Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ορισμοί"
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου για τις περιοχές Αμιγούς Κατοικίας (Α.Κ.), τις περιοχές Γενικής Κατοικίας (Γ.Κ.), τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), τα Πολεοδομικά Κέντρα, τα Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.), τα Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙ.ΠΑ.), τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), τις Ζώνες Χονδρεμπορίου, την Περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979 (ΦΕΚ 707 Δ΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 31.3 /6.4.1987 (ΦΕΚ 303 Δ΄) ισχύουν οι ορισμοί που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, ως περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών εγκαταστάσεων (ΕΜ) και οχλουσών εγκαταστάσεων (ΕΟ), που δεν περιλαμβάνονται σε Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό (Γ.Π.Σ.) ή Ζ.Ο.Ε. ή σε περιοχές ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ., που καθορίζονται από εγκεκριμένο Γ.Π.Σ., ορίζονται οι περιοχές που απεικονίζονται στους κάθε φορά ισχύοντες χάρτες και διαγράμματα των κανονιστικών πράξεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
2.  
  Βιομηχανικό ή βιοτεχνικό κτίριο θεωρείται κάθε κτίριο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση
3.  
  Ανεξάρτητο κτίριο για την εφαρμογή του παρόντος θεωρείται το περιμετρικά ελεύθερο κτίσμα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως επαγγελματικός χώρος ή η κυρία χρήση του δεν είναι κατοικία
4.  
  Αποθήκες για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι εγκαταστάσεις εκτός εργοστασιακών χώρων και αφορούν μία εκ των κάτωθι χρήσεων:
 1. Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος
 2. Αποθήκευση εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών
 3. Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων
 4. Αποθήκευση υγρών καυσίμων, υγραερίων ή βιομηχανικών αερίων
 5. Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους χώρους
5.  
  Επαγγελματικά Εργαστήρια θεωρούνται οι τεχνοοικονομικές μονάδες όπως ορίζονται στο εδάφιο β΄ του άρθρου 2 του ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159 Α΄).
6.  
  Βιομηχανίες ή βιοτεχνίες θεωρούνται οι τεχνοοικονομικές μονάδες όπως ορίζονται στο εδάφιο α΄ του άρθρου 2 του ν. 2516/1997.
7.  
  Ως βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες υψηλής, μέσης ή χαμηλής όχλησης για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται οι αναφερόμενες στα άρθρα 3 και 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) και στις κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές διατάξεις.
Άρθρο 2 "Περιβαλλοντική αναβάθμιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων"
1.  
  Οι βιομηχανίες - βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια μέσης και υψηλής όχλησης που λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, ανεξαρτήτως μεγέθους, υποχρεούνται, με βάση τα συμπεράσματα ειδικών κλαδικών μελετών που προωθούνται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων ΄Εργων ή σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θεσμικές ρυθμίσεις που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός τετραετίας από την ισχύ τους να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά που ανταποκρίνονται σε βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Τα μέτρα περιβαλλοντικής αναβάθμισης μπορεί να αφορούν αντικατάσταση παραγωγικού εξοπλισμού ή αλλαγή μεθόδου παραγωγής ή προσθήκη εξοπλισμού αντιρρύπανσης ή περαιτέρω αξιοποίησης και διάθεσης αποβλήτων.
2.  
  Οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες και τα επαγγελματικά εργαστήρια μέσης και υψηλής όχλησης που λειτουργούν εντός της περιοχής της παραγράφου 1 υποχρεούνται, εντός τετραετίας από την ισχύ του νόμου αυτού, να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το σύστημα για τις μονάδες υψηλής όχλησης πρέπει να είναι πιστοποιημένο και καταχωρημένο στο Μητρώο ΕΜΑS (Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου αριθ. 761/2001), που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ενώ για τις μονάδες μέσης όχλησης η πιστοποίηση γίνεται είτε κατά ΕΜΑS είτε κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ14001.
3.  
  Οι βιομηχανικές, οι βιοτεχνικές μονάδες και τα επαγγελματικά εργαστήρια μέσης και υψηλής όχλησης που λειτουργούν εντός της περιοχής της παραγράφου 1 υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 858/1979 (ΦΕΚ ΙΑ) που θα περιλαμβάνει και στοιχεία για το ύψος:.
 1. Της ενεργειακής τους κατανάλωσης
 2. Των εκπομπών ρύπων και αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και
 3. Των λοιπών περιβαλλοντικών οχλήσεων.
 4. Η μη συμμόρφωση με την υποβολή των παραπάνω στοιχείων συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.
4.  
  Μονάδες υψηλής όχλησης που λειτουργούν εντός περιοχών Γενικής Κατοικίας, υποχρεούνται, εντός πενταετίας από την ισχύ του νόμου αυτού, να μετεγκατασταθούν σε ΒΙ.ΠΑ.-ΒΙΟ.ΠΑ., ΕΜ, ΕΟ περιοχές ή εντός οργανωμένων κατά το ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄) Β.Ε.ΠΕ., των οποίων ο κανονισμός λειτουργίας είναι συμβατός με τη λειτουργία της μονάδας.
5.  
  Σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα για τις ανάγκες της παραγωγικής τους διαδικασίας, επιβάλλεται η αντικατάσταση του χρησιμοποιούμενου υγρού καυσίμου με φυσικό αέριο, εντός ενός έτους από την ημερομηνία που θα είναι εφικτή η τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο. Εξαιρούνται οι μονάδες διύλισης πετρελαίου.
6.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζονται οι προτεραιότητες, τα κριτήρια και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, η σύσταση εποπτικού οργάνου για την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
Άρθρο 3 "Καθορισμός ζωνών περιβαλλοντικής αναβάθμισης"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορούν να καθορίζονται ζώνες με μεγάλες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, στις οποίες εφαρμόζονται προγράμματα περιβαλλοντικής αναβάθμισης με έργα, δράσεις και παρεμβάσεις που αφορούν τη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή. Το κόστος των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα δαπανών μπορεί να επιχορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να καθορίζονται ορισμένες μεταποιητικές δραστηριότητες, των οποίων η εγκατάσταση και λειτουργία να απαγορεύεται σε ορισμένες περιοχές χρήσεων γης.
Άρθρο 6 "Άδεια εγκατάστασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας"
1.  
  Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, καθώς και τα επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες που εγκαθίστανται εντός της Περιφέρειας Αττικής ανεξάρτητα από την περιοχή εγκατάστασης και την ισχύ του μηχανολογικού τους εξοπλισμού υποχρεούνται να εφοδιαστούν με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
2.  
  Για τα επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες που εγκαθίστανται σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, όπου υπάρχει εγκεκριμένο Γ.Π.Σ., και τις αποθήκες του άρθρου 1 παρ. 4 περίπτωση α΄ με συνολική ισχύ τα 12ΚW κινητήρια και 50ΚW θερμική, η άδεια εγκατάστασης χορηγείται μετά την υποβολή αιτήσεως στην αδειοδοτούσα Αρχή που θα συνοδεύεται από:.
 1. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και εφόσον απαιτείται μελέτη πυρασφάλειας
 2. Τεχνικό Υπόμνημα με αναφορά στην παραγωγική διαδικασία, το μηχανολογικό εξοπλισμό και την αξία κτήσης του
 3. Θεωρημένη άδεια οικοδομής και τον κανονισμό της πολυκατοικίας εφόσον η μονάδα εγκαθίσταται σε πολυώροφο κτίσμα με χρήση και κατοικία
 4. Βεβαίωση χρήσης γης για τη θέση εγκατάστασης επί θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος ή αποσπάσματος πινακίδας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1:5.000.
 5. Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων που θα τεκμηριώνει την επάρκεια θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων του προσωπικού, ή των μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, καθώς και σε κάθε άλλη κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία της μονάδας.
 6. Αν η ίδρυση επαγγελματικών εργαστηρίων ή αποθηκών προϋποθέτει την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, τότε απαιτείται η υποβολή πλήρους σειράς σχεδιαγραμμάτων αρχιτεκτονικής μελέτης, που απαραίτητα θα συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση για την αναγκαιότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων.
3.  
  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χορήγησης άδειας εγκατάστασης απαιτείται και η υποβολή πλήρους μελέτης εγκατάστασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
4.  
  Κατά τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης από την αδειοδοτούσα αρχή λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2516/1997 και επιπλέον η αναμενόμενη κυκλοφοριακή φόρτιση από τη λειτουργία της μονάδας. Οι φορείς των εγκαταστάσεων, για την έκδοση της σχετικής απόφασης, καταβάλλουν τα παράβολα που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 2516/1997.
5.  
  Μετά το πέρας της εγκατάστασης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να εφοδιασθούν με άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται για τουλάχιστον μία εξαετία
6.  
  Για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των νόμιμα υφιστάμενων και λειτουργουσών βιομηχανικών, βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών απαιτείται άδεια εκσυγχρονισμού. Η άδεια εκσυγχρονισμού χορηγείται με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και για τη χορήγησή της απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Μετά το πέρας του εκσυγχρονισμού, οι κάτοχοι των εγκαταστάσεων αυτών υποχρεούνται να εφοδιασθούν με άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.
7.  
  Θέματα προσφυγών κατά αποφάσεων αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας επανεξέτασης αιτημάτων σε δεύτερο βαθμό εξετάζονται με βάση τις ισχύουσες περί ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων διατάξεις
8.  
  Για την ηλεκτροδότηση από τον Διαχειριστή Δικτύου ή Συστήματος, σύμφωνα με το ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄) και για την έκδοση άδειας ανέγερσης κτιρίων, απαιτείται η προσκόμιση στις υπηρεσίες του Διαχειριστή Δικτύου ή Συστήματος και της πολεοδομίας αντίστοιχα, της άδειας εγκατάστασης.
9.  
  Για να χορηγήσουν οι Δ.Ο.Υ., βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος σε ίσους ασκούν δραστηριότητα που προβλέπεται στον νόμο, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν άδεια εγκατάστασης.
Άρθρο 7 "Αλλαγή χρήσης γης"
1.  
  Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης γης, οι νόμιμα υφιστάμενες και λειτουργούσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις εξακολουθούν να λειτουργούν στη θέση που βρίσκονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος. Εφόσον όμως από τις διατάξεις υποχρε-ούνται να απομακρυνθούν, θα πρέπει να απομακρύνονται εντός δωδεκαετίας και να μετεγκαθίστανται σε χωροθετημένες περιοχές.
2.  
  Όταν απαιτείται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό:
 1. Απομάκρυνση βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και επαγγελματικών εργαστηρίων
 2. Περιορισμός των επιτρεπόμενων προς ίδρυση δραστηριοτήτων
 3. Απαγόρευση κτιριακής επέκτασης, τότε για την έκδοση της σχετικής απόφασης απαιτείται γνωμοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται εντός τριμήνου
Άρθρο 8 "Μετεγκατάσταση"
1.  
  Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες μπορούν να μετεγκαθίστανται μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται για την ίδρυση νέων μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου
2.  
  Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται να μετεγκατασταθούν εντός της Περιφέρειας Αττικής με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. Σε περιοχές ΕΜ ή ΕΟ, καθώς και σε χωροθετημένα ή πολεοδομημένα ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ., εφόσον η δραστηριότητα της μονάδας ανήκει στη χαμηλή ή μέση όχληση ανεξάρτητα από το μέγεθος της αρχικής κινητήριας δύναμης που διαθέτει.
 2. Σε οργανωμένα σύμφωνα με το ν. 2545/1997 ΒΙ.ΠΑ. ή ΒΙΟ.ΠΑ. με την προϋπόθεση ότι η μετεγκατάσταση είναι συμβατή με τον κανονισμό λειτουργίας του ΒΙ.ΠΑ - ΒΙΟ.ΠΑ.
 3. Σε υφιστάμενα κτίσματα σε περιοχές εκτός σχεδίου του π.δ. 13/1979 με την προϋπόθεση ότι για το υφιστάμενο κτίσμα υπάρχει άδεια οικοδομής για βιομηχανική χρήση και η μετεγκαθιστώμενη μονάδα ανήκει στη χαμηλή ή μέση όχληση.
3.  
  Μετεγκατάσταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων από περιοχή Γενικής Κατοικίας σε άλλη περιοχή Γενικής κατοικίας, επιτρέπεται σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμύρων, σεισμού, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και κατεδάφισης και εφόσον η δραστηριότητα των μονάδων εμπίπτει στη χαμηλή όχληση
4.  
  Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3, εκτός από την περίπτωση της κατεδάφισης επιχορηγείται μέχρι 50% από το Π.Δ.Ε. το συνολικό κόστος. Το ποσοστό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας του εξοπλισμού που μετεγκαθίσταται. Στο κόστος μετεγκατάστασης είναι δυνατόν να περιληφθεί και το κόστος πιθανού εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης στη νέα θέση. Το ποσοστό επιχορήγησης σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κόστους του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού που εγκαθίσταται.
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομικών καθορίζεται το διατιθέμενο κατ έτος ποσό, τα κριτήρια, οι επιλέξιμες δαπάνες, το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης και η διαδικασία για την έγκριση και την καταβολή της επιχορήγησης
Άρθρο 9 "Συγχώνευση"
1.  
  Είναι δυνατή η συγχώνευση δύο ή περισσότερων βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων και επαγγελματικών εργαστηρίων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν νόμιμα στα όρια της περιφέρειας Αττικής με τη μεταφορά της μίας εξ αυτών στη θέση της άλλης με την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες ανήκουν στον ίδιο φορέα, λειτουργούν νόμιμα για τουλάχιστον μία τριετία, εμπίπτουν στον ίδιο τριψήφιο κωδικό κατά την ταξινόμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας και το προϊόν της μίας είναι το ίδιο ή αποτελεί πρώτη ή ενδιάμεση ύλη του προϊόντος της άλλης. Μετά τη συγχώνευση ή άδεια λειτουργίας της μονάδας που μεταφέρθηκε παύει να ισχύει στην προηγούμενη θέση.
2.  
  Αν η μία εκ των συγχωνευόμενων μονάδων λειτουργεί σε ΒΙ.ΠΑ. - ΒΙΟ.ΠΑ. ή Β.Ε.ΠΕ. τότε η συγχώνευση γίνεται υποχρεωτικά στη θέση της μονάδας που βρίσκεται σε αυτή την περιοχή.
3.  
  Σε περίπτωση που μία εκ των συγχωνευόμενων μονάδων ανήκει στη μέση όχληση, τότε η συγχώνευση είναι δυνατή μόνο στη θέση εγκατάστασης της μονάδας μέσης όχλησης, εφόσον αναλάβουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 2 ή με τη μετεγκατάστασή τους σε ΒΙ.ΠΑ.-ΒΙΟ.ΠΑ. ή Β.Ε.ΠΕ.
4.  
  Στις συγχωνεύσεις βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων αυτού του άρθρου είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης της παρ. 4 του άρθρου 8 μόνο αν η συγχώνευση γίνεται μέσα σε ΒΙ.ΠΑ. ή ΒΙΟ.ΠΑ.
Άρθρο 10 "Διαχωρισμός"
1.  
  Ο διαχωρισμός βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και επαγγελματικών εργαστηρίων είναι δυνατός με την προϋπόθεση ότι οι μονάδες που προκύπτουν εκ του διαχωρισμού ανήκουν σε διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και θα λειτουργήσουν σε πλήρως διακεκριμένους χώρους. Η λειτουργία, ο εκσυγχρονισμός και η τυχόν μετεγκατάστασή τους διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 11 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες, βιοτεχνίες και βιομηχανίες που ιδρύθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του π.δ. 84/1984 και των οποίων η λειτουργία είναι συμβατή με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορούν να εφοδιασθούν με άδεια λειτουργίας.
2.  
  Βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις των οποίων ο εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση ή συγχώνευση ή ο διαχωρισμός έγινε κατά παράβαση του π.δ. 84/1984, αλλά είναι συμβατός με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορούν επίσης να εφοδιάζονται με άδεια λειτουργίας.
3.  
  Βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια, που η λειτουργία τους δεν είναι συμβατή με τις διατάξεις του παρόντος, μπορούν εντός έτους με τεχνική ανασυγκρότηση, εφόσον αυτή είναι εφικτή, να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. Μετά την παρέλευση του έτους η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να προβεί στη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης, να προχωρήσει στη σφράγιση των εγκαταστάσεων και να δώσει εντολή στο Διαχειριστή Δικτύου ή Συστήματος για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος με την προϋπόθεση ότι η μονάδα έχει εξασφαλίσει εδαφική έκταση σε περιοχή όπου επιτρέπεται η μετεγκατάστασή της.
4.  
  Μονάδες για τις οποίες έχει εκτελεσθεί απόφαση οριστικής διακοπής λειτουργίας δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού του άρθρου
5.  
  Όσοι προέβησαν σε ίδρυση, εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση, συγχώνευση, διαχωρισμό ή λειτουργία κατά παράβαση του π.δ. 84/84, εφ΄ όσον με τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να εφοδιασθούν με άδεια λειτουργίας, πρέπει εντός έτους από την ισχύ του νόμου να υποβάλουν σχετική αίτηση. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής επιβάλλεται πρόστιμο το ύψος του οποίου προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2516/1997.
6.  
  Το πενήντα τοις εκατό των προστίμων που εισπράττονται αποτελούν έσοδο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και διατίθενται για τις ανάγκες της αντίστοιχης διεύθυνσης βιομηχανίας και το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό αποδίδεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.), σύμφωνα το ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α΄) και διατίθενται με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής αναβάθμισης, όπως ορίζεται στα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού για τη χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και για την κάλυψη των δαπανών ελέγχου των βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων στην περιοχή εφαρμογής του νόμου αυτού.
Άρθρο 12 "Εξαιρέσεις Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή:"
1.  
  Για την εξόρυξη, επεξεργασία μεταλλευτικών και λατομικών προϊόντων όταν η επεξεργασία γίνεται εντός του μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου και η άδεια λειτουργίας χορηγείται σύμφωνα με το ν. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α΄) και το ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α΄).
2.  
  Για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
3.  
  Για τις δραστηριότητες της ναυπηγοεπισκευής για τις οποίες έχει εφαρμογή ο ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216 Α΄), για τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28 Α΄) και για την περιοχή της Λαυρεωτικής, για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α΄).
4.  
  Στην περιοχή της πρωτεύουσας που περικλείεται από τις οδούς Όθωνος, Αμαλίας, Συγγρού, Λαγουμιτζή, Καλλιρρόης, Χαμοστέρνας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλειδών, Πειραιώς, Κολοκυνθούς, Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου), Διπύλου, Αγίων Ασωμάτων, Ερμού, Πλατεία Μοναστηρακίου, Μητροπόλεως και Όθωνος, όπου απαγορεύεται κάθε ίδρυση, εγκατάσταση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και μετεγκατάσταση είτε απλή, είτε δια συγχωνεύσεως βιομηχανιών ή βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών
Άρθρο 13 "Κυρώσεις"
1.  
  Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και με προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης κατά τη διαδικασία του άρθρου 16 του ν. 2516/1997. Η σχετική απόφαση περί διακοπής λειτουργίας κοινοποιείται στο Διαχειριστή Δικτύου ή Συστήματος, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στην άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης.
Άρθρο 14
1.  
  Διατάξεις που αναφέρονται στην εγκατάσταση, εκσυγχρονισμό και λειτουργία ειδικών βιοτεχνικών ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αποθηκών διατηρούνται σε ισχύ. Γιαθέματα που αφορούν εγκατάσταση, λειτουργία και εκσυγχρονισμό βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και δεν ρυθμίζονται διαφορετικά με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2516/1997.
Άρθρο 15 "Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και"
1.  
  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να εφαρμόζονται για την μεταποιητική δραστηριότητα ρυθμίσεις ανάλογες του παρόντος νόμου σε άλλες περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν μεγάλες βιομηχανικές συγκεντρώσεις
Άρθρο 16
1.  
  Το π.δ. 84/1984 καταργείται.
Άρθρο 17 "Άλλες διατάξεις"
1.  
  Στις περιοχές Ε.Μ. και Ε.Ο. του π.δ. 85/84 και σε περιοχές ΒΙ.Π.Α. - ΒΙΟ.ΠΑ που καθορίζονται από εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. θεωρούνται οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν ελάχιστο εμβαδόν 2000 τ.μ., εφόσον πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας οι ιδιοκτήτες των γηπέδων έχουν παραχωρήσει στον οικείο δήμο ή κοινότητα, δωρεάν και με συμβολαιογραφική πράξη, έκταση ίση με το 10% τουλάχιστον της επιφάνειας του γηπέδου. Ο προσδιορισμός του ποσοστού και της θέσης της παραχωρούμενης έκτασης αποσκοπεί στην εξασφάλιση ή βελτίωση των συνθηκών προσπέλασης του γηπέδου και γίνεται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Η παραχωρούμενη έκταση κατά την πολεοδόμηση της περιοχής προσμετράται στον υπολογισμό των οφειλόμενων εισφορών της ιδιοκτησίας.
2.  
  Η περίπτωση 1 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του από 31.3.1987 προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 6.4.1987 (ΦΕΚ 303 Δ΄) αντικαθίσταται ως εξής: Α. 1 Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου γήπεδα που βρίσκονται μέσα στις περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων (Ε.Μ.) ή οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων (Ε.Ο.) όπως αυτές απεικονίζονται στους χάρτες και τα διαγράμματα του π.δ. 84/1984 (ΦΕΚ 33 Α΄), καθώς και σε περιοχές που προβλέπονται από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.), ως περιοχές Βιομηχανικών Πάρκων (ΒΙ.ΠΑ.), Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΟ.ΠΑ.) και ΒΙ.ΠΑ. - ΒΙΟ.ΠΑ. υπό εξυγίανση, καθορίζονται ως εξής .
Άρθρο 18
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (ε) της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2516/1997 αντικαθίσταται ως εξής: Στην περίπτωση έτοιμων κτιρίων εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 και του άρθρου 11 του νόμου αυτού
Άρθρο 19
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου Γ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, η οποία υποπαράγραφος είχε προστεθεί με το άρθρο τέταρτο του ν. 2779/1999 (ΦΕΚ 296 Α), καταργείται και προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Όπου αναφέρεται κοινότητα θεωρείται το τοπικό διαμέρισμα του δήμου και προτάσσεται αυτού. Ειδικότερα για τα λιγνιτωρυχεία, προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των τοπικών διαμερισμάτων των δήμων της περιοχής, όπου είναι εγκατεστημένο το ορυχείο και η κατανομή των θέσεων γίνεται αναλογικά με βάση τις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις σε κάθε τοπικό διαμέρισμα ως εξής: Οι εκτάσεις που απαλλοτριώθηκαν μέχρι το έτος 1990, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της κατανομής του αριθμού των προσλαμβανομένων κατά ποσοστό 50%, ενώ οι εκτάσεις που απαλλοτριώθηκαν μετά το έτος 1990 λαμβάνονται υπόψη στο ακέραιο. Ειδικά για τα τοπικά διαμερίσματα που βρίσκονται σε διαδικασία μετεγκατάστασης ή στα οποία διανοίγεται νέο ορυχείο, μετά το 1990, το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου διπλασιάζεται για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία συντέλεσης της σχετικής απαλλοτρίωσης. Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής ισχύουν τα ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
Άρθρο 20
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: δ) Τα ποσά που καταβάλλουν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία μεταβιάζεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένου ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μετά των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ασφαλιστικής εταιρείας ζωής της οποίας η άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί Επίσης, από τα ακαθάριστα έσοδα της ασφαλιστικής ανώνυμης εταιρείας προς την οποία έχει μεταβιβαστεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω ασφαλιστικής εταιρείας ζωής εκπίπτει το ποσό του ελλείμματος των επενδύσεων της τελευταίας που της αναλογεί, όπως το ποσό αυτό ορίζεται στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου Η έκπτωση του ποσού αυτού πραγματοποιείται από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας εκδίδεται η πιο πάνω απόφαση Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το χρόνο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας ζωής
Άρθρο 21
1.  
  Στο άρθρο 4 του ν. 2741/1999 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
  Στους με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και στους αποσπασμένους υπαλλήλους στον Ε.Φ.Ε.Τ. καταβάλλεται ειδική πρόσθετη αμοιβή, που καθορίζεται κατά κατηγορία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης .
2.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 38/1986 (ΦΕΚ 12 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για την καθαριότητα και ευπρεπισμό υπηρεσιών του δημόσιου τομέα
Άρθρο 22
1.  
  Στο άρθρο 22 του ν. 2733/1999 (ΦΕΚ 155 Α΄) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (Δ.ΕΠ.Α) Α.Ε., ανεξάρτητα από τη διάθεση ή μη ποσοστού του μετοχικού της κεφαλαίου .
Άρθρο 23
1.  
  Η κυριότητα, νομή και κατοχή των μετοχών της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» ανήκει στα πρόσωπα που φαίνονται καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της κατά την 1η Οκτωβρίου 2001, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου και του κ.ν. 2190/1920.
2.  
  Οι μέχρι σήμερα εκδοθέντες προσωρινοί τίτλοι μετοχών ακυρώνονται, προκειμένου το Δ.Σ. της εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να εκδώσει και να παραδώσει τους οριστικούς τίτλους μετοχών στους μετόχους, δηλαδή στην ΕΤΒΑ και στον «Επενδυτικό - Διαχειριστικό Συνεταιρισμό Εργαζομένων Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Συν. Π.Ε.», ως εντολοδόχο των μετόχων - εργαζομένων, σύμφωνα με το βιβλίο μετόχων της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Οι μέτοχοι - εργαζόμενοι στην εταιρεία «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» ουδεμία ευθύνη έχουν αστικής ή άλλης μορφής που να απορρέει είτε από τη μετοχική τους ιδιότητα ή από αυτή ως πωλητών των ανωτέρω μετοχών.
Άρθρο 24 "Θέματα διδάκτρων σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης"
1.  
  Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί, τα ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών μπορούν να αυξήσουν τα δίδακτρά τους για το σχολικό έτος 2001 - 2002 μέχρι ποσοστού 3,5% στα εισπραχθέντα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους 2000 -2001
2.  
  Στην έννοια του παραπάνω όρου «δίδακτρα» περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως ποσά που εισπράττονται για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαιδευτική υπηρεσία, όπως τροφεία, έξοδα μεταφοράς, δαπάνες για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μουσικής, χορού ή για φροντιστηριακά μαθήματα κ.τ.λ.
3.  
  Πληρωμές που τυχόν έχουν γίνει για το σχολικό έτος 2001 - 2002 με την προοπτική αύξησης θεωρούνται ότι έχουν δοθεί έναντι των ετήσιων διδάκτρων που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου. Τα επιπλέον εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται.
4.  
  Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο που μπορεί να φθάσει μέχρι ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρισης της τρέχουσας ή της προηγούμενης της παράβασης χρήσης. Για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνονται υπόψη η έκταση και ο βαθμός υπέρβασης του επιτρεπόμενου ποσοστού αύξησης των διδάκτρων. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.
Άρθρο 25
1.  
  Η προθεσμία των έξι μηνών για τη σύσταση του φορέα Β.Ε.ΠΕ., που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄) ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες. Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την ισχύ του ν. 2545/1997 (15/12/1997).
Άρθρο 26
1.  
  Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 348/85 (ΦΕΚ 125 Α) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 3 Στις περιπτώσεις διάθεσης μετοχών επιχειρήσεων, ή εταιριών με σύνολο ενεργητικού μεγαλύτερο των εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) ευρώ, το αναφερόμενο στην ανωτέρω παράγραφο ανώτατο ποσοστό (15%) κατά το οποίο η ανώτατη τιμή του εύρους τιμών μπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη, ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) .
Άρθρο 27
1.  
  Προστίθεται εδάφιο β στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 2636/98 ως εξής: 1 Η μισθοδοσία των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου και οι λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και των μισθωμάτων, των καταργούμενων περιφερειακών υπηρεσιών του ΕΟΤ, συνεχίζουν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου θα δημοσιευθεί το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου .
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του ν. 2636/98 προστίθεται εδάφιο β ως εξής: 1 Μετά την δημοσίευση των ανωτέρω Προεδρικών Διαταγμάτων, αν κριθεί αναγκαίο, με κοινή απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών μπορεί να ανατίθεται προσωρινά ή υποστήριξη του έργου μιας Δ/νσης Τουρισμού άλλης Περιφέρειας που έχει την απαιτούμενη για το σκοπό αυτό υποδομή
3.  
  Ειδικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στην Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με χωρική αρμοδιότητα τις Κυκλάδες, αυτές μπορεί να ανατεθούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης προσωρινά και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Άρθρο 28
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄), προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
 1. ε.(i) Αν πρόκειται για εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού του άρθρου 107 του Συντάγματος και έχουν ανεγερθεί σε εκτέλεση υποχρέωσης της επιχείρησης, η οποία πηγάζει από το νόμο ή κυρωμένη με νόμο σύμβαση της επιχείρησης με το Δημόσιο, εφόσον δεν παραβιάζουν τις πολεοδομικές διατάξεις, που ίσχυαν κατά τον χρόνο της ανέγερσής τους.
 2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, εκδίδει στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1986 (ΦΕΚ 4 Α; ), για τη νομιμοποίηση των ανεγερθέντων κτισμάτων.
 3. Η κατά τα ως άνω απόφαση επέχει θέση οικοδομικής άδειας.Για την έκδοσή της υποβάλλεται εισφορά συνολικού ύψους διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) έως ενός δισεκατομμυρίυ (1.000.000.000) δραχμών.
 4. Η εισφορά καταβάλλεται εφάπαξ και περιέρχεται κατά το ένα τρίτο (1/3) στον ειδικό λογαριασμό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α), κατά το ένα τρίτο (1/3) στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια της οποίας βρίσκονται οι πιο πάνω εγκαταστάσεις και κατά το ένα τρίτο (1/3) στο Δήμο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται οι πιο πάνω εγκαταστάσεις, για τη μελέτη και κατασκευή έργων ανάπλασης αντιστοίχως. (ii) Κατασκευές που έγιναν με βάση οικοδομικές άδειες, οι οποίες εκ των υστέρων ανακλήθηκαν, υπάγονται στη διαδικασία της προηγούμενης υποπερίπτωσης α, χωρίς να απαιτείται γιαυτές η επιβολή προστίμου πέραν του προβλεπόμενου στην υποπερίπτωση αυτή. (iii) Οι ρυθμίσεις της παρούσας διάταξης δεν θίγουν τις κείμενες διατάξεις που προβλέπουν την έκδοση άλλων αδειών για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων .
Άρθρο 29
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζουν διαφορετικά οι επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του Νόμου του Κράτους. Αθήνα,23 ΝοεμβρίουΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤ.-ΑΘΑΝ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο4 "Εκσυγχρονισμός"
1.  
  Οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες που νόμιμα λειτουργούν εντός της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους, ύστερα από έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και με τις προυποθέσεις των επομένων παραγράφων
2.  
  Εμπίπτει στον ίδιο κλάδο (τριψήφιο κωδικό) κατά την ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ
 1. Στα επαγγελματικά εργαστήρια επιτρέπεται:
 2. (i) η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, εφόσον δεν αυξάνεται η κινητήρια δύναμη πέραν των 12 ΚW και θερμική 50 ΚW, (ii) η αλλαγή δραστηριότητας (παραγωγή άλλων προιόντων), με την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα ανήκει σε αυτές που επιτρέπεται η ίδρυσή της σε περιοχή Γ.Κ. σύμφωνα, με το άρθρο 5 του παρόντος.
 3. Στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, με τις προϋποθέσεις ότι:
 4. (i) η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού μονάδων μπορεί να αυξάνει ανά τριετία ως εξής:
 5. - μονάδες μέχρι 100 ΚW αύξηση μέχρι 25 ΚW, - μονάδες από 101 ΚW μέχρι 1000 ΚW αύξηση μέχρι 25%, - μονάδες άνω των 1000 ΚW αύξηση μέχρι 250 ΚW, (ii) δεν επέρχεται αύξηση της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων και άλλων ρύπων, από τα ισχύοντα εκάστοτε επίπεδα.
 6. Η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος τεκμηριώνεται από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), που υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά δε τη χορήγηση της άδειας εκσυγχρονισμού λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 7 του ν. 2516/1997.
 7. Αλλαγή δραστηριότητας είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα εμπίπτει στη χαμηλή όχληση και ανήκει στον ίδιο κλάδο (τριψήφιο κωδικό) κατά τη Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
 8. Στις μονάδες μέσης και υψηλής όχλησης δεν επιτρέπεται κατά τον εκσυγχρονισμό καμία επιπλέον αύξηση της κινητήριας δύναμης και της θερμικής ισχύος
3.  
  Σε χωροθετημένα ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., Β.Ε.ΠΕ. και σε περιοχές ΕΜ, ΕΟ, καθώς και σε περιοχές που από ειδικότερες πολεοδομικές διατάξεις προορίζονται για την εγκατάσταση μη ιδιαίτερα οχλουσών εγκαταστάσεων, επεμβάσεις εκσυγχρονισμού μπορεί να πραγματοποιηθούν ύστερα από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ως εξής:.
 1. Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού με τις εξής προϋποθέσεις:
 2. (i) η συνολική ενεργειακή κατανάλωση (θερμική και ηλεκτρική) των μονάδων δεν αυξάνει περισσότερο από 50% σε σχέση με το ύψος που δηλώθηκε για το έτος 2001 ή για το μέσο όρο των ετών 1999-2001, (ii) δεν επέρχεται αύξηση της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών των ρύπων διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και πτητικών οργανικών ενώσεων και άλλων ρύπων, τα επίπεδα των οποίων πιθανόν να υπόκεινται σε μελλοντικούς περιορισμούς βάσει εθνικών ή κοινοτικών διατάξεων.
 3. Η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος τεκμηριώνεται από την Μ.Π.Ε., που υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και από τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, κατά δε τη χορήγηση της άδειας εκσυγχρονισμού λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 7 του ν. 2516/1997.
 4. Αλλαγή δραστηριότητας είναι δυνατή εφόσον:.
4.  
  Στην περιοχή (Α) στο χονδρεμπόριο και στην περιοχή (ΖΟΕ) επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός με τις προϋποθέσεις που γίνεται στην περιοχή (ΓΚ)
5.  
  Αν ο εκσυγχρονισμός συνεπάγεται την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Αν η ανέγερση των νέων κτιρίων γίνεται σε όμορο οικόπεδο, τότε το νέο κτίριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για χρήσεις που επιτρέπονται στο οικόπεδο αυτό κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Παρέκκλιση από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις επιτρέπεται για λόγους προστασίας περιβάλλοντος ή μόνο ως προς το ύψος για λειτουργικούς λόγους.
6.  
  Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες, που το γήπεδό τους εφάπτεται εθνικών ή επαρχιακών οδών, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν, υποχρεούνται με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έγκριση του εκσυγχρονισμού, να συνυποβάλουν προς έγκριση και μελέτη αισθητικής των κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της οικείας Αρχιτεκτονικής Επιτροπής,επιτρέπεται η επιβολή πρόσθετων ειδικών όρων αρχιτεκτονικής και αισθητικής προσαρμογής.
7.  
  Δεν προσμετράται στο επιτρεπόμενο ποσοστό αύξησης της ενεργειακής κατανάλωσης ή της ισχύος αντίστοιχα:
 1. Ηλεκτρική ενέργεια ή ισχύς που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος, υγιεινής, ασφάλειας και άνετης διαβίωσης των εργαζομένων
 2. Ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την οποία είτε παράγει η ίδια η μονάδα με τεχνολογίες που δεν εκλύουν ατμοσφαιρι- κούς ρύπους είτε την προμηθεύεται από ανεξάρτητο παραγωγό
 3. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των εδαφίων α΄ και β΄ αυτής της παραγράφου είναι να μην υπάρχει αύξηση ατμοσφαιρικών ρύπων, λοιπών εκπομπών και οχλήσεων
Άρθρο Άρθρο5 "Ίδρυση νέων βιομηχανικών, βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών Δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων βιομηχανικών, βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής. Επιτρέπεται μόνο στ [...]"
1.  
  Αποθηκών της παρ. 4 περίπτωση γ΄ του άρθρου 1 και με μέγιστη συνολική επιφάνεια 1.500 τ.μ. σε ανεξάρτητο κτίριο χωρίς περιορισμούς στην εγκατεστημένη ισχύ και εφόσον δεν επέρχεται κυκλοφοριακή φόρτιση.
2.  
  Αποθηκών της παρ. 4 περίπτωση α΄ του άρθρου 1 με ισχύ μέχρι 12 ΚW κινητήρια και 50 ΚW θερμική.
3.  
  Αποθηκών της παρ. 4 περίπτωση δ΄ του άρθρου 1 μόνο για την εναποθήκευση υγραερίων ή βιομηχανικών αερίων εφόσον η εναποθηκευμένη ποσότητα δεν υπερβαίνει τα 1000 Κg. Η ίδρυση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης των κατηγοριών Αγ, Ββ και C της αριθ. 5905/Φ/15/ 839/12.7.95 ΚΥΑ (ΦΕΚ 611 Β΄) επιτρέπεται μόνο σε ανεξάρτητο κτίριο.
 1. Σε περιοχές ΒΙΟ.ΠΑ. -ΒΙ.ΠΑ. -ΒΕ.ΠΕ., ΕΜ και ΕΟ επιτρέπεται η ίδρυση βιομηχανικών μονάδων χαμηλής όχλησης με κινητήρια δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 150 ΚW, επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης και αποθηκών της παρ. 4 του άρθρου 1.
 2. Σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου μπορούν να ιδρύονται αγροτοβιομηχανικές μονάδες που αξιοποιούν προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής της Περιφέρειας Αττικής με την προϋπόθεση ότι εντός της Ζ.Ο.Ε. υπάρχει πρόβλεψη εγκατάστασης για τέτοιες δραστηριότητες και η κινητήρια δύναμη δεν υπερβαίνει τα 80 ΚW κινητήρια και 50 ΚW θερμική ισχύ.
 3. Σε περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979 με χρήση γεωργική γη επιτρέπεται η εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων ή αποθηκών της παραγράφου 4 περιπτώσεις α΄ και γ΄ του άρθρου 1, με την προϋπόθεση ότι στα εργαστήρια ή τις αποθήκες επεξεργάζονται ή εναποθηκεύονται προϊόντα που παράγονται στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στην περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979, καθώς και σε ΒΙ.ΠΑ. μπορεί, κατ εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων, ύστερα από γνώμη του οικείου Δημοτικού και Νομαρχιακού Συμβουλίου, να ιδρύονται ή εκσυγχρονίζονται εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος (διαλογή, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση στερεών και υγρών αποβλήτων), χωρίς περιορισμό στην κινητήρια δύναμη.
 5. Σε Ζώνες Χονδρεμπορίου επιτρέπεται η ίδρυση αποθηκών με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται από τις διατάξεις περί ιδρύσεως και λειτουργίας αυτών, καθώς και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις εντός της ζώνης αυτής.
 6. Στην ίδια περιοχή είναι δυνατή η εγκατάσταση αποθηκών της παραγράφου 4 περίπτωση ε΄ του άρθρου 1 με την υποβολή, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, και εγκεκριμένης μελέτης από την οικεία Αρχιτεκτονική Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία θα αναφέρονται το ύψος και το είδος της περίφραξης, η ύπαρξη περιμετρικού πρασίνου, το επιτρεπόμενο ύψος αποθήκευσης των παλαιών υλικών, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή και κρίνονται απαραίτητες για την προσαρμογή της αποθήκης στις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-11-23 Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/270
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/5905/Φ/15/839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/5905_Φ_15_839 1995
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΝΟΜΟΣ 1979/858 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/858 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1577 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1512 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξει». 1993/2115 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 1994/2242 1994
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις. 1995/2308 1995
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2516 1997
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. 1997/2545 1997
Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε. Ο. Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό. 1998/2636 1998
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις, 1999/2733 1999
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
Κύρωση: α) της από 16.11.1999 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας του Ν. 98/1975. όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα, β) της από 23.11.1999 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τω[...]" 1999/2779 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/13 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/5 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/84 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/84 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/85 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/348 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/38 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/38 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/31.3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/31_3 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004
Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 2004/3263 2004
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. 2011/3982 2011
Συμπλήρωση του Π.Δ. 38/1986 (ΦΕΚ 72 Α΄). 2004/170 2004