ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2977

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-12-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αμοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά θέματα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αμοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά θέματα, που υπογράφηκε στο Κίεβο στις 6 Νοεμβρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Συμβούλιο των Υπουργών της Ουκρανίας, που εφεξής θα καλούνται τα Μέρη, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι οι παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας παραβλάπτουν τα οικονομικά, εμπορικά, δημοσιονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα των χωρών τους, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τη σπουδαιότητα εξασφάλισης του ακριβούς υπολογισμού και της είσπραξης δασμών, φόρων και άλλων επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή των εμπορευμάτων, καθώς και ορθής εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με απαγορεύσεις, περιορισμούς και ελέγχους, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την αναγκαιότητα της διεθνούς συνεργασίας στην εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ιδιαίτερα για τις τάσεις αύξησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι οι προσπάθειες πρόληψης των παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών μπορούν να καταστούν πιο αποτελεσματικές με τη συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ επίσης υπόψη τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις που ενθαρρύνουν τη διμερή αμοιβαία συνδρομή, καθώς και τη Σύσταση της 5ης Δεκεμβρίου 1953 του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: 1.Τελωνειακή Διοίκηση νοείται στην Ελληνική Δημοκρατία - η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών, και στην Ουκρανία - η Κρατική Τελωνειακή Υπηρεσία της Ουκρανίας. 2.Τελωνειακή νομοθεσία νοούνται οι ισχύουσες διατάξεις, που εφαρμόζονται στα εδάφη των Μερών και καθορίζονται από νόμους ή κανονισμούς που διέ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία