ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3411

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-11-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-11-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη­νικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την ίδρυση και τους όρους δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Κέντρων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την ίδρυση και τους όρους δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Κέντρων, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου 2001, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρωσσικής Ομοσπονδίας για την Ίδρυση και τους Όρους Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Κέντρων Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ρωσσικής Ομοσπονδίας αναφερόμενες στο εξής ως τα «Μέρη», Εκφράζοντας την επιθυμία τους για διεύρυνση των υφισταμένων μεταξύ των δύο χωρών σχέσεων φιλίας και συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της επιστήμης και της εκπαιδεύσεως, Ενεργώντας στο πνεύμα της καταρτισθείσας Τελικής Πράξεως της Διασκέψεως για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που υπεγράφη στο Ελσίνκι την 1 Αυγούστου 1975, καθώς και της Χάρτας των Παρισίων για μια Νέα Ευρώπη, της 21 Νοεμβρίου 1990, Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Συμφώνου Φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της 30 Ιουνίου 1993, Ενεργώντας στο πλαίσιο των διατάξεων της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσσικής Ομοσπονδίας, για πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία, της 30 Ιουνίου 1993, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα δύο Μέρη μπορούν να ιδρύσουν πολιτιστικά κέντρα, σε αμοιβαία βάση, αναφερόμενα στο εξής ως «τα Κέντρα». Η Ελληνική πλευρά μπορεί να ιδρύσει Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού στη Μόσχα. Η Ρωσσική πλευρά μπορεί να ιδρύσει Ρωσσικό Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού στην Αθήνα. Τα Μέρη μπορούν επίσης να ιδρύσουν Κέντρα τους σε άλλες πόλεις του φιλοξενούντος κράτους, κατόπιν διαβουλεύσεων διά της διπλωματικής οδού. Άρθρο 2 Τα Κέντρα θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσσικής Ομοσπονδίας ενθαρρύνοντας ανταλλαγές και τη διοχέτευση πληροφοριών για τις αξίες και για τα επιτεύγματα της κάθε μιας από τις δύο χώρες στον τομέα του πολιτισμού, της παιδείας και της επιστήμης. Άρθρο 3 Τα Κέντρα, θα χαίρουν των δικαιωμάτων των νομικών προσώπων, και θα λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία του φιλοξενούντος κράτους. Άρθρο 4 Τα Μέρη θα εξασφαλίσουν στους πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσσικής Ομοσπονδίας την ελεύθερη είσοδο στους χώρους των Κέντρων για τη συμμετοχή τους στις διεξαγόμενες από τα Κέντρα εκδηλώσεις. Άρθρο 5 Το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού στη Μόσχα θα αναπτύσσει τις δραστηριότητες του υπό τη γενική εποπτεία του επικεφαλής της Διπλωματικής Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Ρωσσική Ομοσπονδία. Το Ρωσσικό Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού στην Αθήνα θα αναπτύσσει τις δραστηριότητές του υπό τη γενική εποπτεία του επικεφαλής της Διπλωματικής Αρχής της Ρωσσικής Ομοσπονδίας στην Ελληνική Δημοκρατία. Αυτές οι δραστηριότητες θα εξασφαλίζονται από το Ρωσσικό Κέντρο Διεθνούς Επιστημονικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας της Κυβέρνησης της Ρωσσικής Ομοσπονδίας. Άρθρο 6 Οι δραστηριότητες των Κέντρων θα περιλαμβάνουν: - Διεξαγωγή εκδηλώσεων πολιτιστικού και πληροφοριακού χαρακτήρα, όπως εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων επ’ ευκαιρία εθνικών εορτών, εθνικών και διεθνών διασκέψεων, συμποσίων και φεστιβάλ, καθώς και προβολή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών εκπομπών. - Διοργάνωση διαλέξεων, στρογγυλών τραπεζών, σεμιναρίων και συναντήσεων για θέματα πολιτισμού, πληροφοριών και άλλων ζητημάτων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις δύο χώρες. - Διεξαγωγή συναντήσεων και συνεντεύξεων τύπου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του κοινού και προσωπικοτήτων των δύο χωρών. - Ίδρυση βιβλιοθήκης πληροφοριών, αναγνωστηρίου, κινηματογραφικών αιθουσών και αιθουσών προβολής βίντεο. - Διδασκαλία της Ελληνικής και Ρωσσικής γλώσσας αντίστοιχα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του φιλοξενούντος κράτους. - Διάδοση βιβλίων, περιοδικών εκδόσεων, εφημερίδων και λοιπού έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών για το εκπαιδευτικό σύστημα του αποστέλλοντος κράτους. - Παρουσίαση πληροφοριών για θέματα που συνδέονται με τις δραστηριότητες των Κέντρων και έκδοση ενημερωτικού δελτίου με σκοπό την τακτική πληροφόρηση του κοινού για τις δραστηριότητες των Κέντρων και για γεγονότα που παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για τις δύο χώρες. - Δημιουργία τράπεζας πληροφοριών για θέματα πολιτιστικών, επιστημονικών και άλλων ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και παροχή υποστήριξης στον τομέα των σύγχρονων πληροφοριακών υπηρεσιών. - Διεξαγωγή πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων για τα παιδιά και τη νεολαία των δύο χωρών. Τα Κέντρα μπορούν να συνάπτουν απ’ ευθείας σχέσεις με Κρατικές Υπηρεσίες, Τοπικές Αρχές και μη κυβερνητικούς και κοινωνικούς φορείς του φιλοξενούντος κράτους καθώς και να πραγματοποιούν εκδηλώσεις εκτός των εγκαταστάσεών τους. Τα Κέντρα θα ενημερώνουν για τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητές τους το Υπουργείο Εξωτερικών του φιλοξενούντος κράτους. Άρθρο 7 Τα Κέντρα θα είναι μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Ταυτοχρόνως όμως, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας Συμφωνίας, μπορούν να εισπράττουν χρήματα για την κάλυψη μέρους των εξόδων τους από: - τη διδασκαλία των γλωσσών, τις εξετάσεις και λοιπές υπηρεσίες που συνδέονται με αυτή, - την είσοδο σε εκδηλώσεις και εκθέσεις, - τη χρήση των βιβλιοθηκών, την ενοικίαση οπτικο-ακουστικών μέσων ή άλλου υλικού σχετικού με την δραστηριότητα των Κέντρων, καθώς και την πώληση καταλόγων, βιβλίων, προγραμμάτων, περιοδικών εκδόσεων, άλλων εντύπων και οπτικοακουστικών εκδόσεων. Τα εκθέματα των εκθέσεων που διοργανώνονται από τα Κέντρα στις εγκαταστάσεις τους και σε άλλους χώρους, μπορούν να πωλούνται μόνο υπό τον όρο της καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία του φιλοξενούντος κράτους. Άρθρο 8 Τα Μέρη θα παρέχουν, σε αμοιβαία βάση, βοήθεια για την εξεύρεση καταλλήλων εγκαταστάσεων, κτιρίων και οικοπέδων για τα Κέντρα. Οι ειδικώτεροι όροι θα ρυθμίζονται με αντίστοιχα έγγραφα που θα υπογράφονται από τις αρμόδιες Ελληνικές και Ρωσσικές αρχές. Τα Κέντρα μπορούν να εξοπλισθούν με οπτικο-ακουστικά, πληροφοριακά, υπολογιστές και άλλα μέσα απαραίτητα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Τα Μέρη, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών τους, θα επιτρέπουν την ατελή εισαγωγή ή την απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς και φόρους, υπό το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, με την υποχρέωση της επανεξαγωγής, ειδών που δεν προορίζονται για πώληση, όπως: - ο εξοπλισμός, τα έπιπλα και άλλα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Κέντρων, - τις κινηματογραφικές ταινίες που θα προβάλλονται στους χώρους των Κέντρων ή εκτός των εγκαταστάσεων τους, στο πλαίσιο όμως των εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τα Κέντρα, - τα αντικείμενα που προορίζονται για τη διεξαγωγή εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών-καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, - οποιοδήποτε άλλο υλικό ή αντικείμενο είναι απαραίτητο για τη διακόσμηση και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Κέντρων, με εξαίρεση των οινοπνευματωδών, των καπνικών και των πετρελαιοειδών προϊόντων καθώς επίσης και των μεταφορικών οχημάτων. Άρθρο 9 Η φορολογία των εισοδημάτων και της περιουσίας των Κέντρων και των υπαλλήλων που αποστέλλονται σε αυτά για εργασία ρυθμίζεται από τη φορολογική νομοθεσία του φιλοξενούντος κράτους. Άρθρο 10 Το κάθε Μέρος διορίζει το προσωπικό του Κέντρου του. Το προσωπικό αυτό μπορεί να αποτελείται από υπηκόους του αποστέλλοντος, του φιλοξενούντος κράτους, ή από άτομα που διαμένουν μόνιμα στο φιλοξενούν κράτος. Οι Διευθυντές των Κέντρων και οι αναπληρωτές τους είναι υπήκοοι του αποστέλλοντος κράτους και σε αμοιβαία βάση μπορούν να έχουν διπλωματική ιδιότητα. Για το διορισμό τους τα Μέρη αλληλοενημερώνονται δια της διπλωματικής οδού. Τα Μέρη αλληλοενημερώνονται για την σύνθεση του προσωπικού των Κέντρων, καθώς και για την ανάληψη καθηκόντων ή την παύση τους από τα Κέντρα. Άρθρο 11 Οι νομικές και κοινωνικές εγγυήσεις που προβλέπονται για τους πολίτες του αποστέλλοντος κράτους θα ισχύουν για τους υπαλλήλους των Κέντρων που είναι πολίτες του αποστέλλοντος κράτους και δεν διαμένουν μόνιμα στο φιλοξενούν κράτος, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν μαζί τους. Η εργατική νομοθεσία και το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης του αποστέλλοντος κράτους θα ισχύει για τα εν λόγω πρόσωπα. Άρθρο 12 Το κάθε Μέρος, με βάση την αμοιβαιότητα και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θα επιτρέπει στους υπαλλήλους των Κέντρων του άλλου Μέρους - πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας και πολίτες της Ρωσσικής Ομοσπονδίας, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν μαζί τους- να εισάγουν προσωρινά, εντός 12 μηνών από την έλευση τους, προσωπικά είδη και μεταφορικά οχήματα (όχι περισσότερα των δύο ανά οικογένεια), με απαλλαγή από την καταβολή τελωνειακών δασμών και φόρων, υπό τον όρο της επανεξαγωγής, κατά την οριστική τους αναχώρηση. Δεν παρέχεται απαλλαγή από ειδικούς ή περιοδικά καταβαλλόμενους φόρους, τέλη και δικαιώματα που αφορούν στη χρήση των προσωπικών ειδών και των μεταφορικών οχημάτων στο εσωτερικό του φιλοξενούντος κράτους ή που επιβάλλονται ως ανταπόδοση υπηρεσιών. Τα προσωπικά είδη και τα μεταφορικά οχήματα επιτρέπεται να μεταβιβασθούν σε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων τελωνειακών αρχών και εφόσον προηγουμένως καταβληθούν οι αναλογούντες δασμοί, φόροι και τέλη, με την τήρηση των τελωνειακών και λοιπών διαδικασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία του φιλοξενούντος κράτους. Οι απαλλαγές του παρόντος άρθρου δεν θα παρέχονται στους υπαλλήλους των Κέντρων οι οποίοι είναι υπήκοοι του φιλοξενούντος κράτους ή έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε αυτό, δηλαδή την Ρωσσική Ομοσπονδία ή την Ελληνική Δημοκρατία αντιστοίχως. Άρθρο 13 Σύμφωνα με τις εν ισχύ διεθνείς συμβάσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσσικής Ομοσπονδίας και την εσωτερική νομοθεσία τους καθώς και τυχόν άλλες διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις τους, τα Μέρη θα συμβάλλουν στην έγκαιρη εξέταση αιτημάτων αδείας εισόδου για τους υπαλλήλους των Κέντρων και των μελών των οικογενειών τους που διαμένουν μαζί τους, καθώς και αιτημάτων έκδοσης άδειας παραμονής και λοιπών αδειών που προβλέπονται από τη νομοθεσία του φιλοξενούντος κράτους σχετικά με τις εργασιακές δραστηριότητες αλλοδαπών. Τα Μέρη θα παρέχουν επίσης την απαραίτητη βοήθεια και σε όσους συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και ανταλλαγές, που πραγματοποιούνται από τα Κέντρα, σύμφωνα με το Άρθρο 6 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 14 Η πρόσληψη, η απόλυση και άλλα ζητήματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων των Κέντρων, υπηκόων του φιλοξενούντος κράτους, ή όσων διαμένουν μόνιμα σε αυτό, ρυθμίζονται από τη νομοθεσία του φιλοξενούντος κράτους. Άρθρο 15 Τα προβλήματα που προκύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, επιλύονται δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 16 Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία λήψης της τελευταίας έγγραφης ειδοποίησης, που επιβεβαιώνει ότι τα Μέρη ολοκλήρωσαν τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες, που απαιτούνται για να τεθεί αυτή σε ισχύ. Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε ετών, και θα ανανεώνεται αυτομάτως για τα επόμενα πέντε έτη, εκτός εάν ένα από τα Μέρη, σε διάστημα όχι λιγώτερο των έξι μηνών από της λήξεως της πενταετούς ισχύος, ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο Μέρος για την πρόθεση του να παύσει την ισχύ της. Ολοκληρώθηκε στην Αθήνα, την 6η Δεκεμβρίου 2001 εις διπλούν, στην Ελληνική, τη Ρωσσική και την Αγγλική γλώσσα. Τα κείμενα έχουν την ίδια ισχύ, σε περίπτωση δε διαφωνίας ως προς τη μετάφραση, θα χρησιμοποιηθεί το Αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 16 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία