ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3113

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-02-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-02-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-02-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ρύθμιση συναφών θεμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» με σκοπό τη μελέτη και την έρευνα του φαινομένου της Ελευθερίας από θεσμικής, φιλοσοφικής, ιστορικής, επιστημολογικής, κοινωνικής και κάθε άλλης πλευράς, καθώς και την προώθηση επιμορφωτικών δράσεων και τη διεθνή προβολή
2.  
  Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού
3.  
  Έδρα της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας ορίζεται η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου
4.  
  Τα σχετικά με τη συγκρότηση του σώματος των μελών της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας, την οργάνωση, τη λειτουργία, τους πόρους, την οικονομική διαχείρισή της και κάθε άλλο συναφές θέμα ορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Το προεδρικό αυτό διάταγμα μπορεί να προβλέπει τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων με τον εσωτερικό κανονισμό της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
5.  
  Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Μελετών και Ερευνών ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕ-ΛΟΣ», του οποίου η ίδρυση εγκρίθηκε και ο Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισής του κυρώθηκε με το Ν. 2841/ 2000 (ΦΕΚ 203 Α~) και λειτουργεί, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκει πολιτιστικούς σκοπούς και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού το παραπάνω Ίδρυμα μπορεί να υπαχθεί στο φορολογικό καθεστώς που ισχύει για το Μουσείο Μπενάκη (Ν. 4599/1930) και το Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης (Ν. 1610/1986) και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-02-19 Ίδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ρύθμιση συναφών θεμάτων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/42
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1930/4599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1930/4599 1930
ΝΟΜΟΣ 1986/1610 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1610 1986