ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3215

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας περί συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της καταπολέμησης του εγκλήματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας περί συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της καταπολέμησης του εγκλήματος, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 6.12.2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καλούμενες εφεξής «Μέρη», εκφράζοντας την επιθυμία τους να ενισχύσουν, και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο Κρατών, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους για τον κίνδυνο εξάπλωσης του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, της διεθνούς παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και της διεθνούς τρομοκρατίας, σεβόμενες τις διεθνείς συμφωνίες και τις νομοθεσίες που ισχύουν σε αμφότερα τα Κράτη, συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Αρμόδιες Αρχές και Υποχρεώσεις για Συνεργασία 1.Οι Αρμόδιες Αρχές οι υπεύθυνες για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα είναι, από την Ελληνική πλευρά, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και από τη Ρωσική πλευρά, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που στο εξής θα ονομάζονται Αρμόδιες Αρχές. 2.Ο συντονισμός της συνεργασίας των Αρμοδίων Αρχών σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία θα πραγματοποιείται από την Διευθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 3.Οι Αρμόδιες Αρχές θα συνεργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, ενεργώντας σύμφωνα με τη δικαιοδοσία τους υπό την επιφύλαξη των διεθνών τους υποχρεώσεων και της εσωτερικής τους νομοθεσίας. Άρθρο 2 Τομείς Συνεργασίας Οι Αρμόδιες Αρχές θα συνεργάζονται στην πρόληψη, ανίχνευση, καταστολή και διαλεύκανση των εγκλημάτων και συγκεκριμένα: - βίαια εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής, της υγείας, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας, καθώς επίσης και κατά της ιδιοκτησίας, - τρομοκρατικές ενέργειες, οργανωμένο έγκλημα, - διαφθορά, - παράνομη διακίνηση όπλων, πολεμοφοδίων, πυρηνικών και ραδιενεργών, υλικών καθώς επίσης και εκρηκτικών και δηλητηριωδών ουσιών, - παράνομη παρασκευή και διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς επίσης και προδρόμων ουσιών, - οικονομικό έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης (ξεπλύματος) προϊόντων έγκλήματος, - έγκλημα υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος που σχετίζεται με τους υπολογιστές, - παράνομη διακίνηση ανθρώπων και εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων, - εγκληματικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με την παράνομη μετανάστευση, - εκμετάλλευση της πορνείας άλλων, - παραγωγή και πώληση πλαστών χαρτονομισμάτων, πιστωτικών καρτών και χρεογράφων, καθώς επίσης και κάθε είδους επίσημων εγγράφων ταυτότητας, - εγκληματικές πράξεις σε βάρος ιστορικών και πολιτιστικών αξιών και πνευματικής ιδιοκτησίας, - παράνομο εμπόριο πολύτιμων λίθων και μετάλλων, - εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, - κλοπές αυτοκινήτων και παράνομες επιχειρήσεις που συνδέονται μ’ αυτές. Άρθρο 3 Μορφές Συνεργασίας 1.Για το σκοπό της εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 2 της παρούσας Συμφωνίας, οι Αρμόδιες Αρχές θα συνεργάζονται με τις εξής μορφές: 1)ανταλλαγή πληροφοριών αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σχετικά με εγκλήματα που προετοιμάζονται ή που έχουν διαπραχθεί, καθώς επίσης και με άτομα και οργανώσεις που εμπλέκονται σε τέτοια εγκλήματα, 2)έρευνα ατόμων που διαφεύγουν την ποινική δίωξη ή την εκτέλεση ποινών, καθώς επίσης και εκείνων που φέρονται ως αγνοούμενα, 3)σχεδιασμός και υιοθέτηση συντονισμένων δραστηριοτήτων για την πρόληψη, την αναγνώριση, την καταστολή και την ανίχνευση εγκλημάτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των δύο κρατών, 4)έρευνα και επιστροφή, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, κλαπέντων αντικειμένων πού φέρουν αριθμούς ή συγκεκριμένα σημάδια, συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών και ιστορικών αξιών, οχημάτων και πυρόβολων όπλων, καθώς επίσης και αριθμημένων χρεογράφων και διαβατηρίων (εγγράφων ταυτότητας), 5)ανταλλαγή εργασιακής εμπειρίας συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων, σεμιναρίων και αναβαθμισμένων προγραμμάτων, 6)ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων, καθώς επίσης και εθνικών νομικών κειμένων, φυλλαδίων, δημοσιεύσεων και αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών στον τομέα της εφαρμογής του νόμου. 2.Οι Αρμόδιες Αρχές θα πραγματοποιούν ελεγχόμενες παραδόσεις ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς επίσης και προδρόμων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του σύμφωνα με τις νομοθεσίες και τις διεθνείς υποχρεώσεις των δύο Κρατών. Οι Αρμόδιες Αρχές θα εξετάσουν την πιθανότητα εφαρμογής της μεθόδου της ελεγχόμενης παράδοσης σε σχέση και με αλλά αντικείμενα που διακινούνται παράνομα. 3.Η παρούσα Συμφωνία δε θα περιλαμβάνει έκδοση και αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικά θέματα. Άρθρο 4 Αιτήματα1.Η Συνεργασία στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας θα πραγματοποιείται βάσει αιτημάτων για παροχή βοήθειας εκ μέρους των ενδιαφερομένων Αρμοδίων Αρχών. 2.Τα αιτήματα για βοήθεια θα υποβάλλονται γραπτώς. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, τα αιτήματα μπορεί να υποβάλλονται προφορικά, αλλά θα πρέπει να ακολουθούνται από γραπτή επιβεβαίωση μέσα σε τρεις μέρες χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τεχνικά μέσα επικοινωνίας. Αν προκύψουν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την αυθεντικότητα ή το περιεχόμενο του αιτήματος, μπορεί να ζητηθεί πρόσθετη επιβεβαίωση. 3.Ένα αίτημα για βοήθεια θα περιλαμβάνει: - το όνομα της Αρμόδιας Αρχής που ζητά τη βοήθεια και το όνομα της Αρμόδιας Αρχής προς την οποία απευθύνεται το αίτημα, αν είναι γνωστό, - γεγονότα και λεπτομέρειες της υπόθεσης, - σκοπός και λόγοι του αιτήματος, - περιγραφή της ζητούμενης βοήθειας, - άλλες τυχόν πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την ικανοποίηση του αιτήματος. 4.Ένα αίτημα για βοήθεια, διαβιβασμένο ή επιβεβαιωμένο γραπτώς θα υπογράφεται από τον Υπουργό ή από έναν αρμόδιο αξιωματούχο, διορισμένο απ’ αυτόν. Άρθρο 5 Απόρριψη Αιτημάτων 1.Το αίτημα για παροχή βοήθειας στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας θα απορρίπτεται συνολικά ή εν μέρει, αν η Αρμοδία Αρχή προς την οποία απευθύνεται το αίτημα θεωρεί ότι η ικανοποίηση του αιτήματος μπορεί να είναι επιζήμια για την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή άλλα σημαντικά συμφέροντα του Κράτους της, ή έρχεται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας ή τις διεθνείς υποχρεώσεις του Κράτους της. 2.Η αιτούμενη βοήθεια μπορεί να μην παρασχεθεί αν η εν λόγω πράξη, με την οποία σχετίζεται το αίτημα, δεν είναι κολάσιμη σύμφωνα με τον ποινικό νόμο του Κράτους της Αρμόδιας Αρχής προς την οποία απευθύνεται το αίτημα. 3.Αν είναι δυνατόν η Αρμόδια Αρχή προς την οποία απευθύνεται το αίτημα, πριν λάβει μια απόφαση για απόρριψη του αιτήματος σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου, θα διαβουλεύεται με την αιτούσα Αρμόδια Αρχή προκειμένου να εξετάσουν αν η βοήθεια μπορεί να χορηγηθεί υπό τους όρους, τους οποίους η Αρμόδια Αρχή προς την οποία απευθύνεται το αίτημα θεωρεί αναγκαίους. Αν η αιτούσα Αρμόδια Αρχή αποδεχθεί τη βοήθεια υπό τους όρους αυτούς, θα συμμορφωθεί μ’ αυτούς. 4.Η αιτούσα-Άρμόδια Αρχή θα ειδοποιείται γραπτώς για τη συνολική ή μερική άρνηση ικανοποίησης του αιτήματος με τις σχετικές διευκρινίσεις και τους λόγους για την απόρριψη. Άρθρο 6 Εκτέλεση του Αιτήματος 1.Η Αρμόδια Αρχή προς την οποίαν απευθύνεται το αίτημα θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει, στο βαθμό που είναι δυνατό, ταχεία και κατάλληλη εκτέλεση του αιτήματος. Η αιτούσα Αρμόδια Αρχή θα ενημερώνεται αμέσως για τις συνθήκες που παρεμποδίζουν ή καθυστερούν σημαντικά την εκτέλεση του αιτήματος. 2.Εάν η εκτέλεση του αιτήματος δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Αρμόδιας Αρχής προς την οποία απευθύνεται το αίτημα, θα το γνωστοποιεί αμέσως στην αιτούσα Αρμόδια Αρχή. 3.Η Αρμόδια Αρχή προς την οποία απευθύνεται το αίτημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, που θεωρεί απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση του αιτήματος. 4.Κατά την εκτέλεση του αιτήματος θα εφαρμόζεται η νομοθεσία του Κράτους της Αρμόδιας Αρχής προς την οποίαν απευθύνεται το αίτημα. 5.Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή προς την οποίαν απευθύνεται το αίτημα θεωρεί, ότι η άμεση εκτέλεση του αιτήματος θα μπορούσε να παρεμποδίσει ποινική δίωξη ή άλλες νομικές ενέργειες που πραγματοποιούνται στο Κράτος της, μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση του αιτήματος ή να επιτρέψει την εκτέλεση υπό την προϋπόθεση όρων, που μπορεί να ορισθούν ως απαραίτητοι μετά από διαβουλεύσεις με την αιτούσα Αρμόδια Αρχή. Εάν η αιτούσα Αρμόδια Αρχή δέχεται τη βοήθεια υπό τους όρους αυτούς, θα συμμορφωθεί με αυτούς. 6.Η Αρμόδια Αρχή προς την οποία απευθύνεται το αίτημα μετά την αίτηση της αιτούσας Αρμόδιας Αρχής, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα του γεγονότος, για το οποίο υποβλήθηκε το αίτημα, του περιεχομένου του και των επισυναπτομένων εγγράφων, καθώς και την εμπιστευτικότητα του γεγονότος παροχής βοήθειας. Εάν δεν είναι δυνατό να εκτελεσθεί το αίτημα χωρίς να διαφυλάσσεται η εμπιστευτικότητά του, η Αρμόδια Αρχή προς την οποίαν, απευθύνεται το αίτημα, θα ενημερώσει γι’ αυτό την αιτούσα Αρμόδια Αρχή και η τελευταία θα αποφασίσει κατά πόσο είναι αποδεκτό να εκτελεσθεί το αίτημα υπό τις προϋποθέσεις αυτές. 7.Η Αρμόδια Αρχή προς την οποία απευθύνεται το αίτημα θα ενημερώνει, το συντομότερο δυνατό την αιτούσα Αρμόδια Αρχή σχετικά με την έκβάση της εκτέλεσης του αιτήματος. Άρθρο 7 Περιορισμοί σχετικοί με τη Χρήση των Ληφθέντων Πληροφοριών και Εγγράφων 1.Κάθε Αρμόδια Αρχή θα διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των εγγράφων που λαμβάνονται από την άλλη Αρμόδια Αρχή, αν είναι περιορισμένης χρήσης ή αν η Αρμόδια Αρχή που τα προμηθεύει δεν επιθυμεί τη δημόσια αποκάλυψή τους. Ο βαθμός του περιορισμού που εφαρμόζεται για τις ληφθείσες πληροφορίες και έγγραφα, θα επιβάλλεται από την παρέχουσα Αρμόδια Αρχή. 2.Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του αιτήματος σύμφωνα μ’ αυτήν την Συμφωνία, δε θα χρησιμοποιείται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της παρέχουσας Αρμόδιας Αρχής, για σκοπούς, άλλους από αυτούς για τους οποίους ζητήθηκαν και δόθηκαν πληροφορίες: 3.Για να γνωστοποιηθούν σε τρίτο μέρος οι πληροφορίες και τα έγγραφα τα ληφθέντα από μια Αρμόδια Αρχή σύμφωνα μ’ αυτή την Συμφωνία, θα είναι υποχρεωτική η προηγούμενη συγκατάθεση της παρέχουσας Αρμόδιας Αρχής. Άρθρο 8 ΔαπάνεςΟι Αρμόδιες Αρχές θα καλύπτουν οι ίδιες τις δαπάνες τους που θα προκύπτουν κατά την πορεία εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας, εάν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά για κάθε ιδιαίτερη περίπτωση. Άρθρο 9 ΓλώσσεςΚατά την πορεία της συνεργασίας τους σύμφωνα μ’ αυτή την Συμφωνία, οι Αρμόδιες Αρχές θα χρησιμοποιούν την ελληνική, ρωσική και αγγλική γλώσσα όταν αμοιβαίως συμφωνηθεί. Άρθρο 10 Ανταλλαγή Αντιπροσώπων Τα Μέρη θα μελετήσουν την περίπτωση πιθανής ανταλλαγής αντιπροσώπων των Αρμοδίων Αρχών τους. Άρθρο 11 Συσκέψεις Εργασίας και Διαβουλεύσεις 1.Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας, οι Αρμόδιες Αρχές θα συγκαλούν συσκέψεις εργασίας ειδικών στο πλαίσιο της αρμοδιότητας τους, οποτεδήποτε συμφωνούν και οι δύο ότι είναι απαραίτητο να αντιμετοοπισθούν επείγοντα και ειδικά θέματα. 2.Όταν θεωρείται απαραίτητο, αντιπρόσωποι άλλων υπηρεσιών των δύο Κρατών μπορεί να παρακολουθούν αυτές τις συσκέψεις. Άρθρο 12 Εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας Η εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας υπόκειται στην εθνική νομοθεσία κάθε Κράτους. Άρθρο 13 Επίλυση Διαφορών Οποιαδήποτε διαφορά - σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, θα επιλύεται με διαβουλεύσεις μεταξύ των Μερών ή των Αρμοδίων Αρχών. Άρθρο 14 Σχέσεις με άλλες Διεθνείς Συνθήκες Η παρούσα Συμφωνία δεν εμποδίζει την εκπλήρωση άλλων διεθνών υποχρεώσεων των Κρατών των δύο Μερών. Άρθρο 15 Τελικές Διατάξεις 1.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της τελευταίας γραπτής γνωστοποίησης, με την οποία τα Μέρη ενημερώνουν το ένα το άλλο, ότι οι σχετικές εσωτερικές διαδικασίες τους έχουν ολοκληρωθεί. 2.Η Συμφωνία αυτή μπορεί να τροποποιηθεί με γραπτή συγκατάθεση και των δύο Μερών. Οποιεσδήποτε συμφωνηθείσες τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. 3.Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα και θα παραμείνει σε ισχύ για τρεις μήνες μετά την ημερομηνία, κατά την οποία ένα Μέρος λαμβάνει από το άλλο Μέρος γραπτή γνωστοποίηση της πρόθεσής του να την τερματίσει. 4.Κάθε Μέρος μπορεί, για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης ή δημόσιας υγείας, να αναστείλει ολικώς ή μερικώς την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας με γραπτή γνωστοποίηση στο άλλο Μέρος δια της διπλωματικής οδού. Έγινε στην Αθήνα στις 6.12.2001 σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στην ελληνική, ρωσική και αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Εκ μέρους Εκ μέρους Της Κυβέρνησης Της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 15 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία