ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3139

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-04-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-04-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-04-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Άδειες λειτουργίας καζίνων"
1.  
  Η προβλεπόμενη στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄) άδεια λειτουργίας καζίνου στη «θέση του Μον Παρνές στην Πάρνηθα» χορηγείται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και εισφέρεται, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 5 του νόμου αυτού, στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τους εξής ειδικότερους όρους:.
 1. Το καζίνο Πάρνηθας επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Μον Παρνές»
 2. Η οργάνωση και λειτουργία του καζίνου Πάρνηθας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄), των αποφάσεων του Υπουργού Τουρισμού, των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης και των κοινών υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, όπως ισχύουν κάθε φορά.
 3. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του καζίνου Πάρνηθας υποχρεούται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3, να προβεί:
 4. αα) στον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του καζίνου Πάρνηθας, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 και στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του καζίνου με την ανάπτυξη των χώρων διεξαγωγής των παιχνιδιών και των λοιπών δραστηριοτήτων του, ββ) στην τοποθέτηση και λειτουργία τυχερών παιχνιδιών, ο αριθμός των οποίων, συμπεριλαμβανομένων και όσων ήδη λειτουργούν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, δεν θα υπερβαίνει ανά παιχνίδι τους παρακάτω αριθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι η διεξαγωγή των παιχνιδιών που προστίθενται σε όσα ήδη λειτουργούν έχει προηγουμένως επιτραπεί και ρυθμιστεί και έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλοι χώροι για την εγκατάστασή τους, σύμφωνα με το Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄) και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις:
 5. Αμερικάνικη Ρουλέττα 70 Γαλλική Ρουλέττα 2 Ζάρια 2 Πόκερ 8 Μπλακ Τζακ (με ή χωρίς τη χρήση μηχανήματος αυτόματου ανακατέματος των τραπουλόχαρτων) 40 Μπακαράς 3 Σεμέν - ντε - Φερ 3 Μπάγκο - Πούντο 3 Ηλεκτρονικές Ρουλέττες (tοuch bet rοulettes & rapid rοulettes) 3 Μηχανήματα με νομίσματα (με οθόνη ή χωρίς οθόνη) [slοt machines] 1.500,.
  • στον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου «Μον Παρνές» σε επίπεδο αντίστοιχο με ξενοδοχείο κατηγορίας πολυτελείας, δυναμικότητας τουλάχιστον 170 κλινών, με τις ανάλογες εγκαταστάσεις αναψυχής και εστίασης (όπως εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, γήπεδα αθλοπαιδιών, καταστήματα), καθώς και εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή συνεδρίων και συσκέψεων, δδ) στον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου «Ξενία» Πάρνηθας, εε) στην αναδιάταξη και αναβάθμιση των υπαρχόντων χώρων στάθμευσης, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του καζίνου και των ξενοδοχείων «Μον Παρνές» και «Ξενία», καθώς και στην επέκτασή τους και στστ) στη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στο καζίνο τόσο ως προς τη λειτουργική αναβάθμιση του υπάρχοντος δρόμου πρόσβασης, όσο και ως προς τον εκσυγχρονισμό του τελεφερίκ με αύξηση της μεταφορικής του ικανότητας και βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των μεταφερόμενων επισκεπτών
 6. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του καζίνου Πάρνηθας υποχρεούται να διατηρήσει το σύνολο των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, ενώ με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων επενδύσεων οφείλει να δημιουργήσει, επιπλέον, τουλάχιστον 400 νέες θέσεις εργασίας
 7. Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των παιχνιδιών του καζίνου Πάρνηθας ορίζεται σε ποσοστό 30% για ετήσια μικτά κέρδη μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ και σε 31,5%, 32% και 32,5% για ετήσια μικτά κέρδη άνω των 200, 250 και 300 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα.
 8. Το εκάστοτε ποσοστό εφαρμόζεται στο σύνολο των ετήσιων μικτών κερδών.
 9. Η συμμετοχή 30% στα μικτά κέρδη των παιχνιδιών καταβάλλεται μηνιαίως και αποδίδεται ειδικότερα σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του Ν. 2206/ 1994 (ΦΕΚ 62 Α΄).
 10. Διαφορά που προκύπτει για ετήσια μικτά κέρδη πέραν των 200 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω εφαρμογής του ανάλογου συντελεστή συμμετοχής με βάση τους πιο πάνω όρους, καταβάλλεται μέχρι τη 10η Ιανουαρίου του επόμενου έτους με την ίδια διαδικασία.
 11. Το ειδικό ετήσιο τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α΄) ανέρχεται σε 730.000 ευρώ.
 12. Το εισιτήριο στο καζίνο Πάρνηθας διατηρείται σε 6 ευρώ
2.  
  Ο αριθμός και τα είδη των παιχνιδιών της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 μπορούν να τροποποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνων
3.  
 1. Η προβλεπόμενη στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄) άδεια λειτουργίας καζίνου στην Κέρκυρα χορηγείται αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», προκειμένου να εισφερθεί στη θυγατρική της εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι χώροι εντός των οποίων επιτρέπεται να λειτουργεί το καζίνο, το είδος και ο αριθμός των τυχερών παιχνιδιών, που θα παίζονται μέσα στο καζίνο, οι υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας λειτουργίας και το εισιτήριο στο καζίνο.
 3. Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των παιχνιδιών του καζίνου Κέρκυρας ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)
4.  
 1. Το ύψος της χρηματικής προσφοράς για την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας του καζίνου Πάρνηθας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 και του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του Ν. 2206/ 1994 (ΦΕΚ 62 Α΄), ορίζεται σε 16.140.865,74 ευρώ.
 2. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έχει ήδη καταβάλλει στον Ε.Ο.Τ. το ποσό αυτό σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτής της υποχρέωσης.
 3. Το ύψος της χρηματικής προσφοράς για την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας του καζίνου Κέρκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 και του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄), ορίζεται σε 4.402.054,29 ευρώ.
 4. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έχει ήδη καταβάλλει στον Ε.Ο.Τ. το ποσό αυτό σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτής της υποχρέωσης.
5.  
  Τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2000, 2001, 2002 και μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, προς τον Ε.Ο.Τ., την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της υποχρέωσής της από τη λειτουργία των καζίνων Πάρνηθας και Κέρκυρας, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994, λογίζονται ως λειτουργικά έξοδα της εταιρίας. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνεται και κάθε ποσό που κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα έχει καταβληθεί απευθείας από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για τη διαφήμιση και προβολή του ελληνικού τουρισμού ή προορίζεται να καταβληθεί για τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού μέσα στη χρήση 2003.
Άρθρο 2 "Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2206/1994"
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 και η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄) καταργούνται.
2.  
  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνων, στα καζίνα της χώρας επιτρέπεται να παίζονται και άλλα παιχνίδια, εκτός των παραπάνω, εφόσον αυτά λειτουργούν νόμιμα σε τουλάχιστον ένα κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο κανονισμός διεξαγωγής του κάθε παιχνιδιού.
Άρθρο 3 "Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών"
1.  
  Οι εκτάσεις 90 και 25 στρεμμάτων, εκτός πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, οι οποίες περιήλθαν στην κυριότητα της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με την υπ αριθμ. 18/3.4.2002 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 68 Α΄) και εμφαίνονται αντίστοιχα υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Α και Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α στα υπ αριθμ. 43.1 και 44.1 διαγράμματα, κλίμακας 1:1.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.) και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και η έκταση 51 στρεμμάτων στους πρόποδες του όρους Πάρνηθα, η οποία εμφαίνεται υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α στο υπ’ αριθμ. 91 διάγραμμα, κλίμακας 1:2.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Ο.Ρ.Σ.Α. και δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διατηρούνται ως χώροι τουρισμού και αναψυχής κατά την έννοια του Π.Δ. 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ΄) όπως ισχύει, στους οποίους επιτρέπεται η ανακατασκευή, η αναμόρφωση, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός όλων των υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και του περιβάλλοντος των κτιρίων χώρων και ειδικότερα:.
 1. Στην έκταση εμβαδού 90.000 τ.μ., όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος του καζίνου - ξενοδοχείου «Μον Παρνές» και του άνω σταθμού τελεφερίκ στη θέση Μαυροβούνι του όρους Πάρνηθα, όπως αυτή ειδικότερα εμφαίνεται υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Α στο υπ’ αριθμ. 43.1 παραπάνω διάγραμμα, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης είναι 0,22, η μέγιστη κάλυψη 12%, ο μέγιστος συντελεστής κατ όγκον εκμετάλλευσης 1,25 και το μέγιστο ύψος κτιρίων 20 μέτρα.
 2. Πέραν του μεγίστου ύψους, επιτρέπεται η κατασκευή στεγών, μέγιστης κλίσης 45 μοιρών.
 3. Ο όγκος των στεγών δεν προσμετράται στον υπολογισμό του συντελεστή όγκου εφόσον ο χώρος που δημιουργείται ενδιάμεσα δεν χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε χρήση.
 4. Ειδικά για την εγκατάσταση του άνω σταθμού τελεφερίκ καθορίζεται μέγιστο ύψος 21 μέτρα, ενώ ο όγκος του δεν προσμετράται στην κατ όγκο εκμετάλλευση.
 5. Στην παραπάνω έκταση και μέσα στο περίγραμμα που απεικονίζεται με μπλε γραμμή στο παραπάνω διάγραμμα, επιτρέπεται η ανακατασκευή, η αναμόρφωση, η αναδιάταξη, ο εκσυγχρονισμός, καθώς και η επέκταση και οι αλλαγές των χρήσεων των προ του 1993 κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ αριθμ. 509828/15.11.2002 απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Τ., που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του Ν. 2160/ 1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) και δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 6. Επιτρέπεται, επίσης, η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης χωρητικότητας μέχρι 300 θέσεων, ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου και των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων, η αναδιαρρύθμιση του υπαίθριου χώρου στάθμευσης, καθώς και κάθε άλλη εργασία, αναγκαία για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας, της αντισεισμικής θωράκισης και της αισθητικής του συγκροτήματος.
 7. Στην παραπάνω έκταση επιτρέπεται, επίσης, η εγκατάσταση προσωρινών λυόμενων κατασκευών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω επιτρεπόμενων εργασιών και για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, με σκοπό την προσωρινή στέγαση λειτουργιών του συγκροτήματος.
 8. Οι προσωρινές αυτές εγκαταστάσεις δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη των 3.000 τ.μ., τοποθετούνται στα ασκεπή τμήματα των εκτάσεων και δεν προσμετρώνται στα μεγέθη εκμετάλλευσης των γηπέδων.
 9. Στην έκταση εμβαδού 25.000 τ.μ., όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Ξενία» στη θέση Σανατόριο του όρους Πάρνηθα, όπως αυτή εμφαίνεται υπό στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α στο υπ’ αριθμ. 44.1 παραπάνω διάγραμμα, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης είναι 0,22, η μέγιστη κάλυψη 12%, ο μέγιστος συντελεστής κατ όγκον εκμετάλλευσης 1,25 και το μέγιστο ύψος κτιρίων 20 μέτρα.
 10. Στην παραπάνω έκταση και μέσα στο περίγραμμα που απεικονίζεται με μπλε γραμμή στο παραπάνω διάγραμμα επιτρέπεται η ανακατασκευή, η αναδιάταξη και ο εκσυγχρονισμός των προ του 1993 κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ αριθμ. 505384/19.5.1997 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του Ν. 2160/ 1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) και δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 11. Στην έκταση εμβαδού 51.000 τ.μ., όπου βρίσκεται ο κάτω σταθμός του τελεφερίκ Πάρνηθας στη θέση Μετόχι στους πρόποδες του όρους Πάρνηθα, όπως αυτή εμφαίνεται υπό στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α στο υπ’ αριθμ. 91 παραπάνω διάγραμμα, η μέγιστη επιφάνεια δόμησης του σταθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 τ.μ., συμπεριλαμβανομένου και του χώρου στάθμευσης των οχημάτων του τελεφερίκ (καμπίνες), η μέγιστη κάλυψη του σταθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 τ.μ., το μέγιστο ύψος της εγκατάστασης του σταθμού τελεφερίκ τα 21 μ., ενώ ο όγκος του δεν προσμετράται στην κατ όγκο εκμετάλλευση.
 12. Στην παραπάνω έκταση και μέσα στο περίγραμμα που απεικονίζεται με μπλε γραμμή επιτρέπεται η ανακατασκευή, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιρίων, η κατασκευή μέχρι δύο υπόγειων ορόφων με χρήση στάθμευσης αυτοκινήτων χωρητικότητας μέχρι 1.000 θέσεις, η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, η αναδιαρρύθμιση του υπαίθριου χώρου στάθμευσης, ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε άλλη εργασία αναγκαία για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της αισθητικής των εγκαταστάσεων του κάτω σταθμού τελεφερίκ, όπως οι εγκαταστάσεις αυτές περιγράφονται στην υπ αριθμ. 509696/17.10.2002 απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Τ., που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) και δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 13. Στις εκτάσεις των προηγούμενων περιπτώσεων τα κτίρια τοποθετούνται μέσα στα περιγράμματα που καθορίζονται με μπλε γραμμές στα παραπάνω διαγράμματα
 14. Στον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 960/ 1979 (ΦΕΚ 194 Α΄) όπως ισχύουν, περιλαμβάνονται και οι θέσεις στάθμευσης στη θέση του κάτω σταθμού τελεφερίκ.
 15. Οι υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως αποτυπώνονται στο διάγραμμα της περίπτωσης α΄, δεν προσμετρώνται στην κάλυψη των γηπέδων
 16. Επιτρέπεται η επέκταση του υπόγειου χώρου στάθμευσης και εκτός του περιγράμματος των κτιρίων αλλά μέσα στα όρια της μπλε γραμμής, που καθορίζεται με τα διαγράμματα των περιπτώσεων α΄ και β΄.
 17. Σε περίπτωση επέκτασης του υπόγειου χώρου, σύμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 3/10.8.1987 (ΦΕΚ 749 Δ΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ.25/8.5.1989 (ΦΕΚ 253 Δ΄).
 18. Η διάταξη της περίπτωσης 3 της παραγράφου Ε του άρθρου 8 του Π.Δ. 6/17.10.1978 (ΦΕΚ 538 Δ΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 20/28.1.1988 (ΦΕΚ 66 Δ΄), δεν εφαρμόζεται.
2.  
  Επιτρέπεται, επίσης, η διατήρηση και λειτουργία των υφιστάμενων αντλιοστασίων, υδατοδεξαμενών και αγωγών ύδρευσης και οι εργασίες επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης αυτών, καθώς και η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που εξυπηρετούν τις ανάγκες λειτουργίας των κτιρίων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα στις εκτάσεις της παραγράφου 1
3.  
  Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της ασφάλειας της πρόσβασης στο καζίνο Πάρνηθας, στο ξενοδοχείο «Μον Παρνές» και στο ξενοδοχείο «Ξενία» επιτρέπονται:
 1. Η αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας του τελεφερίκ Πάρνηθας με επισκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών εγκαταστάσεων ή και με τροποποίηση της υφιστάμενης χάραξης, στην οποία περιλαμβάνεται η σύσταση ή τροποποίηση των αναγκαίων δουλειών διέλευσης.
 2. Επιτρέπεται η αλλαγή της θέσης των υπαρχόντων πυλώνων και η προσθήκη νέων.
 3. Ο συνολικός αριθμός των πυλώνων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους πέντε.
 4. Για την κατασκευή των χώρων έδρασης των πυλώνων, του κάτω σταθμού τελεφερίκ και των υπόγειων και υπαίθριων χώρων στάθμευσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εφόσον αυτά δεν ανήκουν κατά κυριότητα στο Δήμο Αχαρνών, υπέρ και με δαπάνη της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
 5. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας.
 6. Με όμοια απόφαση μπορούν να συνιστώνται εμπράγματα δικαιώματα σε βάρος των ακινήτων πάνω από τα οποία διέρχεται το παραπάνω τελεφερίκ υπέρ και με δαπάνη της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
 7. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α΄) για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση των Ολυμπιακών Έργων μπορούν να εφαρμόζονται ανάλογα και για τις παραπάνω απαλλοτριώσεις.
 8. Η εκτέλεση των απαιτούμενων έργων για μικρές, τοπικές διαπλατύνσεις και βελτιώσεις της οδικής χάραξης για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της υφιστάμενης οδικής σύνδεσης, μετά από έγκριση του αρμόδιου Δασαρχείου.
 9. Για τη συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του Καζίνου Πάρνηθας αποδίδει από 1.1.2003 και κάθε χρόνο εφεξής ποσό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.
4.  
  Για την έκδοση των εγκρίσεων και αδειών που απαιτούνται για την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης των έργων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται η προηγούμενη εκπόνηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄). Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επέχει θέση άδειας επέμβασης κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄). Η τήρηση και εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, επανορθωτικών μέτρων, περιορισμών και δεσμεύσεων βαρύνει αποκλειστικά την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
5.  
  Για την ανάδειξη και προστασία του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του Καζίνου Πάρνηθας υποχρεούται όπως:
 1. διαμορφώσει και εξοπλίσει κατάλληλα ειδικούς χώρους ενημέρωσης μέσα στον άνω και στον κάτω σταθμό του τελεφερίκ Πάρνηθας,
 2. αποδίδει, από το έτος 2003 και κάθε χρόνο εφεξής, ποσό τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, που αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά 5%, στον φορέα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, και μέχρι την ίδρυσή του, στο Δασαρχείο Πάρνηθας, για την αντιπυρική οργάνωση και την εκτέλεση έργων αναβάθμισης και προστασίας των οικολογικών χαρακτηριστικών και της χλωρίδας και πανίδας του Εθνικού Δρυμού.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του παραπάνω ποσού, καθώς και η διάθεσή του για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης.
 4. Με όμοια απόφαση μπορεί να διατίθεται ετησίως μέρος του ποσού αυτού αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση έργων και εργασιών στην έκταση των περίπου 2.800 στρεμμάτων του Εθνικού Δρυμού, που ανήκουν στον Ε.Ο.Τ. Κεφάλαιο Β΄.
Άρθρο 4 "Ρύθμιση θεμάτων της εταιρίας «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.»"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 9 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής: Η μεταγραφή των πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδονται σύμφωνα με όσα παραπάνω ορίζονται, και κάθε πράξη ή συμφωνία, που αφορά στη μεταβίβαση στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ή τις θυγατρικές της εταιρίες, της κυριότητας περιουσιακών στοιχείων του Ε.Ο.Τ., καθώς και κάθε πράξη ή συμφωνία, που αφορά στη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού και κάθε εμπράγματου δικαιώματος στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ή στις θυγατρικές της εταιρίες, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εκτός του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων Τα δικαιώματα και οι αμοιβές των συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για όλες τις παραπάνω πράξεις ή συμφωνίες περιορίζονται στο 5% των προβλεπομένων από το νόμο Τα περιουσιακά στοιχεία, που μεταβιβάζονται, κατά τον παραπάνω τρόπο, αποτιμώνται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, μέσα σε προθεσμία δύο ετών από την έκδοση της σχετικής κάθε φορά Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου και εισφέρονται στην εταιρία, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Η απόφαση αυτή λαμβάνεται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την κατά τα παραπάνω αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7α, 7β, 11, 29, 31 και 34 του Ν. 2190/ 1920.
2.  
  Η διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 9 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄) δεν εφαρμόζεται σε περιουσιακά στοιχεία του Ε.Ο.Τ. που υπάγονται σε καθεστώς ειδικής περιβαλλοντικής ή αρχαιολογικής προστασίας.
3.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Η εταιρία, καθώς και οι εταιρίες που συνιστά δεν υπάγονται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, μετά την ανάθεση της διοίκησης και διαχείρισής τους σε ιδιώτες.».
4.  
  Με την εξαίρεση όσων ειδικά προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5, σε περιπτώσεις συγχώνευσης της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ή διάσπασης αυτής ή στις περιπτώσεις εισφοράς κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων, κινητών ή ακινήτων, ή επιχειρηματικών κλάδων ή τμημάτων αυτής προς τις θυγατρικές της εταιρίες ή τρίτους, εφαρμόζονται οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις των Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α΄) και Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄), χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων, ιδίως αυτών που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2166/1994 και των άρθρων 3, 4, 7, 9 και 12 του Ν.Δ. 1297/1972 και της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του Ν. 2386/1996 και χωρίς να ισχύουν οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις, ιδίως αυτές που προκύπτουν από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 και του άρθρου 4 του Ν. 2166/1993 και των άρθρων 6 και 7 του Ν.Δ. 1297/1972.
5.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 28 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 5 Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης και του οικείου υπουργού Η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της οργανικής θέσης του μετατασσομένου Αν ο μετατασσόμενος δεν κατέχει οργανική θέση, η μετάταξη γίνεται σε κενή οργανική θέση Αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, τότε η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας και σε ίδιο ή σε συναφή κλάδο ή ειδικότητα Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας τους, καθώς και σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους στον Ε.Ο.Τ., στις Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας Ε.Ο.Τ., στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στην «Ξενοδοχεία - Τελεφερίκ και Καζίνα Αττικής Α.Ε.» και στις εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2837/ 2000 (ΦΕΚ 178 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄) Η παραπάνω βαθμολογική κατάταξη γίνεται μόνο στους φορείς εκείνους στους οποίους από τον οργανισμό τους προβλέπεται διαβάθμιση των θέσεων Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική μισθολογική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και τις απολαβές της νέας θέσης Ως τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης νοούνται ο βασικός μισθός, η τυχόν Α.Τ.Α., το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και το οικογενειακό επίδομα.
6.  
  Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Με την ανάληψη της διοίκησης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης των επιχειρηματικών μονάδων της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Καζίνο - Ξενοδοχείο - Τελεφερίκ Πάρνηθας και Καζίνο Κέρκυρας, από τις εταιρίες της παραγράφου 1, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 2919/ 2001 (ΦΕΚ 128 Α΄), όλο το προσωπικό, που εργάζεται στις παραπάνω επιχειρηματικές μονάδες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας και με πλήρη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών του δικαιωμάτων στις εταιρίες αυτές, εκτός από όσους εργαζόμενους δηλώσουν εγγράφως και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ότι επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτήν Ως χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού για κάθε συνέπεια λογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας στην «Ξενοδοχεία - Τελεφερίκ και Καζίνα Αττικής Α.Ε.», στις Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας Ε.Ο.Τ. Καζίνο, Ξενοδοχείο και Τελεφερίκ Πάρνηθας, Καζίνο Κέρκυρας, Καζίνο Ρόδου και στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Το ύψος της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης του παραπάνω προσωπικού ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2112/1920 και του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως ισχύουν σήμερα.
7.  
  Το προσωπικό του εδαφίου β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Ν. 2837/2000, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, μπορεί:.
 1. μέσα σε ένα έτος από τη μεταφορά του στις εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2837/2000 να υποβάλλει αίτηση μεταφοράς είτε στο Δημόσιο, είτε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄ βαθμού.
 2. Την απόφαση για την αποδοχή της αίτησης λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο κάθε εταιρίας, το οποίο αποφασίζει για τη χορήγηση εφάπαξ ποσού σε κάθε μεταφερόμενο εργαζόμενο, ύψους, μετά την αφαίρεση όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων, 10.000 ευρώ και διαβιβάζει τις αιτήσεις στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.
 3. Για τη μεταφορά αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄),.
 4. μέσα σε τρία χρόνια από τη μεταφορά του στις εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2837/ 2000 να υποβάλει αίτηση εθελουσίας αποχώρησης από την εργασία του.
 5. Η εταιρία υποχρεούται να απαντήσει στην αίτηση αυτή μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την υποβολή της, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή.
 6. Σε περίπτωση αποδοχής της παραπάνω αίτησης ο εργαζόμενος που αποχωρεί δικαιούται αποζημίωσης, διπλάσιας από την προβλεπόμενη για την καταγγελία συμβάσεως εργασίας.
 7. Όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνονται στο ποσό της παραπάνω αποζημίωσης και συνυπολογίζονται πέραν αυτής.
8.  
  Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της, καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.
9.  
  Οι κανονισμοί που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄) τροποποιούνται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της.
10.  
  Η διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 6 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) εφαρμόζεται και επί των μισθώσεων Ιαματικών Πηγών Τουριστικής Σημασίας μετά των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων αυτών, οι οποίες τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
11.  
  Ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄) χαρακτηρίστηκαν ή χαρακτηρίζονται εφεξής ως «Τουριστικά Δημόσια Κτήματα», σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 α του Ν.Δ. 180/1946, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Α.Ν. 827/1948, περιέρχονται κατά κυριότητα στον Ε.Ο.Τ. και η διοίκηση και διαχείρισή τους παραμένει, όπου έχει ήδη ανατεθεί, ή ανατίθεται εφεξής στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄) εφαρμόζεται και επί των ακινήτων αυτών.
Άρθρο 5 "Ρυθμίσεις για τον κλάδο «Καζίνο - Ξενοδοχείο - Τελεφερίκ Πάρνηθας» της «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.»"
1.  
  Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 14Α του Ν. 2636/ 1998 (ΦΕΚ 198 Α΄) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι την εισαγωγή της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τα κινητά, ακίνητα και κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία που η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αποκτά κατά κυριότητα ή κατά διοίκηση και διαχείριση.
2.  
  Η αξία των ακινήτων, που περιήλθαν κατά κυριότητα στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την υπ αριθμ. 18/3.4.2002 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 68 Α΄) και εμφαίνονται στα διαγράμματα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, όπως αυτή αποτιμήθηκε, μετά από εντολή της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με την από 6.9.2002 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών Κωνσταντίνου Ηλ. Δασκολιά και Ανδρέα Μιχ. Ρούσσου, αυξάνει με το νόμο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 5.850.000 ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Η μεταβίβαση των ακινήτων ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μεταγραφές και λοιπές κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων έχουν στην προκειμένη περίπτωση διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
3.  
 1. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά το μέρος που αποτελεί τον κλάδο «Καζίνο - Ξενοδοχείο - Τελεφερίκ Πάρνηθας», στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ιδίως η άδεια λειτουργίας του Καζίνου Πάρνηθας, όπως αυτή χορηγείται με το νόμο αυτόν, λοιπές διοικητικές άδειες, κάθε κινητός πάγιος εξοπλισμός, τα ακίνητα της παραγράφου 2, κάθε δικαίωμα, εμπράγματο ή ενοχικό, απαίτηση ή υποχρέωση, όπως το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου «Καζίνο - Ξενοδοχείο - Τελεφερίκ Πάρνηθας», περιγράφεται στην από 12.9.2002 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών Αθανασίου Χρ.
 2. Πέτρου και Νικολάου Χρ.
 3. Καλλέ, που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», βάσει της από 31.8.2002 λογιστικής κατάστασης της εταιρίας, για τη σύνταξη της οποίας δεν είναι απαραίτητο να γίνει νέα φυσική απογραφή και οι οποίες δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν, αποσπάται από την εταιρία και εισφέρεται αυτοδικαίως στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
 4. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με οιονεί καθολική διαδοχή.
 5. Ειδικά, η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις δίκες, αγωγές και ενστάσεις που αφορούν τον κλάδο «Καζίνο - Ξενοδοχείο - Τελεφερίκ Πάρνηθας», χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον διατύπωση εκ μέρους της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ή των αντιδίκων της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, συνεπεία της απόσχισης του κλάδου, βιαία διακοπή της δίκης με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε δήλωση περί επαναλήψεως.
 6. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» υποκαθίσταται αυτοδικαίως από την ημερομηνία ισχύος της απόσχισης κλάδου, σύμφωνα με το εδάφιο ζ΄ της παραγράφου αυτής, σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εισφερόμενου κλάδου.
 7. Η παραπάνω έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας, υποκαθιστά την έκθεση της επιτροπής, που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 και λογίζεται ότι έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 8. Το ποσό της χρηματικής προσφοράς για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του καζίνου μπορεί να αποσβεσθεί από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», για λόγους φορολογικούς, μέσα σε μία δεκαετία από την έναρξη ισχύος της απόσχισης κλάδου.
 9. Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, στην οποία περιλαμβάνεται η μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως από της ισχύος της απόσχισης κλάδου, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου ζ΄ της παραγράφου αυτής.
 10. Η δημοσιότητα επιτυγχάνεται με τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 11. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης για τα ακίνητα του άρθρου αυτού υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και σε κάθε περίπτωση πριν τη μεταγραφή
 12. Μεταγραφές και άλλες κατά τις κείμενες διατάξεις καταχωρίσεις που απαιτούνται για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων έχουν στην περίπτωση αυτήν διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού
 13. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά ποσό 29.661.380,81 ευρώ, λόγω της εισφοράς του κλάδου «Καζίνο - Ξενοδοχείο - Τελεφερίκ Πάρνηθας» λαμβάνεται μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από τη θέση σε ισχύ της απόσχισης κλάδου.
 14. Η θέση σε ισχύ της απόσχισης του κλάδου «Καζίνο - Ξενοδοχείο - Τελεφερίκ Πάρνηθας» επέρχεται με τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 15. Όλες οι πράξεις, του εισφερόμενου κλάδου «Καζίνο - Ξενοδοχείο - Τελεφερίκ Πάρνηθας» της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που έχουν διενεργηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 1.9.2002 και εφεξής και μέχρι την έναρξη ισχύος της απόσχισης κλάδου, σύμφωνα με το εδάφιο ζ΄ της παραγράφου αυτής, όπως αυτές εμφαίνονται στα οικεία βιβλία της εταιρίας, θεωρούνται ότι έχουν γίνει για λογαριασμό και όφελος της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
 16. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου που αποσχίζεται διενεργείται από δύο Ορκωτούς Ελε-γκτές - Λογιστές με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσεται κατά την έναρξη ισχύος της απόσχισης κλάδου, σύμφωνα με το εδάφιο ζ΄ της παραγράφου αυτής για τη σύνταξη της οποίας δεν είναι απαραίτητο να γίνει νέα φυσική απογραφή.
 17. Η απόσχιση από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και εισφορά του κλάδου «Καζίνο - Ξενοδοχείο - Τελεφερίκ Πάρνηθας» στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθώς και όλες οι συνεπαγόμενες μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, περιλαμβανομένων και των φόρων μεταβίβασης και εισοδήματος λόγω υπεραξίας, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, πλην του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
 18. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση σε τρίτο της κυριότητας των ακινήτων της παραγράφου 2, που εισφέρονται με το νόμο αυτόν από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
 19. Σε περίπτωση λύσης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» η κυριότητα των ακινήτων αυτών μεταβιβάζεται υποχρεωτικά προς το Ελληνικό Δημόσιο έναντι ποσού ίσου προς την αξία με την οποία αποτιμήθηκαν στην παράγραφο 2.
Άρθρο 6 "Εμπορικές εκθέσεις - Εκθεσιακά κέντρα"
1.  
  Οι περιπτώσεις 23 της παραγράφου Β του άρθρου 1, 18 του άρθρου 4, 14 του άρθρου 5, 16 του άρθρου 6 και 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ΄) αντικαθίστανται ως εξής: εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα
2.  
  Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ΄) προστίθεται περίπτωση 20 ως εξής: εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα
3.  
  Η παράγραφος 11 του άρθρου 10 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 11 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερικό της χώρας Με όμοια απόφαση τίθενται προδιαγραφές, οι οποίες, πέραν του ειδικού κτιριοδομικού κανονισμού, περιλαμβάνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις των συνθηκών πρόσβασης και τον ελάχιστο αριθμό θέσεων στάθμευσης κατ αντιστοιχία προς την επιφάνεια των εκθεσιακών χώρων και καθορίζεται μεταβατική περίοδος, όχι μεγαλύτερη των δύο ετών, για τη συμμόρφωση των υφιστάμενων εκθεσιακών κέντρων στις παραπάνω προϋποθέσεις Με όμοια απόφαση υπαίθριες ή στεγασμένες εκθέσεις εμβαδού μικρότερου των 1.000 τ.μ. μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή μέρους των παραπάνω ρυθμίσεων.
4.  
  Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 3 παύει να ισχύει η με αριθμό Κ1-1800/27.2.2001 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 283 Β΄).
Άρθρο 7 "Ρύθμιση θεμάτων αποκρατικοποιήσεων"
1.  
  Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α΄) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Στις παραπάνω συμφωνίες μετόχων είναι δυνατόν να συμφωνείται η υποχρέωση του μετόχου πλειοψηφίας να εκλέγει ως μέλη διοικητικού συμβουλίου πρόσωπα υποδεικνυόμενα από το μέτοχο μειοψηφίας ή το δικαίωμα της μειοψηφίας να διορίζει με διάταξη του καταστατικού μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πέραν του ενός τρίτου.
2.  
  Όρος συμβάσεων, που έχουν ήδη συνομολογηθεί σε εφαρμογή των διαδικασιών αποκρατικοποίησης του Ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α΄) ή του Ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α΄), ο οποίος εξαρτά τη θέση σε ισχύ των συμβάσεων αυτών από τη νομοθετική τους κύρωση, δεν δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι συμβάσεις αυτές τίθενται σε ισχύ δέκα ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμφωνήσουν διαφορετικά μέσα στην παραπάνω προθεσμία.
3.  
  Οι διατάξεις του Ν. 3049/2002, όπως συμπληρώνονται με την παράγραφο 1, εφαρμόζονται και στις αποκρατικοποιήσεις, στις οποίες δεν έχουν περαιωθεί οι ενέργειες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωσή τους.
Άρθρο 8
1.  
 1. Η έκταση 51 στρεμμάτων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παραχωρείται με το νόμο αυτόν κατά διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση από το Δήμο Αχαρνών στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για χρονικό διάστημα είκοσι ετών, με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», έναντι ετήσιου ανταλλάγματος 300.000 ευρώ, που καταβάλλεται από 1.1.2003 και αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο κατά τον εκάστοτε μέσο ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή.
 2. Η έκταση και οι κτιριακές εγκαταστάσεις «Κυκλάμινα» του Ε.Ο.Τ., στη θέση Αγία Τριάδα του όρους Πάρνηθα, συνολικού εμβαδού 1.710 τ.μ. παραχωρούνται κατά χρήση στο Δήμο Αχαρνών.
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παραχωρεί κατά χρήση στο Δήμο Αχαρνών, άνευ ανταλλάγματος, κατάλληλη έκταση στην περιοχή Παλαιοχώρι του όρους Πάρνηθα, για την εποχιακή κατασκήνωση των δημοτών του.
 4. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι χρήσης της έκτασης αυτής.
 5. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας καζίνου στη θέση Μον Παρνές στο όρος Πάρνηθα επιβαρύνεται με την καταβολή τελών και δικαιωμάτων υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄), από 1.1.2003.
2.  
  Στο τέλος του εδαφίου β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄), όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 6 του άρθρου 4, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για πέντε χρόνια από τη μεταφορά του παραπάνω προσωπικού στις εταιρίες της παραγράφου 1 δεν χωρεί καταγγελία των ατομικών συμβάσεων εργασίας λόγω αναδιάρθρωσης των λειτουργικών υπηρεσιών ή διακοπής λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων των εταιριών αυτών ή άλλους οικονομικοτεχνικούς λόγους.
3.  
  Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του Ν. 3105/2003 εφαρμόζεται και στην περίπτωση της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ίδιου νόμου.
Άρθρο 9
1.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής: γ) Στην έννοια της μίσθωσης του εδαφίου α΄ περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών προς τον μισθωτή, όπως οι υπηρεσίες αυτές θα προσδιοριστούν με την απόφαση του Ε.Ο.Τ. που προβλέπεται στο εδάφιο β΄ δ) Εκμισθωτές στις ως άνω μισθώσεις θεωρούνται εκτός από τους αναδόχους του ΑΘΗΝΑ 2004 για το πρόγραμμα «Ολυμπιακές μισθώσεις» και τα τουριστικά και κτηματομεσιτικά γραφεία που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον ανακοινώσουν εγγράφως στον Ε.Ο.Τ. την πρόθεσή τους να συνάψουν συμβάσεις μισθώσεων και καταθέσουν εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών ε) Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο του Ε.Ο.Τ. διαπιστωθεί ότι οι κατοικίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές του εδαφίου β΄, ο Ε.Ο.Τ. μπορεί i) αν ο εκμισθωτής είναι τουριστικό γραφείο, να εφαρμόσει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α΄), ii) αν ο εκμισθωτής είναι ανάδοχος του ΑΘΗΝΑ 2004, να εισηγηθεί στην Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 την επιβολή συμβατικών και νόμιμων κυρώσεων, iii) αν ο εκμισθωτής είναι κτηματομεσιτικό γραφείο, να εισηγηθεί την επιβολή κυρώσεων που θα καθοριστούν με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση. στ) Για κάθε υπό μίσθωση κατοικία, οι εκμισθωτές καταβάλλουν υπέρ Ε.Ο.Τ. παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 10
1.  
  Η παράγραφος 11 του άρθρου 5 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 11 Υπεύθυνοι, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη, είναι - Στις ατομικές επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες. - Στις προσωπικές επιχειρήσεις (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και οι ομόρρυθμοι εταίροι. - Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τους συνεταιρισμούς, και οι διαχειριστές. - Στις ανώνυμες εταιρίες και ο ή οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής ή ο Διευθυντής τους Σε περίπτωση υποκαταστήματος, αντί του Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή των Α.Ε., ο Διευθυντής του υποκαταστήματος στο οποίο τελέστηκε η παράβαση Εκτός του νομικού προσώπου, τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα είναι υπεύθυνα με την προσωπική τους περιουσία και με προσωπική κράτηση σε ολόκληρο για την καταβολή των προστίμων, που επιβάλλονται σε αυτό κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5, οι οποίες ισχύουν από την ημέρα έναρξης της ισχύος του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄). Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-04-30 Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/100
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2002/18 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/18 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1-1800 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1-1800 2001
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1976/393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/393 1976
ΝΟΜΟΣ 1979/960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/960 1979
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
ΝΟΜΟΣ 1994/2166 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2166 1994
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις. 1994/2206 1994
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε. Ο. Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό. 1998/2636 1998
Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις. 1999/2730 1999
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2819 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2837 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2837 2000
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3049 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1946/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/180 1946
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1297 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1297 1972
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1948/827 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/827 1948
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/6 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/23.2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/23_2 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/3 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/20 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/20 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/25 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάκληση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 2/9.1.2003 «Απόκτηση κατά κυριότητα από την εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» έκτασης και εγκαταστάσεων στο Μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης, που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.[...]" 2006/8_31-5-2006 2006
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2006/3498 2006
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις. 2016/4431 2016
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2017/4499 2017