ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/3073

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-12-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης/Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χειρισμού Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (FΕΜΑ) για τη συνεργασία στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης / Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χειρισμού Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (FΕΜΑ) για τη συνεργασία στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 9 Ιανουαρίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (FΕΜΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Ως αποτέλεσμα των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσώπων του ΥΠ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. / Γ.Γ.Π.Π. της Ελληνικής Δημοκρατίας και εκπροσώπων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χειρισμού Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών (FΕΜΑ) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, υπήρξε πλήρης ικανοποίηση που εκφράσθηκε από τις δύο πλευρές για τις δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπηρεσιών. Το ΥΠ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. / Γ.Γ.Π.Π. και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χειρισμού Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών (FΕΜΑ) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στο εξής αποκαλούμενες «Συμβαλλόμενες Υπηρεσίες», προτίθενται να αρχίσουν τις ακόλουθες δράσεις συνεργασίας και προγράμματα σχετικά με το χειρισμό έκτακτων αναγκών, τη μετρίαση των επιπτώσεων από τις καταστροφές, την ετοιμότητα, την ανταπόκριση και την αποκατάσταση σε περίπτωση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών: Άρθρο 1 Δράσεις1.1. Η έναρξη, η ανάπτυξη και ο συνολικός έλεγχος των δράσεων συνεργασίας και/ή των προγραμμάτων, αποτελεί ευθύνη των Συμβαλλόμενων Μερών αυτών καθ’ εαυτών. 1.2. Στις περιπτώσεις αυτές τα σημεία επαφής θα είναι: Για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Τηλ.: (301) 3359932, (302) 3248128, Fax: (301) 3248122. Για την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χειρισμού Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών: Ο Υποδιευθυντής Ετοιμότητας, Εκπαίδευσης και Ασκήσεων Τηλ.: (202) 646-3487, Fax: (202) 646-3397. Οι Συμβαλλόμενες Υπηρεσίες προτίθενται να υλοποιήσουν τις ακόλουθες δράσεις: 1.3. Σχεδιασμό και έναρξη προτύπων συνεργασιών. 1.4. Οργάνωση ανταλλαγής χειριστών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και/ή τεχνικών εμπειρογνωμόνων και, κατά περίπτωση, ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων και ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών χειρισμού καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, καθώς και επιστημονικών και πρακτικών δεδομένων σε θέματα που αφορούν το χειρισμό έκτακτων αναγκών, τη μετρίαση των επιπτώσεων από τις καταστροφές, την ετοιμότητα, την ανταπόκριση και την αποκατάσταση σε όλες τις περιπτώσεις φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 1.5. Κατάστρωση ενός Διετούς Προγράμματος Δράσης, το οποίο είναι δυνατόν να περιλαμβάνει αμοιβαίες επισκέψεις για εξοικείωση, εκπαίδευση και παρακολούθηση ασκήσεων χειρισμού καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Για την κατάστρωση και υλοποίηση του Διετούς Προγράμματος Δράσης θα συμμετέχουν υπηρεσίες που κρίνονται κατάλληλες από το ΥΠ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. / Γ.Γ.Π.Π., καθώς και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χειρισμού Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών, το Γραφείο Βοήθειας Καταστροφών Εξωτερικού της Υπηρεσίας για τη Διεθνή Ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, άλλα ομοσπονδιακά Υπουργεία και υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που κρίνονται κατάλληλες από τη FΕΜΑ. Άρθρο 2 Ετοιμότητα, Εκπαίδευση και Ασκήσεις 2.1. Οι Συμβαλλόμενες Υπηρεσίες προτίθενται να οργανώσουν την ανταλλαγή χειριστών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, εκπαιδευτών και/ή δασκάλων σε θέματα χειρισμού καταστάσεων έκτακτων αναγκών με σκοπό την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών και κύκλων μαθημάτων, τη βελτίωση χειρισμού καταστάσεων έκτακτων αναγκών, τη μείωση των συνεπειών από τις καταστροφές, την ετοιμότητα, την ανταπόκριση και την αποκατάσταση, καθώς και τις γενικές τεχνικές χειρισμού καταστάσεων έκτακτων αναγκών. 2.2. Κατόπιν προσκλήσεως από μία των Συμβαλλόμενων Υπηρεσιών, μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές σε περιπτώσεις χειρισμού καταστάσεων έκτακτων αναγκών και/ή επιχειρήσεων σε περιπτώσεις φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, ασκήσεων, εξομοιώσεων και να ανταλλάσσουν αντιπροσωπείες για την παρακολούθηση σεμιναρίων και εργαστηρίων για θέματα χειρισμού καταστάσεων έκτακτων αναγκών, τη μείωση των συνεπειών από τις καταστροφές, την ετοιμότητα, την ανταπόκριση και την αποκατάσταση. Άρθρο 3 Ανταλλαγή Πληροφοριών, Επιστημονική και Τεχνική Συνεργασία 3.1. Οι Συμβαλλόμενες Υπηρεσίες προτίθενται να αυξήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, καθώς και επιστημονικών και πρακτικών δεδομένων για θέματα χειρισμού καταστάσεων έκτακτων αναγκών, μείωσης των συνεπειών από καταστροφές, ετοιμότητας, ανταπόκρισης και αποκατάστασης με τη βοήθεια σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, σεμιναρίων και επαγγελματικών συνδιασκέψεων. 3.2. Οι Συμβαλλόμενες Υπηρεσίες προτίθενται να ανταλλάξουν συμπεράσματα που προέκυψαν από επιχειρήσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών που διεξήχθησαν και από τις δύο πλευρές, μέσω διαλέξεων και επαγγελματικών σεμιναρίων. 3.3. Οι Συμβαλλόμενες Υπηρεσίες προτίθενται να αρχίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες και κατολισθήσεις, αξιολόγηση κινδύνων, μέτρα ανακούφισης καθώς επίσης να οργανώσουν από κοινού επιστημονικά και πρακτικά σεμινάρια στα παραπάνω αναφερόμενα θέματα. Άρθρο 4 Χειρισμός των Διαδικασιών Συνεργασίας Οι Συμβαλλόμενες Υπηρεσίες προτίθενται να προβούν στη: 4.1. Διεξαγωγή ετήσιας σύσκεψης με σκοπό την ανασκόπηση και τον καθορισμό ενός λεπτομερούς Προγράμματος Δράσης, που να περιγράφει τα γεγονότα του επόμενου χρόνου σε ημερομηνίες αποδεκτές και από τα δύο Μέρη. 4.2. Ανταλλαγή προτάσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης εντός ενενήντα ημερών από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου αυτού. 4.3. Η υλοποίηση από τις Συμβαλλόμενες Υπηρεσίες αυτού του Πρωτοκόλλου Προθέσεων και των σχετικών Προγραμμάτων Δράσης προϋποθέτει την ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων και πόρων. Έγινε σε δύο αντίγραφα, στην Αθήνα, την 9η Ιανουαρίου του 2001, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (υπογραφή) (υπογραφή) ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ R. ΝΙCΗΟLΑS ΒURΝS Υπουργός Εσωτερικών, Πρέσβης των Ηνωμένων Δημόσιας Διοίκησης Πολιτειών της Αμερικής και Αποκέντρωσης
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία