ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3436

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κιργιζίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου 2004, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΡΓΙΖΙΑΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, αποκαλούμενες εφεξής ως «τα Μέρη», Επιθυμώντας να ενισχύσουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των τουριστικών Αρχών τους, Λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση και των δύο Κρατών να εγκαθιδρύσουν μακροπρόθεσμες και στενές σχέσεις στον τομέα του Τουρισμού με αμοιβαίως επωφελείς όρους. Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Μέρη θα διευκολύνουν την εγκαθίδρυση στενής συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού και της Κρατικής Επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτικής σε θέματα Νεότητος της Κιργιζίας, με σκοπό την αύξηση του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των χωρών τους. Γι αυτό το σκοπό θα ενθαρρύνουν κυρίως, τουριστικά πακέτα για τους πολίτες και των δύο Κρατών προωθώντας τη στενή συνεργασία μεταξύ των τουριστικών πρακτορείων των αντίστοιχων χωρών τους. Άρθρο 2 Τα Μέρη θα ανταλλάξουν τουριστικές πληροφορίες και διαφημιστικό υλικό προκειμένου οι πολίτες των δύο χωρών να εξοικειωθούν με την ιστορική, πολιτιστική και τουριστική κληρονομιά των χωρών τους. Άρθρο 3 Με σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας τεχνικής συνεργασίας τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα του Τουρισμού, όπως και επισκέψεις εμπειρογνωμόνων και στελεχών ειδικευμένων στον Τουρισμό και θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη της συνεργασίας τους στον τομέα της εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης επαγγελματικού τουριστικού προσωπικού. Άρθρο 4 Τα Μέρη θα διευκολύνουν, σε αμοιβαία βάση, τα ταξίδια των τουριστών μεταξύ των δύο χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα αντίστοιχη νομοθεσία τους και χωρίς να θίγονται οι διεθνείς τους υποχρεώσεις. Κατά την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας η Ελληνική Δημοκρατία θα σέβεται τις υποχρεώσεις της, σαν Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 5 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις αμοιβαίες δραστηριότητες προβολής με σκοπό την ανάπτυξη του τουρισμού μεταξύ των χωρών τους, όπως και την ανταλλαγή τουριστικών συγγραφέων και δημοσιογράφων στον τομέα του τουρισμού, για να αναδείξουν και να καταστήσουν περισσότερο γνωστό το τουριστικό δυναμικό και των δύο χωρών. Άρθρο 6 Τα Μέρη θα επιδιώξουν να προωθήσουν, σε αμοιβαία βάση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των χωρών τους και τις διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ τους, τις επενδύσεις Ελλήνων και Κιργίζιων επιχειρηματιών, καθώς και την εγκαθίδρυση μικτών επιχειρήσεων στους αντίστοιχους τουριστικούς τομείς τους. Άρθρο 7 Τα Μέρη θα προσπαθήσουν, κατά το δυνατόν, να λαμβάνουν μέρος σε διεθνή τουριστικά συνέδρια, εκθέσεις, πανηγύρεις και άλλες τουριστικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται στο έδαφος του άλλου Μέρους. Άρθρο 81.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν λάβει έγγραφη γνωστοποίηση, δια της διπλωματικής οδού, της ολοκλήρωσης των νομικών διατυπώσεων που απαιτούνται σε κάθε χώρα για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας. 2.Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επί (5) χρόνια και στο εξής θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά για πρόσθετες πενταετείς περιόδους, εκτός αν καταγγελθεί με γνωστοποίηση από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την εκπνοή της κάθε περιόδου. Έγινε στην Αθήνα, την «1η» Νοεμβρίου 2004, σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στην Ελληνική, Κιργιζιανή, Ρωσική και Αγγλική γλώσσα όλα τα κείμενα θεωρούνται εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία, υπερισχύει το κείμενο στην Αγγλική. Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Κιργιζίας (υπογραφή) (υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία