ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3177

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση «ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» και ρύθμιση συναφών θεμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» με σκοπό την έρευνα και μελέτη των εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων των Ελλήνων και ειδικότερα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και του έργου και της ζωής του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. Το ίδρυμα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού. Έδρα του Ιδρύματος ορίζεται η Τρίπολη.
2.  
    Τα σχετικά με τη συγκρότηση της Διοίκησης του Ιδρύματος, την οργάνωση, τη λειτουργία, τους πόρους, την οικονομική διαχείρισή του και κάθε άλλο συναφές θέμα ορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Το προεδρικό αυτό διάταγμα μπορεί να προβλέπει τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων με τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
3.  
    Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του Ν. 3113/2003 (ΦΕΚ 42 Α~) ισχύει και ως προς το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ».
4.  
    Το Ίδρυμα για την επίτευξη των σκοπών του συνεργάζεται με το «ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, καθώς και με φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που υπηρετούν παρεμφερείς σκοπούς
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Ρίο, 28 Αυγούστου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.