ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3151

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Πρωτοκόλλου στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Γεωργίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την αναδιοργάνωση του Γεωργιανού Ναυτικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Γεωργίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την αναδιοργάνωση του Γεωργιανού Ναυτικού που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3 Ιουλίου 2002, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Το Υπουργείο Άμυνας της Γεωργίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο εξής αποκαλούμενοι Συμβαλλόμενοι, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και των Άλλων Κρατών που Συμμετέχουν στην Συνεργασία για την Ειρήνη, σχετικά με το Καθεστώς των Ενόπλων Δυνάμεών τους (ΡfΡ SΟFΑ) με ημερομηνία 19 Ιουνίου 1995, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες, Έχοντας υπόψη την συμφωνία επί στρατιωτικής τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών που υπεγράφη στις 9 Ιανουαρίου 1998 μεταξύ των δύο Υπουργών Αμύνης των δύο χωρών, Επαναβεβαιώνοντας την επιθυμία τους για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών σε όλους τους τομείς αμοιβαίου συμφέροντος και ειδικά μεταξύ του Ελληνικού Ναυτικού και του Γεωργιανού Ναυτικού, Συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1 ΣκοπόςΗ μελέτη για την αναδιοργάνωση του Γεωργιανού Ναυτικού από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Προς τον σκοπό αυτό, το Γεωργιανό Ναυτικό θα ορίσει προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού της Ελληνικής Δημοκρατίας, τα αιτήματά του περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων: - Καθορισμό των λειτουργικών απαιτήσεων του Γεωργιανού Πολεμικού Ναυτικού, - Εκπαίδευση Προσωπικού - Λειτουργική εκπαίδευση Γεωργιανών Πολεμικών Πλοίων - Επισκευαστική πολιτική του Γεωργιανού Πολεμικού Ναυτικού, - Θέματα Λογιστικής Υποστήριξης. Άρθρο 2 ΕφαρμογήΗ συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών θα πραγματοποιηθεί περισσότερο με την ανταλλαγή επισκέψεων Αξιωματικών και ειδικών για την επίλυση όλων των ζητημάτων στρατιωτικής συνεργασίας που προκύπτουν από αυτό το πρωτόκολο. Άρθρο 3 ΟικονομικάΣύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, το αποστέλλον μέρος υποδοχής θα αναλάβει τα έξοδα για την μετακίνηση του προσωπικού του προς το μέρος υποδοχής και τα ημερήσια επιδόματα για τα μέλη της αποστολής. Το μέρος υποδοχής θα αναλάβει τα έξοδα για τις τοπικές μετακινήσεις, την διαμονή, περιλαμβανομένων γευμάτων και όλων των άλλων εξόδων που προσιδιάζουν στην εκτέλεση των καθηκόντων. Άρθρο 4 Νομικά Ζητήματα Όλα τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας θα ρυθμίζονται σύμφωνα με την ΡfΡ SΟFΑ. Άρθρο 5 Επίλυση Διαφορών Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλου και δεν εμπίπτουν εντός του σκοπού της ΡfΡ SΟFΑ, θα λύονται φιλικά και άμεσα με συνεννόηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των Συμβαλλομένων και δεν θα παραπέμπονται σε κανέναν τρίτο ούτε σε δικαστήριο για την τακτοποίησή τους. Άρθρο 6 ΑσφάλειαΌλες οι πληροφορίες που παρέχονται, κατέχονται ή χρησιμοποιούνται σε συσχετισμό με το παρόν πρωτόκολο θα φυλάσσονται από το παραλαμβάνον Συμβαλλόμενο Μέρος με τον ίδιο βαθμό προστασίας όπως φυλάσσονται το δικό του υλικό και οι πληροφορίες ισοδύναμης κατάταξης και δεν θα παρέχονται σε τρίτους χωρίς την ρητή έγγραφη συναίνεση του Συμβαλλόμενου Μέρους από το οποίο προέρχονται. Άρθρο 7 Έναρξη, Τροποποίηση και Λήξη 1.Το παρόν πρωτόκολο θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία που τα μέρη θα ανακοινώσουν ένα στο άλλο εγγράφως ότι όλες οι κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί. 2.Αμοιβαία αποδεκτές τροποποιήσεις του Πρωτοκόλου μπορούν να καταρτιστούν εγγράφως, οποιαδήποτε στιγμή, μεταξύ των Μερών και θα τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 αυτού του άρθρου. 3.Το παρόν πρωτόκολο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να καταγγελθεί από οποιονδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη στην οποία περίπτωση το Πρωτόκολο θα πάψει να ισχύει 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής αυτής της έγγραφης ειδοποίησης καταγγελίας. Έγινε στην Αθήνα στις 3 Ιουλίου 2002 σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα στην Αγγλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ GΕLΑ ΒΕΖΗUΑSΗVΙLΙ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΜΥΝΑΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία