ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3372

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-08-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-08-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-07-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων αθλητισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3057/ 2002 (ΦΕΚ 239 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Για την έκδοση, διάθεση και γενικά τον έλεγχο της διακίνησης των εισιτηρίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3262/2004 (ΦΕΚ 173 Α΄), εφαρμόζεται από τις οικείες διοργανώτριες των αγώνων αρχές, ηλεκτρονικό σύστημα. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/ 1997 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές, με την εισαγωγή και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, θέμα ή λεπτομέρεια. Στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η έκδοση κάρτας φιλάθλου, η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων φιλάθλων, καθώς και συστήματος κεντρικής διαχείρισης εισιτηρίων θεάματος, που να συνεργάζεται, μέσω της κάρτας φιλάθλου, με την κεντρική βάση δεδομένων, οι υπεύθυνοι για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων, που αυτά παράγουν, οι φορείς και τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ο χρόνος τήρησης αυτών και ο τρόπος καταστροφής τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται, ότι η μέριμνα και ο καθορισμός των σχετικών διαδικασιών για την τοποθέτηση του ως άνω ηλεκτρονικού συστήματος ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε χρέωση των, κατά τις κείμενες διατάξεις, υποχρέων (διοργανωτριών αρχών, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται ο τρόπος ελέγχου του αριθμού των διακινούμενων εισιτηρίων των αγώνων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
2.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που προορίζονται για τη διεξαγωγή των αγώνων των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου μετέχουν Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., τοποθετούνται ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας των χώρων και των προσώπων, που ευρίσκονται σε αυτούς. Με αυτά πραγματοποιείται η λήψη, αποθήκευση, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας ή εικόνας και ήχου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη μιας αθλητικής συνάντησης.
3.  
  Από την εφαρμογή των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 41Γ του ν.2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν.3057/2002 και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3262/2004 και απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων σε συνδέσμους φιλάθλων για λογαριασμό των μελών τους. Εφεξής τα ως άνω μέλη προμηθεύονται τα ειδικώς γι αυτά εκδιδόμενα εισιτήρια, ατομικά, και κατά τη διαδικασία, που τα προμηθεύονται και οι λοιποί μη οργανωμένοι σε συνδέσμους φιλάθλων, φίλαθλοι, απαγορευμένου του καθορισμού ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων που να προορίζονται, αποκλειστικά, για τις θέσεις των μελών των συνδέσμων φιλάθλων.
4.  
  Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 41Ζ του ν.2725/1999, όπως αυτή ισχύει τροποποιηθείσα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 3262/2004, αντικαθίσταται ως εξής:«
 1. Σε αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. η διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) μιας ή περισσοτέρων αγωνιστικών συναντήσεων με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και πρόστιμο για τα αθλητικά σωματεία τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, για τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α΄ Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου, καθώς και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α1 Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
 2. Ειδικά για την περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων από φιλάθλους αθλητικού σωματείου Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. επιβάλλεται η ποινή της διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) για μια ή περισσότερες αγωνιστικές συναντήσεις με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και πρόστιμο ως εξής:
 3. i) Για κάθε συμπεριφορά βίας και ιδίως για περιορισμένης εκτάσεως επεισόδια (ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, χρήση βεγγαλικών, φωτοβολίδων, κροτίδων και λοιπών πυροτεχνημάτων στις εξέδρες, υβριστικά συνθήματα, που απευθύνονται εναντίον των διαγωνιζόμενων ομάδων και των συντελεστών των αγώνων), επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον για μία (1) αγωνιστική ή πρόστιμο:
 4. - Από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Α΄ εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α1 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. - Από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τις ομάδες της Β΄ Εθνικής κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. - Από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ έως επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαίρου ή της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. - Από χίλια (1.000) ευρώ έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων. ii) Για συμπλοκές μεταξύ οπαδών αντιπάλων ομάδων, μεταξύ των οπαδών και παραγόντων των ομάδων ή μεταξύ παραγόντων των ομάδων είτε εντός του γηπέδου (κερκίδες - αποδυτήρια κ.λπ.) είτε στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, που συνδέεται με αυτόν, χωρίς να επηρεάζουν τη διεξαγωγή του αγώνα και χωρίς να προκαλείται τραυματισμός ή προσωρινή διακοπή του αγώνα, επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον για μία (1) αγωνιστική και πρόστιμο:
 5. - Από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για τις ομάδες της Α΄ Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου ή της Α1 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. - Από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για τις ομάδες της Β΄ Εθνικής κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. - Από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαίρου ή της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. - Από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων. iii) Για εκτεταμένες συμπεριφορές βίας ή επεισοδίων που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αθλητών ή παραγόντων των ομάδων ή συντελεστών των αγώνων ή την προσωρινή διακοπή του αγώνα, καθώς και όταν απευθύνονται από τους οπαδούς εκφράσεις ή συνθήματα αντεθνικού ή ρατσιστικού περιεχομένου, επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον για δύο (2) αγωνιστικές και πρόστιμο:
 6. - Τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για τις ομάδες της Α΄ Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου ή της Α1 Εθνικής κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. - Τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. - Τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαίρου ή της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. - Τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων. iν) Για εκτεταμένες συμπεριφορές βίας ή επεισοδίων που προκαλούν την οριστική διακοπή αγώνα ή τη μη έναρξη αυτού, επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον πέντε (5) αγωνιστικών και πρόστιμο:
 7. - Τουλάχιστον εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ για τις ομάδες της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α1 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. - Τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για τις ομάδες της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. - Τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. - Τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων.
 8. Σε περίπτωση υποτροπής για τις ανωτέρω (i), (ii), (iii), (iν) περιπτώσεις οι ανωτέρω ποινές διπλασιάζονται και επιβάλλεται η απαγόρευση της τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων τους, ως γηπεδούχων, των υπαίτιων αθλητικών σωματείων Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. Για τις μεταξύ του έχοντος τα δικαιώματα μετάδοσης τηλεοπτικού σταθμού και του τιμωρηθέντος αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. σχέσεις, η κατά τα προαναφερόμενα μη μετάδοση του αγώνα, θεωρείται ως υπαίτια μερική αδυναμία παροχής.
 9. Σε κάθε περίπτωση νέας υποτροπής, μετά την πρώτη, επιβάλλονται οι ποινές της πρώτης υποτροπής προσαυξανόμενες με την ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) κατά μία (1) αγωνιστική ημέρα.
Άρθρο 2
1.  
  Συνιστάται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Ειδική Επιτροπή Ελέγχου της οικονομικής βιωσιμότητας των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. και μελέτης και υποβολής προτάσεων επί των ληπτέων μέτρων εξυγίανσης αυτών, η οποία αποτελείται από ειδικούς εμπειρογνώμονες. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος περαίωσης του έργου της, που δεν μπορεί να υπερβεί το εξάμηνο, καθώς και η εφάπαξ αμοιβή των μελών της, της σχετικής δαπάνης βαρύνουσας τις οικείες επαγγελματικές ενώσεις των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.
2.  
  Η Επιτροπή για την ολοκλήρωση του έργου της δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες και στοιχεία από τις τράπεζες, που χρηματοδότησαν την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., αθλητικούς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιώτες.
3.  
  Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού οι διατάξεις των άρθρων 44, 45, 46, 46α, όπως αυτά ισχύουν, του ν. 1892/ 1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» δεν εφαρμόζονται επί αθλητικών ανωνύμων εταιριών, πλην των περιπτώσεων εκκρεμών, ενώπιον των δικαστηρίων, σχετικών αιτήσεων περί υπαγωγής στις ως άνω διατάξεις.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 76α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3262/2004 τροποποιούνται ως εξής:.
 1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 1 Για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 περ. γ΄ του κ.ν. 2190/1920 και για περίοδο μιας τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των Α.Α.Ε., συνυπολογίζεται κατ εξαίρεση και η πλασματική αξία των αθλητών της, όπως αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ανά χρήση και εντός τριών μηνών από τη λήξη της, από πενταμελή επιτροπή με θητεία διάρκειας δύο ετών, συγκροτούμενη με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αντίγραφο της απόφασης με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της πλασματικής αξίας των αθλητών κάθε Α.Α.Ε. διαβιβάζεται από την ως άνω επιτροπή στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου, προκειμένου να συνυπολογισθεί στα ίδια κεφάλαια, εφόσον προκύψει ανάγκη εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 περ. γ΄ του κ.ν. 2190/1920.
5.  
 1. Η παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 2725/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 3259/ 2004 (ΦΕΚ 149 Α΄), αντικαθίσταται, από το χρόνο έναρξης ισχύος της ως άνω παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3259/ 2004, ως ακολούθως:
6.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται, αναλόγως και για τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Κ.Α.Ε.) και Τμήματα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.), της παρ. 6 του άρθρου 115 του ν. 2725/1999, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 8 του ν. 3259/2004, αφότου αυτές ίσχυσαν.
7.  
  Για Π.Α.Ε. ή Κ.Α.Ε. που υποβιβάζονται από τη Β΄ στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία ή αντίστοιχα από την Α1 στην Α2 Εθνική Κατηγορία οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους από τον υποβιβασμό τους.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις διατάξεις αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-08-02 Ρύθμιση θεμάτων αθλητισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/187
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις. 2004/3259 2004
Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού. 2004/3262 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση, οργάνωση καιι λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις. 2006/3479 2006
Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις. 2008/3708 2008
Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις. 2012/4049 2012
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις. 2014/4229 2014