ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3332

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-04-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-04-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Δήλωσης Αρχών, που διέπει την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών για την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά, Ελλάδα, μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Δήλωση Αρχών, που διέπει την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών για την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά, Ελλάδα, μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 25 Ιουνίου 2004, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΚΑΙΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Αναγνωρίζοντας τις μακροχρόνιες, στενές και παραγωγικές σχέσεις μεταξύ των Τελωνειακών Αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής^ Πεπεισμένοι ότι αυτή η συνεργασία δύναται να βελτιωθεί περαιτέρω ενισχύοντας την ανταλλαγή των πληροφοριών και των καλύτερων πρακτικών μεταξύ των δύο τελωνειακών αρχών^ Αναγνωρίζοντας το μεγάλο όγκο εμπορίου μεταξύ του Λιμένος του Πειραιά και των θαλάσσιων λιμένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και το ρόλο του Πειραιά ως κόμβου μεταφοράς εμπορευμάτων με διάφορα μέσα για φορτία προερχόμενα από πολλές άλλες χώρες^ Πεπεισμένοι ότι υπάρχει ανάγκη αποτροπής, πρόληψης και απαγόρευσης κάθε τρομοκρατικής απόπειρας με στόχο τη διατάραξη του παγκόσμιου εμπορίου ή την προσπάθεια χρήσης της εμπορικής ναυτιλίας για την προώθηση των δικών τους παράνομων σχεδίων^ Υποστηρίζοντας την Πρωτοβουλία των Η.Π.Α. για την Ασφάλεια των Εμπορευματοκιβωτίων, η οποία σχεδιάσθηκε για την προστασία του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας στους λιμένες σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να εντοπίζονται και να ελέγχονται τα εμπορευματοκιβώτια υψηλού κινδύνου και να διασφαλίζεται ότι παραμένουν άθικτα κατά τη διακίνησή τους^ Λαμβάνοντας υπόψη τη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την τελωνειακή συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα, που υπεγράφη στις 28 Μαΐου 1997 και ειδικότερα το Άρθρο Άρθρο 5 αυτής^ Λαμβάνοντας υπόψη τη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ενίσχυση και τη διεύρυνση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την τελωνειακή συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα, ώστε να συμπεριληφθεί η συνεργασία για την Ασφάλεια των Εμπορευματοκιβωτίων και συναφή ζητήματα, που υπεγράφη στις 22 Απριλίου 2004 και αποσκοπεί στην επέκταση της Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια των Εμπορευματοκιβωτίων σε όλους τους λιμένες της Κοινότητας που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις^ Η Ελληνική Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., ενεργώντας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των Η.Π.Α., ενεργώντας εκ μέρους της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εφεξής καλούμενες ως Μέρη: ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Να ενισχύσουν τη διμερή τελωνειακή συνεργασία, στα πλαίσια της Συμφωνίας για αμοιβαία τελωνειακή συνδρομή, που υπεγράφη στις 31 Ιουλίου 1991^
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία