. Η συνεργασία μεταξύ των μερών αποβλέπει στην υποστήριξη των στόχων της διαδικασίας για την ολοκλήρωση της Μercοsur και καλύπτει όλους τους τομείς τη: παρούσας συμφωνίας. 2.Προς το σκοπό αυτό οι δραστηριότητες συνεργασίας εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ειδικές απαιτήσεις της Μercοsur. 3.Η συνεργασία λαμβάνει κάθε κατάλληλη μορφή, και ιδίως: 1)συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών με κάθε κατάλληλη μορφή, μεταξύ άλλων, με τη δημιουργία δικτύων πληροφορικής 2)επιμόρφωση και ενίσχυση θεσμικού πλαισίου 3)μελέτες και εκτέλεση κοινών έργων 4)τεχνική βοήθεια. 4.Τα μέρη συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων τους για τη συλλογή, ανάλυση, δημοσίευση και διάδοση των πληροφοριών, με την επιφύλαξη, των διατάξεων οι οποίες, κατά περίπτωση, κρίνονται αναγκαίες για τη διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα ορισμένων εξ αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, συμφωνούν για την προστασία των προσωπικών στοιχείων σε όλους τους τομείς όπου προβλέπεται ανταλλαγή πληροφοριών μέσω δικτύων πληροφορικής. ΤΙΤΛΟΣ V ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 19 Στόχοι και τομείς εφαρμογής 1.Τα μέρη ενθαρρύνουν στενότερη συνεργασία μεταξύ των οργάνων τους προωθώντας ιδίως τις μεταξύ τους τακτικές επαφές. 2.Η εν λόγω συνεργασία αναπτύσσεται στην ευρύτερη δυνατή βάση, και ιδίως μέσω: 1)οποιουδήποτε μέσου, το οποίο διευκολύνει τις τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών, μεταξύ άλλων της από κοινού εγκατάστασης επικοινωνιακών δικτύων πληροφορικής• 2)μεταφοράς εμπειριών 3)ενημέρωσης και πληροφόρησης. τους τομείς της διαπανεπιστημιακής και διεπιχειρηματικής συνεργασίας. 2, Τα μέρη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις δράσεις που ενθαρρύνουν τους δεσμούς μεταξύ των ειδικευμένων φορέων τους και ευνοούν τη χρησιμοποίηση τεχνικών πόρων και την ανταλλαγή εμπειριών. 3.Τα μέρη ενθαρρύνουν τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ κέντρων επιμόρφωσης, καθώς και την πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ των υπεύθυνων οργανισμών διδασκαλίας και επιμόρφωσης σε θέματα περιφερειακής ολοκλήρωσης. Άρθρο 21 Συνεργασία στον τομέα της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και των γραμμάτων 1.Τα μέρη, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τον: και για να αποκτήσουν γνώση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας τον άλλου μέρους. συμφωνούν να ενισχύσουν τους πολιτιστικούς δεσμούς και να ενθαρρύνουν και να διαδώσουν τον χαρακτήρα, τους στόχους και την έκταση των σχετικών διαδικασιών ολοκλήρωσης. ώστε να γίνουν κατανοητά από τον πολίτη. Τα μέρη συμφωνούν επίσης να εντατικοποιήσουν τις ανταλλαγές πληροφοριών επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 2.Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής προωθούνται επαφές μεταξύ των μέσων επικοινωνίας και πληροφόρησης αμφοτέρων των μερών, μεταξύ άλλων, μέσω δράσεων τεχνικής βοήθειας. Η συνεργασία αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εφόσον δικαιολογείται από τον περιφερειακό τους χαρακτήρα. Άρθρο 22 ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 20 Συνεργασία σε θέματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης 1.Τα μέρη ενθαρρύνουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας όσον αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση, με στόχο τη νεολαία και την επαγγελματική επιμόρφωση, καθώς και Συνεργασία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών 1.Τα μέρη προωθούν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες τους, το συντονισμό και την εντατικοποίηση των προσπαθειών τους για την καταπολέμηση τον λαθρεμπορίου ναρκωτικών και τις πολλαπλές συνέπειες αυτού, ιδίως τις χρηματοοικονομικές. 2.Με την εν λόγω συνεργασία προωθείται η παροχή συμβουλών και ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των μερών, σε περιφερειακό επίπεδο και. κατά περίπτωση. μεταξύ των αρμοδίων περιφερειακών οργάνων. Άρθρο 23 Εξελικτική ρήτρα1.Τα μέρη δύνανται να διευρύνουν την παρούσα συμφωνία κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης, με σκοπό να επεκτείνουν και να συμπληρώσουν τη συνεργασία, σύμφωνα με τις ίδιες νομοθεσίες, συνάπτοντας συμφωνίες που αφορούν συγκεκριμένους τομείς ή δραστηριότητες. 2.Όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος δύναται να διατυπώσει προτάσεις με σκοπό τη διεύρυνση του πλαισίου αμοιβαίας συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την κατά την εκτέλεσή της κτηθείσα πείρα. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ Άρθρο 241.Για να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων συνεργασίας, οι οποίοι προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, τα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν τα κατάλληλα μέσα για την υλοποίηση της, μεταξύ άλλων τα χρηματοδοτικά μέσα. στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους και των μηχανισμών που διαθέτουν. 2.Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, τα μέρη ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εντείνει τη δράση της στην Μercοsur, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια χρηματοδότησης, τα οποία ορίζει. 3.Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζουν τη διμερή συνεργασία που προβλέπεται στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που ισχύουν. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Άρθρο 251.Συνιστάται συμβούλιο συνεργασίας για να επιβλέπει την πραγματοποίηση της παρούσας συμφωνίας, συνέρχεται σε υπουργικά επίπεδο, σε περιοδική βάση και εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις. 2.Το συμβούλιο συνεργασίας εξετάζει τα σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία, καθώς και κάθε διμερές ή διεθνές θέμα κοινού ενδιαφέροντος. με σκοπό την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας. 3.Το συμβούλιο συνεργασίας δύναται επίσης να διατυπώσει τις κατάλληλες προτάσεις κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των μερών. Ειδικότερα, και κατά την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων. το συμβούλιο συνεργασίας υποβάλλει συστάσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση του απώτερου στόχου της διαπεριφερειακής ένωσης. Άρθρο 261.Το συμβούλιο συνεργασίας αποτελείται, αφενός, από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφετέρου δε. από μέλη του Συμβουλίου της Κοινής Αγοράς της Μercοsur και μέλη της ομάδας της Κοινής Αγοράς της Μercοsur. 2.Το συμβούλιο συνεργασίας εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό. 3.Η προεδρία του συμβουλίου συνεργασίας ασκείται εναλλακτικά από αντιπρόσωπο της Κοινότητας και αντιπρόσωπο της Μercοsur. 1.Το συμβούλιο συνεργασίας επικουρείται. κατά την άσκηση των καθηκόντων του. από μεικτή επιτροπή συνεργασίας, αποτελούμενη από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφενός, και αντιπροσώπους της Μercοsur, αφετέρου. 1 Η μεικτή επιτροπή, κατά γενικό κανόνα, συνέρχεται εναλλακτικά στις Βρυξέλλες και σε ένα από τα κράτη μέλη της Μercοsur, μία φορά ετησίως, κατά την ημερομηνία και βάσει της ημερήσιας διάταξης, που ορίζονται κατόπιν κοίλης συμφωνίας. Είναι δυνατόν να συγκαλούνται έκτακτες συνεδριάσεις κατόπιν συγκατάθεσης των μερών. Η προεδρία της μεικτής επιτροπής ασκείται εναλλακτικά από αντιπρόσωπο εκάστου μέρους. 3.Το συμβούλιο συνεργασίας ορίζει, στον εσωτερικό του κανονισμό, τις λεπτομέρειες λειτουργίας της μεικτής επιτροπής. 4.Το συμβούλιο συνεργασίας δύναται να αναθέσει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του στη μεικτή επιτροπή, η οποία εξασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ των συνεδριάσεων του συμβουλίου συνεργασίας. 5.Η μεικτή επιτροπή επικουρεί το συμβούλιο συνεργασίας κατά τη λειτουργία του. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της. η μεικτή επιτροπή αναλαμβάνει, ειδικότερα, τα εξής. 1)να προωθήσει τις εμπορικές σχέσεις σύμφωνα με του: στόχους του: οποίους επιδιώκει η παρούσα συμφωνία. βάσει των διατάξεων οι οποίες προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ αυτής• 2)να ανταλλάσσει γνώμες επί παντός θέματος κοινού ενδιαφέροντος, το οποίο αφορά την προπαρασκευή της ελευθέρωσης του εμπορίου και τη συνεργασία. μεταξύ άλλων, τα μελλοντικά προγράμματα συνεργασίας και τα διαθέσιμα μέσα για την υλοποίηση τους• γ), να υποβάλλει προτάσεις στο συμβούλιο συνεργασίας για να προωθήσει το στάδιο προπαρασκευής για την ελευθέρωση του εμπορίου και την εντατικοποίηση της συνεργασίας, λαμβάνοντας εξίσου υπόψη τον απαιτούμενο συντονισμό των προβλεπόμενων δράσεων και ΜΕΣΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 27 3)εν γένει, να υποβάλλει προτάσεις στο συμβούλιο συνεργασίας, οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση του τελικού στόχου της διαπεριφερειακής ένωσης ΕΕ-Μercοsur. Άρθρο 28 Το συμβούλιο συνεργασίας δύναται να αποφασίσει τη σύσταση οιουδήποτε οργάνου, από το οποίο και θα επικουρείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και καθορίζει τη σύνθεση, την αποστολή και τη λειτουργία του. Άρθρο 291.Τα μέρη, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 της παρούσας συμφωνίας διατάξεις, συνιστούν μεικτή εμπορική υποεπιτροπή, η οποία φροντίζει για την υλοποίηση των εμπορικών στόχων, οι οποίοι προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, και προετοιμάζει τις εργασίες για τη μεταγενέστερη ελευθέρωση των συναλλαγών. 2.Η μεικτή εμπορική υποεπιτροπή απαρτίζεται από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφενός, και αντιπροσώπους της Μercοsur, αφετέρου. Η μεικτή εμπορική υποεπιτροπή δύναται να ζητήσει τη σύνταξη μελετών και τεχνικών αναλύσεων, τις οποίες θεωρεί αναγκαίες. 3.Η μεικτή εμπορική υποεπιτροπή υποβάλλει μία φορά ετησίως στη μεικτή επιτροπή συνεργασίας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 27 της παρούσας συμφωνίας, εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών της, καθώς και προτάσεις για τη μεταγενέστερη ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών. 4.Η μεικτή εμπορική υποεπιτροπή υποβάλλει το εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της στη μεικτή επιτροπή προς έγκριση. Άρθρο 30 Ρήτρα διαβούλευσης Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα μέρη αναλαμβάνουν να διεξάγουν διαβουλεύσεις επί οιουδήποτε θέματος διαλαμβανομένου στην παρούσα συμφωνία. Η διαδικασία διαβουλεύσεων, στις οποίες αναφέρεται το προηγούμενο εδάφιο, προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της μεικτής επιτροπής. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 31 Άλλες συμφωνίες Με την επιφύλαξη των διατάξεων των συνθηκών για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Μercοsur, η παρούσα συμφωνία, όπως κάθε μέτρο που λαμβάνεται σύμφωνα με αυτήν, ουδόλως περιορίζει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τα κράτη μέλη της Μercοsur να αναλαμβάνουν, στο πλαίσιο των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, διμερείς δράσεις και να συνάπτουν, ενδεχομένως, νέες συμφωνίες. Άρθρο 32 Ορισμός των μερών Προς το σκοπό της παρούσας συμφωνίας, ο όρο: «τα μέρη» σημαίνει αφενός, την Κοινότητα ή τα κράτη μέλη αυτής ή την Κοινότητα και τα κράτη μέλη αυτής σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες τους, όπως προκύπτει από τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητα: και, αφετέρου, την Μercοsur ή τα κράτη μέλη αυτής. σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Κοινής Αγοράς του Νότου. Άρθρο 33 Εδαφικά όρια εφαρμογής Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και. αφετέρου, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Κοινής Αγοράς του Νότου, υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και τα πρόσθετα πρωτόκολλα. Άρθρο 34 Διάρκεια και έναρξη ισχύοςΉ παρούσα συμφωνία είναι αορίστου χρόνου. 1 Τα μέρη, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες και σε συνάρτηση με τις εργασίες και τις προτάσεις που διατυπώνονται στο θεσμικό πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. προσδιορίζουν τη σκοπιμότητα, το χρόνο και τις προϋποθέσεις έναρξης των διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία διαπεριφερειακής σύνδεσης. 3.Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί εκείνον κατά τον οποίο τα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων προς το σκοπό αυτό διαδικασιών. 4.Οι γνωστοποιήσεις αυτές απευθύνονται στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ομάδα της Κοινής Αγοράς της Μercοsur. 5.Θεματοφύλακας της παρούσας συμφωνίας είναι, για την Κοινότητα, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου και για τη Μercοsur, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Παραγουάης. Άρθρο 33 Εκπλήρωση των υποχρεώσεων 1.Τα μέρη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο αναγκαίο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους δυνάμει της παρούσας συμφωνίας και φροντίζουν για την πραγματοποίηση των στόχων της. 1)η καταγγελία της συμφωνίας, η οποία δεν προβλέπεται από τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου ή 2)η παράβαση των κατά το άρθρο 1 ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας. 3.Τα μέρη συμφωνούν ότι τα «κατάλληλα μέτρα», τα οποία αναφέρονται στο παρόν άρθρο, είναι τα λαμβανόμενα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αν ένα μέρος λάβει μέτρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το άλλο μέρος δύναται να ζητήσει επείγουσα συνάντηση των μερών, εντός δεκαπέντε ημερών. Εάν ένα μέρος κρίνει ότι ένα άλλο μέρος αθετεί μία εκ των υποχρεώσεων του εκ της παρούσα: συμφωνίας, δύναται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Προηγουμένως, εκτός από περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να παρέχει στη μεικτή επιτροπή κάθε χρήσιμη πληροφορία η οποία είναι αναγκαία για να εξετασθεί ενδελεχώς η κατάσταση, με σκοπό την εξεύρεση λύσεως αμοιβαίως αποδεκτής. Επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα μέτρα εκείνα τα οποία διαταράσσουν στο ελάχιστο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα εν λόγω μέτρα γνωστοποιούνται αμέσως στη μεικτή επιτροπή, αποτελούν δε αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτής. κατόπιν αιτήσεως του άλλου μέρους. Άρθρο 36 Αυθεντικά κείμενα Η παρούσα συνθήκη συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 372.Τα μέρη συμφωνούν ότι. ως «περίπτωση έκτακτης ανάγκης», που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, νοείται η περάτωση κατά την οποία ένα από τα μέρη παραβιάζει σοβαρά τη συμφωνία. Σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας στοιχειοθετεί: ΥπογραφήΗ παρούσα συμφωνία θα είναι ανοικτή προς υπογραφή στη Μαδρίτη μεταξύ 15 και 31 Δεκεμβρίου 1995. Ηcchο en Μadrid, el quince de diciembre de mil nονecientοs nονenm γ cincο. Udfxrdiget i Μadrid, den femtende december nitten hundreds οg femοghalνfems. Geschehen zu Μadrid am funfzehncen Dezember neunzehnhundenrunfundneunzig. Έγινε στη Μαδρίτη, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε. Dοne at Μadrid οn the nrwench day οf December in the year οne rhοusand nine hundred and ninety-fiνe. Fait a Μadrid, le quinze decembre mil neuf cent quatre-νingt-quinze. Fattο a Μadrid, add! ^uindici dicembre millenονecentοnονantacinque. Gedaan re Μadrid, de νijfriende december negentienhοnderd νijfennegentig. Feitο em Μadrid, em quinze de Dezembrο de mil nονecentοs e nονenta e cincο. Τehty Μadridissa νiidentenaiοisca paiνana jοulukuuta νuοnna cuhatyhdeksansaraayhdeksan-kνmmentaνiisi. Sοm skedde i Μadrid den femrοnde december nittοnhundranirtiοfem. Κοινή δήλωση σχετικά με τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΜercοsurΠροοίμιο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΑΦΕΝΟΣ. ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΜΕRCΟSUR. ΑΦΕΤΕΡΟΥ. — έχοντος επίγνωση των μεταξύ τους ιστορικών, πολιτικών και οικονομικών δεσμών, της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και των δεσμών βαθιάς φιλίας που συνδέουν τους λαούς τους, — θεωρώντας ότι πολιτικές και οικονομικές ελευθερίες συνιστούν το θεμέλιο των κοινωνιών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μercοsur. — επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την αξία της ανθρώπινη: αξιοπρέπειας και της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θεμελίου των δημοκρατικών κοινωνιών. — επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό ρόλο των δημοκρατικών αρχών και θεσμών που βασίζονται στο κράτος δικαίου, ο σεβασμός των οποίων διαπνέει τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των μερών. — επιθυμώντας την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας διεθνώς με βάση τις αρχές που προβλέπονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. — βεβαιώνοντας το κοινό τους ενδιαφέρον για την περιφερειακή ολοκλήρωση ως μέσου προώθησης της βιώσιμης και αρμονικής ανάπτυξης των λαών τους, με βάση τις αρχές της κοινωνικής προόδου και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών τους. — στηριζόμενοι στις προνομιακές σχέσεις που έχουν καθιερωθεί με τις συμφωνίες-πλαίσιο συνεργασίας οι οποίες έχουν υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και καθενός των κρατών μελών της Μercοsur. — υπενθυμίζοντας τις αρχές που αναφέρονται στην κοινή πανηγυρική διακήρυξη η οποία υπεγράφη μεταξύ των μερών στις 22 Δεκεμβρίου 1994. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να οικοδομήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις με μακροχρόνια προοπτική. Στόχοι— Η Μercοsur και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνουν πανηγυρικά τη βούληση τους να προχωρήσουν στη διαμόρφωση διαπεριφερειακής σύνδεσης και να καθιερώσουν έναν ενισχυμένο πολιτικό διάλογο προς τούτο. — Η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι ένα από τα μέσα προώθησης βιώσιμης και κοινωνικά αρμονικής ανάπτυξης, καθώς και μέσο ενσωμάτωσης, υπό ανταγωνιστικές συνθήκες. στη διεθνή οικονομία. — Ο πολιτικός διάλογος θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση στενότερης συνεννόησης επί θεμάτων που αφορούν τις δύο περιοχές και πολυμερών θεμάτων, η οποία θα επιδιωχθεί, μεταξύ άλλων με τον συντονισμό των θέσεων των δύο πλευρών στο πλαίσιο των αρμόδιων fοra. Μηχανισμοί διαλόγου — Ο πολιτικό: διάλογος μεταξύ των μερών θα διεξάγεται μέσω επαφών, ανταλλαγής πληροφοριών και διαβουλεύσεων, ιδιαίτερα υπό μορφή συνεδριάσεων σε κατάλληλο επίπεδο μεταξύ των διαφόρων οργάνων της Μercοsur και των αντίστοιχων οργάνων .της .Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης με την πλήρη αξιοποίηση των διπλωματικών οδών. — Ειδικότερα και προκειμένου να καθιερωθεί και να αναπτυχθεί ο πολιτικός αυτός διάλογος σχετικά με διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, τα μέρη συμφωνούν: 1)ότι θα πραγματοποιούνται συνεδριάσεις ταχτικά μεταξύ των αρχηγών κρατών της Μercοsur και των υψηλότερών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λεπτομέρειες των συνεδριάσεων αυτών θα καθοριστούν από τα μέρη. 2)θα διεξάγεται μια συνεδρίαση ετησίως μεταξύ των υπουργών εξωτερικών της Μercοsur και των υπουργών εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συνεδριάσεις θα διεξάγονται σε τόπο ο οποίος θα ορίζεται εκάστοτε από τα μέρη• ν) θα διεξάγονται επίσης συνεδριάσεις μεταξύ άλλων υπουργών αρμοδίων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όταν τα μέρη κρίνουν ότι οι συνεδριάσεις αυτές είναι αναγκαίες για την ενίσχυση των αμοιβαίων σχέσεων 3)θα διεξάγονται περιοδικά συνεδριάσεις μεταξύ ανωτέρων υπαλλήλων των δύο μερών.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 34 παρ. 4 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία