ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/3217

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2004.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2004, τα έσοδα και τα έξοδα του οποίου ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως: α. ΕΣΟΔΑ Τακτικός προϋπολογισμός Ευρώ 62.595.800.000,00 -Τακτικά εσωτερικού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41.209.000.000,00 -Τακτικά από Ευρωπαϊκή Ένωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 211.000.000,00 -Πιστωτικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21.175.800.000,00 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων . . . . . . . . . . . » 9.250.000.000,00 -Ίδια έσοδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100.000.000,00 -Από Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.500.000.000,00 » » » (ΕΓΤΠΕ - Προσ/μός κ.λπ.) . . . » 400.000.000,00 »»»(Τ. Συνοχής) . . . . . . . . . . . . . » 500.000.000,00 »»»(ΕΚΤ, λοιπά) . . . . . . . . . . . . . » 620.000.000,00 -Πιστωτικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.130.000.000,00 Σύνολο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 71.845.800.000,00 β. ΕΞΟΔΑ Τακτικός προϋπολογισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 62.595.800.000,00 -Τακτικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60.945.650.000,00 -Ευρωπαϊκής Ένωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.650.150.000,00 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων . . . . . . . . . . . » 9.250.000.000,00 -Δαπάνες επενδύσεων ενταγμένες στο πρόγραμμα . . » 9.250.000.000,00 Σύνολο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 71.845.800.000,00.
Άρθρο 2
1.  
    Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω ταμείων και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2004 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και έχουν κατά ταμείο και υπηρεσία ως ακολούθως: Έσοδα Έξοδα 1) Ταμείο Εθνικής Άμυνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ευρώ 17.970.000,00 17.970.000,00 2) Ταμείο Εθνικού Στόλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.695.525,00 4.695.525,00 3) Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.674.439,00 5.674.439,00 4) Εθνικά Κληροδοτήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29.763.254,00 29.763.254,00 5) Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 463.190.000,00 463.190.000,00 6) Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) 50.699.339,00 50.699.339,00 7) Κεφάλαια Σποροπαραγωγής (Α΄ Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10.100.000,00 10.100.000,00 8) Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (Β΄ Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 993.340,00 993.340,00 9) Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.319.421.733,00 3.319.421.733,00 10) Λογαριασμός Πετρελαιοειδών . . . . . . . . . . . . . . . . » 37.680.000,00 11) Επιτροπή Ανταγωνισμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14.718.772,00 14.718.772,00 Σύνολο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.954.906.402,00 3.917.226.402,00 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία