ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3410

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-11-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-11-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ταϋλάνδης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ταϋλάνδης που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 21 Σεπτεμβρίου 2004, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: συμφωνιΑ πολιτιστικης συνεργασιαςΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΫΛΑΝΔΗΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΫΛΑΝΔΗΣ (εφεξής αναφερόμενες ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»), Επιθυμώντας να αναπτύξουν περαιτέρω την πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και των λαών τους. Πεπεισμένες ότι η συνεργασία στους τομείς αυτούς θα συμβάλει στην προώθηση των σχέσεων και της καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο λαών, Συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 11.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα επιδιώξουν να προαγάγουν τη συνεργασία καθώς και να παρέχουν τις κατάλληλες ευκαιρίες για απευθείας επαφές στους τομείς: 1.της γλώσσας και της λογοτεχνίας, της μουσικής, της χειροτεχνίας, των οπτικών και εφαρμοσμένων τεχνών και άλλων δραστηριοτήτων πολιτιστικής φύσης 2.της εκπαίδευσης και της έρευνας 3.των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 4.των κοινωνικών και νεανικών δραστηριοτήτων 5.του αθλητισμού. 2.Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και διευκολύνουν, στη βάση της αμοιβαιότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος, της παραπάνω συνεργασίας μέσω: 1.Ανταλλαγής εκθέσεων και λοιπών επιδείξεων τεχνών και πολιτιστικών έργων. 2.Μετάφρασης και δημοσίευσης καλλιτεχνικών και λογοτεχνικών έργων. 3.Παρουσίασης θεατρικών έργων, χορών και μουσικών συνθέσεων. 4.Συμμετοχής των αντιπροσώπων τους σε διεθνή συνέδρια, διασκέψεις, συμπόσια, σεμινάρια, φεστιβάλ, διαγωνισμούς, και λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στις αντίστοιχες χώρες τους. 5.Ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων και πληροφοριών καθώς και ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς αρχείων, βιβλιοθηκών, ιστορίας, μουσείων, αρχαιολογίας, αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής, γλυπτικής, λογοτεχνίας, λαογραφίας, θεάτρου, μουσικής και λοιπών σχετικών τεχνών. 6.Ανταλλαγής στους τομείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 7.Στενότερων επαφών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε διάφορα επίπεδα. Άρθρο 2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στον βαθμό που επιτρέπουν οι νόμοι και οι κανονισμοί τους, θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών, ακαδημαϊκών, δασκάλων, λεκτόρων, ερευνητών, καθηγητών, διοικητικών της εκπαίδευσης καθώς και λοιπών ειδικών στον τομέα της εκπαίδευσης. Άρθρο 3 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στον βαθμό που επιτρέπουν οι νόμοι και οι κανονισμοί τους, θα ανταλλάσσουν υποτροφίες για πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και για έρευνα σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που θα καλύπτουν εκείνα τα θέματα που θα συμφωνούνται μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στον βαθμό που επιτρέπουν οι νόμοι και οι κανονισμοί τους, θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να προωθήσουν και διευκολύνουν την διδασκαλία της γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού των χωρών τους. Άρθρο 5 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη στο βαθμό που επιτρέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς τους, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και τεκμηρίωση προκειμένου να διευκολυνθούν οι αρμόδιοι φορείς αυτών στην αναγνώριση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, διπλωμάτων, πτυχίων και ακαδημαϊκών τίτλων. Άρθρο 6 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στον βαθμό που επιτρέπουν οι νόμοι και οι κανονισμοί τους, θα προωθήσουν την συνεργασία και θα ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές προσωπικού και τις επαφές μεταξύ των αρμόδιων οργανισμών στους τομείς του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Άρθρο 7 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε συμφωνία με τις πολιτικές, τους νόμους και τους κανονισμούς τους, θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να προωθήσουν τις ανταλλαγές και τη συνεργασία σε θέματα νέων και τις απευθείας επαφές μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας αυτών. Άρθρο 8 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές και την συνεργασία στους τομείς του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής μεταξύ των αντίστοιχων αθλητικών οργανώσεων. Άρθρο 9 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και διευκολύνουν, στην βάση του αμοιβαίου οφέλους, τις ανταλλαγές και την συνεργασία στους τομείς των θεωρητικών και εφαρμοσμένων επιστημών και θα παράσχουν κατάλληλες ευκαιρίες επαφής μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων και οργανισμών, ερευνητικών ινστιτούτων, πανεπιστημίων καθώς και λοιπών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, ακαδημαϊκών, ερευνητών και ειδικών των δυο χωρών - θα ενθαρρύνουν επίσης κοινές δραστηριότητες σε εξειδικευμένους τομείς και θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Προκειμένου να υλοποιηθεί η επιστημονική συνεργασία, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ορίσουν τους φορείς που από τις δύο πλευρές θα καταστρώσουν τον ενδεδειγμένο τρόπο δράσης για ένα πρόγραμμα κοινών δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς: 1.Επισκέψεις, σπουδαστικά ταξίδια και διαβουλεύσεις ερευνητών, επιστημόνων και λοιπών ειδικών. 2.Κοινή συνεργασία και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων και ανταλλαγή των σχετικών αποτελεσμάτων. 3.Διοργάνωση κοινών μαθημάτων, διασκέψεων και συμποσίων. 4.Ανταλλαγή οπτικοακουστικών υλικών επιστημονικού χαρακτήρα. 5.Διοργάνωση επιστημονικών εκθέσεων και επιδείξεων. 6.Ανταλλαγή επιστημονικής λογοτεχνίας, τεκμηρίωσης και πληροφοριών. Από Ελληνικής πλευράς, ο φορέας υλοποίησης θα είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης. Η Ταϋλανδική πλευρά θα ενημερώσει, δια της διπλωματικής οδού, την Ελληνική πλευρά σχετικά με τον δικό της φορέα υλοποίησης. Άρθρο 10 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν την ενεργή τους συνεργασία στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης. Άρθρο 11 Προς τον σκοπό της υλοποίησης της παρούσας Συμφωνίας, οι αντιπρόσωποι των Συμβαλλομένων Μερών θα συναντώνται εναλλάξ στην Ταϋλάνδη και την Ελλάδα για να επεξεργασθούν τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων συνεργασίας καθώς και τους οικονομικούς όρους αυτών. Άρθρο 12 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας ειδοποίησης υπό Συμβαλλόμενου Μέρους προς το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες εσωτερικές νομικές διατυπώσεις για την θέση της σε ισχύ. Άρθρο 13 Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί με αμοιβαία συμφωνία γραπτώς από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 14 Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για χρονικό διάστημα πέντε ετών και θα ανανεώνεται αυτομάτως μετέπειτα για περαιτέρω χρονικά διαστήματα των πέντε ετών κάθε φορά, εκτός εάν οιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δώσει στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση έξι μηνών περί της πρόθεσης του να καταγγείλει τη Συμφωνία. Προς μαρτυρία των ανωτέρω οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στην Νέα Υόρκη σήμερα, την 21η ήμερα του μηνός Σεπτεμβρίου 2004 σε δύο πρωτότυπα στην Ταϋλανδική, Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς κατά την ερμηνεία, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΫΛΑΝΔΗΣ
Άρθρο 2
1.  
    Τα προγράμματα συνεργασίας που καταρτίζονται κατά το άρθρο 11 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία