ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2727

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-06-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-06-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-06-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και στο Πρωτόκολλο για την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν από τη σύμβαση για την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, από τη σύμβαση για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και από τη σύμβαση για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 16 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Άρθρο 3
1.  
  Στο άρθρο 32 παράγραφος Ι της συμβάσεως του 1968, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 της συμβάσεως του 1978· το άρθρο 4 της συμβάσεως του 1982 και το άρθρο 10 της συμβάσεως του 1989· παρεμβάλλονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) μεταξύ δέκατης και ενδέκατης περίπτωσης: — στην Αυστρία, στο Βezirksgcriclit,», β) μεταξύ ενδέκατης και δωδέκατης περίπτωσης: — στη Φινλανδία, στο karajaοikeus/iingsratt — στη Σουηδία, στο Sνea hονratt»
Άρθρο 4
1.  
  ΣΤΟ άρθρο 37 παράγραφος 1 της συμβάσεως του 1968, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 17 της συμβάσεως του 1978 το άρθρο 5 της συμβάσεως του 1982 και το άρθρο 11 της συμβάσεως του 1989, παρεμβάλλονται ·οι ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. μεταξύ δέκατης και ενδέκατης περίπτωσης:
 2. — στην Αυστρία, σε περίπτωση προσφυγής, Reνisiοnsrckurs, και σε περίπτωση ανακοπής Βerufumg, σε δυνατότητα, ενδεχομένως, Rcνbtοn,»,
 3. μεταξύ ενδέκατης και δωδέκατης περίπτωσης:
 4. — στη Φινλανδία, προσφυγή ενώπιον του kοrkein οikeus/hοgsta dοmstοlen, — στη Σουηδία, προσφυγή ενώπιον του Ηοgsta dοmsiοlen»
Άρθρο 5
1.  
  Στο άρθρο 40 παράγραφος 1 της συμβάσεως του 1968. όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 της συμβάσεως του 1978, το άρθρο 6 της συμβάσεως του 1982, και το άρθρο 12 της συμβάσεως του 1989, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) μεταξύ δέκατης και ενδέκατης περίπτωσης: — στην Αυστρία, στο Βeirksgericht», β) μεταξύ ενδέκατης και δωδέκατης περίπτωσης: — στη Φινλανδία, στο hονiοikeus/hονratten, —στη Σουηδία, στο Sνea hονrdll».
Άρθρο 6
1.  
  Στο άρθρο 41 της συμβάσεως του 1968, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 της συμβάσεως του 1978, το άρθρο 7 της συμβάσεως του 1982, και το άρθρο 13 της συμβάσεως του 1989, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) μεταξύ τέταρτης και πέμπτης περίπτωσης: —στην Αυστρία, Reνisiοnsrekurs», β) μεταξύ πέμπτης και έκτης περίπτωσης: —στη Φινλανδία, προσφυγή ενώπιον του kοrkcin οikeus/hοgst dοmsiοlen, — στη Σουηδία, προσφυγή ενώπιον του Ηοgsta dοmsiοlen»
Άρθρο 7
1.  
  Το άρθρο 55 της συμβάσεως του 1968, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 της συμβάσεως του 1978, το άρθρο 8 της συμβάσεως του 198?. και το άρθρο 18 της συμβάσεως του 1989, συμπληρώνεται με τις ακόλουθες προσθήκες, οι οποίες παρεμβάλλονται στη θέση τους στον κατάλογο των συμβάσεων με χρονολογική σειρά: — τη σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου και της Αυστρίας για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και των δημοσίων εγγράφων επί υποχρεώσεως διατροφής, που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 25 Οκτωβρίου 1957, — τη σύμβαση μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Αυστρίας για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, των δικαστικών συμβιβασμών και των δημοσίων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 6 Ιουνίου 1959.* — τη σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου και της Αυστρίας για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, των διαιτητικών αποφάσεων και των δημοσίων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 16 Ιουνίου 1959, — τη σύμβαση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστρίας για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 14 Ιουλίου 1961, και το σχετικό πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 6 Μαρτίου 1970, . — τη σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και της Αυστρίας για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και των δημοσίων εγγράφουν σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Χάγη στις 6 Φεβρουαρίου 1963, — τη σύμβαση μεταξύ της Γαλλίας και της Αυστρίας για την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και των δημοσίων εγγράφουν σε αστικές και εμπορικές υπόθεσης, που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 15 Ιουλίου 1966, — τη σύμβαση μεταξύ του Λουξεμβούργου και της Αυστρίας για την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και των δημοσίων εγγράφων σε αστικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 29 Ιουλίου 1971, —- τη σύμβαση μεταξύ της Ιταλίας και της Αυστρίας . για την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, των δικαστικών συμβιβασμών και των δημοσίων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 16 Νοεμβρίου 1971, — τη σύμβαση μεταξύ της Δανίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας για • την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στην Κοπεγχάγη στις Ι! Οκτωβρίου 1977, — τη σύμβαση μεταξύ της Αυστρίας και της Σουηδίας για την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις που υπογράφηκε στη Στοκχόλμη στις 16 Σεπτεμβρίου 1982. — τη σύμβαση μεταξύ της Αυστρίας και της Ισπανίας για την αμοιβαίο αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων των δικαστικών συμβιβασμών και των εκτελέσιμων δημοσίων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 17 Φεβρουαρίου Ι981 και — τη σύμβαση μεταξύ της «Φινλανδίας και της Αυστρίας για την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 17 Νοεμβρίου 1986.» ΤΙΤΛΟΣ ΠΙ Προσαρμογές του πρωτοκόλλου που είναι προσαρτημένο στη σύμβαση του 1968.
Άρθρο 8
1.  
  Το άρθρο V του πρωτοκόλλου που είναι προσαρτημένο στη σύμβαση του 1968, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο V Η διεθνής δικαιοδοσία, που προβλέπεται στο άρθρο 6 σημείο 2 και στο άρθρο 10 για προσεπίκληση, δικονομικού εγγυητή ή για άλλη προσεπίκληση, άλλου δεν ισχύει στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στη Δημοκρατία της Αυστρίας. Κάθε πρόσωπο που έχει την κατοικία του στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου κράτους μπορεί να προσεπικληθεί ενώπιον των δικαστηρίων: — της Ομοσπονδιακής. Δημοκρατίας της Γερμανίας, κατ εφαρμογή των άρθρων 68 και 72 έως 74 του κώδικα πολιτικής δικονομίας σχετικά με την ανακοίνωση δίκης, — της Δημοκρατίας της Αυστρίας, κατ εφαρμογή του άρθρου 21 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Ζiνilprοzessοrdnung) σχετικά με την ανακοίνωση δίκης. Αποφάσεις που εκδίδονται στα άλλα συμβαλλόμενα κράτη δυνάμει του άρθρου 6 σημείο 2 και του άρθρου 10 αναγνωρίζονται και εκτελούνται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στη Δημοκρατία της Αυστρίας, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ. Αποτελέσματα που σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου παράγονται έναντι τρίτων, από αποφάσεις εκδιδόμενες στα κράτη αυτά αναγνωρίζονται και στα άλλα συμβαλλόμενα κράτη.».
Άρθρο 9
1.  
  Το άρθρο Vα του πρωτοκόλλου που είναι προσαρτημένο στη σύμβαση του 1968 συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 10
1.  
  Το πρωτόκολλο που είναι προσαρτημένο στη σύμβαση του 1968, συμπληρώνεται με το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο Vε Θεωρούνται επίσης ως δημόσια έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 50 πρώτο εδάφιο της συμβάσεως, οι συμφωνίες περί υποχρεώσεως διατροφής οι οποίες συνάπτονται ενώπιον διοικητικών αρχών ή αρχών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτές.» ΤΙΤΛΟΣ ΙV Προσαρμογές του πρωτοκόλλου του 1971.
Άρθρο 11
1.  
  Το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου του 1971, όπως τροποποιήθηκα από το άρθρο 30 της συμβάσεως του 1978, το άρθρο 10 της συμβάσεως του 1982 και το άρθρο 24 της συμβάσεως του 1989, συμπληρώνεται με το ακόλουθο εδάφιο: «Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι επίσης αρμόδιο να αποφαίνεται επί της ερμηνείας της συμβάσεως για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη σύμβαση της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 και στο παρόν πρωτόκολλο, όπως τροποποιήθηκαν από τις συμβάσεις του 1978, του 1982 και του 1989
Άρθρο 12
1.  
  Στο άρθρο 2 σημείο 1 του πρωτοκόλλου του 1971, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 της συμβάσεως του 1978, το άρθρο 11 της συμβάσεως του 1982 και το άρθρο 25 της συμβάσεως του 1989, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) μεταξύ ένατης και δέκατης περίπτωσης: β) μεταξύ δέκατης και ενδέκατης περίπτωσης: ΤΙΤΛΟΣ V Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 13
1.  
  Ι. Η σύμβαση του 1968 και το πρωτόκολλο του 1971, όπως τροποποιούνται από τη σύμβαση του 1978, τη σύμβαση του 1982, τη σύμβαση του 1989 και από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται μόνο στις αγωγές που ασκούνται και στα δημόσια έγγραφα που λαμβάνονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμβάσεως στο κράτος προελεύσεως» και· όταν ζητείται η αναγνώριση η η εκτέλεση αποφάσεως ή δημόσιου εγγράφου, στο κράτος αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως. 2 Ωστόσο, οι αποφάσεις που εκδίδονται μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμβάσεως, στις σχέσεις μεταξύ του κράτους προελεύσεως και του κράτους • αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως επί αγωγών που. Θα έχουν ασκηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, αναγνωρίζονται και εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ της συμβάσεως του 1968. όπως τροποποιείται από τη σύμβαση του 1978, τη σύμβαση του 1982, τη σύμβαση του 1989 και από την παρούσα σύμβαση, αν η διεθνής δικαιοδοσία έχει θεμελιωθεί σε κανόνες σύμφωνους με τις διατάξεις του τίτλου ΙΙ της συμβάσεως του 1968, όπως τροποποιείται, ή με τις διατάξεις συμβάσεως που κατά το χρόνο ασκήσεως της αγωγής ίσχυε μεταξύ του κράτους προελεύσεως και του κράτους αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως. ΤΙΤΛΟΣ VΙ Τελικές διατάξεις.
Άρθρο 14
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιβάζει στις κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας κυρωμένο αντίγραφο της συμβάσεως του 1968, του πρωτοκόλλου του 1971, της συμβάσεως του 1978 της συμβάσεως του 1987 και της συμβάσεως του 1989 στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα
2.  
  Τα κείμενα της συμβάσεως του l968, του πρωτοκόλλου του 1971, της συμβάσεως του 1978, της συμβάσεως του 1982 και της συμβάσεως του 1989, στη σουηδική και φινλανδική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά με τα άλλα κείμενα της συμβάσεως του 1968 του πρωτοκόλλου του 1971, της συμβάσεως του 1978, της συμβάσεως του 1982 και της συμβάσεως του 1989
Άρθρο 15
1.  
  Η παρούσα σύμβαση θα επικυρωθεί από τα υπογράφοντα κράτη. Τα έγγραφα επικυρώσεως θα κατατεθούν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 16
1.  
  1· Η παρούσα σύμβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία δύο υπογράφοντα κράτη, εκ των οποίων το ένα είναι η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας ή το Βασίλειο της Σουηδίας, θα καταθέσουν τα έγγραφα επικυρώσεώς τους. 1 Έναντι κάθε άλλου υπογράφοντας κράτους, η παρούσα σύμβαση παράγει τα αποτελέσματα της την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του δικού του εγγράφου επικυρώσεως.
Άρθρο 17
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινοποιεί στα υπογράφοντα κράτη: α) την κατάθεση κάθε εγγράφου επικυρώσεωςβ) τις ημερομηνίες ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμβάσεως για τα συμβαλλόμενα κράτη
Άρθρο 18
1.  
  Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα. Τα δώδεκα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η σύμβαση θα κατατεθεί στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γενικός Γραμματέας θα διαβιβάσει κυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση κάθε υπογράφοντος κράτους.
Άρθρο Άρθρο1
1.  
  Η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας προσχωρούν στη σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 27 Σεπτεμβρίου 1968 και αποκαλείται στη συνέχεια «σύμβαση του 1968 και στο πρωτόκολλο για την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 3 Ιουνίου 1971 και αποκαλείται στη συνέχεια ««πρωτόκολλο του 1971», όπως προκύπτει από όλες τις προσαρμογές και τροποποιήσεις που επήλθαν: α) από χη σύμβαση, η οποία υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 9 Οκτωβρίου 1978 και αποκαλείται στη συνέχεια «σύμβαση ,του 1978», για την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας στη σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και στο πρωτόκολλο για την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. β) από τη σύμβαση, η οποία υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Οκτωβρίου 1982 και η οποία αποκαλείται στη συνέχεια «σύμβαση του 1982, για την προσχώρηση τη: Ελληνικής Δημοκρατίας στη σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων οι· αστικές ναι εμπορικές υποθέσεις καθώς και στο πρωτόκολλο για την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν από τη σύμβαση για την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας γ) από τη σύμβαση, που υπογράφηκε στο Σαν Σεμπαστιάν στις 26 Μαΐου 1989 και αποκαλείται στη συνέχεια «σύμβαση του 1989», για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και στο πρωτόκολλο για την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν από τη σύμβαση για την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ισλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας και από τη σύμβαση για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Προσαρμογές της συμβάσεως τον 1968 · Άρθρο 2 Στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο της συμβάσεως του 1968, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 της συμβάσεως του 1978, το άρθρο 3 της συμβάσεως του 1982 και το άρθρο. 3 της συμβάσεως του 1989, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:α) μεταξύ ένατης και δέκατης περίπτωσης: — στην Αυστρία: το άρθρο 99 του Jurisdiktiοnsnοrm (νόμου περί δικαιοδοσίας)» β) μεταξύ δέκατης και ενδέκατης περίπτωσης: — στη Φινλανδία: οikcuenkaymiskaari/ratten-gangsbalken, κεφάλαιο 10 άρθρο 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη, τρίτη χαι τέταρτη φράση, . . . . — στη Σουηδία: κεφάλαιο 10 άρθρο 3 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση του κώδικα πολιτικής δικονομίας (ralicgangsbalken).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία