ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3319

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-02-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-02-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-02-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μετά της τελικής πράξεως αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τη συμμετοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μετά της τελικής πράξεως αυτής, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 14 Οκτωβρίου 2003 της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, (που αποκαλούνται εφεξής κράτη μέλη της ΕΚ) Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, (που αποκαλούνται εφεξής κράτη της ΕΖΕΣ) (που αποκαλούνται εφεξής από κοινού τα παρόντα συμβαλλόμενα μέρη), καιΗ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Συνθήκη για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής Συνθήκη Προσχώρησης) υπεγράφη στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2003· ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο 128 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που υπεγράφη στο Πόρτο στις 2 Μαΐου 1992, κάθε ευρωπαϊκό κράτος, εφόσον καθίσταται μέλος της Κοινότητας, υποβάλει αίτηση προκειμένου να καταστεί μέλος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής Συμφωνία ΕΟΧ)· ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Τσεχική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Εσθονίας, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Λετονίας, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, η Δημοκρατία της Ουγγαρίας, η Δημοκρατία της Μάλτας, η Δημοκρατία της Πολωνίας, η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία υπέβαλαν αίτηση προκειμένου να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας ΕΟΧ· ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της συμμετοχής αυτής υπόκεινται σε συμφωνία μεταξύ των παρόντων συμβαλλόμενων μερών και των αιτούντων κρατών· ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την ακόλουθη συμφωνία: Άρθρο 11.Η Τσεχική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Εσθονίας, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Λετονίας, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, η Δημοκρατία της Ουγγαρίας, η Δημοκρατία της Μάλτας, η Δημοκρατία της Πολωνίας, η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας ΕΟΧ και εφεξής αποκαλούνται τα νέα συμβαλλόμενα μέρη. 2.Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, οι διατάξεις της Συμφωνίας ΕΟΧ, όπως τροποποιήθηκαν με τις αποφάσεις της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που εκδόθηκαν πριν από την 1η Νοεμβρίου 2002, είναι δεσμευτικές για τα νέα συμβαλλόμενα μέρη, υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τα παρόντα συμβαλλόμενα μέρη και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. 3.Τα Παραρτήματα της παρούσας Συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο Τμήμα αυτής. Άρθρο 2 1) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΧ: α) Προοίμιο: Ο κατάλογος των συμβαλλόμενων μερών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο κατάλογο: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΚΑΙΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ,· Β) Άρθρο 2: i) Η παράγραφος β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: κράτη της ΕΖΕΣ: η Δημοκρατία της Ισλανδίας, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν και το Βασίλειο της Νορβηγίας·. ii) Στην παράγραφο γ), οι λέξεις και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα διαγράφονται. iii) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο: δ) Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, η πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, που υιοθετήθηκε στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2003.. γ) Άρθρο 109: Στην παράγραφο 1, διαγράφονται οι λέξεις τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. δ) Άρθρο 117: Το κείμενο του άρθρου 117 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Οι διατάξεις που διέπουν τον χρηματοδοτικό μηχανισμό περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο 38 και στο Πρωτόκολλο 38α. ε) Άρθρο 121: Η παράγραφος γ) διαγράφεται. στ) Άρθρο 126: Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: i) Οι λέξεις και η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα διαγράφονται. ii) Οι λέξεις στις Συνθήκες αυτές αντικαθίσταται από τις λέξεις στη Συνθήκη αυτή. iii) Οι λέξεις της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας και του Βασιλείου της Σουηδίας αντικαθίστανται από τις Λέξεις της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας. ζ) Άρθρο 129: i) Στην παράγραφο 1, μετά το πρώτο εδάφιο παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο: Κατόπιν της διευρύνσεως του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα κείμενα της παρούσας Συμφωνίας στην εσθονική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ουγγρική, πολωνική, σλοβακική, σλοβένικη και τσεχική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά. ii) Στην παράγραφο 1, το νέο τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Τα κείμενα των πράξεων που αναφέρονται στα Παραρτήματα είναι εξίσου αυθεντικά στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισλανδική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, νορβηγική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβένικη, σλοβακική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, όπως δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, για την αυθεντικότητά τους, συντάσσονται στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα και δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΧ: α) Πρωτόκολλο 36: Στο άρθρο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή του ΕΟΧ αποτελείται από είκοσι τέσσερα μέλη. β) Νέο Πρωτόκολλο 38α: Μετά το Πρωτόκολλο 38, παρεμβάλλεται το νέο Πρωτόκολλο 38α: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 38α ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΟΧ Άρθρο 1 Τα κράτη της ΕΖΕΣ συνεισφέρουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο με τη χορήγηση μη επιστρεπτέων ενισχύσεων σε επενδυτικά και αναπτυξιακά έργα στους τομείς προτεραιότητας που απαριθμούνται στο άρθρο 3. Άρθρο 2 Το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 1 ανέρχεται σε 600 εκατ. ΕUR, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για ανάληψη υποχρεώσεων σε ετήσιες δόσεις των 120 εκατ. ΕUR κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 έως και τις 30 Απριλίου 2009. Άρθρο 31.Οι μη επιστρεπτέες ενισχύσεις διατίθενται για έργα στους επόμενους τομείς προτεραιότητας: 1)Προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και του περιβάλλοντος του ανθρώπου, μεταξύ άλλων, με τη μείωση της ρύπανσης και την προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας, 2)Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης με τη βελτίωση της χρησιμοποίησης και διαχείρισης των πόρων, 3)Διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών, και πολεοδομική ανακαίνιση, 4)Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, μεταξύ άλλων, με την προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων δημόσιας διοίκησης των τοπικών κυβερνήσεων ή των θεσμών τους, καθώς και των δημοκρατικών διαδικασιών που τους στηρίζουν, 5)Υγεία και παιδική μέριμνα. 2.Η ακαδημαϊκή έρευνα μπορεί να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση εφόσον αφορά ένα ή περισσότερους τομείς προτεραιότητας. Άρθρο 41.Η συνεισφορά ΕΖΕΣ υπό μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων δεν υπερβαίνει το 60% του κόστους του έργου, εκτός εάν πρόκειται για έργα που χρηματοδοτούνται με άλλο τρόπο με πιστώσεις του εθνικού προϋπολογισμού σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οπότε η συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 85% του συνολικού κόστους. Τα ανώτατα κοινοτικά όρια που καθορίζονται στον τομέα της συγχρηματοδότησης πρέπει να τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις. 2.Τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. 3.Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξετάζει λεπτομερώς εάν τα προτεινόμενα έργα είναι συμβατά με τους κοινοτικούς στόχους. 4.Η ευθύνη των κρατών της ΕΖΕΣ έναντι των έργων περιορίζεται στην παροχή κεφαλαίων με βάση το συμφωνηθέν σχέδιο. Δεν καλύπτεται ευθύνη προς τρίτα μέρη. Άρθρο 5 Τα κεφάλαια διατίθενται στα δικαιούχα κράτη (Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Σλοβακία) σύμφωνα με την επόμενη κλείδα κατανομής Δικαιούχο κράτος Ποσοστό της συνολικής συνεισφοράςΤσεχική Δημοκρατία 8,09 % Εσθονία 1,68% Ελλάδα 5,71 % Ισπανία 7,64 % Κύπρος 0,21 % Λετονία 3,29 % Λιθουανία 4,50 % Ουγγαρία 10,13% Μάλτα 0,32 % Πολωνία 46,80 % Πορτογαλία 5,22 % Σλοβενία 1,02 % Σλοβακία 5,39 % Άρθρο 6 Τον Νοέμβριο του 2006 και τον Νοέμβριο του 2008 εκ νέου, πραγματοποιείται επανεξέταση με σκοπό την επαναχορήγηση των μη δεσμευθέντων διαθέσιμων κεφαλαίων για έργα μεγάλης προτεραιότητας από οποιοδήποτε δικαιούχο κράτος. Άρθρο 71.Η χρηματοδοτική συνεισφορά που προβλέπεται στο παρόν Πρωτόκολλο συντονίζεται στενά με τη διμερή συνεισφορά από τη Νορβηγία που προβλέπεται από τον Νορβηγικό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό. 2.Συγκεκριμένα, τα κράτη της ΕΖΕΣ διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες εφαρμογής είναι πανομοιότυπες και για τους δύο χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. 3.Οι σχετικές μεταβολές στις πολιτικές συνοχής της Κοινότητας λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση. Άρθρο 81.Τα κράτη της ΕΖΕΣ συνιστούν επιτροπή που διαχειρίζεται τον χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΟΧ. 2.Τα κράτη της ΕΖΕΣ εκδίδουν, οσάκις απαιτείται, άλλες διατάξεις για την εφαρμογή του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ. 3.Οι δαπάνες διαχείρισης καλύπτονται από το συνολικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 2. Άρθρο 9 Στο τέλος της πενταετούς περιόδου και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη Συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν, με βάση το άρθρο 115 της Συμφωνίας, τις ανάγκες αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Άρθρο 10 Εάν δικαιούχος κράτος από τα απαριθμούμενα στο άρθρο 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας την 1η Μαΐου 2004, ή εάν επέλθουν αλλαγές στη συμμετοχή στον πυλώνα ΕΖΕΣ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται στις αναγκαίες προσαρμογές. γ) Νέο Πρωτόκολλο 44: Το κείμενο του Πρωτοκόλλου 44 έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 44 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 1.Εφαρμογή του άρθρου 112 της Συμφωνίας στη γενική οικονομική ρήτρα διασφάλισης και στους μηχανισμούς διασφάλισης που περιλαμβάνονται σε ορισμένες μεταβατικές διατάξεις στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και των οδικών μεταφορών Το άρθρο 112 της Συμφωνίας εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται ή αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 37 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 και στους μηχανισμούς διασφάλισης που περιλαμβάνονται στις μεταβατικές διατάξεις κάτω από τον τίτλο Μεταβατική περίοδος, στο Παράρτημα V (Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων) και στο Παράρτημα VΙΙΙ (Δικαίωμα εγκατάστασης), στο σημείο 30 (Οδηγία 96/71/ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του Παραρτήματος ΧVΙΙΙ (Υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία, εργατικό δίκαιο και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών) και στο σημείο 26γ (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συμβουλίου) του Παραρτήματος ΧΙΙΙ (Μεταφορές) για την ίδια χρονική διάρκεια, το ίδιο πεδίο εφαρμογής και με τα ίδια αποτελέσματα που καθορίζονται σ αυτές τις διατάξεις. 2.Ρήτρα διασφάλισης για την εσωτερική αγορά Η γενική διαδικασία λήψης αποφάσεων που προβλέπεται στη Συμφωνία εφαρμόζεται και στις αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατ εφαρμογή του άρθρου 38 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003. Άρθρο 31.Όλες οι τροποποιήσεις των πράξεων που εξέδωσαν τα κοινοτικά όργανα οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στη Συμφωνία ΕΟΧ, που απορρέουν από την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας της Δημοκρατίας της Μάλτας της Δημοκρατίας της Πολωνίας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003), ενσωματώνονται στη Συμφωνία ΕΟΧ της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος. 2.Για το σκοπό αυτό, στα σημεία των Παραρτημάτων και Πρωτοκόλλων της Συμφωνίας ΕΟΧ που περιέχουν τις παραπομπές στις πράξεις που εξέδωσαν τα ενδιαφερόμενα κοινοτικά όργανα προστίθεται η επόμενη περίπτωση: - [αριθ. CΕLΕΧ]: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας της Δημοκρατίας της Μάλτας της Δημοκρατίας της Πολωνίας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπεγράφη στις 16 Απριλίου 2003. 3.Εάν η περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 είναι η πρώτη περίπτωση του εν λόγω σημείου, τότε προηγουμένως αναφέρονται οι λέξεις , όπως τροποποιήθηκε με:. 4.Το Παράρτημα Α της παρούσας Συμφωνίας απαριθμεί τα σημεία των Παραρτημάτων και Πρωτοκόλλων της Συμφωνίας ΕΟΧ, στα οποία προστίθεται το κείμενο που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3. 5.Όταν, λόγω της συμμετοχής των νέων συμβαλλόμενων μερών, πράξεις ενσωματωμένες στη Συμφωνία ΕΟΧ πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας απαιτούν προσαρμογές, και οι αναγκαίες προσαρμογές δεν προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία, οι προσαρμογές αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στη Συμφωνία ΕΟΧ. Άρθρο 41.Οι διατάξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Β της παρούσας Συμφωνίας ενσωματώνονται στη Συμφωνία ΕΟΧ της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος. 2.Κάθε διάταξη που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη Συμφωνία ΕΟΧ και αναφέρεται στην Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, αλλά δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Β της παρούσας Συμφωνίας, υπόκειται στις διαδικασίες που καθορίζονται στη Συμφωνία ΕΟΧ. Άρθρο 5 Κάθε μέρος της παρούσας Συμφωνίας μπορεί να υποβάλλει στη Μικτή Επιτροπή ΕΟΧ οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Συμφωνίας. Η Μικτή Επιτροπή ΕΟΧ μελετά το θέμα και προσπαθεί να βρει μία αποδεκτή λύση, ώστε να διατηρηθεί η καλή λειτουργία της Συμφωνίας ΕΟΧ. Άρθρο 61.Η παρούσα Συμφωνία κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα παρόντα συμβαλλόμενα μέρη και τα νέα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Τα έγγραφα κύρωσης ή έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ίδια ημέρα με τη Συμφωνία Προσχώρησης εφόσον όλα τα έγγραφα κύρωσης ή έγκρισης της παρούσας Συμφωνίας έχουν κατατεθεί πριν από αυτή την ημερομηνία και εφόσον τεθούν σε ισχύ την ίδια ημέρα οι ακόλουθες σχετικές Συμφωνίες και Πρωτόκολλα: 1)Η Συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον Νορβηγικό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό νια την περίοδο 2004-2009, 2)Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 3)Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 4)Η Συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με ορισμένα γεωργικά προϊόντα. 3.Εάν τα νέα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν όλα καταθέσει, σε εύθετο χρόνο, τα έγγραφα κύρωσης ή έγκρισης της Συμφωνίας, η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ για τα κράτη που το έχουν πράξει. Σ αυτή την περίπτωση, το Συμβούλιο ΕΟΧ αποφασίζει αμέσως για τις προσαρμογές που πρέπει να επέλθουν στην παρούσα Συμφωνία και, ενδεχομένως, στη Συμφωνία ΕΟΧ. Άρθρο 7 Η παρούσα Συμφωνία, η οποία συντάσσεται σε ένα πρωτότυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισλανδική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, νορβηγική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβένικη, σλοβακική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, και τα κείμενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφό της στις κυβερνήσεις των μερών της παρούσας Συμφωνίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της Συμφωνίας . ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΟΧ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 Το εδάφιο που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, παρεμβάλλεται στα ακόλουθα σημεία στα Παραρτήματα και Πρωτόκολλα της Συμφωνίας ΕΟΧ : Στο Παράρτημα Ι (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα), Κεφάλαιο Ι (Κτηνιατρικά θέματα) : - Μέρος 1.1, σημείο 4 (Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 1.1, σημείο 5 (Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 1.2, σημείο 16 (Απόφαση 93/13/ΕΟΚ της Επιτροπής), - Μέρος 1.2, σημείο 67 (Απόφαση 97/735/ΕΚ της Επιτροπής), - Μέρος 1.2, σημείο 71 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2629/97 της Επιτροπής - Μέρος 3.1, σημείο 1 (Οδηγία 85/511/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 3.1, σημείο 4 (Οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 3.1, σημείο 5 (Οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 3.1, σημείο 6 (Οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 3.1, σημείο 7 (Οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 3.1, σημείο 8 (Οδηγία 95/70/ΕΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 3.1, σημείο 9 (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 3.1, σημείο 9α (Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 4.1, σημείο 1 (Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 4.1, σημείο 3 (Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 4.1, σημείο 4 (Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 4.1, σημείο 9 (Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 5.1, σημείο 1 (Οδηγία 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 5.1, σημείο 4 (Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 5.1, σημείο 5 (Οδηγία 91/495/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 5.1, σημείο 6 (Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 5.1, σημείο 7 (Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 6.1, σημείο 1 (Οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 6.1, σημείο 2 (Οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 6.1, σημείο 4 (Οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 6.1, σημείο 7 (Οδηγία 89/437/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 6.1, σημείο 8 (Οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 6.1, σημείο 11 (Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου); - Μέρος 6.1, σημείο 13 (Οδηγία 91/495/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 6.1, σημείο 14 (Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 6.1, σημείο 15 (Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 6.2, σημείο 17 (Απόφαση 93/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 6.2, σημείο 39 (Απόφαση 98/536/ΕΚ της Επιτροπής), - Μέρος 7.1, σημείο 2 (Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 7.2, σημείο 14 (Απόφαση 98/179/ΕΚ της Επιτροπής), - Μέρος 8.1, σημείο 2 (Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 8.1, σημείο 3 (Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 8.1, σημείο 8 (Οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 8.1, σημείο 11 (Οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 8.1, σημείο 13 (Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 8,1, σημείο 14 (Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 8.1, σημείο 15 (Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 8.1, σημείο 16 (Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 8.1, σημείο 17 (Οδηγία 77/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Μέρος 9.1, σημείο 9 (Απόφαση 2000/50/ΕΚ της Επιτροπής). Στο Παράρτημα ΙΙ (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) Α. Στο Κεφάλαιο Ι (Οχήματα με κινητήρα): - Σημείο 1 (Οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 2 (Οδηγία 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 3 (Οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 4 (Οδηγία 70/221 /ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 8 (Οδηγία 70/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 9 (Οδηγία 71 /127/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 10 (Οδηγία 71/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 11 (Οδηγία 72/245/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 14 (Οδηγία 74/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 16 (Οδηγία 74/408/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 17 (Οδηγία 74/483/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 19 (Οδηγία 76/114/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 22 (Οδηγία 76/757/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 23 (Οδηγία 76/758/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 24 (Οδηγία 76/759/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 25 (Οδηγία 76/760/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 26 (Οδηγία 76/761/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 27 (Οδηγία 76/762/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 29 (Οδηγία 77/538/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 30 (Οδηγία 77/539/ΕΟΚ του Συμβουλίού), - Σημείο 31 (Οδηγία 77/540/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 32 (Οδηγία 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 36 (Οδηγία 78/318/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 39 (Οδηγία 78/932/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 44 (Οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 45α (Οδηγία 91/226/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 45ιη (Οδηγία 94/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), - Σημείο 45κ (Οδηγία 95/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), - Σημείο 45κζ (Οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Β. Στο Κεφάλαιο ΙΙ (Γεωργικοί ή δασικοί ελκυστήρες): Σημείο 1 (Οδηγία 74/150/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 7 (Οδηγία 75/322/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 11 (Οδηγία 77/536/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 13 (Οδηγία 78/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 17 (Οδηγία 79/622/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 20 (Οδηγία 86/298/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 22 (Οδηγία 87/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 23 (Οδηγία 89/173/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Γ. Στο Κεφάλαιο ΙV (Οικιακές συσκευές): - Σημείο 4α (Οδηγία 94/2/ΕΚ της Επιτροπής), - Σημείο 4β (Οδηγία 95/12/ΕΚ της Επιτροπής), - Σημείο 4γ (Οδηγία 95/13/ΕΚ της Επιτροπής), - Σημείο 4δ (Οδηγία 96/60/ΕΚ της Επιτροπής), - Σημείο 4στ (Οδηγία 97/17/ΕΚ της Επιτροπής), Δ. Στο Κεφάλαιο VΙΙΙ (Συσκευές πίεσης) : - Σημείο 2 (Οδηγία 76/767/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Ε. Στο Κεφάλαιο ΙΧ (Όργανα μετρήσεων): - Σημείο 1 (Οδηγία 71/316/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 5 (Οδηγία 71/347/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 6 (Οδηγία 71/348/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 12 (Οδηγία 75/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου). ΣΤ. Στο Κεφάλαιο ΧΙ (Υφάσματα) : - Σημείο 4β (Οδηγία 96/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Ζ. Στο Κεφάλαιο ΧΙΙ (Τρόφιμα): - Σημείο 18 (Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), - Σημείο 24 (Οδηγία 80/590/ΕΟΚ της Επιτροπής), - Σημείο 47 (Οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 54α (Οδηγία 91/321/ΕΟΚ της Επιτροπής), - Σημείο 54β (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου), - Σημείο 54κγ (Οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής), - Σημείο 54λδ (Οδηγία 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), - Σημείο 54μ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 466/2001 της Επιτροπής), Σημείο 54με (Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου). Η. Στο Κεφάλαιο ΧΤV (Λιπάσματα) : - Σημείο 1 (Οδηγία 76/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Θ. Στο Κεφάλαιο ΧV (Επικίνδυνες ουσίες) : - Σημείο 1 (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Ι. Στο Κεφάλαιο ΧVΙ (Καλλυντικά) : - Σημείο 9 (Οδηγία 95/17/ΕΚ της Επιτροπής). Κ. Στο Κεφάλαιο ΧΙΧ (Γενικές διατάξεις στον τομέα των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο) : - Σημείο 1 (Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), - Σημείο 3β (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου), - Σημείο 3ε (Οδηγία 94/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), - Σημείο 3ζ (Οδηγία 69/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου) Λ. Στο Κεφάλαιο ΧΧΙV (Μηχανές) : - Σημείο Ια (Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Μ. Στο Κεφάλαιο ΧΧVΙΙ (Οινοπνευματώδη ποτά): - Σημείο 1 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου), Στο Παράρτημα ΙV (Ενέργεια): - Σημείο 7 (Οδηγία 90/377/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 8 (Οδηγία 90/547/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 9 (Οδηγία 91/296/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 11 β (Οδηγία 95/12/ΕΚ της Επιτροπής), - Σημείο 11γ (Οδηγία 95/13/ΕΚ της Επιτροπής), - Σημείο 11δ (Οδηγία 96/60/ΕΚ της Επιτροπής), - Σημείο 11 στ (Οδηγία 97/17/ΕΚ της Επιτροπής), Στο Παράρτημα V (Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων): - Σημείο 3 (Οδηγία 68/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Στο Παράρτημα VΙ (Κοινωνικές ασφαλίσεις): - Σημείο 1 (Κανονισμός (ΕΚ)αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου), - Σημείο 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου), - Σημείο 3.18 (Απόφαση αριθ. 117), - Σημείο 3.19 (Απόφαση αριθ. 118), - Σημείο 3.27 (Απόφαση αριθ. 136), - Σημείο 3.37 (Απόφαση αριθ. 150). Στο Παράρτημα VΗ (Αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων) Σημείο 1α (Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 2 (Οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 2α (Οδηγία 98/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 4 (Οδηγία 93/167ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 8 (Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 10 (Οδηγία 78/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 11 (Οδηγία 78/687/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 12 (Οδιτχία78/1026/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 14 (Οδηγία 80/154/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 17 (Οδηγία 85/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 18 (Οδηγία 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου), Στο Παράρτημα ΙΧ (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες): - Σημείο 2 (Πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 11 (Πρώτη οδηγία 79/267/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 13 (Οδηγία 77/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 14 (Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο Παράρτημα ΧΙ (Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών) : - Σημείο 5θ (Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο Παράρτημα ΧΠΙ (Μεταφορές): - Σημείο 1 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 του Συμβουλίου), - Σημείο 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 281/71 του Συμβουλίου), - Σημείο 5 (Απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), - Σημείο 7 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 του Συμβουλίου - Σημείο 13 (Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 18α (Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), - Σημείο 19 (Οδηγία 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 21 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου), - Σημείο 24α (Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 24γ (Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 26α (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου), - Σημείο 32 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 του Συμβουλίου), Σημείο 33β (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2121/98 της Επιτροπής), - Σημείο 37 (Οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 39 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου), - Σημείο 46α (Οδηγία 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 47 (Οδηγία 82/714/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 49 (Απόφαση 77/527/ΕΟΚ της Επιτροπής), Σημείο 50 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 του Συμβουλίου), - Σημείο 64α (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου), - Σημείο 66γ (Οδηγία 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου), Σημείο 66στ (Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο Παράρτημα ΧΙV (Ανταγωνισμός) : Σημείο 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2790/99 της Επιτροπής), - Σημείο 4β (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής), - Σημείο 5 (Κανονισμός (ΕΚ) αρι& 240/96 της Επιτροπής), - Σημείο 6 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2658/2000 της Επιτροπής), - Σημείο 7 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2659/2000 της Επιτροπής), - Σημείο 10 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 του Συμβουλίου), - Σημείο Π (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 του Συμβουλίου), - Σημείο 11β (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1617/93 της Επιτροπής), - Σημείο 11γ (Κανονισμός (ΕΚ) αριβ. 823/2000 της Επιτροπής), Στο Παράρτημα ΧVΙ (Δημόσιες συμβάσεις): Σημείο 2 (Οδηγία 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 3 (Οδηγία 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 4 (Οδηγία 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 5α (Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου), Σημείο 5β (Οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Στο Παράρτημα ΧVΙΙ (Πνευματική ιδιοκτησία): - Σημείο 6 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 του Συμβουλίου), - Σημείο 6α (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1610/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο Παράρτημα ΧΧ (Περιβάλλον) : - Σημείο 2στα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου), - Σημείο 19α (Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), - Σημείο 21 αα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο Παράρτημα ΧΧΙ (Στατιστική): Σημείο 1γ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2702/98 της Επιτροπής), - Σημείο 1 στ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1227/1999 της Επιτροπής), - Σημείο 1 ζ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/1999 της Επιτροπής), - Σημείο 6 (Οδηγία 80/1119/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 7 (Οδηγία 80/1177/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 7γ (Οδηγία 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 7στ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1172/98 του Συμβουλίου), - Σημείο 24 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 837/90 του Συμβουλίου), - Σημείο 24α (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 959/93 του Συμβουλίου), - Σημείο 24β (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2018/93 του Συμβουλίου), - Σημείο 26 (Οδηγία 90/377/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Στο Παράρτημα ΧΧΙΙ (Εταιρικό δίκαιο): Σημείο 1 (Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 2 (Δεύτερη οδηγία 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 3 (Τρίτη οδηγία 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 4 (Τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 6 (Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου), - Σημείο 9 (Δωδέκατη οδηγία 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου στον τομέα του εταιρικού δικαίου), Στο Πρωτόκολλο 21 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις: - Σημείο 2, άρθρο 3 (1) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 447/98 της Επιτροπής), - Σημείο 7, άρθρο 3 (1) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 του Συμβουλίου), - Σημείο 11, άρθρο 3 (1) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 του Συμβουλίου), Στο Πρωτόκολλο 26 σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εποπτεύουσας αρχής ΕΖΕΣ στον τομέα της παροχής κρατικής ενίσχυσης: - Άρθρο 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου). Στο Πρωτόκολλο 31 σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών: - Υποσημείωση (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου) στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 (Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία), - Υποσημείωση (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου) στην παράγραφα 10 του άρθρου 5 (Κοινωνική πολιτική), - Έβδομο εδάφιο (Απόφαση 2000/819/ΕΚ του Συμβουλίου) της παραγράφου 5, του άρθρου 7 (Επιχειρήσεις, επιχειρηματικότητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις). ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΧ Οι ακόλουθες τροποποιήσεις γίνονται στα Παραρτήματα της Συμφωνίας ΕΟΧ : Στο Παράρτημα Ι (Κτηνιατρικά και φυτοΰγειονομικά θέματα), Κεφάλαιο Ι (Κτηνιατρικά θέματα): Στο σημείο 4 του Μέρους 1.1, Υποκεφάλαιο 1 (Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου), τα σημεία (16) και (17) στην προσαρμογή (β) επαναριθμούνται και γίνονται σημεία (26) και (27). Στο Παράρτημα ΙΙ (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση): Α. Στο κεφάλαιο ΧΙΙ (Τρόφιμα): Στο σημείο 54με (Οδηγία 2001 /114/ΕΚ του Συμβουλίου), το κείμενο (ια) που προστίθεται στο Παράρτημα ΙΙ επαναριθμείται και γίνεται .Στο Παράρτημα V (Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων): 1) Στο σημείο 3 (Οδηγία του Συμβουλίου 68/360/ΕΟΚ), η προσαρμογή (ε) (ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: (ii) Η υποσημείωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Από το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, το Λιχτενστάιν, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Βρετανία, ανάλογα με τη χώρα έκδοσης της άδειας. 2) Στο σημείο 7 (απόφαση 93/569/ΕΟΚ της Επιτροπής), οι λέξεις Αυστρία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία και Σουηδία, αντικαθίστανται από τις λέξεις Ισλανδία και Νορβηγία. Στο Παράρτημα VΙ (Κοινωνικές ασφαλίσεις) : 1) Οι προσαρμογές του σημείου 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου) τροποποιούνται ως εξής: (α) Στις προσαρμογές (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ), (ιστ), (ιζ), (ιη), (κ) και (κβ), τα σημεία ΙΣΤ, ΙΖ και ΙΗ επαναριθμούνται και γίνονται σημεία ΚΖ, ΚΗ και ΚΘ, αντίστοιχα. (Ρ) Ο κατάλογος στην προσαρμογή (ιδ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 301 .ΙΣΛΑΝΔΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ Χωρίς αντικείμενο. 302. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 303. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΔΑΝΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου 1992. 304. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 305. ΦΙΛΑΝΔΙΑ-ΕΣΘΟΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 306. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ Χωρίς αντικείμενο. 307. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 308. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 309. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 310. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 311. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Χωρίς αντικείμενο. 312. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 313. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 314. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χωρίς αντικείμενο. 315. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 316. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΜΑΛΤΑ Χωρίς αντικείμενο. 317. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Χωρίς αντικείμενο. 318. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν. 319. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 320. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 321. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 322. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 323. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου 1992. 324. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου 1992. 325. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν. 326. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΪΝ Χωρίς αντικείμενο. 327. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου 1992. 328. ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΪΝ-ΒΕΛΓΙΟ Χωρίς αντικείμενο. 329. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 330. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΔΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 331. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ Το άρθρο 4(2) της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 7ης Απριλίου 1977, όπως τροποποιήθηκε από τη συμπληρωματική σύμβαση 1 της 11ης Αυγούστου 1989 όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήμα που άτομα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 332. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΕΣΘΟΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 333. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΕΛΛΑΔΑ Χωρίς αντικείμενο. 334. ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΙΝ-ΙΣΠΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 335. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΓΑΛΛΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 336. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 337. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΙΤΑΛΙΑ Το άρθρο 5, δεύτερη πρόταση, της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 11ης Νοεμβρίου 1976 όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήμα σε άτομα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 338. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΚΥΠΡΟΣ Χωρίς αντικείμενο. 339. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΛΕΤΟΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 340. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 341. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χωρίς αντικείμενο. 342. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 343. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΜΑΛΤΑ Χωρίς αντικείμενο. 344. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Χωρίς αντικείμενο. 345. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΑΥΣΤΡΙΑ Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 23ης Σεπτεμβρίου 1998. 346. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ -ΠΟΛΩΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 347. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 348. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 349. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 350. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 351. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΣΟΥΗΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 352. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Χωρίς αντικείμενο. 353. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ -ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 354. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ Χωρίς αντικείμενο. 355. ΝΟΡΒΗΓΙΑ -ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 356. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΔΑΝΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου 1992. 357. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 358. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΕΣΘΟΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 359. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ Το άρθρο 16, παράγραφος 5 της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 12ης Ιουνίου 1980. 360. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 361. ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ Ουδέν. 362. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 363. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ Ουδέν. 364. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Χωρίς αντικείμενο. 365. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 366. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 367. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ουδέν. 368. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ Ουδέν. 369. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΜΑΛΤΑ Χωρίς αντικείμενο. 370. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Το άρθρο 5, παράγραφος 2 της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 13ης Απριλίου 1989. 371. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ (α) Το άρθρο 5, παράγραφος 2 της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 27ης Αυγούστου 1985. (β) Το άρθρο 4 της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. (γ) Το σημείο ΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 372. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 373. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Το άρθρο 6 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 5ης Ιουνίου 1980. 374. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ Ουδέν. 375. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 376. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου 1992. 377. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου 1992. 378. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν.,(γ) Ο κατάλογος στην προσαρμογή (ιε) αντικαθίσταται από τον ακόλουθο κατάλογο 301. ΙΣΛΑΝΔΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ Χωρίς αντικείμενο. 302. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 303. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΔΑΝΙΑ Ουδέν. 304. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 305. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΕΣΘΟΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 306. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ Χωρίς αντικείμενο. 307. ΙΣΛΑΝΔΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 308. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 309. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 310. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 311. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Χωρίς αντικείμενο. 312. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 313. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 314. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χωρίς αντικείμενο. 315. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 316. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΜΑΛΤΑ Χωρίς αντικείμενο. 317. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Χωρίς αντικείμενο. 318. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 18ης Νοεμβρίου 1993. 319. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο 320. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 321. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 322. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 323. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ουδέν. 324. ΙΣΛΑΝΔΙΑ -ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν.325. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν.326. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ Χωρίς αντικείμενο. 327. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΝΟΡΒΗΠΑ Ουδέν.328. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΒΕΛΓΙΟ Χωρίς αντικείμενο. 329. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 330. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΔΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 331. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ Το άρθρο 4, παράγραφος 2 της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 7ης Απριλίου 1977, όπως τροποποιήθηκε από τη συμπληρωματική σύμβαση 1 της 11ης Αυγούστου 1989 όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήμα που άτομα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 332. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΕΣΘΟΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 333. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΕΛΛΑΔΑ Χωρίς αντικείμενο. 334. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΙΣΠΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 335. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΓΑΛΛΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 336. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 337. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΙΤΑΛΙΑ Το άρθρο 5, δεύτερη πρόταση, της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 11ης Νοεμβρίου 1976 όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήμα σε άτομα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 338. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΚΥΠΡΟΣ Χωρίς αντικείμενο. 339. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΛΕΤΟΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 340. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ- ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 341. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χωρίς αντικείμενο. 342. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 343. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΜΑΛΤΑ Χωρίς αντικείμενο. 344. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Χωρίς αντικείμενο. 345. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΑΥΣΤΡΙΑ Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 23ης Σεπτεμβρίου 1998. 346. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΠΟΛΩΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 347. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 348. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 349. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 350. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 351. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΣΟΥΗΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 352. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Χωρίς αντικείμενο. 353. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΝΟΡΒΗΓΊΑ Χωρίς αντικείμενο. 354. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ Χωρίς αντικείμενο. 355. ΝΟΡΒΗΓΙΑ -ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Χωρίς αντικείμενο. 356. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΔΑΝΙΑ Ουδέν.357. ΝΟΡΒΗΓΊΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 358. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΕΣΘΟΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 359. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ Ουδέν.360. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 361. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ Ουδέν.362. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 363. ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ Ουδέν.364. ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Χωρίς αντικείμενο. 365. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 366. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 367. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ουδέν.368. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ Ουδέν.369. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΜΑΛΤΑ Χωρίς αντικείμενο. 370. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Το άρθρο 5, παράγραφος 2 της σύμβασης κοινωνάς ασφάλισης της 13ης Απριλίου 1989. 371. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ (α) Το άρθρο 5, παράγραφος 2 της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 27ης Αυγούστου 1985. (β) Το άρθρο 4 της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. (γ) Το σημείο ΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 372. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 373. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ουδέν.374. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ Ουδέν.375. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 376. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ουδέν.377. ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν.378. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν.(δ) Στην προσαρμογή (ιθ), το σημείο (ζ) επαναριθμείται και γίνεται (ι). (ε) Στην προσαρμογή (κα), τα σημεία 13, 14 και 15 επαναριθμούνται και γίνονται σημεία 17, 18 και 19. 2. Οι προσαρμογές του σημείου 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου) τροποποιούνται ως εξής: (α) Στις προσαρμογές (α), (β), (γ), (στ), (η), (θ), (ιβ), (ιγ), και (ιδ), τα σημεία ΙΣΤ, ΙΖ και ΙΗ επαναριθμούνται και γίνονται σημεία ΚΖ, ΚΗ και ΚΘ αντίστοιχα. (β) Στις προσαρμογές (δ) και (ε), οι λέξεις ΙΑ. ΑΥΣΤΡΙΑ αντικαθίστανται από τις λέξεις ΙΗ. ΑΥΣΤΡΙΑ. (γ) Ο κατάλογος στην προσαρμογή (ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 301. ΙΣΛΑΝΔΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ Δεν ισχύει. 302. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 303. ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΔΑΝΙΑ Άρθρο 23 της σκανδιναβικής σύμβασης περί κοινωνικών ασφαλίσεων της 15ης Ιουνίου 1992 : Συμφωνία για την αμοιβαία παραίτηση από τις, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 3, άρθρο 63, παράγραφος 3 και άρθρο 70, παράγραφος 3 του κανονισμού, αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη μητρότητα, τα εργασιακά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, και τα επιδόματα ανεργίας), και τις, σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 2, αποδόσεις (κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων αντιστοίχως).304.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ Δεν ισχύει. 305.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΕΣΘΟΝΙΑΧωρίς αντικείμενο. 306.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΕΛΛΑΔΑΔεν ισχύει. 307.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑΔεν ισχύει. 308.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΓΑΛΛΙΑΔεν ισχύει. 309.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑΔεν ισχύει. 310.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΙΤΑΛΙΑΔεν ισχύει. 311.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΚΥΠΡΟΣΧωρίς αντικείμενο. 312.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑΧωρίς αντικείμενο, 313.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΧωρίς αντικείμενο. 314.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΟυδέν.315.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑΧωρίς αντικείμενο. 316.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΜΑΛΤΑΧωρίς αντικείμενο. 317.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Ανταλλαγή επιστολών της 25ης Απριλίου και 26ης Μαΐου 1995 όσον αφορά το άρθρο 36, παράγραφος 3 και το άρθρο 63, παράγραφος 3 του κανονισμού, σχετικά με την παραίτηση από την επιστροφή δαπανών για τις παροχές σε είδος που χορηγούνται σε περίπτωση ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, όπως προβλέπεται στα Κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, με εξαίρεση το άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχείο γ) και το άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο γ). 318.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑΔιακανονισμός της 21 ης Ιουνίου 1995 για την επιστροφή εξόδων κοινωνικής ασφάλισης. 319.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑΧωρίς αντικείμενο. 320.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΔεν ισχύει. 321.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑΧωρίς αντικείμενο. 322.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑΧωρίς αντικείμενο. 323.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΆρθρο 23 της σκανδιναβικής σύμβασης περί κοινωνικών ασφαλίσεων της 15ης Ιουνίου 1992: Συμφωνία για την αμοιβαία παραίτηση από τις, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 3, το άρθρο 63, παράγραφος 3 και το άρθρο 70, παράγραφος 3 του κανονισμού, αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη μητρότητα, τα εργασιακά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, και τα επιδόματα ανεργίας), και τις, σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 2, αποδόσεις (κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων αντιστοίχως).324.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Άρθρο 23 της σκανδιναβικής σύμβασης περί κοινωνικών ασφαλίσεων της 15ης Ιουνίου 1992: Συμφωνία για την αμοιβαία παραίτηση από τις, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 3, το άρθρο 63, παράγραφος 3 και το άρθρο 70, παράγραφος 3 του κανονισμού, αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη μητρότητα, τα εργασιακά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, και τα επιδόματα ανεργίας), και τις, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού, αποδόσεις (κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων, αντιστοίχως).325.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν.326.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ Δεν ισχύει. 327.ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑΆρθρο 23 της σκανδιναβικής σύμβασης περί κοινωνικών ασφαλίσεων της 15ης Ιουνίου 1992: Συμφωνία για την αμοιβαία παραίτηση από τις, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 3, το άρθρο 63, παράγραφος 3 και το άρθρο 70, παράγραφος 3 του κανονισμού, αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη μητρότητα, τα εργασιακά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, και τα επιδόματα ανεργίας), και τις, σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού, αποδόσεις (κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων, αντιστοίχως).328.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΒΕΛΓΙΟ Δεν ισχύει. 329.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 330.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΔΑΝΙΑΔεν ισχύει. 331.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΟυδέν.332.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΕΣΘΟΝΙΑΧωρίς αντικείμενο. 333.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΕΛΛΑΔΑΔεν ισχύει. 334.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΙΣΠΑΝΙΑΔεν ισχύει. 335.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΓΑΛΛΙΑΔεν ισχύει. 336.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΙΡΛΑΝΔΙΑΔεν ισχύει. 337.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΙΤΑΛΙΑΟυδέν.338.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ- ΚΥΠΡΟΣ Χωρίς αντικείμενο. 339.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΛΕΤΟΝΙΑΧωρίς αντικείμενο. 340.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΧωρίς αντικείμενο. 341.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΔεν ισχύει. 342.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΟΥΓΓΑΡΙΑΧωρίς αντικείμενο. 343.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΜΑΛΤΑΧωρίς αντικείμενο. 344.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Άρθρα 2 έως 6 της συμφωνίας της 27ης Νοεμβρίου 2000 περί αποδόσεως των εξόδων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. 345.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΑΥΣΤΡΙΑΔιακανονισμός της 14ης Δεκεμβρίου 1995 για την επιστροφή εξόδων κοινωνικής ασφάλισης. 346.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΠΟΛΩΝΙΑΧωρίς αντικείμενο. 347.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΔεν ισχύει. 348.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΣΛΟΒΕΝΙΑΧωρίς αντικείμενο. 349.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ - ΣΛΟΒΑΚΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 350.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΔεν ισχύει. 351.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΣΟΥΗΔΙΑΔεν ισχύει. 352.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δεν ισχύει. 353.ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΝΟΡΒΗΓΙΑΔεν ισχύει. 354.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΒΕΛΓΙΟΔεν ισχύει. 355.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Χωρίς αντικείμενο. 356.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΔΑΝΙΑΆρθρο 23 της σκανδιναβικής σύμβασης περί κοινωνικών ασφαλίσεων της 15ης Ιουνίου 1992: Συμφωνία για την αμοιβαία παραίτηση από τις, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 3, το άρθρο 63, παράγραφος 3 και το άρθρο 70, παράγραφος 3 του κανονισμού, αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη μητρότητα, τα εργασιακά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, και τα επιδόματα ανεργίας), και τις, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού, αποδόσεις (κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων, αντιστοίχως).357.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ Το άρθρο 1 της σύμβασης της 28ης Μαΐου 1999 περί της παραίτησης από την επιστροφή των δαπανών για παροχές σε είδος της ασφάλισης ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας καθώς και των δαπανών για διοικητικό και ιατρικό έλεγχο. 358.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΕΣΘΟΝΙΑΧωρίς αντικείμενο. 359.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΕΛΛΑΔΑΟυδέν.360.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑΔεν ισχύει. 361.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑΟυδέν.362.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑΔεν ισχύει. 363.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΙΤΑΛΙΑΟυδέν.364.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΚΥΠΡΟΣΧωρίς αντικείμενο. 365.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑΧωρίς αντικείμενο. 366.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΧωρίς αντικείμενο. 367.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΆρθρα 2 έως 4 της συμφωνίας της 19ης Μαρτίου 1998 περί αποδόσεως εξόδων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. 368.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑΟυδέν.369.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΜΑΛΤΑΧωρίς αντικείμενο. 370.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Η ανταλλαγή επιστολών της 13ης Ιανουαρίου 1994 και της 10ης Ιουνίου 1994 όσον αφορά το άρθρο 36, παράγραφος 3 και το άρθρο 63, παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (περί της παραίτησης από την επιστροφή των δαπανών για παροχές σε είδος που προβλέπεται βάσει των όρων του κεφαλαίου 1 και 4 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, με εξαίρεση το άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχείο γ) και το άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο γ) καθώς και των δαπανών που προβλέπονται σε διοικητικούς και ιατρικούς ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 105 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72. 371.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑΔιακανονισμός της 17ης Δεκεμβρίου 1996 για την επιστροφή των δαπανών για παροχές σε είδος στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. 372.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑΧωρίς αντικείμενο. 373.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΟυδέν.374.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑΟυδέν.375.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑΧωρίς αντικείμενο. 376.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΆρθρο 23 της σκανδιναβικής σύμβασης περί κοινωνικών ασφαλίσεων της 15ης Ιουνίου 1992: Συμφωνία για την αμοιβαία παραίτηση από τις, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 3, το άρθρο 63, παράγραφος 3 και το άρθρο 70, παράγραφος 3 του κανονισμού, αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη μητρότητα, τα εργασιακά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, και τα επιδόματα ανεργίας), και τις, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού, αποδόσεις (κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων, αντιστοίχως).377.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Άρθρο 23 της Σκανδιναβικής Σύμβασης περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 15ης Ιουνίου 1992: Συμφωνία για την αμοιβαία παραίτηση από τις, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 3, το άρθρο 63, παράγραφος 3 και το άρθρο 70, παράγραφος 3 του κανονισμού, αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη μητρότητα, τα εργασιακά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, και τα επιδόματα ανεργίας), και τις, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού, αποδόσεις (κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων αντιστοίχως).378.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Η ανταλλαγή επιστολών της 20ής Μαρτίου και της 3ης Απριλίου 1997 σχετικά με το άρθρο 36, παράγραφος 3 και το άρθρο 63, παράγραφος 3 του κανονισμού (απόδοση ή παραίτηση από απόδοση δαπανών για παροχές σε είδος) και το άρθρο 105, του εκτελεστικού κανονισμού (παραίτηση από απόδοση δαπανών διοικητικού και ιατρικού ελέγχου). 1)Ο κατάλογος στην προσαρμογή (ι) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Ισλανδία και Βέλγιο Ισλανδία και Τσεχική Δημοκρατία Ισλανδία και Γερμανία Ισλανδία και Εσθονία Ισλανδία και Ισπανία Ισλανδία και Γαλλία Ισλανδία και Κύπρος Ισλανδία και Λετονία Ισλανδία και Λιθουανία Ισλανδία και Λουξεμβούργο Ισλανδία και Ουγγαρία Ισλανδία και Μάλτα Ισλανδία και Κάτω Χώρες. Ισλανδία και Αυστρία Ισλανδία και Πολωνία Ισλανδία και Σλοβενία Ισλανδία και Σλοβακία Ισλανδία και Φινλανδία Ισλανδία και Σουηδία Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο Ισλανδία και Λιχτενστάιν Ισλανδία και Νορβηγία Λιχτενστάιν και Βέλγιο Λιχτενστάιν και Τσεχική Δημοκρατία Λιχτενστάιν και Γερμανία Λιχτενστάιν και Εσθονία Λιχτενστάιν και Ισπανία Λιχτενστάιν και Γαλλία Λιχτενστάιν και Κύπρος Λιχτενστάιν και Λετονία Λιχτενστάιν και Λιθουανία Λιχτενστάιν και Ιρλανδία Λιχτενστάιν και Λουξεμβούργο Λιχτενστάιν και Κάτω Χώρες Λιχτενστάιν και Ουγγαρία Λιχτενστάιν και Μάλτα Λιχτενστάιν και Αυστρία Λιχτενστάιν και Πολωνία Λιχτενστάιν και Σλοβενία Λιχτενστάιν και Σλοβακία Λιχτενστάιν και Φινλανδία Λιχτενστάιν και Σουηδία Λιχτενστάιν και Ηνωμένο Βασίλειο Λιχτενστάιν και Νορβηγία Νορβηγία και Βέλγιο Νορβηγία και Τσεχική Δημοκρατία Νορβηγία και Γερμανία Νορβηγία και Εσθονία Νορβηγία και Ισπανία Νορβηγία και Γαλλία Νορβηγία και Ιρλανδία Νορβηγία και Κύπρος Νορβηγία και Λετονία Νορβηγία και Λιθουανία Νορβηγία και Λουξεμβούργο Νορβηγία και Ουγγαρία Νορβηγία και Μάλτα Νορβηγία και Κάτω Χώρες. Νορβηγία και Αυστρία Νορβηγία και Πολωνία Νορβηγία και Πορτογαλία Νορβηγία και Σλοβενία Νορβηγία και Σλοβακία Νορβηγία και Φινλανδία Νορβηγία και Σουηδία Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο, 3) Τα σημεία ΙΣΤ, ΙΖ και ΙΗ στην προσαρμογή στο σημείο 3.27 (απόφαση αριθ. 136) αναριθμούνται και γίνονται σημεία ΚΖ, ΚΗ και ΚΘ, αντίστοιχα. 4) Τα σημεία ΙΣΤ, ΙΖ και ΙΗ στην προσαρμογή στο σημείο 3.37 (απόφαση αριθ. 150) αναριθμούνται και γίνονται σημεία ΚΖ, ΚΗ και ΚΘ, αντίστοιχα. Στο Παράρτημα VΙΙ (Αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων): 1) Τα σημεία (ιδ), (ιε) και (ιστ) στην προσαρμογή (α) τον σημείου 18 (οδηγία 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου) επαναριθμούνται και γίνονται σημεία (κζ), (κη) και (κθ), αντίστοιχα, και τα σημεία (ιβ), (ιγ) και (ιζ) διαγράφονται. 2) Στην παράγραφο 1 των προσαρμογών στο σημείο 11 (Οδηγία 78/687/ΕΟΚ του Συμβουλίου), οι λέξεις άρθρο 19,19α και 19β αντικαθίστανται από τις λέξεις άρθρα 19,19α, 19β, 19γ και 19δ. Στο Παράρτημα ΧΙΙΙ (Μεταφορές) : 1) Το σημείο 5 (απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) τροποποιείται ως εξής: 2)Στην προσαρμογή (θ), τα σημεία 2.15 και 2.16 επαναριθμούνται και γίνονται σημεία 2.26 και 2.27, αντίστοιχα. 3)Στην προσαρμογή (ι), το σημείο 3.16 επαναριθμείται και γίνεται σημείο 3.24. 4)Στην προσαρμογή (ια), τα σημεία 5.6 και 5.7 επαναριθμούνται και γίνονται σημεία 5.8 και 5.9, αντίστοιχα. 1)Στην προσαρμογή (ια), τα σημεία 6.8 και 6.9 επαναριθμούνται και γίνονται σημεία 6.18 και 6.19, αντίστοιχα. 2) Το Παράρτημα VΙ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ) που επαναλαμβάνεται στο προσάρτημα 6, αντικαθίσταται οπό το κείμενο που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα του παρόντος Παραρτήματος. Στο Παράρτημα ΧΧΙ (Στατιστική): 1) Η προσαρμογή (β) στο σημείο 6 (Οδηγία 80/1119/ΕΟΚ του Συμβουλίου) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Το Παράρτημα ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής: 1) Μεταξύ του τίτλου ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΧΩΡΩΝ και του μέρους Ι του πίνακα, παρεμβάλλονται τα εξής: Α. Κράτη του ΕΟΧ· 2) Τα μέρη ΙΙ-VΙΙ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: ΙΙ. ΚΡΑΤΗ ΕΖΕΣ-ΕΟΧ 26.Ισλανδία27.Νορβηγία Β. Χώρες που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ ΙΙΙ. Ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ 28.Ελβετία29.ΚΑΚ 30.Ρουμανία31.Βουλγαρία 32.Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 33.Τουρκία34.Άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ ΙV.35.Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής V.36.Άλλες χώρες 2) Η προσαρμογή (γ) στο σημείο 7 (Οδηγία 80/1177/ ΕΟΚ του Συμβουλίου) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : Το Παράρτημα ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής: 1) Μεταξύ του τίτλου ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΧΩΡΩΝ και του μέρους Ι του πίνακα, παρεμβάλλονται τα εξής: Α. Κράτη του ΕΟΧ 2) Τα μέρη ΙΙ-VΙΙ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: ΙΙ. ΚΡΑΤΗ ΕΖΕΣ - ΕΟΧ 26.Ισλανδία27.Νορβηγία Β. Χώρες που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ 28.Ελβετία29.Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 30.Τουρκία31.ΚΑΚ 32.Ρουμανία33.Βουλγαρία 34.Χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής 35.Άλλες χώρες Στο Παράρτημα ΧΧΙΙ (Εταιρικό δίκαιο) : 1) Τα σημεία (ιστ), (ιζ) και (ιη) στην προσαρμογή (β) του σημείου 4 (Τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου) επαναριθμούνται και γίνονται σημεία (κζ), (κη) και (κθ), αντίστοιχα, 2) Τα σημεία (ιστ), (ιζ) και (ιη) στο σημείο 6 (Εβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου) επαναριθμούνται και γίνονται σημεία σημεία (κζ), (κη) και (κθ), αντίστοιχα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 4 της Συμφωνίας Τα Παραρτήματα στη Συμφωνία ΕΟΧ τροποποιούνται ως εξής: Παράρτημα Ι (Κτηνιατρικά και φυτοΰγειονομικά θέματα): 1) Στο κεφάλαιο 1, μέρος 5.1, σημείο 4 (Οδηγία 92/46/ ΕΟΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσέχικη Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 3, τμήμα Α, σημείο 1), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 4, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα DC, κεφάλαιο 5, τμήμα Β, μέρος Ι), τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 4, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1) και την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 6, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1). 2) Στο κεφάλαιο Ι, μέρος 6.1, σημείο Ι (Οδηγία 64/433/ ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής : Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 3, τμήμα Α, μέρος Ι, σημείο 1), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 4, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 5, τμήμα Β, μέρος Ι), την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 5, τμήμα Β, σημείο 1), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 6, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1) και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 5, τμήμα Β). 3) Στο κεφάλαιο Ι, μέρος 6.1, σημείο 2 (Οδηγία 71/118/ ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 3, τμήμα Α, μέρος Ι, σημείο 1), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 4, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 5, τμήμα Β, μέρος Ι), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 6, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1).» 4) Στο κεφάλαιο Ι, μέρος 6.1, σημείο 4 (Οδηγία 77/99/ ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 3, τμήμα Α, μέρος Ι, σημείο 1), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 4, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 5, τμήμα Β, μέρος Ι), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 6, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1) και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 5, τμήμα Β)». 5) Στο κεφάλαιο Ι, μέρος 6.1, σημείο 6 (Οδηγία 94/65/ΕΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 4, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 5, τμήμα Β, μέρος Ι), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 6, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1).» 6) Στο κεφάλαιο Ι, μέρος 6.1, σημείο 7 (Οδηγία 89/437/ ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 3, τμήμα Α, μέρος Ι, σημείο 1).» 7) Στο κεφάλαιο Ι, μέρος 6.1, σημείο 8 (Οδηγία 91/493/ ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτημα VDΙ, κεφάλαιο 4, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 5, τμήμα Β, μέρος Ι), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΠ, κεφάλαιο 6, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1) και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 5, τμήμα Β).» 8) Στο κεφάλαιο Ι, μέρος 6.1, σημείο 11 (Οδηγία 92/46/ ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 3, τμήμα Α, μέρος Ι, σημείο 1), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 4, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 5, τμήμα Β, μέρος Ι), Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 4, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1) και την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 6, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1).» 9) Στο κεφάλαιο 1, μέρος 8.1, σημείο 10 (Οδηγία 94/65/ ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 4, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 5, τμήμα Β, μέρος Ι), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΠ, κεφάλαιο 6, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1).» 10) Στο κεφάλαιο 1, μέρος 8.1, σημείο 11 (Οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου), προστίθενταν τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 4, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 5, τμήμα Β, μέρος Ι), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 6, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1) και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 5, τμήμα Β).» 11) Στο κεφάλαιο 1, μέρος 8.1, σημείο 13 (Οδηγία 92/46/ ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 3, τμήμα Α, μέρος Ι, σημείο 1), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 4, τμήμα Β, μέρος 1, σημείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 5, τμήμα Β, μέρος Ι), τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 4, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1) και την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 6, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1).» 12) Στο κεφάλαιο 1, μέρος 9.1, σημείο 8 (Οδηγία 1999/ 74/ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 3, τμήμα Α, μέρος Ι, σημείο 2), την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 5, τμήμα Β, σημείο 2), τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 4, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 2), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 6, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 2) και τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 5, τμήμα Β, μέρος Ι, σημείο 1)». 13) Στο κεφάλαιο ΙΙ, σημείο 15 (Οδηγία 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 3, τμήμα Β).» 14) Στο κεφάλαιο ΙΙΙ, σημείο 3 (Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Κύπρο (Παράρτημα VΙΙ, κεφάλαιο 5, τμήμα Β, σημείο 1).» Παράρτημα ΙΙ (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση): 1) Στο κεφάλαιο ΙΧ, σημείο 27α (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 1, σημείο 2).» 2) Στο κεφάλαιο Χ, σημείο 5 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 1, σημείο 2).» 3) Στο κεφάλαιο Χ, σημείο 7 (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης - Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 1, σημείο 1).» 4) Στο κεφάλαιο ΧΙΙ, σημείο 54β (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Εσθονία (Παράρτημα VΙ, κεφάλαιο 4, σημείο 1), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 4, τμήμα Α, σημείο 1), και τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 5, τμήμα Α, σημείο 1).» 5) Στο κεφάλαιο ΧΙΙΙ, σημείο 15ιστ (Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 1, σημείο 1 ) και για την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 1, σημείο 4).» 6) Στο κεφάλαιο ΧΙΙ, σημείο 15ιζ (Οδηγία 2001 /83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Κύπρο (Παράρτημα VΙΙ, κεφάλαιο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 1, σημείο 2), τη Μάλτα, (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 1, σημείο 2), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 1, σημείο 5) και τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 1).» 7) Στο κεφάλαιο ΧV, σημείο 12α (Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 6, τμήμα Β, μέρος ΙΙ, σημείο 2).» 8) Στο κεφάλαιο ΧVΙΙ, σημείο 7 (Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 7, τμήμα Α), την Κύπρο (Παράρτημα VΙΙ, κεφάλαιο 9, τμήμα Β), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 10, τμήμα Β, σημείο 2), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 10, τμήμα Β), την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 8, τμήμα Α, σημείο 2), τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 10, τμήμα Β, σημείο 2), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τμήμα Β, σημείο 2), τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 9, τμήμα Α) και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 9, τμήμα Β, σημείο 2).» 9) Στο κεφάλαιο ΧVΙΙ, σημείο 8 (Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Εσθονία (Παράρτημα VΙ, κεφάλαιο 9, τμήμα Α), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 10, τμήμα Α), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 10, τμήμα Α), τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 10, τμήμα Α), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τμήμα Α, σημείο 1 ) και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 9, τμήμα Α).». 10) Στο κεφάλαιο ΧΧΧ, σημείο 2 (Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 1, σημείο 3).» Παράρτημα ΙV (Ενέργεια): 1) Στο σημείο 14 (Οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Εσθονία (Παράρτημα VΙ, κεφάλαιο 8, σημείο 2). 2) Στο σημείο 16 (Οδηγία 98/3Ο/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), στο κεφάλαιο ΧΙV, παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 6, σημείο 2).» Παράρτημα V (ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων): Παρεμβάλλονται τα εξής πριν από τον τίτλο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ»: «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 1), την Εσθονία (Παράρτημα VΙ, κεφάλαιο 1), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 2), την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 1), τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 2), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 2), τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 2) και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 1). Όσον αφορά τους μηχανισμούς διασφάλισης που περιέχονται στις μεταβατικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις για τη Μάλτα, ισχύει ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 44 ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003.». Παράρτημα VΙΙΙ (Δικαίωμα εγκατάστασης): 1) Πριν από τον τίτλο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ» παρεμβάλλονται τα εξής: «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 1), την Εσθονία (Παράρτημα VΙ, κεφάλαιο 1), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 2), την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 1), τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 2), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 2), τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 2) και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 1). Όσον αφορά τους μηχανισμούς διασφάλισης που περιέχονται στις μεταβατικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις για τη Μάλτα, ισχύει ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 44 ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003.» 2.Κάτω από τον τίτλο «ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ», η εισαγωγική παράγραφος της προσαρμογής όσον αφορά το Λιχτενστάιν, που εισήχθη βάσει της απόφασης της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 191/1999 της 17ης Δεκεμβρίου 1999, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Τα ακόλουθα ισχύουν για το Λιχτενστάιν. Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ειδική γεωγραφική κατάσταση του Λιχτενστάιν, η παρούσα ρύθμιση αναθεωρείται ανά πενταετία, αρχής γενομένης πριν από τον Μάιο του 2009.». Στο Παράρτημα ΙΧ (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες): 1) Στο σημείο 14 (Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Κύπρο (Παράρτημα VΙΙ, κεφάλαιο 2), την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 2, σημείο 2), την Πολωνία, (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 3, σημείο 2) και τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 3, σημείο 4). 2) Στο σημείο 19α, (Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Εσθονία (Παράρτημα VΙ, κεφάλαιο 2, σημείο 1), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 2, σημείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 3, σημείο 1) και τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 3, σημείο 2). 3) Στο σημείο 21 (Οδηγία 86/63 5/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 3, σημείο 1). 4) Στο σημείο 30γ (Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Εσθονία (Παράρτημα VΙ, κεφάλαιο 2, σημείο 2), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 2, σημείο 2), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 3, σημείο 2), την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 2, σημείο 1), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 3, σημείο 1), τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 3, σημείο 3) και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 2). Στο Παράρτημα ΧΙ (Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας): 1) Στο σημείο 5δ (Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 12). Παράρτημα ΧΙΙ (Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων): Πριν από τον τίτλο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ», παρεμβάλλονται τα εξής: «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ισχόουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 2), την Εσθονία (Παράρτημα VΙ, κεφάλαιο 3), την Κύπρο (Παράρτημα VΙΙ, κεφάλαιο 3), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 3), τη Λιθουανία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 4), την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 4), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 4), τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 4) και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 3). ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Ισχύει η ρύθμιση που περιέχεται στο Πρωτόκολλο 6 της Πράξης Προσχώρησης της 16 Απριλίου 2003 για την απόκτηση εξοχικής κατοικίας στη Μάλτα.». Παράρτημα ΧΙΙΙ (Μεταφορές): 1) Στο σημείο 15α (Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Ουγγαρία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 6, σημείο 4) και για την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 8, σημείο 3). 2) Στο σημείο 16α (Οδηγία 96/96/ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 6, σημείο 2). 3) Στο σημείο 17β (Οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 6, σημείο 1). 4) Στο σημείο 18α (Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 6, σημείο 3). 5) Στο σημείο 19 (Οδηγία 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 6, σημείο 3) και για τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 7, σημείο 4).» 6) Στο σημείο 21 (Κανονισμός ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Κύπρο (Παράρτημα VΙΙ, κεφάλαιο 6), για τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 6, σημείο 1) και για τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ κεφάλαιο 7, σημείο 1).» 7) Στο σημείο 26γ (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία, (Παράρτημα V, κεφάλαιο 4), για την Εσθονία (Παράρτημα VΙ, κεφάλαιο 6), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 6, σημείο 2), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 7, σημείο 3), την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 6, σημείο 3), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 8, σημείο 2), τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 6)». Όσον αφορά τους μηχανισμούς διασφάλισης που περιέχονται στις μεταβατικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ισχύει ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 44 ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003.» 8) Στο σημείο 37 (Οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Ουγγαρία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 6, σημείο 1) και για την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 8, σημείο 1). 9) Στο σημείο 66ε (Οδηγία 92/14/ΕΟΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 7, σημείο 2) και για την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 6, σημείο 2).» Παράρτημα ΧΙV (Ανταγωνισμός): Παρεμβάλλονται τα εξής πριν από τον τίτλο «ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ»: «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1) «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Κύπρο (Παράρτημα VΙΙ, κεφάλαιο 4), την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 4), τη Μάλτα, (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 3, σημεία 1,2 και 3), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 5, σημεία 1 και 2) και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 4, σημεία 1 και 2). 2) «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 1, σημείο 1)». Παράρτημα ΧV (Παροχή κρατικής ενίσχυσης): Παρεμβάλλονται τα εξής πριν από τον τίτλο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ» «ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα υφιστάμενα καθεστώτα παροχής ενίσχυσης που ορίζονται στο κεφάλαιο 3 (Πολιτική για τον ανταγωνισμό) του Παραρτήματος ΙV της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 ισχύουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών». Παράρτημα ΧVΙΙ (Πνευματική ιδιοκτησία): Παρεμβάλλονται τα εξής πριν από τον τίτλο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ»: «ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Ο ειδικός μηχανισμός που ορίζεται στο κεφάλαιο 2 (Εταιρικό δίκαιο) του Παραρτήματος ΙV της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 ισχύουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.». Παράρτημα ΧVΙΙΙ (Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, εργατικό δίκαιο και ίση μεταχείριση για άνδρες και γυναίκες): 1) Στο σημείο 3α (Οδηγία 91/322/ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 7, σημείο 2)». 2) Στο σημείο 6 (Οδηγία 86/188/ΕΟΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 7, σημείο 1)». 3) Στο σημείο 9 (Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 8, σημείο 1)». 4) Στο σημείο 10 (Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 8, σημείο 1), για τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 8, σημείο 1) και για την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 10)». 5) Στο σημείο 13 (Οδηγία 90/270/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισxύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 8, σημείο 3)». 6) Στο σημείο 15 (Οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 7, σημείο 5)». 7) Στο σημείο 16η (Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 7, σημείο 3)». 8) Στο σημείο 16ι (Οδηγία 2000/39/ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 7, σημείο 4)». 9) Στο σημείο 28 (Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 8, σημείο 2). 10) Στο σημείο 30 (Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 1), την Εσθονία (Παράρτημα VΙ, κεφάλαιο 1), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 2), την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 1), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 2), τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 2) και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 1). Όσον αφορά το μηχανισμό διασφάλισης που περιέχεται στις μεταβατικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ισχύει ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 44 ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003.» Παράρτημα ΧΧ (Περιβάλλον): 1) Στο σημείο 2ζ (Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 10, τμήμα Δ, σημείο 2), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τμήμα Δ, σημείο 1), τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 9, τμήμα Γ) και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 9, τμήμα Δ, σημείο 2).» 2) Στο σημείο 7α (Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Εσθονία (Παράρτημα VΙ, κεφάλαιο 9, τμήμα Γ, σημείο 2), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 10, τμήμα Γ, σημείο 2), την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 8, τμήμα Β, σημείο 2) και τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 10, τμήμα Γ, σημείο 4).» 3) Στο σημείο 8 (Οδηγία 82/176/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τμήμα Γ, σημείο 1).» 4) Στο σημείο 9 (Οδηγία 83/513/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 10, τμήμα Γ, σημείο 1) και για την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τμήμα Γ, σημείο 1).» 5) Στο σημείο 10 (Οδηγία 84/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τμήμα Γ, σημείο 1) και για τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 9, τμήμα Γ, σημείο 1)». 6) Στο σημείο 12 (Οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 10, τμήμα Γ, σημείο 1), για την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τμήμα Γ, σημείο 1) και για τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 9, τμήμα Γ, σημείο 2).» 7) Στο σημείο 13 (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 7, τμήμα Β), την Εσθονία (Παράρτημα VΙ, κεφάλαιο 9, τμήμα Γ, σημείο 1), την Κύπρο (Παράρτημα VΙΙ, κεφάλαιο 9, τμήμα Γ), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙl, κεφάλαιο 10, τμήμα Γ, σημείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 10, τμήμα Γ), την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 8, τμήμα Β, σημείο 1), τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 10, τμήμα Γ, σημείο 3), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τμήμα Γ, σημείο 2), τη Σλοβενία (Παράρτημα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 9, τμήμα Β) και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 9, τμήμα Γ, σημείο 3). 8) Στο σημείο 18 (Οδηγία 87/217/ΕΚ του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 10, τμήμα Δ, σημείο 1).» 9) Στο σημείο 19α (Οδηγία 2001 /80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική Δημοκρατία (Παράρτημα V, κεφάλαιο 7, τμήμα Γ) την Εσθονία (Παράρτημα VΙ, κεφάλαιο 9, τμήμα Δ), την Κύπρο (Παράρτημα VΙΙ, κεφάλαιο 9, τμήμα Δ), τη Λιθουανία (Παράρτημα ΙΧ, κεφάλαιο 10, τμήμα Δ), την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 8, τμήμα Γ, σημείο 2), τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 10, τμήμα Ε), την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τμήμα Δ, σημείο 2), και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 9, τμήμα Δ, σημείο 3)». 10) Στο σημείο 21αδ (Οδηγία 99/32/ΕΚ του Σύμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Κύπρο (Παράρτημα VΙΙ, κεφάλαιο 9, τμήμα Α) και για την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τμήμα Α, σημείο 2).» 11) Στο σημείο 21β (Οδηγία 94/67/ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 8, τμήμα Γ, σημείο 1) και για τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 9, τμήμα Δ, σημείο 1).» 12) Στο σημείο 32γ (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου), παρεμβάλλονται τα εξής πριν από το κείμενο προσαρμογής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 10, τμήμα Β, σημείο 1), την Ουγγαρία (Παράρτημα Χ, κεφάλαιο 8, τμήμα Α, σημείο 1), τη Μάλτα (Παράρτημα ΧΙ, κεφάλαιο 10, τμήμα Β, σημείο 1), την Πολωνία, (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τμήμα Β, σημείο 1) και τη Σλοβακία (Παράρτημα ΧΙV, κεφάλαιο 9, τμήμα Β, σημείο 1).» 13) Στο σημείο 32δ (Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου), προστίθενται τα εξής: «Ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Εσθονία (Παράρτημα VΙ, κεφάλαιο 9, τμήμα Β), τη Λετονία (Παράρτημα VΙΙΙ, κεφάλαιο 10, τμήμα Β, σημείο 3) και την Πολωνία (Παράρτημα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τμήμα Β, σημείο 3.» ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, που εφεξής αποκαλείται «η Κοινότητα», και: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, τησ ομοΣΠονδιακησ δημοκρατίασ ΤΗΣ Γερμανιασ, τησ ελληνικησ δημοκρατίασ, του βασιλείου τήσ ισπανιασ, τησ γαλλικησ δημοκρατιασ, ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, που εφεξής αποκαλούνται «κράτη μέλη της ΕΚ», οι πληρεξούσιοι: ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, που εφεξής αποκαλούνται «κράτη της ΕΖΕΣ», που είναι όλα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπεγράφη στο Πόρτο στις 2 Μαΐου 1992, εφεξής «Συμφωνία ΕΟΧ», που εφεξής αποκαλούνται από κοινού «τα παρόντα συμβαλλόμενα μέρη», και οι πληρεξούσιοι: ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ δημοκρατίασ, τησ δημοκρατιασ τησ εσθονιασ, τησ κυπριακησ δημοκρατίαΣ, τησ δημοκρατιασ τησ λετονιασ, τησ δημοκρατιασ τησ λιθουανιασ, τησ δημοκρατίασ τησ ουγγαριασ, τησ δημοκρατιασ τησ μαλτασ, τησ δημοκρατιασ τηΣ πολωνιασ, τησ δημοκραΤΙασ τησ σλοβενιασ, τησ σλοβακικησ δημοκρατίασ, που εφεξής αποκαλούνται «τα νέα συμβαλλόμενα μέρη», συνελθόντες στο Λουξεμβούργο, στις δέκα τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τρία για την υπογραφή της Συμφωνίαςγια τη συμμετοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίαςτης Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, υιοθέτησαν τα ακόλουθα κείμενα: Ι. Τη Συμφωνία για τη συμμετοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της, Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «η Συμφωνία»). ΙΙ. Τα κείμενα που απαριθμούνται κατωτέρω και τα οποία είναι προσαρτημένα στη Συμφωνία: Παράρτημα Α: Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 3 της Συμφωνίας Παράρτημα Β: Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 4 της Συμφωνίας Οι πληρεξούσιοι των παρόντων συμβαλλόμενων μερών και οι πληρεξούσιοι των νέων συμβαλλόμενων μερών υιοθέτησαν τις κοινές δηλώσεις που απαριθμούνται κατωτέρω και. προσαρτώνται στην παρούσα τελική πράξη: 1.Κοινή δήλωση για την ταυτόχρονη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 2.Κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 3.Κοινή δήλωση για το άρθρο 126 της Συμφωνίας ΕΟΧ.· Οι πληρεξούσιοι της Κοινότητας, των κρατών μελών της ΕΚ, των κρατών ΕΖΕΣ και των νέων συμβαλλόμενων μερών έλαβαν υπόψη τις δηλώσεις που απαριθμούνται κατωτέρω και που είναι προσαρτημένες στην παρούσα τελική πράξη: 1.Γενική κοινή δήλωση των κρατών ΕΖΕΣ. 2.Κοινή δήλωση των κρατών ΕΖΕΣ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. 3.Κοινή δήλωση των κρατών ΕΖΕΣ για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 4.Δήλωση της Κυβέρνησης του Λιχτενστάιν. 5 Δήλωση της Τσεχικής Δημοκρατίας σχετικά με τη μονομερή δήλωση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν. 6.Δήλωση της Σλοβακικής Δημοκρατίας σχετικά με τη μονομερή δήλωση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν. 7.Δήλωση της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Μάλτας και της Σλοβενίας για το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου 38α σχετικά με τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ. 8.Δήλωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τους κανόνες καταγωγής για τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα. Οι πληρεξούσιοι των παρόντων συμβαλλόμενων μερών και οι πληρεξούσιοι των νέων συμβαλλόμενων μερών συμφώνησαν επίσης ότι τα νέα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνονται και ζητείται η γνώμη τους επαρκώς για όλα τα σχετικά θέματα που πρέπει να εξετάζονται στο Συμβούλιο ΕΟΧ και στη Μικτή Επιτροπή ΕΟΧ κατά την περίοδο πριν από τη συμμετοχή των νέων συμβαλλόμενων μερών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Επίσης συμφώνησαν ότι, το αργότερο έως την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, η Συμφωνία ΕΟΧ, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο γιά τήν προσαρμογή της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τα πλήρη κείμενα όλων των αποφάσεων της Μικτής Επιτροπής ΕΟΧ, πρέπει να καταρτισθούν και να κυρωθούν από τους αντιπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών στην εσθονική, λετονική, λιθουανική, μαλτεζική, ουγγρική, πολωνική, σλοβακική, σλοβενική και τσεχική γλώσσα. Λαμβάνουν υπό σημείωση τη Συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον Νορβηγικό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό για την περίοδο 2004 - 2009, που είναι επίσης προσαρτημένη στην παρούσα Τελική Πράξη. Επίσης λαμβάνουν υπό σημείωση το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας τής Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι προσαρτημένο στην παρούσα Τελική Πράξη. Επίσης λαμβάνουν υπό σημείωση το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι προσαρτημένο στην παρούσα Τελική Πράξη. Επίσης λαμβάνουν υπό σημείωση τη Συμφωνία υπό μορφήν, ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με ορισμένα γεωργικά προϊόντα, η οποία είναι επίσης προσαρτημένη στην παρούσα Τελική Πράξη. Επίσης, τονίζουν ότι οι προαναφερθείσες Συμφωνίες και Πρωτόκολλα αποτελούν συνιστώσες μιας συνολικής λύσης στα διάφορα θέματα που εξετάζονται σχετικά με τη συμμετοχή των νέων συμβαλλόμενων μερών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ότι η Συμφωνία και οι τέσσερις σχετικές Συμφωνίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 παρ. 2 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία