ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2725

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-06-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-06-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-06-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΤΜΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Άρθρο 1 "Έννοια - Σκοπός"
1.  
  Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες
Άρθρο 2 "1 Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρο μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, κατά τα οριζόμενα [...]"
3.  
  Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες
4.  
  Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους. αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.
5.  
  Η διαγραφή και η αποβολή μέλους αθλητικού σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα
Άρθρο 3 "Περιορισμοί"
1.  
  Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου: α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,
 1. όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιεγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία. απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, γ} όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση το πολιτικό του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση,.
 2. όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάζεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία
2.  
  Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές. οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικά έργο ομαδικού αθλήματος.
3.  
  Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες
4.  
  Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (Ι) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της.
5.  
  Κατ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγνκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους
6.  
  Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτά και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωπο! του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
7.  
  Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του, Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.
Άρθρο 4
1.  
  Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του αθλητικού σωματείου αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, με θητεία από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Τα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από μέλη του σωματείου.
2.  
  Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
3.  
  Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικά σωματείο από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών
4.  
  Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.
Άρθρο 5 "Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες - Όργανα"
1.  
  Το καταστατικό του οικείου αθλητικού σωματείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες. τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 6
1.  
  Κάθε αθλητικό σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
 1. Μητρώου Μελών
 2. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου δ) Εσόδων - Εξόδων ε) Περιουσιακών Στοιχείων
 3. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
2.  
  Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο
3.  
  Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.
Άρθρο 7
1.  
  Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα θέματα οργάνωσης και Λειτουργίας τους ορίζονται από τα καταστατικά τους
2.  
  Το αθλητικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.
3.  
  Επιτρέπεται σε αθλητικό σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
4.  
  Επιτρέπεται σε αθλητικό σωματείο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
5.  
  Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης. Αθλητικό σωματείο, το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυμία τους, δύναται να συστεγάζεται στην έδρα αυτών,.
6.  
  Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα η στο εξωτερικό. αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.
7.  
  Η οικεία αθλητική ομοσπονδία δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό σωματείο που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκριση της
8.  
  Το καταστατικό αθλητικού σωματείου απαιτείται να ορίζει τους συγκεκριμένους κλάδους άθλησης, στων οποίων την καλλιέργεια και την ανάπτυξη αυτό αποσκοπεί, καθώς και τη διαδικασία ίδρυσης νέων κλάδων άθλησης ή κατάργησης υφισταμένων
9.  
  Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων των σωματείων απαγορεύεται. Κατ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίηση τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
10.  
  Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικού σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών
Άρθρο 8
1.  
  Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται, υστέρα από αίτηση του Δ.Σ., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης, εφόσον το σωματείο:.
 1. Είναι από τριετίας μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και κατά το διάστημα αυτό έχει συμμετάσχει οε αγώνες που διοργανώνονται από αυτές σύμφωνα με το καταστατικό τους και συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτό.
 2. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αποδεικνύεται με τη συνυποβολή σχετικής βεβαίωσης της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας,.
 3. Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων, με πρωτοβουλία, των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωματεία
 4. Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα
 5. Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και πιστοποιητικό έγγραφης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου,
 6. Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο βιβλία
2.  
  Εάν αθλητικό σωματείο καλλιεργεί άθλημα η κλάδο άθλησης που δεν υπάγεται σε ειδικώς αναγνωρισμένη ομοσπονδία, η ειδική αθλητική αναγνώριση του σωματείου παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β, γ και δ της παρ. 1 του παρόντος.
3.  
  Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα, που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης η της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 6 του παρόντος νόμου ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις.
4.  
  Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων
5.  
  Όπου εφεξής στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση
Άρθρο 9
1.  
  Επιτρέπεται η συγχώνευση αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης, με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών, για όλα τα ατομικά και ομαδικά αθλήματα, με την ίδρυση νέου σωματείου, που μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσότερων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία. Το ιδρυόμενο από τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωματείο εντάσσεται αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει δικαίωμα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις; ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόμενα αθλητικά σωματεία.
2.  
  Επιτρέπεται η συγχώνευση τμημάτων αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευση τους με τμήμα του ίδιου κλάδου άθλησης υφιστάμενου αθλητικού σωματείου, συμφωνά με τα οριζόμενα στην παρ. Ι του παρόντος.
3.  
  Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη συγχώνευση, τα θέματα των αθλητών, οι περιορισμοί σε περιπτώσεις επανασύστασης συγχωνευθέντος σωματείου ή διαλυθέντος τμήματος που συγχωνεύθηκε και γενικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
4.  
  Σε περίπτωση συγχώνευσης αθλητικού σωματείου με άλλα ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας του κάθε συγχωνευόμενου σωματείου, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη σφραγίδα του σωματείου, καθώς και να προσκομίσουν για ακύρωση τα βιβλία αυτού στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής του σωματείου από τα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου στην παραπάνω υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Σε περίπτωση παράλειψης των προαναφερόμενων ενεργειών, δεν επιτρέπεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 135 παρ. 7 επιχορήγηση του σωματείου που προήλθε από τη συγχώνευση. ι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Άρθρο 10 "Έννοια - Σκοπός"
1.  
  Αθλητική ένωση είναι η τοπική οργάνωση αθλητικών σωματείων (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου} που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης, με σκοπό την υποβοήθηση και ανάπτυξη του στα γεωγραφικά όρια λειτουργίας της και μέσα στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα
Άρθρο 11
1.  
  Κάθε αθλητική ένωση συγκροτείται από σωματεία του οικείου κλάδου άθλησης τα οποία έχουν την έδρα τους στον ίδιο νομό. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επιτρέπεται να ιδρύεται μία μόνο αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης. Κατ εξαίρεση, μία αθλητική ένωση μπορεί να περιλαμβάνει σωματεία που έχουν την έδρα τους σε περισσότερους από έναν νομούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, το οποίο επίσης προσδιορίζει και τα όρια της ευρύτερης περιφέρειας.
2.  
  Ο ελάχιστος αριθμός των μελών κάθε αθλητικής ένωσης ορίζεται σε δέκα (10). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη της ένωσης ή άλλες παρόμοιες.
3.  
  Αθλητική ένωση μπορεί να ιδρυθεί με απόφαση συστατικής συνέλευσης, ύστερα από απόφαση των Δ.Σ. των ενδιαφερόμενων σωματείων. Η εγγραφή μέλους σε αθλητική ένωση γίνεται με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου και η διαγραφή με απόφαση της γενικής της συνέλευσης.
Άρθρο 12
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικά στα πρόσωπα που συμμετέχουν στα προβλεπόμενα από το καταστατικό και τους κανονισμούς όργανα διοίκησης και επιτροπές των οικείων αθλητικών ενώσεων
2.  
  Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί στο Δ.Σ. ή σε άλλο από το καταστατικό προβλεπόμενο όργανο αθλητικής ένωσης υποψήφιος, εφόσον:.
 1. είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης αθλητικής ένωσης κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας,
 2. είναι υπάλληλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας
3.  
  Υποψήφιος για να εκλεγεί μέλος Δ.Σ, ή άλλου, από το καταστατικό προβλεπόμενου, οργάνου αθλητικής ένωσης απαιτείται κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που αποτελεί μέλος της αθλητικής ένωσης με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, που αποτελεί μέλος της αθλητικής ένωσης.
4.  
  Τα μέλη του προεδρείου του Δ.Ζ, της αθλητικής ένωσης πρέπει να έχουν την κατοικία τους στην περιφέρεια που καλύπτει η αθλητική ένωση.
Άρθρο 13
1.  
  Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) της αθλητικής ένωσης εκλέγεται για τετραετή θητεία και αποτελείται από:.
 1. επτά (7) έως εννέα (9) μέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναμη της δέκα (10) έως τριάντα (30) σωματεία,
 2. εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη. εάν η ένωση έχει στη δύναμη της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία,.
 3. εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναμη της εκατόν ένα (101) ή περισσότερα σωματεία
2.  
  Εάν μέλος του Δ.Σ. αθλητικής ένωσης εκλεγεί μέλος Δ.Σ, ή άλλου οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το πρώτο αξίωμα, Με απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης διαπιστώνεται η επέλευση της πιο πάνω παραίτησης,.
3.  
  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το Δ.Σ. της ένωσης δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του προηγουμένου.
4.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του όρθρου 4 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και στο Δ.Σ, της αθλητικής ένωσης.
Άρθρο 14
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα για τις συνελεύσεις, τις αρχαιρεσίες και τα όργανα της αθλητικής ένωσης. 2, Στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ενώσεων συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία - μέλη που τις απαρτίζουν. Κάθε σωματείο -μέλος της ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Δ.Σ, του σωματείου. Αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο της ένωσης διαθέτει μία μονό ψήφο στη γενική συνέλευση.
3.  
  Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις κάθε αθλητικό σωματείο. εφόσον στο προ της γενικής συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμέτοχη σε αγώνες με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές για τα ατομικά αθλήματα ή με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές για τα ομαδικά με δελτίο αθλητικής ιδιότητας στον αντίστοιχο κλάδο άθλησης. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματείο και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας. Διατάξεις καταστατικών που προβλέπουν αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου ισχύουν.
Άρθρο 15 "Βιβλία"
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα βιβλία που τηρεί υποχρεωτικά κάθε αθλητική ένωση
Άρθρο 16
1.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων !, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος νομού εφαρμόζονται ανάλογα για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων κάθε αθλητικής ένωσης
2.  
  Η αθλητική ένωση υποχρεούται να τηρεί τους ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει π γενική συνέλευση των μελών της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή κλάδου άθλησης. Μe τους κανονισμούς αυτούς ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση του αθλήματος από τις αθλητικές ενώσεις, οι προϋποθέσεις παροχής της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και οι λόγοι ανάκλησης της.
3.  
  Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικής ένωσης, όλα τα περιουσιακό της στοιχεία, μετά την εκκαθάριση της, περιέρχονται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία
Άρθρο 17
1.  
  Η αθλητική ένωση δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται ύστερα από αίτηση του Δ.Σ, της ένωσης και πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης.
2.  
  Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται:
 1. ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, για παράβαση των υποχρεώσεων και των όρων που προβλέπονται στους ειδικούς κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας,
 2. αν διαπιστωθεί άτι η ένωση συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας με τη λειτουργία της ένωσης ή η ένωση δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα, όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος, ή δεν τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου βιβλία
Άρθρο 18 "Τοπική επιτροπή"
1.  
  Όπου δεν λειτουργεί αθλητική ένωση επιτρέπεται η λειτουργία τοπικής επιτροπής από εκπροσώπους σωματείων που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ειδικό κανονισμό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Άρθρο 19
1.  
  Αθλητική ομοσπονδία είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων ή αθλητικών ενώσεων (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα η κλάδο άθλησης, έχει σκοπό την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του σε όλη τη χώρα και λειτουργεί συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα
2.  
  Για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση μίας (1) μόνο ομοσπονδίας για όλη τη χώρα. Η ομοσπονδία εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της οικείας διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) και η έδρα της ορίζεται από το καταστατικό της. Επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις μία ομοσπονδία να περιλαμβάνει και άλλα αθλήματα ή κλάδους άθλησης, εκτός από το βασικό άθλημα ή κλάδο άθλησης, εφόσον τα αθλήματα και οι κλάδοι δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν σε ξεχωριστή ομοσπονδία.
Άρθρο 20
1.  
  Για τη σύσταση ομοσπονδίας απαιτούνται αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων ή των γενικών συνελεύσεων είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητικών σωματείων ή πέντε (5) τουλάχιστον αθλητικών ενώσεων που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης, επιδεικνύοντας αγωνιστική δραστηριότητα
2.  
  Η εγγραφή μέλους σε αθλητική ομοσπονδία γίνεται με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου και η διαγραφή με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ομοσπονδίας. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου των σωματείων ή των ενώσεων, που εγγράφονται στη δύναμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και πριν αυτά αποκτήσουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, καθορίζονται από το καταστατικό της ομοσπονδίας,.
Άρθρο 21 "Κωλύματα - Περιορισμοί"
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 12 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικό και στα προβλεπόμενα απο το καταστατικό και τους κανονισμούς όργανα των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών
Άρθρο 22 "Ι. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ Σ.) της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται: α) οπό πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη [...]"
2.  
  Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού ίων μελών της ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του Δ.Σ., δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση.
3.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα
4.  
  Υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ο οποίος εκλέγεται πρόεδρος, γενικός γραμματέας, ταμίας αθλητικής ομοσπονδίας, αποσπάται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή. σε υπηρεσία αθλητικού φορέα που εποπτεύεται από τη Γ.ΓΑ. και έχει τη μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.
5.  
  Κάθε μέλος Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α). Οι διατάξεις των άρθρων 24 έως 29 του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα μέλη των Δ.Σ. όλων των αθλητικών ομοσπονδιών.
Άρθρο 23
1.  
  Κάθε ομοσπονδία που περιλαμβάνει πάνω από εκατό (100) αθλητικά σωματεία - μέλη δικαιούται, εκτιμώντας τις ανάγκες, τις δραστηριότητες και την προοπτική της, να προσλαμβάνει ειδικό συνεργάτη
2.  
  Ο ειδικός συνεργάτης προσλαμβάνεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, που επιτρέπεται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Δ.Ϊ. Ως ειδικός συνεργάτης επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει διακριθεί στο χώρο του αθλητισμού, κατά προτίμηση, ή στον επιχειρηματικό ή επαγγελματικό τομέα, κατέχει πτυχία ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πανεπιστημίου της αλλοδαπής και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή έχει εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε αθλητικά θέματα και γνωρίζει άριστα δύο (2) τουλάχιστον ξένες γλώσσες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του ειδικού συνεργάτη και γενικά κάδε παροχή σε αυτόν καθορίζονται από το Δ.Σ., σε κάθε όμως περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές που λαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου, έγγαμος με δύο τέκνα και με εικοσαετή προϋπηρεσία. Ο ειδικός συνεργάτης συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με την ομοσπονδία και η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
3.  
  Ο ειδικός συνεργάτης συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και έχει τις αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ., μεταξύ ίων οποίων ενδεικτικά και τις παρακάτω:.
 1. μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.,.
 2. καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. το σχέδιο του προϋπολογισμού της ομοσπονδίας,.
 3. καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. τα σχέδια των κανονισμών της ομοσπονδίας.
4.  
  Η σύμβαση του ειδικού συνεργάτη μπορεί να καταγγέλλεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υστέρα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του ώ.Σ της ομοσπονδίας, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του και χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης απαίτησης από οποιαδήποτε αιτία που πηγάζει από τη σύμβαση.
Άρθρο 24
1.  
  Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή. Ο αριθμός των μελών της και η διαδικασία εκλογής τους ορίζονται από το καταστατικό της ομοσπονδίας. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες.
2.  
  Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, με αίτηση της οικείος αθλητικής ομοσπονδίας, πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής ίων αρχαιρεσιών
3.  
  Δικαστικός αντιπρόσωπος, ως πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, μπορεί να ορισθεί και για τις αρχαιρεσίες οργάνων αθλητικών ενώσεων η σωματείων, εφόσον ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου της έδρας της ένωσης ή του σωματείου κρίνει αναγκαία την παρουσία του στις αρχαιρεσίες Ο ορισμός του δικαστικού αντιπροσώπου για αρχαιρεσίες σε ένωση γίνεται ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. της αθλητικής ένωσης ή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον των σωματείων -μελών της και για αρχαιρεσίες σε σωματείο ύστερα οπό αίτηση του Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου ή είκοσι (20) τουλάχιστον μελών του.
4.  
  Με το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα της ομοσπονδίας, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση της ομοσπονδίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα
5.  
  Σε αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες δεν λειτουργούν ενώσεις, δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις έχουν μόνο αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το καταστατικό της ομοσπονδίας. Κάθε σωματείο - μέλος της ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Ως αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο του ορισμού του το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματεία. Κάθε σωματείο - μέλος της ομοσπονδίας διαθέτει μία μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση.
6.  
  Σε αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες λειτουργούν ενώσεις, δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των ομοσπονδιών αυτών έχουν είτε αντιπρόσωποι των ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών ενώσεων είτε αντιπρόσωποι των ειδικό αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το καταστατικό, ψηφίζουν αντιπρόσωποι ενώσεων, κάθε ένωση διαθέτει μια ψήφο. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος νόμου , διατάξεις καταστατικών αθλητικών ομοσπονδιών, που ορίζουν προνομιακό καθεστώς ως προς τα. δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για ιδρύτριες ενώσεις η για επαγγελματικούς συνδέσμους ανωνύμων εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, είναι άκυρες και ανίσχυρες.
7.  
  Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 εφαρμόζονται και για τις συνελεύσεις της αθλητικής ομοσπονδίας. Β. Σε περίπτωση κατά την οποία το καταστατικό αθλητικής ομοσπονδίας προβλέπει ότι οι αρχαιρεσίες γίνονται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων, η διαδικασία εκλογής των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. ορίζεται ως εξής: ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός εκλέγει αριθμό μελών σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού αριθμού μελών του Δ.Σ., ο δε υπόλοιπος αριθμός μελών του Δ.Σ. εκλέγεται αναλογικά από τους άλλους συνδυασμούς και υπό την προϋπόθεση ότι ο καθένας από αυτούς συγκεντρώνει αριθμό ψήφων, σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση κατά την οποία κανένας συνδυασμός, πλην εκείνου που πλειοψήφησε, δεν συγκεντρώσει το προαναφερόμενο ποσοστό ψήφων, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει το σύνολο των μελών του Δ.Σ. Σε όσα καταστατικά αθλητικών ομοσπονδιών προβλέπεται σύστημα απλής αναλογικής για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. δεν έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής.
9.  
  Στις αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες καλλιεργούνται αθλήματα ή κλάδοι άθλησης, στους οποίους συμμετέχουν αθλητές και των δυο φύλων, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%), από τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών του Δ.Σ. αυτών, καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού ίων κατά το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%! εκλεγομένων.
Άρθρο 25 "Ι. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα βιβλία που υποχρεωτικά τηρεί κάθε αθλητική ομοσπονδία."
2.  
  Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται να ορίζονται και άλλα βιβλία, εκτός από τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο, καθώς και ο τρόπος τήρησης τους
Άρθρο 26
1.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων κάθε αθλητικής ομοσπονδίας
2.  
  Η ομοσπονδία υποχρεούται να τηρεί μητρώο αθλητών και μητρώο προπονητών
3.  
  Δεν επιτρέπεται η έκτακτη επιχορήγηση αθλητικής ομοσπονδίας που διεκδίκησε και ανέλαβε τη διοργάνωση στην Ελλάδα ευρωπαϊκού ή παγκόσμιου πρωταθλήματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή διεθνών αγώνων με μεγάλη γενικά σημασία και διεθνή εμβέλεια, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού Αν η διεκδίκηση μιας τέτοιας διοργάνωσης με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού τελεσφορήσει, η σύσταση οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 53 παρ. 1 του παρόντος νόμου, είναι υποχρεωτική.
4.  
  Η αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να ενσωματώνει στον κανονισμό του άρθρου 27 του παρόντος νομού τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, για τη φαρμακοδιέγεροη
5.  
  Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικής ομοσπονδίας, τα περιουσιακά της στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για εξυπηρέτηση αθλητικών αναγκών
Άρθρο 27 "Με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας tοy οικείου αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα ία θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή το [...]"
1.  
  Η αθλητική ομοσπονδία δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης που καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια ομοσπονδία. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής Διοίκησης.
2.  
  Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. 3 Για να αναγνωρισθεί αυτοτελής ομοσπονδία αθλήματος ή κλάδου άθλησης που αποχωρίζεται από την ομοσπονδία στην οποία αρχικά είχε υπαχθεί, απαιτείται:.
 1. Το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης που αναπτύσσει η νέα ομοσπονδία να περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων
 2. Να υπάρχει αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσμια ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή [Δ.Ο.Ε.), στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το άθλημα η ο κλάδος άθλησης.
 3. Αν το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης, που καλλιεργεί η υπό αναγνώριση ομοσπονδία, περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, απαιτείται επιπλέον να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής εκπροσώπου της στη σύνθεση της ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με ανάλογη εφαρμογή των κανόνων του καταστατικού χάρτη της Δ.Ο Ε.
 4. Να υπάρχουν σχετικές αποφάσεις των Δ.Σ η των γενικών συνελεύσεων άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των σωματείων που επιδεικνύουν την κατά το καταστατικό της οικείας ομοσπονδίας αθλητική δραστηριότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης, τα σωματεία αυτά να έχουν λάβει την κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου ειδική αθλητική αναγνώριση και ο συνολικός αριθμός τους να είναι τουλάχιστον είκοσι (20).
 5. Τα υπόλοιπα σωματεία του ίδιου αθλήματος ή του ίδιου κλάδου άθλησης, που δεν έλα(3αν αποφάσεις για αποχώρηση από την ομοσπονδία αυτοδικαίως, διαγράφονται από αυτή και εντάσσονται στη νέα ομοσπονδία από τη σύσταση της, εκτός αν λάβουν αποφάσεις για τη μη ένταξη τους στη νέα ομοσπονδία, οπότε διαγράφονται από την αρχική ομοσπονδία ταυτόχρονα με τη σύσταση της νέας ομοσπονδίας.
4.  
  Αν ο αριθμός των αθλητικών σωματείων ομοσπονδίας που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση περιορισθεί σε δεκαπέντε (15) και κάτω και εφόσον στην ομοσπονδία δεν υπάγεται άλλο άθλημα, το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης που καλλιεργούν υπάγεται, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σε άλλη ομοσπονδία που νόμιμα λειτουργεί. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για ομοσπονδίες που συνιστώνται μετά τη δημοσίευση ίου παρόντος.
5.  
  Προκειμένου για ομοσπονδίες που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αν ο αριθμός των σωματείων τους που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης περιορισθεί σε δέκα (ΙΟ) και κάτω και εφόσον στην ομοσπονδία δεν υπάγεται άλλο άθλημα, το άθλημα η ο κλάδος άθλησης που καλλιεργούν υπάγεται, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σε άλλη ομοσπονδία που νόμιμα λειτουργεί. Ειδικά για τις αθλητικές ομοσπονδίες του γκολφ και του κρίκετ, η διάταξη εφαρμόζεται εφόσον ο αριθμός των σωματείων - μελών περιορισθεί σε πέντε (5).
6.  
  Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός μπορεί με απόφαση του να υπαγάγει, σε ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία, άθλημα ή κλάδο άθλησης για τον οποίο δεν υφίσταται ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία, καθώς και άθλημα η κλάδο άθλησης για την υπαγωγή του οποίου υφίσταται αμφισβήτηση
Άρθρο 29
1.  
  Ο αθλητισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) είναι ένας ιδιαίτερος τομέας άθλησης, που τελεί υπό την προστασία του Κράτους.
2.  
  Για την ανάπτυξη του αθλητισμού των Α.Μ.Ε.Α. ιδρύονται σωματεία και ομοσπονδίες, που αναγνωρίζονται ως αθλητικές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 28 του παρόντος νόμου και, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του τμήματος Α του παρόντος νόμου.
3.  
  Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωματείο Α.Μ.Ε.Α., ο συνολικός αριθμός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από δεκαπέντε (15). Αν το αθλητικό σωματείο διατηρεί τμήμα ομαδικού αθλήματος, ο αριθμός των αθλητών του πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών που απαιτούνται από τους κανονισμούς του αθλήματος για συμμετοχή σε αγώνες. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. του σωματείου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από εννέα (9).
4.  
  Για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας Α.Μ.Ε.Α., απαιτούνται αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ή των διοικητικών συμβουλίων πέντε (5) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων Α.Μ.Ε.Α. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. της ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από επτά (7) και μεγαλύτερος από έντεκα (11). Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητική μία ομοσπονδία αθλητικών σωματείων Α.Μ.Ε.Α., πρέπει να υποβληθεί αρμοδίως από τη διοίκηση της η σχετική αίτηση και να υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια αθλητική ομοσπονδία. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού επιτρέπεται η ανάκληση της παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ι.Ρ.C.), αναγνωρίζονται πέντε (5) αθλητικές ομοσπονδίες Α.Μ.Ε.Α. Οι ομοσπονδίες αυτές συνιστούν συνομοσπονδία με την επωνυμία Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με έδρα την Αθήνα, η οποία εκπροσωπεί τη Χώρα μας στην Ι.ΡC. Στη συνομοσπονδία εκπροσωπούνται ισότιμα οι πιο πάνω ομοσπονδίες. Χρονικό διάστημα για την ίδρυση των ομοσπονδιών και της συνομοσπονδίας ορίζεται οκτάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Για το διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη λήξη του οκταμήνου, με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού, συγκροτείται ενδεκαμελής προσωρινή Επιτροπή που εκπροσωπεί τη Χώρα μας στην ΙΡC. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν πέντε (5) μέλη από την Πανελλήνια Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Π.Α.Ο Μ. - Α.Μ.Ε.Α.), τέσσερα {4) μέλη από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Π.Α.Ο Κ.Α.) και δύο (2) μέλη από την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (Ο Σ.Ε.Κ.Κ.). Τα μέλη της Επιτροπής υποδεικνύονται από τις ομοσπονδίες του προηγούμενου εδαφίου Αν παρέλθει το ως άνω οκτάμηνο, χωρίς να συσταθούν οι πέντε (5) ομοσπονδίες του πρώτου εδαφίου και η συνομοσπονδία, με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού, αίρεται η αθλητική αναγνώριση των ομοσπονδιών του πέμπτου εδαφίου και συγκροτείται Επιτροπή από έντεκα (11) μέλη για την εκπροσώπηση της Χώρας μας στην Ι.Ρ.C 5 Πρόσωπα με αναπηρίες μπορούν να ενταχθούν στη δύναμη αθλητών αθλητικού σωματείου Α.Μ.Ε.Α. Ο χαρακτηρισμός προσώπου με αναπηρία ως αθλητή ενός ή περισσότερων αθλημάτων γίνεται από ειδική επιτροπή. που συγκροτείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.
6.  
  Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία αθλητές:
 1. να γίνονται μέλη των αθλητικών σωματείων τους και να εκλέγονται στη διοίκηση τους,
 2. να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό σωματείο τους στις γενικές συνελεύσεις αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας Δεν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή να εκλέγονται σε διοικητικά όργανο της ένωσης ή της ομοσπονδίας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή επιτροπή που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση στην οποία συμμετέχουν.
 3. Αθλητές που έχουν εκλεγεί στο Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας Α.Μ Ε Α. εκπίπτουν από μέλη της διοίκησης της από τη δημοσίευση του παρόντος νομού και τη θέση τους καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος. 7 Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή Α Μ Ε Α. επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο ειδικής άδειος, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος Ειδικά γιο ιη χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης ίου επαγγέλματος του προπονητή Α.Μ.Ε.Α, απαιτείται πτυχίο Τ Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής του Πιερικού.
 4. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες που ως αθλητές κατέκτησαν 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες και 1η έως 3η θέση σε παγκόσμιους αγώνες επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή, ύστερα από φοίτηση στην ειδική σχολή της παρ. 4 του άρθρου 31 του παρόντος. 8 Διαιτητές και κριτές σε αγώνες Α Μ.Ε.Α. ορίζονται διαιτητές και κριτές του οικείου αθλήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας Α.Μ.Ε.Α. 9 Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και με επωνυμία Ελληνική Εθνική Επιτροπή Ειδικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Ε.Ε.Α.), που εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.
 5. Οι σκοποί του νομικού αυτού προσώπου είναι οι ακόλουθοι:.
  • εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό Α Μ.Ε.Α.
 6. να εντοπίζει τις ελλείψεις και να παρακολουθεί, σε συνεργασία με το Ε.Σ.Α.Σ., την πορεία των εργασιών εκσυγχρονισμού των παλαιών αθλητικών χώρων, ώστε να εξασφαλιστεί η προσπελασιμότητα των κινητικά αναπήρων και των τυφλών αθλητών.
 7. να φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και πρωταθλημάτων Α.Μ.Ε.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο,.
 8. να φροντίζει για την καλή προετοιμασία των εθνικών ομάδων, τη συμμέτοχη τους σε διεθνείς αγώνες και στην Παραολυμπτάδα.
 9. Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών και για την οικονομική ενίσχυση των αθλητικών ομοσπονδιών, ενώσεων και σωματείων Α.Μ.Ε.Α. καθιερώνεται ως βασικό έσοδα του νομικού προσώπου επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. σε ετήσια βάση, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος που ισχύουν για τις λοιπές αθλητικές ομοσπονδίες.
 10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος με πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ρυθμίζονται το θέματα που αφορούν τη διοίκηση, την εκπροσώπηση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση της Ε.Ε.Ε.Ε.Α., καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 10 Για τα λοιπά θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του αθλητισμού των Α.Μ.Ε.Α., τα οποία δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 30 "Οργάνωση υπηρεσιών ομοσπονδίας Αποδοχές προσωπικού"
1.  
  Με κανονισμό που ψηφίζει το Δ.Σ. της ομοσπονδίας και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής και των ενώσεων της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους Ειδικότερα στον κανονισμό προβλέπονται οι οργανικές μονάδες, η διάρθρωση τους, ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδα, η ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα κάθε θέσης. Ο συνολικός αριθμός των συνιστώμενων θέσεων, προκειμένου περί ομοσπονδιών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις πέντε (5) εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της είκοσι (20) έως τριάντα (30) σωματεία τις δέκα (10), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της τριάντα ένα (3D έως εκατό (100) σωματεία, τις δεκαπέντε (15), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία και τις είκοσι (20). εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της διακόσια πενήντα ένα (251) και άνω σωματεία. Ο συνολικός αριθμός των συνιστώμενων θέσεων, προκειμένου περί ενώσεων, είναι τρεις (3) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμη της δέκα (10) έως τριάντα (30) σωματεία, έξι (6) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμη της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία, οκτώ (θ) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία και δέκα (10) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμη της διακόσια πενήντα ένα (251) και άνω σωματεία. Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις είναι ενιαίες για κάθε ομοσπονδία και ίο σύνολο των ενώσεων που υπάγονται σε αυτήν. Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού εκτός οργανικών θέσεων. Η υποχρέωση υποβολής προς έγκριση του παραπάνω κανονισμού από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό δεν υφίσταται στην περίπτωση κατά την οποία η ομοσπονδία χρηματοδοτείται από τη Γ Γ.Α η από εποπτευόμενους από αυτή φορείς σε ποσοστό μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών εσόδων της:.
2.  
  Οι αποδοχές του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου καθορίζονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ν 2470/1997 (ΦΕΚ 4U Α). όπως εκάστοτε ισχύει Για ιην κατάταξη του προσωπικού που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στα οικεία μισθολογικά κλιμάκια, υπολογίζεται όλος ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που έχει αναγνωρισθεί για τον καθορισμό των αποδοχών του, ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τυχόν επιπλέον διαφορά που θα προκύψει, αν οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος καταβαλλόμενες αποδοχές στο προσωπικό αυτό είναι μεγαλύτερες, διατηρείται και καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά μέχρι την κάλυψη της, από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών.
3.  
  Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, με εξαίρεση τους ειδικούς συνεργάτες, τους προπονητές, τους γυμναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους φυσιοθεραπευτές, τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, τους δικηγόρους, τους επιστημονικούς και συντονιστές συνεργάτες, τους φροντιστές, τους δημοσιογράφους και τους συμβούλους δημοσίων σχέσεων, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και Γ του ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Άρθρο 31
1.  
  Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μονό στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από Γη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο η ομοσπονδία προπονητών.
2.  
  Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτείται:
 1. πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ή πτυχίο η δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού,.
 2. αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β και γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου,.
 3. πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της περ. β,.
 4. πιστοποιητικό υγείας από τις υγειονομικές επιτροπές των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
 5. καταβολή παραβόλου πενήντα χιλιάδων 150.000) δραχμών, εκδιδόμενο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το ύψος του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού.
3.  
  Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, απαιτείται και γνώμη, για την ισοτιμία, της πενταμελούς επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚ.Α.Ε.Τ). Η επιτροπή αυτή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. αυτού και αποτελείται από το Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και έναν (1} εκπρόσωπο της ομοσπονδίας προπονητών ή του αντιπροσωπευτικότερου συνδέσμου προπονητών του οικείου αθλήματος. Εάν δεν υπάρχει ομοσπονδία ή σύνδεσμος προπονητών, ορίζεται, ως πέμπτο μέλος της επιτροπής, προπονητής μεταξύ εκείνων που κατέχουν δίπλωμα της ανώτατης κατηγορίας, ύστερα από υπόδειξη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Για κάθε άθλημα επιτρέπεται να συγκροτείται ξεχωριστή επιτροπή. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής μπορεί να καθορίζονται όλο τα διαδικαστικά ζητήματα και οι λεπτομέρειες για την αναγνώριση της ισοτιμίας Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., ορίζονται οι παθήσεις και οι βλάβες που κωλύουν τη χορήγηση ειδικής άδειας προπονητή.
4.  
  Στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ιδρύεται και λειτουργεί Εθνική Σχολή Προπονητών για όλες τις κατηγορίες προπονητών και για όλους τους κλάδους άθλησης. Η λειτουργία της σχολής πραγματοποιείται, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και έχει διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες για την κατώτατη κατηγορία. Με κανονισμό του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και το πρόγραμμα της σχολής αυτής, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα προσόντα των υποψήφιων προπονητών, το επίπεδο των σπουδών και την κατάταξη των αποφοίτων προπονητών σε κατηγορίες, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. 5 Προπονητή, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν υποχρέωση να απασχολούν:.
 1. Οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις
 2. Οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών
 3. Τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας.
 4. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας ομοσπονδίας ή συνδέσμου προπονητών, επιτρέπεται να επεκτείνεται η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων.
 5. Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στη δύναμη τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών
6.  
  Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7.  
  Η άδεια προπονητή ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, υστέρα από εισήγηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, για παραβάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις β και γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και για όσους λόγους θα προβλεφθούν στην απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού της παρ. 9 του παρόντος άρθρου.
8.  
  Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 34, χορηγείται ποσοστά πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή, συμφωνά με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός αθλητές ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγουμένου εδαφίου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστά που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994, που προστέθηκε με το όρθρο 10 του ν 2459/1997, εφαρμόζεται ανάλογα και στους προπονητές.
9.  
  Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας ομοσπονδίας προπονητών ή του συνδέσμου προπονητών, μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την απασχόληση προπονητών σε αθλητικούς φορείς, ανάλογα με την κατηγορία, τα προσόντα των προπονητών, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος προπονητή των πτυχιούχων της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής, καθώς και των πτυχιούχων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς ειδικότητα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται η διαδικασία χορήγησης, οι προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλματος τους, οι όροι πρόσληψης αλλοδαπών προπονητών, οι σχέσεις μεταξύ προπονητών και αθλητικών σωματείων και λοιπών αθλητικών φορέων που απασχολούν προπονητή, οι προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας προπονητή, από την ομοσπονδία ή το σύνδεσμο των προπονητών, οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους αθλητικούς φορείς και στους προπονητές για παράβαση των διατάξεων του οικείου κανονισμού ή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, ως και θέματα που αφορούν όσους ασκούν ήδη ίο επάγγελμα του προπονητή κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, Άρθρα 32 Ιδιωτικά γυμναστήρια - Ιδιωτικές σχολές 1 Για την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικού γυμναστήριου ή ιδιωτικής σχολής, που έχει σκοπό τη σωματική άσκηση ή την εκμάθηση αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με την καταβολή η μη διδάκτρων, απαιτείται άδεια του αρμόδιου Νομάρχη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΘΛΗΤΗΣ
Άρθρο 33
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε αθλητές που δεν αγωνίζονται σε τμήμα αμειβόμενων αθλητών αθλητικού σωματείου ή σε αθλητική ανώνυμη εταιρεία
2.  
  Μe την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 85 του παρόντος νόμου, η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής αθλητικής δραστηριότητας. Οικονομικές ή άλλες παροχές που δίνονται από αθλητικά σωματεία, ενώσεις ή ομοσπονδίες σε αθλητές, ως ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 86 του παρόντος νόμου. Οι σχέσεις αθλητών και αθλητικών σωματείων καθορίζονται από τις διατάξεις ταυ καταστατικού η του σχετικού ειδικού κανονισμού της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.
3.  
  Με τους ειδικούς κανονισμούς του όρθρου 27 του παρόντος νόμου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών αθλητών, ο χρόνος διενέργειας τους, καθώς και η διαδικασία και τα αρμόδια για τον έγκριση τους όργανα. Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μιας μόνο μεταγραφικής περιόδου κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες μπορεί να ορίζεται άλλη μεταγραφική περίοδος. Η διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων των μεταγραφών συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις μεταγραφής λόγω συναίνεσης σωματείου, αποδέσμευσης, αγωνιστικής απραξίας. μετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου η των γονέων του, λόγω ελεύθερης μεταγραφής αθλητή κάτω η πάνω από ορισμένη ηλικία και λόγω διάλυσης σωματείου η αναστολής δραστηριότητας τμήματος του ή απώλειας της ειδικής αναγνώρισης του. Η συμφωνώ μεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωματείο σε άλλο με συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον, για την παραχώρηση ταυ δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί παραστατικό ίου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας και καταχωρηθεί στα Βιβλία Εσόδων - Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων. Οι ανωτέρω κανονισμοί, κατά το μέρος που αφορούν διατάξεις για εγγραφές και μεταγραφές αθλητών, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται, αν δεν παρέλθει διετία από την κατά νόμο έγκριση τους.
4.  
  Επιτρέπεται σε αθλητή ατομικού η ομαδικού αθλήματος να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας η διαφήμισης προϊόντων η υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπα, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος, στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της Δ.Ο Ε. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται να εγκριθούν από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και με μέριμνα της να κατατεθούν στην αρμοδία Δ.Ο Υ. Αν δεν συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις, οι συμβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
5.  
  Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές ομάδες είναι υψίστη υποχρέωση των αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αντίστοιχη εθνική ομάδα τιμωρείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας, των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου και στερείται τις κάθε είδους παροχές της ομοσπονδίας Αθλητής που τιμωρείται για άρνηση προσφοράς των υπηρεσιών του ο την εθνική ομάδα. στερείται επίσης των κάθε είδους παροχών της Πολιτείας, των ευεργετημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και των τυχόν ειδικών φορολογικών απαλλαγών. 6 Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς της Δ.Ο Ε. σχετικά με τη φάρμακοδιέγερση. Αθλητής που τιμωρείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία η την αντίστοιχη παγκοσμία για παράβαση των κανονισμών περί φαρμακοδιέγερσης στερείται τις κάθε είδους παροχές της ομοσπονδίας του, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.
7.  
  Στα ελληνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα και τους αγώνες κυπέλλου επιτρέπεται να συμμετέχουν ομογενείς ή αλλοδαποί με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας
8.  
  Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία
9.  
  Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμέτοχη τους σε προπονήσεις και αγώνες Η πιστοποίηση αυτή γίνεται σε δελτίο υγείας που εκδίδει η οικεία αθλητική ομοσπονδία και το οποίο θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Μ Π.Δ.Δ. ιατρούς Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρηση του. Οι παθήσεις και οι βλάβες που δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή αθλητών σε προπονήσεις και αγώνες, οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις για ιη θεώρηση του δελτίου υγείας, οι προϋποθέσεις. η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για τη θεώρηση του δελτίου, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται υστέρα από εισήγηση του Ε.Κ.Α.Ε,Τ.
10.  
  Αθλητής ερασιτεχνικού σωματείου που μεταγράφεται σε ομάδα ίου εξωτερικού χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του, εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, εντάσσεται αυτοδίκαια στη δύναμη ίου αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκε πριν από τη μεταγραφή του
Άρθρο 34
1.  
  Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικό ή ομαδικά αθλήματα χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους
2.  
  Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος είναι: u) η κατάκτηση 1ης έως και 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, p) η κατάκτηση 1ης έως και 6ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών -γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες ή σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες,.
 1. η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες,
 2. η κατάκτηση 1ης έως και 6ης νίκης σε Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών -γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε άθλημα που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες,
 3. η επίτευξη ή η ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες
3.  
  Οι αθλητές που σημειώνουν τις διακρίσεις των παρ. Ζ και 13 του παρόντος εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, συμφωνά με τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων αυτών, η οποία καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου και όλα όσα αφορούν την εγγραφή αθλητών στον πίνακα αυτόν. 4 Σε αθλητές που σημειώνουν μία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ. 2 του παρόντος σε αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων η σε ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων πλην της διάκρισης σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες, παρέχεται οικονομική επιβράβευση. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης για κάθε διάκριση καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών πριν από την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων και ισχύει για τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης.
5.  
  Στους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων ή των ομαδικών αγωνισμάτων ατομικών αθλημάτων η οικονομική επιβράβευση είναι ίση με ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της αντίστοιχης ατομικού αθλήματος η ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων δικαιούνται συμμετοχή στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν μέρος σε αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας
6.  
  Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες από μία διακρίσεις μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται η οικονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης προσαυξημένη με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οικονομικής επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις άλλες διακρίσεις
7.  
  Οι οικονομικές επιβραβεύσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους χορηγούνται σε κάθε αθλητή με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους και αφορά τις διακρίσεις του προηγούμενου έτους.
8.  
  Αθλητές που σημειώνουν μία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. σε κενές θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα, για τους οποίους έχει εφαρμογή το άρθρο ! του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α). Οι ενδιαφερόμενοι διορίζονται σε κενές θέσεις, ύστερα από αίτηση τους, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικό, ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά το διορισμό. Ο διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
9.  
  Σε υπαλλήλους που διορίζονται σύμφωνα με την παρ. 8 του παρόντος άρθρου, εφόσον εξακολουθούν να είναι εν ενεργεία αθλητές, παρέχονται διευκολύνσεις από τις υπηρεσίες τους για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ορίζονται οι διευκολύνσεις, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την παροχή κάθε διευκόλυνσης, καθώς και οι σχετικές υποχρεώσεις των αθλητών - υπαλλήλων.
10.  
  Αθλητές που έχουν σημειώσει μία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ. 2 του παρόντος, έχουν ηλικία δεκαεπτά έως και τριάντα (17-30) ετών και έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις κάθε φορά ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εισάγονται σε οποιοδήποτε τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της προτίμησης τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. που εκδίδεται μέχρι 31.12.1999, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, καθώς και της διάταξης της παρ. 13 του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις μετεγγραφής, καθώς και η παροχή διευκολύνσεων σε αθλητές, μέλη εθνικών ομάδων, που είναι φοιτητές τμημάτων και σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
11.  
  Αθλητές που έχουν σημειώσει μια τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να εισάγονται στις σχολές αστυφυλάκων, πυροσβεστών και λιμενοφυλάκων, καθ υπέρβαση. και μέχρι του ορίου των δέκα (10) ατόμων, του εκάστοτε οριζομένου για τις σχολές αυτές αριθμού εισακτέων. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ή Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται κατά περίπτωση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά την εισαγωγή, κατά τις διατάζεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και την παροχή διευκολύνσεων για τη συμμετοχή σε προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες των εν ενέργεια αθλητών Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.
12.  
  Αθλητές που έχουν πετύχει μια τουλάχιστον από τις διακρίσεις της επόμενης παραγράφου επιτρέπεται να προσλαμβάνονται, ανεξάρτητα αν έχουν υπηρετήσει η όχι τη στρατιωτική τους θητεία, στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι πενταετούς υποχρέωσης, σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). επί του οριζόμενου εκάστοτε αριθμού προσλαμβανομένων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ν.1513/1985, όπως τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε με τους νομούς 1Β48/1988 και 2109/ 1992, Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι 16) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά την πρόσληψη κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και την παροχή διευκολύνσεων για τη συμμετοχή at προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες των εν ενεργεία αθλητών.
13.  
  Αθλητές που έχουν κατακτήσει τουλάχιστον μια από τις διακρίσεις του εδαφίου i της παραγράφου αυτής εισάγονται στο Τ Ε.Φ Α.Α., καθ υπέρβαση του εκάστοτε, κατά τις κείμενες διατάξεις, οριζόμενου αριθμού εισακτέων, εφόσον - με την επιφύλαξη της παρ. 14 του παρόντος άρθρου - έχουν ηλικία δεκαεπτά έως και τριάντα (17-30) ετών και είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο αριθμός εισακτέων της παραγράφου αυτής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α ορίζεται κατ΄ έτος στο τριάντα τοις εκατό (30%) του αριθμού εισακτέων. Ο αθλητής που εισάγεται σε Τ.Ε.Φ.Α.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του χορηγεί αυτήν την ειδικότητα.
 1. Οι αθλητές που έχουν κατακτήσει μια τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στο εδάφιο ι της παρούσας παραγράφου εισάγονται, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, σε οποιαδήποτε άλλη σχολή η τμήμα Α.Ε Ι. ή Τ Ε.Ι. σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επιπλέον του αριθμού εισακτέων, που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, εφόσον, μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων της παρ. 3 του ν, 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α) κατά δέκα τοις εκατό (10%) για τις διακρίσεις του εδαφίου ι, συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια που συγκέντρωσε το ίδιο ακαδημαϊκό έτος ο τελευταίος εισαχθείς στη συγκεκριμένη σχολή με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του ν, 2525/1997.
 2. 7η έως και 8η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών έφηβων - νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες,
 3. 1η έως και 3η νίκη σε μεσογειακούς αγώνες
 4. 1η - 3η νίκη σε Βαλκανικούς αγώνες ανδρών -γυναικών και έφηβων - νεανίδων,
 5. 1η έως και 3η νίκη σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ανόμων - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, έφηβων - νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες ή πανελλήνιους σχολικούς αγώνες,
 6. έχουν σημειώσει ή ισοφάρισαν πανελλήνια επίδοση ανδρών - γυναικών, σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες,
 7. 1η έως και 6η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νομό ομοσπονδίες,
 8. 1η έως και 6η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων σε άθλημα η αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες,
 9. 1η νίκη σε πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων -κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες
14.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 10 και 13 του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
 1. Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσοτέρους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης.
 2. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.
 3. Ως Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα.
 4. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο πρωτάθλημα Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα Πανελλήνια πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη μόνο το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι Πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 5. Για την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου αυτού, η οικεία αθλητική ομοσπονδία οφείλει να ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.
 6. Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη.
 7. Ως ατομικά αθλήματα νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα αυτών Οι αναφερόμενες διακρίσεις, πλην των Ολυμπιακών, Παγκοσμίων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές κατά τη διάρκεια ίων τεσσάρων (4) τελευταίων ετών. πριν από το ακαδημαϊκό έτος για ίο οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.
 8. Οι αθλητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του παρόντος άρθρου μπορούν να ασκήσουν τα δικαίωμα τους και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών
15.  
  Αν ο αριθμός των ενδιαφερόμενων αθλητών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό εκείνων που δικαιούνται τις παροχές, τα ευεργετήματα και τις διευκολυνθείς του παρόντος άρθρου, η σειρά προτεραιότητας διαμορφώνεται με τα έξης κριτήρια:
 1. διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο Επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων,
 2. νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος,
 3. σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου,.
 4. βαθμός του τίτλου σπουδών.
 5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.
16.  
  Αθλητές ή αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν των παρακάτω ευεργετημάτων; α! της απονομής χρυσού μεταλλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
 1. της πρόσληψής τους ως τεχνικών συμβούλων από τις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες.
 2. Το δικαίωμα αυτό οι αθλητές μπορούν να το ασκήσουν εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας.
 3. της απονομής δημόσιου επαίνου, μετά διπλώματος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και
18.  
  Αθλητές ή αθλήτριες που καταλαμβάνουν ή έχουν καταλάβει μία από τις οκτώ 18) πρώτες θέσεις σε οποιοδήποτε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες η σε Ολυμπιακούς Αγώνες για άτομα με ειδικές ανάγκες δικαιούνται χορήγησης αδειών πρακτορείων προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου. ΛΟΤΤΟ, κρατικών λαχείων και ιπποδρομιακών στοιχημάτων, κατά παρέκκλιση των ειδικών διατάξεων που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
19.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα άτομα με ειδικές ανάγκες ΙΑ.Μ.Ε.Α.). τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 29 του παρόντος νομού, πλην των διατάξεων των παρ. 11 και 12, των παρ. 10 και 13 κατά το μέρος που αφορούν ία Τ.Ε.Φ.Α.Α. και τα λοιπά τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία, λόγω της φύσης της επιστήμης, είναι δυσχερής για τα άτομα αυτά η παρακολούθηση, σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, καθώς και των περιπτώσεων β΄ των παραγράφων 16 και 17 του άρθρου αυτού.
20.  
  Η εισαγωγή αθλητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 στα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του άρθρου αυτού. Ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του παρόντος άρθρου, ως σύνολο μορίων λαμβάνεται υπόψη η συνολική βαθμολογία στα τέσσερα μαθήματα της δέσμης και για διεκδίκηση θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σε ποσοστά 30% για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 1% για τα λοιπά τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επί του αριθμού εισακτέων που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν, 2525/1997.
21.  
  Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις παραγράφους 13 και 20 του άρθρου αυτού, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
22.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του άρθρου αυτού ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Από την ημερομηνία αυτή παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 22 έως και 25 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό.
23.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2009/1992 και του άρθρου 15 παρ. Ξ του ν. 2640V1998 διατηρούνται σε ισχύ και μετά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, προκειμένου για αποφοίτους ενιαίου λυκείου και όπου αναφέρεται συνολική βαθμολογία γενικών εξετάσεων νοείται το σύνολα μορίων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997.
24.  
  Για την εκπλήρωση των σκοπών του Παγκοσμίου Συλλόγου Ολυμπιονικών καθιερώνεται και ως έσοδα του επιχορήγηση από τη Γ.Γ Α. σε ετήσια βάση, κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νομού που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες.
Άρθρο 35 "1 Σε Έλληνες μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων της δευτεροβάθμιας γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και σε Έλληνες σπουδαστές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ Ε Ι.) ή ινστιτού [...]"
2.  
  Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού χορηγούνται υποτροφίες για μετεκπαίδευση η εξειδίκευση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε θέματα που προωθούν τις επιλογές του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού, ύστερα από επιτυχή δοκιμασία ενώπιον επιτροπής. Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται μέσο σε πέντε (5) έτη από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και πριν από τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους, με τον όρο ότι ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο η σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση και με την ειδικότητα που θα αποκτήσει, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Η υποχρέωση αυτή αίρεται, αν ο υπότροφος δεν προσληφθεί από το Δημόσιο εντός δυο (2) ετών από τη λήξη της μετεκπαίδευσης ή της εξειδίκευσης- Αν ο υπότροφος δεν εκπληρώσει τον παραπάνω όρο, το συνολικό ποσό της υποτροφίας που του χορηγήθηκε βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία σε βάρος του. ως δημόσιο έσοδο, εντόκως από τη λήξη της μετεκπαίδευσης η της εξειδίκευσης.
3.  
  Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Σ.Α.Σ., ορίζεται για κάθε έτος ο αριθμός των υποτροφιών των παρ. 1 και 2, το ύψος της ετήσιας συνολικής δαπάνης, η διάρκεια των υποτροφιών της παρ. 2 και ρυθμίζονται η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής της παρ 2. το είδος και ο τρόπος της δοκιμασίας ενώπιον της και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 4 Δεν επιτρέπεται χορήγηση υποτροφίας σε πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Υποτροφία που τυχόν χορηγήθηκε στα πρόσωπα αυτά, διακόπτεται.
Άρθρο 36 "Ειδικός λογαριασμός περίθαλψης Νοσοκομειακή περίθαλψη αθλητών Χορήγηση αθλητικού βοηθήματος 1 Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δημιουργείται ειδικός λογαριασμός, που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την περίθαλψη και την ενίσχυση ανασφάλ [...]"
3.  
  Στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μεταφέρονται τα χρηματικά ποσά του τηρούμενου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ειδικού τραπεζικού λογαριασμού, που προέρχονται από παράβολα του π.δ. 144/1976 για τη χορήγηση η ανανέωση αδειών λειτουργίας σχολών γυμναστικής κλπ Η μεταφορά γίνεται ύστερα από σχετική εντολή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 4 Στους ερασιτέχνες αθλητές κάθε κλάδου άθλησης. που δεν είναι ασφαλισμένοι άμεσα ή έμμεσα σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα ή στο Δημόσιο, παρέχεται δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη στη Γ θέση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ ). Η δαπάνη για τη νοσηλεία των πιο πάνω προσώπων βαρύνει τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 37 "Ειδικά θέματα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής"
1.  
  Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δίκαιου με την επωνυμία Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.ΟΑ) μετονομάζεται σε Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ιΕ Ο.Ε ).
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και σύμφωνη γνώμη της Ε Ο Ε . ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την περιουσία, την υπηρεσιακή κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρμόζεται στο προσωπικό, κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της ΕΟΕ και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ Ο Λ ) εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα Στο ίδιο διάταγμα περιλαμβάνεται ρύθμιση που καθορίζει τη σύνθεση της Ε.Ο Ε., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ολυμπιακού Χάρτη, με βάση τον οποίο στη διοίκηση μετέχουν τα μόνιμα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ Ο.Ε.Ι από την Ελλάδα, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα και ένας Σύμβουλος Επικρατείας. Στη διοίκηση της Ε.Ο.Ε, μετέχουν επίσης μέχρι τρεις (3) αθλήτριες ή αθλητές και μέχρι τέσσερις (4) προσωπικότητες κύρους, οι οποίοι ανακηρύσσονται ως μέλη της από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. μετά τη συγκράτηση της σε σώμα.
3.  
  Η Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί σύμβολο του αθλητισμού και τελεί υπό την προστασία της Ε.Ο.Ε. και Της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.), με σκοπό την αποτροπή της, με οποιονδήποτε τρόπο, νόθευσης και εμπορευματοποίησης της. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε Ο.Ε., καθαρίζονται1.
 1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης της μοναδικότητας της Ολυμπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από κάθε απόπειρα εμπορευματοποίησής της, σύμφωνα με τις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη της Δ.Ο.Ε.
 2. Το διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά με την οργάνωση της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
4.  
  Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.) λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δίκαιου, υπόγειοι διοικητικά και διαχειριστικά στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε Ο Ε.) και τέλει υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.).
Άρθρο 38 "Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας 1 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας και Προνοίας, Οικονομικών και Ανάπ [...]"
2.  
  Το Ε Κ.Α.Ε.Τ. έχει σκοπό την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού. την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, τη συλλογή, την τεκμηρίωση και τη διάδοση πληροφοριών επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αθλητικών θεμάτων και την επαγγελματική κατάρτιση προπονητών. Το Ε.Κ.Α.Ε.Τ., για την εκπλήρωση των σκοπών του. συνεργάζεται με τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού [Τ.Ε.Φ.Α.Α.) και άλλους φορείς. Επίσης μπορεί να συμπράττει η να συνεργάζεται με οργανισμούς ή μονάδες νομικών προσώπων δημοσίου δίκαιου (Ν.Π.ΔΔ) που έχουν ως αντικείμενο την πρόληψη τραυματισμών, τη θεραπεία και αποκατάσταση τραυματισμένων αθλητών, καθώς και την έρευνα στην αθλητιατρική.
3.  
  Με εισήγηση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. συνιστώνται σε περιφερειακά πανεπιστήμια αθλητιατρικά κέντρα, τα οποία ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός επιχορηγεί για την επίτευξη ταυ σκοπού τους. Με την απόφαση της χρηματοδότησης του Υπουργού ορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις των πανεπιστημίων ως προς τα συνιστώμενα από αυτά αθλητιατρικά κέντρα.
4.  
  Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του παρόντος:.
 1. Ρυθμίζονται τα θέματα διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης, οικονομικού ελέγχου, περιουσίας, συγκρότησης, σύνθεσης και αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης και επιστημονικών συμβουλίων, την υπηρεσιακή κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρμόζεται στο προσωπικό ένταξης του υπηρετούντος προσωπικού του Ε.Κ.Α.Ε. στο Ε Κ.Α.Ε.Τ. και γενικά όλα τα θέματα για τη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Ε.Τ.
 2. Εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., για την επιτυχία του σκοπού του, ιδίως:.
  • σε θέματα προώθησης της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της, καθώς και σε θέματα ανάπτυξης των αθλητικών επιστημών,
  • σε θέματα αθλητιατρικής και αξιολόγησης αθλητικών και σωματικών ικανοτήτων
  • σε θέματα ελέγχου, χρήσης και απαγόρευσης χρήσης από αθλητές ουσιών, φαρμάκων και μεθόδων
  • σε θέματα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης προπονητών, γιατρών και γυμναστών
 3. Επιτρέπεται να παρέχεται εξουσιοδότηση, με κανονισμούς που θα καταρτίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. και θα εγκρίνονται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό. να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, που θα προσδιορίζονται στο κατά την παρ 1 του παρόντος προεδρικό διάταγμα.
5.  
  Οι πόροι του Ε Κ.Α.Ε.Τ. είναι:.
 1. κρατική επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
 2. έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων και την παροχή υπηρεσιών
 3. δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους επιχορηγήσεις ή εισπράξεις από νόμιμη αιτία
Άρθρο 39
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Μαζικού Αθλητισμού (Ο.Μ.Α.), με σκοπό τη μελέτη, την οργάνωση, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την εξειδίκευση, την αξιολόγηση, την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων άσκησης και αθλητισμού για όλες ης κοινωνικές ομάδες σε πανελλήνιο επίπεδο. Έδρα του Οργανισμού, ο οποίος εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, είναι η Αθήνα.
2.  
  Για την εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού και τη χρηματοδότηση των φορέων που πραγματοποιούν τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, καθιερώνεται ως βασικό έσοδο του Οργανισμού, σε ετήσια βάση. ποσοστά δύο τοις εκατό (2%) από 1.1.2000 επί των συνολικών, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων των πρακτόρων. εισπράξεων του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.), πλην αυτών που αφορούν το αριθμό λαχείο ΛΟΤΤΟ. 3 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, την εκπροσώπηση, την οργάνωση, τη λειτουργία. τη διαχείριση, τον οικονομικά έλεγχο, την περιουσία, την υπηρεσιακή κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρμόζεται στο προσωπικό, καθώς και όλα τα λοιπά σχετικά θέματα.
4.  
  Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται ανάλογα και για τα πρόσωπα που μετέχουν στα όργανα διοίκησης του Ο.Μ.Α.
Άρθρο 40
1.  
  Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού (Ε.ΣΑ.Σ.), που έχει σκοπό την υποβολή στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και προτάσεων αναφορικά με τον εθνικό αθλητικό σχεδιασμό και προγραμματισμό.
2.  
  Το Ε.Σ.Α.Σ. έχει τις έξης αρμοδιότητες:.
 1. εισηγείται το σχεδιασμό των εθνικών αθλητικών προτεραιοτήτων και των σημαντικών αθλητικών στόχων και παρακολουθεί την πορεία μείζονος σπουδαιότητας αθλητικών θεμάτων
 2. γνωμοδοτεί για τον προγραμματισμό των εκτελούμενων από τη Γ.Γ.Α. τεχνικών έργων, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού,.
 3. γνωμοδοτεί για τα κριτήρια κατανομής του ποσού των επιχορηγήσεων προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, καθώς και γιο τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων, 6) γνωμοδοτεί για την έκτακτη επιχορήγηση αθλητικών φορέων, καθώς και για την επιχορήγηση μη ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών φορέων
 4. προτείνει τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την ανάληψη αθλητικών διοργανώσεων από αθλητικές ομοσπονδίες, ΣΤ) γνωμοδοτεί για το ύψος και τη διάρκεια των υποτροφιών του άρθρου 35 του παρόντος νόμου
 5. γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτό από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό
3.  
  Το Ε.Σ.Α.Σ. συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, με διάρκεια θητείας δύο (2) έτη και αποτελείται από δεκατρία (! 3) μέλη ως έξης.
 1. το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ως πρόεδρο, 3) τον Ειδικό Γραμματέα Αθλητισμού,
 2. το Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ Γ Α. ή ένα (1) Γενικό Διευθυντή ή ένα (1) Διευθυντή της Γ.Γ Α.
 3. έναν (Ι) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οριζόμενο από τον οικείο Υπουργό,
 4. το Συντονιστή Διευθυντή του Ο.Π.Α.Π., στ) πέντε (5) μέλη, υποδεικνυόμενα από την Ε.Ο.Ε.,.
 5. έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Μαζικού Αθλητισμού, που υποδεικνύεται από το διοικητικό του συμβούλιο, η] έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας, που υποδεικνύεται από το οικείο Δ.Σ., θ] έναν (Ι) εκπρόσωπο των ατόμων με ειδικές ανάγκες, υποδεικνυόμενο από την Εθνική Επιτροπή Αθλητισμού Α.Μ.Ε.Α. ή. σε περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται, από την ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία Α.Μ.Ε.Α.
 6. Όταν συζητούνται θέματα, που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στη σύνθεση του Ε.Σ.Α.Σ. συμμετέχουν οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών της χωράς.
4.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας του ΕΣΑΣ. βαρύνουν τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση και οι ανάγκες σε προσωπικό του Συμβουλίου αυτού καλύπτονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Στα μέλη του Ε.Σ.Α.Σ. απαγορεύεται η καταβολή αποζημίωσης ή αμοιβής ή οποιαδήποτε άλλη κάθε μορφής παροχή Μέχρι τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Οργανισμού Μαζικού Αθλητισμού και την υπόδειξη εκπροσώπου του, στο Ε.Σ.Α.Σ. μετέχει ο οριζόμενος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 5 Το Ε.Σ.Α.Σ. λειτουργεί, με την επιφύλαξη, των διατάξεων του επόμενου εδαφίου, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων. Με κανονιστική απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται η έναρξη λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Σ., η οργάνωση και λειτουργία αυτού, η άσκηση και η κατανομή αρμοδιοτήτων, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 41 "Αντιμετώπιση της βίας σε αγωνιστικούς χώρους Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας Σύνδεσμοι Φιλάθλων t. Κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται η συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητι [...]"
2.  
  Τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους.
3.  
  Η με υπαίτια πράξη ή παράλειψη, παράβαση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος ή η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε πράξεις βίας που. ανεξάρτητα από τον ποινικό ή μη κολασμό, δυσφημούν τον αθλητισμό, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, που συνεκτιμάται από τα αρμόδια όργανα κατά την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, όπως ορίζεται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις ή τις διατάξεις των οικείων κανονισμών η από άλλες διατάξεις.
4.  
  Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε αθλητικής συνάντησης εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ ) ή στο Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.), εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας του.
5.  
 1. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντίτιμου του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης. πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης περιέρχεται ως πόρος στα ασφαλιστικά ταμεία του αστυνομικού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Χ. - Τ.Α.Υ Α.Π.).
 2. Τα ανωτέρω έσοδα επιμερίζονται κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) στο Ε.Τ Ε.Χ. και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) στο Τ Α.Υ Α.Π.
 3. Το πιο πάνω ποσοστά περιέρχεται ως πόρος στα Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, εφόσον οι αγώνες ίων ανωτέρω αθλημάτων διεξάγονται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σώματος.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας.
 5. Δημόσιας Τάξης, Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται η διαδικασία είσπραξης των εσόδων, η διαχείριση τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 6. Η ΕΛ.ΑΣ. και το Λ.Σ. μπορούν να διαθέτουν επιπλέον προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αγώνες αυξημένης επικινδυνότητας.
 7. Η διάθεση αυτή γίνεται υστέρα από αίτηση των διαγωνιζόμενων αθλητικών σωματείων, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή της διοργανώτριας αρχής των πρωταθλημάτων ή της επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου αυτού.
 8. Η πιο πάνω διάθεση γίνεται με την καταβολή ανάλογης αποζημίωσης από τους διαγωνιζομένους, σύμφωνα με τα ποσοστά συμμέτοχης στις εισπράξεις κάθε αγώνα, προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ή το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία αποδίδεται στο επιπλέον απασχολούμενο προσωπικά της ΕΛΑΣ. η του Λ.Σ.
 9. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και οι όροι ανάθεσης της τήρησης της τάξης στην ΕΛ.ΑΣ. ή το Λ.Σ., καθώς και το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, ανάλογα με τον αριθμό του επιπλέον απασχολούμενου προσωπικού και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του. α τρόπος υπολογισμού, βεβαίωσης και καταβολής της αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
6.  
  Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επταμελής Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.). Η επιτροπή αποτελείται από:.
 1. πέντε (5) πρόσωπα με εμπειρία και γνώση στον αθλητισμό, από τα οποία το ένα (1) είναι εκπρόσωπος συνδικαλιστικού οργάνου επαγγελματιών αθλητών,
 2. έναν (1) ανώτερο αξιωματικό της ΕΛ ΑΣ. με εμπειρία στα θέματα που χειρίζεται η Επιτροπή, υποδεικνυόμενο από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης,.
 3. έναν (1) αξιωματικό ίου Πυροσβεστικού Σώματος, υποδεικνυόμενο από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης
7.  
  Τα μέλη της Δ.Ε.Α.Β. ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο γραμματέας, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στον πρόεδρο, στα μέλη και στα γραμματέα της επιτροπής καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων. Με άλλη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β.
 1. Με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών Βίας σε αγωνιστικούς χώρους, καθώς και ενεργειών που δυσφημούν τον αθλητισμό, με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. ορίζονται:.
 2. οι υποχρεώσεις των αρχών που οργανώνουν αθλητικές συναντήσεις,
 3. οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων, των αθλητικών ομοσπονδιών, των ανωνύμων αθλητικών εταιρειών, των τμημάτων αμειβομένων αθλητών και των λοιπών αθλητικών φορέων, καθώς και οι κυρώσεις πλην των αγωνιστικών που επιβάλλονται στους παραβάτες
 4. η οργάνωση ειδικών προγραμμάτων και σεμιναρίων,
 5. η συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωμάτων για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας στους αγωνιστικούς χώρους,
 6. η σύσταση ειδικού σώματος παρατηρητών, από πρόσωπα που διαθέτουν ειδικά προσόντα και ικανότητες, και το έργο που θα προσφέρουν στις υψηλού κινδύνου αθλητικές συναντήσεις,
 7. οι υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων, των αθλητών, των προπονητών, των διαιτητών, των θεατών και των συνδέσμων φιλάθλων και οι επιβαλλόμενες σε καθέναν από αυτούς κυρώσεις πλην των αγωνιστικών,
 8. σ τρόπος διάθεσης εισιτηρίων σε συνεργασία με τις διοργανώτριες αρχές των αθλητικών συναντήσεων,
 9. τα μέτρα αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων και
9.  
  Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) έχει ως έργο:.
 1. τη διαρκή μελέτη του φαινόμενου της κάδε μορφής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,
 2. την εισήγηση στους αρμόδιους φορείς για τη συνεχή και υπεύθυνη πληροφόρηση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με την έκταση του φαινόμενου της βίας στους αθλητικούς χώρους,
 3. τη μέριμνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα του ρόλου τους κατά την παρουσίαση των αθλητικών γεγονότων,
 4. τη μέριμνα, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που ρυθμίζουν την αντιμετώπιση του φαινόμενου της βίας, την προστασία και την ασφάλεια των αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα,
 5. την εισήγηση κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου, που κατά τη γνώμη της απαιτείται, για την εξασφάλιση της ευταξίας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις,
 6. τη συνεργασία με τις διοργανώτριες κατά το νόμο αθλητικές ενώσεις, ομοσπονδίες η επαγγελματικούς συνδέσμους, καθώς και με τις αστυνομικές αρχές, αναφορικά με τη λήψη των ειδικότερων μέτρων τάξης στις συναντήσεις που διεξάγονται στη χώρο. στο πλαίσια των εθνικών πρωταθλημάτων των ομαδικών αθλημάτων,.
 7. την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών σχετικό με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων,
 8. την εισήγηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για διδασκαλία ή ανάπτυξη θεμάτων στα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, με σκοπό την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος για την πρόληψη του φαινόμενου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους,
 9. τη γνωμοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης επικινδυνότητας αθλητικών συναντήσεων, για τη μη χορήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, το ΤΑ Α. ή την Α.Α.Ε. στο φιλοξενούμενο σωματείο, Τ,Α.Α. ή Α.Α.Ε.,.
 10. την εισήγηση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων αστυνομικών αρχών, στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, για τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων
10.  
  Η επιτροπή εκπροσωπεί τη Χώρα στη Διαρκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκπρόσωποι της ορίζονται ο πρόεδρος ή μέλη της, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
11.  
  Σύνδεσμος φιλάθλων αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας είναι σωματείο κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί σωματείων. Δεν μπορεί να είναι μέλος συνδέσμου φιλάθλων πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος.
12.  
  Κάθε σύνδεσμος φιλάθλων υποχρεούται να ζητήσει την παροχή ειδικής φίλαθλης αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. του συνδέσμου με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού η άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής η περιφερειακής διοίκησης, εφόσον:.
 1. υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και πιστοποιητικό έγγραφης στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου,
 2. υπάρχει πρόταση του οικείου αθλητικού σωματείου ή της οικείας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας,
 3. υποβάλλει πλήρη κατάλογο μελών, στον οποίο επισυνάπτονται αντίγραφα ποινικού μητρώου των μελών αυτών, από τα οποία να προκύπτει άτι τα μέλη δεν έχουν τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις β και γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα αυτά.
13.  
  Ο κάθε σύνδεσμος έχει υποχρέωση το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και του Ιουλίου κάθε έτους να υποβάλλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης κατάλογο τυχόν νέων μελών, συνοδευόμενο με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έγγραφα.
14.  
  Κάθε αναγνωρισμένος σύνδεσμος δικαιούται να λαμβάνει για τα μέλη του αριθμό εισιτηρίων της κατώτερης τιμής από τα αθλητικά σωματεία ή τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων στους συνδέσμους και στα μέλη αυτών, οι υποχρεώσεις αυτών, καθώς και οι συνέπειες που συνεπάγεται η παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων.
Άρθρο 42 "Επιτροπή Ενημέρωσης Διεθνών"
1.  
  Αθλητικών Οργανισμών Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνιστάται Επιτροπή Ενημέρωσης Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και έχει ως μέλη τα εκλεγμένα μέλη διοικήσεων αθλητικών ομοσπονδιών ή άλλων φορέων σε διοικήσεις αθλητικών οργανισμών και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, υποδεικνυόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Έργο της Επιτροπής είναι η ενημέρωση ίων εκπροσώπων σε διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς ή σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τη Χώρα μας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής σχετικά με τον αθλητισμό. Καθήκοντα προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και καθήκοντα γραμματέα μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Χρέη αναπληρωτή προέδρου ασκεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. 0 πρόεδρος, ία μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της για παροχή πληροφοριών υπηρεσιακούς παράγοντες η άλλα πρόσωπα που είναι σε θέση να συνεισφέρουν στα υπό συζήτηση θέματα. Στα μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης η άλλης αμοιβής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 4
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές ατομικών αθλημάτων
2.  
  Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ατομικού αθλήματος λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ Ε.Δ ) και Επιτροπή Εφέσεων Διαιτητών (Ε.Ε.Δ.) Η Κ.Ε.Δ., με υποεπιτροπές της, ασκεί και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ορισμού Διαιτητών (Ε.Ο.Δ.), καθώς και της Πειθαρχικής Επιτροπής Διαιτητών (Π.Ε.Δ.).
3.  
  Οι διατάζεις του άρθρου 44 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους κριτές, τους αφέτες, τους χρονομέτρες, τους σημειωτές και κάθε άλλο όργανο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης σε ατομικό άθλημα Άρθρα 46 Αξιολόγηση διαιτητών Ι. Με κανονισμούς, που καταρτίζονται από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες, ύστερα από γνώμη της ομοσπονδίας διαιτητών, ρυθμίζονται όπως:.
 1. δήλωση συμμετοχής,
 2. αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται καταδίκη για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, γ] αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και των επισυναπτόμενων σε αυτή εντύπων περιουσιακής κατάστασης και μεταβολών της.
 3. εμπειρία, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, ε| απόδοση σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, που αποδεικνύεται από βαθμολογία παρατηρητών, στ) καλή φυσική κατάσταση και υγεία που διαπιστώνονται από προβλεπόμενες αγωνιστικές δοκιμασίες, εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις,
 4. οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα των διαιτητών και των παρατηρητών,
 5. κάθε άλλο συναφές θέμα.
 6. Ο καθορισμός της αποζημίωσης των προσώπων της περίπτωσης δ της παρούσας παραγράφου, για συμμετοχή σε αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών, γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των οικείων επαγγελματικών συνδέσμων.
 7. Οι κανονισμοί της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 27. 2 Για την αξιολόγηση των διαιτητών λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και τα ακολούθα κριτήρια:.
 8. ηλικία
 9. διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων
4.  
  Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται ανάλογα και για τους διαιτητές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 43 "Σύνδεσμοι - Ομοσπονδίες διαιτητών ομαδικών αθλημάτων Ι. Στην περιοχή ευθύνης κάθε αθλητικής ένωσης επιτρέπεται να συσταθεί ένας μόνο σύνδεσμος διαιτητών για κάθε κλάδο άθλησης. Μέλη των συνδέσμων διαιτητών είναι αποκλειστικά και μόνο διαιτητές με δίπ [...]"
3.  
  Οι σύνδεσμοι διαιτητών έχουν κυρίως ως έργο την κατάρτιση πινάκων διαιτητών τοπικών πρωταθλημάτων και τη στελέχωση των αγώνων αυτών, τη λειτουργία σχολών διαιτησίας, τη διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των τοπικών κατηγοριών και την επιμόρφωση αυτών, με την εποπτεία της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών και με την επιφύλαξη της διάταξης της περ. ά της παρ. 6 του άρθρου αυτού.
4.  
  Για κάθε ομαδικό άθλημα μπορεί να συσταθεί μία μόνο ομοσπονδία διαιτητών, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης πέντε (5) τουλάχιστον αναγνωρισμένων συνδέσμων διαιτητών. Η ομοσπονδία αυτή αποτελεί το ανώτατο όργανο των διαιτητών και είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.
5.  
  Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου για την ίδρυση ομοσπονδίας διαιτητών, ως ομοσπονδία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου λογίζεται ο σύνδεσμος που:
 1. έχει έδρα την έδρα της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης,
 2. είναι πανελλήνιας εμβέλειας,
 3. είναι ο μοναδικός σύνδεσμος ή, εάν υπάρχουν περισσότεροι σύνδεσμοι, είναι αυτός που έχει τα περισσότερα μέλη
6.  
  Οι ομοσπονδίες διαιτητών αναγνωρίζονται με ειδική απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, και έχουν ως έργο κυρίως:
 1. τη λειτουργία των σχολών διαιτητών και τον ορισμό καθηγητών διαιτησίας στις σχολές αυτές,
 2. την κατάρτιση του πίνακα των διαιτητών που προτείνονται για τη στελέχωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), καθώς και την κατάρτιση πινάκων εθνικών κατηγοριών,.
 3. την ονομασία καθηγητών διαιτησίας,
 4. την επιμόρφωση και τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών εθνικών κατηγοριών.
 5. Αν δεν υφίσταται ομοσπονδία διαιτητών η ο αναφερόμενος στην παρ. 5 του παρόντος σύνδεσμος, οι αρμοδιότητες της ασκούνται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.
7.  
  Οι σύνδεσμοι και οι ομοσπονδίες διαιτητών έχουν διοικητική, οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια
8.  
  Οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 24, καθώς και του άρθρου 6 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα για τις ομοσπονδίες και τους συνδέσμους διαιτητών.
9.  
  Οι αντιπρόσωποι των συνδέσμων διαιτητών που εκλέγουν τα μέλη του Δ.Σ, της ομοσπονδίας διαιτητών στα αθλήματα στα οποία διενεργούνται πρωταθλήματα με συμμετοχή αθλητικών ανωνύμων εταιρειών είναι μόνο μη εν ενεργεία διαιτητές και εκλέγονται μόνα από μη εν ενεργεία διαιτητές. Ο εν ενεργεία διαιτητής που, κατά παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, άσκησε το εκλογικό δικαίωμα για την ανάδειξη αντιπροσώπων, δεν εντάσσεται στους πίνακες διαιτητών όλων των κατηγοριών πρωταθλημάτων ή διαγράφεται, εφόσον έχει συμπεριληφθεί σε αυτούς.
Άρθρο 44
1.  
  Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ομαδικού αθλήματος λειτουργούν τα ακόλουθα όργανα διαιτησίας: η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, η Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών, η Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας, η Επιτροπή Εφέσεων Διαιτητών και η Επιτροπή Ορισμού Παρατηρητών Διαιτησίας
2.  
  Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) αποτελείται από πέντε (5), επτά 171, εννιά (91. έντεκα (11) μέλη κατά περίπτωση. με θητεία ίση με αυτή των μελών του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που. για οποιονδήποτε λόγο, λήξει η θητεία του Λ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, λήγει και η θητεία των μελών της Κ.Ε Δ Η Κ Ε.Δ. συγκροτείται με απόφαση του Δ Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Αριθμός πενήντα τοις εκατό συν ένα (50% + 1) παραλειπομένου του κλάσματος του αριθμού των μελών της Κ.Ε.Δ., συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου αυτής, ορίζεται από το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Τα λοιπά μέλη της Κ.Ε.Δ. ορίζονται από το Δ.Σ. της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών. Το Δ Σ. καταρτίζει πίνακα με τα οριζόμενα μέλη που αποστέλλεται στην αθλητική ομοσπονδία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30] ήμερων από την εκλογή του Δ.Σ. της. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία, το Δ.Σ της αθλητικής ομοσπονδίας ορίζει ελεύθερα τα μέλη της Κ.Ε.Δ.
3.  
  Η Κ.Ε Δ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. την ενίσχυση του έργου της αθλητικής ομοσπονδίας στη σχεδίαση, τη χάραξη και τη βελτίωση της διαιτησίας,
 2. την εισήγηση προς το διοικητικό συμβούλιο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης των διαιτητών,
 3. την παρακολούθηση του έργου των διαιτητών, την επιλογή, την αξιολόγηση και την προαγωγή των διαιτητών εθνικών πρωταθλημάτων από κατηγορία σε κατηγορία. με βάση τα κριτήρια του παρόντος.
 4. την επιλογή παρατηρητών διαιτησίας στα πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών,
 5. την εισήγηση ή γνωμοδότηση για τροποποίηση των κανονισμών διαιτησίας,
 6. να συμπληρώνει με επιπλέον διαιτητές τον πίνακα διαιτητών εθνικών κατηγοριών που προτείνει η οικεία ομοσπονδία διαιτητών, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της
 7. να αντιμετωπίζει κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται σε αυτή από το Δ Σ. της αθλητικής Ομοσπονδίας.
4.  
  Η Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών (Ε.Ο.Δ.) αποτελείται από τρία (3] μέλη, με θητεία ίση με αυτή των μελών του Δ Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας. Τα μέλη της Ε.Ο Δ ορίζονται με απόφαση του Δ Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η οικεία αθλητική ομοσπονδία επιλέγει υποχρεωτικά τα μέλη της Ε.Ο.Δ. από πίνακα που εισηγείται η Κ.Ε.Δ., στον οποίο περιλαμβάνεται αριθμός διαιτητών τουλάχιστον διπλάσιος από τον απαιτούμενο. Ο πρόεδρος της Ε.Ο.Δ. πρέπει να είναι μέλος της Κ.Ε.Δ. Έργο της Ε.Ο.Δ. είναι ο ορισμός των διαιτητών των αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων.
5.  
  Η Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας (Π.Ε.Δ.) συγκροτείται από τρία (3) μέλη, με θητεία ίση με αυτή των μελών του Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας, που ορίζονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου. Η Π.Ε.Δ. είναι αρμόδια για την επιβολή στους διαιτητές των αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων των πειθαρχικών ποινών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και για την εκδίκαση ενστάσεων κακής διαιτησίας, που τυχόν προβλέπονται από τους οικείους κανονισμούς. Κατά των αποφάσεων της Π Ε Δ. επιτρέπεται έφεση ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων Διαιτητών (Ε.Ε.Δ.), η οποία ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει την επόμενη της κοινοποίησης ή της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνώσης της απόφασης. Δικαίωμα έφεσης έχει ο διαιτητής στον οποίο έχει επιβληθεί η ποινή.
6.  
  Η Επιτροπή Εφέσεων Διαιτητών (Ε.Ε.Δ.) συγκροτείται από τρία (3) μέλη. που ορίζονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για την επιλογή των μελών της Ε.Ο.Δ. Η Ε Ε.Δ εκδικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων που εκδίδει η Π Ε.Δ Η πειθαρχική δικαιοδοσία της Π.Ε.Δ. και της Ε Ε.Δ. εξαντλείται στον έλεγχο των διαιτητών όσον αφορά την άσκηση των αγωνιστικών καθηκόντων. 7 Η Επιτροπή Ορισμού Παρατηρητών Διαιτησίας (Ε.Ο.Π.Δ.) αποτελείται από πέντε (51 μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ομοσπονδίας και με θητεία ίση με αυτή των μελών του παραπάνω Δ.Σ. Ο πρόεδρος και ένα (1) μέλος αυτής προτείνονται από το Δ Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και τα άλλα τρία (3) μέλη από την οικεία ομοσπονδία διαιτητών.
8.  
  Ως μέλη των παραπάνω οργάνων διαιτησίας ορίζονται καθηγητές διαιτησίας η διεθνείς μη εν ενεργεία διαιτητές και. αν δεν υπάρχουν η δεν επαρκούν, ορίζονται μη εν ενεργεία διαιτητές της ανώτατης κατηγορίας αγώνων Σε περίπτωση που ο αριθμός και αυτών δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται να ορίζονται κατά σειρά μη εν ενεργεία διαιτητές κατωτέρων κατηγοριών. Σε αθλήματα που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός μη εν ενεργεία διαιτητών, για τη συγκρότηση των παραπάνω οργάνων, μπορεί να ορίζονται και εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές.
9.  
  Αν δεν υφίσταται αναγνωρισμένη ομοσπονδία διαιτητών η ο αναφερόμενος στην παρ. 5 του άρθρου 43 του παρόντος νόμου σύνδεσμος, τα μέλη των οργάνων διαιτησίας ορίζονται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία. Με εξαίρεση τον πρόεδρο της Ε.ΟΔ., ο οποίος είναι μέλος της Κ.Ε Δ., δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να συμμετέχει σε περισσότερα από ένα όργανα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
10.  
  Όλες οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ . της ΕΟΔ, της Ε.Ε.Δ. και της Ε.Ο.Π.Δ είναι οριστικές και δεν προσβάλλονται ενώπιον άλλου οργάνου. Π. Στις αθλητικές ενώσεις σωματείων, του άρθρου 10 του παρόντος νόμου κάθε ομαδικού αθλήματος, λειτουργούν όργανα διαιτησίας αντίστοιχα με τα παραπάνω, ασκώντας ανάλογες αρμοδιότητες με αυτά.
12.  
  Διαιτητής που διατηρεί ο ίδιος ή σύζυγος ή τέκνα ή γονείς του κατάστημα αθλητικών ειδών η πρακτορείο προγνωστικών αγώνων κάθε είδους, δεν επιτρέπεται να διαιτητεύει σε επίσημους αγώνες οποιουδήποτε ομαδικού αθλήματος ούτε να συμμετέχει σε Δ.Σ. συνδέσμου η ομοσπονδίας διαιτητών η σε άλλα όργανα η επιτροπές διαιτησίας.
13.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους παρατηρητές, τους επόπτες, τους χρονομέτρες, τους σημειωτές και κάθε άλλο όργανο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης σε ομαδικό άθλημα
14.  
  Οι διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου ισχύουν ανάλογα για όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πρόσωπα
15.  
  Με αποφάσεις των Δ.Σ. των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας των πιο πάνω επίτροπων.
Άρθρο 47 "Αμειβομένη διαιτησία"
1.  
  Με απόφαση του Δ. Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών, εισάγεται σύστημα αμειβόμενης διαιτησίας για τις ανάγκες των αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα.
Άρθρο 48 "Ειδικώς κανονισμός για την αμειβόμενη διαιτησία"
1.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, καταρτίζεται ειδικός κανονισμός, ο οποίος ρυθμίζει τα κάθε είδους θέματα που αφορούν την αμειβόμενη διαιτησία.
2.  
  Ο κανονισμός της προηγούμενης παραγράφου υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, κατ’ ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 27 του παρόντος νόμου
3.  
  Ο κανονισμός του άρθρου αυτού καταρτίζεται μέσα σε ένα (1) τρίμηνο από την έκδοση της αναφερομένης στο άρθρο 47 απόφασης του Δ Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Άρθρο 49 "Ειδικά έσοδα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού"
1.  
  Τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α), που διατίθενται για την εκπλήρωση αθλητικών σκοπών, προέρχονται από τα περιερχόμενα σε αυτή κεφάλαια του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.) και του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας (Ο.Δ Ι.Ε.). καθώς και από πόρους άλλων πηγών.
Άρθρο 50 "1 Η Γ.Γ.Α. επιχορηγεί τους εποπτευόμενους από αυτή αθλητικούς φορείς για την ανάπτυξη, και την ενίσχυση του αθλητισμού και ειδικότερα για την εκτέλεση προγραμμάτων ανάπτυξης των οικείων αθλημάτων, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών κα [...]"
2.  
  Η Γ.Γ Α. μπορεί να επιχορηγεί περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμίδας και νομικά πρόσωπα που εποπτεύει για την αντιμετώπιση δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και για την εκτέλεση αθλητικών έργων ή για τη συντήρηση εγκαταστάσεων τηρούμενης της κείμενης νομοθεσίας. Η Γ.Γ.Α. μπορεί επίσης να επιχορηγεί τους παραπάνω φορείς για αθλητικούς σκοπούς που αφορούν την έρευνα και την επιμόρφωση, ύστερα από εισήγηση του Ε.ΚΑΕ.Τ. ή της Εθνικής Επιτροπής Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας του όρθρου 58 του παρόντος. Οι επιχορηγήσεις αυτές βαρύνουν τα ειδικά έσοδα της Γ.ΓΑ.
3.  
  Έκτακτες επιχορηγήσεις προς οποιονδήποτε αθλητικό φορέα από τη Γ.Γ.Α. επιτρέπονται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Σ.Α.Σ. Τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται να υποβάλλουν απολογισμό στη Γ Γ.Α. μόνο για τις έκτακτες επιχορηγήσεις που λαμβάνουν από αυτή.
4.  
  Επιχορήγηση σε αθλητικούς φορείς μη ειδικώς αναγνωρισμένους επιτρέπεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Σ.Α.Σ.
5.  
  Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε φορέα να διαθέτει την επιχορήγηση της Γ.Γ Α. χωρίς έγκριση της για σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο δόθηκε η επιχορήγηση. Μέλος της διοίκησης ή ειδικός συνεργάτης ή υπάλληλος επιχορηγούμενου φορέα η οποιοσδήποτε άλλος διαχειρίζεται χρηματικά ποσά από την επιχορήγηση της Γ ΓΑ. και από πρόθεση τα διαθέτει για σκοπό διάφορο από τον καθορισμένο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Εάν πέτυχε ή επεδίωξε υπέρ εαυτού ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, όφελος που υπερβαίνει τα ποσά των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν η διάπραξη του εγκλήματος εξακολούθησε για μακρύ χρονικό διάστημα ή το ποσό του οφέλους είναι πάνω από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, ο υπαίτιος τιμωρείται με ποινή κάθειρξης. Το χρηματικό ποσό που δεν διατέθηκε για τον καθορισμένο σκοπό καταλογίζεται σε βάρος των προσώπων που αποφάσισαν και πραγματοποίησαν τη διάθεση αυτή και εισπραττόμενο αποδίδεται στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ο καταλογισμός γίνεται οπό το Διευθυντή Οικονομικού της Γ.Γ.Α , ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες επιθεωρητή δημοσίων υπολόγων του Υπουργείου Οικονομικών Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
6.  
  Δεν επιτρέπεται επιχορήγηση:
 1. αθλητικού σωματείου που δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος νομού,
 2. αθλητικής ομοσπονδίας που προσέλαβε ειδικό συνεργάτη κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος
7.  
  Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 51, κάθε επιχορηγούμενος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού φορέας υποβάλλει απολογισμό σε αυτήν για τα ποσά της επιχορήγησης που του καταβάλλεται.
Άρθρο 51 "Οικονομικό έτος - Προϋπολογισμός Ισολογισμός - Απολογισμός αθλητικών φορέων Ι. Τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις του όρθρου 10 και οι ομοσπονδίες του παρόντος νόμου υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό, απολογισμό κα [...]"
2.  
  Οι προϋπολογισμοί των σωματείων καταρτίζονται έως την 30ή Σεπτεμβρίου
3.  
  Οι προϋπολογισμοί των αθλητικών ενώσεων υποβάλλονται για έγκριση στις οικείες ομοσπονδίες έως την 30ή Σεπτεμβρίου και των ομοσπονδιών στη Γ.Γ.Α. έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
4.  
  Οι προϋπολογισμοί των αθλητικών ενώσεων καταρτίζονται έως την 30ή Σεπτεμβρίου και των ομοσπονδιών έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η έγκριση των προϋπολογισμών περιλαμβάνει και το δικαίωμα της μεταρρύθμισης, εφόσον η αθλητική ένωση ή η ομοσπονδία δεν συμφωνεί με τις υποδείξεις ή τις παρατηρήσεις των αρμόδιων για έγκριση των προϋπολογισμών οργάνων. Ειδικότερα οι προϋπολογισμοί των ομοσπονδιών συνοδεύονται από οικονομικό προγραμματισμό για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού και από έκθεση στην οποία αναφέρονται παρατηρήσεις και συμπεράσματα, σχετικά με την πορεία των αθλημάτων τους κατά την προηγούμενη περίοδο και την προοπτική ανάπτυξης τους το επόμενο έτος. Ο οικονομικός αυτός προγραμματισμός και η έκθεση αξιολογούνται από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Γ Γ.Α , στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού, για τη διαμόρφωση του οριστικού περιεχομένου του οικονομικού προγραμματισμού των αθλημάτων.
5.  
  Η Γ.Γ.Α. ανακοινώνει ως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους το ύφος των επιχορηγήσεων των ομοσπονδιών, οι οποίες κατόπιν προβαίνουν σε κατανομή στα σωματεία και στις ενώσεις της αρμοδιότητας τους.
6.  
  Τροποποίηση προϋπολογισμού αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια του έτους επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου και έγκριση του αρμόδιου οργάνου. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πέρα από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού καταλογίζονται εις ολόκληρον σε βάρος των υπεύθυνων οργάνων που ενέκριναν την πραγματοποίηση τους. Ο καταλογισμός γίνεται υπέρ του Ε Κ.Α Ε.Τ. από το Διευθυντή Οικονομικού της Γ.Γ.Α., που έχει τις αρμοδιότητες επιθεωρητή δημοσίων υπολόγων του Υπουργείου Οικονομικών. Η είσπραξη και η απόδοση των καταλογιζομένων ποσών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ Ε.Δ.Ε. 7 Τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε έτος και ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται ο τύπος, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον ειδικό αυτό απολογισμό, καθώς και ο χρόνος κατάρτισης και υποβολής του. Ο απολογισμός αυτός εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του απολογισμού της παρ 1 του παρόντος. Ο ειδικός απολογισμός υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. που οφείλει να τον διενεργήσει μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών Με τον ειδικό αυτό απολογισμό συνυποβάλλονται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της παρ. 1 του παρόντος. Αν από τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου διαπιστώνονται παραβάσεις, η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνει στις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την αναζήτηση και τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών και εισηγείται αρμοδίως την περικοπή ή τη διακοπή της κρατικής επιχορήγησης ή τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Σωματεία που λαμβάνουν συνολική ετήσια επιχορήγηση, τακτική και έκτακτη, μικρότερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών μπορούν, αντί απολογισμού, να υποβάλλουν δια των νομίμων εκπροσώπων τους υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε για αθλητικούς σκοπούς για τους οποίους επιχορηγήθηκε.
8.  
  Ο κατά την παρ. 1 του παρόντος απολογισμός και ο ισολογισμός των αθλητικών ενώσεων καταρτίζονται και υποβάλλονται για έλεγχο στις οικείες ομοσπονδίες, και των ομοσπονδιών στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ Α. έως το τέλος Φεβρουάριου κάθε έτους Ειδικότερο ΟL ισολογισμοί των ομοσπονδιών δημοσιεύονται πριν από την υποβολή τους στη Γ Γ.Α. σε μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα Η παράλειψη των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται την αναστολή καταβολής των επιχορηγήσεων για όσο χρόνο διαρκεί π παράλειψη αυτή.
Άρθρο 52
1.  
  Μετά από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, συγκροτείται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επταμελές Ελεγκτικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, αποτελούμενο από πέντε (5) μονίμους υπάλληλους της Γ.Γ.Α. και δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας, με γνώσεις οικονομικής κατεύθυνσης. Τα μέλη του Ελεγκτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικών φορέων. Το Συμβούλιο αυτά λειτουργεί σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας του πιο πάνω συλλογικού οργάνου, καθώς και ο καθορισμός της αποζημίωσης των μελών αυτού. Ξ. Έργο του Ελεγκτικού Συμβουλίου είναι κυρίως al η διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου κάθε άλλου στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο του νομού αυτού ή των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και των άλλων επιχορηγουμένων φορέων,.
 1. η διαπίστωση της τήρησης από τα σωματεία, τις οργανώσεις και τις ομοσπονδίες των διατάξεων των νομών, των διαταγμάτων, των υπουργικών αποφάσεων, των κανονισμών που αφορούν διαχειριστικούς και λογιστικούς κανόνες, οι οποίοι επιβάλλονται από το νόμο αυτόν και από άλλες διατάξεις,
 2. η γνωμοδότηση για περικοπή της επιχορήγησης, εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις,
 3. ο έλεγχος των τμημάτων αμειβομένων αθλητών (Τ Α.Α ) για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων, που αφορούν διαχειριστικούς και λογιστικούς κανόνες του παρόντος νόμου και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων κανονιστικά γενικά πράξεων, καθώς και ο έλεγχος της εκπλήρωσης των εν γένει οικονομικών τους υποχρεώσεων.
3.  
  Όλοι οι αθλητικοί φορείς του παρόντος νόμου υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση για έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου, το οποίο θα ζητηθεί από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Σε περιπτώσεις άρνησης. το Ελεγκτικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό τη διακοπή ή την περικοπή της επιχορήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα. Ειδικά για τα τμήματα αμειβομένων αθλητών, η άρνηση παροχής εγγράφων ή άλλων στοιχείων, συνεπάγεται την αφαίρεση των βαθμών μιας νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήματος και για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση. Η ποινή επιβάλλεται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, ύστερα από έγγραφο του Ελεγκτικού Συμβουλίου.
4.  
  Ο έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε, με εντολή του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού
5.  
  Για τον έλεγχο που διενεργήθηκε, συντάσσεται ειδική έκθεση, της οποίας αντίγραφο υποβάλλεται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και κοινοποιείται κατά περίπτωση στον οικείο αθλητικό φορέα Το Ελεγκτικό Συμβούλιο, σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων για τις οποίες συντρέχουν λόγοι καταλογισμού, οφείλει να κοινοποιεί τις σχετικές εκθέσεις του και στο Διευθυντή Οικονομικού της Γ.Γ Α. Ειδικά για τα Τ Α Α., εφόσον το Ελεγκτικό Συμβούλιο διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων των κεφαλαίων Α και Γ του τμήματος Β του παρόντος νομού, αποστέλλει αντίγραφο της έκθεσης στο οικείο δικαιοδοτικό όργανο για την επιβολή ίων προβλεπόμενων κυρώσεων.
6.  
  Το Ελεγκτικό Συμβούλιο, αν διαπιστωθεί παράβαση, έχει υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεσή του τις κατά την κρίση του ενδεικνυόμενες ενέργειες για τις τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές και ποινικές ευθύνες του ελεγχόμενου τμήματος αμειβομένων αθλητών ή των μελών η των οργάνων διοίκησής του. Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός έχει την υποχρέωση μέσα σε ένα (1) μήνα να διαβιβάσει την έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου στον αρμόδιο εισαγγελέα, εφόσον πιθανολογούνται ποινικές παραβάσεις, καθώς και οτο αρμόδιο δικαιοδοτικά όργανο.
Άρθρο 53
1.  
  Με αποφάσεις του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτούνται οργανωτικές - εκτελεστικές επιτροπές, στις οποίες ανατίθενται η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή αγώνων στη χωρά που έχουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή η γενικά μεγάλη σημασία Τα μέλη των επιτροπών αυτών μπορεί να αντικαθίστανται ελευθέρα χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Οι κανόνες λειτουργίας των επίτροπων αυτών, τα ειδικότερα καθήκοντα και κάθε συναφές θέμα καθορίζονται με την απόφαση συγκράτησης τους.
2.  
  Οι επιτροπές της προηγουμένης παραγράφου αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δεν υπάγονται στο δημόσιο τομέα και λειτουργούν κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Οι επιτροπές αυτές, με απόφαση τους. προσδιορίζουν τα ειδικότερα καθήκοντα που ανατίθενται για άσκηση στον πρόεδρο και στα μέλη τους.
3.  
  Με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού μεταβιβάζονται οι απαραίτητοι πόροι, από τα περιερχόμενα στη Γ.Γ Α. κεφάλαια του Ο.Π.Α.Π., στις ανωτέρω επιτροπές, για την αντιμετώπιση πάσης φύσεως δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό τον οποίο καταρτίζουν. Οι επιτροπές επιτρέπεται να προσλαμβάνουν το αναγκαίο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που οι ίδιες καθορίζουν. Η σύμβαση εργασίας του προσωπικού δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες και επιτρέπεται να καταγγέλλεται ελεύθερα από τις επιτροπές οποτεδήποτε, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης.
4.  
  Η διάλυση των ανωτέρω επιτροπών γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι επιτροπές αυτές υφίστανται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες Με κοινές αποφάσεις του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. διατίθεται η περιουσία της επιτροπής για τις ανάγκες του Δημοσίου. Το απασχολούμενο προσωπικό απολύεται αυτοδικαίως, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της επιτροπής, καθορίζεται ο αριθμός του προσωπικού ο οποίος είναι αναγκαίος για την εκκαθάριση. Μe την περάτωση της εκκαθάρισης το προσωπικό αυτό απολύεται χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Οι δαπάνες των επιτροπών ελέγχονται από ορκωτό λογιστή, το πόρισμα του οποίου υποχρεωτικό κοινοποιείται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
5.  
  Στη Γ.Γ.Α. μπορούν να συνιστώνται, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, επιτροπές που έχουν ως έργο:.
 1. την άσκηση νομοπαρασκευαστικών και νομοτεχνικών καθηκόντων για θέματα αθλητισμού
 2. την αντιμετώπιση οργανωτικών θεμάτων της Γ.Γ Α.,.
 3. την αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος άπτεται των σκοπών και αρμοδιοτήτων της Γ.Γ Α.,.
 4. την εκπόνηση προγραμμάτων διάδοσης και προαγωγής της αθλητικής και ολυμπιακής παιδείας και εκ-· παίδευσης.
 5. Στα μέλη των παραπάνω επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση, που καθορίζεται με την ίδια απόφαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και βαρύνει τα έσοδα της παρ. 1 του άρθρου 49 του παρόντος νομού.
Άρθρο 54
1.  
  Οι τιμές των εισιτηρίων ίων κάθε είδους αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του γηπεδούχου σωματείου, προκειμένου περί φιλικών αγώνων ή των οικείων αθλητικών ενώσεων ή επαγγελματικών συνδέσμων ή αθλητικών ομοσπονδιών προκειμένου περί αγώνων πρωταθλημάτων ή κυπέλλου αρμοδιότητας τους.
2.  
  Επιτρέπεται σε αθλητικές ομοσπονδίες, επαγγελματικούς συνδέσμους και αθλητικές ενώσεις να εκδίδουν μέχρι πεντακόσια (500) δελτία ελεύθερης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή των αγώνων του αθλήματος που καλλιεργούν. Επίσης, για κάθε αγώνα αρμοδιότητας τους οι ανωτέρω αθλητικοί φορείς επιτρέπεται να εκδίδουν μέχρι διακόσιες (200) αριθμημένες προσκλήσεις, με τις οποίες παρέχεται σε πρόσωπα δικαίωμα εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για την παρακολούθηση των αγώνων δωρεάν. Αύξηση του παραπάνω αριθμού επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.
3.  
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού καθορίζονται τα πρόσωπα που, λόγω της προσφοράς τους ή της σχέσης τους με τον αθλητισμό, και ιδιαίτερα παλαίμαχοι διεθνείς αθλητές δικαιούνται δελτίο ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή αγώνων. Στα πιο πάνω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται και οι αθλητικοί συντάκτες - μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ). Η είσοδος επιτρέπεται, ύστερα από επίδειξη του ατομικού δελτίου, το οποίο εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Με την ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού καθορίζονται και οι κυρώσεις από τη μη συμμόρφωση παντός υπευθύνου με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
4.  
  Αθλητής ή μέλος σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή οποιοσδήποτε άλλος ο οποίος διαθέτει άμεσα ή έμμεσα υπερτιμημένα εισιτήρια αγώνων τιμωρείται και για παράβαση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 55
1.  
  Η προμήθεια από αθλητικές ομοσπονδίες του πάσης φύσεως αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών, εάν η αξία τους υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, γίνεται ύστερα από τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται και να ορίζεται διαφορετικό για κάθε ομοσπονδία με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της οικείας ομοσπονδίας.
2.  
  Απαγορεύεται μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος η κατάτμηση προμηθειών αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών για αδικαιολόγητη αποφυγή διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού
3.  
  Με κανονισμό προμηθειών, που συντάσσεται από το διοικητικό συμβούλιο της οικείας ομοσπονδίας και εγκρίνεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, ρυθμίζονται όλα όσα αφορούν τους όρους, τους τρόπους, τις διαδικασίες, τα όργανα, τη δημοσιότητα και γενικά κάθε ζήτημα και λεπτομέρεια που σχετίζεται με την προμήθεια αθλητικού υλικού
4.