ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3102

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-01-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-01-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-01-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας για συνεργασία στο στρατιωτικό πεδίο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας για συνεργασία στο στρατιωτικό πεδίο που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου 1997, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ανάμεσα: Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και στο Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας για Συνεργασία στο Στρατιωτικό Πεδίο Οκτώβριος 1997. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, που στο εξής θα αναφέρονται ως Μέρη σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, τον Καταστατικό Χάρτη του Παρισιού και το Πρακτικό του 1992 της Βιέννης καθώς επίσης και άλλα σχετικά πρακτικά του ΟΑΣΕ επιθυμώντας να αναπτύξουν στρατιωτική συνεργασία. Έχουν συμφωνήσει τα παρακάτω: Άρθρο 1 Τα δύο Μέρη πραγματοποιούν την στρατιωτική συνεργασία τηρώντας τις αρχές της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους. Μια συνεργασία αυτού του είδους περιλαμβάνει δραστηριότητες μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας, των Γενικών Επιτελείων και των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. Άρθρο 2 Η συνεργασία καλύπτει τα ακόλουθα κύρια θέματα: - Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και Διοίκηση σε ειρηνική περίοδο - Επισκευή και χρήση πολεμικού υλικού και εξοπλισμών, - Διοικητική Υποστήριξη. - Στρατιωτική εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, - Στρατιωτική τοπογραφία και γεωδεσία, - Ανθρωπιστική, πολιτιστική εκπαιδευτική εργασία στις Ένοπλες Δυνάμεις, - Προστασία της Υγείας, αθλητισμός, τουρισμός και λοιπά, - Στρατιωτικές, τεχνικές και νομικές πληροφορίες, - Προστασία περιβάλλοντος, - Θέματα στρατιωτικής δικαιοσύνης και διεθνούς δικαίου, - Άλλα θέματα μετά από περαιτέρω συμφωνίες των δύο Μερών. Άρθρο 3 Η συνεργασία πραγματοποιείται με τους παρακάτω τρόπους: - Επίσημες επισκέψεις και καθιερωμένες συναντήσεις σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας, Αρχηγών Γενικών Επιτελείων ή άλλων εκπροσώπων των Υπουργών Άμυνας, - Συναντήσεις, ανταλλαγή εμπειρίας και πληροφοριών, - Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ομάδων εργασίας. - Εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων σε στρατιωτικά εκπαιδευτικά ινστιτούτα, - Αμοιβαίες προσκλήσεις σε εκθέσεις πολεμικού υλικού, εξοπλισμών και στρατιωτικών ασκήσεων, - Συμμετοχή σε επίσημες πολιτιστικές και άλλου είδους δραστηριότητες, οι οποίες οργανώνονται από τα Υπουργεία Άμυνας ή άλλους στρατιωτικούς φορείς, - Ανάληψη πράξεων συνεργασίας πάνω σε θέματα εναέριας και θαλάσσιας ασφάλειας καθώς και επιχειρήσεων διάσωσης, - Προσκλήσεις ειδικών επί συγκεκριμένων θεμάτων, όπως οι σύμβουλοι, - Άλλους τρόπους μετά από αμοιβαία συμφωνία. Άρθρο 4 Για να υλοποιηθούν οι όροι αυτής της Συμφωνίας, τα Μέρη εκπονούν σε ετήσια βάση το Πρόγραμμα Συνεργασίας του επομένου έτους. Τα Μέρη για να καθορίσουν το Πρόγραμμα, θα ανταλλάσσουν προτάσεις υπό μορφή αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα στέλνονται στο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Το Πρόγραμμα Συνεργασίας περιλαμβάνει: περιγραφή των δραστηριοτήτων, αριθμό συμμετεχόντων, τόπο και χρόνο στον οποίο λαμβάνουν χώρα καθώς και άλλες πληροφορίες (εάν είναι απαραίτητο). Το Πρόγραμμα Συνεργασίας θα υπογράφεται από τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Άμυνας ή τους Αντιπροσώπους τους στην περιοχή του κάθε Μέρους μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Συγκεκριμένα ζητήματα συνεργασίας στις κατευθύνσεις που καθορίζονται σε αυτήν τη Συμφωνία, μπορούν να αναφέρονται σε ειδικά Στρατιωτικά πρωτόκολλα συνεργασίας, υπογεγραμμένα από τους Αντιπροσώπους των Υπουργών Άμυνας. Τα Μέρη αναλαμβάνουν την οργάνωση ομάδων εργασίας για την προετοιμασία τους. Οι Υπουργοί Άμυνας και οι Αντιπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα να ανταλλάσσουν αλληλογραφία. Άρθρο 5 Τα Μέρη θα καλύπτουν δαπάνες που αφορούν την εφαρμογή δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τα Προγράμματα Στρατιωτικής Συνεργασίας στην αρχή της αμοιβαιότητας. Στην περίπτωση που η Αντιπροσωπεία περιλαμβάνει περισσότερα από 10 άτομα, θα υπογράφεται και θα εφαρμόζεται ανεξάρτητη συμφωνία. Το Μέρος που αποστέλλει αντιπροσωπεία αναλαμβάνει τα εξής: - Δαπάνες μεταφοράς που αφορούν το ταξίδι της αντιπροσωπείας από το σημείο της αναχώρησης μέχρι τον προορισμό στη χώρα υποδοχής και την επιστροφή, - Δαπάνες που αφορούν την υποδοχή, τη στάθμευση, την ασφάλεια, τη συντήρηση και τον ανεφοδιασμό του στρατιωτικού αεροσκάφους που αναλαμβάνει τη μεταφορά των στρατιωτικών αποστολών. - Επιδόματα πολιτών (μέλη αποστολής και δόκιμοι) τα οποία είναι αναγκαία για προσωπικά έξοδα, - Ασφάλιση προσωπικού έναντι ασθενειών και ατυχημάτων εάν αυτή δεν προβλέπεται από την κρατική νομοθεσία της χώρας υποδοχής, - Δαπάνες που αφορούν τη μεταφορά ασθενούς στη γενέθλεια χώρα. Το Μέρος που υποδέχεται αναλαμβάνει τα εξής: - Δαπάνες που αφορούν υπηρεσιακή μεταφορά αποστολής από το συμφωνημένο σημείο στην περιοχή του και τις δραστηριότητές τους (συγκεντρώσεις, δοκιμαστικές εργασίες), δαπάνες που αφορούν διαμονή και διατροφή των αντιπροσώπων και των μελών του πληρώματος που αναλαμβάνει τη μεταφορά (όταν το ταξίδι γίνεται με στρατιωτικό αεροσκάφος) καθώς και έξοδα για πολιτιστικές δραστηριότητες που πρόκειται να οργανωθούν, - Δαπάνες για σπουδές επιτηρουμένων σε στρατιωτικές σχολές, Οικονομικές δαπάνες που αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων θα υλοποιούνται στη βάση ανεξαρτήτων συμφωνιών. Άρθρο 6 Τα Μέρη διαφυλάσσουν την ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων που λαμβάνονται από διμερείς επαφές συμπεριλαμβανομένων εμπιστευτικών δεδομένων, και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην τα χρησιμοποιούν καθώς και να μην τα μεταφέρουν σε Τρίτους χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του Μέρους που διέθεσε τις πληροφορίες ή τα δεδομένα. Προφορικές και γραπτές πληροφορίες και δεδομένα που λαμβάνονται από διμερείς επαφές προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα κρατική νομοθεσία του κάθε Μέρους και δεν πρέπει να κοινοποιούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρθρο 7 Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της τελευταίας κοινοποίησης που υποδεικνύει ότι οι αναγκαίες εσωτερικές διαδικασίες και των δύο Μερών που απαιτούνται για την ισχύ της έχουν πραγματοποιηθεί και θα ισχύει για χρονική περίοδο πέντε ετών. θα ανανεωθεί αυτόματα για άλλα πέντε έτη εάν κανένα Μέρος δε γνωστοποιήσει γραπτώς την πρόθεσή του να λήξει τη Συμφωνία. Η Συμφωνία αυτή μπορεί να λήξει είτε να διακοπεί πριν από τον καθορισμένο χρόνο. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται γραπτή ειδοποίηση του ενός μέρους προς το άλλο τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη λήξη ή τη διακοπή. ΥΠΕΓΡΑΦΗ στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου του έτους 1997 σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στην Ελληνική, Ουκρανική και Αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου έγκυρα. Σε περίπτωση διαφορετικών ερμηνειών, το κείμενο στην Αγγλική Γλώσσα θα θεωρηθεί ως κείμενο αναφοράς.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία